P. 1
Nghi Thuc Sam Hoi Sau Can Va Hong Danh Thich Nhat Tu 593857946

Nghi Thuc Sam Hoi Sau Can Va Hong Danh Thich Nhat Tu 593857946

|Views: 163|Likes:
Được xuất bản bởinguyenthienthanh39

More info:

Published by: nguyenthienthanh39 on Aug 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2012

pdf

text

original

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

vii 1 3 4 4
5

1. 2. 3. 4. 5.

Nguyện Hương Tán Phật và Đảnh Lễ Tam Bảo Tán Hương Phát Nguyện Trì Kinh Tán Dương Giáo Pháp

PHẦN CHÁNH KINH

6. Lạy Sám Hối Sáu Căn, hoặc 7. Lạy Sám Hối Hồng Danh (hoặc có thể phối hợp phần đảnh lễ hồng danh của mục 6 với phần sám văn của mục 7)
PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

7 21

8. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ 9. Niệm Phật A-di-đà và Thánh Chúng 10a.Sám Nguyện (hoặc đọc bài 10B) 10b.Sám Qui Nguyện 11. Hồi Hướng Công Đức 12. Lời Nguyện Cuối 13. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

34 36 37 38 43 44 45

NGHI THỨC SÁM HỐI

NGHI THỨC

SÁM HỐI

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Hà Nội - 2003

NGHI THỨC SÁM HỐI vii

LỜI NÓI ĐẦU
1. ĐÔI ĐIỀU VỀ NGHI THỨC

Nghi Thức Sám Hối này được biên tập hoàn tất vào năm 1998 và được hiệu đính có bổ sung vào năm 2002. Toàn bộ nghi thức gồm ba phần: phần dẫn nhập, phần chánh kinh và phần sám nguyện. Phần dẫn nhập và phần sám nguyện được biên tập ngắn gọn, như các Nghi Thức Sám Hối đã được xuất bản trong và ngoài nước từ trước đến giờ. Hai bài sám nguyện và kệ sám hối được trích từ Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Làng Mai. Phần chánh kinh gồm có hai nghi: Lạy Sám Hối Sáu Căn của vua Trần Thái Tông trong Khoá Hư Lục và Lạy Sám Hối Hồng Danh (Hồng Danh Bửu Sám). Phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong phần Lạy Sám Hối Sáu Căn do chúng tôi biên soạn, dung hoà tinh thần Phật giáo Nam tông và Bắc tông, với sự có mặt của các đức Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật Thích-ca, năm vị Bồ-tát quen thuộc của Phật giáo Đại thừa và mười vị cao đệ của Phật Thích-ca như những vị “Bồ-tát” lịch sử. Phần sám văn của hai nghi thức do cư sĩ Thành Tâm – Phan Khắc Nhượng và chúng tôi hợp dịch theo thể thơ song thất lục bát. Hai nghi này có thể được thay thế cho nhau trong hai kỳ sám hối định kỳ của mỗi tháng. Có thể mặc ước nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn sử dụng vào ngày 14 AL và nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh sử dụng vào ngày trước ngày cuối tháng (tháng đủ thì sám hối ngày 29, tháng thiếu sám hối ngày 28 AL), hoặc ngược lại. Trong trường hợp không có nhiều thời

viii NGHI THỨC SÁM HỐI

giờ, hành giả có thể “phối hợp” phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn và phần sám văn của nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh để có một nghi thức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và trang nghiêm.
2. Ý NGHĨA CỦA SÁM HỐI

Sai lầm và tội lỗi thường được quan niệm như những thuộc tính của con người, nói đúng là người phàm. Chúng là những thực tại tâm lý đạo đức, biểu hiện dưới hai dạng thức tiềm ẩn và cụ thể. Biểu hiện tiềm ẩn của tội là những động cơ sai trái, những tâm lý hay những ý niệm bất thiện, đặt nền tảng trên các thái độ tham lam, sân hận và si mê. Biểu hiện cụ thể của tội là những hành vi thể hiện qua lời nói, văn tự, hoặc bằng thân tạo tác, có khuynh hướng đem lại kết quả bất hạnh và đau khổ cho mình và người, ở hiện tại và tương lai. Nguyên nhân của tội lỗi, theo Đạo Phật, không có nguồn gốc từ “tổ tông.” Trong nhiều trường hợp, nó không phải là những khiếm khuyết về luân lý truyền thống, lại càng không thuộc về tương quan giữa con người với thượng đế, hay những hành vi “đối thần” như các tôn giáo hữu thần đã chủ trương. Tội lỗi mang ý nghĩa đạo đức rất lớn, bắt nguồn từ những khuynh hướng xấu như vô minh, tham ái và sự sa ngã có ý thức của con người trước những cám dỗ của cuộc đời. Trên nền tảng của nguyên lý tương tác và tương duyên trong mọi sự vật, đạo Phật cho rằng tội do chính con người tạo ra, trước nhất bằng tâm ý bất chính và sau là những hành vi gây đau khổ cho mình và tha nhân. Do đó, tội có thể được chuyển hoá bằng chính những tâm ý và hành vi chân chánh và thiện ích của con người. Dưới ánh sáng duyên khởi này, không có cái gọi là “định mệnh” như hậu quả của những tội lỗi mà con người đã tạo ra trong chuỗi đời sống quá khứ. Tội

” Các động cơ và hành vi thiện ích sẽ là các đối lực mãnh liệt để triệt tiêu các hành vi tội lỗi trong quá khứ. để mỗi người là một “Tịnh Độ” nơi cõi Tabà. canh tân đời sống tâm linh và làm mới lại cuộc đời. chúng ta phải thành tâm.NGHI THỨC SÁM HỐI ix lỗi do con người tạo ra thì cũng chính con người chuyển hoá bằng thái độ và lập trường “bỏ dữ làm lành. mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không mệt mỏi. con người được thanh tịnh. nhờ đó. để “tự rửa tội. Sám hối. Khi năm vóc sát đất phủ phục trước ảnh tượng Phật và Bồtát. Mong sao nghi thức này có thể giúp ích cho những người con Phật trong quá trình “làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh của chính mình. Để sám hối. cộng đồng và xã hội. phát nguyện tịnh hoá tâm hồn và hành vi đạo đức của mình. “chuyển hoá” phàm tình thành thánh trí và “tiếp nhận” niếtbàn từ phiền não. và sau cùng là chân thành ăn năn. “tái tạo” hạnh phúc từ khổ đau. bây giờ và tại đây! Giác Ngộ. quyết tâm sửa đổi và không để tái phạm trong tương lai.” kế đến là nhận thức rõ các nguyên nhân sâu xa gây ra chúng. Nếu phàm làm người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi và sai lầm thì sám hối là mạch máu không thể thiếu cho sự sống đạo đức của bản thân. hiền thiện và thánh hoá ở hiện tại và tương lai.” Sám hối là cách thức giúp cho con người lầm lỗi chuyển hoá các hành vi đạo đức. trước nhất con người cần phải ý thức về tội lỗi của mình đã gây ra. không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội. do vậy. như dấu chỉ của một “lương tâm biết hồi đầu. rằm tháng 1 năm 2003 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ Kính bút .

tán dương công đức bậc thầy ba cõi. Đao giới vót thành hình núi thẳm. O Chúng con ở đạo tràng . . tưới tẩm từ bi. Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. cố ý hay vô ý. O Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền. O . hạnh phúc. . si mê. người người từ bỏ tham giận.NGHI THỨC SÁM HỐI 1 1. . muôn loài an vui giải thoát. chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi. O Chúng con nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn. . thế giới dứt nghiệp binh đao. Đại chúng cùng chắp tay thành kính mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. . đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời. cung kính quỳ trước điện Phật. dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên. thương yêu đùm bọc lẫn nhau. làm lành lánh dữ. NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ quì ngay thẳng. đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại. .

Cha lành chung bốn loài. (1 xá) O . Thầy dạy khắp trời người. O Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Maha-tát. Nay con nguyện quy y. Diệt trừ vô lượng tội. Từ nay. quyến thuộc từ bi. (ba lần) OOO (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương) 2. Ba cõi chẳng ai bằng. sống trọn đời trong an vui. cùng tụng) Đấng Pháp Vương vô thượng. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật.2 NGHI THỨC SÁM HỐI Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp. Dâng lên lời tán thán. sạch hết não phiền. hướng về Phật. tự tại. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO (Đại chúng đứng chắp tay. Ức kiếp vẫn không cùng. thoát vòng mê muội. hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian.

. từ bi. . Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) OOO *** . giã từ ra đi. Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. si khổ sầu. Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. Thấm nhuần trí tuệ. Độ đời thoát khỏi tham . (1 lạy) O Tăng là những bậc chân tu. O Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Như vầng trăng sáng lung linh. (1 lạy) O Pháp là phương thuốc diệu thay. trí tuệ rạng ngời Là thầy ba cõi trời người xưa nay.NGHI THỨC SÁM HỐI 3 Phật là đấng giác ngộ mình Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời Từ bi. Biết đời huyễn mộng.

Dưới cứu khổ ba đường. Quy mạng Phật mười phương. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH Lạy đấng Thầy ba cõi. Con nay phát nguyện lớn. Sống an vui giải thoát. phước lành rưới ban. (3 lần) OOO . Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. Thọ trì hồng danh Phật. (3 lần) OOO 4.4 NGHI THỨC SÁM HỐI 3. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề. Trên đền bốn ơn nặng. O Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện.

TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu. lý rộng sâu. (3 lần) OOO .NGHI THỨC SÁM HỐI 5 5. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. Nay con gặp được xin trì tụng. Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu.

6 NGHI THỨC SÁM HỐI .

NGHI THỨC SÁM HỐI 7 LẠY SÁM HỐI SÁU CĂN Đại từ đại bi thương chúng sinh. O (Chủ lễ xướng lạy trước. Chúng con kính lễ. O Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát. O Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát. Tướng Phật trang nghiêm. O Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát. sau đó đại chúng đồng xướng lạy) Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. O Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. hướng tâm về. O Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát. hào quang tỏa. O Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật. O Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát. O Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát. O Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật O Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát. O . Đại hỉ đại xả cứu muôn loài. O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát.

Xét soi nhân quả đuôi đầu. Chưa mù mà mắt không tinh. Nam-mô A-na-luật Bồ-tát. Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời. Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành. trắng xanh mê mờ.O SÁM HỐI NGHIỆP CỦA MẮT Lầm hoa giả mà quên trăng thật. Quên bản tâm. . Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn. Nay con nguyện làm vơi tội lỗi Để tránh điều thống hối về sau.8 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát. Xa đường chánh kiến lầm mình. Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh. Mắt nhìn lệch khác gì như quáng. đâu biết đạo mầu. Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát. Ba đường khổ ải sa vào. O O O O Từ vô thủy đến nay muôn kiếp. Phân chia vàng đỏ.

Đến Tam Bảo. Làm người lại bị mắt đui. Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. Chẳng nể sợ Long Thần. Nay con nguyện một lòng sám hối. Tại chùa lại đoái gái trai.NGHI THỨC SÁM HỐI 9 Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao. Thấy người nghèo muốn khuất cho xong. Tội này vô lượng vô biên. tranh nhau nhướng mắt. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. lệ dòng khóc than. Già Lam. Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm. Hộ Pháp. Nghiệp ác này phải sa địa ngục. Nếu không sám hối hẳn thời khó xong. Bao kiếp dài mới được làm người. Thấy tượng. kinh chẳng chút đoái hoài. Gặp kẻ giàu. Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm. O . Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Người dưng chết chóc ngoài lòng. Bà con tạ thế. chùa tháp.

Lời kinh kệ chẳng màng. Chạy theo tiếng ái. Hết đời. Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen. Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu. Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài. Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu. mải miết theo ngoài.10 NGHI THỨC SÁM HỐI SÁM HỐI TỘI CỦA TAI Thích lời tà. . Châu đầu áp má kề tai. Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai. Nghe lời phải đã nào tin nhận. vui vầy giai nhân. Lời dua nịnh lại vui vầy. đường ác phải liền đọa sa. Dẫy đầy một khối trần duyên. chẳng thích. Ba chén vào đôi bạn gái trai. Câu vè ví ham vui để dạ. Tội như vầy chứa chất vô biên. Lời bạn hiền khuyên chói cả tai. Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới. Gốc “thật” quên. Sáo đàn inh ỏi khoái tai. ghét nghe chánh pháp.

Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. Chợ xa rồi lại bếp gần. Mùi hương giới định. Đàm vàng nước mũi chảy ra. lê la say nằm. SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI O Về mùi lạ. mũi không biết gì. Thích tìm sạ ướp. quỉ thần xem khinh. Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt. Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong. lan xông. Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Dơ thềm bẩn đất. mũi tham trăm thứ. Dốc lòng sám hối từ nay. Trộm hương phẩy khói hít thầm. . Khói quyện quanh phảng phất hương trầm. Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt. Sinh làm người bị điếc hai tai.NGHI THỨC SÁM HỐI 11 Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. Chẳng kể chi mùi như thịt cá. chẳng tha. Long thần há nễ. Dù tanh hôi dùng cả.

Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh. Dẫy đầy một khối trần duyên. Chết rồi đường ác phải liền đọa sa. cá. Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân. Ngửi sen ý trộm khởi sinh. chim… hầm cho kỹ. Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành… Kể gì mùi vị hôi tanh.12 NGHI THỨC SÁM HỐI Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể. dở ngon. thứ còm. Nếm vào thứ béo. O SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI Tham mọi vị mà mình ưa thích. Chẳng kể gì xấu tốt. Dốc lòng sám hối từ nay. Nào hay đó đều là nghiệp mũi. Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn. Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. . Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay. Những thứ này tội lỗi vô biên. Gà. Nghe mùi má phấn tư tình phát ra. vịt.

Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt. chẳng màng. Tam Bảo. ác tà. ráo nạo mẹ cha. Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng. Cố để bụng đói qua ngày cho xong. Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy. dối gian. Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng. . Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha. Lỗi bản thân dấu che đây đó. Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ. Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa. Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay.NGHI THỨC SÁM HỐI 13 Nay chưa đã. Dèm pha. Khi phải ăn chẳng luyến. dè bỉu người ta. Luận bàn kim cổ nào là khen chê. Gặp khi cưới gả đêm ngày. Mắng chửi người. Như người bệnh phải vương mang. Lại ba tấc lưỡi như là: Dệt thêu. Cầu thần lễ Phật lời hay. mai tìm ăn nữa. đâm thọc. Vô lễ với họ hàng.

Nay con quỳ trước Phật đài. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Việc như vậy trùng trùng vô kể. Tự quên mất bỏ qua “thân pháp. Nịnh hót như cung bậc phím đàn. Kẻ ăn người ở. Lấy điều sai quấy điểm trang. Phối hợp nên nhờ thế thành hình. Như hà sa chẳng thể đếm cùng. Quả báo ấy bao giờ mới hết. Lưỡi môi cày kéo. nghèo khó miệt khinh. chẳng gần. nước đồng rót vô. oán than lạnh nồng. Trăm hài năm tạng kết sinh.” . huyết mẹ. Lời dèm xỉa như bày thuốc độc. chửi inh cả ngày. Chết sa địa ngục nấu nung. Sanh làm người câm điếc suốt đời. Nói không thành có. Tăng Ni xua đuổi. O SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN Xét thân xác tinh cha.14 NGHI THỨC SÁM HỐI Khoe giàu sang. Chấp cho là thật thân hình của ta.

vốn sinh một nguồn. Nào làm thuốc độc cho tinh. dễ thời thương vật. Cho hay trộm cắp nghiệp tà. xa lìa. Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại: Móc túi rồi cạy cửa. Đâu hay sinh vật với mình. Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác. Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm. Nào đốt rừng. Của người nhìn thấy đã là nổi tham. Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh. hội hè. cạy rương. sát sanh. bắt cá. Người còn hại. Mỗi hành động đều mang tội lỗi. Bẫy chim. Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh. lấp khe.NGHI THỨC SÁM HỐI 15 Rồi dâm tà. . Phải siêng năng sám hối. Khiến cho ba nghiệp hoành hành. săn thú. Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc. Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người. Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi. trộm cướp. Vốn cùng một thể.

Địa ngục sa muôn kiếp chẳng sanh. Thích phấn son mắt đắm ái tình. Quên đi hai chữ liêm trinh. Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua. Chỉ vì tham dục. Trèo tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dâm. Bao đời tội báo không cùng. Mê nhan sắc. Cho dù cọng cỏ cây kim. Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh. O SÁM HỐI TỘI CỦA Ý Dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt. Nắm tay âu yếm kề vai. ngục hình khổ đau. Gái nằm giường sắt. cột đồng trai ôm. . Tội lỗi ấy vô phương kể xiết. Lén tư tình đụng chạm gái trai. Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này. tơ lòng bủa khắp. Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn. Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu.16 NGHI THỨC SÁM HỐI Đến nơi chùa tháp. thiền đường.

si. Mất một đồng một chữ đã to. Đói khổ mặc. Khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân. Các nghiệp ấy chẳng qua ba độc. Dù có thấy kẻ nghèo đói khát. Như tầm kia nhả tơ giăng. Mưu thần chước quỷ chi chi. . U mê chưa tỉnh tâm thần. Một lời mười vẫn còn tham lấy. Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra. sân. Vốn người bủn xỉn đừng hòng cho ai. Gạo hư tiền mục mặc lòng. Bao giờ rót được cho đầy. Rừng vàng biển bạc keo thì vẫn keo. Kết thành cái kén giam thân chính mình. Lòng như thùng không đáy đâu hay. Đó chính là tham dục. chẳng hoài giúp đỡ.NGHI THỨC SÁM HỐI 17 Chấp tướng nên dính mắc tình trần. Như “thiêu thân” tự tìm vào lửa. Tham bòn vơ vét từng ly từng đồng. Cũng không cho một cắc một đồng.

Trợn tròng quắc mắt to điều. Gặp duyên thì khó tránh ngu si. xa rời đạo tâm. Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn. Cửa “không” dù ở bao thì. Từ bi không nghĩ. Chẳng cho ai một đồng một chữ. Làm cho hòa khí tan theo lửa này.18 NGHI THỨC SÁM HỐI Tiền trăm vào túi mặc dù. Do nền tảng tham sân làm gốc. Dẫu của tiền tích trữ đầy kho. Giận chê sư trưởng. Mở miệng thì nói thần nói thánh. Hẳn có hồi lửa cháy tan thôi. Ngày thì tính toán. Không riêng chỉ người đời kẻ tục. . Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu. trách hờn mẹ cha. Miệng tranh kinh luận hơn thua. đêm lo. Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này. Vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng. Như cành úa cỏ khô vẫn thấy. Nói ra chết vật hại người.

Đã không suy xét xa gần. Ngược nghĩa tình. chỉ vì “cái ta. Những điều tội lỗi trên đây. Rơi vào địa ngục A-tỳ. Khó mà dứt nghiệp ngu si. Lửa lại về thiêu hủy cả cây.NGHI THỨC SÁM HỐI 19 Vẫn còn chấp mắc. Ý thức thành tăm tối chẳng ngay. Bởi căn tánh đoạ sa mê muội. Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông. Đều do nóng giận nghiệp nầy mà ra. Ngu si mê muội: làm nhân đoạ đày. rẻ khinh đức Phật. Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai.” Như cây vốn sinh ra gốc lửa. Khi tái sanh ngu si mê muội. Đến cuối đời dứt mạng ra đi. Nghiệp báo ác đã gây rất nặng. Dữ lành trên dưới nào hay. Giết người hại vật chặt cây tan tành. quên đức quên ân. Nếu không lo sám hối tiêu trừ. Mắng hiền thánh. .

Thành tâm quỳ trước Phật đài. (3 xá) OOO Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. Một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới.20 NGHI THỨC SÁM HỐI Nay con nguyện một lòng sám hối. Nay con cúi đầu xin sám hối. khi tư duy. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. O . Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. khi làm. O KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Khi nói. hờn giận và ngu si. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. Tham lam. Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát.

Nguyện cầu tất cả chúng sanh. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết chƣ Phật. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết tôn Pháp. hào quang tỏa. Đại hỉ. Không cầu phƣớc báo trời ngƣời. Chúng con kính lễ hƣớng tâm về. Chẳng cầu mong đƣợc chuyện trần đời. O . quy y Tăng. Chỉ nƣơng Tối thƣợng thừa tâm nguyện. đại xả cứu muôn loài. O Nam-mô quy y Kim-Cang Thƣợng Sƣ: Quy y Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 21 LẠY SÁM HỐI HỒNG DANH Đại từ đại bi thƣơng chúng sinh. Thanh Văn. Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà. Mà phát tâm vô thƣợng trong lành. Duyên Giác hay nơi Quyền thừa. O Nay chúng con lòng thành phát nguyện. quy y Pháp. Tƣớng Phật trang nghiêm.

Chánh Biến Tri. O Nam-mô Nhƣ Lai. Ứng cúng.22 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. O Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thƣợng Đại Tinh Tấn Phật. O Nam-mô Kim Cang Lao Cƣờng Phổ Tán Kim Quang Phật. Điều Ngự Trƣợng Phu. O Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hƣơng Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. Thế Gian Giải. Phật Thế Tôn. Thiên Nhân Sƣ. O Nam-mô Phổ Tịnh Phật. Minh Hạnh Túc. O Nam-mô Phổ Minh Phật. O Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. O Nam-mô Ma-ni Tràng Phật. O Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật. Vô Thƣợng Sĩ. O Nam-mô Phổ Quang Phật. O . O Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật. Thiện Thệ.

O Nam-mô Tài Quang Minh Phật. O Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vƣơng Phật. O Nam-mô Lƣu Ly Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O Nam-mô Từ Tạng Phật. O Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Từ Lực Vƣơng Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 23 Nam-mô Đại Cƣờng Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O Nam-mô Hƣ Không Bảo Hoa Quang Phật. O Nam-mô Thiện Ý Phật. O . O Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. O Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vƣơng Phật.

O Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Quán Thế Đăng Phật. O Nam-mô Pháp Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O Nam-mô Sƣ Tử Hẩu Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Thƣờng Quang Tràng Phật. O Nam-mô Huệ Oai Đăng Vƣơng Phật. O Nam-mô Long Chủng Thƣợng Tôn Vƣơng Phật.O . O Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O Nam-mô Đại Huệ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O Nam-mô Ƣu-đàm Bát-la Hoa Thù Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Âm Thanh Vƣơng Phật. O Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật.24 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vƣơng Phật. O Nam-mô Tu Di Quang Phật.

O Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O Nam-mô Kim Hải Quang Phật. O Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vƣơng Phật. O Nam-mô Vô Cấu Phật. O Nam-mô Long Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O .NGHI THỨC SÁM HỐI 25 Nam-mô Tài Quang Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. O Nam-mô Ly Cấu Phật. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Phật. O Nam-mô Ta-lƣu-na Phật. O Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vƣơng Phật. O Nam-mô Bảo Hỏa Phật. O Nam-mô Dõng Thí Phật. O Nam-mô Đại Thông Quang Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O Nam-mô Bảo Quang Phật.

O Nam-mô Tài Công Đức Phật. O Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vƣơng Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. O Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vƣơng Phật. O Nam-mô Quang Đức Phật. O . O Nam-mô Đức Niệm Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O Nam-mô Kiên Đức Phật. O Nam-mô Na-la-diên Phật. O Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Cúc Quang Phật. O Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. O Nam-mô Công Đức Hoa Phật.26 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Thủy Thiên Phật. O Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O Nam-mô Thiện Danh Xƣng Công Đức Phật. O Nam-mô Vô Ƣu Đức Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Phật.

Hoặc tự làm chuốc oán.O Trong mƣời điều ác hung vô đạo. chƣ tăng. Hoặc từng bảo kẻ khác làm. O Hoặc tội ác tự tay tạo tác. gây oan. Đã luân hồi bao lƣợt tử sinh. Hoặc nhìn việc ác không can. Của chùa chiền. Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay. Trƣớc Phật đƣơng cƣ trú tại trần.NGHI THỨC SÁM HỐI 27 Giữa thế giới gần xa các xứ. Nhủ lòng thƣơng xót chúng con đoái hoài. Tự tay mình lấy. giả lầm. Hoặc xui ngƣời lấy. Những tội lỗi tự mình trộm cắp. Từ nơi vô thủy thành hình. vui thầm đứng xem. Hoặc nhìn ngƣời khác hân hoan tỏ lòng. Thƣơng chúng sinh đời này đời trƣớc. Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình. bảo tháp. Cúi xin các Phật Thế tôn.O Phải năm tội đắm chìm vô gián. . Hoặc đã xui kẻ khác từng làm.

Hoặc từng sai kẻ khác làm. Đời này. . Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra. Làm loài hèn hạ nhất đời. Giữ giới hầu tâm ý sạch trong. Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ. Hoặc làm chẳng giấu giếm gì. Xin phát nguyện thực hành bố thí. Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng. gần xa làm lành.O Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội. Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. O Xin Đức Phật rủ lòng thƣơng xót. Nay con xin quỳ trƣớc Phật-đà.28 NGHI THỨC SÁM HỐI Hoặc tự tay gây tạo tham tàn. Phát tâm thệ nguyện thật thà. Cúi xin các Phật Thế Tôn. đời tới. Hoặc tự mình nông nổi bao che. Nay con nguyện thật thà sám hối. Biết bao điều tội lỗi khôn dung. Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi. Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh.

Phật qua rồi. Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu. Sám hối cho tội chƣớng bao đời. Mọi điều huân tập đã thành. Nguyện trí tuệ sâu xa vô thƣợng. Có bao nhiêu thành đạt căn lành. O Chúng con nguyện quay về hồi hƣớng.NGHI THỨC SÁM HỐI 29 Nắm cơm chén nƣớc nhủ lòng. toàn thiện xƣa nay. Cúi xin đức Phật Nhƣ Lai. vị lai. Các Phật hồi hƣớng tỏ bày đại bi. Hƣớng về công đức nơi nơi Phật-đà. Biển trời công đức đủ đầy vô biên. hiện tại. O Nay con nguyện cúi mình kính lễ. Toàn năng. Về con đƣờng Vô Thƣợng xƣa nay. Nay tất cả xin đều hồi hƣớng. . Giống nhƣ quá khứ vị lai. Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh. Sám hối điều tội lỗi bấy nay. Phƣớc lành tùy hỷ đời ngƣời. O Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch.

Tán dƣơng công đức Nhƣ Lai. Trƣớc Nhƣ Lai thị hiện sức thần. Thức ăn hoa quả.O Lời diệu pháp đó đây bất tận. dâng lên lòng thành. O . Bằng lời thân ý sạch trong. Biết bao đời mới đặng cơ may.30 NGHI THỨC SÁM HỐI Sáng soi tâm trí con đây mê lầm. Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm. Cúng dƣờng chƣ Phật tự nguyền. O Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện. Nhạc réo rắc. Mƣời phƣơng cõi xa gần bát ngát. Đến vô biên cõi pháp khắp cùng. Một thân lại hiện muôn thân. Nhƣ hoa vi diệu hƣơng bay khắp cùng. Phật ba đời cùng khắp không trung. hƣơng xông. lọng phủ. Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài. Đủ đầy tin tƣởng thật lòng. Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà. Hàng Bồ-tát nhiều nhƣ số cát. Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm.

Mƣời phƣơng đức Phật cùng chung hƣớng về. lòng nguyền. Dáng tuyệt vời nhƣ vẻ Tu-di. Cúng dƣờng đức Phật Mâu-ni. Nay con sám hối. Miệng. Mƣời phƣơng chƣ Phật khắp miền sớm trƣa. Hạnh Phổ Hiền nguyện hƣớng không sai. . Nhị Thừa. sám hối Nhƣ Lai.NGHI THỨC SÁM HỐI 31 Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ. Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu. Còn nhƣ Phật định tiêu dao Niết-bàn. Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời. si tự thời vô thủy. Cỗ xe chở pháp lăn mau. Cúng dƣờng. Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh. Phật ba đời trƣớc sau tin tƣởng. ý. Bao nhiêu công đức tựu trung.O Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thƣợng. sân. Duyên Giác. O Tham. Nhƣ Lai cùng Bồ-tát viên thông. Bậc Vô Học. Nay con xin kính ngƣỡng thỉnh cầu. thân sinh khởi liền liền.

Thảy đều bị cảnh đắm chìm tƣơng lai.O Chúng sanh có những thân.32 NGHI THỨC SÁM HỐI Xin rủ lòng thƣơng tƣởng chúng sinh. Công đức kia cùng với căn lành. Hƣ không. miệng. Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn. Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh. Gây bao nghiệp chƣớng tội tình. Tăng tánh tƣớng khôn cùng. phiền não chúng sanh không còn. Nguyện thành nhƣ Phật. Hãy vì lợi lạc thế tình. Dù cho thế giới tan tành. O Nay kính lễ thật thà sám hối. . Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà. Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh. Đạo Vô Thƣợng không ngơi hồi hƣớng. Pháp. Nay xin hồi hƣớng khắp cùng nhân gian. sáng danh đạo đời. Tục chơn tam-muội dung thông. Phật. Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp. Thảy đều hồi hƣớng chúng sanh. ý. Nay con xin hồi hƣớng ra đây.

” O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Một lòng con cầu Phật chứng tri. Nguyện thành Phật đạo tròn đầy “vô sanh. Ngàn xƣa mây bạc vẫn thong dong.NGHI THỨC SÁM HỐI 33 Kiếp này đến kiếp tƣơng lai. Khi nói. O Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. hờn giận và ngu si. khi tƣ duy. O . Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. (ba lần) OOO KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. khi làm. Tham lam. Nay con cúi đầu xin sám hối. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xƣa.

Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. ý. Sắc. pháp. Hết già. hành cũng thế. xúc. Thảy đều chẳng diệt. hết chết thực tình cũng không. Hãy nghe này. Không điều già chết chúng sinh. hành.34 NGHI THỨC SÁM HỐI 7. vị. Không vô minh hoặc hết-vô-minh. O Vƣợt tất cả các vòng khổ ách. chẳng sanh. tai. tƣởng. Bấy giờ Bồ-tát quán soi. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ. thức trong không. . Chẳng thọ. sắc không vốn đồng. thức. O Trong chân không chẳng hề có sắc. thân. Mắt. Không nào khác sắc. chẳng tăng giảm gì. O Cả thọ. Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời. O Không nhãn thức đến không ý thức. tƣởng. lƣỡi. thanh. mũi. Tánh chân không các pháp viên thành. Chẳng nhơ. chẳng sạch. hƣơng không còn. Xá-lợi-phất ông! Sắc nào có khác gì không.

Lời chú thần rất mực quang minh. Bấy lâu Bồ-tát dựa vào. Chú thần cao cả anh linh. Bởi có gì là chỗ đắc đâu. Mọi chƣớng ngại quanh mình tan biến. Trừ dứt đƣợc mọi điều đau khổ. Trí ba-la-mật. Chứng thành quả giác tối cao. Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh. Ngài liền tuyên nói chú này. thẳm sâu thực hành. Xa lìa mộng tƣởng đảo điên. Là lời thần chú thật tình cao siêu. Để ngƣời trì niệm sáng bày chơn tâm: O Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-san-ga-tê bôdhi sva-ha. Niết-bàn rốt ráo. (ba lần) OOO .NGHI THỨC SÁM HỐI 35 Không trí tuệ cũng không chứng đắc. Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O Lời thần chú sâu xa bậc nhất. Đúng nhƣ vầy muôn thuở không sai. an nhiên thanh nhàn. Mà ba đời chƣ Phật nƣơng vào. O Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ.

Tƣớng tốt không gì thể sánh ngang. bến giác sang.36 NGHI THỨC SÁM HỐI 8. O Nam-mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A-di-đà Phật. Tu-di rực rỡ ngập hào quang. Chín loại noi đƣờng. Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn. NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG *** A-di-đà Phật sắc thân vàng. O Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Địa Tạng Vƣơng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồtát. Bốn mƣơi tám nguyện vì sanh chúng. (3 lần) OOO . Trong ánh quang minh vô số Phật. Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển.

NGHI THỨC SÁM HỐI 37 9A. SÁM NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Qui Nguyện ở mục 9B) Đệ tử chúng con từ vô thỉ. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Tƣ. mạn gây nên. si. Vào ra sinh tử đã bao lần. Biển trần khổ lâu đời trôi giạt. Lạy Phật Tổ soi đƣờng dẫn bƣớc. Tu xin quyết hành trì. Thân. sân. Xin sám hối để lòng thanh thoát. Bao tội khổ trong đời ác trƣợc. Văn. Từ bi vô lƣợng cứu quần sanh. miệng. Cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê. Vì tham. ý noi theo chánh kiến. Đem thân mạng nƣơng nhờ Tam Bảo. Con nhất tâm nguyện sống đời lành. Nay đến trƣớc đài vô thƣợng giác. Gây bao nghiệp chƣớng bởi lầm mê. . Con hƣớng về theo ánh từ quang. O Trí tuệ quang minh nhƣ nhật nguyệt. Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền. Lên thuyền từ vƣợt qua biển khổ.

Niềm an vui đem khắp mọi nhà. ngồi trong chánh niệm. Hạt giống tốt gieo về muôn lối. Vào ra cƣời nói tƣớng đoan nghiêm. Đại hùng từ phụ Thích-ca. O Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ.38 NGHI THỨC SÁM HỐI Đi. . Giúp chúng con viên thành đại nguyện. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền. Cùng tăng thân xin nguyền ở lại. Giờ phút này Tam Bảo chứng minh. Tập khí năm xƣa rồi chuyển hoá. Nơi cõi đời làm việc độ sinh. Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. nằm. SÁM QUI NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Nguyện ở mục 9A) Trang nghiêm đài sen ngự toạ. (1 xá) OOO 9B. Vƣờn tâm tuệ giác nở trăm hoa. đứng. Mỗi cái nhìn thấy đƣợc pháp thân. Mỗi bƣớc chân đi vào Tịnh Độ.

Tạo nên bao nỗi hận sầu. Dâng lời sám nguyện thiết tha. sân. Vƣờn tâm gieo hạt giống xấu. . Bao nhiêu phiền luỵ đã gây. phiền não. Những nghiệp sát. Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại. O Đệ tử phƣớc duyên thiếu kém. Bàn tay chắp búp liên hoa. dâm. vọng. O Đệ tử thấy mình nông nổi. Con đƣờng chánh niệm lãng xao. Bao nhiêu não phiền nghiệp chƣớng. Sống trong thất niệm lâu dài. Cung kính hƣớng về Điều Ngự. Thƣờng gây đổ vỡ hàng ngày. Chất chứa vô minh. Gây nên từ trƣớc đến nay. Tham. Những điều đã làm đã nói. Không đƣợc sớm gặp chánh pháp. đạo.NGHI THỨC SÁM HỐI 39 Đệ tử lắng lòng thanh tịnh. Nguyện xin sám hối từ đây. tự ái dẫy đầy. Vô minh che lấp tháng ngày.

Gây nên nội kết dài lâu. Mang đầy dằn vặt lo âu. . Đuổi theo hạnh phúc xa vời. oán cừu. Quen lối bỏ hình bắt bóng. Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Hạt lành không mọc tốt tƣơi. Lý luận xong rồi trách móc. Chia cách hố kia càng rộng. Nhƣng vì chƣa biết tƣới tẩm. hiểu biết. Cứ để khổ đau tràn lấp. Vì không hiểu đƣợc kẻ khác. Làm cho đen tối cuộc đời. Có ngày không nói với nhau. Nay con hƣớng về Tam Bảo. Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi. Cũng không muốn nhìn thấy mặt. Cho nên hờn giận. Hạt giống thƣơng yêu.40 NGHI THỨC SÁM HỐI Có lúc tâm tƣ buồn chán. Và bao hạt giống an vui. O Đệ tử biết trong tâm thức.

Xin nguyện sống đời tỉnh thức. Quanh quẩn trong vòng buồn giận. O Đệ tử tâm thành qui ngƣỡng. Tƣới lên dập tắt não phiền. Duyên Giác. Sống đời chánh niệm tinh chuyên. Thực tập nụ cƣời hơi thở. Xin lấy cam lồ tịnh thủy.NGHI THỨC SÁM HỐI 41 Tâm cứ bận về quá khứ. Học theo đạo lý chân truyền. Xem thƣờng bảo vật trong tay. Bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Xin lấy con thuyền chánh pháp. Chí thành cầu xin sám hối. Hƣớng về các Phật mƣời phƣơng. Cùng với các vị Bồ-tát. Tháng năm sầu khổ miệt mài. đổi thay. Thánh Hiền. Thanh Văn. Đƣa con vƣợt nẻo oan khiên. O . Con nguyện sám hối. Giờ đây trầm xông Bảo Điện. Giày đạp lên trên hạnh phúc. Hoặc lo rong ruổi tƣơng lai.

OOO . Vun trồng hiểu biết. Đền đáp công ơn cha mẹ. Trên con đƣờng đạo nhiệm mầu. Tập nhìn. Vƣờn tâm ƣơm hạt giống tốt.42 NGHI THỨC SÁM HỐI Đệ tử xin nguyền trở lại. Nguyện đức Từ Bi che chở. Đài sen con nguyện hồi đầu. Đem nguồn vui tới mọi nẻo. Giúp ngƣời vơi nỗi sầu đau. Vuông tròn đạo quả về sau. Thấy đƣợc tự tánh các pháp. Tín thành tâm hƣơng một nén. Nguyện học nói lời ái ngữ. Thoát ngoài sanh tử trần lao. nghĩa bạn dày sâu. Nguyện xin chuyên cần tu tập. Thƣơng yêu chăm sóc sớm chiều. Sống trong hiện tại nhiệm mầu. tập hiểu thật sâu. Xin nguyện học phép quán chiếu. Ơn thầy. thƣơng yêu.

tịnh thanh cõi lòng. Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh. Đều vào cõi Phật. phƣớc tăng. (3 xá) OOO . Sống trong trí tuệ. Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn. O Nguyện trừ ba chƣớng trầm luân. khắp nơi. Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. Giúp ngƣời giác ngộ. Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gƣơng.NGHI THỨC SÁM HỐI 43 10. Xin đem hồi hƣớng xa gần. Nguyện cho tất cả trời ngƣời. Hƣớng về tất cả chúng sanh mọi loài. Rải ban hạnh phúc muôn nơi. O Nguyện sanh cõi tịnh Tây phƣơng. an vui đạo mầu. Hoa cƣời. chứng ngộ vô sanh. sáng ngời chân tâm. O Nguyện đem công đức tạo thành. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Tụng kinh tu tập.

LỜI NGUYỆN CUỐI (Chủ lễ quỳ chắp tay. tuổi).44 NGHI THỨC SÁM HỐI 11. tâm từ với chúng sinh thêm tăng trƣởng. hƣởng thọ). Nhà nhà hạnh phúc. sinh về cõi Phật an vui. Chúng con nguyện đem công đức sám hối hôm nay hồi hƣớng cho Phật tử (tên họ. xa lìa nẻo ác. khởi niệm từ bi. tha thiết nguyện. ngày từ trần. pháp danh. Bánh xe pháp vận chuyển không dừng. tin sâu Tam Bảo. pháp danh. gia quyến an khang. Tăng chúng sống trong hoà thuận. Đất nƣớc hòa bình. bệnh căn thuyên giảm. hƣng thịnh. O . lìa chốn u minh. O Chúng con đồng hồi hƣớng cho hƣơng linh (tên họ. lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu. Nơi nơi thấm nhuần mƣa pháp. phát tâm tỉnh giác. Ngƣời ngƣời hƣớng đến đạo mầu. đại chúng mặc niệm) Nam-mô Bổn Sƣ Thích-ca Mâu-ni Phật O Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ. tai ách đƣợc tiêu trừ. oan khiên đều dứt sạch. an khang. Cửa thiền luôn đƣợc trang nghiêm.

Bậc Phƣớc Trí Viên Thành. tỏ nguồn tâm. Cầu tất cả chúng sanh Hòa hợp. O (Đại chúng cùng niệm) Nam-mô Thƣờng Trụ Tam Bảo. từ bi. Nguồn tuệ giác. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU (Đại chúng đứng dậy. bốn biển thanh bình. năm châu an định.NGHI THỨC SÁM HỐI 45 Khắp nguyện: ngƣời mất siêu thăng. Đoàn thể sống an vui. cùng tụng và lạy) Con xin nƣơng tựa Phật. phát tâm lành. tình với vô tình đều thành Phật đạo. kẻ còn phúc lạc. (3 xá) OOO 11. Cầu tất cả chúng sanh Hiểu đạo. Con xin nƣơng tựa Pháp. (1 lạy) O (1 lạy) O (1 lạy) O . thƣơng mến nhau. Con xin nƣơng tựa Tăng. Cầu tất cả chúng sanh Giác ngộ. chắp tay trang nghiêm.

nhƣng tự nhiên cơm ăn áo mặc đƣợc đầy đủ. tƣớng mạo đoan trang. Hai là. tránh đƣợc các tai ƣơng hoạn nạn. diện mạo hiền sáng. đao binh. . thành hôn. phƣớc lộc tròn đầy. ôn dịch. Nhờ công đức ấy mà thƣờng gặp đƣợc các Đức Phật. nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ đƣợc trở nên thông minh lanh lợi. gia đình trên thuận dƣới hoà. để gieo trồng cội phƣớc cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. những tội lỗi đã gây ra từ trƣớc đến nay đƣợc tiêu trừ. đi đến đâu cũng đƣợc mọi ngƣời chào đón niềm nở. thƣờng đƣợc các thiện Thần ủng hộ. Sáu là. thân và tâm luôn đƣợc an vui.46 NGHI THỨC SÁM HỐI MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH Một là. nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa. sung túc. tù ngục… Ba là. nƣớc. ngày không gặp việc nguy khốn. rắn độc. cầu phƣớc. ấn tống kinh điển. Mƣời là. cầu siêu độ hƣơng linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề. sau khi mạng chung sẽ đƣợc sinh thiên. nếu là nữ thì sẽ trở t hành thiện mỹ nhân. kết quả tốt đẹp. tâm không mong cầu phƣớc báu giàu sang. an lành. vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. tâm trí siêu việt. mạnh khoẻ. cầu tiêu trừ tật bệnh. Bốn là. oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại. lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi ngƣời đều sinh tâm vui vẻ. việc làm thuận lợi. Long Thiên Hộ Pháp thƣờng gia hộ nên những loài Dạ-xoa. Bảy là. kính mến. nên vào những dịp chúc thọ. Tâm thức luôn hƣớng về chánh đạo. Ấn Quang Tổ Sƣ dạy: Ấn tống kinh đƣợc vô lƣợng công đức nhƣ vậy. nghe pháp. hùm beo đều tránh xa. khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vƣơng tôn công tử. trộm cƣớp. cuối cùng đƣợc thành Phật quả. thƣơng tất cả chúng sinh nhƣ thân bằng quyến thuộc. thân thể luôn đƣợc cƣờng tráng khoẻ mạnh. khen ngợi và tin tƣởng. nếu nhƣ đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ đƣợc chuyển hoá thành nhẹ nhàng. Tám là. đêm ngủ không thấy ác mộng. Chín là. không dám nhiễu hại. Năm là. con cháu đời đời hƣởng lộc. siêng năng tu tập. thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vƣợng. vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ. lửa. ác quỷ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->