Khổng Minh Thần Toán "Khổng Minh Thần Toán" là một danh tác của Khổng Minh, vị quân

sư của Lưu Bị đời tam quốc và có thể nói cũng là vị quân sư mọi triều đại về sau của Trung Hoa. Tư cách "quân sư của mọi triều đại" ấy dĩ nhiên là do cái sở học uyên bác của ông về dịch lý Ðông phương, và "Khổng Minh Thần Toán" chính là tác phẩm độc nhất của ông về môn học ấy. Sách này trải qua bao nhiêu thế kỷ, đã vẫn là một thứ kim chỉ nam cho mọi tầng lớp người ở Trung Hoa cũng như ở các quốc gia Á Châu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước này. Ðiều đặc biệt là ngoài giá trị thần toán-giá trị dịch lý, rất đổi linh diệu. "Khổng Minh Thần Toán" còn bao hàm một giá trị đạo lý sâu xa, cái giá trị đạo lý của Ðông phương đúc kết từ tam giáo. Chỉ mỗi cái giá trị đạo lý này cũng đã thừa khả năng để đưa người đời vượt qua mọi cảnh huống tối tăm, để tự mình thắp đuốc lên mà đi tới miền tươi sáng"... (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Muốn xin quẻ cầu tài, công danh, sự nghiệp, thi cử, đi xa hay muốn điều mình cầu được ứng nghiệm, người cầu tâm phải thành, thân phải sạch. Người cầu đốt hương thỉnh nguyện, khấn vái Thánh Thần nhờ chỉ dẫn sở nguyện của mình. Có một số cách lập quẻ như sau: Cách 1: (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Dùng 8 đồng xu, trong đó chọn một đồng có đánh dấu riêng (dán giấy hay vạch sơn…). Ðể 8 đồng vào lòng bàn tay, úp kín lại, xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Gieo lần lượt từng đồng, tìm ngọai quái rồi gieo lần lượt từng đồng tìm nội quái. Căn cứ vào đồng xu có đánh dấu gieo được vào lần thứ mấy mà xác định tên quẻ: 1- Càn, 2 - Ðòai, 3 - Ly, 4 Chấn, 5 - Tốn, 6 - Khảm, 7 - Cấn, 8 – Khôn. Tiếp đến dùng 6 đồng xu trong đó có một đồng xu đánh dấu riêng, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Ví dụ: Gieo lần 1: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 3: tìm được ngọai quái là Ly. Gieo lần 2: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 5: tìm được ngọai quái là Tốn. Gieo lần 3: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 2: Tìm được hào động là 2. Như vậy ta gieo được quẻ Hỏa Phong Ðỉnh ( trên Ly dưới Tốn ) , hào 2 (có thể ghi là Ly Tốn 2). Tra trong đáp án 384 hào của 64 quẻ, ta có lời giải đóan: Ý mê kỷ bất mê Sự khoan tâm bất khoan Yếu tri đoan đích tín Do cách lưỡng trùng sơn. ------------Gia Cát Khổng Minh --------------Lời bàn: Mê hay ngộ, dễ hay khó là do chính mình. Trong hoàn cảnh mê mà biết ngộ là tốt, Ðứng trước hoàn cảnh khó Dịch thơ: Ý mê, mình chẳng mê Việc dễ, lòng không dễ Cần biết tin xác thực Còn bị cách sơn khê.

khăn mà có lòng kiên định, sáng suốt, thì có thể chuyển khó thành dễ, đổi nguy ra an. Ðường đi dễ không phải vì không gặp ngăn sông cách núi mà dễ vì lòng người không ngại núi e sông. Chiếm được quẻ này, người còn đang ở trong tình trạng khó khăn, nghi ngại, trong lòng những mong đủ tin tức để có thể dực vào đó mà quyết định nhưng tin tức chờ mong kia vẫn chưa tới được vì sự cách trở sơn khê. Vậy hãy đợi thời cơ, chừng nào có đủ "thiên thời, địa lợi" rồi hãy ra tay hành động. Cách 2: (Theo trang VietShare.com) Dùng 3 đồng xu, gieo lần lượt 6 lần, mổi lần gieo 3 đồng, tìm 6 hào (tương tự gieo quẻ Dịch Dã Hạc). Tiếp đến dùng 6 đồng xu, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Xác định được quẻ, hào số, tra trong đáp án ta được lời đoán. Cách 3: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1: Nhặt một ô bất kỳ. Nếu được các số 0,1,2,3 thì ghi đúng số. Nếu được các số từ 7-9 thì ghi đúng số 0. Ta được chữ số hàng Trăm. Ví dụ được thẻ số 1. Lần 2:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Chục. Ví dụ được thẻ số 3. Lần 3:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Ðơn vị. Ví dụ được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được thẻ số 134. Tìm số 134 trong sách, sẽ được lời dự báo. Nhận xét: cách lập quẻ này như tác giả Bùi Hạnh Cẩn trình bày có phần không đúng vớI nguyên tắc xử lý số lớn như phương pháp lập quẻ Mai Hoa hay Hà Lạc. Theo cách này, khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 0 rất cao: 70% trong khi khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 1,2 hoặc 3 - mỗi trường hợp là 10%. Nên chăng: Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm (như cách 4). Cách 4: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Người chiếm quẻ viết ra ba từ tiếng Việt hoặc 3 từ tiếng nước ngòai (theo âm Latinh) sau đó đếm số chữ cái của từng từ và viết chữ số cho hàng trăm, chục và đơn vị. Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm. Ví dụ: KIỀU NGUYỆT NGA. - Số chữ cái của từ KIỀU : 4 - Số chữ cái của từ NGUYỆT : 6 - Số chữ cái của từ NGA : 3 Ðược số 463 lớn hơn 384 nên phảI trừ đi 384, được 079 là số thẻ cần tìm (hào số 1 của quẻ Trạch Phong Ðại quá).

Cách 5: Dùng 8 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 1 đến 8, gọi là ô số. Bỏ 8 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1:nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ ngoại. Ví dụ được thẻ số 1 - quẻ Càn. Lần 2:Bỏ 8 ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ nội. Ví dụ được thẻ số 3 - quẻ Ly. Lần 3:Bỏ 6 ô số vào hộp (để ra ngoài ô số 7 và 8), xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào thì ghi đúng số làm số hào động. Ví dụ: Được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được quẻ Thiên Hỏa Ðồng Nhân, hào số 4 (Càn Ly 4). Tìm trong sách, sẽ được lời dự báo (quẻ số 16).

Khổng Minh Thần Toán QUẺ SỐ 001 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Thiên môn nhất quải bảng, Dự định đoạt tiêu nhân. Mã tô phường thảo địa,

Thu cao thính lọc minh. Cửa trời treo bảng đề danh, Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên. Âm vang ngựa thét băng miền, Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai.

LỜI BÀN Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy.

Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa. Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy. Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa. Số hên: 10, 11, 21, 31, 1. Nếu muốn đánh số hên, đều đạt thành mỹ mãn 1 quẻ tốt cho việc cầu lợi. QUẺ SỐ 002 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Địa hữu thần, Thậm uy nghiêm.

Hưng bang, phụ quốc, Tôn chủ tà dân. Đất này là đất có thần Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh, Hưng bang Quốc phụ dân sanh, Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao. LỜI BÀN: Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng. Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm. Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu. Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức

tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố. Đánh số rất tốt. Số hên: 22, 20, 2, 32.

QUẺ SỐ 003 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Tràng An hoa bất khả cập, Xuân phong trung mã đề tật. Cấp tảo gia tiên, Sau nhiên sinh sắc. Trường An hoa nở khó thay, Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa. Thời lai, mệnh xấu sẽ qua, Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu.

LỜI BÀN:

Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác. Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin. Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành. Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong. Số hên: 43, 13, 23, 33, 30, 3. QUẺ SỐ 004 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Vương Bột đời Đường mà thôi. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh. hãy dò dẫm tiến tới mới hay. Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa. Gió mây hội họp dịp may cứu người. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời. mãnh hổ kinh. Phản nại sương lăng tuyết ngạo. chờ đợi là tốt. 4. . hãy nên hoãn lại. Hạ giao hòa.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. đừng nên quá nóng. 40. 34. Chưa tốt lắm. hơi nào phải lụy. muốn cầu xin việc gì. Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. Người cầu được quẻ này. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương. Xuân Lôi chấn. chẳng sợ tuyết sương gì cả. Hạ phong Tốn. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương. Cúc cô đơn. Bất cấm vũ đả phong nhiêu. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi. Hoa Xuân khoe sắc màu tươi. nơi làm càng không nên nóng ruột.Xuân hoa kiều mỵ. hương sắc tốt tươi. Ngọa long khỏi. QUẺ SỐ 005 . Số hên: 44. 14. Cứu tế thương sinh. 24. Thu cúc u phương. Rồng nằm thức dậy. giỡn già trên mây. Phong vân hội họp. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần. vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời. thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. Cam La 12 tuổi đã nên phận. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đại khí vãn thành. nở trễ mùa. nhứt là thay đổi chổ ở. người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn.

Ngọa long khỏi. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. 15. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. QUẺ SỐ 005 . 35. Xuân Lôi chấn. Hạ phong Tốn. Quẻ dạy: Cầu tài. Hạ giao hòa. thanh bình an vui. Hơn nữa. mùa hạ có gió đông. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. Phong vân hội họp. Cho nên người cầu xin được quẻ này. sở cầu mưu ắt được toại nguyện. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. sở cầu . đó là hiện tượng của trời đất giao thái. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. mới là dịp may thành đạt” vậy. Tốt lắm. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. Thuận theo thì khá. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. Quẻ này tốt lắm. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. Tuy nhiên. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. mùa hạ có gió đông. 55. Cứu tế thương sinh. Số hên: 5. ngược lại ắt mệt đó. 50. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. thanh bình an vui. nếu cần chờ ngày Dần. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. Gió mây hội họp dịp may cứu người. ngược lại ắt mệt đó. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. Rồng nằm thức dậy. giỡn già trên mây. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. ngày Thìn thì đẹp hơn. cầu danh thì tốt nhất. 25. Cho nên người cầu xin được quẻ này. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. mãnh hổ kinh. Quẻ này tốt lắm.LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Thuận theo thì khá. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. Hơn nữa. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn.

QUẺ SỐ 006 . Không huyền chẳng ảo cũng không sâu. Cầu danh phải cố gắng. cầu danh thì tốt nhất. Nhất cá diệu đạo. QUẺ SỐ 007 . Việc tính cầu xin từ khởi đầu. 36. Thực ra thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa. ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm từng bước tiến. Cầu tài không mấy lợi. rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. nhiệm khu trì. Tốt lắm. ít thuận lợi. ngày Thìn thì đẹp hơn. nếu cần chờ ngày Dần. Quẻ vừa phải. may ra mới mong thành đạt. mới là dịp may thành đạt” vậy. Trước ý sưu tầm. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. 50. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm nghiên cứu chu đáo. 55. Nhẫn Nhẫn. Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quân tu ngộ. 25. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời. bởi trong quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. Thận trọng. Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu. Kiện kiện hàm nghi.mưu ắt được toại nguyện. Tùy thời biến. Quẻ dạy: Cầu tài.TRUNG HẠ Bát Thuần Càn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Phi huyền phi ảo. 6. Số hên: 16. vật ngộ nghi. chớ quá nóng nảy gây những điều không hay. LỜI BÀN: Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. Việc đánh số. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. nên khéo léo. 35. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. 66. 15. Hơn nữa. chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. 60. Tuy nhiên. 26. Số hên: 5. . không nghiên cứu kỹ sự vật đó thôi. Phi thiên phi thâm. cầu hên xuôi. Hữu bình lộ. Có dốc lòng đi. Sách có câu �Dục tốc bất đạt� vậy. Dò tìm hay dở tránh âu sầu.

Thử tế thanh danh đế kỳ.Tỉnh đi. Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi. Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo. đừng làm những gì trái với lương tâm. năng viên. 77. thì chui chỗ nào cũng lọt.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ. ủy khúc tùy hành. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm. thế thái nhạt nồng. tự nhiên hanh thông. nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu). và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu. thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. Cầu tài cứ tiến tới. Rồi đây muôn sự đem lành với ta. như đi con đường bằng thẳng. tùy thời. LỜI BÀN Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi. 27. Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ. Rồi đây một sớm vạn đến. Người xin được quẻ này. Mục hạ người ta vẫn ý ngờ. . thì sự cầu xin của người ắt được công thành. Số hên: 70. rồi tùy cơ ứng biến. Chớ nên nghi ngờ. Nên uyển chuyển. nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. mà hành động mới mong thành đạt. Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát. 7. có gì bận tâm. Quẻ này cho hay sự cầu xin của người. 37. Làm như tánh người quân tử. Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động. 17. Nhạn đến. Thanh danh vang dội khắp kinh đô. Con đường bằng thẳng. nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước. chớ quá hoài nghi. hoa hoàng đầy phát nở. Tùy cơ ứng biến công thành. LỜI BÀN Nhân tình đen bạc. tùy thế. Cầu danh cứ hành động. �Quân tử tánh như thủy năng phương. QUẺ SỐ 008 .

thì hoàn cảnh sắp gặp may. QUẺ SỐ 009 . Cầu tài chỉ thông một nửa . 19. Tà vọng đứng nghe làm việc thiện. Cầu danh sắp được thông.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn . Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng. Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn. Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu. 9. 28. mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi. Cầu tài sắp vượng.Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ. Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ. người quân tử bói được quẻ này thì nên. 88. Theo ý quẻ nói. tích đức thì mới tốt lành.TRUNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quý khách tương phùng cánh khả kỳ. Số hên: 38. mà phải tu tâm. 80. nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Quẻ dạy: Gần gặp lúc �Thới lai phong tống� rồi đó không cần phải lo âu. Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi. 18. buồn khổ làm gì. Trước ngõ cây khô phụng trổ tài. người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta. lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy. QUẺ SỐ 010 . Đình tiên kho mộc phượng lai nghi. Tuy nhiên. 29. nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung. 8. Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. mọi việc đều toại lòng. ngoài hẳn ý liệu của mình. Hảo tương đoàn sự tòng trường sự. Theo người phải trái sẽ ương tai. còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói. Có thể tính chuyện hên xuôi. Số hên: 99. 90. Bởi thế. người cầu xin được quẻ này. LỜI BÀN Có người đề bạt. Tương phùng khách quý nẻo đường mai. Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi.

nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân. Viễn cận quan nạn mịch. cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. Lưng treo đao kiếm thanh cao. đường đời mới nên. 11. Quẻ này tốt lắm. . Cao phi vũ dục cánh nhan nhan.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Vô tung diệc vô tích. đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy. hỏa gia tranh đấu. tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy. Tự tiêu hoàn thành khap. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. Phấn khởi nương mây chí khí hào. Nam chinh bắc tiến. Biểu tượng chim: chim Hồng. Cô hồng xuất chúng vút bay cao. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn. Trăm ngàn rèn luyện. Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại. nên nay lại được xuất chúng. LỜI BÀN Công danh phú quý. Có thể bay cao chơi xa. Trái lại. 10. 31. Phủ khứ thái lai đấy. theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn. 21. nhưng là kẻ có tài. ân giao hữu nhạt.Nội Quái: Đoài Liêu lệ chinh hồng đô�c xuất quan. Nhờ nơi giúp rập toại đường bao. 100. Nhưng có điều hãy nên lưu ý.như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại. QUẺ SỐ 011 . Triều vân mộ vũ. Số hên: 1. Bình địa khởi phong ba. thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. Đảm đương công việc phi thường. có cần khổ mới có được. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta. Quẻ dạy: Cầu mưu.

Cần cố gắng ra sức và rèn luyện tri thức. hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm. Chỉ cầu may chút thôi. và ra vào cửa cổng. 11. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng. Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt. Còn biết làm gì đâu. 20. Mọi việc đều bất lợi. Biểu tượng lả cá. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Đã thế mà còn những tai biến phi thường. 10. có danh mà không có thực. lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó. Nếu muốn thành đạt được sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong. Mạc hạ câu. . Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm để mong giải bớt tai họa. chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa. Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng.LỜI BÀN Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương. Cá nào mà thả câu. cái buồn khóc lóc bi ai. tuy ở giai đoạn vinh sang. 11. Như vậy sự cầu xin của người.HẠ HẠ Thiên Trạch Lý Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Thần ảm ảm. Theo ý quẻ nói. Thu khước tuyên. Phần buồn ý lại sầu. 12. Ỷ du du. 21. Số hên: 10. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi. hối thì đã muộn. Số hên: 1. Tính chuyện may rủi khá hạp. và tránh chuyện thị phi. chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu. nhưng chưa có quyền thực lực. nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn. Ta hãy rút dây mất. QUẺ SỐ 012 . 2. 22. nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì. may ra mới có tương lai hơn bây giờ. Cầu danh. Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người. cầu lợi và tình duyên đều tốt. Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp.

Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức. lập tức thành công. mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được. Được như vậy. Tính chuyện rủi may rất hạp. 30. Công thành nghĩ lại chuyện xưa "Ở thì ăn xổi" lọc lừa nên khi Duyên may ắt gặp còn chi Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đỉnh phi khởi phong ba. Năm ba tháng ý nói cái ngày tốt đẹp gần kề. Xảo trung khước tàng chuyết. Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong thành � Quẻ dạy: tốt. tìm việc thì được y việc hay.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đắc ý nghi phung phụ. Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại. cầu lợi đắc lợi. QUẺ SỐ 014 . Cô chu yếu độ hà. đấy mới gọi là người lành được trời giúp. 13. cầu lợi thông. Trong cuộc trò chuyện. 10. . nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc. Cầu tài. cầu danh đắc danh. Quẻ này khá lắm. Chẳng còn lo gì lận đận về sau nữa . chắc chắn thành đạt toại lòng. phú quý sẽ được vững bền lâu. Tiền trình khứ hữu duyên. mọi việc đều có duyên may. LỜI BÀN Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành. mà ừng nên �ăn xổi ở thì� quên những ngày cay đắng cũ. cảnh giàu sang. nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa. Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. Tam ngũ nguyệt đoàn viên. Nhưng một khi công thành rồi. Nhân sự chuyên tha là. Kén vợ thì được vợ đẹp.QUẺ SỐ 013 . Số hên: 3. Lợi danh chung hữu vọng. 11. chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”. 33. Thời vận đã đến lúc hanh thông.

Cầu danh chẳng thông. Tuy vật song song . nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian hiểm. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu. nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn. LỜI BÀN Tránh dữ tìm lành.Nước đèo đổ động phong ba Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang. thì tốt hơn hết. Vì quẻ xấu. Số hên: 10. Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin kkhó mà thành công. Người cầu xin được quẻ này. chớ nên tin tưởng lắm. cũng gian nan một chèo. 40. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn. Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. Nếu chờ đợi xin quẻ khác.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Ý tại nhân trung tín vị lai. khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. nguy nan. QUẺ SỐ 015 . Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố. Nhạn về tin báo mai vàng nở. Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm. tất nhiên ta phải khôn khéo tránh dữ tìm lành. Cố nhân thiên lý tự bồi hồi. đó là thường tình của nhân thế. Sống trong biến cố. Gặp nhiều gian. Cố nhân dịu viễn cách trùng quan. cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là khác. mà chẳng nên công gì. tin chẳng lại. Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn. 44. Cầu tài. Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức. Nóng nảy chờ tin. Hoàn cảnh đang rắc rối. nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý. 11. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó. Khó khăn lắm chuyện nguy nan. chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người cũng đều lo lắng giùm ta. không được may mắn lắm. Cần ẩn nhẫn chờ thời. 4. Không điểu xảo. Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở.

Giao gia sự hữu chung. hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. ắt đắt quả đạt thành. hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp. Bởi quẻ đã cho người rất rõ. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu. cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu. Cầu tài chưa toại mấy. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân. cũng chẳng nên duy ngã độc tôn. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần. Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn. Việc nào việc nấy hiệp hòa Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi. thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời. 5. Biểu tượng nhạn hay chim. 66. Tin này tùy ở nữa trời. Môn ngoại hảo thi công. 11. Nên gắng sức ắt thành công. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân. Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa. Sự hòa đồng. cùng lòng cùng giúp. ba trong quẻ nói: "Nhạn báo Mai nở xuân sắp về". đừng nóng lòng vội tiến. cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa. Cần chờ đợi chớ nóng nảy.cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui. như câu thứ tư. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. . 16. Do những lời phán xét của quẻ. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới. LỜI BÀN Cùng hội cùng thuyền. Số hên: 11. QUẺ SỐ 016 . 50. hễ ra khỏi cửa là có công. Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang. nếu không. mùa Xuân. Số hên: 60. 55.TRUNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm hòa đồng. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. vì chờ tin. thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được. nhưng bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau. thì tin chưa lại. đàm tiếu chơi vui. 10. Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. Tuy nhiên. Quẻ dạy: Thời sắp đến. thì sẽ hạnh phúc cuộc đời. nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa. 10. đó là cái tượng của quẻ này.

Bồi hồi bạt dĩ. QUẺ SỐ 018 . Quẻ dạy: Chớ chần chừ. Lòng xa xót. Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu. nhất là đã nuôi mộng cao đẹp. Đừng sợ thất bại. quẻ tốt chớ không xấu. Thất bại là mẹ của thành công. và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo. công lao nữa chừng. cần cố gắng. Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì. . Muốn đi sao lại ngập ngừng. hững hờ lòng ai. Nếu ta không cẩn thận. lo gì. tự khí. Tàng ngọc hoài châu. phải theo ý nguyện để tiến tới. Thốn tâm thiên lý. Hơn nữa. liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy. Vậy những việc mưu tính của mình. ý bơ thờ! Than thầm trong dạ. Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao. phải quyết chí một lòng tiến tới.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Dục hành hoàn chỉ. 17. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang. thì càng phải kiên quyết hơn. xưa có câu "Hữu chí cảnh thành". ắt sẽ toại lòng. nếu không. 11. 7. và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả. Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui. Suy tư đã lắm ưu hoài. cứ tiến tới ắt thành công. Số hên: 77. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. 10. Cầu tài. cầu danh. Coi chừng đấy.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm thích thích. Khẩu thu thu. ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu.QUẺ SỐ 017 . Đã từng nuôi dưỡng chí cao.

dù khó dễ.Chẳng ra manh mối lạc loài hư không. . thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. Ý xa mà lại như gần. dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". nên rất buồn lòng phẫn trí. chỉ sợ chí không kiên". Vân trung tiếu khan. chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non. Đẳng nhàn nhất sự. 18. Trông mây cười nu ïkhi mà tin sang. chỉ nên chờ đợi. Theo quẻ thơ cho biết. chẳng có hành động quả quyết. Vì vậy. Tính chuyện rủi may không hạp mấy. tưởng khó nhưng mà chẳng khó. Mọi sự tính toán đều hư hỏng. Cười nói ngâm trong mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý. người cầu xin được quẻ này. người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. Tuy nhiên. Những việc cầu xin ở đây. Ý gần mà lại như gần như xa. hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. 11. 8. Song. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Bất viễn bất cận. nếu ta chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. Cần phải chờ dịp thuận tiện thì mới thành tựu. thấy dễ nhưng chẳng dễ. Số hên: 88. cho nên uổng phí cả tâm trường. cầu lợi còn xa. LỜI BÀN Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần. Bởi công việc quá rắc rối. Dễ như mà lại khó hòa. chỉ mua lấy phiền não mà thôi. QUẺ SỐ 019 . LỜI BÀN Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất. Tự dị tự nan. Quẻ dạy: Xấu. Cầu danh.

Suy cho kỹ. Thuyền tại lãng đào trung. bói ra đi bị ngăn trở. nên phải cẩn thận công ăn việc làm. và trí lực của mình. 12. 19. như chiếc thuyền đang gặp sóng gió. Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân. Đào Lý tạ. Số hên: 22. hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên. việc tuy dễ mà lại khó. Tây phi hựu hậu đông. Người xin quẻ này phải hết sức tu chính mới được. Dễ khó. đừng quá vội vả mà hư hại công việc đang cầu xin. Quẻ không hoàn toàn tốt. cũng như cá mắc cạn. QUẺ SỐ 020 . "Bôn Ba Chẳng Qua Thời Vận". không tốt đẹp thanh thản gì. Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn! Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương. nghĩ cho cùng. Đông Tây tản mác hương thừa hết vương. gió xuân đưa. đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi. Trong nhà không có chủ trương. phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó. bay chạy đông tây. 2. Người cầu xin được quẻ này. Đó là ý nói người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Đào Lý tạ xuân phong. Quẻ dạy: Do ở tài mình. Không mấy hạp cho việc tính chuyện may rủi. cầu mưu đều bất thông. Cương cầu cũng vô ích. cầu mưu tuy chậm. Xấu tốt. Cầu tài. 90. 20. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành. chờ dịp thuận lợi hãy hay. QUẺ SỐ 021 . 10. Như thuyền một mảnh tang thương ba đào. Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy. bói bệnh tật bất định. Vì quẻ quá xấu. nếu ta không đủ tài. mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. tùy ở hành động của ta. Số hên: 99.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tam . nhưng cố thì thành. Cầu tài. bói hôn nhân vô hy vọng. tuy khó mà lại dễ. 9. Và khó thành đạt toại nguyện trong những việc cầu mưu.Vậy xin được quẻ này. LỜI BÀN Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi. 32. Gia trùng vô ý tự. bói kiện tụng lành ít dữ nhiều.

nhưng về sau ắt đạt. Công danh tài lợi hanh thông khó gì. Số hên: 20. Vậy lo chi bạn không thắng lợi cuối cùng. am hoa minh. Thủy cùng sơn tận xứ. chung quy sẽ được toại nguyện. Cầu danh. Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn đầy liễu. vậy thì yên vui. danh lợi ắt chẳng khó gì. Đến nơi non nước tận cùng. Tại bán đo. Danh lợi bất vi nan. Song nếu là người dốc lòng bước tới. 21. Đừng nên áy náy lo rầu làm chi. chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu. Do đó. Phiên phúc chung khả miên. Ba đào êm lặng. ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta. Non càng quanh quất. Phong ba nhất diêm vo. nước càng mênh mông. Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng. QUẺ SỐ 022 . Cầu tài hơi chậm. đừng nửa đường nản chí.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Nhật thủy viễn nhất thủy. nhẩn nhục mới luyện được chí cho ta. . chỉ cần có chí kiên nhẫn. 10. 22. 11.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Sự tương phù. Nước non non nước dặm ngàn. tuy chưa thông buổi này. Nửa đường được sự giúp nhau. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. thành công sẽ về với bạn. Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. Gió mưa tắc nẻo chẳng gì. Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. Nhất sơn tuyền nhất sơn. Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần.

Cầu danh đắc danh. khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. cầu lợi đắc lợi. Chỉ cần cố gắng ắt đạt thành. Người xin được quẻ này rất là tốt phước. Sự hanh thông. Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu. Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng. từ chổ khốn quẩn trở về. chén chú chén anh. 12. Lo âu gì. không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen. Xuân phong nhập đào lý. chỉ tổ khổ thân ta mà thôi. Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn. 22. cái nỗi đời. hỉ. Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang. cầu tài có kẻ giúp. Lý. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp ta. 2.LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau. nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp. Chớ lo. hỉ. QUẺ SỐ 023 . tuy chưa được toại nguyện tức khắc. dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao. nhưng dần dần sẽ thành công tốt đẹp. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông. Nguyệt minh nhan thiên lý. lắm vui thay! Xuân xanh Đào. Số hên: 20. và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến của ta. đêm ngày hồng tươi. dù vấp phải những khó khăn gì. Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy. nhứt là xin cầu về tình duyên cưới gả. cũng sẽ vượt qua được.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Hỉ. Cầu gì được nấy. Cầu danh. Hoàn cảnh . Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ. lo gì chẳng nên công. điều gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bất dụng cưởng ưu tiên. không có việc gì là không xong. muôn việc như ý. Cầu được ước thấy. Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ. LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ cực thái lai. Vui thay ôi. Người chính nhân quân tử một lòng thành kính cùng nhau tương thân tương trợ.

tiền bạc là khác. Do đó. 22. Cho thêm xót dạ. Ngộ bất ngộ. 44. tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận. đang lâm cảnh lúng túng. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. Số hên: 20. mà nên an phận chờ thời là tốt hơn. 23.đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội. và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình. Yếu bình an. LỜI BÀN Người xin được quẻ này hãy an tâm. Dã phòng nhân hội diện. Làm đâu hỏng đó. QUẺ SỐ 024 . Đao đê vô bằng cứ. 2. 24. Muốn yên chớ có đăng trình. Đi xa còn gặp nguy. hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền. Theo ý quẻ cho biết. đề phòng cẩn thận lúc ra vào. 3. Tính chuyện rủi may càng hạp hơn. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. an phận thủ kỷ. cho khuây ý tình. Cầu tài bất thông. Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Ý kiết kiết. 22. Số hên: 33. nhứt là đi xa không tốt. QUẺ SỐ 025 . Chưa thuận dịp. Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay.HẠ HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Kiến bất kiến. . Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. 4. Phòng xuất nhập. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ. Xấu lắm. Ý buồn biết tính gì đây. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt. Tâm thích thích.

tính toán đỏ đen càng không hạp. LỜI BÀN Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui. Không bằng. bị bọn tiểu nhân giởn mặt. đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. cũng khó mong. Phú quý tôn nghiêm. Quẻ này không được may gì. Tốt hơn là phải giữ mình. 25. 2. Cây tươi là một lần xuân. . Lục giáp thì thiếu an lành. Ta nên ăn ở mực thước. Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay. Thùy thức đương sơ khí tượng tan. hành động hợp lý để may ra khỏi vạ. 22. thọc gậy. Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kê. đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc nào. Giả chân. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng. Nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui. 55. Số hên: 5. Bởi quẻ ý có cho hay như trên. vô tăm. giàu chẳng bằng nghèo. hành chẳng bằng tàng. không chứng làm gì mà mong.Hư không. QUẺ SỐ 026 . ngày nay đâu có còn so sánh được với ngày xưa. vô ích. ít giao du để tránh những việc không may đưa đến. Mất vật thì khó tìm. mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Nhất phiên đài lý nhất phiên xuân. nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. Ngư tiều nong pho. Kiến sơ lỉu lỉu xứng tâm tình. Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì? Sanh nhai rừng núi đặng chi. nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta. Dù cố gắng đến mấy. Phòng người trở mặt thị phi. Phòng thị phi quan sự. bất cứ nơi nào. chân giả chớ lầm mà nguy. Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. Cầu tài cầu danh còn xa vời. vì có kẻ phản bội.

sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm khốc ở ngày mai vậy. QUẺ SỐ 027 . Không bị chịu cái ngu của kẻ khác. Cầu danh cầu tài chưa đạt. chưa ra gì cả. Gieo gió thì gặt bão. Hiểm sâu gian ác. 77. 2. Ầy ơi đừng tưởng ta lầm. QUẺ SỐ 028 . Tính việc may rủi khó có may mắn. Thiên tịch bất thông tâm. Số hên: 7. Cầu danh cầu tài không lợi. đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời. đánh số khó nên công. 6. Vậy thì cầu xin của người. Đó là định luật bất biến của tạo hóa. gặp quả tốt. Số hên: 66. tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác. Tâm tính tự thành kha.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Mạc quái ngã kiên thác. không tốt lắm. người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. Mọi sự sở cầu đều chậm chạp. Cho nên mới có câu �họa phúc vô môn tự do nhân tự triện�. hãy nên suy tính đường chính. tại tâm ngược trời. Nhưng một khi trông thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. 70. 22. Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Tứ . 2. cần chờ thời vận là tốt. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn. Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình khiến được an lành. Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt. Người xin được quẻ này. Chân nhân khước bát ma. không lành đâu. E rằng còn nên công. 20. Còn hơi xa vời. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ. Tất cả sự việc mưu cầu. 22. Quẻ không xấu. nên thận trọng. Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ. Quẻ dạy: Vừa phải. Gieo nhân tốt. LỜI BÀN Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng. Bôn ba chẳng lợi gì. đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta.Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. Ở ăn hiền đức một đời. chỉ có người chân nhân mới có những điều chân thực. 26.

Đánh số càng hạp. 20. 80. 22. không gì đáng ngại. Nếu cầu về kinh doanh. Lên đường mau. Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. gia đạo.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lộc mã giao trì.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Liễu khước tâm đầu sự. Cầu được ước thấy. cầu danh. LỜI BÀN Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. QUẺ SỐ 029 . Ngựa kia đang trẩy thôi đường. Nam nhi đang thuở. Di bộ nhập thiên biên. Bước vào trời nọ chẳng hao công. hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ. 2.v� cũng đều được xứng ý. Vinh quy lạc kỳ di. 88. Hương văn thập lý quế. Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng. Số hên: 8. Nhứt là cầu xin về việc công danh. Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. Đáy lòng sự việc đã làm xong. cầu lợi đều thông suốt. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng. Vạn sự đều thông. . Hành trình tảo biện. Tam sinh túc hữu duyên. mộng bình sanh� �Hồi hương áo gấm� công thành nên danh. thi cử. hôn nhân v. Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son. Nam nhi đắc chí thì. Mười dặm quế thơm tràn nở rộ. bốn phương tung hoành. Quẻ khuyên chớ chần chờ.

chớ tham lam tìm đường phải trái. QUẺ SỐ 030 . thời vận cũng không. gia đạo. Tài ba không có. 29. 2. làm điều phước lành. 90. Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận. Do hảo mãi ta chân khí. tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. tiền tài. cho nên khi đặc thân lên cõi trên. ngày dương oai. Mọi sự hanh thông. Chẳng có gì lo ngại. phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình. Quẻ dạy: An phận thủ thường. cầu lợi đều thành đạt. Cầu xin về những việc như công danh. kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ. Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão. để tìm hai . Bất như xu thử tinh thần. 99.HẠ TRUNG Thiên Phong Cấu Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lục hoàng các bạch liểu đầu. có thể cầu phúc. bịnh tật� đều gặp được may mắn và yên lành. Biểu tượng: Bản quế. 9. kinh doanh. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa. Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng. chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính. Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta. Cầu danh. Số hên: 22. thì mới yên thân hơn. Tất cánh thành hà tế. Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi! LỜI BÀN Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh. điệu võ không còn nữa. hay hơn hết nên thủ thường. Thuận chèo mát mái.LỜI BÀN Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người. Vạn sự như ý sở cầu. đầu đã bạc và khí sắc tàn phai. 20. chớ liều lỉnh vọng tưởng. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. Đánh số thuận lợi. mong đáp lại lòng trời. bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của ta. Người quân tử bói được quẻ này. Hoạn lộ công danh có nghĩa gì? Bạc đầu gối mỏi còn nên chi! Hư không rút cuộc hư không cả. Ý quẻ cho biết. cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm. tốt đẹp vô cùng.

TRUNG TRUNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Ly biệt gian. Thiên thủy phân minh cát dữ hung. Lúc cùng đi. lo gì. rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng. cócông mài sắc. cứ cố sức mình. bền chí. . Đánh số hên xui không có lợi. 33. ưu tương chí. chẳng ngại khi đăng trình. chớ có dùng dằng do dự mà lở việc. 10. 1. có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy. ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng. để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại. chỉ sợ không có tài trí. 30. Khi xa nhau. do Trời an bày cho mà thôi. đánh đỏ đen khó trúng. 33. Bạn đồng hành. bỏ chẳng mà làm thì khó. 3. 23. Cầu tài. Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người. Số hên: 11. 30. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ. Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi. có ngày nên kim. lo gì chẳng nên công. Cầu tài. lo lắng làm chi cho mệt trí. Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi. khiến luôn tuổi già nua. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. Tảo tảo khởi trình. ngồi than thân thở phận. Miển tha thất ý. tuy bất dị. nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. Hay dở đều ở đó. QUẺ SỐ 031 . Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động. QUẺ SỐ 032 . Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí. cầu danh trầm trệ. Cuộc đời là một trường thử thách của con người.HẠ HẠ Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Lạc chi cực hỉ. cầu danh còn chậm. chẳng dễ gì. Số hên: 3.chữ bình an là tốt hơn hết. Cứ đi cho vạn ý tình. di bất trệ. Tuy nhiên.

Người cầu xin được quẻ này. chẳng phí công. bị co mà mong được duổi. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp. Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong. Hạnh mong trực tông thanh vạn lọ. Sướng quá mức rồi nay sắp rầu. Ằt đạt thành. Người xin . Trời lặn hướng tây còn sáng đâu! LỜI BÀN Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu. Đánh số chẳng thông. Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng. 22. nào phí sức ta. Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. Mây độ ba đào đã vượt qua. Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc �Cực lạc sinh bi� Đó là chuyện thường tình của đời người. nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. tiền tài không nên tin người. hành tàng. gió lặng sóng êm. Số hên: 3. Nếu không sáng sủa thì u ám. tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình. Đường mây nhẹ bước ngay thang thái.Tài năng quang đại u chung ám. QUẺ SỐ 033 . Cầu tài. 33. 2. LỜI BÀN Khổ chưa hết thì cam đã về. Gió êm sóng lặn khí ôn hòa. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Dược quá ba đào tam ngũ lý. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả. kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương. 30. Dụng xả. cầu danh chẳng ra gì. 20. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ. trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. Đông tây rõ rệt vui cùng sầu. Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung.

Trăng kia hết khuyết lại tròn. rừng rậm được khai hoang. bèo cũng lúc hợp lúc tan thì người cũng có lúc hẩm. 34. điều xui xẻo đều đã qua. Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. trời nầy xanh xanh.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Nguyệt khuyết hựu trùng viên. Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay. QUẺ SỐ 035 . Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh. Thơ quẻ cho hay. Khô ghi sắc cánh tiên. lo gì chẳng giàu sang. Song người ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình. như trăng khuyết lại tròn. nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang. vận thời hanh thông. 30. Cầu được ước thấy. Trăng có khi tròn khi khuyết. 44. 40. mà cũng chẳng phí sức. vinh hiển. cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. 13.được quẻ này mọi việc đều cát lợi. cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết xuân. Bây giờ là lúc �hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai�. những việc không hay đã qua rồi. Vậy. những việc cầu xin của bạn. lúc thái. Kiều thủ vọng thanh thiên. Số hên: 3. kinh doanh. Vạn sự như ý sở cầu. QUẺ SỐ 034 . Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. từ nay về sau được bình an vô sự. Số hên: 3. 33.HẠ TRUNG Thiên Thủy Tụng . 4. Thời không đến. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn. Cầu tài. Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. 23. khỏi lo buồn rầu. cây khô nay lại mọc xanh tươi. dù có trở ngại gì đi nữa. Đường đi quang quẻ ven mây. Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. hôn nhân. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. bởi cảnh tình của người. Ngẩng đầu lên ngó. 33. Đánh số tốt. cầu danh đều hanh thông. viễn du. Đánh số hên xui đắc lợi. Nhất diều di thản lộ. LỜI BÀN Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt. nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát. Cầu tài lợi gia đạo. thì như cảnh �lôi oanh tấn phúc bi?". May mắn đến thì chẳng còn lo. việc sung sướng và hạnh phúc sắp về người. Bây giờ là lúc gặp vận thái.

QUẺ SỐ 036 . Tiền trình quảng đại hà túc lự. Số hên: 5. 55. băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức. mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi. và quan thiết. Đường đi khó. Cảnh xuân sáng. Đấy là cái nghĩa sâu xa. Bờ này ráng sức. 50. Vậy sự cầu xin của người. hành lộ nan. chớ băn khoăn. Xuân ý bàng thủy sinh. Kim nhật phương tri hành lộ nan. Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được. Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường. Tương lai tốt. cầu tài còn chậm. 3. luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. Quẻ dạy: Đường đi tuy khó. Ta nên thết tiệc một trường hoan ca.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Xuân cảnh minh xuân sắc. tế nhị. nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới. nhưng cần cố gắng vượt qua. Xuân thiên vô hạn hảo. Đánh số chưa thông. trắc trở. Cầu danh. bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). Không đáng lo ở sự đường đi khó. khó đường đi. sắc xuân tươi. Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. hãy cần vượt qua. thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện.Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Hành lộ nan. Háp khứ yên quỳnh lâm. 35. . Miên lực kim triều độ thử than. Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương. nhưng nhờ có định thức định lực. Đi đường mới biết những gì khó khăn. 33. 30. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đình trệ. ắt tránh được điều khó khăn.

xuôi chèo mát mái. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát. Quẻ dạy: Tốt đẹp. Tốt đẹp vô cùng. biết thừa thời mà hành động. 36. được tiến chức. 3. Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm. gia đạo bình an vui vẻ. 3. Tóm lại thời vận được hanh thông. hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy. 66. Gia đạo vui vẻ. Hổ phục long giáng. hôn nhân được vợ chồng. dèm pha phỉ báng. QUẺ SỐ 037 .LỜI BÀN Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. Số hên: 7. vạn sự như ý sở cầu. Đánh số hạp. cầu tài có tài. thăng quan. nói rằng: đẹp vô hạn. 33. tiền tài được vừa ý. lòng lang dạ thú. 30. 60. Ví thử có kẻ lòng tham. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội. . Rồng hầu hổ phục tề toàn. Mọi việc đều thông đồng bén đọt. 37. thi cử chắc đậu. Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng. tức là nói kết quả tốt đẹp. làm quan nổi tiếng. Số hên: 6. trăm việc hanh thông. thời vận hanh thông.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Vạn mã quy nguyên. 30. Đạo cao đức trọng. cầu lợi dễ dàng. 70. Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang. kinh doanh thì thuận lợi. bịnh tật mau khỏi. Về chuồng. Quẻ dạy: Vận thời lên hương. LỜI BÀN Quẻ này chỉ người quân tử. tức là cố lẹ chí khí. Ngựa dần chung một đường về. phải tốt. Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng. Tài lộc vào như nước. với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ. 33. chầu động. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái. Công danh tài lợi vững. Cầu danh. Cầu danh sẽ được lên chức. công danh vinh quang vậy. 77. Thiên viên triều động. thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. Tài cao đức trọng huy hoàng công danh. Đánh số hạp mười phân. kinh doanh thành đạt.

Hãy đứng ngay lên mà đi. Số hên: 8. 38. cầu danh đều đắc lợi. chớ để chậm trễ thì lại nguy. Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành. Tuy nhiên. chớ chần chờ. đó là gốc của sự thất thời. mà mưu tính xoay sở thì mới có lợi ít được. Mã thượng tốc hành trình. Ý quẻ dạy rằng. 80. hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc. Mở rộng con tâm bố đức lành. Cầu tài. 33. Đường mây rực rỡ sự mong công thành. LỜI BÀN Ham vui biếng nhác. 30. Xuân sắc tiên minh. QUẺ SỐ� 039 . 88. bất cứ cầu xin việc gì. . nên sớm kế hoạch tiến hành. Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông. chớ nên dùng dằng do dự. Hoàng oanh đã báo tin mừng. nên thực hành gấp đi.TRUNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Hoàng bằng báo thượng lâm. 3. Đề tiên khoái trước. Cầu đánh số cũng hạp. Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi. Phàm làm việc cần phải sớm. ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. Bập bùng lên ngựa ruỗi dong. để trễ là hỏng. Sông mê bến giác khi qua nổi.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đại tứ phóng linh đơn. Linh đơn diệu được cứu dân sanh. Chè chén say sưa. Độ quá nhận tiên ban. Nay đang là hợp thời và vận đến. Đáo đầu đăng bỉ ngạn. rất đáng mừng đây. Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt. đừng nên chần chờ nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu.QUẺ SỐ 038 . Cứu nhân hành vạn lý. Những sự cầu xin của người.

Quẻ dạy: Bố đức. 3. 99. QUẺ SỐ 040 . bích trừng trừng. hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn. đưa người tới bờ bên kia. cơ tán sinh thần. nguyệt đáo thiên tâm. 33. cần chờ đợi. 39. nhu nhược quả đoán. 30. Chu trú giang biên. huyền diệu bất minh. để hái cái quả lành về sau? Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải.TRUNG HẠ Thiên Sơn Độn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Nhất đới thủy. Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả. có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời.LỜI BÀN Quẻ này chủ đại giác ngộ. đừng quá vội vã mà có hại. . Phi nhân ngọ kỷ. Thuyền nan một mảnh giữa dòng. Cầu danh. Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay. Số hên: 9. thọ trường vì tất cả đều hư không ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn? Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ. cho cay thân mình. cho nên xuýt nữa bỏ mạng. đánh số hạp vừa phải. Cho ray rức dạ. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhẹ tin lời người. bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc. làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai. cầu lợi chậm. có cái nghĩa phổ độ chúng sinh. không mất đi đâu mà sợ. làm những việc chụp hình bắt bóng. còn mình thì nhập vào làng tiên. ắt có kết quả viên mãn. thì việc mưu cầu mới gặp được quý nhân giúp đỡ mà nên sự. Ồn bộ kỳ trung. Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự tiện cho rằng có thiện báo. và phải cố làm những điều phước đức. Vậy mà ai lại sầu tây. 90.

hãy yên với cảnh hiện tại của mình. 24. Lương thân mỹ cảnh quan tu ký. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả. Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào. 40. Vô dụng đa nghi. 44. mong chờ các đấng thần linh ủng hộ. Nghĩa là thời vận đã đến. 4. thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi. Số hên: 1. Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa ào. Cầu tài cầu danh chưa thông.Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết. Quẻ khuyên tùy thời. Cầu danh cầu lợi sắp đạt. . can độc than kỳ. phải kiên chí mới nên. 21. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc. Đánh số ít hạp. Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. Làm ăn chỉ vào mức thường. Cứ cố gắng tiến hành ắt được định. QUẺ SỐ 042 . Quẻ dạy: Thời gần đến kề. Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri túc mới được. Đào lý hoa khai xuân bắt màu. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành. 40. 44. đánh số hạp.TRUNG TRUNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đào lý thư nghiên.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Ần trung hiền. xuân quan tiên lệ. độc tâm cầu đạo. Vận thời chưa thông. Tùy tâm sở vãng. 10. lý đang nở rộ. Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động. QUẺ SỐ 041 . chớ lo. trời phật chở che. Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi. Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao. 41. 34. hiện trung vi. tùy lúc. 14. báo hiệu ngày xuân đã về với người. Số hên: 4. sự sự tương nghi.

có tính cách chờ đợi.Cá trung hữu huyền cơ. và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. 4. LỜI BÀN . Ai mà biết được ý tình rõ. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc. 20 QUẺ SỐ 043 . Đánh số không hạp. 42. Người xin được quẻ này. Cầu danh còn chậm. Tự hảo sưu cầu. Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ. Thánh hiền Tiên Phật. khó đạt. Mờ lại sáng. mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người. 22. Biết bao trước mặt nẻo đường. Số hên: 2. thắng cương hải thu. LỜI BÀN Huyền cơ mà không huyền. Tự mình lựa chọn. mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Vô thượng khứ tại tiền đầu. Hồi đầu nhất ngộ. Thiên điều vạn tuyến. Cầu lợi chưa đạt. mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ. Trở đầu tỉnh ngộ. đo lường mà đi. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu. Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn. Trong kia đ]àng ẩn có huyền cơ. nhưng sáng lại mờ. Đừng đi tới tại nơi này. Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên. 40. 44. lộ thường tại. Tham đắc thân liễu. kéo dây ngựa cương. Trực thượng tiên the.

Muốn thành chánh quả nên tu luyện. cầu danh. . Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ. cầu danh vừa phải. 44. hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. 33. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả. Đào Nguyên lộ khả thông. 40. Cầu tài. Đánh số hạp chút ít thôi. phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá. thời vận chẳng mấy thông. Theo ý quẻ cho biết. Tu luyện thành chính quả. họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn. bất tất phải trách người oán trời. tất cả đều ở nơi trước mặt. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. QUẺ SỐ 044 . Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa. Họ giữ gìn cẩn thận. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng. Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông. Vạn thọ trường sanh mới phải công. Cầu tài. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. đánh số hạp vừa phải. 34. hiện nay tình cảnh của người. mới có thể sống dai.HẠ TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tứ cố vô môn lộ. chớ đặt cao vọng quá là hơn. Số hên: 3. 14. 40. Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn. đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu. duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. Số hên: 4. lại tìm ở đâu. LỜI BÀN Quẻ này chủ họa phúc không cửa.Phải tùy cơ mà hành động. 44. 4. khổ tâm tu luyện. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. 24. Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm. không ngõ nào đi nữa. để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn. Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn. Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu. 43. Còn việc đi xa cũng không nên. cẩn thận mới hay. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ. Nên an phận thủ thừa là hay. các ngã đường đi đều bị bế tắc. chớ có đợi thời. chậm. Vạn tuế thọ như tùng. Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy. 30.

Tự hữu túc túc hương. bất dụng hoang. tu tâm dưỡng tánh. 5. đừng tính chuyện tà đạo. Tống thị hư phù. nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn. hà tất lai cưỡng cầu". Đừng mê vội chớ hoang mang. Đời sắp lên hương lo gì.gif[/IMG] QUẺ SỐ 045 . nhưng phải cho công việc từ từ. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng. 45. Tiếng chuông vang dội chỗ nơi. có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp. 4. những việc cầu xin của người cứ tiến hành. chớ nên kiêu hãnh làm liều. Cầu tài. Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi. cầu danh sắp đạt thành. Ý�quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương. nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì. Gấp tảo hồi đầu.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bôn ba nhất thế. Thấy đường tam bửu. đánh số gặp may. 55. 50. QUẺ SỐ 046 . Minh cô ưởng chung địa. . Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng. sán lạng. Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bất dụng mạng. 40. Nghĩa là vội vàng làm chi. chớ vội mà chi. LỜI BÀN Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế. số phận ắt phải có. như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra. 44. Vô thường nhất đáo vạn sự hưu. tất cả của cải ngoài thân mình của ta. Như vậy. Tam bảo hiện môn tường. Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật. tuyệt vời binh thanh. Số hên: 54.

thần hữu linh.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Chân. lấy chân lý. Thiệt thiệt thiệt. Quy tông phản bản. Huy hoàng nguồn gốc trở về cội. Cầu tài. mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. Người dù chẳng biết trời đã biết cho. chân. Tính chuyện đen đỏ dở. Một khi mọi việc đến cùng. Mau hồi đầu chớ nên mong những gì. thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc. hãy đề phòng cẩn thận. bịp đời tức là bịp mình . cầu danh đều chậm. 4. Người cầu xin được quẻ này. phải chuộng lòng chân thành. quả có Thần Linh. Điều là lận đận cuộc đời hư không. trái lòng. chân. chân. 46. Phương thị nguyên tinh.Cả đời vất vả thân người. chân. 44. mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước. bởi vì dối người tức là dối mình. 66. không câu nào may mắn tốt đẹp cả. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo. Bởi vì trong những lời của quẻ. đừng nên vội vã có hại. bịp người. chẳng có gì đáng ngại. 40. người chẳng biết mình. chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến. nói rất rõ ràng. Chân chân chân. QUẺ SỐ 047 . ắt bị nhân quả xấu. Số hên: 6. cho nên ở đời. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ. Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối. nhân bất thức. lừa lọc để tìm sự thật. Chỉ cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình. Nhất thiết chớ có dối lừa. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. Chân. LỜI BÀN Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa. Vậy mới xứng là nguyên khí tinh? LỜI BÀN Ngay thực là một đức tốt. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ.

Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động. Số hên: 74. Như vậy. nghĩa là những việc cầu mưu của người. cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. 44. tính toán giùm. 47.vậy. đã nằm trúng trọng tâm của sự việc. 84. 40. Số hên: 8. 4. 44. Thì người thăm hỏi ba ngày đã. Đánh số cần chín chắn. 7. QUẺ SỐ 049 . Một phương pháp để đi đến kết quả. Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành. Cố gắng mới nên công. Thấm cùng sương gió hết nơi cầu. khi đã có kẻ giúp đỡ. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả. Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may. 80. 48. Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. Phong sương lịch biến. an bần lạc đạo. nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn. nhưng người chưa tìm được. Bởi vì rằng thời vận không tới. những việc cầu xin của người nên tùy cơ ứng biến. Cầu tài cầu mưu chầm chậm một chút.Và làm việc có phương pháp. Cầu tài. chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. Đánh số không mấy hạp.HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Nhất . 4. chớ có ngược lại lòng trời ý người. 88. Vì sự việc hơi quá phức tạp. theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn. cầu mưu chưa đến. Tuy nhiên chớ chán nản. Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến. Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu. Bất như vấn nhân tam thiên. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không. Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh. và ngược lại sẽ làm cho người hao công phí sức. 77. Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu. chậm một chút mới thành sự. Tự thấy lần lần đuôi với đầu.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tấu tận thiên thai. 40 QUẺ SỐ 048 . thì mới là nguyên tinh.

Đau bệnh kéo dài. 4. Dù chạy cũng chẳng đến đâu. Cần chờ khi thời vận đến thì mới nên công. ắt mọi việc sẽ định. Chó đều cho. Bói được quẻ này. ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. 94. Cho đi lo lấy. Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn. mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng. 40. như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng. . QUẺ SỐ 050 . toại lòng. Bất kiến thiên tâm. LỜI BÀN Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát.Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Trầm trầm kha nhiên. Tự khứ chủ trương. Lôi môn nhất chân. nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn. Chờ khi sấm sét rồi sau. cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Heo. cầu mưu bế tắc. khó khăn. 49. Cần phải chờ khi sấm sét vang lên. lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi. hiện nay chưa gặp may mắn. Số hên: 9. 90. Nhưng một sớm thời cơ tốt đến. Trâu. ngưu khuyến. Bệnh tình quả thực trầm kha. Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp. 99. Về điều quan lộc có gì đáng lo. Dê. Đất trời u ám hơi hà khổ đau. Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành.TRUNG TRUNG Bát Thuần Đoài Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tài mã lưỡng mang mang. Cầu tài. Tiền tài phú quý lo chi. Chờ qua cơn giông tố. Thẻ kiện thân khinh. 44. thành đạt tức khắc. Quan lộc hữu định phương. chơi việc đỏ đen càng bất lợi. Quẻ dạy: Vận bạn bất thông. ấm no cuộc đời. Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. Ẫn nhẫn chờ thời. Trư dương. trở ngại như trước. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió.

Biểu tượng: heo. hãy chỉ cố công cày cấy. Sửu. Đầu hai câu của quẻ thơ nói. do đó có thể ngồi đợi được. còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không phụ lòng người. Mùi. Chờ các năm Hợi. chó. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tí�ch thiện ắt có thừa phúc. nên cố gắng không ngừng. tất cả đều có định sẵn rồi. 35. Tuất là những năm vận tốt của bạn. . Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng. hết sức giàu sang phú quý. Chẳng hạn như trúng số không phải sao. Bàn Đào quả trái nay mùi chín. Bất phạ ngũ canh phong. 55. Đó là cái tượng của quẻ này. Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi. Số hên: 50. tuy nhiên. Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng. QUẺ SỐ 051 . ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vậy. Chớ tưởng không là đã không. 15. Thực vậy không làm sao mà thành công được. tài lộc vài như nước. Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy. 5. Bàn Đào thiên tải thực. Chính vì cái đó mới thành công. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu �Cao thảo chi hạ hửu la. Quẻ dạy: Chớ lo. trâu. Cầu tài. Nhà nghèo tạo nên tướng soái.LỜI BÀN Quẻ này tốt. Đến lúc �Phúc tự lại�. không. uất lâu ắt phải bật. hương mao lư chi ốc xuất lương tướng�. 25. Tạo hóa an bài đã từ trước không thể khác được. mới xem qua thì làm người khó hiểu. Tính chuyện đỏ đen hạp. vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông. cho nên tự nhiên phát đạt. Không mà lại chẳng không. không. song vẫn có lý do tồn tại của nó. cầu mưu đắc lợi. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. Vậy việc cầu xin của người. Như thể những việc cầu xin của người. Nghiõa là trong cỏ rác còn có bông lan.THƯỜNG THƯỜNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Không. dê. Không lý đắc thành công. câu xưa �Tọa hưởng kỳ thành� đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý. LỜI BÀN Chứa lâu ắt phải chướng. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn cuộc sống của người. cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi.

Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1

QUẺ SỐ 052 - TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Sầu kiếm phóng, Tiếu nhan khai. Thu nguyệt quải cao đài, Nhân tòng thiên lý lai. Buồn bã nay đi hết mặt dài, Nụ cười vui vẻ đón ngày mai. Trăng thu sáng chói treo trời giữa, Mừng rỡ người từ thiên lý lai. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may mắn đó. Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết quả tốt đẹp đấy. Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến. Đánh số hạp. Số hên: 2, 5, 52, 22, 55, 50, 20.

QUẺ SỐ 053 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tu trước lục, Mạc viên vu. Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt, Trục dục no trung đắc cự ngạo.

Phải ra sức chớ đi xa, Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu. Hang con cóc lại thả câu, Trên cây hết cá, xây lầu trên mây. LỜI BÀN Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức. Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được. Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được. Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả. Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc. Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30.

QUẺ SỐ 054 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài

Vô tung vô tích, Viễn cận nan mịch. Hãn hải hành chu, Không lao phí lực. Không hình không bóng hỏi ai, Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu. Biển nay cạn, thả thuyền châu. Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành. Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người.

Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại. Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng. Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng. Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.

QUẺ SỐ 055 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Tế vũ mông mông thần, Giang biên lộ bất thân. Đạo đồ âm tín viễn, Bằng trượng tá đông phong. Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng, Mé sông đường sá chẳng nào thông. Xa xôi âm tín biệt tăm tích, Chỉ có vậy nhờ sức gió đông. LỜI BÀN Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện mà còn thêm kẹt là khác. Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn. Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng. Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn chậm, đánh số chưa thông. Số hên: 55, 5, 50, 25, 15, 35.

QUẺ SỐ 056 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Bình địa khởi vân yên, Thời hạ vị năng an. Cao xứ hịch nhân viên. Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng, Bây giờ thời vận chửa nên thân. Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo, Mối nợ tình duyên sẽ đến anh. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời, hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa. Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ. Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được nên việc. Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ đen chẳng nên công. Số hên: 65, 56, 5, 6, 55, 66, 50, 60.

QUẺ SỐ 057 - TRUNG TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Chính trực nghi thủ, Vọng động sinh tai. Lợi thông danh đạt, Diệp lạc hoa khai. Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành, Làm bậy nghĩ tà tai hại thân. Hiển đạt hai điều danh với lợi, Lá tàn hoa nở sắc mau than. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên. Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác. Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy. Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số hạp. Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5

QUẺ SỐ 058 - HẠ TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Quân tử thăng, tiểu nhân trở, Chinh chiến sinh ly khổ. Tiền hữu cát nhân phùng, Tín tại mã ngưu nhân tại sở, Sự yêu danh cầu thỏa. Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi, Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly. Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa, Công việc ráng lo chớ hoãn trì. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý. Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói �quân tử phò, mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly�. Nhưng mà hai câu sau lại nói �sẽ gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin�. Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu. Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân. Đánh số hạp một nữa . Số hên: 85, 58, 5, 80, 50, 88, 55.

Ấu lo chi nữa. Hồng nhan mỹ. Quẻ dạy: An phận. mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt. thời không phải của ta. Một mình khép cửa thở than buồn rầu. Bạn ngã tọa hoàng hôn. Vì bài thơ không được câu nào khuyến khích cả. LỜI BÀN Quẻ này chủ thế đạo biển lớn. Số hên: 9. điểm ra phước lành.QUẺ SỐ 059 . quả như tiên. Hưu quải hoài. Người cùng cảnh tối. Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này. 5. Liễm my vọng đăng hỏa. 90. Và chờ thời. . khiến ta đành phải sống đơn độc. dù có đông xông. Hy hư độc yên môn. nên người phải tự xét lấy. chưa được hanh thông. Cầu lợi. 55. nghĩa là chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Nhan sắc mỹ. 50. QUẺ SỐ 060 .HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Phân phân phục phân phân. cầu mưu dở. chỉ còn biết than thân với bóng. 99. 95. mọi việc bế tắc. 59. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối. buồn rầu vô cùng. Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu. Chu hành thủy lý. tây đột cũng vô công. Nhân tại xạ trung. Bới thế trăm việc mưu vi đều nên tạm thời đình chỉ. Bời bời càng lại ngổn ngang. biết cầu với ai. Đánh đỏ đen cũng hạp.

Người trong xe. mới mong chuyển nguy ra an. cầu mưu gấp rút. thăng bay chạy nhanh. thuyền đi trong nước. 6. Bài thơ quẻ đã nói rất rõ. đường sá bế tắc không. Thuyền nan một mảnh. không đăng trình mà ngồi trong nhà. hóa hung ra cát mà thôi. Cầu tài. Bế tắt đường đi lộ bích cùng. 46. lại gặp cầu gẫy. rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì. ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi trong xe. Đặng chu lý tiếp. Số hên: 60. Tuy cũng khó khăn. người trong xe. thì làm sao có tương lai sáng lạng! . ví thử có chạy vạy. 16. Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai. Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong. 36. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm. Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính. còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền. thì nên. vun trồng cây phúc. Vậy còn gì đáng chê nữa. như vậy làm sao đăng trình. nó như thuyền nan vượt sông vậy. Hựu ngộ cuồng phong. nhưng bạn có tài nên vượt qua hết. Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người. gió cản thuyền tàu. ắt nên công. mưu tính cao xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi. Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy. như hồng nhan mỹ. LỜI BÀN Cầu gãy đường kẹt. Người xin phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức. QUẺ SỐ 061 . Đánh số đắc lợi. Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy. nay vận thời của người là đang lúc đấy. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh. chẳng gặp gì trở ngại cả. Quẻ dạy: Gấp rút tính. chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. 26. 56. mà nhứt định công việc trôi chảy. Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động. sắp khởi hành. thành đạt sở cầu. Cầu nay đã gãy khó qua sông. Lộ bất thông. muốn đi thuyền lại bị gió to. chớ chần rồi mất dịp may. e rằng chẳng thoát khỏi tai họa. hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Kiều dĩ đoạn.

TRUNG THƯỢNG Trạch Lôi Tùy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Hồ hải ý du du. 10. Cầu tài. 66. Chẳng có tin gì đáng hạnh hân.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Thâm đàm nguyệt. . chớ quá mơ mộng. 6. 20. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh. Quẻ dạy: Thực tế. Nhưng mà những đó hư không cả. tính toán chẳng đi đến đâu.Đó là mách cho người hay. QUẺ SỐ 063 . có cũng như không. 60. công danh thì lận đận. QUẺ SỐ 062 . Tình trạng đang bế tắc. 60. Số hên: 26. kiện cáo thì thất lợi. thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành công. rút cuộc trở lại không không. 1. Tài lợi. An bác tín. Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu. Con người có lúc thái. Nhất trường không. cần ẩn nhẫn chờ thời. Yên ba hạ diếu câu. Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người. lúc dở. còn lâu. 6. người đi thì bặt tin. hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không. Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng. Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. 22. thì lo gì. Quẻ dạy: Thời vận rất tề. 61. chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi. 2. thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích. bệnh nhân thì bất thành. 62. tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. Đánh số cũng bất lợi. Số hên: 16. Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần. Đánh số chưa gặp may. chẳng có chút nào thực tế. 11. 66. cầu mưu. Thủ phận mà chờ đợi. Chiếu kính ảnh.

Hãy mau sửa lại chờ gì.Nhược phùng long dữ thỏ. Danh lợi nhất tề chu. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao. hao công vô ích. Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan. Trùng chỉnh lý. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước. Nếu phùng long thỏ quả may. sững sờ lạ thay. 63. Ý tình sông biển nhởn nhơ. Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ. QUẺ SỐ 064 . tâm thì mới yên. không vững chắc như cầu đã gãy. ắt thành đạt ý nguyện lâu nay. Thìn giúp đỡ đề huề. 60. Thả câu nơi sống. LỜI BÀN Quẻ này chủ vào lúc Tỵ Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song thu. Mạn tâm cao. 66. nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. Cầu mưu cầu tài đắc lợi. ngoài ra ta cũng gặp được những người sinh năm Tỵ. thực là một việc kỳ lạ. 6. nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó. Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông. đánh số tốt. Nhân đoạn kiều. nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà. tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc. và cố gắng tuân theo. Số hên: 36. Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng. trùng chỉnh lại kiền khôn. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới. 30. Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận. thì việc càng có kết quả tốt nữa. 3. Cần rèn tài. 33. Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ. Vật không vững chắc gì đâu. cuộc đời sẽ nhanh lên hương. có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia. luyện đức. mà thả câu nói đó. . Đừng nuôi hy vọng. để tránh phiền chí. kỳ dị khó mà tưởng nổi. Bây giờ đã gãy cây cầu người đi. Biểu tượng: rồng và thỏ.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Vật bất lao.

Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. 56. 4. 60. LỜI BÀN Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Nhạn nhi dị. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng. Số hên: 46. Cầu mưu cầu tài đều dở. QUẺ SỐ 065 . Giao gia ý bất kham. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ. 64. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. Mới tránh được những buồn sầu về sau. 50. 60. Càng thêm lộn xộn. Chờ thời là hơn. 66. Yêm yêm đáo tái tán. cần sữa sang lại mới đi được. phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. 44. Cầu gãy. không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này. 6. Muốn vào chả có khó gì. 40. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ. Đánh số bất thông. rồi mới tính lại thì tốt hơn. Vậy. Đánh số ít có may. ý nghĩ như mối tơ vò vậy. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên. cực kỳ tốn công. Cầu mưu cầu lợi còn lâu. an phận thì tốt. 6. Số hên: 5. QUẺ SỐ 066 . Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. 65. 66.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn . 55. nhưng khi làm thì khó vô cùng. đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy. Quẻ dạy: Dở. càng bung ý tình. Muốn ra mới khó. con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa.Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng. những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng. con cá muốn thoát lưới mà không được. Xuất nhi nan. Tình lơ lửng ý đến cùng.

Việc chậm muốn mau nào dễ thành.gif[/IMG] QUẺ SỐ 067 . Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang. ắt việc mới có kết quả. thời vận con người mới được hanh thông. Sở cầu cát trinh. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới.Sự trì chí tốc. Quả chín hoa tàn mới tốt lành. Khuyết nguyệt trùng minh. thì muốn mưu thành đạt khó vậy. nên xa không nên gần. Cỡi ngựa lên đường bước vận trình. Luôn luôn vui vẻ được sung sướng. Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. cầu mưu còn chờ đợi. 60. Đánh số chưa mấy hạp. ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn. Nhi thả phản phúc. Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm. Muốn gấp cũng chẳng được vào. Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh. gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. 88. Cầu tài. 6. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi. ý hợp tâm đầu. 80. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp. Như trong quẻ nói rất rõ ràng. . 8. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn. Túy thời hài mỹ. Nên chờ mùa lạnh đến xem đã. càng đi càng có lợi. Bây giờ thì chưa. 86. Cầu xin sự việc mọi điều linh. hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Số hên: 68. Qua tới mùa đông. quả thực là Đại cát. không nên than thở là bất như ý. 66. Nghi đãi tuế hàn.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thừa mã tiền tiên. LỜI BÀN Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ. Hoa tàn quả thục. Còn nhiều phản phúc và quanh co. điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được.

trăng xa mây rồi trời quang đãng đó. Cầu tài.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn . Cầu tài. đều trở thành quá khứ rồi. như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. Người khỏi đô�ng quan dễ hỏi thay. Số hên: 66. Đánh số hạp tốt. Thời đến rồi. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau. người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng. 66. Số hên: 76. Thả hướng tiền hành khứ cần trú. khiến lầm lỡ tiến trình. Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại. vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi. 70. 67. 88. từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy. 60. 86. chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên. sự sự sẽ hanh thông. Đánh số gặp may. đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm. 8. Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng. 7. Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ. 80. QUẺ SỐ 069 . Xuất nhập đông quan hiếu vân tân. nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu. trăng xa mây. cầu mưu đạt thành. chớ lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công. nguyệt ly vân. 60. Quẻ dạy: Cứ tiến tới. Hà tu nghi lự lưỡng tân tâm. 6. do dự trong quyết định tiến thoái. Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay. 6. QUẺ SỐ 068 . Ý nói hiện nay thuyền xa bến. lo gì. sự ắt thành.Theo ý quẻ cho biết. cầu mưu sắt đạt. 68. Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay. Thuyền rời khỏi bến. Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái. dầu có nhưng gì không may. 77. Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở. như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm.TRUNG TRUNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Chu ly cổ độ.

ắt thông vận thời. tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan "Tri túc thường túc. chẳng đủ. có cái nguy gia cơ suy bại. Nữa chừng dứt mộng sanh sầu. Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ. Kham hữu mỹ. Đẹp hay. nên cái chí nguyện của người khó mà toại lòng. Nan thân tâm khúc. Muốn thành đạt theo ý muốn. Thủy hữu chung. lúc này sẽ xong. muốn hôn nhân thì được có vợ chồng. và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy. Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng. 66.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Mỹ hữu kham. Cầu xin nhứt định thành công. Ta nên kiên chí. có cái buồn vợ chồng chia ly. tự cho là đủ. Số hên: 9. Mộng đoạn cam đan my đại sầu. phải cố công siêu quần xuất chúng thì mới được. có cái họa gia đình hiu quạnh. Thủy chung. ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. QUẺ SỐ 070 . 60. Quẻ dạy: Thủ phận. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng. chung thủy. 90. có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội. . Chẳng no. 99. có cái lo chết chóc tang thương. khổ nhục.Bất túc bất túc. hay đẹp lắm thay. Khómà thỏa mãn lòng này được đâu.Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ. Chung hữu thủy. 6. Cầu tài cầu mưu còn lâu. chung thân bất nhục" cứ an phận. Đánh số dở. và sau trận mưa trăng bị mờ. 69. Vậy. không tiền thì được tiền. đặt cao vọng. cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng. thì cuộc đời khỏi cảnh long đong. Dã đường vũ quá nguyệt như cau. 96. không việc thì được việc. LỜI BÀN Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con. chẳng đầy. thì ắt đủ.

71. Số hên: 70. QUẺ SỐ 071 . Thuyền nan một mảnh. lần lần bị mất những may mắn. vì vận trình không được may mắn lắm. Tàn chiều sơn lâu. nhưng từ nay về sau. Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào. QUẺ SỐ 072 . Số hên: 70. để tránh điều không may xảy cho bạn. cầu danh đắc lợi. Nghĩa là vận thời của người. 77. chẳng có gì là không may cả. thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm. tuy cảnh đẹp đẽ. còn hay gì bằng. Từ lâu vận xui hạn kẹt. thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa. Ý tình sông biển buồn bao. đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. hãy nên xét lại. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý. 17. 7. chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi. 7. như quẻ thơ đã nói rất rõ. người muốn sang sông mà không đò đưa. 77. Côchu lãng đầu. nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc.Phàm việc đều có cơ duyên. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai. Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Hồ hải du du. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ. 37. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định. gió lùa tơ mảnh. Đánh số hạp. chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. Cầu tài. Thủ phận. rất là may mắn vô cùng. nhưng đã tới chiều tối rồi. bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. Người sang sông chẳng gì đưa. ba đào nhấp nhô. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn. cảnh mờ núi non. Chơi đen đỏ còn dở nữa. Cần kiên chí là nên công. chỉ nên ôm cột đợi thỏ. dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời. cầu mưu bất lợi. Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. Trời tàn phản chiếu. Lai nhân vị độ.HẠ HẠ� . Người xin được quẻ này. chờ thời là hay. Cầu tài. 17. Còn mặt trời lặn núi tây. 27. 11. Vậy những cầu xin của người. thì nguy hiểm nào bằng. �Hữu chí cảnh thanh� gặp thêm vận may nữa.

tiểu nhân thọc gậy. Quẻ dạy: Phòng kẻ gian. Xin được quẻ này. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám. Ý� quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí. đề phòng kẻ gian ẩn giấu bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên. 72. Đừng tin vô sự mà không giữ. Cầu tài. Tất cả mọi hành động. 70. Mọi sự nên đình đốn. QUẺ SỐ 073 . Ca tiếu trung lưu. 2. Sơ ý việc làm bị dỡ dang. Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại. nào việc quan tụng kéo tới. chứ chớ có tiến để phải gánh chịu. cầu mưu còn xa xôi. Thả câu nơi sóng sững sờ lạ thay. Số hên: 22. đời có lúc cũng lên hương. Biển sông bình lặng êm mơ.Trạch Địa Tụy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thâm hộ yếu lao huynh. như lời thơ đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. nào chuyện thị phi đem về. Mưu sự cũng chẳng thành.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Giang hải du du. Lục ngao liên hoạch. nhiều điều tai họa về sau. LỜI BÀN Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến. giao dịch cũng chẳng xong nữa. mọi việc làm không có gì gọi là thuận lợi cả. Nhà cửa lâu phải vững vàng. phá hoại trong nhà. . Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng. dò dẫm bước tiến từng bước một. Yên ba hạ câu. 7. Túng hảo định tao chuân. chỉ nên lui về cố thủ. Đánh số e bị thua. chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. Hạc ngôn vô ngoại sự. hỏng cả công việc. những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự. Đề phòng ám lý nhân. cầu tài. 27. tài bắt thắng thời. cũng như trong công việc. Chớ nên vội vã sơ sót thì nguy. chớ nên sơ ý thì hỏng việc. 20. Vậy do lời quẻ dạy trên. 77.

trong khi cần phải tìm thấy một con đường trong chổ rẽ. mua số ắt trúng. đừng lo. không có gì nhất định cả. Trong lòng cứ do dự mãi. chẳng biết đi về đường nào. thế mà không tìm thấy.Vậy mà bắt cả sáu bầy. vì đây là quẻ đem niềm vui tới không biết đâu mà chừng. 30. Giàu sang vinh dự hình như đã có phận. Nhất xa lưỡng đầu. đừng ngại gian nan thì sự cầu mưu ắt được vừa ý. Người xin được quẻ này đáng mừng hết chổ nói. cầu mưu đắc nguyện. Dục cầu dưỡng cầu. LỜI BÀN Muốn xong mà chẳng xong. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ công danh phú quý. người xin được quẻ này. Số hên: 77. QUẺ SỐ 074 . Như vậy. khổ cực thì mong thành đạt. 33. . ý nói có thể tiến được mà lại không tiến. Theo ý quẻ: những việc cầu xin của người ban đầu thấy rất khó khăn như thả câu ở trong sông biển gian nan. 7. Muốn cầu sau cố cưỡng cầu làm chi. cả vui giữa giang hà. Đường đời phải chịu nhiều gian nan. 70. Xe hai đầu biết đi hướng nào. thì mới nên công. Quẻ dạy: Thời sắp đến rồi. Quẻ dạy rằng phàm cầu mưu việc gì phải tận tâm chăm chú việc cầu nếu lưng chừng ắt chẳng việc gì thành công. chẳng khác gì xe có hai đầu. nhưng rút cuộc công việc đều được toại nguyện. đó là ý chí công việc thành tựu đấy. nhứt là việc cầu xin của bạn càng nên cố gắng chăm chỉ. 73. Có kẻ phải kẻ đạp trên sắt thép nhảy qua lửa đỏ. Hả cười ca hát vui vầy giữa sông. vô cùng nguy hiểm khó khăn. 3. Tâm vô nhất định. cứ buông tay tiến tới. ta chẳng nhọc sức mà vẫn thu hoạch tìm thấy được hoàn toàn. Muốn làm chẳng thấy làm đâu. Cầu tài. Biểu tượng là cá. Đánh số thuận lợi. ý nói được mà lại chẳng được. băn khoăn hoài. Muốn cầu phải gượng cầu. 37. Trong lòng lúng túng li bì. chẳng có gì đáng ngại.HẠ HẠ Trạch Thiên Quải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Dục tế vị tế. Bởi hai câu thơ sau nói rằng bắt được cá sáu bầy to. Người xin được quẻ này có thể là người đang ở tình trạng miệng hùm nọc rắn. trái lại.

có Đắc có Thất. 5. 7. để cho hơn người. Tóm lại. ta cứ nên đường thẳng mà đi. LỜI BÀN Quẻ này tốt. 50. nhưng đừng nóng. Vậy công việc cầu xin của người ắt thành đạt toại nguyện trong nay mai. Theo quẻ thơ cho biết: Bước tiến trong đường đời. có lên có xuống vậy. phàm việc chớ có thoái chí nản lòng. Vận đang hãm thì tài mấy cũng chẳng làm được gì. Nay cảnh tình của người tuy xuống nước nhưng cái xuống nước đó là bước để tiến. Hãy yên chí tiến tới để thụ hưởng những may mắn sẵn sắp đến. 74. Cầu tài. Yên lòng yên dạ. thắng hơn kẻ chỉ muốn đi quanh khiến đường thêm dài hơn. Khi nên vẫn có khi lo. cũng phải có hạnh có suy. điều phải thì thế nào rồi cũng có chổ hay chổ đẹp. 75. Thời vận sắp đến rồi. cầu danh thông suốt. 44 QUẺ SỐ 075 . Tâm tư an nhiên. song ta cứ nhất tâm tiến thủ thì rồi ông trời cũng dành cho ta lúc hạnh thông. không xấu hổ không lo ngại. QUẺ SỐ 076 . 4. 77. Thoái hậu dục tiến. 47.Quẻ dạy: Đừng cưỡng cầu tính toán. 40.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền . 70. đâu phải bằng phẳng thông suốt đến cùng. vận thời hanh thông. mệt mỏi hơn. Cầu tài. Số hên: 7. Quẻ dạy: �Tiến thoái tùy ư sự� là hay. Hai đầu xe bị bít hết. cầu danh chẳng ra gì. ngay giữa lúc ta bất đắc chí. 57. chờ đợi.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Nhất đắc nhất lư. Đánh số tốt. Lộ thông đại đạo. lúc hạnh phúc. đến lúc may nó đến là nó đến. làm sao mà lái? Nan giải. 55. vận thời sắp hanh thông lên hương. Tuy vậy. Số hên: 70. Ngõ đường thông suốt thảnh thơi. Đánh số lại càng hỏng. Mình cứ nhất tâm hướng về điều lành. 77. Này lui để tiến.

trước khổ cực sau hạnh thông. Số hên: 70. Quẻ dạy: Chờ thời là hay. Thực tế. chuyện Tái ông mất ngựa. Ý trượng xuân phong. chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Tâm hữu dư. những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu. cầu danh tuy còn lâu. Ca vui một khúc khỏi buồn lòng. 60. Lòng thừa sức kém chẳng nên công. Đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng. quả thực là nan. hoặc nay xui may hên. Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi. Dù đùa nói giỡn. Chờ. Và người chỉ có cách là �tận nhân lực mà tùy thiên định�. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu. nan. dù nói chơi cũng xong công việc. Nhất ca nhất khúc. Sắp đến cái may rồi. Nan nan. Lực bất túc. LỜI BÀN . Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ. Ngược lại khi thời đến vận thông. QUẺ SỐ 077 . cầu tài.Nan. càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc. Dị dị dị. khiến người ta buồn nản. Hốt nhiên bình địa khởi ba lan. tối quá thì sẽ sáng. nan. vẫn thông việc mình. Đánh số hạp chút ít. LỜI BÀN Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên. là tượng trước khó sau dễ. 76. Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện. đáng mừng chứ không phải đáng lo. May mắn nào đâu dễ ngộ phùng. 7. 67. Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng. dễ vô cùng. Vậy. Đến khi dễ. chán ngán đến chết được. tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn. 77. Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới. 6. nhưng vẫn có đường. Cưỡng cầu chẳng ích gì.

Số hên: 70. Ráng vượt hai ba luồng sóng gió. 77. 37. vất vả mà chẳng nên công cán gì. vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công. Động tỉnh lưỡng tam nhiên. tay không vẫn tay không. Người được quẻ này. LỜI BÀN Cần tiến mà lại thoái. QUẺ SỐ 078 .Lòng mong muốn tuy cao xa. nhìn sau chớ nên liều lĩnh làm bừa. Cầu tài cầu mưu hơi chậm. Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì. . Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công. nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến nay mai cho bạn. việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng. thì làm sao thành đạt. nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân). Biết tính gì đây để khỏi phiền. Tuy nhiên. chứ còn biết làm sao hơn. thử hỏi sợ gì nước sâu. Như vậy. Ngày vui vẻ đến được an nhiên. Xin được quẻ này thì phải nên ngó trước. 17. Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. Gian nan hoàn gian nan. Chung triên sự bất than. Vì quẻ thơ nói rằng tâm trí của bạn chưa được yên. Đành than thân tủi phận. khiến có thể thành công mỹ mãn. bạn còn phải gặp nhiều gian nan lận đận chưa được toại nguyện tức khắc mà cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến thì mới thành đạt theo ý muốn. e chịu nhiều điều đáng tiếc. Quẻ dạy: Cố gắng. Tâm bất an. và còn vấp nhiều trở ngại. sẽ có người phò trợ. nhưng chưa thể mãn nguyện được. rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu. Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời. cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang. là cái thế của người đi vào nước có linh tê. bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp. Những việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay. Lòng thành có thừa nhưng tài kém. Đánh số hạp. đâu có ngại gì trời cao. 27.HẠ TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Thân bất an. ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được. Giờ này tâm trí vẫn chưa yên.

Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. Chỉ cần phấn đấu thêm là thành tựu. 7. Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn. Cầu tài. Số hên: 77. 79. lôi thôi việc làm. Đánh số hạp chút ít. 9. Yếu tri đoạn đích tín. và còn phải chờ đợi một thời gian nữa. Muốn hay tin tức rõ ràng. Người tròn vật khuyết. Nhật ảnh thượng lang hiên. Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong. . 90. thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta. QUẺ SỐ 079 . Việc xong xuôi chuyện chưa rồi. 99. Ít ra là vào khoảng tháng tám. Đánh số được. 78. cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy. 87. Nhân viên vật vị viên. cầu danh đều tốt. Cầu tài cầu mưu chưa tiện. cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa. 7. Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. sau khi vượt qua cái khó khăn. chưa thể thành đạt tức khắc. Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay. 70. 88.Quẻ dạy: Sau cơn mưa trời lại sáng.TRUNG HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Sự liễu vật vị liễu. tiền lương lại hết sạch. 70. người yên mà chuyện chưa yên. 80. Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày. Thời vận hanh thông đến rồi. 8. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh. Tuy nhiên.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Mộc hưởng đương xuân phát. Số hên: 77. QUẺ SỐ 080 . Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang. LỜI BÀN Đường xá đã gian nan nguy hiểm. Tam âm hựu phục căn. Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp.

bị bọn ruồi nhặn khinh khi. Dục khứ tác sài tân. Còn chi để nói. Bất đoàn viên. chẳng nên. QUẺ SỐ 081 . LỜI BÀN Trăng khuyết. phát quan đến nơi. nếu có đi kiện ai. mưa rầm rập bay. Trăng này đã khuyết lu mờ. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấy. 38. mọi điều thông suốt chớ lo. Sự sự như ý sở cầu. nếu có tình duyên cưới hỏi thì rồi ngày tháng cũng đổi . Chẳng lành lại khuyết đành sầu. cũng phải lờ tốt đâu.HẠ HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Nhất nguyệt khuyết. mây ùn ùn kéo. 88. 80. Nhưng rồi một ngày nào đó. con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. Tiều phu nào biết bên trong. tất cả đều là những chuyện chẳng lành. 28. Vô khả thuyết. kiếng vỡ. mưu cầu khó quên. coi như đồ vô dụng.Tiều phu bất chi đạo. ngược lại mình đâm thua. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế. Nhất kính nguyệt. Gương kia bể. Số hên: 8. Cây này phát nở hướng đông. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh. Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả. chẳng đẹp. Cầu quan đắc quan. 18. LỜI BÀN Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua. Quẻ dạy: Phát phú. Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng. Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu. Đánh số� hạp. Bởi thế người xin được quẻ này. cầu lợi đắc lợi. Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong.

nên tạm đình lại tất cả việc mưu cầu phát triển. Biết bao xe ngựa đến môn đình. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. Đánh số tốt. thiết tưởng nên tu tâm sửa tính. Cầu danh. mưu sự thành công được. chẳng còn gì để nói nữa� mấy lời đó đã đủ cho người rõ rồi. vận đến khỏi lo. LỜI BÀN Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp. Thời vận của bạn đang đắc thời. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. vận hanh thông đấy. Quẻ dạy: Bế tắc. thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả. Cầu danh cầu lợi đều dở. 20. nếu có việc làm chưa thành thì thôi đừng nói tới chuyện thành. Vậy. Vĩnh đại tiền trình. 10. phân minh. 88. nếu quá vội vã thì hỏng việc. Như lời thơ của quẻ đã nói rằng: �Trăng khuyết hương bể. . Đánh số chẳng hay. được quý nhân phò trợ.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Xa mã đáo lâm. Quẻ dạy: Thới lai. đổ vỡ. mà còn xấu lắm. Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng. Số hên: 80. 1. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó. 8. Mọi sự như ý sở cầu. dốc lòng làm việc lành. 81. Chờ đợi và ẩn nhẫn là hay. Chiều an thảo bạn. 88. 11. an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa. Thua keo này bày keo khác. hãy giữ cách sống theo cũ là tốt hơn. Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh. Số hên: 82. cầu lợi đều đạt thành. có thế mới hưởng phúc lâu dài được. Khi chẳng may gặp phải quẻ xấu này. 8. 22. Người cầu xin được quẻ này. 2. QUẺ SỐ 082 . kiêu căng càn dở. nhưng phải chờ. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh. Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. Song sau khi đắc ý rồi. Nếu tiền của bị mất thì cũng khó tìm về. khỏi đợi nữa. Trăng lu gương vỡ thì còn gì nữa? Tất cả công lao đi đời. Tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt. người nên chịu đựng nữa. lúc đó mới mong làm ăn khá. xưa có câu �Chờ đến mây tan sẽ thấy trời đó�.thay. 80.

Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh. nơi thành danh phải là miền đông bắc. mà được thành danh bể đông sông bắc.QUẺ SỐ 083 .TRUNG TRUNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Kim lân nhập thủ. Lân vàng bắt nắm trong tay. ngã hà túc. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động. lại được thanh danh vậy. Cẩn ngôn châm khẩu. nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác. . LỜI BÀN Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh. Lợi danh đều đẹp. Mọi người tôn vinh ta. Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì. Hải đông. 80 QUẺ SỐ 084 . Tất cả việc cầu xin của người. nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người. Nhất đoạn thần quang. Trực xung thiên độc. quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa. Tăm tiếng như cồn. Số hên: 88. Nhược luân chu tuyền. xung thẳng mây trời xanh. mãi tới lúc bạc đầu. Một đoạn hào quang sáng chói lọi. Sông bắc biển đông danh được thành. 33. hà bắc. Đắc hoàn phòng tấu. thành danh lục.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Ngã hà túc. như một đoạn thần xưng. Số rất hạp. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp. còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy. Quẻ dạy: �Thới Lai Phong Tống�. đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại. Tôi là tinh tú gì trời xanh. tốt đẹp vô cùng. tôi là sao sáng gì. vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì. những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả.

mặc kệ ngày may chuyện vui sầu. tốt nhất phải trầm mặc. Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra. Còn hai câu sau ý nói chờ khi thời vận đến thì rất dễ dàng thành đạt những việc cầu mưu. 8. Số hên: 80. tức là ngày nay có rượu ngày nay say. Gọt sầu rửa hận còn gì bận tâm. nhưng phòng thất bại. LỜI BÀN Đây là quẻ nói hoàn cảnh trước lo sau vui. Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành. cơ thái đã trở lại thì đó là cái thời của mình đã đến. Nghĩa là dạy người phàm việc chớ nên xem trọng quá hãy cho nó tự nhiên phần nào.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Khuynh nhất bôi. QUẺ SỐ 085 . Đất trời hòa hiệp tương thân. Thiên địa hợp. để tự liệu tự xếp đặt lấy việc mình. Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên. vậy thì mới hay. 40. Đánh số hạp. Hảo tư vi. như quẻ thơ này �Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa". Triển sầu mi. Giao du bất cứ việc gì. chớ có nhiều lời mà thất bại. lúc mà ta có thể thực hiện được hoài bão của ta hằng ấp ủ. Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi. Bói được quẻ này cứ việc suy nghĩ cẩn thận mà làm. Hãy nên kín miệng. cầu lợi thông. 44. ít nói. 4. 88. Biểu tượng: cá. tự nhiên có thần lực tự nhiên tới giúp ta. ta chỉ còn biết cười trong ngấn lệ. Quẻ thơ khuyên hãy rót ly rượu để rửa hận sầu. 84. Nhưng một khi trời đất đã giao hòa. 48. lại hóa ra không. Cầu danh.Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi. Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành. Xin cầu mọi việc ắt lành hanh thông. trong khoảng cách cao xa vô cùng vô tận. Trong lúc giao thiệp với người. . Này ta rót rượu một ly. LỜI BÀN Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. không có gì đáng lo buồn nữa.

Quẻ dạy: Phòng tiểu nhân thất bại. Bọn gian nịnh kết thành bầy lũ. 60. ắt có một tương lai sáng lạng đấy.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Dã quỉ trương hồ xa chủ nhân. 8. QUẺ SỐ 087 . giải quyết từng khó khăn khi vấp phải thì cũng dễ thở phần nào. chẳng có gì đáng lo hãy yên tâm cố gắng cầu tiến. Quẻ dạy: Rất tốt đẹp. Sự sự thông hạnh. 5. bế tắc. cầu danh viên quả. cần giữ lòng mình chính trực. Số hên: 6. toàn là kém may mắn cả. Hốt nhiên hồng nhật trầm giang hải.Vậy việc cầu xin của bạn. đàn lang sói cản đường. xông lên mà có nguy hại cho mình. 16. mặt trời lặn còn đâu ánh sáng mà đi. mong tránh những điều nguy hiểm trở ngại. bị người áp chế đè nén. Nan giải những điều chửa phân minh. Xấu. Mặt trời bỗng lặn vào sông biển. thiệt tưởng nên rút lui về mà đứng đằng sau người. nghĩa là đang lúc túng. ấy thế mà chưa khỏi cảnh bị người dèm chê. làm việc đàng hoàng minh bạch không loanh quanh tầm bậy. 26. Vậy tất cả sự cầu xin của người khó mà như ý. 58. Cầu tài. 85. Số hên: 80. vận thời của người vẫn chưa được hanh thông. chớ có xuất đầu lộ diện. Đứng trước hoàn cảnh này. 36. đàn hồ ly ghẹo cợt. Theo bài quẻ cho biết người cầu xin được quẻ này. 50. LỜI BÀN Quẻ này chủ về việc đứa tiểu nhân khinh lờn qua mặt. 66. Bởi thế chẳng may xin phải quẻ này. Đánh số hạp. Nan phá không trung sự bất minh. 55. QUẺ SỐ 086 . nhưng nếu người theo sát vấn đề sở cầu. dù không thành đạt mỹ mãn. Cầu tài.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm . cầu mưu bất thông. Bắn tên lén rút quỷ thần kinh. Đánh số không lợi. Cầu được ước thấy. 88. Thừa phụng quỷ ma hại chủ mình. bởi vì còn trong cảnh như tớ phản chủ. Tiểu nhân mưu toan và mặt trời lặn tây vậy. Ám trung nhất tiễn quỉ hồn kinh.

Số hên: 8. QUẺ SỐ 088 . ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn. Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân. Cát tú lâm. 88. 70. Cầu tài. Có gì mà phải hoang mang. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi. Trời cao quang đãng. Thủy hàn ngư bất nhỉ. tài lợi thu về như nước. hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi.Phúc tinh chiếu. Nước lạnh nào đâu có cá chịu. Đành tay trắng chờ trăng huy hoàng. Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi. Chừng nữa ba đào lại nỗi nga ng. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại. Bởi quẻ nói. cầu danh may mắn vô cùng. ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. Phước tinh chiếu cát tinh lâm. . Trung đồ hưng lan. mưu cầu những công việc đã định lâu nay. 77. 7. Long phi hạ tả đáo minh đình.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Độc điếu hàn đàm. thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời. 80. Đánh số tốt lắm. Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng. 87. Không tải nguyệt minh hoàn. Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy. 78. Một mình câu cá tại hàn đàm. trời xanh rõ ràng.

xuất hành thì thất thế. dù cố gắng đến đâu. Quí nhân bàng. chở trăng huy hoàng� vậy. Số hên: 8. LỜI BÀN Quẻ này chủ một mình kinh doanh. những việc cầu xin của bạn cần phải nương dựa sức người thì mới thành đạt việc mưu cầu của mình. và thành tựu được sự nghiệp của mình. tìm người thì sinh miệng lưỡi. 28. Cầu tài thì mất vốn. cầu danh đều phải nương dựa. 88. Đó ý nói rằng: Công việc cầu xin của bạn khó mà toại theo ý nguyện. hôn nhân thì không thành. 80. 89. Và phải dốc lòng chuyên nhứt. Quý nhân đứng kế nên nương dựa. câu cá trong đêm lạnh mà lại có sóng gió nữa. tay trắng vẫn là tay trắng. chớ đợi. và nửa chừng lại nổi sóng gió thì cá đâu chịu ăn. Cầu tài. Số hên: 80. Hãy mượn sức người việc mới xong. 9. mà hóa ra phí sức hao công. 88. công việc thì nhiều mà công sức may ra chỉ phân nửa. Trong trường hợp này. cần phải có quý nhân phò trợ mới mong chấn hưng được thanh danh cho gia đình. thì cá nào ăn chớ? Câu trong đầm nhỏ hẹp. như câu thơ chót nói �Đành tay trắng. 18. Lao tâm lực. Quẻ dạy: Kiên tâm và dốc chí. ý là bị giam giữ trong ao tù. Khi xin được quẻ này. lao tâm lao lực. xem bệnh thì thấy tai họa. 98. cầu danh thất bại. 38. là căn cứ vào lời quẻ chỉ dạy trên đây đó. Như người cô đơn câu cá nơi vực lạnh. QUẺ SỐ 089 . cần phải lo liệu ngay để đi tìm người giúp đở mình mới được. Cần nương chí của người mới kết quả. Nghị tá lực. Theo quẻ thơ tả cảnh tình của người hiện nay. Sự nghiệp không thành thiếu dốc lòng. 8. Quẻ dạy: Thất bại. Cam đành phí sức và hao công. Đánh số chẳng đến đâu. rút cuộc chờ trăng về thôi. Sở dĩ tôi dám khuyên bạn như thế. kiện tụng thì phải nhờ người. Theo ý quẻ cho hay. Đánh số hạp. biểu tượng: cá. . đổ vỡ có thể tù tội. 90. 99. Chớ đừng cam tâm hưởng ý thì hỏng.HẠ TRUNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Bất quý nhất. giao dịch thì vô vọng. Tóm lại tất cả đều không tốt. Cầu tài.LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu mưa chẳng đạt. Chớ tính.

đường thông nước xuôi. Đừng chần chừ mất dịp may. LỜI BÀN Mây tạnh ắt trời quang.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn . Lộ đồ phùng thủy thuận. Số hên: 9. phong phú thu vào nhiều dịp như nước. 19. hãy mau tiến tới đi. Vậy. những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn. Quẻ dạy: Mã đáo thành công. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được. 39. người ăn kẻ ở. Thiên lý khoái như phong. Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Vân tận nguyệt dương trung. Theo quẻ cho hay. đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa . nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian. đã như mây tan trăng sáng giữa trời. từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện. QUẺ SỐ 091 . Cầu tài. thời vận của bạn hiện nay.QUẺ SỐ 090 . 99. vận trình ngàn dặm mau như gió bay. buồn xui chèo thuận. cầu danh sự sự đắc quả. 90. không có gì phải lo nghĩ. Quang huy đáo xứ thông. 29. Đánh số thật tốt. kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp. Đường sá suốt thông và được thuận. do đó khi xuất hành rất nên đi xa. Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến. Mây tan trăng sáng giữa trời trung. Vận trình ngàn dặm để thành công. đời sắp lên hương. bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào. Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý. Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng. Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông.

Số hên: 1. lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng.TRUNG THƯỢNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Ngan thoát thủy thâm chu di lạc. 99. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn. LỜI BÀN Làm việc nên có dũng. Bởi quẻ nói rằng. Nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh. nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên. sau yên vui. Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền. 91. 11. Cần cố gắng mới nên công. QUẺ SỐ 092 . việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công. việc cầu mưu rất gian nan. Gươm đao bày để núi rừng. Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm. cầu danh có khó. Bài tẩu cầm sưu đinh. và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu. .Kiếm kích liệt sơn lâm. Người xin được quẻ này. Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích. Đạo tặc ắt tái xâm. 90. 10. Phi thua chạy trốn phi tầm. Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. LỜI BÀN Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó. Theo ý quẻ cho hay. Xà hành tựu hữu thông tân nhật. 19. Cầu tài. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng. Đánh số rất tốt. mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. lại có mưu. Lộ dao sơn kiểm hộ an hành. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa. 9. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy. Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên. những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm. sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy. chưa biết đâu mà lường được. Trời cao trăng sáng khắp nơi miền. Phong hầu ấm tử tôn. mà đón rước những sao tốt đến với ta. để phước lành đời sau. Được phong hầu. sau mới thành.

Đánh số tốt. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đổi thay. đáng sợ. Nhưng bạn bền chí chịu đựng. Biến hóa ngư long xuất đại uyên. cầu lợi phải qua lần khó. Biểu tượng: Rồng. 20. 93. 90. Chỗ vui chớ quá lại mê lì. Hãy vì lợi lớn. bạn nên �nhân hòa� thì mới được người giúp ích công việc sở cầu. được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt. Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn. và mới có thể rỡ ràng thân thế được. lặn lội đường xa. 99. biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ� vậy. trong cái vui cũng có cái đáng lo. Số hên: 99. cầu lợi đều hay. 30. dẫn lối cho mới hay. mới mong thành. Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta. Cần có quý nhân đưa đường. Để phòng hỉ xứ nhạ câu liên. Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì. như hai câu thơ chót nói �Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn. 22. 39. tình đời khó lường.Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại. 33. QUẺ SỐ 094 . tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm. nên công lớn. 29. như trăng giữa trời đẹp đẽ. 2. mới mong đạt đích.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm . Hơn nữa. thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được. Biểu tượng: Rắn. 90. tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai. QUẺ SỐ 093 . mà bỏ lợi nhỏ. Muốn dọn mà đi chưa thể đi. 9. 3. Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ. Tiền đồ nhược đắc âm nhân dẩn. Tuy nhiên phải cố công.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nghĩ dục hoàn phi vị khả thiên. Cầu danh. Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. Số hên: 92. 9. Cầu danh. Quẻ dạy: Cố gắng. mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác. Tiền đồ nếu được quý nhân giúp. bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích. Đánh số hên. phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: �Chỗ vui chớ quá lại mê lì�.

Khi việc đã thấy xong. 94. Quẻ dạy: Có gặp may. Độc đắc kim lân hạ điếu đài. 49. Biểu tượng: cá. nhưng khi gặp may thì chớ có ham hố lắm tức là quẻ mách bạn phải làm đến mức vừa mà đừng quá sức thì có hại vậy. không tốt không xấu mà trong cảnh bình thường thôi và theo ý quẻ cho biết. Nhưng chớ tham lam. tương phản nhau. 9. Một người đi một người vào.HẠ HẠ Trạch Sơn Hàm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Hỉ vị ân. Ai sầu chuyện nọ lại theo rồi. không thể dung nhau được. Ai nấy đều cho khó vững ôi! . Cầu tài. Khi ta bắt được cá vàng. Hãy ngừng tay. cầu danh lợi chậm và bình thường. chớ mơ màng quá xa. Đại vũ cuồng phong xuy cô mộc. trời cao dặm ngàn. cần phải có một nền minh triết để giữ mình là hơn. nếu khi ta bắt được một con lân vàng rồi thì nên rút lui ngay.Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nhất nhân xuất. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương đạo của đứa tiểu nhân tiêu (kém) mà đạo của người quân tử trưởng (hay). Mưa to gió bão rung cây cỏ. Cho nên một người ra. Sự việc vui mừng còn chữa thôi. nên nghĩ chớ tham. một người vào. Bi vĩ tao. Thời vận hiện nay của người. QUẺ SỐ 095 . 40. danh đã thấy thành rồi thì nên ngừng. Nhân nhân tạn dạo bất kiên lao. 4. chớ nên tham lam luyến tiếc nhiều khi mình mưu đồ việc gì. 44. Gió trong trăng sáng. Trong trường hợp này. Số hên: 90. Nhất nhân nhập. 99. chống đối nhau. tức gọi là công thành thì thân thoái đó. Đánh số không hạp lắm. tuy vậy vẫn còn có lúc may mắn. Thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai. Người xin được quẻ này.

cần phải cẩn thận lưu tâm chăm chú mới tránh được những đều không may gây ra. bị rung rinh tận gốc. Theo quẻ cho biết: Những việc cầu mưu của bạn. Số hên: 90. phản lại ta. Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ. Vậy bạn nên cố sức và ráng chịu một thời gian nữa chờ khi mây tan gió lặn. Tha hương án thủ. nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ. Có thể cậy nhờ trăm dặm xa. Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ. Đây là quẻ chủ sự may mắn. Hai câu thơ sau đó có ý nói sự nghiệp lung lay. Người xin được quẻ này nên an cư mà nghĩ tránh cài nguy mong thoát được tai họa ngoài ý liệu của mình. bởi vì có thể thất ý khiến đau khổ bi thương lắm đấy. Khả dĩ thác lục xích chi cô. Bởi thời vận hiện thời của người hiện nay đang như cây cối ở trong cảnh gió bão. LỜI BÀN Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. nếu có vui lúc đó thiết tưởng chớ nên vui. Đánh số dở. Đối vời người bạn đó. 55. gửi con được. 59. mà không nên đặt cao vọng nữa rồi phiền chí làm chi. 9. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được. Cầu tài. QUẺ SỐ 096 .LỜI BÀN Bói được quẻ này. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. đáng mừng là gặp được người tri kỷ. . thời vận hanh thông rồi mới tính lại việc cầu mưu là hay hơn. Các tự lạc khang hóa. 50.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Khả dĩ ký thiên lý chi mệnh. Bé con cũng thể cậy trông mà. dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả. chẳng khác gì mưa to gió lớn thổi dập nát cây cối dù là cây cổ thụ. có thể gởi mạng. Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa. cầu mưu chẳng lợi. Tiếu hô hô. giao phó quyết phông phụ lòng ta. Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ. 99. khó có thể đứng vững. Đất khách cười vui hưởng phận ta. 5. 95. Đừng nản chí vì thất bại. Đang gặp buồn phiền đổ vỡ. Bởi thế cho nên trước hết là phải biết hoàn cảnh để giữ chân cho vững. người bạn tâm giao.

Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi. Quẻ dạy: Thời thông hạnh. Giương roi đuổi ngựa kịp thời. những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện. dịp may đã đến. đừng chần chờ. 66. phải tiến hành mau đi. 6. Cầu được ước thấy. 99. vượt hết mọi trở ngại. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ. 70. Cầu danh. cuộc đời hân hoan. Đánh số khá hạp. Cầu tài. Không còn bế tắc gì nữa. cầu lợi đắc quả. cầu danh thuận lợi hơi chậm. Vậy. Đánh số hạp. Để tiến thoái trước. Nhưng nó thành công. đừng chần chờ mà mất dịp uổng. Rừng cây đã báo xuân về. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên. QUẺ SỐ 098 . thời vận đã được hanh thông rồi. 96 QUẺ SỐ 097 . 60. 9. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động. thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ. 69.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly . 99. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng. vô cùng tốt đẹp. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ. dù là trẻ con. chớ không phải bất chiến tự nhiên thành. để trôi qua ngày tháng.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Báo đạo thượng lâm. Số hên: 90. thì mọi sự như ý sở cầu. chớ có lơ là. Số hên: 7. cần cố gắng tranh thủ cho kịp. 9. Xuân sắc tiên minh. Mã thượng hành trình. Quẻ dạy: Cứ tiến. nhưng bạn phải ra công mới nên. khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt. Vậy. những việc cầu xin của bạn. 90. Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian. đó là ý chỉ cho bạn biết rằng.thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó. 77. Biểu tượng: Ngựa.97. Vận trình ngàn dặm.

Cầu tài. phàm muốn cầu mưu bất cứ việc gì ta hãy biết khôn ngoan. Quả là biết cách. 80. nếu không sẽ hư hỏng mọi việc làm. 88. Yên triền thập vạn quán. Tuần hành đêm tối. cần có công.Thử nhạn thổ huyệt. Tối khả an thân. có phiền đến ai. 89. Hai câu thơ sau: chẳng thấy lúc ban ngày. Tránh được những nơi thị tứ chắc cuộc đời yên ổn hơn nhiều. Kỵ hạc thượng dương châu. chỉ thấy giữa đêm khuya� là câu tỷ dụ ý nói ban đêm chỉ riêng mình tỉnh mà suy nghĩ đến những chuyện đục trong. khéo léo thì mới mong thành đậu sở dục. Tây nam hảo khứ du. chậm. phát tích phải từ phương tây . 98. Mau nên phấn khởi chí bình sanh. Ban ngày dấu kín nằm yên. Đánh số thuận lợi. cầu mưu thuận lợi. Chuột chui hang đất an thân. QUẺ SỐ 099 . tốt lành vô biên. Nẻo hướng tây nam rất tốt lành. tất nhiên trở thành giàu có. Nhật tung bất kiến. Ý quẻ khuyên ta rằng. Biểu tượng: Chuột. nghe người chỉ là mua lấy nguy cho mình mà thôi. Đứng trước những lời nói đại ngôn khiến ta sinh tiến thoái lưỡng nan thiết tưởng chớ nên nghe. 99. nghĩa là việc mưu phải biết hoàn cảnh khôn ngoan và tiến hành khéo léo mới nên vậy. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ. phải tìm chổ vững chắc mà ở và ban ngày giấu mình mà ban đêm mới ra thì chẳng lo bị người ta sát hại. Tuy nhiên. Quẻ dạy: Cơ cảnh khôn khéo xử sự trong công việc thì ắt thành. Tiền bạc đầy mình ông vấn bó. Bởi quẻ ví những việc cầu mưu của như con chuột. 9. Lên đường cỡi hạc đáo châu thành. Tỉnh dạ tuân hành. 8.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Đã khởi bình sinh chí. LỜI BÀN Người xin được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật nơi sơn lâm. Số hên: 90.

nhưng phòng tiểu nhân. Hốt nhiên thất khước.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Hỉ! Hỉ! Hỉ! Chung phòng bỉ. đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm. Đánh số tốt. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà sai với lời khuyên dạy này. Bóng trong gương trăng đáy bể. hưởng lạc nơi thành Dương Châu. Cầu tài. Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận. ắt phùng danh. Hiện nay tuy được hợp chầu long ly. cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy. khỏi mất để đến nổi tay không. 10. tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. Hoạch đắc ly long hạm hạ châu. ắt có thể giữ được. Hoàn tại thủy lý. Lời thơ nói: Người mau phấn khởi tinh thần làm những việc đã trông mong lâu nay đi. phùng lợi. Theo ý quẻ nói trên. bỗng nhiên lại mất thực kỳ� vậy. chưa gì đáng lo. Vui vẻ nên phải phòng sầu. Ví thử y theo phương hướng đã chỉ điểm và thản nhiên tiến bước thì một ngày kia thế nào cũng đem theo tiền bạc về nhà. 99. Đánh số rất tốt. 90. thời vận của bạn đã được hanh thông. Đi hướng tây nam. 20. như lời quẻ thơ nói �hiện nay tuy được hợp chầu long ly. 21. không khéo e mất. những sự cầu xin sẽ được như ý mong muốn. không gì trở ngại rồi vậy. Cẩn thận.nam. Biểu tượng: Con hạc. Bỗng nhiên lại mất thực kỳ. Số hên: 9. 19. cầu danh được. đừng nên lững lờ nữa và phải nhắm hướng tây nam ắt sẽ tạo nên nghiệp giàu sang. cầu lợi đạt. Quẻ dạy: Việc thành. 39 QUẺ SỐ 100 . LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất. . 11. Cầu tài. Số hên: 1. May còn dưới nước. Trường hợp này cũng thế. nếu không khó tránh chuyện phiền lòng. Quẻ dạy: Cố gắng. nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay. nếu không thì vô ích. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được.

Nếu chẳng may bệnh hoạn thì chóng lành.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Quốc hữu hiền sĩ. dao gươm chẳng dùng. Đĩnh vô ninh thần. lúc mất vật thì đã sớm tìm ra. Cuộc đời sắp được lên hương vàng mộng. tiểu đăng khoa nhưng cũng phải cố gắng chớ nên khoái mà bỏ học hành thì hỏng.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Thái lai bỉ dỉ cực. 1. Giáp Dần). Giáp Tuất. Quẻ dạy: Đã đến lúc gặp vận hên. Giáp Thân. lúc lo lập công danh thì có thần giúp. thời đã thái bình mà ta được an hưởng. Người được quẻ này ắt mừng vui chắc chắn rồi. Nếu lo việc hôn nhân thì đều thành tựu. Vậy sở cầu của bạn chẳng những đạt đại đăng khoa kim bảng mà còn đạt thêm nữa. là chẳng cần lo gì cảnh đời gian khổ nữa. Đánh số tốt. Cầu tài. Giáp Thìn. . Can qua bất dụng. LỜI BÀN Quẻ này chủ trăm việc đều được như ý. Đương hưởng thái bình. Chỉ cần tu nhân tích đức thêm. Nghĩa là nói người cầu xin được quẻ này thời vận của bạn hanh thông chẳng gì trắc trở cả. Cần chi động can qua. Vào những năm lục giáp thì sanh con trai ( Lục giáp: Giáp Tý. Số hên: 10.QUẺ SỐ 101 . Nịnh thần xa lánh bằng miền đi xa. khi có người ra đi thì đã sớm trở về.Nay trong nước có sĩ hiền. Ý quẻ tả rằng hiện trong nước có hiền sĩ nên bọn nịnh thần mất tích. 2. Giáp Ngọ. Thái bình an hưởng hoan ca đời đời. cầu danh đến hanh thông. QUẺ SỐ 102 . Khi mưu sự thì đắc chí. thật là đại cát đại lợi.

cầu lợi đắc lợi. vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng. Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần. Nhất điêm đan linh đọc đắc chan. Đánh số tốt. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới. Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi. Thì ắt quả lành vậy.Rủi đi may đến cùng ta. 22. không có chuyện gì là không được thuận lợi. bước bước gặp xuân phong. giàu sang. Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được. Làm điều phước đức là thân tốt lành. Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành. Cáo tri người. toại lòng.Chư sự mạc ưu tâm. chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy. Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần. Thuấn. . tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa. Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc. quan lại thanh. Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính. rõ ngàn Thu Mộng. 10. 11. là cuộc đời ắt có hạnh phúc.Lạc nghiệp dân an quan lại thanh. QUẺ SỐ 103 . đều thành tựu. Tố ta hảo sự hành ta phương tiện. đạo đức nữa. Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. Cáo chư nhân tiên thu hồng nghiệp.TRUNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Dân lạc nghiệp. Nương dựa dịp này gặp Đế Quân. Nghiêu chi thê phục kiến vu kim. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. Cầu danh đắc danh. Số hên: 1. Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm. Thái bình thạnh thế thấy nay lành. Phục thử vọng minh quân. LỜI BÀN Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an. Đản tu bồi dương hậu phúc.

Đánh số hạp. làm tròn chí trai. 13. như hai câu trước đã nói �yên như núi Thái Sơn. 3. Là lúc đạt được mộng lớn. Theo ý quẻ cho biết. 44. để nhận giàu lấy sang. Đây là nột quẻ tốt. O�n như bàn thạch. dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này. Ồn như bàn thạch. Đánh số rất hạp. tốt. Do đó cho nên mới lấy hai câu đầu làm tỷ dụ.Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công. Nhưng người phải can đảm tiến tới. những việc cầu xin của bạn. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi hành động đều được như ý mưu sự đều được vừa lòng. phúc lộc dồi dào. Như cảnh thái bình thạnh thế. nhưng phải có gan làm. Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay. vững chải và chắc chắn có kết quả tốt. vì hai câu sau có câu nhắc ta: Cứ yên chí mà đi đều thông suốt mọi nẻo đường và sẽ được vui tươi ý tình vậy. có gan lắm. Số hên: 1.Yên như hòn núi Thái Sơn. bền vững lâu dài. thời vận của bạn đã hanh thông. Tứ thông bát đạt tiếu đàm ý vui. Cần can đảm là sự việc xong. Quẻ dạy: Thành đạt đó. Vậy. Cứ yên chí. 10. còn hai câu chót đệ nhất rồi. chớ quá dè dặt thì hỏng việc. . Phóng đởm tiền hành. Người ăn ở hiền lành thì được trời giúp. Công việc tiến hành tốt đẹp.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn An như Thái Sơn. ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa. 14. Trung thông ngoại trực. 11. đỉnh đơn vững vàng. 11. ắt được hanh thông và ý thành nguyện toại mà không có gì trắc trở phiền lo. Cầu danh đắc danh. cầu lợi đắc lợi. QUẺ SỐ 104 . Cầu danh lợi đều đạt. Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm. Quẻ dạy: Gặp thời bình. gặp chúa ắt nên danh và sang cả. 33. Số hên: 10. vững mạnh như bàn thạch�. thông đạt ý nguyện đấy.

Trong trăng có một cây đa. 55. chứ chớ nên ỷ lại hết vào người khiến có thể hỏng việc.HẠ TRUNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Nguyệt trung hữu dân quê. Tốt đẹp. cầu lợi đều đạt. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn như là cây đa ở trong cung trăng. nhờ đây vận trình. Thử tề hảo lạc phước. Vân thê túc hạ sinh. QUẺ SỐ 106 . 15. Nên dựa vào đó bước lên mới có thể tới được. muốn leo lên đến đó thật là khó nhưng may thay hiện nay dưới chân lại mọc lên một cầu thang mây. ngược lại sẽ thành hư không. Số hên: 1.QUẺ SỐ 105 . Nương theo dựa đó. Đánh số tốt. Quẻ dạy: Cần chộp thời cơ và cần có quý nhân giúp. Nhưng bỗng may được người giúp. Nhân trung phần bạc trước. nghĩa là sự cầu xin khó thành đạt lắm nhưng biết nắm lấy thời cơ và khai thác hoàn cảnh. thì công việc sở cầu cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. 10. đồng thời phải nương thế. LỜI BÀN Quẻ này chi� ngồi thấp mà nghĩ cao. tạo thế. khai thác hoàn cảnh. Vậy những việc cầu mưu của bạn phải biết hoàn cảnh. Tuy vậy nhưng thiết tưởng cũng nên đem hết tâm lực của mình để chu toàn mọi việc. Người sao leo nổi thật là khó thay. Chỉ cần phương tiện và có nơi dựa là nên. Khi gặp một cơ hội nào hãy nắm lấy ngay thì mới ích lợi cho công việc.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn . Người xin được quẻ này có cái tượng nhờ được người mà công việc mìng thành. cho nên cảm thấy khó như lên trời. 11. Cầu tài. Nay chân bỗng mọc thang mây. khiến công việc hóa nên dễ dàng.

Trên trời một nhạn tiếng sầu ai. QUẺ SỐ 107 . 10. Nhi kim hữu kỷ nhan. Tất cả thành không biết hỏi ai. Biểu tượng: chim nhạn. Người thì tài nhưng không có chỗ dùng. Cô nhạn ly quần tiếng thét thanh thao ai sầu. 11. ý quẻ muốn nói. để nhờ cậy. đó là tả cảnh cô đơn sức yếu hành sự khó khăn và khó thành đạt nguyện cầu. Than thở đàn thương tủi phận hoài.Thiên giang nhất cô nhạn. thực là rời rạc khó lên. khó có thể có ngày mở mày mở mặt. thà thành thử luân lạc nơi bốc bể biển trời. LỜI BÀN . 16. chớ nên bặt thiệp làm chi chỉ tổ vất vả cuộc đời. LỜI BÀN Quẻ này ý nói khúc thì cao mà họa thì không người.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Hồng diệp vô nhan sắc. Tâm sự tổng thành công. Đơn côi một mình như 1 cô nhạn mà thôi. Đánh số bất thông. Do đó. tay chân. Thử hỏi biết mình nay có mấy. Quẻ dạy: Cần có bạn bè. Lá đỏ sắc màu nay đã phai. nên hai câu sau trong thơ lại tiếp rằng kẻ biết mình còn có ai đâu! Càng nói rõ sự cô đơn cảnh tình của người. Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài. 66. Gà làng làm thức giấc trưa mộng. Khó mà thành công toại nguyện. Lân kê tỉnh ngộ mộng. Người xin được quẻ này tưởng cần phải cẩn thận. những việc cầu xin của người. Cầu tài cầu danh chẳng lợi. Điêu linh nhất dạ phong. Liêu lệ thán ly quan. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. lòng tràn ngập những nổi buồn đáng phàn nàn. Số hên: 6. Ngó nhìn chẳng có bạn chân tay. Thí vân tri quân giả. sức lực cô đơn và chưa được quý nhân phù hợp.

QUẺ SỐ 109 . Lý đa thác. 10. tính vô công mà thôi. như bốn câu thơ trên nói �Lá đỏ phai màu".Làm sai hoài việc lôi thôi. 17. thời vận chưa được hanh thông. 18. thì làm gì? Công việc dở dang và lôi thôi. Đánh số dở. Theo ý quẻ cho biết rằ�ng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt. gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn. không có một chủ trương gì cả. Bởi thế cho nên nơi nào cũng bị thất bạichuân chuyên. những điều mưu tính của bạn đành hóa thành hư không cả. Như vậy. 11. chông gai. chẳng đến đâu. Số hên: 88. như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn. Nếu như biết giác ngộ.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Sự như ma. tring trường hợp này ắt phải hết sức cẩn thận. QUẺ SỐ 108 . Thất bại. còn nhiều trắc trở gian nan. như lời thơ nói trên. nên tất cả đều thành không. và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng. Mưu tính khó thành. đánh số cũng dở. như mặt trời ẩn nơi trong mây không sáng sủa. chờ thời tốt hơn hết. đổ vỡ. nhận xét mọi việc tinh vi để hành động may ra mới có cơ thành công được. 77. chẳng có một hy vọng nào được thành đạt. cầu danh bất thành. Sự việc còn lôi thôi và cách làm chưa đúng mà sai lạc.Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc. Số hên: 7. 10. mặt trời ẩn trong mây. 11. chờ thời. thua là khác. Cầu tài. Nhật yểm vân trung. 8. rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương. may ra phúc lộc được dồi dào. Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu. lận đận. an phận thủ kỷ. Biểu tượng: con gà. như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu! Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt. Mặt trời nay ẩn vân trung. Quẻ dạy: Tính vô ích mà thôi. Không thành đam các. LỜI BÀN Người xin được quẻ này trong lòng mê muội. Quẻ thơ tả cảnh tình hiện nay. nhiệm ý hành động cũng sai lầm. cầu tài cầu danh. ẩn nhẫn. Nên chờ thời đã là tốt hơn. khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ. được sao hay vậy. mọi việc lại không được sáng suốt. Bao nhiêu sự việc chẳng rồi chẳng xong.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn .

xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi. cầu lợi còn hơi chậm. Trực đáo thiên minh. nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư. 19. ta bước vào giai cảnh. Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại. không còn lo ngại điều gì. Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai. 11. Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào. Đánh số hạp một phần. nơi nào cũng đẹp. Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới. cầu tài.Đêm khuya giấc mộng giựt mình. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân. Số hên: 9.Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vật tuần cựu triệt. chẳng sợ vấp phải điều không hay. muốn thành đạt theo ý định. thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế. 99. ngõ nào cũng là rộng rãi cả. QUẺ SỐ 110 . Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay. Cam giá tân xa. Đông Tây Nam Bắc. Ồn bộ khang cù. Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa. Thà mua xe mới đi là vừa. . 10. Tỉnh lai bất kiên nhân. nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang. ẩn nhẫn. ngày mai không còn là ngày nay nữa. Chung tiêu xưởng tâm.Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa. sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dạ mộng bị thử kinh. Hết hồn tỉnh dậy chẳng nhìn thấy ai. Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả. ta không thể thênh thênh cử bộ.

Sự thế nhân tình nay ấm lạnh. Người xin được quẻ này phải hết sức đề phòng mới có thể mong đở lo lắng trong muôn một. Hay hơn hết. . 11. Tân khoa tiên liểu cựu hoa yên. Quẻ dạy: Việc dở dang. Người xin được quẻ này nên có ý nghĩ khoáng đạt hơn. Bông mới nở rộ bông cũ tàn. khiến đêm nằm thấy ác mộng. Phải là người đạt đạo mới thấu hiểu được thế thái nhân tình đen bạc ấm lạnh. mây trắng hóa cho xanh mà thôi. buồn hơn vui. Mãi ngay trời sáng chưa phai buồn tình. Thế tình khan lãnh noãn.Mùa hè nóng hổi thu sương hàn.HẠ HẠ Hỏa Địa Tấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Thu sương tức hạ nhật viêm. cầu mưu còn chậm. khỏi cần mưu tính kế gì thêm mệt. Phùng giả bất tu ngôn. nên đành phải thức đến trời sáng mà ý tình buồn rầu vẫn chưa thôi. cầu tài. Số hên: 1. LỜI BÀN Quẻ này chủ lo lắng triền miên nào là chuyện miệng tiếng gây ra liên tiếp. đó là nói rằng: công việc nửa chừng thì bị hư hỏng và rồi cũng sẽ mất luôn dịp may. chẳng qua cũng chỉ như nước chảy dưới cây. Đánh số hạp chút ít. mà đừng nghe lời người ta nói dại ắt sẽ hỏng đó. LỜI BÀN Chuyện đời thật không sao nói hết được. nào là chuyện người đi không giữ chữ tín. nhẫn nại. Vật ý quẻ dạy rằng: Thời vận chưa đến. ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của người. QUẺ SỐ 111 . sẽ bị dở dang như lời thơ nói đêm khuya giấc mộng giựt mình không hưởng được giấc mộng lành trong đêm nay. Vì thời vận chưa đến.Từ khi đó mắt thức hoài. 10. nào là điều Lục giáp bất an tất cả chỉ gây cho mình những điều lo lắng kinh hoàng. Vậy thì những việc mưu cầu cần phải cẩn thận. không nên vội vã và làm càng rồi sẽ hỏng mất việc. Theo ý quẻ cho biết: Công việc cầu mưu của bạn. vững vàng ý định. nào là chuyện quan nha không được thẳng thắn. nào là chuyện giao dịch thất bại. nên quẻ khuyên người chớ nên lắm lời với người ta mà vô ích. Gặp nhau im lặng chớ nên bàn. là nên chờ đợi dịp khác. như khi trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn hiện nay tắt nẻo không thông. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong hoàn cảnh của một thế thái nhân tình ấm lạnh.

đánh số bất thông. Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao.Chí khí anh hùng chưa đạt thông. lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm. thì ắt thành công toại nguyện. Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng. thì ắt sẽ thành đạt đó. Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành. Chung nhật hôn hôn. 12. Cầu danh. Lôi môn nhất chấn. đó chính là nơi phát tích. QUẺ SỐ 112 . Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu. chớ trông cậy ai làm gì. 11. và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. nhắm theo hướng tây bắc mà cầu. Hãy đi về phương Bắc đi. cầu lợi được. thâu được công đầu đấy. Tây bắc hướng đi ắt đạt công. Nhưng nếu bạn không sợ gian nan. nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại.Bệnh tình đau nặng trầm trầm. Trì khu bất đạn lao. 10. Tây bắc đoạt tiền tiều. 10. cầu lợi sắp đạt. Chưa cầu danh. 11. Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vị triển anh hùng chí. QUẺ SỐ 113 . quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu. 2.Quẻ dạy: Mình hãy tự lo cho mình. quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng. Số hên: 1. Tiểu bạch chủ việc kết minh.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Kha nhiêm trầm trầm. ẩn nhẫn chờ đợi qua thời. Vì nhân tình nào ấm lạnh có ra chi! Mình tự tránh mình là hơn. 20. LỜI BÀN Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước. Đánh số hạp chút ích. Cả ngày rên rỉ mất thần khổ đau. Thế kiện thân khinh. Khi thành công mặc áo gấm về làng. Có lao khổ mới có công cao. Cản tương hưu cửu bộc. Số hên: 1. .

LỜI BÀN Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ. Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi. 10. Cần chờ đợi. QUẺ SỐ 114 . Công việc dễ mà chẳng dễ đâu. rên rỉ mê man cả ngày. ngoài ý dự liệu. khiến điều vui trở lại thành buồn. Cầu danh. dốc lòng đến cùng. Rồi khi mới khỏi mới mau phục lành. do đó. chuyện khó xảy ra. rồi mới mau lành. 13. 33.Chờ khi sấm sét khơi màu. Bỗng giai tín vụt truyền tới tức thì hoạt động ráo riết ngay. Khó mà chẳng khó đến lo sầu. chiếu theo ý quẻ cho hay. Đánh số không hạp. Nên việc cầu mưu chưa có một lối thoát khả dĩ thành đạt. chẳng lợi ích gì. buồm lái trẩy mau. tất cả do người định lấy. chuyện cười khóc vô thường. Khốn tiếu lưỡng tam phiên. Hoan tiếu mấy phen mới hết âu. Nan phi nan. Người xin được quẻ này trước thì lo nhưng sau mừng. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới. cầu tài chưa đến đâu cả. mà khó chẳng khó. chẳng khác chi gió thuận thuyền xuôi. dễ không dễ. . điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ hoàn cảnh của kẻ lâu ngày bị khốn quẩn ở cấp dưới. ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan. thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện.� Quẻ dạy: Đang gặp thời vận bất ổn. Tuy nhiên việc cầu lúc này. Hốt địa khởi ba lan. Số hên: 1. mất thần khổ đau. Theo quẻ cho biết hiện nay thời vận của bạn như người đau ốm trầm trọng. 3. Lòng lúc nào cũng buồn bã âu sầu chẳng khác chi kẻ trầm kha túy sinh mộng tử. Những việc cầu xin của bạn. cho mưa tạnh gió tan ắt sẽ gặp may. và thành đạt hay không. mà phải chờ đợi một thời gian nữa mới được như lời thơ dạy �Chờ khi sấm sét khơi màu. Thế rồi đất bỗng nổi sóng.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dị phi dị.

đường đi đều bị bịt bùng. Vân tàn nguyệt bắc. phải đợi chờ một thời gian nữa. 50. thành bại điều do ở ta và tài ba. Nay trăng lại bị mây che phủ. cùng ý chí của ta. răng đau lợi. lại còn có thể bị ám toán hiểm nguy. 11. hơn nữa những việc làm hiện nay. cẩn trọng đề phòng. 10. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng tuyệt môn đại lộ. 10. có thể may ra tai họa mới có thể giải được.Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình. cầu danh còn lận đận. Số hên: 5. Nhị kim dĩ biến thông. đừng tính gì cả. khó mà thành đạt toại ý trong lúc này. bốn phương đường xa bế tắc không thông thì còn làm sao? Vả lại còn cảnh trăng bị mây che phủ. Mân bế tất. Quẻ dạy: Xấu. Đánh số chưa hay. Cẩn thận đề phòng. lo điều hội ngộ. hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông như cửa nẻo.TRUNG HẠ Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Oa giốc. Số hên: 4. đánh số không hạp thua.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Lộ bất thông. Cửa nẻo đường đi đã bịt bùng. chỉ nên chờ đợi dịp khác là hơn. 44 QUẺ SỐ 115 . mặt khác phải dốc chí làm nhiều điều thiện. Bốn phương bế tắc chẳng nào thông. Cầu tài. . Cầu tài. mọi việc điều bất lợi. Theo ý quẻ cho biết. Người xin được quẻ này cần nên ẩn cư tuyệt tích. Mọi việc mưu cầu hãy cẩn phòng. 11. cần cẩn thận đề phòng điều không đưa đến. đã thả mồi bắt bóng. 55. chứ chẳng do ai cả. QUẺ SỐ 116 . thì thấy là u tối lắm rồi. cầu danh chẳng lợi. Vậy những việc cầu xin của bạn.

lo lắng xoay xở. Nay đi vạn sự được hanh thông LỜI BÀN Quẻ này chủ điều tốt lành. tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu. Có thủy nào đâu thấy có chung. Tuy được vậy thiết tưởng vẫn một lòng hòa mục hiếu nữa để vun trồng cội phúc. Từ nay. Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện. mà vành nhọc vẩn đầy rương. như câu thơ chót của quẻ nói trên �có thủy nào đâu có chung�. Còn không. khỏi cần lo mưu sắp kế. 6. Nghi thủy bất nghi trung. 66. 11. 10. Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. Đánh số hạp chút ít. có chung thì việc thành đạt vững chắc. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt. Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ.Thảo đầu nhân tiêu nhữ. nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ. chỉ là giai đoạn mà thôi.TRUNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Châu ngọc tẩu bàn trung. Vậy người nên chú ý. chớ nên phung phí quá trớn. Điền viện định phụ phong. thóc lúa vẫn đầy kho. và như ruộng vườn . Thử khứ tiện hạnh thông. Giờ đây châu ngọc mâm trong. tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. có đuôi. người ăn ở có nhân ắt giàu có. cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt. Hưu ngôn mưu vị thông. QUẺ SỐ 117 . Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận. Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông. thực không có chỗ nào mà không phải giai cảnh. Số hên: 60. Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được. Nhứt định ruộng vườn sẽ phú phong. Ý quẻ cho biết: Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương như châu ngọc đang sắp trong mâm. cầu danh lợi còn lâu. Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu. Nếu ta tự do phóng túng. hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin. Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng. có thủy.

việc nào cũng xong. đánh số hạp. Vậy những việc mưu tính của bạn hãy mau tiến tới. Do đó không có điều gì mưu cầu mà lại không được. chớ nên than thở nữa. nghĩa là nói thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông. cầu tài. 1. 11. Giàu sang vinh hiển hơn đời. Đừng phân vân. mà từ đây trở đi ắt được hanh thông trong mọi việc cầu mưu đấy. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. cầu mưu sẽ được đắt quả. đó là chỉ cái tượng vô cùng hưng thịnh. Vậy bạn hãy nắm vững ý định. 10. Sự du du. Đánh số trúng. Hoa tái phát. than thở nữa. không người nào gặp gỡ mà lại không phải đồng chí đồng tâm. cầu tài. QUẺ SỐ 119 . 10. 1. để tìm lấy cái may mắn đang chờ đợi người đi. đừng chần chờ than thở mà mất những giờ phút may mắn ấy. nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc cầu mưu của người đang tính toán đúng như hai câu sau nói tiếp rất rõ.TRUNG TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn . Bông hoa đua nở hồng tươi sắc màu. 88. Trời cao trăng sáng khắp nơi. Người xin được quẻ này khỏi phải lo lắng thắc mắc.được mùa. QUẺ SỐ 118 . 11. Vận trình muôn dặm. 77. Chẳng còn trắc trở. việc nào cũng xong. Quẻ nói: Trăng đã sáng và hoa đua nở. LỜI BÀN Trăng sáng hoa tươi.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Nguyệt dĩ minh. cầu lợi đắc quả. tất cả công việc về sau. Mọi điều công việc về sau. Số hên: 7. thành công vận đến cứ thế mà đi. Nên quẻ thơ khuyên tiếp rằng. chẳng còn trắc trở. cứ việc yên tâm tiền tiến. 80. Vô bất hợp. Số hên: 8. Quẻ dạy: Thời vận thái đến rồi.

nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu. Rồi đâu vào đó. Tinh thần căng thẳng lắm phiền mỏi thân. Quý nhân tự đến và dìu dắt. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động. cầu lợi thông. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt. thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo. Thủy thái nhiền. Châu công xưa kia nằm suy nghĩ cho tới sáng đâu có phải vì hiếu danh. Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay. Người xin . bụng chẳng yên. Nghi lự cửu. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông. Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu. lắm băn khoăn. 99. 11. cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo. Nhưng đừng nói nhiều. ắt có giai ngộ.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Sự vị khoan. hữu xạ tự nhiên hưởng. 10. Hà tu xảo ngữ tự lưu canh. tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm. Việc chưa xong. 90. Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa. Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi. để tự họ giúp. ráo riết tranh cạnh mà làm gì. Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà. Tâm bất an. sẽ lần hết lo. nên có tiếng đồn xa. Càng suy nghĩ. Lâm ngoại ô thanh viển tự tâm. mà là suy tính cẩn thận để khi hành động không bị vấp đó thôi. Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn. chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. Lời ngọt làm chi như quỷ tà. Số hên: 9. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: phải mưu tính cẩn thận trước đã rồi sau mới hành động. làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. chẳng cần lời ngọt như tà ma. Đánh số hạp. LỜI BÀN Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến. Cầu tài.Mung lung thu nguyệt ánh chu môn. QUẺ SỐ 120 .

còn phải chờ đợi một thời gian nữa. Hiện nay thời vận của bạn chưa được toại ý. Và sau khi đã vào được giai cảnh. Số hên: 1. Nhất phiên thái vân thu hậu chí. Vậy nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa. Vẫn còn bế tắc. không thể cưỡng cầu. 11. mà còn phải chờ đến sau mùa thu thì lúc đó mới thể thành đạt nguyện cầu. đấy chính là nhất đương sinh (vào khoảng tháng mười). Cầu tài. Công việc xin cầu mới có thể mạnh tiến và được tốt đẹp kết quả Quẻ dạy: Bất mãn. 20. 22. Sau mùa thu thì giai tín đưa về.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly . cầu danh còn chậm. cầu lợi còn chờ. Khứ niên phong vật nhất thời tan. Chớ lo. Theo ý quẻ nói: Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng. Đánh số cố mới nên công. Lộc mã đương cầu vị kiên chân.được quẻ này tất nhiên khi gặp việc cần phải suy nghĩ một phen cẩn thận trước đã để tránh khỏi thất bại tai hại. QUẺ SỐ 121 . Số hên: 10. đều là hư không. Vậy việc cầu xin của bạn. Đánh số hạp chút ít.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Hư danh hư vị cửu tram tram. cuộc đời từ từ đi lên thì mới hay. 20. 21. 1. lúc bỉ. chờ đợi thu sang thì mới tốt. 22. Hư danh. Đồi cách năm xa đuổi mọi sầu. Quẻ dạy: Bôn ba mấy. hơi sức nào mà buồn. 11. Dù suy tính đến đâu cũng vậy thôi. chờ đợi rồi sau việc cũng sẽ đâu vào đấy. chẳng qua thời vận. Cầu danh. Chớ hấp tấp và nóng nảy. ta quay đầu nhìn lại ắt không khỏi cảm khái. QUẺ SỐ 122 . mãi đến hiện nay cũng vậy. Song khi thời đã tới thì dù có không muốn cũng không thể chống lại. 2. LỜI BÀN Quẻ này ý nói vận thời chưa tới. mới thấy sáng sủa. Hiện chưa thấy rõ chức đang cầu. nên nhớ câu thời đến mọi việc thông. 2. hư vị lặng tiếng lâu. 10. Mây màu một đám sau thu đến. Người xin được quẻ này thực có cái hy vọng thương đạt (tiến tới) vậy. 12. Con người có lúc thái. và trên thực tế chẳng thỏa mãn theo ý muốn gì. nên ráng chờ đã.

Trời tịnh khí lành trăng sáng tròn. Phong vân tương tổng. Cảnh thanh tươi đẹp sắc như son. Số hên: 2. Cầu tài. Muôn hiệp thuở hòa hết mỏi mòn. Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. 12.Nội Quái: Đoài Chỉ! Chỉ! Chỉ! Hữu chung hữu thủy. Chỉ cần gìn giữ thôi. Thôi! Thôi! Thôi! Đã có thủy chung rồi. QUẺ SỐ 123 . Tham vọng quá thành thất vọng đó. 1. Trăng có lúc khuyết lúc tròn. Quẻ dạy: Đừng tham vọng. chỉ cần giữ gìn. là tốt. Gió hoa mưa thuận theo như ý. LỜI BÀN . 20. khó mà giải nghĩa bằng khoa học. thì hay hơn. Người xin được quẻ này cũng y như vậy. Trăng sáng hoa tươi nở. mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau. Chớ phải do người muốn hay không muốn. Hòa hợp vạn niên. Thời vận đến rồi đó. đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. 11. 21. Thủ thành nhi dĩ. cầu danh được vừa phải. đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ. Đánh số hạp. Nhan sắc han nhiên. 22. Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông. Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn. Hoa có lúc nở lúc tàn. Tự nguyệt như hoa. cứ tiến tới làm ăn. Tùy sức tùy tài mà tính. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi. 10.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Minh nguyệt toàn viên.

LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện. 13. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng. 20. Sai biết sửa thì mới là tài. 84. Nhan.HẠ HẠ Hỏa Trạch Khuê Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly . đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn. lo gì nữa . thanh thản vô tư. Lúc đầu thì chưa thiện. 8. Quá nhi hối cải. Phóng khai hoài bảo ý hân hân. Tóm lại. Hoa khai bất túc bằng. 22. đẹp đẽ quá rồi. thi đậu. Đánh số hạp tốt. Cầu tài. cứ cố tiến tới đến cùng. 1. QUẺ SỐ 124 . 3. sự sự như ý sở cầu thời. ắt gặp rất nhiều may mắn. 83. Sai biết sửa thì tốt. vạn sự như ý. Ý quẻ nói. vĩnh bảo vô cương. Số hên: 4. 33. 12. mưu danh thuận lợi. nhưng phục vô quá. Trăng sáng tròn cảnh xinh tươi. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ. cầu công danh sẽ được lên chức. Chờ khi kết trái bông sẽ phai. nhất là cầu về tình duyên. Quẻ dạy: Tốt đẹp. đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy. Thùy năng vô quá. không thực mà cũng không hư. đến thì mọi việc đã thành. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công. 2. 48. 43 QUẺ SỐ 125 . phúc lộc dài lâu. Theo ý quẻ cho biết. không có gì đáng lo ngại. Ai như Khổng Lão mà không sai. 38. ắt được vợ hiền.Quẻ trên đây chủ hòa hợp đoàn viên. người cầu xin được quẻ số này. Hoa mới nở đâu đáng vui sướng.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Nhân phi Khổng. cầu danh đắc lợi. làm ăn phát đạt. 10. Số hên: 3. bởi thế. Kết quả phương vi chuẩn. 30. Đánh số hạp. kết quả đó là chung. nhưng về sau lại thiện. quẻ ý cho rằng: Người cầu xin được quẻ này thì thời vận hanh thông. chồng sang. Cầu tài có tiền. Người xin được quẻ này chắc chắn an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời không hết. và vô cùng hạnh phúc. Hoa nở đó là thủy. sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành.

Nhược phùng thanh tữ nhân tương đấu. cầu lợi thì còn xa xôi. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng. thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn. 55. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. cần phải có một người có lực. 2. 5. Lòng người biến đổi nào lâu bền. Quẻ dạy: Xấu. Người xin được quẻ này nên thận trọng chớ có vội tiến.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Ngột ngột trần ai cữu đãi thời. toàn bàn đều hỏng. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp. việc trước hết là phải đắc nhân tâm. có đầy đủ phương tiện tiếp dần cho thì mới hy vọng có tương lai. Sự cơ. Xử thế tiếp vật mà không biết điểm then chốt đó thì hoàn công rồi cũng hỏng hết. Tài lợi công danh chẳng khó cầu. Nếu khi may mắn quý nhân giúp. khiến đến nơi ngồi bó gối nơi tham sơn cùng cốc. 22. Số hên: 10.Nội Quái: Đoài Cư hạ bất thân thượng. Nhân tâm dĩ tán ly. 25. Đi tính chuyện vợ chồng không hợp. Thiên bách tận thành khôi. 50. LỜI BÀN Cờ lầm một nước. Nên ẩn nhẫn chờ thời là hơn. . khó đạt kết quả mỹ mãn. thiếu người giúp đở. Cầu danh. Đánh số không mấy hạp. Trăm việc thành tro chẳng cái hên. Ai hay êm tịnh ta đang sầu. hãy nên ngừng lại. Ở dưới khó mà thân với trên. chớ nên coi thường. Trong trường hợp này. giao du chớ vội cao. U song tịch tỉnh hữu thùy tri. việc cầu xin của bạn. QUẺ SỐ 126 . rút cuộc có điều mất. nhứt là việc cầu tình duyên càng phải nên cẩn thận. khó có thể thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng. 11. 20. Theo ý quẻ cho biết. Người ta sống ở trên đời. LỜI BÀN Quẻ này chủ nữa đời lận đận gian lao. 1. Tài lợi công danh tự khả kỳ. 12. làm ăn. Mọi việc đều bế tắc chẳng ra gì cả. Bàn ghế bụi đầy dơ quá lâu. Sự cơ chung nhất thất.

và êm tịnh đáng lo buồn. nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn phải chịu vậy thôi. Quẻ ý cho biết. Và xe phải trái nên nhìn kỹ. trong bất cứ mọi công việc. Quẻ dạy: Chờ đợi và cần có quý nhân giúp cho mới mong thành đạt. 22. QUẺ SỐ 127 . 7. Tài lợi công danh chẳng khó cầu đâu. 20. 66. 11. cần có kẻ giúp. Số hên: 1. mới mong làm nên. 10. 6. người không dùng tới thì bụi bặm. 26. Số hên: 1. chớ không thể bế tắc mãi. Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động. hoặc người trước giúp đỡ cho. Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi. 11.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hổ phục tại lộ đo. Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn. 2. 22. 12. Quẻ dạy: Bất thông. tình cảnh đang như những bàn ghế dơ bụi. Người im tiếng chớ lung tung. chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực. người được quẻ này chớ lầm lẫn đó. như hai câu sau nói nếu khi may mắn quý nhân giúp. cự hoạn kỳ tai. Vậy những cầu xin của bạn hãy chờ đợi. Lộ bàng tu tử tế. không nên vội cầu. . 12. cầu danh. 70. cũng đều không thể hại đến thân được. bất lợi. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt. Cầu tài. thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn. Tai họa tự nhiên vô. cũng như trên nói bàn ghế. không nên kiêng dè. Cầu tài. hiện nay thời vận của người. Đánh số chẳng mấy thông lắm. 20. Đánh số dở. Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người. Vậy mới yên lành họa mới không.và cũng không nên buồn than làm gì. khi người dùng đến ắt lau chùi sạch sẽ. vậy đi làm sau được. Mọi việc này đình đốn là hơn. 27. cầu danh còn xa. Hãy chịu khó đợi chờ một thời gian về sau cũng có tin mừng. địa vị để tự do hành động. 2. 10. Hành nhân mạc loạn hồ. Ẫn nhẫn và cố gắng tìm bạn bè. Biểu tượng: cọp. phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ. có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối. 60.

lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì. Cao lâu lộng địch thanh. phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực. 21. mà đối với kẻ tiểu nhân. 1. bất lợi. ta đã tuyệt. Chung vui hiệp sức lẫn nhau. Tây biên thành. Số hên: 28. 20. ta cũng chẳng được họ mến yêu. Đánh số bị thua. LỜI BÀN Quẻ này cho thấy đối với người quân tử. may ra sau này mới hay mà thôi. Cầu tài. QUẺ SỐ 129 . 11.QUẺ SỐ 128 . 82. Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến. Phong vật nguyệt hoa minh. Dầu là hết sức khôn lanh. Bên tai hai đứa lại cùng đổi trao. Tiến thoái tu phòng chung thiếu công. Việc này là của chuyện đông. 12. Quẻ dạy: Dừng lại. . Cần tùy thời. trở ngại. Hòa đồng chẳng có hòa đồng. Trở mây làm gió hao công chẳng thành. Phiên vân phúc vũ kỷ thành không. tùy thế và nhớ khôn lanh. Một mình tiến tới mộng bao ý tình.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hòa bất hòa. Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng. bị ngăn cản.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Đông biên sự. trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa. chớ tính. 2. nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành. Đồng bất đồng. cầu danh chẳng lợi. Tiến lui cẩn thận mới lành được yên. 8.

có điều phải có tay giúp đỡ của bạn bè. khiến ta có thể dễ dàng thẳng tiến trên con đường sáng lạng của tương lai. tới lui chẳng còn trễ nải. ắt thuận lợi thành công. Hai câu thơ chót để chỉ cái cảnh của người ngồi cao trông xuống. đổi thời cần phải làm nhiều điều thiện để tích nhiều âm chất. Bình độ thanh thiên. Việc này việc nọ đã xong. 20. 22. thì người sẻ thân thiết ta. Vậy những điều cầu xin của bạn hãy nên lấy câu: �Tận nhân lực tri thiên mạng� để sống trong đường đời là hơn. 12. tế nhị. Tới lui đi lại dễ nhanh. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương: tiếp thế xử vật phải hết sức chu đáo. dù là �Đại . thản nhiên bước tiến trời xanh. 2. Cầu tài. giúp đở ta. 9. Vật chu toàn. Vậy việc cầu xin của bạn. chẳng chỉ �Tiểu Đăng Khoa� như ý sở cầu. Châu toàn mọi vật. 11. mới mong thành tựu. QUẺ SỐ 130 . Nhất lai nhất vãng. nếu có tính mưu đồ một việc gì thì nên lấy ý niệm viên dung làm trước.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Sự đoàn viên. đó là một quẻ rất may mắn vô cùng. tiêu dao tự tại. lại năng tới lui cùng người. nghĩa là không liên can gì đến bạn mà bạn lại lưu tâm đến. tấm lòng yên lành. Người xin được quẻ này. Theo ý quẻ thơ nói: Việc của bên đông mà bên tây có hai người cùng nhau. cầu danh được lợi. Người xin được quẻ này phải nên lạy tạ ông xanh đã cho mình nhiều phước đức. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc đã xong sự việc cũng vẹn toàn. Số hên: 1. ăn ở và vợ con đều do trời định. Thản nhiên thẳng tiến. công thành vinh quang. chớ phải người đời có thể cưỡng cầu mà được. nếu trong cuộc giao tế mà ta chu toàn được. hiệp sức một lòng mưu cầu việc gì đó. 99.LỜI BÀN Làm công việc ở bên Đông nhưng lại thành ở bên Tây. Tức là quẻ muốn nói rằng: Phú quí sanh tớ. đó tức là cầu bỉ lại được bỉ. mong cuộc đời được hạnh phúc dài lâu. Quẻ dạy: Tốt. Đánh số được.

Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói. chưa thể mưu cầu sự nghiệp. Xấu. đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai. phòng miệng tiếng. câu chuyện lủng củng. Ngôn ngữ lự sâm thương. QUẺ SỐ 131 . Số hên: 10. quang sự thị phi. 11. Đánh số tốt. hiện nay thời vận còn bế tắc. Quẻ dạy: Tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này chỉ gia đình bất hòa. lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt. Bình địa sinh kinh cực. 33. Sự sự hanh thông. 13. giao mà không có thiện giao. Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ. rực rỡ. 30. Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa. như ý nguyện cầu. Huấn phong vũ quá thì. không hợp. Do khủng vô đoan ích.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thiển thủy khởi phong ba. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba. Cầu tài. Đánh số không hạp. 1. 3. ai có ý nấy. bẽ bàng. Đề phòng mọi việc. 30. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ. thân hữu khinh thị. . Cầu danh cầu lợi còn lâu. Thủ phận hay hơn.TRUNG TRUNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thu nguyệt vân khai hậu. Số hên: 13. 10. Nước cạn mà nay sóng nổi cao.Đăng Khoa� cũng được trúng cử. cẩn tắc vô ưu. 3. Đất bằng bỗng lại mọc gai cào. 33. nên danh bảng vàng. cầu danh đắc lợi. 1. 31 QUẺ SỐ 132 . Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau. 11. đó là mách cho ta hay rằng.

Sự hà ưu. thì công việc đó mới thành đạt vậy. Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu. Cá vàng nay đã dính câu. thực là may mắn thay. mới mong thành sự. chớ đừng lo ngại gì nữa. Mọi việc còn đang chờ. Đẳng nhàn bất tiến bất tu nghì. QUẺ SỐ 133 . Chớ cưỡng cầu. LỜI BÀN Quẻ này chủ đến lúc mùa thu và mùa hạ giao nhờ được thế lực của người bạn tri tâm tri giao tận tâm tiến cử nên chẳng chút phí công pho nào mà có chỗ sở cậy nên khỏi phải nghi ngại. 3. 13. thì công việc cầu mới nên. Đây là một quẻ trung cát. trăng sáng. 33. 2. tất cả về công ăn việc làm. không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn. Đánh số hạp chút ít. Đến lúc mây tan trăng sáng rồi. Nhứt là công việc cầu mưu của bạn cần phải được sự giúp sức của người bạn thân và tin cậy vào người bạn thân đó. LỜI BÀN Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền. Công danh nhất võng thu. Giờ đây lòng đã bình yên. Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng. Số hên: 32.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tâm dĩ định. Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua. Nếu may gặp lại người tri kỷ. Cần có sự giúp đỡ và phải tin tưởng. Quẻ dạy: Chờ đợi vần thái đến. Vậy bạn . 22. 31. Nhàn tiếu chớ nghỉ việc mới trôi. bất lợi.Nhược phùng sở quốc cựu tri kỷ. 1. Người cầu xin quẻ này. cứ theo sự trù liệu tiến tới đi. mưa gió êm hòa. ý nói đến lúc mây tan. như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. Cũng như mưa gió đã êm thôi. Ý quẻ khuyên hãy nên chờ đợi chớ nóng nảy về công việc. 23. Kim lân dĩ thượng điếu.

LỜI BÀN Tuy rằng không có chỗ nào cho ta không hiểu rõ. Tóm lại thời vận hiện tại của bạn xấu chưa được thông. mà phải chờ một thời gian nữa . 10. hai trùng núi non. sẽ thất bại buồn phiền. 3. 11. bế tắc. e bị thua. QUẺ SỐ 135 .hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ. vì còn trở ngại. Sự khoan tâm bất khoan. Số hên: 13. Cầu tài. Số hên: 30. Cố cưỡng cầu. 33. để thành đạt ý nguyện đấy. 44. Quẻ dạy: Xấu. 30. chẳng đến đâu cả. Nếu muốn ra sao ta chỉ còn cách chờ xem hạ hồi phân giải mà thôi. ta mới thấy có những mối âu lo lớn lao đáng sợ. Trước mắt thì như vậy nhưng thực sự lại khác.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Ý mê kỷ bất mê. QUẺ SỐ 134 . Theo ý quẻ cho biết thì hiện nay tâm ý của người yên tịnh chớ không còn lờ đờ như trước nữa. Đánh số tốt đẹp. cầu được ước thấy. . Đánh số. 34. sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . 40. đến lúc việc xảy ra mới có thể biết. Chờ đợi mới tốt. 31.HẠ TRUNG � Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tiếu trung sinh bất túc. cầu danh hạnh đạt. 13. 10. Cầu tài. 1. 33. lẽ ra những việc mưu tính được sáng trí hơn nhưng khổ nỗi sự việc vẫn chưa thuận tiện. 31. Việc làm vạn khó lờ đờ chưa xong. Người xin được quẻ này chỉ đành miễn cưỡng ức chế. tất cả việc cầu chưa thể toại lòng. hay thành công. nhưng sao khi lao mình vào công cuộc doanh nghiệp. Quẻ dạy: Tốt đẹp. Con đường thất bại. Yếu tri đoan đích tích. Do cách lưỡng trùng san. Ý mờ nay đã hết mờ. 43. Còn xa cách biệt. cầu danh. Nội ngoại kiến sấu khốc.

Số hên: 53. 1. 5. như chim đã bay múa và sau này vận trình sẽ hanh thông ngàn dặm. Tiến thối có người chung phụ giúp. Ưu lự toàn tiêu hỉ tự nhiên. 35. Tuy cười vẫn chưa đủ đầy. Nên việc cầu ấy số được toại nguyện trong tương lai rất gần nhưng phải nhẫn nại chờ đợi lần lần sẽ gặp lương duyên đấy. Họa đi phước đến. 55. Tai họa xảy tới không ngờ. thử hỏi mấy ai không cảm thấy nguy?. Chim kêu bay múa trước thềm nhà. Vận thời của bạn sắp bước vào cảnh lành như mây sắp tan mà trăng sáng rực vậy. Sau cùng duyên nợ đẹp cùng ta. nhứt là việc tình .Vần tán nguyệt quang huy. thế thì vui sướng đó là chuyện tất nhiên. Sau cơn mưa trời lại sáng. Vui vẻ tự nhiên sầu đã qua. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành đạt như ý muốn. chớ lo. 31. Đây là quẻ thượng cát. Mây tan trăng lại sáng tinh. Tiền đồ hoàn hữu hảo nhân duyên. Sắp đến cảnh sung túc vận thời may mắn đến. 31. Tiền đồ tiến lui rõ ràng.TRUNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Song tiền thước táo chính phiên phiên. Tuy nhiên công việc một sớm một chiều được phô bày rõ ràng thì gặp hung lại hóa cát. QUẺ SỐ 136 . LỜI BÀN Chim hót líu lo đó là để báo tin mừng. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng lúc khóc khi cười. cầu danh đắc quả. 13. vận trình hanh thông. Chuyển họa dương thành phúc. trong lòng bất định. Theo bốn câu thơ nói trên. cảnh tình của bạn hiện nay đã là hanh thông. tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn. cần nhẫn nại chờ đợi. Trong ngoài sầu lệ khổ thay nổi mình. nhưng phải chờ. Phải chăng đó là nhờ sự phò trợ của các đấng thần linh? Người xin được quẻ này nên suy xét tinh vi để hiểu biết rõ ràng mà giải quyết nghi vấn. 3. Đánh số có hạp chút ít. 33. Tốt một nửa. Cầu tài. Nhất nhân tiêu liệu nhất nhân thoái.

Như thơ quẻ tả rằng �Đất bằng mọc chông gai. Mọi việc cầu xin đều xuôi chèo. nhưng vẫn mong một biến cố ngoài dự liệu. Đánh số ắt thua. vì đường đi còn chông gai quá. Vô ngữ đổi tà dương.Và ngơ ngẩn dựa lan can xem trời lặn về núi�.duyên. Đánh số thông. Cầu tài. 2. 3. 1. lo gì chẳng thành. phó mặc thân phận cho trời xanh lia định đoạt. Số hên: 60. 77. 36. tuy vậy. 13. LỜI BÀN Quẻ này chủ sống trong cảnh âu lo. Vậy những việc cầu xin của bạn. Nhưng chờ đợi đó không phải có ý bỏ hẳn. Được có kẻ giúp đỡ tận tình. 7. 37.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Kinh cực sinh bình địa. 31. Người xin được quẻ này trăm việc không việc nào thành. đầy lòng nghi ngại do dự. Chẳng chút nào sanh khí. QUẺ SỐ 137 . 11. 13. 6. 10. Ý quẻ cho biết: Tình cảnh cũng như thời vận hiện nay của bạn. Sầu ngơ ngẩn. Cầu gì thì cũng đều thất bại. 33. Sắp đến lúc hanh thông. không làm ăn gì được. cầu duyên đến đạt. 30. nên phải nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa là tốt hơn. 63. chưa được hanh thông mà còn bế tắc. tất cả tình cảnh đó đều là buồn thảm. 31. chỉ đành gửi gắm nỗi niềm cho gió thổi mây bay. để thành đạt ý nguyện đó. Số hên: 73. QUẺ SỐ 138 . trời chiều tối tăm.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn . 3. Chẳng lời nhìn ngó. Phong ba khởi tứ phương. Chỉ có cách ẩn nhẫn chờ thời và an phận thủ thường. mát mái. càng �đắc tâm ứng thủ� mỹ mãn lương duyên đấy. Đất bằng nảy mọc chông gai. sóng gió tràn ngập bốn phương. dựa lan can. mà là sửa soạn chờ dịp tiến tới. Bốn phương sóng gió họa tai xóm làng. Ỷ lan trù trướng vọng.

Đâu còn sự việc lo lôi thôi. Sáng trăng soi bước lên lầu các. Số hên: 38. chẳng cầu mà vẫn được. 1. công danh đạt thành rồi. Minh nguyệt thượng trùng lâu.Mưu dĩ định. Những việc cầu mưu của bạn. 80. như quẻ thơ đã nói trong câu thứ 3 sáng trăng soi bước lên trùng lầu. . May mắn. 31. Kỳ kỳ lạ lạ kỳ kỳ. cứ tiến tới. kỳ. LỜI BÀN Quẻ này chủ anh lợi xứng lòng. Khi bông đèn báo tin sau. Đăng hoa truyền tín hậu. đây là may mắn lắm đấy. 30. nhưng cũng là nhờ nhân hòa mới thành công như vậy. Sự nghiệp tăng tiến ngày một thêm xuân. Khách trong mây chỉ kẻ quý nhân. Vân trung khách điểm đầu. Kế hoạch mưu cầu đã định rồi. thời vận hanh thông. kỳ. 10. ắt sẽ thành công toại nguyện theo ý muốn. ngất ngưởng trên gác tía lầu son không còn có gì đáng lo ngại nữa. LỜI BÀN Quẻ ở trên chủ thanh vân đắc lộ. 13. Mọi điều mưu tính sắc màu hân nhiên. 11. đấy là tất cả mọi đều mong mỏi trong lòng. QUẺ SỐ 139 . Người xin được quẻ này dù có không tự lấy làm mừng thì thiên hạ cũng vì mình mà mừng thay. 3. 33. Động tĩnh tống tương nghi. dĩ nhiên là hanh thông. bạn sắp được giàu sang. Thiên thời địa lợi chẳng gì khác nhau. Tuy rằng do địa lợi thiên thời mới được toại. Địa lợi dữ thiện thì.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kỳ. 8. đó là mách cho bạn tỏ rằng. Từ nay về sau. nếu kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nữa. Khách ở trong mây cũng hở môi. mà chỉ nên có việc tiến tới. Đánh số rất hạp. tta có thể thong dong thẳng bước lên đài vinh quang. Sự hà ưu. Trăng lên lầu ý nói tiến lên được. đây lại còn là một quẻ đại cát.

Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí. Thai nghi hôn vô thực. người bạn nữ thương xuân. Chuyển nhản hắc vân thu. Suy xuất phù tang nhặt. thực quái kỳ lạ thay. Song việc đời do người ta tạo nên. tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. Còn người nghê ngủ. thắm đầy mộng mơ. Theo ý quẻ cho hay. Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa. Trời trăng đã lặn biển tây. Nguyệt trầm hải dê. đúng như có câu nói �Sự bại lâu vì� nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến. cũng có thể chiến thắng. có điều chi.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ấm trung phòng tịch lịch.Xưa có câu �Thiên địa hợp vạn vật hưng� nghĩa là trời đất hòa hợp thì tất cả sinh vật ắt phồn thịnh.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ngộ bất ngộ. Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế. việc cầu xin có thể hiệp. Nay quẻ cho hay thiên thời và địa lợi đều được hết cả tức là ý chí thời vận của người đã hanh thông rồi. Gặp không gặp. Phùng không phùng. QUẺ SỐ 140 . . LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí. QUẺ SỐ 141 . Phùng bất phùng. Vậy những công việc cầu xin còn gì ngần ngại mà chẳng thành công. Nhân toại mộng trung.

rút cuộc ắt được như chí vậy. công việc sẽ bị hư hại. Lát mây đen sẽ mắt phai. Đắc hưởng giai danh tứ hải vinh. Người xin được quẻ này chỉ cần luôn giữ vững lòng son của mình là đủ. QUẺ SỐ 142 . nhưng người cứ bình chí. Nghĩa là nói: Công việc cầu mưu của bạn bắt đầu tuy gặp khó khăn nan giải. thiết tưởng cũng không nên ôm giận kẻ khác. Người xin được quẻ này cần có cái độ lượng khoan hồng. Rửa tiêu cái nhục xưa trung đình. Mặt trời chói sáng đất đai sắc màu. nhưng chẳng sao. Lợi tại trung bang trận chiến binh. Tuy bị mưu hại nhưng tìm rõ được nguyên nhân khiến ta không có cách gì biện bác cho mình. Sở dĩ được thế cũng là nhờ ở những lời thanh nghị. Nói một cách khác những việc mưu cầu ban đầu có . LỜI BÀN Quẻ cho thấy: bọn tiểu nhân mưu hại. Ấu lo hồi hộp chẳng màng đến ai. chớ nên căng thẳng đối chọi với lũ tiểu nhân. Kỹ phiên thanh nghị tại vương đình. Trong trường hợp. cho nên vẫn thấy cái ngày sáng sủa buổi xưa.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Lợi tại trung bang xuất chiến binh. LỜI BÀN Quẻ này chủ có công mà lại bị oán. thành ra phải lo âu. Tuy vậy nhưng nhờ có lòng son ngay thẳng mà về sau sự thật được phơi bày khiến tiếng thơm trở lại với mình. Phụng đưa vua lệnh báo quê thổ. Lát nữa mây đen sẽ tan mất mà mặt trời sẽ xuất hiện chói sáng khắp nơi. Ý quẻ nói: Thình lình sét đánh vang dội. Phượng hàm đan chiếu qui dương bạn. làm cho người phải hoảng hồn. hơn nữa cũng khó gột rửa được tiếng xấu. Quẻ này là quẻ thất nhi phục đắc nghĩa là mất mà được lại. Được cái chỉ là bị vu oan nhất thời. Lạc hưởng danh thơm bốn bề vinh.Thình lình sét đánh dội vang. chứ nếu không thì tâm thực chẳng bao giờ được yên.

41. Cầu danh. 4. QUẺ SỐ 143 . Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm. hãy kiên trì tiến tới mà đừng nên nản lòng mới nên công. 1. tinh thần điên đảo buồn khổ. thần điên đảo. Tâm loạn.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Nhất trùng thủy. cầu lợi đều bất thông. như xưa có câu �Thế gian không có việc chi khó chỉ sợ lòng người không bền�. Than thở việc ngoài đã quá lâu. 11. không thể nào đề phòng nổi. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ. Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông. 34. . mình muốn khóc mà không khóc được. Lưu ly. LỜI BÀN Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo. thời xấu sau mới hay. Số hên: 3. Vậy những việc cầu xin của người. không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải. thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công. Điên đảo tinh thần biết tính đâu. Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. phải trải qua một thời gian nữa . Ý tự cánh khiên triền. 33. ta mạc vận.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kham thán nhoại biên ưu. ngoài thì ngại. Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này. Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu. Quẻ dạy: Xấu. Đánh số dở.lẻ sẽ bị thất bại trước rồi mới thành công sau. 44. 43. QUẺ SỐ 144 . 14. Ý tình chẳng được ngày yên dạ. bế tắc.

QUẺ SỐ 145 . một cảnh thanh bình. mới mong được sự giúp đỡ tích cực. Cát� (thuộc bộ thảo là cỏ). Đường đi bằng phẳng khang trang. Phong ba. ẩn tàn trời riêng. Số hên: 40. Trong hồ nọ. Đánh số càng hạp. chớ lo có gì trở ngại nữa . Cầu tài cầu lợi rất mát mái. xuôi chèo. và quý nhân đến giúp cho công việc thành đạt mỹ mãn. Bầu kia trong đó. 11. Gặp được những người họ này là những người có thế lực.Nhất trùng sơn.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Ngộ hiểm bất tu ưu. Tô. LỜI BÀN Hai câu đầu nói: họa hoạn nhỏ nhặt. Người đau cỏ tức là những người mà họ có chữ thảo đau. tức là đời của bạn lên hương đó. 14. Giàu sang danh lợi đến kỳ. Lao khổ thì có đấy nhưng quả thực nguy hiểm thì chưa có. chẳng đáng lo sợ. Chỉ xích thanh vạn lộ. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. là chỉ cho bạn hay rằng. Nhược ngộ thảo đâu nhan. 1. 10. đạt thản nhiên. non nước tiếp liền. Phong ba hà túc kỵ. thời vận của bạn đẹp đẽ như thế. tự có riêng một cảnh. Phải ngộ những người sanh cỏ dầu. Quẻ cho biết non nước tiếp liền. Đó phải chăng . ví dụ như họ Hoàng. đường lộ thẳng bằng. 44. lúc đó. Ngày nay sóng gió điềm nhiên an nhàn. Nước non. Thời vận hanh thông. trái lại nhờ đó mới tới được nơi giai cảnh. mới tin rằng bặt thiệp giang hà cũng không phải là phí công vô ích. chỉ nhờ ở mình chính trực vô tư mà thôi. Còn về sóng gió cũng không sầu. Những việc mưu của bạn ắt gặp nhiều may mắn. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp nơi gập ghềnh khó đi mới tới được chỗ bằng phẳng. gió sóng êm lặng. Hồ trung biệt hữu thiên. Khi gặp hiểm nghèo ta chẳng âu. cứ nắm giữ ý định tiến hành đi. Đường đi nước bước công danh lộ. 41. 4.

chờ đời đã. Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời. 6. Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay. Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn. Tiến tới thì thành công. chỉ tại mình thôi. nên những băn khoăn đó. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng. Nếu không theo thế. . toại nguyện. sự vui mừng đang chờ bạn đấy. Đánh số ắt trúng. Số hên: 41. 4. chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng. 1. Số hên: 41. Hơn nữa những việc cầu mưu ắt được thành công. Thua keo này gỡ keo khác. 14.TRUNG HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Thuyền trạo trung lưu cấp. Hoa khai xuân hựu ly. 54. Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng. giữa dòng sông hoa nở phùng xuân �. 46. Tự làm biết mấy chuyện hao công. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý. Như hai câu thơ ở trên �Thuyền chạy. 64. QUẺ SỐ 146 . 4. Xưa có câu �Tri túc thường túc bất tri túc thường âu�. hãy cấp tiến đi. Người xin được quẻ này nên cần chú ý. Khổ nổi việc yên tâm lại loạn. không gì gọi là may mắn lắm. 14. Cầu tài danh đều dở. Vận may quá rủi chỉ tại ta. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh. làm điều thiện để tích phúc. 5. Vậy những việc mưu tính của bạn. và ngày thành công ấy chớ không còn bao xa nữa. Căn cứ ý quẻ. Nhạ khởi hứa đa nghi. Sự ninh âm bất tĩnh. không phải xấu. Quẻ này là quẻ đại cát. lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu. Vậy còn gì đáng chê. vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. công danh tài lợi dạ thành. 1. mà là hanh thông đấy. Đánh số chưa tốt. mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa. Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông. phó mặc cho lòng trời. chẳng còn có gì đáng lo âu nữa. 45. chớ tính. Không có gì ngăn trở cả.cũng còn là một cái duyên đã được định sẵn từ trước.

Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy. lo gì nữa. Cầu tài cầu danh đắc quả. 47. Thanh vân cửu vấn trình. Đình đình ổn ổn. Vậy những việc cầu xin của bạn. QUẺ SỐ 148 . Đánh số ắt trúng. Tiền ngộ lương đồ. Hãy nên chia dựng mến yêu. LỜI BÀN . Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay. ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác. Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức.QUẺ SỐ 147 . Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang. Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh. tích đức cho nhiều. 17. nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện. Quý nhân giúp tức việc thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Tiểu tử tảo xu đình. 41. Chỉ cần tu nhân. chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Đến thời rồi. Số hên: 4. Đứa này sớm đến triều đình.. 1. Hoa tạ tử hoàn thành. Tiền đồ ngàn dặm. Phiến ngọc thốn châu. 7. thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại. vận đang sắc màu. Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm. 14. 74.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Khả súc khả sừ. Đường đi ổn định khang trang. Quý nhân lại trợ lực. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng.

94. Số hên: 9. mà thành. thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi.Quẻ này chủ hiếu tử được phúc. Mà chỉ chờ đợi năm tới như câu thơ nói �Hanh thông phải đợi xuân sơ�. 41. Trực đãi giao xuân. Cầu còn lận đận chưa thể �Nhứt phàm phong thuận�. 49. Bởi câu chót của quẻ thơ nói �Hoa tuy tàn mà quả lại chín. vui với hoàn cảnh chớ có vội vã tiến gấp làm gì. tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. 84. Trong tình trạng nan phân. Một việc hai lòng lại bơ thờ. 1. 1. Một lòng hai việc lắm suy tư. 48. thì công việc làm sao mà chạy. Tốt đẹp cho mọi sự cầu. nên vận trình chưa được thông. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy. như đang trong tình trạng nan phân. LỜI BÀN Quẻ này chủ thời cơ chưa tới. . Mọi việc đều mơ hồ. Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi. Tân hoa khô thụ. 4. 14. Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ.TRUNG TRUNG Bát Thuần Chấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Nhất tam lưỡng sự. Số hên: 8. Nhất sự lưỡng tam. chờ đợi. 4. 14. Bông mới cây tàn đầu vĩnh cửu. QUẺ SỐ 149 . Đánh số tốt. Hoa rụng thì quả kết. Đánh số thua. Vận thái đến kỳ. lúc đó. dù có may mắn gì cũng như bông mới. 41. chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành. Hanh thông phải đợi một xuân sơ. Ẫn nhẫn. Mọi sự cầu đều dở. cây khô chẳng được lâu bền. mưu vọng đều không thành bất tất phải phí tổn tâm sức. chờ thời mới hay. điều vui mừng sẽ đầy nhà. hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn. 19. Người xin được quẻ này nên gác lại nổi niềm. Ý quẻ nói rằng: Vận thời của bạn hiện nay. Có thể được phong tặng chức danh cao. Chưa thông. Chẳng biết làm sao. ta quyệt phải đợi tới lúc vật đổi sao dời mới có thể thành tựu được. tốt lành hương thơm�.

duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành. Việc lớn lâu nay tính khó thành. 10. Quang thái cánh tha ma. vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy. 51. mà phải nói việc người không nhất định. điên đảo vị trí. Trời định sẵn số phận rồi.QUẺ SỐ150 . Tàn hoa bất tái biến. LỜI BÀN Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo. Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó. Ở dưới khó mà thân với trên. 1. Quá xấu. Lòng người biến đổi nào lâu bền. 50. LỜI BÀN Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm. Trời định cho rồi người phải đành.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc đạo sự vô ngoa. thăng trầm vinh nhục. Đánh số không tốt. bế tắc. Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay.HẠ HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Đại sự khủng nan do. Mọi việc cầu đều xấu. Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được. thì ách vận mới mong dời đi được. Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. Kỳ trung tiến thoái đa. Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại. Tại vì vận xấu khắp chung quanh. Trăm việc thành tro chẳng cái nên. 15. Sự cơ rút cuộc có điều mất. Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận. chờ đợi thời vận là tốt hơn. QUẺ SỐ 151 . mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh . Quế luân viên hựu khuyết. Chớ có nói thiên đạo bất công. không thể cưỡng cầu mà được. gia đình không được yên vui. Số hên: 5.

Lo gì cá chạy ẩn vào hố sâu. 45. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại. trước mặt xem ra vô cùng gian nan. Theo ý quẻ cho biết. 1. Than thở chẳng có lợi gì và không thể giải quyết được chi mà phải cố gắng cầu tiến như muốn bắt cá ở sâu vực thẳm. Mọi sự tính toán nên đình đốn. Và cũng đừng nói có đầu không đuôi. nếu là công việc đã xong.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc thán sự trì lưu. Rồi một buổi đẹp trời. Đây chỉ là cái tượng của trường hợp khai hoa thì sớm nhưng kết quả thì chậm đó thôi.sáng. Nhất điêu thượng kim cầu. Cố gắng mới thành. rồi ắt vạn sự như ý. Hưu ngôn bất đáo đầu. Cần câu khi nắm tay rồi. sẽ có thể bắt được con cá vàng. phải có cần câu. 51. Trường can chung nhạn thủ. đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. Số hên: 52. Đánh số không mấy hạp. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 1. 10. rốt cuộc không còn chướng ngại. 50. ta có chỗ tựa nương. Cầu mọi sự còn chậm. Đừng than công việc chậm lâu. Ẫn nhẫn. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết. 15. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: việc có điều nguy hiểm. 25. việc cầu xin của bạn khó mà thành công. 5. hãy cố gắng tạo nên một hoàn cảnh thuận tiện cho bước tiến dễ dàng. . QUẺ SỐ 152 . 5. thì tốt hơn hết. Tình thì thất bại. Vậy muốn thành đạt những việc cầu xin. Song lễ mừng được sóng qua gió lặng. Cầu xin mọi sự đều dở. đau buồn chứ chẳng ích chi. Người xin được quẻ này nên vững tâm chờ đợi. Muốn thành công phải có phương tiện và người giúp. 51. 2.

Tính toán chắc chắn. 31. Hoàn tu tá thế lực. chỉ có tốn chứ vô ích. mới nương thế. Ưu lai khước hựu hoan. Theo ý quẻ cho hay về những việc cầu xin của bạn nên cần có thời gian để tính toán. Số hên: 3. Vì vậy nên cần phải đòi hỏi thời gian nữa. 53. tính kỹ. Dư bất an. cũng như sự giúp sức của người thì mới mau thành.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Túc bất an. Người xin được quẻ này may sao còn chưa có nhảy ra một cách lỗ mãng. Thực vậy việc cầu xin của bạn là nguyện cầu khác thường.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Sự tiền ưng hữu kỵ. Cần có kẻ giúp sức. Muốn đi cũng phải thong dong. Cầu danh cầu lợi cần kẻ giúp. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bạo hố bằng hà.QUẺ SỐ 153 . Hãy phòng công việc ngổn ngang không xong. Chung vai chung sức người đông mới thành. Lưỡng sự tương đắc. lại phải làm sao được cả thế lực giúp sức của kẻ khác thì công việc mới thật tận thiện tận mỹ. bởi thế. Đánh số thông. 15. như câu thơ quẻ của câu thứ ba nói: �Muốn đi cũng phải thong dong� và cũng phải nương dựa sức người để mà tiến đến mục đích của mình. Dục vãng thả trì trì. ta nên cẩn thận trì trọng. 51. . Vị động khủng tiến chí. Việc nên tính trước khi làm. mà tạo cho mình cái thế. 13. QUẺ SỐ 154 .

tiến thoái lưỡng nan. 14. Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân. Rất may được gặp quý nhân giúp. chấn chỉnh lại cơ đồ. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ. Trong trường hợp này.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Đỉnh chiết túc. bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. sửa chữa những điều hư hỏng. Sửa chữa phục hồi đều tốt lành. Hữu quý nhân. 15. 51. sửa chữa lại chiêng trống. nghĩa là sức người thắng trời vậy. LỜI BÀN Hai câu đầu có cái triệu phá hoại. Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Số hên: 4. Xấu vừa. Việc nào cũng phải mà phân giải. LỜI BÀN Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường. QUẺ SỐ 155 . Buồn bực làm chi vui lại liền. cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực. dẫu có gì trắc trở ban đầu . tái tạo lại kiền khôn. Chờ đợi thời gian nữa. Làm điều suy tính lắm sanh phiền. Cầu mưu. Thời vận chưa thông. Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên. Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công. 1. Đánh số hạp chút ít. nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi. đang buồn lo. Trùng chỉnh tục. Cái vạc ba chân nay đã gãy. nên được tốt lành như thường. 54. Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động. trước khó mà sau dễ. cầu lội còn chậm.Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên. Bánh xe trục trặc lại mòn lần. 5. 45. Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp. Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui. để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận. mới mong. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được. Xa thoát bức.

Mọi việc cầu xin còn đình trệ. 51. Cày cấy cần phải phòng thất bát. 15. Số hên: 55. Ba đào dương phí.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Quý khách tự tương thân. Thời gian bất lợi chuyện cầu nương. Những câu ngôn ngữ hãy tham tường. Công việc để lâu tuy chẳng hại. 16. 1. mới hay. hiện thời vận của bạn đang ở trong cảnh ba đào chưa được hanh thông lắm. Đánh số hạp chút ít. Ẫn nhẫn chờ thời. QUẺ SỐ 157 . Phàm tính toán làm ăn việc gì phải suy nghĩ cho kỹ. 51. Sự cửu vô thường. Vậy việc cầu xin của bạn hãy tính kỹ chờ đợi. 5. chớ nên vội vã hành sự. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc. Đánh số ít thông. Số hên: 6. 1 QUẺ SỐ 156 . Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành. Và chớ cưỡng cầu bất lợi. 56. Ý quẻ cho rằng: Tình đời éo le. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: Niên vận không được tốt. và đừng nản chí trên đường đời mới mong thành đạt ý nguyện. Hiện tại ba đào đang nổi vươn. 15. Bệnh tật thì liên miên không dứt. cho nên tất cả phải cẩn thận. . 65. Tính toán kỹ mọi việc. 61. mới thu lượm được kết quả mỹ mãn. Chuyện thi phi xảy ra hằng ngày. mọi việc đều không lợi. họa sớm mà phúc muộn. buôn bán cần phải phòng lổ vốn. Thời gian bất lợi. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng dữ nhiều mà lành ít. cần người góp bàn vào.TRUNG HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Tham tường ngôn ngữ.cũng chẳng sao cả. Hơn nữa.

1. ngày càng lên hương.Công danh thùy thủ thành. tốt. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên. được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông. Số hên: 7. Tiêu đàm chung hữu kỵ. mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành. làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. việc cầu lắm gian nan�. Cần tu nhân tích đức. Hoạch kim tu tích đức. như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang. Mọi việc cầu xin khó thuận đàng. Đồng tâm sự giác hoan. Đất bằng nay lại khởi ba lan. Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao. . Ngưỡng vọng thái dương thắng. 75. Người xin phải quẻ này khi gặp việc bất tất phải sợ khó. 51. Đánh số hạp. Đồng tâm hiệp sức mới sầu tan. Đùa giỡn nói chơi đều phải tránh. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi. Tai họa thường do miệng mà ra. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức. Quẻ dạy rằng. mặt trăng soi xinh đẹp. Phú quý công danh có khó nào. 5. 17. Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. Hiện nay vận thời của người chưa được thông như quẻ nói: �Bình địa khởi ba lan. Khi được bạc vàng làm phước đức. LỜI BÀN Quẻ này chủ biến cố xảy ra bất ngờ. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành. như thế ta có thể chuyển buồn ra vui được. đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Vô cớ khởi ba lan. sự giao thiệp tốt ở chỗ tâm giao. Tự mình quý khách hãy thương nhau. thì mọi sự đều thông. QUẺ SỐ 158 . 15. không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò. nhưng cần phải giữ gìn kín đáo. Sở cầu sự nhật nan. công việc khó có thể xong. Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng. 57. LỜI BÀN Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình.

51. Đánh số chẳng mấy tốt. Tuy nhiên cũng có vài cản trở. nhưng rốt cuộc chẳng việc gì. 51. Căn cứ lời quẻ nói trên. Xưa nay. 15. mà phải cố gắng tính toán sao mới được thành. bế tắc. Chẳng lo gì cả. Cao nọa y thiên vô khắc bác.TRUNG TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Cù phong suy khởi hắc vân phi. 95. Theo ý quẻ: Hiện nay vận trình của bạn như trăng sao giữa trời chẳng sợ mây đen phủ mất nghĩa là số vận hiện nay của bạn đang đắc thời. 58.HẠ TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn . Như vậy những việc cầu xin của bạn hãy tính toán sao cho kỹ chớ nên vội vã làm e có hại. cầu lợi. cũng phải có kẻ giúp. Rút cuộc lo gì chuyện chẳng may. Sở dĩ có trường hợp đặc biệt này là do ở chỗ ta hiểu biết sâu rộng mà ra. QUẺ SỐ 159 . 5. giúp sức. 15. tuy có gặp chút trở ngại cũng chẳng đáng kể. Trăng sao nào sợ bị lu mờ. nhưng kẻ đạo cao đức trọng. 5. 19.Cần phải tránh những chuyện đùa giỡn nói chơi. Số hên: 8. Đang vận hên. Cần có người nâng đỡ. Tuy mây trước mắt hơi làm ngại. Chẳng ngại việc không may xảy đến cho mình. mưu hại tới đâu cũng chẳng phải là điều đáng sợ hãi lắm. Sự sự hanh thông. nhưng được lướt qua. chẳng lo. và khi tiến hành cũng phải để ý và cần sự giúp sức của kẻ khác. Đánh số hạp. dù có bị dèm chê. toại nguyện. Nhật tại thiên tâm già bắt đắt. Nhàn thời vô sự tiệm tương quan. 59. 1. 1. Cầu mưu. Khó khăn. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Bị người ta hại. 85. Có đôi chút tai hại thì cũng chẳng đủ để lo ngại trong tâm. may ra mới thành. QUẺ SỐ 160 . 18. Những việc cầu xin của người rút cuộc sẽ thành công. Gió thổi mây đen khắp xứ bay. thì công việc mới được thuận tiện và yên ổn. Thời vận còn thái. Số hên: 9.

60. Người dựa lan can sầu thiết sầu. Nhưng chẳng sao. ẩn nhẫn qua cơn bỉ vận. Chí truyên phương ngọ hợp. QUẺ SỐ 161 . Đang lo buồn vì thời vận bất tề. LỜI BÀN Tựa bên lầu thường thì suy nghĩ vẩn vơ một mình thì thường để cho sầu buồn vấn vương chín khúc. Điềm nhiên tiến bộ. Hãy phó mặc cho hóa công. Nhưng đừng nên vì vậy mà thối chí nản lòng. Mọi sự còn chờ đợi. Chẳng còn biết nghĩ đâu và đâu Điềm nhiên tiến bộ vận thông đã. thì mọi việc điều thông. Người cầu được quẻ này ắt lo buồn không thể tả và thời vận của bạn ắt lận đận. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta giao hữu phải cẩn thận. Lúc đó mọi điều mới hết âu. lúc đó mọi điều mới hết lo âu�. và sự may mắn còn xa lánh đây. Đánh số nên tính toán kỹ. Xuân sắc nay rảy đãy trở về. Sự thủy vô ưu.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Nhất điểm trước Dương xuân. Thiết kị nhị nhị tam. 6. Kho chi đóa đóa tan. Kỵ nhứt lòng ta chứa trễ bê. hãy ráng chờ qua một thời gian. Ví may mà được bạn tốt thì có khác chi cây khô gặp ánh dương . nỗi buồn lo của ta tự nhiên tan biến.Nhân ỷ lầu. Hứa đa sầu. Số hên: 16. 61. Nhưng làm công việc phải chuyền chí. Cành khu hoa nở rủ ham mê. để cái xui đi cái may đến thì lúc đó sẽ vui vẻ cuộc đời như hai câu sau của quẻ thơ nói: �điềm nhiên tiến bộ vận thông. Chi bằng ta có thái độ điềm nhiên đối với thế sự là hơn vì rằng mọi việc đều được hóa công an bài cả từ trước. 1. 10. Người xưa có câu: �Sớm nay có rượu sớm nay say� (Kim triều hữu tửu kim quý) biết đâu lại chả là một đạt quan đáng ca ngợi? Người xin được quẻ này há lại không lấy đó để suy lường.

Bởi thế ta nên phải chú ý kết hợp những người bạn tốt. Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây. vận thông. Đánh số hên. nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh. Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn. Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù. cảnh tình còn buồn lắm. đường ngõ lại người qua kẻ lại. 16. Vụ ủng khứ hề. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành công toại nguyện trong những ngày gần đây. thì đừng trách sau đời ta lận đận tan thương. có thế thì về sau ta mới có được những người sống chết với ta. Cầu danh. Người xin được quẻ này nên lấy đó làm răn. trước tử tế sau đen bạc. chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông. 6. sẽ được toại nguyện. 61. chớ nuôi tánh bê trễ thì mới nên công. như cành khô lại trổ hoa đầy. cửa khép. Việc làm mới dễ cần cù nên công. Nhưng phải cố gắng chăm chú trong việc cầu. 1. phải ráng chờ thời gian nữa mới được. Chỉ cần kiên chí hành động. Thời đen. từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. lại đi giao du với những kẻ hai lòng. Số hên: 11. Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên. cầu lợi điều đắc quả. Đ ường đi này vẫn xa xăm. kiệt lực cùng ta. Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi. chớ bê trễ. sau cố gắng mà làm.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Đạo lộ tiêu giao. hiện nay vận trình của bạn. Ráng chờ sương gió êm ru. cành khô mấy chốc mà hoa lá xum xuê. QUẺ SỐ 162 . hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước.xuân. nên ngừng lại chờ đợi. . Mộn đình bế tắc. là mọi sự thành đạt. Theo ý quẻ nói. ánh thái dương lại óng ánh trên không. Như xuân đã về với nhân gian. Ý quẻ cho biết rằng thời vận của bạn đang đến lúc đã lên hương. Có kẻ không nghe lời khuyên này. Vân khai kiến nhật.

Đánh số nên tính toán kỹ. 12. cầu danh bị cảnh trước hay. Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Ngư thượng điên. Thi vi vô bất lợi. 6. Thư nhập nan. Số hên: 3. . thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. 16. 31. Lục tái trước. nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên. Cần cố gắng mới mong đạt. 2. Biểu tượng: Cá. 36. Số hên: 16. 13. 6. Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất. Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn.THƯỢNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tương dẫn tánh tương khiên. Cần ẩn nhẫn chờ thời. Ty luân nhược. Nếu nữa đường đứt gánh. QUẺ SỐ 163 . vì tài trí kém mà ra. Khỏi cần cố gắng mới màng nên công. Cầu trí. Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: �Phải cần cố gắng mới màng nên công�. Đánh số bất minh. 26. sau dở. 1. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc không phải dễ. 2. Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. Cầu tài lợi đều dở.Bất thông. chưa xong đã bỏ. Cá ăn mồi đã dính câu. 1. 62. chậm. QUẺ SỐ 164 . chờ sóng gió đi qua mới hay. Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng. Nên công bắt cá gian nan. Ấn cần hỉ tự nhiên. bất lợi. 63.

6. Vậy cầu xin của bạn cứ tiến hành đi sẽ gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ để thành công sở cầu chẳng có gì đáng trở ngại thời vận lên hương là hanh thông rồi. Thời vận đến. mưu sự nên thành đó là ý của quẻ thơ nói cho hay. tâm trạng vô cùng nghi ngại. Vui vẻ ân cần lại tự nhiên. Độc đối tây phong trướng đại my. Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét. Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo. 1. Thời vận chưa thông. Người xin phải quẻ này có cái tượng của kẻ nghi ngờ đầy bụng khiến chán nản. 41. Gió mây thấm thía giọt sầu mi LỜI BÀN Quẻ này chủ ly khai cùng bạn hữu. 64. hay không xứng ý. lìa xa mọi người không ai có thể làm cho vui được. rút cuộc cũng vui vẻ. Số hên: 4. LỜI BÀN Quẻ này chủ công thành danh toại. Vậy nên sở cầu của bạn hãy tạm gác . Cười ngất một phen rồi sầu bi.Sầu sự chuyển đoàn viên.TRUNG HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Nghi. nỗi buồn tiêu tan hết. Đánh số hên. 14. Vui vẻ đắc lực nữa chẳng có chi trở ngại dù có việc buồn phiền. nghi. Ý quẻ cho rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay có người nâng đỡ cho nhau. 61. Việc buồn cũng biến chuyện đoàn viên. đoàn thể để ở một mình. điều vui tới tràn trề. Nhất phiên tiếu bải nhất phiên bi. khỏi lo gì nữa. Buồn rầu đã qua. Nghi nghi tất cả việc đều nghi. trăm việc đều hanh thông. Cầu tài. 16. Có quý nhân giúp. Này đây tương dẫn cách tương khiên. Chẳng có điều gì mà bất lợi. cầu danh đắc quả. QUẺ SỐ 165 . nghi. Đây là một loại quẻ thượng cát. buồn vui thay đổi vô thường.

Nếu không ra khỏi nhà. gặp cảnh lo âu. Lao tâm đến mấy cũng hao công. cũng không thể thành công. 15. 61. phải tính toán mới thành. Từ đó vận trình mới hanh thông. Cầu tài. Số hên: 5. Chưa thông thời vận hãy chờ đợi thời cơ đến. cầu danh có hy vọng. Mọi việc đang trì trệ. Tuy nhiên. Đánh số chẳng hên lắm.lại một thời gian nữa. nghĩa là nói với bạn rằng phàm mưu tính việc gì đều cần phải tính xa. nên tính toán đều chẳng đến đâu. để chờ khi thông vận chuyển lối thì lúc đó mới tiến hành những việc cầu mưu thì tốt hơn. 16. nếu dám xuất hành ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ được. LỜI BÀN Quẻ này chủ hiện tại chưa làm được việc gì cả. 16. Nhưng quẻ lại nói rằng khỏi cửa đến đường cái. QUẺ SỐ 166 . 61. 1. Công danh tài lợi chưa thông. Trên dưới không hòa lại chẳng đồng. 1. Người xin quẻ này nên xuất hành ra khỏi cửa. nhưng nhỏ thôi. Có cố tâm tiến tới. Đánh số có thể có kết quả. 66. nên chờ. Đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. chứ chớ nên ru rú ở nhà. Tòng thử bảo sơ chung. Trên dưới chưa hòa đồng nghĩa là thời vận của người chưa hanh thông nên làm gì cũng chưa nên ý nguyện chỉ hao công thôi.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Thượng hạ bất hòa đồng. Khi ra khỏi cửa đến đường cái. Xuất môn thông đại đạo. Lao nhi vị hữu công. QUẺ SỐ 167 . tính rộng thì công việc sở cầu mới có thể thành công mà không bị nguy hại. Số hên: 6. 6.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thủy Giải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm . tức là ý chí chật hẹp không thấy sáng sủa. Cần đồng tâm hiệp lực và cần phải khoáng đạt. 51. 65.

76. Nhưng quẻ nói cuộc thực sự hân hoan. nên những việc cầu mưu của bạn sẽ được thành công toại nguyện chẳng còn gì trở ngại nữa. Cầu danh đạt. Một khi sơ ý e dè gặp ma. ta cần phải có người trung gian để giao dịch hợp tác. Hữu ích hoàn vô ngại. 1. 67. 7. tối đêm khuya. Tam thu sau. mặt sầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại. Bác tại tam thu hậu. Gặp may lợi ích hanh thông vững vàng. Nhược ngộ truy đáo khách.Đại sự khả thành công. mới tốt. ắt có ngày hanh thông. Người trong mây báo tin sang. QUẺ SỐ 168 . Vậy bạn muốn mưu cầu cuộc đời giàu sang. Việc to có thể thành công. thì hoàn cảnh tự nhiên khoa thư. Phương tri hỷ tự nhiên. Đánh số. Đây là một quẻ thuộc loại đại cát. Khuyết nguyệt khủng nan viên. Qua mùa thu. 16. 61. có thể yên tâm tiến tới. e rằng không có cơ hội tốt đẹp. Đừng đi nữa. huy hoàng cũng phải chờ ba năm nữa. Vân trung chân tiểu nhân. tốt đẹp. nhưng phải chờ ba thu nữa. ắt vinh quang cuộc đời. Trong trường hợp này. Rủ bè kết bạn. LỜI BÀN Quẻ này chủ thuận buồm xuôi gió. nên phải kiên nhẫn bền chí. muốn thành công sự ngiệp to lớn cần phải có một thời gian khá dài như xưa có câu "tam niên hữu thành". Đã có người bầu bạn giúp đỡ thì không có lý gì không thành công. Hãy nên nhớ. mới là yên thân. Thời vận thông. . nhớ thật xa.HẠ HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tang du thôi mộ cảnh. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: cơ duyên chưa tới. Quẻ thơ cho hay hiện nay vận trình của bạn đã được hanh thông. tin mừng sẽ liên tiếp tới với ta. 17. Số hên: 6.

16. Theo ý quẻ cho biết. Số hên: 9. phải nhờ tay quý nhân giúp đỡ. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. Lúc đầu tuy vô cố mà bị khốn quẩn. Nếu khi gió thổi buồm xuôi. thì mới nên việc.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhị . 1. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. 68. 61. Từ nay về sau nếu gặp �gió thanh� nghĩa là quý nhân dìu dắt nước bước đường đi. Người xin được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn và xét cho cẩn thận. 86.Người xin phải quẻ này nên lấy điều nhẫn nại làm hơn. thiên đạo thiệt vô tư vậy. 18. mà không có gì gọi là vui vẻ. tới lui vạn trình. 19. Đánh số. những sự cầu mưu đã qua chẳng gì được may mắn và đều gặp lận đận. Việc cầu xin của bạn. e rằng gặp ma tác quái. không mấy hạp. Chuyện xưa trong sách có ghi. 91. Cầu tài danh cần có người giúp. QUẺ SỐ 169 . 16. Nhược đắc thanh phong tiện. QUẺ SỐ 170 . Gian nan qua rồi. không thể làm gì bậy được. Bất thông. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. tới lui vạn trình�. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. LỜI BÀN Quẻ này chủ tránh dữ tìm lành. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Số hên: 6.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Biến thư tiên hậu sự. thì vận trình sẽ vô cùng thênh thang như câu thơ chót trên đã nói: �Thuyền nan một mảnh. Tóm lại họa phúc tùy người mà đổi thay biến hóa. 6. 61. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Muốn thành công bây giờ. gian nan. Biết bao gian hiểm chẳng gì là vui. nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm. làm hỏng công việc. Gian hiểm vãn lai nan. Biển chu viễn quá san. Cầu tài có sự góp sức của đông người. Theo ý quẻ nói rằng. Đánh số được lợi nhỏ. Thuyền nan một mảnh. 69. 1. 8.

Hoàn cảnh thuận lợi về với ta ngoài dự liệu. 10. nên vui sau khi ta lo buồn. Nhất sự hoàn thành hỉ. Nhược ngộ khẩu biên nhân.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Nhất sự tống thành không. Số hên: 1. Đánh số thông. 17. cảnh sắc vui tươi và người vui vẻ vô cùng. Hỉ tiếu hi hi. Quanh nhà xuân sắc khắp vườn ruộng.Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Mạc thán tàn hoa. Ta cần ủy thác giúp mình mới nên. LỜI BÀN . Hoa khai khô thụ. làm ăn và tất cả việc mưu cầu không được hanh thông. 7. Vẫn còn việc nọ hanh thông ý tình. sẽ được toại nguyện thời gian gần đây. Vậy thì sự cầu xin của bạn chớ nên lo âu. Vui sướng tươi cười trời phước ban. cành khô lại trổ bông. Hết cơn vận bỉ đến hồi thái lai. Tâm hạ kham bằng ủy. Chớ tưởng hoa tàn mà lại than. 71. Hoa tàn. Nhưng đừng làm chuyện thất đức mới nên. lại nở trên cây tàn. Cầu tài. LỜI BÀN Quẻ này chủ đắc ý sau khi ta thất ý. Ốc đầu xuân ý. xuân sắp tràn về khắp vườn nhà. Hơn nữa. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. Gặp người miệng lưỡi thông minh. QUẺ SỐ 171 . 70. Việc này đã hỏng thành không. Quẻ nói rằng: Hiện tình cảnh của bạn như là hoa tàn. Nhưng chẳng sao vận mạng sắp đến như cây tàn. cầu danh sắp đạt.

mất một nửa. Cầu danh. Muốn được phải nhờ trò giúp thầy. Đánh số hạp chút ít. Cầu tài. . Theo ý quẻ cho biết những việc cầu mưu của bạn muốn được như thỏ ở cung trăng quả là hơi khó đấy. 17. Đánh số tốt. Song hỉ chiêu sông my. một việc kia còn nên nhưng cần phải nương dựa sức người giúp mình mới có kết quả tốt đẹp. Người xin được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng mà làm gì. Châu. Số hên: 71. họ chạy lại giúp ta một cách tận tâm.Quẻ này có cái tượng: Được một nửa. LỜI BÀN Quẻ này chủ người giúp ta chính quay lại làm đệ tử cho ta. Câu thơ sau: � Song hỉ chiêu đôi mày� dùng để ngụ cái ý trên. Chỉ khi nào gặp người thân hữu họ có chữ (khẩu) ở bên lúc đó ta mới có thể tin tưởng mà ủy thác cho công việc của ta. Bởi thế. cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sanh tồn và cầu tiến được. Cao vọng quá e khó thành đạt. Nghiêm. 11. mới có thể nên công nghiệp sở cầu. 12. Mới nên công nghiệp được tròn đầy. 7. chúng ta sống trên xã hội nhân quần. phải có kẻ có thế lực giúp đỡ. nhất đắc. Lã. nhưng muốn được như ý muốn thì cần phải có sự giúp đỡ của đàn em đông. nếu độc lực thì chỉ vô công nhọc sức. 17. 7. 72. Vì giống như việc đời đâu phải mọi việc đều vừa ý toại lòng. muốn thành công phải có sự giúp đỡ. cầu lợi cần nhờ kẻ giúp. Vậy bạn hãy nên tự nhiên nghĩa là: �Tận nhân lực tri thiên mạng� thôi. cầu danh nên nhớ kẻ giúp. QUẺ SỐ 172 . Nhưng cần phải có sự hỗ trợ. 27. Thực vậy. ắt có được này mất nọ. Cao sơn lai tiếp dẫn. Kiều. 1. Thăng tiến non cao mà tiếp nối. 72.). (Chữ họ có chữ khẩu ở bên như các chữ: Đường.. Số hên: 2. 21. như hai câu thơ thứ hai và thứ ba đã ẩn ý ở trên vậy. Thơ quẻ đã nói rằng: Một việc đã hỏng. Nhất thất. Trong trắng con thỏ quả là hay. Đừng lo. mất khu đất bên đông nhưng lại được đám dâu bên tây. Tu bằng đào lý chi. 1.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Dục đắc nguyệt trung thỏ. Người xin được quẻ này có cái may là nhờ người mà thành sự.

Sự sự thông đạt. Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý. Ba thước dây câu cứ thả đó.QUẺ SỐ 173 . �Buông ba thước câu� ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có. Biểu tượng: cá. nên chẳng có gì đáng lo buồn cả. Đánh số hên. đó là ý quẻ mách cho hay đấy. 73. Cá kia nó sẽ dính câu liền. Phàm người ham làm điều thiện.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Viên hựu khuyết. Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi. Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên. 27.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Sự toại vật ưu phiền. Khuyết hựu viên. QUẺ SỐ 174 . LỜI BÀN Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý. 72. Xuân phong hỉ tự nhiên. không có gì là không được như nguyện. vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó. Khuyết tròn. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp. Đắc ý hoạch lân tiên. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt. 23. 7. 1. 37. tốt đẹp lắm. tên gấm thêu hoa. và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. tròn khuyết không chừng. Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền. Cách thùy tam xích điếu. Số hên: 3. Vận thời hanh thông: �Bất chiến tự nhiên thành� không làm cũng nên việc. Thời thời khắc khắc yếu chu tuyền. . chớ lo âu. Thời lại tài kiếm duyên.

Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình. phàm mưu cầu việc gì. Đánh số cẩn thận. Thời lai vận đến nên thơ cuộc đời. Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo. Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã. LỜI BÀN Quẻ này nói: Vinh khô đắp đổi. 14. Khôn ngoan giao thiệp mưu cơ.Mau làm công việc chớ đừng lơ mơ. Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo. đường đi rất là khó khăn. nếu biết khôn ngoan ứng phó thì cũng có thể thành đạt sở cầu và hy vọng. Người xin được quẻ này cần phải chú trọng hai điểm: thiên thời và nhân hòa. Theo quẻ thơ cho hay hiện nay vận thời của bạn như đêm trăng khuyết tròn không chừng. Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo. 47. biết cơ hội thử thời đấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ vô duyên. bất . nhưng chẳng sao. thế mà cũng chẳng thể tránh. còn lận đận lắm. cứ tiến tới đi. LỜI BÀN Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh. 71. Nguy nan nào kể hết ôi eo. Nào chuyện thị. Có hy vọng thành tựu việc cầu xin. mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. thị phi đều biết cả. nào chuyện phi. tiến chẳng bằng thoái. Số hên: 4. nghĩa là vận trình của bạn chưa được hanh thông. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. thời đến là thành. Kiên ta dà. Vì những việc mưu cầu khó mà như ý. cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn. chẳng được duyên dung trọn vẹn. 17.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Thừa bệnh mã. giàu nghèo lên xuống. Tuy rằng giỏi giao dịch với đời. 41. Phòng thất túc. Bất thông. 7. Lưng chừng bắt quyết. quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được. QUẺ SỐ 175 . 1. Thượng nguy ba. Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong. Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng.

Việc cầu xin của bạn. Đánh số e thua. 7. Giờ nay tâm trí vẫn chưa yên. 57. Khinh chu ngọ tiện phong. Tuy bị lầm đường. bềnh bồng trên dòng xiết. 1. Ráng rượt hai ba luồng sóng gió. Những việc cầu tài. cầu danh còn xa. thì mới thành đạt theo ý muốn. Có hy vọng phần nào. 71. Còn nhiều gian nan. Nếu không có gió thuận thuyền nhẹ thì thử hỏi làm sao mà dám có thái độ như vậy? Người xin được quẻ này phải chủ trương cuộc sống hòa đồng. 76. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng nói cười mà định được loạn.HẠ TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài . Ngày mai vui đến khỏi lo phiền. theo ý trong quẻ còn phải nhiều gian nan lận đận. 15. 75. coi hiểm nguy như bước trên đường phẳng. 71. 7. chưa thể toại nguyện tức khắc.lợi. hãy làm là hơn. cần phải gặp vài ba lần gian nan. 17. Ca xướng cầm lưu trung. 16. 1. Biết tính gì đây để khỏi phiền. mới may ra. Số hên: 17. Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Lưỡng sự dĩ hòa đồng. chớ tính. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời qua cơn vận bỉ. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo. 16. nhưng vẫn đắc ý hát ca. Đánh số bất minh. 6 QUẺ SỐ 177 . Xấu. Số hên: 5. 17. Biểu tượng: Ngựa. QUẺ SỐ 176 . 67. Đạo mô nhân đắc ý.

Thượng tiếp bất ổn, Hạ tiếp bất hòa. Tương triền tương nhiều, Bình địa phong ba. Tiếp với trên không vừa ý ta, Nối liền dưới, chẳng thấy tình hòa. Nan phân, nan giải dằn co mãi, Sóng gió đất bằng bỗng nổ ra. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Vô duyên với kẻ khác, trống xuôi kèn ngược, lủng củng lỉnh kỉnh, chẳng được yên ổn vui tươi, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người xin được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn. Quẻ thơ tả rằng, muốn giao tiếp trên dưới đều không được, sự việc lại dằn co mãi, đó là ý quẻ nói hiện thời vận của bạn rất xấu, không chút nào gọi là may mắn. Những việc cầu xin ắt khó thành đạt và giải quyết theo ý muốn, hãy cẩn thận trong việc làm ăn. Mọi sự không như ý, chớ tính. Nên chờ thời cơ đến là hơn. Phòng gian nguy hoạn nạn. Đánh số dở. Số hên: 8, 7, 1, 17, 71, 81, 18, 78.

QUẺ SỐ 178 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bạch ngọc mông trần, Hoàng kim mai thế. Cửu cửu quang huy, Dã tu nhân cữ. Vàng chôn dưới đất, ngọc đầy bụi, Sang quý gì chỉ cũng ẩn thân. Ánh sáng tuy rằng chưa giảm bớt, Đào lên được nó mới hay lành. LỜI BÀN Bịch ngọc, hào kim, quý báu biết bao nhiêu. Nhưng vàng ngọc chôn trong đất, có khác chi sỏi đá. Tuy vậy vàng ngọc vẫn long lanh sáng đẹp, chẳng bao giờ biến chất, đáng tiếc là chỉ tiếc cho bọn ngu phu tục chẳng thấy chẳng hay mà thôi. Rồi một sớm được tìm ra, vàng ngọc đâu có giảm giá được đâu. Người xin được quẻ này có cái tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đền nổi may một mất thanh danh.

Hiện nay thời vận của bạn như vàng ngọc bị chôn dưới đất và bị bụi trần phủ đầu, tuy vẫn sáng sủa. Và nếu muốn những vàng ngọc thành đồ hữu dụng và vật quý, thì phải đào lấy lên mới được. Nghĩa là nói việc cầu của bạn như đến chỗ tuyệt vọng mà vẫn còn hứa hẹn lắm, song phải cố sức thì mới nên công, chớ không phải ngồi không nói suông mà thành được. Phải cố gắng trong công việc. Vàng ngọc bị chôn và đầy bụi, thì ánh sáng đã mất hiệu quả và giảm sự quý giá rồi. Phải có kẻ giúp đào lên và phủi bụi đi, thì mới tốt trở lại. Cầu xin gì, nên có kẻ giúp mới thành. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 17, 77, 71, 7, 1.

QUẺ SỐ 179 - TRUNG TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bối hậu, tiếu hi hi, Trung hành đạo tối nghi. Sở cầu chung hữu vọng, Bất tất chựu song my. Sau lưng hé miệng hả cười, Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi. Đôi mày nhăn nhíu làm chi. Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động. Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo. Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành. Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 7, 17, 71, 91, 19, 7 QUẺ SỐ 180 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài

Tiều tụy vô nhân vấn, Lâm gian thính đo quyện. Nhất thành sơn nguyệt dịch, Thiên lý lệ quyên quyên. Tiều tụy nào ai có biết đâu, Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu. Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội, Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Ấu. LỜI BÀN Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm. Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp. Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên. Đánh số không hạp. Số hên: 18, 8, 1, 81, 10, 80.

QUẺ SỐ 181 - TRUNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Hoa lạc chính phùng xuân, Hành nhan tại bán trình. Sự thành hoàn bất tựu, Sách bạn lưỡng tam tuần. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN

Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 182 - HẠ THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Lăng ba hương lý thụ thâm ân, Quế điện sa song ân thụ tần. Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng, Quang huy trực thượng vị ty luân. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp. Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 183 - TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Dục hành hoàn chỉ, Bồi hồi bất dĩ. Đông dao mạc cưỡng, Đắc chỉ thả chỉ. Muốn đi sao lại không đi, Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng. Chớ nên rung động lưng chừng, Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc khôngcó hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên. Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho. Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: �Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu� vậy. Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong. Số hên: 3, 8, 1, 38, 83, 18, 81, 13, 31.

QUẺ SỐ 184 - TRUNG TRUNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tâm hạ sự an nhiên, Chu tuyền thượng vị toàn. Phùng long tuân hữu cát, Nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.

1. 4. LỜI BÀN Quẻ này chủ xử cảnh rất thuận lợi bình an. 8. Cần phải gặp rồng mới may mắn.Hiện nay lòng dạ đã an nhiên. Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng. Thả câu nơi sóng khó vừa lòng. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. Ba thâm hạ điều nan. Nhưng bền chí chờ đợi quú nhân chỉ dẫn đường đi nước bướcthì hay lắm như câu thứ ba nói "Cần gặp rồng mới may mắn" Sắp đến vận thái. 48. QUẺ SỐ 185 . Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được may mắn thành công. Ý quẻ cho hay tất cả công việc đã yên dạ không gì đáng lo cả nhưng chưa được toại nguyện lập tức thôi. cầu danh. Điều kiện cần thiết là phải gặp được năm tháng hên may. như người ngây nói mộng.TRUNG HẠ Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Mộng lý thuyết quan sơn. Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông. 14. Lợi danh rút cuộc có hy vọng. Cầu tài. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. . Trăng người lúc đó vĩnh đoàn viên. Công việc cầu xin rốt cuộc ắt sẽ đưộc thành đạt vẹn toàn như trăng ngày rằm. Số hên: 18. 81. Việc chưa có trải qua. Biểu tượng: Rồng. 41. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được. Người xin được quẻ này nên tỉnh tâm mà chờ đợi. chưa thấy khó. Danh lợi chung hữu vọng. Nhưng chưa châu toàn theo ý liền. LỜI BÀN Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn. Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: �Danh lợi rút cuộc có hy vọng� nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may. 84. Mục hạ vị khai nhân. Chờ rồng đến thì hay. sắp đạt. Đánh số thông. nhưng tiếc vẫn chưa có hy vọng đạt đích mỹ mãn. hoặc gặp được rồng (người quân tử) lúc đó mới có điều vui mừng tới cửa.

chớ bôn ba. để mất dịp may đó. Rút cuộc trở thành khúc nhạc ca. còn có tiếng tăm đi xa là khác. 18.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn . QUẺ SỐ 187 . Dù có khó khăn rắc rối cũng thành không có. Nên chờ đợi. Cần ẩn nhẫn chờ thời. không kịp hối. 58. Nên sự cầu xin đều thành đạt ý nguyện chẳng có gì đáng trở ngại cả. tưởng bị họa mà lại hóa ra phúc. Đừng ngồi không tán rỗi. ngộ nạn mà chẳng có việc gì. Danh cầu mọi sự được điều hòa. Ba mũi tên bay ngàn dặm xa. Số hên: 6. Doanh cầu chỉ nhạc thành. 61. 85. Vậy những sự cầu mưu của bạn ắt thành đạt như ý nguyện. Rất tốt đẹp. Số hên: 5. Hứa đa nhàn khẩu ngữ. Phiến tác tiếu đa canh. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên lấy những lời nói nhảm nhí làm nhục chí mình khiến lầm lạc. 8. 8.Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng. Dù bao tiếng nói xì xào đó. Cầu danh cầu lợi còn chậm. lập tức thành công. thời gian sắp đến rồi. cầu lợi theo ý sở cầu. 1. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp dữ lại hóa lành. 15. Xưa có câu: �Hữu phúc tự nhiên lai� đó.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tam tiến khai vân lộ. mà còn được vui vẻ như hai câu thơ chót của quẻ đã ẩn tả ở trên. Cho nên những việc kinh doanh mong cầu. 86. 16. vận thái lên rồi. Cầu danh. Đánh số hạp tốt. Quẻ ý cho biết rằng: hiện thời vận tinh của bạn cầu xin đang lên hương như ba mũi tên bắn đi xa ngàn dặm đấy. 51. QUẺ SỐ 186 . Đánh số hạp. chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. 18.

Nội Quái: Tốn Hưu quyến luyến. quyết định và cố gắng. 71. thử hỏi lúc đó phải hỏng hết cả chương trình kế hoạch xây dựng từ trước tới nay. 17. Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong. Nhất thiên phong nguyệt gian. Tuy nay ngàn dặm ba đào. thì nên dứt bỏ. Lợi danh vô trở cách. Số hên: 7. thì tương lai mới nên. 1. Nếu không ắt loạn tả tơi. Rồi ra đi để tránh. Và tương lai của bạn ắt không được tốt đẹp lắm. Họ suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc cho nên nổi. nào hơi yên lành. 87. Đánh số. LỜI BÀN Quẻ này chủ có những kẻ biếng nhác chẳng cố sức làm việc. Đừng lưu luyến làm gì. Ngọ tiên trình. 8. 81.gif[/IMG] QUẺ SỐ 188 . khó thành. rồi mai hận đời. phải dứt khoát. nên để lỡ cả tiền đồ. Khó mong. chớ không dám lắm lời làm buồn lòng người xin. Xuất môn đình. Cầu danh lợi còn chậm. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001. chưa thể thành đạt ý nguyện nếu theo đuổi mãi cũng chỉ mòn thời gian quý báu mà thôi. Chung náo loạn. Căn cứ nội dung của quẻ thơ. nếu là tình duyên. . chưa thông. 78.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002. Chớ nên quyến luyến hoài hoài. Tương lai có hại. kẻ biếng nhác chỉ vụ lấy yên thân. Bỏ nhà bỏ cửa. 18. Hành lộ xuất trùng quan. Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi thanh xuân thì càng nên theo quẻ dạy mà làm thì mới nên vậy. Theo ý quẻ cho biết: Những cầu xin của bạn trong thời gian gần đây.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Vạn lý ba đào tĩnh.

Thực ra danh lợi song thu. Số hên: 18. có được chớ không có mất. phải chăng đó là mệnh số tiền định? Người xin được quẻ này chớ nên cưỡng cầu. đó đều là việc thiếu thông minh. Mạn lao tâm. chớ mơ mộng và đừng tha mồi bắt bóng vô ích mà thôi. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Mưu sự hoàn toàn hỏng hết. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy.HẠ TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Khát vọng mai cơ họa bính. Ngộ hồ long. 81. chớ nản. như tróc ảnh. Gặp Hồ Long số mới nên màu. Đói xem bánh vẽ càng thêm sầu. hãy cố gắng nhằm thực tế sự việc và kế hoạch trong đời sống thì mới nên công. Thực tế. Vậy bạn muốn thành đạt ý nguyện. Nhìn ngó mai giải khát được. thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa. sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. chỉ hao tâm lực. 8. 88. được nhưng ít lợi. phượng khả tỉnh. năm Dần và Thìn. Đánh số. 1. Gặp khúc gấp này. lúc đó cơ trời mới chuyển có lợi cho mình. QUẺ SỐ 189 . Đây là một hào thuộc loại Đại cát. Chờ gặp Hồ Long. Cho nên sở cầu của bạn sẽ trở như hai câu sau nói: �Bắt hình bóng chỉ hao tâm lực� mà thôi chẳng thu lượm được kết quả nào cả. Công danh có ngày thành đạt. LỜI BÀN Quẻ này chủ có vui chớ không lo. chỉ còn cách đợi. Bắt hình bóng. Ý quẻ nói: Chưa làm vua mà sắm long bào như hai câu trước nói ngó mai mà trị khát. thời cũng sắp đến rồi. Vậy những việc cầu xin. thì may . Ẫn nhẫn. trăm việc không việc nào thành. đói mà vẽ bánh. Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. Nhưng chẳng sao. đến khi rồng cọp gặp nhau (tức là Thìn với Dần). tôn vinh an lạc. thực là nhọc mà chẳng có công gì. Cầu tài.Công danh tài lợi dễ phùng. xuất hành yên ổn. Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca. cầu danh đến hơi chậm.

Nguyệt tà vân đạm xứ. Có kẻ đưa tin báo đến ông. Thời may sắp đến. Biểu tượng: Rồng. 1. Mọi sự cầu.ra mới định. 10. 91. Sự khoan tay bất khoan. Sóng gió bão bùng làm hết hồn. An tín hữu nhân truyền. Số hên: 19. 8. nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới. chậm đánh số cẩn thận. mọi người đều theo ý mình. chỉ nên chờ đợi một mà thôi. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường. chẳng bị mê. Nửa đêm nào có thuyền sang sông. Đừng lo. 91. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục. Đánh số thì nên tính toán kỹ. QUẺ SỐ 190 . kiên trì hết mức để đợi. Kinh đào khủng nhạ thuyên. Việc mê tâm. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa. cứ tiến hành đi.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Dạ bán đọ vô thuyền. 9. Bất cửu xuất trùng quan. . Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai. LỜI BÀN Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn. Số hên: 9. QUẺ SỐ 191 . mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. 18. Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo. Hổ. Nơi mà trăng xế mây ảm đạm. 90. 19. cầu mưu lợi có chậm. 81. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu. 89. 1. mới nên.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự mê tâm bất nề. Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài thơ trên đã nói. Một khi vui vẻ hô to. Nhất trường hoan hỉ họ.

. nếu không sẽ có sự không đẹp đưa đến cho mọi người. đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc. Nửa đêm sang sông đã không đò. LỜI BÀN Quẻ này rất xấu. QUẺ SỐ 192 . mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. Đánh số ắt thua. mất vật thì khó tìm. khó mà thành đạt như ý muốn. thì vận thời chưa được hanh thông. Nhân bất xuất đầu. thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. đi lại thì chẳng lành. phàm mưu tính việc gì nếu bắt đầu vấp phải trắc trở không được thuận xuôi thì nên ngừng bước. gia sự thì chẳng yên. Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi. Chỉ là thấy cái hư không bẽ bàng. vì quẻ nói rất rõ chẳng ích gì cả. mưu sự thì thất bại. 11. Rất e bế tắc chẳng thông. Tóm lại. Chữ �trăng xế� � nói sắp rạng đông là may mắn. Bói được quẻ này quả là chẳng lành. xuất hành thì gặp hiểm. như được tin tức báo cho việc hay. việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu. Người xin được quẻ này cần phải tu nhân sửa đức để mong tránh bớt phần nào. mà còn gặp sóng gió nữa . sóng êm thì sẽ có kẻ giúp. Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng. Lục giáp thò có tai. Nếu là việc đã trễ lâu. bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự khổ ly lưu. đến lúc cùng lại có nẻo thông.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ. Quẻ báo cho hay người cầu được quẻ này. Yếu kiến vô hữu. cầu tài thì lỗ vốn. 19. Nhưng chẳng sao. Nên bỏ hẳn chớ nên theo dõi nữa . 91. Chờ sáng. nằm bệnh thì thấy quỷ. nhứt là đối với những việc mưu tính đến giờ vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào. Người thì khó xuất đầu nên công. trăng xế. việc cầu còn nhiều trở ngại. Vãng lai bế tắc. mà chưa được hanh thông. mà nên việc. Đang bấp bênh sóng gió. Số hên: 1. Cầu danh lợi còn chậm. 9.

TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Tốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Vạn lý phiến phàm chuyến. Càng tới càng xa càng ý tinh.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thân lịch kinh đào. . hãy nên tiến tới để những may mắn đang chờ. đánh số chẳng nên công. 9. Hành hành vô trở trệ. Số hên: 3. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Thanh vân đắc lộ (ý nói vận hên) cá nhảy chim bay (ý nói bay nhảy tung hoành được) cứ hễ ra khỏi cửa là thành công. 91. càng đi xa càng được hanh thông. Tốt đẹp. Tuy sóng êm vẫn kinh hồn. những việc cầu mưu của bạn ắt được thành đạt như ý. 92. lo âu. Bởi theo quẻ thơ phán rằng. Muôn dặm buồm giương bước vận trình. người cầu được quẻ này tốt lắm. Cầu danh. 19. Thời lai phong tống đằng vương các. Sóng êm vẫn thấy tâm hồn kinh. cầu tài. Bá bình lắng bất loạn. chớ sợ. Chớ lo. Đánh số hạp. QUẺ SỐ 193 . 31. 1. hãy tính. 1. 9. khó đạt. nhưng chẳng gì đáng ngại. Đây là triệu chứng Đại Cát. Đông phương tiêu hao. 91. 2. 13. Nên chờ thời vận hanh thông. Tuy hơi băn khoăn. Số hên: 29. tạo chu bột nên danh. 93. QUẺ SỐ 194 . Cứ đi chẳng có gì lo ngại. nhất là càng ra xa càng tốt.Bất thông. hiện thời vận của người như là mảnh buồm giương đưa đẩy muôn dặm vận trình. 19. Vậy những dự tính cầu mưu. Dừng lại là hơn. Viên xứ cánh thông tân. Người xin được nên cấp tốc đi xa ngay. 12. nhưng đi chẳng gì trở ngại. Theo ý quẻ cho biết.

Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt. 1. 19. Chớ nhìn nhau mà mất cái hay. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. Bất dụng xu sòng my. Nhân tòng nguyệt hạ quy. Thời bất thông. Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến. nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động. bông cũ tàn. Rồi một sớm. sung sướng. chẳng còn chi . Bông mới nở rộ. Mục hạ toàn tảo. Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. dương xuân trở lại. đánh số e bị thua. LỜI BÀN Nói hạc ở trong mây. nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi. Tân hoan doanh lưỡng giáp. 92. làm càn rồi sẽ hỏng. Mùa hè nóng hổi thu sương hàn. người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm. Nếu cần ngừng thì ngừng. bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. lo được đủ chuyện. Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. LỜI BÀN Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông. Công danh tài lợi còn chậm. chẳng có gì đáng lo muộn đâu. Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn. 91. QUẺ SỐ 195 . 9. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó. Dưới trăng cũng có kẻ về đây. Số hên: 4. nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích. gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Hạc tự vân trung xuất. Nên chờ thời là hay. chớ tính chuyện gì. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh. và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ. thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc. 49.Thái bình thân thái. Con hạc từ mây bay khỏi mây. 14. nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông.

1. cá chim đó ắt tự nhiên ăn câu. chuyện Ngu Công rời núi tuy chứng tỏ Ngu Công cực thực ngu. có tin may đưa đến. 95. Đánh số hên.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thâm đàm ngư thả điếu. QUẺ SỐ 196 . Người xin được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí. đều thông đạt. nhưng lại cho biết rằng chỉ có những kẻ cực ngu như Ngu Công mới có hằng (bền tâm cứ lớn mãi). chớ nghe lời cám dỗ. tốt. dầu có khó khăn mà vẫn vượt qua. Việc cầu xin của bạn. Bắt chim trong núi chẳng lo sầu. Nhưng ta hãy giữ bền tâm trí. 1. 59. 9. chớ có bê trễ. Cá ở thâm đàm vẫn thể câu. LỜI BÀN Quẻ này có ý khuyên ta: Vất vả bao lâu sắp thành. Chẳng lo nó thoát khỏi đâu. 91. Đánh số. Song ta phải bền chí chờ đợi. chớ lo ngại gì cả. Số hên: 19. Thời vận gần lúc hanh thông. Bất tất sinh nghi hoặc.Thời vận thông. 19. tài lợi sắp đạt. 96. Chớ chán nghi ngờ mất nhịp cầu. rồi sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. 6. Số hên: 5. Cầu tài. có kẻ giúp đỡ. 9.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Ngũ . 91. QUẺ SỐ 197 . cầu danh. Biểu tượng: Cá. sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện.trắc trở nữa. chê dèm của người đời. 16. mà chẳng khó khăn lắm. Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành. vào lưới của bạn đã giăng sẵn. Biểu tượng: con Hạc. 69. Như bài thơ quẻ đã nói: Cá trong vực thẳm chim trong rừng núi có thể bắt được. đừng lo cho mệt và cũng đừng nghi ngờ. nếu kiên chí chịu đựng đeo đuổi sở cầu. Việc làm nếu chậm trễ lại do dự thì biết đến bao giờ mới xong được. việc sắp thành công danh. U cốc điều khả la. Chỉ dụng tràng cửa tâm. Chim. 15.

Cầu mưu lợi phải nhờ người. Rồi đây công việc tự nhiên dễ dàng. 19. Lúc đầu dở. 17. ý chữa nhàn. 71. Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bước chân tiến tới phập phồng. 91. Nhưng đều tránh được những đàn thị phi. là việc đạt thành. Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh. Một lòng góp sức cùng nhau. Lui thì chẳng được vì không ngõ vào. không đạt được một hy vọng về tương lai. Kỳ trang lộ bất mê. Số hên: 9. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người. 97. Muôn điều nắm dịp trước tiên. Thượng hạ tương tòng. Sạ miễn thị hòa phi.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Trước trước chiêm tiện cơ. LỜI BÀN . lo âu cho bước đi của mình. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất. Minh châu một hột sắc màu sáng tươi LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan. Tuy giờ này. chuyển rời chẳng quyết. thời vận thông. Minh châu nhất lõa. Thoái bất khả.Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Tiến bất an. Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời. QUẺ SỐ 198 . sau hay. 1. ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói. Tục triều vô hợp ý. 7. Đánh số có sự góp sức thì tốt. lắm lúc sinh ra nản lòng. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng.

LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp. còn biết trông cậy vào đâu. khéo léo xếp đặt. Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã. Đánh số hạp.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tước táo cao chi thượng. Trời lặn xế chiều sầu biết bao. Nhất mô chuyện sinh sầu. 91. Vậy phàm mưu tính việc gì phải suy xét kỹ lưỡng trước. 18. Cầu danh lợi tuy chậm. . nhưng thành đạt. ít nhứt cũng tránh được không may. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn. Biểu tượng: Chim. 9. 98. cần nhứt phải nắm lấy cơ hội trước. Rất thích y theo lối cũ mà hành động chứ không bước quẹo sang đường khác. Bán đồ bất liễu sự. Hành nhân cổ độ đầu. Số hên 8. 9. 91. tuy hiện giờ chưa được vừa ý xong cũng tránh được những điều chưa hay xảy đến cho bạn. Cố nhân bạn bè đều mất cả. chớ tính chuyện mà hỏng. cũng như biết chụp lấy cơ hội. chẳng có câu nào may mắn. nhưng cuộc đời sắp lên hương. thì mới nên công.Quẻ này chủ tâm linh thủ mẫn. rồi việc cầu mưu sau này mới dễ dàng thành đạt. mà bỏ hết cái chí bình sinh của mình. chớ nên lần lửa tháng năm. đó kể ra cũng điều hết sức may mắn rồi vậy. Vận bỉ. Người xin được quẻ này chớ nên nản lòng. tuy còn lận đận. 1. Đánh số chẳng lợi. Bến cũ vắng tanh có kẻ nào? Dự việc nửa đường nay chửa hết. Cầu danh lợi còn xa. nắm vững công việc và trọng tâm. Số hên: 19. Cần chộp lấy thời cơ. Tất cả sự mưu cầu của bạn. 19. QUẺ SỐ 199 . khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. đó là ý muốn quẻ nói đó. 99. lo gì. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. Trong trường hợp này tuy nhiều lúc không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi. Chim kêu chiu chít nhánh cây cao. rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động.

Giờ đây mọi việc đều hay cả. 22. chẳng có gì đáng lo ngại. 20. Số hên: 2. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây. thật là đáng mừng. Tốt đẹp. Nhãn tiền mục hạ. QUẺ SỐ 201 . Mua vé số. đào cát gặp được châu báu.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Vô đoạn phong vũ thôi xuân khứ. Mọi sự đều gặp may mắn. Hà dụng trù trừ.QUẺ SỐ 200 . việc cũng đắc quả. Lạc tân chi đầu đào lý hoa. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc. khỏi cần tính. thiệt là may mắn thay. Người cầu được quẻ này. Đánh số rất hạp.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tạo thạch đắc tạo ngọc. Đào trong đất cát gặp châu sang. Biết ai tâm sự rối như tơ. Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới. Đào sà đắc đào châu. . LỜI BÀN Trong cuộc đời bình thản. Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. Đào bạn hữu nhân ca thả khốc. Tính toán làm chi mệt xác thân. Đấy quả là việc kỳ lạ. bỗng nhiên rực sáng lạn. Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc). Đục đá may thay được ngọc vàng.

chớ nên vội vã và cao vọng. lang thang cầu bơ cầu bất như chó bị hỏa tai. cây mừng rỡ nói chi người. QUẺ SỐ 202 . Nước. không có gì là không toại ý. Biết ta tâm sự lắm ly bì. Bên cạnh vườn đào người hát giỡn. Tâm loạn lòng rối như tơ vò. Vậy nên bạn hãy giữ theo lối sống cũ. Thảo vườn nay lại trở xuân thời.gif[/IMG] Quẻ này chủ Lưu Ly mất việc bàng hoàng chẳng có chỗ tựa nương. đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện . Thảo mộc tân hân hân. Rụng hết hoa cánh chẳng có gì.18/i$/sach%20ebooks/0. Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi. Người xin được quẻ này nên thực hiện chữ nhẫn triệt để. phải chờ qua một thời gian nữa là hay hơn. việc cầu xin của bạn khó mà được toại ý bởi quẻ đã ẩn tả cảnh của bạn như trời xuân bỗng bị mưa gió làm cả vườn hoa trái tiêu tan chẳng còn cảnh xanh tươi như trước. Ý quẻ nói rằng. 20.com/tuvi/quekhongminh/UTF8_NO_PIC/hinh quekhongminh/vachmau. Do đó. 1. 10. Ẫn nhẫn chờ thời. Tin tức rao truyền báo hỷ sự. Đang bị hãm vận. Truyền lai hảo tiêu tức. Ngoài ra không còn phương pháp nào khác. Đánh số chưa tiện. Đình tuyền hoa sắc tân.Bỗng nhiên mưa gió giục tìm xuân.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Lư uyển nhất thời xuân. Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi. thì còn làm gì được nữa. LỜI BÀN [IMG]file://///192. Cầu danh lợi nên chờ đợi.vietshare.www.30. công danh tài lợi. 2.168. Số hên: 21. Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát. còn gì may mắn mà nói. hân hoan vui mừng. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu. giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn.

từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm. Vận bất tề. Quẻ này cho biết vận trình còn hơi trắc trở dầu cố làm cầu mưu đến đâu trong lúc này vẫn chưa được toại nguyện mà lại hao công mất giờ nữa. 20. 32. tốn của là khác. xa lánh hết mọi người là hơn. Cầu việc còn lâu. Số hên: 2. nên đình đốn công việc là hơn. xa kẻ gian nịnh. 20. Cứ tiến hành. Những người cầu được quẻ này tốt hơn là nên ngừng những việc đang mưu tính nhứt là việc khuếch trương kinh doanh. Đánh số hạp. nhưng vẫn khó xếp đặt cho ổn thỏa mọi việc. Tuy nhà có hiền phụ đấy. Đánh số chưa thuận. Vậy nghĩa là hiện nay.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Môn ngoại sự trùng điệp. QUẺ SỐ 204 . Ấm nhân hội ngộ tương phùng biết bao.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn . còn hao công. vạn sự như ý. Số hên: 2. Hiền xử tuy trợ xảo. Đây chính là lúc im hơi lặng tiếng ẩn dật qua ngày. Cửa ngoài sự việc điệp trùng. 22. QUẺ SỐ 203 . Vạn sự như ý sở cầu. thời vận của bạn đã đến là hanh thông. Người xin được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng. bắt chước như Đào Tiềm đời Tần ẩn dật. Điểu điểu chung nam hợp. Tuy hiền nữa giúp chẳng sao. quả bất địch chúng. Thời vận hanh thông. Nhưng chung quy việc làm hao công trình. 23. LỜI BÀN Quẻ này chủ chính không thắng tà. Ấm nhân đa ngộ hợp. 3. 30. Cưỡng cầu tính ắt chẳng đến đâu. ắt đắc quả.nay thời vận của bạn đó.

Sự hữu thiện, Diện hữu quang. Chung thủa hảo thương lượng, Hồ trung nhật nguyệt trùng. Công việc hanh thông tâm trí vui, Mặt mày sáng sủa nét tươi cười. Chung quy mọi việc dễ thương lượng, Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời. LỜI BÀN Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Ấu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình. Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là �Nhứt phàm phong thuận�. Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định. Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến. Đánh số tốt. Số hên: 24, 2, 4, 42, 20, 40

QUẺ SỐ 205 - TRUNG TRUNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Ám khứ hữu minh lai, Ưu tâm dự khả hài. Chung tu thành nhất tiếu, Mục lục mạc nghi thai. Mờ ám đi rồi đến rõ ràng, Ấu sầu tâm sự tự nhiên tan. Chung quy mọi việc thành vui vẻ, Hiện tại chớ nên mà nghĩ hoang. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự cứu người té ra lại cứu mình báo ơn ai ngờ lại mang ơn. Trước lo sau vui, quả thực là một câu chuyện cười. Người xin được quẻ này nên cố gắng làm đẹp những khó khăn, khỏi lo không được hưởng phúc. Công việc cầu mưu của bạn cho hay hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm còn hơi trắc trở, song rút cuộc việc đâu vào đó ắt sẽ vui vẻ thành đạt như ý cầu. Nhưng bạn phải một lòng với việc cầu, thì mới thành công, nếu không

hậu quả có thể trái ngược như câu chót của quẻ thơ đã nhắn nhủ vậy. Việc tính hơi chậm, nhưng được thành tựu. Chỉ cần cố gắng là đạt. Cầu danh lợi còn lâu, nên chờ. Đánh số, cần tính kỹ. Số hên: 25, 5, 2, 20, 50, 52

QUẺ SỐ 206 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Bảo kính vô trần nhiễm, Kim điêu dĩ tiền tài. Dã phòng thiên ý hợp, Chung bất nhạ trần ai. Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu, Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu. Tinh thần phấn chấn dương oai võ, Há sợ người đông giết hại đâu. LỜI BÀN Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy. Như thế việc cầu xin lo chi không thành, nhứt là hai câu chót dương oai võ và chẳng sợ người đông, thì càng nói rõ về đường công danh ắt sẽ gặp may mắn vì số mệnh đó. Thời đến vang danh. Sự sự tốt đẹp, sở cầu. Biểu tượng: Cọp. Đánh số hạp. Số hên: 6, 2, 26, 62, 20, 60. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif[/IMG]

QUẺ SỐ 207 - THƯỢNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài Hòa hợp sự, Đàm tiếu thanh. Hỉ ân tại bán trình, Bản độ đạp thanh vân. Hoa quỳ nở hướng phía đông, Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Cửa nhà mở rộng đón chào, Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự nghiệp thành đạt, không phí mất chút sức nào. Bằng trình đã có phận chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên hễ cầu thì hẳn ứng, hễ tiến cũng được tốt. Người xin được quẻ này có cái tượng: hễ đến nơi thì được tiếp rước. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.

QUẺ SỐ 208 - HẠ HẠ Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Hoa tàn nguyệt khuyết, Kính phá thoa phân. Hưu lai hư vãng, Sự thủy an ninh. Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn, Kim thoa gãy bể kính tiêu tan. Từ đây nên nhớ đừng lui tới, Công việc mới yên và dễ dàng. LỜI BÀN Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió.

Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi. Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp. Số hên: 28, 20, 80, 8, 2, 82. QUẺ SỐ 209 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Môn ngoại hảo âm lai, Sinh ý ưng hữu khánh. Danh lợi cánh hữu thiện, Nhạn hàng chung câu trận. Công danh lắm lắm đáng ghi, Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Tu hành chính quả mới mong, Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh. Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền. Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt. Số hên: 29, 9, 2, 92, 20, 90.

QUẺ SỐ 210 - TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Vạn lý hảo gian san, Phong sa tận nhật nhàn. Dĩ thôn câu thượng nhĩ, Hà tất ngộ ba lan. Núi non muôn dặm cảnh thanh bình, Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh. Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát, Xá chi sóng nổi gió thình lình. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm. Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió. Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành. Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá. Số hên: 21, 1, 2, 10, 20, 12.

QUẺ SỐ 211 - HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Song yến hàm thư vũ, Chỉ nhật nhất tề lai. Tịch mịch yêm lưu khách, Tòng tứ hạ điếu đài. Song yến ngậm thư múa nhảy hoài, Trông chờ nó đến là ngày mai.

Về việc cầu xin của bạn. 12. 21. Cao thâm tiên khả phan. Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng. theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Vọng khứ kỷ trùng san. chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới. Trước khó. Minh nguyệt tại nhân gian. Biểu tượng: Chim. khỏi ngại không đạt tới thành công. Đôi én ngậm thư. Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng. Đánh số đẹp. Bế tắc. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. thì lấy gì câu được cá vậy. sau dễ. Nhờ vứt cần câu. tượng trưng cho cảnh Tiên. 22. thì thành công ắt không khó chi đâu. Số hên: 11. Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ. bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. 21. 2. Trời xanh. Cử mục thiên thượng khán. Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. cứ tiến tới. Tin âm vắng bặt. và không cần câu. cảnh Phật. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy. nghĩa là người hành khách không đi đến nơi. công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi. 1. Chờ đợi vận thái là hơn. 12 QUẺ SỐ 212 . Dòm ngó quả là núi mấy trùng. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Số hên: 2. đó là đem tin mừng tới. Cao châm cách trở khả lần thông. Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình. và câu thứ tư nói cần câu hết xài. trăng sáng. Thành đạt lớn. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. Từ đó cần câu đã hết xài. như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy. 1. nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ.Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách. Đánh số e cháy túi. cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân. .

Đánh số hên. Ý quẻ nói rằng. Tin lành trước mắt. Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. Sát nhau tế thánh cập linh thần. những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên. 21. cố công mới được. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. Nếu mà từ khước. khỏi núi non. 31. Số hên: 2. thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. LỜI BÀN Hành tang tức là xuất xứ: "Dụng chi tắc hành. vận son sắc màu. QUẺ SỐ 214 . 3. bước đầu chỉ có gặp khó khăn. 13. 1.QUẺ SỐ 213 . khỏi núi non tin lành trước mặt vậy. Nhất kỵ xuất trùng quan. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định. Giai âm chỉ xích quan. Việc gần thành chớ nản chí. 12. Đồng thời. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. như quẻ thơ đã nói.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Tích đức thi công hữu tử tôn. hoạt động tranh đua với đời. . cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy. đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. hư không chẳng còn. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp. Xa chi tắc tàng. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan. xã chi tắc tàng".TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Dụng chi tắc hành. Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa. 32. Dùng thì sẽ ắt nên công. Khi cưỡi ngựa. nhưng phải quyết chí dốc lòng.

Mổ trâu tế thần dụng ý tạ ơn trời đất quỷ thần. tích thiện. Số hên: 2. và đừng đạt cao vọng quá. Đào hoa kinh sâu vũ. không còn cái nhìn bằng nửa con mắt như ngày xưa nữa. Hang con cóc lại thả câu. Tích đức thi ơn con cháu lành. Quả thực là hai hoàn cảnh phân chia rõ rệt. làm ơn cho người ta. xây lầu trên mây. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng hạnh phúc vinh dự sở dĩ có được là nhờ ở công trình. mà việc khó khăn của mình ắt người sẽ giúp ta. phải lấy thiện làm căn bản. Nếu . 4. Phải ra sức chớ ỷ ta. Hãy nên ẩn nhẫn bước qua cửa sầu. Câu hai ý nói anh em chết chóc chia ly. nhìn nhau tự hỏi. Những sự cầu mưu của bạn. 1. cầu mong tránh gở được phần nào. ắt khó thành toàn dụ được. 42. 14. việc thành công ắt đạt.Công danh lưỡng tự thành toàn nhật. thì mới được thư thả phần nào. tự nhiên được người thương mến. Trên cây bắt cá. Vậy quẻ này báo cho ta biết họa tới nơi. Bởi thế. nếu không. Theo quẻ thơ nói: Bạn hãy nên cố gắng mà làm. Còn câu chót ý nói bị thủy tai hỏa hoạn sạch không. Câu ba ý nói vợ con gia đình tán vong tan tác. Khi thấy núi sông biển đổi tên. đó là lời dạy của quẻ. Công danh nếu lúc được thành tựu. Thực vậy. Tu nhân tích đức. mọi người đều sửng sốt. 21. 41. Đánh số thông hạnh. Thủy bạn nữ tần đề. 24. Hồi thủ san hà vạn vật tân. LỜI BÀN Câu đầu ý nói đường đời được bình an vui tươi. Làm bò cúng tế khắp chung quanh. lúc đó mới có thể thành đạt nguyện cầu. Vậy lo chi không giải quyết được công việc. QUẺ SỐ 215 . LỜI BÀN Quẻ này chủ rõ rồi đây mình đắc chí. Vân trung nhất nhạn chi. nếu làm được như thế ắt hữu cầu tất ứng.HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Thế lộ thả bình di. như trời vực cánh chia cao thấp. bao mộng tưởng đều không thành. Người xin được quẻ này phải mau mau tu tỉnh.

mà lại tốn công hao sức thôi. Biểu tượng: Chim. Trong nhà nay lại can qua. đó là ý nghĩa trong việc cầu xin còn gặp nhiều lôi thôi chưa được thuận ý mà phải chờ đến khi có quý nhân nương dẫn đường đi nước bước thì lúc đó công việc mưu tính mới trôi chảy thông suốt. Thủy giáo tiếu khà khà. Số hên: 2. 12. công danh lừng lẫy. Nhưng một buổi sáng đẹp trời. Thù địch hai đàng. Quẻ nói trong nhà này nổi binh đao thân thù hai đàng không chịu nói hòa.không kết quả cầu sự cầu của bạn ắt như thả câu trong hang cóc. nên thực tế. tình trạng này sở dĩ có chỉ tại chê mình hèn. bắt cá trên cây và xây lầu trên mây. Cao vọng quá ắt xôi hỏng bõng không. Tính toán phải tùy sức tùy tài. Đang bế tắc. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình bất hòa.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . 21. 1. đón rước linh đình. Hãy đợi chu ý lắm nhựt nguyệt. chẳng ích lợi gì cả. Bây giờ mới thể cười ha ha. Bạn nên bền lòng chờ đợi chớ nên vội vã. 5. đánh số dỡ. lúc đó gia đình mới mặt mày vui vẻ. Thân cừu lưỡng bất tri. áo gấm về làng. e bị quan sự. huynh đệ khích tướng. rút cuộc chỉ là hư không. thì lần lần sẽ thấy hanh thông và có thể thành đạt sở cầu. QUẺ SỐ 217 . võng lộng nghênh ngang. QUẺ SỐ 216 . Đánh số dở. 61. 21. vận chưa thông. 1.HẠ TRUNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Môn ngoại khởi can qua. 26. Đề phòng và cẩn thận chờ đợi. Chu y lâm nhật nguyệt. Lôi thôi. dang dở. Số hên: 2. 6.12. chẳng chịu hòa. vợ chồng ngủng nghỉnh. 52. 25. chờ đợi. Người xin được quẻ này chớ trách chi nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng xây dựng bản thân để có chút huy hoàng mà thôi. 15.

LỜI BÀN Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). Vận may chờ cửa ngoài. gia nghiệp thì điêu linh. 12. Bắt được một con nai. ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì. còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. Nghiêm sương vật tiến chí. vận đã đến mà người phải bước ra ngoài đón lấy. Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương. thì mới thành công mỹ mãn. Hoạch nhất lộc.HẠ HẠ Phong Thủy Hoán Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Nhĩ vãng vô thu lợi. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. 72. Số hên: 17. Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông.Hữu nhất thân. Rút lui để khỏi đau thương hận buồn. 27. Đây là một hào được coi như trung cát. 1. Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn. Sự đoàn viên. Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. QUẺ SỐ 218 . . Hoa khai hựu cập thu. 2. 7. Ra đi chẳng có lợi gì. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn. Trái lại. Phải nên gấp rút về để cố thủ. Thoái bộ bất tồn lưu. mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Đánh số thông. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi. Tất cả việc toàn vẹn. Thời vận đến. 21. Môn ngoại sách. Người này quả thực tài. Đâu đâu sương phủ đầy đường. vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài.

Thanh phong tác tuyến. 7. Số hên: 2. nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy. 1. Số hên: 17.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Tân nguyệt vi câu. Đánh số thông. Cẩm lân dị kiến. Cử võng yên ba. Gió thanh làm chi. thì mới thành công mỹ mãn. thì mới dễ dàng thành công. Đánh số tốt. lấy gió làm dây câu. QUẺ SỐ 219 . nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. 12. 12.Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. 9. LỜI BÀN Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc.HẠ TRUNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . 72. Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật. Và mặt khác. Dù là biển động bắt ngay dễ dàng. để bắt cá trong biển vậy. bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng. QUẺ SỐ 220 . Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân. 91. gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy. chẳng sầu không may. hóng gió mát buổi trưa hè. 27. câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. 1. Trăng mồng ta lấy làm câu. phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. 21. quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn. Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu. ngắm trăng trong cảnh khuya. 2. 92. yên hà phong nguyệt. Lưới chài sống động cũng hay. Quẻ này ý chỉ rằng. mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền). Thời vận đến. nói người quân tử lui về ẩn dật. Thời vận thông cứ tiến thành.

nhất trong khi không chấp thuận hành động khiến lụy tới đức lớn. Dựa lan can mộng hoàn lương. Trước tiên phải rõ điều cần. Hoàng oanh chim én ào ào. Ỷ lan xuân thụy giác. LỜI BÀN Giữ lời cũng như đề phòng. tô bồi cành nhân. thì mới tránh được việc không hay xảy ra. Nếu không biết giữ điều kiêng. Tai ương đưa tới rất phiền ngay. Tục đề phòng. cảhai điều chỉ sợ người ta vấp ngã mang khốn. tha hồ vui thú nhàn lạc. Hoa khai mãn viên. chẳng thèm để ý tới thị phi. chưa mấy thông. mới nên.HẠ THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Yến ngữ oanh đề. Số hên: 22. nên phải cẩn thận đo lường cho kỹ chớ nên sơ ý thì hỏng. Cần nắm trọng tâm công việc và nghiên cứu kỹ. Đánh số. Người xin được quẻ này nên chú ý tích cực thực hiện. Vậy việc cầu xin của bạn hơi khó đấy. Cũng như mới mong thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Tiểu tiết bất tri giới. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng của một hoàn cảnh bình thường. Thiết tha trong dạ buồn thương ý tình. Nhân tuân thành cự ương. công việc cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Đề phòng tiểu tiết mới lành. 2. Người xin được quẻ này cần nên giữ câu "Tri chỉ bất nhục" (biết đủ mà ngừng lại . đắc thất. Nên cố gắng. Hai câu chót bất quá chỉ là những câu chú ước cho mạnh nghĩa hai ý trên đó thôi. thì có thể nói đó chính là triệu chứng của cả một cuộc hưng thịnh. Nếu lại còn vun trồng cây đức. Theo ý quẻ cho hay phàm người cầu xin việc gì trước hết phải hiểu rõ trên phương diện cần thiết. Vườn hoang rực rỡ xuân màu sắc hương. 20. Cầu mọi sự chưa thông. Vô ngữ liễm sầu nhân. QUẺ SỐ 221 . nghĩa là nắm vững trọng tâm. an hưởng tự nhiên. mới yên.Tiên quan tỏa.

Người xin được quẻ này quả thực là "Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân" cứ hễ có công là được hưởng phúc. Lao tâm vất vả cố làm mới nên. Nếu được sức nhiều người giúp thêm thì tự nhiên được phúc vô bờ bến. Thanh phong tá lực. còn phải nhờ sức của kẻ khác đỡ thì tương lai mới sáng lạng hơn. 1. hãy lo tính đi. nhưng việc thành. 2. người xin được quẻ này đang lúc gặp thời lẽ ra phải thừa dịp này phấn khởi tinh thần đề mưu đó sự nghiệp nhưng lại cầu an và than thở. Thời đến rồi. Lao tâm nữa lại lao tâm. hãy suy nghĩ câu đó ắt hữu ích hơn. Có câu nhân định thắng thiên. khổ trí. QUẺ SỐ 222 . Ngoài ra. Tuy lao tâm. LỜI BÀN Quẻ này nói: Có lao tâm khổ trí thì công việc mới thành tựu.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Lao tâm lao tâm. Hoan tiếu tiền đình. hoa nở đã báo xuân về tới nhân gian nhưng bạn còn say mê với giấc ngủ để ráng quên những u sầu. Hãy nhờ sức gió phụ bên. được nhưng ít lợi. Căn cứ vào lời dạy của quẻ. Tương lai vui vẻ mới đều sự công. Số hên: 21. 12. 22. 2.thì không bị nhục). Số hên: 22. Đánh số hạp. tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động. Đánh số. thì hay. thì ắt thành danh toại. bạn hãy cố tạo hoàn cảnh mến người mến cảnh. Bạn xin được quẻ này thì phải vất vả bận tâm thật nhiều với việc cầu mưu thì mới được nên phận. và quyết chắc không một việc gì là không xong. 20. Lao tâm hữu thành. Ý� quẻ nói rằng hiện thời chim mừng. còn chần chờ phân vân và cầu an làm gì? Cái may không đến lần thứ hai. . Theo ý quẻ này thì bạn hãy dẹp mọi sự tự ti mặc cảm để nhận sự giúp đỡ của kẻ khác và mình cũng phải ra công cố gắng. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người.

QUẺ SỐ 223 . Đánh số không hạp. Đáng lẽ hay. Chung vô cửu. 3. 32. Ngọc thạch tuy rằng có ám mờ. Đâu cần lo nghĩ việc nhỏ đó. lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết. Mé sông hành khách mệt thay. Châm bạn đa nghi thai. phiêu bạt vô định. Sao đang bước tiến lại ngừng. Bàn đi tính lại chung vô lối. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được. Vui vẻ cười to chớ dại khờ. hóa dở. Đường vào ba thực khó đi. Vì tại ta. nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng. mệnh vận chưa thông.TRUNG TRUNG Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Ngọc thạch dơ chung muội. Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn. Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Số hên: 2. 23. Thủy tân hành khách quyện. Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não. Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản. thì cuộc đời mới nên hương. QUẺ SỐ 224 . . Hà kham tiểu hối đa.HẠ HẠ Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Tiến bộ thả bồi hồi. LỜI BÀN Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung. cần phấn đấu. Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay. Xuân phong liêu nhứ phi. Tiếu kha kha.

Bất khả túy nhân mục lục. Kia là . Thì sự ắt thành. Đánh số được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Cuối cùng vẫn có thể vui cười hể hả. 24. Quẻ thơ nói rằng: Loại ngọc thạch vốn là loại vật quý. Chí lập niệm đầu yếu chân. công việc đã tính. Số hên: 22. Bởi thế cho nên viên ngọc nằm trong đá vẫn còn bị che lấp không sáng tỏ được. Ý� quẻ muốn nói rằng: Sự cầu xin của bạn đắt thất đều do mình định lấy không nên kêu ngạo. Nhất niệm nhập địa ngục.gif[/IMG] àng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Một bên lên chỗ thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Địa ngục thượng đường. Thành công ắt về ta. Cứ tiếp tục tiến tới.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 4. Tiện phân vinh nhục. cứ thực hành đi. 42. Tuy nhiên về sau vẫn giữ được không lỗi lầm gì. Xưa có câu hữu chí cảnh thành. Chớ lo chuyện tiểu tiết. Người xin được quẻ này xử sự nên phải lấy việc trầm định tinh thần làm quý.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] Nhất niệm đạo thượng đường. cũng cần phải có thái độ thung dung để bổ túc vào. Hãy nên lấy làm kim chỉ năm đó. Vậy sự cầu xin của bạn cố gắng đi sẽ được toại lòng. chứ không nên lo lắng buồn phiền làm chi. nhưng có khi sắc màu của nó vẫn bị ám mờ.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Hiện thường có những tiểu hối (điều hối hận ăn năn nhỏ). sáng. QUẺ SỐ 241 . chói.HẠ TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. cũng đừng thối chí. chớ nên lấy làm kỳ lạ và đừng xem trọng những điều nho nhỏ bất ngờ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.

gif[/IMG]đị a ngục hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm. tiện giảo nhân. Phùng ngưu khẩu.gif[/IMG] àng phân minh. QUẺ SỐ 242 . đánh số tốt chút ít. Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy. 4. Số hên: 2. nhất cá thần. bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng. nhất cá nhân.gif[/IMG ]àng: Thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. rồi cho là bên nào cũng được cả. 41.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Đạo đức làm đầu. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Ý quẻ nói hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. 42. chớ nên nghe người dèm pha.gif[/IMG] Dương đặt quần. Tu trượng chân thần.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 21. . 1. thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại. chưởng cứu thương sinh. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta. để đến nổi vinh nhục không phân biệt được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Quân thần hữu tả kinh. 14.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc. chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. Chọn đường lập chí phải tính. 24. Nhật đối dân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] đừng theo tà vậy.gif[/IMG ]àng địa ngục rất rõ ràng.

Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được. 4. hay quý nhân giúp.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên. Nhất chỉ tiện hồi thủ. khó mong. Phải cầu sức mạnh thần tiên. Trâu. cần có tay trợ hữu. vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại. Chỉ cần một tiếng tức liền trở về. Chấp mê bất ngộ giả. Trâu. hãy nên xem xét cho kỹ. Chúng sanh được cứu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. biểu tượng. Say mê mãi chẳng ê hề.gif[/IMG] Nhược thị hữu duyên nhân. Lầu dẫn dã bất tâu. 42. vì tiểu nhân phá. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường. Nếu là người có nợ duyên. con Dêâ. .jpg[/IMG] Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn. Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận. phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công. khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. thương thiên hữu phù.Đàn dê trâu cố cắn người. QUẺ SỐ 243 . Đánh số dở. 24. và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image011. ý nói tiểu nhân phá hoại vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Dê. như lời quẻ nói. Đang bị tiểu nhân phá hoại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. gian nan. Cầu tài danh còn xa.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi.

Theo quẻ cho biết: Những điều cầu xin của bạn. Trời trăng đã mọc hướng đông. Cầu tài danh chưa thấy lợi. Tuy nhiên cuộc đời lên hay không cũng có phần thuộc về số phận. 24.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Số hên: 3. trăm việc đều như ý. 34. Chớ say mê một thứ gì.gif[/IMG] Nguyệt luân đông thăng. bất minh. chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ. Hải thiên nhất bích. 4.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.TRUNG THƯỢNG Bát Tuần Khảm Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Muôn ngàn dặm. 42.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Đánh số chẳng lợi. cần dùng lý trí để xét nét công việc. Bởi thế cần phải giác ngộ sớm. Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời. cần phải dùng lý trí mà xét nét tiến hành. bất thông. Người xin trúng quẻ này phải nên cảnh tỉnh ngay.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Trời cao đất rộng vui tươi càng lành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. mới mong.gif[/IMG] Quẻ này nói sự mê lầm của người ta thực chỉ là tại người có duyên hay vô duyên mà ra. Vạn lý vô vân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. QUẺ SỐ 244 . 32. Như bài thơ đã nói: “Người có duyên kêu một tiếng tức liền trở về” cho nên phàm làm việc muốn được thành tựu thì phải có lý trí vậy. Nếu trễ thì không kịp nữa đâu. 2. Quay đầu về ấy kiếp trăm năm. không chuyện gì làm là không . sáng cuộc đời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. có nhiều kỳ ngộ. Một lỡ lầm thành ngàn đời hận. Dở. 43. Thanh quang khả ấp.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Cứ tiến hành. lúc đắc thời chớ cậy thông minh tài ba. Cần nên xuất tận khả để hành động. hưởng hết cái phúc thanh nhàn của cõi nhân gian. Nhưng công việc êm thắm rồi bạn phải nên giữ gìn và chớ lo yêu cầu quá cao. 4. Người xin được quẻ này có cái tượng: kẻ hiệu sinh đáng sợ (hậu sinh khả úy). Yên hà tiếu ngạo. Công thành thân thoái. tức là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Về để u du nơi lâm tuyên. Bất phụ nhân gian tấu nhất tao.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. lẻ đương nhiên như thế. Vì quẻ có nói rõ: nếu ngày được ban phong rồi. tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. không lợi. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi.gif[/IMG] Quẻ này chủ tiến trình xa rộng. Nhưng sớm ra lại nên sớm về. Thoát khước tử lai duy. Trời giúp người lành. Nam nhi nếu được ngày ban phong. mà không theo đúng phương châm tiến nhanh mà lui gấp. Cầu danh lợi 10 phần đắc quả. Sự sự hanh thông. 2. Đánh số tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. còn gì nữa mà lo. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng.gif[/IMG] . 40.TRUNG TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Hãy rút lui trở về quy ẩn. Số hên: 44. thời đến. Vận thông.gif[/IMG] Nam nhi nhược đắc phong hầu an. Tuy nhiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.thành. Phượng thị nam nhi đạo. xuôi chèo mát mái. QUẺ SỐ 245 . Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay sẽ được tốt lành chẳng có gì đáng lo ngại. Áo bào từ khước chí nam nhi. Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai. Đã báo lòng thành với khổ công. 24.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.

gif[/IMG] Tâm mục hồ ly. ngược lại còn có thể bị những điều không hay đưa đến. Rủ nhau mê hoặc nhiễm tà thế nhân. hoa mộng. 24. Đánh số hạp phần nào. QUẺ SỐ 246 . Người xin trúng quẻ này nên phải cẩn thận đề phòng trước. bạn hãy ngừng lại.gif[/IMG] Quẻ này báo động: Có lũ gian tà mê hoặc. đuổi hết lũ gian tà. để chờ lúc vận thời hanh thông rồi sẽ tốt hơn. mà hóa dở. Theo ý quẻ cho hay người cầu xin được quẻ này hiện vẫn chưa được hanh thông.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Chớ gần tiểu nhân chớ gần bọn yêu phụ.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Công thành. 2. chớ .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Bởi theo ý quẻ đã dạy trên đây. Nếu ai say đắm mất thần. Chồn này cáo nọ xấu xa. Dừng lại. Diên cửu khuynh thân. 42.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Lâu ngày thất bại nguy thân thiệt mình. chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. Chớ đam mê chuyện vàng son. Công danh tài lợi có.gif[/IMG] đừng ham mê tục lụy nữa. đó là khuyên người phàm mưu việc gì chỉ cần đến mưu vừa phải thôi vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. còn trong cảnh đen tối. 45. nịnh hót để thủ lợi. 5.đã được trả công rồi hãy rút lui và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Nếu người cố mà cầu mưu thì chẳng thu lợi được kết quả nào. chớ nghe lời dèm pha nịnh hót. Mê hoặc thế nhân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Có kẻ dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ. thâm thối là hay. Có thế thì mới tránh được cái hại tán nhân bại sản. Thế nhân bất sát. Số hên: 4. sắc đẹp duyên tình để quyến rũ. khiến cho mình phải chịu nhiều điều tai hại thế mà vẫn không giác ngộ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.

. Cáo. lợi vừa phải. Quê người sao sánh kịp quê mình. Số hên: 6. 94. Tha nhân cải hoán biệt nhân thường. 2. Đánh số được. 4. Kim nhật quân thường. bởi việc đời như Phật gia nói ”sắc sắc không không” vậy. Người xin được quẻ này có thể tự tìm lấy chân lý cho mình mà ăn ở thì thế nào cũng vui sướng thịnh vượng. Nên ở ăn hiền đức. 24. Nghĩa là việc đời không nê cưỡng cầu hãy cho nó tự do phát triển.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Đánh số dở. Nếu tiến hành ắt thất bại. thì có ngày trời cho của mà hưởng.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Làm người khách lạ chốn tha hương cuộc đời có vất vả gian nan mới có thể ngồi hưởng cảnh yên vui vườn nương.TRUNG HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Vinh khô tràng định mạc ta thương. Cầu danh. Than mà chi tất cả đều có số mệnh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 42.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. An hưởng gia thương. 2. QUẺ SỐ 249 . cố gắng ắt có ngày sẽ được toại nguyện. có ngày người làm mình hưởng. Tân khổ tha bàng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. nhưng thiên lý luân hồi. Biểu tượng: Chồn. Số hên: 9. 62. 24. Dở lắm. 4.tính toán. Vinh nhục định rồi chớ hận than. ở quê người sao bằng quê mình sung sướng. May áo cưới mà người hưởng. Làm may áo cưới người ta hưởng. bị nhiều tiểu nhân đang múa mép. Ý thơ cho biết tất cả sự vinh hoa nhục sướng khổ đều đã có số định sẳn chớ nên than thở làm chi. 46. Vị tha nhân tác giá y thường. 49. Sướng khổ luân hồi chi phải màng. Thế thì việc cầu xin của bạn cần phải bền lòng và giữ tâm lương thiện. khua môi rù quyến. 42.

Nay con lớn. Đồng bái thu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Nếu tích cực làm việc để trở thành người tốt.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Như quẻ nói. hãy nên bước tối đi. hiện nay thời vận của bạn đã đến lúc lên hương rồi như con đã trưởng thành vậy. Người xin được quẻ này nên cố gắng nhiều hơn thì phải đẹp. Giá lương nhân. 20. Hỉ lâm môn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. không ai lại đem phần đến cho. sẽ thành đạt ý muốn. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.HẠ HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Trời ban phước đức ta cùng tạ ơn. Tìm vui duyên nợ để mà kết hôn. những việc cầu mưu của bạn. Thời vận hanh thông hạnh phúc đầy đủ. Theo ý quẻ nói.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 2. Thiêm tử tôn. Cảm hoàng ân. 52. Cho nên. gái lớn thì gả chồng. ai cũng biết có làm thì phải có ăn. Đánh số tốt. Số hên: 25. QUẺ SỐ 251 . 5. thì ắt sinh con đẻ cháu cho mình vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. hỷ đến nhà. 50. Sanh con đẻ cái nối dòng.QUẺ SỐ 250 . đi tìm được duyên nợ cho chúng rồi.gif[/IMG] . thì lo gì mà không có kết quả tốt đẹp.gif[/IMG] Nữ nhi dại. trồng đậu được đậu.gif[/IMG] Quẻ này chủ trồng dưa được dưa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Chẳng lo gì nữa.

QUẺ SỐ 253 .HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước. 25.gif[/IMG] Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ. việc đã thành. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Càng thêm bệnh tật khùng điên.gif[/IMG] Mộc sinh hỏa. Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền. khó mà làm nên việc gì trong thời gian này. 5. một cách bất minh rồi. Theo ý quẻ cho biết.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. triền miên hại mình. Bế tắc chẳng làm gì được.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. thì nóng lạnh tất sinh ra. 52. Cũng khó được như ý. 1.gif[/IMG] . 21.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. Nhiệt hàn xâm thể. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số dở. Hàn nhiệt tương xâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 51.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Khẩu bất tâm. đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Cây sanh lửa. 12.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Phùngđiên tác chứng. vận trình của bạn rất xấu. Cũng như cầu xin một việc gì khác.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.

Diệt hỏa thành khang. nên chịu đựng một thời gian nữa. Thủy tri chí. Nên lo việc cấp kỳ trước đã. Người xin được quẻ này nên đề phòng cẩn thận. 3.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Trong nhà súc vật nguy nan cùng mình. bao đồng xa xôi. QUẺ SỐ 254 . Số hên: 25. .TRUNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nguy hại đến toàn thể cơ nghiệp và an ninh của mình. Bởi thế. 35. để nghiên cứu công việc trước đã rồi hãy bắt tay vào việc.gif[/IMG] Dĩ ngoại tâm đầu nguyện. Đó là ý quẻ muốn mách cho bạn vậy. Bất minh. 2. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 5. hơn là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 23. Tuy nhiên. Hãy mau cứu vớt chớ khinh. Cầu tài danh còn lâu. tâm tình sẽ yên. Sau đó.Nạm lan khởi hỏa. Tam sơn tu bả ác. thì nguy đó. làm ăn chưa nên. Đánh số dở. 52.gif[/IMG] đi tính chuyện.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Dẹp tiêu mối họa.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. bất thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Lửa bốc cháy trên lan can. chớ để cho tai vạ tới chân mới nhảy. nếu không đề phòng cẩn thận lửa ắt bén cháy khắp nhà. thì mới nên. khí thân. hãy tính tới việc khác. Chúng chết tất nhiên chẳng hại gì cho mình. Dự phòng đắc lực. khiến lũ nghiệt súc chết sạch. Thời vận còn xấu. Nghiệt sức tao ương. Bây giờ lửa cháy lan can. 53.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Việc tốt đẹp vui mừng. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này an nhiên thụ hưởng hạnh phúc. xuất hành thì đại cát. Quang diệu bức nhân.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Toàn gia bình yên thịnh vượng. . thì mới mong thành sự. Vì câu chót nói: ”luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui” và tiếp câu thứ ba là: ”ba non nắm giữ trung trinh”. 24. Ba non nắm giữ cho mình. việc cưới hỏi nhất định thành.gif[/IMG] QUẺ SỐ 255 . Mới hay thành đạt bấy lâu chí mình. Ý quẻ khuyên: thận trọng. khỏi cần phải nghi ngờ gì. Tất cả việc tính toán. 45. Cầu mưu thì có duyên. Mùi thơm cây quế tràn hòa khắp nơi. danh lợi được cả hai.gif[/IMG] định đoạt. Chờ đợi. Đánh số được. Mãn thiên tinh đẩu. Sau trời sáng chiếu đời ta.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2. Số hên: 54. trước lúc thực hành. Bởi vậy việc cầu mưu của bạn cần phải kế hoạch có đầu có đuôi và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Một khi đã toại nguyện cầu. nên hay không đều do hai chữ ”trung trinh” mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Theo ý quẻ thơ nói trên việc cầu thành hay bại. 4. Quế tử hương văn.gif[/IMG] đừng nản lòng mà cố gắng cùng thì ắt sẽ nên công trong việc cầu.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui.gif[/IMG] Phúc tinh chiếu ánh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. cần tính toán nghiên cứu kỹ. 25. 42.Tần tần định thái bình. 5. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.

52. Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. Nhược yến dại phấn hùng tâm. 25. Mọi người đều ca tụng. cầu lợi đắc quả. Vậy bạn hãy mau tiến hành những như đã định. Bá tánh phương kia cũng khổ cùng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. quế thơm tràn khắp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. mọi nhà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Biết đâu được có nước nguồn sông.Không trung sao sáng đầy trời. đó là cảnh vinh hoa phú quí vậy.gif[/IMG] đều tính phục. thông.gif[/IMG] Đông Nam Bắc tương lai thành cố khứ. Nghĩa là người cầu được quẻ này. Quả là sáng sủa chói ngời hoàng huy. Thủy nguyên bất tri hà xứ. Tốt đẹp. 5.gif[/IMG] . Chẳng còn gì trở ngại nữa. thương sinh vô tồn tế. Số hên: 2. 55. QUẺ SỐ 256 . nhất tề đều tới. Giàu sang vinh hiển đến kỳ cầu danh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. tức là thời vận đã đến hanh thông.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Yên kế địa. để nắm lấy may mắn mà số phần đã dành sẵn. Phước tinh cao chiếu. những việc cầu mưu ắt kết quả mỹ mãn. Đây chính là hội tam đường khai thái (xuân về tốt đẹp đó). Đánh số.gif[/IMG] Quẻ này tượng đủ: Phúc thọ phú quý. Đông Nam lượng đất thành như không. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Người xin được quẻ này coi như quẻ thượng cát.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.

6.Quẻ này chủ đại nạn sắp đến. Lòng dạ yên vui yên chỗ ngồi. tới đây còn mong là có làm được việc gì. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc. 25. Bắc đều không phải là chỗ yên thân. QUẺ SỐ 257 . Cứ cho công việc tự nhiên đến. Tâm thượng vô nghi. cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt. phải gắng sức. 62.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin trúng quẻ này cần phải nuôi cái khí "Hạo nhiên" để tỏ chí cương cường khiến người ngoài kính phục. 65.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. lo âu thì còn làm được gì nữa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Đánh số. mà chẳng biết được nước sông ở đâu. thì phải chịu gian nan. không hạp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tử hữu nhật. bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì. không nước thì làm sao sống. Làm chi tính toán lắm lôi thôi. giàu sanh tự trời. vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. ra rồi lại vào. 5. 26. nghi ngại. Muốn nên công. Việc tới trước mắt mà cứ gãi đầu gãi tai. Hãy chờ thời là hơn. Quẻ này chính ra là một cái phép tử lý cầu sinh (trong cái chết tìm cái sống) đó. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật. Sống chết ngày giờ định sẵn rồi. .gif[/IMG] Hà dự mạn trù trừ. 56. băn khoăn do dự. kiếp số khó tránh: 3 phương Đông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. sinh hữu thời. Công việc tính toán vô cùng khó. Phiêu phiên nhất vãng. Nam.gif[/IMG] Quẻ này chủ sống chết có mạng.HẠ TRUNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại. Số hên: 2.

Hãy ẩn nhẫn chờ thời. và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa.gif[/IMG] Húc nhật chính đương không. Ra tay chém. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 27. và chết có ngày. đã định sẵn rồi. giàu nghèo.Quẻ nói rằng sanh có giờ. Hán gia hỏa thịnh đức. Khi thời đến. Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. chí nguyện chẳng toại. Vắng tanh đi lại làm chi. QUẺ SỐ 258 .gif[/IMG] được thịnh vượng. là trời định vậy. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2. Đánh số.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. . việc mới thường yên tâm. chưa thuận lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. như xưa có câu: ”Mệnh trung hữu thời chung tu hữu.gif[/IMG] Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 5.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 75. bạn nên lấy câu đó tự suy nghĩa ắt bớt được khổ não trong hoàn cảnh thiếu nầy. Vậy việc cầu xin của bạn hãy để cho nó tự nhiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tiến thoái tự thung dung. 7. Số hên: 25. Lo gì. khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng. mệnh trung vô thời mạc cưỡng cần”. như cánh chim tung trời. nghĩa là cuộc đời của bạn sống trên trần gian sự vui khổ. 57. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Sài lang nếu cản nữa đường. Hết hồn hú vía tại vì làm gian. 72. dầu bạn có cưỡng cũng chẳng được. Quang huy vũ trụ trung.

85.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thốt nhiên trước nhất kinh. Tuy ắt là phải trừ diệt cho bằng hết. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. 52. 25.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Có kẻ phá hoại. Sài lang nếu cản nữa đường. Cầu mọi sự chưa thông.gif[/IMG] Vãng lai hành tịch xứ. Hết hồn hú vía tại vì làm gian.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc tìm liễu hỏi hoa. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Vắng tanh đi lại làm chi. Đề phòng tiểu nhân. Sài lang nhược dương đạo. QUẺ SỐ 259 . Số hên: 58.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. bỗng vụt tới với mình. 8. cần phải thanh toán. 2. Trảm diệt phương xứng tâm.gif[/IMG] điều phi nghĩa. Đánh số.TRUNG TRUNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. việc mới thường yên tâm. 5.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Ra tay chém. ép mình là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. dở. Như thế thì khi có phải kinh sợ chăng nữa cũng chẳng hề gì.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. . như thế lại càng tỏ ra mình là một tay hào hiệp. Cho nên kinh sợ.

gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người cầu được quẻ này. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. QUẺ SỐ 260 . Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể lực địch. 5. 8.HẠ HẠ Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Lỡmà lầm chỉ một ly. Cuốn gói hành trang vượt núi non. Chín sao bố trí chín nơi dòm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số. Lưỡng lưỡng tương đương. Có kẻ phá hoại. và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. Thanh xích hoàng bạch hắc. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. cần phải thanh toán. dở.gif[/IMG] Bát môn phân bát vị. đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý. . Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc. vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng. Ngũ sắc quyển cầm trang.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bốn góc bốn phương chia tám môn. vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận. Cửu tinh bố cửu phương. Số hên: 58. Cầu mọi sự chưa thông. chớ có coi thường. 2. 52. đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Giao phong đối lũy. 85. ắt sai đi một dặm. 25. Đề phòng tiểu nhân.gif[/IMG] Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ.

gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới. Số hên: 26. Sự sự bất minh. 2. Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu. Cả đời chẳng học việc cao siêu. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục. Đánh số chẳng hạp.gif[/IMG ]àng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công. Tại thể khước uổng nhiên. dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày. Hay hơn là chờ thời. chỉ cố tranh dành với trên. tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 62. Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo. Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 261 . 92.gif[/IMG] Chung thân bất tập thương. Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay. 9. Xấu. Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều. ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào. 20. Đánh số tốt Số hên: 29. thì việc mới thành tựu.Phải mưu mô. Vĩnh lạc khâm thạnh tạm. 60. 25. . 5. 95. 6. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. mọi việc bế tắc. Luân hồi bất năng miễn. Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.

Vậy việc cầu xin của bạn sợ gì gì mà không may không tốt cứ việc tiến hành theo ý đã định đi tốt lắm.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Mưu tác hoan hân. 12. hợp tác chặt chẽ.QUẺ SỐ 262 . và câu ba. Đến cùng một lượt chung vai đồng hành.gif[/IMG] . 26. Vô cùng vui vẻ đầm ấm. cầm sắc hết sức hào hòa. câu bốn cùng nói rõ là âm dương hòa phước may lành. 62. Hai đứa trai gái của ai. Số hên: 61. Có âm dương hòa hợp là may mắn lắm rồi. Đánh số tốt. QUẺ SỐ 263 . 6. Người xin được quẻ này chẳng có gì là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. cổ vũ nhau.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Hai chữ trai gái của câu một dịch ra chữ Tàu hợp lại có nghĩa là Hảo tức là tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 1.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Âm dương hòa hợp.gif[/IMG] đáng lo ngại băn khoăn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan.gif[/IMG] Lưỡng ca tử nữ. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng. Đồng đáo tề hành. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 21. có kẻ giúp công đắc lực lo gì chẳng thành.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. 2. Cầu danh đắc danh.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Chồng hiền vợ tốt. Âm dương hòa phước may lành. cầu lợi đắc lợi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin được quẻ này là may mắn lắm.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. y như là hai người khác nhau vậy. chớ có thấy cơ hội tới mà không làm.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. QUẺ SỐ 277 .gif[/IMG] Trung hữu huyền cơ phú.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Kệ minh phương hiển lộ.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mãnh nhiên ngộ thiền quang. Bỏ dao rựa.gif[/IMG] Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê. Số hên: 26. 2. Vận trình vượt bước dặm ngàn xa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đả phá quân môn lộ. 62. 6. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Gà gáy rồi đây trời sáng hòa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Thời vận tốt đến rồi. nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Biểu tượng: Gà.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy. Đánh số tốt. quỳ xuống đất. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần. Huyền cơ trong đó có ngâm ca. thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy vậy. quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt. 22.gif[/IMG] . Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. lo gì. Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó.

77.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Thời lai thời khứ an thân. cứ xem việc đời giấc mộng. Đánh số hạp ít.Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu. tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì. đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy. nào có sá gì. khuyên người chớ lo. Câu nói phú quý trời đã định. nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó. Lỗi non nước có hại chi.gif[/IMG] Lai khứ nguyên vô định xứ.gif[/IMG ]èo vượt suối. Bạt thiệp vô lự. 7.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. tuy nhiên cũng phải sự tại nhân. Do đó. ta có cần cầu chi. Vinh nhục bất kế. Lại đi chẳng định nơi nào. 2. Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy. cứ để thời đến là hay. tùy cảnh ngộ mà yên thân. mà chẳng xấu lắm. chẳng bao giờ quan ngại.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Kẻ gian hồ vui cùng trời đất. Bình thường.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 27. Trèo đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] . Trên đời vinh nhục kể gì mà lo. nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi. 72.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 278 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm. những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn.

Số hên: 8. Khi nào nước lên lại ròng. Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nhất hữu trị. 72. 2. 7.gif[/IMG] Hắc dạ lý đồng tiền vãng. mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại. 82. chớ lo. Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an. Quá lo chỉ hại thần kinh. vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt. 28. thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm. phản phát phúc. Nhân tâm khổ bất túc. phải lượng sức mình mà tính mưu. ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba). trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.Hữu tử trường.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. chờ đợi. công việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến. Lao lao ky. Chớ tham. phần nhiều chẳng hội đủ. yếu trước hoang. đánh số phải cẩn thận. Bất tất quá ưu tiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 27. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy.TRUNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thành thủy cục. QUẺ SỐ 279 . . Thời ngộ hỏa.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Tuy nhiên thế tình thường đứng túi này trông túi nọ. cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. cứ để từ từ thời vận đến. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy.

Một khi sơ ý e dè gặp ma. 18. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. lợi có bạc vàng. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. Cầu tài có sự góp sức của đông người.gif[/IMG] êm khuya. Đánh số. QUẺ SỐ 280 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Vân hưng vũ trạch. không mấy hạp. Dầu dốc thủ tọa thành. Rủ bè kết bạn.gif[/IMG] Trập long dĩ xuất thế. làm hỏng công việc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. thì mới nên việc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. . mới là yên thân. Theo ý quẻ cho biết.HẠ TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Cái ý sâu xa là như vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG ]êm khuya.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. 86. 68. Đừng đi nữa. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. Sách có chữ: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. 61. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. Người xin há lại không biết điều đó sao. Nếu trái lại cô chưởng ắt năng minh. e rằng gặp ma tác quái. Việc cầu xin của bạn. nhớ thật xa. tối đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Hãy nên nhớ. mạnh sức thì dễ nâng. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Quẻ này chủ hai người đồng tâm hiệp lực. đông người thì mạnh sức. 16. 1.Tu kết đảng. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. 8. Số hên: 6. Đắc tế thương sinh.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Bất thông.

Thế lửa đang xung xung. 7. Đây là một trong những quẻ đại cát. Số hên: 9.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 97.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần. Thứ hữu để cách. Hãy tiến hành những gì đã định đi. 92. Công việc mới hanh thông. kể từ khi cầu xin được quẻ khổng minh thời vận ắt được hanh thông rồi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quản thi âm đức. hơn nữa lại được thiên thời. Biểu tượng: Rồng. Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau. 2. Đánh số hạp. bằng điều lành ý tốt. Vậy trong năm nay. Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn. trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước. QUẺ SỐ 281 . Mưa nhuần mây nổi bay thăng. ắt sẽ được toại nguyện đấy. 27. Thiên biên tân xích. 72. Gốc trời nhuộm đỏ hồng. LỜI BÀN . người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân. người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài.gif[/IMG] đầy đủ sừng giác.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Ngộ tế thủy nguyên. Ngộ phùng nơi nước suối.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này chủ bất nhật hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan.Rồng con nay đã chào đời.gif[/IMG] Hỏa thế huân thiên.

Lửa mạnh nước yếu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. thì việc mới thành. Và quẻ cũng nhắc bạn rằng.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa tốt đẹp hoàn toàn).gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Người tri âm rất ích. hẻm cụt. Nếu có lửa mà không có nước thì không tránh được hư hỏng mất một mặt. và nhất là chớ có lầm đường lạc lối đi vào trong ngõ bí. Người xin được quẻ này chớ có giao du bừa bãi. Mưu cầu nên nhắm vào hướng Nam mắt dễ dàng thành đạt hơn. Như cảnh lửa cháy đi tìm nước. việc đi tìm nguồn nước vậy. QUẺ SỐ 282 . đừng nên làm theo người ta cứ chiều theo ý định của mình mà làm tự nhiên cũng có quý . Cần tìm sự giúp đỡ của quý nhân. 80. khiến đến đều chịu lụy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Trong lúc này bạn chưa có thể như ý nguyện cầu được. 8. đó lời quẻ chỉ cho người hay rằng có thời thiếu vận và ngược lại.HẠ HẠ Thủy Lôi Truân Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Đánh số hạp chút ít.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 28. 20.gif[/IMG] Hướng nam hữu đạo đạo. Tiện đi ngựa tiến vào hàng châu thành. và trong thời gian chờ đợi nên suy tính một kế hoạch tốt đẹp như quẻ nói để thực hành thì đắc quả.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đâu cần hòa với ngô nhân. Người xin được quẻ này nên biết cái đạo điều chỉnh khiến mọi vật được quân bình hòa hợp y như tượng thủy hỏa ký tế. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Hướng nam đường xá thênh thanh. Vần phòng ngộ kẻ tri âm hòa mình. đó là trọng tâm lời nhắn của quẻ đấy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cần phải chờ đợi thời gian nữa. Cách hữu nhất tri âm. Bất tri ngô nhân xướng. Thừa mã nhận hành châu.

LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. thế nào cũng thành đạt sở nguyện. mùa màng hẳn phong nấm. Thành công mọi sự tại phương tây. . cứ đi về phương Nam mà tính thì sự ắt thành. Vô cùng thu hoạch. chớ có cho rằng nhỏ rồi xem thường rồi bỏ lơ qua. vận đến. 81. QUẺ SỐ 283 . 23 32. 3. Kết quả vô cùng thu lượm khá.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Tần khả vân canh. Thời lại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 8. Đánh số hạp. nhưng đại lợi là phương Tây vì câu kết của thơ quẻ có nói rõ. hãy cố công mà. 21. Thực ra ví thử vườn ruộng ít ỏi nhưng cố sức chăm nom thì mùa thu về. Số hên: 1. Biểu tượng: Ngựa. 28.gif[/IMG] Hữu điền nhất mẫu. bạn đã thành tựu. 82. Tốt đẹp.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nhứt là phương Tây.gif[/IMG] Quẻ này chủ lợi tuất sinh ra tuy ít ỏi. 2. nghĩa là bạn đã được hanh thông thời vận. Ruộng vườn một mẫu sẵn nơi đây. Ta hãy chăm lo việc cày cấy.nhân giúp cho công việc thành tựu như quẻ đã ám chỉ ở hai câu sau bài thơ trên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. cứ việc hái cắt được mùa chẳng lo hao sức uổng công. Quẻ thơ nói rằng hiện vận trình của bạn như mẫu ruộng sẵn có. Số hên: 2.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Người xin được quẻ này thử nghĩ kỹ xem. nhưng vẫn còn hơn ngồi rồi ăn không. Ở đời trăm việc nhỏ đến đâu cũng có chỗ an ủi của nó. về sau càng thành tựu hơn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 28 83. 8. Độ tại tây thành. 12. Đánh số tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.

gif[/IMG]đ ứa ấy không môi. Tán cẩu hà xứ mịch.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nhứt là người chê thì ta lại làm được thành công hơn. Còn hai câu sau ý nói: người vàng thì kín miệng. cho nên ít bị lầm oán trách. 24.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. nhiều việc nhỏ gọp lại thành lớn. Số hên: 2. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Cứ tiến hành làm. 42. Đừng chê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. QUẺ SỐ 285 . Tật túc truy bất cập.TRUNG TRUNG .gif[/IMG] Hai câu thơ đầu ý nói: Một lời đã nói ra.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 48. Nạp nhật noãn tuyệt trung. 4 con ngựa tứ đuổi cũng không kịp. ắt được toại nguyện sở cầu. ứng phó hoàn cảnh. 84. 4.QUẺ SỐ 284 . Quẻ mách rằng: Phàm việc mưu cầu chớ nên chê khen việc gì. Chó săn khó kiếm đâu tầm được ra.gif[/IMG] Vật hiền nhi vô thần.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. ví dụ người ta đều tính chuyện làm ăn to lớn mà ta lại chỉ tính làm ăn việc nhỏ. Chui vào hang thú ẩn thân. thì ắt vững bền và chằc ăn đó là ý quẻ muốn nói vậy. Chớ khinh công việc. 8. Những sự cầu xin của bạn phải khôn lanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Chạy nhanh ai đuổi xem coi được bằng. Người xin được quẻ này cần phải cẩn thận hết sức lời ăn tiếng nói. Đánh số hạp. và thành tựu chắc hơn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.

TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thu thành kết thực. cứ cố gắng làm việc thì thế nào cũng có được kết quả mỹ mãn. 5. 25.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Song người cầu được quẻ này rất là may mắn ngoài sự mưu cầu cần sức hơi người. chẳng có gì đáng ngại nữa. Đầy kho lúa gạo việc nào phải lo. Khai hoang công tác phi thường công lao. Doanh lẫm doanh thương. Quẻ ý mách rằng phàm bạn mưu cầu việc gì phải nên hợp sức với người. Biểu tượng: Trâu. Tiền nhân hậu quả. 82.Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. vì một mình thì sức quá yếu. Sao trâu cày cấy ruộng vườn. cuốc bẩm. 85. ắt được nhiều may mắn.gif[/IMG] . thảy đều biến thành vàng bạc và tiền tài. thì lo gì chẳng giàu sang. Khai khẩn vô cương. QUẺ SỐ 286 .gif[/IMG] Quẻ này dạy ta: Nếu đem hết tử công phu làm việc thì thế nào cũng thu hoạch được kết quả mỹ mãn. bỏ công.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Số hên: 2. khó nên việc to. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. đó là lẽ đương nhiên. Cày sâu. 58. 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. thì mới mong được kết quả mỹ mãn. khó vì công việc. mà vận trình của bạn cũng đến lúc hanh thông đấy. Người xin được quẻ này. Trúng mùa kết quả biết bao.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Xưa nay máu và mồ hôi. hãy mau hăng hái lên. Đánh số được.gif[/IMG] Lục ngưu canh địa.

QUẺ SỐ 287 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Thời vận đến có thể làm nên. Hãy lên đường lập nghiệp.gif[/IMG] Đại phấn xung thiên chí. cứ quyến luyến quê hương gia đình thì còn làm được việc gì. chớ nên cố chấp tiểu tiết. ắt thu lượm được nhiều thành công. 8.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 68. mất thế xung pha mới nên công nghiệp. 2. Số hên: 6. 28. thì phải xa quê. Chớ nên lưu luyến quê làm gì. muốn lập nghiệp thành đại sự. mạo hiểm mà tiến lên. chớ chần chờ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nếu ra đi kiến công lập nghiệp vào những tháng Bảy và tháng Tám thì rất lợi.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tám tức là tháng Bảy và tháng Tám. Vậy tức là vận thời đã đến. Đánh số hạp. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn. Thấy bát quân hành tảo. Bảy. Chí khí xung chiên mau phát huy. Vật khổ luyến gia hương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 82.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. bạn nên nắm lấy dịp may trong lúc này. Nên hành động kịp thời. Dương võ tại sa trường. 26. Dương võ sa trường còn đợi chi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này chủ người con trai ở chí bốn phương. Ý quẻ muốn nói. Và nhất là tìm một nơi địa danh có chữ "Sa" thì tốt nhất (đó là ý nghĩa của câu thơ chót). LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Khuyên người hãy sớm lên đường tiến. tự nhiên có chỗ hữu ích.

cầu mưu cầu duyên. Ninh hữu chân quyết. nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Nhất nhập hiền môn. 70. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Hoa quỳ nở hướng phía đông. cầu tài đắc lợi. Lạc hưởng thái bình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 288 . Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở. để đặt tiệc vui vầy. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi. Số hên: 27.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ. 7. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình. Tân tân hữu ích. Vận thái vô cùng thành đạt. người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Trung thành nhứt chi son lòng biết bao.Quì hoa hướng nhật. Cửa nhà mở rộng đón chào.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Vô cùng hữu ích.gif[/IMG] Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân. Đại khai quảng hạ. Một khi vào đặng huyền môn. Làm sao lại được chân truyền bí ngôn. 2. Người không hiểu biết thần tiên.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. lanh khôn việc đời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. an hưởng cảnh thái bình phú quý.gif[/IMG] Nhân bất thức tiên. 20. Đánh số hạp. 72. Trung xích khuyên tâm. Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. .

gif[/IMG] Vật vị thuyết thoại thái trầm. Người xin được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ. Phải có kinh nghiệm mới mong thành công. 8. chờ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. cho nên hồ đồ lầm lẩn.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Quẻ này chủ về trước không biết. Cầu sự còn chậm. Nê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Nhưng nay đã rõ hết chuyện. và hai câu sau nói rằng muốn công việc cầu mưu được trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm. 28. Ngộ xuất thiên ban ảo diệu. Quẻ này ngụ cái ý là như thế. chết chẳng đem đi". Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. Công việc làm ăn hay chuyện gì bị trắc trở không vừa ý. Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò. Tu hành chính quả mới màng. như những trường hợp ta có ý ngờ tới. 87.gif[/IMG] Quẻ này chủ biết là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. nghiên cứu cho kỹ ắt sẽ thành công.gif[/IMG] đúng khi bắt tay vào việc. Số hên: 2. . Công danh lẩm bẩm đáng ghi. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. tìm hiểu để tỉnh ngộ. 7. Đánh số được. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động. là vì người hiểu lý do tại sao nên mới chịu như vậy. Phương thức thiên đạo tối thần. tất nhiên không cho qua một cách dễ dàng.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. có thế mới đạt tới thành công. 78. 82. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.gif[/IMG]đi nh thiện bất thành chân.gif[/IMG] QUẺ SỐ 289 . ta mới xét lý để biết. đó là hai câu đầu của ý thơ. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta.

nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. Công khanh đại phu. Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo. 2. Đánh số ít hạp. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Vạn tai trường xuân. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Chân thân bất hủ.gif[/IMG] Chức tước. chóng tàn. đó là nhân tước". Số hên: 9. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. Hà như tu luyện thành chân. Cầu xin còn chậm.Nên công danh tiền tài đều như mây khói. vui làm điều thiện không chán. Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho. chẳng có gì đáng màng lắm. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến. chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. chẳng có gì đáng màng lắm. 92. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín. quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó. Sống gửi thác về. không vững chắc lâu dài. Chi bằng ta đi tìm thiên tước. Công danh lẩm bẩm đáng ghi. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. 8. 82.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. lựa chọn cẩn thận.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. đó là thiên tước. Tu hành chính quả mới màng. chết chẳng đem đi".gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Nên công danh tiền tài đều như mây khói. Còn tất cả là hư không. Tu là cội phúc. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 290 .gif[/IMG] Công danh tuy đa thực tể. 98.

thì mới mong được kết quả như ý. Mới mong yên phận hết lo gì. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Biểu tượng: chó. Đánh số ít hạp. mà chưa nên gì. Số hên: 9. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. sinh kế do đó mà khả đã lâu bền được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vậy bạn nên nghĩ kỹ bài thơ trên. tây đột. 82. Và phải gặp chó mới hay.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng thấy thỏ mà lại nhìn chó. Ngộ nhất cẩu.HẠ HẠ . Phải suy cho kỹ. Theo dõi suy tư cho thật xác. 8. 20. Còn tất cả là hư không. 9. Nếu đem suy nghĩ tính toán cẩn thận lại. 90.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 98. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cầu xin còn chậm. Những việc cầu xin của bạn trước tiên phải thấu rõ việc làm và phải trải qua một thời gian dò xét. Người xin được quẻ này khi gặp việc. Đang đông xông. thì công việc mới thành. Sống gửi thác về.TRUNG HẠ Bát Thuần Cấn Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2. Gặp chó ta nên lấy làm kỳ.gif[/IMG] Tẩu tẩu tẩu. 2. 92. QUẺ SỐ 292 .Tu là cội phúc.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. chớ nên do dự bất quyết. Số hên: 29. Khả trường cửu. Cấp tư tầm. nghĩ cho cùng. thì may ra có thể đổi mối lo ra thành điềm lành. Bởi quẻ tả cảnh của bạn như đang đi trên đường gặp một con chó. QUẺ SỐ 291 . Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đi đi đang chạy trên đường đi. ắt giúp được sự nan giải đấy. lúc thấy chó hiểm rằng quá muộn.

Bất hứa khả môn kha. Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà. 91.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. chờ. Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết. Người ta sinh ra ở trên đời. 92. Sao mà tin thiệt không hay. phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có. chớ để kẻ dòm. nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. QUẺ SỐ 293 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. không có ngày nào là không lo sợ đề phòng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Trăng tròn nay khuyết nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.Bát Thuần Cấn Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. suốt đời mình. nhưng cần phải dự phòng. Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ. Cầu sự chưa thông.gif[/IMG] êm. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc. 19. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui. Số hên: 2. bị phá hoại. Thận trọng lúc hành động.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn.gif[/IMG] Bất tri chân tiêu tức. 29.gif[/IMG ]êm chớ nên mở cửa. Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận. Tiêu tức mạch địa (hốt nhiên) lai. Đánh số dở. 9. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 1.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

thân biện. cho nên tất cả những việc cầu mưu cần phải bền chí chịu đựng. Muốn thế chớ có câu chấp bảo thủ khiến trở thành nếp thành quy củ. Vực sâu chỗ nước chẳng bề nề. bất minh. Đấy là diệu pháp để thao túng. 2. yếu bất ngốc. (học rộng. Đánh số tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đáo dầu dương chước lượng. để rồi do đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Số hên: 29. Lửa nóng nơi hồng chớ mối mê. Bất thông. Những việc cầu xin của bạn tốt hơn là tạm ngưng lại để chờ dịp. Nếu đã làm rồi. Thủy thâm xứ.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Cấn Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. thân tư.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. suy nghĩ cẩn thận.gif[/IMG] Quẻ này chủ lặng lẽ tính suy mà quan sát sự biến động. 92. Dáo đầu mọi việc đều thương lượng. e có nguy hiểm. Hơn nữa quẻ còn khuyên bảo rằng mọi công việc làm ăn cũng phải tính toán cho kỹ và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nhận xét rõ ràng tích cực hành động) Theo ý quẻ cho biết hiện nay vận trình của bạn còn trong vòng bế tắc chưa được hanh thông.gif[/IMG] . Tai họa gây thêm ắt thảm thê. phải cẩn thận cho lắm. Sự cầu chưa thông.gif[/IMG] đặt kế chế nguy hoặc tìm ra phương pháp thích nghi. thì mới có thể tạm yên. 22.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. yếu bất bì.gif[/IMG] Hỏa vương xứ. vì hai câu thơ đầu của quẻ đã mách dạy bạn vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. minh biện. Vậy Người xin được quẻ này cần phải: bác học. thận trọng cho lắm mới được. 9. Vô đắc nhạ tha tai.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Nếu được vậy ắt có thể tránh được thị phi. đốc hành. trái phải.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] đừng sơ ý rồi gây thêm rắc rối nữa thì phiền lắm. QUẺ SỐ 294 .

29. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Công huân chẳng ngại điều chi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 9.gif[/IMG] .gif[/IMG] Bảo nhạn nhiều hồ. Nhảy lên trên đất dậm dò mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Đánh số.Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Biểu tượng: Chim. mua vui mà lại thành chuốc khổ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ. Tham luyến chung phi thế nhân phúc.gif[/IMG] đắc ý. 93.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước. 23. Hành kiến công huân tảo hồi trình.gif[/IMG]đi . như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi. nghĩa là tránh được những cạm bẫy. thì sự ắt hay. 39.gif[/IMG] Quẻ này chủ công thành thì thân thoái. Mạc giao kê vụ hội tương tranh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 32. Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý. Lập nên sự nghiệp chớ thì say mê. Chim nhạn bay lượn mặt hồ.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Thời vận hanh thông. tốt nhất nữa. địa thành lục. Công thành thân thối. Số hên: 3.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. QUẺ SỐ 295 . chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay.

Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu. Đó là cảnh sáng gió thanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] đi hết. mây điều phủ quanh. Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo. Đánh số. 94.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 4.HẠ HẠ Sơn Thủy Mông Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Nguyệt bạch phong thanh. Mặt trời sáng chói.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg[/IMG] Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm. trùng lưu hà hải. Nguồn trong chảy mãi đến sông Hương. Trái lại nếu có chút hôn trọc. chẳng có gì đáng lo. Tốt đẹp. mặt trời sáng chói nơi góc trời. Diệp lạc quy căn sanh cửu trường. ước thấy. 2. 42. 9. 29. mã đáo công thành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Lưỡng lưỡng tương đắc. mờ ám. Thiên biên nguyệt. 92. Gió trời nay thổi hiu hiu. Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân. thì mọi người điều bỏ mình mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Thủy thanh nguyên. . Nhân đắc kim đan. Điềm nhiên tương xứng. Đó là một cảnh trời sáng gió thanh. QUẺ SỐ 296 . Vận thời hanh thông. cầu được. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 49. hạp. thời vận đã đến.gif[/IMG] Được qui căn tràn ngập thiên địa. nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt.Thiên thượng phong. Ắt sống mãi muôn thu "Tràng sinh uyên hối". có cái vui tương đối với mọi người. may lành hanh thông. bẩn nhơ.

ắt trường sanh bất lão. 92.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. chớ có quên cái đạo "Tu sinh" (nhận lấy sự sống). Làm cho hương sắc đều tiêu tan. Cuộc sống dài bền chẳng thể lường. Hương sắc tận điêu linh. ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. giàu sang. Tạo phúc cùng làm lành. ắt thân ta khỏi khổ. lại vinh danh.Thuốc tiên hái được người trường thọ. Lên đường cưỡi ngựa đến Trường An. Người nhiếp dưỡng ít phải chịu "thanh tâm quở nhục" mới được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Bỗng bị gió mưa mà thổi rụng.gif[/IMG] Quẻ khuyên ta uống nước phải nhớ nguồn. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Số hên: 5. người hái được thuốc tiên. 59. Đánh số tốt. dưỡng tánh. nghĩa là phải nhớ tới nguồn gốc.gif[/IMG] Thừa nã khứ tràng an. 2. 95. làm lành. Khán hoa hoa chính phát. thì tức khắc làm ăn lành. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy ráng lo như nước nguồn chảy mãi tới sông lớn. tránh dữ thành thiện. QUẺ SỐ 297 . Nhất nhật vũ lai lâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ý quẻ nói lá rụng xuống cội cùng với đất cửu trường. Nên tu tâm. 29. Hoa nở đầy đường chẳng ai màng. 9. nguồn nước trong và chảy mãi ắt thông đến sông biển. Kim đan ở đâu? Ở hai chữ "nhiếp dưỡng" (nuôi dưỡng) bản thân. Muốn được vậy ta phải tìm cho kỳ được kim đan mới có thể sống lâu.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nên lo việc tu hành.

Hai câu đầu thực là tốt thay.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 9. Đánh số xấu. Đổi cũ rồi sau đó có mới mà. Cho nên Người xin quẻ này phải coi như một roi quất vào mặt.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc đời từng trải qua nhiều. Cây mọc trời xuân gốc rễ già. QUẺ SỐ 298 . trụy lạc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 6. Cần bố đức. thận trọng đề phòng gặp cảnh không may xảy ra. Người xin được quẻ này đích thị là một người sống trong hoạn nạn. thành ra cái việc cầu xin hãy nên suy tính. Tính thật kỹ là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 29. đó là những chữ dùng để nói xét việc đời thâm trầm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. mới thấy là già dặn. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. chẳng khác gì cây kia tuy mùa xuân lớn.gif[/IMG] Mộc trưởng xuân thiên căn cán lão.gif[/IMG] để tránh những điều không xảy ra cho bạn đó là ý quẻ mách ta thận trọng. 96. cũng không đáng lo buồn vì căn cứ bài thơ trên nói cây mọc trời xuân nghĩa là . Tiền cát hậu hung.Quẻ này chủ sự bất đắc ý. 62. Số hên: 2. thất bại đều do ở sự kiêu căng mà ra.TRUNG TRUNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Mất kiến căn lao. đã ăn sâu xuống đất khiến gió mưa không thể làm cho tàn héo được. Mất điêu bất tạ. 92. trụy lạc quá lẹ. chỉ tại thất bại. Gốc già lá tàn. Tử thực tam thụ chi diệp diêu. nguy hiểm đến điệp trùng. Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nổi hậu quả tai hại như vậy. mùa thu lá hoa tàn. gốc rễ đã to. nhưng lúc đó trái đã thành. Hiện nay thời vận của bạn chẳng có gì xấu tuy công việc cầu mưu có vấp phải điều khó khăn và trở ngại. Trái mùa quả chín lá đâu ra. có từng trải như vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cành khô lá rụng chẳng chi hại. 26.

cứ lo mà tiến hành. Số hên: 7. mọi việc đều suông sẽ. 79. bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội. 97. . 92. 28. Số hên: 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi. Sự sự sắp thông hạnh. Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua. 9. nhứt là trong dịp này ắt thành công. Khuyên ta chộp lấy thời cơ. Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không. khiếu đạo. 2. QUẺ SỐ 299 . thì uổng lắm. Tốt đẹp khỏi lo.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Câu chót nói đổi cũ rồi thì thành mới có như vậy đã mách rõ sự tốt đẹp cho biết. Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt thành công mỹ mãn. Tiếng người la lối om sòm. cần giữ một lòng lành. dù gặp gì trở ngại đừng nên nản chí mà cứ tiến tới sẽ tốt lành theo sở nguyện. 29. 27.gif[/IMG] Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến. 92 29. Hà tất thân thủ thư mi ? Phản tổ cao bồng dáo lão?. 89.TRUNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 9. xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên. Đánh số thông. kẻo muộn màng mất đó.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] đúng thời. Sao còn chẳng chịu thức chơi. 2.gif[/IMG] Khiếu đạo. Thiên tướng minh liễu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đánh số tốt. vận thời đến rồi lo gì nữa.

Tâm tề hậu. Dồi dào sức khỏe mạnh hơn trước. Bởi thế chuyên hẳn một nghề đến chỗ tinh vi. và sự thành đạt thực là tốt đẹp. Cố đắc khan.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. . Tục ngữ có câu: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. thì luôn luôn ứng vào là công việc ấy phải trải qua ba lần cố gắng mới đạt được ý muốn. rồi mới thành công. Vậy bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua những khó khăn nếu gặp rồi sẽ như ý. Thuốc thiệt uống rồi ắt lành. khí thì sảng. những người cầu được quẻ này. thanh đắc thanh. Theo ý quẻ cho hay. phúc liễu ninh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 99. Ba thang sẽ thấy thần hồi thân. thì việc mưu sinh thì còn có gì đáng lo ngại nữa. Thất bại.QUẺ SỐ 300 . tâm vừa nhàn mà thân lại an nữa.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Gốc rễ vững vàng đỡ một phần. cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi. và cầu về công việc làm ăn. Số hên: 29. túc phân minh. Lúc đó thần thì thanh. Cố gắng ắt nên việc. Đây là một tấm gương sáng soi chung cho tất cả ai ưa bao biện. Thần trung thần. 9.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần tinh. nghề thì có nhiều nhưng chả tinh được nghề nào. khả trường sinh.gif[/IMG] Dược nhĩ chân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số hên.

QUẺ SỐ 302 . đúng như có câu nói: Ԕhặng Long Khoái TếԔ Cuộc đời được lên hương. Số hên: 3. 30. giàu sang nữa là khác. Thiên đình sang mấy vẫn vào ngay. bạn xin được quẻ này. Tứ hải tận tri danh. Bốn bề nào ai mà chẳng hay. Trực nhập thiên đình. lợi đến đương nhiên. chẳng những toại nguyện và còn là một kẻ tài đức. bởi theo hai câu sau của quẻ thơ "Cưỡi ngựa cao to" và Ԕhiên đình vào ngayԔđều có ẩn ý tài sắc và giàu sang.QUẺ SỐ 301 . Biểu tượng: ngựa.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tam thiên tăng kết xả. Cung hỷ. Người xin được quẻ này ắt hẳn có hàng trăm việc sắp sẵn trong lòng và hoạt động tất có danh và có lợi. Đánh số tốt.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . Giao du kết bạn chỉ ba ngày. LỜI BÀN Quẻ này chủ rong ruổi xa gần. Sự sự hanh thông. Tràng kỵ tuấn mã. duyên phần đẹp mùa thương. Cưỡi ngựa cao to oai lầm bầm.

Người cầu được quẻ này thực là may phước. Tiểu lý sinh xuân. mới gặp nhau mà đã thân như bạn cố tri.Nhà lai phu tử xứ. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng giải cấu tương phùng. cứ cố gắng là thành công. 31. chẳng lo gì. 13.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . Khi nhàn nhã đến nhà thầy. Đánh số tốt. Người xin được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách không ngờ. đó là ý nói gặp quý nhân chỉ bảo đường đi nước bước của mình đấy. Mặt mày tóc bạc thanh tươi. Số hên: 30. bỗng lại được gặp ông lão tươi tốt tóc bạc. Bài quẻ đã nói nhàn rảnh đến nhà thầy. có thể dốc bầu tâm sự bày ruột phơi gan. Gặp vận hanh thông. Bỗng nhiên lại gặp ở đây một người. Ngẫu nhiên ngộ nhất nhân. Cười như xuân gió thảnh thơi tiếu đàm. Đồng nhan hạc phát. Vậy việc cầu của bạn chẳng bao lâu là sẽ thấy công thành và mỹ mãn lương duyên. thời vận đã lên hương. 1. QUẺ SỐ 303 .

Đánh số được. Phải có người thân giúp và phải 3 lần thất bại mới xong. Vậy bạn hãy ráng sức vượt qua. . Còn kia nước Thục sông hình trắng trong. Thục thủy trừng thánh. rồi từ đó hồng vận đến. 3. QUẺ SỐ 304 . Kinh doanh thị tứ lưỡng tam xuân. Hiểu được ý mình chỉ kẻ thân. Liên nhai đăng hỏa hậu. Con sông Hán thủy vô tình. vì chưa là thời thuận tiện lắm như câu quẻ thứ hai nói. 30. Duy hữu hương nhân tiện thị tri âm. Hoàng Hà cuồn cuộn hãi hùng. Biểu tượng: Con hạc. Người xin được quẻ này như nếu muốn kinh doanh hoạt động. phải nhờ người đồng hương giúp sức không được. Tương lai sẽ thấy ngày mai lành. nhưng mà chưa thể thành đạt ngay trong lúc này. 20.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Hán thủy vô tình. LỜI BÀN Quẻ này chủ làm người khách ở miền Đông. 2.Nhàn vong dã lão vong đông hành. hiện nay thời vận của bạn đã bước vào hướng may. Tứ xứ yên trần. Sau khi trải bao khổ sở gian chuân mới tạo lập được căn bản. bỗng gặp được người đồng hương. bèn kết làm tri âm. Hoàng hà cổn cổn. công việc còn trải qua một vài lần gian nan rồi mới định được. Công việc trải qua ba bốn bận. Bốn phương khói bụi vô cùng xót thương. Theo ý quẻ cho biết. Số hên: 32. và tiếp cho ta hay. Mây nhàn hạc dã hướng đông hành. biết mình chỉ là kẻ thân mà thôi. cẩm tú tiền trình. cùng nhau mưu tính việc làm ăn.

Con rồng nay kẹt thế cùng. mà không có cách chi chế chỉ được. 3. Bài quẻ này toàn lấy các con sông của nước Tàu để tả cảnh tình kẻ cầu xin và hiện cảnh của các con sông ấy. LỜI BÀN . Bấy giờ bay thẳng thiên đình cao xanh. Trữ khang vân tứ hợp. 30. Thượng bất kiến vân hưng. Chờ xem mây tụ một bên. Bất lợi bất thông. Gió mây chưa thấy nổi bùng nương lên. đều cuồn cuộn khơi sóng mịt mùng bốn phương. Duy chỉ có một nơi là xuyên trung (tức Ba Thục) còn được yên ổn như cũ mà thôi. ngoại trừ sông Thục. Số hên: 33. gặp nhiều gian nan. Đánh số không hạp. chờ đợi. trong thời gian này khó mà toại nguyện. Phải chờ đợi một thời gian nữa và khi đạt thành đại lợi thuộc về hướng tây. Người xin được quẻ này có bạn thân bị khó khăn trở ngại trên đường lữ hành.TRUNG HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tiềm long dĩ thụ khốn. do đó âm tín bị cách trở gián đoạn. QUẺ SỐ 305 .LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bất an nên mất hết yên vui. Vậy những việc cầu của bạn. Phi khứ đáo thiên đình.

chớ nên nhận lầm là thật. 34. 30. Giữ chẳng lâu bền. 40. Ra ngoài (xuất ngoại) có lẽ là một bí quyết đó. Ý quẻ cho rằng việc tính cầu này là rất lý tưởng tốt đẹp như mùi vị rất thơm tho. Đánh số hạp chút ít. . Ý quẻ nói hiện nay vận trình của bạn chưa được thông như con rồng hiện đang bị kẹt thế cùng và mây gió lại không có. Tuy chí khí mưu đồ tích cực đấy nhưng hội gió mây vẫn chưa gặp. rút cuộc cũng là hao công vất vã mà thôi. cần chờ ẩn nhẫn. thời vận chưa đạt. Rồng mắc cạn không mây. Nơi đây mùi vị quá nàn nồng. Đảo hào đông bôn tây tẩu. Khi người nhường ta thì ta nhường.Quẻ này chủ công danh chậm chạp.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Thử xứ tư vị nung. Cho nên bói được quẻ này nên nhớ kỹ. Biểu tượng: Rồng. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc tiếp thế xử vật. QUẺ SỐ 306 . Hãy cứ tươi cười vui vẻ đi. khi người nhịn ta thì ta nhịn lại. nên khó thành công. chớ quên. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa. thì bay thẳng lên trời. thì mới có thể có tiện lợi hơn. Trừ phi chăm chỉ chuyên cần. vì trong lúc này vận thời chưa được hanh thông lắm. Vội chạy tây rồi vội chạy đông. Nhưng thơm tho đó đâu được lâu. đem hết sức mình mà học tập. Hà như đàm tiếu sinh phong. Đang bỉ. 4. nghiên cứu thì may ra mới phát tích tụ mình được. như vậy dù có cũng như không mà vui sướng gì đâu. Vậy những việc cầu mưu của bạn hãy nên bền chí chờ đợi một dịp khác là tốt hơn. có cũng không. Người xin được quẻ này chớ nên vội vã. Nung diêm bất nại cửu. Vậy thế làm sao cười giỡn nổi. thì làm sao bay? Chờ mây tụ. Số hên: 3. 43.

bây nhây hai mình. coi chúng như rắn rết. Phòng tiểu nhân cho lắm. Vội thu xếp hãy mau thay. Chẳng nên gì. 63. để rồi buồn đó. Số hên: 36. Trăng trời du ngoạn. Số hên: 35. Nhất nguyệt. Thiết mạc xảo lưu đình. tai vạ ắt tới ngay cho nên câu thơ 2 mới nói: "chớ dừng giây lát". như thệ vật cửu tồn. chung quy chỉ được vui trong một chốc lát mà phải cực nhọc thân trí vậy. Đánh số hạp chút ít.Do những ý trên của quẻ thì việc cầu xin của bạn dù có thành đạt đi nữa cũng phải mất trở lại như tình trạng cũ. căn cứ vào bài thơ trên của quẻ Khổng Minh. gió mưa bất thường. bất tín kỳ vôԔđể khỏi sau này ức hận. và câu thơ 4 chót cũng thêm: chớ có ở lâu là thế. Chớ nên ngơ nghỉ ngừng ngang chỗ này. 3. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta tránh bọn tiểu nhân. 53. Người xin được quẻ này nên phải kiên cơ nhi tác chớ đợi chờ mãi mà nguy đó. Sự cầu xin của bạn đang bị kẻ tiểu nhân phá hoại. mới mong. Đánh số dở. ta hãy nên Ԏinh tín kỳ hữu. sự việc nan định. thì ta lại càng phải lo xa là hơn. Mang dã điếm. Huống hồ chúng đông mà ta ít. 3. Nơi đây có kẻ tiểu nhân. Vui nhỏ đến. cần ẩn nhẫn chờ thời hanh thông hơn. cần chờ người giúp cho. mà khuyên rằng: nhân tình ấm lạnh. Chờ đợi vượng hơn. 50.TRUNG TRUNG . QUẺ SỐ 307 . ý quẻ còn khuyên bạn đừng nên lưu luyến công việc này và phải từ bỏ ý định đó. Nếu lây nhây thì chẳng được tích sự gì. 30. Ví bằng không ta tránh chúng. 5. hảo khởi hành.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Thử gian hữu tiểu nhân. 60. 6. QUẺ SỐ 308 . 30.

Người xin được quẻ này nên chớ có lo ngại. Chẳng lâu sắp sửa tưng bừng gió mưa.TRUNG THƯỢNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn . 70. Quẻ nói người cầu xin như là rồng đã mọc sừng và sắp sửa làm gió làm mưa.8. Ta nên mau sớm tiễn đưa. Tốt đẹp. Nhất vào tháng 3 tháng 6. Hảo tế tương sinh. 30.Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Long sinh đầu giốc. Nhưng phải kiên chí tính toán kỹ. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạm thời hãy an tâm giữ gìn cẩn thận. Nghĩa là vận bạn đã tới lúc tốt sẽ gặp may mắn. Đồ mà cúng tế phụng thừa chúng sanh. Đầu rồng nay đã mọc sừng. 7. Phong vận gặp hội anh hào ra tay. Tương bái cam lộ. Biểu tượng: rồng. tin tức tốt đẹp sẽ tới đó. 73. Số hên: 37.7. chắc chắn có hy vọng hanh thông lắm. QUẺ SỐ 309 . Lục bất bát tảo. Đánh số tốt đẹp. Song hai câu của quẻ thơ có ý nói rằng. Thời vận hanh thái. 3. nếu bạn muốn thành đạt sở cầu thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước tối mới thâu hái được kết quả mỹ mãn.

tất cả việc cầu dễ dàng hơn trước rồi. song những việc mưu tính phải chính đáng ngay thẳng. Ý quẻ mách rằng hiện nay thời vận đã đến lúc hanh thông. QUẺ SỐ 310 . ắt sẽ được bình an và làm ăn dễ chịu. Hanh thông. Đông phong niểu niểu. Số hên: 38. ắt phải một chết. Đây Nam Thái Bạch hiển linh. 83. Xà khước bị hình lục. ý chỉ con rồng là chính con rắn thuộc tà ma và cuối cùng bị tà ma giết. Con rồng bay thẳng thiên đường. Long xà đấu sức. không nên dính đến ma tà thì mới nên. LỜI BÀN Quẻ này chủ chánh không thắng tà. . chiến đấu. lẽ trời rõ ràng là như thế. Long xà tương cạnh trục. Cạnh tranh. Đó là đi đường chính đạo. lý chẳng thắng số. chớ nên theo đường tà ma mà có hại đấy. Bờ hoa nở khắp nơi. Thoang thoảng gió đông truyền khắp xứ. 8. phân mình nhược cương. Bởi bài thơ ví rằng Long Xà đấu sức. 3.Thái bạch hiên tây nam. Người xin được quẻ này nên hiểu rằng chánh bất tất phải tự cưỡng tranh vật lộn làm gì. một sống.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tằng bả thụ tài. Vậy bạn cầu mưu những việc gì cần phải nhờ đến phước đức. Cuối cùng chính thắng tà. Hãy ráng chờ xuân với tiến đông. Đánh số được. Có cuộc ganh đua. 80. Nay người đã bỏ công ra trồng. tốt đẹp. 30. Long tự phi thượng thiên. rắn. Rắn thì bị giết tai ương tự làm. Dã yếu dãi xuân lai. Biểu tượng: rồng.

Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thuận thời mà hành động. 90. QUẺ SỐ 311 . Số hên: 39. ắt thành đạt ý nguyện mà sự thành đạt ấy sẽ được hạnh phúc vô cùng. Biết tiếc thanh xuân già vẫn tươi. 9. Nhi kim an lạc độ quan âm. LỜI BÀN . lo gì. Kể chi ơn ai ngày xưa nữa. Bây giờ con lớn mới vui thôi. Bao năm khổ cực đã nhiều rồi. 30. Nhưng chỉ cần đợi thời gian trái chín mà thôi. Nạc trù luân. LỜI BÀN Quẻ này tượng việc có trở ngại.Đầy đường hoa nở chỗ nào không. Tích thuận thanh xuân. cần phải tới buổi xuân hoa nở mới có thể thuận tay hành động được. Như câu chót của quẻ thơ nói hoa nở đầy đường tươi đẹp. Bất giảm thanh xuân.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tứ thập dư niên khổ dĩ thâm. nhưng đợi chờ ԃhủng qua đác qua. Khi thời cơ đã tới thì càng ngày càng tiến bộ hết sức nhanh chóng. chủng đậu đắc đậuԔđó là chuyện dĩ nhiên. Ấn ái thương đa hoan hỉ sự. Vậy việc cầu xin của bạn ráng chờ đợi một thời gian nữa. Vận thông rồi. đã cố công trồng thì sẽ ăn quả. Việc cầu của bạn như quẻ thơ đã nói. 93. 3.

Vận vừa phải. 13.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tam đông túc. Còn lận đận. Cầu sự còn chậm. cũng như mọi việc mưu tính.Quẻ này tượng khổ tận cam lai. Cấp cấp hồi thu. ý quẻ cho hay rằng. Công việc cầu mưu của bạn. Vật ngộ tiền trình. Cố gắng thì may mới nên . vận chưa mấy thông. Vậy bạn hãy suy nghĩ và xét lại việc làm hiện nay. Người xin được quẻ này nên gấp rút cải nghề đổi nghiệp. chẳng nên buồn phiền chi. thay đổi chương trình cầu mưu. Để rồi mất dịp còn gì tương lai. Đúng vậy nếu bạn giữ được mọi sự tốt đẹp cho gia đình thì gia đạo ắt sẽ vui vẻ. 31. phúc tuy muộn nhưng tốt tuổi đã già mà càng khỏe. LỜI BÀN Quẻ này nói đọc sách không thành. chi bằng đổi sang nghề khác. rút cuộc sẽ đem lại những điều may mắn không đẹp như câu thứ hai đã nói đấy. Hai chữ Դhanh xuânԔnên đáng được lưu ý. Tất cả trọng tâm khuyên dạy của quẻ là phải biết thương tiếc thanh xuân. Song. cần ẩn nhẫn chờ thời gian đạo hòa an. 30. QUẺ SỐ 312 . đủ để tự mình vui với mình. Đáo đầu xứ diệc thành băng. nếu chậm sẽ không kịp. Tính toán chưa thông. đừng tưởng là may mắn. Số hên: 10. Nước thành băng giá nơi cùng đường đi. miễn để lại cho cả cuộc đời. Cũng như công việc mong cầu. có đổi nghề cũng nên đổi sớm. Hãy mau tỉnh ngộ màng chi. thì mới có tương lai yên vui. Ba năm văn nghệ tinh thông. mà già vẫn tươi. Người xin được quẻ này : tự nhiên hiểu lấy mình. Vì hai chữ ấy ngoài nói trẻ đẹp mà còn ẩn ý nói sự tốt đẹp đó. hanh thông. văn nghệ tinh. mà hãy nên xét lại.

chớ nên sơ sót mà hỏng ngay. QUẺ SỐ 314 . Theo ý quẻ nói: có lẽ sự cầu xin của bạn từng cầu mong nhưng đã gặp trở ngại phải không? Nếu câu hỏi của quẻ đúng với quá khứ của bạn thì lần này phải kỹ lưỡng và thận trọng hơn. Đề phòng cẩn thận chớ sơ sót. Vậy vị lộng hoại. thì sẽ thành công trong tương lai. Việc còn đang rối rắm. thì làm sao tránh được tai vạ nguy hại. Nếu không đề phòng cẩn mật như đề phòng cọp sói. Canh kỹ xem chừng bị phá gì. Đánh số dở. Kỳ quái lạ thay. kim phiên hựu lai. 21. rút kinh nghiệm và có kế hoạch rồi tiến hành.THƯỢNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . Người xin được quẻ này quyết phải cố gắng phòng bị nghiêm mật mới được. 23. Vậy bạn muốn công việc cầu xin được đến nơi đến chốn hãy nên bền lòng.công. Số hên: 31. 12. 3. cần đề phòng và tính toán kỹ thì mọi việc may ra mới thành. 11.TRUNG THƯỢNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Kỳ quái ! kỳ quái ! Tiền phiên lai liễu. LỜI BÀN Quẻ này cho biết họa vô đơn chí (tai vạ thường đến liên tiếp). Cẩn thận đề phòng. QUẺ SỐ 313 . 13. Số hên: 32. thực quái kỳ. Đánh số hạp. Vừa rồi mới lại thế là chi. Và bắt lấy thời cơ mới được.

ắt trước hết phải siêng năng cần kiệm. LỜI BÀN Quẻ này cảnh cáo làm biếng thì nghèo. nay mai nên bạn hãy cố gắng tiến tới đi. QUẺ SỐ 315 . 33. Đánh số tốt. lúa gạo đầy kho đầy đồng. Người xin được quẻ này muốn cầu mong giàu có. bây giờ chỉ còn hái quả thôi. chẳng lo gì khó nhọc vì đã có công gieo hạt. Tất mạch đạo lương. mà chỉ nằm nhìn xem người ta gặt hái về an hưởng mà thôi. Tịch khổ khai cương. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể giàu.Canh ngưu phục ngột. Ngồi nhìn gặt hái bo bo. trái lại chưa có người nào siêng năng mà nghèo mạt suốt đời. Số hên: 13. Như vậy việc cầu xin của bạn ắt thành công. 3.TRUNG HẠ Sơn Địa Bác Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . Quẻ thơ nói rằng: vận thời đến lúc hanh thông mưu cầu toại nguyện chẳng gặp chi cản trở nữa. Công trình khẩn đất khác thường chẳng lo. 31. siêng năng thì giàu. Tòa khan thu hoạch. Bắp ngô. 1. Trâu cày nằm bẹp giữa đường. thời vận đến. Như con trâu cày nay đã nằm trên bờ ruộng chẳng lo gì tới việc cày cấy nữa. Tốt đẹp.

. Đánh số tốt. chưa tốt đẹp hoàn toàn cần rèn luyện tài đức thêm mới mong đạt được quả tốt. QUẺ SỐ 316 . Chim con ắt sẽ được bình an. nếu muốn thành đạt sở cầu. bình an. Con nhạn cùng mây bay lượn nhàn. Bộ nhập kim loan điện. Thiên trùy bách luyện. Sơn cốc hoàn kiều. Lẽ ra vận trình của bạn phải được tốt đẹp. Biến hóa hải đảo. Phàm làm việc gì cũng vậy. chẳng phải cứ bắt tay vào một cái là xong ngay. Ý quẻ cho hay hiện nay thời vận của bạn rất tốt. 1. trái lại cần phải lâu ngày tháng và công sức mới thành. 4. Thần long trảo nha. thì phải cố gắng trên đường đời hơn nữa. Đảm đương việc phi thường. vui vẻ như hai câu đầu của quẻ thơ đã tả. Số hên: 3. Nhưng tiếc hoa đào gặp trận bão.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Sô điểu phi cao. Nhưng muốn đạt thành sở nguyện. Trăm ngàn rèn luyện đường đời mới nên.Yêu hạ hội thanh bình. 34. có quyền thế đó. 14. Phú bộ tam sơn. Đang thời vận thông. Lưng treo bảo kiếm thanh cao. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng báo cho biết hỏa hậu (mức độ vừa đúng của lửa khi nấu luyện vật gì) đã đến linh đan tự nhiên thanh. 41. 31. Vậy sự cầu xin của bạn trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. thế nhưng không ngờ lại hoa đào gặp bão làm cho những điều tốt đẹp lại phải tiêu tan. thì phải trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên.

Nghe bên lề ruộng gái than van.hung.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Cát. 13. Dù may cũng giống trăng ngoài nhà. cát. nếu có kết quả thì kết quả đó chẳng đi đến đâu. Hung. . 31. Nhân tình bất tỉ cựu thời nung. 5. Biểu tượng: chim. cát. QUẺ SỐ 317 . nên phàm việc gì phải cẩn thận lo liệu mới được.hung. Hàm tiếu hướng đông phong. chờ thời và ẩn nhẫn. nguy hiểm đến thình lình. Đây là quẻ đại cát. LỜI BÀN Quẻ này có cái tương từ thấp mà lên cao. Vậy những sự cầu xin của bạn khó mà thành trong lúc này. Đánh số rủi. Bởi vì sự kiện xảy ra tự nhiên. Tầm thường nhất dụng song tiền nguyệt. Rủi có bông mai lại khai ra. Biến đổi. biến hóa bất trắc. Số hên: 15. tiếc thay. Hữu liễu mai hoa tiên bất đồng. 51. con người không thể nào chống cự được. 1. đang may gặp rủi. thận trọng.

Tu thủy tương tế. 6. Trời đất cũng kinh hãi. Hãy nên lấy nước xài.Cười hướng gió đông tưởng ý mạt. 36. Bảo đình đan thành. Đánh số tốt chút ít. 1. Lửa cháy thành ương tai. Tân thiên yết địa. nghĩa là chẳng tốt đẹp cho lắm. LỜI BÀN Quẻ này nói rằng lành mà lại chẳng lành. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời cho dù có gặp mùa xuân sang. LỜI BÀN . cơ hồ ngư đã từng gặp tai họa. Trái lại việc cầu xin của bạn chẳng xấu. Vậy tự liệu thôi. Quẻ nói rằng dù may mắn như trăng ngoài nhà. cho dù mùa xuân đến cũng vẫn chưa may mắn. ắt ta cũng chỉ ném theo một cái cười là hết. 61. 13. Nhân tình nào sánh kịp ngày qua. Trái lại còn gặp rủi ro nữa. Nếu hiểu được tình đời. Khi thành đơn bữu đỉnh.HẠ TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Đại hỏa viêm viêm. phải nói rằng dữ mà chẳng dữ. chỉ là tầm thường. thì sự cầu cũng chưa đến đâu. Bình thường. Số hên: 3. QUẺ SỐ 318 . thời vận không mấy tốt. mà cũng chẳng tốt lắm.

thì được nhiều tốt đẹp đấy. người và ta giúp đỡ lẫn nhau chẳng khác gì thủy hỏa. Đang bế tắc. Và ngược lại. Còn gì mà nói. khó khăn. Kim đao nhất hạ. để chuyển bại thành thắng. thì sự việc ắt thành công một cách huy hoàng không ngờ. 31. sẽ lôi thôi. Tất cả mọi sự mọi việc xảy ra. 71. vượt khỏi sự khó khăn đó. Quẻ mách rằng: phàm cầu mưu việc gì. ngược lại sẽ tạo nên hậu quả không tốt đẹp mấy đấy. ráng vượt qua những khó khăn vấp phải. Ý quẻ nói: sự cầu mưu của bạn rất là khó khăn như lửa cháy thành ương vậy. Vi bả cô chu hệ. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó. 1. khi vượt khỏi được khó khăn ấy. Đánh số tạm được. trái lại. Sao chưa lấy cột thuyền này khỏi trôi. có môi chẳng lời. nếu có tài.TRUNG TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thiết sách nhất điều. Số hên: 3. và có thủ đoạn ắt giải trừ được cái khó. LỜI BÀN Quẻ này tượng bắt đầu có cái nguy trôi nổi phiêu lưu và cuối cùng là cái hiểm phải đoạn tuyệt. nắm vững chủ trương đã định. ta không có người cũng không thể thành được. như quẻ nói cứu lửa biết dùng nước trị. Tóm lại. ký tế (nước lửa cùng giúp nhau). thì sự việc chẳng có gì tai hại. tính sau nắm lấy cơ hội và những phương tiện chung quanh thì mới mong đem lại được kết quả theo ý muốn. Vậy bạn nên kiên trì mà cố gắng. Nay dây sắt kẽm một dây. Khi trôi mãi. QUẺ SỐ 319 . ta hãy nghĩ trước. 7. làm ra từ trước chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. Người xin được quẻ này cần phải lấy vấn đề giao hữu làm đệ nhất nghĩa.Quẻ này cho biết người không có ta không thể lập được. cố lên. Người xin được quẻ này chỉ có cách tu dưỡng con người để hóa giải mong tránh khỏi. Tảo bả đầu bạc địa. . 13. 17.

Số hên: 9. Cả ngày đồng hồ đánh chuông hoài. hãy thử thách đi. nơi ba đào quăng lưới lại bắt được những vật quý. nản chí. Ba đào quăng lưới thử lường. Vậy những việc cầu xin của bạn. sự ắt sẽ thành công. 1. nên thức dậy sớm và cố gắng tiến tới làm những mưu định đi. 3. nếu không thì hỏng. thì chúng ta tiếc một phân bóng. 8. Vua Đại Vũ tiếc một tấc bóng. Người xin được quẻ này rất nên hăng hái cố gắng làm việc mới được. Đánh số hạp chút ít. Đánh số chưa hạp. ắt sẽ thu lượm kết quả theo ý muốn. 13. bình tĩnh suy tính rồi mới bắt tay vào việc. làm ngược lại chỉ thành hư không mà thôi. ắt sự có thể thành. 31. Khẩn cấp luyện trước. Cứ tiến hành và cố gắng. Số hên: 38. Còn riêng việc cầu Դiểu đăng khoaԔ chắc là Ԕỹ mãn lương duyênԔrồi. QUẺ SỐ 320 . tại sao không thực hành công việc đi. không từ gian khổ thì ắt thành đạt. 31. Quẻ nói: cả ngày 12 tiếng chuông đồng hồ đánh lên mãi. gió thanh làm dây mới. . Thanh phong móc nối làm mai dẫn đường. chán nản. Có phương tiện sẵn. cần phải cố gắng. làm việc phải có kế hoạch và sáng trí thì mới nên việc. 1. có nghĩa là: thời đã đến. 91. chớ có lợi tay. 19. Thời vận gần hanh thông. Nhất khắc xào diên. mà phải thử lửa như lúc ba đào quăng lưới vậy. 18.TRUNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thập nhị thời trung. Nói cách khác.Vậy việc cầu mưu của bạn hãy nên theo lời quẻ dạy. Mới thành công quả phi thường hiển nhiên. 3. biếng lười. Vô xứ hạ cước. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn được đôi chút. đừng chần chờ.

20. 3. Hồng nhật đương thiên. mặt trời giữa trời là sáng sủa. cười nói tự nhược mà vẫn đuổi giặc. 2.HẠ TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn . LỜI BÀN Quẻ này cho biết ngồi trấn thung dung. 30. 23. Kỳ môn điệu quyết. Mặt trời treo giữa hiện đang sắc hồng. Gió lại từ hướng Tây Nam. Đánh số hạp. chẳng phải là người trấn thủ giữ quan nhiều trí lắm mưu đâu mà thực hỉ là do lực lượng đã định từ trước.QUẺ SỐ 321 . QUẺ SỐ 322 .HẠ HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Phong khỏi tây nam. làm việc có kế hoạch thành công theo ý muốn và sự thành công đó rất rõ như xem trong lòng tay của bạn. chắc chắn thành công. chẳng cần phải lo gì cả. Nhất trưởng năng khan. Giàu sang vinh hiển đã đến kỳ. người xin được quẻ này chớ lo lắng về chuyện công lao. Gió Tây Nam là gió mát mẻ. Số hên: 32. hai câu này ý chỉ thời vận của bạn đã hanh thông tốt đẹp. Vận thời hanh thông. Trông xem thấy rõ như lòng bàn tay. Kỳ môn hiệu quyết lên công.

Đợi giúp cho ta ngày đã dài. Đánh số dở. bạn nên ẩn nhẫn chờ thời đến. thơ tả rằng: Դất cả sự ồn ào đều lặng im và trăng đêm đang chiếu mà bỗng bị mây che làm trăng mờԔ Vậy việc cầu xin của bạn ắt khó tránh được nhiều cay đắng.Vạn lại vô thanh tế. 2. 1. Hoặc cần cố gắng hành động thì may ra mới nên. nên cố gắng và cố gắng thì mới có thể hy vọng thôi. Nghĩ cho kỹ. 32. Nhưng chớ nên trông cậy mãi đó. Đang may hóa rủi. nỗi oán thù tất phải hết. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật lâu ngày dần dần sẽ lòi ra. nhưng không ngờ lại có sự trục trặc nên đành hóa thành không. QUẺ SỐ 323 . Việc cầu xin của bạn lẽ ra vận trình may mắn. Người xin được quẻ này chẳng có gì phải lo sợ cứ giữ lòng bình thản an nhiên. trong trắng đàng hoàng bỗng gặp vu khống hủy báng rồi do đó chuốc lấy oán thù. Tỉnh dạ đương tư tỉnh. Nhất nguyệt chính dương không. .TRUNG HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Nhất cách tri âm. Hốt bị vân già yểm. Khước tại thiên biên đẳng. Bỗng bị mây đen che phủ mất. Thiết vật nhâm tuần. 12. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng của một người vô tư. Nào đâu ánh sáng đành mông lung. Trăng chiếu lững lờ đứng giữa không. 21. tránh điều lầm sai. chẳng bao lâu mọi việc rồi sẽ được rõ ràng minh bạch cả. Số hên: 3. 23. Hạo phách biến mung lung. Một người tri kỷ cách thiên nhai. Hết la tất cả nay im lặng. Lúc đó thì bô bai.

Chó sủa người ta bất quá chỉ vì trung thành với chủ. Giao đầu bãi vĩ. Số hên: 32. Vì quẻ ấy con chó tả cảnh rằng. 33. khi chó tụ thành đàn ắt chúng muốn ăn thua tranh hùng.HẠ HẠ . "Tri kỷ cách thiên nhai" ý quẻ nói rằng có quý nhân mà ở nơi xa như bạn thân ở xa làm sao bằng bạn xóm làng. Chi đáng tớ gì thầy. tính toán kỹ.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Chúng khuyển tương tụ. Chớ trông cậy mãi vào bạn. QUẺ SỐ 325 . Lệ xĩ giảo nha. cũng đủ hiểu. nuôi quá cao vọng.LỜI BÀN Quẻ này chủ người tri âm quá ít. Bởi thế người xin được quẻ này có thể coi như quẻ trung cát được (khá tốt). cần thực tế. hiện nay việc mưu tính của bạn như thành đạt song thực tế khó nên công. 2. Cho nên trong đêm thâu. nhưng thực tế bổn tính của nó. Nói cách khác. Còn nhiều lôi thôi tranh chấp. Vậy công việc mưu tính kết quả ra sao? Bạn lấy ý thơ tự đoán. công việc e khó thành. Vì vậy hai câu sau của quẻ thơ mới khuyên bạn. Biểu tượng: chó. QUẺ SỐ 324 . Đánh số hạp chút ít. thì sẽ thất vọng. mà chỉ cầu an. Mài răng mặt hận đầy. Số hên: 3. Chỉ cố khám gia. Đàn chó tụ nơi đây. tình đồng đạo may mà có duyên. 2. mình được người đem hết tâm lực mà sống chết với mình. thì việc ắt sẽ thành. để cùng với người lành đôi vai sát cánh. lo gì. Công việc làm ăn và việc cầu xin của bạn chưa thông. nếu không chỉ uổng công. phải nên suy nghĩ và mau mau tỉnh ngộ. 23. 22. LỜI BÀN Quẻ này chủ đồng cam cộng khổ với nhau. Đánh số dở. chỉ là canh giữ nhà cửa làm tớ mà thôi. xin chớ có sợ khó. Tính chó chỉ chịu chủ. cho nên không trông mãi vào đó mà phải thay đổi cách khác. 32. nghĩa là những việc đang mưu tính và tìm cho mình một việc gì khác mới dễ dàng thành công hơn. 23. Người xin được quẻ này nên gấp rút đuổi theo. 3.

tất cả điều phải thế. bản tự ninh. 32. cần phải có nghĩa có chung. Có tình thì người nên phải nhớ. và phải giữ lấy lẽ phải phước đức thì mới yên lành. Sự sự hanh thông. Nhất lộ thủ.TRUNG TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thử phục huyệt. Quân nhược hữu tình tu thiết ký. Mười năm quên nghĩa chẳng quên lòng. người xin được quẻ này phải nhớ kỹ lời khuyên này. nữ trước chồng sau thì là chử Hảo. Triệu chứng biết rồi còn gì cãi. 42. 23. Hảo tỷ tiên cơ triệu dĩ minh. song quẻ cũng có nhắc rằng khi toại nguyên công thành hãy nhớ đến công ơn kẻ giúp ta. Dương oai thân trảo.Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thê tiền phu hậu nhất động hành. nhưng phải nhớ lại người đã giúp ta nên công và phải toàn đạo đức. sự nghiệp nên hồng. vợ là thuộc nữ. Chồng sau vợ trước nay cùng đi. Thử tán tàn tịnh. Rất kỵ chuyện vong ân bội nghĩa. Đánh số tốt. mới hay. Ằt bị con mèo theo đuổi bắt. Chẳng có gì trở ngại. như vậy quẻ mách rằng những việc cầu xin bạn đều được tốt lành cả. chủ khách. . 4. Xuất đầu lộ diện chẳng được lành. ăn cháo đá bát. Chuột nằm trong ổ mới yên thân. 2. Theo chữ Hán chồng là thuộc tử. miêu tức căn. QUẺ SỐ 326 . 24. Số hên: 3. Mười năm ơn nghĩa hãy nên ghi. Bất luận vợ chồng bè bạn. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc giao thiệp với người.

35. Số hên: 3. Đánh số chưa hạp. Miễn có chí. Vậy bạn nên yên giữ cách sống một thời gian nữa là hay hơn.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thư trung hữu nữ nhan như ngọc. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên ẩn không nên hiện. thì việc sau cũng thành. 53. chớ hoạt động e bị thất bại và nguy hiểm. người xin được quẻ này rất nên lấy đó làm răn. Toại nguyện công thành phải mỏi mòn. ắt bị mèo săn bắt ăn thịt đấy. Gây miệng lưỡi thị phi nếu gặp phải thứ dữ như chuột gặp phải mèo thì thử hỏi có đáng sợ không? Bởi thế. Hà tất tiêu lao. Trong sách gái nàng xinh như ngọc. Chí nguyện tự năng túc. 25. Hiện thì miệng lưỡi tới. nên nhường không nên tranh. người chẳng học chẳng sung sướng. nên lánh không nên chường mặt ra.Rồi tiêu tánh mạng khó thoát sanh. Ẫn nhẫn chờ thời. tranh thì thị phi sinh. Năm xe sách vở đọc cho hết. Nhà vàng trong đó đượm vàng son. Tâm trung mang lục. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Đời người không chỉ một ngày có thể làm nên sự nghiệp thì hơi nào lo. LỜI BÀN Quẻ này ngụ ý ngọc chẳng giũa chẳng thành đồ. . để xem sao thì tốt hơn. QUẺ SỐ 327 . 5. nếu không sẽ như con chuột không chịu nằm trong hang ổ. 2. 52. 32. Theo ý quẻ nói hiện nay vận thời của bạn vẫn còn bế tắc nên tất cả mưu cầu khó được như ý và khuyên bạn hãy rán chờ đợi một thời gian nữa. Sức học của mình đã quá đủ. Độc tận ngũ xa thư.

23. 7.Bài thơ của quẻ. Đánh số tốt. ắt cuộc đời hanh thông giàu sang chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Biểu tượng: beo. Vậy. 37. Ý quẻ cho hay rằng người cầu được quẻ này rất tốt giống như beo đã đến hồi trưởng thành. Đánh số tốt. 63. nhất là về tình duyên thì thật tốt. nhưng phải đọc hết năm xe sách vở tính toán cho mình thì mới mong. không có gì tốt đẹp mà không có đủ. Như vậy việc cầu xin của bạn đều được như ý nguyện. QUẺ SỐ 328 . nghĩa là tất cả đều thay đổi. như cõi rồng. 72. Xích thân thành phú quý. 3. chỉ cần phải rèn luyện tài đức thêm. Nếu có thể gắng sức tiến tu. Song bạn phải cố gắng không ngừng thì mới nên. ẩn ý nói rằng. thật vui thay. Sự sự đắc chấn tân. Mọi điều mới mẻ từ rày yên vui. bạn phải nuôi chí và phải có nghị lực cố gắng tiến tới. Số hên: 3. Con beo nay đã nổi rằn.TRUNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly . như được gái đẹp nhà vàng vậy. Đây là quẻ thượng cát. 23. ắt sẽ thành công rực rỡ. tay trắng trở thành giàu. 27. 2. LỜI BÀN Quẻ này chủ tay trắng làm nên. Thời vận hanh thông. lên như diều gặp gió. không có gì đáng lo.HẠ HẠ Sơn Hỏa Bí Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Báo biến thành văn thái. 36. Thành rồng phước lắm xoay vần đến nay. những việc cầu mưu của bạn rốt cuộc sẽ được toại nguyện thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp. 2. Số hên: 26. càng tốt hơn. QUẺ SỐ 329 . Thừa long phúc tự trăn. mọi việc suông sẽ. 32. 32. Beo thì biến sắc. chẳng còn gì lo nghĩ nữa. Nghèo thành phú. cảnh tượng rực rỡ huy hoàng. 6. Thời vận thông. rồng thì bay lên không.

Cô dương vi hề. công việc làm ăn đều bị bế tắc. là ẩn ý nói việc cầu mưu khó được như ý muốn. LỜI BÀN Quẻ này chủ Cô dương không thể địch nổi quần âm cho nên phải xa lủ tiểu nhân. Số hên: 8. giữ mình cũng phải cẩn thận nữa để mong rằng sống được cuộc đời êm ấm ngay cả đến cái chết hết sức chú ý đến lời răn đó mới được. đề phòng bị phá hoại. Phải cẩn thận lời nói đến việc làm. Nào còn sống được tám mươi tuổi. Thời vận đang hên. Hoành kim bất tận gia vân phú. Nghi khả bảo hề. Hà tất khu khu tiển cẩm y. tương bất khả mao hề. không có kết quả tốt đẹp. nếu sơ ý sẽ hư hỏng. Đánh số ít hạp. 32. quần âm dật hề. 28. Dương khí tan tành âm khí vương. Chân cẩn thân hề. Trùng trùng xuân sắc thượng sài phi. Đâu thiếu bạc vàng nhà triệu phú. Như câu thứ ba của quẻ nói nào sống được tám mươi tuổi. LỜI BÀN . đó là nói thời vận xấu. sáng chiếu bờ sông. Quẻ khuyên rằng phàm mưu cầu việc gì. 83. và giữ gìn đạo đức mới hay. Xuân sắc tràn.HẠ TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Hiểu vũ sơ tình ánh bích khê. 2. 3. phải tránh hết nữ sắc. Cẩn thận quanh mình mới cửu trường. cần phải cẩn thận chu đáo. QUẺ SỐ 330 . Mưa vừa tạnh. hóa xui. Ấm thịnh dương suy không được quân bình. 23. Khép thềm áo gấm cho phiền lòng. 38. hương khắp ruộng đồng. Lực ký đàn hề. Người nay sức yếu khác ngày thường.

Cần cù lo sống. Công việc làm khó khăn chớ trách thế thái nhân tình làm gì. Quẻ ý nói vận thời của bạn đã được hanh thông. có ngày cũng làm nên. Nhân tình thế thái hơi nào mà than. 23. hố vàng. thời đến ta cũng như người. Số hên: 9. Lợi danh như hữu lộ. QUẺ SỐ 332 . 39. 30. Đánh số chưa hạp. bởi thế người xin được quẻ này đừng hy vọng về quan tước. LỜI BÀN Quẻ này chủ điếm đủ mùi nguy hiểm. 3. mà cần gì phải thèm thuồng. nói rõ hơn là rủi đã đi. không còn lo gì nữa? Đánh số hạp.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . trong công việc không kể gian nan. là cảnh tươi đẹp. Ngược lại. Chớ nên khen thèm cái tốt đẹp của người ta. đừng vì đó mà than thở và buông xuôi việc cầu. Vì vậy. Giàu thì có nhưng danh thì không. 2. Công danh ai nấy một đàng. Mưa quá sáng chiếu bờ sông. Đây là một quẻ đại cát. Số hên: 33. trải khắp cảnh tang thương.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thế đạo ta kinh cực. Suốt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. cứ tiến tới ắt sẽ được toại chí phần nào trong đời sống. cứ cố gắng. Thế mới biết việc không trải không biết khó. và từ đây về sau chẳng còn âu lo gì nữa. 32. mà may đã đến.Quẻ này chủ tài vận đều hanh thông. Sau cơn mưa. trời lại sáng. 92. thời vận thông hạnh. 3. QUẺ SỐ 331 . thì mới nên. 93. khó được như ý. cứ chiếu theo dự định cầu mưu tiến tới ắt thấy ngày toại nguyện. Cần khổ trục sinh nhai. nhưng lại hy vọng nhiều về giàu có tiền bạc. Đường đi gai góc biết bao. Nhân tình mỗi dụng ta. tiền hoài chẳng hết. Theo quẻ mách rằng: sự cầu mưu của bạn như đường đi có nhiều gai góc. đừng quá tham vọng làm cái gì quá sức mình. nhất định thành cự phú. chớ màng chuyện ai.

Nhất lung phong lý nhất chi đăng.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thời biên da gian. tôi khuyên bạn hãy ngừng những mưu tính lại. chờ vận bĩ qua mới mong tính. chiến chiến căng căng. Nếu ta biết tích đức hành thiện. Thuyền nan khó vượt sông. 33. đều không được câu nào tốt. Đánh số thua. Vạn sự mạc cưỡng nvi. 13. nếu đã lỡ làm. 1. Giới cẩn khủng cu. Chỉ hại và hao công. Giờ đây vận xấu hãy đề phòng. như lý hạc băng. Nay cảnh như đèn trước khối gió. Như vậy. Nguy hiểm đủ điều đừng tưởng không. Câu này đã kết luận cho rõ ràng về thời vận hiện nay của bạn ra sao rồi. chứ chớ nên vọng tưởng. Núi tận. cũng phải cẩn thận đề phòng cho chu đáo. 31. bao vây quanh ta để chờ đợi hại ta. Thủy cấp chu nan độ. Bồn chồn hoạt động vô ích. LỜI BÀN . Cần nên cẩn thận mới yên lòng. Xuất xứ tao gian đố. cũng như mấy câu tiếp sau. QUẺ SỐ 333 .Sơn cùng lộ chuyển mê. chẳng còn gì bàn nữa. thì cũng có thể vãng hồi khí số được. Tu thức tiền trình nguy dữ hiểm. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta hay có lũ gian hung dữ hay ghen ghét. Số hên: 3. lại đường cùng. Đừng cưỡng cầu vô ích. Thời vận dở. Ta chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh họa. Núi tận lại đến đường cùng. tính toán làm gì nữa.

Người xin được quẻ này rất nên cẩn thận. 3. Người xin được quẻ này cứ việc làm theo ý mình. có thế mới mong tránh được những tai hại. hãy cố gắng tiến hành mưu định là sẽ thuận buồm xuôi gió. vừa ý vẹn toàn. Gió thời thổi đến thành cười. Số hên: 3. 32. Số hên: 33. Hảo cứ điên tiền tiến kỷ trường. ý xuân tự nhiên đã có. lo lắng. khí vận đến kỳ giàu sang.Quẻ này cho biết đi thì đi trên chông gai. Và câu thứ ba lại tả cảnh hiện nay của bạn như ngọn đèn dầu ở trước một luồng gió mạnh. Ngâm ca cốc rượu cho tươi ý tình. Tốt đẹp. 23.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . QUẺ SỐ 335 . Vậy công việc cầu xin của bạn khó mà toại ý. Một đóa hoa đẹp lại thơm. phút nào là có thể sơ hở lơi tay được. nên ẩn nhẫn chờ thời. 33. Công danh quyết được. gió thanh đưa đến nỗi vui tươi nay chỉ lo ngâm ca ly rượu để xứng ý tình. thì mới được bình yên. thất bại dài dài. mà chẳng còn phải băn khoăn nữa. Theo ý quẻ cho biết cảnh tình của bạn hiện nay như cảnh hoa sắc hương nở rộ thơm phức khắp nơi. sợ hãi. và còn phải cẩn thận về tất cả sự sống hàng ngày. Theo quẻ thơ nói trên. Thời phong xuy tống chung thành tiếu. vinh hiển. dễ như trở bàn tay. câu đầu tiên đã nói ngay thời vận của bạn ra sao rồi.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Nhất đóa hoa chi diệm cánh phương. Đánh số bết. Thời vận bất thông. 2. nhất định được đại cát. LỜI BÀN Quẻ này chủ Thời vận đã tới. nguy hiểm. Vậy vận thời của bạn đã đến thời kỳ lên hương rồi. Tràn đầy hương nức loan phòng khắp nơi. không còn một giờ nào. Không biết tất mất hồi nào. ngồi thì ngồi trên đống kim nhọn. lỗi lầm xảy tới ngoài ý dự liệu của mình. QUẺ SỐ 334 . Thanh hương phức úc thấu lan phương. Đánh số tốt.

Ba đào ngàn dặm độ cố châu. Biệt hữu phi thường hĩ. Công lao dựng trước có ai hơn. Sau này ắt gặp nhiều vui vẻ. Sự việc từ khi đã vững bền.Tự tòng trì thủ định. tương lai càng vững hơn. Tùng long đáo cửu thiên. Niên lai tâm sự tài thành tựu. Đánh số thông. Bay thẳng trời cao đến chín tầng. tự nhiên là có những chuyện vui mừng ngoài ý liệu kế tục mà tới. 4. Số hên: 33. 43. Nhi kim thủy đắc quá than dầu. Tâm sự bao năm nay toại nguyện. trời không bao giờ phụ lòng tốt đấy. Ý quẻ nói: công việc cầu xin của bạn hiện nay đã vững chắc.TRUNG TRUNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu. Theo rồng lên mây xanh là ý nói cao thượng. Nay đến bờ rồi mới hết sầu. 3. Khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu. Xưa kia nghĩ lại biết bao âu. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên lấy thủ làm chiến. sau này sẽ thâu lượm nhiều may mắn. công danh phú quý rõ ràng. và sau này ắt sung sướng vô cùng như cưỡi rồng lên trời vậy. Người xin được quẻ này nếu thêu được kết quả nhất định là tốt. QUẺ SỐ 336 . lấy nhàn đợi nhọc. . Vậy công việc cầu xin của bạn hãy cố gắng và chăm lo. Công tại chúng nhân tiên. 34. Sự nghiệp đã vững. vì trước đây từng cố gắng chăm lo bỏ công nên sau sẽ gặt hái được nhiều kết quả.

thì cuộc đời êm đẹp. cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu. Cửu giáng trinh tường. Lúc đó. QUẺ SỐ 338 . Về già càng an khang. ngày hân hoan đang chờ bạn đấy. lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách. đã lâu nay. thì mới tốt đẹp cho sự cầu mong. Vĩnh bảo an khang. Số hên: 3.HẠ TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Thụ quân chi lộc. nhưng nay đã đến bờ. Cần nghĩa là siêng năng. QUẺ SỐ 337 . hạnh phúc. Người xin được quẻ này nếu biết giữ sẽ gặp nhiều may mắn lắm. như không muốn nhớ tới nữa. và đến lúc rủi đi may đến. Thủ chi nãi xương. 3. Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này. giữ được mới hay cho người. đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan. Giữ mực điều hòa và đạo nghĩa. vô kiêu. càng thấy ngán ngẩm. nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng. từ nay khỏi lo. Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương. Đầy không đồ. 53. 5. 36. Doanh nhi bất phúc. 33. Nhưng biết lấy gì để giữ? Lấy chữ cần và chữ gián.LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến tiến. Đánh số được. Số hên: 35. Chớ kiêu ngạo. phàm việc cầu mưu của bạn nên phải giữ mức trung dung.HẠ HẠ . Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một vài đời là đã khổ đã sụp. LỜI BÀN Quẻ này chủ có khai sáng thì dễ những lúc giữ gìn lại khó. càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa. Thọ quân lộc. Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp. Theo ý quẻ cho hay. không còn lo ngại gì nữa. Mai sau mới được cuộc đời an khang. Đánh số hên. những cảnh gian hiểm đã qua. chẳng nên lời. 63. Vô đãi. gián nghĩa là biết nghe lời can gián khuyên bảo.

không có. lo gì. việc gì đến sẽ đến. Nhất sinh tận thị mệnh an bài. Số hên: 3. Hãy cứ an tâm mà sống. Có không. chỉ ngồi đợi và trông mong vào mạng cũng chỉ là hạ sách. 7. Tôi khuyên người đừng cưỡng cầu là hơn. 33. nhứt trác giai do tiền địnhԔ Trời đã dành phần cho mỗi người. Lăn lốc chi. Người nào cũng có định mệnh sẵn. Muôn việc đều do khôn với dại. Tuy vậy. 73. Վhứt ấm. Cuộc đời số phận trời an bày.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . QUẺ SỐ 339 . 37. Hà tu lục lục hỗn trần ai. Đánh số hạp. mạng bày sẵn. làm khổ chí hoài. trái lại nếu mạng mà nghèo hèn thì dù có kêu gọi tha thiết đến đâu đi nữa cũng chẳng ăn thua gì. đừng lo lắng làm chi cho mệt tâm. LỜI BÀN Quẻ này cho biết sức người khó thắng nổi mạng trời. Số mạng có cái kỳ là người nếu mạng mà giàu có thì vứt đi không hết.Bát Thuần Khôn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Vạn sự bất do nhân kế hiệu. khổ chí. Mạc nghi thái. Tất cả cảnh tình và vận số của bạn trong giai đoạn này được quẻ thơ cho là: đã được an bày sẵn tất cả.

hãy nên ngừng lại trong lúc này là hay nhứt. sẽ hao công. mà không có gì tốt đẹp cả. Xuân hoa gặp bảo sắc tiêu tùng. vậy còn gì tốt đẹp nữa. hãy nên ngừng lại. đó là bí thuật của tiên gia. . Người xin được quẻ này chẳng nên lo lắng bồn chồn mà cũng chớ nên hí hửng hớn hở lắm. Tâm sự âu sầu chưa dứt. QUẺ SỐ 340 . Thượng hạ tương pháp. Tục ngữ có câu: Muốn rằng nhà cửa chẳng yên. cho nên lo lắng âu sầu. phải chờ đợi. Thành hay bại. 38.TRUNG TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Lưỡng nữ nhất phu. Diệu kế thần tiên cũng chí công. nếu còn cố tiến tới. Vận bi.Nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu. Vậy thì phú quý. ý quẻ mách bạn rằng những việc cầu mưu. Gà mái gáy sáng là một điềm bất tường chỉ có rối loạn gia chánh mà thôi. cũng vô bổ. Xuân hoa tuy đẹp mà lại gặp bảo. Đắc ý hưu qui. Đẻ ra chẳng có gì sao. 8. Mọi người già đều chết. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàn bà dài lưỡi lắm lời. chẳng có nghĩa lý gì. Ấm khí thừa dương. ý nói thời vận của bạn chưa hanh thông. Dụng thị hao hư. phí sức. Do đó. Số hên: 3. LỜI BÀN Quẻ này chủ lá rụng về cội. thất ý hưu qui. không còn sắc hương. bần tiện thảy chỉ là một giấc mộng. Vừa chân vừa áo. chỉ lấy dữ tợn tội ác làm đầu. Dù có tính toán. Lấy cô vợ trẻ ắt thất liền cho coi. Đánh số dở. Hai cô gái lấy một chồng. rút cục chỉ chuốt lấy khổ chứ có ít gì. Hoa phùng xuân vũ điệm nan lưu. Tương thân tương ái một lòng với nhau. Tiên gia chỉ thử nhất trù mưu. 83. Người xin được quẻ này nên nhớ kỹ và suy nghĩ cẩn thận. 33. Tâm sự âu sầu vẫn chưa xong. Nhưng trai sức bị tốn hao mỏi mòn.

sẽ thấy sự mệt nhọc mỏi mòn. cần có sự giúp sức người khác mới nên. 93. 40. Hoa đường xuân trá tĩnh. 4. 33. Thận trọng giao du và việc chung hùng. Người xin được quẻ này chớ nên tự đứng ra một mình dựng cờ chưng biển làm gì. Song yến bay về với nước Nam. 39. Chớ vì cái sung sướng trước mắt mà cố tiến tới thì có hại. Con Yến về hướng nam. Cửa Vườn vương Tạ nơi thanh tịnh. hợp tác làm ăn. Tiến thử thác sinh nhai. vì phương bắc mùa đông lạnh. hãy nghĩ đến hậu quả trong tương lai. Số hên: 34. Do đó. nhưng biết nương tựa. Càng về sau càng lộn xộn và nan phân. thì mới thành công mỹ mãn. nhưng khi lâu ngày rồi. QUẺ SỐ 342 . Tìm nhà ở trọ cho đàng hoàng. Như con Yến muốn được chổ ở yên tịnh thì phải ở đậu nhà giàu sang của Vương Tạ. Việc làm chưa nên. 3. cần phải đo đắn suy nghĩ cho kỹ đừng vội vã tùng sự. Đánh số hạp ít. để tránh những điều không hay cho mai sau. chớ có độc lập đang còn khó lắm. nương thế của bạn. Số hên: 3. cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp lại những chủ cũ. Từ đó sanh nhai được vững vàng. Biểu tượng: chim. Lúc đầu đoàn kết nhau. Phải nên nhớ có nhờ người mới thành được việc. sự cầu mưu của bạn. Vậy nếu muốn công việc được thông hanh thì phải tìm kẻ có khả năng giúp mình. Lai tầm vương tạ gia. QUẺ SỐ 341 .TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . Đánh số thông. 43.Quẻ ý nói. 30. đúng ra rất là hay lắm như một người có hai vợ lúc bắt đầu thì thấy sung sướng tốt đẹp lắm. công việc cầu xin của bạn. nghĩa là hiện nay thời vận cũng như công việc cầu mưu đang gặp khó khăn. Vậy bạn cầu xin được quẻ này. ỷ cậy. chưa được thuận tiện lắm.HẠ HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Song yến qui nam quốc.

Hái thuốc Thiên Đài hướng chuyển mê. Tai ương cập hề thâu bì. cầu mưu bất cứ việc gì đều khó toại nguyện. 41. Số hên: 41. Đánh số dở. quẻ đã nói rõ như trên. Mọi việc nên chỉnh đốn. Lời gửi lưu lang tạm chửa về.Mệnh vận kiển hề thời vi. tai ương đưa đến. QUẺ SỐ 343 . LỜI BÀN Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng. Nếu cần về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt không có hên nào. thậm nguy. Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng. Xuân phong đề điểu đa tình từ. để chờ qua thời gian rồi hãy tính lại thì tốt hơn. Ký ngữ lưu lang thả mạc qui. Ẫn nhẫn chờ thời mới hay. Gió xuân chim hát lắm tình tự. tai họa lại tới tấp xảy ra. Vọng hoàng thiên hà bất ngã cố. Đào hoa ngoạn thủy phú giai kỳ. Nguy. 34. kêu trời chẳng nghe.HẠ HẠ Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn Thái dược thiên thai lộ chuyển mê. Vận xấu thời xấu. Mong trời cứu vớt mà không thấy. Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. 31. Vận đã xấu rồi thời lại xui. Bói xem về kiện cáo dữ về mình. lâm nguy hết nước lùi. Trong giai đoạn này. Vậy người cầu được quẻ này. 3. Than thở lâm nguy đâu nước lùi. vì hiện nay thời vận của bạn còn bế tắt chưa được hanh thông. tất cả những sự cầu mưu hãy ngừng lại đã. 1. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu đức tu nhân. để tránh những đều không hay đến cho mình. Ta ngã thân hề bệnh tự nguy. kiền thành dảo cao thì may ra còn có thể chuyển nguy ra an mà thôi. Tai ương đưa tới phải bùi ngùi. . 4.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ xuất người lắm khách ắt có chút ít thành công. Bởi vì ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về làng. Nên đợi qua năm khi hoa đào nở, lúc đó hãy về, cũng chẳng lấy gì làm muộn. Theo ý quẻ cho hay bạn cầu được quẻ này hiện hoàn cảnh cũng như vận hành chưa hanh thông. Như câu thứ nhất và câu chót mách bảo rằng: hái thuốc đi lạc đường, gởi lời cho hay tạm chưa về, vậy sự cầu xin được toại lòng. Nhưng hai câu 2 và 3 lại nói: "Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Gió xuân chim hát lắm tình tự", có nghĩa ám chỉ ngày xuân mới có thể phụ khứ thái lai. Như vậy sự cầu xin của bạn phải chờ đông tàn, xuân đến mới gặp may mắn. Chưa có gì hay, cần chờ xuân sang, may ra mới định. Đánh số cẩn thận. Số hên: 2, 4, 3, 34, 43, 24, 42, 23.

QUẺ SỐ 344 - TRUNG TRUNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Xuất ôn nhập hàn, Di bạc y đơn. Khứ ngã từ hàng, Nan giải hoành khiến. Ra ấm vào nơi hàn, Áo đơn mền mỏng tàn. Từ bi ta chẳng giữ, Ằt khó giải gian nan. LỜI BÀN

Quẻ này cho biết ở lỳ tại nhà không bằng xuất ngoại. Tuy nhiên, khi xuất ngoại nếu không dựa nhờ vào một người nào đó, một mình một gánh, một mình một đường, thì e rằng có những mối lo ngoài ý dự liệu. Người xin được quẻ này phải nên lấy đấy làm răn. Ý quẻ nói, hiện nay cảnh tình của bạn đã thay đổi, chuyển may thành rủi, vận trình không được gió thuận buồm xuôi. Phàm việc cầu xin, hãy nên nghĩ đến việc từ bi hỷ xã, thì mới hóa giải được những điều vấp phải nan giải. Vậy sự cầu mưu của bạn nên phải tính toán cho chính đáng. Chớ nên nghĩ những điều phi nghĩa, thì mới tránh được tai hại cho mình và mới mong được bình yên. Giữ đạo đức là hay. Thì mới tránh được hoạn nạn và làm ăn mới nên nổi. Đánh số thua. Số hên: 3, 43, 34, 4, 33.

QUẺ SỐ 345 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Tam ngũ tam khẩu, Phóng tại nhất đẩu. Mãn nhi dật, Tử tự đắc. Năm ba miệng lưỡi một đàn, Cùng chung một chỗ ngập tràn tiếng vang. Rồi người chiếm được vinh quang, Còn chi bận rộn giàu sang một đời. LỜI BÀN

Quẻ này xin xem bệnh thì bệnh bình thường, xin xem mưu sự thì thế nào việc cũng được dăm phần, xin xem việc giao dịch thì việc được thư dần, xin xem việc trồng trọt thì trồng trọt có gặt hái, xin xem việc gia trạch thì nhà cửa vẫn như cũ, xin xem việc khẩu thiệt thì phải lưu tâm cố tránh. Ý quẻ nói rằng phàm việc cầu xin và mưu tính của bạn cần phải sức hợp vui với người ta, góp sức mà làm thì mới may mắn và thành công, ngược lại nếu một mình cô độc thì thực là khó khăn và không thành công. Thực vậy, tục ngữ có câu: "Nhứt đoán như nhân kết trường nghĩa" là một người sức kém thì hai người sức sẽ mạnh hơn. Vậy những việc bạn xin hãy nên hợp sức nương nhờ người ta mà làm nên việc. Phải đoàn kết hợp quân, chia rẽ chẳng nên công. Biết làm như vậy, ắt sau sẽ sang giàu. Đánh số được. Số hên: 3, 44, 34, 4, 43.

QUẺ SỐ 346 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Thùy thuyết cố hương vô tư vị, Phiêu linh hồ hải tại thiên nhai. Nhiệm tư ta, Trung thu nguyệt ẩn. Xuân vũ lâm hoa, Da tất chinh nhân tràng ức gia. Ai bảo quê hương không thắm thiết, Thiên nhai lưu lại gẫm ngùi đắn đo. Than trăng thu hiện ẩn mờ, Mưa xuân tầm tã lờ đờ nhớ xa. LỜI BÀN

Quẻ này chủ ở lậu nơi đất khách nên mong muốn về nhà. Đời phiêu bạt giang hồ bao năm nên một mình than thở với mình. Quay đầu về với gia đình, tất nhiên là vui sướng khi sum hợp với người thân. Thật chỉ tiếc không có cánh để mà bay ngay về chốn quê hương yêu dấu đã bao năm xa cách. Người xin trúng quẻ này chính đang có cái cảnh tượng nhớ nhung bâng khuâng như vậy. Quẻ thơ nói người nào mà chẳng thương nhớ quê nhà, nhất là nơi đất khách quê người, trăng mờ và mưa rơi tầm tã bao nhiêu càng thương nhớ bấy nhiêu. Ý quẻ muốn nói sự cầu của bạn tuy có trục trặc và trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn biết nghĩ ra và lý trí xử đời thì sẽ toại nguyện công thành. Chẳng có gì hay, chỉ toàn cảnh băn khoăn, luyến nhớ, đang hẩm vậy, chớ tính toán. Đánh số hỏng. Số hên: 5, 4, 3, 43, 34, 54, 35.

QUẺ SỐ 347 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Vân tán nguyệt dương đầu, Ngưu tiền mã hậu phùng. Trương cung phương để ngự, Nhất tiền định toàn công. Mây tan trăng sáng giữa trời trong, Sau trâu trước ngựa vận ắt phùng. Lúc đó giương cung mà kháng cự, Một tên nhứt định đoạt toàn công. LỜI BÀN

Quẻ này chủ bất cứ một chuyện gì mưu tính hành động. Đều phải nhờ cần khổ mới thành công được. Nếu không thì quyết chẳng có lý gì mà có kết quả tốt đẹp được. Người xin được quẻ này xin chớ lầm. Ý quẻ cho rằng đến lúc trời trăng sáng mây tan, thì thời vận mới tốt, lúc đó bạn nên tiến hành những công việc cầu xin thì nhứt định: Սã đáo công thànhԔchẳng có gì trắc trở. Bạn hãy chuẩn bị đi, để đón ngày vinh quang. Hanh thông, thời vận chỉ một tên cũng đoạt được toàn công. Sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: ngựa, trâu. Đánh số rất tốt. Số hên: 6, 4, 3, 64, 43, 34, 36, 63.

QUẺ SỐ 348 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Mã tiến từ hành tụ hữu trình, Nguyệt trầm tây hải nhật động thăng. Vân lai hà tất lao tâm lực, Phong tống giang hồ vạn lý thành. Ngựa tiến từ từ có vận trình, Biển Tây trăng lặn trời đông thăng. Vận lai hà tất lao tâm lực, Gió thổi giang hồ vạn lý thanh. LỜI BÀN

Quẻ này báo biết yên ổn hết sức, chẳng phải mệt nhọc mà vẫn được. Tuy nhiên không nên cố ý làm cho mau sang chóng giàu, trái lại chỉ nên từ từ, cốt sao giữ được lòng bền bỉ lâu dài, nếu không, trong cái không biến thành cái có đáng lo ngại. Người xin được quẻ này coi như được một quẻ tốt. Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin của bạn ắt được toại nguyện trong nay mai, tuy nhiên hơi có phần nào chưa được thuận tiện lắm. Bởi bài quẻ mách rằng công việc đang cầu như con ngựa đi chậm chạp, mà sự chậm chạp đó mới vững bước. Rồi tương lai tăm tiếng vang dội vô cùng. Lúc đó không cần sợ lao tâm tổn chí nữa. Thời vận thông hanh. Nhưng cần chờ đợi, chậm chút mà thôi. Biểu tượng: ngựa. Đánh số hên. Số hên: 7, 4, 3, 43, 37, 74, 34.

QUẺ SỐ 349 - TRUNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Vân hành sơn tế thủy mang mang, Thiên lý tràng đồ vọng cố hương. Dự kiển nguy lai quân mạc hận, Ỷ môn trù trướng lập tà dương. Mây dầy non núi nước mênh mông, Ngàn dậm nhìn quê ý não nùng. Việc đến ngặt nghèo đừng oán hận, Sầu thêm trời lặn lại đau lòng. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người cô khách lạc phách chốn quê người, chuân chuyên không người thân thích an ủi giúp đỡ. Mưu đồ mà chẳng xong, hoặc lại còn mất tiền sinh họa. Trong trường hợp này, chi bằng nên hết sức nhẫn nại, khôn khéo lo liệu mọi việc cho êm là hơn cả. Ý quẻ cho biết thời vận của bạn hiện nay như núi bị mây phủ, xa quê nhớ cố hương, sầu buồn, lại thêm cảnh chiều trời lặn, nghĩa là không có gì may mắn cả. Vậy những việc cầu xin của bạn khó mà thành đạt theo ý muốn. Nhưng bài thơ câu thứ ba có khuyên bạn rằng dù việc đến ngặt nghèo đừng có oán than. Đó là định mệnh hay quẻ có ý dạy người phải cố gắng vượt qua trở ngại, để chờ ngày rạng đông đó. Mọi việc đều bế tắc, chỉ nên chờ đợi thời cơ đến. Nên ẩn nhẫn. Đánh số thua. Số hên: 8, 4, 3, 43, 34, 48, 84, 38.

QUẺ SỐ 350 - THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Phong ba kim dữ tức, Chu tiếp ngộ an lưu. Tư thử công danh toại, Hà tu thán bạch đầu. Sóng gió ngày nay đã hết lâu, Thuyền nan trôi chạy chớ lo sầu. Từ nay sẽ toại công danh nguyện, Than thở làm chi, tuổi bạc đầu. LỜI BÀN

Quẻ này chủ họa đi phúc về, thuyền thuận nước buồm thuận gió, thẳng tới mãi lúc già, đều được vui vẻ, khỏi còn có những nghịch cảnh đáng phàn nàn than thở nữa. Người xin được quẻ này tin chắc rằng về già sẽ được đắc ý hơn người.

4. vạn ý vạn tình. Người xin được quẻ này tất nhiên biết đây là quẻ tốt. Đánh số hên. cứ đi. chớ có tạm dừng chân. 94. Số hên: 9. 53. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến một bước tốt một bước.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thủy Sư Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Vọng đáo bình an địa.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm . cầu mưu như ý. Số hên: 35. Vô cùng tốt đẹp. QUẺ SỐ 352 . vận trình ắt ngàn dặm. Mọi sự như ý sở cầu. Như cây sắc trổ bông. 39. 49. đến nơi nào thắng lợi ở nơi đó. Sự sự quang minh. Cũng như các câu kế tiếp. Vận thời thông. vậy sở cầu của bạn ắt thành đạt. Chẳng lo gì nữa cả. 43. đáng mừng rồi.Ý thơ nói rằng sóng đã qua. 3. Thi cử công danh sẽ hiển đạt. Ngày nay đã đến nơi bình an. Đánh số hạp. 30. Chẳng còn trắc trở. Phong khoái mã đề khinh. đã nói cho bạn hay là vận trình đến lúc hanh thông rồi. Mặt đất cỏ xanh tràn khắp sứ. Đừng nên lừng chừng mà hỏng việc. hãy cố gắng để mau vươn tới vinh quang đó. Câu khởi đầu đã nói đến nơi bình an. Công danh sẽ thành. Lục dương phương thảo xứ. Muôn dặm nước non phong nguyệt nhàn. Gió thanh dịu dịu ngựa lên đàng. đi mãi. Giang sơn vạn lý thịnh. Vậy bạn hãy nắm lấy cơ duyên may mắn này. Tình duyên sẽ được như ý. và chẳng còn gì lo ngại nữa. QUẺ SỐ 351 . Biểu tượng: ngựa. Đi rồi lại đi. mà chẳng còn sự trở ngại gì cả. 50. thuyền thuận buồm xuôi gió. cứ đi. 34.

Người xin được quẻ này có thể xin được quẻ thượng thượng đại cát (tốt tốt lắm). Vinh hoa nhược vấn tương lai sự. Biểu tượng: chim. Vinh hoa nếu hỏi tương lai sự. Chim ó mùa thu thế chuyển hùng. 3. lo gì chẳng nên công. Miêu nhi nhất khiến. Mèo kêu một tiếng êm liền một khi. Danh tiếng lừng vanh khắp cửu trùng. 1. 5.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Thử vi hoạn.Điêu hạc dương thu thế chuyển hùng. điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống đối phòng ngự. Long vân gặp hội. Quẻ thơ tả cảnh hiện nay của bạn hiện ra như chim ó trong mùa thu đang được thế mạnh cỡi gió bay thẳng cửu trùng mây đó. Thăng long cất cánh đến thiên cung. vinh hiển. QUẺ SỐ 353 . Nghĩa là giờ đây vận thời của bạn rất là may mắn chẳng có gì nguy hiểm. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt toại nguyện trong ngày gần đây trên đường kinh doanh. Số hên: 51. Tiên hậu thanh danh đạt cửu trùng. giàu sang. 15. Thừa phong phân dực đáo thiên cung. Kỷ dạ thái bình. có gì đắn đo. Lý do rất rõ. Có lẽ nào con người lại không bằng con vật sao. . Đánh số hên. Quẻ tốt. Chung tiêu bất đắc ninh. Được thế thì kẻ gian ta tuy đông nhưng có gì đáng lo ngại. Nhân khởi thức như thú. 35. LỜI BÀN Quẻ này chủ tà không thể thắng chính. Cả đêm chuột phá không yên. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhân thời cơ thuận lợi là hưng khởi. Người đâu hiểu thú tinh chi. chưa thể lường được ra sao. cũng như đường công danh. 53. Ngày sau ắt sẽ thành tựu. Vừa dễ lại vừa lẹ. Kỳ lý thâm nhân minh.

Cần cậy thế mới thành. chớ nên tính chuyện tà ma. 53. đều do tự mình làm lấy như câu chót đã nói. Mặt trời sáng ở trên. 35. 53. Vậy sự cầu mưu của bạn thành công hay thất bại. Thái dương tại thượng. 5. Ý quẻ nói tất cả lý sự việc đời.HẠ HẠ Địa Thủy Sư Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Lưỡng nhân tại bàng. chẳng xấu chẳng tốt.. người kia biết nọ. rủi. Chiếu nhữ nhất thốn tâm. Do đó người xin được quẻ này chớ có sơ hở thờ ơ. may. 25. Biểu tượng: mèo. LỜI BÀN Quẻ này chủ giữ mình trung hậu. chớ chẳng phải là không. QUẺ SỐ 355 . Nên quẻ lấy chuột với mèo mà thí dụ.. đó là nói cho ta hay. 33. thành. Số hên: 2. Tốt xấu tự phân minh. Vậy sự cầu mưu của bạn cần nhờ người ta giúp đở thì mới nên. Đánh số hạp. Tốt xấu tùy ta. tất cả công việc thành bại đều có lý do của nó. Hai đứa đứng hai bên. QUẺ SỐ 354 . chỉ có hai lẻ như phải. 3. mà cần phải cố gắng chăm lo sửa mình và chuyên cần để cầu tiến. Làm ăn cần tính toán kỹ. nếu chỉ ỷ vào sức mình thì khó toại nguyện lắm. công việc làm không phải việc nào mình đều làm được cả. 23. Sao chuột sợ mèo mà không sợ người. thì mới dễ dàng thành tựu hơn. có thần thánh chứng giám. Tiên cơ tằng biểu minh. nghĩa là người này biết kia. Dở việc đánh số. mới tốt.Theo ý quẻ nói. lẻ phải. 52. Vừa phải. có người tiên chỉ điểm. Do đó phàm mưu cầu việc gì bạn nên mưu tính việc làm ăn đứng đắn. Chiếu mi một tấc dạ. bại. mới vững. Số hên: 3. xấu . chuột. 35. và chỉ nên chọn lựa đường ngay. trái. và tốt.TRUNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn .

LỜI BÀN Quẻ này chủ Dương bị âm chế. 53. đang còn vận bỉ và không làm gì được. Trường An là xứ kinh đô. 35. Tiểu nhân dạo trưởng. 45. 3. nếu cứ tiến tới e hao công tốn sức. thế chẳng cùng đứng. thì tốt hơn. LỜI BÀN . Hiện nay vận tình của bạn còn bế tắc. QUẺ SỐ 356 . Ấm khí uất uất. như hà lương hảo? Lương cổ thâm tàng. chưa hanh thông. chẳng đến đâu. Việc cầu rạng rỡ đủ đầy hân hoan. Đông bắc chuyển giốc. 34. Những người xin được quẻ này nên lo mau mau đưa đi chứ chớ nên tranh dành cùng bọn tiểu nhân. điều ám chỉ thời vận còn xấu. Vậy những sự cầu mưu của bạn hãy nên tạm ngừng lại một thời gian.Quân tử dạo tiêu. Phùng trước thiên môn. Tiện hữu hạ lạc. Như hà. Xấu.THƯỢNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Khứ đáo tràng an. Công việc làm ăn khó lắm à. Bửu vật tàng sâu nào tìm thấy. Chỉ trừ khi nằm chiều sâu kín để đợi thời. Dương khí bất dương. 43. Số hên: 4. rồi tính lại. Quân tử tiểu nhân lẽ khác xa. Đến nơi Đông Bắc Đạo đồ chuyển xoay. như quẻ mách cho bạn hay rằng. 5. chứ chẳng còn có kế sách gì khác. Đánh số hỏng. Khí âm dương phủ khí dương lòa. Thiên môn sẽ thấy nơi đây. và bửu vật đang ẩn nơi sâu. hiện nay tiểu nhân đang phủ đầy.

Theo ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn ắt thành công mỹ mãn chẳng có gì trắc trở. 56. Nếu như ta có thể tìm được tiền đồ.ộng hang xuân sắc biết bao sắc màuԔ Đó càng ứng vào sự cầu xin. Tiên Đồng hái thuốc công lao. Số hên: 6. Theo quẻ nói Trường An là nơi kinh thành rất vui sướng náo nhiệt. Tốt đẹp. và lúc đó việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cơ duyên đã hiện ra ngay trước mắt. chỉ cần có tiến lên mà đón lấy. QUẺ SỐ 357 . 3. Nếu muốn tìm họ. Sở cầu ắt được thành công dễ dàng. 5. 3. Vận thời hanh thông. Thành công. Vì thính hảo tiêu tức. và sẽ được quý nhân giúp đỡ trong việc cầu xin như câu thứ ba nói: Ԕiệc hái thuốc có tiên đồngԔvà câu bốn Ӧ#272. Người xin được quẻ này rất nên cố gắng. cũng thế. Người xin được quẻ này xin chớ chậm trễ do dự. phải nên tính toán cho kỹ và đi về hướng đông bắc. 53.TRUNG HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Từ bộ nhập thiên thai. Để xem tin tức ngày mai thế nào. Khi đến nơi phải chuyển theo hướng đông bắc. 36. 55. 35. QUẺ SỐ 358 . 53. cần phải y theo chỗ chỉ dẫn mà đi tới thì tất biết ở nơi nào. ắt đi gặp ngay cửa cung điện của nhà vua. Rảnh nhàn thả bộ thiên đài. ắt ta có vô hạn xuân sắc. Đánh số hạp. Đánh số hạp. Động phủ liệt xuân sắc. 65. Nghĩa là việc cầu của bạn phải ở hướng đông bắc. ngày mai sáng lạng. Nếu hỏi về những vật đã thất lạc. Động hang xuân sắc biết bao xuân màu. tốt. Tròn nợ tang bồng. bạn cứ yên trí ngày vui chẳng còn xa nữa hãy sửa soạn là vừa. 35.Quẻ này chủ người ra đi đã đi mất. Ý nói: Bạn muốn thành đạt sở nguyện phải đi hướng đông bắc mới là đại lợi.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . Số hên: 5. Thái được hữu tiên đồng.

Ý quẻ nói: Suy nghĩ mãi đâu bằng bắt tay vào việc. Thà rằng cố sức làm càng oai. Dũng vãng tiền hành.Trung lưỡng nhất dạ. QUẺ SỐ 359 . Nẻo nọ đường này mình cứ đi. Đánh số hạp chút ít. Phiền não phế can chớ nỉ nài. Dù công việc hỏng chẳng hề chi. khác nhau. Thành bại hà tất tại tâm. chứ không nên hồ nghi. thì khó tìm lại dịp may ắt sẽ bực tức và hối hận vô cùng. Thở thương tướng chi nhiệm. 75. Nên tiến hành ngay. Hung trung bả trì đắc định. . lúc đó không ai nài nỉ được nữa . Phiền não cập phế can. Thành công thất bại do trời định. Lại còn phải nhận đúng đường lối chớ nên chia rẽ. LỜI BÀN Quẻ này chủ dù việc nhỏ cũng nên có quyết đoán. Vậy lúc này là lúc bạn đang lên hương. 3. không chần chờ. 35. Số hên: 7. hãy mau tiến hành. 57. Nhất nhiên nhược hoàn thác. 53. ắt lỡ dịp may hiếm có. Suy nghĩ một đêm chi uổng vậy. hậu hoạn e khó tránh. 5.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Tâm tế đởm khả thắng. Cẩn thận làm gan chẳng sợ gì. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó toại lòng. Nếu còn bỏ lỡ dịp này nữa. Địch nhân tự năng thụ khốn. Bất như đã cán. Suy nghĩ mãi mà bỏ qua cơ hội này. Nếu không đúng theo lời răn.

cũng chẳng đủ để lo ngại. Đánh số vừa phải. dù công việc hỏng có hề chiԔ và câu chót lại nói Ԕẻo nọ đường ày n mình cứ điԔvậy còn gì nghi vấn và chần chờ mà không cố gắng. toại nguyện bình sanh. 35. 85. 3.HẠ HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Thiền niên khổ tu nhân. nếu ta bị nhân dục che khuất chân linh. chớ ngại gian nan thì ắt nên công. thì lo gì. Bền lòng niệm phật sẽ thành đạt. Nếu chỉ vì chút ít thất bại mà rút lui. Độ đức. là vận thời ắt đến lo gì. QUẺ SỐ 361 . Kiên trì tu luyện ắt hồng tươi. Chung bất lạc hồng trần. Nghĩa là phải tu tâm hành thiện. đừng cậy quyền oai mà làm trái. táng chân linh. Nếu ta có thể quả dục (ít ham muốn). chớ lo. Nhiễu nhiễu. Số hên: 9. 53. 59. phải bằng lòng kiên trí nhắm đích tiến tới. luôn luôn phải giữ vững lập trường chủ trương. Người xin được quẻ này nên phải rõ lẽ đó. Trời đất khi nào quá phụ người. để tìm một tương lai huy hoàng. Như quẻ thơ nói rất rõ Ԕẩn thận làm gan. cứ ăn ở đạo đức. chẳng sợ gì. ta còn phải làm tiếp. 5. Việc cầu xin của bạn sẽ được như ý và tương lai sẽ sáng lạng nếu bạn cứ nghe lời khuyên trong thơ quẻ. 53.HẠ HẠ . trời ít phụ người tốt. Cứ tính. Ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn chẳng khó mà chẳng dễ. ắt ta sẽ rối loạn tâm thần. Thành tân năng kiến đạo. thành bại do trời và do sức mình. 5. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết người làm việc thiện ắt được trời giúp. 35. Chớ loạn thanh tâm sự mất vui.LỜI BÀN Quẻ này chủ trương nếu có bị thất bại một chút ít. ắt ta có thể thấy được đạo. tu nhân. QUẺ SỐ 360 . Trái lại. Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch. Số hên: 8. Người chỉ nên gan dạ và tính toán cẩn thận trong bước tiến ắt được toại nguyện. Trái lại. làm hăng hơn. 58. Người đời ai cũng tin lời nói đó. 3. Đánh số vừa phải. Cứ việc tính. thì việc sẽ lành và thành công. sợ khó thì chẳng những công lao thưở trước đều mất hết mà đến kẻ địch cũng thừa dịp đến hại ta.

mới mong. __________________ QUẺ SỐ 362 . cũng như việc mưu sống cũng nên đổi thay. cần phải mau mau thay đổi mới được. Không được tốt. 60. Thứ khả đồ toàn. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc về trước y như ngày mai sẽ chết và mọi việc về sau y như là ngày hôm nay sống lại. Số hên: 36. sự việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện mà phải thay đổi cách khác. Bắt cá trong rừng có được không? Phí sức lao tâm nào toại ý. Nếu ta cố chấp mà không biết biến hóa thì chỉ có thể là một điều hết sức ngu ngốc. Đều trái cách. Đó là ý quẻ ám chỉ cho bạn hay rằng. đều không đúng cách. thì mới khả dĩ yên lành. Công phu lực tổn. tùy thời thế. Cầu ngư ư sơn. e rằng khó tránh được điều buồn phiền và lo âu. như thế chỉ hao công phí sức lực mà thôi. Cải huyền dịch triệt. Tự tảo chí mộ. Bắt cá trong rừng và bắt thú trong nước. chớ bước vào vết xe đỗ.Địa Lôi Phục Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Bô tí ư uyên. Nước sâu bắt thú thật điên khùng. 30. thì còn làm gì được? Nên thay đổi. Đổi thay kế hoạch khỏi hao công. Đánh số thua. Nếu còn cứ tiếp tục đường mưu sanh như cũ.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . Người xin được quẻ này xin phải cẩn thận. 63.

Vận mà lại điêu linh. Đây chính là tượng hoạn nạn thì cũng chịu. Vậy người đi xin làm gì có ăn. Khước ngộ nhất điểu khứ. 36. 6. 63. Hiện nay nước lửa trong hòa. Lại vừa trông thấy chim vừa bay đi. và cũng một quẻ tốt đó. 31. Biểu tượng: chim. Cám ơn trời đất nhân gian an lành. . Trong trường hợp này. 3. có thể làm việc lớn được. chỉ còn cách lo làm những việc thiện mới có thể giải cứu và tránh khỏi được. Quẻ dạy rằng người cầu xin được quẻ này hãy ráng chờ một thời gian nữa thì mới tốt. Duyên nhai khứ hóa độ.Thủ trì nhất mộc ngư. yên vui thì cũng hưởng. Công đã thành mà danh lại toại. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng chí đồng mà dạo hợp. tiền trình thì bị kẹt. mệt mà không công. chim cũng không kiếm ăn được. Cảnh tình quốc thái dân an. QUẺ SỐ 363 . 16. Từ ông chẳng thấy đến đưa. Theo ý quẻ cho biết hiện vận thời của bạn chưa được hanh thông như lời quẻ thơ nói dọc đường phố xá xin ăn không thấy có kẻ từ thiện bố thí mà còn gặp chim bay đi. 13. Số hên: 1. Nghĩa là chỗ ấy thuộc khu phố nghèo khổ. bất minh. Bất kiến từ công lai. Ấm dương tương khế. hễ tới đâu là lợi lộc tới đó. Dục vật tân tân. Đánh số chẳng hạp. Tham thiên tán địa. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng không được toại ý. chỉ nên chờ thời. chớ tính toán vô ích. Dọc đường phố xá xin chay ăn thừa. Tay cầm một cái mỏ cày.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Thủy hỏa tương tế. Bất thông. Ấm dương hòa thuận nước nhà hân hoan.

Người cầu được quẻ này quả là may mắn lắm. Đánh số hạp. cầu mưu vạn sự như ý. Khắp thân ta chỉ thấy mùi hương thơm phưng phức. Biểu tượng: thỏ. Lưỡng tụ thạnh hương. Số hên: 2. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng vọt lên cao mà tiến lên về phía trước được. không chuyện gì là không xong. 36. Gặp Hằng Nga toại chí nhi lang. đắc lợi. Hỏi vận trình đến lúc rõ ràng. Số hên: 63. sự sự hanh thông như ý sở cầu. và sau này sẽ được an nhàn vui tươi. và mọi sự cầu xin sẽ được toại lòng như ý. QUẺ SỐ 364 . đắc tai. 33. chẳng còn gì lo âu nữa. Đánh số đều thông.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Tầm ngọc thỏ. Cưỡi ngọc thố đi đến Quảng Hàn. Người xin được quẻ này coi như được quẻ tốt. Vận thời đến lúc lên hương rồi. 3. thì ắt đạt sự nghiệp đáng kể. 36. Leo cây quế khắp mình thơm ngát. Vậy mong bạn hãy nắm lấy dịp may lúc này. ngày nay đã khác ngày qua. Cứ tiến. tương quế phan. 6. Cứ tiến tới ắt thấy thành công rõ ràng. Ngộ thường ngan. 62. Vậy bạn hãy nên cố gắ��và nắm vững đường đi bước tiến mà bạn đã dự sẵn lâu nay. đáo Quảng Hàn. 6. thuận bước vào cung Quảng Hàn thì còn gì đẹp bằng. cố gắng phấn khởi anh hùng chí. thử hỏi còn vui sướng nào hơn. Đắc duyên. 3. 26. Quá tốt. Theo ý quẻ nói: thời vận của bạn hiện nay đã sáng sủa lắm rồi. 63. QUẺ SỐ 365 . và từ nay về sau nhứt là trong năm nay. Công thành danh toại dầu khi có lúc gặp việc không lành cũng chẳng đáng lo. Nãn thân phức úc. Phàm trăm chuyện mưu tính hành động.TRUNG TRUNG Địa Lôi Phục Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn .

nhưng hãy nhớ điều đừng làm chuyện gì thất đức mới nên.Nhất cá thần đạo. vì có được thần thánh phù hộ chẳng còn gì đáng lo âu nữa. Đan đỉnh thành. Nếu họ gặp người là thuyết pháp thì ắt tới đâu là linh nghiệm tới đó. 3. Tóm lại. Số hên: 4. Lò trong lửa. hiện đang chờ ta. 46. Rèn thành Đơn Đỉnh cả nhà yên vui. ắt sẽ thành đạt và kết quả vẻ vang. QUẺ SỐ 366 . Theo ý quẻ cho hay rằng bạn cầu xin được quẻ này thời vận hanh thông rồi. Hiển linh khắp sứ vậy thì mới hương. người xin được quẻ này cần nên cố gắng lắm.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Lự Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Lô trung hỏa. Tùy nhĩ khứ hành. LỜI BÀN Quẻ này chủ người lành chuyên làm điều thiện hễ ra đời là có thần minh trong cõi u minh bảo trợ giúp đỡ. lái lèo hướng đi. Công lực dáo. Dạo này thần thánh lại theo. . Đánh số rất hạp. cát trong vàng. 63. 36. Dáo xứ hiển linh. mọi sự cầu xin của bạn đều được như ý. 6. Khuân phù tả hữu. Quý nhân giúp đỡ. Sa lý kim. hãy tiến tới. 43. Thổi phồng đào bới. vận thời hanh thông chẳng cần lo gì nữa. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên dũng cảm làm điều thiện. Gặp người cứ tính ngại chi. Hãy nên rán sức mình ta. Phùng nhân thuyết pháp.

cho nên xin được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến. Số hên: 3. Khai lò nổi lửa. 56. Như vậy. Theo ý quẻ cho hay rằng: từ nay về sau. nguyện vọng chưa thể tới. Lập nên công việc danh ca vang lừng. cố gắng làm thì sự ắt thành. vận tình của bạn muôn dặm. Cùng nhau cứu vớt sơn hà. 63.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Thử khứ vạn lý trình. Khước ngọ kiến tri âm. đừng thối chí ngả lòng. 6. Đồng tâm cộng tế. LỜI BÀN Quẻ này bảo ta rất nên đi xa. cố gắng. 63. 35. Phải làm. Sau khi trải hết trở ngại khó khăn ắt tới con đường bằng phẳng hanh thông. nghĩa là nói công việc cầu xin của bạn cần phải rán sức. hai việc cầu xin của bạn phải làm như lời khuyên bảo của Khổng Minh. 66. Xưa có câu nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân". vân trình. . Đánh số hên. Nay đi muôn dặm. hạnh phúc. nếu bạn cầu thi cử. Vậy việc cầu xin của bạn cứ thi hành đi ắt gặp may mắn. Người bói được quẻ này chớ nên quyến luyến quê hương mà phải tung cánh chim bằng vạn dặm thì mới có sự nghiệp lẫy lừng. đi xa có lợi ích mà còn được người phò trợ. mới đạt được ý muốn. hãy cố sức và có kế hoạch mà tiến hành từng bước một. thì mới thành công. Đánh số hạp ít. để tự nhiên nó đến. Quẻ nói: Muốn làm cho lò lửa đỏ hồng. 3. ắt có ngày thành đạt toại nguyện. Nghĩa là tương lai của bạn tốt đẹp đến độ bông hoa còn biết tới và cùng lòng góp sức như hai câu 2 và 3 đã nói. Chớ ngồi trông mà nên. Phỉ chí nam nhi. 6. 65. Tốt đẹp. 5. đãi cát tìm vàng. Kiến lập huân danh. công danh thì chắc chắn Ԕiếm bảng đề danhԔđấy.LỜI BÀN Quẻ này cho biết công trình chưa đạt được. Ta muốn chóng nhưng nào có đạt. Bông hoa cũng biết lòng mình chí xa. muốn lấy được vàng trong cát thì phải cố sức thổi và đào bới. mong cho mau xong mau thành. Số hên: 36. Rồng mây gặp hội. chớ không ngồi chờ thời. QUẺ SỐ 367 . quả là những chuyện khó khăn vất vả muôn vàn.

76. bất cứ ở đâu cũng yên thân. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều như ý. Số hên: 7. Đang tìm vui sướng thưởng ngày xuân. 6. Tất cả vườn cây đều hái được. Hỉ hỉ. Tốt đẹp. Lại gặp bông hoa nở rỡ ràng. Đóa đóa kham trích. ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Tầm phương xuân nhất. Ý quẻ dạy rằng: sự cầu xin của bạn. Nghĩa là tất cả đều tốt không gì chê được. hạnh phúc một đời. Tìm vui ngày xuân lại gặp hoa nở. nhứt về tình duyên. Người bói được quẻ này bất cứ hỏi điều gì cũng đều được tốt lành cả. Trai được vợ hiền.QUẺ SỐ 368 .HẠ TRUNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . Cho nên khỏi cần phải nghi ngại lo sợ gì. Chi chi khả tài. Thích kiến hoà khai. 36. tốt. cành nào cũng tốt. QUẺ SỐ 369 . gái có chồng sang. sự sự như ý sở cầu. Bông nào cũng tươi. Vì câu thơ trong quẻ tả rằng. 67. Đánh số hên. Cành nào cành nấy cũng xuê xang. 3. 63.

giàu cũng chẳng thể giữ được đâu. Cọp xuống đồng bằng bị chó khi. 36. Người bói được quẻ này coi như được quẻ đại cát. hơn nữa. QUẺ SỐ 370 . Phi phú do hữu thú. Làm quan thì được bạn đồng liêu đồng tâm nhất trí. Thú vị còn đây kể phú chi. Theo ý quẻ cho biết: Cọp phải ở núi mới oai. Thái bình tiên cảnh nay mau thấy. Vi văn vi vũ. tốt. LỜI BÀN Quẻ này nói dũng cũng chưa đầy đủ để ỷ cậy. Xung lên bay thẳng cửu trùng thiên. vân tiện hưng. bạn lứa chia ngọt sẻ bùi. Cái đạo giữ thân là nhờ ở nhân chứ không nhờ ở giàu.Long nhất ngâm. quân quân thần thần. triệu chứng hạnh thông đủ mặt. ắt sẽ không lợi. Vì câu chót quẻ thơ nói: "Văn võ quần thần ý tự nhiên". Quẻ nói rằng hiện cảnh tình của bạn như con rồng cố lên mây đã nổi. Công danh. Nhứt là đường đời. Cọp thì phải ở . 86. 63. Văn võ quần thần ý tự nhiên. Hữu dũng dịu hà tế. Số hên: 8. Mây nổi lên thì rồng được thế. Xung tiện trực thiên. Làm ruộng thì vợ cấy chồng gặt. Cái đạo lập thân là tại ở đức chứ không ở dũng. Biểu tượng: rồng. nên khi ra xuống đồng bằng hay ra rừng núi. 68. Làm thợ lao tư hợp tác.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Hổ xuất kim bảng. người xin được quẻ này nên tự mình suy nghĩ kỹ phân biệt cho rõ ràng mà tìm lấy một lối sống thích hợp. Đánh số hạp. Đi buôn thì chủ khách giao dịch mua bán ngay thẳng thuận hòa. Tiếng giọng rồng ngâm mây nổi liền. Dù gan lúc đó chẳng ra gì. Khoái đổ thái bình. Nghĩa là thời vận của bạn đã đến hồi lên hương. Chẩm tư sơn ông. Bởi vậy. Tốt đẹp phong vân gặp hồi. vinh hiển trọn đời. LỜI BÀN Quẻ này cũng chủ thẳng bước thang mây. 6. 3. Đâu bằng ở núi quyền oai vũ. công danh càng mau may mắn.

nên phải cố gắng cầu tiến đi. thời vận của bạn. nhưng lúc thành đạt phải nhớ công người. QUẺ SỐ 371 . vì quẻ thơ câu chót có khuyên ta rất rõ ràng rồi. Và giữ gìn cách sinh sống lâu nay đừng nên phát triển thì tốt hơn. 73.HẠ HẠ Địa Hỏa Minh Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Quá dương trường. 6. mà khó tính và e thất bại. 96. hoặc giả là phải lấy chữ ԔghĩaԔthì mới được yên lành hơn. đừng có trăng rồi phụ đèn. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước lo nhưng sau vui. Đánh số chẳng hên. Hanh thông. Thiếu niên đắc chí mặc áo gấm về làng. Do những lời khuyên dạy trên thì việc cầu xin của bạn phải chờ đợi một thời gian nữa.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . Cố hương thân quyến chớ quên màng. tình đời thương như thế. Ngũ lăng cừu mã. 69. Thường tư cố hương. 30. Qua rồi gai gốc đến khang trang. Người xin được quẻ này co i như xin được quẻ tốt. Toại nguyện công thành nên hãy nhớ.rừng núi. đã hết rủi đến may rồi và vận trình hanh thông chẳng còn gì lo ngại nữa. 3. Nước bước đường đi đã dễ dàng. hay nếp sống cũ. Số hên: 37. 63. chó. Số hên: 9. QUẺ SỐ 372 . Đánh số hạp. 36. khi sự cầu mưu đã thành như ý. dầu sao cũng có thú vị hơn. 70. ngày vui sướng sắp về với bạn. Nhập khang trang. nhưng quẻ nhắn nhủ rằng. ԑua gai gốc đến khang trangԔđó là quẻ cho hay rằng. Chớ từ bỏ cảnh cũ. Biểu tượng: cọp. hãy nên nhớ đến những kẻ đã từng phụ sức với bạn trong sự nghiệp.

dang dỡ. nói cho rõ là hiện thời vận của bạn còn xấu còn nhiều trở lực. LỜI BÀN Lửa ở đây ngụ ý chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy bồn chồn. thất bại. 3.HẠ TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Đông các duyên khai. cho nên những điều cầu mưu khó mà như ý. 17. Giai khách tự lai. cảng tượng thật vô cùng hoan lạc. vì thế chỉ nên chờ thời. Tiền của kéo tới như nước đã không bao giờ hết lại còn nhiều vô kể. Hỏa diệt kỳ quang. Cao ca xướng họa. Còn nguồn xa giòng lại dài ngụ ý nói hết sức nhiều.Hỏa tao thủy khắc. nên lửa khó sáng lắm. 31. . Tiến trình vạn lý thư hoài hết lo. nên cái sáng của lửa lu mờ. Bất thông. và sức nước càng chảy mạnh. Quẻ ý mách rằng. QUẺ SỐ 373 . Người xin được quẻ này sẽ là chủ giàu lớn. Nguồn xa chảy mạnh ba đào nổi cơn. Hòa ca nhạc tấu êm tai. sáng mờ. Đánh số xuôi. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ đặt cao vọng. Nước ở đây ngụ ý chỉ tài lợi. 13. Số hên: 1. cùng xướng họa vang ca. bất minh. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàm đạo vui cười muôn phần khoái thích. 7. Lửa tàn thế yếu biết nhờ chổ nào. Hiện nay thế nước thao thao. Nước đang khắc lửa. 71. Người xin được quẻ này chủ được bạn tốt cùng nhau mưu đồ việc lớn. cho nên khi vui. Người khách quý trở về chung vui với nhau. Nguyên viển lưu trường. hiện nay thời vận của bạn đang bị lửa nuớc khắc. chấn hưng sự nghiệp. Vui mừng thiết tiệc lầu đông. Biết bao khách quý trùng trùng tự lai. chờ qua một thời gian nữa may ra mới có thể gặp may mắn. 73. Triển ấp thư hoài. Thủy lạo thao thao.

Ý quẻ nói. Vậy bạn nên cẩn thận trong việc làm ăn hiện nay. bất tất cầu tiến làm gì. nhứt là câu chót nói: toại nguyện bình sinh đấy. QUẺ SỐ 375 . quý khách vui hát ca vang. LỜI BÀN Quẻ này cho chủ biết thời sự càng ngày càng hỏng nát rối loạn. 7. 27. hiện nay công ăn việc làm cũng như vận thời của bạn tuy được bình thường. Tốt đẹp. 3. không có gì vui buồn đáng kể. cầu sự bình bình.THƯỢNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ vấp phải những điều không hay. Vì thử có liều lĩnh lên đường.TRUNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Thế giới tự thanh minh. 72.Việc thắc mắc của bạn có lẽ ngày tháng gần đây sẽ được giải quyết thỏa đáng. 7. Số hên: 2. 37. Số hên: 3. 37. Nhưng sự bình thường đó nếu bạn trong việc cầu mưu sơ ý. Đánh số ít lợi. 2. an phận cho qua thời đã. 73. Đánh số tốt đẹp. 72. Dã điệp yếu tiểu tâm. thời vận đến kỳ. và nên dừng việc làm ăn mới thì hay hơn. hanh thông. thì phải hết sức đề phòng cẩn thận nếu không sẻ xảy ra nhiều chuyện tai họa bất ngờ. bình thường. 70. Bốn câu thơ trên đều tả cảnh vui mừng. Làm ăn phải để ý. Vậy việc cầu của bạn không phải dỡ dang mà là chắc chắn được thỏa mãn đó. Vừa phải. 32. Tu phòng tao hỏa. Thế giới tự thanh tươi. QUẺ SỐ 374 . vì quẻ thơ cho biết rằng thiết tiệc lầu đông. Nào hay đã hết lời. Bất tri tuyệt. Mới tránh họa cho người.

Trên non có sống cây tùng già. như xưa có câu nói Դhực đắc khổ. Chờ khi sấm sét ầm ầm. Đánh số tốt. một ngày kia có chổ tựa nương tự nhiên đổi khác. vận hanh thông đến rồi. gừng già thêm cay. LỜI BÀN Quẻ này có tượng mía già càng ngon. Dũng được vạn trượng. Ý quẻ nói rằng: muốn đạt được mục tiêu phải nên cố công vượt qua những khó khăn thì sẽ thành công mỹ mãn. Lôi điện oanh oanh. mới nên công. Số hên: 4. 3. Vui cùng trời đất sống lâu mà. nhất cử nhất động tất nhiên không sơ sót. lo gì. 74. như trong quẻ thơ đã dạy ta một cách rõ ràng. Vọt cao muôn dặm công thành danh thơm. Tu khích lãng. 47. LỜI BÀN Quẻ này chỉ con giao long nằm chìm dưới đáy ao tù.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Sơn thượng hữu cổ thụ. chỉ khó tự nơi mình. Vậy sự cầu xin của bạn hãy nên cố gắng tiến tới đừng ngại gian nan thì sẽ toại nguyện mai sau.Khiêu long môn. 73. Người lão thành trì trang. 34. trung khổ phương vị nhân thượng nhânԔ Nghĩa là chịu nổi cay đắng thì mới nên người vậy. Muốn qua cửa rồng phải hăng. không . Phải cố gắng. sự đời không khó. Biểu tượng: rồng. 7. 37. Hổ báo vốn là loài kỳ lạ. Đứng sững giữa trời sắc chẳng phai. Thiên địa sinh sài cửu. Cán lão. chi cánh trường. mà mọi người thường không tưởng được. Đinh đinh xung Hán Dẩu. Cây chắc cành dài đâu sợ gió. QUẺ SỐ 376 . Cố công vượt sóng mặc thăng mặc trầm. Người xin được quẻ này có thể tin tưởng rằng chẳng lâu nữa hạnh số sẻ được hanh thông. nhưng chẳng còn bao lâu nữa nó bay bổng lên trời.

Vậy bạn hãy căn cứ bài thơ trên. tương lai ắt thấy một tiền đồ sáng rạng như ý muốn đó. 73. Số mệnh định sẵn. mạng trung vô thời mạt cưỡng cầuԔ Đó là câu nói của tiền nhân để lại cho chúng ta. 73. lo lắng vô ích. nhưng cây tùng ấy cây chắc. Trái lại số mình không có mà cố cầu cho có đi nữa rút cuộc vẫn trả là số không. Lăn lóc trần gian trong cuộc sống. người xin được quẻ này nên cần biết lui một bước về mà suy tưởng rồi hãy mong tái đồ. giàu sang. Số hên: 3. Quẻ thơ tả cảnh tình của bạn. LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu toàn mà hỏng. 76. như cây tùng già sống trên núi cao. Số hên: 5. Luận đáo đầu lai. cành dài gió sương chẳng làm gì được. 53. Tương lai vững. 37. Những lời phỉ báng kể làm chi. QUẺ SỐ 378 . quá kinh nghiệm. 67. tuy hơi chịu với sương gió. Đâu bằng an phận chẳng lo gì. Tâm đã mệt sức lại nhọc chi bằng tìm cách giữ mình cho cẩn thận yên phận. Tốt đẹp quá dày dạn. đừng bồn chồn chẳng ích gì. 37. Nghĩa là trong những việc cầu mưu của bạn dầu có gặp phải khó khăn cũng chẳng đáng kể. họa hại. 6. chẳng sợ tai ương. kiếp sống có là bao. Và cây vẫn sống cùng trời đất trải qua bao biến chuyển. số dĩ định. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy cố gắng làm đi.HẠ THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Phỉ báng ngôn vật kế. 7. 75. rất hữu ích hơn cho bạn đó. Đây là quẻ có ý khuyên răn ta rất ít khi thay đổi công việc làm ăn. 3. Đánh số hạp. 36. Đánh số hạp. Huống hồ nhân sinh trên cõi thế. nghĩa là số mình có tự nhiên phải có. ԍạng trung hữu thời chung tụ hữu. Bất như an phận.coi thường. Lục lục phù sinh. Bởi thế. QUẺ SỐ 377 . Tốt xấu cuối cùng số đã ghi. 57.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . và đó cũng là ý quẻ này đấy. tự suy tính mà hành sự. 7.

7. ù Đôi khi nên hy sinh với đời cho tròn đạo làm người. Quẻ nói: "xưa có câu trai lớn đương gia. tài mình. Số hên: 3. Sao mà đêm vẫn quay quanh đắn đo. chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. 37. QUẺ SỐ 379 . 77. tan thây giúp người. Dù hy sinh. phần tình duyên của bạn ắt được hạnh phúc.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Dữ kỳ nhật doanh doanh. sức mình có thể đem cho đời dùng được. nhàn tản rong chơi. LỜI BÀN Quẻ này chủ thân mình. Đứa du thủ du thực chỉ cầu mong nhàn lạc. cũng nên cười. Như vậy dù có nhỏ nhoi kém cỏi đến đâu cũng còn hơn là ngồi rồi ăn không. Giúp người cứu thế.Nhất đầu trư. Ban ngày cực khổ rán lo. nhưng cũng có thể yên lòng được. Vì câu thơ chót có nói Ԥ hy sinh. chẳng vùi phẩm danhԔ Hãy yên lòng chẳng có gì không hay. Nhưng theo quẻ cho biết. Khả tế thiên địa. Hằng ngày vất vả đã đành. Người nào xin được quẻ này dù có hèn mọn đến đâu. chớ nên làm trái lại mà lắm phiền não. Diệc tóan hảo xứ. 73. Đánh số rất tốt. chẳng vùi phẩm danh. Biểu tượng: heo. . Cúng trời cúng đất. Dạ gian đa hảo mộng. Tuy táng thân. Nhật lý đa lao hình. Phận heo đành chịu số này. Còn duyên nợ thế nào và hạnh phúc ra sao đều tự nơi trời định. Hà như dạ thổn thổn. gái lớn đáng gả" như con heo lớn thì phải chịu số phận tan thân cúng tế vậy.

Hoa tự khai. 87. nghĩa là nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông. Càng lo càng quẩn trí. Quẻ cho rằng như gió đông đến bông hoa tự nở. Những việc cầu mưu của bạn. Đánh số hạp. lao lực thì lắm mộng lành. 37. bông nở đẹp. Ba ly hả dạ cuộc đời hân hoan. cứ để nó tự nhiên phát triển. chớ nên suy nghĩ và đắng đo quá. có phúc thì cũng hưởng. Cuộc đời lên hương. Như thế. nhậu nhẹt thật là cảnh vui dướng đến cực độ. Cùng nhau mừng rỡ một hơi. 79. khen đẹp. 97. bỏ đi điều dở. e sanh ra nản chí thì không hay. Số hên: 8. QUẺ SỐ 380 . LỜI BÀN Quẻ này cho biết lao tâm chẳng bằng lao lự. Đại gia át thái. Người xin được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hơn. LỜI BÀN Quẻ này tượng thời đã tới vận đã về.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Đông phong lai. Bông hoa tự nở ruộng đồng xanh tươi. nhứt là việc Դiểu đăng khoaԔchắc mắn trong tay rồi. việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện nay mai. Sướng ấm tan bôi. 73. Trời quang đãng. Số hên: 9. 78. 3. không nên bắt cá hai tay. Lao tâm thì nhiều lo nghĩ. Đánh số hạp ít. gặp may mắn như gió đông. ý quẻ mách rằng: cứ làm. 73. thỏa giấc mộng hường.Đêm khuyên yên giấc để cho yên thần. cùng mừng rỡ và uống cạn hai ly vui sướng cuộc đời. 3. . Thời vận của bạn hiện nay. Đây là một trong những quẻ thượng cát mà người xin được quyết phải bằng lòng kiếp sống thời vận của mình. và đừng quá bận tâm. cho nên quẻ có hai câu sau như trên để khuyên bạn là tất cả công cầu mưu. 37. 7. thổi gió đông. Sau sẽ được yên vui. 7. đừng lo làm gì. Cứ tính.

Lạc tại kỳ trung. 30. ԑuân tử thực vô cầu bảo. hãy nên tính kỹ.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn . Làm ăn suy nghĩ mới thành. vừa đủ là được. sư vô cầu anԔđể nói lên cái chí của họ. ăn chẳng cần no. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta nên kiêm ước trong cách dưỡng sinh. Số hên: 38. Chớ tham vọng nhiều. Ắn uống có thanh đạm thì thân mới khoan khoái dễ chịu. điều cần nhứt là đừng nuôi dục vọng cao. Đánh số hạp ít. và phải bớt lòng tham thì mới nên công. ở cũng chẳng cần ấm. và muốn cao mà lại thành thấp chẳng ích lợi gì đâu. 8. Vậy những việc cầu mưu của bạn. xa xỉ.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Sơ thực ẩm thủ. Ham mê sung sướng lấy phần khổ đau. Phản sử tâm mông. thân có khoan khoái dễ chịu thì tâm mới an nhàn thoải mái. Người nào xin được quẻ này thì nên an bần lạc đạo là hơn. tinh thần càng rối loạn mờ ám. Uống nước ăn rau vẫn vui. tỏ ra cái ý chẳng tham vọng. Cũng như hai câu sau càng nói rõ kết quả sự ham muốn cao sang. 83. Càng huy hoắc. Cao lương mỹ vị. Hai câu đầu của quẻ là cố ý khuyên bạn phàm mưu tính việc làm ăn gì. Cao lương mỹ tửu chứa mùi hôi tanh.QUẺ SỐ 381 . 3. 80. QUẺ SỐ 382 .

3. 32.Hoàng ngưu tịch thổ. có công mài sắt có ngày nên kim. 23. gạo lúa đầy kho. Chờ lúc trời ban một tiếng sấm. Hanh thông. Có chí thì nên. và mặt khác. 81. tiến hăng hái hoạt động chớ có lui bước lại sau. thời vận tốt lành với mình. Bỗng sừng đầu xuất hiện (ý nói lúc gặp thời thi thố được tài năng). LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên có chuyện cần lao khổ lúc đầu thì về sau thế nào cũng được yên vui. Số hên: 1. Ằt đầy kho gạo. đó là ẩn chỉ trong công việc sắp được may mắn và thành đạt đấy. Đại lực khai cương. vận thời từ nay về sau sẽ được hanh thông rồi không còn gì đáng lo đấy. Cấy cày cố sức giỡn đùa vui tươi. Cốc mễ doanh thương. 3. bạn hãy cố sức mà làm sau này sẽ thấy được kết quả tốt đẹp. Long xà mới hiển sức kinh hồn. ví như con rắn đang chờ một tiếng sấm vậy. đấy là lúc công thành danh toại. Có như thế thì khói phụ chí bình sinh của mình. hả cười hân hoan. Biểu tượng: rồng. Số hên: 2. Người xin được quẻ này rất nên súc tích lực lượng để chờ thời. Người bói được quẻ này khi gặp việc cần nên tranh. Đánh số tốt.Vậy. Bình địa nhất thanh lôi. Đánh số rất tốt. 83. Chỉ cần người đề bạt là công việc hay thanh danh sẽ rỡ ràng. Tây thành thời hậu. 83. 38. 8. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn hãy nên cố sức chăm lo như con bò khẩn đất làm mùa. Bò vàng khẩn đất làm mùa. Sừng nó mọc ra có thấy không. Những sự cầu mưu của bạn sắp được toại ý và sự thành tựu là rất tốt đẹp. Chờ khi gặt hái đến thời. vì quẻ có tả cảnh công việc cầu mưu như con rắn sắp hóa thành rồng. chẳng lo mất mát đi đâu. QUẺ SỐ 383 . Phương hiển long xà lục. LỜI BÀN Quẻ này chủ công sức ngầm chứa hoàn toàn là do tự một mình mình. .TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Xà khả hóa long. 18. Rắn này có thể biến thành rồng. Đầu giốc tương sức. 8. 38. 23. rắn. sau này sẽ đạt thành mỹ mãn.

HẠ TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Cửu hoa sơn đỉnh. không có gì trở ngại sai lầm cả. 3. như quẻ thơ trên đã tả. ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn. thì phải cố sức và gan dạ mạnh tiến mới toại nguyện như ý. Tử khí đằng đằng. Nếu hỏi vận trình nào khả thông. Số hên: 38. Quẻ nói: bạn muốn giải quyết hay muốn thành đạt được sở cầu. Đánh số hạp ít. Di tân nhất chu. Cửa huê đỉnh núi khí trùng trùng. Rất có ích chứ. 83. đó không phải mách ta phải cố gắng và gan dạ sao? Vậy bạn nên phấn khởi tinh thần. 33. phải leo lên đỉnh núi. Đem đi vượt biển ắt nên công. mà cố gắng vượt qua thì sự thành quả càng tốt đẹp hơn. Thủ khứ tiền hành. 8. . Người bói được quẻ này nhất định phải có tiền trình tốt đẹp. mới lấy được chiếc thuyền để vượt biển. việc lớn có thể thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ ở địa vị cao mà vương cao. Trên có một thuyền để sẵn đó.QUẺ SỐ 384 . cố gắng nhắm vào việc đã định mà đi. Khó khăn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful