CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

-Vị trí địa lý:ảnh hưởng tới việc lựa chọn các địa điểm xây dựng cơ sở CN,phân bố và tổ chức lãnh thổ CN. -Tự nhiên: +,khoáng sản:là nguyên liệu của CN.SỐ lượng,chủng loại,chữ lượng,chất lượng và phân bố khảong sản ảnh hưởng đến quy mô,cơ cấu,tổ chức và phân bố các cơ sở CN. +,khí hậu,nước: ĐỊa hình,thời tiết,KHậu tác động tới hoạt động của các nghành CN. Nước:ảnh hưởng tới sự phân bố của các ngành CN(do các ngành CN thường phân bố ở nhữug nơi gần nguồn nước). Đất,rừng,biển:là nơi xây dựng các cơ sở CN=>QUỹ đất cho CN và đặc điểm địa chất côgn trình ảnh hưởng tới quy mô,công tác,thiết kế và tri phí xây dựn các cơ sở CN. Rừng và biển:cung cấp nguyên liệu cho 1 số ngành CN. -,Kinh tế-XHội: +,dân cư,lao động:vừa là lực lượng sản xuất,vừa là người tiêu dùng: *,nguồn lao động:nơi nào có lao động dồi dào sẽ phát triển các ngành CN cần nhiều lao động. *,nơi nào có chất lượng lao động tốt sẽ phát triển ngành CN đòi hỏi công nghệ cao. =>lao động ảnh hưởng tới sự phân bố các ngành CN. Người tiêu dùng,quy mô,cơ cấu,thu nhập dân cư ảnh hưởng tới quy mô,cơ cấu,hưởng sản xuất của các cơ sở côgn nghiệp. +,Tiến bộ khao học-KThuật: tạo khả năng mới về sản xuất,đẩy nhanh tốc độ phát triển CN. khai thác và sử dụng hợp lý,tiết kiệm tài nguyên TNhiên. thay đổi sự phân bố các ngành CN theo hướng hợp lsi hơn. tăng năng xuất,chất lượng sản phẩm,gảim giá thành,đẩy mạnh páht triển CN. -Thị trường:Như chiếc đòn bảy vs sự phát triển và phân bố các ngành CNghiệp,làm thay đổi cơ cấu CN,ảnh hưởng tới vị trí xây dựng các cơ sở CN và hường Chuyên môn hoá. ->tạo đkiện thuận lứọi hoặc gây khó khăn cho sự phát riển CN. -Đường lối,chinhsách:ẢNh hưởng tới phát triển,phân bố,hướng đầu tư,cơ cấu nên fCN.

* Vị trí địa lí - điều kiện tự nhiên - tài nguyên thiên nhiên: - Vị trí địa lí: Vị trí thuận lợi - giao thông dễ dàng - giảm chi phí vận chuyển. - Điều kiện TN: Địa hình, khí hậu, nguồn nước thuận lợi, tạo điều kiện dễ dàng cho sự phát triển sản xuất công nghiệp. - Tài nguyên TN: Tài nguyên nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, khoáng sản là cơ sở vật chất để hoạt động công nghiệp có hiệu quả. Khi đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp thường được phân bố ở gần đầu mối giao thông, gần nguồn năng lượng, nguyên nhiên liệu, nguồn nước............. + Khoáng sản:là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa hàng đầu. Số lượng, chủng loại, trữ lượng, chất lượng khoáng sản trên lãnh thổ sẽ chi phối quy mô, cơ cấu và tổ chức

. làm nảy sinh những nhu cầu mới.Dân cư: + Nguồn lao động: Những ngành công nghiệp cần nhiều nhân lực lao động (như dệt.. nguyên liệu mới có tác dụng làm thay đổi sự phân bố nhiều ngành công nghiệp.. Câu này mình làm năm lớp 10 rùi??? Về vị trí địa lý bao gồm vị trí tự nhiên.KT: Việc phát hiện các nguồn năng lượng mới. chính sách xây dựng kinh tế XH của nước đó Ảnh hưởng to lớn và lâu dài tới sự phát triển và phân bố công nghiệp tới định hướng đầu tư và xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp.. + Dân cư và nguồn lao động: Nơi nào có nguồn lao động dồi dào thì ở đó khả năng để phân bố và phát triển công nghiệp sử dụng nhiều lao động.. Vị trí tác động rất lớn tới việc lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp cũng như phân bố các ngành công nghiệp và các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.các xí nghiệp công nghiệp. . hướng chuyên môn hóa sản xuất. giao thông. Số lượng và chất lượng của cơ sở hạ tầng góp phần đảm bảo các mối quan hệ sản xuất.. . làm tăng tỉ trọng của chúng trong tổng thể toàn ngành công nghiệp. làm cho việc khai thác sử dụng tài nguyên và phân bố các ngành công nghiệp trở nên hợp lý. + Tiến bộ khoa học công nghệ: tạo ra hững khả năng mới về sản xuất. * Phụ thuộc vào đường lối.Cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật: Là tiền đề thuận lợi hoặc cản trở sự phát triển công nghiệp. * Các nhân tố khác như truyền thống.Thị trường tiêu thụ: Những ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu tiêu dùng (may mặc. + Khí hậu và nguồn nước: Mức độ thuận lợi hay khó khăn trong việc cung cấp hoặc thoát nước là điều kiện quan trọng để định vị các xí nghiệp công nghiệp. __________________ kaka. . thực phẩm. có hiệu quả cao. có thị trường lớn. Quy mô. * Các nhân tố kinh tế . chính trị.Tiến bộ KH . kinh tế. Tác động mạnh mẽ tới việc lựa chọn vị trí xí nghiệp. bảo đảm an ninh quốc phòng: Các cơ sở sản xuất công nghiệp có thể dựa những vùng có những ngành nghề truyền thống hoặc đặt ở những nơi cần phải bảo đảm an ninh quốc phòng. Đóng vai trò như chiếc đòn bẩy đối với sự phất triển phân bố và cả sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp. Không nên đặt ở những vùng gần biên giới có sự tranh chấp. may. đẩy nhanh tốc độ phát triển một số ngành. + Phát triển KT . đòi hỏi xuất hiện một số ngành với công nghệ tiên tiến.xã hội: .kép theo những thay đổi quy luật phân bố sản xuất. hàng tiêu dùng) được phân bố ở nơi đông dân. vị trí kinh tế. Sự phân bố các xí nghiệp công nghiệp bảo đảm 2 mục đích: + Lợi nhuận cao nhất. Đặc điểm của thời tiết và khí hậu tác động không nhỏ đến hoạt động của các ngành công nghiệp khai khoáng. . cơ cấu và thu nhập của dân cư có ảnh hưởng đến quy mô và cơ cấu của nhu cầu tiêu dùng. thực phẩm) được phân bố ở nơi đông dân nhiều người lao động.XH phù hợp với đời sống nhân dân. kĩ thuật.

Khoáng sản: là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa hàng đầu. Điều kiện kinh tế xã hội: . làm tăng tỉ trọng của chúng trong tổng thể toàn ngành công nghiệp..kép theo những thay đổi quy luật phân bố sản xuất... kĩ thuật. rừng. trữ lượng. .Tiến bộ khoa học công nghệ: tạo ra hững khả năng mới về sản xuất.Đường lối: ảnh hưởng to lớn và lâu dài tới sự phát triển và phân bố công nghiệp tới định hướng đầu tư và xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp.Khí hậu và nguồn nước: Mức độ thuận lợi hay khó khăn trong việc cung cấp hoặc thoát nước là điều kiện quan trọng để định vị các xí nghiệp công nghiệp. . chủng loại. đẩy nhanh tốc độ phát triển một số ngành. chất lượng khoáng sản trên lãnh thổ sẽ chi phối quy mô. . .Thị trường: đóng vai trò như chiếc đòn bẩy đối với sự phất triển phân bố và cả sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp. ... kinh tế.Cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật: Là tiền đề thuận lợi hoặc cản trở sự phát triển công nghiệp. có hiệu quả cao. .Điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên: .. làm cho việc khai thác sử dụng tài nguyên và phân bố các ngành công nghiệp trở nên hợp lý. Số lượng và chất lượng của cơ sở hạ tầng góp phần đảm bảo các mối quan hệ sản xuất. cơ cấu và tổ chức các xí nghiệp công nghiệp. làm nảy sinh những nhu cầu mới. cơ cấu và thu nhập của dân cư có ảnh hưởng đến quy mô và cơ cấu của nhu cầu tiêu dùng. đòi hỏi xuất hiện một số ngành với công nghệ tiên tiến. Đặc điểm của thời tiết và khí hậu tác động không nhỏ đến hoạt động của các ngành công nghiệp khai khoáng. Số lượng. tài nguyên sinh vật cậu tự phân tích nha. Quy mô. hướng chuyên môn hóa sản xuất. Tác động mạnh mẽ tới việc lựa chọn vị trí xí nghiệp.Dân cư và nguồn lao động: Nơi nào có nguồn lao động dồi dào thì ở đó khả năng để phân bố và phát triển công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Ngoài ra về nhân tố tự nhiên còn có đất.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful