Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao, tỉnh Điện Biên BÀI TẬP CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC
Hãy biểu thị các tư tưởng sau dưới dạng kí hiệu (ngôn ngữ nhân tạo) Câu 1: 1. Trăm sông đều đổ ra biển. 2. Ớt nào là ớt chẳng cay 3. Không có gì quý hơn độc lập tự do

4. Nước mắt chảy xuôi
Trả lời: Các tư tưởng trên đều có cùng một biểu thức ngôn ngữ nhân tạo (biểu thức logic) sau:

∀xP(x)
Câu 2: 1. Nước chảy đá mòn 2. Chân ướt chân ráo 3. Có chí thì nên 4. Môi hở răng lạnh. Trả lời: TT 1 a: nước chảy b: đá mòn a: chân ướt b: chân ráo a: có chí b: nên a: môi hở b: răng lạnh Câu 3: 1. Có một bài ca không bao giờ quên 2. Có những giáo viên là đảng viên 3. Có những nhà triết học là triết học duy vật 4. Có những học sinh là học sinh giỏi 5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình Trả lời: Các tư tưởng trên đều có cùng một biểu thức ngôn ngữ nhân tạo (biểu thức logic) sau: ∃ xP(x) Câu 4: Ký hiệu a →b Biểu thức logic

2

a^b

3

a →b a →b

4

bại hoại 3 đời Trả lời: TT 1 a: ăn kỹ c: cày sâu a: nhà sạch c: bát sạch a: cái răng c: góc con người a: một đời làm hại Câu 5: 1.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Uống nước nhớ nguồn Trả lời: TT 1 a: yêu trẻ c: yêu già a: qua đình c: đình bao nhiêu ngói a: có công mài sắt a: ăn quả a: uống nước Câu 6: Những người thắt đáy lưng ong Vừa khéo chiều chồng. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 5. lại khéo nuôi con Ký hiệu b: trẻ đến nhà d: già để phúc b: ngả nón trông đình d: thương mình bấy nhiêu b: có ngày nên kim b: nhớ kẻ trồng cây b: nhớ nguồn Biểu thức logic (a → b) v (c → d) (a → b) v (c → d) a →b a →b b: bại hoại 3 đời Ký hiệu b: no lâu d: tốt lúa b: thì mát d: ngon cơm b: cái tóc Biểu thức logic (a → b) v (c → d) (a → b) v (c → d) (a ^ b) → c a →b 2 3 4 2 3 4 5 . Nhà sạch thì mát. Ăn kĩ no lâu. trẻ đến nhà Yêu già. cày sâu tốt lúa 2. Một đời làm hại. Có công mài sắt có ngày nên kim 4. Yêu trẻ. Qua đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu 3. già để phúc 2. bát sạch ngon cơm 3. Cái răng cái tóc là góc con người 4. tỉnh Điện Biên 1.

2. Tự do hay là chết. Qua sông thì bắc cầu kiều. chẳng thằng ăn cắp cũng ông đi đường. ăn vụng như chớp * Mệnh đề logic: a →( b ^ c ) v c →( d ^ f ) Câu 7: b. 7. người béo trục béo tròn f. khéo nuôi con e. Gieo gió ắt gặt bão 3. Cá không ăn muối cá ươn. muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Trả lời: TT 1 2 3 4 5 6 Ký hiệu a: trái đất quay quanh mặt trời b: trái đất quay quanh mình nó a: gieo gió a: tự do a: môi hở a: cá không ăn muối a: chó sủa c: ông đi đường a: qua sông c: con hay chữ Câu 8: b: bắc cầu kiều d: yêu lấy thầy b: ngặp bão b: chết b: răng lạnh b: cá ươn b: thằng ăn cắp a^b a →b avb a →b a →b ( b v c ) →a (a → b) v (c → d) Biểu thức logic 7 1.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. đánh con cả ngày 1. Hòn đá to Hòn đá nặng Nhiều người nhấc . Chó đâu có sủa trống không. đánh con cả ngày. 4. 5. người thắt đáy lưng ong c. tỉnh Điện Biên Những người béo trục béo tròn Ăn vụng như chớp. Trả lời: * Ký hiệu: a. 6. Môi hở răng lạnh. Trái đất quay quanh mặt trời đồng thời tự quay quanh mình nó. khéo chiều chồng d.

hòn đá nặng a: chết vinh b: sống nhục Ký hiệu a →b avb Biểu thức logic a: mọi người sinh ra đều có quyền sống 3 b: mọi người sinh ra đều có quyền tự do c: mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc 4 a: học c: học mãi a: lập vườn c: trai hai vợ Câu 9: 1. Chết vinh còn hơn sống nhục 3. gìn giữu. học nữa. tỉnh Điện Biên Nhấc đặng ngay 2. những khát vọng lớn Trả lời: TT Ký hiệu a: ngôn ngữ là phương tiện hình thành b: ngôn ngữ là phương tiện gìn giữ 1 c: ngôn ngữ là phương tiện chuyển giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác d: ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp giữa con người a: nước VN có thể lớn 2 c: chấp nhận khát vọng lớn e: ủng hộ khát vọng lớn b: chấp nhận giấc mơ lớn d: ủng hộ giấc mơ lớn a^b^c^d Biểu thức logic b: khai mương d: thương cho đồng b: học nữa a^b^c a^b^c 5 (a → b) v (c → d) ( b ^ c ^ d ^ e ) →a . chuyển giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Học. Lập vườn thì phải khai mương Làm trai hai vợ phải thương cho đồng Trả lời: TT 1 2 a: nhiều người nhấc b: nhấc đặng ngay hòn đá to. Nước VN làm sao có thể lớn nếu như chúng ta không chấp nhận và ủng hộ những giấc mơ lớn. học mãi 5. Mọi người sinh ra đều có quyền sống. Ngôn ngữ là phương tiện hình thành. 2. 4. phương tiện giao tiếp giữa mọi người.

Xây dựng các phán đoán theo “hình vuông logic” từ phán đoán sau: a. Chúng ta không thể nâng cao chất lượng giáo dục nếu không xây dựng được đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn 2. 3. “Thanh niệm” và “người lao động trí óc” d.Tìm nội hàm và ngoại diên “động từ” 2. “khái niệm” và “khái niệm đơn nhất” b. tỉnh Điện Biên Câu 10: 1. Thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.Xđ tính chu diên của 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dụng được. nói nghiêng b: lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân a: thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới 5 b: thế giới quan là quan điểm của con người về vị trí c: thế giới quan là quan điểm của con người về con người a^b^c b →a b →a b →a a →b Biểu thức logic 2 3 4 Bài tập Chương 3: Phán Đoán 1. hiện đại hóa đất nước. 5. hiện đại hóa đất nước a: đưa đất nước đi lên b: đấu tranh chống tham nhũng thắng lợi a: dù ai nói ngả. nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. . Chúng ta không thể đưa đất nước đi lên nếu không đấu tranh chống tham nhũng thắng lợi 4. Cho các cặp khái niệm: a. . Xđ giá trị lgic của các phán đoán vừa xây dụng được trên cơ sở giá trị logic của phán đoán cho trước. . về vị trí và vai trò của con người trong thế giới đó Trả lời: TT 1 Ký hiệu a: nâng cao chất lượng giáo dục b: xây dựng đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn a: xóa đói giảm nghèo b: công nghiệp hóa. “động từ” và “từ chỉ hành động của sự vật” c. Dù ai nói ngả.Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ giwuax 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dựng được. “phán đoán chung là phán đoán trong đó ngoại diên của chủ ngữ bao gồm toàn bộ lớp đối tượng” b.Xây dựng các phán đoán chân thực từ những cặp khái niệm đó . Chúng ta chỉ có thể xóa đói giảm nghèo một khi công nghiệp hóa. “triết học duy vật” và “triết học duy tâm” .

“chúng ta phải phát triển KT hoặc không bao giờ tiến kịp các nước tiên tiến” 4. nếu giá trị logic của a và b như nhau. a. Một bộ phận không nhỏ trong xá hội coi tiêu cực là tất yếu g. c có gia trị logic bất kì thì m1 có quan hệ với m2 và m3 như thế nào? 5. tỉnh Điện Biên 3. Hỏi: Cho các phán đoán được biểu thị như sau: m1 = a^b -> c m2 = (a^b -> c) -> (a^b -> c) -> (b^a -> c) m3 = (a^b -> c) ^ (a^b -> c) ^ (b^a -> c) a. . “Cử nhân phải là những người có tri thức chuyên môn cao. c chỉ có mặt một lần trong công thức và không dùng công thức đã viết ở phàn trên (hay không dung phép toán logic ở phần trên.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Chúng ta không thể nâng cao trình độ tư duy logic nếu không nắm thật vững tri thức logic học” c. a. Không công dân nào không tuân theo pháp luật e. Chẳng có vinh quang nào giành cho kẻ hèn nhát. Viết công thức cảu phán đoán theo bảng giá trị sau sao cho a. b. b.c có giá trị logic bất kì thì m1 cso quan hệ với m2 và m3 như thế nào? 7. Viết công thức của phán đoán theo bảng giá trị trên sao cho a. Tìm các giá trị logic của m1.b. b. Có những câu là câu tường thuật b. 6. Viết các phán đoán đẳng trị với các phán đoán sau: a.c chỉ có mặt một lần trong phán đoán và không dùng phép suy diễn ở bài a (hay không dung phép logic đã dung ở a) 8.m2 = 7(b^c) . . c chỉ có mặt một lần trong phán đoán a b c m c g c c c g c c g c c c g c c c b. Viết một công thức biểu thị phan đoán theo bảng giả tị sao cho a.m1 = a -> (b^c) . Mọi người VN đều yêu tổ quốc c. f. Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các thuật ngữ trong các phán đoán sau a. Viết một công thức biểu thị phán đoán theo bảng giá trị phía dưới sao cho a. nếu a.c chỉ có mặt một lần trong phán đoán M(a. b trong tất cả các phán đoán thì m1 có quan hệ như thế nào với m2 và m3 b. Một trong những phẩm chất tốt đẹp của người VN là tình than cần cù lao đọng i. Với a b.m3 = a -> 7(b -> 7c) a. Phấn lớn những sản phẩm do chúng ta sản xuất ra đã đạt được yêu cầu chất lượng. giá trị logic của c là chân thực. vừa có đạo đức tốt” b.c) a b c M c c g g c c c c g c g g g c c c b. Không ai lại muốn đất nước mình tụt hậu về kinh tế d.b. Mỗi người dân là một người lính h. Với c – chân thực (c) và với mọi giá trị của a.b.b.

Nhưng khất phục được người ấy sẽ ngộ chánh đẳng an lạc.Thưa thầy. Một hôm. bạn đó học giỏi. có thái độ đúng mực trong học tập. con hơn sống nhục trong đầu hàng.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. chủ nô đang nằm ngủ. Người hèn kém không thể khuất phục được chúng. 7.“Quả đúng! Tôi thấy. danh dự và vinh quang chỉ là sự hư ảo. Nhưng do không lượng được sức đập của mình. Bằng các VD cụ thể hãy phân tích các loại lỗi logic có thể phạm phải do vi phạm các yêu cầu của quy luật này. Hãy phân tích sai lầm của thầy và trò trên cơ sở của quy luật tư duy. Con gấu giơi tay đạp chết con ruồi. Vì sao? 6. Chủ nô và con gấu rất yêu quý nhau. Trình bày nôi dung và yêu cầu của quy luật đồng nhất (mâu thuẫn. một thính giả thốt to lên: . tỉnh Điện Biên Bài tập Chương IV: các quy luật cơ bản của logic hình thức 1.Nếu quan tòa xửa sai thì đã vi phàm sai lầm logic nào? 2. quan tòa A nói: . Trong một cuộc họp bình bầu thi đua của năm học . nên con gấu đã đập chết cả chủ nô. Ta thà chết vinh trong trận chiến.. Đoạn thư trên Đ or S về mặt logic? b. Có một viên sĩ quan Pháp viết thư gửi napoleon để xin phụ cấp thương tật. Trong một giờ giảng văn lớp 10. Nếu yêu cầu của quy luật logic hình thức được dùng làm cơ sở cho nhận xét của bản than về đoạn thư trên. Đây là đội quân của mi. Trong truyện cổ hy lạp có câu chuyện “Một chủ nô nuôi một con gấu.Hành động đạp chết ruồi nhằm mục đích nhân đạo nên nó không có tội. em ơi!” Suy nghĩ một lát. vì cho rằng. Thầy giáo dọi một học sinh lên bảng và hỏi: Em hãy cho biết suy nghĩ của nhà thơ qua các câu thơ sau: “Anh nhớ tiếng Anh nhớ hình ANh nhớ ảnh Anh nhớ em Anh nhớ lắm. có lẽ nàh thớ vừa mất … ti vi. Khi người ta điếc một tai thì tai kia sẽ thính hơn” Đột nhiên. hãy phân tích về mặt logic ý kiến trên. Mi hãy thuyết những điều đó với những kẻ ham danh vọng. học sinh trả lời: . Một vết thương trên trán và mọt vết thuonwg trong trận chiến ở Nangxi” a. .Vì giết người nên phải tử hình Quan tòa B phán: . với các cán bộ công chức. Thư viết: “Tôi bị hai vết thương. 5. và với bạn học … Song có một vài thành viên phản đối vì cho rằng các lí do đó. Sự thắng lợi của kẻ này là thất bại của người kia.Quan tòa nào xử đúng . Khi người ta mù một mắt thì con mắt kia sẽ sáng hơn. 4. Trong phiên tòa xét xử tội giết người của con gấu. không mâu thuẫn). lí do đầy đủ. Con gấu nhìn thấy một con ruồi đậu trên má chủ nô. “… Ta không cần danh vọng. Một diễn giả thuyết trình: “ở đời có luật bù trừ. khi người ta cụt một chân thì chân kia sẽ dài hơn Toàn bộ thính giả cười to. đại đa số đều nhất trí bạn Nam là sinh viên suất sắc. Ta trải cơ man xa để chiến đấu với người đấy. Dựa vào quy luật của logic hình thức. thành đạt. mặc dù đúng những chưa đủ. có quan hệ tốt với các thầy cô giáo. Ý kiến trên là đúng hay sai về mặt logic?. 3. danh tiếng. Hỏi: .

“Người quản lí giỏi phải là người có nghệ thuật quản lí” 4. “Giảng viên là những n gười làm công tác giảng dạy và giáo dục trong các trường ĐH và cao đẳng” b. 10. Hãy xd các phán đoán còn lại theo “hình vuông logic” từ tiền để lớn của luận 3 đoạn trên. một khi nó thâm nhập vào quân chúng” c. vì thế phép chuyển hóa là phép đảo ngược” Ý kiến đó đúng hay sai về mặt logic? Vì sao? 7. “Chúng ta chỉ có một trong 2 con đường khi đi thi: hoặc là đỗ. III. Hãy viết lại các câu sau sao cho nội dung tư tưởng không đổi a. 8. “phán đoán khẳng định chung” và “phán đoán chung” Hãy xd các luận 3 đoạn đúng theo loại hn=ình I. “số chia hết cho 7”. và “số chia hết cho 9. Viết lại các câu sau sao cho ND không đổi: a. do vậy nó là hình thức nhận thức của con người. Có 5 người cho rằng : “phép chuyển hóa và phép đảo ngược đều là suy diễn trực tiếp. cho biết. Nêu nội dung. Cho 3 khái niệm: “số chia hết cho 3”. “Có những động vật có xương sống là động vật sống trên cạn” b. Cho biết loại hình và phương thức của luận 3 đoạn đó c. “Nước ta hoặc là nước tụt hậu về kinh tế hoặc sẽ là nước phát triển” b. 9. Phân tích kết cấu của luận 3 đoạn trên b. Bài tập chương V: Suy luận và suy diễn 1. hoặc là trượt d. Hãy rút ra các kết luận đúng từ các phán đoán sau: a. Cho các khái niệm: “phán đoán”. Có người lập luận rằng: “Luận ba đonạ nhất quyết đơn là suy diễn gián tiếp.Có những phán đoán nào đẳng trị với phán đoán đã cho. . Xđ giá trị logic của các phán đoán vừa xd được trên cơ sở giá trị logic của tiến đề lớn đó. Cho luận 3 đoạn: “Lý thuyết giáo dục là lý thuyết khoa học. 6.Cho biết cấu trúc logic của phán đoán đã cho và của các phán đoán đẳng trị với nó. “phần lớn các quốc gia trên thế giới là những nước phát triển” 2. tỉnh Điện Biên a. Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa 3 thuật ngữ trong luận 3 đoạn trên. “Sinh viên phải là người có bản lĩnh vững vàng” b. g. II. Luận 3 đoạn trên đúng hay sai về mặt logic? Vì sao? f. vò nó là suy diễn trong đó kết luận được rút ra từ 2 tiền đề trở lên” Suy luận đó đúng hay sai về mặt logic. Thực hiện phép đối lập vị ngữ thong qua phép chuyển hóa và phép đảo ngược đối với các phán đoán sau: a. “Lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất. d. công thức và yêu cầu của quy luật đã được dùng làm cơ sở cho việc lý giải trên. vì mọi lí thuyết khoa học đếu là hìh thức nhận thức của con người” a. IV. Dựa vào quy luật logic của tư duy. Nhà giáo là nghệ sĩ của tâm hồn 5. hãy: . Cho phán đoán “Nếu không có phương pháp học tập tốt thì không thể trở thành sinh viên giỏi” . Tìm tính chu diên của các thuật ngữ trong luận 3 đoạn trên e. vì sao thính giả bật cười vì câu nói của thính giả đó? b. “Nước ta đang là nước chậm phát triển” 3.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.

hỏi các suy luận này đ or s về mẹt logic? a. Từ tiền đề: “Chúng ta không thể giữ vững ổn định chính trị. Sv chính quy. sv không chính quy. “Chúng ta cần giữ vững ổn định chính trị thì kt sẽ nhanh chóng phát triển ” c. dúng về mặt logic. Xđ phương thức của suy luận c. sv CĐ. Cho các luận 3 đoạn.Nêu cấu trúc logic của 2 luận ba đoạn đã thiết lập được. Muốn giữ vững được ổn định chính trị thì chúng ta phải nhanh chóng phát triển kt” d. sv tại chức. Suy luận có vi phạm sai lầm logic ko?. Hãy rút ra kết luận và chỉ ra sai lầm logic trong suy luận 13. Dân ta có bài thờ hài “Vua sợ anh hề” “Vua là con trời Con trời sợ trời Trời sợ gió Gió sợ mây Mây sợ bờ tường Bờ tường sợ chuột cống Chuột cống sợ mèo già Mèo già sợ mẹ đĩ Mẹ đĩ sợ anh hề” Bài thơ mang tính suy luận. Khôi phục suy luận trên thành suy luận đầy đủ b. Người Anh có bài thơ: “Học nhiều thì biết nhiều Biết nhiều thì quên nhiều Quên nhiều thì biết ít Biết ít thì quên ít Quên ít thì học nhiều” Hãy rút ra kết luận của suy luận này. “không thể cho rằng chúng ta không nhanh chóng phát triển kt mà lại có thể giữ vững đc ổn định chính trị” xđ công thức của tiền đề và các kết luận trên các kết luận trên Đ or S về mặt logic.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. anh An là sv ĐH” . Vì sao? 12. Kim loại là chất dẫn điện Đồng là chất dẫn điện  Đồng là kim loại 15. Kim loại là chất dấn điện Một trong những kim loại là đồng  Đồng là kim loại c. Cho suy luận “Câu thường là câu đơn và câu ghép. câu này không là câu đơn” a. do vậy.thiết lập một luận 3 đoạn loại hình I (và II). Có người nêu ý kiến: “Sv bao gồm sinh viên ĐH. . vì thế. có người suy ra a. 11. vì sao? 14. với tiền đề là các phán đoán chân thực. Có những chất dẫn điện là kim loại Đồng là chất dẫn điện  Đồng là kim loại b. 16. một khi không nhanh chóng phát triển Kt”. tỉnh Điện Biên . “Chúng ta chỉ cần nhanh chóng phát triển KT thì chắc chắn sẽ giữ vững đc ổn định chính trị” b. Phân tích sai lầm của suy luận. nếu có.

Suy luận trên đúng hay sai về mặt logic?. Suy luận trên đúng hay sai về mặt logic?. Đa phần sứ giả là người nước ngoài (I) Tồn tại S .Tình chu diên của các thuật ngữ .là P 3.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Có đoạn viết: “Phương pháp giáo dục là phương pháp khoa học.là P 14. Có người cho rằng: “Thuật ngữ không chu diên trong tiền đề của luận 3 đoạn thì không thể chu diên trong kết luận. Một số người Mỹ không thích chiến tranh (O) Tồn tại S .không là P + 12. Một số giáo viên không hiểu học sinh (O) Tồn tại S . Cho biết phương thức của suy luận.không là P + 5. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật (A) Mọi S + là P 16. Vì thế thuật ngữ này không thể chu diên trong kết luận”.tri thức kh mới bằng suy luận logic theo loại hình và phương thức a a a . Một số vĩ nhân làm nên lịch sử (I) Tồn tại S .Xđ giá trị logic của cá phán đoán vừa sây dựng đc theo giá trị logic của tiền để nhỏ. a.là P + 10. Khôi phục suy luận hoàn chỉnh b. mà phương pháp khoa học là hệ thống những nguyên tắc hoa học được rút ra từ các quy luật của sự vật để điều chỉnh hoạt động nhận thức khoa học nhăm thực hiện mục tiêu thực tiễn nhất định Hãy xđ . Hầu hết các loại cây đều ra hoa vào mùa xuân (I) Tồn tại S . Tất cả các cuộc chiến tranh phi nghĩa đều thất bại (A) Mọi S + là P 9.Mô hình biểu thị .là P 6. Câu 1: Viết dưới dạng ký hiệu các phán đoán sau. Mọi phụ nữ đều không yêu thích bóng đá (E) Mọi S + không là P + 2. Một số cuộc xung đột không phải là chiến tranh (O) Tồn tại S . Hầu hết cha mẹ không biết cách giáo dục con cái (O) Tồn tại S . Khôi phục suy luận đầy đủ b.là P + 15. . c.Xd các phán đoán còn lại theo “hình vuông logic: từ tiền đề nhỏ. tỉnh Điện Biên a.không là P + 8. 1.Một số giáo viên là cán bộ quản lý (I) Tồn tại S . Cha mẹ nào mà chẳng thương con (A) Mọi S + là P 11. Mọi lãnh tụ đều xuất thân từ nhu cầu lịch sử (A) Mọi S + là P + 7. Mọi sự thành công không phải do may mắn ngẫu nhiên (E) Mọi S + không là P + 13. Cho biết phương thức của suy luận c. vì sao? 17. Tất cả các thanh niên đều có lý tưởng cao đẹp (A) Mọi S + là P 4.không là P + . vì sao? 18. Một số quốc gia thuộc khối ASEAN (I) Tồn tại S .

Tất cả giáo viên mầm non đều là nữ (A) Mọi S + là P 24.là P .: Một số lẻ chia hết cho 2 (A) Mọi S + là P . Bằng phép đảo ngược . . Đa số học sinh đạt thành tích học tập tốt (I) Tồn tại S .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.là P + : Một số người xác định được lý tưởng sống không là thanh niên .là P 20.: Ai cũng sống thu vén cá nhân (E) Mọi S + không là P + : Ai cũng không sống thu vén cá nhân .không là P + : Một số người cũng không có khuyết điểm .Nói rằng có nhiều phụ nữ mê bóng đá là sai (I) Tồn tại S .là P -> (I) Tồn tại S .không là P + (I) Tồn tại S .Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau (A) Mọi S + là P + -> (A) Mọi S + là P + : Tam giác có ba cạnh bằng nhau đều là tam giác đều .Một số thanh niên không xác định được lý tưởng sống (I) Tồn tại S .: Mọi phụ nữ mê bóng đá là sai (E) Mọi S + không là P + : Mọi phụ nữ mê bóng đá là không sai ----Bạn nào có hứng thú thì vào chỉ điểm luôn nhé.Tất cả những người yêu hòa bình đều không thích chiến tranh (E) Mọi S + không là P + -> (E) Mọi S + không là P + : Người không thích chiến tranh thường yêu chuộng hòa bình b.không là P + : Không phải ai cũng không sống thu vén cá nhân (A) Mọi S + là P .không là P + 22.là P .là P 23. tỉnh Điện Biên 17. Nhiều học sinh còn đi học trễ (I) Tồn tại S . Một số ca sĩ hát rất hay (I) Tồn tại S . Rất nhiều người thích xem phim truyền hình nhiều tập (I) Tồn tại S . Con người không tồn tại mãi mãi (E) Mọi S + không là P + 19.Ai cũng có khuyết điểm (A) Mọi S + là P (E) Mọi S + không là P + : Ai cũng không có khuyết điểm (I) Tồn tại S .Không phải ai cũng sống thu vén cá nhân (I) Tồn tại S .: Số lẻ chia hết cho 2 (E) Mọi S + không là P + : Số lẻ đều không chia hết cho 2 .là P + Câu 2: Suy luận trực tiếp từ các phán đoán đơn sau đây? a.là P + : Một số người có bằng tú tài là học sinh .không là P + : Nói rằng có nhiều phụ nữ mê bóng đá không sai (A) Mọi S + là P .là P (O) Tồn tại S .Mọi học sinh đều có bằng tú tài (A) Mọi S + là P -> (I) Tồn tại S . Từ hình vuông lôgic .Một số lẻ đều không chia hết cho 2 (O) Tồn tại S .là P (O) Tồn tại S . Có những học sinh không thích trực nhật (O) Tồn tại S . Chẳng có học sinh nào thích đọc sách (A) Mọi S + là P 21.là P 18.: Một số người cũng có khuyết điểm (O) Tồn tại S . Đừng nghĩ rằng làm bài hộ cho người khác mà hãy cho rằng đang củng cố lại kiến thức môn học của mình vậy.

Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. tỉnh Điện Biên .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful