Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao, tỉnh Điện Biên BÀI TẬP CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC
Hãy biểu thị các tư tưởng sau dưới dạng kí hiệu (ngôn ngữ nhân tạo) Câu 1: 1. Trăm sông đều đổ ra biển. 2. Ớt nào là ớt chẳng cay 3. Không có gì quý hơn độc lập tự do

4. Nước mắt chảy xuôi
Trả lời: Các tư tưởng trên đều có cùng một biểu thức ngôn ngữ nhân tạo (biểu thức logic) sau:

∀xP(x)
Câu 2: 1. Nước chảy đá mòn 2. Chân ướt chân ráo 3. Có chí thì nên 4. Môi hở răng lạnh. Trả lời: TT 1 a: nước chảy b: đá mòn a: chân ướt b: chân ráo a: có chí b: nên a: môi hở b: răng lạnh Câu 3: 1. Có một bài ca không bao giờ quên 2. Có những giáo viên là đảng viên 3. Có những nhà triết học là triết học duy vật 4. Có những học sinh là học sinh giỏi 5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình Trả lời: Các tư tưởng trên đều có cùng một biểu thức ngôn ngữ nhân tạo (biểu thức logic) sau: ∃ xP(x) Câu 4: Ký hiệu a →b Biểu thức logic

2

a^b

3

a →b a →b

4

Một đời làm hại. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 5.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. bát sạch ngon cơm 3. trẻ đến nhà Yêu già. Có công mài sắt có ngày nên kim 4. Ăn kĩ no lâu. Nhà sạch thì mát. bại hoại 3 đời Trả lời: TT 1 a: ăn kỹ c: cày sâu a: nhà sạch c: bát sạch a: cái răng c: góc con người a: một đời làm hại Câu 5: 1. Uống nước nhớ nguồn Trả lời: TT 1 a: yêu trẻ c: yêu già a: qua đình c: đình bao nhiêu ngói a: có công mài sắt a: ăn quả a: uống nước Câu 6: Những người thắt đáy lưng ong Vừa khéo chiều chồng. Cái răng cái tóc là góc con người 4. tỉnh Điện Biên 1. Qua đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu 3. Yêu trẻ. già để phúc 2. cày sâu tốt lúa 2. lại khéo nuôi con Ký hiệu b: trẻ đến nhà d: già để phúc b: ngả nón trông đình d: thương mình bấy nhiêu b: có ngày nên kim b: nhớ kẻ trồng cây b: nhớ nguồn Biểu thức logic (a → b) v (c → d) (a → b) v (c → d) a →b a →b b: bại hoại 3 đời Ký hiệu b: no lâu d: tốt lúa b: thì mát d: ngon cơm b: cái tóc Biểu thức logic (a → b) v (c → d) (a → b) v (c → d) (a ^ b) → c a →b 2 3 4 2 3 4 5 .

Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. khéo chiều chồng d. khéo nuôi con e. tỉnh Điện Biên Những người béo trục béo tròn Ăn vụng như chớp. người béo trục béo tròn f. Hòn đá to Hòn đá nặng Nhiều người nhấc . chẳng thằng ăn cắp cũng ông đi đường. 5. 4. Trả lời: * Ký hiệu: a. 7. đánh con cả ngày 1. 6. Cá không ăn muối cá ươn. Môi hở răng lạnh. muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Trả lời: TT 1 2 3 4 5 6 Ký hiệu a: trái đất quay quanh mặt trời b: trái đất quay quanh mình nó a: gieo gió a: tự do a: môi hở a: cá không ăn muối a: chó sủa c: ông đi đường a: qua sông c: con hay chữ Câu 8: b: bắc cầu kiều d: yêu lấy thầy b: ngặp bão b: chết b: răng lạnh b: cá ươn b: thằng ăn cắp a^b a →b avb a →b a →b ( b v c ) →a (a → b) v (c → d) Biểu thức logic 7 1. Tự do hay là chết. Qua sông thì bắc cầu kiều. 2. Trái đất quay quanh mặt trời đồng thời tự quay quanh mình nó. đánh con cả ngày. Gieo gió ắt gặt bão 3. người thắt đáy lưng ong c. Chó đâu có sủa trống không. ăn vụng như chớp * Mệnh đề logic: a →( b ^ c ) v c →( d ^ f ) Câu 7: b.

quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. tỉnh Điện Biên Nhấc đặng ngay 2. 2. 4. hòn đá nặng a: chết vinh b: sống nhục Ký hiệu a →b avb Biểu thức logic a: mọi người sinh ra đều có quyền sống 3 b: mọi người sinh ra đều có quyền tự do c: mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc 4 a: học c: học mãi a: lập vườn c: trai hai vợ Câu 9: 1. phương tiện giao tiếp giữa mọi người. Chết vinh còn hơn sống nhục 3. học mãi 5. chuyển giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. gìn giữu. những khát vọng lớn Trả lời: TT Ký hiệu a: ngôn ngữ là phương tiện hình thành b: ngôn ngữ là phương tiện gìn giữ 1 c: ngôn ngữ là phương tiện chuyển giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác d: ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp giữa con người a: nước VN có thể lớn 2 c: chấp nhận khát vọng lớn e: ủng hộ khát vọng lớn b: chấp nhận giấc mơ lớn d: ủng hộ giấc mơ lớn a^b^c^d Biểu thức logic b: khai mương d: thương cho đồng b: học nữa a^b^c a^b^c 5 (a → b) v (c → d) ( b ^ c ^ d ^ e ) →a . Mọi người sinh ra đều có quyền sống.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. học nữa. Nước VN làm sao có thể lớn nếu như chúng ta không chấp nhận và ủng hộ những giấc mơ lớn. Học. Ngôn ngữ là phương tiện hình thành. Lập vườn thì phải khai mương Làm trai hai vợ phải thương cho đồng Trả lời: TT 1 2 a: nhiều người nhấc b: nhấc đặng ngay hòn đá to.

hiện đại hóa đất nước. Xây dựng các phán đoán theo “hình vuông logic” từ phán đoán sau: a. “triết học duy vật” và “triết học duy tâm” . 3. Chúng ta không thể nâng cao chất lượng giáo dục nếu không xây dựng được đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn 2. “động từ” và “từ chỉ hành động của sự vật” c. . tỉnh Điện Biên Câu 10: 1. Xđ giá trị lgic của các phán đoán vừa xây dụng được trên cơ sở giá trị logic của phán đoán cho trước. hiện đại hóa đất nước a: đưa đất nước đi lên b: đấu tranh chống tham nhũng thắng lợi a: dù ai nói ngả. Chúng ta chỉ có thể xóa đói giảm nghèo một khi công nghiệp hóa. Thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới. Dù ai nói ngả. . . “khái niệm” và “khái niệm đơn nhất” b.Tìm nội hàm và ngoại diên “động từ” 2. Chúng ta không thể đưa đất nước đi lên nếu không đấu tranh chống tham nhũng thắng lợi 4.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. về vị trí và vai trò của con người trong thế giới đó Trả lời: TT 1 Ký hiệu a: nâng cao chất lượng giáo dục b: xây dựng đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn a: xóa đói giảm nghèo b: công nghiệp hóa. “phán đoán chung là phán đoán trong đó ngoại diên của chủ ngữ bao gồm toàn bộ lớp đối tượng” b. 5. nói nghiêng b: lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân a: thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới 5 b: thế giới quan là quan điểm của con người về vị trí c: thế giới quan là quan điểm của con người về con người a^b^c b →a b →a b →a a →b Biểu thức logic 2 3 4 Bài tập Chương 3: Phán Đoán 1. Cho các cặp khái niệm: a. “Thanh niệm” và “người lao động trí óc” d.Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ giwuax 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dựng được.Xđ tính chu diên của 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dụng được.Xây dựng các phán đoán chân thực từ những cặp khái niệm đó .

b. a.b. Phấn lớn những sản phẩm do chúng ta sản xuất ra đã đạt được yêu cầu chất lượng.b. tỉnh Điện Biên 3. Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các thuật ngữ trong các phán đoán sau a. b trong tất cả các phán đoán thì m1 có quan hệ như thế nào với m2 và m3 b. a. Có những câu là câu tường thuật b. b. Mỗi người dân là một người lính h. giá trị logic của c là chân thực. Tìm các giá trị logic của m1. c chỉ có mặt một lần trong phán đoán a b c m c g c c c g c c g c c c g c c c b.m3 = a -> 7(b -> 7c) a.m1 = a -> (b^c) .b. Với c – chân thực (c) và với mọi giá trị của a.c chỉ có mặt một lần trong phán đoán M(a. Với a b. nếu a. Chẳng có vinh quang nào giành cho kẻ hèn nhát. Viết các phán đoán đẳng trị với các phán đoán sau: a. c chỉ có mặt một lần trong công thức và không dùng công thức đã viết ở phàn trên (hay không dung phép toán logic ở phần trên. Một bộ phận không nhỏ trong xá hội coi tiêu cực là tất yếu g.c chỉ có mặt một lần trong phán đoán và không dùng phép suy diễn ở bài a (hay không dung phép logic đã dung ở a) 8. b. Mọi người VN đều yêu tổ quốc c.m2 = 7(b^c) . b. f. vừa có đạo đức tốt” b. Viết một công thức biểu thị phan đoán theo bảng giả tị sao cho a. Hỏi: Cho các phán đoán được biểu thị như sau: m1 = a^b -> c m2 = (a^b -> c) -> (a^b -> c) -> (b^a -> c) m3 = (a^b -> c) ^ (a^b -> c) ^ (b^a -> c) a. Viết một công thức biểu thị phán đoán theo bảng giá trị phía dưới sao cho a. nếu giá trị logic của a và b như nhau. 6. Một trong những phẩm chất tốt đẹp của người VN là tình than cần cù lao đọng i. “chúng ta phải phát triển KT hoặc không bao giờ tiến kịp các nước tiên tiến” 4. . Viết công thức cảu phán đoán theo bảng giá trị sau sao cho a. Viết công thức của phán đoán theo bảng giá trị trên sao cho a.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Không công dân nào không tuân theo pháp luật e. “Cử nhân phải là những người có tri thức chuyên môn cao. .c có giá trị logic bất kì thì m1 cso quan hệ với m2 và m3 như thế nào? 7. Chúng ta không thể nâng cao trình độ tư duy logic nếu không nắm thật vững tri thức logic học” c.c) a b c M c c g g c c c c g c g g g c c c b. Không ai lại muốn đất nước mình tụt hậu về kinh tế d. c có gia trị logic bất kì thì m1 có quan hệ với m2 và m3 như thế nào? 5.

Trong một giờ giảng văn lớp 10. với các cán bộ công chức. 3. con hơn sống nhục trong đầu hàng. có lẽ nàh thớ vừa mất … ti vi. chủ nô đang nằm ngủ.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. học sinh trả lời: . Nhưng khất phục được người ấy sẽ ngộ chánh đẳng an lạc. 7.“Quả đúng! Tôi thấy. Ta trải cơ man xa để chiến đấu với người đấy.Quan tòa nào xử đúng . danh tiếng. Thư viết: “Tôi bị hai vết thương. Khi người ta mù một mắt thì con mắt kia sẽ sáng hơn. đại đa số đều nhất trí bạn Nam là sinh viên suất sắc. Một hôm. Đoạn thư trên Đ or S về mặt logic? b. quan tòa A nói: . Vì sao? 6. 4. Ý kiến trên là đúng hay sai về mặt logic?. Dựa vào quy luật của logic hình thức. Trong truyện cổ hy lạp có câu chuyện “Một chủ nô nuôi một con gấu.Nếu quan tòa xửa sai thì đã vi phàm sai lầm logic nào? 2. “… Ta không cần danh vọng. Thầy giáo dọi một học sinh lên bảng và hỏi: Em hãy cho biết suy nghĩ của nhà thơ qua các câu thơ sau: “Anh nhớ tiếng Anh nhớ hình ANh nhớ ảnh Anh nhớ em Anh nhớ lắm.. có quan hệ tốt với các thầy cô giáo.Hành động đạp chết ruồi nhằm mục đích nhân đạo nên nó không có tội. Một vết thương trên trán và mọt vết thuonwg trong trận chiến ở Nangxi” a. Bằng các VD cụ thể hãy phân tích các loại lỗi logic có thể phạm phải do vi phạm các yêu cầu của quy luật này. nên con gấu đã đập chết cả chủ nô. hãy phân tích về mặt logic ý kiến trên. và với bạn học … Song có một vài thành viên phản đối vì cho rằng các lí do đó. 5. Trong phiên tòa xét xử tội giết người của con gấu.Vì giết người nên phải tử hình Quan tòa B phán: . Người hèn kém không thể khuất phục được chúng. Con gấu nhìn thấy một con ruồi đậu trên má chủ nô. em ơi!” Suy nghĩ một lát. Mi hãy thuyết những điều đó với những kẻ ham danh vọng. bạn đó học giỏi. không mâu thuẫn). Khi người ta điếc một tai thì tai kia sẽ thính hơn” Đột nhiên. mặc dù đúng những chưa đủ. . vì cho rằng. Một diễn giả thuyết trình: “ở đời có luật bù trừ. có thái độ đúng mực trong học tập. danh dự và vinh quang chỉ là sự hư ảo. Chủ nô và con gấu rất yêu quý nhau. Ta thà chết vinh trong trận chiến. Trong một cuộc họp bình bầu thi đua của năm học . Nhưng do không lượng được sức đập của mình. tỉnh Điện Biên Bài tập Chương IV: các quy luật cơ bản của logic hình thức 1. một thính giả thốt to lên: . Có một viên sĩ quan Pháp viết thư gửi napoleon để xin phụ cấp thương tật. khi người ta cụt một chân thì chân kia sẽ dài hơn Toàn bộ thính giả cười to. Hỏi: . Trình bày nôi dung và yêu cầu của quy luật đồng nhất (mâu thuẫn. Sự thắng lợi của kẻ này là thất bại của người kia. lí do đầy đủ. Đây là đội quân của mi. thành đạt.Thưa thầy. Con gấu giơi tay đạp chết con ruồi. Hãy phân tích sai lầm của thầy và trò trên cơ sở của quy luật tư duy. Nếu yêu cầu của quy luật logic hình thức được dùng làm cơ sở cho nhận xét của bản than về đoạn thư trên.

Có người lập luận rằng: “Luận ba đonạ nhất quyết đơn là suy diễn gián tiếp. “Sinh viên phải là người có bản lĩnh vững vàng” b. cho biết. Tìm tính chu diên của các thuật ngữ trong luận 3 đoạn trên e. “Nước ta hoặc là nước tụt hậu về kinh tế hoặc sẽ là nước phát triển” b. d. Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa 3 thuật ngữ trong luận 3 đoạn trên. “số chia hết cho 7”. “Lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất. “phần lớn các quốc gia trên thế giới là những nước phát triển” 2. và “số chia hết cho 9. Cho biết loại hình và phương thức của luận 3 đoạn đó c. 10. Nhà giáo là nghệ sĩ của tâm hồn 5. do vậy nó là hình thức nhận thức của con người. Nêu nội dung. 8. IV.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Phân tích kết cấu của luận 3 đoạn trên b. “Giảng viên là những n gười làm công tác giảng dạy và giáo dục trong các trường ĐH và cao đẳng” b. vì thế phép chuyển hóa là phép đảo ngược” Ý kiến đó đúng hay sai về mặt logic? Vì sao? 7. Hãy viết lại các câu sau sao cho nội dung tư tưởng không đổi a. Cho luận 3 đoạn: “Lý thuyết giáo dục là lý thuyết khoa học. “phán đoán khẳng định chung” và “phán đoán chung” Hãy xd các luận 3 đoạn đúng theo loại hn=ình I. III. Dựa vào quy luật logic của tư duy. tỉnh Điện Biên a. công thức và yêu cầu của quy luật đã được dùng làm cơ sở cho việc lý giải trên. 9. “Nước ta đang là nước chậm phát triển” 3. Viết lại các câu sau sao cho ND không đổi: a. “Chúng ta chỉ có một trong 2 con đường khi đi thi: hoặc là đỗ. vì sao thính giả bật cười vì câu nói của thính giả đó? b. vì mọi lí thuyết khoa học đếu là hìh thức nhận thức của con người” a. 6. Có 5 người cho rằng : “phép chuyển hóa và phép đảo ngược đều là suy diễn trực tiếp. Cho các khái niệm: “phán đoán”. II. “Có những động vật có xương sống là động vật sống trên cạn” b. Cho phán đoán “Nếu không có phương pháp học tập tốt thì không thể trở thành sinh viên giỏi” .Cho biết cấu trúc logic của phán đoán đã cho và của các phán đoán đẳng trị với nó. Cho 3 khái niệm: “số chia hết cho 3”. hãy: . Luận 3 đoạn trên đúng hay sai về mặt logic? Vì sao? f. vò nó là suy diễn trong đó kết luận được rút ra từ 2 tiền đề trở lên” Suy luận đó đúng hay sai về mặt logic. Hãy rút ra các kết luận đúng từ các phán đoán sau: a. g. Xđ giá trị logic của các phán đoán vừa xd được trên cơ sở giá trị logic của tiến đề lớn đó. . một khi nó thâm nhập vào quân chúng” c.Có những phán đoán nào đẳng trị với phán đoán đã cho. hoặc là trượt d. Bài tập chương V: Suy luận và suy diễn 1. Hãy xd các phán đoán còn lại theo “hình vuông logic” từ tiền để lớn của luận 3 đoạn trên. “Người quản lí giỏi phải là người có nghệ thuật quản lí” 4. Thực hiện phép đối lập vị ngữ thong qua phép chuyển hóa và phép đảo ngược đối với các phán đoán sau: a.

câu này không là câu đơn” a.Nêu cấu trúc logic của 2 luận ba đoạn đã thiết lập được. 16. với tiền đề là các phán đoán chân thực.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Kim loại là chất dẫn điện Đồng là chất dẫn điện  Đồng là kim loại 15. nếu có. Hãy rút ra kết luận và chỉ ra sai lầm logic trong suy luận 13. sv CĐ. Kim loại là chất dấn điện Một trong những kim loại là đồng  Đồng là kim loại c. dúng về mặt logic. vì thế. Suy luận có vi phạm sai lầm logic ko?.thiết lập một luận 3 đoạn loại hình I (và II). hỏi các suy luận này đ or s về mẹt logic? a. Khôi phục suy luận trên thành suy luận đầy đủ b. Có người nêu ý kiến: “Sv bao gồm sinh viên ĐH. vì sao? 14. “không thể cho rằng chúng ta không nhanh chóng phát triển kt mà lại có thể giữ vững đc ổn định chính trị” xđ công thức của tiền đề và các kết luận trên các kết luận trên Đ or S về mặt logic. Vì sao? 12. “Chúng ta chỉ cần nhanh chóng phát triển KT thì chắc chắn sẽ giữ vững đc ổn định chính trị” b. Cho suy luận “Câu thường là câu đơn và câu ghép. Muốn giữ vững được ổn định chính trị thì chúng ta phải nhanh chóng phát triển kt” d. Xđ phương thức của suy luận c. “Chúng ta cần giữ vững ổn định chính trị thì kt sẽ nhanh chóng phát triển ” c. tỉnh Điện Biên . một khi không nhanh chóng phát triển Kt”. sv tại chức. Người Anh có bài thơ: “Học nhiều thì biết nhiều Biết nhiều thì quên nhiều Quên nhiều thì biết ít Biết ít thì quên ít Quên ít thì học nhiều” Hãy rút ra kết luận của suy luận này. anh An là sv ĐH” . Sv chính quy. 11. có người suy ra a. Cho các luận 3 đoạn. do vậy. Phân tích sai lầm của suy luận. Từ tiền đề: “Chúng ta không thể giữ vững ổn định chính trị. Có những chất dẫn điện là kim loại Đồng là chất dẫn điện  Đồng là kim loại b. . sv không chính quy. Dân ta có bài thờ hài “Vua sợ anh hề” “Vua là con trời Con trời sợ trời Trời sợ gió Gió sợ mây Mây sợ bờ tường Bờ tường sợ chuột cống Chuột cống sợ mèo già Mèo già sợ mẹ đĩ Mẹ đĩ sợ anh hề” Bài thơ mang tính suy luận.

là P 3. Tất cả các cuộc chiến tranh phi nghĩa đều thất bại (A) Mọi S + là P 9. Có người cho rằng: “Thuật ngữ không chu diên trong tiền đề của luận 3 đoạn thì không thể chu diên trong kết luận. Cha mẹ nào mà chẳng thương con (A) Mọi S + là P 11. tỉnh Điện Biên a.không là P + 8. Mọi lãnh tụ đều xuất thân từ nhu cầu lịch sử (A) Mọi S + là P + 7. Câu 1: Viết dưới dạng ký hiệu các phán đoán sau.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.là P 14. Khôi phục suy luận hoàn chỉnh b. Vì thế thuật ngữ này không thể chu diên trong kết luận”. 1.tri thức kh mới bằng suy luận logic theo loại hình và phương thức a a a .Xd các phán đoán còn lại theo “hình vuông logic: từ tiền đề nhỏ. Đa phần sứ giả là người nước ngoài (I) Tồn tại S . Tất cả các thanh niên đều có lý tưởng cao đẹp (A) Mọi S + là P 4. a.không là P + .Tình chu diên của các thuật ngữ . Một số cuộc xung đột không phải là chiến tranh (O) Tồn tại S .là P 6. Cho biết phương thức của suy luận. Mọi sự thành công không phải do may mắn ngẫu nhiên (E) Mọi S + không là P + 13.Mô hình biểu thị .là P + 10. vì sao? 17. Suy luận trên đúng hay sai về mặt logic?. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật (A) Mọi S + là P 16. c.không là P + 12. Mọi phụ nữ đều không yêu thích bóng đá (E) Mọi S + không là P + 2.là P + 15. Cho biết phương thức của suy luận c. Khôi phục suy luận đầy đủ b. Hầu hết cha mẹ không biết cách giáo dục con cái (O) Tồn tại S . Có đoạn viết: “Phương pháp giáo dục là phương pháp khoa học. Một số giáo viên không hiểu học sinh (O) Tồn tại S .Một số giáo viên là cán bộ quản lý (I) Tồn tại S . Một số vĩ nhân làm nên lịch sử (I) Tồn tại S . Một số người Mỹ không thích chiến tranh (O) Tồn tại S . vì sao? 18.không là P + 5. mà phương pháp khoa học là hệ thống những nguyên tắc hoa học được rút ra từ các quy luật của sự vật để điều chỉnh hoạt động nhận thức khoa học nhăm thực hiện mục tiêu thực tiễn nhất định Hãy xđ . Suy luận trên đúng hay sai về mặt logic?. . Hầu hết các loại cây đều ra hoa vào mùa xuân (I) Tồn tại S .Xđ giá trị logic của cá phán đoán vừa sây dựng đc theo giá trị logic của tiền để nhỏ. Một số quốc gia thuộc khối ASEAN (I) Tồn tại S .

là P (O) Tồn tại S . Con người không tồn tại mãi mãi (E) Mọi S + không là P + 19.: Ai cũng sống thu vén cá nhân (E) Mọi S + không là P + : Ai cũng không sống thu vén cá nhân .là P 23.không là P + : Một số người cũng không có khuyết điểm . Từ hình vuông lôgic .là P .: Mọi phụ nữ mê bóng đá là sai (E) Mọi S + không là P + : Mọi phụ nữ mê bóng đá là không sai ----Bạn nào có hứng thú thì vào chỉ điểm luôn nhé. Đừng nghĩ rằng làm bài hộ cho người khác mà hãy cho rằng đang củng cố lại kiến thức môn học của mình vậy.Mọi học sinh đều có bằng tú tài (A) Mọi S + là P -> (I) Tồn tại S .Một số lẻ đều không chia hết cho 2 (O) Tồn tại S .không là P + 22.là P + : Một số người xác định được lý tưởng sống không là thanh niên .là P + Câu 2: Suy luận trực tiếp từ các phán đoán đơn sau đây? a.Ai cũng có khuyết điểm (A) Mọi S + là P (E) Mọi S + không là P + : Ai cũng không có khuyết điểm (I) Tồn tại S .không là P + : Nói rằng có nhiều phụ nữ mê bóng đá không sai (A) Mọi S + là P .là P 20.không là P + (I) Tồn tại S . Có những học sinh không thích trực nhật (O) Tồn tại S .: Số lẻ chia hết cho 2 (E) Mọi S + không là P + : Số lẻ đều không chia hết cho 2 .Tất cả những người yêu hòa bình đều không thích chiến tranh (E) Mọi S + không là P + -> (E) Mọi S + không là P + : Người không thích chiến tranh thường yêu chuộng hòa bình b.là P + : Một số người có bằng tú tài là học sinh . Bằng phép đảo ngược . Nhiều học sinh còn đi học trễ (I) Tồn tại S . .không là P + : Không phải ai cũng không sống thu vén cá nhân (A) Mọi S + là P . Đa số học sinh đạt thành tích học tập tốt (I) Tồn tại S .là P -> (I) Tồn tại S .Nói rằng có nhiều phụ nữ mê bóng đá là sai (I) Tồn tại S . Tất cả giáo viên mầm non đều là nữ (A) Mọi S + là P 24.là P 18. Rất nhiều người thích xem phim truyền hình nhiều tập (I) Tồn tại S . Một số ca sĩ hát rất hay (I) Tồn tại S .là P . Chẳng có học sinh nào thích đọc sách (A) Mọi S + là P 21.: Một số lẻ chia hết cho 2 (A) Mọi S + là P .là P (O) Tồn tại S .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.Một số thanh niên không xác định được lý tưởng sống (I) Tồn tại S .Không phải ai cũng sống thu vén cá nhân (I) Tồn tại S .Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau (A) Mọi S + là P + -> (A) Mọi S + là P + : Tam giác có ba cạnh bằng nhau đều là tam giác đều . tỉnh Điện Biên 17.: Một số người cũng có khuyết điểm (O) Tồn tại S .

tỉnh Điện Biên .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful