Khổng Minh Thần Toán "Khổng Minh Thần Toán" là một danh tác của Khổng Minh, vị quân

sư của Lưu Bị đời tam quốc và có thể nói cũng là vị quân sư mọi triều đại về sau của Trung Hoa. Tư cách "quân sư của mọi triều đại" ấy dĩ nhiên là do cái sở học uyên bác của ông về dịch lý Ðông phương, và "Khổng Minh Thần Toán" chính là tác phẩm độc nhất của ông về môn học ấy. Sách này trải qua bao nhiêu thế kỷ, đã vẫn là một thứ kim chỉ nam cho mọi tầng lớp người ở Trung Hoa cũng như ở các quốc gia Á Châu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước này. Ðiều đặc biệt là ngoài giá trị thần toán-giá trị dịch lý, rất đổi linh diệu. "Khổng Minh Thần Toán" còn bao hàm một giá trị đạo lý sâu xa, cái giá trị đạo lý của Ðông phương đúc kết từ tam giáo. Chỉ mỗi cái giá trị đạo lý này cũng đã thừa khả năng để đưa người đời vượt qua mọi cảnh huống tối tăm, để tự mình thắp đuốc lên mà đi tới miền tươi sáng"... (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Muốn xin quẻ cầu tài, công danh, sự nghiệp, thi cử, đi xa hay muốn điều mình cầu được ứng nghiệm, người cầu tâm phải thành, thân phải sạch. Người cầu đốt hương thỉnh nguyện, khấn vái Thánh Thần nhờ chỉ dẫn sở nguyện của mình. Có một số cách lập quẻ như sau: Cách 1: (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Dùng 8 đồng xu, trong đó chọn một đồng có đánh dấu riêng (dán giấy hay vạch sơn…). Ðể 8 đồng vào lòng bàn tay, úp kín lại, xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Gieo lần lượt từng đồng, tìm ngọai quái rồi gieo lần lượt từng đồng tìm nội quái. Căn cứ vào đồng xu có đánh dấu gieo được vào lần thứ mấy mà xác định tên quẻ: 1- Càn, 2 - Ðòai, 3 - Ly, 4 Chấn, 5 - Tốn, 6 - Khảm, 7 - Cấn, 8 – Khôn. Tiếp đến dùng 6 đồng xu trong đó có một đồng xu đánh dấu riêng, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Ví dụ: Gieo lần 1: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 3: tìm được ngọai quái là Ly. Gieo lần 2: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 5: tìm được ngọai quái là Tốn. Gieo lần 3: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 2: Tìm được hào động là 2. Như vậy ta gieo được quẻ Hỏa Phong Ðỉnh ( trên Ly dưới Tốn ) , hào 2 (có thể ghi là Ly Tốn 2). Tra trong đáp án 384 hào của 64 quẻ, ta có lời giải đóan: Ý mê kỷ bất mê Sự khoan tâm bất khoan Yếu tri đoan đích tín Do cách lưỡng trùng sơn. ------------Gia Cát Khổng Minh --------------Lời bàn: Mê hay ngộ, dễ hay khó là do chính mình. Trong hoàn cảnh mê mà biết ngộ là tốt, Ðứng trước hoàn cảnh khó Dịch thơ: Ý mê, mình chẳng mê Việc dễ, lòng không dễ Cần biết tin xác thực Còn bị cách sơn khê.

khăn mà có lòng kiên định, sáng suốt, thì có thể chuyển khó thành dễ, đổi nguy ra an. Ðường đi dễ không phải vì không gặp ngăn sông cách núi mà dễ vì lòng người không ngại núi e sông. Chiếm được quẻ này, người còn đang ở trong tình trạng khó khăn, nghi ngại, trong lòng những mong đủ tin tức để có thể dực vào đó mà quyết định nhưng tin tức chờ mong kia vẫn chưa tới được vì sự cách trở sơn khê. Vậy hãy đợi thời cơ, chừng nào có đủ "thiên thời, địa lợi" rồi hãy ra tay hành động. Cách 2: (Theo trang VietShare.com) Dùng 3 đồng xu, gieo lần lượt 6 lần, mổi lần gieo 3 đồng, tìm 6 hào (tương tự gieo quẻ Dịch Dã Hạc). Tiếp đến dùng 6 đồng xu, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Xác định được quẻ, hào số, tra trong đáp án ta được lời đoán. Cách 3: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1: Nhặt một ô bất kỳ. Nếu được các số 0,1,2,3 thì ghi đúng số. Nếu được các số từ 7-9 thì ghi đúng số 0. Ta được chữ số hàng Trăm. Ví dụ được thẻ số 1. Lần 2:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Chục. Ví dụ được thẻ số 3. Lần 3:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Ðơn vị. Ví dụ được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được thẻ số 134. Tìm số 134 trong sách, sẽ được lời dự báo. Nhận xét: cách lập quẻ này như tác giả Bùi Hạnh Cẩn trình bày có phần không đúng vớI nguyên tắc xử lý số lớn như phương pháp lập quẻ Mai Hoa hay Hà Lạc. Theo cách này, khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 0 rất cao: 70% trong khi khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 1,2 hoặc 3 - mỗi trường hợp là 10%. Nên chăng: Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm (như cách 4). Cách 4: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Người chiếm quẻ viết ra ba từ tiếng Việt hoặc 3 từ tiếng nước ngòai (theo âm Latinh) sau đó đếm số chữ cái của từng từ và viết chữ số cho hàng trăm, chục và đơn vị. Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm. Ví dụ: KIỀU NGUYỆT NGA. - Số chữ cái của từ KIỀU : 4 - Số chữ cái của từ NGUYỆT : 6 - Số chữ cái của từ NGA : 3 Ðược số 463 lớn hơn 384 nên phảI trừ đi 384, được 079 là số thẻ cần tìm (hào số 1 của quẻ Trạch Phong Ðại quá).

Cách 5: Dùng 8 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 1 đến 8, gọi là ô số. Bỏ 8 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1:nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ ngoại. Ví dụ được thẻ số 1 - quẻ Càn. Lần 2:Bỏ 8 ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ nội. Ví dụ được thẻ số 3 - quẻ Ly. Lần 3:Bỏ 6 ô số vào hộp (để ra ngoài ô số 7 và 8), xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào thì ghi đúng số làm số hào động. Ví dụ: Được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được quẻ Thiên Hỏa Ðồng Nhân, hào số 4 (Càn Ly 4). Tìm trong sách, sẽ được lời dự báo (quẻ số 16).

Khổng Minh Thần Toán QUẺ SỐ 001 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Thiên môn nhất quải bảng, Dự định đoạt tiêu nhân. Mã tô phường thảo địa,

Thu cao thính lọc minh. Cửa trời treo bảng đề danh, Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên. Âm vang ngựa thét băng miền, Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai.

LỜI BÀN Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy.

Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa. Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy. Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa. Số hên: 10, 11, 21, 31, 1. Nếu muốn đánh số hên, đều đạt thành mỹ mãn 1 quẻ tốt cho việc cầu lợi. QUẺ SỐ 002 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Địa hữu thần, Thậm uy nghiêm.

Hưng bang, phụ quốc, Tôn chủ tà dân. Đất này là đất có thần Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh, Hưng bang Quốc phụ dân sanh, Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao. LỜI BÀN: Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng. Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm. Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu. Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức

tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố. Đánh số rất tốt. Số hên: 22, 20, 2, 32.

QUẺ SỐ 003 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Tràng An hoa bất khả cập, Xuân phong trung mã đề tật. Cấp tảo gia tiên, Sau nhiên sinh sắc. Trường An hoa nở khó thay, Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa. Thời lai, mệnh xấu sẽ qua, Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu.

LỜI BÀN:

Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác. Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin. Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành. Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong. Số hên: 43, 13, 23, 33, 30, 3. QUẺ SỐ 004 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Gió mây hội họp dịp may cứu người. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi. 14. Bất cấm vũ đả phong nhiêu. chẳng sợ tuyết sương gì cả. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương. Cúc cô đơn. người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. Số hên: 44. 4. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đại khí vãn thành. giỡn già trên mây. hơi nào phải lụy. Ngọa long khỏi. Phản nại sương lăng tuyết ngạo. thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. hương sắc tốt tươi. Cam La 12 tuổi đã nên phận. Hạ phong Tốn. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời. Xuân Lôi chấn. Phong vân hội họp. Thu cúc u phương. Hoa Xuân khoe sắc màu tươi.Xuân hoa kiều mỵ. Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương. vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho. QUẺ SỐ 005 . đừng nên quá nóng. hãy nên hoãn lại. nhứt là thay đổi chổ ở. Cọp kia thấy sợ chạy ngay.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. 24. Người cầu được quẻ này. Cứu tế thương sinh. Hạ giao hòa. hãy dò dẫm tiến tới mới hay. dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn. Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa. chờ đợi là tốt. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. nơi làm càng không nên nóng ruột. 34. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời. nở trễ mùa. Vương Bột đời Đường mà thôi. . muốn cầu xin việc gì. Rồng nằm thức dậy. Chưa tốt lắm. mãnh hổ kinh. 40.

sở cầu . mùa hạ có gió đông. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. Cho nên người cầu xin được quẻ này. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. mãnh hổ kinh. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Hạ giao hòa. Ngọa long khỏi. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. sở cầu mưu ắt được toại nguyện. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. giỡn già trên mây. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. 50. ngược lại ắt mệt đó. thanh bình an vui. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. Số hên: 5. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. Hơn nữa. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. Thuận theo thì khá. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. Gió mây hội họp dịp may cứu người. Quẻ này tốt lắm. Hơn nữa. mùa hạ có gió đông. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. mới là dịp may thành đạt” vậy. Cho nên người cầu xin được quẻ này. ngày Thìn thì đẹp hơn. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. 15. Tốt lắm. Xuân Lôi chấn. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. ngược lại ắt mệt đó. 55. QUẺ SỐ 005 . Rồng nằm thức dậy. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. cầu danh thì tốt nhất. Cứu tế thương sinh. Quẻ này tốt lắm. 25. Thuận theo thì khá. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. Hạ phong Tốn. 35.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. Phong vân hội họp. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. thanh bình an vui. Tuy nhiên. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. nếu cần chờ ngày Dần. Quẻ dạy: Cầu tài. Vận thời sắp đến lúc hanh thông.LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động.

60. 50. nên khéo léo. chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. Trước ý sưu tầm. QUẺ SỐ 006 . Thận trọng. rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng. 26. Nhẫn Nhẫn. 36. ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm từng bước tiến. bởi trong quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. chớ quá nóng nảy gây những điều không hay. nếu cần chờ ngày Dần. Cầu danh phải cố gắng. Hữu bình lộ. vật ngộ nghi. Thực ra thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa. Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu. Việc đánh số. 55. Số hên: 5. Tùy thời biến. Quẻ vừa phải. Tuy nhiên. Nhất cá diệu đạo. QUẺ SỐ 007 . 25. cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm nghiên cứu chu đáo. Phi thiên phi thâm. 6. Quẻ dạy: Cầu tài. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quân tu ngộ.TRUNG HẠ Bát Thuần Càn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Phi huyền phi ảo. Cầu tài không mấy lợi. cầu hên xuôi. cầu danh thì tốt nhất. LỜI BÀN: Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. Hơn nữa. 35. Có dốc lòng đi. 15. không nghiên cứu kỹ sự vật đó thôi. may ra mới mong thành đạt. Việc tính cầu xin từ khởi đầu. Số hên: 16. Dò tìm hay dở tránh âu sầu. Kiện kiện hàm nghi. 66.mưu ắt được toại nguyện. ngày Thìn thì đẹp hơn. mới là dịp may thành đạt” vậy. . ít thuận lợi. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. Tốt lắm. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. Không huyền chẳng ảo cũng không sâu. Sách có câu �Dục tốc bất đạt� vậy. nhiệm khu trì.

7. mà hành động mới mong thành đạt. thì sự cầu xin của người ắt được công thành.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ. thì chui chỗ nào cũng lọt. như đi con đường bằng thẳng. Nhạn đến.Tỉnh đi. hoa hoàng đầy phát nở. tùy thời. Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi. và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu. chớ quá hoài nghi. Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo. Cầu danh cứ hành động. thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. Mục hạ người ta vẫn ý ngờ. . Con đường bằng thẳng. Làm như tánh người quân tử. Nên uyển chuyển. Rồi đây một sớm vạn đến. Người xin được quẻ này. LỜI BÀN Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi. �Quân tử tánh như thủy năng phương. tự nhiên hanh thông. Rồi đây muôn sự đem lành với ta. 37. Chớ nên nghi ngờ. ủy khúc tùy hành. 27. tùy thế. Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động. LỜI BÀN Nhân tình đen bạc. Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát. Cầu tài cứ tiến tới. thế thái nhạt nồng. nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. năng viên. Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ. QUẺ SỐ 008 . rồi tùy cơ ứng biến. Thanh danh vang dội khắp kinh đô. đừng làm những gì trái với lương tâm. 17. Thử tế thanh danh đế kỳ. nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước. Số hên: 70. Quẻ này cho hay sự cầu xin của người. Tùy cơ ứng biến công thành. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm. có gì bận tâm. 77. nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu).

Hảo tương đoàn sự tòng trường sự. mà phải tu tâm. 80. Tương phùng khách quý nẻo đường mai. 88. Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu. Theo ý quẻ nói. Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. tích đức thì mới tốt lành. Theo người phải trái sẽ ương tai. nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. 9. mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi. Cầu tài chỉ thông một nửa .Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn . Bởi thế. QUẺ SỐ 009 . LỜI BÀN Có người đề bạt. Trước ngõ cây khô phụng trổ tài. Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi. lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy. 28. 90. buồn khổ làm gì. Tà vọng đứng nghe làm việc thiện. 29. Quẻ dạy: Gần gặp lúc �Thới lai phong tống� rồi đó không cần phải lo âu. vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. người quân tử bói được quẻ này thì nên. Đình tiên kho mộc phượng lai nghi. QUẺ SỐ 010 . còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói. Số hên: 99. 8. Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng. Số hên: 38. thì hoàn cảnh sắp gặp may.TRUNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quý khách tương phùng cánh khả kỳ. Cầu danh sắp được thông. người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta. mọi việc đều toại lòng. Cầu tài sắp vượng. người cầu xin được quẻ này. Có thể tính chuyện hên xuôi. ngoài hẳn ý liệu của mình. nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung. 19. Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ. Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn. Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi. 18. Tuy nhiên.

như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại. Phấn khởi nương mây chí khí hào. có cần khổ mới có được. cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. Nam chinh bắc tiến. hỏa gia tranh đấu. 31. 100. đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy. LỜI BÀN Công danh phú quý. đường đời mới nên. Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại. Quẻ dạy: Cầu mưu.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Vô tung diệc vô tích. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta. Cao phi vũ dục cánh nhan nhan. Phủ khứ thái lai đấy. Đảm đương công việc phi thường. Trăm ngàn rèn luyện. thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. Nhưng có điều hãy nên lưu ý. Biểu tượng chim: chim Hồng. Bình địa khởi phong ba. Lưng treo đao kiếm thanh cao. 21. Số hên: 1. Nhờ nơi giúp rập toại đường bao. hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy. ân giao hữu nhạt. 11. theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn. QUẺ SỐ 011 . Cô hồng xuất chúng vút bay cao. . Quẻ này tốt lắm. nên nay lại được xuất chúng. Trái lại. Triều vân mộ vũ.Nội Quái: Đoài Liêu lệ chinh hồng đô�c xuất quan. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân. 10. nhưng là kẻ có tài. tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. Tự tiêu hoàn thành khap. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn. Có thể bay cao chơi xa. Viễn cận quan nạn mịch.

cái buồn khóc lóc bi ai. chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu. 10. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Cầu danh. và tránh chuyện thị phi. 2. 11. Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm để mong giải bớt tai họa. có danh mà không có thực. Chỉ cầu may chút thôi. Biểu tượng lả cá. 12. Ỷ du du. 21. cầu lợi và tình duyên đều tốt. Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp. Cá nào mà thả câu. Đã thế mà còn những tai biến phi thường. Cần cố gắng ra sức và rèn luyện tri thức. QUẺ SỐ 012 . và ra vào cửa cổng. chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa. nhưng chưa có quyền thực lực. Như vậy sự cầu xin của người. Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. Ta hãy rút dây mất. 22. Theo ý quẻ nói. Thu khước tuyên. hối thì đã muộn. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng. Nếu muốn thành đạt được sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong. Số hên: 1. Mọi việc đều bất lợi. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi. hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm. tuy ở giai đoạn vinh sang. Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt. Phần buồn ý lại sầu. lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó. Còn biết làm gì đâu. . Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người.HẠ HẠ Thiên Trạch Lý Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Thần ảm ảm. Mạc hạ câu. 20.LỜI BÀN Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương. Tính chuyện may rủi khá hạp. may ra mới có tương lai hơn bây giờ. 11. Số hên: 10. nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì. nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn.

Tam ngũ nguyệt đoàn viên. nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa. Công thành nghĩ lại chuyện xưa "Ở thì ăn xổi" lọc lừa nên khi Duyên may ắt gặp còn chi Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son. . Trong cuộc trò chuyện. Chẳng còn lo gì lận đận về sau nữa . 33. Thời vận đã đến lúc hanh thông. mà ừng nên �ăn xổi ở thì� quên những ngày cay đắng cũ. Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong thành � Quẻ dạy: tốt.QUẺ SỐ 013 . cầu lợi đắc lợi. tìm việc thì được y việc hay. Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đắc ý nghi phung phụ. Năm ba tháng ý nói cái ngày tốt đẹp gần kề. phú quý sẽ được vững bền lâu. Số hên: 3. Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. Nhân sự chuyên tha là. cầu danh đắc danh. chắc chắn thành đạt toại lòng.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đỉnh phi khởi phong ba. cảnh giàu sang. Nhưng một khi công thành rồi. đấy mới gọi là người lành được trời giúp. chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”. mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được. Quẻ này khá lắm. Kén vợ thì được vợ đẹp. Xảo trung khước tàng chuyết. 30. cầu lợi thông. Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại. nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc. Cầu tài. Cô chu yếu độ hà. Lợi danh chung hữu vọng. 11. Tính chuyện rủi may rất hạp. 10. LỜI BÀN Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành. QUẺ SỐ 014 . lập tức thành công. Tiền trình khứ hữu duyên. mọi việc đều có duyên may. Được như vậy. 13.

nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý. không được may mắn lắm. mà chẳng nên công gì. Số hên: 10. Gặp nhiều gian. Nóng nảy chờ tin. Nếu chờ đợi xin quẻ khác. Cố nhân dịu viễn cách trùng quan. nguy nan. Cố nhân thiên lý tự bồi hồi. Cần ẩn nhẫn chờ thời. Người cầu xin được quẻ này. Sống trong biến cố. nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn. Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố. Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. 4. 40. Nhạn về tin báo mai vàng nở. thì tốt hơn hết. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó. tất nhiên ta phải khôn khéo tránh dữ tìm lành. Vì quẻ xấu. khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin kkhó mà thành công. Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Ý tại nhân trung tín vị lai. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn. Khó khăn lắm chuyện nguy nan. Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn. chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người cũng đều lo lắng giùm ta. Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi. QUẺ SỐ 015 . Cầu danh chẳng thông. đó là thường tình của nhân thế. nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian hiểm. Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức.Nước đèo đổ động phong ba Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang. cũng gian nan một chèo. Hoàn cảnh đang rắc rối. 44. Tuy vật song song . chớ nên tin tưởng lắm. tin chẳng lại. 11. Cầu tài. Không điểu xảo. LỜI BÀN Tránh dữ tìm lành. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu. cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là khác. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở.

đàm tiếu chơi vui. QUẺ SỐ 016 . Cầu tài chưa toại mấy. Quẻ dạy: Thời sắp đến. thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời. 5. nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. 11. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân. thì sẽ hạnh phúc cuộc đời. thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được. hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp. Sự hòa đồng. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu. 10. Biểu tượng nhạn hay chim. 10. Số hên: 60. nếu không. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu. 66. Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. Tin này tùy ở nữa trời.cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui. Tuy nhiên. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa. cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa. cũng chẳng nên duy ngã độc tôn. hễ ra khỏi cửa là có công. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới. 50. LỜI BÀN Cùng hội cùng thuyền. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa. 16. vì chờ tin. Giao gia sự hữu chung. thì tin chưa lại. . cùng lòng cùng giúp. nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. Cần chờ đợi chớ nóng nảy. Nên gắng sức ắt thành công. Bởi quẻ đã cho người rất rõ. Số hên: 11. như câu thứ tư. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân. đừng nóng lòng vội tiến. đó là cái tượng của quẻ này. Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang. 55. ba trong quẻ nói: "Nhạn báo Mai nở xuân sắp về". nhưng bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau. Do những lời phán xét của quẻ. Môn ngoại hảo thi công. ắt đắt quả đạt thành. mùa Xuân. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần.TRUNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm hòa đồng. Việc nào việc nấy hiệp hòa Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi. Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn.

Đã từng nuôi dưỡng chí cao. QUẺ SỐ 018 . Khẩu thu thu. liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy. Muốn đi sao lại ngập ngừng. Thốn tâm thiên lý. ắt sẽ toại lòng. công lao nữa chừng. . tự khí. Coi chừng đấy. Bồi hồi bạt dĩ. Lòng xa xót. phải theo ý nguyện để tiến tới.QUẺ SỐ 017 . quẻ tốt chớ không xấu.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Dục hành hoàn chỉ. Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui. và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả. cứ tiến tới ắt thành công. Số hên: 77. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang. Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao. Thất bại là mẹ của thành công. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. lo gì. nhất là đã nuôi mộng cao đẹp. Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu. 17. Đừng sợ thất bại. thì càng phải kiên quyết hơn. Hơn nữa. phải quyết chí một lòng tiến tới. Quẻ dạy: Chớ chần chừ. ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. Suy tư đã lắm ưu hoài. Cầu tài. và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo. hững hờ lòng ai. nếu không. xưa có câu "Hữu chí cảnh thành". Nếu ta không cẩn thận. Vậy những việc mưu tính của mình. 7. Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm thích thích. ý bơ thờ! Than thầm trong dạ. Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu. Tàng ngọc hoài châu. 10. cầu danh. 11. cần cố gắng.

Những việc cầu xin ở đây. hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. cầu lợi còn xa. chẳng có hành động quả quyết. nên rất buồn lòng phẫn trí. Ý gần mà lại như gần như xa. Ý xa mà lại như gần. Trông mây cười nu ïkhi mà tin sang. QUẺ SỐ 019 . nếu ta chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. Quẻ dạy: Xấu. Cần phải chờ dịp thuận tiện thì mới thành tựu. tưởng khó nhưng mà chẳng khó. thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. cho nên uổng phí cả tâm trường. LỜI BÀN Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Bất viễn bất cận. Cười nói ngâm trong mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý. Dễ như mà lại khó hòa. chỉ sợ chí không kiên". Bởi công việc quá rắc rối. Vì vậy. chỉ mua lấy phiền não mà thôi. thấy dễ nhưng chẳng dễ. Song. Tính chuyện rủi may không hạp mấy. . chỉ nên chờ đợi. dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". Vân trung tiếu khan. chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non. Tự dị tự nan. Đẳng nhàn nhất sự. người cầu xin được quẻ này. người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. Theo quẻ thơ cho biết. LỜI BÀN Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần. 11.Chẳng ra manh mối lạc loài hư không. Tuy nhiên. 8. dù khó dễ. Mọi sự tính toán đều hư hỏng. Cầu danh. Số hên: 88. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự. 18.

Thuyền tại lãng đào trung. như chiếc thuyền đang gặp sóng gió. chờ dịp thuận lợi hãy hay. cầu mưu tuy chậm. không tốt đẹp thanh thản gì. Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn! Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương. Quẻ không hoàn toàn tốt. Như thuyền một mảnh tang thương ba đào. nếu ta không đủ tài. Đông Tây tản mác hương thừa hết vương.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Đào Lý tạ xuân phong. bay chạy đông tây. tuy khó mà lại dễ. việc tuy dễ mà lại khó. Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân. Đó là ý nói người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy. Dễ khó.Vậy xin được quẻ này. cũng như cá mắc cạn. nghĩ cho cùng. bói hôn nhân vô hy vọng. bói ra đi bị ngăn trở. Số hên: 22. Trong nhà không có chủ trương. 9. nên phải cẩn thận công ăn việc làm. 20. Xấu tốt. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành. và trí lực của mình. tùy ở hành động của ta. Vì quẻ quá xấu.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tam . Tây phi hựu hậu đông. Cầu tài. QUẺ SỐ 021 . Số hên: 99. Đào Lý tạ. Gia trùng vô ý tự. Suy cho kỹ. đừng quá vội vả mà hư hại công việc đang cầu xin. 2. Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy. Không mấy hạp cho việc tính chuyện may rủi. 10. LỜI BÀN Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi. 90. bói kiện tụng lành ít dữ nhiều. mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. Cầu tài. phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó. Và khó thành đạt toại nguyện trong những việc cầu mưu. 19. 12. 32. "Bôn Ba Chẳng Qua Thời Vận". QUẺ SỐ 020 . nhưng cố thì thành. Người cầu xin được quẻ này. Người xin quẻ này phải hết sức tu chính mới được. Cương cầu cũng vô ích. cầu mưu đều bất thông. Quẻ dạy: Do ở tài mình. hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên. gió xuân đưa. đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi. bói bệnh tật bất định.

Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn đầy liễu. Cầu tài hơi chậm.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Sự tương phù. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần. Danh lợi bất vi nan. Ba đào êm lặng.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Nhật thủy viễn nhất thủy. Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. Công danh tài lợi hanh thông khó gì. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. am hoa minh. Phong ba nhất diêm vo. Song nếu là người dốc lòng bước tới. 21. Nhất sơn tuyền nhất sơn. nhẩn nhục mới luyện được chí cho ta. Số hên: 20. Tại bán đo. Đừng nên áy náy lo rầu làm chi. Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới. Thủy cùng sơn tận xứ. Phiên phúc chung khả miên. Do đó. 22. Đến nơi non nước tận cùng. Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. nước càng mênh mông. nhưng về sau ắt đạt. thành công sẽ về với bạn. ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta. Vậy lo chi bạn không thắng lợi cuối cùng. Nửa đường được sự giúp nhau. chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu. danh lợi ắt chẳng khó gì. . QUẺ SỐ 022 . 11. Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng. vậy thì yên vui. Nước non non nước dặm ngàn. Non càng quanh quất. chung quy sẽ được toại nguyện. đừng nửa đường nản chí. Cầu danh. chỉ cần có chí kiên nhẫn. 10. Gió mưa tắc nẻo chẳng gì. tuy chưa thông buổi này.

lắm vui thay! Xuân xanh Đào. Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy. dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao. lo gì chẳng nên công. từ chổ khốn quẩn trở về. Cầu được ước thấy. Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ. Người chính nhân quân tử một lòng thành kính cùng nhau tương thân tương trợ. Sự hanh thông. cầu lợi đắc lợi. 22. Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ. chỉ tổ khổ thân ta mà thôi. Số hên: 20. dù vấp phải những khó khăn gì. chén chú chén anh. cũng sẽ vượt qua được. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp ta. Nguyệt minh nhan thiên lý. đêm ngày hồng tươi. cái nỗi đời. hỉ. Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng. Chớ lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ cực thái lai. không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen. không có việc gì là không xong. QUẺ SỐ 023 . Cầu danh. nhứt là xin cầu về tình duyên cưới gả. Lý. nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp. Lo âu gì. và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến của ta. Xuân phong nhập đào lý. Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn. hỉ.LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau. Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang. Bất dụng cưởng ưu tiên. Cầu gì được nấy. khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu. muôn việc như ý. cầu tài có kẻ giúp. tuy chưa được toại nguyện tức khắc. 12. Chỉ cần cố gắng ắt đạt thành. nhưng dần dần sẽ thành công tốt đẹp. Vui thay ôi. Cầu danh đắc danh. Hoàn cảnh . Người xin được quẻ này rất là tốt phước. điều gì cũng thuận buồm xuôi gió. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Hỉ. 2.

Làm đâu hỏng đó. Chưa thuận dịp. Số hên: 20. Dã phòng nhân hội diện. 23.HẠ HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Kiến bất kiến. Đao đê vô bằng cứ. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ.đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội. Tính chuyện rủi may càng hạp hơn. tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận. đề phòng cẩn thận lúc ra vào. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. cho khuây ý tình. Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. đang lâm cảnh lúng túng. Phòng xuất nhập. 22. mà nên an phận chờ thời là tốt hơn. QUẺ SỐ 025 . an phận thủ kỷ. Cho thêm xót dạ. Do đó. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ. 3. hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền. 22.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Ý kiết kiết. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt. Số hên: 33. Đi xa còn gặp nguy. nhứt là đi xa không tốt. 4. Xấu lắm. 24. Muốn yên chớ có đăng trình. Cầu tài bất thông. LỜI BÀN Người xin được quẻ này hãy an tâm. QUẺ SỐ 024 . Theo ý quẻ cho biết. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình. tiền bạc là khác. Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. Yếu bình an. Ý buồn biết tính gì đây. 2. Tâm thích thích. . Ngộ bất ngộ. Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay. 44.

ngày nay đâu có còn so sánh được với ngày xưa. Phú quý tôn nghiêm. . nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. Cây tươi là một lần xuân. hành chẳng bằng tàng. mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. vô ích. Tốt hơn là phải giữ mình. Dù cố gắng đến mấy. thọc gậy. Thùy thức đương sơ khí tượng tan. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui. vì có kẻ phản bội. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng. Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kê. QUẺ SỐ 026 . Không bằng. hành động hợp lý để may ra khỏi vạ. Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì? Sanh nhai rừng núi đặng chi. Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. 2. không chứng làm gì mà mong. Lục giáp thì thiếu an lành. đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. Phòng thị phi quan sự. bị bọn tiểu nhân giởn mặt. 22. bất cứ nơi nào. Ta nên ăn ở mực thước. Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay. nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta. Bởi quẻ ý có cho hay như trên. ít giao du để tránh những việc không may đưa đến. Phòng người trở mặt thị phi. Kiến sơ lỉu lỉu xứng tâm tình. 55.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Nhất phiên đài lý nhất phiên xuân. Số hên: 5. Mất vật thì khó tìm. Nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt. Giả chân. LỜI BÀN Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui. Quẻ này không được may gì. cũng khó mong. Cầu tài cầu danh còn xa vời. đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc nào. chân giả chớ lầm mà nguy.Hư không. giàu chẳng bằng nghèo. vô tăm. Ngư tiều nong pho. tính toán đỏ đen càng không hạp. 25.

chưa ra gì cả. 6. thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn. không tốt lắm. Gieo nhân tốt. LỜI BÀN Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng. Cho nên mới có câu �họa phúc vô môn tự do nhân tự triện�. Quẻ không xấu. tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. Nhưng một khi trông thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma. gặp quả tốt. đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời. Còn hơi xa vời. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Tứ . Thiên tịch bất thông tâm. Ở ăn hiền đức một đời. Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ. Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình khiến được an lành.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Mạc quái ngã kiên thác. 77. nên thận trọng. 70. Bôn ba chẳng lợi gì. Hiểm sâu gian ác. Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt. Tâm tính tự thành kha. sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm khốc ở ngày mai vậy. Chân nhân khước bát ma. Ầy ơi đừng tưởng ta lầm. tại tâm ngược trời. Không bị chịu cái ngu của kẻ khác. Tính việc may rủi khó có may mắn. Người xin được quẻ này. QUẺ SỐ 028 . hãy nên suy tính đường chính. 20. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. chỉ có người chân nhân mới có những điều chân thực. 2. đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta. Vậy thì cầu xin của người.Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. Cầu danh cầu tài chưa đạt. cần chờ thời vận là tốt. Tất cả sự việc mưu cầu. đánh số khó nên công. Đó là định luật bất biến của tạo hóa. 26. QUẺ SỐ 027 . Số hên: 7. Cầu danh cầu tài không lợi. không lành đâu. E rằng còn nên công. không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác. Quẻ dạy: Vừa phải. 22. 2. Mọi sự sở cầu đều chậm chạp. Số hên: 66. người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. 22. Gieo gió thì gặt bão.

hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi. Tam sinh túc hữu duyên. Nam nhi đắc chí thì. Đánh số càng hạp. Mười dặm quế thơm tràn nở rộ. Số hên: 8. Nhứt là cầu xin về việc công danh.v� cũng đều được xứng ý. Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng. mộng bình sanh� �Hồi hương áo gấm� công thành nên danh. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son. Ngựa kia đang trẩy thôi đường. cầu lợi đều thông suốt. Vinh quy lạc kỳ di. 80. không gì đáng ngại.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Liễu khước tâm đầu sự. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ. Bước vào trời nọ chẳng hao công. QUẺ SỐ 029 . Nam nhi đang thuở. gia đạo. 22. Quẻ khuyên chớ chần chờ.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lộc mã giao trì. hôn nhân v. Hành trình tảo biện. Di bộ nhập thiên biên. Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. 88. LỜI BÀN Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng. Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. . Hương văn thập lý quế. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. cầu danh. Cầu được ước thấy. bốn phương tung hoành. Lên đường mau. 2. Nếu cầu về kinh doanh. 20. Vạn sự đều thông. thi cử. Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Đáy lòng sự việc đã làm xong.

Quẻ dạy: An phận thủ thường. tốt đẹp vô cùng. bịnh tật� đều gặp được may mắn và yên lành. QUẺ SỐ 030 . 99. cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm. Vạn sự như ý sở cầu. phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình. 90. Tài ba không có. chớ liều lỉnh vọng tưởng. hay hơn hết nên thủ thường. để tìm hai .LỜI BÀN Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người. chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính. Cầu danh. Tất cánh thành hà tế. Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi! LỜI BÀN Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh. bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của ta. Biểu tượng: Bản quế. làm điều phước lành. tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. cho nên khi đặc thân lên cõi trên. có thể cầu phúc. đầu đã bạc và khí sắc tàn phai. điệu võ không còn nữa. Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già. mong đáp lại lòng trời. Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta. thời vận cũng không. 9. 20. Thuận chèo mát mái. kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ. cầu lợi đều thành đạt. 2. 29. Chẳng có gì lo ngại. thì mới yên thân hơn. Cầu xin về những việc như công danh. Hoạn lộ công danh có nghĩa gì? Bạc đầu gối mỏi còn nên chi! Hư không rút cuộc hư không cả. Bất như xu thử tinh thần. Người quân tử bói được quẻ này. Số hên: 22. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa. Ý quẻ cho biết. chớ tham lam tìm đường phải trái. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. ngày dương oai. Do hảo mãi ta chân khí. Đánh số thuận lợi. Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận. gia đạo. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng.HẠ TRUNG Thiên Phong Cấu Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lục hoàng các bạch liểu đầu. Mọi sự hanh thông. Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão. kinh doanh. tiền tài.

Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. Cứ đi cho vạn ý tình. lo lắng làm chi cho mệt trí. có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ. Bạn đồng hành. Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi. cầu danh còn chậm. di bất trệ. ngồi than thân thở phận. chớ có dùng dằng do dự mà lở việc. bền chí. Khi xa nhau. 33. 30. khiến luôn tuổi già nua. chỉ sợ không có tài trí. Cầu tài. do Trời an bày cho mà thôi. 33. Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí. QUẺ SỐ 031 . Cầu tài. nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. Thiên thủy phân minh cát dữ hung. Số hên: 3. Đánh số hên xui không có lợi. đánh đỏ đen khó trúng. ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng. để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại. Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động. Tảo tảo khởi trình. cócông mài sắc. rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng. chẳng dễ gì. bỏ chẳng mà làm thì khó. .TRUNG TRUNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Ly biệt gian. Cuộc đời là một trường thử thách của con người. Lúc cùng đi. Số hên: 11. Miển tha thất ý. 3. lo gì. cứ cố sức mình. chẳng ngại khi đăng trình. ưu tương chí. có ngày nên kim. Hay dở đều ở đó. tuy bất dị. Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người. 30. lo gì chẳng nên công. 10.HẠ HẠ Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Lạc chi cực hỉ. QUẺ SỐ 032 . 1. Tuy nhiên. cầu danh trầm trệ.chữ bình an là tốt hơn hết. 23.

Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong. 30. trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. gió lặng sóng êm.Tài năng quang đại u chung ám. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ. chẳng phí công. Dụng xả. 20. 2. QUẺ SỐ 033 . nào phí sức ta. nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. Gió êm sóng lặn khí ôn hòa. Hạnh mong trực tông thanh vạn lọ. LỜI BÀN Khổ chưa hết thì cam đã về. Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. Mây độ ba đào đã vượt qua. Đánh số chẳng thông. tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. Số hên: 3. bị co mà mong được duổi. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp. Sướng quá mức rồi nay sắp rầu. Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng. Trời lặn hướng tây còn sáng đâu! LỜI BÀN Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay. Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung. kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương. Cầu tài. Người xin . Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả. 22. hành tàng. nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình. Đông tây rõ rệt vui cùng sầu. Nếu không sáng sủa thì u ám. Người cầu xin được quẻ này.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Dược quá ba đào tam ngũ lý. cầu danh chẳng ra gì. Ằt đạt thành. 33. tiền tài không nên tin người. Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc �Cực lạc sinh bi� Đó là chuyện thường tình của đời người. Đường mây nhẹ bước ngay thang thái.

Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh. Cầu tài lợi gia đạo. những việc cầu xin của bạn. Kiều thủ vọng thanh thiên. Vạn sự như ý sở cầu. Nhất diều di thản lộ. Vậy. nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang. điều xui xẻo đều đã qua. Trăng kia hết khuyết lại tròn. cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết xuân. cầu danh đều hanh thông. rừng rậm được khai hoang. Số hên: 3. Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. trời nầy xanh xanh. QUẺ SỐ 035 . Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. những việc không hay đã qua rồi. Đường đi quang quẻ ven mây. kinh doanh. Đánh số tốt. Đánh số hên xui đắc lợi. cây khô nay lại mọc xanh tươi.HẠ TRUNG Thiên Thủy Tụng . dù có trở ngại gì đi nữa. Thơ quẻ cho hay. đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. vận thời hanh thông. Bây giờ là lúc gặp vận thái. 33. 44. Thời không đến. Song người ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình. Cầu được ước thấy.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Nguyệt khuyết hựu trùng viên. Bây giờ là lúc �hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai�. Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. khỏi lo buồn rầu. vinh hiển. LỜI BÀN Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt. bèo cũng lúc hợp lúc tan thì người cũng có lúc hẩm. Số hên: 3. như trăng khuyết lại tròn. thì như cảnh �lôi oanh tấn phúc bi?". QUẺ SỐ 034 . Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay. nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát. bởi cảnh tình của người. 13. Trăng có khi tròn khi khuyết. 23. 4. May mắn đến thì chẳng còn lo. Khô ghi sắc cánh tiên. Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. việc sung sướng và hạnh phúc sắp về người. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. hôn nhân. lo gì chẳng giàu sang.được quẻ này mọi việc đều cát lợi. Ngẩng đầu lên ngó. 33. lúc thái. Cầu tài. 30. từ nay về sau được bình an vô sự. 34. viễn du. mà cũng chẳng phí sức. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn. 40.

băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức. 3. Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương. Số hên: 5. Đấy là cái nghĩa sâu xa. mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đình trệ. Quẻ dạy: Đường đi tuy khó. Tương lai tốt. trắc trở. hành lộ nan. Đánh số chưa thông. Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. tế nhị. luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. cầu tài còn chậm. Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường. Xuân ý bàng thủy sinh. và quan thiết. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới. Háp khứ yên quỳnh lâm. Cảnh xuân sáng. nhưng cần cố gắng vượt qua. 30. sắc xuân tươi. Ta nên thết tiệc một trường hoan ca. Đi đường mới biết những gì khó khăn.Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Hành lộ nan. chớ băn khoăn. QUẺ SỐ 036 . nhưng nhờ có định thức định lực. Tiền trình quảng đại hà túc lự. ắt tránh được điều khó khăn. 50. nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. khó đường đi. 35. hãy cần vượt qua. Kim nhật phương tri hành lộ nan. Cầu danh. Không đáng lo ở sự đường đi khó.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Xuân cảnh minh xuân sắc. Vậy sự cầu xin của người. Miên lực kim triều độ thử than. 55. Bờ này ráng sức. 33. bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). Xuân thiên vô hạn hảo. . Đường đi khó. thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện. Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được.

Thiên viên triều động. phải tốt. . tức là cố lẹ chí khí. kinh doanh thành đạt. dèm pha phỉ báng. Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. xuôi chèo mát mái. Tài cao đức trọng huy hoàng công danh. kinh doanh thì thuận lợi. Ví thử có kẻ lòng tham. 60. Về chuồng. Tốt đẹp vô cùng. 30. Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng. hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang. Đánh số hạp. Tóm lại thời vận được hanh thông.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Vạn mã quy nguyên. Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm. Gia đạo vui vẻ. thi cử chắc đậu. Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng. bịnh tật mau khỏi. 36. 37. Quẻ dạy: Tốt đẹp. biết thừa thời mà hành động. QUẺ SỐ 037 . được tiến chức. chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái. cầu tài có tài. Ngựa dần chung một đường về. 3. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội. 77. trăm việc hanh thông. cầu lợi dễ dàng. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy. Mọi việc đều thông đồng bén đọt. Quẻ dạy: Vận thời lên hương. tiền tài được vừa ý. với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ. thăng quan. công danh vinh quang vậy. Tài lộc vào như nước. vạn sự như ý sở cầu. 66. 33. Công danh tài lợi vững. hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có.LỜI BÀN Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. 3. Cầu danh. 33. hôn nhân được vợ chồng. thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. LỜI BÀN Quẻ này chỉ người quân tử. Đánh số hạp mười phân. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát. Số hên: 7. Rồng hầu hổ phục tề toàn. lòng lang dạ thú. thời vận hanh thông. 70. 30. Số hên: 6. Cầu danh sẽ được lên chức. nói rằng: đẹp vô hạn. gia đạo bình an vui vẻ. chầu động. Hổ phục long giáng. tức là nói kết quả tốt đẹp. Đạo cao đức trọng. làm quan nổi tiếng.

Bập bùng lên ngựa ruỗi dong. để trễ là hỏng. Phàm làm việc cần phải sớm. ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. 33. Đường mây rực rỡ sự mong công thành. Ý quẻ dạy rằng. Hoàng oanh đã báo tin mừng. Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt. Mã thượng tốc hành trình. Hãy đứng ngay lên mà đi. Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi. bất cứ cầu xin việc gì. QUẺ SỐ� 039 . Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành. rất đáng mừng đây. nên thực hành gấp đi. chớ chần chờ. Số hên: 8. Cầu đánh số cũng hạp. Đáo đầu đăng bỉ ngạn. Độ quá nhận tiên ban.TRUNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Hoàng bằng báo thượng lâm.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đại tứ phóng linh đơn. 3. nên sớm kế hoạch tiến hành. Cầu tài. mà mưu tính xoay sở thì mới có lợi ít được. Chè chén say sưa. hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc. cầu danh đều đắc lợi. Mở rộng con tâm bố đức lành.QUẺ SỐ 038 . . Xuân sắc tiên minh. 30. Những sự cầu xin của người. Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông. Cứu nhân hành vạn lý. chớ nên dùng dằng do dự. 80. đó là gốc của sự thất thời. 38. đừng nên chần chờ nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu. 88. chớ để chậm trễ thì lại nguy. Sông mê bến giác khi qua nổi. Tuy nhiên. Nay đang là hợp thời và vận đến. LỜI BÀN Ham vui biếng nhác. Linh đơn diệu được cứu dân sanh. Đề tiên khoái trước.

TRUNG HẠ Thiên Sơn Độn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Nhất đới thủy. Quẻ dạy: Bố đức. Số hên: 9. cho nên xuýt nữa bỏ mạng. Vậy mà ai lại sầu tây. đưa người tới bờ bên kia. đánh số hạp vừa phải. làm những việc chụp hình bắt bóng. 90. Thuyền nan một mảnh giữa dòng. hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn. có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời. huyền diệu bất minh. và phải cố làm những điều phước đức.LỜI BÀN Quẻ này chủ đại giác ngộ. bích trừng trừng. có cái nghĩa phổ độ chúng sinh. Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự tiện cho rằng có thiện báo. ắt có kết quả viên mãn. 30. nhu nhược quả đoán. bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc. 33. QUẺ SỐ 040 . Phi nhân ngọ kỷ. thì việc mưu cầu mới gặp được quý nhân giúp đỡ mà nên sự. Cầu danh. để hái cái quả lành về sau? Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải. cho cay thân mình. Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả. nguyệt đáo thiên tâm. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn? Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhẹ tin lời người. Cho ray rức dạ. đừng quá vội vã mà có hại. . 39. 3. làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai. Chu trú giang biên. thọ trường vì tất cả đều hư không ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại. cần chờ đợi. Ồn bộ kỳ trung. Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay. cầu lợi chậm. 99. cơ tán sinh thần. còn mình thì nhập vào làng tiên. không mất đi đâu mà sợ.

Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa ào. 21. Làm ăn chỉ vào mức thường. xuân quan tiên lệ. trời phật chở che. 4. 40. 24. chớ lo. Vô dụng đa nghi. 41. .TRUNG TRUNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đào lý thư nghiên. Cầu danh cầu lợi sắp đạt. 44. thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi. Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào. sự sự tương nghi. 14. Vận thời chưa thông. hiện trung vi. Số hên: 4. 40. lý đang nở rộ. 44. Quẻ khuyên tùy thời. 34. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình. QUẺ SỐ 042 . Quẻ dạy: Thời gần đến kề. Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành. can độc than kỳ. Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi.Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng. báo hiệu ngày xuân đã về với người. Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. Lương thân mỹ cảnh quan tu ký. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết. độc tâm cầu đạo. phải kiên chí mới nên. QUẺ SỐ 041 . Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao. Đánh số ít hạp. đánh số hạp. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Ần trung hiền. Đào lý hoa khai xuân bắt màu. mong chờ các đấng thần linh ủng hộ. 10. hãy yên với cảnh hiện tại của mình. Nghĩa là thời vận đã đến. Cứ cố gắng tiến hành ắt được định. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc. Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri túc mới được. Tùy tâm sở vãng. tùy lúc. Cầu tài cầu danh chưa thông. Số hên: 1.

mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người. Trực thượng tiên the. mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. lộ thường tại.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Vô thượng khứ tại tiền đầu. Thiên điều vạn tuyến. 40. có tính cách chờ đợi. LỜI BÀN Huyền cơ mà không huyền. Trở đầu tỉnh ngộ. Biết bao trước mặt nẻo đường. Tự hảo sưu cầu. 42. Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên. Trong kia đ]àng ẩn có huyền cơ. đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. nhưng sáng lại mờ. Tự mình lựa chọn. Đừng đi tới tại nơi này. đo lường mà đi. ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. Ai mà biết được ý tình rõ. LỜI BÀN . 20 QUẺ SỐ 043 . Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc. mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ. Tham đắc thân liễu. Đánh số không hạp. Người xin được quẻ này. Cầu danh còn chậm. Hồi đầu nhất ngộ. 22.Cá trung hữu huyền cơ. Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn. Số hên: 2. 44. Mờ lại sáng. thắng cương hải thu. 4. Thánh hiền Tiên Phật. và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau. Cầu lợi chưa đạt. khó đạt. kéo dây ngựa cương. Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ.

chớ có đợi thời. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ. QUẺ SỐ 044 . Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả. cầu danh. tất cả đều ở nơi trước mặt. 14. Đào Nguyên lộ khả thông. 40. 24. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu. Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng. 44. 34. chớ đặt cao vọng quá là hơn. cầu danh vừa phải. Đánh số hạp chút ít thôi. Số hên: 3. LỜI BÀN Quẻ này chủ họa phúc không cửa. Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật. 4. Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn.Phải tùy cơ mà hành động. thời vận chẳng mấy thông. mới có thể sống dai. lại tìm ở đâu. cẩn thận mới hay. không ngõ nào đi nữa. Tu luyện thành chính quả. Cầu tài. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông. 30. 43. họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm. Vạn tuế thọ như tùng. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn. để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn. Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy. Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm. đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu. chậm. Muốn thành chánh quả nên tu luyện. duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. đánh số hạp vừa phải. phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá. . Nên an phận thủ thừa là hay. Số hên: 4. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ. bất tất phải trách người oán trời. Theo ý quẻ cho biết. Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn. hiện nay tình cảnh của người. khổ tâm tu luyện. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa. 33. Cầu tài. 40. Còn việc đi xa cũng không nên.HẠ TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tứ cố vô môn lộ. các ngã đường đi đều bị bế tắc. Vạn thọ trường sanh mới phải công. 44. Họ giữ gìn cẩn thận.

Tam bảo hiện môn tường. đừng tính chuyện tà đạo. chớ nên kiêu hãnh làm liều. Cầu tài. như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng. 50. bất dụng hoang. Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi. Nghĩa là vội vàng làm chi. Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi. 55. nhưng phải cho công việc từ từ. Vô thường nhất đáo vạn sự hưu.gif[/IMG] QUẺ SỐ 045 . cầu danh sắp đạt thành. 5. LỜI BÀN Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế. Tống thị hư phù. sán lạng. Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng. Gấp tảo hồi đầu. có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp. . Minh cô ưởng chung địa. chớ vội mà chi. tuyệt vời binh thanh. số phận ắt phải có. Số hên: 54. Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì. QUẺ SỐ 046 . 44. nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn. 40. Như vậy. những việc cầu xin của người cứ tiến hành. tất cả của cải ngoài thân mình của ta. nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bôn ba nhất thế. Ý�quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương. Tự hữu túc túc hương.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thấy đường tam bửu.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bất dụng mạng. 4. 45. hà tất lai cưỡng cầu". đánh số gặp may. Đừng mê vội chớ hoang mang. Tiếng chuông vang dội chỗ nơi. tu tâm dưỡng tánh. Đời sắp lên hương lo gì.

người chẳng biết mình. phải chuộng lòng chân thành. Số hên: 6. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. Nhất thiết chớ có dối lừa. không câu nào may mắn tốt đẹp cả. Bởi vì trong những lời của quẻ. 46. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. nhân bất thức. mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước. đừng nên vội vã có hại. ắt bị nhân quả xấu. Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối. Quy tông phản bản. trái lòng. chẳng có gì đáng ngại. chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến. bịp người. Chỉ cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình. Mau hồi đầu chớ nên mong những gì. Điều là lận đận cuộc đời hư không. chân. Thiệt thiệt thiệt. mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. Vậy mới xứng là nguyên khí tinh? LỜI BÀN Ngay thực là một đức tốt. bởi vì dối người tức là dối mình. chân. nói rất rõ ràng. quả có Thần Linh. chân. hãy đề phòng cẩn thận. lấy chân lý. Người dù chẳng biết trời đã biết cho. QUẺ SỐ 047 . Chân. 4. Người cầu xin được quẻ này. Phương thị nguyên tinh. thần hữu linh. cầu danh đều chậm. cho nên ở đời. 66. 40. Huy hoàng nguồn gốc trở về cội. LỜI BÀN Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa. chân.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Chân. lừa lọc để tìm sự thật. thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc. bịp đời tức là bịp mình . Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo. Một khi mọi việc đến cùng. Cầu tài. Tính chuyện đen đỏ dở. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ. Chân chân chân.Cả đời vất vả thân người. 44.

và ngược lại sẽ làm cho người hao công phí sức. theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn. Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tấu tận thiên thai. nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn. 7. Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh. Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may. Tự thấy lần lần đuôi với đầu. cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. những việc cầu xin của người nên tùy cơ ứng biến. Cố gắng mới nên công.HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Nhất . 48. Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. 44. 80. Như vậy. Thấm cùng sương gió hết nơi cầu. Vì sự việc hơi quá phức tạp. Bởi vì rằng thời vận không tới. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không. 77. Tuy nhiên chớ chán nản. 44. Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành. 40. Đánh số cần chín chắn. Phong sương lịch biến. QUẺ SỐ 049 . 40 QUẺ SỐ 048 . Đánh số không mấy hạp. chậm một chút mới thành sự. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả.Và làm việc có phương pháp. nghĩa là những việc cầu mưu của người. cầu mưu chưa đến. 4. Số hên: 8. thì mới là nguyên tinh. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động. nhưng người chưa tìm được. Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu.vậy. khi đã có kẻ giúp đỡ. 47. đã nằm trúng trọng tâm của sự việc. Cầu tài cầu mưu chầm chậm một chút. an bần lạc đạo. Cầu tài. tính toán giùm. Thì người thăm hỏi ba ngày đã. Một phương pháp để đi đến kết quả. 4. 84. 88. Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu. Bất như vấn nhân tam thiên. Số hên: 74. chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. chớ có ngược lại lòng trời ý người.

4. Tiền tài phú quý lo chi. Đau bệnh kéo dài. ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. toại lòng. Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. Chó đều cho. Quẻ dạy: Vận bạn bất thông. Đất trời u ám hơi hà khổ đau. Về điều quan lộc có gì đáng lo. 49. . ấm no cuộc đời. Cần phải chờ khi sấm sét vang lên. Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn. khó khăn. Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành. như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng. Quan lộc hữu định phương. Cần chờ khi thời vận đến thì mới nên công. Bệnh tình quả thực trầm kha. 40. trở ngại như trước.Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Trầm trầm kha nhiên. Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp. 44. Dê. mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng. nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn. Dù chạy cũng chẳng đến đâu. Chờ qua cơn giông tố. thành đạt tức khắc. QUẺ SỐ 050 . hiện nay chưa gặp may mắn. Heo. Nhưng một sớm thời cơ tốt đến. Trư dương. ngưu khuyến. chơi việc đỏ đen càng bất lợi. Ẫn nhẫn chờ thời. 90. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió.TRUNG TRUNG Bát Thuần Đoài Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tài mã lưỡng mang mang. Cho đi lo lấy. Chờ khi sấm sét rồi sau. Bất kiến thiên tâm. LỜI BÀN Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát. Lôi môn nhất chân. 94. ắt mọi việc sẽ định. Cầu tài. Số hên: 9. Thẻ kiện thân khinh. Trâu. cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Tự khứ chủ trương. lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi. 99. cầu mưu bế tắc. Bói được quẻ này.

còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không phụ lòng người. chó. cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi. Chớ tưởng không là đã không. Số hên: 50. Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng. dê. Vậy việc cầu xin của người. 5. 15. Như thể những việc cầu xin của người. Chờ các năm Hợi.THƯỜNG THƯỜNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Không. câu xưa �Tọa hưởng kỳ thành� đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. LỜI BÀN Chứa lâu ắt phải chướng. Bất phạ ngũ canh phong. Tuất là những năm vận tốt của bạn. nên cố gắng không ngừng. hết sức giàu sang phú quý. không. do đó có thể ngồi đợi được. Nghiõa là trong cỏ rác còn có bông lan. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn cuộc sống của người. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. uất lâu ắt phải bật. 35. Tạo hóa an bài đã từ trước không thể khác được. Đó là cái tượng của quẻ này. Bàn Đào quả trái nay mùi chín. . song vẫn có lý do tồn tại của nó. 25. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu �Cao thảo chi hạ hửu la.LỜI BÀN Quẻ này tốt. tài lộc vài như nước. Chẳng hạn như trúng số không phải sao. Tính chuyện đỏ đen hạp. Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tí�ch thiện ắt có thừa phúc. Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng. Không mà lại chẳng không. hãy chỉ cố công cày cấy. tuy nhiên. cầu mưu đắc lợi. cho nên tự nhiên phát đạt. Đến lúc �Phúc tự lại�. Biểu tượng: heo. Mùi. Không lý đắc thành công. không. Sửu. vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông. Đầu hai câu của quẻ thơ nói. Thực vậy không làm sao mà thành công được. QUẺ SỐ 051 . Cầu tài. hương mao lư chi ốc xuất lương tướng�. trâu. Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy. Chính vì cái đó mới thành công. Quẻ dạy: Chớ lo. 55. ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vậy. mới xem qua thì làm người khó hiểu. Bàn Đào thiên tải thực. tất cả đều có định sẵn rồi.

Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1

QUẺ SỐ 052 - TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Sầu kiếm phóng, Tiếu nhan khai. Thu nguyệt quải cao đài, Nhân tòng thiên lý lai. Buồn bã nay đi hết mặt dài, Nụ cười vui vẻ đón ngày mai. Trăng thu sáng chói treo trời giữa, Mừng rỡ người từ thiên lý lai. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may mắn đó. Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết quả tốt đẹp đấy. Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến. Đánh số hạp. Số hên: 2, 5, 52, 22, 55, 50, 20.

QUẺ SỐ 053 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tu trước lục, Mạc viên vu. Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt, Trục dục no trung đắc cự ngạo.

Phải ra sức chớ đi xa, Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu. Hang con cóc lại thả câu, Trên cây hết cá, xây lầu trên mây. LỜI BÀN Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức. Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được. Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được. Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả. Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc. Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30.

QUẺ SỐ 054 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài

Vô tung vô tích, Viễn cận nan mịch. Hãn hải hành chu, Không lao phí lực. Không hình không bóng hỏi ai, Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu. Biển nay cạn, thả thuyền châu. Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành. Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người.

Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại. Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng. Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng. Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.

QUẺ SỐ 055 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Tế vũ mông mông thần, Giang biên lộ bất thân. Đạo đồ âm tín viễn, Bằng trượng tá đông phong. Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng, Mé sông đường sá chẳng nào thông. Xa xôi âm tín biệt tăm tích, Chỉ có vậy nhờ sức gió đông. LỜI BÀN Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện mà còn thêm kẹt là khác. Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn. Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng. Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn chậm, đánh số chưa thông. Số hên: 55, 5, 50, 25, 15, 35.

QUẺ SỐ 056 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Bình địa khởi vân yên, Thời hạ vị năng an. Cao xứ hịch nhân viên. Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng, Bây giờ thời vận chửa nên thân. Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo, Mối nợ tình duyên sẽ đến anh. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời, hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa. Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ. Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được nên việc. Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ đen chẳng nên công. Số hên: 65, 56, 5, 6, 55, 66, 50, 60.

QUẺ SỐ 057 - TRUNG TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Chính trực nghi thủ, Vọng động sinh tai. Lợi thông danh đạt, Diệp lạc hoa khai. Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành, Làm bậy nghĩ tà tai hại thân. Hiển đạt hai điều danh với lợi, Lá tàn hoa nở sắc mau than. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên. Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác. Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy. Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số hạp. Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5

QUẺ SỐ 058 - HẠ TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Quân tử thăng, tiểu nhân trở, Chinh chiến sinh ly khổ. Tiền hữu cát nhân phùng, Tín tại mã ngưu nhân tại sở, Sự yêu danh cầu thỏa. Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi, Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly. Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa, Công việc ráng lo chớ hoãn trì. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý. Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói �quân tử phò, mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly�. Nhưng mà hai câu sau lại nói �sẽ gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin�. Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu. Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân. Đánh số hạp một nữa . Số hên: 85, 58, 5, 80, 50, 88, 55.

50. 99. điểm ra phước lành. Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu. 90.HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Phân phân phục phân phân. Số hên: 9. Bới thế trăm việc mưu vi đều nên tạm thời đình chỉ. Người cùng cảnh tối. quả như tiên. Chu hành thủy lý. QUẺ SỐ 060 . tây đột cũng vô công. buồn rầu vô cùng. Cầu lợi. Và chờ thời. LỜI BÀN Quẻ này chủ thế đạo biển lớn.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Nhan sắc mỹ. thời không phải của ta. chưa được hanh thông. nên người phải tự xét lấy. Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này. 59. 95. Đánh đỏ đen cũng hạp. Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối. . khiến ta đành phải sống đơn độc. Hưu quải hoài. Quẻ dạy: An phận. Vì bài thơ không được câu nào khuyến khích cả. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. cầu mưu dở. mọi việc bế tắc. chỉ còn biết than thân với bóng. Hồng nhan mỹ. dù có đông xông. Một mình khép cửa thở than buồn rầu. Bời bời càng lại ngổn ngang. biết cầu với ai. Hy hư độc yên môn. 55. 5. nghĩa là chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc. mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt. Bạn ngã tọa hoàng hôn.QUẺ SỐ 059 . Nhân tại xạ trung. Ấu lo chi nữa. Liễm my vọng đăng hỏa.

Quẻ dạy: Gấp rút tính. ví thử có chạy vạy. Đánh số đắc lợi. nay vận thời của người là đang lúc đấy. còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền. 46. Bế tắt đường đi lộ bích cùng. thăng bay chạy nhanh. Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính. Bài thơ quẻ đã nói rất rõ. mưu tính cao xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi. hóa hung ra cát mà thôi. LỜI BÀN Cầu gãy đường kẹt. như hồng nhan mỹ. cầu mưu gấp rút. muốn đi thuyền lại bị gió to. Tuy cũng khó khăn. thì làm sao có tương lai sáng lạng! .HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Kiều dĩ đoạn. Thuyền nan một mảnh. Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động. QUẺ SỐ 061 . vun trồng cây phúc. Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai. thuyền đi trong nước. gió cản thuyền tàu. 36. ắt nên công. người trong xe. Vậy còn gì đáng chê nữa. lại gặp cầu gẫy. Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong. Người xin phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức. e rằng chẳng thoát khỏi tai họa. 6. Cầu nay đã gãy khó qua sông. hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh. chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. thì nên. Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người. Hựu ngộ cuồng phong. đường sá bế tắc không. rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì. 56. Lộ bất thông. Đặng chu lý tiếp. mới mong chuyển nguy ra an. Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy. 16. Số hên: 60. chớ chần rồi mất dịp may. thành đạt sở cầu. Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy. mà nhứt định công việc trôi chảy. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm. như vậy làm sao đăng trình. nó như thuyền nan vượt sông vậy. nhưng bạn có tài nên vượt qua hết.Người trong xe. sắp khởi hành. 26. Cầu tài. không đăng trình mà ngồi trong nhà. ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi trong xe. Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. chẳng gặp gì trở ngại cả.

61. . Quẻ dạy: Thời vận rất tề. Đánh số cũng bất lợi. Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa. còn lâu. cầu mưu. Chẳng có tin gì đáng hạnh hân. An bác tín. 22. 60. thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích. 20. chớ quá mơ mộng. Số hên: 16. 1. Quẻ dạy: Thực tế. có cũng như không. người đi thì bặt tin. 10. công danh thì lận đận. chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi. bệnh nhân thì bất thành. rút cuộc trở lại không không. 66. 66.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Thâm đàm nguyệt. lúc dở. 62. Nhất trường không. 2. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu. 11. hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không. tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. chẳng có chút nào thực tế. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh. Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng. Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người. Tài lợi. thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành công. Số hên: 26. cần ẩn nhẫn chờ thời. Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng. 6. Tình trạng đang bế tắc. thì lo gì.TRUNG THƯỢNG Trạch Lôi Tùy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Hồ hải ý du du. QUẺ SỐ 063 . QUẺ SỐ 062 . Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần. Nhưng mà những đó hư không cả. Chiếu kính ảnh. kiện cáo thì thất lợi. 6. Con người có lúc thái.Đó là mách cho người hay. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. Thủ phận mà chờ đợi. Yên ba hạ diếu câu. Đánh số chưa gặp may. tính toán chẳng đi đến đâu. Cầu tài. 60.

Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước. Đừng nuôi hy vọng. Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông. nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà. Thả câu nơi sống. nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó. hao công vô ích. QUẺ SỐ 064 . 60. Bây giờ đã gãy cây cầu người đi. nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. 63. thực là một việc kỳ lạ. Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng. đánh số tốt. Biểu tượng: rồng và thỏ.Nhược phùng long dữ thỏ. . Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ. 6. để tránh phiền chí. Trùng chỉnh lý. sững sờ lạ thay. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao. Thìn giúp đỡ đề huề. mà thả câu nói đó. 66. Hãy mau sửa lại chờ gì. Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận. ắt thành đạt ý nguyện lâu nay. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới. Số hên: 36. trùng chỉnh lại kiền khôn. kỳ dị khó mà tưởng nổi. ngoài ra ta cũng gặp được những người sinh năm Tỵ. Cần rèn tài. cuộc đời sẽ nhanh lên hương. và cố gắng tuân theo. tâm thì mới yên. 3. 30. Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan. thì việc càng có kết quả tốt nữa. Mạn tâm cao. Cầu mưu cầu tài đắc lợi. tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc. Nếu phùng long thỏ quả may. luyện đức. Ý tình sông biển nhởn nhơ. LỜI BÀN Quẻ này chủ vào lúc Tỵ Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song thu. Vật không vững chắc gì đâu.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Vật bất lao. Nhân đoạn kiều. Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ. không vững chắc như cầu đã gãy. có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia. 33. Danh lợi nhất tề chu.

Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng. Muốn vào chả có khó gì. 6. Quẻ dạy: Dở. cần sữa sang lại mới đi được. Tình lơ lửng ý đến cùng. Đánh số ít có may. Vậy. Cầu gãy. 55. 56. 60. cực kỳ tốn công. 66.Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng. những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng. con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa. 6. Cầu mưu cầu tài đều dở. Giao gia ý bất kham. an phận thì tốt. 64. nhưng khi làm thì khó vô cùng. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Nhạn nhi dị. 40. Càng thêm lộn xộn. con cá muốn thoát lưới mà không được. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ. Yêm yêm đáo tái tán. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ. QUẺ SỐ 065 . đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. 65. 44. Xuất nhi nan. phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. Số hên: 46. Cầu mưu cầu lợi còn lâu. ý nghĩ như mối tơ vò vậy. Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. QUẺ SỐ 066 . Mới tránh được những buồn sầu về sau. Số hên: 5. 60. 66. Chờ thời là hơn. 50. Đánh số bất thông. Muốn ra mới khó. rồi mới tính lại thì tốt hơn. LỜI BÀN Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. 4.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn . không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này. càng bung ý tình.

đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ. Như trong quẻ nói rất rõ ràng. Luôn luôn vui vẻ được sung sướng. ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn. 8. Đánh số chưa mấy hạp. 66.gif[/IMG] QUẺ SỐ 067 .THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thừa mã tiền tiên. Số hên: 68. gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. Khuyết nguyệt trùng minh. Hoa tàn quả thục. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Việc chậm muốn mau nào dễ thành. Nhi thả phản phúc. Sở cầu cát trinh. không nên than thở là bất như ý. thì muốn mưu thành đạt khó vậy. Nghi đãi tuế hàn. 6. Muốn gấp cũng chẳng được vào. . 86. Cầu xin sự việc mọi điều linh. Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang. Bây giờ thì chưa. càng đi càng có lợi. Cầu tài. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi. Qua tới mùa đông. nên xa không nên gần. Nên chờ mùa lạnh đến xem đã. LỜI BÀN Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh. 88. Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp. Túy thời hài mỹ. hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Còn nhiều phản phúc và quanh co. 80. thời vận con người mới được hanh thông. Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. ắt việc mới có kết quả. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn. ý hợp tâm đầu. điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới. Cỡi ngựa lên đường bước vận trình.Sự trì chí tốc. cầu mưu còn chờ đợi. Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm. 60. Quả chín hoa tàn mới tốt lành. quả thực là Đại cát.

cầu mưu sắt đạt. sự ắt thành. Hà tu nghi lự lưỡng tân tâm. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau. Thuyền rời khỏi bến. Cầu tài. Số hên: 66. tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại. 88. sự sự sẽ hanh thông. Số hên: 76. Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái. QUẺ SỐ 068 . Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ. LỜI BÀN Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công. 86. nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn . 60. dầu có nhưng gì không may. Quẻ dạy: Cứ tiến tới. QUẺ SỐ 069 . do dự trong quyết định tiến thoái. Xuất nhập đông quan hiếu vân tân. Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở. đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm. người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng. 67. 80. khiến lầm lỡ tiến trình. nguyệt ly vân. Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay. 70. 7. Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi. 66. Đánh số hạp tốt. Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay. 60. như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm. 6. Cầu tài. trăng xa mây rồi trời quang đãng đó. 77. Đánh số gặp may. lo gì. từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy. chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên. 8. Thả hướng tiền hành khứ cần trú. chớ lo. 68. Ý nói hiện nay thuyền xa bến. đều trở thành quá khứ rồi. trăng xa mây.TRUNG TRUNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Chu ly cổ độ. Thời đến rồi. Người khỏi đô�ng quan dễ hỏi thay. như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. cầu mưu đạt thành. 6. Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng.Theo ý quẻ cho biết.

có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng. Quẻ dạy: Thủ phận. khổ nhục.Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ. chung thủy. 69. Đẹp hay. Vậy. và sau trận mưa trăng bị mờ. LỜI BÀN Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con. Dã đường vũ quá nguyệt như cau. tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan "Tri túc thường túc. cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng. Nữa chừng dứt mộng sanh sầu. QUẺ SỐ 070 . Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ. chẳng đủ. và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy. . có cái lo chết chóc tang thương. phải cố công siêu quần xuất chúng thì mới được. Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng. Muốn thành đạt theo ý muốn. Thủy chung. không việc thì được việc. Thủy hữu chung. Cầu tài cầu mưu còn lâu. có cái buồn vợ chồng chia ly. ắt thông vận thời. hay đẹp lắm thay. 6. 99. ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. muốn hôn nhân thì được có vợ chồng. có cái họa gia đình hiu quạnh. Kham hữu mỹ. Đánh số dở. có cái nguy gia cơ suy bại.Bất túc bất túc. 60. 66. thì cuộc đời khỏi cảnh long đong. thì ắt đủ. Nan thân tâm khúc. Cầu xin nhứt định thành công. Mộng đoạn cam đan my đại sầu. nên cái chí nguyện của người khó mà toại lòng. Chẳng no. 90.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Mỹ hữu kham. Chung hữu thủy. chẳng đầy. chung thân bất nhục" cứ an phận. không tiền thì được tiền. Số hên: 9. tự cho là đủ. Khómà thỏa mãn lòng này được đâu. Ta nên kiên chí. 96. đặt cao vọng. lúc này sẽ xong.

37. vì vận trình không được may mắn lắm. QUẺ SỐ 071 . Chơi đen đỏ còn dở nữa. 7. Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở. 17. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn. Ý tình sông biển buồn bao. Thủ phận. Người xin được quẻ này. hãy nên xét lại. �Hữu chí cảnh thanh� gặp thêm vận may nữa. 17. thì nguy hiểm nào bằng.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Hồ hải du du. cầu danh đắc lợi. Từ lâu vận xui hạn kẹt. Cần kiên chí là nên công. nhưng từ nay về sau. gió lùa tơ mảnh. ba đào nhấp nhô.Phàm việc đều có cơ duyên. Nghĩa là vận thời của người. chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. Tàn chiều sơn lâu. Thuyền nan một mảnh. còn hay gì bằng. chẳng có gì là không may cả. 71. Còn mặt trời lặn núi tây. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý. thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa. người muốn sang sông mà không đò đưa. như quẻ thơ đã nói rất rõ. QUẺ SỐ 072 . 11.HẠ HẠ� . LỜI BÀN Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định. Côchu lãng đầu. Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào. Vậy những cầu xin của người. Cầu tài. nhưng đã tới chiều tối rồi. Người sang sông chẳng gì đưa. 27. thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm. Số hên: 70. lần lần bị mất những may mắn. Cầu tài. Số hên: 70. cảnh mờ núi non. rất là may mắn vô cùng. 77. tuy cảnh đẹp đẽ. 7. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai. để tránh điều không may xảy cho bạn. chỉ nên ôm cột đợi thỏ. cầu mưu bất lợi. dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời. Lai nhân vị độ. Đánh số hạp. Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi. nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc. 77. Trời tàn phản chiếu. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ. chờ thời là hay.

. nhiều điều tai họa về sau. hỏng cả công việc. Mọi sự nên đình đốn. 2. chỉ nên lui về cố thủ. Túng hảo định tao chuân. 77. Cầu tài. chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. Biển sông bình lặng êm mơ. tiểu nhân thọc gậy. như lời thơ đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. Quẻ dạy: Phòng kẻ gian. giao dịch cũng chẳng xong nữa. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám.Trạch Địa Tụy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thâm hộ yếu lao huynh. Ca tiếu trung lưu. Ý� quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí. Đừng tin vô sự mà không giữ. cầu tài. dò dẫm bước tiến từng bước một. QUẺ SỐ 073 . 70. những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự. chớ nên sơ ý thì hỏng việc. 27. đề phòng kẻ gian ẩn giấu bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên. Sơ ý việc làm bị dỡ dang. Mưu sự cũng chẳng thành. 20. Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại. 72. nào việc quan tụng kéo tới. cũng như trong công việc. Hạc ngôn vô ngoại sự. 7. LỜI BÀN Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến. nào chuyện thị phi đem về. Nhà cửa lâu phải vững vàng. Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng. tài bắt thắng thời. cầu mưu còn xa xôi. Xin được quẻ này. Tất cả mọi hành động. Thả câu nơi sóng sững sờ lạ thay. Đánh số e bị thua. chứ chớ có tiến để phải gánh chịu. phá hoại trong nhà.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Giang hải du du. Đề phòng ám lý nhân. đời có lúc cũng lên hương. Yên ba hạ câu. mọi việc làm không có gì gọi là thuận lợi cả. Chớ nên vội vã sơ sót thì nguy. Lục ngao liên hoạch. Vậy do lời quẻ dạy trên. Số hên: 22.

Cầu tài. vì đây là quẻ đem niềm vui tới không biết đâu mà chừng. 33. Đánh số thuận lợi.HẠ HẠ Trạch Thiên Quải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Dục tế vị tế. cầu mưu đắc nguyện. đừng ngại gian nan thì sự cầu mưu ắt được vừa ý. ý nói có thể tiến được mà lại không tiến. Theo ý quẻ: những việc cầu xin của người ban đầu thấy rất khó khăn như thả câu ở trong sông biển gian nan. người xin được quẻ này. Người xin được quẻ này có thể là người đang ở tình trạng miệng hùm nọc rắn. thì mới nên công. chẳng biết đi về đường nào. Muốn cầu sau cố cưỡng cầu làm chi. Hả cười ca hát vui vầy giữa sông. khổ cực thì mong thành đạt. ý nói được mà lại chẳng được. 73. LỜI BÀN Muốn xong mà chẳng xong. 3. không có gì nhất định cả. Như vậy. 70. trong khi cần phải tìm thấy một con đường trong chổ rẽ. Quẻ dạy rằng phàm cầu mưu việc gì phải tận tâm chăm chú việc cầu nếu lưng chừng ắt chẳng việc gì thành công. QUẺ SỐ 074 . chẳng có gì đáng ngại. 7. cứ buông tay tiến tới. . Bởi hai câu thơ sau nói rằng bắt được cá sáu bầy to. mua số ắt trúng. Biểu tượng là cá. nhưng rút cuộc công việc đều được toại nguyện. 37. nhứt là việc cầu xin của bạn càng nên cố gắng chăm chỉ. 30. Xe hai đầu biết đi hướng nào. trái lại. Dục cầu dưỡng cầu. Tâm vô nhất định. Muốn làm chẳng thấy làm đâu. đó là ý chí công việc thành tựu đấy. Muốn cầu phải gượng cầu. Quẻ dạy: Thời sắp đến rồi. thế mà không tìm thấy. băn khoăn hoài. Nhất xa lưỡng đầu.Vậy mà bắt cả sáu bầy. Trong lòng cứ do dự mãi. đừng lo. chẳng khác gì xe có hai đầu. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ công danh phú quý. Đường đời phải chịu nhiều gian nan. cả vui giữa giang hà. Trong lòng lúng túng li bì. Người xin được quẻ này đáng mừng hết chổ nói. Số hên: 77. Có kẻ phải kẻ đạp trên sắt thép nhảy qua lửa đỏ. vô cùng nguy hiểm khó khăn. Giàu sang vinh dự hình như đã có phận. ta chẳng nhọc sức mà vẫn thu hoạch tìm thấy được hoàn toàn.

QUẺ SỐ 076 . Hai đầu xe bị bít hết. làm sao mà lái? Nan giải. để cho hơn người. thắng hơn kẻ chỉ muốn đi quanh khiến đường thêm dài hơn. có Đắc có Thất. 77. Đánh số tốt. đến lúc may nó đến là nó đến. Vận đang hãm thì tài mấy cũng chẳng làm được gì. 47. vận thời hanh thông. Tâm tư an nhiên. mệt mỏi hơn. ngay giữa lúc ta bất đắc chí. 57. Cầu tài. cầu danh thông suốt. 70. có lên có xuống vậy. 55. nhưng đừng nóng. Yên lòng yên dạ. Vậy công việc cầu xin của người ắt thành đạt toại nguyện trong nay mai. Mình cứ nhất tâm hướng về điều lành. phàm việc chớ có thoái chí nản lòng. 5. vận thời sắp hanh thông lên hương. điều phải thì thế nào rồi cũng có chổ hay chổ đẹp. 7. 75. Khi nên vẫn có khi lo. Ngõ đường thông suốt thảnh thơi. Tóm lại. Lộ thông đại đạo. LỜI BÀN Quẻ này tốt. chờ đợi. 50. song ta cứ nhất tâm tiến thủ thì rồi ông trời cũng dành cho ta lúc hạnh thông. Đánh số lại càng hỏng. Cầu tài. 40. Này lui để tiến. 44 QUẺ SỐ 075 . Theo quẻ thơ cho biết: Bước tiến trong đường đời. 77. đâu phải bằng phẳng thông suốt đến cùng. Số hên: 70. lúc hạnh phúc. cũng phải có hạnh có suy. cầu danh chẳng ra gì.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Nhất đắc nhất lư. ta cứ nên đường thẳng mà đi. 74. Thời vận sắp đến rồi. không xấu hổ không lo ngại. Nay cảnh tình của người tuy xuống nước nhưng cái xuống nước đó là bước để tiến. Tuy vậy.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền .Quẻ dạy: Đừng cưỡng cầu tính toán. Số hên: 7. Quẻ dạy: �Tiến thoái tùy ư sự� là hay. Hãy yên chí tiến tới để thụ hưởng những may mắn sẵn sắp đến. 4. Thoái hậu dục tiến.

Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới. Lực bất túc. 60. 67. là tượng trước khó sau dễ. 7. nan. đáng mừng chứ không phải đáng lo.Nan. quả thực là nan. càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc. Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi. Đánh số hạp chút ít. Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện. nan. Chờ. 77. dễ vô cùng. hoặc nay xui may hên. Nan nan. Ca vui một khúc khỏi buồn lòng. 76. May mắn nào đâu dễ ngộ phùng. cầu danh tuy còn lâu. Hốt nhiên bình địa khởi ba lan. cầu tài. QUẺ SỐ 077 . tối quá thì sẽ sáng. khiến người ta buồn nản. chuyện Tái ông mất ngựa. tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn. dù nói chơi cũng xong công việc. LỜI BÀN . Nhất ca nhất khúc. Quẻ dạy: Chờ thời là hay. Dị dị dị. 6. Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ. nhưng vẫn có đường. những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu. Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng. Thực tế. Cưỡng cầu chẳng ích gì. trước khổ cực sau hạnh thông. Đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng. Và người chỉ có cách là �tận nhân lực mà tùy thiên định�. chán ngán đến chết được. Ngược lại khi thời đến vận thông. Lòng thừa sức kém chẳng nên công.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Tâm hữu dư. Số hên: 70. chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được. Ý trượng xuân phong. Vậy. LỜI BÀN Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu. Dù đùa nói giỡn. Đến khi dễ. vẫn thông việc mình. Sắp đến cái may rồi.

Giờ này tâm trí vẫn chưa yên.Lòng mong muốn tuy cao xa. Ngày vui vẻ đến được an nhiên. 77. Tâm bất an. 37. Tuy nhiên. tay không vẫn tay không. Lòng thành có thừa nhưng tài kém. Gian nan hoàn gian nan. khiến có thể thành công mỹ mãn. bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp. nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến nay mai cho bạn. 17. vất vả mà chẳng nên công cán gì. bạn còn phải gặp nhiều gian nan lận đận chưa được toại nguyện tức khắc mà cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến thì mới thành đạt theo ý muốn. vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công. việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng. Như vậy.HẠ TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Thân bất an. LỜI BÀN Cần tiến mà lại thoái. e chịu nhiều điều đáng tiếc. rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu. đâu có ngại gì trời cao. sẽ có người phò trợ. Đành than thân tủi phận. Chung triên sự bất than. Người được quẻ này. Quẻ dạy: Cố gắng. Xin được quẻ này thì phải nên ngó trước. QUẺ SỐ 078 . Vì quẻ thơ nói rằng tâm trí của bạn chưa được yên. cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang. thì làm sao thành đạt. Số hên: 70. Biết tính gì đây để khỏi phiền. nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân). Ráng vượt hai ba luồng sóng gió. nhìn sau chớ nên liều lĩnh làm bừa. Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì. Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời. Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công. Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. Những việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay. 27. . ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được. Đánh số hạp. chứ còn biết làm sao hơn. là cái thế của người đi vào nước có linh tê. Động tỉnh lưỡng tam nhiên. và còn vấp nhiều trở ngại. thử hỏi sợ gì nước sâu. nhưng chưa thể mãn nguyện được. Cầu tài cầu mưu hơi chậm.

. Muốn hay tin tức rõ ràng. cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy.TRUNG HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Sự liễu vật vị liễu. 9. Nhân viên vật vị viên. Tuy nhiên. Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong. Chỉ cần phấn đấu thêm là thành tựu. 8. chưa thể thành đạt tức khắc. tiền lương lại hết sạch. 80. lôi thôi việc làm.Quẻ dạy: Sau cơn mưa trời lại sáng. LỜI BÀN Đường xá đã gian nan nguy hiểm. Ít ra là vào khoảng tháng tám. 78. Cầu tài cầu mưu chưa tiện. 87. Việc xong xuôi chuyện chưa rồi. 88. Đánh số hạp chút ít. Cầu tài. Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang. Thời vận hanh thông đến rồi. 7. 70. Yếu tri đoạn đích tín. Số hên: 77. Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn. Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. 90. thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp. Người tròn vật khuyết. Nhật ảnh thượng lang hiên. Số hên: 77. QUẺ SỐ 080 . cầu danh đều tốt. người yên mà chuyện chưa yên. cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa. 99. 79. 70.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Mộc hưởng đương xuân phát. Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay. Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày. 7. sau khi vượt qua cái khó khăn. và còn phải chờ đợi một thời gian nữa. Tam âm hựu phục căn. QUẺ SỐ 079 . Đánh số được. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh.

Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấy. kiếng vỡ. ngược lại mình đâm thua.HẠ HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Nhất nguyệt khuyết. Dục khứ tác sài tân. 28. mưu cầu khó quên. Nhưng rồi một ngày nào đó. Bởi thế người xin được quẻ này. bị bọn ruồi nhặn khinh khi. 80. 38. con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh. chẳng đẹp. Bất đoàn viên. Số hên: 8. Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong. Còn chi để nói. coi như đồ vô dụng. cũng phải lờ tốt đâu. Đánh số� hạp. Cây này phát nở hướng đông. Chẳng lành lại khuyết đành sầu. Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả.Tiều phu bất chi đạo. Cầu quan đắc quan. Quẻ dạy: Phát phú. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế. chẳng nên. Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng. Gương kia bể. phát quan đến nơi. mây ùn ùn kéo. cầu lợi đắc lợi. tất cả đều là những chuyện chẳng lành. LỜI BÀN Trăng khuyết. Trăng này đã khuyết lu mờ. nếu có tình duyên cưới hỏi thì rồi ngày tháng cũng đổi . Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu. Tiều phu nào biết bên trong. Vô khả thuyết. LỜI BÀN Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua. Nhất kính nguyệt. nếu có đi kiện ai. 88. Sự sự như ý sở cầu. mọi điều thông suốt chớ lo. mưa rầm rập bay. QUẺ SỐ 081 . 18.

THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Xa mã đáo lâm. người nên chịu đựng nữa. Biết bao xe ngựa đến môn đình. lúc đó mới mong làm ăn khá. nhưng phải chờ. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. Chiều an thảo bạn. Thua keo này bày keo khác. chẳng còn gì để nói nữa� mấy lời đó đã đủ cho người rõ rồi. Song sau khi đắc ý rồi. Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. 11. nếu có việc làm chưa thành thì thôi đừng nói tới chuyện thành. vận hanh thông đấy. vận đến khỏi lo. 8. 10. Người cầu xin được quẻ này. Tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt. Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. Trăng lu gương vỡ thì còn gì nữa? Tất cả công lao đi đời. nếu quá vội vã thì hỏng việc. mà còn xấu lắm. 20. thiết tưởng nên tu tâm sửa tính. an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa. nên tạm đình lại tất cả việc mưu cầu phát triển. xưa có câu �Chờ đến mây tan sẽ thấy trời đó�. Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh. kiêu căng càn dở. Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. Cầu danh. được quý nhân phò trợ. Quẻ dạy: Thới lai. Cầu danh cầu lợi đều dở.thay. Mọi sự như ý sở cầu. 1. Đánh số chẳng hay. đổ vỡ. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. 22. mưu sự thành công được. Chờ đợi và ẩn nhẫn là hay. Khi chẳng may gặp phải quẻ xấu này. 8. LỜI BÀN Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp. Vĩnh đại tiền trình. Quẻ dạy: Bế tắc. Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh. cầu lợi đều đạt thành. Vậy. Thời vận của bạn đang đắc thời. 81. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả. Số hên: 82. có thế mới hưởng phúc lâu dài được. Như lời thơ của quẻ đã nói rằng: �Trăng khuyết hương bể. QUẺ SỐ 082 . hãy giữ cách sống theo cũ là tốt hơn. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó. 2. Số hên: 80. . 88. dốc lòng làm việc lành. thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận. Đánh số tốt. 88. khỏi đợi nữa. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. 80. Nếu tiền của bị mất thì cũng khó tìm về. phân minh.

Một đoạn hào quang sáng chói lọi. như một đoạn thần xưng. Hải đông.QUẺ SỐ 083 . đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại. Số hên: 88. Mọi người tôn vinh ta. Đắc hoàn phòng tấu. hà bắc. Nhược luân chu tuyền. Lân vàng bắt nắm trong tay. còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy. những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả. quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa. Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì. 80 QUẺ SỐ 084 . tốt đẹp vô cùng. Trực xung thiên độc. nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác. Tăm tiếng như cồn. ngã hà túc. Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh. vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì. nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người. Cẩn ngôn châm khẩu. Tôi là tinh tú gì trời xanh. Tất cả việc cầu xin của người.TRUNG TRUNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Kim lân nhập thủ. mãi tới lúc bạc đầu. 33. Số rất hạp. nơi thành danh phải là miền đông bắc. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh. lại được thanh danh vậy. Quẻ dạy: �Thới Lai Phong Tống�. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động. xung thẳng mây trời xanh. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp. tôi là sao sáng gì. Sông bắc biển đông danh được thành. thành danh lục. mà được thành danh bể đông sông bắc. . Lợi danh đều đẹp. Nhất đoạn thần quang.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Ngã hà túc.

Gọt sầu rửa hận còn gì bận tâm. Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra. Số hên: 80. Xin cầu mọi việc ắt lành hanh thông. Nghĩa là dạy người phàm việc chớ nên xem trọng quá hãy cho nó tự nhiên phần nào. Hãy nên kín miệng. Cầu danh. Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên. Giao du bất cứ việc gì. cơ thái đã trở lại thì đó là cái thời của mình đã đến. LỜI BÀN Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. Quẻ thơ khuyên hãy rót ly rượu để rửa hận sầu. ta chỉ còn biết cười trong ngấn lệ. như quẻ thơ này �Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa". LỜI BÀN Đây là quẻ nói hoàn cảnh trước lo sau vui. 40. Trong lúc giao thiệp với người. Triển sầu mi. tốt nhất phải trầm mặc. mặc kệ ngày may chuyện vui sầu. nhưng phòng thất bại. Đánh số hạp. vậy thì mới hay. trong khoảng cách cao xa vô cùng vô tận. ít nói. 84. tức là ngày nay có rượu ngày nay say. 4.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Khuynh nhất bôi. Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi.Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi. lại hóa ra không. cầu lợi thông. Đất trời hòa hiệp tương thân. Biểu tượng: cá. Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành. Thiên địa hợp. Hảo tư vi. Còn hai câu sau ý nói chờ khi thời vận đến thì rất dễ dàng thành đạt những việc cầu mưu. tự nhiên có thần lực tự nhiên tới giúp ta. Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. 8. 44. Bói được quẻ này cứ việc suy nghĩ cẩn thận mà làm. Nhưng một khi trời đất đã giao hòa. lúc mà ta có thể thực hiện được hoài bão của ta hằng ấp ủ. chớ có nhiều lời mà thất bại. QUẺ SỐ 085 . để tự liệu tự xếp đặt lấy việc mình. 88. . không có gì đáng lo buồn nữa. Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành. 48. Này ta rót rượu một ly.

Tiểu nhân mưu toan và mặt trời lặn tây vậy. Quẻ dạy: Phòng tiểu nhân thất bại. Vậy tất cả sự cầu xin của người khó mà như ý. Ám trung nhất tiễn quỉ hồn kinh. 55. 36. Bắn tên lén rút quỷ thần kinh. Bởi thế chẳng may xin phải quẻ này. 85. xông lên mà có nguy hại cho mình. bởi vì còn trong cảnh như tớ phản chủ. Cầu tài. 8. ắt có một tương lai sáng lạng đấy. chớ có xuất đầu lộ diện. Nan phá không trung sự bất minh. 5. Đánh số không lợi. đàn lang sói cản đường. 16. 50. Đánh số hạp. Nan giải những điều chửa phân minh. Bọn gian nịnh kết thành bầy lũ. giải quyết từng khó khăn khi vấp phải thì cũng dễ thở phần nào. dù không thành đạt mỹ mãn. Theo bài quẻ cho biết người cầu xin được quẻ này. cầu mưu bất thông. cần giữ lòng mình chính trực. toàn là kém may mắn cả.Vậy việc cầu xin của bạn. Đứng trước hoàn cảnh này. Mặt trời bỗng lặn vào sông biển.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Dã quỉ trương hồ xa chủ nhân. mặt trời lặn còn đâu ánh sáng mà đi. nhưng nếu người theo sát vấn đề sở cầu.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm . cầu danh viên quả. Quẻ dạy: Rất tốt đẹp. QUẺ SỐ 086 . Hốt nhiên hồng nhật trầm giang hải. chẳng có gì đáng lo hãy yên tâm cố gắng cầu tiến. thiệt tưởng nên rút lui về mà đứng đằng sau người. bị người áp chế đè nén. 26. làm việc đàng hoàng minh bạch không loanh quanh tầm bậy. Xấu. ấy thế mà chưa khỏi cảnh bị người dèm chê. mong tránh những điều nguy hiểm trở ngại. Thừa phụng quỷ ma hại chủ mình. 60. bế tắc. Số hên: 80. LỜI BÀN Quẻ này chủ về việc đứa tiểu nhân khinh lờn qua mặt. Cầu tài. Số hên: 6. đàn hồ ly ghẹo cợt. QUẺ SỐ 087 . 66. nghĩa là đang lúc túng. vận thời của người vẫn chưa được hanh thông. 88. Sự sự thông hạnh. Cầu được ước thấy. 58.

Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy. Không tải nguyệt minh hoàn.Phúc tinh chiếu. Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân. Số hên: 8. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời. Long phi hạ tả đáo minh đình. 70. Đành tay trắng chờ trăng huy hoàng. 77. cầu danh may mắn vô cùng. 78. Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi. Chừng nữa ba đào lại nỗi nga ng. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại. ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. Trung đồ hưng lan. mưu cầu những công việc đã định lâu nay. tài lợi thu về như nước. Trời cao quang đãng. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi. Một mình câu cá tại hàn đàm. hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi. 80. 88. Bởi quẻ nói. QUẺ SỐ 088 .HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Độc điếu hàn đàm. ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn. Đánh số tốt lắm. trời xanh rõ ràng. 7. Có gì mà phải hoang mang. Cát tú lâm. Nước lạnh nào đâu có cá chịu. Thủy hàn ngư bất nhỉ. 87. thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên. Cầu tài. . Phước tinh chiếu cát tinh lâm. Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng.

Cần nương chí của người mới kết quả. chớ đợi. và nửa chừng lại nổi sóng gió thì cá đâu chịu ăn. 8. 99. 89. công việc thì nhiều mà công sức may ra chỉ phân nửa. và thành tựu được sự nghiệp của mình. mà hóa ra phí sức hao công. Đánh số chẳng đến đâu. LỜI BÀN Quẻ này chủ một mình kinh doanh. 9. Hãy mượn sức người việc mới xong. Cam đành phí sức và hao công. Chớ đừng cam tâm hưởng ý thì hỏng. Sự nghiệp không thành thiếu dốc lòng. Như người cô đơn câu cá nơi vực lạnh. Quẻ dạy: Thất bại. tìm người thì sinh miệng lưỡi. cầu danh đều phải nương dựa. xem bệnh thì thấy tai họa. là căn cứ vào lời quẻ chỉ dạy trên đây đó. Cầu tài. như câu thơ chót nói �Đành tay trắng. 28. 90. Quí nhân bàng. Trong trường hợp này. biểu tượng: cá. Theo ý quẻ cho hay. Số hên: 8. Quẻ dạy: Kiên tâm và dốc chí. 88. giao dịch thì vô vọng. Số hên: 80. tay trắng vẫn là tay trắng. kiện tụng thì phải nhờ người.HẠ TRUNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Bất quý nhất. câu cá trong đêm lạnh mà lại có sóng gió nữa. Đó ý nói rằng: Công việc cầu xin của bạn khó mà toại theo ý nguyện. chở trăng huy hoàng� vậy. Đánh số hạp. ý là bị giam giữ trong ao tù. cần phải lo liệu ngay để đi tìm người giúp đở mình mới được. xuất hành thì thất thế. Lao tâm lực. thì cá nào ăn chớ? Câu trong đầm nhỏ hẹp. cần phải có quý nhân phò trợ mới mong chấn hưng được thanh danh cho gia đình. Nghị tá lực.LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu mưa chẳng đạt. Theo quẻ thơ tả cảnh tình của người hiện nay. cầu danh thất bại. QUẺ SỐ 089 . Tóm lại tất cả đều không tốt. 88. 38. Cầu tài thì mất vốn. Khi xin được quẻ này. hôn nhân thì không thành. Cầu tài. Và phải dốc lòng chuyên nhứt. đổ vỡ có thể tù tội. rút cuộc chờ trăng về thôi. dù cố gắng đến đâu. 98. Quý nhân đứng kế nên nương dựa. những việc cầu xin của bạn cần phải nương dựa sức người thì mới thành đạt việc mưu cầu của mình. 18. Chớ tính. . 80. lao tâm lao lực. Sở dĩ tôi dám khuyên bạn như thế.

đường thông nước xuôi. cầu danh sự sự đắc quả. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được. không có gì phải lo nghĩ. Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến. Đánh số thật tốt. Số hên: 9. kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp. 39. đời sắp lên hương. từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Vân tận nguyệt dương trung. vận trình ngàn dặm mau như gió bay. đã như mây tan trăng sáng giữa trời. Vậy. những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn. Đừng chần chừ mất dịp may. bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn . 90. Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn. Theo quẻ cho hay. QUẺ SỐ 091 . đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa . phong phú thu vào nhiều dịp như nước. do đó khi xuất hành rất nên đi xa. Cầu tài. hãy mau tiến tới đi. buồn xui chèo thuận. nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian. 29. 19. thời vận của bạn hiện nay. Đường sá suốt thông và được thuận. Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý. Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng. Quang huy đáo xứ thông. Lộ đồ phùng thủy thuận. Mây tan trăng sáng giữa trời trung. Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông. 99.QUẺ SỐ 090 . Vận trình ngàn dặm để thành công. LỜI BÀN Mây tạnh ắt trời quang. Thiên lý khoái như phong. Quẻ dạy: Mã đáo thành công. người ăn kẻ ở.

Được phong hầu. Cần cố gắng mới nên công. chưa biết đâu mà lường được. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng. Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm. sau mới thành. . Lộ dao sơn kiểm hộ an hành. Trời cao trăng sáng khắp nơi miền. LỜI BÀN Làm việc nên có dũng. sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy. mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó. 99. nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên. việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công. lại có mưu. Bài tẩu cầm sưu đinh. LỜI BÀN Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó. Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích. Phong hầu ấm tử tôn. sau yên vui. Đánh số rất tốt. 19. 10. 9. 90. Đạo tặc ắt tái xâm. Theo ý quẻ cho hay.TRUNG THƯỢNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Ngan thoát thủy thâm chu di lạc. để phước lành đời sau. và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu. Bởi quẻ nói rằng. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn. cầu danh có khó. 11. QUẺ SỐ 092 . Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. Người xin được quẻ này. Cầu tài. Số hên: 1. Phi thua chạy trốn phi tầm. Gươm đao bày để núi rừng. mà đón rước những sao tốt đến với ta. Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền. tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng.Kiếm kích liệt sơn lâm. việc cầu mưu rất gian nan. Xà hành tựu hữu thông tân nhật. những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm. 91. Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa. Nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh.

9. Đánh số hên. Cầu danh. Biến hóa ngư long xuất đại uyên. Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn. lặn lội đường xa. cầu lợi đều hay. 30. Cần có quý nhân đưa đường. Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì. Tiền đồ nhược đắc âm nhân dẩn. như trăng giữa trời đẹp đẽ. 22. và mới có thể rỡ ràng thân thế được. bạn nên �nhân hòa� thì mới được người giúp ích công việc sở cầu. trong cái vui cũng có cái đáng lo. phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: �Chỗ vui chớ quá lại mê lì�. 33. 99. Biểu tượng: Rắn. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đổi thay. Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta. 93. Biểu tượng: Rồng. thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được. Hơn nữa. Đánh số tốt.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm . 20. bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích. 29. Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ. Để phòng hỉ xứ nhạ câu liên. mới mong đạt đích. 90. Nhưng bạn bền chí chịu đựng. cầu lợi phải qua lần khó. QUẺ SỐ 093 . 39. được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt. Tuy nhiên phải cố công. như hai câu thơ chót nói �Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn. đáng sợ.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nghĩ dục hoàn phi vị khả thiên. Số hên: 99. mới mong thành. mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác. Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu.Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại. Chỗ vui chớ quá lại mê lì. tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai. Cầu danh. dẫn lối cho mới hay. tình đời khó lường. Số hên: 92. Hãy vì lợi lớn. biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ� vậy. Quẻ dạy: Cố gắng. tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm. Tiền đồ nếu được quý nhân giúp. 3. 2. nên công lớn. QUẺ SỐ 094 . 9. Muốn dọn mà đi chưa thể đi. 90. mà bỏ lợi nhỏ.

Ai sầu chuyện nọ lại theo rồi. Người xin được quẻ này. Cầu tài. tuy vậy vẫn còn có lúc may mắn. Khi việc đã thấy xong. Biểu tượng: cá. chống đối nhau. 44. 9. Cho nên một người ra. tương phản nhau. nếu khi ta bắt được một con lân vàng rồi thì nên rút lui ngay. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương đạo của đứa tiểu nhân tiêu (kém) mà đạo của người quân tử trưởng (hay). 4. 94. Ai nấy đều cho khó vững ôi! . 99. Một người đi một người vào.HẠ HẠ Trạch Sơn Hàm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Hỉ vị ân. 40. 49. Số hên: 90. nhưng khi gặp may thì chớ có ham hố lắm tức là quẻ mách bạn phải làm đến mức vừa mà đừng quá sức thì có hại vậy. cần phải có một nền minh triết để giữ mình là hơn. Khi ta bắt được cá vàng. Sự việc vui mừng còn chữa thôi. cầu danh lợi chậm và bình thường.Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nhất nhân xuất. tức gọi là công thành thì thân thoái đó. Đại vũ cuồng phong xuy cô mộc. Độc đắc kim lân hạ điếu đài. Thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai. nên nghĩ chớ tham. không tốt không xấu mà trong cảnh bình thường thôi và theo ý quẻ cho biết. Hãy ngừng tay. Bi vĩ tao. Mưa to gió bão rung cây cỏ. Gió trong trăng sáng. một người vào. Nhân nhân tạn dạo bất kiên lao. chớ nên tham lam luyến tiếc nhiều khi mình mưu đồ việc gì. Đánh số không hạp lắm. Quẻ dạy: Có gặp may. trời cao dặm ngàn. danh đã thấy thành rồi thì nên ngừng. Nhưng chớ tham lam. chớ mơ màng quá xa. Trong trường hợp này. không thể dung nhau được. Thời vận hiện nay của người. Nhất nhân nhập. QUẺ SỐ 095 .

Bé con cũng thể cậy trông mà. 5. 55. chẳng khác gì mưa to gió lớn thổi dập nát cây cối dù là cây cổ thụ. dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả. bị rung rinh tận gốc. Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa. giao phó quyết phông phụ lòng ta. có thể gởi mạng. nếu có vui lúc đó thiết tưởng chớ nên vui. cầu mưu chẳng lợi. 59. Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ. Theo quẻ cho biết: Những việc cầu mưu của bạn.LỜI BÀN Bói được quẻ này. Tiếu hô hô. Tha hương án thủ. gửi con được. Đối vời người bạn đó. QUẺ SỐ 096 . 9. LỜI BÀN Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. Đây là quẻ chủ sự may mắn. 50. Đánh số dở. . thời vận hanh thông rồi mới tính lại việc cầu mưu là hay hơn. bởi vì có thể thất ý khiến đau khổ bi thương lắm đấy. Bởi thời vận hiện thời của người hiện nay đang như cây cối ở trong cảnh gió bão. Vậy bạn nên cố sức và ráng chịu một thời gian nữa chờ khi mây tan gió lặn. nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Khả dĩ ký thiên lý chi mệnh. người bạn tâm giao. Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ. Hai câu thơ sau đó có ý nói sự nghiệp lung lay. Đất khách cười vui hưởng phận ta. đáng mừng là gặp được người tri kỷ. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Khả dĩ thác lục xích chi cô. khó có thể đứng vững. cần phải cẩn thận lưu tâm chăm chú mới tránh được những đều không may gây ra. Các tự lạc khang hóa. 99. Người xin được quẻ này nên an cư mà nghĩ tránh cài nguy mong thoát được tai họa ngoài ý liệu của mình. Đang gặp buồn phiền đổ vỡ. mà không nên đặt cao vọng nữa rồi phiền chí làm chi. Bởi thế cho nên trước hết là phải biết hoàn cảnh để giữ chân cho vững. Đừng nản chí vì thất bại. Số hên: 90. Có thể cậy nhờ trăm dặm xa. phản lại ta. Cầu tài. 95. Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được.

6. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ. vô cùng tốt đẹp. Giương roi đuổi ngựa kịp thời. Đánh số khá hạp.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Báo đạo thượng lâm. cuộc đời hân hoan. Đánh số hạp. Cầu tài. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động. Vậy. 77. Rừng cây đã báo xuân về. Vậy. Mã thượng hành trình. dù là trẻ con. thời vận đã được hanh thông rồi. Nhưng nó thành công. Để tiến thoái trước. chớ không phải bất chiến tự nhiên thành. đó là ý chỉ cho bạn biết rằng. 60. đừng chần chờ mà mất dịp uổng. Không còn bế tắc gì nữa. QUẺ SỐ 098 . Số hên: 7. Cầu danh. Số hên: 90. đừng chần chờ. 66. cầu lợi đắc quả. 96 QUẺ SỐ 097 . cần cố gắng tranh thủ cho kịp.97. vượt hết mọi trở ngại. Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian. Quẻ dạy: Cứ tiến. thì mọi sự như ý sở cầu. chớ có lơ là. Cầu được ước thấy. Biểu tượng: Ngựa. cầu danh thuận lợi hơi chậm. dịp may đã đến. nhưng bạn phải ra công mới nên. phải tiến hành mau đi. để trôi qua ngày tháng. 9. những việc cầu xin của bạn. 90.thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ. Vận trình ngàn dặm. thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ. khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt. 99. 69. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng. những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện. 70. Xuân sắc tiên minh.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly . 99. 9. Quẻ dạy: Thời thông hạnh. Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi.

Tỉnh dạ tuân hành. Yên triền thập vạn quán. phải tìm chổ vững chắc mà ở và ban ngày giấu mình mà ban đêm mới ra thì chẳng lo bị người ta sát hại. Bởi quẻ ví những việc cầu mưu của như con chuột. Cầu tài. Quẻ dạy: Cơ cảnh khôn khéo xử sự trong công việc thì ắt thành. cần có công. phát tích phải từ phương tây . Lên đường cỡi hạc đáo châu thành. 99. 9. Nẻo hướng tây nam rất tốt lành. nghe người chỉ là mua lấy nguy cho mình mà thôi. 8. cầu mưu thuận lợi. Đánh số thuận lợi. Quả là biết cách. nghĩa là việc mưu phải biết hoàn cảnh khôn ngoan và tiến hành khéo léo mới nên vậy. Ý quẻ khuyên ta rằng. Tránh được những nơi thị tứ chắc cuộc đời yên ổn hơn nhiều. phàm muốn cầu mưu bất cứ việc gì ta hãy biết khôn ngoan.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Đã khởi bình sinh chí. Hai câu thơ sau: chẳng thấy lúc ban ngày. Tiền bạc đầy mình ông vấn bó. Nhật tung bất kiến. QUẺ SỐ 099 . 89. Ban ngày dấu kín nằm yên. LỜI BÀN Người xin được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật nơi sơn lâm. Tây nam hảo khứ du. chậm. khéo léo thì mới mong thành đậu sở dục. 98. Số hên: 90. có phiền đến ai. tất nhiên trở thành giàu có. chỉ thấy giữa đêm khuya� là câu tỷ dụ ý nói ban đêm chỉ riêng mình tỉnh mà suy nghĩ đến những chuyện đục trong. Đứng trước những lời nói đại ngôn khiến ta sinh tiến thoái lưỡng nan thiết tưởng chớ nên nghe. 80. Biểu tượng: Chuột. Chuột chui hang đất an thân. Tuần hành đêm tối. Tuy nhiên.Thử nhạn thổ huyệt. 88. tốt lành vô biên. Kỵ hạc thượng dương châu. nếu không sẽ hư hỏng mọi việc làm. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ. Mau nên phấn khởi chí bình sanh. Tối khả an thân.

nếu không thì vô ích. Lời thơ nói: Người mau phấn khởi tinh thần làm những việc đã trông mong lâu nay đi. cầu lợi đạt. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà sai với lời khuyên dạy này. chưa gì đáng lo. 19. Số hên: 9. 21. Số hên: 1. như lời quẻ thơ nói �hiện nay tuy được hợp chầu long ly. 20. Đi hướng tây nam. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được. Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ. phùng lợi. đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. Bỗng nhiên lại mất thực kỳ. cầu danh được. không khéo e mất. 11. nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay. 39 QUẺ SỐ 100 . ắt phùng danh. May còn dưới nước. Hiện nay tuy được hợp chầu long ly. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất. Quẻ dạy: Việc thành. Ví thử y theo phương hướng đã chỉ điểm và thản nhiên tiến bước thì một ngày kia thế nào cũng đem theo tiền bạc về nhà. đừng nên lững lờ nữa và phải nhắm hướng tây nam ắt sẽ tạo nên nghiệp giàu sang. tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. Đánh số tốt. Đánh số rất tốt. Biểu tượng: Con hạc. Cầu tài. 99. những sự cầu xin sẽ được như ý mong muốn. 90. Cầu tài. cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy.nam. khỏi mất để đến nổi tay không.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Hỉ! Hỉ! Hỉ! Chung phòng bỉ. Cẩn thận. . nhưng phòng tiểu nhân. hưởng lạc nơi thành Dương Châu. Hoàn tại thủy lý. Trường hợp này cũng thế. Quẻ dạy: Cố gắng. thời vận của bạn đã được hanh thông. Hốt nhiên thất khước. Hoạch đắc ly long hạm hạ châu. không gì trở ngại rồi vậy. bỗng nhiên lại mất thực kỳ� vậy. 10. Bóng trong gương trăng đáy bể. Vui vẻ nên phải phòng sầu. ắt có thể giữ được. Theo ý quẻ nói trên. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm. nếu không khó tránh chuyện phiền lòng.

Khi mưu sự thì đắc chí. Chỉ cần tu nhân tích đức thêm. Giáp Thìn. Số hên: 10. lúc lo lập công danh thì có thần giúp. Đĩnh vô ninh thần. Quẻ dạy: Đã đến lúc gặp vận hên. Vậy sở cầu của bạn chẳng những đạt đại đăng khoa kim bảng mà còn đạt thêm nữa. LỜI BÀN Quẻ này chủ trăm việc đều được như ý.Nay trong nước có sĩ hiền. Giáp Thân. Nếu chẳng may bệnh hoạn thì chóng lành. QUẺ SỐ 102 . Người được quẻ này ắt mừng vui chắc chắn rồi. khi có người ra đi thì đã sớm trở về. Vào những năm lục giáp thì sanh con trai ( Lục giáp: Giáp Tý. lúc mất vật thì đã sớm tìm ra. Can qua bất dụng. Nghĩa là nói người cầu xin được quẻ này thời vận của bạn hanh thông chẳng gì trắc trở cả. Cầu tài. Giáp Ngọ. thời đã thái bình mà ta được an hưởng.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Quốc hữu hiền sĩ. Giáp Tuất. thật là đại cát đại lợi. Thái bình an hưởng hoan ca đời đời. tiểu đăng khoa nhưng cũng phải cố gắng chớ nên khoái mà bỏ học hành thì hỏng. Cần chi động can qua. cầu danh đến hanh thông. 1. Đương hưởng thái bình. Nếu lo việc hôn nhân thì đều thành tựu. Cuộc đời sắp được lên hương vàng mộng.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Thái lai bỉ dỉ cực. 2. là chẳng cần lo gì cảnh đời gian khổ nữa. Nịnh thần xa lánh bằng miền đi xa. Ý quẻ tả rằng hiện trong nước có hiền sĩ nên bọn nịnh thần mất tích. Giáp Dần). Đánh số tốt. dao gươm chẳng dùng.QUẺ SỐ 101 . .

Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính. là cuộc đời ắt có hạnh phúc.Rủi đi may đến cùng ta. bước bước gặp xuân phong. Cáo chư nhân tiên thu hồng nghiệp. Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. đều thành tựu. Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần. chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy. rõ ngàn Thu Mộng. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. đạo đức nữa. .Chư sự mạc ưu tâm.TRUNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Dân lạc nghiệp. LỜI BÀN Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an. QUẺ SỐ 103 . 11. 10. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới. giàu sang. Tố ta hảo sự hành ta phương tiện. Làm điều phước đức là thân tốt lành. 22. không có chuyện gì là không được thuận lợi. Cáo tri người. Thuấn. Cầu danh đắc danh. Số hên: 1. Thái bình thạnh thế thấy nay lành. Đánh số tốt. Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. Nghiêu chi thê phục kiến vu kim. vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng. Nhất điêm đan linh đọc đắc chan. toại lòng. cầu lợi đắc lợi. Đản tu bồi dương hậu phúc. Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần. Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi. Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm. Nương dựa dịp này gặp Đế Quân. quan lại thanh.Lạc nghiệp dân an quan lại thanh. Thì ắt quả lành vậy. Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành. Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc. tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa. có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được. Phục thử vọng minh quân.

thông đạt ý nguyện đấy. Cứ yên chí. O�n như bàn thạch. 33. có gan lắm. 10. Do đó cho nên mới lấy hai câu đầu làm tỷ dụ. 44. 13. 11. Số hên: 10. Cầu danh lợi đều đạt. ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa. để nhận giàu lấy sang. Cần can đảm là sự việc xong. tốt. 11. 3. Đây là nột quẻ tốt.Yên như hòn núi Thái Sơn.Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công. Là lúc đạt được mộng lớn. Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm. Trung thông ngoại trực. Vậy. làm tròn chí trai. như hai câu trước đã nói �yên như núi Thái Sơn. đỉnh đơn vững vàng. dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này. ắt được hanh thông và ý thành nguyện toại mà không có gì trắc trở phiền lo. QUẺ SỐ 104 .THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn An như Thái Sơn. Theo ý quẻ cho biết. thời vận của bạn đã hanh thông. Số hên: 1. Như cảnh thái bình thạnh thế. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi hành động đều được như ý mưu sự đều được vừa lòng. còn hai câu chót đệ nhất rồi. Đánh số hạp. Phóng đởm tiền hành. Đánh số rất hạp. phúc lộc dồi dào. vì hai câu sau có câu nhắc ta: Cứ yên chí mà đi đều thông suốt mọi nẻo đường và sẽ được vui tươi ý tình vậy. Công việc tiến hành tốt đẹp. vững mạnh như bàn thạch�. Ồn như bàn thạch. vững chải và chắc chắn có kết quả tốt. cầu lợi đắc lợi. Người ăn ở hiền lành thì được trời giúp. chớ quá dè dặt thì hỏng việc. Nhưng người phải can đảm tiến tới. 14. Quẻ dạy: Gặp thời bình. . Cầu danh đắc danh. Quẻ dạy: Thành đạt đó. Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay. bền vững lâu dài. nhưng phải có gan làm. Tứ thông bát đạt tiếu đàm ý vui. gặp chúa ắt nên danh và sang cả. những việc cầu xin của bạn.

Đánh số tốt. Nhân trung phần bạc trước. LỜI BÀN Quẻ này chi� ngồi thấp mà nghĩ cao. Người sao leo nổi thật là khó thay. Vân thê túc hạ sinh. tạo thế. 10. Nên dựa vào đó bước lên mới có thể tới được. Chỉ cần phương tiện và có nơi dựa là nên. chứ chớ nên ỷ lại hết vào người khiến có thể hỏng việc.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn . đồng thời phải nương thế. cầu lợi đều đạt. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn như là cây đa ở trong cung trăng. muốn leo lên đến đó thật là khó nhưng may thay hiện nay dưới chân lại mọc lên một cầu thang mây. Số hên: 1. 55.QUẺ SỐ 105 . QUẺ SỐ 106 . 15. Cầu tài. nhờ đây vận trình. thì công việc sở cầu cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. ngược lại sẽ thành hư không. cho nên cảm thấy khó như lên trời. Tốt đẹp. Nhưng bỗng may được người giúp.HẠ TRUNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Nguyệt trung hữu dân quê. khai thác hoàn cảnh. Nay chân bỗng mọc thang mây. khiến công việc hóa nên dễ dàng. Quẻ dạy: Cần chộp thời cơ và cần có quý nhân giúp. Tuy vậy nhưng thiết tưởng cũng nên đem hết tâm lực của mình để chu toàn mọi việc. Người xin được quẻ này có cái tượng nhờ được người mà công việc mìng thành. Khi gặp một cơ hội nào hãy nắm lấy ngay thì mới ích lợi cho công việc. Nương theo dựa đó. Thử tề hảo lạc phước. nghĩa là sự cầu xin khó thành đạt lắm nhưng biết nắm lấy thời cơ và khai thác hoàn cảnh. Vậy những việc cầu mưu của bạn phải biết hoàn cảnh. Trong trăng có một cây đa. 11.

Quẻ dạy: Cần có bạn bè. để nhờ cậy. Số hên: 6. Đơn côi một mình như 1 cô nhạn mà thôi. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. Người thì tài nhưng không có chỗ dùng. khó có thể có ngày mở mày mở mặt. Trên trời một nhạn tiếng sầu ai. Thử hỏi biết mình nay có mấy. những việc cầu xin của người. chớ nên bặt thiệp làm chi chỉ tổ vất vả cuộc đời. Đánh số bất thông. 10. thực là rời rạc khó lên. nên hai câu sau trong thơ lại tiếp rằng kẻ biết mình còn có ai đâu! Càng nói rõ sự cô đơn cảnh tình của người. 66.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Hồng diệp vô nhan sắc. Nhi kim hữu kỷ nhan. Lân kê tỉnh ngộ mộng. LỜI BÀN Quẻ này ý nói khúc thì cao mà họa thì không người. Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài. Gà làng làm thức giấc trưa mộng. LỜI BÀN . Liêu lệ thán ly quan. lòng tràn ngập những nổi buồn đáng phàn nàn. Điêu linh nhất dạ phong. Do đó. 11. tay chân. đó là tả cảnh cô đơn sức yếu hành sự khó khăn và khó thành đạt nguyện cầu. Khó mà thành công toại nguyện. Lá đỏ sắc màu nay đã phai. Ngó nhìn chẳng có bạn chân tay.Thiên giang nhất cô nhạn. QUẺ SỐ 107 . Cô nhạn ly quần tiếng thét thanh thao ai sầu. Than thở đàn thương tủi phận hoài. Tất cả thành không biết hỏi ai. sức lực cô đơn và chưa được quý nhân phù hợp. Tâm sự tổng thành công. Cầu tài cầu danh chẳng lợi. Thí vân tri quân giả. Biểu tượng: chim nhạn. 16. thà thành thử luân lạc nơi bốc bể biển trời. ý quẻ muốn nói. Người xin được quẻ này tưởng cần phải cẩn thận.

Nếu như biết giác ngộ. như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn. rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương. chờ thời. nên tất cả đều thành không. và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng. Nên chờ thời đã là tốt hơn. Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu. được sao hay vậy. 10. đổ vỡ. QUẺ SỐ 108 . Số hên: 7. Thất bại. khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ. Như vậy. Bởi thế cho nên nơi nào cũng bị thất bạichuân chuyên. Biểu tượng: con gà. QUẺ SỐ 109 . 11. 18. Quẻ dạy: Tính vô ích mà thôi. 11. cầu tài cầu danh. LỜI BÀN Người xin được quẻ này trong lòng mê muội.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn . Mặt trời nay ẩn vân trung.Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc. Nhật yểm vân trung. như bốn câu thơ trên nói �Lá đỏ phai màu". an phận thủ kỷ. Cầu tài. 77. Lý đa thác. Quẻ thơ tả cảnh tình hiện nay.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Sự như ma. chông gai. không có một chủ trương gì cả. tring trường hợp này ắt phải hết sức cẩn thận. Mưu tính khó thành. những điều mưu tính của bạn đành hóa thành hư không cả. Bao nhiêu sự việc chẳng rồi chẳng xong. lận đận. chẳng có một hy vọng nào được thành đạt. Không thành đam các.Làm sai hoài việc lôi thôi. như lời thơ nói trên. 10. nhiệm ý hành động cũng sai lầm. như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu! Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt. đánh số cũng dở. mọi việc lại không được sáng suốt. Đánh số dở. tính vô công mà thôi. Sự việc còn lôi thôi và cách làm chưa đúng mà sai lạc. còn nhiều trắc trở gian nan. mặt trời ẩn trong mây. 17. ẩn nhẫn. nhận xét mọi việc tinh vi để hành động may ra mới có cơ thành công được. như mặt trời ẩn nơi trong mây không sáng sủa. chờ thời tốt hơn hết. chẳng đến đâu. cầu danh bất thành. gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn. Số hên: 88. thời vận chưa được hanh thông. 8. may ra phúc lộc được dồi dào. thua là khác. Theo ý quẻ cho biết rằ�ng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt. thì làm gì? Công việc dở dang và lôi thôi.

LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân. Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay. cầu lợi còn hơi chậm.Đêm khuya giấc mộng giựt mình. thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế. QUẺ SỐ 110 .Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vật tuần cựu triệt. ngày mai không còn là ngày nay nữa. nơi nào cũng đẹp. Tỉnh lai bất kiên nhân. 10. Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào. Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả. Cam giá tân xa. Số hên: 9. Ồn bộ khang cù. Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dạ mộng bị thử kinh. sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất. Chung tiêu xưởng tâm. nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư. Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại. . Đông Tây Nam Bắc. không còn lo ngại điều gì. ẩn nhẫn. Trực đáo thiên minh. 11. nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang. Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai. xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi.Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa. chẳng sợ vấp phải điều không hay. cầu tài. ta bước vào giai cảnh. Hết hồn tỉnh dậy chẳng nhìn thấy ai. muốn thành đạt theo ý định. ta không thể thênh thênh cử bộ. Đánh số hạp một phần. Thà mua xe mới đi là vừa. 19. Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới. 99. ngõ nào cũng là rộng rãi cả.

khỏi cần mưu tính kế gì thêm mệt. Người xin được quẻ này phải hết sức đề phòng mới có thể mong đở lo lắng trong muôn một. . QUẺ SỐ 111 . Hay hơn hết. LỜI BÀN Chuyện đời thật không sao nói hết được. Vì thời vận chưa đến. khiến đêm nằm thấy ác mộng. Theo ý quẻ cho biết: Công việc cầu mưu của bạn. nào là chuyện quan nha không được thẳng thắn. 10. chẳng qua cũng chỉ như nước chảy dưới cây. 11. vững vàng ý định. ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của người. Sự thế nhân tình nay ấm lạnh. Phải là người đạt đạo mới thấu hiểu được thế thái nhân tình đen bạc ấm lạnh. Người xin được quẻ này nên có ý nghĩ khoáng đạt hơn. mà đừng nghe lời người ta nói dại ắt sẽ hỏng đó. sẽ bị dở dang như lời thơ nói đêm khuya giấc mộng giựt mình không hưởng được giấc mộng lành trong đêm nay. không nên vội vã và làm càng rồi sẽ hỏng mất việc.Mùa hè nóng hổi thu sương hàn. nhẫn nại. nên quẻ khuyên người chớ nên lắm lời với người ta mà vô ích. Gặp nhau im lặng chớ nên bàn. Mãi ngay trời sáng chưa phai buồn tình. như khi trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn hiện nay tắt nẻo không thông. Thế tình khan lãnh noãn. nên đành phải thức đến trời sáng mà ý tình buồn rầu vẫn chưa thôi. cầu mưu còn chậm. Vật ý quẻ dạy rằng: Thời vận chưa đến. đó là nói rằng: công việc nửa chừng thì bị hư hỏng và rồi cũng sẽ mất luôn dịp may. Bông mới nở rộ bông cũ tàn. cầu tài. mây trắng hóa cho xanh mà thôi. LỜI BÀN Quẻ này chủ lo lắng triền miên nào là chuyện miệng tiếng gây ra liên tiếp. nào là điều Lục giáp bất an tất cả chỉ gây cho mình những điều lo lắng kinh hoàng. Quẻ dạy: Việc dở dang. Số hên: 1.Từ khi đó mắt thức hoài. Phùng giả bất tu ngôn. Vậy thì những việc mưu cầu cần phải cẩn thận. Đánh số hạp chút ít. Tân khoa tiên liểu cựu hoa yên. nào là chuyện người đi không giữ chữ tín. buồn hơn vui. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong hoàn cảnh của một thế thái nhân tình ấm lạnh. nào là chuyện giao dịch thất bại.HẠ HẠ Hỏa Địa Tấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Thu sương tức hạ nhật viêm. là nên chờ đợi dịp khác.

QUẺ SỐ 113 . Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên.Quẻ dạy: Mình hãy tự lo cho mình. Vì nhân tình nào ấm lạnh có ra chi! Mình tự tránh mình là hơn. Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành. Chưa cầu danh. quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng. Chung nhật hôn hôn. 10. Cả ngày rên rỉ mất thần khổ đau. thì ắt sẽ thành đạt đó. Tiểu bạch chủ việc kết minh. Trì khu bất đạn lao. nhắm theo hướng tây bắc mà cầu. Cầu danh. lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm.Bệnh tình đau nặng trầm trầm. 20.Chí khí anh hùng chưa đạt thông. Tây bắc hướng đi ắt đạt công. 10. cầu lợi sắp đạt. LỜI BÀN Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước. cầu lợi được. thâu được công đầu đấy.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vị triển anh hùng chí. . 12. Nhưng nếu bạn không sợ gian nan. đó chính là nơi phát tích.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Kha nhiêm trầm trầm. 2. thì ắt thành công toại nguyện. Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng. ẩn nhẫn chờ đợi qua thời. Số hên: 1. Lôi môn nhất chấn. Tây bắc đoạt tiền tiều. Thế kiện thân khinh. 11. đánh số bất thông. QUẺ SỐ 112 . Đánh số hạp chút ích. và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. 11. Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu. Cản tương hưu cửu bộc. chớ trông cậy ai làm gì. Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao. quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu. nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại. Có lao khổ mới có công cao. Số hên: 1. Hãy đi về phương Bắc đi. Khi thành công mặc áo gấm về làng.

. do đó. Những việc cầu xin của bạn. QUẺ SỐ 114 . chuyện cười khóc vô thường. ngoài ý dự liệu. dễ không dễ. điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực. Hoan tiếu mấy phen mới hết âu. chẳng khác chi gió thuận thuyền xuôi. Rồi khi mới khỏi mới mau phục lành. mà phải chờ đợi một thời gian nữa mới được như lời thơ dạy �Chờ khi sấm sét khơi màu. cho mưa tạnh gió tan ắt sẽ gặp may. Lòng lúc nào cũng buồn bã âu sầu chẳng khác chi kẻ trầm kha túy sinh mộng tử. Người xin được quẻ này trước thì lo nhưng sau mừng. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ hoàn cảnh của kẻ lâu ngày bị khốn quẩn ở cấp dưới. 3. dốc lòng đến cùng. Hốt địa khởi ba lan. Nên việc cầu mưu chưa có một lối thoát khả dĩ thành đạt. và thành đạt hay không. Theo quẻ cho biết hiện nay thời vận của bạn như người đau ốm trầm trọng. Bỗng giai tín vụt truyền tới tức thì hoạt động ráo riết ngay. mà khó chẳng khó. khiến điều vui trở lại thành buồn. Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi. Cần chờ đợi. Đánh số không hạp. 10. chẳng lợi ích gì. Số hên: 1. rên rỉ mê man cả ngày. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới. thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện. buồm lái trẩy mau.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dị phi dị. chiếu theo ý quẻ cho hay. mất thần khổ đau. cầu tài chưa đến đâu cả. Nan phi nan.Chờ khi sấm sét khơi màu. tất cả do người định lấy. 13. Khốn tiếu lưỡng tam phiên. Khó mà chẳng khó đến lo sầu. Thế rồi đất bỗng nổi sóng. Công việc dễ mà chẳng dễ đâu. rồi mới mau lành.� Quẻ dạy: Đang gặp thời vận bất ổn. Tuy nhiên việc cầu lúc này. 33. LỜI BÀN Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ. Cầu danh. chuyện khó xảy ra. ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan.

thành bại điều do ở ta và tài ba. 11. đừng tính gì cả. cẩn trọng đề phòng. chứ chẳng do ai cả. Người xin được quẻ này cần nên ẩn cư tuyệt tích. 55. đường đi đều bị bịt bùng. Theo ý quẻ cho biết. răng đau lợi.TRUNG HẠ Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Oa giốc. cầu danh chẳng lợi.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Lộ bất thông. mọi việc điều bất lợi. 50. hơn nữa những việc làm hiện nay. Quẻ dạy: Xấu. hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông như cửa nẻo. Cẩn thận đề phòng. Cầu tài. Mân bế tất. lo điều hội ngộ. Cầu tài. QUẺ SỐ 116 . cần cẩn thận đề phòng điều không đưa đến. Nhị kim dĩ biến thông. có thể may ra tai họa mới có thể giải được. khó mà thành đạt toại ý trong lúc này. thì thấy là u tối lắm rồi. 10. 11. . Bốn phương bế tắc chẳng nào thông. đã thả mồi bắt bóng. Số hên: 5. Vân tàn nguyệt bắc. Nay trăng lại bị mây che phủ. cùng ý chí của ta. chỉ nên chờ đợi dịp khác là hơn. Cửa nẻo đường đi đã bịt bùng. Vậy những việc cầu xin của bạn. phải đợi chờ một thời gian nữa. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng tuyệt môn đại lộ. 44 QUẺ SỐ 115 . mặt khác phải dốc chí làm nhiều điều thiện. cầu danh còn lận đận. Mọi việc mưu cầu hãy cẩn phòng. lại còn có thể bị ám toán hiểm nguy. đánh số không hạp thua. Đánh số chưa hay. bốn phương đường xa bế tắc không thông thì còn làm sao? Vả lại còn cảnh trăng bị mây che phủ.Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình. Số hên: 4. 10.

Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ. có đuôi. Nếu ta tự do phóng túng. Hưu ngôn mưu vị thông. Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện. 10. thực không có chỗ nào mà không phải giai cảnh. Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông. thóc lúa vẫn đầy kho. lo lắng xoay xở. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận. và như ruộng vườn . cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt.Thảo đầu nhân tiêu nhữ. có chung thì việc thành đạt vững chắc. 66. Còn không. chớ nên phung phí quá trớn. Thử khứ tiện hạnh thông. Nhứt định ruộng vườn sẽ phú phong. Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được. Điền viện định phụ phong. Ý quẻ cho biết: Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương như châu ngọc đang sắp trong mâm. Số hên: 60. Đánh số hạp chút ít. 6. Có thủy nào đâu thấy có chung. QUẺ SỐ 117 . hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin. Nghi thủy bất nghi trung. người ăn ở có nhân ắt giàu có. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ. mà vành nhọc vẩn đầy rương. Giờ đây châu ngọc mâm trong. Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt. tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu. Vậy người nên chú ý. nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không. như câu thơ chót của quẻ nói trên �có thủy nào đâu có chung�. khỏi cần lo mưu sắp kế. chỉ là giai đoạn mà thôi. có thủy. 11. cầu danh lợi còn lâu. Tuy được vậy thiết tưởng vẫn một lòng hòa mục hiếu nữa để vun trồng cội phúc. Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng.TRUNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Châu ngọc tẩu bàn trung. tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. Nay đi vạn sự được hanh thông LỜI BÀN Quẻ này chủ điều tốt lành. Từ nay.

QUẺ SỐ 119 . LỜI BÀN Trăng sáng hoa tươi. Số hên: 8. đó là chỉ cái tượng vô cùng hưng thịnh. Số hên: 7. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. chớ nên than thở nữa. 10.được mùa. cầu tài. Đừng phân vân. Hoa tái phát. 88. Mọi điều công việc về sau. QUẺ SỐ 118 . đừng chần chờ than thở mà mất những giờ phút may mắn ấy. việc nào cũng xong. 10. cứ việc yên tâm tiền tiến. Vậy những việc mưu tính của bạn hãy mau tiến tới. cầu tài. Do đó không có điều gì mưu cầu mà lại không được. tất cả công việc về sau. Vậy bạn hãy nắm vững ý định. 11. 80.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Nguyệt dĩ minh. Quẻ nói: Trăng đã sáng và hoa đua nở. mà từ đây trở đi ắt được hanh thông trong mọi việc cầu mưu đấy. Trời cao trăng sáng khắp nơi. nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc cầu mưu của người đang tính toán đúng như hai câu sau nói tiếp rất rõ. nghĩa là nói thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông. Bông hoa đua nở hồng tươi sắc màu.TRUNG TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn . Người xin được quẻ này khỏi phải lo lắng thắc mắc. Chẳng còn trắc trở. 1. cầu lợi đắc quả. chẳng còn trắc trở. để tìm lấy cái may mắn đang chờ đợi người đi. đánh số hạp. Vô bất hợp. không người nào gặp gỡ mà lại không phải đồng chí đồng tâm. Quẻ dạy: Thời vận thái đến rồi. Đánh số trúng. 11. việc nào cũng xong. thành công vận đến cứ thế mà đi. Nên quẻ thơ khuyên tiếp rằng. 1. 77. cầu mưu sẽ được đắt quả. Vận trình muôn dặm. Giàu sang vinh hiển hơn đời. than thở nữa. Sự du du.

Việc chưa xong. 11. Lời ngọt làm chi như quỷ tà. Người xin . cầu lợi thông. cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo. Hà tu xảo ngữ tự lưu canh. LỜI BÀN Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến. lắm băn khoăn.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Sự vị khoan. thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo. Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn. Rồi đâu vào đó. Đánh số hạp. Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động. Càng suy nghĩ. Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay. làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. Tâm bất an. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: phải mưu tính cẩn thận trước đã rồi sau mới hành động. Số hên: 9. Châu công xưa kia nằm suy nghĩ cho tới sáng đâu có phải vì hiếu danh. tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm. QUẺ SỐ 120 . ắt có giai ngộ. chẳng cần lời ngọt như tà ma. mà là suy tính cẩn thận để khi hành động không bị vấp đó thôi. Nghi lự cửu. hữu xạ tự nhiên hưởng. Lâm ngoại ô thanh viển tự tâm. Thủy thái nhiền. Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt. 90. bụng chẳng yên. Tinh thần căng thẳng lắm phiền mỏi thân. sẽ lần hết lo. Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa. 99. nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu. 10. Nhưng đừng nói nhiều.Mung lung thu nguyệt ánh chu môn. Quý nhân tự đến và dìu dắt. ráo riết tranh cạnh mà làm gì. nên có tiếng đồn xa. chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. Cầu tài. Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu. để tự họ giúp.

Chớ hấp tấp và nóng nảy. Chớ lo. Công việc xin cầu mới có thể mạnh tiến và được tốt đẹp kết quả Quẻ dạy: Bất mãn. chờ đợi thu sang thì mới tốt. Dù suy tính đến đâu cũng vậy thôi. Đồi cách năm xa đuổi mọi sầu. Lộc mã đương cầu vị kiên chân. Cầu tài. 22. cầu danh còn chậm. và trên thực tế chẳng thỏa mãn theo ý muốn gì. Khứ niên phong vật nhất thời tan.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly . Sau mùa thu thì giai tín đưa về. 10. Người xin được quẻ này thực có cái hy vọng thương đạt (tiến tới) vậy.được quẻ này tất nhiên khi gặp việc cần phải suy nghĩ một phen cẩn thận trước đã để tránh khỏi thất bại tai hại. cầu lợi còn chờ. Hiện nay thời vận của bạn chưa được toại ý. Quẻ dạy: Bôn ba mấy. 2. Con người có lúc thái. Đánh số cố mới nên công. Số hên: 10. hơi sức nào mà buồn. Vẫn còn bế tắc. Hiện chưa thấy rõ chức đang cầu. Nhất phiên thái vân thu hậu chí. không thể cưỡng cầu. đều là hư không. Hư danh. ta quay đầu nhìn lại ắt không khỏi cảm khái. mãi đến hiện nay cũng vậy. Vậy nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa. đấy chính là nhất đương sinh (vào khoảng tháng mười). Mây màu một đám sau thu đến. cuộc đời từ từ đi lên thì mới hay. hư vị lặng tiếng lâu. 11. 11. 21. nên nhớ câu thời đến mọi việc thông.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Hư danh hư vị cửu tram tram. chờ đợi rồi sau việc cũng sẽ đâu vào đấy. QUẺ SỐ 122 . 20. 22. 1. Song khi thời đã tới thì dù có không muốn cũng không thể chống lại. còn phải chờ đợi một thời gian nữa. 2. Theo ý quẻ nói: Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng. mà còn phải chờ đến sau mùa thu thì lúc đó mới thể thành đạt nguyện cầu. Cầu danh. Đánh số hạp chút ít. Vậy việc cầu xin của bạn. chẳng qua thời vận. nên ráng chờ đã. Và sau khi đã vào được giai cảnh. 12. 20. QUẺ SỐ 121 . LỜI BÀN Quẻ này ý nói vận thời chưa tới. Số hên: 1. mới thấy sáng sủa. lúc bỉ.

Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. Hòa hợp vạn niên. Số hên: 2. cứ tiến tới làm ăn. 10. Tham vọng quá thành thất vọng đó. mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau. Gió hoa mưa thuận theo như ý. Nhan sắc han nhiên. chỉ cần giữ gìn.Nội Quái: Đoài Chỉ! Chỉ! Chỉ! Hữu chung hữu thủy. Đánh số hạp.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Minh nguyệt toàn viên. Người xin được quẻ này cũng y như vậy. đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ. LỜI BÀN . LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. Thời vận đến rồi đó. 21. Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông. 1. Thôi! Thôi! Thôi! Đã có thủy chung rồi. Phong vân tương tổng. Cảnh thanh tươi đẹp sắc như son. là tốt. 20. Chỉ cần gìn giữ thôi. nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi. Thủ thành nhi dĩ. 22. QUẺ SỐ 123 . 12. Trăng sáng hoa tươi nở. thì hay hơn. Tùy sức tùy tài mà tính. Chớ phải do người muốn hay không muốn. 11. khó mà giải nghĩa bằng khoa học. đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. Trời tịnh khí lành trăng sáng tròn. Quẻ dạy: Đừng tham vọng. Cầu tài. Tự nguyệt như hoa. Trăng có lúc khuyết lúc tròn. Muôn hiệp thuở hòa hết mỏi mòn. Hoa có lúc nở lúc tàn. cầu danh được vừa phải.

và vô cùng hạnh phúc. bởi thế. Cầu tài. Người xin được quẻ này chắc chắn an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời không hết. 2. người cầu xin được quẻ số này.HẠ HẠ Hỏa Trạch Khuê Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly . Kết quả phương vi chuẩn. 12. Số hên: 3. thanh thản vô tư. Đánh số hạp. lo gì nữa . Sai biết sửa thì tốt. mưu danh thuận lợi. đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn. vạn sự như ý. phúc lộc dài lâu. đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy. Cầu tài có tiền. thi đậu. QUẺ SỐ 124 . nhưng về sau lại thiện. cứ cố tiến tới đến cùng. 48. nhất là cầu về tình duyên. Theo ý quẻ cho biết. quẻ ý cho rằng: Người cầu xin được quẻ này thì thời vận hanh thông. đẹp đẽ quá rồi. Quẻ dạy: Tốt đẹp. ắt gặp rất nhiều may mắn. Trăng sáng tròn cảnh xinh tươi. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện. ắt được vợ hiền. không thực mà cũng không hư. làm ăn phát đạt. Quá nhi hối cải. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Nhân phi Khổng. cầu danh đắc lợi. Sai biết sửa thì mới là tài. 30. 20. cầu công danh sẽ được lên chức. nhưng phục vô quá. đến thì mọi việc đã thành. 3. 10. Tóm lại. 33. 83. Thùy năng vô quá. Chờ khi kết trái bông sẽ phai. sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành. Ai như Khổng Lão mà không sai. Hoa mới nở đâu đáng vui sướng. 84. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ. Nhan. 43 QUẺ SỐ 125 . không có gì đáng lo ngại. Ý quẻ nói. Lúc đầu thì chưa thiện.Quẻ trên đây chủ hòa hợp đoàn viên. Phóng khai hoài bảo ý hân hân. Số hên: 4. 38. Hoa khai bất túc bằng. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng. 8. 1. 22. Đánh số hạp tốt. Hoa nở đó là thủy. 13. chồng sang. sự sự như ý sở cầu thời. vĩnh bảo vô cương. kết quả đó là chung.

TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Ngột ngột trần ai cữu đãi thời. Tài lợi công danh chẳng khó cầu. khó đạt kết quả mỹ mãn. . Theo ý quẻ cho biết. Tài lợi công danh tự khả kỳ. khó có thể thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng. 25. khiến đến nơi ngồi bó gối nơi tham sơn cùng cốc. làm ăn. 12. toàn bàn đều hỏng. rút cuộc có điều mất. Đi tính chuyện vợ chồng không hợp. 11. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng. việc cầu xin của bạn. Lòng người biến đổi nào lâu bền. 5. Người xin được quẻ này nên thận trọng chớ có vội tiến. Nhân tâm dĩ tán ly. Nếu khi may mắn quý nhân giúp. Đánh số không mấy hạp. U song tịch tỉnh hữu thùy tri. việc trước hết là phải đắc nhân tâm. Số hên: 10. QUẺ SỐ 126 . Ở dưới khó mà thân với trên. Trong trường hợp này. 55. cầu lợi thì còn xa xôi. thiếu người giúp đở. thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. 22. 20. LỜI BÀN Quẻ này chủ nữa đời lận đận gian lao. Xử thế tiếp vật mà không biết điểm then chốt đó thì hoàn công rồi cũng hỏng hết. Nên ẩn nhẫn chờ thời là hơn. Ai hay êm tịnh ta đang sầu. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp. Trăm việc thành tro chẳng cái hên. Cầu danh. LỜI BÀN Cờ lầm một nước. Thiên bách tận thành khôi.Nội Quái: Đoài Cư hạ bất thân thượng. Người ta sống ở trên đời. 1. hãy nên ngừng lại. Sự cơ. giao du chớ vội cao. có đầy đủ phương tiện tiếp dần cho thì mới hy vọng có tương lai. Bàn ghế bụi đầy dơ quá lâu. Nhược phùng thanh tữ nhân tương đấu. nhứt là việc cầu tình duyên càng phải nên cẩn thận. Sự cơ chung nhất thất. cần phải có một người có lực. 2. chớ nên coi thường. Mọi việc đều bế tắc chẳng ra gì cả. Quẻ dạy: Xấu. 50.

chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực. bất lợi. khi người dùng đến ắt lau chùi sạch sẽ. Ẫn nhẫn và cố gắng tìm bạn bè. 60. 70. Mọi việc này đình đốn là hơn. Số hên: 1. 6. có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối. 11. không nên vội cầu. 20. Hành nhân mạc loạn hồ. Người im tiếng chớ lung tung. Đánh số dở. cầu danh. Đánh số chẳng mấy thông lắm. 11. Cầu tài. phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ. Quẻ ý cho biết. cũng như trên nói bàn ghế. Vậy những cầu xin của bạn hãy chờ đợi. Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn. vậy đi làm sau được. như hai câu sau nói nếu khi may mắn quý nhân giúp. hoặc người trước giúp đỡ cho. Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi. chớ không thể bế tắc mãi. nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn phải chịu vậy thôi. 2. 12. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động. Và xe phải trái nên nhìn kỹ. Tai họa tự nhiên vô. 22. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt. người không dùng tới thì bụi bặm. Quẻ dạy: Chờ đợi và cần có quý nhân giúp cho mới mong thành đạt. . cự hoạn kỳ tai. 22. Số hên: 1. cũng đều không thể hại đến thân được. Biểu tượng: cọp. Quẻ dạy: Bất thông. địa vị để tự do hành động. tình cảnh đang như những bàn ghế dơ bụi. hiện nay thời vận của người. trong bất cứ mọi công việc. 26. Cầu tài. cầu danh còn xa. 10. mới mong làm nên. 2. 20. không nên kiêng dè.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hổ phục tại lộ đo.và cũng không nên buồn than làm gì. cần có kẻ giúp. Lộ bàng tu tử tế. 66. Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người. 27. người được quẻ này chớ lầm lẫn đó. Vậy mới yên lành họa mới không. 12. Hãy chịu khó đợi chờ một thời gian về sau cũng có tin mừng. QUẺ SỐ 127 . thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn. Tài lợi công danh chẳng khó cầu đâu. và êm tịnh đáng lo buồn. Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận. 10. 7.

1. Việc này là của chuyện đông. LỜI BÀN Quẻ này cho thấy đối với người quân tử. Bên tai hai đứa lại cùng đổi trao. QUẺ SỐ 129 .HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hòa bất hòa. trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa. Tây biên thành. 2. Cần tùy thời. mà đối với kẻ tiểu nhân. bị ngăn cản. chớ tính. 20. phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực. ta đã tuyệt. Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến. Cầu tài. cầu danh chẳng lợi. Đánh số bị thua. 8. 11. Quẻ dạy: Dừng lại. trở ngại. Tiến lui cẩn thận mới lành được yên. Cao lâu lộng địch thanh. nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành. Tiến thoái tu phòng chung thiếu công. lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì. may ra sau này mới hay mà thôi. 82.QUẺ SỐ 128 . tùy thế và nhớ khôn lanh. 21. Đồng bất đồng. bất lợi. Số hên: 28. 12. Phiên vân phúc vũ kỷ thành không. Hòa đồng chẳng có hòa đồng. Một mình tiến tới mộng bao ý tình. Phong vật nguyệt hoa minh. Trở mây làm gió hao công chẳng thành.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Đông biên sự. ta cũng chẳng được họ mến yêu. . Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng. Dầu là hết sức khôn lanh. Chung vui hiệp sức lẫn nhau.

Nhất lai nhất vãng. đổi thời cần phải làm nhiều điều thiện để tích nhiều âm chất. nếu có tính mưu đồ một việc gì thì nên lấy ý niệm viên dung làm trước. Theo ý quẻ thơ nói: Việc của bên đông mà bên tây có hai người cùng nhau. Vậy việc cầu xin của bạn. Đánh số được. thản nhiên bước tiến trời xanh. mong cuộc đời được hạnh phúc dài lâu. Người xin được quẻ này phải nên lạy tạ ông xanh đã cho mình nhiều phước đức. hiệp sức một lòng mưu cầu việc gì đó. tới lui chẳng còn trễ nải. Tới lui đi lại dễ nhanh. Bình độ thanh thiên. ăn ở và vợ con đều do trời định. khiến ta có thể dễ dàng thẳng tiến trên con đường sáng lạng của tương lai. 2. 9. Vật chu toàn. chớ phải người đời có thể cưỡng cầu mà được. nếu trong cuộc giao tế mà ta chu toàn được. Người xin được quẻ này. nghĩa là không liên can gì đến bạn mà bạn lại lưu tâm đến. cầu danh được lợi. QUẺ SỐ 130 . mới mong thành tựu. lại năng tới lui cùng người. Thản nhiên thẳng tiến. Số hên: 1. Tức là quẻ muốn nói rằng: Phú quí sanh tớ. 11. dù là �Đại . 22. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc đã xong sự việc cũng vẹn toàn. ắt thuận lợi thành công.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Sự đoàn viên. Quẻ dạy: Tốt. có điều phải có tay giúp đỡ của bạn bè. 20. 99.LỜI BÀN Làm công việc ở bên Đông nhưng lại thành ở bên Tây. Châu toàn mọi vật. đó là một quẻ rất may mắn vô cùng. tiêu dao tự tại. tấm lòng yên lành. đó tức là cầu bỉ lại được bỉ. chẳng chỉ �Tiểu Đăng Khoa� như ý sở cầu. công thành vinh quang. 12. Việc này việc nọ đã xong. giúp đở ta. Vậy những điều cầu xin của bạn hãy nên lấy câu: �Tận nhân lực tri thiên mạng� để sống trong đường đời là hơn. thì người sẻ thân thiết ta. tế nhị. Hai câu thơ chót để chỉ cái cảnh của người ngồi cao trông xuống. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương: tiếp thế xử vật phải hết sức chu đáo. Cầu tài.

10. Bình địa sinh kinh cực. nên danh bảng vàng. 1. Đề phòng mọi việc. 11. Thủ phận hay hơn. Số hên: 10. lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt.Đăng Khoa� cũng được trúng cử. 33. 30. 30. Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ. cẩn tắc vô ưu. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba. rực rỡ. Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói. QUẺ SỐ 131 . Cầu tài. Cầu danh cầu lợi còn lâu. đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai. Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau. Sự sự hanh thông.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thiển thủy khởi phong ba. Đánh số tốt. để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ. câu chuyện lủng củng. Huấn phong vũ quá thì. . Số hên: 13. 3. 11. 31 QUẺ SỐ 132 . không hợp. bẽ bàng. 13. 3. như ý nguyện cầu. Đánh số không hạp. Nước cạn mà nay sóng nổi cao. Quẻ dạy: Tốt đẹp. giao mà không có thiện giao. hiện nay thời vận còn bế tắc. cầu danh đắc lợi. ai có ý nấy. Xấu. LỜI BÀN Quẻ này chỉ gia đình bất hòa.TRUNG TRUNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thu nguyệt vân khai hậu. phòng miệng tiếng. Do khủng vô đoan ích. chưa thể mưu cầu sự nghiệp. 1. Đất bằng bỗng lại mọc gai cào. Ngôn ngữ lự sâm thương. 33. thân hữu khinh thị. đó là mách cho ta hay rằng. quang sự thị phi.

mới mong thành sự. thực là may mắn thay. 3. Đến lúc mây tan trăng sáng rồi. Người cầu xin quẻ này. Kim lân dĩ thượng điếu.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tâm dĩ định. Nhàn tiếu chớ nghỉ việc mới trôi. Quẻ dạy: Chờ đợi vần thái đến. Chớ cưỡng cầu. 22. LỜI BÀN Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền. 2. bất lợi. Cần có sự giúp đỡ và phải tin tưởng. 31. Đẳng nhàn bất tiến bất tu nghì. 23. Đây là một quẻ trung cát. Cá vàng nay đã dính câu.Nhược phùng sở quốc cựu tri kỷ. 13. tất cả về công ăn việc làm. thì công việc đó mới thành đạt vậy. Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu. 33. ý nói đến lúc mây tan. LỜI BÀN Quẻ này chủ đến lúc mùa thu và mùa hạ giao nhờ được thế lực của người bạn tri tâm tri giao tận tâm tiến cử nên chẳng chút phí công pho nào mà có chỗ sở cậy nên khỏi phải nghi ngại. QUẺ SỐ 133 . như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. thì công việc cầu mới nên. không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn. Đánh số hạp chút ít. Mọi việc còn đang chờ. trăng sáng. 1. Vậy bạn . Ý quẻ khuyên hãy nên chờ đợi chớ nóng nảy về công việc. Nếu may gặp lại người tri kỷ. Sự hà ưu. Nhứt là công việc cầu mưu của bạn cần phải được sự giúp sức của người bạn thân và tin cậy vào người bạn thân đó. chớ đừng lo ngại gì nữa. cứ theo sự trù liệu tiến tới đi. Số hên: 32. Giờ đây lòng đã bình yên. Cũng như mưa gió đã êm thôi. mưa gió êm hòa. Công danh nhất võng thu. Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng. Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua.

cầu danh hạnh đạt. e bị thua. ta mới thấy có những mối âu lo lớn lao đáng sợ.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Ý mê kỷ bất mê. 3. Người xin được quẻ này chỉ đành miễn cưỡng ức chế. Trước mắt thì như vậy nhưng thực sự lại khác. 13. LỜI BÀN Tuy rằng không có chỗ nào cho ta không hiểu rõ. Tóm lại thời vận hiện tại của bạn xấu chưa được thông. Quẻ dạy: Tốt đẹp. 31. Quẻ dạy: Xấu. Đánh số. Còn xa cách biệt. Cầu tài. chẳng đến đâu cả.hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ. 33. Việc làm vạn khó lờ đờ chưa xong. Số hên: 30. 10. lẽ ra những việc mưu tính được sáng trí hơn nhưng khổ nỗi sự việc vẫn chưa thuận tiện. 1. để thành đạt ý nguyện đấy. Ý mờ nay đã hết mờ. Chờ đợi mới tốt. sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Yếu tri đoan đích tích. nhưng sao khi lao mình vào công cuộc doanh nghiệp. 10. Theo ý quẻ cho biết thì hiện nay tâm ý của người yên tịnh chớ không còn lờ đờ như trước nữa. mà phải chờ một thời gian nữa . tất cả việc cầu chưa thể toại lòng.HẠ TRUNG � Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tiếu trung sinh bất túc. bế tắc. Con đường thất bại. Nếu muốn ra sao ta chỉ còn cách chờ xem hạ hồi phân giải mà thôi. Nội ngoại kiến sấu khốc. Số hên: 13. sẽ thất bại buồn phiền. vì còn trở ngại. hai trùng núi non. Sự khoan tâm bất khoan. 44. Cố cưỡng cầu. cầu được ước thấy. Do cách lưỡng trùng san. 11. đến lúc việc xảy ra mới có thể biết. QUẺ SỐ 135 . 40. 34. QUẺ SỐ 134 . Cầu tài. 43. . Đánh số tốt đẹp. 31. 30. cầu danh. hay thành công. 33.

Nên việc cầu ấy số được toại nguyện trong tương lai rất gần nhưng phải nhẫn nại chờ đợi lần lần sẽ gặp lương duyên đấy. Tốt một nửa. cảnh tình của bạn hiện nay đã là hanh thông. Tiền đồ hoàn hữu hảo nhân duyên.Vần tán nguyệt quang huy. Vui vẻ tự nhiên sầu đã qua. Tiền đồ tiến lui rõ ràng. Mây tan trăng lại sáng tinh. tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn. 33. thử hỏi mấy ai không cảm thấy nguy?. Họa đi phước đến. như chim đã bay múa và sau này vận trình sẽ hanh thông ngàn dặm. QUẺ SỐ 136 . LỜI BÀN Chim hót líu lo đó là để báo tin mừng. cầu danh đắc quả. nhứt là việc tình . cần nhẫn nại chờ đợi. Tuy nhiên công việc một sớm một chiều được phô bày rõ ràng thì gặp hung lại hóa cát. Đây là quẻ thượng cát. 1. Tai họa xảy tới không ngờ. 31. trong lòng bất định. Sau cùng duyên nợ đẹp cùng ta. Ưu lự toàn tiêu hỉ tự nhiên. Cầu tài. Số hên: 53. Trong ngoài sầu lệ khổ thay nổi mình. Phải chăng đó là nhờ sự phò trợ của các đấng thần linh? Người xin được quẻ này nên suy xét tinh vi để hiểu biết rõ ràng mà giải quyết nghi vấn. Tuy cười vẫn chưa đủ đầy. 13. Vận thời của bạn sắp bước vào cảnh lành như mây sắp tan mà trăng sáng rực vậy. Đánh số có hạp chút ít. 5. 35. Chuyển họa dương thành phúc. 55. nhưng phải chờ. Chim kêu bay múa trước thềm nhà. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nhất nhân tiêu liệu nhất nhân thoái. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng lúc khóc khi cười. thế thì vui sướng đó là chuyện tất nhiên. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành đạt như ý muốn. chớ lo. 31. vận trình hanh thông. Theo bốn câu thơ nói trên. Sắp đến cảnh sung túc vận thời may mắn đến.TRUNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Song tiền thước táo chính phiên phiên. Tiến thối có người chung phụ giúp. 3.

dựa lan can. cầu duyên đến đạt. Số hên: 60. Ỷ lan trù trướng vọng. Số hên: 73. 1. 33. 63.Và ngơ ngẩn dựa lan can xem trời lặn về núi�. Cầu tài. 13. tuy vậy. 13. mát mái. QUẺ SỐ 138 . tất cả tình cảnh đó đều là buồn thảm. Phong ba khởi tứ phương. vì đường đi còn chông gai quá. Sầu ngơ ngẩn. 36. 3. sóng gió tràn ngập bốn phương. càng �đắc tâm ứng thủ� mỹ mãn lương duyên đấy. LỜI BÀN Quẻ này chủ sống trong cảnh âu lo. chưa được hanh thông mà còn bế tắc. 10. nên phải nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa là tốt hơn. 30. 3. không làm ăn gì được. Đánh số ắt thua. để thành đạt ý nguyện đó. Nhưng chờ đợi đó không phải có ý bỏ hẳn. Chẳng chút nào sanh khí.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn . Đất bằng nảy mọc chông gai. Như thơ quẻ tả rằng �Đất bằng mọc chông gai. 37. chỉ đành gửi gắm nỗi niềm cho gió thổi mây bay. đầy lòng nghi ngại do dự. Cầu gì thì cũng đều thất bại. Chẳng lời nhìn ngó. mà là sửa soạn chờ dịp tiến tới. 77. trời chiều tối tăm. QUẺ SỐ 137 . phó mặc thân phận cho trời xanh lia định đoạt. 31. Vô ngữ đổi tà dương. lo gì chẳng thành. Chỉ có cách ẩn nhẫn chờ thời và an phận thủ thường. Bốn phương sóng gió họa tai xóm làng. Ý quẻ cho biết: Tình cảnh cũng như thời vận hiện nay của bạn. 11. 2.duyên. Mọi việc cầu xin đều xuôi chèo. Vậy những việc cầu xin của bạn. Được có kẻ giúp đỡ tận tình. nhưng vẫn mong một biến cố ngoài dự liệu. 6. Đánh số thông. 7. 31.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Kinh cực sinh bình địa. Sắp đến lúc hanh thông. Người xin được quẻ này trăm việc không việc nào thành.

Đâu còn sự việc lo lôi thôi. nếu kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nữa. Khi bông đèn báo tin sau. 30. đó là mách cho bạn tỏ rằng. đây là may mắn lắm đấy. dĩ nhiên là hanh thông. ngất ngưởng trên gác tía lầu son không còn có gì đáng lo ngại nữa. Minh nguyệt thượng trùng lâu. 31. ắt sẽ thành công toại nguyện theo ý muốn. Trăng lên lầu ý nói tiến lên được. Động tĩnh tống tương nghi.Mưu dĩ định. 8.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kỳ. Sự nghiệp tăng tiến ngày một thêm xuân. cứ tiến tới. Sự hà ưu. LỜI BÀN Quẻ ở trên chủ thanh vân đắc lộ. Sáng trăng soi bước lên lầu các. 80. Thiên thời địa lợi chẳng gì khác nhau. Kế hoạch mưu cầu đã định rồi. 1. 10. Địa lợi dữ thiện thì. kỳ. 11. Người xin được quẻ này dù có không tự lấy làm mừng thì thiên hạ cũng vì mình mà mừng thay. Khách trong mây chỉ kẻ quý nhân. như quẻ thơ đã nói trong câu thứ 3 sáng trăng soi bước lên trùng lầu. đây lại còn là một quẻ đại cát. Số hên: 38. công danh đạt thành rồi. mà chỉ nên có việc tiến tới. 3. Đánh số rất hạp. 13. kỳ. Kỳ kỳ lạ lạ kỳ kỳ. LỜI BÀN Quẻ này chủ anh lợi xứng lòng. Vân trung khách điểm đầu. bạn sắp được giàu sang. Mọi điều mưu tính sắc màu hân nhiên. Khách ở trong mây cũng hở môi. . nhưng cũng là nhờ nhân hòa mới thành công như vậy. thời vận hanh thông. đấy là tất cả mọi đều mong mỏi trong lòng. 33. QUẺ SỐ 139 . tta có thể thong dong thẳng bước lên đài vinh quang. chẳng cầu mà vẫn được. Từ nay về sau. Những việc cầu mưu của bạn. May mắn. Đăng hoa truyền tín hậu. Tuy rằng do địa lợi thiên thời mới được toại.

QUẺ SỐ 141 . Suy xuất phù tang nhặt. Còn người nghê ngủ. thắm đầy mộng mơ.Xưa có câu �Thiên địa hợp vạn vật hưng� nghĩa là trời đất hòa hợp thì tất cả sinh vật ắt phồn thịnh. Nguyệt trầm hải dê.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ấm trung phòng tịch lịch. Chuyển nhản hắc vân thu.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ngộ bất ngộ. Phùng bất phùng. Thai nghi hôn vô thực. . QUẺ SỐ 140 . tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. đúng như có câu nói �Sự bại lâu vì� nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến. Gặp không gặp. người bạn nữ thương xuân. cũng có thể chiến thắng. Phùng không phùng. Trời trăng đã lặn biển tây. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí. có điều chi. Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế. Nhân toại mộng trung. việc cầu xin có thể hiệp. Vậy những công việc cầu xin còn gì ngần ngại mà chẳng thành công. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí. Theo ý quẻ cho hay. Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa. Nay quẻ cho hay thiên thời và địa lợi đều được hết cả tức là ý chí thời vận của người đã hanh thông rồi. Song việc đời do người ta tạo nên. thực quái kỳ lạ thay.

Người xin được quẻ này chỉ cần luôn giữ vững lòng son của mình là đủ. Tuy vậy nhưng nhờ có lòng son ngay thẳng mà về sau sự thật được phơi bày khiến tiếng thơm trở lại với mình. Kỹ phiên thanh nghị tại vương đình. hơn nữa cũng khó gột rửa được tiếng xấu. rút cuộc ắt được như chí vậy. chớ nên căng thẳng đối chọi với lũ tiểu nhân.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Lợi tại trung bang xuất chiến binh. Ấu lo hồi hộp chẳng màng đến ai. Lát nữa mây đen sẽ tan mất mà mặt trời sẽ xuất hiện chói sáng khắp nơi. cho nên vẫn thấy cái ngày sáng sủa buổi xưa. Trong trường hợp. Mặt trời chói sáng đất đai sắc màu. Rửa tiêu cái nhục xưa trung đình. chứ nếu không thì tâm thực chẳng bao giờ được yên. Nghĩa là nói: Công việc cầu mưu của bạn bắt đầu tuy gặp khó khăn nan giải. QUẺ SỐ 142 . Được cái chỉ là bị vu oan nhất thời. Tuy bị mưu hại nhưng tìm rõ được nguyên nhân khiến ta không có cách gì biện bác cho mình. Nói một cách khác những việc mưu cầu ban đầu có . Ý quẻ nói: Thình lình sét đánh vang dội. làm cho người phải hoảng hồn. LỜI BÀN Quẻ này chủ có công mà lại bị oán. Lạc hưởng danh thơm bốn bề vinh. Sở dĩ được thế cũng là nhờ ở những lời thanh nghị. Quẻ này là quẻ thất nhi phục đắc nghĩa là mất mà được lại. Đắc hưởng giai danh tứ hải vinh. Lát mây đen sẽ mắt phai. thành ra phải lo âu. LỜI BÀN Quẻ cho thấy: bọn tiểu nhân mưu hại. Phụng đưa vua lệnh báo quê thổ. nhưng chẳng sao.Thình lình sét đánh dội vang. công việc sẽ bị hư hại. Phượng hàm đan chiếu qui dương bạn. nhưng người cứ bình chí. Người xin được quẻ này cần có cái độ lượng khoan hồng. thiết tưởng cũng không nên ôm giận kẻ khác. Lợi tại trung bang trận chiến binh.

Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu. Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm. Đánh số dở. Ý tự cánh khiên triền. Cầu danh. Vậy những việc cầu xin của người. QUẺ SỐ 143 . ngoài thì ngại. thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công. phải trải qua một thời gian nữa . Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này. 41. mình muốn khóc mà không khóc được. 14. 44. 11. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Nhất trùng thủy. bế tắc. cầu lợi đều bất thông. Tâm loạn. ta mạc vận. không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải. . Điên đảo tinh thần biết tính đâu. LỜI BÀN Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo. 34. 4. Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kham thán nhoại biên ưu. thời xấu sau mới hay. 1. Ý tình chẳng được ngày yên dạ. Than thở việc ngoài đã quá lâu. Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc.lẻ sẽ bị thất bại trước rồi mới thành công sau. 33. không thể nào đề phòng nổi. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. tinh thần điên đảo buồn khổ. như xưa có câu �Thế gian không có việc chi khó chỉ sợ lòng người không bền�. QUẺ SỐ 144 . Quẻ dạy: Xấu. 43. Số hên: 3. thần điên đảo. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan. hãy kiên trì tiến tới mà đừng nên nản lòng mới nên công. Lưu ly.

Những việc mưu của bạn ắt gặp nhiều may mắn. Người đau cỏ tức là những người mà họ có chữ thảo đau. thời vận của bạn đẹp đẽ như thế. và quý nhân đến giúp cho công việc thành đạt mỹ mãn. ví dụ như họ Hoàng. 14. Gặp được những người họ này là những người có thế lực. là chỉ cho bạn hay rằng. một cảnh thanh bình. Ngày nay sóng gió điềm nhiên an nhàn. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp nơi gập ghềnh khó đi mới tới được chỗ bằng phẳng. Chỉ xích thanh vạn lộ. Phong ba hà túc kỵ. Lao khổ thì có đấy nhưng quả thực nguy hiểm thì chưa có. Đó phải chăng . lúc đó. Giàu sang danh lợi đến kỳ. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. Trong hồ nọ. 10. Khi gặp hiểm nghèo ta chẳng âu. Cát� (thuộc bộ thảo là cỏ). cứ nắm giữ ý định tiến hành đi. LỜI BÀN Hai câu đầu nói: họa hoạn nhỏ nhặt. 1. chỉ nhờ ở mình chính trực vô tư mà thôi. Đường đi bằng phẳng khang trang. ẩn tàn trời riêng. Cầu tài cầu lợi rất mát mái. Phải ngộ những người sanh cỏ dầu.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Ngộ hiểm bất tu ưu. Thời vận hanh thông. Còn về sóng gió cũng không sầu. trái lại nhờ đó mới tới được nơi giai cảnh. Nhược ngộ thảo đâu nhan. chớ lo có gì trở ngại nữa . tự có riêng một cảnh.Nhất trùng sơn. mới tin rằng bặt thiệp giang hà cũng không phải là phí công vô ích. Bầu kia trong đó. chẳng đáng lo sợ. đạt thản nhiên. 11. Nước non. 4. tức là đời của bạn lên hương đó. Hồ trung biệt hữu thiên. Quẻ cho biết non nước tiếp liền. 44. Đường đi nước bước công danh lộ. mới mong được sự giúp đỡ tích cực. Số hên: 40. Đánh số càng hạp. QUẺ SỐ 145 . gió sóng êm lặng. non nước tiếp liền. 41. xuôi chèo. Phong ba. Tô. đường lộ thẳng bằng.

14. Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay. giữa dòng sông hoa nở phùng xuân �. chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng. vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. Số hên: 41. Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông. Đánh số chưa tốt. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng. Xưa có câu �Tri túc thường túc bất tri túc thường âu�. chớ tính. sự vui mừng đang chờ bạn đấy. nên những băn khoăn đó. Vậy những việc mưu tính của bạn. không gì gọi là may mắn lắm. Người xin được quẻ này nên cần chú ý. làm điều thiện để tích phúc. Căn cứ ý quẻ. Nhạ khởi hứa đa nghi. Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn. mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. không phải xấu. 45. 6. 54. 1. . Đánh số ắt trúng. Nếu không theo thế. Hơn nữa những việc cầu mưu ắt được thành công. chẳng còn có gì đáng lo âu nữa. Như hai câu thơ ở trên �Thuyền chạy. Cầu tài danh đều dở. hãy cấp tiến đi.cũng còn là một cái duyên đã được định sẵn từ trước. Không có gì ngăn trở cả. 5. Vận may quá rủi chỉ tại ta. Quẻ này là quẻ đại cát. Khổ nổi việc yên tâm lại loạn. Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời. 4. Sự ninh âm bất tĩnh. Hoa khai xuân hựu ly. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh. Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng. Số hên: 41. lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu. 1.TRUNG HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Thuyền trạo trung lưu cấp. mà là hanh thông đấy. trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa. chờ đời đã. Tự làm biết mấy chuyện hao công. 46. công danh tài lợi dạ thành. 4. QUẺ SỐ 146 . và ngày thành công ấy chớ không còn bao xa nữa. 64. Vậy còn gì đáng chê. phó mặc cho lòng trời. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý. toại nguyện. Thua keo này gỡ keo khác. chỉ tại mình thôi. 14. Tiến tới thì thành công.

Vậy những việc cầu xin của bạn. Đình đình ổn ổn. Thanh vân cửu vấn trình. Đến thời rồi. ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác. LỜI BÀN Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu. lo gì nữa.QUẺ SỐ 147 . Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay. Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy. 41. 7. LỜI BÀN . Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang. Đứa này sớm đến triều đình. nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện. Cầu tài cầu danh đắc quả. Đánh số ắt trúng..THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Khả súc khả sừ. Hoa tạ tử hoàn thành. Quý nhân giúp tức việc thành.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Tiểu tử tảo xu đình. tích đức cho nhiều. chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Số hên: 4. QUẺ SỐ 148 . Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm. 74. Hãy nên chia dựng mến yêu. 14. Tiền đồ ngàn dặm. Phiến ngọc thốn châu. Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức. 1. vận đang sắc màu. Đường đi ổn định khang trang. Chỉ cần tu nhân. thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại. Quý nhân lại trợ lực. Tiền ngộ lương đồ. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng. 17. 47. Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh.

ta quyệt phải đợi tới lúc vật đổi sao dời mới có thể thành tựu được. QUẺ SỐ 149 . Mọi việc đều mơ hồ. thì công việc làm sao mà chạy. Bông mới cây tàn đầu vĩnh cửu. tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Người xin được quẻ này nên gác lại nổi niềm.Quẻ này chủ hiếu tử được phúc. nên vận trình chưa được thông. 94. như đang trong tình trạng nan phân. chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành. Có thể được phong tặng chức danh cao. Hoa rụng thì quả kết. thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi. Đánh số tốt. vui với hoàn cảnh chớ có vội vã tiến gấp làm gì. 1. cây khô chẳng được lâu bền. chờ đợi. Trực đãi giao xuân.TRUNG TRUNG Bát Thuần Chấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Nhất tam lưỡng sự. Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ. Ẫn nhẫn. 84. 41. tốt lành hương thơm�. 41. 19. Chưa thông. 14. Một lòng hai việc lắm suy tư. Một việc hai lòng lại bơ thờ. Ý quẻ nói rằng: Vận thời của bạn hiện nay. Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi. Mọi sự cầu đều dở. Số hên: 9. 48. Bởi câu chót của quẻ thơ nói �Hoa tuy tàn mà quả lại chín. mưu vọng đều không thành bất tất phải phí tổn tâm sức. Nhất sự lưỡng tam. Mà chỉ chờ đợi năm tới như câu thơ nói �Hanh thông phải đợi xuân sơ�. 4. Chẳng biết làm sao. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy. 4. mà thành. hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn. Đánh số thua. Trong tình trạng nan phân. chờ thời mới hay. dù có may mắn gì cũng như bông mới. Số hên: 8. 1. lúc đó. 49. Hanh thông phải đợi một xuân sơ. Tân hoa khô thụ. Tốt đẹp cho mọi sự cầu. 14. điều vui mừng sẽ đầy nhà. Vận thái đến kỳ. . LỜI BÀN Quẻ này chủ thời cơ chưa tới. Cầu còn lận đận chưa thể �Nhứt phàm phong thuận�.

15. Sự cơ rút cuộc có điều mất. điên đảo vị trí.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc đạo sự vô ngoa.QUẺ SỐ150 . 1. Trăm việc thành tro chẳng cái nên. Mọi việc cầu đều xấu. Đánh số không tốt. Ở dưới khó mà thân với trên. Số hên: 5. Tại vì vận xấu khắp chung quanh. Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận. Trời định sẵn số phận rồi. QUẺ SỐ 151 . Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó. 10. không thể cưỡng cầu mà được. Việc lớn lâu nay tính khó thành. Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại.HẠ HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Đại sự khủng nan do. gia đình không được yên vui. Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay. Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được. Chớ có nói thiên đạo bất công. Kỳ trung tiến thoái đa. Lòng người biến đổi nào lâu bền. 51. Trời định cho rồi người phải đành. duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành. thăng trầm vinh nhục. bế tắc. chờ đợi thời vận là tốt hơn. vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy. LỜI BÀN Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo. Quế luân viên hựu khuyết. mà phải nói việc người không nhất định. Quang thái cánh tha ma. Quá xấu. Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. thì ách vận mới mong dời đi được. Tàn hoa bất tái biến. LỜI BÀN Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm. 50. mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh .

Cầu xin mọi sự đều dở. Đây chỉ là cái tượng của trường hợp khai hoa thì sớm nhưng kết quả thì chậm đó thôi. rồi ắt vạn sự như ý. Muốn thành công phải có phương tiện và người giúp. Cầu mọi sự còn chậm. Đừng than công việc chậm lâu. 5. 1. Hưu ngôn bất đáo đầu. hãy cố gắng tạo nên một hoàn cảnh thuận tiện cho bước tiến dễ dàng. Ẫn nhẫn. Người xin được quẻ này nên vững tâm chờ đợi. Cần câu khi nắm tay rồi. trước mặt xem ra vô cùng gian nan. đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. Theo ý quẻ cho biết. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. 51. 10. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: việc có điều nguy hiểm. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết. đau buồn chứ chẳng ích chi. 25. thì tốt hơn hết. Song lễ mừng được sóng qua gió lặng. Đánh số hạp chút ít. 15. Trường can chung nhạn thủ. phải có cần câu. Số hên: 1. 45. 5. 50. Than thở chẳng có lợi gì và không thể giải quyết được chi mà phải cố gắng cầu tiến như muốn bắt cá ở sâu vực thẳm. . Vậy muốn thành đạt những việc cầu xin. Và cũng đừng nói có đầu không đuôi. ta có chỗ tựa nương. Số hên: 52. 2. rốt cuộc không còn chướng ngại. QUẺ SỐ 152 . sẽ có thể bắt được con cá vàng. Nhất điêu thượng kim cầu. Mọi sự tính toán nên đình đốn. 51.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc thán sự trì lưu. nếu là công việc đã xong. Rồi một buổi đẹp trời. việc cầu xin của bạn khó mà thành công. Đánh số không mấy hạp. Lo gì cá chạy ẩn vào hố sâu. Tình thì thất bại. Cố gắng mới thành.sáng.

Dư bất an. Cần có kẻ giúp sức. Thực vậy việc cầu xin của bạn là nguyện cầu khác thường. Dục vãng thả trì trì. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bạo hố bằng hà.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Sự tiền ưng hữu kỵ. như câu thơ quẻ của câu thứ ba nói: �Muốn đi cũng phải thong dong� và cũng phải nương dựa sức người để mà tiến đến mục đích của mình. Vì vậy nên cần phải đòi hỏi thời gian nữa. Người xin được quẻ này may sao còn chưa có nhảy ra một cách lỗ mãng. ta nên cẩn thận trì trọng. mà tạo cho mình cái thế. . cũng như sự giúp sức của người thì mới mau thành. bởi thế. Cầu danh cầu lợi cần kẻ giúp. mới nương thế. Đánh số thông. lại phải làm sao được cả thế lực giúp sức của kẻ khác thì công việc mới thật tận thiện tận mỹ. Số hên: 3. Việc nên tính trước khi làm. 53. Muốn đi cũng phải thong dong. 15. Hãy phòng công việc ngổn ngang không xong.QUẺ SỐ 153 . chỉ có tốn chứ vô ích. Theo ý quẻ cho hay về những việc cầu xin của bạn nên cần có thời gian để tính toán. Hoàn tu tá thế lực. Chung vai chung sức người đông mới thành. 31. Lưỡng sự tương đắc. Vị động khủng tiến chí. Tính toán chắc chắn. 13.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Túc bất an. QUẺ SỐ 154 . Ưu lai khước hựu hoan. tính kỹ. 51.

45. để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận. LỜI BÀN Hai câu đầu có cái triệu phá hoại. Thời vận chưa thông. mới mong. Buồn bực làm chi vui lại liền. Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui. Xa thoát bức. 1. đang buồn lo. dẫu có gì trắc trở ban đầu . Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên. bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. Xấu vừa. Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. sửa chữa lại chiêng trống. 5. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ. Trong trường hợp này. chấn chỉnh lại cơ đồ. Hữu quý nhân. nghĩa là sức người thắng trời vậy. cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực. Trùng chỉnh tục. Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân.Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên. Sửa chữa phục hồi đều tốt lành. cầu lội còn chậm. Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động. Rất may được gặp quý nhân giúp. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được. nên được tốt lành như thường. tái tạo lại kiền khôn. Cầu mưu. Số hên: 4. LỜI BÀN Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường. Đánh số hạp chút ít. sửa chữa những điều hư hỏng. Bánh xe trục trặc lại mòn lần. nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi. QUẺ SỐ 155 . 14. tiến thoái lưỡng nan. 51. 54. Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Đỉnh chiết túc. Việc nào cũng phải mà phân giải. Cái vạc ba chân nay đã gãy. Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công. trước khó mà sau dễ. 15. Làm điều suy tính lắm sanh phiền. Chờ đợi thời gian nữa.

51. 65. Số hên: 6. Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành. cần người góp bàn vào. Vậy việc cầu xin của bạn hãy tính kỹ chờ đợi. Và chớ cưỡng cầu bất lợi. buôn bán cần phải phòng lổ vốn. Sự cửu vô thường. mọi việc đều không lợi. Số hên: 55. Đánh số hạp chút ít. 15. và đừng nản chí trên đường đời mới mong thành đạt ý nguyện. Ẫn nhẫn chờ thời. QUẺ SỐ 157 . Hơn nữa. 51. Thời gian bất lợi. Thời gian bất lợi chuyện cầu nương. 5. mới thu lượm được kết quả mỹ mãn. mới hay. chớ nên vội vã hành sự. họa sớm mà phúc muộn.TRUNG HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Tham tường ngôn ngữ. .cũng chẳng sao cả. Hiện tại ba đào đang nổi vươn. Tính toán kỹ mọi việc. Chuyện thi phi xảy ra hằng ngày. 16. Mọi việc cầu xin còn đình trệ. Ý quẻ cho rằng: Tình đời éo le. Công việc để lâu tuy chẳng hại. cho nên tất cả phải cẩn thận. Những câu ngôn ngữ hãy tham tường. 1. 61. 1 QUẺ SỐ 156 . Người xin được quẻ này nên nhớ rằng dữ nhiều mà lành ít. hiện thời vận của bạn đang ở trong cảnh ba đào chưa được hanh thông lắm. 56. 15. Bệnh tật thì liên miên không dứt.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Quý khách tự tương thân. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: Niên vận không được tốt. Phàm tính toán làm ăn việc gì phải suy nghĩ cho kỹ. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc. Đánh số ít thông. Ba đào dương phí. Cày cấy cần phải phòng thất bát.

như thế ta có thể chuyển buồn ra vui được. được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông. 75. 5. 15. mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành. Quẻ dạy rằng. thì mọi sự đều thông. không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò. Phú quý công danh có khó nào.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Vô cớ khởi ba lan. Đồng tâm hiệp sức mới sầu tan. Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. nhưng cần phải giữ gìn kín đáo. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi. QUẺ SỐ 158 . Số hên: 7. Tai họa thường do miệng mà ra. làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. Sở cầu sự nhật nan. Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng. Hiện nay vận thời của người chưa được thông như quẻ nói: �Bình địa khởi ba lan. công việc khó có thể xong. Đất bằng nay lại khởi ba lan. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên. sự giao thiệp tốt ở chỗ tâm giao. Mọi việc cầu xin khó thuận đàng. Đùa giỡn nói chơi đều phải tránh. Cần tu nhân tích đức. mặt trăng soi xinh đẹp. Khi được bạc vàng làm phước đức. Ngưỡng vọng thái dương thắng. . 57. Người xin phải quẻ này khi gặp việc bất tất phải sợ khó. Đồng tâm sự giác hoan. Hoạch kim tu tích đức. LỜI BÀN Quẻ này chủ biến cố xảy ra bất ngờ. 1. Tự mình quý khách hãy thương nhau.Công danh thùy thủ thành. ngày càng lên hương. 51. LỜI BÀN Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình. việc cầu lắm gian nan�. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức. 17. đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được. Tiêu đàm chung hữu kỵ. tốt. như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành. Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao. Đánh số hạp.

Cao nọa y thiên vô khắc bác. toại nguyện. Đang vận hên. QUẺ SỐ 159 . Thời vận còn thái. dù có bị dèm chê. tuy có gặp chút trở ngại cũng chẳng đáng kể. Tuy nhiên cũng có vài cản trở. nhưng kẻ đạo cao đức trọng.TRUNG TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Cù phong suy khởi hắc vân phi. Đánh số hạp. nhưng rốt cuộc chẳng việc gì. giúp sức. 1. 18. Số hên: 9. Chẳng lo gì cả. Nhàn thời vô sự tiệm tương quan. Khó khăn. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Bị người ta hại. Đánh số chẳng mấy tốt. Như vậy những việc cầu xin của bạn hãy tính toán sao cho kỹ chớ nên vội vã làm e có hại. Có đôi chút tai hại thì cũng chẳng đủ để lo ngại trong tâm. Trăng sao nào sợ bị lu mờ. 58. Số hên: 8. bế tắc. Những việc cầu xin của người rút cuộc sẽ thành công. mưu hại tới đâu cũng chẳng phải là điều đáng sợ hãi lắm. cầu lợi. 85. Sở dĩ có trường hợp đặc biệt này là do ở chỗ ta hiểu biết sâu rộng mà ra. Căn cứ lời quẻ nói trên. 15. nhưng được lướt qua. Sự sự hanh thông. 5.Cần phải tránh những chuyện đùa giỡn nói chơi. mà phải cố gắng tính toán sao mới được thành. 5. 51. 19. 15. Nhật tại thiên tâm già bắt đắt. may ra mới thành. 1. Tuy mây trước mắt hơi làm ngại. 95. chẳng lo. cũng phải có kẻ giúp. Chẳng ngại việc không may xảy đến cho mình. QUẺ SỐ 160 .HẠ TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn . 51. Rút cuộc lo gì chuyện chẳng may. 59. Cần có người nâng đỡ. và khi tiến hành cũng phải để ý và cần sự giúp sức của kẻ khác. Xưa nay. Cầu mưu. Theo ý quẻ: Hiện nay vận trình của bạn như trăng sao giữa trời chẳng sợ mây đen phủ mất nghĩa là số vận hiện nay của bạn đang đắc thời. Gió thổi mây đen khắp xứ bay. thì công việc mới được thuận tiện và yên ổn.

Kỵ nhứt lòng ta chứa trễ bê. Cành khu hoa nở rủ ham mê. thì mọi việc điều thông. Hãy phó mặc cho hóa công. Hứa đa sầu. 60. Người cầu được quẻ này ắt lo buồn không thể tả và thời vận của bạn ắt lận đận. Nhưng làm công việc phải chuyền chí. Xuân sắc nay rảy đãy trở về. 6. Chí truyên phương ngọ hợp. Số hên: 16.Nhân ỷ lầu. Kho chi đóa đóa tan. 1. Thiết kị nhị nhị tam. ẩn nhẫn qua cơn bỉ vận. để cái xui đi cái may đến thì lúc đó sẽ vui vẻ cuộc đời như hai câu sau của quẻ thơ nói: �điềm nhiên tiến bộ vận thông. Chẳng còn biết nghĩ đâu và đâu Điềm nhiên tiến bộ vận thông đã. LỜI BÀN Tựa bên lầu thường thì suy nghĩ vẩn vơ một mình thì thường để cho sầu buồn vấn vương chín khúc.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Nhất điểm trước Dương xuân. Chi bằng ta có thái độ điềm nhiên đối với thế sự là hơn vì rằng mọi việc đều được hóa công an bài cả từ trước. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta giao hữu phải cẩn thận. Đang lo buồn vì thời vận bất tề. Nhưng đừng nên vì vậy mà thối chí nản lòng. Người xưa có câu: �Sớm nay có rượu sớm nay say� (Kim triều hữu tửu kim quý) biết đâu lại chả là một đạt quan đáng ca ngợi? Người xin được quẻ này há lại không lấy đó để suy lường. Ví may mà được bạn tốt thì có khác chi cây khô gặp ánh dương . Lúc đó mọi điều mới hết âu. Người dựa lan can sầu thiết sầu. lúc đó mọi điều mới hết lo âu�. nỗi buồn lo của ta tự nhiên tan biến. QUẺ SỐ 161 . 61. Đánh số nên tính toán kỹ. Điềm nhiên tiến bộ. Mọi sự còn chờ đợi. Nhưng chẳng sao. và sự may mắn còn xa lánh đây. Sự thủy vô ưu. hãy ráng chờ qua một thời gian. 10.

Như xuân đã về với nhân gian. cành khô mấy chốc mà hoa lá xum xuê. phải ráng chờ thời gian nữa mới được. Theo ý quẻ nói. vận thông. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành công toại nguyện trong những ngày gần đây. cầu lợi điều đắc quả. từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh. nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh. Đánh số hên. Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây. sẽ được toại nguyện. Ý quẻ cho biết rằng thời vận của bạn đang đến lúc đã lên hương. Đ ường đi này vẫn xa xăm. QUẺ SỐ 162 . Ráng chờ sương gió êm ru. 16. Cầu danh. Bởi thế ta nên phải chú ý kết hợp những người bạn tốt. cảnh tình còn buồn lắm. Chỉ cần kiên chí hành động. Số hên: 11. Việc làm mới dễ cần cù nên công. Vụ ủng khứ hề. 1. . hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước. đường ngõ lại người qua kẻ lại. ánh thái dương lại óng ánh trên không. cửa khép. như cành khô lại trổ hoa đầy. Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn. chớ nuôi tánh bê trễ thì mới nên công. Mộn đình bế tắc. là mọi sự thành đạt. 6. lại đi giao du với những kẻ hai lòng. trước tử tế sau đen bạc. có thế thì về sau ta mới có được những người sống chết với ta. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông. Có kẻ không nghe lời khuyên này. sau cố gắng mà làm. Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi. 61. thì đừng trách sau đời ta lận đận tan thương. chớ bê trễ.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Đạo lộ tiêu giao. Thời đen. hiện nay vận trình của bạn. nên ngừng lại chờ đợi. Vân khai kiến nhật.xuân. kiệt lực cùng ta. Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù. Nhưng phải cố gắng chăm chú trong việc cầu. Người xin được quẻ này nên lấy đó làm răn. Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên.

1. 6. 26. Ấn cần hỉ tự nhiên. 36. 62. bất lợi. 63. Nếu nữa đường đứt gánh. thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. Đánh số bất minh. chờ sóng gió đi qua mới hay. Cần cố gắng mới mong đạt. Cá ăn mồi đã dính câu. 16. Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng. Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn. Biểu tượng: Cá. Đánh số nên tính toán kỹ. vì tài trí kém mà ra. 2. 12. QUẺ SỐ 163 . sau dở. nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên. Khỏi cần cố gắng mới màng nên công.Bất thông. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc không phải dễ. cầu danh bị cảnh trước hay. chưa xong đã bỏ. 6. chậm. Cầu trí. 1. Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót. Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. Lục tái trước. 13. Thi vi vô bất lợi. 2. . 31.THƯỢNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tương dẫn tánh tương khiên. Số hên: 16. Cầu tài lợi đều dở. Cần ẩn nhẫn chờ thời. Ty luân nhược. QUẺ SỐ 164 . Số hên: 3. Nên công bắt cá gian nan. Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: �Phải cần cố gắng mới màng nên công�. Thư nhập nan. Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Ngư thượng điên.

Việc buồn cũng biến chuyện đoàn viên. buồn vui thay đổi vô thường. 14. 41. 1. Đánh số hên. rút cuộc cũng vui vẻ. Có quý nhân giúp. khỏi lo gì nữa. lìa xa mọi người không ai có thể làm cho vui được. 61. QUẺ SỐ 165 . Nhất phiên tiếu bải nhất phiên bi. điều vui tới tràn trề. LỜI BÀN Quẻ này chủ công thành danh toại. Số hên: 4. 6. hay không xứng ý. Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo.TRUNG HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Nghi. mưu sự nên thành đó là ý của quẻ thơ nói cho hay. đoàn thể để ở một mình. 64. trăm việc đều hanh thông. Cười ngất một phen rồi sầu bi. Độc đối tây phong trướng đại my. Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét. Vậy nên sở cầu của bạn hãy tạm gác . tâm trạng vô cùng nghi ngại. nghi. nghi. Này đây tương dẫn cách tương khiên. Buồn rầu đã qua. Ý quẻ cho rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay có người nâng đỡ cho nhau. Vui vẻ đắc lực nữa chẳng có chi trở ngại dù có việc buồn phiền. Thời vận đến. Chẳng có điều gì mà bất lợi. cầu danh đắc quả. Gió mây thấm thía giọt sầu mi LỜI BÀN Quẻ này chủ ly khai cùng bạn hữu. Người xin phải quẻ này có cái tượng của kẻ nghi ngờ đầy bụng khiến chán nản. nỗi buồn tiêu tan hết.Sầu sự chuyển đoàn viên. Nghi nghi tất cả việc đều nghi. Vui vẻ ân cần lại tự nhiên. Thời vận chưa thông. 16. Vậy cầu xin của bạn cứ tiến hành đi sẽ gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ để thành công sở cầu chẳng có gì đáng trở ngại thời vận lên hương là hanh thông rồi. Cầu tài. Đây là một loại quẻ thượng cát.

Lao nhi vị hữu công. Khi ra khỏi cửa đến đường cái. Số hên: 6.lại một thời gian nữa.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Thượng hạ bất hòa đồng. LỜI BÀN Quẻ này chủ hiện tại chưa làm được việc gì cả. tức là ý chí chật hẹp không thấy sáng sủa. 1. Chưa thông thời vận hãy chờ đợi thời cơ đến. 66. Đánh số chẳng hên lắm. Nhưng quẻ lại nói rằng khỏi cửa đến đường cái. nhưng nhỏ thôi. nghĩa là nói với bạn rằng phàm mưu tính việc gì đều cần phải tính xa. Trên dưới không hòa lại chẳng đồng. Xuất môn thông đại đạo. nên chờ. nếu dám xuất hành ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ được. Đánh số có thể có kết quả. QUẺ SỐ 167 . 65. Đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. Nếu không ra khỏi nhà. 6. nên tính toán đều chẳng đến đâu. gặp cảnh lo âu. 61. phải tính toán mới thành. Tòng thử bảo sơ chung. Từ đó vận trình mới hanh thông. 51. 61. Cần đồng tâm hiệp lực và cần phải khoáng đạt.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thủy Giải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm . Tuy nhiên. 16. tính rộng thì công việc sở cầu mới có thể thành công mà không bị nguy hại. 1. 15. Lao tâm đến mấy cũng hao công. Cầu tài. Có cố tâm tiến tới. QUẺ SỐ 166 . Người xin quẻ này nên xuất hành ra khỏi cửa. 16. Mọi việc đang trì trệ. Số hên: 5. để chờ khi thông vận chuyển lối thì lúc đó mới tiến hành những việc cầu mưu thì tốt hơn. cũng không thể thành công. Công danh tài lợi chưa thông. cầu danh có hy vọng. chứ chớ nên ru rú ở nhà. Trên dưới chưa hòa đồng nghĩa là thời vận của người chưa hanh thông nên làm gì cũng chưa nên ý nguyện chỉ hao công thôi.

có thể yên tâm tiến tới. Qua mùa thu. Đừng đi nữa. Hãy nên nhớ. Nhược ngộ truy đáo khách. tối đêm khuya. Phương tri hỷ tự nhiên. muốn thành công sự ngiệp to lớn cần phải có một thời gian khá dài như xưa có câu "tam niên hữu thành". ắt vinh quang cuộc đời.HẠ HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tang du thôi mộ cảnh. Nhưng quẻ nói cuộc thực sự hân hoan. Đánh số. Người trong mây báo tin sang. . nhớ thật xa. Cầu danh đạt.Đại sự khả thành công. Việc to có thể thành công. tin mừng sẽ liên tiếp tới với ta. Đã có người bầu bạn giúp đỡ thì không có lý gì không thành công. Đây là một quẻ thuộc loại đại cát. Số hên: 6. mới tốt. Trong trường hợp này. Thời vận thông. 67. Quẻ thơ cho hay hiện nay vận trình của bạn đã được hanh thông. QUẺ SỐ 168 . ắt có ngày hanh thông. 61. Gặp may lợi ích hanh thông vững vàng. Rủ bè kết bạn. huy hoàng cũng phải chờ ba năm nữa. Khuyết nguyệt khủng nan viên. 16. 1. LỜI BÀN Quẻ này chủ thuận buồm xuôi gió. mới là yên thân. Bác tại tam thu hậu. Tam thu sau. e rằng không có cơ hội tốt đẹp. nhưng phải chờ ba thu nữa. ta cần phải có người trung gian để giao dịch hợp tác. Một khi sơ ý e dè gặp ma. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: cơ duyên chưa tới. Vậy bạn muốn mưu cầu cuộc đời giàu sang. Vân trung chân tiểu nhân. Hữu ích hoàn vô ngại. thì hoàn cảnh tự nhiên khoa thư. mặt sầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại. 17. nên phải kiên nhẫn bền chí. 76. 7. nên những việc cầu mưu của bạn sẽ được thành công toại nguyện chẳng còn gì trở ngại nữa. tốt đẹp.

Gian hiểm vãn lai nan. 68. e rằng gặp ma tác quái. Muốn thành công bây giờ. những sự cầu mưu đã qua chẳng gì được may mắn và đều gặp lận đận. 1. 61. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác.Người xin phải quẻ này nên lấy điều nhẫn nại làm hơn. tới lui vạn trình�. không thể làm gì bậy được. Đánh số. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya. Biết bao gian hiểm chẳng gì là vui. Cầu tài có sự góp sức của đông người.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Biến thư tiên hậu sự. Đánh số được lợi nhỏ. 1. thì mới nên việc. Cầu tài danh cần có người giúp. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. 91. LỜI BÀN Quẻ này chủ tránh dữ tìm lành. Người xin được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn và xét cho cẩn thận. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. 8. Thuyền nan một mảnh. nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm. 19.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhị . Bất thông. QUẺ SỐ 170 . thiên đạo thiệt vô tư vậy. 16. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Gian nan qua rồi. phải nhờ tay quý nhân giúp đỡ. Nếu khi gió thổi buồm xuôi. không mấy hạp. Nhược đắc thanh phong tiện. tới lui vạn trình. Theo ý quẻ cho biết. 16. làm hỏng công việc. thì vận trình sẽ vô cùng thênh thang như câu thơ chót trên đã nói: �Thuyền nan một mảnh. QUẺ SỐ 169 . Biển chu viễn quá san. Từ nay về sau nếu gặp �gió thanh� nghĩa là quý nhân dìu dắt nước bước đường đi. 6. 86. 69. Theo ý quẻ nói rằng. Số hên: 6. mà không có gì gọi là vui vẻ. Việc cầu xin của bạn. Tóm lại họa phúc tùy người mà đổi thay biến hóa. Lúc đầu tuy vô cố mà bị khốn quẩn. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. Số hên: 9. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. 18. gian nan. Chuyện xưa trong sách có ghi. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. 61.

Nhược ngộ khẩu biên nhân. xuân sắp tràn về khắp vườn nhà. Hết cơn vận bỉ đến hồi thái lai. LỜI BÀN . Nhưng đừng làm chuyện thất đức mới nên. Chớ tưởng hoa tàn mà lại than. 10. Hỉ tiếu hi hi. Vui sướng tươi cười trời phước ban.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Nhất sự tống thành không.Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Mạc thán tàn hoa. 7. cảnh sắc vui tươi và người vui vẻ vô cùng. Nhưng chẳng sao vận mạng sắp đến như cây tàn. Hoàn cảnh thuận lợi về với ta ngoài dự liệu. Nhất sự hoàn thành hỉ. Việc này đã hỏng thành không. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. Cầu tài. cành khô lại trổ bông. sẽ được toại nguyện thời gian gần đây. QUẺ SỐ 171 . Số hên: 1. LỜI BÀN Quẻ này chủ đắc ý sau khi ta thất ý. Gặp người miệng lưỡi thông minh. 70. 17. Hoa khai khô thụ. lại nở trên cây tàn. Ốc đầu xuân ý. nên vui sau khi ta lo buồn. cầu danh sắp đạt. Quanh nhà xuân sắc khắp vườn ruộng. Vẫn còn việc nọ hanh thông ý tình. Vậy thì sự cầu xin của bạn chớ nên lo âu. Ta cần ủy thác giúp mình mới nên. Quẻ nói rằng: Hiện tình cảnh của bạn như là hoa tàn. làm ăn và tất cả việc mưu cầu không được hanh thông. Hơn nữa. Tâm hạ kham bằng ủy. Hoa tàn. 71. Đánh số thông.

Theo ý quẻ cho biết những việc cầu mưu của bạn muốn được như thỏ ở cung trăng quả là hơi khó đấy. Châu. Song hỉ chiêu sông my. Lã. mới có thể nên công nghiệp sở cầu. 72. Thăng tiến non cao mà tiếp nối. Chỉ khi nào gặp người thân hữu họ có chữ (khẩu) ở bên lúc đó ta mới có thể tin tưởng mà ủy thác cho công việc của ta. cầu danh nên nhớ kẻ giúp. phải có kẻ có thế lực giúp đỡ. Nhất thất. LỜI BÀN Quẻ này chủ người giúp ta chính quay lại làm đệ tử cho ta. QUẺ SỐ 172 . 27. Trong trắng con thỏ quả là hay. Đừng lo. Số hên: 71. Cầu danh. Mới nên công nghiệp được tròn đầy. ắt có được này mất nọ. Số hên: 2. 11. (Chữ họ có chữ khẩu ở bên như các chữ: Đường. Muốn được phải nhờ trò giúp thầy. 72. cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sanh tồn và cầu tiến được. Cao sơn lai tiếp dẫn. Tu bằng đào lý chi. Câu thơ sau: � Song hỉ chiêu đôi mày� dùng để ngụ cái ý trên. 21. 7. họ chạy lại giúp ta một cách tận tâm. chúng ta sống trên xã hội nhân quần.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Dục đắc nguyệt trung thỏ. Nghiêm. mất khu đất bên đông nhưng lại được đám dâu bên tây.Quẻ này có cái tượng: Được một nửa. cầu lợi cần nhờ kẻ giúp. Vì giống như việc đời đâu phải mọi việc đều vừa ý toại lòng. 1. Bởi thế. 12. Người xin được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng mà làm gì. nhưng muốn được như ý muốn thì cần phải có sự giúp đỡ của đàn em đông. như hai câu thơ thứ hai và thứ ba đã ẩn ý ở trên vậy. mất một nửa. 7.). Đánh số tốt. 17. 1. 17. muốn thành công phải có sự giúp đỡ. Cao vọng quá e khó thành đạt. Người xin được quẻ này có cái may là nhờ người mà thành sự. nếu độc lực thì chỉ vô công nhọc sức. Cầu tài. Thơ quẻ đã nói rằng: Một việc đã hỏng. Kiều. Đánh số hạp chút ít. Thực vậy. một việc kia còn nên nhưng cần phải nương dựa sức người giúp mình mới có kết quả tốt đẹp. nhất đắc. . Vậy bạn hãy nên tự nhiên nghĩa là: �Tận nhân lực tri thiên mạng� thôi.. Nhưng cần phải có sự hỗ trợ.

đó là ý quẻ mách cho hay đấy. và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. tốt đẹp lắm. Khuyết tròn. đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có. Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi. 1. Ba thước dây câu cứ thả đó. Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý. Số hên: 3.QUẺ SỐ 173 . tên gấm thêu hoa. 73. Cá kia nó sẽ dính câu liền. QUẺ SỐ 174 .TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Sự toại vật ưu phiền. Đắc ý hoạch lân tiên. �Buông ba thước câu� ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền. Sự sự thông đạt. Cách thùy tam xích điếu. không có gì là không được như nguyện. Vận thời hanh thông: �Bất chiến tự nhiên thành� không làm cũng nên việc. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp. Xuân phong hỉ tự nhiên. Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên. vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó. 72. LỜI BÀN Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý. 37. chớ lo âu. nên chẳng có gì đáng lo buồn cả. Thời thời khắc khắc yếu chu tuyền. . Thời lại tài kiếm duyên. Phàm người ham làm điều thiện. 27. Khuyết hựu viên. 7. Đánh số hên.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Viên hựu khuyết. tròn khuyết không chừng. Biểu tượng: cá. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt. 23.

thị phi đều biết cả. nếu biết khôn ngoan ứng phó thì cũng có thể thành đạt sở cầu và hy vọng. bất . 1. đường đi rất là khó khăn.Mau làm công việc chớ đừng lơ mơ. thế mà cũng chẳng thể tránh. biết cơ hội thử thời đấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ vô duyên. Vì những việc mưu cầu khó mà như ý. Kiên ta dà. Số hên: 4. QUẺ SỐ 175 . LỜI BÀN Quẻ này nói: Vinh khô đắp đổi. Nào chuyện thị. Bất thông. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. Có hy vọng thành tựu việc cầu xin. mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng. Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo. Phòng thất túc. 41. Thời lai vận đến nên thơ cuộc đời. Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo. Tuy rằng giỏi giao dịch với đời. 14. cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn. 17. Người xin được quẻ này cần phải chú trọng hai điểm: thiên thời và nhân hòa. Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình. giàu nghèo lên xuống. LỜI BÀN Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh. Đánh số cẩn thận. Nguy nan nào kể hết ôi eo. Theo quẻ thơ cho hay hiện nay vận thời của bạn như đêm trăng khuyết tròn không chừng. còn lận đận lắm. Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã. 7. quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được. 71.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Thừa bệnh mã. nhưng chẳng sao. Khôn ngoan giao thiệp mưu cơ. 47. chẳng được duyên dung trọn vẹn. Lưng chừng bắt quyết. tiến chẳng bằng thoái. Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo. Thượng nguy ba. phàm mưu cầu việc gì. nào chuyện phi. nghĩa là vận trình của bạn chưa được hanh thông. thời đến là thành. cứ tiến tới đi. Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong.

57. 67. 71. 1. cần phải gặp vài ba lần gian nan. Có hy vọng phần nào. Biết tính gì đây để khỏi phiền. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo. 6 QUẺ SỐ 177 . Tuy bị lầm đường. Số hên: 17. 76. chưa thể toại nguyện tức khắc. Xấu. Nếu không có gió thuận thuyền nhẹ thì thử hỏi làm sao mà dám có thái độ như vậy? Người xin được quẻ này phải chủ trương cuộc sống hòa đồng.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Lưỡng sự dĩ hòa đồng. Ngày mai vui đến khỏi lo phiền. Biểu tượng: Ngựa. Ráng rượt hai ba luồng sóng gió. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng nói cười mà định được loạn. Còn nhiều gian nan. 75. Giờ nay tâm trí vẫn chưa yên. 16. nhưng vẫn đắc ý hát ca. Khinh chu ngọ tiện phong. mới may ra. Đánh số bất minh. cầu danh còn xa. coi hiểm nguy như bước trên đường phẳng. theo ý trong quẻ còn phải nhiều gian nan lận đận. 15. chớ tính. QUẺ SỐ 176 . 71. Đạo mô nhân đắc ý. Những việc cầu tài. thì mới thành đạt theo ý muốn. Ca xướng cầm lưu trung. 7. 17. 7. Số hên: 5. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời qua cơn vận bỉ. 16. Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến. 17.lợi. Đánh số e thua. Việc cầu xin của bạn. bềnh bồng trên dòng xiết. hãy làm là hơn. 1.HẠ TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài .

Thượng tiếp bất ổn, Hạ tiếp bất hòa. Tương triền tương nhiều, Bình địa phong ba. Tiếp với trên không vừa ý ta, Nối liền dưới, chẳng thấy tình hòa. Nan phân, nan giải dằn co mãi, Sóng gió đất bằng bỗng nổ ra. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Vô duyên với kẻ khác, trống xuôi kèn ngược, lủng củng lỉnh kỉnh, chẳng được yên ổn vui tươi, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người xin được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn. Quẻ thơ tả rằng, muốn giao tiếp trên dưới đều không được, sự việc lại dằn co mãi, đó là ý quẻ nói hiện thời vận của bạn rất xấu, không chút nào gọi là may mắn. Những việc cầu xin ắt khó thành đạt và giải quyết theo ý muốn, hãy cẩn thận trong việc làm ăn. Mọi sự không như ý, chớ tính. Nên chờ thời cơ đến là hơn. Phòng gian nguy hoạn nạn. Đánh số dở. Số hên: 8, 7, 1, 17, 71, 81, 18, 78.

QUẺ SỐ 178 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bạch ngọc mông trần, Hoàng kim mai thế. Cửu cửu quang huy, Dã tu nhân cữ. Vàng chôn dưới đất, ngọc đầy bụi, Sang quý gì chỉ cũng ẩn thân. Ánh sáng tuy rằng chưa giảm bớt, Đào lên được nó mới hay lành. LỜI BÀN Bịch ngọc, hào kim, quý báu biết bao nhiêu. Nhưng vàng ngọc chôn trong đất, có khác chi sỏi đá. Tuy vậy vàng ngọc vẫn long lanh sáng đẹp, chẳng bao giờ biến chất, đáng tiếc là chỉ tiếc cho bọn ngu phu tục chẳng thấy chẳng hay mà thôi. Rồi một sớm được tìm ra, vàng ngọc đâu có giảm giá được đâu. Người xin được quẻ này có cái tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đền nổi may một mất thanh danh.

Hiện nay thời vận của bạn như vàng ngọc bị chôn dưới đất và bị bụi trần phủ đầu, tuy vẫn sáng sủa. Và nếu muốn những vàng ngọc thành đồ hữu dụng và vật quý, thì phải đào lấy lên mới được. Nghĩa là nói việc cầu của bạn như đến chỗ tuyệt vọng mà vẫn còn hứa hẹn lắm, song phải cố sức thì mới nên công, chớ không phải ngồi không nói suông mà thành được. Phải cố gắng trong công việc. Vàng ngọc bị chôn và đầy bụi, thì ánh sáng đã mất hiệu quả và giảm sự quý giá rồi. Phải có kẻ giúp đào lên và phủi bụi đi, thì mới tốt trở lại. Cầu xin gì, nên có kẻ giúp mới thành. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 17, 77, 71, 7, 1.

QUẺ SỐ 179 - TRUNG TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bối hậu, tiếu hi hi, Trung hành đạo tối nghi. Sở cầu chung hữu vọng, Bất tất chựu song my. Sau lưng hé miệng hả cười, Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi. Đôi mày nhăn nhíu làm chi. Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động. Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo. Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành. Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 7, 17, 71, 91, 19, 7 QUẺ SỐ 180 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài

Tiều tụy vô nhân vấn, Lâm gian thính đo quyện. Nhất thành sơn nguyệt dịch, Thiên lý lệ quyên quyên. Tiều tụy nào ai có biết đâu, Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu. Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội, Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Ấu. LỜI BÀN Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm. Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp. Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên. Đánh số không hạp. Số hên: 18, 8, 1, 81, 10, 80.

QUẺ SỐ 181 - TRUNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Hoa lạc chính phùng xuân, Hành nhan tại bán trình. Sự thành hoàn bất tựu, Sách bạn lưỡng tam tuần. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN

Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 182 - HẠ THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Lăng ba hương lý thụ thâm ân, Quế điện sa song ân thụ tần. Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng, Quang huy trực thượng vị ty luân. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp. Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 183 - TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Dục hành hoàn chỉ, Bồi hồi bất dĩ. Đông dao mạc cưỡng, Đắc chỉ thả chỉ. Muốn đi sao lại không đi, Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng. Chớ nên rung động lưng chừng, Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc khôngcó hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên. Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho. Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: �Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu� vậy. Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong. Số hên: 3, 8, 1, 38, 83, 18, 81, 13, 31.

QUẺ SỐ 184 - TRUNG TRUNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tâm hạ sự an nhiên, Chu tuyền thượng vị toàn. Phùng long tuân hữu cát, Nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.

sắp đạt. 4. nhưng tiếc vẫn chưa có hy vọng đạt đích mỹ mãn. Ý quẻ cho hay tất cả công việc đã yên dạ không gì đáng lo cả nhưng chưa được toại nguyện lập tức thôi. Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được may mắn thành công. . Ba thâm hạ điều nan. Người xin được quẻ này nên tỉnh tâm mà chờ đợi. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. như người ngây nói mộng. Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông. Thả câu nơi sóng khó vừa lòng. Đánh số thông. Trăng người lúc đó vĩnh đoàn viên.TRUNG HẠ Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Mộng lý thuyết quan sơn. Cầu tài. chưa thấy khó.Hiện nay lòng dạ đã an nhiên. Số hên: 18. Chờ rồng đến thì hay. Lợi danh rút cuộc có hy vọng. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. 84. Việc chưa có trải qua. Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: �Danh lợi rút cuộc có hy vọng� nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may. Công việc cầu xin rốt cuộc ắt sẽ đưộc thành đạt vẹn toàn như trăng ngày rằm. 41. Nhưng bền chí chờ đợi quú nhân chỉ dẫn đường đi nước bướcthì hay lắm như câu thứ ba nói "Cần gặp rồng mới may mắn" Sắp đến vận thái. Danh lợi chung hữu vọng. 48. 14. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được. QUẺ SỐ 185 . Cần phải gặp rồng mới may mắn. 8. Biểu tượng: Rồng. Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng. Điều kiện cần thiết là phải gặp được năm tháng hên may. Mục hạ vị khai nhân. LỜI BÀN Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn. 1. LỜI BÀN Quẻ này chủ xử cảnh rất thuận lợi bình an. Nhưng chưa châu toàn theo ý liền. cầu danh. hoặc gặp được rồng (người quân tử) lúc đó mới có điều vui mừng tới cửa. 81.

8. Vậy những sự cầu mưu của bạn ắt thành đạt như ý nguyện. Danh cầu mọi sự được điều hòa. Số hên: 5. tưởng bị họa mà lại hóa ra phúc. Cầu danh. vận thái lên rồi. chớ bôn ba. Nên sự cầu xin đều thành đạt ý nguyện chẳng có gì đáng trở ngại cả. không kịp hối.Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng. 58. Rất tốt đẹp. Cho nên những việc kinh doanh mong cầu. 16. Dù bao tiếng nói xì xào đó. 18. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên lấy những lời nói nhảm nhí làm nhục chí mình khiến lầm lạc. 86. mà còn được vui vẻ như hai câu thơ chót của quẻ đã ẩn tả ở trên. Doanh cầu chỉ nhạc thành. 1. 51. Quẻ ý cho biết rằng: hiện thời vận tinh của bạn cầu xin đang lên hương như ba mũi tên bắn đi xa ngàn dặm đấy. để mất dịp may đó. chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. 85. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp dữ lại hóa lành. lập tức thành công.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn . QUẺ SỐ 186 .THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tam tiến khai vân lộ. Rút cuộc trở thành khúc nhạc ca. Hứa đa nhàn khẩu ngữ. Cầu danh cầu lợi còn chậm. Đừng ngồi không tán rỗi. cầu lợi theo ý sở cầu. Dù có khó khăn rắc rối cũng thành không có. Xưa có câu: �Hữu phúc tự nhiên lai� đó. còn có tiếng tăm đi xa là khác. Đánh số hạp. 18. Ba mũi tên bay ngàn dặm xa. Phiến tác tiếu đa canh. Cần ẩn nhẫn chờ thời. 8. thời gian sắp đến rồi. Đánh số hạp tốt. 61. 15. ngộ nạn mà chẳng có việc gì. Số hên: 6. Nên chờ đợi. QUẺ SỐ 187 .

71. kẻ biếng nhác chỉ vụ lấy yên thân.Nội Quái: Tốn Hưu quyến luyến. Lợi danh vô trở cách. khó thành. Chung náo loạn. Chớ nên quyến luyến hoài hoài. 18. Số hên: 7. thì tương lai mới nên. Tương lai có hại. Họ suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc cho nên nổi. Căn cứ nội dung của quẻ thơ. chưa thông. Nhất thiên phong nguyệt gian. Xuất môn đình. . 8. nào hơi yên lành. LỜI BÀN Quẻ này chủ có những kẻ biếng nhác chẳng cố sức làm việc. quyết định và cố gắng. Rồi ra đi để tránh. rồi mai hận đời. 17.gif[/IMG] QUẺ SỐ 188 . chớ không dám lắm lời làm buồn lòng người xin. Theo ý quẻ cho biết: Những cầu xin của bạn trong thời gian gần đây. Hành lộ xuất trùng quan. phải dứt khoát. nếu là tình duyên. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001. nên để lỡ cả tiền đồ. thử hỏi lúc đó phải hỏng hết cả chương trình kế hoạch xây dựng từ trước tới nay. 87. Và tương lai của bạn ắt không được tốt đẹp lắm. Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong. Đánh số. Tuy nay ngàn dặm ba đào. chưa thể thành đạt ý nguyện nếu theo đuổi mãi cũng chỉ mòn thời gian quý báu mà thôi. 1. Nếu không ắt loạn tả tơi. Bỏ nhà bỏ cửa. Cầu danh lợi còn chậm. 81. Ngọ tiên trình. Khó mong. Đừng lưu luyến làm gì. Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi thanh xuân thì càng nên theo quẻ dạy mà làm thì mới nên vậy. 78.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Vạn lý ba đào tĩnh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002. thì nên dứt bỏ.

HẠ TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Khát vọng mai cơ họa bính. Vậy bạn muốn thành đạt ý nguyện. Đánh số. 88. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy. 8. tôn vinh an lạc. Nhìn ngó mai giải khát được. thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Mưu sự hoàn toàn hỏng hết. sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại. Đây là một hào thuộc loại Đại cát. năm Dần và Thìn. Cho nên sở cầu của bạn sẽ trở như hai câu sau nói: �Bắt hình bóng chỉ hao tâm lực� mà thôi chẳng thu lượm được kết quả nào cả. Vậy những việc cầu xin. thực là nhọc mà chẳng có công gì. phượng khả tỉnh. LỜI BÀN Quẻ này chủ có vui chớ không lo. QUẺ SỐ 189 . đến khi rồng cọp gặp nhau (tức là Thìn với Dần). như tróc ảnh. trăm việc không việc nào thành. đói mà vẽ bánh. Thực ra danh lợi song thu. chỉ hao tâm lực. lúc đó cơ trời mới chuyển có lợi cho mình. Số hên: 18. chỉ còn cách đợi. Ý quẻ nói: Chưa làm vua mà sắm long bào như hai câu trước nói ngó mai mà trị khát. Ngộ hồ long. chớ nản. Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. được nhưng ít lợi. 81. đó đều là việc thiếu thông minh. Công danh có ngày thành đạt. Cầu tài. phải chăng đó là mệnh số tiền định? Người xin được quẻ này chớ nên cưỡng cầu. chớ mơ mộng và đừng tha mồi bắt bóng vô ích mà thôi. xuất hành yên ổn. Bắt hình bóng. Thực tế. Nhưng chẳng sao. hãy cố gắng nhằm thực tế sự việc và kế hoạch trong đời sống thì mới nên công. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. thời cũng sắp đến rồi. Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca.Công danh tài lợi dễ phùng. Mạn lao tâm. cầu danh đến hơi chậm. Đói xem bánh vẽ càng thêm sầu. thì may . Gặp Hồ Long số mới nên màu. 1. Chờ gặp Hồ Long. Ẫn nhẫn. Gặp khúc gấp này. có được chớ không có mất.

Hổ. Kinh đào khủng nhạ thuyên. Đừng lo. 9. 81. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa. Mọi sự cầu.ra mới định. 1. chỉ nên chờ đợi một mà thôi. Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo. Sự khoan tay bất khoan. 89. chậm đánh số cẩn thận. 91. Nguyệt tà vân đạm xứ. Thời may sắp đến. Một khi vui vẻ hô to. QUẺ SỐ 190 . cầu mưu lợi có chậm. 19. chẳng bị mê. Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai. kiên trì hết mức để đợi. 18. nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Dạ bán đọ vô thuyền. Nơi mà trăng xế mây ảm đạm. QUẺ SỐ 191 . Số hên: 9. Đánh số thì nên tính toán kỹ. LỜI BÀN Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn. Bất cửu xuất trùng quan. 1. 8. . Sóng gió bão bùng làm hết hồn. Biểu tượng: Rồng. Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. Nhất trường hoan hỉ họ. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường. 90. An tín hữu nhân truyền.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự mê tâm bất nề. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục. Việc mê tâm. 10. mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. mọi người đều theo ý mình. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu. 91. mới nên. Số hên: 19. mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài thơ trên đã nói. cứ tiến hành đi. Nửa đêm nào có thuyền sang sông. Có kẻ đưa tin báo đến ông.

Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng. QUẺ SỐ 192 . mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. trăng xế. 91. Người thì khó xuất đầu nên công. Chờ sáng. Cầu danh lợi còn chậm. gia sự thì chẳng yên. đi lại thì chẳng lành. 9. phàm mưu tính việc gì nếu bắt đầu vấp phải trắc trở không được thuận xuôi thì nên ngừng bước. Rất e bế tắc chẳng thông. sóng êm thì sẽ có kẻ giúp. . như được tin tức báo cho việc hay. Chỉ là thấy cái hư không bẽ bàng. nhứt là đối với những việc mưu tính đến giờ vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào. 11. Chữ �trăng xế� � nói sắp rạng đông là may mắn. Lục giáp thò có tai. Nhưng chẳng sao. cầu tài thì lỗ vốn. thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. Bói được quẻ này quả là chẳng lành. mà chưa được hanh thông. Tóm lại. nằm bệnh thì thấy quỷ. Đánh số ắt thua. xuất hành thì gặp hiểm. đến lúc cùng lại có nẻo thông. Nhân bất xuất đầu. việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu. Nếu là việc đã trễ lâu. Quẻ báo cho hay người cầu được quẻ này. bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn. Nên bỏ hẳn chớ nên theo dõi nữa . LỜI BÀN Quẻ này rất xấu. mà nên việc. mất vật thì khó tìm. đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc. khó mà thành đạt như ý muốn. Số hên: 1. 19. vì quẻ nói rất rõ chẳng ích gì cả.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ. Nửa đêm sang sông đã không đò. Người xin được quẻ này cần phải tu nhân sửa đức để mong tránh bớt phần nào. Yếu kiến vô hữu. thì vận thời chưa được hanh thông. Đang bấp bênh sóng gió.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự khổ ly lưu. Vãng lai bế tắc. mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. mà còn gặp sóng gió nữa . Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi. việc cầu còn nhiều trở ngại. nếu không sẽ có sự không đẹp đưa đến cho mọi người. mưu sự thì thất bại.

93. Tuy sóng êm vẫn kinh hồn. Số hên: 3. Tốt đẹp. hiện thời vận của người như là mảnh buồm giương đưa đẩy muôn dặm vận trình. 31. Đông phương tiêu hao. 91.Bất thông. Đây là triệu chứng Đại Cát. 19. càng đi xa càng được hanh thông. Hành hành vô trở trệ. lo âu. Bởi theo quẻ thơ phán rằng. đánh số chẳng nên công. 9. Người xin được nên cấp tốc đi xa ngay. khó đạt. Thời lai phong tống đằng vương các. hãy nên tiến tới để những may mắn đang chờ. nhưng chẳng gì đáng ngại. 12. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Thanh vân đắc lộ (ý nói vận hên) cá nhảy chim bay (ý nói bay nhảy tung hoành được) cứ hễ ra khỏi cửa là thành công. Muôn dặm buồm giương bước vận trình. hãy tính. Cứ đi chẳng có gì lo ngại. Nên chờ thời vận hanh thông.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thân lịch kinh đào. tạo chu bột nên danh. Viên xứ cánh thông tân. Tuy hơi băn khoăn. Càng tới càng xa càng ý tinh. Đánh số hạp. QUẺ SỐ 193 . 1. 91. cầu tài. Số hên: 29. 9. Chớ lo. Dừng lại là hơn. những việc cầu mưu của bạn ắt được thành đạt như ý. nhưng đi chẳng gì trở ngại. 1. Theo ý quẻ cho biết. Bá bình lắng bất loạn. 92. chớ sợ. 13. Sóng êm vẫn thấy tâm hồn kinh. .TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Tốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Vạn lý phiến phàm chuyến. 19. Cầu danh. người cầu được quẻ này tốt lắm. 2. nhất là càng ra xa càng tốt. QUẺ SỐ 194 . Vậy những dự tính cầu mưu.

thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc. nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi. 92. lo được đủ chuyện. Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích. chẳng có gì đáng lo muộn đâu. chẳng còn chi . Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt. LỜI BÀN Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh. dương xuân trở lại. Nên chờ thời là hay. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. 19. như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông. bông cũ tàn. Con hạc từ mây bay khỏi mây. người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Hạc tự vân trung xuất. 14. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm. gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui. Công danh tài lợi còn chậm. Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến. Dưới trăng cũng có kẻ về đây. bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. Thời bất thông. Chớ nhìn nhau mà mất cái hay. Bông mới nở rộ.Thái bình thân thái. Mục hạ toàn tảo. 9. Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. Tân hoan doanh lưỡng giáp. làm càn rồi sẽ hỏng. đánh số e bị thua. Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn. Nếu cần ngừng thì ngừng. 49. nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông. Số hên: 4. LỜI BÀN Nói hạc ở trong mây. 91. và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ. 1. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó. sung sướng. nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động. chớ tính chuyện gì. Bất dụng xu sòng my. QUẺ SỐ 195 . Nhân tòng nguyệt hạ quy. Rồi một sớm. Mùa hè nóng hổi thu sương hàn.

16. 69. chuyện Ngu Công rời núi tuy chứng tỏ Ngu Công cực thực ngu. chê dèm của người đời. 91. 1. U cốc điều khả la. LỜI BÀN Quẻ này có ý khuyên ta: Vất vả bao lâu sắp thành. chớ lo ngại gì cả. rồi sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Chỉ dụng tràng cửa tâm. cầu danh. nhưng lại cho biết rằng chỉ có những kẻ cực ngu như Ngu Công mới có hằng (bền tâm cứ lớn mãi). Bất tất sinh nghi hoặc. chớ có bê trễ.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Ngũ . Bắt chim trong núi chẳng lo sầu. 15. QUẺ SỐ 196 . Việc cầu xin của bạn. đều thông đạt. 59. 1. 9. đừng lo cho mệt và cũng đừng nghi ngờ. sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện.trắc trở nữa. Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành. Đánh số. Cầu tài.Thời vận thông. 91. việc sắp thành công danh. Chim. Thời vận gần lúc hanh thông. Biểu tượng: Cá. Biểu tượng: con Hạc. Đánh số hên. Nhưng ta hãy giữ bền tâm trí. mà chẳng khó khăn lắm. có kẻ giúp đỡ. tài lợi sắp đạt. Chớ chán nghi ngờ mất nhịp cầu. dầu có khó khăn mà vẫn vượt qua. vào lưới của bạn đã giăng sẵn. có tin may đưa đến. Như bài thơ quẻ đã nói: Cá trong vực thẳm chim trong rừng núi có thể bắt được. cá chim đó ắt tự nhiên ăn câu. 96. 9. Số hên: 5. Chẳng lo nó thoát khỏi đâu. 19. QUẺ SỐ 197 . Người xin được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí. 6. Song ta phải bền chí chờ đợi. 95. Số hên: 19.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thâm đàm ngư thả điếu. nếu kiên chí chịu đựng đeo đuổi sở cầu. Cá ở thâm đàm vẫn thể câu. tốt. chớ nghe lời cám dỗ. Việc làm nếu chậm trễ lại do dự thì biết đến bao giờ mới xong được.

1. chuyển rời chẳng quyết. 17. QUẺ SỐ 198 . ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói. Một lòng góp sức cùng nhau. Đánh số có sự góp sức thì tốt. ý chữa nhàn. 7. là việc đạt thành. cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Trước trước chiêm tiện cơ. 91. Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan. thời vận thông. sau hay. Thượng hạ tương tòng. 97. Số hên: 9. LỜI BÀN . Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người. Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời. Sạ miễn thị hòa phi. Rồi đây công việc tự nhiên dễ dàng. Tuy giờ này. Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh. Cầu mưu lợi phải nhờ người. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất. Minh châu nhất lõa. Muôn điều nắm dịp trước tiên. Thoái bất khả.Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Tiến bất an. Kỳ trang lộ bất mê. Lúc đầu dở. Nhưng đều tránh được những đàn thị phi. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. không đạt được một hy vọng về tương lai. lắm lúc sinh ra nản lòng. Tục triều vô hợp ý. Lui thì chẳng được vì không ngõ vào. 71. Minh châu một hột sắc màu sáng tươi LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan. lo âu cho bước đi của mình. Bước chân tiến tới phập phồng. 19.

lo gì. Rất thích y theo lối cũ mà hành động chứ không bước quẹo sang đường khác. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm. tuy còn lận đận. Vậy phàm mưu tính việc gì phải suy xét kỹ lưỡng trước. 99. Số hên: 19. cũng như biết chụp lấy cơ hội. chớ nên lần lửa tháng năm. Số hên 8. đó là ý muốn quẻ nói đó. 91. nắm vững công việc và trọng tâm. Đánh số hạp. Cần chộp lấy thời cơ. nhưng thành đạt. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. khéo léo xếp đặt. rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động. cần nhứt phải nắm lấy cơ hội trước. Chim kêu chiu chít nhánh cây cao. Người xin được quẻ này chớ nên nản lòng. nhưng cuộc đời sắp lên hương. Đánh số chẳng lợi. đó kể ra cũng điều hết sức may mắn rồi vậy. khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. ít nhứt cũng tránh được không may. QUẺ SỐ 199 . 1. Tất cả sự mưu cầu của bạn. Vận bỉ. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp. còn biết trông cậy vào đâu. Bán đồ bất liễu sự. thì mới nên công. 18.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tước táo cao chi thượng. 9. Cố nhân bạn bè đều mất cả. mà bỏ hết cái chí bình sinh của mình. Trời lặn xế chiều sầu biết bao. Hành nhân cổ độ đầu. tuy hiện giờ chưa được vừa ý xong cũng tránh được những điều chưa hay xảy đến cho bạn. 9. 19. chớ tính chuyện mà hỏng. . 98. Cầu danh lợi còn xa. Bến cũ vắng tanh có kẻ nào? Dự việc nửa đường nay chửa hết. Biểu tượng: Chim. rồi việc cầu mưu sau này mới dễ dàng thành đạt.Quẻ này chủ tâm linh thủ mẫn. chẳng có câu nào may mắn. Nhất mô chuyện sinh sầu. Cầu danh lợi tuy chậm. Trong trường hợp này tuy nhiều lúc không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi. 91. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn. Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã.

HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Vô đoạn phong vũ thôi xuân khứ. . Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. Số hên: 2. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây. Nhãn tiền mục hạ. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi. thật là đáng mừng. Mua vé số. thiệt là may mắn thay. LỜI BÀN Trong cuộc đời bình thản. Mọi sự đều gặp may mắn.QUẺ SỐ 200 . 22. Biết ai tâm sự rối như tơ. Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới. Đào sà đắc đào châu. Lạc tân chi đầu đào lý hoa. Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc). Đục đá may thay được ngọc vàng. khỏi cần tính. Người cầu được quẻ này. Đánh số rất hạp. đào cát gặp được châu báu. Tốt đẹp. Giờ đây mọi việc đều hay cả. QUẺ SỐ 201 . 20. Đấy quả là việc kỳ lạ. Hà dụng trù trừ. bỗng nhiên rực sáng lạn. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc. Đào bạn hữu nhân ca thả khốc. Đào trong đất cát gặp châu sang. Tính toán làm chi mệt xác thân.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tạo thạch đắc tạo ngọc. việc cũng đắc quả. chẳng có gì đáng lo ngại.

Thảo vườn nay lại trở xuân thời. Thảo mộc tân hân hân.168. cây mừng rỡ nói chi người. đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện . giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn. Bên cạnh vườn đào người hát giỡn. 1. Biết ta tâm sự lắm ly bì. còn gì may mắn mà nói. 20. thì còn làm gì được nữa.www. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu. Ý quẻ nói rằng. Nước. Ngoài ra không còn phương pháp nào khác. phải chờ qua một thời gian nữa là hay hơn. Rụng hết hoa cánh chẳng có gì.18/i$/sach%20ebooks/0. LỜI BÀN [IMG]file://///192. Tâm loạn lòng rối như tơ vò. lang thang cầu bơ cầu bất như chó bị hỏa tai. 10. việc cầu xin của bạn khó mà được toại ý bởi quẻ đã ẩn tả cảnh của bạn như trời xuân bỗng bị mưa gió làm cả vườn hoa trái tiêu tan chẳng còn cảnh xanh tươi như trước.gif[/IMG] Quẻ này chủ Lưu Ly mất việc bàng hoàng chẳng có chỗ tựa nương. Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi. hân hoan vui mừng. QUẺ SỐ 202 . Người xin được quẻ này nên thực hiện chữ nhẫn triệt để. Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát. Vậy nên bạn hãy giữ theo lối sống cũ. 2. Số hên: 21. công danh tài lợi. Truyền lai hảo tiêu tức. chớ nên vội vã và cao vọng. Đình tuyền hoa sắc tân.vietshare. Cầu danh lợi nên chờ đợi. Tin tức rao truyền báo hỷ sự. Do đó. Đang bị hãm vận.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Lư uyển nhất thời xuân. Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi. Ẫn nhẫn chờ thời. không có gì là không toại ý.30.Bỗng nhiên mưa gió giục tìm xuân. Đánh số chưa tiện.com/tuvi/quekhongminh/UTF8_NO_PIC/hinh quekhongminh/vachmau.

nay thời vận của bạn đó. 22. Tuy nhà có hiền phụ đấy. Cầu việc còn lâu. 20. quả bất địch chúng. 3.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Môn ngoại sự trùng điệp. Người xin được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng. xa lánh hết mọi người là hơn. tốn của là khác. Số hên: 2. Cưỡng cầu tính ắt chẳng đến đâu. Vạn sự như ý sở cầu. Điểu điểu chung nam hợp. bắt chước như Đào Tiềm đời Tần ẩn dật. Ấm nhân hội ngộ tương phùng biết bao. Ấm nhân đa ngộ hợp. 20. nên đình đốn công việc là hơn. Nhưng chung quy việc làm hao công trình. Đánh số hạp. Đánh số chưa thuận. Cửa ngoài sự việc điệp trùng. QUẺ SỐ 204 . Cứ tiến hành. xa kẻ gian nịnh. Đây chính là lúc im hơi lặng tiếng ẩn dật qua ngày. 23. Vận bất tề. Hiền xử tuy trợ xảo. Vậy nghĩa là hiện nay. 32. ắt đắc quả. thời vận của bạn đã đến là hanh thông.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn . còn hao công. Thời vận hanh thông. Số hên: 2. Quẻ này cho biết vận trình còn hơi trắc trở dầu cố làm cầu mưu đến đâu trong lúc này vẫn chưa được toại nguyện mà lại hao công mất giờ nữa. Những người cầu được quẻ này tốt hơn là nên ngừng những việc đang mưu tính nhứt là việc khuếch trương kinh doanh. Tuy hiền nữa giúp chẳng sao. 30. vạn sự như ý. LỜI BÀN Quẻ này chủ chính không thắng tà. QUẺ SỐ 203 . từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm. nhưng vẫn khó xếp đặt cho ổn thỏa mọi việc.

Sự hữu thiện, Diện hữu quang. Chung thủa hảo thương lượng, Hồ trung nhật nguyệt trùng. Công việc hanh thông tâm trí vui, Mặt mày sáng sủa nét tươi cười. Chung quy mọi việc dễ thương lượng, Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời. LỜI BÀN Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Ấu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình. Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là �Nhứt phàm phong thuận�. Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định. Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến. Đánh số tốt. Số hên: 24, 2, 4, 42, 20, 40

QUẺ SỐ 205 - TRUNG TRUNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Ám khứ hữu minh lai, Ưu tâm dự khả hài. Chung tu thành nhất tiếu, Mục lục mạc nghi thai. Mờ ám đi rồi đến rõ ràng, Ấu sầu tâm sự tự nhiên tan. Chung quy mọi việc thành vui vẻ, Hiện tại chớ nên mà nghĩ hoang. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự cứu người té ra lại cứu mình báo ơn ai ngờ lại mang ơn. Trước lo sau vui, quả thực là một câu chuyện cười. Người xin được quẻ này nên cố gắng làm đẹp những khó khăn, khỏi lo không được hưởng phúc. Công việc cầu mưu của bạn cho hay hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm còn hơi trắc trở, song rút cuộc việc đâu vào đó ắt sẽ vui vẻ thành đạt như ý cầu. Nhưng bạn phải một lòng với việc cầu, thì mới thành công, nếu không

hậu quả có thể trái ngược như câu chót của quẻ thơ đã nhắn nhủ vậy. Việc tính hơi chậm, nhưng được thành tựu. Chỉ cần cố gắng là đạt. Cầu danh lợi còn lâu, nên chờ. Đánh số, cần tính kỹ. Số hên: 25, 5, 2, 20, 50, 52

QUẺ SỐ 206 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Bảo kính vô trần nhiễm, Kim điêu dĩ tiền tài. Dã phòng thiên ý hợp, Chung bất nhạ trần ai. Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu, Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu. Tinh thần phấn chấn dương oai võ, Há sợ người đông giết hại đâu. LỜI BÀN Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy. Như thế việc cầu xin lo chi không thành, nhứt là hai câu chót dương oai võ và chẳng sợ người đông, thì càng nói rõ về đường công danh ắt sẽ gặp may mắn vì số mệnh đó. Thời đến vang danh. Sự sự tốt đẹp, sở cầu. Biểu tượng: Cọp. Đánh số hạp. Số hên: 6, 2, 26, 62, 20, 60. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif[/IMG]

QUẺ SỐ 207 - THƯỢNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài Hòa hợp sự, Đàm tiếu thanh. Hỉ ân tại bán trình, Bản độ đạp thanh vân. Hoa quỳ nở hướng phía đông, Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Cửa nhà mở rộng đón chào, Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự nghiệp thành đạt, không phí mất chút sức nào. Bằng trình đã có phận chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên hễ cầu thì hẳn ứng, hễ tiến cũng được tốt. Người xin được quẻ này có cái tượng: hễ đến nơi thì được tiếp rước. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.

QUẺ SỐ 208 - HẠ HẠ Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Hoa tàn nguyệt khuyết, Kính phá thoa phân. Hưu lai hư vãng, Sự thủy an ninh. Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn, Kim thoa gãy bể kính tiêu tan. Từ đây nên nhớ đừng lui tới, Công việc mới yên và dễ dàng. LỜI BÀN Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió.

Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi. Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp. Số hên: 28, 20, 80, 8, 2, 82. QUẺ SỐ 209 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Môn ngoại hảo âm lai, Sinh ý ưng hữu khánh. Danh lợi cánh hữu thiện, Nhạn hàng chung câu trận. Công danh lắm lắm đáng ghi, Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Tu hành chính quả mới mong, Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh. Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền. Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt. Số hên: 29, 9, 2, 92, 20, 90.

QUẺ SỐ 210 - TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Vạn lý hảo gian san, Phong sa tận nhật nhàn. Dĩ thôn câu thượng nhĩ, Hà tất ngộ ba lan. Núi non muôn dặm cảnh thanh bình, Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh. Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát, Xá chi sóng nổi gió thình lình. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm. Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió. Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành. Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá. Số hên: 21, 1, 2, 10, 20, 12.

QUẺ SỐ 211 - HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Song yến hàm thư vũ, Chỉ nhật nhất tề lai. Tịch mịch yêm lưu khách, Tòng tứ hạ điếu đài. Song yến ngậm thư múa nhảy hoài, Trông chờ nó đến là ngày mai.

chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. Thành đạt lớn. Đánh số đẹp. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân. Chờ đợi vận thái là hơn. công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi. nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi. Đánh số e cháy túi. Cao thâm tiên khả phan. Đôi én ngậm thư. Từ đó cần câu đã hết xài. thì lấy gì câu được cá vậy. 21. đó là đem tin mừng tới. cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. Biểu tượng: Chim.Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách. Số hên: 11. Nhờ vứt cần câu. Tin âm vắng bặt. và không cần câu. sau dễ. cứ tiến tới. Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng. bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. 12. Bế tắc. Cử mục thiên thượng khán. như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy. trăng sáng. Số hên: 2. Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ. Dòm ngó quả là núi mấy trùng. thì thành công ắt không khó chi đâu. Minh nguyệt tại nhân gian.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Vọng khứ kỷ trùng san. Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ. Cao châm cách trở khả lần thông. 22. Về việc cầu xin của bạn. theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn. khỏi ngại không đạt tới thành công. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy. . cảnh Phật. 1. 21. Trước khó. nghĩa là người hành khách không đi đến nơi. và câu thứ tư nói cần câu hết xài. 12 QUẺ SỐ 212 . Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. Trời xanh. Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng. 2. tượng trưng cho cảnh Tiên. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. 1.

Đồng thời.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Tích đức thi công hữu tử tôn. Xa chi tắc tàng. vận son sắc màu. Nếu mà từ khước. 31. như quẻ thơ đã nói. 12. . Nhất kỵ xuất trùng quan. hoạt động tranh đua với đời. Dùng thì sẽ ắt nên công. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Dụng chi tắc hành. 1. Ý quẻ nói rằng. Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa. LỜI BÀN Hành tang tức là xuất xứ: "Dụng chi tắc hành. Tin lành trước mắt. 21. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp. thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. xã chi tắc tàng". Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. Sát nhau tế thánh cập linh thần. những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên. Giai âm chỉ xích quan. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan. Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. 32. 13. khỏi núi non tin lành trước mặt vậy. 3. QUẺ SỐ 214 . Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. Số hên: 2. hư không chẳng còn. nhưng phải quyết chí dốc lòng. bước đầu chỉ có gặp khó khăn. đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. khỏi núi non. cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy. cố công mới được. Đánh số hên. Khi cưỡi ngựa. Việc gần thành chớ nản chí.QUẺ SỐ 213 .

Tu nhân tích đức. Công danh nếu lúc được thành tựu. Thủy bạn nữ tần đề. Những sự cầu mưu của bạn. đó là lời dạy của quẻ. Trên cây bắt cá. 4. Số hên: 2. việc thành công ắt đạt. Vậy lo chi không giải quyết được công việc. Hãy nên ẩn nhẫn bước qua cửa sầu. Làm bò cúng tế khắp chung quanh. nếu làm được như thế ắt hữu cầu tất ứng. Thực vậy. như trời vực cánh chia cao thấp. 14. thì mới được thư thả phần nào. 1. Câu hai ý nói anh em chết chóc chia ly. xây lầu trên mây. nhìn nhau tự hỏi. mà việc khó khăn của mình ắt người sẽ giúp ta. Người xin được quẻ này phải mau mau tu tỉnh. Bởi thế. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng hạnh phúc vinh dự sở dĩ có được là nhờ ở công trình. 24. Đánh số thông hạnh. 21. ắt khó thành toàn dụ được. Mổ trâu tế thần dụng ý tạ ơn trời đất quỷ thần. Hang con cóc lại thả câu. Đào hoa kinh sâu vũ. cầu mong tránh gở được phần nào. làm ơn cho người ta. Câu ba ý nói vợ con gia đình tán vong tan tác. tự nhiên được người thương mến. mọi người đều sửng sốt.Công danh lưỡng tự thành toàn nhật. QUẺ SỐ 215 . Hồi thủ san hà vạn vật tân. Khi thấy núi sông biển đổi tên. tích thiện. không còn cái nhìn bằng nửa con mắt như ngày xưa nữa. Tích đức thi ơn con cháu lành. bao mộng tưởng đều không thành. 42. LỜI BÀN Câu đầu ý nói đường đời được bình an vui tươi. Còn câu chót ý nói bị thủy tai hỏa hoạn sạch không. 41. LỜI BÀN Quẻ này chủ rõ rồi đây mình đắc chí.HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Thế lộ thả bình di. Vậy quẻ này báo cho ta biết họa tới nơi. Theo quẻ thơ nói: Bạn hãy nên cố gắng mà làm. phải lấy thiện làm căn bản. nếu không. Vân trung nhất nhạn chi. và đừng đạt cao vọng quá. Quả thực là hai hoàn cảnh phân chia rõ rệt. lúc đó mới có thể thành đạt nguyện cầu. Nếu . Phải ra sức chớ ỷ ta.

vợ chồng ngủng nghỉnh. 52. Bạn nên bền lòng chờ đợi chớ nên vội vã. Thân cừu lưỡng bất tri. 12. Nhưng một buổi sáng đẹp trời. Hãy đợi chu ý lắm nhựt nguyệt. nên thực tế. QUẺ SỐ 216 . Số hên: 2. lúc đó gia đình mới mặt mày vui vẻ. Người xin được quẻ này chớ trách chi nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng xây dựng bản thân để có chút huy hoàng mà thôi. Trong nhà nay lại can qua. bắt cá trên cây và xây lầu trên mây.không kết quả cầu sự cầu của bạn ắt như thả câu trong hang cóc. đón rước linh đình. 15. Thù địch hai đàng. 1. công danh lừng lẫy. võng lộng nghênh ngang. Lôi thôi. Quẻ nói trong nhà này nổi binh đao thân thù hai đàng không chịu nói hòa. e bị quan sự. tình trạng này sở dĩ có chỉ tại chê mình hèn. 61. 26.12. Đánh số dở. Tính toán phải tùy sức tùy tài. Đang bế tắc. áo gấm về làng.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . mà lại tốn công hao sức thôi. QUẺ SỐ 217 . LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình bất hòa. 5. Bây giờ mới thể cười ha ha. huynh đệ khích tướng. vận chưa thông. Số hên: 2. chẳng chịu hòa. 21. thì lần lần sẽ thấy hanh thông và có thể thành đạt sở cầu. Thủy giáo tiếu khà khà. Chu y lâm nhật nguyệt. rút cuộc chỉ là hư không. dang dở. Cao vọng quá ắt xôi hỏng bõng không. đó là ý nghĩa trong việc cầu xin còn gặp nhiều lôi thôi chưa được thuận ý mà phải chờ đến khi có quý nhân nương dẫn đường đi nước bước thì lúc đó công việc mưu tính mới trôi chảy thông suốt. chẳng ích lợi gì cả.HẠ TRUNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Môn ngoại khởi can qua. 6. 1. 21. 25. Biểu tượng: Chim. Đề phòng và cẩn thận chờ đợi. chờ đợi. đánh số dỡ.

vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. Số hên: 17. Thoái bộ bất tồn lưu. gia nghiệp thì điêu linh. thì mới thành công mỹ mãn. Môn ngoại sách. 1. mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào. ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì. Đánh số thông. 2. Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương. . Hoa khai hựu cập thu. Đây là một hào được coi như trung cát. Phải nên gấp rút về để cố thủ. Thời vận đến.HẠ HẠ Phong Thủy Hoán Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Nhĩ vãng vô thu lợi. vận đã đến mà người phải bước ra ngoài đón lấy. còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. QUẺ SỐ 218 . 27. Vận may chờ cửa ngoài. 72. Sự đoàn viên. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn.Hữu nhất thân. Người này quả thực tài. Bắt được một con nai. Tất cả việc toàn vẹn. LỜI BÀN Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). Đâu đâu sương phủ đầy đường. 7. Hoạch nhất lộc. Rút lui để khỏi đau thương hận buồn. 12. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. Nghiêm sương vật tiến chí. Trái lại. 21. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Ra đi chẳng có lợi gì. Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn. Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông.

Cử võng yên ba. để bắt cá trong biển vậy. nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy. Thời vận thông cứ tiến thành. 12. hóng gió mát buổi trưa hè. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. 27. bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng. 1. Đánh số tốt. 1. chẳng sầu không may. phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. Cẩm lân dị kiến. yên hà phong nguyệt.HẠ TRUNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . 7. Số hên: 17. QUẺ SỐ 219 . Trăng mồng ta lấy làm câu.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Tân nguyệt vi câu. 12. Quẻ này ý chỉ rằng. Thời vận đến. nói người quân tử lui về ẩn dật. thì mới thành công mỹ mãn. Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật. gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó. quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn. Lưới chài sống động cũng hay. Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân. lấy gió làm dây câu. 92. 91. 21. Thanh phong tác tuyến. ngắm trăng trong cảnh khuya. 2. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công.Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. Đánh số thông. Và mặt khác. thì mới dễ dàng thành công. 9. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy. LỜI BÀN Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc. Gió thanh làm chi. QUẺ SỐ 220 . Dù là biển động bắt ngay dễ dàng. 72. Số hên: 2. mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền). Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu. câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài.

QUẺ SỐ 221 . nhất trong khi không chấp thuận hành động khiến lụy tới đức lớn. Đánh số. Vậy việc cầu xin của bạn hơi khó đấy. thì mới tránh được việc không hay xảy ra. nên phải cẩn thận đo lường cho kỹ chớ nên sơ ý thì hỏng. Đề phòng tiểu tiết mới lành. mới nên. Người xin được quẻ này nên chú ý tích cực thực hiện. Tai ương đưa tới rất phiền ngay. mới yên. đắc thất. Hai câu chót bất quá chỉ là những câu chú ước cho mạnh nghĩa hai ý trên đó thôi. tô bồi cành nhân. Nên cố gắng. chưa mấy thông. an hưởng tự nhiên. Hoàng oanh chim én ào ào. tha hồ vui thú nhàn lạc. thì có thể nói đó chính là triệu chứng của cả một cuộc hưng thịnh. Cầu mọi sự chưa thông. Trước tiên phải rõ điều cần. Theo ý quẻ cho hay phàm người cầu xin việc gì trước hết phải hiểu rõ trên phương diện cần thiết. Tục đề phòng. LỜI BÀN Giữ lời cũng như đề phòng. Vườn hoang rực rỡ xuân màu sắc hương. Nhân tuân thành cự ương. Cần nắm trọng tâm công việc và nghiên cứu kỹ. cảhai điều chỉ sợ người ta vấp ngã mang khốn. 20. Thiết tha trong dạ buồn thương ý tình.Tiên quan tỏa. nghĩa là nắm vững trọng tâm. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng của một hoàn cảnh bình thường. 2. Hoa khai mãn viên. Vô ngữ liễm sầu nhân. Cũng như mới mong thâu lượm được kết quả tốt đẹp.HẠ THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Yến ngữ oanh đề. Nếu lại còn vun trồng cây đức. Nếu không biết giữ điều kiêng. Người xin được quẻ này cần nên giữ câu "Tri chỉ bất nhục" (biết đủ mà ngừng lại . Ỷ lan xuân thụy giác. công việc cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Tiểu tiết bất tri giới. Số hên: 22. chẳng thèm để ý tới thị phi. Dựa lan can mộng hoàn lương.

22. QUẺ SỐ 222 . thì hay. hãy lo tính đi. Có câu nhân định thắng thiên. Đánh số hạp. Ngoài ra. Theo ý quẻ này thì bạn hãy dẹp mọi sự tự ti mặc cảm để nhận sự giúp đỡ của kẻ khác và mình cũng phải ra công cố gắng. bạn hãy cố tạo hoàn cảnh mến người mến cảnh. Bạn xin được quẻ này thì phải vất vả bận tâm thật nhiều với việc cầu mưu thì mới được nên phận. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người. hoa nở đã báo xuân về tới nhân gian nhưng bạn còn say mê với giấc ngủ để ráng quên những u sầu. Số hên: 21. Tương lai vui vẻ mới đều sự công. 2. Lao tâm hữu thành. 12. được nhưng ít lợi. còn chần chờ phân vân và cầu an làm gì? Cái may không đến lần thứ hai. Số hên: 22. Người xin được quẻ này quả thực là "Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân" cứ hễ có công là được hưởng phúc.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Lao tâm lao tâm.thì không bị nhục). LỜI BÀN Quẻ này nói: Có lao tâm khổ trí thì công việc mới thành tựu. Hoan tiếu tiền đình. Đánh số. người xin được quẻ này đang lúc gặp thời lẽ ra phải thừa dịp này phấn khởi tinh thần đề mưu đó sự nghiệp nhưng lại cầu an và than thở. Lao tâm nữa lại lao tâm. Ý� quẻ nói rằng hiện thời chim mừng. hãy suy nghĩ câu đó ắt hữu ích hơn. và quyết chắc không một việc gì là không xong. Tuy lao tâm. Lao tâm vất vả cố làm mới nên. thì ắt thành danh toại. 1. Hãy nhờ sức gió phụ bên. Thanh phong tá lực. Nếu được sức nhiều người giúp thêm thì tự nhiên được phúc vô bờ bến. Thời đến rồi. nhưng việc thành. còn phải nhờ sức của kẻ khác đỡ thì tương lai mới sáng lạng hơn. 2. tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động. khổ trí. Căn cứ vào lời dạy của quẻ. 20. .

mệnh vận chưa thông. thì cuộc đời mới nên hương. 23. Chung vô cửu. Châm bạn đa nghi thai. nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng. . Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản. Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay. Vì tại ta.QUẺ SỐ 223 . phiêu bạt vô định. Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được. LỜI BÀN Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung. Đường vào ba thực khó đi. Đáng lẽ hay. Hà kham tiểu hối đa. Xuân phong liêu nhứ phi. Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn.HẠ HẠ Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Tiến bộ thả bồi hồi. Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não. lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết. Mé sông hành khách mệt thay. 3. Sao đang bước tiến lại ngừng. Thủy tân hành khách quyện. hóa dở. 32. Số hên: 2. Bàn đi tính lại chung vô lối. Đánh số không hạp. Ngọc thạch tuy rằng có ám mờ.TRUNG TRUNG Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Ngọc thạch dơ chung muội. QUẺ SỐ 224 . Tiếu kha kha. Đâu cần lo nghĩ việc nhỏ đó. cần phấn đấu. Vui vẻ cười to chớ dại khờ.

Quẻ thơ nói rằng: Loại ngọc thạch vốn là loại vật quý.HẠ TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Thì sự ắt thành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Kia là . công việc đã tính. Số hên: 22. Cứ tiếp tục tiến tới. Chí lập niệm đầu yếu chân. cứ thực hành đi. cũng cần phải có thái độ thung dung để bổ túc vào. Người xin được quẻ này xử sự nên phải lấy việc trầm định tinh thần làm quý. Thành công ắt về ta. Một bên lên chỗ thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Tiện phân vinh nhục. 42. Nhất niệm nhập địa ngục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Bất khả túy nhân mục lục. 4.gif[/IMG] àng. 24. nhưng có khi sắc màu của nó vẫn bị ám mờ. Hãy nên lấy làm kim chỉ năm đó. chớ nên lấy làm kỳ lạ và đừng xem trọng những điều nho nhỏ bất ngờ. Cuối cùng vẫn có thể vui cười hể hả. sáng. Vậy sự cầu xin của bạn cố gắng đi sẽ được toại lòng. chứ không nên lo lắng buồn phiền làm chi. QUẺ SỐ 241 .gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. chói. Đánh số được. Ý� quẻ muốn nói rằng: Sự cầu xin của bạn đắt thất đều do mình định lấy không nên kêu ngạo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Xưa có câu hữu chí cảnh thành. cũng đừng thối chí.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Hiện thường có những tiểu hối (điều hối hận ăn năn nhỏ). Bởi thế cho nên viên ngọc nằm trong đá vẫn còn bị che lấp không sáng tỏ được. Tuy nhiên về sau vẫn giữ được không lỗi lầm gì.gif[/IMG] Nhất niệm đạo thượng đường. Chớ lo chuyện tiểu tiết. Địa ngục thượng đường.

. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc. 1. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.gif[/IMG] đừng theo tà vậy.gif[/IMG ]àng địa ngục rất rõ ràng. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm.gif[/IMG] Dương đặt quần. QUẺ SỐ 242 .gif[/IMG]đị a ngục hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG] àng phân minh. chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. nhất cá thần.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Nhật đối dân. thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta. 41. chưởng cứu thương sinh. 14. nhất cá nhân. rồi cho là bên nào cũng được cả. bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình. 24. Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy. tiện giảo nhân. Đạo đức làm đầu. Quân thần hữu tả kinh. Chọn đường lập chí phải tính. 4. Tu trượng chân thần. 21.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Phùng ngưu khẩu. 42. chớ nên nghe người dèm pha.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Ý quẻ nói hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. để đến nổi vinh nhục không phân biệt được. Số hên: 2.gif[/IMG ]àng: Thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. đánh số tốt chút ít.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.

Trâu.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Cầu tài danh còn xa. Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên. vì tiểu nhân phá. Lầu dẫn dã bất tâu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. . ý nói tiểu nhân phá hoại vậy. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường. Chấp mê bất ngộ giả.jpg[/IMG] Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn. QUẺ SỐ 243 . như lời quẻ nói. Chúng sanh được cứu. Dê. Đang bị tiểu nhân phá hoại. hay quý nhân giúp. Nếu là người có nợ duyên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. hãy nên xem xét cho kỹ. biểu tượng. 24.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công. Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được. Nhất chỉ tiện hồi thủ. Số hên: 2. Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image011. và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt. 42. thương thiên hữu phù. cần có tay trợ hữu. Trâu.gif[/IMG] Nhược thị hữu duyên nhân. gian nan. Chỉ cần một tiếng tức liền trở về. vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ. Phải cầu sức mạnh thần tiên.Đàn dê trâu cố cắn người. khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ. khó mong. 4. Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận. Say mê mãi chẳng ê hề. con Dêâ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.

32. Tuy nhiên cuộc đời lên hay không cũng có phần thuộc về số phận. cần dùng lý trí để xét nét công việc. Hải thiên nhất bích. có nhiều kỳ ngộ. Trời cao đất rộng vui tươi càng lành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 43.gif[/IMG] Nguyệt luân đông thăng. QUẺ SỐ 244 . cần phải dùng lý trí mà xét nét tiến hành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. bất thông. Cầu tài danh chưa thấy lợi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. không chuyện gì làm là không . Quay đầu về ấy kiếp trăm năm. 42. Muôn ngàn dặm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.TRUNG THƯỢNG Bát Tuần Khảm Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 2. Một lỡ lầm thành ngàn đời hận.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Người xin trúng quẻ này phải nên cảnh tỉnh ngay. Vạn lý vô vân. Theo quẻ cho biết: Những điều cầu xin của bạn. Chớ say mê một thứ gì. 4. sáng cuộc đời. Thanh quang khả ấp. trăm việc đều như ý. Đánh số chẳng lợi. mới mong. 34.gif[/IMG] Quẻ này nói sự mê lầm của người ta thực chỉ là tại người có duyên hay vô duyên mà ra. 24. Nếu trễ thì không kịp nữa đâu. Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời. Trời trăng đã mọc hướng đông. Số hên: 3.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời. bất minh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Dở. Bởi thế cần phải giác ngộ sớm.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ. Như bài thơ đã nói: “Người có duyên kêu một tiếng tức liền trở về” cho nên phàm làm việc muốn được thành tựu thì phải có lý trí vậy.

Số hên: 44. Người xin được quẻ này có cái tượng: kẻ hiệu sinh đáng sợ (hậu sinh khả úy). Đã báo lòng thành với khổ công. thời đến. 2. 4. QUẺ SỐ 245 . mà không theo đúng phương châm tiến nhanh mà lui gấp. còn gì nữa mà lo. Vì quẻ có nói rõ: nếu ngày được ban phong rồi. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Bất phụ nhân gian tấu nhất tao. Yên hà tiếu ngạo. Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai.thành. lúc đắc thời chớ cậy thông minh tài ba. Thoát khước tử lai duy. xuôi chèo mát mái.gif[/IMG] Nam nhi nhược đắc phong hầu an. Phượng thị nam nhi đạo. Hãy rút lui trở về quy ẩn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. 24. không lợi.gif[/IMG] Quẻ này chủ tiến trình xa rộng. Nam nhi nếu được ngày ban phong. Vận thông. Cần nên xuất tận khả để hành động.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Áo bào từ khước chí nam nhi. Tuy nhiên. Cứ tiến hành. Sự sự hanh thông. Đánh số tốt. tức là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Trời giúp người lành. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. 40. Công thành thân thoái. hưởng hết cái phúc thanh nhàn của cõi nhân gian. Nhưng công việc êm thắm rồi bạn phải nên giữ gìn và chớ lo yêu cầu quá cao.TRUNG TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Cầu danh lợi 10 phần đắc quả. Nhưng sớm ra lại nên sớm về. tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó.gif[/IMG] . Về để u du nơi lâm tuyên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay sẽ được tốt lành chẳng có gì đáng lo ngại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. lẻ đương nhiên như thế. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi.

chớ nghe lời dèm pha nịnh hót.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Có kẻ dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ.gif[/IMG] Tâm mục hồ ly. Dừng lại. Công thành. 42.đã được trả công rồi hãy rút lui và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Thế nhân bất sát.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. để chờ lúc vận thời hanh thông rồi sẽ tốt hơn. 5. Số hên: 4. chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. Diên cửu khuynh thân. Theo ý quẻ cho hay người cầu xin được quẻ này hiện vẫn chưa được hanh thông. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Nếu ai say đắm mất thần.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. thâm thối là hay. nịnh hót để thủ lợi. Công danh tài lợi có. Có thế thì mới tránh được cái hại tán nhân bại sản. đó là khuyên người phàm mưu việc gì chỉ cần đến mưu vừa phải thôi vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Mê hoặc thế nhân.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Đánh số hạp phần nào. còn trong cảnh đen tối. sắc đẹp duyên tình để quyến rũ.gif[/IMG] Quẻ này báo động: Có lũ gian tà mê hoặc. Chồn này cáo nọ xấu xa. Chớ gần tiểu nhân chớ gần bọn yêu phụ. Chớ đam mê chuyện vàng son. 24. ngược lại còn có thể bị những điều không hay đưa đến. Nếu người cố mà cầu mưu thì chẳng thu lợi được kết quả nào. đuổi hết lũ gian tà.gif[/IMG] đừng ham mê tục lụy nữa. 45. Rủ nhau mê hoặc nhiễm tà thế nhân. mà hóa dở. khiến cho mình phải chịu nhiều điều tai hại thế mà vẫn không giác ngộ. QUẺ SỐ 246 . bạn hãy ngừng lại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Người xin trúng quẻ này nên phải cẩn thận đề phòng trước. Lâu ngày thất bại nguy thân thiệt mình. chớ . Bởi theo ý quẻ đã dạy trên đây. hoa mộng. 2.

khua môi rù quyến. 42. Ý thơ cho biết tất cả sự vinh hoa nhục sướng khổ đều đã có số định sẳn chớ nên than thở làm chi. Nghĩa là việc đời không nê cưỡng cầu hãy cho nó tự do phát triển. 4. bị nhiều tiểu nhân đang múa mép. Nên ở ăn hiền đức. Kim nhật quân thường.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Quê người sao sánh kịp quê mình. Nếu tiến hành ắt thất bại.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Làm người khách lạ chốn tha hương cuộc đời có vất vả gian nan mới có thể ngồi hưởng cảnh yên vui vườn nương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Biểu tượng: Chồn. 2.gif[/IMG] Vinh khô tràng định mạc ta thương.TRUNG HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Tân khổ tha bàng. bởi việc đời như Phật gia nói ”sắc sắc không không” vậy. Đánh số được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. QUẺ SỐ 249 . Số hên: 6. thì có ngày trời cho của mà hưởng. Số hên: 9. Tha nhân cải hoán biệt nhân thường. May áo cưới mà người hưởng. 24. Than mà chi tất cả đều có số mệnh. 4. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 46. lợi vừa phải. Cáo. Người xin được quẻ này có thể tự tìm lấy chân lý cho mình mà ăn ở thì thế nào cũng vui sướng thịnh vượng. cố gắng ắt có ngày sẽ được toại nguyện. 94. An hưởng gia thương. 62. Sướng khổ luân hồi chi phải màng. Vinh nhục định rồi chớ hận than. ở quê người sao bằng quê mình sung sướng. Làm may áo cưới người ta hưởng.tính toán. 42. nhưng thiên lý luân hồi. Dở lắm. Thế thì việc cầu xin của bạn cần phải bền lòng và giữ tâm lương thiện. Vị tha nhân tác giá y thường. có ngày người làm mình hưởng. 2. . Cầu danh. 49. 24.

Nếu tích cực làm việc để trở thành người tốt.gif[/IMG] Quẻ này chủ trồng dưa được dưa. Thời vận hanh thông hạnh phúc đầy đủ. Theo ý quẻ nói. 5. trồng đậu được đậu. sẽ thành đạt ý muốn. hỷ đến nhà.gif[/IMG] Nữ nhi dại. gái lớn thì gả chồng. 50.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. những việc cầu mưu của bạn. Đồng bái thu. Sanh con đẻ cái nối dòng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Giá lương nhân.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.QUẺ SỐ 250 . hiện nay thời vận của bạn đã đến lúc lên hương rồi như con đã trưởng thành vậy.gif[/IMG] . Nay con lớn. hãy nên bước tối đi. Hỉ lâm môn. đi tìm được duyên nợ cho chúng rồi. Như quẻ nói. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Đánh số tốt. 20.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Tìm vui duyên nợ để mà kết hôn. Người xin được quẻ này nên cố gắng nhiều hơn thì phải đẹp. Thiêm tử tôn. không ai lại đem phần đến cho. Cảm hoàng ân. Cho nên. thì ắt sinh con đẻ cháu cho mình vậy. 52. QUẺ SỐ 251 . Chẳng lo gì nữa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. 2. Trời ban phước đức ta cùng tạ ơn.HẠ HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Số hên: 25. thì lo gì mà không có kết quả tốt đẹp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. ai cũng biết có làm thì phải có ăn.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.

gif[/IMG] Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ. bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. QUẺ SỐ 253 . Bế tắc chẳng làm gì được. Cũng khó được như ý. một cách bất minh rồi. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại. 5. 12.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Nhiệt hàn xâm thể. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán. 25. 1. 52. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy. 21.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số dở. Cây sanh lửa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 51. Càng thêm bệnh tật khùng điên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Theo ý quẻ cho biết.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. triền miên hại mình. việc đã thành.gif[/IMG] .HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Khẩu bất tâm. Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền. Hàn nhiệt tương xâm. Cũng như cầu xin một việc gì khác.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. vận trình của bạn rất xấu. khó mà làm nên việc gì trong thời gian này. thì nóng lạnh tất sinh ra. Số hên: 2. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] Mộc sinh hỏa. Phùngđiên tác chứng. vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến.

35. 52. khí thân. hãy tính tới việc khác. 53. 3.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bởi thế. nguy hại đến toàn thể cơ nghiệp và an ninh của mình. Nên lo việc cấp kỳ trước đã. Dẹp tiêu mối họa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. . Cầu tài danh còn lâu. Người xin được quẻ này nên đề phòng cẩn thận. bất thông. Diệt hỏa thành khang.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Bất minh. chớ để cho tai vạ tới chân mới nhảy. Thời vận còn xấu. thì nguy đó. Trong nhà súc vật nguy nan cùng mình.TRUNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Dĩ ngoại tâm đầu nguyện. làm ăn chưa nên. khiến lũ nghiệt súc chết sạch.Nạm lan khởi hỏa. Hãy mau cứu vớt chớ khinh. Dự phòng đắc lực. hơn là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. để nghiên cứu công việc trước đã rồi hãy bắt tay vào việc. 23. Thủy tri chí.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đó là ý quẻ muốn mách cho bạn vậy. Tam sơn tu bả ác. tâm tình sẽ yên.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Lửa bốc cháy trên lan can.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Bây giờ lửa cháy lan can.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. thì mới nên.gif[/IMG] đi tính chuyện. Đánh số dở. bao đồng xa xôi. 5. 2. QUẺ SỐ 254 . Nghiệt sức tao ương. Sau đó. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Số hên: 25. Tuy nhiên. nên chịu đựng một thời gian nữa. nếu không đề phòng cẩn thận lửa ắt bén cháy khắp nhà. Chúng chết tất nhiên chẳng hại gì cho mình.

trước lúc thực hành.gif[/IMG] QUẺ SỐ 255 . Cầu mưu thì có duyên. danh lợi được cả hai. 42. thì mới mong thành sự. Bởi vậy việc cầu mưu của bạn cần phải kế hoạch có đầu có đuôi và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] đừng nản lòng mà cố gắng cùng thì ắt sẽ nên công trong việc cầu. Vì câu chót nói: ”luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui” và tiếp câu thứ ba là: ”ba non nắm giữ trung trinh”. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Quế tử hương văn.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Mãn thiên tinh đẩu. Sau trời sáng chiếu đời ta. Mới hay thành đạt bấy lâu chí mình.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Toàn gia bình yên thịnh vượng. 45. việc cưới hỏi nhất định thành. 4.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 25.gif[/IMG] Phúc tinh chiếu ánh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.Tần tần định thái bình. 24.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ba non nắm giữ cho mình. Số hên: 54. Người xin được quẻ này an nhiên thụ hưởng hạnh phúc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Theo ý quẻ thơ nói trên việc cầu thành hay bại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Ý quẻ khuyên: thận trọng. Đánh số được. Tất cả việc tính toán. Mùi thơm cây quế tràn hòa khắp nơi. 5.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. khỏi cần phải nghi ngờ gì. xuất hành thì đại cát. Quang diệu bức nhân. cần tính toán nghiên cứu kỹ.gif[/IMG] định đoạt. Việc tốt đẹp vui mừng. . Luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui. 2. nên hay không đều do hai chữ ”trung trinh” mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Một khi đã toại nguyện cầu. Chờ đợi.

Chẳng còn gì trở ngại nữa. Đây chính là hội tam đường khai thái (xuân về tốt đẹp đó).gif[/IMG] đều tính phục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này tượng đủ: Phúc thọ phú quý. Bá tánh phương kia cũng khổ cùng. Quả là sáng sủa chói ngời hoàng huy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. thông. 55. Yên kế địa. Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. quế thơm tràn khắp. 52. Nhược yến dại phấn hùng tâm. cầu lợi đắc quả. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 25. thương sinh vô tồn tế. Biết đâu được có nước nguồn sông. Số hên: 2.gif[/IMG] Đông Nam Bắc tương lai thành cố khứ. đó là cảnh vinh hoa phú quí vậy. Đông Nam lượng đất thành như không. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Vậy bạn hãy mau tiến hành những như đã định. nhất tề đều tới.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.Không trung sao sáng đầy trời.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 5. Thủy nguyên bất tri hà xứ. Tốt đẹp. Giàu sang vinh hiển đến kỳ cầu danh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Mọi người đều ca tụng. Nghĩa là người cầu được quẻ này.gif[/IMG] . Phước tinh cao chiếu. để nắm lấy may mắn mà số phần đã dành sẵn. Người xin được quẻ này coi như quẻ thượng cát. Đánh số. mọi nhà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. những việc cầu mưu ắt kết quả mỹ mãn. QUẺ SỐ 256 . tức là thời vận đã đến hanh thông.

không nước thì làm sao sống. băn khoăn do dự. . Người xin trúng quẻ này cần phải nuôi cái khí "Hạo nhiên" để tỏ chí cương cường khiến người ngoài kính phục. cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào. Sống chết ngày giờ định sẵn rồi. 65.gif[/IMG] Quẻ này chủ sống chết có mạng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Muốn nên công. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn.gif[/IMG] Hà dự mạn trù trừ.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. Quẻ này chính ra là một cái phép tử lý cầu sinh (trong cái chết tìm cái sống) đó. mà chẳng biết được nước sông ở đâu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Lòng dạ yên vui yên chỗ ngồi. Nam. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 56. Bắc đều không phải là chỗ yên thân. bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc. kiếp số khó tránh: 3 phương Đông. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt. Phiêu phiên nhất vãng. nghi ngại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 2. giàu sanh tự trời. 25. ra rồi lại vào. 6. Cứ cho công việc tự nhiên đến. Công việc tính toán vô cùng khó. thì phải chịu gian nan.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật. 5. Tử hữu nhật. sinh hữu thời. không hạp. 26. phải gắng sức. Hãy chờ thời là hơn. tới đây còn mong là có làm được việc gì. 62. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại. lo âu thì còn làm được gì nữa. Đánh số. QUẺ SỐ 257 . Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không.HẠ TRUNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Làm chi tính toán lắm lôi thôi. Tâm thượng vô nghi. Việc tới trước mắt mà cứ gãi đầu gãi tai.Quẻ này chủ đại nạn sắp đến.

Hết hồn hú vía tại vì làm gian. như cánh chim tung trời. bạn nên lấy câu đó tự suy nghĩa ắt bớt được khổ não trong hoàn cảnh thiếu nầy. Hán gia hỏa thịnh đức.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. như xưa có câu: ”Mệnh trung hữu thời chung tu hữu. 57. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Sài lang nếu cản nữa đường. . Ra tay chém. giàu nghèo. chưa thuận lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. là trời định vậy. Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. 5.gif[/IMG] được thịnh vượng. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn. Tiến thoái tự thung dung. 2. đã định sẵn rồi. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả. 7. 27.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Khi thời đến. Hãy ẩn nhẫn chờ thời. nghĩa là cuộc đời của bạn sống trên trần gian sự vui khổ. việc mới thường yên tâm. Số hên: 25.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Lo gì. và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 75. Vắng tanh đi lại làm chi. và chết có ngày. 72.gif[/IMG] Húc nhật chính đương không. QUẺ SỐ 258 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. dầu bạn có cưỡng cũng chẳng được. khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng. Vậy việc cầu xin của bạn hãy để cho nó tự nhiên. Đánh số.Quẻ nói rằng sanh có giờ. Quang huy vũ trụ trung. mệnh trung vô thời mạc cưỡng cần”. chí nguyện chẳng toại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.

Có kẻ phá hoại. Sài lang nếu cản nữa đường. Như thế thì khi có phải kinh sợ chăng nữa cũng chẳng hề gì. 8. Đề phòng tiểu nhân. Tuy ắt là phải trừ diệt cho bằng hết. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. dở. Số hên: 58. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. 52.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Hết hồn hú vía tại vì làm gian.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 5. cần phải thanh toán.gif[/IMG] Vãng lai hành tịch xứ. Thốt nhiên trước nhất kinh. như thế lại càng tỏ ra mình là một tay hào hiệp. việc mới thường yên tâm. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. ép mình là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 25. QUẺ SỐ 259 . Cầu mọi sự chưa thông. 85. Ra tay chém. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Trảm diệt phương xứng tâm. Đánh số. bỗng vụt tới với mình.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc tìm liễu hỏi hoa. Vắng tanh đi lại làm chi. Cho nên kinh sợ.TRUNG TRUNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] điều phi nghĩa. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. Sài lang nhược dương đạo.

vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận. 2. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng. . Giao phong đối lũy. Thanh xích hoàng bạch hắc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Bát môn phân bát vị. Đánh số. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Số hên: 58. 85.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cửu tinh bố cửu phương. cần phải thanh toán. 5. Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể lực địch. và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công. đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý. QUẺ SỐ 260 . Đề phòng tiểu nhân. Có kẻ phá hoại. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 8. 25. dở. ắt sai đi một dặm. Lưỡng lưỡng tương đương. chớ có coi thường. Chín sao bố trí chín nơi dòm. Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Cầu mọi sự chưa thông.HẠ HẠ Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Lỡmà lầm chỉ một ly. Ngũ sắc quyển cầm trang.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ. Người cầu được quẻ này. 52.gif[/IMG] Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ. Bốn góc bốn phương chia tám môn. Cuốn gói hành trang vượt núi non.

Xấu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới. dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày. ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào. chỉ cố tranh dành với trên. Luân hồi bất năng miễn. 5. QUẺ SỐ 261 . Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ.gif[/IMG ]àng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công. 60. mọi việc bế tắc.Phải mưu mô. Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục. Cả đời chẳng học việc cao siêu. Đánh số chẳng hạp. Hay hơn là chờ thời. Sự sự bất minh. Tại thể khước uổng nhiên. 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo. 2. Số hên: 26.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] Chung thân bất tập thương. 6. . 95. Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu. thì việc mới thành tựu. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 62. Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến. Vĩnh lạc khâm thạnh tạm. 25. 20. Đánh số tốt Số hên: 29.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 9. 2. Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều.

hợp tác chặt chẽ. Có âm dương hòa hợp là may mắn lắm rồi. 26.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Chồng hiền vợ tốt. Hai chữ trai gái của câu một dịch ra chữ Tàu hợp lại có nghĩa là Hảo tức là tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 1.gif[/IMG] đáng lo ngại băn khoăn. Hai đứa trai gái của ai.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Âm dương hòa hợp. Số hên: 61. Mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. 21. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này là may mắn lắm. 2. cầm sắc hết sức hào hòa. 12. Đánh số tốt.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.QUẺ SỐ 262 . mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. Vậy việc cầu xin của bạn sợ gì gì mà không may không tốt cứ việc tiến hành theo ý đã định đi tốt lắm. có kẻ giúp công đắc lực lo gì chẳng thành. Đến cùng một lượt chung vai đồng hành.gif[/IMG] Lưỡng ca tử nữ. Đồng đáo tề hành. Mưu tác hoan hân. cổ vũ nhau. và câu ba.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Cầu danh đắc danh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. câu bốn cùng nói rõ là âm dương hòa phước may lành. Người xin được quẻ này chẳng có gì là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. QUẺ SỐ 263 . Âm dương hòa phước may lành.gif[/IMG] . Vô cùng vui vẻ đầm ấm. cầu lợi đắc lợi. 6. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 62.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn. Bỏ dao rựa. chớ có thấy cơ hội tới mà không làm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê. Đánh số tốt.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt. 6. Đả phá quân môn lộ. Biểu tượng: Gà.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì. 62. lo gì. nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. quỳ xuống đất. Gà gáy rồi đây trời sáng hòa.gif[/IMG] Trung hữu huyền cơ phú. y như là hai người khác nhau vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Thời vận tốt đến rồi. Số hên: 26. Vận trình vượt bước dặm ngàn xa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 2. 22. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần. Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó. Huyền cơ trong đó có ngâm ca. Kệ minh phương hiển lộ. QUẺ SỐ 277 .gif[/IMG] . Mãnh nhiên ngộ thiền quang. thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy.

TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mà chẳng xấu lắm. cứ để thời đến là hay. QUẺ SỐ 278 .gif[/IMG ]èo vượt suối. Trèo đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. ta có cần cầu chi. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Thời lai thời khứ an thân. nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó. Do đó. đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy.gif[/IMG] Lai khứ nguyên vô định xứ. 7. nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Kẻ gian hồ vui cùng trời đất. Bình thường. nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Câu nói phú quý trời đã định. Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm. chẳng bao giờ quan ngại. tuy nhiên cũng phải sự tại nhân. 2. Bạt thiệp vô lự. tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Lỗi non nước có hại chi. Lại đi chẳng định nơi nào. những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn. Đánh số hạp ít.gif[/IMG] . cứ xem việc đời giấc mộng. Trên đời vinh nhục kể gì mà lo. nào có sá gì.Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. khuyên người chớ lo. Vinh nhục bất kế.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. tùy cảnh ngộ mà yên thân. 77. 72. Số hên: 27.

phần nhiều chẳng hội đủ. cứ để từ từ thời vận đến. phản phát phúc. 2.gif[/IMG] Hắc dạ lý đồng tiền vãng. 82. 7.TRUNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tuy nhiên thế tình thường đứng túi này trông túi nọ. phải lượng sức mình mà tính mưu. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. chờ đợi. 28.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm. yếu trước hoang. trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy. Nhất hữu trị. Số hên: 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 279 . Thời ngộ hỏa. Nhân tâm khổ bất túc. 27. mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại. Quá lo chỉ hại thần kinh. Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an. thành thủy cục. Bất tất quá ưu tiên. chớ lo. công việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình. vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt. Chớ tham. Khi nào nước lên lại ròng. ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba). cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp. Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này. Lao lao ky. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. đánh số phải cẩn thận.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 72.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.Hữu tử trường.

Đừng đi nữa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. . khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Đắc tế thương sinh. Cầu tài có sự góp sức của đông người. mạnh sức thì dễ nâng.gif[/IMG ]êm khuya. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. QUẺ SỐ 280 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 16. Hãy nên nhớ. Vân hưng vũ trạch. Đánh số. Cái ý sâu xa là như vậy.gif[/IMG] Quẻ này chủ hai người đồng tâm hiệp lực. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Trập long dĩ xuất thế. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. thì mới nên việc. làm hỏng công việc.gif[/IMG] êm khuya. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 8. mới là yên thân. Bất thông. Theo ý quẻ cho biết. tối đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Một khi sơ ý e dè gặp ma. e rằng gặp ma tác quái. nhớ thật xa. Việc cầu xin của bạn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Dầu dốc thủ tọa thành. 86. 1. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. không mấy hạp. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại.HẠ TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 61. 68. Nếu trái lại cô chưởng ắt năng minh. Người xin há lại không biết điều đó sao. lợi có bạc vàng. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. Rủ bè kết bạn. Số hên: 6. 18. đông người thì mạnh sức. Sách có chữ: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư.Tu kết đảng.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Thứ hữu để cách. Hãy tiến hành những gì đã định đi.gif[/IMG] đầy đủ sừng giác. Đây là một trong những quẻ đại cát. ắt sẽ được toại nguyện đấy. Đánh số hạp.gif[/IMG] Quẻ này chủ bất nhật hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Biểu tượng: Rồng. kể từ khi cầu xin được quẻ khổng minh thời vận ắt được hanh thông rồi. Vậy trong năm nay. LỜI BÀN . người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân. 92. 7.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Thiên biên tân xích. trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước. Mưa nhuần mây nổi bay thăng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 2.Rồng con nay đã chào đời. Công việc mới hanh thông. hơn nữa lại được thiên thời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. bằng điều lành ý tốt. Ngộ phùng nơi nước suối. 72.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn. chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quản thi âm đức. Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau. QUẺ SỐ 281 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ngộ tế thủy nguyên. Thế lửa đang xung xung. Số hên: 9. vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Gốc trời nhuộm đỏ hồng. người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài. 27.gif[/IMG] Hỏa thế huân thiên. 97. Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần.

QUẺ SỐ 282 . đó là trọng tâm lời nhắn của quẻ đấy. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. thì việc mới thành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. hẻm cụt. Đánh số hạp chút ít. 8. đó lời quẻ chỉ cho người hay rằng có thời thiếu vận và ngược lại. Cần tìm sự giúp đỡ của quý nhân. Cách hữu nhất tri âm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 2. Mưu cầu nên nhắm vào hướng Nam mắt dễ dàng thành đạt hơn. Cần phải chờ đợi thời gian nữa. Số hên: 28. Bất tri ngô nhân xướng.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Người xin được quẻ này nên biết cái đạo điều chỉnh khiến mọi vật được quân bình hòa hợp y như tượng thủy hỏa ký tế. Thừa mã nhận hành châu. đừng nên làm theo người ta cứ chiều theo ý định của mình mà làm tự nhiên cũng có quý .HẠ HẠ Thủy Lôi Truân Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. khiến đến đều chịu lụy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Hướng nam đường xá thênh thanh. việc đi tìm nguồn nước vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Và quẻ cũng nhắc bạn rằng. 20.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. và nhất là chớ có lầm đường lạc lối đi vào trong ngõ bí.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa tốt đẹp hoàn toàn). Vần phòng ngộ kẻ tri âm hòa mình. Nếu có lửa mà không có nước thì không tránh được hư hỏng mất một mặt. Người xin được quẻ này chớ có giao du bừa bãi.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Người tri âm rất ích. Như cảnh lửa cháy đi tìm nước. 80. Đâu cần hòa với ngô nhân. Lửa mạnh nước yếu. và trong thời gian chờ đợi nên suy tính một kế hoạch tốt đẹp như quẻ nói để thực hành thì đắc quả. Trong lúc này bạn chưa có thể như ý nguyện cầu được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tiện đi ngựa tiến vào hàng châu thành.gif[/IMG] Hướng nam hữu đạo đạo.

gif[/IMG] Quẻ này chủ lợi tuất sinh ra tuy ít ỏi. cứ việc hái cắt được mùa chẳng lo hao sức uổng công. Kết quả vô cùng thu lượm khá.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Thành công mọi sự tại phương tây. 8. Đánh số tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 82. Ruộng vườn một mẫu sẵn nơi đây. Người xin được quẻ này thử nghĩ kỹ xem. Ở đời trăm việc nhỏ đến đâu cũng có chỗ an ủi của nó. Đánh số hạp. Ta hãy chăm lo việc cày cấy. 28 83. 8. cứ đi về phương Nam mà tính thì sự ắt thành. Số hên: 2. thế nào cũng thành đạt sở nguyện. nhưng đại lợi là phương Tây vì câu kết của thơ quẻ có nói rõ. 21.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thực ra ví thử vườn ruộng ít ỏi nhưng cố sức chăm nom thì mùa thu về. mùa màng hẳn phong nấm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. nhứt là phương Tây. về sau càng thành tựu hơn. 23 32.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.nhân giúp cho công việc thành tựu như quẻ đã ám chỉ ở hai câu sau bài thơ trên. nghĩa là bạn đã được hanh thông thời vận. . Vô cùng thu hoạch. Thời lại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Hữu điền nhất mẫu. 2. Số hên: 1. 81. bạn đã thành tựu. vận đến. 3. Biểu tượng: Ngựa. QUẺ SỐ 283 . chớ có cho rằng nhỏ rồi xem thường rồi bỏ lơ qua. Quẻ thơ nói rằng hiện vận trình của bạn như mẫu ruộng sẵn có. 12. Độ tại tây thành. Tần khả vân canh. hãy cố công mà. 28. Tốt đẹp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nhưng vẫn còn hơn ngồi rồi ăn không.

ứng phó hoàn cảnh. Còn hai câu sau ý nói: người vàng thì kín miệng.gif[/IMG] Vật hiền nhi vô thần. Đánh số hạp. ví dụ người ta đều tính chuyện làm ăn to lớn mà ta lại chỉ tính làm ăn việc nhỏ. Tán cẩu hà xứ mịch. Đừng chê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Chó săn khó kiếm đâu tầm được ra. Người xin được quẻ này cần phải cẩn thận hết sức lời ăn tiếng nói. ắt được toại nguyện sở cầu. Quẻ mách rằng: Phàm việc mưu cầu chớ nên chê khen việc gì. Nạp nhật noãn tuyệt trung. Chớ khinh công việc. Tật túc truy bất cập. 4 con ngựa tứ đuổi cũng không kịp. Chui vào hang thú ẩn thân. 84.gif[/IMG]đ ứa ấy không môi. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 24. 8. Cứ tiến hành làm. Những sự cầu xin của bạn phải khôn lanh. 42.QUẺ SỐ 284 .TRUNG TRUNG .gif[/IMG] Hai câu thơ đầu ý nói: Một lời đã nói ra. và thành tựu chắc hơn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thì ắt vững bền và chằc ăn đó là ý quẻ muốn nói vậy. QUẺ SỐ 285 . nhứt là người chê thì ta lại làm được thành công hơn. 48. 4. nhiều việc nhỏ gọp lại thành lớn. cho nên ít bị lầm oán trách.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Chạy nhanh ai đuổi xem coi được bằng. Số hên: 2.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

QUẺ SỐ 286 . 25.Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Biểu tượng: Trâu. mà vận trình của bạn cũng đến lúc hanh thông đấy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. ắt được nhiều may mắn. cuốc bẩm. khó nên việc to.gif[/IMG] Lục ngưu canh địa. Khai hoang công tác phi thường công lao. hãy mau hăng hái lên. Đánh số được. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Doanh lẫm doanh thương. Trúng mùa kết quả biết bao.gif[/IMG] . cứ cố gắng làm việc thì thế nào cũng có được kết quả mỹ mãn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 82. Xưa nay máu và mồ hôi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Khai khẩn vô cương. 5.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta: Nếu đem hết tử công phu làm việc thì thế nào cũng thu hoạch được kết quả mỹ mãn. Song người cầu được quẻ này rất là may mắn ngoài sự mưu cầu cần sức hơi người. thì lo gì chẳng giàu sang.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 8. 58. Sao trâu cày cấy ruộng vườn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. chẳng có gì đáng ngại nữa. 85. thì mới mong được kết quả mỹ mãn. Quẻ ý mách rằng phàm bạn mưu cầu việc gì phải nên hợp sức với người. thảy đều biến thành vàng bạc và tiền tài. Cày sâu. Tiền nhân hậu quả. khó vì công việc. bỏ công.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Thu thành kết thực. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đầy kho lúa gạo việc nào phải lo. đó là lẽ đương nhiên. vì một mình thì sức quá yếu. Người xin được quẻ này.

Dương võ sa trường còn đợi chi. Bảy. Đánh số hạp. Chớ nên lưu luyến quê làm gì. Tám tức là tháng Bảy và tháng Tám. Dương võ tại sa trường. Nếu ra đi kiến công lập nghiệp vào những tháng Bảy và tháng Tám thì rất lợi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 68. Vật khổ luyến gia hương. Hãy lên đường lập nghiệp.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 28. muốn lập nghiệp thành đại sự.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 26. Chí khí xung chiên mau phát huy. tự nhiên có chỗ hữu ích. ắt thu lượm được nhiều thành công. Thời vận đến có thể làm nên. chớ nên cố chấp tiểu tiết. 2. 82. chớ chần chờ. Khuyên người hãy sớm lên đường tiến. Ý quẻ muốn nói.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 6.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Thấy bát quân hành tảo. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn. Vậy tức là vận thời đã đến. mất thế xung pha mới nên công nghiệp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 287 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Đại phấn xung thiên chí.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. thì phải xa quê. cứ quyến luyến quê hương gia đình thì còn làm được việc gì.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này chủ người con trai ở chí bốn phương. mạo hiểm mà tiến lên. Và nhất là tìm một nơi địa danh có chữ "Sa" thì tốt nhất (đó là ý nghĩa của câu thơ chót). 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nên hành động kịp thời. bạn nên nắm lấy dịp may trong lúc này.

. Nhất nhập hiền môn. Vô cùng hữu ích.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 288 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tân tân hữu ích. 70. Làm sao lại được chân truyền bí ngôn. cầu mưu cầu duyên. an hưởng cảnh thái bình phú quý.gif[/IMG] Nhân bất thức tiên. Vận thái vô cùng thành đạt. người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta. lanh khôn việc đời.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. cầu tài đắc lợi. Cửa nhà mở rộng đón chào. Ninh hữu chân quyết. 20.Quì hoa hướng nhật. để đặt tiệc vui vầy. 72. nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Người không hiểu biết thần tiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân. Đánh số hạp. Số hên: 27. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ. Đại khai quảng hạ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. Trung xích khuyên tâm.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Hoa quỳ nở hướng phía đông. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi. 7. Một khi vào đặng huyền môn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. 2. Lạc hưởng thái bình.

gif[/IMG] Quẻ này chủ biết là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Phải có kinh nghiệm mới mong thành công. tất nhiên không cho qua một cách dễ dàng. như những trường hợp ta có ý ngờ tới. Quẻ này ngụ cái ý là như thế. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. chết chẳng đem đi". ta mới xét lý để biết. 87. và hai câu sau nói rằng muốn công việc cầu mưu được trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. có thế mới đạt tới thành công. 7.gif[/IMG] đúng khi bắt tay vào việc. Nhưng nay đã rõ hết chuyện.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Vật vị thuyết thoại thái trầm. Người xin được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ. Nê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta. 8. Công danh lẩm bẩm đáng ghi.gif[/IMG] QUẺ SỐ 289 . Đánh số được. là vì người hiểu lý do tại sao nên mới chịu như vậy. .TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 82. Cầu sự còn chậm. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động. 28. 78. Phương thức thiên đạo tối thần. cho nên hồ đồ lầm lẩn. Tu hành chính quả mới màng. nghiên cứu cho kỹ ắt sẽ thành công. Công việc làm ăn hay chuyện gì bị trắc trở không vừa ý. chờ.gif[/IMG] Quẻ này chủ về trước không biết.gif[/IMG]đi nh thiện bất thành chân. Số hên: 2. đó là hai câu đầu của ý thơ. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. tìm hiểu để tỉnh ngộ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Ngộ xuất thiên ban ảo diệu.

Chi bằng ta đi tìm thiên tước. Sống gửi thác về.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Công khanh đại phu. chẳng có gì đáng màng lắm. chóng tàn. quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó. 92. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Cầu xin còn chậm.gif[/IMG] Chức tước. Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho. Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín. đó là nhân tước". Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. Còn tất cả là hư không. Số hên: 9. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. Tu hành chính quả mới màng. chẳng có gì đáng màng lắm. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Tu là cội phúc. 98. Chân thân bất hủ. chết chẳng đem đi". Công danh lẩm bẩm đáng ghi. Đánh số ít hạp. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. 8. . Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. đó là thiên tước. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được. 2. Hà như tu luyện thành chân. vui làm điều thiện không chán. 82.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến. Vạn tai trường xuân. lựa chọn cẩn thận. QUẺ SỐ 290 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Nên công danh tiền tài đều như mây khói. không vững chắc lâu dài.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.Nên công danh tiền tài đều như mây khói.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền.gif[/IMG] Công danh tuy đa thực tể.

82. Đánh số ít hạp. tây đột. Và phải gặp chó mới hay. thì mới mong được kết quả như ý.gif[/IMG] Tẩu tẩu tẩu.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đang đông xông. Những việc cầu xin của bạn trước tiên phải thấu rõ việc làm và phải trải qua một thời gian dò xét. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 90.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng thấy thỏ mà lại nhìn chó. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 8. Số hên: 9. Biểu tượng: chó. mà chưa nên gì. nghĩ cho cùng. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. 9. 20. Gặp chó ta nên lấy làm kỳ. Mới mong yên phận hết lo gì. Đi đi đang chạy trên đường đi. Phải suy cho kỹ. Số hên: 29. ắt giúp được sự nan giải đấy. 2. Sống gửi thác về. QUẺ SỐ 292 . Cầu xin còn chậm. 98. QUẺ SỐ 291 . Ngộ nhất cẩu.TRUNG HẠ Bát Thuần Cấn Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. sinh kế do đó mà khả đã lâu bền được. 2. chớ nên do dự bất quyết.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.Tu là cội phúc. Khả trường cửu. Còn tất cả là hư không. thì công việc mới thành. Vậy bạn nên nghĩ kỹ bài thơ trên.HẠ HẠ . Bởi quẻ tả cảnh của bạn như đang đi trên đường gặp một con chó.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 92. lúc thấy chó hiểm rằng quá muộn. Nếu đem suy nghĩ tính toán cẩn thận lại. Theo dõi suy tư cho thật xác. thì may ra có thể đổi mối lo ra thành điềm lành. 92. Cấp tư tầm. Người xin được quẻ này khi gặp việc.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. chờ. Sao mà tin thiệt không hay.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 9. không có ngày nào là không lo sợ đề phòng. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ. Cầu sự chưa thông. 92. Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có. phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn.gif[/IMG] . nhưng cần phải dự phòng. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận.gif[/IMG ]êm chớ nên mở cửa.Bát Thuần Cấn Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] êm. bị phá hoại. 29. Bất hứa khả môn kha.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ. Người ta sinh ra ở trên đời. 91. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 1. 19. Tiêu tức mạch địa (hốt nhiên) lai. Thận trọng lúc hành động. suốt đời mình. Trăng tròn nay khuyết nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. QUẺ SỐ 293 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết. Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà. chớ để kẻ dòm. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc. nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] Bất tri chân tiêu tức. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 294 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Lửa nóng nơi hồng chớ mối mê. thân biện. Dáo đầu mọi việc đều thương lượng. Muốn thế chớ có câu chấp bảo thủ khiến trở thành nếp thành quy củ. 2. minh biện. Sự cầu chưa thông.gif[/IMG] Quẻ này chủ lặng lẽ tính suy mà quan sát sự biến động. Đánh số tốt. trái phải.gif[/IMG] Hỏa vương xứ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. yếu bất ngốc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nếu đã làm rồi. cho nên tất cả những việc cầu mưu cần phải bền chí chịu đựng. Số hên: 29. Đấy là diệu pháp để thao túng. để rồi do đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Vực sâu chỗ nước chẳng bề nề. Vô đắc nhạ tha tai. e có nguy hiểm. thân tư. yếu bất bì. thận trọng cho lắm mới được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. phải cẩn thận cho lắm. thì mới có thể tạm yên.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Cấn Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Bất thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] đặt kế chế nguy hoặc tìm ra phương pháp thích nghi. Vậy Người xin được quẻ này cần phải: bác học. 92. (học rộng. Hơn nữa quẻ còn khuyên bảo rằng mọi công việc làm ăn cũng phải tính toán cho kỹ và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 9. Nếu được vậy ắt có thể tránh được thị phi. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 22. bất minh. Đáo dầu dương chước lượng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. vì hai câu thơ đầu của quẻ đã mách dạy bạn vậy. nhận xét rõ ràng tích cực hành động) Theo ý quẻ cho biết hiện nay vận trình của bạn còn trong vòng bế tắc chưa được hanh thông. Tai họa gây thêm ắt thảm thê. đốc hành.gif[/IMG] .gif[/IMG] đừng sơ ý rồi gây thêm rắc rối nữa thì phiền lắm. Thủy thâm xứ. suy nghĩ cẩn thận. Những việc cầu xin của bạn tốt hơn là tạm ngưng lại để chờ dịp.

gif[/IMG] . Công huân chẳng ngại điều chi. Hành kiến công huân tảo hồi trình. 93.gif[/IMG]đi . 32. Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Mạc giao kê vụ hội tương tranh. Thời vận hanh thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mua vui mà lại thành chuốc khổ. địa thành lục. 9. Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý. tốt nhất nữa. Công thành thân thối.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2. QUẺ SỐ 295 . Chim nhạn bay lượn mặt hồ. 23. và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Biểu tượng: Chim. 29.gif[/IMG] Quẻ này chủ công thành thì thân thoái. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 39.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Số hên: 3. nghĩa là tránh được những cạm bẫy.gif[/IMG] Bảo nhạn nhiều hồ.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi. Lập nên sự nghiệp chớ thì say mê. thì sự ắt hay. Tham luyến chung phi thế nhân phúc. Nhảy lên trên đất dậm dò mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay.gif[/IMG] đắc ý. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 94.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt. mây điều phủ quanh.gif[/IMG] Được qui căn tràn ngập thiên địa.HẠ HẠ Sơn Thủy Mông Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. ước thấy. mờ ám. hạp. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009. thời vận đã đến. Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu. Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo. bẩn nhơ. Đó là cảnh sáng gió thanh. Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân. 92. 49.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. cầu được. QUẺ SỐ 296 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. may lành hanh thông. 9. Diệp lạc quy căn sanh cửu trường. Vận thời hanh thông. Nhân đắc kim đan. Lưỡng lưỡng tương đắc.Thiên thượng phong. . Đó là một cảnh trời sáng gió thanh. Trái lại nếu có chút hôn trọc. chẳng có gì đáng lo. Gió trời nay thổi hiu hiu. Điềm nhiên tương xứng. 42. 29. Tốt đẹp. Mặt trời sáng chói. Số hên: 4. Nguyệt bạch phong thanh. Thủy thanh nguyên. Nguồn trong chảy mãi đến sông Hương. Thiên biên nguyệt. trùng lưu hà hải. Ắt sống mãi muôn thu "Tràng sinh uyên hối". Đánh số. có cái vui tương đối với mọi người.jpg[/IMG] Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mã đáo công thành. thì mọi người điều bỏ mình mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 2.gif[/IMG] đi hết. mặt trời sáng chói nơi góc trời.

2. Kim đan ở đâu? Ở hai chữ "nhiếp dưỡng" (nuôi dưỡng) bản thân. Nên tu tâm. Nên lo việc tu hành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người nhiếp dưỡng ít phải chịu "thanh tâm quở nhục" mới được.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số tốt. chớ có quên cái đạo "Tu sinh" (nhận lấy sự sống). Khán hoa hoa chính phát. Bỗng bị gió mưa mà thổi rụng. 95. làm lành. Hoa nở đầy đường chẳng ai màng. Cuộc sống dài bền chẳng thể lường. Ý quẻ nói lá rụng xuống cội cùng với đất cửu trường. thì tức khắc làm ăn lành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Lên đường cưỡi ngựa đến Trường An. giàu sang.gif[/IMG] Quẻ khuyên ta uống nước phải nhớ nguồn.gif[/IMG] Thừa nã khứ tràng an.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Số hên: 5. QUẺ SỐ 297 . Tạo phúc cùng làm lành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy ráng lo như nước nguồn chảy mãi tới sông lớn. Muốn được vậy ta phải tìm cho kỳ được kim đan mới có thể sống lâu. nguồn nước trong và chảy mãi ắt thông đến sông biển. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. ắt thân ta khỏi khổ. Hương sắc tận điêu linh. người hái được thuốc tiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 9.Thuốc tiên hái được người trường thọ.gif[/IMG] . ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. 29. lại vinh danh. 92. Làm cho hương sắc đều tiêu tan. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. dưỡng tánh. nghĩa là phải nhớ tới nguồn gốc. Nhất nhật vũ lai lâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. ắt trường sanh bất lão. 59. tránh dữ thành thiện.

Hiện nay thời vận của bạn chẳng có gì xấu tuy công việc cầu mưu có vấp phải điều khó khăn và trở ngại. cũng không đáng lo buồn vì căn cứ bài thơ trên nói cây mọc trời xuân nghĩa là . thất bại đều do ở sự kiêu căng mà ra. Cây mọc trời xuân gốc rễ già. mùa thu lá hoa tàn. Đổi cũ rồi sau đó có mới mà.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. gốc rễ đã to. Mất kiến căn lao. 92. Cho nên Người xin quẻ này phải coi như một roi quất vào mặt. nguy hiểm đến điệp trùng.TRUNG TRUNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cần bố đức.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cành khô lá rụng chẳng chi hại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] để tránh những điều không xảy ra cho bạn đó là ý quẻ mách ta thận trọng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 62. QUẺ SỐ 298 . chẳng khác gì cây kia tuy mùa xuân lớn. 96. Tử thực tam thụ chi diệp diêu. Người xin được quẻ này đích thị là một người sống trong hoạn nạn. trụy lạc. 29. đã ăn sâu xuống đất khiến gió mưa không thể làm cho tàn héo được. Tính thật kỹ là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. mới thấy là già dặn. đó là những chữ dùng để nói xét việc đời thâm trầm. thận trọng đề phòng gặp cảnh không may xảy ra. 6.gif[/IMG] Mộc trưởng xuân thiên căn cán lão. nhưng lúc đó trái đã thành.Quẻ này chủ sự bất đắc ý. có từng trải như vậy. 9. Trái mùa quả chín lá đâu ra. Số hên: 2. trụy lạc quá lẹ. Tiền cát hậu hung. Mất điêu bất tạ. Hai câu đầu thực là tốt thay. Đánh số xấu. Gốc già lá tàn. Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nổi hậu quả tai hại như vậy. chỉ tại thất bại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thành ra cái việc cầu xin hãy nên suy tính. 26.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc đời từng trải qua nhiều.

2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Sự sự sắp thông hạnh.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Tốt đẹp khỏi lo. cứ lo mà tiến hành. thì uổng lắm. nhứt là trong dịp này ắt thành công. 92 29. 79. xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội. 27. bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội. Đánh số tốt. cần giữ một lòng lành. Hà tất thân thủ thư mi ? Phản tổ cao bồng dáo lão?. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động. 2.gif[/IMG] Khiếu đạo. mọi việc đều suông sẽ. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt thành công mỹ mãn. vận thời đến rồi lo gì nữa. cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi. Thiên tướng minh liễu.gif[/IMG] Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến. . 28.gif[/IMG] đúng thời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 8. kẻo muộn màng mất đó. Đánh số thông. 9. 89. Tiếng người la lối om sòm. dù gặp gì trở ngại đừng nên nản chí mà cứ tiến tới sẽ tốt lành theo sở nguyện.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. khiếu đạo.TRUNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 9. Số hên: 7. 97. 29. Khuyên ta chộp lấy thời cơ. Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua. Sao còn chẳng chịu thức chơi. 92. Câu chót nói đổi cũ rồi thì thành mới có như vậy đã mách rõ sự tốt đẹp cho biết. Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không. Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. QUẺ SỐ 299 . Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi.

Theo ý quẻ cho hay. Thuốc thiệt uống rồi ắt lành. rồi mới thành công. tâm vừa nhàn mà thân lại an nữa. khí thì sảng. Cố gắng ắt nên việc.gif[/IMG] Dược nhĩ chân. Lúc đó thần thì thanh. Tâm tề hậu. 92. phúc liễu ninh. Vậy bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua những khó khăn nếu gặp rồi sẽ như ý. những người cầu được quẻ này.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần tinh. thanh đắc thanh. Gốc rễ vững vàng đỡ một phần.QUẺ SỐ 300 . và sự thành đạt thực là tốt đẹp. Ba thang sẽ thấy thần hồi thân. thì việc mưu sinh thì còn có gì đáng lo ngại nữa. khả trường sinh. 9. nghề thì có nhiều nhưng chả tinh được nghề nào. thì luôn luôn ứng vào là công việc ấy phải trải qua ba lần cố gắng mới đạt được ý muốn. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 29. túc phân minh. Thất bại. Dồi dào sức khỏe mạnh hơn trước. Tục ngữ có câu: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Bởi thế chuyên hẳn một nghề đến chỗ tinh vi. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đây là một tấm gương sáng soi chung cho tất cả ai ưa bao biện.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cố đắc khan. Thần trung thần. cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi. 99. và cầu về công việc làm ăn. Đánh số hên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

QUẺ SỐ 302 . Giao du kết bạn chỉ ba ngày. 30. chẳng những toại nguyện và còn là một kẻ tài đức. Thiên đình sang mấy vẫn vào ngay. Tứ hải tận tri danh. Biểu tượng: ngựa. lợi đến đương nhiên.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn .QUẺ SỐ 301 . Tràng kỵ tuấn mã.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tam thiên tăng kết xả. Cưỡi ngựa cao to oai lầm bầm. bởi theo hai câu sau của quẻ thơ "Cưỡi ngựa cao to" và Ԕhiên đình vào ngayԔđều có ẩn ý tài sắc và giàu sang. Sự sự hanh thông. giàu sang nữa là khác. Bốn bề nào ai mà chẳng hay. đúng như có câu nói: Ԕhặng Long Khoái TếԔ Cuộc đời được lên hương. bạn xin được quẻ này. duyên phần đẹp mùa thương. Đánh số tốt. Trực nhập thiên đình. Số hên: 3. Người xin được quẻ này ắt hẳn có hàng trăm việc sắp sẵn trong lòng và hoạt động tất có danh và có lợi. LỜI BÀN Quẻ này chủ rong ruổi xa gần. Cung hỷ.

Bỗng nhiên lại gặp ở đây một người. Khi nhàn nhã đến nhà thầy. cứ cố gắng là thành công. Ngẫu nhiên ngộ nhất nhân.Nhà lai phu tử xứ. Bài quẻ đã nói nhàn rảnh đến nhà thầy. QUẺ SỐ 303 . Tiểu lý sinh xuân. chẳng lo gì. 13. Người xin được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách không ngờ.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . Gặp vận hanh thông. Đồng nhan hạc phát. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng giải cấu tương phùng. Vậy việc cầu của bạn chẳng bao lâu là sẽ thấy công thành và mỹ mãn lương duyên. Số hên: 30. có thể dốc bầu tâm sự bày ruột phơi gan. Đánh số tốt. bỗng lại được gặp ông lão tươi tốt tóc bạc. Người cầu được quẻ này thực là may phước. thời vận đã lên hương. đó là ý nói gặp quý nhân chỉ bảo đường đi nước bước của mình đấy. Cười như xuân gió thảnh thơi tiếu đàm. mới gặp nhau mà đã thân như bạn cố tri. Mặt mày tóc bạc thanh tươi. 31. 1.

nhưng mà chưa thể thành đạt ngay trong lúc này. Theo ý quẻ cho biết. . Tứ xứ yên trần. Duy hữu hương nhân tiện thị tri âm. phải nhờ người đồng hương giúp sức không được. LỜI BÀN Quẻ này chủ làm người khách ở miền Đông. cùng nhau mưu tính việc làm ăn. Hoàng hà cổn cổn. biết mình chỉ là kẻ thân mà thôi. vì chưa là thời thuận tiện lắm như câu quẻ thứ hai nói. Hiểu được ý mình chỉ kẻ thân. Đánh số được. bỗng gặp được người đồng hương.Nhàn vong dã lão vong đông hành. Còn kia nước Thục sông hình trắng trong. QUẺ SỐ 304 . Phải có người thân giúp và phải 3 lần thất bại mới xong. công việc còn trải qua một vài lần gian nan rồi mới định được. hiện nay thời vận của bạn đã bước vào hướng may. 20. rồi từ đó hồng vận đến. Công việc trải qua ba bốn bận. 3. 2. Sau khi trải bao khổ sở gian chuân mới tạo lập được căn bản. Mây nhàn hạc dã hướng đông hành. Người xin được quẻ này như nếu muốn kinh doanh hoạt động. Con sông Hán thủy vô tình. bèn kết làm tri âm. 30.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Hán thủy vô tình. Biểu tượng: Con hạc. cẩm tú tiền trình. Liên nhai đăng hỏa hậu. Thục thủy trừng thánh. và tiếp cho ta hay. Số hên: 32. Bốn phương khói bụi vô cùng xót thương. Hoàng Hà cuồn cuộn hãi hùng. Vậy bạn hãy ráng sức vượt qua. Tương lai sẽ thấy ngày mai lành. Kinh doanh thị tứ lưỡng tam xuân.

30. QUẺ SỐ 305 .TRUNG HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tiềm long dĩ thụ khốn. Phi khứ đáo thiên đình. 3. trong thời gian này khó mà toại nguyện. Bấy giờ bay thẳng thiên đình cao xanh. đều cuồn cuộn khơi sóng mịt mùng bốn phương. Vậy những việc cầu của bạn. Con rồng nay kẹt thế cùng. chờ đợi. gặp nhiều gian nan. Duy chỉ có một nơi là xuyên trung (tức Ba Thục) còn được yên ổn như cũ mà thôi. Bài quẻ này toàn lấy các con sông của nước Tàu để tả cảnh tình kẻ cầu xin và hiện cảnh của các con sông ấy. Bất lợi bất thông. Gió mây chưa thấy nổi bùng nương lên. LỜI BÀN . Người xin được quẻ này có bạn thân bị khó khăn trở ngại trên đường lữ hành. mà không có cách chi chế chỉ được. Đánh số không hạp.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bất an nên mất hết yên vui. do đó âm tín bị cách trở gián đoạn. Số hên: 33. Chờ xem mây tụ một bên. ngoại trừ sông Thục. Phải chờ đợi một thời gian nữa và khi đạt thành đại lợi thuộc về hướng tây. Trữ khang vân tứ hợp. Thượng bất kiến vân hưng.

. Vậy những việc cầu mưu của bạn hãy nên bền chí chờ đợi một dịp khác là tốt hơn. Cho nên bói được quẻ này nên nhớ kỹ. đem hết sức mình mà học tập. Nơi đây mùi vị quá nàn nồng. Nhưng thơm tho đó đâu được lâu. Khi người nhường ta thì ta nhường. 40. Ý quẻ cho rằng việc tính cầu này là rất lý tưởng tốt đẹp như mùi vị rất thơm tho.Quẻ này chủ công danh chậm chạp. QUẺ SỐ 306 . cần chờ ẩn nhẫn. Đảo hào đông bôn tây tẩu. Đang bỉ. 34. thì làm sao bay? Chờ mây tụ. thì bay thẳng lên trời. rút cuộc cũng là hao công vất vã mà thôi. như vậy dù có cũng như không mà vui sướng gì đâu. nên khó thành công. chớ nên nhận lầm là thật. Ý quẻ nói hiện nay vận trình của bạn chưa được thông như con rồng hiện đang bị kẹt thế cùng và mây gió lại không có. 43. có cũng không. vì trong lúc này vận thời chưa được hanh thông lắm. Giữ chẳng lâu bền. Hãy cứ tươi cười vui vẻ đi. 30. Rồng mắc cạn không mây. chớ quên. Ra ngoài (xuất ngoại) có lẽ là một bí quyết đó. Số hên: 3. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa. Người xin được quẻ này chớ nên vội vã. Biểu tượng: Rồng. Tuy chí khí mưu đồ tích cực đấy nhưng hội gió mây vẫn chưa gặp. Nung diêm bất nại cửu. thì mới có thể có tiện lợi hơn. thời vận chưa đạt. khi người nhịn ta thì ta nhịn lại. 4. Đánh số hạp chút ít. Trừ phi chăm chỉ chuyên cần. nghiên cứu thì may ra mới phát tích tụ mình được. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc tiếp thế xử vật. Vậy thế làm sao cười giỡn nổi. Hà như đàm tiếu sinh phong. Vội chạy tây rồi vội chạy đông.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Thử xứ tư vị nung.

ta hãy nên Ԏinh tín kỳ hữu. 30. 6. QUẺ SỐ 308 . gió mưa bất thường. cần chờ người giúp cho. 53. tai vạ ắt tới ngay cho nên câu thơ 2 mới nói: "chớ dừng giây lát". Số hên: 36. 60. QUẺ SỐ 307 . Chẳng nên gì. Nếu lây nhây thì chẳng được tích sự gì. cần ẩn nhẫn chờ thời hanh thông hơn. bây nhây hai mình. bất tín kỳ vôԔđể khỏi sau này ức hận. Vui nhỏ đến. Huống hồ chúng đông mà ta ít. 30. ý quẻ còn khuyên bạn đừng nên lưu luyến công việc này và phải từ bỏ ý định đó. Người xin được quẻ này nên phải kiên cơ nhi tác chớ đợi chờ mãi mà nguy đó. 3. Thiết mạc xảo lưu đình. thì ta lại càng phải lo xa là hơn.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Thử gian hữu tiểu nhân. Trăng trời du ngoạn.TRUNG TRUNG . mới mong. Nơi đây có kẻ tiểu nhân. Chớ nên ngơ nghỉ ngừng ngang chỗ này. Đánh số hạp chút ít. Sự cầu xin của bạn đang bị kẻ tiểu nhân phá hoại.Do những ý trên của quẻ thì việc cầu xin của bạn dù có thành đạt đi nữa cũng phải mất trở lại như tình trạng cũ. Nhất nguyệt. Mang dã điếm. căn cứ vào bài thơ trên của quẻ Khổng Minh. mà khuyên rằng: nhân tình ấm lạnh. 5. hảo khởi hành. coi chúng như rắn rết. 50. Đánh số dở. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta tránh bọn tiểu nhân. Chờ đợi vượng hơn. và câu thơ 4 chót cũng thêm: chớ có ở lâu là thế. chung quy chỉ được vui trong một chốc lát mà phải cực nhọc thân trí vậy. Vội thu xếp hãy mau thay. 63. Số hên: 35. như thệ vật cửu tồn. 3. sự việc nan định. để rồi buồn đó. Ví bằng không ta tránh chúng. Phòng tiểu nhân cho lắm.

30. Tương bái cam lộ. Nhưng phải kiên chí tính toán kỹ. Hảo tế tương sinh. 70. QUẺ SỐ 309 . Đồ mà cúng tế phụng thừa chúng sanh. Tốt đẹp. Chẳng lâu sắp sửa tưng bừng gió mưa.TRUNG THƯỢNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn . LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạm thời hãy an tâm giữ gìn cẩn thận. 73. Nhất vào tháng 3 tháng 6.Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Long sinh đầu giốc. Đầu rồng nay đã mọc sừng. Nghĩa là vận bạn đã tới lúc tốt sẽ gặp may mắn. Số hên: 37. tin tức tốt đẹp sẽ tới đó. Ta nên mau sớm tiễn đưa. Biểu tượng: rồng. Đánh số tốt đẹp. Người xin được quẻ này nên chớ có lo ngại. Phong vận gặp hội anh hào ra tay.8. Lục bất bát tảo.7. nếu bạn muốn thành đạt sở cầu thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước tối mới thâu hái được kết quả mỹ mãn. 3. chắc chắn có hy vọng hanh thông lắm. Quẻ nói người cầu xin như là rồng đã mọc sừng và sắp sửa làm gió làm mưa. Thời vận hanh thái. 7. Song hai câu của quẻ thơ có ý nói rằng.

Đây Nam Thái Bạch hiển linh. Hanh thông. chiến đấu. Nay người đã bỏ công ra trồng. Đó là đi đường chính đạo. Cạnh tranh. Bởi bài thơ ví rằng Long Xà đấu sức. ắt phải một chết. Long xà tương cạnh trục. Vậy bạn cầu mưu những việc gì cần phải nhờ đến phước đức. Ý quẻ mách rằng hiện nay thời vận đã đến lúc hanh thông. Bờ hoa nở khắp nơi. Người xin được quẻ này nên hiểu rằng chánh bất tất phải tự cưỡng tranh vật lộn làm gì. lý chẳng thắng số. ắt sẽ được bình an và làm ăn dễ chịu. LỜI BÀN Quẻ này chủ chánh không thắng tà. tất cả việc cầu dễ dàng hơn trước rồi. 83. tốt đẹp. Rắn thì bị giết tai ương tự làm. ý chỉ con rồng là chính con rắn thuộc tà ma và cuối cùng bị tà ma giết. Long xà đấu sức. không nên dính đến ma tà thì mới nên. Biểu tượng: rồng.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tằng bả thụ tài. Hãy ráng chờ xuân với tiến đông. 3. một sống. Đông phong niểu niểu. rắn. 8. phân mình nhược cương.Thái bạch hiên tây nam. 80. lẽ trời rõ ràng là như thế. Có cuộc ganh đua. Dã yếu dãi xuân lai. song những việc mưu tính phải chính đáng ngay thẳng. 30. Đánh số được. QUẺ SỐ 310 . Số hên: 38. Xà khước bị hình lục. Long tự phi thượng thiên. Cuối cùng chính thắng tà. chớ nên theo đường tà ma mà có hại đấy. Thoang thoảng gió đông truyền khắp xứ. Con rồng bay thẳng thiên đường. .

lo gì. Số hên: 39. nhưng đợi chờ ԃhủng qua đác qua. Nhưng chỉ cần đợi thời gian trái chín mà thôi. chủng đậu đắc đậuԔđó là chuyện dĩ nhiên.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tứ thập dư niên khổ dĩ thâm. Vận thông rồi. Tích thuận thanh xuân. LỜI BÀN Quẻ này tượng việc có trở ngại. 90. Bao năm khổ cực đã nhiều rồi. Ấn ái thương đa hoan hỉ sự. 9. 93. Bất giảm thanh xuân. cần phải tới buổi xuân hoa nở mới có thể thuận tay hành động được. Nhi kim an lạc độ quan âm. QUẺ SỐ 311 . Việc cầu của bạn như quẻ thơ đã nói. đã cố công trồng thì sẽ ăn quả.Đầy đường hoa nở chỗ nào không. 3. Vậy việc cầu xin của bạn ráng chờ đợi một thời gian nữa. 30. LỜI BÀN . Nạc trù luân. Như câu chót của quẻ thơ nói hoa nở đầy đường tươi đẹp. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thuận thời mà hành động. Khi thời cơ đã tới thì càng ngày càng tiến bộ hết sức nhanh chóng. ắt thành đạt ý nguyện mà sự thành đạt ấy sẽ được hạnh phúc vô cùng. Bây giờ con lớn mới vui thôi. Kể chi ơn ai ngày xưa nữa. Biết tiếc thanh xuân già vẫn tươi.

Vật ngộ tiền trình. Công việc cầu mưu của bạn. Vì hai chữ ấy ngoài nói trẻ đẹp mà còn ẩn ý nói sự tốt đẹp đó. Cố gắng thì may mới nên . Để rồi mất dịp còn gì tương lai. Ba năm văn nghệ tinh thông. Cũng như công việc mong cầu. Hai chữ Դhanh xuânԔnên đáng được lưu ý. cũng như mọi việc mưu tính. rút cuộc sẽ đem lại những điều may mắn không đẹp như câu thứ hai đã nói đấy. miễn để lại cho cả cuộc đời. hanh thông. chẳng nên buồn phiền chi. phúc tuy muộn nhưng tốt tuổi đã già mà càng khỏe. Số hên: 10. Tính toán chưa thông. Người xin được quẻ này nên gấp rút cải nghề đổi nghiệp. đừng tưởng là may mắn. 30. 13. có đổi nghề cũng nên đổi sớm. Còn lận đận. mà già vẫn tươi. thì mới có tương lai yên vui. vận chưa mấy thông. LỜI BÀN Quẻ này nói đọc sách không thành. chi bằng đổi sang nghề khác. Vận vừa phải. 31. Hãy mau tỉnh ngộ màng chi. Cầu sự còn chậm. nếu chậm sẽ không kịp. mà hãy nên xét lại. đủ để tự mình vui với mình. thay đổi chương trình cầu mưu. Nước thành băng giá nơi cùng đường đi.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tam đông túc. văn nghệ tinh. Đúng vậy nếu bạn giữ được mọi sự tốt đẹp cho gia đình thì gia đạo ắt sẽ vui vẻ. Cấp cấp hồi thu. QUẺ SỐ 312 . Đáo đầu xứ diệc thành băng. ý quẻ cho hay rằng. Tất cả trọng tâm khuyên dạy của quẻ là phải biết thương tiếc thanh xuân. Vậy bạn hãy suy nghĩ và xét lại việc làm hiện nay.Quẻ này tượng khổ tận cam lai. Người xin được quẻ này : tự nhiên hiểu lấy mình. cần ẩn nhẫn chờ thời gian đạo hòa an. Song.

Nếu không đề phòng cẩn mật như đề phòng cọp sói. thì làm sao tránh được tai vạ nguy hại. Vậy vị lộng hoại. 11. Đánh số hạp. Cẩn thận đề phòng.TRUNG THƯỢNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Kỳ quái ! kỳ quái ! Tiền phiên lai liễu. Người xin được quẻ này quyết phải cố gắng phòng bị nghiêm mật mới được. chớ nên sơ sót mà hỏng ngay. Và bắt lấy thời cơ mới được. 21. kim phiên hựu lai. Số hên: 31. Kỳ quái lạ thay.THƯỢNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . Theo ý quẻ nói: có lẽ sự cầu xin của bạn từng cầu mong nhưng đã gặp trở ngại phải không? Nếu câu hỏi của quẻ đúng với quá khứ của bạn thì lần này phải kỹ lưỡng và thận trọng hơn. 12. QUẺ SỐ 314 . 13.công. thì sẽ thành công trong tương lai. Vừa rồi mới lại thế là chi. 3. Đề phòng cẩn thận chớ sơ sót. Vậy bạn muốn công việc cầu xin được đến nơi đến chốn hãy nên bền lòng. QUẺ SỐ 313 . Đánh số dở. LỜI BÀN Quẻ này cho biết họa vô đơn chí (tai vạ thường đến liên tiếp). Số hên: 32. thực quái kỳ. cần đề phòng và tính toán kỹ thì mọi việc may ra mới thành. rút kinh nghiệm và có kế hoạch rồi tiến hành. 23. Canh kỹ xem chừng bị phá gì. Việc còn đang rối rắm.

Tịch khổ khai cương. 3.TRUNG HẠ Sơn Địa Bác Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . ắt trước hết phải siêng năng cần kiệm. 33. bây giờ chỉ còn hái quả thôi. Tất mạch đạo lương. 1. mà chỉ nằm nhìn xem người ta gặt hái về an hưởng mà thôi. Công trình khẩn đất khác thường chẳng lo. Như con trâu cày nay đã nằm trên bờ ruộng chẳng lo gì tới việc cày cấy nữa. Số hên: 13. Bắp ngô. Đánh số tốt. chẳng lo gì khó nhọc vì đã có công gieo hạt. Như vậy việc cầu xin của bạn ắt thành công. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể giàu. nay mai nên bạn hãy cố gắng tiến tới đi. LỜI BÀN Quẻ này cảnh cáo làm biếng thì nghèo. Quẻ thơ nói rằng: vận thời đến lúc hanh thông mưu cầu toại nguyện chẳng gặp chi cản trở nữa. Người xin được quẻ này muốn cầu mong giàu có. siêng năng thì giàu. 31. thời vận đến.Canh ngưu phục ngột. Tòa khan thu hoạch. Ngồi nhìn gặt hái bo bo. QUẺ SỐ 315 . trái lại chưa có người nào siêng năng mà nghèo mạt suốt đời. lúa gạo đầy kho đầy đồng. Trâu cày nằm bẹp giữa đường. Tốt đẹp.

chưa tốt đẹp hoàn toàn cần rèn luyện tài đức thêm mới mong đạt được quả tốt. Lẽ ra vận trình của bạn phải được tốt đẹp. thế nhưng không ngờ lại hoa đào gặp bão làm cho những điều tốt đẹp lại phải tiêu tan.Yêu hạ hội thanh bình. 14. thì phải trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. . Phàm làm việc gì cũng vậy. Đảm đương việc phi thường. Đánh số tốt. bình an. có quyền thế đó. 31. trái lại cần phải lâu ngày tháng và công sức mới thành. Vậy sự cầu xin của bạn trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. Số hên: 3. Đang thời vận thông. Thiên trùy bách luyện. Nhưng tiếc hoa đào gặp trận bão. vui vẻ như hai câu đầu của quẻ thơ đã tả. thì phải cố gắng trên đường đời hơn nữa.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Sô điểu phi cao. Biến hóa hải đảo. 41. Sơn cốc hoàn kiều. Phú bộ tam sơn. Thần long trảo nha. Bộ nhập kim loan điện. Ý quẻ cho hay hiện nay thời vận của bạn rất tốt. Trăm ngàn rèn luyện đường đời mới nên. 34. Con nhạn cùng mây bay lượn nhàn. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng báo cho biết hỏa hậu (mức độ vừa đúng của lửa khi nấu luyện vật gì) đã đến linh đan tự nhiên thanh. 4. nếu muốn thành đạt sở cầu. Lưng treo bảo kiếm thanh cao. Nhưng muốn đạt thành sở nguyện. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. QUẺ SỐ 316 . Chim con ắt sẽ được bình an. chẳng phải cứ bắt tay vào một cái là xong ngay. 1.

Số hên: 15. 5.hung. chờ thời và ẩn nhẫn. Bởi vì sự kiện xảy ra tự nhiên. Hữu liễu mai hoa tiên bất đồng. nên phàm việc gì phải cẩn thận lo liệu mới được. con người không thể nào chống cự được. thận trọng. Dù may cũng giống trăng ngoài nhà.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Cát. nguy hiểm đến thình lình. 31. tiếc thay. Tầm thường nhất dụng song tiền nguyệt. LỜI BÀN Quẻ này có cái tương từ thấp mà lên cao. Rủi có bông mai lại khai ra. cát. 13. Nhân tình bất tỉ cựu thời nung. QUẺ SỐ 317 . cát.hung. đang may gặp rủi.Nghe bên lề ruộng gái than van. Biến đổi. Đây là quẻ đại cát. 51. 1. Vậy những sự cầu xin của bạn khó mà thành trong lúc này. . nếu có kết quả thì kết quả đó chẳng đi đến đâu. biến hóa bất trắc. Biểu tượng: chim. Đánh số rủi. Hung. Hàm tiếu hướng đông phong.

1. cho dù mùa xuân đến cũng vẫn chưa may mắn. Nhân tình nào sánh kịp ngày qua. thời vận không mấy tốt. Tu thủy tương tế. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời cho dù có gặp mùa xuân sang. LỜI BÀN Quẻ này nói rằng lành mà lại chẳng lành. 13. Bảo đình đan thành.HẠ TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Đại hỏa viêm viêm. mà cũng chẳng tốt lắm. Khi thành đơn bữu đỉnh. Số hên: 3. Hãy nên lấy nước xài. nghĩa là chẳng tốt đẹp cho lắm. Đánh số tốt chút ít. Trời đất cũng kinh hãi. cơ hồ ngư đã từng gặp tai họa. LỜI BÀN . ắt ta cũng chỉ ném theo một cái cười là hết. Vậy tự liệu thôi.Cười hướng gió đông tưởng ý mạt. Tân thiên yết địa. 6. Nếu hiểu được tình đời. Trái lại việc cầu xin của bạn chẳng xấu. phải nói rằng dữ mà chẳng dữ. chỉ là tầm thường. Lửa cháy thành ương tai. 36. Trái lại còn gặp rủi ro nữa. QUẺ SỐ 318 . Bình thường. thì sự cầu cũng chưa đến đâu. Quẻ nói rằng dù may mắn như trăng ngoài nhà. 61.

Sao chưa lấy cột thuyền này khỏi trôi. Ý quẻ nói: sự cầu mưu của bạn rất là khó khăn như lửa cháy thành ương vậy. vượt khỏi sự khó khăn đó. Tảo bả đầu bạc địa. QUẺ SỐ 319 . 13. 17. có môi chẳng lời. ta không có người cũng không thể thành được. Còn gì mà nói.TRUNG TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thiết sách nhất điều. ký tế (nước lửa cùng giúp nhau). nắm vững chủ trương đã định. thì sự việc ắt thành công một cách huy hoàng không ngờ. và có thủ đoạn ắt giải trừ được cái khó. Khi trôi mãi.Quẻ này cho biết người không có ta không thể lập được. ngược lại sẽ tạo nên hậu quả không tốt đẹp mấy đấy. Vậy bạn nên kiên trì mà cố gắng. 71. khó khăn. thì được nhiều tốt đẹp đấy. LỜI BÀN Quẻ này tượng bắt đầu có cái nguy trôi nổi phiêu lưu và cuối cùng là cái hiểm phải đoạn tuyệt. khi vượt khỏi được khó khăn ấy. 1. trái lại. thì sự việc chẳng có gì tai hại. Nay dây sắt kẽm một dây. Tất cả mọi sự mọi việc xảy ra. Người xin được quẻ này cần phải lấy vấn đề giao hữu làm đệ nhất nghĩa. làm ra từ trước chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. tính sau nắm lấy cơ hội và những phương tiện chung quanh thì mới mong đem lại được kết quả theo ý muốn. Quẻ mách rằng: phàm cầu mưu việc gì. ta hãy nghĩ trước. để chuyển bại thành thắng. người và ta giúp đỡ lẫn nhau chẳng khác gì thủy hỏa. cố lên. . 7. Tóm lại. Đang bế tắc. như quẻ nói cứu lửa biết dùng nước trị. 31. Và ngược lại. sẽ lôi thôi. nếu có tài. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó. Người xin được quẻ này chỉ có cách tu dưỡng con người để hóa giải mong tránh khỏi. ráng vượt qua những khó khăn vấp phải. Kim đao nhất hạ. Đánh số tạm được. Vi bả cô chu hệ. Số hên: 3.

18. nản chí. không từ gian khổ thì ắt thành đạt. nên thức dậy sớm và cố gắng tiến tới làm những mưu định đi. mà phải thử lửa như lúc ba đào quăng lưới vậy. hãy thử thách đi. làm ngược lại chỉ thành hư không mà thôi. cần phải cố gắng. Ba đào quăng lưới thử lường. Thời vận gần hanh thông. gió thanh làm dây mới. Vua Đại Vũ tiếc một tấc bóng. 1. Số hên: 38. 13. 91. 3. Cả ngày đồng hồ đánh chuông hoài.Vậy việc cầu mưu của bạn hãy nên theo lời quẻ dạy. tại sao không thực hành công việc đi. Cứ tiến hành và cố gắng. QUẺ SỐ 320 . Mới thành công quả phi thường hiển nhiên. chán nản. chớ có lợi tay. Số hên: 9. Nói cách khác. 31. Vậy những việc cầu xin của bạn. Người xin được quẻ này rất nên hăng hái cố gắng làm việc mới được. nếu không thì hỏng. Vô xứ hạ cước. bình tĩnh suy tính rồi mới bắt tay vào việc. Đánh số hạp chút ít. ắt sự có thể thành. Thanh phong móc nối làm mai dẫn đường. biếng lười. đừng chần chờ. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn được đôi chút.TRUNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thập nhị thời trung. nơi ba đào quăng lưới lại bắt được những vật quý. làm việc phải có kế hoạch và sáng trí thì mới nên việc. thì chúng ta tiếc một phân bóng. Có phương tiện sẵn. 3. 31. Đánh số chưa hạp. 19. Còn riêng việc cầu Դiểu đăng khoaԔ chắc là Ԕỹ mãn lương duyênԔrồi. Quẻ nói: cả ngày 12 tiếng chuông đồng hồ đánh lên mãi. ắt sẽ thu lượm kết quả theo ý muốn. 8. . sự ắt sẽ thành công. 1. Nhất khắc xào diên. có nghĩa là: thời đã đến. Khẩn cấp luyện trước.

HẠ TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn .QUẺ SỐ 321 . làm việc có kế hoạch thành công theo ý muốn và sự thành công đó rất rõ như xem trong lòng tay của bạn. Gió lại từ hướng Tây Nam. Kỳ môn hiệu quyết lên công. 3. Hồng nhật đương thiên. người xin được quẻ này chớ lo lắng về chuyện công lao. LỜI BÀN Quẻ này cho biết ngồi trấn thung dung. Đánh số hạp. Giàu sang vinh hiển đã đến kỳ. Số hên: 32. chẳng cần phải lo gì cả. Gió Tây Nam là gió mát mẻ. 20. hai câu này ý chỉ thời vận của bạn đã hanh thông tốt đẹp. Vận thời hanh thông. Mặt trời treo giữa hiện đang sắc hồng. cười nói tự nhược mà vẫn đuổi giặc. QUẺ SỐ 322 . Trông xem thấy rõ như lòng bàn tay. Nhất trưởng năng khan. chẳng phải là người trấn thủ giữ quan nhiều trí lắm mưu đâu mà thực hỉ là do lực lượng đã định từ trước. Kỳ môn điệu quyết. 2. mặt trời giữa trời là sáng sủa. 23. 30.HẠ HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Phong khỏi tây nam. chắc chắn thành công.

Trăng chiếu lững lờ đứng giữa không. nỗi oán thù tất phải hết. tránh điều lầm sai. Tỉnh dạ đương tư tỉnh. QUẺ SỐ 323 . LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng của một người vô tư. Lúc đó thì bô bai. . nhưng không ngờ lại có sự trục trặc nên đành hóa thành không. Đợi giúp cho ta ngày đã dài. Nghĩ cho kỹ. nên cố gắng và cố gắng thì mới có thể hy vọng thôi. 1. Hốt bị vân già yểm. Đang may hóa rủi. thơ tả rằng: Դất cả sự ồn ào đều lặng im và trăng đêm đang chiếu mà bỗng bị mây che làm trăng mờԔ Vậy việc cầu xin của bạn ắt khó tránh được nhiều cay đắng. Bỗng bị mây đen che phủ mất. 21. 2. Người xin được quẻ này chẳng có gì phải lo sợ cứ giữ lòng bình thản an nhiên. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật lâu ngày dần dần sẽ lòi ra. Nhất nguyệt chính dương không. Hạo phách biến mung lung. chẳng bao lâu mọi việc rồi sẽ được rõ ràng minh bạch cả.TRUNG HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Nhất cách tri âm. Hoặc cần cố gắng hành động thì may ra mới nên. 23. trong trắng đàng hoàng bỗng gặp vu khống hủy báng rồi do đó chuốc lấy oán thù. Thiết vật nhâm tuần. Hết la tất cả nay im lặng. 32. 12. Nhưng chớ nên trông cậy mãi đó. Khước tại thiên biên đẳng. Nào đâu ánh sáng đành mông lung. Việc cầu xin của bạn lẽ ra vận trình may mắn. Một người tri kỷ cách thiên nhai.Vạn lại vô thanh tế. Số hên: 3. Đánh số dở. bạn nên ẩn nhẫn chờ thời đến.

Mài răng mặt hận đầy. mình được người đem hết tâm lực mà sống chết với mình. Tính chó chỉ chịu chủ. 2. mà chỉ cầu an. Chỉ cố khám gia. nghĩa là những việc đang mưu tính và tìm cho mình một việc gì khác mới dễ dàng thành công hơn. 22. nhưng thực tế bổn tính của nó. công việc e khó thành. 3. QUẺ SỐ 324 . nuôi quá cao vọng.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Chúng khuyển tương tụ. Đàn chó tụ nơi đây. 23. 33. Số hên: 3.LỜI BÀN Quẻ này chủ người tri âm quá ít. Nói cách khác. tình đồng đạo may mà có duyên. để cùng với người lành đôi vai sát cánh. Chó sủa người ta bất quá chỉ vì trung thành với chủ. nếu không chỉ uổng công. Chớ trông cậy mãi vào bạn. QUẺ SỐ 325 . Vì vậy hai câu sau của quẻ thơ mới khuyên bạn. 32. xin chớ có sợ khó. 2. Biểu tượng: chó. 23. Đánh số hạp chút ít. phải nên suy nghĩ và mau mau tỉnh ngộ. "Tri kỷ cách thiên nhai" ý quẻ nói rằng có quý nhân mà ở nơi xa như bạn thân ở xa làm sao bằng bạn xóm làng. lo gì. hiện nay việc mưu tính của bạn như thành đạt song thực tế khó nên công. Vậy công việc mưu tính kết quả ra sao? Bạn lấy ý thơ tự đoán. Lệ xĩ giảo nha. chỉ là canh giữ nhà cửa làm tớ mà thôi. Cho nên trong đêm thâu. LỜI BÀN Quẻ này chủ đồng cam cộng khổ với nhau. Bởi thế người xin được quẻ này có thể coi như quẻ trung cát được (khá tốt). Chi đáng tớ gì thầy. Công việc làm ăn và việc cầu xin của bạn chưa thông. khi chó tụ thành đàn ắt chúng muốn ăn thua tranh hùng.HẠ HẠ . cần thực tế. Đánh số dở. Số hên: 32. Người xin được quẻ này nên gấp rút đuổi theo. tính toán kỹ. thì việc ắt sẽ thành. Còn nhiều lôi thôi tranh chấp. cho nên không trông mãi vào đó mà phải thay đổi cách khác. cũng đủ hiểu. thì sẽ thất vọng. Giao đầu bãi vĩ. Vì quẻ ấy con chó tả cảnh rằng.

mới hay. . Quân nhược hữu tình tu thiết ký. Ằt bị con mèo theo đuổi bắt. Có tình thì người nên phải nhớ. Chuột nằm trong ổ mới yên thân. 23. Đánh số tốt. Rất kỵ chuyện vong ân bội nghĩa. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc giao thiệp với người. tất cả điều phải thế. Số hên: 3. 2. song quẻ cũng có nhắc rằng khi toại nguyên công thành hãy nhớ đến công ơn kẻ giúp ta. 24. như vậy quẻ mách rằng những việc cầu xin bạn đều được tốt lành cả. 42. Thử tán tàn tịnh. Mười năm quên nghĩa chẳng quên lòng. miêu tức căn. Xuất đầu lộ diện chẳng được lành. Mười năm ơn nghĩa hãy nên ghi. Triệu chứng biết rồi còn gì cãi. Dương oai thân trảo. Theo chữ Hán chồng là thuộc tử. 32. chủ khách. Chẳng có gì trở ngại. Bất luận vợ chồng bè bạn. nữ trước chồng sau thì là chử Hảo. QUẺ SỐ 326 . Nhất lộ thủ. người xin được quẻ này phải nhớ kỹ lời khuyên này. cần phải có nghĩa có chung.Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thê tiền phu hậu nhất động hành. 4. ăn cháo đá bát. Hảo tỷ tiên cơ triệu dĩ minh.TRUNG TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thử phục huyệt. Sự sự hanh thông. và phải giữ lấy lẽ phải phước đức thì mới yên lành. Chồng sau vợ trước nay cùng đi. sự nghiệp nên hồng. vợ là thuộc nữ. nhưng phải nhớ lại người đã giúp ta nên công và phải toàn đạo đức. bản tự ninh.

Sức học của mình đã quá đủ. ắt bị mèo săn bắt ăn thịt đấy. Chí nguyện tự năng túc. thì việc sau cũng thành. Miễn có chí. Đánh số chưa hạp. 5. Nhà vàng trong đó đượm vàng son. nếu không sẽ như con chuột không chịu nằm trong hang ổ. . Hiện thì miệng lưỡi tới. tranh thì thị phi sinh. nên nhường không nên tranh. Số hên: 3. nên lánh không nên chường mặt ra. 35. Độc tận ngũ xa thư. 2. người chẳng học chẳng sung sướng. Tâm trung mang lục.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thư trung hữu nữ nhan như ngọc. Theo ý quẻ nói hiện nay vận thời của bạn vẫn còn bế tắc nên tất cả mưu cầu khó được như ý và khuyên bạn hãy rán chờ đợi một thời gian nữa. LỜI BÀN Quẻ này ngụ ý ngọc chẳng giũa chẳng thành đồ. Đời người không chỉ một ngày có thể làm nên sự nghiệp thì hơi nào lo. 52. QUẺ SỐ 327 .Rồi tiêu tánh mạng khó thoát sanh. người xin được quẻ này rất nên lấy đó làm răn. để xem sao thì tốt hơn. 32. Toại nguyện công thành phải mỏi mòn. Ẫn nhẫn chờ thời. 53. 25. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Gây miệng lưỡi thị phi nếu gặp phải thứ dữ như chuột gặp phải mèo thì thử hỏi có đáng sợ không? Bởi thế. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên ẩn không nên hiện. Trong sách gái nàng xinh như ngọc. Hà tất tiêu lao. Năm xe sách vở đọc cho hết. chớ hoạt động e bị thất bại và nguy hiểm. Vậy bạn nên yên giữ cách sống một thời gian nữa là hay hơn.

32. 23. 7. Ý quẻ cho hay rằng người cầu được quẻ này rất tốt giống như beo đã đến hồi trưởng thành. ắt sẽ thành công rực rỡ. bạn phải nuôi chí và phải có nghị lực cố gắng tiến tới. nhưng phải đọc hết năm xe sách vở tính toán cho mình thì mới mong. như cõi rồng. Số hên: 26. ẩn ý nói rằng. 63. nghĩa là tất cả đều thay đổi. QUẺ SỐ 329 . Đây là quẻ thượng cát. Đánh số tốt. Như vậy việc cầu xin của bạn đều được như ý nguyện. thật vui thay. không có gì đáng lo. 36. 72. 27. những việc cầu mưu của bạn rốt cuộc sẽ được toại nguyện thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp. Thừa long phúc tự trăn.HẠ HẠ Sơn Hỏa Bí Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Báo biến thành văn thái. Thời vận thông. không có gì tốt đẹp mà không có đủ. Xích thân thành phú quý.TRUNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly . Đánh số tốt. cảnh tượng rực rỡ huy hoàng. rồng thì bay lên không. 3. mọi việc suông sẽ. Nghèo thành phú.Bài thơ của quẻ. Song bạn phải cố gắng không ngừng thì mới nên. chỉ cần phải rèn luyện tài đức thêm. LỜI BÀN Quẻ này chủ tay trắng làm nên. 32. Thành rồng phước lắm xoay vần đến nay. Beo thì biến sắc. Thời vận hanh thông. nhất là về tình duyên thì thật tốt. tay trắng trở thành giàu. Con beo nay đã nổi rằn. Mọi điều mới mẻ từ rày yên vui. Biểu tượng: beo. như được gái đẹp nhà vàng vậy. Số hên: 3. Sự sự đắc chấn tân. Vậy. lên như diều gặp gió. càng tốt hơn. QUẺ SỐ 328 . 23. 2. 6. Nếu có thể gắng sức tiến tu. ắt cuộc đời hanh thông giàu sang chẳng còn nghi ngờ gì nữa. 2. 37. chẳng còn gì lo nghĩ nữa.

Nghi khả bảo hề. Đâu thiếu bạc vàng nhà triệu phú. phải tránh hết nữ sắc. Số hên: 8. không có kết quả tốt đẹp. Người nay sức yếu khác ngày thường. Hà tất khu khu tiển cẩm y. Xuân sắc tràn. Cẩn thận quanh mình mới cửu trường. Hoành kim bất tận gia vân phú.HẠ TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Hiểu vũ sơ tình ánh bích khê. Mưa vừa tạnh. LỜI BÀN Quẻ này chủ Cô dương không thể địch nổi quần âm cho nên phải xa lủ tiểu nhân. và giữ gìn đạo đức mới hay. Phải cẩn thận lời nói đến việc làm. quần âm dật hề. công việc làm ăn đều bị bế tắc. Chân cẩn thân hề. Thời vận đang hên. nếu sơ ý sẽ hư hỏng. Như câu thứ ba của quẻ nói nào sống được tám mươi tuổi. 38. 32. Ấm thịnh dương suy không được quân bình. hương khắp ruộng đồng.Cô dương vi hề. LỜI BÀN . Đánh số ít hạp. Trùng trùng xuân sắc thượng sài phi. 2. là ẩn ý nói việc cầu mưu khó được như ý muốn. 28. 83. đề phòng bị phá hoại. Khép thềm áo gấm cho phiền lòng. sáng chiếu bờ sông. giữ mình cũng phải cẩn thận nữa để mong rằng sống được cuộc đời êm ấm ngay cả đến cái chết hết sức chú ý đến lời răn đó mới được. Nào còn sống được tám mươi tuổi. đó là nói thời vận xấu. Lực ký đàn hề. 23. tương bất khả mao hề. QUẺ SỐ 330 . 3. cần phải cẩn thận chu đáo. Quẻ khuyên rằng phàm mưu cầu việc gì. hóa xui. Dương khí tan tành âm khí vương.

Ngược lại. Công việc làm khó khăn chớ trách thế thái nhân tình làm gì. cứ chiếu theo dự định cầu mưu tiến tới ắt thấy ngày toại nguyện. hố vàng. Nhân tình mỗi dụng ta. thời vận thông hạnh. không còn lo gì nữa? Đánh số hạp. trải khắp cảnh tang thương. 32. Mưa quá sáng chiếu bờ sông. nói rõ hơn là rủi đã đi. là cảnh tươi đẹp. nhưng lại hy vọng nhiều về giàu có tiền bạc. Vì vậy. Sau cơn mưa. Số hên: 9. Cần cù lo sống. khó được như ý. 30. thì mới nên. mà cần gì phải thèm thuồng. 3. QUẺ SỐ 332 . LỜI BÀN Quẻ này chủ điếm đủ mùi nguy hiểm. mà may đã đến. Theo quẻ mách rằng: sự cầu mưu của bạn như đường đi có nhiều gai góc. bởi thế người xin được quẻ này đừng hy vọng về quan tước. trong công việc không kể gian nan. 92. Nhân tình thế thái hơi nào mà than. Giàu thì có nhưng danh thì không. có ngày cũng làm nên.Quẻ này chủ tài vận đều hanh thông. đừng quá tham vọng làm cái gì quá sức mình. trời lại sáng. 93. đừng vì đó mà than thở và buông xuôi việc cầu. 2. 23. và từ đây về sau chẳng còn âu lo gì nữa. Chớ nên khen thèm cái tốt đẹp của người ta. Cần khổ trục sinh nhai. Công danh ai nấy một đàng. Đây là một quẻ đại cát. Số hên: 33. chớ màng chuyện ai. Thế mới biết việc không trải không biết khó. cứ cố gắng.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thế đạo ta kinh cực. 39. 3.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . cứ tiến tới ắt sẽ được toại chí phần nào trong đời sống. Đường đi gai góc biết bao. Quẻ ý nói vận thời của bạn đã được hanh thông. thời đến ta cũng như người. Suốt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. Đánh số chưa hạp. QUẺ SỐ 331 . tiền hoài chẳng hết. Lợi danh như hữu lộ. nhất định thành cự phú.

Đừng cưỡng cầu vô ích. Bồn chồn hoạt động vô ích. Nhất lung phong lý nhất chi đăng. chiến chiến căng căng. QUẺ SỐ 333 . cũng như mấy câu tiếp sau. nếu đã lỡ làm. Chỉ hại và hao công. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta hay có lũ gian hung dữ hay ghen ghét. Số hên: 3. chẳng còn gì bàn nữa. Câu này đã kết luận cho rõ ràng về thời vận hiện nay của bạn ra sao rồi. đều không được câu nào tốt. 31. Vạn sự mạc cưỡng nvi.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thời biên da gian. 33. Thủy cấp chu nan độ. cũng phải cẩn thận đề phòng cho chu đáo. tính toán làm gì nữa. Nếu ta biết tích đức hành thiện. 1. như lý hạc băng. Đánh số thua. chứ chớ nên vọng tưởng. tôi khuyên bạn hãy ngừng những mưu tính lại. Núi tận lại đến đường cùng. Thời vận dở. Cần nên cẩn thận mới yên lòng. chờ vận bĩ qua mới mong tính. Giờ đây vận xấu hãy đề phòng. Ta chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh họa. Như vậy. bao vây quanh ta để chờ đợi hại ta.Sơn cùng lộ chuyển mê. Núi tận. Thuyền nan khó vượt sông. LỜI BÀN . Giới cẩn khủng cu. Nguy hiểm đủ điều đừng tưởng không. thì cũng có thể vãng hồi khí số được. Nay cảnh như đèn trước khối gió. Tu thức tiền trình nguy dữ hiểm. 13. Xuất xứ tao gian đố. lại đường cùng.

vinh hiển. ngồi thì ngồi trên đống kim nhọn. hãy cố gắng tiến hành mưu định là sẽ thuận buồm xuôi gió. có thế mới mong tránh được những tai hại. thì mới được bình yên. Người xin được quẻ này rất nên cẩn thận. thất bại dài dài. nên ẩn nhẫn chờ thời. Thời vận bất thông.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Nhất đóa hoa chi diệm cánh phương. Tốt đẹp. không còn một giờ nào. sợ hãi. 2. Đánh số bết. khí vận đến kỳ giàu sang. dễ như trở bàn tay. 23. Thanh hương phức úc thấu lan phương. Gió thời thổi đến thành cười. Số hên: 3. Số hên: 33. LỜI BÀN Quẻ này chủ Thời vận đã tới. QUẺ SỐ 335 . Hảo cứ điên tiền tiến kỷ trường. Không biết tất mất hồi nào. Ngâm ca cốc rượu cho tươi ý tình. mà chẳng còn phải băn khoăn nữa. Thời phong xuy tống chung thành tiếu. nguy hiểm. Tràn đầy hương nức loan phòng khắp nơi. ý xuân tự nhiên đã có. nhất định được đại cát. lỗi lầm xảy tới ngoài ý dự liệu của mình. Công danh quyết được. lo lắng. và còn phải cẩn thận về tất cả sự sống hàng ngày. 3. Và câu thứ ba lại tả cảnh hiện nay của bạn như ngọn đèn dầu ở trước một luồng gió mạnh. gió thanh đưa đến nỗi vui tươi nay chỉ lo ngâm ca ly rượu để xứng ý tình. câu đầu tiên đã nói ngay thời vận của bạn ra sao rồi. Theo quẻ thơ nói trên. Đánh số tốt. vừa ý vẹn toàn. 32. Một đóa hoa đẹp lại thơm. Người xin được quẻ này cứ việc làm theo ý mình.Quẻ này cho biết đi thì đi trên chông gai. QUẺ SỐ 334 . Vậy công việc cầu xin của bạn khó mà toại ý. 33. Theo ý quẻ cho biết cảnh tình của bạn hiện nay như cảnh hoa sắc hương nở rộ thơm phức khắp nơi. Vậy vận thời của bạn đã đến thời kỳ lên hương rồi. phút nào là có thể sơ hở lơi tay được.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài .

TRUNG TRUNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu. Theo rồng lên mây xanh là ý nói cao thượng. Vậy công việc cầu xin của bạn hãy cố gắng và chăm lo. Ba đào ngàn dặm độ cố châu. 3. Nhi kim thủy đắc quá than dầu. Niên lai tâm sự tài thành tựu. Nay đến bờ rồi mới hết sầu. Tùng long đáo cửu thiên. Công tại chúng nhân tiên.Tự tòng trì thủ định. và sau này ắt sung sướng vô cùng như cưỡi rồng lên trời vậy. QUẺ SỐ 336 . Đánh số thông. vì trước đây từng cố gắng chăm lo bỏ công nên sau sẽ gặt hái được nhiều kết quả. tự nhiên là có những chuyện vui mừng ngoài ý liệu kế tục mà tới. Sự việc từ khi đã vững bền. trời không bao giờ phụ lòng tốt đấy. Người xin được quẻ này nếu thêu được kết quả nhất định là tốt. Sự nghiệp đã vững. Tâm sự bao năm nay toại nguyện. Ý quẻ nói: công việc cầu xin của bạn hiện nay đã vững chắc. Khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu. Sau này ắt gặp nhiều vui vẻ. 4. công danh phú quý rõ ràng. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên lấy thủ làm chiến. Số hên: 33. . 34. Xưa kia nghĩ lại biết bao âu. Biệt hữu phi thường hĩ. tương lai càng vững hơn. 43. Công lao dựng trước có ai hơn. sau này sẽ thâu lượm nhiều may mắn. Bay thẳng trời cao đến chín tầng. lấy nhàn đợi nhọc.

Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này. như không muốn nhớ tới nữa. Về già càng an khang. 33. Chớ kiêu ngạo. thì mới tốt đẹp cho sự cầu mong. Đánh số được. Số hên: 3. Đánh số hên. Người xin được quẻ này nếu biết giữ sẽ gặp nhiều may mắn lắm. ngày hân hoan đang chờ bạn đấy. Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương. những cảnh gian hiểm đã qua. đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan. Cần nghĩa là siêng năng.HẠ HẠ . phàm việc cầu mưu của bạn nên phải giữ mức trung dung. Lúc đó. từ nay khỏi lo. 36. càng thấy ngán ngẩm. 3. 5. Thọ quân lộc. và đến lúc rủi đi may đến. đã lâu nay.LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến tiến. Thủ chi nãi xương. Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một vài đời là đã khổ đã sụp. nhưng nay đã đến bờ. 53. chẳng nên lời. gián nghĩa là biết nghe lời can gián khuyên bảo. cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu. thì cuộc đời êm đẹp. QUẺ SỐ 337 . Nhưng biết lấy gì để giữ? Lấy chữ cần và chữ gián. Vô đãi. Mai sau mới được cuộc đời an khang. Đầy không đồ. Doanh nhi bất phúc. giữ được mới hay cho người. vô kiêu. nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng. Theo ý quẻ cho hay. Số hên: 35. hạnh phúc. Vĩnh bảo an khang. Cửu giáng trinh tường. Giữ mực điều hòa và đạo nghĩa. không còn lo ngại gì nữa. lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách. QUẺ SỐ 338 . càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa.HẠ TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Thụ quân chi lộc. LỜI BÀN Quẻ này chủ có khai sáng thì dễ những lúc giữ gìn lại khó. 63. Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp.

làm khổ chí hoài. Nhất sinh tận thị mệnh an bài. 37. Tuy vậy. 73. khổ chí. 33. Có không. Số hên: 3. Mạc nghi thái. chỉ ngồi đợi và trông mong vào mạng cũng chỉ là hạ sách. LỜI BÀN Quẻ này cho biết sức người khó thắng nổi mạng trời. Tất cả cảnh tình và vận số của bạn trong giai đoạn này được quẻ thơ cho là: đã được an bày sẵn tất cả. Lăn lốc chi. trái lại nếu mạng mà nghèo hèn thì dù có kêu gọi tha thiết đến đâu đi nữa cũng chẳng ăn thua gì. 7. lo gì. đừng lo lắng làm chi cho mệt tâm. Վhứt ấm. nhứt trác giai do tiền địnhԔ Trời đã dành phần cho mỗi người. mạng bày sẵn. không có. Số mạng có cái kỳ là người nếu mạng mà giàu có thì vứt đi không hết. Hà tu lục lục hỗn trần ai.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . Muôn việc đều do khôn với dại. Tôi khuyên người đừng cưỡng cầu là hơn. Người nào cũng có định mệnh sẵn.Bát Thuần Khôn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Vạn sự bất do nhân kế hiệu. QUẺ SỐ 339 . việc gì đến sẽ đến. Cuộc đời số phận trời an bày. Đánh số hạp. Hãy cứ an tâm mà sống.

TRUNG TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Lưỡng nữ nhất phu. 8. Hoa phùng xuân vũ điệm nan lưu. mà không có gì tốt đẹp cả. Lấy cô vợ trẻ ắt thất liền cho coi. Tâm sự âu sầu chưa dứt. Đắc ý hưu qui. Vậy thì phú quý. nếu còn cố tiến tới. hãy nên ngừng lại trong lúc này là hay nhứt. phải chờ đợi. phí sức. 38. ý nói thời vận của bạn chưa hanh thông. vậy còn gì tốt đẹp nữa. Tương thân tương ái một lòng với nhau. 83. đó là bí thuật của tiên gia. Người xin được quẻ này nên nhớ kỹ và suy nghĩ cẩn thận. Hai cô gái lấy một chồng. Nhưng trai sức bị tốn hao mỏi mòn. Gà mái gáy sáng là một điềm bất tường chỉ có rối loạn gia chánh mà thôi. cũng vô bổ. Đẻ ra chẳng có gì sao. Tục ngữ có câu: Muốn rằng nhà cửa chẳng yên.Nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu. bần tiện thảy chỉ là một giấc mộng. chỉ lấy dữ tợn tội ác làm đầu. Vừa chân vừa áo. Tiên gia chỉ thử nhất trù mưu. Mọi người già đều chết. chẳng có nghĩa lý gì. Số hên: 3. . sẽ hao công. hãy nên ngừng lại. không còn sắc hương. QUẺ SỐ 340 . Tâm sự âu sầu vẫn chưa xong. Diệu kế thần tiên cũng chí công. Thượng hạ tương pháp. Vận bi. 33. thất ý hưu qui. Người xin được quẻ này chẳng nên lo lắng bồn chồn mà cũng chớ nên hí hửng hớn hở lắm. Đánh số dở. Xuân hoa gặp bảo sắc tiêu tùng. LỜI BÀN Quẻ này chủ lá rụng về cội. Dù có tính toán. rút cục chỉ chuốt lấy khổ chứ có ít gì. Do đó. Ấm khí thừa dương. Dụng thị hao hư. ý quẻ mách bạn rằng những việc cầu mưu. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàn bà dài lưỡi lắm lời. Xuân hoa tuy đẹp mà lại gặp bảo. Thành hay bại. cho nên lo lắng âu sầu.

nhưng khi lâu ngày rồi. Song yến bay về với nước Nam. 33. Số hên: 34. 39. Người xin được quẻ này chớ nên tự đứng ra một mình dựng cờ chưng biển làm gì. công việc cầu xin của bạn. sẽ thấy sự mệt nhọc mỏi mòn. Đánh số hạp ít. nương thế của bạn. Số hên: 3. 3. Vậy nếu muốn công việc được thông hanh thì phải tìm kẻ có khả năng giúp mình. Vậy bạn cầu xin được quẻ này. Lai tầm vương tạ gia. 40. Càng về sau càng lộn xộn và nan phân. Từ đó sanh nhai được vững vàng. đúng ra rất là hay lắm như một người có hai vợ lúc bắt đầu thì thấy sung sướng tốt đẹp lắm. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp lại những chủ cũ. Thận trọng giao du và việc chung hùng. nhưng biết nương tựa. Hoa đường xuân trá tĩnh. QUẺ SỐ 341 . hãy nghĩ đến hậu quả trong tương lai. Việc làm chưa nên. 93. 30.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . Do đó. cần phải đo đắn suy nghĩ cho kỹ đừng vội vã tùng sự. ỷ cậy.Quẻ ý nói. Cửa Vườn vương Tạ nơi thanh tịnh. Biểu tượng: chim. Lúc đầu đoàn kết nhau. Tiến thử thác sinh nhai. Chớ vì cái sung sướng trước mắt mà cố tiến tới thì có hại. Phải nên nhớ có nhờ người mới thành được việc. cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ. Đánh số thông. thì mới thành công mỹ mãn. 4. chớ có độc lập đang còn khó lắm. QUẺ SỐ 342 . để tránh những điều không hay cho mai sau.HẠ HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Song yến qui nam quốc. nghĩa là hiện nay thời vận cũng như công việc cầu mưu đang gặp khó khăn. cần có sự giúp sức người khác mới nên. hợp tác làm ăn. chưa được thuận tiện lắm. Như con Yến muốn được chổ ở yên tịnh thì phải ở đậu nhà giàu sang của Vương Tạ. Con Yến về hướng nam. Tìm nhà ở trọ cho đàng hoàng. sự cầu mưu của bạn. vì phương bắc mùa đông lạnh. 43.

Nếu cần về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt không có hên nào. Nguy. Ta ngã thân hề bệnh tự nguy. Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng. tai họa lại tới tấp xảy ra. Tai ương cập hề thâu bì. Mọi việc nên chỉnh đốn. tai ương đưa đến. QUẺ SỐ 343 . vì hiện nay thời vận của bạn còn bế tắt chưa được hanh thông. để chờ qua thời gian rồi hãy tính lại thì tốt hơn. thậm nguy. LỜI BÀN Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng. 41. Than thở lâm nguy đâu nước lùi. Ký ngữ lưu lang thả mạc qui. Bói xem về kiện cáo dữ về mình. lâm nguy hết nước lùi. tất cả những sự cầu mưu hãy ngừng lại đã. Xuân phong đề điểu đa tình từ. Vậy người cầu được quẻ này. cầu mưu bất cứ việc gì đều khó toại nguyện. Vận đã xấu rồi thời lại xui. Tai ương đưa tới phải bùi ngùi. Hái thuốc Thiên Đài hướng chuyển mê. Số hên: 41. Ẫn nhẫn chờ thời mới hay. Lời gửi lưu lang tạm chửa về. Đánh số dở.HẠ HẠ Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn Thái dược thiên thai lộ chuyển mê. Mong trời cứu vớt mà không thấy.Mệnh vận kiển hề thời vi. Gió xuân chim hát lắm tình tự. Trong giai đoạn này. Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. . để tránh những đều không hay đến cho mình. 31. Vận xấu thời xấu. Đào hoa ngoạn thủy phú giai kỳ. 3. Vọng hoàng thiên hà bất ngã cố. kiền thành dảo cao thì may ra còn có thể chuyển nguy ra an mà thôi. kêu trời chẳng nghe. 1. 34. quẻ đã nói rõ như trên. 4. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu đức tu nhân.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ xuất người lắm khách ắt có chút ít thành công. Bởi vì ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về làng. Nên đợi qua năm khi hoa đào nở, lúc đó hãy về, cũng chẳng lấy gì làm muộn. Theo ý quẻ cho hay bạn cầu được quẻ này hiện hoàn cảnh cũng như vận hành chưa hanh thông. Như câu thứ nhất và câu chót mách bảo rằng: hái thuốc đi lạc đường, gởi lời cho hay tạm chưa về, vậy sự cầu xin được toại lòng. Nhưng hai câu 2 và 3 lại nói: "Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Gió xuân chim hát lắm tình tự", có nghĩa ám chỉ ngày xuân mới có thể phụ khứ thái lai. Như vậy sự cầu xin của bạn phải chờ đông tàn, xuân đến mới gặp may mắn. Chưa có gì hay, cần chờ xuân sang, may ra mới định. Đánh số cẩn thận. Số hên: 2, 4, 3, 34, 43, 24, 42, 23.

QUẺ SỐ 344 - TRUNG TRUNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Xuất ôn nhập hàn, Di bạc y đơn. Khứ ngã từ hàng, Nan giải hoành khiến. Ra ấm vào nơi hàn, Áo đơn mền mỏng tàn. Từ bi ta chẳng giữ, Ằt khó giải gian nan. LỜI BÀN

Quẻ này cho biết ở lỳ tại nhà không bằng xuất ngoại. Tuy nhiên, khi xuất ngoại nếu không dựa nhờ vào một người nào đó, một mình một gánh, một mình một đường, thì e rằng có những mối lo ngoài ý dự liệu. Người xin được quẻ này phải nên lấy đấy làm răn. Ý quẻ nói, hiện nay cảnh tình của bạn đã thay đổi, chuyển may thành rủi, vận trình không được gió thuận buồm xuôi. Phàm việc cầu xin, hãy nên nghĩ đến việc từ bi hỷ xã, thì mới hóa giải được những điều vấp phải nan giải. Vậy sự cầu mưu của bạn nên phải tính toán cho chính đáng. Chớ nên nghĩ những điều phi nghĩa, thì mới tránh được tai hại cho mình và mới mong được bình yên. Giữ đạo đức là hay. Thì mới tránh được hoạn nạn và làm ăn mới nên nổi. Đánh số thua. Số hên: 3, 43, 34, 4, 33.

QUẺ SỐ 345 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Tam ngũ tam khẩu, Phóng tại nhất đẩu. Mãn nhi dật, Tử tự đắc. Năm ba miệng lưỡi một đàn, Cùng chung một chỗ ngập tràn tiếng vang. Rồi người chiếm được vinh quang, Còn chi bận rộn giàu sang một đời. LỜI BÀN

Quẻ này xin xem bệnh thì bệnh bình thường, xin xem mưu sự thì thế nào việc cũng được dăm phần, xin xem việc giao dịch thì việc được thư dần, xin xem việc trồng trọt thì trồng trọt có gặt hái, xin xem việc gia trạch thì nhà cửa vẫn như cũ, xin xem việc khẩu thiệt thì phải lưu tâm cố tránh. Ý quẻ nói rằng phàm việc cầu xin và mưu tính của bạn cần phải sức hợp vui với người ta, góp sức mà làm thì mới may mắn và thành công, ngược lại nếu một mình cô độc thì thực là khó khăn và không thành công. Thực vậy, tục ngữ có câu: "Nhứt đoán như nhân kết trường nghĩa" là một người sức kém thì hai người sức sẽ mạnh hơn. Vậy những việc bạn xin hãy nên hợp sức nương nhờ người ta mà làm nên việc. Phải đoàn kết hợp quân, chia rẽ chẳng nên công. Biết làm như vậy, ắt sau sẽ sang giàu. Đánh số được. Số hên: 3, 44, 34, 4, 43.

QUẺ SỐ 346 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Thùy thuyết cố hương vô tư vị, Phiêu linh hồ hải tại thiên nhai. Nhiệm tư ta, Trung thu nguyệt ẩn. Xuân vũ lâm hoa, Da tất chinh nhân tràng ức gia. Ai bảo quê hương không thắm thiết, Thiên nhai lưu lại gẫm ngùi đắn đo. Than trăng thu hiện ẩn mờ, Mưa xuân tầm tã lờ đờ nhớ xa. LỜI BÀN

Quẻ này chủ ở lậu nơi đất khách nên mong muốn về nhà. Đời phiêu bạt giang hồ bao năm nên một mình than thở với mình. Quay đầu về với gia đình, tất nhiên là vui sướng khi sum hợp với người thân. Thật chỉ tiếc không có cánh để mà bay ngay về chốn quê hương yêu dấu đã bao năm xa cách. Người xin trúng quẻ này chính đang có cái cảnh tượng nhớ nhung bâng khuâng như vậy. Quẻ thơ nói người nào mà chẳng thương nhớ quê nhà, nhất là nơi đất khách quê người, trăng mờ và mưa rơi tầm tã bao nhiêu càng thương nhớ bấy nhiêu. Ý quẻ muốn nói sự cầu của bạn tuy có trục trặc và trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn biết nghĩ ra và lý trí xử đời thì sẽ toại nguyện công thành. Chẳng có gì hay, chỉ toàn cảnh băn khoăn, luyến nhớ, đang hẩm vậy, chớ tính toán. Đánh số hỏng. Số hên: 5, 4, 3, 43, 34, 54, 35.

QUẺ SỐ 347 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Vân tán nguyệt dương đầu, Ngưu tiền mã hậu phùng. Trương cung phương để ngự, Nhất tiền định toàn công. Mây tan trăng sáng giữa trời trong, Sau trâu trước ngựa vận ắt phùng. Lúc đó giương cung mà kháng cự, Một tên nhứt định đoạt toàn công. LỜI BÀN

Quẻ này chủ bất cứ một chuyện gì mưu tính hành động. Đều phải nhờ cần khổ mới thành công được. Nếu không thì quyết chẳng có lý gì mà có kết quả tốt đẹp được. Người xin được quẻ này xin chớ lầm. Ý quẻ cho rằng đến lúc trời trăng sáng mây tan, thì thời vận mới tốt, lúc đó bạn nên tiến hành những công việc cầu xin thì nhứt định: Սã đáo công thànhԔchẳng có gì trắc trở. Bạn hãy chuẩn bị đi, để đón ngày vinh quang. Hanh thông, thời vận chỉ một tên cũng đoạt được toàn công. Sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: ngựa, trâu. Đánh số rất tốt. Số hên: 6, 4, 3, 64, 43, 34, 36, 63.

QUẺ SỐ 348 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Mã tiến từ hành tụ hữu trình, Nguyệt trầm tây hải nhật động thăng. Vân lai hà tất lao tâm lực, Phong tống giang hồ vạn lý thành. Ngựa tiến từ từ có vận trình, Biển Tây trăng lặn trời đông thăng. Vận lai hà tất lao tâm lực, Gió thổi giang hồ vạn lý thanh. LỜI BÀN

Quẻ này báo biết yên ổn hết sức, chẳng phải mệt nhọc mà vẫn được. Tuy nhiên không nên cố ý làm cho mau sang chóng giàu, trái lại chỉ nên từ từ, cốt sao giữ được lòng bền bỉ lâu dài, nếu không, trong cái không biến thành cái có đáng lo ngại. Người xin được quẻ này coi như được một quẻ tốt. Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin của bạn ắt được toại nguyện trong nay mai, tuy nhiên hơi có phần nào chưa được thuận tiện lắm. Bởi bài quẻ mách rằng công việc đang cầu như con ngựa đi chậm chạp, mà sự chậm chạp đó mới vững bước. Rồi tương lai tăm tiếng vang dội vô cùng. Lúc đó không cần sợ lao tâm tổn chí nữa. Thời vận thông hanh. Nhưng cần chờ đợi, chậm chút mà thôi. Biểu tượng: ngựa. Đánh số hên. Số hên: 7, 4, 3, 43, 37, 74, 34.

QUẺ SỐ 349 - TRUNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Vân hành sơn tế thủy mang mang, Thiên lý tràng đồ vọng cố hương. Dự kiển nguy lai quân mạc hận, Ỷ môn trù trướng lập tà dương. Mây dầy non núi nước mênh mông, Ngàn dậm nhìn quê ý não nùng. Việc đến ngặt nghèo đừng oán hận, Sầu thêm trời lặn lại đau lòng. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người cô khách lạc phách chốn quê người, chuân chuyên không người thân thích an ủi giúp đỡ. Mưu đồ mà chẳng xong, hoặc lại còn mất tiền sinh họa. Trong trường hợp này, chi bằng nên hết sức nhẫn nại, khôn khéo lo liệu mọi việc cho êm là hơn cả. Ý quẻ cho biết thời vận của bạn hiện nay như núi bị mây phủ, xa quê nhớ cố hương, sầu buồn, lại thêm cảnh chiều trời lặn, nghĩa là không có gì may mắn cả. Vậy những việc cầu xin của bạn khó mà thành đạt theo ý muốn. Nhưng bài thơ câu thứ ba có khuyên bạn rằng dù việc đến ngặt nghèo đừng có oán than. Đó là định mệnh hay quẻ có ý dạy người phải cố gắng vượt qua trở ngại, để chờ ngày rạng đông đó. Mọi việc đều bế tắc, chỉ nên chờ đợi thời cơ đến. Nên ẩn nhẫn. Đánh số thua. Số hên: 8, 4, 3, 43, 34, 48, 84, 38.

QUẺ SỐ 350 - THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Phong ba kim dữ tức, Chu tiếp ngộ an lưu. Tư thử công danh toại, Hà tu thán bạch đầu. Sóng gió ngày nay đã hết lâu, Thuyền nan trôi chạy chớ lo sầu. Từ nay sẽ toại công danh nguyện, Than thở làm chi, tuổi bạc đầu. LỜI BÀN

Quẻ này chủ họa đi phúc về, thuyền thuận nước buồm thuận gió, thẳng tới mãi lúc già, đều được vui vẻ, khỏi còn có những nghịch cảnh đáng phàn nàn than thở nữa. Người xin được quẻ này tin chắc rằng về già sẽ được đắc ý hơn người.

Mặt đất cỏ xanh tràn khắp sứ. Đánh số hạp. Số hên: 9. Mọi sự như ý sở cầu. mà chẳng còn sự trở ngại gì cả. chớ có tạm dừng chân. đáng mừng rồi. 49. Người xin được quẻ này tất nhiên biết đây là quẻ tốt. Chẳng lo gì nữa cả. Câu khởi đầu đã nói đến nơi bình an. thuyền thuận buồm xuôi gió. Muôn dặm nước non phong nguyệt nhàn. hãy cố gắng để mau vươn tới vinh quang đó. cứ đi. 30. cầu mưu như ý. và chẳng còn gì lo ngại nữa. Số hên: 35.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thủy Sư Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Vọng đáo bình an địa. vậy sở cầu của bạn ắt thành đạt. Vậy bạn hãy nắm lấy cơ duyên may mắn này. Sự sự quang minh. Lục dương phương thảo xứ. đi mãi. Đi rồi lại đi. 39. 43. Cũng như các câu kế tiếp.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm . LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến một bước tốt một bước. 53. đã nói cho bạn hay là vận trình đến lúc hanh thông rồi. vận trình ắt ngàn dặm. Thi cử công danh sẽ hiển đạt. 3. đến nơi nào thắng lợi ở nơi đó. Biểu tượng: ngựa. vạn ý vạn tình. Gió thanh dịu dịu ngựa lên đàng. 34. 4. 50. QUẺ SỐ 352 . Đừng nên lừng chừng mà hỏng việc. QUẺ SỐ 351 . Phong khoái mã đề khinh. Như cây sắc trổ bông. Giang sơn vạn lý thịnh. Công danh sẽ thành. Vô cùng tốt đẹp. Ngày nay đã đến nơi bình an. Đánh số hên.Ý thơ nói rằng sóng đã qua. cứ đi. Chẳng còn trắc trở. 94. Vận thời thông. Tình duyên sẽ được như ý.

Mèo kêu một tiếng êm liền một khi. Nhân khởi thức như thú.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Thử vi hoạn. Thừa phong phân dực đáo thiên cung. Long vân gặp hội. cũng như đường công danh. chưa thể lường được ra sao. Cả đêm chuột phá không yên. Ngày sau ắt sẽ thành tựu. 35. Chim ó mùa thu thế chuyển hùng.Điêu hạc dương thu thế chuyển hùng. Nghĩa là giờ đây vận thời của bạn rất là may mắn chẳng có gì nguy hiểm. Người đâu hiểu thú tinh chi. 15. Vừa dễ lại vừa lẹ. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt toại nguyện trong ngày gần đây trên đường kinh doanh. Thăng long cất cánh đến thiên cung. QUẺ SỐ 353 . Danh tiếng lừng vanh khắp cửu trùng. 1. Đánh số hên. Quẻ thơ tả cảnh hiện nay của bạn hiện ra như chim ó trong mùa thu đang được thế mạnh cỡi gió bay thẳng cửu trùng mây đó. vinh hiển. Có lẽ nào con người lại không bằng con vật sao. 5. 53. Lý do rất rõ. Miêu nhi nhất khiến. Tiên hậu thanh danh đạt cửu trùng. 3. . Vinh hoa nếu hỏi tương lai sự. Người xin được quẻ này có thể xin được quẻ thượng thượng đại cát (tốt tốt lắm). Kỳ lý thâm nhân minh. Số hên: 51. điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống đối phòng ngự. Kỷ dạ thái bình. có gì đắn đo. giàu sang. Được thế thì kẻ gian ta tuy đông nhưng có gì đáng lo ngại. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhân thời cơ thuận lợi là hưng khởi. Vinh hoa nhược vấn tương lai sự. LỜI BÀN Quẻ này chủ tà không thể thắng chính. Quẻ tốt. Chung tiêu bất đắc ninh. Biểu tượng: chim. lo gì chẳng nên công.

25. chỉ có hai lẻ như phải. xấu . QUẺ SỐ 355 . Tốt xấu tự phân minh. đó là nói cho ta hay. Tiên cơ tằng biểu minh. Vậy sự cầu mưu của bạn thành công hay thất bại. Sao chuột sợ mèo mà không sợ người. thành. Đánh số hạp. nếu chỉ ỷ vào sức mình thì khó toại nguyện lắm. Làm ăn cần tính toán kỹ. và tốt. nghĩa là người này biết kia. Số hên: 2. Do đó phàm mưu cầu việc gì bạn nên mưu tính việc làm ăn đứng đắn... 5. Số hên: 3. Chiếu nhữ nhất thốn tâm. Cần cậy thế mới thành. thì mới dễ dàng thành tựu hơn. Mặt trời sáng ở trên. mới vững. 23. bại. may. rủi.Theo ý quẻ nói. người kia biết nọ. Dở việc đánh số. chuột. 52. lẻ phải. QUẺ SỐ 354 . chẳng xấu chẳng tốt. có thần thánh chứng giám. đều do tự mình làm lấy như câu chót đã nói. mà cần phải cố gắng chăm lo sửa mình và chuyên cần để cầu tiến. trái. chớ chẳng phải là không. 35. 53. 35. Thái dương tại thượng. Chiếu mi một tấc dạ. chớ nên tính chuyện tà ma. công việc làm không phải việc nào mình đều làm được cả. Biểu tượng: mèo. Nên quẻ lấy chuột với mèo mà thí dụ. Tốt xấu tùy ta. 53. tất cả công việc thành bại đều có lý do của nó.TRUNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . 3. Vậy sự cầu mưu của bạn cần nhờ người ta giúp đở thì mới nên. Do đó người xin được quẻ này chớ có sơ hở thờ ơ. Vừa phải. Ý quẻ nói tất cả lý sự việc đời. có người tiên chỉ điểm. mới tốt. và chỉ nên chọn lựa đường ngay. 33. Hai đứa đứng hai bên. LỜI BÀN Quẻ này chủ giữ mình trung hậu.HẠ HẠ Địa Thủy Sư Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Lưỡng nhân tại bàng.

Chỉ trừ khi nằm chiều sâu kín để đợi thời. 45. Số hên: 4. Đông bắc chuyển giốc.Quân tử dạo tiêu. điều ám chỉ thời vận còn xấu. Thiên môn sẽ thấy nơi đây. Dương khí bất dương. nếu cứ tiến tới e hao công tốn sức.THƯỢNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Khứ đáo tràng an. Ấm khí uất uất. Đến nơi Đông Bắc Đạo đồ chuyển xoay. Tiện hữu hạ lạc. rồi tính lại. Vậy những sự cầu mưu của bạn hãy nên tạm ngừng lại một thời gian. và bửu vật đang ẩn nơi sâu. Quân tử tiểu nhân lẽ khác xa. 43. Trường An là xứ kinh đô. 53. hiện nay tiểu nhân đang phủ đầy. đang còn vận bỉ và không làm gì được. Những người xin được quẻ này nên lo mau mau đưa đi chứ chớ nên tranh dành cùng bọn tiểu nhân. chẳng đến đâu. Xấu. như quẻ mách cho bạn hay rằng. thì tốt hơn. Tiểu nhân dạo trưởng. Khí âm dương phủ khí dương lòa. như hà lương hảo? Lương cổ thâm tàng. Bửu vật tàng sâu nào tìm thấy. thế chẳng cùng đứng. chứ chẳng còn có kế sách gì khác. Công việc làm ăn khó lắm à. 35. Phùng trước thiên môn. Đánh số hỏng. 3. 5. 34. LỜI BÀN . chưa hanh thông. Như hà. Việc cầu rạng rỡ đủ đầy hân hoan. QUẺ SỐ 356 . LỜI BÀN Quẻ này chủ Dương bị âm chế. Hiện nay vận tình của bạn còn bế tắc.

Thành công. và lúc đó việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện. cũng thế. Theo ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn ắt thành công mỹ mãn chẳng có gì trắc trở. và sẽ được quý nhân giúp đỡ trong việc cầu xin như câu thứ ba nói: Ԕiệc hái thuốc có tiên đồngԔvà câu bốn Ӧ#272. Theo quẻ nói Trường An là nơi kinh thành rất vui sướng náo nhiệt. 3. Động hang xuân sắc biết bao xuân màu. Số hên: 5. 35. Số hên: 6. 65. 56. Sở cầu ắt được thành công dễ dàng.ộng hang xuân sắc biết bao sắc màuԔ Đó càng ứng vào sự cầu xin. Thái được hữu tiên đồng. Khi đến nơi phải chuyển theo hướng đông bắc. phải nên tính toán cho kỹ và đi về hướng đông bắc. Tròn nợ tang bồng. Đánh số hạp. tốt. QUẺ SỐ 357 .TRUNG HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Từ bộ nhập thiên thai. Vận thời hanh thông. 5. Vì thính hảo tiêu tức. 3. Người xin được quẻ này xin chớ chậm trễ do dự. Ý nói: Bạn muốn thành đạt sở nguyện phải đi hướng đông bắc mới là đại lợi. Nếu như ta có thể tìm được tiền đồ. ắt ta có vô hạn xuân sắc. Động phủ liệt xuân sắc. Rảnh nhàn thả bộ thiên đài. Nếu muốn tìm họ.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . Nghĩa là việc cầu của bạn phải ở hướng đông bắc. ắt đi gặp ngay cửa cung điện của nhà vua. bạn cứ yên trí ngày vui chẳng còn xa nữa hãy sửa soạn là vừa. 55. Người xin được quẻ này rất nên cố gắng. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cơ duyên đã hiện ra ngay trước mắt. Để xem tin tức ngày mai thế nào. 53. Tốt đẹp. cần phải y theo chỗ chỉ dẫn mà đi tới thì tất biết ở nơi nào. 36. QUẺ SỐ 358 . Nếu hỏi về những vật đã thất lạc. Đánh số hạp. 35. 53. chỉ cần có tiến lên mà đón lấy. Tiên Đồng hái thuốc công lao. ngày mai sáng lạng.Quẻ này chủ người ra đi đã đi mất.

QUẺ SỐ 359 . ắt lỡ dịp may hiếm có. 57. hãy mau tiến hành. Thành bại hà tất tại tâm. Suy nghĩ một đêm chi uổng vậy. chứ không nên hồ nghi. khác nhau. . Suy nghĩ mãi mà bỏ qua cơ hội này. thì khó tìm lại dịp may ắt sẽ bực tức và hối hận vô cùng. Ý quẻ nói: Suy nghĩ mãi đâu bằng bắt tay vào việc. Nẻo nọ đường này mình cứ đi.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Tâm tế đởm khả thắng. Hung trung bả trì đắc định. Nên tiến hành ngay. Cẩn thận làm gan chẳng sợ gì. Dũng vãng tiền hành. Địch nhân tự năng thụ khốn. LỜI BÀN Quẻ này chủ dù việc nhỏ cũng nên có quyết đoán. Phiền não phế can chớ nỉ nài. Vậy lúc này là lúc bạn đang lên hương. Nếu không đúng theo lời răn. không chần chờ. Nếu còn bỏ lỡ dịp này nữa. Thành công thất bại do trời định. Lại còn phải nhận đúng đường lối chớ nên chia rẽ. Đánh số hạp chút ít. Bất như đã cán. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó toại lòng. hậu hoạn e khó tránh. Nhất nhiên nhược hoàn thác.Trung lưỡng nhất dạ. Dù công việc hỏng chẳng hề chi. 35. Số hên: 7. 53. 3. Phiền não cập phế can. Thở thương tướng chi nhiệm. 75. lúc đó không ai nài nỉ được nữa . Thà rằng cố sức làm càng oai. 5.

Số hên: 9. táng chân linh. QUẺ SỐ 360 . 5. Bền lòng niệm phật sẽ thành đạt. chẳng sợ gì. cứ ăn ở đạo đức. Cứ tính. Nếu ta có thể quả dục (ít ham muốn). Thành tân năng kiến đạo. luôn luôn phải giữ vững lập trường chủ trương. Người xin được quẻ này nên phải rõ lẽ đó. Đánh số vừa phải. là vận thời ắt đến lo gì. làm hăng hơn. nếu ta bị nhân dục che khuất chân linh. Số hên: 8. sợ khó thì chẳng những công lao thưở trước đều mất hết mà đến kẻ địch cũng thừa dịp đến hại ta. Như quẻ thơ nói rất rõ Ԕẩn thận làm gan. Chớ loạn thanh tâm sự mất vui. để tìm một tương lai huy hoàng. toại nguyện bình sanh. Kiên trì tu luyện ắt hồng tươi. Người đời ai cũng tin lời nói đó. Cứ việc tính. Trời đất khi nào quá phụ người. Chung bất lạc hồng trần. 59. cũng chẳng đủ để lo ngại. tu nhân.HẠ HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Thiền niên khổ tu nhân. QUẺ SỐ 361 . 5. Nhiễu nhiễu. đừng cậy quyền oai mà làm trái. thành bại do trời và do sức mình. chớ lo. ắt ta sẽ rối loạn tâm thần. 58. Người chỉ nên gan dạ và tính toán cẩn thận trong bước tiến ắt được toại nguyện. 3. Nếu chỉ vì chút ít thất bại mà rút lui. trời ít phụ người tốt. dù công việc hỏng có hề chiԔ và câu chót lại nói Ԕẻo nọ đường ày n mình cứ điԔvậy còn gì nghi vấn và chần chờ mà không cố gắng. Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch. 85. 53. Trái lại. 35. 53. thì việc sẽ lành và thành công. thì lo gì. ta còn phải làm tiếp. ắt ta có thể thấy được đạo. phải bằng lòng kiên trí nhắm đích tiến tới. Đánh số vừa phải. Trái lại. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết người làm việc thiện ắt được trời giúp.LỜI BÀN Quẻ này chủ trương nếu có bị thất bại một chút ít. 35. Nghĩa là phải tu tâm hành thiện. chớ ngại gian nan thì ắt nên công.HẠ HẠ . 3. Độ đức. Ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn chẳng khó mà chẳng dễ. Việc cầu xin của bạn sẽ được như ý và tương lai sẽ sáng lạng nếu bạn cứ nghe lời khuyên trong thơ quẻ.

__________________ QUẺ SỐ 362 . Tự tảo chí mộ. Không được tốt. Đó là ý quẻ ám chỉ cho bạn hay rằng. Người xin được quẻ này xin phải cẩn thận. e rằng khó tránh được điều buồn phiền và lo âu. 60. Nếu còn cứ tiếp tục đường mưu sanh như cũ. thì còn làm gì được? Nên thay đổi. Bắt cá trong rừng và bắt thú trong nước. 63. Cầu ngư ư sơn. 30. Bắt cá trong rừng có được không? Phí sức lao tâm nào toại ý. Nước sâu bắt thú thật điên khùng.Địa Lôi Phục Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Bô tí ư uyên. cũng như việc mưu sống cũng nên đổi thay.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . Cải huyền dịch triệt. thì mới khả dĩ yên lành. đều không đúng cách. Đổi thay kế hoạch khỏi hao công. như thế chỉ hao công phí sức lực mà thôi. Đánh số thua. tùy thời thế. Đều trái cách. sự việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện mà phải thay đổi cách khác. Số hên: 36. Nếu ta cố chấp mà không biết biến hóa thì chỉ có thể là một điều hết sức ngu ngốc. chớ bước vào vết xe đỗ. Thứ khả đồ toàn. cần phải mau mau thay đổi mới được. mới mong. Công phu lực tổn. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc về trước y như ngày mai sẽ chết và mọi việc về sau y như là ngày hôm nay sống lại.

.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Thủy hỏa tương tế. và cũng một quẻ tốt đó. bất minh. có thể làm việc lớn được. hễ tới đâu là lợi lộc tới đó. 16. 63. Khước ngộ nhất điểu khứ. Nghĩa là chỗ ấy thuộc khu phố nghèo khổ. Dọc đường phố xá xin chay ăn thừa. Quẻ dạy rằng người cầu xin được quẻ này hãy ráng chờ một thời gian nữa thì mới tốt. 31. mệt mà không công. Từ ông chẳng thấy đến đưa. tiền trình thì bị kẹt. Theo ý quẻ cho biết hiện vận thời của bạn chưa được hanh thông như lời quẻ thơ nói dọc đường phố xá xin ăn không thấy có kẻ từ thiện bố thí mà còn gặp chim bay đi. Tay cầm một cái mỏ cày. chớ tính toán vô ích. yên vui thì cũng hưởng. 36. Lại vừa trông thấy chim vừa bay đi. 13. chỉ nên chờ thời. Dục vật tân tân. Cám ơn trời đất nhân gian an lành.Thủ trì nhất mộc ngư. Đánh số chẳng hạp. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng không được toại ý. Vận mà lại điêu linh. Vậy người đi xin làm gì có ăn. Số hên: 1. Bất thông. QUẺ SỐ 363 . 6. Đây chính là tượng hoạn nạn thì cũng chịu. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng chí đồng mà dạo hợp. Ấm dương hòa thuận nước nhà hân hoan. Biểu tượng: chim. Tham thiên tán địa. Bất kiến từ công lai. Công đã thành mà danh lại toại. Trong trường hợp này. Hiện nay nước lửa trong hòa. 3. Cảnh tình quốc thái dân an. chim cũng không kiếm ăn được. Duyên nhai khứ hóa độ. chỉ còn cách lo làm những việc thiện mới có thể giải cứu và tránh khỏi được. Ấm dương tương khế.

và mọi sự cầu xin sẽ được toại lòng như ý. chẳng còn gì lo âu nữa. Khắp thân ta chỉ thấy mùi hương thơm phưng phức. 6. thử hỏi còn vui sướng nào hơn. Ngộ thường ngan. Số hên: 2. Biểu tượng: thỏ. 36. sự sự hanh thông như ý sở cầu. Cứ tiến. 33.Người cầu được quẻ này quả là may mắn lắm. Theo ý quẻ nói: thời vận của bạn hiện nay đã sáng sủa lắm rồi. 3. Cưỡi ngọc thố đi đến Quảng Hàn. 26. QUẺ SỐ 365 . Nãn thân phức úc. Đắc duyên. Đánh số hạp. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng vọt lên cao mà tiến lên về phía trước được. Đánh số đều thông. Vậy mong bạn hãy nắm lấy dịp may lúc này. tương quế phan. đáo Quảng Hàn. Leo cây quế khắp mình thơm ngát. thì ắt đạt sự nghiệp đáng kể. cầu mưu vạn sự như ý. Quá tốt. đắc tai. Vậy bạn hãy nên cố gắ��và nắm vững đường đi bước tiến mà bạn đã dự sẵn lâu nay. Cứ tiến tới ắt thấy thành công rõ ràng. Phàm trăm chuyện mưu tính hành động. Công thành danh toại dầu khi có lúc gặp việc không lành cũng chẳng đáng lo. 63. không chuyện gì là không xong. Số hên: 63. 36. Vận thời đến lúc lên hương rồi. Gặp Hằng Nga toại chí nhi lang. 3. 6. và sau này sẽ được an nhàn vui tươi. Người xin được quẻ này coi như được quẻ tốt. QUẺ SỐ 364 . và từ nay về sau nhứt là trong năm nay. đắc lợi.TRUNG TRUNG Địa Lôi Phục Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . Hỏi vận trình đến lúc rõ ràng. cố gắng phấn khởi anh hùng chí. ngày nay đã khác ngày qua. Lưỡng tụ thạnh hương. thuận bước vào cung Quảng Hàn thì còn gì đẹp bằng. 62.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Tầm ngọc thỏ.

Đan đỉnh thành. hãy tiến tới. QUẺ SỐ 366 . Khuân phù tả hữu. cát trong vàng. 3. Hãy nên rán sức mình ta. Dáo xứ hiển linh. mọi sự cầu xin của bạn đều được như ý. Đánh số rất hạp.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Lự Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Lô trung hỏa.Nhất cá thần đạo. Tùy nhĩ khứ hành. Phùng nhân thuyết pháp. vì có được thần thánh phù hộ chẳng còn gì đáng lo âu nữa. hiện đang chờ ta. . Gặp người cứ tính ngại chi. Sa lý kim. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên dũng cảm làm điều thiện. vận thời hanh thông chẳng cần lo gì nữa. Thổi phồng đào bới. 36. 43. người xin được quẻ này cần nên cố gắng lắm. Hiển linh khắp sứ vậy thì mới hương. LỜI BÀN Quẻ này chủ người lành chuyên làm điều thiện hễ ra đời là có thần minh trong cõi u minh bảo trợ giúp đỡ. Số hên: 4. nhưng hãy nhớ điều đừng làm chuyện gì thất đức mới nên. lái lèo hướng đi. 63. Quý nhân giúp đỡ. Công lực dáo. Nếu họ gặp người là thuyết pháp thì ắt tới đâu là linh nghiệm tới đó. Tóm lại. ắt sẽ thành đạt và kết quả vẻ vang. 6. Lò trong lửa. Rèn thành Đơn Đỉnh cả nhà yên vui. Dạo này thần thánh lại theo. 46. Theo ý quẻ cho hay rằng bạn cầu xin được quẻ này thời vận hanh thông rồi.

vân trình. Phải làm. Đánh số hên. Phỉ chí nam nhi. nghĩa là nói công việc cầu xin của bạn cần phải rán sức. công danh thì chắc chắn Ԕiếm bảng đề danhԔđấy. hạnh phúc. 65. Như vậy. Sau khi trải hết trở ngại khó khăn ắt tới con đường bằng phẳng hanh thông. 63. 56. ắt có ngày thành đạt toại nguyện. QUẺ SỐ 367 . Theo ý quẻ cho hay rằng: từ nay về sau. Cùng nhau cứu vớt sơn hà. đãi cát tìm vàng. Xưa có câu nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân". quả là những chuyện khó khăn vất vả muôn vàn.LỜI BÀN Quẻ này cho biết công trình chưa đạt được. 5. nguyện vọng chưa thể tới. 3. Số hên: 36. cố gắng. Đánh số hạp ít. để tự nhiên nó đến. đi xa có lợi ích mà còn được người phò trợ. 35. Quẻ nói: Muốn làm cho lò lửa đỏ hồng. mới đạt được ý muốn. vận tình của bạn muôn dặm. Khai lò nổi lửa. thì mới thành công. hãy cố sức và có kế hoạch mà tiến hành từng bước một. Rồng mây gặp hội. Nay đi muôn dặm. Nghĩa là tương lai của bạn tốt đẹp đến độ bông hoa còn biết tới và cùng lòng góp sức như hai câu 2 và 3 đã nói. Người bói được quẻ này chớ nên quyến luyến quê hương mà phải tung cánh chim bằng vạn dặm thì mới có sự nghiệp lẫy lừng. Đồng tâm cộng tế. Vậy việc cầu xin của bạn cứ thi hành đi ắt gặp may mắn. Lập nên công việc danh ca vang lừng. Ta muốn chóng nhưng nào có đạt. hai việc cầu xin của bạn phải làm như lời khuyên bảo của Khổng Minh. 66. mong cho mau xong mau thành. Chớ ngồi trông mà nên. đừng thối chí ngả lòng. . 63. Tốt đẹp. cố gắng làm thì sự ắt thành. 6. muốn lấy được vàng trong cát thì phải cố sức thổi và đào bới. chớ không ngồi chờ thời. Số hên: 3.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Thử khứ vạn lý trình. Bông hoa cũng biết lòng mình chí xa. nếu bạn cầu thi cử. Khước ngọ kiến tri âm. cho nên xin được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến. 6. Kiến lập huân danh. LỜI BÀN Quẻ này bảo ta rất nên đi xa.

hạnh phúc một đời. Đóa đóa kham trích. 36. Lại gặp bông hoa nở rỡ ràng. Trai được vợ hiền. Thích kiến hoà khai. nhứt về tình duyên. Đánh số hên. Chi chi khả tài. Hỉ hỉ. Vì câu thơ trong quẻ tả rằng. Bông nào cũng tươi. Cho nên khỏi cần phải nghi ngại lo sợ gì. Người bói được quẻ này bất cứ hỏi điều gì cũng đều được tốt lành cả.QUẺ SỐ 368 . Nghĩa là tất cả đều tốt không gì chê được. 76. Ý quẻ dạy rằng: sự cầu xin của bạn. Số hên: 7.HẠ TRUNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . 63. Đang tìm vui sướng thưởng ngày xuân. 6. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều như ý.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Tầm phương xuân nhất. cành nào cũng tốt. Tốt đẹp. gái có chồng sang. Tìm vui ngày xuân lại gặp hoa nở. 3. Cành nào cành nấy cũng xuê xang. sự sự như ý sở cầu. 67. QUẺ SỐ 369 . Tất cả vườn cây đều hái được. bất cứ ở đâu cũng yên thân. tốt. ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp.

Nhứt là đường đời. Cọp xuống đồng bằng bị chó khi. vinh hiển trọn đời. 63. bạn lứa chia ngọt sẻ bùi. nên khi ra xuống đồng bằng hay ra rừng núi. Quẻ nói rằng hiện cảnh tình của bạn như con rồng cố lên mây đã nổi. Vì câu chót quẻ thơ nói: "Văn võ quần thần ý tự nhiên". tốt. Tiếng giọng rồng ngâm mây nổi liền. LỜI BÀN Quẻ này cũng chủ thẳng bước thang mây. LỜI BÀN Quẻ này nói dũng cũng chưa đầy đủ để ỷ cậy. ắt sẽ không lợi. Số hên: 8. 36. Biểu tượng: rồng. Công danh. Nghĩa là thời vận của bạn đã đến hồi lên hương. Bởi vậy. hơn nữa. triệu chứng hạnh thông đủ mặt. Thái bình tiên cảnh nay mau thấy. Đâu bằng ở núi quyền oai vũ. Mây nổi lên thì rồng được thế. Dù gan lúc đó chẳng ra gì. Cái đạo lập thân là tại ở đức chứ không ở dũng. Đánh số hạp. vân tiện hưng.Long nhất ngâm.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Hổ xuất kim bảng. quân quân thần thần. công danh càng mau may mắn. Làm ruộng thì vợ cấy chồng gặt. giàu cũng chẳng thể giữ được đâu. 68. Xung lên bay thẳng cửu trùng thiên. Thú vị còn đây kể phú chi. người xin được quẻ này nên tự mình suy nghĩ kỹ phân biệt cho rõ ràng mà tìm lấy một lối sống thích hợp. Người bói được quẻ này coi như được quẻ đại cát. 3. Khoái đổ thái bình. Chẩm tư sơn ông. Làm thợ lao tư hợp tác. Văn võ quần thần ý tự nhiên. Vi văn vi vũ. Làm quan thì được bạn đồng liêu đồng tâm nhất trí. 86. 6. Theo ý quẻ cho biết: Cọp phải ở núi mới oai. QUẺ SỐ 370 . Tốt đẹp phong vân gặp hồi. Cái đạo giữ thân là nhờ ở nhân chứ không nhờ ở giàu. Phi phú do hữu thú. Đi buôn thì chủ khách giao dịch mua bán ngay thẳng thuận hòa. Hữu dũng dịu hà tế. Xung tiện trực thiên. Cọp thì phải ở .

Thường tư cố hương. 36. Toại nguyện công thành nên hãy nhớ. ԑua gai gốc đến khang trangԔđó là quẻ cho hay rằng. vì quẻ thơ câu chót có khuyên ta rất rõ ràng rồi.rừng núi. 69. nhưng lúc thành đạt phải nhớ công người. đã hết rủi đến may rồi và vận trình hanh thông chẳng còn gì lo ngại nữa. 3. 70. Chớ từ bỏ cảnh cũ. Số hên: 37. Cố hương thân quyến chớ quên màng. Số hên: 9. ngày vui sướng sắp về với bạn. chó. Nước bước đường đi đã dễ dàng. khi sự cầu mưu đã thành như ý.HẠ HẠ Địa Hỏa Minh Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Quá dương trường. Hanh thông. 96. Qua rồi gai gốc đến khang trang.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . Người xin được quẻ này co i như xin được quẻ tốt. QUẺ SỐ 372 . hãy nên nhớ đến những kẻ đã từng phụ sức với bạn trong sự nghiệp. 63. 73. Do những lời khuyên dạy trên thì việc cầu xin của bạn phải chờ đợi một thời gian nữa. Biểu tượng: cọp. Thiếu niên đắc chí mặc áo gấm về làng. dầu sao cũng có thú vị hơn. hay nếp sống cũ. tình đời thương như thế. Đánh số hạp. nên phải cố gắng cầu tiến đi. mà khó tính và e thất bại. đừng có trăng rồi phụ đèn. Ngũ lăng cừu mã. thời vận của bạn. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước lo nhưng sau vui. hoặc giả là phải lấy chữ ԔghĩaԔthì mới được yên lành hơn. Và giữ gìn cách sinh sống lâu nay đừng nên phát triển thì tốt hơn. Đánh số chẳng hên. Nhập khang trang. QUẺ SỐ 371 . 6. nhưng quẻ nhắn nhủ rằng. 30.

3. Tiến trình vạn lý thư hoài hết lo. Nước đang khắc lửa. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàm đạo vui cười muôn phần khoái thích. Vui mừng thiết tiệc lầu đông. Tiền của kéo tới như nước đã không bao giờ hết lại còn nhiều vô kể. Số hên: 1. 7. sáng mờ. Hỏa diệt kỳ quang. Thủy lạo thao thao.HẠ TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Đông các duyên khai. và sức nước càng chảy mạnh. Triển ấp thư hoài. hiện nay thời vận của bạn đang bị lửa nuớc khắc. Lửa tàn thế yếu biết nhờ chổ nào. Người xin được quẻ này sẽ là chủ giàu lớn. Cao ca xướng họa. 73. 71. Nước ở đây ngụ ý chỉ tài lợi. chấn hưng sự nghiệp. Còn nguồn xa giòng lại dài ngụ ý nói hết sức nhiều. vì thế chỉ nên chờ thời. Hòa ca nhạc tấu êm tai. Nguyên viển lưu trường. Đánh số xuôi. LỜI BÀN Lửa ở đây ngụ ý chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy bồn chồn. cùng xướng họa vang ca. QUẺ SỐ 373 . dang dỡ. 31. cảng tượng thật vô cùng hoan lạc. Người khách quý trở về chung vui với nhau.Hỏa tao thủy khắc. nên cái sáng của lửa lu mờ. 13. . nói cho rõ là hiện thời vận của bạn còn xấu còn nhiều trở lực. Người xin được quẻ này chủ được bạn tốt cùng nhau mưu đồ việc lớn. cho nên những điều cầu mưu khó mà như ý. 17. thất bại. bất minh. Giai khách tự lai. Bất thông. Biết bao khách quý trùng trùng tự lai. Hiện nay thế nước thao thao. nên lửa khó sáng lắm. Quẻ ý mách rằng. chờ qua một thời gian nữa may ra mới có thể gặp may mắn. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ đặt cao vọng. Nguồn xa chảy mạnh ba đào nổi cơn. cho nên khi vui.

TRUNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Thế giới tự thanh minh. LỜI BÀN Quẻ này cho chủ biết thời sự càng ngày càng hỏng nát rối loạn. Thế giới tự thanh tươi. QUẺ SỐ 375 . Bốn câu thơ trên đều tả cảnh vui mừng. hanh thông. Vậy việc cầu của bạn không phải dỡ dang mà là chắc chắn được thỏa mãn đó. Mới tránh họa cho người. Vì thử có liều lĩnh lên đường. thời vận đến kỳ. an phận cho qua thời đã. quý khách vui hát ca vang. QUẺ SỐ 374 . bất tất cầu tiến làm gì. Nào hay đã hết lời. bình thường. 7. vì quẻ thơ cho biết rằng thiết tiệc lầu đông. 72. nhứt là câu chót nói: toại nguyện bình sinh đấy. Vậy bạn nên cẩn thận trong việc làm ăn hiện nay. không có gì vui buồn đáng kể. 27. 37. 70.THƯỢNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . cầu sự bình bình. và nên dừng việc làm ăn mới thì hay hơn. Tốt đẹp. Đánh số ít lợi. Tu phòng tao hỏa. 2. hiện nay công ăn việc làm cũng như vận thời của bạn tuy được bình thường. 7. Bất tri tuyệt. Vừa phải. Nhưng sự bình thường đó nếu bạn trong việc cầu mưu sơ ý. 32. 3. Số hên: 3.Việc thắc mắc của bạn có lẽ ngày tháng gần đây sẽ được giải quyết thỏa đáng. Số hên: 2. 73. Ý quẻ nói. Đánh số tốt đẹp. 37. Làm ăn phải để ý. thì phải hết sức đề phòng cẩn thận nếu không sẻ xảy ra nhiều chuyện tai họa bất ngờ. không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ vấp phải những điều không hay. 72. Dã điệp yếu tiểu tâm.

Chờ khi sấm sét ầm ầm. Người xin được quẻ này có thể tin tưởng rằng chẳng lâu nữa hạnh số sẻ được hanh thông. Cố công vượt sóng mặc thăng mặc trầm. LỜI BÀN Quẻ này có tượng mía già càng ngon. 74. sự đời không khó. Cán lão. Số hên: 4. như trong quẻ thơ đã dạy ta một cách rõ ràng. 7. LỜI BÀN Quẻ này chỉ con giao long nằm chìm dưới đáy ao tù. Ý quẻ nói rằng: muốn đạt được mục tiêu phải nên cố công vượt qua những khó khăn thì sẽ thành công mỹ mãn. Đứng sững giữa trời sắc chẳng phai. nhất cử nhất động tất nhiên không sơ sót. Thiên địa sinh sài cửu. mới nên công. Người lão thành trì trang. Vậy sự cầu xin của bạn hãy nên cố gắng tiến tới đừng ngại gian nan thì sẽ toại nguyện mai sau. Biểu tượng: rồng. Tu khích lãng. Phải cố gắng. Lôi điện oanh oanh. Trên non có sống cây tùng già. QUẺ SỐ 376 . nhưng chẳng còn bao lâu nữa nó bay bổng lên trời. như xưa có câu nói Դhực đắc khổ. 73. 3. Vui cùng trời đất sống lâu mà. không .TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Sơn thượng hữu cổ thụ. lo gì. Muốn qua cửa rồng phải hăng. chỉ khó tự nơi mình. mà mọi người thường không tưởng được. gừng già thêm cay. Đinh đinh xung Hán Dẩu. chi cánh trường. Vọt cao muôn dặm công thành danh thơm.Khiêu long môn. vận hanh thông đến rồi. trung khổ phương vị nhân thượng nhânԔ Nghĩa là chịu nổi cay đắng thì mới nên người vậy. 34. 37. Đánh số tốt. một ngày kia có chổ tựa nương tự nhiên đổi khác. Cây chắc cành dài đâu sợ gió. Dũng được vạn trượng. 47. Hổ báo vốn là loài kỳ lạ.

Vậy bạn hãy căn cứ bài thơ trên. 57. Tâm đã mệt sức lại nhọc chi bằng tìm cách giữ mình cho cẩn thận yên phận. 73. LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu toàn mà hỏng.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . Vậy những việc cầu xin của bạn hãy cố gắng làm đi. Những lời phỉ báng kể làm chi. 7. Bất như an phận. QUẺ SỐ 377 . ԍạng trung hữu thời chung tụ hữu. tuy hơi chịu với sương gió. Đánh số hạp. Tốt xấu cuối cùng số đã ghi. quá kinh nghiệm. 3. chẳng sợ tai ương. 73. Luận đáo đầu lai. đừng bồn chồn chẳng ích gì. Đâu bằng an phận chẳng lo gì.coi thường. Nghĩa là trong những việc cầu mưu của bạn dầu có gặp phải khó khăn cũng chẳng đáng kể. cành dài gió sương chẳng làm gì được. người xin được quẻ này nên cần biết lui một bước về mà suy tưởng rồi hãy mong tái đồ. lo lắng vô ích. 75. Lục lục phù sinh. tự suy tính mà hành sự. rất hữu ích hơn cho bạn đó. nhưng cây tùng ấy cây chắc. như cây tùng già sống trên núi cao. 37. Số hên: 5. tương lai ắt thấy một tiền đồ sáng rạng như ý muốn đó. 7. số dĩ định. Lăn lóc trần gian trong cuộc sống. họa hại. giàu sang. kiếp sống có là bao. 6. 37. Tương lai vững. Số hên: 3. Bởi thế. mạng trung vô thời mạt cưỡng cầuԔ Đó là câu nói của tiền nhân để lại cho chúng ta. Số mệnh định sẵn. 36. 67. QUẺ SỐ 378 . và đó cũng là ý quẻ này đấy. Tốt đẹp quá dày dạn. Đánh số hạp. Quẻ thơ tả cảnh tình của bạn. nghĩa là số mình có tự nhiên phải có. Đây là quẻ có ý khuyên răn ta rất ít khi thay đổi công việc làm ăn. 53. Trái lại số mình không có mà cố cầu cho có đi nữa rút cuộc vẫn trả là số không.HẠ THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Phỉ báng ngôn vật kế. Huống hồ nhân sinh trên cõi thế. Và cây vẫn sống cùng trời đất trải qua bao biến chuyển. 76.

LỜI BÀN Quẻ này chủ thân mình. Ban ngày cực khổ rán lo. cũng nên cười. Biểu tượng: heo. chớ nên làm trái lại mà lắm phiền não. Nhật lý đa lao hình. chẳng vùi phẩm danh. Hà như dạ thổn thổn. 37. tài mình. Giúp người cứu thế. Người nào xin được quẻ này dù có hèn mọn đến đâu. Đánh số rất tốt. Số hên: 3. Đứa du thủ du thực chỉ cầu mong nhàn lạc. 77. QUẺ SỐ 379 . sức mình có thể đem cho đời dùng được. Sao mà đêm vẫn quay quanh đắn đo. chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. phần tình duyên của bạn ắt được hạnh phúc. Quẻ nói: "xưa có câu trai lớn đương gia. Diệc tóan hảo xứ. tan thây giúp người. 73. 7. Phận heo đành chịu số này. Còn duyên nợ thế nào và hạnh phúc ra sao đều tự nơi trời định. Dạ gian đa hảo mộng. . Cúng trời cúng đất. nhưng cũng có thể yên lòng được. Tuy táng thân.Nhất đầu trư. Dù hy sinh. ù Đôi khi nên hy sinh với đời cho tròn đạo làm người. Nhưng theo quẻ cho biết. gái lớn đáng gả" như con heo lớn thì phải chịu số phận tan thân cúng tế vậy.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Dữ kỳ nhật doanh doanh. Hằng ngày vất vả đã đành. nhàn tản rong chơi. Vì câu thơ chót có nói Ԥ hy sinh. chẳng vùi phẩm danhԔ Hãy yên lòng chẳng có gì không hay. Khả tế thiên địa. Như vậy dù có nhỏ nhoi kém cỏi đến đâu cũng còn hơn là ngồi rồi ăn không.

QUẺ SỐ 380 . bông nở đẹp. Trời quang đãng. 78. nhứt là việc Դiểu đăng khoaԔchắc mắn trong tay rồi. Cứ tính. 97. Cuộc đời lên hương. 87. Như thế. Lao tâm thì nhiều lo nghĩ. Quẻ cho rằng như gió đông đến bông hoa tự nở.Đêm khuyên yên giấc để cho yên thần. gặp may mắn như gió đông. Bông hoa tự nở ruộng đồng xanh tươi. 7. LỜI BÀN Quẻ này tượng thời đã tới vận đã về. Hoa tự khai. Sướng ấm tan bôi. có phúc thì cũng hưởng. cho nên quẻ có hai câu sau như trên để khuyên bạn là tất cả công cầu mưu. việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện nay mai. thổi gió đông. thỏa giấc mộng hường. Sau sẽ được yên vui. Đánh số hạp. 7. đừng lo làm gì. e sanh ra nản chí thì không hay. 73. cùng mừng rỡ và uống cạn hai ly vui sướng cuộc đời. 37. không nên bắt cá hai tay. cứ để nó tự nhiên phát triển. ý quẻ mách rằng: cứ làm. Thời vận của bạn hiện nay. Số hên: 8. 3.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Đông phong lai. . 79. lao lực thì lắm mộng lành. 3. và đừng quá bận tâm. Càng lo càng quẩn trí. Đại gia át thái. Người xin được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hơn. chớ nên suy nghĩ và đắng đo quá. Cùng nhau mừng rỡ một hơi. Số hên: 9. Ba ly hả dạ cuộc đời hân hoan. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lao tâm chẳng bằng lao lự. khen đẹp. nghĩa là nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông. 37. Những việc cầu mưu của bạn. 73. Đánh số hạp ít. nhậu nhẹt thật là cảnh vui dướng đến cực độ. Đây là một trong những quẻ thượng cát mà người xin được quyết phải bằng lòng kiếp sống thời vận của mình. bỏ đi điều dở.

80. Ham mê sung sướng lấy phần khổ đau. tinh thần càng rối loạn mờ ám. và muốn cao mà lại thành thấp chẳng ích lợi gì đâu. 83. điều cần nhứt là đừng nuôi dục vọng cao. và phải bớt lòng tham thì mới nên công. Uống nước ăn rau vẫn vui. xa xỉ. 3. 30. thân có khoan khoái dễ chịu thì tâm mới an nhàn thoải mái. ở cũng chẳng cần ấm. Chớ tham vọng nhiều. Phản sử tâm mông. ԑuân tử thực vô cầu bảo. hãy nên tính kỹ. Số hên: 38. Lạc tại kỳ trung. Người nào xin được quẻ này thì nên an bần lạc đạo là hơn.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Sơ thực ẩm thủ. Hai câu đầu của quẻ là cố ý khuyên bạn phàm mưu tính việc làm ăn gì. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta nên kiêm ước trong cách dưỡng sinh. ăn chẳng cần no.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn . Ắn uống có thanh đạm thì thân mới khoan khoái dễ chịu. sư vô cầu anԔđể nói lên cái chí của họ. 8. Vậy những việc cầu mưu của bạn. QUẺ SỐ 382 . Làm ăn suy nghĩ mới thành.QUẺ SỐ 381 . Đánh số hạp ít. Cao lương mỹ vị. vừa đủ là được. Cao lương mỹ tửu chứa mùi hôi tanh. tỏ ra cái ý chẳng tham vọng. Càng huy hoắc. Cũng như hai câu sau càng nói rõ kết quả sự ham muốn cao sang.

ví như con rắn đang chờ một tiếng sấm vậy. rắn. 81.Vậy. Chờ khi gặt hái đến thời. gạo lúa đầy kho.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Xà khả hóa long. đó là ẩn chỉ trong công việc sắp được may mắn và thành đạt đấy. 83. vì quẻ có tả cảnh công việc cầu mưu như con rắn sắp hóa thành rồng. Bò vàng khẩn đất làm mùa. sau này sẽ đạt thành mỹ mãn. Sừng nó mọc ra có thấy không. thời vận tốt lành với mình. QUẺ SỐ 383 . 8. và mặt khác. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn hãy nên cố sức chăm lo như con bò khẩn đất làm mùa. Ằt đầy kho gạo. Long xà mới hiển sức kinh hồn. Tây thành thời hậu. Chỉ cần người đề bạt là công việc hay thanh danh sẽ rỡ ràng. 38. 83. Người bói được quẻ này khi gặp việc cần nên tranh. có công mài sắt có ngày nên kim. Chờ lúc trời ban một tiếng sấm. . 38. Rắn này có thể biến thành rồng. tiến hăng hái hoạt động chớ có lui bước lại sau. Số hên: 2. 18. Số hên: 1. Những sự cầu mưu của bạn sắp được toại ý và sự thành tựu là rất tốt đẹp. Bỗng sừng đầu xuất hiện (ý nói lúc gặp thời thi thố được tài năng). Có chí thì nên.Hoàng ngưu tịch thổ. Cấy cày cố sức giỡn đùa vui tươi. 8. Cốc mễ doanh thương. 23. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên có chuyện cần lao khổ lúc đầu thì về sau thế nào cũng được yên vui. Đánh số tốt. Đại lực khai cương. Hanh thông. Đánh số rất tốt. 3. chẳng lo mất mát đi đâu. 3. Có như thế thì khói phụ chí bình sinh của mình. 32. 23. hả cười hân hoan. vận thời từ nay về sau sẽ được hanh thông rồi không còn gì đáng lo đấy. bạn hãy cố sức mà làm sau này sẽ thấy được kết quả tốt đẹp. Đầu giốc tương sức. Phương hiển long xà lục. đấy là lúc công thành danh toại. Người xin được quẻ này rất nên súc tích lực lượng để chờ thời. Bình địa nhất thanh lôi. LỜI BÀN Quẻ này chủ công sức ngầm chứa hoàn toàn là do tự một mình mình. Biểu tượng: rồng.

Đem đi vượt biển ắt nên công. Rất có ích chứ. 33. cố gắng nhắm vào việc đã định mà đi. không có gì trở ngại sai lầm cả. Di tân nhất chu. việc lớn có thể thành. Nếu hỏi vận trình nào khả thông. như quẻ thơ trên đã tả. đó không phải mách ta phải cố gắng và gan dạ sao? Vậy bạn nên phấn khởi tinh thần. Khó khăn. LỜI BÀN Quẻ này chủ ở địa vị cao mà vương cao. Tử khí đằng đằng. . mà cố gắng vượt qua thì sự thành quả càng tốt đẹp hơn. Số hên: 38. Đánh số hạp ít. 8. Quẻ nói: bạn muốn giải quyết hay muốn thành đạt được sở cầu. Cửa huê đỉnh núi khí trùng trùng. 83. Trên có một thuyền để sẵn đó.HẠ TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Cửu hoa sơn đỉnh. Người bói được quẻ này nhất định phải có tiền trình tốt đẹp.QUẺ SỐ 384 . phải leo lên đỉnh núi. thì phải cố sức và gan dạ mạnh tiến mới toại nguyện như ý. mới lấy được chiếc thuyền để vượt biển. ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Thủ khứ tiền hành. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful