KẾ HOẠCH BÀI HỌC Thực hành SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN Ngày lên kế hoạch: 12/09/2011 Ngày

thực hiện: Từ đến 23/9/2011 Tại các lớp: Tiết theo chương trình: 9 -12 I/ Mục tiêu Học xong bài này học sinh có khả năng: - Hiểu được cấu tạo và nguyên lý của dụng cụ đo. - Biết cách đo dòng điện, điện áp xoay chiều. - Biết cách đo công suất gián tiếp qua đo dòng và đo áp. - Kiểm tra và hiệu chỉnh được công tơ. - Làm việc nghiêm túc, chính xác, đúng quy trình kỹ thuật... II/ Chuẩn bị: 1/ Chuẩn bị của giáo viên: - Kế hoạch bài học. - Thiết bị: vôn kế, ampekế, vạn năng kế, công tơ. - Một số dụng cụ thực hành: Kìm tua vít, dây điện, phích cắm, công tắc... - Bóng đèn 220 vôn - 60w 2/ Chuẩn bị của học sinh: - Sách vở, bút và các dụng cụ học tập. III/ Các hoạt động lên lớp: 3 phút 1/ Ổn định lớp: Điểm danh 2/ Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra bài cũ 3/ Giới thiệu bài mới: Sử dụng đồng hồ đo điện. IV/ Qúa trình thực hiện nội dung: NỘI DUNG I/ Cơ cấu đo kiểu điện từ: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY I/ Hướng dẫn ban đầu: HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cơ cấu đo kiểu điện từ: 1/ Cấu tạo: H43.a GV: Trình bày cấu tạo - Nguyên lý 2/ Nguyên lý làm làm việc trên sơ đồ. việc: GV: gọi một vài HS trình bày lại. 3/ Đặc điểm sử GV: giải thích rõ các ký hiệu và đặc dụng: điểm sử dụng. Kết luận II/ Đo dòng điện: HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu cách đo 1/ Sơ đồ đo: H4.1 dòng điện xoay chiều: CH: Nhìn vào sơ đồ em hãy cho biết Ampekế được đấu như thế nào với phụ tải? và ba bóng đèn được mắc theo kiểu gì? - Hướng dẫn cách lựa chọn thang đo. 2/ Trình tự tiến VD: 3 bóng đèn mỗi bóng có hành: P = 60w, U = 220v thì Lần 1: 180 = 0,87 A chọn thang đo I = B: Nối dây theo sơ 220 đồ. ămpekế là 1A. B2: Bật công tắc. GV:Kết luận. GV: Trình bày các bước tiến hành: B3: Đọc - ghi chỉ số - Trình tự thao tác lần cứ 2 cứ mỗi HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS: Quan sát - Nghe giảng HS: Trình bày cấu tạo bằng nguyên lý HS: Nghe giảng HS: Nghe - ghi chép HS: Thảo luận - Trả lời câu hỏi - Vẽ sơ đồ HS: Nghe - ghi chép - Quan sát

- Ghi nhớ - Quan sát - Ghi nhớ

1

ampekế . B4: Tắt công tắc. Lần 2: III/ Đo điện áp: 1/ Sơ đồ đo: 2/ Trình tự tiến hành: Lần 1 B1: Nối dây theo sơ đồ. B2: Bật công tắc B3: Đọc ghi chỉ số vôn kế vào bảng. Lần: 2 IV/ Đo công suất: 1/ Sơ đồ đo: H5.1 2/Phương pháp đo giáng tiếp thông qua phép đo dòng và đo áp. V/ Đo điện năng: 1/ Kiểm tra công tơ: - Đọc giải thích. - Nối mạch theo sơ đồ - Ktra hiện tượng tự quay của công tơ. - Ktra hằng số công tơ. 2/ Đo điện năng tiêu thụ: - Nối mạch theo sơ đồ - Đọc và ghi chỉ số công tơ trước khi đo - Quan sát hiện trạng làm việc của công tơ - Ghi chỉ số công tơ. 3/ Tính điện năng tiêu thụ. - Đo dòng điện - Đo điện áp - Đo công suất - Đo điện năng

lần ta tháo ra một bóng đèn, và thao tác như lần một. - Hướng dẫn cách đọc kết quả. HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu cách đo điện áp: GV:Hướng dẫn: - Đấu theo sơ đồ - Cách mắc dụng cụ - Lựa chọn thang đo GV:Hướng dẫn cách đo và trình tự đo và trình tự đo theo các bước. - Hướng dẫn cách đo vào bảng - Đổi vị trí vôn kế theo sơ đồ làm tương tự như lần 1.

Đọc kết quả ghi vào bảng thực hành. HS:Quan sát ghi nhớ

- Nghe - quan sát - ghi nhớ - Đọc kết quả ghi vào bảng thực hành.

HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu cách đo công suất. GV: Hướng dẫn HS lấy kết quả của HS: Tính toán - làm việc cá phép đo dòng điện và điện áp đẻ tính nhân. công suất theo công thức: P=UI. - Vẽ hình kết quả kết hợp của hai phép đo trên. - Vẽ hình HOẠT ĐỘNG 5: Tìm hiểu cách đo điện năng. GV: Hướng dẫn HS ktra công tơ. GV: Hướng dẫn HS theo trình tự đo. GV: Hướng dẫn HS cách tính điện năng tiêu thụ trong một tháng. HS: Quan sát - ghi nhớ

HS: Quan sát - ghi nhớ

HS: Tính điện năng

II/ Hướng dẫn thường xuyên: GV: Hướng dẫn HS: - Thao tác theo yêu cầu kỹ thuật - Thực hiện theo yêu cầu các bước - Chú ý nhóm yếu.

HS: Làm việc theo nhóm - Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình.

2

- Động viên khuyến khích tạo không khí học tập. - Điều chỉnh những sai hỏng có thể sảy ra. - Quan sát tới từng nhóm - từng HS. - Nghiệm thu sản phẩm. III/ Hướng dẫn kết thúc: - Nghiệm thu sản phẩm.- Phiếu học tập.- Nhận lại dụng cụ. - Những tồn tại.- Tinh thần học tập.Kết quả học tập. - Chất lượng sản phẩm. - Vệ sinh công nghiệp. GV: Nhắc nhở HS về nhà học bài cũ tuần sau thực hành tiếp.

HS: Nộp sàn phẩm - Nộp phiếu thực hành. - Trả dụng cụ - thiết bị - Nghe tiếp thu.

- Bài tập về nhà - Chuẩn bị cho bài sau.

- Vệ sinh chổ làm việc HS: Về nhà học bài cũ

V/ Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm: - Nội dung: Theo SGK điện dân dụng - Tham khảo tài liệu có nội dung liên quan. - Phương pháp: Hướng dẫn, thuyết trình, giảng giải, giám sát. - Thời gian: 180 phút. TỔ TRƯỞNG DUYỆT

3