BÀI DỰ THI : “TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM – LÀO, LÀO – VIỆT NAM ’’ Họ và Tên

: Sinh Năm : Nơi công tác Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào : Một trong những nhân tố làm nên mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào-Việt Nam, đó chính là tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Những năm 1930 - 1939, các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và Lào đã hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào cách mạng mỗi nước; tiếp đến là giúp nhau tiến hành cuộc vận động khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi (1939 - 1945) và liên minh Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975). Sau năm 1975, quan hệ Việt Nam và Lào bước sang trang mới, từ liên minh chiến đấu chung một chiến hào sang hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập chủ quyền. Đây là thời kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào trở thành đảng cầm quyền ở mỗi nước. Cả hai nước càng có điều kiện phát huy truyền thống tốt đẹp đã từng gắn bó keo sơn trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, xây dựng và tăng cường quan hệ liên minh, liên kết và hợp tác toàn diện về chính trị, quốc phòng -an ninh, kinh tế, văn hoá, giáo dục... Ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết các hiệp ước: “Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, “Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” và “Tuyên bố chung” đã tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là hiệp ước toàn diện, mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để củng cố và tăng cường lâu dài tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước. Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm, hai Đảng, hai Nhà nước đã cử trên 30 đoàn từ cấp trung ương đến cấp tỉnh sang trao đổi với nhau những kinh nghiệm về giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, về công tác tư tưởng, lý luận, dân vận. Quan hệ giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là các tỉnh biên giới kết nghĩa đều có những trao đổi hợp tác và mối quan hệ đó ngày càng đi vào chiều sâu với nội dung thiết thực và có hiệu quả. 1

đó là mối “quan hệ đặc biệt”. Đảng. cùng sát cánh bên nhau chiến đấu chống kẻ thù chung. thuỷ chung.Lào. cái tình và tấm lòng thủy chung. hai dân tộc anh em Miên. Lào. Khi nói về mối quan hệ nghĩa tình giữa hai Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ đặc biệt Việt Nam . hai nước. Và đúng như vậy. hai dân tộc Việt Nam và Lào.Lào : “Việt . tự chủ cách mạng của mỗi nước. xây đắp nên tình đoàn kết keo sơn. hai dân tộc Việt . liệt sĩ Việt Nam hòa quyện với máu của quân và dân Lào để đem lại thắng lợi vẻ vang cho hai dân tộc. Bác Hồ kính yêu của chúng ta . Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cử hàng chục vạn con em yêu quý của mình sang công tác và phối hợp với quân và dân Lào chiến đấu tại các chiến trường của Lào.Cửu Long” (Hồ Chí Minh).Việt Nam lên một tầm cao mới.2007” nhằm tổng kết quá trình liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện Việt Nam. sát cánh bên nhau của hai Đảng.Việt Nam. biên soạn công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam. Lào. thì nước ta mới được giải phóng thực sự và hoàn toàn”. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn: “Cách mạng Lào không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Lào” và “Ta phải nhận thức rõ rằng. "Quan hệ đặc biệt” trên tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”.Lào. son sắt Việt .Lào đã nhấn mạnh. Mối quan hệ truyền thống ấy trở nên “đặc biệt” từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện (sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng của hai dân tộc Việt Nam và Lào.Người đã dày công vun đắp cho mối quan hệ Việt .Lào trong sự nghiệp cách mạng của hai nước. cùng chung sống trên bán đảo Đông Dương.Đặc biệt. để lịch sử chứng minh cái nghĩa.Việt Nam từ 1930. hai bên phối hợp nghiên cứu. giành độc lập cho dân tộc và cùng nhau xây dựng hòa bình. coi trọng quyền dân tộc tự quyết cũng như tính độc lập. Lào được giải phóng. Lào. máu của biết bao anh hùng. hướng tới tương lai hạnh phúc. Nền tảng của quan hệ Việt . để nói cho hết về mối “quan hệ đặc biệt” ấy cần phải ngược dòng lịch sử.Lào trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Để từ đó. Cũng với tình cảm đặc biệt ấy. son sắt. với tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”.Lào hai nước chúng ta Tình sâu hơn nước Hồng Hà .Lào. lớp lớp các đoàn quân lên đường ra trận cùng nhân dân chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng 2 . đúc kết những bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc tiếp tục xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Lào đã dành phần đất của mình cho Việt Nam mở tuyến đường vận tải chiến lược cho chiến trường miền Nam (Đường Hồ Chí Minh) và với ý chí “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Đảng.Lào.Lào xuất phát từ quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước láng giềng gần gũi. Hiểu rõ về tầm quan trọng của mối quan hệ Việt .

Việt Nam với thế mạnh về kinh tế biển và vận tải biển. giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.Lào. Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào khẳng định “Do mối quan hệ khăng khít giữa cách mạng ba nước Lào.Việt Nam tiếp tục được củng cố. Khi nhận định về ý nghĩa thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975. Lào . nhất là của cách mạng Việt Nam. Lào – Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới cao hơn. quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam . Chiến lược này là cơ sở để hai bên phối hợp xây dựng và quyết định các chương trình và dự án kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Từ khi hai nước tiến hành đổi mới vào năm 1986. khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào. hai nước Việt Nam và Lào đứng trước một yêu cầu tất yếu phải tiến hành đổi mới. Như vậy. Lào-Việt Nam (1930 -2007) : Từ giữa thập kỷ 80 thế kỷ XX. Lào có thể giúp Việt Nam mở rộng thị trường vào nội địa Đông Nam Á. văn hoá. tình hình quốc tế và khu vực có những biến đổi chưa từng thấy.xã hội dài hạn chơ mỗi nước đã tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. có thể phát huy vai trò là “cửa ngõ” ngắn nhất ra biển của Lào.Hợp tác trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại: 3 . Điều thần kỳ lịch sử đó còn phải kể đến một trong những nguyên nhân cơ bản là hai Đảng đã lãnh đạo nhân dân hai nước luôn trân trọng và biết phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt . với tư cách “một trạm trung chuyển” trong nền kinh tế tiểu vùng Mê Công mở rộng. Thắng lợi quyết định ấy đã tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Lào giành thắng lợi hoàn toàn và lập nên nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào ngày 2-12-1975.Lào. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Căm-pu-chia và với tính chất Đông Dương là một chiến trường. châu Á và thế giới. Ủy ban Kế hoạch nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kế hoạch và Hợp tác Lào cùng phối hợp đề ra Chiến lược hợp tác về kinh tế. Để hội nhập với khu vực và quốc tế.bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975. Việc Việt Nam và Lào xác định chiến lược phát triển kinh tế . Tương tự như vậy. với những điều kiện mới của quốc tế và khu vực. tiềm năng và lợi thế của mình nhằm bổ sung cho nhau cùng phát triển. có lợi thế về vận tải và thương mại quá cảnh. để Lào có điều kiện lưu thông thương mại quá cảnh với khu vực và quốc tế. Việt Nam và Lào đang có cơ hội khai thác vị trí địa lý. tăng cường và đạt những thành tựu rất lớn lao : . thời cơ khách quan do thắng lợi hoàn toàn của nhân dân hai nước anh em đem lại. xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa tiếp tục tác động sâu sắc đến mọi quốc gia. Việt Nam. có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cách mạng nước ta (Lào)”. đồng chí Cayxỏn Phôm-vi-hản. nhằm hoàn thiện chế độ xã hội của mình và từng bước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Căn cứ vào thoả thuận giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tháng 10 năm 1991 và thực hiện Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ ký ngày 15 tháng 2 năm 1992.

đồng thời. ngày 15 tháng 3 năm 1995. cho vay là chủ yếu sang giảm dần viện trợ và cho vay.Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. kế hoạch được ký kết giữa hai Chính phủ. Việt Nam và Lào đều hết sức coi trọng quan hệ đặc biệt giữa hai nước. văn hóa. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. hỗ trợ nhau trong công tác bảo vệ an ninh và củng cố quốc phòng. những nghị định về hợp tác. Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng của cả hai nước đều rất coi trọng việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm xây dựng lực lượng. Trong mối quan hệ này. chống xâm nhập. 4 . . chống bạo loạn và vô hiệu hóa các hoạt động diễn biến hòa bình của kẻ địch. nông nghiệp và phát triển nông thôn là lĩnh vực kinh tế. xã hội quan trọng được Đảng. đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.kỹ thuật đến năm 2000 được ký kết.Trên cơ sở của tư tưởng chỉ đạo nêu trên. cuộc gặp hàng năm giữa hai Bộ Chính trị đã trở thành một cơ chế hoạt động chính thức giữa hai Đảng và hai Nhà nước. giữa hai Chính phủ. “an ninh của bạn cũng chính là an ninh của mình”. Thỏa thuận chiến lược hợp tác kinh tế. cam kết giữ gìn và không ngừng phát triển truyền thống quí báu đó như một qui luật phát triển và là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. giữa hai bộ chức năng là Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng của hai nước đều ký những hiệp định. không chỉ tăng cường tiềm lực quốc phòng. văn hóa. tự chủ. Việt Nam đã hợp tác với Lào củng cố và xây dựng được một lực lượng an ninh Lào có chất lượng cao. đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.. Biên bản thoả thuận giữa hai Bộ Chính trị là văn kiện quan trọng quyết định những phương hướng lớn của quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước dần có sự thay đổi theo hướng phát triển từ viện trợ không hoàn lại. khoa học . phía Việt Nam luôn chủ động và đảm nhiệm gánh vác các công việc khó khăn nhất với phương châm “giúp bạn là mình tự giúp mình”.kỹ thuật: Bước vào thời kỳ đổi mới.Lĩnh vực hợp tác về đối ngoại từ sau năm 1996 tiếp tục được tăng cường cả về chiều rộng cũng như chiều sâu. mà còn có ý nghĩa then chốt đối với nền kinh tế của Lào. an ninh đã tạo ra một trong những nhân tố cơ bản thường xuyên. Trong chiến lược phát triển kinh tế. trong hợp tác đã chuyển dần từ hợp tác từng vụ việc theo yêu cầu của phía Lào sang hợp tác theo chương trình. bảo đảm lợi ích trực tiếp về an ninh và phát triển của mỗi nước. Lào – Việt Nam trong từng thời kỳ và hàng năm. tại Hà Nội. đa phương hóa. đem lại nhiều kết quả khả quan. an ninh và khả năng phòng thủ của mỗi bên mà còn làm thất bại mọi âm mưu.Từ năm 1988. khoa học .Sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào trên lĩnh vực quốc phòng. bước đầu đẩy mạnh hợp tác sản xuất kinh doanh bình đẳng cùng có lợi. an ninh: Từ cuối thập niên 80 và những năm đầu thập niên 90 thế kỷ XX.. Trong khi triển khai đường lối độc lập. Nhà nước ở hai nước ưu tiên phát triển hàng đầu. .Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Bởi vì nó không chỉ là thế mạnh tiềm năng sẵn có của Việt Nam và Lào. đồng thời góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đổi mới ở hai nước.

trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Quốc lộ 12A đi cửa khẩu Chalo (Quảng Bình) – Khăm Muộn. cơ sở nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư liên doanh trên lãnh thổ của nhau. khẩn trương thiết kế và thi công một số tuyến đường dây tải điện 35 KV từ Việt Nam qua Lào. không những của Lào mà còn phục vụ cho quá trình hợp tác của Việt Nam với Lào. an ninh 5 . Hai bên phối hợp hoàn thành xây dựng cửa khẩu Cầu Treo và Nậm Phạo. đầu tư xây dựng cửa khẩu Chiềng Khương (Sơn La). quốc lộ số 8 đi cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) . 6B (Hủa Phăn). tạo nhiều điều kiện để trao đổi tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp hai bên. Các cuộc viếng thăm và làm việc của các đoàn cấp cao Đảng. Việt Nam coi việc đào tạo cho Lào một nguồn nhân lực có trình độ cao là nhu cầu có tính chiến lược lâu dài. tạo điều kiện cho Lào thông thương qua lãnh thổ và cảng biển Việt Nam ra các nước. Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 9A. hai bên có nhiều cố gắng chỉ đạo triển khai tới các ngành. quốc lộ 217 đi cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) và 6A (Hủa Phăn). chuẩn bị xây dựng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Na Pê. ngành thương mại hai nước xúc tiến nghiên cứu xây dựng đề án. cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) . mở cửa khẩu phụ và 11 điểm chợ biên giới để thúc đẩy sản xuất và giao lưu. Về giao thông vận tải giai đoạn 1996 – 2000. quốc phòng. các hội chợ hàng hoá tại Lào không ngừng thúc đẩy những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này. quốc lộ 7 đi cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An) .Xiêng Khoảng. Hai bên ký thỏa thuận về nguyên tắc Việt Nam cho Lào vay ưu đãi xây dựng đường 18B tại Lào. Chính phủ đã ban hành các cơ chế. chính sách hỗ trợ. các cuộc hội thảo giữa doanh nghiệp hai nước do phía Lào tổ chức (tháng 10 năm 1998) và Sứ quán Việt Nam tổ chức (tháng 6 năm 2000). địa phương. Hợp tác về thương mại: Những năm đầu đổi mới. Về phía Việt Nam. hai Nhà nước xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Hai bên đã đầu tư quốc lộ 43 (Mộc Châu – cửa khẩu Pa Háng). điểm nổi bật trong giai đoạn 1986 – 1995 là hai bên đã phối hợp chặt chẽ.Xavẳnnakhệt. Hợp tác về đầu tư: Sau khi có Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương giữa hai nước (ngày 14 tháng 1 năm 1996) và các qui định về đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài (năm 1999) cùng các thỏa thuận của hai Đảng hai Nhà nước. đổi mới và hoàn thiện cả về cơ chế lẫn hình thức hợp tác. khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam Trong lĩnh vực năng lượng. đặc biệt là các vùng biên giới Việt Nam – Lào.2000 không ngừng được củng cố. Việt Nam đã cử 475 lượt chuyên gia tập trung vào các lĩnh vực kinh tế (63%). Cải tạo nâng cấp cảng Đà Nẵng. tiến tới đầu tư xây dựng khu thương mại tự do Lao Bảo – Đen Xávẳn. là lĩnh vực hợp tác chiến lược và là biểu hiện của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. hai bên đã cùng nhau tìm nguồn đầu tư nâng cấp hệ thống đường thông thương nối liền hai nước. cảng Xuân Hải và hoàn thành bến I cảng Vũng Áng để phía Lào sử dụng. Theo yêu cầu của phía Lào. quốc lộ 42 Lai Châu – Tây Trang – Phôngxalỳ). ngành hai nước. các bộ.Bolikhămxay. Hợp tác chuyên gia giai đoạn 1996 . Chính phủ.Giáo dục và đào tạo luôn được hai Đảng.

Công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. tạo ra nền tảng và chiều sâu của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. tiếp nhận viện trợ (1999).. đổi mới doanh nghiệp (1998). hoặc trao đổi kinh nghiệm. phát triển của hai nước. đoàn thể và các ngành. các tỉnh biên giới và các địa phương kết nghĩa của hai nước đã cử nhiều đoàn đại biểu Đảng. cùng vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt thêm bền chặt. coi đó là quy luật tồn tại. . học sinh. thống nhất quan hệ hợp tác.Hợp tác giữa các địa phương và hợp tác biên giới: Quan hệ hợp tác toàn diện và đa dạng giữa các địa phương và hợp tác biên giới thực sự là nét nổi bật. các cấp…duy trì các hoạt động đối ngoại chính thức. Chân Lý. hai bên luôn quan tâm và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ. ngày 18 tháng 7 năm 2012 Người dự thi Nguyễn Đức Viễn 6 . được phía Lào đánh giá có hiệu quả cao và thiết thực.. Trong những năm này. Đặc biệt. sinh viên được tham gia các hoạt động giao lưu. sự có mặt kịp thời của Đoàn chuyên gia cao cấp Việt Nam giúp Lào chống lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô năm 1999. Về chính trị. nhiều đoàn chuyên gia vụ việc quan trọng của Việt Nam được cử sang Lào trao đổi và xử lý các vấn đề về quản lý vĩ mô (1996). Lào – Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.(28%) và các lĩnh vực khác. Đặc biệt. trao đổi để lớp lớp thế hệ mai sau luôn giữ gìn. giúp đỡ nhau trên các lĩnh vực. bảo vệ và phát triển tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào. Lào – Việt Nam. chính quyền.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful