Khổng Minh Thần Toán "Khổng Minh Thần Toán" là một danh tác của Khổng Minh, vị quân

sư của Lưu Bị đời tam quốc và có thể nói cũng là vị quân sư mọi triều đại về sau của Trung Hoa. Tư cách "quân sư của mọi triều đại" ấy dĩ nhiên là do cái sở học uyên bác của ông về dịch lý Ðông phương, và "Khổng Minh Thần Toán" chính là tác phẩm độc nhất của ông về môn học ấy. Sách này trải qua bao nhiêu thế kỷ, đã vẫn là một thứ kim chỉ nam cho mọi tầng lớp người ở Trung Hoa cũng như ở các quốc gia Á Châu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước này. Ðiều đặc biệt là ngoài giá trị thần toán-giá trị dịch lý, rất đổi linh diệu. "Khổng Minh Thần Toán" còn bao hàm một giá trị đạo lý sâu xa, cái giá trị đạo lý của Ðông phương đúc kết từ tam giáo. Chỉ mỗi cái giá trị đạo lý này cũng đã thừa khả năng để đưa người đời vượt qua mọi cảnh huống tối tăm, để tự mình thắp đuốc lên mà đi tới miền tươi sáng"... (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Muốn xin quẻ cầu tài, công danh, sự nghiệp, thi cử, đi xa hay muốn điều mình cầu được ứng nghiệm, người cầu tâm phải thành, thân phải sạch. Người cầu đốt hương thỉnh nguyện, khấn vái Thánh Thần nhờ chỉ dẫn sở nguyện của mình. Có một số cách lập quẻ như sau: Cách 1: (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Dùng 8 đồng xu, trong đó chọn một đồng có đánh dấu riêng (dán giấy hay vạch sơn…). Ðể 8 đồng vào lòng bàn tay, úp kín lại, xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Gieo lần lượt từng đồng, tìm ngọai quái rồi gieo lần lượt từng đồng tìm nội quái. Căn cứ vào đồng xu có đánh dấu gieo được vào lần thứ mấy mà xác định tên quẻ: 1- Càn, 2 - Ðòai, 3 - Ly, 4 Chấn, 5 - Tốn, 6 - Khảm, 7 - Cấn, 8 – Khôn. Tiếp đến dùng 6 đồng xu trong đó có một đồng xu đánh dấu riêng, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Ví dụ: Gieo lần 1: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 3: tìm được ngọai quái là Ly. Gieo lần 2: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 5: tìm được ngọai quái là Tốn. Gieo lần 3: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 2: Tìm được hào động là 2. Như vậy ta gieo được quẻ Hỏa Phong Ðỉnh ( trên Ly dưới Tốn ) , hào 2 (có thể ghi là Ly Tốn 2). Tra trong đáp án 384 hào của 64 quẻ, ta có lời giải đóan: Ý mê kỷ bất mê Sự khoan tâm bất khoan Yếu tri đoan đích tín Do cách lưỡng trùng sơn. ------------Gia Cát Khổng Minh --------------Lời bàn: Mê hay ngộ, dễ hay khó là do chính mình. Trong hoàn cảnh mê mà biết ngộ là tốt, Ðứng trước hoàn cảnh khó Dịch thơ: Ý mê, mình chẳng mê Việc dễ, lòng không dễ Cần biết tin xác thực Còn bị cách sơn khê.

khăn mà có lòng kiên định, sáng suốt, thì có thể chuyển khó thành dễ, đổi nguy ra an. Ðường đi dễ không phải vì không gặp ngăn sông cách núi mà dễ vì lòng người không ngại núi e sông. Chiếm được quẻ này, người còn đang ở trong tình trạng khó khăn, nghi ngại, trong lòng những mong đủ tin tức để có thể dực vào đó mà quyết định nhưng tin tức chờ mong kia vẫn chưa tới được vì sự cách trở sơn khê. Vậy hãy đợi thời cơ, chừng nào có đủ "thiên thời, địa lợi" rồi hãy ra tay hành động. Cách 2: (Theo trang VietShare.com) Dùng 3 đồng xu, gieo lần lượt 6 lần, mổi lần gieo 3 đồng, tìm 6 hào (tương tự gieo quẻ Dịch Dã Hạc). Tiếp đến dùng 6 đồng xu, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Xác định được quẻ, hào số, tra trong đáp án ta được lời đoán. Cách 3: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1: Nhặt một ô bất kỳ. Nếu được các số 0,1,2,3 thì ghi đúng số. Nếu được các số từ 7-9 thì ghi đúng số 0. Ta được chữ số hàng Trăm. Ví dụ được thẻ số 1. Lần 2:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Chục. Ví dụ được thẻ số 3. Lần 3:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Ðơn vị. Ví dụ được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được thẻ số 134. Tìm số 134 trong sách, sẽ được lời dự báo. Nhận xét: cách lập quẻ này như tác giả Bùi Hạnh Cẩn trình bày có phần không đúng vớI nguyên tắc xử lý số lớn như phương pháp lập quẻ Mai Hoa hay Hà Lạc. Theo cách này, khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 0 rất cao: 70% trong khi khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 1,2 hoặc 3 - mỗi trường hợp là 10%. Nên chăng: Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm (như cách 4). Cách 4: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Người chiếm quẻ viết ra ba từ tiếng Việt hoặc 3 từ tiếng nước ngòai (theo âm Latinh) sau đó đếm số chữ cái của từng từ và viết chữ số cho hàng trăm, chục và đơn vị. Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm. Ví dụ: KIỀU NGUYỆT NGA. - Số chữ cái của từ KIỀU : 4 - Số chữ cái của từ NGUYỆT : 6 - Số chữ cái của từ NGA : 3 Ðược số 463 lớn hơn 384 nên phảI trừ đi 384, được 079 là số thẻ cần tìm (hào số 1 của quẻ Trạch Phong Ðại quá).

Cách 5: Dùng 8 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 1 đến 8, gọi là ô số. Bỏ 8 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1:nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ ngoại. Ví dụ được thẻ số 1 - quẻ Càn. Lần 2:Bỏ 8 ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ nội. Ví dụ được thẻ số 3 - quẻ Ly. Lần 3:Bỏ 6 ô số vào hộp (để ra ngoài ô số 7 và 8), xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào thì ghi đúng số làm số hào động. Ví dụ: Được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được quẻ Thiên Hỏa Ðồng Nhân, hào số 4 (Càn Ly 4). Tìm trong sách, sẽ được lời dự báo (quẻ số 16).

Khổng Minh Thần Toán QUẺ SỐ 001 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Thiên môn nhất quải bảng, Dự định đoạt tiêu nhân. Mã tô phường thảo địa,

Thu cao thính lọc minh. Cửa trời treo bảng đề danh, Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên. Âm vang ngựa thét băng miền, Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai.

LỜI BÀN Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy.

Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa. Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy. Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa. Số hên: 10, 11, 21, 31, 1. Nếu muốn đánh số hên, đều đạt thành mỹ mãn 1 quẻ tốt cho việc cầu lợi. QUẺ SỐ 002 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Địa hữu thần, Thậm uy nghiêm.

Hưng bang, phụ quốc, Tôn chủ tà dân. Đất này là đất có thần Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh, Hưng bang Quốc phụ dân sanh, Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao. LỜI BÀN: Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng. Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm. Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu. Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức

tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố. Đánh số rất tốt. Số hên: 22, 20, 2, 32.

QUẺ SỐ 003 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Tràng An hoa bất khả cập, Xuân phong trung mã đề tật. Cấp tảo gia tiên, Sau nhiên sinh sắc. Trường An hoa nở khó thay, Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa. Thời lai, mệnh xấu sẽ qua, Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu.

LỜI BÀN:

Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác. Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin. Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành. Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong. Số hên: 43, 13, 23, 33, 30, 3. QUẺ SỐ 004 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

chờ đợi là tốt. Chưa tốt lắm. . vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi. Gió mây hội họp dịp may cứu người. người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. nơi làm càng không nên nóng ruột. nhứt là thay đổi chổ ở.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. hãy dò dẫm tiến tới mới hay. 40. Cam La 12 tuổi đã nên phận. Phản nại sương lăng tuyết ngạo. Hạ giao hòa. 24. 4. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần. Người cầu được quẻ này. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương. chẳng sợ tuyết sương gì cả. Hoa Xuân khoe sắc màu tươi. hương sắc tốt tươi. Thu cúc u phương. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời. 34. Ngọa long khỏi. thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. 14. Số hên: 44. QUẺ SỐ 005 . Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. Cúc cô đơn. muốn cầu xin việc gì. Cứu tế thương sinh. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh. Hạ phong Tốn. Vương Bột đời Đường mà thôi.Xuân hoa kiều mỵ. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời. đừng nên quá nóng. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đại khí vãn thành. Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương. dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn. nở trễ mùa. mãnh hổ kinh. Xuân Lôi chấn. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. giỡn già trên mây. Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa. Rồng nằm thức dậy. hãy nên hoãn lại. hơi nào phải lụy. Phong vân hội họp. Bất cấm vũ đả phong nhiêu.

Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Gió mây hội họp dịp may cứu người. nếu cần chờ ngày Dần. Hơn nữa. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. 35. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. cầu danh thì tốt nhất. Hạ giao hòa. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. Rồng nằm thức dậy. Hạ phong Tốn. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. mùa hạ có gió đông. Quẻ này tốt lắm. 25. Ngọa long khỏi. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. ngược lại ắt mệt đó. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. Tuy nhiên. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. Cho nên người cầu xin được quẻ này. 55. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Thuận theo thì khá. Tốt lắm. giỡn già trên mây. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. thanh bình an vui. Thuận theo thì khá. ngày Thìn thì đẹp hơn. Xuân Lôi chấn. 15.LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. Hơn nữa. QUẺ SỐ 005 . ngược lại ắt mệt đó. Quẻ này tốt lắm. sở cầu mưu ắt được toại nguyện. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. sở cầu . Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. Số hên: 5. Cho nên người cầu xin được quẻ này. Cứu tế thương sinh. mùa hạ có gió đông. Quẻ dạy: Cầu tài. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. 50. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. Phong vân hội họp. thanh bình an vui. mãnh hổ kinh. mới là dịp may thành đạt” vậy.

bởi trong quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời. Số hên: 16. rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. Tùy thời biến. ít thuận lợi. không nghiên cứu kỹ sự vật đó thôi. Không huyền chẳng ảo cũng không sâu. may ra mới mong thành đạt. Kiện kiện hàm nghi. Dò tìm hay dở tránh âu sầu. Có dốc lòng đi. cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm nghiên cứu chu đáo. Cầu tài không mấy lợi. 6. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi. Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu. 15.mưu ắt được toại nguyện. mới là dịp may thành đạt” vậy. Tuy nhiên. cầu hên xuôi. nếu cần chờ ngày Dần. Trước ý sưu tầm. Việc tính cầu xin từ khởi đầu. 26. Quẻ dạy: Cầu tài. Số hên: 5. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Nhất cá diệu đạo. Việc đánh số. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp.TRUNG HẠ Bát Thuần Càn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Phi huyền phi ảo. 55. Quẻ vừa phải. Thận trọng. cầu danh thì tốt nhất. Cầu danh phải cố gắng. Hơn nữa. nên khéo léo. Tốt lắm. Hữu bình lộ. .TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quân tu ngộ. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. 60. 35. QUẺ SỐ 007 . chớ quá nóng nảy gây những điều không hay. Sách có câu �Dục tốc bất đạt� vậy. nhiệm khu trì. LỜI BÀN: Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. 50. Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng. QUẺ SỐ 006 . ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm từng bước tiến. Thực ra thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa. 25. Phi thiên phi thâm. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. Nhẫn Nhẫn. vật ngộ nghi. 36. ngày Thìn thì đẹp hơn. 66.

QUẺ SỐ 008 . Rồi đây một sớm vạn đến. �Quân tử tánh như thủy năng phương. Con đường bằng thẳng. thì sự cầu xin của người ắt được công thành. Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo. nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước. và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ. Chớ nên nghi ngờ. Cầu tài cứ tiến tới. 77. Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ. 7. đừng làm những gì trái với lương tâm. thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. năng viên. Người xin được quẻ này. hoa hoàng đầy phát nở. mà hành động mới mong thành đạt. 17. rồi tùy cơ ứng biến. tùy thế. Quẻ này cho hay sự cầu xin của người. tùy thời. tự nhiên hanh thông. như đi con đường bằng thẳng. ủy khúc tùy hành. Số hên: 70. Mục hạ người ta vẫn ý ngờ. Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát. 37. chớ quá hoài nghi. Cầu danh cứ hành động. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm. Nên uyển chuyển.Tỉnh đi. nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu). Tùy cơ ứng biến công thành. . Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi. thế thái nhạt nồng. Làm như tánh người quân tử. có gì bận tâm. 27. LỜI BÀN Nhân tình đen bạc. Rồi đây muôn sự đem lành với ta. Thử tế thanh danh đế kỳ. Nhạn đến. Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động. thì chui chỗ nào cũng lọt. LỜI BÀN Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi. nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. Thanh danh vang dội khắp kinh đô.

Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ. nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung. 19. ngoài hẳn ý liệu của mình. Theo người phải trái sẽ ương tai. Cầu tài chỉ thông một nửa . 18. nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Tuy nhiên. Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. Tương phùng khách quý nẻo đường mai. QUẺ SỐ 009 . lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy. người quân tử bói được quẻ này thì nên. Hảo tương đoàn sự tòng trường sự. tích đức thì mới tốt lành. mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi. Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi. 8. Đình tiên kho mộc phượng lai nghi. Cầu danh sắp được thông. Có thể tính chuyện hên xuôi. Theo ý quẻ nói. Số hên: 99. Cầu tài sắp vượng. 9.Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ. vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam.TRUNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quý khách tương phùng cánh khả kỳ. 28. 80. mà phải tu tâm. Quẻ dạy: Gần gặp lúc �Thới lai phong tống� rồi đó không cần phải lo âu. Tà vọng đứng nghe làm việc thiện. QUẺ SỐ 010 . Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi. 88. Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu. buồn khổ làm gì. LỜI BÀN Có người đề bạt. người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta. Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn. Bởi thế. Số hên: 38. 90. 29.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn . Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng. còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói. người cầu xin được quẻ này. Trước ngõ cây khô phụng trổ tài. mọi việc đều toại lòng. thì hoàn cảnh sắp gặp may.

cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn. Lưng treo đao kiếm thanh cao. Cao phi vũ dục cánh nhan nhan. Nhờ nơi giúp rập toại đường bao. 100. tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. đường đời mới nên. QUẺ SỐ 011 . Cô hồng xuất chúng vút bay cao. nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân. 21. Phấn khởi nương mây chí khí hào. Đảm đương công việc phi thường.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Vô tung diệc vô tích. LỜI BÀN Công danh phú quý. Triều vân mộ vũ. theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn. Có thể bay cao chơi xa. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. nhưng là kẻ có tài. hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy. Phủ khứ thái lai đấy. Nhưng có điều hãy nên lưu ý. Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại. Quẻ dạy: Cầu mưu. Viễn cận quan nạn mịch. đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy. Số hên: 1. Tự tiêu hoàn thành khap. . ân giao hữu nhạt.như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại. 10. Bình địa khởi phong ba. Nam chinh bắc tiến.Nội Quái: Đoài Liêu lệ chinh hồng đô�c xuất quan. 11. Biểu tượng chim: chim Hồng. Trăm ngàn rèn luyện. có cần khổ mới có được. nên nay lại được xuất chúng. 31. hỏa gia tranh đấu. Quẻ này tốt lắm. Trái lại. thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta.

tuy ở giai đoạn vinh sang. Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp. Còn biết làm gì đâu. lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó. 20. hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm. Đã thế mà còn những tai biến phi thường. Cầu danh. 11. Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm để mong giải bớt tai họa. Như vậy sự cầu xin của người. nhưng chưa có quyền thực lực. Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người. và tránh chuyện thị phi. nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì. QUẺ SỐ 012 . Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng. chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu. chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa. Mọi việc đều bất lợi. và ra vào cửa cổng. có danh mà không có thực.HẠ HẠ Thiên Trạch Lý Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Thần ảm ảm. nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn. may ra mới có tương lai hơn bây giờ. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Nếu muốn thành đạt được sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong. 12. Cá nào mà thả câu. Cần cố gắng ra sức và rèn luyện tri thức. Ỷ du du. hối thì đã muộn. Tính chuyện may rủi khá hạp. Số hên: 1. 11.LỜI BÀN Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương. Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi. . 10. Số hên: 10. 2. 21. Phần buồn ý lại sầu. Chỉ cầu may chút thôi. cầu lợi và tình duyên đều tốt. Thu khước tuyên. Mạc hạ câu. Ta hãy rút dây mất. Biểu tượng lả cá. Theo ý quẻ nói. cái buồn khóc lóc bi ai. 22.

Quẻ này khá lắm. . Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại. 33. Lợi danh chung hữu vọng. Được như vậy. Xảo trung khước tàng chuyết. 30. QUẺ SỐ 014 . cầu lợi thông. cầu danh đắc danh. nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa. chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”. lập tức thành công. Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong thành � Quẻ dạy: tốt. Kén vợ thì được vợ đẹp. Nhưng một khi công thành rồi. Tam ngũ nguyệt đoàn viên. mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được. Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. LỜI BÀN Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành. Tiền trình khứ hữu duyên. Chẳng còn lo gì lận đận về sau nữa . phú quý sẽ được vững bền lâu.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đỉnh phi khởi phong ba. Thời vận đã đến lúc hanh thông. 13. 11. cảnh giàu sang. cầu lợi đắc lợi. Tính chuyện rủi may rất hạp. Trong cuộc trò chuyện. Nhân sự chuyên tha là. Cầu tài. Số hên: 3. 10. tìm việc thì được y việc hay. chắc chắn thành đạt toại lòng. Công thành nghĩ lại chuyện xưa "Ở thì ăn xổi" lọc lừa nên khi Duyên may ắt gặp còn chi Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son.QUẺ SỐ 013 . nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc. Năm ba tháng ý nói cái ngày tốt đẹp gần kề. mọi việc đều có duyên may. Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đắc ý nghi phung phụ. Cô chu yếu độ hà. đấy mới gọi là người lành được trời giúp. mà ừng nên �ăn xổi ở thì� quên những ngày cay đắng cũ.

Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm. Khó khăn lắm chuyện nguy nan. 4. Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn. Nếu chờ đợi xin quẻ khác. cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là khác. 44. Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi. Gặp nhiều gian.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Ý tại nhân trung tín vị lai. nguy nan. không được may mắn lắm. Vì quẻ xấu. Sống trong biến cố. Cố nhân thiên lý tự bồi hồi. thì tốt hơn hết. nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian hiểm. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó. đó là thường tình của nhân thế. tất nhiên ta phải khôn khéo tránh dữ tìm lành. tin chẳng lại. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn. Cần ẩn nhẫn chờ thời. Cầu danh chẳng thông. mà chẳng nên công gì. Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức. Hoàn cảnh đang rắc rối. Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người cũng đều lo lắng giùm ta. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở.Nước đèo đổ động phong ba Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang. cũng gian nan một chèo. Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố. Nhạn về tin báo mai vàng nở. 40. Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin kkhó mà thành công. nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý. Không điểu xảo. Tuy vật song song . LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu. Cầu tài. nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn. Số hên: 10. Người cầu xin được quẻ này. LỜI BÀN Tránh dữ tìm lành. Nóng nảy chờ tin. 11. khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. chớ nên tin tưởng lắm. Cố nhân dịu viễn cách trùng quan. QUẺ SỐ 015 .

cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa. Bởi quẻ đã cho người rất rõ. ắt đắt quả đạt thành. mùa Xuân. Việc nào việc nấy hiệp hòa Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi. Giao gia sự hữu chung. 11. QUẺ SỐ 016 . LỜI BÀN Cùng hội cùng thuyền. Do những lời phán xét của quẻ. như câu thứ tư. ba trong quẻ nói: "Nhạn báo Mai nở xuân sắp về". 55. thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được. Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa.TRUNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm hòa đồng. hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp. Số hên: 11. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần. . nhưng bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau. 10. Nên gắng sức ắt thành công. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. đàm tiếu chơi vui. hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. thì sẽ hạnh phúc cuộc đời. thì tin chưa lại. Số hên: 60. Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn. Cần chờ đợi chớ nóng nảy. nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. 16. Biểu tượng nhạn hay chim. Sự hòa đồng. Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. Tin này tùy ở nữa trời. nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. Môn ngoại hảo thi công. hễ ra khỏi cửa là có công. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân. cùng lòng cùng giúp. Quẻ dạy: Thời sắp đến. đừng nóng lòng vội tiến. nếu không. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa. Tuy nhiên. Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. đó là cái tượng của quẻ này. cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân. thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới. cũng chẳng nên duy ngã độc tôn. 5.cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui. 50. 10. vì chờ tin. 66. Cầu tài chưa toại mấy.

hững hờ lòng ai. ý bơ thờ! Than thầm trong dạ. ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui. Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao. phải theo ý nguyện để tiến tới. lo gì. nếu không. 10. cứ tiến tới ắt thành công. cầu danh. Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu. Đừng sợ thất bại. thì càng phải kiên quyết hơn. Thất bại là mẹ của thành công. 11. Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì. quẻ tốt chớ không xấu. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang. Coi chừng đấy. Thốn tâm thiên lý. Quẻ dạy: Chớ chần chừ. Muốn đi sao lại ngập ngừng.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Dục hành hoàn chỉ.QUẺ SỐ 017 . và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo. Bồi hồi bạt dĩ. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. Suy tư đã lắm ưu hoài. cần cố gắng. Lòng xa xót. 7. Cầu tài. ắt sẽ toại lòng. Vậy những việc mưu tính của mình. Đã từng nuôi dưỡng chí cao. Khẩu thu thu. QUẺ SỐ 018 . Số hên: 77. phải quyết chí một lòng tiến tới. Tàng ngọc hoài châu. Nếu ta không cẩn thận. Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu. công lao nữa chừng. Hơn nữa. 17. .HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm thích thích. liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy. xưa có câu "Hữu chí cảnh thành". và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả. tự khí. nhất là đã nuôi mộng cao đẹp.

8. Tuy nhiên. Ý xa mà lại như gần. dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". dù khó dễ. thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. Song. nếu ta chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. tưởng khó nhưng mà chẳng khó. người cầu xin được quẻ này. Dễ như mà lại khó hòa. Cầu danh. LỜI BÀN Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất. QUẺ SỐ 019 . Tính chuyện rủi may không hạp mấy. Bởi công việc quá rắc rối. người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. Số hên: 88.Chẳng ra manh mối lạc loài hư không. Mọi sự tính toán đều hư hỏng. Theo quẻ thơ cho biết. Cười nói ngâm trong mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý. chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non. nên rất buồn lòng phẫn trí. Quẻ dạy: Xấu.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Bất viễn bất cận. Những việc cầu xin ở đây. hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. . 11. cầu lợi còn xa. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự. chẳng có hành động quả quyết. 18. chỉ sợ chí không kiên". chỉ nên chờ đợi. Cần phải chờ dịp thuận tiện thì mới thành tựu. Vân trung tiếu khan. Tự dị tự nan. Vì vậy. LỜI BÀN Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần. chỉ mua lấy phiền não mà thôi. Ý gần mà lại như gần như xa. thấy dễ nhưng chẳng dễ. Trông mây cười nu ïkhi mà tin sang. cho nên uổng phí cả tâm trường. Đẳng nhàn nhất sự.

Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy. 90. Cầu tài. nếu ta không đủ tài. 2. Cầu tài. Và khó thành đạt toại nguyện trong những việc cầu mưu. 19. hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên. Như thuyền một mảnh tang thương ba đào.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Đào Lý tạ xuân phong. Quẻ không hoàn toàn tốt. mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. 10. Thuyền tại lãng đào trung. QUẺ SỐ 020 . nên phải cẩn thận công ăn việc làm. như chiếc thuyền đang gặp sóng gió. không tốt đẹp thanh thản gì.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tam . Không mấy hạp cho việc tính chuyện may rủi. Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân. "Bôn Ba Chẳng Qua Thời Vận". đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi. bói hôn nhân vô hy vọng. bói kiện tụng lành ít dữ nhiều. bói bệnh tật bất định. LỜI BÀN Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi. Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn! Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương. Cương cầu cũng vô ích. nhưng cố thì thành. và trí lực của mình. Vì quẻ quá xấu. QUẺ SỐ 021 . 12. gió xuân đưa. chờ dịp thuận lợi hãy hay. Gia trùng vô ý tự.Vậy xin được quẻ này. Đào Lý tạ. Số hên: 22. Suy cho kỹ. Trong nhà không có chủ trương. Người xin quẻ này phải hết sức tu chính mới được. Người cầu xin được quẻ này. Quẻ dạy: Do ở tài mình. 32. tuy khó mà lại dễ. Xấu tốt. cầu mưu đều bất thông. Số hên: 99. đừng quá vội vả mà hư hại công việc đang cầu xin. cũng như cá mắc cạn. Đông Tây tản mác hương thừa hết vương. Tây phi hựu hậu đông. bay chạy đông tây. 9. bói ra đi bị ngăn trở. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành. Đó là ý nói người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy. tùy ở hành động của ta. phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó. cầu mưu tuy chậm. Dễ khó. việc tuy dễ mà lại khó. nghĩ cho cùng. 20.

vậy thì yên vui. Cầu tài hơi chậm. Gió mưa tắc nẻo chẳng gì. đừng nửa đường nản chí. Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng. nước càng mênh mông. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần. 21. . danh lợi ắt chẳng khó gì. Song nếu là người dốc lòng bước tới. am hoa minh. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. Tại bán đo. tuy chưa thông buổi này. Do đó. 10.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Nhật thủy viễn nhất thủy. Danh lợi bất vi nan. Nhất sơn tuyền nhất sơn. Số hên: 20. Thủy cùng sơn tận xứ. Nước non non nước dặm ngàn. Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn đầy liễu. Cầu danh.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Sự tương phù. Non càng quanh quất. 22. Ba đào êm lặng. chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu. thành công sẽ về với bạn. nhưng về sau ắt đạt. chỉ cần có chí kiên nhẫn. Đến nơi non nước tận cùng. chung quy sẽ được toại nguyện. Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. 11. Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. Đừng nên áy náy lo rầu làm chi. Phiên phúc chung khả miên. Nửa đường được sự giúp nhau. Phong ba nhất diêm vo. QUẺ SỐ 022 . Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới. nhẩn nhục mới luyện được chí cho ta. Công danh tài lợi hanh thông khó gì. Vậy lo chi bạn không thắng lợi cuối cùng. ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta.

Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp ta. cầu tài có kẻ giúp. điều gì cũng thuận buồm xuôi gió. Số hên: 20. khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. Cầu danh đắc danh. Lý. QUẺ SỐ 023 . cầu lợi đắc lợi. nhưng dần dần sẽ thành công tốt đẹp. Cầu gì được nấy. không có việc gì là không xong. 2. nhứt là xin cầu về tình duyên cưới gả. Vui thay ôi. lo gì chẳng nên công.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Hỉ. dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao. và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến của ta. chỉ tổ khổ thân ta mà thôi. lắm vui thay! Xuân xanh Đào. dù vấp phải những khó khăn gì. 12. Xuân phong nhập đào lý. Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn. chén chú chén anh. đêm ngày hồng tươi. LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ cực thái lai. Hoàn cảnh . 22. muôn việc như ý. Nguyệt minh nhan thiên lý. từ chổ khốn quẩn trở về. Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu. Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ. hỉ. Sự hanh thông. cũng sẽ vượt qua được. hỉ. Cầu danh. Bất dụng cưởng ưu tiên. Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ. Người chính nhân quân tử một lòng thành kính cùng nhau tương thân tương trợ. Người xin được quẻ này rất là tốt phước. Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy. không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen. cái nỗi đời. Cầu được ước thấy. Lo âu gì.LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông. Chỉ cần cố gắng ắt đạt thành. Chớ lo. tuy chưa được toại nguyện tức khắc. nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp. Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng.

tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận. Do đó.HẠ HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Kiến bất kiến. an phận thủ kỷ. Đao đê vô bằng cứ. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. QUẺ SỐ 025 . Làm đâu hỏng đó. 22. nhứt là đi xa không tốt. 44. Theo ý quẻ cho biết. Yếu bình an. Chưa thuận dịp. Tính chuyện rủi may càng hạp hơn. Số hên: 20. Ngộ bất ngộ. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. Muốn yên chớ có đăng trình. . mà nên an phận chờ thời là tốt hơn. 3. 24. Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. Ý buồn biết tính gì đây. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt. LỜI BÀN Người xin được quẻ này hãy an tâm. Đi xa còn gặp nguy. QUẺ SỐ 024 . Cho thêm xót dạ. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. Cầu tài bất thông. hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền. 22. Dã phòng nhân hội diện. và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình. Tâm thích thích. Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay. Số hên: 33. 4.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Ý kiết kiết. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ. đang lâm cảnh lúng túng. Xấu lắm. cho khuây ý tình. tiền bạc là khác. Phòng xuất nhập.đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội. 2. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ. đề phòng cẩn thận lúc ra vào. 23.

ngày nay đâu có còn so sánh được với ngày xưa. QUẺ SỐ 026 . Tốt hơn là phải giữ mình. cũng khó mong. mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. LỜI BÀN Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui. Số hên: 5. hành chẳng bằng tàng. vô tăm. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui. Quẻ này không được may gì. 25. Phòng người trở mặt thị phi. không chứng làm gì mà mong. Thùy thức đương sơ khí tượng tan. nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Nhất phiên đài lý nhất phiên xuân. Kiến sơ lỉu lỉu xứng tâm tình. Phòng thị phi quan sự. đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc nào. . Nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt. Phú quý tôn nghiêm.Hư không. Giả chân. Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. ít giao du để tránh những việc không may đưa đến. vì có kẻ phản bội. Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kê. Ngư tiều nong pho. Ta nên ăn ở mực thước. 22. bất cứ nơi nào. Bởi quẻ ý có cho hay như trên. 2. Dù cố gắng đến mấy. Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì? Sanh nhai rừng núi đặng chi. giàu chẳng bằng nghèo. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng. đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. hành động hợp lý để may ra khỏi vạ. Cầu tài cầu danh còn xa vời. tính toán đỏ đen càng không hạp. Mất vật thì khó tìm. 55. bị bọn tiểu nhân giởn mặt. thọc gậy. Lục giáp thì thiếu an lành. Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay. chân giả chớ lầm mà nguy. Cây tươi là một lần xuân. Không bằng. vô ích.

Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ. LỜI BÀN Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng. Số hên: 66. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. Ầy ơi đừng tưởng ta lầm. 2. tại tâm ngược trời.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Tứ . cần chờ thời vận là tốt. E rằng còn nên công. Quẻ dạy: Vừa phải. Thiên tịch bất thông tâm. 20.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Mạc quái ngã kiên thác. Tâm tính tự thành kha. Còn hơi xa vời. nên thận trọng. không lành đâu. gặp quả tốt. Tính việc may rủi khó có may mắn. chỉ có người chân nhân mới có những điều chân thực. chưa ra gì cả. Quẻ không xấu. đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta. không tốt lắm. 22. QUẺ SỐ 027 . Mọi sự sở cầu đều chậm chạp. đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời. Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma. người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn. 6. hãy nên suy tính đường chính. không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác. Cho nên mới có câu �họa phúc vô môn tự do nhân tự triện�. Hiểm sâu gian ác. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ. Bôn ba chẳng lợi gì. tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. Không bị chịu cái ngu của kẻ khác. 77. Gieo gió thì gặt bão. Ở ăn hiền đức một đời. Tất cả sự việc mưu cầu. QUẺ SỐ 028 . Người xin được quẻ này. đánh số khó nên công. Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt. Số hên: 7. Đó là định luật bất biến của tạo hóa. 2. Vậy thì cầu xin của người. Chân nhân khước bát ma. Cầu danh cầu tài không lợi. Nhưng một khi trông thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. 26. sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm khốc ở ngày mai vậy. 22.Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình khiến được an lành. Cầu danh cầu tài chưa đạt. 70. Gieo nhân tốt.

Nam nhi đang thuở. Quẻ khuyên chớ chần chờ. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son. Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng. Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. QUẺ SỐ 029 . Nếu cầu về kinh doanh. gia đạo. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. Tam sinh túc hữu duyên. Đáy lòng sự việc đã làm xong. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ. thi cử. Hành trình tảo biện. Hương văn thập lý quế. Lên đường mau. Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Mười dặm quế thơm tràn nở rộ. 22. Cầu được ước thấy.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Liễu khước tâm đầu sự. Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. Nhứt là cầu xin về việc công danh. cầu danh. 2. LỜI BÀN Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. Bước vào trời nọ chẳng hao công. Đánh số càng hạp. Số hên: 8. Di bộ nhập thiên biên. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng. bốn phương tung hoành. cầu lợi đều thông suốt. 80. Nam nhi đắc chí thì.v� cũng đều được xứng ý. mộng bình sanh� �Hồi hương áo gấm� công thành nên danh. Vinh quy lạc kỳ di. hôn nhân v. không gì đáng ngại. 20.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lộc mã giao trì. Vạn sự đều thông. . hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi. Ngựa kia đang trẩy thôi đường. 88.

Quẻ dạy: An phận thủ thường. điệu võ không còn nữa. Hoạn lộ công danh có nghĩa gì? Bạc đầu gối mỏi còn nên chi! Hư không rút cuộc hư không cả. 99. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. Cầu danh. 90. bịnh tật� đều gặp được may mắn và yên lành. có thể cầu phúc. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa. 29. kinh doanh. Do hảo mãi ta chân khí. chớ liều lỉnh vọng tưởng. Số hên: 22. Bất như xu thử tinh thần.HẠ TRUNG Thiên Phong Cấu Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lục hoàng các bạch liểu đầu. phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình. Đánh số thuận lợi. thì mới yên thân hơn. Thuận chèo mát mái. Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận. Chẳng có gì lo ngại. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng. Người quân tử bói được quẻ này. Ý quẻ cho biết. tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. Tất cánh thành hà tế. ngày dương oai. Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta. tốt đẹp vô cùng. Tài ba không có.LỜI BÀN Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người. cầu lợi đều thành đạt. đầu đã bạc và khí sắc tàn phai. Biểu tượng: Bản quế. làm điều phước lành. Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già. 9. Cầu xin về những việc như công danh. Vạn sự như ý sở cầu. cho nên khi đặc thân lên cõi trên. mong đáp lại lòng trời. QUẺ SỐ 030 . chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính. kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ. thời vận cũng không. Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão. bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của ta. hay hơn hết nên thủ thường. gia đạo. cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm. chớ tham lam tìm đường phải trái. Mọi sự hanh thông. để tìm hai . Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi! LỜI BÀN Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh. tiền tài. 20. 2.

do Trời an bày cho mà thôi. bền chí. bỏ chẳng mà làm thì khó. chẳng dễ gì. 23. chẳng ngại khi đăng trình. Bạn đồng hành. ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng. Hay dở đều ở đó. QUẺ SỐ 031 .chữ bình an là tốt hơn hết. Cuộc đời là một trường thử thách của con người. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi. lo lắng làm chi cho mệt trí. Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi. 10. Số hên: 3. Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí. cócông mài sắc. chỉ sợ không có tài trí. Đánh số hên xui không có lợi. lo gì. QUẺ SỐ 032 . ưu tương chí. nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. Thiên thủy phân minh cát dữ hung. ngồi than thân thở phận. cầu danh còn chậm. Lúc cùng đi. đánh đỏ đen khó trúng. có ngày nên kim. lo gì chẳng nên công. 3. có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy. Cứ đi cho vạn ý tình. Khi xa nhau. cứ cố sức mình. Tuy nhiên.TRUNG TRUNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Ly biệt gian. 33. khiến luôn tuổi già nua. 30.HẠ HẠ Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Lạc chi cực hỉ. Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người. chớ có dùng dằng do dự mà lở việc. Miển tha thất ý. rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng. . 1. Số hên: 11. Cầu tài. Cầu tài. Tảo tảo khởi trình. cầu danh trầm trệ. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ. 33. Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động. tuy bất dị. để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại. di bất trệ. 30.

Đông tây rõ rệt vui cùng sầu. Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng. QUẺ SỐ 033 . Người cầu xin được quẻ này. Nếu không sáng sủa thì u ám. kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương. Số hên: 3. 33. 20. Đường mây nhẹ bước ngay thang thái. nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình. Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong. trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. Dụng xả. Trời lặn hướng tây còn sáng đâu! LỜI BÀN Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu. nào phí sức ta. LỜI BÀN Khổ chưa hết thì cam đã về.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Dược quá ba đào tam ngũ lý. tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay. Người xin . Hạnh mong trực tông thanh vạn lọ. bị co mà mong được duổi. gió lặng sóng êm. Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc �Cực lạc sinh bi� Đó là chuyện thường tình của đời người. Cầu tài. Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung. Ằt đạt thành. 2. 22. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả. Đánh số chẳng thông. nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. hành tàng. 30. tiền tài không nên tin người. Mây độ ba đào đã vượt qua. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp. cầu danh chẳng ra gì. Sướng quá mức rồi nay sắp rầu. chẳng phí công.Tài năng quang đại u chung ám. Gió êm sóng lặn khí ôn hòa.

nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang. Trăng có khi tròn khi khuyết. Số hên: 3.được quẻ này mọi việc đều cát lợi.HẠ TRUNG Thiên Thủy Tụng . Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay. điều xui xẻo đều đã qua. Ngẩng đầu lên ngó. cầu danh đều hanh thông. Đánh số hên xui đắc lợi. viễn du. Thơ quẻ cho hay. Trăng kia hết khuyết lại tròn. việc sung sướng và hạnh phúc sắp về người. cây khô nay lại mọc xanh tươi. cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. 4. Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh. Đánh số tốt. Đường đi quang quẻ ven mây. Vạn sự như ý sở cầu. Vậy. rừng rậm được khai hoang. 13. Bây giờ là lúc �hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai�. QUẺ SỐ 034 . Song người ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình. những việc cầu xin của bạn.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Nguyệt khuyết hựu trùng viên. những việc không hay đã qua rồi. vận thời hanh thông. LỜI BÀN Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt. 30. Thời không đến. Cầu tài. 23. kinh doanh. Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. 44. lúc thái. thì như cảnh �lôi oanh tấn phúc bi?". Cầu tài lợi gia đạo. Số hên: 3. bèo cũng lúc hợp lúc tan thì người cũng có lúc hẩm. nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát. trời nầy xanh xanh. Kiều thủ vọng thanh thiên. lo gì chẳng giàu sang. mà cũng chẳng phí sức. May mắn đến thì chẳng còn lo. Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. Khô ghi sắc cánh tiên. 33. 33. cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết xuân. từ nay về sau được bình an vô sự. bởi cảnh tình của người. 34. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn. như trăng khuyết lại tròn. QUẺ SỐ 035 . Nhất diều di thản lộ. dù có trở ngại gì đi nữa. vinh hiển. hôn nhân. đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. Bây giờ là lúc gặp vận thái. Cầu được ước thấy. 40. khỏi lo buồn rầu.

chớ băn khoăn. Đấy là cái nghĩa sâu xa. Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được. Đánh số chưa thông. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đình trệ. nhưng nhờ có định thức định lực. trắc trở. và quan thiết. Ta nên thết tiệc một trường hoan ca. 30.Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Hành lộ nan. tế nhị. nhưng cần cố gắng vượt qua. Xuân ý bàng thủy sinh. Không đáng lo ở sự đường đi khó. Kim nhật phương tri hành lộ nan. . mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi. Tương lai tốt. Số hên: 5. Cảnh xuân sáng. bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. 55. 3. Đi đường mới biết những gì khó khăn. luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới. Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường. thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện. 33. cầu tài còn chậm. Cầu danh. Quẻ dạy: Đường đi tuy khó. 35. Bờ này ráng sức. Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương. hãy cần vượt qua. băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức. khó đường đi. Miên lực kim triều độ thử than. Đường đi khó. Háp khứ yên quỳnh lâm. ắt tránh được điều khó khăn. 50. Xuân thiên vô hạn hảo. Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Xuân cảnh minh xuân sắc. sắc xuân tươi. Tiền trình quảng đại hà túc lự. Vậy sự cầu xin của người. hành lộ nan. QUẺ SỐ 036 .

thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. LỜI BÀN Quẻ này chỉ người quân tử. Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng. Đánh số hạp mười phân. Cầu danh. nói rằng: đẹp vô hạn. 36. Mọi việc đều thông đồng bén đọt. Tóm lại thời vận được hanh thông. Gia đạo vui vẻ. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy. trăm việc hanh thông. . xuôi chèo mát mái. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. Ví thử có kẻ lòng tham. với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ. Quẻ dạy: Tốt đẹp.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Vạn mã quy nguyên. Về chuồng. hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang. Đạo cao đức trọng. bịnh tật mau khỏi. kinh doanh thì thuận lợi. làm quan nổi tiếng. chầu động. được tiến chức. 30. 70. Số hên: 7. cầu lợi dễ dàng. Tài cao đức trọng huy hoàng công danh. Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm. lòng lang dạ thú. gia đạo bình an vui vẻ. Quẻ dạy: Vận thời lên hương. Ngựa dần chung một đường về. dèm pha phỉ báng. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát. thăng quan. Số hên: 6. vạn sự như ý sở cầu. biết thừa thời mà hành động. QUẺ SỐ 037 . tiền tài được vừa ý. phải tốt. 77. 33. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội. tức là cố lẹ chí khí. Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng. hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. 3. công danh vinh quang vậy. tức là nói kết quả tốt đẹp. Tài lộc vào như nước. 37. 3. 66. hôn nhân được vợ chồng.LỜI BÀN Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. kinh doanh thành đạt. Công danh tài lợi vững. Đánh số hạp. 30. chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái. thi cử chắc đậu. cầu tài có tài. Hổ phục long giáng. Thiên viên triều động. 33. thời vận hanh thông. Tốt đẹp vô cùng. Rồng hầu hổ phục tề toàn. 60. Cầu danh sẽ được lên chức.

3. Sông mê bến giác khi qua nổi. Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành.TRUNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Hoàng bằng báo thượng lâm. cầu danh đều đắc lợi. Đường mây rực rỡ sự mong công thành. Cầu đánh số cũng hạp. nên thực hành gấp đi. chớ nên dùng dằng do dự. Hãy đứng ngay lên mà đi. Mở rộng con tâm bố đức lành. 38. 33. Ý quẻ dạy rằng. Nay đang là hợp thời và vận đến. QUẺ SỐ� 039 .QUẺ SỐ 038 . 80. chớ để chậm trễ thì lại nguy. Số hên: 8. để trễ là hỏng. chớ chần chờ. Độ quá nhận tiên ban. Mã thượng tốc hành trình. Bập bùng lên ngựa ruỗi dong. Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi. Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt. Đáo đầu đăng bỉ ngạn. bất cứ cầu xin việc gì. Những sự cầu xin của người. Phàm làm việc cần phải sớm. LỜI BÀN Ham vui biếng nhác. Cầu tài. Đề tiên khoái trước. . Cứu nhân hành vạn lý. mà mưu tính xoay sở thì mới có lợi ít được. ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. nên sớm kế hoạch tiến hành.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đại tứ phóng linh đơn. đó là gốc của sự thất thời. 88. Linh đơn diệu được cứu dân sanh. Xuân sắc tiên minh. hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc. Chè chén say sưa. Hoàng oanh đã báo tin mừng. rất đáng mừng đây. Tuy nhiên. Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông. đừng nên chần chờ nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu. 30.

cơ tán sinh thần. Chu trú giang biên. đừng quá vội vã mà có hại. để hái cái quả lành về sau? Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải. nguyệt đáo thiên tâm. Số hên: 9. cho cay thân mình. bích trừng trừng. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhẹ tin lời người. Phi nhân ngọ kỷ. ắt có kết quả viên mãn. 39. thì việc mưu cầu mới gặp được quý nhân giúp đỡ mà nên sự. nhu nhược quả đoán. đưa người tới bờ bên kia. làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai. huyền diệu bất minh. Ồn bộ kỳ trung. 3.LỜI BÀN Quẻ này chủ đại giác ngộ. 33. có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời. . Cho ray rức dạ. thọ trường vì tất cả đều hư không ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn? Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ. đánh số hạp vừa phải. 90. QUẺ SỐ 040 . cầu lợi chậm. Thuyền nan một mảnh giữa dòng. còn mình thì nhập vào làng tiên. cho nên xuýt nữa bỏ mạng. Vậy mà ai lại sầu tây. Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay. làm những việc chụp hình bắt bóng. 99.TRUNG HẠ Thiên Sơn Độn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Nhất đới thủy. 30. có cái nghĩa phổ độ chúng sinh. Cầu danh. và phải cố làm những điều phước đức. Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự tiện cho rằng có thiện báo. Quẻ dạy: Bố đức. hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn. bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc. Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả. cần chờ đợi. không mất đi đâu mà sợ.

Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi.Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng. hiện trung vi. Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào. tùy lúc. Vận thời chưa thông. QUẺ SỐ 041 . báo hiệu ngày xuân đã về với người. sự sự tương nghi. 41. 14. 4. Lương thân mỹ cảnh quan tu ký. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả. Cứ cố gắng tiến hành ắt được định. Nghĩa là thời vận đã đến. 24. Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. Số hên: 4. Tùy tâm sở vãng. 10. 44. Quẻ dạy: Thời gần đến kề. 34. QUẺ SỐ 042 . can độc than kỳ. độc tâm cầu đạo. phải kiên chí mới nên. Đào lý hoa khai xuân bắt màu. Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động. mong chờ các đấng thần linh ủng hộ. Đánh số ít hạp.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Ần trung hiền. hãy yên với cảnh hiện tại của mình. Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri túc mới được. thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi. Cầu tài cầu danh chưa thông. Vô dụng đa nghi. lý đang nở rộ. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành. Quẻ khuyên tùy thời. 21. đánh số hạp. Làm ăn chỉ vào mức thường. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình. trời phật chở che. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc.TRUNG TRUNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đào lý thư nghiên. Số hên: 1. 44. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết. . 40. 40. xuân quan tiên lệ. Cầu danh cầu lợi sắp đạt. Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao. chớ lo. Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa ào.

Hồi đầu nhất ngộ. mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. LỜI BÀN Huyền cơ mà không huyền. Ai mà biết được ý tình rõ. 42. Tự hảo sưu cầu. Đánh số không hạp. 4. Trực thượng tiên the. và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau. nhưng sáng lại mờ. lộ thường tại. Thánh hiền Tiên Phật. ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. khó đạt. 22. Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ. Người xin được quẻ này. Tham đắc thân liễu. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc. Thiên điều vạn tuyến. Trở đầu tỉnh ngộ. Số hên: 2. Tự mình lựa chọn. 40.Cá trung hữu huyền cơ. Trong kia đ]àng ẩn có huyền cơ. Mờ lại sáng. Cầu danh còn chậm. Cầu lợi chưa đạt. Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên. đo lường mà đi. Biết bao trước mặt nẻo đường. có tính cách chờ đợi. 44. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn. Đừng đi tới tại nơi này. mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ. kéo dây ngựa cương. 20 QUẺ SỐ 043 . thắng cương hải thu. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu. LỜI BÀN . mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Vô thượng khứ tại tiền đầu.

40. Vạn tuế thọ như tùng. thời vận chẳng mấy thông. cầu danh. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ. Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa. chớ có đợi thời. 43. họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm. Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm. 30. 33. Số hên: 4. Cầu tài. cẩn thận mới hay. đánh số hạp vừa phải. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. 4. lại tìm ở đâu. 40. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. Cầu tài. QUẺ SỐ 044 . Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật. Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng. bất tất phải trách người oán trời.HẠ TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tứ cố vô môn lộ. mới có thể sống dai. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ. Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy. các ngã đường đi đều bị bế tắc. Họ giữ gìn cẩn thận. để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn. Đánh số hạp chút ít thôi. 24. . Vạn thọ trường sanh mới phải công. Muốn thành chánh quả nên tu luyện. tất cả đều ở nơi trước mặt. chớ đặt cao vọng quá là hơn. Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông. Theo ý quẻ cho biết.Phải tùy cơ mà hành động. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn. đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu. Còn việc đi xa cũng không nên. hiện nay tình cảnh của người. Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn. Số hên: 3. duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. chậm. Nên an phận thủ thừa là hay. không ngõ nào đi nữa. phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá. 14. Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn. Tu luyện thành chính quả. LỜI BÀN Quẻ này chủ họa phúc không cửa. 34. 44. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. cầu danh vừa phải. Đào Nguyên lộ khả thông. khổ tâm tu luyện. 44.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ý�quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương. số phận ắt phải có. tất cả của cải ngoài thân mình của ta. 4. nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn. Tiếng chuông vang dội chỗ nơi. 40.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bôn ba nhất thế. Cầu tài. những việc cầu xin của người cứ tiến hành. đừng tính chuyện tà đạo. nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không. LỜI BÀN Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bất dụng mạng. 55. Gấp tảo hồi đầu. Thấy đường tam bửu. có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp.gif[/IMG] QUẺ SỐ 045 . Tự hữu túc túc hương. Đừng mê vội chớ hoang mang. Đời sắp lên hương lo gì. đánh số gặp may. tuyệt vời binh thanh. chớ vội mà chi. 45. tu tâm dưỡng tánh. bất dụng hoang. Tống thị hư phù. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng. 50. 5. Minh cô ưởng chung địa. 44. sán lạng. như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra. Nghĩa là vội vàng làm chi. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì. cầu danh sắp đạt thành. Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi. nhưng phải cho công việc từ từ. Vô thường nhất đáo vạn sự hưu. Tam bảo hiện môn tường. chớ nên kiêu hãnh làm liều. Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng. QUẺ SỐ 046 . Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi. . Như vậy. Số hên: 54. Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật. hà tất lai cưỡng cầu".

chẳng có gì đáng ngại. lấy chân lý. cho nên ở đời. thần hữu linh. chân. QUẺ SỐ 047 . Số hên: 6. bịp đời tức là bịp mình . Huy hoàng nguồn gốc trở về cội. hãy đề phòng cẩn thận. 46. LỜI BÀN Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa. Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối. trái lòng. lừa lọc để tìm sự thật. nói rất rõ ràng. Chân chân chân. Bởi vì trong những lời của quẻ. Thiệt thiệt thiệt. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. phải chuộng lòng chân thành. ắt bị nhân quả xấu.Cả đời vất vả thân người. Quy tông phản bản. mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. Phương thị nguyên tinh.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Chân. Một khi mọi việc đến cùng. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo. cầu danh đều chậm. Chân. chân. mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước. Tính chuyện đen đỏ dở. đừng nên vội vã có hại. Điều là lận đận cuộc đời hư không. bởi vì dối người tức là dối mình. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. 40. quả có Thần Linh. chân. 66. Mau hồi đầu chớ nên mong những gì. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ. 4. Chỉ cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình. Người cầu xin được quẻ này. không câu nào may mắn tốt đẹp cả. Cầu tài. chân. 44. thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc. nhân bất thức. người chẳng biết mình. Nhất thiết chớ có dối lừa. chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến. bịp người. Vậy mới xứng là nguyên khí tinh? LỜI BÀN Ngay thực là một đức tốt. Người dù chẳng biết trời đã biết cho.

thì mới là nguyên tinh.HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Nhất . 47. 44. những việc cầu xin của người nên tùy cơ ứng biến. Số hên: 74. Cầu tài cầu mưu chầm chậm một chút. Đánh số cần chín chắn. nhưng người chưa tìm được. Cố gắng mới nên công. 40 QUẺ SỐ 048 . Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến. và ngược lại sẽ làm cho người hao công phí sức. cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. an bần lạc đạo. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không. Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu. Phong sương lịch biến. Đánh số không mấy hạp. 4. Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh. Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. Một phương pháp để đi đến kết quả. 40. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả. 4. khi đã có kẻ giúp đỡ. Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may. Thì người thăm hỏi ba ngày đã. Số hên: 8. Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu. chậm một chút mới thành sự. Cầu tài. QUẺ SỐ 049 . Vì sự việc hơi quá phức tạp.vậy. Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành. 84. 48. Như vậy. chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. 77. đã nằm trúng trọng tâm của sự việc. Tự thấy lần lần đuôi với đầu. Tuy nhiên chớ chán nản. theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn. 88. nghĩa là những việc cầu mưu của người. nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn. 7. tính toán giùm. Bởi vì rằng thời vận không tới. 44. Bất như vấn nhân tam thiên.Và làm việc có phương pháp. Thấm cùng sương gió hết nơi cầu. chớ có ngược lại lòng trời ý người. cầu mưu chưa đến.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tấu tận thiên thai. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động. 80.

Bệnh tình quả thực trầm kha. Nhưng một sớm thời cơ tốt đến. Cần phải chờ khi sấm sét vang lên. thành đạt tức khắc. Tự khứ chủ trương. nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn. Về điều quan lộc có gì đáng lo. mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng. Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn. 40. Số hên: 9. . Trư dương.TRUNG TRUNG Bát Thuần Đoài Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tài mã lưỡng mang mang. 4. Đất trời u ám hơi hà khổ đau. Cho đi lo lấy. Chờ qua cơn giông tố. Quan lộc hữu định phương. ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. Bất kiến thiên tâm. toại lòng. Bói được quẻ này. Chờ khi sấm sét rồi sau. Cầu tài. 44. 94. Cần chờ khi thời vận đến thì mới nên công. trở ngại như trước. chơi việc đỏ đen càng bất lợi. ắt mọi việc sẽ định. Dù chạy cũng chẳng đến đâu. ấm no cuộc đời. Heo. Tiền tài phú quý lo chi. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió. 99.Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Trầm trầm kha nhiên. Chó đều cho. như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng. ngưu khuyến. Quẻ dạy: Vận bạn bất thông. Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành. LỜI BÀN Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát. lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi. Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp. hiện nay chưa gặp may mắn. Dê. Đau bệnh kéo dài. Thẻ kiện thân khinh. Lôi môn nhất chân. Ẫn nhẫn chờ thời. 90. cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. cầu mưu bế tắc. Trâu. khó khăn. 49. Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. QUẺ SỐ 050 .

25. Chính vì cái đó mới thành công. trâu. Tạo hóa an bài đã từ trước không thể khác được. không. Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng. Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy. Biểu tượng: heo. Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng. Mùi. LỜI BÀN Chứa lâu ắt phải chướng. 5. . 15. Quẻ dạy: Chớ lo. hãy chỉ cố công cày cấy. ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vậy.THƯỜNG THƯỜNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Không. mới xem qua thì làm người khó hiểu. cho nên tự nhiên phát đạt. Sửu. Tính chuyện đỏ đen hạp. Thực vậy không làm sao mà thành công được. Không lý đắc thành công. Chờ các năm Hợi. Tuất là những năm vận tốt của bạn. tuy nhiên. uất lâu ắt phải bật. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. chó. Chớ tưởng không là đã không. Vậy việc cầu xin của người. 55. do đó có thể ngồi đợi được. dê. Số hên: 50. hương mao lư chi ốc xuất lương tướng�. Bàn Đào thiên tải thực. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu �Cao thảo chi hạ hửu la. Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi. cầu mưu đắc lợi. Cầu tài. nên cố gắng không ngừng. song vẫn có lý do tồn tại của nó. Không mà lại chẳng không. câu xưa �Tọa hưởng kỳ thành� đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý. Nghiõa là trong cỏ rác còn có bông lan. Đầu hai câu của quẻ thơ nói. cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi. không. 35. tài lộc vài như nước. hết sức giàu sang phú quý. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tí�ch thiện ắt có thừa phúc.LỜI BÀN Quẻ này tốt. QUẺ SỐ 051 . vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông. Đó là cái tượng của quẻ này. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn cuộc sống của người. Như thể những việc cầu xin của người. Bất phạ ngũ canh phong. tất cả đều có định sẵn rồi. Đến lúc �Phúc tự lại�. Bàn Đào quả trái nay mùi chín. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. Chẳng hạn như trúng số không phải sao. còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không phụ lòng người.

Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1

QUẺ SỐ 052 - TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Sầu kiếm phóng, Tiếu nhan khai. Thu nguyệt quải cao đài, Nhân tòng thiên lý lai. Buồn bã nay đi hết mặt dài, Nụ cười vui vẻ đón ngày mai. Trăng thu sáng chói treo trời giữa, Mừng rỡ người từ thiên lý lai. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may mắn đó. Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết quả tốt đẹp đấy. Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến. Đánh số hạp. Số hên: 2, 5, 52, 22, 55, 50, 20.

QUẺ SỐ 053 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tu trước lục, Mạc viên vu. Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt, Trục dục no trung đắc cự ngạo.

Phải ra sức chớ đi xa, Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu. Hang con cóc lại thả câu, Trên cây hết cá, xây lầu trên mây. LỜI BÀN Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức. Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được. Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được. Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả. Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc. Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30.

QUẺ SỐ 054 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài

Vô tung vô tích, Viễn cận nan mịch. Hãn hải hành chu, Không lao phí lực. Không hình không bóng hỏi ai, Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu. Biển nay cạn, thả thuyền châu. Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành. Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người.

Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại. Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng. Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng. Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.

QUẺ SỐ 055 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Tế vũ mông mông thần, Giang biên lộ bất thân. Đạo đồ âm tín viễn, Bằng trượng tá đông phong. Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng, Mé sông đường sá chẳng nào thông. Xa xôi âm tín biệt tăm tích, Chỉ có vậy nhờ sức gió đông. LỜI BÀN Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện mà còn thêm kẹt là khác. Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn. Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng. Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn chậm, đánh số chưa thông. Số hên: 55, 5, 50, 25, 15, 35.

QUẺ SỐ 056 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Bình địa khởi vân yên, Thời hạ vị năng an. Cao xứ hịch nhân viên. Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng, Bây giờ thời vận chửa nên thân. Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo, Mối nợ tình duyên sẽ đến anh. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời, hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa. Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ. Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được nên việc. Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ đen chẳng nên công. Số hên: 65, 56, 5, 6, 55, 66, 50, 60.

QUẺ SỐ 057 - TRUNG TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Chính trực nghi thủ, Vọng động sinh tai. Lợi thông danh đạt, Diệp lạc hoa khai. Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành, Làm bậy nghĩ tà tai hại thân. Hiển đạt hai điều danh với lợi, Lá tàn hoa nở sắc mau than. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên. Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác. Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy. Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số hạp. Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5

QUẺ SỐ 058 - HẠ TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Quân tử thăng, tiểu nhân trở, Chinh chiến sinh ly khổ. Tiền hữu cát nhân phùng, Tín tại mã ngưu nhân tại sở, Sự yêu danh cầu thỏa. Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi, Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly. Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa, Công việc ráng lo chớ hoãn trì. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý. Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói �quân tử phò, mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly�. Nhưng mà hai câu sau lại nói �sẽ gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin�. Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu. Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân. Đánh số hạp một nữa . Số hên: 85, 58, 5, 80, 50, 88, 55.

LỜI BÀN Quẻ này chủ thế đạo biển lớn. Nhân tại xạ trung. dù có đông xông. chưa được hanh thông. Quẻ dạy: An phận. 50. Vì bài thơ không được câu nào khuyến khích cả. nên người phải tự xét lấy. Số hên: 9. Và chờ thời. 99. mọi việc bế tắc. Người cùng cảnh tối.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Nhan sắc mỹ. biết cầu với ai. Hy hư độc yên môn. Cầu lợi. Một mình khép cửa thở than buồn rầu. 5. Chu hành thủy lý. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. Bạn ngã tọa hoàng hôn. Đánh đỏ đen cũng hạp. 55. buồn rầu vô cùng. Bời bời càng lại ngổn ngang. Liễm my vọng đăng hỏa.QUẺ SỐ 059 . 95. 59. chỉ còn biết than thân với bóng. khiến ta đành phải sống đơn độc. quả như tiên. nghĩa là chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc. mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt. Hồng nhan mỹ. điểm ra phước lành. Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu. Hưu quải hoài. Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này. cầu mưu dở.HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Phân phân phục phân phân. QUẺ SỐ 060 . thời không phải của ta. . Bới thế trăm việc mưu vi đều nên tạm thời đình chỉ. tây đột cũng vô công. Ấu lo chi nữa. 90. Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối.

LỜI BÀN Cầu gãy đường kẹt. Bài thơ quẻ đã nói rất rõ. mưu tính cao xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi. thì làm sao có tương lai sáng lạng! . Thuyền nan một mảnh. rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì. 26. Bế tắt đường đi lộ bích cùng. sắp khởi hành. Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy. ắt nên công. như hồng nhan mỹ. thăng bay chạy nhanh. lại gặp cầu gẫy. hóa hung ra cát mà thôi. mới mong chuyển nguy ra an. ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi trong xe. Hựu ngộ cuồng phong. Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động. Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong. QUẺ SỐ 061 .HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Kiều dĩ đoạn. chẳng gặp gì trở ngại cả. Số hên: 60. Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính. 46. 36. không đăng trình mà ngồi trong nhà. Cầu nay đã gãy khó qua sông. như vậy làm sao đăng trình. nhưng bạn có tài nên vượt qua hết. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm. thành đạt sở cầu. người trong xe. Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người. gió cản thuyền tàu. Quẻ dạy: Gấp rút tính. vun trồng cây phúc. chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. 16. chớ chần rồi mất dịp may. thuyền đi trong nước. còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền. 6. Tuy cũng khó khăn. muốn đi thuyền lại bị gió to. Người xin phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức. Đặng chu lý tiếp. Cầu tài. đường sá bế tắc không. Lộ bất thông. nó như thuyền nan vượt sông vậy. mà nhứt định công việc trôi chảy. thì nên. e rằng chẳng thoát khỏi tai họa. ví thử có chạy vạy. Vậy còn gì đáng chê nữa.Người trong xe. Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai. nay vận thời của người là đang lúc đấy. Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy. hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ. Đánh số đắc lợi. Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. cầu mưu gấp rút. 56. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh.

Con người có lúc thái. cần ẩn nhẫn chờ thời. lúc dở. chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi. 66. thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích. 6. 20. Nhất trường không. người đi thì bặt tin.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Thâm đàm nguyệt. 60. Đánh số cũng bất lợi. hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không. 61. chớ quá mơ mộng. Chẳng có tin gì đáng hạnh hân. Tình trạng đang bế tắc. 6. Thủ phận mà chờ đợi. 60. Quẻ dạy: Thực tế. bệnh nhân thì bất thành. chẳng có chút nào thực tế. Yên ba hạ diếu câu. Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người. có cũng như không. Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần. thì lo gì. 2. QUẺ SỐ 062 .TRUNG THƯỢNG Trạch Lôi Tùy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Hồ hải ý du du. 62. Số hên: 26. Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng. kiện cáo thì thất lợi. Nhưng mà những đó hư không cả. Số hên: 16. tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. Tài lợi. Cầu tài. Quẻ dạy: Thời vận rất tề. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu. 22.Đó là mách cho người hay. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh. QUẺ SỐ 063 . cầu mưu. Đánh số chưa gặp may. 66. tính toán chẳng đi đến đâu. Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng. Chiếu kính ảnh. thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành công. 1. 10. . 11. còn lâu. rút cuộc trở lại không không. An bác tín. Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa. công danh thì lận đận.

Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông. 66. 3. Đừng nuôi hy vọng. sững sờ lạ thay. Cầu mưu cầu tài đắc lợi. Số hên: 36. không vững chắc như cầu đã gãy. tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc. Bây giờ đã gãy cây cầu người đi. Danh lợi nhất tề chu. Vật không vững chắc gì đâu. Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan. hao công vô ích. thực là một việc kỳ lạ. Cần rèn tài.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Vật bất lao. 6. có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia. Ý tình sông biển nhởn nhơ. nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó.Nhược phùng long dữ thỏ. Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ. tâm thì mới yên. Thìn giúp đỡ đề huề. thì việc càng có kết quả tốt nữa. Trùng chỉnh lý. ngoài ra ta cũng gặp được những người sinh năm Tỵ. ắt thành đạt ý nguyện lâu nay. Hãy mau sửa lại chờ gì. Thả câu nơi sống. trùng chỉnh lại kiền khôn. 33. 63. và cố gắng tuân theo. Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận. để tránh phiền chí. Nhân đoạn kiều. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước. Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ. Biểu tượng: rồng và thỏ. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao. LỜI BÀN Quẻ này chủ vào lúc Tỵ Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song thu. mà thả câu nói đó. 30. nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. kỳ dị khó mà tưởng nổi. Mạn tâm cao. Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng. 60. nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà. cuộc đời sẽ nhanh lên hương. QUẺ SỐ 064 . luyện đức. đánh số tốt. . LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới. Nếu phùng long thỏ quả may.

không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng. cực kỳ tốn công. Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. Đánh số bất thông. Số hên: 46. an phận thì tốt. 56. 64. Muốn vào chả có khó gì. 40. Quẻ dạy: Dở. 60. 66. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên. QUẺ SỐ 066 . Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ. Chờ thời là hơn. những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Cầu mưu cầu tài đều dở. Cầu mưu cầu lợi còn lâu. Càng thêm lộn xộn. con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn . nhưng khi làm thì khó vô cùng. Yêm yêm đáo tái tán. Muốn ra mới khó. Tình lơ lửng ý đến cùng. 6.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Nhạn nhi dị. 50. càng bung ý tình. Cầu gãy. Xuất nhi nan. phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy. Vậy. LỜI BÀN Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. Số hên: 5.Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng. rồi mới tính lại thì tốt hơn. QUẺ SỐ 065 . 55. Mới tránh được những buồn sầu về sau. Đánh số ít có may. Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. 6. 66. ý nghĩ như mối tơ vò vậy. 60. Giao gia ý bất kham. con cá muốn thoát lưới mà không được. 44. 65. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. 4. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ. cần sữa sang lại mới đi được.

80. Cầu tài. thì muốn mưu thành đạt khó vậy. Cỡi ngựa lên đường bước vận trình. gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. 60. Còn nhiều phản phúc và quanh co. quả thực là Đại cát. ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn. không nên than thở là bất như ý. đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ. 8. 86. Muốn gấp cũng chẳng được vào. Cầu xin sự việc mọi điều linh. ắt việc mới có kết quả. Việc chậm muốn mau nào dễ thành. Nên chờ mùa lạnh đến xem đã. Túy thời hài mỹ. cầu mưu còn chờ đợi. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn. 88.gif[/IMG] QUẺ SỐ 067 . Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh. Luôn luôn vui vẻ được sung sướng. Bây giờ thì chưa. càng đi càng có lợi.Sự trì chí tốc. Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm. Hoa tàn quả thục. ý hợp tâm đầu. Như trong quẻ nói rất rõ ràng. . Khuyết nguyệt trùng minh. Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. thời vận con người mới được hanh thông. 66. Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp. Số hên: 68. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi. nên xa không nên gần. Nghi đãi tuế hàn. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới. hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Quả chín hoa tàn mới tốt lành. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. LỜI BÀN Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh. Đánh số chưa mấy hạp. Nhi thả phản phúc. Sở cầu cát trinh. Qua tới mùa đông.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thừa mã tiền tiên. điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. 6.

chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên. từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy. Đánh số hạp tốt. 70. Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. đều trở thành quá khứ rồi. QUẺ SỐ 069 . Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng. nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu. chớ lo. 60. như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm. Thuyền rời khỏi bến. LỜI BÀN Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công. 86. đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm. Hà tu nghi lự lưỡng tân tâm.Theo ý quẻ cho biết. Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay. do dự trong quyết định tiến thoái. khiến lầm lỡ tiến trình. sự ắt thành. vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi. Số hên: 76. Thời đến rồi. Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay. sự sự sẽ hanh thông. 88. 60. tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại. Thả hướng tiền hành khứ cần trú.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn . Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau. trăng xa mây rồi trời quang đãng đó. Xuất nhập đông quan hiếu vân tân. QUẺ SỐ 068 . cầu mưu đạt thành. 80.TRUNG TRUNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Chu ly cổ độ. dầu có nhưng gì không may. cầu mưu sắt đạt. Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ. 8. như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. Cầu tài. người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng. Cầu tài. Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái. Ý nói hiện nay thuyền xa bến. 77. Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở. 66. Đánh số gặp may. 68. 6. 7. Số hên: 66. trăng xa mây. Quẻ dạy: Cứ tiến tới. 67. lo gì. nguyệt ly vân. Người khỏi đô�ng quan dễ hỏi thay. 6.

Cầu xin nhứt định thành công. 60. lúc này sẽ xong. chẳng đủ. Mộng đoạn cam đan my đại sầu. 90. Nan thân tâm khúc. tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan "Tri túc thường túc. 6. Dã đường vũ quá nguyệt như cau.Bất túc bất túc.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Mỹ hữu kham. không việc thì được việc. Chung hữu thủy. có cái lo chết chóc tang thương. và sau trận mưa trăng bị mờ. 96. Ta nên kiên chí. Kham hữu mỹ. QUẺ SỐ 070 .Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ. 99. Đẹp hay. ắt thông vận thời. 66. thì cuộc đời khỏi cảnh long đong. thì ắt đủ. nên cái chí nguyện của người khó mà toại lòng. Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ. không tiền thì được tiền. Cầu tài cầu mưu còn lâu. muốn hôn nhân thì được có vợ chồng. Đánh số dở. Khómà thỏa mãn lòng này được đâu. và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng. hay đẹp lắm thay. Muốn thành đạt theo ý muốn. có cái họa gia đình hiu quạnh. Quẻ dạy: Thủ phận. có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội. . phải cố công siêu quần xuất chúng thì mới được. LỜI BÀN Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con. Thủy chung. tự cho là đủ. có cái nguy gia cơ suy bại. Thủy hữu chung. chung thân bất nhục" cứ an phận. có cái buồn vợ chồng chia ly. chẳng đầy. Nữa chừng dứt mộng sanh sầu. 69. chung thủy. Vậy. ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. Chẳng no. khổ nhục. Số hên: 9. cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng. đặt cao vọng. Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng.

chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời. như quẻ thơ đã nói rất rõ. 17. Tàn chiều sơn lâu.Phàm việc đều có cơ duyên. người muốn sang sông mà không đò đưa. thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa. Còn mặt trời lặn núi tây. Vậy những cầu xin của người. 7. 71. Thủ phận. gió lùa tơ mảnh. chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi. Số hên: 70. bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. Người sang sông chẳng gì đưa. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai. nhưng từ nay về sau. 7. Người xin được quẻ này. Từ lâu vận xui hạn kẹt. chẳng có gì là không may cả. Ý tình sông biển buồn bao.HẠ HẠ� . còn hay gì bằng. Cần kiên chí là nên công. hãy nên xét lại. 17. nhưng đã tới chiều tối rồi. Cầu tài. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn. chỉ nên ôm cột đợi thỏ. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định. ba đào nhấp nhô. Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. 27. 77. Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào. Côchu lãng đầu. Lai nhân vị độ. cầu mưu bất lợi. Thuyền nan một mảnh. Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở. vì vận trình không được may mắn lắm. Đánh số hạp. QUẺ SỐ 072 . Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý. thì nguy hiểm nào bằng. Nghĩa là vận thời của người. Số hên: 70. nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc. cầu danh đắc lợi. cảnh mờ núi non. Chơi đen đỏ còn dở nữa. 37. Trời tàn phản chiếu. Cầu tài. lần lần bị mất những may mắn.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Hồ hải du du. chờ thời là hay. tuy cảnh đẹp đẽ. rất là may mắn vô cùng. 11. 77. QUẺ SỐ 071 . thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ. để tránh điều không may xảy cho bạn. đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. �Hữu chí cảnh thanh� gặp thêm vận may nữa.

Trạch Địa Tụy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thâm hộ yếu lao huynh. chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. QUẺ SỐ 073 . những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự. dò dẫm bước tiến từng bước một. 20. 7. tài bắt thắng thời. nhiều điều tai họa về sau. Hạc ngôn vô ngoại sự. hỏng cả công việc. đề phòng kẻ gian ẩn giấu bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên. 72.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Giang hải du du. phá hoại trong nhà. Túng hảo định tao chuân. Đánh số e bị thua. LỜI BÀN Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến. Thả câu nơi sóng sững sờ lạ thay. Quẻ dạy: Phòng kẻ gian. Mọi sự nên đình đốn. Mưu sự cũng chẳng thành. như lời thơ đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. Lục ngao liên hoạch. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám. Đề phòng ám lý nhân. Sơ ý việc làm bị dỡ dang. nào việc quan tụng kéo tới. Cầu tài. đời có lúc cũng lên hương. cũng như trong công việc. chớ nên sơ ý thì hỏng việc. 27. Tất cả mọi hành động. Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại. Chớ nên vội vã sơ sót thì nguy. cầu tài. Ý� quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí. tiểu nhân thọc gậy. nào chuyện thị phi đem về. Vậy do lời quẻ dạy trên. giao dịch cũng chẳng xong nữa. Nhà cửa lâu phải vững vàng. Xin được quẻ này. cầu mưu còn xa xôi. Biển sông bình lặng êm mơ. chỉ nên lui về cố thủ. Ca tiếu trung lưu. 70. chứ chớ có tiến để phải gánh chịu. Đừng tin vô sự mà không giữ. Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng. Yên ba hạ câu. 2. mọi việc làm không có gì gọi là thuận lợi cả. 77. Số hên: 22. .

Người xin được quẻ này có thể là người đang ở tình trạng miệng hùm nọc rắn. vô cùng nguy hiểm khó khăn. LỜI BÀN Muốn xong mà chẳng xong. Tâm vô nhất định. Đánh số thuận lợi. 37. cầu mưu đắc nguyện. nhứt là việc cầu xin của bạn càng nên cố gắng chăm chỉ. Hả cười ca hát vui vầy giữa sông. Biểu tượng là cá. Cầu tài. 7. cả vui giữa giang hà.Vậy mà bắt cả sáu bầy. QUẺ SỐ 074 . Xe hai đầu biết đi hướng nào. Số hên: 77. nhưng rút cuộc công việc đều được toại nguyện. vì đây là quẻ đem niềm vui tới không biết đâu mà chừng. ý nói có thể tiến được mà lại không tiến. người xin được quẻ này. đừng lo. Dục cầu dưỡng cầu. Đường đời phải chịu nhiều gian nan. không có gì nhất định cả. Có kẻ phải kẻ đạp trên sắt thép nhảy qua lửa đỏ. Nhất xa lưỡng đầu. trái lại. đó là ý chí công việc thành tựu đấy. khổ cực thì mong thành đạt. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ công danh phú quý. Quẻ dạy: Thời sắp đến rồi. 70. 3. trong khi cần phải tìm thấy một con đường trong chổ rẽ. 73. ta chẳng nhọc sức mà vẫn thu hoạch tìm thấy được hoàn toàn. Muốn làm chẳng thấy làm đâu. . mua số ắt trúng. Bởi hai câu thơ sau nói rằng bắt được cá sáu bầy to. chẳng có gì đáng ngại. 33. đừng ngại gian nan thì sự cầu mưu ắt được vừa ý. 30. Quẻ dạy rằng phàm cầu mưu việc gì phải tận tâm chăm chú việc cầu nếu lưng chừng ắt chẳng việc gì thành công. thế mà không tìm thấy. Giàu sang vinh dự hình như đã có phận. băn khoăn hoài. cứ buông tay tiến tới. Theo ý quẻ: những việc cầu xin của người ban đầu thấy rất khó khăn như thả câu ở trong sông biển gian nan. Trong lòng cứ do dự mãi. chẳng khác gì xe có hai đầu. thì mới nên công. Người xin được quẻ này đáng mừng hết chổ nói. chẳng biết đi về đường nào. ý nói được mà lại chẳng được. Muốn cầu sau cố cưỡng cầu làm chi.HẠ HẠ Trạch Thiên Quải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Dục tế vị tế. Như vậy. Muốn cầu phải gượng cầu. Trong lòng lúng túng li bì.

đâu phải bằng phẳng thông suốt đến cùng. 70. Hai đầu xe bị bít hết. không xấu hổ không lo ngại. Này lui để tiến. Vậy công việc cầu xin của người ắt thành đạt toại nguyện trong nay mai. Số hên: 7. 75. song ta cứ nhất tâm tiến thủ thì rồi ông trời cũng dành cho ta lúc hạnh thông. cầu danh thông suốt. 7. chờ đợi. điều phải thì thế nào rồi cũng có chổ hay chổ đẹp. Tâm tư an nhiên. Số hên: 70. LỜI BÀN Quẻ này tốt. 50. vận thời hanh thông. Cầu tài. Đánh số lại càng hỏng. Ngõ đường thông suốt thảnh thơi. Hãy yên chí tiến tới để thụ hưởng những may mắn sẵn sắp đến. Khi nên vẫn có khi lo. ta cứ nên đường thẳng mà đi. Tuy vậy. 40. 5. ngay giữa lúc ta bất đắc chí. 57.Quẻ dạy: Đừng cưỡng cầu tính toán. 77. Lộ thông đại đạo. Thoái hậu dục tiến. có Đắc có Thất. Quẻ dạy: �Tiến thoái tùy ư sự� là hay. Đánh số tốt. QUẺ SỐ 076 . vận thời sắp hanh thông lên hương. 47. mệt mỏi hơn. 55. 44 QUẺ SỐ 075 . Yên lòng yên dạ.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Nhất đắc nhất lư. có lên có xuống vậy. để cho hơn người. cầu danh chẳng ra gì. làm sao mà lái? Nan giải. Theo quẻ thơ cho biết: Bước tiến trong đường đời.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền . Nay cảnh tình của người tuy xuống nước nhưng cái xuống nước đó là bước để tiến. nhưng đừng nóng. lúc hạnh phúc. Mình cứ nhất tâm hướng về điều lành. đến lúc may nó đến là nó đến. Vận đang hãm thì tài mấy cũng chẳng làm được gì. thắng hơn kẻ chỉ muốn đi quanh khiến đường thêm dài hơn. 77. Thời vận sắp đến rồi. phàm việc chớ có thoái chí nản lòng. cũng phải có hạnh có suy. 74. Cầu tài. Tóm lại. 4.

cầu danh tuy còn lâu. Lòng thừa sức kém chẳng nên công. chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được. 7. Chờ. dù nói chơi cũng xong công việc. trước khổ cực sau hạnh thông. Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng. Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới. Lực bất túc.Nan. 77. cầu tài. quả thực là nan. Ngược lại khi thời đến vận thông. đáng mừng chứ không phải đáng lo. nan. Và người chỉ có cách là �tận nhân lực mà tùy thiên định�. tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn. Quẻ dạy: Chờ thời là hay. Hốt nhiên bình địa khởi ba lan. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu. hoặc nay xui may hên. 60. Số hên: 70. chán ngán đến chết được. Thực tế. Nhất ca nhất khúc. 67. nhưng vẫn có đường. nan.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Tâm hữu dư. Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi. Nan nan. càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc. 6. May mắn nào đâu dễ ngộ phùng. Đánh số hạp chút ít. Ý trượng xuân phong. Ca vui một khúc khỏi buồn lòng. Sắp đến cái may rồi. dễ vô cùng. Đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng. tối quá thì sẽ sáng. Vậy. Đến khi dễ. vẫn thông việc mình. LỜI BÀN . LỜI BÀN Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên. chuyện Tái ông mất ngựa. Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ. Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện. QUẺ SỐ 077 . Dị dị dị. những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu. khiến người ta buồn nản. Cưỡng cầu chẳng ích gì. 76. là tượng trước khó sau dễ. Dù đùa nói giỡn.

nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến nay mai cho bạn. Những việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay. Biết tính gì đây để khỏi phiền. Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công. 77. sẽ có người phò trợ. Vì quẻ thơ nói rằng tâm trí của bạn chưa được yên. Giờ này tâm trí vẫn chưa yên. 37. Ráng vượt hai ba luồng sóng gió. Quẻ dạy: Cố gắng. vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công. Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì. rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu.HẠ TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Thân bất an. đâu có ngại gì trời cao. khiến có thể thành công mỹ mãn. Chung triên sự bất than. Số hên: 70. Động tỉnh lưỡng tam nhiên. Lòng thành có thừa nhưng tài kém. e chịu nhiều điều đáng tiếc. nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân). Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời. Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. Ngày vui vẻ đến được an nhiên. Đánh số hạp. bạn còn phải gặp nhiều gian nan lận đận chưa được toại nguyện tức khắc mà cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến thì mới thành đạt theo ý muốn. 27. Tuy nhiên. 17. ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được. Cầu tài cầu mưu hơi chậm. là cái thế của người đi vào nước có linh tê. LỜI BÀN Cần tiến mà lại thoái. tay không vẫn tay không. Người được quẻ này. Đành than thân tủi phận. chứ còn biết làm sao hơn. bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp. Gian nan hoàn gian nan. QUẺ SỐ 078 . nhưng chưa thể mãn nguyện được. . vất vả mà chẳng nên công cán gì. cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang. thì làm sao thành đạt. nhìn sau chớ nên liều lĩnh làm bừa. việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng.Lòng mong muốn tuy cao xa. thử hỏi sợ gì nước sâu. và còn vấp nhiều trở ngại. Tâm bất an. Như vậy. Xin được quẻ này thì phải nên ngó trước.

cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa. Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp. Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang. Nhật ảnh thượng lang hiên. 99. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh. chưa thể thành đạt tức khắc. người yên mà chuyện chưa yên. Tam âm hựu phục căn. cầu danh đều tốt. 8. 70.Quẻ dạy: Sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày. Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay. Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong. Chỉ cần phấn đấu thêm là thành tựu. Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. 79. sau khi vượt qua cái khó khăn. Số hên: 77. Tuy nhiên. Số hên: 77. Đánh số hạp chút ít. Việc xong xuôi chuyện chưa rồi. 90. Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn. 87. 9. 78. 7. 88. Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. LỜI BÀN Đường xá đã gian nan nguy hiểm. Cầu tài cầu mưu chưa tiện. tiền lương lại hết sạch. 80. 70.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Mộc hưởng đương xuân phát. và còn phải chờ đợi một thời gian nữa. lôi thôi việc làm. QUẺ SỐ 080 . Đánh số được. thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. Yếu tri đoạn đích tín. QUẺ SỐ 079 . Nhân viên vật vị viên. Thời vận hanh thông đến rồi. .TRUNG HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Sự liễu vật vị liễu. Ít ra là vào khoảng tháng tám. Cầu tài. 7. cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy. Muốn hay tin tức rõ ràng. Người tròn vật khuyết.

QUẺ SỐ 081 . Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong. cầu lợi đắc lợi. Dục khứ tác sài tân. LỜI BÀN Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua. nếu có tình duyên cưới hỏi thì rồi ngày tháng cũng đổi . Cầu quan đắc quan. mưa rầm rập bay. Sự sự như ý sở cầu. phát quan đến nơi.HẠ HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Nhất nguyệt khuyết. cũng phải lờ tốt đâu. mưu cầu khó quên. Nhất kính nguyệt. Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu. ngược lại mình đâm thua. chẳng đẹp. chẳng nên. 80. bị bọn ruồi nhặn khinh khi. 18. Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả. Còn chi để nói. Chẳng lành lại khuyết đành sầu. coi như đồ vô dụng. Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng. Quẻ dạy: Phát phú. 88. Gương kia bể. Trăng này đã khuyết lu mờ. Vô khả thuyết. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh. 28. mây ùn ùn kéo. Nhưng rồi một ngày nào đó. LỜI BÀN Trăng khuyết. Cây này phát nở hướng đông. con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. 38.Tiều phu bất chi đạo. nếu có đi kiện ai. kiếng vỡ. Bất đoàn viên. tất cả đều là những chuyện chẳng lành. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấy. Bởi thế người xin được quẻ này. Số hên: 8. Đánh số� hạp. mọi điều thông suốt chớ lo. Tiều phu nào biết bên trong.

mà còn xấu lắm. 80. được quý nhân phò trợ. kiêu căng càn dở. phân minh. chẳng còn gì để nói nữa� mấy lời đó đã đủ cho người rõ rồi. Chiều an thảo bạn. xưa có câu �Chờ đến mây tan sẽ thấy trời đó�. vận đến khỏi lo. 8. nếu quá vội vã thì hỏng việc. nên tạm đình lại tất cả việc mưu cầu phát triển. 20. thiết tưởng nên tu tâm sửa tính. QUẺ SỐ 082 . Thua keo này bày keo khác. 88. Tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt. 22. 2. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. Đánh số chẳng hay. lúc đó mới mong làm ăn khá. đổ vỡ. Người cầu xin được quẻ này. dốc lòng làm việc lành. 88. Mọi sự như ý sở cầu. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó. Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa. mưu sự thành công được.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Xa mã đáo lâm. Thời vận của bạn đang đắc thời. Nếu tiền của bị mất thì cũng khó tìm về. vận hanh thông đấy. 8. có thế mới hưởng phúc lâu dài được. Cầu danh. Chờ đợi và ẩn nhẫn là hay. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. Vĩnh đại tiền trình. 1. cầu lợi đều đạt thành. Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. LỜI BÀN Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp. thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận. Cầu danh cầu lợi đều dở. Khi chẳng may gặp phải quẻ xấu này. Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh. Đánh số tốt.thay. khỏi đợi nữa. Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh. Biết bao xe ngựa đến môn đình. Quẻ dạy: Bế tắc. 11. Trăng lu gương vỡ thì còn gì nữa? Tất cả công lao đi đời. người nên chịu đựng nữa. . Song sau khi đắc ý rồi. nếu có việc làm chưa thành thì thôi đừng nói tới chuyện thành. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. Vậy. Quẻ dạy: Thới lai. nhưng phải chờ. Số hên: 80. 10. Như lời thơ của quẻ đã nói rằng: �Trăng khuyết hương bể. hãy giữ cách sống theo cũ là tốt hơn. Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng. Số hên: 82. 81.

hà bắc. Trực xung thiên độc. Tăm tiếng như cồn. Mọi người tôn vinh ta. lại được thanh danh vậy.TRUNG TRUNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Kim lân nhập thủ. 33. Quẻ dạy: �Thới Lai Phong Tống�. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp. Nhược luân chu tuyền. xung thẳng mây trời xanh. Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì. tôi là sao sáng gì.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Ngã hà túc. quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa. nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người. mãi tới lúc bạc đầu. . Sông bắc biển đông danh được thành. nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác. Số hên: 88. Lân vàng bắt nắm trong tay. vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì. 80 QUẺ SỐ 084 . Tôi là tinh tú gì trời xanh. Nhất đoạn thần quang. đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại.QUẺ SỐ 083 . Cẩn ngôn châm khẩu. Tất cả việc cầu xin của người. Số rất hạp. những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả. Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh. Hải đông. còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy. Đắc hoàn phòng tấu. như một đoạn thần xưng. ngã hà túc. nơi thành danh phải là miền đông bắc. thành danh lục. Lợi danh đều đẹp. tốt đẹp vô cùng. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động. Một đoạn hào quang sáng chói lọi. mà được thành danh bể đông sông bắc.

Số hên: 80. 40. 8. 84. không có gì đáng lo buồn nữa. để tự liệu tự xếp đặt lấy việc mình. Nghĩa là dạy người phàm việc chớ nên xem trọng quá hãy cho nó tự nhiên phần nào. Giao du bất cứ việc gì. LỜI BÀN Đây là quẻ nói hoàn cảnh trước lo sau vui. Triển sầu mi. Quẻ thơ khuyên hãy rót ly rượu để rửa hận sầu. cơ thái đã trở lại thì đó là cái thời của mình đã đến. cầu lợi thông. chớ có nhiều lời mà thất bại. Còn hai câu sau ý nói chờ khi thời vận đến thì rất dễ dàng thành đạt những việc cầu mưu. Nhưng một khi trời đất đã giao hòa. tự nhiên có thần lực tự nhiên tới giúp ta. Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành. 4. QUẺ SỐ 085 . ta chỉ còn biết cười trong ngấn lệ. mặc kệ ngày may chuyện vui sầu. lúc mà ta có thể thực hiện được hoài bão của ta hằng ấp ủ. Đánh số hạp. Này ta rót rượu một ly. LỜI BÀN Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. Xin cầu mọi việc ắt lành hanh thông. Thiên địa hợp. Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra. lại hóa ra không.Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi. 88. trong khoảng cách cao xa vô cùng vô tận. Hảo tư vi. Biểu tượng: cá. . Cầu danh. Bói được quẻ này cứ việc suy nghĩ cẩn thận mà làm. 44. Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên. vậy thì mới hay. Hãy nên kín miệng.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Khuynh nhất bôi. tốt nhất phải trầm mặc. Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi. Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. như quẻ thơ này �Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa". Gọt sầu rửa hận còn gì bận tâm. ít nói. Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành. Đất trời hòa hiệp tương thân. nhưng phòng thất bại. Trong lúc giao thiệp với người. 48. tức là ngày nay có rượu ngày nay say.

Số hên: 6. Tiểu nhân mưu toan và mặt trời lặn tây vậy. Vậy tất cả sự cầu xin của người khó mà như ý. 88. 55. nhưng nếu người theo sát vấn đề sở cầu. 60. Nan phá không trung sự bất minh. Hốt nhiên hồng nhật trầm giang hải.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm . Quẻ dạy: Phòng tiểu nhân thất bại. 50. Bọn gian nịnh kết thành bầy lũ. Cầu được ước thấy. Ám trung nhất tiễn quỉ hồn kinh. Bởi thế chẳng may xin phải quẻ này. bế tắc. 5. ắt có một tương lai sáng lạng đấy. LỜI BÀN Quẻ này chủ về việc đứa tiểu nhân khinh lờn qua mặt. mong tránh những điều nguy hiểm trở ngại. 26. 16. mặt trời lặn còn đâu ánh sáng mà đi. giải quyết từng khó khăn khi vấp phải thì cũng dễ thở phần nào. Số hên: 80. bởi vì còn trong cảnh như tớ phản chủ. Mặt trời bỗng lặn vào sông biển.Vậy việc cầu xin của bạn. toàn là kém may mắn cả. Cầu tài. Sự sự thông hạnh. Đánh số không lợi. vận thời của người vẫn chưa được hanh thông. xông lên mà có nguy hại cho mình. Đánh số hạp. đàn lang sói cản đường. cần giữ lòng mình chính trực. nghĩa là đang lúc túng. dù không thành đạt mỹ mãn. làm việc đàng hoàng minh bạch không loanh quanh tầm bậy. Đứng trước hoàn cảnh này.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Dã quỉ trương hồ xa chủ nhân. Nan giải những điều chửa phân minh. cầu danh viên quả. chẳng có gì đáng lo hãy yên tâm cố gắng cầu tiến. 36. Thừa phụng quỷ ma hại chủ mình. Bắn tên lén rút quỷ thần kinh. thiệt tưởng nên rút lui về mà đứng đằng sau người. đàn hồ ly ghẹo cợt. QUẺ SỐ 086 . 85. Cầu tài. ấy thế mà chưa khỏi cảnh bị người dèm chê. Quẻ dạy: Rất tốt đẹp. 58. chớ có xuất đầu lộ diện. 8. Xấu. bị người áp chế đè nén. Theo bài quẻ cho biết người cầu xin được quẻ này. 66. QUẺ SỐ 087 . cầu mưu bất thông.

Có gì mà phải hoang mang. Nước lạnh nào đâu có cá chịu. hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi. Bởi quẻ nói. Chừng nữa ba đào lại nỗi nga ng. Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi. 80. Trung đồ hưng lan. Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy. ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn. 77. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời. Thủy hàn ngư bất nhỉ.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Độc điếu hàn đàm. Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi. cầu danh may mắn vô cùng. . thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên. Cầu tài. Số hên: 8. Trời cao quang đãng. ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. Long phi hạ tả đáo minh đình. tài lợi thu về như nước. 70. Cát tú lâm. Không tải nguyệt minh hoàn. 78. mưu cầu những công việc đã định lâu nay. 87. Một mình câu cá tại hàn đàm. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại. QUẺ SỐ 088 .Phúc tinh chiếu. Đánh số tốt lắm. 7. Phước tinh chiếu cát tinh lâm. 88. Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng. Đành tay trắng chờ trăng huy hoàng. trời xanh rõ ràng.

những việc cầu xin của bạn cần phải nương dựa sức người thì mới thành đạt việc mưu cầu của mình. Trong trường hợp này. công việc thì nhiều mà công sức may ra chỉ phân nửa. Như người cô đơn câu cá nơi vực lạnh. Theo quẻ thơ tả cảnh tình của người hiện nay. chở trăng huy hoàng� vậy. hôn nhân thì không thành. rút cuộc chờ trăng về thôi. tìm người thì sinh miệng lưỡi.HẠ TRUNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Bất quý nhất. Nghị tá lực. Tóm lại tất cả đều không tốt. cần phải có quý nhân phò trợ mới mong chấn hưng được thanh danh cho gia đình. Cần nương chí của người mới kết quả. Khi xin được quẻ này. Số hên: 8. 80. như câu thơ chót nói �Đành tay trắng. Theo ý quẻ cho hay. mà hóa ra phí sức hao công. là căn cứ vào lời quẻ chỉ dạy trên đây đó. Quý nhân đứng kế nên nương dựa. Quẻ dạy: Kiên tâm và dốc chí. Cầu tài. Và phải dốc lòng chuyên nhứt. Sở dĩ tôi dám khuyên bạn như thế. và thành tựu được sự nghiệp của mình. giao dịch thì vô vọng. Hãy mượn sức người việc mới xong. chớ đợi. 28. 89. 90. 88. LỜI BÀN Quẻ này chủ một mình kinh doanh. Cầu tài. Đó ý nói rằng: Công việc cầu xin của bạn khó mà toại theo ý nguyện.LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu mưa chẳng đạt. ý là bị giam giữ trong ao tù. Số hên: 80. Chớ tính. cầu danh thất bại. cần phải lo liệu ngay để đi tìm người giúp đở mình mới được. Quí nhân bàng. Cầu tài thì mất vốn. lao tâm lao lực. và nửa chừng lại nổi sóng gió thì cá đâu chịu ăn. Quẻ dạy: Thất bại. xem bệnh thì thấy tai họa. 9. dù cố gắng đến đâu. Chớ đừng cam tâm hưởng ý thì hỏng. tay trắng vẫn là tay trắng. biểu tượng: cá. đổ vỡ có thể tù tội. 88. Lao tâm lực. xuất hành thì thất thế. QUẺ SỐ 089 . Cam đành phí sức và hao công. . Sự nghiệp không thành thiếu dốc lòng. thì cá nào ăn chớ? Câu trong đầm nhỏ hẹp. 98. 99. kiện tụng thì phải nhờ người. 8. cầu danh đều phải nương dựa. Đánh số chẳng đến đâu. 18. Đánh số hạp. 38. câu cá trong đêm lạnh mà lại có sóng gió nữa.

Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông. nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian. đường thông nước xuôi. đã như mây tan trăng sáng giữa trời.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Vân tận nguyệt dương trung. Quang huy đáo xứ thông. Vận trình ngàn dặm để thành công. bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào. Theo quẻ cho hay. QUẺ SỐ 091 . do đó khi xuất hành rất nên đi xa. buồn xui chèo thuận. Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn. vận trình ngàn dặm mau như gió bay.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn . Số hên: 9. hãy mau tiến tới đi. từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện. Đường sá suốt thông và được thuận. người ăn kẻ ở. 29. Vậy. Cầu tài. Đừng chần chừ mất dịp may. không có gì phải lo nghĩ. Thiên lý khoái như phong. 19. phong phú thu vào nhiều dịp như nước. đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa . 99.QUẺ SỐ 090 . 39. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được. Lộ đồ phùng thủy thuận. thời vận của bạn hiện nay. Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý. cầu danh sự sự đắc quả. Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng. đời sắp lên hương. kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp. LỜI BÀN Mây tạnh ắt trời quang. Mây tan trăng sáng giữa trời trung. những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn. Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến. 90. Đánh số thật tốt. Quẻ dạy: Mã đáo thành công.

Cần cố gắng mới nên công. LỜI BÀN Làm việc nên có dũng. 19. cầu danh có khó. Đánh số rất tốt. để phước lành đời sau. Gươm đao bày để núi rừng. Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên. sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy. lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. sau mới thành. tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng. nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên. Nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh. mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó. Người xin được quẻ này. và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu. Phong hầu ấm tử tôn. LỜI BÀN Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó. 99. 10. 11. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công.Kiếm kích liệt sơn lâm. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn. QUẺ SỐ 092 . 91. Bài tẩu cầm sưu đinh. lại có mưu. Số hên: 1. việc cầu mưu rất gian nan. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy. 90. Lộ dao sơn kiểm hộ an hành. Đạo tặc ắt tái xâm. mà đón rước những sao tốt đến với ta.TRUNG THƯỢNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Ngan thoát thủy thâm chu di lạc. Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích. Theo ý quẻ cho hay. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng. 9. Trời cao trăng sáng khắp nơi miền. Xà hành tựu hữu thông tân nhật. Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. Được phong hầu. Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm. chưa biết đâu mà lường được. . sau yên vui. Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền. Bởi quẻ nói rằng. Phi thua chạy trốn phi tầm. Cầu tài. những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm.

cầu lợi phải qua lần khó. Để phòng hỉ xứ nhạ câu liên. 20. nên công lớn. tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai. bạn nên �nhân hòa� thì mới được người giúp ích công việc sở cầu. Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta. Quẻ dạy: Cố gắng. được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt. Số hên: 92. như hai câu thơ chót nói �Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn. 93. lặn lội đường xa. mới mong đạt đích. tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm. Số hên: 99. Biểu tượng: Rồng. 33. mới mong thành. Muốn dọn mà đi chưa thể đi. đáng sợ. Tuy nhiên phải cố công. Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. 99. mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác. Biểu tượng: Rắn. 3. 9. Tiền đồ nhược đắc âm nhân dẩn. Hãy vì lợi lớn. Đánh số hên. Chỗ vui chớ quá lại mê lì. 2. dẫn lối cho mới hay. Biến hóa ngư long xuất đại uyên. tình đời khó lường. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đổi thay. QUẺ SỐ 093 . mà bỏ lợi nhỏ. thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được. Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn. trong cái vui cũng có cái đáng lo. 39. 90. và mới có thể rỡ ràng thân thế được. như trăng giữa trời đẹp đẽ. bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích. Cầu danh.Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại. 30. Nhưng bạn bền chí chịu đựng. Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ. 90. cầu lợi đều hay.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm . Đánh số tốt. 22. Cần có quý nhân đưa đường. biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ� vậy. 9. 29. Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì. Tiền đồ nếu được quý nhân giúp.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nghĩ dục hoàn phi vị khả thiên. Cầu danh. phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: �Chỗ vui chớ quá lại mê lì�. Hơn nữa. QUẺ SỐ 094 .

Người xin được quẻ này. Đại vũ cuồng phong xuy cô mộc.Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nhất nhân xuất. Mưa to gió bão rung cây cỏ. Nhân nhân tạn dạo bất kiên lao. nên nghĩ chớ tham. 4. một người vào.HẠ HẠ Trạch Sơn Hàm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Hỉ vị ân. Quẻ dạy: Có gặp may. tương phản nhau. QUẺ SỐ 095 . Cầu tài. 44. chống đối nhau. 9. trời cao dặm ngàn. không tốt không xấu mà trong cảnh bình thường thôi và theo ý quẻ cho biết. tức gọi là công thành thì thân thoái đó. Độc đắc kim lân hạ điếu đài. Hãy ngừng tay. Thời vận hiện nay của người. 49. chớ mơ màng quá xa. Nhất nhân nhập. Ai nấy đều cho khó vững ôi! . Số hên: 90. Một người đi một người vào. Trong trường hợp này. 99. Khi ta bắt được cá vàng. 40. chớ nên tham lam luyến tiếc nhiều khi mình mưu đồ việc gì. Thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai. Đánh số không hạp lắm. Cho nên một người ra. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương đạo của đứa tiểu nhân tiêu (kém) mà đạo của người quân tử trưởng (hay). không thể dung nhau được. cần phải có một nền minh triết để giữ mình là hơn. Bi vĩ tao. nhưng khi gặp may thì chớ có ham hố lắm tức là quẻ mách bạn phải làm đến mức vừa mà đừng quá sức thì có hại vậy. tuy vậy vẫn còn có lúc may mắn. danh đã thấy thành rồi thì nên ngừng. 94. Khi việc đã thấy xong. Ai sầu chuyện nọ lại theo rồi. Biểu tượng: cá. Nhưng chớ tham lam. nếu khi ta bắt được một con lân vàng rồi thì nên rút lui ngay. Gió trong trăng sáng. cầu danh lợi chậm và bình thường. Sự việc vui mừng còn chữa thôi.

Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ. 59. Vậy bạn nên cố sức và ráng chịu một thời gian nữa chờ khi mây tan gió lặn. Đối vời người bạn đó. Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ. dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả. Cầu tài. Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ. 55. 50. bởi vì có thể thất ý khiến đau khổ bi thương lắm đấy. 9. Tiếu hô hô. cầu mưu chẳng lợi. Các tự lạc khang hóa. Bé con cũng thể cậy trông mà. Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa. thời vận hanh thông rồi mới tính lại việc cầu mưu là hay hơn. cần phải cẩn thận lưu tâm chăm chú mới tránh được những đều không may gây ra. Bởi thời vận hiện thời của người hiện nay đang như cây cối ở trong cảnh gió bão. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. QUẺ SỐ 096 . Hai câu thơ sau đó có ý nói sự nghiệp lung lay. . khó có thể đứng vững. nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ. Đất khách cười vui hưởng phận ta. bị rung rinh tận gốc. đáng mừng là gặp được người tri kỷ. nếu có vui lúc đó thiết tưởng chớ nên vui. Số hên: 90. Theo quẻ cho biết: Những việc cầu mưu của bạn. giao phó quyết phông phụ lòng ta. Có thể cậy nhờ trăm dặm xa.LỜI BÀN Bói được quẻ này. Người xin được quẻ này nên an cư mà nghĩ tránh cài nguy mong thoát được tai họa ngoài ý liệu của mình. Đang gặp buồn phiền đổ vỡ. 95. phản lại ta. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được. có thể gởi mạng. người bạn tâm giao. Đừng nản chí vì thất bại. LỜI BÀN Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. 99. 5. Tha hương án thủ.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Khả dĩ ký thiên lý chi mệnh. Đây là quẻ chủ sự may mắn. gửi con được. mà không nên đặt cao vọng nữa rồi phiền chí làm chi. chẳng khác gì mưa to gió lớn thổi dập nát cây cối dù là cây cổ thụ. Đánh số dở. Bởi thế cho nên trước hết là phải biết hoàn cảnh để giữ chân cho vững. Khả dĩ thác lục xích chi cô.

Cầu danh. Vậy. 9.97. Đánh số khá hạp. vô cùng tốt đẹp. Số hên: 7. phải tiến hành mau đi. Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi. vượt hết mọi trở ngại. nhưng bạn phải ra công mới nên. Cầu được ước thấy. 99. Số hên: 90. khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt. 70. cầu danh thuận lợi hơi chậm. thì mọi sự như ý sở cầu. 6. chớ không phải bất chiến tự nhiên thành. Quẻ dạy: Thời thông hạnh. Vận trình ngàn dặm. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ. 66. thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. Cầu tài. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ. Rừng cây đã báo xuân về. Xuân sắc tiên minh. đừng chần chờ. Vậy. 90. cần cố gắng tranh thủ cho kịp. Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Báo đạo thượng lâm. đừng chần chờ mà mất dịp uổng.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly . Để tiến thoái trước. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động. 9. đó là ý chỉ cho bạn biết rằng. cuộc đời hân hoan. 69. QUẺ SỐ 098 . 60. để trôi qua ngày tháng. những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện. Không còn bế tắc gì nữa. Đánh số hạp. Mã thượng hành trình. Giương roi đuổi ngựa kịp thời. 96 QUẺ SỐ 097 .thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên. Nhưng nó thành công. những việc cầu xin của bạn. cầu lợi đắc quả. thời vận đã được hanh thông rồi. 99. Quẻ dạy: Cứ tiến. chớ có lơ là. 77. dịp may đã đến. dù là trẻ con. Biểu tượng: Ngựa. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng.

Hai câu thơ sau: chẳng thấy lúc ban ngày.Thử nhạn thổ huyệt. chỉ thấy giữa đêm khuya� là câu tỷ dụ ý nói ban đêm chỉ riêng mình tỉnh mà suy nghĩ đến những chuyện đục trong. khéo léo thì mới mong thành đậu sở dục. Mau nên phấn khởi chí bình sanh. chậm. Lên đường cỡi hạc đáo châu thành. phàm muốn cầu mưu bất cứ việc gì ta hãy biết khôn ngoan. Cầu tài. 98. Kỵ hạc thượng dương châu. Bởi quẻ ví những việc cầu mưu của như con chuột. 9. Quả là biết cách. 80. Tuần hành đêm tối. nghĩa là việc mưu phải biết hoàn cảnh khôn ngoan và tiến hành khéo léo mới nên vậy. Tối khả an thân. Yên triền thập vạn quán. Tránh được những nơi thị tứ chắc cuộc đời yên ổn hơn nhiều. Tuy nhiên. Tây nam hảo khứ du. Ý quẻ khuyên ta rằng. có phiền đến ai. phải tìm chổ vững chắc mà ở và ban ngày giấu mình mà ban đêm mới ra thì chẳng lo bị người ta sát hại. Tiền bạc đầy mình ông vấn bó. tất nhiên trở thành giàu có. Số hên: 90. 88. Nhật tung bất kiến. nếu không sẽ hư hỏng mọi việc làm. nghe người chỉ là mua lấy nguy cho mình mà thôi. tốt lành vô biên. Tỉnh dạ tuân hành. Biểu tượng: Chuột. Nẻo hướng tây nam rất tốt lành. cầu mưu thuận lợi.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Đã khởi bình sinh chí. Quẻ dạy: Cơ cảnh khôn khéo xử sự trong công việc thì ắt thành. 8. Đứng trước những lời nói đại ngôn khiến ta sinh tiến thoái lưỡng nan thiết tưởng chớ nên nghe. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ. 99. QUẺ SỐ 099 . Đánh số thuận lợi. Chuột chui hang đất an thân. 89. Ban ngày dấu kín nằm yên. cần có công. phát tích phải từ phương tây . LỜI BÀN Người xin được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật nơi sơn lâm.

nhưng phòng tiểu nhân. bỗng nhiên lại mất thực kỳ� vậy. ắt phùng danh. Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được. đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. ắt có thể giữ được. Lời thơ nói: Người mau phấn khởi tinh thần làm những việc đã trông mong lâu nay đi. . Cầu tài. Đi hướng tây nam. Quẻ dạy: Cố gắng. Theo ý quẻ nói trên. Vui vẻ nên phải phòng sầu. 10. 99. 20. thời vận của bạn đã được hanh thông. Trường hợp này cũng thế. Hốt nhiên thất khước. Ví thử y theo phương hướng đã chỉ điểm và thản nhiên tiến bước thì một ngày kia thế nào cũng đem theo tiền bạc về nhà. Cầu tài. hưởng lạc nơi thành Dương Châu. Bóng trong gương trăng đáy bể. Đánh số rất tốt. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất. 39 QUẺ SỐ 100 . Bỗng nhiên lại mất thực kỳ. chưa gì đáng lo. cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy. cầu lợi đạt. đừng nên lững lờ nữa và phải nhắm hướng tây nam ắt sẽ tạo nên nghiệp giàu sang.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Hỉ! Hỉ! Hỉ! Chung phòng bỉ. 19. Hoạch đắc ly long hạm hạ châu. tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. Hiện nay tuy được hợp chầu long ly. Hoàn tại thủy lý. như lời quẻ thơ nói �hiện nay tuy được hợp chầu long ly. Số hên: 1. Cẩn thận.nam. Quẻ dạy: Việc thành. May còn dưới nước. phùng lợi. không khéo e mất. không gì trở ngại rồi vậy. cầu danh được. nếu không khó tránh chuyện phiền lòng. nếu không thì vô ích. nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà sai với lời khuyên dạy này. khỏi mất để đến nổi tay không. Biểu tượng: Con hạc. những sự cầu xin sẽ được như ý mong muốn. Đánh số tốt. 90. 11. 21. Số hên: 9. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận.

Đánh số tốt.Nay trong nước có sĩ hiền. Ý quẻ tả rằng hiện trong nước có hiền sĩ nên bọn nịnh thần mất tích. Nghĩa là nói người cầu xin được quẻ này thời vận của bạn hanh thông chẳng gì trắc trở cả. Giáp Dần). Cuộc đời sắp được lên hương vàng mộng. lúc lo lập công danh thì có thần giúp. tiểu đăng khoa nhưng cũng phải cố gắng chớ nên khoái mà bỏ học hành thì hỏng. Can qua bất dụng. Khi mưu sự thì đắc chí.QUẺ SỐ 101 . Nịnh thần xa lánh bằng miền đi xa. Đĩnh vô ninh thần. Giáp Thân. là chẳng cần lo gì cảnh đời gian khổ nữa. Giáp Ngọ. Giáp Tuất. Cầu tài. thời đã thái bình mà ta được an hưởng.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Thái lai bỉ dỉ cực. khi có người ra đi thì đã sớm trở về. Cần chi động can qua. Thái bình an hưởng hoan ca đời đời. Chỉ cần tu nhân tích đức thêm. Nếu lo việc hôn nhân thì đều thành tựu. cầu danh đến hanh thông. .TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Quốc hữu hiền sĩ. dao gươm chẳng dùng. Đương hưởng thái bình. thật là đại cát đại lợi. Vào những năm lục giáp thì sanh con trai ( Lục giáp: Giáp Tý. Nếu chẳng may bệnh hoạn thì chóng lành. Quẻ dạy: Đã đến lúc gặp vận hên. 1. Số hên: 10. Người được quẻ này ắt mừng vui chắc chắn rồi. LỜI BÀN Quẻ này chủ trăm việc đều được như ý. lúc mất vật thì đã sớm tìm ra. QUẺ SỐ 102 . 2. Vậy sở cầu của bạn chẳng những đạt đại đăng khoa kim bảng mà còn đạt thêm nữa. Giáp Thìn.

Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành. Đánh số tốt. toại lòng.Lạc nghiệp dân an quan lại thanh. bước bước gặp xuân phong. chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy. cầu lợi đắc lợi. 22. đều thành tựu.Chư sự mạc ưu tâm. Nương dựa dịp này gặp Đế Quân. đạo đức nữa. Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi. vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới. Số hên: 1. Đản tu bồi dương hậu phúc. tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa. Phục thử vọng minh quân. Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần. giàu sang. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. LỜI BÀN Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an. . QUẺ SỐ 103 . Cầu danh đắc danh. Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính. Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. 10. Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần. Nghiêu chi thê phục kiến vu kim. Nhất điêm đan linh đọc đắc chan. Cáo tri người. Thái bình thạnh thế thấy nay lành. Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. 11. Thì ắt quả lành vậy. Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm. Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc. không có chuyện gì là không được thuận lợi.Rủi đi may đến cùng ta. có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được. là cuộc đời ắt có hạnh phúc. Làm điều phước đức là thân tốt lành. Cáo chư nhân tiên thu hồng nghiệp. rõ ngàn Thu Mộng. Tố ta hảo sự hành ta phương tiện. quan lại thanh.TRUNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Dân lạc nghiệp. Thuấn.

Cứ yên chí. 33.Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công. còn hai câu chót đệ nhất rồi. Tứ thông bát đạt tiếu đàm ý vui. có gan lắm. bền vững lâu dài. ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa. tốt. Nhưng người phải can đảm tiến tới. phúc lộc dồi dào. như hai câu trước đã nói �yên như núi Thái Sơn.Yên như hòn núi Thái Sơn. 3. Đây là nột quẻ tốt. làm tròn chí trai. Do đó cho nên mới lấy hai câu đầu làm tỷ dụ. O�n như bàn thạch. Người ăn ở hiền lành thì được trời giúp. vững chải và chắc chắn có kết quả tốt. thông đạt ý nguyện đấy. Công việc tiến hành tốt đẹp. 13. Cầu danh đắc danh. vững mạnh như bàn thạch�. 14. Như cảnh thái bình thạnh thế. 10. Phóng đởm tiền hành. 11. 11. chớ quá dè dặt thì hỏng việc. những việc cầu xin của bạn. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi hành động đều được như ý mưu sự đều được vừa lòng. Đánh số rất hạp. Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn An như Thái Sơn. để nhận giàu lấy sang. Quẻ dạy: Gặp thời bình. dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này. cầu lợi đắc lợi. Cần can đảm là sự việc xong. Ồn như bàn thạch. Cầu danh lợi đều đạt. Vậy. thời vận của bạn đã hanh thông. Đánh số hạp. gặp chúa ắt nên danh và sang cả. Trung thông ngoại trực. vì hai câu sau có câu nhắc ta: Cứ yên chí mà đi đều thông suốt mọi nẻo đường và sẽ được vui tươi ý tình vậy. Số hên: 1. 44. nhưng phải có gan làm. QUẺ SỐ 104 . Quẻ dạy: Thành đạt đó. ắt được hanh thông và ý thành nguyện toại mà không có gì trắc trở phiền lo. Là lúc đạt được mộng lớn. Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm. . Theo ý quẻ cho biết. đỉnh đơn vững vàng. Số hên: 10.

đồng thời phải nương thế. 10. Nhưng bỗng may được người giúp. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn như là cây đa ở trong cung trăng. cho nên cảm thấy khó như lên trời. Tuy vậy nhưng thiết tưởng cũng nên đem hết tâm lực của mình để chu toàn mọi việc. Nay chân bỗng mọc thang mây. nghĩa là sự cầu xin khó thành đạt lắm nhưng biết nắm lấy thời cơ và khai thác hoàn cảnh. Người sao leo nổi thật là khó thay. khai thác hoàn cảnh. Vân thê túc hạ sinh. thì công việc sở cầu cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn . Nhân trung phần bạc trước. QUẺ SỐ 106 . 15. LỜI BÀN Quẻ này chi� ngồi thấp mà nghĩ cao. Đánh số tốt. cầu lợi đều đạt. Tốt đẹp. khiến công việc hóa nên dễ dàng.HẠ TRUNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Nguyệt trung hữu dân quê. Khi gặp một cơ hội nào hãy nắm lấy ngay thì mới ích lợi cho công việc. Vậy những việc cầu mưu của bạn phải biết hoàn cảnh. ngược lại sẽ thành hư không. chứ chớ nên ỷ lại hết vào người khiến có thể hỏng việc. Chỉ cần phương tiện và có nơi dựa là nên. Trong trăng có một cây đa. nhờ đây vận trình. Nên dựa vào đó bước lên mới có thể tới được. 11. Quẻ dạy: Cần chộp thời cơ và cần có quý nhân giúp. Cầu tài. Số hên: 1.QUẺ SỐ 105 . Thử tề hảo lạc phước. tạo thế. Nương theo dựa đó. muốn leo lên đến đó thật là khó nhưng may thay hiện nay dưới chân lại mọc lên một cầu thang mây. 55. Người xin được quẻ này có cái tượng nhờ được người mà công việc mìng thành.

những việc cầu xin của người. Thử hỏi biết mình nay có mấy. Biểu tượng: chim nhạn. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. 11. Trên trời một nhạn tiếng sầu ai.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Hồng diệp vô nhan sắc. sức lực cô đơn và chưa được quý nhân phù hợp. khó có thể có ngày mở mày mở mặt. nên hai câu sau trong thơ lại tiếp rằng kẻ biết mình còn có ai đâu! Càng nói rõ sự cô đơn cảnh tình của người. Cô nhạn ly quần tiếng thét thanh thao ai sầu. lòng tràn ngập những nổi buồn đáng phàn nàn. Nhi kim hữu kỷ nhan. Người xin được quẻ này tưởng cần phải cẩn thận. thực là rời rạc khó lên. LỜI BÀN Quẻ này ý nói khúc thì cao mà họa thì không người. chớ nên bặt thiệp làm chi chỉ tổ vất vả cuộc đời. Cầu tài cầu danh chẳng lợi. Liêu lệ thán ly quan. 10. tay chân. LỜI BÀN . QUẺ SỐ 107 . Khó mà thành công toại nguyện. Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài. Người thì tài nhưng không có chỗ dùng. Quẻ dạy: Cần có bạn bè. Thí vân tri quân giả. Than thở đàn thương tủi phận hoài. Điêu linh nhất dạ phong. Tâm sự tổng thành công. ý quẻ muốn nói. Tất cả thành không biết hỏi ai. 66. Gà làng làm thức giấc trưa mộng. Số hên: 6. đó là tả cảnh cô đơn sức yếu hành sự khó khăn và khó thành đạt nguyện cầu.Thiên giang nhất cô nhạn. Đơn côi một mình như 1 cô nhạn mà thôi. Đánh số bất thông. để nhờ cậy. Lá đỏ sắc màu nay đã phai. thà thành thử luân lạc nơi bốc bể biển trời. Lân kê tỉnh ngộ mộng. 16. Ngó nhìn chẳng có bạn chân tay. Do đó.

QUẺ SỐ 109 . 18. Số hên: 7.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn . Bởi thế cho nên nơi nào cũng bị thất bạichuân chuyên. Mưu tính khó thành. Đánh số dở. được sao hay vậy. nên tất cả đều thành không. Lý đa thác. may ra phúc lộc được dồi dào. Mặt trời nay ẩn vân trung. mặt trời ẩn trong mây. an phận thủ kỷ. đổ vỡ. chông gai. chờ thời. chẳng đến đâu. còn nhiều trắc trở gian nan. lận đận. Nên chờ thời đã là tốt hơn. Bao nhiêu sự việc chẳng rồi chẳng xong. Quẻ dạy: Tính vô ích mà thôi. như bốn câu thơ trên nói �Lá đỏ phai màu". Nhật yểm vân trung. như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu! Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt. 11. khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ. và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng. 8. Cầu tài. 17. Số hên: 88. Biểu tượng: con gà. cầu danh bất thành. thua là khác. gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn. QUẺ SỐ 108 .HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Sự như ma. 10. Theo ý quẻ cho biết rằ�ng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt. không có một chủ trương gì cả.Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc. nhiệm ý hành động cũng sai lầm. LỜI BÀN Người xin được quẻ này trong lòng mê muội. ẩn nhẫn. cầu tài cầu danh. 10. thì làm gì? Công việc dở dang và lôi thôi. chờ thời tốt hơn hết. mọi việc lại không được sáng suốt. Như vậy. Sự việc còn lôi thôi và cách làm chưa đúng mà sai lạc. nhận xét mọi việc tinh vi để hành động may ra mới có cơ thành công được. Nếu như biết giác ngộ. Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu. những điều mưu tính của bạn đành hóa thành hư không cả. tring trường hợp này ắt phải hết sức cẩn thận. đánh số cũng dở. như lời thơ nói trên.Làm sai hoài việc lôi thôi. như mặt trời ẩn nơi trong mây không sáng sủa. tính vô công mà thôi. Không thành đam các. Quẻ thơ tả cảnh tình hiện nay. rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương. 11. chẳng có một hy vọng nào được thành đạt. 77. Thất bại. như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn. thời vận chưa được hanh thông.

muốn thành đạt theo ý định. ta không thể thênh thênh cử bộ. 10. Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại. Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dạ mộng bị thử kinh. Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả. . ngõ nào cũng là rộng rãi cả. Hết hồn tỉnh dậy chẳng nhìn thấy ai. 11. Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai. sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất. xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi. chẳng sợ vấp phải điều không hay. nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang. ngày mai không còn là ngày nay nữa. Chung tiêu xưởng tâm. Trực đáo thiên minh. nơi nào cũng đẹp. Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay. ẩn nhẫn. cầu lợi còn hơi chậm. không còn lo ngại điều gì. Cam giá tân xa. Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới. Đông Tây Nam Bắc. Đánh số hạp một phần. nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư.Đêm khuya giấc mộng giựt mình. Số hên: 9. ta bước vào giai cảnh. Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa. Thà mua xe mới đi là vừa. 19.Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa. Ồn bộ khang cù. 99.Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vật tuần cựu triệt. QUẺ SỐ 110 . cầu tài. Tỉnh lai bất kiên nhân. thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân.

QUẺ SỐ 111 . Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong hoàn cảnh của một thế thái nhân tình ấm lạnh. sẽ bị dở dang như lời thơ nói đêm khuya giấc mộng giựt mình không hưởng được giấc mộng lành trong đêm nay. khiến đêm nằm thấy ác mộng. nào là điều Lục giáp bất an tất cả chỉ gây cho mình những điều lo lắng kinh hoàng. mây trắng hóa cho xanh mà thôi. nhẫn nại. LỜI BÀN Chuyện đời thật không sao nói hết được. nào là chuyện quan nha không được thẳng thắn. Theo ý quẻ cho biết: Công việc cầu mưu của bạn.Từ khi đó mắt thức hoài. 11. Đánh số hạp chút ít. như khi trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn hiện nay tắt nẻo không thông. LỜI BÀN Quẻ này chủ lo lắng triền miên nào là chuyện miệng tiếng gây ra liên tiếp. nào là chuyện giao dịch thất bại. Phùng giả bất tu ngôn. chẳng qua cũng chỉ như nước chảy dưới cây. Người xin được quẻ này phải hết sức đề phòng mới có thể mong đở lo lắng trong muôn một. nào là chuyện người đi không giữ chữ tín. đó là nói rằng: công việc nửa chừng thì bị hư hỏng và rồi cũng sẽ mất luôn dịp may. ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của người. Người xin được quẻ này nên có ý nghĩ khoáng đạt hơn. buồn hơn vui. 10. Tân khoa tiên liểu cựu hoa yên. mà đừng nghe lời người ta nói dại ắt sẽ hỏng đó. khỏi cần mưu tính kế gì thêm mệt. Thế tình khan lãnh noãn. Sự thế nhân tình nay ấm lạnh. Số hên: 1. nên đành phải thức đến trời sáng mà ý tình buồn rầu vẫn chưa thôi. không nên vội vã và làm càng rồi sẽ hỏng mất việc. vững vàng ý định. nên quẻ khuyên người chớ nên lắm lời với người ta mà vô ích. Mãi ngay trời sáng chưa phai buồn tình. cầu tài. Hay hơn hết. Bông mới nở rộ bông cũ tàn. Vậy thì những việc mưu cầu cần phải cẩn thận. Vì thời vận chưa đến. Quẻ dạy: Việc dở dang.HẠ HẠ Hỏa Địa Tấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Thu sương tức hạ nhật viêm. Phải là người đạt đạo mới thấu hiểu được thế thái nhân tình đen bạc ấm lạnh. . Gặp nhau im lặng chớ nên bàn. là nên chờ đợi dịp khác. cầu mưu còn chậm. Vật ý quẻ dạy rằng: Thời vận chưa đến.Mùa hè nóng hổi thu sương hàn.

cầu lợi sắp đạt. Đánh số hạp chút ích. Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng. 20. thì ắt sẽ thành đạt đó. 10.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Kha nhiêm trầm trầm. Chung nhật hôn hôn. cầu lợi được.Quẻ dạy: Mình hãy tự lo cho mình. Trì khu bất đạn lao.Chí khí anh hùng chưa đạt thông. . Tây bắc đoạt tiền tiều. 12. đánh số bất thông. Hãy đi về phương Bắc đi. 11. QUẺ SỐ 112 . Chưa cầu danh. Nhưng nếu bạn không sợ gian nan.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vị triển anh hùng chí. và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. Vì nhân tình nào ấm lạnh có ra chi! Mình tự tránh mình là hơn. Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên. nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại. thì ắt thành công toại nguyện. Cả ngày rên rỉ mất thần khổ đau. Số hên: 1. Thế kiện thân khinh. Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu. lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm. Cản tương hưu cửu bộc.Bệnh tình đau nặng trầm trầm. nhắm theo hướng tây bắc mà cầu. chớ trông cậy ai làm gì. LỜI BÀN Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước. Có lao khổ mới có công cao. 2. Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao. 11. Số hên: 1. quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu. Cầu danh. quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng. thâu được công đầu đấy. Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành. đó chính là nơi phát tích. Khi thành công mặc áo gấm về làng. QUẺ SỐ 113 . Tây bắc hướng đi ắt đạt công. ẩn nhẫn chờ đợi qua thời. 10. Lôi môn nhất chấn. Tiểu bạch chủ việc kết minh.

rên rỉ mê man cả ngày. và thành đạt hay không.� Quẻ dạy: Đang gặp thời vận bất ổn. dễ không dễ.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dị phi dị. Công việc dễ mà chẳng dễ đâu. Bỗng giai tín vụt truyền tới tức thì hoạt động ráo riết ngay. điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực. Hốt địa khởi ba lan.Chờ khi sấm sét khơi màu. mà phải chờ đợi một thời gian nữa mới được như lời thơ dạy �Chờ khi sấm sét khơi màu. Số hên: 1. chuyện khó xảy ra. Đánh số không hạp. tất cả do người định lấy. Tuy nhiên việc cầu lúc này. rồi mới mau lành. chiếu theo ý quẻ cho hay. Khó mà chẳng khó đến lo sầu. 33. QUẺ SỐ 114 . Cầu danh. Lòng lúc nào cũng buồn bã âu sầu chẳng khác chi kẻ trầm kha túy sinh mộng tử. 13. . Nan phi nan. Thế rồi đất bỗng nổi sóng. Theo quẻ cho biết hiện nay thời vận của bạn như người đau ốm trầm trọng. khiến điều vui trở lại thành buồn. Rồi khi mới khỏi mới mau phục lành. Người xin được quẻ này trước thì lo nhưng sau mừng. Những việc cầu xin của bạn. chẳng khác chi gió thuận thuyền xuôi. 10. do đó. Cần chờ đợi. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ hoàn cảnh của kẻ lâu ngày bị khốn quẩn ở cấp dưới. Nên việc cầu mưu chưa có một lối thoát khả dĩ thành đạt. cho mưa tạnh gió tan ắt sẽ gặp may. chẳng lợi ích gì. cầu tài chưa đến đâu cả. ngoài ý dự liệu. Khốn tiếu lưỡng tam phiên. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới. Hoan tiếu mấy phen mới hết âu. dốc lòng đến cùng. Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi. chuyện cười khóc vô thường. mà khó chẳng khó. thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện. buồm lái trẩy mau. LỜI BÀN Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ. mất thần khổ đau. 3. ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan.

răng đau lợi. đường đi đều bị bịt bùng. thì thấy là u tối lắm rồi. cần cẩn thận đề phòng điều không đưa đến. Vân tàn nguyệt bắc. cẩn trọng đề phòng.Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình. khó mà thành đạt toại ý trong lúc này. Bốn phương bế tắc chẳng nào thông. Mân bế tất. 11. cầu danh còn lận đận. mọi việc điều bất lợi.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Lộ bất thông. đánh số không hạp thua. 10. 11. phải đợi chờ một thời gian nữa. Số hên: 4. đã thả mồi bắt bóng. lại còn có thể bị ám toán hiểm nguy. Quẻ dạy: Xấu. thành bại điều do ở ta và tài ba. Theo ý quẻ cho biết. cùng ý chí của ta. Cẩn thận đề phòng. chỉ nên chờ đợi dịp khác là hơn. Nhị kim dĩ biến thông. đừng tính gì cả. chứ chẳng do ai cả. có thể may ra tai họa mới có thể giải được. 50. Nay trăng lại bị mây che phủ.TRUNG HẠ Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Oa giốc. Cầu tài. QUẺ SỐ 116 . Cầu tài. Vậy những việc cầu xin của bạn. mặt khác phải dốc chí làm nhiều điều thiện. hơn nữa những việc làm hiện nay. Người xin được quẻ này cần nên ẩn cư tuyệt tích. lo điều hội ngộ. Đánh số chưa hay. 10. 44 QUẺ SỐ 115 . Mọi việc mưu cầu hãy cẩn phòng. 55. . hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông như cửa nẻo. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng tuyệt môn đại lộ. cầu danh chẳng lợi. Số hên: 5. bốn phương đường xa bế tắc không thông thì còn làm sao? Vả lại còn cảnh trăng bị mây che phủ. Cửa nẻo đường đi đã bịt bùng.

LỜI BÀN Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ. Thử khứ tiện hạnh thông. nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không. Tuy được vậy thiết tưởng vẫn một lòng hòa mục hiếu nữa để vun trồng cội phúc. 10.Thảo đầu nhân tiêu nhữ. 11. Số hên: 60. chớ nên phung phí quá trớn. Điền viện định phụ phong. Vậy người nên chú ý. như câu thơ chót của quẻ nói trên �có thủy nào đâu có chung�. Giờ đây châu ngọc mâm trong. Từ nay. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận. 6. Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt. Có thủy nào đâu thấy có chung. khỏi cần lo mưu sắp kế. Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt. Hưu ngôn mưu vị thông. có chung thì việc thành đạt vững chắc. Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng. Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu. người ăn ở có nhân ắt giàu có. tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. Nghi thủy bất nghi trung. thóc lúa vẫn đầy kho. Đánh số hạp chút ít. hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin. Nếu ta tự do phóng túng. cầu danh lợi còn lâu.TRUNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Châu ngọc tẩu bàn trung. Nhứt định ruộng vườn sẽ phú phong. 66. chỉ là giai đoạn mà thôi. có thủy. Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện. lo lắng xoay xở. có đuôi. tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu. Còn không. Nay đi vạn sự được hanh thông LỜI BÀN Quẻ này chủ điều tốt lành. thực không có chỗ nào mà không phải giai cảnh. Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được. và như ruộng vườn . mà vành nhọc vẩn đầy rương. QUẺ SỐ 117 . Ý quẻ cho biết: Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương như châu ngọc đang sắp trong mâm. Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông.

QUẺ SỐ 119 . Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. đánh số hạp. việc nào cũng xong. 88.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Nguyệt dĩ minh. để tìm lấy cái may mắn đang chờ đợi người đi. Số hên: 7. Quẻ nói: Trăng đã sáng và hoa đua nở. Vận trình muôn dặm. tất cả công việc về sau. đó là chỉ cái tượng vô cùng hưng thịnh. cứ việc yên tâm tiền tiến. nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc cầu mưu của người đang tính toán đúng như hai câu sau nói tiếp rất rõ. Nên quẻ thơ khuyên tiếp rằng. Số hên: 8. 80. Giàu sang vinh hiển hơn đời. 77. Do đó không có điều gì mưu cầu mà lại không được. Sự du du. 10. than thở nữa. chẳng còn trắc trở. LỜI BÀN Trăng sáng hoa tươi. Hoa tái phát. 1. 11. Người xin được quẻ này khỏi phải lo lắng thắc mắc.TRUNG TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn . cầu mưu sẽ được đắt quả. Trời cao trăng sáng khắp nơi. Chẳng còn trắc trở. Quẻ dạy: Thời vận thái đến rồi. 11. Đừng phân vân. 1. thành công vận đến cứ thế mà đi. QUẺ SỐ 118 . Đánh số trúng. cầu tài. cầu lợi đắc quả. cầu tài. Mọi điều công việc về sau. nghĩa là nói thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông. 10. Vô bất hợp.được mùa. việc nào cũng xong. mà từ đây trở đi ắt được hanh thông trong mọi việc cầu mưu đấy. Vậy những việc mưu tính của bạn hãy mau tiến tới. không người nào gặp gỡ mà lại không phải đồng chí đồng tâm. chớ nên than thở nữa. Bông hoa đua nở hồng tươi sắc màu. đừng chần chờ than thở mà mất những giờ phút may mắn ấy. Vậy bạn hãy nắm vững ý định.

Người xin . Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn. Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi. chẳng cần lời ngọt như tà ma. thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo. Tinh thần căng thẳng lắm phiền mỏi thân. Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu. Cầu tài. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông. ráo riết tranh cạnh mà làm gì. hữu xạ tự nhiên hưởng. Nhưng đừng nói nhiều. 10. Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà. Nghi lự cửu. mà là suy tính cẩn thận để khi hành động không bị vấp đó thôi. QUẺ SỐ 120 . 11. ắt có giai ngộ. Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa. LỜI BÀN Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến. lắm băn khoăn. Quý nhân tự đến và dìu dắt. 99. Số hên: 9. 90. Đánh số hạp. cầu lợi thông. Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt.Mung lung thu nguyệt ánh chu môn. Lâm ngoại ô thanh viển tự tâm. Thủy thái nhiền. nên có tiếng đồn xa. làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. để tự họ giúp. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: phải mưu tính cẩn thận trước đã rồi sau mới hành động. chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm. Việc chưa xong.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Sự vị khoan. Lời ngọt làm chi như quỷ tà. Tâm bất an. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động. nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu. Rồi đâu vào đó. bụng chẳng yên. cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo. Càng suy nghĩ. Hà tu xảo ngữ tự lưu canh. sẽ lần hết lo. Châu công xưa kia nằm suy nghĩ cho tới sáng đâu có phải vì hiếu danh.

Vậy việc cầu xin của bạn. 11. Dù suy tính đến đâu cũng vậy thôi. hư vị lặng tiếng lâu. cầu danh còn chậm. 12. 20. chờ đợi thu sang thì mới tốt. Chớ lo. 2. 11. 10. cuộc đời từ từ đi lên thì mới hay. còn phải chờ đợi một thời gian nữa. mà còn phải chờ đến sau mùa thu thì lúc đó mới thể thành đạt nguyện cầu. chẳng qua thời vận. Đánh số hạp chút ít. Công việc xin cầu mới có thể mạnh tiến và được tốt đẹp kết quả Quẻ dạy: Bất mãn. 21. Lộc mã đương cầu vị kiên chân. Và sau khi đã vào được giai cảnh. Sau mùa thu thì giai tín đưa về. Khứ niên phong vật nhất thời tan. Số hên: 1. lúc bỉ. Mây màu một đám sau thu đến. Chớ hấp tấp và nóng nảy. Người xin được quẻ này thực có cái hy vọng thương đạt (tiến tới) vậy. 1. Hư danh. và trên thực tế chẳng thỏa mãn theo ý muốn gì. nên ráng chờ đã. 20. đều là hư không. nên nhớ câu thời đến mọi việc thông. Theo ý quẻ nói: Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng. Nhất phiên thái vân thu hậu chí. 22. QUẺ SỐ 121 . không thể cưỡng cầu. ta quay đầu nhìn lại ắt không khỏi cảm khái. Vẫn còn bế tắc. QUẺ SỐ 122 . Hiện chưa thấy rõ chức đang cầu. Đánh số cố mới nên công. Song khi thời đã tới thì dù có không muốn cũng không thể chống lại.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly . Cầu danh. 22. Con người có lúc thái.được quẻ này tất nhiên khi gặp việc cần phải suy nghĩ một phen cẩn thận trước đã để tránh khỏi thất bại tai hại. LỜI BÀN Quẻ này ý nói vận thời chưa tới. Hiện nay thời vận của bạn chưa được toại ý. cầu lợi còn chờ. Đồi cách năm xa đuổi mọi sầu. hơi sức nào mà buồn. Số hên: 10. Cầu tài. mới thấy sáng sủa. chờ đợi rồi sau việc cũng sẽ đâu vào đấy. Vậy nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Hư danh hư vị cửu tram tram. mãi đến hiện nay cũng vậy. Quẻ dạy: Bôn ba mấy. đấy chính là nhất đương sinh (vào khoảng tháng mười). 2.

Phong vân tương tổng. khó mà giải nghĩa bằng khoa học. Tự nguyệt như hoa. Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn. Trăng có lúc khuyết lúc tròn. LỜI BÀN . thì hay hơn. Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. là tốt. Cầu tài. Hòa hợp vạn niên. Trăng sáng hoa tươi nở. chỉ cần giữ gìn. Thôi! Thôi! Thôi! Đã có thủy chung rồi.Nội Quái: Đoài Chỉ! Chỉ! Chỉ! Hữu chung hữu thủy. 20. Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông. Gió hoa mưa thuận theo như ý. 21. Chớ phải do người muốn hay không muốn. Nhan sắc han nhiên. Chỉ cần gìn giữ thôi. Người xin được quẻ này cũng y như vậy. nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi. 22. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. Thời vận đến rồi đó. Muôn hiệp thuở hòa hết mỏi mòn. 1. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau. Quẻ dạy: Đừng tham vọng. Thủ thành nhi dĩ.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Minh nguyệt toàn viên. 11. Số hên: 2. Tham vọng quá thành thất vọng đó. 12. cứ tiến tới làm ăn. QUẺ SỐ 123 . Trời tịnh khí lành trăng sáng tròn. đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. cầu danh được vừa phải. đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ. Cảnh thanh tươi đẹp sắc như son. Đánh số hạp. 10. Hoa có lúc nở lúc tàn. Tùy sức tùy tài mà tính.

20. QUẺ SỐ 124 . thanh thản vô tư. đẹp đẽ quá rồi. đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy. Sai biết sửa thì tốt. cầu công danh sẽ được lên chức. Thùy năng vô quá. 12. Sai biết sửa thì mới là tài. Ai như Khổng Lão mà không sai. 10. Lúc đầu thì chưa thiện. Ý quẻ nói. bởi thế. Tóm lại. 43 QUẺ SỐ 125 . Quẻ dạy: Tốt đẹp. 38. đến thì mọi việc đã thành.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Nhân phi Khổng. Cầu tài có tiền. sự sự như ý sở cầu thời. mưu danh thuận lợi. Hoa nở đó là thủy. Theo ý quẻ cho biết. 2. đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn. 48. Nhan. nhưng về sau lại thiện. ắt gặp rất nhiều may mắn. Người xin được quẻ này chắc chắn an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời không hết. kết quả đó là chung. nhưng phục vô quá. vạn sự như ý. 1. làm ăn phát đạt. Hoa mới nở đâu đáng vui sướng. 84. quẻ ý cho rằng: Người cầu xin được quẻ này thì thời vận hanh thông. cứ cố tiến tới đến cùng. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện. Phóng khai hoài bảo ý hân hân. vĩnh bảo vô cương. nhất là cầu về tình duyên. không có gì đáng lo ngại. Đánh số hạp tốt. 33. Số hên: 4. Cầu tài. 3. Trăng sáng tròn cảnh xinh tươi. không thực mà cũng không hư. phúc lộc dài lâu. Quá nhi hối cải. 22. cầu danh đắc lợi. 30. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng. 8. Đánh số hạp. thi đậu. và vô cùng hạnh phúc.Quẻ trên đây chủ hòa hợp đoàn viên. 13. ắt được vợ hiền. sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ.HẠ HẠ Hỏa Trạch Khuê Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly . Số hên: 3. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công. chồng sang. Hoa khai bất túc bằng. 83. Kết quả phương vi chuẩn. lo gì nữa . người cầu xin được quẻ số này. Chờ khi kết trái bông sẽ phai.

hãy nên ngừng lại. Cầu danh. Trăm việc thành tro chẳng cái hên. Thiên bách tận thành khôi. . việc trước hết là phải đắc nhân tâm. Xử thế tiếp vật mà không biết điểm then chốt đó thì hoàn công rồi cũng hỏng hết. có đầy đủ phương tiện tiếp dần cho thì mới hy vọng có tương lai. thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn. Trong trường hợp này. U song tịch tỉnh hữu thùy tri. Ai hay êm tịnh ta đang sầu. Lòng người biến đổi nào lâu bền. Sự cơ chung nhất thất. giao du chớ vội cao. 25. 5. nhứt là việc cầu tình duyên càng phải nên cẩn thận. Người xin được quẻ này nên thận trọng chớ có vội tiến. cầu lợi thì còn xa xôi. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. Ở dưới khó mà thân với trên. 20. Sự cơ. Mọi việc đều bế tắc chẳng ra gì cả. Tài lợi công danh chẳng khó cầu. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp. Bàn ghế bụi đầy dơ quá lâu. QUẺ SỐ 126 . Quẻ dạy: Xấu. 50. 11. Số hên: 10. khó có thể thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng. LỜI BÀN Quẻ này chủ nữa đời lận đận gian lao. Theo ý quẻ cho biết. 2.Nội Quái: Đoài Cư hạ bất thân thượng. làm ăn. 55. thiếu người giúp đở. Nhân tâm dĩ tán ly. Đi tính chuyện vợ chồng không hợp. khiến đến nơi ngồi bó gối nơi tham sơn cùng cốc. Nhược phùng thanh tữ nhân tương đấu.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Ngột ngột trần ai cữu đãi thời. Nên ẩn nhẫn chờ thời là hơn. Người ta sống ở trên đời. việc cầu xin của bạn. 22. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng. toàn bàn đều hỏng. chớ nên coi thường. Tài lợi công danh tự khả kỳ. Đánh số không mấy hạp. rút cuộc có điều mất. khó đạt kết quả mỹ mãn. 1. cần phải có một người có lực. LỜI BÀN Cờ lầm một nước. Nếu khi may mắn quý nhân giúp. 12.

HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hổ phục tại lộ đo. Tai họa tự nhiên vô. Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người. 2. 27. 70. 22. 10. người được quẻ này chớ lầm lẫn đó. Người im tiếng chớ lung tung. Cầu tài. 22. không nên vội cầu.và cũng không nên buồn than làm gì. Quẻ dạy: Bất thông. cầu danh. như hai câu sau nói nếu khi may mắn quý nhân giúp. Quẻ ý cho biết. Lộ bàng tu tử tế. Tài lợi công danh chẳng khó cầu đâu. Cầu tài. Mọi việc này đình đốn là hơn. cũng như trên nói bàn ghế. Biểu tượng: cọp. khi người dùng đến ắt lau chùi sạch sẽ. 11. và êm tịnh đáng lo buồn. thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn. 20. có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối. Quẻ dạy: Chờ đợi và cần có quý nhân giúp cho mới mong thành đạt. 20. 12. Hãy chịu khó đợi chờ một thời gian về sau cũng có tin mừng. Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận. . Đánh số chẳng mấy thông lắm. bất lợi. cần có kẻ giúp. 26. trong bất cứ mọi công việc. chớ không thể bế tắc mãi. 10. Vậy những cầu xin của bạn hãy chờ đợi. không nên kiêng dè. người không dùng tới thì bụi bặm. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt. 66. Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi. vậy đi làm sau được. hoặc người trước giúp đỡ cho. Số hên: 1. hiện nay thời vận của người. QUẺ SỐ 127 . mới mong làm nên. Hành nhân mạc loạn hồ. 12. nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn phải chịu vậy thôi. địa vị để tự do hành động. Vậy mới yên lành họa mới không. Ẫn nhẫn và cố gắng tìm bạn bè. 60. 11. Và xe phải trái nên nhìn kỹ. cự hoạn kỳ tai. phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động. 2. Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn. 6. cũng đều không thể hại đến thân được. cầu danh còn xa. tình cảnh đang như những bàn ghế dơ bụi. chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực. Đánh số dở. Số hên: 1. 7.

11. Bên tai hai đứa lại cùng đổi trao. Phiên vân phúc vũ kỷ thành không. Tiến lui cẩn thận mới lành được yên. phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực. Cao lâu lộng địch thanh. tùy thế và nhớ khôn lanh. Số hên: 28. 2. Phong vật nguyệt hoa minh. Một mình tiến tới mộng bao ý tình. ta cũng chẳng được họ mến yêu. Việc này là của chuyện đông. nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành. lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì. Cần tùy thời. 8. Hòa đồng chẳng có hòa đồng. bị ngăn cản. 20. trở ngại. cầu danh chẳng lợi. trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa. mà đối với kẻ tiểu nhân. ta đã tuyệt. 82. 21. Tiến thoái tu phòng chung thiếu công. 12.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Đông biên sự. . Cầu tài. LỜI BÀN Quẻ này cho thấy đối với người quân tử. Đồng bất đồng. Đánh số bị thua. may ra sau này mới hay mà thôi. QUẺ SỐ 129 . Tây biên thành. Dầu là hết sức khôn lanh. Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến. Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng. chớ tính. 1.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hòa bất hòa. Quẻ dạy: Dừng lại. Trở mây làm gió hao công chẳng thành. Chung vui hiệp sức lẫn nhau. bất lợi.QUẺ SỐ 128 .

khiến ta có thể dễ dàng thẳng tiến trên con đường sáng lạng của tương lai. dù là �Đại . Đánh số được. chớ phải người đời có thể cưỡng cầu mà được. tới lui chẳng còn trễ nải. Quẻ dạy: Tốt.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Sự đoàn viên. hiệp sức một lòng mưu cầu việc gì đó. Số hên: 1. đổi thời cần phải làm nhiều điều thiện để tích nhiều âm chất. QUẺ SỐ 130 . giúp đở ta. Nhất lai nhất vãng. Người xin được quẻ này. Vậy việc cầu xin của bạn. Theo ý quẻ thơ nói: Việc của bên đông mà bên tây có hai người cùng nhau. lại năng tới lui cùng người. mới mong thành tựu. thản nhiên bước tiến trời xanh. cầu danh được lợi. Châu toàn mọi vật. nếu có tính mưu đồ một việc gì thì nên lấy ý niệm viên dung làm trước. đó tức là cầu bỉ lại được bỉ. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương: tiếp thế xử vật phải hết sức chu đáo. thì người sẻ thân thiết ta. công thành vinh quang. đó là một quẻ rất may mắn vô cùng.LỜI BÀN Làm công việc ở bên Đông nhưng lại thành ở bên Tây. Vậy những điều cầu xin của bạn hãy nên lấy câu: �Tận nhân lực tri thiên mạng� để sống trong đường đời là hơn. Tức là quẻ muốn nói rằng: Phú quí sanh tớ. 99. mong cuộc đời được hạnh phúc dài lâu. nghĩa là không liên can gì đến bạn mà bạn lại lưu tâm đến. Vật chu toàn. 9. ăn ở và vợ con đều do trời định. 11. Bình độ thanh thiên. Việc này việc nọ đã xong. 20. 12. tế nhị. chẳng chỉ �Tiểu Đăng Khoa� như ý sở cầu. Cầu tài. 2. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc đã xong sự việc cũng vẹn toàn. Hai câu thơ chót để chỉ cái cảnh của người ngồi cao trông xuống. nếu trong cuộc giao tế mà ta chu toàn được. có điều phải có tay giúp đỡ của bạn bè. Người xin được quẻ này phải nên lạy tạ ông xanh đã cho mình nhiều phước đức. Thản nhiên thẳng tiến. ắt thuận lợi thành công. 22. Tới lui đi lại dễ nhanh. tiêu dao tự tại. tấm lòng yên lành.

10. đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai. QUẺ SỐ 131 . Số hên: 10. giao mà không có thiện giao. Cầu tài. 11. hiện nay thời vận còn bế tắc. ai có ý nấy. Đất bằng bỗng lại mọc gai cào. LỜI BÀN Quẻ này chỉ gia đình bất hòa. Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói.Đăng Khoa� cũng được trúng cử. thân hữu khinh thị. 3. như ý nguyện cầu. lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt. Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ. đó là mách cho ta hay rằng. Sự sự hanh thông. Do khủng vô đoan ích. 31 QUẺ SỐ 132 . câu chuyện lủng củng. bẽ bàng. 1. cầu danh đắc lợi. . cẩn tắc vô ưu. Thủ phận hay hơn. Nước cạn mà nay sóng nổi cao. 33. Huấn phong vũ quá thì. 30. Bình địa sinh kinh cực. Đánh số tốt. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba. rực rỡ. 11. Đề phòng mọi việc.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thiển thủy khởi phong ba. 3. 1. 30. Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. Đánh số không hạp. Số hên: 13. 13. Cầu danh cầu lợi còn lâu. Quẻ dạy: Tốt đẹp. quang sự thị phi. để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ. Ngôn ngữ lự sâm thương. nên danh bảng vàng. Xấu. phòng miệng tiếng.TRUNG TRUNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thu nguyệt vân khai hậu. 33. Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau. không hợp. chưa thể mưu cầu sự nghiệp.

mới mong thành sự. 33. Đây là một quẻ trung cát. thì công việc cầu mới nên. Đẳng nhàn bất tiến bất tu nghì. tất cả về công ăn việc làm. ý nói đến lúc mây tan. mưa gió êm hòa. Sự hà ưu. thì công việc đó mới thành đạt vậy. QUẺ SỐ 133 . Kim lân dĩ thượng điếu. không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn. Đến lúc mây tan trăng sáng rồi. Ý quẻ khuyên hãy nên chờ đợi chớ nóng nảy về công việc. 3. 22. 1. Cũng như mưa gió đã êm thôi. Giờ đây lòng đã bình yên. Vậy bạn . Nếu may gặp lại người tri kỷ. Cá vàng nay đã dính câu. cứ theo sự trù liệu tiến tới đi. Cần có sự giúp đỡ và phải tin tưởng. Số hên: 32. 23.Nhược phùng sở quốc cựu tri kỷ. Mọi việc còn đang chờ. như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. 2. Nhàn tiếu chớ nghỉ việc mới trôi. Quẻ dạy: Chờ đợi vần thái đến. Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng. trăng sáng. chớ đừng lo ngại gì nữa.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tâm dĩ định. thực là may mắn thay. LỜI BÀN Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền. 31. Nhứt là công việc cầu mưu của bạn cần phải được sự giúp sức của người bạn thân và tin cậy vào người bạn thân đó. Đánh số hạp chút ít. Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua. 13. bất lợi. LỜI BÀN Quẻ này chủ đến lúc mùa thu và mùa hạ giao nhờ được thế lực của người bạn tri tâm tri giao tận tâm tiến cử nên chẳng chút phí công pho nào mà có chỗ sở cậy nên khỏi phải nghi ngại. Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu. Chớ cưỡng cầu. Công danh nhất võng thu. Người cầu xin quẻ này.

HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Ý mê kỷ bất mê. 10. ta mới thấy có những mối âu lo lớn lao đáng sợ. hai trùng núi non. Nếu muốn ra sao ta chỉ còn cách chờ xem hạ hồi phân giải mà thôi. Số hên: 13. 11. Còn xa cách biệt. nhưng sao khi lao mình vào công cuộc doanh nghiệp.hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ. QUẺ SỐ 134 . đến lúc việc xảy ra mới có thể biết. QUẺ SỐ 135 . sẽ thất bại buồn phiền. hay thành công. Đánh số tốt đẹp. Số hên: 30. Trước mắt thì như vậy nhưng thực sự lại khác. 44. Quẻ dạy: Xấu. bế tắc. Cố cưỡng cầu. 13.HẠ TRUNG � Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tiếu trung sinh bất túc. Cầu tài. e bị thua. Người xin được quẻ này chỉ đành miễn cưỡng ức chế. sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Việc làm vạn khó lờ đờ chưa xong. cầu được ước thấy. 10. 31. chẳng đến đâu cả. 30. 3. Do cách lưỡng trùng san. mà phải chờ một thời gian nữa . Yếu tri đoan đích tích. 40. 31. Tóm lại thời vận hiện tại của bạn xấu chưa được thông. 33. cầu danh hạnh đạt. 43. Quẻ dạy: Tốt đẹp. . 33. Sự khoan tâm bất khoan. Cầu tài. Con đường thất bại. Nội ngoại kiến sấu khốc. 34. 1. để thành đạt ý nguyện đấy. cầu danh. Chờ đợi mới tốt. Theo ý quẻ cho biết thì hiện nay tâm ý của người yên tịnh chớ không còn lờ đờ như trước nữa. Đánh số. Ý mờ nay đã hết mờ. lẽ ra những việc mưu tính được sáng trí hơn nhưng khổ nỗi sự việc vẫn chưa thuận tiện. tất cả việc cầu chưa thể toại lòng. LỜI BÀN Tuy rằng không có chỗ nào cho ta không hiểu rõ. vì còn trở ngại.

31. nhưng phải chờ. chớ lo. Đánh số có hạp chút ít. thế thì vui sướng đó là chuyện tất nhiên.TRUNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Song tiền thước táo chính phiên phiên. Cầu tài. như chim đã bay múa và sau này vận trình sẽ hanh thông ngàn dặm. Trong ngoài sầu lệ khổ thay nổi mình. Tuy nhiên công việc một sớm một chiều được phô bày rõ ràng thì gặp hung lại hóa cát. QUẺ SỐ 136 . Mây tan trăng lại sáng tinh. Tốt một nửa. cần nhẫn nại chờ đợi. thử hỏi mấy ai không cảm thấy nguy?. Chim kêu bay múa trước thềm nhà. Sắp đến cảnh sung túc vận thời may mắn đến. Tiến thối có người chung phụ giúp. Họa đi phước đến. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành đạt như ý muốn. tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn. Chuyển họa dương thành phúc. Sau cơn mưa trời lại sáng. cầu danh đắc quả. Nên việc cầu ấy số được toại nguyện trong tương lai rất gần nhưng phải nhẫn nại chờ đợi lần lần sẽ gặp lương duyên đấy. Tiền đồ hoàn hữu hảo nhân duyên. cảnh tình của bạn hiện nay đã là hanh thông. Tuy cười vẫn chưa đủ đầy. 55. Theo bốn câu thơ nói trên. 1. Tiền đồ tiến lui rõ ràng. Ưu lự toàn tiêu hỉ tự nhiên. vận trình hanh thông. Vận thời của bạn sắp bước vào cảnh lành như mây sắp tan mà trăng sáng rực vậy. Nhất nhân tiêu liệu nhất nhân thoái.Vần tán nguyệt quang huy. 5. LỜI BÀN Chim hót líu lo đó là để báo tin mừng. nhứt là việc tình . Phải chăng đó là nhờ sự phò trợ của các đấng thần linh? Người xin được quẻ này nên suy xét tinh vi để hiểu biết rõ ràng mà giải quyết nghi vấn. Vui vẻ tự nhiên sầu đã qua. Tai họa xảy tới không ngờ. 3. 35. trong lòng bất định. Sau cùng duyên nợ đẹp cùng ta. 33. 31. Số hên: 53. Đây là quẻ thượng cát. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng lúc khóc khi cười. 13.

13. để thành đạt ý nguyện đó. Cầu gì thì cũng đều thất bại. 77. càng �đắc tâm ứng thủ� mỹ mãn lương duyên đấy. mà là sửa soạn chờ dịp tiến tới. Vậy những việc cầu xin của bạn. 36. tất cả tình cảnh đó đều là buồn thảm. Sầu ngơ ngẩn. 1. dựa lan can. Chẳng chút nào sanh khí. Bốn phương sóng gió họa tai xóm làng.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Kinh cực sinh bình địa. Ỷ lan trù trướng vọng. 13. tuy vậy. 2. 10. Được có kẻ giúp đỡ tận tình. 33. LỜI BÀN Quẻ này chủ sống trong cảnh âu lo. Đánh số thông. Nhưng chờ đợi đó không phải có ý bỏ hẳn. 7. nhưng vẫn mong một biến cố ngoài dự liệu. 6. không làm ăn gì được. 11. 31. Đánh số ắt thua. mát mái. Chỉ có cách ẩn nhẫn chờ thời và an phận thủ thường. nên phải nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa là tốt hơn. lo gì chẳng thành. phó mặc thân phận cho trời xanh lia định đoạt. trời chiều tối tăm. Cầu tài. chưa được hanh thông mà còn bế tắc. sóng gió tràn ngập bốn phương. 37. Số hên: 73. 63. Phong ba khởi tứ phương.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn . Người xin được quẻ này trăm việc không việc nào thành. 3. 31. cầu duyên đến đạt. Số hên: 60. Ý quẻ cho biết: Tình cảnh cũng như thời vận hiện nay của bạn.Và ngơ ngẩn dựa lan can xem trời lặn về núi�. 30. Như thơ quẻ tả rằng �Đất bằng mọc chông gai. QUẺ SỐ 137 . đầy lòng nghi ngại do dự. chỉ đành gửi gắm nỗi niềm cho gió thổi mây bay. Vô ngữ đổi tà dương. Đất bằng nảy mọc chông gai. Chẳng lời nhìn ngó. QUẺ SỐ 138 . Mọi việc cầu xin đều xuôi chèo. 3.duyên. Sắp đến lúc hanh thông. vì đường đi còn chông gai quá.

chẳng cầu mà vẫn được. Sáng trăng soi bước lên lầu các. Khi bông đèn báo tin sau. Đâu còn sự việc lo lôi thôi.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kỳ. LỜI BÀN Quẻ ở trên chủ thanh vân đắc lộ. nếu kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nữa. 11. Thiên thời địa lợi chẳng gì khác nhau. nhưng cũng là nhờ nhân hòa mới thành công như vậy. 10. 8. 1. công danh đạt thành rồi. 30. Số hên: 38. Đánh số rất hạp. đấy là tất cả mọi đều mong mỏi trong lòng. Sự nghiệp tăng tiến ngày một thêm xuân. kỳ. Sự hà ưu. bạn sắp được giàu sang. Đăng hoa truyền tín hậu. như quẻ thơ đã nói trong câu thứ 3 sáng trăng soi bước lên trùng lầu. đây là may mắn lắm đấy. Trăng lên lầu ý nói tiến lên được. Kỳ kỳ lạ lạ kỳ kỳ. 33. QUẺ SỐ 139 . ắt sẽ thành công toại nguyện theo ý muốn. thời vận hanh thông. cứ tiến tới. 3. đó là mách cho bạn tỏ rằng. mà chỉ nên có việc tiến tới. Từ nay về sau. 31. Kế hoạch mưu cầu đã định rồi. Vân trung khách điểm đầu. Tuy rằng do địa lợi thiên thời mới được toại. đây lại còn là một quẻ đại cát. Minh nguyệt thượng trùng lâu. ngất ngưởng trên gác tía lầu son không còn có gì đáng lo ngại nữa. 13. dĩ nhiên là hanh thông. Địa lợi dữ thiện thì. May mắn. Khách trong mây chỉ kẻ quý nhân. Khách ở trong mây cũng hở môi. LỜI BÀN Quẻ này chủ anh lợi xứng lòng. Người xin được quẻ này dù có không tự lấy làm mừng thì thiên hạ cũng vì mình mà mừng thay. 80.Mưu dĩ định. kỳ. Động tĩnh tống tương nghi. Mọi điều mưu tính sắc màu hân nhiên. . tta có thể thong dong thẳng bước lên đài vinh quang. Những việc cầu mưu của bạn.

Xưa có câu �Thiên địa hợp vạn vật hưng� nghĩa là trời đất hòa hợp thì tất cả sinh vật ắt phồn thịnh. Nhân toại mộng trung. tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí. cũng có thể chiến thắng. đúng như có câu nói �Sự bại lâu vì� nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến. Suy xuất phù tang nhặt. Chuyển nhản hắc vân thu. Nguyệt trầm hải dê. QUẺ SỐ 140 .HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ngộ bất ngộ. Phùng bất phùng.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ấm trung phòng tịch lịch. thực quái kỳ lạ thay. Nay quẻ cho hay thiên thời và địa lợi đều được hết cả tức là ý chí thời vận của người đã hanh thông rồi. QUẺ SỐ 141 . Theo ý quẻ cho hay. Gặp không gặp. Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí. . Phùng không phùng. có điều chi. Vậy những công việc cầu xin còn gì ngần ngại mà chẳng thành công. thắm đầy mộng mơ. Thai nghi hôn vô thực. Còn người nghê ngủ. việc cầu xin có thể hiệp. Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa. Song việc đời do người ta tạo nên. người bạn nữ thương xuân. Trời trăng đã lặn biển tây.

Lợi tại trung bang trận chiến binh. Mặt trời chói sáng đất đai sắc màu. Tuy bị mưu hại nhưng tìm rõ được nguyên nhân khiến ta không có cách gì biện bác cho mình. Lát mây đen sẽ mắt phai. chứ nếu không thì tâm thực chẳng bao giờ được yên. Được cái chỉ là bị vu oan nhất thời. làm cho người phải hoảng hồn. nhưng người cứ bình chí. thành ra phải lo âu. Người xin được quẻ này chỉ cần luôn giữ vững lòng son của mình là đủ. Ý quẻ nói: Thình lình sét đánh vang dội. cho nên vẫn thấy cái ngày sáng sủa buổi xưa. Sở dĩ được thế cũng là nhờ ở những lời thanh nghị. Đắc hưởng giai danh tứ hải vinh. Quẻ này là quẻ thất nhi phục đắc nghĩa là mất mà được lại. QUẺ SỐ 142 . hơn nữa cũng khó gột rửa được tiếng xấu. thiết tưởng cũng không nên ôm giận kẻ khác. nhưng chẳng sao.Thình lình sét đánh dội vang. Trong trường hợp. Kỹ phiên thanh nghị tại vương đình. Lạc hưởng danh thơm bốn bề vinh. Lát nữa mây đen sẽ tan mất mà mặt trời sẽ xuất hiện chói sáng khắp nơi. Ấu lo hồi hộp chẳng màng đến ai. Nói một cách khác những việc mưu cầu ban đầu có . Phụng đưa vua lệnh báo quê thổ. LỜI BÀN Quẻ cho thấy: bọn tiểu nhân mưu hại. chớ nên căng thẳng đối chọi với lũ tiểu nhân. Tuy vậy nhưng nhờ có lòng son ngay thẳng mà về sau sự thật được phơi bày khiến tiếng thơm trở lại với mình. Rửa tiêu cái nhục xưa trung đình.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Lợi tại trung bang xuất chiến binh. rút cuộc ắt được như chí vậy. công việc sẽ bị hư hại. Người xin được quẻ này cần có cái độ lượng khoan hồng. Nghĩa là nói: Công việc cầu mưu của bạn bắt đầu tuy gặp khó khăn nan giải. Phượng hàm đan chiếu qui dương bạn. LỜI BÀN Quẻ này chủ có công mà lại bị oán.

LỜI BÀN Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo. không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Nhất trùng thủy. Ý tình chẳng được ngày yên dạ. Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm. Lưu ly.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kham thán nhoại biên ưu. 11. tinh thần điên đảo buồn khổ. 1. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan. ngoài thì ngại. QUẺ SỐ 144 . Điên đảo tinh thần biết tính đâu. Vậy những việc cầu xin của người. Đánh số dở. Ý tự cánh khiên triền. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. phải trải qua một thời gian nữa . Số hên: 3.lẻ sẽ bị thất bại trước rồi mới thành công sau. QUẺ SỐ 143 . 14. 44. Than thở việc ngoài đã quá lâu. Quẻ dạy: Xấu. bế tắc. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ. Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc. Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu. 4. mình muốn khóc mà không khóc được. Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông. thời xấu sau mới hay. Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này. Tâm loạn. thần điên đảo. 41. Cầu danh. thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công. . cầu lợi đều bất thông. ta mạc vận. như xưa có câu �Thế gian không có việc chi khó chỉ sợ lòng người không bền�. hãy kiên trì tiến tới mà đừng nên nản lòng mới nên công. 33. không thể nào đề phòng nổi. 43. 34.

14. 10.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Ngộ hiểm bất tu ưu. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp nơi gập ghềnh khó đi mới tới được chỗ bằng phẳng. và quý nhân đến giúp cho công việc thành đạt mỹ mãn. trái lại nhờ đó mới tới được nơi giai cảnh.Nhất trùng sơn. mới tin rằng bặt thiệp giang hà cũng không phải là phí công vô ích. Người đau cỏ tức là những người mà họ có chữ thảo đau. đường lộ thẳng bằng. Phong ba. QUẺ SỐ 145 . Giàu sang danh lợi đến kỳ. chỉ nhờ ở mình chính trực vô tư mà thôi. Nước non. Số hên: 40. Những việc mưu của bạn ắt gặp nhiều may mắn. cứ nắm giữ ý định tiến hành đi. đạt thản nhiên. Đường đi bằng phẳng khang trang. gió sóng êm lặng. 1. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. chớ lo có gì trở ngại nữa . 44. xuôi chèo. Nhược ngộ thảo đâu nhan. là chỉ cho bạn hay rằng. một cảnh thanh bình. Cát� (thuộc bộ thảo là cỏ). Đánh số càng hạp. Ngày nay sóng gió điềm nhiên an nhàn. ví dụ như họ Hoàng. Đường đi nước bước công danh lộ. Khi gặp hiểm nghèo ta chẳng âu. Còn về sóng gió cũng không sầu. 4. Chỉ xích thanh vạn lộ. ẩn tàn trời riêng. non nước tiếp liền. Hồ trung biệt hữu thiên. lúc đó. Gặp được những người họ này là những người có thế lực. Trong hồ nọ. Bầu kia trong đó. Lao khổ thì có đấy nhưng quả thực nguy hiểm thì chưa có. mới mong được sự giúp đỡ tích cực. tự có riêng một cảnh. LỜI BÀN Hai câu đầu nói: họa hoạn nhỏ nhặt. Phong ba hà túc kỵ. Phải ngộ những người sanh cỏ dầu. Thời vận hanh thông. tức là đời của bạn lên hương đó. Đó phải chăng . thời vận của bạn đẹp đẽ như thế. Cầu tài cầu lợi rất mát mái. Quẻ cho biết non nước tiếp liền. 41. chẳng đáng lo sợ. 11. Tô.

Số hên: 41. 54. chẳng còn có gì đáng lo âu nữa. nên những băn khoăn đó. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng. 45. chớ tính. làm điều thiện để tích phúc. vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. Sự ninh âm bất tĩnh. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh. phó mặc cho lòng trời. Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông. sự vui mừng đang chờ bạn đấy. Căn cứ ý quẻ. Người xin được quẻ này nên cần chú ý. trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa. 46. 14. 64. Xưa có câu �Tri túc thường túc bất tri túc thường âu�. Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời. Như hai câu thơ ở trên �Thuyền chạy. Tiến tới thì thành công. Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng. Khổ nổi việc yên tâm lại loạn. Vậy những việc mưu tính của bạn.cũng còn là một cái duyên đã được định sẵn từ trước. Quẻ này là quẻ đại cát. 5. QUẺ SỐ 146 . Không có gì ngăn trở cả. 4. chờ đời đã. Cầu tài danh đều dở. 14. Đánh số ắt trúng.TRUNG HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Thuyền trạo trung lưu cấp. 1. chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng. lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu. không phải xấu. Hoa khai xuân hựu ly. . Nhạ khởi hứa đa nghi. không gì gọi là may mắn lắm. Thua keo này gỡ keo khác. và ngày thành công ấy chớ không còn bao xa nữa. mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. 6. chỉ tại mình thôi. Tự làm biết mấy chuyện hao công. mà là hanh thông đấy. Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn. 4. 1. công danh tài lợi dạ thành. Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay. Đánh số chưa tốt. giữa dòng sông hoa nở phùng xuân �. Vận may quá rủi chỉ tại ta. Số hên: 41. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý. Nếu không theo thế. Hơn nữa những việc cầu mưu ắt được thành công. toại nguyện. hãy cấp tiến đi. Vậy còn gì đáng chê.

Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức. lo gì nữa. Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang. Đứa này sớm đến triều đình. Đánh số ắt trúng.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Khả súc khả sừ. thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại. 14. vận đang sắc màu. Quý nhân giúp tức việc thành. 47. 17. Đình đình ổn ổn. Chỉ cần tu nhân. 1. Cầu tài cầu danh đắc quả. LỜI BÀN . Đến thời rồi. Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy. LỜI BÀN Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu. Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm. Hãy nên chia dựng mến yêu. tích đức cho nhiều. Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Tiểu tử tảo xu đình. Đường đi ổn định khang trang. Số hên: 4. Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng.QUẺ SỐ 147 . nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện. QUẺ SỐ 148 . Thanh vân cửu vấn trình. Hoa tạ tử hoàn thành. 41. ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác.. 74. 7. Tiền đồ ngàn dặm. chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Tiền ngộ lương đồ. Phiến ngọc thốn châu. Quý nhân lại trợ lực. Vậy những việc cầu xin của bạn.

Tân hoa khô thụ. 1. 48. . Mọi việc đều mơ hồ. thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi. lúc đó. Một việc hai lòng lại bơ thờ. 1. chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành. Mọi sự cầu đều dở. cây khô chẳng được lâu bền. Số hên: 8. mưu vọng đều không thành bất tất phải phí tổn tâm sức. 19. Đánh số tốt.Quẻ này chủ hiếu tử được phúc. 4. Vận thái đến kỳ. 94. tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Ý quẻ nói rằng: Vận thời của bạn hiện nay. 4.TRUNG TRUNG Bát Thuần Chấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Nhất tam lưỡng sự. 41. Có thể được phong tặng chức danh cao. như đang trong tình trạng nan phân. Bông mới cây tàn đầu vĩnh cửu. Trực đãi giao xuân. Số hên: 9. 84. Hoa rụng thì quả kết. điều vui mừng sẽ đầy nhà. Đánh số thua. Cầu còn lận đận chưa thể �Nhứt phàm phong thuận�. QUẺ SỐ 149 . 14. vui với hoàn cảnh chớ có vội vã tiến gấp làm gì. Chẳng biết làm sao. Người xin được quẻ này nên gác lại nổi niềm. LỜI BÀN Quẻ này chủ thời cơ chưa tới. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy. Hanh thông phải đợi một xuân sơ. mà thành. dù có may mắn gì cũng như bông mới. chờ thời mới hay. Trong tình trạng nan phân. Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi. Một lòng hai việc lắm suy tư. Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ. thì công việc làm sao mà chạy. 14. ta quyệt phải đợi tới lúc vật đổi sao dời mới có thể thành tựu được. tốt lành hương thơm�. 41. Mà chỉ chờ đợi năm tới như câu thơ nói �Hanh thông phải đợi xuân sơ�. Chưa thông. Bởi câu chót của quẻ thơ nói �Hoa tuy tàn mà quả lại chín. Ẫn nhẫn. chờ đợi. Tốt đẹp cho mọi sự cầu. 49. nên vận trình chưa được thông. hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn. Nhất sự lưỡng tam.

HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc đạo sự vô ngoa. chờ đợi thời vận là tốt hơn. không thể cưỡng cầu mà được. Quang thái cánh tha ma.QUẺ SỐ150 . Quá xấu. Tàn hoa bất tái biến. Tại vì vận xấu khắp chung quanh. Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay. mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh . Sự cơ rút cuộc có điều mất. Mọi việc cầu đều xấu. Trời định cho rồi người phải đành. Quế luân viên hựu khuyết. Việc lớn lâu nay tính khó thành. Ở dưới khó mà thân với trên. Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành. Số hên: 5. Lòng người biến đổi nào lâu bền.HẠ HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Đại sự khủng nan do. Đánh số không tốt. 1. Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó. thăng trầm vinh nhục. 10. Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại. mà phải nói việc người không nhất định. Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận. 15. QUẺ SỐ 151 . Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được. Trăm việc thành tro chẳng cái nên. Kỳ trung tiến thoái đa. LỜI BÀN Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm. vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy. thì ách vận mới mong dời đi được. Chớ có nói thiên đạo bất công. LỜI BÀN Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo. điên đảo vị trí. 50. gia đình không được yên vui. 51. Trời định sẵn số phận rồi. bế tắc.

LỜI BÀN Quẻ này báo trước: việc có điều nguy hiểm. Cố gắng mới thành. rồi ắt vạn sự như ý. 51. đau buồn chứ chẳng ích chi. rốt cuộc không còn chướng ngại. Theo ý quẻ cho biết. Cần câu khi nắm tay rồi. Số hên: 52. 25. Và cũng đừng nói có đầu không đuôi.sáng. Cầu mọi sự còn chậm. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. Số hên: 1. đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. Ẫn nhẫn. Vậy muốn thành đạt những việc cầu xin. Hưu ngôn bất đáo đầu. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại. Song lễ mừng được sóng qua gió lặng. Than thở chẳng có lợi gì và không thể giải quyết được chi mà phải cố gắng cầu tiến như muốn bắt cá ở sâu vực thẳm. Cầu xin mọi sự đều dở. 50. Đánh số hạp chút ít. Muốn thành công phải có phương tiện và người giúp. 5. ta có chỗ tựa nương. Rồi một buổi đẹp trời. Đánh số không mấy hạp. . sẽ có thể bắt được con cá vàng. thì tốt hơn hết. 45. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết. hãy cố gắng tạo nên một hoàn cảnh thuận tiện cho bước tiến dễ dàng. Tình thì thất bại.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc thán sự trì lưu. Đừng than công việc chậm lâu. trước mặt xem ra vô cùng gian nan. 51. 1. Nhất điêu thượng kim cầu. Đây chỉ là cái tượng của trường hợp khai hoa thì sớm nhưng kết quả thì chậm đó thôi. Trường can chung nhạn thủ. Mọi sự tính toán nên đình đốn. Người xin được quẻ này nên vững tâm chờ đợi. 2. 10. 5. 15. QUẺ SỐ 152 . việc cầu xin của bạn khó mà thành công. phải có cần câu. Lo gì cá chạy ẩn vào hố sâu. nếu là công việc đã xong.

Muốn đi cũng phải thong dong. Thực vậy việc cầu xin của bạn là nguyện cầu khác thường. Vì vậy nên cần phải đòi hỏi thời gian nữa. lại phải làm sao được cả thế lực giúp sức của kẻ khác thì công việc mới thật tận thiện tận mỹ. Việc nên tính trước khi làm. Chung vai chung sức người đông mới thành. Dục vãng thả trì trì. chỉ có tốn chứ vô ích.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Sự tiền ưng hữu kỵ. Hoàn tu tá thế lực. QUẺ SỐ 154 . Dư bất an. Vị động khủng tiến chí. 13. Tính toán chắc chắn. Người xin được quẻ này may sao còn chưa có nhảy ra một cách lỗ mãng. Đánh số thông. Cần có kẻ giúp sức. Ưu lai khước hựu hoan. như câu thơ quẻ của câu thứ ba nói: �Muốn đi cũng phải thong dong� và cũng phải nương dựa sức người để mà tiến đến mục đích của mình. ta nên cẩn thận trì trọng. 53. . Theo ý quẻ cho hay về những việc cầu xin của bạn nên cần có thời gian để tính toán.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Túc bất an.QUẺ SỐ 153 . 31. 51. mà tạo cho mình cái thế. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bạo hố bằng hà. Hãy phòng công việc ngổn ngang không xong. tính kỹ. Số hên: 3. Cầu danh cầu lợi cần kẻ giúp. cũng như sự giúp sức của người thì mới mau thành. Lưỡng sự tương đắc. mới nương thế. bởi thế. 15.

bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ. Xấu vừa. QUẺ SỐ 155 . Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công. trước khó mà sau dễ. đang buồn lo. Xa thoát bức. Cầu mưu. cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực. Hữu quý nhân. LỜI BÀN Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường. Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui. Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. tiến thoái lưỡng nan. Chờ đợi thời gian nữa. Sửa chữa phục hồi đều tốt lành. dẫu có gì trắc trở ban đầu . Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp. 54.Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên. Đánh số hạp chút ít. Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động. nghĩa là sức người thắng trời vậy. Số hên: 4. nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi. Trong trường hợp này. sửa chữa lại chiêng trống. tái tạo lại kiền khôn. cầu lội còn chậm. 51. Việc nào cũng phải mà phân giải. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được. Buồn bực làm chi vui lại liền. Rất may được gặp quý nhân giúp. LỜI BÀN Hai câu đầu có cái triệu phá hoại. 1. 15. sửa chữa những điều hư hỏng. 14. 45. Trùng chỉnh tục. Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Đỉnh chiết túc. nên được tốt lành như thường. để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận. Làm điều suy tính lắm sanh phiền. Bánh xe trục trặc lại mòn lần. Thời vận chưa thông. 5. mới mong. Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân. chấn chỉnh lại cơ đồ. Cái vạc ba chân nay đã gãy.

65. Vậy việc cầu xin của bạn hãy tính kỹ chờ đợi. họa sớm mà phúc muộn. buôn bán cần phải phòng lổ vốn. 61. mới hay. 51. 1. Những câu ngôn ngữ hãy tham tường. QUẺ SỐ 157 . Người xin được quẻ này nên nhớ rằng dữ nhiều mà lành ít. Và chớ cưỡng cầu bất lợi. Chuyện thi phi xảy ra hằng ngày. 51. Tính toán kỹ mọi việc. Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành.TRUNG HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Tham tường ngôn ngữ. Cày cấy cần phải phòng thất bát. Đánh số hạp chút ít. mọi việc đều không lợi.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Quý khách tự tương thân. 15. Thời gian bất lợi chuyện cầu nương. 16. chớ nên vội vã hành sự. Phàm tính toán làm ăn việc gì phải suy nghĩ cho kỹ. Công việc để lâu tuy chẳng hại. . Đánh số ít thông. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: Niên vận không được tốt. Số hên: 6. Hơn nữa. Sự cửu vô thường. Ẫn nhẫn chờ thời. Hiện tại ba đào đang nổi vươn. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc. Bệnh tật thì liên miên không dứt. cho nên tất cả phải cẩn thận. 1 QUẺ SỐ 156 . Số hên: 55. 5. cần người góp bàn vào. Ba đào dương phí. Ý quẻ cho rằng: Tình đời éo le. Mọi việc cầu xin còn đình trệ. và đừng nản chí trên đường đời mới mong thành đạt ý nguyện. 56. 15. hiện thời vận của bạn đang ở trong cảnh ba đào chưa được hanh thông lắm.cũng chẳng sao cả. mới thu lượm được kết quả mỹ mãn. Thời gian bất lợi.

như thế ta có thể chuyển buồn ra vui được. Số hên: 7. 5. 57.Công danh thùy thủ thành. Đồng tâm sự giác hoan. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi. được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông. Phú quý công danh có khó nào. Ngưỡng vọng thái dương thắng. Cần tu nhân tích đức. thì mọi sự đều thông. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên. như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang. 75. QUẺ SỐ 158 . Sở cầu sự nhật nan. công việc khó có thể xong. không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò. mặt trăng soi xinh đẹp. tốt. LỜI BÀN Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình. Đùa giỡn nói chơi đều phải tránh. Tiêu đàm chung hữu kỵ. Mọi việc cầu xin khó thuận đàng. 17. Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao. Người xin phải quẻ này khi gặp việc bất tất phải sợ khó. 51. 15. LỜI BÀN Quẻ này chủ biến cố xảy ra bất ngờ. Đồng tâm hiệp sức mới sầu tan. Đánh số hạp. Hiện nay vận thời của người chưa được thông như quẻ nói: �Bình địa khởi ba lan. ngày càng lên hương. nhưng cần phải giữ gìn kín đáo. Tự mình quý khách hãy thương nhau. Tai họa thường do miệng mà ra. Khi được bạc vàng làm phước đức. Quẻ dạy rằng.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Vô cớ khởi ba lan. đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được. làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. 1. . sự giao thiệp tốt ở chỗ tâm giao. việc cầu lắm gian nan�. Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức. Hoạch kim tu tích đức. mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành. Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành. Đất bằng nay lại khởi ba lan.

Chẳng ngại việc không may xảy đến cho mình. thì công việc mới được thuận tiện và yên ổn. mưu hại tới đâu cũng chẳng phải là điều đáng sợ hãi lắm. cầu lợi. cũng phải có kẻ giúp. nhưng rốt cuộc chẳng việc gì. Đánh số hạp. Trăng sao nào sợ bị lu mờ. 1. 15. dù có bị dèm chê. Chẳng lo gì cả. và khi tiến hành cũng phải để ý và cần sự giúp sức của kẻ khác. 1. Tuy mây trước mắt hơi làm ngại.Cần phải tránh những chuyện đùa giỡn nói chơi. Như vậy những việc cầu xin của bạn hãy tính toán sao cho kỹ chớ nên vội vã làm e có hại. Nhàn thời vô sự tiệm tương quan. 95. Đang vận hên. Cầu mưu. Có đôi chút tai hại thì cũng chẳng đủ để lo ngại trong tâm. toại nguyện. Cần có người nâng đỡ. 59. Đánh số chẳng mấy tốt. chẳng lo. Nhật tại thiên tâm già bắt đắt. Sở dĩ có trường hợp đặc biệt này là do ở chỗ ta hiểu biết sâu rộng mà ra. may ra mới thành. 51. nhưng kẻ đạo cao đức trọng. Gió thổi mây đen khắp xứ bay. 5. Tuy nhiên cũng có vài cản trở. Căn cứ lời quẻ nói trên. Sự sự hanh thông.HẠ TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn . QUẺ SỐ 159 . bế tắc. Xưa nay. Rút cuộc lo gì chuyện chẳng may. 51. 15.TRUNG TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Cù phong suy khởi hắc vân phi. nhưng được lướt qua. QUẺ SỐ 160 . Theo ý quẻ: Hiện nay vận trình của bạn như trăng sao giữa trời chẳng sợ mây đen phủ mất nghĩa là số vận hiện nay của bạn đang đắc thời. giúp sức. Số hên: 9. 58. Thời vận còn thái. 18. Cao nọa y thiên vô khắc bác. mà phải cố gắng tính toán sao mới được thành. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Bị người ta hại. Số hên: 8. Những việc cầu xin của người rút cuộc sẽ thành công. 5. 19. 85. tuy có gặp chút trở ngại cũng chẳng đáng kể. Khó khăn.

Ví may mà được bạn tốt thì có khác chi cây khô gặp ánh dương .Nhân ỷ lầu. Chí truyên phương ngọ hợp. Nhưng đừng nên vì vậy mà thối chí nản lòng. LỜI BÀN Tựa bên lầu thường thì suy nghĩ vẩn vơ một mình thì thường để cho sầu buồn vấn vương chín khúc. Hứa đa sầu. Mọi sự còn chờ đợi.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Nhất điểm trước Dương xuân. Kỵ nhứt lòng ta chứa trễ bê. hãy ráng chờ qua một thời gian. Số hên: 16. lúc đó mọi điều mới hết lo âu�. Đang lo buồn vì thời vận bất tề. nỗi buồn lo của ta tự nhiên tan biến. 1. 10. Kho chi đóa đóa tan. 60. Chẳng còn biết nghĩ đâu và đâu Điềm nhiên tiến bộ vận thông đã. Chi bằng ta có thái độ điềm nhiên đối với thế sự là hơn vì rằng mọi việc đều được hóa công an bài cả từ trước. ẩn nhẫn qua cơn bỉ vận. Nhưng làm công việc phải chuyền chí. Sự thủy vô ưu. Cành khu hoa nở rủ ham mê. Thiết kị nhị nhị tam. Đánh số nên tính toán kỹ. 61. Người xưa có câu: �Sớm nay có rượu sớm nay say� (Kim triều hữu tửu kim quý) biết đâu lại chả là một đạt quan đáng ca ngợi? Người xin được quẻ này há lại không lấy đó để suy lường. để cái xui đi cái may đến thì lúc đó sẽ vui vẻ cuộc đời như hai câu sau của quẻ thơ nói: �điềm nhiên tiến bộ vận thông. và sự may mắn còn xa lánh đây. Xuân sắc nay rảy đãy trở về. Nhưng chẳng sao. Hãy phó mặc cho hóa công. Người cầu được quẻ này ắt lo buồn không thể tả và thời vận của bạn ắt lận đận. Điềm nhiên tiến bộ. QUẺ SỐ 161 . LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta giao hữu phải cẩn thận. Người dựa lan can sầu thiết sầu. thì mọi việc điều thông. 6. Lúc đó mọi điều mới hết âu.

là mọi sự thành đạt. Số hên: 11. Thời đen.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Đạo lộ tiêu giao. sẽ được toại nguyện. nên ngừng lại chờ đợi. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông. cảnh tình còn buồn lắm. Bởi thế ta nên phải chú ý kết hợp những người bạn tốt. Như xuân đã về với nhân gian.xuân. QUẺ SỐ 162 . Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi. nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh. chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh. có thế thì về sau ta mới có được những người sống chết với ta. 16. . Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn. vận thông. hiện nay vận trình của bạn. 6. 1. từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. lại đi giao du với những kẻ hai lòng. Vân khai kiến nhật. Mộn đình bế tắc. hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước. trước tử tế sau đen bạc. như cành khô lại trổ hoa đầy. phải ráng chờ thời gian nữa mới được. sau cố gắng mà làm. Ráng chờ sương gió êm ru. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành công toại nguyện trong những ngày gần đây. cành khô mấy chốc mà hoa lá xum xuê. cửa khép. Người xin được quẻ này nên lấy đó làm răn. Vụ ủng khứ hề. cầu lợi điều đắc quả. Cầu danh. Chỉ cần kiên chí hành động. Ý quẻ cho biết rằng thời vận của bạn đang đến lúc đã lên hương. Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên. Nhưng phải cố gắng chăm chú trong việc cầu. 61. Việc làm mới dễ cần cù nên công. kiệt lực cùng ta. Có kẻ không nghe lời khuyên này. đường ngõ lại người qua kẻ lại. chớ nuôi tánh bê trễ thì mới nên công. chớ bê trễ. Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây. Đ ường đi này vẫn xa xăm. Đánh số hên. ánh thái dương lại óng ánh trên không. Theo ý quẻ nói. thì đừng trách sau đời ta lận đận tan thương. Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù.

Cần cố gắng mới mong đạt. Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: �Phải cần cố gắng mới màng nên công�. Ấn cần hỉ tự nhiên. QUẺ SỐ 164 . Thư nhập nan. Đánh số bất minh. Thi vi vô bất lợi. Biểu tượng: Cá. 6. Nên công bắt cá gian nan. Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn. Cần ẩn nhẫn chờ thời. 13. 36. 2. nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên. 31. 12. Số hên: 3. 16. 6. Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. Số hên: 16.Bất thông. Cầu tài lợi đều dở. Khỏi cần cố gắng mới màng nên công. Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng. sau dở. thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. Ty luân nhược. Cầu trí. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc không phải dễ. Lục tái trước. . Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót. 62. Đánh số nên tính toán kỹ. 63. Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất.THƯỢNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tương dẫn tánh tương khiên. 2. bất lợi. chưa xong đã bỏ. 26. 1. chậm. 1. QUẺ SỐ 163 . cầu danh bị cảnh trước hay. Cá ăn mồi đã dính câu. Nếu nữa đường đứt gánh.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Ngư thượng điên. vì tài trí kém mà ra. chờ sóng gió đi qua mới hay.

Này đây tương dẫn cách tương khiên. tâm trạng vô cùng nghi ngại. Người xin phải quẻ này có cái tượng của kẻ nghi ngờ đầy bụng khiến chán nản. Vui vẻ ân cần lại tự nhiên.TRUNG HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Nghi. Vậy nên sở cầu của bạn hãy tạm gác . Gió mây thấm thía giọt sầu mi LỜI BÀN Quẻ này chủ ly khai cùng bạn hữu. 6. trăm việc đều hanh thông. Buồn rầu đã qua. Cầu tài. nghi. buồn vui thay đổi vô thường. hay không xứng ý. Số hên: 4. Đánh số hên. Vậy cầu xin của bạn cứ tiến hành đi sẽ gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ để thành công sở cầu chẳng có gì đáng trở ngại thời vận lên hương là hanh thông rồi. Cười ngất một phen rồi sầu bi. Thời vận chưa thông. Chẳng có điều gì mà bất lợi. 16. 64. Có quý nhân giúp. điều vui tới tràn trề. Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo. lìa xa mọi người không ai có thể làm cho vui được. Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét. Ý quẻ cho rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay có người nâng đỡ cho nhau. khỏi lo gì nữa. đoàn thể để ở một mình. 14. 41. Đây là một loại quẻ thượng cát. 1. Thời vận đến. nghi. 61. cầu danh đắc quả. LỜI BÀN Quẻ này chủ công thành danh toại. rút cuộc cũng vui vẻ. Nhất phiên tiếu bải nhất phiên bi. Độc đối tây phong trướng đại my. Việc buồn cũng biến chuyện đoàn viên.Sầu sự chuyển đoàn viên. mưu sự nên thành đó là ý của quẻ thơ nói cho hay. QUẺ SỐ 165 . nỗi buồn tiêu tan hết. Vui vẻ đắc lực nữa chẳng có chi trở ngại dù có việc buồn phiền. Nghi nghi tất cả việc đều nghi.

Đánh số chẳng hên lắm. Lao tâm đến mấy cũng hao công. Trên dưới chưa hòa đồng nghĩa là thời vận của người chưa hanh thông nên làm gì cũng chưa nên ý nguyện chỉ hao công thôi. cũng không thể thành công. QUẺ SỐ 166 . phải tính toán mới thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ hiện tại chưa làm được việc gì cả. cầu danh có hy vọng.lại một thời gian nữa. Số hên: 5. Tòng thử bảo sơ chung. Mọi việc đang trì trệ. 1. 1. QUẺ SỐ 167 . nếu dám xuất hành ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ được. nên tính toán đều chẳng đến đâu. 65. Có cố tâm tiến tới. Công danh tài lợi chưa thông. Số hên: 6. gặp cảnh lo âu. 61. Đánh số có thể có kết quả.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Thượng hạ bất hòa đồng. Nhưng quẻ lại nói rằng khỏi cửa đến đường cái. 66. Đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. Người xin quẻ này nên xuất hành ra khỏi cửa. 16. Tuy nhiên. Xuất môn thông đại đạo. tức là ý chí chật hẹp không thấy sáng sủa. nhưng nhỏ thôi. Trên dưới không hòa lại chẳng đồng. 61. để chờ khi thông vận chuyển lối thì lúc đó mới tiến hành những việc cầu mưu thì tốt hơn. 51. chứ chớ nên ru rú ở nhà. 16. Cầu tài.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thủy Giải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm . tính rộng thì công việc sở cầu mới có thể thành công mà không bị nguy hại. Lao nhi vị hữu công. nên chờ. Chưa thông thời vận hãy chờ đợi thời cơ đến. Khi ra khỏi cửa đến đường cái. Nếu không ra khỏi nhà. 15. 6. Cần đồng tâm hiệp lực và cần phải khoáng đạt. Từ đó vận trình mới hanh thông. nghĩa là nói với bạn rằng phàm mưu tính việc gì đều cần phải tính xa.

16. có thể yên tâm tiến tới. 7. nên những việc cầu mưu của bạn sẽ được thành công toại nguyện chẳng còn gì trở ngại nữa. tốt đẹp. Đã có người bầu bạn giúp đỡ thì không có lý gì không thành công. thì hoàn cảnh tự nhiên khoa thư. Thời vận thông. 76. nhớ thật xa. tối đêm khuya. tin mừng sẽ liên tiếp tới với ta. Quẻ thơ cho hay hiện nay vận trình của bạn đã được hanh thông. Vân trung chân tiểu nhân. Hữu ích hoàn vô ngại. LỜI BÀN Quẻ này chủ thuận buồm xuôi gió. Nhưng quẻ nói cuộc thực sự hân hoan. Tam thu sau. 67. Một khi sơ ý e dè gặp ma.Đại sự khả thành công. huy hoàng cũng phải chờ ba năm nữa. Người trong mây báo tin sang. Rủ bè kết bạn. mới tốt. e rằng không có cơ hội tốt đẹp. ắt vinh quang cuộc đời. 61. ắt có ngày hanh thông. mặt sầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại. Qua mùa thu. Đừng đi nữa. muốn thành công sự ngiệp to lớn cần phải có một thời gian khá dài như xưa có câu "tam niên hữu thành". nhưng phải chờ ba thu nữa. ta cần phải có người trung gian để giao dịch hợp tác. Khuyết nguyệt khủng nan viên. Phương tri hỷ tự nhiên. Đánh số. Gặp may lợi ích hanh thông vững vàng. 1. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: cơ duyên chưa tới. Việc to có thể thành công. 17. nên phải kiên nhẫn bền chí. QUẺ SỐ 168 . Cầu danh đạt. Hãy nên nhớ. Số hên: 6. . Nhược ngộ truy đáo khách.HẠ HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tang du thôi mộ cảnh. Bác tại tam thu hậu. Đây là một quẻ thuộc loại đại cát. mới là yên thân. Trong trường hợp này. Vậy bạn muốn mưu cầu cuộc đời giàu sang.

Lúc đầu tuy vô cố mà bị khốn quẩn. Theo ý quẻ cho biết. 18. Nhược đắc thanh phong tiện. Cầu tài danh cần có người giúp. Bất thông. 86. Số hên: 6. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. mà không có gì gọi là vui vẻ. 69. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. thì mới nên việc. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Biến thư tiên hậu sự. 1. phải nhờ tay quý nhân giúp đỡ. 68. Gian nan qua rồi. Chuyện xưa trong sách có ghi. Số hên: 9. Biển chu viễn quá san. Nếu khi gió thổi buồm xuôi. tới lui vạn trình�. thiên đạo thiệt vô tư vậy. 61.Người xin phải quẻ này nên lấy điều nhẫn nại làm hơn. Đánh số. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. 91. gian nan. 16. Đánh số được lợi nhỏ. Từ nay về sau nếu gặp �gió thanh� nghĩa là quý nhân dìu dắt nước bước đường đi. LỜI BÀN Quẻ này chủ tránh dữ tìm lành. Người xin được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn và xét cho cẩn thận. tới lui vạn trình. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. 8. Muốn thành công bây giờ. 61. QUẺ SỐ 170 . Tóm lại họa phúc tùy người mà đổi thay biến hóa. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. 16. Cầu tài có sự góp sức của đông người. Theo ý quẻ nói rằng. không thể làm gì bậy được. Thuyền nan một mảnh. Việc cầu xin của bạn. làm hỏng công việc. 6. không mấy hạp. thì vận trình sẽ vô cùng thênh thang như câu thơ chót trên đã nói: �Thuyền nan một mảnh. e rằng gặp ma tác quái. 1. nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm. Biết bao gian hiểm chẳng gì là vui. QUẺ SỐ 169 . những sự cầu mưu đã qua chẳng gì được may mắn và đều gặp lận đận. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhị . Gian hiểm vãn lai nan. 19.

Chớ tưởng hoa tàn mà lại than. làm ăn và tất cả việc mưu cầu không được hanh thông. nên vui sau khi ta lo buồn. Nhược ngộ khẩu biên nhân. LỜI BÀN Quẻ này chủ đắc ý sau khi ta thất ý. sẽ được toại nguyện thời gian gần đây. Hoàn cảnh thuận lợi về với ta ngoài dự liệu. Nhưng đừng làm chuyện thất đức mới nên. Hỉ tiếu hi hi. cầu danh sắp đạt. cành khô lại trổ bông.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Nhất sự tống thành không. 71. Quẻ nói rằng: Hiện tình cảnh của bạn như là hoa tàn. Nhất sự hoàn thành hỉ. Hơn nữa. Gặp người miệng lưỡi thông minh. Tâm hạ kham bằng ủy. Số hên: 1. Ốc đầu xuân ý. 10. QUẺ SỐ 171 . Vẫn còn việc nọ hanh thông ý tình. 70. Vậy thì sự cầu xin của bạn chớ nên lo âu. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. xuân sắp tràn về khắp vườn nhà. cảnh sắc vui tươi và người vui vẻ vô cùng. Nhưng chẳng sao vận mạng sắp đến như cây tàn. Cầu tài. lại nở trên cây tàn. Đánh số thông. Vui sướng tươi cười trời phước ban. Hoa khai khô thụ. LỜI BÀN . Hoa tàn. Ta cần ủy thác giúp mình mới nên.Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Mạc thán tàn hoa. Quanh nhà xuân sắc khắp vườn ruộng. 17. Hết cơn vận bỉ đến hồi thái lai. Việc này đã hỏng thành không. 7.

cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sanh tồn và cầu tiến được. . Song hỉ chiêu sông my. mới có thể nên công nghiệp sở cầu.). Thực vậy. Chỉ khi nào gặp người thân hữu họ có chữ (khẩu) ở bên lúc đó ta mới có thể tin tưởng mà ủy thác cho công việc của ta. Người xin được quẻ này có cái may là nhờ người mà thành sự. Cầu danh. phải có kẻ có thế lực giúp đỡ. 17. cầu lợi cần nhờ kẻ giúp. Muốn được phải nhờ trò giúp thầy. Nhưng cần phải có sự hỗ trợ.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Dục đắc nguyệt trung thỏ. muốn thành công phải có sự giúp đỡ. ắt có được này mất nọ. Nhất thất. chúng ta sống trên xã hội nhân quần. nhưng muốn được như ý muốn thì cần phải có sự giúp đỡ của đàn em đông. Người xin được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng mà làm gì. một việc kia còn nên nhưng cần phải nương dựa sức người giúp mình mới có kết quả tốt đẹp. Đừng lo. QUẺ SỐ 172 . họ chạy lại giúp ta một cách tận tâm. Kiều. 21. 72. Số hên: 2. Trong trắng con thỏ quả là hay. Số hên: 71. Đánh số tốt. 1. Cao sơn lai tiếp dẫn.. Tu bằng đào lý chi. Mới nên công nghiệp được tròn đầy.Quẻ này có cái tượng: Được một nửa. Đánh số hạp chút ít. 7. LỜI BÀN Quẻ này chủ người giúp ta chính quay lại làm đệ tử cho ta. 72. cầu danh nên nhớ kẻ giúp. Bởi thế. Thơ quẻ đã nói rằng: Một việc đã hỏng. Châu. Theo ý quẻ cho biết những việc cầu mưu của bạn muốn được như thỏ ở cung trăng quả là hơi khó đấy. nếu độc lực thì chỉ vô công nhọc sức. Cầu tài. Vì giống như việc đời đâu phải mọi việc đều vừa ý toại lòng. Nghiêm. 12. 27. mất khu đất bên đông nhưng lại được đám dâu bên tây. 7. mất một nửa. Câu thơ sau: � Song hỉ chiêu đôi mày� dùng để ngụ cái ý trên. Vậy bạn hãy nên tự nhiên nghĩa là: �Tận nhân lực tri thiên mạng� thôi. Cao vọng quá e khó thành đạt. nhất đắc. (Chữ họ có chữ khẩu ở bên như các chữ: Đường. 17. Lã. 1. 11. như hai câu thơ thứ hai và thứ ba đã ẩn ý ở trên vậy. Thăng tiến non cao mà tiếp nối.

Cách thùy tam xích điếu. tên gấm thêu hoa. Thời thời khắc khắc yếu chu tuyền. Khuyết hựu viên. đó là ý quẻ mách cho hay đấy. tròn khuyết không chừng. Biểu tượng: cá. Vận thời hanh thông: �Bất chiến tự nhiên thành� không làm cũng nên việc.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Viên hựu khuyết. Đắc ý hoạch lân tiên. 7. Phàm người ham làm điều thiện. 72. tốt đẹp lắm.QUẺ SỐ 173 . QUẺ SỐ 174 . Thời lại tài kiếm duyên. đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có. Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi. Xuân phong hỉ tự nhiên. Đánh số hên. 73.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Sự toại vật ưu phiền. 1. không có gì là không được như nguyện. �Buông ba thước câu� ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. chớ lo âu. vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt. nên chẳng có gì đáng lo buồn cả. Khuyết tròn. Sự sự thông đạt. Cá kia nó sẽ dính câu liền. và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. 37. Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý. Ba thước dây câu cứ thả đó. Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên. Số hên: 3. 23. 27. . Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp. Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền. LỜI BÀN Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý.

Mau làm công việc chớ đừng lơ mơ. Phòng thất túc. 1. Nào chuyện thị.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Thừa bệnh mã. LỜI BÀN Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh. Theo quẻ thơ cho hay hiện nay vận thời của bạn như đêm trăng khuyết tròn không chừng. Vì những việc mưu cầu khó mà như ý. Lưng chừng bắt quyết. 7. nhưng chẳng sao. Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo. nào chuyện phi. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo. Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng. 14. Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo. đường đi rất là khó khăn. nghĩa là vận trình của bạn chưa được hanh thông. Người xin được quẻ này cần phải chú trọng hai điểm: thiên thời và nhân hòa. Đánh số cẩn thận. còn lận đận lắm. Thời lai vận đến nên thơ cuộc đời. bất . Thượng nguy ba. quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được. Tuy rằng giỏi giao dịch với đời. cứ tiến tới đi. Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong. thị phi đều biết cả. Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình. biết cơ hội thử thời đấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ vô duyên. Có hy vọng thành tựu việc cầu xin. QUẺ SỐ 175 . LỜI BÀN Quẻ này nói: Vinh khô đắp đổi. Kiên ta dà. nếu biết khôn ngoan ứng phó thì cũng có thể thành đạt sở cầu và hy vọng. Khôn ngoan giao thiệp mưu cơ. tiến chẳng bằng thoái. 41. Số hên: 4. cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn. Bất thông. 47. mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. chẳng được duyên dung trọn vẹn. thế mà cũng chẳng thể tránh. thời đến là thành. Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã. 17. giàu nghèo lên xuống. phàm mưu cầu việc gì. Nguy nan nào kể hết ôi eo. 71.

Có hy vọng phần nào. Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến. bềnh bồng trên dòng xiết. Đánh số bất minh. Khinh chu ngọ tiện phong. Đạo mô nhân đắc ý. mới may ra. chưa thể toại nguyện tức khắc. 7. nhưng vẫn đắc ý hát ca. Ngày mai vui đến khỏi lo phiền. Biểu tượng: Ngựa. cầu danh còn xa. Ráng rượt hai ba luồng sóng gió. Đánh số e thua. cần phải gặp vài ba lần gian nan. Số hên: 5. Ca xướng cầm lưu trung. 6 QUẺ SỐ 177 . chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời qua cơn vận bỉ. 7. QUẺ SỐ 176 . LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng nói cười mà định được loạn. 15. Tuy bị lầm đường. thì mới thành đạt theo ý muốn. 71. Biết tính gì đây để khỏi phiền.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Lưỡng sự dĩ hòa đồng. theo ý trong quẻ còn phải nhiều gian nan lận đận. 16. 17. Còn nhiều gian nan. 1. Giờ nay tâm trí vẫn chưa yên. 71. Việc cầu xin của bạn. 76. 16. coi hiểm nguy như bước trên đường phẳng. 75. 1. Số hên: 17. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo. hãy làm là hơn. Xấu. chớ tính. Nếu không có gió thuận thuyền nhẹ thì thử hỏi làm sao mà dám có thái độ như vậy? Người xin được quẻ này phải chủ trương cuộc sống hòa đồng.lợi. 17. 67.HẠ TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài . 57. Những việc cầu tài.

Thượng tiếp bất ổn, Hạ tiếp bất hòa. Tương triền tương nhiều, Bình địa phong ba. Tiếp với trên không vừa ý ta, Nối liền dưới, chẳng thấy tình hòa. Nan phân, nan giải dằn co mãi, Sóng gió đất bằng bỗng nổ ra. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Vô duyên với kẻ khác, trống xuôi kèn ngược, lủng củng lỉnh kỉnh, chẳng được yên ổn vui tươi, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người xin được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn. Quẻ thơ tả rằng, muốn giao tiếp trên dưới đều không được, sự việc lại dằn co mãi, đó là ý quẻ nói hiện thời vận của bạn rất xấu, không chút nào gọi là may mắn. Những việc cầu xin ắt khó thành đạt và giải quyết theo ý muốn, hãy cẩn thận trong việc làm ăn. Mọi sự không như ý, chớ tính. Nên chờ thời cơ đến là hơn. Phòng gian nguy hoạn nạn. Đánh số dở. Số hên: 8, 7, 1, 17, 71, 81, 18, 78.

QUẺ SỐ 178 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bạch ngọc mông trần, Hoàng kim mai thế. Cửu cửu quang huy, Dã tu nhân cữ. Vàng chôn dưới đất, ngọc đầy bụi, Sang quý gì chỉ cũng ẩn thân. Ánh sáng tuy rằng chưa giảm bớt, Đào lên được nó mới hay lành. LỜI BÀN Bịch ngọc, hào kim, quý báu biết bao nhiêu. Nhưng vàng ngọc chôn trong đất, có khác chi sỏi đá. Tuy vậy vàng ngọc vẫn long lanh sáng đẹp, chẳng bao giờ biến chất, đáng tiếc là chỉ tiếc cho bọn ngu phu tục chẳng thấy chẳng hay mà thôi. Rồi một sớm được tìm ra, vàng ngọc đâu có giảm giá được đâu. Người xin được quẻ này có cái tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đền nổi may một mất thanh danh.

Hiện nay thời vận của bạn như vàng ngọc bị chôn dưới đất và bị bụi trần phủ đầu, tuy vẫn sáng sủa. Và nếu muốn những vàng ngọc thành đồ hữu dụng và vật quý, thì phải đào lấy lên mới được. Nghĩa là nói việc cầu của bạn như đến chỗ tuyệt vọng mà vẫn còn hứa hẹn lắm, song phải cố sức thì mới nên công, chớ không phải ngồi không nói suông mà thành được. Phải cố gắng trong công việc. Vàng ngọc bị chôn và đầy bụi, thì ánh sáng đã mất hiệu quả và giảm sự quý giá rồi. Phải có kẻ giúp đào lên và phủi bụi đi, thì mới tốt trở lại. Cầu xin gì, nên có kẻ giúp mới thành. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 17, 77, 71, 7, 1.

QUẺ SỐ 179 - TRUNG TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bối hậu, tiếu hi hi, Trung hành đạo tối nghi. Sở cầu chung hữu vọng, Bất tất chựu song my. Sau lưng hé miệng hả cười, Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi. Đôi mày nhăn nhíu làm chi. Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động. Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo. Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành. Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 7, 17, 71, 91, 19, 7 QUẺ SỐ 180 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài

Tiều tụy vô nhân vấn, Lâm gian thính đo quyện. Nhất thành sơn nguyệt dịch, Thiên lý lệ quyên quyên. Tiều tụy nào ai có biết đâu, Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu. Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội, Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Ấu. LỜI BÀN Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm. Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp. Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên. Đánh số không hạp. Số hên: 18, 8, 1, 81, 10, 80.

QUẺ SỐ 181 - TRUNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Hoa lạc chính phùng xuân, Hành nhan tại bán trình. Sự thành hoàn bất tựu, Sách bạn lưỡng tam tuần. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN

Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 182 - HẠ THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Lăng ba hương lý thụ thâm ân, Quế điện sa song ân thụ tần. Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng, Quang huy trực thượng vị ty luân. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp. Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 183 - TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Dục hành hoàn chỉ, Bồi hồi bất dĩ. Đông dao mạc cưỡng, Đắc chỉ thả chỉ. Muốn đi sao lại không đi, Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng. Chớ nên rung động lưng chừng, Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc khôngcó hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên. Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho. Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: �Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu� vậy. Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong. Số hên: 3, 8, 1, 38, 83, 18, 81, 13, 31.

QUẺ SỐ 184 - TRUNG TRUNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tâm hạ sự an nhiên, Chu tuyền thượng vị toàn. Phùng long tuân hữu cát, Nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.

84. 14. Công việc cầu xin rốt cuộc ắt sẽ đưộc thành đạt vẹn toàn như trăng ngày rằm. 81. hoặc gặp được rồng (người quân tử) lúc đó mới có điều vui mừng tới cửa. Nhưng chưa châu toàn theo ý liền. sắp đạt. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. Chờ rồng đến thì hay. Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được may mắn thành công. 8. LỜI BÀN Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn. Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông. Việc chưa có trải qua. chưa thấy khó. Biểu tượng: Rồng. cầu danh. QUẺ SỐ 185 . Điều kiện cần thiết là phải gặp được năm tháng hên may. Danh lợi chung hữu vọng. 4. 41. 48.TRUNG HẠ Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Mộng lý thuyết quan sơn. . Đánh số thông. LỜI BÀN Quẻ này chủ xử cảnh rất thuận lợi bình an.Hiện nay lòng dạ đã an nhiên. Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng. Cầu tài. Trăng người lúc đó vĩnh đoàn viên. Ý quẻ cho hay tất cả công việc đã yên dạ không gì đáng lo cả nhưng chưa được toại nguyện lập tức thôi. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. 1. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được. Ba thâm hạ điều nan. Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: �Danh lợi rút cuộc có hy vọng� nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may. Mục hạ vị khai nhân. Lợi danh rút cuộc có hy vọng. Thả câu nơi sóng khó vừa lòng. như người ngây nói mộng. Nhưng bền chí chờ đợi quú nhân chỉ dẫn đường đi nước bướcthì hay lắm như câu thứ ba nói "Cần gặp rồng mới may mắn" Sắp đến vận thái. nhưng tiếc vẫn chưa có hy vọng đạt đích mỹ mãn. Số hên: 18. Người xin được quẻ này nên tỉnh tâm mà chờ đợi. Cần phải gặp rồng mới may mắn.

Số hên: 5. Ba mũi tên bay ngàn dặm xa. để mất dịp may đó. Đánh số hạp. Nên sự cầu xin đều thành đạt ý nguyện chẳng có gì đáng trở ngại cả.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn . LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp dữ lại hóa lành.Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng. Vậy những sự cầu mưu của bạn ắt thành đạt như ý nguyện. Đừng ngồi không tán rỗi. Cầu danh cầu lợi còn chậm. Dù bao tiếng nói xì xào đó. Cho nên những việc kinh doanh mong cầu. Nên chờ đợi. Hứa đa nhàn khẩu ngữ. tưởng bị họa mà lại hóa ra phúc. 86. QUẺ SỐ 186 . 61. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên lấy những lời nói nhảm nhí làm nhục chí mình khiến lầm lạc. Danh cầu mọi sự được điều hòa. chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. Cầu danh. 8. 8. Số hên: 6. Doanh cầu chỉ nhạc thành. 58. ngộ nạn mà chẳng có việc gì. cầu lợi theo ý sở cầu. 18. thời gian sắp đến rồi. Dù có khó khăn rắc rối cũng thành không có. Quẻ ý cho biết rằng: hiện thời vận tinh của bạn cầu xin đang lên hương như ba mũi tên bắn đi xa ngàn dặm đấy.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tam tiến khai vân lộ. Xưa có câu: �Hữu phúc tự nhiên lai� đó. còn có tiếng tăm đi xa là khác. 18. Rút cuộc trở thành khúc nhạc ca. 51. mà còn được vui vẻ như hai câu thơ chót của quẻ đã ẩn tả ở trên. QUẺ SỐ 187 . lập tức thành công. Đánh số hạp tốt. 1. 85. chớ bôn ba. Rất tốt đẹp. vận thái lên rồi. không kịp hối. Cần ẩn nhẫn chờ thời. 16. Phiến tác tiếu đa canh. 15.

LỜI BÀN Quẻ này chủ có những kẻ biếng nhác chẳng cố sức làm việc. 18.gif[/IMG] QUẺ SỐ 188 . Họ suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc cho nên nổi. . Bỏ nhà bỏ cửa. thì tương lai mới nên. 87. Số hên: 7. thử hỏi lúc đó phải hỏng hết cả chương trình kế hoạch xây dựng từ trước tới nay. quyết định và cố gắng. nên để lỡ cả tiền đồ. Ngọ tiên trình. Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong. Hành lộ xuất trùng quan. 8. Khó mong. Chung náo loạn.Nội Quái: Tốn Hưu quyến luyến. Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi thanh xuân thì càng nên theo quẻ dạy mà làm thì mới nên vậy. chớ không dám lắm lời làm buồn lòng người xin.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002. chưa thông. Theo ý quẻ cho biết: Những cầu xin của bạn trong thời gian gần đây. 1. 78. Và tương lai của bạn ắt không được tốt đẹp lắm. Tuy nay ngàn dặm ba đào. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001. nào hơi yên lành. Rồi ra đi để tránh. kẻ biếng nhác chỉ vụ lấy yên thân. Đừng lưu luyến làm gì. Lợi danh vô trở cách. nếu là tình duyên. 17. phải dứt khoát. 81.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Vạn lý ba đào tĩnh. 71. chưa thể thành đạt ý nguyện nếu theo đuổi mãi cũng chỉ mòn thời gian quý báu mà thôi. Căn cứ nội dung của quẻ thơ. khó thành. Nếu không ắt loạn tả tơi. thì nên dứt bỏ. Xuất môn đình. Cầu danh lợi còn chậm. rồi mai hận đời. Đánh số. Nhất thiên phong nguyệt gian. Tương lai có hại. Chớ nên quyến luyến hoài hoài.

chớ nản. trăm việc không việc nào thành. Đánh số. chỉ hao tâm lực. Vậy bạn muốn thành đạt ý nguyện. Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca. Đói xem bánh vẽ càng thêm sầu. thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa. Gặp khúc gấp này. 81. Ẫn nhẫn. Đây là một hào thuộc loại Đại cát.Công danh tài lợi dễ phùng. Chờ gặp Hồ Long. Cầu tài. đó đều là việc thiếu thông minh.HẠ TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Khát vọng mai cơ họa bính. tôn vinh an lạc. Số hên: 18. có được chớ không có mất. Thực tế. Công danh có ngày thành đạt. thời cũng sắp đến rồi. được nhưng ít lợi. sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại. thực là nhọc mà chẳng có công gì. Mạn lao tâm. Cho nên sở cầu của bạn sẽ trở như hai câu sau nói: �Bắt hình bóng chỉ hao tâm lực� mà thôi chẳng thu lượm được kết quả nào cả. Gặp Hồ Long số mới nên màu. chớ mơ mộng và đừng tha mồi bắt bóng vô ích mà thôi. đói mà vẽ bánh. phượng khả tỉnh. 88. Thực ra danh lợi song thu. như tróc ảnh. LỜI BÀN Quẻ này chủ có vui chớ không lo. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Mưu sự hoàn toàn hỏng hết. chỉ còn cách đợi. xuất hành yên ổn. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy. năm Dần và Thìn. Nhưng chẳng sao. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. Ý quẻ nói: Chưa làm vua mà sắm long bào như hai câu trước nói ngó mai mà trị khát. lúc đó cơ trời mới chuyển có lợi cho mình. cầu danh đến hơi chậm. Ngộ hồ long. đến khi rồng cọp gặp nhau (tức là Thìn với Dần). QUẺ SỐ 189 . 1. 8. Bắt hình bóng. Vậy những việc cầu xin. hãy cố gắng nhằm thực tế sự việc và kế hoạch trong đời sống thì mới nên công. phải chăng đó là mệnh số tiền định? Người xin được quẻ này chớ nên cưỡng cầu. Nhìn ngó mai giải khát được. thì may .

chẳng bị mê. cứ tiến hành đi. Nguyệt tà vân đạm xứ. mới nên. LỜI BÀN Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn. Có kẻ đưa tin báo đến ông. Nửa đêm nào có thuyền sang sông. mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai. Nơi mà trăng xế mây ảm đạm. 91. 90. 1. Hổ. . Số hên: 9. QUẺ SỐ 191 . nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới. QUẺ SỐ 190 . 89. Sóng gió bão bùng làm hết hồn. Sự khoan tay bất khoan. cầu mưu lợi có chậm. Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. Việc mê tâm. mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài thơ trên đã nói. Biểu tượng: Rồng. 19. chậm đánh số cẩn thận. Thời may sắp đến. kiên trì hết mức để đợi. Đánh số thì nên tính toán kỹ. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa. Kinh đào khủng nhạ thuyên. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường. Số hên: 19. 9. 10. An tín hữu nhân truyền.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự mê tâm bất nề. 18. Bất cửu xuất trùng quan. mọi người đều theo ý mình. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu. Mọi sự cầu.ra mới định. 81.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Dạ bán đọ vô thuyền. 91. Đừng lo. Một khi vui vẻ hô to. Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo. chỉ nên chờ đợi một mà thôi. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục. Nhất trường hoan hỉ họ. 8. 1.

đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc. việc cầu còn nhiều trở ngại. mất vật thì khó tìm. Chữ �trăng xế� � nói sắp rạng đông là may mắn. Tóm lại. nhứt là đối với những việc mưu tính đến giờ vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào. Quẻ báo cho hay người cầu được quẻ này. Người thì khó xuất đầu nên công. phàm mưu tính việc gì nếu bắt đầu vấp phải trắc trở không được thuận xuôi thì nên ngừng bước. Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng. Nhân bất xuất đầu. Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi. Lục giáp thò có tai. mưu sự thì thất bại. cầu tài thì lỗ vốn. đi lại thì chẳng lành.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ. thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. nằm bệnh thì thấy quỷ. mà nên việc. 91. khó mà thành đạt như ý muốn. Yếu kiến vô hữu. như được tin tức báo cho việc hay. bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn. 9. Nếu là việc đã trễ lâu. việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu. gia sự thì chẳng yên. vì quẻ nói rất rõ chẳng ích gì cả. Đánh số ắt thua.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự khổ ly lưu. Nửa đêm sang sông đã không đò. mà chưa được hanh thông. QUẺ SỐ 192 . Rất e bế tắc chẳng thông. Bói được quẻ này quả là chẳng lành. trăng xế. Nên bỏ hẳn chớ nên theo dõi nữa . Số hên: 1. đến lúc cùng lại có nẻo thông. mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. thì vận thời chưa được hanh thông. LỜI BÀN Quẻ này rất xấu. . xuất hành thì gặp hiểm. Chỉ là thấy cái hư không bẽ bàng. Chờ sáng. mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. Đang bấp bênh sóng gió. Người xin được quẻ này cần phải tu nhân sửa đức để mong tránh bớt phần nào. 11. 19. sóng êm thì sẽ có kẻ giúp. nếu không sẽ có sự không đẹp đưa đến cho mọi người. Vãng lai bế tắc. mà còn gặp sóng gió nữa . Cầu danh lợi còn chậm. Nhưng chẳng sao.

QUẺ SỐ 194 . 1. Dừng lại là hơn.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Tốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Vạn lý phiến phàm chuyến. Tuy sóng êm vẫn kinh hồn. . Càng tới càng xa càng ý tinh. Tuy hơi băn khoăn. hãy nên tiến tới để những may mắn đang chờ. lo âu. 9. cầu tài. càng đi xa càng được hanh thông. hãy tính. Số hên: 3. Đánh số hạp. Bởi theo quẻ thơ phán rằng. khó đạt. Cầu danh. nhưng đi chẳng gì trở ngại. Đông phương tiêu hao. Thời lai phong tống đằng vương các. 93.Bất thông. hiện thời vận của người như là mảnh buồm giương đưa đẩy muôn dặm vận trình. 1. Số hên: 29. chớ sợ. tạo chu bột nên danh. 19. 13. Vậy những dự tính cầu mưu. Bá bình lắng bất loạn.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thân lịch kinh đào. 91. người cầu được quẻ này tốt lắm. 31. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Thanh vân đắc lộ (ý nói vận hên) cá nhảy chim bay (ý nói bay nhảy tung hoành được) cứ hễ ra khỏi cửa là thành công. những việc cầu mưu của bạn ắt được thành đạt như ý. Đây là triệu chứng Đại Cát. 19. Tốt đẹp. đánh số chẳng nên công. Hành hành vô trở trệ. Viên xứ cánh thông tân. nhất là càng ra xa càng tốt. Nên chờ thời vận hanh thông. Người xin được nên cấp tốc đi xa ngay. 2. Chớ lo. Theo ý quẻ cho biết. 12. 9. Sóng êm vẫn thấy tâm hồn kinh. Muôn dặm buồm giương bước vận trình. nhưng chẳng gì đáng ngại. 92. QUẺ SỐ 193 . Cứ đi chẳng có gì lo ngại. 91.

nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích. Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn. Dưới trăng cũng có kẻ về đây. Công danh tài lợi còn chậm. Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt. 1. Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh. và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ. LỜI BÀN Nói hạc ở trong mây.Thái bình thân thái. Số hên: 4. Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến. 91. Nên chờ thời là hay. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. Bất dụng xu sòng my.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Hạc tự vân trung xuất. Nhân tòng nguyệt hạ quy. 9. như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông. chẳng còn chi . gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó. lo được đủ chuyện. Mùa hè nóng hổi thu sương hàn. nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông. Mục hạ toàn tảo. 92. 14. bông cũ tàn. chớ tính chuyện gì. QUẺ SỐ 195 . nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm. người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên. bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. 19. Tân hoan doanh lưỡng giáp. Thời bất thông. thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh. 49. Con hạc từ mây bay khỏi mây. làm càn rồi sẽ hỏng. Nếu cần ngừng thì ngừng. chẳng có gì đáng lo muộn đâu. sung sướng. Rồi một sớm. Chớ nhìn nhau mà mất cái hay. Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. LỜI BÀN Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. dương xuân trở lại. Bông mới nở rộ. đánh số e bị thua.

1. vào lưới của bạn đã giăng sẵn. Đánh số. Bất tất sinh nghi hoặc. 95. Song ta phải bền chí chờ đợi. U cốc điều khả la. Như bài thơ quẻ đã nói: Cá trong vực thẳm chim trong rừng núi có thể bắt được. Bắt chim trong núi chẳng lo sầu. QUẺ SỐ 196 . LỜI BÀN Quẻ này có ý khuyên ta: Vất vả bao lâu sắp thành.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thâm đàm ngư thả điếu. Số hên: 5. Việc làm nếu chậm trễ lại do dự thì biết đến bao giờ mới xong được. nhưng lại cho biết rằng chỉ có những kẻ cực ngu như Ngu Công mới có hằng (bền tâm cứ lớn mãi). có kẻ giúp đỡ.trắc trở nữa. Biểu tượng: con Hạc. 91. đừng lo cho mệt và cũng đừng nghi ngờ. có tin may đưa đến. chớ lo ngại gì cả. Đánh số hên. cá chim đó ắt tự nhiên ăn câu. nếu kiên chí chịu đựng đeo đuổi sở cầu. cầu danh. tốt. Nhưng ta hãy giữ bền tâm trí. Chim. 6. 96. 91. rồi sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Chớ chán nghi ngờ mất nhịp cầu. 9.Thời vận thông. chớ nghe lời cám dỗ. 69. 59. Việc cầu xin của bạn. Chẳng lo nó thoát khỏi đâu. 1. dầu có khó khăn mà vẫn vượt qua. Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành. Cầu tài. Chỉ dụng tràng cửa tâm. mà chẳng khó khăn lắm. Thời vận gần lúc hanh thông. Người xin được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí. đều thông đạt. 15. Số hên: 19. chớ có bê trễ. Biểu tượng: Cá. chuyện Ngu Công rời núi tuy chứng tỏ Ngu Công cực thực ngu. sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện. QUẺ SỐ 197 . 9. 16. việc sắp thành công danh. 19. chê dèm của người đời.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Ngũ . Cá ở thâm đàm vẫn thể câu. tài lợi sắp đạt.

TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Trước trước chiêm tiện cơ. Đánh số có sự góp sức thì tốt. Lui thì chẳng được vì không ngõ vào. lắm lúc sinh ra nản lòng. Rồi đây công việc tự nhiên dễ dàng.Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Tiến bất an. cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng. Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời. ý chữa nhàn. Tuy giờ này. 7. 71. Minh châu nhất lõa. Thượng hạ tương tòng. ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói. Một lòng góp sức cùng nhau. Lúc đầu dở. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất. Sạ miễn thị hòa phi. chuyển rời chẳng quyết. 91. QUẺ SỐ 198 . lo âu cho bước đi của mình. Kỳ trang lộ bất mê. LỜI BÀN . Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bước chân tiến tới phập phồng. 97. Thoái bất khả. 19. Nhưng đều tránh được những đàn thị phi. Số hên: 9. là việc đạt thành. Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh. sau hay. 1. Muôn điều nắm dịp trước tiên. Minh châu một hột sắc màu sáng tươi LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan. Cầu mưu lợi phải nhờ người. thời vận thông. 17. không đạt được một hy vọng về tương lai. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người. Tục triều vô hợp ý.

khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. 18. Cần chộp lấy thời cơ. Đánh số chẳng lợi. Hành nhân cổ độ đầu. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm. 98. còn biết trông cậy vào đâu. nhưng thành đạt. rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn. Chim kêu chiu chít nhánh cây cao. 9. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp. Cố nhân bạn bè đều mất cả. cần nhứt phải nắm lấy cơ hội trước. 1. QUẺ SỐ 199 . chẳng có câu nào may mắn. tuy hiện giờ chưa được vừa ý xong cũng tránh được những điều chưa hay xảy đến cho bạn. Nhất mô chuyện sinh sầu. đó kể ra cũng điều hết sức may mắn rồi vậy. nắm vững công việc và trọng tâm. Rất thích y theo lối cũ mà hành động chứ không bước quẹo sang đường khác. tuy còn lận đận. chớ tính chuyện mà hỏng. Số hên 8. lo gì. Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. nhưng cuộc đời sắp lên hương. . 91. khéo léo xếp đặt. Cầu danh lợi tuy chậm. 9. rồi việc cầu mưu sau này mới dễ dàng thành đạt. 19.Quẻ này chủ tâm linh thủ mẫn. Trời lặn xế chiều sầu biết bao. Người xin được quẻ này chớ nên nản lòng. 99. Đánh số hạp. Vận bỉ. ít nhứt cũng tránh được không may. Bán đồ bất liễu sự. 91. Cầu danh lợi còn xa. Tất cả sự mưu cầu của bạn. Vậy phàm mưu tính việc gì phải suy xét kỹ lưỡng trước. cũng như biết chụp lấy cơ hội. Biểu tượng: Chim. Trong trường hợp này tuy nhiều lúc không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tước táo cao chi thượng. chớ nên lần lửa tháng năm. thì mới nên công. Số hên: 19. Bến cũ vắng tanh có kẻ nào? Dự việc nửa đường nay chửa hết. đó là ý muốn quẻ nói đó. mà bỏ hết cái chí bình sinh của mình.

HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Vô đoạn phong vũ thôi xuân khứ. Đào sà đắc đào châu. đào cát gặp được châu báu. thật là đáng mừng. Mua vé số. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây. khỏi cần tính. Số hên: 2. Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. Đào trong đất cát gặp châu sang. việc cũng đắc quả. Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc).QUẺ SỐ 200 . Đào bạn hữu nhân ca thả khốc. Đánh số rất hạp. bỗng nhiên rực sáng lạn. Tốt đẹp. 22. Lạc tân chi đầu đào lý hoa. Hà dụng trù trừ. thiệt là may mắn thay. Mọi sự đều gặp may mắn. Biết ai tâm sự rối như tơ. QUẺ SỐ 201 . Người cầu được quẻ này.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tạo thạch đắc tạo ngọc. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc. Đục đá may thay được ngọc vàng. Giờ đây mọi việc đều hay cả. Đấy quả là việc kỳ lạ. 20. Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới. Tính toán làm chi mệt xác thân. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi. chẳng có gì đáng lo ngại. LỜI BÀN Trong cuộc đời bình thản. Nhãn tiền mục hạ. .

THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Lư uyển nhất thời xuân. LỜI BÀN [IMG]file://///192. giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn. Rụng hết hoa cánh chẳng có gì. cây mừng rỡ nói chi người.com/tuvi/quekhongminh/UTF8_NO_PIC/hinh quekhongminh/vachmau. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu. 20.vietshare.18/i$/sach%20ebooks/0.gif[/IMG] Quẻ này chủ Lưu Ly mất việc bàng hoàng chẳng có chỗ tựa nương. Biết ta tâm sự lắm ly bì. phải chờ qua một thời gian nữa là hay hơn. Người xin được quẻ này nên thực hiện chữ nhẫn triệt để. 2. việc cầu xin của bạn khó mà được toại ý bởi quẻ đã ẩn tả cảnh của bạn như trời xuân bỗng bị mưa gió làm cả vườn hoa trái tiêu tan chẳng còn cảnh xanh tươi như trước. không có gì là không toại ý. lang thang cầu bơ cầu bất như chó bị hỏa tai. Đang bị hãm vận. Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi.Bỗng nhiên mưa gió giục tìm xuân. đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện . Ngoài ra không còn phương pháp nào khác. Thảo vườn nay lại trở xuân thời. Tin tức rao truyền báo hỷ sự. Đánh số chưa tiện. Do đó.30. còn gì may mắn mà nói. Ẫn nhẫn chờ thời. Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi. QUẺ SỐ 202 . hân hoan vui mừng. Bên cạnh vườn đào người hát giỡn. Thảo mộc tân hân hân. Vậy nên bạn hãy giữ theo lối sống cũ. Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát.www. Đình tuyền hoa sắc tân. Nước.168. 10. thì còn làm gì được nữa. 1. Số hên: 21. Truyền lai hảo tiêu tức. chớ nên vội vã và cao vọng. Ý quẻ nói rằng. Tâm loạn lòng rối như tơ vò. Cầu danh lợi nên chờ đợi. công danh tài lợi.

Cứ tiến hành. 3. còn hao công. Vận bất tề. Điểu điểu chung nam hợp. 20. Hiền xử tuy trợ xảo. Số hên: 2. Vạn sự như ý sở cầu.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Môn ngoại sự trùng điệp. bắt chước như Đào Tiềm đời Tần ẩn dật. tốn của là khác. ắt đắc quả. Vậy nghĩa là hiện nay. nên đình đốn công việc là hơn. Đánh số chưa thuận. xa lánh hết mọi người là hơn. Thời vận hanh thông. Đây chính là lúc im hơi lặng tiếng ẩn dật qua ngày. quả bất địch chúng. từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn . Cầu việc còn lâu. Người xin được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng. vạn sự như ý. 20. Những người cầu được quẻ này tốt hơn là nên ngừng những việc đang mưu tính nhứt là việc khuếch trương kinh doanh. QUẺ SỐ 203 . Đánh số hạp. Cưỡng cầu tính ắt chẳng đến đâu. 30. QUẺ SỐ 204 . Tuy hiền nữa giúp chẳng sao. Tuy nhà có hiền phụ đấy. LỜI BÀN Quẻ này chủ chính không thắng tà. Ấm nhân đa ngộ hợp. nhưng vẫn khó xếp đặt cho ổn thỏa mọi việc. Quẻ này cho biết vận trình còn hơi trắc trở dầu cố làm cầu mưu đến đâu trong lúc này vẫn chưa được toại nguyện mà lại hao công mất giờ nữa. 23. Số hên: 2.nay thời vận của bạn đó. xa kẻ gian nịnh. Nhưng chung quy việc làm hao công trình. Cửa ngoài sự việc điệp trùng. 32. 22. thời vận của bạn đã đến là hanh thông. Ấm nhân hội ngộ tương phùng biết bao.

Sự hữu thiện, Diện hữu quang. Chung thủa hảo thương lượng, Hồ trung nhật nguyệt trùng. Công việc hanh thông tâm trí vui, Mặt mày sáng sủa nét tươi cười. Chung quy mọi việc dễ thương lượng, Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời. LỜI BÀN Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Ấu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình. Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là �Nhứt phàm phong thuận�. Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định. Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến. Đánh số tốt. Số hên: 24, 2, 4, 42, 20, 40

QUẺ SỐ 205 - TRUNG TRUNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Ám khứ hữu minh lai, Ưu tâm dự khả hài. Chung tu thành nhất tiếu, Mục lục mạc nghi thai. Mờ ám đi rồi đến rõ ràng, Ấu sầu tâm sự tự nhiên tan. Chung quy mọi việc thành vui vẻ, Hiện tại chớ nên mà nghĩ hoang. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự cứu người té ra lại cứu mình báo ơn ai ngờ lại mang ơn. Trước lo sau vui, quả thực là một câu chuyện cười. Người xin được quẻ này nên cố gắng làm đẹp những khó khăn, khỏi lo không được hưởng phúc. Công việc cầu mưu của bạn cho hay hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm còn hơi trắc trở, song rút cuộc việc đâu vào đó ắt sẽ vui vẻ thành đạt như ý cầu. Nhưng bạn phải một lòng với việc cầu, thì mới thành công, nếu không

hậu quả có thể trái ngược như câu chót của quẻ thơ đã nhắn nhủ vậy. Việc tính hơi chậm, nhưng được thành tựu. Chỉ cần cố gắng là đạt. Cầu danh lợi còn lâu, nên chờ. Đánh số, cần tính kỹ. Số hên: 25, 5, 2, 20, 50, 52

QUẺ SỐ 206 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Bảo kính vô trần nhiễm, Kim điêu dĩ tiền tài. Dã phòng thiên ý hợp, Chung bất nhạ trần ai. Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu, Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu. Tinh thần phấn chấn dương oai võ, Há sợ người đông giết hại đâu. LỜI BÀN Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy. Như thế việc cầu xin lo chi không thành, nhứt là hai câu chót dương oai võ và chẳng sợ người đông, thì càng nói rõ về đường công danh ắt sẽ gặp may mắn vì số mệnh đó. Thời đến vang danh. Sự sự tốt đẹp, sở cầu. Biểu tượng: Cọp. Đánh số hạp. Số hên: 6, 2, 26, 62, 20, 60. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif[/IMG]

QUẺ SỐ 207 - THƯỢNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài Hòa hợp sự, Đàm tiếu thanh. Hỉ ân tại bán trình, Bản độ đạp thanh vân. Hoa quỳ nở hướng phía đông, Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Cửa nhà mở rộng đón chào, Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự nghiệp thành đạt, không phí mất chút sức nào. Bằng trình đã có phận chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên hễ cầu thì hẳn ứng, hễ tiến cũng được tốt. Người xin được quẻ này có cái tượng: hễ đến nơi thì được tiếp rước. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.

QUẺ SỐ 208 - HẠ HẠ Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Hoa tàn nguyệt khuyết, Kính phá thoa phân. Hưu lai hư vãng, Sự thủy an ninh. Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn, Kim thoa gãy bể kính tiêu tan. Từ đây nên nhớ đừng lui tới, Công việc mới yên và dễ dàng. LỜI BÀN Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió.

Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi. Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp. Số hên: 28, 20, 80, 8, 2, 82. QUẺ SỐ 209 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Môn ngoại hảo âm lai, Sinh ý ưng hữu khánh. Danh lợi cánh hữu thiện, Nhạn hàng chung câu trận. Công danh lắm lắm đáng ghi, Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Tu hành chính quả mới mong, Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh. Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền. Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt. Số hên: 29, 9, 2, 92, 20, 90.

QUẺ SỐ 210 - TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Vạn lý hảo gian san, Phong sa tận nhật nhàn. Dĩ thôn câu thượng nhĩ, Hà tất ngộ ba lan. Núi non muôn dặm cảnh thanh bình, Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh. Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát, Xá chi sóng nổi gió thình lình. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm. Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió. Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành. Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá. Số hên: 21, 1, 2, 10, 20, 12.

QUẺ SỐ 211 - HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Song yến hàm thư vũ, Chỉ nhật nhất tề lai. Tịch mịch yêm lưu khách, Tòng tứ hạ điếu đài. Song yến ngậm thư múa nhảy hoài, Trông chờ nó đến là ngày mai.

Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình. tượng trưng cho cảnh Tiên. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy. Trước khó. cứ tiến tới. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân. Số hên: 2. Từ đó cần câu đã hết xài. Về việc cầu xin của bạn. 1. Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ. 21. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng. Nhờ vứt cần câu. Trời xanh. Cao châm cách trở khả lần thông. nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi. Đôi én ngậm thư. Đánh số đẹp. công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi. Số hên: 11. 22. Minh nguyệt tại nhân gian. 12. 21. Bế tắc. Biểu tượng: Chim. chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới. Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. trăng sáng. Dòm ngó quả là núi mấy trùng. Thành đạt lớn. và câu thứ tư nói cần câu hết xài. theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn. Tin âm vắng bặt. đó là đem tin mừng tới. Cao thâm tiên khả phan. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ. 1.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Vọng khứ kỷ trùng san. Cử mục thiên thượng khán. bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. . nghĩa là người hành khách không đi đến nơi. như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy. sau dễ. cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng. 2. cảnh Phật. Đánh số e cháy túi. thì thành công ắt không khó chi đâu. 12 QUẺ SỐ 212 .Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách. Chờ đợi vận thái là hơn. khỏi ngại không đạt tới thành công. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. thì lấy gì câu được cá vậy. và không cần câu.

QUẺ SỐ 214 . Nhất kỵ xuất trùng quan.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Tích đức thi công hữu tử tôn. những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên. Khi cưỡi ngựa. hư không chẳng còn.QUẺ SỐ 213 . hoạt động tranh đua với đời. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan. Tin lành trước mắt. 31. LỜI BÀN Hành tang tức là xuất xứ: "Dụng chi tắc hành. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa. 1. vận son sắc màu. Dùng thì sẽ ắt nên công. xã chi tắc tàng". 32. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định. . Ý quẻ nói rằng. cố công mới được. như quẻ thơ đã nói. Sát nhau tế thánh cập linh thần. khỏi núi non. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp. khỏi núi non tin lành trước mặt vậy. Giai âm chỉ xích quan. Xa chi tắc tàng. nhưng phải quyết chí dốc lòng. cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy. Đánh số hên.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Dụng chi tắc hành. Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. 12. 3. Nếu mà từ khước. đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. Việc gần thành chớ nản chí. 21. Số hên: 2. Đồng thời. Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. 13. bước đầu chỉ có gặp khó khăn.

Còn câu chót ý nói bị thủy tai hỏa hoạn sạch không. Đánh số thông hạnh. Phải ra sức chớ ỷ ta. 42. Mổ trâu tế thần dụng ý tạ ơn trời đất quỷ thần. Làm bò cúng tế khắp chung quanh. tự nhiên được người thương mến. ắt khó thành toàn dụ được. nếu không. đó là lời dạy của quẻ. Vậy lo chi không giải quyết được công việc. Thực vậy. Vậy quẻ này báo cho ta biết họa tới nơi. Khi thấy núi sông biển đổi tên. bao mộng tưởng đều không thành. LỜI BÀN Câu đầu ý nói đường đời được bình an vui tươi. Thủy bạn nữ tần đề. Đào hoa kinh sâu vũ. Vân trung nhất nhạn chi. Người xin được quẻ này phải mau mau tu tỉnh. 14. Câu hai ý nói anh em chết chóc chia ly. thì mới được thư thả phần nào. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng hạnh phúc vinh dự sở dĩ có được là nhờ ở công trình. Những sự cầu mưu của bạn. Quả thực là hai hoàn cảnh phân chia rõ rệt. 24. QUẺ SỐ 215 . 21. Nếu . 41. Theo quẻ thơ nói: Bạn hãy nên cố gắng mà làm. Trên cây bắt cá. Hồi thủ san hà vạn vật tân.HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Thế lộ thả bình di. không còn cái nhìn bằng nửa con mắt như ngày xưa nữa. cầu mong tránh gở được phần nào. LỜI BÀN Quẻ này chủ rõ rồi đây mình đắc chí. nếu làm được như thế ắt hữu cầu tất ứng. Công danh nếu lúc được thành tựu. làm ơn cho người ta. xây lầu trên mây. Câu ba ý nói vợ con gia đình tán vong tan tác. tích thiện. Hang con cóc lại thả câu. phải lấy thiện làm căn bản. Số hên: 2. mọi người đều sửng sốt. Tu nhân tích đức. Bởi thế. 4. nhìn nhau tự hỏi. việc thành công ắt đạt. mà việc khó khăn của mình ắt người sẽ giúp ta. Tích đức thi ơn con cháu lành.Công danh lưỡng tự thành toàn nhật. lúc đó mới có thể thành đạt nguyện cầu. và đừng đạt cao vọng quá. như trời vực cánh chia cao thấp. 1. Hãy nên ẩn nhẫn bước qua cửa sầu.

12. QUẺ SỐ 216 . 61. Biểu tượng: Chim. Tính toán phải tùy sức tùy tài.12. Đánh số dở. Quẻ nói trong nhà này nổi binh đao thân thù hai đàng không chịu nói hòa.không kết quả cầu sự cầu của bạn ắt như thả câu trong hang cóc. đón rước linh đình. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình bất hòa. 5. vợ chồng ngủng nghỉnh.HẠ TRUNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Môn ngoại khởi can qua. Số hên: 2. Thù địch hai đàng. e bị quan sự. Đề phòng và cẩn thận chờ đợi. mà lại tốn công hao sức thôi. Cao vọng quá ắt xôi hỏng bõng không. 21. lúc đó gia đình mới mặt mày vui vẻ. áo gấm về làng. QUẺ SỐ 217 . vận chưa thông. Đang bế tắc. bắt cá trên cây và xây lầu trên mây. Hãy đợi chu ý lắm nhựt nguyệt. chẳng ích lợi gì cả. Nhưng một buổi sáng đẹp trời. thì lần lần sẽ thấy hanh thông và có thể thành đạt sở cầu. 52. Bây giờ mới thể cười ha ha. Lôi thôi. dang dở. 26. Số hên: 2. 1. Thân cừu lưỡng bất tri. chờ đợi. Trong nhà nay lại can qua. 25.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . 21. chẳng chịu hòa. 1. võng lộng nghênh ngang. 15. đó là ý nghĩa trong việc cầu xin còn gặp nhiều lôi thôi chưa được thuận ý mà phải chờ đến khi có quý nhân nương dẫn đường đi nước bước thì lúc đó công việc mưu tính mới trôi chảy thông suốt. 6. Chu y lâm nhật nguyệt. Thủy giáo tiếu khà khà. tình trạng này sở dĩ có chỉ tại chê mình hèn. Người xin được quẻ này chớ trách chi nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng xây dựng bản thân để có chút huy hoàng mà thôi. rút cuộc chỉ là hư không. huynh đệ khích tướng. đánh số dỡ. nên thực tế. công danh lừng lẫy. Bạn nên bền lòng chờ đợi chớ nên vội vã.

Vận may chờ cửa ngoài. Đánh số thông. 21. thì mới thành công mỹ mãn. Số hên: 17. Nghiêm sương vật tiến chí. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Phải nên gấp rút về để cố thủ. mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào. Bắt được một con nai. 12.Hữu nhất thân. . Tất cả việc toàn vẹn. Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương. Đây là một hào được coi như trung cát. 1. Môn ngoại sách. Thời vận đến. Sự đoàn viên. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. Đâu đâu sương phủ đầy đường. Người này quả thực tài. 2. LỜI BÀN Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. gia nghiệp thì điêu linh. Rút lui để khỏi đau thương hận buồn. Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn. Thoái bộ bất tồn lưu. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi. QUẺ SỐ 218 . Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. Hoạch nhất lộc. 7. 72.HẠ HẠ Phong Thủy Hoán Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Nhĩ vãng vô thu lợi. Ra đi chẳng có lợi gì. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn. Hoa khai hựu cập thu. vận đã đến mà người phải bước ra ngoài đón lấy. 27. Trái lại. ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì.

chẳng sầu không may. câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy. để bắt cá trong biển vậy. Số hên: 17. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy. 7. 91. Đánh số tốt. 1. 2. hóng gió mát buổi trưa hè. Lưới chài sống động cũng hay. thì mới dễ dàng thành công. Cử võng yên ba. Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật. LỜI BÀN Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc. Đánh số thông. QUẺ SỐ 220 . ngắm trăng trong cảnh khuya. 12. 92. thì mới thành công mỹ mãn. bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng. 72. Cẩm lân dị kiến. 27.HẠ TRUNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . Quẻ này ý chỉ rằng. gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó. 1. Và mặt khác. Dù là biển động bắt ngay dễ dàng. nói người quân tử lui về ẩn dật. Thanh phong tác tuyến. 9. Trăng mồng ta lấy làm câu. quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn. Gió thanh làm chi.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Tân nguyệt vi câu. QUẺ SỐ 219 . 21. Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu. Số hên: 2. phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. Thời vận đến. Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân. mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền). 12. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. lấy gió làm dây câu. Thời vận thông cứ tiến thành.Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. yên hà phong nguyệt.

nên phải cẩn thận đo lường cho kỹ chớ nên sơ ý thì hỏng. Trước tiên phải rõ điều cần. Vậy việc cầu xin của bạn hơi khó đấy. Hai câu chót bất quá chỉ là những câu chú ước cho mạnh nghĩa hai ý trên đó thôi. nghĩa là nắm vững trọng tâm. Đánh số. thì có thể nói đó chính là triệu chứng của cả một cuộc hưng thịnh. Vô ngữ liễm sầu nhân. chẳng thèm để ý tới thị phi. Tiểu tiết bất tri giới. Nhân tuân thành cự ương. Người xin được quẻ này nên chú ý tích cực thực hiện. QUẺ SỐ 221 . Nếu không biết giữ điều kiêng. Cần nắm trọng tâm công việc và nghiên cứu kỹ. Cũng như mới mong thâu lượm được kết quả tốt đẹp. tô bồi cành nhân. Đề phòng tiểu tiết mới lành. Nếu lại còn vun trồng cây đức. Hoa khai mãn viên. Thiết tha trong dạ buồn thương ý tình. Nên cố gắng. Tai ương đưa tới rất phiền ngay. công việc cũng phải suy nghĩ cho kỹ. chưa mấy thông. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng của một hoàn cảnh bình thường. mới yên. Hoàng oanh chim én ào ào. thì mới tránh được việc không hay xảy ra. Số hên: 22. Cầu mọi sự chưa thông. an hưởng tự nhiên. Theo ý quẻ cho hay phàm người cầu xin việc gì trước hết phải hiểu rõ trên phương diện cần thiết. LỜI BÀN Giữ lời cũng như đề phòng. Người xin được quẻ này cần nên giữ câu "Tri chỉ bất nhục" (biết đủ mà ngừng lại . đắc thất. tha hồ vui thú nhàn lạc. Tục đề phòng.Tiên quan tỏa. Ỷ lan xuân thụy giác. Dựa lan can mộng hoàn lương. cảhai điều chỉ sợ người ta vấp ngã mang khốn. 20. Vườn hoang rực rỡ xuân màu sắc hương. mới nên. nhất trong khi không chấp thuận hành động khiến lụy tới đức lớn. 2.HẠ THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Yến ngữ oanh đề.

Tương lai vui vẻ mới đều sự công. Có câu nhân định thắng thiên. hãy suy nghĩ câu đó ắt hữu ích hơn. Lao tâm hữu thành. nhưng việc thành. 2. Căn cứ vào lời dạy của quẻ. 12. Tuy lao tâm. LỜI BÀN Quẻ này nói: Có lao tâm khổ trí thì công việc mới thành tựu.thì không bị nhục). Theo ý quẻ này thì bạn hãy dẹp mọi sự tự ti mặc cảm để nhận sự giúp đỡ của kẻ khác và mình cũng phải ra công cố gắng. Số hên: 22. còn phải nhờ sức của kẻ khác đỡ thì tương lai mới sáng lạng hơn. Lao tâm nữa lại lao tâm. bạn hãy cố tạo hoàn cảnh mến người mến cảnh. Ý� quẻ nói rằng hiện thời chim mừng. Nếu được sức nhiều người giúp thêm thì tự nhiên được phúc vô bờ bến. thì ắt thành danh toại. người xin được quẻ này đang lúc gặp thời lẽ ra phải thừa dịp này phấn khởi tinh thần đề mưu đó sự nghiệp nhưng lại cầu an và than thở. Thanh phong tá lực. 22. Thời đến rồi. Người xin được quẻ này quả thực là "Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân" cứ hễ có công là được hưởng phúc. và quyết chắc không một việc gì là không xong. Bạn xin được quẻ này thì phải vất vả bận tâm thật nhiều với việc cầu mưu thì mới được nên phận. thì hay. khổ trí. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người. 20. Đánh số hạp. Lao tâm vất vả cố làm mới nên. Hoan tiếu tiền đình. hoa nở đã báo xuân về tới nhân gian nhưng bạn còn say mê với giấc ngủ để ráng quên những u sầu.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Lao tâm lao tâm. Hãy nhờ sức gió phụ bên. được nhưng ít lợi. hãy lo tính đi. 1. 2. QUẺ SỐ 222 . Ngoài ra. tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động. Số hên: 21. . còn chần chờ phân vân và cầu an làm gì? Cái may không đến lần thứ hai. Đánh số.

3. . 23. Xuân phong liêu nhứ phi. nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng. Thủy tân hành khách quyện. phiêu bạt vô định. Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung. Đường vào ba thực khó đi. Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não. thì cuộc đời mới nên hương. Vì tại ta.TRUNG TRUNG Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Ngọc thạch dơ chung muội. Vui vẻ cười to chớ dại khờ. Tiếu kha kha. Bàn đi tính lại chung vô lối. Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được. 32. Hà kham tiểu hối đa. Ngọc thạch tuy rằng có ám mờ. Đánh số không hạp. Mé sông hành khách mệt thay.QUẺ SỐ 223 . mệnh vận chưa thông. lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết. Sao đang bước tiến lại ngừng. Số hên: 2. QUẺ SỐ 224 . Đâu cần lo nghĩ việc nhỏ đó.HẠ HẠ Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Tiến bộ thả bồi hồi. hóa dở. Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn. Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay. Chung vô cửu. Đáng lẽ hay. Châm bạn đa nghi thai. cần phấn đấu.

Kia là .gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. chứ không nên lo lắng buồn phiền làm chi. Một bên lên chỗ thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Chí lập niệm đầu yếu chân.LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Hiện thường có những tiểu hối (điều hối hận ăn năn nhỏ). Xưa có câu hữu chí cảnh thành. Tuy nhiên về sau vẫn giữ được không lỗi lầm gì. Số hên: 22. cũng cần phải có thái độ thung dung để bổ túc vào. công việc đã tính. cũng đừng thối chí.gif[/IMG] àng. 42. Vậy sự cầu xin của bạn cố gắng đi sẽ được toại lòng. QUẺ SỐ 241 . Thì sự ắt thành. Cứ tiếp tục tiến tới. Bất khả túy nhân mục lục. Cuối cùng vẫn có thể vui cười hể hả. Đánh số được. Nhất niệm nhập địa ngục. 24. Thành công ắt về ta. Ý� quẻ muốn nói rằng: Sự cầu xin của bạn đắt thất đều do mình định lấy không nên kêu ngạo. Người xin được quẻ này xử sự nên phải lấy việc trầm định tinh thần làm quý. cứ thực hành đi. nhưng có khi sắc màu của nó vẫn bị ám mờ. chớ nên lấy làm kỳ lạ và đừng xem trọng những điều nho nhỏ bất ngờ. Bởi thế cho nên viên ngọc nằm trong đá vẫn còn bị che lấp không sáng tỏ được.HẠ TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Chớ lo chuyện tiểu tiết.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Địa ngục thượng đường. chói.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. sáng. Tiện phân vinh nhục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Hãy nên lấy làm kim chỉ năm đó. 4.gif[/IMG] Nhất niệm đạo thượng đường. Quẻ thơ nói rằng: Loại ngọc thạch vốn là loại vật quý.

Phùng ngưu khẩu.gif[/IMG ]àng địa ngục rất rõ ràng. Ý quẻ nói hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Tu trượng chân thần. đánh số tốt chút ít.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. nhất cá nhân. rồi cho là bên nào cũng được cả. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm. mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy. Số hên: 2. QUẺ SỐ 242 . 24.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta.gif[/IMG]đị a ngục hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. để đến nổi vinh nhục không phân biệt được. chưởng cứu thương sinh. bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc. 41.gif[/IMG ]àng: Thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. 14. thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại.gif[/IMG] àng phân minh. 4.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình.gif[/IMG] đừng theo tà vậy. chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. nhất cá thần. Quân thần hữu tả kinh. Đạo đức làm đầu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Dương đặt quần. Nhật đối dân. 21.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 42. chớ nên nghe người dèm pha. Chọn đường lập chí phải tính.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 1. . tiện giảo nhân.

ý nói tiểu nhân phá hoại vậy. Số hên: 2. vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại. con Dêâ. khó mong. Dê.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường. Đánh số dở. Chỉ cần một tiếng tức liền trở về. vì tiểu nhân phá. gian nan. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image011. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ. Nếu là người có nợ duyên. Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi. như lời quẻ nói. 42. biểu tượng. thương thiên hữu phù. Say mê mãi chẳng ê hề.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. hay quý nhân giúp. Lầu dẫn dã bất tâu. Nhất chỉ tiện hồi thủ. Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên. Trâu. Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận. . cần có tay trợ hữu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. QUẺ SỐ 243 . Cầu tài danh còn xa. 4. Trâu.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.Đàn dê trâu cố cắn người. 24.gif[/IMG] Nhược thị hữu duyên nhân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được.jpg[/IMG] Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn. Chấp mê bất ngộ giả. và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt. hãy nên xem xét cho kỹ. phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công. Đang bị tiểu nhân phá hoại. Chúng sanh được cứu. khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ. Phải cầu sức mạnh thần tiên.

Cầu tài danh chưa thấy lợi. bất thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. có nhiều kỳ ngộ. mới mong. Trời cao đất rộng vui tươi càng lành. 42. QUẺ SỐ 244 . Quay đầu về ấy kiếp trăm năm. Thanh quang khả ấp. Bởi thế cần phải giác ngộ sớm. 2. 32. 43.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ. cần dùng lý trí để xét nét công việc.gif[/IMG] Quẻ này nói sự mê lầm của người ta thực chỉ là tại người có duyên hay vô duyên mà ra. Chớ say mê một thứ gì.gif[/IMG] Nguyệt luân đông thăng. Số hên: 3.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Đánh số chẳng lợi.TRUNG THƯỢNG Bát Tuần Khảm Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 4. bất minh. Tuy nhiên cuộc đời lên hay không cũng có phần thuộc về số phận. chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. sáng cuộc đời. 34. không chuyện gì làm là không .gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Hải thiên nhất bích. 24. Một lỡ lầm thành ngàn đời hận. Người xin trúng quẻ này phải nên cảnh tỉnh ngay. Vạn lý vô vân. Theo quẻ cho biết: Những điều cầu xin của bạn. Muôn ngàn dặm. Dở. Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời. trăm việc đều như ý. Nếu trễ thì không kịp nữa đâu. cần phải dùng lý trí mà xét nét tiến hành. Như bài thơ đã nói: “Người có duyên kêu một tiếng tức liền trở về” cho nên phàm làm việc muốn được thành tựu thì phải có lý trí vậy. Trời trăng đã mọc hướng đông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.

lúc đắc thời chớ cậy thông minh tài ba. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng. Người xin được quẻ này có cái tượng: kẻ hiệu sinh đáng sợ (hậu sinh khả úy). Nhưng công việc êm thắm rồi bạn phải nên giữ gìn và chớ lo yêu cầu quá cao.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Vận thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Nam nhi nếu được ngày ban phong. 24.gif[/IMG] . Hãy rút lui trở về quy ẩn. mà không theo đúng phương châm tiến nhanh mà lui gấp. hưởng hết cái phúc thanh nhàn của cõi nhân gian. Bất phụ nhân gian tấu nhất tao. Cầu danh lợi 10 phần đắc quả. Trời giúp người lành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Số hên: 44.gif[/IMG] Quẻ này chủ tiến trình xa rộng. 4. tức là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. QUẺ SỐ 245 . LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi. Sự sự hanh thông. Phượng thị nam nhi đạo. không lợi.TRUNG TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 2.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Vì quẻ có nói rõ: nếu ngày được ban phong rồi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Cần nên xuất tận khả để hành động. Nhưng sớm ra lại nên sớm về. còn gì nữa mà lo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Đánh số tốt. Cứ tiến hành. thời đến. xuôi chèo mát mái.thành. tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó. Tuy nhiên. Đã báo lòng thành với khổ công. Thoát khước tử lai duy. Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai. lẻ đương nhiên như thế. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay sẽ được tốt lành chẳng có gì đáng lo ngại. 40.gif[/IMG] Nam nhi nhược đắc phong hầu an. Công thành thân thoái. Về để u du nơi lâm tuyên. Yên hà tiếu ngạo. Áo bào từ khước chí nam nhi.

sắc đẹp duyên tình để quyến rũ. Có kẻ dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ. 45. Nếu người cố mà cầu mưu thì chẳng thu lợi được kết quả nào. ngược lại còn có thể bị những điều không hay đưa đến.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.gif[/IMG] Quẻ này báo động: Có lũ gian tà mê hoặc.đã được trả công rồi hãy rút lui và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. chớ . 42. Thế nhân bất sát.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] đừng ham mê tục lụy nữa.gif[/IMG] Tâm mục hồ ly. thâm thối là hay. đó là khuyên người phàm mưu việc gì chỉ cần đến mưu vừa phải thôi vậy. hoa mộng. Số hên: 4. chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. Bởi theo ý quẻ đã dạy trên đây. Đánh số hạp phần nào. còn trong cảnh đen tối.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Rủ nhau mê hoặc nhiễm tà thế nhân. để chờ lúc vận thời hanh thông rồi sẽ tốt hơn. đuổi hết lũ gian tà. khiến cho mình phải chịu nhiều điều tai hại thế mà vẫn không giác ngộ. Chớ đam mê chuyện vàng son. Công thành. Công danh tài lợi có. Diên cửu khuynh thân. chớ nghe lời dèm pha nịnh hót. bạn hãy ngừng lại.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Theo ý quẻ cho hay người cầu xin được quẻ này hiện vẫn chưa được hanh thông. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Có thế thì mới tránh được cái hại tán nhân bại sản. Chồn này cáo nọ xấu xa. 2. 24. mà hóa dở. Lâu ngày thất bại nguy thân thiệt mình. Người xin trúng quẻ này nên phải cẩn thận đề phòng trước. nịnh hót để thủ lợi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Dừng lại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Mê hoặc thế nhân. 5. QUẺ SỐ 246 . Nếu ai say đắm mất thần. Chớ gần tiểu nhân chớ gần bọn yêu phụ.

Cầu danh. lợi vừa phải.gif[/IMG] Vinh khô tràng định mạc ta thương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Đánh số dở. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. 24. QUẺ SỐ 249 . 94. Người xin được quẻ này có thể tự tìm lấy chân lý cho mình mà ăn ở thì thế nào cũng vui sướng thịnh vượng. 2. khua môi rù quyến. Quê người sao sánh kịp quê mình. . 4. Số hên: 6. 24. Cáo. Tha nhân cải hoán biệt nhân thường.TRUNG HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. An hưởng gia thương. May áo cưới mà người hưởng. Kim nhật quân thường.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Làm người khách lạ chốn tha hương cuộc đời có vất vả gian nan mới có thể ngồi hưởng cảnh yên vui vườn nương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Thế thì việc cầu xin của bạn cần phải bền lòng và giữ tâm lương thiện. Số hên: 9. ở quê người sao bằng quê mình sung sướng. nhưng thiên lý luân hồi. Dở lắm. Vị tha nhân tác giá y thường. Nếu tiến hành ắt thất bại. Vinh nhục định rồi chớ hận than. bị nhiều tiểu nhân đang múa mép. Làm may áo cưới người ta hưởng. thì có ngày trời cho của mà hưởng. 42. 42.tính toán. Nên ở ăn hiền đức. Tân khổ tha bàng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 2. Than mà chi tất cả đều có số mệnh. 4. Ý thơ cho biết tất cả sự vinh hoa nhục sướng khổ đều đã có số định sẳn chớ nên than thở làm chi. Đánh số được. Biểu tượng: Chồn. 49. có ngày người làm mình hưởng. Sướng khổ luân hồi chi phải màng. cố gắng ắt có ngày sẽ được toại nguyện. Nghĩa là việc đời không nê cưỡng cầu hãy cho nó tự do phát triển.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. bởi việc đời như Phật gia nói ”sắc sắc không không” vậy. 46.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. 62.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. hãy nên bước tối đi. 5. 50. Thiêm tử tôn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Người xin được quẻ này nên cố gắng nhiều hơn thì phải đẹp. trồng đậu được đậu. ai cũng biết có làm thì phải có ăn. thì ắt sinh con đẻ cháu cho mình vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.gif[/IMG] Quẻ này chủ trồng dưa được dưa. Thời vận hanh thông hạnh phúc đầy đủ. Nay con lớn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. sẽ thành đạt ý muốn.gif[/IMG] Nữ nhi dại. Sanh con đẻ cái nối dòng. những việc cầu mưu của bạn. Hỉ lâm môn. đi tìm được duyên nợ cho chúng rồi. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. thì lo gì mà không có kết quả tốt đẹp. 52.gif[/IMG] . Như quẻ nói. không ai lại đem phần đến cho. Nếu tích cực làm việc để trở thành người tốt. Theo ý quẻ nói. hiện nay thời vận của bạn đã đến lúc lên hương rồi như con đã trưởng thành vậy. Số hên: 25. Tìm vui duyên nợ để mà kết hôn.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Giá lương nhân.QUẺ SỐ 250 . Cho nên.HẠ HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. hỷ đến nhà. Đánh số tốt. Chẳng lo gì nữa. Trời ban phước đức ta cùng tạ ơn. Cảm hoàng ân. 20. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. QUẺ SỐ 251 . Đồng bái thu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. gái lớn thì gả chồng.

Cũng khó được như ý. triền miên hại mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. một cách bất minh rồi. 51.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. Khẩu bất tâm.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. khó mà làm nên việc gì trong thời gian này. Phùngđiên tác chứng. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại. Bế tắc chẳng làm gì được. QUẺ SỐ 253 . 1. 12. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền. Nhiệt hàn xâm thể.gif[/IMG] Mộc sinh hỏa. bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước. 25.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán. Số hên: 2. Cây sanh lửa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. thì nóng lạnh tất sinh ra. 5.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cũng như cầu xin một việc gì khác. vận trình của bạn rất xấu. 52.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 21. Theo ý quẻ cho biết.gif[/IMG] Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Càng thêm bệnh tật khùng điên. việc đã thành. vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến. Hàn nhiệt tương xâm.gif[/IMG] .

3. Trong nhà súc vật nguy nan cùng mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. chớ để cho tai vạ tới chân mới nhảy. khiến lũ nghiệt súc chết sạch. bao đồng xa xôi. Sau đó. Tuy nhiên. Nên lo việc cấp kỳ trước đã. làm ăn chưa nên. nguy hại đến toàn thể cơ nghiệp và an ninh của mình. Hãy mau cứu vớt chớ khinh. thì nguy đó. 2. Đánh số dở. Bất minh. thì mới nên.gif[/IMG] đi tính chuyện. Chúng chết tất nhiên chẳng hại gì cho mình. nếu không đề phòng cẩn thận lửa ắt bén cháy khắp nhà. Thời vận còn xấu. . 35. Cầu tài danh còn lâu. Nghiệt sức tao ương. Người xin được quẻ này nên đề phòng cẩn thận. QUẺ SỐ 254 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.TRUNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nên chịu đựng một thời gian nữa.gif[/IMG] Dĩ ngoại tâm đầu nguyện. 23. để nghiên cứu công việc trước đã rồi hãy bắt tay vào việc.Nạm lan khởi hỏa. tâm tình sẽ yên. Bởi thế.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Lửa bốc cháy trên lan can. bất thông. hơn là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tam sơn tu bả ác.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Dự phòng đắc lực. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Dẹp tiêu mối họa. Bây giờ lửa cháy lan can.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. hãy tính tới việc khác. 53. Đó là ý quẻ muốn mách cho bạn vậy. Diệt hỏa thành khang. khí thân. 5. 52. Số hên: 25. Thủy tri chí.

2. Luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui. Chờ đợi. khỏi cần phải nghi ngờ gì. nên hay không đều do hai chữ ”trung trinh” mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] đừng nản lòng mà cố gắng cùng thì ắt sẽ nên công trong việc cầu. Quế tử hương văn. Người xin được quẻ này an nhiên thụ hưởng hạnh phúc. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] định đoạt.gif[/IMG] QUẺ SỐ 255 . Mùi thơm cây quế tràn hòa khắp nơi. Cầu mưu thì có duyên.gif[/IMG] Phúc tinh chiếu ánh. thì mới mong thành sự. Bởi vậy việc cầu mưu của bạn cần phải kế hoạch có đầu có đuôi và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Ý quẻ khuyên: thận trọng. Theo ý quẻ thơ nói trên việc cầu thành hay bại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 42.Tần tần định thái bình.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. xuất hành thì đại cát. Việc tốt đẹp vui mừng. Đánh số được. 24. Sau trời sáng chiếu đời ta.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. danh lợi được cả hai. Vì câu chót nói: ”luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui” và tiếp câu thứ ba là: ”ba non nắm giữ trung trinh”. trước lúc thực hành. việc cưới hỏi nhất định thành. Quang diệu bức nhân. Mới hay thành đạt bấy lâu chí mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Mãn thiên tinh đẩu. Số hên: 54. . Tất cả việc tính toán. 25.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Một khi đã toại nguyện cầu. 5. Ba non nắm giữ cho mình. 4. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 45. cần tính toán nghiên cứu kỹ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Toàn gia bình yên thịnh vượng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.

cầu lợi đắc quả. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đây chính là hội tam đường khai thái (xuân về tốt đẹp đó).HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Phước tinh cao chiếu. 25. những việc cầu mưu ắt kết quả mỹ mãn. Đông Nam lượng đất thành như không. Đánh số. Mọi người đều ca tụng.gif[/IMG] Quẻ này tượng đủ: Phúc thọ phú quý. Thủy nguyên bất tri hà xứ. mọi nhà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. quế thơm tràn khắp. Tốt đẹp.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Biết đâu được có nước nguồn sông. QUẺ SỐ 256 . Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. thương sinh vô tồn tế.Không trung sao sáng đầy trời. để nắm lấy may mắn mà số phần đã dành sẵn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. tức là thời vận đã đến hanh thông. Vậy bạn hãy mau tiến hành những như đã định. thông. 52. Nhược yến dại phấn hùng tâm. Nghĩa là người cầu được quẻ này. Yên kế địa. 5.gif[/IMG] Đông Nam Bắc tương lai thành cố khứ. 55. Người xin được quẻ này coi như quẻ thượng cát. Bá tánh phương kia cũng khổ cùng. nhất tề đều tới.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. đó là cảnh vinh hoa phú quí vậy. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] đều tính phục. Giàu sang vinh hiển đến kỳ cầu danh. Chẳng còn gì trở ngại nữa.gif[/IMG] . Quả là sáng sủa chói ngời hoàng huy. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.

Cứ cho công việc tự nhiên đến. 5. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt. Bắc đều không phải là chỗ yên thân. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật. 26. Công việc tính toán vô cùng khó. Hãy chờ thời là hơn. Quẻ này chính ra là một cái phép tử lý cầu sinh (trong cái chết tìm cái sống) đó. nghi ngại. Làm chi tính toán lắm lôi thôi. sinh hữu thời. Việc tới trước mắt mà cứ gãi đầu gãi tai. bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì. . Số hên: 2. phải gắng sức. kiếp số khó tránh: 3 phương Đông. thì phải chịu gian nan. Muốn nên công.gif[/IMG] Hà dự mạn trù trừ. Người xin trúng quẻ này cần phải nuôi cái khí "Hạo nhiên" để tỏ chí cương cường khiến người ngoài kính phục. giàu sanh tự trời. tới đây còn mong là có làm được việc gì. Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 257 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Sống chết ngày giờ định sẵn rồi.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Nam. 25. 62.Quẻ này chủ đại nạn sắp đến. cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào. lo âu thì còn làm được gì nữa. băn khoăn do dự. không hạp. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn. ra rồi lại vào. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại. không nước thì làm sao sống. Đánh số. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. Tâm thượng vô nghi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Phiêu phiên nhất vãng. Lòng dạ yên vui yên chỗ ngồi. 6.HẠ TRUNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này chủ sống chết có mạng. 56. Tử hữu nhật.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 65.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mà chẳng biết được nước sông ở đâu.

Vắng tanh đi lại làm chi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 7. nghĩa là cuộc đời của bạn sống trên trần gian sự vui khổ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. đã định sẵn rồi. Đánh số.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Hết hồn hú vía tại vì làm gian. Lo gì. Hán gia hỏa thịnh đức. Vậy việc cầu xin của bạn hãy để cho nó tự nhiên. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] được thịnh vượng. Số hên: 25. Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. như xưa có câu: ”Mệnh trung hữu thời chung tu hữu. chưa thuận lắm.gif[/IMG] Húc nhật chính đương không. như cánh chim tung trời. bạn nên lấy câu đó tự suy nghĩa ắt bớt được khổ não trong hoàn cảnh thiếu nầy.gif[/IMG] Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Hãy ẩn nhẫn chờ thời. QUẺ SỐ 258 . khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 75.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 57. và chết có ngày. mệnh trung vô thời mạc cưỡng cần”. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Sài lang nếu cản nữa đường. việc mới thường yên tâm. giàu nghèo. Tiến thoái tự thung dung. chí nguyện chẳng toại.Quẻ nói rằng sanh có giờ. dầu bạn có cưỡng cũng chẳng được. 5. . 2. là trời định vậy. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả. 72. Khi thời đến. và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa. 27. Quang huy vũ trụ trung.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Ra tay chém.

52. Số hên: 58.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Vãng lai hành tịch xứ.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 85. cần phải thanh toán. Ra tay chém. việc mới thường yên tâm. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Sài lang nhược dương đạo. 2. Đề phòng tiểu nhân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cho nên kinh sợ.TRUNG TRUNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tuy ắt là phải trừ diệt cho bằng hết. ép mình là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. QUẺ SỐ 259 . Hết hồn hú vía tại vì làm gian. như thế lại càng tỏ ra mình là một tay hào hiệp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Đánh số. Có kẻ phá hoại. Như thế thì khi có phải kinh sợ chăng nữa cũng chẳng hề gì. 25. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. Sài lang nếu cản nữa đường.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Trảm diệt phương xứng tâm. Vắng tanh đi lại làm chi. . 8.gif[/IMG] điều phi nghĩa. Cầu mọi sự chưa thông.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc tìm liễu hỏi hoa. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. Thốt nhiên trước nhất kinh. 5. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. bỗng vụt tới với mình. dở.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 5. vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận. Đề phòng tiểu nhân. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Người cầu được quẻ này. 8. Cuốn gói hành trang vượt núi non. 52. Có kẻ phá hoại. Ngũ sắc quyển cầm trang. Cầu mọi sự chưa thông. đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý. Lỡmà lầm chỉ một ly.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. cần phải thanh toán. Đánh số. vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng.HẠ HẠ Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công. Giao phong đối lũy. 25. Lưỡng lưỡng tương đương. chớ có coi thường. Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể lực địch.gif[/IMG] Bát môn phân bát vị. ắt sai đi một dặm. đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ. Thanh xích hoàng bạch hắc. Chín sao bố trí chín nơi dòm.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Bốn góc bốn phương chia tám môn. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 58.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. QUẺ SỐ 260 . 2. Cửu tinh bố cửu phương. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 85. . Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc.gif[/IMG] Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ.

95. Cả đời chẳng học việc cao siêu.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới. thì việc mới thành tựu. 62. tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến. . Tại thể khước uổng nhiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 25.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Luân hồi bất năng miễn. Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 9. Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Xấu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 26. Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay. 92. Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ. mọi việc bế tắc. 5. 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo. Hay hơn là chờ thời. Vĩnh lạc khâm thạnh tạm. QUẺ SỐ 261 . Đánh số tốt Số hên: 29.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.Phải mưu mô. 60. 6. 20.gif[/IMG] Chung thân bất tập thương. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục. Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều. Sự sự bất minh. 2. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào.gif[/IMG ]àng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công. chỉ cố tranh dành với trên.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Đánh số chẳng hạp. 2. Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu.

Vô cùng vui vẻ đầm ấm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 21.gif[/IMG] Lưỡng ca tử nữ. Âm dương hòa phước may lành. Mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. Cầu danh đắc danh. 62.QUẺ SỐ 262 .TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 26.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đồng đáo tề hành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 12.gif[/IMG] đáng lo ngại băn khoăn. Đến cùng một lượt chung vai đồng hành. Mưu tác hoan hân. mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. cổ vũ nhau. có kẻ giúp công đắc lực lo gì chẳng thành. Hai đứa trai gái của ai. câu bốn cùng nói rõ là âm dương hòa phước may lành. cầm sắc hết sức hào hòa. và câu ba. Có âm dương hòa hợp là may mắn lắm rồi.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. QUẺ SỐ 263 . Đánh số tốt.gif[/IMG] . hợp tác chặt chẽ. cầu lợi đắc lợi. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng. Âm dương hòa hợp. 1.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 6.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Chồng hiền vợ tốt. Người xin được quẻ này chẳng có gì là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Vậy việc cầu xin của bạn sợ gì gì mà không may không tốt cứ việc tiến hành theo ý đã định đi tốt lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Hai chữ trai gái của câu một dịch ra chữ Tàu hợp lại có nghĩa là Hảo tức là tốt. Người xin được quẻ này là may mắn lắm. Số hên: 61.

62. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì. Tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Biểu tượng: Gà. Số hên: 26. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần. Kệ minh phương hiển lộ. 22. Mãnh nhiên ngộ thiền quang.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. lo gì. Vận trình vượt bước dặm ngàn xa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2. Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó. Gà gáy rồi đây trời sáng hòa. Đánh số tốt.gif[/IMG] Trung hữu huyền cơ phú. chớ có thấy cơ hội tới mà không làm. nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy vậy. y như là hai người khác nhau vậy. QUẺ SỐ 277 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 6.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] . quỳ xuống đất.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Huyền cơ trong đó có ngâm ca. Đả phá quân môn lộ. Thời vận tốt đến rồi. Bỏ dao rựa.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn.gif[/IMG] Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

Bình thường. Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy. Đánh số hạp ít. Lại đi chẳng định nơi nào. Do đó. Số hên: 27. khuyên người chớ lo. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó.gif[/IMG ]èo vượt suối. 77.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. tùy cảnh ngộ mà yên thân.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Kẻ gian hồ vui cùng trời đất. Lỗi non nước có hại chi. QUẺ SỐ 278 . nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu. chẳng bao giờ quan ngại.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. mà chẳng xấu lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Câu nói phú quý trời đã định. Trèo đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] Lai khứ nguyên vô định xứ. tuy nhiên cũng phải sự tại nhân. đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy. tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì. Vinh nhục bất kế. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 2.Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 72.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được. 7.gif[/IMG] . nào có sá gì. Trên đời vinh nhục kể gì mà lo. Thời lai thời khứ an thân. nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi. Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm. ta có cần cầu chi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. cứ để thời đến là hay. cứ xem việc đời giấc mộng. Bạt thiệp vô lự.

Khi nào nước lên lại ròng. Chớ tham. Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình.Hữu tử trường. cứ để từ từ thời vận đến. mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại. yếu trước hoang. phải lượng sức mình mà tính mưu. cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Nhân tâm khổ bất túc.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Hắc dạ lý đồng tiền vãng. 82. Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này. QUẺ SỐ 279 .gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. chớ lo. Thời ngộ hỏa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. . đánh số phải cẩn thận. Nhất hữu trị. Số hên: 8. chờ đợi. Quá lo chỉ hại thần kinh. Lao lao ky. vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt.TRUNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bất tất quá ưu tiên. Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an. 2. thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 28. ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba). 27. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. công việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy. phản phát phúc. thành thủy cục. Tuy nhiên thế tình thường đứng túi này trông túi nọ. 7. 72. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy. phần nhiều chẳng hội đủ. trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý.

gif[/IMG] Trập long dĩ xuất thế. Đắc tế thương sinh. đông người thì mạnh sức. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 1. làm hỏng công việc. . không mấy hạp. Đừng đi nữa. Theo ý quẻ cho biết.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Một khi sơ ý e dè gặp ma. Số hên: 6. mạnh sức thì dễ nâng. Bất thông.HẠ TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 68.gif[/IMG] êm khuya. Nếu trái lại cô chưởng ắt năng minh. Dầu dốc thủ tọa thành. Người xin há lại không biết điều đó sao. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. QUẺ SỐ 280 . tối đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Hãy nên nhớ. Đánh số. Cái ý sâu xa là như vậy. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 61. e rằng gặp ma tác quái. Rủ bè kết bạn. 8. mới là yên thân. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. lợi có bạc vàng. thì mới nên việc. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. Việc cầu xin của bạn.gif[/IMG ]êm khuya. Cầu tài có sự góp sức của đông người.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Vân hưng vũ trạch. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. 86. Sách có chữ: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 16.Tu kết đảng. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. nhớ thật xa. 18.gif[/IMG] Quẻ này chủ hai người đồng tâm hiệp lực.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mưa nhuần mây nổi bay thăng. Đây là một trong những quẻ đại cát. chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quản thi âm đức. bằng điều lành ý tốt. 97. Ngộ tế thủy nguyên.gif[/IMG] Quẻ này chủ bất nhật hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan. Gốc trời nhuộm đỏ hồng. QUẺ SỐ 281 . vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. kể từ khi cầu xin được quẻ khổng minh thời vận ắt được hanh thông rồi. Đánh số hạp. người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân. hơn nữa lại được thiên thời. 2.gif[/IMG] Hỏa thế huân thiên. LỜI BÀN .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn.gif[/IMG] đầy đủ sừng giác.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thiên biên tân xích. 27.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Hãy tiến hành những gì đã định đi. Ngộ phùng nơi nước suối. Vậy trong năm nay. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 72. Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần. Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau. 92. ắt sẽ được toại nguyện đấy. người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài. Số hên: 9. Biểu tượng: Rồng. 7.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Thứ hữu để cách.Rồng con nay đã chào đời. Thế lửa đang xung xung.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Công việc mới hanh thông.

đó là trọng tâm lời nhắn của quẻ đấy. Đâu cần hòa với ngô nhân. việc đi tìm nguồn nước vậy. Tiện đi ngựa tiến vào hàng châu thành.HẠ HẠ Thủy Lôi Truân Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Người xin được quẻ này chớ có giao du bừa bãi. Như cảnh lửa cháy đi tìm nước. hẻm cụt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cách hữu nhất tri âm.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa tốt đẹp hoàn toàn). Hướng nam đường xá thênh thanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Người tri âm rất ích. Số hên: 28. Thừa mã nhận hành châu. Cần phải chờ đợi thời gian nữa. Vần phòng ngộ kẻ tri âm hòa mình. Người xin được quẻ này nên biết cái đạo điều chỉnh khiến mọi vật được quân bình hòa hợp y như tượng thủy hỏa ký tế. 20. Lửa mạnh nước yếu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cần tìm sự giúp đỡ của quý nhân. 80.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nếu có lửa mà không có nước thì không tránh được hư hỏng mất một mặt. Bất tri ngô nhân xướng. và nhất là chớ có lầm đường lạc lối đi vào trong ngõ bí. Trong lúc này bạn chưa có thể như ý nguyện cầu được. Đánh số hạp chút ít.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. đừng nên làm theo người ta cứ chiều theo ý định của mình mà làm tự nhiên cũng có quý . thì việc mới thành. Và quẻ cũng nhắc bạn rằng. Mưu cầu nên nhắm vào hướng Nam mắt dễ dàng thành đạt hơn. 8. đó lời quẻ chỉ cho người hay rằng có thời thiếu vận và ngược lại.gif[/IMG] Hướng nam hữu đạo đạo. 2.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. khiến đến đều chịu lụy. và trong thời gian chờ đợi nên suy tính một kế hoạch tốt đẹp như quẻ nói để thực hành thì đắc quả. QUẺ SỐ 282 .

Số hên: 2. Đánh số hạp. vận đến. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 82. cứ đi về phương Nam mà tính thì sự ắt thành. 23 32. 81. 28.gif[/IMG] Quẻ này chủ lợi tuất sinh ra tuy ít ỏi. hãy cố công mà.gif[/IMG] Hữu điền nhất mẫu. về sau càng thành tựu hơn. Ta hãy chăm lo việc cày cấy. Người xin được quẻ này thử nghĩ kỹ xem. 8. Thời lại.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Kết quả vô cùng thu lượm khá. 28 83. Độ tại tây thành. Ruộng vườn một mẫu sẵn nơi đây. Biểu tượng: Ngựa. Ở đời trăm việc nhỏ đến đâu cũng có chỗ an ủi của nó. Thành công mọi sự tại phương tây. bạn đã thành tựu. 21. Đánh số tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Thực ra ví thử vườn ruộng ít ỏi nhưng cố sức chăm nom thì mùa thu về.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nhứt là phương Tây. cứ việc hái cắt được mùa chẳng lo hao sức uổng công. nhưng đại lợi là phương Tây vì câu kết của thơ quẻ có nói rõ. Số hên: 1. 2. mùa màng hẳn phong nấm. nghĩa là bạn đã được hanh thông thời vận. chớ có cho rằng nhỏ rồi xem thường rồi bỏ lơ qua. Tần khả vân canh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 8. nhưng vẫn còn hơn ngồi rồi ăn không. QUẺ SỐ 283 . thế nào cũng thành đạt sở nguyện. Tốt đẹp. 12.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Vô cùng thu hoạch. . 3. Quẻ thơ nói rằng hiện vận trình của bạn như mẫu ruộng sẵn có.nhân giúp cho công việc thành tựu như quẻ đã ám chỉ ở hai câu sau bài thơ trên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.

Người xin được quẻ này cần phải cẩn thận hết sức lời ăn tiếng nói. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Những sự cầu xin của bạn phải khôn lanh.QUẺ SỐ 284 . Đánh số hạp. Đừng chê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 84. QUẺ SỐ 285 . 8. nhiều việc nhỏ gọp lại thành lớn.gif[/IMG] Hai câu thơ đầu ý nói: Một lời đã nói ra. Cứ tiến hành làm. 4. Chạy nhanh ai đuổi xem coi được bằng. 48. 24.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. và thành tựu chắc hơn.gif[/IMG]đ ứa ấy không môi. ứng phó hoàn cảnh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Nạp nhật noãn tuyệt trung.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tán cẩu hà xứ mịch. Số hên: 2. Chó săn khó kiếm đâu tầm được ra. 4 con ngựa tứ đuổi cũng không kịp.gif[/IMG] Vật hiền nhi vô thần.TRUNG TRUNG . Chui vào hang thú ẩn thân. thì ắt vững bền và chằc ăn đó là ý quẻ muốn nói vậy. nhứt là người chê thì ta lại làm được thành công hơn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Chớ khinh công việc.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Quẻ mách rằng: Phàm việc mưu cầu chớ nên chê khen việc gì. cho nên ít bị lầm oán trách.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. ví dụ người ta đều tính chuyện làm ăn to lớn mà ta lại chỉ tính làm ăn việc nhỏ. Còn hai câu sau ý nói: người vàng thì kín miệng. 42. ắt được toại nguyện sở cầu. Tật túc truy bất cập.

vì một mình thì sức quá yếu. Song người cầu được quẻ này rất là may mắn ngoài sự mưu cầu cần sức hơi người. 82.gif[/IMG] Lục ngưu canh địa. cuốc bẩm.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Trúng mùa kết quả biết bao. khó nên việc to.gif[/IMG] . Đánh số được. Số hên: 2. Đầy kho lúa gạo việc nào phải lo. thì mới mong được kết quả mỹ mãn. Thu thành kết thực. ắt được nhiều may mắn. 58. Khai khẩn vô cương. Cày sâu. Xưa nay máu và mồ hôi.Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 25. thì lo gì chẳng giàu sang.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Quẻ ý mách rằng phàm bạn mưu cầu việc gì phải nên hợp sức với người. khó vì công việc. 85. Người xin được quẻ này. Tiền nhân hậu quả.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 286 . 8. đó là lẽ đương nhiên. chẳng có gì đáng ngại nữa. Khai hoang công tác phi thường công lao. 5. thảy đều biến thành vàng bạc và tiền tài. cứ cố gắng làm việc thì thế nào cũng có được kết quả mỹ mãn.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta: Nếu đem hết tử công phu làm việc thì thế nào cũng thu hoạch được kết quả mỹ mãn. mà vận trình của bạn cũng đến lúc hanh thông đấy. Sao trâu cày cấy ruộng vườn. Biểu tượng: Trâu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Doanh lẫm doanh thương. hãy mau hăng hái lên. bỏ công. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.

Số hên: 6.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Nếu ra đi kiến công lập nghiệp vào những tháng Bảy và tháng Tám thì rất lợi.gif[/IMG] Đại phấn xung thiên chí.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. muốn lập nghiệp thành đại sự. 26. Tám tức là tháng Bảy và tháng Tám.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 28. Chớ nên lưu luyến quê làm gì. Bảy. chớ chần chờ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Dương võ sa trường còn đợi chi. 82.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đánh số hạp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 68. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn. thì phải xa quê. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Quẻ này chủ người con trai ở chí bốn phương. Thấy bát quân hành tảo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. mất thế xung pha mới nên công nghiệp. ắt thu lượm được nhiều thành công. Ý quẻ muốn nói. Vật khổ luyến gia hương. Hãy lên đường lập nghiệp.gif[/IMG] . Chí khí xung chiên mau phát huy. chớ nên cố chấp tiểu tiết. Và nhất là tìm một nơi địa danh có chữ "Sa" thì tốt nhất (đó là ý nghĩa của câu thơ chót).gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Thời vận đến có thể làm nên. mạo hiểm mà tiến lên. Dương võ tại sa trường. tự nhiên có chỗ hữu ích. 8. Vậy tức là vận thời đã đến. cứ quyến luyến quê hương gia đình thì còn làm được việc gì. QUẺ SỐ 287 . bạn nên nắm lấy dịp may trong lúc này. Nên hành động kịp thời. 2. Khuyên người hãy sớm lên đường tiến.

Quì hoa hướng nhật. Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. QUẺ SỐ 288 . Hoa quỳ nở hướng phía đông. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đánh số hạp. Vô cùng hữu ích.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 20. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 72.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cửa nhà mở rộng đón chào. Một khi vào đặng huyền môn. an hưởng cảnh thái bình phú quý. nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình.gif[/IMG] Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Lạc hưởng thái bình. Số hên: 27. 70. cầu mưu cầu duyên. 2. Đại khai quảng hạ.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. cầu tài đắc lợi. Vận thái vô cùng thành đạt. người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ. Tân tân hữu ích. 7. Ninh hữu chân quyết.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Làm sao lại được chân truyền bí ngôn. Nhất nhập hiền môn. để đặt tiệc vui vầy.gif[/IMG] Nhân bất thức tiên. lanh khôn việc đời. Người không hiểu biết thần tiên. Trung xích khuyên tâm.

là vì người hiểu lý do tại sao nên mới chịu như vậy. 87. Quẻ này ngụ cái ý là như thế.gif[/IMG] Quẻ này chủ biết là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. tất nhiên không cho qua một cách dễ dàng. Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò. . Đánh số được. có thế mới đạt tới thành công. cho nên hồ đồ lầm lẩn. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. ta mới xét lý để biết. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Nhưng nay đã rõ hết chuyện.gif[/IMG] QUẺ SỐ 289 . Tu hành chính quả mới màng.gif[/IMG]đi nh thiện bất thành chân. 82. Người xin được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ. Nê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Phải có kinh nghiệm mới mong thành công. 7. chết chẳng đem đi". đó là hai câu đầu của ý thơ.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Ngộ xuất thiên ban ảo diệu. Cầu sự còn chậm. 28. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta.gif[/IMG] Quẻ này chủ về trước không biết. 8. Số hên: 2. Công danh lẩm bẩm đáng ghi.gif[/IMG] Vật vị thuyết thoại thái trầm. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. Phương thức thiên đạo tối thần. tìm hiểu để tỉnh ngộ. như những trường hợp ta có ý ngờ tới. và hai câu sau nói rằng muốn công việc cầu mưu được trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. chờ. nghiên cứu cho kỹ ắt sẽ thành công. Công việc làm ăn hay chuyện gì bị trắc trở không vừa ý. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. 78. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động.gif[/IMG] đúng khi bắt tay vào việc.

Sống gửi thác về. Tu hành chính quả mới màng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. không vững chắc lâu dài. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. vui làm điều thiện không chán. quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó. . Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. chẳng có gì đáng màng lắm. Tu là cội phúc. 98. chẳng có gì đáng màng lắm. chết chẳng đem đi". rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. 2. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành.gif[/IMG] Công danh tuy đa thực tể. Công khanh đại phu. Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó. Chi bằng ta đi tìm thiên tước.gif[/IMG] Chức tước. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. QUẺ SỐ 290 . Đánh số ít hạp.Nên công danh tiền tài đều như mây khói.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được. 82. Cầu xin còn chậm. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 92. Chân thân bất hủ. Còn tất cả là hư không. Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. đó là thiên tước. Công danh lẩm bẩm đáng ghi. Hà như tu luyện thành chân. Số hên: 9. đó là nhân tước". chóng tàn. Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín. Nên công danh tiền tài đều như mây khói. lựa chọn cẩn thận. Vạn tai trường xuân.

lúc thấy chó hiểm rằng quá muộn. QUẺ SỐ 292 . Số hên: 29. Nếu đem suy nghĩ tính toán cẩn thận lại. Gặp chó ta nên lấy làm kỳ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Còn tất cả là hư không.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mà chưa nên gì. Bởi quẻ tả cảnh của bạn như đang đi trên đường gặp một con chó. Cầu xin còn chậm. Người xin được quẻ này khi gặp việc. 2. 90. Và phải gặp chó mới hay. sinh kế do đó mà khả đã lâu bền được. chớ nên do dự bất quyết.Tu là cội phúc. 82. thì may ra có thể đổi mối lo ra thành điềm lành. nghĩ cho cùng. 92. 8. Theo dõi suy tư cho thật xác. tây đột. QUẺ SỐ 291 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. ắt giúp được sự nan giải đấy. thì công việc mới thành. Biểu tượng: chó.TRUNG HẠ Bát Thuần Cấn Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. thì mới mong được kết quả như ý. 2. 92. Mới mong yên phận hết lo gì. Khả trường cửu. Đi đi đang chạy trên đường đi. Phải suy cho kỹ. 98.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng thấy thỏ mà lại nhìn chó. 9. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. 20.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Những việc cầu xin của bạn trước tiên phải thấu rõ việc làm và phải trải qua một thời gian dò xét. Đánh số ít hạp. Đánh số dở. Đang đông xông. Số hên: 9. Cấp tư tầm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.HẠ HẠ . Sống gửi thác về. Vậy bạn nên nghĩ kỹ bài thơ trên.gif[/IMG] Tẩu tẩu tẩu. Ngộ nhất cẩu.

gif[/IMG] êm. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui. 92. chớ để kẻ dòm. 9. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ. nhưng cần phải dự phòng. bị phá hoại. suốt đời mình. Bất hứa khả môn kha. chờ.gif[/IMG ]êm chớ nên mở cửa. Số hên: 2. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Bất tri chân tiêu tức.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 19. 29. Thận trọng lúc hành động. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc. Người ta sinh ra ở trên đời. Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ. Trăng tròn nay khuyết nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tiêu tức mạch địa (hốt nhiên) lai. nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn. phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Sao mà tin thiệt không hay. 91. QUẺ SỐ 293 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.Bát Thuần Cấn Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà. Đánh số dở. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận.gif[/IMG] . 1.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có. Cầu sự chưa thông. không có ngày nào là không lo sợ đề phòng.

thân biện.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 22. yếu bất bì. nhận xét rõ ràng tích cực hành động) Theo ý quẻ cho biết hiện nay vận trình của bạn còn trong vòng bế tắc chưa được hanh thông. 9. Số hên: 29. suy nghĩ cẩn thận. (học rộng. đốc hành. Dáo đầu mọi việc đều thương lượng. Nếu đã làm rồi. Bất thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thận trọng cho lắm mới được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. e có nguy hiểm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. yếu bất ngốc. để rồi do đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. bất minh.gif[/IMG] Hỏa vương xứ. Vô đắc nhạ tha tai. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thân tư. trái phải.gif[/IMG] Quẻ này chủ lặng lẽ tính suy mà quan sát sự biến động. phải cẩn thận cho lắm.gif[/IMG] đừng sơ ý rồi gây thêm rắc rối nữa thì phiền lắm. minh biện.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Cấn Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Những việc cầu xin của bạn tốt hơn là tạm ngưng lại để chờ dịp. Đáo dầu dương chước lượng. Thủy thâm xứ. 2. Lửa nóng nơi hồng chớ mối mê.gif[/IMG] . Đánh số tốt. Hơn nữa quẻ còn khuyên bảo rằng mọi công việc làm ăn cũng phải tính toán cho kỹ và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Muốn thế chớ có câu chấp bảo thủ khiến trở thành nếp thành quy củ. Tai họa gây thêm ắt thảm thê.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Sự cầu chưa thông. cho nên tất cả những việc cầu mưu cần phải bền chí chịu đựng. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. vì hai câu thơ đầu của quẻ đã mách dạy bạn vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đấy là diệu pháp để thao túng. QUẺ SỐ 294 .gif[/IMG] đặt kế chế nguy hoặc tìm ra phương pháp thích nghi. Nếu được vậy ắt có thể tránh được thị phi. Vậy Người xin được quẻ này cần phải: bác học. thì mới có thể tạm yên. Vực sâu chỗ nước chẳng bề nề.

Lập nên sự nghiệp chớ thì say mê.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Tham luyến chung phi thế nhân phúc. Thời vận hanh thông. như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi. 39. chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục. Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] . QUẺ SỐ 295 . thì sự ắt hay. Hành kiến công huân tảo hồi trình. Mạc giao kê vụ hội tương tranh. 29. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Biểu tượng: Chim. Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý. và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước.gif[/IMG] Bảo nhạn nhiều hồ. Chim nhạn bay lượn mặt hồ.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]đi . Công thành thân thối. mua vui mà lại thành chuốc khổ. Nhảy lên trên đất dậm dò mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 93. tốt nhất nữa.gif[/IMG] đắc ý. địa thành lục.gif[/IMG] Quẻ này chủ công thành thì thân thoái. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Công huân chẳng ngại điều chi. Đánh số. 9. Số hên: 3. 32.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 23. nghĩa là tránh được những cạm bẫy. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

Đó là một cảnh trời sáng gió thanh.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 92. Nguồn trong chảy mãi đến sông Hương. Thiên biên nguyệt. có cái vui tương đối với mọi người. 2. cầu được. Số hên: 4. thì mọi người điều bỏ mình mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. mã đáo công thành. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009. Diệp lạc quy căn sanh cửu trường. mây điều phủ quanh. Trái lại nếu có chút hôn trọc.gif[/IMG] đi hết. Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu. nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt. Nguyệt bạch phong thanh. Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân. mờ ám. . Mặt trời sáng chói. 49. mặt trời sáng chói nơi góc trời. hạp.Thiên thượng phong. Điềm nhiên tương xứng. QUẺ SỐ 296 . 9. thời vận đã đến. Tốt đẹp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Được qui căn tràn ngập thiên địa.HẠ HẠ Sơn Thủy Mông Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. chẳng có gì đáng lo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 42. ước thấy. Lưỡng lưỡng tương đắc. 29. Vận thời hanh thông. Thủy thanh nguyên. Ắt sống mãi muôn thu "Tràng sinh uyên hối". Đánh số. Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. may lành hanh thông. 94. Gió trời nay thổi hiu hiu. Nhân đắc kim đan. trùng lưu hà hải. bẩn nhơ.jpg[/IMG] Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm. Đó là cảnh sáng gió thanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. 95.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ý quẻ nói lá rụng xuống cội cùng với đất cửu trường.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. QUẺ SỐ 297 . giàu sang. 29. Bỗng bị gió mưa mà thổi rụng. Lên đường cưỡi ngựa đến Trường An. 59. 9. Cuộc sống dài bền chẳng thể lường.Thuốc tiên hái được người trường thọ.gif[/IMG] .gif[/IMG] Quẻ khuyên ta uống nước phải nhớ nguồn.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. ắt thân ta khỏi khổ. Nên lo việc tu hành. Hương sắc tận điêu linh. ắt trường sanh bất lão. Tạo phúc cùng làm lành. dưỡng tánh. tránh dữ thành thiện.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy ráng lo như nước nguồn chảy mãi tới sông lớn. Nhất nhật vũ lai lâm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Khán hoa hoa chính phát.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. người hái được thuốc tiên. thì tức khắc làm ăn lành. Muốn được vậy ta phải tìm cho kỳ được kim đan mới có thể sống lâu. Nên tu tâm. chớ có quên cái đạo "Tu sinh" (nhận lấy sự sống). nghĩa là phải nhớ tới nguồn gốc.gif[/IMG] Thừa nã khứ tràng an. 2. Kim đan ở đâu? Ở hai chữ "nhiếp dưỡng" (nuôi dưỡng) bản thân. Đánh số tốt. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. lại vinh danh. nguồn nước trong và chảy mãi ắt thông đến sông biển. Hoa nở đầy đường chẳng ai màng. Người nhiếp dưỡng ít phải chịu "thanh tâm quở nhục" mới được. Làm cho hương sắc đều tiêu tan. 92. Số hên: 5.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. làm lành.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nổi hậu quả tai hại như vậy. 96. chỉ tại thất bại. 62. Gốc già lá tàn. Cho nên Người xin quẻ này phải coi như một roi quất vào mặt. Tử thực tam thụ chi diệp diêu. Trái mùa quả chín lá đâu ra.gif[/IMG] Mộc trưởng xuân thiên căn cán lão. trụy lạc quá lẹ. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cây mọc trời xuân gốc rễ già. Người xin được quẻ này đích thị là một người sống trong hoạn nạn. nhưng lúc đó trái đã thành.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc đời từng trải qua nhiều. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Tính thật kỹ là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Cành khô lá rụng chẳng chi hại. Số hên: 2. Tiền cát hậu hung. 9. chẳng khác gì cây kia tuy mùa xuân lớn. mùa thu lá hoa tàn. nguy hiểm đến điệp trùng. thận trọng đề phòng gặp cảnh không may xảy ra. Đánh số xấu.gif[/IMG] để tránh những điều không xảy ra cho bạn đó là ý quẻ mách ta thận trọng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. thành ra cái việc cầu xin hãy nên suy tính. Mất điêu bất tạ. có từng trải như vậy. gốc rễ đã to. QUẺ SỐ 298 . 26. 29. 6. đã ăn sâu xuống đất khiến gió mưa không thể làm cho tàn héo được. trụy lạc.TRUNG TRUNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.Quẻ này chủ sự bất đắc ý. thất bại đều do ở sự kiêu căng mà ra. Mất kiến căn lao. Hiện nay thời vận của bạn chẳng có gì xấu tuy công việc cầu mưu có vấp phải điều khó khăn và trở ngại. Cần bố đức. Đổi cũ rồi sau đó có mới mà.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Hai câu đầu thực là tốt thay. đó là những chữ dùng để nói xét việc đời thâm trầm. cũng không đáng lo buồn vì căn cứ bài thơ trên nói cây mọc trời xuân nghĩa là . mới thấy là già dặn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.

Tiếng người la lối om sòm. 2.gif[/IMG] Khiếu đạo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Sự sự sắp thông hạnh. nhứt là trong dịp này ắt thành công. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt thành công mỹ mãn. cần giữ một lòng lành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. cứ lo mà tiến hành.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động. 29. 28.TRUNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. kẻo muộn màng mất đó. 97. Thiên tướng minh liễu. Hà tất thân thủ thư mi ? Phản tổ cao bồng dáo lão?.gif[/IMG] đúng thời.gif[/IMG] Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến. vận thời đến rồi lo gì nữa. QUẺ SỐ 299 . 89. Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. Khuyên ta chộp lấy thời cơ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. khiếu đạo.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 27. 79. Số hên: 7. Sao còn chẳng chịu thức chơi. . thì uổng lắm. Đánh số tốt. xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội. 92. Tốt đẹp khỏi lo. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 2. Đánh số thông. Số hên: 8. Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không. mọi việc đều suông sẽ. Câu chót nói đổi cũ rồi thì thành mới có như vậy đã mách rõ sự tốt đẹp cho biết. Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 9. dù gặp gì trở ngại đừng nên nản chí mà cứ tiến tới sẽ tốt lành theo sở nguyện. 9. 92 29. Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua. cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi. bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.

Cố gắng ắt nên việc. Gốc rễ vững vàng đỡ một phần. . Dồi dào sức khỏe mạnh hơn trước. Vậy bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua những khó khăn nếu gặp rồi sẽ như ý. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 9. Tâm tề hậu.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Cố đắc khan. Đây là một tấm gương sáng soi chung cho tất cả ai ưa bao biện. và sự thành đạt thực là tốt đẹp. tâm vừa nhàn mà thân lại an nữa. Theo ý quẻ cho hay. túc phân minh.gif[/IMG] Dược nhĩ chân. Tục ngữ có câu: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. và cầu về công việc làm ăn. phúc liễu ninh. khí thì sảng. thì luôn luôn ứng vào là công việc ấy phải trải qua ba lần cố gắng mới đạt được ý muốn. Ba thang sẽ thấy thần hồi thân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Lúc đó thần thì thanh. Thuốc thiệt uống rồi ắt lành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 29. Thần trung thần. cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi. Đánh số hên. thì việc mưu sinh thì còn có gì đáng lo ngại nữa. những người cầu được quẻ này. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. khả trường sinh. rồi mới thành công.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thất bại. 99.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần tinh. thanh đắc thanh. Bởi thế chuyên hẳn một nghề đến chỗ tinh vi. nghề thì có nhiều nhưng chả tinh được nghề nào.QUẺ SỐ 300 .

lợi đến đương nhiên. Sự sự hanh thông. Giao du kết bạn chỉ ba ngày.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . duyên phần đẹp mùa thương. giàu sang nữa là khác. bạn xin được quẻ này. bởi theo hai câu sau của quẻ thơ "Cưỡi ngựa cao to" và Ԕhiên đình vào ngayԔđều có ẩn ý tài sắc và giàu sang. Trực nhập thiên đình. Số hên: 3. LỜI BÀN Quẻ này chủ rong ruổi xa gần. chẳng những toại nguyện và còn là một kẻ tài đức.QUẺ SỐ 301 . Biểu tượng: ngựa. Cung hỷ.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tam thiên tăng kết xả. đúng như có câu nói: Ԕhặng Long Khoái TếԔ Cuộc đời được lên hương. QUẺ SỐ 302 . Tứ hải tận tri danh. 30. Bốn bề nào ai mà chẳng hay. Đánh số tốt. Tràng kỵ tuấn mã. Cưỡi ngựa cao to oai lầm bầm. Thiên đình sang mấy vẫn vào ngay. Người xin được quẻ này ắt hẳn có hàng trăm việc sắp sẵn trong lòng và hoạt động tất có danh và có lợi.

Mặt mày tóc bạc thanh tươi. chẳng lo gì. QUẺ SỐ 303 . mới gặp nhau mà đã thân như bạn cố tri. Đánh số tốt. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng giải cấu tương phùng. Bỗng nhiên lại gặp ở đây một người. 31. có thể dốc bầu tâm sự bày ruột phơi gan. Khi nhàn nhã đến nhà thầy. Tiểu lý sinh xuân. 13. Số hên: 30. Người xin được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách không ngờ. Ngẫu nhiên ngộ nhất nhân. Vậy việc cầu của bạn chẳng bao lâu là sẽ thấy công thành và mỹ mãn lương duyên. Người cầu được quẻ này thực là may phước. đó là ý nói gặp quý nhân chỉ bảo đường đi nước bước của mình đấy.Nhà lai phu tử xứ. 1. Gặp vận hanh thông. thời vận đã lên hương. bỗng lại được gặp ông lão tươi tốt tóc bạc. Cười như xuân gió thảnh thơi tiếu đàm. Đồng nhan hạc phát.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . cứ cố gắng là thành công. Bài quẻ đã nói nhàn rảnh đến nhà thầy.

30. Hoàng Hà cuồn cuộn hãi hùng. Công việc trải qua ba bốn bận. Kinh doanh thị tứ lưỡng tam xuân. Bốn phương khói bụi vô cùng xót thương. hiện nay thời vận của bạn đã bước vào hướng may. 2. Tương lai sẽ thấy ngày mai lành. . Phải có người thân giúp và phải 3 lần thất bại mới xong. Sau khi trải bao khổ sở gian chuân mới tạo lập được căn bản. Theo ý quẻ cho biết. nhưng mà chưa thể thành đạt ngay trong lúc này. công việc còn trải qua một vài lần gian nan rồi mới định được. Con sông Hán thủy vô tình. Tứ xứ yên trần. 20. bèn kết làm tri âm.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Hán thủy vô tình. cùng nhau mưu tính việc làm ăn. Liên nhai đăng hỏa hậu. bỗng gặp được người đồng hương. Duy hữu hương nhân tiện thị tri âm. Hiểu được ý mình chỉ kẻ thân. biết mình chỉ là kẻ thân mà thôi. Biểu tượng: Con hạc. Người xin được quẻ này như nếu muốn kinh doanh hoạt động. Đánh số được. rồi từ đó hồng vận đến. cẩm tú tiền trình. và tiếp cho ta hay. vì chưa là thời thuận tiện lắm như câu quẻ thứ hai nói. QUẺ SỐ 304 . Số hên: 32.Nhàn vong dã lão vong đông hành. Vậy bạn hãy ráng sức vượt qua. 3. Còn kia nước Thục sông hình trắng trong. Thục thủy trừng thánh. Hoàng hà cổn cổn. phải nhờ người đồng hương giúp sức không được. LỜI BÀN Quẻ này chủ làm người khách ở miền Đông. Mây nhàn hạc dã hướng đông hành.

TRUNG HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tiềm long dĩ thụ khốn. Phi khứ đáo thiên đình. Bấy giờ bay thẳng thiên đình cao xanh. mà không có cách chi chế chỉ được. do đó âm tín bị cách trở gián đoạn.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bất an nên mất hết yên vui. 30. Con rồng nay kẹt thế cùng. Trữ khang vân tứ hợp. Bài quẻ này toàn lấy các con sông của nước Tàu để tả cảnh tình kẻ cầu xin và hiện cảnh của các con sông ấy. LỜI BÀN . trong thời gian này khó mà toại nguyện. gặp nhiều gian nan. ngoại trừ sông Thục. Duy chỉ có một nơi là xuyên trung (tức Ba Thục) còn được yên ổn như cũ mà thôi. Số hên: 33. đều cuồn cuộn khơi sóng mịt mùng bốn phương. Người xin được quẻ này có bạn thân bị khó khăn trở ngại trên đường lữ hành. Chờ xem mây tụ một bên. QUẺ SỐ 305 . Gió mây chưa thấy nổi bùng nương lên. Vậy những việc cầu của bạn. chờ đợi. 3. Phải chờ đợi một thời gian nữa và khi đạt thành đại lợi thuộc về hướng tây. Thượng bất kiến vân hưng. Đánh số không hạp. Bất lợi bất thông.

QUẺ SỐ 306 . Hà như đàm tiếu sinh phong. 30. thời vận chưa đạt. Khi người nhường ta thì ta nhường. Nơi đây mùi vị quá nàn nồng. thì làm sao bay? Chờ mây tụ. Biểu tượng: Rồng. chớ nên nhận lầm là thật. Người xin được quẻ này chớ nên vội vã. Giữ chẳng lâu bền.Quẻ này chủ công danh chậm chạp. đem hết sức mình mà học tập. Nung diêm bất nại cửu. Cho nên bói được quẻ này nên nhớ kỹ. Ra ngoài (xuất ngoại) có lẽ là một bí quyết đó. 34. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa. Rồng mắc cạn không mây. 4. Nhưng thơm tho đó đâu được lâu. nghiên cứu thì may ra mới phát tích tụ mình được. Ý quẻ cho rằng việc tính cầu này là rất lý tưởng tốt đẹp như mùi vị rất thơm tho. Vậy những việc cầu mưu của bạn hãy nên bền chí chờ đợi một dịp khác là tốt hơn. như vậy dù có cũng như không mà vui sướng gì đâu. Ý quẻ nói hiện nay vận trình của bạn chưa được thông như con rồng hiện đang bị kẹt thế cùng và mây gió lại không có. Vậy thế làm sao cười giỡn nổi. Tuy chí khí mưu đồ tích cực đấy nhưng hội gió mây vẫn chưa gặp. có cũng không. Số hên: 3. vì trong lúc này vận thời chưa được hanh thông lắm. chớ quên. . Đảo hào đông bôn tây tẩu. thì mới có thể có tiện lợi hơn. Hãy cứ tươi cười vui vẻ đi. Đang bỉ. thì bay thẳng lên trời. Vội chạy tây rồi vội chạy đông. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc tiếp thế xử vật. cần chờ ẩn nhẫn. khi người nhịn ta thì ta nhịn lại. rút cuộc cũng là hao công vất vã mà thôi.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Thử xứ tư vị nung. 40. nên khó thành công. Trừ phi chăm chỉ chuyên cần. 43. Đánh số hạp chút ít.

cần chờ người giúp cho. chung quy chỉ được vui trong một chốc lát mà phải cực nhọc thân trí vậy. như thệ vật cửu tồn.TRUNG TRUNG . Chớ nên ngơ nghỉ ngừng ngang chỗ này. Đánh số hạp chút ít. QUẺ SỐ 308 . để rồi buồn đó. Số hên: 35. Sự cầu xin của bạn đang bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Nơi đây có kẻ tiểu nhân. Chờ đợi vượng hơn. sự việc nan định. Phòng tiểu nhân cho lắm. ý quẻ còn khuyên bạn đừng nên lưu luyến công việc này và phải từ bỏ ý định đó. Huống hồ chúng đông mà ta ít. Mang dã điếm. 3. gió mưa bất thường. Nếu lây nhây thì chẳng được tích sự gì. 5. 53. bây nhây hai mình. Trăng trời du ngoạn. bất tín kỳ vôԔđể khỏi sau này ức hận. Chẳng nên gì. thì ta lại càng phải lo xa là hơn. 30. cần ẩn nhẫn chờ thời hanh thông hơn. hảo khởi hành. coi chúng như rắn rết.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Thử gian hữu tiểu nhân. Vội thu xếp hãy mau thay. Đánh số dở. 6. và câu thơ 4 chót cũng thêm: chớ có ở lâu là thế. mới mong. 63. 3. Ví bằng không ta tránh chúng. mà khuyên rằng: nhân tình ấm lạnh.Do những ý trên của quẻ thì việc cầu xin của bạn dù có thành đạt đi nữa cũng phải mất trở lại như tình trạng cũ. Nhất nguyệt. tai vạ ắt tới ngay cho nên câu thơ 2 mới nói: "chớ dừng giây lát". Thiết mạc xảo lưu đình. Người xin được quẻ này nên phải kiên cơ nhi tác chớ đợi chờ mãi mà nguy đó. Số hên: 36. Vui nhỏ đến. 30. ta hãy nên Ԏinh tín kỳ hữu. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta tránh bọn tiểu nhân. căn cứ vào bài thơ trên của quẻ Khổng Minh. 60. QUẺ SỐ 307 . 50.

Hảo tế tương sinh. Chẳng lâu sắp sửa tưng bừng gió mưa. 3.Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Long sinh đầu giốc. Đồ mà cúng tế phụng thừa chúng sanh. Nhất vào tháng 3 tháng 6. QUẺ SỐ 309 . Song hai câu của quẻ thơ có ý nói rằng. 73. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạm thời hãy an tâm giữ gìn cẩn thận. chắc chắn có hy vọng hanh thông lắm. Phong vận gặp hội anh hào ra tay. Tương bái cam lộ. Tốt đẹp. tin tức tốt đẹp sẽ tới đó. Thời vận hanh thái.7.8. Đánh số tốt đẹp. nếu bạn muốn thành đạt sở cầu thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước tối mới thâu hái được kết quả mỹ mãn. 7. Ta nên mau sớm tiễn đưa. 70. 30. Biểu tượng: rồng. Quẻ nói người cầu xin như là rồng đã mọc sừng và sắp sửa làm gió làm mưa. Nhưng phải kiên chí tính toán kỹ. Số hên: 37. Nghĩa là vận bạn đã tới lúc tốt sẽ gặp may mắn. Lục bất bát tảo. Người xin được quẻ này nên chớ có lo ngại. Đầu rồng nay đã mọc sừng.TRUNG THƯỢNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn .

chiến đấu. Biểu tượng: rồng. lý chẳng thắng số. Con rồng bay thẳng thiên đường. Long xà tương cạnh trục. Bờ hoa nở khắp nơi. Ý quẻ mách rằng hiện nay thời vận đã đến lúc hanh thông. 80. tốt đẹp. Hãy ráng chờ xuân với tiến đông. tất cả việc cầu dễ dàng hơn trước rồi. 83.Thái bạch hiên tây nam. Đông phong niểu niểu. 30. 8. Cạnh tranh. Dã yếu dãi xuân lai. Số hên: 38. không nên dính đến ma tà thì mới nên. chớ nên theo đường tà ma mà có hại đấy. Thoang thoảng gió đông truyền khắp xứ. Đó là đi đường chính đạo. Hanh thông. ý chỉ con rồng là chính con rắn thuộc tà ma và cuối cùng bị tà ma giết. Xà khước bị hình lục. một sống. lẽ trời rõ ràng là như thế. Long tự phi thượng thiên. rắn. Cuối cùng chính thắng tà. phân mình nhược cương. Nay người đã bỏ công ra trồng. Long xà đấu sức. Người xin được quẻ này nên hiểu rằng chánh bất tất phải tự cưỡng tranh vật lộn làm gì. Đánh số được. Rắn thì bị giết tai ương tự làm. 3. Bởi bài thơ ví rằng Long Xà đấu sức. Đây Nam Thái Bạch hiển linh. ắt sẽ được bình an và làm ăn dễ chịu. Có cuộc ganh đua. ắt phải một chết. LỜI BÀN Quẻ này chủ chánh không thắng tà.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tằng bả thụ tài. Vậy bạn cầu mưu những việc gì cần phải nhờ đến phước đức. song những việc mưu tính phải chính đáng ngay thẳng. QUẺ SỐ 310 . .

Vận thông rồi. Ấn ái thương đa hoan hỉ sự. Khi thời cơ đã tới thì càng ngày càng tiến bộ hết sức nhanh chóng. 90.Đầy đường hoa nở chỗ nào không. Bao năm khổ cực đã nhiều rồi. chủng đậu đắc đậuԔđó là chuyện dĩ nhiên. ắt thành đạt ý nguyện mà sự thành đạt ấy sẽ được hạnh phúc vô cùng. Tích thuận thanh xuân. đã cố công trồng thì sẽ ăn quả. cần phải tới buổi xuân hoa nở mới có thể thuận tay hành động được. 30. lo gì. Nhi kim an lạc độ quan âm. Việc cầu của bạn như quẻ thơ đã nói. LỜI BÀN . Nhưng chỉ cần đợi thời gian trái chín mà thôi. Kể chi ơn ai ngày xưa nữa.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tứ thập dư niên khổ dĩ thâm. Bây giờ con lớn mới vui thôi. nhưng đợi chờ ԃhủng qua đác qua. QUẺ SỐ 311 . Bất giảm thanh xuân. 93. Như câu chót của quẻ thơ nói hoa nở đầy đường tươi đẹp. LỜI BÀN Quẻ này tượng việc có trở ngại. Vậy việc cầu xin của bạn ráng chờ đợi một thời gian nữa. 9. Số hên: 39. Biết tiếc thanh xuân già vẫn tươi. Nạc trù luân. 3. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thuận thời mà hành động.

cũng như mọi việc mưu tính. Song. vận chưa mấy thông. nếu chậm sẽ không kịp. miễn để lại cho cả cuộc đời. Tất cả trọng tâm khuyên dạy của quẻ là phải biết thương tiếc thanh xuân. có đổi nghề cũng nên đổi sớm. Người xin được quẻ này : tự nhiên hiểu lấy mình. QUẺ SỐ 312 . Cố gắng thì may mới nên . văn nghệ tinh. cần ẩn nhẫn chờ thời gian đạo hòa an. Vậy bạn hãy suy nghĩ và xét lại việc làm hiện nay. Tính toán chưa thông. Ba năm văn nghệ tinh thông. 13. Hai chữ Դhanh xuânԔnên đáng được lưu ý. Đáo đầu xứ diệc thành băng. đủ để tự mình vui với mình.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tam đông túc. Người xin được quẻ này nên gấp rút cải nghề đổi nghiệp. Vì hai chữ ấy ngoài nói trẻ đẹp mà còn ẩn ý nói sự tốt đẹp đó. Công việc cầu mưu của bạn. Số hên: 10. Cầu sự còn chậm. rút cuộc sẽ đem lại những điều may mắn không đẹp như câu thứ hai đã nói đấy. Vật ngộ tiền trình. Còn lận đận. thay đổi chương trình cầu mưu. mà già vẫn tươi. Đúng vậy nếu bạn giữ được mọi sự tốt đẹp cho gia đình thì gia đạo ắt sẽ vui vẻ. mà hãy nên xét lại. hanh thông. thì mới có tương lai yên vui. 30. chẳng nên buồn phiền chi. LỜI BÀN Quẻ này nói đọc sách không thành. Nước thành băng giá nơi cùng đường đi. Cũng như công việc mong cầu. 31. Cấp cấp hồi thu. Vận vừa phải. ý quẻ cho hay rằng. Hãy mau tỉnh ngộ màng chi. chi bằng đổi sang nghề khác. Để rồi mất dịp còn gì tương lai. phúc tuy muộn nhưng tốt tuổi đã già mà càng khỏe.Quẻ này tượng khổ tận cam lai. đừng tưởng là may mắn.

Số hên: 32. thì sẽ thành công trong tương lai.TRUNG THƯỢNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Kỳ quái ! kỳ quái ! Tiền phiên lai liễu. Cẩn thận đề phòng. Người xin được quẻ này quyết phải cố gắng phòng bị nghiêm mật mới được. Nếu không đề phòng cẩn mật như đề phòng cọp sói. Đề phòng cẩn thận chớ sơ sót. 21. 23. Đánh số dở. thì làm sao tránh được tai vạ nguy hại. Canh kỹ xem chừng bị phá gì. Việc còn đang rối rắm. cần đề phòng và tính toán kỹ thì mọi việc may ra mới thành. 11. LỜI BÀN Quẻ này cho biết họa vô đơn chí (tai vạ thường đến liên tiếp). Vậy vị lộng hoại. rút kinh nghiệm và có kế hoạch rồi tiến hành. Theo ý quẻ nói: có lẽ sự cầu xin của bạn từng cầu mong nhưng đã gặp trở ngại phải không? Nếu câu hỏi của quẻ đúng với quá khứ của bạn thì lần này phải kỹ lưỡng và thận trọng hơn. Số hên: 31.THƯỢNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . kim phiên hựu lai. 3. QUẺ SỐ 313 . Vừa rồi mới lại thế là chi. 13. thực quái kỳ. Kỳ quái lạ thay.công. Và bắt lấy thời cơ mới được. 12. QUẺ SỐ 314 . chớ nên sơ sót mà hỏng ngay. Vậy bạn muốn công việc cầu xin được đến nơi đến chốn hãy nên bền lòng. Đánh số hạp.

31. Công trình khẩn đất khác thường chẳng lo.TRUNG HẠ Sơn Địa Bác Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . Như con trâu cày nay đã nằm trên bờ ruộng chẳng lo gì tới việc cày cấy nữa. LỜI BÀN Quẻ này cảnh cáo làm biếng thì nghèo. mà chỉ nằm nhìn xem người ta gặt hái về an hưởng mà thôi. Ngồi nhìn gặt hái bo bo. Tòa khan thu hoạch. Như vậy việc cầu xin của bạn ắt thành công. nay mai nên bạn hãy cố gắng tiến tới đi. Tất mạch đạo lương. Trâu cày nằm bẹp giữa đường. Tịch khổ khai cương. Người xin được quẻ này muốn cầu mong giàu có. 3. Đánh số tốt. bây giờ chỉ còn hái quả thôi. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể giàu. Tốt đẹp. 33. siêng năng thì giàu. Quẻ thơ nói rằng: vận thời đến lúc hanh thông mưu cầu toại nguyện chẳng gặp chi cản trở nữa. ắt trước hết phải siêng năng cần kiệm. lúa gạo đầy kho đầy đồng. thời vận đến. QUẺ SỐ 315 . 1.Canh ngưu phục ngột. trái lại chưa có người nào siêng năng mà nghèo mạt suốt đời. chẳng lo gì khó nhọc vì đã có công gieo hạt. Số hên: 13. Bắp ngô.

thế nhưng không ngờ lại hoa đào gặp bão làm cho những điều tốt đẹp lại phải tiêu tan. 41. Biến hóa hải đảo. Sơn cốc hoàn kiều. . 4.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Sô điểu phi cao. Lẽ ra vận trình của bạn phải được tốt đẹp. Nhưng tiếc hoa đào gặp trận bão. nếu muốn thành đạt sở cầu. Đang thời vận thông. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. Lưng treo bảo kiếm thanh cao. thì phải cố gắng trên đường đời hơn nữa. trái lại cần phải lâu ngày tháng và công sức mới thành. Số hên: 3. vui vẻ như hai câu đầu của quẻ thơ đã tả. 31. Con nhạn cùng mây bay lượn nhàn. Đảm đương việc phi thường. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng báo cho biết hỏa hậu (mức độ vừa đúng của lửa khi nấu luyện vật gì) đã đến linh đan tự nhiên thanh. 1. Đánh số tốt. Chim con ắt sẽ được bình an. Vậy sự cầu xin của bạn trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. chẳng phải cứ bắt tay vào một cái là xong ngay. Thiên trùy bách luyện. Phàm làm việc gì cũng vậy. có quyền thế đó. Trăm ngàn rèn luyện đường đời mới nên. QUẺ SỐ 316 . Ý quẻ cho hay hiện nay thời vận của bạn rất tốt. Phú bộ tam sơn. chưa tốt đẹp hoàn toàn cần rèn luyện tài đức thêm mới mong đạt được quả tốt. 34. Nhưng muốn đạt thành sở nguyện. bình an. Bộ nhập kim loan điện.Yêu hạ hội thanh bình. Thần long trảo nha. thì phải trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. 14.

Hữu liễu mai hoa tiên bất đồng. Nhân tình bất tỉ cựu thời nung. đang may gặp rủi.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Cát. 51. Số hên: 15. nếu có kết quả thì kết quả đó chẳng đi đến đâu. biến hóa bất trắc. cát. LỜI BÀN Quẻ này có cái tương từ thấp mà lên cao. nguy hiểm đến thình lình. cát. . Đây là quẻ đại cát. Tầm thường nhất dụng song tiền nguyệt. Dù may cũng giống trăng ngoài nhà. tiếc thay. Biểu tượng: chim. 5. Hàm tiếu hướng đông phong. con người không thể nào chống cự được.hung. 13. QUẺ SỐ 317 . Biến đổi. thận trọng. Rủi có bông mai lại khai ra.hung.Nghe bên lề ruộng gái than van. chờ thời và ẩn nhẫn. Hung. 1. Vậy những sự cầu xin của bạn khó mà thành trong lúc này. 31. Bởi vì sự kiện xảy ra tự nhiên. Đánh số rủi. nên phàm việc gì phải cẩn thận lo liệu mới được.

Vậy tự liệu thôi. Trái lại việc cầu xin của bạn chẳng xấu. Tân thiên yết địa. LỜI BÀN . Nếu hiểu được tình đời. Hãy nên lấy nước xài. 6. 13. nghĩa là chẳng tốt đẹp cho lắm. Bình thường. Lửa cháy thành ương tai. ắt ta cũng chỉ ném theo một cái cười là hết. cho dù mùa xuân đến cũng vẫn chưa may mắn. mà cũng chẳng tốt lắm. Khi thành đơn bữu đỉnh. phải nói rằng dữ mà chẳng dữ. Nhân tình nào sánh kịp ngày qua. Bảo đình đan thành. chỉ là tầm thường. 36. Quẻ nói rằng dù may mắn như trăng ngoài nhà. Đánh số tốt chút ít. cơ hồ ngư đã từng gặp tai họa. Trời đất cũng kinh hãi. QUẺ SỐ 318 . Số hên: 3. 1.Cười hướng gió đông tưởng ý mạt. 61.HẠ TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Đại hỏa viêm viêm. thời vận không mấy tốt. Tu thủy tương tế. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời cho dù có gặp mùa xuân sang. Trái lại còn gặp rủi ro nữa. thì sự cầu cũng chưa đến đâu. LỜI BÀN Quẻ này nói rằng lành mà lại chẳng lành.

1. có môi chẳng lời. Vậy bạn nên kiên trì mà cố gắng. khi vượt khỏi được khó khăn ấy. nắm vững chủ trương đã định. . ngược lại sẽ tạo nên hậu quả không tốt đẹp mấy đấy.Quẻ này cho biết người không có ta không thể lập được. thì sự việc ắt thành công một cách huy hoàng không ngờ. 7. trái lại. LỜI BÀN Quẻ này tượng bắt đầu có cái nguy trôi nổi phiêu lưu và cuối cùng là cái hiểm phải đoạn tuyệt. Người xin được quẻ này chỉ có cách tu dưỡng con người để hóa giải mong tránh khỏi. thì sự việc chẳng có gì tai hại. cố lên. để chuyển bại thành thắng. Nay dây sắt kẽm một dây. sẽ lôi thôi. Tảo bả đầu bạc địa. 71. Đang bế tắc. 13. ký tế (nước lửa cùng giúp nhau). Số hên: 3. thì được nhiều tốt đẹp đấy. Đánh số tạm được. Vi bả cô chu hệ. ta không có người cũng không thể thành được. nếu có tài. Ý quẻ nói: sự cầu mưu của bạn rất là khó khăn như lửa cháy thành ương vậy. ta hãy nghĩ trước. làm ra từ trước chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. khó khăn. Người xin được quẻ này cần phải lấy vấn đề giao hữu làm đệ nhất nghĩa. Tóm lại. ráng vượt qua những khó khăn vấp phải. Quẻ mách rằng: phàm cầu mưu việc gì. Kim đao nhất hạ. Sao chưa lấy cột thuyền này khỏi trôi. vượt khỏi sự khó khăn đó. như quẻ nói cứu lửa biết dùng nước trị.TRUNG TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thiết sách nhất điều. Còn gì mà nói. tính sau nắm lấy cơ hội và những phương tiện chung quanh thì mới mong đem lại được kết quả theo ý muốn. người và ta giúp đỡ lẫn nhau chẳng khác gì thủy hỏa. Tất cả mọi sự mọi việc xảy ra. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó. 31. Khi trôi mãi. và có thủ đoạn ắt giải trừ được cái khó. Và ngược lại. QUẺ SỐ 319 . 17.

Mới thành công quả phi thường hiển nhiên. ắt sẽ thu lượm kết quả theo ý muốn. Có phương tiện sẵn. gió thanh làm dây mới. Nói cách khác. Quẻ nói: cả ngày 12 tiếng chuông đồng hồ đánh lên mãi. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn được đôi chút. không từ gian khổ thì ắt thành đạt. làm việc phải có kế hoạch và sáng trí thì mới nên việc. Vậy những việc cầu xin của bạn. . tại sao không thực hành công việc đi. nản chí. Thanh phong móc nối làm mai dẫn đường. 3. bình tĩnh suy tính rồi mới bắt tay vào việc. biếng lười. Vô xứ hạ cước. Cả ngày đồng hồ đánh chuông hoài. 13. 91. nơi ba đào quăng lưới lại bắt được những vật quý. sự ắt sẽ thành công. cần phải cố gắng. nên thức dậy sớm và cố gắng tiến tới làm những mưu định đi. Vua Đại Vũ tiếc một tấc bóng. 18. có nghĩa là: thời đã đến. Còn riêng việc cầu Դiểu đăng khoaԔ chắc là Ԕỹ mãn lương duyênԔrồi. Người xin được quẻ này rất nên hăng hái cố gắng làm việc mới được. Cứ tiến hành và cố gắng. Số hên: 9. 31. chớ có lợi tay. đừng chần chờ. 1. 19. hãy thử thách đi. Thời vận gần hanh thông. 31. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 38. 8. 1.TRUNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thập nhị thời trung. làm ngược lại chỉ thành hư không mà thôi. 3. nếu không thì hỏng. Đánh số chưa hạp. Khẩn cấp luyện trước. thì chúng ta tiếc một phân bóng. ắt sự có thể thành. mà phải thử lửa như lúc ba đào quăng lưới vậy. chán nản. Ba đào quăng lưới thử lường. Nhất khắc xào diên.Vậy việc cầu mưu của bạn hãy nên theo lời quẻ dạy. QUẺ SỐ 320 .

chắc chắn thành công. 20.HẠ TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn . Trông xem thấy rõ như lòng bàn tay. Số hên: 32. Vận thời hanh thông. Giàu sang vinh hiển đã đến kỳ. QUẺ SỐ 322 . chẳng cần phải lo gì cả. 23. Kỳ môn điệu quyết. Kỳ môn hiệu quyết lên công. hai câu này ý chỉ thời vận của bạn đã hanh thông tốt đẹp. Đánh số hạp. Nhất trưởng năng khan. LỜI BÀN Quẻ này cho biết ngồi trấn thung dung. cười nói tự nhược mà vẫn đuổi giặc. mặt trời giữa trời là sáng sủa. 2. 30. người xin được quẻ này chớ lo lắng về chuyện công lao. Mặt trời treo giữa hiện đang sắc hồng. Gió lại từ hướng Tây Nam. Hồng nhật đương thiên.QUẺ SỐ 321 . Gió Tây Nam là gió mát mẻ. chẳng phải là người trấn thủ giữ quan nhiều trí lắm mưu đâu mà thực hỉ là do lực lượng đã định từ trước. 3.HẠ HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Phong khỏi tây nam. làm việc có kế hoạch thành công theo ý muốn và sự thành công đó rất rõ như xem trong lòng tay của bạn.

tránh điều lầm sai. Một người tri kỷ cách thiên nhai. nhưng không ngờ lại có sự trục trặc nên đành hóa thành không. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng của một người vô tư. 21. . Nhưng chớ nên trông cậy mãi đó. Số hên: 3. Đợi giúp cho ta ngày đã dài. Tỉnh dạ đương tư tỉnh.TRUNG HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Nhất cách tri âm. Nào đâu ánh sáng đành mông lung. 12. nên cố gắng và cố gắng thì mới có thể hy vọng thôi. nỗi oán thù tất phải hết. Đánh số dở. Bỗng bị mây đen che phủ mất. 32. Hốt bị vân già yểm. 2. 1. Nhất nguyệt chính dương không. 23. Thiết vật nhâm tuần. Trăng chiếu lững lờ đứng giữa không. Hoặc cần cố gắng hành động thì may ra mới nên. Khước tại thiên biên đẳng. Đang may hóa rủi. QUẺ SỐ 323 . Nghĩ cho kỹ. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật lâu ngày dần dần sẽ lòi ra. chẳng bao lâu mọi việc rồi sẽ được rõ ràng minh bạch cả. Việc cầu xin của bạn lẽ ra vận trình may mắn. Người xin được quẻ này chẳng có gì phải lo sợ cứ giữ lòng bình thản an nhiên. trong trắng đàng hoàng bỗng gặp vu khống hủy báng rồi do đó chuốc lấy oán thù. bạn nên ẩn nhẫn chờ thời đến. Hết la tất cả nay im lặng. Lúc đó thì bô bai.Vạn lại vô thanh tế. Hạo phách biến mung lung. thơ tả rằng: Դất cả sự ồn ào đều lặng im và trăng đêm đang chiếu mà bỗng bị mây che làm trăng mờԔ Vậy việc cầu xin của bạn ắt khó tránh được nhiều cay đắng.

phải nên suy nghĩ và mau mau tỉnh ngộ. cần thực tế. Vì vậy hai câu sau của quẻ thơ mới khuyên bạn. công việc e khó thành. Chi đáng tớ gì thầy. nếu không chỉ uổng công. Mài răng mặt hận đầy. 2. Lệ xĩ giảo nha. để cùng với người lành đôi vai sát cánh. Chó sủa người ta bất quá chỉ vì trung thành với chủ. thì việc ắt sẽ thành. Số hên: 3. 3. 23. cho nên không trông mãi vào đó mà phải thay đổi cách khác. Tính chó chỉ chịu chủ. khi chó tụ thành đàn ắt chúng muốn ăn thua tranh hùng. Nói cách khác. mà chỉ cầu an. nghĩa là những việc đang mưu tính và tìm cho mình một việc gì khác mới dễ dàng thành công hơn. mình được người đem hết tâm lực mà sống chết với mình. Chỉ cố khám gia. Giao đầu bãi vĩ. thì sẽ thất vọng. Chớ trông cậy mãi vào bạn. 22.LỜI BÀN Quẻ này chủ người tri âm quá ít. cũng đủ hiểu. xin chớ có sợ khó.HẠ HẠ . 33. Biểu tượng: chó. tình đồng đạo may mà có duyên. Số hên: 32.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Chúng khuyển tương tụ. Công việc làm ăn và việc cầu xin của bạn chưa thông. "Tri kỷ cách thiên nhai" ý quẻ nói rằng có quý nhân mà ở nơi xa như bạn thân ở xa làm sao bằng bạn xóm làng. Vì quẻ ấy con chó tả cảnh rằng. 2. 32. Cho nên trong đêm thâu. hiện nay việc mưu tính của bạn như thành đạt song thực tế khó nên công. Đàn chó tụ nơi đây. Đánh số hạp chút ít. 23. tính toán kỹ. nuôi quá cao vọng. QUẺ SỐ 325 . lo gì. Đánh số dở. LỜI BÀN Quẻ này chủ đồng cam cộng khổ với nhau. Bởi thế người xin được quẻ này có thể coi như quẻ trung cát được (khá tốt). Người xin được quẻ này nên gấp rút đuổi theo. Vậy công việc mưu tính kết quả ra sao? Bạn lấy ý thơ tự đoán. QUẺ SỐ 324 . chỉ là canh giữ nhà cửa làm tớ mà thôi. Còn nhiều lôi thôi tranh chấp. nhưng thực tế bổn tính của nó.

TRUNG TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thử phục huyệt. 2. Chồng sau vợ trước nay cùng đi. QUẺ SỐ 326 . Theo chữ Hán chồng là thuộc tử. nhưng phải nhớ lại người đã giúp ta nên công và phải toàn đạo đức. và phải giữ lấy lẽ phải phước đức thì mới yên lành. Ằt bị con mèo theo đuổi bắt. 23. mới hay. Bất luận vợ chồng bè bạn. 32. Chẳng có gì trở ngại. vợ là thuộc nữ. Chuột nằm trong ổ mới yên thân. tất cả điều phải thế. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc giao thiệp với người. chủ khách. Xuất đầu lộ diện chẳng được lành.Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thê tiền phu hậu nhất động hành. miêu tức căn. như vậy quẻ mách rằng những việc cầu xin bạn đều được tốt lành cả. ăn cháo đá bát. bản tự ninh. Đánh số tốt. cần phải có nghĩa có chung. 4. Dương oai thân trảo. Quân nhược hữu tình tu thiết ký. Mười năm quên nghĩa chẳng quên lòng. Thử tán tàn tịnh. song quẻ cũng có nhắc rằng khi toại nguyên công thành hãy nhớ đến công ơn kẻ giúp ta. Nhất lộ thủ. Số hên: 3. . nữ trước chồng sau thì là chử Hảo. sự nghiệp nên hồng. 24. Sự sự hanh thông. Triệu chứng biết rồi còn gì cãi. Rất kỵ chuyện vong ân bội nghĩa. người xin được quẻ này phải nhớ kỹ lời khuyên này. 42. Có tình thì người nên phải nhớ. Hảo tỷ tiên cơ triệu dĩ minh. Mười năm ơn nghĩa hãy nên ghi.

Độc tận ngũ xa thư. 53. thì việc sau cũng thành. Hà tất tiêu lao. Miễn có chí. nên nhường không nên tranh. người xin được quẻ này rất nên lấy đó làm răn. Gây miệng lưỡi thị phi nếu gặp phải thứ dữ như chuột gặp phải mèo thì thử hỏi có đáng sợ không? Bởi thế. 2. chớ hoạt động e bị thất bại và nguy hiểm. . Nhà vàng trong đó đượm vàng son. Vậy bạn nên yên giữ cách sống một thời gian nữa là hay hơn. 32. Số hên: 3. Đời người không chỉ một ngày có thể làm nên sự nghiệp thì hơi nào lo. QUẺ SỐ 327 . ắt bị mèo săn bắt ăn thịt đấy. Ẫn nhẫn chờ thời. Đánh số chưa hạp.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thư trung hữu nữ nhan như ngọc. 52. nên lánh không nên chường mặt ra. Theo ý quẻ nói hiện nay vận thời của bạn vẫn còn bế tắc nên tất cả mưu cầu khó được như ý và khuyên bạn hãy rán chờ đợi một thời gian nữa. Năm xe sách vở đọc cho hết. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên ẩn không nên hiện. LỜI BÀN Quẻ này ngụ ý ngọc chẳng giũa chẳng thành đồ. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Chí nguyện tự năng túc. Sức học của mình đã quá đủ. Hiện thì miệng lưỡi tới. tranh thì thị phi sinh. 25.Rồi tiêu tánh mạng khó thoát sanh. người chẳng học chẳng sung sướng. 5. nếu không sẽ như con chuột không chịu nằm trong hang ổ. 35. Toại nguyện công thành phải mỏi mòn. để xem sao thì tốt hơn. Trong sách gái nàng xinh như ngọc. Tâm trung mang lục.

Sự sự đắc chấn tân. Thời vận thông. Ý quẻ cho hay rằng người cầu được quẻ này rất tốt giống như beo đã đến hồi trưởng thành. Con beo nay đã nổi rằn. Như vậy việc cầu xin của bạn đều được như ý nguyện. Beo thì biến sắc. không có gì tốt đẹp mà không có đủ. Số hên: 26. không có gì đáng lo. nhưng phải đọc hết năm xe sách vở tính toán cho mình thì mới mong. chỉ cần phải rèn luyện tài đức thêm. nhất là về tình duyên thì thật tốt. 32. nghĩa là tất cả đều thay đổi. Thành rồng phước lắm xoay vần đến nay. như được gái đẹp nhà vàng vậy. 36.Bài thơ của quẻ.TRUNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly . rồng thì bay lên không. 32.HẠ HẠ Sơn Hỏa Bí Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Báo biến thành văn thái. chẳng còn gì lo nghĩ nữa. Đánh số tốt. 6. bạn phải nuôi chí và phải có nghị lực cố gắng tiến tới. ắt cuộc đời hanh thông giàu sang chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây là quẻ thượng cát. LỜI BÀN Quẻ này chủ tay trắng làm nên. QUẺ SỐ 328 . 23. Số hên: 3. thật vui thay. QUẺ SỐ 329 . mọi việc suông sẽ. Thời vận hanh thông. Song bạn phải cố gắng không ngừng thì mới nên. lên như diều gặp gió. Nghèo thành phú. ắt sẽ thành công rực rỡ. Đánh số tốt. 7. Nếu có thể gắng sức tiến tu. 2. 72. 63. những việc cầu mưu của bạn rốt cuộc sẽ được toại nguyện thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp. như cõi rồng. 37. 2. 3. cảnh tượng rực rỡ huy hoàng. Vậy. 27. ẩn ý nói rằng. Xích thân thành phú quý. Biểu tượng: beo. càng tốt hơn. Thừa long phúc tự trăn. Mọi điều mới mẻ từ rày yên vui. 23. tay trắng trở thành giàu.

sáng chiếu bờ sông. đó là nói thời vận xấu. 38. là ẩn ý nói việc cầu mưu khó được như ý muốn. Nào còn sống được tám mươi tuổi. Lực ký đàn hề. cần phải cẩn thận chu đáo. LỜI BÀN . đề phòng bị phá hoại.HẠ TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Hiểu vũ sơ tình ánh bích khê. Hà tất khu khu tiển cẩm y. tương bất khả mao hề. Hoành kim bất tận gia vân phú. Thời vận đang hên. hóa xui. 32. Đánh số ít hạp. Cẩn thận quanh mình mới cửu trường. hương khắp ruộng đồng.Cô dương vi hề. Phải cẩn thận lời nói đến việc làm. Người nay sức yếu khác ngày thường. Khép thềm áo gấm cho phiền lòng. Trùng trùng xuân sắc thượng sài phi. quần âm dật hề. giữ mình cũng phải cẩn thận nữa để mong rằng sống được cuộc đời êm ấm ngay cả đến cái chết hết sức chú ý đến lời răn đó mới được. 28. Số hên: 8. và giữ gìn đạo đức mới hay. 3. công việc làm ăn đều bị bế tắc. QUẺ SỐ 330 . Nghi khả bảo hề. 83. Như câu thứ ba của quẻ nói nào sống được tám mươi tuổi. nếu sơ ý sẽ hư hỏng. không có kết quả tốt đẹp. Quẻ khuyên rằng phàm mưu cầu việc gì. LỜI BÀN Quẻ này chủ Cô dương không thể địch nổi quần âm cho nên phải xa lủ tiểu nhân. 2. Đâu thiếu bạc vàng nhà triệu phú. Chân cẩn thân hề. 23. Dương khí tan tành âm khí vương. Mưa vừa tạnh. phải tránh hết nữ sắc. Ấm thịnh dương suy không được quân bình. Xuân sắc tràn.

mà may đã đến. nói rõ hơn là rủi đã đi. Đánh số chưa hạp. Số hên: 33. đừng vì đó mà than thở và buông xuôi việc cầu. Mưa quá sáng chiếu bờ sông. thì mới nên. Theo quẻ mách rằng: sự cầu mưu của bạn như đường đi có nhiều gai góc. trong công việc không kể gian nan. Công việc làm khó khăn chớ trách thế thái nhân tình làm gì. Công danh ai nấy một đàng. Nhân tình mỗi dụng ta.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thế đạo ta kinh cực. thời vận thông hạnh. 30. trời lại sáng. nhưng lại hy vọng nhiều về giàu có tiền bạc. Quẻ ý nói vận thời của bạn đã được hanh thông. LỜI BÀN Quẻ này chủ điếm đủ mùi nguy hiểm. Suốt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. khó được như ý. Thế mới biết việc không trải không biết khó. chớ màng chuyện ai. Đường đi gai góc biết bao. 2. tiền hoài chẳng hết. QUẺ SỐ 332 .HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . bởi thế người xin được quẻ này đừng hy vọng về quan tước. Nhân tình thế thái hơi nào mà than. QUẺ SỐ 331 . Cần khổ trục sinh nhai. đừng quá tham vọng làm cái gì quá sức mình. Ngược lại. cứ cố gắng. và từ đây về sau chẳng còn âu lo gì nữa. Giàu thì có nhưng danh thì không. cứ tiến tới ắt sẽ được toại chí phần nào trong đời sống. 3. cứ chiếu theo dự định cầu mưu tiến tới ắt thấy ngày toại nguyện.Quẻ này chủ tài vận đều hanh thông. thời đến ta cũng như người. Cần cù lo sống. 3. mà cần gì phải thèm thuồng. không còn lo gì nữa? Đánh số hạp. Vì vậy. 39. Chớ nên khen thèm cái tốt đẹp của người ta. Sau cơn mưa. Lợi danh như hữu lộ. Số hên: 9. Đây là một quẻ đại cát. trải khắp cảnh tang thương. là cảnh tươi đẹp. hố vàng. nhất định thành cự phú. 23. 32. 93. có ngày cũng làm nên. 92.

chẳng còn gì bàn nữa. Nay cảnh như đèn trước khối gió. Chỉ hại và hao công. Đừng cưỡng cầu vô ích. QUẺ SỐ 333 . thì cũng có thể vãng hồi khí số được. Như vậy. Giới cẩn khủng cu. Vạn sự mạc cưỡng nvi.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thời biên da gian. tính toán làm gì nữa. Núi tận lại đến đường cùng. nếu đã lỡ làm. Nhất lung phong lý nhất chi đăng. chứ chớ nên vọng tưởng. Số hên: 3. Tu thức tiền trình nguy dữ hiểm. 1. Đánh số thua. Thời vận dở. chiến chiến căng căng. Thủy cấp chu nan độ. lại đường cùng. bao vây quanh ta để chờ đợi hại ta. Câu này đã kết luận cho rõ ràng về thời vận hiện nay của bạn ra sao rồi. Ta chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh họa. Cần nên cẩn thận mới yên lòng. 13. Bồn chồn hoạt động vô ích.Sơn cùng lộ chuyển mê. 31. chờ vận bĩ qua mới mong tính. Giờ đây vận xấu hãy đề phòng. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta hay có lũ gian hung dữ hay ghen ghét. Núi tận. Nếu ta biết tích đức hành thiện. cũng phải cẩn thận đề phòng cho chu đáo. như lý hạc băng. đều không được câu nào tốt. Thuyền nan khó vượt sông. cũng như mấy câu tiếp sau. tôi khuyên bạn hãy ngừng những mưu tính lại. 33. Nguy hiểm đủ điều đừng tưởng không. Xuất xứ tao gian đố. LỜI BÀN .

Tràn đầy hương nức loan phòng khắp nơi. câu đầu tiên đã nói ngay thời vận của bạn ra sao rồi. phút nào là có thể sơ hở lơi tay được. 2. khí vận đến kỳ giàu sang. Người xin được quẻ này rất nên cẩn thận. Số hên: 33. sợ hãi. lo lắng. Và câu thứ ba lại tả cảnh hiện nay của bạn như ngọn đèn dầu ở trước một luồng gió mạnh. Người xin được quẻ này cứ việc làm theo ý mình. 32. mà chẳng còn phải băn khoăn nữa. dễ như trở bàn tay. Thanh hương phức úc thấu lan phương. vinh hiển. 3. có thế mới mong tránh được những tai hại. hãy cố gắng tiến hành mưu định là sẽ thuận buồm xuôi gió. Gió thời thổi đến thành cười. Số hên: 3.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . LỜI BÀN Quẻ này chủ Thời vận đã tới. Theo ý quẻ cho biết cảnh tình của bạn hiện nay như cảnh hoa sắc hương nở rộ thơm phức khắp nơi. Ngâm ca cốc rượu cho tươi ý tình. và còn phải cẩn thận về tất cả sự sống hàng ngày. thất bại dài dài. QUẺ SỐ 335 . Thời phong xuy tống chung thành tiếu. QUẺ SỐ 334 . không còn một giờ nào. ngồi thì ngồi trên đống kim nhọn. nhất định được đại cát. Không biết tất mất hồi nào. Công danh quyết được. Vậy công việc cầu xin của bạn khó mà toại ý.Quẻ này cho biết đi thì đi trên chông gai. Theo quẻ thơ nói trên. thì mới được bình yên. ý xuân tự nhiên đã có. nên ẩn nhẫn chờ thời. nguy hiểm. Vậy vận thời của bạn đã đến thời kỳ lên hương rồi. Thời vận bất thông.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Nhất đóa hoa chi diệm cánh phương. Một đóa hoa đẹp lại thơm. gió thanh đưa đến nỗi vui tươi nay chỉ lo ngâm ca ly rượu để xứng ý tình. Tốt đẹp. Đánh số bết. 33. Hảo cứ điên tiền tiến kỷ trường. vừa ý vẹn toàn. Đánh số tốt. 23. lỗi lầm xảy tới ngoài ý dự liệu của mình.

QUẺ SỐ 336 . tự nhiên là có những chuyện vui mừng ngoài ý liệu kế tục mà tới. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên lấy thủ làm chiến. Đánh số thông. Niên lai tâm sự tài thành tựu. vì trước đây từng cố gắng chăm lo bỏ công nên sau sẽ gặt hái được nhiều kết quả. 3. Sự nghiệp đã vững. Ý quẻ nói: công việc cầu xin của bạn hiện nay đã vững chắc. Vậy công việc cầu xin của bạn hãy cố gắng và chăm lo. Người xin được quẻ này nếu thêu được kết quả nhất định là tốt. 43. Theo rồng lên mây xanh là ý nói cao thượng. Ba đào ngàn dặm độ cố châu. sau này sẽ thâu lượm nhiều may mắn. Xưa kia nghĩ lại biết bao âu.TRUNG TRUNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu. Sự việc từ khi đã vững bền. Tâm sự bao năm nay toại nguyện. . Công tại chúng nhân tiên. tương lai càng vững hơn. 4. Sau này ắt gặp nhiều vui vẻ. lấy nhàn đợi nhọc. và sau này ắt sung sướng vô cùng như cưỡi rồng lên trời vậy. Biệt hữu phi thường hĩ.Tự tòng trì thủ định. Bay thẳng trời cao đến chín tầng. công danh phú quý rõ ràng. Số hên: 33. 34. Nhi kim thủy đắc quá than dầu. trời không bao giờ phụ lòng tốt đấy. Khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu. Công lao dựng trước có ai hơn. Tùng long đáo cửu thiên. Nay đến bờ rồi mới hết sầu.

Cửu giáng trinh tường. Vô đãi. vô kiêu. Số hên: 35. Thọ quân lộc. đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan. chẳng nên lời. Doanh nhi bất phúc. Người xin được quẻ này nếu biết giữ sẽ gặp nhiều may mắn lắm. và đến lúc rủi đi may đến. Mai sau mới được cuộc đời an khang. Số hên: 3. Chớ kiêu ngạo. đã lâu nay. cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu. Vĩnh bảo an khang. Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương.HẠ HẠ .LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến tiến. nhưng nay đã đến bờ. gián nghĩa là biết nghe lời can gián khuyên bảo. Đánh số được. QUẺ SỐ 338 . từ nay khỏi lo. QUẺ SỐ 337 . càng thấy ngán ngẩm. Cần nghĩa là siêng năng. LỜI BÀN Quẻ này chủ có khai sáng thì dễ những lúc giữ gìn lại khó. 5. 33. 63. giữ được mới hay cho người. 36. Giữ mực điều hòa và đạo nghĩa. Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này. Đánh số hên. Thủ chi nãi xương. Theo ý quẻ cho hay. Lúc đó. Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp. Nhưng biết lấy gì để giữ? Lấy chữ cần và chữ gián. nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng. thì cuộc đời êm đẹp. những cảnh gian hiểm đã qua. Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một vài đời là đã khổ đã sụp. thì mới tốt đẹp cho sự cầu mong. lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách. ngày hân hoan đang chờ bạn đấy. 3. Đầy không đồ. Về già càng an khang. càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa. 53.HẠ TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Thụ quân chi lộc. hạnh phúc. như không muốn nhớ tới nữa. không còn lo ngại gì nữa. phàm việc cầu mưu của bạn nên phải giữ mức trung dung.

Cuộc đời số phận trời an bày. Tất cả cảnh tình và vận số của bạn trong giai đoạn này được quẻ thơ cho là: đã được an bày sẵn tất cả. LỜI BÀN Quẻ này cho biết sức người khó thắng nổi mạng trời.Bát Thuần Khôn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Vạn sự bất do nhân kế hiệu. 33. Վhứt ấm. lo gì. Tôi khuyên người đừng cưỡng cầu là hơn. không có. 7. Tuy vậy. Hà tu lục lục hỗn trần ai. Đánh số hạp. 73. làm khổ chí hoài. khổ chí. Số mạng có cái kỳ là người nếu mạng mà giàu có thì vứt đi không hết. Muôn việc đều do khôn với dại. 37.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . Có không. Nhất sinh tận thị mệnh an bài. mạng bày sẵn. chỉ ngồi đợi và trông mong vào mạng cũng chỉ là hạ sách. Số hên: 3. Lăn lốc chi. đừng lo lắng làm chi cho mệt tâm. Mạc nghi thái. QUẺ SỐ 339 . Người nào cũng có định mệnh sẵn. việc gì đến sẽ đến. trái lại nếu mạng mà nghèo hèn thì dù có kêu gọi tha thiết đến đâu đi nữa cũng chẳng ăn thua gì. Hãy cứ an tâm mà sống. nhứt trác giai do tiền địnhԔ Trời đã dành phần cho mỗi người.

Người xin được quẻ này nên nhớ kỹ và suy nghĩ cẩn thận. thất ý hưu qui. phải chờ đợi. Lấy cô vợ trẻ ắt thất liền cho coi. Thượng hạ tương pháp. sẽ hao công. Thành hay bại. Tương thân tương ái một lòng với nhau. Đánh số dở. Gà mái gáy sáng là một điềm bất tường chỉ có rối loạn gia chánh mà thôi. Tục ngữ có câu: Muốn rằng nhà cửa chẳng yên. hãy nên ngừng lại trong lúc này là hay nhứt. mà không có gì tốt đẹp cả. Hai cô gái lấy một chồng. Vừa chân vừa áo. 33. Đắc ý hưu qui. không còn sắc hương. hãy nên ngừng lại. Tâm sự âu sầu chưa dứt. QUẺ SỐ 340 . Xuân hoa gặp bảo sắc tiêu tùng. ý nói thời vận của bạn chưa hanh thông. 8. cho nên lo lắng âu sầu. rút cục chỉ chuốt lấy khổ chứ có ít gì. Xuân hoa tuy đẹp mà lại gặp bảo.TRUNG TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Lưỡng nữ nhất phu. 38. Tiên gia chỉ thử nhất trù mưu.Nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu. bần tiện thảy chỉ là một giấc mộng. Số hên: 3. Diệu kế thần tiên cũng chí công. Dù có tính toán. Do đó. Đẻ ra chẳng có gì sao. Vậy thì phú quý. nếu còn cố tiến tới. cũng vô bổ. Ấm khí thừa dương. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàn bà dài lưỡi lắm lời. . Mọi người già đều chết. Người xin được quẻ này chẳng nên lo lắng bồn chồn mà cũng chớ nên hí hửng hớn hở lắm. chẳng có nghĩa lý gì. Tâm sự âu sầu vẫn chưa xong. 83. ý quẻ mách bạn rằng những việc cầu mưu. đó là bí thuật của tiên gia. Dụng thị hao hư. vậy còn gì tốt đẹp nữa. Nhưng trai sức bị tốn hao mỏi mòn. phí sức. Hoa phùng xuân vũ điệm nan lưu. chỉ lấy dữ tợn tội ác làm đầu. Vận bi. LỜI BÀN Quẻ này chủ lá rụng về cội.

QUẺ SỐ 342 . để tránh những điều không hay cho mai sau. Cửa Vườn vương Tạ nơi thanh tịnh. công việc cầu xin của bạn. 43. Vậy nếu muốn công việc được thông hanh thì phải tìm kẻ có khả năng giúp mình. Con Yến về hướng nam. Số hên: 34. cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ. Tiến thử thác sinh nhai. 93. Đánh số thông. 33. 3. nghĩa là hiện nay thời vận cũng như công việc cầu mưu đang gặp khó khăn. cần phải đo đắn suy nghĩ cho kỹ đừng vội vã tùng sự. thì mới thành công mỹ mãn. Lai tầm vương tạ gia. Tìm nhà ở trọ cho đàng hoàng. Song yến bay về với nước Nam. nhưng khi lâu ngày rồi. nhưng biết nương tựa. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp lại những chủ cũ. Do đó. Việc làm chưa nên. sự cầu mưu của bạn. 30. sẽ thấy sự mệt nhọc mỏi mòn. chớ có độc lập đang còn khó lắm. đúng ra rất là hay lắm như một người có hai vợ lúc bắt đầu thì thấy sung sướng tốt đẹp lắm. 40. chưa được thuận tiện lắm. Số hên: 3. ỷ cậy. Từ đó sanh nhai được vững vàng. Người xin được quẻ này chớ nên tự đứng ra một mình dựng cờ chưng biển làm gì. vì phương bắc mùa đông lạnh. cần có sự giúp sức người khác mới nên. Đánh số hạp ít. Lúc đầu đoàn kết nhau. Hoa đường xuân trá tĩnh.Quẻ ý nói. Phải nên nhớ có nhờ người mới thành được việc. hãy nghĩ đến hậu quả trong tương lai. Càng về sau càng lộn xộn và nan phân. QUẺ SỐ 341 . nương thế của bạn. 39. hợp tác làm ăn. Như con Yến muốn được chổ ở yên tịnh thì phải ở đậu nhà giàu sang của Vương Tạ. Vậy bạn cầu xin được quẻ này. Thận trọng giao du và việc chung hùng.HẠ HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Song yến qui nam quốc.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . Chớ vì cái sung sướng trước mắt mà cố tiến tới thì có hại. 4. Biểu tượng: chim.

vì hiện nay thời vận của bạn còn bế tắt chưa được hanh thông. 3. lâm nguy hết nước lùi. Vận đã xấu rồi thời lại xui. Lời gửi lưu lang tạm chửa về. Mọi việc nên chỉnh đốn. kiền thành dảo cao thì may ra còn có thể chuyển nguy ra an mà thôi. kêu trời chẳng nghe. Vận xấu thời xấu. Số hên: 41. Xuân phong đề điểu đa tình từ. QUẺ SỐ 343 . 4. Gió xuân chim hát lắm tình tự. 41. Nguy. cầu mưu bất cứ việc gì đều khó toại nguyện. Ẫn nhẫn chờ thời mới hay. 31. Tai ương cập hề thâu bì. . 34.HẠ HẠ Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn Thái dược thiên thai lộ chuyển mê. để chờ qua thời gian rồi hãy tính lại thì tốt hơn. tai ương đưa đến. thậm nguy. Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu đức tu nhân. Ký ngữ lưu lang thả mạc qui. Nếu cần về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt không có hên nào. tất cả những sự cầu mưu hãy ngừng lại đã. Bói xem về kiện cáo dữ về mình. 1. Đánh số dở. Ta ngã thân hề bệnh tự nguy. Tai ương đưa tới phải bùi ngùi. Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về.Mệnh vận kiển hề thời vi. Vọng hoàng thiên hà bất ngã cố. quẻ đã nói rõ như trên. Đào hoa ngoạn thủy phú giai kỳ. tai họa lại tới tấp xảy ra. Mong trời cứu vớt mà không thấy. Vậy người cầu được quẻ này. Than thở lâm nguy đâu nước lùi. Trong giai đoạn này. Hái thuốc Thiên Đài hướng chuyển mê. để tránh những đều không hay đến cho mình. LỜI BÀN Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ xuất người lắm khách ắt có chút ít thành công. Bởi vì ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về làng. Nên đợi qua năm khi hoa đào nở, lúc đó hãy về, cũng chẳng lấy gì làm muộn. Theo ý quẻ cho hay bạn cầu được quẻ này hiện hoàn cảnh cũng như vận hành chưa hanh thông. Như câu thứ nhất và câu chót mách bảo rằng: hái thuốc đi lạc đường, gởi lời cho hay tạm chưa về, vậy sự cầu xin được toại lòng. Nhưng hai câu 2 và 3 lại nói: "Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Gió xuân chim hát lắm tình tự", có nghĩa ám chỉ ngày xuân mới có thể phụ khứ thái lai. Như vậy sự cầu xin của bạn phải chờ đông tàn, xuân đến mới gặp may mắn. Chưa có gì hay, cần chờ xuân sang, may ra mới định. Đánh số cẩn thận. Số hên: 2, 4, 3, 34, 43, 24, 42, 23.

QUẺ SỐ 344 - TRUNG TRUNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Xuất ôn nhập hàn, Di bạc y đơn. Khứ ngã từ hàng, Nan giải hoành khiến. Ra ấm vào nơi hàn, Áo đơn mền mỏng tàn. Từ bi ta chẳng giữ, Ằt khó giải gian nan. LỜI BÀN

Quẻ này cho biết ở lỳ tại nhà không bằng xuất ngoại. Tuy nhiên, khi xuất ngoại nếu không dựa nhờ vào một người nào đó, một mình một gánh, một mình một đường, thì e rằng có những mối lo ngoài ý dự liệu. Người xin được quẻ này phải nên lấy đấy làm răn. Ý quẻ nói, hiện nay cảnh tình của bạn đã thay đổi, chuyển may thành rủi, vận trình không được gió thuận buồm xuôi. Phàm việc cầu xin, hãy nên nghĩ đến việc từ bi hỷ xã, thì mới hóa giải được những điều vấp phải nan giải. Vậy sự cầu mưu của bạn nên phải tính toán cho chính đáng. Chớ nên nghĩ những điều phi nghĩa, thì mới tránh được tai hại cho mình và mới mong được bình yên. Giữ đạo đức là hay. Thì mới tránh được hoạn nạn và làm ăn mới nên nổi. Đánh số thua. Số hên: 3, 43, 34, 4, 33.

QUẺ SỐ 345 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Tam ngũ tam khẩu, Phóng tại nhất đẩu. Mãn nhi dật, Tử tự đắc. Năm ba miệng lưỡi một đàn, Cùng chung một chỗ ngập tràn tiếng vang. Rồi người chiếm được vinh quang, Còn chi bận rộn giàu sang một đời. LỜI BÀN

Quẻ này xin xem bệnh thì bệnh bình thường, xin xem mưu sự thì thế nào việc cũng được dăm phần, xin xem việc giao dịch thì việc được thư dần, xin xem việc trồng trọt thì trồng trọt có gặt hái, xin xem việc gia trạch thì nhà cửa vẫn như cũ, xin xem việc khẩu thiệt thì phải lưu tâm cố tránh. Ý quẻ nói rằng phàm việc cầu xin và mưu tính của bạn cần phải sức hợp vui với người ta, góp sức mà làm thì mới may mắn và thành công, ngược lại nếu một mình cô độc thì thực là khó khăn và không thành công. Thực vậy, tục ngữ có câu: "Nhứt đoán như nhân kết trường nghĩa" là một người sức kém thì hai người sức sẽ mạnh hơn. Vậy những việc bạn xin hãy nên hợp sức nương nhờ người ta mà làm nên việc. Phải đoàn kết hợp quân, chia rẽ chẳng nên công. Biết làm như vậy, ắt sau sẽ sang giàu. Đánh số được. Số hên: 3, 44, 34, 4, 43.

QUẺ SỐ 346 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Thùy thuyết cố hương vô tư vị, Phiêu linh hồ hải tại thiên nhai. Nhiệm tư ta, Trung thu nguyệt ẩn. Xuân vũ lâm hoa, Da tất chinh nhân tràng ức gia. Ai bảo quê hương không thắm thiết, Thiên nhai lưu lại gẫm ngùi đắn đo. Than trăng thu hiện ẩn mờ, Mưa xuân tầm tã lờ đờ nhớ xa. LỜI BÀN

Quẻ này chủ ở lậu nơi đất khách nên mong muốn về nhà. Đời phiêu bạt giang hồ bao năm nên một mình than thở với mình. Quay đầu về với gia đình, tất nhiên là vui sướng khi sum hợp với người thân. Thật chỉ tiếc không có cánh để mà bay ngay về chốn quê hương yêu dấu đã bao năm xa cách. Người xin trúng quẻ này chính đang có cái cảnh tượng nhớ nhung bâng khuâng như vậy. Quẻ thơ nói người nào mà chẳng thương nhớ quê nhà, nhất là nơi đất khách quê người, trăng mờ và mưa rơi tầm tã bao nhiêu càng thương nhớ bấy nhiêu. Ý quẻ muốn nói sự cầu của bạn tuy có trục trặc và trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn biết nghĩ ra và lý trí xử đời thì sẽ toại nguyện công thành. Chẳng có gì hay, chỉ toàn cảnh băn khoăn, luyến nhớ, đang hẩm vậy, chớ tính toán. Đánh số hỏng. Số hên: 5, 4, 3, 43, 34, 54, 35.

QUẺ SỐ 347 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Vân tán nguyệt dương đầu, Ngưu tiền mã hậu phùng. Trương cung phương để ngự, Nhất tiền định toàn công. Mây tan trăng sáng giữa trời trong, Sau trâu trước ngựa vận ắt phùng. Lúc đó giương cung mà kháng cự, Một tên nhứt định đoạt toàn công. LỜI BÀN

Quẻ này chủ bất cứ một chuyện gì mưu tính hành động. Đều phải nhờ cần khổ mới thành công được. Nếu không thì quyết chẳng có lý gì mà có kết quả tốt đẹp được. Người xin được quẻ này xin chớ lầm. Ý quẻ cho rằng đến lúc trời trăng sáng mây tan, thì thời vận mới tốt, lúc đó bạn nên tiến hành những công việc cầu xin thì nhứt định: Սã đáo công thànhԔchẳng có gì trắc trở. Bạn hãy chuẩn bị đi, để đón ngày vinh quang. Hanh thông, thời vận chỉ một tên cũng đoạt được toàn công. Sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: ngựa, trâu. Đánh số rất tốt. Số hên: 6, 4, 3, 64, 43, 34, 36, 63.

QUẺ SỐ 348 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Mã tiến từ hành tụ hữu trình, Nguyệt trầm tây hải nhật động thăng. Vân lai hà tất lao tâm lực, Phong tống giang hồ vạn lý thành. Ngựa tiến từ từ có vận trình, Biển Tây trăng lặn trời đông thăng. Vận lai hà tất lao tâm lực, Gió thổi giang hồ vạn lý thanh. LỜI BÀN

Quẻ này báo biết yên ổn hết sức, chẳng phải mệt nhọc mà vẫn được. Tuy nhiên không nên cố ý làm cho mau sang chóng giàu, trái lại chỉ nên từ từ, cốt sao giữ được lòng bền bỉ lâu dài, nếu không, trong cái không biến thành cái có đáng lo ngại. Người xin được quẻ này coi như được một quẻ tốt. Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin của bạn ắt được toại nguyện trong nay mai, tuy nhiên hơi có phần nào chưa được thuận tiện lắm. Bởi bài quẻ mách rằng công việc đang cầu như con ngựa đi chậm chạp, mà sự chậm chạp đó mới vững bước. Rồi tương lai tăm tiếng vang dội vô cùng. Lúc đó không cần sợ lao tâm tổn chí nữa. Thời vận thông hanh. Nhưng cần chờ đợi, chậm chút mà thôi. Biểu tượng: ngựa. Đánh số hên. Số hên: 7, 4, 3, 43, 37, 74, 34.

QUẺ SỐ 349 - TRUNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Vân hành sơn tế thủy mang mang, Thiên lý tràng đồ vọng cố hương. Dự kiển nguy lai quân mạc hận, Ỷ môn trù trướng lập tà dương. Mây dầy non núi nước mênh mông, Ngàn dậm nhìn quê ý não nùng. Việc đến ngặt nghèo đừng oán hận, Sầu thêm trời lặn lại đau lòng. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người cô khách lạc phách chốn quê người, chuân chuyên không người thân thích an ủi giúp đỡ. Mưu đồ mà chẳng xong, hoặc lại còn mất tiền sinh họa. Trong trường hợp này, chi bằng nên hết sức nhẫn nại, khôn khéo lo liệu mọi việc cho êm là hơn cả. Ý quẻ cho biết thời vận của bạn hiện nay như núi bị mây phủ, xa quê nhớ cố hương, sầu buồn, lại thêm cảnh chiều trời lặn, nghĩa là không có gì may mắn cả. Vậy những việc cầu xin của bạn khó mà thành đạt theo ý muốn. Nhưng bài thơ câu thứ ba có khuyên bạn rằng dù việc đến ngặt nghèo đừng có oán than. Đó là định mệnh hay quẻ có ý dạy người phải cố gắng vượt qua trở ngại, để chờ ngày rạng đông đó. Mọi việc đều bế tắc, chỉ nên chờ đợi thời cơ đến. Nên ẩn nhẫn. Đánh số thua. Số hên: 8, 4, 3, 43, 34, 48, 84, 38.

QUẺ SỐ 350 - THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Phong ba kim dữ tức, Chu tiếp ngộ an lưu. Tư thử công danh toại, Hà tu thán bạch đầu. Sóng gió ngày nay đã hết lâu, Thuyền nan trôi chạy chớ lo sầu. Từ nay sẽ toại công danh nguyện, Than thở làm chi, tuổi bạc đầu. LỜI BÀN

Quẻ này chủ họa đi phúc về, thuyền thuận nước buồm thuận gió, thẳng tới mãi lúc già, đều được vui vẻ, khỏi còn có những nghịch cảnh đáng phàn nàn than thở nữa. Người xin được quẻ này tin chắc rằng về già sẽ được đắc ý hơn người.

Mọi sự như ý sở cầu. Thi cử công danh sẽ hiển đạt. Đánh số hên. 39. và chẳng còn gì lo ngại nữa. 50. đáng mừng rồi. 34. Vô cùng tốt đẹp. Lục dương phương thảo xứ. vận trình ắt ngàn dặm.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm . vạn ý vạn tình. Số hên: 35. Câu khởi đầu đã nói đến nơi bình an. 94. Vậy bạn hãy nắm lấy cơ duyên may mắn này. Gió thanh dịu dịu ngựa lên đàng. 43. đến nơi nào thắng lợi ở nơi đó. Vận thời thông. cứ đi. Đánh số hạp. 53. Chẳng lo gì nữa cả. QUẺ SỐ 351 . 3. Đừng nên lừng chừng mà hỏng việc. Muôn dặm nước non phong nguyệt nhàn. Chẳng còn trắc trở.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thủy Sư Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Vọng đáo bình an địa. Tình duyên sẽ được như ý. Mặt đất cỏ xanh tràn khắp sứ. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến một bước tốt một bước. Ngày nay đã đến nơi bình an. QUẺ SỐ 352 . Công danh sẽ thành. chớ có tạm dừng chân. Giang sơn vạn lý thịnh.Ý thơ nói rằng sóng đã qua. cứ đi. thuyền thuận buồm xuôi gió. Biểu tượng: ngựa. 49. đã nói cho bạn hay là vận trình đến lúc hanh thông rồi. Sự sự quang minh. Đi rồi lại đi. Phong khoái mã đề khinh. vậy sở cầu của bạn ắt thành đạt. cầu mưu như ý. Cũng như các câu kế tiếp. 30. Như cây sắc trổ bông. hãy cố gắng để mau vươn tới vinh quang đó. mà chẳng còn sự trở ngại gì cả. đi mãi. 4. Người xin được quẻ này tất nhiên biết đây là quẻ tốt. Số hên: 9.

HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Thử vi hoạn. Kỳ lý thâm nhân minh. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt toại nguyện trong ngày gần đây trên đường kinh doanh. Chung tiêu bất đắc ninh. vinh hiển. Được thế thì kẻ gian ta tuy đông nhưng có gì đáng lo ngại. 3. Vinh hoa nếu hỏi tương lai sự. Quẻ thơ tả cảnh hiện nay của bạn hiện ra như chim ó trong mùa thu đang được thế mạnh cỡi gió bay thẳng cửu trùng mây đó. có gì đắn đo.Điêu hạc dương thu thế chuyển hùng. Số hên: 51. Tiên hậu thanh danh đạt cửu trùng. điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống đối phòng ngự. Có lẽ nào con người lại không bằng con vật sao. Cả đêm chuột phá không yên. QUẺ SỐ 353 . Thăng long cất cánh đến thiên cung. 1. Biểu tượng: chim. Chim ó mùa thu thế chuyển hùng. Ngày sau ắt sẽ thành tựu. Quẻ tốt. Nghĩa là giờ đây vận thời của bạn rất là may mắn chẳng có gì nguy hiểm. giàu sang. Người xin được quẻ này có thể xin được quẻ thượng thượng đại cát (tốt tốt lắm). . LỜI BÀN Quẻ này chủ tà không thể thắng chính. lo gì chẳng nên công. cũng như đường công danh. Vinh hoa nhược vấn tương lai sự. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhân thời cơ thuận lợi là hưng khởi. Long vân gặp hội. Thừa phong phân dực đáo thiên cung. Mèo kêu một tiếng êm liền một khi. 35. Vừa dễ lại vừa lẹ. chưa thể lường được ra sao. 15. 53. Người đâu hiểu thú tinh chi. Kỷ dạ thái bình. Đánh số hên. 5. Danh tiếng lừng vanh khắp cửu trùng. Lý do rất rõ. Miêu nhi nhất khiến. Nhân khởi thức như thú.

nghĩa là người này biết kia. có thần thánh chứng giám. chuột. Vậy sự cầu mưu của bạn cần nhờ người ta giúp đở thì mới nên. và tốt. Cần cậy thế mới thành. Mặt trời sáng ở trên. 53. có người tiên chỉ điểm. nếu chỉ ỷ vào sức mình thì khó toại nguyện lắm.. Biểu tượng: mèo.TRUNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . mới tốt. mới vững. 33. 53. xấu .. QUẺ SỐ 355 . Tiên cơ tằng biểu minh. Hai đứa đứng hai bên. và chỉ nên chọn lựa đường ngay. 3. Dở việc đánh số. 52.Theo ý quẻ nói. 35. Ý quẻ nói tất cả lý sự việc đời. Tốt xấu tùy ta. Chiếu nhữ nhất thốn tâm. công việc làm không phải việc nào mình đều làm được cả. chớ nên tính chuyện tà ma. mà cần phải cố gắng chăm lo sửa mình và chuyên cần để cầu tiến. người kia biết nọ. Số hên: 2. Thái dương tại thượng. 5. Do đó phàm mưu cầu việc gì bạn nên mưu tính việc làm ăn đứng đắn. Sao chuột sợ mèo mà không sợ người. chớ chẳng phải là không. chỉ có hai lẻ như phải. 23. Nên quẻ lấy chuột với mèo mà thí dụ. QUẺ SỐ 354 . Đánh số hạp. LỜI BÀN Quẻ này chủ giữ mình trung hậu. Vừa phải. tất cả công việc thành bại đều có lý do của nó. Do đó người xin được quẻ này chớ có sơ hở thờ ơ. Tốt xấu tự phân minh. may. bại. Số hên: 3. thành. rủi. 35. Chiếu mi một tấc dạ. đó là nói cho ta hay. chẳng xấu chẳng tốt. lẻ phải. đều do tự mình làm lấy như câu chót đã nói. Làm ăn cần tính toán kỹ. Vậy sự cầu mưu của bạn thành công hay thất bại.HẠ HẠ Địa Thủy Sư Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Lưỡng nhân tại bàng. thì mới dễ dàng thành tựu hơn. trái. 25.

Phùng trước thiên môn. Bửu vật tàng sâu nào tìm thấy. QUẺ SỐ 356 . và bửu vật đang ẩn nơi sâu. thế chẳng cùng đứng. Công việc làm ăn khó lắm à. điều ám chỉ thời vận còn xấu. Xấu. 3. hiện nay tiểu nhân đang phủ đầy. 45. Tiện hữu hạ lạc. chưa hanh thông. LỜI BÀN Quẻ này chủ Dương bị âm chế. 34. Việc cầu rạng rỡ đủ đầy hân hoan. Vậy những sự cầu mưu của bạn hãy nên tạm ngừng lại một thời gian. nếu cứ tiến tới e hao công tốn sức. Số hên: 4. Tiểu nhân dạo trưởng. Thiên môn sẽ thấy nơi đây. Những người xin được quẻ này nên lo mau mau đưa đi chứ chớ nên tranh dành cùng bọn tiểu nhân. Đông bắc chuyển giốc. Chỉ trừ khi nằm chiều sâu kín để đợi thời. Khí âm dương phủ khí dương lòa. 5. Như hà. Đến nơi Đông Bắc Đạo đồ chuyển xoay. chẳng đến đâu. Hiện nay vận tình của bạn còn bế tắc. Ấm khí uất uất. Dương khí bất dương. LỜI BÀN . rồi tính lại. Quân tử tiểu nhân lẽ khác xa. Đánh số hỏng. như quẻ mách cho bạn hay rằng. như hà lương hảo? Lương cổ thâm tàng. Trường An là xứ kinh đô. chứ chẳng còn có kế sách gì khác. 53. đang còn vận bỉ và không làm gì được.THƯỢNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Khứ đáo tràng an.Quân tử dạo tiêu. thì tốt hơn. 43. 35.

Động hang xuân sắc biết bao xuân màu. 3. ắt đi gặp ngay cửa cung điện của nhà vua. Động phủ liệt xuân sắc. và sẽ được quý nhân giúp đỡ trong việc cầu xin như câu thứ ba nói: Ԕiệc hái thuốc có tiên đồngԔvà câu bốn Ӧ#272. Tiên Đồng hái thuốc công lao. 65. cũng thế. QUẺ SỐ 358 . Vì thính hảo tiêu tức. Nếu hỏi về những vật đã thất lạc. Thái được hữu tiên đồng. Số hên: 6. Người xin được quẻ này xin chớ chậm trễ do dự. 53. 3.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . Ý nói: Bạn muốn thành đạt sở nguyện phải đi hướng đông bắc mới là đại lợi. Nếu muốn tìm họ. QUẺ SỐ 357 . LỜI BÀN Quẻ này cho biết cơ duyên đã hiện ra ngay trước mắt. Theo ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn ắt thành công mỹ mãn chẳng có gì trắc trở. Tròn nợ tang bồng. Số hên: 5. 55. Rảnh nhàn thả bộ thiên đài. ngày mai sáng lạng. Thành công. Đánh số hạp. Đánh số hạp. 56. Nghĩa là việc cầu của bạn phải ở hướng đông bắc. 35. Theo quẻ nói Trường An là nơi kinh thành rất vui sướng náo nhiệt. Để xem tin tức ngày mai thế nào. Nếu như ta có thể tìm được tiền đồ. 36. phải nên tính toán cho kỹ và đi về hướng đông bắc. Khi đến nơi phải chuyển theo hướng đông bắc.ộng hang xuân sắc biết bao sắc màuԔ Đó càng ứng vào sự cầu xin. bạn cứ yên trí ngày vui chẳng còn xa nữa hãy sửa soạn là vừa. 5. 35. Người xin được quẻ này rất nên cố gắng. Tốt đẹp. 53.TRUNG HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Từ bộ nhập thiên thai. chỉ cần có tiến lên mà đón lấy. cần phải y theo chỗ chỉ dẫn mà đi tới thì tất biết ở nơi nào.Quẻ này chủ người ra đi đã đi mất. ắt ta có vô hạn xuân sắc. tốt. Sở cầu ắt được thành công dễ dàng. và lúc đó việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện. Vận thời hanh thông.

Suy nghĩ mãi mà bỏ qua cơ hội này. 35. chứ không nên hồ nghi. Nếu còn bỏ lỡ dịp này nữa. thì khó tìm lại dịp may ắt sẽ bực tức và hối hận vô cùng. Thở thương tướng chi nhiệm. .Trung lưỡng nhất dạ. hãy mau tiến hành. Cẩn thận làm gan chẳng sợ gì. Ý quẻ nói: Suy nghĩ mãi đâu bằng bắt tay vào việc. Nẻo nọ đường này mình cứ đi. 3. hậu hoạn e khó tránh.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Tâm tế đởm khả thắng. Nếu không đúng theo lời răn. Phiền não cập phế can. Suy nghĩ một đêm chi uổng vậy. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó toại lòng. 75. Địch nhân tự năng thụ khốn. Đánh số hạp chút ít. Nhất nhiên nhược hoàn thác. Thành công thất bại do trời định. 53. Lại còn phải nhận đúng đường lối chớ nên chia rẽ. lúc đó không ai nài nỉ được nữa . không chần chờ. Nên tiến hành ngay. khác nhau. ắt lỡ dịp may hiếm có. Bất như đã cán. Thành bại hà tất tại tâm. Phiền não phế can chớ nỉ nài. QUẺ SỐ 359 . 5. Hung trung bả trì đắc định. Dù công việc hỏng chẳng hề chi. Dũng vãng tiền hành. LỜI BÀN Quẻ này chủ dù việc nhỏ cũng nên có quyết đoán. 57. Số hên: 7. Vậy lúc này là lúc bạn đang lên hương. Thà rằng cố sức làm càng oai.

đừng cậy quyền oai mà làm trái. thì việc sẽ lành và thành công. làm hăng hơn. Trái lại. phải bằng lòng kiên trí nhắm đích tiến tới. Người chỉ nên gan dạ và tính toán cẩn thận trong bước tiến ắt được toại nguyện.HẠ HẠ . Đánh số vừa phải. sợ khó thì chẳng những công lao thưở trước đều mất hết mà đến kẻ địch cũng thừa dịp đến hại ta. Người đời ai cũng tin lời nói đó. thì lo gì. Cứ việc tính. ta còn phải làm tiếp. Ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn chẳng khó mà chẳng dễ. Nếu chỉ vì chút ít thất bại mà rút lui. Người xin được quẻ này nên phải rõ lẽ đó. ắt ta có thể thấy được đạo. 59. tu nhân. QUẺ SỐ 361 . 5. Độ đức. chớ lo. QUẺ SỐ 360 . 58. ắt ta sẽ rối loạn tâm thần. Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch. Đánh số vừa phải.HẠ HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Thiền niên khổ tu nhân. để tìm một tương lai huy hoàng. luôn luôn phải giữ vững lập trường chủ trương. là vận thời ắt đến lo gì.LỜI BÀN Quẻ này chủ trương nếu có bị thất bại một chút ít. 53. Bền lòng niệm phật sẽ thành đạt. dù công việc hỏng có hề chiԔ và câu chót lại nói Ԕẻo nọ đường ày n mình cứ điԔvậy còn gì nghi vấn và chần chờ mà không cố gắng. 53. Kiên trì tu luyện ắt hồng tươi. toại nguyện bình sanh. 85. chẳng sợ gì. cứ ăn ở đạo đức. Số hên: 9. Nhiễu nhiễu. Như quẻ thơ nói rất rõ Ԕẩn thận làm gan. 35. 35. Chớ loạn thanh tâm sự mất vui. 5. chớ ngại gian nan thì ắt nên công. trời ít phụ người tốt. Thành tân năng kiến đạo. Chung bất lạc hồng trần. 3. táng chân linh. Nếu ta có thể quả dục (ít ham muốn). LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết người làm việc thiện ắt được trời giúp. Việc cầu xin của bạn sẽ được như ý và tương lai sẽ sáng lạng nếu bạn cứ nghe lời khuyên trong thơ quẻ. Nghĩa là phải tu tâm hành thiện. cũng chẳng đủ để lo ngại. nếu ta bị nhân dục che khuất chân linh. 3. Cứ tính. Trái lại. thành bại do trời và do sức mình. Trời đất khi nào quá phụ người. Số hên: 8.

__________________ QUẺ SỐ 362 . Nếu ta cố chấp mà không biết biến hóa thì chỉ có thể là một điều hết sức ngu ngốc. 63. Bắt cá trong rừng có được không? Phí sức lao tâm nào toại ý. đều không đúng cách. Số hên: 36. tùy thời thế. Thứ khả đồ toàn. chớ bước vào vết xe đỗ. Nước sâu bắt thú thật điên khùng. thì mới khả dĩ yên lành. Đánh số thua. Nếu còn cứ tiếp tục đường mưu sanh như cũ.Địa Lôi Phục Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Bô tí ư uyên. Đó là ý quẻ ám chỉ cho bạn hay rằng. thì còn làm gì được? Nên thay đổi. cần phải mau mau thay đổi mới được. 60. Bắt cá trong rừng và bắt thú trong nước.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . e rằng khó tránh được điều buồn phiền và lo âu. sự việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện mà phải thay đổi cách khác. Cải huyền dịch triệt. Công phu lực tổn. Người xin được quẻ này xin phải cẩn thận. Đổi thay kế hoạch khỏi hao công. cũng như việc mưu sống cũng nên đổi thay. mới mong. Tự tảo chí mộ. Không được tốt. Đều trái cách. 30. như thế chỉ hao công phí sức lực mà thôi. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc về trước y như ngày mai sẽ chết và mọi việc về sau y như là ngày hôm nay sống lại. Cầu ngư ư sơn.

chỉ nên chờ thời. Ấm dương hòa thuận nước nhà hân hoan. 6. Nghĩa là chỗ ấy thuộc khu phố nghèo khổ. 16. Đây chính là tượng hoạn nạn thì cũng chịu. Vận mà lại điêu linh. 63. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng chí đồng mà dạo hợp. Bất thông. Dục vật tân tân. Tham thiên tán địa. và cũng một quẻ tốt đó. 3. Tay cầm một cái mỏ cày. Công đã thành mà danh lại toại. 31. Duyên nhai khứ hóa độ. Lại vừa trông thấy chim vừa bay đi. . Biểu tượng: chim. Bất kiến từ công lai. Quẻ dạy rằng người cầu xin được quẻ này hãy ráng chờ một thời gian nữa thì mới tốt. Khước ngộ nhất điểu khứ. bất minh. chim cũng không kiếm ăn được. 13. 36. Theo ý quẻ cho biết hiện vận thời của bạn chưa được hanh thông như lời quẻ thơ nói dọc đường phố xá xin ăn không thấy có kẻ từ thiện bố thí mà còn gặp chim bay đi.Thủ trì nhất mộc ngư. chớ tính toán vô ích. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng không được toại ý. yên vui thì cũng hưởng. chỉ còn cách lo làm những việc thiện mới có thể giải cứu và tránh khỏi được. Cám ơn trời đất nhân gian an lành. hễ tới đâu là lợi lộc tới đó. Số hên: 1.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Thủy hỏa tương tế. Ấm dương tương khế. Vậy người đi xin làm gì có ăn. có thể làm việc lớn được. Cảnh tình quốc thái dân an. Trong trường hợp này. Từ ông chẳng thấy đến đưa. mệt mà không công. Đánh số chẳng hạp. tiền trình thì bị kẹt. Dọc đường phố xá xin chay ăn thừa. QUẺ SỐ 363 . Hiện nay nước lửa trong hòa.

Nãn thân phức úc. Vận thời đến lúc lên hương rồi. Vậy mong bạn hãy nắm lấy dịp may lúc này. 62. Hỏi vận trình đến lúc rõ ràng. Quá tốt. Cứ tiến. Biểu tượng: thỏ. Số hên: 63. Phàm trăm chuyện mưu tính hành động.TRUNG TRUNG Địa Lôi Phục Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . không chuyện gì là không xong. thuận bước vào cung Quảng Hàn thì còn gì đẹp bằng. 33. đắc tai. 3. Cứ tiến tới ắt thấy thành công rõ ràng. Cưỡi ngọc thố đi đến Quảng Hàn. cầu mưu vạn sự như ý. cố gắng phấn khởi anh hùng chí. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng vọt lên cao mà tiến lên về phía trước được. QUẺ SỐ 365 . 6. tương quế phan. Ngộ thường ngan. Vậy bạn hãy nên cố gắ��và nắm vững đường đi bước tiến mà bạn đã dự sẵn lâu nay. Công thành danh toại dầu khi có lúc gặp việc không lành cũng chẳng đáng lo. 3. QUẺ SỐ 364 .Người cầu được quẻ này quả là may mắn lắm. 36. sự sự hanh thông như ý sở cầu. Khắp thân ta chỉ thấy mùi hương thơm phưng phức. thử hỏi còn vui sướng nào hơn. Đắc duyên. đắc lợi. thì ắt đạt sự nghiệp đáng kể. và sau này sẽ được an nhàn vui tươi. 63. Gặp Hằng Nga toại chí nhi lang. đáo Quảng Hàn. Đánh số đều thông.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Tầm ngọc thỏ. 6. Lưỡng tụ thạnh hương. chẳng còn gì lo âu nữa. và từ nay về sau nhứt là trong năm nay. ngày nay đã khác ngày qua. Người xin được quẻ này coi như được quẻ tốt. Số hên: 2. Đánh số hạp. Theo ý quẻ nói: thời vận của bạn hiện nay đã sáng sủa lắm rồi. 26. Leo cây quế khắp mình thơm ngát. 36. và mọi sự cầu xin sẽ được toại lòng như ý.

. Tùy nhĩ khứ hành. Sa lý kim. Rèn thành Đơn Đỉnh cả nhà yên vui. 6.Nhất cá thần đạo. hãy tiến tới. Thổi phồng đào bới. Đan đỉnh thành. Công lực dáo. 3. cát trong vàng. hiện đang chờ ta. 63. Gặp người cứ tính ngại chi.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Lự Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Lô trung hỏa. 43. 36. người xin được quẻ này cần nên cố gắng lắm. 46. Nếu họ gặp người là thuyết pháp thì ắt tới đâu là linh nghiệm tới đó. LỜI BÀN Quẻ này chủ người lành chuyên làm điều thiện hễ ra đời là có thần minh trong cõi u minh bảo trợ giúp đỡ. vận thời hanh thông chẳng cần lo gì nữa. Khuân phù tả hữu. Hiển linh khắp sứ vậy thì mới hương. Quý nhân giúp đỡ. Tóm lại. Dáo xứ hiển linh. Lò trong lửa. Hãy nên rán sức mình ta. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên dũng cảm làm điều thiện. lái lèo hướng đi. Số hên: 4. Phùng nhân thuyết pháp. mọi sự cầu xin của bạn đều được như ý. vì có được thần thánh phù hộ chẳng còn gì đáng lo âu nữa. Theo ý quẻ cho hay rằng bạn cầu xin được quẻ này thời vận hanh thông rồi. Dạo này thần thánh lại theo. Đánh số rất hạp. nhưng hãy nhớ điều đừng làm chuyện gì thất đức mới nên. QUẺ SỐ 366 . ắt sẽ thành đạt và kết quả vẻ vang.

Ta muốn chóng nhưng nào có đạt. Phải làm. 3. hãy cố sức và có kế hoạch mà tiến hành từng bước một. Kiến lập huân danh. Đánh số hạp ít. muốn lấy được vàng trong cát thì phải cố sức thổi và đào bới. Tốt đẹp. . nguyện vọng chưa thể tới. Sau khi trải hết trở ngại khó khăn ắt tới con đường bằng phẳng hanh thông. mong cho mau xong mau thành.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Thử khứ vạn lý trình. Theo ý quẻ cho hay rằng: từ nay về sau. Số hên: 36. Như vậy. Đồng tâm cộng tế. đi xa có lợi ích mà còn được người phò trợ. Nay đi muôn dặm. 5. Số hên: 3. 66. 63. cho nên xin được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến. vận tình của bạn muôn dặm. cố gắng. để tự nhiên nó đến. 65. Nghĩa là tương lai của bạn tốt đẹp đến độ bông hoa còn biết tới và cùng lòng góp sức như hai câu 2 và 3 đã nói. đãi cát tìm vàng. QUẺ SỐ 367 . Đánh số hên. Khước ngọ kiến tri âm. 6. Khai lò nổi lửa. 56. nếu bạn cầu thi cử. Lập nên công việc danh ca vang lừng. hạnh phúc. đừng thối chí ngả lòng. vân trình. Người bói được quẻ này chớ nên quyến luyến quê hương mà phải tung cánh chim bằng vạn dặm thì mới có sự nghiệp lẫy lừng. Chớ ngồi trông mà nên. thì mới thành công. 63. cố gắng làm thì sự ắt thành. 6.LỜI BÀN Quẻ này cho biết công trình chưa đạt được. Cùng nhau cứu vớt sơn hà. công danh thì chắc chắn Ԕiếm bảng đề danhԔđấy. Bông hoa cũng biết lòng mình chí xa. Rồng mây gặp hội. Vậy việc cầu xin của bạn cứ thi hành đi ắt gặp may mắn. quả là những chuyện khó khăn vất vả muôn vàn. Quẻ nói: Muốn làm cho lò lửa đỏ hồng. LỜI BÀN Quẻ này bảo ta rất nên đi xa. Phỉ chí nam nhi. chớ không ngồi chờ thời. mới đạt được ý muốn. hai việc cầu xin của bạn phải làm như lời khuyên bảo của Khổng Minh. ắt có ngày thành đạt toại nguyện. 35. nghĩa là nói công việc cầu xin của bạn cần phải rán sức. Xưa có câu nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân".

QUẺ SỐ 368 . Cho nên khỏi cần phải nghi ngại lo sợ gì.HẠ TRUNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . Người bói được quẻ này bất cứ hỏi điều gì cũng đều được tốt lành cả. gái có chồng sang. QUẺ SỐ 369 . Chi chi khả tài. Ý quẻ dạy rằng: sự cầu xin của bạn. bất cứ ở đâu cũng yên thân. 3. Đang tìm vui sướng thưởng ngày xuân. 36. hạnh phúc một đời. 6. Vì câu thơ trong quẻ tả rằng. Đánh số hên. Đóa đóa kham trích. nhứt về tình duyên. Lại gặp bông hoa nở rỡ ràng. ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp. Bông nào cũng tươi. 63.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Tầm phương xuân nhất. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều như ý. Tìm vui ngày xuân lại gặp hoa nở. Nghĩa là tất cả đều tốt không gì chê được. 67. cành nào cũng tốt. Hỉ hỉ. Cành nào cành nấy cũng xuê xang. Số hên: 7. sự sự như ý sở cầu. Thích kiến hoà khai. Tất cả vườn cây đều hái được. 76. Trai được vợ hiền. Tốt đẹp. tốt.

Tốt đẹp phong vân gặp hồi. Thú vị còn đây kể phú chi. Cái đạo lập thân là tại ở đức chứ không ở dũng. 63. Biểu tượng: rồng. nên khi ra xuống đồng bằng hay ra rừng núi. Tiếng giọng rồng ngâm mây nổi liền. Làm quan thì được bạn đồng liêu đồng tâm nhất trí. Phi phú do hữu thú. Người bói được quẻ này coi như được quẻ đại cát. vân tiện hưng. Vi văn vi vũ. hơn nữa. vinh hiển trọn đời. 3. Quẻ nói rằng hiện cảnh tình của bạn như con rồng cố lên mây đã nổi. Công danh.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Hổ xuất kim bảng. người xin được quẻ này nên tự mình suy nghĩ kỹ phân biệt cho rõ ràng mà tìm lấy một lối sống thích hợp. Mây nổi lên thì rồng được thế. quân quân thần thần. Cái đạo giữ thân là nhờ ở nhân chứ không nhờ ở giàu. QUẺ SỐ 370 . Làm ruộng thì vợ cấy chồng gặt. 86. Khoái đổ thái bình. Số hên: 8. LỜI BÀN Quẻ này cũng chủ thẳng bước thang mây. Đâu bằng ở núi quyền oai vũ. tốt. Bởi vậy. Vì câu chót quẻ thơ nói: "Văn võ quần thần ý tự nhiên". LỜI BÀN Quẻ này nói dũng cũng chưa đầy đủ để ỷ cậy. triệu chứng hạnh thông đủ mặt. Đi buôn thì chủ khách giao dịch mua bán ngay thẳng thuận hòa. Theo ý quẻ cho biết: Cọp phải ở núi mới oai. Văn võ quần thần ý tự nhiên.Long nhất ngâm. 6. bạn lứa chia ngọt sẻ bùi. giàu cũng chẳng thể giữ được đâu. Dù gan lúc đó chẳng ra gì. công danh càng mau may mắn. Cọp thì phải ở . Xung tiện trực thiên. Nghĩa là thời vận của bạn đã đến hồi lên hương. 36. Làm thợ lao tư hợp tác. Cọp xuống đồng bằng bị chó khi. Đánh số hạp. Hữu dũng dịu hà tế. Xung lên bay thẳng cửu trùng thiên. ắt sẽ không lợi. 68. Chẩm tư sơn ông. Nhứt là đường đời. Thái bình tiên cảnh nay mau thấy.

30. 96. Thiếu niên đắc chí mặc áo gấm về làng. Và giữ gìn cách sinh sống lâu nay đừng nên phát triển thì tốt hơn. thời vận của bạn. Do những lời khuyên dạy trên thì việc cầu xin của bạn phải chờ đợi một thời gian nữa. Số hên: 37. dầu sao cũng có thú vị hơn. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước lo nhưng sau vui. nhưng lúc thành đạt phải nhớ công người. 63. hãy nên nhớ đến những kẻ đã từng phụ sức với bạn trong sự nghiệp. Hanh thông. 36. Nước bước đường đi đã dễ dàng. Toại nguyện công thành nên hãy nhớ. Biểu tượng: cọp. Người xin được quẻ này co i như xin được quẻ tốt. Đánh số chẳng hên. hoặc giả là phải lấy chữ ԔghĩaԔthì mới được yên lành hơn. hay nếp sống cũ. khi sự cầu mưu đã thành như ý. Số hên: 9. Cố hương thân quyến chớ quên màng. 3. 69. tình đời thương như thế. QUẺ SỐ 372 . QUẺ SỐ 371 . Ngũ lăng cừu mã. ngày vui sướng sắp về với bạn.HẠ HẠ Địa Hỏa Minh Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Quá dương trường. Đánh số hạp. đã hết rủi đến may rồi và vận trình hanh thông chẳng còn gì lo ngại nữa. 73. Qua rồi gai gốc đến khang trang. ԑua gai gốc đến khang trangԔđó là quẻ cho hay rằng. chó. Chớ từ bỏ cảnh cũ. 70. Thường tư cố hương. nên phải cố gắng cầu tiến đi. mà khó tính và e thất bại. nhưng quẻ nhắn nhủ rằng. đừng có trăng rồi phụ đèn. vì quẻ thơ câu chót có khuyên ta rất rõ ràng rồi. Nhập khang trang.rừng núi. 6.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly .

Nguồn xa chảy mạnh ba đào nổi cơn. chờ qua một thời gian nữa may ra mới có thể gặp may mắn. 71. sáng mờ. hiện nay thời vận của bạn đang bị lửa nuớc khắc. Cao ca xướng họa. vì thế chỉ nên chờ thời. Số hên: 1. Người xin được quẻ này sẽ là chủ giàu lớn. Còn nguồn xa giòng lại dài ngụ ý nói hết sức nhiều. Tiền của kéo tới như nước đã không bao giờ hết lại còn nhiều vô kể. Người xin được quẻ này chủ được bạn tốt cùng nhau mưu đồ việc lớn. cho nên những điều cầu mưu khó mà như ý. và sức nước càng chảy mạnh. 3. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ đặt cao vọng. Hòa ca nhạc tấu êm tai. Người khách quý trở về chung vui với nhau. Thủy lạo thao thao. Nước đang khắc lửa. Hiện nay thế nước thao thao. cùng xướng họa vang ca. chấn hưng sự nghiệp. Giai khách tự lai. nên cái sáng của lửa lu mờ. QUẺ SỐ 373 . 73. dang dỡ. Hỏa diệt kỳ quang. Nguyên viển lưu trường. . nói cho rõ là hiện thời vận của bạn còn xấu còn nhiều trở lực. Đánh số xuôi. Lửa tàn thế yếu biết nhờ chổ nào. Triển ấp thư hoài. 7. 13. Bất thông. Biết bao khách quý trùng trùng tự lai.HẠ TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Đông các duyên khai. thất bại. Nước ở đây ngụ ý chỉ tài lợi. bất minh. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàm đạo vui cười muôn phần khoái thích. cảng tượng thật vô cùng hoan lạc. LỜI BÀN Lửa ở đây ngụ ý chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy bồn chồn. 17. 31. cho nên khi vui.Hỏa tao thủy khắc. Tiến trình vạn lý thư hoài hết lo. Vui mừng thiết tiệc lầu đông. Quẻ ý mách rằng. nên lửa khó sáng lắm.

hiện nay công ăn việc làm cũng như vận thời của bạn tuy được bình thường.TRUNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Thế giới tự thanh minh. 72. Vậy bạn nên cẩn thận trong việc làm ăn hiện nay. 7. Làm ăn phải để ý. Dã điệp yếu tiểu tâm. và nên dừng việc làm ăn mới thì hay hơn. QUẺ SỐ 374 . 73. Tu phòng tao hỏa.THƯỢNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . Nào hay đã hết lời. thời vận đến kỳ. 27. bất tất cầu tiến làm gì. hanh thông. 7. Số hên: 3. LỜI BÀN Quẻ này cho chủ biết thời sự càng ngày càng hỏng nát rối loạn. QUẺ SỐ 375 . 2. 72. không có gì vui buồn đáng kể. Vì thử có liều lĩnh lên đường.Việc thắc mắc của bạn có lẽ ngày tháng gần đây sẽ được giải quyết thỏa đáng. Bốn câu thơ trên đều tả cảnh vui mừng. 3. 37. an phận cho qua thời đã. 70. Vừa phải. Thế giới tự thanh tươi. Mới tránh họa cho người. Số hên: 2. quý khách vui hát ca vang. Vậy việc cầu của bạn không phải dỡ dang mà là chắc chắn được thỏa mãn đó. Đánh số ít lợi. cầu sự bình bình. 37. không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ vấp phải những điều không hay. Nhưng sự bình thường đó nếu bạn trong việc cầu mưu sơ ý. nhứt là câu chót nói: toại nguyện bình sinh đấy. vì quẻ thơ cho biết rằng thiết tiệc lầu đông. thì phải hết sức đề phòng cẩn thận nếu không sẻ xảy ra nhiều chuyện tai họa bất ngờ. bình thường. Tốt đẹp. Bất tri tuyệt. Đánh số tốt đẹp. Ý quẻ nói. 32.

Vui cùng trời đất sống lâu mà. Người lão thành trì trang. gừng già thêm cay. 47. 74. Người xin được quẻ này có thể tin tưởng rằng chẳng lâu nữa hạnh số sẻ được hanh thông. như trong quẻ thơ đã dạy ta một cách rõ ràng. mà mọi người thường không tưởng được. một ngày kia có chổ tựa nương tự nhiên đổi khác. Hổ báo vốn là loài kỳ lạ. 73. 7. Vọt cao muôn dặm công thành danh thơm. nhưng chẳng còn bao lâu nữa nó bay bổng lên trời. Chờ khi sấm sét ầm ầm. Cố công vượt sóng mặc thăng mặc trầm. Lôi điện oanh oanh. 37. Biểu tượng: rồng. Muốn qua cửa rồng phải hăng. Cây chắc cành dài đâu sợ gió. Trên non có sống cây tùng già. mới nên công. Đánh số tốt. Đứng sững giữa trời sắc chẳng phai. vận hanh thông đến rồi. như xưa có câu nói Դhực đắc khổ. Tu khích lãng.Khiêu long môn. chỉ khó tự nơi mình.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Sơn thượng hữu cổ thụ. nhất cử nhất động tất nhiên không sơ sót. 3. QUẺ SỐ 376 . Cán lão. Vậy sự cầu xin của bạn hãy nên cố gắng tiến tới đừng ngại gian nan thì sẽ toại nguyện mai sau. lo gì. sự đời không khó. Đinh đinh xung Hán Dẩu. LỜI BÀN Quẻ này có tượng mía già càng ngon. Phải cố gắng. trung khổ phương vị nhân thượng nhânԔ Nghĩa là chịu nổi cay đắng thì mới nên người vậy. Số hên: 4. Ý quẻ nói rằng: muốn đạt được mục tiêu phải nên cố công vượt qua những khó khăn thì sẽ thành công mỹ mãn. không . Thiên địa sinh sài cửu. LỜI BÀN Quẻ này chỉ con giao long nằm chìm dưới đáy ao tù. Dũng được vạn trượng. 34. chi cánh trường.

76. Bởi thế. tự suy tính mà hành sự. người xin được quẻ này nên cần biết lui một bước về mà suy tưởng rồi hãy mong tái đồ. Tâm đã mệt sức lại nhọc chi bằng tìm cách giữ mình cho cẩn thận yên phận. Lục lục phù sinh. cành dài gió sương chẳng làm gì được.coi thường. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy cố gắng làm đi. Trái lại số mình không có mà cố cầu cho có đi nữa rút cuộc vẫn trả là số không. mạng trung vô thời mạt cưỡng cầuԔ Đó là câu nói của tiền nhân để lại cho chúng ta. kiếp sống có là bao. và đó cũng là ý quẻ này đấy. 73. chẳng sợ tai ương. Bất như an phận. Số hên: 5. 75. 53. Đánh số hạp. quá kinh nghiệm. QUẺ SỐ 377 . QUẺ SỐ 378 .TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . Lăn lóc trần gian trong cuộc sống. Và cây vẫn sống cùng trời đất trải qua bao biến chuyển. Luận đáo đầu lai. giàu sang. Quẻ thơ tả cảnh tình của bạn. Huống hồ nhân sinh trên cõi thế. tuy hơi chịu với sương gió. nghĩa là số mình có tự nhiên phải có. Vậy bạn hãy căn cứ bài thơ trên. Tốt xấu cuối cùng số đã ghi. 7. Những lời phỉ báng kể làm chi. Đánh số hạp. như cây tùng già sống trên núi cao. ԍạng trung hữu thời chung tụ hữu. LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu toàn mà hỏng. 73. 3. Tốt đẹp quá dày dạn. 57. Số hên: 3. Nghĩa là trong những việc cầu mưu của bạn dầu có gặp phải khó khăn cũng chẳng đáng kể. 37. Đây là quẻ có ý khuyên răn ta rất ít khi thay đổi công việc làm ăn. số dĩ định. 36. 7. 67. lo lắng vô ích. 6. đừng bồn chồn chẳng ích gì. tương lai ắt thấy một tiền đồ sáng rạng như ý muốn đó. Đâu bằng an phận chẳng lo gì. Tương lai vững. rất hữu ích hơn cho bạn đó. Số mệnh định sẵn. 37. họa hại. nhưng cây tùng ấy cây chắc.HẠ THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Phỉ báng ngôn vật kế.

. Dù hy sinh. chớ nên làm trái lại mà lắm phiền não. gái lớn đáng gả" như con heo lớn thì phải chịu số phận tan thân cúng tế vậy. tan thây giúp người. Tuy táng thân.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Dữ kỳ nhật doanh doanh. Nhật lý đa lao hình. Vì câu thơ chót có nói Ԥ hy sinh. chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. ù Đôi khi nên hy sinh với đời cho tròn đạo làm người. Phận heo đành chịu số này. 7. Biểu tượng: heo. Cúng trời cúng đất.Nhất đầu trư. QUẺ SỐ 379 . Số hên: 3. chẳng vùi phẩm danhԔ Hãy yên lòng chẳng có gì không hay. LỜI BÀN Quẻ này chủ thân mình. nhàn tản rong chơi. Hằng ngày vất vả đã đành. Khả tế thiên địa. 77. Nhưng theo quẻ cho biết. Đứa du thủ du thực chỉ cầu mong nhàn lạc. Người nào xin được quẻ này dù có hèn mọn đến đâu. Như vậy dù có nhỏ nhoi kém cỏi đến đâu cũng còn hơn là ngồi rồi ăn không. 73. phần tình duyên của bạn ắt được hạnh phúc. Dạ gian đa hảo mộng. chẳng vùi phẩm danh. nhưng cũng có thể yên lòng được. Ban ngày cực khổ rán lo. 37. sức mình có thể đem cho đời dùng được. Đánh số rất tốt. Diệc tóan hảo xứ. Quẻ nói: "xưa có câu trai lớn đương gia. cũng nên cười. Hà như dạ thổn thổn. Còn duyên nợ thế nào và hạnh phúc ra sao đều tự nơi trời định. tài mình. Giúp người cứu thế. Sao mà đêm vẫn quay quanh đắn đo.

Quẻ cho rằng như gió đông đến bông hoa tự nở. 7. 78. Đại gia át thái.Đêm khuyên yên giấc để cho yên thần. Bông hoa tự nở ruộng đồng xanh tươi. 87. bỏ đi điều dở. Những việc cầu mưu của bạn. không nên bắt cá hai tay. Thời vận của bạn hiện nay. Cứ tính. Trời quang đãng. nghĩa là nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông. có phúc thì cũng hưởng. cho nên quẻ có hai câu sau như trên để khuyên bạn là tất cả công cầu mưu. Người xin được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hơn. . bông nở đẹp. Cùng nhau mừng rỡ một hơi. Sướng ấm tan bôi. Số hên: 8.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Đông phong lai. Như thế. chớ nên suy nghĩ và đắng đo quá. Số hên: 9. 79. khen đẹp. QUẺ SỐ 380 . LỜI BÀN Quẻ này tượng thời đã tới vận đã về. 7. Cuộc đời lên hương. 3. 3. và đừng quá bận tâm. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lao tâm chẳng bằng lao lự. đừng lo làm gì. 97. Đánh số hạp. 73. Ba ly hả dạ cuộc đời hân hoan. Sau sẽ được yên vui. 73. thỏa giấc mộng hường. việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện nay mai. 37. Đây là một trong những quẻ thượng cát mà người xin được quyết phải bằng lòng kiếp sống thời vận của mình. e sanh ra nản chí thì không hay. thổi gió đông. gặp may mắn như gió đông. Đánh số hạp ít. cùng mừng rỡ và uống cạn hai ly vui sướng cuộc đời. Hoa tự khai. ý quẻ mách rằng: cứ làm. 37. cứ để nó tự nhiên phát triển. nhứt là việc Դiểu đăng khoaԔchắc mắn trong tay rồi. nhậu nhẹt thật là cảnh vui dướng đến cực độ. Càng lo càng quẩn trí. Lao tâm thì nhiều lo nghĩ. lao lực thì lắm mộng lành.

Đánh số hạp ít. QUẺ SỐ 382 . và muốn cao mà lại thành thấp chẳng ích lợi gì đâu. sư vô cầu anԔđể nói lên cái chí của họ. Ắn uống có thanh đạm thì thân mới khoan khoái dễ chịu.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Sơ thực ẩm thủ. Vậy những việc cầu mưu của bạn. ԑuân tử thực vô cầu bảo. Uống nước ăn rau vẫn vui. thân có khoan khoái dễ chịu thì tâm mới an nhàn thoải mái. Ham mê sung sướng lấy phần khổ đau. hãy nên tính kỹ. Cũng như hai câu sau càng nói rõ kết quả sự ham muốn cao sang. điều cần nhứt là đừng nuôi dục vọng cao. ăn chẳng cần no. 30. Lạc tại kỳ trung. và phải bớt lòng tham thì mới nên công. vừa đủ là được. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta nên kiêm ước trong cách dưỡng sinh. Phản sử tâm mông. Làm ăn suy nghĩ mới thành. 83. Cao lương mỹ vị. Người nào xin được quẻ này thì nên an bần lạc đạo là hơn.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn . 80. 3. ở cũng chẳng cần ấm. tinh thần càng rối loạn mờ ám. tỏ ra cái ý chẳng tham vọng. Càng huy hoắc. Số hên: 38. Chớ tham vọng nhiều. xa xỉ. Cao lương mỹ tửu chứa mùi hôi tanh. Hai câu đầu của quẻ là cố ý khuyên bạn phàm mưu tính việc làm ăn gì. 8.QUẺ SỐ 381 .

32. Số hên: 2. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn hãy nên cố sức chăm lo như con bò khẩn đất làm mùa. đó là ẩn chỉ trong công việc sắp được may mắn và thành đạt đấy. ví như con rắn đang chờ một tiếng sấm vậy. 8. 8. Bỗng sừng đầu xuất hiện (ý nói lúc gặp thời thi thố được tài năng). Có chí thì nên. và mặt khác. . 38. 3. 81. vận thời từ nay về sau sẽ được hanh thông rồi không còn gì đáng lo đấy. đấy là lúc công thành danh toại. 23. Ằt đầy kho gạo. 18. Chờ lúc trời ban một tiếng sấm. thời vận tốt lành với mình. Người xin được quẻ này rất nên súc tích lực lượng để chờ thời. 3. Đánh số tốt. chẳng lo mất mát đi đâu. Chờ khi gặt hái đến thời. Tây thành thời hậu. 23.Hoàng ngưu tịch thổ. 38. Có như thế thì khói phụ chí bình sinh của mình. sau này sẽ đạt thành mỹ mãn. Cấy cày cố sức giỡn đùa vui tươi.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Xà khả hóa long. Bình địa nhất thanh lôi. Phương hiển long xà lục. 83. Đại lực khai cương. Chỉ cần người đề bạt là công việc hay thanh danh sẽ rỡ ràng. Cốc mễ doanh thương. tiến hăng hái hoạt động chớ có lui bước lại sau. Sừng nó mọc ra có thấy không. rắn. Đánh số rất tốt. Long xà mới hiển sức kinh hồn. hả cười hân hoan. Những sự cầu mưu của bạn sắp được toại ý và sự thành tựu là rất tốt đẹp. Rắn này có thể biến thành rồng. Người bói được quẻ này khi gặp việc cần nên tranh. bạn hãy cố sức mà làm sau này sẽ thấy được kết quả tốt đẹp. vì quẻ có tả cảnh công việc cầu mưu như con rắn sắp hóa thành rồng.Vậy. Đầu giốc tương sức. LỜI BÀN Quẻ này chủ công sức ngầm chứa hoàn toàn là do tự một mình mình. QUẺ SỐ 383 . 83. có công mài sắt có ngày nên kim. Biểu tượng: rồng. Bò vàng khẩn đất làm mùa. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên có chuyện cần lao khổ lúc đầu thì về sau thế nào cũng được yên vui. gạo lúa đầy kho. Số hên: 1. Hanh thông.

HẠ TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Cửu hoa sơn đỉnh. Người bói được quẻ này nhất định phải có tiền trình tốt đẹp. Số hên: 38. Thủ khứ tiền hành. mới lấy được chiếc thuyền để vượt biển. như quẻ thơ trên đã tả. việc lớn có thể thành. không có gì trở ngại sai lầm cả. cố gắng nhắm vào việc đã định mà đi.QUẺ SỐ 384 . Di tân nhất chu. . mà cố gắng vượt qua thì sự thành quả càng tốt đẹp hơn. 33. ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn. phải leo lên đỉnh núi. thì phải cố sức và gan dạ mạnh tiến mới toại nguyện như ý. Khó khăn. 3. Tử khí đằng đằng. 8. Đánh số hạp ít. Quẻ nói: bạn muốn giải quyết hay muốn thành đạt được sở cầu. đó không phải mách ta phải cố gắng và gan dạ sao? Vậy bạn nên phấn khởi tinh thần. Trên có một thuyền để sẵn đó. 83. Cửa huê đỉnh núi khí trùng trùng. Nếu hỏi vận trình nào khả thông. Rất có ích chứ. LỜI BÀN Quẻ này chủ ở địa vị cao mà vương cao. Đem đi vượt biển ắt nên công.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful