P. 1
Bang Diem Hoc Ky I Nam Hoc 11_12 CNTT

Bang Diem Hoc Ky I Nam Hoc 11_12 CNTT

|Views: 54|Likes:
Được xuất bản bởiTuan Huy Nguyen

More info:

Published by: Tuan Huy Nguyen on Aug 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2012

pdf

text

original

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh

Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
Ghi
chú
 1  8020011  Lê Ngọc Anh  10/12/1990  25  3.44  2.91  1
 2  8020031  Đỗ Đức Bình  13/06/1990  25  3.00  2.83  1  1  1
 3  8020033  Phạm Nguyên Bình  04/07/1990  25  3.80  3.49
 4  8020036  Nguyễn Văn Bồng  05/05/1990  25  3.84  3.34
 5  8020046  Hồ Danh Chuẩn  10/05/1991  26  3.02  2.66  2  1
 6  8020047  Hồ Đức Chung  12/06/1990  22  2.87  2.68  1  1
 7  8020058  Nguyễn Hữu Cường  02/11/1990  25  3.50  2.99
 8  8020059
 Nguyễn Minh 
Cường  17/02/1990  22  2.68  2.69  2  1  1
 9  8020079  Lê Văn Dũng  29/09/1990  24  3.11  2.48  2  1
 10  8020098  Lê Đăng Đạt  01/06/1990  30  2.34  2.59  1  1  1  2
 11  8020103  Bùi Hữu Điệp  24/05/1990  30  3.46  3.41  1
 12  8020116  Nguyễn Minh Đức  09/05/1990  25  3.98  3.68
 13  8020117  Nguyễn Quang Đức  15/12/1990  25  3.50  2.86
 14  8020130  Nguyễn Mạnh Hà  28/09/1989  26  3.00  2.81  1  2
 15  8020128
 Nguyễn Hữu Hiệp 
Hai  20/02/1990  22  3.56  2.98
 16  8020142  Trần Văn Hải  07/03/1990  8  1.79  2.26  3  3
 17  8020156  Nguyễn Trọng Hiếu  12/06/1990  22  3.71  3.53
 18  8020162  Trịnh Hải Hoà  25/08/1990  25  3.28  2.87  1  1
 19  8020160  Nguyễn Văn Hoan  20/09/1990  25  3.60  2.97
 20  8020164  Bùi Vũ Hoàng  07/04/1990  25  3.87  3.34
 21  8020165  Nguyễn Lê Hoàng  29/11/1990  26  2.87  2.87  2  1
 22  8020174  Bùi Huy  03/09/1990  20  3.18  3.11  1
 23  8020177  Nguyễn Lương Huy  24/04/1990  25  2.94  2.78  1  1
 24  8020187  Bùi Văn Hưng  12/01/1990  25  2.85  2.66  1  1  1
 25  8020200  Phạm Chính Hữu  14/07/1990  25  3.80  3.18
 26  8020202  Nguyễn Đình Khải  20/11/1990  26  3.00  2.86  1  2
 27  8020204  Lê Quốc Khánh  13/08/1990  25  3.84  3.14
 28  8020206  Lê Văn Khánh  02/03/1990  27  3.03  2.93  1  2  1
 29  8020218  Đoàn Hoàng Kiên  20/06/1990  25  2.84  2.74  1  1  1
 30  8020219  Ngô Duy Kiên  11/08/1990  25  3.20  2.88  1
 31  8020230  Trần Nguyên Lễ  17/09/1990  25  3.60  3.18  1
 32  8020234  Nguyễn Hải Linh  23/10/1990  26  2.92  2.85  1  1  2
 33  8020245  Lê Văn Lợi  22/12/1990  22  2.91  2.67  3
 34  8020246  Phạm Lê Lợi  29/07/1990  25  3.15  3.03  1  1
 35  8020260
 Nguyễn Dương 
Minh  30/08/1990  25  3.29  3.03  2
 36  8020265  Tô Quang Minh  08/03/1990  31  3.36  3.03  2
 37  8020270  Nguyễn Lý Nam  27/06/1990  25  3.28  2.95  1
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2008-I/CQ-C-A
 38  8020271  Phạm Thành Nam  18/07/1990  26  2.83  2.86  3  1
 39  8020290  Khuất Văn Phiến  10/01/1990  26  3.52  2.94
 40  8020301  Đoàn Hồng Phước  01/12/1990  20  3.10  2.86  1  1
 41  8020305  Phạm Công Quang  05/06/1990  26  3.17  2.86  1
 42  8020306  Vũ Ngọc Quang  25/08/1990  25  3.90  3.32
 43  8020311  Phạm Ngọc Quân  22/09/1990  25  3.76  3.37
 44  8020320  Đàm Trần Quyền  26/12/1990  25  2.82  2.84  3
 45  8020321  Đào Công Quyết  09/06/1990  23  3.46  2.82
 46  8020322  Nguyễn Văn Quỹ  05/10/1990  17  1.73  2.00  1  1  1  1
 47  8020325  Phạm Văn Quý  02/11/1990  23  3.44  2.75
 48  8020333  Trần Minh Sơn  05/07/1990  26  3.38  2.98  1
 49  8020335  Vũ Quang Sơn  16/10/1990  20  3.73  3.01
 50  8020340  Hoàng Đức Tâm  09/04/1990  25  3.58  3.29
 51  8020344  Nguyễn Ngọc Tân  14/03/1991  25  3.28  3.33  1
 52  8020371  Lê Trí Thái  01/10/1990  22  3.30  2.74
 53  8020353  Bùi Tiến Thành  04/11/1990  22  3.96  3.65
 54  8020356  Hoàng Minh Thành  02/12/1990  22  2.64  2.56  3  1  1
 55  8020363  Nguyễn Văn Thành  16/08/1990  25  2.12  2.52  2  1  2
 56  8020364  Phạm Ngọc Thành  20/09/1990  25  3.08  2.90  1  2
 57  8020373  Đỗ Tất Thắng  07/05/1990  28  2.74  2.50  1  3  1
 58  8020407  Phan Đức Tiến  04/08/1990  25  1.66  2.56  3  1  1  2
 59  8020412  Lại Minh Trí  14/09/1990  25  3.22  2.93  1
 60  8020414
 Nghiêm Xuân
Trọng  01/04/1990  22  0.68  2.65  1  1  6
 61  8020420  Vương Quốc Trung  09/08/1990  33  3.57  3.46
 62  8020425
 Nguyễn Xuân 
Trường  15/03/1990  25  3.90  3.60
 63  8020430  Nguyễn Huy Tuân  31/08/1990  25  3.49  2.64
 64  8020431  Đỗ Vũ Tuấn  06/01/1990  25  2.82  2.71  2  1
 65  8020446  Hoàng Thanh Tùng  02/10/1990  28  3.71  3.52  1
 66  8020453  Nguyễn Sơn Tùng  19/12/1990  25  3.76  3.39
 67  8020460  Vũ Xuân Tùng  20/07/1990  25  3.87  3.60
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
 1  8020012  Lê Ngọc Anh  21/05/1990  33  3.46  3.25  1  1
 2  8020069  Nguyễn Thị Dung  26/07/1990  34  3.39  3.19  1  1
 3  7020069  Vũ Khương Duy  01/01/1989  37  3.60  3.54  1  1
 4  8020082  Nguyễn Trung Dũng  01/10/1990  38  3.37  3.19  2
 5  8020487  Nguyễn Bình Dương  08/07/1990  37  3.43  3.19  2
 6  8020119  Nguyễn Trung Đức  28/06/1990  33  3.46  3.20
 7  8020126  Trần Thị Giang  12/05/1990  34  3.58  3.14
 8  8020129  Nguyễn Hữu Hà  22/04/1990  31  3.34  2.98  2  1
 9  7020511  Nguyễn Thị Hằng  01/10/1989  37  3.15  3.19  1  1
 10  8020146
 Nguyễn Thị Hồng 
Hậu  20/11/1990  40  3.42  3.07  1  1
 11  8020166  Nguyễn Minh Hoàng  23/10/1990  34  3.42  3.09  1
 12  8020257  Hoàng Xuân Mạnh  10/05/1990  36  3.58  3.33  1
 13  8020277  Đào Văn Nghiêm  28/02/1990  39  3.32  3.30  2  1
 14  8020286  Nguyễn Xuân Nhân  04/02/1990  32  3.40  3.28
 15  8020289  Hà Thị Oanh  30/11/1990  34  3.67  3.40
 16  8020304
 Nguyễn Hữu Tiến 
Quang  27/10/1990  34  3.57  3.16  1
 17  8020312  Tạ Quang Quân  16/12/1990  31  3.25  3.02  2  1
 18  8020313  Uông Huy Quân  08/04/1990  31  3.34  3.37  1
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2008-I/CQ-C-CLC
 19  8020334  Trần Việt Sơn  23/08/1990  31  3.27  2.97  1
 20  8020337  Nguyễn Trung Tài  18/05/1990  34  3.61  3.20  1
 21  8020341  Nguyễn Văn Tâm  03/02/1990  37  3.43  3.09  1
 22  8020346  Phạm Văn Tân  06/01/1990  34  3.31  3.15  2
 23  8020372  Trần Bảo Thái  24/05/1990  36  3.79  3.64
 24  8020391  Phan Thị Thơm  21/04/1990  34  3.81  3.32
 25  8020399  Hoàng Đình Thức  02/05/1990  34  3.39  3.17  2
 26  8020468  Nguyễn Hoàng Việt  12/03/1990  33  3.44  3.08  1  2
 27  8020472  Phạm Ngọc Việt  14/01/1990  33  3.22  3.01  1  1  1
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung 
tích lũy;
Ghi
chú
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2008-I/CQ-C-CLC
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung 
tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
 1  8020008  Đào Quang Anh  25/03/1990  31  2.89  2.56  2  1  1
 2  8020009  Đỗ Tuấn Anh  07/05/1990  36  2.53  2.32  2  1  1  2
 3  8020014
 Nguyễn Dương Thế 
Anh  19/03/1990  27  2.83  2.23  1  1  1
 4  8020018  Nguyễn Việt Anh  22/03/1990  23  3.44  2.38
 5  8020486  Phạm Phúc Anh  25/01/1990  24  3.30  2.48  1
 6  8020022  Nguyễn Hữu Ánh  27/06/1990  31  2.40  2.23  2  2
 7  8020035  Vũ Huy Bình  02/08/1988  21  2.57  2.45  2  1  1
 8  8020037  Chu Mạnh Bổng  10/03/1990  25  2.85  2.48  2  1
 9  8020039  Lê Đức Cảnh  19/03/1990  27  3.02  2.80  1  3
 10  8020042  Kiều Xuân Chấn  17/09/1990  26  2.94  2.49  1  2
 11  8020052  Bùi Việt Cường  16/02/1990  24  3.20  2.66
 12  8020053  Đỗ Ngọc Cường  20/03/1990  27  3.08  2.84  2  1
 13  8020061  Nguyễn Quốc Cường  06/09/1990  26  2.94  2.61  1  1
 14  8020063  Trần Văn Cường  21/09/1990  24  2.80  2.74  2  2
 15  8020071  Phạm Thị Dung  22/02/1990  33  3.32  2.72  2
 16  8020072  Chử Minh Duy  29/12/1990  19  1.41  2.24  1  1  4
 17  8020078  Chu Quang Dũng  03/11/1990  26  2.25  2.06  3  1  1
 18  8020080  Nguyễn Ngọc Dũng  13/03/1990  27  2.78  2.83  4
 19  7020072  Nguyễn Thế Dũng  16/11/1988  25  1.32  2.05  1  5
 20  8020088  Phùng Duy Dũng  14/10/1990  29  2.92  2.31  2  1  1
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2008-I/CQ-C-B
 21  8020089  Trần Phi Dũng  04/07/1990  24  3.43  2.82  1
 22  8020094  Nguyễn Đức Đại  28/04/1990  30  2.50  2.24  4  1  1
 23  8020105  Bùi Xuân Đỉnh  26/06/1990  29  1.47  1.96  2  1  2  3
 24  8020111  Trần Văn Độ  18/02/1990  21  3.00  2.71  1  1
 25  8020143  Phan Văn Hạ  11/05/1989  24  2.44  2.27  1  4  1
 26  8020134  Lê Thị Hải  15/11/1990  21  3.34  2.71
 27  8020135  Nguyễn Quang Hải  11/07/1990  28  2.76  2.22  2  1  1
 28  8020138  Nguyễn Văn Hải  24/06/1990  32  2.78  2.38  1  1  1
 29  8020141  Tạ Ngọc Hải  16/07/1990  29  1.90  2.10  4  3
 30  8020153  Lê Kim Hiếu  27/02/1989  26  2.92  2.56  2  1  1
 31  8020155  Nguyễn Chí Hiếu  10/09/1990  33  0.80  1.76  1  2  2  8
 32  8020154  Nguyễn Chí Hiếu  04/12/1990  21  3.06  2.22  1  2
 33  8020158  Vũ Ngọc Hiếu  23/07/1990  29  2.17  2.25  1  2  2  2
 34  7020179  Vũ Ngọc Hội  10/07/1989  35  1.28  2.19  2  2  6
 35  8020172  Trần Nho Hồng  27/03/1990  29  2.37  2.17  2  1  2  1
 36  8020176  Hoàng Tuấn Huy  21/10/1990  31  2.66  2.08  1  1  1
 37  8020180  Phạm Thị Ngọc Huyền  15/06/1990  27  2.65  2.42  5
 38  8020181  Nguyễn Lê Hùng  15/08/1990  23  2.50  2.07  2  1
 39  8020190  Lê Văn Hưng  26/01/1990  26  2.54  2.42  1  4
 40  8020194  Vũ Thị Thu Hương  31/03/1990  23  3.72  3.00
 41  8020196  Nguyễn Hữu Hưởng  07/07/1990  27  0.06  1.98  1  10
 42  8020201  Vũ Minh Khang  20/05/1990  29  1.81  2.01  1  1  4
 43  8020205  Lê Quốc Khánh  20/06/1990  29  1.77  1.98  2  2  1  3
 44  8020209  Nguyễn Quốc Khánh  02/01/1990  23  3.13  2.69  1
 45  8020220  Nguyễn Trung Kiên  05/11/1986  36  1.62  1.87  4  3  3  1  3
 46  8020225  Vũ Hồng Kông  09/07/1986  30  1.78  2.19  2  1  1  1  2
 47  8020231  Nguyễn Tuấn Liêm  24/05/1990  26  2.85  2.14  2  1
 48  8020237  Nông Thị Linh  12/08/1989  24  3.30  2.77  1
 49  8020242  Lý Hoàng Long  14/08/1990  23  2.08  2.09  1  1  2
 50  8020243  Nguyễn Quang Long  13/12/1990  35  2.18  1.96  4  2  1
 51  8020247  Lương Thành Luân  28/08/1989  26  0.72  1.80  2  7
 52  8020254  Đặng Thị Mai  27/03/1990  34  3.07  2.85  2  1  1
 53  8020259  Hoàng Lê Minh  05/09/1990  34  1.79  2.07  4  1  1  3
 54  8020276  Khương Văn Võ Nghệ  22/09/1990  30  1.25  2.02  1  1  5
 55  8020281  Tạ Tuấn Nghĩa  01/12/1989  26  1.69  2.06  1  3  3
 56  8020284  Phạm Bình Nguyên  03/10/1990  31  2.02  2.22  3  2  4
 57  8020550  Lê Ngọc Phi  21/05/1988  29  0.52  2.54  1  2  6
 58  8020292  Đinh Văn Phúc  12/09/1990  30  2.30  2.21  3  3
 59  8020302  Nguyễn Hữu Phước  20/11/1990  27  0.67  1.89  3  5
 60  8020299
 Nguyễn Thị Minh 
Phương  28/10/1990  29  3.36  3.10  1
 61  8020308  Nguyễn Sỹ Quân  19/06/1990  21  3.67  2.81
 62  8020310  Phạm Hồng Quân  15/12/1990  24  3.00  2.69  2
 63  8020315  Hồ Văn Quốc  12/09/1990  24  2.78  2.53  1  2
 64  8020316  Nguyễn Bảo Quốc  10/01/1990  34  2.74  2.61  2  1  1
 65  8020323  Lê Văn Quý  02/09/1990  31  2.37  2.51  2  2  2
 66  8020338  Nguyễn Văn Tài  02/05/1989  29  1.91  2.46  3  1  3
 67  8020350  Lê Hữu Thanh  22/01/1990  26  2.65  2.65  4
 68  8020352  Ngô Văn Thao  08/08/1990  26  2.69  2.30  1  1  2  1
 69  8020370  Nguyễn Phước Thảo  22/10/1990  27  2.97  2.50  1  1  1
 70  8020376  Trần Quyết Thắng  17/02/1990  21  3.19  2.63  1  2
 71  8020381  Dương Đức Thiện  22/07/1990  24  2.50  2.26  1  1  2
 72  8020389  Nguyễn Tuấn Thọ  19/04/1990  26  1.46  1.83  1  2  3
 73  8020393  Trương Thị Thu  09/10/1989  24  3.13  2.40  1  1
 74  8020394  Hà Văn Thuyên  02/09/1990  21  3.11  2.20  1  1
 75  8020403  Đặng Quyết Tiến  26/10/1990  35  2.72  2.33  2  1  1  1
 76  8020405  Hoàng Mạnh Tiến  02/02/1990  24  3.31  2.60  1
 77  8020410  Nguyễn Văn Toàn  25/07/1990  29  2.97  2.70  3  1
 78  8020415  Bùi Hiếu Trung  05/12/1990  24  2.90  2.56  1  1
 79  8020426  Nguyễn Xuân Trường  24/08/1990  21  3.00  2.53  2  1
 80  8020428  Phạm Xuân Trường  21/01/1990  24  2.67  2.65  3  1
 81  8020441  Nguyễn Thanh Tuyền  27/12/1990  32  3.00  2.47  3
 82  8020464  Vũ Xuân Tú  03/05/1987  35  1.23  2.29  3  1  1  1  4
 83  8020452  Nguyễn Mạnh Tùng  15/07/1990  23  2.82  2.46  2  3
 84  8020466  Nguyễn Quang Văn  04/09/1989  28  3.22  2.42  1  2
 85  8020476  Đào Tuấn Vũ  25/07/1990  24  3.63  2.87
 86  8020478  Nguyễn Hải Vũ  21/06/1990  25  2.18  2.13  2  1  1  1  1
 87  8020480  Nguyễn Hồng Xuyên  17/10/1990  30  2.84  2.40  1  1
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
Ghi
chú
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2008-I/CQ-C-B
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
 1  8020001  Đỗ Thanh An  10/07/1990  24  3.46  2.47  1
 2  8020003
 Nguyễn Thành 
An  09/03/1990  28  2.11  2.13  1  1  1  2
 3  8020024
 Nguyễn Văn 
Ban  20/05/1990  30  1.71  2.19  1  2  1  3
 4  8020050  Lê Phú Công  15/10/1990  23  1.26  2.11  2  1  1  3
 5  8020056  Lê Việt Cường  29/12/1989  24  2.78  2.76  3  1
 6  8020060
 Nguyễn Việt 
Cường  27/12/1990  27  2.21  2.49  1  2  2
 7  8020062
 Trần Ngọc 
Cường  23/12/1990  24  2.25  2.58  2  3  1
 8  8020066
 Nguyễn Thị 
Dinh  23/08/1990  24  3.49  2.85
 9  8020068
 Đinh Thị Thu 
Dung  21/07/1990  21  3.10  2.89  1
 10
  8020081
 Nguyễn Trí 
Dũng  07/11/1989  23  2.87  2.70  2
 11
  8020083
 Nguyễn Tuấn 
Dũng  19/01/1991  21  2.29  2.17  2  2
 12
  8020084
 Nguyễn Văn 
Dũng  21/08/1990  23  2.44  2.30  1  2  1
 13
  8020099  Lê Quốc Đạt  02/10/1990  21  1.65  2.28  2  1  1  2
 14
  8020107  Trần Tăng Đoan  18/03/1989  27  1.94  2.47  2  2  1  2
 15
  8020108
 Nguyễn Văn 
Đông  18/12/1990  30  2.29  2.50  1  1  2
 16
  8020122
 Nguyễn Văn 
Đức  31/03/1990  27  2.11  2.46  2  1  1  1
 17
  8020121
 Nguyễn Văn 
Đức  17/09/1990  29  2.42  2.58  2  1  1
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2008-I/CQ-C-C
 18
  8020124  Tạ Văn Đức  08/10/1989  13  1.95  2.26  1  2  1  2
 19
  8020137
 Nguyễn Văn 
Hải  14/05/1990  33  0.94  2.31  1  2  6
 20
  8020145  Trịnh Thị Hằng  29/03/1990  24  3.24  2.72  1  1
 21
  8020149
 Nguyễn Vinh 
Hiển  19/05/1990  29  1.02  2.16  2  1  1  5
 22
  8020170  Bùi Mạnh Hoà  18/06/1990  24  2.21  2.19  2  2
 23
  8020171
 Nguyễn Trọng 
Hồng  13/01/1990  28  3.11  2.48  1
 24
  6020157
 Nguyễn Đình 
Huấn  16/10/1988  22  0.48  2.25  1  8
 25
  8020203
 Nguyễn Trần 
Khải  17/06/1990  5  1.89  2.14  1  1
 26
  8020212
 Nguyễn Nhật 
Khiêm  12/09/1990  24  2.06  2.04  1  1  1  2
 27
  8020222
 Trần Trung 
Kiên  21/02/1990  22  2.74  2.27  2  1
 28
  8020228
 Phạm Khắc 
Lâm  05/01/1990  26  2.81  2.31  1  1
 29
  8020229
 Nguyễn Ngọc 
Lân  24/09/1990  26  3.10  3.11  1  1
 30
  8020232  Lê Ngọc Linh  22/09/1990  21  2.67  2.48  2
 31
  7020248  Trần Văn Linh  20/12/1988  21  0.57  1.81  1  5
 32
  8020239
 Trương Ngọc 
Linh  27/01/1990  26  2.96  2.80  2  1
 33
  8020241
 Hoàng Quốc 
Long  09/12/1989  25  2.31  2.08  3  1  1  1
 34
  7020265
 Phạm Thành 
Luân  27/11/1986  15  0.00  1.72  7
 35
  8020488
 Dương Văn 
Luyện  23/08/1989  31  2.17  2.36  1  3
 36
  8020251  Đỗ Xuân Lương  20/12/1986  21  2.31  2.22  2  1
 37
  8020269
 Nguyễn Hoàng 
Nam  21/04/1990  20  3.09  2.74  2
 38
  6020263  Phạm Hoài Nam  05/04/1988  3  0.00  1.80  1
 39
  8020272  Phùng Gia Nam  10/10/1990  34  2.75  2.55  2  2  1
 40
  7020295  Lương Văn Ngụ  05/03/1988  12  0.00  1.67  4
 41
  8020287
 Nguyễn Thị 
Như  16/03/1990  34  3.18  2.73  2  1
 42
  8020296  Hà Văn Phương  12/06/1990  21  3.24  2.77  2
 43
  8020298
 Nguyễn Đăng 
Phương  22/04/1990  21  2.93  2.66  1  1
 44
  6020479
 Phạm Văn 
Phương  03/07/1988  12  0.47  1.88  1  1  4
 45
  8020329  Đào Hoàng Sơn  29/06/1990  21  3.14  2.92  1
 46
  8020332  Phan Tùng Sơn  16/09/1990  19  1.63  2.12  1  1  1  2
 47
  8020347  Vũ Ngọc Tân  02/02/1990  24  0.67  2.09  7
 48
  8020349  Lê Duy Thanh  15/08/1990  21  3.03  2.75  1  2
 49
  8020351
 Dương Văn 
Thao  21/04/1990  31  1.81  2.07  2  1  3  1  1
 50
  8020378
 Nguyễn Ngọc 
Thi  08/06/1990  19  1.32  2.09  1  4
 51
  8020380
 Nguyễn Phú 
Thiết  10/02/1990  20  2.63  2.28  1  1  1
 52
  8020383  Đỗ Văn Thìn  19/06/1990  23  3.09  2.78  2
 53
  8020385
 Nguyễn Đình 
Thịnh  27/07/1990  25  1.40  2.10  2  2  3
 54
  8020388  Hoàng Đức Thọ  03/06/1990  26  2.31  2.28  1  1  1  2
 55
  7020389  Bế Lâm Thông  01/12/1988  18  0.25  1.73  1  5
 56
  8020395
 Nguyễn Văn 
Thuỷ  14/05/1988  28  2.32  2.15  2  3  2
 57
  8020401
 Nguyễn Trường 
Thực  04/11/1990  31  2.40  2.47  3  2  1
 58
  8020422
 Hoàng Mạnh 
Trường  24/12/1990  21  2.20  2.49  1  1  1  2
 59
  8020423
 Lê Xuân
Trường  31/10/1990  24  2.56  2.56  2  1  1
 60
  8020432
 Hoàng Thanh
Tuấn  02/10/1989  21  2.60  3.05  3
 61
  7020458
 Phạm Minh 
Tuấn  14/02/1989  27  2.46  2.50  1  1  1  1
 62
  8020438
 Nguyễn Mậu 
Tuyên  09/09/1989  28  2.83  2.40  4
 63
  8020462
 Nguyễn Thị 
Ngọc Tú  26/05/1989  30  2.22  2.20  2  2  2
 64
  8020447  Lê Thanh Tùng  28/04/1990  32  2.50  2.56  1  2  1  1
 65
  8020448  Lê Văn Tùng  07/02/1990  21  3.03  2.62  1  1
 66
  8020469
 Nguyễn Khả 
Việt  14/09/1990  21  2.57  2.72  1  1  1
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung 
tích lũy;
Ghi
chú
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2008-I/CQ-C-C
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung 
tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
Ghi
chú
 1  9020015
 Nguyễn Trọng Trung 
Anh  13/12/1991  20  1.15  3.24  3  4
 2  9020023  Phạm Tuyết Anh  26/12/1991  22  3.06  3.18  1  1
 3  9020032  Đỗ Thị Bắc  07/12/1991  20  3.57  3.34
 4  9020038  Trần Văn Bình  08/03/1991  20  3.40  2.74  1
 5  9020041  Dương Ngọc Cảnh  28/04/1991  20  2.33  2.69  2  1  1
 6  9020043  Hồ Sỹ Cảnh  02/10/1991  20  1.68  2.10  1  1  3
 7  9020063  Đỗ Thành Công  16/09/1991  20  3.30  2.83  1
 8  9020066  Nguyễn Thế Công  12/10/1991  24  2.56  2.53  1  1  1
 9  9020101  Nguyễn Tiến Dũng  13/01/1992  23  3.00  3.25  1  2
 10  9020128  Trần Tiến Điệp  26/04/1991  23  2.19  2.33  2  1  1
 11  9020136  Nguyễn Công Đỗ  04/02/1991  22  2.95  2.63  2
 12  9020135  Kiều Duy Đông  13/08/1991  18  2.78  2.73  2  1
 13  9020142  Lê Minh Đức  19/08/1991  24  1.38  2.94  2  1  2  3
 14  9020145  Trần Minh Đức  03/04/1990  20  2.90  3.32  1  1  1
 15  9020636  Nguyễn Hoàng Gia  29/09/1991  22  2.14  2.52  3  1  1  1
 16  9020176  Nguyễn Thị Hiền  25/04/1991  18  2.69  2.81  1  4
 17  9020183  Nguyễn Trung Hiếu  11/04/1992  20  3.28  3.21  1
 18  9020196  Phạm Văn Hoà  14/12/1991  20  2.13  2.01  1  1  2  1
 19  9020200  Cao Thế Hoàng  23/01/1992  24  0.98  2.11  1  1  5
 20  9020210  Ngô Xuân Hòa  20/09/1991  20  3.42  3.45  1
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2009-I/CQ-C-A
 21  9020226  Lê Văn Huỳnh  05/05/1991  18  3.95  3.85
 22  9020229  Cấn Mạnh Hùng  14/08/1991  20  2.19  2.57  2  1  2
 23  9020247  Lưu Việt Hưng  02/08/1991  18  2.67  3.01  2  2
 24  9020257  Lưu Văn Khang  26/09/1991  20  2.62  2.51  1  1  1
 25  9020258  Phan Văn Khang  20/02/1991  18  2.58  2.25  2  1
 26  9020274  Nguyễn Đình Khuê  22/10/1991  22  3.13  2.89  1
 27  9020283  Vũ Trung Kiên  23/11/1991  20  2.55  2.50  1  1  1
 28  9020287  Nguyễn Danh Lâm  10/12/1991  23  2.92  2.99  2  1
 29  9020294  Tiêu Thanh Liêm  23/04/1991  20  2.32  2.40  2  2  1
 30  9020306  Đinh Thị Loan  21/12/1991  20  3.15  3.21  1  1
 31  9020316  Lưu Thế Lợi  30/12/1991  20  3.59  3.51
 32  9020322  Lê Thế Lưu  22/05/1990  22  3.57  3.39  1
 33  9020332  Lê Đình Minh  30/04/1990  20  0.33  2.33  1  1  6
 34  9020348  Nguyễn Minh Nam  15/11/1991  23  2.70  2.88  1  1
 35  9020377  Nguyễn Văn Phong  30/12/1990  18  2.21  2.51  2  2  1  1
 36  9020383  Đặng Văn Phương  10/06/1991  20  2.95  2.84  1  1
 37  9020410  Nguyễn Đăng Quyết  01/06/1991  22  1.66  1.86  2  1  1  2
 38  9020413  Nguyễn Quang Quý  14/02/1991  22  2.61  3.17  3  2
 39  9020635  Trương Quý Quỳnh  13/04/1991  28  2.77  2.74  2  1  1
 40  9020426  Nguyễn Sách Sơn  22/07/1991  20  2.10  2.41  4  1  1
 41  9020439  Nguyễn Sỹ Tân  01/08/1991  20  3.21  2.60  1
 42  9020444
 Nguyễn Thạc Đan 
Thanh  12/04/1991  20  3.23  3.11  1
 43  9020445  Nguyễn Xuân Thanh  12/09/1991  20  2.92  2.79  1  2
 44  9020452  Nguyễn Đắc Thành  26/05/1991  20  3.13  3.20  1  1
 45  9020454  Nguyễn Xuân Thành  06/05/1991  20  2.75  2.78  2  1  1
 46  9020458  Trần Đức Thành  20/04/1990  22  2.52  2.39  2  1  1
 47  9020473  Nguyễn Văn Thắng  14/02/1991  20  2.90  2.86  2  1
 48  9020482  Nguyễn Minh Thiêm  11/09/1991  20  2.89  3.19  2  1
 49  9020495  Ngô Xuân Thuấn  17/10/1991  20  2.90  2.92  2  1
 50  9020496  Nguyễn Đình Thuận  30/09/1987  16  0.50  2.00  2  1  3
 51  9020503  Lê Thị Thúy  11/11/1991  20  3.17  2.98  1  1
 52  9020510  Hoàng Đình Tiến  19/03/1991  23  2.33  2.84  2  1  1  1
 53  9020526  Nguyễn Mạnh Toàn  31/10/1991  20  2.86  3.09  2  1
 54  9020541  Ngô Xuân Trịnh  29/10/1991  18  1.92  2.48  2  1  1  1
 55  9020578  Dương Thanh Tùng  05/11/1991  22  2.14  2.88  1  1  1  2
 56  9020583  Lâm Xuân Tùng  26/01/1992  20  2.46  2.97  4  1
 57  9020585  Nguyễn Bá Tùng  27/09/1991  18  2.88  2.77  1  1
 58  9020592  Võ Thanh Tùng  10/06/1991  26  1.58  2.16  3  3  2
 59  9020608  Nguyễn Trọng Việt  17/04/1991  20  2.17  2.83  1  2
 60  9020611  Mai Đình Việt Vinh  01/09/1991  20  1.73  2.18  3  2  2
 61  9020625  Trần Huy Vũ  08/08/1991  20  3.24  3.10  1  1
 62  9020628  Phạm Đình Vương  28/05/1990  25  2.10  3.24  1  1  1  2
 63  9020629  Mai Xuân Xơn  30/10/1991  17  1.65  2.43  1  2
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình 
chung tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
 1  9020007  Lê Huy Vương Anh  08/09/1991  18  1.39  2.27  1  1  3
 2  9020019  Nguyễn Vũ Hải Anh  14/03/1991  16  1.57  2.47  3  2
 3  9020029  Nguyễn Công Bảo  12/10/1991  20  1.00  1.80  2  2  2
 4  9020047  Hoàng Quỳnh Châu  20/12/1990  13  1.44  2.29  1  1  2
 5  9020053  Nguyễn Hữu Chí  11/12/1990  23  1.54  2.13  1  1  3
 6  9020055  Dương Hồng Chính  25/05/1991  13  1.62  2.46  1  3
 7  9020071  Cấn Mạnh Cường  28/09/1991  13  2.35  2.53  1  1  1
