Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao, tỉnh Điện Biên BÀI TẬP CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC
Hãy biểu thị các tư tưởng sau dưới dạng kí hiệu (ngôn ngữ nhân tạo) Câu 1: 1. Trăm sông đều đổ ra biển. 2. Ớt nào là ớt chẳng cay 3. Không có gì quý hơn độc lập tự do

4. Nước mắt chảy xuôi
Trả lời: Các tư tưởng trên đều có cùng một biểu thức ngôn ngữ nhân tạo (biểu thức logic) sau:

∀xP(x)
Câu 2: 1. Nước chảy đá mòn 2. Chân ướt chân ráo 3. Có chí thì nên 4. Môi hở răng lạnh. Trả lời: TT 1 a: nước chảy b: đá mòn a: chân ướt b: chân ráo a: có chí b: nên a: môi hở b: răng lạnh Câu 3: 1. Có một bài ca không bao giờ quên 2. Có những giáo viên là đảng viên 3. Có những nhà triết học là triết học duy vật 4. Có những học sinh là học sinh giỏi 5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình Trả lời: Các tư tưởng trên đều có cùng một biểu thức ngôn ngữ nhân tạo (biểu thức logic) sau: ∃ xP(x) Câu 4: Ký hiệu a →b Biểu thức logic

2

a^b

3

a →b a →b

4

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 5. Yêu trẻ. Qua đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu 3. Uống nước nhớ nguồn Trả lời: TT 1 a: yêu trẻ c: yêu già a: qua đình c: đình bao nhiêu ngói a: có công mài sắt a: ăn quả a: uống nước Câu 6: Những người thắt đáy lưng ong Vừa khéo chiều chồng. lại khéo nuôi con Ký hiệu b: trẻ đến nhà d: già để phúc b: ngả nón trông đình d: thương mình bấy nhiêu b: có ngày nên kim b: nhớ kẻ trồng cây b: nhớ nguồn Biểu thức logic (a → b) v (c → d) (a → b) v (c → d) a →b a →b b: bại hoại 3 đời Ký hiệu b: no lâu d: tốt lúa b: thì mát d: ngon cơm b: cái tóc Biểu thức logic (a → b) v (c → d) (a → b) v (c → d) (a ^ b) → c a →b 2 3 4 2 3 4 5 .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. bát sạch ngon cơm 3. Có công mài sắt có ngày nên kim 4. trẻ đến nhà Yêu già. Cái răng cái tóc là góc con người 4. bại hoại 3 đời Trả lời: TT 1 a: ăn kỹ c: cày sâu a: nhà sạch c: bát sạch a: cái răng c: góc con người a: một đời làm hại Câu 5: 1. Một đời làm hại. tỉnh Điện Biên 1. cày sâu tốt lúa 2. Nhà sạch thì mát. Ăn kĩ no lâu. già để phúc 2.

chẳng thằng ăn cắp cũng ông đi đường. Qua sông thì bắc cầu kiều. Chó đâu có sủa trống không. Cá không ăn muối cá ươn. Hòn đá to Hòn đá nặng Nhiều người nhấc . muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Trả lời: TT 1 2 3 4 5 6 Ký hiệu a: trái đất quay quanh mặt trời b: trái đất quay quanh mình nó a: gieo gió a: tự do a: môi hở a: cá không ăn muối a: chó sủa c: ông đi đường a: qua sông c: con hay chữ Câu 8: b: bắc cầu kiều d: yêu lấy thầy b: ngặp bão b: chết b: răng lạnh b: cá ươn b: thằng ăn cắp a^b a →b avb a →b a →b ( b v c ) →a (a → b) v (c → d) Biểu thức logic 7 1. 2. Môi hở răng lạnh. Gieo gió ắt gặt bão 3. khéo nuôi con e. 7. ăn vụng như chớp * Mệnh đề logic: a →( b ^ c ) v c →( d ^ f ) Câu 7: b. đánh con cả ngày 1. Trái đất quay quanh mặt trời đồng thời tự quay quanh mình nó. Tự do hay là chết. Trả lời: * Ký hiệu: a. khéo chiều chồng d. người béo trục béo tròn f. tỉnh Điện Biên Những người béo trục béo tròn Ăn vụng như chớp. 4. đánh con cả ngày. 5. người thắt đáy lưng ong c.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. 6.

2. Nước VN làm sao có thể lớn nếu như chúng ta không chấp nhận và ủng hộ những giấc mơ lớn. Chết vinh còn hơn sống nhục 3. học nữa. chuyển giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. Học. Mọi người sinh ra đều có quyền sống. 4. quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. học mãi 5. hòn đá nặng a: chết vinh b: sống nhục Ký hiệu a →b avb Biểu thức logic a: mọi người sinh ra đều có quyền sống 3 b: mọi người sinh ra đều có quyền tự do c: mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc 4 a: học c: học mãi a: lập vườn c: trai hai vợ Câu 9: 1. phương tiện giao tiếp giữa mọi người. gìn giữu. tỉnh Điện Biên Nhấc đặng ngay 2. những khát vọng lớn Trả lời: TT Ký hiệu a: ngôn ngữ là phương tiện hình thành b: ngôn ngữ là phương tiện gìn giữ 1 c: ngôn ngữ là phương tiện chuyển giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác d: ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp giữa con người a: nước VN có thể lớn 2 c: chấp nhận khát vọng lớn e: ủng hộ khát vọng lớn b: chấp nhận giấc mơ lớn d: ủng hộ giấc mơ lớn a^b^c^d Biểu thức logic b: khai mương d: thương cho đồng b: học nữa a^b^c a^b^c 5 (a → b) v (c → d) ( b ^ c ^ d ^ e ) →a . Lập vườn thì phải khai mương Làm trai hai vợ phải thương cho đồng Trả lời: TT 1 2 a: nhiều người nhấc b: nhấc đặng ngay hòn đá to. Ngôn ngữ là phương tiện hình thành.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.

Xđ tính chu diên của 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dụng được. hiện đại hóa đất nước a: đưa đất nước đi lên b: đấu tranh chống tham nhũng thắng lợi a: dù ai nói ngả. .Xây dựng các phán đoán chân thực từ những cặp khái niệm đó . nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Chúng ta không thể đưa đất nước đi lên nếu không đấu tranh chống tham nhũng thắng lợi 4. về vị trí và vai trò của con người trong thế giới đó Trả lời: TT 1 Ký hiệu a: nâng cao chất lượng giáo dục b: xây dựng đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn a: xóa đói giảm nghèo b: công nghiệp hóa. “triết học duy vật” và “triết học duy tâm” . “Thanh niệm” và “người lao động trí óc” d.Tìm nội hàm và ngoại diên “động từ” 2. Dù ai nói ngả. . Xđ giá trị lgic của các phán đoán vừa xây dụng được trên cơ sở giá trị logic của phán đoán cho trước. tỉnh Điện Biên Câu 10: 1. Xây dựng các phán đoán theo “hình vuông logic” từ phán đoán sau: a. hiện đại hóa đất nước. . “động từ” và “từ chỉ hành động của sự vật” c. Thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. “khái niệm” và “khái niệm đơn nhất” b. Chúng ta chỉ có thể xóa đói giảm nghèo một khi công nghiệp hóa. Chúng ta không thể nâng cao chất lượng giáo dục nếu không xây dựng được đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn 2. Cho các cặp khái niệm: a.Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ giwuax 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dựng được. nói nghiêng b: lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân a: thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới 5 b: thế giới quan là quan điểm của con người về vị trí c: thế giới quan là quan điểm của con người về con người a^b^c b →a b →a b →a a →b Biểu thức logic 2 3 4 Bài tập Chương 3: Phán Đoán 1. 3. “phán đoán chung là phán đoán trong đó ngoại diên của chủ ngữ bao gồm toàn bộ lớp đối tượng” b. 5.

Chúng ta không thể nâng cao trình độ tư duy logic nếu không nắm thật vững tri thức logic học” c.m2 = 7(b^c) . Viết công thức cảu phán đoán theo bảng giá trị sau sao cho a.m3 = a -> 7(b -> 7c) a. Tìm các giá trị logic của m1. Hỏi: Cho các phán đoán được biểu thị như sau: m1 = a^b -> c m2 = (a^b -> c) -> (a^b -> c) -> (b^a -> c) m3 = (a^b -> c) ^ (a^b -> c) ^ (b^a -> c) a.b.m1 = a -> (b^c) . Viết công thức của phán đoán theo bảng giá trị trên sao cho a. a. b. giá trị logic của c là chân thực. nếu giá trị logic của a và b như nhau. Không công dân nào không tuân theo pháp luật e. . b. Với a b.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. tỉnh Điện Biên 3. Một bộ phận không nhỏ trong xá hội coi tiêu cực là tất yếu g. b trong tất cả các phán đoán thì m1 có quan hệ như thế nào với m2 và m3 b.b. Mọi người VN đều yêu tổ quốc c. nếu a. “Cử nhân phải là những người có tri thức chuyên môn cao. c chỉ có mặt một lần trong công thức và không dùng công thức đã viết ở phàn trên (hay không dung phép toán logic ở phần trên. a. Có những câu là câu tường thuật b. Phấn lớn những sản phẩm do chúng ta sản xuất ra đã đạt được yêu cầu chất lượng. Với c – chân thực (c) và với mọi giá trị của a. Một trong những phẩm chất tốt đẹp của người VN là tình than cần cù lao đọng i. .c có giá trị logic bất kì thì m1 cso quan hệ với m2 và m3 như thế nào? 7. Viết một công thức biểu thị phán đoán theo bảng giá trị phía dưới sao cho a. “chúng ta phải phát triển KT hoặc không bao giờ tiến kịp các nước tiên tiến” 4. Chẳng có vinh quang nào giành cho kẻ hèn nhát. f.c) a b c M c c g g c c c c g c g g g c c c b. Viết các phán đoán đẳng trị với các phán đoán sau: a. Mỗi người dân là một người lính h. c có gia trị logic bất kì thì m1 có quan hệ với m2 và m3 như thế nào? 5.c chỉ có mặt một lần trong phán đoán M(a. Không ai lại muốn đất nước mình tụt hậu về kinh tế d. Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các thuật ngữ trong các phán đoán sau a. Viết một công thức biểu thị phan đoán theo bảng giả tị sao cho a. vừa có đạo đức tốt” b. b.c chỉ có mặt một lần trong phán đoán và không dùng phép suy diễn ở bài a (hay không dung phép logic đã dung ở a) 8.b. c chỉ có mặt một lần trong phán đoán a b c m c g c c c g c c g c c c g c c c b.b. 6.

Một diễn giả thuyết trình: “ở đời có luật bù trừ. danh dự và vinh quang chỉ là sự hư ảo. với các cán bộ công chức. Chủ nô và con gấu rất yêu quý nhau. vì cho rằng.Quan tòa nào xử đúng . Mi hãy thuyết những điều đó với những kẻ ham danh vọng.Thưa thầy. tỉnh Điện Biên Bài tập Chương IV: các quy luật cơ bản của logic hình thức 1.“Quả đúng! Tôi thấy. Thư viết: “Tôi bị hai vết thương. 4. Người hèn kém không thể khuất phục được chúng. “… Ta không cần danh vọng. Ta thà chết vinh trong trận chiến. Sự thắng lợi của kẻ này là thất bại của người kia. danh tiếng. Nhưng do không lượng được sức đập của mình. bạn đó học giỏi. Trong truyện cổ hy lạp có câu chuyện “Một chủ nô nuôi một con gấu. Thầy giáo dọi một học sinh lên bảng và hỏi: Em hãy cho biết suy nghĩ của nhà thơ qua các câu thơ sau: “Anh nhớ tiếng Anh nhớ hình ANh nhớ ảnh Anh nhớ em Anh nhớ lắm. nên con gấu đã đập chết cả chủ nô. một thính giả thốt to lên: . Đoạn thư trên Đ or S về mặt logic? b. Vì sao? 6. Hỏi: . Nhưng khất phục được người ấy sẽ ngộ chánh đẳng an lạc. hãy phân tích về mặt logic ý kiến trên. có quan hệ tốt với các thầy cô giáo. mặc dù đúng những chưa đủ. khi người ta cụt một chân thì chân kia sẽ dài hơn Toàn bộ thính giả cười to. Trong một cuộc họp bình bầu thi đua của năm học . 7. Bằng các VD cụ thể hãy phân tích các loại lỗi logic có thể phạm phải do vi phạm các yêu cầu của quy luật này. em ơi!” Suy nghĩ một lát. Trong phiên tòa xét xử tội giết người của con gấu. Nếu yêu cầu của quy luật logic hình thức được dùng làm cơ sở cho nhận xét của bản than về đoạn thư trên. . học sinh trả lời: . Hãy phân tích sai lầm của thầy và trò trên cơ sở của quy luật tư duy. Ý kiến trên là đúng hay sai về mặt logic?. con hơn sống nhục trong đầu hàng. Trình bày nôi dung và yêu cầu của quy luật đồng nhất (mâu thuẫn. Ta trải cơ man xa để chiến đấu với người đấy. Đây là đội quân của mi.Nếu quan tòa xửa sai thì đã vi phàm sai lầm logic nào? 2. Một vết thương trên trán và mọt vết thuonwg trong trận chiến ở Nangxi” a. Có một viên sĩ quan Pháp viết thư gửi napoleon để xin phụ cấp thương tật. Dựa vào quy luật của logic hình thức. Con gấu nhìn thấy một con ruồi đậu trên má chủ nô. Khi người ta điếc một tai thì tai kia sẽ thính hơn” Đột nhiên. lí do đầy đủ. 5. có lẽ nàh thớ vừa mất … ti vi. quan tòa A nói: . chủ nô đang nằm ngủ. 3. đại đa số đều nhất trí bạn Nam là sinh viên suất sắc. Một hôm.Hành động đạp chết ruồi nhằm mục đích nhân đạo nên nó không có tội. Trong một giờ giảng văn lớp 10.Vì giết người nên phải tử hình Quan tòa B phán: . thành đạt.. Khi người ta mù một mắt thì con mắt kia sẽ sáng hơn.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Con gấu giơi tay đạp chết con ruồi. không mâu thuẫn). có thái độ đúng mực trong học tập. và với bạn học … Song có một vài thành viên phản đối vì cho rằng các lí do đó.

Phân tích kết cấu của luận 3 đoạn trên b. Hãy viết lại các câu sau sao cho nội dung tư tưởng không đổi a. II. Có người lập luận rằng: “Luận ba đonạ nhất quyết đơn là suy diễn gián tiếp. Tìm tính chu diên của các thuật ngữ trong luận 3 đoạn trên e. Luận 3 đoạn trên đúng hay sai về mặt logic? Vì sao? f. g.Có những phán đoán nào đẳng trị với phán đoán đã cho. Xđ giá trị logic của các phán đoán vừa xd được trên cơ sở giá trị logic của tiến đề lớn đó. hoặc là trượt d. “Chúng ta chỉ có một trong 2 con đường khi đi thi: hoặc là đỗ. Hãy rút ra các kết luận đúng từ các phán đoán sau: a. một khi nó thâm nhập vào quân chúng” c. Nêu nội dung. . vì mọi lí thuyết khoa học đếu là hìh thức nhận thức của con người” a. Hãy xd các phán đoán còn lại theo “hình vuông logic” từ tiền để lớn của luận 3 đoạn trên. “Sinh viên phải là người có bản lĩnh vững vàng” b. “phần lớn các quốc gia trên thế giới là những nước phát triển” 2. Cho luận 3 đoạn: “Lý thuyết giáo dục là lý thuyết khoa học. công thức và yêu cầu của quy luật đã được dùng làm cơ sở cho việc lý giải trên. Thực hiện phép đối lập vị ngữ thong qua phép chuyển hóa và phép đảo ngược đối với các phán đoán sau: a. Cho 3 khái niệm: “số chia hết cho 3”. 6. và “số chia hết cho 9. “Lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất. vì sao thính giả bật cười vì câu nói của thính giả đó? b. Cho các khái niệm: “phán đoán”. Cho phán đoán “Nếu không có phương pháp học tập tốt thì không thể trở thành sinh viên giỏi” . “Người quản lí giỏi phải là người có nghệ thuật quản lí” 4. d. tỉnh Điện Biên a. “số chia hết cho 7”. IV. Viết lại các câu sau sao cho ND không đổi: a. Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa 3 thuật ngữ trong luận 3 đoạn trên. Cho biết loại hình và phương thức của luận 3 đoạn đó c. “Nước ta đang là nước chậm phát triển” 3. III. “Nước ta hoặc là nước tụt hậu về kinh tế hoặc sẽ là nước phát triển” b. Có 5 người cho rằng : “phép chuyển hóa và phép đảo ngược đều là suy diễn trực tiếp. 8. Bài tập chương V: Suy luận và suy diễn 1. cho biết. Nhà giáo là nghệ sĩ của tâm hồn 5.Cho biết cấu trúc logic của phán đoán đã cho và của các phán đoán đẳng trị với nó. 9. do vậy nó là hình thức nhận thức của con người. 10. “phán đoán khẳng định chung” và “phán đoán chung” Hãy xd các luận 3 đoạn đúng theo loại hn=ình I. Dựa vào quy luật logic của tư duy. vò nó là suy diễn trong đó kết luận được rút ra từ 2 tiền đề trở lên” Suy luận đó đúng hay sai về mặt logic.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. “Giảng viên là những n gười làm công tác giảng dạy và giáo dục trong các trường ĐH và cao đẳng” b. vì thế phép chuyển hóa là phép đảo ngược” Ý kiến đó đúng hay sai về mặt logic? Vì sao? 7. hãy: . “Có những động vật có xương sống là động vật sống trên cạn” b.

16. . Muốn giữ vững được ổn định chính trị thì chúng ta phải nhanh chóng phát triển kt” d. Người Anh có bài thơ: “Học nhiều thì biết nhiều Biết nhiều thì quên nhiều Quên nhiều thì biết ít Biết ít thì quên ít Quên ít thì học nhiều” Hãy rút ra kết luận của suy luận này. Kim loại là chất dẫn điện Đồng là chất dẫn điện  Đồng là kim loại 15. Có người nêu ý kiến: “Sv bao gồm sinh viên ĐH. Dân ta có bài thờ hài “Vua sợ anh hề” “Vua là con trời Con trời sợ trời Trời sợ gió Gió sợ mây Mây sợ bờ tường Bờ tường sợ chuột cống Chuột cống sợ mèo già Mèo già sợ mẹ đĩ Mẹ đĩ sợ anh hề” Bài thơ mang tính suy luận. Cho suy luận “Câu thường là câu đơn và câu ghép. sv tại chức. vì thế. Khôi phục suy luận trên thành suy luận đầy đủ b. anh An là sv ĐH” . Vì sao? 12. nếu có. tỉnh Điện Biên . Có những chất dẫn điện là kim loại Đồng là chất dẫn điện  Đồng là kim loại b. “Chúng ta chỉ cần nhanh chóng phát triển KT thì chắc chắn sẽ giữ vững đc ổn định chính trị” b. Cho các luận 3 đoạn. câu này không là câu đơn” a. “Chúng ta cần giữ vững ổn định chính trị thì kt sẽ nhanh chóng phát triển ” c. hỏi các suy luận này đ or s về mẹt logic? a.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. một khi không nhanh chóng phát triển Kt”.thiết lập một luận 3 đoạn loại hình I (và II). Từ tiền đề: “Chúng ta không thể giữ vững ổn định chính trị. “không thể cho rằng chúng ta không nhanh chóng phát triển kt mà lại có thể giữ vững đc ổn định chính trị” xđ công thức của tiền đề và các kết luận trên các kết luận trên Đ or S về mặt logic. sv không chính quy. Sv chính quy. Hãy rút ra kết luận và chỉ ra sai lầm logic trong suy luận 13. dúng về mặt logic. Suy luận có vi phạm sai lầm logic ko?. 11. vì sao? 14. Kim loại là chất dấn điện Một trong những kim loại là đồng  Đồng là kim loại c. sv CĐ. Xđ phương thức của suy luận c. do vậy. Phân tích sai lầm của suy luận. với tiền đề là các phán đoán chân thực.Nêu cấu trúc logic của 2 luận ba đoạn đã thiết lập được. có người suy ra a.

là P + 15.không là P + 12. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật (A) Mọi S + là P 16.là P + 10. Mọi phụ nữ đều không yêu thích bóng đá (E) Mọi S + không là P + 2. vì sao? 18. tỉnh Điện Biên a. mà phương pháp khoa học là hệ thống những nguyên tắc hoa học được rút ra từ các quy luật của sự vật để điều chỉnh hoạt động nhận thức khoa học nhăm thực hiện mục tiêu thực tiễn nhất định Hãy xđ . Đa phần sứ giả là người nước ngoài (I) Tồn tại S . c. .tri thức kh mới bằng suy luận logic theo loại hình và phương thức a a a . Mọi lãnh tụ đều xuất thân từ nhu cầu lịch sử (A) Mọi S + là P + 7. Suy luận trên đúng hay sai về mặt logic?. Tất cả các cuộc chiến tranh phi nghĩa đều thất bại (A) Mọi S + là P 9. Mọi sự thành công không phải do may mắn ngẫu nhiên (E) Mọi S + không là P + 13. Khôi phục suy luận hoàn chỉnh b. Một số giáo viên không hiểu học sinh (O) Tồn tại S . Vì thế thuật ngữ này không thể chu diên trong kết luận”.Mô hình biểu thị . Câu 1: Viết dưới dạng ký hiệu các phán đoán sau. Suy luận trên đúng hay sai về mặt logic?. Tất cả các thanh niên đều có lý tưởng cao đẹp (A) Mọi S + là P 4. Hầu hết cha mẹ không biết cách giáo dục con cái (O) Tồn tại S .Xđ giá trị logic của cá phán đoán vừa sây dựng đc theo giá trị logic của tiền để nhỏ.không là P + 8.không là P + . Một số vĩ nhân làm nên lịch sử (I) Tồn tại S . Có người cho rằng: “Thuật ngữ không chu diên trong tiền đề của luận 3 đoạn thì không thể chu diên trong kết luận. Một số quốc gia thuộc khối ASEAN (I) Tồn tại S .là P 6. Cho biết phương thức của suy luận.là P 14. Hầu hết các loại cây đều ra hoa vào mùa xuân (I) Tồn tại S . Khôi phục suy luận đầy đủ b.Xd các phán đoán còn lại theo “hình vuông logic: từ tiền đề nhỏ. a. Một số người Mỹ không thích chiến tranh (O) Tồn tại S .không là P + 5. 1.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Cho biết phương thức của suy luận c.là P 3.Một số giáo viên là cán bộ quản lý (I) Tồn tại S .Tình chu diên của các thuật ngữ . vì sao? 17. Có đoạn viết: “Phương pháp giáo dục là phương pháp khoa học. Một số cuộc xung đột không phải là chiến tranh (O) Tồn tại S . Cha mẹ nào mà chẳng thương con (A) Mọi S + là P 11.

Đa số học sinh đạt thành tích học tập tốt (I) Tồn tại S . Đừng nghĩ rằng làm bài hộ cho người khác mà hãy cho rằng đang củng cố lại kiến thức môn học của mình vậy.không là P + : Nói rằng có nhiều phụ nữ mê bóng đá không sai (A) Mọi S + là P .là P .Một số lẻ đều không chia hết cho 2 (O) Tồn tại S . Con người không tồn tại mãi mãi (E) Mọi S + không là P + 19.là P + : Một số người có bằng tú tài là học sinh . Từ hình vuông lôgic . Nhiều học sinh còn đi học trễ (I) Tồn tại S . .Không phải ai cũng sống thu vén cá nhân (I) Tồn tại S .Mọi học sinh đều có bằng tú tài (A) Mọi S + là P -> (I) Tồn tại S .là P .: Ai cũng sống thu vén cá nhân (E) Mọi S + không là P + : Ai cũng không sống thu vén cá nhân .là P (O) Tồn tại S .Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau (A) Mọi S + là P + -> (A) Mọi S + là P + : Tam giác có ba cạnh bằng nhau đều là tam giác đều .Tất cả những người yêu hòa bình đều không thích chiến tranh (E) Mọi S + không là P + -> (E) Mọi S + không là P + : Người không thích chiến tranh thường yêu chuộng hòa bình b.: Số lẻ chia hết cho 2 (E) Mọi S + không là P + : Số lẻ đều không chia hết cho 2 .: Mọi phụ nữ mê bóng đá là sai (E) Mọi S + không là P + : Mọi phụ nữ mê bóng đá là không sai ----Bạn nào có hứng thú thì vào chỉ điểm luôn nhé. Một số ca sĩ hát rất hay (I) Tồn tại S .: Một số người cũng có khuyết điểm (O) Tồn tại S . tỉnh Điện Biên 17. Chẳng có học sinh nào thích đọc sách (A) Mọi S + là P 21. Có những học sinh không thích trực nhật (O) Tồn tại S .Một số thanh niên không xác định được lý tưởng sống (I) Tồn tại S .là P -> (I) Tồn tại S .không là P + 22.: Một số lẻ chia hết cho 2 (A) Mọi S + là P .Ai cũng có khuyết điểm (A) Mọi S + là P (E) Mọi S + không là P + : Ai cũng không có khuyết điểm (I) Tồn tại S .là P + : Một số người xác định được lý tưởng sống không là thanh niên . Rất nhiều người thích xem phim truyền hình nhiều tập (I) Tồn tại S . Bằng phép đảo ngược .là P (O) Tồn tại S .là P + Câu 2: Suy luận trực tiếp từ các phán đoán đơn sau đây? a.không là P + (I) Tồn tại S .Nói rằng có nhiều phụ nữ mê bóng đá là sai (I) Tồn tại S .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.là P 18.là P 23.không là P + : Không phải ai cũng không sống thu vén cá nhân (A) Mọi S + là P .là P 20. Tất cả giáo viên mầm non đều là nữ (A) Mọi S + là P 24.không là P + : Một số người cũng không có khuyết điểm .

Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. tỉnh Điện Biên .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful