P. 1
Tang San Boc Dich

Tang San Boc Dich

|Views: 64|Likes:
Được xuất bản bởiDang Tran

More info:

Published by: Dang Tran on Jul 16, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

TĂNG SAN BỐC DỊCH

Trứ tác: Dã-Hạc lão nhơn Tăng san: Lý-văn-Huy Giác-tử Nguyễn-Minh-Thiện dịch CUỐN THỨ NHỨT: 1: Bát quái 2: Bát quái đồ 3: Bát cung 4: Hỗn-thiên giáp-tý 5: Lục thân ca 6: Thế Ứng 7: Động b iến 8: Dụng-thần 9: Dụng-thần, Nguyên-thần, Kỵ-thần, Cừu-thần 10: Nguyên-thần, Kị-thần suy vượng 11: Ngũ hành tương sanh 12: Ngũ hành tương khắc 13: Khắc xứ phùng sinh 14: Động tịnh, sinh khắc 15a: Động biến, sinh khắc, xung hạp 15b: Tứ thời vượng tướng 16: Nguyệt tướng 17: Nhựt thần 18: Lục thần 19: Lục hạp 20: Lục xung 21: Tam hình 22: Ám động 23: Động tán 25: Phản phục 26a: Tuần không 26b: Sanh, Vượng, Mộ, Tuyệt 26c: Các môn loài đề-đầu tổng chú 26d: Các môn loại ứng-kỳ tổng chú 26e: Quy-hồn, Du-hồn CUỐN THỨ NHÌ 27: Nguyệt-phá 28: Phi, Phục thần 29: Tấn-thần, Thối-thần 30: Tùy quỉ nhập mộ 31: Độc phát 32: Lưỡng hiện 33: Tinh sát 34: Tăng san Huỳnh-kim Sách, Thiên-kim Phú 35: Thiên thời

TỰA
1

Thánh Dã Hạc nói: Đạo bói quẻ Dịch là Tâm pháp của bốn vị Thánh lớn: Phục Hi, Văn Vương, Chu Công, và Khổng Tử. Ai học cho tinh vi thì có thể biết việc Trời Đất. Còn học lý chút ít, cũng có thể hiểu việc cát hung. Phàm học bói có thể học đến chỗ cao xa, mà cũng có thể học những điều sơ cạn, thì trước cần học trang quẻ, biết chỗ động biến, cùng là những quẻ lục xung, quẻ biến lục xung, hay những quẻ lục hợp cùng là quẻ biến lục hợp. Hãy coi kỹ trong chương "Dụng Thần": chiếm cho người nào? Chiếm về việc gì? Rồi mới biết lấy hào nào làm Dụng Thần. Lại nên xem coi: Thế nào là Tuần Không? Thế nào là Nguyệt Phá? Thế nào là bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, suy vượng? Thế nào là sinh khắc, là xung hình, thì sẽ tự biết quyết đoán họa phúc. Giả như chiếm quẻ: CẦU CÔNG DANH: Nếu đặng vượng quan trì Thế hoặc ngày, tháng, hào động làm Quan Tinh (lâm hào Quan Quỷ) sinh hợp với Thế hào, thì cầu danh như là lấy đồ trong túi. Nếu gặp Tử Tôn trì Thế, hoặc Tử Tôn động ở trong quẻ, thì cầu thi đậu hay cầu thăng chức, đều là như mò trăng đáy nước. CHIẾM CẦU TÀI: Nếu đặng Tài Tinh trì Thế, hoặc ngày, tháng, hào động lâm Tử Tôn, sinh hợp Thế hào, hoặc Quan Quỷ trì Thế được Tài động sinh ra nó, hoặc Phụ Mẫu trì Thế, Tài động khắc Thế đều là hứa chắc cầu tài, dễ như bực trưởng giả gải ngứa mà thôi. Nếu gặp Huynh Đệ trì Thế, hoặc hào Huynh Đệ động ở trong quẻ, hoặc Thế trúng Tuần Không, Nguyệt Phá, thì chẳng khác nào leo cây bắt cá. CHIẾM VẬN HẠN NĂM, THÁNG: Nếu là người hiện đang nhiệm chức quan thì phải Quan Tinh trì Thế, Tài động sinh ra nó, đều là hứa chắc cát khánh. Nếu gặp Quan Quỷ tương khắc hay ngày, tháng, hào động, lâm Tử tôn xung khắc Thế hào (tức Quan Quỷ trì Thế), hoặc lâm Quan Quỷ xung khắc Thế hào (tức Huynh Đệ trì Thế), hoặc Thế lâm Tuần Không, Thế bị Nguyệt Phá, hay Quan bị Nguyệt phá hoặc lâm Tuần Không, hoặc Thế động hóa ra hồi đầu khắc, hoặc Tử Tôn trì Thế đều là điềm Hung. Thường dân chiếm Vận Hạn một tháng, mừng được hào Tài hay Tử Tôn trì Thế, hứa chắc một năm hanh thông. Nếu gặp Quan Quỷ trì Thế mà đặng ngày tháng, hào động làm Tài Tinh, sinh hợp Thế hào (tức Quan Quỷ trì Thế) thì sẽ có cát lợi. Nếu không có Tài động sinh hợp Thế hào mà Quan Quỷ trì Thế phải gặp tai nạn, thị phi (hoặc không có công việc làm, hoặc bị mất viêc...). Nếu Thế bị Nguyệt Phá hay hồi đầu khắc phá, Thế lâm Tuần Không, cùng Quỷ động khắc Thế, hay Thế suy nhược lại bị hình, xung, khắc; hoặc Huynh động khắc Thế, sẽ gặp khẩu thiệt, phá tài, hoặc bệnh tật. Thường Dân chiếm lưu niên (đoán Vận mỗi năm), tháng hợp với Thế hào thì kiết, tháng xung với Thế hào thì hung. Không nên có Thế hào biến Quỷ và hóa ra hồi 2

đầu khắc, định có hung nguy. Lại cũng không nên Tài động hóa Phụ, Phụ động hóa Tài, hoặc Quỷ động hóa Phụ Mẫu, phải có tai nạn cho cha mẹ (người bề trên), hoặc bệnh tật nặng nề. Còn Huynh Đệ động hóa Quỷ, Quỷ biến Huynh Đệ, phòng anh em có tai ách và mình. Tài hóa Quỷ, Quỷ hoá Tài, Tài hóa Huynh, Huynh hóa Tài, chắc có thương khắc vợ hầu, tôi tớ, người làm công. Tử hoá Quỷ, Quỷ hóa Tử, Phụ hóa Tử Tôn, Tử Tôn hóa Phụ, thì trẻ nhỏ sẽ thọ hại. Thanh Long, Thiên Hỉ (Dụng Thần) trì Thế, sinh Thế, thì có điềm vui, hể Quỷ phá động sẽ có hiếu phục (có tang tóc). Phi Xà, Chu Tước gia ngay hào Huynh trì Thế, Quỷ động khắc Thế tu phòng khẩu thiệt, miệng tiếng thị phi, kiện tụng. Huyền Vũ gia ngay hào Huynh trì Thế, Quỷ động khắc Thế tu phòng đạo tặc (bị cướp), hoặc kẻ xấu hãm hại. (Theo tôi kiểm nghiệm thấy, dù Huynh Đệ trì Thế mà hóa Quỷ thì mình bị khẩu thiệt nhiều hơn, hoặc anh em gặp nạn, còn thân mình chẳng sao. Nếu mình không có anh em thì mới ứng vào mình. Trường hợp Quan trì Thế suy nhược lại động hoá khắc, hóa mộ thì chắc chết, thêm Phi Xà hay Bạch Hổ thì chắc nhập hoàng tuyền, được truy tặng mộ bia. Chắc hơn nữa, nên xủ lại nhiều lần, nếu quẻ đều hiện thế mà không lo tu hành chắc phải chết). CHIẾM TRÁNH TỤNG SỰ, PHÒNG THỊ PHI, TAI HỌA: như cừu nhân làm hại, và đi sông biển, vào hiểm địa, (ngủ đêm lữ điếm, tá túc chùa miểu), hoặc kinh doanh mậu dịch, mua lầm vật trộm, hoặc thấy nhà gần lửa cháy, hoặc hỏi về ôn dịch lưu hành, phòng hổ lang, phòng trộm cướp, hoặc đi gấp trong đêm, hoặc đã vào trường thị phi, lòng lo hoạn họa, hoặc muốn ngăn ngừa việc chi mà e sinh tai phi, hoặc vào nhà người bệnh, đề phòng truyền nhiểm, hoặc ăn lầm đồ độc e phải chết, hoặc mang trọng tội cầu mong ân xá, hoặc vương bệnh hiểm mà muốn phong nguy, hoặc hỏi xem món vật này hoặc món thuốc kia có nên dùng không, hoặc hỏi về người lạ thú dữ có hại đến mình không, phàm gặp các việc đề phòng mà đặng Tử Tôn trì Thế hoặc Tử Tôn động ở trong quẻ, hoặc Thế động biến ra Tử Tôn, hoặc Thế động hóa hồi đầu tương sinh, hoặc Quan Quỷ động để tương sinh, thì dù thân mình ở trong miệng cọp, hứa chắc được yên ổn như ngồi trong núi Thái Sơn. Duy kỵ Quan Quỷ trì Thế ngờ vực lo lắng khó giải. Quỷ khắc Thế, tai họa sẽ xâm. Thế động hóa Quỷ và hoá hồi đầu khắc, họa đã đến mình, không thể trốn khỏi. Duy Thế hào lâm Tuần Không, không lo. Thế hào bị phá thì không lợi. CHIẾM BỆNH: Như mình chiếm bệnh cho mình, nếu đặng hào Thế vượng tướng, hoặc ngày tháng, hào động sinh hợp với Thế hào, hoặc Tử Tôn trì Thế, hoặc Tử Tôn động ở trong quẻ, chẳng luận bệnh lâu, bệnh mới, hoặc cầu thần, hoặc uống thuốc, tức khắc sẽ an khang. Bệnh mới hào Thế gặp Tuần Không, hoặc Thế động hóa Không, hoặc quẻ gặp lục xung hay biến lục xung, chẳng cần uống thuốc mà hứa chắc sẽ lành mạnh. Bệnh lâu quan Quỷ trì Thế hưu tu, hoặc ngày, tháng, hào động khắc hào Thế, hoặc Thế gặp Tuần Không, Nguyệt Phá, Thế động hóa Không, hóa khắc phá, hoặc gặp quẻ lục xung, hoặc quẻ biến lục xung thì dù cho Biển Thước cũng khó chữa. Như có người bị bệnh khá nặng mà không biết, đến khi phát hiện bác sĩ cho hay có thể bị ung thư, chờ khám nghiệm trong khi hiện tại lại thấy còn đang rất khỏe. Gia đình rất sợ, gọi hỏi tôi xem sống chết thế nào? Chính đương sự xủ được quẻ Bát Thuần Khôn, ngày Quý Mão tháng Đinh Mùi. Khôn vi Địa 3

tháng. gặp quẻ lục xung. chết ngày Đinh Sửu tháng Mậu Thân (7) năm Nhâm Ngọ. quỷ hóa Huynh hào. mà hào Phụ gặp Tuần Không. Hào Tài vượng tướng. Bệnh mới đau. Bằng trể thì khó mà sống. gặp quẻ lục xung. hoặc đồng với ngày. gặp quẻ lục xung. Quả nhiên.] CHIẾM CHA MẸ BỆNH: Lấy hào Phụ Mẫu làm Dụng Thần. gặp quẻ lục xung. CHIẾM CHO VỢ HẦU ĐAU: Lấy Tài làm Dụng Thần. uống thuốc thì mạnh. CHIẾM CON CHÁU BỆNH: Hào Tử Tôn vượng tướng. hào động xung khắc. chẳng uống thuốc. bản thân săn sóc. hoặc hào Tử Tôn hồi đầu hóa sinh. tháng. Tử hóa Phụ và ngày. hào Huynh gặp Tuần Không. Quỷ hóa Tử Tôn. hào động xung khắc. hào động sinh Phụ Mẫu. hoặc gặp quẻ lục xung. hoặc hào Phụ hưu tù. quẻ biến lục xung. Mong rằng chị ấy mới bệnh thì tháng 7 Âm Lịch Thế lâm vượng địa Hỏa của mùa hè không khắc được nữa thì lành. hoặc phụ động hóa Không. quẻ biến lục xung. tuỳ theo lâu mau thôi. Nếu gặp hào Phụ Mẫu vượng tướng. tháng hào động tương sinh. chẳng luận bệnh đau lâu hay mới bệnh. Còn bệnh lâu thì ngược lại vì Tử Tôn lâm Bạch Hổ". tháng. cầu phước. Tử Tôn gặp Tuần Không. hoặc hào Huynh hưu tù. sinh hợp. hoặc Phụ Động hóa vượng. trị thì thấy lành. và động mà hóa Không. Tài hoá Phụ Mẫu. Tử Tôn lại gặp Tuần Không. quẻ biến lục xung. Huynh động hóa quỷ. hoặc Huynh Đệ động hóa vượng. Bệnh mới đau. vì người này đã bị bệnh ì ạch lâu rồi mà không biết. hứa sẽ bình an. tháng. còn bệnh lâu thì chắc là chết. cầu phước thì mạnh. gặp quẻ lục xung. CHIẾM ANH EM BỆNH: Nếu đặng hào Huynh Đệ vượng tướng. chớ khá rời xa. uống thuốc. nên tôi đoán rằng: "Nếu là mới bệnh thì nhất định mạnh. làm con phải gấp lo chạy thuốc men. hào động tương sinh. mau gấp uống thuốc. Bệnh mới đau. hoặc ngày. chẳng luận bệnh đau lâu hay mới đau. hoặc đồng với ngày.▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ Tử Dậu Thế (ám động) Tài Tý Huynh Sửu Quan Mão Ứng Phụ Tỵ Huynh Mũi Xem quẻ Thấy Tử Tôn trì Thế lẽ ra phải đoán là bình an vô sự. mà hào Phụ gặp Tuần Không. hóa vượng. chẳng uống thuốc mà mạnh. hào động. Phụ động hóa Tài. mà mạnh. tháng. Phụ hóa Tử. chẳng luận bệnh củ hay mới. bị ngày tháng. hoặc hào Tài động hóa Tử Tôn. hóa sinh. và động mà hóa Không. mà bệnh trì trệ không biết lâu mau. Phụ động hoá Không. hoặc ngày. nhưng vì là quẻ lục xung. Bằng trể thì khó mà trị lành (chết nhiều hơn sống). và động mà hóa Không hóa phá. Bệnh đau lâu. quẻ biến lục xung. chẳng luận lâu mau. Tử Tôn động mà hóa Quỷ. Nguyệt phá. tháng. 4 . hoặc động hóa sinh vượng. hoặc đồng cung với ngày. thì phải mau uống thuốc. hóa phá. uống thuốc lập tức bình an. Bệnh đau lâu. hào Huynh gặp Tuần Không và động mà hóa Không. Bệnh đau lâu. Nguyệt phá. lại bị ngày. hào động xung khắc.

Đó cũng là lẽ thường. "Cứ theo lời thầy nói. hoặc chọn ngay Dụng Thần là Huynh Đệ. thì phải ráng tìm áo lý để ý xét suy. thì quẻ ra vẫn ứng rõ ràng. Như chiếm công danh. Cũng trong hung mà ẩn cát. Vậy thì có gì là khó đâu. Nếu là bệnh mới đau. (Theo tôi đã nghiệm thấy. không sao cả. trong cát mà ẩn hung. Còn chiếm bệnh cho bằng hữu là kẻ ngoại nhân. dù có thuốc linh đơn cũng không thể cứu. Nhưng khi chiếm trong lòng chẳng nên tưởng nhớ hai việc. hung chẳng hung. Quỷ động hóa Tài. quan chức. mà đặng vượng Quan trì Thế. Hễ chiếm danh mà đặng thành. Ta có thể dùng Ứng hào. Bệnh đau lâu. đều phải coi chương Dụng Thần mà chọn cho đúng Dụng Thần. Thầy trò. hoặc Dụng Thần gặp Tuần Không. mà gặp xung. Còn không đặng thành. thì bói lại nữa. Tài phụ đồng hung. Tài hóa Huynh Đệ. sẽ thành danh. và bà con phía vợ) cùng là quan trưởng. Lòng thành nhất niệm. mỗi ngày xủ nhiều quẻ. nên không hết lòng thành mà ra vậy. vẫn đoán rất chính xác) Thánh Dã Hạc nói: Có người hỏi tôi rằng. thì tức khắc bói liền. gặp Tuần Không. trên đời dù có lương y cũng khó trị lành (chết nhiều hơn sống). thì có Quan trì Thế. Nếu còn rối reng nữa. sự nghiệp. Dụng Thần chẳng thấy Tuần Không. quẻ biến lục xung.Nếu anh xủ rèm mà làm nghề bói mướn. bà con bên Ngoại. hứa chắc bình an. 5 . hóa Phá. Bệnh đau lâu. thì có thể xem rõ lành bệnh. người giúp việc. tự nhiên có tương ứng. hết lòng cho nhau. Còn như chiếm tật bệnh mà không gặp lục xung. Tài gặp Tuần Không và động mà hóa Không. Thê Tộc (bà con bên Nội. bệnh mới đau mà gặp lục xung. thì sẽ thấy ứng. chỉ đặng hào Tử Tôn trì Thế thì ở trong chỗ sấm sét. đó là bệnh dễ mạnh. gặp quẻ lục xung. một hào gặp lục xung. bói quẻ là một việc rất dễ dàng. Lại như phòng tai sợ nạn. Như đặng thấy hiển nhiên như vậy thì thật không phải khó biết. gặp Tuần Không. chỉ có một quẻ. hoặc động mà hóa Không. vì khó trị. hoặc gặp lục xung. không có tạp niệm trong lòng. Tại sao? Có lẽ vì không phải ruột rà. đối với bạn bè mà người có niềm tin. Hoặc như có quẻ không minh bạch rõ ràng thì mai sớm hết lòng thành bói lại coi. tha hồ mà chiếm giùm.Bệnh mới đau. Tử Tôn trì Thế thì thất vọng. Nếu bệnh đau lâu. chẳng cần uống thuốc. tuỳ theo quẻ. Chiếm tật bệnh. thì mới lấy chi mà nhất quyết?" . nhưng có khi không ứng nghiệm. tất nhiên không có loạn chiếm nhiều quẻ. mà nhằm nó. còn dễ dàng lắm vậy. vượng chẳng vượng. dám hứa nạn qua. Nếu anh muốn tự biết xu kiết tỵ hung. chẳng uống thuốc cũng hết bệnh. suy chẳng suy. Một người có bệnh trong nhà ai khác cũng có thể chiếm thay. Nếu một lần chiếm đôi ba việc thì quẻ không linh. hoặc sống chết. hoặc Tài động biến Quỷ. hào Tài hóa Không. Mẫu Tộc. Huynh Đệ hóa Tài. hoặc quẻ biến lục xung. quẻ biến lục xung. thì lấy ứng hào làm Dụng Thần. mà cát chẳng cát. Quan với Tử Tôn không trì Thế. thì mang tai. 6 hào Loạn động. tôi tớ. thì đâu mà đặng toàn là những quẻ hiển nhiên dễ thấy. Lại như chiếm công danh. Lại như chiếm tật bệnh. Phàm chiếm bệnh cho ba đảng: Phụ Tộc. Thần chẳng gạt người. thì Tử Tôn sẽ động ở trong quẻ. và là bạn bè chí thân. Mỗi khi gặp một việc gì.

chiếm đến 7 lần. Phải chờ mai xem lại mới là tốt. cả ngày ăn rồi chỉ lo một việc đó. Có nói. thì Thần không nói nữa. tỷ mỉ xét rõ. "ngày Thân mất tài". chẳng lìa ra chốc lát nào hết. Nhưng không phép nào khác. như tôi hỏi quẻ cầu tài. tự có quẻ ứng linh. mới là đặng vậy. Đến ngày Thìn đặng tài. Đó là Thần Linh chẳng phải chán. trong một khắc mà chiếm hoài một việc. mà không rõ là nói gì. thì chiếm nhiều lần vô ngại. thừa lúc chưa loạn. Giác Tử cũng có nói: "Nếu gặp việc gấp dù trong một giờ. Thánh Dã Hạc trả lời: Vì một lời nói đó mà hết thả những người bói quẻ phải lầm lạc. phàm gặp quẻ mơ hồ trong lòng chưa biết rõ. thì chớ nên hỏi nữa. là nói về viêc tôi không có hỏi. chỉ dạy người học bực sơ cạn. Thần cũng không trách. nên nghiền ngẫm mà hiểu cho rõ cái ý nghĩa. mà ngày kế tôi còn hỏi nữa nên Thần không nói. cho nên biết rằng hỏi nhiều lần. lòng tôi đã rõ rồi mà cứ hỏi hoài. đến ngày Thân vì việc khác mà mất tài. Việc như vậy rất nhiều. chẳng khá nghĩ nhiều việc trong lòng. một người có bệnh. Đó là chỗ tiên hiền chưa truyền. để chỉ rõ số tiền hiện hữu. thì không phải là lòng thành nhất niệm nữa. vì tôi hỏi nhiều lần. thì mỗi lần có báo tin. chẳng dám hỏi lần thứ hai thứ ba nữa. thì tái cầu có hại gì? Cũng có một trường hợp không chiếm lại là. sau có chia phép chiếm và nói về chỗ sai lầm ở trong các sách. tôi chiếm một quẻ coi quả ngày Thìn đặng có Tài không? Quẻ đặng hào Thân Kim Huynh động. trong lòng không thích. Mới biết Thần cho tôi rõ ngày Thìn có tài. chỉ thêm chỗ áo lý. Vậy anh nghe nói: "Ba người chiếm thì do lời hai người bàn" không? Một việc mà đã chiếm ra ba chỗ. Phải ráng từ đầu đến cuối. mà lại báo tin về việc ta không hỏi. 6 . Mà chán tôi nhiều là. thì chiếm liền. Lại cũng có trường hợp chiếm liên tiếp mà nhiều ngày cũng không nên. là như chiếm công danh. Mỗi lần hỏi. cũng có thể chiếm năm ba quẻ liên tiếp". Chí như chiếm bệnh. suy trắc lý ẩn vi của Quỷ Thần. Muốn tham cứu chỗ hóa dục (sinh biến) của Trời Đất. Đó gọi là làm phiền nhọc Thần linh nhiều lần. Ngày kế. thì cả nhà ai cũng chiếm thế cho được. tôi chiếm cầu tài. Tôi viết cuốn sách này ra. tự nhiên xảo đoạt thiên công. Vượng Tài trì Thế thì tôi đã rõ ngày Thìn đặng tài. Thần lại nói. Đó là công trình của tôi trong bốn chục (40) năm. Như có một ngày kia. mà Thân linh cũng chưa từng không ứng. không phải khó. Việc nhiều tâm loạn. Nhưng tôi cũng thấy có kẻ làm như vậy. đâu dám bói luôn mấy ngày như vậy. Lại gặp việc. Nếu trong quẻ đã hiện rỏ ràng rồi. Sáu lần đặng Tử Tôn trì Thế. Tôi nhân thuở nhỏ lao bề công danh.Khách nói: Chiếm một lần đã phiền nhọc Thần linh. muốn chiếm lại sao cho được Quan trì Thế mới chịu thôi. Còn dạy kẻ học bói đến chỗ sâu xa. đã đặng Tử Tôn trì Thế. là để truyền bí pháp cho bực hậu hiền.

Dám chắc với các bạn là sắp tới sẽ có người mặc dù chê bai Bốc Dịch.. Từ năm ngoái đến năm nay xủ gần chục quẻ. Thầy coi Tử Vi. nhưng sẽ thử áp dụng cách tôi đã viết ra ở trên hoặc sắp tới. Tăng đạo. Và cũng xin thông báo trước nếu khi xủ quẻ bản Mệnh thấy mình không có Tử Tôn trì Thế mà đoán số càn bậy thì nghiệp không phải ít đâu nhé. phước đức đều lấy hào Tử Tôn làm Dụng Thần). hoặc xem người mình hỏi là người giỏi hay dỡ hay là bọn nói dốc. Đoài = thiếu nữ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ Khôn ▬ ▬▬▬ ▬▬▬ Tốn ▬ ▬ ▬▬▬ ▬ ▬ Ly ▬▬▬ ▬ ▬ ▬▬▬ Đoài ▬▬▬ Chương 2: QUÁI TƯỢNG ĐỒ CÀN tam liên (3 gạch liền): được 3 hào Dương không có hào bị đứt khúc KHÔN lục đoạn (6 đoạn): được luôn 3 hào Âm có 6 đọan ngắn CHẤN ngưỡng bồn (chậu để ngửa): hào đầu dương. Và tôi cũng đã có cơ hội xem cho 3 người bác sĩ đã hành nghề nhiều năm. Ly = trung nữ. Cô ta xủ tổng cộng 3-4 quẻ gì đó. tôi còn quên một điều này nữa. Nên nhớ Thầy thuốc. Khảm = trung nam. Chương 1: BÁT QUÁI ĐỒ Đạo Càn là cha thuộc Dương: sinh ra Chấn = trưởng nam. và cô chỉ thích làm bác sĩ không học gì khác. tiền bạc. xủ khá nhiều quẻ về bản Mệnh mà không hề có quẻ nào là Tử Tôn trì Thế cả. hễ họ xủ quẻ hỏi về Vận Số là Tử Tôn trì Thế. còn viết ra thành văn nữa. không quẻ nào mà không Tử Tôn trì Thế. hay là người ta đây chỉ nói khoác lác. Lấy vượng suy để đo lường khả năng. hào 2 hào 3 là Âm 7 . Còn tôi có ông bạn làm Cha nhà thờ. Cấn = thiếu nam ▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬▬▬ ▬▬▬ Càn ▬ ▬ Chấn ▬▬▬ Khảm ▬ ▬ Cấn ▬▬▬ ▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬ Đạo Khôn là mẹ thuộc Âm: sinh ra Tốn = trưởng nữ. Cô này đang chuẩn bị vào trường thuốc để học bác sĩ. Thầy dạy học hay thầy dạy Tử Vi. có cô bạn làm Đông y sĩ châm cứu. từ quẻ đầu cho đến quẻ cuối. coi bói. cửu lưu thuật sĩ. thật tôi không hiểu lý do. cũng như học thuật của mình của người. nhưng đó là việc rất lạ. Cũng như số Thánh Dã Hạc được làm Thầy Thiên Hạ và làm Vĩ Nhân nên 6 lần đều Tử Tôn trì Thế là vậy.Cá nhân tôi có kinh nghiệm với một cô em dâu chưa cưới. đều là Tử Tôn trì Thế! Từ từ tôi sẽ viết ra cách các bạn có thể xem thử cho mình khi đi gặp bác sĩ khám bệnh. trung thần lương tướng. Các bạn đều có thể xem biết hết! Khỏi phải sợ ai lường gạt.. Nên tôi đã đoán nhất định số cô làm bác sĩ thôi không thể làm gì khác. Thầy tướng. con cháu. để xem có khả năng làm Thầy không. nên đã đến nhờ tôi xem quẻ có được nhận hay không. đã xủ quẻ hỏi bản mệnh năm nay. À.

hoặc dưới nền nhà.tức là hào Dương động. chỗ ở.CẤN phúc oản (chén để úp): hào 1 hào 2 là Âm. hoặc đĩa. nạp thành 6 hào như sau: Hỏa Thủy Vị Tế è Ký Tế Huynh Tỵ Ứng O è Quan Tý Tử Mùi X è Tử Tuất Tài Dậu O è Tài Thân Huynh Ngọ Thế X è Quan Hợi Tử Thìn O è Tử Sửu Phụ Dần X è Phụ Mão 8 ▬) . Thấy 1 sấp thì gạch 1 gạch dài (▬▬▬). còn vòng tròn (O) gọi là Lão Dương . như khí của cha truyền qua mẹ tạo thành hình thể của con là vậy. đó là nguyên lý mà cổ nhân đặt ra như thế. bày tỏ tên họ. còn Âm chủ là Thể. 3 sấp thì vẽ vòng tròn (0). thì vẽ hai đường chéo ( X ) Một gạch dài (▬▬▬) là Thiếu Dương. thì vẽ 1 vòng tròn ( O ) 3 ngữa là Lão Âm. bên có chữ là ngửa . thì lòng phải chí thành. hào 3 là Âm TỐN hạ đoạn (dưới đứt khúc): hào đầu Âm. dấu chéo. hào 2 Dương ĐOÀI thượng khuyết (trên khuyết): hào 1 hào 2 Dương. Tại sao thế. 2 sấp thì vạch 2 gạch ngắn (▬ ▬). hào 2 hào 3 là Dương Cách Xủ Quẻ (dùng 3 đồng tiền) 1 đồng sấp (head) là Dương. Phàm trong quẻ có vòng tròn. hào 2 ở giữa Âm KHẢM trung mãn (giữa ruột đầy): hào 1 và hào 2 là Âm. cầm 3 đồng tiền gieo vào trong mâm. gọi nội quái) ▬ ▬X Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế hóa Thủy Hỏa Ký Tế. 3 ngửa thì viết chữ X (X). hoặc trên bàn.tức là hào Âm động. thì gạch 1 gạch dài ( ▬▬▬ ) 2 sấp (2 heads) là Âm thì gạch 2 gạch ngắn ( ▬ 3 sấp là Lão Dương. Hai gạch ngắn (▬ ▬) là Thiếu Âm. vì Dương chủ là Khí. [Dùng tiền xưa. còn chữ (X) gọi là Lão Âm . thì gọi là quẻ động.] Thí dụ gieo tiền 6 lần ta được quẻ Hỏa Thủy Vị Tế hóa Thủy Hỏa Ký Tế như sau: ▬▬▬ O ▬ ▬ X (3 hào trên hợp lại là quẻ ngoại. coi mấy đồng ngữa mấy đồng sấp. gọi ngoại quái) ▬▬▬ O ▬ ▬X ▬▬▬ O (3 hào dưới hợp lại là quẻ nội. Muốn hỏi việc chi.Âm (▬ ▬). thì bên không chữ là sấp Dương (▬▬▬). hào 3 Dương Ly trung hư (giữa ruột trộng): hào 1 và hào 3 Dương.

Khi biến ra thì có quẻ Khảm trên. Ly dưới. SƠN ĐỊA BÁC 7. nên đọc là Hỏa Thủy Vị Tế (tượng là chưa xong). CÀN VI THIÊN 2. THIÊN SƠN ĐỘN 4. HỎA ĐỊA TẤN 8. Khảm dưới (Khảm trung mãn). hào có động thì có biến. THIÊN ĐỊA BỈ 5. và gắng sức sẽ hiểu. THIÊN PHONG CẤU 3. HỎA THIÊN ĐẠI HỮU CÀN VI THIÊN ▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬ Phụ Mẫu Tuất Thổ (Thế) Huynh Đệ Thân Kim Quan Quỷ Ngọ Hỏa Phụ Mẫu Thìn Thổ (Ứng) Thê Tài Dần Mộc Tử Tôn Tý Thủy THIÊN SƠN ĐỘN ▬▬▬ Phụ Mẫu Tuất Thổ ▬▬▬ Huynh Đệ Thân Kim (Ứng) ▬▬▬ Quan Quỷ Ngọ Hỏa ▬▬▬ Huynh Đệ Thân Kim ▬ ▬ Quan Quỷ Ngọ Hỏa (Thế) ▬ ▬ Phụ Mẫu Thìn Thổ PHONG ĐỊA QUAN ▬▬▬ Thê Tài Mão Mộc ▬▬▬ Quan Quỷ Tỵ Hỏa ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ (Thế) ▬ ▬ Thê Tài Mão Mộc ▬ ▬ Quan Quỷ Tỵ Hỏa ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ (Ứng) HỎA ĐỊA TẤN ▬▬▬ Quan Quỷ Tỵ Hỏa ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ ▬▬▬ Huynh Đệ Dậu Kim (Thế) ▬ ▬ Thê Tài Mão Mộc THIÊN PHONG CẤU ▬▬▬ Phụ Mẫu Tuât Thổ ▬▬▬ Huynh Đệ Thân Kim ▬▬▬ Quan Quỷ Ngọ Hỏa (Ứng) ▬▬▬ Huynh Đệ Dậu Kim ▬▬▬ Tử Tôn Hợi Thủy ▬ ▬ Phụ Mẫu Sữu Thổ (Thế) THIÊN ĐỊA BỈ ▬▬▬ Phụ Mẫu Tuất Thổ (Ứng) ▬▬▬ Huynh Đệ Thân Kim ▬▬▬ Quan Quỷ Ngọ Hỏa ▬ ▬ Thê Tài Mão Mộc (Thế) ▬ ▬ Quan Quỷ Tỵ Hỏa ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ SƠN ĐỊA BÁC ▬▬▬ Thê Tài Dần Mộc ▬ ▬ Tử Tôn Tý Thủy (Thế) ▬ ▬ Phụ Mẫu Tuất Thổ ▬ ▬ Thê Tài Mão Mộc ▬ ▬ Quan Quỷ Tỵ Hỏa (Ứng) ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ HỎA THIÊN ĐẠI HỮU ▬▬▬ Quan Quỷ Tỵ Hỏa (Ứng) ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ ▬▬▬ Huynh Đệ Dậu Kim ▬▬▬ Phụ Mẫu Thìn Thổ (Thế) 9 . Chương 3: TÁM CUNG TƯỢNG HÀO 64 QUẺ I. Động hào là lão Âm thì biến thành Thiếu Dương. PHONG ĐỊA QUAN 6. Mới đầu hơi khó nên bình tâm suy gẫm. nên đọc là Thủy Hỏa Ký Tế (tượng đã xong). mà khi đọc quẻ thì đọc từ trên xuống.Chú Ý: khi vạch quẻ thì vạch từ dưới lên. Lại nên ghi nhớ: Quẻ có động thì có biến. Như quẻ trên có Ly trên (Ly trung hư). CUNG CÀN có 8 quẻ đều thuộc Kim (nên học thuộc lòng) 1. nếu động hào là Lão Dương thì biến thành Thiếu Âm.

