Thành viên mới Tham gia Mar 2010 Bài viết 9 Thanks 7 Thanked 0 Times in 0 Posts

Giúp mình mạch cài đặt trước số đếm
http://www.mediafire.com/?ovo28691p4z1rc1 Các bạn xem mạch nguyên lí và giải thích giùm nhé (proteus 7.6) Báo lỗi: no model specified for U1 -không có mô hình quy định cho U1 Nguyên lý như sau: Việc thực hiện hiển thị số đặt trước phải dùng IC 74133 nhận biết số lần nút nhấn để cho ra hiển thị hàng đơn vị , hàng chục . IC 74133 tạo ra xung nảy cho phép IC đếm 74122 tạo ra mă nhị phân 2 bit cho phép thanh ghi 74194 để ghi dịch cho Ic giải mă 7 đoạn 74247. Mạch đếm sản phẩm dùng IC số Dùng 10 nut nhấn để đặt trước số đếm thập phân thông qua IC 74147 giải mã số thập phân sang mã BCD . Vì IC74133 là IC giải mã ưu tiên nên chỉ nhận số đếm lớn nhất khi nhấn đồng thời các nút nhấn . V à ngõ ra bị đảo nên phải dùng cổng đảo IC 7414. Và ngõ ra BCD này được đưa qua 2 thanh ghi dịch 74194 để lựa chọn cho hàng đơn vị , hàng chục .Việc nhận biết số thập phân hàng chục hay đơn vị được thực hiện thông qua số lần nhấn . Việc nhận biết số lần nhấn nhờ IC 74133 , cổng NAND 13 input , và IC 74112 . Khi nhấn lần 1 ngõ ra 74133 lên 1 rồi về 0 tạo xung ↑ đếm cho 74112 . Ngõ ra Q của 74112 kích thanh ghi U3 , 74194 , dịch mã BCD đơn vị , thanh ghi U4 không hoạt động . Nhấn lần 2 thì cổng Q- lên 1 rồi về không tạo xung ↑ đếm cho thanh ghi dịch U4 hoạt động , dịch mã BCD hàng chục cho Led hiển thị . ****IC 7414 là IC cổng NOT có trigger . IC này có 14 chân , trong đó chân 7 – GND ,14 – VCC. Có tất cả 6 cổng NOT . Đường tín hiệu khi đi qua IC này sẽ bị đảo . Dùng IC này để thực hiện trả lại mã BCD đúng sau khi ra khỏi IC giải mã ưu tiên 74147 ( thập phân sang BCD) . *****IC 74112 có chức năng đếm 2 bit .Như vậy khi có xung clock thì ngõ ra Q thay đổi trạng thái .Vì vậy có thể áp dụng , mỗi khi có nút nhấn thì Q đổi trạng thái , chỉ kích cho một thanh ghi dịch làm việc. ****4. IC 74133: Là IC 13 inputs NAND ,1 ngõ ra .IC 74133 được dùng để nhận biết có nút nhấn .Khi có bất kì nút nào được nhấn thì ngõ ra nảy trạng thái lên 1 *****6.IC 74147: Là IC thực hiện chức năng giải mã ưu tiên từ nút nhấn thập phân sang mã BCD tương ứng , nhưng đã bị đảo . Theo như bảng chân thật phía dưới : ***7.IC 74194: Dựa trên bảng sự thật thì IC này thực hiện chức năng dịch 4 bit ngõ vào sang 4 bit ngõ ra và có thể chốt mức ra. Như vậy có thể dùng nó để dịch mã BCD sau giải mã để lưu mã BCD sau khi có nút nhấn tác động . Vì vậy ta chỉ thực hiện chức năng dịch

song song của IC này . Chân MR , S0 và S1 nối với mức cao để thực hiện chức năng này . thanks all!!!