Câu 1: Để tìm kiếm nhân tài cho đất nước, Hồ Chí Minh đã viết bài “Tìm người tài

đức” trong đó có đoạn: “E vì Chính phủ không nghe đến, không nhìn khắp, đến nỗi các bậc tài đức không thể xuất thân”. Hãy cho biết, bài báo này được đăng trên tờ báo nào? a) b) c) d) Báo Phụ nữ Báo Sự thật Báo Cứu quốc Báo Thanh niên

Câu 2:

Trong diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Quan sơn muôn dặm một nhà, Bốn phương vô sản đều là anh em”. Hai câu thơ trên thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề gì? a) b) c) d) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết trong Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về lòng yêu thương giai cấp Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính giai cấp Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Câu 3:

"Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!" Câu nói này của Hồ Chí Minh được trích ra từ văn kiện nào ? a) b) c) d) Câu 4: Bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp Thư gửi đồng bào Nam bộ 31/5/1946 Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp Trả lời phóng viên Hãng thông tấn A.F.P

thành. Dưới bản yêu sách Người ký tên: Nguyễn Ái Quốc. với xã hội Với mình. Bản yêu sách gồm mấy điểm? a) 8 điểm b) 7 điểm c) 10 điểm d) 9 điểm Câu 5: Theo Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã chỉ thị: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới. với công việc Với mình. dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập". phó bí thư của 21 tỉnh. khu uỷ và đại biểu các ngành ở Trung ương để kiểm điểm tình hình chuẩn bị và phát động cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã. Nguyễn Tất Thành gửi đến Hội nghị Vécxây (Versailles) bản yêu sách của nhân dân An Nam. dân tộc nào cũng có quyền sống. với người. với lao động Với mình. nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện. Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này? a) Võ Nguyên Giáp Với mình.Thay mặt Hội Những người yêu nước Việt Nam tại Pháp. cải tiến kỹ thuật. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào? 07-4-1963 07-3-1963 23-3-1963 07-3-1962 . mạnh mẽ và vững chắc vào ngày tháng năm nào? a) b) c) d) Câu 8: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. với người. dù hi sinh tới đâu. với người. quyền sung sướng và quyền tự do”. với người. tại lán Nà Lừa. đạo đức là được xem xét trong các mối quan hệ gì? a) b) c) d) Câu 6: Cuối tháng 7/1945. với quan hệ b) Hoà ng Quốc Việt c) Phạm Văn Đồng d) Đặng Văn Cáp Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hội nghị bí thư.

ký bút danh T. giới thiệu về quá trình trưởng thành và phẩm chất đạo đức cách mạng của người thanh niên Trung Quốc Lôi Phong. Theo tác giả. Đó là khẳng định của Hội nghị Trung ương nào? a) Hội nghị TW8 (5/1941) b) Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945) c) Hội nghị TW6 (11/1939) d) Hội nghị TW7 (11/1940). Câu 11: Các bài giảng của Nguyễn ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì? a) b) c) d) Đường cách mệnh Con Rồng tre Bản án chế độ thực dân Pháp V.L. I. quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. sự tích Lôi Phong là tấm gương đáng để mọi người noi theo.a) b) c) d) Câu 9: Đường Cách mệnh Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Bản án chế độ thực dân Pháp Tuyên ngôn độc lập (1945) Nguyễn ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát vào năm nào? a) b) c) d) Năm 1925 Năm 1945 Năm 1929 Năm 1921 Câu 10: Trong lúc này. Bài viết vào ngày tháng năm nào? a) 24-4-1963 b) 24-2-1963 c) 23-3-1962 . đăng báo Nhân Dân số 3256. Lênin và Phương Đông Câu 12: Bài viết Lôi Phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

d) 23-3-1963 Câu 13: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không. tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới d) Ban hành chính sách quốc hữu hoá và hợp tác hoá tư liệu sản xuất Câu 15: Tàu buôn Đô đốc Latouche – Treville . dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không. trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. mở ngay cuộc lạc quyên gạo để giúp đỡ người nghèo b) Phát động phong trào quyên góp. ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". "hũ gạo tiết kiệm" và "tuần lễ vàng" giúp Chính phủ c) Chính phủ ban hành chính sách đoàn kết quốc tế.chiếc tàu mà Văn Ba (Nguyễn Tất Thành) đã xin lên tàu làm phụ bếp để ra đi tìm được cứu nước cập cảng Marseilles (Pháp) vào ngày tháng năm nào? a) b) c) d) 06/7/1911 07/7/1911 06/6/1911 07/6/1911 Câu 16: Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng. Hồ Chí Minh viết đoạn văn này nhân dịp nào? a) b) c) d) Phát động chống nạn thất học Bế giảng năm học đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Đêm trung thu đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Câu 14: Ngày 3/9/1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 vấn đề cấp bách." Câu nói đó được Nguyễn ái Quốc viết trong tác phẩm nào? a) Đường cách mệnh . Hãy cho biết 1 trong 6 vấn đề đó là vấn đề gì ? a) Phát động phong trào tăng gia sản xuất để chống nạn đói. cứu tế.

hiền. bản Yêu sách của nhân dân An Nam đã được Nguyễn Tất Thành thay mặt Hội những người An Nam yêu nước – mang tới Hội nghị nào? a) b) c) d) Hội nghị Genève Hội nghị Marseille Hội nghị hòa bình Pari Hội nghị Paris Câu 18: “Ngủ thì ai cũng như lương thiện. dữ phải đâu tính sẵn. I. Hiền.b) V. Lênin và Phương Đông c) Đây “công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương d) Sửa đổi lối làm việc Câu 17: Ngày 18 tháng 6 năm 1919. Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ. Hãy cho biết tên của bài thơ này là gì? a) b) c) d) Bài thơ “Nửa đêm” Bài thơ “Cảnh khuya” Bài thơ “Không ngủ được” Bài thơ “Ngắm trăng” Câu 19: Nguyễn ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quảng Châu)? a) b) c) d) Số 20/1 Số 15/l Số 13/1 Số 22/1 Câu 20: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. công tác gốc của Đảng là gì? a) Công tác tuyên truyền . Đây là một bài thơ mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong tác phẩm “Nhật ký trong tù”. Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào? a) b) c) d) Quảng Ngãi Phan Thiết Bình Định Quảng Nam Câu 24: Nguyễn ái Quốc tham gia tổ chức "Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức" vào năm nào? a) b) c) d) 1922 1925 1927 1921 Câu 25: . nơi Cụ Nguyễn Sinh Sắc. nhi đồng Thanh niên Câu 22: “Bản chất của hòn đá là cứ ỳ ra. trước hết phải thức tỉnh bộ phận dân cư nào? a) b) c) d) Người cao tuổi Tầng lớp trí thức Thiếu niên. nặng mấy cũng phải lăn”. thì dù đá tảng to mấy. Câu nói trên ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a) b) c) d) Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 2 (1958) Phát biểu tại lễ bế mạc đại hội Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955) Trích bài nói với cán bộ tỉnh Hà Tây (1967) Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ hai (1951) Câu 23: Huyện Bình Khê.b) Công tác lý luận c) Công tác cán bộ d) Công tác tư tưởng chính trị Câu 21: Theo Hồ Chí Minh. muốn thức tỉnh một dân tộc. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy. không nhúc nhích.

Đoạn trích này trong thư Hồ Chí Minh gửi cho nơi nào? a) b) c) d) Thanh niên Nam bộ Nhân dân Sài Gòn Gia Định Nhân dân Hải Phòng Đồng bào Tây Nguyên Câu 27: Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.. Những gương hi sinh anh dũng của các bạn đã sáng rọi khắp nươc. quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Nhân kỷ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam? a) b) c) d) 30 năm 39 năm 35 năm 34 năm Câu 26: “Đã hơn một tháng nay. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống đoạn trích trên: a) b) c) d) dưới sự lãnh đạo của Đảng đem sức ta dựa vào sự đoàn kết toàn dân dựa vào sự giúp đỡ quốc tế .Lênin vào thời gian nào? a) b) c) d) 7/1922 7/1918 7/1920 7/1917 Câu 28: Ngày 12/8/1945 trong bức thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy. ́ Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm kiên quyết”.Hồ Chí Minh viết Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng.....I.... anh chị em đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. mà tự giải phóng cho ta".. Toàn thể đồng bào Việt Nam đều cảm động....