P. 1
Nghi Thuc Sam Hoi Sau Can Va Hong Danh Thich Nhat Tu 593857946

Nghi Thuc Sam Hoi Sau Can Va Hong Danh Thich Nhat Tu 593857946

|Views: 149|Likes:
Được xuất bản bởinguyenthienthanh39

More info:

Published by: nguyenthienthanh39 on Aug 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2012

pdf

text

original

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

vii 1 3 4 4
5

1. 2. 3. 4. 5.

Nguyện Hương Tán Phật và Đảnh Lễ Tam Bảo Tán Hương Phát Nguyện Trì Kinh Tán Dương Giáo Pháp

PHẦN CHÁNH KINH

6. Lạy Sám Hối Sáu Căn, hoặc 7. Lạy Sám Hối Hồng Danh (hoặc có thể phối hợp phần đảnh lễ hồng danh của mục 6 với phần sám văn của mục 7)
PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

7 21

8. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ 9. Niệm Phật A-di-đà và Thánh Chúng 10a.Sám Nguyện (hoặc đọc bài 10B) 10b.Sám Qui Nguyện 11. Hồi Hướng Công Đức 12. Lời Nguyện Cuối 13. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

34 36 37 38 43 44 45

NGHI THỨC SÁM HỐI

NGHI THỨC

SÁM HỐI

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Hà Nội - 2003

NGHI THỨC SÁM HỐI vii

LỜI NÓI ĐẦU
1. ĐÔI ĐIỀU VỀ NGHI THỨC

Nghi Thức Sám Hối này được biên tập hoàn tất vào năm 1998 và được hiệu đính có bổ sung vào năm 2002. Toàn bộ nghi thức gồm ba phần: phần dẫn nhập, phần chánh kinh và phần sám nguyện. Phần dẫn nhập và phần sám nguyện được biên tập ngắn gọn, như các Nghi Thức Sám Hối đã được xuất bản trong và ngoài nước từ trước đến giờ. Hai bài sám nguyện và kệ sám hối được trích từ Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Làng Mai. Phần chánh kinh gồm có hai nghi: Lạy Sám Hối Sáu Căn của vua Trần Thái Tông trong Khoá Hư Lục và Lạy Sám Hối Hồng Danh (Hồng Danh Bửu Sám). Phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong phần Lạy Sám Hối Sáu Căn do chúng tôi biên soạn, dung hoà tinh thần Phật giáo Nam tông và Bắc tông, với sự có mặt của các đức Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật Thích-ca, năm vị Bồ-tát quen thuộc của Phật giáo Đại thừa và mười vị cao đệ của Phật Thích-ca như những vị “Bồ-tát” lịch sử. Phần sám văn của hai nghi thức do cư sĩ Thành Tâm – Phan Khắc Nhượng và chúng tôi hợp dịch theo thể thơ song thất lục bát. Hai nghi này có thể được thay thế cho nhau trong hai kỳ sám hối định kỳ của mỗi tháng. Có thể mặc ước nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn sử dụng vào ngày 14 AL và nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh sử dụng vào ngày trước ngày cuối tháng (tháng đủ thì sám hối ngày 29, tháng thiếu sám hối ngày 28 AL), hoặc ngược lại. Trong trường hợp không có nhiều thời

viii NGHI THỨC SÁM HỐI

giờ, hành giả có thể “phối hợp” phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn và phần sám văn của nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh để có một nghi thức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và trang nghiêm.
2. Ý NGHĨA CỦA SÁM HỐI

Sai lầm và tội lỗi thường được quan niệm như những thuộc tính của con người, nói đúng là người phàm. Chúng là những thực tại tâm lý đạo đức, biểu hiện dưới hai dạng thức tiềm ẩn và cụ thể. Biểu hiện tiềm ẩn của tội là những động cơ sai trái, những tâm lý hay những ý niệm bất thiện, đặt nền tảng trên các thái độ tham lam, sân hận và si mê. Biểu hiện cụ thể của tội là những hành vi thể hiện qua lời nói, văn tự, hoặc bằng thân tạo tác, có khuynh hướng đem lại kết quả bất hạnh và đau khổ cho mình và người, ở hiện tại và tương lai. Nguyên nhân của tội lỗi, theo Đạo Phật, không có nguồn gốc từ “tổ tông.” Trong nhiều trường hợp, nó không phải là những khiếm khuyết về luân lý truyền thống, lại càng không thuộc về tương quan giữa con người với thượng đế, hay những hành vi “đối thần” như các tôn giáo hữu thần đã chủ trương. Tội lỗi mang ý nghĩa đạo đức rất lớn, bắt nguồn từ những khuynh hướng xấu như vô minh, tham ái và sự sa ngã có ý thức của con người trước những cám dỗ của cuộc đời. Trên nền tảng của nguyên lý tương tác và tương duyên trong mọi sự vật, đạo Phật cho rằng tội do chính con người tạo ra, trước nhất bằng tâm ý bất chính và sau là những hành vi gây đau khổ cho mình và tha nhân. Do đó, tội có thể được chuyển hoá bằng chính những tâm ý và hành vi chân chánh và thiện ích của con người. Dưới ánh sáng duyên khởi này, không có cái gọi là “định mệnh” như hậu quả của những tội lỗi mà con người đã tạo ra trong chuỗi đời sống quá khứ. Tội

nhờ đó. Sám hối. hiền thiện và thánh hoá ở hiện tại và tương lai. cộng đồng và xã hội.NGHI THỨC SÁM HỐI ix lỗi do con người tạo ra thì cũng chính con người chuyển hoá bằng thái độ và lập trường “bỏ dữ làm lành. “chuyển hoá” phàm tình thành thánh trí và “tiếp nhận” niếtbàn từ phiền não. con người được thanh tịnh. không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội. do vậy. chúng ta phải thành tâm. Mong sao nghi thức này có thể giúp ích cho những người con Phật trong quá trình “làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh của chính mình. “tái tạo” hạnh phúc từ khổ đau. Khi năm vóc sát đất phủ phục trước ảnh tượng Phật và Bồtát.” Sám hối là cách thức giúp cho con người lầm lỗi chuyển hoá các hành vi đạo đức. như dấu chỉ của một “lương tâm biết hồi đầu. và sau cùng là chân thành ăn năn. bây giờ và tại đây! Giác Ngộ. phát nguyện tịnh hoá tâm hồn và hành vi đạo đức của mình.” Các động cơ và hành vi thiện ích sẽ là các đối lực mãnh liệt để triệt tiêu các hành vi tội lỗi trong quá khứ. rằm tháng 1 năm 2003 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ Kính bút . mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không mệt mỏi. để mỗi người là một “Tịnh Độ” nơi cõi Tabà. để “tự rửa tội. Nếu phàm làm người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi và sai lầm thì sám hối là mạch máu không thể thiếu cho sự sống đạo đức của bản thân.” kế đến là nhận thức rõ các nguyên nhân sâu xa gây ra chúng. trước nhất con người cần phải ý thức về tội lỗi của mình đã gây ra. Để sám hối. canh tân đời sống tâm linh và làm mới lại cuộc đời. quyết tâm sửa đổi và không để tái phạm trong tương lai.

tán dương công đức bậc thầy ba cõi. cung kính quỳ trước điện Phật. lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. . đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại. . thương yêu đùm bọc lẫn nhau. O Chúng con nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn. thế giới dứt nghiệp binh đao. cố ý hay vô ý. O . chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi. si mê. tưới tẩm từ bi. NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ quì ngay thẳng. . hạnh phúc. O Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền.NGHI THỨC SÁM HỐI 1 1. O Chúng con ở đạo tràng . làm lành lánh dữ. người người từ bỏ tham giận. đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời. . Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên. . Đại chúng cùng chắp tay thành kính mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đao giới vót thành hình núi thẳm. . muôn loài an vui giải thoát.

Nay con nguyện quy y. (1 xá) O .2 NGHI THỨC SÁM HỐI Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp. Từ nay. cùng tụng) Đấng Pháp Vương vô thượng. (ba lần) OOO (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương) 2. Cha lành chung bốn loài. quyến thuộc từ bi. sạch hết não phiền. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật. tự tại. O Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Maha-tát. Dâng lên lời tán thán. hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian. Thầy dạy khắp trời người. hướng về Phật. Ba cõi chẳng ai bằng. thoát vòng mê muội. Ức kiếp vẫn không cùng. Diệt trừ vô lượng tội. sống trọn đời trong an vui. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO (Đại chúng đứng chắp tay.

trí tuệ rạng ngời Là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. . giã từ ra đi. (1 lạy) O Pháp là phương thuốc diệu thay. Biết đời huyễn mộng. O Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương.NGHI THỨC SÁM HỐI 3 Phật là đấng giác ngộ mình Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời Từ bi. Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. . Như vầng trăng sáng lung linh. Độ đời thoát khỏi tham . (1 lạy) OOO *** . từ bi. Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. (1 lạy) O Tăng là những bậc chân tu. si khổ sầu. Thấm nhuần trí tuệ.

Con nay phát nguyện lớn. Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. phước lành rưới ban. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH Lạy đấng Thầy ba cõi. Quy mạng Phật mười phương. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề. (3 lần) OOO 4. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện.4 NGHI THỨC SÁM HỐI 3. (3 lần) OOO . Thọ trì hồng danh Phật. Sống an vui giải thoát. Dưới cứu khổ ba đường. O Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Trên đền bốn ơn nặng.

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. (3 lần) OOO . Nay con gặp được xin trì tụng. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu. lý rộng sâu. Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát.NGHI THỨC SÁM HỐI 5 5.

6 NGHI THỨC SÁM HỐI .

O . O (Chủ lễ xướng lạy trước.NGHI THỨC SÁM HỐI 7 LẠY SÁM HỐI SÁU CĂN Đại từ đại bi thương chúng sinh. Chúng con kính lễ. O Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát. hào quang tỏa. Đại hỉ đại xả cứu muôn loài. O Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật. O Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát. O Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát. O Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát. O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật O Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát. hướng tâm về. O Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. O Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát. Tướng Phật trang nghiêm. O Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát. sau đó đại chúng đồng xướng lạy) Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. O Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát.

8 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát. Phân chia vàng đỏ. Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát. trắng xanh mê mờ. O O O O Từ vô thủy đến nay muôn kiếp.O SÁM HỐI NGHIỆP CỦA MẮT Lầm hoa giả mà quên trăng thật. . Nay con nguyện làm vơi tội lỗi Để tránh điều thống hối về sau. đâu biết đạo mầu. Nam-mô A-na-luật Bồ-tát. Xét soi nhân quả đuôi đầu. Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành. Mắt nhìn lệch khác gì như quáng. Ba đường khổ ải sa vào. Xa đường chánh kiến lầm mình. Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát. Quên bản tâm. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh. Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời. Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn. Chưa mù mà mắt không tinh.

Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Già Lam. Bao kiếp dài mới được làm người. kinh chẳng chút đoái hoài. Người dưng chết chóc ngoài lòng. Làm người lại bị mắt đui. Nghiệp ác này phải sa địa ngục. Hộ Pháp. O . chùa tháp. Nếu không sám hối hẳn thời khó xong. Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm. Tại chùa lại đoái gái trai. tranh nhau nhướng mắt. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Tội này vô lượng vô biên.NGHI THỨC SÁM HỐI 9 Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Nay con nguyện một lòng sám hối. Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm. lệ dòng khóc than. Đến Tam Bảo. Gặp kẻ giàu. Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. Thấy tượng. Chẳng nể sợ Long Thần. Thấy người nghèo muốn khuất cho xong. Bà con tạ thế.

Nghe lời phải đã nào tin nhận. Lời bạn hiền khuyên chói cả tai. Dẫy đầy một khối trần duyên. Ba chén vào đôi bạn gái trai. Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới. Chạy theo tiếng ái. mải miết theo ngoài. Hết đời. Châu đầu áp má kề tai. .10 NGHI THỨC SÁM HỐI SÁM HỐI TỘI CỦA TAI Thích lời tà. chẳng thích. đường ác phải liền đọa sa. vui vầy giai nhân. Câu vè ví ham vui để dạ. Tội như vầy chứa chất vô biên. Gốc “thật” quên. Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen. Sáo đàn inh ỏi khoái tai. Lời kinh kệ chẳng màng. Lời dua nịnh lại vui vầy. Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai. ghét nghe chánh pháp. Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài. Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu. Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu.

Đàm vàng nước mũi chảy ra. Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt. . Sinh làm người bị điếc hai tai. Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Khói quyện quanh phảng phất hương trầm. quỉ thần xem khinh. Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm. Trộm hương phẩy khói hít thầm. lan xông. Dơ thềm bẩn đất. lê la say nằm. SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI O Về mùi lạ. Long thần há nễ. Dù tanh hôi dùng cả. chẳng tha. Chợ xa rồi lại bếp gần. mũi không biết gì. Mùi hương giới định. Thích tìm sạ ướp. mũi tham trăm thứ. Chẳng kể chi mùi như thịt cá.NGHI THỨC SÁM HỐI 11 Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. Dốc lòng sám hối từ nay. Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt.

vịt. Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân. . O SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI Tham mọi vị mà mình ưa thích. Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay. Nếm vào thứ béo. Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn. Chết rồi đường ác phải liền đọa sa. Ngửi sen ý trộm khởi sinh. cá. Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành… Kể gì mùi vị hôi tanh. chim… hầm cho kỹ. Dẫy đầy một khối trần duyên. Gà. Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. thứ còm. Dốc lòng sám hối từ nay. Nghe mùi má phấn tư tình phát ra. dở ngon.12 NGHI THỨC SÁM HỐI Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể. Nào hay đó đều là nghiệp mũi. Những thứ này tội lỗi vô biên. Chẳng kể gì xấu tốt. Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh.

chẳng màng. Lại ba tấc lưỡi như là: Dệt thêu. Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt. Tam Bảo. mai tìm ăn nữa. Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha. đâm thọc. ráo nạo mẹ cha. dối gian. dè bỉu người ta. Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng. Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng.NGHI THỨC SÁM HỐI 13 Nay chưa đã. Lỗi bản thân dấu che đây đó. Như người bệnh phải vương mang. Gặp khi cưới gả đêm ngày. Cầu thần lễ Phật lời hay. Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa. Dèm pha. Luận bàn kim cổ nào là khen chê. ác tà. Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy. Vô lễ với họ hàng. Cố để bụng đói qua ngày cho xong. Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ. Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay. Khi phải ăn chẳng luyến. . Mắng chửi người.

Nịnh hót như cung bậc phím đàn. Như hà sa chẳng thể đếm cùng. Trăm hài năm tạng kết sinh.14 NGHI THỨC SÁM HỐI Khoe giàu sang. Tự quên mất bỏ qua “thân pháp. Lời dèm xỉa như bày thuốc độc. Chấp cho là thật thân hình của ta. Phối hợp nên nhờ thế thành hình. nghèo khó miệt khinh. chẳng gần. Tăng Ni xua đuổi. Chết sa địa ngục nấu nung. Việc như vậy trùng trùng vô kể. Nay con quỳ trước Phật đài. nước đồng rót vô. huyết mẹ. chửi inh cả ngày. O SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN Xét thân xác tinh cha. Kẻ ăn người ở. Lấy điều sai quấy điểm trang. Sanh làm người câm điếc suốt đời. Nói không thành có. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.” . Quả báo ấy bao giờ mới hết. oán than lạnh nồng. Lưỡi môi cày kéo.

Khiến cho ba nghiệp hoành hành. sát sanh. . Đâu hay sinh vật với mình. cạy rương. Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi. dễ thời thương vật. bắt cá. Cho hay trộm cắp nghiệp tà. Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm. Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc. Nào làm thuốc độc cho tinh. xa lìa. Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại: Móc túi rồi cạy cửa. lấp khe. Phải siêng năng sám hối. vốn sinh một nguồn. Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh. Vốn cùng một thể. Của người nhìn thấy đã là nổi tham. Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người. trộm cướp. Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh. Người còn hại. hội hè.NGHI THỨC SÁM HỐI 15 Rồi dâm tà. Bẫy chim. Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác. săn thú. Mỗi hành động đều mang tội lỗi. Nào đốt rừng.

Tội lỗi ấy vô phương kể xiết. tơ lòng bủa khắp. Địa ngục sa muôn kiếp chẳng sanh. ngục hình khổ đau. Chỉ vì tham dục. O SÁM HỐI TỘI CỦA Ý Dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt. Nắm tay âu yếm kề vai. thiền đường. cột đồng trai ôm. . Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh. Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua. Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này. Gái nằm giường sắt.16 NGHI THỨC SÁM HỐI Đến nơi chùa tháp. Thích phấn son mắt đắm ái tình. Cho dù cọng cỏ cây kim. Mê nhan sắc. Trèo tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dâm. Quên đi hai chữ liêm trinh. Bao đời tội báo không cùng. Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu. Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn. Lén tư tình đụng chạm gái trai.

Như “thiêu thân” tự tìm vào lửa. Mưu thần chước quỷ chi chi. Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra. sân. Vốn người bủn xỉn đừng hòng cho ai. Gạo hư tiền mục mặc lòng. Rừng vàng biển bạc keo thì vẫn keo. chẳng hoài giúp đỡ. Khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân. Một lời mười vẫn còn tham lấy.NGHI THỨC SÁM HỐI 17 Chấp tướng nên dính mắc tình trần. Các nghiệp ấy chẳng qua ba độc. Dù có thấy kẻ nghèo đói khát. Đói khổ mặc. si. Lòng như thùng không đáy đâu hay. U mê chưa tỉnh tâm thần. Như tầm kia nhả tơ giăng. Đó chính là tham dục. Cũng không cho một cắc một đồng. Tham bòn vơ vét từng ly từng đồng. Bao giờ rót được cho đầy. . Kết thành cái kén giam thân chính mình. Mất một đồng một chữ đã to.

Hẳn có hồi lửa cháy tan thôi. Mở miệng thì nói thần nói thánh. Trợn tròng quắc mắt to điều. Gặp duyên thì khó tránh ngu si. xa rời đạo tâm. Không riêng chỉ người đời kẻ tục. . Vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng. Làm cho hòa khí tan theo lửa này. đêm lo. Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu. Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này. Miệng tranh kinh luận hơn thua. Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn. Từ bi không nghĩ. Dẫu của tiền tích trữ đầy kho. Cửa “không” dù ở bao thì. Do nền tảng tham sân làm gốc.18 NGHI THỨC SÁM HỐI Tiền trăm vào túi mặc dù. Nói ra chết vật hại người. Như cành úa cỏ khô vẫn thấy. Chẳng cho ai một đồng một chữ. Giận chê sư trưởng. trách hờn mẹ cha. Ngày thì tính toán.

quên đức quên ân. rẻ khinh đức Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 19 Vẫn còn chấp mắc. chỉ vì “cái ta. Những điều tội lỗi trên đây. Ngu si mê muội: làm nhân đoạ đày. Bởi căn tánh đoạ sa mê muội. Đều do nóng giận nghiệp nầy mà ra. Khó mà dứt nghiệp ngu si. Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông. Dữ lành trên dưới nào hay. Rơi vào địa ngục A-tỳ. Nếu không lo sám hối tiêu trừ. Khi tái sanh ngu si mê muội. Giết người hại vật chặt cây tan tành. Đến cuối đời dứt mạng ra đi. Mắng hiền thánh. Đã không suy xét xa gần. Ý thức thành tăm tối chẳng ngay. Lửa lại về thiêu hủy cả cây. . Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai. Ngược nghĩa tình. Nghiệp báo ác đã gây rất nặng.” Như cây vốn sinh ra gốc lửa.

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. O KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi.20 NGHI THỨC SÁM HỐI Nay con nguyện một lòng sám hối. Tham lam. Nay con cúi đầu xin sám hối. khi tư duy. Thành tâm quỳ trước Phật đài. O . Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Một lòng con cầu Phật chứng tri. hờn giận và ngu si. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. (3 xá) OOO Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Khi nói. Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. khi làm.

quy y Pháp.NGHI THỨC SÁM HỐI 21 LẠY SÁM HỐI HỒNG DANH Đại từ đại bi thƣơng chúng sinh. Đại hỉ. Thanh Văn. O . Mà phát tâm vô thƣợng trong lành. hào quang tỏa. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết chƣ Phật. Duyên Giác hay nơi Quyền thừa. quy y Tăng. Không cầu phƣớc báo trời ngƣời. O Nam-mô quy y Kim-Cang Thƣợng Sƣ: Quy y Phật. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết tôn Pháp. Tƣớng Phật trang nghiêm. đại xả cứu muôn loài. Nguyện cầu tất cả chúng sanh. Chúng con kính lễ hƣớng tâm về. Chẳng cầu mong đƣợc chuyện trần đời. Chỉ nƣơng Tối thƣợng thừa tâm nguyện. O Nay chúng con lòng thành phát nguyện. Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà.

O Nam-mô Kim Cang Lao Cƣờng Phổ Tán Kim Quang Phật. Phật Thế Tôn. O . O Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật. O Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hƣơng Phật. O Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật. Thế Gian Giải. Minh Hạnh Túc. O Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. O Nam-mô Nhƣ Lai. O Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thƣợng Đại Tinh Tấn Phật. O Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. O Nam-mô Phổ Tịnh Phật. O Nam-mô Phổ Minh Phật. Vô Thƣợng Sĩ. Thiên Nhân Sƣ. Thiện Thệ.22 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. Ứng cúng. O Nam-mô Ma-ni Tràng Phật. O Nam-mô Phổ Quang Phật. Chánh Biến Tri. O Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. Điều Ngự Trƣợng Phu.

O Nam-mô Thiện Ý Phật. O Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O Nam-mô Lƣu Ly Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Từ Tạng Phật. O Nam-mô Kim Hoa Quang Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 23 Nam-mô Đại Cƣờng Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O . O Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Từ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Hƣ Không Bảo Hoa Quang Phật. O Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O Nam-mô Tài Quang Minh Phật. O Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vƣơng Phật.

O Nam-mô Pháp Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O Nam-mô Thƣờng Quang Tràng Phật. O Nam-mô Tu Di Quang Phật. O Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O Nam-mô Huệ Oai Đăng Vƣơng Phật. O Nam-mô Long Chủng Thƣợng Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Sƣ Tử Hẩu Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. O Nam-mô Đại Huệ Lực Vƣơng Phật.24 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O Nam-mô Ƣu-đàm Bát-la Hoa Thù Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vƣơng Phật.O . O Nam-mô Quán Thế Đăng Phật. O Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Âm Thanh Vƣơng Phật.

O Nam-mô Bảo Quang Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O Nam-mô Kim Hải Quang Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vƣơng Phật. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. O Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vƣơng Phật. O Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Phật. O Nam-mô Vô Cấu Phật. O Nam-mô Dõng Thí Phật. O .NGHI THỨC SÁM HỐI 25 Nam-mô Tài Quang Phật. O Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. O Nam-mô Đại Thông Quang Phật. O Nam-mô Bảo Hỏa Phật. O Nam-mô Long Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O Nam-mô Ly Cấu Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O Nam-mô Ta-lƣu-na Phật.

O Nam-mô Na-la-diên Phật. O Nam-mô Quang Đức Phật. O Nam-mô Tài Công Đức Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. O Nam-mô Kiên Đức Phật. O Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vƣơng Phật. O Nam-mô Công Đức Hoa Phật. O Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vƣơng Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O Nam-mô Thiện Danh Xƣng Công Đức Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Cúc Quang Phật. O Nam-mô Đức Niệm Phật. O . O Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật.26 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Thủy Thiên Phật. O Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O Nam-mô Vô Ƣu Đức Phật.

Hoặc đã xui kẻ khác từng làm.O Phải năm tội đắm chìm vô gián.NGHI THỨC SÁM HỐI 27 Giữa thế giới gần xa các xứ. Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình. Từ nơi vô thủy thành hình. Nhủ lòng thƣơng xót chúng con đoái hoài. Tự tay mình lấy. Trƣớc Phật đƣơng cƣ trú tại trần. chƣ tăng. Những tội lỗi tự mình trộm cắp. Hoặc nhìn ngƣời khác hân hoan tỏ lòng. vui thầm đứng xem. gây oan. Hoặc tự làm chuốc oán. Thƣơng chúng sinh đời này đời trƣớc. . Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay. Đã luân hồi bao lƣợt tử sinh. Hoặc xui ngƣời lấy. Hoặc nhìn việc ác không can. Của chùa chiền. O Hoặc tội ác tự tay tạo tác. Cúi xin các Phật Thế tôn.O Trong mƣời điều ác hung vô đạo. giả lầm. Hoặc từng bảo kẻ khác làm. bảo tháp.

Nay con xin quỳ trƣớc Phật-đà. Hoặc làm chẳng giấu giếm gì. Giữ giới hầu tâm ý sạch trong. Xin phát nguyện thực hành bố thí. Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh. Đời này. Nay con nguyện thật thà sám hối. Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi.O Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội. Cúi xin các Phật Thế Tôn. . gần xa làm lành. Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con.28 NGHI THỨC SÁM HỐI Hoặc tự tay gây tạo tham tàn. O Xin Đức Phật rủ lòng thƣơng xót. Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ. Làm loài hèn hạ nhất đời. Biết bao điều tội lỗi khôn dung. đời tới. Phát tâm thệ nguyện thật thà. Hoặc từng sai kẻ khác làm. Hoặc tự mình nông nổi bao che. Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra. Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng.

vị lai.NGHI THỨC SÁM HỐI 29 Nắm cơm chén nƣớc nhủ lòng. Về con đƣờng Vô Thƣợng xƣa nay. toàn thiện xƣa nay. O Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch. Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu. Mọi điều huân tập đã thành. Có bao nhiêu thành đạt căn lành. Các Phật hồi hƣớng tỏ bày đại bi. Toàn năng. Phật qua rồi. Biển trời công đức đủ đầy vô biên. . O Nay con nguyện cúi mình kính lễ. Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh. Hƣớng về công đức nơi nơi Phật-đà. O Chúng con nguyện quay về hồi hƣớng. Giống nhƣ quá khứ vị lai. Sám hối điều tội lỗi bấy nay. Phƣớc lành tùy hỷ đời ngƣời. Sám hối cho tội chƣớng bao đời. Cúi xin đức Phật Nhƣ Lai. hiện tại. Nguyện trí tuệ sâu xa vô thƣợng. Nay tất cả xin đều hồi hƣớng.

O . Một thân lại hiện muôn thân. Phật ba đời cùng khắp không trung. Cúng dƣờng chƣ Phật tự nguyền. dâng lên lòng thành. Đến vô biên cõi pháp khắp cùng. Bằng lời thân ý sạch trong. Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài. Tán dƣơng công đức Nhƣ Lai. Thức ăn hoa quả. Nhạc réo rắc. Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà.O Lời diệu pháp đó đây bất tận. Trƣớc Nhƣ Lai thị hiện sức thần. Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm. Nhƣ hoa vi diệu hƣơng bay khắp cùng. Hàng Bồ-tát nhiều nhƣ số cát. lọng phủ. Đủ đầy tin tƣởng thật lòng. Biết bao đời mới đặng cơ may. O Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện. hƣơng xông. Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm.30 NGHI THỨC SÁM HỐI Sáng soi tâm trí con đây mê lầm. Mƣời phƣơng cõi xa gần bát ngát.

Mƣời phƣơng chƣ Phật khắp miền sớm trƣa. Cúng dƣờng đức Phật Mâu-ni.O Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thƣợng. Dáng tuyệt vời nhƣ vẻ Tu-di. Nhƣ Lai cùng Bồ-tát viên thông. ý. Hạnh Phổ Hiền nguyện hƣớng không sai. Nhị Thừa. Nay con sám hối. Nay con xin kính ngƣỡng thỉnh cầu. lòng nguyền. thân sinh khởi liền liền. Bao nhiêu công đức tựu trung. sân. Phật ba đời trƣớc sau tin tƣởng. Cúng dƣờng. si tự thời vô thủy. Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu. sám hối Nhƣ Lai. Miệng. . Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh. Cỗ xe chở pháp lăn mau. Mƣời phƣơng đức Phật cùng chung hƣớng về.NGHI THỨC SÁM HỐI 31 Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ. Duyên Giác. Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời. Bậc Vô Học. Còn nhƣ Phật định tiêu dao Niết-bàn. O Tham.

Dù cho thế giới tan tành. Nay con xin hồi hƣớng ra đây.O Chúng sanh có những thân. Thảy đều hồi hƣớng chúng sanh. Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn. Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà. phiền não chúng sanh không còn. O Nay kính lễ thật thà sám hối. Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh. Phật. Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh. Thảy đều bị cảnh đắm chìm tƣơng lai. Hãy vì lợi lạc thế tình. Công đức kia cùng với căn lành. ý.32 NGHI THỨC SÁM HỐI Xin rủ lòng thƣơng tƣởng chúng sinh. Gây bao nghiệp chƣớng tội tình. Tục chơn tam-muội dung thông. Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp. Nguyện thành nhƣ Phật. miệng. Nay xin hồi hƣớng khắp cùng nhân gian. sáng danh đạo đời. Hƣ không. . Pháp. Tăng tánh tƣớng khôn cùng. Đạo Vô Thƣợng không ngơi hồi hƣớng.

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xƣa.NGHI THỨC SÁM HỐI 33 Kiếp này đến kiếp tƣơng lai. Một lòng con cầu Phật chứng tri. (ba lần) OOO KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Tham lam. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. khi tƣ duy. Khi nói. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. O . Nay con cúi đầu xin sám hối.” O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. hờn giận và ngu si. Ngàn xƣa mây bạc vẫn thong dong. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. khi làm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Nguyện thành Phật đạo tròn đầy “vô sanh. O Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.

Xá-lợi-phất ông! Sắc nào có khác gì không. lƣỡi. Chẳng thọ. thức. Chẳng nhơ. Thảy đều chẳng diệt. Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. thức trong không. Bấy giờ Bồ-tát quán soi. pháp.34 NGHI THỨC SÁM HỐI 7. tƣởng. chẳng sanh. Sắc. chẳng sạch. O Cả thọ. tai. Hãy nghe này. Không nào khác sắc. Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời. hành. O Vƣợt tất cả các vòng khổ ách. tƣởng. Mắt. Tánh chân không các pháp viên thành. hành cũng thế. Không điều già chết chúng sinh. hết chết thực tình cũng không. hƣơng không còn. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ. Hết già. thanh. vị. thân. sắc không vốn đồng. O Không nhãn thức đến không ý thức. Không vô minh hoặc hết-vô-minh. O Trong chân không chẳng hề có sắc. ý. . xúc. chẳng tăng giảm gì. mũi.

Bấy lâu Bồ-tát dựa vào.NGHI THỨC SÁM HỐI 35 Không trí tuệ cũng không chứng đắc. Là lời thần chú thật tình cao siêu. Để ngƣời trì niệm sáng bày chơn tâm: O Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-san-ga-tê bôdhi sva-ha. (ba lần) OOO . Chứng thành quả giác tối cao. Mọi chƣớng ngại quanh mình tan biến. Trí ba-la-mật. Lời chú thần rất mực quang minh. Xa lìa mộng tƣởng đảo điên. Trừ dứt đƣợc mọi điều đau khổ. Chú thần cao cả anh linh. Đúng nhƣ vầy muôn thuở không sai. Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O Lời thần chú sâu xa bậc nhất. O Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ. Bởi có gì là chỗ đắc đâu. Ngài liền tuyên nói chú này. thẳm sâu thực hành. Mà ba đời chƣ Phật nƣơng vào. an nhiên thanh nhàn. Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh. Niết-bàn rốt ráo.

O Nam-mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A-di-đà Phật. Bốn mƣơi tám nguyện vì sanh chúng. O Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Địa Tạng Vƣơng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồtát. bến giác sang. Trong ánh quang minh vô số Phật.36 NGHI THỨC SÁM HỐI 8. Tƣớng tốt không gì thể sánh ngang. Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn. Chín loại noi đƣờng. Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển. NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG *** A-di-đà Phật sắc thân vàng. Tu-di rực rỡ ngập hào quang. (3 lần) OOO .

. Nay đến trƣớc đài vô thƣợng giác. Tƣ. si. Con nhất tâm nguyện sống đời lành. Biển trần khổ lâu đời trôi giạt. ý noi theo chánh kiến.NGHI THỨC SÁM HỐI 37 9A. Tu xin quyết hành trì. Lên thuyền từ vƣợt qua biển khổ. Cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê. Vì tham. mạn gây nên. Thân. Xin sám hối để lòng thanh thoát. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. SÁM NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Qui Nguyện ở mục 9B) Đệ tử chúng con từ vô thỉ. Con hƣớng về theo ánh từ quang. Vào ra sinh tử đã bao lần. Bao tội khổ trong đời ác trƣợc. Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền. O Trí tuệ quang minh nhƣ nhật nguyệt. Từ bi vô lƣợng cứu quần sanh. Gây bao nghiệp chƣớng bởi lầm mê. Đem thân mạng nƣơng nhờ Tam Bảo. sân. Văn. miệng. Lạy Phật Tổ soi đƣờng dẫn bƣớc.

Đại hùng từ phụ Thích-ca. Giờ phút này Tam Bảo chứng minh. nằm. Vƣờn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Hạt giống tốt gieo về muôn lối. Tập khí năm xƣa rồi chuyển hoá. Niềm an vui đem khắp mọi nhà. O Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Cùng tăng thân xin nguyền ở lại. đứng. Nơi cõi đời làm việc độ sinh. Mỗi cái nhìn thấy đƣợc pháp thân.38 NGHI THỨC SÁM HỐI Đi. Giúp chúng con viên thành đại nguyện. SÁM QUI NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Nguyện ở mục 9A) Trang nghiêm đài sen ngự toạ. . Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Vào ra cƣời nói tƣớng đoan nghiêm. ngồi trong chánh niệm. (1 xá) OOO 9B. Mỗi bƣớc chân đi vào Tịnh Độ. Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền.

tự ái dẫy đầy.NGHI THỨC SÁM HỐI 39 Đệ tử lắng lòng thanh tịnh. O Đệ tử thấy mình nông nổi. vọng. Nguyện xin sám hối từ đây. Vƣờn tâm gieo hạt giống xấu. Dâng lời sám nguyện thiết tha. O Đệ tử phƣớc duyên thiếu kém. Không đƣợc sớm gặp chánh pháp. Vô minh che lấp tháng ngày. đạo. Bàn tay chắp búp liên hoa. . dâm. Thƣờng gây đổ vỡ hàng ngày. Những điều đã làm đã nói. Sống trong thất niệm lâu dài. Chất chứa vô minh. Gây nên từ trƣớc đến nay. Con đƣờng chánh niệm lãng xao. sân. Cung kính hƣớng về Điều Ngự. Bao nhiêu não phiền nghiệp chƣớng. Những nghiệp sát. Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại. Tạo nên bao nỗi hận sầu. phiền não. Tham. Bao nhiêu phiền luỵ đã gây.

Chia cách hố kia càng rộng. Vì không hiểu đƣợc kẻ khác. Cho nên hờn giận. Hạt giống thƣơng yêu. Quen lối bỏ hình bắt bóng. Và bao hạt giống an vui. Đuổi theo hạnh phúc xa vời. Lý luận xong rồi trách móc. . Cứ để khổ đau tràn lấp. Hạt lành không mọc tốt tƣơi. Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi. Làm cho đen tối cuộc đời. Nay con hƣớng về Tam Bảo. hiểu biết.40 NGHI THỨC SÁM HỐI Có lúc tâm tƣ buồn chán. Mang đầy dằn vặt lo âu. oán cừu. O Đệ tử biết trong tâm thức. Nhƣng vì chƣa biết tƣới tẩm. Gây nên nội kết dài lâu. Cũng không muốn nhìn thấy mặt. Có ngày không nói với nhau. Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.

Con nguyện sám hối. Chí thành cầu xin sám hối. Học theo đạo lý chân truyền. Quanh quẩn trong vòng buồn giận. Xin nguyện sống đời tỉnh thức. Sống đời chánh niệm tinh chuyên. Giày đạp lên trên hạnh phúc. O . Thánh Hiền. Cùng với các vị Bồ-tát. Duyên Giác. Hƣớng về các Phật mƣời phƣơng. Xin lấy con thuyền chánh pháp. Xem thƣờng bảo vật trong tay.NGHI THỨC SÁM HỐI 41 Tâm cứ bận về quá khứ. Xin lấy cam lồ tịnh thủy. Giờ đây trầm xông Bảo Điện. đổi thay. Bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Thực tập nụ cƣời hơi thở. Tƣới lên dập tắt não phiền. Đƣa con vƣợt nẻo oan khiên. O Đệ tử tâm thành qui ngƣỡng. Hoặc lo rong ruổi tƣơng lai. Tháng năm sầu khổ miệt mài. Thanh Văn.

Sống trong hiện tại nhiệm mầu. Trên con đƣờng đạo nhiệm mầu. Nguyện xin chuyên cần tu tập. Vƣờn tâm ƣơm hạt giống tốt.42 NGHI THỨC SÁM HỐI Đệ tử xin nguyền trở lại. thƣơng yêu. Nguyện học nói lời ái ngữ. Đài sen con nguyện hồi đầu. Đền đáp công ơn cha mẹ. Vun trồng hiểu biết. Thƣơng yêu chăm sóc sớm chiều. Nguyện đức Từ Bi che chở. Vuông tròn đạo quả về sau. Tín thành tâm hƣơng một nén. Giúp ngƣời vơi nỗi sầu đau. Thấy đƣợc tự tánh các pháp. Thoát ngoài sanh tử trần lao. Tập nhìn. Xin nguyện học phép quán chiếu. OOO . Ơn thầy. nghĩa bạn dày sâu. tập hiểu thật sâu. Đem nguồn vui tới mọi nẻo.

Hoa cƣời. Xin đem hồi hƣớng xa gần. (3 xá) OOO . Giúp ngƣời giác ngộ. Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh. O Nguyện sanh cõi tịnh Tây phƣơng.NGHI THỨC SÁM HỐI 43 10. Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. phƣớc tăng. an vui đạo mầu. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Tụng kinh tu tập. Đều vào cõi Phật. O Nguyện trừ ba chƣớng trầm luân. khắp nơi. chứng ngộ vô sanh. Sống trong trí tuệ. sáng ngời chân tâm. Rải ban hạnh phúc muôn nơi. Hƣớng về tất cả chúng sanh mọi loài. O Nguyện đem công đức tạo thành. Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn. Nguyện cho tất cả trời ngƣời. tịnh thanh cõi lòng. Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gƣơng.

Tăng chúng sống trong hoà thuận. O Chúng con đồng hồi hƣớng cho hƣơng linh (tên họ. Đất nƣớc hòa bình. tâm từ với chúng sinh thêm tăng trƣởng. tuổi). lìa chốn u minh. an khang. pháp danh. Ngƣời ngƣời hƣớng đến đạo mầu. phát tâm tỉnh giác.44 NGHI THỨC SÁM HỐI 11. Bánh xe pháp vận chuyển không dừng. oan khiên đều dứt sạch. tai ách đƣợc tiêu trừ. Chúng con nguyện đem công đức sám hối hôm nay hồi hƣớng cho Phật tử (tên họ. khởi niệm từ bi. Nơi nơi thấm nhuần mƣa pháp. O . xa lìa nẻo ác. Nhà nhà hạnh phúc. LỜI NGUYỆN CUỐI (Chủ lễ quỳ chắp tay. Cửa thiền luôn đƣợc trang nghiêm. gia quyến an khang. lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu. tin sâu Tam Bảo. sinh về cõi Phật an vui. tha thiết nguyện. bệnh căn thuyên giảm. pháp danh. hƣng thịnh. đại chúng mặc niệm) Nam-mô Bổn Sƣ Thích-ca Mâu-ni Phật O Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ. ngày từ trần. hƣởng thọ).

tỏ nguồn tâm. Cầu tất cả chúng sanh Hiểu đạo. tình với vô tình đều thành Phật đạo. Con xin nƣơng tựa Pháp. Cầu tất cả chúng sanh Giác ngộ. Đoàn thể sống an vui. Nguồn tuệ giác. từ bi. Con xin nƣơng tựa Tăng. (1 lạy) O (1 lạy) O (1 lạy) O . chắp tay trang nghiêm. bốn biển thanh bình. phát tâm lành. (3 xá) OOO 11. cùng tụng và lạy) Con xin nƣơng tựa Phật. O (Đại chúng cùng niệm) Nam-mô Thƣờng Trụ Tam Bảo.NGHI THỨC SÁM HỐI 45 Khắp nguyện: ngƣời mất siêu thăng. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU (Đại chúng đứng dậy. năm châu an định. thƣơng mến nhau. Bậc Phƣớc Trí Viên Thành. kẻ còn phúc lạc. Cầu tất cả chúng sanh Hòa hợp.

hùm beo đều tránh xa. tránh đƣợc các tai ƣơng hoạn nạn. cầu tiêu trừ tật bệnh. cầu phƣớc. thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vƣợng. Tám là. Mƣời là. nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ đƣợc trở nên thông minh lanh lợi. gia đình trên thuận dƣới hoà. Bảy là. sung túc. ôn dịch. tƣớng mạo đoan trang. Nhờ công đức ấy mà thƣờng gặp đƣợc các Đức Phật. lửa. Bốn là. thân thể luôn đƣợc cƣờng tráng khoẻ mạnh. nhƣng tự nhiên cơm ăn áo mặc đƣợc đầy đủ. Tâm thức luôn hƣớng về chánh đạo. tù ngục… Ba là. Ấn Quang Tổ Sƣ dạy: Ấn tống kinh đƣợc vô lƣợng công đức nhƣ vậy. nƣớc. nếu là nữ thì sẽ trở t hành thiện mỹ nhân. đao binh. những tội lỗi đã gây ra từ trƣớc đến nay đƣợc tiêu trừ. ấn tống kinh điển.46 NGHI THỨC SÁM HỐI MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH Một là. kính mến. phƣớc lộc tròn đầy. Hai là. thân và tâm luôn đƣợc an vui. Năm là. nếu nhƣ đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ đƣợc chuyển hoá thành nhẹ nhàng. đi đến đâu cũng đƣợc mọi ngƣời chào đón niềm nở. tâm không mong cầu phƣớc báu giàu sang. khen ngợi và tin tƣởng. ngày không gặp việc nguy khốn. để gieo trồng cội phƣớc cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. mạnh khoẻ. . nghe pháp. nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa. thành hôn. thƣơng tất cả chúng sinh nhƣ thân bằng quyến thuộc. lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi ngƣời đều sinh tâm vui vẻ. cuối cùng đƣợc thành Phật quả. nên vào những dịp chúc thọ. trộm cƣớp. không dám nhiễu hại. tâm trí siêu việt. cầu siêu độ hƣơng linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề. con cháu đời đời hƣởng lộc. rắn độc. siêng năng tu tập. Long Thiên Hộ Pháp thƣờng gia hộ nên những loài Dạ-xoa. oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại. diện mạo hiền sáng. thƣờng đƣợc các thiện Thần ủng hộ. Chín là. việc làm thuận lợi. vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ. khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vƣơng tôn công tử. kết quả tốt đẹp. đêm ngủ không thấy ác mộng. Sáu là. ác quỷ. vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. sau khi mạng chung sẽ đƣợc sinh thiên. an lành.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->