P. 1
Ke Hoach Kinh Doanh Gao

Ke Hoach Kinh Doanh Gao

|Views: 2,017|Likes:
Được xuất bản bởiTri Nguyenhuu

More info:

Published by: Tri Nguyenhuu on Jul 24, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

ĐVT: kg

2006

2007

2008

2007\2006

2008\2007

Ch. lệch

%

Ch. lệch

%

Mua theo
hợp đồng 18.640.159

6.645.780 1.832.680 - 11.994.379 (64,35) - 4.813.100 (72,42)

Tổng
lượng mua 26.909.965 20.937.010 20.852.307

-

-

-

-

% so tổng
lượng mua

69,3

31

8,8

-

-

-

-

( Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán xí nghiệp 3)

www.kinhtehoc.net

http://www.kinhtehoc.net

Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

GVHD: Th.S Đỗ Thị Tuyết SVTH:Võ Thị Kim Phương

46

Qua bảng cho thấy năm 2006 lượng sản phẩm mua theo hợp đồng chiếm
69,3% tổng lượng thu mua thì đến năm 2007 giảm so với 2006 là 64,35% chiếm
31% tổng lượng mua vào, đến năm 2008 giảm đến mức đáng kể chỉ còn 8,8% so
với tổng lượng thu mua và giảm đến 72,42% so với năm 2007. Việc giảm sản
lượng thu mua đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của xí nghiệp, thiếu nguồn
nguyên liệu cho sản xuất, không có sản phẩm đầu ra cung cấp cho khách hàng
theo đúng hợp đồng làm mất uy tín của xí nghiệp. Năm 2008 do tình hình giá cả
lương thực tăng cao những tháng đầu năm các nhà cung cấp này đã không thực
hiện đúng hợp đồng về số lượng và thời gian giao hàng gây nhiều khó khăn cho
hoạt động của xí nghiệp. Không có nguồn nguyên liệu tồn kho dự trữ nhiều nên
xí nghiệp phải đẩy mạnh thu mua của các nhà cung cấp nhỏ lẻ là các thương lái,
hàng sáo. Sản lượng cung cấp của các nhà cung ứng nhỏ lẻ này khoảng vài tấn
đến vài chục tấn cho mỗi lần bán hàng. Khả năng về lòng trung thành của nhóm
nhà cung cấp này rất thấp, họ không cung cấp số lượng ổn định và lâu dài mà chỉ
cung ứng khi được giá và sẵn sàng chuyển đổi sang bán các doanh nghiệp khác.
Thương lái đa phần là họ kinh doanh cá thể tự bỏ vốn mua hàng nên phải thanh
toán ngay 100% tiền hàng. Giá cả mua biến đổi theo thị trường không ổn định,
chất lượng sản phẩm thường không được đảm bảo do qua nhiều khâu trung gian
bị pha tạp nhiều. Sản lượng thu mua qua các thương lái nhỏ ngày càng chiếm tỉ lệ
cao, năm 2006 chỉ chiếm 30,3% thì đến năm 2007 đã tăng lên 69% và đến năm
2008 đã tăng lên 91,2% trong tổng lượng mua của năm.
Qua việc phân tích môi trường kinh doanh của xí nghiệp từ yếu tố vi mô cho
ta những đánh giá về tình hình hoạt động của xí nghiệp với những điểm mạnh và
điểm yếu, những nhận định về các cơ hội và các mối đe dọa từ môi trường vĩ mô
sẽ được thể hiện trong công cụ SWOT.

4.8. CÔNG CỤ SWOT
4.8.1. Điểm mạnh

Thị trường xuất khẩu của xí nghiệp là các thị trường dễ tính nên không đòi
hỏi quá khắt khe về yêu cầu chất lượng tạo đã sự thông thoáng trong việc thu
mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

www.kinhtehoc.net

http://www.kinhtehoc.net

Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

GVHD: Th.S Đỗ Thị Tuyết SVTH:Võ Thị Kim Phương

47

Đối với hoạt động thu mua việc thanh toán cho các nhà cung cấp nhỏ lẻ
100% tiền hàng tạo điều kiện quay nhanh vòng vốn cho các thương lái tiếp tục
cung cấp nguyên liệu cho xí nghiệp một cách nhanh chóng.
Việc thu mua tại chỗ nhiều sẽ giảm được khoản chi phí vận chuyển, giảm
chi phí đầu vào làm hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận kinh doanh.
Công tác bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị kỹ thuật vận hành được kiểm
tra theo qui trình ISO 9001:2000 kịp thời thống kê tình trạng thực tế máy móc để
làm cơ sở cho công tác đầu tư, nâng cấp một cách có hiệu quả nhất, giảm tỉ lệ
hao hụt trong sản xuất, tiết kiệm chi phí.
Đội ngũ cán bộ kế toán mạnh về nghiệp vụ đủ khả năng đáp ứng yêu cầu tin
học hóa công tác kế toán. Phần lớn nhân viên đều đã có đủ trình độ chuyên môn
nhất định, thường xuyên được luân phiên đi tập huấn các lớp đào tạo bồi dưỡng
nghiệp vụ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->