Khổng Minh Thần Toán "Khổng Minh Thần Toán" là một danh tác của Khổng Minh, vị quân

sư của Lưu Bị đời tam quốc và có thể nói cũng là vị quân sư mọi triều đại về sau của Trung Hoa. Tư cách "quân sư của mọi triều đại" ấy dĩ nhiên là do cái sở học uyên bác của ông về dịch lý Ðông phương, và "Khổng Minh Thần Toán" chính là tác phẩm độc nhất của ông về môn học ấy. Sách này trải qua bao nhiêu thế kỷ, đã vẫn là một thứ kim chỉ nam cho mọi tầng lớp người ở Trung Hoa cũng như ở các quốc gia Á Châu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước này. Ðiều đặc biệt là ngoài giá trị thần toán-giá trị dịch lý, rất đổi linh diệu. "Khổng Minh Thần Toán" còn bao hàm một giá trị đạo lý sâu xa, cái giá trị đạo lý của Ðông phương đúc kết từ tam giáo. Chỉ mỗi cái giá trị đạo lý này cũng đã thừa khả năng để đưa người đời vượt qua mọi cảnh huống tối tăm, để tự mình thắp đuốc lên mà đi tới miền tươi sáng"... (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Muốn xin quẻ cầu tài, công danh, sự nghiệp, thi cử, đi xa hay muốn điều mình cầu được ứng nghiệm, người cầu tâm phải thành, thân phải sạch. Người cầu đốt hương thỉnh nguyện, khấn vái Thánh Thần nhờ chỉ dẫn sở nguyện của mình. Có một số cách lập quẻ như sau: Cách 1: (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Dùng 8 đồng xu, trong đó chọn một đồng có đánh dấu riêng (dán giấy hay vạch sơn…). Ðể 8 đồng vào lòng bàn tay, úp kín lại, xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Gieo lần lượt từng đồng, tìm ngọai quái rồi gieo lần lượt từng đồng tìm nội quái. Căn cứ vào đồng xu có đánh dấu gieo được vào lần thứ mấy mà xác định tên quẻ: 1- Càn, 2 - Ðòai, 3 - Ly, 4 Chấn, 5 - Tốn, 6 - Khảm, 7 - Cấn, 8 – Khôn. Tiếp đến dùng 6 đồng xu trong đó có một đồng xu đánh dấu riêng, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Ví dụ: Gieo lần 1: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 3: tìm được ngọai quái là Ly. Gieo lần 2: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 5: tìm được ngọai quái là Tốn. Gieo lần 3: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 2: Tìm được hào động là 2. Như vậy ta gieo được quẻ Hỏa Phong Ðỉnh ( trên Ly dưới Tốn ) , hào 2 (có thể ghi là Ly Tốn 2). Tra trong đáp án 384 hào của 64 quẻ, ta có lời giải đóan: Ý mê kỷ bất mê Sự khoan tâm bất khoan Yếu tri đoan đích tín Do cách lưỡng trùng sơn. ------------Gia Cát Khổng Minh --------------Lời bàn: Mê hay ngộ, dễ hay khó là do chính mình. Trong hoàn cảnh mê mà biết ngộ là tốt, Ðứng trước hoàn cảnh khó Dịch thơ: Ý mê, mình chẳng mê Việc dễ, lòng không dễ Cần biết tin xác thực Còn bị cách sơn khê.

khăn mà có lòng kiên định, sáng suốt, thì có thể chuyển khó thành dễ, đổi nguy ra an. Ðường đi dễ không phải vì không gặp ngăn sông cách núi mà dễ vì lòng người không ngại núi e sông. Chiếm được quẻ này, người còn đang ở trong tình trạng khó khăn, nghi ngại, trong lòng những mong đủ tin tức để có thể dực vào đó mà quyết định nhưng tin tức chờ mong kia vẫn chưa tới được vì sự cách trở sơn khê. Vậy hãy đợi thời cơ, chừng nào có đủ "thiên thời, địa lợi" rồi hãy ra tay hành động. Cách 2: (Theo trang VietShare.com) Dùng 3 đồng xu, gieo lần lượt 6 lần, mổi lần gieo 3 đồng, tìm 6 hào (tương tự gieo quẻ Dịch Dã Hạc). Tiếp đến dùng 6 đồng xu, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Xác định được quẻ, hào số, tra trong đáp án ta được lời đoán. Cách 3: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1: Nhặt một ô bất kỳ. Nếu được các số 0,1,2,3 thì ghi đúng số. Nếu được các số từ 7-9 thì ghi đúng số 0. Ta được chữ số hàng Trăm. Ví dụ được thẻ số 1. Lần 2:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Chục. Ví dụ được thẻ số 3. Lần 3:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Ðơn vị. Ví dụ được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được thẻ số 134. Tìm số 134 trong sách, sẽ được lời dự báo. Nhận xét: cách lập quẻ này như tác giả Bùi Hạnh Cẩn trình bày có phần không đúng vớI nguyên tắc xử lý số lớn như phương pháp lập quẻ Mai Hoa hay Hà Lạc. Theo cách này, khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 0 rất cao: 70% trong khi khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 1,2 hoặc 3 - mỗi trường hợp là 10%. Nên chăng: Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm (như cách 4). Cách 4: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Người chiếm quẻ viết ra ba từ tiếng Việt hoặc 3 từ tiếng nước ngòai (theo âm Latinh) sau đó đếm số chữ cái của từng từ và viết chữ số cho hàng trăm, chục và đơn vị. Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm. Ví dụ: KIỀU NGUYỆT NGA. - Số chữ cái của từ KIỀU : 4 - Số chữ cái của từ NGUYỆT : 6 - Số chữ cái của từ NGA : 3 Ðược số 463 lớn hơn 384 nên phảI trừ đi 384, được 079 là số thẻ cần tìm (hào số 1 của quẻ Trạch Phong Ðại quá).

Cách 5: Dùng 8 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 1 đến 8, gọi là ô số. Bỏ 8 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1:nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ ngoại. Ví dụ được thẻ số 1 - quẻ Càn. Lần 2:Bỏ 8 ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ nội. Ví dụ được thẻ số 3 - quẻ Ly. Lần 3:Bỏ 6 ô số vào hộp (để ra ngoài ô số 7 và 8), xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào thì ghi đúng số làm số hào động. Ví dụ: Được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được quẻ Thiên Hỏa Ðồng Nhân, hào số 4 (Càn Ly 4). Tìm trong sách, sẽ được lời dự báo (quẻ số 16).

Khổng Minh Thần Toán QUẺ SỐ 001 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Thiên môn nhất quải bảng, Dự định đoạt tiêu nhân. Mã tô phường thảo địa,

Thu cao thính lọc minh. Cửa trời treo bảng đề danh, Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên. Âm vang ngựa thét băng miền, Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai.

LỜI BÀN Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy.

Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa. Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy. Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa. Số hên: 10, 11, 21, 31, 1. Nếu muốn đánh số hên, đều đạt thành mỹ mãn 1 quẻ tốt cho việc cầu lợi. QUẺ SỐ 002 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Địa hữu thần, Thậm uy nghiêm.

Hưng bang, phụ quốc, Tôn chủ tà dân. Đất này là đất có thần Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh, Hưng bang Quốc phụ dân sanh, Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao. LỜI BÀN: Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng. Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm. Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu. Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức

tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố. Đánh số rất tốt. Số hên: 22, 20, 2, 32.

QUẺ SỐ 003 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Tràng An hoa bất khả cập, Xuân phong trung mã đề tật. Cấp tảo gia tiên, Sau nhiên sinh sắc. Trường An hoa nở khó thay, Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa. Thời lai, mệnh xấu sẽ qua, Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu.

LỜI BÀN:

Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác. Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin. Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành. Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong. Số hên: 43, 13, 23, 33, 30, 3. QUẺ SỐ 004 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Chưa tốt lắm. 4. Rồng nằm thức dậy. Người cầu được quẻ này. muốn cầu xin việc gì. Thu cúc u phương.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. hương sắc tốt tươi. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời. Vương Bột đời Đường mà thôi. dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn.Xuân hoa kiều mỵ. Cứu tế thương sinh. vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho. Gió mây hội họp dịp may cứu người. nơi làm càng không nên nóng ruột. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi. Cúc cô đơn. 34. Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa. Bất cấm vũ đả phong nhiêu. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời. hãy nên hoãn lại. Số hên: 44. Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. Ngọa long khỏi. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. chờ đợi là tốt. 14. Phản nại sương lăng tuyết ngạo. hơi nào phải lụy. Hạ giao hòa. Hạ phong Tốn. Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. nhứt là thay đổi chổ ở. thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương. chẳng sợ tuyết sương gì cả. QUẺ SỐ 005 . Phong vân hội họp. Cam La 12 tuổi đã nên phận. đừng nên quá nóng. 24. Xuân Lôi chấn. mãnh hổ kinh. giỡn già trên mây. . Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần. hãy dò dẫm tiến tới mới hay. 40. Hoa Xuân khoe sắc màu tươi. nở trễ mùa. người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đại khí vãn thành.

Hạ phong Tốn. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. Cho nên người cầu xin được quẻ này. mới là dịp may thành đạt” vậy. nếu cần chờ ngày Dần. Hạ giao hòa. Gió mây hội họp dịp may cứu người. 50. thanh bình an vui. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. Quẻ này tốt lắm. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. Phong vân hội họp. giỡn già trên mây. 35. Cho nên người cầu xin được quẻ này. Ngọa long khỏi.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. Thuận theo thì khá. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. Số hên: 5. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Tốt lắm. 15. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. 55. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. Xuân Lôi chấn.LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. Hơn nữa. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Hơn nữa. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. 25. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. Rồng nằm thức dậy. Quẻ này tốt lắm. mãnh hổ kinh. Cứu tế thương sinh. QUẺ SỐ 005 . LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. Quẻ dạy: Cầu tài. mùa hạ có gió đông. Thuận theo thì khá. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. sở cầu . ngược lại ắt mệt đó. ngày Thìn thì đẹp hơn. mùa hạ có gió đông. ngược lại ắt mệt đó. cầu danh thì tốt nhất. thanh bình an vui. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. Tuy nhiên. sở cầu mưu ắt được toại nguyện.

Tốt lắm. Nhất cá diệu đạo. nhiệm khu trì. nên khéo léo. vật ngộ nghi. LỜI BÀN: Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. Cầu danh phải cố gắng. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. Quẻ vừa phải. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời. Không huyền chẳng ảo cũng không sâu. Nhẫn Nhẫn. cầu danh thì tốt nhất. Thận trọng. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. QUẺ SỐ 006 . Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. 66. chớ quá nóng nảy gây những điều không hay. Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu. Phi thiên phi thâm. Dò tìm hay dở tránh âu sầu. 55. Trước ý sưu tầm. ít thuận lợi.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quân tu ngộ. không nghiên cứu kỹ sự vật đó thôi. Tùy thời biến. Việc đánh số. ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm từng bước tiến. may ra mới mong thành đạt. ngày Thìn thì đẹp hơn.TRUNG HẠ Bát Thuần Càn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Phi huyền phi ảo. Số hên: 5. 6. bởi trong quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. QUẺ SỐ 007 . Quẻ dạy: Cầu tài. 26. 25. Việc tính cầu xin từ khởi đầu. Tuy nhiên. Có dốc lòng đi. chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi. . mới là dịp may thành đạt” vậy. Kiện kiện hàm nghi. Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng. Thực ra thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. nếu cần chờ ngày Dần. 60. rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. Cầu tài không mấy lợi. 36. 35. Hơn nữa. 50. Sách có câu �Dục tốc bất đạt� vậy. 15.mưu ắt được toại nguyện. cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm nghiên cứu chu đáo. Số hên: 16. Hữu bình lộ. cầu hên xuôi.

27. ủy khúc tùy hành. Nhạn đến. Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi. mà hành động mới mong thành đạt. thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm. Tùy cơ ứng biến công thành. hoa hoàng đầy phát nở. tự nhiên hanh thông. Người xin được quẻ này. Rồi đây muôn sự đem lành với ta. 17. . và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu. nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu). Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo. nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước. năng viên. Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động. có gì bận tâm. LỜI BÀN Nhân tình đen bạc. Làm như tánh người quân tử. như đi con đường bằng thẳng. 37. Cầu danh cứ hành động.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ. Cầu tài cứ tiến tới. Thử tế thanh danh đế kỳ. Thanh danh vang dội khắp kinh đô. Mục hạ người ta vẫn ý ngờ. tùy thời. thì sự cầu xin của người ắt được công thành. 7. đừng làm những gì trái với lương tâm. thế thái nhạt nồng.Tỉnh đi. rồi tùy cơ ứng biến. Chớ nên nghi ngờ. Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát. Nên uyển chuyển. Con đường bằng thẳng. Rồi đây một sớm vạn đến. 77. �Quân tử tánh như thủy năng phương. tùy thế. Số hên: 70. thì chui chỗ nào cũng lọt. Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ. LỜI BÀN Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi. Quẻ này cho hay sự cầu xin của người. QUẺ SỐ 008 . chớ quá hoài nghi.

mọi việc đều toại lòng. Đình tiên kho mộc phượng lai nghi. Trước ngõ cây khô phụng trổ tài. Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng. Cầu danh sắp được thông. Bởi thế. 29. tích đức thì mới tốt lành. còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói. Hảo tương đoàn sự tòng trường sự. mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi. Theo ý quẻ nói.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn . mà phải tu tâm. Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi. 9. người cầu xin được quẻ này. Tuy nhiên. Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. Cầu tài sắp vượng. 8. người quân tử bói được quẻ này thì nên. Theo người phải trái sẽ ương tai. Tương phùng khách quý nẻo đường mai. QUẺ SỐ 010 . Cầu tài chỉ thông một nửa .Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ. QUẺ SỐ 009 .TRUNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quý khách tương phùng cánh khả kỳ. Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi. 18. lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy. nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung. Quẻ dạy: Gần gặp lúc �Thới lai phong tống� rồi đó không cần phải lo âu. Có thể tính chuyện hên xuôi. thì hoàn cảnh sắp gặp may. 80. LỜI BÀN Có người đề bạt. Số hên: 38. Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu. vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Số hên: 99. 28. người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta. 19. Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn. Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ. ngoài hẳn ý liệu của mình. buồn khổ làm gì. 88. 90. Tà vọng đứng nghe làm việc thiện.

31. Triều vân mộ vũ. Có thể bay cao chơi xa. Bình địa khởi phong ba. đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy. Nhưng có điều hãy nên lưu ý. Nhờ nơi giúp rập toại đường bao. 11. Biểu tượng chim: chim Hồng. Quẻ này tốt lắm. nên nay lại được xuất chúng. Phấn khởi nương mây chí khí hào. Trăm ngàn rèn luyện. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta. Đảm đương công việc phi thường. có cần khổ mới có được. Cao phi vũ dục cánh nhan nhan. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. 100. 21.như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại. Quẻ dạy: Cầu mưu. . hỏa gia tranh đấu. ân giao hữu nhạt. đường đời mới nên. Số hên: 1.Nội Quái: Đoài Liêu lệ chinh hồng đô�c xuất quan. tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. 10. Nam chinh bắc tiến.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Vô tung diệc vô tích. thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. QUẺ SỐ 011 . Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn. nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân. theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn. LỜI BÀN Công danh phú quý. Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại. cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. Cô hồng xuất chúng vút bay cao. Trái lại. Lưng treo đao kiếm thanh cao. Tự tiêu hoàn thành khap. nhưng là kẻ có tài. hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy. Phủ khứ thái lai đấy. Viễn cận quan nạn mịch.

cái buồn khóc lóc bi ai.LỜI BÀN Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương.HẠ HẠ Thiên Trạch Lý Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Thần ảm ảm. Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm để mong giải bớt tai họa. Cầu danh. 22. may ra mới có tương lai hơn bây giờ. chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu. Mọi việc đều bất lợi. 2. Số hên: 1. Cá nào mà thả câu. tuy ở giai đoạn vinh sang. Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt. và tránh chuyện thị phi. Ta hãy rút dây mất. Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người. QUẺ SỐ 012 . và ra vào cửa cổng. 21. Tính chuyện may rủi khá hạp. Thu khước tuyên. lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó. hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm. chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa. nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì. Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp. 10. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi. Cần cố gắng ra sức và rèn luyện tri thức. Chỉ cầu may chút thôi. nhưng chưa có quyền thực lực. Phần buồn ý lại sầu. Đã thế mà còn những tai biến phi thường. Theo ý quẻ nói. Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. 11. hối thì đã muộn. Số hên: 10. Mạc hạ câu. cầu lợi và tình duyên đều tốt. có danh mà không có thực. Như vậy sự cầu xin của người. Biểu tượng lả cá. Nếu muốn thành đạt được sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng. 20. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Còn biết làm gì đâu. . nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn. 12. Ỷ du du. 11.

Thời vận đã đến lúc hanh thông. Công thành nghĩ lại chuyện xưa "Ở thì ăn xổi" lọc lừa nên khi Duyên may ắt gặp còn chi Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đỉnh phi khởi phong ba. Kén vợ thì được vợ đẹp. Xảo trung khước tàng chuyết. Quẻ này khá lắm. chắc chắn thành đạt toại lòng. 11. 10. 13. Trong cuộc trò chuyện. Tính chuyện rủi may rất hạp. . Tiền trình khứ hữu duyên. chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đắc ý nghi phung phụ. Nhân sự chuyên tha là. tìm việc thì được y việc hay. Tam ngũ nguyệt đoàn viên. Cầu tài. cầu danh đắc danh. mà ừng nên �ăn xổi ở thì� quên những ngày cay đắng cũ. mọi việc đều có duyên may. Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong thành � Quẻ dạy: tốt. nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa. Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại. Năm ba tháng ý nói cái ngày tốt đẹp gần kề.QUẺ SỐ 013 . cầu lợi thông. cầu lợi đắc lợi. Chẳng còn lo gì lận đận về sau nữa . nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc. Nhưng một khi công thành rồi. mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được. Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. LỜI BÀN Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành. Số hên: 3. 30. QUẺ SỐ 014 . Được như vậy. Cô chu yếu độ hà. lập tức thành công. đấy mới gọi là người lành được trời giúp. Lợi danh chung hữu vọng. cảnh giàu sang. phú quý sẽ được vững bền lâu. 33. Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức.

4. đó là thường tình của nhân thế. Tuy vật song song . Hoàn cảnh đang rắc rối. Cố nhân dịu viễn cách trùng quan.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Ý tại nhân trung tín vị lai. Nhạn về tin báo mai vàng nở. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó. Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức. Số hên: 10. Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố. Gặp nhiều gian. Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. Không điểu xảo. Người cầu xin được quẻ này. Cố nhân thiên lý tự bồi hồi. 11. Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm. nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian hiểm. Cầu tài. Nóng nảy chờ tin. Cầu danh chẳng thông. Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin kkhó mà thành công. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu. chớ nên tin tưởng lắm. tin chẳng lại. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn. Cần ẩn nhẫn chờ thời. chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người cũng đều lo lắng giùm ta. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở. không được may mắn lắm. Vì quẻ xấu. tất nhiên ta phải khôn khéo tránh dữ tìm lành. nguy nan. mà chẳng nên công gì. QUẺ SỐ 015 . Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi. Sống trong biến cố. nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý. thì tốt hơn hết. LỜI BÀN Tránh dữ tìm lành. Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn. cũng gian nan một chèo.Nước đèo đổ động phong ba Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang. 40. Khó khăn lắm chuyện nguy nan. nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn. 44. Nếu chờ đợi xin quẻ khác. khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là khác.

16. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân. Tin này tùy ở nữa trời. vì chờ tin. QUẺ SỐ 016 . cũng chẳng nên duy ngã độc tôn. ba trong quẻ nói: "Nhạn báo Mai nở xuân sắp về". thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời. Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa. 66. cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa. cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu. Tuy nhiên. Số hên: 11. Việc nào việc nấy hiệp hòa Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi. 10. thì tin chưa lại. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần. Số hên: 60. Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn. đừng nóng lòng vội tiến. thì sẽ hạnh phúc cuộc đời. LỜI BÀN Cùng hội cùng thuyền. cùng lòng cùng giúp. 50.cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui. như câu thứ tư. . Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân. mùa Xuân. hễ ra khỏi cửa là có công. Sự hòa đồng. Biểu tượng nhạn hay chim. Cầu tài chưa toại mấy. 55. Cần chờ đợi chớ nóng nảy. Môn ngoại hảo thi công.TRUNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm hòa đồng. Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang. nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. Giao gia sự hữu chung. Bởi quẻ đã cho người rất rõ. nhưng bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. Do những lời phán xét của quẻ. đàm tiếu chơi vui. 10. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới. nếu không. hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp. nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. 5. 11. Quẻ dạy: Thời sắp đến. Nên gắng sức ắt thành công. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa. thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được. ắt đắt quả đạt thành. đó là cái tượng của quẻ này.

ắt sẽ toại lòng. 10.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm thích thích. Bồi hồi bạt dĩ. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang. hững hờ lòng ai. liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy. xưa có câu "Hữu chí cảnh thành". nhất là đã nuôi mộng cao đẹp. 11. Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui. cứ tiến tới ắt thành công. thì càng phải kiên quyết hơn. Cầu tài. quẻ tốt chớ không xấu. Coi chừng đấy. 17. Muốn đi sao lại ngập ngừng. Khẩu thu thu. cần cố gắng. lo gì. phải theo ý nguyện để tiến tới. Đừng sợ thất bại. QUẺ SỐ 018 .HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Dục hành hoàn chỉ. công lao nữa chừng. Suy tư đã lắm ưu hoài. Số hên: 77. và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo. Hơn nữa. Đã từng nuôi dưỡng chí cao. và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả. 7. cầu danh. ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao. phải quyết chí một lòng tiến tới. . Vậy những việc mưu tính của mình.QUẺ SỐ 017 . Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu. Nếu ta không cẩn thận. tự khí. Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu. Thất bại là mẹ của thành công. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. ý bơ thờ! Than thầm trong dạ. Thốn tâm thiên lý. Quẻ dạy: Chớ chần chừ. Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì. Tàng ngọc hoài châu. Lòng xa xót. nếu không.

Dễ như mà lại khó hòa. chẳng có hành động quả quyết. 11. Tính chuyện rủi may không hạp mấy. Vì vậy. Những việc cầu xin ở đây. 18. Số hên: 88. dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự. nếu ta chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. tưởng khó nhưng mà chẳng khó. QUẺ SỐ 019 . 8. hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. cho nên uổng phí cả tâm trường. chỉ nên chờ đợi. Cười nói ngâm trong mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý. . LỜI BÀN Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất. người cầu xin được quẻ này. Theo quẻ thơ cho biết. dù khó dễ. Song. LỜI BÀN Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần. Bởi công việc quá rắc rối. Trông mây cười nu ïkhi mà tin sang.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Bất viễn bất cận. Mọi sự tính toán đều hư hỏng. chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non. cầu lợi còn xa. Đẳng nhàn nhất sự. chỉ sợ chí không kiên". Cầu danh. Ý gần mà lại như gần như xa. Tuy nhiên. thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. Ý xa mà lại như gần. nên rất buồn lòng phẫn trí. Tự dị tự nan. Quẻ dạy: Xấu. chỉ mua lấy phiền não mà thôi. Cần phải chờ dịp thuận tiện thì mới thành tựu.Chẳng ra manh mối lạc loài hư không. thấy dễ nhưng chẳng dễ. Vân trung tiếu khan.

Dễ khó. 10. Đào Lý tạ. Như thuyền một mảnh tang thương ba đào. nên phải cẩn thận công ăn việc làm. Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn! Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương. nếu ta không đủ tài. Đó là ý nói người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy. mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. nhưng cố thì thành. 2. Không mấy hạp cho việc tính chuyện may rủi. 19. việc tuy dễ mà lại khó. "Bôn Ba Chẳng Qua Thời Vận". bay chạy đông tây. Số hên: 99. đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi. bói kiện tụng lành ít dữ nhiều. Thuyền tại lãng đào trung. Cương cầu cũng vô ích. Suy cho kỹ. Người cầu xin được quẻ này. 90. bói ra đi bị ngăn trở. như chiếc thuyền đang gặp sóng gió. gió xuân đưa. Cầu tài. 9. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành. Xấu tốt. cũng như cá mắc cạn. cầu mưu đều bất thông. Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy. Số hên: 22.Vậy xin được quẻ này. bói bệnh tật bất định. đừng quá vội vả mà hư hại công việc đang cầu xin. chờ dịp thuận lợi hãy hay. và trí lực của mình. 20. Quẻ dạy: Do ở tài mình. tuy khó mà lại dễ. Cầu tài. phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó. tùy ở hành động của ta.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Đào Lý tạ xuân phong. Gia trùng vô ý tự. Quẻ không hoàn toàn tốt. LỜI BÀN Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi. Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân. Vì quẻ quá xấu. bói hôn nhân vô hy vọng. Tây phi hựu hậu đông. Đông Tây tản mác hương thừa hết vương. 12. QUẺ SỐ 021 . Người xin quẻ này phải hết sức tu chính mới được. Và khó thành đạt toại nguyện trong những việc cầu mưu. 32. cầu mưu tuy chậm.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tam . nghĩ cho cùng. hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên. Trong nhà không có chủ trương. QUẺ SỐ 020 . không tốt đẹp thanh thản gì.

nhẩn nhục mới luyện được chí cho ta. đừng nửa đường nản chí. Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng. chỉ cần có chí kiên nhẫn. Vậy lo chi bạn không thắng lợi cuối cùng. am hoa minh. Công danh tài lợi hanh thông khó gì. Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. Thủy cùng sơn tận xứ. Phong ba nhất diêm vo. 22. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. Non càng quanh quất. vậy thì yên vui. Đến nơi non nước tận cùng. ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta. Ba đào êm lặng. Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. danh lợi ắt chẳng khó gì. Nửa đường được sự giúp nhau. Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn đầy liễu. nước càng mênh mông. Tại bán đo. Phiên phúc chung khả miên. Danh lợi bất vi nan. chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu. Số hên: 20. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần. Cầu tài hơi chậm. chung quy sẽ được toại nguyện. Cầu danh. Nước non non nước dặm ngàn. Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới. Gió mưa tắc nẻo chẳng gì. tuy chưa thông buổi này. 21. nhưng về sau ắt đạt. 10. QUẺ SỐ 022 .TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Sự tương phù.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Nhật thủy viễn nhất thủy. 11. . Nhất sơn tuyền nhất sơn. Song nếu là người dốc lòng bước tới. thành công sẽ về với bạn. Do đó. Đừng nên áy náy lo rầu làm chi.

12. Người chính nhân quân tử một lòng thành kính cùng nhau tương thân tương trợ. muôn việc như ý. Lý. Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ. cầu lợi đắc lợi. từ chổ khốn quẩn trở về. cũng sẽ vượt qua được. hỉ. đêm ngày hồng tươi. Người xin được quẻ này rất là tốt phước.LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau. Cầu gì được nấy. Cầu danh. Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn. không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen. Hoàn cảnh . 22. Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông. chỉ tổ khổ thân ta mà thôi. Chỉ cần cố gắng ắt đạt thành. cầu tài có kẻ giúp. nhứt là xin cầu về tình duyên cưới gả. Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu. Lo âu gì. Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy. Xuân phong nhập đào lý. Nguyệt minh nhan thiên lý. Bất dụng cưởng ưu tiên. dù vấp phải những khó khăn gì. khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao. LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ cực thái lai. Chớ lo. Cầu danh đắc danh. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp ta. Vui thay ôi. nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp. nhưng dần dần sẽ thành công tốt đẹp. hỉ.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Hỉ. tuy chưa được toại nguyện tức khắc. không có việc gì là không xong. và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến của ta. điều gì cũng thuận buồm xuôi gió. 2. Sự hanh thông. Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng. chén chú chén anh. cái nỗi đời. QUẺ SỐ 023 . Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang. Cầu được ước thấy. lắm vui thay! Xuân xanh Đào. Số hên: 20. lo gì chẳng nên công.

và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình. Theo ý quẻ cho biết. Chưa thuận dịp. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ. 22. Do đó. Ý buồn biết tính gì đây. 4. Đi xa còn gặp nguy. đang lâm cảnh lúng túng. LỜI BÀN Người xin được quẻ này hãy an tâm. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. Dã phòng nhân hội diện. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. Ngộ bất ngộ. Phòng xuất nhập. . mà nên an phận chờ thời là tốt hơn. QUẺ SỐ 025 . Tính chuyện rủi may càng hạp hơn. Xấu lắm. 22. Cầu tài bất thông. Đao đê vô bằng cứ. Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. Cho thêm xót dạ. Số hên: 20. Số hên: 33. QUẺ SỐ 024 . Tâm thích thích. nhứt là đi xa không tốt. Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay. Làm đâu hỏng đó. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt. tiền bạc là khác. 2. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. đề phòng cẩn thận lúc ra vào. an phận thủ kỷ. 24. Muốn yên chớ có đăng trình. 44.HẠ HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Kiến bất kiến.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Ý kiết kiết. hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền. tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận. 3. 23. Yếu bình an. cho khuây ý tình.đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ.

vì có kẻ phản bội. không chứng làm gì mà mong. 25. Bởi quẻ ý có cho hay như trên. 22. Quẻ này không được may gì. hành động hợp lý để may ra khỏi vạ. 2. Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay. chân giả chớ lầm mà nguy. nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Nhất phiên đài lý nhất phiên xuân. Ngư tiều nong pho. Tốt hơn là phải giữ mình. ngày nay đâu có còn so sánh được với ngày xưa. Nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt. Không bằng. Mất vật thì khó tìm. Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kê. hành chẳng bằng tàng. Phòng người trở mặt thị phi. Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì? Sanh nhai rừng núi đặng chi. Số hên: 5. Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. vô ích.Hư không. Cây tươi là một lần xuân. giàu chẳng bằng nghèo. Thùy thức đương sơ khí tượng tan. mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. Giả chân. Ta nên ăn ở mực thước. QUẺ SỐ 026 . đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc nào. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui. Cầu tài cầu danh còn xa vời. bị bọn tiểu nhân giởn mặt. thọc gậy. tính toán đỏ đen càng không hạp. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng. Kiến sơ lỉu lỉu xứng tâm tình. bất cứ nơi nào. LỜI BÀN Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui. vô tăm. Dù cố gắng đến mấy. 55. ít giao du để tránh những việc không may đưa đến. cũng khó mong. Lục giáp thì thiếu an lành. . đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. Phú quý tôn nghiêm. nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta. Phòng thị phi quan sự.

20. hãy nên suy tính đường chính. Tính việc may rủi khó có may mắn. Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ. Quẻ dạy: Vừa phải. người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ. Cầu danh cầu tài không lợi. 2. Không bị chịu cái ngu của kẻ khác. chưa ra gì cả. Gieo gió thì gặt bão. Vậy thì cầu xin của người. sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm khốc ở ngày mai vậy. đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta. đánh số khó nên công. Quẻ không xấu. nên thận trọng. đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời. 6. QUẺ SỐ 027 . Cầu danh cầu tài chưa đạt. không tốt lắm. không lành đâu. Còn hơi xa vời. Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt. gặp quả tốt. LỜI BÀN Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng. 2. 77. Mọi sự sở cầu đều chậm chạp. Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình khiến được an lành. thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn. chỉ có người chân nhân mới có những điều chân thực.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Mạc quái ngã kiên thác. Nhưng một khi trông thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. tại tâm ngược trời. E rằng còn nên công. 70. Số hên: 7. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. cần chờ thời vận là tốt. Chân nhân khước bát ma. Hiểm sâu gian ác. Số hên: 66. Ở ăn hiền đức một đời. 22. 22. Cho nên mới có câu �họa phúc vô môn tự do nhân tự triện�.Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. Người xin được quẻ này. Thiên tịch bất thông tâm. tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. Gieo nhân tốt. 26. Tâm tính tự thành kha. không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác. QUẺ SỐ 028 . Tất cả sự việc mưu cầu.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Tứ . Đó là định luật bất biến của tạo hóa. Ầy ơi đừng tưởng ta lầm. Bôn ba chẳng lợi gì. Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma.

Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Ngựa kia đang trẩy thôi đường. cầu danh. Đánh số càng hạp. Mười dặm quế thơm tràn nở rộ. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng. Vinh quy lạc kỳ di. 2. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ. Nam nhi đang thuở. thi cử. QUẺ SỐ 029 . Số hên: 8. mộng bình sanh� �Hồi hương áo gấm� công thành nên danh.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lộc mã giao trì. Quẻ khuyên chớ chần chờ. Lên đường mau. Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng. Đáy lòng sự việc đã làm xong. 88. Vạn sự đều thông. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son. 22. Nhứt là cầu xin về việc công danh. Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. Bước vào trời nọ chẳng hao công. Nam nhi đắc chí thì. không gì đáng ngại. hôn nhân v. Tam sinh túc hữu duyên. 80. . cầu lợi đều thông suốt.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Liễu khước tâm đầu sự. Di bộ nhập thiên biên. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. LỜI BÀN Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi. gia đạo. Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. bốn phương tung hoành. Hương văn thập lý quế. Hành trình tảo biện. Cầu được ước thấy. Nếu cầu về kinh doanh.v� cũng đều được xứng ý. 20.

Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già. chớ liều lỉnh vọng tưởng. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ. đầu đã bạc và khí sắc tàn phai. QUẺ SỐ 030 . để tìm hai . Mọi sự hanh thông.LỜI BÀN Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người. Tài ba không có. Biểu tượng: Bản quế. bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của ta. Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi! LỜI BÀN Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh. hay hơn hết nên thủ thường. tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. cầu lợi đều thành đạt. Thuận chèo mát mái. 29. kinh doanh. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng. Cầu danh. 20. bịnh tật� đều gặp được may mắn và yên lành. mong đáp lại lòng trời. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa. Bất như xu thử tinh thần. Do hảo mãi ta chân khí. có thể cầu phúc. Số hên: 22. điệu võ không còn nữa. Tất cánh thành hà tế. ngày dương oai. chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính. tốt đẹp vô cùng. Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão. tiền tài. thì mới yên thân hơn. cho nên khi đặc thân lên cõi trên. 2. thời vận cũng không. cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm. Ý quẻ cho biết. Quẻ dạy: An phận thủ thường. gia đạo. Cầu xin về những việc như công danh. Vạn sự như ý sở cầu. phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình.HẠ TRUNG Thiên Phong Cấu Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lục hoàng các bạch liểu đầu. Hoạn lộ công danh có nghĩa gì? Bạc đầu gối mỏi còn nên chi! Hư không rút cuộc hư không cả. làm điều phước lành. 9. 99. Đánh số thuận lợi. Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận. chớ tham lam tìm đường phải trái. 90. Chẳng có gì lo ngại. Người quân tử bói được quẻ này. Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta.

bỏ chẳng mà làm thì khó. cứ cố sức mình. Bạn đồng hành. chẳng dễ gì. 30. 30. Cuộc đời là một trường thử thách của con người. Lúc cùng đi. 33. chớ có dùng dằng do dự mà lở việc. rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng. Miển tha thất ý. Đánh số hên xui không có lợi. có ngày nên kim. chỉ sợ không có tài trí. ngồi than thân thở phận. Cầu tài. QUẺ SỐ 031 . Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi. Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí. Tảo tảo khởi trình. Tuy nhiên. Cứ đi cho vạn ý tình.TRUNG TRUNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Ly biệt gian. chẳng ngại khi đăng trình. Khi xa nhau. cầu danh trầm trệ. đánh đỏ đen khó trúng. 33. lo gì chẳng nên công. 10. Thiên thủy phân minh cát dữ hung. ưu tương chí. . cầu danh còn chậm. cócông mài sắc.chữ bình an là tốt hơn hết. lo gì. do Trời an bày cho mà thôi. bền chí. Số hên: 3. nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. Số hên: 11. Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy. Hay dở đều ở đó. 1. Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động. 23. Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người. tuy bất dị. để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ. khiến luôn tuổi già nua. ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng. di bất trệ.HẠ HẠ Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Lạc chi cực hỉ. 3. Cầu tài. QUẺ SỐ 032 . lo lắng làm chi cho mệt trí.

gió lặng sóng êm. tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. Nếu không sáng sủa thì u ám. Người xin . Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng. 33. Số hên: 3. hành tàng.Tài năng quang đại u chung ám. 22. Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung. Đông tây rõ rệt vui cùng sầu. 2. Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong. Đường mây nhẹ bước ngay thang thái. tiền tài không nên tin người.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Dược quá ba đào tam ngũ lý. Ằt đạt thành. 20. Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. Gió êm sóng lặn khí ôn hòa. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ. nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp. kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương. LỜI BÀN Khổ chưa hết thì cam đã về. Trời lặn hướng tây còn sáng đâu! LỜI BÀN Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu. 30. Đánh số chẳng thông. Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc �Cực lạc sinh bi� Đó là chuyện thường tình của đời người. nào phí sức ta. nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. cầu danh chẳng ra gì. Người cầu xin được quẻ này. QUẺ SỐ 033 . chẳng phí công. Dụng xả. Hạnh mong trực tông thanh vạn lọ. Mây độ ba đào đã vượt qua. trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. Sướng quá mức rồi nay sắp rầu. bị co mà mong được duổi. Cầu tài.

Đánh số hên xui đắc lợi. 33. 34. Cầu tài lợi gia đạo. Trăng có khi tròn khi khuyết. Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay. những việc không hay đã qua rồi. Số hên: 3. Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh. kinh doanh. điều xui xẻo đều đã qua. việc sung sướng và hạnh phúc sắp về người. nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát. trời nầy xanh xanh. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn. bèo cũng lúc hợp lúc tan thì người cũng có lúc hẩm. Song người ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình. hôn nhân. thì như cảnh �lôi oanh tấn phúc bi?". Khô ghi sắc cánh tiên. đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. Bây giờ là lúc gặp vận thái. cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. khỏi lo buồn rầu. Ngẩng đầu lên ngó. từ nay về sau được bình an vô sự. Đánh số tốt. lúc thái. 23. cầu danh đều hanh thông. mà cũng chẳng phí sức. 40. Cầu tài. cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết xuân. Thời không đến. Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. Trăng kia hết khuyết lại tròn.được quẻ này mọi việc đều cát lợi. LỜI BÀN Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt. Số hên: 3. nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang. Thơ quẻ cho hay. 33. Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. dù có trở ngại gì đi nữa.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Nguyệt khuyết hựu trùng viên. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. những việc cầu xin của bạn. 13. Vậy. QUẺ SỐ 034 . QUẺ SỐ 035 . như trăng khuyết lại tròn. lo gì chẳng giàu sang. vận thời hanh thông. Đường đi quang quẻ ven mây. 4. viễn du. 30. Nhất diều di thản lộ. Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. Bây giờ là lúc �hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai�. May mắn đến thì chẳng còn lo.HẠ TRUNG Thiên Thủy Tụng . Vạn sự như ý sở cầu. vinh hiển. 44. Kiều thủ vọng thanh thiên. rừng rậm được khai hoang. bởi cảnh tình của người. Cầu được ước thấy. cây khô nay lại mọc xanh tươi.

Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường. Số hên: 5. Kim nhật phương tri hành lộ nan. 55. mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi. Đường đi khó.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Xuân cảnh minh xuân sắc. thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện. trắc trở. nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. hãy cần vượt qua. khó đường đi. tế nhị. Quẻ dạy: Đường đi tuy khó. Đi đường mới biết những gì khó khăn. 33. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đình trệ. 50. 3. và quan thiết. băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức. 35. Đấy là cái nghĩa sâu xa. luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. hành lộ nan. Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. Ta nên thết tiệc một trường hoan ca. Cầu danh. Háp khứ yên quỳnh lâm. Xuân ý bàng thủy sinh. cầu tài còn chậm. Cảnh xuân sáng.Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Hành lộ nan. Tương lai tốt. . Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được. chớ băn khoăn. Tiền trình quảng đại hà túc lự. nhưng nhờ có định thức định lực. Vậy sự cầu xin của người. ắt tránh được điều khó khăn. Miên lực kim triều độ thử than. Bờ này ráng sức. nhưng cần cố gắng vượt qua. bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). Không đáng lo ở sự đường đi khó. Đánh số chưa thông. sắc xuân tươi. Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương. QUẺ SỐ 036 . Xuân thiên vô hạn hảo. 30. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới.

cầu lợi dễ dàng. lòng lang dạ thú. Đạo cao đức trọng. Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng. Đánh số hạp. cầu tài có tài. Gia đạo vui vẻ.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Vạn mã quy nguyên. 60. Ngựa dần chung một đường về. Mọi việc đều thông đồng bén đọt. Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng.LỜI BÀN Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. Hổ phục long giáng. Đánh số hạp mười phân. kinh doanh thành đạt. thời vận hanh thông. Thiên viên triều động. xuôi chèo mát mái. trăm việc hanh thông. 33. tiền tài được vừa ý. thi cử chắc đậu. 30. Tốt đẹp vô cùng. Về chuồng. tức là cố lẹ chí khí. phải tốt. 3. hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang. gia đạo bình an vui vẻ. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát. Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng. vạn sự như ý sở cầu. Số hên: 7. hôn nhân được vợ chồng. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội. Cầu danh sẽ được lên chức. thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. thăng quan. Công danh tài lợi vững. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. QUẺ SỐ 037 . 30. làm quan nổi tiếng. 3. kinh doanh thì thuận lợi. Số hên: 6. bịnh tật mau khỏi. LỜI BÀN Quẻ này chỉ người quân tử. tức là nói kết quả tốt đẹp. biết thừa thời mà hành động. . công danh vinh quang vậy. dèm pha phỉ báng. Quẻ dạy: Tốt đẹp. nói rằng: đẹp vô hạn. được tiến chức. chầu động. chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái. Ví thử có kẻ lòng tham. 36. Rồng hầu hổ phục tề toàn. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy. Tài lộc vào như nước. 37. Tài cao đức trọng huy hoàng công danh. Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm. Cầu danh. 33. 70. với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ. Quẻ dạy: Vận thời lên hương. Tóm lại thời vận được hanh thông. 66. hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. 77.

chớ nên dùng dằng do dự. 88. Hãy đứng ngay lên mà đi. Nay đang là hợp thời và vận đến. đó là gốc của sự thất thời. 38. Mở rộng con tâm bố đức lành. . 33. Cầu đánh số cũng hạp. QUẺ SỐ� 039 .QUẺ SỐ 038 . Sông mê bến giác khi qua nổi. bất cứ cầu xin việc gì. Đáo đầu đăng bỉ ngạn. Độ quá nhận tiên ban. Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt. cầu danh đều đắc lợi. Linh đơn diệu được cứu dân sanh. đừng nên chần chờ nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu. nên sớm kế hoạch tiến hành. Những sự cầu xin của người. rất đáng mừng đây. LỜI BÀN Ham vui biếng nhác.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đại tứ phóng linh đơn. Chè chén say sưa. Cứu nhân hành vạn lý. Đường mây rực rỡ sự mong công thành. Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông. Cầu tài. Tuy nhiên. hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc. Ý quẻ dạy rằng.TRUNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Hoàng bằng báo thượng lâm. nên thực hành gấp đi. Đề tiên khoái trước. Hoàng oanh đã báo tin mừng. 3. chớ chần chờ. Mã thượng tốc hành trình. 30. Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành. Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi. 80. Xuân sắc tiên minh. ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. Số hên: 8. Bập bùng lên ngựa ruỗi dong. để trễ là hỏng. chớ để chậm trễ thì lại nguy. Phàm làm việc cần phải sớm. mà mưu tính xoay sở thì mới có lợi ít được.

QUẺ SỐ 040 . cầu lợi chậm. Quẻ dạy: Bố đức. bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc.TRUNG HẠ Thiên Sơn Độn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Nhất đới thủy. bích trừng trừng. hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn. huyền diệu bất minh. Cầu danh. làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai. thì việc mưu cầu mới gặp được quý nhân giúp đỡ mà nên sự. còn mình thì nhập vào làng tiên. đưa người tới bờ bên kia. Cho ray rức dạ. có cái nghĩa phổ độ chúng sinh. nhu nhược quả đoán. 3. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn? Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ. thọ trường vì tất cả đều hư không ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại. Thuyền nan một mảnh giữa dòng. Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả. không mất đi đâu mà sợ. Vậy mà ai lại sầu tây. 39. Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự tiện cho rằng có thiện báo.LỜI BÀN Quẻ này chủ đại giác ngộ. Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay. có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời. cần chờ đợi. Ồn bộ kỳ trung. ắt có kết quả viên mãn. làm những việc chụp hình bắt bóng. đánh số hạp vừa phải. và phải cố làm những điều phước đức. để hái cái quả lành về sau? Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải. 99. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhẹ tin lời người. cơ tán sinh thần. 33. 30. nguyệt đáo thiên tâm. đừng quá vội vã mà có hại. Phi nhân ngọ kỷ. 90. cho cay thân mình. cho nên xuýt nữa bỏ mạng. Chu trú giang biên. . Số hên: 9.

Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri túc mới được. 40. Số hên: 1. 24. 41. Cầu tài cầu danh chưa thông. can độc than kỳ. Vô dụng đa nghi. Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa ào. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành. hiện trung vi. độc tâm cầu đạo. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả. Quẻ khuyên tùy thời. Vận thời chưa thông.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Ần trung hiền. trời phật chở che. Tùy tâm sở vãng. Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình. 34. Đào lý hoa khai xuân bắt màu. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc. Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. 40. Lương thân mỹ cảnh quan tu ký. xuân quan tiên lệ. báo hiệu ngày xuân đã về với người. hãy yên với cảnh hiện tại của mình.TRUNG TRUNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đào lý thư nghiên. Làm ăn chỉ vào mức thường. Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động. 4. 14. Số hên: 4. Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào. Cầu danh cầu lợi sắp đạt. mong chờ các đấng thần linh ủng hộ. 21. chớ lo. đánh số hạp. Nghĩa là thời vận đã đến. Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao. lý đang nở rộ. Quẻ dạy: Thời gần đến kề. tùy lúc. . sự sự tương nghi. QUẺ SỐ 041 . Đánh số ít hạp. QUẺ SỐ 042 . 10. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết. Cứ cố gắng tiến hành ắt được định. 44. 44. phải kiên chí mới nên.Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng. thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi.

Đừng đi tới tại nơi này. đo lường mà đi. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu. 20 QUẺ SỐ 043 . Tự mình lựa chọn. Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ. đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc. Người xin được quẻ này. 22. ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. Hồi đầu nhất ngộ. Thiên điều vạn tuyến. Trong kia đ]àng ẩn có huyền cơ. nhưng sáng lại mờ. Cầu lợi chưa đạt.Cá trung hữu huyền cơ. 4. Số hên: 2. Cầu danh còn chậm. Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn. Biết bao trước mặt nẻo đường. và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau. Thánh hiền Tiên Phật. mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. Tham đắc thân liễu. Đánh số không hạp. thắng cương hải thu. Trực thượng tiên the. LỜI BÀN Huyền cơ mà không huyền. 42. Trở đầu tỉnh ngộ. 40. Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ. kéo dây ngựa cương. Mờ lại sáng. Ai mà biết được ý tình rõ. lộ thường tại. LỜI BÀN . mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người. khó đạt. Tự hảo sưu cầu. 44. có tính cách chờ đợi.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Vô thượng khứ tại tiền đầu.

mới có thể sống dai. 4. 30. Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn. chậm. Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa. cầu danh vừa phải.Phải tùy cơ mà hành động. Vạn tuế thọ như tùng. 33. Số hên: 4. LỜI BÀN Quẻ này chủ họa phúc không cửa. Số hên: 3. Muốn thành chánh quả nên tu luyện. Nên an phận thủ thừa là hay. khổ tâm tu luyện. bất tất phải trách người oán trời. Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm. Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả. Cầu tài. Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông. không ngõ nào đi nữa. hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. cẩn thận mới hay. cầu danh. Vạn thọ trường sanh mới phải công. 40. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. chớ có đợi thời. Đánh số hạp chút ít thôi. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. Còn việc đi xa cũng không nên. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. đánh số hạp vừa phải. QUẺ SỐ 044 . lại tìm ở đâu. họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm. 34. 14. 24. hiện nay tình cảnh của người. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn. Cầu tài. đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu. Tu luyện thành chính quả. 40. Theo ý quẻ cho biết. Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ. Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn. phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá.HẠ TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tứ cố vô môn lộ. chớ đặt cao vọng quá là hơn. 44. 44. tất cả đều ở nơi trước mặt. Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy. các ngã đường đi đều bị bế tắc. thời vận chẳng mấy thông. Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng. duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. 43. . Đào Nguyên lộ khả thông. Họ giữ gìn cẩn thận. để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn.

Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì. chớ vội mà chi. đánh số gặp may. 45. QUẺ SỐ 046 . nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không. Như vậy. Minh cô ưởng chung địa. số phận ắt phải có. Gấp tảo hồi đầu. cầu danh sắp đạt thành. 5. 55. 40. Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng.gif[/IMG] QUẺ SỐ 045 . 4. LỜI BÀN Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế. Tam bảo hiện môn tường.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bôn ba nhất thế. Đời sắp lên hương lo gì. Đừng mê vội chớ hoang mang. Nghĩa là vội vàng làm chi. Tiếng chuông vang dội chỗ nơi. nhưng phải cho công việc từ từ. Ý�quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương. sán lạng. tuyệt vời binh thanh. 44. tu tâm dưỡng tánh. 50. Thấy đường tam bửu. nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn. tất cả của cải ngoài thân mình của ta.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bất dụng mạng. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng. Số hên: 54. Vô thường nhất đáo vạn sự hưu. . chớ nên kiêu hãnh làm liều. bất dụng hoang. Cầu tài. những việc cầu xin của người cứ tiến hành. Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi. hà tất lai cưỡng cầu". Tống thị hư phù. Tự hữu túc túc hương. Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật. có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp. đừng tính chuyện tà đạo. như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra.

TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Chân. chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến. 4. lấy chân lý. bịp đời tức là bịp mình . Cầu tài. Huy hoàng nguồn gốc trở về cội. QUẺ SỐ 047 . quả có Thần Linh. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo. Chân. Chân chân chân. Phương thị nguyên tinh. lừa lọc để tìm sự thật. Mau hồi đầu chớ nên mong những gì. Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối. chân. Quy tông phản bản. 44. bịp người. LỜI BÀN Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa. Điều là lận đận cuộc đời hư không. nhân bất thức. hãy đề phòng cẩn thận. 40. thần hữu linh. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. ắt bị nhân quả xấu. Nhất thiết chớ có dối lừa. thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc. Tính chuyện đen đỏ dở. chân. bởi vì dối người tức là dối mình. Chỉ cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình. Một khi mọi việc đến cùng. chân. Người cầu xin được quẻ này. cầu danh đều chậm. Người dù chẳng biết trời đã biết cho.Cả đời vất vả thân người. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. Số hên: 6. mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. 46. mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước. nói rất rõ ràng. phải chuộng lòng chân thành. Vậy mới xứng là nguyên khí tinh? LỜI BÀN Ngay thực là một đức tốt. Thiệt thiệt thiệt. chẳng có gì đáng ngại. 66. người chẳng biết mình. chân. trái lòng. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ. Bởi vì trong những lời của quẻ. không câu nào may mắn tốt đẹp cả. đừng nên vội vã có hại. cho nên ở đời.

tính toán giùm. theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn. thì mới là nguyên tinh. chớ có ngược lại lòng trời ý người. Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh. những việc cầu xin của người nên tùy cơ ứng biến. 84. cầu mưu chưa đến. 44. khi đã có kẻ giúp đỡ. Số hên: 74. 47. Cầu tài. 44. Đánh số không mấy hạp. Bất như vấn nhân tam thiên. đã nằm trúng trọng tâm của sự việc. 4. Bởi vì rằng thời vận không tới. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không. nghĩa là những việc cầu mưu của người. Cố gắng mới nên công. 77.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tấu tận thiên thai. an bần lạc đạo. Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu. Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành.HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Nhất . nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn. 7. chậm một chút mới thành sự. Số hên: 8. 40 QUẺ SỐ 048 . LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả. Phong sương lịch biến. nhưng người chưa tìm được. 80.vậy. QUẺ SỐ 049 . Đánh số cần chín chắn. Như vậy. chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. Vì sự việc hơi quá phức tạp. Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến. cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. 48. Cầu tài cầu mưu chầm chậm một chút. 4. Tự thấy lần lần đuôi với đầu. Thì người thăm hỏi ba ngày đã. Tuy nhiên chớ chán nản. Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may. 88.Và làm việc có phương pháp. Thấm cùng sương gió hết nơi cầu. Một phương pháp để đi đến kết quả. và ngược lại sẽ làm cho người hao công phí sức. 40. Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động.

90. Cần phải chờ khi sấm sét vang lên. Trư dương. Chó đều cho. hiện nay chưa gặp may mắn. Đất trời u ám hơi hà khổ đau. Dê. Trâu. ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. Cần chờ khi thời vận đến thì mới nên công. 49. thành đạt tức khắc. LỜI BÀN Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát.Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Trầm trầm kha nhiên. 40. Lôi môn nhất chân. Bất kiến thiên tâm. như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng. mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng. Quẻ dạy: Vận bạn bất thông. ắt mọi việc sẽ định. Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp. Cho đi lo lấy.TRUNG TRUNG Bát Thuần Đoài Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tài mã lưỡng mang mang. 4. Nhưng một sớm thời cơ tốt đến. Quan lộc hữu định phương. Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. Tự khứ chủ trương. QUẺ SỐ 050 . Thẻ kiện thân khinh. 94. Chờ khi sấm sét rồi sau. lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi. cầu mưu bế tắc. chơi việc đỏ đen càng bất lợi. Bói được quẻ này. toại lòng. 99. Về điều quan lộc có gì đáng lo. ngưu khuyến. trở ngại như trước. Dù chạy cũng chẳng đến đâu. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió. ấm no cuộc đời. Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn. Ẫn nhẫn chờ thời. nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn. Tiền tài phú quý lo chi. Số hên: 9. Chờ qua cơn giông tố. Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành. cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. 44. . Heo. Bệnh tình quả thực trầm kha. Cầu tài. khó khăn. Đau bệnh kéo dài.

cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi. song vẫn có lý do tồn tại của nó. uất lâu ắt phải bật. Số hên: 50. Không mà lại chẳng không. Bàn Đào quả trái nay mùi chín. tuy nhiên. tất cả đều có định sẵn rồi. Mùi. Vậy việc cầu xin của người. Tính chuyện đỏ đen hạp. hãy chỉ cố công cày cấy. Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi. câu xưa �Tọa hưởng kỳ thành� đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý. tài lộc vài như nước. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu �Cao thảo chi hạ hửu la. QUẺ SỐ 051 . Bàn Đào thiên tải thực. Biểu tượng: heo. ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vậy. Chớ tưởng không là đã không. Đó là cái tượng của quẻ này. hết sức giàu sang phú quý. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn cuộc sống của người. Tạo hóa an bài đã từ trước không thể khác được. 5. Cầu tài. Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy. mới xem qua thì làm người khó hiểu. Không lý đắc thành công. Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng. chó.LỜI BÀN Quẻ này tốt. không. Chẳng hạn như trúng số không phải sao. Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng. dê. hương mao lư chi ốc xuất lương tướng�. nên cố gắng không ngừng. không. 15. Tuất là những năm vận tốt của bạn. Bất phạ ngũ canh phong. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tí�ch thiện ắt có thừa phúc. Chính vì cái đó mới thành công. cầu mưu đắc lợi. còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không phụ lòng người. Đến lúc �Phúc tự lại�. do đó có thể ngồi đợi được. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. 25. trâu. Sửu. 35. vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông. Quẻ dạy: Chớ lo.THƯỜNG THƯỜNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Không. . LỜI BÀN Chứa lâu ắt phải chướng. cho nên tự nhiên phát đạt. Chờ các năm Hợi. Đầu hai câu của quẻ thơ nói. Thực vậy không làm sao mà thành công được. Như thể những việc cầu xin của người. 55. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. Nghiõa là trong cỏ rác còn có bông lan.

Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1

QUẺ SỐ 052 - TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Sầu kiếm phóng, Tiếu nhan khai. Thu nguyệt quải cao đài, Nhân tòng thiên lý lai. Buồn bã nay đi hết mặt dài, Nụ cười vui vẻ đón ngày mai. Trăng thu sáng chói treo trời giữa, Mừng rỡ người từ thiên lý lai. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may mắn đó. Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết quả tốt đẹp đấy. Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến. Đánh số hạp. Số hên: 2, 5, 52, 22, 55, 50, 20.

QUẺ SỐ 053 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tu trước lục, Mạc viên vu. Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt, Trục dục no trung đắc cự ngạo.

Phải ra sức chớ đi xa, Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu. Hang con cóc lại thả câu, Trên cây hết cá, xây lầu trên mây. LỜI BÀN Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức. Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được. Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được. Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả. Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc. Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30.

QUẺ SỐ 054 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài

Vô tung vô tích, Viễn cận nan mịch. Hãn hải hành chu, Không lao phí lực. Không hình không bóng hỏi ai, Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu. Biển nay cạn, thả thuyền châu. Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành. Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người.

Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại. Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng. Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng. Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.

QUẺ SỐ 055 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Tế vũ mông mông thần, Giang biên lộ bất thân. Đạo đồ âm tín viễn, Bằng trượng tá đông phong. Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng, Mé sông đường sá chẳng nào thông. Xa xôi âm tín biệt tăm tích, Chỉ có vậy nhờ sức gió đông. LỜI BÀN Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện mà còn thêm kẹt là khác. Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn. Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng. Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn chậm, đánh số chưa thông. Số hên: 55, 5, 50, 25, 15, 35.

QUẺ SỐ 056 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Bình địa khởi vân yên, Thời hạ vị năng an. Cao xứ hịch nhân viên. Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng, Bây giờ thời vận chửa nên thân. Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo, Mối nợ tình duyên sẽ đến anh. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời, hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa. Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ. Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được nên việc. Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ đen chẳng nên công. Số hên: 65, 56, 5, 6, 55, 66, 50, 60.

QUẺ SỐ 057 - TRUNG TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Chính trực nghi thủ, Vọng động sinh tai. Lợi thông danh đạt, Diệp lạc hoa khai. Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành, Làm bậy nghĩ tà tai hại thân. Hiển đạt hai điều danh với lợi, Lá tàn hoa nở sắc mau than. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên. Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác. Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy. Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số hạp. Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5

QUẺ SỐ 058 - HẠ TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Quân tử thăng, tiểu nhân trở, Chinh chiến sinh ly khổ. Tiền hữu cát nhân phùng, Tín tại mã ngưu nhân tại sở, Sự yêu danh cầu thỏa. Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi, Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly. Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa, Công việc ráng lo chớ hoãn trì. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý. Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói �quân tử phò, mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly�. Nhưng mà hai câu sau lại nói �sẽ gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin�. Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu. Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân. Đánh số hạp một nữa . Số hên: 85, 58, 5, 80, 50, 88, 55.

. chỉ còn biết than thân với bóng. chưa được hanh thông. 59.HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Phân phân phục phân phân. 99. Hồng nhan mỹ. Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này. 90. 55. Vì bài thơ không được câu nào khuyến khích cả. Hưu quải hoài.QUẺ SỐ 059 . Quẻ dạy: An phận. Nhân tại xạ trung. quả như tiên. buồn rầu vô cùng. Đánh đỏ đen cũng hạp. Số hên: 9. Một mình khép cửa thở than buồn rầu. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. Liễm my vọng đăng hỏa. Cầu lợi. thời không phải của ta. Bời bời càng lại ngổn ngang. 50. mọi việc bế tắc.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Nhan sắc mỹ. điểm ra phước lành. Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu. Hy hư độc yên môn. Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối. Ấu lo chi nữa. mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt. Và chờ thời. nghĩa là chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc. Bạn ngã tọa hoàng hôn. Chu hành thủy lý. LỜI BÀN Quẻ này chủ thế đạo biển lớn. 5. cầu mưu dở. dù có đông xông. tây đột cũng vô công. Người cùng cảnh tối. nên người phải tự xét lấy. 95. QUẺ SỐ 060 . Bới thế trăm việc mưu vi đều nên tạm thời đình chỉ. khiến ta đành phải sống đơn độc. biết cầu với ai.

Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy. sắp khởi hành. thì nên. Đánh số đắc lợi. đường sá bế tắc không. mà nhứt định công việc trôi chảy. Người xin phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức. Số hên: 60. 16. Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy. Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính. cầu mưu gấp rút. thành đạt sở cầu. hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ.Người trong xe. như hồng nhan mỹ. Cầu tài. như vậy làm sao đăng trình. chẳng gặp gì trở ngại cả. LỜI BÀN Cầu gãy đường kẹt. vun trồng cây phúc. ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi trong xe. Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người. hóa hung ra cát mà thôi. nhưng bạn có tài nên vượt qua hết. 36. Bài thơ quẻ đã nói rất rõ. nó như thuyền nan vượt sông vậy. người trong xe.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Kiều dĩ đoạn. muốn đi thuyền lại bị gió to. 56. e rằng chẳng thoát khỏi tai họa. Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. lại gặp cầu gẫy. 6. còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền. rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì. Đặng chu lý tiếp. mới mong chuyển nguy ra an. thăng bay chạy nhanh. chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh. Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai. thì làm sao có tương lai sáng lạng! . gió cản thuyền tàu. Lộ bất thông. Cầu nay đã gãy khó qua sông. 46. Thuyền nan một mảnh. QUẺ SỐ 061 . thuyền đi trong nước. Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động. Bế tắt đường đi lộ bích cùng. Quẻ dạy: Gấp rút tính. Tuy cũng khó khăn. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm. không đăng trình mà ngồi trong nhà. chớ chần rồi mất dịp may. 26. mưu tính cao xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi. Hựu ngộ cuồng phong. Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong. Vậy còn gì đáng chê nữa. ắt nên công. ví thử có chạy vạy. nay vận thời của người là đang lúc đấy.

Chẳng có tin gì đáng hạnh hân. Đánh số chưa gặp may. 60. cầu mưu. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh. chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi. hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không. Số hên: 26. 10. 66. 6. cần ẩn nhẫn chờ thời. Đánh số cũng bất lợi. Chiếu kính ảnh.Đó là mách cho người hay. 66. người đi thì bặt tin. Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa. Quẻ dạy: Thực tế. QUẺ SỐ 062 . Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người. thì lo gì. 6. còn lâu. 20. thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành công. Tình trạng đang bế tắc. chớ quá mơ mộng. tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. Số hên: 16. Cầu tài. Nhất trường không. An bác tín. rút cuộc trở lại không không.TRUNG THƯỢNG Trạch Lôi Tùy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Hồ hải ý du du. chẳng có chút nào thực tế. 22. Nhưng mà những đó hư không cả. Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng. Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng. thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích. Tài lợi. tính toán chẳng đi đến đâu. Quẻ dạy: Thời vận rất tề. lúc dở.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Thâm đàm nguyệt. 62. Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. 2. kiện cáo thì thất lợi. Yên ba hạ diếu câu. công danh thì lận đận. 1. . Con người có lúc thái. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu. Thủ phận mà chờ đợi. có cũng như không. 11. bệnh nhân thì bất thành. 61. QUẺ SỐ 063 . 60.

Mạn tâm cao. Nếu phùng long thỏ quả may. Thìn giúp đỡ đề huề. và cố gắng tuân theo. nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước.Nhược phùng long dữ thỏ. cuộc đời sẽ nhanh lên hương. 3. Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan. nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà. 66. sững sờ lạ thay. để tránh phiền chí. mà thả câu nói đó. Trùng chỉnh lý. thì việc càng có kết quả tốt nữa. 60. không vững chắc như cầu đã gãy. Vật không vững chắc gì đâu. ngoài ra ta cũng gặp được những người sinh năm Tỵ. kỳ dị khó mà tưởng nổi. Biểu tượng: rồng và thỏ. Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận. Nhân đoạn kiều. LỜI BÀN Quẻ này chủ vào lúc Tỵ Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song thu. thực là một việc kỳ lạ. có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia. Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ. Danh lợi nhất tề chu. 6. nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Vật bất lao. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới. Hãy mau sửa lại chờ gì. QUẺ SỐ 064 . 30. trùng chỉnh lại kiền khôn. ắt thành đạt ý nguyện lâu nay. Bây giờ đã gãy cây cầu người đi. tâm thì mới yên. Thả câu nơi sống. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao. Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ. Đừng nuôi hy vọng. Số hên: 36. Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông. Cầu mưu cầu tài đắc lợi. Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng. 33. Cần rèn tài. luyện đức. tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc. 63. Ý tình sông biển nhởn nhơ. . đánh số tốt. hao công vô ích.

cực kỳ tốn công. Giao gia ý bất kham. nhưng khi làm thì khó vô cùng. Càng thêm lộn xộn. rồi mới tính lại thì tốt hơn. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ. 6. 4. Muốn vào chả có khó gì. cần sữa sang lại mới đi được. QUẺ SỐ 065 . 60. 40. con cá muốn thoát lưới mà không được. Đánh số ít có may. Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. 44. không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này. 66. Yêm yêm đáo tái tán. con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa. 66. an phận thì tốt.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Nhạn nhi dị. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ. 56. càng bung ý tình. 50.Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng. 55. đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy. Đánh số bất thông. ý nghĩ như mối tơ vò vậy. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. 60. Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. LỜI BÀN Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. Quẻ dạy: Dở. Số hên: 5. Muốn ra mới khó. 64. Vậy. Mới tránh được những buồn sầu về sau. Chờ thời là hơn. QUẺ SỐ 066 . Xuất nhi nan.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn . Cầu mưu cầu tài đều dở. những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Cầu gãy. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng. phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. Cầu mưu cầu lợi còn lâu. 6. Tình lơ lửng ý đến cùng. Số hên: 46. 65.

thời vận con người mới được hanh thông. 60. Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới. Cỡi ngựa lên đường bước vận trình. ắt việc mới có kết quả. Muốn gấp cũng chẳng được vào. Nhi thả phản phúc. Quả chín hoa tàn mới tốt lành. Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh. Nghi đãi tuế hàn. điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. càng đi càng có lợi. 6. gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn. Khuyết nguyệt trùng minh. hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Còn nhiều phản phúc và quanh co. Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm. ý hợp tâm đầu. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi. .Sự trì chí tốc. quả thực là Đại cát. Nên chờ mùa lạnh đến xem đã. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thừa mã tiền tiên. đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ. Sở cầu cát trinh. Luôn luôn vui vẻ được sung sướng. Số hên: 68. thì muốn mưu thành đạt khó vậy. Túy thời hài mỹ. Đánh số chưa mấy hạp. nên xa không nên gần. 80. Cầu tài. cầu mưu còn chờ đợi. 88. Cầu xin sự việc mọi điều linh. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay.gif[/IMG] QUẺ SỐ 067 . Hoa tàn quả thục. 66. Như trong quẻ nói rất rõ ràng. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn. Qua tới mùa đông. không nên than thở là bất như ý. LỜI BÀN Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh. Bây giờ thì chưa. Việc chậm muốn mau nào dễ thành. 8. 86.

Cầu tài. do dự trong quyết định tiến thoái. Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay. vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi. 60. 7. Người khỏi đô�ng quan dễ hỏi thay. đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm. chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên. sự ắt thành. khiến lầm lỡ tiến trình. Cầu tài. 77. Đánh số gặp may. Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ. sự sự sẽ hanh thông. từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy. Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái. như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm. Số hên: 66. người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng. 68. 6. cầu mưu đạt thành. lo gì. 70. Xuất nhập đông quan hiếu vân tân. 6. QUẺ SỐ 069 . 88. Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng. tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại. chớ lo.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn . Hà tu nghi lự lưỡng tân tâm. 80. 86. trăng xa mây. cầu mưu sắt đạt.TRUNG TRUNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Chu ly cổ độ. Số hên: 76. đều trở thành quá khứ rồi. nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu. Đánh số hạp tốt. nguyệt ly vân. Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay. 66. Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau. QUẺ SỐ 068 . 8. Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. trăng xa mây rồi trời quang đãng đó. LỜI BÀN Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công. Thời đến rồi. như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. Ý nói hiện nay thuyền xa bến.Theo ý quẻ cho biết. dầu có nhưng gì không may. Quẻ dạy: Cứ tiến tới. 60. Thuyền rời khỏi bến. Thả hướng tiền hành khứ cần trú. 67.

LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng. Quẻ dạy: Thủ phận. Thủy chung.Bất túc bất túc. LỜI BÀN Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con. có cái nguy gia cơ suy bại. nên cái chí nguyện của người khó mà toại lòng. Khómà thỏa mãn lòng này được đâu. chung thủy. và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy. 60. lúc này sẽ xong. 99. Chẳng no. 90. khổ nhục. 69. đặt cao vọng. QUẺ SỐ 070 . có cái họa gia đình hiu quạnh. Thủy hữu chung. 6.Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ. Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng. Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ. có cái lo chết chóc tang thương. Đẹp hay. chẳng đủ. thì cuộc đời khỏi cảnh long đong. . hay đẹp lắm thay. Cầu tài cầu mưu còn lâu. cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng. Mộng đoạn cam đan my đại sầu.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Mỹ hữu kham. ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. Dã đường vũ quá nguyệt như cau. thì ắt đủ. muốn hôn nhân thì được có vợ chồng. Cầu xin nhứt định thành công. Số hên: 9. Muốn thành đạt theo ý muốn. Ta nên kiên chí. 66. có cái buồn vợ chồng chia ly. tự cho là đủ. Vậy. Nan thân tâm khúc. phải cố công siêu quần xuất chúng thì mới được. không tiền thì được tiền. có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội. Kham hữu mỹ. Đánh số dở. Nữa chừng dứt mộng sanh sầu. chẳng đầy. tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan "Tri túc thường túc. và sau trận mưa trăng bị mờ. 96. chung thân bất nhục" cứ an phận. ắt thông vận thời. không việc thì được việc. Chung hữu thủy.

chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi. 37. Thủ phận.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Hồ hải du du. 17.Phàm việc đều có cơ duyên. Nghĩa là vận thời của người. thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa. lần lần bị mất những may mắn. chỉ nên ôm cột đợi thỏ. Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở. chờ thời là hay. QUẺ SỐ 072 . như quẻ thơ đã nói rất rõ. Cầu tài. 17. Đánh số hạp. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai. Cần kiên chí là nên công. Còn mặt trời lặn núi tây.HẠ HẠ� . 71. �Hữu chí cảnh thanh� gặp thêm vận may nữa. Thuyền nan một mảnh. Số hên: 70. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý. tuy cảnh đẹp đẽ. Người xin được quẻ này. thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm. bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. để tránh điều không may xảy cho bạn. Chơi đen đỏ còn dở nữa. Người sang sông chẳng gì đưa. gió lùa tơ mảnh. Trời tàn phản chiếu. cầu mưu bất lợi. Ý tình sông biển buồn bao. vì vận trình không được may mắn lắm. ba đào nhấp nhô. người muốn sang sông mà không đò đưa. 7. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định. nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc. thì nguy hiểm nào bằng. hãy nên xét lại. đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ. chẳng có gì là không may cả. 77. Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. 27. 77. cầu danh đắc lợi. Vậy những cầu xin của người. Số hên: 70. cảnh mờ núi non. rất là may mắn vô cùng. còn hay gì bằng. 7. dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời. Tàn chiều sơn lâu. QUẺ SỐ 071 . nhưng từ nay về sau. nhưng đã tới chiều tối rồi. Côchu lãng đầu. Từ lâu vận xui hạn kẹt. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn. Lai nhân vị độ. Cầu tài. 11.

Đề phòng ám lý nhân. 20. mọi việc làm không có gì gọi là thuận lợi cả.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Giang hải du du. tài bắt thắng thời. chớ nên sơ ý thì hỏng việc. Vậy do lời quẻ dạy trên. Ca tiếu trung lưu. Yên ba hạ câu. Xin được quẻ này. cầu mưu còn xa xôi. LỜI BÀN Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến. 77. 70. Mọi sự nên đình đốn. như lời thơ đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. tiểu nhân thọc gậy. đời có lúc cũng lên hương. 2.Trạch Địa Tụy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thâm hộ yếu lao huynh. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám. Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại. Túng hảo định tao chuân. Số hên: 22. nào việc quan tụng kéo tới. Mưu sự cũng chẳng thành. Sơ ý việc làm bị dỡ dang. 72. chỉ nên lui về cố thủ. những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự. 27. nào chuyện thị phi đem về. đề phòng kẻ gian ẩn giấu bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên. Nhà cửa lâu phải vững vàng. . Hạc ngôn vô ngoại sự. phá hoại trong nhà. Tất cả mọi hành động. nhiều điều tai họa về sau. Chớ nên vội vã sơ sót thì nguy. hỏng cả công việc. Đừng tin vô sự mà không giữ. chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. QUẺ SỐ 073 . Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng. Thả câu nơi sóng sững sờ lạ thay. giao dịch cũng chẳng xong nữa. Biển sông bình lặng êm mơ. Lục ngao liên hoạch. chứ chớ có tiến để phải gánh chịu. Quẻ dạy: Phòng kẻ gian. Cầu tài. cũng như trong công việc. dò dẫm bước tiến từng bước một. Đánh số e bị thua. 7. cầu tài. Ý� quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí.

Quẻ dạy: Thời sắp đến rồi. ta chẳng nhọc sức mà vẫn thu hoạch tìm thấy được hoàn toàn. Đường đời phải chịu nhiều gian nan. Theo ý quẻ: những việc cầu xin của người ban đầu thấy rất khó khăn như thả câu ở trong sông biển gian nan. Cầu tài. 30. Muốn cầu phải gượng cầu. người xin được quẻ này. chẳng có gì đáng ngại. Bởi hai câu thơ sau nói rằng bắt được cá sáu bầy to. Dục cầu dưỡng cầu. Như vậy. Trong lòng lúng túng li bì. Hả cười ca hát vui vầy giữa sông. băn khoăn hoài. đừng ngại gian nan thì sự cầu mưu ắt được vừa ý. ý nói có thể tiến được mà lại không tiến. Xe hai đầu biết đi hướng nào. thế mà không tìm thấy. QUẺ SỐ 074 . đó là ý chí công việc thành tựu đấy. chẳng khác gì xe có hai đầu. Muốn làm chẳng thấy làm đâu. trong khi cần phải tìm thấy một con đường trong chổ rẽ. Số hên: 77. Có kẻ phải kẻ đạp trên sắt thép nhảy qua lửa đỏ. 7.Vậy mà bắt cả sáu bầy. 70. LỜI BÀN Muốn xong mà chẳng xong. vô cùng nguy hiểm khó khăn. đừng lo. 33. vì đây là quẻ đem niềm vui tới không biết đâu mà chừng. Người xin được quẻ này đáng mừng hết chổ nói. nhứt là việc cầu xin của bạn càng nên cố gắng chăm chỉ. Trong lòng cứ do dự mãi. cả vui giữa giang hà. 37. không có gì nhất định cả. Giàu sang vinh dự hình như đã có phận. khổ cực thì mong thành đạt. cứ buông tay tiến tới. Biểu tượng là cá. Muốn cầu sau cố cưỡng cầu làm chi. 73. trái lại. cầu mưu đắc nguyện. Nhất xa lưỡng đầu. mua số ắt trúng. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ công danh phú quý. ý nói được mà lại chẳng được. thì mới nên công. . Đánh số thuận lợi. 3. nhưng rút cuộc công việc đều được toại nguyện. chẳng biết đi về đường nào. Người xin được quẻ này có thể là người đang ở tình trạng miệng hùm nọc rắn. Tâm vô nhất định. Quẻ dạy rằng phàm cầu mưu việc gì phải tận tâm chăm chú việc cầu nếu lưng chừng ắt chẳng việc gì thành công.HẠ HẠ Trạch Thiên Quải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Dục tế vị tế.

Thời vận sắp đến rồi. ta cứ nên đường thẳng mà đi. làm sao mà lái? Nan giải. Nay cảnh tình của người tuy xuống nước nhưng cái xuống nước đó là bước để tiến.Quẻ dạy: Đừng cưỡng cầu tính toán. có lên có xuống vậy. vận thời hanh thông. Cầu tài. Thoái hậu dục tiến. Số hên: 7. Theo quẻ thơ cho biết: Bước tiến trong đường đời. Hãy yên chí tiến tới để thụ hưởng những may mắn sẵn sắp đến. QUẺ SỐ 076 . Tâm tư an nhiên. thắng hơn kẻ chỉ muốn đi quanh khiến đường thêm dài hơn. 47. 77. để cho hơn người. LỜI BÀN Quẻ này tốt. Lộ thông đại đạo. 7. Tóm lại.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Nhất đắc nhất lư. đâu phải bằng phẳng thông suốt đến cùng. Khi nên vẫn có khi lo. đến lúc may nó đến là nó đến. Mình cứ nhất tâm hướng về điều lành. cầu danh thông suốt. Số hên: 70. không xấu hổ không lo ngại. có Đắc có Thất. chờ đợi. Vận đang hãm thì tài mấy cũng chẳng làm được gì. 74. 75. 44 QUẺ SỐ 075 . vận thời sắp hanh thông lên hương. mệt mỏi hơn. điều phải thì thế nào rồi cũng có chổ hay chổ đẹp. cầu danh chẳng ra gì. Đánh số lại càng hỏng. 4. Yên lòng yên dạ. 55. 40. Cầu tài. nhưng đừng nóng. Hai đầu xe bị bít hết. Quẻ dạy: �Tiến thoái tùy ư sự� là hay. song ta cứ nhất tâm tiến thủ thì rồi ông trời cũng dành cho ta lúc hạnh thông. cũng phải có hạnh có suy. Đánh số tốt. Tuy vậy. phàm việc chớ có thoái chí nản lòng. 77. ngay giữa lúc ta bất đắc chí. 50. lúc hạnh phúc.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền . 57. Vậy công việc cầu xin của người ắt thành đạt toại nguyện trong nay mai. 70. Này lui để tiến. 5. Ngõ đường thông suốt thảnh thơi.

những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu. nhưng vẫn có đường. Ý trượng xuân phong. Đến khi dễ. Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng. càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc. Cưỡng cầu chẳng ích gì. LỜI BÀN . LỜI BÀN Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên. khiến người ta buồn nản. Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện. Và người chỉ có cách là �tận nhân lực mà tùy thiên định�. nan.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Tâm hữu dư. tối quá thì sẽ sáng. chán ngán đến chết được. cầu danh tuy còn lâu. quả thực là nan. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu. Đánh số hạp chút ít. Dù đùa nói giỡn. chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được. nan. trước khổ cực sau hạnh thông. chuyện Tái ông mất ngựa. vẫn thông việc mình. Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi. QUẺ SỐ 077 . Hốt nhiên bình địa khởi ba lan. 67. Dị dị dị. Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ. hoặc nay xui may hên. Ngược lại khi thời đến vận thông. là tượng trước khó sau dễ. Chờ. dễ vô cùng. 60.Nan. 77. Đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng. Số hên: 70. dù nói chơi cũng xong công việc. 6. Thực tế. Quẻ dạy: Chờ thời là hay. Nan nan. Lòng thừa sức kém chẳng nên công. tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn. Nhất ca nhất khúc. Lực bất túc. Vậy. 7. Sắp đến cái may rồi. Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới. 76. Ca vui một khúc khỏi buồn lòng. đáng mừng chứ không phải đáng lo. cầu tài. May mắn nào đâu dễ ngộ phùng.

Gian nan hoàn gian nan. bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp. e chịu nhiều điều đáng tiếc. là cái thế của người đi vào nước có linh tê. rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu. Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời. tay không vẫn tay không. việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng. thì làm sao thành đạt.Lòng mong muốn tuy cao xa. Ráng vượt hai ba luồng sóng gió. Người được quẻ này. ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được. Như vậy. Quẻ dạy: Cố gắng. vất vả mà chẳng nên công cán gì. LỜI BÀN Cần tiến mà lại thoái. Vì quẻ thơ nói rằng tâm trí của bạn chưa được yên. nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến nay mai cho bạn. Đành than thân tủi phận. Số hên: 70. Đánh số hạp. Cầu tài cầu mưu hơi chậm. và còn vấp nhiều trở ngại. Ngày vui vẻ đến được an nhiên. Biết tính gì đây để khỏi phiền. Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. thử hỏi sợ gì nước sâu. QUẺ SỐ 078 . nhưng chưa thể mãn nguyện được. Lòng thành có thừa nhưng tài kém. Xin được quẻ này thì phải nên ngó trước. nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân). Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công. Giờ này tâm trí vẫn chưa yên. 37. bạn còn phải gặp nhiều gian nan lận đận chưa được toại nguyện tức khắc mà cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến thì mới thành đạt theo ý muốn. Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì. Động tỉnh lưỡng tam nhiên. Tuy nhiên. khiến có thể thành công mỹ mãn. 17. đâu có ngại gì trời cao. cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang. Tâm bất an. Những việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay. vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công. . nhìn sau chớ nên liều lĩnh làm bừa. Chung triên sự bất than. 77.HẠ TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Thân bất an. 27. chứ còn biết làm sao hơn. sẽ có người phò trợ.

7. Việc xong xuôi chuyện chưa rồi. cầu danh đều tốt. 90. Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn. Người tròn vật khuyết. sau khi vượt qua cái khó khăn. 78. Đánh số được. Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. tiền lương lại hết sạch.TRUNG HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Sự liễu vật vị liễu. Nhân viên vật vị viên. 8. Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay. Thời vận hanh thông đến rồi. 7. cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa. Muốn hay tin tức rõ ràng. Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang. Tuy nhiên. 88. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh. 87. Số hên: 77. 99. 79. QUẺ SỐ 079 . Số hên: 77. lôi thôi việc làm. 70. Đánh số hạp chút ít. Tam âm hựu phục căn. Cầu tài.Quẻ dạy: Sau cơn mưa trời lại sáng. QUẺ SỐ 080 . 9. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. người yên mà chuyện chưa yên. Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày. Chỉ cần phấn đấu thêm là thành tựu. thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta. và còn phải chờ đợi một thời gian nữa. 80. Nhật ảnh thượng lang hiên. 70. Ít ra là vào khoảng tháng tám. Cầu tài cầu mưu chưa tiện.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Mộc hưởng đương xuân phát. Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp. LỜI BÀN Đường xá đã gian nan nguy hiểm. chưa thể thành đạt tức khắc. Yếu tri đoạn đích tín. cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy. Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong. .

Cây này phát nở hướng đông. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế. Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả. Nhất kính nguyệt. mưa rầm rập bay. Trăng này đã khuyết lu mờ. nếu có tình duyên cưới hỏi thì rồi ngày tháng cũng đổi . 88. 28. Vô khả thuyết. Còn chi để nói. 38. Chẳng lành lại khuyết đành sầu. Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng. 18.HẠ HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Nhất nguyệt khuyết. Sự sự như ý sở cầu. Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu. nếu có đi kiện ai. QUẺ SỐ 081 . chẳng đẹp. Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong. mưu cầu khó quên. con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. mọi điều thông suốt chớ lo. Số hên: 8. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấy. kiếng vỡ. LỜI BÀN Trăng khuyết. Bởi thế người xin được quẻ này. Bất đoàn viên. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh. Đánh số� hạp. bị bọn ruồi nhặn khinh khi. Quẻ dạy: Phát phú. LỜI BÀN Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua. tất cả đều là những chuyện chẳng lành. mây ùn ùn kéo. cầu lợi đắc lợi. phát quan đến nơi. Gương kia bể. ngược lại mình đâm thua.Tiều phu bất chi đạo. coi như đồ vô dụng. cũng phải lờ tốt đâu. Tiều phu nào biết bên trong. Cầu quan đắc quan. 80. Dục khứ tác sài tân. Nhưng rồi một ngày nào đó. chẳng nên.

nhưng phải chờ.thay. Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. . Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh. Người cầu xin được quẻ này. Đánh số chẳng hay. Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng. Thời vận của bạn đang đắc thời. 11. Số hên: 82. Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. Tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt. 10. Trăng lu gương vỡ thì còn gì nữa? Tất cả công lao đi đời. thiết tưởng nên tu tâm sửa tính. LỜI BÀN Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp. Chiều an thảo bạn. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. Quẻ dạy: Bế tắc. xưa có câu �Chờ đến mây tan sẽ thấy trời đó�. Nếu tiền của bị mất thì cũng khó tìm về. 88. 80. nếu quá vội vã thì hỏng việc. phân minh. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. 22. khỏi đợi nữa. Song sau khi đắc ý rồi. có thế mới hưởng phúc lâu dài được. vận hanh thông đấy. Mọi sự như ý sở cầu. Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh. 81. mưu sự thành công được. Vĩnh đại tiền trình. được quý nhân phò trợ. Vậy. Đánh số tốt. Như lời thơ của quẻ đã nói rằng: �Trăng khuyết hương bể. người nên chịu đựng nữa. nên tạm đình lại tất cả việc mưu cầu phát triển. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. đổ vỡ. mà còn xấu lắm. nếu có việc làm chưa thành thì thôi đừng nói tới chuyện thành. dốc lòng làm việc lành. cầu lợi đều đạt thành. 20. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. Quẻ dạy: Thới lai. hãy giữ cách sống theo cũ là tốt hơn. 88. lúc đó mới mong làm ăn khá. Số hên: 80. Cầu danh. Biết bao xe ngựa đến môn đình. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả. 2. chẳng còn gì để nói nữa� mấy lời đó đã đủ cho người rõ rồi. kiêu căng càn dở. Chờ đợi và ẩn nhẫn là hay. thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận. 1. 8. vận đến khỏi lo. an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa. QUẺ SỐ 082 .THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Xa mã đáo lâm. Thua keo này bày keo khác. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó. Khi chẳng may gặp phải quẻ xấu này. Cầu danh cầu lợi đều dở. 8.

LỜI BÀN Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh. 80 QUẺ SỐ 084 . Số hên: 88. nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác. thành danh lục. Lân vàng bắt nắm trong tay. Lợi danh đều đẹp. còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy. Sông bắc biển đông danh được thành. mà được thành danh bể đông sông bắc. tốt đẹp vô cùng. Trực xung thiên độc. tôi là sao sáng gì. Nhược luân chu tuyền. Đắc hoàn phòng tấu. đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại. Một đoạn hào quang sáng chói lọi. Tăm tiếng như cồn. xung thẳng mây trời xanh. Số rất hạp. Hải đông. Tất cả việc cầu xin của người.TRUNG TRUNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Kim lân nhập thủ. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động. nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Ngã hà túc. Mọi người tôn vinh ta. mãi tới lúc bạc đầu.QUẺ SỐ 083 . Nhất đoạn thần quang. vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì. quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa. hà bắc. 33. những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả. nơi thành danh phải là miền đông bắc. Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì. Quẻ dạy: �Thới Lai Phong Tống�. lại được thanh danh vậy. Cẩn ngôn châm khẩu. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp. như một đoạn thần xưng. ngã hà túc. Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh. Tôi là tinh tú gì trời xanh. .

Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành.Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi. cầu lợi thông. lại hóa ra không. Số hên: 80. Còn hai câu sau ý nói chờ khi thời vận đến thì rất dễ dàng thành đạt những việc cầu mưu. Quẻ thơ khuyên hãy rót ly rượu để rửa hận sầu. 8. nhưng phòng thất bại. Triển sầu mi. QUẺ SỐ 085 . Gọt sầu rửa hận còn gì bận tâm. trong khoảng cách cao xa vô cùng vô tận. Hãy nên kín miệng. Biểu tượng: cá. Trong lúc giao thiệp với người. tự nhiên có thần lực tự nhiên tới giúp ta. Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. Đất trời hòa hiệp tương thân. 88. chớ có nhiều lời mà thất bại. Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi. ta chỉ còn biết cười trong ngấn lệ. LỜI BÀN Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. Bói được quẻ này cứ việc suy nghĩ cẩn thận mà làm. tốt nhất phải trầm mặc. mặc kệ ngày may chuyện vui sầu. để tự liệu tự xếp đặt lấy việc mình. như quẻ thơ này �Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa". ít nói. Này ta rót rượu một ly. không có gì đáng lo buồn nữa. Thiên địa hợp. vậy thì mới hay. Xin cầu mọi việc ắt lành hanh thông. Nhưng một khi trời đất đã giao hòa. 40. Nghĩa là dạy người phàm việc chớ nên xem trọng quá hãy cho nó tự nhiên phần nào.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Khuynh nhất bôi. 4. Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên. cơ thái đã trở lại thì đó là cái thời của mình đã đến. 48. Giao du bất cứ việc gì. Đánh số hạp. 44. lúc mà ta có thể thực hiện được hoài bão của ta hằng ấp ủ. Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành. . LỜI BÀN Đây là quẻ nói hoàn cảnh trước lo sau vui. Cầu danh. 84. tức là ngày nay có rượu ngày nay say. Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra. Hảo tư vi.

Xấu. Đứng trước hoàn cảnh này. Hốt nhiên hồng nhật trầm giang hải. cần giữ lòng mình chính trực. Mặt trời bỗng lặn vào sông biển.Vậy việc cầu xin của bạn. Thừa phụng quỷ ma hại chủ mình. dù không thành đạt mỹ mãn. bế tắc. Ám trung nhất tiễn quỉ hồn kinh. Quẻ dạy: Phòng tiểu nhân thất bại. mặt trời lặn còn đâu ánh sáng mà đi. giải quyết từng khó khăn khi vấp phải thì cũng dễ thở phần nào. 50. thiệt tưởng nên rút lui về mà đứng đằng sau người. Nan phá không trung sự bất minh. LỜI BÀN Quẻ này chủ về việc đứa tiểu nhân khinh lờn qua mặt. Quẻ dạy: Rất tốt đẹp. Cầu được ước thấy.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm . 85. QUẺ SỐ 087 . Đánh số không lợi.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Dã quỉ trương hồ xa chủ nhân. 58. chớ có xuất đầu lộ diện. xông lên mà có nguy hại cho mình. chẳng có gì đáng lo hãy yên tâm cố gắng cầu tiến. 88. Số hên: 6. đàn lang sói cản đường. Đánh số hạp. vận thời của người vẫn chưa được hanh thông. Số hên: 80. Nan giải những điều chửa phân minh. Cầu tài. nhưng nếu người theo sát vấn đề sở cầu. làm việc đàng hoàng minh bạch không loanh quanh tầm bậy. 16. bị người áp chế đè nén. đàn hồ ly ghẹo cợt. Tiểu nhân mưu toan và mặt trời lặn tây vậy. cầu mưu bất thông. 60. ấy thế mà chưa khỏi cảnh bị người dèm chê. 66. bởi vì còn trong cảnh như tớ phản chủ. Vậy tất cả sự cầu xin của người khó mà như ý. ắt có một tương lai sáng lạng đấy. Cầu tài. QUẺ SỐ 086 . 36. Bọn gian nịnh kết thành bầy lũ. Bắn tên lén rút quỷ thần kinh. 26. Bởi thế chẳng may xin phải quẻ này. cầu danh viên quả. Theo bài quẻ cho biết người cầu xin được quẻ này. mong tránh những điều nguy hiểm trở ngại. 8. toàn là kém may mắn cả. Sự sự thông hạnh. 5. 55. nghĩa là đang lúc túng.

mưu cầu những công việc đã định lâu nay. Trung đồ hưng lan. Cát tú lâm. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời. Thủy hàn ngư bất nhỉ. 7. Long phi hạ tả đáo minh đình. 80. Cầu tài. Không tải nguyệt minh hoàn. Bởi quẻ nói. hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi. Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân. Đánh số tốt lắm. Có gì mà phải hoang mang. ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn. Phước tinh chiếu cát tinh lâm. Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng. 87. Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi. 70. trời xanh rõ ràng. 78. Một mình câu cá tại hàn đàm. Trời cao quang đãng. ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. Nước lạnh nào đâu có cá chịu. QUẺ SỐ 088 . LỜI BÀN Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại. . cầu danh may mắn vô cùng. thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên. Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy.Phúc tinh chiếu. Số hên: 8. 88. Chừng nữa ba đào lại nỗi nga ng. tài lợi thu về như nước. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi. Đành tay trắng chờ trăng huy hoàng. 77.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Độc điếu hàn đàm.

Nghị tá lực. và thành tựu được sự nghiệp của mình. Lao tâm lực.LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu mưa chẳng đạt. 8. Cần nương chí của người mới kết quả. như câu thơ chót nói �Đành tay trắng. chớ đợi. những việc cầu xin của bạn cần phải nương dựa sức người thì mới thành đạt việc mưu cầu của mình. Chớ tính. cầu danh đều phải nương dựa. hôn nhân thì không thành. Đánh số hạp. Số hên: 8. 99. chở trăng huy hoàng� vậy. cầu danh thất bại. Cầu tài. Cầu tài thì mất vốn. 80. Quẻ dạy: Kiên tâm và dốc chí. xuất hành thì thất thế. 38. Đánh số chẳng đến đâu. QUẺ SỐ 089 . công việc thì nhiều mà công sức may ra chỉ phân nửa. rút cuộc chờ trăng về thôi. Sự nghiệp không thành thiếu dốc lòng. 9. kiện tụng thì phải nhờ người. LỜI BÀN Quẻ này chủ một mình kinh doanh.HẠ TRUNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Bất quý nhất. 88. Cầu tài. Và phải dốc lòng chuyên nhứt. Quý nhân đứng kế nên nương dựa. 98. Chớ đừng cam tâm hưởng ý thì hỏng. Khi xin được quẻ này. Như người cô đơn câu cá nơi vực lạnh. cần phải lo liệu ngay để đi tìm người giúp đở mình mới được. 18. dù cố gắng đến đâu. 90. Quẻ dạy: Thất bại. Quí nhân bàng. tay trắng vẫn là tay trắng. thì cá nào ăn chớ? Câu trong đầm nhỏ hẹp. mà hóa ra phí sức hao công. xem bệnh thì thấy tai họa. 88. Tóm lại tất cả đều không tốt. Theo quẻ thơ tả cảnh tình của người hiện nay. Đó ý nói rằng: Công việc cầu xin của bạn khó mà toại theo ý nguyện. là căn cứ vào lời quẻ chỉ dạy trên đây đó. lao tâm lao lực. ý là bị giam giữ trong ao tù. Hãy mượn sức người việc mới xong. Số hên: 80. và nửa chừng lại nổi sóng gió thì cá đâu chịu ăn. đổ vỡ có thể tù tội. Cam đành phí sức và hao công. cần phải có quý nhân phò trợ mới mong chấn hưng được thanh danh cho gia đình. 89. biểu tượng: cá. 28. tìm người thì sinh miệng lưỡi. Theo ý quẻ cho hay. giao dịch thì vô vọng. Trong trường hợp này. câu cá trong đêm lạnh mà lại có sóng gió nữa. . Sở dĩ tôi dám khuyên bạn như thế.

99. đã như mây tan trăng sáng giữa trời. 29. Mây tan trăng sáng giữa trời trung. 90. từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện. Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng. Theo quẻ cho hay. vận trình ngàn dặm mau như gió bay. bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào. Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý. cầu danh sự sự đắc quả. đời sắp lên hương. Lộ đồ phùng thủy thuận. 19. Cầu tài. Vậy. đường thông nước xuôi. Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông. hãy mau tiến tới đi. đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa . buồn xui chèo thuận. Đánh số thật tốt. Vận trình ngàn dặm để thành công. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được. QUẺ SỐ 091 . LỜI BÀN Mây tạnh ắt trời quang. Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến. kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp. Quẻ dạy: Mã đáo thành công.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Vân tận nguyệt dương trung. Thiên lý khoái như phong.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn .QUẺ SỐ 090 . do đó khi xuất hành rất nên đi xa. những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn. thời vận của bạn hiện nay. phong phú thu vào nhiều dịp như nước. Đừng chần chừ mất dịp may. Quang huy đáo xứ thông. Đường sá suốt thông và được thuận. người ăn kẻ ở. không có gì phải lo nghĩ. nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian. Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn. 39. Số hên: 9.

91. Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng. chưa biết đâu mà lường được. Gươm đao bày để núi rừng. Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích. việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công. Trời cao trăng sáng khắp nơi miền. Số hên: 1. Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa. 19. nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên. 11. . Cần cố gắng mới nên công. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn. lại có mưu. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy. để phước lành đời sau. mà đón rước những sao tốt đến với ta. 99. 9. Theo ý quẻ cho hay. Người xin được quẻ này. cầu danh có khó. 10. Phong hầu ấm tử tôn. LỜI BÀN Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó. lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng. Xà hành tựu hữu thông tân nhật. Đạo tặc ắt tái xâm. QUẺ SỐ 092 . Được phong hầu. Lộ dao sơn kiểm hộ an hành. sau mới thành. mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó. Nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh. và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu. sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy. 90.Kiếm kích liệt sơn lâm. LỜI BÀN Làm việc nên có dũng. Phi thua chạy trốn phi tầm. Đánh số rất tốt. Bài tẩu cầm sưu đinh. những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm.TRUNG THƯỢNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Ngan thoát thủy thâm chu di lạc. Cầu tài. Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên. sau yên vui. Bởi quẻ nói rằng. việc cầu mưu rất gian nan.

Quẻ dạy: Cố gắng. Biến hóa ngư long xuất đại uyên. 30. phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: �Chỗ vui chớ quá lại mê lì�. như hai câu thơ chót nói �Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn. được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt. Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì. Số hên: 99. Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ. 33. Để phòng hỉ xứ nhạ câu liên. tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai. thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được. 22. Tuy nhiên phải cố công. nên công lớn. mới mong thành. cầu lợi phải qua lần khó. Cầu danh. tình đời khó lường.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nghĩ dục hoàn phi vị khả thiên. lặn lội đường xa. 90. QUẺ SỐ 093 . Hãy vì lợi lớn.Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại. Tiền đồ nếu được quý nhân giúp. Số hên: 92. 39. Hơn nữa. dẫn lối cho mới hay. Cầu danh. Tiền đồ nhược đắc âm nhân dẩn. đáng sợ. Biểu tượng: Rồng. Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta. trong cái vui cũng có cái đáng lo. Đánh số hên. như trăng giữa trời đẹp đẽ. Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn. QUẺ SỐ 094 . 2. và mới có thể rỡ ràng thân thế được. 93. 9. 90. 20. Đánh số tốt. Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. bạn nên �nhân hòa� thì mới được người giúp ích công việc sở cầu.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm . 3. tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm. 99. Muốn dọn mà đi chưa thể đi. Cần có quý nhân đưa đường. mới mong đạt đích. mà bỏ lợi nhỏ. bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đổi thay. Chỗ vui chớ quá lại mê lì. 9. biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ� vậy. Nhưng bạn bền chí chịu đựng. mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác. 29. cầu lợi đều hay. Biểu tượng: Rắn.

Biểu tượng: cá. Cho nên một người ra. Khi việc đã thấy xong. Khi ta bắt được cá vàng. Mưa to gió bão rung cây cỏ. Thời vận hiện nay của người. Một người đi một người vào. Số hên: 90. Nhất nhân nhập. nếu khi ta bắt được một con lân vàng rồi thì nên rút lui ngay. một người vào. danh đã thấy thành rồi thì nên ngừng. nhưng khi gặp may thì chớ có ham hố lắm tức là quẻ mách bạn phải làm đến mức vừa mà đừng quá sức thì có hại vậy. Ai nấy đều cho khó vững ôi! . Người xin được quẻ này. tuy vậy vẫn còn có lúc may mắn. 40. chống đối nhau. Trong trường hợp này. Nhân nhân tạn dạo bất kiên lao. không tốt không xấu mà trong cảnh bình thường thôi và theo ý quẻ cho biết. chớ nên tham lam luyến tiếc nhiều khi mình mưu đồ việc gì. 44. Thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai. Hãy ngừng tay.Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nhất nhân xuất. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương đạo của đứa tiểu nhân tiêu (kém) mà đạo của người quân tử trưởng (hay). 9. Sự việc vui mừng còn chữa thôi. 94. tức gọi là công thành thì thân thoái đó. cầu danh lợi chậm và bình thường. Bi vĩ tao. Đại vũ cuồng phong xuy cô mộc. Gió trong trăng sáng. tương phản nhau. 49.HẠ HẠ Trạch Sơn Hàm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Hỉ vị ân. Ai sầu chuyện nọ lại theo rồi. chớ mơ màng quá xa. Độc đắc kim lân hạ điếu đài. Nhưng chớ tham lam. Đánh số không hạp lắm. Quẻ dạy: Có gặp may. không thể dung nhau được. 4. cần phải có một nền minh triết để giữ mình là hơn. trời cao dặm ngàn. QUẺ SỐ 095 . Cầu tài. nên nghĩ chớ tham. 99.

Cầu tài. LỜI BÀN Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. nếu có vui lúc đó thiết tưởng chớ nên vui. Đánh số dở. Đất khách cười vui hưởng phận ta. khó có thể đứng vững. mà không nên đặt cao vọng nữa rồi phiền chí làm chi. Bởi thế cho nên trước hết là phải biết hoàn cảnh để giữ chân cho vững. 99. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được. Theo quẻ cho biết: Những việc cầu mưu của bạn. người bạn tâm giao. có thể gởi mạng. phản lại ta. 59. gửi con được. Đừng nản chí vì thất bại. Tiếu hô hô. dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả.LỜI BÀN Bói được quẻ này. Đây là quẻ chủ sự may mắn. Đang gặp buồn phiền đổ vỡ. 55. Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ. Khả dĩ thác lục xích chi cô. Vậy bạn nên cố sức và ráng chịu một thời gian nữa chờ khi mây tan gió lặn. cần phải cẩn thận lưu tâm chăm chú mới tránh được những đều không may gây ra. Bởi thời vận hiện thời của người hiện nay đang như cây cối ở trong cảnh gió bão. . Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ. Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa. Bé con cũng thể cậy trông mà. giao phó quyết phông phụ lòng ta. đáng mừng là gặp được người tri kỷ. 95. Người xin được quẻ này nên an cư mà nghĩ tránh cài nguy mong thoát được tai họa ngoài ý liệu của mình. Số hên: 90. Hai câu thơ sau đó có ý nói sự nghiệp lung lay. 9. 50.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Khả dĩ ký thiên lý chi mệnh. bị rung rinh tận gốc. Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ. cầu mưu chẳng lợi. 5. bởi vì có thể thất ý khiến đau khổ bi thương lắm đấy. thời vận hanh thông rồi mới tính lại việc cầu mưu là hay hơn. Đối vời người bạn đó. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Có thể cậy nhờ trăm dặm xa. Các tự lạc khang hóa. chẳng khác gì mưa to gió lớn thổi dập nát cây cối dù là cây cổ thụ. Tha hương án thủ. nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ. QUẺ SỐ 096 .