 8  9020072  Chu Xuân Cường  20/10/1991  19  3.68  3.57  1
 9  8020055  Lâm Viết Cường  11/06/1990  13  2.15  1.87  4
 10  9020087  Nguyễn Lê Duẩn  13/04/1991  15  2.99  2.48  1
 11  9020089  Lý Bá Duy  05/09/1991  13  2.38  2.75  3  1
 12  9020092  Trần Văn Duy  08/05/1991  16  2.34  2.45  2  1
 13  9020095  Đỗ Chung Dũng  28/05/1988  17  0.59  1.96  1  2  4
 14  9020096  Đỗ Hoàng Dũng  03/11/1991  16  3.28  3.27  1
 15  9020111  Tăng Hải Dương  25/11/1991  18  3.33  2.90  1
 16  9020112
 Tống Nguyên Chu 
Dương  27/07/1989  20  0.93  2.31  1  2  1  3
 17  9020116  Nguyễn Văn Đại  05/01/1991  12  2.63  2.10  1
 18  9020120  Nguyễn Văn Đạt  23/02/1991  16  1.34  2.42  2  2
 19  9020123  Phạm Tiến Đạt  30/01/1991  15  2.54  2.91  1  1  1
 20  9020121  Phạm Tiến Đạt  05/10/1991  19  1.45  2.59  1  1  3
 21  9020125  Phạm Hải Đăng  25/08/1991  18  3.44  3.60  1
 22  9020126  Vũ Văn Điển  03/05/1991  22  2.53  2.55  1  1  1
 23  9020137  Nguyễn Văn Đới  05/06/1990  13  0.69  2.12  1  1  1  3
 24  8020118  Nguyễn Tiến Đức  03/07/1990  18  1.33  1.78  1  1  1  3
 25  9020146  Vũ Viết Đức  17/09/1991  18  2.56  3.32  2
 26  6020105  Đỗ Trường Giang  19/12/1987  14  0.00  1.58  5
 27  9020160  Lâm Ngọc Hải  27/02/1991  18  1.29  2.07  2  1  2  2
 28  9020174  Khuất Thị Hằng  17/05/1990  13  2.28  2.87  2  2
 29  9020175  Lưu Thị Hiền  04/04/1990  18  2.16  2.12  2  1  1
 30  9020185  Trịnh Công Hiếu  11/06/1991  15  2.73  2.43  1  1
 31  9020186  Võ Trung Hiếu  18/01/1991  18  1.42  2.44  2  2  2
 32  9020216  Hà Văn Hội  08/03/1991  16  2.28  2.68  1  1  1
 33  9020220  Chu Văn Huy  09/11/1991  19  0.91  1.81  1  1  2  4
 34  9020222  Nguyễn Xuân Huy  30/12/1991  16  2.47  2.98  2  1  1
 35  9020239  Nguyễn Văn Hùng  22/04/1989  13  1.81  2.48  1  1  1
 36  8020185  Trần Tiến Hùng  25/03/1990  16  1.84  2.07  3  1  1
 37  8020188  Cao La Duy Hưng  28/11/1990  21  1.50  2.37  2  1  3
 38  9020249  Nguyễn Hồng Hưng  07/07/1991  16  2.13  2.38  1  2  3
 39  9020256  Phạm Văn Kha  05/02/1990  16  0.91  2.23  2  3
 40  9020260  Hoàng Trọng Khải  27/03/1991  18  0.91  1.80  2  1  4
 41  9020262  Cao Duy Khánh  21/10/1991  16  1.03  2.24  1  1  4
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2009-I/CQ-C-B
 42  9020265  Nguyễn Duy Khánh  20/05/1991  16  2.56  2.86  1  1
 43  9020281  Trương Ngọc Kiên  30/10/1991  16  2.53  2.67  1  1  1
 44  9020282  Vi Thành Kiên  26/12/1990  16  2.92  3.11  2
 45  9020288  Nguyễn Văn Lâm  05/10/1990  15  1.13  2.42  1  1  1  2
 46  9020301  Nguyễn Văn Linh  28/01/1991  13  1.11  1.99  2  1  3
 47  9020318  Vũ Xuân Lợi  04/01/1991  18  3.56  3.38  1
 48  9020325  Vũ Tiến Lực  27/11/1991  23  0.13  1.80  1  7
 49  9020331  Hoàng Công Minh  04/09/1991  10  3.33  2.70
 50  9020337  Trần Đức Minh  17/12/1991  15  3.09  2.97  1
 51  9020343  Hà Hải Nam  04/12/1991  18  3.31  3.34  2
 52  9020344  Hoàng Nam  15/09/1991  15  2.37  2.99  2  1
 53  9020349  Nguyễn Thành Nam  03/04/1991  10  1.15  1.84  2  2  1
 54  8020274  Trần Quang Nam  23/12/1990  17  1.06  2.10  1  1  1  3
 55  9020359  Đàm Bá Ngọc  04/08/1990  19  1.36  2.31  3  1  3
 56  9020362  Nguyễn Văn Ngọc  31/12/1991  17  2.67  3.09  2  1
 57  9020379  Nguyễn Duy Phú  03/11/1991  13  2.65  2.77  1  1
 58  9020381  Bùi Văn Phúc  21/01/1991  13  0.95  1.86  1  4
 59  9020394  Vũ Hồng Quang  03/09/1991  20  0.00  1.84  8
 60  9020398  Ngô Tiến Quân  21/01/1991  15  2.47  2.52  1  2
 61  9020402  Nguyễn Trung Quân  31/05/1991  14  2.25  2.39  2  3  1
 62  9020401  Nguyễn Trung Quân  27/11/1991  13  1.85  2.67  2  1  1
 63  9020424  Nguyễn Hồng Sơn  03/10/1991  16  0.31  2.45  1  5
 64  9020435  Nguyễn Văn Tâm  06/02/1991  18  2.17  2.55  2  3  2
 65  9020461  Lương Viết Thái  26/10/1991  16  3.04  2.89  1
 66  9020450  Lê Quang Thành  09/12/1991  25  1.42  2.09  1  1  2  2  2
 67  8020367  Vũ Tiến Thành  01/04/1990  25  1.71  2.13  2  1  1  1  2
 68  9020460  Nguyễn Thị Thảo  14/05/1991  13  2.33  2.69  1  3
 69  9020467  Dương Đình Thắng  01/12/1990  16  1.56  2.48  1  1  2
 70  9020471  Lương Đình Thắng  21/05/1990  13  0.50  2.02  1  4
 71  9020475  Nguyễn Văn Thắng  25/08/1991  14  0.00  1.81  7
 72  9020479  Nguyễn Như Thép  16/12/1991  13  0.92  2.18  1  1  4
 73  8020384  Lương Trung Thìn  06/06/1988  19  2.35  1.94  2  2
 74  9020512  Lê Đức Tiến  07/10/1991  12  1.58  1.88  1  1  1  1
 75  9020521  Lưu Quang Tỉnh  14/12/1991  16  2.06  2.27  2  1  1  1
 76  9020525  Trần Tính  10/10/1991  13  3.26  2.93  1
 77  9020536  Vũ Văn Triêu  02/04/1991  15  2.43  2.48  1  1  1
 78  9020540  Hoàng Ngọc Trí  10/10/1990  14  3.59  3.33
 79  8020418  Nguyễn Tiến Trung  25/10/1990  16  1.46  1.92  1  1  2
 80  9020552  Nguyễn Văn Trường  09/01/1991  15  1.75  2.33  1  1  1  2
 81  9020569  Nguyễn Văn Tuấn  28/04/1991  20  2.04  1.89  2  1  3
 82  9020571  Vũ Mạnh Tuấn  16/08/1991  18  1.25  1.89  2  2  2
 83  9020574  Nguyễn Trọng Tuyên  09/10/1991  24  1.35  2.33  1  1  1  3
 84  9020579  Đoàn Khắc Tùng  10/07/1991  16  2.63  2.21  1  1
 85  9020580  Đoàn Thanh Tùng  24/10/1989  16  0.58  1.85  2  4
 86  8020454  Phạm Đỗ Sơn Tùng  04/08/1990  20  1.89  1.95  1  3  2
 87  9020593  Vũ Đăng Tùng  20/09/1991  16  2.81  2.77  1
 88  9020594  Vũ Thanh Tùng  10/09/1991  21  1.97  2.43  1  1  1
 89  9020603  Nguyễn Thị Tươi  23/01/1992  16  3.40  3.50  1
 90  9020610  Hoà Quang Vinh  20/05/1991  20  3.15  2.96  3
 91  8020474  Võ Quang Vinh  26/11/1990  16  1.30  2.15  2  1  2  2
 92  8020475  Lê Ngọc Vĩnh  03/02/1991  17  1.85  2.05  3  1  1
 93  9020623  Nguyễn Quang Vũ  09/10/1991  18  1.86  2.64  3  1  2
 94  9020630  Lê Anh Xuân  09/12/1991  13  0.00  1.82  7
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích 
lũy;
Ghi
chú
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2009-I/CQ-C-B
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
 1  9020001  Đào Đức An  17/09/1991  18  0.78  1.97  1  1  4
 2  9020005  Bùi Phúc Anh  10/03/1992  15  3.20  2.83  1  1
 3  8020006  Bùi Việt Anh  23/12/1990  21  0.25  1.57  1  8
 4  9020012  Nguyễn Đức Anh  24/04/1991  18  2.97  2.90  1  1
 5  9020013  Nguyễn Đức Anh  30/11/1991  18  3.25  2.86  2
 6  9020017  Nguyễn Tuấn Anh  10/05/1990  18  2.84  2.19  1  1  1
 7  9020022  Phạm Hoàng Anh  02/12/1991  17  2.88  2.64  1  2
 8  9020024  Quách Ngọc Anh  03/12/1991  18  0.88  1.95  3  1  3
 9  9020028  Lê Văn Ban  19/12/1991  15  2.80  2.89  1
 10  9020061  Lê Văn Chương  26/03/1991  13  0.79  1.89  1  2  3
 11  9020062  Nguyễn Văn Chương  02/01/1991  15  2.10  2.50  2  1
 12  9020064  Lê Văn Công  04/10/1991  15  0.89  2.18  2  1  1  3
 13  9020065  Nguyễn Chí Công  31/12/1991  17  2.94  2.62  1
 14  9020075  Nguyễn Đức Cường  28/08/1989  20  2.00  2.39  2  1  1
 15  9020081
 Nguyễn Khánh 
Cường  08/12/1988  30  1.28  2.20  3  1  1  1  3
 16  8020065  Nguyễn Bỉnh Diệu  16/01/1990  15  3.11  2.47  1
 17  9020086  Nguyễn Công Doanh  01/10/1991  15  2.83  2.99  1  1
 18  9020099  Mai Văn Dũng  10/04/1991  21  2.01  2.59  2  1  2
 19  9020100  Nguyễn Tiến Dũng  03/12/1990  17  0.35  1.56  1  1  6
 20  9020103  Phạm Anh Dũng  03/02/1986  23  0.65  2.50  2  1  6
 21  9020106  Trương Tiến Dũng  28/09/1991  20  0.75  2.47  5
 22  9020122  Phạm Tiến Đạt  08/11/1991  17  1.75  2.22  1  2  1  1
 23  8020106  Vũ Quang Định  19/05/1990  17  0.80  1.67  3  1  4
 24  9020140  Đàm Quang Đức  17/10/1991  15  0.87  1.98  1  3  2
 25  9020144  Nguyễn Hiền Đức  03/05/1991  13  3.11  2.85  1
 26  9020148  Nguyễn Tiến Giang  07/09/1991  13  0.58  2.38  1  4
 27  9020149  Vũ Hoàng Giang  15/04/1991  19  1.61  2.02  2  1  1  2
 28  8020150  Nguyễn Xuân Hiển  20/07/1990  21  1.19  1.54  1  1  4
 29  9020191  Trịnh Thiếu Hoa  16/09/1991  18  1.86  2.59  1  1  2
 30  9020195  Nguyễn Phương Hoà  12/09/1989  17  2.41  2.45  2  4
 31  9020199  Nguyễn Trung Hoàn  15/02/1990  18  2.75  2.55  2  1
 32  9020213
 Nguyễn Thị Kim 
Hồng  14/12/1990  18  2.61  2.42  1  1  1
 33  9020215  Trần Hồng  28/07/1990  18  0.95  1.79  1  1  1  4
 34  9020227  Bạch Đằng Hùng  15/03/1990  20  1.67  2.10  1  4
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2009-I/CQ-C-C
 35  9020232  Lê Văn Hùng  10/04/1991  17  3.06  2.88  1
 36  9020233  Nguyễn Đức Hùng  15/10/1989  18  3.17  2.98  1
 37  8020186  Trần Văn Hùng  16/09/1990  18  2.22  2.45  2  1
 38  9020253  Trần Thị Hương  03/08/1990  18  2.83  2.84  1  1  1
 39  9020267  Trương Đình Khánh  15/07/1991  18  2.63  2.82  2  1
 40  9020269  Vũ Xuân Khiêm  28/03/1991  18  2.86  2.80  3
 41  9020273  Dương Văn Khôi  14/05/1990  18  3.16  3.00  1
 42  9020278  Nguyễn Trung Kiên  16/04/1991  15  2.07  2.65  1  2  1  1
 43  9020298  Nguyễn Văn Linh  13/06/1991  15  1.79  2.55  2  2  1
 44  9020307  Lê Hoàng Long  15/12/1991  15  2.69  2.98  1  1
 45  9020312  Phạm Gia Long  27/02/1991  15  2.11  2.29  1  1  1  1
 46  9020319  Đoàn Quang Luận  01/08/1991  16  2.99  2.88  1
 47  9020320  Trần Văn Luận  15/04/1991  18  2.00  2.51  1  1  1  1
 48  9020324  Cao Thành Lực  04/08/1991  15  2.73  2.26  1  1
 49  9020328  Vũ Văn Mạnh  05/12/1990  20  1.18  2.15  4  1  1  2
 50  9020330  Hà Hào Minh  17/12/1991  17  1.29  1.97  3  1  1  2
 51  8020262  Nguyễn Khắc Minh  16/07/1990  26  0.73  1.80  3  2  5
 52  9020334  Nguyễn Ngọc Minh  26/07/1991  18  1.56  2.69  2  1  2
 53  9020335  Nguyễn Văn Minh  05/09/1991  20  1.45  2.01  4  1  2
 54  9020341  Vương Thị Mỵ  10/05/1991  15  2.99  2.73  1
 55  9020345  Nguyễn Hoài Nam  12/06/1991  18  1.11  2.28  1  2  3
 56  9020354  Đào Thuỷ Ngân  28/10/1991  22  1.93  2.81  4  1  1  1
 57  9020356  Đào Trọng Nghĩa  12/01/1987  25  2.28  2.58  1  1  1
 58  9020361  Nguyễn Thị Ngọc  12/04/1991  18  2.94  2.76  2  1
 59  9020385  Tiêu Thị Phương  11/10/1991  18  3.08  2.91  1  1
 60  9020396  Đào Quang Quân  29/09/1991  15  2.47  2.50  1  1  1
 61  9020407  Trần Mạnh Quyền  22/01/1991  18  2.92  3.08  1  1
 62  9020408  Lê Quý Quyết  27/01/1991  14  2.18  1.99  1  1  1
 63  9020425  Nguyễn Ngọc Sơn  04/03/1991  15  2.90  2.75  1
 64  9020463  Phạm Trí Thái  10/12/1991  18  2.08  2.45  1  1  1
 65  9020464  Trần Văn Thái  02/02/1991  17  0.92  2.05  1  1  1  1  4
 66  9020456  Trần Công Thành  14/02/1991  17  1.79  1.97  2  1  1  1
 67  9020466  Nguyễn Thế Thạo  28/09/1990  15  2.07  2.61  2  1
 68  9020468  Đỗ Chiến Thắng  07/01/1991  19  1.15  2.48  1  2  1  1  3
 69  9020469  Lê Đức Thắng  10/05/1991  21  2.35  2.80  1  1
 70  9020476  Nguyễn Việt Thắng  27/12/1991  17  2.18  2.15  1  1
 71  9020490  Đào Đức Thịnh  19/09/1991  15  2.90  2.19  1  1
 72  8020396  Nguyễn Xuân Thụ  25/01/1990  19  1.18  1.77  2  2  3
 73  9020502  Phạm Thị Thùy  20/02/1991  18  3.25  3.07  1
 74  9020511  Hoàng Văn Tiến  16/08/1991  14  2.07  2.48  1  2
 75  9020532  Hoàng Thu Trang  14/03/1991  15  3.40  2.81
 76  9020533  Nguyễn Thị Trang  20/03/1990  18  2.74  2.41  1  1  1
 77  9020539  Dương Trọng Trí  28/03/1989  15  2.47  1.95  1  1  1
 78  9020544  Ngô Duy Trung  29/03/1991  15  2.06  2.25  1  1  1
 79  8020427
 Nguyễn Hồng 
Trường  17/12/1988  15  2.70  2.49  2  1
 80  9020564  Nguyễn Anh Tuấn  08/05/1991  15  2.97  2.70  2
 81  8020435  Nguyễn Văn Tuế  22/07/1990  21  0.90  1.63  1  2  2  4
 82  9020573  Lê Hữu Tuyên  09/01/1991  16  2.38  2.36  2  1  1
 83  9020576  Phạm Minh Tuyến  07/12/1991  17  3.00  2.74  1
 84  9020600  Vũ Thanh Tú  28/08/1991  19  3.05  3.53  1
 85  9020581  Hà Kim Tùng  15/01/1991  15  2.47  2.60  1  1  1
 86  9020584  Lưu Hoàng Tùng  05/10/1991  18  1.62  1.91  4  1  3
 87  9020589  Nguyễn Thanh Tùng  27/11/1991  16  3.48  3.12
 88  9020595  Vũ Xuân Tùng  09/05/1991  18  3.19  3.31  1
 89  8020470  Nguyễn Văn Việt  02/04/1990  24  0.89  2.05  1  2  2  3
 90  9020619  Nguyễn Văn Võ  25/06/1991  16  1.44  2.41  2  2  1
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
Ghi
chú
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2009-I/CQ-C-C
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
Ghi
chú
 1  9020004  Trần Bình An  29/05/1989  18  0.33  2.50  1  1  5
 2  8020015  Nguyễn Đức Anh  18/08/1990  18  0.00  1.68  8
 3  8020019  Nguyễn Tuấn Anh  10/10/1990  22  0.89  2.60  1  6
 4  9020021  Nhữ Tuấn Anh  27/09/1991  18  1.97  2.42  1  2
 5  8020542  ERDEM ASLAN  01/05/1986  18  0.58  1.29  1  1  4
 6  9020031  Chu Văn Bắc  04/02/1991  15  1.52  2.14  1  1  1  2
 7  9020037  Phạm Thanh Bình  26/11/1991  18  3.44  3.24  1
 8  9020044  Nguyễn Xuân Cảnh  11/09/1991  12  2.13  2.14  3  2  1
 9  9020060  Vũ Văn Chuyên  02/04/1990  16  3.37  2.53  1
 10  9020069  Phạm Hùng Cương  05/11/1991  19  2.68  2.25  1  1
 11  9020073  Hoàng Văn Cường  15/04/1991  22  1.11  1.98  1  5  1  1
 12  9020074  Lê Mạnh Cường  12/05/1991  16  3.03  2.82  1
 13  9020076  Nguyễn Lưu Cường  10/02/1991  15  2.56  2.98  1  1
 14  9020079  Nguyễn Văn Cường  06/11/1991  16  2.62  2.49  2
 15  9020085  Dư Anh Dân  03/02/1991  17  2.56  2.46  1  1  1  1
 16  9020102  Nguyễn Văn Dũng  10/11/1990  15  2.90  2.53  1  1
 17  8020091  Hà Bảo Dưỡng  23/06/1990  12  1.20  1.85  2  1  2
 18  9020119  Nguyễn Văn Đạt  10/11/1991  19  0.27  1.80  8
 19  9020143  Nguyễn Công Đức  07/05/1984  15  1.07  2.16  1  3  1  1
 20  9020154  Nguyễn Ngọc Hà  24/04/1991  20  1.83  2.47  2  1  2
 21  9020170  Nguyễn Đức Hạnh  27/02/1987  18  3.06  3.27  1
 22  9020171  Nguyễn Văn Hạnh  20/11/1990  15  3.37  3.04  1
 23  9020177  Bùi Thế Hiển  28/07/1991  15  3.34  3.03
 24  8020152  Ngô Quang Hiểu  28/10/1990  16  1.51  2.37  2  2  3
 25  9020180  Nguyễn Đức Hiếu  31/12/1991  15  2.60  2.55  1  1
 26  9020207  Trần Trọng Hoá  05/11/1990  17  3.28  2.90  1
 27  9020208  Vũ Trọng Hoá  14/06/1991  16  3.19  3.37  1
 28  9020214  Phạm Thị Hồng  23/03/1991  12  3.46  2.82
 29  9020224  Tạ Văn Huy  28/08/1990  17  0.80  1.75  2  2  1  3
 30  9020234  Nguyễn Mạnh Hùng  26/02/1991  16  2.66  2.68  1  1  1
 31  9020241  Nguyễn Xuân Hùng  22/02/1989  15  3.67  3.00
 32  9020245  Vũ Văn Hùng  30/09/1991  15  2.44  2.41  1  1  1
 33  9020246  Đinh Việt Hưng  26/06/1990  13  0.81  2.37  2  1  3
 34  8020198  Phan Văn Hướng  01/06/1990  18  1.79  2.04  2  1  2
 35  9020259
 Nguyễn Hoàng 
Khanh  27/11/1991  15  3.41  3.26  1
 36  9020268  Nguyễn Sỹ Khiêm  13/11/1991  15  3.41  3.25
 37  9020270  Nguyễn Văn Khoa  20/03/1989  15  2.57  2.82  1  1  1
 38  9020276  Nguyễn Bá Kiên  22/02/1991  16  1.21  2.22  1  1  4
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2009-I/CQ-C-D
 39  8020221  Nguyễn Trung Kiên  09/01/1989  21  0.69  1.72  1  6
 40  9020279  Nguyễn Trung Kiên  27/10/1991  12  2.96  2.87  1
 41  9020289  Phạm Duy Lâm  27/08/1991  17  1.29  1.68  4  1
 42  9020290  Nguyễn Văn Lân  14/09/1991  15  2.17  2.63  1  1  1
 43  9020308  Nguyễn Duy Long  20/01/1991  15  3.11  2.80  2
 44  9020321  Bùi Đình Luyến  16/01/1991  15  2.97  3.23  1  1
 45  9020323  Nguyễn Ngọc Lưu  02/11/1991  15  2.23  2.31  2  2  1
 46  8020261  Nguyễn Hữu Minh  25/06/1990  22  1.21  1.98  1  1  1  3
 47  9020338  Cao Văn Mùi  04/01/1991  18  1.50  1.97  1  3  1
 48  9020339  Nguyễn Văn Mùi  03/12/1991  14  1.12  2.37  1  1  3
 49  9020351  Nguyễn Xuân Nam  26/03/1991  15  2.13  2.24  1  1
 50  9020357  Hà Đại Nghĩa  09/12/1990  17  0.00  1.83  7
 51  9020363  Nguyễn Đức Ngọc  02/04/1991  17  1.74  2.07  1  3  1
 52  9020370  Đàm Thái Nhiên  02/06/1991  18  2.44  2.95  1  2  1
 53  9020376  Nguyễn Văn Phi  06/03/1990  21  1.14  1.91  1  2  3
 54  8020303  Đỗ Minh Quang  21/02/1990  14  2.02  2.32  2  1  1  1
 55  9020392  Trần Đức Quang  16/05/1990  12  2.59  2.38  1  1
 56  9020393  Trần Văn Quang  25/03/1991  18  3.16  2.81  1
 57  9020400  Nguyễn Sĩ Quân  28/12/1991  15  2.04  2.25  1  2  1  1
 58  9020409
 Nghiêm Ngọc 
Quyết  04/01/1990  15  3.73  3.07
 59  9020411  Bùi Văn Quỳnh  11/04/1991  16  3.22  2.71  1
 60  9020417  Trần Thị Sim  12/01/1991  13  2.82  2.61  2  1
 61  9020419  Nguyễn Văn Song  15/08/1991  16  3.00  2.72  1
 62  9020422  Đoàn Ngọc Sơn  24/04/1991  16  2.91  2.97  2
 63  9020429  Lê Văn Sự  24/10/1990  22  1.14  2.04  2  4
 64  9020443  Nguyễn Chí Thanh  12/11/1991  17  1.53  2.21  1  1  2
 65  9020477  Phạm Văn Thắng  03/04/1991  18  3.55  3.45  1
 66  9020480  Lê Quang Thế  21/04/1991  15  3.13  2.73  1
 67  8020382  Đinh Đức Thiện  03/08/1990  12  0.22  1.76  1  6
 68  8020386
 Nguyễn Trọng 
Thịnh  07/07/1990  25  3.12  2.55  1  1
 69  8020390  Nguyễn Hữu Thọ  10/10/1990  19  1.97  2.16  3  1  1  1
 70  9020497
 Nguyễn Khắc 
Thuận  28/11/1991  17  2.53  3.06  1  1
 71  9020500  Phí Văn Thuỷ  29/12/1991  18  3.38  3.28  1
 72  9020501  Phạm Quang Thuỵ  01/07/1991  15  3.35  2.79  1
 73  9020514  Nguyễn Minh Tiến  05/02/1990  15  3.30  2.76  1
 74  8020408  Nguyễn Văn Tiệp  19/03/1990  17  1.98  2.41  2  1  2
 75  9020528  Phạm Văn Toàn  13/02/1991  15  1.83  2.53  1  1  1  1
 76  9020531  Vũ Trọng Tới  06/06/1991  12  2.69  2.23  3  1
 77  9020546  Phạm Trần Trung  03/05/1991  17  1.85  2.31  2  1  1  1
 78  9020549  Đặng Hải Trường  28/11/1990  15  1.55  2.23  1  1  3
 79  9020550  Đỗ Quốc Trường  30/11/1991  16  3.54  3.22  1
 80  9020554  Trần Văn Trường  28/09/1991  15  2.28  2.57  1  4  1
 81  9020561  Đường Minh Tuấn  05/02/1989  14  1.94  1.93  3  1  1
 82  9020565  Nguyễn Anh Tuấn  30/01/1991  15  1.43  1.76  1  1  1  2
 83  8020444  Trịnh Vũ Tuyến  30/10/1990  17  0.78  2.19  1  1  5
 84  9020582  Kiều Thanh Tùng  24/10/1989  15  2.93  2.46  3
 85  9020590  Sầm Tùng  28/05/1991  15  2.94  2.64  2
 86  9020621  Lê Duy Vũ  05/01/1991  15  1.87  2.68  1  1  1
 87  9020622  Lê Quang Tuấn Vũ  26/06/1990  15  1.50  2.11  1  1  2  1
 88  9020626  Đào Quốc Vương  16/11/1991  17  3.68  3.03
 89  9020627  Đỗ Minh Vương  21/07/1991  15  2.13  2.39  2  1  1
 90  8020482  Phạm Văn Yên  25/04/1990  15  1.33  2.15  1  2  1  1
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích 
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
Ghi
chú
 1  10020002  Chu Việt Anh  18/12/1992  21  2.96  3.32  2
 2  10020518  Dương Quang Anh  18/05/1992  16  1.13  3.58  1  3
 3  10020003  Đỗ Quốc Anh  16/05/1991  19  2.32  2.90  1  1  2
 4  10020494  Hồ Sỹ Việt Anh  05/10/1992  17  3.77  3.81
 5  10020011  Nguyễn Tuấn Anh  03/12/1992  19  3.55  3.60  1
 6  10020029  Nguyễn Văn Chính  14/03/1992  16  1.00  3.06  1  3
 7  10020036
 Trương Thành 
Công  22/03/1992  19  1.23  3.05  1  2  2
 8  10020512
 Nguyễn Mạnh 
Cường  12/01/1992  24  1.75  2.89  1  3  2
 9  10020450  Đường Minh Dũng  04/01/1992  21  0.48  2.73  1  6
 10  10020066  Nguyễn Thạc Dư  24/10/1992  19  3.18  3.36  1  1
 11  10020078  Đỗ Thành Đạt  16/02/1992  19  0.76  2.89  2  1  3
 12  10020085  Nguyễn Văn Điềm  18/11/1992  19  1.71  2.81  2  1  1  1
 13  10020096  Nguyễn Việt Đức  29/09/1992  19  0.53  2.79  1  2  3
 14  10020100
 Nghiêm Trường 
Giang  02/02/1992  21  2.69  2.58  1  2  1
 15  10020127  Nguyễn Phú Hiệu  12/08/1992  21  2.57  3.13  2  1  1
 16  10020143
 Nguyễn Văn 
Hoàng  22/08/1992  19  3.74  3.55
 17  10020148  Trương Huy Hoàng  26/09/1992  23  3.37  3.49  1
 18  10020151  Nguyễn Văn Hồng  07/12/1992  21  3.00  2.95  2
 19  10020158
 Nguyễn Quang 
Huy  23/09/1992  19  1.76  3.16  3  1  1
 20  10020495  Thái Công Khanh  18/01/1992  19  3.10  3.28  1  1
 21  10020183  Đỗ Đức Kiên  22/09/1992  21  3.70  3.67  1
 22  10020185  Vũ Xuân Lai  26/06/1992  23  2.13  2.77  1  2  1
 23  10020190  Đặng Văn Linh  09/11/1991  23  1.61  2.42  5
 24  10020516  Tô Ngọc Linh  30/09/1992  24  2.64  3.33  1  1  1
 25  10020195  Vũ Thái Linh  30/09/1992  19  2.91  3.26  1  2
 26  10020203  Bùi Hữu Lộc  26/06/1992  19  3.43  3.36  1
 27  10020211  Nguyễn Đức Mạnh  03/01/1993  19  0.53  2.32  3  3
 28  10020242  Lê Văn Nhâm  25/11/1992  19  2.95  3.57  2  1
 29  10020517  Nguyễn Đình Niên  08/03/1992  21  3.21  3.41  1
 30  10020251  Đỗ Khắc Phong  06/04/1992  19  3.69  3.59
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2010-I/CQ-C-A
 31  10020257  Phạm Xuân Phú  02/12/1985  22  3.56  3.62  1
 32  10020276  Trần Hùng Quân  24/04/1992  19  3.63  3.74
 33  10020282  Đỗ Xuân Quyết  05/07/1992  19  0.84  2.87  3  3
 34  10020325  Đặng Trần Thái  12/05/1992  19  3.63  3.51
 35  10020312  Trịnh Đình Thanh  16/03/1992  18  1.39  2.69  1  1  1  2
 36  10020317  Nguyễn Đại Thành  19/06/1992  19  3.63  3.63
 37  10020335
 Nguyễn Khánh 
Thiện  05/11/1992  19  1.42  2.82  1  1  1  2
 38  10020482
 Nguyễn Khánh 
Thịnh  10/06/1989  22  3.14  3.55  1  3
 39  10020347  Đồng Xuân Thuỷ  13/07/1992  21  3.21  3.40  1
 40  10020351
 Nguyễn Quốc 
Thước  28/09/1992  22  1.59  2.58  2  1  1  2
 41  10020496  Nguyễn Cảnh Toàn  21/01/1992  17  2.50  3.31  1  1
 42  10020373
 Phạm Thị Minh 
Trang  16/04/1992  19  3.69  3.74
 43  10020497  Lương Kiên Trung  20/05/1991  16  0.00  2.67  5
 44  10020399  Đặng Anh Tuấn  03/01/1992  19  3.16  3.31  1  1
 45  10020493  Nguyễn Anh Tuấn  04/07/1992  24  2.42  3.23  1  1  1
 46  10020405
 Vương Nguyễn Tài 
Tuyên  12/05/1992  17  0.35  3.25  1  4
 47  10020427  Trịnh Văn Tú  22/06/1992  19  0.47  2.62  2  1  3
 48  10020417  Nguyễn Thế Tùng  15/01/1992  19  3.40  3.63  1
 49  10020418
 Nguyễn Xuân 
Tùng  03/11/1991  13  0.00  2.39  6
 50  10020423  Vũ Tiến Tùng  01/01/1992  21  2.86  3.23  3
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình 
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
 1  10020007  Nguyễn Công Anh  24/09/1992  16  1.56  2.11  1  1  2
 2  10020015  Phạm Ngọc Bá  19/02/1992  19  0.00  1.84  6
 3  10020020  Phạm Đức Bình  13/10/1992  20  2.41  2.51  5
 4  10020447  Hồ Hữu Bính  07/01/1992  21  2.67  2.89  1  1
 5  10020024  Phạm Văn Cầu  25/07/1992  18  2.42  2.60  2  1
 6  10020041  Nguyễn Văn Cường  03/04/1992  19  1.87  2.52  1  2  1
 7  10020045  Vy Mạnh Cường  13/10/1992  17  2.24  3.02  2
 8  10020049  Phạm Văn Doanh  20/03/1992  21  2.36  2.77  2  1  1
 9  10020054  Nguyễn Doãn Duy  27/10/1992  23  1.15  1.92  2  1  3
 10  10020064  Vũ Việt Dũng  14/09/1992  19  2.95  2.82  1  1
 11  10020072  Nguyễn Đình Đại  20/08/1992  18  1.22  2.24  1  2  2
 12  10020080  Nguyễn Quốc Đạt  15/05/1992  17  1.59  2.92  1  2
 13  10020094  Lê Minh Đức  30/04/1992  21  0.29  1.88  2  4
 14  10020107  Nguyễn Thanh Hải  06/01/1992  13  1.39  2.07  1  2
 15  10020111  Trần Thanh Hải  29/04/1992  22  1.50  2.50  1  1  1  2
 16  10020119  Dương Hữu Hiếu  18/04/1992  21  2.74  2.67  1  1
 17  10020128  Hoàng Thị Hoa  19/08/1992  21  2.17  2.70  2  1
 18  10020459  Hồ Văn Hoà  25/06/1992  17  0.74  2.12  1  4
 19  10020139  Hoàng Huy Hoàng  02/12/1992  24  1.94  2.52  2  1  1  1
 20  10020146  Trần Đức Hoàng  03/12/1992  23  1.67  2.60  3  1  1  1  1
 21  10020464  Trần Nhật Hoàng  05/10/1992  22  1.84  2.68  1  1  2
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2010-I/CQ-C-B
 22  10020150  Lê Thái Hòa  20/10/1992  20  1.15  2.07  2  3  1
 23  10020156  Ngô Ngọc Huy  12/12/1992  17  1.65  2.46  4  1
 24  10020162  Đặng Thị Huyền  02/05/1991  22  1.61  2.37  2  2  1  1  1
 25  10020167  Nguyễn Thế Hùng  18/06/1991  22  3.51  3.67
 26  10020171  Nguyễn Khắc Hưng  06/02/1992  22  1.86  2.19  2  1  1
 27  10020500  Hoàng Văn Hưởng  15/10/1991  21  1.45  2.03  2  1  2
 28  10020177  Nguyễn Văn Kháng  01/11/1992  19  1.16  1.97  1  2  2  1
 29  10020189  Đặng Tiến Linh  07/10/1992  19  1.68  2.41  1  1  1  1  1
 30  10020194  Lương Văn Linh  20/06/1988  22  2.52  2.71  1  1
 31  10020213  Tô Kim Mạnh  28/06/1992  19  0.68  2.08  1  2  3
 32  10020219  Nguyễn Văn Minh  06/10/1992  21  1.71  2.51  3  1  1  1
 33  10020224  Hoàng Vũ Nam  01/01/1992  20  1.65  1.93  1  2  2
 34  10020227  Nguyễn Thiên Nam  15/01/1992  20  1.18  2.01  2  1  2  2
 35  10020237
 Bùi Ngọc Thực 
Nguyên  09/10/1992  19  1.79  2.61  1  1  1  1
 36  10020503  Chu Thị Nguyệt  04/05/1991  21  1.72  2.05  2  2  1
 37  10020240  Nguyễn Văn Nhạ  14/05/1992  19  1.28  2.10  1  1  1  1  2
 38  10020472
 Nguyễn Thành 
Nhân  11/09/1992  29  3.26  3.04  1  1
 39  10020249  Nguyễn Văn Nội  03/10/1992  24  2.72  2.98  1  1
 40  10020256  Phan Quang Phú  27/03/1992  24  1.52  2.32  2  2  2  1
 41  10020475  Vương Khả Phú  24/05/1992  17  1.54  2.64  1  2
 42  10020267  Trịnh Hải Quang  15/01/1992  19  1.05  2.55  5
 43  10020273  Nguyễn Hồng Quân  19/02/1992  18  2.12  2.39  1  1  1
 44  10020278  Hoàng Đình Quyền  29/11/1992  19  1.50  2.11  1  1  1  2
 45  10020281  Bùi ánh Quyết  09/11/1991  21  2.17  2.83  1  1  1
 46  10020287  Vũ Văn Quyết  29/02/1992  23  1.78  2.35  1  3
 47  10020291  Trần Văn Quý  04/09/1992  21  2.00  2.59  1  1  1
 48  10020298  Phạm Hồng Sơn  05/02/1992  21  1.00  2.01  1  3  3
 49  10020302  Bùi Đức Tài  31/07/1992  19  2.82  2.87  1  1
 50  10020306  Nguyễn Nhật Tân  02/03/1992  22  1.00  2.40  3  3
 51  10020506  Trần Văn Thanh  08/03/1991  21  1.19  2.08  1  2  2
 52  10020319  Nguyễn Văn Thành  10/02/1992  21  2.48  2.68  2  1
 53  10020480  Phan Trung Thành  18/10/1989  24  1.38  2.53  4  3
 54  10020322  Vũ Đức Thành  24/10/1992  21  1.56  2.82  2  1  1  2
 55  10020332  Trần Minh Thắng  02/06/1992  19  1.37  2.04  1  1  1  2
 56  10020339  Vũ Văn Thơ  10/02/1992  16  0.35  2.50  4
 57  10020343  Nguyễn Xuân Thu  01/08/1992  16  1.69  2.57  1  1  2
 58  10020350  Đinh Thị Thúy  21/08/1992  20  1.45  2.16  1  1  2
 59  10020354  Lò May Thy  03/11/1991  19  1.55  2.30  1  1  2  1
 60  10020360  Lâm Văn Toàn  18/10/1992  21  2.45  2.60  1  1
 61  10020364  Phan Duy Toàn  04/11/1992  18  2.28  2.53  5
 62  10020376  Phạm Trọng Tri  16/05/1992  20  2.20  2.69  1  1  2  1
 63  10020380  Nguyễn Văn Trình  09/06/1992  24  2.25  2.27  1  1  3
 64  10020388  Nguyễn Ngọc Trung  11/10/1992  22  1.30  2.32  1  1  3
 65  10020402  Phạm Văn Tuấn  26/11/1992  24  1.08  1.86  4  3
 66  10020408  Nguyễn Hữu Tuyến  13/09/1992  24  2.15  2.03  4  1  1
 67  10020412  Cao Minh Tùng  10/11/1992  21  1.48  2.20  1  1  1  2
 68  10020420  Phạm Văn Tùng  28/03/1992  21  0.71  2.08  2  1  3
 69  10020424  Vũ Viết Tùng  02/05/1992  21  1.98  2.32  2  1  2  1
 70  10020428  Trần Thị Tươi  07/08/1992  24  1.94  2.47  3  2  1
 71  10020438  Nguyễn Anh Vũ  26/01/1992  23  3.07  3.19  2  1
 72  10020490  Quan Tuấn Vũ  11/06/1993  22  2.73  2.91  1  1
 73  10020444  Phạm Ngọc Xuyên  19/05/1992  24  1.29  1.90  2  1  2  2
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
Ghi
chú
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2010-I/CQ-C-B
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
Ghi
chú
 1  9020002  Lý Văn An  26/09/1991  23  0.61  1.70  1  2  4
 2  10020005  Mai Tuấn Anh  12/10/1992  22  0.98  1.43  1  3  2
 3  10020010  Nguyễn Thế Anh  05/05/1992  19  1.90  2.53  3  1  1
 4  10020016  Hoàng Kim Băng  07/01/1992  21  1.92  2.18  2  2  1
 5  10020021  Trần Thắng Bình  24/08/1992  19  2.70  2.89  1  1
 6  10020025  Lê Hồng Cẩm  26/08/1992  19  0.95  1.60  1  2  2
 7  10020498  Triệu Văn Chung  14/02/1991  16  1.56  1.79  1  2  1
 8  10020042
 Nguyễn Văn 
Cường  04/07/1992  21  0.91  2.40  2  2  3
 9  10020047  Trần Minh Diện  25/03/1992  22  2.30  2.60  1  1  1
 10  10020050  Nguyễn Văn Du  27/07/1992  19  0.21  2.62  1  5
 11  10020055  Vi Viết Duy  12/09/1992  22  0.73  1.40  1  2  3
 12  10020060  Trịnh Tiến Dũng  06/07/1992  22  1.25  1.97  2  2  1  1
 13  10020067  Đỗ Hoàng Dương  20/10/1992  21  1.00  1.80  1  1  4
 14  10020073  Phan Văn Đại  21/10/1992  19  1.50  2.31  2  1  1  1
 15  10020081  Nguyễn Tiến Đạt  23/07/1992  19  2.03  2.51  4  1
 16  10020089  Nguyễn Đắc Đông  27/07/1992  19  1.90  2.82  2  1  1
 17  10020099  Lê Trường Giang  21/11/1992  22  0.89  1.90  1  1  2  3
 18  10020105  Đỗ Trọng Hải  21/05/1992  17  2.50  2.67  1  1  1
 19  10020109  Nguyễn Xuân Hải  26/06/1992  20  3.30  3.41
 20  10020115
 Dương Hồng 
Hạnh  06/08/1992  20  2.86  3.07  2
 21  10020124  Nguyễn Kim Hiệp  03/11/1992  21  1.31  2.35  3  2  2
 22  9020194
 Đinh Nguyễn Việt 
Hoà  01/05/1991  21  1.24  2.17  2  3
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2010-I/CQ-C-C
 23  10020133  Ngô Thị Hoài  25/10/1992  22  2.30  2.75  1  2  1
 24  10020142
 Nguyễn Huy 
Hoàng  13/08/1992  21  1.70  1.78  1  2  2  1
 25  10020461
 Nguyễn Việt 
Hoàng  10/12/1992  17  1.29  2.04  1  1  1  2
 26  10020501  Nông Văn Hoàng  12/03/1991  22  0.59  1.66  1  1  4
 27  10020147  Trần Văn Hoàng  31/03/1992  19  0.87  2.30  1  1  1  3
 28  10020465  Đào Quang Huy  28/11/1992  16  0.81  1.84  2  1  2
 29  10020159  Nguyễn Viết Huy  28/08/1992  24  2.48  2.60  2  1  1
 30  10020169  Thiều Mạnh Hùng  06/08/1992  16  0.63  1.62  2  4
 31  10020172  Trương Văn Hưng  20/02/1992  22  2.61  2.68  2  1
 32  10020178
 Nguyễn Ngọc 
Khánh  08/12/1992  27  1.59  2.39  5  2
 33  10020181  Trịnh Hồng Khoa  27/07/1992  19  2.80  2.81  1
 34  10020186  Ngô Quang Lâm  05/10/1992  25  2.14  2.33  3  1  1
 35  10020196  Hà Thanh Loan  07/08/1992  22  1.98  2.31  1  1  1  1
 36  10020206  Vũ Đức Luận  20/04/1991  17  1.56  2.18  1  2  1
 37  10020215  Chu Văn Minh  25/10/1992  22  2.31  2.98  2  1  1
 38  10020502  Nguyễn Văn Minh  02/05/1991  21  1.14  1.86  2  1  2  2
 39  10020220  Phạm Văn Minh  26/05/1992  21  1.83  2.44  2  2  1  1
 40  10020225
 Nguyễn Khắc 
Nam  20/08/1992  19  3.21  3.25  1
 41  10020228  Nguyễn Văn Nam  05/05/1992  23  1.52  2.11  1  1  2
 42  10020238  Cao Quang Ngũ  05/06/1992  18  2.08  2.46  1  1  1
 43  10020243  Trần Văn Nhất  01/10/1992  22  1.89  2.51  2  2  1
 44  10020473  Phan Đăng Nhật  21/12/1991  14  0.33  2.00  1  4
 45  10020252  Đỗ Văn Phong  28/11/1992  19  2.03  2.69  1  1  1  1
 46  10020259  Hoàng Minh Phúc  18/02/1992  19  2.37  2.81  2  1  1
 47  10020268  Vũ Văn Quang  08/09/1992  24  1.59  1.95  2  2  1
 48  10020274  Nguyễn Văn Quân  21/08/1992  14  0.36  1.64  1  3
 49  10020279  Ngô Mạnh Quyền  31/05/1992  18  1.69  3.02  2  1  1  1
 50  10020283  Hoàng Hữu Quyết  24/06/1992  22  0.89  1.49  1  1  2  3
 51  10020289  Nguyễn Hữu Quý  10/11/1992  18  1.22  2.19  1  1  2  2
 52  10020477
 Nguyễn Thị 
Hương Quỳnh  06/05/1992  21  2.22  2.62  2  1  1
 53  10020504  Đinh Quang Sơn  19/11/1990  19  1.00  1.83  1  1  2  2
 54  10020505  Nguyễn Ngọc Sơn  21/01/1991  21  1.14  2.26  1  1  4
 55  10020299  Phạm Ngọc Sơn  19/05/1992  21  2.93  3.34  1
 56  10020304  Nguyễn Duy Tá  07/08/1992  23  1.44  2.12  1  1  4  1
 57  10020313  Bùi Quang Thành  10/10/1992  13  0.00  2.00  4
 58  10020320  Phạm Gia Thành  22/09/1992  22  1.62  1.95  2  1  2  1
 59  10020324
 Chu Thị Phương 
Thảo  20/12/1992  19  2.64  3.03  2  1
 60  10020507  Lâm Mạnh Thắng  26/06/1991  19  1.18  1.61  1  1  3
 61  10020336  Nguyễn Văn Thiệu  17/12/1992  21  1.57  2.05  3  1  2  1
 62  10020346  Nghiêm Thị Thuỳ  13/11/1992  21  0.69  1.78  1  1  4
 63  10020352  Nguyễn Duy Thức  12/12/1991  21  2.69  2.61  1  1
 64  10020355  Nguyễn Đức Tiến  14/01/1992  19  2.95  2.71  1
 65  10020358  Vũ Hữu Tính  16/12/1990  24  1.15  1.85  2  1  1  3
 66  10020361  Nguyễn Đức Toàn  12/02/1992  22  2.21  2.66  1  1  1
 67  10020365  Trần Khánh Toàn  23/08/1992  22  2.36  2.63  2  2
 68  10020378  Trần Văn Trinh  06/03/1992  19  0.82  1.66  1  1  1  3
 69  10020382  Đỗ Thành Trung  16/09/1992  19  2.71  3.04  2  1
 70  10020390
 Nguyễn Tiến 
Trung  06/12/1992  18  2.44  2.84  1  1
 71  10020487  Nguyễn Văn Tuấn  01/12/1992  21  1.95  2.24  4  2  1
 72  10020406
 Nguyễn Thanh 
Tuyền  20/05/1992  19  2.22  2.34  2  1  1
 73  10020409  Nguyễn Trí Tuyến  14/09/1992  22  1.91  2.08  1  2  1  1
 74  10020413  Hoàng Đức Tùng  03/01/1992  21  2.43  2.37  1  1  1  1
 75  10020421  Vũ Ngọc Tùng  27/04/1992  21  2.33  2.58  2  1
 76  10020425  Vương Sỹ Tùng  24/08/1992  23  2.15  2.23  3  3  1
 77  10020432  Nguyễn Đức Việt  04/11/1992  23  1.72  1.81  1  1  1  4
 78  10020439  Phùng Văn Vũ  21/03/1992  22  1.02  1.75  1  3  1  2
 79  10020445  Nguyễn Thị Xuyến  13/02/1992  22  2.60  2.43  1  2  1
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC
ĐK
TBC
HK
TBCT
L
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
 1  10020006  Mai Việt Anh  11/10/1992  21  2.29  2.80  2  1
 2  10020013  Trần Tuấn Anh  06/01/1992  19  1.63  2.57  1  1  1  1  1
 3  10020446  Nguyễn Thị Ánh  10/02/1991  21  2.38  2.36  1  1  1  1
 4  10020019  Nguyễn Huy Bình  27/09/1992  20  1.90  2.43  1  1  1
 5  10020022  Trương Quang Bộ  21/10/1992  19  0.00  1.47  6
 6  10020033  Mẫn Đức Chức  20/12/1992  17  2.54  2.67  1  1
 7  10020037  Nguyễn Văn Cương  18/09/1992  21  3.12  3.19  1
 8  10020044  Phạm Văn Cường  21/09/1992  22  1.18  2.42  2  1  1  3
 9  10020048  Trần Thị Hồng Diệu  13/10/1992  18  3.72  3.77
 10  10020052
 Nguyễn Thị Thuỳ 
Dung  02/05/1992  21  1.74  1.97  4  1  1  1
 11  10020056  Trần Xuân Duyệt  07/08/1992  27  1.39  2.35  2  1  1  1  2
 12  10020061
 Trịnh Văn Tiến 
Dũng  15/08/1992  21  1.00  2.01  3  1  3
 13  10020070  Vũ Thái Dương  25/10/1992  19  2.79  2.99  1  1
 14  10020082  Phạm Anh Đạt  12/01/1992  22  0.98  2.21  1  2  3
 15  10020103
 Nguyễn Khắc Hoàng 
Hà  03/02/1992  19  2.92  3.25  2  1
 16  10020106  Lê Sơn Hải  17/05/1992  19  2.18  2.67  1  2  1
 17  10020110  Phạm Tuấn Hải  01/01/1992  21  1.54  2.21  1  3
 18  10020113  Nguyễn Công Hảo  08/11/1989  20  1.83  3.16  1  1  2
 19  10020118  Trần Văn Hiến  20/08/1992  19  3.08  3.25  1  1
 20  10020125  Nguyễn Văn Hiệp  30/09/1992  19  2.32  2.54  2  1  1
 21  10020458
 Hoàng Phan Trung
Hiếu  25/03/1992  20  0.95  2.26  2  1  3
 22  10020134  Trần Thị Hoài  21/09/1992  19  1.34  2.16  2  1  1  2
 23  10020462  Phạm Văn Hoàng  20/07/1992  19  2.47  2.52  2  1
 24  10020155  Lê Đình Huy  05/07/1992  22  0.98  2.02  2  1  4
 25  10020161  Phạm Văn Huy  10/03/1992  21  2.55  2.97  3  1
 26  10020170  Lê Văn Hưng  17/11/1992  21  3.01  2.39  1
 27  10020174  Nguyễn Hữu Kết  25/11/1992  19  2.92  2.84  1
 28  10020179
 Nguyễn Xuân 
Khánh  13/12/1989  21  1.88  2.86  1  2  1
 29  10020182  Trần Đăng Khuê  06/07/1992  22  0.64  2.08  2  5
 30  10020187  Nguyễn Văn Lâm  06/02/1992  16  1.34  2.17  1  1  2
 31  10020193  Liên Ngọc Linh  19/08/1992  22  1.02  2.07  1  4  1  1
 32  10020197  Nguyễn Thị Loan  11/05/1992  21  2.19  2.87  3  2  1
 33  10020204  Nguyễn Minh Luân  12/10/1992  19  2.29  2.79  1  1  1
 34  10020210  Lê Đăng Mạnh  18/11/1992  22  0.00  1.00  6
 35  10020217  Nguyễn Đình Minh  12/10/1992  27  1.87  2.58  1  2  3
 36  10020222  Đặng Duy Nam  21/02/1992  22  1.32  2.18  2  3  1
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2010-I/CQ-C-D
 37  10020226
 Nguyễn Phương 
Nam  18/10/1989  18  0.61  2.00  1  2  3
 38  10020229  Phan Văn Nam  18/04/1992  22  1.66  2.57  1  1  2  1
 39  10020470  Trần Viết Nam  10/12/1992  22  1.18  2.15  1  2  3  1
 40  10020239  Bùi Duy Nhàn  11/12/1992  18  1.61  2.07  1  2  2
 41  10020246  Đặng Thế Ninh  09/12/1992  19  0.11  1.76  1  5
 42  10020474  Nguyễn Khắc Phong  20/08/1992  21  1.98  2.42  4  1
 43  10020255  Đỗ Văn Phú  31/10/1992  20  1.15  2.23  1  1  1  1  2
 44  9020382  Trịnh Thanh Phúc  26/03/1991  21  1.19  2.33  3  1  3
 45  10020261  Đặng Thị Phương  17/05/1992  16  2.06  2.51  3  1
 46  10020275  Phạm Đức Quân  18/03/1992  17  2.09  1.94  2  1
 47  10020280  Nguyễn Văn Quyển  26/07/1992  21  2.07  2.79  1  1  1
 48  10020285  Phạm Cương Quyết  01/04/1990  24  2.17  2.80  1  3
 49  10020999  Vũ Mạnh Quyết  05/04/1991  19  1.71  2.07  2  2  1  1
 50  10020290  Nguyễn Thị Quý  09/07/1992  19  2.11  2.67  1  2  1
 51  10020300  Trần Ngọc Sơn  09/07/1992  21  3.22  3.29  1  1
 52  10020478  Vương Hoàng Sơn  06/04/1992  17  0.62  1.56  1  1  3
 53  10020305  Lê Huy Tân  08/12/1992  21  0.80  1.64  2  3  3
 54  10020316  Nguyễn Duy Thành  30/01/1992  17  2.24  2.18  1  2
 55  10020321  Phạm Huy Thành  30/12/1992  19  2.53  2.97  1  1  1
 56  10020330  Hoàng Văn Thắng  21/04/1992  21  3.19  3.23  1
 57  9020484  Bùi Thế Thiện  11/08/1990  22  0.36  1.54  1  1  5
 58  10020338  Nguyễn Ngọc Thoại  13/07/1992  20  2.18  2.84  2  1  1
 59  10020341  Nguyễn Thị Thu  04/10/1992  23  2.05  2.50  1  2  1
 60  10020348  Lê Thanh Thuỷ  01/03/1992  17  0.77  1.82  1  1  3
 61  10020353  Vũ Ngọc Thức  16/04/1992  17  2.53  2.89  3
 62  10020356  Nguyễn Minh Tiến  06/09/1992  24  0.79  1.48  1  3  1  3
 63  10020359  Đỗ Văn Toàn  03/03/1991  19  1.53  2.68  2  1  2
 64  10020362  Nguyễn Như Toàn  10/04/1991  19  2.72  2.53  1  1  1
 65  10020371
 Doãn Thị Huyền 
Trang  20/02/1991  19  2.40  2.75  1  1  1
 66  10020379  Lê Khánh Trình  20/08/1992  18  3.26  3.16  1
 67  10020384  Hà Đức Trung  25/10/1992  19  2.32  2.67  1  1  2
 68  10020396  Đào Xuân Tuân  24/03/1992  16  0.91  2.05  1  1  1  2
 69  10020407  Nguyễn Xuân Tuyển  30/09/1992  22  2.05  2.44  1  2
 70  10020411
 Dương Thị ánh 
Tuyết  25/09/1992  19  2.95  2.93  1  2
 71  10020426  Phạm Anh Tú  13/12/1991  19  1.74  2.62  4  1  1
 72  10020416  Nguyễn Sơn Tùng  11/02/1992  24  1.42  2.05  2  2  2
 73  10020422  Vũ Ngọc Tùng  29/08/1992  19  1.34  2.53  1  1  3
 74  10020433  Nguyễn Văn Việt  02/08/1992  19  2.70  2.72  1  1
 75  10020489  Trần Quang Vĩnh  14/10/1992  22  1.16  2.07  1  2  1  2
 76  10020440  Phương Mạnh Vũ  07/07/1992  16  0.40  1.63  1  1  5
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
Ghi
chú
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2010-I/CQ-C-D
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
 1  10020449  Phan Văn Chương  30/01/1992  17  1.65  2.36  4  1
 2  10020076  Đặng Bá Đạt  05/04/1992  20  1.60  2.57  1  1  1  3
 3  10020145  Phan Huy Hoàng  07/02/1991  16  0.00  3.00  5
 4  10020165  Nguyễn Huy Hùng  29/10/1992  18  2.50  3.06  1  1  1
 5  10020191  Đỗ Khương Nhật Linh  26/08/1991  22  2.46  2.90  2  1
 6  10020199  Nguyễn Cao Long  11/12/1991  22  2.48  2.77  1  2  1
 7  10020218  Nguyễn Thượng Minh  18/08/1992  18  1.75  2.41  1  1  1  2
 8  10020234  Hoàng Chính Nghĩa  15/12/1992  27  2.13  2.71  3  1  1
 9  10020293  Nguyễn Văn Sáng  27/10/1992  22  2.18  2.44  2  1  1
 10  10020296  Đào Thái Sơn  27/07/1992  19  2.11  2.05  1  2  1  1
 11  10020481  Nguyễn Hồng Thái  28/07/1992  18  1.86  2.26  1  1  1  1
 12  10020437  Nguyễn Thế Vinh  17/08/1992  21  1.05  2.19  2  3
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2010-I/CQ-T
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
Ghi
chú
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2010-I/CQ-T
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
 1  11020002  Bùi Trung Anh  06/11/1993  14  2.66  2.66  2  1
 2  11020411  Lê Hữu Anh  09/09/1990  14  2.89  2.89  1
 3  11020013  Bùi Đình Bách  18/06/1993  14  1.89  1.89  3  1  1
 4  11020023  Trần Đức Bình  14/05/1993  14  2.64  2.64  2  1
 5  11020029  Phí Bá Chiến  20/02/1993  14  2.47  2.47  2  1
 6  11020039  Đỗ Mạnh Cường  13/04/1993  14  3.47  3.47  1
 7  11020046  Dương Ngọc Diễn  02/08/1993  14  2.11  2.11  2  1  1
 8  11020053  Phan Đức Duy  20/01/1992  14  1.14  1.37  1  2  1  1
 9  11020061  Nguyễn Văn Dũng  17/03/1993  14  2.67  2.67  2
 10  11020066  Lê Thành Đạt  15/02/1992  12  0.19  1.00  1  3
 11  11020071  Nguyễn Thành Đạt  25/07/1992  14  2.61  2.61  1  2
 12  11020079  Nguyễn Đình Đô  03/02/1993  14  2.67  2.67  1
 13  11020083  Nguyễn Tiến Độ  08/02/1993  14  2.50  2.50  2  1
 14  11020087  Lê Trung Đức  24/09/1993  14  1.67  2.31  2  1  1
 15  11020093  Đỗ Hồng Giang  31/03/1993  14  2.64  2.64  1  2
 16  11020097  Nguyễn Mạnh Giầu  07/02/1993  14  2.99  2.99  2
 17  11020100  Vũ Việt Hà  19/10/1991  14  2.17  2.79  2  1
 18  11020106  Vũ Long Hải  16/11/1993  14  3.61  3.61
 19  11020111  Mai Xuân Hiền  07/04/1993  14  2.58  2.58  2
 20  11020415  Vũ Hồng Hiệp  13/01/1993  14  3.86  3.86
 21  11020117  Thân Trung Hiếu  08/07/1992  14  2.58  2.58  2
 22  11020416  Thái Thị Hoài  08/06/1993  14  2.39  2.39  1  1  1
 23  11020130  Phạm Minh Hoàng  10/12/1993  12  3.00  3.69  1
 24  11020135  Nguyễn Thị Huế  16/03/1993  14  2.58  2.58  1
 25  11020140  Nguyễn Hoàng Huyền  02/11/1993  12  0.00  4
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2011-I/CQ-C-B
 26  11020144  Bùi Lý Hùng  26/09/1993  14  2.42  2.42  2  1
 27  11020153  Phạm Quốc Hưng  29/09/1993  14  2.36  2.36  2  2
 28  11020158  Nguyễn Đoan Hữu  30/07/1982  14  3.54  3.54  1
 29  11020165  Lê Xuân Khánh  08/10/1993  14  1.61  2.23  3  1
 30  11020173  Đỗ Quốc Lâm  15/10/1993  14  2.62  2.62  1  1
 31  11020174  Lê Thị Len  21/08/1993  14  3.75  3.75
 32  11020176  Lê Thế Linh  06/09/1991  14  1.83  1.83  3
 33  11020180  Lại Thanh Long  12/06/1992  14  2.22  2.22  2  2
 34  11020188  Nguyễn Đình Lộc  09/08/1993  14  2.31  2.31  2  3
 35  11020196  Đinh Ngọc Mai  14/05/1993  14  1.42  1.42  1  1  3
 36  11020419  Phan Đình Mạnh  20/08/1993  14  1.72  1.72  2  1  1  1
 37  11020208  Nguyễn Quang Nam  22/03/1993  14  3.53  3.53  1
 38  11020420  Đậu Đình Nghĩa  25/12/1990  14  3.58  3.58
 39  11020218  Đặng Thị Ngọc  20/12/1993  14  2.67  2.67  3
 40  11020225  Nguyễn Hữu Nguyên  10/02/1993  14  1.78  2.46  2  1
 41  11020231
 Nguyễn Thị Hồng 
Nhung  25/05/1993  14  1.83  1.83  2  2
 42  11020233  Trần Thành Núi  23/10/1992  14  2.44  2.44  2  1
 43  11020424  Lê Văn Phong  19/06/1993  14  1.72  1.72  2  1  1  1
 44  11020240  Đoàn Hữu Phước  24/02/1993  14  1.83  2.35  2  1  1
 45  11020238  Hà Văn Phương  20/01/1993  14  2.25  2.25  1  2  1
 46  11020245  Nguyễn Minh Quang  10/03/1993  14  0.83  1.15  1  3  1
 47  11020248  Lê Thường Quân  10/03/1993  14  2.88  2.88  1
 48  11020254  Bùi Danh Quý  10/02/1993  14  2.78  2.78  3
 49  11020263  Lê Ngọc Sơn  30/08/1993  14  1.67  2.31  2  1  1
 50  11020514  Nông Thanh Tâm  10/12/1992  14  1.97  1.97  2  1  1
 51  11020279  Nguyễn Hà Thanh  21/01/1993  14  3.93  3.93
 52  11020284  Đinh Văn Thành  10/10/1993  14  1.81  1.81  3  1  1
 53  11020289  Ngô Đức Thành  30/01/1992  14  2.08  2.08  2  1  1
 54  11020430  Lăng Trọng Thảo  25/02/1992  14  1.97  2.37  1  1  1  1
 55  11020518  Lương Hồng Thảo  26/10/1992  14  1.44  2.89  1  2
 56  11020298  Khổng Anh Thắng  28/11/1993  14  1.78  1.78  2  1  1
 57  11020305  Vũ Đình Thắng  22/02/1993  14  3.08  3.08  1
 58  11020307  Nguyễn Văn Thế  18/08/1993  14  0.97  1.94  1  1  1  2
 59  11020441  Nguyễn Văn Thế  20/11/1988  14  1.19  1.43  1  2  1  1
 60  11020315  Lê Thị Tho  04/05/1993  14  2.75  2.75  1  1
 61  11020318  Trần Văn Thọ  08/09/1993  14  0.94  1.89  1  1  2
 62  11020325  Đào Thị Thuý  14/02/1993  14  3.03  3.03  1
 63  11020331  Nguyễn Công Thức  20/03/1993  14  1.75  1.75  3  2
 64  11020333  Hoàng Văn Tiến  03/06/1993  14  2.72  2.72  1  1
 65  11020337  Trần Trọng Tiệp  13/04/1993  14  2.75  2.75  1  1
 66  11020339  Bùi Văn Tỉnh  18/08/1990  14  2.31  2.31  1  2  1
 67  11020345  Lê Thị Trang  11/02/1993  14  1.71  2.80  1  2
 68  11020349  Vũ Trung Triệu  17/03/1993  14  1.86  2.39  1  3  1
 69  11020356  Nguyễn Văn Trường  02/06/1993  14  2.36  2.36  1  2
 70  11020359  Lý Văn Trưởng  02/12/1993  14  2.17  2.17  1  1  1
 71  11020363  Dương Công Tuấn  08/04/1993  14  1.33  1.85  2  1  1
 72  11020368  Nguyễn Vinh Tuấn  17/01/1992  14  3.06  3.06  1
 73  11020373  Nguyễn Văn Tuyền  02/10/1993  14  1.72  2.39  1  1  1
 74  11020436  Lê Sỹ Tú  10/06/1993  14  2.39  2.39  2  2
 75  11020374  Bùi Viết Tùng  12/11/1990  14  1.17  1.62  2  2
 76  11020378  Nguyễn Thanh Tùng  25/11/1992  14  1.69  2.18  2  2  1
 77  11020393  Lê Hồng Việt  22/11/1988  14  2.86  2.86  1  1
 78  11020396  Phan Cường Việt  24/08/1992  14  1.78  1.78  2  2
 79  11020398  Trần Quốc Việt  27/12/1993  14  1.14  2.28  1  2  2
 80  11020402  Phí Hữu Vinh  13/05/1993  14  3.08  3.08  1
 81  11020407  Nguyễn Minh Vương  05/09/1992  14  1.03  1.42  1  1  2  1
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
Ghi
chú
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2011-I/CQ-C-B
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC
ĐK
TBC
HK
TBCT
L
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
 1  11020003  Cao Xuân Anh  02/09/1993  14  3.92  3.92
 2  11020006
 Hoàng Thị Vân 
Anh  23/10/1993  14  3.47  3.47  1
 3  11020009  Nguyễn Đức Anh  19/10/1993  14  3.64  3.64
 4  11020016  Đàm Văn Bằng  15/11/1993  14  2.25  2.70  1  1  1
 5  11020025  Vũ Thanh Bình  01/10/1993  14  1.58  2.59  2  2
 6  11020035  Bùi Thế Cương  20/03/1993  14  2.67  2.67  2
 7  11020043  Phạm Văn Dân  29/07/1993  14  3.39  3.39  1
 8  11020048  Nguyễn Văn Diện  03/02/1993  14  0.33  3.00  4
 9  11020058  Mẫn Việt Dũng  12/10/1990  14  3.44  3.44
 10  11020062  Vũ Hồng Dương  01/08/1993  14  1.47  2.41  1  2
 11  11020064  Đào Thành Đạt  25/06/1993  14  3.53  3.53  1
 12  11020068  Mai Thành Đạt  23/03/1993  14  2.53  3.25  1
 13  11020508  Tạ Văn Đạt  26/06/1991  14  1.75  2.25  1  1  1  1
 14  11020080  Hoàng Văn Đông  08/12/1993  14  3.43  3.43
 15  11020088  Mai Văn Đức  23/12/1993  14  3.19  3.19  1
 16  11020085
 Hoàng Minh
Đường  09/12/1993  14  3.11  4.00  1
 17  11020094
 Nguyễn Thị 
Phương Giang  02/05/1993  14  2.58  2.58  1  1  1
 18  11020098  Nguyễn Đức Hai  01/04/1993  14  3.66  3.66
 19  11020104  Nguyễn Văn Hải  15/05/1993  14  3.24  3.24  1  1
 20  11020511
 Nguyễn Khánh 
Hằng  07/07/1992  14  1.83  2.36  1  1  1  1
 21  11020114  Trương Đức Hiến  15/09/1993  14  2.25  2.89  1  1  1
 22  11020120
 Nguyễn Minh 
Hiệp  23/03/1993  14  2.14  2.14  1  1  1
 23  11020115  Chu Văn Hiếu  03/11/1993  14  3.36  3.36
 24  11020118  Trần Trung Hiếu  17/04/1993  14  2.17  2.17  1  2
 25  11020122  Đào Minh Hoà  23/07/1993  12  2.78  2.78  1  1
 26  11020127  Trần Văn Hoàn  15/06/1993  14  1.56  2.00  2  1
 27  11020133  Đặng Quang Hợp  11/02/1993  14  3.13  3.13  1
 28  11020137  Phạm Ngọc Huy  22/11/1993  14  2.61  2.61  1  1
 29  11020141  Phạm Thị Huyền  20/02/1993  14  2.61  2.61  1  1
 30  11020145  Đặng Văn Hùng  11/03/1993  14  1.97  2.54  1  1
 31  11020154  Trần Văn Hưng  20/03/1993  14  3.61  3.61
 32  11020160  Phạm Văn Khang  10/06/1993  14  2.19  2.19  3  1
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2011-I/CQ-C-C
 33  11020167
 Nguyễn Thế 
Khánh  08/04/1993  14  3.08  3.08
 34  11020175  Hoàng Thị Linh  12/09/1993  14  2.28  2.28  1  1
 35  11020182  Ngô Duy Long  06/08/1993  14  2.44  2.44  2  1
 36  11020192  Trần Văn Luật  06/10/1993  14  3.26  3.26  1
 37  11020197
 Nguyễn Quỳnh 
Mai  15/11/1993  14  3.93  3.93
 38  11020199  Bùi Đức Minh  16/03/1993  14  3.19  3.19  1
 39  11020209
 Nguyễn Tuấn 
Nam  06/08/1993  14  3.26  3.26
 40  11020214
 Nghiêm Tuấn 
Nghĩa  10/07/1993  14  2.22  2.22  1  2
 41  11020215  Ngô Duy Nghĩa  01/09/1993  14  4.00  4.00
 42  11020221  Nguyễn Văn Ngọc  26/12/1993  14  3.11  3.11  1
 43  11020227  Đàm Đức Nguyện  20/06/1993  14  3.50  3.50
 44  11020229  Nguyễn Văn Nhất  16/07/1993  14  2.06  2.64  1  1  1
 45  11020422  Hoàng Thị Như  01/01/1993  14  1.78  2.29  1  1  1  1
 46  11020235  Hà Văn Phi  02/01/1993  14  2.89  2.89  1  1
 47  11020425  Hồ Văn Phú  12/12/1993  14  2.88  2.88  2
 48  11020239
 Nguyễn Xuân 
Phương  18/09/1993  14  2.53  2.53  1  1
 49  11020242  Mai Thị Phượng  14/10/1993  14  3.25  3.25  1
 50  11020246  Ong Xuân Quang  24/08/1982  14  3.19  3.19  2
 51  11020249  Lê Văn Quân  31/03/1993  14  3.18  3.18  1  1
 52  11020261
 Đào Hoàng Thái 
Sơn  13/10/1993  14  3.39  3.39  1
 53  11020265  Nguyễn Văn Sơn  20/10/1993  14  3.61  3.61  1
 54  11020272  Kim Văn Tạo  03/10/1993  14  1.97  1.97  1  1  1
 55  11020274  Trịnh Minh Tâm  17/06/1993  14  2.86  2.86  2
 56  11020293  Hà Quang Thái  16/09/1993  14  2.86  2.86  1
 57  11020281  Phan Văn Thanh  09/01/1993  14  3.05  3.05  1
 58  11020285  Đỗ Công Thành  07/02/1993  14  3.28  3.28  1
 59  11020290
 Nguyễn Tiến 
Thành  07/11/1993  14  3.29  3.29  1
 60  11020302
 Nguyễn Văn 
Thắng  24/09/1993  14  3.33  3.33
 61  11020516  Nguyễn Tiến Thân  27/02/1992  14  1.06  2.11  1  1  2
 62  11020519
 Hoàng Minh
Thiện  22/03/1992  14  0.44  1.33  1  1  3
 63  11020316
 Nguyễn Văn 
Thoại  24/08/1993  14  1.61  1.61  1  1  3
 64  11020321  Đỗ Đăng Thuận  01/07/1993  14  3.66  3.66
 65  11020327  Đỗ Ngọc Thục  03/05/1993  14  1.89  1.89  1  2
 66  11020520
 Đường Thị Thủy 
Tiên  21/11/1992  14  0.72  1.44  1  1  1  2
 67  11020334  Lê Văn Tiến  15/06/1993  14  2.24  2.24  2  1
 68  11020347
 Phạm Thị Thu 
Trang  24/06/1993  14  2.78  2.78  1
 69  11020354  Trần Hữu Trung  04/10/1993  14  3.06  3.06  1
 70  11020434
 Trần Quang 
Trường  13/12/1992  14  2.28  2.28  1  2
 71  11020361  Hà Văn Tuân  18/09/1993  14  2.11  2.11  2  2  1
 72  11020364  Đồng Đăng Tuấn  11/01/1993  14  1.31  1.68  1  1  1  1
 73  11020369  Phạm Minh Tuấn  21/07/1993  14  3.44  3.44
 74  11020435  Hoàng Anh Tú  26/03/1993  14  2.30  3.19  1  1
 75  11020376
 Hoàng Thanh
Tùng  20/09/1993  14  1.44  2.60  1  2
 76  11020379
 Nguyễn Thanh 
Tùng  25/11/1993  14  2.08  2.49  2  1
 77  11020387  Phạm Ngọc Văn  04/09/1991  12  1.56  1.56  2  1  1
 78  11020394
 Nguyễn Trung 
Việt  14/08/1993  14  0.50  1.00  2  3
 79  11020399  Vũ Danh Việt  27/03/1993  14  2.97  3.82  1
 80  11020405  Vũ Hữu Vĩ  10/02/1993  14  1.97  2.37  1  1  1
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
Ghi
chú
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2011-I/CQ-C-C
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số
TC
ĐK
TBC
HK
TBC
TL
Số
môn
điểm
C
Số
môn
điểm
C+
Số
môn
điểm
D
Số
môn
điểm
D+
Số
môn
điểm
F
Ghi
chú
 1  11020007  Hồ Tuấn Anh  15/08/1993  14  2.24  2.24  1  1  1
 2  11020008  Lê Tú Anh  26/03/1993  14  1.44  1.73  1  1  1  1
 3  11020010  Nguyễn Tuấn Anh  15/09/1993  14  2.47  2.47  2  1
 4  11020172  Bùi Thị Ngọc ánh  10/02/1992  14  0.67  2.00  2  3
 5  11020018
 Nguyễn Lương 
Bắc  30/10/1992  14  1.72  2.21  1  1  1
 6  11020022  Nguyễn Văn Bình  01/04/1993  14  2.42  2.42  1  3
 7  11020024  Triệu Thanh Bình  21/07/1993  11  1.20  1.80  2  1
 8  11020028  Nguyễn Tất Chiến  01/01/1993  14  2.42  2.42  2  1
 9  11020037
 Nguyễn Xuân 
Cương  26/03/1993  14  1.89  2.43  2  1
 10  11020045  Nguyễn Văn Diên  21/12/1993  14  2.47  2.47  2  1
 11  11020049  Đoàn Xuân Dinh  18/11/1993  14  2.25  2.25  2  1
 12  11020523  Hoàng Tiến Dục  06/02/1992  14  1.47  1.89  1  1  1  1
 13  11020060
 Nguyễn Khánh 
Dũng  13/08/1993  14  2.85  2.85  2
 14  11020065  Đỗ Mạnh Đạt  22/10/1993  14  1.88  1.88  2  1  1
 15  11020069  Nguyễn Thành Đạt  21/12/1993  14  1.44  2.00  1  1  1  2
 16  11020073  Phạm Văn Đạt  05/09/1992  14  1.89  2.62  1  2
 17  11020076  Phạm Văn Điệu  11/07/1992  12  0.50  2.00  1  3
 18  11020509  Lý Văn Đoàn  20/02/1992  14  0.94  2.83  1  3
 19  11020081  Trần Trọng Đông  16/10/1992  14  1.47  1.47  1  1  2  1
 20  11020086  Hoàng Anh Đức  07/09/1993  14  1.11  2.00  1  1  2
 21  11020092  Vũ Minh Đức  19/07/1993  14  2.41  2.41  1  1  1
 22  11020096  Phạm Văn Giang  25/08/1993  14  1.47  1.77  1  1  1  1
 23  11020099  Nguyễn Thị Hà  12/12/1993  14  1.89  2.62  1  1  2
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2011-2012
Lớp khóa học: QH-2011-I/CQ-C-D
 24  11020510  Vi Văn Hải  21/07/1991  14  1.82  2.19  2  1  1
 25  11020108
 Nguyễn Minh 
Hằng  15/11/1993  14  2.88  2.88  1  1
 26  11020524
 Trần Thị Phương 
Hậu  15/11/1992  14  1.08  3.23  3
 27  11020119  Lê Đình Hiệp  26/08/1992  14  1.61  1.93  3  1  1
 28  11020116  Nguyễn Sỹ Hiếu  14/10/1993  14  3.59  3.59
 29  11020512  Lê Thị Hoài  13/08/1992  14  1.72  2.21  1  1  1
 30  11020129
 Nguyễn Việt 
Khánh Hoàng  29/09/1993  12  1.94  2.82  1  1
 31  11020134  Trần Thị Huê  10/02/1993  14  1.94  1.94  3  1  1
 32  11020138  Trần Văn Huy  22/05/1993  14  1.22  2.44  1  1  2
 33  11020143  Ninh Xuân Huỳnh  17/03/1990  14  2.08  2.08  2  1  1
 34  11020151  Nguyễn Việt Hưng  09/04/1993  14  2.72  2.72  1
 35  11020152  Phạm Minh Hưng  14/07/1992  14  0.78  2.33  1  3
 36  11020155  Vũ Duy Hưng  02/11/1993  14  0.78  1.27  1  2  2
 37  11020163  Đinh Như Khánh  11/08/1993  14  2.19  2.19  3  2
 38  11020177  Sầm Thị Mỹ Linh  19/10/1993  14  1.78  2.29  3  1
 39  11020185  Hoàng Trọng Lộc  07/10/1993  14  2.89  3.71  1
 40  11020193
 Nguyễn Viết 
Luyên  07/02/1993  14  2.08  2.08  1  1  2
 41  11020198  Nguyễn Văn Mạnh  08/08/1993  14  1.39  1.67  1  2  1
 42  11020207
 Nguyễn Hoàng 
Nam  07/03/1993  14  1.19  1.96  1  1  2
 43  11020211  Lý Thị Nga  20/07/1992  14  2.53  2.53  2  1
 44  11020212
 Nguyễn Quỳnh 
Nga  14/01/1993  14  2.68  3.45  1
 45  11020217  Dương Kim Ngọc  04/12/1993  14  2.08  2.68  1  1
 46  11020222  Thành Bảo Ngọc  16/09/1993  14  1.58  2.58  1  2
 47  11020228  Ngô Văn Nhân  25/09/1993  14  2.34  3.01  1  1
 48  11020232  Trịnh Đình Ninh  25/01/1993  14  1.47  1.89  1  1  1  1
 49  11020423  Nguyễn Đình Phi  20/02/1993  14  3.01  3.01  1
 50  11020237  Hoàng Văn Phụng  09/04/1990  14  2.67  2.67  1  1
 51  11020426
 Phan Quốc 
Phương  26/04/1989  12  1.94  2.39  2  1
 52  11020535  Michal Plachý  29/01/1993  14  2.00  2.00  1  2
 53  11020427  Lê Hải Quân  26/01/1993  14  1.69  1.69  2  2
 54  11020253
 Nguyễn Thị Như 
Quỳnh  19/09/1993  14  2.66  2.66  1  1
 55  11020262  Đặng Thái Sơn  12/10/1993  14  0.83  1.50  2  2
 56  11020266  Trịnh Thế Sơn  07/06/1993  12  0.00  4
 57  11020278  Phan Ngọc Tấn  10/03/1993  14  2.22  2.86  1  1
 58  11020283  Trần Minh Thanh  24/02/1993  14  1.06  2.71  1  3
 59  11020515  Hoàng Văn Thành  10/07/1992  14  1.00  3.00  3
 60  11020291  Phạm Tiến Thành  29/12/1993  14  2.19  2.63  1  1
 61  11020297  Đỗ Xuân Thắng  27/11/1993  14  2.08  2.08  2  1  1
 62  11020303  Phạm Quyết Thắng  14/08/1993  14  2.36  2.83  1  1  1
 63  11020517  Trần Văn Thân  31/07/1992  14  1.22  2.20  1  1  2
 64  11020312  Nguyễn Phú Thịnh  09/05/1993  14  2.78  2.78  1  1
 65  11020317  Nguyễn Đức Thọ  14/08/1993  14  1.33  2.40  2  2
 66  11020324
 Nguyễn Đình 
Thuyết  09/04/1993  14  1.36  1.63  1  1  1  1  1
 67  11020330  Trịnh Văn Thử  12/01/1993  14  2.17  2.17  2  1  1
 68  11020332  Đào Văn Tiến  27/09/1993  14  2.06  2.06  1  1  2
 69  11020336  Nguyễn Hữu Tiến  23/12/1993  14  3.11  3.11  1  1
 70  11020348  Bùi Ngọc Trâm  04/06/1993  14  3.47  3.47  1
 71  11020355  Lê Xuân Trường  05/02/1993  12  1.94  1.94  2  1  1
 72  11020358  Trần Xuân Trường  28/09/1993  14  1.39  1.67  1  2  1
 73  11020362  Nguyễn Văn Tuân  15/11/1992  14  1.17  1.40  2  1  1
 74  11020365
 Nguyễn Thế Anh 
Tuấn  20/07/1993  14  1.67  3.34  2
 75  11020370  Thái Mạnh Tuấn  19/01/1993  14  2.19  2.19  1  2
 76  11020383  Đỗ Văn Tú  10/10/1993  14  2.83  2.83  3
 77  11020377
 Nguyễn Thanh 
Tùng  12/12/1993  14  2.28  2.28  1  1  1
 78  11020388  Vũ Văn  16/12/1992  14  0.56  1.00  3  2
 79  11020397  Tạ Đức Việt  07/05/1993  14  2.89  2.89  1  1
 80  11020439  Dương Trí Vinh  18/04/1993  14  1.69  2.18  1  1  1  1
 81  11020406  Bùi Minh Vũ  19/09/1992  14  3.40  3.40
 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

8020271 8020290 8020301 8020305 8020306 8020311 8020320 8020321 8020322 8020325 8020333 8020335 8020340 8020344 8020371 8020353 8020356 8020363 8020364 8020373 8020407 8020412 8020414 8020420 8020425 8020430 8020431 8020446 8020453 8020460

 Phạm Thành Nam  Khuất Văn Phiến  Đoàn Hồng Phước  Phạm Công Quang  Vũ Ngọc Quang  Phạm Ngọc Quân  Đàm Trần Quyền  Đào Công Quyết  Nguyễn Văn Quỹ  Phạm Văn Quý  Trần Minh Sơn  Vũ Quang Sơn  Hoàng Đức Tâm  Nguyễn Ngọc Tân Lê Trí Thái  Bùi Tiến Thành Hoàng Minh Thành  Nguyễn Văn Thành  Phạm Ngọc Thành  Đỗ Tất Thắng  Phan Đức Tiến  Lại Minh Trí Nghiêm Xuân Trọng  Vương Quốc Trung  Nguyễn Xuân  Trường  Nguyễn Huy Tuân  Đỗ Vũ Tuấn Hoàng Thanh Tùng  Nguyễn Sơn Tùng  Vũ Xuân Tùng

18/07/1990 10/01/1990 01/12/1990 05/06/1990 25/08/1990 22/09/1990 26/12/1990 09/06/1990 05/10/1990 02/11/1990 05/07/1990 16/10/1990 09/04/1990 14/03/1991 01/10/1990 04/11/1990 02/12/1990 16/08/1990 20/09/1990 07/05/1990 04/08/1990 14/09/1990 01/04/1990 09/08/1990 15/03/1990 31/08/1990 06/01/1990 02/10/1990 19/12/1990 20/07/1990

26 26 20 26 25 25 25 23 17 23 26 20 25 25 22 22 22 25 25 28 25 25 22 33 25 25 25 28 25 25

2.83 3.52 3.10 3.17 3.90 3.76 2.82 3.46 1.73 3.44 3.38 3.73 3.58 3.28 3.30 3.96 2.64 2.12 3.08 2.74 1.66 3.22 0.68 3.57 3.90 3.49 2.82 3.71 3.76 3.87

2.86 2.94 2.86 2.86 3.32 3.37 2.84 2.82 2.00 2.75 2.98 3.01 3.29 3.33 2.74 3.65 2.56 2.52 2.90 2.50 2.56 2.93 2.65 3.46 3.60 2.64 2.71 3.52 3.39 3.60

3 1 1

1

1

3 1 1 1 1 1

1

3 2 1 1 3 1

1 1 2 3 1

1 2 1 2

1

1

1

6

2 1

1

 Số TCĐK: Số tín chỉ đăng ký; TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ; TBCTL: Điểm trung bình chung tích lũy;

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->