Khổng Minh Thần Toán "Khổng Minh Thần Toán" là một danh tác của Khổng Minh, vị quân

sư của Lưu Bị đời tam quốc và có thể nói cũng là vị quân sư mọi triều đại về sau của Trung Hoa. Tư cách "quân sư của mọi triều đại" ấy dĩ nhiên là do cái sở học uyên bác của ông về dịch lý Ðông phương, và "Khổng Minh Thần Toán" chính là tác phẩm độc nhất của ông về môn học ấy. Sách này trải qua bao nhiêu thế kỷ, đã vẫn là một thứ kim chỉ nam cho mọi tầng lớp người ở Trung Hoa cũng như ở các quốc gia Á Châu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước này. Ðiều đặc biệt là ngoài giá trị thần toán-giá trị dịch lý, rất đổi linh diệu. "Khổng Minh Thần Toán" còn bao hàm một giá trị đạo lý sâu xa, cái giá trị đạo lý của Ðông phương đúc kết từ tam giáo. Chỉ mỗi cái giá trị đạo lý này cũng đã thừa khả năng để đưa người đời vượt qua mọi cảnh huống tối tăm, để tự mình thắp đuốc lên mà đi tới miền tươi sáng"... (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Muốn xin quẻ cầu tài, công danh, sự nghiệp, thi cử, đi xa hay muốn điều mình cầu được ứng nghiệm, người cầu tâm phải thành, thân phải sạch. Người cầu đốt hương thỉnh nguyện, khấn vái Thánh Thần nhờ chỉ dẫn sở nguyện của mình. Có một số cách lập quẻ như sau: Cách 1: (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Dùng 8 đồng xu, trong đó chọn một đồng có đánh dấu riêng (dán giấy hay vạch sơn…). Ðể 8 đồng vào lòng bàn tay, úp kín lại, xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Gieo lần lượt từng đồng, tìm ngọai quái rồi gieo lần lượt từng đồng tìm nội quái. Căn cứ vào đồng xu có đánh dấu gieo được vào lần thứ mấy mà xác định tên quẻ: 1- Càn, 2 - Ðòai, 3 - Ly, 4 Chấn, 5 - Tốn, 6 - Khảm, 7 - Cấn, 8 – Khôn. Tiếp đến dùng 6 đồng xu trong đó có một đồng xu đánh dấu riêng, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Ví dụ: Gieo lần 1: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 3: tìm được ngọai quái là Ly. Gieo lần 2: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 5: tìm được ngọai quái là Tốn. Gieo lần 3: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 2: Tìm được hào động là 2. Như vậy ta gieo được quẻ Hỏa Phong Ðỉnh ( trên Ly dưới Tốn ) , hào 2 (có thể ghi là Ly Tốn 2). Tra trong đáp án 384 hào của 64 quẻ, ta có lời giải đóan: Ý mê kỷ bất mê Sự khoan tâm bất khoan Yếu tri đoan đích tín Do cách lưỡng trùng sơn. ------------Gia Cát Khổng Minh --------------Lời bàn: Mê hay ngộ, dễ hay khó là do chính mình. Trong hoàn cảnh mê mà biết ngộ là tốt, Ðứng trước hoàn cảnh khó Dịch thơ: Ý mê, mình chẳng mê Việc dễ, lòng không dễ Cần biết tin xác thực Còn bị cách sơn khê.

khăn mà có lòng kiên định, sáng suốt, thì có thể chuyển khó thành dễ, đổi nguy ra an. Ðường đi dễ không phải vì không gặp ngăn sông cách núi mà dễ vì lòng người không ngại núi e sông. Chiếm được quẻ này, người còn đang ở trong tình trạng khó khăn, nghi ngại, trong lòng những mong đủ tin tức để có thể dực vào đó mà quyết định nhưng tin tức chờ mong kia vẫn chưa tới được vì sự cách trở sơn khê. Vậy hãy đợi thời cơ, chừng nào có đủ "thiên thời, địa lợi" rồi hãy ra tay hành động. Cách 2: (Theo trang VietShare.com) Dùng 3 đồng xu, gieo lần lượt 6 lần, mổi lần gieo 3 đồng, tìm 6 hào (tương tự gieo quẻ Dịch Dã Hạc). Tiếp đến dùng 6 đồng xu, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Xác định được quẻ, hào số, tra trong đáp án ta được lời đoán. Cách 3: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1: Nhặt một ô bất kỳ. Nếu được các số 0,1,2,3 thì ghi đúng số. Nếu được các số từ 7-9 thì ghi đúng số 0. Ta được chữ số hàng Trăm. Ví dụ được thẻ số 1. Lần 2:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Chục. Ví dụ được thẻ số 3. Lần 3:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Ðơn vị. Ví dụ được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được thẻ số 134. Tìm số 134 trong sách, sẽ được lời dự báo. Nhận xét: cách lập quẻ này như tác giả Bùi Hạnh Cẩn trình bày có phần không đúng vớI nguyên tắc xử lý số lớn như phương pháp lập quẻ Mai Hoa hay Hà Lạc. Theo cách này, khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 0 rất cao: 70% trong khi khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 1,2 hoặc 3 - mỗi trường hợp là 10%. Nên chăng: Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm (như cách 4). Cách 4: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Người chiếm quẻ viết ra ba từ tiếng Việt hoặc 3 từ tiếng nước ngòai (theo âm Latinh) sau đó đếm số chữ cái của từng từ và viết chữ số cho hàng trăm, chục và đơn vị. Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm. Ví dụ: KIỀU NGUYỆT NGA. - Số chữ cái của từ KIỀU : 4 - Số chữ cái của từ NGUYỆT : 6 - Số chữ cái của từ NGA : 3 Ðược số 463 lớn hơn 384 nên phảI trừ đi 384, được 079 là số thẻ cần tìm (hào số 1 của quẻ Trạch Phong Ðại quá).

Cách 5: Dùng 8 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 1 đến 8, gọi là ô số. Bỏ 8 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1:nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ ngoại. Ví dụ được thẻ số 1 - quẻ Càn. Lần 2:Bỏ 8 ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ nội. Ví dụ được thẻ số 3 - quẻ Ly. Lần 3:Bỏ 6 ô số vào hộp (để ra ngoài ô số 7 và 8), xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào thì ghi đúng số làm số hào động. Ví dụ: Được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được quẻ Thiên Hỏa Ðồng Nhân, hào số 4 (Càn Ly 4). Tìm trong sách, sẽ được lời dự báo (quẻ số 16).

Khổng Minh Thần Toán QUẺ SỐ 001 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Thiên môn nhất quải bảng, Dự định đoạt tiêu nhân. Mã tô phường thảo địa,

Thu cao thính lọc minh. Cửa trời treo bảng đề danh, Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên. Âm vang ngựa thét băng miền, Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai.

LỜI BÀN Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy.

Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa. Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy. Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa. Số hên: 10, 11, 21, 31, 1. Nếu muốn đánh số hên, đều đạt thành mỹ mãn 1 quẻ tốt cho việc cầu lợi. QUẺ SỐ 002 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Địa hữu thần, Thậm uy nghiêm.

Hưng bang, phụ quốc, Tôn chủ tà dân. Đất này là đất có thần Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh, Hưng bang Quốc phụ dân sanh, Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao. LỜI BÀN: Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng. Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm. Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu. Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức

tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố. Đánh số rất tốt. Số hên: 22, 20, 2, 32.

QUẺ SỐ 003 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Tràng An hoa bất khả cập, Xuân phong trung mã đề tật. Cấp tảo gia tiên, Sau nhiên sinh sắc. Trường An hoa nở khó thay, Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa. Thời lai, mệnh xấu sẽ qua, Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu.

LỜI BÀN:

Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác. Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin. Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành. Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong. Số hên: 43, 13, 23, 33, 30, 3. QUẺ SỐ 004 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Chưa tốt lắm. hơi nào phải lụy. Cứu tế thương sinh. Hạ giao hòa. nở trễ mùa. người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. Vương Bột đời Đường mà thôi. đừng nên quá nóng. 14. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đại khí vãn thành. hương sắc tốt tươi. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời. Số hên: 44. 40. hãy nên hoãn lại. Người cầu được quẻ này. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh. vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho. Bất cấm vũ đả phong nhiêu. nhứt là thay đổi chổ ở. dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn. Cam La 12 tuổi đã nên phận. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi. chờ đợi là tốt. QUẺ SỐ 005 . Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa. Phong vân hội họp. thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời. muốn cầu xin việc gì. mãnh hổ kinh. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. hãy dò dẫm tiến tới mới hay. Ngọa long khỏi. 4. chẳng sợ tuyết sương gì cả. Hoa Xuân khoe sắc màu tươi. Rồng nằm thức dậy. Thu cúc u phương. Cúc cô đơn. 24. Xuân Lôi chấn. Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương.Xuân hoa kiều mỵ. Hạ phong Tốn.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. giỡn già trên mây. nơi làm càng không nên nóng ruột. . Gió mây hội họp dịp may cứu người. Phản nại sương lăng tuyết ngạo. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. 34.

Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. QUẺ SỐ 005 . Số hên: 5. mới là dịp may thành đạt” vậy. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. Tuy nhiên. 35. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. ngược lại ắt mệt đó. Quẻ dạy: Cầu tài. Tốt lắm. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. 55. Hơn nữa. mãnh hổ kinh. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. mùa hạ có gió đông. Quẻ này tốt lắm. Cho nên người cầu xin được quẻ này. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. Quẻ này tốt lắm. Rồng nằm thức dậy. Ngọa long khỏi. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. 50.LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. giỡn già trên mây. sở cầu mưu ắt được toại nguyện. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. Cứu tế thương sinh. Hạ giao hòa. thanh bình an vui. cầu danh thì tốt nhất. thanh bình an vui. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. ngày Thìn thì đẹp hơn. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. Cho nên người cầu xin được quẻ này. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. nếu cần chờ ngày Dần. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Thuận theo thì khá. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. 25. 15. ngược lại ắt mệt đó. Phong vân hội họp. Gió mây hội họp dịp may cứu người. Xuân Lôi chấn. sở cầu . Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Thuận theo thì khá. Hơn nữa. Hạ phong Tốn. mùa hạ có gió đông.

Nhẫn Nhẫn. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. may ra mới mong thành đạt. 26. Số hên: 5. 15. nên khéo léo. Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng. chớ quá nóng nảy gây những điều không hay. Phi thiên phi thâm. LỜI BÀN: Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. Thực ra thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa. bởi trong quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. 25. Kiện kiện hàm nghi. không nghiên cứu kỹ sự vật đó thôi. 50. 35. cầu danh thì tốt nhất. Việc tính cầu xin từ khởi đầu. Sách có câu �Dục tốc bất đạt� vậy. QUẺ SỐ 006 . Dò tìm hay dở tránh âu sầu. 36. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Không huyền chẳng ảo cũng không sâu. cầu hên xuôi. chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi.mưu ắt được toại nguyện. nhiệm khu trì. Việc đánh số. ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm từng bước tiến. 60. Trước ý sưu tầm. Số hên: 16. . Cầu tài không mấy lợi.TRUNG HẠ Bát Thuần Càn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Phi huyền phi ảo. Hữu bình lộ. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quân tu ngộ. mới là dịp may thành đạt” vậy. 6. Quẻ vừa phải. vật ngộ nghi. Tốt lắm. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. Tùy thời biến. Cầu danh phải cố gắng. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. 55. Có dốc lòng đi. ít thuận lợi. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời. 66. Tuy nhiên. Nhất cá diệu đạo. QUẺ SỐ 007 . nếu cần chờ ngày Dần. Thận trọng. Hơn nữa. Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu. Quẻ dạy: Cầu tài. cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm nghiên cứu chu đáo. rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. ngày Thìn thì đẹp hơn.

Quẻ này cho hay sự cầu xin của người. LỜI BÀN Nhân tình đen bạc. 37. Chớ nên nghi ngờ. chớ quá hoài nghi. mà hành động mới mong thành đạt. QUẺ SỐ 008 . Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo. đừng làm những gì trái với lương tâm.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ. có gì bận tâm. Rồi đây muôn sự đem lành với ta. Thử tế thanh danh đế kỳ. . Cầu tài cứ tiến tới. 17. thì chui chỗ nào cũng lọt. Tùy cơ ứng biến công thành. Rồi đây một sớm vạn đến. Nhạn đến. Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động. tự nhiên hanh thông. nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu). 77. 7. �Quân tử tánh như thủy năng phương. Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát. Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ. Người xin được quẻ này. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm. thế thái nhạt nồng. Nên uyển chuyển. rồi tùy cơ ứng biến. LỜI BÀN Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi. Cầu danh cứ hành động. thì sự cầu xin của người ắt được công thành. Số hên: 70. thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi. tùy thời. như đi con đường bằng thẳng. nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. tùy thế. ủy khúc tùy hành.Tỉnh đi. và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu. Làm như tánh người quân tử. 27. nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước. năng viên. Mục hạ người ta vẫn ý ngờ. Thanh danh vang dội khắp kinh đô. hoa hoàng đầy phát nở. Con đường bằng thẳng.

80. Cầu danh sắp được thông. người quân tử bói được quẻ này thì nên. mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi. 88. 29. Quẻ dạy: Gần gặp lúc �Thới lai phong tống� rồi đó không cần phải lo âu. Số hên: 99. Hảo tương đoàn sự tòng trường sự. QUẺ SỐ 010 . vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. tích đức thì mới tốt lành. Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn. Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu. 28. Tương phùng khách quý nẻo đường mai. thì hoàn cảnh sắp gặp may. QUẺ SỐ 009 . mọi việc đều toại lòng. Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi. Cầu tài sắp vượng. 9. Cầu tài chỉ thông một nửa . Trước ngõ cây khô phụng trổ tài. Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ. Tà vọng đứng nghe làm việc thiện.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn .TRUNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quý khách tương phùng cánh khả kỳ. Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. 90. lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy. Có thể tính chuyện hên xuôi. người cầu xin được quẻ này.Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ. Số hên: 38. mà phải tu tâm. 19. 8. buồn khổ làm gì. còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói. Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi. LỜI BÀN Có người đề bạt. Đình tiên kho mộc phượng lai nghi. Bởi thế. ngoài hẳn ý liệu của mình. Theo ý quẻ nói. Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng. nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung. Theo người phải trái sẽ ương tai. 18. người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta. nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Tuy nhiên.

QUẺ SỐ 011 . Biểu tượng chim: chim Hồng. Bình địa khởi phong ba. có cần khổ mới có được. Số hên: 1. Quẻ này tốt lắm. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Vô tung diệc vô tích. Tự tiêu hoàn thành khap. Trái lại. Quẻ dạy: Cầu mưu. đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy. 100. LỜI BÀN Công danh phú quý. 31. Phủ khứ thái lai đấy. cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta.như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại. 10. Phấn khởi nương mây chí khí hào. Cao phi vũ dục cánh nhan nhan. Nhưng có điều hãy nên lưu ý. 11. Viễn cận quan nạn mịch. Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại. hỏa gia tranh đấu. đường đời mới nên. tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng.Nội Quái: Đoài Liêu lệ chinh hồng đô�c xuất quan. Trăm ngàn rèn luyện. Triều vân mộ vũ. hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy. nên nay lại được xuất chúng. Đảm đương công việc phi thường. theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn. Nam chinh bắc tiến. 21. ân giao hữu nhạt. Có thể bay cao chơi xa. thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. nhưng là kẻ có tài. Lưng treo đao kiếm thanh cao. . Bước vào cung điện lạy chào đế vương. nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân. Cô hồng xuất chúng vút bay cao. Nhờ nơi giúp rập toại đường bao.

Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người. Chỉ cầu may chút thôi. cái buồn khóc lóc bi ai. Cá nào mà thả câu. 20. Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm để mong giải bớt tai họa. Nếu muốn thành đạt được sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong. Cầu danh. Như vậy sự cầu xin của người. Tính chuyện may rủi khá hạp. Mọi việc đều bất lợi. 22. Mạc hạ câu. Biểu tượng lả cá. Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng.LỜI BÀN Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương. Số hên: 10. Số hên: 1. tuy ở giai đoạn vinh sang. may ra mới có tương lai hơn bây giờ. Ta hãy rút dây mất. chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Theo ý quẻ nói. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng. Phần buồn ý lại sầu. và tránh chuyện thị phi. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi. 2. 21. . nhưng chưa có quyền thực lực. Đã thế mà còn những tai biến phi thường. 10. 11. nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì.HẠ HẠ Thiên Trạch Lý Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Thần ảm ảm. Cần cố gắng ra sức và rèn luyện tri thức. Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt. lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó. Thu khước tuyên. 12. cầu lợi và tình duyên đều tốt. hối thì đã muộn. Ỷ du du. QUẺ SỐ 012 . hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm. chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu. có danh mà không có thực. 11. nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn. và ra vào cửa cổng. Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp. Còn biết làm gì đâu.

cảnh giàu sang. Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong thành � Quẻ dạy: tốt. cầu lợi thông.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đỉnh phi khởi phong ba. Năm ba tháng ý nói cái ngày tốt đẹp gần kề. mà ừng nên �ăn xổi ở thì� quên những ngày cay đắng cũ. Kén vợ thì được vợ đẹp. lập tức thành công. Số hên: 3. Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. Cầu tài. Tính chuyện rủi may rất hạp. Công thành nghĩ lại chuyện xưa "Ở thì ăn xổi" lọc lừa nên khi Duyên may ắt gặp còn chi Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son. . mọi việc đều có duyên may. chắc chắn thành đạt toại lòng. Thời vận đã đến lúc hanh thông. Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức. 10. chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”. Nhân sự chuyên tha là. Chẳng còn lo gì lận đận về sau nữa . Trong cuộc trò chuyện. Được như vậy. 33. nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa. Lợi danh chung hữu vọng. 11. 13. mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được. đấy mới gọi là người lành được trời giúp.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đắc ý nghi phung phụ. cầu danh đắc danh. phú quý sẽ được vững bền lâu. cầu lợi đắc lợi. nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc. tìm việc thì được y việc hay. Nhưng một khi công thành rồi. Tam ngũ nguyệt đoàn viên. Xảo trung khước tàng chuyết. 30. Tiền trình khứ hữu duyên. QUẺ SỐ 014 .QUẺ SỐ 013 . Cô chu yếu độ hà. LỜI BÀN Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành. Quẻ này khá lắm. Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại.

Cố nhân thiên lý tự bồi hồi. LỜI BÀN Tránh dữ tìm lành. nguy nan. nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý. 4. chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người cũng đều lo lắng giùm ta. Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin kkhó mà thành công. Nóng nảy chờ tin. Khó khăn lắm chuyện nguy nan.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Ý tại nhân trung tín vị lai. Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. tất nhiên ta phải khôn khéo tránh dữ tìm lành. Nhạn về tin báo mai vàng nở. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu. nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian hiểm. Gặp nhiều gian. Số hên: 10. Không điểu xảo. đó là thường tình của nhân thế. Cầu tài. Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn. 40. Người cầu xin được quẻ này. không được may mắn lắm. Cần ẩn nhẫn chờ thời. Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố. 11. thì tốt hơn hết. Tuy vật song song . Cầu danh chẳng thông. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó. Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức. khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm. 44. Sống trong biến cố. tin chẳng lại. Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi. Cố nhân dịu viễn cách trùng quan. nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn.Nước đèo đổ động phong ba Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang. Hoàn cảnh đang rắc rối. Nếu chờ đợi xin quẻ khác. Vì quẻ xấu. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn. mà chẳng nên công gì. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở. chớ nên tin tưởng lắm. cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là khác. cũng gian nan một chèo. QUẺ SỐ 015 .

cũng chẳng nên duy ngã độc tôn. Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. 16. hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp. vì chờ tin. như câu thứ tư. 10. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân. Do những lời phán xét của quẻ. ba trong quẻ nói: "Nhạn báo Mai nở xuân sắp về". nếu không. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Nên gắng sức ắt thành công. Tuy nhiên. 55. thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời. Cần chờ đợi chớ nóng nảy. 10. thì sẽ hạnh phúc cuộc đời. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa. Cầu tài chưa toại mấy. 66. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới. Tin này tùy ở nữa trời. Bởi quẻ đã cho người rất rõ. Giao gia sự hữu chung. đừng nóng lòng vội tiến. Biểu tượng nhạn hay chim.cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. 5. Môn ngoại hảo thi công. . Quẻ dạy: Thời sắp đến. hễ ra khỏi cửa là có công. Việc nào việc nấy hiệp hòa Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân. LỜI BÀN Cùng hội cùng thuyền. cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa. QUẺ SỐ 016 . thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được. Số hên: 60. 11. Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang. đó là cái tượng của quẻ này. Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn. ắt đắt quả đạt thành. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần. nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. 50. Số hên: 11. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu. Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa. nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu. mùa Xuân.TRUNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm hòa đồng. Sự hòa đồng. thì tin chưa lại. cùng lòng cùng giúp. đàm tiếu chơi vui. nhưng bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau.

xưa có câu "Hữu chí cảnh thành". Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Dục hành hoàn chỉ. quẻ tốt chớ không xấu. Muốn đi sao lại ngập ngừng. Suy tư đã lắm ưu hoài. 7. Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu.QUẺ SỐ 017 . Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu. Thốn tâm thiên lý. ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui. Lòng xa xót. Cầu tài. Đừng sợ thất bại. 10. Quẻ dạy: Chớ chần chừ. phải theo ý nguyện để tiến tới. Khẩu thu thu. Nếu ta không cẩn thận. Số hên: 77. Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì. QUẺ SỐ 018 . ắt sẽ toại lòng. liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy. và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo. cầu danh. và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả. Hơn nữa. . nhất là đã nuôi mộng cao đẹp. 17. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang. hững hờ lòng ai.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm thích thích. thì càng phải kiên quyết hơn. lo gì. 11. nếu không. Coi chừng đấy. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. Bồi hồi bạt dĩ. phải quyết chí một lòng tiến tới. Đã từng nuôi dưỡng chí cao. công lao nữa chừng. cần cố gắng. tự khí. Thất bại là mẹ của thành công. Vậy những việc mưu tính của mình. Tàng ngọc hoài châu. cứ tiến tới ắt thành công. ý bơ thờ! Than thầm trong dạ.

LỜI BÀN Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất. Đẳng nhàn nhất sự. chỉ sợ chí không kiên". người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. Tự dị tự nan. . Cần phải chờ dịp thuận tiện thì mới thành tựu. cho nên uổng phí cả tâm trường. chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non. 8. nếu ta chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. Cầu danh. Tính chuyện rủi may không hạp mấy. Theo quẻ thơ cho biết. QUẺ SỐ 019 . 18. Ý xa mà lại như gần. Ý gần mà lại như gần như xa. Trông mây cười nu ïkhi mà tin sang. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự.Chẳng ra manh mối lạc loài hư không. dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". chỉ nên chờ đợi. chẳng có hành động quả quyết. người cầu xin được quẻ này. Song. 11. cầu lợi còn xa. Vì vậy. Những việc cầu xin ở đây. Bởi công việc quá rắc rối. Tuy nhiên. Số hên: 88. thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. nên rất buồn lòng phẫn trí. tưởng khó nhưng mà chẳng khó. Dễ như mà lại khó hòa. hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. dù khó dễ. Cười nói ngâm trong mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý. Mọi sự tính toán đều hư hỏng. chỉ mua lấy phiền não mà thôi. Vân trung tiếu khan. thấy dễ nhưng chẳng dễ. Quẻ dạy: Xấu.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Bất viễn bất cận. LỜI BÀN Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần.

nếu ta không đủ tài. cũng như cá mắc cạn. cầu mưu đều bất thông. 12. bay chạy đông tây. Vì quẻ quá xấu. Số hên: 22. đừng quá vội vả mà hư hại công việc đang cầu xin. 2. Cầu tài. chờ dịp thuận lợi hãy hay. 10. Cầu tài. gió xuân đưa. Cương cầu cũng vô ích. QUẺ SỐ 020 . Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành. Không mấy hạp cho việc tính chuyện may rủi. bói ra đi bị ngăn trở. Tây phi hựu hậu đông. bói bệnh tật bất định. Đông Tây tản mác hương thừa hết vương. "Bôn Ba Chẳng Qua Thời Vận". bói kiện tụng lành ít dữ nhiều. bói hôn nhân vô hy vọng. không tốt đẹp thanh thản gì. và trí lực của mình. nên phải cẩn thận công ăn việc làm. 20. việc tuy dễ mà lại khó. Suy cho kỹ. đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi. Thuyền tại lãng đào trung. Số hên: 99. Quẻ không hoàn toàn tốt. hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên. Và khó thành đạt toại nguyện trong những việc cầu mưu.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tam . cầu mưu tuy chậm. 32. Gia trùng vô ý tự. Như thuyền một mảnh tang thương ba đào. nhưng cố thì thành. LỜI BÀN Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi. Dễ khó. 19. mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. Đào Lý tạ.Vậy xin được quẻ này. nghĩ cho cùng. phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Đào Lý tạ xuân phong. Xấu tốt. 9. 90. Quẻ dạy: Do ở tài mình. Đó là ý nói người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy. Người xin quẻ này phải hết sức tu chính mới được. Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân. Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn! Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương. tùy ở hành động của ta. Trong nhà không có chủ trương. như chiếc thuyền đang gặp sóng gió. tuy khó mà lại dễ. QUẺ SỐ 021 . Người cầu xin được quẻ này.

Do đó. Tại bán đo. Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới. Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. . 10. Thủy cùng sơn tận xứ. Đừng nên áy náy lo rầu làm chi. Non càng quanh quất. tuy chưa thông buổi này. ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta. Nhất sơn tuyền nhất sơn. Nửa đường được sự giúp nhau. Danh lợi bất vi nan. chung quy sẽ được toại nguyện.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Sự tương phù. nhẩn nhục mới luyện được chí cho ta. Đến nơi non nước tận cùng. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. vậy thì yên vui. nhưng về sau ắt đạt. Phong ba nhất diêm vo. am hoa minh. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần. Song nếu là người dốc lòng bước tới. danh lợi ắt chẳng khó gì. 22. Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn đầy liễu. Số hên: 20. đừng nửa đường nản chí. Ba đào êm lặng. thành công sẽ về với bạn. chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu. Công danh tài lợi hanh thông khó gì. Cầu tài hơi chậm. Vậy lo chi bạn không thắng lợi cuối cùng. Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng. Gió mưa tắc nẻo chẳng gì. Cầu danh. Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. chỉ cần có chí kiên nhẫn. 21. 11. Nước non non nước dặm ngàn. QUẺ SỐ 022 . Phiên phúc chung khả miên.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Nhật thủy viễn nhất thủy. nước càng mênh mông.

Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ. nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp. Cầu được ước thấy.LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau. Vui thay ôi. Chỉ cần cố gắng ắt đạt thành. lắm vui thay! Xuân xanh Đào. Cầu gì được nấy. 2. Cầu danh. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp ta. chén chú chén anh. nhứt là xin cầu về tình duyên cưới gả. LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ cực thái lai. tuy chưa được toại nguyện tức khắc. Số hên: 20. Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu. cái nỗi đời. muôn việc như ý. cầu lợi đắc lợi. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông. Cầu danh đắc danh. Bất dụng cưởng ưu tiên. không có việc gì là không xong. Nguyệt minh nhan thiên lý. chỉ tổ khổ thân ta mà thôi. khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. Người xin được quẻ này rất là tốt phước. Sự hanh thông. Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Hỉ. Chớ lo. hỉ. Hoàn cảnh . Lo âu gì. lo gì chẳng nên công. nhưng dần dần sẽ thành công tốt đẹp. không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen. dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao. dù vấp phải những khó khăn gì. Lý. Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy. cũng sẽ vượt qua được. Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang. 22. QUẺ SỐ 023 . cầu tài có kẻ giúp. đêm ngày hồng tươi. điều gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người chính nhân quân tử một lòng thành kính cùng nhau tương thân tương trợ. từ chổ khốn quẩn trở về. và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến của ta. Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn. hỉ. Xuân phong nhập đào lý. 12. Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ.

hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền. 2. Phòng xuất nhập. 4. 44. Cho thêm xót dạ. Xấu lắm. Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. Đi xa còn gặp nguy. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt. Theo ý quẻ cho biết.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Ý kiết kiết. tiền bạc là khác. Ngộ bất ngộ. . 3. Số hên: 20. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. 24. Dã phòng nhân hội diện. QUẺ SỐ 025 . nhứt là đi xa không tốt. 23. QUẺ SỐ 024 . Tính chuyện rủi may càng hạp hơn. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ. LỜI BÀN Người xin được quẻ này hãy an tâm. Tâm thích thích. Làm đâu hỏng đó. Cầu tài bất thông. Ý buồn biết tính gì đây. cho khuây ý tình. 22. mà nên an phận chờ thời là tốt hơn. tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận. Chưa thuận dịp. Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay. Yếu bình an. an phận thủ kỷ. đề phòng cẩn thận lúc ra vào. Do đó. Muốn yên chớ có đăng trình. Số hên: 33. Đao đê vô bằng cứ. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình. đang lâm cảnh lúng túng.đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội.HẠ HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Kiến bất kiến. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. 22.

Giả chân. Ta nên ăn ở mực thước. Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. QUẺ SỐ 026 . tính toán đỏ đen càng không hạp. Cầu tài cầu danh còn xa vời. Không bằng.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Nhất phiên đài lý nhất phiên xuân. nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. 22. bất cứ nơi nào. Bởi quẻ ý có cho hay như trên. Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kê. ít giao du để tránh những việc không may đưa đến. không chứng làm gì mà mong. Lục giáp thì thiếu an lành. 2.Hư không. vô tăm. Quẻ này không được may gì. bị bọn tiểu nhân giởn mặt. vô ích. 25. đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc nào. thọc gậy. Phú quý tôn nghiêm. Cây tươi là một lần xuân. hành động hợp lý để may ra khỏi vạ. Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay. hành chẳng bằng tàng. . Thùy thức đương sơ khí tượng tan. giàu chẳng bằng nghèo. LỜI BÀN Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui. 55. Kiến sơ lỉu lỉu xứng tâm tình. Phòng người trở mặt thị phi. Phòng thị phi quan sự. nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta. Nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt. Mất vật thì khó tìm. Ngư tiều nong pho. đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui. vì có kẻ phản bội. mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. cũng khó mong. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng. Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì? Sanh nhai rừng núi đặng chi. Tốt hơn là phải giữ mình. chân giả chớ lầm mà nguy. ngày nay đâu có còn so sánh được với ngày xưa. Số hên: 5. Dù cố gắng đến mấy.

Số hên: 66. thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn. Cho nên mới có câu �họa phúc vô môn tự do nhân tự triện�. Người xin được quẻ này. Cầu danh cầu tài không lợi. Chân nhân khước bát ma. QUẺ SỐ 028 . đánh số khó nên công. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. 2. 6. Thiên tịch bất thông tâm. Quẻ không xấu. Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ. Nhưng một khi trông thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. Gieo nhân tốt. nên thận trọng. không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác. 20. Vậy thì cầu xin của người. chưa ra gì cả. Cầu danh cầu tài chưa đạt. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ. 26. tại tâm ngược trời. 77. Tâm tính tự thành kha. Quẻ dạy: Vừa phải. đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời. Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình khiến được an lành. 22. hãy nên suy tính đường chính.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Tứ . Ầy ơi đừng tưởng ta lầm. Còn hơi xa vời. cần chờ thời vận là tốt. tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. Bôn ba chẳng lợi gì. chỉ có người chân nhân mới có những điều chân thực. Tính việc may rủi khó có may mắn. E rằng còn nên công. Hiểm sâu gian ác.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Mạc quái ngã kiên thác. không lành đâu. Số hên: 7. Đó là định luật bất biến của tạo hóa. Ở ăn hiền đức một đời. Tất cả sự việc mưu cầu. sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm khốc ở ngày mai vậy. người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt.Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. gặp quả tốt. 70. 2. Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma. 22. Không bị chịu cái ngu của kẻ khác. không tốt lắm. Gieo gió thì gặt bão. Mọi sự sở cầu đều chậm chạp. QUẺ SỐ 027 . LỜI BÀN Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng. đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta.

20. Nam nhi đang thuở. Nhứt là cầu xin về việc công danh. LỜI BÀN Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. 88. Lên đường mau. Mười dặm quế thơm tràn nở rộ. Di bộ nhập thiên biên. Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Liễu khước tâm đầu sự. Số hên: 8. Hành trình tảo biện. Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng. gia đạo. Vạn sự đều thông. Ngựa kia đang trẩy thôi đường. Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. cầu lợi đều thông suốt. thi cử. Nếu cầu về kinh doanh. Tam sinh túc hữu duyên. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. 80. Nam nhi đắc chí thì. QUẺ SỐ 029 . Hương văn thập lý quế. Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng. hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son. cầu danh.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lộc mã giao trì. không gì đáng ngại. Vinh quy lạc kỳ di. Cầu được ước thấy. Đánh số càng hạp. Đáy lòng sự việc đã làm xong. 2. mộng bình sanh� �Hồi hương áo gấm� công thành nên danh. hôn nhân v. bốn phương tung hoành. . Quẻ khuyên chớ chần chờ. 22.v� cũng đều được xứng ý. Bước vào trời nọ chẳng hao công.

phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình. Số hên: 22. cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. 9. cầu lợi đều thành đạt. 20. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng. 29. Thuận chèo mát mái. Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão. Chẳng có gì lo ngại. Cầu danh. QUẺ SỐ 030 . Bất như xu thử tinh thần. bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của ta. chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính. làm điều phước lành. 99. Đánh số thuận lợi. 90. Người quân tử bói được quẻ này. ngày dương oai. kinh doanh. Quẻ dạy: An phận thủ thường. Tất cánh thành hà tế. điệu võ không còn nữa. chớ tham lam tìm đường phải trái. hay hơn hết nên thủ thường. cho nên khi đặc thân lên cõi trên. thì mới yên thân hơn. Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già. Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa. bịnh tật� đều gặp được may mắn và yên lành. Mọi sự hanh thông. Tài ba không có. Vạn sự như ý sở cầu. kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ. tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. để tìm hai . Biểu tượng: Bản quế. mong đáp lại lòng trời.HẠ TRUNG Thiên Phong Cấu Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lục hoàng các bạch liểu đầu. 2. Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi! LỜI BÀN Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh. Hoạn lộ công danh có nghĩa gì? Bạc đầu gối mỏi còn nên chi! Hư không rút cuộc hư không cả. gia đạo. tốt đẹp vô cùng. Do hảo mãi ta chân khí. Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận.LỜI BÀN Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người. Ý quẻ cho biết. có thể cầu phúc. Cầu xin về những việc như công danh. thời vận cũng không. chớ liều lỉnh vọng tưởng. đầu đã bạc và khí sắc tàn phai. tiền tài.

lo lắng làm chi cho mệt trí. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. Lúc cùng đi. 33. có ngày nên kim. QUẺ SỐ 031 . lo gì chẳng nên công. 1. Khi xa nhau. QUẺ SỐ 032 . ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng. Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người. Cứ đi cho vạn ý tình. Hay dở đều ở đó. chẳng ngại khi đăng trình. . chớ có dùng dằng do dự mà lở việc. tuy bất dị.TRUNG TRUNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Ly biệt gian. bền chí. 3. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ. nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. Thiên thủy phân minh cát dữ hung.HẠ HẠ Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Lạc chi cực hỉ. Cầu tài. Tảo tảo khởi trình. 30. chẳng dễ gì. đánh đỏ đen khó trúng. cócông mài sắc. do Trời an bày cho mà thôi. lo gì. Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi. Số hên: 3. Cầu tài. để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại. Cuộc đời là một trường thử thách của con người. 33. 23. ngồi than thân thở phận. Bạn đồng hành. Miển tha thất ý. khiến luôn tuổi già nua. chỉ sợ không có tài trí.chữ bình an là tốt hơn hết. Đánh số hên xui không có lợi. cầu danh còn chậm. bỏ chẳng mà làm thì khó. có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy. Tuy nhiên. ưu tương chí. Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi. Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động. 10. rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng. Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí. 30. di bất trệ. cầu danh trầm trệ. Số hên: 11. cứ cố sức mình.

Cầu tài. nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình. tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. QUẺ SỐ 033 . cầu danh chẳng ra gì. kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương. Hạnh mong trực tông thanh vạn lọ.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Dược quá ba đào tam ngũ lý. LỜI BÀN Khổ chưa hết thì cam đã về. gió lặng sóng êm. Đông tây rõ rệt vui cùng sầu. Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc �Cực lạc sinh bi� Đó là chuyện thường tình của đời người. 33. Người cầu xin được quẻ này. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả. Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng. Dụng xả. trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. Ằt đạt thành. 22. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay. 30. Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung. nào phí sức ta. Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. 20. hành tàng. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp. Trời lặn hướng tây còn sáng đâu! LỜI BÀN Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu. Đánh số chẳng thông.Tài năng quang đại u chung ám. bị co mà mong được duổi. nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. Nếu không sáng sủa thì u ám. Mây độ ba đào đã vượt qua. Đường mây nhẹ bước ngay thang thái. Số hên: 3. tiền tài không nên tin người. Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong. chẳng phí công. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ. 2. Gió êm sóng lặn khí ôn hòa. Sướng quá mức rồi nay sắp rầu. Người xin .

Bây giờ là lúc gặp vận thái. vinh hiển. thì như cảnh �lôi oanh tấn phúc bi?". QUẺ SỐ 035 . Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. Trăng có khi tròn khi khuyết. 4. LỜI BÀN Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt. Số hên: 3. Thơ quẻ cho hay. Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh. Cầu tài. 23. nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát. những việc cầu xin của bạn. rừng rậm được khai hoang. vận thời hanh thông. cây khô nay lại mọc xanh tươi. Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. 33. những việc không hay đã qua rồi. điều xui xẻo đều đã qua. cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay. dù có trở ngại gì đi nữa. hôn nhân. khỏi lo buồn rầu. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn. Cầu tài lợi gia đạo. Trăng kia hết khuyết lại tròn. như trăng khuyết lại tròn. Đường đi quang quẻ ven mây. kinh doanh. nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. Khô ghi sắc cánh tiên. QUẺ SỐ 034 . 13. 40. cầu danh đều hanh thông. Bây giờ là lúc �hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai�. Cầu được ước thấy. bèo cũng lúc hợp lúc tan thì người cũng có lúc hẩm. Vạn sự như ý sở cầu. Vậy.được quẻ này mọi việc đều cát lợi. Đánh số tốt. lúc thái. May mắn đến thì chẳng còn lo. 30. mà cũng chẳng phí sức. Kiều thủ vọng thanh thiên.HẠ TRUNG Thiên Thủy Tụng . Nhất diều di thản lộ. lo gì chẳng giàu sang. Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết xuân. việc sung sướng và hạnh phúc sắp về người. Số hên: 3. đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. viễn du. trời nầy xanh xanh. Thời không đến.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Nguyệt khuyết hựu trùng viên. Ngẩng đầu lên ngó. 44. Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. Đánh số hên xui đắc lợi. bởi cảnh tình của người. từ nay về sau được bình an vô sự. 34. 33. Song người ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình.

Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương. Xuân thiên vô hạn hảo. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới. Ta nên thết tiệc một trường hoan ca. Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được.Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Hành lộ nan. Kim nhật phương tri hành lộ nan. Đường đi khó. 3. 35. Quẻ dạy: Đường đi tuy khó. nhưng nhờ có định thức định lực. bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). Đi đường mới biết những gì khó khăn. 33. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đình trệ. QUẺ SỐ 036 . chớ băn khoăn. Tương lai tốt. Đấy là cái nghĩa sâu xa. Xuân ý bàng thủy sinh. hãy cần vượt qua. sắc xuân tươi. 50. Háp khứ yên quỳnh lâm. Cầu danh. 55. khó đường đi. Số hên: 5. trắc trở. ắt tránh được điều khó khăn. Bờ này ráng sức. nhưng cần cố gắng vượt qua. Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường. Đánh số chưa thông. Tiền trình quảng đại hà túc lự. . nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. Cảnh xuân sáng. băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức. và quan thiết. Miên lực kim triều độ thử than. tế nhị.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Xuân cảnh minh xuân sắc. Không đáng lo ở sự đường đi khó. 30. Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. hành lộ nan. luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện. cầu tài còn chậm. mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi. Vậy sự cầu xin của người.

Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội. thăng quan. với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ. Công danh tài lợi vững. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy. 77. trăm việc hanh thông. vạn sự như ý sở cầu.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Vạn mã quy nguyên. được tiến chức. kinh doanh thì thuận lợi. Số hên: 7. công danh vinh quang vậy. Thiên viên triều động. Ngựa dần chung một đường về. gia đạo bình an vui vẻ. hôn nhân được vợ chồng. 33. cầu tài có tài. Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm. Ví thử có kẻ lòng tham. Hổ phục long giáng. thi cử chắc đậu. Gia đạo vui vẻ. 30. Quẻ dạy: Vận thời lên hương. cầu lợi dễ dàng. 30. QUẺ SỐ 037 . Tài cao đức trọng huy hoàng công danh. Mọi việc đều thông đồng bén đọt. LỜI BÀN Quẻ này chỉ người quân tử. Đánh số hạp mười phân. Đạo cao đức trọng. 70. tức là cố lẹ chí khí. 37. Rồng hầu hổ phục tề toàn. 66. Tài lộc vào như nước. 36. 3. tiền tài được vừa ý. Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng. 33. Tốt đẹp vô cùng. Cầu danh. Quẻ dạy: Tốt đẹp. Đánh số hạp. xuôi chèo mát mái. phải tốt. hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. làm quan nổi tiếng. thời vận hanh thông. thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ.LỜI BÀN Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. 60. 3. Về chuồng. chầu động. bịnh tật mau khỏi. Cầu danh sẽ được lên chức. nói rằng: đẹp vô hạn. Số hên: 6. Tóm lại thời vận được hanh thông. tức là nói kết quả tốt đẹp. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát. hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang. biết thừa thời mà hành động. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. . chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái. dèm pha phỉ báng. lòng lang dạ thú. kinh doanh thành đạt.

33. 30. cầu danh đều đắc lợi. Mở rộng con tâm bố đức lành. Ý quẻ dạy rằng. 38. ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. Đáo đầu đăng bỉ ngạn. Linh đơn diệu được cứu dân sanh. đó là gốc của sự thất thời. Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành. rất đáng mừng đây. chớ nên dùng dằng do dự. 80. Độ quá nhận tiên ban. để trễ là hỏng. đừng nên chần chờ nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu. Chè chén say sưa. .TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đại tứ phóng linh đơn. 88. Hoàng oanh đã báo tin mừng. Cầu đánh số cũng hạp.TRUNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Hoàng bằng báo thượng lâm. nên sớm kế hoạch tiến hành. Đường mây rực rỡ sự mong công thành. Cầu tài. hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc. chớ để chậm trễ thì lại nguy. Tuy nhiên. Mã thượng tốc hành trình. LỜI BÀN Ham vui biếng nhác. Bập bùng lên ngựa ruỗi dong. QUẺ SỐ� 039 . 3. Xuân sắc tiên minh. Số hên: 8. mà mưu tính xoay sở thì mới có lợi ít được. Nay đang là hợp thời và vận đến. chớ chần chờ. Hãy đứng ngay lên mà đi. Phàm làm việc cần phải sớm. Những sự cầu xin của người. bất cứ cầu xin việc gì. Cứu nhân hành vạn lý. Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi. nên thực hành gấp đi.QUẺ SỐ 038 . Sông mê bến giác khi qua nổi. Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt. Đề tiên khoái trước. Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông.

Vậy mà ai lại sầu tây. nhu nhược quả đoán. không mất đi đâu mà sợ. đừng quá vội vã mà có hại. 99. còn mình thì nhập vào làng tiên. Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay. thì việc mưu cầu mới gặp được quý nhân giúp đỡ mà nên sự. cho nên xuýt nữa bỏ mạng. Ồn bộ kỳ trung. Thuyền nan một mảnh giữa dòng.TRUNG HẠ Thiên Sơn Độn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Nhất đới thủy. làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai. ắt có kết quả viên mãn. Phi nhân ngọ kỷ. cho cay thân mình. bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc. làm những việc chụp hình bắt bóng.LỜI BÀN Quẻ này chủ đại giác ngộ. 39. Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả. có cái nghĩa phổ độ chúng sinh. Cầu danh. để hái cái quả lành về sau? Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải. cầu lợi chậm. cơ tán sinh thần. 33. hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhẹ tin lời người. Cho ray rức dạ. đưa người tới bờ bên kia. và phải cố làm những điều phước đức. bích trừng trừng. Quẻ dạy: Bố đức. . Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự tiện cho rằng có thiện báo. 90. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn? Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ. QUẺ SỐ 040 . cần chờ đợi. huyền diệu bất minh. thọ trường vì tất cả đều hư không ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại. có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời. đánh số hạp vừa phải. Chu trú giang biên. 30. Số hên: 9. nguyệt đáo thiên tâm. 3.

Làm ăn chỉ vào mức thường. Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình. đánh số hạp. báo hiệu ngày xuân đã về với người. can độc than kỳ. 10. độc tâm cầu đạo. QUẺ SỐ 041 . chớ lo. 40.Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng. QUẺ SỐ 042 . Vận thời chưa thông. 40.TRUNG TRUNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đào lý thư nghiên. Nghĩa là thời vận đã đến. hãy yên với cảnh hiện tại của mình. 24. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết. . 44. 41. xuân quan tiên lệ. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc. Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa ào. Số hên: 4. 14. Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi. 4. phải kiên chí mới nên. 34. Quẻ khuyên tùy thời. mong chờ các đấng thần linh ủng hộ. tùy lúc. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Ần trung hiền. Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. Lương thân mỹ cảnh quan tu ký. Cầu tài cầu danh chưa thông. Cứ cố gắng tiến hành ắt được định. lý đang nở rộ. 44. Đào lý hoa khai xuân bắt màu. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành. Tùy tâm sở vãng. Đánh số ít hạp. 21. sự sự tương nghi. Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri túc mới được. trời phật chở che. Cầu danh cầu lợi sắp đạt. Quẻ dạy: Thời gần đến kề. Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao. Vô dụng đa nghi. thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi. Số hên: 1. Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động. hiện trung vi.

Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên. có tính cách chờ đợi. LỜI BÀN Huyền cơ mà không huyền.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Vô thượng khứ tại tiền đầu. Đừng đi tới tại nơi này. 22. Mờ lại sáng. Biết bao trước mặt nẻo đường. Số hên: 2. Trực thượng tiên the. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc. nhưng sáng lại mờ. LỜI BÀN . kéo dây ngựa cương. 44. Tự hảo sưu cầu. Tham đắc thân liễu. khó đạt. Cầu lợi chưa đạt. 4. Trở đầu tỉnh ngộ. Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ. Cầu danh còn chậm. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông.Cá trung hữu huyền cơ. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu. và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau. Thiên điều vạn tuyến. mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. Hồi đầu nhất ngộ. ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. 42. đo lường mà đi. mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người. Thánh hiền Tiên Phật. 40. 20 QUẺ SỐ 043 . Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn. lộ thường tại. Trong kia đ]àng ẩn có huyền cơ. mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ. Tự mình lựa chọn. Đánh số không hạp. đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. Người xin được quẻ này. Ai mà biết được ý tình rõ. thắng cương hải thu.

Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy. 40. đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu. Số hên: 3. cầu danh vừa phải. lại tìm ở đâu. Theo ý quẻ cho biết. Cầu tài. 34. QUẺ SỐ 044 . chớ có đợi thời. 43. 33. LỜI BÀN Quẻ này chủ họa phúc không cửa. các ngã đường đi đều bị bế tắc. đánh số hạp vừa phải. Đào Nguyên lộ khả thông. Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn. duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. cẩn thận mới hay. họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm. Vạn thọ trường sanh mới phải công. 40. Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa. thời vận chẳng mấy thông. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ.Phải tùy cơ mà hành động. Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật. Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu. chậm. 44. để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. khổ tâm tu luyện. Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn. không ngõ nào đi nữa. tất cả đều ở nơi trước mặt. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. chớ đặt cao vọng quá là hơn. 14. 4. Vạn tuế thọ như tùng. 24. bất tất phải trách người oán trời. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ. cầu danh. 30. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả. Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông.HẠ TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tứ cố vô môn lộ. 44. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. Cầu tài. hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. Đánh số hạp chút ít thôi. Họ giữ gìn cẩn thận. . phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá. hiện nay tình cảnh của người. Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng. mới có thể sống dai. Số hên: 4. Nên an phận thủ thừa là hay. Tu luyện thành chính quả. Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm. Muốn thành chánh quả nên tu luyện. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn. Còn việc đi xa cũng không nên.

HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bôn ba nhất thế. cầu danh sắp đạt thành. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì. Tự hữu túc túc hương. Đời sắp lên hương lo gì. tất cả của cải ngoài thân mình của ta. QUẺ SỐ 046 . 44. Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi. hà tất lai cưỡng cầu". sán lạng. Minh cô ưởng chung địa. chớ nên kiêu hãnh làm liều. chớ vội mà chi. đừng tính chuyện tà đạo. tu tâm dưỡng tánh. nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không. có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cầu tài.gif[/IMG] QUẺ SỐ 045 .TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bất dụng mạng. Số hên: 54. nhưng phải cho công việc từ từ. số phận ắt phải có. Tiếng chuông vang dội chỗ nơi. 45. Đừng mê vội chớ hoang mang. bất dụng hoang. 55. 4. LỜI BÀN Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế. Nghĩa là vội vàng làm chi. Gấp tảo hồi đầu. tuyệt vời binh thanh. Thấy đường tam bửu. Vô thường nhất đáo vạn sự hưu. 5. Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật. Tống thị hư phù. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng. Như vậy. những việc cầu xin của người cứ tiến hành. như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra. Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng. . 50. đánh số gặp may. nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn. Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi. Tam bảo hiện môn tường. 40. Ý�quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương.

Nhất thiết chớ có dối lừa. trái lòng. lấy chân lý. 4. 66. Vậy mới xứng là nguyên khí tinh? LỜI BÀN Ngay thực là một đức tốt.Cả đời vất vả thân người. thần hữu linh. chân. thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc. bịp người. Tính chuyện đen đỏ dở. QUẺ SỐ 047 . không câu nào may mắn tốt đẹp cả. chân. Điều là lận đận cuộc đời hư không. 44. Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối. đừng nên vội vã có hại. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. Người dù chẳng biết trời đã biết cho. cho nên ở đời. quả có Thần Linh. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo. bịp đời tức là bịp mình . Quy tông phản bản. nói rất rõ ràng. Người cầu xin được quẻ này. hãy đề phòng cẩn thận. 40. chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Chân. lừa lọc để tìm sự thật. chân. Bởi vì trong những lời của quẻ. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. Huy hoàng nguồn gốc trở về cội. Mau hồi đầu chớ nên mong những gì. Chỉ cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ. chân. phải chuộng lòng chân thành. ắt bị nhân quả xấu. Chân. mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước. chẳng có gì đáng ngại. mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. Chân chân chân. nhân bất thức. Phương thị nguyên tinh. bởi vì dối người tức là dối mình. người chẳng biết mình. Số hên: 6. cầu danh đều chậm. LỜI BÀN Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa. 46. Cầu tài. Thiệt thiệt thiệt. Một khi mọi việc đến cùng.

cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. Tuy nhiên chớ chán nản. Vì sự việc hơi quá phức tạp. 44. Số hên: 74. an bần lạc đạo. chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tấu tận thiên thai. Đánh số cần chín chắn. Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành. Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. 44. Số hên: 8. Tự thấy lần lần đuôi với đầu. 4. những việc cầu xin của người nên tùy cơ ứng biến. tính toán giùm. theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn. Cầu tài cầu mưu chầm chậm một chút. Cầu tài. chớ có ngược lại lòng trời ý người. Một phương pháp để đi đến kết quả.HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Nhất . Cố gắng mới nên công. cầu mưu chưa đến. QUẺ SỐ 049 . đã nằm trúng trọng tâm của sự việc. Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu. Thấm cùng sương gió hết nơi cầu. Bất như vấn nhân tam thiên. Thì người thăm hỏi ba ngày đã. 77. 7. 48.vậy. nghĩa là những việc cầu mưu của người. Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không.Và làm việc có phương pháp. 88. Bởi vì rằng thời vận không tới. 84. và ngược lại sẽ làm cho người hao công phí sức. 4. Đánh số không mấy hạp. 47. 80. thì mới là nguyên tinh. khi đã có kẻ giúp đỡ. Như vậy. nhưng người chưa tìm được. 40. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động. Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu. Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may. Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh. 40 QUẺ SỐ 048 . Phong sương lịch biến. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả. chậm một chút mới thành sự.

Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp. Dù chạy cũng chẳng đến đâu. LỜI BÀN Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát. cầu mưu bế tắc. Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành. Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. Về điều quan lộc có gì đáng lo. 49.TRUNG TRUNG Bát Thuần Đoài Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tài mã lưỡng mang mang. Dê. trở ngại như trước. Cần chờ khi thời vận đến thì mới nên công. như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng. Ẫn nhẫn chờ thời. Trâu. Tiền tài phú quý lo chi. Bất kiến thiên tâm. lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi. Cần phải chờ khi sấm sét vang lên. ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. 40. Heo. Đau bệnh kéo dài. Bói được quẻ này. Chờ qua cơn giông tố. cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Đất trời u ám hơi hà khổ đau. thành đạt tức khắc. QUẺ SỐ 050 . 94. 90. Thẻ kiện thân khinh. chơi việc đỏ đen càng bất lợi. Số hên: 9. Quan lộc hữu định phương. Cho đi lo lấy. Nhưng một sớm thời cơ tốt đến. nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn. Chó đều cho. Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn. 44. Lôi môn nhất chân. 99. 4. Trư dương. . Bệnh tình quả thực trầm kha. Quẻ dạy: Vận bạn bất thông. toại lòng. khó khăn. ấm no cuộc đời. Tự khứ chủ trương. mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng. hiện nay chưa gặp may mắn. Cầu tài. ắt mọi việc sẽ định. ngưu khuyến. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió. Chờ khi sấm sét rồi sau.Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Trầm trầm kha nhiên.

Không lý đắc thành công. Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy. chó. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. QUẺ SỐ 051 . câu xưa �Tọa hưởng kỳ thành� đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý. Bàn Đào quả trái nay mùi chín. ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vậy. Tính chuyện đỏ đen hạp.LỜI BÀN Quẻ này tốt. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn cuộc sống của người. trâu. không. dê. Nghiõa là trong cỏ rác còn có bông lan. Bất phạ ngũ canh phong. Sửu. LỜI BÀN Chứa lâu ắt phải chướng. hương mao lư chi ốc xuất lương tướng�. . Chờ các năm Hợi. Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng. Đó là cái tượng của quẻ này. Vậy việc cầu xin của người. Tuất là những năm vận tốt của bạn. Cầu tài. 15. Chính vì cái đó mới thành công. vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông. Mùi. Tạo hóa an bài đã từ trước không thể khác được. tất cả đều có định sẵn rồi. Đến lúc �Phúc tự lại�. mới xem qua thì làm người khó hiểu. Chớ tưởng không là đã không. 35. Số hên: 50. cho nên tự nhiên phát đạt. song vẫn có lý do tồn tại của nó. Đầu hai câu của quẻ thơ nói. Chẳng hạn như trúng số không phải sao. Quẻ dạy: Chớ lo. cầu mưu đắc lợi.THƯỜNG THƯỜNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Không. do đó có thể ngồi đợi được. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu �Cao thảo chi hạ hửu la. hết sức giàu sang phú quý. uất lâu ắt phải bật. tuy nhiên. hãy chỉ cố công cày cấy. 55. còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không phụ lòng người. nên cố gắng không ngừng. 25. Bàn Đào thiên tải thực. Như thể những việc cầu xin của người. Thực vậy không làm sao mà thành công được. Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tí�ch thiện ắt có thừa phúc. cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi. Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng. tài lộc vài như nước. không. Không mà lại chẳng không. 5. Biểu tượng: heo.

Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1

QUẺ SỐ 052 - TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Sầu kiếm phóng, Tiếu nhan khai. Thu nguyệt quải cao đài, Nhân tòng thiên lý lai. Buồn bã nay đi hết mặt dài, Nụ cười vui vẻ đón ngày mai. Trăng thu sáng chói treo trời giữa, Mừng rỡ người từ thiên lý lai. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may mắn đó. Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết quả tốt đẹp đấy. Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến. Đánh số hạp. Số hên: 2, 5, 52, 22, 55, 50, 20.

QUẺ SỐ 053 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tu trước lục, Mạc viên vu. Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt, Trục dục no trung đắc cự ngạo.

Phải ra sức chớ đi xa, Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu. Hang con cóc lại thả câu, Trên cây hết cá, xây lầu trên mây. LỜI BÀN Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức. Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được. Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được. Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả. Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc. Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30.

QUẺ SỐ 054 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài

Vô tung vô tích, Viễn cận nan mịch. Hãn hải hành chu, Không lao phí lực. Không hình không bóng hỏi ai, Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu. Biển nay cạn, thả thuyền châu. Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành. Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người.

Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại. Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng. Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng. Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.

QUẺ SỐ 055 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Tế vũ mông mông thần, Giang biên lộ bất thân. Đạo đồ âm tín viễn, Bằng trượng tá đông phong. Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng, Mé sông đường sá chẳng nào thông. Xa xôi âm tín biệt tăm tích, Chỉ có vậy nhờ sức gió đông. LỜI BÀN Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện mà còn thêm kẹt là khác. Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn. Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng. Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn chậm, đánh số chưa thông. Số hên: 55, 5, 50, 25, 15, 35.

QUẺ SỐ 056 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Bình địa khởi vân yên, Thời hạ vị năng an. Cao xứ hịch nhân viên. Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng, Bây giờ thời vận chửa nên thân. Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo, Mối nợ tình duyên sẽ đến anh. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời, hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa. Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ. Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được nên việc. Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ đen chẳng nên công. Số hên: 65, 56, 5, 6, 55, 66, 50, 60.

QUẺ SỐ 057 - TRUNG TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Chính trực nghi thủ, Vọng động sinh tai. Lợi thông danh đạt, Diệp lạc hoa khai. Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành, Làm bậy nghĩ tà tai hại thân. Hiển đạt hai điều danh với lợi, Lá tàn hoa nở sắc mau than. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên. Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác. Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy. Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số hạp. Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5

QUẺ SỐ 058 - HẠ TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Quân tử thăng, tiểu nhân trở, Chinh chiến sinh ly khổ. Tiền hữu cát nhân phùng, Tín tại mã ngưu nhân tại sở, Sự yêu danh cầu thỏa. Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi, Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly. Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa, Công việc ráng lo chớ hoãn trì. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý. Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói �quân tử phò, mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly�. Nhưng mà hai câu sau lại nói �sẽ gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin�. Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu. Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân. Đánh số hạp một nữa . Số hên: 85, 58, 5, 80, 50, 88, 55.

Ấu lo chi nữa. mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt. Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này. cầu mưu dở.QUẺ SỐ 059 . Một mình khép cửa thở than buồn rầu. khiến ta đành phải sống đơn độc. Liễm my vọng đăng hỏa. Và chờ thời. Nhân tại xạ trung. Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối. Chu hành thủy lý. 95. tây đột cũng vô công. Hưu quải hoài. Hồng nhan mỹ. Vì bài thơ không được câu nào khuyến khích cả. . nên người phải tự xét lấy. Bời bời càng lại ngổn ngang. 90. điểm ra phước lành. 55. chỉ còn biết than thân với bóng. 5. Quẻ dạy: An phận. LỜI BÀN Quẻ này chủ thế đạo biển lớn. 50. thời không phải của ta.HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Phân phân phục phân phân. Hy hư độc yên môn. nghĩa là chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc. Bạn ngã tọa hoàng hôn. chưa được hanh thông. Số hên: 9. biết cầu với ai.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Nhan sắc mỹ. Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu. 99. mọi việc bế tắc. quả như tiên. Bới thế trăm việc mưu vi đều nên tạm thời đình chỉ. Đánh đỏ đen cũng hạp. Người cùng cảnh tối. buồn rầu vô cùng. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. dù có đông xông. Cầu lợi. 59. QUẺ SỐ 060 .

chẳng gặp gì trở ngại cả. Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính. thăng bay chạy nhanh. sắp khởi hành. Bài thơ quẻ đã nói rất rõ. muốn đi thuyền lại bị gió to. Tuy cũng khó khăn. ví thử có chạy vạy. không đăng trình mà ngồi trong nhà. Quẻ dạy: Gấp rút tính. thuyền đi trong nước. nó như thuyền nan vượt sông vậy.Người trong xe. lại gặp cầu gẫy. LỜI BÀN Cầu gãy đường kẹt. Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người. gió cản thuyền tàu.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Kiều dĩ đoạn. Cầu nay đã gãy khó qua sông. chớ chần rồi mất dịp may. ắt nên công. đường sá bế tắc không. Vậy còn gì đáng chê nữa. 56. mưu tính cao xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi. Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động. Hựu ngộ cuồng phong. 6. vun trồng cây phúc. thì làm sao có tương lai sáng lạng! . e rằng chẳng thoát khỏi tai họa. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh. nhưng bạn có tài nên vượt qua hết. cầu mưu gấp rút. người trong xe. Người xin phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức. hóa hung ra cát mà thôi. thành đạt sở cầu. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm. Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai. Bế tắt đường đi lộ bích cùng. Số hên: 60. mới mong chuyển nguy ra an. còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền. 36. Đánh số đắc lợi. chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. như vậy làm sao đăng trình. Cầu tài. Đặng chu lý tiếp. nay vận thời của người là đang lúc đấy. Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy. Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. như hồng nhan mỹ. Lộ bất thông. thì nên. mà nhứt định công việc trôi chảy. 26. ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi trong xe. 46. hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ. 16. Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong. rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì. QUẺ SỐ 061 . Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy. Thuyền nan một mảnh.

Nhất trường không. 66. Chẳng có tin gì đáng hạnh hân. Yên ba hạ diếu câu. tính toán chẳng đi đến đâu. có cũng như không. 20. 22. Nhưng mà những đó hư không cả. Cầu tài. cần ẩn nhẫn chờ thời. 61. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu. bệnh nhân thì bất thành. Thủ phận mà chờ đợi. QUẺ SỐ 063 . còn lâu. Đánh số cũng bất lợi. Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần. thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành công. 66. Tình trạng đang bế tắc. Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người. Đánh số chưa gặp may. lúc dở. 60. người đi thì bặt tin. chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi. 11. hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không. 6. 62. Quẻ dạy: Thực tế.Đó là mách cho người hay. Số hên: 26. công danh thì lận đận. 10. cầu mưu. 60. Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng. Chiếu kính ảnh. rút cuộc trở lại không không. Quẻ dạy: Thời vận rất tề.TRUNG THƯỢNG Trạch Lôi Tùy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Hồ hải ý du du. Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa. thì lo gì. Con người có lúc thái. 6. Tài lợi. . 1.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Thâm đàm nguyệt. kiện cáo thì thất lợi. Số hên: 16. An bác tín. QUẺ SỐ 062 . LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh. tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. chẳng có chút nào thực tế. chớ quá mơ mộng. Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng. thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích. 2.

mà thả câu nói đó. QUẺ SỐ 064 . Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao. Danh lợi nhất tề chu. để tránh phiền chí. Số hên: 36. có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia. Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông. Ý tình sông biển nhởn nhơ. Vật không vững chắc gì đâu. Thả câu nơi sống.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Vật bất lao.Nhược phùng long dữ thỏ. Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ. LỜI BÀN Quẻ này chủ vào lúc Tỵ Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song thu. 6. và cố gắng tuân theo. trùng chỉnh lại kiền khôn. Đừng nuôi hy vọng. nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà. . Cần rèn tài. Bây giờ đã gãy cây cầu người đi. 63. ngoài ra ta cũng gặp được những người sinh năm Tỵ. 60. luyện đức. sững sờ lạ thay. Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ. tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc. Cầu mưu cầu tài đắc lợi. nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. Biểu tượng: rồng và thỏ. Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận. không vững chắc như cầu đã gãy. thực là một việc kỳ lạ. hao công vô ích. ắt thành đạt ý nguyện lâu nay. 3. 66. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới. tâm thì mới yên. Trùng chỉnh lý. 30. Nếu phùng long thỏ quả may. Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan. Thìn giúp đỡ đề huề. 33. kỳ dị khó mà tưởng nổi. Mạn tâm cao. cuộc đời sẽ nhanh lên hương. Nhân đoạn kiều. nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó. đánh số tốt. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước. Hãy mau sửa lại chờ gì. thì việc càng có kết quả tốt nữa. Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng.

6. Cầu mưu cầu tài đều dở. Mới tránh được những buồn sầu về sau. Chờ thời là hơn. không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này. Đánh số bất thông. ý nghĩ như mối tơ vò vậy. Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. LỜI BÀN Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. Yêm yêm đáo tái tán. 66. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên. an phận thì tốt. 60. Vậy. nhưng khi làm thì khó vô cùng. con cá muốn thoát lưới mà không được. những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Cầu gãy. Muốn ra mới khó. 65. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. 4. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng. 50. Số hên: 46. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ.Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn . 56. 44. Càng thêm lộn xộn. Quẻ dạy: Dở. 55. đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy. phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. Muốn vào chả có khó gì. cần sữa sang lại mới đi được. con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ. Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. 64. QUẺ SỐ 065 .HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Nhạn nhi dị. QUẺ SỐ 066 . Đánh số ít có may. Giao gia ý bất kham. cực kỳ tốn công. 66. 60. Cầu mưu cầu lợi còn lâu. Tình lơ lửng ý đến cùng. càng bung ý tình. rồi mới tính lại thì tốt hơn. 6. Số hên: 5. Xuất nhi nan. 40.

thì muốn mưu thành đạt khó vậy. Nghi đãi tuế hàn. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn. Việc chậm muốn mau nào dễ thành. hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ. không nên than thở là bất như ý. Hoa tàn quả thục. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới. Luôn luôn vui vẻ được sung sướng. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Quả chín hoa tàn mới tốt lành. nên xa không nên gần. Cầu xin sự việc mọi điều linh.Sự trì chí tốc. Số hên: 68. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. Sở cầu cát trinh. 80. Qua tới mùa đông. LỜI BÀN Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh. Còn nhiều phản phúc và quanh co. Bây giờ thì chưa. Nhi thả phản phúc. thời vận con người mới được hanh thông. Khuyết nguyệt trùng minh. .gif[/IMG] QUẺ SỐ 067 . Như trong quẻ nói rất rõ ràng. điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. ắt việc mới có kết quả. quả thực là Đại cát. ý hợp tâm đầu. Túy thời hài mỹ. cầu mưu còn chờ đợi. Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh. Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. Cầu tài. Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thừa mã tiền tiên. 60. gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. 88. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi. Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm. Nên chờ mùa lạnh đến xem đã. Muốn gấp cũng chẳng được vào. 86. 6. càng đi càng có lợi. 66. Đánh số chưa mấy hạp. Cỡi ngựa lên đường bước vận trình. 8. ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn.

Thời đến rồi. cầu mưu đạt thành. Quẻ dạy: Cứ tiến tới. Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. 67. Thả hướng tiền hành khứ cần trú. Số hên: 66. đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm. Hà tu nghi lự lưỡng tân tâm. Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay. từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy. chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên. Thuyền rời khỏi bến. chớ lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công. người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng. trăng xa mây rồi trời quang đãng đó. lo gì. như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. 86. Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở. do dự trong quyết định tiến thoái.TRUNG TRUNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Chu ly cổ độ. như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm. 80.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn . Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ. tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại. đều trở thành quá khứ rồi. dầu có nhưng gì không may. Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay. 77. 66. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau. 6. Xuất nhập đông quan hiếu vân tân. sự ắt thành. Đánh số gặp may. nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu. 70. trăng xa mây. Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái. Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng. Ý nói hiện nay thuyền xa bến. Số hên: 76. 60.Theo ý quẻ cho biết. 8. sự sự sẽ hanh thông. Đánh số hạp tốt. vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi. 60. cầu mưu sắt đạt. Cầu tài. 6. khiến lầm lỡ tiến trình. nguyệt ly vân. 88. 7. QUẺ SỐ 069 . QUẺ SỐ 068 . Người khỏi đô�ng quan dễ hỏi thay. 68. Cầu tài.

chung thân bất nhục" cứ an phận. Đẹp hay. có cái lo chết chóc tang thương. hay đẹp lắm thay. Vậy. Khómà thỏa mãn lòng này được đâu. Kham hữu mỹ.Bất túc bất túc. có cái nguy gia cơ suy bại. Chung hữu thủy. Nữa chừng dứt mộng sanh sầu. không tiền thì được tiền. tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan "Tri túc thường túc. LỜI BÀN Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con. Muốn thành đạt theo ý muốn. Cầu xin nhứt định thành công. 69. thì cuộc đời khỏi cảnh long đong. ắt thông vận thời. Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ. Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng. và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy. và sau trận mưa trăng bị mờ. đặt cao vọng. chung thủy. 99. phải cố công siêu quần xuất chúng thì mới được. Nan thân tâm khúc. Cầu tài cầu mưu còn lâu. 66. Chẳng no. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng. ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. tự cho là đủ. khổ nhục. QUẺ SỐ 070 . 60. Quẻ dạy: Thủ phận. Thủy chung. thì ắt đủ. 6. Mộng đoạn cam đan my đại sầu. lúc này sẽ xong. nên cái chí nguyện của người khó mà toại lòng. Thủy hữu chung.Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ. Số hên: 9. chẳng đầy. có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội. . Dã đường vũ quá nguyệt như cau. Đánh số dở. chẳng đủ. muốn hôn nhân thì được có vợ chồng.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Mỹ hữu kham. Ta nên kiên chí. 96. 90. có cái họa gia đình hiu quạnh. không việc thì được việc. cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng. có cái buồn vợ chồng chia ly.

11. lần lần bị mất những may mắn. Thuyền nan một mảnh. gió lùa tơ mảnh. Số hên: 70. Trời tàn phản chiếu. Nghĩa là vận thời của người. cảnh mờ núi non. 17. thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn. hãy nên xét lại. Thủ phận. ba đào nhấp nhô. cầu mưu bất lợi. người muốn sang sông mà không đò đưa. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý. Chơi đen đỏ còn dở nữa. 7. Đánh số hạp. �Hữu chí cảnh thanh� gặp thêm vận may nữa. QUẺ SỐ 071 . 17. nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc. chỉ nên ôm cột đợi thỏ. Từ lâu vận xui hạn kẹt. vì vận trình không được may mắn lắm. còn hay gì bằng. Tàn chiều sơn lâu. 77. dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời. Còn mặt trời lặn núi tây. để tránh điều không may xảy cho bạn. Người sang sông chẳng gì đưa. như quẻ thơ đã nói rất rõ. nhưng đã tới chiều tối rồi. Ý tình sông biển buồn bao. Lai nhân vị độ. Số hên: 70.HẠ HẠ� . 27. Cầu tài. Cần kiên chí là nên công. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai. Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào. rất là may mắn vô cùng. 71. Người xin được quẻ này. 7. 77. Vậy những cầu xin của người. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ. Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Hồ hải du du. thì nguy hiểm nào bằng. cầu danh đắc lợi.Phàm việc đều có cơ duyên. bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. Cầu tài. Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. chờ thời là hay. thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa. chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. nhưng từ nay về sau. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định. chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi. đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. chẳng có gì là không may cả. QUẺ SỐ 072 . Côchu lãng đầu. tuy cảnh đẹp đẽ. 37.

Thả câu nơi sóng sững sờ lạ thay. 70. Cầu tài. đời có lúc cũng lên hương. Vậy do lời quẻ dạy trên. Biển sông bình lặng êm mơ. Mưu sự cũng chẳng thành. Số hên: 22. nhiều điều tai họa về sau. Sơ ý việc làm bị dỡ dang. Hạc ngôn vô ngoại sự. Chớ nên vội vã sơ sót thì nguy. mọi việc làm không có gì gọi là thuận lợi cả. như lời thơ đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. 27. Đánh số e bị thua. 2. cầu mưu còn xa xôi. Yên ba hạ câu. Nhà cửa lâu phải vững vàng. LỜI BÀN Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến. chớ nên sơ ý thì hỏng việc. chỉ nên lui về cố thủ. dò dẫm bước tiến từng bước một. Ca tiếu trung lưu. Đề phòng ám lý nhân. 72. chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. Tất cả mọi hành động. Túng hảo định tao chuân. tài bắt thắng thời. Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại. Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng. đề phòng kẻ gian ẩn giấu bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên. Quẻ dạy: Phòng kẻ gian. cầu tài. giao dịch cũng chẳng xong nữa. Xin được quẻ này. Ý� quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí. nào chuyện thị phi đem về. 20. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám. những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự. nào việc quan tụng kéo tới. tiểu nhân thọc gậy. 7. QUẺ SỐ 073 .TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Giang hải du du. chứ chớ có tiến để phải gánh chịu. Mọi sự nên đình đốn. cũng như trong công việc. 77. phá hoại trong nhà. .Trạch Địa Tụy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thâm hộ yếu lao huynh. Đừng tin vô sự mà không giữ. Lục ngao liên hoạch. hỏng cả công việc.

Hả cười ca hát vui vầy giữa sông. vì đây là quẻ đem niềm vui tới không biết đâu mà chừng. Quẻ dạy rằng phàm cầu mưu việc gì phải tận tâm chăm chú việc cầu nếu lưng chừng ắt chẳng việc gì thành công. không có gì nhất định cả. Số hên: 77. Muốn cầu phải gượng cầu. đó là ý chí công việc thành tựu đấy. Như vậy. Bởi hai câu thơ sau nói rằng bắt được cá sáu bầy to. Cầu tài. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ công danh phú quý. Quẻ dạy: Thời sắp đến rồi. LỜI BÀN Muốn xong mà chẳng xong. khổ cực thì mong thành đạt. ý nói có thể tiến được mà lại không tiến. Muốn làm chẳng thấy làm đâu. Đánh số thuận lợi. Tâm vô nhất định. vô cùng nguy hiểm khó khăn. 73. chẳng có gì đáng ngại. 70. Muốn cầu sau cố cưỡng cầu làm chi. QUẺ SỐ 074 .HẠ HẠ Trạch Thiên Quải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Dục tế vị tế. đừng lo. Trong lòng cứ do dự mãi. cứ buông tay tiến tới. mua số ắt trúng. Xe hai đầu biết đi hướng nào. đừng ngại gian nan thì sự cầu mưu ắt được vừa ý. Biểu tượng là cá. băn khoăn hoài. Theo ý quẻ: những việc cầu xin của người ban đầu thấy rất khó khăn như thả câu ở trong sông biển gian nan. Người xin được quẻ này có thể là người đang ở tình trạng miệng hùm nọc rắn. Giàu sang vinh dự hình như đã có phận. nhứt là việc cầu xin của bạn càng nên cố gắng chăm chỉ. Nhất xa lưỡng đầu. 7. trái lại. nhưng rút cuộc công việc đều được toại nguyện. cầu mưu đắc nguyện. người xin được quẻ này. 33. 30. thì mới nên công. Đường đời phải chịu nhiều gian nan. . cả vui giữa giang hà.Vậy mà bắt cả sáu bầy. ta chẳng nhọc sức mà vẫn thu hoạch tìm thấy được hoàn toàn. Có kẻ phải kẻ đạp trên sắt thép nhảy qua lửa đỏ. thế mà không tìm thấy. 37. Dục cầu dưỡng cầu. trong khi cần phải tìm thấy một con đường trong chổ rẽ. chẳng khác gì xe có hai đầu. Trong lòng lúng túng li bì. ý nói được mà lại chẳng được. 3. Người xin được quẻ này đáng mừng hết chổ nói. chẳng biết đi về đường nào.

75. nhưng đừng nóng. 55. thắng hơn kẻ chỉ muốn đi quanh khiến đường thêm dài hơn. chờ đợi. Yên lòng yên dạ. QUẺ SỐ 076 . đến lúc may nó đến là nó đến. lúc hạnh phúc. 5. Tâm tư an nhiên. Này lui để tiến. Mình cứ nhất tâm hướng về điều lành.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền . điều phải thì thế nào rồi cũng có chổ hay chổ đẹp. Nay cảnh tình của người tuy xuống nước nhưng cái xuống nước đó là bước để tiến. Số hên: 70. có Đắc có Thất. 70. Ngõ đường thông suốt thảnh thơi. làm sao mà lái? Nan giải. Đánh số lại càng hỏng. Quẻ dạy: �Tiến thoái tùy ư sự� là hay.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Nhất đắc nhất lư. có lên có xuống vậy. Hãy yên chí tiến tới để thụ hưởng những may mắn sẵn sắp đến. Cầu tài. vận thời hanh thông. 40. cầu danh chẳng ra gì. Thời vận sắp đến rồi. 4. đâu phải bằng phẳng thông suốt đến cùng. 47. vận thời sắp hanh thông lên hương. không xấu hổ không lo ngại. 74. LỜI BÀN Quẻ này tốt. Theo quẻ thơ cho biết: Bước tiến trong đường đời. song ta cứ nhất tâm tiến thủ thì rồi ông trời cũng dành cho ta lúc hạnh thông. Vận đang hãm thì tài mấy cũng chẳng làm được gì. 50. Vậy công việc cầu xin của người ắt thành đạt toại nguyện trong nay mai. phàm việc chớ có thoái chí nản lòng. 44 QUẺ SỐ 075 . Thoái hậu dục tiến. mệt mỏi hơn. cũng phải có hạnh có suy. Tóm lại.Quẻ dạy: Đừng cưỡng cầu tính toán. Khi nên vẫn có khi lo. Hai đầu xe bị bít hết. ta cứ nên đường thẳng mà đi. 77. 57. 7. để cho hơn người. Lộ thông đại đạo. cầu danh thông suốt. ngay giữa lúc ta bất đắc chí. Tuy vậy. 77. Số hên: 7. Đánh số tốt. Cầu tài.

Cưỡng cầu chẳng ích gì. 76. dễ vô cùng. nan. khiến người ta buồn nản. Đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng. 77. Lòng thừa sức kém chẳng nên công. Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới. May mắn nào đâu dễ ngộ phùng. đáng mừng chứ không phải đáng lo. càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc. Đánh số hạp chút ít. Ý trượng xuân phong. vẫn thông việc mình. 6. nhưng vẫn có đường. Nan nan. LỜI BÀN . chán ngán đến chết được. Dị dị dị. Ca vui một khúc khỏi buồn lòng. Hốt nhiên bình địa khởi ba lan. Sắp đến cái may rồi. trước khổ cực sau hạnh thông. dù nói chơi cũng xong công việc. Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng. chuyện Tái ông mất ngựa. Dù đùa nói giỡn. 67. Vậy. Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện. cầu tài. hoặc nay xui may hên. những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu. là tượng trước khó sau dễ. Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi. QUẺ SỐ 077 . Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ. chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được. Số hên: 70. Nhất ca nhất khúc. tối quá thì sẽ sáng. Đến khi dễ. Quẻ dạy: Chờ thời là hay. Ngược lại khi thời đến vận thông. Lực bất túc.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Tâm hữu dư. LỜI BÀN Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên. quả thực là nan. Thực tế. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu. 7. Chờ. nan. 60. Và người chỉ có cách là �tận nhân lực mà tùy thiên định�. tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn. cầu danh tuy còn lâu.Nan.

bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp. Cầu tài cầu mưu hơi chậm. vất vả mà chẳng nên công cán gì. Chung triên sự bất than. 27. Giờ này tâm trí vẫn chưa yên. đâu có ngại gì trời cao. Vì quẻ thơ nói rằng tâm trí của bạn chưa được yên. 37.HẠ TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Thân bất an. Quẻ dạy: Cố gắng.Lòng mong muốn tuy cao xa. Đành than thân tủi phận. Biết tính gì đây để khỏi phiền. nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến nay mai cho bạn. 17. Ráng vượt hai ba luồng sóng gió. cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang. nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân). việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng. bạn còn phải gặp nhiều gian nan lận đận chưa được toại nguyện tức khắc mà cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến thì mới thành đạt theo ý muốn. khiến có thể thành công mỹ mãn. thử hỏi sợ gì nước sâu. QUẺ SỐ 078 . Người được quẻ này. Tuy nhiên. Đánh số hạp. nhìn sau chớ nên liều lĩnh làm bừa. sẽ có người phò trợ. Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời. e chịu nhiều điều đáng tiếc. Xin được quẻ này thì phải nên ngó trước. tay không vẫn tay không. Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì. nhưng chưa thể mãn nguyện được. là cái thế của người đi vào nước có linh tê. Tâm bất an. vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công. Lòng thành có thừa nhưng tài kém. Số hên: 70. Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công. Gian nan hoàn gian nan. chứ còn biết làm sao hơn. Ngày vui vẻ đến được an nhiên. Động tỉnh lưỡng tam nhiên. LỜI BÀN Cần tiến mà lại thoái. Như vậy. và còn vấp nhiều trở ngại. . Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được. Những việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay. thì làm sao thành đạt. rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu. 77.

và còn phải chờ đợi một thời gian nữa. lôi thôi việc làm. 88. 70. 79. Người tròn vật khuyết. tiền lương lại hết sạch. Muốn hay tin tức rõ ràng. Số hên: 77. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh. Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang. 70. 9. Ít ra là vào khoảng tháng tám. cầu danh đều tốt. Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn. QUẺ SỐ 080 . cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Mộc hưởng đương xuân phát. cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy. Đánh số hạp chút ít. Tuy nhiên. người yên mà chuyện chưa yên. 87. 80. LỜI BÀN Đường xá đã gian nan nguy hiểm. 90. Yếu tri đoạn đích tín. Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong. Cầu tài. 7. Thời vận hanh thông đến rồi. Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. Chỉ cần phấn đấu thêm là thành tựu. thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta.Quẻ dạy: Sau cơn mưa trời lại sáng. . Tam âm hựu phục căn. Đánh số được. 8. Việc xong xuôi chuyện chưa rồi. QUẺ SỐ 079 . Nhân viên vật vị viên. 7. Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày. Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp. Cầu tài cầu mưu chưa tiện. 99. sau khi vượt qua cái khó khăn. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. 78. Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay. Nhật ảnh thượng lang hiên.TRUNG HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Sự liễu vật vị liễu. Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. chưa thể thành đạt tức khắc. Số hên: 77.

Nhất kính nguyệt. tất cả đều là những chuyện chẳng lành. Quẻ dạy: Phát phú. Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong.HẠ HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Nhất nguyệt khuyết. Chẳng lành lại khuyết đành sầu. QUẺ SỐ 081 . nếu có tình duyên cưới hỏi thì rồi ngày tháng cũng đổi . Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng. mưu cầu khó quên. Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả. Bất đoàn viên. Dục khứ tác sài tân. 18. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấy. nếu có đi kiện ai. Sự sự như ý sở cầu. LỜI BÀN Trăng khuyết. Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu. 28. mây ùn ùn kéo. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh. cũng phải lờ tốt đâu. Còn chi để nói. chẳng đẹp. bị bọn ruồi nhặn khinh khi. Số hên: 8. chẳng nên. 80. Đánh số� hạp. cầu lợi đắc lợi. Gương kia bể. con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. LỜI BÀN Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế. 38. Cây này phát nở hướng đông. mưa rầm rập bay.Tiều phu bất chi đạo. kiếng vỡ. Cầu quan đắc quan. Tiều phu nào biết bên trong. Vô khả thuyết. phát quan đến nơi. Bởi thế người xin được quẻ này. Trăng này đã khuyết lu mờ. Nhưng rồi một ngày nào đó. mọi điều thông suốt chớ lo. 88. coi như đồ vô dụng. ngược lại mình đâm thua.

Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng. Nếu tiền của bị mất thì cũng khó tìm về. nhưng phải chờ. Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. Chờ đợi và ẩn nhẫn là hay. người nên chịu đựng nữa. QUẺ SỐ 082 . kiêu căng càn dở. Trăng lu gương vỡ thì còn gì nữa? Tất cả công lao đi đời. 20. được quý nhân phò trợ. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. Thời vận của bạn đang đắc thời. 10. LỜI BÀN Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp. Biết bao xe ngựa đến môn đình. mưu sự thành công được. 88. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. lúc đó mới mong làm ăn khá. khỏi đợi nữa. Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh. Tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt. 8. Quẻ dạy: Thới lai. an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa. Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh. Số hên: 80. Thua keo này bày keo khác. 81. Người cầu xin được quẻ này.thay. Quẻ dạy: Bế tắc. Song sau khi đắc ý rồi. Cầu danh cầu lợi đều dở. Đánh số chẳng hay. 2. dốc lòng làm việc lành. cầu lợi đều đạt thành. mà còn xấu lắm. 88. 11. Số hên: 82. Cầu danh. Vậy. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. Chiều an thảo bạn. phân minh. xưa có câu �Chờ đến mây tan sẽ thấy trời đó�. Mọi sự như ý sở cầu. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó. vận hanh thông đấy. Đánh số tốt. có thế mới hưởng phúc lâu dài được. thiết tưởng nên tu tâm sửa tính. nếu có việc làm chưa thành thì thôi đừng nói tới chuyện thành. nên tạm đình lại tất cả việc mưu cầu phát triển. 1. vận đến khỏi lo. . 80.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Xa mã đáo lâm. đổ vỡ. 8. 22. Khi chẳng may gặp phải quẻ xấu này. chẳng còn gì để nói nữa� mấy lời đó đã đủ cho người rõ rồi. hãy giữ cách sống theo cũ là tốt hơn. Vĩnh đại tiền trình. Như lời thơ của quẻ đã nói rằng: �Trăng khuyết hương bể. nếu quá vội vã thì hỏng việc. thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả.

nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người. mà được thành danh bể đông sông bắc. Quẻ dạy: �Thới Lai Phong Tống�. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp. ngã hà túc. như một đoạn thần xưng. 80 QUẺ SỐ 084 .THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Ngã hà túc. Lân vàng bắt nắm trong tay.QUẺ SỐ 083 . hà bắc. Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh. lại được thanh danh vậy. Lợi danh đều đẹp. mãi tới lúc bạc đầu. Sông bắc biển đông danh được thành. 33. quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa. những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả. Nhất đoạn thần quang. Tất cả việc cầu xin của người. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động. đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh. Một đoạn hào quang sáng chói lọi. tôi là sao sáng gì. tốt đẹp vô cùng. Tăm tiếng như cồn. Đắc hoàn phòng tấu. vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì. . Số hên: 88. thành danh lục. xung thẳng mây trời xanh.TRUNG TRUNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Kim lân nhập thủ. Tôi là tinh tú gì trời xanh. nơi thành danh phải là miền đông bắc. Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì. còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy. Nhược luân chu tuyền. nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác. Hải đông. Cẩn ngôn châm khẩu. Mọi người tôn vinh ta. Số rất hạp. Trực xung thiên độc.

Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. chớ có nhiều lời mà thất bại. 40. lúc mà ta có thể thực hiện được hoài bão của ta hằng ấp ủ. cầu lợi thông. . Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành. 8. tức là ngày nay có rượu ngày nay say. Gọt sầu rửa hận còn gì bận tâm. Này ta rót rượu một ly. Xin cầu mọi việc ắt lành hanh thông. Triển sầu mi. Bói được quẻ này cứ việc suy nghĩ cẩn thận mà làm. Cầu danh. cơ thái đã trở lại thì đó là cái thời của mình đã đến. Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên. Hãy nên kín miệng. 48. Giao du bất cứ việc gì. tự nhiên có thần lực tự nhiên tới giúp ta. vậy thì mới hay. LỜI BÀN Đây là quẻ nói hoàn cảnh trước lo sau vui. Quẻ thơ khuyên hãy rót ly rượu để rửa hận sầu. Đất trời hòa hiệp tương thân.Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi. 84. Trong lúc giao thiệp với người. 4. Nghĩa là dạy người phàm việc chớ nên xem trọng quá hãy cho nó tự nhiên phần nào. Thiên địa hợp. Số hên: 80. Nhưng một khi trời đất đã giao hòa. 44. Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra. ta chỉ còn biết cười trong ngấn lệ. trong khoảng cách cao xa vô cùng vô tận. như quẻ thơ này �Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa". Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi. lại hóa ra không. 88. mặc kệ ngày may chuyện vui sầu. tốt nhất phải trầm mặc.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Khuynh nhất bôi. LỜI BÀN Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. Còn hai câu sau ý nói chờ khi thời vận đến thì rất dễ dàng thành đạt những việc cầu mưu. không có gì đáng lo buồn nữa. Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành. Đánh số hạp. Hảo tư vi. ít nói. nhưng phòng thất bại. QUẺ SỐ 085 . Biểu tượng: cá. để tự liệu tự xếp đặt lấy việc mình.

cần giữ lòng mình chính trực. Cầu tài. 36. Vậy tất cả sự cầu xin của người khó mà như ý. xông lên mà có nguy hại cho mình. Đánh số không lợi. Tiểu nhân mưu toan và mặt trời lặn tây vậy. toàn là kém may mắn cả. Nan giải những điều chửa phân minh. 60. Nan phá không trung sự bất minh. ắt có một tương lai sáng lạng đấy. Bắn tên lén rút quỷ thần kinh. LỜI BÀN Quẻ này chủ về việc đứa tiểu nhân khinh lờn qua mặt. Số hên: 80. bế tắc. Số hên: 6. Đứng trước hoàn cảnh này. cầu danh viên quả. bởi vì còn trong cảnh như tớ phản chủ. đàn lang sói cản đường. Bởi thế chẳng may xin phải quẻ này. 26. Quẻ dạy: Rất tốt đẹp. QUẺ SỐ 087 . chớ có xuất đầu lộ diện. mặt trời lặn còn đâu ánh sáng mà đi.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Dã quỉ trương hồ xa chủ nhân.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm . Ám trung nhất tiễn quỉ hồn kinh. 50. ấy thế mà chưa khỏi cảnh bị người dèm chê. bị người áp chế đè nén. chẳng có gì đáng lo hãy yên tâm cố gắng cầu tiến. 5. 58. nhưng nếu người theo sát vấn đề sở cầu. Sự sự thông hạnh. 16. dù không thành đạt mỹ mãn. Thừa phụng quỷ ma hại chủ mình. Quẻ dạy: Phòng tiểu nhân thất bại. 85. nghĩa là đang lúc túng. cầu mưu bất thông. Cầu tài. 55. giải quyết từng khó khăn khi vấp phải thì cũng dễ thở phần nào. Bọn gian nịnh kết thành bầy lũ. Theo bài quẻ cho biết người cầu xin được quẻ này. Hốt nhiên hồng nhật trầm giang hải. làm việc đàng hoàng minh bạch không loanh quanh tầm bậy. thiệt tưởng nên rút lui về mà đứng đằng sau người. 66.Vậy việc cầu xin của bạn. Đánh số hạp. đàn hồ ly ghẹo cợt. vận thời của người vẫn chưa được hanh thông. QUẺ SỐ 086 . 8. mong tránh những điều nguy hiểm trở ngại. Xấu. Cầu được ước thấy. 88. Mặt trời bỗng lặn vào sông biển.

Bởi quẻ nói. Cầu tài. Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng. Số hên: 8. Có gì mà phải hoang mang. 80. Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời. tài lợi thu về như nước. 7. mưu cầu những công việc đã định lâu nay. Chừng nữa ba đào lại nỗi nga ng. Trời cao quang đãng. ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn. Đánh số tốt lắm. hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại. Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân. Thủy hàn ngư bất nhỉ. 78. thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên.Phúc tinh chiếu. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi. cầu danh may mắn vô cùng. Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy. 88. Một mình câu cá tại hàn đàm. . ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. QUẺ SỐ 088 . Nước lạnh nào đâu có cá chịu. 77. Đành tay trắng chờ trăng huy hoàng. Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi. 87. Trung đồ hưng lan. 70. trời xanh rõ ràng. Không tải nguyệt minh hoàn.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Độc điếu hàn đàm. Cát tú lâm. Long phi hạ tả đáo minh đình. Phước tinh chiếu cát tinh lâm.

90. công việc thì nhiều mà công sức may ra chỉ phân nửa. Số hên: 8. 28. LỜI BÀN Quẻ này chủ một mình kinh doanh. Sở dĩ tôi dám khuyên bạn như thế. Số hên: 80. Chớ tính. rút cuộc chờ trăng về thôi. 88. biểu tượng: cá. Trong trường hợp này. Cầu tài thì mất vốn. Khi xin được quẻ này. câu cá trong đêm lạnh mà lại có sóng gió nữa. tìm người thì sinh miệng lưỡi. 9. Chớ đừng cam tâm hưởng ý thì hỏng. thì cá nào ăn chớ? Câu trong đầm nhỏ hẹp. Đánh số chẳng đến đâu. lao tâm lao lực. những việc cầu xin của bạn cần phải nương dựa sức người thì mới thành đạt việc mưu cầu của mình. 18. tay trắng vẫn là tay trắng. Theo ý quẻ cho hay. 88. Quí nhân bàng. Theo quẻ thơ tả cảnh tình của người hiện nay. mà hóa ra phí sức hao công. cần phải lo liệu ngay để đi tìm người giúp đở mình mới được. hôn nhân thì không thành. Cầu tài. Quẻ dạy: Thất bại. xuất hành thì thất thế. và thành tựu được sự nghiệp của mình. cần phải có quý nhân phò trợ mới mong chấn hưng được thanh danh cho gia đình. Như người cô đơn câu cá nơi vực lạnh. 98. Cầu tài. như câu thơ chót nói �Đành tay trắng. đổ vỡ có thể tù tội. dù cố gắng đến đâu. QUẺ SỐ 089 . 8. . giao dịch thì vô vọng.HẠ TRUNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Bất quý nhất. Quẻ dạy: Kiên tâm và dốc chí. chở trăng huy hoàng� vậy. Hãy mượn sức người việc mới xong. 80. kiện tụng thì phải nhờ người. 89. xem bệnh thì thấy tai họa. Đó ý nói rằng: Công việc cầu xin của bạn khó mà toại theo ý nguyện. Đánh số hạp. Lao tâm lực. Cam đành phí sức và hao công. 38. Quý nhân đứng kế nên nương dựa. Tóm lại tất cả đều không tốt. Cần nương chí của người mới kết quả. 99. Và phải dốc lòng chuyên nhứt.LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu mưa chẳng đạt. là căn cứ vào lời quẻ chỉ dạy trên đây đó. ý là bị giam giữ trong ao tù. Sự nghiệp không thành thiếu dốc lòng. Nghị tá lực. cầu danh đều phải nương dựa. cầu danh thất bại. chớ đợi. và nửa chừng lại nổi sóng gió thì cá đâu chịu ăn.

nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian. Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến. Vậy. Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn. vận trình ngàn dặm mau như gió bay. Đường sá suốt thông và được thuận. 29. đã như mây tan trăng sáng giữa trời. 19. 90. Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng. từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được. người ăn kẻ ở. Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý. Cầu tài.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Vân tận nguyệt dương trung. QUẺ SỐ 091 . Vận trình ngàn dặm để thành công. bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào. Đánh số thật tốt. Đừng chần chừ mất dịp may. buồn xui chèo thuận. 39. Quẻ dạy: Mã đáo thành công. đời sắp lên hương. Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông. hãy mau tiến tới đi. đường thông nước xuôi. Quang huy đáo xứ thông. LỜI BÀN Mây tạnh ắt trời quang. do đó khi xuất hành rất nên đi xa. cầu danh sự sự đắc quả. Số hên: 9. kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp. thời vận của bạn hiện nay. đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa . không có gì phải lo nghĩ. phong phú thu vào nhiều dịp như nước.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn .QUẺ SỐ 090 . những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn. Theo quẻ cho hay. Thiên lý khoái như phong. 99. Lộ đồ phùng thủy thuận. Mây tan trăng sáng giữa trời trung.

Kiếm kích liệt sơn lâm. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng. sau yên vui. Người xin được quẻ này. 10. . chưa biết đâu mà lường được. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn. 99. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa. những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm. Lộ dao sơn kiểm hộ an hành. Đánh số rất tốt. LỜI BÀN Làm việc nên có dũng. Phi thua chạy trốn phi tầm. 9. mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy. Trời cao trăng sáng khắp nơi miền. Đạo tặc ắt tái xâm. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. Cầu tài.TRUNG THƯỢNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Ngan thoát thủy thâm chu di lạc. và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu. việc cầu mưu rất gian nan. LỜI BÀN Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó. Xà hành tựu hữu thông tân nhật. Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền. Bởi quẻ nói rằng. Cần cố gắng mới nên công. Bài tẩu cầm sưu đinh. Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên. 19. sau mới thành. 11. Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm. Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. Nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh. tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng. Theo ý quẻ cho hay. QUẺ SỐ 092 . cầu danh có khó. Số hên: 1. việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công. Gươm đao bày để núi rừng. 91. để phước lành đời sau. 90. Phong hầu ấm tử tôn. lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. mà đón rước những sao tốt đến với ta. nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên. lại có mưu. Được phong hầu. sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy. Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích.

phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: �Chỗ vui chớ quá lại mê lì�. 29. Tiền đồ nhược đắc âm nhân dẩn. 90. Đánh số tốt. và mới có thể rỡ ràng thân thế được. Để phòng hỉ xứ nhạ câu liên. đáng sợ. Hơn nữa. nên công lớn. mà bỏ lợi nhỏ. Cần có quý nhân đưa đường. Số hên: 99. cầu lợi đều hay. Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt. Biểu tượng: Rắn. dẫn lối cho mới hay. biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ� vậy. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đổi thay. Tiền đồ nếu được quý nhân giúp. 90. 22. Đánh số hên. Hãy vì lợi lớn. bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích. Cầu danh. tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm. 39. Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ. 9.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm . 30. thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được. mới mong thành. tình đời khó lường.Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại. Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn. 3. QUẺ SỐ 094 . cầu lợi phải qua lần khó. 93. 9. Cầu danh. mới mong đạt đích. Chỗ vui chớ quá lại mê lì. trong cái vui cũng có cái đáng lo. Nhưng bạn bền chí chịu đựng.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nghĩ dục hoàn phi vị khả thiên. như trăng giữa trời đẹp đẽ. 20. Muốn dọn mà đi chưa thể đi. Quẻ dạy: Cố gắng. bạn nên �nhân hòa� thì mới được người giúp ích công việc sở cầu. Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta. tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai. Biểu tượng: Rồng. QUẺ SỐ 093 . như hai câu thơ chót nói �Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn. Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì. lặn lội đường xa. 99. Tuy nhiên phải cố công. 2. Biến hóa ngư long xuất đại uyên. Số hên: 92. mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác. 33.

danh đã thấy thành rồi thì nên ngừng. Trong trường hợp này. chớ mơ màng quá xa. Ai nấy đều cho khó vững ôi! . Một người đi một người vào. nên nghĩ chớ tham.Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nhất nhân xuất. không tốt không xấu mà trong cảnh bình thường thôi và theo ý quẻ cho biết. nếu khi ta bắt được một con lân vàng rồi thì nên rút lui ngay. Nhưng chớ tham lam. Gió trong trăng sáng. Độc đắc kim lân hạ điếu đài. Đại vũ cuồng phong xuy cô mộc. tương phản nhau. 9. chống đối nhau. cầu danh lợi chậm và bình thường. Mưa to gió bão rung cây cỏ. Sự việc vui mừng còn chữa thôi. Thời vận hiện nay của người. 94. nhưng khi gặp may thì chớ có ham hố lắm tức là quẻ mách bạn phải làm đến mức vừa mà đừng quá sức thì có hại vậy. chớ nên tham lam luyến tiếc nhiều khi mình mưu đồ việc gì. Đánh số không hạp lắm. Biểu tượng: cá. Khi việc đã thấy xong. tuy vậy vẫn còn có lúc may mắn. Số hên: 90. 40. Cầu tài. 44. tức gọi là công thành thì thân thoái đó. Ai sầu chuyện nọ lại theo rồi. Người xin được quẻ này. Bi vĩ tao. Cho nên một người ra. QUẺ SỐ 095 . Nhân nhân tạn dạo bất kiên lao. Hãy ngừng tay. 4. một người vào. 99.HẠ HẠ Trạch Sơn Hàm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Hỉ vị ân. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương đạo của đứa tiểu nhân tiêu (kém) mà đạo của người quân tử trưởng (hay). 49. Nhất nhân nhập. không thể dung nhau được. trời cao dặm ngàn. Khi ta bắt được cá vàng. Quẻ dạy: Có gặp may. cần phải có một nền minh triết để giữ mình là hơn. Thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai.

Tiếu hô hô. cầu mưu chẳng lợi. thời vận hanh thông rồi mới tính lại việc cầu mưu là hay hơn. Hai câu thơ sau đó có ý nói sự nghiệp lung lay. 59. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được. Đánh số dở. cần phải cẩn thận lưu tâm chăm chú mới tránh được những đều không may gây ra. QUẺ SỐ 096 . Theo quẻ cho biết: Những việc cầu mưu của bạn. gửi con được. giao phó quyết phông phụ lòng ta. nếu có vui lúc đó thiết tưởng chớ nên vui. 55. Đất khách cười vui hưởng phận ta. bị rung rinh tận gốc. Đừng nản chí vì thất bại.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Khả dĩ ký thiên lý chi mệnh. Đang gặp buồn phiền đổ vỡ. Tha hương án thủ. Đối vời người bạn đó. 95. 5. mà không nên đặt cao vọng nữa rồi phiền chí làm chi. người bạn tâm giao. Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ. Khả dĩ thác lục xích chi cô. Số hên: 90. chẳng khác gì mưa to gió lớn thổi dập nát cây cối dù là cây cổ thụ. phản lại ta. dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả. Các tự lạc khang hóa. 99. 9. Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ. Bởi thế cho nên trước hết là phải biết hoàn cảnh để giữ chân cho vững. bởi vì có thể thất ý khiến đau khổ bi thương lắm đấy. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. . LỜI BÀN Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. Cầu tài. khó có thể đứng vững. Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ.LỜI BÀN Bói được quẻ này. Vậy bạn nên cố sức và ráng chịu một thời gian nữa chờ khi mây tan gió lặn. Bởi thời vận hiện thời của người hiện nay đang như cây cối ở trong cảnh gió bão. Đây là quẻ chủ sự may mắn. nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ. có thể gởi mạng. Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa. Bé con cũng thể cậy trông mà. Người xin được quẻ này nên an cư mà nghĩ tránh cài nguy mong thoát được tai họa ngoài ý liệu của mình. Có thể cậy nhờ trăm dặm xa. 50. đáng mừng là gặp được người tri kỷ.

60. dù là trẻ con. 6. cầu danh thuận lợi hơi chậm. Rừng cây đã báo xuân về. cần cố gắng tranh thủ cho kịp. để trôi qua ngày tháng. Giương roi đuổi ngựa kịp thời. đừng chần chờ. 9. QUẺ SỐ 098 . LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ. 99. Xuân sắc tiên minh. Mã thượng hành trình. 96 QUẺ SỐ 097 . vô cùng tốt đẹp. Vậy. vượt hết mọi trở ngại. Cầu được ước thấy. Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian. thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. Quẻ dạy: Cứ tiến.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly . cầu lợi đắc quả.thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó. Vận trình ngàn dặm. Vậy. Số hên: 7. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ. Đánh số khá hạp.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Báo đạo thượng lâm. 9. phải tiến hành mau đi. Nhưng nó thành công. những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện. cuộc đời hân hoan. khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt. nhưng bạn phải ra công mới nên. Cầu tài. thời vận đã được hanh thông rồi. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động. Số hên: 90. 77.97. chớ có lơ là. chớ không phải bất chiến tự nhiên thành. Biểu tượng: Ngựa. 69. 99. Cầu danh. đó là ý chỉ cho bạn biết rằng. 70. Để tiến thoái trước. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng. dịp may đã đến. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ. đừng chần chờ mà mất dịp uổng. 90. Đánh số hạp. 66. Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi. Không còn bế tắc gì nữa. thì mọi sự như ý sở cầu. Quẻ dạy: Thời thông hạnh. những việc cầu xin của bạn.

Đứng trước những lời nói đại ngôn khiến ta sinh tiến thoái lưỡng nan thiết tưởng chớ nên nghe. Tránh được những nơi thị tứ chắc cuộc đời yên ổn hơn nhiều.Thử nhạn thổ huyệt. LỜI BÀN Người xin được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật nơi sơn lâm. Tối khả an thân. Cầu tài. 89. Tuy nhiên. Ban ngày dấu kín nằm yên. Kỵ hạc thượng dương châu. Tiền bạc đầy mình ông vấn bó. Chuột chui hang đất an thân. Hai câu thơ sau: chẳng thấy lúc ban ngày. Bởi quẻ ví những việc cầu mưu của như con chuột. Mau nên phấn khởi chí bình sanh. phát tích phải từ phương tây . Quẻ dạy: Cơ cảnh khôn khéo xử sự trong công việc thì ắt thành. QUẺ SỐ 099 . nếu không sẽ hư hỏng mọi việc làm. Yên triền thập vạn quán. 88. 99. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ. phàm muốn cầu mưu bất cứ việc gì ta hãy biết khôn ngoan.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Đã khởi bình sinh chí. 9. chậm. Số hên: 90. nghĩa là việc mưu phải biết hoàn cảnh khôn ngoan và tiến hành khéo léo mới nên vậy. Nẻo hướng tây nam rất tốt lành. cầu mưu thuận lợi. khéo léo thì mới mong thành đậu sở dục. Quả là biết cách. 80. Tỉnh dạ tuân hành. phải tìm chổ vững chắc mà ở và ban ngày giấu mình mà ban đêm mới ra thì chẳng lo bị người ta sát hại. tốt lành vô biên. nghe người chỉ là mua lấy nguy cho mình mà thôi. Nhật tung bất kiến. chỉ thấy giữa đêm khuya� là câu tỷ dụ ý nói ban đêm chỉ riêng mình tỉnh mà suy nghĩ đến những chuyện đục trong. có phiền đến ai. Đánh số thuận lợi. Ý quẻ khuyên ta rằng. Biểu tượng: Chuột. tất nhiên trở thành giàu có. cần có công. 8. Tuần hành đêm tối. 98. Lên đường cỡi hạc đáo châu thành. Tây nam hảo khứ du.

Bỗng nhiên lại mất thực kỳ. 11. không gì trở ngại rồi vậy. cầu danh được. Cẩn thận. đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. nhưng phòng tiểu nhân. hưởng lạc nơi thành Dương Châu. Ví thử y theo phương hướng đã chỉ điểm và thản nhiên tiến bước thì một ngày kia thế nào cũng đem theo tiền bạc về nhà. bỗng nhiên lại mất thực kỳ� vậy. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận. không khéo e mất. những sự cầu xin sẽ được như ý mong muốn. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất. Hốt nhiên thất khước. . nếu không khó tránh chuyện phiền lòng. Cầu tài. nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay. khỏi mất để đến nổi tay không. thời vận của bạn đã được hanh thông. Đánh số rất tốt. Hoạch đắc ly long hạm hạ châu. 90. Bóng trong gương trăng đáy bể. ắt có thể giữ được. chưa gì đáng lo. nếu không thì vô ích. ắt phùng danh. phùng lợi. Hiện nay tuy được hợp chầu long ly. đừng nên lững lờ nữa và phải nhắm hướng tây nam ắt sẽ tạo nên nghiệp giàu sang. Quẻ dạy: Cố gắng. 19. cầu lợi đạt. Số hên: 9. Theo ý quẻ nói trên. Vui vẻ nên phải phòng sầu. Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ. 10. Số hên: 1. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm. cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được. 39 QUẺ SỐ 100 .nam. 21. Cầu tài. Đi hướng tây nam. Lời thơ nói: Người mau phấn khởi tinh thần làm những việc đã trông mong lâu nay đi. May còn dưới nước. Đánh số tốt. Hoàn tại thủy lý. tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. 20. Biểu tượng: Con hạc. Quẻ dạy: Việc thành.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Hỉ! Hỉ! Hỉ! Chung phòng bỉ. như lời quẻ thơ nói �hiện nay tuy được hợp chầu long ly. Trường hợp này cũng thế. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà sai với lời khuyên dạy này. 99.

TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Quốc hữu hiền sĩ. tiểu đăng khoa nhưng cũng phải cố gắng chớ nên khoái mà bỏ học hành thì hỏng. Người được quẻ này ắt mừng vui chắc chắn rồi. Nếu lo việc hôn nhân thì đều thành tựu. Đĩnh vô ninh thần. Đương hưởng thái bình. Cần chi động can qua. Giáp Dần). thời đã thái bình mà ta được an hưởng. Số hên: 10. lúc mất vật thì đã sớm tìm ra. Nịnh thần xa lánh bằng miền đi xa. thật là đại cát đại lợi. QUẺ SỐ 102 . Nghĩa là nói người cầu xin được quẻ này thời vận của bạn hanh thông chẳng gì trắc trở cả.QUẺ SỐ 101 . 1. dao gươm chẳng dùng. Giáp Thân. Vào những năm lục giáp thì sanh con trai ( Lục giáp: Giáp Tý. Vậy sở cầu của bạn chẳng những đạt đại đăng khoa kim bảng mà còn đạt thêm nữa.Nay trong nước có sĩ hiền.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Thái lai bỉ dỉ cực. khi có người ra đi thì đã sớm trở về. Nếu chẳng may bệnh hoạn thì chóng lành. là chẳng cần lo gì cảnh đời gian khổ nữa. cầu danh đến hanh thông. Cuộc đời sắp được lên hương vàng mộng. Đánh số tốt. Giáp Ngọ. Can qua bất dụng. Ý quẻ tả rằng hiện trong nước có hiền sĩ nên bọn nịnh thần mất tích. Giáp Thìn. LỜI BÀN Quẻ này chủ trăm việc đều được như ý. Cầu tài. Giáp Tuất. Quẻ dạy: Đã đến lúc gặp vận hên. . Thái bình an hưởng hoan ca đời đời. Chỉ cần tu nhân tích đức thêm. 2. lúc lo lập công danh thì có thần giúp. Khi mưu sự thì đắc chí.

vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng. Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc. bước bước gặp xuân phong. 10. Cáo chư nhân tiên thu hồng nghiệp.TRUNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Dân lạc nghiệp. Thuấn. Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần. quan lại thanh. . Cáo tri người. là cuộc đời ắt có hạnh phúc. Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. LỜI BÀN Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. Đánh số tốt. đều thành tựu. rõ ngàn Thu Mộng. Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm. Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành. Làm điều phước đức là thân tốt lành. Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính. 22. đạo đức nữa. Tố ta hảo sự hành ta phương tiện. Nghiêu chi thê phục kiến vu kim. Đản tu bồi dương hậu phúc.Rủi đi may đến cùng ta. cầu lợi đắc lợi. giàu sang. Thái bình thạnh thế thấy nay lành. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới. Nương dựa dịp này gặp Đế Quân. Cầu danh đắc danh. không có chuyện gì là không được thuận lợi. Thì ắt quả lành vậy. 11. Số hên: 1. toại lòng. Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi. có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được. chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy. QUẺ SỐ 103 . Nhất điêm đan linh đọc đắc chan.Chư sự mạc ưu tâm. tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa. Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. Phục thử vọng minh quân. Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần.Lạc nghiệp dân an quan lại thanh.

Phóng đởm tiền hành. Đánh số rất hạp. Cầu danh đắc danh. 11.Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công. 14. Như cảnh thái bình thạnh thế. Công việc tiến hành tốt đẹp. thông đạt ý nguyện đấy. nhưng phải có gan làm. đỉnh đơn vững vàng. gặp chúa ắt nên danh và sang cả. Tứ thông bát đạt tiếu đàm ý vui. 10. 13. ắt được hanh thông và ý thành nguyện toại mà không có gì trắc trở phiền lo. vì hai câu sau có câu nhắc ta: Cứ yên chí mà đi đều thông suốt mọi nẻo đường và sẽ được vui tươi ý tình vậy. Cần can đảm là sự việc xong. Cứ yên chí. Ồn như bàn thạch. Nhưng người phải can đảm tiến tới. để nhận giàu lấy sang. 11. Vậy. vững mạnh như bàn thạch�. Số hên: 10. tốt. có gan lắm. QUẺ SỐ 104 . Số hên: 1. Cầu danh lợi đều đạt. Trung thông ngoại trực. Do đó cho nên mới lấy hai câu đầu làm tỷ dụ. 3. Quẻ dạy: Gặp thời bình. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi hành động đều được như ý mưu sự đều được vừa lòng. ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa. Đây là nột quẻ tốt. phúc lộc dồi dào. Người ăn ở hiền lành thì được trời giúp. Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm. làm tròn chí trai. O�n như bàn thạch. Quẻ dạy: Thành đạt đó. Đánh số hạp.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn An như Thái Sơn. như hai câu trước đã nói �yên như núi Thái Sơn. bền vững lâu dài. vững chải và chắc chắn có kết quả tốt. những việc cầu xin của bạn. chớ quá dè dặt thì hỏng việc. 44. Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay. dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này. thời vận của bạn đã hanh thông. 33. Theo ý quẻ cho biết. còn hai câu chót đệ nhất rồi.Yên như hòn núi Thái Sơn. . cầu lợi đắc lợi. Là lúc đạt được mộng lớn.

Vân thê túc hạ sinh. Thử tề hảo lạc phước. 11. cầu lợi đều đạt. 10. nghĩa là sự cầu xin khó thành đạt lắm nhưng biết nắm lấy thời cơ và khai thác hoàn cảnh. Nhân trung phần bạc trước. Số hên: 1. đồng thời phải nương thế. Cầu tài. Nương theo dựa đó. Đánh số tốt.HẠ TRUNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Nguyệt trung hữu dân quê. tạo thế. khiến công việc hóa nên dễ dàng. Khi gặp một cơ hội nào hãy nắm lấy ngay thì mới ích lợi cho công việc. nhờ đây vận trình. 55. Vậy những việc cầu mưu của bạn phải biết hoàn cảnh. Người xin được quẻ này có cái tượng nhờ được người mà công việc mìng thành. LỜI BÀN Quẻ này chi� ngồi thấp mà nghĩ cao. Nên dựa vào đó bước lên mới có thể tới được. cho nên cảm thấy khó như lên trời.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn . thì công việc sở cầu cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Chỉ cần phương tiện và có nơi dựa là nên. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn như là cây đa ở trong cung trăng. Nhưng bỗng may được người giúp. ngược lại sẽ thành hư không. Người sao leo nổi thật là khó thay. Trong trăng có một cây đa. Quẻ dạy: Cần chộp thời cơ và cần có quý nhân giúp. Tốt đẹp. chứ chớ nên ỷ lại hết vào người khiến có thể hỏng việc. muốn leo lên đến đó thật là khó nhưng may thay hiện nay dưới chân lại mọc lên một cầu thang mây. Nay chân bỗng mọc thang mây. QUẺ SỐ 106 . khai thác hoàn cảnh.QUẺ SỐ 105 . Tuy vậy nhưng thiết tưởng cũng nên đem hết tâm lực của mình để chu toàn mọi việc. 15.

LỜI BÀN . Điêu linh nhất dạ phong. Người thì tài nhưng không có chỗ dùng. 10. thà thành thử luân lạc nơi bốc bể biển trời. Lân kê tỉnh ngộ mộng. 16. Cầu tài cầu danh chẳng lợi. Lá đỏ sắc màu nay đã phai. tay chân. Khó mà thành công toại nguyện. đó là tả cảnh cô đơn sức yếu hành sự khó khăn và khó thành đạt nguyện cầu. Người xin được quẻ này tưởng cần phải cẩn thận. Đơn côi một mình như 1 cô nhạn mà thôi. Nhi kim hữu kỷ nhan. Than thở đàn thương tủi phận hoài. 66. nên hai câu sau trong thơ lại tiếp rằng kẻ biết mình còn có ai đâu! Càng nói rõ sự cô đơn cảnh tình của người.Thiên giang nhất cô nhạn. Do đó. những việc cầu xin của người. Quẻ dạy: Cần có bạn bè. QUẺ SỐ 107 . lòng tràn ngập những nổi buồn đáng phàn nàn. Đánh số bất thông. sức lực cô đơn và chưa được quý nhân phù hợp. Cô nhạn ly quần tiếng thét thanh thao ai sầu. Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài. để nhờ cậy. khó có thể có ngày mở mày mở mặt. chớ nên bặt thiệp làm chi chỉ tổ vất vả cuộc đời. Biểu tượng: chim nhạn. Gà làng làm thức giấc trưa mộng. Thí vân tri quân giả. Liêu lệ thán ly quan. Tâm sự tổng thành công. LỜI BÀN Quẻ này ý nói khúc thì cao mà họa thì không người. 11. Trên trời một nhạn tiếng sầu ai. Số hên: 6.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Hồng diệp vô nhan sắc. Thử hỏi biết mình nay có mấy. thực là rời rạc khó lên. Tất cả thành không biết hỏi ai. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. ý quẻ muốn nói. Ngó nhìn chẳng có bạn chân tay.

rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương. được sao hay vậy. Nhật yểm vân trung. Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu. may ra phúc lộc được dồi dào. Theo ý quẻ cho biết rằ�ng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt. an phận thủ kỷ. Biểu tượng: con gà. Lý đa thác. lận đận. Quẻ dạy: Tính vô ích mà thôi. tính vô công mà thôi. như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn. như bốn câu thơ trên nói �Lá đỏ phai màu". Nên chờ thời đã là tốt hơn. Mưu tính khó thành. Đánh số dở. nhiệm ý hành động cũng sai lầm. nhận xét mọi việc tinh vi để hành động may ra mới có cơ thành công được. 11. nên tất cả đều thành không. như lời thơ nói trên. khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ. mọi việc lại không được sáng suốt. QUẺ SỐ 108 . những điều mưu tính của bạn đành hóa thành hư không cả. cầu tài cầu danh. Như vậy. 17.Làm sai hoài việc lôi thôi. QUẺ SỐ 109 . 11. như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu! Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt. 10. đổ vỡ.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn . LỜI BÀN Người xin được quẻ này trong lòng mê muội. Số hên: 88. cầu danh bất thành. Số hên: 7.Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc. và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng. Không thành đam các. thua là khác. 77. tring trường hợp này ắt phải hết sức cẩn thận. Nếu như biết giác ngộ. gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn. chờ thời. chẳng có một hy vọng nào được thành đạt. 18. Thất bại. Cầu tài. chẳng đến đâu. thì làm gì? Công việc dở dang và lôi thôi. Sự việc còn lôi thôi và cách làm chưa đúng mà sai lạc. chông gai. 10. đánh số cũng dở. mặt trời ẩn trong mây.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Sự như ma. như mặt trời ẩn nơi trong mây không sáng sủa. Bởi thế cho nên nơi nào cũng bị thất bạichuân chuyên. Bao nhiêu sự việc chẳng rồi chẳng xong. thời vận chưa được hanh thông. Quẻ thơ tả cảnh tình hiện nay. không có một chủ trương gì cả. 8. ẩn nhẫn. chờ thời tốt hơn hết. còn nhiều trắc trở gian nan. Mặt trời nay ẩn vân trung.

99. ta bước vào giai cảnh. cầu tài. Đánh số hạp một phần. Cam giá tân xa. muốn thành đạt theo ý định. Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai. nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư. Đông Tây Nam Bắc. ngày mai không còn là ngày nay nữa. nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang. nơi nào cũng đẹp. xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi. cầu lợi còn hơi chậm.Đêm khuya giấc mộng giựt mình. ẩn nhẫn. ngõ nào cũng là rộng rãi cả. 10. Trực đáo thiên minh. Hết hồn tỉnh dậy chẳng nhìn thấy ai. Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại. QUẺ SỐ 110 . Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả.Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vật tuần cựu triệt. Ồn bộ khang cù. thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế. Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào. Tỉnh lai bất kiên nhân. Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới. 11. không còn lo ngại điều gì. 19. Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa. sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất. . Thà mua xe mới đi là vừa. Chung tiêu xưởng tâm. ta không thể thênh thênh cử bộ.Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa. Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dạ mộng bị thử kinh. Số hên: 9. chẳng sợ vấp phải điều không hay.

Sự thế nhân tình nay ấm lạnh. cầu mưu còn chậm. Người xin được quẻ này nên có ý nghĩ khoáng đạt hơn. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong hoàn cảnh của một thế thái nhân tình ấm lạnh. Người xin được quẻ này phải hết sức đề phòng mới có thể mong đở lo lắng trong muôn một. Gặp nhau im lặng chớ nên bàn. là nên chờ đợi dịp khác. như khi trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn hiện nay tắt nẻo không thông.HẠ HẠ Hỏa Địa Tấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Thu sương tức hạ nhật viêm. Phùng giả bất tu ngôn. Đánh số hạp chút ít. 11. Hay hơn hết. nên quẻ khuyên người chớ nên lắm lời với người ta mà vô ích. Vì thời vận chưa đến. ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của người. . Quẻ dạy: Việc dở dang. sẽ bị dở dang như lời thơ nói đêm khuya giấc mộng giựt mình không hưởng được giấc mộng lành trong đêm nay. mà đừng nghe lời người ta nói dại ắt sẽ hỏng đó. nào là chuyện người đi không giữ chữ tín. Số hên: 1. Bông mới nở rộ bông cũ tàn. chẳng qua cũng chỉ như nước chảy dưới cây. không nên vội vã và làm càng rồi sẽ hỏng mất việc. Vật ý quẻ dạy rằng: Thời vận chưa đến. Mãi ngay trời sáng chưa phai buồn tình. Vậy thì những việc mưu cầu cần phải cẩn thận. nào là điều Lục giáp bất an tất cả chỉ gây cho mình những điều lo lắng kinh hoàng. Theo ý quẻ cho biết: Công việc cầu mưu của bạn.Từ khi đó mắt thức hoài. đó là nói rằng: công việc nửa chừng thì bị hư hỏng và rồi cũng sẽ mất luôn dịp may. nên đành phải thức đến trời sáng mà ý tình buồn rầu vẫn chưa thôi. cầu tài. QUẺ SỐ 111 . nhẫn nại. 10. Thế tình khan lãnh noãn. LỜI BÀN Quẻ này chủ lo lắng triền miên nào là chuyện miệng tiếng gây ra liên tiếp. mây trắng hóa cho xanh mà thôi. buồn hơn vui. LỜI BÀN Chuyện đời thật không sao nói hết được. vững vàng ý định. khỏi cần mưu tính kế gì thêm mệt. nào là chuyện giao dịch thất bại. Tân khoa tiên liểu cựu hoa yên.Mùa hè nóng hổi thu sương hàn. nào là chuyện quan nha không được thẳng thắn. Phải là người đạt đạo mới thấu hiểu được thế thái nhân tình đen bạc ấm lạnh. khiến đêm nằm thấy ác mộng.

LỜI BÀN Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước. nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại. Số hên: 1. Cản tương hưu cửu bộc. cầu lợi sắp đạt.Chí khí anh hùng chưa đạt thông. Chưa cầu danh. ẩn nhẫn chờ đợi qua thời. Khi thành công mặc áo gấm về làng. lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm. 10. 12. QUẺ SỐ 113 .Bệnh tình đau nặng trầm trầm. chớ trông cậy ai làm gì. Có lao khổ mới có công cao. Lôi môn nhất chấn. Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên. Vì nhân tình nào ấm lạnh có ra chi! Mình tự tránh mình là hơn. Tây bắc đoạt tiền tiều. 20. Hãy đi về phương Bắc đi. Cầu danh. Đánh số hạp chút ích. Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu. . Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng. Tiểu bạch chủ việc kết minh. nhắm theo hướng tây bắc mà cầu.Quẻ dạy: Mình hãy tự lo cho mình. Trì khu bất đạn lao. đó chính là nơi phát tích. cầu lợi được. Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành. Chung nhật hôn hôn. quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu. 2. và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. 10. Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao. Số hên: 1.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vị triển anh hùng chí. quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng. thâu được công đầu đấy. đánh số bất thông. QUẺ SỐ 112 . Thế kiện thân khinh. Tây bắc hướng đi ắt đạt công. Cả ngày rên rỉ mất thần khổ đau. thì ắt thành công toại nguyện.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Kha nhiêm trầm trầm. 11. thì ắt sẽ thành đạt đó. Nhưng nếu bạn không sợ gian nan. 11.

Chờ khi sấm sét khơi màu. mà phải chờ đợi một thời gian nữa mới được như lời thơ dạy �Chờ khi sấm sét khơi màu. Cần chờ đợi. Khó mà chẳng khó đến lo sầu. cho mưa tạnh gió tan ắt sẽ gặp may. rồi mới mau lành. chẳng lợi ích gì. mất thần khổ đau. 10. điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực. Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi. Theo quẻ cho biết hiện nay thời vận của bạn như người đau ốm trầm trọng. Nên việc cầu mưu chưa có một lối thoát khả dĩ thành đạt. tất cả do người định lấy. Người xin được quẻ này trước thì lo nhưng sau mừng. Những việc cầu xin của bạn. Thế rồi đất bỗng nổi sóng. buồm lái trẩy mau. 3. chuyện cười khóc vô thường. rên rỉ mê man cả ngày. Tuy nhiên việc cầu lúc này. ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan. chuyện khó xảy ra. mà khó chẳng khó. Số hên: 1. 13. Khốn tiếu lưỡng tam phiên. chiếu theo ý quẻ cho hay. Bỗng giai tín vụt truyền tới tức thì hoạt động ráo riết ngay. Công việc dễ mà chẳng dễ đâu. do đó. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ hoàn cảnh của kẻ lâu ngày bị khốn quẩn ở cấp dưới. dễ không dễ.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dị phi dị. chẳng khác chi gió thuận thuyền xuôi.� Quẻ dạy: Đang gặp thời vận bất ổn. Cầu danh. và thành đạt hay không. Đánh số không hạp. dốc lòng đến cùng. Nan phi nan. cầu tài chưa đến đâu cả. Hốt địa khởi ba lan. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới. khiến điều vui trở lại thành buồn. QUẺ SỐ 114 . LỜI BÀN Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ. Lòng lúc nào cũng buồn bã âu sầu chẳng khác chi kẻ trầm kha túy sinh mộng tử. Hoan tiếu mấy phen mới hết âu. 33. thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện. . ngoài ý dự liệu. Rồi khi mới khỏi mới mau phục lành.

hơn nữa những việc làm hiện nay. đừng tính gì cả. Bốn phương bế tắc chẳng nào thông.Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình. Cẩn thận đề phòng. . Cầu tài. cần cẩn thận đề phòng điều không đưa đến. 11. 44 QUẺ SỐ 115 . chỉ nên chờ đợi dịp khác là hơn. Người xin được quẻ này cần nên ẩn cư tuyệt tích. thì thấy là u tối lắm rồi. Số hên: 5. phải đợi chờ một thời gian nữa. đã thả mồi bắt bóng. Cầu tài. 10. Mọi việc mưu cầu hãy cẩn phòng. Đánh số chưa hay. QUẺ SỐ 116 . Vậy những việc cầu xin của bạn. có thể may ra tai họa mới có thể giải được. 50. mọi việc điều bất lợi. cầu danh còn lận đận. Số hên: 4. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng tuyệt môn đại lộ. cầu danh chẳng lợi. đánh số không hạp thua. lại còn có thể bị ám toán hiểm nguy. hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông như cửa nẻo. bốn phương đường xa bế tắc không thông thì còn làm sao? Vả lại còn cảnh trăng bị mây che phủ. 11. chứ chẳng do ai cả. 55. khó mà thành đạt toại ý trong lúc này. Nhị kim dĩ biến thông. Cửa nẻo đường đi đã bịt bùng. 10. cùng ý chí của ta. lo điều hội ngộ. Nay trăng lại bị mây che phủ. đường đi đều bị bịt bùng. răng đau lợi. Quẻ dạy: Xấu. cẩn trọng đề phòng. Vân tàn nguyệt bắc.TRUNG HẠ Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Oa giốc. Theo ý quẻ cho biết.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Lộ bất thông. Mân bế tất. mặt khác phải dốc chí làm nhiều điều thiện. thành bại điều do ở ta và tài ba.

Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được. Hưu ngôn mưu vị thông. người ăn ở có nhân ắt giàu có. chớ nên phung phí quá trớn. Từ nay. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ. Thử khứ tiện hạnh thông. hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin. tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu. Ý quẻ cho biết: Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương như châu ngọc đang sắp trong mâm. 11. như câu thơ chót của quẻ nói trên �có thủy nào đâu có chung�. Nhứt định ruộng vườn sẽ phú phong. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt. Số hên: 60. Giờ đây châu ngọc mâm trong. Đánh số hạp chút ít. Có thủy nào đâu thấy có chung. và như ruộng vườn . nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không. chỉ là giai đoạn mà thôi. Nay đi vạn sự được hanh thông LỜI BÀN Quẻ này chủ điều tốt lành. thực không có chỗ nào mà không phải giai cảnh. Còn không. Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ. Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông. Vậy người nên chú ý. tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. Nếu ta tự do phóng túng. Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng. có chung thì việc thành đạt vững chắc. thóc lúa vẫn đầy kho. cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt. Tuy được vậy thiết tưởng vẫn một lòng hòa mục hiếu nữa để vun trồng cội phúc. 6. có thủy. Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu. khỏi cần lo mưu sắp kế. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận. có đuôi. Điền viện định phụ phong. cầu danh lợi còn lâu. lo lắng xoay xở. Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. 10. mà vành nhọc vẩn đầy rương. 66. Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện. Nghi thủy bất nghi trung.Thảo đầu nhân tiêu nhữ. QUẺ SỐ 117 .TRUNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Châu ngọc tẩu bàn trung.

việc nào cũng xong. mà từ đây trở đi ắt được hanh thông trong mọi việc cầu mưu đấy. đừng chần chờ than thở mà mất những giờ phút may mắn ấy. đó là chỉ cái tượng vô cùng hưng thịnh. 10. nghĩa là nói thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông. QUẺ SỐ 118 . Nên quẻ thơ khuyên tiếp rằng. Vận trình muôn dặm. cầu lợi đắc quả. Số hên: 7. Sự du du. cầu tài. 11. 88. đánh số hạp. 77. Giàu sang vinh hiển hơn đời. việc nào cũng xong. Trời cao trăng sáng khắp nơi. Hoa tái phát. 1. Chẳng còn trắc trở. Người xin được quẻ này khỏi phải lo lắng thắc mắc. 80. cứ việc yên tâm tiền tiến. than thở nữa. không người nào gặp gỡ mà lại không phải đồng chí đồng tâm. 10. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. cầu mưu sẽ được đắt quả. nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc cầu mưu của người đang tính toán đúng như hai câu sau nói tiếp rất rõ.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Nguyệt dĩ minh. QUẺ SỐ 119 . để tìm lấy cái may mắn đang chờ đợi người đi. cầu tài. chẳng còn trắc trở.TRUNG TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn . Quẻ nói: Trăng đã sáng và hoa đua nở. Mọi điều công việc về sau. Vô bất hợp. Vậy những việc mưu tính của bạn hãy mau tiến tới.được mùa. Số hên: 8. Đánh số trúng. Bông hoa đua nở hồng tươi sắc màu. Đừng phân vân. Quẻ dạy: Thời vận thái đến rồi. thành công vận đến cứ thế mà đi. tất cả công việc về sau. Do đó không có điều gì mưu cầu mà lại không được. Vậy bạn hãy nắm vững ý định. 11. LỜI BÀN Trăng sáng hoa tươi. 1. chớ nên than thở nữa.

bụng chẳng yên. Rồi đâu vào đó. Tâm bất an. Hà tu xảo ngữ tự lưu canh. Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi. QUẺ SỐ 120 . thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông. Đánh số hạp. 90. chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa. Người xin . sẽ lần hết lo.Mung lung thu nguyệt ánh chu môn. hữu xạ tự nhiên hưởng. LỜI BÀN Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến. nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu. Càng suy nghĩ. Số hên: 9. Nghi lự cửu. 99. Lời ngọt làm chi như quỷ tà. Nhưng đừng nói nhiều. để tự họ giúp. Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà. chẳng cần lời ngọt như tà ma. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt. Cầu tài. Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay. ráo riết tranh cạnh mà làm gì. Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động. làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. Tinh thần căng thẳng lắm phiền mỏi thân. tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm. cầu lợi thông. Việc chưa xong. Lâm ngoại ô thanh viển tự tâm. Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn. lắm băn khoăn. 10. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: phải mưu tính cẩn thận trước đã rồi sau mới hành động. Thủy thái nhiền.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Sự vị khoan. Châu công xưa kia nằm suy nghĩ cho tới sáng đâu có phải vì hiếu danh. Quý nhân tự đến và dìu dắt. nên có tiếng đồn xa. ắt có giai ngộ. mà là suy tính cẩn thận để khi hành động không bị vấp đó thôi. 11. cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo.

TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly . mà còn phải chờ đến sau mùa thu thì lúc đó mới thể thành đạt nguyện cầu. Chớ hấp tấp và nóng nảy. Đánh số cố mới nên công. 11. Theo ý quẻ nói: Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng. cầu lợi còn chờ. QUẺ SỐ 121 . lúc bỉ. Người xin được quẻ này thực có cái hy vọng thương đạt (tiến tới) vậy. đều là hư không. QUẺ SỐ 122 . Hiện chưa thấy rõ chức đang cầu. chẳng qua thời vận. mãi đến hiện nay cũng vậy. cuộc đời từ từ đi lên thì mới hay. 20. mới thấy sáng sủa. Nhất phiên thái vân thu hậu chí. Đồi cách năm xa đuổi mọi sầu. Quẻ dạy: Bôn ba mấy. Công việc xin cầu mới có thể mạnh tiến và được tốt đẹp kết quả Quẻ dạy: Bất mãn. Cầu tài. Vậy việc cầu xin của bạn. Chớ lo. không thể cưỡng cầu. 20. Vậy nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa. đấy chính là nhất đương sinh (vào khoảng tháng mười). ta quay đầu nhìn lại ắt không khỏi cảm khái. Lộc mã đương cầu vị kiên chân. Dù suy tính đến đâu cũng vậy thôi. 12.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Hư danh hư vị cửu tram tram. còn phải chờ đợi một thời gian nữa. 10. Mây màu một đám sau thu đến. Hư danh. Số hên: 1. nên nhớ câu thời đến mọi việc thông. 1. cầu danh còn chậm. Cầu danh. chờ đợi thu sang thì mới tốt. 11. hơi sức nào mà buồn. Và sau khi đã vào được giai cảnh. Số hên: 10. nên ráng chờ đã. Con người có lúc thái. Khứ niên phong vật nhất thời tan. 2. Sau mùa thu thì giai tín đưa về. 21. và trên thực tế chẳng thỏa mãn theo ý muốn gì. Vẫn còn bế tắc. 2. hư vị lặng tiếng lâu.được quẻ này tất nhiên khi gặp việc cần phải suy nghĩ một phen cẩn thận trước đã để tránh khỏi thất bại tai hại. LỜI BÀN Quẻ này ý nói vận thời chưa tới. 22. Song khi thời đã tới thì dù có không muốn cũng không thể chống lại. 22. Hiện nay thời vận của bạn chưa được toại ý. Đánh số hạp chút ít. chờ đợi rồi sau việc cũng sẽ đâu vào đấy.

Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông. 10. Quẻ dạy: Đừng tham vọng. Thời vận đến rồi đó. thì hay hơn. Trời tịnh khí lành trăng sáng tròn. Thủ thành nhi dĩ. mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau. 22. LỜI BÀN . Cầu tài. 20.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Minh nguyệt toàn viên. khó mà giải nghĩa bằng khoa học. Cảnh thanh tươi đẹp sắc như son. đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. là tốt. Số hên: 2. Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. Hoa có lúc nở lúc tàn. Gió hoa mưa thuận theo như ý.Nội Quái: Đoài Chỉ! Chỉ! Chỉ! Hữu chung hữu thủy. đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ. QUẺ SỐ 123 . 11. 12. Hòa hợp vạn niên. Tự nguyệt như hoa. Phong vân tương tổng. Đánh số hạp. Người xin được quẻ này cũng y như vậy. cầu danh được vừa phải. Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn. 1. nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi. chỉ cần giữ gìn. Trăng có lúc khuyết lúc tròn. 21. Chỉ cần gìn giữ thôi. Tùy sức tùy tài mà tính. Chớ phải do người muốn hay không muốn. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. Nhan sắc han nhiên. Trăng sáng hoa tươi nở. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. cứ tiến tới làm ăn. Thôi! Thôi! Thôi! Đã có thủy chung rồi. Muôn hiệp thuở hòa hết mỏi mòn. Tham vọng quá thành thất vọng đó.

13. 83. nhưng về sau lại thiện. phúc lộc dài lâu. lo gì nữa . Theo ý quẻ cho biết. Đánh số hạp tốt. 38. Sai biết sửa thì tốt. Thùy năng vô quá. 3. Kết quả phương vi chuẩn. 22. Đánh số hạp. Lúc đầu thì chưa thiện. đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy. nhất là cầu về tình duyên. Ý quẻ nói. mưu danh thuận lợi. thi đậu. thanh thản vô tư. đến thì mọi việc đã thành. 20. 84. 8. vĩnh bảo vô cương. Hoa mới nở đâu đáng vui sướng. làm ăn phát đạt. 2. Tóm lại. ắt gặp rất nhiều may mắn. cứ cố tiến tới đến cùng. đẹp đẽ quá rồi.HẠ HẠ Hỏa Trạch Khuê Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly . QUẺ SỐ 124 . cầu công danh sẽ được lên chức. Quẻ dạy: Tốt đẹp. Sai biết sửa thì mới là tài. chồng sang. Cầu tài. đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng. Số hên: 3. Hoa khai bất túc bằng. không có gì đáng lo ngại. sự sự như ý sở cầu thời. cầu danh đắc lợi. người cầu xin được quẻ số này. bởi thế.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Nhân phi Khổng. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ. và vô cùng hạnh phúc. 33. Người xin được quẻ này chắc chắn an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời không hết. 43 QUẺ SỐ 125 . kết quả đó là chung. Quá nhi hối cải. 30. quẻ ý cho rằng: Người cầu xin được quẻ này thì thời vận hanh thông. 48. Số hên: 4. sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành.Quẻ trên đây chủ hòa hợp đoàn viên. ắt được vợ hiền. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện. Trăng sáng tròn cảnh xinh tươi. Nhan. Chờ khi kết trái bông sẽ phai. Ai như Khổng Lão mà không sai. 1. không thực mà cũng không hư. Cầu tài có tiền. Hoa nở đó là thủy. 10. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công. nhưng phục vô quá. vạn sự như ý. 12. Phóng khai hoài bảo ý hân hân.

có đầy đủ phương tiện tiếp dần cho thì mới hy vọng có tương lai. Mọi việc đều bế tắc chẳng ra gì cả. 1. Người ta sống ở trên đời. 50. Theo ý quẻ cho biết. Bàn ghế bụi đầy dơ quá lâu. giao du chớ vội cao. chớ nên coi thường. Quẻ dạy: Xấu. thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn. LỜI BÀN Cờ lầm một nước. cần phải có một người có lực. Cầu danh. . rút cuộc có điều mất. nhứt là việc cầu tình duyên càng phải nên cẩn thận. 55. khó có thể thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng.Nội Quái: Đoài Cư hạ bất thân thượng. Tài lợi công danh chẳng khó cầu. QUẺ SỐ 126 . Trăm việc thành tro chẳng cái hên. 12. 5. Sự cơ chung nhất thất. cầu lợi thì còn xa xôi. 2. Nhược phùng thanh tữ nhân tương đấu. Sự cơ.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Ngột ngột trần ai cữu đãi thời. khiến đến nơi ngồi bó gối nơi tham sơn cùng cốc. thiếu người giúp đở. khó đạt kết quả mỹ mãn. Nên ẩn nhẫn chờ thời là hơn. Người xin được quẻ này nên thận trọng chớ có vội tiến. Tài lợi công danh tự khả kỳ. Nhân tâm dĩ tán ly. 11. toàn bàn đều hỏng. hãy nên ngừng lại. Trong trường hợp này. Đi tính chuyện vợ chồng không hợp. 20. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp. 22. Nếu khi may mắn quý nhân giúp. Xử thế tiếp vật mà không biết điểm then chốt đó thì hoàn công rồi cũng hỏng hết. việc cầu xin của bạn. Ai hay êm tịnh ta đang sầu. 25. Đánh số không mấy hạp. Lòng người biến đổi nào lâu bền. Thiên bách tận thành khôi. làm ăn. việc trước hết là phải đắc nhân tâm. LỜI BÀN Quẻ này chủ nữa đời lận đận gian lao. U song tịch tỉnh hữu thùy tri. Số hên: 10. Ở dưới khó mà thân với trên. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu.

Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người. 10. 2. không nên kiêng dè. thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn. Đánh số dở. Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn. như hai câu sau nói nếu khi may mắn quý nhân giúp. 22. Hành nhân mạc loạn hồ. 12. 20. Biểu tượng: cọp. cũng đều không thể hại đến thân được. tình cảnh đang như những bàn ghế dơ bụi. phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ. 6. Cầu tài. Lộ bàng tu tử tế. địa vị để tự do hành động. Hãy chịu khó đợi chờ một thời gian về sau cũng có tin mừng. Đánh số chẳng mấy thông lắm. 66. 7. Vậy mới yên lành họa mới không. Và xe phải trái nên nhìn kỹ. cầu danh còn xa. Cầu tài. Ẫn nhẫn và cố gắng tìm bạn bè.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hổ phục tại lộ đo. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt. . không nên vội cầu. Quẻ dạy: Chờ đợi và cần có quý nhân giúp cho mới mong thành đạt. nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn phải chịu vậy thôi. và êm tịnh đáng lo buồn. Người im tiếng chớ lung tung. cự hoạn kỳ tai. QUẺ SỐ 127 . 22. 26. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động. chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực. cần có kẻ giúp. người không dùng tới thì bụi bặm. 2. 12. trong bất cứ mọi công việc. 60. vậy đi làm sau được. Tài lợi công danh chẳng khó cầu đâu. cầu danh. có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối. 70. Vậy những cầu xin của bạn hãy chờ đợi. người được quẻ này chớ lầm lẫn đó. hoặc người trước giúp đỡ cho. khi người dùng đến ắt lau chùi sạch sẽ. bất lợi. Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi. 27. mới mong làm nên. 11. 11. 10. chớ không thể bế tắc mãi. Quẻ ý cho biết. Mọi việc này đình đốn là hơn. Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận. hiện nay thời vận của người. Số hên: 1.và cũng không nên buồn than làm gì. 20. Quẻ dạy: Bất thông. Tai họa tự nhiên vô. Số hên: 1. cũng như trên nói bàn ghế.

bất lợi. 82. lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì. Tiến lui cẩn thận mới lành được yên. LỜI BÀN Quẻ này cho thấy đối với người quân tử. 2. Cầu tài. 21. Phiên vân phúc vũ kỷ thành không. may ra sau này mới hay mà thôi. 12. QUẺ SỐ 129 . Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến. Cần tùy thời. trở ngại. Bên tai hai đứa lại cùng đổi trao. 1. cầu danh chẳng lợi. nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành. 8. Cao lâu lộng địch thanh. Đồng bất đồng. Trở mây làm gió hao công chẳng thành. Phong vật nguyệt hoa minh. Việc này là của chuyện đông. phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực.QUẺ SỐ 128 . Quẻ dạy: Dừng lại. 20. Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng. tùy thế và nhớ khôn lanh. Tây biên thành. Số hên: 28. Hòa đồng chẳng có hòa đồng. Tiến thoái tu phòng chung thiếu công. ta đã tuyệt. 11.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hòa bất hòa. Dầu là hết sức khôn lanh. Chung vui hiệp sức lẫn nhau. Đánh số bị thua. bị ngăn cản. chớ tính. mà đối với kẻ tiểu nhân. Một mình tiến tới mộng bao ý tình. ta cũng chẳng được họ mến yêu.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Đông biên sự. . trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa.

Châu toàn mọi vật. tấm lòng yên lành. ăn ở và vợ con đều do trời định. Đánh số được. Bình độ thanh thiên. có điều phải có tay giúp đỡ của bạn bè. ắt thuận lợi thành công. Tức là quẻ muốn nói rằng: Phú quí sanh tớ. 22. 2. nếu có tính mưu đồ một việc gì thì nên lấy ý niệm viên dung làm trước. 20.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Sự đoàn viên. nếu trong cuộc giao tế mà ta chu toàn được. lại năng tới lui cùng người. khiến ta có thể dễ dàng thẳng tiến trên con đường sáng lạng của tương lai. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương: tiếp thế xử vật phải hết sức chu đáo. công thành vinh quang. dù là �Đại . đó là một quẻ rất may mắn vô cùng. đổi thời cần phải làm nhiều điều thiện để tích nhiều âm chất.LỜI BÀN Làm công việc ở bên Đông nhưng lại thành ở bên Tây. 12. 99. mới mong thành tựu. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc đã xong sự việc cũng vẹn toàn. mong cuộc đời được hạnh phúc dài lâu. thì người sẻ thân thiết ta. Hai câu thơ chót để chỉ cái cảnh của người ngồi cao trông xuống. thản nhiên bước tiến trời xanh. đó tức là cầu bỉ lại được bỉ. Việc này việc nọ đã xong. giúp đở ta. Số hên: 1. hiệp sức một lòng mưu cầu việc gì đó. Cầu tài. tới lui chẳng còn trễ nải. Quẻ dạy: Tốt. QUẺ SỐ 130 . Thản nhiên thẳng tiến. Vậy những điều cầu xin của bạn hãy nên lấy câu: �Tận nhân lực tri thiên mạng� để sống trong đường đời là hơn. Người xin được quẻ này. Nhất lai nhất vãng. cầu danh được lợi. Người xin được quẻ này phải nên lạy tạ ông xanh đã cho mình nhiều phước đức. Vật chu toàn. Tới lui đi lại dễ nhanh. chớ phải người đời có thể cưỡng cầu mà được. Theo ý quẻ thơ nói: Việc của bên đông mà bên tây có hai người cùng nhau. tiêu dao tự tại. 9. Vậy việc cầu xin của bạn. nghĩa là không liên can gì đến bạn mà bạn lại lưu tâm đến. 11. chẳng chỉ �Tiểu Đăng Khoa� như ý sở cầu. tế nhị.

HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thiển thủy khởi phong ba. Huấn phong vũ quá thì. chưa thể mưu cầu sự nghiệp. Ngôn ngữ lự sâm thương. Đánh số tốt. 10. cầu danh đắc lợi. LỜI BÀN Quẻ này chỉ gia đình bất hòa. Đánh số không hạp. Nước cạn mà nay sóng nổi cao. Xấu. phòng miệng tiếng. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba. Đề phòng mọi việc. Cầu danh cầu lợi còn lâu. đó là mách cho ta hay rằng. Số hên: 10. . 33. 1. Sự sự hanh thông. thân hữu khinh thị. Đất bằng bỗng lại mọc gai cào. ai có ý nấy.Đăng Khoa� cũng được trúng cử. QUẺ SỐ 131 . câu chuyện lủng củng. Thủ phận hay hơn.TRUNG TRUNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thu nguyệt vân khai hậu. không hợp. Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ. nên danh bảng vàng. 11. hiện nay thời vận còn bế tắc. Bình địa sinh kinh cực. cẩn tắc vô ưu. đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai. bẽ bàng. Số hên: 13. rực rỡ. Quẻ dạy: Tốt đẹp. 33. 31 QUẺ SỐ 132 . 30. 1. 13. Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. Do khủng vô đoan ích. quang sự thị phi. để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa. 3. 3. Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau. lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt. 30. Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói. 11. giao mà không có thiện giao. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ. Cầu tài. như ý nguyện cầu.

Nhứt là công việc cầu mưu của bạn cần phải được sự giúp sức của người bạn thân và tin cậy vào người bạn thân đó. như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. Người cầu xin quẻ này. 22. thì công việc cầu mới nên. Nhàn tiếu chớ nghỉ việc mới trôi. Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng. Kim lân dĩ thượng điếu. Số hên: 32.Nhược phùng sở quốc cựu tri kỷ. LỜI BÀN Quẻ này chủ đến lúc mùa thu và mùa hạ giao nhờ được thế lực của người bạn tri tâm tri giao tận tâm tiến cử nên chẳng chút phí công pho nào mà có chỗ sở cậy nên khỏi phải nghi ngại. Cần có sự giúp đỡ và phải tin tưởng. Mọi việc còn đang chờ. 3. 33. Vậy bạn . Giờ đây lòng đã bình yên. Công danh nhất võng thu. trăng sáng. 31. Cũng như mưa gió đã êm thôi. 1. Cá vàng nay đã dính câu. Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu. không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn. LỜI BÀN Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền. Quẻ dạy: Chờ đợi vần thái đến. bất lợi. Đánh số hạp chút ít. thực là may mắn thay. mới mong thành sự. Sự hà ưu. Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua. 13. 23. Chớ cưỡng cầu. QUẺ SỐ 133 . cứ theo sự trù liệu tiến tới đi. ý nói đến lúc mây tan. tất cả về công ăn việc làm. Ý quẻ khuyên hãy nên chờ đợi chớ nóng nảy về công việc. chớ đừng lo ngại gì nữa. thì công việc đó mới thành đạt vậy. 2. Đẳng nhàn bất tiến bất tu nghì.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tâm dĩ định. Đây là một quẻ trung cát. Nếu may gặp lại người tri kỷ. mưa gió êm hòa. Đến lúc mây tan trăng sáng rồi.

33. 3. 11. Đánh số. Quẻ dạy: Tốt đẹp. bế tắc. cầu danh hạnh đạt. Cầu tài. mà phải chờ một thời gian nữa . để thành đạt ý nguyện đấy. 31. 40. sẽ thất bại buồn phiền. sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Còn xa cách biệt. ta mới thấy có những mối âu lo lớn lao đáng sợ. Đánh số tốt đẹp. 13. Theo ý quẻ cho biết thì hiện nay tâm ý của người yên tịnh chớ không còn lờ đờ như trước nữa. Việc làm vạn khó lờ đờ chưa xong. 31. QUẺ SỐ 135 . Số hên: 13. LỜI BÀN Tuy rằng không có chỗ nào cho ta không hiểu rõ. Nội ngoại kiến sấu khốc. Cố cưỡng cầu. lẽ ra những việc mưu tính được sáng trí hơn nhưng khổ nỗi sự việc vẫn chưa thuận tiện. 34. Do cách lưỡng trùng san. Nếu muốn ra sao ta chỉ còn cách chờ xem hạ hồi phân giải mà thôi. chẳng đến đâu cả. 10. tất cả việc cầu chưa thể toại lòng. Ý mờ nay đã hết mờ. Yếu tri đoan đích tích. Cầu tài. Tóm lại thời vận hiện tại của bạn xấu chưa được thông. cầu danh. 33. hai trùng núi non. Người xin được quẻ này chỉ đành miễn cưỡng ức chế.HẠ TRUNG � Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tiếu trung sinh bất túc. 30. Con đường thất bại. Sự khoan tâm bất khoan. đến lúc việc xảy ra mới có thể biết. Trước mắt thì như vậy nhưng thực sự lại khác. vì còn trở ngại. 1.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Ý mê kỷ bất mê. hay thành công.hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ. cầu được ước thấy. Số hên: 30. Quẻ dạy: Xấu. 43. . QUẺ SỐ 134 . e bị thua. nhưng sao khi lao mình vào công cuộc doanh nghiệp. 44. Chờ đợi mới tốt. 10.

Ưu lự toàn tiêu hỉ tự nhiên. LỜI BÀN Chim hót líu lo đó là để báo tin mừng. thế thì vui sướng đó là chuyện tất nhiên. nhưng phải chờ. Tai họa xảy tới không ngờ. Sau cùng duyên nợ đẹp cùng ta. 13. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành đạt như ý muốn. Vận thời của bạn sắp bước vào cảnh lành như mây sắp tan mà trăng sáng rực vậy. Mây tan trăng lại sáng tinh. Phải chăng đó là nhờ sự phò trợ của các đấng thần linh? Người xin được quẻ này nên suy xét tinh vi để hiểu biết rõ ràng mà giải quyết nghi vấn. Tuy cười vẫn chưa đủ đầy.TRUNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Song tiền thước táo chính phiên phiên. Sắp đến cảnh sung túc vận thời may mắn đến. Tiến thối có người chung phụ giúp. trong lòng bất định. Họa đi phước đến. 5. Trong ngoài sầu lệ khổ thay nổi mình. Chuyển họa dương thành phúc. tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn. nhứt là việc tình . Tốt một nửa. Tiền đồ hoàn hữu hảo nhân duyên. Tuy nhiên công việc một sớm một chiều được phô bày rõ ràng thì gặp hung lại hóa cát.Vần tán nguyệt quang huy. Vui vẻ tự nhiên sầu đã qua. Đây là quẻ thượng cát. 35. Số hên: 53. cầu danh đắc quả. QUẺ SỐ 136 . Chim kêu bay múa trước thềm nhà. Sau cơn mưa trời lại sáng. vận trình hanh thông. như chim đã bay múa và sau này vận trình sẽ hanh thông ngàn dặm. 31. 1. Nhất nhân tiêu liệu nhất nhân thoái. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng lúc khóc khi cười. Tiền đồ tiến lui rõ ràng. 55. Đánh số có hạp chút ít. 3. Cầu tài. 33. thử hỏi mấy ai không cảm thấy nguy?. Nên việc cầu ấy số được toại nguyện trong tương lai rất gần nhưng phải nhẫn nại chờ đợi lần lần sẽ gặp lương duyên đấy. chớ lo. cần nhẫn nại chờ đợi. cảnh tình của bạn hiện nay đã là hanh thông. 31. Theo bốn câu thơ nói trên.

mà là sửa soạn chờ dịp tiến tới. lo gì chẳng thành. Đánh số ắt thua. Vô ngữ đổi tà dương. đầy lòng nghi ngại do dự. chỉ đành gửi gắm nỗi niềm cho gió thổi mây bay. phó mặc thân phận cho trời xanh lia định đoạt. Nhưng chờ đợi đó không phải có ý bỏ hẳn. chưa được hanh thông mà còn bế tắc. trời chiều tối tăm. 1. 31. Số hên: 73.Và ngơ ngẩn dựa lan can xem trời lặn về núi�. Chẳng lời nhìn ngó. 7.duyên. dựa lan can. 36. 6. 2. để thành đạt ý nguyện đó. Vậy những việc cầu xin của bạn. nên phải nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa là tốt hơn. 13. Đánh số thông. sóng gió tràn ngập bốn phương. 63. QUẺ SỐ 138 . Người xin được quẻ này trăm việc không việc nào thành. 77. Sầu ngơ ngẩn. Cầu tài. Chẳng chút nào sanh khí. Chỉ có cách ẩn nhẫn chờ thời và an phận thủ thường. 3. 10. Mọi việc cầu xin đều xuôi chèo. 11. QUẺ SỐ 137 . Số hên: 60. không làm ăn gì được. Bốn phương sóng gió họa tai xóm làng. Ỷ lan trù trướng vọng. càng �đắc tâm ứng thủ� mỹ mãn lương duyên đấy. 3. Đất bằng nảy mọc chông gai.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Kinh cực sinh bình địa. Phong ba khởi tứ phương. 31. LỜI BÀN Quẻ này chủ sống trong cảnh âu lo. 33. nhưng vẫn mong một biến cố ngoài dự liệu. 13. tất cả tình cảnh đó đều là buồn thảm. Được có kẻ giúp đỡ tận tình. Ý quẻ cho biết: Tình cảnh cũng như thời vận hiện nay của bạn. Sắp đến lúc hanh thông. 37. cầu duyên đến đạt. Như thơ quẻ tả rằng �Đất bằng mọc chông gai. mát mái. vì đường đi còn chông gai quá. 30. Cầu gì thì cũng đều thất bại.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn . tuy vậy.

Người xin được quẻ này dù có không tự lấy làm mừng thì thiên hạ cũng vì mình mà mừng thay. mà chỉ nên có việc tiến tới. 10. LỜI BÀN Quẻ này chủ anh lợi xứng lòng. 8. Địa lợi dữ thiện thì. Đâu còn sự việc lo lôi thôi. 3. . Mọi điều mưu tính sắc màu hân nhiên. Kỳ kỳ lạ lạ kỳ kỳ. Đăng hoa truyền tín hậu. Khi bông đèn báo tin sau. Số hên: 38. Kế hoạch mưu cầu đã định rồi. như quẻ thơ đã nói trong câu thứ 3 sáng trăng soi bước lên trùng lầu. nếu kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nữa. Vân trung khách điểm đầu. kỳ. 33. Những việc cầu mưu của bạn. công danh đạt thành rồi.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kỳ. chẳng cầu mà vẫn được. Sự nghiệp tăng tiến ngày một thêm xuân. 13. QUẺ SỐ 139 . dĩ nhiên là hanh thông. kỳ. đây lại còn là một quẻ đại cát. 11. 30. đó là mách cho bạn tỏ rằng. LỜI BÀN Quẻ ở trên chủ thanh vân đắc lộ. Trăng lên lầu ý nói tiến lên được. May mắn. ngất ngưởng trên gác tía lầu son không còn có gì đáng lo ngại nữa. Khách ở trong mây cũng hở môi. Thiên thời địa lợi chẳng gì khác nhau. nhưng cũng là nhờ nhân hòa mới thành công như vậy. Sự hà ưu. đây là may mắn lắm đấy. cứ tiến tới. Đánh số rất hạp. đấy là tất cả mọi đều mong mỏi trong lòng. Tuy rằng do địa lợi thiên thời mới được toại. bạn sắp được giàu sang. Minh nguyệt thượng trùng lâu. 1.Mưu dĩ định. 31. thời vận hanh thông. Từ nay về sau. tta có thể thong dong thẳng bước lên đài vinh quang. Động tĩnh tống tương nghi. Sáng trăng soi bước lên lầu các. ắt sẽ thành công toại nguyện theo ý muốn. 80. Khách trong mây chỉ kẻ quý nhân.

Xưa có câu �Thiên địa hợp vạn vật hưng� nghĩa là trời đất hòa hợp thì tất cả sinh vật ắt phồn thịnh. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí. Theo ý quẻ cho hay. Suy xuất phù tang nhặt. có điều chi. Nguyệt trầm hải dê. Song việc đời do người ta tạo nên.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ấm trung phòng tịch lịch. cũng có thể chiến thắng. Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế. Nay quẻ cho hay thiên thời và địa lợi đều được hết cả tức là ý chí thời vận của người đã hanh thông rồi. QUẺ SỐ 141 . người bạn nữ thương xuân.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ngộ bất ngộ. Trời trăng đã lặn biển tây. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí. Chuyển nhản hắc vân thu. thắm đầy mộng mơ. QUẺ SỐ 140 . Gặp không gặp. Còn người nghê ngủ. tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. thực quái kỳ lạ thay. Nhân toại mộng trung. Vậy những công việc cầu xin còn gì ngần ngại mà chẳng thành công. việc cầu xin có thể hiệp. Phùng không phùng. Thai nghi hôn vô thực. đúng như có câu nói �Sự bại lâu vì� nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến. Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa. Phùng bất phùng. .

LỜI BÀN Quẻ cho thấy: bọn tiểu nhân mưu hại. nhưng chẳng sao. Ý quẻ nói: Thình lình sét đánh vang dội. hơn nữa cũng khó gột rửa được tiếng xấu. Sở dĩ được thế cũng là nhờ ở những lời thanh nghị. Tuy bị mưu hại nhưng tìm rõ được nguyên nhân khiến ta không có cách gì biện bác cho mình. Lát mây đen sẽ mắt phai. Trong trường hợp. Mặt trời chói sáng đất đai sắc màu. rút cuộc ắt được như chí vậy. làm cho người phải hoảng hồn.Thình lình sét đánh dội vang. Lát nữa mây đen sẽ tan mất mà mặt trời sẽ xuất hiện chói sáng khắp nơi. công việc sẽ bị hư hại. Rửa tiêu cái nhục xưa trung đình. Lợi tại trung bang trận chiến binh. Lạc hưởng danh thơm bốn bề vinh. thiết tưởng cũng không nên ôm giận kẻ khác. Đắc hưởng giai danh tứ hải vinh. Người xin được quẻ này cần có cái độ lượng khoan hồng.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Lợi tại trung bang xuất chiến binh. LỜI BÀN Quẻ này chủ có công mà lại bị oán. nhưng người cứ bình chí. Nói một cách khác những việc mưu cầu ban đầu có . Tuy vậy nhưng nhờ có lòng son ngay thẳng mà về sau sự thật được phơi bày khiến tiếng thơm trở lại với mình. Phượng hàm đan chiếu qui dương bạn. Người xin được quẻ này chỉ cần luôn giữ vững lòng son của mình là đủ. QUẺ SỐ 142 . Được cái chỉ là bị vu oan nhất thời. cho nên vẫn thấy cái ngày sáng sủa buổi xưa. Ấu lo hồi hộp chẳng màng đến ai. Phụng đưa vua lệnh báo quê thổ. chứ nếu không thì tâm thực chẳng bao giờ được yên. Kỹ phiên thanh nghị tại vương đình. chớ nên căng thẳng đối chọi với lũ tiểu nhân. Nghĩa là nói: Công việc cầu mưu của bạn bắt đầu tuy gặp khó khăn nan giải. Quẻ này là quẻ thất nhi phục đắc nghĩa là mất mà được lại. thành ra phải lo âu.

Than thở việc ngoài đã quá lâu. Ý tình chẳng được ngày yên dạ. 44. như xưa có câu �Thế gian không có việc chi khó chỉ sợ lòng người không bền�. QUẺ SỐ 143 .HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kham thán nhoại biên ưu. 34. phải trải qua một thời gian nữa . Ý tự cánh khiên triền. bế tắc. 11. thần điên đảo. không thể nào đề phòng nổi. QUẺ SỐ 144 . Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông. hãy kiên trì tiến tới mà đừng nên nản lòng mới nên công. 14. Lưu ly. Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc. Cầu danh.lẻ sẽ bị thất bại trước rồi mới thành công sau. Số hên: 3. .TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Nhất trùng thủy. không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải. Đánh số dở. 41. Điên đảo tinh thần biết tính đâu. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan. mình muốn khóc mà không khóc được. thời xấu sau mới hay. tinh thần điên đảo buồn khổ. cầu lợi đều bất thông. Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu. 33. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ. 4. ngoài thì ngại. ta mạc vận. thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công. LỜI BÀN Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. Quẻ dạy: Xấu. 43. Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm. Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này. 1. Vậy những việc cầu xin của người. Tâm loạn.

4. Cát� (thuộc bộ thảo là cỏ). mới tin rằng bặt thiệp giang hà cũng không phải là phí công vô ích. Quẻ cho biết non nước tiếp liền. 11. Còn về sóng gió cũng không sầu. tức là đời của bạn lên hương đó. Ngày nay sóng gió điềm nhiên an nhàn. 41. non nước tiếp liền. 44. Những việc mưu của bạn ắt gặp nhiều may mắn. 1. cứ nắm giữ ý định tiến hành đi. Bầu kia trong đó. Khi gặp hiểm nghèo ta chẳng âu. Chỉ xích thanh vạn lộ. Đó phải chăng . chẳng đáng lo sợ. Người đau cỏ tức là những người mà họ có chữ thảo đau. Phong ba. và quý nhân đến giúp cho công việc thành đạt mỹ mãn. 14. xuôi chèo. QUẺ SỐ 145 . chớ lo có gì trở ngại nữa . 10. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp nơi gập ghềnh khó đi mới tới được chỗ bằng phẳng. lúc đó. Gặp được những người họ này là những người có thế lực. Nước non. Nhược ngộ thảo đâu nhan. LỜI BÀN Hai câu đầu nói: họa hoạn nhỏ nhặt.Nhất trùng sơn. Thời vận hanh thông. là chỉ cho bạn hay rằng. Hồ trung biệt hữu thiên. Lao khổ thì có đấy nhưng quả thực nguy hiểm thì chưa có. Phong ba hà túc kỵ. Phải ngộ những người sanh cỏ dầu. đạt thản nhiên. trái lại nhờ đó mới tới được nơi giai cảnh. Đánh số càng hạp. Giàu sang danh lợi đến kỳ. mới mong được sự giúp đỡ tích cực. Cầu tài cầu lợi rất mát mái. thời vận của bạn đẹp đẽ như thế. Trong hồ nọ. Đường đi bằng phẳng khang trang. Tô. một cảnh thanh bình. đường lộ thẳng bằng. gió sóng êm lặng. Số hên: 40. chỉ nhờ ở mình chính trực vô tư mà thôi. ẩn tàn trời riêng. ví dụ như họ Hoàng.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Ngộ hiểm bất tu ưu. Đường đi nước bước công danh lộ. tự có riêng một cảnh.

Vậy còn gì đáng chê. sự vui mừng đang chờ bạn đấy. Nhạ khởi hứa đa nghi. 45. lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu. 1. nên những băn khoăn đó. Đánh số chưa tốt. 14. Số hên: 41. . LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng. không phải xấu. 6. Tiến tới thì thành công. Nếu không theo thế. chờ đời đã. Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay. hãy cấp tiến đi. Quẻ này là quẻ đại cát. chỉ tại mình thôi. Thua keo này gỡ keo khác. không gì gọi là may mắn lắm. 64. Khổ nổi việc yên tâm lại loạn. giữa dòng sông hoa nở phùng xuân �. Đánh số ắt trúng. chớ tính. 4. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh. Căn cứ ý quẻ. mà là hanh thông đấy. công danh tài lợi dạ thành. 4. 5. Người xin được quẻ này nên cần chú ý. 1. phó mặc cho lòng trời. Sự ninh âm bất tĩnh. Cầu tài danh đều dở. chẳng còn có gì đáng lo âu nữa. 46. QUẺ SỐ 146 .cũng còn là một cái duyên đã được định sẵn từ trước. Số hên: 41. Như hai câu thơ ở trên �Thuyền chạy. 54. Tự làm biết mấy chuyện hao công.TRUNG HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Thuyền trạo trung lưu cấp. toại nguyện. Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng. 14. Xưa có câu �Tri túc thường túc bất tri túc thường âu�. Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời. và ngày thành công ấy chớ không còn bao xa nữa. mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý. Không có gì ngăn trở cả. trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa. làm điều thiện để tích phúc. Vậy những việc mưu tính của bạn. Hơn nữa những việc cầu mưu ắt được thành công. chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng. Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn. vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. Vận may quá rủi chỉ tại ta. Hoa khai xuân hựu ly. Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông.

Tiền đồ ngàn dặm. Đứa này sớm đến triều đình. lo gì nữa. LỜI BÀN . thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại. nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện. Chỉ cần tu nhân. Tiền ngộ lương đồ. Số hên: 4. 47. Hoa tạ tử hoàn thành. Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm. ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác. Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Khả súc khả sừ. 14. Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang. Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức. Đến thời rồi. 17.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Tiểu tử tảo xu đình. tích đức cho nhiều. Hãy nên chia dựng mến yêu. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng. 1. Vậy những việc cầu xin của bạn. vận đang sắc màu.. Đánh số ắt trúng. Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay. LỜI BÀN Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu. Đình đình ổn ổn. 74. Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh. Quý nhân lại trợ lực. Thanh vân cửu vấn trình. chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Cầu tài cầu danh đắc quả. QUẺ SỐ 148 . Phiến ngọc thốn châu. 7.QUẺ SỐ 147 . 41. Quý nhân giúp tức việc thành. Đường đi ổn định khang trang.

19. Cầu còn lận đận chưa thể �Nhứt phàm phong thuận�. mưu vọng đều không thành bất tất phải phí tổn tâm sức. Trong tình trạng nan phân. Mọi sự cầu đều dở. lúc đó. Mà chỉ chờ đợi năm tới như câu thơ nói �Hanh thông phải đợi xuân sơ�. Có thể được phong tặng chức danh cao. 1. Ẫn nhẫn. Nhất sự lưỡng tam. như đang trong tình trạng nan phân. 94. Chưa thông. LỜI BÀN Quẻ này chủ thời cơ chưa tới. tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Hoa rụng thì quả kết. Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ.Quẻ này chủ hiếu tử được phúc. Vận thái đến kỳ. Ý quẻ nói rằng: Vận thời của bạn hiện nay. 41. hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy. dù có may mắn gì cũng như bông mới.TRUNG TRUNG Bát Thuần Chấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Nhất tam lưỡng sự. Chẳng biết làm sao. 48. chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành. Trực đãi giao xuân. nên vận trình chưa được thông. 1. Tốt đẹp cho mọi sự cầu. điều vui mừng sẽ đầy nhà. Một việc hai lòng lại bơ thờ. mà thành. Bông mới cây tàn đầu vĩnh cửu. . Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi. cây khô chẳng được lâu bền. Số hên: 8. ta quyệt phải đợi tới lúc vật đổi sao dời mới có thể thành tựu được. vui với hoàn cảnh chớ có vội vã tiến gấp làm gì. 4. tốt lành hương thơm�. Một lòng hai việc lắm suy tư. 14. thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi. 49. Đánh số tốt. QUẺ SỐ 149 . chờ đợi. thì công việc làm sao mà chạy. Người xin được quẻ này nên gác lại nổi niềm. chờ thời mới hay. 4. Hanh thông phải đợi một xuân sơ. Số hên: 9. 14. Mọi việc đều mơ hồ. Đánh số thua. Bởi câu chót của quẻ thơ nói �Hoa tuy tàn mà quả lại chín. 41. 84. Tân hoa khô thụ.

Tại vì vận xấu khắp chung quanh. Trời định cho rồi người phải đành. mà phải nói việc người không nhất định. thăng trầm vinh nhục. bế tắc. Quế luân viên hựu khuyết. vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy. Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được. Trời định sẵn số phận rồi. Lòng người biến đổi nào lâu bền. Quang thái cánh tha ma. mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh .HẠ HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Đại sự khủng nan do. thì ách vận mới mong dời đi được. Mọi việc cầu đều xấu. Đánh số không tốt.QUẺ SỐ150 . Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại. QUẺ SỐ 151 . Sự cơ rút cuộc có điều mất. Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay. Ở dưới khó mà thân với trên. Việc lớn lâu nay tính khó thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo. gia đình không được yên vui. LỜI BÀN Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm. Quá xấu. Số hên: 5. 15. Trăm việc thành tro chẳng cái nên. không thể cưỡng cầu mà được. Kỳ trung tiến thoái đa. 51. Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận. Chớ có nói thiên đạo bất công. 10. 50.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc đạo sự vô ngoa. Tàn hoa bất tái biến. chờ đợi thời vận là tốt hơn. duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành. Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó. 1. điên đảo vị trí.

nếu là công việc đã xong. Rồi một buổi đẹp trời. Nhất điêu thượng kim cầu. Hưu ngôn bất đáo đầu.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc thán sự trì lưu. Người xin được quẻ này nên vững tâm chờ đợi. sẽ có thể bắt được con cá vàng. Số hên: 1. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết. 51. thì tốt hơn hết. 25. 10. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại. Ẫn nhẫn. Song lễ mừng được sóng qua gió lặng. trước mặt xem ra vô cùng gian nan. Than thở chẳng có lợi gì và không thể giải quyết được chi mà phải cố gắng cầu tiến như muốn bắt cá ở sâu vực thẳm. 15. Trường can chung nhạn thủ. phải có cần câu. rồi ắt vạn sự như ý. đau buồn chứ chẳng ích chi. 2. Tình thì thất bại. Cầu mọi sự còn chậm. Cần câu khi nắm tay rồi. Đừng than công việc chậm lâu. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: việc có điều nguy hiểm. Đánh số không mấy hạp. 50. việc cầu xin của bạn khó mà thành công. 1. Mọi sự tính toán nên đình đốn. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. 45. Theo ý quẻ cho biết. Vậy muốn thành đạt những việc cầu xin. Đây chỉ là cái tượng của trường hợp khai hoa thì sớm nhưng kết quả thì chậm đó thôi. 5. . Số hên: 52. 5. QUẺ SỐ 152 . Lo gì cá chạy ẩn vào hố sâu. hãy cố gắng tạo nên một hoàn cảnh thuận tiện cho bước tiến dễ dàng.sáng. rốt cuộc không còn chướng ngại. Cầu xin mọi sự đều dở. Muốn thành công phải có phương tiện và người giúp. 51. đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. Đánh số hạp chút ít. Cố gắng mới thành. Và cũng đừng nói có đầu không đuôi. ta có chỗ tựa nương.

tính kỹ. Theo ý quẻ cho hay về những việc cầu xin của bạn nên cần có thời gian để tính toán. Chung vai chung sức người đông mới thành. Người xin được quẻ này may sao còn chưa có nhảy ra một cách lỗ mãng. Việc nên tính trước khi làm. Tính toán chắc chắn. Hãy phòng công việc ngổn ngang không xong. 53. Cầu danh cầu lợi cần kẻ giúp. .HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Túc bất an. Đánh số thông. Lưỡng sự tương đắc. 31. Dư bất an. chỉ có tốn chứ vô ích. Thực vậy việc cầu xin của bạn là nguyện cầu khác thường. 13. 51. bởi thế. Vì vậy nên cần phải đòi hỏi thời gian nữa. ta nên cẩn thận trì trọng. cũng như sự giúp sức của người thì mới mau thành. 15. mà tạo cho mình cái thế. như câu thơ quẻ của câu thứ ba nói: �Muốn đi cũng phải thong dong� và cũng phải nương dựa sức người để mà tiến đến mục đích của mình. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bạo hố bằng hà. Cần có kẻ giúp sức. Vị động khủng tiến chí. Số hên: 3. mới nương thế. lại phải làm sao được cả thế lực giúp sức của kẻ khác thì công việc mới thật tận thiện tận mỹ. Hoàn tu tá thế lực. QUẺ SỐ 154 .HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Sự tiền ưng hữu kỵ. Muốn đi cũng phải thong dong.QUẺ SỐ 153 . Dục vãng thả trì trì. Ưu lai khước hựu hoan.

sửa chữa lại chiêng trống. Trùng chỉnh tục. cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực. nghĩa là sức người thắng trời vậy. Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường. QUẺ SỐ 155 . để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được. Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Đỉnh chiết túc. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ. Làm điều suy tính lắm sanh phiền. Việc nào cũng phải mà phân giải. tiến thoái lưỡng nan. 1. nên được tốt lành như thường. Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên. Rất may được gặp quý nhân giúp. mới mong. bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. trước khó mà sau dễ. cầu lội còn chậm. chấn chỉnh lại cơ đồ. Buồn bực làm chi vui lại liền. Đánh số hạp chút ít.Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên. Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui. Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công. Cầu mưu. Xấu vừa. Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. 45. Cái vạc ba chân nay đã gãy. 54. Hữu quý nhân. 15. Xa thoát bức. sửa chữa những điều hư hỏng. Sửa chữa phục hồi đều tốt lành. Trong trường hợp này. tái tạo lại kiền khôn. dẫu có gì trắc trở ban đầu . Chờ đợi thời gian nữa. 14. Bánh xe trục trặc lại mòn lần. đang buồn lo. Thời vận chưa thông. LỜI BÀN Hai câu đầu có cái triệu phá hoại. Số hên: 4. 51. 5. nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi. Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân.

Chuyện thi phi xảy ra hằng ngày. chớ nên vội vã hành sự. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng dữ nhiều mà lành ít. mới thu lượm được kết quả mỹ mãn. 16. cho nên tất cả phải cẩn thận. 1. 51. 51. Hơn nữa. Cày cấy cần phải phòng thất bát.TRUNG HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Tham tường ngôn ngữ. QUẺ SỐ 157 . Vậy việc cầu xin của bạn hãy tính kỹ chờ đợi. 65. Hiện tại ba đào đang nổi vươn. hiện thời vận của bạn đang ở trong cảnh ba đào chưa được hanh thông lắm. Tính toán kỹ mọi việc. và đừng nản chí trên đường đời mới mong thành đạt ý nguyện. Số hên: 6. cần người góp bàn vào. họa sớm mà phúc muộn. Đánh số ít thông. Mọi việc cầu xin còn đình trệ.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Quý khách tự tương thân. Số hên: 55. Bệnh tật thì liên miên không dứt. mới hay. Công việc để lâu tuy chẳng hại. 15. Và chớ cưỡng cầu bất lợi. Ẫn nhẫn chờ thời. Thời gian bất lợi. Những câu ngôn ngữ hãy tham tường. Đánh số hạp chút ít. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc. 5. Phàm tính toán làm ăn việc gì phải suy nghĩ cho kỹ. . mọi việc đều không lợi. Ba đào dương phí. buôn bán cần phải phòng lổ vốn. Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành. Thời gian bất lợi chuyện cầu nương. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: Niên vận không được tốt. 15. 61.cũng chẳng sao cả. 1 QUẺ SỐ 156 . 56. Ý quẻ cho rằng: Tình đời éo le. Sự cửu vô thường.

Đồng tâm sự giác hoan. 15. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi. Hiện nay vận thời của người chưa được thông như quẻ nói: �Bình địa khởi ba lan. LỜI BÀN Quẻ này chủ biến cố xảy ra bất ngờ. . Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao. ngày càng lên hương. làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. Tai họa thường do miệng mà ra. 1. Đánh số hạp. Tiêu đàm chung hữu kỵ. Quẻ dạy rằng. Đùa giỡn nói chơi đều phải tránh.Công danh thùy thủ thành. Người xin phải quẻ này khi gặp việc bất tất phải sợ khó. mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành. việc cầu lắm gian nan�.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Vô cớ khởi ba lan. Đất bằng nay lại khởi ba lan. 57. Phú quý công danh có khó nào. Cần tu nhân tích đức. Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng. tốt. Mọi việc cầu xin khó thuận đàng. Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được. mặt trăng soi xinh đẹp. công việc khó có thể xong. được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông. Ngưỡng vọng thái dương thắng. Số hên: 7. 5. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức. Tự mình quý khách hãy thương nhau. LỜI BÀN Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên. thì mọi sự đều thông. QUẺ SỐ 158 . Khi được bạc vàng làm phước đức. 75. như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang. như thế ta có thể chuyển buồn ra vui được. không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò. Đồng tâm hiệp sức mới sầu tan. Hoạch kim tu tích đức. nhưng cần phải giữ gìn kín đáo. 51. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành. sự giao thiệp tốt ở chỗ tâm giao. Sở cầu sự nhật nan. 17.

Theo ý quẻ: Hiện nay vận trình của bạn như trăng sao giữa trời chẳng sợ mây đen phủ mất nghĩa là số vận hiện nay của bạn đang đắc thời. Căn cứ lời quẻ nói trên. Cầu mưu. Thời vận còn thái. QUẺ SỐ 160 .Cần phải tránh những chuyện đùa giỡn nói chơi. Tuy mây trước mắt hơi làm ngại. 58. thì công việc mới được thuận tiện và yên ổn.HẠ TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn . Như vậy những việc cầu xin của bạn hãy tính toán sao cho kỹ chớ nên vội vã làm e có hại. Chẳng lo gì cả. Khó khăn. và khi tiến hành cũng phải để ý và cần sự giúp sức của kẻ khác. chẳng lo. 85. Rút cuộc lo gì chuyện chẳng may. Đánh số chẳng mấy tốt. toại nguyện. giúp sức. Xưa nay. 5. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Bị người ta hại. Cần có người nâng đỡ. mưu hại tới đâu cũng chẳng phải là điều đáng sợ hãi lắm. 1.TRUNG TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Cù phong suy khởi hắc vân phi. Sở dĩ có trường hợp đặc biệt này là do ở chỗ ta hiểu biết sâu rộng mà ra. Nhật tại thiên tâm già bắt đắt. cầu lợi. bế tắc. mà phải cố gắng tính toán sao mới được thành. cũng phải có kẻ giúp. 51. QUẺ SỐ 159 . 15. tuy có gặp chút trở ngại cũng chẳng đáng kể. Đang vận hên. Tuy nhiên cũng có vài cản trở. Những việc cầu xin của người rút cuộc sẽ thành công. 1. 5. nhưng kẻ đạo cao đức trọng. 59. 18. 19. Gió thổi mây đen khắp xứ bay. Trăng sao nào sợ bị lu mờ. Số hên: 9. Có đôi chút tai hại thì cũng chẳng đủ để lo ngại trong tâm. nhưng được lướt qua. may ra mới thành. Đánh số hạp. Cao nọa y thiên vô khắc bác. nhưng rốt cuộc chẳng việc gì. Số hên: 8. 51. dù có bị dèm chê. 95. Sự sự hanh thông. Nhàn thời vô sự tiệm tương quan. 15. Chẳng ngại việc không may xảy đến cho mình.

Mọi sự còn chờ đợi. 1. Nhưng làm công việc phải chuyền chí. ẩn nhẫn qua cơn bỉ vận. Ví may mà được bạn tốt thì có khác chi cây khô gặp ánh dương . Kỵ nhứt lòng ta chứa trễ bê. thì mọi việc điều thông. LỜI BÀN Tựa bên lầu thường thì suy nghĩ vẩn vơ một mình thì thường để cho sầu buồn vấn vương chín khúc. Đánh số nên tính toán kỹ. Điềm nhiên tiến bộ. hãy ráng chờ qua một thời gian.Nhân ỷ lầu. Số hên: 16. Chi bằng ta có thái độ điềm nhiên đối với thế sự là hơn vì rằng mọi việc đều được hóa công an bài cả từ trước. 60. Xuân sắc nay rảy đãy trở về. Cành khu hoa nở rủ ham mê. Nhưng đừng nên vì vậy mà thối chí nản lòng. Kho chi đóa đóa tan. 10. 61. Người cầu được quẻ này ắt lo buồn không thể tả và thời vận của bạn ắt lận đận. QUẺ SỐ 161 . Chẳng còn biết nghĩ đâu và đâu Điềm nhiên tiến bộ vận thông đã. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta giao hữu phải cẩn thận. Đang lo buồn vì thời vận bất tề. Chí truyên phương ngọ hợp. Sự thủy vô ưu. để cái xui đi cái may đến thì lúc đó sẽ vui vẻ cuộc đời như hai câu sau của quẻ thơ nói: �điềm nhiên tiến bộ vận thông.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Nhất điểm trước Dương xuân. Thiết kị nhị nhị tam. Hứa đa sầu. Người xưa có câu: �Sớm nay có rượu sớm nay say� (Kim triều hữu tửu kim quý) biết đâu lại chả là một đạt quan đáng ca ngợi? Người xin được quẻ này há lại không lấy đó để suy lường. Người dựa lan can sầu thiết sầu. và sự may mắn còn xa lánh đây. 6. nỗi buồn lo của ta tự nhiên tan biến. Lúc đó mọi điều mới hết âu. Hãy phó mặc cho hóa công. lúc đó mọi điều mới hết lo âu�. Nhưng chẳng sao.

chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh. 16. Bởi thế ta nên phải chú ý kết hợp những người bạn tốt. Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành công toại nguyện trong những ngày gần đây. nên ngừng lại chờ đợi. Chỉ cần kiên chí hành động. ánh thái dương lại óng ánh trên không. cành khô mấy chốc mà hoa lá xum xuê. sau cố gắng mà làm. hiện nay vận trình của bạn. vận thông. thì đừng trách sau đời ta lận đận tan thương. Vân khai kiến nhật. đường ngõ lại người qua kẻ lại. có thế thì về sau ta mới có được những người sống chết với ta. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông. Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn. Ý quẻ cho biết rằng thời vận của bạn đang đến lúc đã lên hương. Số hên: 11.xuân.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Đạo lộ tiêu giao. sẽ được toại nguyện. Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên. Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù. Đánh số hên. hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước. QUẺ SỐ 162 . Cầu danh. cửa khép. Thời đen. trước tử tế sau đen bạc. cầu lợi điều đắc quả. chớ nuôi tánh bê trễ thì mới nên công. như cành khô lại trổ hoa đầy. . là mọi sự thành đạt. phải ráng chờ thời gian nữa mới được. lại đi giao du với những kẻ hai lòng. Việc làm mới dễ cần cù nên công. nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh. từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. 1. Ráng chờ sương gió êm ru. cảnh tình còn buồn lắm. Đ ường đi này vẫn xa xăm. Như xuân đã về với nhân gian. chớ bê trễ. Theo ý quẻ nói. kiệt lực cùng ta. 61. Người xin được quẻ này nên lấy đó làm răn. Có kẻ không nghe lời khuyên này. Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi. Nhưng phải cố gắng chăm chú trong việc cầu. Mộn đình bế tắc. 6. Vụ ủng khứ hề.

Khỏi cần cố gắng mới màng nên công. Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót. 31. chờ sóng gió đi qua mới hay. QUẺ SỐ 164 . 62. 1. cầu danh bị cảnh trước hay. QUẺ SỐ 163 . LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc không phải dễ. 6. 26.Bất thông. Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng. Số hên: 3. 63. Đánh số bất minh. chưa xong đã bỏ. 2. Thư nhập nan. vì tài trí kém mà ra. .THƯỢNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tương dẫn tánh tương khiên. bất lợi. Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn. Nếu nữa đường đứt gánh. Thi vi vô bất lợi. 6. sau dở. Cầu trí. Cần cố gắng mới mong đạt. thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. Cầu tài lợi đều dở. 2. 16. Biểu tượng: Cá. Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất. chậm. Ấn cần hỉ tự nhiên. 36. 1. Ty luân nhược. Nên công bắt cá gian nan. Cần ẩn nhẫn chờ thời. 12. Lục tái trước. Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. Đánh số nên tính toán kỹ. Cá ăn mồi đã dính câu. Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: �Phải cần cố gắng mới màng nên công�.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Ngư thượng điên. Số hên: 16. 13. nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên.

Ý quẻ cho rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay có người nâng đỡ cho nhau. nghi. rút cuộc cũng vui vẻ. tâm trạng vô cùng nghi ngại. đoàn thể để ở một mình. Nhất phiên tiếu bải nhất phiên bi. Thời vận chưa thông. Vui vẻ ân cần lại tự nhiên. LỜI BÀN Quẻ này chủ công thành danh toại. Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét. lìa xa mọi người không ai có thể làm cho vui được. Cười ngất một phen rồi sầu bi. khỏi lo gì nữa. Có quý nhân giúp. trăm việc đều hanh thông. 14. Vậy nên sở cầu của bạn hãy tạm gác . Người xin phải quẻ này có cái tượng của kẻ nghi ngờ đầy bụng khiến chán nản. 41. Đánh số hên.TRUNG HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Nghi. Việc buồn cũng biến chuyện đoàn viên.Sầu sự chuyển đoàn viên. 64. 61. nghi. Đây là một loại quẻ thượng cát. Gió mây thấm thía giọt sầu mi LỜI BÀN Quẻ này chủ ly khai cùng bạn hữu. cầu danh đắc quả. buồn vui thay đổi vô thường. Này đây tương dẫn cách tương khiên. Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo. Số hên: 4. điều vui tới tràn trề. Vậy cầu xin của bạn cứ tiến hành đi sẽ gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ để thành công sở cầu chẳng có gì đáng trở ngại thời vận lên hương là hanh thông rồi. 6. Cầu tài. Độc đối tây phong trướng đại my. 1. Thời vận đến. hay không xứng ý. nỗi buồn tiêu tan hết. Chẳng có điều gì mà bất lợi. Vui vẻ đắc lực nữa chẳng có chi trở ngại dù có việc buồn phiền. Buồn rầu đã qua. 16. QUẺ SỐ 165 . mưu sự nên thành đó là ý của quẻ thơ nói cho hay. Nghi nghi tất cả việc đều nghi.

Người xin quẻ này nên xuất hành ra khỏi cửa. Trên dưới chưa hòa đồng nghĩa là thời vận của người chưa hanh thông nên làm gì cũng chưa nên ý nguyện chỉ hao công thôi. 65. 51. nghĩa là nói với bạn rằng phàm mưu tính việc gì đều cần phải tính xa. 1. Chưa thông thời vận hãy chờ đợi thời cơ đến. nếu dám xuất hành ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ được. Số hên: 6. chứ chớ nên ru rú ở nhà. Lao nhi vị hữu công. Cần đồng tâm hiệp lực và cần phải khoáng đạt. Khi ra khỏi cửa đến đường cái. Mọi việc đang trì trệ. Đánh số chẳng hên lắm. Nếu không ra khỏi nhà. 15. tính rộng thì công việc sở cầu mới có thể thành công mà không bị nguy hại. Cầu tài. Công danh tài lợi chưa thông. Tòng thử bảo sơ chung. 61. Số hên: 5. Nhưng quẻ lại nói rằng khỏi cửa đến đường cái. phải tính toán mới thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ hiện tại chưa làm được việc gì cả. Từ đó vận trình mới hanh thông. cũng không thể thành công. Tuy nhiên. 16. Đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. cầu danh có hy vọng. QUẺ SỐ 166 . Đánh số có thể có kết quả. 61. Lao tâm đến mấy cũng hao công. Trên dưới không hòa lại chẳng đồng. 66. tức là ý chí chật hẹp không thấy sáng sủa. để chờ khi thông vận chuyển lối thì lúc đó mới tiến hành những việc cầu mưu thì tốt hơn. gặp cảnh lo âu.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Thượng hạ bất hòa đồng.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thủy Giải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm . nhưng nhỏ thôi. 1.lại một thời gian nữa. Xuất môn thông đại đạo. 16. 6. nên tính toán đều chẳng đến đâu. Có cố tâm tiến tới. nên chờ. QUẺ SỐ 167 .

HẠ HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tang du thôi mộ cảnh. mới tốt. mới là yên thân. 1. nên phải kiên nhẫn bền chí. Hữu ích hoàn vô ngại. Người trong mây báo tin sang. Khuyết nguyệt khủng nan viên. Hãy nên nhớ. Gặp may lợi ích hanh thông vững vàng. ắt có ngày hanh thông. Rủ bè kết bạn. nên những việc cầu mưu của bạn sẽ được thành công toại nguyện chẳng còn gì trở ngại nữa. Thời vận thông. Vân trung chân tiểu nhân. Đã có người bầu bạn giúp đỡ thì không có lý gì không thành công. Quẻ thơ cho hay hiện nay vận trình của bạn đã được hanh thông. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: cơ duyên chưa tới. 67. Bác tại tam thu hậu. có thể yên tâm tiến tới. Trong trường hợp này. Tam thu sau. QUẺ SỐ 168 . tối đêm khuya. Nhưng quẻ nói cuộc thực sự hân hoan. 76. ắt vinh quang cuộc đời. Đây là một quẻ thuộc loại đại cát. tin mừng sẽ liên tiếp tới với ta. muốn thành công sự ngiệp to lớn cần phải có một thời gian khá dài như xưa có câu "tam niên hữu thành". Qua mùa thu. 17. . e rằng không có cơ hội tốt đẹp. Một khi sơ ý e dè gặp ma. Phương tri hỷ tự nhiên. 7. LỜI BÀN Quẻ này chủ thuận buồm xuôi gió. tốt đẹp. Việc to có thể thành công. Cầu danh đạt.Đại sự khả thành công. Đừng đi nữa. huy hoàng cũng phải chờ ba năm nữa. nhớ thật xa. ta cần phải có người trung gian để giao dịch hợp tác. Đánh số. Vậy bạn muốn mưu cầu cuộc đời giàu sang. mặt sầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại. nhưng phải chờ ba thu nữa. thì hoàn cảnh tự nhiên khoa thư. 61. Số hên: 6. 16. Nhược ngộ truy đáo khách.

không mấy hạp. 19. Muốn thành công bây giờ. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. tới lui vạn trình�. Người xin được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn và xét cho cẩn thận.Người xin phải quẻ này nên lấy điều nhẫn nại làm hơn. 61. Gian nan qua rồi. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. Lúc đầu tuy vô cố mà bị khốn quẩn. thì mới nên việc. nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm. Theo ý quẻ cho biết. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya. Biển chu viễn quá san. phải nhờ tay quý nhân giúp đỡ. Bất thông. gian nan. Cầu tài danh cần có người giúp. Từ nay về sau nếu gặp �gió thanh� nghĩa là quý nhân dìu dắt nước bước đường đi. Đánh số. Chuyện xưa trong sách có ghi. Biết bao gian hiểm chẳng gì là vui. e rằng gặp ma tác quái. 16. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhị . 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. LỜI BÀN Quẻ này chủ tránh dữ tìm lành. thiên đạo thiệt vô tư vậy. thì vận trình sẽ vô cùng thênh thang như câu thơ chót trên đã nói: �Thuyền nan một mảnh. 69. không thể làm gì bậy được. làm hỏng công việc. mà không có gì gọi là vui vẻ. Việc cầu xin của bạn. QUẺ SỐ 170 . Nhược đắc thanh phong tiện. Gian hiểm vãn lai nan. 1. Cầu tài có sự góp sức của đông người. Nếu khi gió thổi buồm xuôi. tới lui vạn trình. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. 16. QUẺ SỐ 169 .TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Biến thư tiên hậu sự. 68. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. 91. 86. 61. 6. Thuyền nan một mảnh. 1. Tóm lại họa phúc tùy người mà đổi thay biến hóa. 8. Số hên: 6. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 9. Theo ý quẻ nói rằng. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. những sự cầu mưu đã qua chẳng gì được may mắn và đều gặp lận đận. 18.

Cầu tài. Vẫn còn việc nọ hanh thông ý tình. cảnh sắc vui tươi và người vui vẻ vô cùng. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. Gặp người miệng lưỡi thông minh. Vui sướng tươi cười trời phước ban. cầu danh sắp đạt. lại nở trên cây tàn. xuân sắp tràn về khắp vườn nhà. Quẻ nói rằng: Hiện tình cảnh của bạn như là hoa tàn. LỜI BÀN . 17. Ta cần ủy thác giúp mình mới nên. 70. QUẺ SỐ 171 . Nhược ngộ khẩu biên nhân. Hết cơn vận bỉ đến hồi thái lai. 7. Hoa tàn. 71. Quanh nhà xuân sắc khắp vườn ruộng. Việc này đã hỏng thành không.Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Mạc thán tàn hoa. Hỉ tiếu hi hi. Ốc đầu xuân ý. Đánh số thông.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Nhất sự tống thành không. Hơn nữa. Chớ tưởng hoa tàn mà lại than. Nhưng đừng làm chuyện thất đức mới nên. làm ăn và tất cả việc mưu cầu không được hanh thông. Vậy thì sự cầu xin của bạn chớ nên lo âu. Số hên: 1. Hoa khai khô thụ. LỜI BÀN Quẻ này chủ đắc ý sau khi ta thất ý. Hoàn cảnh thuận lợi về với ta ngoài dự liệu. cành khô lại trổ bông. 10. sẽ được toại nguyện thời gian gần đây. Nhưng chẳng sao vận mạng sắp đến như cây tàn. nên vui sau khi ta lo buồn. Nhất sự hoàn thành hỉ. Tâm hạ kham bằng ủy.

Người xin được quẻ này có cái may là nhờ người mà thành sự. Muốn được phải nhờ trò giúp thầy. 11. Song hỉ chiêu sông my. muốn thành công phải có sự giúp đỡ. mất khu đất bên đông nhưng lại được đám dâu bên tây. Cầu danh. Thơ quẻ đã nói rằng: Một việc đã hỏng. như hai câu thơ thứ hai và thứ ba đã ẩn ý ở trên vậy. mất một nửa. Đừng lo. nhưng muốn được như ý muốn thì cần phải có sự giúp đỡ của đàn em đông. mới có thể nên công nghiệp sở cầu. Người xin được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng mà làm gì. Mới nên công nghiệp được tròn đầy. LỜI BÀN Quẻ này chủ người giúp ta chính quay lại làm đệ tử cho ta. 17. Cao vọng quá e khó thành đạt. 7. Chỉ khi nào gặp người thân hữu họ có chữ (khẩu) ở bên lúc đó ta mới có thể tin tưởng mà ủy thác cho công việc của ta. Tu bằng đào lý chi. Số hên: 71. một việc kia còn nên nhưng cần phải nương dựa sức người giúp mình mới có kết quả tốt đẹp. nhất đắc. Câu thơ sau: � Song hỉ chiêu đôi mày� dùng để ngụ cái ý trên. 21.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Dục đắc nguyệt trung thỏ. chúng ta sống trên xã hội nhân quần. cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sanh tồn và cầu tiến được. QUẺ SỐ 172 . Số hên: 2. Châu. 17. phải có kẻ có thế lực giúp đỡ. (Chữ họ có chữ khẩu ở bên như các chữ: Đường. 1. Bởi thế. Theo ý quẻ cho biết những việc cầu mưu của bạn muốn được như thỏ ở cung trăng quả là hơi khó đấy. Trong trắng con thỏ quả là hay. Nhất thất. 72. .Quẻ này có cái tượng: Được một nửa. Nhưng cần phải có sự hỗ trợ.). Đánh số hạp chút ít. Thăng tiến non cao mà tiếp nối. Vậy bạn hãy nên tự nhiên nghĩa là: �Tận nhân lực tri thiên mạng� thôi. 7. cầu lợi cần nhờ kẻ giúp. 12. ắt có được này mất nọ. Nghiêm. 1. Đánh số tốt. Cao sơn lai tiếp dẫn. cầu danh nên nhớ kẻ giúp. Lã. Kiều. Vì giống như việc đời đâu phải mọi việc đều vừa ý toại lòng. nếu độc lực thì chỉ vô công nhọc sức. họ chạy lại giúp ta một cách tận tâm. 72. Thực vậy. 27.. Cầu tài.

QUẺ SỐ 174 . 1. Cá kia nó sẽ dính câu liền. vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó. . 73.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Viên hựu khuyết. tròn khuyết không chừng. Khuyết hựu viên. Phàm người ham làm điều thiện. Sự sự thông đạt. Đắc ý hoạch lân tiên. Vận thời hanh thông: �Bất chiến tự nhiên thành� không làm cũng nên việc. Cách thùy tam xích điếu. tốt đẹp lắm. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp. LỜI BÀN Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý. Đánh số hên. Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý. đó là ý quẻ mách cho hay đấy. 27. Xuân phong hỉ tự nhiên. Biểu tượng: cá. Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền. Khuyết tròn. Ba thước dây câu cứ thả đó. chớ lo âu.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Sự toại vật ưu phiền. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt. Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên. �Buông ba thước câu� ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. tên gấm thêu hoa. Thời lại tài kiếm duyên. Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi. Thời thời khắc khắc yếu chu tuyền. nên chẳng có gì đáng lo buồn cả. và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. 37. 7. 23. không có gì là không được như nguyện. 72. đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có.QUẺ SỐ 173 . Số hên: 3.

nhưng chẳng sao.Mau làm công việc chớ đừng lơ mơ. LỜI BÀN Quẻ này nói: Vinh khô đắp đổi. Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo. Thời lai vận đến nên thơ cuộc đời. Phòng thất túc. Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo. Nguy nan nào kể hết ôi eo. Khôn ngoan giao thiệp mưu cơ. Theo quẻ thơ cho hay hiện nay vận thời của bạn như đêm trăng khuyết tròn không chừng. cứ tiến tới đi. QUẺ SỐ 175 . Đánh số cẩn thận. giàu nghèo lên xuống. 7. Nào chuyện thị. 47. Tuy rằng giỏi giao dịch với đời. thị phi đều biết cả. Bất thông. quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được. Số hên: 4. Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình. nghĩa là vận trình của bạn chưa được hanh thông. bất . LỜI BÀN Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Thừa bệnh mã. Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo. cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn. chẳng được duyên dung trọn vẹn. 71. Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng. biết cơ hội thử thời đấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ vô duyên. 14. còn lận đận lắm. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. tiến chẳng bằng thoái. Thượng nguy ba. 17. phàm mưu cầu việc gì. Lưng chừng bắt quyết. đường đi rất là khó khăn. 1. Kiên ta dà. Vì những việc mưu cầu khó mà như ý. thế mà cũng chẳng thể tránh. 41. Người xin được quẻ này cần phải chú trọng hai điểm: thiên thời và nhân hòa. mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. nếu biết khôn ngoan ứng phó thì cũng có thể thành đạt sở cầu và hy vọng. thời đến là thành. Có hy vọng thành tựu việc cầu xin. nào chuyện phi. Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã. Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong.

7. Xấu. Tuy bị lầm đường. 17. 15.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Lưỡng sự dĩ hòa đồng. 6 QUẺ SỐ 177 . 67. QUẺ SỐ 176 . coi hiểm nguy như bước trên đường phẳng.HẠ TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài . 76. Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến. 7. chưa thể toại nguyện tức khắc. Biểu tượng: Ngựa. Đánh số bất minh. nhưng vẫn đắc ý hát ca. hãy làm là hơn. Số hên: 17. Ca xướng cầm lưu trung. bềnh bồng trên dòng xiết. 16. cầu danh còn xa. Nếu không có gió thuận thuyền nhẹ thì thử hỏi làm sao mà dám có thái độ như vậy? Người xin được quẻ này phải chủ trương cuộc sống hòa đồng. 1. Có hy vọng phần nào. Giờ nay tâm trí vẫn chưa yên.lợi. 71. 57. 75. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng nói cười mà định được loạn. Biết tính gì đây để khỏi phiền. Những việc cầu tài. 16. theo ý trong quẻ còn phải nhiều gian nan lận đận. Đạo mô nhân đắc ý. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo. Còn nhiều gian nan. 17. Khinh chu ngọ tiện phong. Số hên: 5. Ngày mai vui đến khỏi lo phiền. mới may ra. 71. Ráng rượt hai ba luồng sóng gió. Việc cầu xin của bạn. thì mới thành đạt theo ý muốn. Đánh số e thua. cần phải gặp vài ba lần gian nan. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời qua cơn vận bỉ. 1. chớ tính.

Thượng tiếp bất ổn, Hạ tiếp bất hòa. Tương triền tương nhiều, Bình địa phong ba. Tiếp với trên không vừa ý ta, Nối liền dưới, chẳng thấy tình hòa. Nan phân, nan giải dằn co mãi, Sóng gió đất bằng bỗng nổ ra. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Vô duyên với kẻ khác, trống xuôi kèn ngược, lủng củng lỉnh kỉnh, chẳng được yên ổn vui tươi, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người xin được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn. Quẻ thơ tả rằng, muốn giao tiếp trên dưới đều không được, sự việc lại dằn co mãi, đó là ý quẻ nói hiện thời vận của bạn rất xấu, không chút nào gọi là may mắn. Những việc cầu xin ắt khó thành đạt và giải quyết theo ý muốn, hãy cẩn thận trong việc làm ăn. Mọi sự không như ý, chớ tính. Nên chờ thời cơ đến là hơn. Phòng gian nguy hoạn nạn. Đánh số dở. Số hên: 8, 7, 1, 17, 71, 81, 18, 78.

QUẺ SỐ 178 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bạch ngọc mông trần, Hoàng kim mai thế. Cửu cửu quang huy, Dã tu nhân cữ. Vàng chôn dưới đất, ngọc đầy bụi, Sang quý gì chỉ cũng ẩn thân. Ánh sáng tuy rằng chưa giảm bớt, Đào lên được nó mới hay lành. LỜI BÀN Bịch ngọc, hào kim, quý báu biết bao nhiêu. Nhưng vàng ngọc chôn trong đất, có khác chi sỏi đá. Tuy vậy vàng ngọc vẫn long lanh sáng đẹp, chẳng bao giờ biến chất, đáng tiếc là chỉ tiếc cho bọn ngu phu tục chẳng thấy chẳng hay mà thôi. Rồi một sớm được tìm ra, vàng ngọc đâu có giảm giá được đâu. Người xin được quẻ này có cái tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đền nổi may một mất thanh danh.

Hiện nay thời vận của bạn như vàng ngọc bị chôn dưới đất và bị bụi trần phủ đầu, tuy vẫn sáng sủa. Và nếu muốn những vàng ngọc thành đồ hữu dụng và vật quý, thì phải đào lấy lên mới được. Nghĩa là nói việc cầu của bạn như đến chỗ tuyệt vọng mà vẫn còn hứa hẹn lắm, song phải cố sức thì mới nên công, chớ không phải ngồi không nói suông mà thành được. Phải cố gắng trong công việc. Vàng ngọc bị chôn và đầy bụi, thì ánh sáng đã mất hiệu quả và giảm sự quý giá rồi. Phải có kẻ giúp đào lên và phủi bụi đi, thì mới tốt trở lại. Cầu xin gì, nên có kẻ giúp mới thành. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 17, 77, 71, 7, 1.

QUẺ SỐ 179 - TRUNG TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bối hậu, tiếu hi hi, Trung hành đạo tối nghi. Sở cầu chung hữu vọng, Bất tất chựu song my. Sau lưng hé miệng hả cười, Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi. Đôi mày nhăn nhíu làm chi. Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động. Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo. Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành. Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 7, 17, 71, 91, 19, 7 QUẺ SỐ 180 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài

Tiều tụy vô nhân vấn, Lâm gian thính đo quyện. Nhất thành sơn nguyệt dịch, Thiên lý lệ quyên quyên. Tiều tụy nào ai có biết đâu, Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu. Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội, Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Ấu. LỜI BÀN Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm. Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp. Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên. Đánh số không hạp. Số hên: 18, 8, 1, 81, 10, 80.

QUẺ SỐ 181 - TRUNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Hoa lạc chính phùng xuân, Hành nhan tại bán trình. Sự thành hoàn bất tựu, Sách bạn lưỡng tam tuần. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN

Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 182 - HẠ THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Lăng ba hương lý thụ thâm ân, Quế điện sa song ân thụ tần. Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng, Quang huy trực thượng vị ty luân. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp. Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 183 - TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Dục hành hoàn chỉ, Bồi hồi bất dĩ. Đông dao mạc cưỡng, Đắc chỉ thả chỉ. Muốn đi sao lại không đi, Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng. Chớ nên rung động lưng chừng, Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc khôngcó hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên. Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho. Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: �Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu� vậy. Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong. Số hên: 3, 8, 1, 38, 83, 18, 81, 13, 31.

QUẺ SỐ 184 - TRUNG TRUNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tâm hạ sự an nhiên, Chu tuyền thượng vị toàn. Phùng long tuân hữu cát, Nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.

TRUNG HẠ Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Mộng lý thuyết quan sơn. . QUẺ SỐ 185 . Biểu tượng: Rồng. Lợi danh rút cuộc có hy vọng. Trăng người lúc đó vĩnh đoàn viên. LỜI BÀN Quẻ này chủ xử cảnh rất thuận lợi bình an. Ý quẻ cho hay tất cả công việc đã yên dạ không gì đáng lo cả nhưng chưa được toại nguyện lập tức thôi. Số hên: 18. chưa thấy khó. hoặc gặp được rồng (người quân tử) lúc đó mới có điều vui mừng tới cửa. Nhưng bền chí chờ đợi quú nhân chỉ dẫn đường đi nước bướcthì hay lắm như câu thứ ba nói "Cần gặp rồng mới may mắn" Sắp đến vận thái. Người xin được quẻ này nên tỉnh tâm mà chờ đợi. 4. Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được may mắn thành công. Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông. Danh lợi chung hữu vọng. Mục hạ vị khai nhân. Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng. sắp đạt. Đánh số thông. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. Cầu tài. Cần phải gặp rồng mới may mắn. 84. 8. cầu danh. 48. Thả câu nơi sóng khó vừa lòng. Ba thâm hạ điều nan. 14. Việc chưa có trải qua. 81. như người ngây nói mộng. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. LỜI BÀN Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn. Chờ rồng đến thì hay. 1. Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: �Danh lợi rút cuộc có hy vọng� nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may. Điều kiện cần thiết là phải gặp được năm tháng hên may. nhưng tiếc vẫn chưa có hy vọng đạt đích mỹ mãn. Nhưng chưa châu toàn theo ý liền. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được. 41. Công việc cầu xin rốt cuộc ắt sẽ đưộc thành đạt vẹn toàn như trăng ngày rằm.Hiện nay lòng dạ đã an nhiên.

ngộ nạn mà chẳng có việc gì. Cần ẩn nhẫn chờ thời. Đánh số hạp. để mất dịp may đó. chớ bôn ba. thời gian sắp đến rồi. QUẺ SỐ 187 . 61. Đừng ngồi không tán rỗi. Danh cầu mọi sự được điều hòa. Hứa đa nhàn khẩu ngữ. 15. Quẻ ý cho biết rằng: hiện thời vận tinh của bạn cầu xin đang lên hương như ba mũi tên bắn đi xa ngàn dặm đấy. Doanh cầu chỉ nhạc thành. 8. mà còn được vui vẻ như hai câu thơ chót của quẻ đã ẩn tả ở trên. Ba mũi tên bay ngàn dặm xa. Nên sự cầu xin đều thành đạt ý nguyện chẳng có gì đáng trở ngại cả. Xưa có câu: �Hữu phúc tự nhiên lai� đó. 8. Số hên: 6. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp dữ lại hóa lành. chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. 18. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên lấy những lời nói nhảm nhí làm nhục chí mình khiến lầm lạc. 86. Rất tốt đẹp. 51. 58. Cầu danh. Cầu danh cầu lợi còn chậm. Rút cuộc trở thành khúc nhạc ca. Cho nên những việc kinh doanh mong cầu. Số hên: 5.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tam tiến khai vân lộ. 18.Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng. Đánh số hạp tốt.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn . 16. tưởng bị họa mà lại hóa ra phúc. Dù có khó khăn rắc rối cũng thành không có. Phiến tác tiếu đa canh. Dù bao tiếng nói xì xào đó. vận thái lên rồi. còn có tiếng tăm đi xa là khác. không kịp hối. Vậy những sự cầu mưu của bạn ắt thành đạt như ý nguyện. cầu lợi theo ý sở cầu. 1. QUẺ SỐ 186 . 85. Nên chờ đợi. lập tức thành công.

quyết định và cố gắng. phải dứt khoát. Xuất môn đình. khó thành. Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi thanh xuân thì càng nên theo quẻ dạy mà làm thì mới nên vậy. 87. Chung náo loạn. rồi mai hận đời. thì tương lai mới nên. Ngọ tiên trình. Rồi ra đi để tránh.Nội Quái: Tốn Hưu quyến luyến.gif[/IMG] QUẺ SỐ 188 . Lợi danh vô trở cách. Tuy nay ngàn dặm ba đào. Bỏ nhà bỏ cửa. Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong. 18. LỜI BÀN Quẻ này chủ có những kẻ biếng nhác chẳng cố sức làm việc. nên để lỡ cả tiền đồ. 71. Hành lộ xuất trùng quan. nếu là tình duyên. Cầu danh lợi còn chậm. Đừng lưu luyến làm gì. thử hỏi lúc đó phải hỏng hết cả chương trình kế hoạch xây dựng từ trước tới nay.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Vạn lý ba đào tĩnh. 17. Nếu không ắt loạn tả tơi. 81. chưa thể thành đạt ý nguyện nếu theo đuổi mãi cũng chỉ mòn thời gian quý báu mà thôi. Theo ý quẻ cho biết: Những cầu xin của bạn trong thời gian gần đây. Và tương lai của bạn ắt không được tốt đẹp lắm. Khó mong. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002. 78. 8. Căn cứ nội dung của quẻ thơ. nào hơi yên lành. kẻ biếng nhác chỉ vụ lấy yên thân. chưa thông. . Chớ nên quyến luyến hoài hoài. Tương lai có hại. thì nên dứt bỏ. Đánh số. Số hên: 7. chớ không dám lắm lời làm buồn lòng người xin. Nhất thiên phong nguyệt gian. Họ suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc cho nên nổi. 1.

Đây là một hào thuộc loại Đại cát. như tróc ảnh. thì may . Nhìn ngó mai giải khát được. Vậy những việc cầu xin. năm Dần và Thìn. thực là nhọc mà chẳng có công gì. Thực ra danh lợi song thu. cầu danh đến hơi chậm. 81. chỉ hao tâm lực. sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại. Ẫn nhẫn. thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa. được nhưng ít lợi. Cầu tài. Chờ gặp Hồ Long. phải chăng đó là mệnh số tiền định? Người xin được quẻ này chớ nên cưỡng cầu. Đói xem bánh vẽ càng thêm sầu. chớ nản. chỉ còn cách đợi. 8. Ngộ hồ long. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. hãy cố gắng nhằm thực tế sự việc và kế hoạch trong đời sống thì mới nên công. Đánh số. Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca. đó đều là việc thiếu thông minh. chớ mơ mộng và đừng tha mồi bắt bóng vô ích mà thôi. Mạn lao tâm. 88. tôn vinh an lạc. QUẺ SỐ 189 . Số hên: 18. Công danh có ngày thành đạt.Công danh tài lợi dễ phùng. lúc đó cơ trời mới chuyển có lợi cho mình.HẠ TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Khát vọng mai cơ họa bính. Gặp khúc gấp này. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy. thời cũng sắp đến rồi. phượng khả tỉnh. trăm việc không việc nào thành. Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. Thực tế. xuất hành yên ổn. LỜI BÀN Quẻ này chủ có vui chớ không lo. có được chớ không có mất. Cho nên sở cầu của bạn sẽ trở như hai câu sau nói: �Bắt hình bóng chỉ hao tâm lực� mà thôi chẳng thu lượm được kết quả nào cả. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Mưu sự hoàn toàn hỏng hết. đến khi rồng cọp gặp nhau (tức là Thìn với Dần). đói mà vẽ bánh. Nhưng chẳng sao. Ý quẻ nói: Chưa làm vua mà sắm long bào như hai câu trước nói ngó mai mà trị khát. Vậy bạn muốn thành đạt ý nguyện. Bắt hình bóng. 1. Gặp Hồ Long số mới nên màu.

Sóng gió bão bùng làm hết hồn. Nửa đêm nào có thuyền sang sông. 1. Hổ. cầu mưu lợi có chậm. 18. chỉ nên chờ đợi một mà thôi. Bất cửu xuất trùng quan. LỜI BÀN Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn. nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới.ra mới định. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục. Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. Số hên: 19. mới nên. An tín hữu nhân truyền. 8. Đánh số thì nên tính toán kỹ. mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài thơ trên đã nói. Một khi vui vẻ hô to. Số hên: 9. Nhất trường hoan hỉ họ. Sự khoan tay bất khoan. mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. 90. mọi người đều theo ý mình. 19. 9. chẳng bị mê. Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai. QUẺ SỐ 190 . Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa. QUẺ SỐ 191 .HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Dạ bán đọ vô thuyền. Nguyệt tà vân đạm xứ. 1. . 10. Mọi sự cầu. Việc mê tâm. Nơi mà trăng xế mây ảm đạm. chậm đánh số cẩn thận. Đừng lo. Thời may sắp đến. Biểu tượng: Rồng. 91. 89. Kinh đào khủng nhạ thuyên. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu. 91. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường. 81. Có kẻ đưa tin báo đến ông. kiên trì hết mức để đợi.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự mê tâm bất nề. Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo. cứ tiến hành đi.

xuất hành thì gặp hiểm. Rất e bế tắc chẳng thông. thì vận thời chưa được hanh thông. Tóm lại. Số hên: 1. mà còn gặp sóng gió nữa . Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng. Đang bấp bênh sóng gió. mà chưa được hanh thông. Nếu là việc đã trễ lâu. Yếu kiến vô hữu. Nhưng chẳng sao. sóng êm thì sẽ có kẻ giúp. nằm bệnh thì thấy quỷ. như được tin tức báo cho việc hay. QUẺ SỐ 192 . Lục giáp thò có tai. Nửa đêm sang sông đã không đò. nhứt là đối với những việc mưu tính đến giờ vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào. 11. Chữ �trăng xế� � nói sắp rạng đông là may mắn. mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. việc cầu còn nhiều trở ngại. Quẻ báo cho hay người cầu được quẻ này.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ. Đánh số ắt thua. khó mà thành đạt như ý muốn. cầu tài thì lỗ vốn. gia sự thì chẳng yên. mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. mưu sự thì thất bại. Chờ sáng. nếu không sẽ có sự không đẹp đưa đến cho mọi người. Nhân bất xuất đầu. Vãng lai bế tắc. vì quẻ nói rất rõ chẳng ích gì cả. đi lại thì chẳng lành. Cầu danh lợi còn chậm. 91. Người xin được quẻ này cần phải tu nhân sửa đức để mong tránh bớt phần nào. trăng xế. mất vật thì khó tìm. Nên bỏ hẳn chớ nên theo dõi nữa . bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn. Bói được quẻ này quả là chẳng lành. LỜI BÀN Quẻ này rất xấu. Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi. phàm mưu tính việc gì nếu bắt đầu vấp phải trắc trở không được thuận xuôi thì nên ngừng bước. 19. 9. thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. . mà nên việc. Chỉ là thấy cái hư không bẽ bàng. việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự khổ ly lưu. đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc. đến lúc cùng lại có nẻo thông. Người thì khó xuất đầu nên công.

12. tạo chu bột nên danh. QUẺ SỐ 193 . 9. Cầu danh. Cứ đi chẳng có gì lo ngại. càng đi xa càng được hanh thông. 31. 91. những việc cầu mưu của bạn ắt được thành đạt như ý. Thời lai phong tống đằng vương các. Càng tới càng xa càng ý tinh. người cầu được quẻ này tốt lắm.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Tốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Vạn lý phiến phàm chuyến. cầu tài. 1. đánh số chẳng nên công. 19. hiện thời vận của người như là mảnh buồm giương đưa đẩy muôn dặm vận trình. Muôn dặm buồm giương bước vận trình. lo âu. Sóng êm vẫn thấy tâm hồn kinh. QUẺ SỐ 194 . nhưng đi chẳng gì trở ngại. Tốt đẹp. Tuy sóng êm vẫn kinh hồn. Tuy hơi băn khoăn. . Đây là triệu chứng Đại Cát. 1. Số hên: 3. Vậy những dự tính cầu mưu. Dừng lại là hơn. 93. Số hên: 29. 13.Bất thông. 91. 19. Chớ lo. hãy tính. khó đạt. Viên xứ cánh thông tân. nhất là càng ra xa càng tốt. Hành hành vô trở trệ. 92. Bởi theo quẻ thơ phán rằng. hãy nên tiến tới để những may mắn đang chờ.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thân lịch kinh đào. 2. chớ sợ. Đánh số hạp. Theo ý quẻ cho biết. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Thanh vân đắc lộ (ý nói vận hên) cá nhảy chim bay (ý nói bay nhảy tung hoành được) cứ hễ ra khỏi cửa là thành công. Bá bình lắng bất loạn. Người xin được nên cấp tốc đi xa ngay. Đông phương tiêu hao. Nên chờ thời vận hanh thông. nhưng chẳng gì đáng ngại. 9.

Chớ nhìn nhau mà mất cái hay. Số hên: 4. chẳng còn chi . nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích. làm càn rồi sẽ hỏng. sung sướng. Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt. chẳng có gì đáng lo muộn đâu. như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông. Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến. Công danh tài lợi còn chậm. Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. chớ tính chuyện gì. lo được đủ chuyện. Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh. dương xuân trở lại. Con hạc từ mây bay khỏi mây. Mục hạ toàn tảo. bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. 1. Bông mới nở rộ. Nên chờ thời là hay. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. Mùa hè nóng hổi thu sương hàn. 14. 9. LỜI BÀN Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. đánh số e bị thua. Thời bất thông. Nhân tòng nguyệt hạ quy. Dưới trăng cũng có kẻ về đây. 92. Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn. LỜI BÀN Nói hạc ở trong mây.Thái bình thân thái. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh. bông cũ tàn. 19. Nếu cần ngừng thì ngừng. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc. 91. nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm. Tân hoan doanh lưỡng giáp. người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên. 49. nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi. Rồi một sớm.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Hạc tự vân trung xuất. nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động. QUẺ SỐ 195 . và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ. Bất dụng xu sòng my. gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui.

Bắt chim trong núi chẳng lo sầu. Cầu tài. chê dèm của người đời. 95. 15. U cốc điều khả la. 1. 69. mà chẳng khó khăn lắm. 19. chớ nghe lời cám dỗ. Chẳng lo nó thoát khỏi đâu. 16. Đánh số hên.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thâm đàm ngư thả điếu. dầu có khó khăn mà vẫn vượt qua. 1. 91. LỜI BÀN Quẻ này có ý khuyên ta: Vất vả bao lâu sắp thành. Bất tất sinh nghi hoặc. 9. Đánh số. Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành. Thời vận gần lúc hanh thông. Việc cầu xin của bạn. sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện. 91.trắc trở nữa. chớ có bê trễ. QUẺ SỐ 197 . Số hên: 5. Chỉ dụng tràng cửa tâm. 96. Chim. 6. Người xin được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí. cầu danh. Việc làm nếu chậm trễ lại do dự thì biết đến bao giờ mới xong được. cá chim đó ắt tự nhiên ăn câu. nhưng lại cho biết rằng chỉ có những kẻ cực ngu như Ngu Công mới có hằng (bền tâm cứ lớn mãi). Chớ chán nghi ngờ mất nhịp cầu. có kẻ giúp đỡ. Biểu tượng: con Hạc. chớ lo ngại gì cả. Song ta phải bền chí chờ đợi.Thời vận thông. QUẺ SỐ 196 . vào lưới của bạn đã giăng sẵn. rồi sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. nếu kiên chí chịu đựng đeo đuổi sở cầu. tốt. 9. đừng lo cho mệt và cũng đừng nghi ngờ. có tin may đưa đến. Cá ở thâm đàm vẫn thể câu. chuyện Ngu Công rời núi tuy chứng tỏ Ngu Công cực thực ngu.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Ngũ . việc sắp thành công danh. Như bài thơ quẻ đã nói: Cá trong vực thẳm chim trong rừng núi có thể bắt được. 59. Nhưng ta hãy giữ bền tâm trí. tài lợi sắp đạt. Số hên: 19. đều thông đạt. Biểu tượng: Cá.

Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh.Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Tiến bất an. Minh châu một hột sắc màu sáng tươi LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan. chuyển rời chẳng quyết. 19. 91. Lui thì chẳng được vì không ngõ vào. lo âu cho bước đi của mình. Nhưng đều tránh được những đàn thị phi. 97. là việc đạt thành. thời vận thông. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. sau hay. Tuy giờ này. LỜI BÀN . 71. Cầu mưu lợi phải nhờ người. Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Trước trước chiêm tiện cơ. Một lòng góp sức cùng nhau. Tục triều vô hợp ý. Bước chân tiến tới phập phồng. Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời. cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng. Thượng hạ tương tòng. ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói. Số hên: 9. lắm lúc sinh ra nản lòng. ý chữa nhàn. 1. Minh châu nhất lõa. QUẺ SỐ 198 . Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người. Lúc đầu dở. 17. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất. Muôn điều nắm dịp trước tiên. Rồi đây công việc tự nhiên dễ dàng. Kỳ trang lộ bất mê. Sạ miễn thị hòa phi. Đánh số có sự góp sức thì tốt. Thoái bất khả. không đạt được một hy vọng về tương lai. 7.

đó kể ra cũng điều hết sức may mắn rồi vậy. ít nhứt cũng tránh được không may. 91. Vận bỉ. Nhất mô chuyện sinh sầu. Người xin được quẻ này chớ nên nản lòng. Cầu danh lợi còn xa. 98.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tước táo cao chi thượng. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn. 1. còn biết trông cậy vào đâu. Cố nhân bạn bè đều mất cả. Vậy phàm mưu tính việc gì phải suy xét kỹ lưỡng trước. Số hên: 19. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp. Tất cả sự mưu cầu của bạn. nắm vững công việc và trọng tâm. cũng như biết chụp lấy cơ hội. Hành nhân cổ độ đầu. Chim kêu chiu chít nhánh cây cao. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. chớ tính chuyện mà hỏng. 91. Biểu tượng: Chim. tuy hiện giờ chưa được vừa ý xong cũng tránh được những điều chưa hay xảy đến cho bạn. nhưng cuộc đời sắp lên hương. chớ nên lần lửa tháng năm. Cầu danh lợi tuy chậm. QUẺ SỐ 199 . Trời lặn xế chiều sầu biết bao. rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động. Rất thích y theo lối cũ mà hành động chứ không bước quẹo sang đường khác. 9. 19. 9. thì mới nên công. 99. Số hên 8. Bán đồ bất liễu sự. Đánh số chẳng lợi. khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã. cần nhứt phải nắm lấy cơ hội trước. . 18. nhưng thành đạt.Quẻ này chủ tâm linh thủ mẫn. chẳng có câu nào may mắn. Đánh số hạp. tuy còn lận đận. Bến cũ vắng tanh có kẻ nào? Dự việc nửa đường nay chửa hết. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm. khéo léo xếp đặt. lo gì. đó là ý muốn quẻ nói đó. mà bỏ hết cái chí bình sinh của mình. rồi việc cầu mưu sau này mới dễ dàng thành đạt. Trong trường hợp này tuy nhiều lúc không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi. Cần chộp lấy thời cơ.

Hà dụng trù trừ. Nhãn tiền mục hạ. Đào bạn hữu nhân ca thả khốc. Lạc tân chi đầu đào lý hoa. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây. Tính toán làm chi mệt xác thân. chẳng có gì đáng lo ngại. LỜI BÀN Trong cuộc đời bình thản. Biết ai tâm sự rối như tơ. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi. Số hên: 2. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc. bỗng nhiên rực sáng lạn. Đục đá may thay được ngọc vàng. 22. Tốt đẹp. Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới. đào cát gặp được châu báu.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tạo thạch đắc tạo ngọc. thiệt là may mắn thay. Đánh số rất hạp.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Vô đoạn phong vũ thôi xuân khứ. Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc). Đấy quả là việc kỳ lạ. . Người cầu được quẻ này. Mọi sự đều gặp may mắn. Giờ đây mọi việc đều hay cả. Mua vé số.QUẺ SỐ 200 . khỏi cần tính. Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. việc cũng đắc quả. Đào trong đất cát gặp châu sang. thật là đáng mừng. 20. Đào sà đắc đào châu. QUẺ SỐ 201 .

LỜI BÀN [IMG]file://///192. giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn. Rụng hết hoa cánh chẳng có gì.gif[/IMG] Quẻ này chủ Lưu Ly mất việc bàng hoàng chẳng có chỗ tựa nương.30.vietshare. Đình tuyền hoa sắc tân. Tin tức rao truyền báo hỷ sự.168. Nước. Ẫn nhẫn chờ thời. 1. Số hên: 21. Do đó. không có gì là không toại ý. đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện . Bên cạnh vườn đào người hát giỡn. 20.18/i$/sach%20ebooks/0. Người xin được quẻ này nên thực hiện chữ nhẫn triệt để. công danh tài lợi. 10. Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát. chớ nên vội vã và cao vọng. Truyền lai hảo tiêu tức.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Lư uyển nhất thời xuân. Ý quẻ nói rằng. thì còn làm gì được nữa. Ngoài ra không còn phương pháp nào khác. Tâm loạn lòng rối như tơ vò. Đánh số chưa tiện. việc cầu xin của bạn khó mà được toại ý bởi quẻ đã ẩn tả cảnh của bạn như trời xuân bỗng bị mưa gió làm cả vườn hoa trái tiêu tan chẳng còn cảnh xanh tươi như trước. Cầu danh lợi nên chờ đợi. Vậy nên bạn hãy giữ theo lối sống cũ.www. hân hoan vui mừng. cây mừng rỡ nói chi người.Bỗng nhiên mưa gió giục tìm xuân. còn gì may mắn mà nói. Đang bị hãm vận. Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi.com/tuvi/quekhongminh/UTF8_NO_PIC/hinh quekhongminh/vachmau. 2. Thảo vườn nay lại trở xuân thời. QUẺ SỐ 202 . lang thang cầu bơ cầu bất như chó bị hỏa tai. phải chờ qua một thời gian nữa là hay hơn. Biết ta tâm sự lắm ly bì. Thảo mộc tân hân hân. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu. Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi.

Ấm nhân hội ngộ tương phùng biết bao. Hiền xử tuy trợ xảo. Vạn sự như ý sở cầu. thời vận của bạn đã đến là hanh thông. 20. 22.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn . Ấm nhân đa ngộ hợp. 30. Cầu việc còn lâu. xa kẻ gian nịnh. Cưỡng cầu tính ắt chẳng đến đâu. 23. Số hên: 2. Vận bất tề. 20. bắt chước như Đào Tiềm đời Tần ẩn dật. Tuy hiền nữa giúp chẳng sao. Số hên: 2. QUẺ SỐ 203 . nên đình đốn công việc là hơn. Điểu điểu chung nam hợp. Đây chính là lúc im hơi lặng tiếng ẩn dật qua ngày. xa lánh hết mọi người là hơn. vạn sự như ý. QUẺ SỐ 204 . còn hao công. Cứ tiến hành. ắt đắc quả. tốn của là khác. Thời vận hanh thông.nay thời vận của bạn đó. Những người cầu được quẻ này tốt hơn là nên ngừng những việc đang mưu tính nhứt là việc khuếch trương kinh doanh. từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm. Nhưng chung quy việc làm hao công trình. Cửa ngoài sự việc điệp trùng. nhưng vẫn khó xếp đặt cho ổn thỏa mọi việc. Vậy nghĩa là hiện nay. 32. 3. Người xin được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng. Đánh số hạp. quả bất địch chúng.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Môn ngoại sự trùng điệp. LỜI BÀN Quẻ này chủ chính không thắng tà. Quẻ này cho biết vận trình còn hơi trắc trở dầu cố làm cầu mưu đến đâu trong lúc này vẫn chưa được toại nguyện mà lại hao công mất giờ nữa. Đánh số chưa thuận. Tuy nhà có hiền phụ đấy.

Sự hữu thiện, Diện hữu quang. Chung thủa hảo thương lượng, Hồ trung nhật nguyệt trùng. Công việc hanh thông tâm trí vui, Mặt mày sáng sủa nét tươi cười. Chung quy mọi việc dễ thương lượng, Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời. LỜI BÀN Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Ấu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình. Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là �Nhứt phàm phong thuận�. Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định. Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến. Đánh số tốt. Số hên: 24, 2, 4, 42, 20, 40

QUẺ SỐ 205 - TRUNG TRUNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Ám khứ hữu minh lai, Ưu tâm dự khả hài. Chung tu thành nhất tiếu, Mục lục mạc nghi thai. Mờ ám đi rồi đến rõ ràng, Ấu sầu tâm sự tự nhiên tan. Chung quy mọi việc thành vui vẻ, Hiện tại chớ nên mà nghĩ hoang. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự cứu người té ra lại cứu mình báo ơn ai ngờ lại mang ơn. Trước lo sau vui, quả thực là một câu chuyện cười. Người xin được quẻ này nên cố gắng làm đẹp những khó khăn, khỏi lo không được hưởng phúc. Công việc cầu mưu của bạn cho hay hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm còn hơi trắc trở, song rút cuộc việc đâu vào đó ắt sẽ vui vẻ thành đạt như ý cầu. Nhưng bạn phải một lòng với việc cầu, thì mới thành công, nếu không

hậu quả có thể trái ngược như câu chót của quẻ thơ đã nhắn nhủ vậy. Việc tính hơi chậm, nhưng được thành tựu. Chỉ cần cố gắng là đạt. Cầu danh lợi còn lâu, nên chờ. Đánh số, cần tính kỹ. Số hên: 25, 5, 2, 20, 50, 52

QUẺ SỐ 206 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Bảo kính vô trần nhiễm, Kim điêu dĩ tiền tài. Dã phòng thiên ý hợp, Chung bất nhạ trần ai. Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu, Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu. Tinh thần phấn chấn dương oai võ, Há sợ người đông giết hại đâu. LỜI BÀN Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy. Như thế việc cầu xin lo chi không thành, nhứt là hai câu chót dương oai võ và chẳng sợ người đông, thì càng nói rõ về đường công danh ắt sẽ gặp may mắn vì số mệnh đó. Thời đến vang danh. Sự sự tốt đẹp, sở cầu. Biểu tượng: Cọp. Đánh số hạp. Số hên: 6, 2, 26, 62, 20, 60. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif[/IMG]

QUẺ SỐ 207 - THƯỢNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài Hòa hợp sự, Đàm tiếu thanh. Hỉ ân tại bán trình, Bản độ đạp thanh vân. Hoa quỳ nở hướng phía đông, Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Cửa nhà mở rộng đón chào, Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự nghiệp thành đạt, không phí mất chút sức nào. Bằng trình đã có phận chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên hễ cầu thì hẳn ứng, hễ tiến cũng được tốt. Người xin được quẻ này có cái tượng: hễ đến nơi thì được tiếp rước. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.

QUẺ SỐ 208 - HẠ HẠ Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Hoa tàn nguyệt khuyết, Kính phá thoa phân. Hưu lai hư vãng, Sự thủy an ninh. Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn, Kim thoa gãy bể kính tiêu tan. Từ đây nên nhớ đừng lui tới, Công việc mới yên và dễ dàng. LỜI BÀN Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió.

Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi. Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp. Số hên: 28, 20, 80, 8, 2, 82. QUẺ SỐ 209 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Môn ngoại hảo âm lai, Sinh ý ưng hữu khánh. Danh lợi cánh hữu thiện, Nhạn hàng chung câu trận. Công danh lắm lắm đáng ghi, Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Tu hành chính quả mới mong, Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh. Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền. Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt. Số hên: 29, 9, 2, 92, 20, 90.

QUẺ SỐ 210 - TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Vạn lý hảo gian san, Phong sa tận nhật nhàn. Dĩ thôn câu thượng nhĩ, Hà tất ngộ ba lan. Núi non muôn dặm cảnh thanh bình, Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh. Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát, Xá chi sóng nổi gió thình lình. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm. Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió. Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành. Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá. Số hên: 21, 1, 2, 10, 20, 12.

QUẺ SỐ 211 - HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Song yến hàm thư vũ, Chỉ nhật nhất tề lai. Tịch mịch yêm lưu khách, Tòng tứ hạ điếu đài. Song yến ngậm thư múa nhảy hoài, Trông chờ nó đến là ngày mai.

Chờ đợi vận thái là hơn. 22. Biểu tượng: Chim. như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy. Cao thâm tiên khả phan. cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. và câu thứ tư nói cần câu hết xài. 12 QUẺ SỐ 212 . cứ tiến tới. Về việc cầu xin của bạn. 1. Số hên: 11. Trước khó.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Vọng khứ kỷ trùng san.Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách. đó là đem tin mừng tới. Đánh số đẹp. Tin âm vắng bặt. 21. 2. Đôi én ngậm thư. và không cần câu. công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi. thì lấy gì câu được cá vậy. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. Số hên: 2. Thành đạt lớn. Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng. Trời xanh. khỏi ngại không đạt tới thành công. Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. Từ đó cần câu đã hết xài. Dòm ngó quả là núi mấy trùng. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy. Bế tắc. sau dễ. Đánh số e cháy túi. bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới. . Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng. Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ. 21. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. 12. theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn. cảnh Phật. Cử mục thiên thượng khán. Nhờ vứt cần câu. thì thành công ắt không khó chi đâu. tượng trưng cho cảnh Tiên. nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi. trăng sáng. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ. nghĩa là người hành khách không đi đến nơi. Minh nguyệt tại nhân gian. 1. Cao châm cách trở khả lần thông.

hoạt động tranh đua với đời. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên. khỏi núi non tin lành trước mặt vậy. cố công mới được. bước đầu chỉ có gặp khó khăn. 31. Việc gần thành chớ nản chí. 13. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. 1. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp. 32. Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. .QUẺ SỐ 213 . Nhất kỵ xuất trùng quan. Dùng thì sẽ ắt nên công. thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy. khỏi núi non. LỜI BÀN Hành tang tức là xuất xứ: "Dụng chi tắc hành. Khi cưỡi ngựa. Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa. Ý quẻ nói rằng. Giai âm chỉ xích quan. 12. Tin lành trước mắt. như quẻ thơ đã nói.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Tích đức thi công hữu tử tôn. 3. nhưng phải quyết chí dốc lòng. đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. xã chi tắc tàng". Sát nhau tế thánh cập linh thần. Đánh số hên. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan. hư không chẳng còn.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Dụng chi tắc hành. Đồng thời. Xa chi tắc tàng. Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. Nếu mà từ khước. 21. QUẺ SỐ 214 . vận son sắc màu. Số hên: 2. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định.

Đào hoa kinh sâu vũ. phải lấy thiện làm căn bản. 24. mà việc khó khăn của mình ắt người sẽ giúp ta. Hang con cóc lại thả câu. Mổ trâu tế thần dụng ý tạ ơn trời đất quỷ thần. cầu mong tránh gở được phần nào. Hãy nên ẩn nhẫn bước qua cửa sầu. Phải ra sức chớ ỷ ta. Tích đức thi ơn con cháu lành. mọi người đều sửng sốt. làm ơn cho người ta. Người xin được quẻ này phải mau mau tu tỉnh. 14. việc thành công ắt đạt. 1.HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Thế lộ thả bình di. Câu ba ý nói vợ con gia đình tán vong tan tác. Vậy quẻ này báo cho ta biết họa tới nơi. Số hên: 2. nhìn nhau tự hỏi. Hồi thủ san hà vạn vật tân. đó là lời dạy của quẻ. bao mộng tưởng đều không thành. ắt khó thành toàn dụ được. nếu không. tích thiện. và đừng đạt cao vọng quá. LỜI BÀN Quẻ này chủ rõ rồi đây mình đắc chí. QUẺ SỐ 215 . không còn cái nhìn bằng nửa con mắt như ngày xưa nữa. Theo quẻ thơ nói: Bạn hãy nên cố gắng mà làm. Quả thực là hai hoàn cảnh phân chia rõ rệt. Những sự cầu mưu của bạn. xây lầu trên mây. Vân trung nhất nhạn chi. Bởi thế. 4. 21. Thực vậy. Công danh nếu lúc được thành tựu. Câu hai ý nói anh em chết chóc chia ly. Tu nhân tích đức. Thủy bạn nữ tần đề. Vậy lo chi không giải quyết được công việc.Công danh lưỡng tự thành toàn nhật. Nếu . 41. tự nhiên được người thương mến. nếu làm được như thế ắt hữu cầu tất ứng. Khi thấy núi sông biển đổi tên. lúc đó mới có thể thành đạt nguyện cầu. Trên cây bắt cá. thì mới được thư thả phần nào. như trời vực cánh chia cao thấp. LỜI BÀN Câu đầu ý nói đường đời được bình an vui tươi. Làm bò cúng tế khắp chung quanh. 42. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng hạnh phúc vinh dự sở dĩ có được là nhờ ở công trình. Còn câu chót ý nói bị thủy tai hỏa hoạn sạch không. Đánh số thông hạnh.

Bạn nên bền lòng chờ đợi chớ nên vội vã. Bây giờ mới thể cười ha ha. e bị quan sự. Biểu tượng: Chim. Trong nhà nay lại can qua. Thân cừu lưỡng bất tri. đánh số dỡ. 25. dang dở. Quẻ nói trong nhà này nổi binh đao thân thù hai đàng không chịu nói hòa. công danh lừng lẫy. Nhưng một buổi sáng đẹp trời.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . 52. thì lần lần sẽ thấy hanh thông và có thể thành đạt sở cầu. vợ chồng ngủng nghỉnh. lúc đó gia đình mới mặt mày vui vẻ. Người xin được quẻ này chớ trách chi nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng xây dựng bản thân để có chút huy hoàng mà thôi. QUẺ SỐ 216 . nên thực tế. Số hên: 2. Số hên: 2. áo gấm về làng. 21. 15. Cao vọng quá ắt xôi hỏng bõng không. tình trạng này sở dĩ có chỉ tại chê mình hèn. 26. Thù địch hai đàng. Đề phòng và cẩn thận chờ đợi. 1.12. bắt cá trên cây và xây lầu trên mây.không kết quả cầu sự cầu của bạn ắt như thả câu trong hang cóc. 21. 12. 1. Tính toán phải tùy sức tùy tài. QUẺ SỐ 217 . Hãy đợi chu ý lắm nhựt nguyệt. 61. đón rước linh đình. chờ đợi. vận chưa thông. Chu y lâm nhật nguyệt. chẳng ích lợi gì cả.HẠ TRUNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Môn ngoại khởi can qua. võng lộng nghênh ngang. đó là ý nghĩa trong việc cầu xin còn gặp nhiều lôi thôi chưa được thuận ý mà phải chờ đến khi có quý nhân nương dẫn đường đi nước bước thì lúc đó công việc mưu tính mới trôi chảy thông suốt. Đang bế tắc. 5. Lôi thôi. 6. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình bất hòa. huynh đệ khích tướng. Thủy giáo tiếu khà khà. Đánh số dở. mà lại tốn công hao sức thôi. chẳng chịu hòa. rút cuộc chỉ là hư không.

Người này quả thực tài. gia nghiệp thì điêu linh. Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn. vận đã đến mà người phải bước ra ngoài đón lấy. vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn. Hoạch nhất lộc. QUẺ SỐ 218 . 2. Ra đi chẳng có lợi gì. LỜI BÀN Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). Đâu đâu sương phủ đầy đường. Bắt được một con nai. Phải nên gấp rút về để cố thủ. mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào. còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. 12. Trái lại. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi. 1. Rút lui để khỏi đau thương hận buồn. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương. ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì. Vận may chờ cửa ngoài. . 21. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. thì mới thành công mỹ mãn. Môn ngoại sách. Số hên: 17. Tất cả việc toàn vẹn. Nghiêm sương vật tiến chí.HẠ HẠ Phong Thủy Hoán Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Nhĩ vãng vô thu lợi. Đây là một hào được coi như trung cát. 7. Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. Thời vận đến. 72. 27.Hữu nhất thân. Thoái bộ bất tồn lưu. Sự đoàn viên. Hoa khai hựu cập thu. Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. Đánh số thông.

12. LỜI BÀN Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc. Số hên: 2. QUẺ SỐ 220 . chẳng sầu không may. quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn. 91. Thanh phong tác tuyến. Số hên: 17. phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. 27. 7. thì mới dễ dàng thành công. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy. lấy gió làm dây câu. nói người quân tử lui về ẩn dật. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu. Cử võng yên ba. Gió thanh làm chi. để bắt cá trong biển vậy. Đánh số tốt. Quẻ này ý chỉ rằng. thì mới thành công mỹ mãn. nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy. Thời vận thông cứ tiến thành. câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. 2. 72. Cẩm lân dị kiến. 9. 92. mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền). Dù là biển động bắt ngay dễ dàng. 1. hóng gió mát buổi trưa hè. gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó. bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng.Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Tân nguyệt vi câu. Lưới chài sống động cũng hay. yên hà phong nguyệt. Thời vận đến. ngắm trăng trong cảnh khuya.HẠ TRUNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . Trăng mồng ta lấy làm câu. Đánh số thông. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. 12. Và mặt khác. 21. Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật. Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân. 1. QUẺ SỐ 219 .

Người xin được quẻ này cần nên giữ câu "Tri chỉ bất nhục" (biết đủ mà ngừng lại . Đề phòng tiểu tiết mới lành. Hoàng oanh chim én ào ào. nhất trong khi không chấp thuận hành động khiến lụy tới đức lớn. Nhân tuân thành cự ương. mới yên. Hai câu chót bất quá chỉ là những câu chú ước cho mạnh nghĩa hai ý trên đó thôi. Dựa lan can mộng hoàn lương. thì mới tránh được việc không hay xảy ra. Người xin được quẻ này nên chú ý tích cực thực hiện. nên phải cẩn thận đo lường cho kỹ chớ nên sơ ý thì hỏng. tô bồi cành nhân. chẳng thèm để ý tới thị phi. 20. Cần nắm trọng tâm công việc và nghiên cứu kỹ. QUẺ SỐ 221 . Thiết tha trong dạ buồn thương ý tình. Tiểu tiết bất tri giới. cảhai điều chỉ sợ người ta vấp ngã mang khốn. Hoa khai mãn viên. Tục đề phòng. Cũng như mới mong thâu lượm được kết quả tốt đẹp. đắc thất. Số hên: 22. Đánh số. chưa mấy thông. Nên cố gắng. Vô ngữ liễm sầu nhân. Vườn hoang rực rỡ xuân màu sắc hương.Tiên quan tỏa. thì có thể nói đó chính là triệu chứng của cả một cuộc hưng thịnh. an hưởng tự nhiên.HẠ THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Yến ngữ oanh đề. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng của một hoàn cảnh bình thường. Nếu không biết giữ điều kiêng. 2. Tai ương đưa tới rất phiền ngay. Nếu lại còn vun trồng cây đức. công việc cũng phải suy nghĩ cho kỹ. LỜI BÀN Giữ lời cũng như đề phòng. Theo ý quẻ cho hay phàm người cầu xin việc gì trước hết phải hiểu rõ trên phương diện cần thiết. Vậy việc cầu xin của bạn hơi khó đấy. tha hồ vui thú nhàn lạc. nghĩa là nắm vững trọng tâm. Cầu mọi sự chưa thông. mới nên. Trước tiên phải rõ điều cần. Ỷ lan xuân thụy giác.

2. Bạn xin được quẻ này thì phải vất vả bận tâm thật nhiều với việc cầu mưu thì mới được nên phận. thì ắt thành danh toại. Ý� quẻ nói rằng hiện thời chim mừng.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Lao tâm lao tâm. bạn hãy cố tạo hoàn cảnh mến người mến cảnh. hãy suy nghĩ câu đó ắt hữu ích hơn. 22. hoa nở đã báo xuân về tới nhân gian nhưng bạn còn say mê với giấc ngủ để ráng quên những u sầu. 2. còn phải nhờ sức của kẻ khác đỡ thì tương lai mới sáng lạng hơn. Đánh số. Theo ý quẻ này thì bạn hãy dẹp mọi sự tự ti mặc cảm để nhận sự giúp đỡ của kẻ khác và mình cũng phải ra công cố gắng. Hãy nhờ sức gió phụ bên. Số hên: 21. Lao tâm hữu thành. . 20. Đánh số hạp. tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động. khổ trí. thì hay. còn chần chờ phân vân và cầu an làm gì? Cái may không đến lần thứ hai. LỜI BÀN Quẻ này nói: Có lao tâm khổ trí thì công việc mới thành tựu. 12. Lao tâm vất vả cố làm mới nên. Nếu được sức nhiều người giúp thêm thì tự nhiên được phúc vô bờ bến. nhưng việc thành. Ngoài ra. Căn cứ vào lời dạy của quẻ. Có câu nhân định thắng thiên. người xin được quẻ này đang lúc gặp thời lẽ ra phải thừa dịp này phấn khởi tinh thần đề mưu đó sự nghiệp nhưng lại cầu an và than thở. được nhưng ít lợi. Thanh phong tá lực.thì không bị nhục). hãy lo tính đi. Thời đến rồi. và quyết chắc không một việc gì là không xong. Hoan tiếu tiền đình. Người xin được quẻ này quả thực là "Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân" cứ hễ có công là được hưởng phúc. Lao tâm nữa lại lao tâm. Số hên: 22. QUẺ SỐ 222 . 1. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người. Tương lai vui vẻ mới đều sự công. Tuy lao tâm.

Đường vào ba thực khó đi. Tiếu kha kha. nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng. Chung vô cửu. . Sao đang bước tiến lại ngừng.HẠ HẠ Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Tiến bộ thả bồi hồi. Đáng lẽ hay. Đánh số không hạp. Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn. Vui vẻ cười to chớ dại khờ. Vì tại ta. Ngọc thạch tuy rằng có ám mờ. Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay. phiêu bạt vô định. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được. Châm bạn đa nghi thai.TRUNG TRUNG Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Ngọc thạch dơ chung muội. LỜI BÀN Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung. Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. 3. Số hên: 2. thì cuộc đời mới nên hương. 32. lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết. QUẺ SỐ 224 . Hà kham tiểu hối đa. Thủy tân hành khách quyện. Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản. 23. cần phấn đấu. Xuân phong liêu nhứ phi. Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não. Đâu cần lo nghĩ việc nhỏ đó. Mé sông hành khách mệt thay. Bàn đi tính lại chung vô lối.QUẺ SỐ 223 . mệnh vận chưa thông. hóa dở.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Hãy nên lấy làm kim chỉ năm đó.gif[/IMG] Nhất niệm đạo thượng đường.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. nhưng có khi sắc màu của nó vẫn bị ám mờ. Địa ngục thượng đường. 4. Vậy sự cầu xin của bạn cố gắng đi sẽ được toại lòng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Ý� quẻ muốn nói rằng: Sự cầu xin của bạn đắt thất đều do mình định lấy không nên kêu ngạo. Bất khả túy nhân mục lục.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. chớ nên lấy làm kỳ lạ và đừng xem trọng những điều nho nhỏ bất ngờ.HẠ TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Cứ tiếp tục tiến tới. chói. 24.gif[/IMG] àng. QUẺ SỐ 241 . 42.LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Hiện thường có những tiểu hối (điều hối hận ăn năn nhỏ).gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. cứ thực hành đi. chứ không nên lo lắng buồn phiền làm chi. Xưa có câu hữu chí cảnh thành. Nhất niệm nhập địa ngục. Kia là . công việc đã tính. Chớ lo chuyện tiểu tiết. Bởi thế cho nên viên ngọc nằm trong đá vẫn còn bị che lấp không sáng tỏ được. Một bên lên chỗ thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Chí lập niệm đầu yếu chân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Cuối cùng vẫn có thể vui cười hể hả. Tiện phân vinh nhục. Người xin được quẻ này xử sự nên phải lấy việc trầm định tinh thần làm quý. cũng đừng thối chí. Thành công ắt về ta. Thì sự ắt thành. Đánh số được. Tuy nhiên về sau vẫn giữ được không lỗi lầm gì. sáng. Số hên: 22. Quẻ thơ nói rằng: Loại ngọc thạch vốn là loại vật quý. cũng cần phải có thái độ thung dung để bổ túc vào.

Số hên: 2. chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. nhất cá nhân. rồi cho là bên nào cũng được cả. . Quân thần hữu tả kinh.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. chớ nên nghe người dèm pha. 42. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta. Chọn đường lập chí phải tính.gif[/IMG]đị a ngục hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. tiện giảo nhân.gif[/IMG] àng phân minh. chưởng cứu thương sinh. Phùng ngưu khẩu. nhất cá thần.gif[/IMG ]àng: Thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy. Nhật đối dân. 41. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm. 14. Tu trượng chân thần.gif[/IMG] Dương đặt quần. đánh số tốt chút ít. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc. 24.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 1. thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại. Đạo đức làm đầu.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. QUẺ SỐ 242 . bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng. 21.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 4.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Ý quẻ nói hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. để đến nổi vinh nhục không phân biệt được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.gif[/IMG] đừng theo tà vậy.gif[/IMG ]àng địa ngục rất rõ ràng.

jpg[/IMG] Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn. và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt.gif[/IMG] Nhược thị hữu duyên nhân. Chúng sanh được cứu. QUẺ SỐ 243 . vì tiểu nhân phá.Đàn dê trâu cố cắn người. . Nếu là người có nợ duyên. gian nan. Nhất chỉ tiện hồi thủ. khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ. Phải cầu sức mạnh thần tiên. thương thiên hữu phù. Đang bị tiểu nhân phá hoại. Chỉ cần một tiếng tức liền trở về. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường. Say mê mãi chẳng ê hề. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image011. cần có tay trợ hữu. Chấp mê bất ngộ giả.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. hay quý nhân giúp. 4. Trâu. Dê. Lầu dẫn dã bất tâu. Đánh số dở. 24. Số hên: 2. Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được. Cầu tài danh còn xa. con Dêâ. Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên. Trâu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. khó mong. biểu tượng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ. phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công. Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. hãy nên xem xét cho kỹ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 42.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận. vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại. ý nói tiểu nhân phá hoại vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. như lời quẻ nói.

Dở. Trời cao đất rộng vui tươi càng lành. mới mong. không chuyện gì làm là không .TRUNG THƯỢNG Bát Tuần Khảm Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Muôn ngàn dặm. có nhiều kỳ ngộ. Số hên: 3. Quay đầu về ấy kiếp trăm năm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Chớ say mê một thứ gì. Tuy nhiên cuộc đời lên hay không cũng có phần thuộc về số phận.gif[/IMG] Quẻ này nói sự mê lầm của người ta thực chỉ là tại người có duyên hay vô duyên mà ra. 43.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Như bài thơ đã nói: “Người có duyên kêu một tiếng tức liền trở về” cho nên phàm làm việc muốn được thành tựu thì phải có lý trí vậy.gif[/IMG] Nguyệt luân đông thăng. 34. chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời. Một lỡ lầm thành ngàn đời hận. Theo quẻ cho biết: Những điều cầu xin của bạn. trăm việc đều như ý. 2. Trời trăng đã mọc hướng đông.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. bất minh. Đánh số chẳng lợi. Bởi thế cần phải giác ngộ sớm. Thanh quang khả ấp. cần dùng lý trí để xét nét công việc. Cầu tài danh chưa thấy lợi. cần phải dùng lý trí mà xét nét tiến hành. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Nếu trễ thì không kịp nữa đâu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. 4. Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời. Người xin trúng quẻ này phải nên cảnh tỉnh ngay. Hải thiên nhất bích. QUẺ SỐ 244 . 42.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 24. bất thông. 32.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ. Vạn lý vô vân. sáng cuộc đời.

Trời giúp người lành. Vận thông.thành. mà không theo đúng phương châm tiến nhanh mà lui gấp. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi. Phượng thị nam nhi đạo. Yên hà tiếu ngạo. lúc đắc thời chớ cậy thông minh tài ba. Sự sự hanh thông. thời đến. Nhưng công việc êm thắm rồi bạn phải nên giữ gìn và chớ lo yêu cầu quá cao. còn gì nữa mà lo. 2. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng. tức là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Công thành thân thoái. Vì quẻ có nói rõ: nếu ngày được ban phong rồi. Cầu danh lợi 10 phần đắc quả. Cần nên xuất tận khả để hành động. Thoát khước tử lai duy. lẻ đương nhiên như thế.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Áo bào từ khước chí nam nhi. không lợi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. hưởng hết cái phúc thanh nhàn của cõi nhân gian. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay sẽ được tốt lành chẳng có gì đáng lo ngại. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. xuôi chèo mát mái.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 4. Nam nhi nếu được ngày ban phong. QUẺ SỐ 245 .TRUNG TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Bất phụ nhân gian tấu nhất tao.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. 40. Người xin được quẻ này có cái tượng: kẻ hiệu sinh đáng sợ (hậu sinh khả úy). 24. Đánh số tốt.gif[/IMG] Nam nhi nhược đắc phong hầu an. Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai. Hãy rút lui trở về quy ẩn. Nhưng sớm ra lại nên sớm về. Đã báo lòng thành với khổ công. tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó.gif[/IMG] Quẻ này chủ tiến trình xa rộng. Cứ tiến hành. Số hên: 44. Về để u du nơi lâm tuyên. Tuy nhiên.

Có kẻ dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ. chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. 45.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.gif[/IMG] Tâm mục hồ ly. ngược lại còn có thể bị những điều không hay đưa đến. Người xin trúng quẻ này nên phải cẩn thận đề phòng trước. Theo ý quẻ cho hay người cầu xin được quẻ này hiện vẫn chưa được hanh thông. Rủ nhau mê hoặc nhiễm tà thế nhân. 24. đó là khuyên người phàm mưu việc gì chỉ cần đến mưu vừa phải thôi vậy. Có thế thì mới tránh được cái hại tán nhân bại sản. Chớ gần tiểu nhân chớ gần bọn yêu phụ. Nếu ai say đắm mất thần.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Chớ đam mê chuyện vàng son. Thế nhân bất sát.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. còn trong cảnh đen tối. đuổi hết lũ gian tà. chớ .HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. mà hóa dở. chớ nghe lời dèm pha nịnh hót. hoa mộng. Số hên: 4. nịnh hót để thủ lợi. thâm thối là hay. khiến cho mình phải chịu nhiều điều tai hại thế mà vẫn không giác ngộ. Công danh tài lợi có. Nếu người cố mà cầu mưu thì chẳng thu lợi được kết quả nào.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] đừng ham mê tục lụy nữa. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Bởi theo ý quẻ đã dạy trên đây. để chờ lúc vận thời hanh thông rồi sẽ tốt hơn. Lâu ngày thất bại nguy thân thiệt mình. Đánh số hạp phần nào.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Công thành. Mê hoặc thế nhân. QUẺ SỐ 246 . Diên cửu khuynh thân. 5.đã được trả công rồi hãy rút lui và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. 42. sắc đẹp duyên tình để quyến rũ.gif[/IMG] Quẻ này báo động: Có lũ gian tà mê hoặc. Chồn này cáo nọ xấu xa. bạn hãy ngừng lại. Dừng lại.

Người xin được quẻ này có thể tự tìm lấy chân lý cho mình mà ăn ở thì thế nào cũng vui sướng thịnh vượng. Đánh số được. Ý thơ cho biết tất cả sự vinh hoa nhục sướng khổ đều đã có số định sẳn chớ nên than thở làm chi. Dở lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. bị nhiều tiểu nhân đang múa mép. QUẺ SỐ 249 . Than mà chi tất cả đều có số mệnh. Nghĩa là việc đời không nê cưỡng cầu hãy cho nó tự do phát triển. ở quê người sao bằng quê mình sung sướng. Sướng khổ luân hồi chi phải màng. Cầu danh. Vinh nhục định rồi chớ hận than.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Thế thì việc cầu xin của bạn cần phải bền lòng và giữ tâm lương thiện.gif[/IMG] Vinh khô tràng định mạc ta thương. 94. thì có ngày trời cho của mà hưởng. Số hên: 6. 2.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Làm người khách lạ chốn tha hương cuộc đời có vất vả gian nan mới có thể ngồi hưởng cảnh yên vui vườn nương. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Vị tha nhân tác giá y thường. 2. bởi việc đời như Phật gia nói ”sắc sắc không không” vậy. Làm may áo cưới người ta hưởng. cố gắng ắt có ngày sẽ được toại nguyện. An hưởng gia thương. có ngày người làm mình hưởng. Tha nhân cải hoán biệt nhân thường. 24. nhưng thiên lý luân hồi. 4.TRUNG HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Nên ở ăn hiền đức. 42. 46. Số hên: 9. 4. 42. May áo cưới mà người hưởng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Kim nhật quân thường. Biểu tượng: Chồn. Tân khổ tha bàng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 49. Đánh số dở. 24. Quê người sao sánh kịp quê mình. Nếu tiến hành ắt thất bại. .tính toán. 62. khua môi rù quyến. Cáo. lợi vừa phải.

Cảm hoàng ân. Nếu tích cực làm việc để trở thành người tốt. hãy nên bước tối đi. không ai lại đem phần đến cho. thì lo gì mà không có kết quả tốt đẹp. Theo ý quẻ nói.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. ai cũng biết có làm thì phải có ăn. Hỉ lâm môn. Chẳng lo gì nữa. 5. Người xin được quẻ này nên cố gắng nhiều hơn thì phải đẹp. Đánh số tốt. Đồng bái thu. Số hên: 25. sẽ thành đạt ý muốn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. đi tìm được duyên nợ cho chúng rồi. Thời vận hanh thông hạnh phúc đầy đủ. Nay con lớn. QUẺ SỐ 251 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. gái lớn thì gả chồng. Cho nên.HẠ HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. trồng đậu được đậu. Như quẻ nói. Sanh con đẻ cái nối dòng. Thiêm tử tôn. thì ắt sinh con đẻ cháu cho mình vậy.gif[/IMG] . Giá lương nhân. 20.gif[/IMG] Quẻ này chủ trồng dưa được dưa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 50.gif[/IMG] Nữ nhi dại. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. hỷ đến nhà.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. những việc cầu mưu của bạn. 2. Trời ban phước đức ta cùng tạ ơn. Tìm vui duyên nợ để mà kết hôn. hiện nay thời vận của bạn đã đến lúc lên hương rồi như con đã trưởng thành vậy. 52.QUẺ SỐ 250 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. vận trình của bạn rất xấu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 12. 51. 21.gif[/IMG] . QUẺ SỐ 253 . Càng thêm bệnh tật khùng điên. Nhiệt hàn xâm thể. Theo ý quẻ cho biết. một cách bất minh rồi.gif[/IMG] Mộc sinh hỏa. bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. Hàn nhiệt tương xâm. Khẩu bất tâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. triền miên hại mình.gif[/IMG] Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 1.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 52. Số hên: 2. vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. thì nóng lạnh tất sinh ra. Phùngđiên tác chứng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán. việc đã thành. Cũng như cầu xin một việc gì khác. Cũng khó được như ý. khó mà làm nên việc gì trong thời gian này. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Bế tắc chẳng làm gì được. 5. Cây sanh lửa.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền. 25. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.

Dẹp tiêu mối họa.Nạm lan khởi hỏa. 53. bất thông. nên chịu đựng một thời gian nữa. thì nguy đó. Bởi thế.TRUNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 25. Sau đó. hãy tính tới việc khác. bao đồng xa xôi. khiến lũ nghiệt súc chết sạch. Nghiệt sức tao ương. QUẺ SỐ 254 . khí thân. tâm tình sẽ yên.gif[/IMG] đi tính chuyện. chớ để cho tai vạ tới chân mới nhảy. Thủy tri chí. Bây giờ lửa cháy lan can. Trong nhà súc vật nguy nan cùng mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Dĩ ngoại tâm đầu nguyện. Hãy mau cứu vớt chớ khinh. 3. Người xin được quẻ này nên đề phòng cẩn thận.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. làm ăn chưa nên. Cầu tài danh còn lâu. 52. Chúng chết tất nhiên chẳng hại gì cho mình. 23. . Nên lo việc cấp kỳ trước đã. Đánh số dở. Thời vận còn xấu. Diệt hỏa thành khang. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. để nghiên cứu công việc trước đã rồi hãy bắt tay vào việc. thì mới nên. Dự phòng đắc lực. nếu không đề phòng cẩn thận lửa ắt bén cháy khắp nhà. 5.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Lửa bốc cháy trên lan can. hơn là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Tuy nhiên. 2. Bất minh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nguy hại đến toàn thể cơ nghiệp và an ninh của mình. 35.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tam sơn tu bả ác. Đó là ý quẻ muốn mách cho bạn vậy.

4.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tất cả việc tính toán. Mãn thiên tinh đẩu. 45. Ba non nắm giữ cho mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. . LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 24.Tần tần định thái bình.gif[/IMG] đừng nản lòng mà cố gắng cùng thì ắt sẽ nên công trong việc cầu. danh lợi được cả hai. nên hay không đều do hai chữ ”trung trinh” mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Theo ý quẻ thơ nói trên việc cầu thành hay bại. khỏi cần phải nghi ngờ gì. Quế tử hương văn. việc cưới hỏi nhất định thành. Sau trời sáng chiếu đời ta.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] định đoạt. Người xin được quẻ này an nhiên thụ hưởng hạnh phúc. Mới hay thành đạt bấy lâu chí mình. xuất hành thì đại cát. Mùi thơm cây quế tràn hòa khắp nơi. Bởi vậy việc cầu mưu của bạn cần phải kế hoạch có đầu có đuôi và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 5. thì mới mong thành sự. Vì câu chót nói: ”luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui” và tiếp câu thứ ba là: ”ba non nắm giữ trung trinh”. Quang diệu bức nhân. Việc tốt đẹp vui mừng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 54. Chờ đợi. Đánh số được. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Toàn gia bình yên thịnh vượng. Cầu mưu thì có duyên.gif[/IMG] Phúc tinh chiếu ánh. 2. Một khi đã toại nguyện cầu. trước lúc thực hành. 42.gif[/IMG] QUẺ SỐ 255 . cần tính toán nghiên cứu kỹ. 25. Ý quẻ khuyên: thận trọng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.

những việc cầu mưu ắt kết quả mỹ mãn. 52. Đây chính là hội tam đường khai thái (xuân về tốt đẹp đó). đó là cảnh vinh hoa phú quí vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số. Biết đâu được có nước nguồn sông. Vậy bạn hãy mau tiến hành những như đã định. Giàu sang vinh hiển đến kỳ cầu danh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Quả là sáng sủa chói ngời hoàng huy.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 25. Số hên: 2. mọi nhà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. tức là thời vận đã đến hanh thông. Đông Nam lượng đất thành như không.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 5. Nhược yến dại phấn hùng tâm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Chẳng còn gì trở ngại nữa. Người xin được quẻ này coi như quẻ thượng cát.gif[/IMG] đều tính phục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 55. QUẺ SỐ 256 .gif[/IMG] Quẻ này tượng đủ: Phúc thọ phú quý.Không trung sao sáng đầy trời. quế thơm tràn khắp. thương sinh vô tồn tế. Mọi người đều ca tụng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. Yên kế địa.gif[/IMG] .gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Phước tinh cao chiếu. Tốt đẹp. nhất tề đều tới.gif[/IMG] Đông Nam Bắc tương lai thành cố khứ. Bá tánh phương kia cũng khổ cùng. cầu lợi đắc quả.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. để nắm lấy may mắn mà số phần đã dành sẵn. Thủy nguyên bất tri hà xứ. thông. Nghĩa là người cầu được quẻ này.

56. Quẻ này chính ra là một cái phép tử lý cầu sinh (trong cái chết tìm cái sống) đó. Tử hữu nhật.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. tới đây còn mong là có làm được việc gì. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật. vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. giàu sanh tự trời. không nước thì làm sao sống. Muốn nên công. Lòng dạ yên vui yên chỗ ngồi. QUẺ SỐ 257 . kiếp số khó tránh: 3 phương Đông. 26. Bắc đều không phải là chỗ yên thân. Đánh số. Phiêu phiên nhất vãng. Tâm thượng vô nghi. Số hên: 2. bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì.gif[/IMG] Quẻ này chủ sống chết có mạng. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc. mà chẳng biết được nước sông ở đâu.gif[/IMG] Hà dự mạn trù trừ. 25. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. thì phải chịu gian nan.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn.HẠ TRUNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 6. Công việc tính toán vô cùng khó. Việc tới trước mắt mà cứ gãi đầu gãi tai. Nam. băn khoăn do dự.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không. Cứ cho công việc tự nhiên đến. Làm chi tính toán lắm lôi thôi. phải gắng sức.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt. nghi ngại.Quẻ này chủ đại nạn sắp đến. 65. 5.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại. 62. . Hãy chờ thời là hơn. không hạp. sinh hữu thời. ra rồi lại vào. lo âu thì còn làm được gì nữa. Người xin trúng quẻ này cần phải nuôi cái khí "Hạo nhiên" để tỏ chí cương cường khiến người ngoài kính phục. Sống chết ngày giờ định sẵn rồi.

QUẺ SỐ 258 . chưa thuận lắm. 57. Hết hồn hú vía tại vì làm gian. đã định sẵn rồi. 72.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Vắng tanh đi lại làm chi.Quẻ nói rằng sanh có giờ.gif[/IMG] Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng. Hãy ẩn nhẫn chờ thời. 27. . Số hên: 25.gif[/IMG] Húc nhật chính đương không. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả. như xưa có câu: ”Mệnh trung hữu thời chung tu hữu. Lo gì. Khi thời đến. nghĩa là cuộc đời của bạn sống trên trần gian sự vui khổ.gif[/IMG] được thịnh vượng. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn. mệnh trung vô thời mạc cưỡng cần”. và chết có ngày. Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. là trời định vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Vậy việc cầu xin của bạn hãy để cho nó tự nhiên. Hán gia hỏa thịnh đức. và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa. Ra tay chém. 7. giàu nghèo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. như cánh chim tung trời. dầu bạn có cưỡng cũng chẳng được. 75. Quang huy vũ trụ trung. 2. Đánh số.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Tiến thoái tự thung dung.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 5. chí nguyện chẳng toại. bạn nên lấy câu đó tự suy nghĩa ắt bớt được khổ não trong hoàn cảnh thiếu nầy. Sài lang nếu cản nữa đường. việc mới thường yên tâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.

Hết hồn hú vía tại vì làm gian. Trảm diệt phương xứng tâm. Cầu mọi sự chưa thông. 5. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. việc mới thường yên tâm. 85.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 58.gif[/IMG] điều phi nghĩa.gif[/IMG] Vãng lai hành tịch xứ. 8. 2. 52. ép mình là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc tìm liễu hỏi hoa.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Ra tay chém. Thốt nhiên trước nhất kinh. Vắng tanh đi lại làm chi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. . Sài lang nếu cản nữa đường. như thế lại càng tỏ ra mình là một tay hào hiệp.TRUNG TRUNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. bỗng vụt tới với mình. Như thế thì khi có phải kinh sợ chăng nữa cũng chẳng hề gì. Tuy ắt là phải trừ diệt cho bằng hết. Đề phòng tiểu nhân. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. Đánh số. dở. cần phải thanh toán. QUẺ SỐ 259 . 25. Sài lang nhược dương đạo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Có kẻ phá hoại. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Cho nên kinh sợ.

Chín sao bố trí chín nơi dòm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. Lưỡng lưỡng tương đương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2. và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công. Đánh số. vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng. 85.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Cầu mọi sự chưa thông. 52. Giao phong đối lũy. đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý.gif[/IMG] Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ. dở. Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc. ắt sai đi một dặm. cần phải thanh toán. Có kẻ phá hoại. đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ. Thanh xích hoàng bạch hắc. Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể lực địch. 5.HẠ HẠ Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 8. Cửu tinh bố cửu phương. Cuốn gói hành trang vượt núi non. Đề phòng tiểu nhân.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Bốn góc bốn phương chia tám môn. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] Bát môn phân bát vị. chớ có coi thường. QUẺ SỐ 260 . Số hên: 58.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ngũ sắc quyển cầm trang. Lỡmà lầm chỉ một ly. . 25. Người cầu được quẻ này.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận.

Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay. Tại thể khước uổng nhiên. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục. dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày. Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. chỉ cố tranh dành với trên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] Chung thân bất tập thương. tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến. thì việc mới thành tựu. Sự sự bất minh. Cả đời chẳng học việc cao siêu. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 261 . 25.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu. Đánh số tốt Số hên: 29. 20. Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ. Vĩnh lạc khâm thạnh tạm. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Luân hồi bất năng miễn. 62. mọi việc bế tắc. Hay hơn là chờ thời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG ]àng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công. Đánh số chẳng hạp. 92. 6. ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều. 5. 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.Phải mưu mô.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới. Số hên: 26. 9. 95. Xấu. 2. 60.

Vậy việc cầu xin của bạn sợ gì gì mà không may không tốt cứ việc tiến hành theo ý đã định đi tốt lắm. Âm dương hòa hợp.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Chồng hiền vợ tốt. Số hên: 61. mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. Cầu danh đắc danh. Mưu tác hoan hân.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng. 21.gif[/IMG] đáng lo ngại băn khoăn. Người xin được quẻ này chẳng có gì là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Hai đứa trai gái của ai. Âm dương hòa phước may lành. 26. Hai chữ trai gái của câu một dịch ra chữ Tàu hợp lại có nghĩa là Hảo tức là tốt. cổ vũ nhau.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Đánh số tốt. cầm sắc hết sức hào hòa. và câu ba.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 62. có kẻ giúp công đắc lực lo gì chẳng thành. QUẺ SỐ 263 . Đồng đáo tề hành. câu bốn cùng nói rõ là âm dương hòa phước may lành.QUẺ SỐ 262 .gif[/IMG] Lưỡng ca tử nữ. hợp tác chặt chẽ. Đến cùng một lượt chung vai đồng hành. cầu lợi đắc lợi. 2. Mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. 6. 1.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] . 12.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Người xin được quẻ này là may mắn lắm. Có âm dương hòa hợp là may mắn lắm rồi. Vô cùng vui vẻ đầm ấm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.

Vận trình vượt bước dặm ngàn xa. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn. Gà gáy rồi đây trời sáng hòa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê. 22. Tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy. 2. Kệ minh phương hiển lộ. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần. quỳ xuống đất. nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Huyền cơ trong đó có ngâm ca.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bỏ dao rựa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 62. 6. thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy vậy.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. lo gì. QUẺ SỐ 277 . quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt. Biểu tượng: Gà.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 26. Đánh số tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Thời vận tốt đến rồi. y như là hai người khác nhau vậy.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đả phá quân môn lộ. Mãnh nhiên ngộ thiền quang. chớ có thấy cơ hội tới mà không làm. Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó.gif[/IMG] Trung hữu huyền cơ phú.

Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Kẻ gian hồ vui cùng trời đất. Lại đi chẳng định nơi nào. Vinh nhục bất kế. cứ xem việc đời giấc mộng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 278 . Câu nói phú quý trời đã định. nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi. mà chẳng xấu lắm. Do đó. Thời lai thời khứ an thân.Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] . 7. cứ để thời đến là hay. tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó. Số hên: 27. Bình thường. Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm. tùy cảnh ngộ mà yên thân. ta có cần cầu chi. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. tuy nhiên cũng phải sự tại nhân. những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn.gif[/IMG] Lai khứ nguyên vô định xứ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. khuyên người chớ lo.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu. đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy. Trên đời vinh nhục kể gì mà lo. nào có sá gì. nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được. chẳng bao giờ quan ngại. Trèo đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 72. Lỗi non nước có hại chi.gif[/IMG ]èo vượt suối. 77. Đánh số hạp ít.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bạt thiệp vô lự.

Số hên: 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý. 27. Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình. ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba). LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy. Thời ngộ hỏa. 2. phần nhiều chẳng hội đủ. Nhất hữu trị.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. yếu trước hoang. QUẺ SỐ 279 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Hắc dạ lý đồng tiền vãng. vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt. Lao lao ky. đánh số phải cẩn thận. thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm. 28. . chờ đợi. Bất tất quá ưu tiên. 7.Hữu tử trường. Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này. công việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến. cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy. phải lượng sức mình mà tính mưu.TRUNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Khi nào nước lên lại ròng. Tuy nhiên thế tình thường đứng túi này trông túi nọ. 72. Quá lo chỉ hại thần kinh. mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại. phản phát phúc. thành thủy cục. 82.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. cứ để từ từ thời vận đến. Chớ tham. Nhân tâm khổ bất túc. chớ lo.

không mấy hạp. QUẺ SỐ 280 . Đánh số. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. nhớ thật xa. tối đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. mới là yên thân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. . Số hên: 6.gif[/IMG] Trập long dĩ xuất thế. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. đông người thì mạnh sức. 68. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Người xin há lại không biết điều đó sao. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.HẠ TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Theo ý quẻ cho biết. 18.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.Tu kết đảng. 86. Một khi sơ ý e dè gặp ma.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cầu tài có sự góp sức của đông người. 8. Việc cầu xin của bạn. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. 1. 16. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. e rằng gặp ma tác quái. thì mới nên việc. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG ]êm khuya. Nếu trái lại cô chưởng ắt năng minh. Hãy nên nhớ. làm hỏng công việc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Bất thông. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. Đắc tế thương sinh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. lợi có bạc vàng. Cái ý sâu xa là như vậy. Dầu dốc thủ tọa thành. mạnh sức thì dễ nâng. Rủ bè kết bạn. Đừng đi nữa. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] êm khuya.gif[/IMG] Quẻ này chủ hai người đồng tâm hiệp lực. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. 61. Sách có chữ: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Vân hưng vũ trạch.

97. Thế lửa đang xung xung. Vậy trong năm nay.Rồng con nay đã chào đời. Số hên: 9. LỜI BÀN . bằng điều lành ý tốt. 92. Thiên biên tân xích. Công việc mới hanh thông. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Biểu tượng: Rồng. Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau. 7.gif[/IMG] đầy đủ sừng giác. 72.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Gốc trời nhuộm đỏ hồng. 27.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. hơn nữa lại được thiên thời. vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần. Đánh số hạp.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Ngộ tế thủy nguyên. ắt sẽ được toại nguyện đấy. Ngộ phùng nơi nước suối. trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước. 2. chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quản thi âm đức. Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn. kể từ khi cầu xin được quẻ khổng minh thời vận ắt được hanh thông rồi. Thứ hữu để cách. QUẺ SỐ 281 . Đây là một trong những quẻ đại cát.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài. Mưa nhuần mây nổi bay thăng. Hãy tiến hành những gì đã định đi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Hỏa thế huân thiên.gif[/IMG] Quẻ này chủ bất nhật hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan. người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân.

8.gif[/IMG] Hướng nam hữu đạo đạo. Người xin được quẻ này chớ có giao du bừa bãi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Trong lúc này bạn chưa có thể như ý nguyện cầu được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. hẻm cụt.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. đừng nên làm theo người ta cứ chiều theo ý định của mình mà làm tự nhiên cũng có quý . 80. QUẺ SỐ 282 . 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Mưu cầu nên nhắm vào hướng Nam mắt dễ dàng thành đạt hơn. Cách hữu nhất tri âm. Nếu có lửa mà không có nước thì không tránh được hư hỏng mất một mặt.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Người tri âm rất ích. đó là trọng tâm lời nhắn của quẻ đấy. Đâu cần hòa với ngô nhân. 20. Đánh số hạp chút ít.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. khiến đến đều chịu lụy. việc đi tìm nguồn nước vậy. Tiện đi ngựa tiến vào hàng châu thành. Người xin được quẻ này nên biết cái đạo điều chỉnh khiến mọi vật được quân bình hòa hợp y như tượng thủy hỏa ký tế. Hướng nam đường xá thênh thanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.HẠ HẠ Thủy Lôi Truân Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Và quẻ cũng nhắc bạn rằng. Như cảnh lửa cháy đi tìm nước. Cần tìm sự giúp đỡ của quý nhân. và trong thời gian chờ đợi nên suy tính một kế hoạch tốt đẹp như quẻ nói để thực hành thì đắc quả. Thừa mã nhận hành châu. Số hên: 28.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Bất tri ngô nhân xướng. Vần phòng ngộ kẻ tri âm hòa mình. thì việc mới thành. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. đó lời quẻ chỉ cho người hay rằng có thời thiếu vận và ngược lại. Cần phải chờ đợi thời gian nữa. Lửa mạnh nước yếu.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa tốt đẹp hoàn toàn). và nhất là chớ có lầm đường lạc lối đi vào trong ngõ bí.

TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tần khả vân canh. cứ việc hái cắt được mùa chẳng lo hao sức uổng công. Tốt đẹp. 3.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 2. bạn đã thành tựu. 12. 81. 28. thế nào cũng thành đạt sở nguyện. Quẻ thơ nói rằng hiện vận trình của bạn như mẫu ruộng sẵn có.gif[/IMG] Hữu điền nhất mẫu. Ruộng vườn một mẫu sẵn nơi đây. Số hên: 2. 21. Đánh số hạp. nhưng đại lợi là phương Tây vì câu kết của thơ quẻ có nói rõ. 28 83. . mùa màng hẳn phong nấm. 23 32. Độ tại tây thành. QUẺ SỐ 283 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vô cùng thu hoạch. Kết quả vô cùng thu lượm khá. Ở đời trăm việc nhỏ đến đâu cũng có chỗ an ủi của nó. 8. Thực ra ví thử vườn ruộng ít ỏi nhưng cố sức chăm nom thì mùa thu về. Thành công mọi sự tại phương tây. chớ có cho rằng nhỏ rồi xem thường rồi bỏ lơ qua. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Quẻ này chủ lợi tuất sinh ra tuy ít ỏi. nghĩa là bạn đã được hanh thông thời vận. nhưng vẫn còn hơn ngồi rồi ăn không. nhứt là phương Tây.nhân giúp cho công việc thành tựu như quẻ đã ám chỉ ở hai câu sau bài thơ trên. 82.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đánh số tốt. Số hên: 1. Ta hãy chăm lo việc cày cấy. vận đến. cứ đi về phương Nam mà tính thì sự ắt thành. 8. về sau càng thành tựu hơn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. hãy cố công mà. Thời lại. Người xin được quẻ này thử nghĩ kỹ xem. Biểu tượng: Ngựa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

ứng phó hoàn cảnh. 84. Chó săn khó kiếm đâu tầm được ra. Đừng chê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Nạp nhật noãn tuyệt trung. 24. ắt được toại nguyện sở cầu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tán cẩu hà xứ mịch. 48. Chui vào hang thú ẩn thân.TRUNG TRUNG . Đánh số hạp. QUẺ SỐ 285 .TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này cần phải cẩn thận hết sức lời ăn tiếng nói. Số hên: 2. Cứ tiến hành làm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Chạy nhanh ai đuổi xem coi được bằng. và thành tựu chắc hơn. 4 con ngựa tứ đuổi cũng không kịp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Quẻ mách rằng: Phàm việc mưu cầu chớ nên chê khen việc gì. cho nên ít bị lầm oán trách. ví dụ người ta đều tính chuyện làm ăn to lớn mà ta lại chỉ tính làm ăn việc nhỏ. thì ắt vững bền và chằc ăn đó là ý quẻ muốn nói vậy.QUẺ SỐ 284 . Những sự cầu xin của bạn phải khôn lanh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Chớ khinh công việc.gif[/IMG] Vật hiền nhi vô thần.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Còn hai câu sau ý nói: người vàng thì kín miệng.gif[/IMG] Hai câu thơ đầu ý nói: Một lời đã nói ra. Tật túc truy bất cập. 8. 4.gif[/IMG]đ ứa ấy không môi.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 42. nhiều việc nhỏ gọp lại thành lớn. nhứt là người chê thì ta lại làm được thành công hơn.

cuốc bẩm. Quẻ ý mách rằng phàm bạn mưu cầu việc gì phải nên hợp sức với người. thì lo gì chẳng giàu sang.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. mà vận trình của bạn cũng đến lúc hanh thông đấy.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta: Nếu đem hết tử công phu làm việc thì thế nào cũng thu hoạch được kết quả mỹ mãn. 5. Khai khẩn vô cương. khó vì công việc. khó nên việc to. Doanh lẫm doanh thương.gif[/IMG] . vì một mình thì sức quá yếu. thảy đều biến thành vàng bạc và tiền tài.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 25.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. cứ cố gắng làm việc thì thế nào cũng có được kết quả mỹ mãn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Lục ngưu canh địa. 58. 82. chẳng có gì đáng ngại nữa. Khai hoang công tác phi thường công lao. Người xin được quẻ này. Song người cầu được quẻ này rất là may mắn ngoài sự mưu cầu cần sức hơi người. Tiền nhân hậu quả.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. đó là lẽ đương nhiên.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 2. Trúng mùa kết quả biết bao. 85. Xưa nay máu và mồ hôi. ắt được nhiều may mắn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đầy kho lúa gạo việc nào phải lo. Sao trâu cày cấy ruộng vườn. 8. Đánh số được. Thu thành kết thực. bỏ công.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Biểu tượng: Trâu. QUẺ SỐ 286 . Cày sâu. hãy mau hăng hái lên. thì mới mong được kết quả mỹ mãn.

cứ quyến luyến quê hương gia đình thì còn làm được việc gì. ắt thu lượm được nhiều thành công. chớ chần chờ.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Nên hành động kịp thời. 28. Chớ nên lưu luyến quê làm gì. mạo hiểm mà tiến lên.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Thời vận đến có thể làm nên. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đánh số hạp. Số hên: 6. bạn nên nắm lấy dịp may trong lúc này. QUẺ SỐ 287 . 2. Tám tức là tháng Bảy và tháng Tám. Thấy bát quân hành tảo. mất thế xung pha mới nên công nghiệp. 82. chớ nên cố chấp tiểu tiết. Nếu ra đi kiến công lập nghiệp vào những tháng Bảy và tháng Tám thì rất lợi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Ý quẻ muốn nói.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Hãy lên đường lập nghiệp. 26.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 8. Vật khổ luyến gia hương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. tự nhiên có chỗ hữu ích. Khuyên người hãy sớm lên đường tiến. Vậy tức là vận thời đã đến.gif[/IMG] Đại phấn xung thiên chí. muốn lập nghiệp thành đại sự.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Bảy.gif[/IMG] Quẻ này chủ người con trai ở chí bốn phương. Và nhất là tìm một nơi địa danh có chữ "Sa" thì tốt nhất (đó là ý nghĩa của câu thơ chót).gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Dương võ tại sa trường.gif[/IMG] . thì phải xa quê.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 68. Chí khí xung chiên mau phát huy. Dương võ sa trường còn đợi chi.

Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. 70. để đặt tiệc vui vầy.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Lạc hưởng thái bình. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi. Nhất nhập hiền môn. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình. 7.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đại khai quảng hạ. Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. Một khi vào đặng huyền môn. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ. Người không hiểu biết thần tiên. Ninh hữu chân quyết.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Trung xích khuyên tâm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Vô cùng hữu ích. 2. an hưởng cảnh thái bình phú quý. Làm sao lại được chân truyền bí ngôn.gif[/IMG] Nhân bất thức tiên. Vận thái vô cùng thành đạt.Quì hoa hướng nhật. Cửa nhà mở rộng đón chào. . Hoa quỳ nở hướng phía đông. 72. nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 288 . cầu mưu cầu duyên. Tân tân hữu ích.gif[/IMG] Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân. Số hên: 27. lanh khôn việc đời. cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở. 20.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.

Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò. và hai câu sau nói rằng muốn công việc cầu mưu được trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm. 87. Số hên: 2. nghiên cứu cho kỹ ắt sẽ thành công. 28.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Tu hành chính quả mới màng. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Cầu sự còn chậm.gif[/IMG] Vật vị thuyết thoại thái trầm. tất nhiên không cho qua một cách dễ dàng. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Công danh lẩm bẩm đáng ghi. ta mới xét lý để biết.gif[/IMG]đi nh thiện bất thành chân. có thế mới đạt tới thành công. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta. là vì người hiểu lý do tại sao nên mới chịu như vậy. 78. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao.gif[/IMG] Quẻ này chủ biết là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. chờ.gif[/IMG] Quẻ này chủ về trước không biết. Đánh số được. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. như những trường hợp ta có ý ngờ tới.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Ngộ xuất thiên ban ảo diệu. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Công việc làm ăn hay chuyện gì bị trắc trở không vừa ý. tìm hiểu để tỉnh ngộ. cho nên hồ đồ lầm lẩn. Người xin được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ. chết chẳng đem đi".gif[/IMG] QUẺ SỐ 289 .gif[/IMG] đúng khi bắt tay vào việc. Quẻ này ngụ cái ý là như thế. Phương thức thiên đạo tối thần. 7. . Nhưng nay đã rõ hết chuyện. 8. Nê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. đó là hai câu đầu của ý thơ. 82. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động. Phải có kinh nghiệm mới mong thành công.

98. chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó. Công danh lẩm bẩm đáng ghi. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. Hà như tu luyện thành chân. Đánh số ít hạp. 92. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. Nên công danh tiền tài đều như mây khói. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được.gif[/IMG] Công danh tuy đa thực tể. QUẺ SỐ 290 . Sống gửi thác về. chẳng có gì đáng màng lắm. chẳng có gì đáng màng lắm.Nên công danh tiền tài đều như mây khói. không vững chắc lâu dài. chết chẳng đem đi". 82. Tu hành chính quả mới màng. Công khanh đại phu. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Chi bằng ta đi tìm thiên tước.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. vui làm điều thiện không chán.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. đó là nhân tước". quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó. Số hên: 9. Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo. 2. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tu là cội phúc. Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cầu xin còn chậm. lựa chọn cẩn thận. Chân thân bất hủ. chóng tàn. Còn tất cả là hư không. Vạn tai trường xuân. đó là thiên tước.gif[/IMG] Chức tước. Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến. Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín. .

Cầu xin còn chậm. tây đột. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. nghĩ cho cùng. 8. Nếu đem suy nghĩ tính toán cẩn thận lại. Và phải gặp chó mới hay. Mới mong yên phận hết lo gì. Ngộ nhất cẩu. 82. Đánh số ít hạp. 90. Cấp tư tầm. Theo dõi suy tư cho thật xác. lúc thấy chó hiểm rằng quá muộn.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng thấy thỏ mà lại nhìn chó. Đi đi đang chạy trên đường đi. Số hên: 9.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này khi gặp việc. Những việc cầu xin của bạn trước tiên phải thấu rõ việc làm và phải trải qua một thời gian dò xét. Đang đông xông. ắt giúp được sự nan giải đấy. Còn tất cả là hư không. QUẺ SỐ 292 . Gặp chó ta nên lấy làm kỳ. 9. Vậy bạn nên nghĩ kỹ bài thơ trên.gif[/IMG] Tẩu tẩu tẩu. thì công việc mới thành.Tu là cội phúc. 92.HẠ HẠ .gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Số hên: 29. 98.TRUNG HẠ Bát Thuần Cấn Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. thì may ra có thể đổi mối lo ra thành điềm lành. QUẺ SỐ 291 . sinh kế do đó mà khả đã lâu bền được. Sống gửi thác về. 2. Phải suy cho kỹ. Bởi quẻ tả cảnh của bạn như đang đi trên đường gặp một con chó.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 20. Đánh số dở. mà chưa nên gì. 2. Khả trường cửu. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. thì mới mong được kết quả như ý. chớ nên do dự bất quyết.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Biểu tượng: chó.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

Cầu sự chưa thông. nhưng cần phải dự phòng. Thận trọng lúc hành động. chớ để kẻ dòm. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Sao mà tin thiệt không hay. Bất hứa khả môn kha. 91. không có ngày nào là không lo sợ đề phòng. Đánh số dở. 1.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. chờ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết. nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 2. nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn. Trăng tròn nay khuyết nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ. Người ta sinh ra ở trên đời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận. bị phá hoại.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui.gif[/IMG] êm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG ]êm chớ nên mở cửa.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. suốt đời mình. 9.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 29.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có. Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm. Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ.gif[/IMG] Bất tri chân tiêu tức.Bát Thuần Cấn Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà. Tiêu tức mạch địa (hốt nhiên) lai. QUẺ SỐ 293 . 19. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc.

Vậy Người xin được quẻ này cần phải: bác học. suy nghĩ cẩn thận.gif[/IMG] Hỏa vương xứ. Vực sâu chỗ nước chẳng bề nề.gif[/IMG] .gif[/IMG] đặt kế chế nguy hoặc tìm ra phương pháp thích nghi. Muốn thế chớ có câu chấp bảo thủ khiến trở thành nếp thành quy củ. (học rộng. QUẺ SỐ 294 . Số hên: 29.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Cấn Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] Quẻ này chủ lặng lẽ tính suy mà quan sát sự biến động.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. trái phải.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. vì hai câu thơ đầu của quẻ đã mách dạy bạn vậy. Thủy thâm xứ. thân tư. thận trọng cho lắm mới được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. cho nên tất cả những việc cầu mưu cần phải bền chí chịu đựng. Nếu được vậy ắt có thể tránh được thị phi. nhận xét rõ ràng tích cực hành động) Theo ý quẻ cho biết hiện nay vận trình của bạn còn trong vòng bế tắc chưa được hanh thông. Lửa nóng nơi hồng chớ mối mê. Đấy là diệu pháp để thao túng. Tai họa gây thêm ắt thảm thê. e có nguy hiểm. Dáo đầu mọi việc đều thương lượng.gif[/IMG] đừng sơ ý rồi gây thêm rắc rối nữa thì phiền lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vô đắc nhạ tha tai. Đánh số tốt. minh biện. bất minh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. yếu bất ngốc. 92.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Hơn nữa quẻ còn khuyên bảo rằng mọi công việc làm ăn cũng phải tính toán cho kỹ và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Đáo dầu dương chước lượng. Nếu đã làm rồi. thì mới có thể tạm yên. 9. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 2. Sự cầu chưa thông.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bất thông. thân biện. đốc hành. phải cẩn thận cho lắm. yếu bất bì. để rồi do đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Những việc cầu xin của bạn tốt hơn là tạm ngưng lại để chờ dịp. 22.

Số hên: 3. địa thành lục. Công thành thân thối. Biểu tượng: Chim. QUẺ SỐ 295 . Thời vận hanh thông.gif[/IMG]đi .gif[/IMG] Bảo nhạn nhiều hồ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay. 39. 2. 23.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] đắc ý. 9. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ.Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. thì sự ắt hay.gif[/IMG] Quẻ này chủ công thành thì thân thoái.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mua vui mà lại thành chuốc khổ. chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục. 32.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. nghĩa là tránh được những cạm bẫy. Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý. Mạc giao kê vụ hội tương tranh. Đánh số. và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước. tốt nhất nữa. 93. Lập nên sự nghiệp chớ thì say mê. Công huân chẳng ngại điều chi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tham luyến chung phi thế nhân phúc. Nhảy lên trên đất dậm dò mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi.gif[/IMG] . Hành kiến công huân tảo hồi trình. 29.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Chim nhạn bay lượn mặt hồ.

Thiên thượng phong. trùng lưu hà hải. Đánh số. ước thấy. Tốt đẹp. 49. Vận thời hanh thông. . mặt trời sáng chói nơi góc trời. thì mọi người điều bỏ mình mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Ắt sống mãi muôn thu "Tràng sinh uyên hối".gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 296 . Điềm nhiên tương xứng. hạp. Lưỡng lưỡng tương đắc. Nguồn trong chảy mãi đến sông Hương. có cái vui tương đối với mọi người. chẳng có gì đáng lo. Thủy thanh nguyên. Đó là cảnh sáng gió thanh. Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu. mây điều phủ quanh. Thiên biên nguyệt. bẩn nhơ. Gió trời nay thổi hiu hiu. 2. mờ ám.gif[/IMG] đi hết.jpg[/IMG] Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm. Mặt trời sáng chói. Trái lại nếu có chút hôn trọc. Số hên: 4. 92. Nguyệt bạch phong thanh. 94.gif[/IMG] Được qui căn tràn ngập thiên địa.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 42. may lành hanh thông. 29. 9. thời vận đã đến. cầu được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đó là một cảnh trời sáng gió thanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mã đáo công thành.HẠ HẠ Sơn Thủy Mông Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt. Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009. Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân. Nhân đắc kim đan. Diệp lạc quy căn sanh cửu trường.

Cuộc sống dài bền chẳng thể lường. Hoa nở đầy đường chẳng ai màng. ắt thân ta khỏi khổ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Nên lo việc tu hành. Người nhiếp dưỡng ít phải chịu "thanh tâm quở nhục" mới được.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Muốn được vậy ta phải tìm cho kỳ được kim đan mới có thể sống lâu. QUẺ SỐ 297 .Thuốc tiên hái được người trường thọ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 9. giàu sang. nguồn nước trong và chảy mãi ắt thông đến sông biển. 29. Lên đường cưỡi ngựa đến Trường An. Khán hoa hoa chính phát.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. tránh dữ thành thiện. Làm cho hương sắc đều tiêu tan. Ý quẻ nói lá rụng xuống cội cùng với đất cửu trường.gif[/IMG] Quẻ khuyên ta uống nước phải nhớ nguồn. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Kim đan ở đâu? Ở hai chữ "nhiếp dưỡng" (nuôi dưỡng) bản thân. Số hên: 5. ắt trường sanh bất lão. 59. thì tức khắc làm ăn lành. Tạo phúc cùng làm lành. Hương sắc tận điêu linh. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy ráng lo như nước nguồn chảy mãi tới sông lớn. Nên tu tâm.gif[/IMG] . Đánh số tốt. làm lành. nghĩa là phải nhớ tới nguồn gốc. 92. người hái được thuốc tiên. ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Bỗng bị gió mưa mà thổi rụng.gif[/IMG] Thừa nã khứ tràng an. chớ có quên cái đạo "Tu sinh" (nhận lấy sự sống). dưỡng tánh. 95. Nhất nhật vũ lai lâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 2. lại vinh danh.

Cành khô lá rụng chẳng chi hại. thành ra cái việc cầu xin hãy nên suy tính. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] để tránh những điều không xảy ra cho bạn đó là ý quẻ mách ta thận trọng. trụy lạc. 29. Cho nên Người xin quẻ này phải coi như một roi quất vào mặt. chỉ tại thất bại. nhưng lúc đó trái đã thành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Hiện nay thời vận của bạn chẳng có gì xấu tuy công việc cầu mưu có vấp phải điều khó khăn và trở ngại. Tử thực tam thụ chi diệp diêu. Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nổi hậu quả tai hại như vậy.TRUNG TRUNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.Quẻ này chủ sự bất đắc ý.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc đời từng trải qua nhiều. Đổi cũ rồi sau đó có mới mà. Gốc già lá tàn. đó là những chữ dùng để nói xét việc đời thâm trầm. Tiền cát hậu hung. gốc rễ đã to. mới thấy là già dặn. mùa thu lá hoa tàn. 62. Cây mọc trời xuân gốc rễ già. Mất kiến căn lao. Mất điêu bất tạ. 92. Trái mùa quả chín lá đâu ra. Người xin được quẻ này đích thị là một người sống trong hoạn nạn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Hai câu đầu thực là tốt thay. Tính thật kỹ là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. cũng không đáng lo buồn vì căn cứ bài thơ trên nói cây mọc trời xuân nghĩa là . Số hên: 2. thất bại đều do ở sự kiêu căng mà ra. trụy lạc quá lẹ. đã ăn sâu xuống đất khiến gió mưa không thể làm cho tàn héo được. 26.gif[/IMG] Mộc trưởng xuân thiên căn cán lão. 9. nguy hiểm đến điệp trùng. 96.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. chẳng khác gì cây kia tuy mùa xuân lớn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 6. thận trọng đề phòng gặp cảnh không may xảy ra. Cần bố đức. có từng trải như vậy. Đánh số xấu. QUẺ SỐ 298 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 28. Tiếng người la lối om sòm. kẻo muộn màng mất đó. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động.gif[/IMG] Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến. Thiên tướng minh liễu. 29. 2. cứ lo mà tiến hành. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 79. 9. Tốt đẹp khỏi lo. 89. 27. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số thông. Số hên: 8. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt thành công mỹ mãn. vận thời đến rồi lo gì nữa. 2. cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi. Hà tất thân thủ thư mi ? Phản tổ cao bồng dáo lão?. QUẺ SỐ 299 . khiếu đạo. 92 29.gif[/IMG] Khiếu đạo. Khuyên ta chộp lấy thời cơ. Sao còn chẳng chịu thức chơi. Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. Số hên: 7. Đánh số tốt. .gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không. Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua. Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi. bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội. Câu chót nói đổi cũ rồi thì thành mới có như vậy đã mách rõ sự tốt đẹp cho biết.TRUNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 97.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. cần giữ một lòng lành.gif[/IMG] đúng thời. nhứt là trong dịp này ắt thành công. 9. thì uổng lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội. 92. Sự sự sắp thông hạnh. mọi việc đều suông sẽ. dù gặp gì trở ngại đừng nên nản chí mà cứ tiến tới sẽ tốt lành theo sở nguyện.

QUẺ SỐ 300 . và sự thành đạt thực là tốt đẹp. Bởi thế chuyên hẳn một nghề đến chỗ tinh vi. tâm vừa nhàn mà thân lại an nữa. 99. những người cầu được quẻ này. Đây là một tấm gương sáng soi chung cho tất cả ai ưa bao biện. Ba thang sẽ thấy thần hồi thân. thanh đắc thanh. phúc liễu ninh. thì luôn luôn ứng vào là công việc ấy phải trải qua ba lần cố gắng mới đạt được ý muốn. Vậy bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua những khó khăn nếu gặp rồi sẽ như ý.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cố đắc khan. khí thì sảng. Số hên: 29. thì việc mưu sinh thì còn có gì đáng lo ngại nữa. Tâm tề hậu. Cố gắng ắt nên việc. Đánh số hên. nghề thì có nhiều nhưng chả tinh được nghề nào. Tục ngữ có câu: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Theo ý quẻ cho hay. rồi mới thành công. 92. Gốc rễ vững vàng đỡ một phần.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. túc phân minh. cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. khả trường sinh. 9.gif[/IMG] Dược nhĩ chân. Thuốc thiệt uống rồi ắt lành. Lúc đó thần thì thanh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Thất bại. Dồi dào sức khỏe mạnh hơn trước. và cầu về công việc làm ăn. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thần trung thần.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần tinh.

chẳng những toại nguyện và còn là một kẻ tài đức. giàu sang nữa là khác. Thiên đình sang mấy vẫn vào ngay. Đánh số tốt. Biểu tượng: ngựa. bởi theo hai câu sau của quẻ thơ "Cưỡi ngựa cao to" và Ԕhiên đình vào ngayԔđều có ẩn ý tài sắc và giàu sang. Cưỡi ngựa cao to oai lầm bầm. QUẺ SỐ 302 . LỜI BÀN Quẻ này chủ rong ruổi xa gần.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . Trực nhập thiên đình. duyên phần đẹp mùa thương. Cung hỷ. Bốn bề nào ai mà chẳng hay. 30. Sự sự hanh thông. đúng như có câu nói: Ԕhặng Long Khoái TếԔ Cuộc đời được lên hương.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tam thiên tăng kết xả. Số hên: 3. bạn xin được quẻ này. Tứ hải tận tri danh. lợi đến đương nhiên. Giao du kết bạn chỉ ba ngày.QUẺ SỐ 301 . Người xin được quẻ này ắt hẳn có hàng trăm việc sắp sẵn trong lòng và hoạt động tất có danh và có lợi. Tràng kỵ tuấn mã.

thời vận đã lên hương. chẳng lo gì. 31. Mặt mày tóc bạc thanh tươi. Vậy việc cầu của bạn chẳng bao lâu là sẽ thấy công thành và mỹ mãn lương duyên. bỗng lại được gặp ông lão tươi tốt tóc bạc. đó là ý nói gặp quý nhân chỉ bảo đường đi nước bước của mình đấy. 13. cứ cố gắng là thành công. có thể dốc bầu tâm sự bày ruột phơi gan. QUẺ SỐ 303 . Người xin được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách không ngờ. Người cầu được quẻ này thực là may phước. mới gặp nhau mà đã thân như bạn cố tri. Khi nhàn nhã đến nhà thầy. Đánh số tốt. Đồng nhan hạc phát.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . Cười như xuân gió thảnh thơi tiếu đàm. Bài quẻ đã nói nhàn rảnh đến nhà thầy.Nhà lai phu tử xứ. Ngẫu nhiên ngộ nhất nhân. Số hên: 30. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng giải cấu tương phùng. Tiểu lý sinh xuân. Gặp vận hanh thông. Bỗng nhiên lại gặp ở đây một người. 1.

Sau khi trải bao khổ sở gian chuân mới tạo lập được căn bản. biết mình chỉ là kẻ thân mà thôi. Mây nhàn hạc dã hướng đông hành. Bốn phương khói bụi vô cùng xót thương. LỜI BÀN Quẻ này chủ làm người khách ở miền Đông. vì chưa là thời thuận tiện lắm như câu quẻ thứ hai nói. công việc còn trải qua một vài lần gian nan rồi mới định được.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Hán thủy vô tình. Duy hữu hương nhân tiện thị tri âm. Người xin được quẻ này như nếu muốn kinh doanh hoạt động. Hoàng hà cổn cổn. Còn kia nước Thục sông hình trắng trong. rồi từ đó hồng vận đến. phải nhờ người đồng hương giúp sức không được. 30. Tứ xứ yên trần. Số hên: 32.Nhàn vong dã lão vong đông hành. Vậy bạn hãy ráng sức vượt qua. 2. Tương lai sẽ thấy ngày mai lành. và tiếp cho ta hay. 20. Biểu tượng: Con hạc. cẩm tú tiền trình. Liên nhai đăng hỏa hậu. . QUẺ SỐ 304 . bèn kết làm tri âm. Theo ý quẻ cho biết. Thục thủy trừng thánh. Đánh số được. cùng nhau mưu tính việc làm ăn. bỗng gặp được người đồng hương. hiện nay thời vận của bạn đã bước vào hướng may. 3. nhưng mà chưa thể thành đạt ngay trong lúc này. Con sông Hán thủy vô tình. Công việc trải qua ba bốn bận. Phải có người thân giúp và phải 3 lần thất bại mới xong. Hoàng Hà cuồn cuộn hãi hùng. Hiểu được ý mình chỉ kẻ thân. Kinh doanh thị tứ lưỡng tam xuân.

trong thời gian này khó mà toại nguyện. Chờ xem mây tụ một bên. đều cuồn cuộn khơi sóng mịt mùng bốn phương. Đánh số không hạp. Duy chỉ có một nơi là xuyên trung (tức Ba Thục) còn được yên ổn như cũ mà thôi.TRUNG HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tiềm long dĩ thụ khốn. chờ đợi. Bài quẻ này toàn lấy các con sông của nước Tàu để tả cảnh tình kẻ cầu xin và hiện cảnh của các con sông ấy. Thượng bất kiến vân hưng. ngoại trừ sông Thục. Bấy giờ bay thẳng thiên đình cao xanh. gặp nhiều gian nan. 30. Trữ khang vân tứ hợp. Người xin được quẻ này có bạn thân bị khó khăn trở ngại trên đường lữ hành. QUẺ SỐ 305 . Gió mây chưa thấy nổi bùng nương lên. Số hên: 33. Con rồng nay kẹt thế cùng. Vậy những việc cầu của bạn. Phải chờ đợi một thời gian nữa và khi đạt thành đại lợi thuộc về hướng tây. Bất lợi bất thông. Phi khứ đáo thiên đình. 3. LỜI BÀN . mà không có cách chi chế chỉ được.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bất an nên mất hết yên vui. do đó âm tín bị cách trở gián đoạn.

Biểu tượng: Rồng. Vậy những việc cầu mưu của bạn hãy nên bền chí chờ đợi một dịp khác là tốt hơn. thì bay thẳng lên trời. Nhưng thơm tho đó đâu được lâu. nên khó thành công. Ý quẻ nói hiện nay vận trình của bạn chưa được thông như con rồng hiện đang bị kẹt thế cùng và mây gió lại không có. Hà như đàm tiếu sinh phong. cần chờ ẩn nhẫn.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Thử xứ tư vị nung. Tuy chí khí mưu đồ tích cực đấy nhưng hội gió mây vẫn chưa gặp. 30. thì làm sao bay? Chờ mây tụ. đem hết sức mình mà học tập. Vậy thế làm sao cười giỡn nổi. Vội chạy tây rồi vội chạy đông. 40. . Đang bỉ. Đảo hào đông bôn tây tẩu. Ý quẻ cho rằng việc tính cầu này là rất lý tưởng tốt đẹp như mùi vị rất thơm tho. nghiên cứu thì may ra mới phát tích tụ mình được. chớ quên. Nung diêm bất nại cửu. thì mới có thể có tiện lợi hơn. rút cuộc cũng là hao công vất vã mà thôi. thời vận chưa đạt. Ra ngoài (xuất ngoại) có lẽ là một bí quyết đó. Rồng mắc cạn không mây. Người xin được quẻ này chớ nên vội vã. có cũng không. Cho nên bói được quẻ này nên nhớ kỹ. 34. Hãy cứ tươi cười vui vẻ đi. Đánh số hạp chút ít. 4. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc tiếp thế xử vật. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa. Nơi đây mùi vị quá nàn nồng. vì trong lúc này vận thời chưa được hanh thông lắm. khi người nhịn ta thì ta nhịn lại. 43. Trừ phi chăm chỉ chuyên cần. chớ nên nhận lầm là thật. QUẺ SỐ 306 . Khi người nhường ta thì ta nhường. như vậy dù có cũng như không mà vui sướng gì đâu. Số hên: 3. Giữ chẳng lâu bền.Quẻ này chủ công danh chậm chạp.

tai vạ ắt tới ngay cho nên câu thơ 2 mới nói: "chớ dừng giây lát". coi chúng như rắn rết. mà khuyên rằng: nhân tình ấm lạnh. hảo khởi hành. cần chờ người giúp cho. QUẺ SỐ 308 . cần ẩn nhẫn chờ thời hanh thông hơn. như thệ vật cửu tồn. mới mong. và câu thơ 4 chót cũng thêm: chớ có ở lâu là thế. Chờ đợi vượng hơn. 3. Mang dã điếm. 53. gió mưa bất thường. 3. Nhất nguyệt. Vui nhỏ đến. 5. ý quẻ còn khuyên bạn đừng nên lưu luyến công việc này và phải từ bỏ ý định đó. Người xin được quẻ này nên phải kiên cơ nhi tác chớ đợi chờ mãi mà nguy đó. Đánh số dở. Chẳng nên gì. bây nhây hai mình. để rồi buồn đó. Trăng trời du ngoạn. 6. Nếu lây nhây thì chẳng được tích sự gì. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta tránh bọn tiểu nhân.Do những ý trên của quẻ thì việc cầu xin của bạn dù có thành đạt đi nữa cũng phải mất trở lại như tình trạng cũ. Vội thu xếp hãy mau thay. Ví bằng không ta tránh chúng. 30. Số hên: 35. chung quy chỉ được vui trong một chốc lát mà phải cực nhọc thân trí vậy. ta hãy nên Ԏinh tín kỳ hữu. 30. 50. Sự cầu xin của bạn đang bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 36. QUẺ SỐ 307 . Huống hồ chúng đông mà ta ít. bất tín kỳ vôԔđể khỏi sau này ức hận. 63. căn cứ vào bài thơ trên của quẻ Khổng Minh. Chớ nên ngơ nghỉ ngừng ngang chỗ này.TRUNG TRUNG . thì ta lại càng phải lo xa là hơn.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Thử gian hữu tiểu nhân. Nơi đây có kẻ tiểu nhân. 60. Thiết mạc xảo lưu đình. Phòng tiểu nhân cho lắm. sự việc nan định.

Người xin được quẻ này nên chớ có lo ngại. Quẻ nói người cầu xin như là rồng đã mọc sừng và sắp sửa làm gió làm mưa.TRUNG THƯỢNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn . Đầu rồng nay đã mọc sừng. Chẳng lâu sắp sửa tưng bừng gió mưa. Phong vận gặp hội anh hào ra tay. Ta nên mau sớm tiễn đưa. Nhất vào tháng 3 tháng 6. Nhưng phải kiên chí tính toán kỹ.8.Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Long sinh đầu giốc. Đồ mà cúng tế phụng thừa chúng sanh. 70. Thời vận hanh thái. Số hên: 37. 3. Tốt đẹp. nếu bạn muốn thành đạt sở cầu thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước tối mới thâu hái được kết quả mỹ mãn. 30. chắc chắn có hy vọng hanh thông lắm. QUẺ SỐ 309 . Nghĩa là vận bạn đã tới lúc tốt sẽ gặp may mắn. 7.7. 73. Song hai câu của quẻ thơ có ý nói rằng. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạm thời hãy an tâm giữ gìn cẩn thận. Lục bất bát tảo. tin tức tốt đẹp sẽ tới đó. Đánh số tốt đẹp. Tương bái cam lộ. Biểu tượng: rồng. Hảo tế tương sinh.

lẽ trời rõ ràng là như thế. 83.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tằng bả thụ tài. Người xin được quẻ này nên hiểu rằng chánh bất tất phải tự cưỡng tranh vật lộn làm gì. Xà khước bị hình lục. Bờ hoa nở khắp nơi. không nên dính đến ma tà thì mới nên. Dã yếu dãi xuân lai. Long xà đấu sức. Ý quẻ mách rằng hiện nay thời vận đã đến lúc hanh thông. Hanh thông. ý chỉ con rồng là chính con rắn thuộc tà ma và cuối cùng bị tà ma giết. tốt đẹp. Con rồng bay thẳng thiên đường. chớ nên theo đường tà ma mà có hại đấy. Đây Nam Thái Bạch hiển linh. 30. chiến đấu. Vậy bạn cầu mưu những việc gì cần phải nhờ đến phước đức. Có cuộc ganh đua. LỜI BÀN Quẻ này chủ chánh không thắng tà. Hãy ráng chờ xuân với tiến đông. Biểu tượng: rồng. Rắn thì bị giết tai ương tự làm. Nay người đã bỏ công ra trồng. 8. Đông phong niểu niểu. Cạnh tranh. rắn. Đó là đi đường chính đạo. Đánh số được. Thoang thoảng gió đông truyền khắp xứ. Cuối cùng chính thắng tà. 80. phân mình nhược cương.Thái bạch hiên tây nam. 3. . lý chẳng thắng số. một sống. QUẺ SỐ 310 . Bởi bài thơ ví rằng Long Xà đấu sức. song những việc mưu tính phải chính đáng ngay thẳng. tất cả việc cầu dễ dàng hơn trước rồi. ắt phải một chết. Long tự phi thượng thiên. Long xà tương cạnh trục. Số hên: 38. ắt sẽ được bình an và làm ăn dễ chịu.

Vận thông rồi. cần phải tới buổi xuân hoa nở mới có thể thuận tay hành động được. Số hên: 39. Nhi kim an lạc độ quan âm. ắt thành đạt ý nguyện mà sự thành đạt ấy sẽ được hạnh phúc vô cùng. 30. 93. Bây giờ con lớn mới vui thôi. LỜI BÀN . Khi thời cơ đã tới thì càng ngày càng tiến bộ hết sức nhanh chóng. Kể chi ơn ai ngày xưa nữa. 3. 90. Ấn ái thương đa hoan hỉ sự. chủng đậu đắc đậuԔđó là chuyện dĩ nhiên. Việc cầu của bạn như quẻ thơ đã nói. Biết tiếc thanh xuân già vẫn tươi. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thuận thời mà hành động. lo gì. Bất giảm thanh xuân. Nhưng chỉ cần đợi thời gian trái chín mà thôi. Vậy việc cầu xin của bạn ráng chờ đợi một thời gian nữa. QUẺ SỐ 311 . nhưng đợi chờ ԃhủng qua đác qua. Bao năm khổ cực đã nhiều rồi. Tích thuận thanh xuân. LỜI BÀN Quẻ này tượng việc có trở ngại. đã cố công trồng thì sẽ ăn quả. Như câu chót của quẻ thơ nói hoa nở đầy đường tươi đẹp. Nạc trù luân.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tứ thập dư niên khổ dĩ thâm.Đầy đường hoa nở chỗ nào không. 9.

Cố gắng thì may mới nên . Để rồi mất dịp còn gì tương lai. đừng tưởng là may mắn. cần ẩn nhẫn chờ thời gian đạo hòa an. 31. nếu chậm sẽ không kịp. hanh thông. Tính toán chưa thông. mà hãy nên xét lại. Cũng như công việc mong cầu. Hai chữ Դhanh xuânԔnên đáng được lưu ý. thì mới có tương lai yên vui. chẳng nên buồn phiền chi. rút cuộc sẽ đem lại những điều may mắn không đẹp như câu thứ hai đã nói đấy. vận chưa mấy thông. 30. Số hên: 10. Đáo đầu xứ diệc thành băng. cũng như mọi việc mưu tính. Hãy mau tỉnh ngộ màng chi. Vậy bạn hãy suy nghĩ và xét lại việc làm hiện nay. Vật ngộ tiền trình. mà già vẫn tươi. 13. LỜI BÀN Quẻ này nói đọc sách không thành. Tất cả trọng tâm khuyên dạy của quẻ là phải biết thương tiếc thanh xuân. Công việc cầu mưu của bạn. Còn lận đận. Nước thành băng giá nơi cùng đường đi. Ba năm văn nghệ tinh thông. Vì hai chữ ấy ngoài nói trẻ đẹp mà còn ẩn ý nói sự tốt đẹp đó. Cấp cấp hồi thu. đủ để tự mình vui với mình.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tam đông túc. ý quẻ cho hay rằng. có đổi nghề cũng nên đổi sớm. Người xin được quẻ này : tự nhiên hiểu lấy mình. miễn để lại cho cả cuộc đời.Quẻ này tượng khổ tận cam lai. Song. phúc tuy muộn nhưng tốt tuổi đã già mà càng khỏe. Vận vừa phải. QUẺ SỐ 312 . Người xin được quẻ này nên gấp rút cải nghề đổi nghiệp. chi bằng đổi sang nghề khác. văn nghệ tinh. Cầu sự còn chậm. Đúng vậy nếu bạn giữ được mọi sự tốt đẹp cho gia đình thì gia đạo ắt sẽ vui vẻ. thay đổi chương trình cầu mưu.

Số hên: 32. 11. 13. LỜI BÀN Quẻ này cho biết họa vô đơn chí (tai vạ thường đến liên tiếp). Người xin được quẻ này quyết phải cố gắng phòng bị nghiêm mật mới được. Canh kỹ xem chừng bị phá gì. Cẩn thận đề phòng. Đánh số hạp.THƯỢNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . thì sẽ thành công trong tương lai. Đề phòng cẩn thận chớ sơ sót. Việc còn đang rối rắm. chớ nên sơ sót mà hỏng ngay. 23. Theo ý quẻ nói: có lẽ sự cầu xin của bạn từng cầu mong nhưng đã gặp trở ngại phải không? Nếu câu hỏi của quẻ đúng với quá khứ của bạn thì lần này phải kỹ lưỡng và thận trọng hơn. Vậy vị lộng hoại. Vừa rồi mới lại thế là chi. QUẺ SỐ 314 . Và bắt lấy thời cơ mới được.công. Số hên: 31. thì làm sao tránh được tai vạ nguy hại. kim phiên hựu lai. cần đề phòng và tính toán kỹ thì mọi việc may ra mới thành. Nếu không đề phòng cẩn mật như đề phòng cọp sói. Kỳ quái lạ thay. thực quái kỳ. Vậy bạn muốn công việc cầu xin được đến nơi đến chốn hãy nên bền lòng. Đánh số dở. rút kinh nghiệm và có kế hoạch rồi tiến hành. 3. 12.TRUNG THƯỢNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Kỳ quái ! kỳ quái ! Tiền phiên lai liễu. QUẺ SỐ 313 . 21.

chẳng lo gì khó nhọc vì đã có công gieo hạt. Tòa khan thu hoạch.TRUNG HẠ Sơn Địa Bác Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . mà chỉ nằm nhìn xem người ta gặt hái về an hưởng mà thôi. LỜI BÀN Quẻ này cảnh cáo làm biếng thì nghèo. Như vậy việc cầu xin của bạn ắt thành công. ắt trước hết phải siêng năng cần kiệm. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể giàu. 33. Bắp ngô. QUẺ SỐ 315 . Tất mạch đạo lương. Số hên: 13. Như con trâu cày nay đã nằm trên bờ ruộng chẳng lo gì tới việc cày cấy nữa.Canh ngưu phục ngột. 31. Trâu cày nằm bẹp giữa đường. Người xin được quẻ này muốn cầu mong giàu có. bây giờ chỉ còn hái quả thôi. Quẻ thơ nói rằng: vận thời đến lúc hanh thông mưu cầu toại nguyện chẳng gặp chi cản trở nữa. Công trình khẩn đất khác thường chẳng lo. Ngồi nhìn gặt hái bo bo. Tốt đẹp. lúa gạo đầy kho đầy đồng. thời vận đến. nay mai nên bạn hãy cố gắng tiến tới đi. 1. 3. trái lại chưa có người nào siêng năng mà nghèo mạt suốt đời. Tịch khổ khai cương. siêng năng thì giàu. Đánh số tốt.

Nhưng tiếc hoa đào gặp trận bão. Lưng treo bảo kiếm thanh cao. thì phải trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Biến hóa hải đảo. Chim con ắt sẽ được bình an. Con nhạn cùng mây bay lượn nhàn. Nhưng muốn đạt thành sở nguyện. nếu muốn thành đạt sở cầu. Ý quẻ cho hay hiện nay thời vận của bạn rất tốt. 31. Lẽ ra vận trình của bạn phải được tốt đẹp.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Sô điểu phi cao. bình an. Trăm ngàn rèn luyện đường đời mới nên. có quyền thế đó. trái lại cần phải lâu ngày tháng và công sức mới thành. . Thiên trùy bách luyện. Đánh số tốt. Bộ nhập kim loan điện. Thần long trảo nha. 41. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. chưa tốt đẹp hoàn toàn cần rèn luyện tài đức thêm mới mong đạt được quả tốt. 14. thế nhưng không ngờ lại hoa đào gặp bão làm cho những điều tốt đẹp lại phải tiêu tan. chẳng phải cứ bắt tay vào một cái là xong ngay. vui vẻ như hai câu đầu của quẻ thơ đã tả. Phú bộ tam sơn. Đang thời vận thông. 34. Phàm làm việc gì cũng vậy. Vậy sự cầu xin của bạn trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. QUẺ SỐ 316 . Sơn cốc hoàn kiều. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng báo cho biết hỏa hậu (mức độ vừa đúng của lửa khi nấu luyện vật gì) đã đến linh đan tự nhiên thanh. 4. Đảm đương việc phi thường. Số hên: 3.Yêu hạ hội thanh bình. thì phải cố gắng trên đường đời hơn nữa. 1.

Biểu tượng: chim. Số hên: 15.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Cát. cát. Biến đổi. Hữu liễu mai hoa tiên bất đồng. biến hóa bất trắc. Vậy những sự cầu xin của bạn khó mà thành trong lúc này. Nhân tình bất tỉ cựu thời nung. nguy hiểm đến thình lình. nên phàm việc gì phải cẩn thận lo liệu mới được. Bởi vì sự kiện xảy ra tự nhiên. 51. tiếc thay. 5. Đánh số rủi. 13. Đây là quẻ đại cát.Nghe bên lề ruộng gái than van. nếu có kết quả thì kết quả đó chẳng đi đến đâu. Hàm tiếu hướng đông phong. Rủi có bông mai lại khai ra. cát. .hung. con người không thể nào chống cự được. thận trọng. đang may gặp rủi. chờ thời và ẩn nhẫn. Tầm thường nhất dụng song tiền nguyệt. 31. LỜI BÀN Quẻ này có cái tương từ thấp mà lên cao.hung. QUẺ SỐ 317 . Hung. Dù may cũng giống trăng ngoài nhà. 1.

Vậy tự liệu thôi. chỉ là tầm thường. Trái lại việc cầu xin của bạn chẳng xấu. Đánh số tốt chút ít. LỜI BÀN Quẻ này nói rằng lành mà lại chẳng lành. QUẺ SỐ 318 . Quẻ nói rằng dù may mắn như trăng ngoài nhà. Lửa cháy thành ương tai.Cười hướng gió đông tưởng ý mạt. Bảo đình đan thành. Nếu hiểu được tình đời. Số hên: 3. Bình thường. mà cũng chẳng tốt lắm. 6. phải nói rằng dữ mà chẳng dữ. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời cho dù có gặp mùa xuân sang. Hãy nên lấy nước xài. cho dù mùa xuân đến cũng vẫn chưa may mắn. Khi thành đơn bữu đỉnh. 36. Tân thiên yết địa. thì sự cầu cũng chưa đến đâu.HẠ TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Đại hỏa viêm viêm. thời vận không mấy tốt. 61. 1. Trái lại còn gặp rủi ro nữa. Trời đất cũng kinh hãi. 13. ắt ta cũng chỉ ném theo một cái cười là hết. LỜI BÀN . nghĩa là chẳng tốt đẹp cho lắm. Tu thủy tương tế. Nhân tình nào sánh kịp ngày qua. cơ hồ ngư đã từng gặp tai họa.

7. ký tế (nước lửa cùng giúp nhau). thì được nhiều tốt đẹp đấy. nếu có tài. ráng vượt qua những khó khăn vấp phải. ngược lại sẽ tạo nên hậu quả không tốt đẹp mấy đấy. Vậy bạn nên kiên trì mà cố gắng. để chuyển bại thành thắng. 31. khi vượt khỏi được khó khăn ấy. 17. Số hên: 3. Còn gì mà nói. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó. và có thủ đoạn ắt giải trừ được cái khó. cố lên. 13. khó khăn. Người xin được quẻ này cần phải lấy vấn đề giao hữu làm đệ nhất nghĩa. thì sự việc chẳng có gì tai hại. 1. Kim đao nhất hạ. Vi bả cô chu hệ. Và ngược lại. ta không có người cũng không thể thành được. 71. Sao chưa lấy cột thuyền này khỏi trôi. trái lại. sẽ lôi thôi. Đang bế tắc. làm ra từ trước chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. tính sau nắm lấy cơ hội và những phương tiện chung quanh thì mới mong đem lại được kết quả theo ý muốn. vượt khỏi sự khó khăn đó.Quẻ này cho biết người không có ta không thể lập được. LỜI BÀN Quẻ này tượng bắt đầu có cái nguy trôi nổi phiêu lưu và cuối cùng là cái hiểm phải đoạn tuyệt. Đánh số tạm được. như quẻ nói cứu lửa biết dùng nước trị. Ý quẻ nói: sự cầu mưu của bạn rất là khó khăn như lửa cháy thành ương vậy. nắm vững chủ trương đã định. ta hãy nghĩ trước. người và ta giúp đỡ lẫn nhau chẳng khác gì thủy hỏa. Tất cả mọi sự mọi việc xảy ra. Khi trôi mãi. Người xin được quẻ này chỉ có cách tu dưỡng con người để hóa giải mong tránh khỏi. có môi chẳng lời. Nay dây sắt kẽm một dây. Tóm lại. Tảo bả đầu bạc địa.TRUNG TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thiết sách nhất điều. . thì sự việc ắt thành công một cách huy hoàng không ngờ. Quẻ mách rằng: phàm cầu mưu việc gì. QUẺ SỐ 319 .

Có phương tiện sẵn. 91. Thời vận gần hanh thông. 31. Ba đào quăng lưới thử lường. nơi ba đào quăng lưới lại bắt được những vật quý. 1. Nhất khắc xào diên. Đánh số hạp chút ít. đừng chần chờ. Người xin được quẻ này rất nên hăng hái cố gắng làm việc mới được. Còn riêng việc cầu Դiểu đăng khoaԔ chắc là Ԕỹ mãn lương duyênԔrồi. 18. Nói cách khác. chớ có lợi tay. có nghĩa là: thời đã đến. Quẻ nói: cả ngày 12 tiếng chuông đồng hồ đánh lên mãi. QUẺ SỐ 320 . ắt sẽ thu lượm kết quả theo ý muốn. 1.Vậy việc cầu mưu của bạn hãy nên theo lời quẻ dạy. 13. 31. Vua Đại Vũ tiếc một tấc bóng. chán nản. 3. ắt sự có thể thành. Mới thành công quả phi thường hiển nhiên. sự ắt sẽ thành công. hãy thử thách đi. nếu không thì hỏng. 8. Khẩn cấp luyện trước. tại sao không thực hành công việc đi. 19. . làm việc phải có kế hoạch và sáng trí thì mới nên việc. Vậy những việc cầu xin của bạn. bình tĩnh suy tính rồi mới bắt tay vào việc. Cứ tiến hành và cố gắng. Số hên: 38. gió thanh làm dây mới. 3. Thanh phong móc nối làm mai dẫn đường. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn được đôi chút. cần phải cố gắng. mà phải thử lửa như lúc ba đào quăng lưới vậy. Vô xứ hạ cước. làm ngược lại chỉ thành hư không mà thôi. Cả ngày đồng hồ đánh chuông hoài. nên thức dậy sớm và cố gắng tiến tới làm những mưu định đi. nản chí. thì chúng ta tiếc một phân bóng.TRUNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thập nhị thời trung. Đánh số chưa hạp. không từ gian khổ thì ắt thành đạt. biếng lười. Số hên: 9.

hai câu này ý chỉ thời vận của bạn đã hanh thông tốt đẹp. Số hên: 32. Gió lại từ hướng Tây Nam. Giàu sang vinh hiển đã đến kỳ. 2. chẳng phải là người trấn thủ giữ quan nhiều trí lắm mưu đâu mà thực hỉ là do lực lượng đã định từ trước. 3. chắc chắn thành công. 23. làm việc có kế hoạch thành công theo ý muốn và sự thành công đó rất rõ như xem trong lòng tay của bạn. Kỳ môn điệu quyết. Hồng nhật đương thiên. Mặt trời treo giữa hiện đang sắc hồng. Trông xem thấy rõ như lòng bàn tay. người xin được quẻ này chớ lo lắng về chuyện công lao. mặt trời giữa trời là sáng sủa. Gió Tây Nam là gió mát mẻ. Nhất trưởng năng khan. cười nói tự nhược mà vẫn đuổi giặc.HẠ TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn .QUẺ SỐ 321 . 20. QUẺ SỐ 322 . LỜI BÀN Quẻ này cho biết ngồi trấn thung dung. Kỳ môn hiệu quyết lên công. Vận thời hanh thông.HẠ HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Phong khỏi tây nam. Đánh số hạp. chẳng cần phải lo gì cả. 30.

Đợi giúp cho ta ngày đã dài. Hết la tất cả nay im lặng. Bỗng bị mây đen che phủ mất. . bạn nên ẩn nhẫn chờ thời đến. nên cố gắng và cố gắng thì mới có thể hy vọng thôi.TRUNG HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Nhất cách tri âm. chẳng bao lâu mọi việc rồi sẽ được rõ ràng minh bạch cả. Người xin được quẻ này chẳng có gì phải lo sợ cứ giữ lòng bình thản an nhiên. Số hên: 3. Việc cầu xin của bạn lẽ ra vận trình may mắn. Lúc đó thì bô bai. 1. trong trắng đàng hoàng bỗng gặp vu khống hủy báng rồi do đó chuốc lấy oán thù. Đánh số dở. Đang may hóa rủi. Trăng chiếu lững lờ đứng giữa không. Thiết vật nhâm tuần. 12. 2. Khước tại thiên biên đẳng. thơ tả rằng: Դất cả sự ồn ào đều lặng im và trăng đêm đang chiếu mà bỗng bị mây che làm trăng mờԔ Vậy việc cầu xin của bạn ắt khó tránh được nhiều cay đắng. Một người tri kỷ cách thiên nhai. nhưng không ngờ lại có sự trục trặc nên đành hóa thành không. 21. Nào đâu ánh sáng đành mông lung. nỗi oán thù tất phải hết. 23. Hốt bị vân già yểm. Tỉnh dạ đương tư tỉnh. Nhưng chớ nên trông cậy mãi đó. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng của một người vô tư. Nghĩ cho kỹ. 32. QUẺ SỐ 323 . Hạo phách biến mung lung. Nhất nguyệt chính dương không. tránh điều lầm sai.Vạn lại vô thanh tế. Hoặc cần cố gắng hành động thì may ra mới nên. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật lâu ngày dần dần sẽ lòi ra.

2. Vì vậy hai câu sau của quẻ thơ mới khuyên bạn. thì sẽ thất vọng. "Tri kỷ cách thiên nhai" ý quẻ nói rằng có quý nhân mà ở nơi xa như bạn thân ở xa làm sao bằng bạn xóm làng. hiện nay việc mưu tính của bạn như thành đạt song thực tế khó nên công. tình đồng đạo may mà có duyên.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Chúng khuyển tương tụ. Vậy công việc mưu tính kết quả ra sao? Bạn lấy ý thơ tự đoán. Cho nên trong đêm thâu. Vì quẻ ấy con chó tả cảnh rằng. Bởi thế người xin được quẻ này có thể coi như quẻ trung cát được (khá tốt). thì việc ắt sẽ thành.HẠ HẠ . lo gì. cho nên không trông mãi vào đó mà phải thay đổi cách khác. Số hên: 32. QUẺ SỐ 325 . Người xin được quẻ này nên gấp rút đuổi theo. 23. Số hên: 3. Nói cách khác. phải nên suy nghĩ và mau mau tỉnh ngộ. 23. Công việc làm ăn và việc cầu xin của bạn chưa thông. mình được người đem hết tâm lực mà sống chết với mình. nuôi quá cao vọng. Mài răng mặt hận đầy. chỉ là canh giữ nhà cửa làm tớ mà thôi. khi chó tụ thành đàn ắt chúng muốn ăn thua tranh hùng. nhưng thực tế bổn tính của nó. xin chớ có sợ khó. QUẺ SỐ 324 . Chỉ cố khám gia. Chớ trông cậy mãi vào bạn. mà chỉ cầu an. 3. 33. Đánh số hạp chút ít. cần thực tế. công việc e khó thành. 32. Tính chó chỉ chịu chủ. Còn nhiều lôi thôi tranh chấp. để cùng với người lành đôi vai sát cánh. Lệ xĩ giảo nha. nếu không chỉ uổng công. Chó sủa người ta bất quá chỉ vì trung thành với chủ. Đánh số dở. Biểu tượng: chó. 22. LỜI BÀN Quẻ này chủ đồng cam cộng khổ với nhau. cũng đủ hiểu. Đàn chó tụ nơi đây. 2.LỜI BÀN Quẻ này chủ người tri âm quá ít. Giao đầu bãi vĩ. Chi đáng tớ gì thầy. nghĩa là những việc đang mưu tính và tìm cho mình một việc gì khác mới dễ dàng thành công hơn. tính toán kỹ.

24. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc giao thiệp với người. Số hên: 3. Quân nhược hữu tình tu thiết ký. Đánh số tốt. Chuột nằm trong ổ mới yên thân. Nhất lộ thủ. người xin được quẻ này phải nhớ kỹ lời khuyên này. Thử tán tàn tịnh. 2. Triệu chứng biết rồi còn gì cãi. sự nghiệp nên hồng. bản tự ninh. Chẳng có gì trở ngại. và phải giữ lấy lẽ phải phước đức thì mới yên lành. 4. nữ trước chồng sau thì là chử Hảo. Chồng sau vợ trước nay cùng đi.TRUNG TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thử phục huyệt. Theo chữ Hán chồng là thuộc tử.Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thê tiền phu hậu nhất động hành. 32. Bất luận vợ chồng bè bạn. Ằt bị con mèo theo đuổi bắt. Hảo tỷ tiên cơ triệu dĩ minh. tất cả điều phải thế. QUẺ SỐ 326 . vợ là thuộc nữ. Rất kỵ chuyện vong ân bội nghĩa. Dương oai thân trảo. ăn cháo đá bát. 23. Có tình thì người nên phải nhớ. 42. miêu tức căn. chủ khách. mới hay. Sự sự hanh thông. . như vậy quẻ mách rằng những việc cầu xin bạn đều được tốt lành cả. Xuất đầu lộ diện chẳng được lành. song quẻ cũng có nhắc rằng khi toại nguyên công thành hãy nhớ đến công ơn kẻ giúp ta. Mười năm quên nghĩa chẳng quên lòng. Mười năm ơn nghĩa hãy nên ghi. cần phải có nghĩa có chung. nhưng phải nhớ lại người đã giúp ta nên công và phải toàn đạo đức.

để xem sao thì tốt hơn. 25. 2. Hà tất tiêu lao. thì việc sau cũng thành. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. tranh thì thị phi sinh.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thư trung hữu nữ nhan như ngọc. 32. Chí nguyện tự năng túc. Toại nguyện công thành phải mỏi mòn. Số hên: 3. ắt bị mèo săn bắt ăn thịt đấy. 52. nên nhường không nên tranh. Đánh số chưa hạp.Rồi tiêu tánh mạng khó thoát sanh. Sức học của mình đã quá đủ. nếu không sẽ như con chuột không chịu nằm trong hang ổ. người chẳng học chẳng sung sướng. Nhà vàng trong đó đượm vàng son. Miễn có chí. 35. . Theo ý quẻ nói hiện nay vận thời của bạn vẫn còn bế tắc nên tất cả mưu cầu khó được như ý và khuyên bạn hãy rán chờ đợi một thời gian nữa. Gây miệng lưỡi thị phi nếu gặp phải thứ dữ như chuột gặp phải mèo thì thử hỏi có đáng sợ không? Bởi thế. người xin được quẻ này rất nên lấy đó làm răn. 5. Năm xe sách vở đọc cho hết. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên ẩn không nên hiện. nên lánh không nên chường mặt ra. chớ hoạt động e bị thất bại và nguy hiểm. Hiện thì miệng lưỡi tới. Trong sách gái nàng xinh như ngọc. LỜI BÀN Quẻ này ngụ ý ngọc chẳng giũa chẳng thành đồ. Vậy bạn nên yên giữ cách sống một thời gian nữa là hay hơn. QUẺ SỐ 327 . Đời người không chỉ một ngày có thể làm nên sự nghiệp thì hơi nào lo. Tâm trung mang lục. Ẫn nhẫn chờ thời. 53. Độc tận ngũ xa thư.

LỜI BÀN Quẻ này chủ tay trắng làm nên. thật vui thay. 23. Như vậy việc cầu xin của bạn đều được như ý nguyện.TRUNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly . nhưng phải đọc hết năm xe sách vở tính toán cho mình thì mới mong. Con beo nay đã nổi rằn. 23. mọi việc suông sẽ. không có gì tốt đẹp mà không có đủ. Sự sự đắc chấn tân. 32. 36. Thừa long phúc tự trăn. Xích thân thành phú quý. 2. 32. 2.HẠ HẠ Sơn Hỏa Bí Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Báo biến thành văn thái. 37. 7. Đánh số tốt. Nghèo thành phú. 72. 27. lên như diều gặp gió. Mọi điều mới mẻ từ rày yên vui. Thời vận hanh thông. Thành rồng phước lắm xoay vần đến nay. nhất là về tình duyên thì thật tốt. Nếu có thể gắng sức tiến tu. như được gái đẹp nhà vàng vậy. 63. cảnh tượng rực rỡ huy hoàng. những việc cầu mưu của bạn rốt cuộc sẽ được toại nguyện thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp. Vậy. Đây là quẻ thượng cát. Số hên: 3. Thời vận thông. 6. ắt sẽ thành công rực rỡ. chỉ cần phải rèn luyện tài đức thêm. không có gì đáng lo. QUẺ SỐ 328 . Biểu tượng: beo. Số hên: 26. tay trắng trở thành giàu. rồng thì bay lên không. chẳng còn gì lo nghĩ nữa. Song bạn phải cố gắng không ngừng thì mới nên. 3.Bài thơ của quẻ. ẩn ý nói rằng. Đánh số tốt. càng tốt hơn. QUẺ SỐ 329 . bạn phải nuôi chí và phải có nghị lực cố gắng tiến tới. Ý quẻ cho hay rằng người cầu được quẻ này rất tốt giống như beo đã đến hồi trưởng thành. như cõi rồng. ắt cuộc đời hanh thông giàu sang chẳng còn nghi ngờ gì nữa. nghĩa là tất cả đều thay đổi. Beo thì biến sắc.

Người nay sức yếu khác ngày thường. cần phải cẩn thận chu đáo. Số hên: 8. quần âm dật hề. 83. LỜI BÀN . công việc làm ăn đều bị bế tắc. Thời vận đang hên. không có kết quả tốt đẹp. Trùng trùng xuân sắc thượng sài phi. Phải cẩn thận lời nói đến việc làm. nếu sơ ý sẽ hư hỏng. QUẺ SỐ 330 . Hoành kim bất tận gia vân phú. Nghi khả bảo hề.HẠ TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Hiểu vũ sơ tình ánh bích khê. Đâu thiếu bạc vàng nhà triệu phú. hương khắp ruộng đồng. Cẩn thận quanh mình mới cửu trường. Chân cẩn thân hề. Ấm thịnh dương suy không được quân bình. đó là nói thời vận xấu. 32. hóa xui. Lực ký đàn hề.Cô dương vi hề. phải tránh hết nữ sắc. 3. đề phòng bị phá hoại. tương bất khả mao hề. 28. Quẻ khuyên rằng phàm mưu cầu việc gì. Đánh số ít hạp. sáng chiếu bờ sông. 2. giữ mình cũng phải cẩn thận nữa để mong rằng sống được cuộc đời êm ấm ngay cả đến cái chết hết sức chú ý đến lời răn đó mới được. Mưa vừa tạnh. Khép thềm áo gấm cho phiền lòng. 38. Như câu thứ ba của quẻ nói nào sống được tám mươi tuổi. Hà tất khu khu tiển cẩm y. 23. và giữ gìn đạo đức mới hay. Xuân sắc tràn. Nào còn sống được tám mươi tuổi. là ẩn ý nói việc cầu mưu khó được như ý muốn. LỜI BÀN Quẻ này chủ Cô dương không thể địch nổi quần âm cho nên phải xa lủ tiểu nhân. Dương khí tan tành âm khí vương.

Quẻ này chủ tài vận đều hanh thông. Vì vậy. Mưa quá sáng chiếu bờ sông. 2. trải khắp cảnh tang thương. Công danh ai nấy một đàng. 3. 92. chớ màng chuyện ai. Suốt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. hố vàng. và từ đây về sau chẳng còn âu lo gì nữa. đừng vì đó mà than thở và buông xuôi việc cầu. Số hên: 33. QUẺ SỐ 331 . Theo quẻ mách rằng: sự cầu mưu của bạn như đường đi có nhiều gai góc. Thế mới biết việc không trải không biết khó. Đánh số chưa hạp. 3. Quẻ ý nói vận thời của bạn đã được hanh thông. tiền hoài chẳng hết.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thế đạo ta kinh cực. Lợi danh như hữu lộ. trời lại sáng. Đường đi gai góc biết bao. nhưng lại hy vọng nhiều về giàu có tiền bạc. là cảnh tươi đẹp. QUẺ SỐ 332 . không còn lo gì nữa? Đánh số hạp.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . thời vận thông hạnh. Chớ nên khen thèm cái tốt đẹp của người ta. Đây là một quẻ đại cát. cứ tiến tới ắt sẽ được toại chí phần nào trong đời sống. Giàu thì có nhưng danh thì không. cứ cố gắng. Cần cù lo sống. Ngược lại. 23. 30. 93. Cần khổ trục sinh nhai. 39. đừng quá tham vọng làm cái gì quá sức mình. thời đến ta cũng như người. Nhân tình mỗi dụng ta. mà cần gì phải thèm thuồng. bởi thế người xin được quẻ này đừng hy vọng về quan tước. nhất định thành cự phú. khó được như ý. Số hên: 9. 32. trong công việc không kể gian nan. Nhân tình thế thái hơi nào mà than. Sau cơn mưa. nói rõ hơn là rủi đã đi. LỜI BÀN Quẻ này chủ điếm đủ mùi nguy hiểm. có ngày cũng làm nên. thì mới nên. Công việc làm khó khăn chớ trách thế thái nhân tình làm gì. mà may đã đến. cứ chiếu theo dự định cầu mưu tiến tới ắt thấy ngày toại nguyện.

cũng phải cẩn thận đề phòng cho chu đáo. Tu thức tiền trình nguy dữ hiểm. lại đường cùng. như lý hạc băng. 13. LỜI BÀN . đều không được câu nào tốt. Số hên: 3. Giờ đây vận xấu hãy đề phòng. Núi tận.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thời biên da gian. Thủy cấp chu nan độ. cũng như mấy câu tiếp sau. Như vậy. Nhất lung phong lý nhất chi đăng. Giới cẩn khủng cu. Vạn sự mạc cưỡng nvi. bao vây quanh ta để chờ đợi hại ta. Nguy hiểm đủ điều đừng tưởng không. tính toán làm gì nữa. chiến chiến căng căng. tôi khuyên bạn hãy ngừng những mưu tính lại. Thời vận dở. Chỉ hại và hao công. Xuất xứ tao gian đố. Thuyền nan khó vượt sông.Sơn cùng lộ chuyển mê. QUẺ SỐ 333 . LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta hay có lũ gian hung dữ hay ghen ghét. Đừng cưỡng cầu vô ích. Cần nên cẩn thận mới yên lòng. chứ chớ nên vọng tưởng. Đánh số thua. Núi tận lại đến đường cùng. chẳng còn gì bàn nữa. Bồn chồn hoạt động vô ích. chờ vận bĩ qua mới mong tính. 1. Nếu ta biết tích đức hành thiện. Ta chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh họa. thì cũng có thể vãng hồi khí số được. Câu này đã kết luận cho rõ ràng về thời vận hiện nay của bạn ra sao rồi. nếu đã lỡ làm. 31. 33. Nay cảnh như đèn trước khối gió.

Ngâm ca cốc rượu cho tươi ý tình. Thanh hương phức úc thấu lan phương. Người xin được quẻ này rất nên cẩn thận. dễ như trở bàn tay. Tốt đẹp. nhất định được đại cát. Hảo cứ điên tiền tiến kỷ trường. Gió thời thổi đến thành cười. và còn phải cẩn thận về tất cả sự sống hàng ngày. QUẺ SỐ 334 . Đánh số bết. Người xin được quẻ này cứ việc làm theo ý mình. Đánh số tốt. sợ hãi. 2. 33. 3. Thời vận bất thông. thất bại dài dài. Thời phong xuy tống chung thành tiếu. Theo quẻ thơ nói trên. vinh hiển.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . nguy hiểm. Số hên: 3. gió thanh đưa đến nỗi vui tươi nay chỉ lo ngâm ca ly rượu để xứng ý tình. Vậy vận thời của bạn đã đến thời kỳ lên hương rồi. có thế mới mong tránh được những tai hại. 23. QUẺ SỐ 335 .Quẻ này cho biết đi thì đi trên chông gai. không còn một giờ nào. lo lắng. Công danh quyết được. Và câu thứ ba lại tả cảnh hiện nay của bạn như ngọn đèn dầu ở trước một luồng gió mạnh. vừa ý vẹn toàn. Số hên: 33. hãy cố gắng tiến hành mưu định là sẽ thuận buồm xuôi gió. Theo ý quẻ cho biết cảnh tình của bạn hiện nay như cảnh hoa sắc hương nở rộ thơm phức khắp nơi. Không biết tất mất hồi nào. Vậy công việc cầu xin của bạn khó mà toại ý. Một đóa hoa đẹp lại thơm. ngồi thì ngồi trên đống kim nhọn. ý xuân tự nhiên đã có. mà chẳng còn phải băn khoăn nữa. 32. Tràn đầy hương nức loan phòng khắp nơi. khí vận đến kỳ giàu sang. câu đầu tiên đã nói ngay thời vận của bạn ra sao rồi. nên ẩn nhẫn chờ thời. LỜI BÀN Quẻ này chủ Thời vận đã tới. lỗi lầm xảy tới ngoài ý dự liệu của mình. phút nào là có thể sơ hở lơi tay được. thì mới được bình yên.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Nhất đóa hoa chi diệm cánh phương.

Sự việc từ khi đã vững bền. và sau này ắt sung sướng vô cùng như cưỡi rồng lên trời vậy. 4. Vậy công việc cầu xin của bạn hãy cố gắng và chăm lo. Người xin được quẻ này nếu thêu được kết quả nhất định là tốt. Công lao dựng trước có ai hơn. Nay đến bờ rồi mới hết sầu.Tự tòng trì thủ định. lấy nhàn đợi nhọc. Sự nghiệp đã vững. Bay thẳng trời cao đến chín tầng. Khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu. Nhi kim thủy đắc quá than dầu. 34. Sau này ắt gặp nhiều vui vẻ. QUẺ SỐ 336 . 43. Công tại chúng nhân tiên. Theo rồng lên mây xanh là ý nói cao thượng. Đánh số thông. Tâm sự bao năm nay toại nguyện. Số hên: 33. 3. tương lai càng vững hơn. Xưa kia nghĩ lại biết bao âu. công danh phú quý rõ ràng. . Ý quẻ nói: công việc cầu xin của bạn hiện nay đã vững chắc. Tùng long đáo cửu thiên. vì trước đây từng cố gắng chăm lo bỏ công nên sau sẽ gặt hái được nhiều kết quả. trời không bao giờ phụ lòng tốt đấy. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên lấy thủ làm chiến. Niên lai tâm sự tài thành tựu. sau này sẽ thâu lượm nhiều may mắn.TRUNG TRUNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu. tự nhiên là có những chuyện vui mừng ngoài ý liệu kế tục mà tới. Biệt hữu phi thường hĩ. Ba đào ngàn dặm độ cố châu.

càng thấy ngán ngẩm. QUẺ SỐ 337 . thì cuộc đời êm đẹp. gián nghĩa là biết nghe lời can gián khuyên bảo. 5. giữ được mới hay cho người. Đánh số hên. Nhưng biết lấy gì để giữ? Lấy chữ cần và chữ gián. LỜI BÀN Quẻ này chủ có khai sáng thì dễ những lúc giữ gìn lại khó. 36. 3. từ nay khỏi lo. ngày hân hoan đang chờ bạn đấy. những cảnh gian hiểm đã qua. nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng. Chớ kiêu ngạo. chẳng nên lời. Cần nghĩa là siêng năng. Đánh số được. Giữ mực điều hòa và đạo nghĩa. Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp. không còn lo ngại gì nữa. Người xin được quẻ này nếu biết giữ sẽ gặp nhiều may mắn lắm. Đầy không đồ. Cửu giáng trinh tường.LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến tiến. đã lâu nay. Số hên: 3. phàm việc cầu mưu của bạn nên phải giữ mức trung dung. Thọ quân lộc. thì mới tốt đẹp cho sự cầu mong. Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này. Mai sau mới được cuộc đời an khang. cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu. càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa. Doanh nhi bất phúc.HẠ TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Thụ quân chi lộc. Về già càng an khang. đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan. 63. và đến lúc rủi đi may đến. hạnh phúc. Lúc đó. Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương. như không muốn nhớ tới nữa. Số hên: 35. nhưng nay đã đến bờ. Theo ý quẻ cho hay.HẠ HẠ . Vô đãi. lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách. Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một vài đời là đã khổ đã sụp. Thủ chi nãi xương. QUẺ SỐ 338 . vô kiêu. 33. 53. Vĩnh bảo an khang.

lo gì. Có không. mạng bày sẵn. Hà tu lục lục hỗn trần ai. Người nào cũng có định mệnh sẵn. Mạc nghi thái. 37. Số mạng có cái kỳ là người nếu mạng mà giàu có thì vứt đi không hết. Cuộc đời số phận trời an bày. việc gì đến sẽ đến. làm khổ chí hoài. nhứt trác giai do tiền địnhԔ Trời đã dành phần cho mỗi người. 73. Muôn việc đều do khôn với dại. Số hên: 3. khổ chí. Nhất sinh tận thị mệnh an bài. Tất cả cảnh tình và vận số của bạn trong giai đoạn này được quẻ thơ cho là: đã được an bày sẵn tất cả.Bát Thuần Khôn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Vạn sự bất do nhân kế hiệu. Đánh số hạp. trái lại nếu mạng mà nghèo hèn thì dù có kêu gọi tha thiết đến đâu đi nữa cũng chẳng ăn thua gì. 7. 33. Վhứt ấm. Lăn lốc chi. chỉ ngồi đợi và trông mong vào mạng cũng chỉ là hạ sách.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . LỜI BÀN Quẻ này cho biết sức người khó thắng nổi mạng trời. QUẺ SỐ 339 . Tuy vậy. không có. Hãy cứ an tâm mà sống. Tôi khuyên người đừng cưỡng cầu là hơn. đừng lo lắng làm chi cho mệt tâm.

Thượng hạ tương pháp. nếu còn cố tiến tới. Mọi người già đều chết. Hai cô gái lấy một chồng. vậy còn gì tốt đẹp nữa. Tục ngữ có câu: Muốn rằng nhà cửa chẳng yên. hãy nên ngừng lại. ý nói thời vận của bạn chưa hanh thông. 33. LỜI BÀN Quẻ này chủ lá rụng về cội. Xuân hoa tuy đẹp mà lại gặp bảo. chẳng có nghĩa lý gì. QUẺ SỐ 340 . bần tiện thảy chỉ là một giấc mộng. Vừa chân vừa áo. chỉ lấy dữ tợn tội ác làm đầu. Người xin được quẻ này chẳng nên lo lắng bồn chồn mà cũng chớ nên hí hửng hớn hở lắm. Nhưng trai sức bị tốn hao mỏi mòn. Tâm sự âu sầu chưa dứt. hãy nên ngừng lại trong lúc này là hay nhứt. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàn bà dài lưỡi lắm lời. Lấy cô vợ trẻ ắt thất liền cho coi. Dụng thị hao hư. Ấm khí thừa dương. ý quẻ mách bạn rằng những việc cầu mưu. Người xin được quẻ này nên nhớ kỹ và suy nghĩ cẩn thận. Tâm sự âu sầu vẫn chưa xong. Vậy thì phú quý. Xuân hoa gặp bảo sắc tiêu tùng. mà không có gì tốt đẹp cả. Vận bi. Thành hay bại. Tương thân tương ái một lòng với nhau. Đắc ý hưu qui. Tiên gia chỉ thử nhất trù mưu. 38. Do đó. cũng vô bổ. Gà mái gáy sáng là một điềm bất tường chỉ có rối loạn gia chánh mà thôi. sẽ hao công. phải chờ đợi. Dù có tính toán. phí sức. Đánh số dở. thất ý hưu qui. rút cục chỉ chuốt lấy khổ chứ có ít gì. . Diệu kế thần tiên cũng chí công. cho nên lo lắng âu sầu. đó là bí thuật của tiên gia. Số hên: 3. Đẻ ra chẳng có gì sao. 8.Nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu.TRUNG TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Lưỡng nữ nhất phu. Hoa phùng xuân vũ điệm nan lưu. không còn sắc hương. 83.

Số hên: 3. cần phải đo đắn suy nghĩ cho kỹ đừng vội vã tùng sự. Song yến bay về với nước Nam. đúng ra rất là hay lắm như một người có hai vợ lúc bắt đầu thì thấy sung sướng tốt đẹp lắm. để tránh những điều không hay cho mai sau. Lai tầm vương tạ gia. hợp tác làm ăn. 39. 43. Hoa đường xuân trá tĩnh. Chớ vì cái sung sướng trước mắt mà cố tiến tới thì có hại. Lúc đầu đoàn kết nhau. sự cầu mưu của bạn. Phải nên nhớ có nhờ người mới thành được việc. nương thế của bạn. Việc làm chưa nên. Thận trọng giao du và việc chung hùng. Số hên: 34. vì phương bắc mùa đông lạnh. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp lại những chủ cũ. nghĩa là hiện nay thời vận cũng như công việc cầu mưu đang gặp khó khăn. Như con Yến muốn được chổ ở yên tịnh thì phải ở đậu nhà giàu sang của Vương Tạ. cần có sự giúp sức người khác mới nên. nhưng biết nương tựa.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . 4. 30. Do đó. Đánh số thông. nhưng khi lâu ngày rồi. sẽ thấy sự mệt nhọc mỏi mòn. 40. Từ đó sanh nhai được vững vàng. ỷ cậy. công việc cầu xin của bạn. Vậy nếu muốn công việc được thông hanh thì phải tìm kẻ có khả năng giúp mình. Cửa Vườn vương Tạ nơi thanh tịnh. QUẺ SỐ 342 . 3. Tiến thử thác sinh nhai. cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ. QUẺ SỐ 341 . Người xin được quẻ này chớ nên tự đứng ra một mình dựng cờ chưng biển làm gì. hãy nghĩ đến hậu quả trong tương lai.Quẻ ý nói. chớ có độc lập đang còn khó lắm. Con Yến về hướng nam. thì mới thành công mỹ mãn. Càng về sau càng lộn xộn và nan phân. 93. Đánh số hạp ít. Biểu tượng: chim. chưa được thuận tiện lắm. Vậy bạn cầu xin được quẻ này. 33.HẠ HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Song yến qui nam quốc. Tìm nhà ở trọ cho đàng hoàng.

Mọi việc nên chỉnh đốn. 31. tất cả những sự cầu mưu hãy ngừng lại đã. để chờ qua thời gian rồi hãy tính lại thì tốt hơn. cầu mưu bất cứ việc gì đều khó toại nguyện.Mệnh vận kiển hề thời vi. kêu trời chẳng nghe. . vì hiện nay thời vận của bạn còn bế tắt chưa được hanh thông. Ký ngữ lưu lang thả mạc qui. quẻ đã nói rõ như trên. Lời gửi lưu lang tạm chửa về. 4.HẠ HẠ Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn Thái dược thiên thai lộ chuyển mê. Ta ngã thân hề bệnh tự nguy. Tai ương đưa tới phải bùi ngùi. kiền thành dảo cao thì may ra còn có thể chuyển nguy ra an mà thôi. Trong giai đoạn này. 1. Đào hoa ngoạn thủy phú giai kỳ. Nguy. Nếu cần về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt không có hên nào. Vậy người cầu được quẻ này. lâm nguy hết nước lùi. Ẫn nhẫn chờ thời mới hay. 3. 41. thậm nguy. Số hên: 41. Tai ương cập hề thâu bì. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu đức tu nhân. Vọng hoàng thiên hà bất ngã cố. Vận xấu thời xấu. Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Vận đã xấu rồi thời lại xui. Mong trời cứu vớt mà không thấy. Xuân phong đề điểu đa tình từ. Gió xuân chim hát lắm tình tự. 34. Hái thuốc Thiên Đài hướng chuyển mê. tai ương đưa đến. QUẺ SỐ 343 . Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng. Đánh số dở. để tránh những đều không hay đến cho mình. Than thở lâm nguy đâu nước lùi. LỜI BÀN Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng. Bói xem về kiện cáo dữ về mình. tai họa lại tới tấp xảy ra.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ xuất người lắm khách ắt có chút ít thành công. Bởi vì ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về làng. Nên đợi qua năm khi hoa đào nở, lúc đó hãy về, cũng chẳng lấy gì làm muộn. Theo ý quẻ cho hay bạn cầu được quẻ này hiện hoàn cảnh cũng như vận hành chưa hanh thông. Như câu thứ nhất và câu chót mách bảo rằng: hái thuốc đi lạc đường, gởi lời cho hay tạm chưa về, vậy sự cầu xin được toại lòng. Nhưng hai câu 2 và 3 lại nói: "Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Gió xuân chim hát lắm tình tự", có nghĩa ám chỉ ngày xuân mới có thể phụ khứ thái lai. Như vậy sự cầu xin của bạn phải chờ đông tàn, xuân đến mới gặp may mắn. Chưa có gì hay, cần chờ xuân sang, may ra mới định. Đánh số cẩn thận. Số hên: 2, 4, 3, 34, 43, 24, 42, 23.

QUẺ SỐ 344 - TRUNG TRUNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Xuất ôn nhập hàn, Di bạc y đơn. Khứ ngã từ hàng, Nan giải hoành khiến. Ra ấm vào nơi hàn, Áo đơn mền mỏng tàn. Từ bi ta chẳng giữ, Ằt khó giải gian nan. LỜI BÀN

Quẻ này cho biết ở lỳ tại nhà không bằng xuất ngoại. Tuy nhiên, khi xuất ngoại nếu không dựa nhờ vào một người nào đó, một mình một gánh, một mình một đường, thì e rằng có những mối lo ngoài ý dự liệu. Người xin được quẻ này phải nên lấy đấy làm răn. Ý quẻ nói, hiện nay cảnh tình của bạn đã thay đổi, chuyển may thành rủi, vận trình không được gió thuận buồm xuôi. Phàm việc cầu xin, hãy nên nghĩ đến việc từ bi hỷ xã, thì mới hóa giải được những điều vấp phải nan giải. Vậy sự cầu mưu của bạn nên phải tính toán cho chính đáng. Chớ nên nghĩ những điều phi nghĩa, thì mới tránh được tai hại cho mình và mới mong được bình yên. Giữ đạo đức là hay. Thì mới tránh được hoạn nạn và làm ăn mới nên nổi. Đánh số thua. Số hên: 3, 43, 34, 4, 33.

QUẺ SỐ 345 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Tam ngũ tam khẩu, Phóng tại nhất đẩu. Mãn nhi dật, Tử tự đắc. Năm ba miệng lưỡi một đàn, Cùng chung một chỗ ngập tràn tiếng vang. Rồi người chiếm được vinh quang, Còn chi bận rộn giàu sang một đời. LỜI BÀN

Quẻ này xin xem bệnh thì bệnh bình thường, xin xem mưu sự thì thế nào việc cũng được dăm phần, xin xem việc giao dịch thì việc được thư dần, xin xem việc trồng trọt thì trồng trọt có gặt hái, xin xem việc gia trạch thì nhà cửa vẫn như cũ, xin xem việc khẩu thiệt thì phải lưu tâm cố tránh. Ý quẻ nói rằng phàm việc cầu xin và mưu tính của bạn cần phải sức hợp vui với người ta, góp sức mà làm thì mới may mắn và thành công, ngược lại nếu một mình cô độc thì thực là khó khăn và không thành công. Thực vậy, tục ngữ có câu: "Nhứt đoán như nhân kết trường nghĩa" là một người sức kém thì hai người sức sẽ mạnh hơn. Vậy những việc bạn xin hãy nên hợp sức nương nhờ người ta mà làm nên việc. Phải đoàn kết hợp quân, chia rẽ chẳng nên công. Biết làm như vậy, ắt sau sẽ sang giàu. Đánh số được. Số hên: 3, 44, 34, 4, 43.

QUẺ SỐ 346 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Thùy thuyết cố hương vô tư vị, Phiêu linh hồ hải tại thiên nhai. Nhiệm tư ta, Trung thu nguyệt ẩn. Xuân vũ lâm hoa, Da tất chinh nhân tràng ức gia. Ai bảo quê hương không thắm thiết, Thiên nhai lưu lại gẫm ngùi đắn đo. Than trăng thu hiện ẩn mờ, Mưa xuân tầm tã lờ đờ nhớ xa. LỜI BÀN

Quẻ này chủ ở lậu nơi đất khách nên mong muốn về nhà. Đời phiêu bạt giang hồ bao năm nên một mình than thở với mình. Quay đầu về với gia đình, tất nhiên là vui sướng khi sum hợp với người thân. Thật chỉ tiếc không có cánh để mà bay ngay về chốn quê hương yêu dấu đã bao năm xa cách. Người xin trúng quẻ này chính đang có cái cảnh tượng nhớ nhung bâng khuâng như vậy. Quẻ thơ nói người nào mà chẳng thương nhớ quê nhà, nhất là nơi đất khách quê người, trăng mờ và mưa rơi tầm tã bao nhiêu càng thương nhớ bấy nhiêu. Ý quẻ muốn nói sự cầu của bạn tuy có trục trặc và trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn biết nghĩ ra và lý trí xử đời thì sẽ toại nguyện công thành. Chẳng có gì hay, chỉ toàn cảnh băn khoăn, luyến nhớ, đang hẩm vậy, chớ tính toán. Đánh số hỏng. Số hên: 5, 4, 3, 43, 34, 54, 35.

QUẺ SỐ 347 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Vân tán nguyệt dương đầu, Ngưu tiền mã hậu phùng. Trương cung phương để ngự, Nhất tiền định toàn công. Mây tan trăng sáng giữa trời trong, Sau trâu trước ngựa vận ắt phùng. Lúc đó giương cung mà kháng cự, Một tên nhứt định đoạt toàn công. LỜI BÀN

Quẻ này chủ bất cứ một chuyện gì mưu tính hành động. Đều phải nhờ cần khổ mới thành công được. Nếu không thì quyết chẳng có lý gì mà có kết quả tốt đẹp được. Người xin được quẻ này xin chớ lầm. Ý quẻ cho rằng đến lúc trời trăng sáng mây tan, thì thời vận mới tốt, lúc đó bạn nên tiến hành những công việc cầu xin thì nhứt định: Սã đáo công thànhԔchẳng có gì trắc trở. Bạn hãy chuẩn bị đi, để đón ngày vinh quang. Hanh thông, thời vận chỉ một tên cũng đoạt được toàn công. Sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: ngựa, trâu. Đánh số rất tốt. Số hên: 6, 4, 3, 64, 43, 34, 36, 63.

QUẺ SỐ 348 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Mã tiến từ hành tụ hữu trình, Nguyệt trầm tây hải nhật động thăng. Vân lai hà tất lao tâm lực, Phong tống giang hồ vạn lý thành. Ngựa tiến từ từ có vận trình, Biển Tây trăng lặn trời đông thăng. Vận lai hà tất lao tâm lực, Gió thổi giang hồ vạn lý thanh. LỜI BÀN

Quẻ này báo biết yên ổn hết sức, chẳng phải mệt nhọc mà vẫn được. Tuy nhiên không nên cố ý làm cho mau sang chóng giàu, trái lại chỉ nên từ từ, cốt sao giữ được lòng bền bỉ lâu dài, nếu không, trong cái không biến thành cái có đáng lo ngại. Người xin được quẻ này coi như được một quẻ tốt. Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin của bạn ắt được toại nguyện trong nay mai, tuy nhiên hơi có phần nào chưa được thuận tiện lắm. Bởi bài quẻ mách rằng công việc đang cầu như con ngựa đi chậm chạp, mà sự chậm chạp đó mới vững bước. Rồi tương lai tăm tiếng vang dội vô cùng. Lúc đó không cần sợ lao tâm tổn chí nữa. Thời vận thông hanh. Nhưng cần chờ đợi, chậm chút mà thôi. Biểu tượng: ngựa. Đánh số hên. Số hên: 7, 4, 3, 43, 37, 74, 34.

QUẺ SỐ 349 - TRUNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Vân hành sơn tế thủy mang mang, Thiên lý tràng đồ vọng cố hương. Dự kiển nguy lai quân mạc hận, Ỷ môn trù trướng lập tà dương. Mây dầy non núi nước mênh mông, Ngàn dậm nhìn quê ý não nùng. Việc đến ngặt nghèo đừng oán hận, Sầu thêm trời lặn lại đau lòng. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người cô khách lạc phách chốn quê người, chuân chuyên không người thân thích an ủi giúp đỡ. Mưu đồ mà chẳng xong, hoặc lại còn mất tiền sinh họa. Trong trường hợp này, chi bằng nên hết sức nhẫn nại, khôn khéo lo liệu mọi việc cho êm là hơn cả. Ý quẻ cho biết thời vận của bạn hiện nay như núi bị mây phủ, xa quê nhớ cố hương, sầu buồn, lại thêm cảnh chiều trời lặn, nghĩa là không có gì may mắn cả. Vậy những việc cầu xin của bạn khó mà thành đạt theo ý muốn. Nhưng bài thơ câu thứ ba có khuyên bạn rằng dù việc đến ngặt nghèo đừng có oán than. Đó là định mệnh hay quẻ có ý dạy người phải cố gắng vượt qua trở ngại, để chờ ngày rạng đông đó. Mọi việc đều bế tắc, chỉ nên chờ đợi thời cơ đến. Nên ẩn nhẫn. Đánh số thua. Số hên: 8, 4, 3, 43, 34, 48, 84, 38.

QUẺ SỐ 350 - THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Phong ba kim dữ tức, Chu tiếp ngộ an lưu. Tư thử công danh toại, Hà tu thán bạch đầu. Sóng gió ngày nay đã hết lâu, Thuyền nan trôi chạy chớ lo sầu. Từ nay sẽ toại công danh nguyện, Than thở làm chi, tuổi bạc đầu. LỜI BÀN

Quẻ này chủ họa đi phúc về, thuyền thuận nước buồm thuận gió, thẳng tới mãi lúc già, đều được vui vẻ, khỏi còn có những nghịch cảnh đáng phàn nàn than thở nữa. Người xin được quẻ này tin chắc rằng về già sẽ được đắc ý hơn người.

Mọi sự như ý sở cầu. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến một bước tốt một bước. Gió thanh dịu dịu ngựa lên đàng. 43.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thủy Sư Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Vọng đáo bình an địa. Đi rồi lại đi. 3. Đánh số hên. 4. Chẳng còn trắc trở. đáng mừng rồi. Câu khởi đầu đã nói đến nơi bình an. vận trình ắt ngàn dặm. Mặt đất cỏ xanh tràn khắp sứ. Lục dương phương thảo xứ. Đánh số hạp. đã nói cho bạn hay là vận trình đến lúc hanh thông rồi. Biểu tượng: ngựa. Số hên: 35. cứ đi. QUẺ SỐ 352 . Công danh sẽ thành.Ý thơ nói rằng sóng đã qua. Vận thời thông. 94. 53. hãy cố gắng để mau vươn tới vinh quang đó. Ngày nay đã đến nơi bình an. Đừng nên lừng chừng mà hỏng việc. cầu mưu như ý. Số hên: 9. Phong khoái mã đề khinh. chớ có tạm dừng chân. Người xin được quẻ này tất nhiên biết đây là quẻ tốt. Tình duyên sẽ được như ý. 34. 39. Chẳng lo gì nữa cả. Muôn dặm nước non phong nguyệt nhàn. Vô cùng tốt đẹp. Vậy bạn hãy nắm lấy cơ duyên may mắn này. Giang sơn vạn lý thịnh. Thi cử công danh sẽ hiển đạt. QUẺ SỐ 351 . vạn ý vạn tình. mà chẳng còn sự trở ngại gì cả. đến nơi nào thắng lợi ở nơi đó. và chẳng còn gì lo ngại nữa. Cũng như các câu kế tiếp.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm . 49. thuyền thuận buồm xuôi gió. đi mãi. cứ đi. 30. 50. Như cây sắc trổ bông. vậy sở cầu của bạn ắt thành đạt. Sự sự quang minh.

3. Chung tiêu bất đắc ninh. Quẻ thơ tả cảnh hiện nay của bạn hiện ra như chim ó trong mùa thu đang được thế mạnh cỡi gió bay thẳng cửu trùng mây đó. vinh hiển. LỜI BÀN Quẻ này chủ tà không thể thắng chính. Đánh số hên. Biểu tượng: chim. Vinh hoa nhược vấn tương lai sự. Long vân gặp hội. điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống đối phòng ngự. Vinh hoa nếu hỏi tương lai sự. Kỳ lý thâm nhân minh. Tiên hậu thanh danh đạt cửu trùng. giàu sang. Nhân khởi thức như thú. 35. Mèo kêu một tiếng êm liền một khi. Thăng long cất cánh đến thiên cung. 1. Nghĩa là giờ đây vận thời của bạn rất là may mắn chẳng có gì nguy hiểm. Được thế thì kẻ gian ta tuy đông nhưng có gì đáng lo ngại. QUẺ SỐ 353 . LỜI BÀN Quẻ này chủ nhân thời cơ thuận lợi là hưng khởi.Điêu hạc dương thu thế chuyển hùng. 5. Quẻ tốt. 15. chưa thể lường được ra sao. Kỷ dạ thái bình. Số hên: 51. Vừa dễ lại vừa lẹ. Có lẽ nào con người lại không bằng con vật sao. Người xin được quẻ này có thể xin được quẻ thượng thượng đại cát (tốt tốt lắm). Thừa phong phân dực đáo thiên cung. Chim ó mùa thu thế chuyển hùng. Miêu nhi nhất khiến. . lo gì chẳng nên công. có gì đắn đo. Danh tiếng lừng vanh khắp cửu trùng.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Thử vi hoạn. Người đâu hiểu thú tinh chi. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt toại nguyện trong ngày gần đây trên đường kinh doanh. Cả đêm chuột phá không yên. Lý do rất rõ. 53. Ngày sau ắt sẽ thành tựu. cũng như đường công danh.

Chiếu nhữ nhất thốn tâm. Đánh số hạp.. có thần thánh chứng giám. chỉ có hai lẻ như phải. trái. Vừa phải. công việc làm không phải việc nào mình đều làm được cả. lẻ phải. thì mới dễ dàng thành tựu hơn. chẳng xấu chẳng tốt. Tốt xấu tự phân minh. Do đó người xin được quẻ này chớ có sơ hở thờ ơ. Số hên: 2. 35. 35. 33. Thái dương tại thượng. Nên quẻ lấy chuột với mèo mà thí dụ. Do đó phàm mưu cầu việc gì bạn nên mưu tính việc làm ăn đứng đắn. và tốt. chuột. Vậy sự cầu mưu của bạn thành công hay thất bại. có người tiên chỉ điểm. Cần cậy thế mới thành.. 5.TRUNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . thành. Vậy sự cầu mưu của bạn cần nhờ người ta giúp đở thì mới nên. QUẺ SỐ 354 . Tiên cơ tằng biểu minh. 53. đó là nói cho ta hay. 23. 25. chớ nên tính chuyện tà ma. chớ chẳng phải là không. QUẺ SỐ 355 . người kia biết nọ. rủi. nghĩa là người này biết kia. mà cần phải cố gắng chăm lo sửa mình và chuyên cần để cầu tiến. may. Sao chuột sợ mèo mà không sợ người. 3. Biểu tượng: mèo. Dở việc đánh số. và chỉ nên chọn lựa đường ngay. tất cả công việc thành bại đều có lý do của nó. Làm ăn cần tính toán kỹ. Mặt trời sáng ở trên. Số hên: 3. mới vững. Hai đứa đứng hai bên.Theo ý quẻ nói. mới tốt. nếu chỉ ỷ vào sức mình thì khó toại nguyện lắm. 53. LỜI BÀN Quẻ này chủ giữ mình trung hậu. đều do tự mình làm lấy như câu chót đã nói.HẠ HẠ Địa Thủy Sư Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Lưỡng nhân tại bàng. Ý quẻ nói tất cả lý sự việc đời. Tốt xấu tùy ta. xấu . 52. bại. Chiếu mi một tấc dạ.

Quân tử tiểu nhân lẽ khác xa. chẳng đến đâu. Hiện nay vận tình của bạn còn bế tắc. như hà lương hảo? Lương cổ thâm tàng. như quẻ mách cho bạn hay rằng. 35. LỜI BÀN . rồi tính lại. 3. 34. Tiện hữu hạ lạc. và bửu vật đang ẩn nơi sâu. Ấm khí uất uất. Đông bắc chuyển giốc. thế chẳng cùng đứng. Việc cầu rạng rỡ đủ đầy hân hoan. Chỉ trừ khi nằm chiều sâu kín để đợi thời. điều ám chỉ thời vận còn xấu. Đến nơi Đông Bắc Đạo đồ chuyển xoay. Công việc làm ăn khó lắm à. hiện nay tiểu nhân đang phủ đầy. Như hà. Khí âm dương phủ khí dương lòa. Dương khí bất dương. 53. Phùng trước thiên môn. Những người xin được quẻ này nên lo mau mau đưa đi chứ chớ nên tranh dành cùng bọn tiểu nhân. thì tốt hơn.Quân tử dạo tiêu. Bửu vật tàng sâu nào tìm thấy. Tiểu nhân dạo trưởng. Thiên môn sẽ thấy nơi đây. chứ chẳng còn có kế sách gì khác. 43. QUẺ SỐ 356 . nếu cứ tiến tới e hao công tốn sức. Vậy những sự cầu mưu của bạn hãy nên tạm ngừng lại một thời gian. LỜI BÀN Quẻ này chủ Dương bị âm chế. 45. chưa hanh thông. đang còn vận bỉ và không làm gì được. Đánh số hỏng. 5.THƯỢNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Khứ đáo tràng an. Trường An là xứ kinh đô. Xấu. Số hên: 4.

TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn .ộng hang xuân sắc biết bao sắc màuԔ Đó càng ứng vào sự cầu xin.TRUNG HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Từ bộ nhập thiên thai. Số hên: 5. 5. 65. ngày mai sáng lạng. Số hên: 6. Tròn nợ tang bồng. 53. Thành công. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cơ duyên đã hiện ra ngay trước mắt. cần phải y theo chỗ chỉ dẫn mà đi tới thì tất biết ở nơi nào. 3. 3. Tốt đẹp. Khi đến nơi phải chuyển theo hướng đông bắc. và lúc đó việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện. Nếu như ta có thể tìm được tiền đồ. Theo ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn ắt thành công mỹ mãn chẳng có gì trắc trở. QUẺ SỐ 357 . Sở cầu ắt được thành công dễ dàng.Quẻ này chủ người ra đi đã đi mất. cũng thế. chỉ cần có tiến lên mà đón lấy. Động hang xuân sắc biết bao xuân màu. Đánh số hạp. phải nên tính toán cho kỹ và đi về hướng đông bắc. 53. 55. Theo quẻ nói Trường An là nơi kinh thành rất vui sướng náo nhiệt. Người xin được quẻ này rất nên cố gắng. Vận thời hanh thông. và sẽ được quý nhân giúp đỡ trong việc cầu xin như câu thứ ba nói: Ԕiệc hái thuốc có tiên đồngԔvà câu bốn Ӧ#272. ắt đi gặp ngay cửa cung điện của nhà vua. ắt ta có vô hạn xuân sắc. 56. 35. QUẺ SỐ 358 . Ý nói: Bạn muốn thành đạt sở nguyện phải đi hướng đông bắc mới là đại lợi. bạn cứ yên trí ngày vui chẳng còn xa nữa hãy sửa soạn là vừa. Đánh số hạp. Nếu hỏi về những vật đã thất lạc. 36. Rảnh nhàn thả bộ thiên đài. tốt. Để xem tin tức ngày mai thế nào. Vì thính hảo tiêu tức. Người xin được quẻ này xin chớ chậm trễ do dự. Động phủ liệt xuân sắc. Nếu muốn tìm họ. Nghĩa là việc cầu của bạn phải ở hướng đông bắc. 35. Thái được hữu tiên đồng. Tiên Đồng hái thuốc công lao.

Nhất nhiên nhược hoàn thác. hậu hoạn e khó tránh. Thành công thất bại do trời định.Trung lưỡng nhất dạ. lúc đó không ai nài nỉ được nữa . Suy nghĩ mãi mà bỏ qua cơ hội này. Bất như đã cán. Suy nghĩ một đêm chi uổng vậy. Địch nhân tự năng thụ khốn. ắt lỡ dịp may hiếm có. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó toại lòng. . Lại còn phải nhận đúng đường lối chớ nên chia rẽ. Thở thương tướng chi nhiệm. 3. Phiền não cập phế can. 5. thì khó tìm lại dịp may ắt sẽ bực tức và hối hận vô cùng. Thành bại hà tất tại tâm. Nên tiến hành ngay. Dũng vãng tiền hành. Ý quẻ nói: Suy nghĩ mãi đâu bằng bắt tay vào việc. LỜI BÀN Quẻ này chủ dù việc nhỏ cũng nên có quyết đoán. Thà rằng cố sức làm càng oai. Nếu còn bỏ lỡ dịp này nữa. không chần chờ. Hung trung bả trì đắc định. Phiền não phế can chớ nỉ nài. Số hên: 7. chứ không nên hồ nghi. 35. 57. hãy mau tiến hành. Cẩn thận làm gan chẳng sợ gì.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Tâm tế đởm khả thắng. 53. Dù công việc hỏng chẳng hề chi. 75. Nẻo nọ đường này mình cứ đi. Đánh số hạp chút ít. khác nhau. Nếu không đúng theo lời răn. QUẺ SỐ 359 . Vậy lúc này là lúc bạn đang lên hương.

Nếu chỉ vì chút ít thất bại mà rút lui. Nhiễu nhiễu. sợ khó thì chẳng những công lao thưở trước đều mất hết mà đến kẻ địch cũng thừa dịp đến hại ta. Chớ loạn thanh tâm sự mất vui. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết người làm việc thiện ắt được trời giúp. ta còn phải làm tiếp. QUẺ SỐ 360 . Kiên trì tu luyện ắt hồng tươi. tu nhân. Việc cầu xin của bạn sẽ được như ý và tương lai sẽ sáng lạng nếu bạn cứ nghe lời khuyên trong thơ quẻ. thành bại do trời và do sức mình. Người xin được quẻ này nên phải rõ lẽ đó. trời ít phụ người tốt. Cứ việc tính. cứ ăn ở đạo đức. chẳng sợ gì. Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch. toại nguyện bình sanh. Thành tân năng kiến đạo. Số hên: 9. Nếu ta có thể quả dục (ít ham muốn). dù công việc hỏng có hề chiԔ và câu chót lại nói Ԕẻo nọ đường ày n mình cứ điԔvậy còn gì nghi vấn và chần chờ mà không cố gắng. Số hên: 8. để tìm một tương lai huy hoàng.LỜI BÀN Quẻ này chủ trương nếu có bị thất bại một chút ít. ắt ta có thể thấy được đạo. Cứ tính. Trái lại. Đánh số vừa phải. 53. Đánh số vừa phải. Chung bất lạc hồng trần. Như quẻ thơ nói rất rõ Ԕẩn thận làm gan. 3. 59. táng chân linh. Người chỉ nên gan dạ và tính toán cẩn thận trong bước tiến ắt được toại nguyện. phải bằng lòng kiên trí nhắm đích tiến tới. 58. Người đời ai cũng tin lời nói đó. Độ đức. là vận thời ắt đến lo gì.HẠ HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Thiền niên khổ tu nhân. 3. ắt ta sẽ rối loạn tâm thần. luôn luôn phải giữ vững lập trường chủ trương. cũng chẳng đủ để lo ngại. Nghĩa là phải tu tâm hành thiện. 35. 53. 35. thì lo gì. Trời đất khi nào quá phụ người. thì việc sẽ lành và thành công. đừng cậy quyền oai mà làm trái. chớ ngại gian nan thì ắt nên công. 5. 85. Ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn chẳng khó mà chẳng dễ. Trái lại. làm hăng hơn. chớ lo. Bền lòng niệm phật sẽ thành đạt. 5. nếu ta bị nhân dục che khuất chân linh. QUẺ SỐ 361 .HẠ HẠ .

chớ bước vào vết xe đỗ.Địa Lôi Phục Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Bô tí ư uyên. Đánh số thua. sự việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện mà phải thay đổi cách khác. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc về trước y như ngày mai sẽ chết và mọi việc về sau y như là ngày hôm nay sống lại. tùy thời thế. __________________ QUẺ SỐ 362 . Bắt cá trong rừng và bắt thú trong nước. Số hên: 36. Nước sâu bắt thú thật điên khùng. Công phu lực tổn. Đó là ý quẻ ám chỉ cho bạn hay rằng. đều không đúng cách. Cải huyền dịch triệt. Tự tảo chí mộ. thì còn làm gì được? Nên thay đổi. cần phải mau mau thay đổi mới được. 60. Cầu ngư ư sơn. Đổi thay kế hoạch khỏi hao công. e rằng khó tránh được điều buồn phiền và lo âu. thì mới khả dĩ yên lành. Bắt cá trong rừng có được không? Phí sức lao tâm nào toại ý. Nếu ta cố chấp mà không biết biến hóa thì chỉ có thể là một điều hết sức ngu ngốc. như thế chỉ hao công phí sức lực mà thôi. cũng như việc mưu sống cũng nên đổi thay. 30. 63. Đều trái cách. Nếu còn cứ tiếp tục đường mưu sanh như cũ. Thứ khả đồ toàn. Không được tốt.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . mới mong. Người xin được quẻ này xin phải cẩn thận.

16.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Thủy hỏa tương tế. Bất kiến từ công lai. Lại vừa trông thấy chim vừa bay đi. có thể làm việc lớn được. Dọc đường phố xá xin chay ăn thừa. Nghĩa là chỗ ấy thuộc khu phố nghèo khổ. Tay cầm một cái mỏ cày. Ấm dương tương khế. Vậy người đi xin làm gì có ăn. chỉ nên chờ thời. Ấm dương hòa thuận nước nhà hân hoan. Bất thông. và cũng một quẻ tốt đó. Duyên nhai khứ hóa độ. 63. hễ tới đâu là lợi lộc tới đó. 6. Theo ý quẻ cho biết hiện vận thời của bạn chưa được hanh thông như lời quẻ thơ nói dọc đường phố xá xin ăn không thấy có kẻ từ thiện bố thí mà còn gặp chim bay đi. chỉ còn cách lo làm những việc thiện mới có thể giải cứu và tránh khỏi được. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng không được toại ý. 31. Tham thiên tán địa. chim cũng không kiếm ăn được.Thủ trì nhất mộc ngư. Từ ông chẳng thấy đến đưa. QUẺ SỐ 363 . Số hên: 1. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng chí đồng mà dạo hợp. Công đã thành mà danh lại toại. chớ tính toán vô ích. mệt mà không công. Quẻ dạy rằng người cầu xin được quẻ này hãy ráng chờ một thời gian nữa thì mới tốt. 36. bất minh. tiền trình thì bị kẹt. Biểu tượng: chim. Vận mà lại điêu linh. Đây chính là tượng hoạn nạn thì cũng chịu. 13. Trong trường hợp này. Hiện nay nước lửa trong hòa. Khước ngộ nhất điểu khứ. 3. Cám ơn trời đất nhân gian an lành. Dục vật tân tân. . yên vui thì cũng hưởng. Đánh số chẳng hạp. Cảnh tình quốc thái dân an.

LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng vọt lên cao mà tiến lên về phía trước được. 62. thử hỏi còn vui sướng nào hơn. đáo Quảng Hàn.Người cầu được quẻ này quả là may mắn lắm.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Tầm ngọc thỏ. Lưỡng tụ thạnh hương. Vậy bạn hãy nên cố gắ��và nắm vững đường đi bước tiến mà bạn đã dự sẵn lâu nay. 36. Leo cây quế khắp mình thơm ngát. 63. Công thành danh toại dầu khi có lúc gặp việc không lành cũng chẳng đáng lo. cố gắng phấn khởi anh hùng chí. 33. Số hên: 2. 3. Vậy mong bạn hãy nắm lấy dịp may lúc này.TRUNG TRUNG Địa Lôi Phục Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . QUẺ SỐ 364 . và sau này sẽ được an nhàn vui tươi. Cứ tiến. và từ nay về sau nhứt là trong năm nay. sự sự hanh thông như ý sở cầu. Nãn thân phức úc. không chuyện gì là không xong. Gặp Hằng Nga toại chí nhi lang. Đắc duyên. Vận thời đến lúc lên hương rồi. Theo ý quẻ nói: thời vận của bạn hiện nay đã sáng sủa lắm rồi. thì ắt đạt sự nghiệp đáng kể. Phàm trăm chuyện mưu tính hành động. 3. chẳng còn gì lo âu nữa. đắc tai. 6. tương quế phan. 36. Quá tốt. QUẺ SỐ 365 . đắc lợi. thuận bước vào cung Quảng Hàn thì còn gì đẹp bằng. ngày nay đã khác ngày qua. Khắp thân ta chỉ thấy mùi hương thơm phưng phức. 26. Hỏi vận trình đến lúc rõ ràng. Đánh số đều thông. Số hên: 63. Biểu tượng: thỏ. Cứ tiến tới ắt thấy thành công rõ ràng. Người xin được quẻ này coi như được quẻ tốt. cầu mưu vạn sự như ý. 6. Đánh số hạp. Cưỡi ngọc thố đi đến Quảng Hàn. Ngộ thường ngan. và mọi sự cầu xin sẽ được toại lòng như ý.

THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Lự Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Lô trung hỏa. Nếu họ gặp người là thuyết pháp thì ắt tới đâu là linh nghiệm tới đó. mọi sự cầu xin của bạn đều được như ý. Hiển linh khắp sứ vậy thì mới hương. hiện đang chờ ta. Sa lý kim. Quý nhân giúp đỡ. hãy tiến tới.Nhất cá thần đạo. vì có được thần thánh phù hộ chẳng còn gì đáng lo âu nữa. 46. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên dũng cảm làm điều thiện. Dáo xứ hiển linh. Công lực dáo. Theo ý quẻ cho hay rằng bạn cầu xin được quẻ này thời vận hanh thông rồi. cát trong vàng. Đan đỉnh thành. Rèn thành Đơn Đỉnh cả nhà yên vui. nhưng hãy nhớ điều đừng làm chuyện gì thất đức mới nên. 3. Dạo này thần thánh lại theo. 36. Thổi phồng đào bới. Hãy nên rán sức mình ta. LỜI BÀN Quẻ này chủ người lành chuyên làm điều thiện hễ ra đời là có thần minh trong cõi u minh bảo trợ giúp đỡ. Tùy nhĩ khứ hành. Phùng nhân thuyết pháp. Tóm lại. Khuân phù tả hữu. 43. 63. 6. Gặp người cứ tính ngại chi. ắt sẽ thành đạt và kết quả vẻ vang. người xin được quẻ này cần nên cố gắng lắm. Đánh số rất hạp. Lò trong lửa. lái lèo hướng đi. vận thời hanh thông chẳng cần lo gì nữa. . Số hên: 4. QUẺ SỐ 366 .

35. Xưa có câu nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân". hãy cố sức và có kế hoạch mà tiến hành từng bước một. Nghĩa là tương lai của bạn tốt đẹp đến độ bông hoa còn biết tới và cùng lòng góp sức như hai câu 2 và 3 đã nói. Khai lò nổi lửa.LỜI BÀN Quẻ này cho biết công trình chưa đạt được. Bông hoa cũng biết lòng mình chí xa. ắt có ngày thành đạt toại nguyện. Rồng mây gặp hội. mong cho mau xong mau thành. cố gắng làm thì sự ắt thành. vân trình. 6.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Thử khứ vạn lý trình. 5. Đồng tâm cộng tế. QUẺ SỐ 367 . 63. Theo ý quẻ cho hay rằng: từ nay về sau. đãi cát tìm vàng. 66. nghĩa là nói công việc cầu xin của bạn cần phải rán sức. quả là những chuyện khó khăn vất vả muôn vàn. Phỉ chí nam nhi. vận tình của bạn muôn dặm. Số hên: 3. mới đạt được ý muốn. Quẻ nói: Muốn làm cho lò lửa đỏ hồng. Người bói được quẻ này chớ nên quyến luyến quê hương mà phải tung cánh chim bằng vạn dặm thì mới có sự nghiệp lẫy lừng. nếu bạn cầu thi cử. Phải làm. Tốt đẹp. Lập nên công việc danh ca vang lừng. muốn lấy được vàng trong cát thì phải cố sức thổi và đào bới. công danh thì chắc chắn Ԕiếm bảng đề danhԔđấy. cố gắng. cho nên xin được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến. Vậy việc cầu xin của bạn cứ thi hành đi ắt gặp may mắn. Đánh số hạp ít. Nay đi muôn dặm. 6. để tự nhiên nó đến. Chớ ngồi trông mà nên. Ta muốn chóng nhưng nào có đạt. . Như vậy. hạnh phúc. đi xa có lợi ích mà còn được người phò trợ. thì mới thành công. 56. nguyện vọng chưa thể tới. Kiến lập huân danh. Khước ngọ kiến tri âm. 65. Cùng nhau cứu vớt sơn hà. LỜI BÀN Quẻ này bảo ta rất nên đi xa. 3. Đánh số hên. đừng thối chí ngả lòng. Sau khi trải hết trở ngại khó khăn ắt tới con đường bằng phẳng hanh thông. Số hên: 36. chớ không ngồi chờ thời. hai việc cầu xin của bạn phải làm như lời khuyên bảo của Khổng Minh. 63.

Lại gặp bông hoa nở rỡ ràng. Bông nào cũng tươi. Cho nên khỏi cần phải nghi ngại lo sợ gì. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều như ý. ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp. QUẺ SỐ 369 . Chi chi khả tài.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Tầm phương xuân nhất. nhứt về tình duyên. 6. 3. Ý quẻ dạy rằng: sự cầu xin của bạn. cành nào cũng tốt. Người bói được quẻ này bất cứ hỏi điều gì cũng đều được tốt lành cả. 36. Hỉ hỉ. Cành nào cành nấy cũng xuê xang. hạnh phúc một đời. sự sự như ý sở cầu. Đang tìm vui sướng thưởng ngày xuân. Tốt đẹp. Nghĩa là tất cả đều tốt không gì chê được. 76. Vì câu thơ trong quẻ tả rằng. Đóa đóa kham trích. bất cứ ở đâu cũng yên thân. Tất cả vườn cây đều hái được. 63. Trai được vợ hiền. Đánh số hên. gái có chồng sang.HẠ TRUNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly .QUẺ SỐ 368 . Thích kiến hoà khai. Tìm vui ngày xuân lại gặp hoa nở. 67. tốt. Số hên: 7.

Chẩm tư sơn ông. Người bói được quẻ này coi như được quẻ đại cát. ắt sẽ không lợi. Biểu tượng: rồng. Văn võ quần thần ý tự nhiên. Hữu dũng dịu hà tế. Số hên: 8. Công danh. Đâu bằng ở núi quyền oai vũ. hơn nữa. 63. Làm thợ lao tư hợp tác. nên khi ra xuống đồng bằng hay ra rừng núi. Làm quan thì được bạn đồng liêu đồng tâm nhất trí. Nghĩa là thời vận của bạn đã đến hồi lên hương. Cọp xuống đồng bằng bị chó khi. Vì câu chót quẻ thơ nói: "Văn võ quần thần ý tự nhiên". Xung tiện trực thiên. 68. giàu cũng chẳng thể giữ được đâu. Làm ruộng thì vợ cấy chồng gặt. Thái bình tiên cảnh nay mau thấy. LỜI BÀN Quẻ này nói dũng cũng chưa đầy đủ để ỷ cậy. 86. Quẻ nói rằng hiện cảnh tình của bạn như con rồng cố lên mây đã nổi. Tốt đẹp phong vân gặp hồi. người xin được quẻ này nên tự mình suy nghĩ kỹ phân biệt cho rõ ràng mà tìm lấy một lối sống thích hợp. 6. bạn lứa chia ngọt sẻ bùi. Phi phú do hữu thú. triệu chứng hạnh thông đủ mặt. vinh hiển trọn đời. 3. vân tiện hưng. Nhứt là đường đời. Xung lên bay thẳng cửu trùng thiên. Vi văn vi vũ. tốt. Tiếng giọng rồng ngâm mây nổi liền. quân quân thần thần. Thú vị còn đây kể phú chi. 36.Long nhất ngâm. Đánh số hạp. Bởi vậy.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Hổ xuất kim bảng. Theo ý quẻ cho biết: Cọp phải ở núi mới oai. Dù gan lúc đó chẳng ra gì. QUẺ SỐ 370 . Cái đạo giữ thân là nhờ ở nhân chứ không nhờ ở giàu. LỜI BÀN Quẻ này cũng chủ thẳng bước thang mây. công danh càng mau may mắn. Cọp thì phải ở . Đi buôn thì chủ khách giao dịch mua bán ngay thẳng thuận hòa. Mây nổi lên thì rồng được thế. Khoái đổ thái bình. Cái đạo lập thân là tại ở đức chứ không ở dũng.

Cố hương thân quyến chớ quên màng. ԑua gai gốc đến khang trangԔđó là quẻ cho hay rằng. hãy nên nhớ đến những kẻ đã từng phụ sức với bạn trong sự nghiệp. đừng có trăng rồi phụ đèn. Qua rồi gai gốc đến khang trang. 6. QUẺ SỐ 372 . khi sự cầu mưu đã thành như ý. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước lo nhưng sau vui. mà khó tính và e thất bại. 3. Số hên: 9. Hanh thông. đã hết rủi đến may rồi và vận trình hanh thông chẳng còn gì lo ngại nữa. thời vận của bạn. 30. Do những lời khuyên dạy trên thì việc cầu xin của bạn phải chờ đợi một thời gian nữa. nhưng lúc thành đạt phải nhớ công người. 69. Chớ từ bỏ cảnh cũ. Số hên: 37. chó. Đánh số hạp. Người xin được quẻ này co i như xin được quẻ tốt. Ngũ lăng cừu mã. Nhập khang trang. tình đời thương như thế. Thường tư cố hương. dầu sao cũng có thú vị hơn. nên phải cố gắng cầu tiến đi. Thiếu niên đắc chí mặc áo gấm về làng. QUẺ SỐ 371 . nhưng quẻ nhắn nhủ rằng. 96. Và giữ gìn cách sinh sống lâu nay đừng nên phát triển thì tốt hơn. 73. ngày vui sướng sắp về với bạn.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . Nước bước đường đi đã dễ dàng. vì quẻ thơ câu chót có khuyên ta rất rõ ràng rồi.HẠ HẠ Địa Hỏa Minh Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Quá dương trường. Đánh số chẳng hên.rừng núi. Biểu tượng: cọp. hay nếp sống cũ. 70. 36. hoặc giả là phải lấy chữ ԔghĩaԔthì mới được yên lành hơn. Toại nguyện công thành nên hãy nhớ. 63.

Nguyên viển lưu trường. Vui mừng thiết tiệc lầu đông. Biết bao khách quý trùng trùng tự lai.Hỏa tao thủy khắc. Số hên: 1. Cao ca xướng họa. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ đặt cao vọng. Người xin được quẻ này sẽ là chủ giàu lớn. 17. 31. LỜI BÀN Lửa ở đây ngụ ý chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy bồn chồn. 7. cùng xướng họa vang ca. Triển ấp thư hoài. Người xin được quẻ này chủ được bạn tốt cùng nhau mưu đồ việc lớn. Hiện nay thế nước thao thao. chấn hưng sự nghiệp. QUẺ SỐ 373 . Lửa tàn thế yếu biết nhờ chổ nào. bất minh. 3. và sức nước càng chảy mạnh. Đánh số xuôi. Nước đang khắc lửa. 13. vì thế chỉ nên chờ thời. sáng mờ. Tiến trình vạn lý thư hoài hết lo. Quẻ ý mách rằng. Còn nguồn xa giòng lại dài ngụ ý nói hết sức nhiều. thất bại. 71. Bất thông. Giai khách tự lai. Nguồn xa chảy mạnh ba đào nổi cơn. cho nên những điều cầu mưu khó mà như ý. 73. dang dỡ. Hòa ca nhạc tấu êm tai. Nước ở đây ngụ ý chỉ tài lợi. Tiền của kéo tới như nước đã không bao giờ hết lại còn nhiều vô kể. . nên lửa khó sáng lắm.HẠ TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Đông các duyên khai. cho nên khi vui. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàm đạo vui cười muôn phần khoái thích. hiện nay thời vận của bạn đang bị lửa nuớc khắc. Thủy lạo thao thao. nên cái sáng của lửa lu mờ. nói cho rõ là hiện thời vận của bạn còn xấu còn nhiều trở lực. Hỏa diệt kỳ quang. chờ qua một thời gian nữa may ra mới có thể gặp may mắn. Người khách quý trở về chung vui với nhau. cảng tượng thật vô cùng hoan lạc.

Số hên: 3. Vì thử có liều lĩnh lên đường. 37. 72. Nào hay đã hết lời. và nên dừng việc làm ăn mới thì hay hơn. bình thường. 3. Vừa phải. hiện nay công ăn việc làm cũng như vận thời của bạn tuy được bình thường. Tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này cho chủ biết thời sự càng ngày càng hỏng nát rối loạn. Vậy bạn nên cẩn thận trong việc làm ăn hiện nay. Ý quẻ nói. không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ vấp phải những điều không hay. thời vận đến kỳ. Mới tránh họa cho người. Vậy việc cầu của bạn không phải dỡ dang mà là chắc chắn được thỏa mãn đó. 7. quý khách vui hát ca vang. 27. Tu phòng tao hỏa. cầu sự bình bình. không có gì vui buồn đáng kể. Bốn câu thơ trên đều tả cảnh vui mừng. 32. Thế giới tự thanh tươi. bất tất cầu tiến làm gì. Dã điệp yếu tiểu tâm.THƯỢNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài .Việc thắc mắc của bạn có lẽ ngày tháng gần đây sẽ được giải quyết thỏa đáng. 7. Làm ăn phải để ý. thì phải hết sức đề phòng cẩn thận nếu không sẻ xảy ra nhiều chuyện tai họa bất ngờ. Số hên: 2. Đánh số ít lợi. 37. 73. an phận cho qua thời đã. QUẺ SỐ 374 .TRUNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Thế giới tự thanh minh. 2. Bất tri tuyệt. QUẺ SỐ 375 . hanh thông. 70. nhứt là câu chót nói: toại nguyện bình sinh đấy. 72. vì quẻ thơ cho biết rằng thiết tiệc lầu đông. Nhưng sự bình thường đó nếu bạn trong việc cầu mưu sơ ý. Đánh số tốt đẹp.

sự đời không khó. Hổ báo vốn là loài kỳ lạ.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Sơn thượng hữu cổ thụ. QUẺ SỐ 376 . 74. mới nên công. Vọt cao muôn dặm công thành danh thơm. 7. 73. Đứng sững giữa trời sắc chẳng phai. một ngày kia có chổ tựa nương tự nhiên đổi khác. nhưng chẳng còn bao lâu nữa nó bay bổng lên trời. gừng già thêm cay. nhất cử nhất động tất nhiên không sơ sót. Đánh số tốt. Người xin được quẻ này có thể tin tưởng rằng chẳng lâu nữa hạnh số sẻ được hanh thông. Cán lão. Cố công vượt sóng mặc thăng mặc trầm. Người lão thành trì trang. lo gì. trung khổ phương vị nhân thượng nhânԔ Nghĩa là chịu nổi cay đắng thì mới nên người vậy. LỜI BÀN Quẻ này có tượng mía già càng ngon. Vui cùng trời đất sống lâu mà. Dũng được vạn trượng. 34. 3. Cây chắc cành dài đâu sợ gió. Muốn qua cửa rồng phải hăng. Biểu tượng: rồng. LỜI BÀN Quẻ này chỉ con giao long nằm chìm dưới đáy ao tù. chi cánh trường. Phải cố gắng. Thiên địa sinh sài cửu. Số hên: 4. Đinh đinh xung Hán Dẩu. Tu khích lãng. chỉ khó tự nơi mình. mà mọi người thường không tưởng được. vận hanh thông đến rồi. Ý quẻ nói rằng: muốn đạt được mục tiêu phải nên cố công vượt qua những khó khăn thì sẽ thành công mỹ mãn. Vậy sự cầu xin của bạn hãy nên cố gắng tiến tới đừng ngại gian nan thì sẽ toại nguyện mai sau. như xưa có câu nói Դhực đắc khổ. Chờ khi sấm sét ầm ầm. 37. như trong quẻ thơ đã dạy ta một cách rõ ràng. 47. không . Lôi điện oanh oanh. Trên non có sống cây tùng già.Khiêu long môn.

HẠ THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Phỉ báng ngôn vật kế. tương lai ắt thấy một tiền đồ sáng rạng như ý muốn đó. 57. Số hên: 5. Lăn lóc trần gian trong cuộc sống. Tốt xấu cuối cùng số đã ghi. nghĩa là số mình có tự nhiên phải có. 37. Tương lai vững. kiếp sống có là bao. QUẺ SỐ 378 . họa hại. tự suy tính mà hành sự. 37. Quẻ thơ tả cảnh tình của bạn. Bởi thế.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . Tốt đẹp quá dày dạn. và đó cũng là ý quẻ này đấy. Những lời phỉ báng kể làm chi. 73. 76. ԍạng trung hữu thời chung tụ hữu. Đây là quẻ có ý khuyên răn ta rất ít khi thay đổi công việc làm ăn. đừng bồn chồn chẳng ích gì. cành dài gió sương chẳng làm gì được. tuy hơi chịu với sương gió. 3. 7. như cây tùng già sống trên núi cao. Nghĩa là trong những việc cầu mưu của bạn dầu có gặp phải khó khăn cũng chẳng đáng kể. 75. 7. 6. quá kinh nghiệm. 53. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy cố gắng làm đi. người xin được quẻ này nên cần biết lui một bước về mà suy tưởng rồi hãy mong tái đồ. Đánh số hạp. giàu sang. Luận đáo đầu lai.coi thường. 73. Đánh số hạp. Số mệnh định sẵn. rất hữu ích hơn cho bạn đó. Bất như an phận. Trái lại số mình không có mà cố cầu cho có đi nữa rút cuộc vẫn trả là số không. Lục lục phù sinh. Số hên: 3. Và cây vẫn sống cùng trời đất trải qua bao biến chuyển. mạng trung vô thời mạt cưỡng cầuԔ Đó là câu nói của tiền nhân để lại cho chúng ta. 67. Đâu bằng an phận chẳng lo gì. lo lắng vô ích. Vậy bạn hãy căn cứ bài thơ trên. Tâm đã mệt sức lại nhọc chi bằng tìm cách giữ mình cho cẩn thận yên phận. 36. chẳng sợ tai ương. số dĩ định. LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu toàn mà hỏng. nhưng cây tùng ấy cây chắc. Huống hồ nhân sinh trên cõi thế. QUẺ SỐ 377 .

Sao mà đêm vẫn quay quanh đắn đo. nhưng cũng có thể yên lòng được. Nhưng theo quẻ cho biết. 37.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Dữ kỳ nhật doanh doanh. Đứa du thủ du thực chỉ cầu mong nhàn lạc. Dạ gian đa hảo mộng. Dù hy sinh. Hà như dạ thổn thổn. 73. Quẻ nói: "xưa có câu trai lớn đương gia. Tuy táng thân. ù Đôi khi nên hy sinh với đời cho tròn đạo làm người. Khả tế thiên địa. Diệc tóan hảo xứ. Cúng trời cúng đất. Số hên: 3. gái lớn đáng gả" như con heo lớn thì phải chịu số phận tan thân cúng tế vậy. QUẺ SỐ 379 . Đánh số rất tốt. Nhật lý đa lao hình. Biểu tượng: heo. cũng nên cười. 77. chẳng vùi phẩm danh. tan thây giúp người. Như vậy dù có nhỏ nhoi kém cỏi đến đâu cũng còn hơn là ngồi rồi ăn không. tài mình. Người nào xin được quẻ này dù có hèn mọn đến đâu. Vì câu thơ chót có nói Ԥ hy sinh. sức mình có thể đem cho đời dùng được. LỜI BÀN Quẻ này chủ thân mình. Hằng ngày vất vả đã đành. Giúp người cứu thế. Ban ngày cực khổ rán lo. Phận heo đành chịu số này.Nhất đầu trư. chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. Còn duyên nợ thế nào và hạnh phúc ra sao đều tự nơi trời định. nhàn tản rong chơi. chẳng vùi phẩm danhԔ Hãy yên lòng chẳng có gì không hay. . chớ nên làm trái lại mà lắm phiền não. phần tình duyên của bạn ắt được hạnh phúc. 7.

Thời vận của bạn hiện nay. 73. không nên bắt cá hai tay. 79. . Đánh số hạp. 37. Càng lo càng quẩn trí. việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện nay mai. Sau sẽ được yên vui. khen đẹp. Ba ly hả dạ cuộc đời hân hoan. 7. 3. Quẻ cho rằng như gió đông đến bông hoa tự nở. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lao tâm chẳng bằng lao lự. gặp may mắn như gió đông.Đêm khuyên yên giấc để cho yên thần. bỏ đi điều dở. nghĩa là nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông. nhậu nhẹt thật là cảnh vui dướng đến cực độ. Cuộc đời lên hương. 73. 87. QUẺ SỐ 380 .TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Đông phong lai. Số hên: 9. Cứ tính. 7. chớ nên suy nghĩ và đắng đo quá. e sanh ra nản chí thì không hay. Hoa tự khai. 97. 37. có phúc thì cũng hưởng. bông nở đẹp. đừng lo làm gì. cho nên quẻ có hai câu sau như trên để khuyên bạn là tất cả công cầu mưu. Bông hoa tự nở ruộng đồng xanh tươi. Đánh số hạp ít. và đừng quá bận tâm. Đại gia át thái. LỜI BÀN Quẻ này tượng thời đã tới vận đã về. Đây là một trong những quẻ thượng cát mà người xin được quyết phải bằng lòng kiếp sống thời vận của mình. Số hên: 8. ý quẻ mách rằng: cứ làm. Trời quang đãng. Cùng nhau mừng rỡ một hơi. lao lực thì lắm mộng lành. cùng mừng rỡ và uống cạn hai ly vui sướng cuộc đời. thỏa giấc mộng hường. Lao tâm thì nhiều lo nghĩ. thổi gió đông. 3. Sướng ấm tan bôi. Những việc cầu mưu của bạn. 78. Người xin được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hơn. Như thế. nhứt là việc Դiểu đăng khoaԔchắc mắn trong tay rồi. cứ để nó tự nhiên phát triển.

8. và phải bớt lòng tham thì mới nên công. tỏ ra cái ý chẳng tham vọng. Đánh số hạp ít. sư vô cầu anԔđể nói lên cái chí của họ. ở cũng chẳng cần ấm. và muốn cao mà lại thành thấp chẳng ích lợi gì đâu. Hai câu đầu của quẻ là cố ý khuyên bạn phàm mưu tính việc làm ăn gì. xa xỉ. Số hên: 38. Vậy những việc cầu mưu của bạn. vừa đủ là được. 80. 83. 30. Càng huy hoắc. Uống nước ăn rau vẫn vui. Cao lương mỹ tửu chứa mùi hôi tanh. Người nào xin được quẻ này thì nên an bần lạc đạo là hơn. Chớ tham vọng nhiều.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn . hãy nên tính kỹ. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta nên kiêm ước trong cách dưỡng sinh.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Sơ thực ẩm thủ. Cũng như hai câu sau càng nói rõ kết quả sự ham muốn cao sang. Lạc tại kỳ trung.QUẺ SỐ 381 . QUẺ SỐ 382 . ăn chẳng cần no. ԑuân tử thực vô cầu bảo. Làm ăn suy nghĩ mới thành. 3. tinh thần càng rối loạn mờ ám. Phản sử tâm mông. Cao lương mỹ vị. Ham mê sung sướng lấy phần khổ đau. Ắn uống có thanh đạm thì thân mới khoan khoái dễ chịu. thân có khoan khoái dễ chịu thì tâm mới an nhàn thoải mái. điều cần nhứt là đừng nuôi dục vọng cao.

có công mài sắt có ngày nên kim. đấy là lúc công thành danh toại. tiến hăng hái hoạt động chớ có lui bước lại sau. 83. Người bói được quẻ này khi gặp việc cần nên tranh. vì quẻ có tả cảnh công việc cầu mưu như con rắn sắp hóa thành rồng. Đánh số tốt. hả cười hân hoan. đó là ẩn chỉ trong công việc sắp được may mắn và thành đạt đấy. Bò vàng khẩn đất làm mùa. 3.Vậy. Bình địa nhất thanh lôi. chẳng lo mất mát đi đâu. Chờ khi gặt hái đến thời. gạo lúa đầy kho. 32. vận thời từ nay về sau sẽ được hanh thông rồi không còn gì đáng lo đấy. sau này sẽ đạt thành mỹ mãn. Bỗng sừng đầu xuất hiện (ý nói lúc gặp thời thi thố được tài năng). 81. rắn. Có như thế thì khói phụ chí bình sinh của mình. . Có chí thì nên. Đầu giốc tương sức. Đại lực khai cương. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên có chuyện cần lao khổ lúc đầu thì về sau thế nào cũng được yên vui. 8. Số hên: 1. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn hãy nên cố sức chăm lo như con bò khẩn đất làm mùa. và mặt khác. QUẺ SỐ 383 .Hoàng ngưu tịch thổ. 3. Sừng nó mọc ra có thấy không. Hanh thông. thời vận tốt lành với mình.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Xà khả hóa long. Tây thành thời hậu. Ằt đầy kho gạo. ví như con rắn đang chờ một tiếng sấm vậy. Rắn này có thể biến thành rồng. 23. Người xin được quẻ này rất nên súc tích lực lượng để chờ thời. 38. 23. Đánh số rất tốt. Phương hiển long xà lục. Biểu tượng: rồng. Chỉ cần người đề bạt là công việc hay thanh danh sẽ rỡ ràng. Số hên: 2. Long xà mới hiển sức kinh hồn. Cấy cày cố sức giỡn đùa vui tươi. bạn hãy cố sức mà làm sau này sẽ thấy được kết quả tốt đẹp. 38. 83. Chờ lúc trời ban một tiếng sấm. Những sự cầu mưu của bạn sắp được toại ý và sự thành tựu là rất tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này chủ công sức ngầm chứa hoàn toàn là do tự một mình mình. 18. Cốc mễ doanh thương. 8.

Khó khăn. 3. Thủ khứ tiền hành. 83. Đem đi vượt biển ắt nên công. Nếu hỏi vận trình nào khả thông. việc lớn có thể thành. đó không phải mách ta phải cố gắng và gan dạ sao? Vậy bạn nên phấn khởi tinh thần. phải leo lên đỉnh núi. thì phải cố sức và gan dạ mạnh tiến mới toại nguyện như ý. mới lấy được chiếc thuyền để vượt biển. Quẻ nói: bạn muốn giải quyết hay muốn thành đạt được sở cầu.HẠ TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Cửu hoa sơn đỉnh.QUẺ SỐ 384 . như quẻ thơ trên đã tả. Người bói được quẻ này nhất định phải có tiền trình tốt đẹp. Tử khí đằng đằng. ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn. 33. Di tân nhất chu. mà cố gắng vượt qua thì sự thành quả càng tốt đẹp hơn. Đánh số hạp ít. không có gì trở ngại sai lầm cả. Số hên: 38. 8. cố gắng nhắm vào việc đã định mà đi. Rất có ích chứ. Cửa huê đỉnh núi khí trùng trùng. . LỜI BÀN Quẻ này chủ ở địa vị cao mà vương cao. Trên có một thuyền để sẵn đó.