Quẻ dạy: Cứ tiến. thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. Vậy. đừng chần chờ. chớ có lơ là. 69. 66. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động. Đánh số khá hạp. 99. 99. Mã thượng hành trình. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên. khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt. chớ không phải bất chiến tự nhiên thành. Số hên: 7. đó là ý chỉ cho bạn biết rằng.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly . 77. 6. Biểu tượng: Ngựa. Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi. Không còn bế tắc gì nữa. dịp may đã đến. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ. Nhưng nó thành công. Vận trình ngàn dặm. phải tiến hành mau đi. 9. thời vận đã được hanh thông rồi. 9. vô cùng tốt đẹp. Để tiến thoái trước. Quẻ dạy: Thời thông hạnh. đừng chần chờ mà mất dịp uổng. Cầu danh. 90. cầu danh thuận lợi hơi chậm. Xuân sắc tiên minh. vượt hết mọi trở ngại. Số hên: 90. 96 QUẺ SỐ 097 . cần cố gắng tranh thủ cho kịp. cầu lợi đắc quả. Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian.thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó. Đánh số hạp. để trôi qua ngày tháng. nhưng bạn phải ra công mới nên. Rừng cây đã báo xuân về.97. Cầu tài. Vậy. những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện. cuộc đời hân hoan. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ. 70. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ. những việc cầu xin của bạn. Cầu được ước thấy. thì mọi sự như ý sở cầu. Giương roi đuổi ngựa kịp thời. QUẺ SỐ 098 . 60. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng. dù là trẻ con.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Báo đạo thượng lâm.

98. tất nhiên trở thành giàu có. chậm. Lên đường cỡi hạc đáo châu thành. nghĩa là việc mưu phải biết hoàn cảnh khôn ngoan và tiến hành khéo léo mới nên vậy. Biểu tượng: Chuột. Đánh số thuận lợi. Tránh được những nơi thị tứ chắc cuộc đời yên ổn hơn nhiều. Tây nam hảo khứ du. Chuột chui hang đất an thân. Quẻ dạy: Cơ cảnh khôn khéo xử sự trong công việc thì ắt thành. nếu không sẽ hư hỏng mọi việc làm. chỉ thấy giữa đêm khuya� là câu tỷ dụ ý nói ban đêm chỉ riêng mình tỉnh mà suy nghĩ đến những chuyện đục trong. cầu mưu thuận lợi. tốt lành vô biên. 88. phát tích phải từ phương tây . 9. cần có công. 80. Bởi quẻ ví những việc cầu mưu của như con chuột. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ. Ý quẻ khuyên ta rằng. Nhật tung bất kiến. Ban ngày dấu kín nằm yên. Nẻo hướng tây nam rất tốt lành. Tối khả an thân. phải tìm chổ vững chắc mà ở và ban ngày giấu mình mà ban đêm mới ra thì chẳng lo bị người ta sát hại. 8. Yên triền thập vạn quán. Số hên: 90. 89. LỜI BÀN Người xin được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật nơi sơn lâm. Mau nên phấn khởi chí bình sanh. nghe người chỉ là mua lấy nguy cho mình mà thôi. QUẺ SỐ 099 . có phiền đến ai. phàm muốn cầu mưu bất cứ việc gì ta hãy biết khôn ngoan. Kỵ hạc thượng dương châu. Cầu tài. Hai câu thơ sau: chẳng thấy lúc ban ngày. Tỉnh dạ tuân hành. Tiền bạc đầy mình ông vấn bó. Tuần hành đêm tối. khéo léo thì mới mong thành đậu sở dục.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Đã khởi bình sinh chí. Quả là biết cách. Đứng trước những lời nói đại ngôn khiến ta sinh tiến thoái lưỡng nan thiết tưởng chớ nên nghe. 99. Tuy nhiên.Thử nhạn thổ huyệt.

chưa gì đáng lo. Quẻ dạy: Cố gắng. nếu không khó tránh chuyện phiền lòng. nhưng phòng tiểu nhân. Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ. Quẻ dạy: Việc thành. . Cầu tài. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất. không khéo e mất. Cẩn thận. 99. Lời thơ nói: Người mau phấn khởi tinh thần làm những việc đã trông mong lâu nay đi. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được. bỗng nhiên lại mất thực kỳ� vậy. 20. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà sai với lời khuyên dạy này. 10. như lời quẻ thơ nói �hiện nay tuy được hợp chầu long ly. nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay. Số hên: 9. Đánh số tốt. thời vận của bạn đã được hanh thông. May còn dưới nước. 90. Vui vẻ nên phải phòng sầu. Bỗng nhiên lại mất thực kỳ. 39 QUẺ SỐ 100 . Đi hướng tây nam. không gì trở ngại rồi vậy. đừng nên lững lờ nữa và phải nhắm hướng tây nam ắt sẽ tạo nên nghiệp giàu sang. phùng lợi. Đánh số rất tốt. 21. 11. Số hên: 1. cầu lợi đạt. đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. ắt phùng danh. Hốt nhiên thất khước. Cầu tài. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm. Biểu tượng: Con hạc. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận. Ví thử y theo phương hướng đã chỉ điểm và thản nhiên tiến bước thì một ngày kia thế nào cũng đem theo tiền bạc về nhà. Hoạch đắc ly long hạm hạ châu. khỏi mất để đến nổi tay không.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Hỉ! Hỉ! Hỉ! Chung phòng bỉ. cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy. cầu danh được. 19. tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. Trường hợp này cũng thế. hưởng lạc nơi thành Dương Châu.nam. những sự cầu xin sẽ được như ý mong muốn. Hoàn tại thủy lý. Theo ý quẻ nói trên. nếu không thì vô ích. ắt có thể giữ được. Bóng trong gương trăng đáy bể. Hiện nay tuy được hợp chầu long ly.

Thái bình an hưởng hoan ca đời đời.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Thái lai bỉ dỉ cực. dao gươm chẳng dùng. Can qua bất dụng. Giáp Thân. Đánh số tốt. Nghĩa là nói người cầu xin được quẻ này thời vận của bạn hanh thông chẳng gì trắc trở cả. Giáp Thìn. Vậy sở cầu của bạn chẳng những đạt đại đăng khoa kim bảng mà còn đạt thêm nữa. Giáp Ngọ. Đương hưởng thái bình.QUẺ SỐ 101 . lúc lo lập công danh thì có thần giúp. lúc mất vật thì đã sớm tìm ra. Chỉ cần tu nhân tích đức thêm. Nịnh thần xa lánh bằng miền đi xa. là chẳng cần lo gì cảnh đời gian khổ nữa. . Nếu lo việc hôn nhân thì đều thành tựu. Nếu chẳng may bệnh hoạn thì chóng lành. Người được quẻ này ắt mừng vui chắc chắn rồi. Số hên: 10. Cuộc đời sắp được lên hương vàng mộng. thời đã thái bình mà ta được an hưởng. khi có người ra đi thì đã sớm trở về. QUẺ SỐ 102 . cầu danh đến hanh thông. Quẻ dạy: Đã đến lúc gặp vận hên. Giáp Tuất. Giáp Dần). Cầu tài. thật là đại cát đại lợi. Vào những năm lục giáp thì sanh con trai ( Lục giáp: Giáp Tý. Đĩnh vô ninh thần. LỜI BÀN Quẻ này chủ trăm việc đều được như ý. Cần chi động can qua. tiểu đăng khoa nhưng cũng phải cố gắng chớ nên khoái mà bỏ học hành thì hỏng.Nay trong nước có sĩ hiền. Khi mưu sự thì đắc chí. 2. Ý quẻ tả rằng hiện trong nước có hiền sĩ nên bọn nịnh thần mất tích. 1.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Quốc hữu hiền sĩ.

đạo đức nữa. LỜI BÀN Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an. Thuấn.TRUNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Dân lạc nghiệp. Nương dựa dịp này gặp Đế Quân. Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. Cáo chư nhân tiên thu hồng nghiệp.Lạc nghiệp dân an quan lại thanh. Thái bình thạnh thế thấy nay lành. chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy. có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được. Đánh số tốt. toại lòng. quan lại thanh. Cầu danh đắc danh.Rủi đi may đến cùng ta. Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần. không có chuyện gì là không được thuận lợi. 22. Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi. Thì ắt quả lành vậy. QUẺ SỐ 103 . đều thành tựu. Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần. . tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa. Nghiêu chi thê phục kiến vu kim. Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới. Làm điều phước đức là thân tốt lành. 11. Đản tu bồi dương hậu phúc. vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng. Tố ta hảo sự hành ta phương tiện. Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính. Phục thử vọng minh quân. cầu lợi đắc lợi. giàu sang. Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành. bước bước gặp xuân phong. Số hên: 1. là cuộc đời ắt có hạnh phúc. Nhất điêm đan linh đọc đắc chan.Chư sự mạc ưu tâm. Cáo tri người. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. rõ ngàn Thu Mộng. Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm. 10.

44. Vậy. . Đánh số rất hạp. ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa. Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay. phúc lộc dồi dào. Trung thông ngoại trực.Yên như hòn núi Thái Sơn. để nhận giàu lấy sang. Công việc tiến hành tốt đẹp. Tứ thông bát đạt tiếu đàm ý vui.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn An như Thái Sơn. thông đạt ý nguyện đấy. chớ quá dè dặt thì hỏng việc. bền vững lâu dài. Cứ yên chí. vững chải và chắc chắn có kết quả tốt. Đánh số hạp. Số hên: 1. thời vận của bạn đã hanh thông. QUẺ SỐ 104 . ắt được hanh thông và ý thành nguyện toại mà không có gì trắc trở phiền lo. cầu lợi đắc lợi. 14. 10. Phóng đởm tiền hành. Quẻ dạy: Gặp thời bình. Ồn như bàn thạch. Người ăn ở hiền lành thì được trời giúp. Theo ý quẻ cho biết. dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này. như hai câu trước đã nói �yên như núi Thái Sơn. 3. 13. nhưng phải có gan làm. có gan lắm. những việc cầu xin của bạn. Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm. còn hai câu chót đệ nhất rồi. Số hên: 10. Cần can đảm là sự việc xong. Nhưng người phải can đảm tiến tới. Là lúc đạt được mộng lớn. O�n như bàn thạch. Cầu danh đắc danh. Do đó cho nên mới lấy hai câu đầu làm tỷ dụ. 11. Đây là nột quẻ tốt. gặp chúa ắt nên danh và sang cả. vững mạnh như bàn thạch�. đỉnh đơn vững vàng. Quẻ dạy: Thành đạt đó.Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi hành động đều được như ý mưu sự đều được vừa lòng. Như cảnh thái bình thạnh thế. tốt. vì hai câu sau có câu nhắc ta: Cứ yên chí mà đi đều thông suốt mọi nẻo đường và sẽ được vui tươi ý tình vậy. 11. Cầu danh lợi đều đạt. 33. làm tròn chí trai.

QUẺ SỐ 106 . cầu lợi đều đạt. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn như là cây đa ở trong cung trăng. chứ chớ nên ỷ lại hết vào người khiến có thể hỏng việc.QUẺ SỐ 105 . Trong trăng có một cây đa. Nay chân bỗng mọc thang mây.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn . tạo thế. khai thác hoàn cảnh. Đánh số tốt. Số hên: 1. 11. thì công việc sở cầu cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. 55. Nên dựa vào đó bước lên mới có thể tới được. nghĩa là sự cầu xin khó thành đạt lắm nhưng biết nắm lấy thời cơ và khai thác hoàn cảnh. Vậy những việc cầu mưu của bạn phải biết hoàn cảnh. Người sao leo nổi thật là khó thay. Chỉ cần phương tiện và có nơi dựa là nên. Tốt đẹp. khiến công việc hóa nên dễ dàng. Cầu tài. nhờ đây vận trình. cho nên cảm thấy khó như lên trời. muốn leo lên đến đó thật là khó nhưng may thay hiện nay dưới chân lại mọc lên một cầu thang mây. ngược lại sẽ thành hư không. Thử tề hảo lạc phước. Tuy vậy nhưng thiết tưởng cũng nên đem hết tâm lực của mình để chu toàn mọi việc. Quẻ dạy: Cần chộp thời cơ và cần có quý nhân giúp. 10. Người xin được quẻ này có cái tượng nhờ được người mà công việc mìng thành. LỜI BÀN Quẻ này chi� ngồi thấp mà nghĩ cao. Nhưng bỗng may được người giúp. 15. Khi gặp một cơ hội nào hãy nắm lấy ngay thì mới ích lợi cho công việc. Vân thê túc hạ sinh. Nương theo dựa đó. Nhân trung phần bạc trước. đồng thời phải nương thế.HẠ TRUNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Nguyệt trung hữu dân quê.

Điêu linh nhất dạ phong. QUẺ SỐ 107 . Tâm sự tổng thành công. lòng tràn ngập những nổi buồn đáng phàn nàn. 16. Cô nhạn ly quần tiếng thét thanh thao ai sầu. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. Lân kê tỉnh ngộ mộng. thà thành thử luân lạc nơi bốc bể biển trời. Đánh số bất thông. Đơn côi một mình như 1 cô nhạn mà thôi. 11. Than thở đàn thương tủi phận hoài. Tất cả thành không biết hỏi ai. nên hai câu sau trong thơ lại tiếp rằng kẻ biết mình còn có ai đâu! Càng nói rõ sự cô đơn cảnh tình của người. Người thì tài nhưng không có chỗ dùng.Thiên giang nhất cô nhạn. Liêu lệ thán ly quan. Số hên: 6. thực là rời rạc khó lên. Quẻ dạy: Cần có bạn bè. khó có thể có ngày mở mày mở mặt. Biểu tượng: chim nhạn. Ngó nhìn chẳng có bạn chân tay. đó là tả cảnh cô đơn sức yếu hành sự khó khăn và khó thành đạt nguyện cầu. Cầu tài cầu danh chẳng lợi. Trên trời một nhạn tiếng sầu ai. Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài. LỜI BÀN .HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Hồng diệp vô nhan sắc. sức lực cô đơn và chưa được quý nhân phù hợp. Thử hỏi biết mình nay có mấy. tay chân. ý quẻ muốn nói. 66. để nhờ cậy. Do đó. Gà làng làm thức giấc trưa mộng. Khó mà thành công toại nguyện. chớ nên bặt thiệp làm chi chỉ tổ vất vả cuộc đời. Người xin được quẻ này tưởng cần phải cẩn thận. Lá đỏ sắc màu nay đã phai. Thí vân tri quân giả. Nhi kim hữu kỷ nhan. LỜI BÀN Quẻ này ý nói khúc thì cao mà họa thì không người. 10. những việc cầu xin của người.

18. 11. 8. Không thành đam các. may ra phúc lộc được dồi dào. Số hên: 7. cầu danh bất thành. 17. nên tất cả đều thành không. Bao nhiêu sự việc chẳng rồi chẳng xong. lận đận. thời vận chưa được hanh thông. an phận thủ kỷ.Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc. đổ vỡ. Theo ý quẻ cho biết rằ�ng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt. mọi việc lại không được sáng suốt. như lời thơ nói trên. mặt trời ẩn trong mây. Lý đa thác. nhiệm ý hành động cũng sai lầm. LỜI BÀN Người xin được quẻ này trong lòng mê muội. khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ. chờ thời tốt hơn hết. nhận xét mọi việc tinh vi để hành động may ra mới có cơ thành công được. Mưu tính khó thành. như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu! Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Sự như ma. và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng. như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn. Đánh số dở. rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương. không có một chủ trương gì cả. Thất bại. Như vậy. tính vô công mà thôi. QUẺ SỐ 108 . gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn. Nếu như biết giác ngộ. như bốn câu thơ trên nói �Lá đỏ phai màu". ẩn nhẫn. Quẻ thơ tả cảnh tình hiện nay.Làm sai hoài việc lôi thôi. Cầu tài. Nhật yểm vân trung. thua là khác. như mặt trời ẩn nơi trong mây không sáng sủa. Nên chờ thời đã là tốt hơn. Mặt trời nay ẩn vân trung. tring trường hợp này ắt phải hết sức cẩn thận. những điều mưu tính của bạn đành hóa thành hư không cả. đánh số cũng dở. Bởi thế cho nên nơi nào cũng bị thất bạichuân chuyên. chờ thời. chẳng có một hy vọng nào được thành đạt. 10. chông gai. Biểu tượng: con gà. còn nhiều trắc trở gian nan. 77. cầu tài cầu danh. Sự việc còn lôi thôi và cách làm chưa đúng mà sai lạc. 10. chẳng đến đâu. Quẻ dạy: Tính vô ích mà thôi.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn . Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu. Số hên: 88. được sao hay vậy. thì làm gì? Công việc dở dang và lôi thôi. QUẺ SỐ 109 . 11.

nơi nào cũng đẹp.Đêm khuya giấc mộng giựt mình. Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay. Đông Tây Nam Bắc. muốn thành đạt theo ý định. Đánh số hạp một phần. Tỉnh lai bất kiên nhân. QUẺ SỐ 110 . Hết hồn tỉnh dậy chẳng nhìn thấy ai. 10. Cam giá tân xa.Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa. Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai. . nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư. Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới. Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào. Chung tiêu xưởng tâm. Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dạ mộng bị thử kinh. Trực đáo thiên minh. 11. nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang. xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi. không còn lo ngại điều gì. chẳng sợ vấp phải điều không hay. Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân. ta không thể thênh thênh cử bộ. Số hên: 9. ngày mai không còn là ngày nay nữa. ngõ nào cũng là rộng rãi cả.Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vật tuần cựu triệt. 99. cầu tài. sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất. Thà mua xe mới đi là vừa. thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế. cầu lợi còn hơi chậm. ẩn nhẫn. 19. ta bước vào giai cảnh. Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa. Ồn bộ khang cù.

khiến đêm nằm thấy ác mộng. như khi trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn hiện nay tắt nẻo không thông. Thế tình khan lãnh noãn. Số hên: 1. Mãi ngay trời sáng chưa phai buồn tình. Vật ý quẻ dạy rằng: Thời vận chưa đến. nên đành phải thức đến trời sáng mà ý tình buồn rầu vẫn chưa thôi. QUẺ SỐ 111 .Mùa hè nóng hổi thu sương hàn.HẠ HẠ Hỏa Địa Tấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Thu sương tức hạ nhật viêm. Bông mới nở rộ bông cũ tàn. mà đừng nghe lời người ta nói dại ắt sẽ hỏng đó. đó là nói rằng: công việc nửa chừng thì bị hư hỏng và rồi cũng sẽ mất luôn dịp may. mây trắng hóa cho xanh mà thôi. cầu mưu còn chậm. không nên vội vã và làm càng rồi sẽ hỏng mất việc. LỜI BÀN Chuyện đời thật không sao nói hết được. sẽ bị dở dang như lời thơ nói đêm khuya giấc mộng giựt mình không hưởng được giấc mộng lành trong đêm nay. 10. Đánh số hạp chút ít. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong hoàn cảnh của một thế thái nhân tình ấm lạnh. nào là chuyện người đi không giữ chữ tín. Gặp nhau im lặng chớ nên bàn. Người xin được quẻ này nên có ý nghĩ khoáng đạt hơn. Sự thế nhân tình nay ấm lạnh. nào là chuyện quan nha không được thẳng thắn. chẳng qua cũng chỉ như nước chảy dưới cây. .Từ khi đó mắt thức hoài. Người xin được quẻ này phải hết sức đề phòng mới có thể mong đở lo lắng trong muôn một. Theo ý quẻ cho biết: Công việc cầu mưu của bạn. là nên chờ đợi dịp khác. LỜI BÀN Quẻ này chủ lo lắng triền miên nào là chuyện miệng tiếng gây ra liên tiếp. nào là chuyện giao dịch thất bại. Phùng giả bất tu ngôn. buồn hơn vui. nên quẻ khuyên người chớ nên lắm lời với người ta mà vô ích. khỏi cần mưu tính kế gì thêm mệt. Tân khoa tiên liểu cựu hoa yên. Quẻ dạy: Việc dở dang. Phải là người đạt đạo mới thấu hiểu được thế thái nhân tình đen bạc ấm lạnh. vững vàng ý định. ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của người. nhẫn nại. cầu tài. Vì thời vận chưa đến. Hay hơn hết. Vậy thì những việc mưu cầu cần phải cẩn thận. 11. nào là điều Lục giáp bất an tất cả chỉ gây cho mình những điều lo lắng kinh hoàng.

11. thì ắt sẽ thành đạt đó. Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao. ẩn nhẫn chờ đợi qua thời. 12. Chưa cầu danh. Hãy đi về phương Bắc đi. QUẺ SỐ 113 . Trì khu bất đạn lao. nhắm theo hướng tây bắc mà cầu. 20. Cản tương hưu cửu bộc. 2.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vị triển anh hùng chí. Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên. Số hên: 1. đó chính là nơi phát tích. Tây bắc hướng đi ắt đạt công.Bệnh tình đau nặng trầm trầm. lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm. Tiểu bạch chủ việc kết minh. quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu. chớ trông cậy ai làm gì. Số hên: 1. thì ắt thành công toại nguyện. Nhưng nếu bạn không sợ gian nan. và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. 11. quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng. Tây bắc đoạt tiền tiều. Vì nhân tình nào ấm lạnh có ra chi! Mình tự tránh mình là hơn. Thế kiện thân khinh. thâu được công đầu đấy. 10. nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại. LỜI BÀN Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước. cầu lợi sắp đạt. QUẺ SỐ 112 .Quẻ dạy: Mình hãy tự lo cho mình. đánh số bất thông. Cả ngày rên rỉ mất thần khổ đau.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Kha nhiêm trầm trầm. . 10. cầu lợi được. Đánh số hạp chút ích.Chí khí anh hùng chưa đạt thông. Lôi môn nhất chấn. Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu. Chung nhật hôn hôn. Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng. Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành. Có lao khổ mới có công cao. Khi thành công mặc áo gấm về làng. Cầu danh.

LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ hoàn cảnh của kẻ lâu ngày bị khốn quẩn ở cấp dưới. cầu tài chưa đến đâu cả. 3. chẳng lợi ích gì. Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi. Người xin được quẻ này trước thì lo nhưng sau mừng. buồm lái trẩy mau. do đó. 13. Công việc dễ mà chẳng dễ đâu. LỜI BÀN Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ. Thế rồi đất bỗng nổi sóng. Theo quẻ cho biết hiện nay thời vận của bạn như người đau ốm trầm trọng. Hốt địa khởi ba lan. . Đánh số không hạp. chuyện cười khóc vô thường. Những việc cầu xin của bạn. Cầu danh. ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan. Hoan tiếu mấy phen mới hết âu. thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện.Chờ khi sấm sét khơi màu. dễ không dễ. ngoài ý dự liệu. Tuy nhiên việc cầu lúc này. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dị phi dị. Khó mà chẳng khó đến lo sầu. rồi mới mau lành. mà khó chẳng khó. điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực. Khốn tiếu lưỡng tam phiên. tất cả do người định lấy. rên rỉ mê man cả ngày. Cần chờ đợi. Số hên: 1. khiến điều vui trở lại thành buồn. 33. Rồi khi mới khỏi mới mau phục lành. dốc lòng đến cùng. cho mưa tạnh gió tan ắt sẽ gặp may. và thành đạt hay không. chiếu theo ý quẻ cho hay. mất thần khổ đau. mà phải chờ đợi một thời gian nữa mới được như lời thơ dạy �Chờ khi sấm sét khơi màu. Lòng lúc nào cũng buồn bã âu sầu chẳng khác chi kẻ trầm kha túy sinh mộng tử. Bỗng giai tín vụt truyền tới tức thì hoạt động ráo riết ngay.� Quẻ dạy: Đang gặp thời vận bất ổn. chẳng khác chi gió thuận thuyền xuôi. chuyện khó xảy ra. QUẺ SỐ 114 . Nên việc cầu mưu chưa có một lối thoát khả dĩ thành đạt. 10. Nan phi nan.

10. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng tuyệt môn đại lộ. Cầu tài. đã thả mồi bắt bóng. Bốn phương bế tắc chẳng nào thông. Số hên: 5. 11. Theo ý quẻ cho biết. QUẺ SỐ 116 . hơn nữa những việc làm hiện nay. đường đi đều bị bịt bùng. 11. cầu danh còn lận đận. phải đợi chờ một thời gian nữa. khó mà thành đạt toại ý trong lúc này. Cửa nẻo đường đi đã bịt bùng. cẩn trọng đề phòng. Vậy những việc cầu xin của bạn. 55. chỉ nên chờ đợi dịp khác là hơn. mọi việc điều bất lợi. răng đau lợi. Mọi việc mưu cầu hãy cẩn phòng. cùng ý chí của ta. có thể may ra tai họa mới có thể giải được.Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình. Nhị kim dĩ biến thông. bốn phương đường xa bế tắc không thông thì còn làm sao? Vả lại còn cảnh trăng bị mây che phủ. thì thấy là u tối lắm rồi.TRUNG HẠ Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Oa giốc. . 10. 44 QUẺ SỐ 115 . cần cẩn thận đề phòng điều không đưa đến. Đánh số chưa hay. Nay trăng lại bị mây che phủ. Người xin được quẻ này cần nên ẩn cư tuyệt tích.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Lộ bất thông. Mân bế tất. lo điều hội ngộ. Quẻ dạy: Xấu. đừng tính gì cả. đánh số không hạp thua. chứ chẳng do ai cả. Cầu tài. 50. lại còn có thể bị ám toán hiểm nguy. Vân tàn nguyệt bắc. thành bại điều do ở ta và tài ba. Số hên: 4. cầu danh chẳng lợi. hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông như cửa nẻo. mặt khác phải dốc chí làm nhiều điều thiện. Cẩn thận đề phòng.

11. Đánh số hạp chút ít. Nghi thủy bất nghi trung. tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu. 66. Còn không. Hưu ngôn mưu vị thông. 10. Vậy người nên chú ý. Tuy được vậy thiết tưởng vẫn một lòng hòa mục hiếu nữa để vun trồng cội phúc. khỏi cần lo mưu sắp kế.Thảo đầu nhân tiêu nhữ. Ý quẻ cho biết: Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương như châu ngọc đang sắp trong mâm. chỉ là giai đoạn mà thôi. hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin. có đuôi. có thủy. có chung thì việc thành đạt vững chắc. Nếu ta tự do phóng túng. Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. Điền viện định phụ phong. Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông. cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt. như câu thơ chót của quẻ nói trên �có thủy nào đâu có chung�. nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không. mà vành nhọc vẩn đầy rương. Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận. Thử khứ tiện hạnh thông. Có thủy nào đâu thấy có chung. thực không có chỗ nào mà không phải giai cảnh. Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện. Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt. Nay đi vạn sự được hanh thông LỜI BÀN Quẻ này chủ điều tốt lành. Nhứt định ruộng vườn sẽ phú phong. thóc lúa vẫn đầy kho. cầu danh lợi còn lâu. tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu. và như ruộng vườn . 6. Giờ đây châu ngọc mâm trong. người ăn ở có nhân ắt giàu có. Số hên: 60.TRUNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Châu ngọc tẩu bàn trung. chớ nên phung phí quá trớn. QUẺ SỐ 117 . Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ. Từ nay. lo lắng xoay xở.

Do đó không có điều gì mưu cầu mà lại không được.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Nguyệt dĩ minh. 11. than thở nữa. LỜI BÀN Trăng sáng hoa tươi.được mùa. Bông hoa đua nở hồng tươi sắc màu. việc nào cũng xong. QUẺ SỐ 118 . Trời cao trăng sáng khắp nơi. Người xin được quẻ này khỏi phải lo lắng thắc mắc. không người nào gặp gỡ mà lại không phải đồng chí đồng tâm. mà từ đây trở đi ắt được hanh thông trong mọi việc cầu mưu đấy. thành công vận đến cứ thế mà đi. 1. Số hên: 7. cầu mưu sẽ được đắt quả. Đánh số trúng. cầu lợi đắc quả. Vậy những việc mưu tính của bạn hãy mau tiến tới. Đừng phân vân. đánh số hạp. QUẺ SỐ 119 . đó là chỉ cái tượng vô cùng hưng thịnh. Vô bất hợp. Mọi điều công việc về sau. để tìm lấy cái may mắn đang chờ đợi người đi. chẳng còn trắc trở. tất cả công việc về sau. Quẻ dạy: Thời vận thái đến rồi. chớ nên than thở nữa.TRUNG TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn . Sự du du. 10. Chẳng còn trắc trở. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. 10. 77. cứ việc yên tâm tiền tiến. Nên quẻ thơ khuyên tiếp rằng. 80. Vậy bạn hãy nắm vững ý định. Quẻ nói: Trăng đã sáng và hoa đua nở. Hoa tái phát. nghĩa là nói thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông. đừng chần chờ than thở mà mất những giờ phút may mắn ấy. Số hên: 8. cầu tài. 88. nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc cầu mưu của người đang tính toán đúng như hai câu sau nói tiếp rất rõ. 1. Vận trình muôn dặm. cầu tài. việc nào cũng xong. 11. Giàu sang vinh hiển hơn đời.

Nhưng đừng nói nhiều. Tinh thần căng thẳng lắm phiền mỏi thân. lắm băn khoăn. 11. Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi. Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu. Hà tu xảo ngữ tự lưu canh. Người xin . Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông. hữu xạ tự nhiên hưởng. Tâm bất an. Càng suy nghĩ. ắt có giai ngộ. Rồi đâu vào đó. Lâm ngoại ô thanh viển tự tâm. LỜI BÀN Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến. bụng chẳng yên. Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa. Thủy thái nhiền. Cầu tài. Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay. 99. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt. 10. Đánh số hạp. tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm.Mung lung thu nguyệt ánh chu môn. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: phải mưu tính cẩn thận trước đã rồi sau mới hành động. nên có tiếng đồn xa. Quý nhân tự đến và dìu dắt. cầu lợi thông. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động. nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu. ráo riết tranh cạnh mà làm gì. Lời ngọt làm chi như quỷ tà. cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo. sẽ lần hết lo. chẳng cần lời ngọt như tà ma. Nghi lự cửu. mà là suy tính cẩn thận để khi hành động không bị vấp đó thôi. Số hên: 9. Việc chưa xong. 90. thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo. để tự họ giúp.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Sự vị khoan. Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn. làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. QUẺ SỐ 120 . Châu công xưa kia nằm suy nghĩ cho tới sáng đâu có phải vì hiếu danh.

Đánh số cố mới nên công. nên ráng chờ đã. chẳng qua thời vận. nên nhớ câu thời đến mọi việc thông. 10. Vẫn còn bế tắc. 12. mà còn phải chờ đến sau mùa thu thì lúc đó mới thể thành đạt nguyện cầu. lúc bỉ. Song khi thời đã tới thì dù có không muốn cũng không thể chống lại. 22. Số hên: 1. Theo ý quẻ nói: Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng. hư vị lặng tiếng lâu. Số hên: 10. 21. Đánh số hạp chút ít. Quẻ dạy: Bôn ba mấy. 22. không thể cưỡng cầu. Vậy việc cầu xin của bạn. Chớ hấp tấp và nóng nảy. Hiện nay thời vận của bạn chưa được toại ý. 2. cầu danh còn chậm. 20. Hiện chưa thấy rõ chức đang cầu. Cầu danh. Mây màu một đám sau thu đến. cầu lợi còn chờ. mới thấy sáng sủa. 1. mãi đến hiện nay cũng vậy. đấy chính là nhất đương sinh (vào khoảng tháng mười). Vậy nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa. Hư danh. Nhất phiên thái vân thu hậu chí.được quẻ này tất nhiên khi gặp việc cần phải suy nghĩ một phen cẩn thận trước đã để tránh khỏi thất bại tai hại. 11. Chớ lo. đều là hư không. QUẺ SỐ 122 . Công việc xin cầu mới có thể mạnh tiến và được tốt đẹp kết quả Quẻ dạy: Bất mãn. 20. ta quay đầu nhìn lại ắt không khỏi cảm khái. Lộc mã đương cầu vị kiên chân.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Hư danh hư vị cửu tram tram. Người xin được quẻ này thực có cái hy vọng thương đạt (tiến tới) vậy. và trên thực tế chẳng thỏa mãn theo ý muốn gì. LỜI BÀN Quẻ này ý nói vận thời chưa tới. QUẺ SỐ 121 . Đồi cách năm xa đuổi mọi sầu. Cầu tài. 2. còn phải chờ đợi một thời gian nữa. Dù suy tính đến đâu cũng vậy thôi.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly . chờ đợi rồi sau việc cũng sẽ đâu vào đấy. hơi sức nào mà buồn. Con người có lúc thái. 11. Sau mùa thu thì giai tín đưa về. cuộc đời từ từ đi lên thì mới hay. Và sau khi đã vào được giai cảnh. Khứ niên phong vật nhất thời tan. chờ đợi thu sang thì mới tốt.

Muôn hiệp thuở hòa hết mỏi mòn. Đánh số hạp. Cảnh thanh tươi đẹp sắc như son. Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. Số hên: 2. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. 10. 12. Tham vọng quá thành thất vọng đó. Thời vận đến rồi đó. cầu danh được vừa phải. Hòa hợp vạn niên. Thôi! Thôi! Thôi! Đã có thủy chung rồi. Tùy sức tùy tài mà tính. Phong vân tương tổng.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Minh nguyệt toàn viên. 20. Hoa có lúc nở lúc tàn.Nội Quái: Đoài Chỉ! Chỉ! Chỉ! Hữu chung hữu thủy. Người xin được quẻ này cũng y như vậy. QUẺ SỐ 123 . Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn. Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông. Nhan sắc han nhiên. Thủ thành nhi dĩ. Gió hoa mưa thuận theo như ý. đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. là tốt. thì hay hơn. đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ. 21. Trăng có lúc khuyết lúc tròn. 11. chỉ cần giữ gìn. Chỉ cần gìn giữ thôi. Trăng sáng hoa tươi nở. Quẻ dạy: Đừng tham vọng. Cầu tài. cứ tiến tới làm ăn. 1. 22. mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau. khó mà giải nghĩa bằng khoa học. Chớ phải do người muốn hay không muốn. LỜI BÀN . Tự nguyệt như hoa. Trời tịnh khí lành trăng sáng tròn. nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi.

vĩnh bảo vô cương. ắt được vợ hiền. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ. Số hên: 4. 20. Người xin được quẻ này chắc chắn an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời không hết. Hoa nở đó là thủy. Hoa khai bất túc bằng. bởi thế. quẻ ý cho rằng: Người cầu xin được quẻ này thì thời vận hanh thông. 84. Nhan. Theo ý quẻ cho biết. 12. Sai biết sửa thì mới là tài.HẠ HẠ Hỏa Trạch Khuê Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly . Cầu tài. thi đậu. nhất là cầu về tình duyên. 33. Hoa mới nở đâu đáng vui sướng. ắt gặp rất nhiều may mắn. cầu công danh sẽ được lên chức. đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy. làm ăn phát đạt. Quẻ dạy: Tốt đẹp. sự sự như ý sở cầu thời. 30. 13. Sai biết sửa thì tốt. đẹp đẽ quá rồi. người cầu xin được quẻ số này. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công. Trăng sáng tròn cảnh xinh tươi. đến thì mọi việc đã thành. Lúc đầu thì chưa thiện. Chờ khi kết trái bông sẽ phai. phúc lộc dài lâu. và vô cùng hạnh phúc. 8. nhưng phục vô quá. Số hên: 3. không thực mà cũng không hư.Quẻ trên đây chủ hòa hợp đoàn viên. 3. thanh thản vô tư. vạn sự như ý. 48. chồng sang. cầu danh đắc lợi. Thùy năng vô quá. Ai như Khổng Lão mà không sai. Đánh số hạp tốt.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Nhân phi Khổng. Phóng khai hoài bảo ý hân hân. 10. Kết quả phương vi chuẩn. 43 QUẺ SỐ 125 . mưu danh thuận lợi. 83. không có gì đáng lo ngại. đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn. lo gì nữa . 22. Quá nhi hối cải. nhưng về sau lại thiện. Cầu tài có tiền. Đánh số hạp. sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng. 38. 1. kết quả đó là chung. QUẺ SỐ 124 . cứ cố tiến tới đến cùng. Tóm lại. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện. Ý quẻ nói. 2.

Đánh số không mấy hạp. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp. Nhân tâm dĩ tán ly. Nên ẩn nhẫn chờ thời là hơn. 1. có đầy đủ phương tiện tiếp dần cho thì mới hy vọng có tương lai. Mọi việc đều bế tắc chẳng ra gì cả. 50. hãy nên ngừng lại. việc cầu xin của bạn. 20.Nội Quái: Đoài Cư hạ bất thân thượng. rút cuộc có điều mất. nhứt là việc cầu tình duyên càng phải nên cẩn thận. Đi tính chuyện vợ chồng không hợp. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. U song tịch tỉnh hữu thùy tri. 22. chớ nên coi thường. Lòng người biến đổi nào lâu bền. QUẺ SỐ 126 . . Số hên: 10.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Ngột ngột trần ai cữu đãi thời. giao du chớ vội cao. khó có thể thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng. Cầu danh. thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn. làm ăn. cần phải có một người có lực. Trăm việc thành tro chẳng cái hên. Quẻ dạy: Xấu. Bàn ghế bụi đầy dơ quá lâu. Tài lợi công danh tự khả kỳ. Trong trường hợp này. khó đạt kết quả mỹ mãn. Nhược phùng thanh tữ nhân tương đấu. Tài lợi công danh chẳng khó cầu. thiếu người giúp đở. Xử thế tiếp vật mà không biết điểm then chốt đó thì hoàn công rồi cũng hỏng hết. Ở dưới khó mà thân với trên. Thiên bách tận thành khôi. cầu lợi thì còn xa xôi. 55. việc trước hết là phải đắc nhân tâm. LỜI BÀN Quẻ này chủ nữa đời lận đận gian lao. LỜI BÀN Cờ lầm một nước. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng. Theo ý quẻ cho biết. 2. 12. 25. Người ta sống ở trên đời. khiến đến nơi ngồi bó gối nơi tham sơn cùng cốc. toàn bàn đều hỏng. 11. Nếu khi may mắn quý nhân giúp. Người xin được quẻ này nên thận trọng chớ có vội tiến. Ai hay êm tịnh ta đang sầu. 5. Sự cơ. Sự cơ chung nhất thất.

hiện nay thời vận của người. 12. như hai câu sau nói nếu khi may mắn quý nhân giúp. Cầu tài. Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn. Tài lợi công danh chẳng khó cầu đâu. Tai họa tự nhiên vô. Người im tiếng chớ lung tung. chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực. cũng đều không thể hại đến thân được. QUẺ SỐ 127 . 10. Ẫn nhẫn và cố gắng tìm bạn bè. phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ. Số hên: 1. Biểu tượng: cọp. trong bất cứ mọi công việc. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động. cần có kẻ giúp. 2. Lộ bàng tu tử tế. cũng như trên nói bàn ghế. Cầu tài. và êm tịnh đáng lo buồn. Đánh số chẳng mấy thông lắm. Đánh số dở. Số hên: 1. địa vị để tự do hành động. 6. Hãy chịu khó đợi chờ một thời gian về sau cũng có tin mừng. 7. mới mong làm nên. 70. Vậy mới yên lành họa mới không. vậy đi làm sau được. bất lợi.và cũng không nên buồn than làm gì. Quẻ dạy: Chờ đợi và cần có quý nhân giúp cho mới mong thành đạt. không nên vội cầu. Quẻ dạy: Bất thông. 2. 11. người được quẻ này chớ lầm lẫn đó. 20. Quẻ ý cho biết. người không dùng tới thì bụi bặm. Mọi việc này đình đốn là hơn. 66. 60. Và xe phải trái nên nhìn kỹ. cầu danh còn xa. cầu danh. 27. Hành nhân mạc loạn hồ. Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận. Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người. 22. khi người dùng đến ắt lau chùi sạch sẽ. cự hoạn kỳ tai. 10. hoặc người trước giúp đỡ cho. . 11. 26. thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn. 20. 22. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt. Vậy những cầu xin của bạn hãy chờ đợi. có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối. không nên kiêng dè. chớ không thể bế tắc mãi. 12. tình cảnh đang như những bàn ghế dơ bụi. nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn phải chịu vậy thôi.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hổ phục tại lộ đo. Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi.

8. 1. Dầu là hết sức khôn lanh. ta đã tuyệt. 82. bị ngăn cản. Cần tùy thời. chớ tính. LỜI BÀN Quẻ này cho thấy đối với người quân tử. Tiến thoái tu phòng chung thiếu công. QUẺ SỐ 129 . Bên tai hai đứa lại cùng đổi trao. 2. Việc này là của chuyện đông. Phiên vân phúc vũ kỷ thành không. trở ngại. may ra sau này mới hay mà thôi. tùy thế và nhớ khôn lanh.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Đông biên sự. Tây biên thành. trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa. 20. Hòa đồng chẳng có hòa đồng. Cao lâu lộng địch thanh. bất lợi.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hòa bất hòa. Đồng bất đồng.QUẺ SỐ 128 . . Chung vui hiệp sức lẫn nhau. Đánh số bị thua. Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến. 11. Số hên: 28. phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực. Cầu tài. Một mình tiến tới mộng bao ý tình. lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì. mà đối với kẻ tiểu nhân. Phong vật nguyệt hoa minh. nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành. Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng. Tiến lui cẩn thận mới lành được yên. ta cũng chẳng được họ mến yêu. 21. Quẻ dạy: Dừng lại. 12. Trở mây làm gió hao công chẳng thành. cầu danh chẳng lợi.

22. 12. cầu danh được lợi. Tới lui đi lại dễ nhanh. mong cuộc đời được hạnh phúc dài lâu. khiến ta có thể dễ dàng thẳng tiến trên con đường sáng lạng của tương lai. nếu trong cuộc giao tế mà ta chu toàn được. hiệp sức một lòng mưu cầu việc gì đó. giúp đở ta. Vậy việc cầu xin của bạn. tế nhị. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc đã xong sự việc cũng vẹn toàn. Số hên: 1. Việc này việc nọ đã xong. Người xin được quẻ này phải nên lạy tạ ông xanh đã cho mình nhiều phước đức. Nhất lai nhất vãng. 2. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương: tiếp thế xử vật phải hết sức chu đáo. thì người sẻ thân thiết ta. QUẺ SỐ 130 . 99. Cầu tài. lại năng tới lui cùng người. nghĩa là không liên can gì đến bạn mà bạn lại lưu tâm đến. Tức là quẻ muốn nói rằng: Phú quí sanh tớ. dù là �Đại . chớ phải người đời có thể cưỡng cầu mà được. Quẻ dạy: Tốt. thản nhiên bước tiến trời xanh. tấm lòng yên lành. Hai câu thơ chót để chỉ cái cảnh của người ngồi cao trông xuống. Theo ý quẻ thơ nói: Việc của bên đông mà bên tây có hai người cùng nhau. đó tức là cầu bỉ lại được bỉ. tới lui chẳng còn trễ nải. Bình độ thanh thiên. Đánh số được. 20. ăn ở và vợ con đều do trời định. Vật chu toàn. công thành vinh quang. ắt thuận lợi thành công. Châu toàn mọi vật.LỜI BÀN Làm công việc ở bên Đông nhưng lại thành ở bên Tây. có điều phải có tay giúp đỡ của bạn bè. Vậy những điều cầu xin của bạn hãy nên lấy câu: �Tận nhân lực tri thiên mạng� để sống trong đường đời là hơn. Thản nhiên thẳng tiến.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Sự đoàn viên. 9. tiêu dao tự tại. mới mong thành tựu. 11. chẳng chỉ �Tiểu Đăng Khoa� như ý sở cầu. đó là một quẻ rất may mắn vô cùng. nếu có tính mưu đồ một việc gì thì nên lấy ý niệm viên dung làm trước. Người xin được quẻ này. đổi thời cần phải làm nhiều điều thiện để tích nhiều âm chất.

33. ai có ý nấy. 31 QUẺ SỐ 132 . Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. Đánh số không hạp.Đăng Khoa� cũng được trúng cử. Xấu. . Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói. 33. giao mà không có thiện giao. phòng miệng tiếng. Do khủng vô đoan ích. 1. 11. 13. Sự sự hanh thông. hiện nay thời vận còn bế tắc. 3. Cầu tài.TRUNG TRUNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thu nguyệt vân khai hậu. 30. QUẺ SỐ 131 . 10. Đề phòng mọi việc. Nước cạn mà nay sóng nổi cao. Đất bằng bỗng lại mọc gai cào. quang sự thị phi. Số hên: 10. cẩn tắc vô ưu. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba. LỜI BÀN Quẻ này chỉ gia đình bất hòa. Ngôn ngữ lự sâm thương. không hợp. Huấn phong vũ quá thì. đó là mách cho ta hay rằng. nên danh bảng vàng. câu chuyện lủng củng. đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai. Bình địa sinh kinh cực. cầu danh đắc lợi. Số hên: 13. 30. để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa. rực rỡ. bẽ bàng. Cầu danh cầu lợi còn lâu. như ý nguyện cầu. Thủ phận hay hơn. Đánh số tốt. chưa thể mưu cầu sự nghiệp. Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau. 11. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ. lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thiển thủy khởi phong ba. 1. Quẻ dạy: Tốt đẹp. 3. Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ. thân hữu khinh thị.

Nhược phùng sở quốc cựu tri kỷ. 23. Công danh nhất võng thu. 1. mới mong thành sự. trăng sáng. 3. Cá vàng nay đã dính câu. bất lợi. như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. Vậy bạn . chớ đừng lo ngại gì nữa. Mọi việc còn đang chờ. ý nói đến lúc mây tan. Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua. Chớ cưỡng cầu. Cần có sự giúp đỡ và phải tin tưởng. LỜI BÀN Quẻ này chủ đến lúc mùa thu và mùa hạ giao nhờ được thế lực của người bạn tri tâm tri giao tận tâm tiến cử nên chẳng chút phí công pho nào mà có chỗ sở cậy nên khỏi phải nghi ngại. Cũng như mưa gió đã êm thôi. Nếu may gặp lại người tri kỷ. Đánh số hạp chút ít. 33. không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn. Sự hà ưu. QUẺ SỐ 133 . Người cầu xin quẻ này. Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu. cứ theo sự trù liệu tiến tới đi. Kim lân dĩ thượng điếu. mưa gió êm hòa. Đây là một quẻ trung cát. LỜI BÀN Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền. Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng. Nhứt là công việc cầu mưu của bạn cần phải được sự giúp sức của người bạn thân và tin cậy vào người bạn thân đó.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tâm dĩ định. Quẻ dạy: Chờ đợi vần thái đến. Giờ đây lòng đã bình yên. 13. 31. Số hên: 32. 2. Đẳng nhàn bất tiến bất tu nghì. thực là may mắn thay. thì công việc cầu mới nên. 22. Nhàn tiếu chớ nghỉ việc mới trôi. thì công việc đó mới thành đạt vậy. tất cả về công ăn việc làm. Đến lúc mây tan trăng sáng rồi. Ý quẻ khuyên hãy nên chờ đợi chớ nóng nảy về công việc.

Việc làm vạn khó lờ đờ chưa xong. QUẺ SỐ 134 . Nội ngoại kiến sấu khốc. sẽ thất bại buồn phiền. Cố cưỡng cầu. 43. nhưng sao khi lao mình vào công cuộc doanh nghiệp. 34. cầu được ước thấy.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Ý mê kỷ bất mê. Trước mắt thì như vậy nhưng thực sự lại khác. Nếu muốn ra sao ta chỉ còn cách chờ xem hạ hồi phân giải mà thôi. QUẺ SỐ 135 . Chờ đợi mới tốt. 40. 30. Đánh số. Quẻ dạy: Xấu. 3. Theo ý quẻ cho biết thì hiện nay tâm ý của người yên tịnh chớ không còn lờ đờ như trước nữa. Quẻ dạy: Tốt đẹp. hai trùng núi non. Do cách lưỡng trùng san. cầu danh hạnh đạt. Còn xa cách biệt. 11. ta mới thấy có những mối âu lo lớn lao đáng sợ. Cầu tài. LỜI BÀN Tuy rằng không có chỗ nào cho ta không hiểu rõ. Ý mờ nay đã hết mờ. để thành đạt ý nguyện đấy. Đánh số tốt đẹp. Cầu tài. Số hên: 30. 31. e bị thua. 33. 31. Sự khoan tâm bất khoan. 1. 44. Yếu tri đoan đích tích. chẳng đến đâu cả. vì còn trở ngại. 10. lẽ ra những việc mưu tính được sáng trí hơn nhưng khổ nỗi sự việc vẫn chưa thuận tiện. hay thành công. bế tắc. . mà phải chờ một thời gian nữa . đến lúc việc xảy ra mới có thể biết. Con đường thất bại. 33. sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Người xin được quẻ này chỉ đành miễn cưỡng ức chế. Tóm lại thời vận hiện tại của bạn xấu chưa được thông. cầu danh. Số hên: 13. 10.hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ.HẠ TRUNG � Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tiếu trung sinh bất túc. tất cả việc cầu chưa thể toại lòng. 13.

13. vận trình hanh thông. Họa đi phước đến. trong lòng bất định. Đây là quẻ thượng cát. thử hỏi mấy ai không cảm thấy nguy?. 3. Tiền đồ tiến lui rõ ràng. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng lúc khóc khi cười. cầu danh đắc quả.Vần tán nguyệt quang huy. 55. Vui vẻ tự nhiên sầu đã qua. nhưng phải chờ. 1. Ưu lự toàn tiêu hỉ tự nhiên. 31. Cầu tài. Chuyển họa dương thành phúc. 5. Theo bốn câu thơ nói trên. Tốt một nửa. Tai họa xảy tới không ngờ. Sắp đến cảnh sung túc vận thời may mắn đến. Vận thời của bạn sắp bước vào cảnh lành như mây sắp tan mà trăng sáng rực vậy. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành đạt như ý muốn. Phải chăng đó là nhờ sự phò trợ của các đấng thần linh? Người xin được quẻ này nên suy xét tinh vi để hiểu biết rõ ràng mà giải quyết nghi vấn. Số hên: 53. Trong ngoài sầu lệ khổ thay nổi mình. Tuy cười vẫn chưa đủ đầy. Nhất nhân tiêu liệu nhất nhân thoái. thế thì vui sướng đó là chuyện tất nhiên. như chim đã bay múa và sau này vận trình sẽ hanh thông ngàn dặm. Đánh số có hạp chút ít. Nên việc cầu ấy số được toại nguyện trong tương lai rất gần nhưng phải nhẫn nại chờ đợi lần lần sẽ gặp lương duyên đấy. cần nhẫn nại chờ đợi. cảnh tình của bạn hiện nay đã là hanh thông. Mây tan trăng lại sáng tinh. Tuy nhiên công việc một sớm một chiều được phô bày rõ ràng thì gặp hung lại hóa cát. nhứt là việc tình . 31. Chim kêu bay múa trước thềm nhà. 35. Tiến thối có người chung phụ giúp. LỜI BÀN Chim hót líu lo đó là để báo tin mừng. Sau cùng duyên nợ đẹp cùng ta.TRUNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Song tiền thước táo chính phiên phiên. chớ lo. Sau cơn mưa trời lại sáng. QUẺ SỐ 136 . 33. Tiền đồ hoàn hữu hảo nhân duyên. tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn.

tuy vậy. 33. vì đường đi còn chông gai quá. QUẺ SỐ 138 . 2. QUẺ SỐ 137 . dựa lan can. sóng gió tràn ngập bốn phương.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn . 13. mà là sửa soạn chờ dịp tiến tới. LỜI BÀN Quẻ này chủ sống trong cảnh âu lo. lo gì chẳng thành. chỉ đành gửi gắm nỗi niềm cho gió thổi mây bay. 3. 3. 63. cầu duyên đến đạt. Ý quẻ cho biết: Tình cảnh cũng như thời vận hiện nay của bạn. 31. Đất bằng nảy mọc chông gai. 7. 10.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Kinh cực sinh bình địa. không làm ăn gì được. Được có kẻ giúp đỡ tận tình. Người xin được quẻ này trăm việc không việc nào thành.duyên. 13. đầy lòng nghi ngại do dự. Chỉ có cách ẩn nhẫn chờ thời và an phận thủ thường.Và ngơ ngẩn dựa lan can xem trời lặn về núi�. trời chiều tối tăm. Cầu gì thì cũng đều thất bại. Vậy những việc cầu xin của bạn. nhưng vẫn mong một biến cố ngoài dự liệu. Số hên: 60. Nhưng chờ đợi đó không phải có ý bỏ hẳn. Số hên: 73. 37. phó mặc thân phận cho trời xanh lia định đoạt. 36. Chẳng chút nào sanh khí. 30. 11. Như thơ quẻ tả rằng �Đất bằng mọc chông gai. Vô ngữ đổi tà dương. Sầu ngơ ngẩn. 6. Mọi việc cầu xin đều xuôi chèo. 31. Sắp đến lúc hanh thông. tất cả tình cảnh đó đều là buồn thảm. Bốn phương sóng gió họa tai xóm làng. Cầu tài. 77. chưa được hanh thông mà còn bế tắc. Chẳng lời nhìn ngó. 1. Ỷ lan trù trướng vọng. Phong ba khởi tứ phương. nên phải nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa là tốt hơn. Đánh số thông. để thành đạt ý nguyện đó. mát mái. càng �đắc tâm ứng thủ� mỹ mãn lương duyên đấy. Đánh số ắt thua.

Khách trong mây chỉ kẻ quý nhân. Người xin được quẻ này dù có không tự lấy làm mừng thì thiên hạ cũng vì mình mà mừng thay. Kế hoạch mưu cầu đã định rồi. Tuy rằng do địa lợi thiên thời mới được toại. Sự nghiệp tăng tiến ngày một thêm xuân. nhưng cũng là nhờ nhân hòa mới thành công như vậy. 11. QUẺ SỐ 139 . May mắn. Sự hà ưu. Mọi điều mưu tính sắc màu hân nhiên. 33. kỳ. Sáng trăng soi bước lên lầu các. LỜI BÀN Quẻ ở trên chủ thanh vân đắc lộ. tta có thể thong dong thẳng bước lên đài vinh quang. công danh đạt thành rồi. Kỳ kỳ lạ lạ kỳ kỳ. kỳ. Thiên thời địa lợi chẳng gì khác nhau. 8. 13. . đây là may mắn lắm đấy. ắt sẽ thành công toại nguyện theo ý muốn. chẳng cầu mà vẫn được. 30. 31. nếu kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nữa. Trăng lên lầu ý nói tiến lên được. 10. Minh nguyệt thượng trùng lâu. thời vận hanh thông. dĩ nhiên là hanh thông. Khi bông đèn báo tin sau. đấy là tất cả mọi đều mong mỏi trong lòng. ngất ngưởng trên gác tía lầu son không còn có gì đáng lo ngại nữa. Từ nay về sau. Địa lợi dữ thiện thì. đây lại còn là một quẻ đại cát. 3. Động tĩnh tống tương nghi. mà chỉ nên có việc tiến tới. Số hên: 38. đó là mách cho bạn tỏ rằng. Đâu còn sự việc lo lôi thôi.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kỳ. cứ tiến tới. LỜI BÀN Quẻ này chủ anh lợi xứng lòng. Khách ở trong mây cũng hở môi. 1.Mưu dĩ định. Vân trung khách điểm đầu. Đăng hoa truyền tín hậu. như quẻ thơ đã nói trong câu thứ 3 sáng trăng soi bước lên trùng lầu. Những việc cầu mưu của bạn. 80. Đánh số rất hạp. bạn sắp được giàu sang.

Xưa có câu �Thiên địa hợp vạn vật hưng� nghĩa là trời đất hòa hợp thì tất cả sinh vật ắt phồn thịnh. Trời trăng đã lặn biển tây. Phùng bất phùng. người bạn nữ thương xuân. Phùng không phùng. Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ngộ bất ngộ. Còn người nghê ngủ. Nay quẻ cho hay thiên thời và địa lợi đều được hết cả tức là ý chí thời vận của người đã hanh thông rồi. Vậy những công việc cầu xin còn gì ngần ngại mà chẳng thành công. Chuyển nhản hắc vân thu. QUẺ SỐ 141 . Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế. Nguyệt trầm hải dê. Suy xuất phù tang nhặt. tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. QUẺ SỐ 140 .TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ấm trung phòng tịch lịch. việc cầu xin có thể hiệp. Theo ý quẻ cho hay. Thai nghi hôn vô thực. cũng có thể chiến thắng. thực quái kỳ lạ thay. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí. Nhân toại mộng trung. Gặp không gặp. Song việc đời do người ta tạo nên. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí. có điều chi. thắm đầy mộng mơ. . đúng như có câu nói �Sự bại lâu vì� nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến.

Lát mây đen sẽ mắt phai. Tuy bị mưu hại nhưng tìm rõ được nguyên nhân khiến ta không có cách gì biện bác cho mình. Sở dĩ được thế cũng là nhờ ở những lời thanh nghị. Đắc hưởng giai danh tứ hải vinh. nhưng chẳng sao. Mặt trời chói sáng đất đai sắc màu. Ấu lo hồi hộp chẳng màng đến ai. rút cuộc ắt được như chí vậy.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Lợi tại trung bang xuất chiến binh. nhưng người cứ bình chí. Tuy vậy nhưng nhờ có lòng son ngay thẳng mà về sau sự thật được phơi bày khiến tiếng thơm trở lại với mình. LỜI BÀN Quẻ này chủ có công mà lại bị oán. hơn nữa cũng khó gột rửa được tiếng xấu. thiết tưởng cũng không nên ôm giận kẻ khác. cho nên vẫn thấy cái ngày sáng sủa buổi xưa. công việc sẽ bị hư hại. Được cái chỉ là bị vu oan nhất thời. Lợi tại trung bang trận chiến binh. chứ nếu không thì tâm thực chẳng bao giờ được yên. Phượng hàm đan chiếu qui dương bạn. Phụng đưa vua lệnh báo quê thổ. QUẺ SỐ 142 .Thình lình sét đánh dội vang. LỜI BÀN Quẻ cho thấy: bọn tiểu nhân mưu hại. làm cho người phải hoảng hồn. Người xin được quẻ này cần có cái độ lượng khoan hồng. Lát nữa mây đen sẽ tan mất mà mặt trời sẽ xuất hiện chói sáng khắp nơi. Người xin được quẻ này chỉ cần luôn giữ vững lòng son của mình là đủ. Nghĩa là nói: Công việc cầu mưu của bạn bắt đầu tuy gặp khó khăn nan giải. Nói một cách khác những việc mưu cầu ban đầu có . Kỹ phiên thanh nghị tại vương đình. Trong trường hợp. thành ra phải lo âu. Quẻ này là quẻ thất nhi phục đắc nghĩa là mất mà được lại. Ý quẻ nói: Thình lình sét đánh vang dội. Lạc hưởng danh thơm bốn bề vinh. chớ nên căng thẳng đối chọi với lũ tiểu nhân. Rửa tiêu cái nhục xưa trung đình.

1. 43. Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này. Ý tự cánh khiên triền. Điên đảo tinh thần biết tính đâu. 34. 41. 11. LỜI BÀN Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo. Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông. không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải. Tâm loạn. bế tắc. Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm. Lưu ly. thần điên đảo. mình muốn khóc mà không khóc được. Than thở việc ngoài đã quá lâu. 4. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ. phải trải qua một thời gian nữa . ngoài thì ngại. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. Ý tình chẳng được ngày yên dạ. QUẺ SỐ 143 . 44. tinh thần điên đảo buồn khổ.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kham thán nhoại biên ưu. 14. . QUẺ SỐ 144 . không thể nào đề phòng nổi. Đánh số dở. thời xấu sau mới hay. như xưa có câu �Thế gian không có việc chi khó chỉ sợ lòng người không bền�. hãy kiên trì tiến tới mà đừng nên nản lòng mới nên công. ta mạc vận. 33. thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công. Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Nhất trùng thủy. cầu lợi đều bất thông. Số hên: 3. Cầu danh.lẻ sẽ bị thất bại trước rồi mới thành công sau. Quẻ dạy: Xấu. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan. Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc. Vậy những việc cầu xin của người.

4. trái lại nhờ đó mới tới được nơi giai cảnh. 11. mới mong được sự giúp đỡ tích cực. chỉ nhờ ở mình chính trực vô tư mà thôi. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp nơi gập ghềnh khó đi mới tới được chỗ bằng phẳng. non nước tiếp liền. Phong ba hà túc kỵ. 41. Nhược ngộ thảo đâu nhan. Số hên: 40. chẳng đáng lo sợ. xuôi chèo. Giàu sang danh lợi đến kỳ. Cầu tài cầu lợi rất mát mái. và quý nhân đến giúp cho công việc thành đạt mỹ mãn. 10. tự có riêng một cảnh. Người đau cỏ tức là những người mà họ có chữ thảo đau. 1. Đó phải chăng . ẩn tàn trời riêng. đường lộ thẳng bằng. mới tin rằng bặt thiệp giang hà cũng không phải là phí công vô ích. tức là đời của bạn lên hương đó. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. Thời vận hanh thông. Gặp được những người họ này là những người có thế lực.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Ngộ hiểm bất tu ưu. Còn về sóng gió cũng không sầu. Nước non.Nhất trùng sơn. Chỉ xích thanh vạn lộ. lúc đó. QUẺ SỐ 145 . Cát� (thuộc bộ thảo là cỏ). LỜI BÀN Hai câu đầu nói: họa hoạn nhỏ nhặt. Phải ngộ những người sanh cỏ dầu. Đánh số càng hạp. Đường đi bằng phẳng khang trang. Lao khổ thì có đấy nhưng quả thực nguy hiểm thì chưa có. Trong hồ nọ. Hồ trung biệt hữu thiên. 44. Bầu kia trong đó. chớ lo có gì trở ngại nữa . gió sóng êm lặng. Những việc mưu của bạn ắt gặp nhiều may mắn. đạt thản nhiên. Khi gặp hiểm nghèo ta chẳng âu. ví dụ như họ Hoàng. thời vận của bạn đẹp đẽ như thế. cứ nắm giữ ý định tiến hành đi. Ngày nay sóng gió điềm nhiên an nhàn. một cảnh thanh bình. 14. Phong ba. Tô. là chỉ cho bạn hay rằng. Đường đi nước bước công danh lộ. Quẻ cho biết non nước tiếp liền.

Khổ nổi việc yên tâm lại loạn. lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu. 1. 64. Vận may quá rủi chỉ tại ta. Đánh số ắt trúng. Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông. trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa. Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng. 4. 6. 14. Quẻ này là quẻ đại cát. chớ tính. Số hên: 41. công danh tài lợi dạ thành. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh. phó mặc cho lòng trời. Cầu tài danh đều dở. hãy cấp tiến đi. Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng. chờ đời đã. chẳng còn có gì đáng lo âu nữa. Đánh số chưa tốt. Số hên: 41. Thua keo này gỡ keo khác. Hoa khai xuân hựu ly. chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng. mà là hanh thông đấy. Hơn nữa những việc cầu mưu ắt được thành công. và ngày thành công ấy chớ không còn bao xa nữa. Không có gì ngăn trở cả. toại nguyện. 5. Vậy những việc mưu tính của bạn. Tự làm biết mấy chuyện hao công. vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời. 45. Tiến tới thì thành công. 46. Xưa có câu �Tri túc thường túc bất tri túc thường âu�. nên những băn khoăn đó. không phải xấu. Nhạ khởi hứa đa nghi. Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn. chỉ tại mình thôi. Người xin được quẻ này nên cần chú ý. Như hai câu thơ ở trên �Thuyền chạy. không gì gọi là may mắn lắm. 54. . Sự ninh âm bất tĩnh. Vậy còn gì đáng chê. Căn cứ ý quẻ. Nếu không theo thế.TRUNG HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Thuyền trạo trung lưu cấp. mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. QUẺ SỐ 146 . 4. làm điều thiện để tích phúc. giữa dòng sông hoa nở phùng xuân �. sự vui mừng đang chờ bạn đấy. 14.cũng còn là một cái duyên đã được định sẵn từ trước. 1.

Tiền ngộ lương đồ.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Tiểu tử tảo xu đình. Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh. vận đang sắc màu. Đến thời rồi. Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy. Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay. Đình đình ổn ổn. Cầu tài cầu danh đắc quả. tích đức cho nhiều. Số hên: 4. LỜI BÀN Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu. 17. Vậy những việc cầu xin của bạn. 7. Tiền đồ ngàn dặm. LỜI BÀN . 41. chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang. thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại. Đứa này sớm đến triều đình. Đường đi ổn định khang trang. ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác. Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức. 74. Chỉ cần tu nhân. Hoa tạ tử hoàn thành. Thanh vân cửu vấn trình. Quý nhân lại trợ lực. 1. Quý nhân giúp tức việc thành.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Khả súc khả sừ. QUẺ SỐ 148 . 47. Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm. Phiến ngọc thốn châu. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng. lo gì nữa. 14. nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện. Hãy nên chia dựng mến yêu.. Đánh số ắt trúng.QUẺ SỐ 147 .

mưu vọng đều không thành bất tất phải phí tổn tâm sức. lúc đó. Trực đãi giao xuân. Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ. tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. ta quyệt phải đợi tới lúc vật đổi sao dời mới có thể thành tựu được. Một lòng hai việc lắm suy tư. Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy. cây khô chẳng được lâu bền. thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi. Trong tình trạng nan phân. Bởi câu chót của quẻ thơ nói �Hoa tuy tàn mà quả lại chín. Tốt đẹp cho mọi sự cầu. 49. Hoa rụng thì quả kết. Một việc hai lòng lại bơ thờ. điều vui mừng sẽ đầy nhà. hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn. Chẳng biết làm sao. Số hên: 8. 1. chờ đợi. Chưa thông. Tân hoa khô thụ. Cầu còn lận đận chưa thể �Nhứt phàm phong thuận�. dù có may mắn gì cũng như bông mới. Ý quẻ nói rằng: Vận thời của bạn hiện nay. Người xin được quẻ này nên gác lại nổi niềm. mà thành. 14. 41. 41. Ẫn nhẫn. tốt lành hương thơm�. Mà chỉ chờ đợi năm tới như câu thơ nói �Hanh thông phải đợi xuân sơ�. LỜI BÀN Quẻ này chủ thời cơ chưa tới. như đang trong tình trạng nan phân. Mọi việc đều mơ hồ. 4. Vận thái đến kỳ. Đánh số thua. QUẺ SỐ 149 . 14. Hanh thông phải đợi một xuân sơ. Mọi sự cầu đều dở. 4. chờ thời mới hay. vui với hoàn cảnh chớ có vội vã tiến gấp làm gì. Số hên: 9. thì công việc làm sao mà chạy. nên vận trình chưa được thông.TRUNG TRUNG Bát Thuần Chấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Nhất tam lưỡng sự. Nhất sự lưỡng tam. . 1. Đánh số tốt. Bông mới cây tàn đầu vĩnh cửu. 19. 94. 48.Quẻ này chủ hiếu tử được phúc. 84. Có thể được phong tặng chức danh cao. chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành.

không thể cưỡng cầu mà được. Quang thái cánh tha ma.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc đạo sự vô ngoa. Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được. LỜI BÀN Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo. Sự cơ rút cuộc có điều mất. Quế luân viên hựu khuyết. Trăm việc thành tro chẳng cái nên. Số hên: 5. Kỳ trung tiến thoái đa.HẠ HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Đại sự khủng nan do. Đánh số không tốt. duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành. mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh . Trời định sẵn số phận rồi. Lòng người biến đổi nào lâu bền. Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó. chờ đợi thời vận là tốt hơn. Mọi việc cầu đều xấu. 51. Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận.QUẺ SỐ150 . Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại. Quá xấu. mà phải nói việc người không nhất định. 50. thì ách vận mới mong dời đi được. Tàn hoa bất tái biến. Trời định cho rồi người phải đành. 10. Chớ có nói thiên đạo bất công. thăng trầm vinh nhục. gia đình không được yên vui. LỜI BÀN Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm. bế tắc. 1. Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay. Tại vì vận xấu khắp chung quanh. vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy. 15. Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. QUẺ SỐ 151 . Ở dưới khó mà thân với trên. Việc lớn lâu nay tính khó thành. điên đảo vị trí.

HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc thán sự trì lưu. 15. Người xin được quẻ này nên vững tâm chờ đợi. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết. 2. Muốn thành công phải có phương tiện và người giúp. Hưu ngôn bất đáo đầu. Ẫn nhẫn. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. . Số hên: 1. đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. Mọi sự tính toán nên đình đốn. Trường can chung nhạn thủ.sáng. Cầu mọi sự còn chậm. 25. Theo ý quẻ cho biết. 5. 51. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: việc có điều nguy hiểm. Tình thì thất bại. 1. Song lễ mừng được sóng qua gió lặng. thì tốt hơn hết. Đánh số hạp chút ít. Nhất điêu thượng kim cầu. 45. Lo gì cá chạy ẩn vào hố sâu. Cần câu khi nắm tay rồi. việc cầu xin của bạn khó mà thành công. Rồi một buổi đẹp trời. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại. Cầu xin mọi sự đều dở. Đây chỉ là cái tượng của trường hợp khai hoa thì sớm nhưng kết quả thì chậm đó thôi. trước mặt xem ra vô cùng gian nan. 5. Cố gắng mới thành. QUẺ SỐ 152 . Đừng than công việc chậm lâu. Than thở chẳng có lợi gì và không thể giải quyết được chi mà phải cố gắng cầu tiến như muốn bắt cá ở sâu vực thẳm. Đánh số không mấy hạp. Số hên: 52. nếu là công việc đã xong. sẽ có thể bắt được con cá vàng. Và cũng đừng nói có đầu không đuôi. 50. ta có chỗ tựa nương. rốt cuộc không còn chướng ngại. phải có cần câu. 10. Vậy muốn thành đạt những việc cầu xin. đau buồn chứ chẳng ích chi. rồi ắt vạn sự như ý. hãy cố gắng tạo nên một hoàn cảnh thuận tiện cho bước tiến dễ dàng. 51.

Cầu danh cầu lợi cần kẻ giúp. Cần có kẻ giúp sức. Dục vãng thả trì trì. Tính toán chắc chắn.QUẺ SỐ 153 . mới nương thế. tính kỹ. 53. Ưu lai khước hựu hoan. lại phải làm sao được cả thế lực giúp sức của kẻ khác thì công việc mới thật tận thiện tận mỹ. Người xin được quẻ này may sao còn chưa có nhảy ra một cách lỗ mãng. bởi thế. Đánh số thông.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Sự tiền ưng hữu kỵ. Chung vai chung sức người đông mới thành. mà tạo cho mình cái thế. 31. Vì vậy nên cần phải đòi hỏi thời gian nữa.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Túc bất an. cũng như sự giúp sức của người thì mới mau thành. Hãy phòng công việc ngổn ngang không xong. Dư bất an. Hoàn tu tá thế lực. Vị động khủng tiến chí. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bạo hố bằng hà. Muốn đi cũng phải thong dong. Lưỡng sự tương đắc. ta nên cẩn thận trì trọng. Theo ý quẻ cho hay về những việc cầu xin của bạn nên cần có thời gian để tính toán. . Số hên: 3. như câu thơ quẻ của câu thứ ba nói: �Muốn đi cũng phải thong dong� và cũng phải nương dựa sức người để mà tiến đến mục đích của mình. QUẺ SỐ 154 . chỉ có tốn chứ vô ích. Thực vậy việc cầu xin của bạn là nguyện cầu khác thường. 15. 13. Việc nên tính trước khi làm. 51.

Sửa chữa phục hồi đều tốt lành. dẫu có gì trắc trở ban đầu . Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân. tiến thoái lưỡng nan. tái tạo lại kiền khôn. Cái vạc ba chân nay đã gãy. sửa chữa lại chiêng trống. để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận. LỜI BÀN Hai câu đầu có cái triệu phá hoại. 54. 15. nên được tốt lành như thường. nghĩa là sức người thắng trời vậy. Trong trường hợp này. nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Đỉnh chiết túc. Việc nào cũng phải mà phân giải. 14. Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp. Xấu vừa. QUẺ SỐ 155 . Hữu quý nhân. Đánh số hạp chút ít. bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. cầu lội còn chậm. Buồn bực làm chi vui lại liền. Số hên: 4. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ. đang buồn lo. Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui. Rất may được gặp quý nhân giúp. 1. mới mong. Cầu mưu. cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực. 45. Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được. Chờ đợi thời gian nữa. Trùng chỉnh tục. Thời vận chưa thông. 51. 5. Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công. Bánh xe trục trặc lại mòn lần. LỜI BÀN Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường. Làm điều suy tính lắm sanh phiền. Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động. chấn chỉnh lại cơ đồ. trước khó mà sau dễ.Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên. sửa chữa những điều hư hỏng. Xa thoát bức.

Thời gian bất lợi. Hơn nữa. họa sớm mà phúc muộn. 16. Phàm tính toán làm ăn việc gì phải suy nghĩ cho kỹ. QUẺ SỐ 157 . 51. Số hên: 55. Sự cửu vô thường. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc. Và chớ cưỡng cầu bất lợi. Ý quẻ cho rằng: Tình đời éo le. Đánh số hạp chút ít. Chuyện thi phi xảy ra hằng ngày. Thời gian bất lợi chuyện cầu nương. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: Niên vận không được tốt. Công việc để lâu tuy chẳng hại. Bệnh tật thì liên miên không dứt. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng dữ nhiều mà lành ít. Ẫn nhẫn chờ thời. 1. 51. Cày cấy cần phải phòng thất bát. Số hên: 6. 65. buôn bán cần phải phòng lổ vốn. Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành. mọi việc đều không lợi. 1 QUẺ SỐ 156 . Mọi việc cầu xin còn đình trệ. Những câu ngôn ngữ hãy tham tường. Vậy việc cầu xin của bạn hãy tính kỹ chờ đợi. mới hay. 15. 5. . chớ nên vội vã hành sự. cần người góp bàn vào. Ba đào dương phí. hiện thời vận của bạn đang ở trong cảnh ba đào chưa được hanh thông lắm. 15. và đừng nản chí trên đường đời mới mong thành đạt ý nguyện. 56. Đánh số ít thông. 61. cho nên tất cả phải cẩn thận.cũng chẳng sao cả. Hiện tại ba đào đang nổi vươn. mới thu lượm được kết quả mỹ mãn. Tính toán kỹ mọi việc.TRUNG HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Tham tường ngôn ngữ.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Quý khách tự tương thân.

Ngưỡng vọng thái dương thắng. công việc khó có thể xong. làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. như thế ta có thể chuyển buồn ra vui được. 17. nhưng cần phải giữ gìn kín đáo. 75. Đồng tâm hiệp sức mới sầu tan. ngày càng lên hương. Khi được bạc vàng làm phước đức. như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang. Số hên: 7. LỜI BÀN Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình. Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao. được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông. Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng. Mọi việc cầu xin khó thuận đàng. sự giao thiệp tốt ở chỗ tâm giao. Tai họa thường do miệng mà ra. Đất bằng nay lại khởi ba lan. Tiêu đàm chung hữu kỵ. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên. 51. Phú quý công danh có khó nào. việc cầu lắm gian nan�.Công danh thùy thủ thành. Hoạch kim tu tích đức. tốt. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành. mặt trăng soi xinh đẹp. Cần tu nhân tích đức. mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành. thì mọi sự đều thông. Người xin phải quẻ này khi gặp việc bất tất phải sợ khó. Đồng tâm sự giác hoan. 57. Tự mình quý khách hãy thương nhau. không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò. QUẺ SỐ 158 .HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Vô cớ khởi ba lan. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi. đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được. Quẻ dạy rằng. Hiện nay vận thời của người chưa được thông như quẻ nói: �Bình địa khởi ba lan. Đùa giỡn nói chơi đều phải tránh. . 1. Sở cầu sự nhật nan. 5. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức. LỜI BÀN Quẻ này chủ biến cố xảy ra bất ngờ. 15. Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. Đánh số hạp.

LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Bị người ta hại. Số hên: 9. 51. Nhàn thời vô sự tiệm tương quan. mà phải cố gắng tính toán sao mới được thành. Đánh số hạp. Chẳng ngại việc không may xảy đến cho mình. Chẳng lo gì cả. 18. cũng phải có kẻ giúp. Theo ý quẻ: Hiện nay vận trình của bạn như trăng sao giữa trời chẳng sợ mây đen phủ mất nghĩa là số vận hiện nay của bạn đang đắc thời. nhưng rốt cuộc chẳng việc gì. thì công việc mới được thuận tiện và yên ổn. bế tắc. Xưa nay. Khó khăn.TRUNG TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Cù phong suy khởi hắc vân phi. 15. toại nguyện. 59. Căn cứ lời quẻ nói trên. Thời vận còn thái. 58. và khi tiến hành cũng phải để ý và cần sự giúp sức của kẻ khác. Số hên: 8. nhưng được lướt qua. chẳng lo. nhưng kẻ đạo cao đức trọng. dù có bị dèm chê. mưu hại tới đâu cũng chẳng phải là điều đáng sợ hãi lắm. Rút cuộc lo gì chuyện chẳng may. 85. Trăng sao nào sợ bị lu mờ. Cần có người nâng đỡ. QUẺ SỐ 159 . Có đôi chút tai hại thì cũng chẳng đủ để lo ngại trong tâm.HẠ TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn . QUẺ SỐ 160 . Những việc cầu xin của người rút cuộc sẽ thành công. 95. may ra mới thành. Cao nọa y thiên vô khắc bác.Cần phải tránh những chuyện đùa giỡn nói chơi. Như vậy những việc cầu xin của bạn hãy tính toán sao cho kỹ chớ nên vội vã làm e có hại. Đang vận hên. 1. 5. giúp sức. tuy có gặp chút trở ngại cũng chẳng đáng kể. Sở dĩ có trường hợp đặc biệt này là do ở chỗ ta hiểu biết sâu rộng mà ra. Tuy nhiên cũng có vài cản trở. Sự sự hanh thông. Cầu mưu. cầu lợi. Đánh số chẳng mấy tốt. 1. 19. Nhật tại thiên tâm già bắt đắt. Tuy mây trước mắt hơi làm ngại. Gió thổi mây đen khắp xứ bay. 51. 15. 5.

Sự thủy vô ưu. Đang lo buồn vì thời vận bất tề. Kho chi đóa đóa tan. 10. lúc đó mọi điều mới hết lo âu�. Người xưa có câu: �Sớm nay có rượu sớm nay say� (Kim triều hữu tửu kim quý) biết đâu lại chả là một đạt quan đáng ca ngợi? Người xin được quẻ này há lại không lấy đó để suy lường. thì mọi việc điều thông. nỗi buồn lo của ta tự nhiên tan biến. Chẳng còn biết nghĩ đâu và đâu Điềm nhiên tiến bộ vận thông đã. Hứa đa sầu. Ví may mà được bạn tốt thì có khác chi cây khô gặp ánh dương . Điềm nhiên tiến bộ. Hãy phó mặc cho hóa công. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta giao hữu phải cẩn thận. Mọi sự còn chờ đợi. LỜI BÀN Tựa bên lầu thường thì suy nghĩ vẩn vơ một mình thì thường để cho sầu buồn vấn vương chín khúc. 1. và sự may mắn còn xa lánh đây. Đánh số nên tính toán kỹ. Kỵ nhứt lòng ta chứa trễ bê. Chí truyên phương ngọ hợp. Xuân sắc nay rảy đãy trở về. Người dựa lan can sầu thiết sầu. Nhưng chẳng sao.Nhân ỷ lầu. Nhưng đừng nên vì vậy mà thối chí nản lòng.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Nhất điểm trước Dương xuân. Lúc đó mọi điều mới hết âu. 6. Người cầu được quẻ này ắt lo buồn không thể tả và thời vận của bạn ắt lận đận. để cái xui đi cái may đến thì lúc đó sẽ vui vẻ cuộc đời như hai câu sau của quẻ thơ nói: �điềm nhiên tiến bộ vận thông. Thiết kị nhị nhị tam. Nhưng làm công việc phải chuyền chí. 60. ẩn nhẫn qua cơn bỉ vận. hãy ráng chờ qua một thời gian. QUẺ SỐ 161 . Cành khu hoa nở rủ ham mê. Chi bằng ta có thái độ điềm nhiên đối với thế sự là hơn vì rằng mọi việc đều được hóa công an bài cả từ trước. Số hên: 16. 61.

Cầu danh. 1. Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên. lại đi giao du với những kẻ hai lòng. 6. cảnh tình còn buồn lắm. sẽ được toại nguyện. Việc làm mới dễ cần cù nên công. Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây. 16. chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông. Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi. Ráng chờ sương gió êm ru. Ý quẻ cho biết rằng thời vận của bạn đang đến lúc đã lên hương. . Thời đen. từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. thì đừng trách sau đời ta lận đận tan thương. Có kẻ không nghe lời khuyên này. Người xin được quẻ này nên lấy đó làm răn.xuân. phải ráng chờ thời gian nữa mới được. Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn. Đánh số hên. Vân khai kiến nhật. Chỉ cần kiên chí hành động. Mộn đình bế tắc. đường ngõ lại người qua kẻ lại. nên ngừng lại chờ đợi. Bởi thế ta nên phải chú ý kết hợp những người bạn tốt. Theo ý quẻ nói. trước tử tế sau đen bạc. cầu lợi điều đắc quả. kiệt lực cùng ta. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành công toại nguyện trong những ngày gần đây.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Đạo lộ tiêu giao. vận thông. Số hên: 11. chớ bê trễ. là mọi sự thành đạt. cành khô mấy chốc mà hoa lá xum xuê. hiện nay vận trình của bạn. Như xuân đã về với nhân gian. Nhưng phải cố gắng chăm chú trong việc cầu. cửa khép. Đ ường đi này vẫn xa xăm. có thế thì về sau ta mới có được những người sống chết với ta. sau cố gắng mà làm. 61. chớ nuôi tánh bê trễ thì mới nên công. như cành khô lại trổ hoa đầy. Vụ ủng khứ hề. QUẺ SỐ 162 . hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước. Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù. nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh. ánh thái dương lại óng ánh trên không.

Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng. Khỏi cần cố gắng mới màng nên công. chậm. 63.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Ngư thượng điên. Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. 13. Thi vi vô bất lợi. cầu danh bị cảnh trước hay. bất lợi. 26. Cá ăn mồi đã dính câu. Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: �Phải cần cố gắng mới màng nên công�. 16.THƯỢNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tương dẫn tánh tương khiên. Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót. 1. 31.Bất thông. Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn. QUẺ SỐ 163 . Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất. Cần cố gắng mới mong đạt. 6. Lục tái trước. chưa xong đã bỏ. Cầu tài lợi đều dở. Ấn cần hỉ tự nhiên. Cần ẩn nhẫn chờ thời. 2. chờ sóng gió đi qua mới hay. Cầu trí. sau dở. 2. Đánh số bất minh. Biểu tượng: Cá. vì tài trí kém mà ra. Số hên: 16. Số hên: 3. . Ty luân nhược. thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. Thư nhập nan. nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên. Đánh số nên tính toán kỹ. 1. QUẺ SỐ 164 . LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc không phải dễ. 62. Nên công bắt cá gian nan. 6. Nếu nữa đường đứt gánh. 36. 12.

Vui vẻ đắc lực nữa chẳng có chi trở ngại dù có việc buồn phiền. Vui vẻ ân cần lại tự nhiên. nghi. Người xin phải quẻ này có cái tượng của kẻ nghi ngờ đầy bụng khiến chán nản. Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo. cầu danh đắc quả. 64. khỏi lo gì nữa. Việc buồn cũng biến chuyện đoàn viên. Đánh số hên. hay không xứng ý. Vậy nên sở cầu của bạn hãy tạm gác . Buồn rầu đã qua. Chẳng có điều gì mà bất lợi. Đây là một loại quẻ thượng cát. Độc đối tây phong trướng đại my. buồn vui thay đổi vô thường. Nghi nghi tất cả việc đều nghi. Cầu tài. Nhất phiên tiếu bải nhất phiên bi. Thời vận chưa thông. 61. điều vui tới tràn trề.Sầu sự chuyển đoàn viên. Vậy cầu xin của bạn cứ tiến hành đi sẽ gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ để thành công sở cầu chẳng có gì đáng trở ngại thời vận lên hương là hanh thông rồi. 16. Này đây tương dẫn cách tương khiên. LỜI BÀN Quẻ này chủ công thành danh toại. 14. đoàn thể để ở một mình. Số hên: 4. 41. mưu sự nên thành đó là ý của quẻ thơ nói cho hay. tâm trạng vô cùng nghi ngại. Thời vận đến. QUẺ SỐ 165 . 1.TRUNG HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Nghi. Ý quẻ cho rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay có người nâng đỡ cho nhau. trăm việc đều hanh thông. Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét. nghi. lìa xa mọi người không ai có thể làm cho vui được. Có quý nhân giúp. rút cuộc cũng vui vẻ. nỗi buồn tiêu tan hết. Gió mây thấm thía giọt sầu mi LỜI BÀN Quẻ này chủ ly khai cùng bạn hữu. Cười ngất một phen rồi sầu bi. 6.

Tòng thử bảo sơ chung. cầu danh có hy vọng. Có cố tâm tiến tới. LỜI BÀN Quẻ này chủ hiện tại chưa làm được việc gì cả. Tuy nhiên. Nếu không ra khỏi nhà. nếu dám xuất hành ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ được. 1. 16. 16. nhưng nhỏ thôi. Xuất môn thông đại đạo. Chưa thông thời vận hãy chờ đợi thời cơ đến. cũng không thể thành công. nên tính toán đều chẳng đến đâu. Cầu tài. Đánh số chẳng hên lắm. Từ đó vận trình mới hanh thông. 61. Mọi việc đang trì trệ. 15. tức là ý chí chật hẹp không thấy sáng sủa. 61. nên chờ. Lao tâm đến mấy cũng hao công. Người xin quẻ này nên xuất hành ra khỏi cửa. 51. Đánh số có thể có kết quả. phải tính toán mới thành.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thủy Giải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm . Đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. QUẺ SỐ 166 . Số hên: 6. 1.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Thượng hạ bất hòa đồng. tính rộng thì công việc sở cầu mới có thể thành công mà không bị nguy hại. Trên dưới không hòa lại chẳng đồng. chứ chớ nên ru rú ở nhà. Trên dưới chưa hòa đồng nghĩa là thời vận của người chưa hanh thông nên làm gì cũng chưa nên ý nguyện chỉ hao công thôi. nghĩa là nói với bạn rằng phàm mưu tính việc gì đều cần phải tính xa. 6. Số hên: 5. QUẺ SỐ 167 . Cần đồng tâm hiệp lực và cần phải khoáng đạt. Lao nhi vị hữu công.lại một thời gian nữa. gặp cảnh lo âu. 65. Nhưng quẻ lại nói rằng khỏi cửa đến đường cái. để chờ khi thông vận chuyển lối thì lúc đó mới tiến hành những việc cầu mưu thì tốt hơn. Khi ra khỏi cửa đến đường cái. Công danh tài lợi chưa thông. 66.

có thể yên tâm tiến tới. Người trong mây báo tin sang. tốt đẹp. nên phải kiên nhẫn bền chí. ắt có ngày hanh thông. QUẺ SỐ 168 . nhưng phải chờ ba thu nữa. Một khi sơ ý e dè gặp ma. Hãy nên nhớ. thì hoàn cảnh tự nhiên khoa thư. Vân trung chân tiểu nhân. Việc to có thể thành công.HẠ HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tang du thôi mộ cảnh. Tam thu sau. 16. 61. ta cần phải có người trung gian để giao dịch hợp tác. Phương tri hỷ tự nhiên. Đánh số. 67.Đại sự khả thành công. Quẻ thơ cho hay hiện nay vận trình của bạn đã được hanh thông. Đã có người bầu bạn giúp đỡ thì không có lý gì không thành công. muốn thành công sự ngiệp to lớn cần phải có một thời gian khá dài như xưa có câu "tam niên hữu thành". Rủ bè kết bạn. Qua mùa thu. Thời vận thông. ắt vinh quang cuộc đời. mới là yên thân. nhớ thật xa. huy hoàng cũng phải chờ ba năm nữa. Đây là một quẻ thuộc loại đại cát. 76. mới tốt. nên những việc cầu mưu của bạn sẽ được thành công toại nguyện chẳng còn gì trở ngại nữa. Đừng đi nữa. LỜI BÀN Quẻ này chủ thuận buồm xuôi gió. . tối đêm khuya. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: cơ duyên chưa tới. mặt sầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại. Hữu ích hoàn vô ngại. tin mừng sẽ liên tiếp tới với ta. Vậy bạn muốn mưu cầu cuộc đời giàu sang. Khuyết nguyệt khủng nan viên. Trong trường hợp này. Bác tại tam thu hậu. Cầu danh đạt. e rằng không có cơ hội tốt đẹp. 1. Nhưng quẻ nói cuộc thực sự hân hoan. Nhược ngộ truy đáo khách. 17. Số hên: 6. 7. Gặp may lợi ích hanh thông vững vàng.

làm hỏng công việc. Từ nay về sau nếu gặp �gió thanh� nghĩa là quý nhân dìu dắt nước bước đường đi. thì vận trình sẽ vô cùng thênh thang như câu thơ chót trên đã nói: �Thuyền nan một mảnh. Số hên: 9. 86. gian nan. LỜI BÀN Quẻ này chủ tránh dữ tìm lành. 8. 61. Việc cầu xin của bạn. Chuyện xưa trong sách có ghi.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhị . Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. Người xin được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn và xét cho cẩn thận. 19. Theo ý quẻ nói rằng. Đánh số. mà không có gì gọi là vui vẻ. Số hên: 6. Nếu khi gió thổi buồm xuôi. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. Theo ý quẻ cho biết. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. Đánh số được lợi nhỏ. Thuyền nan một mảnh. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. Lúc đầu tuy vô cố mà bị khốn quẩn. Cầu tài có sự góp sức của đông người. tới lui vạn trình�. Muốn thành công bây giờ. 1. 69.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Biến thư tiên hậu sự. 1. 6. Biết bao gian hiểm chẳng gì là vui. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. tới lui vạn trình. 91. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên.Người xin phải quẻ này nên lấy điều nhẫn nại làm hơn. QUẺ SỐ 169 . 16. Gian nan qua rồi. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. thì mới nên việc. e rằng gặp ma tác quái. QUẺ SỐ 170 . phải nhờ tay quý nhân giúp đỡ. không mấy hạp. Tóm lại họa phúc tùy người mà đổi thay biến hóa. Gian hiểm vãn lai nan. Biển chu viễn quá san. nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm. Cầu tài danh cần có người giúp. 68. Nhược đắc thanh phong tiện. thiên đạo thiệt vô tư vậy. 18. không thể làm gì bậy được. 61. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya. Bất thông. 16. những sự cầu mưu đã qua chẳng gì được may mắn và đều gặp lận đận.

Hỉ tiếu hi hi. Nhất sự hoàn thành hỉ. Cầu tài. Quanh nhà xuân sắc khắp vườn ruộng. Quẻ nói rằng: Hiện tình cảnh của bạn như là hoa tàn. LỜI BÀN Quẻ này chủ đắc ý sau khi ta thất ý. Vẫn còn việc nọ hanh thông ý tình. Tâm hạ kham bằng ủy. Việc này đã hỏng thành không. 17.Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Mạc thán tàn hoa. Hơn nữa. LỜI BÀN . cầu danh sắp đạt. cảnh sắc vui tươi và người vui vẻ vô cùng. Hoa khai khô thụ. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. 10. Hoàn cảnh thuận lợi về với ta ngoài dự liệu. 70. Đánh số thông. Hoa tàn. nên vui sau khi ta lo buồn. Ta cần ủy thác giúp mình mới nên. Hết cơn vận bỉ đến hồi thái lai. Nhược ngộ khẩu biên nhân.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Nhất sự tống thành không. sẽ được toại nguyện thời gian gần đây. 7. cành khô lại trổ bông. Ốc đầu xuân ý. 71. lại nở trên cây tàn. Nhưng chẳng sao vận mạng sắp đến như cây tàn. xuân sắp tràn về khắp vườn nhà. Vui sướng tươi cười trời phước ban. Gặp người miệng lưỡi thông minh. Vậy thì sự cầu xin của bạn chớ nên lo âu. QUẺ SỐ 171 . Nhưng đừng làm chuyện thất đức mới nên. Số hên: 1. làm ăn và tất cả việc mưu cầu không được hanh thông. Chớ tưởng hoa tàn mà lại than.

Nghiêm. Cầu tài. Muốn được phải nhờ trò giúp thầy. Cầu danh. 17. chúng ta sống trên xã hội nhân quần. ắt có được này mất nọ.. nhưng muốn được như ý muốn thì cần phải có sự giúp đỡ của đàn em đông. Chỉ khi nào gặp người thân hữu họ có chữ (khẩu) ở bên lúc đó ta mới có thể tin tưởng mà ủy thác cho công việc của ta. Nhất thất. Mới nên công nghiệp được tròn đầy. muốn thành công phải có sự giúp đỡ. nếu độc lực thì chỉ vô công nhọc sức. Cao vọng quá e khó thành đạt. Thực vậy. nhất đắc. . 7. Nhưng cần phải có sự hỗ trợ. 72. một việc kia còn nên nhưng cần phải nương dựa sức người giúp mình mới có kết quả tốt đẹp. Song hỉ chiêu sông my. 12. Châu. Người xin được quẻ này có cái may là nhờ người mà thành sự. Trong trắng con thỏ quả là hay. mất một nửa. Thơ quẻ đã nói rằng: Một việc đã hỏng. QUẺ SỐ 172 . mới có thể nên công nghiệp sở cầu.). Kiều. như hai câu thơ thứ hai và thứ ba đã ẩn ý ở trên vậy. (Chữ họ có chữ khẩu ở bên như các chữ: Đường. 1. Số hên: 71. 11. cầu lợi cần nhờ kẻ giúp. Câu thơ sau: � Song hỉ chiêu đôi mày� dùng để ngụ cái ý trên. phải có kẻ có thế lực giúp đỡ.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Dục đắc nguyệt trung thỏ. Đừng lo. Tu bằng đào lý chi. 27. Thăng tiến non cao mà tiếp nối. 72. Vậy bạn hãy nên tự nhiên nghĩa là: �Tận nhân lực tri thiên mạng� thôi. Theo ý quẻ cho biết những việc cầu mưu của bạn muốn được như thỏ ở cung trăng quả là hơi khó đấy. Số hên: 2. Cao sơn lai tiếp dẫn. Người xin được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng mà làm gì. LỜI BÀN Quẻ này chủ người giúp ta chính quay lại làm đệ tử cho ta. 7. mất khu đất bên đông nhưng lại được đám dâu bên tây. Bởi thế.Quẻ này có cái tượng: Được một nửa. Đánh số hạp chút ít. 17. cầu danh nên nhớ kẻ giúp. Vì giống như việc đời đâu phải mọi việc đều vừa ý toại lòng. cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sanh tồn và cầu tiến được. 1. Đánh số tốt. họ chạy lại giúp ta một cách tận tâm. 21. Lã.

Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi. Biểu tượng: cá.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Sự toại vật ưu phiền. 23. Xuân phong hỉ tự nhiên. đó là ý quẻ mách cho hay đấy. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt. Thời lại tài kiếm duyên. 1. QUẺ SỐ 174 .TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Viên hựu khuyết. Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp. tốt đẹp lắm. Đắc ý hoạch lân tiên.QUẺ SỐ 173 . Khuyết hựu viên. chớ lo âu. 73. tên gấm thêu hoa. 72. Khuyết tròn. Số hên: 3. �Buông ba thước câu� ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. . tròn khuyết không chừng. LỜI BÀN Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý. Sự sự thông đạt. Cá kia nó sẽ dính câu liền. không có gì là không được như nguyện. Ba thước dây câu cứ thả đó. và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. nên chẳng có gì đáng lo buồn cả. Thời thời khắc khắc yếu chu tuyền. Cách thùy tam xích điếu. Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý. Đánh số hên. đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có. 27. Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên. 37. Phàm người ham làm điều thiện. vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó. 7. Vận thời hanh thông: �Bất chiến tự nhiên thành� không làm cũng nên việc.

nào chuyện phi. cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn. mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. 7. Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng. Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã. quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Thừa bệnh mã. Phòng thất túc. giàu nghèo lên xuống. biết cơ hội thử thời đấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ vô duyên. 41. thị phi đều biết cả. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. Số hên: 4. Đánh số cẩn thận. nhưng chẳng sao. Vì những việc mưu cầu khó mà như ý. 71. còn lận đận lắm. Có hy vọng thành tựu việc cầu xin. LỜI BÀN Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh. phàm mưu cầu việc gì. đường đi rất là khó khăn. 1. 17. Bất thông. 14. nghĩa là vận trình của bạn chưa được hanh thông. chẳng được duyên dung trọn vẹn. Thời lai vận đến nên thơ cuộc đời. Lưng chừng bắt quyết. Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo. LỜI BÀN Quẻ này nói: Vinh khô đắp đổi. Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong. Người xin được quẻ này cần phải chú trọng hai điểm: thiên thời và nhân hòa. bất . Nguy nan nào kể hết ôi eo. QUẺ SỐ 175 . thế mà cũng chẳng thể tránh. cứ tiến tới đi. Thượng nguy ba. 47. tiến chẳng bằng thoái. Theo quẻ thơ cho hay hiện nay vận thời của bạn như đêm trăng khuyết tròn không chừng. Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình. Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo. Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo. Tuy rằng giỏi giao dịch với đời. nếu biết khôn ngoan ứng phó thì cũng có thể thành đạt sở cầu và hy vọng. Khôn ngoan giao thiệp mưu cơ. Nào chuyện thị.Mau làm công việc chớ đừng lơ mơ. Kiên ta dà. thời đến là thành.

cần phải gặp vài ba lần gian nan. Số hên: 5. 1. 7. Những việc cầu tài. Khinh chu ngọ tiện phong. chớ tính.lợi. Số hên: 17. 57. Đạo mô nhân đắc ý. 76. Đánh số e thua. hãy làm là hơn. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời qua cơn vận bỉ. 17. Ráng rượt hai ba luồng sóng gió. cầu danh còn xa. Ca xướng cầm lưu trung. bềnh bồng trên dòng xiết. Đánh số bất minh. 1. 16.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Lưỡng sự dĩ hòa đồng. chưa thể toại nguyện tức khắc. QUẺ SỐ 176 . Biết tính gì đây để khỏi phiền. mới may ra. theo ý trong quẻ còn phải nhiều gian nan lận đận. 71. 16. Ngày mai vui đến khỏi lo phiền. Xấu. Việc cầu xin của bạn. 6 QUẺ SỐ 177 . 67. 7. Giờ nay tâm trí vẫn chưa yên. Còn nhiều gian nan. nhưng vẫn đắc ý hát ca. Biểu tượng: Ngựa. 75. coi hiểm nguy như bước trên đường phẳng.HẠ TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài . Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến. 15. 71. Có hy vọng phần nào. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng nói cười mà định được loạn. thì mới thành đạt theo ý muốn. Tuy bị lầm đường. 17. Nếu không có gió thuận thuyền nhẹ thì thử hỏi làm sao mà dám có thái độ như vậy? Người xin được quẻ này phải chủ trương cuộc sống hòa đồng. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo.

Thượng tiếp bất ổn, Hạ tiếp bất hòa. Tương triền tương nhiều, Bình địa phong ba. Tiếp với trên không vừa ý ta, Nối liền dưới, chẳng thấy tình hòa. Nan phân, nan giải dằn co mãi, Sóng gió đất bằng bỗng nổ ra. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Vô duyên với kẻ khác, trống xuôi kèn ngược, lủng củng lỉnh kỉnh, chẳng được yên ổn vui tươi, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người xin được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn. Quẻ thơ tả rằng, muốn giao tiếp trên dưới đều không được, sự việc lại dằn co mãi, đó là ý quẻ nói hiện thời vận của bạn rất xấu, không chút nào gọi là may mắn. Những việc cầu xin ắt khó thành đạt và giải quyết theo ý muốn, hãy cẩn thận trong việc làm ăn. Mọi sự không như ý, chớ tính. Nên chờ thời cơ đến là hơn. Phòng gian nguy hoạn nạn. Đánh số dở. Số hên: 8, 7, 1, 17, 71, 81, 18, 78.

QUẺ SỐ 178 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bạch ngọc mông trần, Hoàng kim mai thế. Cửu cửu quang huy, Dã tu nhân cữ. Vàng chôn dưới đất, ngọc đầy bụi, Sang quý gì chỉ cũng ẩn thân. Ánh sáng tuy rằng chưa giảm bớt, Đào lên được nó mới hay lành. LỜI BÀN Bịch ngọc, hào kim, quý báu biết bao nhiêu. Nhưng vàng ngọc chôn trong đất, có khác chi sỏi đá. Tuy vậy vàng ngọc vẫn long lanh sáng đẹp, chẳng bao giờ biến chất, đáng tiếc là chỉ tiếc cho bọn ngu phu tục chẳng thấy chẳng hay mà thôi. Rồi một sớm được tìm ra, vàng ngọc đâu có giảm giá được đâu. Người xin được quẻ này có cái tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đền nổi may một mất thanh danh.

Hiện nay thời vận của bạn như vàng ngọc bị chôn dưới đất và bị bụi trần phủ đầu, tuy vẫn sáng sủa. Và nếu muốn những vàng ngọc thành đồ hữu dụng và vật quý, thì phải đào lấy lên mới được. Nghĩa là nói việc cầu của bạn như đến chỗ tuyệt vọng mà vẫn còn hứa hẹn lắm, song phải cố sức thì mới nên công, chớ không phải ngồi không nói suông mà thành được. Phải cố gắng trong công việc. Vàng ngọc bị chôn và đầy bụi, thì ánh sáng đã mất hiệu quả và giảm sự quý giá rồi. Phải có kẻ giúp đào lên và phủi bụi đi, thì mới tốt trở lại. Cầu xin gì, nên có kẻ giúp mới thành. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 17, 77, 71, 7, 1.

QUẺ SỐ 179 - TRUNG TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bối hậu, tiếu hi hi, Trung hành đạo tối nghi. Sở cầu chung hữu vọng, Bất tất chựu song my. Sau lưng hé miệng hả cười, Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi. Đôi mày nhăn nhíu làm chi. Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động. Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo. Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành. Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 7, 17, 71, 91, 19, 7 QUẺ SỐ 180 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài

Tiều tụy vô nhân vấn, Lâm gian thính đo quyện. Nhất thành sơn nguyệt dịch, Thiên lý lệ quyên quyên. Tiều tụy nào ai có biết đâu, Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu. Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội, Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Ấu. LỜI BÀN Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm. Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp. Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên. Đánh số không hạp. Số hên: 18, 8, 1, 81, 10, 80.

QUẺ SỐ 181 - TRUNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Hoa lạc chính phùng xuân, Hành nhan tại bán trình. Sự thành hoàn bất tựu, Sách bạn lưỡng tam tuần. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN

Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 182 - HẠ THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Lăng ba hương lý thụ thâm ân, Quế điện sa song ân thụ tần. Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng, Quang huy trực thượng vị ty luân. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp. Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 183 - TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Dục hành hoàn chỉ, Bồi hồi bất dĩ. Đông dao mạc cưỡng, Đắc chỉ thả chỉ. Muốn đi sao lại không đi, Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng. Chớ nên rung động lưng chừng, Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc khôngcó hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên. Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho. Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: �Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu� vậy. Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong. Số hên: 3, 8, 1, 38, 83, 18, 81, 13, 31.

QUẺ SỐ 184 - TRUNG TRUNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tâm hạ sự an nhiên, Chu tuyền thượng vị toàn. Phùng long tuân hữu cát, Nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.

Chờ rồng đến thì hay. LỜI BÀN Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn. sắp đạt. Mục hạ vị khai nhân. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. LỜI BÀN Quẻ này chủ xử cảnh rất thuận lợi bình an. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được. Số hên: 18. Lợi danh rút cuộc có hy vọng. Nhưng chưa châu toàn theo ý liền. 1.TRUNG HẠ Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Mộng lý thuyết quan sơn. Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được may mắn thành công. Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: �Danh lợi rút cuộc có hy vọng� nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may. hoặc gặp được rồng (người quân tử) lúc đó mới có điều vui mừng tới cửa. Người xin được quẻ này nên tỉnh tâm mà chờ đợi. Công việc cầu xin rốt cuộc ắt sẽ đưộc thành đạt vẹn toàn như trăng ngày rằm. như người ngây nói mộng. Trăng người lúc đó vĩnh đoàn viên. chưa thấy khó. 8. Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng. Nhưng bền chí chờ đợi quú nhân chỉ dẫn đường đi nước bướcthì hay lắm như câu thứ ba nói "Cần gặp rồng mới may mắn" Sắp đến vận thái. 14. Việc chưa có trải qua. Đánh số thông. 41. Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông. 4. Biểu tượng: Rồng. 81. cầu danh. Danh lợi chung hữu vọng. Cầu tài. Ý quẻ cho hay tất cả công việc đã yên dạ không gì đáng lo cả nhưng chưa được toại nguyện lập tức thôi. Thả câu nơi sóng khó vừa lòng. . Ba thâm hạ điều nan. nhưng tiếc vẫn chưa có hy vọng đạt đích mỹ mãn. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. QUẺ SỐ 185 .Hiện nay lòng dạ đã an nhiên. Điều kiện cần thiết là phải gặp được năm tháng hên may. Cần phải gặp rồng mới may mắn. 48. 84.

QUẺ SỐ 187 . Dù có khó khăn rắc rối cũng thành không có. Quẻ ý cho biết rằng: hiện thời vận tinh của bạn cầu xin đang lên hương như ba mũi tên bắn đi xa ngàn dặm đấy. Cho nên những việc kinh doanh mong cầu. Đừng ngồi không tán rỗi. 8. 61. 18. còn có tiếng tăm đi xa là khác. tưởng bị họa mà lại hóa ra phúc. Đánh số hạp tốt. chớ bôn ba. lập tức thành công. QUẺ SỐ 186 . 58. 1. Dù bao tiếng nói xì xào đó. Xưa có câu: �Hữu phúc tự nhiên lai� đó. Doanh cầu chỉ nhạc thành. Đánh số hạp. để mất dịp may đó. Nên chờ đợi. mà còn được vui vẻ như hai câu thơ chót của quẻ đã ẩn tả ở trên. Cần ẩn nhẫn chờ thời. Vậy những sự cầu mưu của bạn ắt thành đạt như ý nguyện. Hứa đa nhàn khẩu ngữ.Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng. cầu lợi theo ý sở cầu.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tam tiến khai vân lộ. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên lấy những lời nói nhảm nhí làm nhục chí mình khiến lầm lạc. ngộ nạn mà chẳng có việc gì. 51. Cầu danh cầu lợi còn chậm. 16. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp dữ lại hóa lành. chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. vận thái lên rồi. 86. Ba mũi tên bay ngàn dặm xa.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn . Rút cuộc trở thành khúc nhạc ca. Nên sự cầu xin đều thành đạt ý nguyện chẳng có gì đáng trở ngại cả. 18. 8. 85. Phiến tác tiếu đa canh. Danh cầu mọi sự được điều hòa. thời gian sắp đến rồi. Rất tốt đẹp. Số hên: 6. Cầu danh. không kịp hối. Số hên: 5. 15.

Căn cứ nội dung của quẻ thơ. nào hơi yên lành. Đánh số. LỜI BÀN Quẻ này chủ có những kẻ biếng nhác chẳng cố sức làm việc. nếu là tình duyên. quyết định và cố gắng. Hành lộ xuất trùng quan.Nội Quái: Tốn Hưu quyến luyến. chưa thông. kẻ biếng nhác chỉ vụ lấy yên thân. thử hỏi lúc đó phải hỏng hết cả chương trình kế hoạch xây dựng từ trước tới nay. 81. chớ không dám lắm lời làm buồn lòng người xin. nên để lỡ cả tiền đồ. thì tương lai mới nên. Và tương lai của bạn ắt không được tốt đẹp lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002. 18. phải dứt khoát. Họ suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc cho nên nổi. 8. Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong. Theo ý quẻ cho biết: Những cầu xin của bạn trong thời gian gần đây.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Vạn lý ba đào tĩnh. chưa thể thành đạt ý nguyện nếu theo đuổi mãi cũng chỉ mòn thời gian quý báu mà thôi. Chớ nên quyến luyến hoài hoài. rồi mai hận đời. Rồi ra đi để tránh. 1.gif[/IMG] QUẺ SỐ 188 . Xuất môn đình. Ngọ tiên trình. Nhất thiên phong nguyệt gian. Số hên: 7. Chung náo loạn. Tuy nay ngàn dặm ba đào. Lợi danh vô trở cách. Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi thanh xuân thì càng nên theo quẻ dạy mà làm thì mới nên vậy. Cầu danh lợi còn chậm. 71. khó thành. . Tương lai có hại. Nếu không ắt loạn tả tơi. Đừng lưu luyến làm gì. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001. 78. thì nên dứt bỏ. Bỏ nhà bỏ cửa. 17. Khó mong. 87.

hãy cố gắng nhằm thực tế sự việc và kế hoạch trong đời sống thì mới nên công. thì may . năm Dần và Thìn. Ý quẻ nói: Chưa làm vua mà sắm long bào như hai câu trước nói ngó mai mà trị khát. phải chăng đó là mệnh số tiền định? Người xin được quẻ này chớ nên cưỡng cầu. Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Mưu sự hoàn toàn hỏng hết. như tróc ảnh. thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa. thời cũng sắp đến rồi. Đây là một hào thuộc loại Đại cát. Gặp khúc gấp này. có được chớ không có mất. Số hên: 18. đến khi rồng cọp gặp nhau (tức là Thìn với Dần). Ẫn nhẫn.HẠ TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Khát vọng mai cơ họa bính. 81. tôn vinh an lạc. Gặp Hồ Long số mới nên màu. sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại. chỉ còn cách đợi. Công danh có ngày thành đạt. Thực ra danh lợi song thu. LỜI BÀN Quẻ này chủ có vui chớ không lo. Chờ gặp Hồ Long.Công danh tài lợi dễ phùng. 8. Ngộ hồ long. 1. xuất hành yên ổn. chỉ hao tâm lực. Vậy bạn muốn thành đạt ý nguyện. Thực tế. phượng khả tỉnh. cầu danh đến hơi chậm. Đánh số. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. Vậy những việc cầu xin. thực là nhọc mà chẳng có công gì. chớ mơ mộng và đừng tha mồi bắt bóng vô ích mà thôi. đó đều là việc thiếu thông minh. Bắt hình bóng. Nhưng chẳng sao. được nhưng ít lợi. đói mà vẽ bánh. Cho nên sở cầu của bạn sẽ trở như hai câu sau nói: �Bắt hình bóng chỉ hao tâm lực� mà thôi chẳng thu lượm được kết quả nào cả. Cầu tài. Mạn lao tâm. Nhìn ngó mai giải khát được. Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca. lúc đó cơ trời mới chuyển có lợi cho mình. trăm việc không việc nào thành. chớ nản. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy. QUẺ SỐ 189 . Đói xem bánh vẽ càng thêm sầu. 88.

chẳng bị mê. 81. LỜI BÀN Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn. Mọi sự cầu. Một khi vui vẻ hô to. chỉ nên chờ đợi một mà thôi. Nguyệt tà vân đạm xứ. Việc mê tâm. mới nên. kiên trì hết mức để đợi. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu. nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới. Sự khoan tay bất khoan. 10. cầu mưu lợi có chậm. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường. Đừng lo. 91. . Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa. QUẺ SỐ 190 .ra mới định. 19. Nhất trường hoan hỉ họ. Nơi mà trăng xế mây ảm đạm. 91. mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. 1. 9. mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài thơ trên đã nói. Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. QUẺ SỐ 191 . 89. cứ tiến hành đi. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục. 1. Sóng gió bão bùng làm hết hồn. mọi người đều theo ý mình. 8. Hổ. Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai. An tín hữu nhân truyền.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự mê tâm bất nề. Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo. Biểu tượng: Rồng. Đánh số thì nên tính toán kỹ. chậm đánh số cẩn thận. Bất cửu xuất trùng quan. 18. Kinh đào khủng nhạ thuyên.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Dạ bán đọ vô thuyền. Có kẻ đưa tin báo đến ông. 90. Số hên: 9. Thời may sắp đến. Nửa đêm nào có thuyền sang sông. Số hên: 19.

. Nếu là việc đã trễ lâu. Yếu kiến vô hữu. Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi. xuất hành thì gặp hiểm. cầu tài thì lỗ vốn. Chữ �trăng xế� � nói sắp rạng đông là may mắn.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự khổ ly lưu. Rất e bế tắc chẳng thông. mà nên việc. thì vận thời chưa được hanh thông. Nhưng chẳng sao. Lục giáp thò có tai. nếu không sẽ có sự không đẹp đưa đến cho mọi người. trăng xế. 91. Vãng lai bế tắc. đi lại thì chẳng lành. Cầu danh lợi còn chậm. sóng êm thì sẽ có kẻ giúp.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ. việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu. Bói được quẻ này quả là chẳng lành. khó mà thành đạt như ý muốn. mất vật thì khó tìm. Đang bấp bênh sóng gió. phàm mưu tính việc gì nếu bắt đầu vấp phải trắc trở không được thuận xuôi thì nên ngừng bước. nhứt là đối với những việc mưu tính đến giờ vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào. thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. Nên bỏ hẳn chớ nên theo dõi nữa . Người thì khó xuất đầu nên công. vì quẻ nói rất rõ chẳng ích gì cả. gia sự thì chẳng yên. Tóm lại. 9. mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. 11. nằm bệnh thì thấy quỷ. Chỉ là thấy cái hư không bẽ bàng. Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng. QUẺ SỐ 192 . mà chưa được hanh thông. Người xin được quẻ này cần phải tu nhân sửa đức để mong tránh bớt phần nào. LỜI BÀN Quẻ này rất xấu. mưu sự thì thất bại. đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc. Quẻ báo cho hay người cầu được quẻ này. Nửa đêm sang sông đã không đò. 19. đến lúc cùng lại có nẻo thông. Đánh số ắt thua. Nhân bất xuất đầu. mà còn gặp sóng gió nữa . mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. như được tin tức báo cho việc hay. Chờ sáng. việc cầu còn nhiều trở ngại. bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn. Số hên: 1.

khó đạt. Bá bình lắng bất loạn. Tuy sóng êm vẫn kinh hồn. chớ sợ. cầu tài. tạo chu bột nên danh. Muôn dặm buồm giương bước vận trình. Đông phương tiêu hao. Người xin được nên cấp tốc đi xa ngay. Tốt đẹp. lo âu. 91. QUẺ SỐ 194 . nhưng đi chẳng gì trở ngại. Sóng êm vẫn thấy tâm hồn kinh. Số hên: 29. 12. 9. 91. hiện thời vận của người như là mảnh buồm giương đưa đẩy muôn dặm vận trình. QUẺ SỐ 193 .Bất thông. 93. nhưng chẳng gì đáng ngại. 9. Cầu danh. những việc cầu mưu của bạn ắt được thành đạt như ý.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thân lịch kinh đào. .TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Tốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Vạn lý phiến phàm chuyến. 92. Cứ đi chẳng có gì lo ngại. Thời lai phong tống đằng vương các. càng đi xa càng được hanh thông. Bởi theo quẻ thơ phán rằng. người cầu được quẻ này tốt lắm. 19. 1. 2. 31. Hành hành vô trở trệ. Nên chờ thời vận hanh thông. Vậy những dự tính cầu mưu. Số hên: 3. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Thanh vân đắc lộ (ý nói vận hên) cá nhảy chim bay (ý nói bay nhảy tung hoành được) cứ hễ ra khỏi cửa là thành công. Dừng lại là hơn. Đánh số hạp. 19. hãy nên tiến tới để những may mắn đang chờ. 1. Viên xứ cánh thông tân. Càng tới càng xa càng ý tinh. 13. nhất là càng ra xa càng tốt. Tuy hơi băn khoăn. hãy tính. Đây là triệu chứng Đại Cát. Theo ý quẻ cho biết. đánh số chẳng nên công. Chớ lo.

19. chẳng còn chi . Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt. Chớ nhìn nhau mà mất cái hay. thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc. Bất dụng xu sòng my. và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ. Dưới trăng cũng có kẻ về đây. LỜI BÀN Nói hạc ở trong mây. Con hạc từ mây bay khỏi mây. LỜI BÀN Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông. 92. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó.Thái bình thân thái. lo được đủ chuyện. chớ tính chuyện gì. QUẺ SỐ 195 . người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên. 49. chẳng có gì đáng lo muộn đâu. Số hên: 4. Công danh tài lợi còn chậm. Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Hạc tự vân trung xuất. Bông mới nở rộ. Mục hạ toàn tảo. Nếu cần ngừng thì ngừng. nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. Mùa hè nóng hổi thu sương hàn. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. đánh số e bị thua. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh. Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn. Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh. Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. bông cũ tàn. sung sướng. Thời bất thông. gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui. Nhân tòng nguyệt hạ quy. Rồi một sớm. làm càn rồi sẽ hỏng. 1. Nên chờ thời là hay. dương xuân trở lại. nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động. nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi. Tân hoan doanh lưỡng giáp. 91. nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích. 14. 9. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm.

59. Chớ chán nghi ngờ mất nhịp cầu. 6. mà chẳng khó khăn lắm. Biểu tượng: Cá. rồi sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. chớ có bê trễ. tài lợi sắp đạt. Chỉ dụng tràng cửa tâm. tốt. Việc làm nếu chậm trễ lại do dự thì biết đến bao giờ mới xong được. Số hên: 19. Đánh số. sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện. Như bài thơ quẻ đã nói: Cá trong vực thẳm chim trong rừng núi có thể bắt được. 91. Thời vận gần lúc hanh thông. QUẺ SỐ 197 . dầu có khó khăn mà vẫn vượt qua. Chim. 1.Thời vận thông. QUẺ SỐ 196 . Song ta phải bền chí chờ đợi.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Ngũ . 15. việc sắp thành công danh. 19. Đánh số hên.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thâm đàm ngư thả điếu. đều thông đạt. 96. có tin may đưa đến. LỜI BÀN Quẻ này có ý khuyên ta: Vất vả bao lâu sắp thành. Chẳng lo nó thoát khỏi đâu. cầu danh. chớ lo ngại gì cả. đừng lo cho mệt và cũng đừng nghi ngờ.trắc trở nữa. cá chim đó ắt tự nhiên ăn câu. Người xin được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí. Bất tất sinh nghi hoặc. 1. Bắt chim trong núi chẳng lo sầu. Cá ở thâm đàm vẫn thể câu. Biểu tượng: con Hạc. Nhưng ta hãy giữ bền tâm trí. chớ nghe lời cám dỗ. 69. chuyện Ngu Công rời núi tuy chứng tỏ Ngu Công cực thực ngu. U cốc điều khả la. 9. 9. Việc cầu xin của bạn. 95. Cầu tài. Số hên: 5. nhưng lại cho biết rằng chỉ có những kẻ cực ngu như Ngu Công mới có hằng (bền tâm cứ lớn mãi). 16. vào lưới của bạn đã giăng sẵn. chê dèm của người đời. 91. nếu kiên chí chịu đựng đeo đuổi sở cầu. có kẻ giúp đỡ. Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành.

không đạt được một hy vọng về tương lai. Thượng hạ tương tòng. chuyển rời chẳng quyết. Đánh số có sự góp sức thì tốt. Kỳ trang lộ bất mê. Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan. lo âu cho bước đi của mình. 71. Lúc đầu dở. Minh châu nhất lõa. ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. 97. lắm lúc sinh ra nản lòng. Muôn điều nắm dịp trước tiên. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất. cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Trước trước chiêm tiện cơ. sau hay. Sạ miễn thị hòa phi. Rồi đây công việc tự nhiên dễ dàng. Thoái bất khả. 17. là việc đạt thành. Lui thì chẳng được vì không ngõ vào. Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh. Tục triều vô hợp ý. 19. ý chữa nhàn. Một lòng góp sức cùng nhau. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người. LỜI BÀN . thời vận thông. Cầu mưu lợi phải nhờ người.Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Tiến bất an. 1. Minh châu một hột sắc màu sáng tươi LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan. 7. Số hên: 9. Tuy giờ này. 91. Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời. Bước chân tiến tới phập phồng. QUẺ SỐ 198 . Nhưng đều tránh được những đàn thị phi.

LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp. Rất thích y theo lối cũ mà hành động chứ không bước quẹo sang đường khác. đó kể ra cũng điều hết sức may mắn rồi vậy. đó là ý muốn quẻ nói đó. Cố nhân bạn bè đều mất cả. 91. Cầu danh lợi còn xa. QUẺ SỐ 199 . Số hên 8. nhưng thành đạt. Bán đồ bất liễu sự. Đánh số hạp. Hành nhân cổ độ đầu. chớ tính chuyện mà hỏng. tuy hiện giờ chưa được vừa ý xong cũng tránh được những điều chưa hay xảy đến cho bạn. 99. 18. Trời lặn xế chiều sầu biết bao. 91. Người xin được quẻ này chớ nên nản lòng. nắm vững công việc và trọng tâm.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tước táo cao chi thượng. còn biết trông cậy vào đâu. Bến cũ vắng tanh có kẻ nào? Dự việc nửa đường nay chửa hết. chẳng có câu nào may mắn. Số hên: 19. khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm. Nhất mô chuyện sinh sầu. cũng như biết chụp lấy cơ hội. Biểu tượng: Chim. . ít nhứt cũng tránh được không may. khéo léo xếp đặt. 1. Trong trường hợp này tuy nhiều lúc không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi. Vậy phàm mưu tính việc gì phải suy xét kỹ lưỡng trước. Đánh số chẳng lợi. rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động. rồi việc cầu mưu sau này mới dễ dàng thành đạt. 9. Tất cả sự mưu cầu của bạn. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. tuy còn lận đận. cần nhứt phải nắm lấy cơ hội trước. mà bỏ hết cái chí bình sinh của mình. Cầu danh lợi tuy chậm. chớ nên lần lửa tháng năm. Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã.Quẻ này chủ tâm linh thủ mẫn. nhưng cuộc đời sắp lên hương. Chim kêu chiu chít nhánh cây cao. Vận bỉ. 98. 9. 19. lo gì. Cần chộp lấy thời cơ. thì mới nên công.

Đào bạn hữu nhân ca thả khốc. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi. Người cầu được quẻ này. bỗng nhiên rực sáng lạn. Nhãn tiền mục hạ. khỏi cần tính. Tốt đẹp. thiệt là may mắn thay. Đào trong đất cát gặp châu sang. QUẺ SỐ 201 . Đánh số rất hạp. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây. 20. Lạc tân chi đầu đào lý hoa. . Giờ đây mọi việc đều hay cả. Mọi sự đều gặp may mắn. Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc). Đào sà đắc đào châu. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc. LỜI BÀN Trong cuộc đời bình thản. Mua vé số.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Vô đoạn phong vũ thôi xuân khứ. Đấy quả là việc kỳ lạ. 22. thật là đáng mừng.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tạo thạch đắc tạo ngọc. chẳng có gì đáng lo ngại. Đục đá may thay được ngọc vàng. Số hên: 2. Biết ai tâm sự rối như tơ. Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới.QUẺ SỐ 200 . Hà dụng trù trừ. đào cát gặp được châu báu. việc cũng đắc quả. Tính toán làm chi mệt xác thân.

1. Biết ta tâm sự lắm ly bì. 10. Ngoài ra không còn phương pháp nào khác. Người xin được quẻ này nên thực hiện chữ nhẫn triệt để.www. Đang bị hãm vận. Thảo mộc tân hân hân. phải chờ qua một thời gian nữa là hay hơn. Số hên: 21. Đánh số chưa tiện. Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát.18/i$/sach%20ebooks/0.Bỗng nhiên mưa gió giục tìm xuân. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu. 20. Nước. Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi.gif[/IMG] Quẻ này chủ Lưu Ly mất việc bàng hoàng chẳng có chỗ tựa nương. Cầu danh lợi nên chờ đợi. Thảo vườn nay lại trở xuân thời. Tâm loạn lòng rối như tơ vò. chớ nên vội vã và cao vọng. đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện . Bên cạnh vườn đào người hát giỡn. Do đó. Vậy nên bạn hãy giữ theo lối sống cũ. Tin tức rao truyền báo hỷ sự. còn gì may mắn mà nói. Truyền lai hảo tiêu tức.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Lư uyển nhất thời xuân. công danh tài lợi. cây mừng rỡ nói chi người. Đình tuyền hoa sắc tân. thì còn làm gì được nữa. việc cầu xin của bạn khó mà được toại ý bởi quẻ đã ẩn tả cảnh của bạn như trời xuân bỗng bị mưa gió làm cả vườn hoa trái tiêu tan chẳng còn cảnh xanh tươi như trước. Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi. giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn.vietshare. QUẺ SỐ 202 . Ý quẻ nói rằng. lang thang cầu bơ cầu bất như chó bị hỏa tai. Rụng hết hoa cánh chẳng có gì. hân hoan vui mừng. LỜI BÀN [IMG]file://///192. Ẫn nhẫn chờ thời.168. 2. không có gì là không toại ý.30.com/tuvi/quekhongminh/UTF8_NO_PIC/hinh quekhongminh/vachmau.

23. Cưỡng cầu tính ắt chẳng đến đâu. Tuy nhà có hiền phụ đấy. Cửa ngoài sự việc điệp trùng. ắt đắc quả. tốn của là khác. Quẻ này cho biết vận trình còn hơi trắc trở dầu cố làm cầu mưu đến đâu trong lúc này vẫn chưa được toại nguyện mà lại hao công mất giờ nữa. xa lánh hết mọi người là hơn.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Môn ngoại sự trùng điệp. còn hao công. quả bất địch chúng. nên đình đốn công việc là hơn. 22. 20. Những người cầu được quẻ này tốt hơn là nên ngừng những việc đang mưu tính nhứt là việc khuếch trương kinh doanh. Số hên: 2. Cứ tiến hành. Số hên: 2. nhưng vẫn khó xếp đặt cho ổn thỏa mọi việc.nay thời vận của bạn đó. xa kẻ gian nịnh. Ấm nhân hội ngộ tương phùng biết bao.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn . thời vận của bạn đã đến là hanh thông. Nhưng chung quy việc làm hao công trình. Vậy nghĩa là hiện nay. QUẺ SỐ 204 . Cầu việc còn lâu. Ấm nhân đa ngộ hợp. từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm. LỜI BÀN Quẻ này chủ chính không thắng tà. bắt chước như Đào Tiềm đời Tần ẩn dật. Tuy hiền nữa giúp chẳng sao. Đánh số hạp. 30. 32. Vạn sự như ý sở cầu. Thời vận hanh thông. Điểu điểu chung nam hợp. 20. Người xin được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng. Đánh số chưa thuận. vạn sự như ý. Vận bất tề. Hiền xử tuy trợ xảo. 3. QUẺ SỐ 203 . Đây chính là lúc im hơi lặng tiếng ẩn dật qua ngày.

Sự hữu thiện, Diện hữu quang. Chung thủa hảo thương lượng, Hồ trung nhật nguyệt trùng. Công việc hanh thông tâm trí vui, Mặt mày sáng sủa nét tươi cười. Chung quy mọi việc dễ thương lượng, Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời. LỜI BÀN Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Ấu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình. Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là �Nhứt phàm phong thuận�. Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định. Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến. Đánh số tốt. Số hên: 24, 2, 4, 42, 20, 40

QUẺ SỐ 205 - TRUNG TRUNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Ám khứ hữu minh lai, Ưu tâm dự khả hài. Chung tu thành nhất tiếu, Mục lục mạc nghi thai. Mờ ám đi rồi đến rõ ràng, Ấu sầu tâm sự tự nhiên tan. Chung quy mọi việc thành vui vẻ, Hiện tại chớ nên mà nghĩ hoang. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự cứu người té ra lại cứu mình báo ơn ai ngờ lại mang ơn. Trước lo sau vui, quả thực là một câu chuyện cười. Người xin được quẻ này nên cố gắng làm đẹp những khó khăn, khỏi lo không được hưởng phúc. Công việc cầu mưu của bạn cho hay hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm còn hơi trắc trở, song rút cuộc việc đâu vào đó ắt sẽ vui vẻ thành đạt như ý cầu. Nhưng bạn phải một lòng với việc cầu, thì mới thành công, nếu không

hậu quả có thể trái ngược như câu chót của quẻ thơ đã nhắn nhủ vậy. Việc tính hơi chậm, nhưng được thành tựu. Chỉ cần cố gắng là đạt. Cầu danh lợi còn lâu, nên chờ. Đánh số, cần tính kỹ. Số hên: 25, 5, 2, 20, 50, 52

QUẺ SỐ 206 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Bảo kính vô trần nhiễm, Kim điêu dĩ tiền tài. Dã phòng thiên ý hợp, Chung bất nhạ trần ai. Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu, Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu. Tinh thần phấn chấn dương oai võ, Há sợ người đông giết hại đâu. LỜI BÀN Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy. Như thế việc cầu xin lo chi không thành, nhứt là hai câu chót dương oai võ và chẳng sợ người đông, thì càng nói rõ về đường công danh ắt sẽ gặp may mắn vì số mệnh đó. Thời đến vang danh. Sự sự tốt đẹp, sở cầu. Biểu tượng: Cọp. Đánh số hạp. Số hên: 6, 2, 26, 62, 20, 60. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif[/IMG]

QUẺ SỐ 207 - THƯỢNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài Hòa hợp sự, Đàm tiếu thanh. Hỉ ân tại bán trình, Bản độ đạp thanh vân. Hoa quỳ nở hướng phía đông, Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Cửa nhà mở rộng đón chào, Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự nghiệp thành đạt, không phí mất chút sức nào. Bằng trình đã có phận chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên hễ cầu thì hẳn ứng, hễ tiến cũng được tốt. Người xin được quẻ này có cái tượng: hễ đến nơi thì được tiếp rước. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.

QUẺ SỐ 208 - HẠ HẠ Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Hoa tàn nguyệt khuyết, Kính phá thoa phân. Hưu lai hư vãng, Sự thủy an ninh. Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn, Kim thoa gãy bể kính tiêu tan. Từ đây nên nhớ đừng lui tới, Công việc mới yên và dễ dàng. LỜI BÀN Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió.

Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi. Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp. Số hên: 28, 20, 80, 8, 2, 82. QUẺ SỐ 209 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Môn ngoại hảo âm lai, Sinh ý ưng hữu khánh. Danh lợi cánh hữu thiện, Nhạn hàng chung câu trận. Công danh lắm lắm đáng ghi, Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Tu hành chính quả mới mong, Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh. Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền. Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt. Số hên: 29, 9, 2, 92, 20, 90.

QUẺ SỐ 210 - TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Vạn lý hảo gian san, Phong sa tận nhật nhàn. Dĩ thôn câu thượng nhĩ, Hà tất ngộ ba lan. Núi non muôn dặm cảnh thanh bình, Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh. Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát, Xá chi sóng nổi gió thình lình. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm. Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió. Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành. Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá. Số hên: 21, 1, 2, 10, 20, 12.

QUẺ SỐ 211 - HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Song yến hàm thư vũ, Chỉ nhật nhất tề lai. Tịch mịch yêm lưu khách, Tòng tứ hạ điếu đài. Song yến ngậm thư múa nhảy hoài, Trông chờ nó đến là ngày mai.

Đánh số đẹp. tượng trưng cho cảnh Tiên.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Vọng khứ kỷ trùng san. khỏi ngại không đạt tới thành công. thì thành công ắt không khó chi đâu. Thành đạt lớn. Nhờ vứt cần câu. Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ. 12. 2. trăng sáng. Minh nguyệt tại nhân gian. Trời xanh. Cử mục thiên thượng khán. 12 QUẺ SỐ 212 . Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình. đó là đem tin mừng tới. 21. sau dễ. Bế tắc. như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy. Tin âm vắng bặt. Từ đó cần câu đã hết xài. Đôi én ngậm thư. thì lấy gì câu được cá vậy. Về việc cầu xin của bạn. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ. . Đánh số e cháy túi. nghĩa là người hành khách không đi đến nơi. 1. Biểu tượng: Chim. nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi. chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới. bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. và không cần câu. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân. cứ tiến tới. Cao châm cách trở khả lần thông. công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi. 22. Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng. Trước khó. cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. Dòm ngó quả là núi mấy trùng.Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách. Cao thâm tiên khả phan. cảnh Phật. Số hên: 2. theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn. Chờ đợi vận thái là hơn. 21. và câu thứ tư nói cần câu hết xài. 1. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy. Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng. Số hên: 11.

cố công mới được. 31. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Dụng chi tắc hành. Khi cưỡi ngựa. thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp. . Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa. Ý quẻ nói rằng. Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. 32. Sát nhau tế thánh cập linh thần. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. Đồng thời. 3. xã chi tắc tàng". Số hên: 2. 13. vận son sắc màu. 12. LỜI BÀN Hành tang tức là xuất xứ: "Dụng chi tắc hành. 21. cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy. Nếu mà từ khước. khỏi núi non. 1. hoạt động tranh đua với đời. nhưng phải quyết chí dốc lòng. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Tích đức thi công hữu tử tôn.QUẺ SỐ 213 . Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. QUẺ SỐ 214 . Dùng thì sẽ ắt nên công. Giai âm chỉ xích quan. khỏi núi non tin lành trước mặt vậy. bước đầu chỉ có gặp khó khăn. những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên. Tin lành trước mắt. Đánh số hên. Nhất kỵ xuất trùng quan. Việc gần thành chớ nản chí. như quẻ thơ đã nói. hư không chẳng còn. Xa chi tắc tàng.

mọi người đều sửng sốt. 1. 4. 14. Công danh nếu lúc được thành tựu. không còn cái nhìn bằng nửa con mắt như ngày xưa nữa. 42.HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Thế lộ thả bình di. Tích đức thi ơn con cháu lành. Phải ra sức chớ ỷ ta. Hồi thủ san hà vạn vật tân. đó là lời dạy của quẻ. Đánh số thông hạnh. 41. Đào hoa kinh sâu vũ. Người xin được quẻ này phải mau mau tu tỉnh. Bởi thế. mà việc khó khăn của mình ắt người sẽ giúp ta. tự nhiên được người thương mến. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng hạnh phúc vinh dự sở dĩ có được là nhờ ở công trình. Vậy quẻ này báo cho ta biết họa tới nơi. Thực vậy. 21. nếu không. Trên cây bắt cá. Khi thấy núi sông biển đổi tên. thì mới được thư thả phần nào.Công danh lưỡng tự thành toàn nhật. Câu hai ý nói anh em chết chóc chia ly. LỜI BÀN Câu đầu ý nói đường đời được bình an vui tươi. như trời vực cánh chia cao thấp. nhìn nhau tự hỏi. Số hên: 2. QUẺ SỐ 215 . Những sự cầu mưu của bạn. tích thiện. Mổ trâu tế thần dụng ý tạ ơn trời đất quỷ thần. ắt khó thành toàn dụ được. Thủy bạn nữ tần đề. Vân trung nhất nhạn chi. phải lấy thiện làm căn bản. nếu làm được như thế ắt hữu cầu tất ứng. Làm bò cúng tế khắp chung quanh. Tu nhân tích đức. LỜI BÀN Quẻ này chủ rõ rồi đây mình đắc chí. 24. lúc đó mới có thể thành đạt nguyện cầu. và đừng đạt cao vọng quá. xây lầu trên mây. việc thành công ắt đạt. Vậy lo chi không giải quyết được công việc. Hang con cóc lại thả câu. làm ơn cho người ta. Nếu . bao mộng tưởng đều không thành. Quả thực là hai hoàn cảnh phân chia rõ rệt. cầu mong tránh gở được phần nào. Theo quẻ thơ nói: Bạn hãy nên cố gắng mà làm. Hãy nên ẩn nhẫn bước qua cửa sầu. Còn câu chót ý nói bị thủy tai hỏa hoạn sạch không. Câu ba ý nói vợ con gia đình tán vong tan tác.

Trong nhà nay lại can qua. thì lần lần sẽ thấy hanh thông và có thể thành đạt sở cầu. tình trạng này sở dĩ có chỉ tại chê mình hèn. chẳng ích lợi gì cả. QUẺ SỐ 216 . chờ đợi. Thù địch hai đàng. Bây giờ mới thể cười ha ha. đánh số dỡ. chẳng chịu hòa. Đang bế tắc. đón rước linh đình. 15. dang dở. 61. Chu y lâm nhật nguyệt. Hãy đợi chu ý lắm nhựt nguyệt. Biểu tượng: Chim. Quẻ nói trong nhà này nổi binh đao thân thù hai đàng không chịu nói hòa. lúc đó gia đình mới mặt mày vui vẻ. Số hên: 2. vợ chồng ngủng nghỉnh. đó là ý nghĩa trong việc cầu xin còn gặp nhiều lôi thôi chưa được thuận ý mà phải chờ đến khi có quý nhân nương dẫn đường đi nước bước thì lúc đó công việc mưu tính mới trôi chảy thông suốt. Bạn nên bền lòng chờ đợi chớ nên vội vã. bắt cá trên cây và xây lầu trên mây. áo gấm về làng. Lôi thôi. 1. vận chưa thông. Tính toán phải tùy sức tùy tài. 6. e bị quan sự. Cao vọng quá ắt xôi hỏng bõng không. 5.HẠ TRUNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Môn ngoại khởi can qua. huynh đệ khích tướng. 12. công danh lừng lẫy. 52. 21. 26. Đánh số dở.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . 21. Số hên: 2. võng lộng nghênh ngang. Người xin được quẻ này chớ trách chi nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng xây dựng bản thân để có chút huy hoàng mà thôi. 1. Nhưng một buổi sáng đẹp trời.12. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình bất hòa. rút cuộc chỉ là hư không. Thân cừu lưỡng bất tri. Thủy giáo tiếu khà khà. nên thực tế. 25. Đề phòng và cẩn thận chờ đợi. QUẺ SỐ 217 . mà lại tốn công hao sức thôi.không kết quả cầu sự cầu của bạn ắt như thả câu trong hang cóc.

Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi. Môn ngoại sách. Bắt được một con nai. 7. 21. còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. Hoạch nhất lộc. ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì. Hoa khai hựu cập thu. gia nghiệp thì điêu linh. Rút lui để khỏi đau thương hận buồn. 2. 72. Đây là một hào được coi như trung cát. Vận may chờ cửa ngoài. Đánh số thông. Đâu đâu sương phủ đầy đường. mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào. Phải nên gấp rút về để cố thủ. 1. Ra đi chẳng có lợi gì. Thoái bộ bất tồn lưu. 27. 12.Hữu nhất thân. Nghiêm sương vật tiến chí. Sự đoàn viên. Thời vận đến. . QUẺ SỐ 218 . Người này quả thực tài. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. Số hên: 17. Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn. vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. Trái lại. vận đã đến mà người phải bước ra ngoài đón lấy. thì mới thành công mỹ mãn. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn. LỜI BÀN Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc).HẠ HẠ Phong Thủy Hoán Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Nhĩ vãng vô thu lợi. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Tất cả việc toàn vẹn. Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương.

Cử võng yên ba. Thời vận thông cứ tiến thành. Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật.Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. 7. Lưới chài sống động cũng hay. gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó. 21. thì mới dễ dàng thành công. Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân. Cẩm lân dị kiến. Trăng mồng ta lấy làm câu.HẠ TRUNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. Dù là biển động bắt ngay dễ dàng. yên hà phong nguyệt. lấy gió làm dây câu. 2. Số hên: 2. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. 1. 72. Số hên: 17. thì mới thành công mỹ mãn. nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy. 92. 12. Đánh số thông. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy. Quẻ này ý chỉ rằng. Và mặt khác. Đánh số tốt. QUẺ SỐ 219 . bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng. phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. 12. QUẺ SỐ 220 . 9. 91. ngắm trăng trong cảnh khuya. Thanh phong tác tuyến. Gió thanh làm chi.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Tân nguyệt vi câu. LỜI BÀN Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc. hóng gió mát buổi trưa hè. mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền). Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu. 1. chẳng sầu không may. quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. để bắt cá trong biển vậy. nói người quân tử lui về ẩn dật. Thời vận đến. 27.

tha hồ vui thú nhàn lạc. mới yên. 2. QUẺ SỐ 221 . Người xin được quẻ này nên chú ý tích cực thực hiện. Hoàng oanh chim én ào ào. công việc cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Vô ngữ liễm sầu nhân. LỜI BÀN Giữ lời cũng như đề phòng. Tục đề phòng. đắc thất. Theo ý quẻ cho hay phàm người cầu xin việc gì trước hết phải hiểu rõ trên phương diện cần thiết. an hưởng tự nhiên. Đánh số. thì mới tránh được việc không hay xảy ra. Nếu không biết giữ điều kiêng. Cần nắm trọng tâm công việc và nghiên cứu kỹ. Vậy việc cầu xin của bạn hơi khó đấy. tô bồi cành nhân.HẠ THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Yến ngữ oanh đề. Cũng như mới mong thâu lượm được kết quả tốt đẹp.Tiên quan tỏa. Hai câu chót bất quá chỉ là những câu chú ước cho mạnh nghĩa hai ý trên đó thôi. Nên cố gắng. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng của một hoàn cảnh bình thường. nhất trong khi không chấp thuận hành động khiến lụy tới đức lớn. Tiểu tiết bất tri giới. Đề phòng tiểu tiết mới lành. nghĩa là nắm vững trọng tâm. Thiết tha trong dạ buồn thương ý tình. nên phải cẩn thận đo lường cho kỹ chớ nên sơ ý thì hỏng. Trước tiên phải rõ điều cần. Số hên: 22. Tai ương đưa tới rất phiền ngay. Dựa lan can mộng hoàn lương. Cầu mọi sự chưa thông. Vườn hoang rực rỡ xuân màu sắc hương. mới nên. Nhân tuân thành cự ương. chẳng thèm để ý tới thị phi. cảhai điều chỉ sợ người ta vấp ngã mang khốn. thì có thể nói đó chính là triệu chứng của cả một cuộc hưng thịnh. Hoa khai mãn viên. Nếu lại còn vun trồng cây đức. 20. Ỷ lan xuân thụy giác. Người xin được quẻ này cần nên giữ câu "Tri chỉ bất nhục" (biết đủ mà ngừng lại . chưa mấy thông.

2. tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động. 22. Thanh phong tá lực. Tuy lao tâm. còn phải nhờ sức của kẻ khác đỡ thì tương lai mới sáng lạng hơn. hoa nở đã báo xuân về tới nhân gian nhưng bạn còn say mê với giấc ngủ để ráng quên những u sầu. Hãy nhờ sức gió phụ bên. còn chần chờ phân vân và cầu an làm gì? Cái may không đến lần thứ hai. Nếu được sức nhiều người giúp thêm thì tự nhiên được phúc vô bờ bến. 12. Người xin được quẻ này quả thực là "Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân" cứ hễ có công là được hưởng phúc. và quyết chắc không một việc gì là không xong. Lao tâm nữa lại lao tâm. hãy lo tính đi. Theo ý quẻ này thì bạn hãy dẹp mọi sự tự ti mặc cảm để nhận sự giúp đỡ của kẻ khác và mình cũng phải ra công cố gắng. 1. Hoan tiếu tiền đình.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Lao tâm lao tâm. được nhưng ít lợi. QUẺ SỐ 222 . hãy suy nghĩ câu đó ắt hữu ích hơn.thì không bị nhục). Ý� quẻ nói rằng hiện thời chim mừng. Ngoài ra. nhưng việc thành. Tương lai vui vẻ mới đều sự công. Đánh số hạp. Bạn xin được quẻ này thì phải vất vả bận tâm thật nhiều với việc cầu mưu thì mới được nên phận. Lao tâm vất vả cố làm mới nên. 20. Căn cứ vào lời dạy của quẻ. LỜI BÀN Quẻ này nói: Có lao tâm khổ trí thì công việc mới thành tựu. thì hay. . Đánh số. Số hên: 21. 2. Số hên: 22. người xin được quẻ này đang lúc gặp thời lẽ ra phải thừa dịp này phấn khởi tinh thần đề mưu đó sự nghiệp nhưng lại cầu an và than thở. khổ trí. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người. Có câu nhân định thắng thiên. Lao tâm hữu thành. thì ắt thành danh toại. bạn hãy cố tạo hoàn cảnh mến người mến cảnh. Thời đến rồi.

thì cuộc đời mới nên hương. hóa dở. Đường vào ba thực khó đi. Châm bạn đa nghi thai.HẠ HẠ Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Tiến bộ thả bồi hồi. Đâu cần lo nghĩ việc nhỏ đó. Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay. Mé sông hành khách mệt thay. . LỜI BÀN Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung. Sao đang bước tiến lại ngừng. cần phấn đấu. Vui vẻ cười to chớ dại khờ. Số hên: 2. 32. Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản. 23. Bàn đi tính lại chung vô lối. 3. Thủy tân hành khách quyện. Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được. Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn. Vì tại ta. Chung vô cửu. Ngọc thạch tuy rằng có ám mờ. mệnh vận chưa thông. nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng. lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết. Đáng lẽ hay. Đánh số không hạp. Xuân phong liêu nhứ phi. QUẺ SỐ 224 .TRUNG TRUNG Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Ngọc thạch dơ chung muội. Hà kham tiểu hối đa.QUẺ SỐ 223 . phiêu bạt vô định. Tiếu kha kha.

Một bên lên chỗ thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Quẻ thơ nói rằng: Loại ngọc thạch vốn là loại vật quý. Xưa có câu hữu chí cảnh thành. cũng cần phải có thái độ thung dung để bổ túc vào. cứ thực hành đi. Thì sự ắt thành. Địa ngục thượng đường. Tuy nhiên về sau vẫn giữ được không lỗi lầm gì. Bởi thế cho nên viên ngọc nằm trong đá vẫn còn bị che lấp không sáng tỏ được. 4. Kia là . 24. chứ không nên lo lắng buồn phiền làm chi. Nhất niệm nhập địa ngục. công việc đã tính. Cuối cùng vẫn có thể vui cười hể hả. nhưng có khi sắc màu của nó vẫn bị ám mờ. Đánh số được. Chí lập niệm đầu yếu chân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. QUẺ SỐ 241 .gif[/IMG] Nhất niệm đạo thượng đường. cũng đừng thối chí.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.HẠ TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Hiện thường có những tiểu hối (điều hối hận ăn năn nhỏ). chớ nên lấy làm kỳ lạ và đừng xem trọng những điều nho nhỏ bất ngờ. Chớ lo chuyện tiểu tiết. Vậy sự cầu xin của bạn cố gắng đi sẽ được toại lòng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Người xin được quẻ này xử sự nên phải lấy việc trầm định tinh thần làm quý. chói.gif[/IMG] àng. Thành công ắt về ta. 42. Tiện phân vinh nhục. Bất khả túy nhân mục lục. sáng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Ý� quẻ muốn nói rằng: Sự cầu xin của bạn đắt thất đều do mình định lấy không nên kêu ngạo. Số hên: 22. Cứ tiếp tục tiến tới. Hãy nên lấy làm kim chỉ năm đó.

41.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy. Phùng ngưu khẩu. Chọn đường lập chí phải tính.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. 21.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] àng phân minh. tiện giảo nhân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Tu trượng chân thần. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Đạo đức làm đầu. 1. .gif[/IMG] Dương đặt quần. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta. 24.gif[/IMG] đừng theo tà vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 14.gif[/IMG ]àng địa ngục rất rõ ràng. nhất cá nhân. Nhật đối dân. rồi cho là bên nào cũng được cả.gif[/IMG ]àng: Thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG]đị a ngục hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. để đến nổi vinh nhục không phân biệt được. chớ nên nghe người dèm pha. nhất cá thần. chưởng cứu thương sinh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Ý quẻ nói hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. đánh số tốt chút ít. bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm. Quân thần hữu tả kinh. thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại. QUẺ SỐ 242 .gif[/IMG] Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình. 4. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. 42. chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.

Say mê mãi chẳng ê hề. Trâu. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường. biểu tượng. Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. gian nan.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Đánh số dở. 42. Phải cầu sức mạnh thần tiên. Số hên: 2. Trâu. và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt. Chỉ cần một tiếng tức liền trở về.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Dê. Đang bị tiểu nhân phá hoại. cần có tay trợ hữu. thương thiên hữu phù.Đàn dê trâu cố cắn người. con Dêâ. 4. Chúng sanh được cứu. Chấp mê bất ngộ giả. khó mong.gif[/IMG] Nhược thị hữu duyên nhân. . ý nói tiểu nhân phá hoại vậy. vì tiểu nhân phá. Lầu dẫn dã bất tâu. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image011. như lời quẻ nói. Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận. vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại. Cầu tài danh còn xa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được. hãy nên xem xét cho kỹ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005.jpg[/IMG] Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn. Nhất chỉ tiện hồi thủ. QUẺ SỐ 243 . Nếu là người có nợ duyên. hay quý nhân giúp. khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ. phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công. 24. Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Số hên: 3. Thanh quang khả ấp. Theo quẻ cho biết: Những điều cầu xin của bạn. 24. 2. Nếu trễ thì không kịp nữa đâu.TRUNG THƯỢNG Bát Tuần Khảm Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ.gif[/IMG] Quẻ này nói sự mê lầm của người ta thực chỉ là tại người có duyên hay vô duyên mà ra.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 42. Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời. trăm việc đều như ý. sáng cuộc đời. Chớ say mê một thứ gì. chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời. Vạn lý vô vân.gif[/IMG] Nguyệt luân đông thăng. không chuyện gì làm là không . Người xin trúng quẻ này phải nên cảnh tỉnh ngay. Cầu tài danh chưa thấy lợi. Như bài thơ đã nói: “Người có duyên kêu một tiếng tức liền trở về” cho nên phàm làm việc muốn được thành tựu thì phải có lý trí vậy. Một lỡ lầm thành ngàn đời hận. bất minh. có nhiều kỳ ngộ. Tuy nhiên cuộc đời lên hay không cũng có phần thuộc về số phận. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. bất thông.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Quay đầu về ấy kiếp trăm năm. 34. QUẺ SỐ 244 . 43. cần dùng lý trí để xét nét công việc. 4. mới mong. Trời trăng đã mọc hướng đông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Muôn ngàn dặm. Trời cao đất rộng vui tươi càng lành. Đánh số chẳng lợi. Dở. Bởi thế cần phải giác ngộ sớm. Hải thiên nhất bích. cần phải dùng lý trí mà xét nét tiến hành. 32.

2.thành. Số hên: 44. Nhưng sớm ra lại nên sớm về. Đã báo lòng thành với khổ công. Công thành thân thoái.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó.gif[/IMG] . Phượng thị nam nhi đạo. xuôi chèo mát mái. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay sẽ được tốt lành chẳng có gì đáng lo ngại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này chủ tiến trình xa rộng. lúc đắc thời chớ cậy thông minh tài ba. Cầu danh lợi 10 phần đắc quả. Nhưng công việc êm thắm rồi bạn phải nên giữ gìn và chớ lo yêu cầu quá cao. Trời giúp người lành. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng. Yên hà tiếu ngạo. Nam nhi nếu được ngày ban phong.gif[/IMG] Nam nhi nhược đắc phong hầu an. Áo bào từ khước chí nam nhi. Bất phụ nhân gian tấu nhất tao. Người xin được quẻ này có cái tượng: kẻ hiệu sinh đáng sợ (hậu sinh khả úy). 4.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. lẻ đương nhiên như thế. Thoát khước tử lai duy. không lợi. Cứ tiến hành. Vì quẻ có nói rõ: nếu ngày được ban phong rồi. Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai. còn gì nữa mà lo. Cần nên xuất tận khả để hành động.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. 24.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Đánh số tốt. 40. Sự sự hanh thông. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. mà không theo đúng phương châm tiến nhanh mà lui gấp. Hãy rút lui trở về quy ẩn. Về để u du nơi lâm tuyên. thời đến.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Vận thông. QUẺ SỐ 245 . Tuy nhiên. tức là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.TRUNG TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi. hưởng hết cái phúc thanh nhàn của cõi nhân gian.

còn trong cảnh đen tối. 5.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Mê hoặc thế nhân. Người xin trúng quẻ này nên phải cẩn thận đề phòng trước. Nếu người cố mà cầu mưu thì chẳng thu lợi được kết quả nào.gif[/IMG] đừng ham mê tục lụy nữa. 2. khiến cho mình phải chịu nhiều điều tai hại thế mà vẫn không giác ngộ. sắc đẹp duyên tình để quyến rũ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. bạn hãy ngừng lại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. đó là khuyên người phàm mưu việc gì chỉ cần đến mưu vừa phải thôi vậy. Chồn này cáo nọ xấu xa. thâm thối là hay. Nếu ai say đắm mất thần.đã được trả công rồi hãy rút lui và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Đánh số hạp phần nào.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 24.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 45. đuổi hết lũ gian tà.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. hoa mộng. Có kẻ dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ. Công thành. Lâu ngày thất bại nguy thân thiệt mình. Chớ gần tiểu nhân chớ gần bọn yêu phụ. Bởi theo ý quẻ đã dạy trên đây. nịnh hót để thủ lợi. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. chớ . QUẺ SỐ 246 . để chờ lúc vận thời hanh thông rồi sẽ tốt hơn. chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. Rủ nhau mê hoặc nhiễm tà thế nhân. 42.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. chớ nghe lời dèm pha nịnh hót. Công danh tài lợi có. Chớ đam mê chuyện vàng son. Diên cửu khuynh thân. ngược lại còn có thể bị những điều không hay đưa đến.gif[/IMG] Quẻ này báo động: Có lũ gian tà mê hoặc.gif[/IMG] Tâm mục hồ ly. Theo ý quẻ cho hay người cầu xin được quẻ này hiện vẫn chưa được hanh thông. Số hên: 4. mà hóa dở. Dừng lại. Thế nhân bất sát. Có thế thì mới tránh được cái hại tán nhân bại sản.

Số hên: 6. Ý thơ cho biết tất cả sự vinh hoa nhục sướng khổ đều đã có số định sẳn chớ nên than thở làm chi. An hưởng gia thương. Quê người sao sánh kịp quê mình. bởi việc đời như Phật gia nói ”sắc sắc không không” vậy. Tha nhân cải hoán biệt nhân thường. 42. lợi vừa phải. cố gắng ắt có ngày sẽ được toại nguyện. có ngày người làm mình hưởng.gif[/IMG] Vinh khô tràng định mạc ta thương. nhưng thiên lý luân hồi.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Đánh số được. Người xin được quẻ này có thể tự tìm lấy chân lý cho mình mà ăn ở thì thế nào cũng vui sướng thịnh vượng. 2. 4. 62.tính toán. thì có ngày trời cho của mà hưởng.TRUNG HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Cáo. 4. Làm may áo cưới người ta hưởng. Số hên: 9.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Làm người khách lạ chốn tha hương cuộc đời có vất vả gian nan mới có thể ngồi hưởng cảnh yên vui vườn nương. 42. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. 49. 2. ở quê người sao bằng quê mình sung sướng. Than mà chi tất cả đều có số mệnh. Nghĩa là việc đời không nê cưỡng cầu hãy cho nó tự do phát triển. Nếu tiến hành ắt thất bại. Vị tha nhân tác giá y thường. 24. Vinh nhục định rồi chớ hận than. Nên ở ăn hiền đức. 24. Dở lắm. Kim nhật quân thường. Sướng khổ luân hồi chi phải màng. Biểu tượng: Chồn. Thế thì việc cầu xin của bạn cần phải bền lòng và giữ tâm lương thiện. Cầu danh. QUẺ SỐ 249 . bị nhiều tiểu nhân đang múa mép.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 94. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 46. Tân khổ tha bàng. khua môi rù quyến.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. May áo cưới mà người hưởng.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. đi tìm được duyên nợ cho chúng rồi. 50. Trời ban phước đức ta cùng tạ ơn. thì ắt sinh con đẻ cháu cho mình vậy. những việc cầu mưu của bạn. hiện nay thời vận của bạn đã đến lúc lên hương rồi như con đã trưởng thành vậy. hỷ đến nhà.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. sẽ thành đạt ý muốn. Người xin được quẻ này nên cố gắng nhiều hơn thì phải đẹp. Chẳng lo gì nữa.QUẺ SỐ 250 . QUẺ SỐ 251 . Nay con lớn. Cho nên. Như quẻ nói. Cảm hoàng ân. 20.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Thiêm tử tôn. Số hên: 25.gif[/IMG] Quẻ này chủ trồng dưa được dưa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Đánh số tốt. trồng đậu được đậu. không ai lại đem phần đến cho. Giá lương nhân. hãy nên bước tối đi.gif[/IMG] . Hỉ lâm môn. Thời vận hanh thông hạnh phúc đầy đủ. Nếu tích cực làm việc để trở thành người tốt. Theo ý quẻ nói. Đồng bái thu.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 5. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Tìm vui duyên nợ để mà kết hôn. ai cũng biết có làm thì phải có ăn. 52.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. thì lo gì mà không có kết quả tốt đẹp. 2. Sanh con đẻ cái nối dòng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. gái lớn thì gả chồng.HẠ HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Nữ nhi dại.

vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến. khó mà làm nên việc gì trong thời gian này. triền miên hại mình. Theo ý quẻ cho biết.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 1.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 253 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Phùngđiên tác chứng.gif[/IMG] . Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nhiệt hàn xâm thể.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Bế tắc chẳng làm gì được. việc đã thành. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán. 51.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 5. Cây sanh lửa. 21.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cũng khó được như ý. Khẩu bất tâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Càng thêm bệnh tật khùng điên. 52. Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền. 25.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Mộc sinh hỏa. Cũng như cầu xin một việc gì khác. đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy.gif[/IMG] Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ. bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. vận trình của bạn rất xấu.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số dở. 12. Hàn nhiệt tương xâm. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. một cách bất minh rồi. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại. thì nóng lạnh tất sinh ra.

Nạm lan khởi hỏa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nếu không đề phòng cẩn thận lửa ắt bén cháy khắp nhà. Dự phòng đắc lực.gif[/IMG] đi tính chuyện. Nên lo việc cấp kỳ trước đã. để nghiên cứu công việc trước đã rồi hãy bắt tay vào việc. Nghiệt sức tao ương. khiến lũ nghiệt súc chết sạch.gif[/IMG] Dĩ ngoại tâm đầu nguyện. Bởi thế. thì nguy đó. Đó là ý quẻ muốn mách cho bạn vậy.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Lửa bốc cháy trên lan can. 23.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nên chịu đựng một thời gian nữa. Thủy tri chí.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Chúng chết tất nhiên chẳng hại gì cho mình. 52. . Đánh số dở. Tam sơn tu bả ác. Cầu tài danh còn lâu. Diệt hỏa thành khang. 2. chớ để cho tai vạ tới chân mới nhảy. làm ăn chưa nên. Dẹp tiêu mối họa. tâm tình sẽ yên. khí thân. Người xin được quẻ này nên đề phòng cẩn thận. bao đồng xa xôi. hơn là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 5. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 35. Số hên: 25. 3. hãy tính tới việc khác. Thời vận còn xấu. thì mới nên.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Tuy nhiên. Sau đó. nguy hại đến toàn thể cơ nghiệp và an ninh của mình. Trong nhà súc vật nguy nan cùng mình. Hãy mau cứu vớt chớ khinh. 53. Bây giờ lửa cháy lan can.TRUNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bất minh. QUẺ SỐ 254 . bất thông.

Bởi vậy việc cầu mưu của bạn cần phải kế hoạch có đầu có đuôi và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. cần tính toán nghiên cứu kỹ. khỏi cần phải nghi ngờ gì. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Theo ý quẻ thơ nói trên việc cầu thành hay bại.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Toàn gia bình yên thịnh vượng. 42.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 24. Mãn thiên tinh đẩu.Tần tần định thái bình. thì mới mong thành sự. Người xin được quẻ này an nhiên thụ hưởng hạnh phúc. nên hay không đều do hai chữ ”trung trinh” mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui. 4. Mới hay thành đạt bấy lâu chí mình. 25.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Quang diệu bức nhân. Quế tử hương văn. 45. Số hên: 54. 5.gif[/IMG] Phúc tinh chiếu ánh.gif[/IMG] định đoạt. việc cưới hỏi nhất định thành. Sau trời sáng chiếu đời ta. Ý quẻ khuyên: thận trọng.gif[/IMG] QUẺ SỐ 255 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. . danh lợi được cả hai. Mùi thơm cây quế tràn hòa khắp nơi. Vì câu chót nói: ”luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui” và tiếp câu thứ ba là: ”ba non nắm giữ trung trinh”. Cầu mưu thì có duyên. 2. Một khi đã toại nguyện cầu. Chờ đợi. trước lúc thực hành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Việc tốt đẹp vui mừng.gif[/IMG] đừng nản lòng mà cố gắng cùng thì ắt sẽ nên công trong việc cầu. Ba non nắm giữ cho mình. xuất hành thì đại cát. Tất cả việc tính toán.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. Nhược yến dại phấn hùng tâm. tức là thời vận đã đến hanh thông. 55. 5. Vậy bạn hãy mau tiến hành những như đã định. Số hên: 2.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thủy nguyên bất tri hà xứ. nhất tề đều tới. mọi nhà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Đánh số. để nắm lấy may mắn mà số phần đã dành sẵn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] đều tính phục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 52. đó là cảnh vinh hoa phú quí vậy.gif[/IMG] Đông Nam Bắc tương lai thành cố khứ. Chẳng còn gì trở ngại nữa. Biết đâu được có nước nguồn sông.gif[/IMG] . quế thơm tràn khắp. Nghĩa là người cầu được quẻ này. Đông Nam lượng đất thành như không.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. cầu lợi đắc quả. QUẺ SỐ 256 . Phước tinh cao chiếu. Giàu sang vinh hiển đến kỳ cầu danh.gif[/IMG] Quẻ này tượng đủ: Phúc thọ phú quý. những việc cầu mưu ắt kết quả mỹ mãn. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Tốt đẹp. thương sinh vô tồn tế. Mọi người đều ca tụng. Bá tánh phương kia cũng khổ cùng. Quả là sáng sủa chói ngời hoàng huy. Người xin được quẻ này coi như quẻ thượng cát.Không trung sao sáng đầy trời. thông. 25. Đây chính là hội tam đường khai thái (xuân về tốt đẹp đó). Yên kế địa.

băn khoăn do dự. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật. . Nam. Bắc đều không phải là chỗ yên thân. 25. không nước thì làm sao sống. Lòng dạ yên vui yên chỗ ngồi. Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không. 65. ra rồi lại vào. Sống chết ngày giờ định sẵn rồi. Số hên: 2. không hạp. 56. thì phải chịu gian nan.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Quẻ này chính ra là một cái phép tử lý cầu sinh (trong cái chết tìm cái sống) đó. cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì. Việc tới trước mắt mà cứ gãi đầu gãi tai. 6. Muốn nên công. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. phải gắng sức.HẠ TRUNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nghi ngại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 62. vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. Hãy chờ thời là hơn. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại. QUẺ SỐ 257 . Đánh số. tới đây còn mong là có làm được việc gì.gif[/IMG] Quẻ này chủ sống chết có mạng. Công việc tính toán vô cùng khó. 26. sinh hữu thời. giàu sanh tự trời.Quẻ này chủ đại nạn sắp đến. kiếp số khó tránh: 3 phương Đông. Làm chi tính toán lắm lôi thôi. mà chẳng biết được nước sông ở đâu. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt. Cứ cho công việc tự nhiên đến. Tâm thượng vô nghi. Người xin trúng quẻ này cần phải nuôi cái khí "Hạo nhiên" để tỏ chí cương cường khiến người ngoài kính phục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn. Tử hữu nhật. lo âu thì còn làm được gì nữa. Phiêu phiên nhất vãng. 5. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Hà dự mạn trù trừ.

giàu nghèo. 2. QUẺ SỐ 258 . 57.gif[/IMG] được thịnh vượng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. việc mới thường yên tâm. 7. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả. Khi thời đến. đã định sẵn rồi. Hãy ẩn nhẫn chờ thời. dầu bạn có cưỡng cũng chẳng được. Ra tay chém. và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Lo gì.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. . nghĩa là cuộc đời của bạn sống trên trần gian sự vui khổ.Quẻ nói rằng sanh có giờ. chưa thuận lắm. như cánh chim tung trời.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. và chết có ngày. 27. như xưa có câu: ”Mệnh trung hữu thời chung tu hữu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. mệnh trung vô thời mạc cưỡng cần”. Số hên: 25. là trời định vậy. Vắng tanh đi lại làm chi. bạn nên lấy câu đó tự suy nghĩa ắt bớt được khổ não trong hoàn cảnh thiếu nầy. Quang huy vũ trụ trung. chí nguyện chẳng toại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số.gif[/IMG] Húc nhật chính đương không.gif[/IMG] Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng. Hết hồn hú vía tại vì làm gian. 72. 5. Sài lang nếu cản nữa đường. Tiến thoái tự thung dung. 75. Hán gia hỏa thịnh đức. Vậy việc cầu xin của bạn hãy để cho nó tự nhiên. Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Vãng lai hành tịch xứ. Cho nên kinh sợ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đánh số. 25.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc tìm liễu hỏi hoa. 52.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 259 . Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. 5. Trảm diệt phương xứng tâm. dở. Hết hồn hú vía tại vì làm gian. việc mới thường yên tâm. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Số hên: 58.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. như thế lại càng tỏ ra mình là một tay hào hiệp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Sài lang nếu cản nữa đường. Thốt nhiên trước nhất kinh. Sài lang nhược dương đạo. 85. 2. Ra tay chém. ép mình là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Vắng tanh đi lại làm chi. Cầu mọi sự chưa thông. cần phải thanh toán.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. bỗng vụt tới với mình.TRUNG TRUNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Như thế thì khi có phải kinh sợ chăng nữa cũng chẳng hề gì. Có kẻ phá hoại. .gif[/IMG] điều phi nghĩa. Tuy ắt là phải trừ diệt cho bằng hết. Đề phòng tiểu nhân.

5. vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận. chớ có coi thường. cần phải thanh toán. Giao phong đối lũy. Người cầu được quẻ này. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. dở. Có kẻ phá hoại. Chín sao bố trí chín nơi dòm.gif[/IMG] Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ. Thanh xích hoàng bạch hắc. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 25. Cửu tinh bố cửu phương. đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ. Đánh số.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 2.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Cuốn gói hành trang vượt núi non. Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể lực địch. Ngũ sắc quyển cầm trang. Số hên: 58. Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc.HẠ HẠ Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Bốn góc bốn phương chia tám môn.gif[/IMG] Bát môn phân bát vị. 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. 85.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. ắt sai đi một dặm. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. QUẺ SỐ 260 . Lưỡng lưỡng tương đương. vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng. và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công. đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý. 52. Đề phòng tiểu nhân. Cầu mọi sự chưa thông. Lỡmà lầm chỉ một ly.

tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến. 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 261 .gif[/IMG] Chung thân bất tập thương.gif[/IMG ]àng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công. 62.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 92. 60. Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay. Vĩnh lạc khâm thạnh tạm. 6. ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào. Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Đánh số chẳng hạp. . 20. Đánh số tốt Số hên: 29. 9. Sự sự bất minh. Hay hơn là chờ thời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 95.Phải mưu mô. Luân hồi bất năng miễn. Xấu. Tại thể khước uổng nhiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 25. Cả đời chẳng học việc cao siêu. thì việc mới thành tựu. Số hên: 26. dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày. chỉ cố tranh dành với trên. Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều. 5. 2.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới. Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu. Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. mọi việc bế tắc.

hợp tác chặt chẽ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.QUẺ SỐ 262 . cầu lợi đắc lợi. Âm dương hòa hợp. Đến cùng một lượt chung vai đồng hành. Mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. Cầu danh đắc danh. 12.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. câu bốn cùng nói rõ là âm dương hòa phước may lành. 26. Âm dương hòa phước may lành. Đánh số tốt. cầm sắc hết sức hào hòa. QUẺ SỐ 263 . 6. Đồng đáo tề hành. có kẻ giúp công đắc lực lo gì chẳng thành. Người xin được quẻ này chẳng có gì là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 2.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Chồng hiền vợ tốt. 21. Hai đứa trai gái của ai.gif[/IMG] đáng lo ngại băn khoăn.gif[/IMG] Lưỡng ca tử nữ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Hai chữ trai gái của câu một dịch ra chữ Tàu hợp lại có nghĩa là Hảo tức là tốt. và câu ba.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 1. Người xin được quẻ này là may mắn lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Vậy việc cầu xin của bạn sợ gì gì mà không may không tốt cứ việc tiến hành theo ý đã định đi tốt lắm.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. cổ vũ nhau. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng. mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan.gif[/IMG] . Có âm dương hòa hợp là may mắn lắm rồi. Vô cùng vui vẻ đầm ấm. Số hên: 61.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mưu tác hoan hân. 62. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.

y như là hai người khác nhau vậy. Đả phá quân môn lộ. nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Thời vận tốt đến rồi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 26.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy vậy. chớ có thấy cơ hội tới mà không làm.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Kệ minh phương hiển lộ. Vận trình vượt bước dặm ngàn xa. 2. Huyền cơ trong đó có ngâm ca. 22. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì. Tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. lo gì.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt.gif[/IMG] Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê.gif[/IMG] Trung hữu huyền cơ phú. Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn. Đánh số tốt. 62. Bỏ dao rựa. Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó. quỳ xuống đất. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Gà gáy rồi đây trời sáng hòa. Mãnh nhiên ngộ thiền quang. QUẺ SỐ 277 . Biểu tượng: Gà. 6.

Thời lai thời khứ an thân. cứ để thời đến là hay.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì. nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu. nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] . QUẺ SỐ 278 . 7. Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Kẻ gian hồ vui cùng trời đất. Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm. Lại đi chẳng định nơi nào. tùy cảnh ngộ mà yên thân. Đánh số hạp ít.gif[/IMG] Lai khứ nguyên vô định xứ.gif[/IMG ]èo vượt suối. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. khuyên người chớ lo. Câu nói phú quý trời đã định. nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi. 77. Số hên: 27. tuy nhiên cũng phải sự tại nhân. Trèo đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. nào có sá gì. Bạt thiệp vô lự. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vinh nhục bất kế.Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 72. cứ xem việc đời giấc mộng. Trên đời vinh nhục kể gì mà lo. Lỗi non nước có hại chi. đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy. những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn. chẳng bao giờ quan ngại. Bình thường. Do đó.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2. ta có cần cầu chi. mà chẳng xấu lắm.

72. Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình. Thời ngộ hỏa. 27. Nhất hữu trị. ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba). . phải lượng sức mình mà tính mưu. phần nhiều chẳng hội đủ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm. 82. trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý. 2.Hữu tử trường. Nhân tâm khổ bất túc. cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. thành thủy cục. yếu trước hoang.gif[/IMG] Hắc dạ lý đồng tiền vãng.TRUNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. công việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này. 28.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt. mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại. Lao lao ky. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy. Tuy nhiên thế tình thường đứng túi này trông túi nọ. QUẺ SỐ 279 . phản phát phúc. Chớ tham. Quá lo chỉ hại thần kinh. 7. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh. cứ để từ từ thời vận đến. chờ đợi. chớ lo.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Khi nào nước lên lại ròng. đánh số phải cẩn thận. Bất tất quá ưu tiên.

khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Việc cầu xin của bạn.HẠ TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 1.gif[/IMG] Quẻ này chủ hai người đồng tâm hiệp lực. Hãy nên nhớ. Dầu dốc thủ tọa thành. e rằng gặp ma tác quái. Bất thông. .Tu kết đảng. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Số hên: 6. nhớ thật xa. 8. Vân hưng vũ trạch. 86. thì mới nên việc.gif[/IMG ]êm khuya. 16. Cầu tài có sự góp sức của đông người. Nếu trái lại cô chưởng ắt năng minh. Rủ bè kết bạn. làm hỏng công việc. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Vậy việc cùng cầu xin của bạn.gif[/IMG] Trập long dĩ xuất thế. Đừng đi nữa. tối đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] êm khuya. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. Đánh số. đông người thì mạnh sức.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. lợi có bạc vàng. mới là yên thân. 68. 18. Sách có chữ: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. QUẺ SỐ 280 . không mấy hạp. Đắc tế thương sinh. mạnh sức thì dễ nâng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin há lại không biết điều đó sao.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Theo ý quẻ cho biết. 61. Một khi sơ ý e dè gặp ma. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Cái ý sâu xa là như vậy.

kể từ khi cầu xin được quẻ khổng minh thời vận ắt được hanh thông rồi. Vậy trong năm nay.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn. 7. Mưa nhuần mây nổi bay thăng. Hãy tiến hành những gì đã định đi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đây là một trong những quẻ đại cát. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Biểu tượng: Rồng.Rồng con nay đã chào đời. QUẺ SỐ 281 . Thế lửa đang xung xung. người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài.gif[/IMG] Quẻ này chủ bất nhật hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan. Đánh số hạp. 72. Ngộ phùng nơi nước suối. ắt sẽ được toại nguyện đấy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 27. Thứ hữu để cách. 92. Gốc trời nhuộm đỏ hồng. Công việc mới hanh thông. Ngộ tế thủy nguyên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2. Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần. Số hên: 9. 97. vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. hơn nữa lại được thiên thời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân. Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau. bằng điều lành ý tốt. trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước.gif[/IMG] Hỏa thế huân thiên. chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quản thi âm đức.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] đầy đủ sừng giác.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN . Thiên biên tân xích.

và nhất là chớ có lầm đường lạc lối đi vào trong ngõ bí. việc đi tìm nguồn nước vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 20.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. đó là trọng tâm lời nhắn của quẻ đấy. Và quẻ cũng nhắc bạn rằng. Nếu có lửa mà không có nước thì không tránh được hư hỏng mất một mặt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. đừng nên làm theo người ta cứ chiều theo ý định của mình mà làm tự nhiên cũng có quý . Cách hữu nhất tri âm. Đánh số hạp chút ít.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Người tri âm rất ích. Người xin được quẻ này chớ có giao du bừa bãi. 8. 2. Bất tri ngô nhân xướng. thì việc mới thành. khiến đến đều chịu lụy. Số hên: 28.gif[/IMG] Hướng nam hữu đạo đạo. 80. Cần tìm sự giúp đỡ của quý nhân. Trong lúc này bạn chưa có thể như ý nguyện cầu được. QUẺ SỐ 282 . Thừa mã nhận hành châu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Như cảnh lửa cháy đi tìm nước.HẠ HẠ Thủy Lôi Truân Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa tốt đẹp hoàn toàn). Người xin được quẻ này nên biết cái đạo điều chỉnh khiến mọi vật được quân bình hòa hợp y như tượng thủy hỏa ký tế. Hướng nam đường xá thênh thanh. Cần phải chờ đợi thời gian nữa. Lửa mạnh nước yếu. Đâu cần hòa với ngô nhân. Vần phòng ngộ kẻ tri âm hòa mình. và trong thời gian chờ đợi nên suy tính một kế hoạch tốt đẹp như quẻ nói để thực hành thì đắc quả.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. hẻm cụt.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Tiện đi ngựa tiến vào hàng châu thành. đó lời quẻ chỉ cho người hay rằng có thời thiếu vận và ngược lại. Mưu cầu nên nhắm vào hướng Nam mắt dễ dàng thành đạt hơn. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.

hãy cố công mà. Tần khả vân canh. Tốt đẹp. Thực ra ví thử vườn ruộng ít ỏi nhưng cố sức chăm nom thì mùa thu về.nhân giúp cho công việc thành tựu như quẻ đã ám chỉ ở hai câu sau bài thơ trên. QUẺ SỐ 283 . 12. 28. vận đến. 2. 82. Quẻ thơ nói rằng hiện vận trình của bạn như mẫu ruộng sẵn có. nhưng vẫn còn hơn ngồi rồi ăn không. Biểu tượng: Ngựa. Ở đời trăm việc nhỏ đến đâu cũng có chỗ an ủi của nó. cứ đi về phương Nam mà tính thì sự ắt thành. Thời lại. Số hên: 2. 21. 23 32. thế nào cũng thành đạt sở nguyện. Thành công mọi sự tại phương tây. cứ việc hái cắt được mùa chẳng lo hao sức uổng công. Ruộng vườn một mẫu sẵn nơi đây. 28 83. 8. chớ có cho rằng nhỏ rồi xem thường rồi bỏ lơ qua. nghĩa là bạn đã được hanh thông thời vận.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số hạp. về sau càng thành tựu hơn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nhưng đại lợi là phương Tây vì câu kết của thơ quẻ có nói rõ. nhứt là phương Tây. Số hên: 1. bạn đã thành tựu. Đánh số tốt. 3. Người xin được quẻ này thử nghĩ kỹ xem. 8. Độ tại tây thành.gif[/IMG] Hữu điền nhất mẫu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Kết quả vô cùng thu lượm khá. Ta hãy chăm lo việc cày cấy. 81.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vô cùng thu hoạch.gif[/IMG] Quẻ này chủ lợi tuất sinh ra tuy ít ỏi. .gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. mùa màng hẳn phong nấm.

Chui vào hang thú ẩn thân. Tán cẩu hà xứ mịch. 48. Người xin được quẻ này cần phải cẩn thận hết sức lời ăn tiếng nói. Đánh số hạp. ắt được toại nguyện sở cầu.TRUNG TRUNG . ứng phó hoàn cảnh. 42. Cứ tiến hành làm. Nạp nhật noãn tuyệt trung. Chạy nhanh ai đuổi xem coi được bằng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 4.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Chó săn khó kiếm đâu tầm được ra.gif[/IMG] Hai câu thơ đầu ý nói: Một lời đã nói ra.gif[/IMG]đ ứa ấy không môi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đừng chê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 8. thì ắt vững bền và chằc ăn đó là ý quẻ muốn nói vậy. ví dụ người ta đều tính chuyện làm ăn to lớn mà ta lại chỉ tính làm ăn việc nhỏ. nhiều việc nhỏ gọp lại thành lớn. Tật túc truy bất cập. 84. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. và thành tựu chắc hơn.QUẺ SỐ 284 . Số hên: 2. Còn hai câu sau ý nói: người vàng thì kín miệng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Những sự cầu xin của bạn phải khôn lanh. 24.gif[/IMG] Vật hiền nhi vô thần. 4 con ngựa tứ đuổi cũng không kịp. cho nên ít bị lầm oán trách.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Chớ khinh công việc. Quẻ mách rằng: Phàm việc mưu cầu chớ nên chê khen việc gì. QUẺ SỐ 285 . nhứt là người chê thì ta lại làm được thành công hơn.

Biểu tượng: Trâu. 25. cuốc bẩm. Sao trâu cày cấy ruộng vườn. bỏ công.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thì lo gì chẳng giàu sang.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Khai khẩn vô cương. 8.gif[/IMG] Lục ngưu canh địa. Xưa nay máu và mồ hôi. Tiền nhân hậu quả.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 82. ắt được nhiều may mắn. Khai hoang công tác phi thường công lao. Đánh số được. cứ cố gắng làm việc thì thế nào cũng có được kết quả mỹ mãn. Doanh lẫm doanh thương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. QUẺ SỐ 286 . Cày sâu.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đầy kho lúa gạo việc nào phải lo. Quẻ ý mách rằng phàm bạn mưu cầu việc gì phải nên hợp sức với người.gif[/IMG] . thảy đều biến thành vàng bạc và tiền tài. khó nên việc to. chẳng có gì đáng ngại nữa. Song người cầu được quẻ này rất là may mắn ngoài sự mưu cầu cần sức hơi người.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. đó là lẽ đương nhiên. Trúng mùa kết quả biết bao. 58.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 85. thì mới mong được kết quả mỹ mãn. Thu thành kết thực. mà vận trình của bạn cũng đến lúc hanh thông đấy. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. khó vì công việc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta: Nếu đem hết tử công phu làm việc thì thế nào cũng thu hoạch được kết quả mỹ mãn. Người xin được quẻ này.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 5. hãy mau hăng hái lên. Số hên: 2. vì một mình thì sức quá yếu.

tự nhiên có chỗ hữu ích.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. bạn nên nắm lấy dịp may trong lúc này.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. muốn lập nghiệp thành đại sự.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 28. mất thế xung pha mới nên công nghiệp. Ý quẻ muốn nói. 82. 26. ắt thu lượm được nhiều thành công. Hãy lên đường lập nghiệp. Vậy tức là vận thời đã đến. Đánh số hạp. 8. Tám tức là tháng Bảy và tháng Tám. thì phải xa quê. 68. Số hên: 6. Thấy bát quân hành tảo.gif[/IMG] Quẻ này chủ người con trai ở chí bốn phương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. chớ chần chờ. QUẺ SỐ 287 .gif[/IMG] .gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Bảy. Dương võ tại sa trường. Dương võ sa trường còn đợi chi. Thời vận đến có thể làm nên.gif[/IMG] Đại phấn xung thiên chí. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Khuyên người hãy sớm lên đường tiến. mạo hiểm mà tiến lên. Chớ nên lưu luyến quê làm gì. Nếu ra đi kiến công lập nghiệp vào những tháng Bảy và tháng Tám thì rất lợi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. cứ quyến luyến quê hương gia đình thì còn làm được việc gì. Nên hành động kịp thời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vật khổ luyến gia hương. Và nhất là tìm một nơi địa danh có chữ "Sa" thì tốt nhất (đó là ý nghĩa của câu thơ chót). Chí khí xung chiên mau phát huy. chớ nên cố chấp tiểu tiết.

Một khi vào đặng huyền môn. Đánh số hạp. Vô cùng hữu ích. Trung xích khuyên tâm. Người không hiểu biết thần tiên. Cửa nhà mở rộng đón chào. Hoa quỳ nở hướng phía đông. Lạc hưởng thái bình. cầu tài đắc lợi. QUẺ SỐ 288 . lanh khôn việc đời. Nhất nhập hiền môn. Vận thái vô cùng thành đạt. 7. 2. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình. 70. an hưởng cảnh thái bình phú quý.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. để đặt tiệc vui vầy.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Tân tân hữu ích. 72. Làm sao lại được chân truyền bí ngôn. . Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. Trung thành nhứt chi son lòng biết bao.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 20.gif[/IMG] Nhân bất thức tiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 27.gif[/IMG] Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân. nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Đại khai quảng hạ. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.Quì hoa hướng nhật. Ninh hữu chân quyết. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi. cầu mưu cầu duyên.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.

Công danh lẩm bẩm đáng ghi. Số hên: 2. ta mới xét lý để biết.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 78. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. như những trường hợp ta có ý ngờ tới. Tu hành chính quả mới màng. Cầu sự còn chậm. Phương thức thiên đạo tối thần.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Nhưng nay đã rõ hết chuyện. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động.gif[/IMG] Vật vị thuyết thoại thái trầm. có thế mới đạt tới thành công. . tất nhiên không cho qua một cách dễ dàng. nghiên cứu cho kỹ ắt sẽ thành công. 87. là vì người hiểu lý do tại sao nên mới chịu như vậy. Phải có kinh nghiệm mới mong thành công. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. đó là hai câu đầu của ý thơ. tìm hiểu để tỉnh ngộ. Người xin được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ. Nê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 82. và hai câu sau nói rằng muốn công việc cầu mưu được trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đánh số được. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. 8. Ngộ xuất thiên ban ảo diệu. chết chẳng đem đi".gif[/IMG] QUẺ SỐ 289 . Quẻ này ngụ cái ý là như thế.gif[/IMG] Quẻ này chủ về trước không biết. Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta. 7. Công việc làm ăn hay chuyện gì bị trắc trở không vừa ý. cho nên hồ đồ lầm lẩn. chờ. 28.gif[/IMG] Quẻ này chủ biết là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG]đi nh thiện bất thành chân.gif[/IMG] đúng khi bắt tay vào việc.

92. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao.Nên công danh tiền tài đều như mây khói. vui làm điều thiện không chán. lựa chọn cẩn thận. Còn tất cả là hư không. Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến. QUẺ SỐ 290 . 8.gif[/IMG] Công danh tuy đa thực tể. Nên công danh tiền tài đều như mây khói. Chi bằng ta đi tìm thiên tước. Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. chẳng có gì đáng màng lắm. đó là thiên tước. Tu là cội phúc. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. Hà như tu luyện thành chân. đó là nhân tước". Cầu xin còn chậm. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. không vững chắc lâu dài. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được. . Vạn tai trường xuân. Công danh lẩm bẩm đáng ghi. Công khanh đại phu. chẳng có gì đáng màng lắm. Tu hành chính quả mới màng. Sống gửi thác về. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Chân thân bất hủ. Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đánh số ít hạp. Số hên: 9. quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Chức tước. 82. 2. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. chết chẳng đem đi". chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó. 98. chóng tàn. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi.

thì mới mong được kết quả như ý. QUẺ SỐ 292 . 82. Nếu đem suy nghĩ tính toán cẩn thận lại. tây đột. Đi đi đang chạy trên đường đi.Tu là cội phúc. Đánh số ít hạp. nghĩ cho cùng. Số hên: 29. Số hên: 9. Biểu tượng: chó. Cấp tư tầm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 2.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. QUẺ SỐ 291 . Phải suy cho kỹ. Cầu xin còn chậm. Bởi quẻ tả cảnh của bạn như đang đi trên đường gặp một con chó.HẠ HẠ . Gặp chó ta nên lấy làm kỳ. 92. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 92.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng thấy thỏ mà lại nhìn chó. Mới mong yên phận hết lo gì. chớ nên do dự bất quyết.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 90. Sống gửi thác về. sinh kế do đó mà khả đã lâu bền được.TRUNG HẠ Bát Thuần Cấn Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. mà chưa nên gì. 2. Còn tất cả là hư không. Những việc cầu xin của bạn trước tiên phải thấu rõ việc làm và phải trải qua một thời gian dò xét. thì may ra có thể đổi mối lo ra thành điềm lành. 98. Đang đông xông. 9. thì công việc mới thành. 20. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi.gif[/IMG] Tẩu tẩu tẩu. lúc thấy chó hiểm rằng quá muộn. Vậy bạn nên nghĩ kỹ bài thơ trên. ắt giúp được sự nan giải đấy. Theo dõi suy tư cho thật xác.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Khả trường cửu. Ngộ nhất cẩu. Và phải gặp chó mới hay. 8. Người xin được quẻ này khi gặp việc.

gif[/IMG] Bất tri chân tiêu tức. không có ngày nào là không lo sợ đề phòng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 9. Sao mà tin thiệt không hay. 1. 91. Người ta sinh ra ở trên đời. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tiêu tức mạch địa (hốt nhiên) lai. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui.gif[/IMG ]êm chớ nên mở cửa. nhưng cần phải dự phòng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Trăng tròn nay khuyết nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. chớ để kẻ dòm. Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận.Bát Thuần Cấn Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. bị phá hoại. 92. Số hên: 2. Cầu sự chưa thông. 29. 19.gif[/IMG] . phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. chờ.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. suốt đời mình. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc. Bất hứa khả môn kha.gif[/IMG] êm. Thận trọng lúc hành động.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 293 . Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

gif[/IMG] Hỏa vương xứ. Đấy là diệu pháp để thao túng. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] đặt kế chế nguy hoặc tìm ra phương pháp thích nghi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Muốn thế chớ có câu chấp bảo thủ khiến trở thành nếp thành quy củ. suy nghĩ cẩn thận. vì hai câu thơ đầu của quẻ đã mách dạy bạn vậy. Số hên: 29.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nếu được vậy ắt có thể tránh được thị phi. cho nên tất cả những việc cầu mưu cần phải bền chí chịu đựng.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. đốc hành. Hơn nữa quẻ còn khuyên bảo rằng mọi công việc làm ăn cũng phải tính toán cho kỹ và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. thân biện. Vậy Người xin được quẻ này cần phải: bác học. thận trọng cho lắm mới được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] đừng sơ ý rồi gây thêm rắc rối nữa thì phiền lắm. QUẺ SỐ 294 . Lửa nóng nơi hồng chớ mối mê. bất minh. Những việc cầu xin của bạn tốt hơn là tạm ngưng lại để chờ dịp. 2. Vực sâu chỗ nước chẳng bề nề.gif[/IMG] Quẻ này chủ lặng lẽ tính suy mà quan sát sự biến động. thì mới có thể tạm yên. minh biện. Dáo đầu mọi việc đều thương lượng. Sự cầu chưa thông. yếu bất bì. thân tư. (học rộng. 9. để rồi do đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Cấn Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Đánh số tốt.gif[/IMG] . trái phải. nhận xét rõ ràng tích cực hành động) Theo ý quẻ cho biết hiện nay vận trình của bạn còn trong vòng bế tắc chưa được hanh thông. Vô đắc nhạ tha tai. Tai họa gây thêm ắt thảm thê. 22. Nếu đã làm rồi. yếu bất ngốc. Đáo dầu dương chước lượng. Thủy thâm xứ. phải cẩn thận cho lắm. Bất thông. e có nguy hiểm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

29. thì sự ắt hay. 93.gif[/IMG]đi . địa thành lục. 2. chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục. QUẺ SỐ 295 .THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 32.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Hành kiến công huân tảo hồi trình. như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi. Nhảy lên trên đất dậm dò mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. mua vui mà lại thành chuốc khổ.gif[/IMG] đắc ý. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Biểu tượng: Chim. Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] Quẻ này chủ công thành thì thân thoái. Số hên: 3.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. tốt nhất nữa. và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay. 39. nghĩa là tránh được những cạm bẫy. Lập nên sự nghiệp chớ thì say mê. Mạc giao kê vụ hội tương tranh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] . Đánh số. Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý. Công thành thân thối. Tham luyến chung phi thế nhân phúc. 23. Thời vận hanh thông.Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Chim nhạn bay lượn mặt hồ. Công huân chẳng ngại điều chi.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] Bảo nhạn nhiều hồ. 9. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ.

may lành hanh thông. Diệp lạc quy căn sanh cửu trường.HẠ HẠ Sơn Thủy Mông Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 296 . thời vận đã đến. Điềm nhiên tương xứng. Lưỡng lưỡng tương đắc.Thiên thượng phong. thì mọi người điều bỏ mình mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 42. Mặt trời sáng chói.gif[/IMG] Được qui căn tràn ngập thiên địa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Nguyệt bạch phong thanh. mặt trời sáng chói nơi góc trời. Đánh số. Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu. Ắt sống mãi muôn thu "Tràng sinh uyên hối". ước thấy. Đó là cảnh sáng gió thanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. có cái vui tương đối với mọi người. Trái lại nếu có chút hôn trọc. Gió trời nay thổi hiu hiu. mây điều phủ quanh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009. Thủy thanh nguyên. 94. Nguồn trong chảy mãi đến sông Hương. Số hên: 4. 92. cầu được. 29.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. . mờ ám.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mã đáo công thành.jpg[/IMG] Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm. nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt. hạp. Đó là một cảnh trời sáng gió thanh. chẳng có gì đáng lo. 49. Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo. Nhân đắc kim đan. Thiên biên nguyệt. 2. 9. Tốt đẹp. Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. bẩn nhơ.gif[/IMG] đi hết. trùng lưu hà hải. Vận thời hanh thông.

Tạo phúc cùng làm lành.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cuộc sống dài bền chẳng thể lường.gif[/IMG] Quẻ khuyên ta uống nước phải nhớ nguồn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 95. tránh dữ thành thiện. ắt trường sanh bất lão.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nghĩa là phải nhớ tới nguồn gốc. Hương sắc tận điêu linh. Ý quẻ nói lá rụng xuống cội cùng với đất cửu trường. Muốn được vậy ta phải tìm cho kỳ được kim đan mới có thể sống lâu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Hoa nở đầy đường chẳng ai màng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Nhất nhật vũ lai lâm. Nên tu tâm. Bỗng bị gió mưa mà thổi rụng. dưỡng tánh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Số hên: 5. Lên đường cưỡi ngựa đến Trường An. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy ráng lo như nước nguồn chảy mãi tới sông lớn. Nên lo việc tu hành. lại vinh danh. Khán hoa hoa chính phát.gif[/IMG] . Người nhiếp dưỡng ít phải chịu "thanh tâm quở nhục" mới được. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. chớ có quên cái đạo "Tu sinh" (nhận lấy sự sống). ắt thân ta khỏi khổ. 9.Thuốc tiên hái được người trường thọ. thì tức khắc làm ăn lành. ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. nguồn nước trong và chảy mãi ắt thông đến sông biển. Làm cho hương sắc đều tiêu tan.gif[/IMG] Thừa nã khứ tràng an. Kim đan ở đâu? Ở hai chữ "nhiếp dưỡng" (nuôi dưỡng) bản thân. 29. 2. người hái được thuốc tiên. QUẺ SỐ 297 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. giàu sang. 59. làm lành. Đánh số tốt.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. trụy lạc quá lẹ. thận trọng đề phòng gặp cảnh không may xảy ra. Trái mùa quả chín lá đâu ra. 6. đó là những chữ dùng để nói xét việc đời thâm trầm. có từng trải như vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. chỉ tại thất bại. Cho nên Người xin quẻ này phải coi như một roi quất vào mặt. nhưng lúc đó trái đã thành. Tử thực tam thụ chi diệp diêu. 62. gốc rễ đã to. Hiện nay thời vận của bạn chẳng có gì xấu tuy công việc cầu mưu có vấp phải điều khó khăn và trở ngại. 92. Tiền cát hậu hung. thất bại đều do ở sự kiêu căng mà ra. 26. trụy lạc. đã ăn sâu xuống đất khiến gió mưa không thể làm cho tàn héo được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mất điêu bất tạ. Đổi cũ rồi sau đó có mới mà.TRUNG TRUNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. chẳng khác gì cây kia tuy mùa xuân lớn. Mất kiến căn lao. QUẺ SỐ 298 . Cần bố đức. Số hên: 2.gif[/IMG] để tránh những điều không xảy ra cho bạn đó là ý quẻ mách ta thận trọng. 29. Người xin được quẻ này đích thị là một người sống trong hoạn nạn. Cây mọc trời xuân gốc rễ già. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. cũng không đáng lo buồn vì căn cứ bài thơ trên nói cây mọc trời xuân nghĩa là . Cành khô lá rụng chẳng chi hại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mùa thu lá hoa tàn. Đánh số xấu.Quẻ này chủ sự bất đắc ý. 9. nguy hiểm đến điệp trùng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 96. Tính thật kỹ là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] Mộc trưởng xuân thiên căn cán lão. mới thấy là già dặn. Gốc già lá tàn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. thành ra cái việc cầu xin hãy nên suy tính.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc đời từng trải qua nhiều. Hai câu đầu thực là tốt thay. Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nổi hậu quả tai hại như vậy.

Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không. khiếu đạo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 97.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nhứt là trong dịp này ắt thành công. . Số hên: 8. Tiếng người la lối om sòm.gif[/IMG] Khiếu đạo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 28. Đánh số tốt. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.TRUNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. dù gặp gì trở ngại đừng nên nản chí mà cứ tiến tới sẽ tốt lành theo sở nguyện. Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua. 89.gif[/IMG] đúng thời. mọi việc đều suông sẽ. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt thành công mỹ mãn. cứ lo mà tiến hành. Tốt đẹp khỏi lo.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. QUẺ SỐ 299 . bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội. Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. Hà tất thân thủ thư mi ? Phản tổ cao bồng dáo lão?. Câu chót nói đổi cũ rồi thì thành mới có như vậy đã mách rõ sự tốt đẹp cho biết. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên. kẻo muộn màng mất đó. Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi. 9. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động. thì uổng lắm. Khuyên ta chộp lấy thời cơ. 29. 9. vận thời đến rồi lo gì nữa. Thiên tướng minh liễu. Số hên: 7. 2. 2. 92 29. 79. Đánh số thông. 92. xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội. Sao còn chẳng chịu thức chơi. cần giữ một lòng lành. Sự sự sắp thông hạnh.gif[/IMG] Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến. 27.

9. và sự thành đạt thực là tốt đẹp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Vậy bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua những khó khăn nếu gặp rồi sẽ như ý. cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi. nghề thì có nhiều nhưng chả tinh được nghề nào. Đánh số hên. Dồi dào sức khỏe mạnh hơn trước. Cố đắc khan. Tâm tề hậu. rồi mới thành công.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.QUẺ SỐ 300 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. khả trường sinh. Thuốc thiệt uống rồi ắt lành. 92. những người cầu được quẻ này. Thần trung thần. tâm vừa nhàn mà thân lại an nữa. . thì việc mưu sinh thì còn có gì đáng lo ngại nữa.gif[/IMG] Dược nhĩ chân. thanh đắc thanh. túc phân minh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Gốc rễ vững vàng đỡ một phần. Thất bại. phúc liễu ninh. và cầu về công việc làm ăn. thì luôn luôn ứng vào là công việc ấy phải trải qua ba lần cố gắng mới đạt được ý muốn. Bởi thế chuyên hẳn một nghề đến chỗ tinh vi. Cố gắng ắt nên việc. Theo ý quẻ cho hay. khí thì sảng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đây là một tấm gương sáng soi chung cho tất cả ai ưa bao biện. 99. Tục ngữ có câu: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần tinh. Lúc đó thần thì thanh. Ba thang sẽ thấy thần hồi thân. Số hên: 29.

QUẺ SỐ 302 . Trực nhập thiên đình. Sự sự hanh thông. Người xin được quẻ này ắt hẳn có hàng trăm việc sắp sẵn trong lòng và hoạt động tất có danh và có lợi. Đánh số tốt.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . 30. Tràng kỵ tuấn mã. Giao du kết bạn chỉ ba ngày. đúng như có câu nói: Ԕhặng Long Khoái TếԔ Cuộc đời được lên hương. Số hên: 3. Cung hỷ. bạn xin được quẻ này. Thiên đình sang mấy vẫn vào ngay. Bốn bề nào ai mà chẳng hay. giàu sang nữa là khác. bởi theo hai câu sau của quẻ thơ "Cưỡi ngựa cao to" và Ԕhiên đình vào ngayԔđều có ẩn ý tài sắc và giàu sang.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tam thiên tăng kết xả. Cưỡi ngựa cao to oai lầm bầm. LỜI BÀN Quẻ này chủ rong ruổi xa gần. Biểu tượng: ngựa. chẳng những toại nguyện và còn là một kẻ tài đức. lợi đến đương nhiên.QUẺ SỐ 301 . duyên phần đẹp mùa thương. Tứ hải tận tri danh.

thời vận đã lên hương. Gặp vận hanh thông. có thể dốc bầu tâm sự bày ruột phơi gan. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng giải cấu tương phùng. 31. Tiểu lý sinh xuân. Mặt mày tóc bạc thanh tươi.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . mới gặp nhau mà đã thân như bạn cố tri. Cười như xuân gió thảnh thơi tiếu đàm. Khi nhàn nhã đến nhà thầy. Bài quẻ đã nói nhàn rảnh đến nhà thầy. Người cầu được quẻ này thực là may phước. chẳng lo gì. 1. Bỗng nhiên lại gặp ở đây một người. Người xin được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách không ngờ. QUẺ SỐ 303 . cứ cố gắng là thành công. 13.Nhà lai phu tử xứ. bỗng lại được gặp ông lão tươi tốt tóc bạc. Đồng nhan hạc phát. đó là ý nói gặp quý nhân chỉ bảo đường đi nước bước của mình đấy. Số hên: 30. Ngẫu nhiên ngộ nhất nhân. Vậy việc cầu của bạn chẳng bao lâu là sẽ thấy công thành và mỹ mãn lương duyên. Đánh số tốt.

30. Kinh doanh thị tứ lưỡng tam xuân. Vậy bạn hãy ráng sức vượt qua. và tiếp cho ta hay. Sau khi trải bao khổ sở gian chuân mới tạo lập được căn bản. Hoàng Hà cuồn cuộn hãi hùng. QUẺ SỐ 304 . Duy hữu hương nhân tiện thị tri âm. Con sông Hán thủy vô tình. Phải có người thân giúp và phải 3 lần thất bại mới xong. 3. Công việc trải qua ba bốn bận. Hiểu được ý mình chỉ kẻ thân. biết mình chỉ là kẻ thân mà thôi. Hoàng hà cổn cổn. rồi từ đó hồng vận đến. phải nhờ người đồng hương giúp sức không được. Tương lai sẽ thấy ngày mai lành.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Hán thủy vô tình. nhưng mà chưa thể thành đạt ngay trong lúc này. Đánh số được.Nhàn vong dã lão vong đông hành. bỗng gặp được người đồng hương. Số hên: 32. cùng nhau mưu tính việc làm ăn. Theo ý quẻ cho biết. vì chưa là thời thuận tiện lắm như câu quẻ thứ hai nói. Bốn phương khói bụi vô cùng xót thương. Mây nhàn hạc dã hướng đông hành. 20. Thục thủy trừng thánh. Người xin được quẻ này như nếu muốn kinh doanh hoạt động. Biểu tượng: Con hạc. cẩm tú tiền trình. Liên nhai đăng hỏa hậu. bèn kết làm tri âm. hiện nay thời vận của bạn đã bước vào hướng may. Còn kia nước Thục sông hình trắng trong. công việc còn trải qua một vài lần gian nan rồi mới định được. Tứ xứ yên trần. . LỜI BÀN Quẻ này chủ làm người khách ở miền Đông. 2.

trong thời gian này khó mà toại nguyện. 30. 3. mà không có cách chi chế chỉ được. đều cuồn cuộn khơi sóng mịt mùng bốn phương. do đó âm tín bị cách trở gián đoạn. Duy chỉ có một nơi là xuyên trung (tức Ba Thục) còn được yên ổn như cũ mà thôi. gặp nhiều gian nan. Bấy giờ bay thẳng thiên đình cao xanh. Thượng bất kiến vân hưng.TRUNG HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tiềm long dĩ thụ khốn. QUẺ SỐ 305 . Chờ xem mây tụ một bên. Vậy những việc cầu của bạn. Gió mây chưa thấy nổi bùng nương lên. chờ đợi. Phi khứ đáo thiên đình. Đánh số không hạp. Trữ khang vân tứ hợp.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bất an nên mất hết yên vui. Bất lợi bất thông. Người xin được quẻ này có bạn thân bị khó khăn trở ngại trên đường lữ hành. LỜI BÀN . Bài quẻ này toàn lấy các con sông của nước Tàu để tả cảnh tình kẻ cầu xin và hiện cảnh của các con sông ấy. Số hên: 33. Phải chờ đợi một thời gian nữa và khi đạt thành đại lợi thuộc về hướng tây. Con rồng nay kẹt thế cùng. ngoại trừ sông Thục.

Giữ chẳng lâu bền. đem hết sức mình mà học tập. Trừ phi chăm chỉ chuyên cần. nên khó thành công. thì mới có thể có tiện lợi hơn. Khi người nhường ta thì ta nhường. Vậy thế làm sao cười giỡn nổi. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa. Ra ngoài (xuất ngoại) có lẽ là một bí quyết đó. Người xin được quẻ này chớ nên vội vã. Vội chạy tây rồi vội chạy đông. thời vận chưa đạt. Vậy những việc cầu mưu của bạn hãy nên bền chí chờ đợi một dịp khác là tốt hơn. Hãy cứ tươi cười vui vẻ đi.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Thử xứ tư vị nung. Nhưng thơm tho đó đâu được lâu. cần chờ ẩn nhẫn. rút cuộc cũng là hao công vất vã mà thôi. có cũng không. Nung diêm bất nại cửu. Tuy chí khí mưu đồ tích cực đấy nhưng hội gió mây vẫn chưa gặp. vì trong lúc này vận thời chưa được hanh thông lắm. nghiên cứu thì may ra mới phát tích tụ mình được. Ý quẻ cho rằng việc tính cầu này là rất lý tưởng tốt đẹp như mùi vị rất thơm tho. Rồng mắc cạn không mây.Quẻ này chủ công danh chậm chạp. Đánh số hạp chút ít. thì làm sao bay? Chờ mây tụ. khi người nhịn ta thì ta nhịn lại. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc tiếp thế xử vật. QUẺ SỐ 306 . thì bay thẳng lên trời. . Đang bỉ. Biểu tượng: Rồng. Ý quẻ nói hiện nay vận trình của bạn chưa được thông như con rồng hiện đang bị kẹt thế cùng và mây gió lại không có. như vậy dù có cũng như không mà vui sướng gì đâu. Nơi đây mùi vị quá nàn nồng. 34. 43. 40. 4. Cho nên bói được quẻ này nên nhớ kỹ. chớ nên nhận lầm là thật. chớ quên. 30. Số hên: 3. Đảo hào đông bôn tây tẩu. Hà như đàm tiếu sinh phong.

hảo khởi hành.Do những ý trên của quẻ thì việc cầu xin của bạn dù có thành đạt đi nữa cũng phải mất trở lại như tình trạng cũ. 50. bây nhây hai mình. để rồi buồn đó. QUẺ SỐ 307 . Người xin được quẻ này nên phải kiên cơ nhi tác chớ đợi chờ mãi mà nguy đó. Nếu lây nhây thì chẳng được tích sự gì. 5. Số hên: 35. Sự cầu xin của bạn đang bị kẻ tiểu nhân phá hoại. tai vạ ắt tới ngay cho nên câu thơ 2 mới nói: "chớ dừng giây lát". Vội thu xếp hãy mau thay.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Thử gian hữu tiểu nhân. Ví bằng không ta tránh chúng. coi chúng như rắn rết. 30. Đánh số dở. cần ẩn nhẫn chờ thời hanh thông hơn. QUẺ SỐ 308 . và câu thơ 4 chót cũng thêm: chớ có ở lâu là thế. Nơi đây có kẻ tiểu nhân. sự việc nan định. 6. Thiết mạc xảo lưu đình. 3. Chẳng nên gì. 53. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta tránh bọn tiểu nhân. Phòng tiểu nhân cho lắm. ta hãy nên Ԏinh tín kỳ hữu. bất tín kỳ vôԔđể khỏi sau này ức hận. Nhất nguyệt. Chớ nên ngơ nghỉ ngừng ngang chỗ này. mới mong. 63. Số hên: 36. 30. gió mưa bất thường. 60. chung quy chỉ được vui trong một chốc lát mà phải cực nhọc thân trí vậy. như thệ vật cửu tồn. mà khuyên rằng: nhân tình ấm lạnh. căn cứ vào bài thơ trên của quẻ Khổng Minh. Mang dã điếm.TRUNG TRUNG . Trăng trời du ngoạn. Đánh số hạp chút ít. Huống hồ chúng đông mà ta ít. Vui nhỏ đến. cần chờ người giúp cho. thì ta lại càng phải lo xa là hơn. 3. Chờ đợi vượng hơn. ý quẻ còn khuyên bạn đừng nên lưu luyến công việc này và phải từ bỏ ý định đó.

Biểu tượng: rồng. nếu bạn muốn thành đạt sở cầu thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước tối mới thâu hái được kết quả mỹ mãn. 3.7. 7. Tương bái cam lộ. Nghĩa là vận bạn đã tới lúc tốt sẽ gặp may mắn. tin tức tốt đẹp sẽ tới đó. Người xin được quẻ này nên chớ có lo ngại. Nhưng phải kiên chí tính toán kỹ. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạm thời hãy an tâm giữ gìn cẩn thận. 70. QUẺ SỐ 309 . Lục bất bát tảo.TRUNG THƯỢNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn .8. Số hên: 37. Ta nên mau sớm tiễn đưa. Thời vận hanh thái. chắc chắn có hy vọng hanh thông lắm. 30. Song hai câu của quẻ thơ có ý nói rằng. 73. Đầu rồng nay đã mọc sừng. Quẻ nói người cầu xin như là rồng đã mọc sừng và sắp sửa làm gió làm mưa. Đánh số tốt đẹp. Phong vận gặp hội anh hào ra tay. Tốt đẹp. Đồ mà cúng tế phụng thừa chúng sanh. Nhất vào tháng 3 tháng 6. Chẳng lâu sắp sửa tưng bừng gió mưa. Hảo tế tương sinh.Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Long sinh đầu giốc.

song những việc mưu tính phải chính đáng ngay thẳng. Đó là đi đường chính đạo. một sống. . phân mình nhược cương. LỜI BÀN Quẻ này chủ chánh không thắng tà. Xà khước bị hình lục. Bờ hoa nở khắp nơi. Rắn thì bị giết tai ương tự làm. 3. QUẺ SỐ 310 . ý chỉ con rồng là chính con rắn thuộc tà ma và cuối cùng bị tà ma giết. Ý quẻ mách rằng hiện nay thời vận đã đến lúc hanh thông. Người xin được quẻ này nên hiểu rằng chánh bất tất phải tự cưỡng tranh vật lộn làm gì. Long xà đấu sức. Dã yếu dãi xuân lai. Hanh thông. Thoang thoảng gió đông truyền khắp xứ. ắt phải một chết.Thái bạch hiên tây nam. 80. Có cuộc ganh đua. Đây Nam Thái Bạch hiển linh. Vậy bạn cầu mưu những việc gì cần phải nhờ đến phước đức. tốt đẹp. Cạnh tranh. Bởi bài thơ ví rằng Long Xà đấu sức. Số hên: 38. ắt sẽ được bình an và làm ăn dễ chịu. Hãy ráng chờ xuân với tiến đông. Nay người đã bỏ công ra trồng. Cuối cùng chính thắng tà. Long xà tương cạnh trục.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tằng bả thụ tài. tất cả việc cầu dễ dàng hơn trước rồi. Biểu tượng: rồng. không nên dính đến ma tà thì mới nên. 30. chớ nên theo đường tà ma mà có hại đấy. chiến đấu. Long tự phi thượng thiên. Con rồng bay thẳng thiên đường. rắn. 8. lý chẳng thắng số. Đánh số được. lẽ trời rõ ràng là như thế. Đông phong niểu niểu. 83.

Nhưng chỉ cần đợi thời gian trái chín mà thôi. Tích thuận thanh xuân. cần phải tới buổi xuân hoa nở mới có thể thuận tay hành động được. ắt thành đạt ý nguyện mà sự thành đạt ấy sẽ được hạnh phúc vô cùng. Số hên: 39. Biết tiếc thanh xuân già vẫn tươi.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tứ thập dư niên khổ dĩ thâm. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thuận thời mà hành động. Ấn ái thương đa hoan hỉ sự. LỜI BÀN Quẻ này tượng việc có trở ngại. 3. 93. nhưng đợi chờ ԃhủng qua đác qua. LỜI BÀN .Đầy đường hoa nở chỗ nào không. lo gì. Nạc trù luân. Nhi kim an lạc độ quan âm. Kể chi ơn ai ngày xưa nữa. Khi thời cơ đã tới thì càng ngày càng tiến bộ hết sức nhanh chóng. Vậy việc cầu xin của bạn ráng chờ đợi một thời gian nữa. Vận thông rồi. đã cố công trồng thì sẽ ăn quả. Việc cầu của bạn như quẻ thơ đã nói. 30. Bất giảm thanh xuân. Bây giờ con lớn mới vui thôi. Bao năm khổ cực đã nhiều rồi. chủng đậu đắc đậuԔđó là chuyện dĩ nhiên. 90. Như câu chót của quẻ thơ nói hoa nở đầy đường tươi đẹp. QUẺ SỐ 311 . 9.

Người xin được quẻ này nên gấp rút cải nghề đổi nghiệp. Công việc cầu mưu của bạn. Vậy bạn hãy suy nghĩ và xét lại việc làm hiện nay. nếu chậm sẽ không kịp. 30. cần ẩn nhẫn chờ thời gian đạo hòa an. Tính toán chưa thông. đủ để tự mình vui với mình. Cố gắng thì may mới nên . Vì hai chữ ấy ngoài nói trẻ đẹp mà còn ẩn ý nói sự tốt đẹp đó. mà hãy nên xét lại. LỜI BÀN Quẻ này nói đọc sách không thành. cũng như mọi việc mưu tính. Còn lận đận. ý quẻ cho hay rằng. Để rồi mất dịp còn gì tương lai. Hai chữ Դhanh xuânԔnên đáng được lưu ý. chi bằng đổi sang nghề khác. phúc tuy muộn nhưng tốt tuổi đã già mà càng khỏe. Vận vừa phải.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tam đông túc. Vật ngộ tiền trình. QUẺ SỐ 312 . vận chưa mấy thông. thay đổi chương trình cầu mưu. đừng tưởng là may mắn.Quẻ này tượng khổ tận cam lai. 13. mà già vẫn tươi. rút cuộc sẽ đem lại những điều may mắn không đẹp như câu thứ hai đã nói đấy. thì mới có tương lai yên vui. văn nghệ tinh. Tất cả trọng tâm khuyên dạy của quẻ là phải biết thương tiếc thanh xuân. Cấp cấp hồi thu. Nước thành băng giá nơi cùng đường đi. Cũng như công việc mong cầu. 31. Cầu sự còn chậm. miễn để lại cho cả cuộc đời. chẳng nên buồn phiền chi. Người xin được quẻ này : tự nhiên hiểu lấy mình. Đúng vậy nếu bạn giữ được mọi sự tốt đẹp cho gia đình thì gia đạo ắt sẽ vui vẻ. có đổi nghề cũng nên đổi sớm. Đáo đầu xứ diệc thành băng. Số hên: 10. Ba năm văn nghệ tinh thông. Song. hanh thông. Hãy mau tỉnh ngộ màng chi.

TRUNG THƯỢNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Kỳ quái ! kỳ quái ! Tiền phiên lai liễu. Vậy vị lộng hoại. Canh kỹ xem chừng bị phá gì. Người xin được quẻ này quyết phải cố gắng phòng bị nghiêm mật mới được. Số hên: 31. Nếu không đề phòng cẩn mật như đề phòng cọp sói. QUẺ SỐ 313 . thực quái kỳ. LỜI BÀN Quẻ này cho biết họa vô đơn chí (tai vạ thường đến liên tiếp). thì làm sao tránh được tai vạ nguy hại. kim phiên hựu lai. cần đề phòng và tính toán kỹ thì mọi việc may ra mới thành. Và bắt lấy thời cơ mới được. rút kinh nghiệm và có kế hoạch rồi tiến hành. chớ nên sơ sót mà hỏng ngay. QUẺ SỐ 314 . Vậy bạn muốn công việc cầu xin được đến nơi đến chốn hãy nên bền lòng. 12. Đánh số dở. Cẩn thận đề phòng. 23. 11. Đánh số hạp. 21. Theo ý quẻ nói: có lẽ sự cầu xin của bạn từng cầu mong nhưng đã gặp trở ngại phải không? Nếu câu hỏi của quẻ đúng với quá khứ của bạn thì lần này phải kỹ lưỡng và thận trọng hơn. Đề phòng cẩn thận chớ sơ sót. Kỳ quái lạ thay. Việc còn đang rối rắm.THƯỢNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn .công. 13. Số hên: 32. Vừa rồi mới lại thế là chi. 3. thì sẽ thành công trong tương lai.

Công trình khẩn đất khác thường chẳng lo. Như vậy việc cầu xin của bạn ắt thành công. Đánh số tốt. 1. Tòa khan thu hoạch. lúa gạo đầy kho đầy đồng. Số hên: 13.TRUNG HẠ Sơn Địa Bác Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . thời vận đến. 33. 31. bây giờ chỉ còn hái quả thôi. 3. Tất mạch đạo lương. Tốt đẹp. nay mai nên bạn hãy cố gắng tiến tới đi. Quẻ thơ nói rằng: vận thời đến lúc hanh thông mưu cầu toại nguyện chẳng gặp chi cản trở nữa.Canh ngưu phục ngột. Trâu cày nằm bẹp giữa đường. Ngồi nhìn gặt hái bo bo. Như con trâu cày nay đã nằm trên bờ ruộng chẳng lo gì tới việc cày cấy nữa. Bắp ngô. Tịch khổ khai cương. chẳng lo gì khó nhọc vì đã có công gieo hạt. siêng năng thì giàu. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể giàu. LỜI BÀN Quẻ này cảnh cáo làm biếng thì nghèo. ắt trước hết phải siêng năng cần kiệm. trái lại chưa có người nào siêng năng mà nghèo mạt suốt đời. Người xin được quẻ này muốn cầu mong giàu có. QUẺ SỐ 315 . mà chỉ nằm nhìn xem người ta gặt hái về an hưởng mà thôi.

Số hên: 3. Trăm ngàn rèn luyện đường đời mới nên. thì phải trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Vậy sự cầu xin của bạn trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. Biến hóa hải đảo. Phàm làm việc gì cũng vậy. chẳng phải cứ bắt tay vào một cái là xong ngay. thì phải cố gắng trên đường đời hơn nữa. Thần long trảo nha. Chim con ắt sẽ được bình an. 1. chưa tốt đẹp hoàn toàn cần rèn luyện tài đức thêm mới mong đạt được quả tốt. trái lại cần phải lâu ngày tháng và công sức mới thành. nếu muốn thành đạt sở cầu. 41. Thiên trùy bách luyện. Lẽ ra vận trình của bạn phải được tốt đẹp. Sơn cốc hoàn kiều.Yêu hạ hội thanh bình. Lưng treo bảo kiếm thanh cao. 4. bình an. Nhưng muốn đạt thành sở nguyện. 14. có quyền thế đó. vui vẻ như hai câu đầu của quẻ thơ đã tả. Đánh số tốt. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng báo cho biết hỏa hậu (mức độ vừa đúng của lửa khi nấu luyện vật gì) đã đến linh đan tự nhiên thanh. 31. Phú bộ tam sơn. Ý quẻ cho hay hiện nay thời vận của bạn rất tốt. . Bộ nhập kim loan điện. QUẺ SỐ 316 . Bước vào cung điện lạy chào đế vương.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Sô điểu phi cao. Nhưng tiếc hoa đào gặp trận bão. Đảm đương việc phi thường. Con nhạn cùng mây bay lượn nhàn. Đang thời vận thông. thế nhưng không ngờ lại hoa đào gặp bão làm cho những điều tốt đẹp lại phải tiêu tan. 34.

51. cát. .TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Cát. nên phàm việc gì phải cẩn thận lo liệu mới được. QUẺ SỐ 317 . Đây là quẻ đại cát.hung. đang may gặp rủi. thận trọng. Vậy những sự cầu xin của bạn khó mà thành trong lúc này. chờ thời và ẩn nhẫn. 13. Biểu tượng: chim. Hung.hung. Dù may cũng giống trăng ngoài nhà. Hữu liễu mai hoa tiên bất đồng. nguy hiểm đến thình lình. 1. Bởi vì sự kiện xảy ra tự nhiên. Hàm tiếu hướng đông phong. con người không thể nào chống cự được. nếu có kết quả thì kết quả đó chẳng đi đến đâu. Biến đổi. LỜI BÀN Quẻ này có cái tương từ thấp mà lên cao. cát. tiếc thay. biến hóa bất trắc. Số hên: 15. Rủi có bông mai lại khai ra. 31. Tầm thường nhất dụng song tiền nguyệt. Đánh số rủi. Nhân tình bất tỉ cựu thời nung. 5.Nghe bên lề ruộng gái than van.

ắt ta cũng chỉ ném theo một cái cười là hết. Nếu hiểu được tình đời. Vậy tự liệu thôi. cơ hồ ngư đã từng gặp tai họa. Khi thành đơn bữu đỉnh. Bình thường. Tu thủy tương tế.HẠ TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Đại hỏa viêm viêm. Trời đất cũng kinh hãi. cho dù mùa xuân đến cũng vẫn chưa may mắn. LỜI BÀN . 13. phải nói rằng dữ mà chẳng dữ. 6. 61. Nhân tình nào sánh kịp ngày qua. nghĩa là chẳng tốt đẹp cho lắm. thì sự cầu cũng chưa đến đâu.Cười hướng gió đông tưởng ý mạt. Bảo đình đan thành. 1. mà cũng chẳng tốt lắm. thời vận không mấy tốt. Quẻ nói rằng dù may mắn như trăng ngoài nhà. chỉ là tầm thường. Số hên: 3. Lửa cháy thành ương tai. 36. Trái lại còn gặp rủi ro nữa. Tân thiên yết địa. Trái lại việc cầu xin của bạn chẳng xấu. QUẺ SỐ 318 . Hãy nên lấy nước xài. LỜI BÀN Quẻ này nói rằng lành mà lại chẳng lành. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời cho dù có gặp mùa xuân sang. Đánh số tốt chút ít.

cố lên. ký tế (nước lửa cùng giúp nhau). Người xin được quẻ này chỉ có cách tu dưỡng con người để hóa giải mong tránh khỏi. Vi bả cô chu hệ. Ý quẻ nói: sự cầu mưu của bạn rất là khó khăn như lửa cháy thành ương vậy.Quẻ này cho biết người không có ta không thể lập được. Đánh số tạm được. ta không có người cũng không thể thành được. vượt khỏi sự khó khăn đó. thì được nhiều tốt đẹp đấy. Tảo bả đầu bạc địa. ráng vượt qua những khó khăn vấp phải. ta hãy nghĩ trước. Đang bế tắc. Số hên: 3. nắm vững chủ trương đã định. Người xin được quẻ này cần phải lấy vấn đề giao hữu làm đệ nhất nghĩa. thì sự việc chẳng có gì tai hại. nếu có tài. Vậy bạn nên kiên trì mà cố gắng. để chuyển bại thành thắng. Sao chưa lấy cột thuyền này khỏi trôi. Khi trôi mãi. Nay dây sắt kẽm một dây. Kim đao nhất hạ. . khó khăn. trái lại. 71. như quẻ nói cứu lửa biết dùng nước trị.TRUNG TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thiết sách nhất điều. thì sự việc ắt thành công một cách huy hoàng không ngờ. tính sau nắm lấy cơ hội và những phương tiện chung quanh thì mới mong đem lại được kết quả theo ý muốn. LỜI BÀN Quẻ này tượng bắt đầu có cái nguy trôi nổi phiêu lưu và cuối cùng là cái hiểm phải đoạn tuyệt. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó. có môi chẳng lời. QUẺ SỐ 319 . 31. Tất cả mọi sự mọi việc xảy ra. ngược lại sẽ tạo nên hậu quả không tốt đẹp mấy đấy. Quẻ mách rằng: phàm cầu mưu việc gì. 13. khi vượt khỏi được khó khăn ấy. 17. người và ta giúp đỡ lẫn nhau chẳng khác gì thủy hỏa. 7. sẽ lôi thôi. Và ngược lại. 1. và có thủ đoạn ắt giải trừ được cái khó. Còn gì mà nói. Tóm lại. làm ra từ trước chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi.

18. Người xin được quẻ này rất nên hăng hái cố gắng làm việc mới được. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn được đôi chút. Cứ tiến hành và cố gắng. Có phương tiện sẵn. có nghĩa là: thời đã đến. Còn riêng việc cầu Դiểu đăng khoaԔ chắc là Ԕỹ mãn lương duyênԔrồi. Thời vận gần hanh thông. Nhất khắc xào diên. nếu không thì hỏng.Vậy việc cầu mưu của bạn hãy nên theo lời quẻ dạy. Đánh số chưa hạp. 1. Ba đào quăng lưới thử lường. Nói cách khác. hãy thử thách đi. ắt sự có thể thành. 31. Khẩn cấp luyện trước. 3.TRUNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thập nhị thời trung. Số hên: 38. 13. chán nản. 3. gió thanh làm dây mới. làm ngược lại chỉ thành hư không mà thôi. đừng chần chờ. bình tĩnh suy tính rồi mới bắt tay vào việc. 31. không từ gian khổ thì ắt thành đạt. . Mới thành công quả phi thường hiển nhiên. 91. 19. Số hên: 9. nơi ba đào quăng lưới lại bắt được những vật quý. Thanh phong móc nối làm mai dẫn đường. nản chí. Vậy những việc cầu xin của bạn. 1. Quẻ nói: cả ngày 12 tiếng chuông đồng hồ đánh lên mãi. chớ có lợi tay. ắt sẽ thu lượm kết quả theo ý muốn. tại sao không thực hành công việc đi. 8. làm việc phải có kế hoạch và sáng trí thì mới nên việc. QUẺ SỐ 320 . Vô xứ hạ cước. Cả ngày đồng hồ đánh chuông hoài. Vua Đại Vũ tiếc một tấc bóng. cần phải cố gắng. biếng lười. nên thức dậy sớm và cố gắng tiến tới làm những mưu định đi. Đánh số hạp chút ít. mà phải thử lửa như lúc ba đào quăng lưới vậy. thì chúng ta tiếc một phân bóng. sự ắt sẽ thành công.

làm việc có kế hoạch thành công theo ý muốn và sự thành công đó rất rõ như xem trong lòng tay của bạn. Số hên: 32. 23. Hồng nhật đương thiên. Vận thời hanh thông.HẠ HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Phong khỏi tây nam. Mặt trời treo giữa hiện đang sắc hồng. chắc chắn thành công. Gió Tây Nam là gió mát mẻ. QUẺ SỐ 322 .HẠ TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn . 30. 2. mặt trời giữa trời là sáng sủa. Kỳ môn điệu quyết. LỜI BÀN Quẻ này cho biết ngồi trấn thung dung. người xin được quẻ này chớ lo lắng về chuyện công lao. cười nói tự nhược mà vẫn đuổi giặc. 3. Kỳ môn hiệu quyết lên công. Đánh số hạp. hai câu này ý chỉ thời vận của bạn đã hanh thông tốt đẹp. 20. Gió lại từ hướng Tây Nam. chẳng phải là người trấn thủ giữ quan nhiều trí lắm mưu đâu mà thực hỉ là do lực lượng đã định từ trước. Trông xem thấy rõ như lòng bàn tay. Nhất trưởng năng khan. Giàu sang vinh hiển đã đến kỳ. chẳng cần phải lo gì cả.QUẺ SỐ 321 .

Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật lâu ngày dần dần sẽ lòi ra. nên cố gắng và cố gắng thì mới có thể hy vọng thôi. chẳng bao lâu mọi việc rồi sẽ được rõ ràng minh bạch cả. trong trắng đàng hoàng bỗng gặp vu khống hủy báng rồi do đó chuốc lấy oán thù. Việc cầu xin của bạn lẽ ra vận trình may mắn. 2. Người xin được quẻ này chẳng có gì phải lo sợ cứ giữ lòng bình thản an nhiên. . Lúc đó thì bô bai. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng của một người vô tư. Nghĩ cho kỹ. Số hên: 3. QUẺ SỐ 323 . Nhất nguyệt chính dương không. Hạo phách biến mung lung.Vạn lại vô thanh tế. Đợi giúp cho ta ngày đã dài. Khước tại thiên biên đẳng. 12. 1. Thiết vật nhâm tuần. 23. nhưng không ngờ lại có sự trục trặc nên đành hóa thành không. nỗi oán thù tất phải hết. 32. Đang may hóa rủi. Hốt bị vân già yểm. Trăng chiếu lững lờ đứng giữa không.TRUNG HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Nhất cách tri âm. 21. tránh điều lầm sai. Hết la tất cả nay im lặng. Nhưng chớ nên trông cậy mãi đó. bạn nên ẩn nhẫn chờ thời đến. thơ tả rằng: Դất cả sự ồn ào đều lặng im và trăng đêm đang chiếu mà bỗng bị mây che làm trăng mờԔ Vậy việc cầu xin của bạn ắt khó tránh được nhiều cay đắng. Hoặc cần cố gắng hành động thì may ra mới nên. Một người tri kỷ cách thiên nhai. Đánh số dở. Bỗng bị mây đen che phủ mất. Tỉnh dạ đương tư tỉnh. Nào đâu ánh sáng đành mông lung.

LỜI BÀN Quẻ này chủ đồng cam cộng khổ với nhau. Vậy công việc mưu tính kết quả ra sao? Bạn lấy ý thơ tự đoán. lo gì. xin chớ có sợ khó. Chó sủa người ta bất quá chỉ vì trung thành với chủ. Vì quẻ ấy con chó tả cảnh rằng.HẠ HẠ . 2. Lệ xĩ giảo nha. công việc e khó thành. Vì vậy hai câu sau của quẻ thơ mới khuyên bạn.LỜI BÀN Quẻ này chủ người tri âm quá ít. chỉ là canh giữ nhà cửa làm tớ mà thôi. Người xin được quẻ này nên gấp rút đuổi theo. mà chỉ cầu an. nghĩa là những việc đang mưu tính và tìm cho mình một việc gì khác mới dễ dàng thành công hơn. 33. cần thực tế. Chỉ cố khám gia. 23. Đánh số hạp chút ít. Nói cách khác. thì sẽ thất vọng. Bởi thế người xin được quẻ này có thể coi như quẻ trung cát được (khá tốt). Cho nên trong đêm thâu. phải nên suy nghĩ và mau mau tỉnh ngộ. Công việc làm ăn và việc cầu xin của bạn chưa thông. Đàn chó tụ nơi đây. Tính chó chỉ chịu chủ. 23. 3. Biểu tượng: chó. 32. QUẺ SỐ 325 . cho nên không trông mãi vào đó mà phải thay đổi cách khác. Còn nhiều lôi thôi tranh chấp. tính toán kỹ. Mài răng mặt hận đầy. Số hên: 32. 22. Số hên: 3. "Tri kỷ cách thiên nhai" ý quẻ nói rằng có quý nhân mà ở nơi xa như bạn thân ở xa làm sao bằng bạn xóm làng.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Chúng khuyển tương tụ. hiện nay việc mưu tính của bạn như thành đạt song thực tế khó nên công. mình được người đem hết tâm lực mà sống chết với mình. nếu không chỉ uổng công. Giao đầu bãi vĩ. để cùng với người lành đôi vai sát cánh. nhưng thực tế bổn tính của nó. Chớ trông cậy mãi vào bạn. khi chó tụ thành đàn ắt chúng muốn ăn thua tranh hùng. Đánh số dở. Chi đáng tớ gì thầy. 2. cũng đủ hiểu. thì việc ắt sẽ thành. QUẺ SỐ 324 . tình đồng đạo may mà có duyên. nuôi quá cao vọng.

song quẻ cũng có nhắc rằng khi toại nguyên công thành hãy nhớ đến công ơn kẻ giúp ta. Sự sự hanh thông. Đánh số tốt. Xuất đầu lộ diện chẳng được lành. 4. 24. 2. Nhất lộ thủ. 42. Có tình thì người nên phải nhớ. Chồng sau vợ trước nay cùng đi. Thử tán tàn tịnh. nhưng phải nhớ lại người đã giúp ta nên công và phải toàn đạo đức. như vậy quẻ mách rằng những việc cầu xin bạn đều được tốt lành cả. Dương oai thân trảo. nữ trước chồng sau thì là chử Hảo. Mười năm quên nghĩa chẳng quên lòng. Ằt bị con mèo theo đuổi bắt. ăn cháo đá bát. 23.TRUNG TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thử phục huyệt. Mười năm ơn nghĩa hãy nên ghi. . sự nghiệp nên hồng. Quân nhược hữu tình tu thiết ký. miêu tức căn. vợ là thuộc nữ. tất cả điều phải thế. Hảo tỷ tiên cơ triệu dĩ minh. mới hay. Rất kỵ chuyện vong ân bội nghĩa. Số hên: 3. chủ khách. Chuột nằm trong ổ mới yên thân.Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thê tiền phu hậu nhất động hành. 32. và phải giữ lấy lẽ phải phước đức thì mới yên lành. Bất luận vợ chồng bè bạn. bản tự ninh. QUẺ SỐ 326 . người xin được quẻ này phải nhớ kỹ lời khuyên này. Chẳng có gì trở ngại. cần phải có nghĩa có chung. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc giao thiệp với người. Theo chữ Hán chồng là thuộc tử. Triệu chứng biết rồi còn gì cãi.

Đời người không chỉ một ngày có thể làm nên sự nghiệp thì hơi nào lo. Hà tất tiêu lao. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Trong sách gái nàng xinh như ngọc. chớ hoạt động e bị thất bại và nguy hiểm. 5. . Miễn có chí.Rồi tiêu tánh mạng khó thoát sanh. người chẳng học chẳng sung sướng. Gây miệng lưỡi thị phi nếu gặp phải thứ dữ như chuột gặp phải mèo thì thử hỏi có đáng sợ không? Bởi thế. 35. Nhà vàng trong đó đượm vàng son. Số hên: 3. 2. Đánh số chưa hạp. nếu không sẽ như con chuột không chịu nằm trong hang ổ. 32. Tâm trung mang lục. ắt bị mèo săn bắt ăn thịt đấy. QUẺ SỐ 327 . Toại nguyện công thành phải mỏi mòn. 52. Chí nguyện tự năng túc. Ẫn nhẫn chờ thời. để xem sao thì tốt hơn. Hiện thì miệng lưỡi tới. 53. Năm xe sách vở đọc cho hết. Độc tận ngũ xa thư. Vậy bạn nên yên giữ cách sống một thời gian nữa là hay hơn. người xin được quẻ này rất nên lấy đó làm răn. LỜI BÀN Quẻ này ngụ ý ngọc chẳng giũa chẳng thành đồ.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thư trung hữu nữ nhan như ngọc. nên nhường không nên tranh. tranh thì thị phi sinh. thì việc sau cũng thành. Sức học của mình đã quá đủ. 25. nên lánh không nên chường mặt ra. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên ẩn không nên hiện. Theo ý quẻ nói hiện nay vận thời của bạn vẫn còn bế tắc nên tất cả mưu cầu khó được như ý và khuyên bạn hãy rán chờ đợi một thời gian nữa.

Biểu tượng: beo. Đây là quẻ thượng cát. chỉ cần phải rèn luyện tài đức thêm.HẠ HẠ Sơn Hỏa Bí Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Báo biến thành văn thái. Beo thì biến sắc. bạn phải nuôi chí và phải có nghị lực cố gắng tiến tới. Thời vận thông. ắt sẽ thành công rực rỡ. Con beo nay đã nổi rằn. Như vậy việc cầu xin của bạn đều được như ý nguyện. Đánh số tốt. QUẺ SỐ 329 . không có gì tốt đẹp mà không có đủ. lên như diều gặp gió. 72. Ý quẻ cho hay rằng người cầu được quẻ này rất tốt giống như beo đã đến hồi trưởng thành. Số hên: 26. Xích thân thành phú quý. nhưng phải đọc hết năm xe sách vở tính toán cho mình thì mới mong. nhất là về tình duyên thì thật tốt. Thừa long phúc tự trăn.TRUNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly . Đánh số tốt. 7. Sự sự đắc chấn tân. Vậy. 6. như cõi rồng. 63. chẳng còn gì lo nghĩ nữa. 36. Thành rồng phước lắm xoay vần đến nay. Nếu có thể gắng sức tiến tu. Song bạn phải cố gắng không ngừng thì mới nên. 32. 2. 2. 3. càng tốt hơn. cảnh tượng rực rỡ huy hoàng. 23. rồng thì bay lên không. như được gái đẹp nhà vàng vậy. LỜI BÀN Quẻ này chủ tay trắng làm nên. nghĩa là tất cả đều thay đổi. 23. Số hên: 3. Nghèo thành phú. tay trắng trở thành giàu.Bài thơ của quẻ. ắt cuộc đời hanh thông giàu sang chẳng còn nghi ngờ gì nữa. thật vui thay. ẩn ý nói rằng. mọi việc suông sẽ. 32. QUẺ SỐ 328 . 27. không có gì đáng lo. những việc cầu mưu của bạn rốt cuộc sẽ được toại nguyện thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp. Mọi điều mới mẻ từ rày yên vui. 37. Thời vận hanh thông.

giữ mình cũng phải cẩn thận nữa để mong rằng sống được cuộc đời êm ấm ngay cả đến cái chết hết sức chú ý đến lời răn đó mới được.Cô dương vi hề. Hà tất khu khu tiển cẩm y. 23. Như câu thứ ba của quẻ nói nào sống được tám mươi tuổi. 38. hương khắp ruộng đồng. Ấm thịnh dương suy không được quân bình. 28. Khép thềm áo gấm cho phiền lòng. Phải cẩn thận lời nói đến việc làm. không có kết quả tốt đẹp. Xuân sắc tràn. Quẻ khuyên rằng phàm mưu cầu việc gì. Thời vận đang hên. 2. LỜI BÀN . Hoành kim bất tận gia vân phú. cần phải cẩn thận chu đáo. là ẩn ý nói việc cầu mưu khó được như ý muốn. đó là nói thời vận xấu. Nghi khả bảo hề. Nào còn sống được tám mươi tuổi. đề phòng bị phá hoại. LỜI BÀN Quẻ này chủ Cô dương không thể địch nổi quần âm cho nên phải xa lủ tiểu nhân. Đâu thiếu bạc vàng nhà triệu phú. 3. và giữ gìn đạo đức mới hay. Đánh số ít hạp. quần âm dật hề. tương bất khả mao hề. Cẩn thận quanh mình mới cửu trường. Trùng trùng xuân sắc thượng sài phi. Lực ký đàn hề. 32. QUẺ SỐ 330 . 83.HẠ TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Hiểu vũ sơ tình ánh bích khê. hóa xui. công việc làm ăn đều bị bế tắc. Dương khí tan tành âm khí vương. Người nay sức yếu khác ngày thường. nếu sơ ý sẽ hư hỏng. Số hên: 8. phải tránh hết nữ sắc. Chân cẩn thân hề. sáng chiếu bờ sông. Mưa vừa tạnh.

2. QUẺ SỐ 331 . là cảnh tươi đẹp. Sau cơn mưa. nhưng lại hy vọng nhiều về giàu có tiền bạc. và từ đây về sau chẳng còn âu lo gì nữa. 23. Đánh số chưa hạp. Đường đi gai góc biết bao. Thế mới biết việc không trải không biết khó. nói rõ hơn là rủi đã đi. Công danh ai nấy một đàng. 3.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thế đạo ta kinh cực. Lợi danh như hữu lộ. Nhân tình thế thái hơi nào mà than. 93. không còn lo gì nữa? Đánh số hạp. thì mới nên. Đây là một quẻ đại cát. 3. thời vận thông hạnh. đừng vì đó mà than thở và buông xuôi việc cầu. Ngược lại. Suốt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. Số hên: 33. cứ tiến tới ắt sẽ được toại chí phần nào trong đời sống. LỜI BÀN Quẻ này chủ điếm đủ mùi nguy hiểm. có ngày cũng làm nên. Cần cù lo sống. Vì vậy. 32. trời lại sáng. Theo quẻ mách rằng: sự cầu mưu của bạn như đường đi có nhiều gai góc. tiền hoài chẳng hết. đừng quá tham vọng làm cái gì quá sức mình. QUẺ SỐ 332 . cứ chiếu theo dự định cầu mưu tiến tới ắt thấy ngày toại nguyện.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . thời đến ta cũng như người. cứ cố gắng. Mưa quá sáng chiếu bờ sông. Số hên: 9. khó được như ý. Công việc làm khó khăn chớ trách thế thái nhân tình làm gì. Nhân tình mỗi dụng ta. trong công việc không kể gian nan. chớ màng chuyện ai. trải khắp cảnh tang thương. mà cần gì phải thèm thuồng. hố vàng. Cần khổ trục sinh nhai. 39. bởi thế người xin được quẻ này đừng hy vọng về quan tước. 30. 92. Quẻ ý nói vận thời của bạn đã được hanh thông. nhất định thành cự phú. mà may đã đến.Quẻ này chủ tài vận đều hanh thông. Chớ nên khen thèm cái tốt đẹp của người ta. Giàu thì có nhưng danh thì không.

Nguy hiểm đủ điều đừng tưởng không. Núi tận. bao vây quanh ta để chờ đợi hại ta.Sơn cùng lộ chuyển mê. Giờ đây vận xấu hãy đề phòng. lại đường cùng. QUẺ SỐ 333 . thì cũng có thể vãng hồi khí số được. Như vậy. như lý hạc băng. Thời vận dở. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta hay có lũ gian hung dữ hay ghen ghét. Số hên: 3. chờ vận bĩ qua mới mong tính. Chỉ hại và hao công. 31. chứ chớ nên vọng tưởng. Đánh số thua. Đừng cưỡng cầu vô ích. cũng như mấy câu tiếp sau. Giới cẩn khủng cu. 1. cũng phải cẩn thận đề phòng cho chu đáo. Câu này đã kết luận cho rõ ràng về thời vận hiện nay của bạn ra sao rồi. LỜI BÀN . Vạn sự mạc cưỡng nvi. 13. tôi khuyên bạn hãy ngừng những mưu tính lại. đều không được câu nào tốt. Nay cảnh như đèn trước khối gió. Nhất lung phong lý nhất chi đăng.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thời biên da gian. Cần nên cẩn thận mới yên lòng. Ta chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh họa. Núi tận lại đến đường cùng. Xuất xứ tao gian đố. nếu đã lỡ làm. Nếu ta biết tích đức hành thiện. Tu thức tiền trình nguy dữ hiểm. 33. Thủy cấp chu nan độ. tính toán làm gì nữa. Thuyền nan khó vượt sông. Bồn chồn hoạt động vô ích. chiến chiến căng căng. chẳng còn gì bàn nữa.

hãy cố gắng tiến hành mưu định là sẽ thuận buồm xuôi gió. có thế mới mong tránh được những tai hại. Số hên: 33. Hảo cứ điên tiền tiến kỷ trường.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . Tràn đầy hương nức loan phòng khắp nơi. câu đầu tiên đã nói ngay thời vận của bạn ra sao rồi. gió thanh đưa đến nỗi vui tươi nay chỉ lo ngâm ca ly rượu để xứng ý tình. Ngâm ca cốc rượu cho tươi ý tình. phút nào là có thể sơ hở lơi tay được. nhất định được đại cát. Gió thời thổi đến thành cười. Và câu thứ ba lại tả cảnh hiện nay của bạn như ngọn đèn dầu ở trước một luồng gió mạnh. Số hên: 3. Thời phong xuy tống chung thành tiếu.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Nhất đóa hoa chi diệm cánh phương. lỗi lầm xảy tới ngoài ý dự liệu của mình. lo lắng. 33. QUẺ SỐ 334 . và còn phải cẩn thận về tất cả sự sống hàng ngày. ý xuân tự nhiên đã có. dễ như trở bàn tay. Thời vận bất thông. Người xin được quẻ này rất nên cẩn thận. thất bại dài dài. Tốt đẹp. Một đóa hoa đẹp lại thơm. Không biết tất mất hồi nào. vinh hiển. sợ hãi. nguy hiểm. nên ẩn nhẫn chờ thời. ngồi thì ngồi trên đống kim nhọn. khí vận đến kỳ giàu sang. 23. Đánh số bết. Đánh số tốt. LỜI BÀN Quẻ này chủ Thời vận đã tới.Quẻ này cho biết đi thì đi trên chông gai. Thanh hương phức úc thấu lan phương. Người xin được quẻ này cứ việc làm theo ý mình. Vậy vận thời của bạn đã đến thời kỳ lên hương rồi. vừa ý vẹn toàn. không còn một giờ nào. Theo quẻ thơ nói trên. 32. Vậy công việc cầu xin của bạn khó mà toại ý. mà chẳng còn phải băn khoăn nữa. Theo ý quẻ cho biết cảnh tình của bạn hiện nay như cảnh hoa sắc hương nở rộ thơm phức khắp nơi. 2. Công danh quyết được. thì mới được bình yên. QUẺ SỐ 335 . 3.

Ý quẻ nói: công việc cầu xin của bạn hiện nay đã vững chắc. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên lấy thủ làm chiến. . 34. 4. sau này sẽ thâu lượm nhiều may mắn. Số hên: 33. Nhi kim thủy đắc quá than dầu. Biệt hữu phi thường hĩ. Sau này ắt gặp nhiều vui vẻ. lấy nhàn đợi nhọc. Theo rồng lên mây xanh là ý nói cao thượng. công danh phú quý rõ ràng. Khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu. QUẺ SỐ 336 . 3. Người xin được quẻ này nếu thêu được kết quả nhất định là tốt. Công tại chúng nhân tiên. trời không bao giờ phụ lòng tốt đấy. và sau này ắt sung sướng vô cùng như cưỡi rồng lên trời vậy.TRUNG TRUNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu. Xưa kia nghĩ lại biết bao âu. Công lao dựng trước có ai hơn. 43. vì trước đây từng cố gắng chăm lo bỏ công nên sau sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Niên lai tâm sự tài thành tựu. Tâm sự bao năm nay toại nguyện. tương lai càng vững hơn. Đánh số thông. Bay thẳng trời cao đến chín tầng. Ba đào ngàn dặm độ cố châu. tự nhiên là có những chuyện vui mừng ngoài ý liệu kế tục mà tới. Tùng long đáo cửu thiên. Sự nghiệp đã vững. Sự việc từ khi đã vững bền.Tự tòng trì thủ định. Vậy công việc cầu xin của bạn hãy cố gắng và chăm lo. Nay đến bờ rồi mới hết sầu.

Mai sau mới được cuộc đời an khang. 36. 63. Đánh số được. đã lâu nay. Số hên: 3. những cảnh gian hiểm đã qua. 3. Giữ mực điều hòa và đạo nghĩa. đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan. và đến lúc rủi đi may đến. Số hên: 35. Doanh nhi bất phúc.HẠ HẠ . Đầy không đồ. lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách. càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa. Vô đãi. Người xin được quẻ này nếu biết giữ sẽ gặp nhiều may mắn lắm. Theo ý quẻ cho hay. phàm việc cầu mưu của bạn nên phải giữ mức trung dung. cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu. hạnh phúc. gián nghĩa là biết nghe lời can gián khuyên bảo. Chớ kiêu ngạo. chẳng nên lời. vô kiêu. từ nay khỏi lo. 53. Đánh số hên. nhưng nay đã đến bờ. Về già càng an khang. Thọ quân lộc. Lúc đó. QUẺ SỐ 338 . QUẺ SỐ 337 . nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng.LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến tiến. càng thấy ngán ngẩm. Thủ chi nãi xương. ngày hân hoan đang chờ bạn đấy. Nhưng biết lấy gì để giữ? Lấy chữ cần và chữ gián. Cần nghĩa là siêng năng. Cửu giáng trinh tường. không còn lo ngại gì nữa. Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này. Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một vài đời là đã khổ đã sụp. giữ được mới hay cho người. thì mới tốt đẹp cho sự cầu mong. Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương. 5. LỜI BÀN Quẻ này chủ có khai sáng thì dễ những lúc giữ gìn lại khó. như không muốn nhớ tới nữa. Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp. 33. thì cuộc đời êm đẹp.HẠ TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Thụ quân chi lộc. Vĩnh bảo an khang.

Lăn lốc chi. Tôi khuyên người đừng cưỡng cầu là hơn. Số hên: 3. việc gì đến sẽ đến. Nhất sinh tận thị mệnh an bài. Tuy vậy. 73. Đánh số hạp. đừng lo lắng làm chi cho mệt tâm. không có. Tất cả cảnh tình và vận số của bạn trong giai đoạn này được quẻ thơ cho là: đã được an bày sẵn tất cả. Muôn việc đều do khôn với dại. QUẺ SỐ 339 .TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . Số mạng có cái kỳ là người nếu mạng mà giàu có thì vứt đi không hết. Người nào cũng có định mệnh sẵn. 37. 7. chỉ ngồi đợi và trông mong vào mạng cũng chỉ là hạ sách. Hãy cứ an tâm mà sống. Cuộc đời số phận trời an bày. 33. nhứt trác giai do tiền địnhԔ Trời đã dành phần cho mỗi người. khổ chí. LỜI BÀN Quẻ này cho biết sức người khó thắng nổi mạng trời. Վhứt ấm. Mạc nghi thái. mạng bày sẵn. trái lại nếu mạng mà nghèo hèn thì dù có kêu gọi tha thiết đến đâu đi nữa cũng chẳng ăn thua gì.Bát Thuần Khôn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Vạn sự bất do nhân kế hiệu. lo gì. làm khổ chí hoài. Có không. Hà tu lục lục hỗn trần ai.

vậy còn gì tốt đẹp nữa. Vừa chân vừa áo. 83. thất ý hưu qui. Đắc ý hưu qui. chẳng có nghĩa lý gì. Vận bi. Xuân hoa gặp bảo sắc tiêu tùng. Thành hay bại. phí sức. nếu còn cố tiến tới. Xuân hoa tuy đẹp mà lại gặp bảo. 38. Tiên gia chỉ thử nhất trù mưu. . LỜI BÀN Quẻ này chủ đàn bà dài lưỡi lắm lời. đó là bí thuật của tiên gia. LỜI BÀN Quẻ này chủ lá rụng về cội. Tâm sự âu sầu vẫn chưa xong. 8. chỉ lấy dữ tợn tội ác làm đầu. ý quẻ mách bạn rằng những việc cầu mưu. Hoa phùng xuân vũ điệm nan lưu. sẽ hao công. Thượng hạ tương pháp. Số hên: 3.Nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu. Lấy cô vợ trẻ ắt thất liền cho coi. Do đó. Người xin được quẻ này nên nhớ kỹ và suy nghĩ cẩn thận. mà không có gì tốt đẹp cả. Ấm khí thừa dương. Người xin được quẻ này chẳng nên lo lắng bồn chồn mà cũng chớ nên hí hửng hớn hở lắm. Mọi người già đều chết. Tương thân tương ái một lòng với nhau. Hai cô gái lấy một chồng. cũng vô bổ. Diệu kế thần tiên cũng chí công. Tục ngữ có câu: Muốn rằng nhà cửa chẳng yên. bần tiện thảy chỉ là một giấc mộng. 33. QUẺ SỐ 340 .TRUNG TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Lưỡng nữ nhất phu. Vậy thì phú quý. Đánh số dở. hãy nên ngừng lại trong lúc này là hay nhứt. Gà mái gáy sáng là một điềm bất tường chỉ có rối loạn gia chánh mà thôi. Nhưng trai sức bị tốn hao mỏi mòn. không còn sắc hương. phải chờ đợi. Dù có tính toán. rút cục chỉ chuốt lấy khổ chứ có ít gì. Đẻ ra chẳng có gì sao. cho nên lo lắng âu sầu. Tâm sự âu sầu chưa dứt. Dụng thị hao hư. hãy nên ngừng lại. ý nói thời vận của bạn chưa hanh thông.

3. nhưng biết nương tựa. Tìm nhà ở trọ cho đàng hoàng. đúng ra rất là hay lắm như một người có hai vợ lúc bắt đầu thì thấy sung sướng tốt đẹp lắm. vì phương bắc mùa đông lạnh. chưa được thuận tiện lắm. Vậy bạn cầu xin được quẻ này.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . Càng về sau càng lộn xộn và nan phân. Song yến bay về với nước Nam. 39. cần có sự giúp sức người khác mới nên. Đánh số hạp ít. 33. Con Yến về hướng nam. sự cầu mưu của bạn. Phải nên nhớ có nhờ người mới thành được việc. 4. hợp tác làm ăn. thì mới thành công mỹ mãn. Như con Yến muốn được chổ ở yên tịnh thì phải ở đậu nhà giàu sang của Vương Tạ. QUẺ SỐ 342 . sẽ thấy sự mệt nhọc mỏi mòn. để tránh những điều không hay cho mai sau. hãy nghĩ đến hậu quả trong tương lai. cần phải đo đắn suy nghĩ cho kỹ đừng vội vã tùng sự. Chớ vì cái sung sướng trước mắt mà cố tiến tới thì có hại. nương thế của bạn. ỷ cậy. Người xin được quẻ này chớ nên tự đứng ra một mình dựng cờ chưng biển làm gì. Đánh số thông.Quẻ ý nói. Hoa đường xuân trá tĩnh. 30.HẠ HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Song yến qui nam quốc. Lúc đầu đoàn kết nhau. Vậy nếu muốn công việc được thông hanh thì phải tìm kẻ có khả năng giúp mình. 93. Lai tầm vương tạ gia. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp lại những chủ cũ. Biểu tượng: chim. Việc làm chưa nên. Từ đó sanh nhai được vững vàng. Số hên: 3. 43. Thận trọng giao du và việc chung hùng. Tiến thử thác sinh nhai. cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ. nghĩa là hiện nay thời vận cũng như công việc cầu mưu đang gặp khó khăn. nhưng khi lâu ngày rồi. Cửa Vườn vương Tạ nơi thanh tịnh. công việc cầu xin của bạn. chớ có độc lập đang còn khó lắm. QUẺ SỐ 341 . Số hên: 34. 40. Do đó.

tất cả những sự cầu mưu hãy ngừng lại đã. Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về.HẠ HẠ Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn Thái dược thiên thai lộ chuyển mê. quẻ đã nói rõ như trên. kiền thành dảo cao thì may ra còn có thể chuyển nguy ra an mà thôi. Nguy. Vận xấu thời xấu. kêu trời chẳng nghe. Hái thuốc Thiên Đài hướng chuyển mê. Mong trời cứu vớt mà không thấy. Ký ngữ lưu lang thả mạc qui. Vọng hoàng thiên hà bất ngã cố. cầu mưu bất cứ việc gì đều khó toại nguyện. Tai ương đưa tới phải bùi ngùi. Nếu cần về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt không có hên nào. vì hiện nay thời vận của bạn còn bế tắt chưa được hanh thông. lâm nguy hết nước lùi. 3. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu đức tu nhân. LỜI BÀN Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng. Tai ương cập hề thâu bì. 41. Xuân phong đề điểu đa tình từ. để chờ qua thời gian rồi hãy tính lại thì tốt hơn. để tránh những đều không hay đến cho mình. Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng. Đào hoa ngoạn thủy phú giai kỳ. Ẫn nhẫn chờ thời mới hay. Than thở lâm nguy đâu nước lùi. Đánh số dở. 1. 31. 4. Vận đã xấu rồi thời lại xui. Ta ngã thân hề bệnh tự nguy. tai họa lại tới tấp xảy ra. Lời gửi lưu lang tạm chửa về. Số hên: 41. 34. Trong giai đoạn này. Bói xem về kiện cáo dữ về mình. QUẺ SỐ 343 . thậm nguy. Mọi việc nên chỉnh đốn.Mệnh vận kiển hề thời vi. tai ương đưa đến. . Gió xuân chim hát lắm tình tự. Vậy người cầu được quẻ này.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ xuất người lắm khách ắt có chút ít thành công. Bởi vì ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về làng. Nên đợi qua năm khi hoa đào nở, lúc đó hãy về, cũng chẳng lấy gì làm muộn. Theo ý quẻ cho hay bạn cầu được quẻ này hiện hoàn cảnh cũng như vận hành chưa hanh thông. Như câu thứ nhất và câu chót mách bảo rằng: hái thuốc đi lạc đường, gởi lời cho hay tạm chưa về, vậy sự cầu xin được toại lòng. Nhưng hai câu 2 và 3 lại nói: "Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Gió xuân chim hát lắm tình tự", có nghĩa ám chỉ ngày xuân mới có thể phụ khứ thái lai. Như vậy sự cầu xin của bạn phải chờ đông tàn, xuân đến mới gặp may mắn. Chưa có gì hay, cần chờ xuân sang, may ra mới định. Đánh số cẩn thận. Số hên: 2, 4, 3, 34, 43, 24, 42, 23.

QUẺ SỐ 344 - TRUNG TRUNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Xuất ôn nhập hàn, Di bạc y đơn. Khứ ngã từ hàng, Nan giải hoành khiến. Ra ấm vào nơi hàn, Áo đơn mền mỏng tàn. Từ bi ta chẳng giữ, Ằt khó giải gian nan. LỜI BÀN

Quẻ này cho biết ở lỳ tại nhà không bằng xuất ngoại. Tuy nhiên, khi xuất ngoại nếu không dựa nhờ vào một người nào đó, một mình một gánh, một mình một đường, thì e rằng có những mối lo ngoài ý dự liệu. Người xin được quẻ này phải nên lấy đấy làm răn. Ý quẻ nói, hiện nay cảnh tình của bạn đã thay đổi, chuyển may thành rủi, vận trình không được gió thuận buồm xuôi. Phàm việc cầu xin, hãy nên nghĩ đến việc từ bi hỷ xã, thì mới hóa giải được những điều vấp phải nan giải. Vậy sự cầu mưu của bạn nên phải tính toán cho chính đáng. Chớ nên nghĩ những điều phi nghĩa, thì mới tránh được tai hại cho mình và mới mong được bình yên. Giữ đạo đức là hay. Thì mới tránh được hoạn nạn và làm ăn mới nên nổi. Đánh số thua. Số hên: 3, 43, 34, 4, 33.

QUẺ SỐ 345 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Tam ngũ tam khẩu, Phóng tại nhất đẩu. Mãn nhi dật, Tử tự đắc. Năm ba miệng lưỡi một đàn, Cùng chung một chỗ ngập tràn tiếng vang. Rồi người chiếm được vinh quang, Còn chi bận rộn giàu sang một đời. LỜI BÀN

Quẻ này xin xem bệnh thì bệnh bình thường, xin xem mưu sự thì thế nào việc cũng được dăm phần, xin xem việc giao dịch thì việc được thư dần, xin xem việc trồng trọt thì trồng trọt có gặt hái, xin xem việc gia trạch thì nhà cửa vẫn như cũ, xin xem việc khẩu thiệt thì phải lưu tâm cố tránh. Ý quẻ nói rằng phàm việc cầu xin và mưu tính của bạn cần phải sức hợp vui với người ta, góp sức mà làm thì mới may mắn và thành công, ngược lại nếu một mình cô độc thì thực là khó khăn và không thành công. Thực vậy, tục ngữ có câu: "Nhứt đoán như nhân kết trường nghĩa" là một người sức kém thì hai người sức sẽ mạnh hơn. Vậy những việc bạn xin hãy nên hợp sức nương nhờ người ta mà làm nên việc. Phải đoàn kết hợp quân, chia rẽ chẳng nên công. Biết làm như vậy, ắt sau sẽ sang giàu. Đánh số được. Số hên: 3, 44, 34, 4, 43.

QUẺ SỐ 346 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Thùy thuyết cố hương vô tư vị, Phiêu linh hồ hải tại thiên nhai. Nhiệm tư ta, Trung thu nguyệt ẩn. Xuân vũ lâm hoa, Da tất chinh nhân tràng ức gia. Ai bảo quê hương không thắm thiết, Thiên nhai lưu lại gẫm ngùi đắn đo. Than trăng thu hiện ẩn mờ, Mưa xuân tầm tã lờ đờ nhớ xa. LỜI BÀN

Quẻ này chủ ở lậu nơi đất khách nên mong muốn về nhà. Đời phiêu bạt giang hồ bao năm nên một mình than thở với mình. Quay đầu về với gia đình, tất nhiên là vui sướng khi sum hợp với người thân. Thật chỉ tiếc không có cánh để mà bay ngay về chốn quê hương yêu dấu đã bao năm xa cách. Người xin trúng quẻ này chính đang có cái cảnh tượng nhớ nhung bâng khuâng như vậy. Quẻ thơ nói người nào mà chẳng thương nhớ quê nhà, nhất là nơi đất khách quê người, trăng mờ và mưa rơi tầm tã bao nhiêu càng thương nhớ bấy nhiêu. Ý quẻ muốn nói sự cầu của bạn tuy có trục trặc và trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn biết nghĩ ra và lý trí xử đời thì sẽ toại nguyện công thành. Chẳng có gì hay, chỉ toàn cảnh băn khoăn, luyến nhớ, đang hẩm vậy, chớ tính toán. Đánh số hỏng. Số hên: 5, 4, 3, 43, 34, 54, 35.

QUẺ SỐ 347 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Vân tán nguyệt dương đầu, Ngưu tiền mã hậu phùng. Trương cung phương để ngự, Nhất tiền định toàn công. Mây tan trăng sáng giữa trời trong, Sau trâu trước ngựa vận ắt phùng. Lúc đó giương cung mà kháng cự, Một tên nhứt định đoạt toàn công. LỜI BÀN

Quẻ này chủ bất cứ một chuyện gì mưu tính hành động. Đều phải nhờ cần khổ mới thành công được. Nếu không thì quyết chẳng có lý gì mà có kết quả tốt đẹp được. Người xin được quẻ này xin chớ lầm. Ý quẻ cho rằng đến lúc trời trăng sáng mây tan, thì thời vận mới tốt, lúc đó bạn nên tiến hành những công việc cầu xin thì nhứt định: Սã đáo công thànhԔchẳng có gì trắc trở. Bạn hãy chuẩn bị đi, để đón ngày vinh quang. Hanh thông, thời vận chỉ một tên cũng đoạt được toàn công. Sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: ngựa, trâu. Đánh số rất tốt. Số hên: 6, 4, 3, 64, 43, 34, 36, 63.

QUẺ SỐ 348 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Mã tiến từ hành tụ hữu trình, Nguyệt trầm tây hải nhật động thăng. Vân lai hà tất lao tâm lực, Phong tống giang hồ vạn lý thành. Ngựa tiến từ từ có vận trình, Biển Tây trăng lặn trời đông thăng. Vận lai hà tất lao tâm lực, Gió thổi giang hồ vạn lý thanh. LỜI BÀN

Quẻ này báo biết yên ổn hết sức, chẳng phải mệt nhọc mà vẫn được. Tuy nhiên không nên cố ý làm cho mau sang chóng giàu, trái lại chỉ nên từ từ, cốt sao giữ được lòng bền bỉ lâu dài, nếu không, trong cái không biến thành cái có đáng lo ngại. Người xin được quẻ này coi như được một quẻ tốt. Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin của bạn ắt được toại nguyện trong nay mai, tuy nhiên hơi có phần nào chưa được thuận tiện lắm. Bởi bài quẻ mách rằng công việc đang cầu như con ngựa đi chậm chạp, mà sự chậm chạp đó mới vững bước. Rồi tương lai tăm tiếng vang dội vô cùng. Lúc đó không cần sợ lao tâm tổn chí nữa. Thời vận thông hanh. Nhưng cần chờ đợi, chậm chút mà thôi. Biểu tượng: ngựa. Đánh số hên. Số hên: 7, 4, 3, 43, 37, 74, 34.

QUẺ SỐ 349 - TRUNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Vân hành sơn tế thủy mang mang, Thiên lý tràng đồ vọng cố hương. Dự kiển nguy lai quân mạc hận, Ỷ môn trù trướng lập tà dương. Mây dầy non núi nước mênh mông, Ngàn dậm nhìn quê ý não nùng. Việc đến ngặt nghèo đừng oán hận, Sầu thêm trời lặn lại đau lòng. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người cô khách lạc phách chốn quê người, chuân chuyên không người thân thích an ủi giúp đỡ. Mưu đồ mà chẳng xong, hoặc lại còn mất tiền sinh họa. Trong trường hợp này, chi bằng nên hết sức nhẫn nại, khôn khéo lo liệu mọi việc cho êm là hơn cả. Ý quẻ cho biết thời vận của bạn hiện nay như núi bị mây phủ, xa quê nhớ cố hương, sầu buồn, lại thêm cảnh chiều trời lặn, nghĩa là không có gì may mắn cả. Vậy những việc cầu xin của bạn khó mà thành đạt theo ý muốn. Nhưng bài thơ câu thứ ba có khuyên bạn rằng dù việc đến ngặt nghèo đừng có oán than. Đó là định mệnh hay quẻ có ý dạy người phải cố gắng vượt qua trở ngại, để chờ ngày rạng đông đó. Mọi việc đều bế tắc, chỉ nên chờ đợi thời cơ đến. Nên ẩn nhẫn. Đánh số thua. Số hên: 8, 4, 3, 43, 34, 48, 84, 38.

QUẺ SỐ 350 - THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Phong ba kim dữ tức, Chu tiếp ngộ an lưu. Tư thử công danh toại, Hà tu thán bạch đầu. Sóng gió ngày nay đã hết lâu, Thuyền nan trôi chạy chớ lo sầu. Từ nay sẽ toại công danh nguyện, Than thở làm chi, tuổi bạc đầu. LỜI BÀN

Quẻ này chủ họa đi phúc về, thuyền thuận nước buồm thuận gió, thẳng tới mãi lúc già, đều được vui vẻ, khỏi còn có những nghịch cảnh đáng phàn nàn than thở nữa. Người xin được quẻ này tin chắc rằng về già sẽ được đắc ý hơn người.

Phong khoái mã đề khinh.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm . Đừng nên lừng chừng mà hỏng việc.Ý thơ nói rằng sóng đã qua. Đánh số hên. Chẳng lo gì nữa cả. Thi cử công danh sẽ hiển đạt. thuyền thuận buồm xuôi gió. Số hên: 35. Tình duyên sẽ được như ý. và chẳng còn gì lo ngại nữa. vận trình ắt ngàn dặm. chớ có tạm dừng chân. đi mãi. QUẺ SỐ 352 . Người xin được quẻ này tất nhiên biết đây là quẻ tốt. 3. 53. mà chẳng còn sự trở ngại gì cả. cứ đi. cứ đi. cầu mưu như ý. đã nói cho bạn hay là vận trình đến lúc hanh thông rồi. 39. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến một bước tốt một bước. 4. Lục dương phương thảo xứ. Câu khởi đầu đã nói đến nơi bình an. Muôn dặm nước non phong nguyệt nhàn. 30. Vậy bạn hãy nắm lấy cơ duyên may mắn này. 50. đến nơi nào thắng lợi ở nơi đó. vậy sở cầu của bạn ắt thành đạt. 43. Vô cùng tốt đẹp. QUẺ SỐ 351 . Biểu tượng: ngựa. Đi rồi lại đi. Chẳng còn trắc trở.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thủy Sư Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Vọng đáo bình an địa. hãy cố gắng để mau vươn tới vinh quang đó. 34. Mọi sự như ý sở cầu. Đánh số hạp. Mặt đất cỏ xanh tràn khắp sứ. Như cây sắc trổ bông. 94. Vận thời thông. 49. Giang sơn vạn lý thịnh. vạn ý vạn tình. Công danh sẽ thành. Ngày nay đã đến nơi bình an. Số hên: 9. Sự sự quang minh. Gió thanh dịu dịu ngựa lên đàng. Cũng như các câu kế tiếp. đáng mừng rồi.

Nhân khởi thức như thú. Quẻ thơ tả cảnh hiện nay của bạn hiện ra như chim ó trong mùa thu đang được thế mạnh cỡi gió bay thẳng cửu trùng mây đó. Kỷ dạ thái bình. Đánh số hên. 35. Số hên: 51. cũng như đường công danh. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt toại nguyện trong ngày gần đây trên đường kinh doanh. . Chim ó mùa thu thế chuyển hùng. Thừa phong phân dực đáo thiên cung. điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống đối phòng ngự. Cả đêm chuột phá không yên.Điêu hạc dương thu thế chuyển hùng. 53.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Thử vi hoạn. Mèo kêu một tiếng êm liền một khi. có gì đắn đo. Long vân gặp hội. Tiên hậu thanh danh đạt cửu trùng. 3. Miêu nhi nhất khiến. Chung tiêu bất đắc ninh. Người xin được quẻ này có thể xin được quẻ thượng thượng đại cát (tốt tốt lắm). Người đâu hiểu thú tinh chi. Ngày sau ắt sẽ thành tựu. vinh hiển. Danh tiếng lừng vanh khắp cửu trùng. giàu sang. LỜI BÀN Quẻ này chủ tà không thể thắng chính. Nghĩa là giờ đây vận thời của bạn rất là may mắn chẳng có gì nguy hiểm. 1. 15. chưa thể lường được ra sao. 5. Vừa dễ lại vừa lẹ. Quẻ tốt. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhân thời cơ thuận lợi là hưng khởi. Lý do rất rõ. Kỳ lý thâm nhân minh. lo gì chẳng nên công. Có lẽ nào con người lại không bằng con vật sao. Vinh hoa nhược vấn tương lai sự. Được thế thì kẻ gian ta tuy đông nhưng có gì đáng lo ngại. Thăng long cất cánh đến thiên cung. Biểu tượng: chim. Vinh hoa nếu hỏi tương lai sự. QUẺ SỐ 353 .

Tiên cơ tằng biểu minh.Theo ý quẻ nói. người kia biết nọ. và chỉ nên chọn lựa đường ngay. Vừa phải. 53.. Dở việc đánh số. may. 33. Do đó phàm mưu cầu việc gì bạn nên mưu tính việc làm ăn đứng đắn. công việc làm không phải việc nào mình đều làm được cả. đều do tự mình làm lấy như câu chót đã nói.TRUNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . bại. Nên quẻ lấy chuột với mèo mà thí dụ. chớ chẳng phải là không. Số hên: 3. mới tốt. LỜI BÀN Quẻ này chủ giữ mình trung hậu. Thái dương tại thượng. chỉ có hai lẻ như phải. Tốt xấu tự phân minh. xấu .. thì mới dễ dàng thành tựu hơn. 52. mới vững. thành. Tốt xấu tùy ta. Hai đứa đứng hai bên. 25. chẳng xấu chẳng tốt. đó là nói cho ta hay. 5. QUẺ SỐ 355 . 23. nếu chỉ ỷ vào sức mình thì khó toại nguyện lắm. rủi. 53. Vậy sự cầu mưu của bạn cần nhờ người ta giúp đở thì mới nên.HẠ HẠ Địa Thủy Sư Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Lưỡng nhân tại bàng. Chiếu mi một tấc dạ. lẻ phải. 3. Vậy sự cầu mưu của bạn thành công hay thất bại. QUẺ SỐ 354 . nghĩa là người này biết kia. và tốt. Mặt trời sáng ở trên. Biểu tượng: mèo. Đánh số hạp. Cần cậy thế mới thành. Làm ăn cần tính toán kỹ. có thần thánh chứng giám. có người tiên chỉ điểm. trái. Do đó người xin được quẻ này chớ có sơ hở thờ ơ. Số hên: 2. mà cần phải cố gắng chăm lo sửa mình và chuyên cần để cầu tiến. Sao chuột sợ mèo mà không sợ người. chớ nên tính chuyện tà ma. chuột. tất cả công việc thành bại đều có lý do của nó. Ý quẻ nói tất cả lý sự việc đời. Chiếu nhữ nhất thốn tâm. 35. 35.

LỜI BÀN . Tiện hữu hạ lạc. 5. chứ chẳng còn có kế sách gì khác. Vậy những sự cầu mưu của bạn hãy nên tạm ngừng lại một thời gian. Khí âm dương phủ khí dương lòa. điều ám chỉ thời vận còn xấu. Số hên: 4. 45. và bửu vật đang ẩn nơi sâu. Đông bắc chuyển giốc. Đến nơi Đông Bắc Đạo đồ chuyển xoay. Xấu. LỜI BÀN Quẻ này chủ Dương bị âm chế. thì tốt hơn. Quân tử tiểu nhân lẽ khác xa. như hà lương hảo? Lương cổ thâm tàng. 34. Chỉ trừ khi nằm chiều sâu kín để đợi thời. Dương khí bất dương. Công việc làm ăn khó lắm à. nếu cứ tiến tới e hao công tốn sức. Hiện nay vận tình của bạn còn bế tắc. thế chẳng cùng đứng. Ấm khí uất uất. 3. Tiểu nhân dạo trưởng. Thiên môn sẽ thấy nơi đây. QUẺ SỐ 356 . 35. Như hà. chưa hanh thông. Đánh số hỏng. đang còn vận bỉ và không làm gì được. 43. 53.THƯỢNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Khứ đáo tràng an. Việc cầu rạng rỡ đủ đầy hân hoan.Quân tử dạo tiêu. Phùng trước thiên môn. Bửu vật tàng sâu nào tìm thấy. Trường An là xứ kinh đô. rồi tính lại. Những người xin được quẻ này nên lo mau mau đưa đi chứ chớ nên tranh dành cùng bọn tiểu nhân. như quẻ mách cho bạn hay rằng. hiện nay tiểu nhân đang phủ đầy. chẳng đến đâu.

Người xin được quẻ này xin chớ chậm trễ do dự.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . 3. 36. 3. Sở cầu ắt được thành công dễ dàng. và lúc đó việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện. Vì thính hảo tiêu tức. 53. 65. Thái được hữu tiên đồng. Theo ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn ắt thành công mỹ mãn chẳng có gì trắc trở. 35. Tròn nợ tang bồng. Theo quẻ nói Trường An là nơi kinh thành rất vui sướng náo nhiệt. Nếu muốn tìm họ. 55. và sẽ được quý nhân giúp đỡ trong việc cầu xin như câu thứ ba nói: Ԕiệc hái thuốc có tiên đồngԔvà câu bốn Ӧ#272. Thành công. 5. Vận thời hanh thông. Số hên: 6. ngày mai sáng lạng. 56. cũng thế. Đánh số hạp. Động phủ liệt xuân sắc. Ý nói: Bạn muốn thành đạt sở nguyện phải đi hướng đông bắc mới là đại lợi. chỉ cần có tiến lên mà đón lấy. Nếu như ta có thể tìm được tiền đồ. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cơ duyên đã hiện ra ngay trước mắt. 53.TRUNG HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Từ bộ nhập thiên thai. Người xin được quẻ này rất nên cố gắng.ộng hang xuân sắc biết bao sắc màuԔ Đó càng ứng vào sự cầu xin. cần phải y theo chỗ chỉ dẫn mà đi tới thì tất biết ở nơi nào. phải nên tính toán cho kỹ và đi về hướng đông bắc. QUẺ SỐ 358 . ắt ta có vô hạn xuân sắc. Đánh số hạp. tốt. Tiên Đồng hái thuốc công lao. 35. Động hang xuân sắc biết bao xuân màu. bạn cứ yên trí ngày vui chẳng còn xa nữa hãy sửa soạn là vừa. Nghĩa là việc cầu của bạn phải ở hướng đông bắc. Khi đến nơi phải chuyển theo hướng đông bắc. Để xem tin tức ngày mai thế nào. Rảnh nhàn thả bộ thiên đài. ắt đi gặp ngay cửa cung điện của nhà vua. Số hên: 5.Quẻ này chủ người ra đi đã đi mất. Tốt đẹp. Nếu hỏi về những vật đã thất lạc. QUẺ SỐ 357 .

Số hên: 7. 57. Thành công thất bại do trời định. Nên tiến hành ngay. thì khó tìm lại dịp may ắt sẽ bực tức và hối hận vô cùng. Cẩn thận làm gan chẳng sợ gì. Nếu không đúng theo lời răn. QUẺ SỐ 359 . Phiền não phế can chớ nỉ nài. Địch nhân tự năng thụ khốn. lúc đó không ai nài nỉ được nữa . Thành bại hà tất tại tâm. 35. Dũng vãng tiền hành. 5. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó toại lòng. hãy mau tiến hành.Trung lưỡng nhất dạ. Thà rằng cố sức làm càng oai. Suy nghĩ mãi mà bỏ qua cơ hội này. Thở thương tướng chi nhiệm. Dù công việc hỏng chẳng hề chi. Đánh số hạp chút ít. Ý quẻ nói: Suy nghĩ mãi đâu bằng bắt tay vào việc. khác nhau. không chần chờ. LỜI BÀN Quẻ này chủ dù việc nhỏ cũng nên có quyết đoán. Nẻo nọ đường này mình cứ đi.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Tâm tế đởm khả thắng. hậu hoạn e khó tránh. Nếu còn bỏ lỡ dịp này nữa. Phiền não cập phế can. ắt lỡ dịp may hiếm có. Suy nghĩ một đêm chi uổng vậy. . Hung trung bả trì đắc định. Bất như đã cán. 53. Lại còn phải nhận đúng đường lối chớ nên chia rẽ. Vậy lúc này là lúc bạn đang lên hương. 75. Nhất nhiên nhược hoàn thác. chứ không nên hồ nghi. 3.

Cứ việc tính. Đánh số vừa phải.LỜI BÀN Quẻ này chủ trương nếu có bị thất bại một chút ít. cũng chẳng đủ để lo ngại. Ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn chẳng khó mà chẳng dễ. Trái lại. chớ lo. là vận thời ắt đến lo gì. QUẺ SỐ 360 . Đánh số vừa phải. Người xin được quẻ này nên phải rõ lẽ đó. Chung bất lạc hồng trần. chớ ngại gian nan thì ắt nên công. Nghĩa là phải tu tâm hành thiện. làm hăng hơn. đừng cậy quyền oai mà làm trái. Trái lại. Kiên trì tu luyện ắt hồng tươi. Nhiễu nhiễu. 53. Độ đức. phải bằng lòng kiên trí nhắm đích tiến tới. 59. Số hên: 8. Chớ loạn thanh tâm sự mất vui. Bền lòng niệm phật sẽ thành đạt. Thành tân năng kiến đạo. Nếu ta có thể quả dục (ít ham muốn).HẠ HẠ . QUẺ SỐ 361 . 35. 58. 5. Số hên: 9.HẠ HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Thiền niên khổ tu nhân. nếu ta bị nhân dục che khuất chân linh. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết người làm việc thiện ắt được trời giúp. cứ ăn ở đạo đức. luôn luôn phải giữ vững lập trường chủ trương. 5. sợ khó thì chẳng những công lao thưở trước đều mất hết mà đến kẻ địch cũng thừa dịp đến hại ta. trời ít phụ người tốt. thì lo gì. Nếu chỉ vì chút ít thất bại mà rút lui. 3. Trời đất khi nào quá phụ người. Cứ tính. Người chỉ nên gan dạ và tính toán cẩn thận trong bước tiến ắt được toại nguyện. 85. 35. ta còn phải làm tiếp. thì việc sẽ lành và thành công. để tìm một tương lai huy hoàng. ắt ta sẽ rối loạn tâm thần. dù công việc hỏng có hề chiԔ và câu chót lại nói Ԕẻo nọ đường ày n mình cứ điԔvậy còn gì nghi vấn và chần chờ mà không cố gắng. 53. toại nguyện bình sanh. 3. tu nhân. Việc cầu xin của bạn sẽ được như ý và tương lai sẽ sáng lạng nếu bạn cứ nghe lời khuyên trong thơ quẻ. Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch. Người đời ai cũng tin lời nói đó. chẳng sợ gì. ắt ta có thể thấy được đạo. Như quẻ thơ nói rất rõ Ԕẩn thận làm gan. táng chân linh. thành bại do trời và do sức mình.

Đánh số thua. Số hên: 36. 63. Bắt cá trong rừng và bắt thú trong nước.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . Đổi thay kế hoạch khỏi hao công. cũng như việc mưu sống cũng nên đổi thay. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc về trước y như ngày mai sẽ chết và mọi việc về sau y như là ngày hôm nay sống lại. Cải huyền dịch triệt. Cầu ngư ư sơn. tùy thời thế. Đều trái cách. Nếu ta cố chấp mà không biết biến hóa thì chỉ có thể là một điều hết sức ngu ngốc. thì mới khả dĩ yên lành. chớ bước vào vết xe đỗ. __________________ QUẺ SỐ 362 . Nước sâu bắt thú thật điên khùng. e rằng khó tránh được điều buồn phiền và lo âu. 30. thì còn làm gì được? Nên thay đổi. Công phu lực tổn. Người xin được quẻ này xin phải cẩn thận. Không được tốt. Tự tảo chí mộ.Địa Lôi Phục Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Bô tí ư uyên. đều không đúng cách. Bắt cá trong rừng có được không? Phí sức lao tâm nào toại ý. Thứ khả đồ toàn. cần phải mau mau thay đổi mới được. Nếu còn cứ tiếp tục đường mưu sanh như cũ. mới mong. như thế chỉ hao công phí sức lực mà thôi. 60. sự việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện mà phải thay đổi cách khác. Đó là ý quẻ ám chỉ cho bạn hay rằng.

và cũng một quẻ tốt đó. Dọc đường phố xá xin chay ăn thừa. Vậy người đi xin làm gì có ăn. 31. Từ ông chẳng thấy đến đưa. Cám ơn trời đất nhân gian an lành. Lại vừa trông thấy chim vừa bay đi. QUẺ SỐ 363 . Nghĩa là chỗ ấy thuộc khu phố nghèo khổ. 6. chỉ còn cách lo làm những việc thiện mới có thể giải cứu và tránh khỏi được. Công đã thành mà danh lại toại. 3. Khước ngộ nhất điểu khứ. Số hên: 1. có thể làm việc lớn được. 36. Ấm dương tương khế. Bất kiến từ công lai. 13. hễ tới đâu là lợi lộc tới đó. chim cũng không kiếm ăn được. tiền trình thì bị kẹt. yên vui thì cũng hưởng. Ấm dương hòa thuận nước nhà hân hoan. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng chí đồng mà dạo hợp. mệt mà không công. Biểu tượng: chim. Dục vật tân tân. . Tay cầm một cái mỏ cày. chớ tính toán vô ích. Cảnh tình quốc thái dân an. chỉ nên chờ thời. Quẻ dạy rằng người cầu xin được quẻ này hãy ráng chờ một thời gian nữa thì mới tốt. Theo ý quẻ cho biết hiện vận thời của bạn chưa được hanh thông như lời quẻ thơ nói dọc đường phố xá xin ăn không thấy có kẻ từ thiện bố thí mà còn gặp chim bay đi. 63.Thủ trì nhất mộc ngư. Hiện nay nước lửa trong hòa. Bất thông. bất minh. Đây chính là tượng hoạn nạn thì cũng chịu. Duyên nhai khứ hóa độ. Vận mà lại điêu linh. Tham thiên tán địa. 16. Trong trường hợp này. Đánh số chẳng hạp. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng không được toại ý.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Thủy hỏa tương tế.

Cứ tiến tới ắt thấy thành công rõ ràng. và từ nay về sau nhứt là trong năm nay. Vậy mong bạn hãy nắm lấy dịp may lúc này. Nãn thân phức úc. Đánh số hạp. 6. đáo Quảng Hàn. Phàm trăm chuyện mưu tính hành động. Quá tốt. tương quế phan. QUẺ SỐ 364 . Công thành danh toại dầu khi có lúc gặp việc không lành cũng chẳng đáng lo. cố gắng phấn khởi anh hùng chí. Hỏi vận trình đến lúc rõ ràng. Lưỡng tụ thạnh hương. không chuyện gì là không xong. Leo cây quế khắp mình thơm ngát. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng vọt lên cao mà tiến lên về phía trước được. Cứ tiến. chẳng còn gì lo âu nữa. ngày nay đã khác ngày qua. Biểu tượng: thỏ. 3. Theo ý quẻ nói: thời vận của bạn hiện nay đã sáng sủa lắm rồi. 33. Ngộ thường ngan. Đắc duyên.TRUNG TRUNG Địa Lôi Phục Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . sự sự hanh thông như ý sở cầu. đắc tai.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Tầm ngọc thỏ. 26. Khắp thân ta chỉ thấy mùi hương thơm phưng phức. 3. Số hên: 2. 63. Vậy bạn hãy nên cố gắ��và nắm vững đường đi bước tiến mà bạn đã dự sẵn lâu nay. Vận thời đến lúc lên hương rồi. thử hỏi còn vui sướng nào hơn. Đánh số đều thông. Cưỡi ngọc thố đi đến Quảng Hàn.Người cầu được quẻ này quả là may mắn lắm. 36. đắc lợi. Gặp Hằng Nga toại chí nhi lang. và sau này sẽ được an nhàn vui tươi. Số hên: 63. thì ắt đạt sự nghiệp đáng kể. thuận bước vào cung Quảng Hàn thì còn gì đẹp bằng. QUẺ SỐ 365 . và mọi sự cầu xin sẽ được toại lòng như ý. cầu mưu vạn sự như ý. 6. 36. Người xin được quẻ này coi như được quẻ tốt. 62.

lái lèo hướng đi. 43. Công lực dáo. Tùy nhĩ khứ hành. người xin được quẻ này cần nên cố gắng lắm. Dáo xứ hiển linh. cát trong vàng. hiện đang chờ ta. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên dũng cảm làm điều thiện. Gặp người cứ tính ngại chi. . Đan đỉnh thành.Nhất cá thần đạo. Số hên: 4. hãy tiến tới. Tóm lại. Sa lý kim. Rèn thành Đơn Đỉnh cả nhà yên vui. Khuân phù tả hữu. ắt sẽ thành đạt và kết quả vẻ vang. Thổi phồng đào bới. Đánh số rất hạp. Phùng nhân thuyết pháp. vì có được thần thánh phù hộ chẳng còn gì đáng lo âu nữa. 36. 6. 63. 46. Hãy nên rán sức mình ta. mọi sự cầu xin của bạn đều được như ý. QUẺ SỐ 366 . Theo ý quẻ cho hay rằng bạn cầu xin được quẻ này thời vận hanh thông rồi. nhưng hãy nhớ điều đừng làm chuyện gì thất đức mới nên. Nếu họ gặp người là thuyết pháp thì ắt tới đâu là linh nghiệm tới đó. vận thời hanh thông chẳng cần lo gì nữa. LỜI BÀN Quẻ này chủ người lành chuyên làm điều thiện hễ ra đời là có thần minh trong cõi u minh bảo trợ giúp đỡ.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Lự Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Lô trung hỏa. Lò trong lửa. Dạo này thần thánh lại theo. Hiển linh khắp sứ vậy thì mới hương. Quý nhân giúp đỡ. 3.

Số hên: 36. Người bói được quẻ này chớ nên quyến luyến quê hương mà phải tung cánh chim bằng vạn dặm thì mới có sự nghiệp lẫy lừng. Phải làm. Rồng mây gặp hội. Kiến lập huân danh. mong cho mau xong mau thành. 65. 56. Đánh số hên. QUẺ SỐ 367 . 35. cố gắng. để tự nhiên nó đến. 6. Nay đi muôn dặm. Vậy việc cầu xin của bạn cứ thi hành đi ắt gặp may mắn. Lập nên công việc danh ca vang lừng. đãi cát tìm vàng. mới đạt được ý muốn.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Thử khứ vạn lý trình. 66. 6. Đồng tâm cộng tế. thì mới thành công. Bông hoa cũng biết lòng mình chí xa. nguyện vọng chưa thể tới. đừng thối chí ngả lòng. 3. Đánh số hạp ít. Số hên: 3. đi xa có lợi ích mà còn được người phò trợ. Khai lò nổi lửa. vận tình của bạn muôn dặm. Quẻ nói: Muốn làm cho lò lửa đỏ hồng. hạnh phúc. chớ không ngồi chờ thời. Sau khi trải hết trở ngại khó khăn ắt tới con đường bằng phẳng hanh thông. Cùng nhau cứu vớt sơn hà. Nghĩa là tương lai của bạn tốt đẹp đến độ bông hoa còn biết tới và cùng lòng góp sức như hai câu 2 và 3 đã nói. cố gắng làm thì sự ắt thành. cho nên xin được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến. hai việc cầu xin của bạn phải làm như lời khuyên bảo của Khổng Minh. Phỉ chí nam nhi. công danh thì chắc chắn Ԕiếm bảng đề danhԔđấy. Khước ngọ kiến tri âm. Tốt đẹp. Theo ý quẻ cho hay rằng: từ nay về sau. 5. muốn lấy được vàng trong cát thì phải cố sức thổi và đào bới. 63. Chớ ngồi trông mà nên. 63. ắt có ngày thành đạt toại nguyện. Xưa có câu nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân". vân trình. Như vậy. nếu bạn cầu thi cử.LỜI BÀN Quẻ này cho biết công trình chưa đạt được. quả là những chuyện khó khăn vất vả muôn vàn. Ta muốn chóng nhưng nào có đạt. . LỜI BÀN Quẻ này bảo ta rất nên đi xa. hãy cố sức và có kế hoạch mà tiến hành từng bước một. nghĩa là nói công việc cầu xin của bạn cần phải rán sức.

Cho nên khỏi cần phải nghi ngại lo sợ gì. cành nào cũng tốt.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Tầm phương xuân nhất. Đang tìm vui sướng thưởng ngày xuân. Nghĩa là tất cả đều tốt không gì chê được. Thích kiến hoà khai. 36. hạnh phúc một đời. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều như ý. ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp. QUẺ SỐ 369 . Người bói được quẻ này bất cứ hỏi điều gì cũng đều được tốt lành cả. 67. Ý quẻ dạy rằng: sự cầu xin của bạn. Tìm vui ngày xuân lại gặp hoa nở. Tất cả vườn cây đều hái được. Vì câu thơ trong quẻ tả rằng. Tốt đẹp. bất cứ ở đâu cũng yên thân. 76. Bông nào cũng tươi. 3.QUẺ SỐ 368 . Lại gặp bông hoa nở rỡ ràng. Cành nào cành nấy cũng xuê xang. sự sự như ý sở cầu. Đóa đóa kham trích. Số hên: 7. gái có chồng sang. Chi chi khả tài. 63. Đánh số hên. Trai được vợ hiền. nhứt về tình duyên. 6. Hỉ hỉ.HẠ TRUNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . tốt.

triệu chứng hạnh thông đủ mặt. 68. quân quân thần thần. 6. Cọp thì phải ở . giàu cũng chẳng thể giữ được đâu. Tiếng giọng rồng ngâm mây nổi liền. Thú vị còn đây kể phú chi. Đánh số hạp. Phi phú do hữu thú. Cọp xuống đồng bằng bị chó khi. Quẻ nói rằng hiện cảnh tình của bạn như con rồng cố lên mây đã nổi. người xin được quẻ này nên tự mình suy nghĩ kỹ phân biệt cho rõ ràng mà tìm lấy một lối sống thích hợp. Công danh. công danh càng mau may mắn. 36. Hữu dũng dịu hà tế. 86. Số hên: 8. bạn lứa chia ngọt sẻ bùi.Long nhất ngâm. Vì câu chót quẻ thơ nói: "Văn võ quần thần ý tự nhiên". Nghĩa là thời vận của bạn đã đến hồi lên hương. nên khi ra xuống đồng bằng hay ra rừng núi. Biểu tượng: rồng. LỜI BÀN Quẻ này nói dũng cũng chưa đầy đủ để ỷ cậy. vinh hiển trọn đời. hơn nữa. Tốt đẹp phong vân gặp hồi. Vi văn vi vũ. Nhứt là đường đời. Đi buôn thì chủ khách giao dịch mua bán ngay thẳng thuận hòa. Dù gan lúc đó chẳng ra gì. tốt. Khoái đổ thái bình. vân tiện hưng. Làm quan thì được bạn đồng liêu đồng tâm nhất trí. Chẩm tư sơn ông. Đâu bằng ở núi quyền oai vũ. Xung tiện trực thiên. Người bói được quẻ này coi như được quẻ đại cát. LỜI BÀN Quẻ này cũng chủ thẳng bước thang mây. 63. Cái đạo giữ thân là nhờ ở nhân chứ không nhờ ở giàu. QUẺ SỐ 370 .TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Hổ xuất kim bảng. Làm thợ lao tư hợp tác. 3. Xung lên bay thẳng cửu trùng thiên. Văn võ quần thần ý tự nhiên. Cái đạo lập thân là tại ở đức chứ không ở dũng. Thái bình tiên cảnh nay mau thấy. Theo ý quẻ cho biết: Cọp phải ở núi mới oai. ắt sẽ không lợi. Bởi vậy. Mây nổi lên thì rồng được thế. Làm ruộng thì vợ cấy chồng gặt.

ngày vui sướng sắp về với bạn. hay nếp sống cũ. Thường tư cố hương. 73. QUẺ SỐ 371 . LỜI BÀN Quẻ này chủ trước lo nhưng sau vui. QUẺ SỐ 372 .HẠ HẠ Địa Hỏa Minh Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Quá dương trường. nhưng quẻ nhắn nhủ rằng. Qua rồi gai gốc đến khang trang.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . khi sự cầu mưu đã thành như ý. ԑua gai gốc đến khang trangԔđó là quẻ cho hay rằng. 69. Ngũ lăng cừu mã. 30. Hanh thông. Do những lời khuyên dạy trên thì việc cầu xin của bạn phải chờ đợi một thời gian nữa. 6. hoặc giả là phải lấy chữ ԔghĩaԔthì mới được yên lành hơn. tình đời thương như thế.rừng núi. nên phải cố gắng cầu tiến đi. 70. Nước bước đường đi đã dễ dàng. Và giữ gìn cách sinh sống lâu nay đừng nên phát triển thì tốt hơn. Đánh số hạp. đừng có trăng rồi phụ đèn. 63. dầu sao cũng có thú vị hơn. Đánh số chẳng hên. hãy nên nhớ đến những kẻ đã từng phụ sức với bạn trong sự nghiệp. 36. chó. Thiếu niên đắc chí mặc áo gấm về làng. Nhập khang trang. đã hết rủi đến may rồi và vận trình hanh thông chẳng còn gì lo ngại nữa. Số hên: 37. Người xin được quẻ này co i như xin được quẻ tốt. thời vận của bạn. Số hên: 9. 96. nhưng lúc thành đạt phải nhớ công người. vì quẻ thơ câu chót có khuyên ta rất rõ ràng rồi. Biểu tượng: cọp. Toại nguyện công thành nên hãy nhớ. mà khó tính và e thất bại. Chớ từ bỏ cảnh cũ. Cố hương thân quyến chớ quên màng. 3.

dang dỡ. bất minh. thất bại. Còn nguồn xa giòng lại dài ngụ ý nói hết sức nhiều. Người khách quý trở về chung vui với nhau. Nước ở đây ngụ ý chỉ tài lợi. Biết bao khách quý trùng trùng tự lai. 31. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ đặt cao vọng. sáng mờ. và sức nước càng chảy mạnh. Thủy lạo thao thao. Nước đang khắc lửa. 71.HẠ TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Đông các duyên khai. Quẻ ý mách rằng. 7. cho nên những điều cầu mưu khó mà như ý. chấn hưng sự nghiệp. chờ qua một thời gian nữa may ra mới có thể gặp may mắn. Đánh số xuôi. cảng tượng thật vô cùng hoan lạc. cho nên khi vui. 13. Người xin được quẻ này chủ được bạn tốt cùng nhau mưu đồ việc lớn. 73. nên lửa khó sáng lắm. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàm đạo vui cười muôn phần khoái thích. Nguồn xa chảy mạnh ba đào nổi cơn. Tiến trình vạn lý thư hoài hết lo. 3. vì thế chỉ nên chờ thời. LỜI BÀN Lửa ở đây ngụ ý chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy bồn chồn. hiện nay thời vận của bạn đang bị lửa nuớc khắc. Bất thông. Tiền của kéo tới như nước đã không bao giờ hết lại còn nhiều vô kể. Vui mừng thiết tiệc lầu đông. nói cho rõ là hiện thời vận của bạn còn xấu còn nhiều trở lực. Giai khách tự lai.Hỏa tao thủy khắc. 17. QUẺ SỐ 373 . Hỏa diệt kỳ quang. nên cái sáng của lửa lu mờ. Hòa ca nhạc tấu êm tai. Nguyên viển lưu trường. Người xin được quẻ này sẽ là chủ giàu lớn. . Số hên: 1. cùng xướng họa vang ca. Triển ấp thư hoài. Lửa tàn thế yếu biết nhờ chổ nào. Cao ca xướng họa. Hiện nay thế nước thao thao.

hanh thông. Vì thử có liều lĩnh lên đường. bất tất cầu tiến làm gì. thời vận đến kỳ.Việc thắc mắc của bạn có lẽ ngày tháng gần đây sẽ được giải quyết thỏa đáng. Tốt đẹp. thì phải hết sức đề phòng cẩn thận nếu không sẻ xảy ra nhiều chuyện tai họa bất ngờ. 32. QUẺ SỐ 375 .TRUNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Thế giới tự thanh minh. hiện nay công ăn việc làm cũng như vận thời của bạn tuy được bình thường. Tu phòng tao hỏa. Dã điệp yếu tiểu tâm. 3. quý khách vui hát ca vang. Đánh số tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này cho chủ biết thời sự càng ngày càng hỏng nát rối loạn. 2. Vậy việc cầu của bạn không phải dỡ dang mà là chắc chắn được thỏa mãn đó. không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ vấp phải những điều không hay. Vừa phải. 72. an phận cho qua thời đã. Bất tri tuyệt. Làm ăn phải để ý. không có gì vui buồn đáng kể. vì quẻ thơ cho biết rằng thiết tiệc lầu đông. 37. 27. Số hên: 3. Số hên: 2. và nên dừng việc làm ăn mới thì hay hơn. Bốn câu thơ trên đều tả cảnh vui mừng. 70. Vậy bạn nên cẩn thận trong việc làm ăn hiện nay. Nào hay đã hết lời. Đánh số ít lợi. QUẺ SỐ 374 . 7. cầu sự bình bình. 37. 72. bình thường. 7. 73. Nhưng sự bình thường đó nếu bạn trong việc cầu mưu sơ ý. nhứt là câu chót nói: toại nguyện bình sinh đấy.THƯỢNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . Ý quẻ nói. Thế giới tự thanh tươi. Mới tránh họa cho người.

Vọt cao muôn dặm công thành danh thơm. 7. Vui cùng trời đất sống lâu mà. 34. Cây chắc cành dài đâu sợ gió. nhưng chẳng còn bao lâu nữa nó bay bổng lên trời. 73. lo gì. Số hên: 4. trung khổ phương vị nhân thượng nhânԔ Nghĩa là chịu nổi cay đắng thì mới nên người vậy. Dũng được vạn trượng. chi cánh trường. LỜI BÀN Quẻ này chỉ con giao long nằm chìm dưới đáy ao tù. Cán lão. như xưa có câu nói Դhực đắc khổ. 37. Thiên địa sinh sài cửu. nhất cử nhất động tất nhiên không sơ sót. Lôi điện oanh oanh.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Sơn thượng hữu cổ thụ. mà mọi người thường không tưởng được. Đinh đinh xung Hán Dẩu. Phải cố gắng. một ngày kia có chổ tựa nương tự nhiên đổi khác. gừng già thêm cay. Đánh số tốt.Khiêu long môn. vận hanh thông đến rồi. Đứng sững giữa trời sắc chẳng phai. Tu khích lãng. như trong quẻ thơ đã dạy ta một cách rõ ràng. Cố công vượt sóng mặc thăng mặc trầm. Trên non có sống cây tùng già. Hổ báo vốn là loài kỳ lạ. Vậy sự cầu xin của bạn hãy nên cố gắng tiến tới đừng ngại gian nan thì sẽ toại nguyện mai sau. không . 3. LỜI BÀN Quẻ này có tượng mía già càng ngon. Biểu tượng: rồng. Ý quẻ nói rằng: muốn đạt được mục tiêu phải nên cố công vượt qua những khó khăn thì sẽ thành công mỹ mãn. Muốn qua cửa rồng phải hăng. Người xin được quẻ này có thể tin tưởng rằng chẳng lâu nữa hạnh số sẻ được hanh thông. Chờ khi sấm sét ầm ầm. mới nên công. Người lão thành trì trang. chỉ khó tự nơi mình. QUẺ SỐ 376 . 47. sự đời không khó. 74.

mạng trung vô thời mạt cưỡng cầuԔ Đó là câu nói của tiền nhân để lại cho chúng ta. Số mệnh định sẵn. 3. Tốt xấu cuối cùng số đã ghi. 73. giàu sang. Đánh số hạp. như cây tùng già sống trên núi cao. Số hên: 5.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu toàn mà hỏng. 6. Trái lại số mình không có mà cố cầu cho có đi nữa rút cuộc vẫn trả là số không. Đâu bằng an phận chẳng lo gì. ԍạng trung hữu thời chung tụ hữu.coi thường. nhưng cây tùng ấy cây chắc. QUẺ SỐ 378 . Lăn lóc trần gian trong cuộc sống. 67. kiếp sống có là bao. Đây là quẻ có ý khuyên răn ta rất ít khi thay đổi công việc làm ăn. quá kinh nghiệm. 7. Tâm đã mệt sức lại nhọc chi bằng tìm cách giữ mình cho cẩn thận yên phận. 37. và đó cũng là ý quẻ này đấy. Luận đáo đầu lai. rất hữu ích hơn cho bạn đó. 76. Bởi thế. tương lai ắt thấy một tiền đồ sáng rạng như ý muốn đó. Số hên: 3. cành dài gió sương chẳng làm gì được. 37. Đánh số hạp. lo lắng vô ích. Tốt đẹp quá dày dạn. họa hại. 7. tự suy tính mà hành sự. Vậy bạn hãy căn cứ bài thơ trên. Nghĩa là trong những việc cầu mưu của bạn dầu có gặp phải khó khăn cũng chẳng đáng kể. người xin được quẻ này nên cần biết lui một bước về mà suy tưởng rồi hãy mong tái đồ. Và cây vẫn sống cùng trời đất trải qua bao biến chuyển. đừng bồn chồn chẳng ích gì. Tương lai vững. Quẻ thơ tả cảnh tình của bạn. 75. Huống hồ nhân sinh trên cõi thế. QUẺ SỐ 377 .HẠ THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Phỉ báng ngôn vật kế. 57. 53. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy cố gắng làm đi. nghĩa là số mình có tự nhiên phải có. Bất như an phận. số dĩ định. 73. Những lời phỉ báng kể làm chi. tuy hơi chịu với sương gió. chẳng sợ tai ương. 36. Lục lục phù sinh.

7. Dù hy sinh. nhàn tản rong chơi. Cúng trời cúng đất. Hà như dạ thổn thổn. sức mình có thể đem cho đời dùng được. nhưng cũng có thể yên lòng được. Nhưng theo quẻ cho biết. ù Đôi khi nên hy sinh với đời cho tròn đạo làm người. phần tình duyên của bạn ắt được hạnh phúc. Số hên: 3. cũng nên cười. Quẻ nói: "xưa có câu trai lớn đương gia. 73. Nhật lý đa lao hình. LỜI BÀN Quẻ này chủ thân mình. 77. Người nào xin được quẻ này dù có hèn mọn đến đâu. .Nhất đầu trư. Giúp người cứu thế. tài mình. Vì câu thơ chót có nói Ԥ hy sinh. Đứa du thủ du thực chỉ cầu mong nhàn lạc. Ban ngày cực khổ rán lo. tan thây giúp người. chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. Như vậy dù có nhỏ nhoi kém cỏi đến đâu cũng còn hơn là ngồi rồi ăn không. Hằng ngày vất vả đã đành. Khả tế thiên địa. chẳng vùi phẩm danh. Sao mà đêm vẫn quay quanh đắn đo. Đánh số rất tốt. Diệc tóan hảo xứ. chẳng vùi phẩm danhԔ Hãy yên lòng chẳng có gì không hay. gái lớn đáng gả" như con heo lớn thì phải chịu số phận tan thân cúng tế vậy. Còn duyên nợ thế nào và hạnh phúc ra sao đều tự nơi trời định. Phận heo đành chịu số này. Dạ gian đa hảo mộng. QUẺ SỐ 379 . 37. Biểu tượng: heo. chớ nên làm trái lại mà lắm phiền não. Tuy táng thân.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Dữ kỳ nhật doanh doanh.

Càng lo càng quẩn trí. 3. đừng lo làm gì. 97. 78. 73. Thời vận của bạn hiện nay. Người xin được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hơn. Quẻ cho rằng như gió đông đến bông hoa tự nở. Cứ tính. Cùng nhau mừng rỡ một hơi. Số hên: 8. 73. Trời quang đãng. cho nên quẻ có hai câu sau như trên để khuyên bạn là tất cả công cầu mưu. thỏa giấc mộng hường. nhậu nhẹt thật là cảnh vui dướng đến cực độ. 7.Đêm khuyên yên giấc để cho yên thần. e sanh ra nản chí thì không hay. Sau sẽ được yên vui. 3. Lao tâm thì nhiều lo nghĩ. bông nở đẹp. Như thế. có phúc thì cũng hưởng. cùng mừng rỡ và uống cạn hai ly vui sướng cuộc đời. chớ nên suy nghĩ và đắng đo quá. Đại gia át thái. Đây là một trong những quẻ thượng cát mà người xin được quyết phải bằng lòng kiếp sống thời vận của mình. không nên bắt cá hai tay. thổi gió đông. 37. nhứt là việc Դiểu đăng khoaԔchắc mắn trong tay rồi.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Đông phong lai. gặp may mắn như gió đông. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lao tâm chẳng bằng lao lự. QUẺ SỐ 380 . Cuộc đời lên hương. Sướng ấm tan bôi. lao lực thì lắm mộng lành. Ba ly hả dạ cuộc đời hân hoan. Hoa tự khai. cứ để nó tự nhiên phát triển. việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện nay mai. . Số hên: 9. nghĩa là nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông. 79. khen đẹp. 7. 37. bỏ đi điều dở. Bông hoa tự nở ruộng đồng xanh tươi. LỜI BÀN Quẻ này tượng thời đã tới vận đã về. ý quẻ mách rằng: cứ làm. Những việc cầu mưu của bạn. Đánh số hạp ít. và đừng quá bận tâm. Đánh số hạp. 87.

Chớ tham vọng nhiều. 80. vừa đủ là được. 83. ở cũng chẳng cần ấm. và phải bớt lòng tham thì mới nên công. tinh thần càng rối loạn mờ ám. Lạc tại kỳ trung. sư vô cầu anԔđể nói lên cái chí của họ. Vậy những việc cầu mưu của bạn. xa xỉ. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta nên kiêm ước trong cách dưỡng sinh. hãy nên tính kỹ. Ắn uống có thanh đạm thì thân mới khoan khoái dễ chịu. điều cần nhứt là đừng nuôi dục vọng cao. và muốn cao mà lại thành thấp chẳng ích lợi gì đâu. Đánh số hạp ít. Uống nước ăn rau vẫn vui. Cao lương mỹ vị. Số hên: 38. ԑuân tử thực vô cầu bảo.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Sơ thực ẩm thủ. 8. Càng huy hoắc. Cũng như hai câu sau càng nói rõ kết quả sự ham muốn cao sang.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn . 30. QUẺ SỐ 382 . Ham mê sung sướng lấy phần khổ đau. Cao lương mỹ tửu chứa mùi hôi tanh. Hai câu đầu của quẻ là cố ý khuyên bạn phàm mưu tính việc làm ăn gì. thân có khoan khoái dễ chịu thì tâm mới an nhàn thoải mái. Phản sử tâm mông. tỏ ra cái ý chẳng tham vọng.QUẺ SỐ 381 . 3. ăn chẳng cần no. Làm ăn suy nghĩ mới thành. Người nào xin được quẻ này thì nên an bần lạc đạo là hơn.

Đại lực khai cương. ví như con rắn đang chờ một tiếng sấm vậy. vì quẻ có tả cảnh công việc cầu mưu như con rắn sắp hóa thành rồng. 23. 81. Bình địa nhất thanh lôi. 23. 18. . Bỗng sừng đầu xuất hiện (ý nói lúc gặp thời thi thố được tài năng). Tây thành thời hậu. đấy là lúc công thành danh toại. gạo lúa đầy kho. 83. Đánh số rất tốt. Chỉ cần người đề bạt là công việc hay thanh danh sẽ rỡ ràng. Có chí thì nên. 3. Phương hiển long xà lục. Rắn này có thể biến thành rồng. Sừng nó mọc ra có thấy không. hả cười hân hoan.Vậy. Số hên: 1. Biểu tượng: rồng. Long xà mới hiển sức kinh hồn. có công mài sắt có ngày nên kim. Số hên: 2. Cốc mễ doanh thương. chẳng lo mất mát đi đâu. sau này sẽ đạt thành mỹ mãn. 8.Hoàng ngưu tịch thổ. Bò vàng khẩn đất làm mùa. đó là ẩn chỉ trong công việc sắp được may mắn và thành đạt đấy. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên có chuyện cần lao khổ lúc đầu thì về sau thế nào cũng được yên vui. 83. Chờ lúc trời ban một tiếng sấm. và mặt khác. Cấy cày cố sức giỡn đùa vui tươi. 38. Đầu giốc tương sức. 32. Đánh số tốt. vận thời từ nay về sau sẽ được hanh thông rồi không còn gì đáng lo đấy. 38. Người xin được quẻ này rất nên súc tích lực lượng để chờ thời. LỜI BÀN Quẻ này chủ công sức ngầm chứa hoàn toàn là do tự một mình mình. tiến hăng hái hoạt động chớ có lui bước lại sau. Chờ khi gặt hái đến thời. Có như thế thì khói phụ chí bình sinh của mình. thời vận tốt lành với mình.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Xà khả hóa long. Hanh thông. rắn. bạn hãy cố sức mà làm sau này sẽ thấy được kết quả tốt đẹp. Những sự cầu mưu của bạn sắp được toại ý và sự thành tựu là rất tốt đẹp. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn hãy nên cố sức chăm lo như con bò khẩn đất làm mùa. 3. Người bói được quẻ này khi gặp việc cần nên tranh. QUẺ SỐ 383 . Ằt đầy kho gạo. 8.

cố gắng nhắm vào việc đã định mà đi. Khó khăn. Số hên: 38. phải leo lên đỉnh núi.QUẺ SỐ 384 . Cửa huê đỉnh núi khí trùng trùng. Thủ khứ tiền hành. như quẻ thơ trên đã tả. thì phải cố sức và gan dạ mạnh tiến mới toại nguyện như ý. không có gì trở ngại sai lầm cả. 83. đó không phải mách ta phải cố gắng và gan dạ sao? Vậy bạn nên phấn khởi tinh thần.HẠ TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Cửu hoa sơn đỉnh. Đem đi vượt biển ắt nên công. 8. Người bói được quẻ này nhất định phải có tiền trình tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này chủ ở địa vị cao mà vương cao. Nếu hỏi vận trình nào khả thông. Rất có ích chứ. Tử khí đằng đằng. 33. Quẻ nói: bạn muốn giải quyết hay muốn thành đạt được sở cầu. Đánh số hạp ít. việc lớn có thể thành. 3. ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn. . mới lấy được chiếc thuyền để vượt biển. mà cố gắng vượt qua thì sự thành quả càng tốt đẹp hơn. Trên có một thuyền để sẵn đó. Di tân nhất chu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful