Các tông phái Đạo Phật
0% of Các tông phái Đạo Phật completed

About

From the Publisher

Việc tìm hiểu về các tông phái khác nhau trong đạo Phật luôn là điều cần thiết đối với hầu hết những người học Phật.

Tập sách này là một công trình biên soạn công phu, có hệ thống, tuy ngắn gọn nhưng khá đầy đủ để mang lại một cái nhìn tổng quan về các tông phái trong đạo Phật, cũng như giúp người đọc nắm hiểu sơ lược về tôn chỉ và đặc điểm chính yếu của từng tông phái.

Sách được Cố học giả Đoàn Trung Còn khởi sự biên soạn từ cách đây hơn 50 năm, nay được cư sĩ Nguyễn Minh Tiến hiệu đính, bổ sung và cập nhật rất nhiều thông tin cần thiết, có thể xem là một tài liệu vô cùng quý giá cho những ai muốn tìm hiểu đạo Phật.

Published: Nguyễn Minh Tiến on
ISBN: 9781301109524
List price: $2.85
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Các tông phái Đạo Phật
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews