Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao, tỉnh Điện Biên BÀI TẬP CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC
Hãy biểu thị các tư tưởng sau dưới dạng kí hiệu (ngôn ngữ nhân tạo) Câu 1: 1. Trăm sông đều đổ ra biển. 2. Ớt nào là ớt chẳng cay 3. Không có gì quý hơn độc lập tự do

4. Nước mắt chảy xuôi
Trả lời: Các tư tưởng trên đều có cùng một biểu thức ngôn ngữ nhân tạo (biểu thức logic) sau:

∀xP(x)
Câu 2: 1. Nước chảy đá mòn 2. Chân ướt chân ráo 3. Có chí thì nên 4. Môi hở răng lạnh. Trả lời: TT 1 a: nước chảy b: đá mòn a: chân ướt b: chân ráo a: có chí b: nên a: môi hở b: răng lạnh Câu 3: 1. Có một bài ca không bao giờ quên 2. Có những giáo viên là đảng viên 3. Có những nhà triết học là triết học duy vật 4. Có những học sinh là học sinh giỏi 5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình Trả lời: Các tư tưởng trên đều có cùng một biểu thức ngôn ngữ nhân tạo (biểu thức logic) sau: ∃ xP(x) Câu 4: Ký hiệu a →b Biểu thức logic

2

a^b

3

a →b a →b

4

Nhà sạch thì mát. Cái răng cái tóc là góc con người 4. lại khéo nuôi con Ký hiệu b: trẻ đến nhà d: già để phúc b: ngả nón trông đình d: thương mình bấy nhiêu b: có ngày nên kim b: nhớ kẻ trồng cây b: nhớ nguồn Biểu thức logic (a → b) v (c → d) (a → b) v (c → d) a →b a →b b: bại hoại 3 đời Ký hiệu b: no lâu d: tốt lúa b: thì mát d: ngon cơm b: cái tóc Biểu thức logic (a → b) v (c → d) (a → b) v (c → d) (a ^ b) → c a →b 2 3 4 2 3 4 5 . trẻ đến nhà Yêu già. bát sạch ngon cơm 3. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 5. bại hoại 3 đời Trả lời: TT 1 a: ăn kỹ c: cày sâu a: nhà sạch c: bát sạch a: cái răng c: góc con người a: một đời làm hại Câu 5: 1. già để phúc 2. Yêu trẻ. tỉnh Điện Biên 1. Có công mài sắt có ngày nên kim 4. Qua đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu 3. cày sâu tốt lúa 2. Uống nước nhớ nguồn Trả lời: TT 1 a: yêu trẻ c: yêu già a: qua đình c: đình bao nhiêu ngói a: có công mài sắt a: ăn quả a: uống nước Câu 6: Những người thắt đáy lưng ong Vừa khéo chiều chồng. Ăn kĩ no lâu.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Một đời làm hại.

đánh con cả ngày. Hòn đá to Hòn đá nặng Nhiều người nhấc . khéo nuôi con e.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. 7. người thắt đáy lưng ong c. muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Trả lời: TT 1 2 3 4 5 6 Ký hiệu a: trái đất quay quanh mặt trời b: trái đất quay quanh mình nó a: gieo gió a: tự do a: môi hở a: cá không ăn muối a: chó sủa c: ông đi đường a: qua sông c: con hay chữ Câu 8: b: bắc cầu kiều d: yêu lấy thầy b: ngặp bão b: chết b: răng lạnh b: cá ươn b: thằng ăn cắp a^b a →b avb a →b a →b ( b v c ) →a (a → b) v (c → d) Biểu thức logic 7 1. Gieo gió ắt gặt bão 3. chẳng thằng ăn cắp cũng ông đi đường. khéo chiều chồng d. Qua sông thì bắc cầu kiều. 5. Trái đất quay quanh mặt trời đồng thời tự quay quanh mình nó. đánh con cả ngày 1. Tự do hay là chết. ăn vụng như chớp * Mệnh đề logic: a →( b ^ c ) v c →( d ^ f ) Câu 7: b. Môi hở răng lạnh. Trả lời: * Ký hiệu: a. Cá không ăn muối cá ươn. 2. 4. tỉnh Điện Biên Những người béo trục béo tròn Ăn vụng như chớp. Chó đâu có sủa trống không. người béo trục béo tròn f. 6.

chuyển giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. những khát vọng lớn Trả lời: TT Ký hiệu a: ngôn ngữ là phương tiện hình thành b: ngôn ngữ là phương tiện gìn giữ 1 c: ngôn ngữ là phương tiện chuyển giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác d: ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp giữa con người a: nước VN có thể lớn 2 c: chấp nhận khát vọng lớn e: ủng hộ khát vọng lớn b: chấp nhận giấc mơ lớn d: ủng hộ giấc mơ lớn a^b^c^d Biểu thức logic b: khai mương d: thương cho đồng b: học nữa a^b^c a^b^c 5 (a → b) v (c → d) ( b ^ c ^ d ^ e ) →a .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. học mãi 5. Ngôn ngữ là phương tiện hình thành. học nữa. Học. Nước VN làm sao có thể lớn nếu như chúng ta không chấp nhận và ủng hộ những giấc mơ lớn. Mọi người sinh ra đều có quyền sống. quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. gìn giữu. Chết vinh còn hơn sống nhục 3. 2. phương tiện giao tiếp giữa mọi người. Lập vườn thì phải khai mương Làm trai hai vợ phải thương cho đồng Trả lời: TT 1 2 a: nhiều người nhấc b: nhấc đặng ngay hòn đá to. hòn đá nặng a: chết vinh b: sống nhục Ký hiệu a →b avb Biểu thức logic a: mọi người sinh ra đều có quyền sống 3 b: mọi người sinh ra đều có quyền tự do c: mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc 4 a: học c: học mãi a: lập vườn c: trai hai vợ Câu 9: 1. tỉnh Điện Biên Nhấc đặng ngay 2. 4.

“khái niệm” và “khái niệm đơn nhất” b. tỉnh Điện Biên Câu 10: 1. Cho các cặp khái niệm: a. Chúng ta không thể đưa đất nước đi lên nếu không đấu tranh chống tham nhũng thắng lợi 4. . .Tìm nội hàm và ngoại diên “động từ” 2. 5. “phán đoán chung là phán đoán trong đó ngoại diên của chủ ngữ bao gồm toàn bộ lớp đối tượng” b.Xđ tính chu diên của 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dụng được. hiện đại hóa đất nước. “động từ” và “từ chỉ hành động của sự vật” c.Xây dựng các phán đoán chân thực từ những cặp khái niệm đó .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. về vị trí và vai trò của con người trong thế giới đó Trả lời: TT 1 Ký hiệu a: nâng cao chất lượng giáo dục b: xây dựng đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn a: xóa đói giảm nghèo b: công nghiệp hóa. Chúng ta không thể nâng cao chất lượng giáo dục nếu không xây dựng được đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn 2. “Thanh niệm” và “người lao động trí óc” d. 3. Chúng ta chỉ có thể xóa đói giảm nghèo một khi công nghiệp hóa. . nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Xây dựng các phán đoán theo “hình vuông logic” từ phán đoán sau: a. Dù ai nói ngả. Xđ giá trị lgic của các phán đoán vừa xây dụng được trên cơ sở giá trị logic của phán đoán cho trước. “triết học duy vật” và “triết học duy tâm” .Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ giwuax 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dựng được. hiện đại hóa đất nước a: đưa đất nước đi lên b: đấu tranh chống tham nhũng thắng lợi a: dù ai nói ngả. Thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới. nói nghiêng b: lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân a: thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới 5 b: thế giới quan là quan điểm của con người về vị trí c: thế giới quan là quan điểm của con người về con người a^b^c b →a b →a b →a a →b Biểu thức logic 2 3 4 Bài tập Chương 3: Phán Đoán 1.

Với a b. b. Một bộ phận không nhỏ trong xá hội coi tiêu cực là tất yếu g. Viết công thức cảu phán đoán theo bảng giá trị sau sao cho a. Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các thuật ngữ trong các phán đoán sau a. f. Chẳng có vinh quang nào giành cho kẻ hèn nhát. Không công dân nào không tuân theo pháp luật e.b.m1 = a -> (b^c) .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Viết công thức của phán đoán theo bảng giá trị trên sao cho a. vừa có đạo đức tốt” b. Với c – chân thực (c) và với mọi giá trị của a. Phấn lớn những sản phẩm do chúng ta sản xuất ra đã đạt được yêu cầu chất lượng. b.c có giá trị logic bất kì thì m1 cso quan hệ với m2 và m3 như thế nào? 7. “chúng ta phải phát triển KT hoặc không bao giờ tiến kịp các nước tiên tiến” 4. tỉnh Điện Biên 3. Viết các phán đoán đẳng trị với các phán đoán sau: a. b. c có gia trị logic bất kì thì m1 có quan hệ với m2 và m3 như thế nào? 5. “Cử nhân phải là những người có tri thức chuyên môn cao. Viết một công thức biểu thị phán đoán theo bảng giá trị phía dưới sao cho a. c chỉ có mặt một lần trong công thức và không dùng công thức đã viết ở phàn trên (hay không dung phép toán logic ở phần trên. c chỉ có mặt một lần trong phán đoán a b c m c g c c c g c c g c c c g c c c b.c) a b c M c c g g c c c c g c g g g c c c b. Có những câu là câu tường thuật b. nếu giá trị logic của a và b như nhau. a.m2 = 7(b^c) . Không ai lại muốn đất nước mình tụt hậu về kinh tế d.c chỉ có mặt một lần trong phán đoán M(a. Hỏi: Cho các phán đoán được biểu thị như sau: m1 = a^b -> c m2 = (a^b -> c) -> (a^b -> c) -> (b^a -> c) m3 = (a^b -> c) ^ (a^b -> c) ^ (b^a -> c) a. giá trị logic của c là chân thực. Tìm các giá trị logic của m1. a. Viết một công thức biểu thị phan đoán theo bảng giả tị sao cho a. 6. Chúng ta không thể nâng cao trình độ tư duy logic nếu không nắm thật vững tri thức logic học” c. Mọi người VN đều yêu tổ quốc c. Một trong những phẩm chất tốt đẹp của người VN là tình than cần cù lao đọng i. nếu a.b.c chỉ có mặt một lần trong phán đoán và không dùng phép suy diễn ở bài a (hay không dung phép logic đã dung ở a) 8. .b.m3 = a -> 7(b -> 7c) a.b. b trong tất cả các phán đoán thì m1 có quan hệ như thế nào với m2 và m3 b. Mỗi người dân là một người lính h. .

Một diễn giả thuyết trình: “ở đời có luật bù trừ. nên con gấu đã đập chết cả chủ nô. Thầy giáo dọi một học sinh lên bảng và hỏi: Em hãy cho biết suy nghĩ của nhà thơ qua các câu thơ sau: “Anh nhớ tiếng Anh nhớ hình ANh nhớ ảnh Anh nhớ em Anh nhớ lắm.Vì giết người nên phải tử hình Quan tòa B phán: . 5. Nhưng khất phục được người ấy sẽ ngộ chánh đẳng an lạc. con hơn sống nhục trong đầu hàng.Thưa thầy. và với bạn học … Song có một vài thành viên phản đối vì cho rằng các lí do đó. Dựa vào quy luật của logic hình thức.Nếu quan tòa xửa sai thì đã vi phàm sai lầm logic nào? 2. danh tiếng. Khi người ta điếc một tai thì tai kia sẽ thính hơn” Đột nhiên. Vì sao? 6.Hành động đạp chết ruồi nhằm mục đích nhân đạo nên nó không có tội. Ý kiến trên là đúng hay sai về mặt logic?. thành đạt. với các cán bộ công chức. Mi hãy thuyết những điều đó với những kẻ ham danh vọng. Đoạn thư trên Đ or S về mặt logic? b. 4. vì cho rằng. . khi người ta cụt một chân thì chân kia sẽ dài hơn Toàn bộ thính giả cười to. Con gấu giơi tay đạp chết con ruồi. một thính giả thốt to lên: .“Quả đúng! Tôi thấy. lí do đầy đủ. Người hèn kém không thể khuất phục được chúng. bạn đó học giỏi. Trong một cuộc họp bình bầu thi đua của năm học . Khi người ta mù một mắt thì con mắt kia sẽ sáng hơn.Quan tòa nào xử đúng . có thái độ đúng mực trong học tập. Trong phiên tòa xét xử tội giết người của con gấu. 3. Trong một giờ giảng văn lớp 10. quan tòa A nói: . có lẽ nàh thớ vừa mất … ti vi. Sự thắng lợi của kẻ này là thất bại của người kia. Thư viết: “Tôi bị hai vết thương. Đây là đội quân của mi. Hãy phân tích sai lầm của thầy và trò trên cơ sở của quy luật tư duy. đại đa số đều nhất trí bạn Nam là sinh viên suất sắc. Bằng các VD cụ thể hãy phân tích các loại lỗi logic có thể phạm phải do vi phạm các yêu cầu của quy luật này. Có một viên sĩ quan Pháp viết thư gửi napoleon để xin phụ cấp thương tật. hãy phân tích về mặt logic ý kiến trên. em ơi!” Suy nghĩ một lát. học sinh trả lời: . có quan hệ tốt với các thầy cô giáo. tỉnh Điện Biên Bài tập Chương IV: các quy luật cơ bản của logic hình thức 1.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. mặc dù đúng những chưa đủ. Chủ nô và con gấu rất yêu quý nhau. Một hôm. Một vết thương trên trán và mọt vết thuonwg trong trận chiến ở Nangxi” a. Trình bày nôi dung và yêu cầu của quy luật đồng nhất (mâu thuẫn. chủ nô đang nằm ngủ. Con gấu nhìn thấy một con ruồi đậu trên má chủ nô. không mâu thuẫn). “… Ta không cần danh vọng. Nhưng do không lượng được sức đập của mình. Nếu yêu cầu của quy luật logic hình thức được dùng làm cơ sở cho nhận xét của bản than về đoạn thư trên. 7. Hỏi: . Ta thà chết vinh trong trận chiến.. Ta trải cơ man xa để chiến đấu với người đấy. danh dự và vinh quang chỉ là sự hư ảo. Trong truyện cổ hy lạp có câu chuyện “Một chủ nô nuôi một con gấu.

“Sinh viên phải là người có bản lĩnh vững vàng” b. Nêu nội dung. Xđ giá trị logic của các phán đoán vừa xd được trên cơ sở giá trị logic của tiến đề lớn đó. vì mọi lí thuyết khoa học đếu là hìh thức nhận thức của con người” a. IV. Hãy viết lại các câu sau sao cho nội dung tư tưởng không đổi a. 9. Có 5 người cho rằng : “phép chuyển hóa và phép đảo ngược đều là suy diễn trực tiếp. “Người quản lí giỏi phải là người có nghệ thuật quản lí” 4. III. “Giảng viên là những n gười làm công tác giảng dạy và giáo dục trong các trường ĐH và cao đẳng” b. Cho 3 khái niệm: “số chia hết cho 3”. “Nước ta hoặc là nước tụt hậu về kinh tế hoặc sẽ là nước phát triển” b. 6.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. . do vậy nó là hình thức nhận thức của con người. Viết lại các câu sau sao cho ND không đổi: a. hãy: . và “số chia hết cho 9. Có người lập luận rằng: “Luận ba đonạ nhất quyết đơn là suy diễn gián tiếp. Hãy xd các phán đoán còn lại theo “hình vuông logic” từ tiền để lớn của luận 3 đoạn trên. Cho luận 3 đoạn: “Lý thuyết giáo dục là lý thuyết khoa học. công thức và yêu cầu của quy luật đã được dùng làm cơ sở cho việc lý giải trên. 8. d. tỉnh Điện Biên a. Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa 3 thuật ngữ trong luận 3 đoạn trên. Cho phán đoán “Nếu không có phương pháp học tập tốt thì không thể trở thành sinh viên giỏi” . “Lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất. vì sao thính giả bật cười vì câu nói của thính giả đó? b. “Chúng ta chỉ có một trong 2 con đường khi đi thi: hoặc là đỗ. hoặc là trượt d. cho biết. II. “Nước ta đang là nước chậm phát triển” 3. Nhà giáo là nghệ sĩ của tâm hồn 5. Cho biết loại hình và phương thức của luận 3 đoạn đó c. Hãy rút ra các kết luận đúng từ các phán đoán sau: a. Luận 3 đoạn trên đúng hay sai về mặt logic? Vì sao? f. 10. vò nó là suy diễn trong đó kết luận được rút ra từ 2 tiền đề trở lên” Suy luận đó đúng hay sai về mặt logic. “Có những động vật có xương sống là động vật sống trên cạn” b. “phán đoán khẳng định chung” và “phán đoán chung” Hãy xd các luận 3 đoạn đúng theo loại hn=ình I. Phân tích kết cấu của luận 3 đoạn trên b. Thực hiện phép đối lập vị ngữ thong qua phép chuyển hóa và phép đảo ngược đối với các phán đoán sau: a. Bài tập chương V: Suy luận và suy diễn 1.Cho biết cấu trúc logic của phán đoán đã cho và của các phán đoán đẳng trị với nó. Tìm tính chu diên của các thuật ngữ trong luận 3 đoạn trên e. vì thế phép chuyển hóa là phép đảo ngược” Ý kiến đó đúng hay sai về mặt logic? Vì sao? 7. Cho các khái niệm: “phán đoán”. Dựa vào quy luật logic của tư duy. một khi nó thâm nhập vào quân chúng” c. “phần lớn các quốc gia trên thế giới là những nước phát triển” 2. “số chia hết cho 7”.Có những phán đoán nào đẳng trị với phán đoán đã cho. g.

Cho các luận 3 đoạn. . hỏi các suy luận này đ or s về mẹt logic? a. dúng về mặt logic. Muốn giữ vững được ổn định chính trị thì chúng ta phải nhanh chóng phát triển kt” d. “Chúng ta chỉ cần nhanh chóng phát triển KT thì chắc chắn sẽ giữ vững đc ổn định chính trị” b. Vì sao? 12. Cho suy luận “Câu thường là câu đơn và câu ghép. Khôi phục suy luận trên thành suy luận đầy đủ b. Người Anh có bài thơ: “Học nhiều thì biết nhiều Biết nhiều thì quên nhiều Quên nhiều thì biết ít Biết ít thì quên ít Quên ít thì học nhiều” Hãy rút ra kết luận của suy luận này. Phân tích sai lầm của suy luận. Từ tiền đề: “Chúng ta không thể giữ vững ổn định chính trị. tỉnh Điện Biên . có người suy ra a. sv tại chức. Dân ta có bài thờ hài “Vua sợ anh hề” “Vua là con trời Con trời sợ trời Trời sợ gió Gió sợ mây Mây sợ bờ tường Bờ tường sợ chuột cống Chuột cống sợ mèo già Mèo già sợ mẹ đĩ Mẹ đĩ sợ anh hề” Bài thơ mang tính suy luận. Hãy rút ra kết luận và chỉ ra sai lầm logic trong suy luận 13. Suy luận có vi phạm sai lầm logic ko?. một khi không nhanh chóng phát triển Kt”. nếu có. anh An là sv ĐH” . Xđ phương thức của suy luận c. do vậy.thiết lập một luận 3 đoạn loại hình I (và II). sv không chính quy. 11. “Chúng ta cần giữ vững ổn định chính trị thì kt sẽ nhanh chóng phát triển ” c. vì thế. với tiền đề là các phán đoán chân thực.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao. Có người nêu ý kiến: “Sv bao gồm sinh viên ĐH. 16. sv CĐ. Có những chất dẫn điện là kim loại Đồng là chất dẫn điện  Đồng là kim loại b. Kim loại là chất dấn điện Một trong những kim loại là đồng  Đồng là kim loại c. vì sao? 14. “không thể cho rằng chúng ta không nhanh chóng phát triển kt mà lại có thể giữ vững đc ổn định chính trị” xđ công thức của tiền đề và các kết luận trên các kết luận trên Đ or S về mặt logic. câu này không là câu đơn” a. Kim loại là chất dẫn điện Đồng là chất dẫn điện  Đồng là kim loại 15.Nêu cấu trúc logic của 2 luận ba đoạn đã thiết lập được. Sv chính quy.

Suy luận trên đúng hay sai về mặt logic?.là P 6. mà phương pháp khoa học là hệ thống những nguyên tắc hoa học được rút ra từ các quy luật của sự vật để điều chỉnh hoạt động nhận thức khoa học nhăm thực hiện mục tiêu thực tiễn nhất định Hãy xđ . Suy luận trên đúng hay sai về mặt logic?.Xđ giá trị logic của cá phán đoán vừa sây dựng đc theo giá trị logic của tiền để nhỏ. Câu 1: Viết dưới dạng ký hiệu các phán đoán sau. Đa phần sứ giả là người nước ngoài (I) Tồn tại S .tri thức kh mới bằng suy luận logic theo loại hình và phương thức a a a . Cho biết phương thức của suy luận c. Vì thế thuật ngữ này không thể chu diên trong kết luận”. a. vì sao? 18. Tất cả các thanh niên đều có lý tưởng cao đẹp (A) Mọi S + là P 4. Hầu hết các loại cây đều ra hoa vào mùa xuân (I) Tồn tại S .Một số giáo viên là cán bộ quản lý (I) Tồn tại S . vì sao? 17.không là P + 8. Một số giáo viên không hiểu học sinh (O) Tồn tại S . tỉnh Điện Biên a.là P + 10. c.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.không là P + . Có người cho rằng: “Thuật ngữ không chu diên trong tiền đề của luận 3 đoạn thì không thể chu diên trong kết luận. Có đoạn viết: “Phương pháp giáo dục là phương pháp khoa học. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật (A) Mọi S + là P 16.Xd các phán đoán còn lại theo “hình vuông logic: từ tiền đề nhỏ.là P 14. Tất cả các cuộc chiến tranh phi nghĩa đều thất bại (A) Mọi S + là P 9. Một số quốc gia thuộc khối ASEAN (I) Tồn tại S . Khôi phục suy luận hoàn chỉnh b.không là P + 12. Một số vĩ nhân làm nên lịch sử (I) Tồn tại S .Mô hình biểu thị . Cho biết phương thức của suy luận. Mọi phụ nữ đều không yêu thích bóng đá (E) Mọi S + không là P + 2. 1.Tình chu diên của các thuật ngữ . Cha mẹ nào mà chẳng thương con (A) Mọi S + là P 11.không là P + 5. Mọi sự thành công không phải do may mắn ngẫu nhiên (E) Mọi S + không là P + 13.là P 3. Một số người Mỹ không thích chiến tranh (O) Tồn tại S . Hầu hết cha mẹ không biết cách giáo dục con cái (O) Tồn tại S .là P + 15. . Một số cuộc xung đột không phải là chiến tranh (O) Tồn tại S . Khôi phục suy luận đầy đủ b. Mọi lãnh tụ đều xuất thân từ nhu cầu lịch sử (A) Mọi S + là P + 7.

: Một số người cũng có khuyết điểm (O) Tồn tại S . Một số ca sĩ hát rất hay (I) Tồn tại S .không là P + : Không phải ai cũng không sống thu vén cá nhân (A) Mọi S + là P . Đừng nghĩ rằng làm bài hộ cho người khác mà hãy cho rằng đang củng cố lại kiến thức môn học của mình vậy. Từ hình vuông lôgic .là P 23.không là P + 22.là P 20. Tất cả giáo viên mầm non đều là nữ (A) Mọi S + là P 24.Một số thanh niên không xác định được lý tưởng sống (I) Tồn tại S .là P .: Một số lẻ chia hết cho 2 (A) Mọi S + là P .Không phải ai cũng sống thu vén cá nhân (I) Tồn tại S . Đa số học sinh đạt thành tích học tập tốt (I) Tồn tại S .Mọi học sinh đều có bằng tú tài (A) Mọi S + là P -> (I) Tồn tại S . Nhiều học sinh còn đi học trễ (I) Tồn tại S . Chẳng có học sinh nào thích đọc sách (A) Mọi S + là P 21.Một số lẻ đều không chia hết cho 2 (O) Tồn tại S . Rất nhiều người thích xem phim truyền hình nhiều tập (I) Tồn tại S .không là P + : Nói rằng có nhiều phụ nữ mê bóng đá không sai (A) Mọi S + là P . . Con người không tồn tại mãi mãi (E) Mọi S + không là P + 19.không là P + : Một số người cũng không có khuyết điểm .: Số lẻ chia hết cho 2 (E) Mọi S + không là P + : Số lẻ đều không chia hết cho 2 .Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau (A) Mọi S + là P + -> (A) Mọi S + là P + : Tam giác có ba cạnh bằng nhau đều là tam giác đều . Có những học sinh không thích trực nhật (O) Tồn tại S .là P + : Một số người có bằng tú tài là học sinh . Bằng phép đảo ngược .là P (O) Tồn tại S .là P 18. tỉnh Điện Biên 17.: Ai cũng sống thu vén cá nhân (E) Mọi S + không là P + : Ai cũng không sống thu vén cá nhân .là P + Câu 2: Suy luận trực tiếp từ các phán đoán đơn sau đây? a.là P + : Một số người xác định được lý tưởng sống không là thanh niên .Tất cả những người yêu hòa bình đều không thích chiến tranh (E) Mọi S + không là P + -> (E) Mọi S + không là P + : Người không thích chiến tranh thường yêu chuộng hòa bình b.Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.là P (O) Tồn tại S .Nói rằng có nhiều phụ nữ mê bóng đá là sai (I) Tồn tại S .: Mọi phụ nữ mê bóng đá là sai (E) Mọi S + không là P + : Mọi phụ nữ mê bóng đá là không sai ----Bạn nào có hứng thú thì vào chỉ điểm luôn nhé.không là P + (I) Tồn tại S .là P -> (I) Tồn tại S .Ai cũng có khuyết điểm (A) Mọi S + là P (E) Mọi S + không là P + : Ai cũng không có khuyết điểm (I) Tồn tại S .là P .

tỉnh Điện Biên .Hoàng Xuân Bình – THPT Búng Lao.