P. 1
Phương trình lượng giác - Đào Vân Tiên

Phương trình lượng giác - Đào Vân Tiên

|Views: 1,042|Likes:
Được xuất bản bởithilun

More info:

Published by: thilun on Jul 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

1.Các khái nim cơ bn:

a) Đường tròn lượng giác: là đường tròn có bán kính đơn vị R = 1và trên đó ta đã chọn một

chiều dương ( )

+ (thông thường chiều dương là chiều ngược chiều kim đồng hồ)

b) Cung lượng giác: »

AB (với A, B là 2 điểm trên đường tròn lượng giác) là cung vạch bởi
điểm M di chuyển trên đường tròn lượng giác theo một chiều nhất định từ A đến B.
c) Góc lượng giác: khác với góc bình thường góc lượng giác có một chiều nhất định

2. Phương pháp biu din góc và cung lượng giác:

a) Biểu diễn các điểm ngọn của cung lượng giác biết số đo có dạng α + kπ:

Ta đưa số đo về dạng

2

αk

m

π

+

.

Bài toán có m ngọn cung phân biệt tương ứng với k từ 0 đến ( )

m-1.

Bài toán 1: Trên đường tròn lượng giác, ta lấy điểm A làm gốc.

Định những điểm M biết sđ »

4

2

AB

k

π π

= +

Gii.

Ta có sđ »

2

4

24

4

AB

k

k

π π π π

= + = +

.Suy ra có 4 điểm ngọn cung phân biệt ứng với:

( ) ¼

3

+

1:

4

k

AM π

=

=

( ) ¼

+

0:

4

k

AM π

=

=

Chöông 1: Phöông trình löôïng giaùc

GIÁO VIÊN : ĐÀO VĂN TIN

11

( ) ¼

5

+

2:

4

k

AM π

=

=

( ) ¼

7

+

3:

4

k

AM π

=

=

Đề ý ta thấy rằng trên đường tròng lượng giác các điểm ngọn cung là đỉnh của hình vuông

0

1

2

3

MMMM.

Nhn xét: Trên đường tròn lượng giác các điểm ngọn cung là đỉnh của một đa giác đều m
cạnh.

b) Biểu diễn góc (cung) dưới dạng công thức tổng quát:

Ta biểu diễn từng góc (cung) trên đường tròn lượng giác. Từ đó suy ra công thức tổng quát.

Bài toán 2: Biểu diễn góc lượng giác có số đo sau dưới dạng một công thức tổng quát:

3

xk

x

k

π
π

π

== ± +


Gii.

Ta biểu diễn các điểm ngọn cung của

2

2

xk

k π

π

= =

0:

0

k

x

= =

1:

k

x π

= =

Ta biểu diển các điểm ngọn cung của

3

x

k

π

π

= ± +

0:

3

k

x π

= = ±

4

1:

3

k

x π

= = ±

Trên đường tròn lượng giác, ta nhận thấy có 6 điểm ngọn cung phân biệt, Do đó công thức

tổng quát là:

2
6

3

k

k
x π π

= =

Nhn xét: Qua bài toán này ta thấy rõ vai trò của việc kết hợp các góc lượng giác dưới dạng
một công thức tổng quát đơn giản hơn. Hơn nữa, đây còn là bài toán về việc giải hệ phương

trình lượng giác cơ bản bằng phương pháp biểu diễn trên đường tròn lượng giác.

Bài toán giải PTLG dùng phương pháp kết hợp nghiệm bằng đường tròn lượng giác để loại

các nghiệm ngoại lai.

Chuyên đề phương trình lượng giác cơ bản

GIÁO VIÊN : ĐÀO VĂN TIN

12

Bài toán 1: Giải phương trình:

2

sin(sin

cos)1

0

cos

sin

1

x

x

x

x

x

+ −

=

+ −

Gii.

Điều kiện:

2

cos

sin

10

x

x

+ − ≠

2

sin

sin

0

x

x

+ ≠

sin

0

sin

1

x

x


2

xk

x

k

π

π

π≠ +


( )

1

Với điều kiện đó phương trình tương đương:

(

)

sincos

sin

10

x

x

x

+ − =

2

sin

sincos10

x

x

x

+

− =

⇔cos(sin

cos)0

x

x

x

− =

cos

0

sin

cos

x

x

x

=

=

2

4

x

k

x

k

π

π

π

π

= += +

,k ∈Z ( )

2

Kết luận: nghiệm của phương trình đã cho là:

2

x

k

π

π

= +

;

2

2

x

k

π

π

= − +

,(k ∈Z)

Nhn xét: Đây là một bài có công thức nghiệm đơn giản cho phép ta có thể biểu diễn một
cách chính xác trên đường tròn lượng giác. Tuy nhiên ta hãy xét thêm bài toán sau để thấy rõ

màu sắc của bài toán biểu diễn nghiệm trên đường tròn lượng giác.

Bài toán 2: Giải phương trình sau:sin4

1

cos6

x
x =

Gii.

Điều kiện để phương trình có nghĩa là:

cos6

0

x ≠

6

2

x

k

π

π

⇔ ≠ +

126

k
x π π

⇔ ≠ +

,k ∈Z (1)

Với điều kiện (1) phương trình tương đương:

sin4

cos6

x

x

=

⇔cos6

cos

4

2

x

x

π

=6

4

2

2

6

4

2

2

x

xm

x

x

m

π

π

π

π

= − += − +

m∈Z

Chöông 1: Phöông trình löôïng giaùc

GIÁO VIÊN : ĐÀO VĂN TIN

13

20

5

4

m

x

x

m

π π

π

π

= += − +

m∈Z

So sánh các nghiệm này với điều kiện ban đầu ta được nghiệm của phương trình là:

20

5

m
x π π

= +

51

m

n
≠ +, n∈Z

Nhn xét: ta nhận thấy đối với bài toán này việc biểu diễn bằng đường tròn lượng giác đã trở
nên khó khăn và khó chính xác. Do đó ta hãy xem phương pháp hai.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->