Dần Mão là hào Tài vì mình khắc (sai khiến hay xài). Cung Càn ngũ hành thuộc Kim nên Thân Dậu là hào Huynh Đệ vì giống nhau. 2.▬ ▬ ▬ Quan Quỷ Tỵ Hỏa ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ (Ứng) ▬▬▬ Thê Tài Dần Mộc ▬▬▬ Tử Tôn Tý Thủy Đó là 8 quẻ thuộc cung Càn. 7. 5. ĐỊA SƠN KHIÊM 8. TRẠCH THỦY KHỐN 4. Tỵ Ngọ là hào Quan Quỷ vì là hào khắc (khắc mình là bệnh tật. CUNG ĐOÀI: ĐOÀI VI TRẠCH TRẠCH ĐỊA TUY THỦY SƠN KIỀN LÔI SƠN TIỂU QUÁ 2. TRẠCH SƠN HAM 6. LÔI TRẠCH QUY MUỘI ĐOÀI VI TRẠCH ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ (Thế) ▬▬▬ Huynh Đệ Dậu Kim ▬▬▬ Tử Tôn Hợi Thủy ▬ ▬ Phụ Mẫu Sửu Thổ (Ứng) ▬▬▬ Thê Tài Mão Mộc ▬▬▬ Quan Quỷ Tỵ Hỏa TRẠCH ĐỊA TUỴ ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ ▬▬▬ Huynh Đệ Dậu Kim (Ứng) ▬▬▬ Huynh Đệ Hợi Thủy ▬ ▬ Thê Tài Mão Mộc ▬ ▬ Quan Quỷ Tỵ Hỏa (Thế) ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ THỦY SƠN KIỀN ▬ ▬ Tử Tôn Tý Thủy ▬▬▬ Phụ Mẫu Tuất Thổ ▬ ▬ Huynh Đệ Thân Kim (Thế) ▬▬▬ Huynh Đệ Thân Kim ▬ ▬ Quan Quỷ Ngọ Hỏa ▬ ▬ Phụ Mẫu Thìn Thổ (Ứng) LÔI SƠN TIỂU QUÁ ▬ ▬ Phụ Mẫu Tuất Thổ ▬ ▬ Huynh Đệ Thân Kim ▬▬▬ Quan Quỷ Ngọ Hỏa (Thế) ▬▬▬ Huynh Đệ Thân Kim TRẠCH THỦY KHỐN ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ ▬▬▬ Huynh Đệ Dậu Kim ▬▬▬ Tử Tôn Hợi Thủy (Ứng) ▬ ▬ Quan Quỷ Ngọ Hỏa ▬▬▬ Phụ Mẫu Thìn Thổ ▬ ▬ Thê Tài Dần Mộc (Thế) TRẠCH SƠN HÀM ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ (Ứng) ▬▬▬ Huynh Đệ Dâu Kim ▬▬▬ Tử Tôn Hợi Thủy ▬▬▬ Huynh Đệ Thân Kim (Thế) ▬ ▬ Quan Quỷ Ngọ Hỏa ▬ ▬ Phụ Mẫu Thìn Thổ ĐỊA SƠN KHIÊM ▬ ▬ Huynh Đệ Dậu Kim ▬ ▬ Tử Tôn Hợi Thủy (Thế) ▬ ▬ Phụ Mẫu Sửu Thổ ▬▬▬ Huynh Đệ Thân Kim ▬ ▬ Quan Quỷ Ngọ Hỏa (Ứng) ▬ ▬ Phụ Mẫu Thìn Thổ LÔI TRẠCH QUY MUỘI ▬ ▬ Phụ Mẫu Tuất Thổ (Ứng) ▬ ▬ Huynh Đệ Thân Kim ▬▬▬ Quan Quỷ Ngọ Hỏa ▬ ▬ Phụ Mẫu Sửu Thổ (Thế) 10 . hay quan lộc). 1. Hợi Tý là hào Tử Tôn vì mình sinh ra là con cháu (cũng là phúc đức vì do mình tạo ra). Thìn Tuất Sửu Mùi là Phụ Mẫu vì Thổ sinh Kim. là Thê Tài (vợ và tiền bạc). 3.

5. CUNG LY LY VI HỎA HỎA SƠN LỮ HỎA PHONG ĐÌNH HỎA THỦY VỊ TẾ SƠN THỦY MÔNG PHONG THỦY HOÁN THIÊN THỦY TỤNG THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN LY VI HỎA ▬▬▬ Huynh Đệ Tỵ Hỏa (Thế) ▬ ▬ Tử Tôn Mùi Thổ ▬▬▬ Thê Tài Dậu Kim ▬▬▬ Quan Quỷ Hợi Thủy (Ứng) ▬ ▬ Tử Tôn Sửu Thổ ▬▬▬ Phụ Mẫu Mão Mộc HỎA SƠN LỮ ▬▬▬ Huynh Đệ Tỵ Hỏa ▬ ▬ Tử Tôn Mùi Thổ ▬▬▬ Thê Tài Dậu Kim (Ứng) ▬▬▬ Thê Tài Thân Kim ▬ ▬ Huynh Đệ Ngọ Hỏa ▬ ▬ Tử Tôn Thìn Thổ (Thế) HỎA PHONG ĐỈNH ▬▬▬ Huynh Đệ Tỵ Hỏa ▬ ▬ Tử Mẫu Mùi Thổ (Ứng) ▬▬▬ Thê Tài Dậu Kim ▬▬▬ Thê Tài Dậu Kim ▬▬▬ Quan Quỷ Hợi Thủy (Thế) ▬ ▬ Tử Tôn Sửu Thổ HỎA THỦY VỊ TẾ ▬▬▬ Huynh Đệ Tỵ Hỏa (Ứng) ▬ ▬ Tử Tôn Mùi Thổ ▬▬▬ Thê Tài Dậu Kim ▬ ▬ Huynh Đệ Ngọ Hỏa (Thế) 11 . 6. 2.▬ ▬ ▬ Quan Quỷ Ngọ Hỏa ▬ Phụ Mẫu Thìn Thổ (Ứng) ▬▬▬ Thê Tài Mão Mộc ▬▬▬ Quan Quỷ Tỵ Hỏa Đó là 8 quẻ của cung Đoài. 3. 8. Cung Đoài cũng thuộc hành Kim như cung Càn. 1. 7. 4. nên vẫn lấy Kim làm Huynh Đệ và lục thân giống như cung Càn ở trên. 3.

CUNG CHẤN 1.▬▬▬ Tử Tôn Thìn Thổ ▬ ▬ Phụ Mẫu Dần Mộc SƠN THUỶ MÔNG ▬▬▬ Phụ Mẫu Dần Mộc ▬ ▬ Quan Quỷ Tý Thủy ▬ ▬ Tử Tôn Tuất Thổ (Thế) ▬ ▬ Huynh Đệ Ngọ Hỏa ▬▬▬ Tử Tôn Thìn Thổ ▬ ▬ Phu Mẫu Dần Mộc (Ứng) PHONG THUỶ HOÁN ▬▬▬ Phụ Mẫu Mão Mộc ▬▬▬ Huynh Đệ Tỵ Hỏa (Thế) ▬▬▬ Tử Tôn Mùi Thổ ▬ ▬ Huynh Đệ Ngọ Hỏa ▬▬▬ Tử Tôn Thìn Thổ (Ứng) ▬ ▬ Phụ Mẫu Dần Mộc THIÊN THỦY TỤNG ▬▬▬ Tử Tôn Tuất Thổ ▬▬▬ Thê Tài Thân Kim ▬▬▬ Huynh Đệ Ngọ Hỏa (Thế) ▬ ▬ Huynh Đệ Ngọ Hỏa ▬▬▬ Tử Tôn Thìn Thổ ▬ ▬ Phụ Mẫu Dần Mộc (Ứng) THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN ▬▬▬ Tử Tôn Tuất Thổ (Ứng) ▬▬▬ Thê Tài Thân Kim ▬▬▬ Huynh Đệ Ngọ Hỏa ▬▬▬ Quan Quỷ Hợi Thủy (Thế) ▬ ▬ Tử Tôn Sửu Thổ ▬▬▬ Phụ Mẫu Mão Mộc Đó là 8 quẻ của cung Ly. Cung Ly ngũ hành thuộc Hỏa. CHẤN VI LÔI 12 . nên lấy Hỏa làm hành chính mà phối với lục Thân.. 4.. như sinh ra Hỏa là Mộc Dần Mão là cha mẹ. Hỏa sinh ra Thổ nên Thìn Tuất Sửu Mùi là Tử Tôn.

TRẠCH PHONG TÙY CHẤN VI LÔI ▬ ▬ Thê Tài Tuất Thổ (Thế) ▬ ▬ Quan Quỷ Thân Kim ▬▬▬ Tử Tôn Ngọ Hỏa ▬ ▬ Thê Tài Thìn Thổ (Ứng) ▬ ▬ Huynh Đệ Dân Mộc ▬▬▬ Phụ Mẫu Tý Thủy LÔI ĐỊA DỰ ▬ ▬ Thê Tài Tuất Thổ ▬ ▬ Quan Quỷ Thân Kim ▬▬▬ Tử Tôn Ngọ Hỏa (Ứng) ▬ ▬ Huynh Đệ Mão Mộc ▬ ▬ Tử Tôn Tỵ Hỏa ▬▬▬ Thê Tài Mùi Thổ (Thế) LÔI THUỶ GIẢI ▬ ▬ Thê Tài Tuất Thổ ▬ ▬ Quan Quỷ Thân Kim (Ứng) ▬▬▬ Tử Tôn Ngọ Hỏa ▬ ▬ Tử Tôn Ngọ Hỏa ▬▬▬ Thê Tài Thìn Thổ (Thế) ▬ ▬ Huynh Đệ Dần Mộc LÔI PHONG HẰNG ▬ ▬ Thê Tài Tuất Thổ (Ứng) ▬ ▬ Quan Quỷ Thân Kim ▬▬▬ Tử Tôn Ngọ Hỏa ▬▬▬ Quan Quỷ Dậu Kim (Thế) ▬▬▬ Phụ Mẫu Hợi Thủy ▬ ▬ Thê Tài Sửu Thổ 13 .2. TRẠCH LÔI ĐỊA QUÁ 8. LÔI ĐỊA DƯ 3. LÔI THỦY GIẢI 4. THỦY PHONG TỈNH 7. ĐỊA PHONG THĂNG 6. LÔI PHONG HẰNG 5.

PHONG THIÊN TIỂU SÚC 3. CUNG TỐN 1. 5.ĐỊA PHONG THĂNG ▬ ▬ Quan Quỷ Dậu Kim ▬ ▬ Phụ Mẫu Hợi Thủy ▬ ▬ Thê Tài Sửu Thổ (Thế) ▬▬▬ Quan Quỷ Dậu Kim ▬▬▬ Phụ Mẫu Hợi Thủy ▬ ▬ Thê Tài Sửu Thổ (Ứng) THUỶ PHONG TỈNH ▬ ▬ Phụ Mẫu Tý Thủy ▬▬▬ Thê Tài Tuất Thổ (Thế) ▬ ▬ Quan Quỷ Thân Kim ▬▬▬ Quan Quỷ Dậu Kim ▬▬▬ Phụ Mẫu Hợi Thủy (Ứng) ▬ ▬ Thê Tài Sửu Thổ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ ▬ ▬ Thê Tài Mùi Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Dậu Kim ▬▬▬ Phụ Mẫu Hợi Thủy (Thế) ▬▬▬ Quan Quỷ Dậu Kim ▬▬▬ Phụ Mẫu Hợi Thủy ▬ ▬ Thê Tài Sửu Thổ (Ứng) TRẠCH LÔI TÙY ▬ ▬ Thê Tài Mùi Thổ (Ứng) ▬▬▬ Quan Quỷ Dâu Kim ▬▬▬ Phụ Mẫu Hợi Thủy ▬ ▬ Thê Tài Thìn Thổ (Thế) ▬ ▬ Huynh Đệ Dân Mộc ▬▬▬ Phụ Mẫu Tý Thủy Đó là 8 quẻ thuộc cung Chấn. nên dựa theo Mộc mà phối lục thân. Cung Chấn ngũ hành thuộc Mộc. PHONG HỎA GIA NHÂN 14 . TỐN VI PHONG 2.

PHONG LÔI ÍCH 5. SƠN LÔI DI 8. THIÊN LÔI VÔ VỌNG 6.4. SƠN PHONG CỔ TỐN VI PHONG ▬▬▬ Huynh Đệ Mão Mộc (Thế) ▬▬▬ Tử Tôn Tỵ Hỏa ▬ ▬ Thê Tài Mùi Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Dậu Kim (Ứng) ▬▬▬ Phụ Mẫu Hợi Thủy ▬ ▬ Thê Tài Sửu Thổ PHONG THIÊN TIỂU SÚC ▬▬▬ Huynh Đệ Mão Mộc ▬▬▬ Tử Tôn Tỵ Hỏa ▬ ▬ Thê Tài Mùi Thổ (Ứng) ▬▬▬ Thê Tài Thìn Thổ ▬▬▬ Huynh Đệ Dần Mộc ▬▬▬ Phụ Mẫu Tý Thủy (Thế) PHONG HỎA GIA NHÂN ▬▬▬ Huynh Đệ Mão Mộc ▬▬▬ Tử Tôn Tỵ Hỏa (Ứng) ▬ ▬ Thê Tài Mùi Thổ ▬▬▬ Phụ Mẫu Hợi Thủy ▬ ▬ Thê Tài Sửu Thổ (Thế) ▬▬▬ Huynh Đệ Mão Mộc PHONG LÔI ÍCH ▬▬▬ Huynh Đệ Mão Mộc (Ứng) ▬▬▬ Tử Tôn Tỵ Hỏa ▬ ▬ Thê Tài Mùi Thổ ▬ ▬ Thê Tài Thìn Thổ (Thế) ▬ ▬ Huynh Đệ Dần Mộc ▬▬▬ Phụ Mẫu Tý Thủy THIÊN LÔI VÔ VỌNG ▬▬▬ Thê Tài Tuất Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Thân Kim 15 . HỎA LÔI PHỆ HẠP 7.

CUNG KHẢM 1. Cung Tốn ngũ hành thuộc Mộc 6.▬▬▬ Tử Tôn Ngọ Hỏa (Thế) ▬ ▬ Thê Tài Thìn Thổ ▬ ▬ Huynh Đệ Dần Mộc ▬▬▬ Phụ Mẫu Tý Thủy (Ứng) HỎA LÔI PHỆ HẠP ▬▬▬ Tử Tôn Tỵ Hỏa ▬ ▬ Thê Tài Mùi Thổ (Thế) ▬▬▬ Quan Quỷ Dậu Kim ▬ ▬ Thê Tài Thìn Thổ ▬ ▬ Huynh Đệ Dần Mộc (Ứng) ▬▬▬ Phụ Mẫu Tý Thủy SƠN LÔI DI ▬▬▬ Huynh Đệ Dần Mộc ▬ ▬ Phụ Mẫu Tý Thủy ▬ ▬ Thê Tài Tuất Thổ (Thế) ▬ ▬ Thê Tài Thìn Thổ ▬ ▬ Huynh Đệ Dần Mộc ▬▬▬ Phụ Mẫu Tý Thủy (Ứng) SƠN PHONG CỔ ▬▬▬ Huynh Đệ Dần Mộc (Ứng) ▬ ▬ Phụ Mẫu Tý Thủy ▬ ▬ Thê Tài Tuất Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Dậu Kim (Thế) ▬▬▬ Phụ Mẫu Hợi Thủy ▬ ▬ Thê Tài Sửu Thổ Đó là 8 quẻ của cung Tốn. THỦY TRẠCH TIẾT 3. LÔI HỎA PHONG 7. THỦY LÔI TRUÂN 4. KHẢM VI THỦY 2. ĐỊA HỎA MINH DI 8. TRẠCH HỎA KẾ 6. THỦY HOẢ KÝ TẾ 5. ĐỊA THỦY SƯ 16 .

KHẢM VI THỦY ▬ ▬ Huynh Đệ Tý Thủy (Thế) ▬▬▬ Quan Quỷ Tuất Thổ ▬ ▬ Phụ Mẫu Thân Kim ▬ ▬ Thê Tài Ngọ Hỏa (Ứng) ▬▬▬ Quan Quỷ Thìn Thổ ▬ ▬ Tử Tôn Dần Mộc THỦY TRẠCH TIẾT ▬ ▬ Huynh Đệ Tý Thủy ▬▬▬ Quan Quỷ Tuất Thổ ▬ ▬ Phụ Mẫu Thân Kim (Ứng) ▬ ▬ Quan Quỷ Sửu Thổ ▬▬▬ Tử Tôn Mão Mộc ▬▬▬ Thê Tài Tỵ Hỏa (Thế) THỦY LÔI TRUÂN ▬ ▬ Huynh Đệ Tý Thủy ▬▬▬ Quan Quỷ Tuất Thổ (Ứng) ▬ ▬ Phụ Mẫu Thân Kim ▬ ▬ Quan Quỷ Thìn Thổ ▬ ▬ Tử Tôn Dần Mộc (Thế) ▬▬▬ Huynh Đệ Tý Thủy THỦY HOẢ KÝ TẾ ▬ ▬ Huynh Đệ Tý Thủy (Ứng) ▬▬▬ Quan Quỷ Tuất Thổ ▬ ▬ Phụ Mẫu Thân Kim ▬▬▬ Huynh Đệ Hợi Thuỷ (Thế) ▬ ▬ Quan Quỷ Sửu Thổ ▬▬▬ Tử Tôn Mão Mộc TRẠCH HỎA CÁCH ▬ ▬ Quan Quỷ Mùi Thổ ▬▬▬ Phụ Mẫu Dậu Kim ▬▬▬ Huynh Đệ Hợi Thủy (Thế) ▬▬▬ Huynh Đệ Hợi Thủy ▬ ▬ Quan Quỷ Sửu Thổ ▬▬▬ Tử Tôn Mão Mộc (Ứng) LÔI HỎA PHONG 17 .

HỎA TRẠCH KHÊ 6. SƠN TRẠCH TỐN 5. CẤN VI SƠN 2.▬ ▬ Quan Quỷ Tuất Thổ ▬ ▬ Phụ Mẫu Thân Kim (Thế) ▬▬▬ Thê Tài Ngọ Hỏa ▬▬▬ Huynh Đệ Hợi Thủy ▬ ▬ Quan Quỷ Sửu Thổ (Ứng) ▬▬▬ Tử Tôn Mão Mộc ĐỊA HỎA MINH DI ▬ ▬ Phụ Mẫu Dậu Kim ▬ ▬ Huynh Đệ Hợi Thủy ▬ ▬ Quan Quỷ Sửu Thổ (Thế) ▬▬▬ Huynh Đệ Hợi Thủy ▬ ▬ Quan Quỷ Sửu Thổ ▬▬▬ Tử Tôn Mão Mộc (Ứng) ĐỊA THỦY SƯ ▬ ▬ Phụ Mẫu Dậu Kim (Ứng) ▬ ▬ Huynh Đệ Hợi Thủy ▬ ▬ Quan Quỷ Sửu Thổ ▬ ▬ Thê Tài Ngọ Hỏa (Thế) ▬▬▬ Quan Quỷ Thìn Thổ ▬ ▬ Tử Tôn Thân Kim Đó là 8 quẻ thuộc cung Khảm. PHONG SƠN TIỆM CẤN VI SƠN ▬▬▬ Quan Quỷ Dần Mộc (Thế) ▬ ▬ Thê Tài Tý Thủy ▬ ▬ Huynh Đệ Tuất Thổ ▬▬▬ Tử Tôn Thân Kim (Ứng) 18 . Cung Khảm ngũ hành thuộc Thủy. THIÊN TRẠCH LÝ 7. CUNG CẤN 1. 7. PHONG TRẠCH TRUNG PHU 8. SƠN THIÊN ĐẠI SÚC 4. SƠN HỎA BÔN 3.

▬ ▬ ▬ Phụ Mẫu Ngọ Hỏa ▬ Huynh Đệ Thìn Thổ SƠN HỎA BÔN ▬▬▬ Quan Quỷ Dần Mộc ▬ ▬ Thê Tài Tý Thủy ▬ ▬ Huynh Đệ Tuất Thổ (Ứng) ▬▬▬ Thê Tài Hợi Thủy ▬ ▬ Huynh Đệ Sửu Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Mão Mộc (Thế) SƠN THIÊN ĐẠI SÚC ▬▬▬ Quan Quỷ Dần Mộc ▬ ▬ Thê Tài Tý Thủy (Ứng) ▬ ▬ Huynh Đệ Tuất Thổ ▬▬▬ Huynh Đệ Thìn Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Dần Mộc (Thế) ▬▬▬ Thê Tài Tý Thủy SƠN TRẠCH TỔN ▬▬▬ Quan Quỷ Dần Mộc (Ứng) ▬ ▬ Thê Tài Tý Thủy ▬ ▬ Huynh Đệ Tuất Thổ ▬ ▬ Huynh Đệ Sửu Thổ (Thế) ▬▬▬ Quan Quỷ Mão Mộc ▬▬▬ Phụ Mẫu Tỵ Hỏa HỎA TRẠCH KHUÊ ▬▬▬ Phụ Mẫu Tỵ Hoả ▬ ▬ Huynh Đệ Mùi Thổ ▬▬▬ Tử Tôn Dậu Kim (Thế) ▬ ▬ Huynh Đệ Sửu Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Mão Mộc ▬▬▬ Phụ Mẫu Tỵ Hỏa (Ứng) THIÊN TRẠCH LÝ ▬▬▬ Huynh Đệ Tuất Thổ ▬▬▬ Tử Tôn Thân Kim (Thế) ▬▬▬ Phụ Mẫu Ngọ Hỏa ▬ ▬ Huynh Đệ Sửu Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Mão Mộc (Ứng) ▬▬▬ Phụ Mẫu Tỵ Hỏa PHONG TRẠCH TRUNG PHU 19 .

ĐỊA THIÊN THÁI 5. ĐỊA TRẠCH LÂM 4. ĐỊA LÔI PHỤC 3. LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 6. Cung Cấn thuộc Thổ. KHÔN VI ĐỊA 2.▬▬▬ Quan Quỷ Mão Mộc ▬▬▬ Phụ Mẫu Tỵ Hỏa ▬ ▬ Huynh Đệ Mùi Thổ (Thế) ▬ ▬ Huynh Đệ Sửu Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Mão Mộc ▬▬▬ Phụ Mẫu Tỵ Hỏa (Ứng) PHONG SƠN TIỆM ▬▬▬ Quan Quỷ Mão Mộc (Ứng) ▬▬▬ Phụ Mẫu Tỵ Hỏa ▬ ▬ Huynh Đệ Mùi Thổ ▬▬▬ Tử Tôn Thân Kim (Thế) ▬ ▬ Phụ Mẫu Ngọ Hỏa ▬ ▬ Huynh Đệ Thìn Thổ Đó là 8 quẻ thuộc cung Cấn. CUNG KHÔN 1. TRẠCH THIÊN QUẢI 7. 8. THỦY THIÊN NHU 8. THỦY ĐỊA TỶ KHÔN VI ĐỊA ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ Tử Tôn Dậu Kim (Thế) Thê Tài Hợi Thủy Huynh Đệ Sửu Thổ Quan Quỷ Mão Mộc (Ứng) Phụ Mẫu Tỵ Hỏa Huynh Đệ Mùi Thổ 20 .

ĐỊA LÔI PHỤC ▬ ▬ Tử Tôn Dậu Kim ▬ ▬ Thê Tài Hợi Thủy ▬ ▬ Huynh Đệ Sửu Thổ (Ứng) ▬ ▬ Huynh Đệ Thìn Thổ ▬ ▬ Quan Quỷ Dần Mộc ▬▬▬ Thê Tài Tý Thủy (Thế) ĐỊA TRẠCH LÂM ▬ ▬ Tử Tôn Dậu Kim ▬ ▬ Thê Tài Hợi Thủy (Ứng) ▬ ▬ Huynh Đệ Sửu Thổ ▬ ▬ Huynh Đệ Sửu Thổ ▬ ▬ Quan Quỷ Mão Mộc (Thế) ▬▬▬ Phụ mẫu Tỵ Hỏa ĐỊA THIÊN THÁI ▬ ▬ Tử Tôn Dậu Kim (Ứng) ▬ ▬ Thê Tài Hợi Thủy ▬ ▬ Huynh Đệ Sửu Thổ ▬▬▬ Huynh Đệ Thìn Thổ (Thế) ▬▬▬ Quan Quỷ Dần Mộc ▬▬▬ Thê Tài Tý Thủy LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG ▬ ▬ Huynh Đệ Tuất ▬ ▬ Tử Tôn Thân Kim ▬▬▬ Phụ Mẫu Ngọ Hỏa (Thế) ▬▬▬ Huynh Đệ Thìn Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Dần Mộc ▬▬▬ Thê Tài Tý Thủy (Ứng) TRẠCH THIÊN QUẢI ▬ ▬ Huynh Đệ Mùi Thổ ▬▬▬ Tử Tôn Dậu Kim (Thế) ▬▬▬ Thê Tài Hợi Thủy ▬▬▬ Huynh Đệ Thìn Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Dần Mộc (Ứng) ▬▬▬ Thê Tài Tý Thủy THỦY THIÊN NHU ▬ ▬ Thê Tài Tý Thủy 21 .

Chiếm cầu Tài: Thê Tài trì Thế chắc sẽ đăng. . Lôi Thiên Đại Tráng. Cấn Vi Sơn. vẫn đoán được bốn việc lớn. Đoài Vi Trạch. cũng là quẻ lục xung. thần tiên cũng khó cứu. lúc đi ra cầu sĩ (làm quan). Trong mỗi cung những quẻ đầu là: Kiền Vi Thiên. không có gì lo.Có kẻ hỏi: Cầu quan nếu đặng Quan Quỷ trì Thế.Tôi trả lời: Tử Tôn và chữ Thế đồng ở chung một hào. Khôn Vi Địa. Nếu như hào Quan Quỷ với hào Thê Tài. Huynh Đệ trì Thế thì khó cầu. nào là Lục Thân. nào là Ngũ Hành. Chiếm Tật Bệnh: Nếu đặng quẻ lục xung. nào là Thế Ứng. Không cần đọc sách quẻ. phải để ý phòng ngừa. làm sao mà đoán quẻ được? . thì cũng đồng như nói trên. hoặc gặp Tuần Không. Còn bệnh đau lâu. . 3. Phải biết sao gọi là quẻ lục xung. chiếu theo đó mà viết ra. Nguyệt Phá. cầu danh chắc thành. tức là không biết lý ngũ hành sinh khắc. 2.▬▬▬ Huynh Đệ Tuất ▬ ▬ Tử Tôn Thân Thế (Thế) ▬▬▬ Huynh Đệ Thìn ▬▬▬ Quan Quỷ Dần ▬▬▬ Thê Tài Tý Thủy (Ứng) THỦY ĐỊA TỶ ▬ ▬ Thê Tài Tý Thuỷ (Ứng) ▬▬▬ Huynh Đệ Tuất Thổ ▬ ▬ Tử Tôn Thân Kim ▬ ▬ Quan Quỷ Mão Mộc (Thế) ▬ ▬ Phụ Mẫu Tỵ Hỏa ▬ ▬ Huynh Đệ Mùi Thổ Đó là 8 quẻ thuộc cung Khôn. 4. và chỉ coi hào thế mà thôi. Đặng Tử Tôn trì Thế. Chiếm Phòng Ngừa Ưu Hoạn: Nếu đặng Tử Tôn trì Thế. Nếu gặp Quan Quỷ và chữ Thế đồng ở chung một hào. Tổng cộng là 10 quẻ. BỐN VIỆC LỚN: 1.Tôi trả lời: Trước học chấm quẻ. cứ chiếu theo toàn đồ. Đặng Quan Quỷ trì Thế. Khảm Vi Thuỷ.Người bằng hữu hỏi: Sao là Tử Tôn trì Thế? .Người bằng hữu hỏi: Tôi không biết ngũ hành. Dã Hạc nói: Xưa kia tôi có lấy toàn đồ này mà gửi cho 1 người bằng hữu. Chấn Vi Lôi. coi là quẻ gì. . Cung Khôn ngũ hành thuộc Thổ. Không kể gì trong quẻ có động. Tốn Vi Phong. thì hứa sẽ nên danh. hoặc bị trong quẻ có Tử Tôn phát 22 . không uống thuốc mà mạnh. ưu nghi khó giải. rồi tìm quẻ ấy trong toàn đồ. tức là Tử Tôn trì Thế. bệnh mới đau. Kỳ dư Huynh Đệ. còn lại thì không phải. cầu tài chắc thành. thì phải chờ thời. Ly Vi Hỏa. tức là Quan Quỷ trì Thế. Thê Tài trì Thế. Cầu tài nếu đặng Thê Tài trì Thế. đều là quẻ lục xung cả. cùng là không có động. thêm quẻ Thiên Lôi Vô Vọng. Khi đặng quẻ rồi. Chiếm Công Danh: Nếu đặng Quan Quỷ trì Thế.

muốn cầu cho đặng Quan Quỷ trì Thế mới chịu cho. thần thánh cũng đã sớm biết rồi. Huống tôi bày ra phép giản dị này. Duy có người chiếm quẻ mà trong lòng tưởng đôi ba việc. Chẳng luận sớm trưa. Người xưa có một viêc mà có thể quyết ở ba chỗ người nay tái cầu có hại chi đâu. nghỉ một chút rồi lại chiếm nữa. cũng có thể chiếm. toàn là nhờ sức chiếm lại nhiều lần. Như chiếm phòng ngừa ưu hoạn. Chỉ cần chiếm một việc đó mà thôi. thì ngày mai sẽ chiếm lại. [Trích Tăng San Bốc Dịch] Thánh Dã Hạc lại nói: Phải xem kỷ lời trong sách này giải: Sao là không mà chẳng không. Huynh Đệ phát động để hại Tài. Nếu không có hy vọng. xin cho quẻ Tử Tôn trì Thế. mà trong lòng không vui. Tôi bình sinh. hoặc là Tử Tôn trì Thế. Chỗ nào phải xem Dụng Thần. Xung Hình. Như chiếm cầu 23 . tự nhiên rõ ràng dễ thấy. Sao là chân phản ngâm. hãy van vái rằng: Nếu có hoạ. Sinh Khắc. Sao là chẳng đắc pháp chiếm hoài không nghiệm. Nếu việc không gấp có thể từ từ chiếm lại. cho tôi quẻ Tử Tôn trì Thế. Sao là Kỵ Thần vô lực. thì chớ nên dùng phép này. Nếu biết chút lý ngũ hành. bách chiếm bách linh (xủ quẻ trăm phát trăm ứng). chẳng sinh Dụng Thần. chỗ nào không xem Dụng Thần. Thê Tài trì Thế. Nguyệt Phá. hoặc là Quan Quỷ trì Thế. chiếm xa mà ứng gần. Nếu có chỗ ẩn vi (không rõ) thì thần thánh cũng khi người. thì sẽ biết quyết đoán 4 VIỆC LỚN. ít đặng áo lý. Sao là chiếm đây mà ứng đó (hỏi việc này mà ứng việc kia). hồi đầu khắc mà tử.động để hại Quan. Phải xét kỷ các thứ bí pháp đó. thì van vái rằng: Công danh nếu thành. mới có thể nhất quyết mỗi việc như thần. cứ chiếu theo 8 cung mà lập quẻ. xin cho Quan Quỷ trì Thế. tuy gặp Quan Quỷ trì Thế. giả phản ngâm. có ích chi đâu? . phải bác ở các sách. Sao là hồi đầu khắc mà sinh. đâu còn phải là thần. Trong quẻ chiếm đặng. thì theo lời bàn của hai người". Như cầu danh. Xưa kia. thì quyết chắc không linh nghiệm. chớ đừng có chiếm lại việc khác. Sao là đắc pháp. thối mà chẳng thối. Còn anh không biết lý ngũ hành. Nếu thoát khỏi tai nạn. Sao là Nguyên Thần hữu lực. cho tôi quẻ Quan Quỷ trì Thế. Tôi thấy Kinh Dịch nói: "Ba người chiếm. thêm xảo nghiệm cho mình. Chỗ nào kỳ diệu. không cần và không nên chiếm nữa. Sao là tiến mà chẳng tiến. chỉ để cho người không biết lý ngũ hành mà thôi. Tuyệt mà chẳng Tuyệt. thì đã biết thành bại nên hư. Ai biết chiếm quẻ. phá mà chẳng phá. người ta câu nệ không dám chiếm lại. . định cũng là trong kiết ẩn hung. không phải trong hung ẩn kiết. nếu một quẻ nữa mà không được hiểu rõ. Nếu gặp việc gấp. Như vậy là trái lẽ. hay hại Dụng Thần. chẳng cần đốt nhang. Sao là Mộ mà chẳng mộ. chẳng phải có lòng thành nhất niệm. Giả như chiếm công danh. Chỗ nào sai lầm. Cái quẻ anh chiếm đặng.Tôi trả lời: Nếu anh biết lý ngũ hành. tự nhiên phải xem Tuần Không. nữa đêm canh khuya. chiếm một quẻ nữa. đặng một trong hai quẻ đó. thần linh đã rõ rồi. cho nên hết phương pháp. Chớ khá thấy Tử Tôn trì Thế. Đó là thần thánh dẫn người được biết chỗ áo lý.Có kẻ hỏi: Xin một quẻ không rõ.

tương hợp. Phải nhớ: Người nào dốt đặc lý ngũ hành sinh khắc thì mới nên dùng phép này. buôn bán. 24 . mở miệng thì nói: cầu thần hỏi bói. Ngoài việc bói ra. Còn chiếm tật bệnh. Sau lại còn phải coi cuốn chót nói về các môn. Nó hạp (thích) gặp Tỵ Ngọ Hỏa để sinh. các loại. lấy Thế hào làm Dụng Thần. chẳng đọc sách bói. người bệnh nặng tự chiếm cho mình. làm cho con người phải rỡn ốc cùng mình. Khắc. Dù quan lớn. bạn cũng có thể truyền cho người khác. Nếu bạn thấy linh thì tự nhiên mới ham đọc sách. thì phải trang ngũ hành. dù làm ăn. hễ chiếm đặng quẻ. Tôi nói với bạn rằng: Người thế gian. tôi không đành không chỉ cái bí pháp ấy. Vậy trước phải đọc hỗn thiên Giáp Tí. hoặc là Tài trì Thế. Nó phải được vượng tướng. Sinh Vượng. Lại Thế hào chẳng nên lạc Không Vong (Tuần Không). hoặc thuộc bệnh đau lâu. Như đi thuyền gặp bảo tố. học bói. thì sự cát hung đã thấy rõ ràng. Trong quẻ này thế hào ở Tuất Thổ. Thỉnh thoảng cũng một việc mà có nhiều người đồng chịu ảnh hưởng họa phước. lục Thân ca. thì trong nhà ai ai cũng có thể chiếm giùm. trong nhà phòng hỏa hoạn.tài. hoặc thuộc bệnh mới đau. Xung. có cần chi chiếm nữa. lục Thân. Kỵ Thần. Kế coi chương bốn mùa Vượng Tướng. thứ dân. lại cũng chẳng nên trúng Nguyệt phá. rất sợ hưu tù. Nguyệt Phá. phàm có nghi nan. đủ biết họ muốn rõ sự kiết hung sẽ đến. chương Tuần Không. Rồi còn học biến động. chiếm việc gì. Phép này rất hay. xem lý cảm ứng. lần lần do cạn vào sâu. Như chiếm đặng quẻ Càn vi Thiên: Phụ Mẫu Tuất Thổ (Thế) Huynh Đệ Thân Kim Quan Quỷ Ngọ Hỏa Phụ Mẫu Thìn Thổ (Ứng) Thê Tài Dần Mộc Tử Tôn Tý Thủy Người tự chiếm kiết hung. kỵ (sợ) Dần Mão Mộc tương khắc. Nếu có một người đặng quẻ lục xung. Trong quẻ phải có hào động. Vì đó mà có kẻ không biết cái áo diệu của Dịch. cho người ta theo đó mà thí nghiệm. nếu không đặng quẻ lục xung. không còn phép nào nữa. Nếu có kẻ biết chút ít ngũ hành thì thần cho hiện quẻ ẩn vi. Cái Thế hào Tuất Thổ này có 4 chỗ: Sinh. hễ động thì biến. hoặc là Huynh Đệ trì Thế. chương Ngũ Hành tương sinh. Đã biết động biến rồi. phải coi Dụng Thần. Mộ Tuyệt thì lại như vào nhà khách của Bói Dịch. tức là lấy Tuất Thổ làm Thân Mệnh của mình. trong hai lẽ có có đặng một thì thôi. lấy phép nào mà đoán. Tôi học tập Chu Dịch mấy năm. không có ai mà chẳng nên dùng. Hợp. việc nào hỏi bói. thì ai ai cũng đều chiếm được. như thần thánh mở miệng nói chuyện với mình. Nguyên Thần. chương Ngũ Hành tương xung. Biết cái này mới vào được cửa Bói Dịch. thì mỗi người chiếm một quẻ cho chắc. tương khắc. Nếu có một quẻ mà đặng Tử Tôn trì Thế. thì hết thảy có gì lo.

khắc. • Nếu chiếm quẻ nhằm ngày Tuất. thì lấy hào Phụ Mẫu làm Dụng Thần. gọi là Thế lâm (ở) Nhật Kiến. Đó là Thế hào bị Nhật Thần tương khắc. III. nên mọi việc đều cát. Thổ gặp Thổ thì phù trợ. mà kêu là Dụng Thần. đó là đối với Tuất Thổ không khắc. Hợp Theo quẻ trên. là Thế hào Tuất Thổ. Nhật Thần năng Sinh.. Dần Mão Mộc có thể khắc tuất Thổ. hợp Dụng Thần. Hỏa của Tỵ Ngọ là Quan Quỷ. Khắc. trong hai tháng đó thì lúc Thổ vượng. thì bị Dần Mão. Nếu chiếm quẻ này nhằm tháng Dần. Quái Trung chi động (trong quẻ hào động). • Nếu chiếm quẻ nhằm ngày Sửu Mùi. khắc. cũng như thân mình bị phá cách. xung. Hào thứ 4. đó là vượng tướng. Cái Thế hào Tuất Thổ này. Xung. • Nếu chiếm nhằm tháng Tuất. bất lợi. Thế hào gặp vượng tướng. Nếu chiếm quẻ nhằm ngày Dần Mão. Thìn xung Tuất Thổ. dùng Thế hào làm chủ. hay sinh được Tuất Thổ. Đương lúc đó mà tự chiếm cát hung mọi việc đều được hanh thông. xung. • Nếu chiếm nhằm ngày Thìn. Đó gọi là Thế hào được Quan Quỷ. cũng gọi là vượng tướng. thế hào là Tuất Thổ. Chiếm cho cha mẹ. bất lợi. • Nếu chiếm quẻ này nhằm tháng Sửu Mùi. Vậy thì Thế hào chịu thương (khắc). Đó gọi là Nguyệt Kiến có thể sinh. cũng có thể phò trì giúp Tuất Thổ. gọi là Hỏa vượng. năng Sinh Khắc. Xung. Ngọ Hỏa Quan Quỷ 25 . mộc tương khắc. Phải biết sao là Dụng Thần? Mình tự chiếm cát hung. chẳng gọi là Thế hào. Thổ tướng. thì nó hay khắc được Tuất Thổ. hợp Dụng Thần. Nguyệt Kiến năng Sinh. II. không làm được việc gì hết. Như trong quẻ hào thứ 2 là Thê Tài Dần Mộc phát động. được lệnh đăng quyền. Tỵ Ngọ tức là Quan Quỷ có thể sinh Tuất Thổ. gọi là Thế hào (ám động). Thế hào là Tuất Thổ. • Nếu chiếm ở tháng Thân Dậu. Hợi Tí. Đó là Nhật Kiến có thể sinh. Hợp Theo quẻ trên. Nếu chiếm quẻ nhằm tháng Thìn. Hợp Trong quẻ trên. vậy Tuất Thổ cũng được giúp. • Nếu chiếm nhằm ngày Thân Dậu. thì các việc đều làm được. không sinh. Xung. • Nếu chiếm quẻ này nhằm tháng Tỵ. Hợi Tý thì Tuất Thổ trúng nhằm lúc tiết khí (hao sức). Khắc. Thế hào là Tuất Thổ. Thế hào Tuất Thổ làm Nguyệt Kiến.. thì cũng là kiết. Ngo. người tự chiếm cát hung gọi đó là hưu tù. mà sinh ra vượng. Mão.. gọi là Thế hào hưu tù vô lực. Tuất là bị Nguyệt phá. • Nếu chiếm nhằm ngày Tỵ Ngọ. Thìn xung với Tuất Thổ.

gọi là hồi đầu sinh Thế. mà hào tương sinh được vượng tướng. IV. Thế hào phát động (Tuất Thổ theo quẻ trên).Tôi trả lời: Mấy hào khác thường có biến ra hồi đầu sinh khắc. Sao mà tháng Ngọ.Trả lời: Bất luận chiếm được quẻ nào. chỗ tương sinh này có danh. thì đoán mọi việc đều là đại hung. một chỗ tương khắc.phát động.Lại hỏi: Mão mộc hay khắc Tuất Thổ. không có thật. Nếu gặp 3 chỗ tương khắc. tướng. Không. có giải nghĩa rất rõ ràng. Có kẻ hỏi: Trong quẻ này (quẻ đã nói trên). Tỵ Ngọ.Hỏi: Quẻ này là quẻ Kiền Vi Thiên. . . thì coi trong chương Ngũ Hành tương sinh. năng hồi đầu sinh khắc. biến ra Mão Mộc. cũng là đoán theo kiết. hào động có thể sinh. Thế hào tự động). cứ vậy mà suy. hào động. nếu trong quẻ lấy Tỵ Ngọ Hỏa làm Quan Tinh. biến ra Dần Mão Mộc. Vượng. Đó gọi là: hào Dụng Thần (Thế) tự động thành biến hào. Kỳ dư. trong quẻ. gọi là hồi đầu khắc Thế. như 4 chỗ đều khắc hết. . ngày Ngọ. Nếu trong quẻ. chiếm quẻ cũng lấy Ngọ Hỏa làm Quan Tinh? . Bằng hưu tù. thì ngày tháng Tỵ Ngọ cũng là Tài Tinh. Dẫn lên là 4 chỗ (4 chỗ tức là tháng ngày. lại hợp với Tuất (theo lục hợp). Nếu Nguyên Thần sinh Dụng Thần được vượng tướng thì đoán kiết. Sinh khắc. hưu. cũng có thể gọi là: "khắc xứ phùng sinh hung trung đắc giải" (trong chỗ khắc gặp sinh. Xung. vậy phải kể là khắc hay hợp? Tôi trả lời: Trong chương Ngũ Hành tương hợp. phá. tù. lấy Tỵ Ngọ làm Tài Tinh. xung. hay sinh khắc xung hợp với Dụng Thần (Thế). gọi là hợp Thế. hợp Dụng Thần. thì coi trong chương Tuần Không. thì nó hay xung Tuất Thổ. Ngũ Hành tương hợp. Còn Kỵ Thần khắc Dụng Thần vượng tướng thì bàn hung. động thì phải biến. Nếu được 3 chỗ tương sinh. Đây là mượn đỡ nó để làm kiểu mẫu mà thôi. Nguyệt phá. hợp. Thế hào tự động biến xuất chi hào. 1 chỗ tương sinh. trong đó Ngọ Hỏa là Quan Tinh. Nếu có hai chỗ khắc. tuy thấy hung mà được cứu). khắc. nếu đặng hoàn toàn sinh hạp Dụng Thần. mà chiếm quẻ lại nhằm ngày tháng Tỵ Ngọ. biến ra Tỵ Ngọ Hỏa. biến ra Thìn Thổ gọi là hồi đầu xung Thế. Thế hào là Tuất Thổ không có biến ra Dần Mão. thì tra ở chương Ngũ Hành tương sinh. Hào thứ 3 Phụ Mẫu Thìn Thổ phát động. 26 . thì tra trong chương Tứ Thời Vượng Tướng. thì hay sinh được Tuất Thổ. Ngũ Hành tương khắc. hai chỗ sinh phải coi vượng suy. Đó gọi là. thì việc chiếm toàn kiết. thì tháng hay là ngày đó cũng là Quan Tinh.

Hồi đầu sinh. Phải coi cho rõ ở trong chươg Dụng Thần. ứng ở Thìn Thổ. Quan Tinh thì tra trong chương Dụng Thần.Nguyên Thần thì tra trong chương Nguyên Thần. đều lấy hào Thê Tài làm Dụng Thần. thì lấy hào Phụ Mẫu làm Dụng Thần. gặp Nguyệt Phá. Tài Vật. xung hợp. Nguyệt Phá. kỵ trúng Tuần Không. Nó hợp với Hỏa tương sinh. Dụng Thần. Hào Ngọ Quan rất kỵ gặp Không. tôi tớ (hay nhân viên) của ta được. cũng có 4 chỗ sinh khắc xung hợp. Dần Mộc Thê Tài là Dụng Thần. Nguyệt Kiến. Trong quẻ này (quẻ Càn Vi Thiên ở trên). hoặc không động. Phàm chiếm về tiền bạc. sợ Hỏa tương khắc. ưa Mộc tương sinh. thì lấy Ứng hào làm Dụng Thần. ít sinh. hào Huynh cần phải đặng nhiều khắc. tức là lấy Thổ làm Phụ Mẫu. sợ Thủy tương khắc. lấy hào Tử Tôn làm Dụng Thần thì cũng thường tra trong chương Dụng Thần. tấu chương đều lấy hào Phụ Mẫu làm Dụng Thần. hào đầu Tý Thủy. Tuất. Ngọ Hỏa Quan Tinh tức là dùng hào này. lấy hào Tử Tôn làm Dụng Thần. Tuần Không. Nguyệt Kiến. Phụ Mẫu đã tới hai Thổ là Thìn. Phải hiệp nó với Thế hào nói trước mà xem. Theo quẻ này (quẻ nói trên). gặp Phá. cũng như nói trên. Như chiếm về vợ hầu. xe cộ. tức là dùng hào đó. tra ở trong chương Nhật Thần. Kỵ trúng Nguyệt Phá. lựa cái vượng mà làm Dụng Thần. Nhật Thần. Theo quẻ này (quẻ nói ở trên). Nếu chỉ có một hào động. sinh nhiều. văn thư. khắc ít là kiết. tôi tớ. Chiếm nhà cửa. mua bán. mà sợ Mộc tương khắc. Tôi Tớ. Lại nói: Hào Huynh Đệ là Thần Kiếp Tài (đoạt của). ghe tàu. Chiếm về Vợ Hầu. thì mới không cướp tài. lấy hào Huynh Đệ làm Dụng Thần. coi kỹ trong chương Dụng Thần. sợ có Kim tương khắc. Nếu hai hào đều động. thì nó phải sinh vượng. nên có Thuỷ tương sinh. lấy hào Quan Quỷ làm Dụng Thần. Theo quẻ này. thì lấy hào động làm Dụng Thần. nhiều sinh ít khắc thì kiết. cũng có 4 chỗ sinh khắc. kỵ trúng Nguyệt Phá. thì tra trong chương biến động sinh khắc. thì phải có 4 chỗ tương sinh. Chiếm giùm người ta. Chiếm về Huynh Đệ. đồng như nói trên. Hợp tại khắc ít. nhưng phải sinh nhiều. Chiếm về Công Danh. hai hào Thìn Tuất đều là Phụ Mẫu. Tuần Không. chẳng nên trúng Tuần Không. lấy hào Thê Tài làm Dụng Thần. đều là nhiều sinh ít khắc là kiết. chị em bỉ thái. cũng là tài vật. Ám động thì tra trong chương ám động. cũng có 4 chỗ sinh khắc. hồi đầu khắc. tức là Dụng Thần. ít sinh nhiều khắc là hung. nó hợp với Thổ tương sinh. Lại nó (hào Huynh) ưa gặp Tuần Không. Cũng có 4 chỗ sinh khắc như 27 . sợ Thổ tương khắc. khắc hại vợ hầu. kỵ trúng Nguyệt Phá. Coi về việc khác. Cũng có 4 chỗ sinh khắc. Nhưng chiếm cho biết anh em. Thân Kim là Huynh Đệ. Theo quẻ này (quẻ nói trên). Chiếm về Tử Tôn. Nguyệt Phá. Nếu chiếm về Phụ Mẫu. Muốn đặng kiết. ưa kim tương sinh. Tuần Không. Theo quẻ này (quẻ nói trên).

tự thấy cảnh đẹp. chiếu theo đó mà trang ra Thế Ứng. Còn các hào khác không động. Quẻ có vòng tròn 0. Biến ra dấu tréo làm "giao". tuy có chương động biến. Các hào khác động biến ra cũng theo đó mà suy. Biến ra vòng tròn làm "trùng". Phải xem cho kỹ. yêu nghiệt. Chiếm quỹ xí. Đây chỉ nói những điểm cương lĩnh.trên. trùng là Dương. Thiên sau. rồi sau coi động hào. Những quẻ nên có động. e rằng người sơ học không biết ngỏ mà vào. cứ vậy mà suy. thì chẳng cần viết ra.Về lục Thân. Biết những điều cương lĩnh rồi. Ba hào dưới là quẻ Càn. hào đầu là trùng động. Tất cả các quẻ khác. nên gọi là Tí Thuỷ biến ra Sửu Thổ. do cạn vào sâu. Dấu tréo X (hai vạch ngắn) biến ra một vạch dài. hào thứ sáu là giao động. Vì hào đầu. Ba hào trên là quẻ Đoài. đối chiếu với hào đầu phát động trong quẻ trước là Tí Thuỷ. Quẻ trước là Trạch Thiên Quải. Hãy kiếm quẻ này trong toàn Đồ (phía trước). Ngũ Hành. thì cuốn sau sẽ nói thêm rộng cho dễ hiểu. ấy là quẻ Càn biến ra quẻ Tốn.Thê Tài Tý Thủy O è ▬ ▬ Huynh Đệ Sửu Thổ Trong quẻ này. nay đều viết là Huynh Đệ tại sao? . Bát cung toàn Đồ ở phía trước đều là tịnh hào. Thiên ở trên. động thì phải biến. Âm động biến Dương. sửu Thổ trong quẻ Cấu. biến ra quẻ Thiên Phong Cấu: Trạch Thiên Quải è Cấu -X. Dương động biến Âm. giao là Âm. Tuất Thổ nguyên là Phụ Mẫu. Đây xin vẽ ra một quẻ biến làm kiểu. phải chiếu theo quẻ trước mà định. Thiên ở dưới (là nội quái).Theo lục Thân. .Huynh Đệ Mùi Thổ X è ▬▬▬ Huynh Đệ Tuất Thổ ▬▬▬ Tử Tôn Dậu Kim ▬▬▬ Hợi Thuỷ Thê Tài ▬▬▬ Huynh Đệ Thìn Thổ ▬▬▬ Quan Quỷ Dần Mộc -O. Vòng tròn O biến ra hai vạch ngắn. Vì hào thứ 6 Tuất Thổ ở trong quẻ Cấu. cho nên hai Thổ Sửu Tuất ở trong quẻ mới biến ra cũng phải để là Huynh Đệ. Trạch ở trên (là ngoại quái). Như chiếm đặng quẻ Trạch Thiên Quải. Coi kỹ trong chương Dụng Thần. loạn thần. Tốn vi Phong. tức là quẻ Trạch Thiên Quải. trong quẻ Cấu: Sửu Thổ. để dẫn dẫn dắt lần vào cửa. đối chiếu với với hào thứ 6 phát động trong quẻ trước là Mùi Thổ. hãy coi các chương trong cuốn sau cho kỹ lưỡng. đều lấy hào Quan Quỷ làm Dụng Thần. Các việc đem ra luận từ trước tới đây. 28 . Phong ở dưới. Lục Thân. e người không rõ. Thổ làm Huynh Đệ. nên gọi Mùi Thổ biến ra Tuất Thổ. Càn vi Thiên. Ấy là quẻ Đoài biến ra quẻ Càn. tức là quẻ Thiên Phong Cấu. Quẻ có dấu tréo X. đạo tặc.

một lần tìm mà được nữ là Tốn. vì vậy Càn bắt đầu ở Giáp Tý mà kết thúc ở Nhâm Ngọ. Kỷ xu theo Ly. truy tìm về quẻ Chính Bát Thuần sẽ có lục Thân. mà trong quẻ biến ra không có lục Thân. vì vậy Canh nhập Chấn. Đinh theo Đoài. Chương 4: HỖN THIÊN GIÁP TÝ "Lãi Hải Tập" nói: "Thuyết về Nạp Giáp. tức là trong quẻ Cấu không có. một lần tìm mà được nam là Chấn. Khôn nhất sách. Khảm Ly sách tìm lần nữa (lần thứ 2 từ Càn Khôn).Ghi chú: Trường hợp quẻ trước là nội hay ngoại quái là Càn. Dịch thuận số vậy. Nếu là hào Mão Mộc cũng là Tử Tôn. đó là số Dương bắt đầu và cuối hết vậy. Cấn Đoài ba lần sách tìm (từ Càn Khôn). Ất là số 2 đến Quý là số 10. Hễ Càn tại nội quái thì là Giáp nạp với Địa Chi 29 . Tốn bắt đầu ở bắt đầu ở Tân Sửu). Tân nhập Tốn. ĐỒ HÌNH NẠP GIÁP 12 CHI ĐỒ HÌNH NẠP GIÁP 12 CHI CÀN ****** KHÔN **** CHẤN ****** TỐN ▬▬▬ Nhâm Tuất ▬ ▬ Quý Dậu ▬ ▬ Canh Tuất ▬▬▬ Tân Mão ▬▬▬ Nhâm Thân ▬ ▬ Quý Hợi ▬ ▬ Canh Thân ▬▬▬ Tân Tỵ ▬▬▬ Nhâm Ngọ ▬ ▬ Quý Sửu ▬▬▬ Canh Ngọ ▬ ▬ Tân Mùi ▬▬▬ Giáp Thìn ▬ ▬ Ất Mão ▬ ▬ Canh Thìn ▬▬▬ Tân Dậu ▬▬▬ Giáp Dần ▬ ▬ Ất Tỵ ▬ ▬ Canh Dần ▬▬▬ Tân Hợi ▬▬▬ Giáp Tí ▬ ▬ Ất Mùi ▬▬▬ Canh Tí ▬ ▬ Tân Sửu KHẢM ***** LY ***** CẤN ****** ĐOÀI ▬ ▬ Mậu Tí ▬▬▬ Kỷ Tỵ ▬▬▬ Bính Dần ▬ ▬ Đinh Mùi ▬▬▬ Mậu Tuất ▬ ▬ Kỷ Mùi ▬ ▬ Bính Tí ▬▬▬ Đinh Dậu ▬ ▬ Mậu Thân ▬▬▬ Kỷ Dậu ▬ ▬ Bính Tuất ▬▬▬ Đinh Hợi ▬ ▬ Mậu Ngọ ▬▬▬ Kỷ Hợi ▬▬▬ Bính Thân ▬ ▬ Đinh Sửu ▬▬▬ Mậu Thìn ▬ ▬ Kỷ Sửu ▬ ▬ Bính Ngọ ▬▬▬ Đinh Mão ▬ ▬ Mậu Dần ▬▬▬ Kỷ Mão ▬ ▬ Bính Thìn ▬▬▬ Đinh Tỵ "Khảo Nguyên" nói rằng: "Đó là phương Pháp lấy sáu hào cúa Bát Quái phân ra mà nạp với lục thời của Địa Chi. ví như Thiên Phong Cấu có hào nào đó động biến ra hào có lục Thân là Dần hay Mão Mộc. vì vậy Bính Đinh bắt đầu ở Thìn Tỵ (tức là Cấn bắt đầu ở Thìn là Bính Thìn. Khôn lại sách tìm lần nữa mà được nữ Ly. Không biết lục Thân là gì thì có thể tìm xem quẻ Cấu thuộc cung gì? Quẻ Cấu thuộc cung Càn. vì vậy Khôn bắt đầu ở Mùi mà kết thúc ở Quý Sửu. Càn nhất sách. vì vậy Canh Tân bắt đầu ở Tý Sửu (tức là Chân bắt đầu ở Canh Tý. Các quẻ và các trường hợp khác cũng theo đây mà suy xét. vì vậy Mậu quy về Khảm. mà được nam là Khảm. Ta sẽ thấy đó là Tử Tôn Dần Mộc. vì vậy Mậu Kỷ bắt đầu ở Dần Mão (tức là Khảm bắt đầu ở Mậu Dần. Chấn Tốn sách tìm một lần (từ Càn Khôn). Ly bắt đầu ở Kỷ Mão). Âm sinh ở Nam mà thành ở Bắc. Dịch nghịch số vậy. Càn lại sách tìm lần nữa. số Âm bắt đầu và hết ở đó. Khôn sách tìm lần thứ 3 mà được nữ là Đoài. vì vậy quay về Càn. Đoài bắt đầu ở Tỵ là Đinh Tỵ". từ Giáp là 1 đến Nhâm là số 9. nó là 1 trong 8 quẻ của cung Càn nên có thể tra ngay lục Thân trong quẻ Bát Thuần Càn xem Dần Mão Mộc lục Thân là gì. vì vậy quay về Khôn. Càn sách tìm lần thứ 3 mà được nam là Cấn. Dương sinh ở Bắc mà thành ở Nam. vì vậy Bính theo Cấn.

Tại ngoại quái thì là Nhâm. nhạc luật Lâm Chung là địa.Tý Dần Thìn. thượng lục là Quý Dậu. Dậu Kim) ▬ ▬ Phụ Sửu Thổ ( Thế ) Ghi chú: Chấm quẻ thì bắt từ dưới chấm lên. Thân Kim. có thể tự mình biết được chỗ sai trái mà phế bỏ đi. Ý nói "Dương thuận Âm nghịch và lệch nhau một vị". tức là lục tứ là Quý Sửu. tức là cửu tứ là Nhâm Ngọ. Phương pháp cúa Bát Quái nạp với Địa Chi. Ly khởi đầu là Mão Âm Chi chuyển nghịch đến Tỵ là hết 6 hào Âm. Đoài khởi đầu là Tỵ Âm Chi chuyển nghịch theo Âm Chi đến Mùi là hết 6 hào Âm). Kỳ dư làm y như vậy. Chương 5: LỤC THÂN CA 30 . các bạn nên chú ý và hiểu rõ. Khôn không khởi ở Sửu mà khởi ở Mùi. đặc biệt cùng với Lạc Thư số ngẫu khởi ở Mùi. như quẻ Tốn khởi đầu là Sửu Âm Chi chuyển nghịch theo Âm Chi đến Mão là hết 6 hào Âm. cho nên trang ngũ hành cũng từ dưới mà đi lên. Chỉ có chỗ nạp của Chấn với Càn là giống nhau. thì sẽ có một nền tảng vững chắc dù sau này học bất cứ môn nào thuộc Dịch Lý. Âm Quẻ chuyển nghịch. hợp nhau. thống nhất mà ứng với khí của tháng Mùi. Bát Quái dựa vào chỗ thứ tự của Âm Dương. chỗ nạp Địa Chi đều lệch nhau một ngôi vi. Hoặc trường hợp đọc các sách man thư. Chi Âm đều nghịch chuyển. Dương Quái là Càn Khảm Cấn Chấn. Cấn khởi đầu là Thìn Dương Chi đi thuận theo Dương Chi đến Dần là hết 6 hào Dương. Tuất Thổ) ▬▬▬ Quan Ngọ Hỏa ( Ứng ) ▬▬▬ Huynh Dậu Kim ==> Ba hào dưới là quẻ Tốn. Riêng Chấn và Càn khởi giống nhau nên ở đây không lập lại nữa. nạp với Địa Chi Ngọ Thân Tuất. cửu ngũ là Nhâm Thân. nạp Sửu Hợi Dậu. Tại chỗ có ở trong thuật số. Khôn khởi đầu là Mùi Âm Chi chuyển nghịch theo Âm Chi đến Dậu là hết 6 hào Âm. cũng sẽ dễ thông đạt các diệu lý. lục tam là Ất Mão. lục nhị là Ất Tỵ. tức Tốn ở quẻ Trong ▬▬▬ Tử Hợi Thủy (Sửu Thổ. dựa vào thứ tự phối với nhau với chỗ nạp lục thời có thể được. Hễ Khôn tại nội quái thì Ất nạp với Địa Chi Mùi Tỵ Mão. Hợi Thủy. Ở đồ hình hậu thiên. Âm Quái là Tốn Ly Khôn Đoài. là Chi Dương đều thuận hành. chỉ có Nạp Giáp hết sức gần với lý lẽ. Nay 'Hỏa Châu Lâm' chiêm quẻ. đại khái ý tứ là trưởng tử thừa tiếp thể của cha. những gì viết trên đây là phần tối quan trọng của Dịch Lý. tức là sơ lục là Ất Mùi. Tại ngoại quái thì là Quý. chỗ dùng đúng chính là loại phương pháp này". thượng cửu là Nhâm Tuất. hoặc các nhà làm sách không thông đạt lý lẽ. Tóm lại. cửu tam Giáp Thìn. Khôn đóng ở Tây Nam. Mong quý vị chớ nên xem thường. Tức là sơ cửu Giáp Tý. (Chú Ý: Bát Quái cũng có phân Âm Dương. Ngoài ra sáu quẻ. lục ngũ là Quý Hợi. Bởi vì là Càn Khôn đều nạp với hai Can cho nên phân ra làm nội ngoại hai quái. cửu nhị Giáp Dần. Giả như chiếm đặng quẻ Thiên Phong Cấu ▬▬▬ Phụ Tuất Thổ ==> Ba hào trên là quẻ Càn. tức như quẻ Càn khởi đầu là Tí Dương Chi đi thuận theo Dương Chi đến Tuất là hết 6 hào Dương. Khảm khởi đầu là Dần Dương Chi đi thuận theo Dương Chi đến Tí hết 6 hào Dương. chỉ nạp một Can. tức Càn ở quẻ Ngoài ▬▬▬ Huynh Thân Kim (Ngọ Hỏa.

Và vì sao có quẻ Du Hồn. Thổ Quỷ. Kim Tài trợ Chấn Tốn: Mộc Huynh. kỳ dư các quẻ khác có thể từ đó mà suy ra. Tại sao vậy? Vì Hào Vị được lập ra từ nguyên lý Cơ Ngẫu. Mộc Phụ. 3. Thủy Phụ Mẫu. Kim Tử lộ (Khôn Cấn cung. Thổ Phụ truyền. 5. Mộc Quỷ. theo Bát Quái đều thuộc Mộc) Chương 6: THẾ ỨNG Càn vi Thiên: Thế tại hào 6 Thiên Phong Cấu: Thế tại hào 1 Thiên Sơn Độn: Thế tại hào 2 Thiên Địa Bỉ: Thế tại hào 3 Phong Địa Quan: Thế tại hào 4 Sơn Địa Bác: Thế tại hào 5 Hỏa Địa Tấn: Thế tại hào 4 (Du Hồn) Hỏa Thiên Đại Hữu: Thế tại hào 3 (Quy Hồn) Cách với hào Thế 2 ngôi. Thủy vi Quỷ. Tài thị Thổ (Chấn Tốn cung. 4. 6. Thủy Tài. 4. Kim Quỷ. Sau đây tôi cần phải thuyết minh rõ nguồn gốc ở đâu mà Thánh Nhân đã lập ra được Thế Ứng cho các quẻ. tại sao 1 không hợp với 6. Mộc Tử lai Khôn Cấn: Thổ Huynh. Thủy Tử nhiên (Càn Đoài cung. 6 là số chẳn nên là Âm Hào Nhưng tại sao có các cặp hợp như (1-4). 3. Mộc Tài. theo Bát Quái đều thuộc Kim) Khảm: Thủy Huynh. 2. (2-5). Kim Phụ. tức là do số chẳn lẻ mà có. (3-6)? Chắc có bạn sẽ cho rằng vì do Dương và Âm hợp. Hỏa vi Tài.Hào 1 là Dương thuộc hào đầu của quẻ Nội. Hỏa Tử. Hỏa Quỷ. Và các cặp Thế Ứng là sự hòa hợp Âm Dương của Hào Vị mà có từng cặp như (1-4) (25) (3-6). Tất cả 64 quẻ có Thế Ứng đều từ 8 Quẻ Thuần tuần tự biến ra. Thổ Tử. và hợp Hào Vị mới 31 . Nội Ngoại. tức là hào Ứng. và Quy Hồn Tất cả các Quẻ Thuần của tám Quẻ là Quẻ Kép của quẻ đơn Bát Quái chồng lên mà có. nên có sự hợp như thế! Nói vậy thì chỉ đúng 1 phần.Càn Đoài: Kim Huynh. theo Bát Quái đều thuộc Thổ) Ly: Hỏa Huynh. Tỷ như trong một quẻ có 6 Hào từ dưới đếm lên: 1. 3 không hợp với 4??? Sở Dĩ có sự hợp thành cặp Thế Ứng là vì: . Hỏa vi Phụ. Hào: 1. 4 là Hào Âm thuộc hào đầu của quẻ Ngoại (phải có đủ Âm Dương. 5 là số lẻ nên là Dương Hào Hào: 2. bởi nếu thế thì.

3. hoặc ngược lại Âm sẽ biến thành Dương.Thế -▬ ▬- Hào 2 vừa động biến thành Quẻ Độn nên Thế ở hào 2 thì Ứng ở hào 5. 3. ▬▬▬-▬▬▬-. 1.Thế ▬▬▬-▬▬▬-▬▬▬-. Hào 1 (sơ) Dương động thành Âm. 3. ▬▬▬-▬▬▬-▬▬▬-.Trên là nói sơ qua Nguyên Lý do đâu mà có các cặp Thế Ứng. 1. ▬▬▬-.Thế Vì Hào một vừa động biến ra. là QUẺ CHỦ. 4. 4. vạch quẻ theo Bốc Phệ thì vạch từ dưới lên. 2. nên quẻ Cấu Thế ở Hào 1 thì Ứng ở hào 4 theo LÝ đã nêu ở trên theo các cặp (1-4). (Xem tượng quẻ ở dưới) 6. (2-5). 5. (Xem tượng quẻ ở dưới) 6. Từ dưới vạch lên đến Hào 6 là vừa đủ một Quẻ Kép Càn chồng lên Càn. 32 . nếu bây giờ có sự chuyển động thì hào Dương sẽ biến thành Âm. nên thành quẻ Thiên Phong Cấu. Thế chẳng gì khác hơn là hào vừa động mà có. dưới đây là nói về Nguyên Lý vì sao có Thế Ứng của 64 quẻ và Tổ Bói Dịch Lý Thuần Phong dựa vào đâu mà lập thành. Hào 1 đổi rồi. Đến đó là Cực và đó cũng là hào vừa vạch (Động) cuối cùng nên mới lấy Thế ở đó.Ứng ▬▬▬-▬▬▬--▬ ▬. 2. 4. 1. (3-6). Từ quẻ Bát Thuần Càn vừa vạch xong 6 Hào. Thí Dụ: Quẻ Thuần Càn 6. Vạch đến hào 6 rồi. 5. đến động hào 2 thành quẻ Thiên Sơn Độn. 5. phải trở xuống Hào 1 mà chuyển động ngay từ dưới. theo LÝ đã nói ở trên.Ứng ▬▬▬-▬▬▬--▬ ▬. Và tất cả các Quẻ Bát Thuần đều có hào Thế ở hào 6 vì Nguyên Lý vừa nêu.Ứng ▬▬▬-▬▬▬-- Như đã nói ở trên. 2. Khi đã có Thế rồi thì lấy hào 3 làm Ứng.

5. ▬▬▬-. Đến hào 4 động thì thành quẻ Phong Địa Quan hoặc Quán. nên Thế ở hào 5 thì Ứng ở hào 2. 3.Thế -▬ ▬33 .Giờ đến Hào 3 động thì thành quẻ Thiên Địa Bỉ. Tuy Xác thì vẫn là quẻ Càn.Ứng -▬ ▬- Hào 5 vừa động thành quẻ Bác. nên Thế ở Hào 3 và Ứng ở Hào 6.Ứng ▬▬▬-▬▬▬--▬ ▬.Ứng Hào 4 vừa động biến ra quẻ Quán. 4.Thế -▬ ▬-▬ ▬-▬ ▬. 3. Bởi mỗi quẻ chỉ có 6 hào biến 6 lần thì hết. 3.Thế -▬ ▬-▬ ▬- Hào 3 vừa động biến thành Quẻ Bỉ. nếu cho động hào 6 nữa thì coi như 6 hào Dương đều động thành 6 Âm tức Thành quẻ Khôn mất. (Xem tượng ở dưới) 6. ▬▬▬-▬▬▬--▬ ▬. nên quẻ Càn xuất qua quẻ Bác động hào 4 thành quẻ Hỏa Địa Tấn nên gọi là Du Hồn. (Xem tượng ở dưới) 6. 2. Từ quẻ Bác vẫn còn nằm trong quẻ Càn. 1. 5.Thế -▬ ▬-▬ ▬-▬ ▬. nên không thể cho động hào 6. nay muốn giữ (Xác) của quẻ Càn phải mượn động hào 4 thành quẻ Hỏa Địa Tấn. 2. ▬▬▬--▬ ▬▬▬▬-. Chỗ này hiếm người biết nguyên lý lắm! (Xem tượng quẻ ở dưới) 6. Đến đây thay vì động hào 6 Thánh Nhân lại không làm vậy mà trở ngược xuống động hào 4 là cớ làm sao? Đó là vì. 4. ▬▬▬--▬ ▬. 5. 1. nhưng Hồn thì không phải của quẻ Càn nữa vì tên quẻ không có chữ nào là Thiên (tượng của Càn) cả. 4. 1. Đến hào 5 động thì thành quẻ Sơn Địa Bác. nên Thế ở hào 4 thì Ứng ở hào 1. 5. 2. 4. 3. (Xem tượng ở dưới) 6.

bây giờ phải động xuống hào 3. động thì biến Dương ▬▬▬ Giả như quẻ Càn. 3. tất cả quẻ khác cũng đồng một Nguyên Lý biến (theo Càn Khôn) và Thế Ứng. hào 2 động biến thành quẻ Khảm 34 . O là Dương. 1.Thế ▬▬▬-▬▬▬-- Vì hào 3 là hào động cuối cùng nên Thế ở hào 3 thì Ứng ở hào 6. Du Hồn Quy Hồn. Do đó phải động hào 1. 3. nên thành quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu. Lấy Quẻ Càn Khôn làm viền mối trời đất.Ứng -▬ ▬▬▬▬-▬▬▬-. bất di bất dịch. 5. Hễ động thì biến.Ứng Hào 4 vừa động thành quẻ Tấn nên Thế ở hào 4 thì Ứng ở hào 1. Đâu phải Thánh Nhân muốn làm gì thì làm. Vừa biến xuống hào 4 xong. -▬ 1. của quẻ Khôn ở dưới thành quẻ Càn mới quy về Hồn của quẻ Càn được. nhưng nếu động hào 3 thành quẻ Hỏa Sơn Lữ thì Hồn không trở về được Thể quẻ Càn. Chỗ này cũng hiếm người biết nguyên lý lắm! (Xem tượng quẻ ở dưới) 6. 2. 4.2. Cũng nhờ cách biến này mới Quy Hồn về Xác quẻ Càn mà gọi là quẻ Quy Hồn. Không phải Thế ở hào 4 hay hào 3 thì gọi là quẻ Du Hồn hoặc Quy Hồn. Chương 7: ĐỘNG BIẾN Sáu hào không động thì chẳng biến. hào 1 và hào 3 động thì hóa thành quẻ Khảm -O▬ ▬ ▬▬▬ -O▬ ▬ Giả như quẻ Khôn. -▬ ▬▬. Ghi chú: Chỉ có quẻ thứ 7 và quẻ thứ 8 của tám quẻ Bát Thuần mới gọi là Du Hồn và Quy Hôn thôi. Nhưng chúng ta hiểu được hay không lại là chuyện khác. ▬▬▬-. động thì biến Âm ▬ ▬ X là Âm. 2. họ đều có Nguyên Lý cả. hào 1 động hóa thành quẻ Tốn ▬▬▬ ▬▬▬ -O▬ ▬ Nếu quẻ Càn.

▬▬▬ -X. cho nên Tý Thủy biến ra Dần Mộc. giấy tờ. hào thứ 6 Tý Thủy. cùng là tấu chương. Chương 8: DỤNG THẦN Hào Phụ Mẫu: Chiếm cho cha mẹ. đều lấy hào Phụ Mẫu làm Dụng Thần. Hoặc tôi tớ hay người làm chiếm cho chủ. Hào giữa không động nên không biến. thì lấy theo lục Thân của quẻ CHÍNH (quẻ đầu) mà lấp vào. cha mẹ của chú bác. phàm lớn hơn cha mẹ ta.▬ ▬ -X. Xem lại cách an lục Thân quẻ trên sẽ rõ.Huynh Đệ Thìn Thổ ▬ ▬ Phụ Mẫu Ngọ Hỏa ▬▬▬ Quan Quỷ Dần Mộc -O. đều lấy hào Phụ Mẫu làm Dụng Thần. cho nên Thân Kim biến ra Ngọ Hỏa. biến ra quẻ Càn...).Tử Tôn Thân Kim ▬▬▬ Phụ Mẫu Ngọ Hỏa -O. cho nên hào thứ nhất là Tý Thủy. Thìn Thổ. Tuất Thổ.Thê Tài Tý Thủy ▬▬▬ Huynh Đệ Tuất Thổ ▬▬▬ Huynh Đệ Tuất -X. Tý Thủy biến ra Tuất Thổ. thành ao. tường rào. cùng là Thầy. thì lấy hào Phụ Mẫu trong quẻ làm Dụng Thần. thứ 3 là Thìn Thổ.▬▬▬ ▬ ▬ Nếu quẻ Khôn. tam phụ bát mẫu. thứ 2 là Dần Mộc. cho nên hào thứ 4 là Thân Kim. văn khế. Dần Mộc. văn thư. Tuất Thổ. tức là Càn ở ngoài: Ngọ Hỏa.▬▬▬ -X. thi cữ. Thìn Thổ. tức là Khảm ở ngoài: Thân Kim. biến ra Thiên Thủy Tụng -X. hay là bằng như chú bác cô dì. Những hào mới biến ra. Tý Thủy. văn chương. cha mẹ vợ. khí cụ (đao. theo lục Thân. áo quần. ba hào đều động thì biến thành quẻ Càn -X. Chiếm về trời đất.Thê Tài Tý Thủy ▬ ▬ Quan Quỷ Dần Mộc Ba hào trên là quẻ Khảm. thư quán. Vật loại rất 35 . Thân Kim. cha mẹ của vú nuôi bái nhận. Thìn Thổ biến Ngọ Hỏa. trời mưa. của cô dì. Ngọ Hỏa. biến ra quẻ Khảm là (nội) Khảm ở trong: Dần Mộc. tạp hóa. nhà cửa.▬▬▬ Giả như chiếm đặng quẻ Thủy Thiên Nhu. ghe xe. kiếm. bô vải. Ba hào dưới là quẻ Càn. Hoặc cho ông bà của ta. hào thứ 5 là Tuất Thổ. Hào giữa không động nên không biến. tức là (nội) Càn ở trong: Tý Thủy.

châu báu. đều lấy hào Tử Tôn làm Dụng Thần. chị em ruột. thì Thân Dậu Kim sinh Tý Thủy gọi là Nguyên Thần. CỪU THẦN Dụng Thần tức là Dụng Thần thuộc các loại đã kể trước. Hào Tử Tôn: Chiếm cho con cháu. lấy hào huynh đệ làm Dụng Thần thì không nghiệm. Hào Huynh Đệ: Chiếm anh em. cướp tài. khí minh (trời nắng sáng). cầm thú. y sĩ. đều lấy hào Tài làm Dụng Thần. Nên gọi phước Thần. Hào Quan Quỷ là hào khắc Huynh Đệ. quỷ thần. tước chức. đạo tặc.nhiều. Nguyên Thần là hào sinh Dụng Thần. tăng đạo. các vật loại có tính cách tỷ hộ hay tỷ trợ thân ta. cũng đều lấy hào Quan Quỷ làm Dụng Thần. rồi phải lấy Ứng hào làm Dụng Thần. ưu nghi. cùng là những bà con trong họ. Phụ Mẫu là hào khắc Tử Tôn. anh em bạn. lấy Thế hào làm Dụng Thần mỗi khi tôi (tức Thánh Dã Hạc) đều thấy nghiệm. là thần chế Quỷ. nào là thập vật. tôi tớ. tiền lương. đỡ đần cho ta đều thuộc hào Phụ Mẫu. nói tắc lại là những món câu thúc. như con cô dì chú bác. xác chết. Cho nên chiếm Tài vật. em rễ. mà cũng là Thần bác (khắc chế) quan. Chiếm hóa Tài. Nói tóm lại. việc quan. y dược. con rễ. Vật loại cũng nhiều. phàm theo hàng với con cháu của ta. Chiếm cho trung thần. nào là tài vật. Hào Quan Quỷ: Chiếm công danh. lấy hào này làm thần cướp của. thấy Tài thì đoạt. con dâu. là Thần giải phiền rầu. binh tốt. đồng loại. vàng bạc. những điều nghi kỵ lo âu. khắc chế. là Kỵ Thần của Huynh Đệ. tay sai. mọi việc chi gặp nó thì vui vẻ. con cái. kho vựa. lấy nó làm thần cách trở. trời gió. chiếm mưu sự. lôi đình (sấm động). lấy nó làm thần hình thương khắc hại. cũng lấy hào Tử Tôn làm Dụng Thần. Hào Thê Tài: Chiếm cho Thê Tài. là Kỵ Thần của Tử Tôn. Chiếm cho anh em chú bác và cô cậu. KỴ THẦN. Chiếm yêu nghiệt. môn đồ. phàm những người của ta sai khiến. (Ví như Dụng Thần là Tý Thủy. chiếm vợ hầu. lương tướng. trăng sao. là Kỵ Thần của Phụ Mẫu. Chiếm lục súc (chó mèo heo gà nuôi trong nhà). đều lấy hào Huynh Đệ làm Dụng Thần. nhất thiết các món để dùng. tôi tớ. quan phủ. anh em rễ. tức là nuôi nấng. cửu lưu thuật sĩ. tức là Thần gốc sinh ra Thủy). đều lấy hào Tử Tôn làm Dụng Thần. Tử Tôn là Thần phúc đức. đều lấy hào Tài làm Dụng Thần. che chỡ. Chiếm cho anh rễ. tại người thông biến. những lo sợ. thân ta đều thuộc hào Quan Quỷ. tai họa. 36 . loạn thần. tà xí. Anh em là người ngang hàng. NGUYÊN THẦN. vợ chiếm cho chồng đều lấy hào Quan Quỷ làm Dụng Thần. Chỉ có chiếm công danh thì kỵ nó mà thôi Chương 9: DỤNG THẦN. Hào Thê Tài là hào khắc hào Phụ Mẫu. Người kia đắc chí thì người nọ xâm lăng.

Kỵ Thần tức là hào khắc Dụng Thần. Tuất Thổ. Chương10: NGUYÊN THẦN. trở lại sinh Kỵ Thần để Kỵ Thần khắc hại Dụng Thần. chẳng sinh Thìn Thổ. Hỏa là Kỵ Thần. khắc Thân Dậu Kim và sinh trợ cho Thìn Tuất Sửu Mùi Thổ).Trong quẻ Ngọ Hỏa phát động. không cho sinh trợ Dụng Thần. thì Thìn Tuất Sửu Mùi Thổ là Kỵ Thần của Tý Thủy).Ngọ Hỏa tuy động hóa ra Mùi Thổ. Phải chờ ngày Sửu xung trừ Mùi Thổ. trúng Nguyệt Kiến (tức hào Thìn gặp tháng Thìn). Ngọ Hỏa và Mùi hạp. thành ra sinh Thìn Thổ. thì Ngọ Hỏa hết hạp. chiếm cho cha mới đau. Chừng đó tai nạn sẽ thối. Khắc Kim là Hỏa. mà chẳng nói: "Ngọ Hỏa sinh Thìn Thổ.Quan Quỷ Ngọ è ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ ▬▬▬ Phụ Mẫu Thìn Thổ Ứng (Nguyệt Kiến) ▬▬▬ Thê Tài Dần Mộc (Ám Động . ba từng Phụ Mẫu là ba hào Thổ. Quả nhiên đến ngày Sửu. Mộc động để khắc Thìn Thổ. Quẻ này thuộc về quẻ lục xung. Nay Thìn Thổ Phụ Mẫu. Càn Vi Thiên è Tiểu Súc ▬▬▬ Phụ Mẫu Tuất Thổ Thế ▬▬▬ Huynh Đệ Thân -O.Bệnh mới phát gặp xung thì mạnh. Giả như Kim là Dụng Thần. Ngọ Hỏa tương hạp. cho nên Thìn Thổ bị Dần Mộc khắc. . (Ví như Dụng Thần là Tý Thủy. Khắc Thổ. Hiện giờ bệnh trầm trọng là vì ngày Thân xung Dần Mộc thành ám động. Cừu Thần tức là hào khắc Nguyên Thần. Dần Mộc tuy cũng ám động. Sinh Kim là Thổ. Đã đặng Dụng Thần. biến ra Phong Thiên Tiểu Súc. bệnh nhân chổi dậy. trước coi hào nào là Dụng Thần. Nay thầy chỉ nói: "Dần Mộc khắc Thìn Thổ.Trong quẻ này. Tôi trả lời: . ngày Mậu Thân. (Ví như Thân Dậu Kim là Nguyên Thần của Tý Thủy. mà trở lại sinh Ngọ Hỏa. KỴ THẦN SUY VƯỢNG Nguyên Thần sinh được Dụng Thần mà cần phải Vượng Tướng mới có sức sinh.Nhưng cha tôi đau nặng lắm. Thìn Thổ. Khách liền hỏi: . Kinh Bốc nói: "Kỵ Thần và Nguyên Thần đồng động. thì Cừu Thần là Tỵ Ngọ Hỏa. xin Thầy coi ngày nào mạnh? . là tại sao? . phải chọn hào nào vượng mà dùng. Mùi Thổ. Thổ là Nguyên Thần. chẳng đặng Ngọ Hỏa sinh. mới có thể sinh Thổ. cho nên bệnh thế rất trầm trọng. Mộc là Cừu Thần. đặng quẻ Càn vi Thiên. sinh Hỏa là Mộc. thì lưỡng sinh (hai chỗ sinh). coi có vượng tướng không? Có Nguyên Thần động mà sinh phò chăng? Có Kỵ Thần động mà khắc hại chăng? Giả như tháng Thìn. 37 . tức là dùng Thìn Thổ làm Dụng Thần. Bất luận chiếm việc nào.Ngày Thân xung Dần) ▬▬▬ Tử Tôn Tý Thủy Một người cầm quẻ này đến hỏi tôi.

tôi không bao giờ nói tán. sao lại gọi rằng cát? . hoặc đồng với ngày tháng. Kim là Dụng Thần. lại được thêm Kim là Kỵ Thần cùng động. cho là vô dụng thì không phải vậy. tức là đúng với câu trên).Thần triệu cơ (lộ ra) ở động. hoặc Nguyên Thần là Mộc động hóa ra Tí lâm Không. Hào đầu Tỵ Hỏa Quan. trúng không hay hóa không. Đặng quẻ Đoài vi Trạch. phải ăn với ngày xung Không. 2. Trên có 5 trường hợp. 3. hay hóa Không. Nguyên Thần Trường Sinh.Mão Mộc. Nguyên Thần động hóa hồi đầu sinh. Chiếm trúng Không. Đoài vi Trạch Giải ▬ ▬ Phụ Mẫu Mùi Thổ Thế -0. hay sinh Dụng Thần. nếu gặp ngày Hợi Tý gọi là Đế Vượng). Như tháng Dậu ngày Tân Hợi. Chờ ngày Giáp Dần ra khỏi (xuất) 38 . (Ví như Nguyên Thần là Thân Kim động hóa Thìn Tuất Sửu Mùi là hóa hồi đầu sinh. biến ra quẻ Lôi Thuỷ Giải. Vì Kim động sinh Thủy. Cho nên cho là kiết. có 5 trường hợp: 1. Thổ là Nguyên Thần gặp tháng Mùi Thổ là Nguyên Thần vượng tướng. sau ngày Ngọ xung Không hoặc ngày Tý xuất Không vẫn hữu dụng). Sao chẳng biết động chẳng phải là Không. thì dù lâm Không hoặc hóa Không.Quan Quỹ Tỵ Hỏa è ▬ ▬ Thê Tài Dần Mộc Đoán rằng: ngày Giáp Dần sẽ có tài. Nguyên Thần vượng tướng. hay động hào sinh phò. (Ví như Nguyên Thần Tí lâm Tuần Không động. Nguyên Thần vượng động. Chính vì Tỵ Hỏa hóa Không cho nên hiện giờ tôi không thấy tài. tuy sinh Thế. 5. Thủy động sẽ sinh Dụng Thần Mộc). ngày Hợi xung Tán. gặp ngày tháng sinh trợ. lại hóa Tuần Không. (Tỷ như Tý Hợi Thủy là Nguyên Thần động.Nguyên Thần sinh được Dụng Thần. thật Không mới là hữu dụng. chiếm cầu Tài. (Thí như Tý Hợi Thủy xủ quẻ nhằm ngày Thân gọi là Trường Sinh. hay hóa tiến thần. Nguyên Thần cùng Kỵ Thần đồng động. bị Kim khắc. theo ý nguyện. 4. mà Dụng Thần đều có sức. hoặc gặp hào Thổ động sinh. (Tỷ như. Khách hỏi: .Huynh Đệ Dậu Kim è ▬ ▬ Huynh Đệ Thân Kim ▬▬▬ Tử Tôn Hợi Thủy ▬ ▬ Phụ Mẫu Sửu Thổ Ứng ▬▬▬ Thê Tài Mão Mộc -0. hoặc đặng ngày tháng. Đế Vượng ở ngày chiếm quẻ. nếu Thân Kim động hóa Dậu là hóa tiến thần). Chiếm các việc đều cát. Tài hào đã không mà lại bị Nguyệt phá.

Nguyên Thần tuy hiện. Dần Tài Mộc sinh Quan. (Xem lại mục Nguyên Thần để hiểu rõ hơn về Ngũ Hành sinh khắc) Kỵ Thân tuy động. Kỵ Thần trường sinh. tuy động nhưng hóa Hợi. Nguyên Thần hưu tù lại gặp Tuần Không. Kỵ Thần động mà khắc hại Dụng Thần. gặp hào Thìn động gọi là động Mộ. Kỵ Thần nhập Tam Mộ.Không thì tương kiến. động mà hóa ra Thân Dậu) Dẫn lên là thấy sinh mà chẳng có sức sinh. mà như không. 5. Kỵ Thần tịnh trúng Tuần Không. Chiếm mọi việc đều hung. 3. hoặc đồng với ngày tháng chiếm quẻ. Nguyên Thần hưu tù. động hào khắc. là hóa thoái) 4. động hoá ra hào Thìn gọi là hóa Mộ) 6. hóa phá. động mà hưu tù. Kỵ Thần vượng tướng. 4. hoặc động mà hưu tù. lại bị tương khắc (Tỷ như Dụng Thần là Dần Mão Mộc. Kỵ Thần và Cừu Thần đồng động. Nguyên Thần là Hợi Tý Thủy. có 5 trường hợp: 1. mà lại tuyệt. Tuy có. Nguyệt Phá. hoặc động mà hóa ra Thìn Tuất Sửu Mùi Thổ. tháng. hoặc gặp ngày. đế vượng. lại gặp mùa Hạ) 5. 2. mùa Hạ tháng Mùi thì Thủy vô khí. Nguyệt Phá (Ví như Nguyên Thần Hợi Tý Thủy gặp tháng Ngọ. 3. động và hóa tuyệt. Nguyên Thần hưu tù mà lại suy tuyệt (Nguyên Thần Tí Hợi Thuỷ không động. Kỵ Thần động. Kỵ Thần vượng động. 4. hoá khắc. lại có khi không khắc được Dụng Thần. hoặc hóa ra Dần Mão Mộc) 2. Dẫn lên các Kỵ Thần cũng như búa riều. Kỵ Thần Hưu Tù chẳng động. Nguyên Thần hưu tù. động hóa thoái thần. hóa tán (tỷ như Dần Mão Mộc gặp mùa Hạ. Kỵ Thần suy. bị ngày. nhằm nhật thần (lâm ngày). lại hào Hợi hay Tý lâm Tuần Không) 3. có sáu trường hợp: 1. có 7 trường hợp: 1. Quan sinh Thế. hóa hồi đầu sinh. trúng Không hay hóa Không. tháng. 5. Kỵ Thần suy. động hào sinh phò. 2. mới thấy ngày Mộc đặng Tài. Nguyên Thần nhập tam Mộ (ví như Nguyên Thần Hợi Tý Thủy nhập Tam Mộ: gặp ngày Thìn là Nhật Mộ. 39 . mà đôi khi không sinh được Dụng Thần. hóa tiến thần. ấy là Nguyên Thần vô dụng. Nguyên Thần hưu tù chẳng động. nếu không động. quả tới ngày Dần ban. động hóa thoái thần (Nguyên Thần Tý gặp mùa Hạ.

cùng không có sức.6. Kim sinh Hợi Thuỷ. Chiếm mọi việc. thì cả hai hào đều tiếp tục tương sinh. nên gặp sinh: Nguyệt Kiến sinh. Địa Lôi Phục è Chấn ▬ ▬ Tử Dậu Kim ▬ ▬ Tài Hợi Thủy ▬ ▬ Huynh Sửu Thổ X è ▬▬▬ Phụ Ngọ Hỏa ▬ ▬ Huynh Thìn Thổ ▬ ▬ Quỷ Dần Mộc ▬▬▬ Tài Tý Thủy 40 . hóa phá. Thảng như Dụng Thần không có gốc. Phàm Dụng Thần và Nguyên Thần. động hào sinh. Như tháng Mão. hóa tuyệt. cho nên Kỵ Thần không đủ sức. như cây không rễ. lấy Thế hào là Hợi Thuỷ làm Dụng Thần. đặng quẻ Trạch Phong Đại Quá. Nguyên Thần có sức cũng khó sinh". ngày khắc.Quan Dậu Kim è ▬ ▬ Tài Mùi Thổ ▬▬▬ Phụ Hợi (Thế) ▬▬▬ Quan Dậu ▬▬▬ Phụ Hợi ▬ ▬ Tài Sửu (Ứng) Tự mình chiếm bệnh. mẹ muốn làm đơn xin ân xá. 7. là vì ngày xung khử Nguyên Thần. Chương 11: NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH Kim sinh Thủy -> Thủy sinh Mộc -> Mộc sinh Hỏa -> Hỏa sinh Thổ -> Thổ sinh Kim. bị Mùi Thổ Kỵ Thần động mà khắc Thuỷ. anh bị trọng tội. hóa tán. hóa khắc. Như tháng Tỵ.Tài Mùi Thổ è ▬▬▬ Tử Tỵ Hỏa -0. hóa hung làm cát. -X. ngày Kỷ Mão. Quả sau. gặp Nguyệt phá và bị khắc. động hóa hồi đầu sinh. thì cũng không đủ mừng. không biết cứu khỏi chăng? Đặng quẻ Địa Lôi Phục biến ra quẻ Chấn vi Lôi. mà sinh không nổi. (Tham Sinh Kỵ Khắc) Nào dè Hợi Thủy. còn Dụng Thần cũng cần phải có khí. Nhật kiến sinh. hóa hung ra cát. ngày Ất Mùi. em chiếm cho anh. tuy rằng Nguyên Thần có sức cũng khó sinh. tháng xung. hàn cốc chẳng hồi Xuân. chết ở ngày Quý Mão. tuy có sinh phò. Đó là những Kỵ Thần không có sức. Kỵ Thần cùng Nguyên Thần đồng động. Đó là chỗ gọi: "Dụng Thần không gốc. ứng với ngày Mão. biến ra quẻ Hỏa Phong Đỉnh. Kỵ Thần đông. (Xem lại mục Nguyên Thần vô dụng để hiểu rõ hơn về Ngũ Hành sinh khắc) Dẫn lên là luận Nguyên Thần và Kỵ Thần có sức. tự mình chiếm bệnh. May đặng Dậu Kim.

làm điềm hung. em gái chiếm cho anh về quan sự. ngày tháng khắc nó. động hóa hồi đầu khắc. đồng một án đó. may đặng hào Huynh Sửu động hóa Ngọ Hỏa. Đặng quẻ Thiên Địa Bỉ. Huynh Sửu động. Trạch Địa Tuỵ è Đồng Nhân ▬ ▬ Phụ Mùi Thổ X è ▬▬▬ Phụ Tuất Thổ ▬▬▬ Huynh Dậu Kim (Ứng) ▬▬▬ Tử Hợi Thủy ▬ ▬ Tài Mão Mộc X è ▬▬▬ Tử Hợi Thủy ▬ ▬ Quan Tỵ Hỏa (Thế) ▬ ▬ Phụ Mùi Thổ X è ▬▬▬ Tài Mão Mộc Quẻ Ngoại Mùi Thổ Phụ Mẫu. Huynh hóa Phụ Mẫu. khá mau hồi tỵ (bỏ. viện lệ xin ân xá. nếu có Phụ Mẫu thì cứu được. nên gặp khắc: Tháng khắc. ngày khắc. 41 . Quả bị trọng hình. Đoán rằng: Mau mau làm đơn đi. đã bị trọng tội. Quẻ trong. Trong 4 cái đó. ngày Mậu Thìn. Cũng đồng một ngày. lại tương khắc chế Tháng khắc. chiếm quan sự cho cha. Phụ Tuất ám động sinh Huynh Thân. biến ra Thiên Thủy Tụng. Phụ Mẫu hồi đầu sinh. thần mách bảo rõ ràng. rõ ràng là đại tội khó thoát. Chiếm việc lành lạc cực sinh bi. khắc xứ phùng sinh. bị tháng Mão khắc. hiệp thành Mộc Cục. Như tháng Mão. toàn không có gì cứu trợ. Chiếm việc dữ. Phàm có Kỵ Thần và Cừu Thần.Hào Huynh Sửu làm Dụng Thần. Hợi Mão Mùi. May có ngày Thìn xung động Phụ Tuất Thổ. Sau mong ân xá được khỏi chết. Thiên Địa Bỉ è Tụng ▬▬▬ Phụ Tuất Thổ ▬▬▬ Huynh Thân Kim ▬▬▬ Quỷ Ngọ Hỏa Thế ▬ ▬ Tài Mão Mộc ▬▬▬ Quỷ Tỵ Hỏa X è ▬ ▬ ▬ Phụ Mùi Ứng ▬ Phụ Thìn Thân Kim Huynh hào làm Dụng Thần. Sau nhờ có cha già bát tuần (80 tuổi). chỗ khắc không thấy sinh phò. động hào khắc. là trọng tội định rồi. được khỏi chết. Tỵ Hỏa Quỷ Động. tránh). (Đó chính là nhờ mẹ cứu: Phụ Mẫu động sinh) Chương 12: NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC Kim khắc Mộc -> Mộc khắc Thổ -> Thổ khắc Thủy -> Thủy khắc Hỏa -> Hỏa khắc Kim. cũng định trọng tội rồi. Dụng Thần và Nguyên Thần cả hai đều gặp một cái khắc. hình khắc Thân Kim. biến ra quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân. Đặng quẻ Trạch Địa Tuỵ.

biến ra quẻ Trạch Hỏa Cách. 42 . thì gọi là Huynh Đệ hưu tù. Phụ Vượng năng khắc Tử Tôn. Tỵ Hỏa là Phụ Mẫu là Dụng Thần. gặp thầy minh y cứu khỏi. Ai chưa bói mà không biết ấy là tại số. Mùi Thổ. chiếm đặng quẻ Khôn. là muốn cho người xu cát tỵ hung. Đã bói rồi. Có bói mà Thần chẳng cho biết. tuy lâm nguy mà có người cứu. thì toàn sinh. bởi cớ Kỵ Thần nên bị khắc. ấy cũng là tại số. Tỵ Hỏa Phụ Mẫu đã gặp Xuân Mộc tương sinh. đặng sinh nhiều là hung. Giả như mùa Xuân. ngày Bính Thân. Chiếm cho anh em. chiếm em bị trái trời. là Huynh Đệ. bị khắc ít.Thánh nhân làm ra Kinh Dịch. Hào 3 là Mão Mộc. Kỵ Thần bị khắc ít. lại nhờ có động hào tương sinh. Quả nội ngày đó. mà không nên được sinh. Vì hào vượng tướng tỷ như một người có lực lượng. thì thành ra hào Phụ Mẫu tướng. Nguyên Thần. nên vượng tướng. mà nhờ ngày Thân sinh nó. tình hình đã nguy. Ấy là Mạng! Chương 13: KHẮC XỨ PHÙNG SINH Gặp chỗ này khắc. Như tháng Thìn. Khôn vi Địa ▬ ▬ Tử Dậu Kim Thế ▬ ▬ Tài Hợi Thủy ▬ ▬ Huynh Sửu Thổ ▬ ▬ Quan Mão Mộc Ứng ▬ ▬ Phụ Tỵ Hoả ▬ ▬ Huynh Mùi Thổ Như chiếm cho cha mẹ. thì không thể đổ trút cho số hết. có thể khắc Sửu Thổ. không có khí. như chiếm cho con cháu thì Tử Tôn suy. đương mùa Xuân. Xuân Mộc đương lệnh. đó gọi là khắc xứ phùng sinh. biết rõ ràng mà cố phạm. gặp chỗ kia sinh. giờ Dậu. hào nào vượng tướng có thể sinh khắc được hào bị hưu tù. đặng quẻ Ký Tế. Kỳ dư cứ vậy mà suy ra. tuy là khắc Hợi Thủy Huynh Đệ. mà thần đã nói rồi. tháng Dần Mão. đặng sinh nhiều là cát. Tới ngày Kỷ Hợi. có thể sinh Tỵ Hỏa. Đại phàm Dụng Thần. Thuỷ Hỏa Ký Tế è Cách ▬ ▬ Huynh Tý Thủy (Ứng) ▬▬▬ Quỷ Tuất Thổ ▬ ▬ Phụ Thân Kim X è ▬▬▬ Huynh Hợi ▬ ▬ Huynh Hợi Thuỷ (Thế) ▬▬▬ Quỷ Sửu Thổ ▬ ▬ Tử Mão Mộc Đoán rằng: Nguyệt Kiến là Thìn Thổ. Chương 14: ĐỘNG TỊNH SINH KHẮC Sáu hào yên tịnh.

Dậu là động hào. Hào thứ 4 là Sửu Thổ động. có thể sinh Dậu Kim ở Thế hào. biến ra Hỏa Địa Tấn. Vậy thì lấy chi chế cái biến hào này được? Duy có Ngày Tháng hay sinh. nhưng đối với hào biến thì không. mà không có thể sinh khắc các hào khác. không có thể sinh khắc các hào khác. Còn các hào khác đối với hào vừa biến ra cũng không thể sinh khắc nó (nhưng dĩ nhiên có thể sinh khắc hào vừa động biến ra nó). mà không có thể sinh hào Dậu Kim mới biến ra. khắc. 43 . như chạy Chương 15a: ĐỘNG BIẾN SINH KHẮC XUNG HẠP Quẻ có hào động. chiếm được quẻ Đoài. Kỳ dư cứ vậy mà suy. người nằm. có thể sinh khắc động hào. chứ động cũng khắc được Mão Mộc vượng tướng.Trong quẻ. ngược lại các hào khác có thể sinh khắc hào động. Giả như tháng Dần. xung. động hào thì có thể khắc tịnh hào còn tịnh hào dù được vượng tướng. còn hào biến thì không. hạp được hào biến mà thôi! Giả như tháng Tý. tịnh hào. có thể khắc Sửu Thổ. hay xung. Bát ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ Thuần Khôn è Tấn ▬ Tử Dậu Kim X ▬▬▬ Phụ Tỵ Hỏa ▬ Tài Hợi ▬ Huynh Sửu Thổ X ▬▬▬ Tử Dậu ▬ Quỷ Mão ▬ Phụ Tỵ Hỏa ▬ Huynh Mùi Hào thứ 6 Dậu Kim phát động. động thì phải biến. Tức là hào động có thể sinh khắc các hào khác. Tịnh cũng như người ngồi. cũng không thể khắc động hào. Mùi Thổ. biến ra Tỵ Hỏa. hay khắc. Biến hào Tỵ Hỏa có thể hồi đầu khắc Dậu Kim ở bổn vị. mà các hào này không thể thương khắc ngày. ngày Mão chiếm được quẻ Khôn. Cái hào mới biến ra có thể sinh khắc xung hạp hào động tại bổn vị (tức hào vừa động biến ra nó mà thôi). tháng như Trời. tuy là hưu tù. động cũng như đi. Duy có Nhật Nguyệt Kiến mới đủ quyền sinh. Đoài vi Trạch è Quy Muội ▬ ▬ Phụ Mùi Thổ ▬▬▬ Huynh Dậu Kim 0 è ▬ ▬▬▬ Tử Hợi Thủy ▬ ▬ Phụ Sửu Thổ ▬▬▬ Tài Mão Mộc ▬▬▬ Quỷ Tỵ Hỏa ▬ Huynh Thân Kim Dậu Kim phát động. tháng được. Nay Mộc đã bị Kim Thương cũng khó mà khắc Thổ. phi hào. Tại sao vậy? Vì ngày. biến hào. biến ra quẻ Lôi Trạch Quy Muội. Tỵ là biến hào. phục hào. hay hạp được nó mà thôi. mà hào Dậu Kim này cũng không thể sinh khắc hào nào khác. Mão Mộc đương lệnh.

hình. . Tỵ là Nguyệt Kiến. Như trong quẻ này. Mão là Nhật Kiến có thể xung Dậu Kim là hào Huynh Đệ mới động biến ra. Hỏa tuy suy. . mà còn có khí. Thìn là Nguyệt Kiến. Dậu Kim vượng. Trong một tháng 30 ngày nó đương quyền đắc lệnh. nên vượng mà cũng ra suy. hợp. tư lệnh trọn ba tuần (1 Tuần=10 ngày. cũng còn dư khí. Thổ sinh Kim thì Kim tướng. Thân Kim vượng. Sửu là Nguyệt Kiến. thì nó hay sinh. Hào này suy nhược. cũng còn dư khí. Ngọ Hỏa vượng. Tuất Thổ vượng. Thân Kim kế đó. Hợi là Nguyệt Kiến. Nguyệt Kiến nắm mối chánh của muôn việc bói. Sửu Mùi kế đó. khắc. chế phục hào nào động biến.Tháng 6.Tháng Năm. Kim vượng. . hay trợ quẻ hào nào suy nhược. Thìn Thổ vượng. phò. củng. . Tỵ Hỏa kế đó. phá. Hợi Thủy vượng. hay bớt hào tượng nào vượng cường. . Dần là Nguyệt Kiến. thì Kim tướng. Kỳ dư các hành khác đều hưu tù. Mão Mộc vượng. Tý Thủy vượng. .Tháng Tám. Kỳ dư Kim Thuỷ Thổ đều là Hưu Tù.Tháng Mười Hai. 44 . Phục Thần ra hữu dụng.Tháng Bảy tháng Tám. Kỳ dư các hành khác đều là hưu tù. 3 Tuần=30 ngày). . tức là Nguyệt Kiến lại là Nguyệt Lệnh. .Tháng Mười. Tuất là Nguyệt Kiến. Kim nhờ Thổ sinh.Tháng Mười Một. Thân là Nguyệt Kiến. Hào cường vượng. Hỏa sinh Thổ thì Thổ tướng. tháng. Chương 16: NGUYỆT TƯỚNG Nguyệt Tướng. Kỳ dư các hành khác đều là hưu tù.Tháng Giêng. Thủy tuy suy. Dậu là Nguyệt kiến. Hợi là kế đó. muôn việc bói đều lấy nó làm cương lĩnh. . Thổ sinh Kim. . Tý là nguyệt Kiến.Tháng Chín. Kỳ dư các hành khác đều là hưu tù. đồ thọ kỳ danh".Huỳnh Kim sách nói: "Hào thương nhật. Nghĩa là: "Hào thương khắc ngày. Mộc tuy chẳng vượng. Kim là tướng.Tháng Mười tháng Mười Một. Kỳ dư đều là hưu tù. Tý Thủy Nguyệt Kiến có thể khắc Tỵ Hỏa là hào Thế mới động biến ra.Tháng Ba. Dậu Kim kế đó. Mùi là Nguyệt Kiến.Tháng Hai. thì nó hay xung. Kỳ dư các hành khác đều là hưu tù. Thủy sinh Mộc thì Mộc tướng. Kim sinh Thủy thì Thủy tướng. Mão là Nguyệt Kiến. .Tháng Bảy. Thìn Tuất Thổ kế đó. . chỉ có danh chứ không có thực". Hỏa Tướng. Dần Mộc vượng. . Nó nắm quyền trong một tháng. phò khởi Phi Thần. . nó xét dữ lành hết cả 6 hào. Sửu Mùi Thổ kế đó. Nguyệt Tướng là chủ soái cầm quyền.Tháng Giêng tháng Hai. Thổ sinh Kim thì Kim tướng. Tỵ Hỏa vượng. Ngọ Hỏa kế đó. Hỏa vượng. Mão Mộc kế đó. Thủy vượng.Tháng Tư. Ngọ là Nguyệt Kiến. . Kỳ dư các hành khác đều là hưu tù. nên suy mà cũng ra vượng. Mộc vượng.Tháng Tư tháng Năm. Kỳ dư cứ vậy mà suy ra Chương 15b: TỨ THỜI VƯỢNG TƯỚNG . tỷ. Tý Thủy kế đó. Dần Mộc kế đó. Thổ vượng. Sửu Thổ vượng. Thìn Tuất Thổ kế đó.

Gặp Không chẳng Không. Nguyệt Kiến nhập quẻ. ngày Canh Tuất. đó là hào vô công. ▬▬▬ Quan Tỵ Ứng ▬ ▬ Phụ Mùi ▬▬▬ Huynh Dậu ▬▬▬ Phụ Thìn Thế ▬▬▬ Tài Dần (Tuần Không) ▬▬▬ Tử Tý Đoán rằng: Dần Mộc Tài là Dụng Thần. Nguyệt Kiến chẳng nhập hào cũng là hữu dụng. rốt cuộc là Không. phải gọi là gặp Không mà chẳng Không. thì còn huởn. Nếu ở trong Tuần. Trong quẻ có động hào khắc chế tịnh hào. rốt rồi chẳng phải cái không đáo để (luôn luôn). mới có thể dùng. mà phải biết đợi chờ thời. 45 . gặp Thương mà chẳng hại. hào Tài khắc Thế. Phải chờ tới ngày Giáp Dần. động làm Nguyên Thần. Như tháng Dần. Không nhập quẻ. Dụng Thần phục tàng bị Phi Thần yểm trụ. Nguyệt Kiến xung với hào. thì Nguyệt Kiến hay chế phục biến hào. tác phước còn lớn nữa. làm họa còn sâu nữa. chiếm cầu tài. tôi thí nghiệm không ra vậy: "Ở trong Tuần rốt cuộc là Không". ra khỏi Tuần Không mới là đặng Tài. Nếu cho gặp Không chẳng Không. đừng có chỉ mà nói là chẳng Không. Gặp Thương cũng thương. chẳng cần phải tìm Phục Thần. Chờ ngày nào hết Tuần đó thì chẳng Không nữa. Ra ngoài Tuần mới chẳng Không. Nguyệt Kiến nhập hào rồi càng thấy cương cường. thì còn Không Vong. Cho nên Dụng Thần gặp Không. Quẻ không có Dụng Thần mà Nguyệt Kiến là Dụng Thần thì lấy Nguyệt Kiến làm Dụng Thần. hào gặp Nguyệt Phá thì vô công. thì Nguyệt Kiến xung khắc Phi Thần. Nhưng cái Không này là cái Không ở trong Tuần hiện tại.Trong quẻ có biến hào khắc chế động hào. động mà làm Kỵ Thần. đặng quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu. Hào gặp Nguyệt Hợp mới hữu dụng. đó là hào hữu dụng. sinh trợ Phục Thần. Tài này sẽ đặng mà hiện giờ còn là Không. Quả tới ngày Giáp Dần thì đặng. thì Nguyệt Kiến cũng hay khắc chế động hào. Người xưa có cái thuyết này. Nguyệt Kiến hợp với hào thì thành Nguyệt Hợp. Hào gặp Nguyệt Kiến và vượng tướng. là sai. thì thành Nguyệt Phá.

mà gặp Mộ ở ngày. Ngày Tuyệt. hóa Mộ. Lại còn sợ hào khác thêm chế khắc. Chứ không phải là Chân Không của hưu tù. Chừng đó bệnh sẽ mạnh. Tuy gặp Nguyệt Kiến cũng là khó đương nổi. Người chiếm bệnh. phải coi ở chỗ khác có sinh phò. nên phải biết chờ thời. trước mắt không mạnh. gặp Nguyệt Kiến nên vượng tướng. ngày khắc.Làm Kỵ Thần. định sẽ gặp mặt. là Dụng hào nhờ Thuỷ Cục sinh phò. ▬▬▬ Huynh Dần Ứng ▬ ▬ Phụ Tý ▬ ▬ Tài Tuất ▬▬▬ Quan Dậu 0 è ▬ ▬▬▬ Phụ Hợi ▬ ▬ Tài Sửu ▬ Tử Ngọ Thế nhằm Nguyệt Kiến làm Quan Tinh. người chiếm sự. mới là đặng bái kiến. Như tháng Dần. mà tháng 3 sẽ cao thăng. rốt cuộc là Không. hóa Tuyệt. Cho nói nên: Gặp thương cũng thương. Ứng tháng Thìn Thổ ra ngoài Chân Không. Tuy bị hào Thân xung khắc. hiện ra thì gây họa. Cho nên nói gặp thương cũng là thương. Đặng quẻ Sơn Phong Cổ. trước mắt không thành. Trường hợp gặp hào khác cũng động tương phò. Hãy chờ đến ngày xung khử thương hào. thì thêm điềm cát. song bị Ngọ Hỏa hồi khắc. Hào gặp Nguyệt Kiến là vượng. ra cảnh không cát không hung. hóa khắc không. chiếm về yết kiến quý nhân. Quả tới tháng Thìn thì được nhậm chức. hoặc bị hào khác khắc thì gọi là gặp thương. Phải chờ ngày Tí xung khử Ngọ Hỏa. Chẳng những vô hại. ▬▬▬ Quan Dần Thế ▬ ▬ Tài Tý ▬ ▬ Huynh Tuât ▬▬▬ Tử Thân O è ▬ ▬ Huynh Thìn ▬ ▬ Phụ Ngọ ▬ ▬ Huynh Thìn X è ▬▬▬ Tài Tí Dần Mộc làm Quan tinh trì Thế. Như tháng Dậu. hiện ra thì tác phước. ngày Bính Thân. Làm Nguyên Thần. ngày Bính Dần. Hào gặp Nguyệt Kiến. chiếm coi làm quan có được thăng thưởng hay đổi đi? Đặng quẻ Cấn biến ra Sơn Lôi Di. cùng là Nhật Kiến xung khắc thì có thể chống lại. biến ra Sơn Thuỷ Mông. việc sẽ thành. thì hết bị thương nữa. Quả đắc kiến ngày Bính Tý. Ứng thăng nhậm là vì Thế với Quan Tinh đều ở Tại hào 6. mà mừng có Thân Tí Thìn hợp thành Thuỷ Cục để sinh Quan. Chỉ có sợ hào khác đến chế khắc Dụng hào. ngày xung. nhưng phải chờ thời mới được. Rất ứng với lời bàn sẽ thăng. 46 .

Năm nay năm Thìn. Trái lại.Hung về lúc nào? . nếu Nguyệt Kiến sinh Kỵ Thần. Ra ngoài tháng thì bị họa ương. Chính là chỗ nói "rất sợ hào khác thêm chế khắc". (đồ đựng đầy quá thì phải tràn). Thái Tuế tương hợp. Thiên tượng hung thì ngoài tháng mang tai. Kỵ Thần đặng nó.Thiên tượng cát. là thiên tượng cát.Trường hợp Nguyệt Kiến khắc chế Nguyên Thần. đặng Nguyệt Kiến khắc chế Kỵ Thần.Huynh Dậu Kim hóa thoái thần. .Như Dụng Thần đặng Nguyên Thần sinh. . Tiếp theo là nói về Dụng Thần lâm Nguyệt Kiến: . Khắc nhiều. thì từ đây vận thái.Dụng Thần đặng nó. . thì là "trợ ác vi ngược". sinh nhiều. ngày Đinh Mùi. . . . thì như "kiêu thần đoạt thực". Quả trong năm Thìn bị hạ ngục. mà không có hào khác khắc nó. Đây là nói Dụng Thần trúng Nguyệt Kiến. sinh ít. động ở trong quẻ. nó có thể chống lại được. ▬ ▬ Phụ Mùi ▬▬▬ Huynh Dậu O è ▬ ▬ Huynh Thân ▬▬▬ Tử Hợi Ứng ▬ ▬ Quan Ngọ X è ▬▬▬ Huynh Dậu ▬▬▬ Phụ Thìn ▬ ▬ Tài Dần Thế Dậu Kim Huynh làm Dụng Thần. được phước không ít.Sinh phò Kỵ Thần là "trợ ác vi ngược". . thì chưa thấy hại.Ngọ Hỏa là Nguyệt Kiến. chiếm cho biết em bị tụng sự cát hay hung. cưỡng đoạt mất miếng ăn của nó vậy.Khắc ít. còn thêm cương cường. Lại cũng gọi là Nguyệt Kiến làm Kỵ Thần.Có hại lớn không? .Kỵ Thần khắc hại Dụng Thần. là hết cứu. Nguyệt Kiến lại sinh Nguyên Thần. bị tháng Ngọ khắc. 47 . phàm chiếm mọi việc đều kiết. Nhưng chẳng hợp là tại động hào Ngọ Hỏa tương khắc. Kỵ Thần trúng Nguyệt Kiến mà Dụng Thần hưu tù. Nhờ ngày Mùi sinh. là thiên tượng hung.Thiên Tượng hung mà trong tháng hứa không ngại. Khắc chế Nguyên Thần là "kiêu lộ đoạt lương" (chận đường đoạt lương).Vật cùng thì biến. gieo họa chẳng vừa. khí mãn phải khuynh. là cảnh đại hung. . sợ thoái tới năm Thân thì cùng đường.Lại như tháng Ngọ. thì gọi là hữu cứu. thì cát mà thêm cát. thì chiếm việc chi cũng hung. Họ hỏi: . Rồi tới năm Thân thì bị xử tử. đó gọi là "nhập quẻ". gieo họa chẳng nhỏ. . Đặng quẻ Khổn biến ra Lôi Phong Hằng.

khắc nhiều. gọi là vật cùng thì biến. thì vẫn có hại. . [Câu này tối quan trọng. Nhưng hiềm vì Nhật Thần khắc Thế. ngày sinh. . chiếm khai trương. ngày Tân Dậu. hoặc chú ý. Đặng quẻ Cấn biến quẻ Minh Di.Gặp Tuyệt không Tuyệt.. gặp xung không Tán. Quả tới tháng Mùi. ngày khắc. Tài bị cướp hết là vì Tý Thủy Tài lạc Không Vong. làm sao cho tán? Tháng khắc. Như tháng Ngọ.Dụng Thần đương suy. mùa Thu đương lệnh nên xung khắc.Hào Thế trúng Dần Mộc. chiếm em gái sẽ sinh sản được cát hung. Ai dám nói đương thời vượng tướng không hại? Qua khỏi hồi đó. đau bệnh kiết. Như tháng Dần. cũng như Dụng Thần gặp Hỏa chiếm mùa Đông thì không vượng. Tháng sinh. coi luôn sinh phò. thì anh sẽ bị luỵ. Ứng với tháng Mùi. ngày Mậu Thìn. mà gặp thời lại phát. ngày sinh tháng khắc. Học giả ráng nhớ kỹ. Cấn vi Sơn è Minh Di Quan Dần Mộc Thế O è ▬ ▬ Tử Dậu Kim Tài Tý Huynh Tuất Tử Thân Kim Ứng Phụ Ngọ Huynh Thìn Thổ X è ▬▬▬ Quỷ Mão Đoán rằng: . Nếu qua mùa Thu. Người hùn vốn nhân dịp đó mới thay lòng đổi dạ. là vì Mộc Mộ ở Mùi. Có kiện cáo mà không lấy lại được một đồng. Hiện giờ. gặp chỗ khắc phá (làm giảm lực). gặp sinh phò thì thêm vượng. Lại như tháng Giêng chiếm quẻ. hay là có chuyện chi khác nữa? .Quỷ ở một bên mình. khá phòng tật bệnh. sinh ít. đắc lệnh đương thời. khai trương thì sẽ được náo nhiệt. là ứng hào Thân Kim.] Nguyệt tướng đương quyền.Hoặc là do do kẻ hùn hạp chẳng đồng tâm. lục xung thì chẳng lâu. không thể nào suy tuyệt? Vượng tướng là cang cường. rồi cũng suy. xem luôn xung khắc. Dụng Thần trúng Dần Mộc Nguyệt Kiến. Thế hóa hồi đầu khắc. Người hùn thay lòng đổi dạ. hiếm người biết. Tới tháng Dậu người hùn vốn lấy hết tiền. Đặng quẻ Hỏa Địa Tấn. Lại là quẻ lục xung. tháng sinh ngày khắc. đó gọi là đại vượng. Hỏa Địa Tấn 48 . lại gặp Thân xung khắc thì có gì không phá bại!? Cho nên gọi là khí mãn thì khuynh.

tất phải xung khai". tợ sương thu giết cỏ. Ứng giờ Mão. tư lệnh trong 3 tuần. vượng nó. công dụng đồng với Nguyệt Kiến. mộ nó. càng thêm lực lượng. Ngày Mão hay giờ Mão chắc sinh. Xung tịnh hào được vượng tướng. gọi là "xung không tắc thực".kiết thần hạp trụ. 49 . bốn mùa đều vượng. mỗi lệnh theo mùa. Huỳnh Kim Sách nói: "Nhược phùng hợp trụ. Hứa sẽ vô ngại. hạ. Xung tịnh hào đương suy nhược. cầm quyền sanh sát. Chương 17: NHẬT THẦN Tý thủy-Sửu Thổ-Dần Mộc-Thìn Thổ-Tị Hỏa-Ngọ Hỏa-Mùi Thổ-Thân Kim-Dậu Kim-Tuất Thổ-Hợi Thủy. chẳng nên gặp xung. mẹ con bình yên. Nhựt thần làm chủ tể 6 hào. thu. Nhựt thần chẳng phải vậy. tức là Nhựt phá. nhựt-thần có thể hình nó. mới ra hữu dụng. mà ngày sinh. xung nó tức là nhựt-phá. đông. nhật kiến sinh nó. nhựt thần có thể sanh nó. khắc nó. là vì Dậu Kim và ngày Thìn tương hợp. Nhưng hung thần hạp trụ. Hào gặp hạp trụ. mà hay khắc hại hình xung. càng thêm vô dụng. tức là ám động. xung hạp liền khai. hạp nó. Đó là tháng khắc. đối với đồng loại thì giúp đỡ. nhựt phá xung khởi. Nguyệt lệnh khắc nó. Lệnh ở xuân thì sanh. Hào gặp tuần không. không thêm khắc chế. xung nó. mừng được gặp xung. Xung không thì khởi.Quỷ Tỵ Phụ Mùi Huynh Dậu Thế Tài Mão Quỷ Tỵ Phụ Mùi Ứng Dậu Kim Huynh hào làm Dụng Thần. Hào nào suy nhược. Hào vượng mà tịnh. Hào suy mà tịnh. Chương trước nói Nguyệt lênh. sinh phò. Quả tới ngày Tỵ giờ Mão thì sinh. xung nó tức Ám động. mà hay sanh phò củng hạp. coi về bốn mùa vượng tướng. lệnh ở Thu thì sát. Hào nào cường vượng. Hào nào suy nhược. gọi là "hạp xứ phùng xung". Xuân. Hào nào cường vượng. nhựt kiến xung khai. phò trợ. tuyệt nó. như mưa làm tươi mạ.

Hào vượng mà động, xung nó càng động. Hào suy mà động, xung nó thì nó tán. Có sách nói rằng: "Hào phùng Nguyệt kiến, nhựt xung nhi bất tán". Đủ biết rỏ, hào đương lệnh, không sợ ngày xung. Còn luận về họa phước, chẳng cầu vượng tuớng hưu tù, đều cho là tán hết. Trọng tại chữ Tán. Nhưng tôi thínghiệm nhiều lần, không dè chẳng ứng với chữ Tán đó. Thần triệu cơ ở động, động thì phải ứng, lại không thấy tán. Hào vượng tướng, bị xung, lại thêm mạnh. Hào hưu tù, vô khí, họa may có tán, nhưng cũng là một phần trăm phần chỉ có một, hai. Gặp Nguyệt phá mà chẳng Phá, gặp xung khắc mà không hại. Hào nhằm Nhựt-kiến, tháng xung chẳng thể Phá, tháng khắc không bị Thương, bị động hào khắc cũng không hại , hóa hồi đầu khắc cũng như không, mạnh như thể là như núi, như thép, tợ như đồng quyền cùng Nguyệt kiến . Mặt nhựt lên cao giữa trời, là vượng tướng cùng cực. Sanh nhiều, khắc ít, cẩm thượng thiêm hoa. Sanh ít, khắc nhiều, quả bất địch chúng. Hào trúng nhựt-kiến, còn trong quẻ lại còn có hào động sanh phò thì như cẩm thượng thiêm hoa. Hào gặp nhựt sanh, mà nguyệt-kiến và động hào đồng lại khắc, tợ quả bất địch chúng. * Như tháng Dậu, ngày Mẹo, chiếm quẻ, hào gặp mẹo mộc, gọi là gặp phá mà không phá. Giả sử trong hào có động, biến ra thân dậu kim, hoặ mẹo hào động hóa ra thân dậu, gọi là quả bất địch chúng, phá cũng là phá;thương cũng là thương. Kỳ dư, cứ đó mà suy. Như tháng Thân, ngày Mậu ngọ, chiếm bịnh. Đặng quẻ Thiên Sơn Độn, biến ra quẻ Thiên Phong Cấu. ▬▬▬ Phụ Tuất ▬▬▬ Huynh Thân Ứng ▬▬▬ Quỷ Ngọ ▬▬▬ Huynh Thân ▬ ▬ Quỷ Ngọ hỏa X Thế ▬ ▬ Phụ Thìn

▬▬▬Hợi Thủy, Tử

Thế hào Ngọ hỏa trúng nhựt-thần, vốn chủ vượng tướng, chẳng nên có Thân kim Nguyệt kiến, sanh hợi thủy hồi đầu khắc Thế. Chết tại tháng Hợi. Lại như tháng Tị, ngày Đinh Hợi, chiếm coi đứa tớ ngày nào trở về. Đặng quẻ Quải biến Ly. ▬ ▬ Huynh Mùi Thổ X ▬▬▬ Tử Dậu Thế ▬▬▬ Huynh Tuất Thổ 50

▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬

Tài Hợi Huynh Thìn Thổ O Quan Tài Ứng Tài Tí

▬▬▬Huynh Sửu Thổ

Hợi thủy Tài hào làm Dụng thần. Hợi là Nguyệt phá. Tuy gặp nhựt-kiến, phá mà chẳng phá. Nhưng lại gặp trùng thổ, động và thương khắc nó. Lời ngạn ngữ nói rằng: "Song quyền bất địch tứ thủ ", chẳng những khó mong đến ngày trở về, còn phải phòng sự bất trắc . Quả tới tháng Ngọ, ngày Mẹo, đặng tin cho hay rằng bị hại giữa đường. Nên coi chương này chung với Nguyệt kiến. Tổng chú: Vượng nó là tới ngày đó, hào được đế vượng. Tỉ nó là hào động với ngày, tháng. Phò nó, củng nó, nghĩa là: hào với ngày, tháng đồng loại (1) Mộ nó, Tuyệt nó, nghĩa là: tới ngày đó, hào bị Mộ, Tuyệt . -Lý Ngã Bình nóiịch cho hào trúng nhựt thần, không có cái chi làm tán nó được, làm không nó được, gọi là :gặp tán mà chẳng tán, gặp không mà chẳng không. -Nhưng hào động mà gặp ngày xung, gọi là:Tán Đã làm nhựt thần, đâu lại có nhựt thần đến xung nữa? Tuần Không là cái không ở trong Tuần. Đã là tuần-không, há đi có cái trúng nhựt thần sao? Cho nên biết sách như vậy là không đủ chứng. Chương 18 : LỤC THẦN Lục thú: THANH LONG CHU TƯỚC CÂU TRẦN ĐẰNG XÀ BẠCH HỔ HUYỀN VÕ Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Giáp, Ất thì khởi Thanh Long Bính, Đinh khởi Chu Tước Mậu khởi Câu Trần Kỷ khởi Đằng Xà Canh Tân khởi Bạch Hổ Nhâm Quí khởi Huyền Võ

Các sách không có sách nào chẳng có Thanh Long là Kiết, Bạch hổ là Hung. -Thiên Huyền Phù nói: "Thân vượng, long trì, đa kiết khảnh". -Toái kim phú nói : "Long động gia hữu hỉ, hổ động gia hữu tang". -Bốc phệ huyền qui nói: "Đằng xà, Bạch hổ ưu tôn trưởng". 51

-Bốc phệ đại toàn nói: "Úy hàm đao chi Bạch hổ, hỉ phó thủy chủ tang". -Theo chương Duyệt áo, chiếm tật bịnh, Đằng xà chủ tử, Bạch hổ chủ tang. Đó đều là không theo lý ngũ hành, chỉ theo lục thần mà đoán sanh tử. Duy Thiên-kim phú nói : "Hổ hưng nhi ngộ kiết-thần, bất hại kỳ kiết. Long động nhi phung hung diệu, nan yểm kỳ hung". Đó thiệt là chính lý. Vậy thì Lục-thần không có ứng nghiệm sao? Không phải. Ấy là thần phụ họa. Nếu quẻ tốt, mà còn gặp Thanh-long, thì càng thêm tốt. Nếu quẻ xấu mà còn gặp Bạch-hổ, Đằng-Xà, thì càng thêm hung. Còn Huyền Vũ chủ về đạo tặc, Châu Tước chủ về thị phi, chẳng cái nào không ứng nghiệm. Cho tới Gia Trạch phần Mộ không thiếu nó. Như ngày Mậu Tý, chiếm sanh sản, đặng quẻ Sơn Địa Bác biến quẻ Phong Địa Quan. Tước ▬▬▬ Tài Dần Long ▬ ▬ Tử Tí thủy Thế ▬▬▬--Quan Tị hỏa Võ ▬ ▬ Phụ Tuất Hổ ▬ ▬ Tài Mẹo Xà ▬ ▬ Quan Tị Ứng Trần ▬ ▬ Phụ Mùi Tý thủy Tử Tôn hóa Tuyệt, biến Quỉ. Nội ngày ấy sanh sản rồi chết. Ấy là Thanh Long nhằm Tử Tôn, cũng có thể gọi là hỉ chăng? Lại như tháng Thân, ngày Giáp Dần, chiêm bệnh cho anh. Đặng quẻ Truân hóa Chấn. Huyền ▬ ▬ Huynh Tí Hổ ▬▬▬ Quan Tuất Thổ O Ứng ▬▬▬--Phụ Thân Kim Xà ▬ ▬ Phụ Thân Kim X ▬▬▬Tài Ngọ Hỏa Câu ▬ ▬ Quỉ Thìn Tước ▬ ▬ Tử Dần Thế Long ▬▬▬ Huynh Tí Tý Thủy huynh hào làm Dụng thần. Trong quẻ, kị-thần, nguyên-thần đồng động. Thổ động sanh Thân Kim, Thân Kim động sanh Tí Thủy. Nguyệt kiến lại sanh Tí Thủy. Tới ngày Mậu thân, bịnh trầm mà chổi dậy, thì có thể nói : "Xà động chủ tử, Hổ động chủ tang" không? CHƯƠNG 19: LỤC HẠP Tý và Sửu hợp, Dần và Hợi hợp, Mẹo và Tuất hợp, Thìn và Dậu hợp, Tị và Thân hợp, Ngọ và Mùi hợp. Tương hạp có 6 phép: 1. Ngày, tháng hợp với hào. 2. Hào với hào hợp. 3. Hào động hóa hợp. 52

hoặc hợp với ngày. tàng phong. -Hào tỉnh. chiêm hôn thì thành. được quẻ Minh Di biến Tiểu Quá. ấy là đặng họ đến tương hiệp với ta. Nhưng Dụng thần hữu khí mới nên dùng. Hào động hóa hợp: Giả như chiêm đặng quẻ Thiên Phong Cấu. động hào thì gọi là động. Ngày. tháng. -Hào động hóa ra hào hồi đầu tương hợp. gọi là hóa phò. đang động mà gặp hợp. chiêm xuất môn. mọi việc chiêm đều là tốt. Quẻ gặp lục hợp: Như trong quẻ Thiên Địa Bỉ. Lục xung biến lục hợp: Giả như chiêm đặng quẻ Càn Vi Thiên đó là Quẻ lục xung. gọi là hóa phò. trái lại có ý không động được. đang tịnh mà gặp hợp. tháng. 5. còn hung sự khó được kiết quả. hợp ý.chiêm cầu mưu. gặp hợp thì bạn trụ(cột cứng).4. tương trợ. tháng hợp với hào: Giả như tháng sửu. Quẻ lục hợp biến ra lục hợp. toại tâm.chiêm phong thủy thì tụ khí. hoặc hợp với ngày. *Như tháng Mùi. -Hào động. ấy là quẻ Địa Thiên Thái. Không động cũng hợp. có cái ý đặng người ta phò trợ. -Hào với hào hợp. Nếu ba hào ở quẻ ngoài đều động.chiêm trạch hưng vượng. Thế hào Sửu động hóa ra Tý Thủy. Thế hào Tí Thủy hợp với Nguyệt Kiến. gọi là "hợp bạn". Phàm đặng những thứ hợp kể trên. ▬ ▬ Phụ Dậu ▬ ▬ Huynh Hợi ▬ ▬ Quan Sửu Thổ X Thế ▬▬▬Tài Ngọ hỏa 53 . 6. biến ra quẻ Bí. -Hào động với hào động tương hợp. -Cái hào được hợp. Sách bói nói: "Vạn sự nhược đắc tam lục hợp. ngày Bính Tý. thì vô ích. cũng có mầm vượng tướng. Nếu có một hào chẳng động thì không phải là hợp. gọi là "hợp khởi". chiêm đặng quẻ Khảm. Quẻ trúng lục hợp. Hễ chiêm danh. Mẹo với Tuất hợp. chiêm thân phát tích. thì danh thành. -Hào động hóa hợp. Quẻ lục hợp biến lục hợp: Tức là chiêm đặng quẻ Lữ. gọi là lục xung biến lục hợp. Thế Ứng hai hào đều động. chư sự tất đắc cửu viển. gọi là hợp hão. Hào hợp với hào: Giả như chiêm đặng quẻ Thiên Địa Bỉ. động hào. hợp với nhau. có cái ý cùng ta hòa hỏa. đặng hợp mà khởi.hể chiêm lợi thì lợi đến. Nếu thất hảm. 6 hào trong ngoài tương hợp. Quẻ trúng lục xung biến ra lục hợp. hửu thỉ hửu chung" ? Nhược kiết sự gặp nó chắc sẽ thành tựu. dầu hào đó bị hưu tù.

▬▬▬ Huynh Hợi ▬ ▬ Quan Sửu ▬▬▬ Tử Mão Mộc O Ứng

▬▬▬Quan Thìn thổ

Thế động phá. Hợp trụ phải có sự bạn(việc ràng buộc), không thể ra đi. -Họ hỏi:việc chi trở ngại? -Tôi trả lời:Trong quẻ, tử động biến quỉ, phòng con cái không được bình yên. -Họ nói:chính vì đứa con gái nhỏ bị bịnh nhiều, bên nam thôi thúc thành hôn. Nay muốn đi ra ngoài, để kiếm cho đủ đồ trang sức, phấn son. -Tôi hỏi:Vậy chớ đau bịnh gì? -Họ nói:huyết khô thành lao. -Tôi nói: Mão mộc tử tôn, tới tháng Thân thì tuyệt, ngày Tí hình nó, thêm động biến ra Quỉ, e gả không kịp. Đến sau, vì bệnh trầm, người đó chưa kịp đi, thì con chết nhằm ngày Thìn. Ứng không đi được là Thế động mà gặp hợp. Còn con gái chết về ngày Thìn, vì lẽ Mão mộc Tử tôn biến ra Thìn thổ. Đó là chỗ ứng nghiệm của hào gặp hợp, quẻ gặp lục hợp. Tôi cũng có thí-nghiệm, được quẻ lục xung biến ra lục hợp: *Như tháng Mùi, ngày Đinh Tỵ, chiêm coi việc hôn nhân đã từ, mà có thành được không? Được quẻ Ly, biến ra Hỏa Sơn Lữ. ▬▬▬ Huynh Tị Thế ▬ ▬ Tử Mùi ▬▬▬ Tài Dậu ▬▬▬ Quỉ Hợi Ứng ▬ ▬ Tử Sửu ▬▬▬ Phụ Mẫu Mão Mộc O

▬▬▬Tử Tôn Thìn Thổ

Đoán rằng: Quẻ này xưa nay ít ai đoán là kiết. Nhờ kinh nghiệm nhiều lần, lục xung biến ra lục hợp, tán rồi mà tụ lại, lìa rồi sẽ hợp, nên đám hôn nhân này, nhứt định sau sẽ thành lại Quả sang năm, tháng 3, trở lại thành hôn. Các cái hợp đều lấy Dụng-thần vượng là kiết, chỉ có quẻ lục xung nầy biến ra lục hợp, chẳng coi Dụng thần, mà đoán theo lẽ kiết. Chiêm hôn nhân, thì trước, Ngô, Việt, sau lại Châu, trần. Chiêm phu phụ thì trước Sâm Thương, sau chắc hợp hảo. Chiêm công danh mới thì gian nan, sau được vinh hiển. Chiêm cầu mưu trước khó, sau dễ. Chiêm thân mạng , trước khốn đốn, sau yên ổn. Chiêm phong thủy sẽ gặp chỗ hết sức tốt. Chiêm gia trạch, trước suy sau vượng. *Quẻ lục hợp biến ra lục hợp: - Hào gặp lục hợp đã là điềm kiết, động mà biến ra lục hợp nữa, gọi là trước sau đều hợp cả. -Chiêm phong thủy, bá đợi trâm anh. Chiêm trạch-xá, thiên thu cơ nghiệp. Chiêm hôn nhân, ở với nhau tới già. Chiêm lỏa kế, Quản Bào, Lôi Trần. Chiêm 54

công danh, hoạn lộ hanh thông. Chiêm tài bạch, tụ chứa như núi. Chiêm huynh đệ, nhiều đời ở chung. Nên hợp kiết, chẳng nên hợp hung. -Mọi việc chiêm, dụng-thần nhằm ngày, tháng, kiết còn thêm kiết. Duy chiêm về tụng ngục thì bất lợi, oan cừu khó giải. Cùng là chiêm ưu nghi, quái sự, rốt rồi cũng toại tâm. Chiêm dựng, thai an. Chiêm sản, khó sanh. Nếu dụng-thần còn bị khắc, là điềm hung hơn nữa. *Như tháng Mão, ngày Giáp Dần, chiêm phong thủy. Được quẻ Khôn biến ra Tiết. Võ ▬ ▬ Phụ Mùi Hổ ▬▬▬ Huynh Dậu Xà ▬▬▬ Tử Hợi Thủy O Ứng Câu ▬ ▬ Quan Ngọ Tước ▬▬▬ Phụ Thìn Long ▬ ▬ Tài Dần Mộc X Thế

▬ ▬ Huynh Đệ Thân Kim ▬ ▬ Quan Tị Hỏa

Tôi nói:Chiếm phần mộ ông bà, chắc có duyên cớ gì? Từ ngày táng, cho tới bây giờ, có xảy ra việc chi không tốt ? cái chỗ nghĩ lo hôm nay, tại sao mà đến cầu hỏi ? Hãy nói rõ cho tôi nghe, thì tôi mới có thể quyết đoán. -Khách nói:Từ chôn cất cho đến bây giờ, đường công danh khốn đốn. Nay tuổi đã gần 50 rồi, mà cũng chưa có con cái. Bởi cớ, nên hỏi cho biết phần mộ này có trở ngại chi chăng? -Tôi trả lời: Long từ hữu mạch mà lại, thủy cũng do tả mà tới, bởi nguồn và giòng nước chẳng về chỗ vực sâu(qui tào). -Khách hỏi: Làm sao mà biết được? -Tôi trả lời: Hợi thủy Tử tôn, hóa Thân kim, sanh trở ngại nó. Thân là nguyên lưu, bị ngày Dần xung. Nếu biết sửa cho thủy về chỗ vực sâu, chẳng chạy ra bên ngoài, thì sang năm sẽ làm quan lại, tái bái đơn trì, năm Thân;định sanh con quí. -Họ hỏi:Có được lâu dài chăng? -Tôi nói:Lục hợp hóa lục hợp, vững bền muôn năm. *Tam hợp: -Thân Tí Thìn hợp thành Thủy cục -Tị Dậu Sửu hợp Kim cục -Dần Ngọ Tuất hợp Hỏa cục -Hợi Mão Mùi hợp Mộc cục Thứ Tam hợp này có 4 phép: 1. Trong một quẻ, có 1 hào động mà hợp cục 2. Nếu có 2 hào động, 1 hào chẳng động cũng thành hợp cục 3. Ở nội quái, hào 1 và hào 3 động, động mà hào biến ra thành tam hợp 4. Ở ngoại quái, hào 4 và hào 6 động, động mà hào biến ra thành tam hợp Nhưng Tam hợp có hung, có kiết. -Như chiêm công danh, hợp thành Quan cục, gọi là quan vượng;hợp thành Tài cục thì Tài vượng sanh Quan. Tháng hợp thành Tử tôn cục, là thần phá hại việc đương cầu. -Như chiêm cầu tài, hợp thành Tài cục, gọi là tài khố;hợp thành Huynh đệ cục, là phá tài, hao tài, là thần trở cách. 55

-Như chiêm phần mộ, gia-trạch, thì hào Phụ mẫu phải hợp thành cục. -Như chiêm hôn nhân, phu phụ, phải có Tài Quan vượng và hợp cục. Phàm chiêm việc cầu mưu, các việc hỉ khánh, nên có thành cục, sẽ được vinh viễn bền chắc. Còn chiêm quan tụng, ưu nghi, mà gặp hợp cục, thì cả đời việc đó kết chắc thêm hoài, trong lòng khó mà giải hết. Nhưng trong hợp cục, phải có Thế hào mới tốt. Nếu không có Thế hào trong cục, thì cục phải sanh Thế hào mới kiết, cục khắc Thế hào là hung. -Ba hào mà có hai hào động, không thành cục, phải chờ sau bổ thêm thành cục, gọi là "hư tam đãi dụng". -Một hào minh động, một hào ám động cũng gọi là hai hào động. -Trong tam hợp cục, có một cái không hay phá, thì chờ ngày, tháng điền thực cho thành cục. Phàm đặng danh lợi, hôn nhân, gia-trạch, phong thủy, mà dụng-thần được vượng, thì cầu chi cũng kiết. Thế hào ở trong cục mới quí. Nếu không có ở trong cục, thì cục phải sanh Thế hào mới kiết, khắc là hung. -Như chiêm tài, cục sanh Thế là lợi cho ta, còn Tài cục sanh ứng là lợi cho người. -Chiêm xuất hành, dụng-thần ở trong tam hợp thì ở lại. -Chiêm hành-nhân, dụng-thần ở trong tam hợp thì chẳng trông về. Lại cũng có quẻ trong, và quẻ ngoài thanh tam hợp, thì phải phân nội, ngoại. -Như chiêm gia-trạch, nếu ở ngoài trạch, chẳng nên ngoại quái khắc nội quái. Nếu ở nội trạch, chẳng nên nội trạch sanh ngoại. -Như chiêm hình thế hai bên: nội quái là ta, ngoại quái là họ. Ngoại quái hợp cục mà sanh nội quái là kiết, khắc nội quái là hung. *Như tháng Mão, ngày Đinh Tị, làng trên làng dưới nhân tranh điền thủy mà đánh đập nhau. Đăng quẻ Li, biến ra Khôn. Long▬▬▬Huynh Tị O▬▬▬--Tử Dậu Vũ ▬ ▬ Tử Mùi Hổ ▬▬▬Tài Dậu O▬▬▬--Tử Sửu Xà ▬▬▬Quỉ Hợi O▬▬▬--Phụ Mão Trần ▬ ▬Tử Sửu Tước▬▬▬Phụ Mão O▬▬▬--Tử Mùi Đoán rằng: Nội quái là làng ta, Hợi Mão Mùi hợp thành Mộc cục. Ngoại quái là làng ngoài, Tị Dậu Sửu hợp thành Kim Cục. Kim đến khắc Mộc, nhưng may thay!Kim suy không khắc Mộc vượng, chẳng đủ sợ. Huống đây là quẻ lục xung biến lục xung, có người giải tán, sẽ không thành tụng. Sau có người khuyên, rồi bải.

56

Hào gặp Nguyệt xung là Nguyệt phá 2. tài ra thế nào? Đặng Hằng ra Dự. Quẻ gặp lục xung 3. Phàm chiêm về hung sự. thì chẳng bao giờ không thành tụng. Hào gặp hào xung. Thìn Tuất xung. hung lại thêm hung. phải lấy thế ứng làm chủ. Quẻ lục xung biến ra lục xung. Tị Hợi xung. Tước ▬▬▬ Huynh Mão Ứng Long ▬▬▬ Tử Tị Vũ ▬ ▬ Tài Mùi Hổ ▬ ▬ Tài Thìn Xà ▬ ▬ Huynh Dần Trần ▬▬▬ Phụ Tí Thìn Thổ Tài hào trì Thế. CHƯƠNG 20 : LỤC XUNG Tí Ngọ xung. dụng-thần nếu vượng. Dụng-thần vượng. Hào với hào xung Xung có nghĩa là tán (đánh tan). Hào gặp Nhật xung là ám động (hào có khí) 3. được quẻ Phong Lôi Ích. Tài thực. Tuất nhật xung không. Lục xung biến lục xung 5. Mão Dậu xung. hai bên hợp cục là diệu dụng của thần linh. ngày Mậu Tuất. ứng nghiệm rõ ràng. như gặp cừu địch 5. Động hào tự hóa hồi đầu xung. Sao mà chẳng nói đến thế ứng. Nhật. tuy xung mà không ngại. Dụng-thần hãm. vì gặp Tuần không. gọi là Nhật phá 4. tức là ngoài và nội quái. Hào xung có 5 phép: 1. chiêm tài. mới kiết. Tương xung có 6 phép : 1. bên kia. dân chúng đồng tâm. Dần Thân xung. Lục hợp biến lục xung 4. *Lại như tháng Ngọ. mà hữu thỉ vô chung. Hưu tù mà gặp Nhật xung. Sửu Mùi xung. Động hào biến xung 6. ngày Bính Thìn.-Có kẻ hỏi: Hình của bên này. Nội ngày liền có tài. gọi là tương kích *Như tháng Tị. 57 . -Tôi trả lời: Nếu không hợp cục trong và ngoài. thì phải coi thế ứng. Nguyệt xung hào 2. Cho nên bỏ thế ứng mà không dùng. chiêm đi đổi chác ở xa. Tỉnh việc tuy thành. Đây cũng là nói phải có dụng-thần trong đó. thì cầu cho xung tán. sau hung. Nếu không phải quẻ hóa lục xung. Nay hai làng. Chiêm về kiết sự thì không nên.

có thể gọi là bảo học(học đủ điều). ngày Kỉ Mùi. con đắc ý trở về. -Trước nói: hào động hóa xung. như gặp cừu địch. Tuy là phản phúc bất thường. Đặng quẻ Khôn. 3 lần đổi hết đồ ở giữa đàng. chiêm về việc rước thầy dạy con. Ứng gặp Tuất Phụ để sinh nó ra. Thế Ứng tương hợp. Quả năm Tý. mà không khắc Thế.▬ ▬ Tài Tuất Ứng ▬ ▬ Quỉ Thân ▬▬▬ Tử Ngọ ▬▬▬ Quỉ Dậu Kim O Thế ▬ ▬Huynh Mão Mộc ▬▬▬ Phụ Hợi Thủy O ▬ ▬Tử Tị Hỏa ▬ ▬ Tài Sửu Thế hào Dậu kim hóa Mão. trong xung có hợp(xung trung phùng hợp). Đó là chỗ ứng nghiêm về hào tịnh mà gặp xung. *Lại như tháng Dậu. Quả người đó đi rồi trở về. Tử tôn gặp tuần-không. Thế hào là Dậu hóa Mão xung Thế. 58 . ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬Tử Dậu Thế ▬Tài Hợi ▬Huynh Sửu ▬Quỉ Mão Ứng ▬Phụ Tị ▬Huynh Mùi Thế đồng với hào Tử tôn và nguyệt-kiến. ngày Giáp Dần. mà có tài lợi. ám-động sinh Thế. -Khách hỏi: Tại cớ chi mà không lâu? -Tôi trả lời: Tý thủy. trong quẻ Mùi thổ Phụ động. chiêm cho biết con đi xa không về. đó la hóa hồi đầu khắc. cho nên được kiết. Đây là quẻ phản phúc. Chỉ hiềm vì quẻ biến lục xung. Đặng Thiên Địa Bỉ. Sau hai tháng. tháng kiến-mão. Tuy là quẻ lục xung. đó là triệu chứng không bền bỉ. tương xung. quả người con bị bịnh. ngày mùi sanh nó. Lại đặng ngày Thìn xung động Tuất Tài sinh Thế. sống hay chết thế nào. hợp mà biến xung. phòng Tử tôn tai biến. *Lại có tháng Sửu. Này Bính Thìn lại hợp. đứa con này sẽ về. chẳng bao lâu bỏ mình. Lại đặng Tuất thổ làm tài. biến quẻ Càn: ▬▬▬ Phụ Tuất Ứng ▬▬▬ Huynh Thân ▬▬▬ Quan Ngọ ▬ ▬ Tài Mão Mộc X Thế ▬ ▬ Quan Tị Hỏa X ▬ ▬ Phụ Mùi Thổ X ▬▬▬Phụ Thìn Thổ ▬▬▬Tài Dần Mộc ▬▬▬Tử Tí Thủy Lấy Ứng làm dụng-thần. Theo quẻ này.

Phàm đặng lục hợp ra lục xung. ▬▬▬Huynh Mão ▬▬▬Tử Tôn Tị Hỏa O Ứng ▬▬▬ Tài Mùi Thổ ▬ ▬Tài Mùi Thổ X ▬▬▬ Quan Quỉ Dậu Kim ▬▬▬Phụ Hợi ▬ ▬Tài Sửu Thế ▬▬▬Huynh Mão 59 . trước thân . Tỵ hình Thân. cha con bảy người đều bị bắt tra vấn. Mộc bị Kim khắc. ngày Canh Thân. trước trọng sau bạc. trước tươi sau héo. lục xung biến lục xung. Thân hình Dần Sửu hình Tuất. việc thành rồi mà biến đổi nữa. thì ít khi thấy ứng nghiệm. gọi là hóa khứ. Đặng quẻ Tốn biến Khôn. lại nói đây là gồm luôn dụng-thần. Tuất hình Mùi. mọi việc chiêm trước hợp. cũng có thể gọi là việc quan gặp xung thì tán. -Tôi chiêm quẻ trên mười năm. chỉ thấy có 1 quẻ ứng nghiệm. Duy chiêm quan. Hợi Về tam hình tôi có thí-nghiệm nhiều phen. không phải đạo tặc. Đặng quẻ Phong Hỏa Gia Nhân. Chỉ vì Thế hào biến Quỉ. Mão hình Tý -Tự hình: Thìn. -Pháp chiêm đều cho quẻ xung là hợp với việc quan. CHƯƠNG 21: TAM HÌNH -Tam hình: Dần hình Tỵ. sau sơ. Dậu. Hóa khứ không khắc. thì sẽ thấy sự hung theo bên mình. ▬▬▬ Huynh Mão O Thế ▬▬▬ Tử Tị Hỏa O ▬ ▬ Tài Mùi ▬▬▬ Quỉ Dậu Kim O Ứng ▬▬▬ Phụ Hợi Thủy O ▬ ▬ Tài Sửu ▬ ▬ Quỉ Dậu ▬ ▬Phụ Mẫu Hợi Thủy ▬ ▬Huynh Đệ Mão Mộc ▬ ▬ Tử Tôn TÍ Hỏa Đây là quẻ biến Mộc Tốn hóa ra Khôn Thổ. nhưng phải coi việc bói nhỏ lớn. biến ra quẻ Li. Lục xung biến xung là loạn. không đủ tam hình. Ngọ. Mùi hình Sửu -Nhị hình: Tý hình Mão. trước hanh sau bỉ. *Như tháng Thân. thêm bị hào khác khắc. ngày Ất Mão. Quẻ nầy. nên rồi lại hư. chiêm cho con mắc bệnh trái trời. Nếu dụng-thần hưu tù. *Như tháng Dần. thường không có hại. đặng đó mất đó. việc kiết tuyệt. Nếu chỉ phạm riêng từng cái. Mão mộc hóa Dậu kim. sau lìa. mà trong đo còn phạm luôn hết tam hình. Tị hỏa Tử tôn lại hóa Hợi thủy. Hễ xung loạn thì cả nhà đều thọ hình. Cha con 2 hào đều là bị thương. trước tốt sau trái ý. ưa chỗ xung-tán. mới là nên.

Ngày nay. -Tôi đáp: Không hại. Như dụng-thần hưu tù. gặp minh-y cứu trị . Mùi. thì gọi là nên(có chỗ mừng). gọi là ám-động. Có ngày Mùi xung động Sửu thổ. gọi là xung tán. *Như tháng Dần. không có chi trợ đở. Còn Tý. Sửu. giờ Dần. Chỉ có 1 quẻ đó. thổ động sanh kim. chiêm cho con gái đau bệnh trái trời. Lại nói:Ứng về sự kiết hung thì hưởn. Thìn. mà có nhật-thần sinh nó. Thân có cứu tinh. cũng là thấy ứng nghiệm. mà bệnh sẽ mạnh. -Người xưa cho ám-động là phước đến mà không biết. giờ Mùi. Ám động. Tịnh hào hưu tù. ngày Kỉ Mùi. Hào thứ hai là Tị hỏa. Có lục hào mà không biết. Tị hỏa. bị nhật-thần xung. bị hưu tù. nếu còn bị ki-thần ám-động khắc hại. bị nhật-thần xung. Quả đến giờ Thân . Đặng quẻ Khôn ra Sư. thì nào có phải là hưởn đâu? CHƯƠNG 23: ĐỘNG TÁN Chiêm mà thấy nhật-thần xung động hào. -Khách nói: Hiện giờ tình hình rất nguy. gặp mùa xuân. Tuất. Như dụng-thần hưu tù. có khi nên.Đoán rằng:Chánh đương mùa xuân. đặng nguyên-thần bị ám-động đến tương sinh hay là kị-thần minh động ở trong quẻ. thì gọi là cữ (có chỗ hại). không có hào khác khắc. gọi là nhật-phá. Hỏa động sanh thổ. không hay? Báo ứng cũng không phải là hưởn. Nhật kiến tại Thân. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ Tử Dậu Kim Thế Tài Hợi Huynh Sửu Quỉ Mão Ứng Phụ Mẫu Tị Hỏa X Huynh Mùi ▬▬▬Huynh Đệ Thìn Thổ Dậu Kim Tử Tôn. họa đến mà không hay. hợp với Tị hào Tử tôn. nên bỏ ra. hứa sẽ trị lành. mới biết Nguyệt kiến tại Dần. nhưng đều là phụ họa mà thành hung. có nguyên-thần bị ám động mà sinh dụngthần. CHƯƠNG 22: ÁM-ĐỘNG Tịnh hào vượng tướng. mà cũng có khi cữ. 60 . Trái tuy nhiều. Mão. LỤC HẠI toàn không có ứng nghiệm. động đi khắc kim. Không phải luân như vậy. Lại hào động xung hào khác cũng là hay xung tán được. thành tam hình Dần Tỵ Thân. Sau chết ngày Dần. Tử tôn vượng tướng.

Thủy hồi đầu để sanh Mộc. bước qua xuân sẽ trở về. thì không tán. Quả tới tháng 2. đều đoán theo lẽ hung. mà bị xung thì nó cũng không tán. Quẻ Chấn Mộc biến ra quẻ Càn Kim. tức là đoán theo lẽ kiết. xung tán là khinh. chớ sau gặp ngày trị(đồng một chi). Bởi cớ sao? Thần phát lộ ở chỗ động. lại hóa Tý thủy hồi đầu sanh. Hứa chắc người đi xa được bình an. Đây không phải là Mão động. mà nào có tán đâu? Lý-Ngã-Bình nói: Huỳnh kim sách coi không vong là trọng. *Tháng Ngọ. Chiêm đặng quẻ Tốn.Tôi có thí-nghiệm nhiều lần. Dịch lại rất trọng xung tán. tuy ngày nay bị chế. *Như tháng Sửu. động thì phải có cớ. ▬▬▬ Huynh Mão Thế ▬▬▬ Tử Tị ▬ ▬ Mùi Tài X ▬▬▬ Quỉ Dậu Ứng ▬▬▬ Phụ Hợi ▬ ▬ Tài Sửu X ▬▬▬ Tử Ngọ ▬▬▬ Phụ Tí -Tôi hỏi: Vây chiếm về việc chi ? 61 . Đặng quẻ Phong Thủy Hoán. bất luận dụngthần suy hay vượng. ▬▬▬ Phụ Mão Mộc O Thế ▬▬▬ Huynh Tị Hỏa ▬ ▬ Tử Mùi ▬ ▬ Huynh Ngọ ▬▬▬ Tử Thìn Ứng ▬ ▬ Phụ Dần ▬ ▬ Tý Thủy Mão Mộc Phụ hào. Chổ tôi thí-nghiệm chắc là : phàm gặp quẻ hóa khắc. Hào có khí. biến ra quẻ Càn. biến tỉ hòa. chiêm coi người cha đi xứ xa. Kim hồi đầu để khắc Mộc. biến mộ. biến khắc. CHƯƠNG 24: QUẺ BIẾN SANH. thường bị chỗ đó mà bàn sai. Quẻ Tốn Mộc biến Khảm Thủy. Hào vượng tướng mà bị xung thì nó không tán. sao một năm rồi mà bặt thơ từ. có người đến mà không nói chuyện gì. ngày Tân Tị. MỘ. KHẮC. người cha trở về. biến tuyệt. Hào hưu tù có khi bị xung tán. tức là đoán theo lẽ hung. TUYỆT Quẻ biến ra có nhiều cách:biến sanh. động mà sanh Thế. Thế không lại càng mau. biến quẻ Khảm. gọi là hóa sanh. Xét kỷ mấy đều chiêm mà được nghiệm. gọi là hóa khắc. mà cũng là trong cả trăm ngàn lần có một hai khi mà thôi. ngày Đinh Dậu. ngày Dậu xung nó sao.

Quả người bệnh chết tháng 10. biến Khảm. bán hung. tức la hóa lai (1) hồi đầu khắc. hồi đầu lại khắc. hỏa mùa hạ tuy đương cháy. Đó là không coi dụng-thần suy vượng Lý-Ngã-Bình nói: Dịch vị trong chương mộ tuyệt nói rằng : Ngày tháng đương lệnh chẳng phải thiệt là không biết hung sự. chương phản phục. ngày Đinh Hợi. biến ra quẻ Đoài. hỏa vượng. không phá tùng vãng tặc trọng" . gặp ngày tháng điền thực là hung. Cũng như trong thiên này. ngày Bính Dần. Ngày tháng đương thời. hứa chắc mùa đông sẽ nguy.-Khách đáp: Bói giùm công danh cho trưởng bối (bực lớn hơn mình).tháng 7 thì mất . Không phá tuy là hư. ngày Quí Dậu. chiếm về bịnh. ▬ ▬Tài Tuất ▬ ▬ Mùi ▬ ▬Quỉ Thân ▬▬▬ Dậu ▬▬▬Tử Ngọ ▬▬▬ Hợi ▬ ▬Tài Thìn ▬ ▬ Sửu ▬ ▬Huynh Dần X ▬▬▬ Mão ▬▬▬Phụ Tí ▬▬▬ Tị 62 . Nhưng may. bị bãi chức. tháng Ngọ đặng quẻ Li. Lại nói: "Bán tùng vãng. mà có thể bảo thủ đừng hư mục chăng? Đương thời tuy vượng. Trong cuốn Dịch-vị. về khoảng chiếm nghiệm. Quả tới tháng Ngọ. -Li hỏa biến Khảm thủy. Hiện thời. thần động đã sớm báo cho biết tương lai. nên không dám đoán. như cây bị nhổ khỏi đất luôn cả rễ. chiếm con trai lớn bịnh. quẻ này rỏ ràng dễ thấy : Tốn mộc hóa Càn kim. tới mùa đông không là chẳng tuyệt sao? Dịch-vị. Các thứ nghỉ nghị ấy đều là không phải do kinh nghiệm. Đặng quẻ Chấn. chiếm về bịnh. hết lúc nầy thì suy. là tuyệt quái. Quẻ biến khắc tuyệt. *Như tháng Dần. Trước mắt. có hại lớn. *Lại như tháng Ngọ. tuổi thọ cũng không được lâu. Nhưng vì tháng Ngọ. bán kiết". Quái thế như căn bổn của người. nhành lá tuy là thấy xanh tốt. (1)Hóa lai là hồi đầu khắc. Chiếm giùm khó biết lấy gì làm dụng-thần. qua thời đó thì phải hết sức . tuy vượng. -Tôi hỏi: Công danh thì phải tự chiếm cho mình. trong chương phản phúc nói rằng: "Nhật nguyệt tùng vãng tặc phi. biến quẻ Khảm. Đặng quẻ Li. tôi thấy rõ ràng là hào hồi đầu khắc. mà họ lầm cho là phản phúc hưu tù . bán tùng lai. Chẳng cần hỏi công danh.

-Hào biến là nội ngoại động. thì họ loạn. -Chiếm về tật-bịnh. hiện giờ lại sanh biến động. nhà cửa. chủ về hoặc giáng hoặc thăng. mà nội quái chẳng động. -Chiếm hình-thể hai bên. chiếm cho trưởng-tử. sẽ trở về. Trong ngoài đều phản-phục. -Chiếm về đạo-tặc. Nay lấy chỗ chiếm nghiệm. Mộc bị Kim thương. Như quẻ Quan lại biến ra quẻ Khôn. họ định. không mà có. tới nửa đường rồi trở lại. mà phản-phục trọn quẻ . cũng là khó giữ gìn. phản phúc khó thành. bại mà thành. Cũng như lấy Chấn làm trưởng-nam. Quẻ ngoài phản-phục thỉ ở ngoài không an. có mà không. nếu nội quái phản-phục thì ta loạn. mất mà đặng. -Chiếm công danh. Bằng không. đổi chỗ mà lại đổi chỗ. nếu ngoại quái phản-phục. quan phi. Dụng-thần thất hãm. cũng là dời nơi khác. hoặc đặng hoặc mất. hoặc hiện giờ đang lo dời dạc. Sao lại không rỏ: Quẻ biến ra hồi đầu khắc. dụng-thần vượng tướng. -Chiếm về hôn-nhân. đi rồi lại. -Người ở phương xa. rốt rồi không thấy chổ : Thổ gặp Mộc khắc. -Chiếm xuất-hành. lại rồi đi. là trong ngoài đều không an. hào thì có hào biến. mà cho họ lầm lạc. mà dầu có tới chổ cũng không thành việc gì. hưng phế qua lại không định. thì những người ở trong nhà không yên. mà chiếm nhà cửa. -Chiếm phần mộ. -Chiếm về thiên-thời. dùng hào vượng. mưa rồi tạnh. sở dĩ không được kiết. Như quẻ Kiền biến ra quẻ Khôn. tụ rồi tán. Đó là chủ về thành mà bại. muốn dời mà chẳng dời. mạnh rồi lại đau. đặng mà mất. không còn nói gì nữa được! CHƯƠNG 25: PHẢN-PHỤC -Quẻ thì có quẻ biến. rồi trở lại cũng thăng. -Lại có khi ngoại quái phản-phục. -Chiếm về hành-nhân. -Lại có khi nội quái phản-phục. thăng chức đi tới. Nếu ngoại quái phản-phục. hoặc dời rồi còn dời nữa.Đây không phải là Chấn Mộc hóa Đoài Kim. *Quẻ trong phản-phục thì ở trong không an. mà ngoài quái chẳng động. mua bán kinh doanh. tạnh rồi mưa. dầu có thiếu-nữ. động thì muốn tịnh. -Quẻ biến là nội ngoại động. -Chiếm về việc đã qua lâu rồi. ta định. là hồi đầu khắc sao ? Hai quẻ nầy. thấy việc nầy rồi tới thấy việc khác. nội quái phản phục. tịnh thì muốn động. -Chiếm về tài vật tụ tán bất thường. Như quẻ Tốn biến ra quẻ Quan. tán rồi tụ. 63 . mà phản-phục chẳng trọn quẻ ? Như quẻ Thăng biến ra quẻ Quan.

chiếm về bịnh. *Lại như tháng Ngọ. Đặng quẻ Li. Cũng như trong thiên này. Quả tới tháng Ngọ. trong chương phản phúc nói rằng: "Nhật nguyệt tùng vãng tặc phi. tới mùa đông không là chẳng tuyệt sao? Dịch-vị. Quái thế như căn bổn của người. Các thứ nghỉ nghị ấy đều là không phải do kinh nghiệm. như cây bị nhổ khỏi đất luôn cả rễ. Đó là không coi dụng-thần suy vượng Lý-Ngã-Bình nói: Dịch vị trong chương mộ tuyệt nói rằng : Ngày tháng đương lệnh chẳng phải thiệt là không biết hung sự. bị bãi chức. biến quẻ Khảm. Đặng quẻ Tỉ ra Tỉnh. -Li hỏa biến Khảm thủy. qua thời đó thì phải hết sức . chiếm về bịnh. tuy vượng. tức la hóa lai (1) hồi đầu khắc. chẳng biến xung khắc. hồi đầu lại khắc. hỏa mùa hạ tuy đương cháy. tức là quẻ biến ra điềm đại hung. nên vượng. Quả người bệnh chết tháng 10. hỏa vượng. *Như tháng Mão. Hiện thời. là tuyệt quái. Nhưng nội quái phản-phục. bán hung. có hại lớn. Nhưng vì tháng Ngọ. Chẳng cần hỏi công danh. hứa chắc mùa đông sẽ nguy. mà sẻ thành tựu. tuổi thọ cũng không được lâu. Ai theo thì nên việc. thần động đã sớm báo cho biết tương lai. ngày Bính Dần. mà có thể bảo thủ đừng hư mục 64 . ▬ ▬Tài Tí Ứng ▬▬▬Huynh Tuất ▬ ▬Tử Thân ▬ ▬Quan Mão Mộc X Thế▬▬▬-Tử Dậu Kim ▬ ▬Phụ Tị Hỏa X ▬▬▬Tài Hợi Thủy ▬ ▬Huynh Mùi Đoán rằng: Thế gặp Quan quỉ. (1)Hóa lai là hồi đầu khắc. biến Khảm. Ngày tháng đương thời. tháng Ngọ đặng quẻ Li.tháng 7 thì mất . bán tùng lai. không phá tùng vãng tặc trọng" . Quẻ biến khắc tuyệt. Chỉ e dụng-thần hóa hồi đầu xung khắc . sẻ có phản phúc chẳng định. chiêm về việc theo quan phủ đi thượng nhậm. quẻ này rỏ ràng dễ thấy : Tốn mộc hóa Càn kim. ngày Đinh Hợi. bán kiết". Lại nói: "Bán tùng vãng. tuy là việc có phảnphục.Bởi sanh dụng-thần vượng tướng. Trước mắt. Nhưng may. ngày Nhâm Thân. trúng nguyệt-kiến. nhành lá tuy là thấy xanh tốt.

là hồi đầu khắc sao ? Hai quẻ nầy. viện-không. hại-không. về khoảng chiếm nghiệm. vô cô tự-không. động chẳng phải không. ngày Quí Dậu. Cũng như lấy Chấn làm trưởng-nam. * Dã Hạc nói: -Vượng chẳng phải không. Không phá tuy là hư.chăng? Đương thời tuy vượng. gặp ngày tháng điền thực là hung. mà cho họ lầm lạc. điền-không. dầu có thiếu-nữ. rốt rồi không thấy chổ : Thổ gặp Mộc khắc. chiếm con trai lớn bịnh. chiếm cho trưởng-tử. hửu tán nhi-không. tuyệt-không. động-hào sanh phò cũng chẳng phải là không. Đặng quẻ Chấn. chương phản phục. Kỳ dư. Trong mười ngày đó. Nào là :-chơn-không. động mà hóa không. cũng là khó giữ gìn. *Như tháng Dần. Các sách luận về phép tuần-không rất phiền phức. giảkhông. có nhật-kiến. 65 . Tuất Thân Ngọ Thìn Dần Tuất Hợi không Thân Dậu Ngọ Mùi Thìn Tị Dần Mão Tý Sửu - -Sao mà gọi là tuần-không? -Như giáp-tý. tới ngày Quí Dậu. a n-không. là một tuần. không có Tuất Hợi. Nay lấy chỗ chiếm nghiệm. xung -không. phục mà vượng tướng. sở dĩ không được kiết. không còn nói gì nữa được! CHƯƠNG 26 (A): TUẦN-KHÔNG Giáp Giáp Giáp Giáp Giáp Giáp Tí tuần trung. cứ đó mà suy. mộ-không. đều chẳng phải là không. tôi thấy rõ ràng là hào hồi đầu khắc. ▬ ▬Tài Tuất ▬ ▬ Mùi ▬ ▬Quỉ Thân ▬▬▬ Dậu ▬▬▬Tử Ngọ ▬▬▬ Hợi ▬ ▬Tài Thìn ▬ ▬ Sửu ▬ ▬Huynh Dần X ▬▬▬ Mão ▬▬▬Phụ Tí ▬▬▬ Tị Đây không phải là Chấn Mộc hóa Đoài Kim. biến ra quẻ Đoài. Mộc bị Kim thương. mà họ lầm cho là phản phúc hưu tù . hết lúc nầy thì suy. Trong cuốn Dịch-vị. phákhông. cho nên hào gặp Tuất Hợi thành không-vong. động-không. Sao lại không rỏ: Quẻ biến ra hồi đầu khắc. cũng gọi là tuầnkhông.

không biết đoán làm sao. Muốn cho là đáo để toàn không. xin chiếm lại nữa. ngày Ất Mão. Tí thủy Tài không. chẳng rảnh mà sanh Sửu thổ Tài. Quẻ hung thì cho là không. chiêm đi phương xa cầu tài. Lại đặng quẻ Khuể. Tài nầy đã không có sanh phò. mà chẳng phải không. phục mà bị khắc cũng là không. Sau đặng cái phép chiếm nhiều lần. núp ở hào 5. thì khó cầu được. Quẻ sau nầy. phàm gặp tuần-không. thì hứa rằng ra khỏi tuần-không hết không. Tị hỏa lại hóa hồi đầu khắc. hết chỗ nghi. Sửu Tài tuy không. ngày Tân Hợi. Phục mà lại không. không mà bị khắc. chẳng cần lao tâm. -Họ hỏi : Vì cớ gì? -Tôi đáp : Quẻ trước. Tuy có Tị hỏa sanh. Khi ta mới học bói. ▬▬▬Huynh Mão ▬▬▬Tử Tị Hỏa O Ứng ▬▬▬--Phụ Tí Thủy ▬ ▬Tài Mùi ▬▬▬Phụ Hợi ▬ ▬Tài Sửu Thổ Thế ▬▬▬Huynh Đệ Mão Sửu Tài trì Thế.-Nguyệt phá là không. Chẳng dám quyết đoán. lại ứng với ngày điền thực. dưới Mùi thổ. Cho là chẳng không. chiếm cầu tài. *Lại như tháng Tí. lại đáo để toàn không(không đến cùng). thì biết không có tài. Theo phép xưa. chơn-không là không. Lại nhơn tháng 3. Đặng quẻ Đại-súc. ▬▬▬Phụ Tị Hỏa ▬ ▬Huynh Mùi Thổ ▬▬▬Tử Dậu Kim O Thế ▬ ▬Huynh Sửu ▬▬▬Quỉ Mão ▬▬▬Phụ Tị Hỏa Ứng ▬▬▬Phục Tí Thủy. Như tháng Thìn. hửu khí mà chẳng động cũng là không. biến ra Tổn. Sau quả không có gì hết. Sửu thổ trở lại có khí. có khí thì chẳng phải không. phàm gặp tuần-không. Quẻ tốt. ▬▬▬Quan Dần Mộc ▬ ▬Tài Tí Thủy Ứng ▬ ▬Huynh Tuất Thổ ▬▬▬Huynh Thìn Thổ ▬▬▬Quan Dần Mộc Thế 66 . biểu người chiếm lại. mà quyết đoán rằng:Tài không có. Đặng quẻ Gia Nhân biến quẻ Bí. mà có khí. Tài ▬ ▬Huynh Tuất Thổ Nhờ đặng quẻ nầy hợp với quẻ trước. gặp tuần-không.

Quả tới ngày Ất Mão khởi trình. Nhưng cũng không bằng chiếm luôn hai quẻ. *Lại đặng quẻ Minh Di. Cái lý của Trời Đất cũng ở trong không mà ra. tức là đoán không. gọi là "huyền không dĩ đải". trong tháng Dần Mão. đó là quẻ trọn tốt Nhưng Thế gặp tuần-không. mọi việc đều toại tâm. Lại mừng ứng hào làm địa-đầu. Như ở trong tuần. ▬ ▬Phụ Dậu ▬ ▬Huynh Hợi ▬ ▬Huynh Sửu Thổ X Thế ▬▬▬Huynh Hợi ▬ ▬Quỉ Sửu ▬▬▬Tử Mão Ứng ▬▬▬Quan Ngọ Hỏa Quẻ nầy cũng đồng quẻ trước. đều là tài-thần sanh Thế. vô cớ tự không. Còn việc ra ngoài tuần. tháng Dần Mão. Vậy phải chiếm nhiều lần. Phải coi lại việc của mình chiếm. -Dã Hạc nói: Phép chiếm nhiều lần làm cho bớt một phần ưu nghi hoặc. Phàm chiếm mà gặp không. vậy hứa cho đi chăng? Hay là cản không cho đi chăng? Lý Ngã Bình nói:Cái thuyết không-vong là một cái huyền-diệu. thiệt là diệu-pháp. quỉ thần khó độ. chưa có định kỳ. mãn tâm như nguyện. -Họ hỏi: Đi đặng thành không? Tôi đáp: Ngày Giáp Dần. tháng Tí. Nếu chấp theo phép xưa. biến ra quẻ Phong. Thế và Ứng tương sanh. Nhưng cũng có ngày trúng không. MỘ. như vào hang sâu vực thẳm. sau tới đất người. Gặp Tí Hợi. Nếu đi thì quả chắc là đặng ngay. VƯỢNG. theo quẻ trước mà đoán. hoặc gần. la triệu chứng đại hung. tợ có mà không.▬▬▬Tài Tí Thủy Thế gặp Dần mộc. hồi đầu tương sanh. đoán là "vô cớ tự không". Ai dám biểu họ cứ đi phương xa sao ? Tôi bèn nói họ chiếm lại. Khai xuân. giờ thực không. CHƯƠNG 26 (B): SANH. Đại tượng mà kiết. Ra tháng thì hết phá. Đại tượng không kiết. Nếu chiếm việc viển-đại. cũng là có khi điền thực chẳng không. chỉ do quẻ trước mà đoán. trở về được nhiều tiền. Thế hào Sửu thổ hóa Ngọ hỏa. TUYỆT. hứa tới ngày ra không thì thấy ứng. chẳng phải ra tuần mà được thành. 67 . Hiện thời là nguyệt-phá. thế hào ra khỏi không rồi. Bằng chẳng vậy. thái-tuế nguyệt-kiến cũng có thể điền thực. lưng mang muôn bạc. hoặc xa. là tháng thế hào ra khỏi không. thì có thể nói rốt cuộc là không. Tài sanh. chẳng cho liền là không. thiệt là nói hết lậu máy mầu nhiệm của quỉ-thần. hai quẻ hợp lại mà quyết đoán. Vượng Tài sanh Thế là chứng cớ chắc. cho đi không nghi chi hết. ngày Hợi.

trong quẻ. Mộ tại Sửu. Kỳ dư. Thổ Thân. Mộc-dục. cũng là hào chủ sự gặp trường-sanh. Tử . Mộc tuyệt ở ngày Thân. gọi là hào chủ sự gặp vượng. luận sanh chớ không luận tuyệt. -Lại như hào chủ sự thuộc Mộc. Bịnh. mới gợi là tuyệt. luận khắc chớ không luận sanh. hoặc trong quẻ thổ nhiều sanh kim. -Thổ hào tuy tuyệt ở Tị. Thìn. Động hóa ra Thân kim. Thảng ngày. Mộc mộ ở Mùi. Vuợng tai Tý. cứ đó mà suy. luận hình mà không luận sanh. Hỏa Dần. hoặc là kim hào động mà hóa ra Tị hỏa. Thiệt biết thổ ký sanh ở Thân. thì gọi là tam hình. Lâm-quan. -Lại như hào chủ sự thuộc Mộc. hoặc ngày. gọi là hóa mộ. chẳng nên dùng.Kim tuy trường-sanh tại Tị. luận sanh. 68 . tháng. Tý . đông mà biến ra Hợi thủy. không đủ bằng chứng. Nếu chiếm quẻ ở ngày Thân. không nghiệm. Nếu thổ hào vượng tướng. động xuất Mão hào. Ngọ. tháng động hào. tức là hào chủ sự trường-sanh ở ngày Hợi. lại gặp Tị Ngọ hỏa nhiều. Đế-vượng. -Tị hào tuy trường-sanh ở Dần. Mộ. thường thấy thổ ở hào Phụ mẫu. Kim trường-sanh tại Tị. Nếu chiếm quẻ nhằm ngày Mão. cứ đó mà suy. hoặc là trong quẻ động biến ra Tị hào. nếu chiếm quẻ nhằm ngày Hợi. thì liệt hỏa đốt kim. Kỳ dư. không có khí. hoặc đặng ngày. động xuất Thân kim. Mộc vượng ở Mão. gọi là hóa vượng. Kỳ dư. Tuyệt. cùng là hào biến ra. Cho nên biết rằng : Thổ trường-sanh tại Thân. -Thảng như kim hào hưu tù. Tị. hết nghi. Người xưa cho thổ hào trường-sanh ở Thân. Quan-đới. thêm gặp Thân kim. đều gọi là gặp trường-sanh. gọi là : hóa trườngsanh. động xuất Hợi hào. động hào sanh phò. Lại thấy thổ ở hào Tử tôn. Mộc Hợi. tháng. Mùi. Dưỡng Tôi chỉ thí-nghiệm được 4 chữ :Sanh.Tuyệt. Động mà biến ra Mão mộc. Tôi dùng thiên-thời mà khảo chứng . lại nói: Thổ trường-sanh tại Dần. Mão. gọi là:hào chủ sự gặp tuyệt. Tỉ như hào chủ sự thuộc Mộc. lại gặp Tị hào. Thai. Động mà biến ra Mùi thổ. cứ đó mà suy. Trong quẻ. đều đặng Mùi thổ xung động.Mộ . có ngày Tí thì mưa. chẳng luận mộ. thêm gặp Tị hào. lại gặp ngày Tị chiếm quẻ. -Kim hào tuy mộ ở Sửu. Vượng tại Dậu.Trường-sanh. Suy. có ngày Tý tạnh. Kỳ dư. Nếu chiếm quẻ nhằm ngày Mùi. Tuyệt Dần. tất-nhiên phải hưu tù vô khí. Vượng. Tuất. Thủy. có ngày Thân thì mưa. thì Tị hỏa trở lại sanh thổ. động-hào sanh phò. Thân. gọi là :hóa tuyệt. cần phải hào kim vượng tướng. *Giác-Tử nói :. Hợi. có ngày Thân tạnh.

*Một khi. ▬ ▬Tuất ▬ ▬Thân ▬▬▬Ngọ ▬▬▬Tài Thìn Thổ X▬▬▬Tài Thìn Thổ ▬ ▬Dần ▬▬▬Tý Thìn thổ. Bốn cái trường-sanh là chánh lý. Đó là thổ ký sanh tại dần. Hứa ngày Dậu. động-hào. cần phải được vượng . chưa được thiệt khảo pháp. e có chổ phiền phức không tiện viết ra trọn. hỏa sanh tại Dần. Thủy sanh tại Thân. tháng. Đặng quẻ Chấn. động mà gặp hợp. Còn theo ngũ hành gia. biến ra Phong. không thể chỉ định vượng ở bốn mùa. mồ thổ sanh tại dần. Nay mạnh ngày Tý. Thìn thổ tài hào vượng tại Tý. là vì Thìn với Dậu hợp. kỷ thổ sanh tại dậu. Kim sanh tại Tị. ngày Kỷ Mão. Nói : Hỏa thổ trường-sanh. Trong núi có khôn thổ sanh ở thân. Dịch-vị tuy nói : Duy thổ trường-sanh chẳng phải một chổ. thì mồ thổ sanh tại dần. Minh tri Tý thượng. tuyệt. nên chỉ dùng đề-đầu. đều gọi là vượng . Hứa sẽ mạnh trong ngày Thìn. Đây là chuyên lấy thiên-thời mà khảo chứng. thổ ký sanh ở thân. kỷ thổ sanh tại dậu. ngày Dậu sẽ mạnh. bịnh mới găp xung thì mạnh. Sau vì liên tiếp nhiều ngày hôn trầm. Tài hào. chiếm vợ bịnh. chỉ nói đặng dụng-thần đồng với ngày. Chẳng vậy. hoặc gặp ngày tháng. làm dụng-thần. tới ngày Tý mới chổi dậy. CHƯƠNG 26 (C): CÁC MÔN LOẠI ĐỀ-ĐẦU TỔNG CHÚ Sau vì chia ra nhiều môn. là vì Thìn thổ gặp ngày của nó. biến hào sanh phò. nhiều loại. Hứa ngày Thìn mạnh. cũng là chưa đặng chứng chắc. gặp đế-vượng. Nếu phân ra âm dương. hoặc dụng-hào gặp trường-sanh. Lý-Ngã-Bình nói : Luận về sanh vượng. Duy Thổ ký sanh. tháng Ngọ. Dần thượng bài. Như sau có dụng-thần . muôn đời không đổi. 69 . mộ. thị bào thai. phải dùng chữ cái (tự nhãn). Mộc sanh tại Dần.

cứ đó mà suy. hóa tuyệt. là đó. gặp xung: -Như chủ sự hào ở Tý thủy chẳng động. Phàm sau có gặp chữ thân. sau gặp ngày Hợi.Như chủ sự hào thuộc kim. tuy hóa cũng là kiết. Tý thì ứng với nó.Phàm dụng-thần. sau gặp ngày Tý. sau gặp ngày Sửu. nguyên-thần. -Người xưa nói : Biến như vật tiêu (mòn) rồi trưởng (lớn). nên không dùng. *Lão âm làm thiếu-dương. Sau gặp ngày tháng thổ. cứ đó mà suy. CHƯƠNG 26 (D): CÁC MÔN LOẠI ỨNG-KỲ TỔNG CHÚ *Tịnh mà găp trị. Chiếm phụ mẫu . chớ không phải là Quái-thân. hoặc nhằm thu lịnh. Kỳ dư. hoặc trong quẻ Tị Ngọ hào rất nhiều. Kinh Dịch nói : "Cửu ngũ chi trí giả". *Dụng-thần hóa hung: -Phàm dụng-thần. Tôi thử chẳng thấy ứng nghiệm như vậy. Lúc biến quỉ. *Ngũ vị: -Hào thứ năm của mỗi quẻ là quấn vị. hóa đế-vượng. hóa ngày tháng. đương thời thì vượng. hóa sanh vượng. cứ đó mà suy. ngày Tý thì ứng với nó. thối rồi tấn. động hóa hồi đầu sanh. tức là lấy phụ mẫu. động hóa hồi đầu khắc. cứ đó mà suy. Khi hóa tấn-thần. *Chủ tượng: -Chủ sự hào. Kỳ dư. cũng gọi là chủ sự hào. đều là hóa hung . Thế-thân. hóa phò trợ. Ngọ. huynh đệ làm chủ sự hào. Ngọ. 70 . hóa mộ. nguyên-thần. Trong các chương sau nầy. tuy biến cũng là hung. tôi thử không nghiệm.*Dụng thần hóa kiết : . Ngũ là hào thứ 5 trong quẻ. Hóa là như vật thành rồi bại. tức là hưu tù. *Động mà gặp hợp. Lão dương làm thiếu-âm. chiếm quẻ nhằm tháng Tị. Thế-thân. tấn rồi thối. gọi là hóa. hóa quỉ. lại chiếm quẻ gặp tháng Tị. hóa thối-thần. Lại có ngày Tuất ứng với nó. -Từ xưa quái thế là chủ tượng. *Tuế-quân tức là thái tuế đương niên: -Tuế ngũ(5): Tuế là thái-tuế. hóa trường-sanh. *Thân tức là hào: -Xưa dùng Quái-thân. gặp trị : . gặp xung: -Như chủ sự hào ở Ngọ hỏa. gặp vượng :. hóa tức là biến vậy. động mà hóa mộ. Kỳ dư. hóa không. tức là Thế hào. phàm nói biến tức là hóa hào. huynh đệ . ngày Ngọ thì ứng với nó. Kỳ dư. gọi là biến.Dụng-hào nhựt mộ. *Thái vượng mà gặp mộ. nhập mộ động. đều là hóa kiết . đó là hỏa nhập mộ *Suy tuyệt mà gặp sanh. vô khí. biến hồi đầu khắc.Như chủ sự hào ở Tý phát động. *Tam-mộ: .

*Đừng gọi : Hào không có nghiệm. chẳng khá không biết . Sau gặp ngày Mùi ứng với nó. cứ đó mà suy. Mùi thì ứng với nó. Lại có khi gặp ngày Ngọ ứng với nó. *Kị-thần tới khắc. có khi ứng ngày.*Nhập tam mộ đều ưa xung khai : -Như chủ tượng ở Ngọ hỏa. ngày điền thực thì hết phá. *Nguyệt-phá ưa gặp điền hợp: . hoặc kiết. mới là đại tượng kiết. có khí ứng ngày Tuất. *Tuần-không rất ưa điền xung : -Coi chương tuần-không. sau gặp ngày Thìn. Như chủ-tượng ở Tý và Sửu được hợp.Như tháng Tý. Kỳ dư. thì chiếm lại : -Nếu quẻ lờ mờ thì chiếm lại một quẻ khác. cứ vậy mà suy. thì mới được kiết. đã không có ngày. việc gần thì lấy giờ. gặp trị. tháng thành hợp. gần. tới phò. cứ đó mà suy. gọi là phá mà gặp hợp.Việc xa thì lấy năm. tháng. đừng có đoán liều. *Hóa thối-thần. có khi ứng tháng. * Hóa tiến-thần. nhập mộ tại Tuất. chiếm tháng ứng năm. sau gặp ngày Thân Dậu xung khắc khắc-thần. có giải rất rỏ ràng.Như hào ở Tuất thổ. coi chừng nguyên-khí hưng hay suy. Cũng có khi chiếm xa. tới xung. chiếm ngày ứng giờ. hoặc hung. Dẩn lên là hai điều. kị-thần. Làm họa. đó là đại tượng hung. tháng mà định. biến ra Dậu kim. đó là nguyệt-phá. 71 . sau gặp ngày Tý Hợi thì hung. Kỳ dư. *Gặp lục hợp cũng phải tương kích: -Như chủ sự hào cùng ngày. chủ sự hào ở Ngọ hỏa. ứng với nó. Tháng bị Dần Mão khắc hại. cũng có khi ứng ngày Dậu. hoặc động mà hóa hợp. hoặc động với hào hợp. phải phòng khắc-giả gặp sanh : -Như trước nói dụng-thần ở Thìn thổ. tháng Tị. *Đại tượng hung mà thọ khắc. . có giải nghĩa minh bạch. có khi ứng ngày. trong chương nguyên-thần. phải phân xa. sau gặp ngày Ngọ. phải chờ khắc-thần thọ khắc : -Giả như dụngthần ở Thìn thổ. *Có khi ứng tại độc phát. *Nguyên-thần tới trợ. hóa Thân. thì sẽ ứng với nó. chiếm quẻ. ngày Dần. ngày Thân. *Thảng gặp quẻ không được rỏ ràng. gặp hợp : -Như Thân động hóa Dậu. kị trị. phải coi dụng-thần suy hay vượng . động hào sanh phò. kị xung : -Như Dậu động. chờ ngày tháng sanh phò. ngày mà ứng. *Đại tượng kiết mà thọ khắc. tháng Thân. gọi là tiến-thần. mà ứng gần. độc tịnh : -Coi chương độc phát thì rỏ *Có khi ứng tại biến hào. chiếm gần mà ứng xa. Còn thêm gặp Dần Mão khắc chế nữa. phải chờ ngày tháng xung khai. Kỳ dư. động hào : . có khi ứng tháng. làm phước.

nên việc. không định hướng. phải chờ nguyên-thần gặp xung : -Như mùa thu. cũng không sanh nó được. cứ thế mà suy. thì trúng. như quẻ Hỏa Địa Tấn trong cung Kiền. 72 . không khác chi rể khô. QUI-HỒN . nguyên tịnh. Nếu bỏ dụng-thần ra. Sau gặp ngày Tị. rốt cuộc cũng khó xuất lộ.có hào động kị-thần cũng không hại nó được. phải chờ nguyên-thần gặp trị : -Như trong tuần giáp-thìn chiếm cầu tài. Kỳ dư. ngày Hợi đặng tài. cứ đó mà suy. *Thế suy. Tuy có nhựt-thần sanh. Ta làm một việc nầy. chấp theo đấy mà đoán. chiếm cầu mưu.núp trong quẻ. đi hay không chẳng định. Nó làm biến-hào. sau lấy theo khoảng nầy mà xét thêm. vong linh chẳng an. Mà gặp cái chi hại. Người xưa nói du-hồn là đi ngàn dặm. Phàm đặng quẻ du-hồn: Chiếm thân mạng. mọi việc câu nệ chẳng lành. chớ có đó cũng như không. Chiếm phần-mộ. gặp du-hồn thì trong lòng không bền-bỉ. Trên đó là chỉ ngày phá trong mỗi tháng. Kỳ dư. mà muốn được lâu dài. CHƯƠNG 27 : NGUYỆT PHÁ Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng giêng : Thân Tháng hai : Dậu 3 : Tuất Tháng 4 : Hợi 5 : Tý Tháng 6 : Sửu 7 : Dần Tháng 8 : Mão 9 : Thìn Tháng 10 : Tị 11 : Ngọ Tháng 12 : Mùi Ngôi nào bị nguyệt-kiến đối xung là nguyệt-phá. Dầu gặp cái chi sanh cũng không sanh nó được. đặng quẻ Khôn. là lầm vậy . dời đổi không chừng. Kỳ dư. đặng quẻ Khôn biến ra Khảm. quẻ Thủy Địa Tỉ trong cung Khôn. Các sách đều cho dụng-thần trúng nguyệt-phá là trái thời.*Thế không. như quẻ Hỏa Thiên Đai Hữu trong cung Kiền. cũng không thương khắc được động hào. cây mục. Tuy là thấy nó hiện trong quẻ.Du-hồn là quẻ thứ 7 trong mỗi cung. thì bị thương càng nặng. Qui-hồn chẳng ra khỏi biên cương. cứ đó mà suy. bình sanh không được an cư lạc nghiệp. CHƯƠNG 26 (E): DU-HỒN.Qui-hồn là quẻ thứ 8 trong mỗi cung. lấy tương phản với du-hồn mà đoán. Dã-Hạc nói : Trước phải lấy dụng-thần làm chủ. quẻ Thủy Thiên Nhu trong cung Khôn. . nguyên động.

Gặp ngày hợp. thì đâu có Quan đến sanh Thế. Nay quẻ trước động Quan tương sanh. ngày Kỷ Sửu.Dã-Hạc nói : Tôi có thí nghiệm. Mà hào phá kia lại không có nhựt-thần. Quan động mà sanh Thế. chớ ra ngoài tháng thì hết phá. thì chẳng động. tuy phá. Nếu việc không kiết. chớ đến ngày thiệt phá thì hết phá. ▬ ▬Tài Tý Ứng ▬▬▬Huynh Tuất ▬ ▬Tử Thân ▬ ▬Quan Mão Thế ▬ ▬Phụ Tị ▬ ▬Huynh Mùi *Đoán rằng : Nếu mạng không làm quan. Rỏ ràng là có thể làm quan rồi. cùng là quan-tinh trì Thế. thì có đem họa phước tới. thì lộc nước có ngày sẻ được hưởng. May chỗ không đó. Nay tuy phá. động-hào sanh trợ. biến thì thương động. Hào-quan đã không dùng vào đâu. thì thiệt tới đâu cũng vẫn là phá. quẻ sau có Quan đến ngôi Thế hào. Hể động. thì chẳng còn phá. -Khách nói : Ứng vào năm nào? -Tôi đáp : Trong quẻ trước. Đặng quẻ Đoài hóa Tụng. *Như tháng Hợi. cớ sao phát động mà sanh Thế? Tôi bèn biểu chiếm lại. lại có nhựtthần tương xung. Nhưng gặp nguyệt-phá. xa thì ứng trong năm tháng. Thế động hóa tiến-thần. động hào đến sanh. chiếm coi ngày sau có làm quan không. Dầu chiếm nhằm nhựt-kiến cũng sanh không nổi. 73 . *Lại đặng quẻ Thủy Địa Tỉ. Tại sao ? -Thần phát lộ ở chổ động. Hiện thời. Quan trúng nguyệt-phá. lại không có nhựt-thần. huống là không có nhựtkiến. thấy động thì thương hào. Thế gặp tuần-không. động hào đến sanh nó kia mà ! Tôi mới đem lòng ngờ vực. ▬ ▬Phụ Mẫu Mùi Thổ X Thế▬▬▬-Tuất Thổ ▬▬▬Huynh Dậu ▬▬▬Tử Hợi ▬ ▬Phụ Sửu Ứng ▬▬▬Tài Mão ▬▬▬Quan Quỉ Tị Hỏa O ▬ ▬Dần Mộc Trong quẻ nầy. Xung không thì ra thiệt(xung không tắc thực). định chắc là năm thiệt phá. không hung. Gần thì ứng trong ngày giờ. chẳng phải còn không nữa. Chỉ có tịnh mà không động.

không đủ sức. tiếp tục tương sanh. Sau quả ngày Mão đặng thơ. Năm nay. Đặng quẻ Kiền biến Quải. ngày Ngọ Mùi trở về. Lại đoán : Châu-tước ở hào Phụ. tháng 7. cho dụng-thần là vô khí. ngày Mậu Tý. lại không có hào động trợ. May thay! Có Tý thủy tiếp tục tương sanh. thì người cha không thể nào về được. *Lại như tháng Thìn. chiếm ngày sau gặp công danh không ? Đặng quẻ Cấn biến ra Quan. li nhậm(đổi). Nếu nói : Nguyệt-phá không dùng gì được. chiếm coi người cha chừng nào trở về. ngày Ất Mùi tới nhà. mất ngôi là chắc rồi. đã phá mà hóa không. Ngày Mão có tin. sự thị phi. thì ngôi ta đã mất. hào Phụ bị phá và hóa không. có nói : Động mà gặp nguyệt-phá. -Lại hỏi: Có trở ngại về công danh không? -Tôi đáp : Nếu không có Tý thủy động hào.Dậu hóa ra nguyệt-kiến. được thừa tập ấm trưởng-phòng mà thế chức cho cha. bị Thân kim động lại khắc. sách bói có nói : kị-thần 74 . ▬▬▬Quan Dần Mộc Thế ▬ ▬Tài Tý Thủy X ▬ ▬Huynh Tuất ▬▬▬Tử Thân Kim O Ứng ▬ ▬Phụ Ngọ ▬ ▬Huynh Thìn ▬▬▬--Tị Hỏa ▬ ▬Mão Mộc Đoán rằng : Dần mộc quan-tinh trì Thế. Phép xưa luận về tiến-thần. mà không khỏi giáng cấp. là ngày Phụ hóa Mùi thổ bị tuần-không. ngày Quí Mão. biết lý Kinh dịch. chắc là có người oán thù. Tôi không đoán theo đó. Bửa sau cho đòi tôi vào phòng giấy. CÓ người khách ở đó.Quả đến năm Tị. Ứng vào ngày Mão đặng tin. hỏi tôi rằng : đã biết Tý thủy. -Khách hỏi: Coi giùm về việc chi: -Tôi đáp: Bởi động khắc Thế. Ứng ngày Mùi trở về. ▬▬▬Phụ Tuất Thổ O Thế ▬▬▬Huynh Thân ▬▬▬Quan Ngọ ▬▬▬Phụ Thìn Ứng ▬▬▬Tài Dần ▬▬▬Tử Tý ▬ ▬ Mùi Thổ Phụ Mẫu trì Thế. rốt cuộc thối để trở về nhà. sẻ gặp hung. cũng là thối. là ngày phá mà gặp hợp. động và trì Thế. thì sai như một trời một vực . Nếu đoán theo phép xưa. Trong quẻ nầy. được ra khỏi không. *Lại như tháng Ngọ. Đã không có nhựt-thần sanh.

có khắc mà không sanh. Quan và Thế hào đều đặng sanh hết cả hai. nếu trung tháng Đông-chí. Đến năm Tý. sao lại nói trái lại là phải bị đổi? -Tôi đáp : Tý thủy bị phá và hóa không. thì sao lại không lâu ? -Tôi đáp : Tuy là có cửu ngủ thủy mà kim sanh nó bị Tị khắc. Ông ấy gặp năm Tý là năm thiệt phá. Thần phát lộ ở động. sánh với cái họa năm trước. Ngày sau. mà gặp phá và hóa không. vì Thân kim khắc Thế. Lúc đó. gặp thái-tuế mà hết phá : làm việc như xưa. quả tới năm Thìn. Tý thủy chưa đặng thiệt. Tới năm Thìn . -Người khách biết Dịch lý kia. Thân kim trở lại khắc Thế. thái-tuế khắc hại Tý thủy. hết nghi . tháng 3 về sự điều-trần(tỏ bày việc quan). tuy là có thiệt bị. mà phải bị giáng cấp. mà bị tội giải về kinh. Tới tháng Tý. Lại hợp với quẻ trước. mà sức hảy còn yếu. còn kêu đến chổ ông ở để bói. Ngài không nghe. hai đàng yết tham. 75 . thanh ra có chổ kết oán. Hợi thủy vượng ở Tý.với nguyên-thần đồng động. Tôi khuyên hảy từ chức. Quả tới tháng 7. chẳng sanh được Thế sanh được Quan. hào thứ năm là Tý thủy. tôi đã đi qua tỉnh khác. tuy lưu phương danh muôn thuở. Tháng Dần. Tý thủy tuy động. thành ra nguyên-thần vô dụng. là năm Tý thủy nhập mộ. cho nên đoán là giáng cấp mà thôi. Thảng ở tháng khác. Đó là triệu chứng mùa đông nầy cao thăng. mà e không được lâu. thì mới có cái nghiệm nầy. Năm Mão lên Đốc-phủ. chiếm đặng quẻ Địa Trạch Lâm. kết thành lổi to. động chắc là có cớ chi. Tuy chẳng đến nổi tước chức. tháng Tị. thì cũng chưa biết chắc được. ngồi ở chổ mình. thì lại còn nặng nề hơn nữa. mà làm việc như xưa. Quả tới năm Giáp-Tý. giáng cấp bị đổi. -Ông nói : Tại cớ sao ? -Tôi đáp : Cũng là theo quẻ trước mà đoán. được phục chức và bổ nhiệm như xưa. lại là Thái-tuế đương quyền. luôn ở hai chổ. Phải chờ tới năm Tý. nên được làm việc lại. mà nói rằng:cửu nhủ Hợi thủy sanh Quan. Tháng đông-chí sự liểu kết. ngày Bính Thìn. Tôi không đoán theo phép xưa. Sách bói có nói : Tuy có chớ như không. ▬ ▬Tử Dậu Ứng ▬ ▬Tài Hợi ▬ ▬Huynh Sửu ▬ ▬Huynh Sửu Thế ▬▬▬Quan Mão ▬▬▬Phụ Tị Tôi nói : Nghe đâu sỉ dân có ý muốn xin lưu ngài lại. thì chắc sẻ được phục chức củ.

Phụ. thì lấy ngày. chẳng luận suy vượng. không dùng vào đâu được hết. Cấu tụng sỉ đình. Quẻ nầy thuộc về cung Kiền. ở trước. thì vô hại. tháng làm dụng-thần. Xét lại quẻ Cấn biến Quan. Kiền Vi Thiên : ▬▬▬Phụ Tuất Thổ Thế ▬▬▬Huynh Thân Kim ▬▬▬Quỉ Ngọ Hỏa ▬▬▬Phụ Thìn Thổ Ứng ▬▬▬Tài Dần Mộc ▬▬▬Tử Tý Thủy 76 . tại bổn cung. có đủ lục thân. Nay trong quẻ không có Dần. Nếu chẳng động thì đừng đoán như thế. lấy hào Tài làm dụng-thần. mà sức còn yếu. Quan. ▬▬▬Phụ Tuất Thổ ▬▬▬Huynh Thân Kim ▬▬▬Quan Ngọ Hỏa Ứng ▬▬▬Huynh Dậu Kim ▬▬▬Tử Hợi Thủy ▬ ▬Phụ Sửu Thổ Thế Nếu chiếm thê tài. cứ cho là hung: gặp sanh chẳng nhờ sanh. lúc chiếm nhằm nguyệt-phá. Đó là nửa hung. bị họa không vừa. thì có thể nói : "Nguyệt-phá có chớ như không. Mão . -Lý-Ngã-Bình nói : Cuốn Dịch-vị có luận : Nguyệt-phá động là kị-thần. chớ như không. sẻ đặng phục chức và bổ dụng như xưa. Tử. Gặp thái-tuế đương quyền. thì hảy tìm nó ở quẻ đầu. chẳng tiếp tục tương sanh được. Tới năm Thìn.động làm nguyên-thần thì không nhờ cậy gì . chẳng dùng vào đâu được hết" chăng ? Thật là hết sức sai lầm vậy CHƯƠNG 28: PHI THẦN. thì dụng-thần chẳng có ở trong quẻ. thì tìm dụng-thần ở trong quẻ đầu là Càn Vi Thiên. nên cũng còn bị giáng phạt. -Dịch-lâm bổ-di lại nói : Nếu nhằm hào nguyệt-phá. Nếu ngày tháng không phải là dụng-thần. gặp khắc không bị khắc. Lại cũng nói : Tuy có. Vì quẻ đầu của bổn cung.Lấy thổ mà biện ngày nhựt-phá. Như chiếm khác ngày tháng Dần. PHỤC THẦN Nếu dụng-thần không hiện trong quẻ. Mão. tuy nguyệt-kiến điền cung. Huynh. *Cung Kiền quẻ đầu. thì Dần Mão Mộc là thê tài. của bổn cung. là vì phá mà động. Nhựt-thần sanh nó cũng không nổi. là Tài. nửa kiết cùng chung trong môt hào. thì thủy nhập mộ. *Giả như chiếm đặng quẻ Thiên Phong Cấu.

tuyệt.Dần Mộc Thê Tài tức là phục-thần. đặt tên là phục-thần thọ chế. vô dụng cũng ra hửu dụng. Đó là dụng-thần chẳng hiện. Sáu phục-thần kể trên đều là hửu dụng cả. Dần Mộc Thê Tài ở hào thứ hai. Phục-thần đặng động-hào sanh. Lời luận nầy cận lý. Đây là quẻ Thiên Sơn Độn. suy theo đó. *Lại phục-thần không xuất hiện được. lấy hào Tử tôn làm dụng-thần. tuy có mà như không. Hào thứ hai Hợi thủy tức là phi-thần. Tử tôn là phụcthần. 3. cũng là Tử tôn không hiện trong quẻ. thì dể bề dẫn bạt(kéo lên). 6. 2. Phục-thần đặng phi-thần sanh. hưu tù. tháng). không có Hợi thủy. Phục-thần gặp ngày tháng. không. Kỳ dư. Phục-thần đặng ngày tháng(đồng với ngày. Nay trong sáu hào. mộ suy. Nếu không phải ngày tháng Hợi. Hợi thủy sanh Dần mộc. Trong quẻ Kiền Vi Thiên. 4. thì cũng tìm nó trong quẻ Kiền Vi Thiên. Nếu phi-thần nhằm phá. hãy đem nó núp dưới hào đầu là Thìn thổ ở trong quẻ Độn. hào đồng là Tý thủy. Tuy nó chẳng hiện. cho nên phục-thần sẻ dể bề xuất hiện . Phi-thần đã gặp phá. Phục-thần vượng tướng. hưu tù. người chiếm quẻ sẻ lấy ngày tháng làm dụng-thần. Hảy đoán theo lẽ hung. thì đem nó núp(phục) dưới Hợi thủy của quẻ Cấu. Phục-thần gặp phi-thần không. Đó là phi lại khắc phục-thần. đặng trường sanh. *Phục-thần hửu dụng có 6 trường hợp: 1. *Lại như chiếm cho tử tôn. tuyệt. Tử Tôn Quẻ nầy thuộc về Kiền cung. Huỳnh-kim sách nói : Phục-thần ở dưới hào không. Thìn thổ là phi-thần. phá.Trong quẻ nầy. 5. hửu dụng cũng là vô dụng. thì đoán theo lẽ kiết. Tử tôn. Tý. động-hào xung khắc phi-thần. có 5 trường hợp: 77 . tìm đặng phục-thần mà gặp sanh phò. lấy Tý thủy Tử tôn. nhập mộ. Tại sao ? -Vì phục-thần ở dưới. Thảng ở vào ngày tháng Hợi Tý. ▬▬▬Phụ Tuất ▬▬▬Huynh Thân Ứng ▬▬▬Quỉ Ngọ ▬▬▬Huynh Thân ▬ ▬Quỉ Ngọ Hỏa Thế ▬ ▬Phụ Thổ Thìn Phục: Tý thủy. chớ cũng như hiện vậy. gọi là phi lại sanh phục. mộ. Kỳ dư. phụcthần cũng dể ra. cứ đó mà suy. phi-thần ở trên. Nhưng chẳng phải một mình phi-thần không-vong mà phục-thần ra đặng. chịu khắc hại.

tới cùng không thể xuất hiện. v. 5. Tử tôn ▬▬▬Quỉ Dậu ▬▬▬Phụ Hợi ▬ ▬Tài Sửu Ứng Huỳnh-kim sách nói : Phục-thần ở dưới hào không. ▬▬▬Quỉ Dần ▬ ▬Tài Tý ▬▬▬Huynh Tuất Ứng ▬▬▬Tài Hợi ▬ ▬Huynh Sửu Phục : Ngọ hỏa. ở phi-hào. hưu tù. thì trên sàng chổi dậy. Phàm dụngthần vượng tướng. 3. bị ngày tháng xung khắc. Tôi đặng thấy chổ ứng nghiệm. Hứa ngày Ngọ. Dẩn lên là dụng-thần chẳng hiện. Phục-thần Phục-thần Phục-thần Phục-thần Phục-thần hưu tù. Đặng quẻ Hỏa Sơn Lữ . chiếm coi ngày nào đặng lảnh văn thư (giấy tờ. ngày Bính Thìn. sẻ xuất hiện. Phụ mẫu. Tuy có mà như không. Trong quẻ nầy. bị phi-thần vượng tướng đến khắc hại. thì tới ngày ra khỏi tuần-không. Quả đặng văn thơ ngày giáp-ngọ . Huỳnh-kim sách nói : "Phục cư không địa. Tử tôn xuất hiện. thì được mạnh.1. phải tìm nó ở quẻ bổn cung. ở ngày. bằng khoan. chiếm coi bịnh. bị đè lên khó ra. Quả đến ngày Ngọ. phục-thần dễ xuất. *Như tháng Mão. Đặng quẻ Địa Phong Thăng . Nghĩa là: Hào phục trúng tuần-không. *Lại như tháng Dậu. vô khí. không phải theo lời luận này. 4..) mà họ đương chờ đợi. 78 . thì dễ bề dẩn bạt (kéo lên). 2. Sửu thổ bị tuầnkhông. ra khỏi tuần-không thì sẻ đặng. Phụ Mẫu ▬ ▬Quan Mão Ngọ hỏa. sự dử tâm vi".. làm dụng-thần đã không mà lại núp dưới hào hai Sửu thổ. v. gặp tuần-không. Ngọ hỏa Tử tôn phục ở dưới hào Sửu thổ. nguyệt-phá. mà gặp tuần-không. Hứa ngày giáp-ngọ. ngày Nhâm Thìn. Đó là 5 cái phục-thần vô dụng. tháng. thì việc chi cũng không vừa lòng. mộ tuyệt. ▬ ▬Quỉ Dậu ▬ ▬Phụ Hợi ▬ ▬Tài Sửu Thổ Thế -Phục:Ngọ hỏa.

Người con thứ lại chiếm. chiếm mùa xuân. phi lại sanh phục. Phụ Mẫu ▬▬▬Tài Tý Thế Phụ mẫu dụng-thần chẳng hiện. thấy thầy thuốc chật nhà. chiếm cho cha bịnh. Vượng mộc oanh Tị hỏa. Tỉ như chiếm đặng quẻ Kiền Vi Thiên. đặng quẻ Sơn Trạch Tổn . tuyệt. Dịch-lâm bổ-di lại cho quẻ Qui-hồn thì lấy quẻ thứ tư trong cung Ly. vẫn biết rõ Tị hỏa Phụ mẫu phục dưới hào thứ hai Dần mộc. suy. phá. Đặng quẻ Địa Lôi Phục . Bỗng nhiên đặng ngộ : Đó là trong hai quẻ 79 .đặng quẻ Tiệm. ▬▬▬Quỉ Mão ▬▬▬Phụ Tị ▬ ▬Huynh Mùi ▬▬▬Tử Thân Thế ▬ ▬Phụ Ngọ Hỏa X ▬ ▬Huynh Thìn ▬▬▬Hợi Thủy Tôi nghĩ rằng : Hai quẻ trước đều nói sẽ mạnh .Phép xưa lại có nói : Phàm đặng quẻ đầu bát thuần. ▬▬▬Quỉ Dần Ứng ▬ ▬Tài Tý ▬ ▬Huynh Tuất ▬ ▬Huynh Sửu Thế ▬▬▬Quỉ Mão ▬▬▬Phụ Tị Hỏa Tị hỏa Phụ mẫu hiện rõ ở hào đầu. suy. mộc vượng hỏa tướng. nên chưa tin chắc. tuyệt. Hợi thủy hồi đầu khắc Phụ mẫu . -Khách thấy thế bịnh rất nguy. đoán chắc sẽ mạnh . Làm sao trong quẻ nầy. *Một ngày kia. gọi là : "Kiền Khôn vảng lai hoán". biến ra Tổn . ngày Bính Thìn. Không chiếu theo đó mà đoán. Sao lại không chiếm một quẻ nữa . thì việc họa phước đã biết 8. tôi tới một nhà nọ. Tháng Mão. Dung-thần bị không. hiệp lại mà quyết đoán. tôi bèn bói lại. chắc bịnh được mạnh . thì lại tìm nó ở cung khác . Dã-Hạc nói : Cần chi phải làm như vậy. thì lại đến cung Khôn mà tìm nó. 9 phần rồi . ▬ ▬Tử Dậu ▬ ▬Tài Hợi ▬ ▬Huynh Sửu Ứng ▬ ▬Huynh Thìn ▬ ▬Quan Dần -Phục : Tị hỏa. trong đó có dụng-thần bị không. tự-nhiên có dụng-thần chắc sẻ hiện . phá. nếu dụng-thần gặp không.

▬▬▬ ▬▬▬ Ứng ▬▬▬ ▬▬▬Huynh Thân ▬ ▬Quỉ Ngọ X ▬ ▬Phụ Thìn Thế ▬▬▬Hợi Thủy Tôi coi luôn ba quẻ nầy. cậy nhờ nơi âm-công.trước. dầu Biển-Thước cũng khó trị cho lành bịnh. Trong quẻ nầy. Tôi cũng không nói ra. -Vợ chiếm cho chồng. Nhưng không uống thuốc của tôi mới làm sao đặng? 80 . Lại thỉnh phu-nhân bói. -Tôi hỏi mấy ông thầy thuốc rằng : Theo quẻ thì không thấy rõ. -Cha tự chiếm. -Rồi tôi mới hỏi riêng rằng : bịnh của ông đây ra sao? -Vị ấy đáp : Tôi có thể trị được. phát lạnh trong gân cốt. vậy liệt vị thấy làm sao? -Thế bịnh rất nguy hiểm. Mùa đông rất nguy. lại đặng quẻ Thiên Sơn Độn. thì Hợi thủy hồi đầu khắc. mà không nói ra. chỉ theo quẻ trước mà đoán. cha tự chiếm. Trong đó có 1 vị cười lạt. đặng quẻ Thiên Sơn Độn. Hợi thủy khắc Phụ . Ba quẻ nầy in như là một tay đưa ra. thì Hợi thủy khắc Quan. -Tôi mới hỏi tánh(họ). cho là bây giờ bịnh mạnh. chẳng bị thương khắc. Tị hỏa Phụ Mẫu vượng. Rồi họ công nghị một thang đối chứng. -Đáp là tánh Thọ. thì Hợi thủy khắc Thế. đức-hạnh mà thôi. Có thần hay không có thần ? -Con chiếm. ▬▬▬Phụ Tuất ▬▬▬ Huynh Thân Ứng ▬▬▬Quỉ Ngọ ▬▬▬Huynh Thân ▬ ▬Quỉ Ngọ X Thế ▬ ▬Phụ Thìn ▬▬▬Hợi Thủy -Quẻ nầy đồng với quẻ trước. -Đến đầu mùa nầy. đông lịnh khó sống. ứng với sự mạnh đương thời .

thì không phải nhờ chiếm nhiều quẻ mà ra sao? Lý-Ngã-Bình nói : Phép xưa dùng phục-thần. sẽ được thăng chức. Đã biết lúc đó thì sống. khó lấy đâu làm căn cứ. chương biến hộ . chiếm quan. nên nói : Chiếm thêm quẻ thứ hai. ngày Mậu Dần. lại nói phục-thần? 81 . quyết-định họa phước mới là vững vàng. còn tìm ở hóa. Trong quẻ nầy. chẳng dám chiếm tới ba. Sáng ra ông tánh Thọ lại tạ ơn tôi. hưu tù. thiệt là ba-tâm! Có kẻ nói : Chiếm nhiều chứng hai quẻ. tuy là có ứng nghiệm. -Tôi mới hỏi tương lai ra thế nào? -Ông nói : Hiện bây giờ thì không có sao. nhờ chiếm nhiều quẻ. muốn vội truyền cho người đời. đã là phiền nhọc thần-linh rồi. còn phải tìm phục-thần? Phục-thần vô dụng. -Tôi nói : Lời ông hợp với số tướng hợp nhau. vuợng. Tị Quan. hình xung khắc.Tôi mới nói nhỏ với người con rằng : Bịnh của ông. Nhưng đây còn chiếm lại nữa. thiệt là bí quyết biết là dường nào! Tôi nói :Đã biết chiếm lại nữa. Huống trong Dịch-vị. Đặng quẻ Khốn. mạnh-xuân Quan gặp trường sanh. thì có dụng-thần. hào đầu Dần mộc biến ra Tị hỏa quan-tinh. mà bịnh-nhân khó qua khỏi mùa đông nầy. hại. có ghi chiếm nghiệm. Sao mà không nói : biến xuất quan. mà sao dụng-thần chẳng hiện. là phục-thần. Tôi lại đoán : Huỳnh-kim sách nói : phi-hào. Hộ quái không ra. phải dùng thầy tánh Thọ trị cho. biến-hào đều là không có dụngthần. nguyệt-phá. thật là thần-y! Sau quả chết tháng Hợi. Tới mạnh-xuân(tháng giêng). biến ra Đoài. Tôi không dùng phục-thần. lại tìm hộ quái. thiệt là bí pháp!Đem cái bí-pháp này. tuầnkhông. Duy có Vân-cường mới thiệt là sai lầm nốt! Tháng Tý. ▬ ▬Phụ Mùi ▬▬▬Huynh Dậu ▬▬▬Tử Hợi Ứng ▬ ▬Quan Ngọ ▬▬▬Phụ Thìn ▬ ▬Tài Dần Mộc X Thế▬▬▬--Quan Tị Hỏa Họ đoán rằng: Phi-hào Ngọ hỏa Quan đã bị phá. nhưng phục-thần bị suy. thì hào hết sanh Quan. trường sanh ở Dần. tương lai sẽ chết. mới là tìm phục-thần.

Ngọ hóa Tị. chỗ kị thì nên hóa thối-thần. Đó là làm cho người lầm lạc. Thế với Tử tôn : Hợi Mão Mùi. Dậu hóa Thân. +Tiến-thần là biến hóa tiến tới. hóa thối. -Tôi đoán rằng : Thế hào Mùi thổ phát động. -Hóa thối-thần là: Tý hóa Hợi. Thảng người sau gặp quẻ khác. cây bông lần lần điêu tàng. tam hợp thành cục. như mùa thu. CHƯƠNG 29: TIẾN THẦN. dùng biến-hào hay là dùng dụngthần? Chẳng phải là kiểu mẫu của người truyền thế dạy người. Thân Tý Thìn hợp Thủy cục. Đặng Hằng biến ra Đại Súc. Sao lại dùng hóa mà đoán? Giả như trong quẻ. -Hóa tiến-thần là: Hợi hóa Tý. *Như tháng Thân. Lại thấy những điều chiếm nghiệm trong chương "hóa". chớ chẳng phải dạy người sau. +Thối-thần là bắt từ đây thối lại lần lần. Tý thủy nhật-kiến. có người chiếm coi người còn sống hay chết. Tuất hóa Mùi. Mùi hóa Tuất. thì tháng Hợi sẽ thấy mặt con. kiết hung. THỐI THẦN Tiến-thần. Chỗ hỉ thì nên hóa tiến. thối-thần là hào động tự hóa ra. tháng Hợi sẽ trở về. thì có phân hai đường hỉ kị (ưa ghét). lại lấy thiên can hóa ngũ hành ở bên cạnh. cũng là dụngthần. Thìn hóa Sửu. ngày giáp-thìn. nên có dáng tiến tới lâu dài. Hóa tiến. như nước có nguồn. hóa ra Hợi thủy Tử tôn. Mão hóa Dần. phục-thần và biến hào đều là Tị hỏa. Sửu hóa Thìn. tháng Bính Thân. Thìn hóa Mùi.Năm Tân Mão. như cây mùa xuân. Mùi hóa Thìn. còn hay mất? ▬▬▬Tài Mão Mộc O ▬▬▬Quỉ Tị ▬ ▬Phụ Mùi Thổ X Thế ▬ ▬Tài Mão ▬ ▬Quỉ Tị ▬ ▬Phụ Mùi Ứng ▬ ▬-Mùi Thổ ▬▬▬Tử Hợi Thủy Họ đoán rằng : Thủy là Tử tôn chẳng hiện. mà đặng tháng Bính. chấp đấy làm kiểu mẫu. càng thêm tức cười! . Bính Tân hóa Thủy. Dần hóa Mão. ngày Bính Tý. Sau tới tháng Hợi. Hợi thủy chẳng hiện. họa phước. chiếm hương thí (thi trong làng). 82 . Dụng-thần đông đúc mà chẳng dùng. Tị hóa Ngọ. ngày Quí Mão. Thân hóa Dậu. năm Tân. rõ ràng là cha con gặp nhau.May trong quẻ nầy. thì chẳng nhận dùng.

*Lai như tháng Mão. cũng có thể tiến chăng? *Lại như tháng Dậu. bị cách chức và bắt tra vấn. ▬▬▬Tử Tị Hỏa O ▬ ▬Tài Mùi Thổ Thế ▬▬▬Quan Dậu Kim ▬ ▬Tài Thìn ▬ ▬Huynh Dần Ứng ▬▬▬Phụ Tý Thủy O ▬ ▬-Phụ Tý Thủy ▬▬▬ Tuất Thổ ▬ ▬Quỉ Thân Kim ▬ ▬-Tài Mùi Thổ Tài hào trì Thế. hồi đầu khắc. nên ám động. Thế hào Mùi thổ. Người xưa gọi Tài hóa tuần-không là động. Tử tôn hóa tiến-thần. vượng tướng đương thời. ngày Ất Sửu. Tài trợ sanh phò(? ). Nhưng vì Tị hỏa. Ba hào đều chẳng điềm tốt. Quả năm sau. hóa Tý thủy. hóa tiến-thần. Quan trì Thế. tuy có bị trở ngại. Chẳng những mùa thu nầy bẻ quế. 83 . biến Tỉ. sang xuân định chiếm ngao đầu. không có trở ngại sao? -Quỉ ta hóa thối-thần. Quan hóa thối-thần. Quẻ nầy. Quả tới ngày Ngọ cho cưới. -Có kẻ hỏi: Hào Dậu kim Quỉ động. Vô lực. Lại đặng trên hào cửu ngũ. Tị hỏa trở lại sanh Thế hào. phải chờ ngày Ngọ xung khử Tý thủy. chiếm coi cầu hôn có thành chăng? Đặng quẻ Phệ Hạp. ngày giáp-thìn. tài hóa Tuất tuần-không. mà bị ngày Mão xung. mà không hại. động tán mà hóa không. Quan hóa tiến-thần. vì bị luận(quyết tội) chiếm tự trần ra sao? ▬ ▬Phụ Dậu Ứng ▬ ▬Huynh Hợi ▬ ▬Quỉ Sửu ▬ ▬Tài Ngọ Hỏa Thế ▬▬▬Quan Thìn Thổ O ▬ ▬Tử Dần Mộc X ▬▬▬Hợi thủy ▬ ▬Sửu Thổ ▬▬▬Mão Mộc Đoán rằng: Thế hào hồi đầu khắc. Ngày tháng mà hóa không con không tiến được. thì sự hôn-nhân sẽ thành. Tị hỏa tự động sanh Thế. đại hung.▬ ▬Tài Tuất Ứng ▬ ▬Quan Thân Kim X▬▬▬--Dậu Kim ▬▬▬Tử Ngọ ▬▬▬Quan Dậu Thế ▬▬▬Phụ Hợi ▬ ▬Tài Sửu Đoán rằng: Dậu kim. Quả đậu luôn hai keo.

biến ra quẻ nhu. ▬ ▬Tý Thủy ▬▬▬Tuất Thổ ▬ ▬Thân Kim Ứng ▬ ▬Quan Sửu Thổ X▬▬▬-Thìn ▬▬▬Mão Mộc ▬▬▬Tị Hỏa Thế Sửu thổ. chiếm công danh. thiệt cái phá kia. mùa đông có đặng tịch sai(bổ làm việc )không? Đặng quẻ Thủy Trạch Tiết. Nếu chấp theo phép xưa. biến ra quẻ Cách. thì theo hào nầy. Trong quẻ nầy. là ngày thiệt cái không. động hóa tiến-thần. phá gọi là chẳng thối. ngày Đinh Mão. ở chổ trấn nhậm đã lên đường. Người xưa cho ngày tháng động hóa không. hưu tù mà hóa không. có ngày nào mà về đâu? Như tháng Tuất. Quan động nhằm nhật-thần. lại không. ngày Quí Tỵ. chiếm coi đặng tin cha. ngày Bính Tuất. gọi là chẳng thối. tiến thì vẫn tấn tới. cho ngày tháng động mà hóa không. Ứng vào ngày Mùi. phá. bây giờ đi đón rước có gặp không? ▬ ▬Tử Tý Thủy X ▬▬▬Tị Hỏa ▬▬▬Phụ Tuất Thổ ▬ ▬Mùi Thổ ▬ ▬Huynh Thân Kim X Thế ▬▬▬Dậu Kim ▬▬▬Huynh Thân ▬ ▬Quỉ Ngọ ▬ ▬Phụ Thìn Ứng Phụ hóa thối-thần. phá gọi là chẳng tiến. cũng vẫn tiến được. sẻ đặng. Tới ngày Mùi. Phụ hào sanh Thế. Hứa ngày Sửu. giáp mặt ngày Mùi. Tử tôn động. là con muốn đi đón. tháng động hóa không. *Lại như tháng Mùi. bị phá. tháng. Quan. là Tuất Phụ hóa Mùi. pha. coi sau có ra làm quan được không? Đặng quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân. Quẻ nầy động. Quả sau ngày Sửu đặng. Quả đặng gặp nhau ngày Mùi. đã về rồi.Người xưa cho ngày tháng động hào mà hóa không. chiếm coi năm nay. *Lại như tháng Sửu. Lại gọi: Ngày. Quẻ nầy. là không tiến. Thế hóa tiến-thần. chẳng phải nhằm ngày. hóa không phá. phá. nhất định sẽ gặp. ▬▬▬Tử Tuất O Ứng ▬▬▬Tài Thân ▬▬▬Huynh Ngọ ▬▬▬Quỉ Hợi Thế ▬ ▬Tử Sửu ▬▬▬Phụ Mão ▬ ▬-Mùi Thổ 84 . mà thối rốt rồi cũng thối.

Năm Thìn xung khử Tuất thổ. ngày mai là ngày Thìn. -Tôi nói: Tử tôn trì Thế. không có lộ tới ( cùng đường rồi) . biến Đại Tráng. há có thể nói thối? Nếu chiếm việc xa xôi. chờ lúc nào hưu tù. mà hóa ngày tháng. sẻ làm quan. ngày Quí Mùi. thì hể Tử tôn động. ngày Mão. cho nên hứa như vậy. sẻ gặp lương-y. phá. cũng có thể gọi là chẳng thối chăng? *Lại như tháng Tuất. *Lại như tháng Sửu. thì chẳng thối chăng? *Lại như tháng Thân. mới có thể thối được. Đây là Huynh động trúng nguyệt-kiến. mà hóa tuần-không. ▬▬▬Phụ Tuất O Thế ▬▬▬Huynh Thân ▬▬▬Quỉ Ngọ ▬ ▬-Huynh Mùi 85 . không có thềm lên. Há đi gọi động.Tôi nói: Nếu đoán theo phép xưa. Tại sao? Tuất Thổ Tử tôn tuy động. Đặng Trạch Thiên Quải. linh-đơn cũng khó cứu. Tôi hưa đến năm Thìn. Đương tướng. thì có tài. không hóa ngày tháng. sao mà dùng thuốc cũng thấy hiệu? -Tôi nói: Động và biến đều thuộc về thu kim. mà nay nó hóa thối-thần. chiếm bịnh. ▬ ▬Tử Dậu ▬ ▬Tài Hợi Ứng ▬ ▬Huynh Sửu ▬ ▬Huynh Sửu X ▬▬▬Quỉ Mão ▬▬▬Phụ Tỵ Thế ▬▬▬-Huynh Thìn -Tôi đoán rằng: Huynh động hóa tiến-thần. đắc tuyển. Xưa nói động. ngày Quí Mão. -Có kẻ nói: Tử tôn hóa thối-thần. chiếm bịnh. chiếm vợ bịnh uống thuốc có thể mạnh chăng? Đặng quẻ Lâm. chiếm về việc gần. đắc lịnh. ▬ ▬Huynh Mùi ▬▬▬Tử Dậu O Thế ▬▬▬Tài Hợi ▬▬▬Huynh Thìn ▬▬▬Quỉ Dần Ứng ▬▬▬Tài Tý ▬ ▬-Tử Thân -Ông ấy bàn cho là chứng nguy. là lầm. dùng châm chích mà được mạnh. Người vợ ấy chết ngày Thìn. chẳng khắc Quan. Quả tới năm Thìn. biến Thái. Quả ngày sau. mà chung thân không có quan. tán. đặng quẻ Kiền biến Quải.

có thể mạnh không? 86 . mà hóa không. Nay Phụ mẫu mộc hào. Quả tới ngày giáp-tuất. Đó là Phụ hào hưu tù mà hóa không. Tuy hóa thối-thần. Đó là Phụ gặp nguyệt-kiến. thì cái hào Phụ mẫu nầy. tinh huyết rất vượng tướng. tới tháng Sửu vượng. ngày tháng động hóa không phá. nguồn nước bị nguy hiểm. Bịnh mới mà gặp không. chiếm cha mới đau. đã không có nước dưỡng. Nếu theo phép xưa. Quả chết tháng Sửu. Đặng quẻ Tụy biến Bỉ.▬▬▬Phụ Thìn Ứng ▬▬▬Tài Dần ▬▬▬Tử Tý Đoán rằng: Bịnh đau lâu. gặp xung không thể trị. ▬ ▬Phụ Mùi X Ứng▬▬▬--Tuất ▬▬▬Huynh Dậu ▬▬▬Tử Hợi ▬ ▬Phụ Sửu Thế ▬ ▬Tài Mão ▬ ▬Quỉ Tị Mùi thổ Phụ động. Hứa ngày sau. nhờ cái hào vượng tướng đó sẽ sanh hỏa. ▬▬▬Tử Tuất O Ứng▬▬▬--Tuất ▬▬▬Tài Thân O ▬ ▬Thân ▬▬▬Huynh Ngọ ▬▬▬Quỉ Hợi O Thế ▬ ▬-Huynh Ngọ ▬ ▬Tử Sửu X ▬▬▬--Tử Thìn ▬▬▬Phụ Mão O ▬ ▬-Phụ Dần Mão mộc Phụ mẫu gặp nhật-kiến. không phải bệnh thối. biến Giải. ra tuần không thì thấy mạnh ngay. Đó là cái dáng tinhthần mạch mạng lân lân khô khan. kim sanh Hợi thủy. Đặng quẻ Đồng Nhân. Nếu chẳng có Sửu thổ hóa tiến-thần mà ngăn Hợi thủy. chính là dễ tuyệt nguồn nước. thì cùng đường. Nay hưu tù. ngày Ất Mão. sẽ mạnh ngay. không hóa không. diệu dược nan y. Quả sau chết tháng Sửu. *Lại như tháng Tuất. Ứng hào Tuất thổ sanh Thân kim. còn chưa có thể tiến. chiếm bị huyết băng trên một năm. mà lại hóa thối-thần. Phải phòng ngày tháng xung phá Mùi Thổ. gặp tuần-không. hóa tiến-thần Tuất. ngày Quí Dậu. phá mà cũng có thể thối *Lại như tháng Mão. bịnh thối. Lại là Phụ hào trì Thế. cường hiểm mà hóa phá.

mà sao lại khắc Mộc? -Tôi đáp: Ngày Sửu thổ sanh Dậu kim. Quẻ nầy Mùi thổ bị Nhật xung. Phải phòng tháng Tuất. há không chết sao? -Hỏi: Dậu kim hóa thối-thần. Tôi không đoán như thế. ngày Quí Sửu. hồi đầu khắc Phụ. ứng trong bổn ngoạt là thổ hào Mùi thổ. ngày Ất Mão. Nguyệt-phá rốt cuộc không thấy nó tán. *Lại như tháng Thân. vượng mà chẳng thối. Nhưng bị nguyệt-phá thì chưa thể đi liền. Quả chết ở ngày giáp-tuất. *Lại như tháng Thìn. chiếm bịnh cho mẹ vợ. Thổ hòa Mùi thổ lại hóa tiến-thần. 87 . ngày Sửu xung khai. là ngày Tuất thổ ra khỏi tuần không. mà nhập mộ. Ra khỏi "không". thì xuất hành rất tốt. mới được. chiếm xuất hành. Phép xưa nói tán như không tán. Dậu kim kị-thần động ở ngôi ngũ. là mộ của Thế hào đã phá. để khắc phụ. ▬ ▬Huynh Tí ▬▬▬Quỉ Tuất Ứng ▬ ▬Phụ Thân ▬ ▬Quỉ Thìn ▬ ▬Tử Dần X Thế ▬▬▬--Tử Mão ▬▬▬Huynh Tí Đoán rằng: Thế trúng Dần mộc và hóa tiến-thần. Chờ hết tháng đó.*Lại như tháng Thìn. Đặng quẻ Tùy biến Bỉ ▬ ▬Tài Mùi X Ứng ▬▬▬Quỉ Dậu ▬▬▬Phụ Hợi ▬ ▬Tài Thìn Thế ▬ ▬Huynh Dần ▬▬▬Phụ Tý O ▬▬▬Tuất ▬ ▬Tài Mùi Đoán rằng: Tý thủy Phụ hào hóa Mùi thổ. ▬ ▬Phụ Mùi ▬▬▬Huynh Dậu O ▬▬▬Tử Hợi Ứng ▬ ▬Quỉ Ngọ ▬▬▬Phụ Thìn ▬ ▬Tài Dần Thế ▬ ▬Thân Đoán rằng: Thế hào Dần mộc gặp tuần-không. Sau chết nhằm tháng 6. Phép xưa gọi là tị không. Đặng quẻ Khổn. lại hóa tuần-không. Đặng quẻ Truân biến Tiết. gọi là: khai mộ dĩ đải bỉ khắc. nhứt định mang tai. chiếm bịnh niên. từ Yên tới Việt. biến Giải. Sau tới tháng Hợi ra đi. ngày Ất Sửu.

hóa thối thần. Ứng vào tháng Tị là động mà gặp tháng hợp. ấy là ứng vào tháng thiệt phá. 88 . há có thể gọi là thối bất cập chăng? *Lại như tháng Thìn. đến mùa thu đắc lịnh. Ra đi vào tháng Hợi là ứng vào phá mà gặp tháng hợp. nha dịch chiếm coi quan-phủ thăng chức không? Đặng quẻ Giải biến Khổn. chiếm coi bịnh. Sau tới tháng Tuất mới về. Đặng quẻ Lý biến Đoài. há gọi là chẳng tiến. do Phụ gặp nguyệt-kiến. đã có chí trở về. ngày Ất Mùi. tháng 8 trở về. -Tôi hỏi: Đi đường có được bình-an chăng? -Đáp: Đi. Tôi thấy Tử tôn hóa tiến-thần thì biết được bình-an. tại ngoại mọi việc chưa toại. chiếm anh ngày nào trở về.Năm sau. Người con đó chết ngày sau. ▬▬▬Huynh Tuất O ▬▬▬Tử Thân Thế ▬▬▬Hỏa Ngọ ▬ ▬Huynh Sửu ▬▬▬Quỉ Mão Ứng ▬▬▬Phụ Tị ▬▬▬Huynh Mùi Phàm huynh động hóa thối. về. được chăng? *Lại như tháng Thìn. Nhưng Tuất gặp nguyệt-phá. Đó là động phá hóa nhật-thần. *Lại như tháng Mão. Đặng Đại Hửu biến Khuể. ▬▬▬Quỉ Tị Ứng ▬ ▬Phụ Mùi ▬▬▬Huynh Dậu ▬▬▬Phụ Thìn O Thế ▬▬▬Tài Dần ▬▬▬Tử Tý ▬▬▬Phụ Sửu Như Thìn thổ vượng. ngày Bính Dần. nên mới hỏi câu đó. chi cũng nhờ Trời đều được bình-an. Sau đặng tin thăng chức tháng Tị. Đó là động phá. ▬ ▬Tài Tuất ▬ ▬Quỉ Thân X ▬▬▬Hỏa Ngọ ▬ ▬Tử Ngọ ▬▬▬Tài Thìn ▬ ▬Huynh Dần ▬▬▬Quỉ Dậu Quan động hóa tiến-thần. ngày Kỉ Mùi. mà biến nhựt nguyệt. tháng 6 có hi-vọng.

Thân kim lại trường sinh ở Tị. ▬▬▬Tử Tị O ▬ ▬Tài Mùi X Thế ▬▬▬Quỉ Dậu O ▬ ▬Tài Thìn ▬ ▬Tý ▬▬▬Tuất ▬ ▬Thân 89 . chớ không có em trai. ngày Ất Sửu. biến Tỉnh. Mùi Phụ hóa tiến-thần. chừng nào mới trở về. há gọi là chẳng tiến sao? *Lại như tháng TỊ. Phép xưa động phá tán hóa ngày tháng. cũng là ứng chẳng về. còn chẳng tiến được. em gái tới. Đặng quẻ Hỏa Thiên Đại Hửu. không thể thối được. Quẻ nầy động tán hóa không. Đó là ngày giờ động mà hóa không. Quả tới ngày Dần. *Lại như tháng Mùi. *Lại như tháng Mùi. ▬▬▬Quỉ Tị O Ứng▬▬▬--Tý ▬ ▬Phụ Mùi X ▬▬▬-Tuất ▬ ▬Huynh Dậu O ▬▬▬Thân ▬▬▬Phụ Thìn Thế ▬▬▬Tài Dần ▬▬▬Tử Tý O ▬ ▬--Phụ Sửu Hào đầu. Tý thủy. ▬ ▬Phụ Mùi X Thế ▬▬▬Dậu ▬▬▬Hợi ▬ ▬Sửu Ứng ▬▬▬Mão ▬▬▬Quỉ Tị O ▬▬▬Tử Tuất ▬ ▬Phụ Dần Đoán rằng: Mùi Phụ hóa tiến-thần. Họ nói: Có em gái. huynh hóa thối-thần mà hợp Thế. yết bảng trúng đệ bát danh. phá. bị hợp mà không về. chiếm coi trúng thí không? Đặng quẻ Đoài biến Tụng. hóa ra Sửu Phụ. QUả năm sau tháng 3. Đặng quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp . biến Truân. ngày Ất Sửu. mà cũng trúng thí được. chiếm khai phố bán đồ kim-ngân. Tý hợp với Sửu. có anh em về. TỊ hỏa Quan động mà sanh Thế. Đó là hào huynh đệ hóa không. chiếm mẹ ở xa cách ngàn dặm.mẹ chắc không về. ngày Đinh Sửu. May đặng Mùi thổ sanh Dậu kim huynh hào. rõ ràng là điềm kiết. ngồi chờ mà nghe tin.

gặp phá chẳng phá. Huống hóa ngày tháng. Tôi nói: Tôi thế anh mà chọn giùm ngày giáp-tuất để khai-trương. tháng. tới giờ đó thì thối. thiệt phá. 3. mà biến ngày tháng gọi là: ngôi ta đã mất. hào biến.▬ ▬Huynh Dần Ứng ▬▬▬Phụ Tý Tài hào trì Thế. có một gặp hưu tù cũng chờ ngày vượng tướng mà tiến. chờ ngày điền thiệt mới tiến Phép thoái-thần cũng có 4 trường hợp: 1. 3. 4. tự nhiên có khi thiệt phá. 2. động hào sanh phò. Hào động vượng tướng mà hóa ra vượng tướng. sao gọi là bất tấn? Lại nói: Động mà gặp phá tán. thừa thế mà tiến. tự nhiên có ngày điền thiệt. QUả khai thị ngày Tuất. phá . hào biến. Sao không rõ: Đã động mà phá. hào biến. Sau có ngày tháng động mà hóa không. Lý-Ngã-Bình nói: Mới khai cuốn Dịch-vị. làm sao mà tới (hà dĩ đắc tiến ). ▬ ▬Phụ Mùi Thế ▬▬▬Huynh Dậu O ▬▬▬Tử Hợi ▬ ▬Thân 90 . có đại tấn. đó là cái dáng phong long lâu dài. hoặc có ngày tháng . càng thêm vượng. có một gặp không. hóa tiến-thần. thì hứa chắc sẽ đại phát. ngày sau điền thiệt rồi. Trong hào động. 4. Này nào thiệt không. Trong hào động. Đặng quẻ Đoài ra Phong. chờ thời mà tiến. phá. nên biết là lầm. chiếm việc gần. chiếm về anh em. đắc thời thì chẳng thối. có một gặp không. Trong hào động. bất tấn. 2. tư lịnh đương quyền. Sao mà gọi là không tới? Họ có để cách thức lại như vầy: -Tháng Thân. Không thể tấn là chỉ nói:lý gần. thì ngày tháng như Trời. cùng đường gọi là bất tấn. thì hết bực. Đó là ngày tháng động mà không. phá. tới nay cái phố nầy trở nên phong thạnh. chờ thời nào hưu tù mới thối. tức là mây tan móc tán.đã động mà tan. hào biến. có một vượng tướng. Tuy hóa không phá như mây nổi che mặt nhật. Hào động hưu tù. mà hóa ra hưu tù. Hào động vượng tướng mà hóa ra vượng tướng. chờ ngày điền thiệt mới thối. Động hào đã trúng ngày. gặp không chẳng không. ngày Mão. gọi là hóa vượng. Trong hào động. há gọi là chẳng thối không? *Dã Hạc nói: Phép tiến-thần có 4 trường hợp: 1. Hào động hưu tù mà hóa ra hưu tù. càng thêm mạnh.

như núi. Họ nói: Trong chương Nguyệt tướng có nói: hào trung nguyệt-tướng. chớ không phải là kinh nghiệm mà ra. bị ngày Mão xung tán. chỉ có chương nầy để 1. động biến đều thuộc vàng cứng bang trợ cũng phò. tuy chẳng phải nguyệt-tướng. Bất cập thối là lầm. Bất thối ấy là kiến đó. nên tôi biết là định chừng mà nói. làm sao nói là không vượng? Huống hóa nguyệt-kiến. 2 kiểu quẻ mà thôi. 91 . cũng là không đến nổi thối (bất cập thối).▬ ▬Phụ Sửu X Ứng ▬▬▬Tài Mão O ▬▬▬Quỉ Tị ▬▬▬Hợi ▬ ▬Sửu Hào Dậu Huynh Đệ. Dậu kim tháng 7. như đỉnh. tuy hóa Thân làm nguyệt-kiến. thì biết ngày làm sao xung tán. Mấy chương khác có ghi chiếm nghiệm. gặp tấn mà không tán.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->