Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao, tỉnh Điện Biên BÀI TẬP CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC
Hãy biểu thị các tư tưởng sau dưới dạng kí hiệu (ngôn ngữ nhân tạo) Câu 1: 1. Trăm sông đều đổ ra biển. 2. Ớt nào là ớt chẳng cay 3. Không có gì quý hơn độc lập tự do

4. Nước mắt chảy xuôi
Trả lời: Các tư tưởng trên đều có cùng một biểu thức ngôn ngữ nhân tạo (biểu thức logic) sau:

∀xP(x)
Câu 2: 1. Nước chảy đá mòn 2. Chân ướt chân ráo 3. Có chí thì nên 4. Môi hở răng lạnh. Trả lời: TT 1 a: nước chảy b: đá mòn a: chân ướt b: chân ráo a: có chí b: nên a: môi hở b: răng lạnh Câu 3: 1. Có một bài ca không bao giờ quên 2. Có những giáo viên là đảng viên 3. Có những nhà triết học là triết học duy vật 4. Có những học sinh là học sinh giỏi 5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình Trả lời: Các tư tưởng trên đều có cùng một biểu thức ngôn ngữ nhân tạo (biểu thức logic) sau: ∃ xP(x) Câu 4: Ký hiệu a →b Biểu thức logic

2

a^b

3

a →b a →b

4

tỉnh Điện Biên 1. Có công mài sắt có ngày nên kim 4.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. lại khéo nuôi con Ký hiệu b: trẻ đến nhà d: già để phúc b: ngả nón trông đình d: thương mình bấy nhiêu b: có ngày nên kim b: nhớ kẻ trồng cây b: nhớ nguồn Biểu thức logic (a → b) v (c → d) (a → b) v (c → d) a →b a →b b: bại hoại 3 đời Ký hiệu b: no lâu d: tốt lúa b: thì mát d: ngon cơm b: cái tóc Biểu thức logic (a → b) v (c → d) (a → b) v (c → d) (a ^ b) → c a →b 2 3 4 2 3 4 5 . già để phúc 2. trẻ đến nhà Yêu già. Ăn kĩ no lâu. Qua đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu 3. Uống nước nhớ nguồn Trả lời: TT 1 a: yêu trẻ c: yêu già a: qua đình c: đình bao nhiêu ngói a: có công mài sắt a: ăn quả a: uống nước Câu 6: Những người thắt đáy lưng ong Vừa khéo chiều chồng. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 5. Cái răng cái tóc là góc con người 4. Nhà sạch thì mát. bại hoại 3 đời Trả lời: TT 1 a: ăn kỹ c: cày sâu a: nhà sạch c: bát sạch a: cái răng c: góc con người a: một đời làm hại Câu 5: 1. Một đời làm hại. Yêu trẻ. cày sâu tốt lúa 2. bát sạch ngon cơm 3.

Môi hở răng lạnh. Trả lời: * Ký hiệu: a. khéo nuôi con e. Hòn đá to Hòn đá nặng Nhiều người nhấc . Qua sông thì bắc cầu kiều. đánh con cả ngày. khéo chiều chồng d. Cá không ăn muối cá ươn. 5. tỉnh Điện Biên Những người béo trục béo tròn Ăn vụng như chớp. 6. Gieo gió ắt gặt bão 3.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. 7. Tự do hay là chết. Trái đất quay quanh mặt trời đồng thời tự quay quanh mình nó. người thắt đáy lưng ong c. người béo trục béo tròn f. đánh con cả ngày 1. muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Trả lời: TT 1 2 3 4 5 6 Ký hiệu a: trái đất quay quanh mặt trời b: trái đất quay quanh mình nó a: gieo gió a: tự do a: môi hở a: cá không ăn muối a: chó sủa c: ông đi đường a: qua sông c: con hay chữ Câu 8: b: bắc cầu kiều d: yêu lấy thầy b: ngặp bão b: chết b: răng lạnh b: cá ươn b: thằng ăn cắp a^b a →b avb a →b a →b ( b v c ) →a (a → b) v (c → d) Biểu thức logic 7 1. 2. Chó đâu có sủa trống không. ăn vụng như chớp * Mệnh đề logic: a →( b ^ c ) v c →( d ^ f ) Câu 7: b. chẳng thằng ăn cắp cũng ông đi đường. 4.

Nước VN làm sao có thể lớn nếu như chúng ta không chấp nhận và ủng hộ những giấc mơ lớn. Học. gìn giữu. Chết vinh còn hơn sống nhục 3. học mãi 5. Ngôn ngữ là phương tiện hình thành. 2. học nữa. hòn đá nặng a: chết vinh b: sống nhục Ký hiệu a →b avb Biểu thức logic a: mọi người sinh ra đều có quyền sống 3 b: mọi người sinh ra đều có quyền tự do c: mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc 4 a: học c: học mãi a: lập vườn c: trai hai vợ Câu 9: 1. phương tiện giao tiếp giữa mọi người. chuyển giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. những khát vọng lớn Trả lời: TT Ký hiệu a: ngôn ngữ là phương tiện hình thành b: ngôn ngữ là phương tiện gìn giữ 1 c: ngôn ngữ là phương tiện chuyển giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác d: ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp giữa con người a: nước VN có thể lớn 2 c: chấp nhận khát vọng lớn e: ủng hộ khát vọng lớn b: chấp nhận giấc mơ lớn d: ủng hộ giấc mơ lớn a^b^c^d Biểu thức logic b: khai mương d: thương cho đồng b: học nữa a^b^c a^b^c 5 (a → b) v (c → d) ( b ^ c ^ d ^ e ) →a . 4. Mọi người sinh ra đều có quyền sống. quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. tỉnh Điện Biên Nhấc đặng ngay 2. Lập vườn thì phải khai mương Làm trai hai vợ phải thương cho đồng Trả lời: TT 1 2 a: nhiều người nhấc b: nhấc đặng ngay hòn đá to.

Thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới.Xđ tính chu diên của 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dụng được. . . “Thanh niệm” và “người lao động trí óc” d. Dù ai nói ngả. nói nghiêng b: lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân a: thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới 5 b: thế giới quan là quan điểm của con người về vị trí c: thế giới quan là quan điểm của con người về con người a^b^c b →a b →a b →a a →b Biểu thức logic 2 3 4 Bài tập Chương 3: Phán Đoán 1. hiện đại hóa đất nước a: đưa đất nước đi lên b: đấu tranh chống tham nhũng thắng lợi a: dù ai nói ngả. tỉnh Điện Biên Câu 10: 1. Chúng ta không thể nâng cao chất lượng giáo dục nếu không xây dựng được đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn 2. “phán đoán chung là phán đoán trong đó ngoại diên của chủ ngữ bao gồm toàn bộ lớp đối tượng” b. 3. 5. nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. “triết học duy vật” và “triết học duy tâm” . .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Cho các cặp khái niệm: a. Xđ giá trị lgic của các phán đoán vừa xây dụng được trên cơ sở giá trị logic của phán đoán cho trước.Xây dựng các phán đoán chân thực từ những cặp khái niệm đó .Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ giwuax 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dựng được. “khái niệm” và “khái niệm đơn nhất” b. Chúng ta không thể đưa đất nước đi lên nếu không đấu tranh chống tham nhũng thắng lợi 4. Xây dựng các phán đoán theo “hình vuông logic” từ phán đoán sau: a. hiện đại hóa đất nước.Tìm nội hàm và ngoại diên “động từ” 2. về vị trí và vai trò của con người trong thế giới đó Trả lời: TT 1 Ký hiệu a: nâng cao chất lượng giáo dục b: xây dựng đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn a: xóa đói giảm nghèo b: công nghiệp hóa. “động từ” và “từ chỉ hành động của sự vật” c. Chúng ta chỉ có thể xóa đói giảm nghèo một khi công nghiệp hóa.

c chỉ có mặt một lần trong phán đoán a b c m c g c c c g c c g c c c g c c c b. giá trị logic của c là chân thực. . Viết một công thức biểu thị phán đoán theo bảng giá trị phía dưới sao cho a. Một bộ phận không nhỏ trong xá hội coi tiêu cực là tất yếu g. Hỏi: Cho các phán đoán được biểu thị như sau: m1 = a^b -> c m2 = (a^b -> c) -> (a^b -> c) -> (b^a -> c) m3 = (a^b -> c) ^ (a^b -> c) ^ (b^a -> c) a.m3 = a -> 7(b -> 7c) a. b trong tất cả các phán đoán thì m1 có quan hệ như thế nào với m2 và m3 b. 6.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.c chỉ có mặt một lần trong phán đoán M(a.c chỉ có mặt một lần trong phán đoán và không dùng phép suy diễn ở bài a (hay không dung phép logic đã dung ở a) 8. Mọi người VN đều yêu tổ quốc c. Không ai lại muốn đất nước mình tụt hậu về kinh tế d. tỉnh Điện Biên 3. Chúng ta không thể nâng cao trình độ tư duy logic nếu không nắm thật vững tri thức logic học” c. Mỗi người dân là một người lính h. b.c có giá trị logic bất kì thì m1 cso quan hệ với m2 và m3 như thế nào? 7. Một trong những phẩm chất tốt đẹp của người VN là tình than cần cù lao đọng i. Không công dân nào không tuân theo pháp luật e.b.b. nếu a. nếu giá trị logic của a và b như nhau. f. Viết công thức của phán đoán theo bảng giá trị trên sao cho a. Viết một công thức biểu thị phan đoán theo bảng giả tị sao cho a. Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các thuật ngữ trong các phán đoán sau a.b. b. . Viết các phán đoán đẳng trị với các phán đoán sau: a. a. “chúng ta phải phát triển KT hoặc không bao giờ tiến kịp các nước tiên tiến” 4.b. b. c có gia trị logic bất kì thì m1 có quan hệ với m2 và m3 như thế nào? 5. Với c – chân thực (c) và với mọi giá trị của a.m1 = a -> (b^c) . vừa có đạo đức tốt” b. a. Phấn lớn những sản phẩm do chúng ta sản xuất ra đã đạt được yêu cầu chất lượng. Viết công thức cảu phán đoán theo bảng giá trị sau sao cho a.m2 = 7(b^c) . Có những câu là câu tường thuật b. c chỉ có mặt một lần trong công thức và không dùng công thức đã viết ở phàn trên (hay không dung phép toán logic ở phần trên.c) a b c M c c g g c c c c g c g g g c c c b. Với a b. Tìm các giá trị logic của m1. “Cử nhân phải là những người có tri thức chuyên môn cao. Chẳng có vinh quang nào giành cho kẻ hèn nhát.

Vì giết người nên phải tử hình Quan tòa B phán: . Trong phiên tòa xét xử tội giết người của con gấu. đại đa số đều nhất trí bạn Nam là sinh viên suất sắc. Vì sao? 6. Ý kiến trên là đúng hay sai về mặt logic?. Một hôm. tỉnh Điện Biên Bài tập Chương IV: các quy luật cơ bản của logic hình thức 1. Khi người ta điếc một tai thì tai kia sẽ thính hơn” Đột nhiên. thành đạt.Hành động đạp chết ruồi nhằm mục đích nhân đạo nên nó không có tội. Đây là đội quân của mi.. Con gấu nhìn thấy một con ruồi đậu trên má chủ nô. con hơn sống nhục trong đầu hàng. vì cho rằng. 7. bạn đó học giỏi. Trình bày nôi dung và yêu cầu của quy luật đồng nhất (mâu thuẫn. Bằng các VD cụ thể hãy phân tích các loại lỗi logic có thể phạm phải do vi phạm các yêu cầu của quy luật này. 5. Nhưng khất phục được người ấy sẽ ngộ chánh đẳng an lạc. Hãy phân tích sai lầm của thầy và trò trên cơ sở của quy luật tư duy. Hỏi: . Trong truyện cổ hy lạp có câu chuyện “Một chủ nô nuôi một con gấu. Trong một giờ giảng văn lớp 10. Chủ nô và con gấu rất yêu quý nhau. em ơi!” Suy nghĩ một lát. hãy phân tích về mặt logic ý kiến trên. Nếu yêu cầu của quy luật logic hình thức được dùng làm cơ sở cho nhận xét của bản than về đoạn thư trên.“Quả đúng! Tôi thấy. lí do đầy đủ. danh dự và vinh quang chỉ là sự hư ảo. Con gấu giơi tay đạp chết con ruồi. “… Ta không cần danh vọng. với các cán bộ công chức.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. một thính giả thốt to lên: . Mi hãy thuyết những điều đó với những kẻ ham danh vọng. Sự thắng lợi của kẻ này là thất bại của người kia. có lẽ nàh thớ vừa mất … ti vi. có thái độ đúng mực trong học tập. quan tòa A nói: .Nếu quan tòa xửa sai thì đã vi phàm sai lầm logic nào? 2. chủ nô đang nằm ngủ. danh tiếng. Trong một cuộc họp bình bầu thi đua của năm học . Một diễn giả thuyết trình: “ở đời có luật bù trừ. Một vết thương trên trán và mọt vết thuonwg trong trận chiến ở Nangxi” a. Dựa vào quy luật của logic hình thức. không mâu thuẫn). học sinh trả lời: . Thầy giáo dọi một học sinh lên bảng và hỏi: Em hãy cho biết suy nghĩ của nhà thơ qua các câu thơ sau: “Anh nhớ tiếng Anh nhớ hình ANh nhớ ảnh Anh nhớ em Anh nhớ lắm. 3. có quan hệ tốt với các thầy cô giáo. Có một viên sĩ quan Pháp viết thư gửi napoleon để xin phụ cấp thương tật. Ta trải cơ man xa để chiến đấu với người đấy. Khi người ta mù một mắt thì con mắt kia sẽ sáng hơn. Nhưng do không lượng được sức đập của mình. Người hèn kém không thể khuất phục được chúng. nên con gấu đã đập chết cả chủ nô.Quan tòa nào xử đúng . Ta thà chết vinh trong trận chiến. Thư viết: “Tôi bị hai vết thương. Đoạn thư trên Đ or S về mặt logic? b. mặc dù đúng những chưa đủ. .Thưa thầy. 4. khi người ta cụt một chân thì chân kia sẽ dài hơn Toàn bộ thính giả cười to. và với bạn học … Song có một vài thành viên phản đối vì cho rằng các lí do đó.

II. “Có những động vật có xương sống là động vật sống trên cạn” b. và “số chia hết cho 9. Luận 3 đoạn trên đúng hay sai về mặt logic? Vì sao? f. “phán đoán khẳng định chung” và “phán đoán chung” Hãy xd các luận 3 đoạn đúng theo loại hn=ình I. Có người lập luận rằng: “Luận ba đonạ nhất quyết đơn là suy diễn gián tiếp. Cho biết loại hình và phương thức của luận 3 đoạn đó c. Dựa vào quy luật logic của tư duy. vì thế phép chuyển hóa là phép đảo ngược” Ý kiến đó đúng hay sai về mặt logic? Vì sao? 7. III. công thức và yêu cầu của quy luật đã được dùng làm cơ sở cho việc lý giải trên. vì sao thính giả bật cười vì câu nói của thính giả đó? b. Nhà giáo là nghệ sĩ của tâm hồn 5. 9. Có 5 người cho rằng : “phép chuyển hóa và phép đảo ngược đều là suy diễn trực tiếp. Phân tích kết cấu của luận 3 đoạn trên b. Thực hiện phép đối lập vị ngữ thong qua phép chuyển hóa và phép đảo ngược đối với các phán đoán sau: a.Cho biết cấu trúc logic của phán đoán đã cho và của các phán đoán đẳng trị với nó. Hãy xd các phán đoán còn lại theo “hình vuông logic” từ tiền để lớn của luận 3 đoạn trên. Nêu nội dung. “Chúng ta chỉ có một trong 2 con đường khi đi thi: hoặc là đỗ. 6.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. do vậy nó là hình thức nhận thức của con người. cho biết. Viết lại các câu sau sao cho ND không đổi: a. “phần lớn các quốc gia trên thế giới là những nước phát triển” 2. g. hoặc là trượt d. Xđ giá trị logic của các phán đoán vừa xd được trên cơ sở giá trị logic của tiến đề lớn đó. “số chia hết cho 7”. “Sinh viên phải là người có bản lĩnh vững vàng” b. Hãy rút ra các kết luận đúng từ các phán đoán sau: a. một khi nó thâm nhập vào quân chúng” c. 10. Cho luận 3 đoạn: “Lý thuyết giáo dục là lý thuyết khoa học. Cho phán đoán “Nếu không có phương pháp học tập tốt thì không thể trở thành sinh viên giỏi” . vò nó là suy diễn trong đó kết luận được rút ra từ 2 tiền đề trở lên” Suy luận đó đúng hay sai về mặt logic. Bài tập chương V: Suy luận và suy diễn 1. d. 8. tỉnh Điện Biên a.Có những phán đoán nào đẳng trị với phán đoán đã cho. Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa 3 thuật ngữ trong luận 3 đoạn trên. “Nước ta hoặc là nước tụt hậu về kinh tế hoặc sẽ là nước phát triển” b. Cho các khái niệm: “phán đoán”. “Giảng viên là những n gười làm công tác giảng dạy và giáo dục trong các trường ĐH và cao đẳng” b. IV. “Lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất. “Nước ta đang là nước chậm phát triển” 3. . Hãy viết lại các câu sau sao cho nội dung tư tưởng không đổi a. Cho 3 khái niệm: “số chia hết cho 3”. Tìm tính chu diên của các thuật ngữ trong luận 3 đoạn trên e. “Người quản lí giỏi phải là người có nghệ thuật quản lí” 4. hãy: . vì mọi lí thuyết khoa học đếu là hìh thức nhận thức của con người” a.

do vậy. “Chúng ta chỉ cần nhanh chóng phát triển KT thì chắc chắn sẽ giữ vững đc ổn định chính trị” b. có người suy ra a.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Dân ta có bài thờ hài “Vua sợ anh hề” “Vua là con trời Con trời sợ trời Trời sợ gió Gió sợ mây Mây sợ bờ tường Bờ tường sợ chuột cống Chuột cống sợ mèo già Mèo già sợ mẹ đĩ Mẹ đĩ sợ anh hề” Bài thơ mang tính suy luận. anh An là sv ĐH” . “Chúng ta cần giữ vững ổn định chính trị thì kt sẽ nhanh chóng phát triển ” c. tỉnh Điện Biên . “không thể cho rằng chúng ta không nhanh chóng phát triển kt mà lại có thể giữ vững đc ổn định chính trị” xđ công thức của tiền đề và các kết luận trên các kết luận trên Đ or S về mặt logic. Có người nêu ý kiến: “Sv bao gồm sinh viên ĐH. Khôi phục suy luận trên thành suy luận đầy đủ b. Cho các luận 3 đoạn. Muốn giữ vững được ổn định chính trị thì chúng ta phải nhanh chóng phát triển kt” d. một khi không nhanh chóng phát triển Kt”. 11. Vì sao? 12. Sv chính quy. Cho suy luận “Câu thường là câu đơn và câu ghép. với tiền đề là các phán đoán chân thực. Hãy rút ra kết luận và chỉ ra sai lầm logic trong suy luận 13. Từ tiền đề: “Chúng ta không thể giữ vững ổn định chính trị. vì thế. dúng về mặt logic. Người Anh có bài thơ: “Học nhiều thì biết nhiều Biết nhiều thì quên nhiều Quên nhiều thì biết ít Biết ít thì quên ít Quên ít thì học nhiều” Hãy rút ra kết luận của suy luận này. Suy luận có vi phạm sai lầm logic ko?. sv CĐ. vì sao? 14. Kim loại là chất dẫn điện Đồng là chất dẫn điện  Đồng là kim loại 15. sv tại chức. Có những chất dẫn điện là kim loại Đồng là chất dẫn điện  Đồng là kim loại b. . 16. hỏi các suy luận này đ or s về mẹt logic? a. Kim loại là chất dấn điện Một trong những kim loại là đồng  Đồng là kim loại c. sv không chính quy.thiết lập một luận 3 đoạn loại hình I (và II).Nêu cấu trúc logic của 2 luận ba đoạn đã thiết lập được. Phân tích sai lầm của suy luận. Xđ phương thức của suy luận c. nếu có. câu này không là câu đơn” a.

. Đa phần sứ giả là người nước ngoài (I) Tồn tại S . mà phương pháp khoa học là hệ thống những nguyên tắc hoa học được rút ra từ các quy luật của sự vật để điều chỉnh hoạt động nhận thức khoa học nhăm thực hiện mục tiêu thực tiễn nhất định Hãy xđ . Một số người Mỹ không thích chiến tranh (O) Tồn tại S .Một số giáo viên là cán bộ quản lý (I) Tồn tại S . Hầu hết cha mẹ không biết cách giáo dục con cái (O) Tồn tại S . c. vì sao? 17. Cho biết phương thức của suy luận c. Một số cuộc xung đột không phải là chiến tranh (O) Tồn tại S .không là P + 5. Hầu hết các loại cây đều ra hoa vào mùa xuân (I) Tồn tại S . Vì thế thuật ngữ này không thể chu diên trong kết luận”.Tình chu diên của các thuật ngữ . Một số quốc gia thuộc khối ASEAN (I) Tồn tại S . Mọi phụ nữ đều không yêu thích bóng đá (E) Mọi S + không là P + 2. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật (A) Mọi S + là P 16.không là P + .là P + 15.Xđ giá trị logic của cá phán đoán vừa sây dựng đc theo giá trị logic của tiền để nhỏ. Cho biết phương thức của suy luận. tỉnh Điện Biên a. Khôi phục suy luận đầy đủ b. Có người cho rằng: “Thuật ngữ không chu diên trong tiền đề của luận 3 đoạn thì không thể chu diên trong kết luận. Khôi phục suy luận hoàn chỉnh b.Xd các phán đoán còn lại theo “hình vuông logic: từ tiền đề nhỏ. 1. Có đoạn viết: “Phương pháp giáo dục là phương pháp khoa học. Suy luận trên đúng hay sai về mặt logic?.không là P + 12. Cha mẹ nào mà chẳng thương con (A) Mọi S + là P 11.không là P + 8. Tất cả các thanh niên đều có lý tưởng cao đẹp (A) Mọi S + là P 4.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.là P + 10.Mô hình biểu thị . vì sao? 18. Suy luận trên đúng hay sai về mặt logic?.là P 14. Tất cả các cuộc chiến tranh phi nghĩa đều thất bại (A) Mọi S + là P 9.là P 3. Mọi lãnh tụ đều xuất thân từ nhu cầu lịch sử (A) Mọi S + là P + 7. Mọi sự thành công không phải do may mắn ngẫu nhiên (E) Mọi S + không là P + 13. Một số vĩ nhân làm nên lịch sử (I) Tồn tại S .là P 6. Câu 1: Viết dưới dạng ký hiệu các phán đoán sau. a.tri thức kh mới bằng suy luận logic theo loại hình và phương thức a a a . Một số giáo viên không hiểu học sinh (O) Tồn tại S .

không là P + (I) Tồn tại S . Có những học sinh không thích trực nhật (O) Tồn tại S . Rất nhiều người thích xem phim truyền hình nhiều tập (I) Tồn tại S .là P + : Một số người có bằng tú tài là học sinh . .Một số lẻ đều không chia hết cho 2 (O) Tồn tại S . Một số ca sĩ hát rất hay (I) Tồn tại S .: Ai cũng sống thu vén cá nhân (E) Mọi S + không là P + : Ai cũng không sống thu vén cá nhân . Nhiều học sinh còn đi học trễ (I) Tồn tại S . Tất cả giáo viên mầm non đều là nữ (A) Mọi S + là P 24.không là P + : Không phải ai cũng không sống thu vén cá nhân (A) Mọi S + là P .là P -> (I) Tồn tại S .: Một số lẻ chia hết cho 2 (A) Mọi S + là P .là P (O) Tồn tại S .không là P + 22.: Mọi phụ nữ mê bóng đá là sai (E) Mọi S + không là P + : Mọi phụ nữ mê bóng đá là không sai ----Bạn nào có hứng thú thì vào chỉ điểm luôn nhé.là P 23.Ai cũng có khuyết điểm (A) Mọi S + là P (E) Mọi S + không là P + : Ai cũng không có khuyết điểm (I) Tồn tại S .là P 20.: Số lẻ chia hết cho 2 (E) Mọi S + không là P + : Số lẻ đều không chia hết cho 2 . Đừng nghĩ rằng làm bài hộ cho người khác mà hãy cho rằng đang củng cố lại kiến thức môn học của mình vậy. tỉnh Điện Biên 17.Không phải ai cũng sống thu vén cá nhân (I) Tồn tại S .: Một số người cũng có khuyết điểm (O) Tồn tại S .là P 18.không là P + : Một số người cũng không có khuyết điểm .là P .là P + Câu 2: Suy luận trực tiếp từ các phán đoán đơn sau đây? a. Chẳng có học sinh nào thích đọc sách (A) Mọi S + là P 21.là P (O) Tồn tại S . Đa số học sinh đạt thành tích học tập tốt (I) Tồn tại S .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.Tất cả những người yêu hòa bình đều không thích chiến tranh (E) Mọi S + không là P + -> (E) Mọi S + không là P + : Người không thích chiến tranh thường yêu chuộng hòa bình b.là P + : Một số người xác định được lý tưởng sống không là thanh niên .Mọi học sinh đều có bằng tú tài (A) Mọi S + là P -> (I) Tồn tại S .là P .Nói rằng có nhiều phụ nữ mê bóng đá là sai (I) Tồn tại S .không là P + : Nói rằng có nhiều phụ nữ mê bóng đá không sai (A) Mọi S + là P .Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau (A) Mọi S + là P + -> (A) Mọi S + là P + : Tam giác có ba cạnh bằng nhau đều là tam giác đều .Một số thanh niên không xác định được lý tưởng sống (I) Tồn tại S . Con người không tồn tại mãi mãi (E) Mọi S + không là P + 19. Bằng phép đảo ngược . Từ hình vuông lôgic .

tỉnh Điện Biên .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful