Khổng Minh Thần Toán "Khổng Minh Thần Toán" là một danh tác của Khổng Minh, vị quân

sư của Lưu Bị đời tam quốc và có thể nói cũng là vị quân sư mọi triều đại về sau của Trung Hoa. Tư cách "quân sư của mọi triều đại" ấy dĩ nhiên là do cái sở học uyên bác của ông về dịch lý Ðông phương, và "Khổng Minh Thần Toán" chính là tác phẩm độc nhất của ông về môn học ấy. Sách này trải qua bao nhiêu thế kỷ, đã vẫn là một thứ kim chỉ nam cho mọi tầng lớp người ở Trung Hoa cũng như ở các quốc gia Á Châu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước này. Ðiều đặc biệt là ngoài giá trị thần toán-giá trị dịch lý, rất đổi linh diệu. "Khổng Minh Thần Toán" còn bao hàm một giá trị đạo lý sâu xa, cái giá trị đạo lý của Ðông phương đúc kết từ tam giáo. Chỉ mỗi cái giá trị đạo lý này cũng đã thừa khả năng để đưa người đời vượt qua mọi cảnh huống tối tăm, để tự mình thắp đuốc lên mà đi tới miền tươi sáng"... (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Muốn xin quẻ cầu tài, công danh, sự nghiệp, thi cử, đi xa hay muốn điều mình cầu được ứng nghiệm, người cầu tâm phải thành, thân phải sạch. Người cầu đốt hương thỉnh nguyện, khấn vái Thánh Thần nhờ chỉ dẫn sở nguyện của mình. Có một số cách lập quẻ như sau: Cách 1: (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Dùng 8 đồng xu, trong đó chọn một đồng có đánh dấu riêng (dán giấy hay vạch sơn…). Ðể 8 đồng vào lòng bàn tay, úp kín lại, xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Gieo lần lượt từng đồng, tìm ngọai quái rồi gieo lần lượt từng đồng tìm nội quái. Căn cứ vào đồng xu có đánh dấu gieo được vào lần thứ mấy mà xác định tên quẻ: 1- Càn, 2 - Ðòai, 3 - Ly, 4 Chấn, 5 - Tốn, 6 - Khảm, 7 - Cấn, 8 – Khôn. Tiếp đến dùng 6 đồng xu trong đó có một đồng xu đánh dấu riêng, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Ví dụ: Gieo lần 1: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 3: tìm được ngọai quái là Ly. Gieo lần 2: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 5: tìm được ngọai quái là Tốn. Gieo lần 3: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 2: Tìm được hào động là 2. Như vậy ta gieo được quẻ Hỏa Phong Ðỉnh ( trên Ly dưới Tốn ) , hào 2 (có thể ghi là Ly Tốn 2). Tra trong đáp án 384 hào của 64 quẻ, ta có lời giải đóan: Ý mê kỷ bất mê Sự khoan tâm bất khoan Yếu tri đoan đích tín Do cách lưỡng trùng sơn. ------------Gia Cát Khổng Minh --------------Lời bàn: Mê hay ngộ, dễ hay khó là do chính mình. Trong hoàn cảnh mê mà biết ngộ là tốt, Ðứng trước hoàn cảnh khó Dịch thơ: Ý mê, mình chẳng mê Việc dễ, lòng không dễ Cần biết tin xác thực Còn bị cách sơn khê.

khăn mà có lòng kiên định, sáng suốt, thì có thể chuyển khó thành dễ, đổi nguy ra an. Ðường đi dễ không phải vì không gặp ngăn sông cách núi mà dễ vì lòng người không ngại núi e sông. Chiếm được quẻ này, người còn đang ở trong tình trạng khó khăn, nghi ngại, trong lòng những mong đủ tin tức để có thể dực vào đó mà quyết định nhưng tin tức chờ mong kia vẫn chưa tới được vì sự cách trở sơn khê. Vậy hãy đợi thời cơ, chừng nào có đủ "thiên thời, địa lợi" rồi hãy ra tay hành động. Cách 2: (Theo trang VietShare.com) Dùng 3 đồng xu, gieo lần lượt 6 lần, mổi lần gieo 3 đồng, tìm 6 hào (tương tự gieo quẻ Dịch Dã Hạc). Tiếp đến dùng 6 đồng xu, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Xác định được quẻ, hào số, tra trong đáp án ta được lời đoán. Cách 3: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1: Nhặt một ô bất kỳ. Nếu được các số 0,1,2,3 thì ghi đúng số. Nếu được các số từ 7-9 thì ghi đúng số 0. Ta được chữ số hàng Trăm. Ví dụ được thẻ số 1. Lần 2:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Chục. Ví dụ được thẻ số 3. Lần 3:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Ðơn vị. Ví dụ được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được thẻ số 134. Tìm số 134 trong sách, sẽ được lời dự báo. Nhận xét: cách lập quẻ này như tác giả Bùi Hạnh Cẩn trình bày có phần không đúng vớI nguyên tắc xử lý số lớn như phương pháp lập quẻ Mai Hoa hay Hà Lạc. Theo cách này, khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 0 rất cao: 70% trong khi khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 1,2 hoặc 3 - mỗi trường hợp là 10%. Nên chăng: Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm (như cách 4). Cách 4: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Người chiếm quẻ viết ra ba từ tiếng Việt hoặc 3 từ tiếng nước ngòai (theo âm Latinh) sau đó đếm số chữ cái của từng từ và viết chữ số cho hàng trăm, chục và đơn vị. Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm. Ví dụ: KIỀU NGUYỆT NGA. - Số chữ cái của từ KIỀU : 4 - Số chữ cái của từ NGUYỆT : 6 - Số chữ cái của từ NGA : 3 Ðược số 463 lớn hơn 384 nên phảI trừ đi 384, được 079 là số thẻ cần tìm (hào số 1 của quẻ Trạch Phong Ðại quá).

Cách 5: Dùng 8 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 1 đến 8, gọi là ô số. Bỏ 8 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1:nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ ngoại. Ví dụ được thẻ số 1 - quẻ Càn. Lần 2:Bỏ 8 ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ nội. Ví dụ được thẻ số 3 - quẻ Ly. Lần 3:Bỏ 6 ô số vào hộp (để ra ngoài ô số 7 và 8), xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào thì ghi đúng số làm số hào động. Ví dụ: Được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được quẻ Thiên Hỏa Ðồng Nhân, hào số 4 (Càn Ly 4). Tìm trong sách, sẽ được lời dự báo (quẻ số 16).

Khổng Minh Thần Toán QUẺ SỐ 001 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Thiên môn nhất quải bảng, Dự định đoạt tiêu nhân. Mã tô phường thảo địa,

Thu cao thính lọc minh. Cửa trời treo bảng đề danh, Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên. Âm vang ngựa thét băng miền, Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai.

LỜI BÀN Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy.

Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa. Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy. Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa. Số hên: 10, 11, 21, 31, 1. Nếu muốn đánh số hên, đều đạt thành mỹ mãn 1 quẻ tốt cho việc cầu lợi. QUẺ SỐ 002 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Địa hữu thần, Thậm uy nghiêm.

Hưng bang, phụ quốc, Tôn chủ tà dân. Đất này là đất có thần Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh, Hưng bang Quốc phụ dân sanh, Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao. LỜI BÀN: Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng. Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm. Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu. Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức

tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố. Đánh số rất tốt. Số hên: 22, 20, 2, 32.

QUẺ SỐ 003 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Tràng An hoa bất khả cập, Xuân phong trung mã đề tật. Cấp tảo gia tiên, Sau nhiên sinh sắc. Trường An hoa nở khó thay, Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa. Thời lai, mệnh xấu sẽ qua, Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu.

LỜI BÀN:

Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác. Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin. Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành. Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong. Số hên: 43, 13, 23, 33, 30, 3. QUẺ SỐ 004 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. Phản nại sương lăng tuyết ngạo. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời. nhứt là thay đổi chổ ở. nơi làm càng không nên nóng ruột. hương sắc tốt tươi.Xuân hoa kiều mỵ. đừng nên quá nóng. Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương. Cúc cô đơn. 14. Người cầu được quẻ này. thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. hãy dò dẫm tiến tới mới hay. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương. dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn. Xuân Lôi chấn. Ngọa long khỏi. giỡn già trên mây. Hạ giao hòa. hãy nên hoãn lại. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đại khí vãn thành. . vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho. Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa. 24. muốn cầu xin việc gì. Cứu tế thương sinh. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. Hoa Xuân khoe sắc màu tươi. chờ đợi là tốt. Gió mây hội họp dịp may cứu người. Hạ phong Tốn.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. hơi nào phải lụy. QUẺ SỐ 005 . Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. 4. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi. chẳng sợ tuyết sương gì cả. nở trễ mùa. Số hên: 44. 40. mãnh hổ kinh. Vương Bột đời Đường mà thôi. Phong vân hội họp. Cam La 12 tuổi đã nên phận. Chưa tốt lắm. 34. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. Rồng nằm thức dậy. Thu cúc u phương. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần. Bất cấm vũ đả phong nhiêu. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời.

Vận thời sắp đến lúc hanh thông. Quẻ này tốt lắm.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. 25. Thuận theo thì khá. 15. Rồng nằm thức dậy. 50. ngược lại ắt mệt đó. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. sở cầu . Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. Tốt lắm. Xuân Lôi chấn. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. mới là dịp may thành đạt” vậy. Tuy nhiên. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. ngày Thìn thì đẹp hơn. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. cầu danh thì tốt nhất. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. Gió mây hội họp dịp may cứu người. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. Phong vân hội họp. nếu cần chờ ngày Dần. Cho nên người cầu xin được quẻ này. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. mãnh hổ kinh. thanh bình an vui. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. Hạ phong Tốn. 35. Cho nên người cầu xin được quẻ này. 55. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. ngược lại ắt mệt đó. thanh bình an vui. Ngọa long khỏi. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. Hạ giao hòa. mùa hạ có gió đông. mùa hạ có gió đông. Quẻ dạy: Cầu tài.LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. giỡn già trên mây. Hơn nữa. sở cầu mưu ắt được toại nguyện. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. QUẺ SỐ 005 . Cứu tế thương sinh. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. Thuận theo thì khá. Quẻ này tốt lắm. Số hên: 5. Hơn nữa.

Quẻ vừa phải. 25. 55. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. 26. Tuy nhiên. Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu. 15. 36. ít thuận lợi. Cầu tài không mấy lợi. LỜI BÀN: Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. mới là dịp may thành đạt” vậy. cầu danh thì tốt nhất. ngày Thìn thì đẹp hơn.mưu ắt được toại nguyện. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. 50. cầu hên xuôi. Số hên: 16. Có dốc lòng đi. QUẺ SỐ 006 . 6. Hữu bình lộ. Cầu danh phải cố gắng. vật ngộ nghi. nên khéo léo.TRUNG HẠ Bát Thuần Càn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Phi huyền phi ảo. Hơn nữa. may ra mới mong thành đạt. cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm nghiên cứu chu đáo. Việc tính cầu xin từ khởi đầu. Tốt lắm. bởi trong quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời. nhiệm khu trì. 60. 35. Nhẫn Nhẫn. rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. chớ quá nóng nảy gây những điều không hay.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quân tu ngộ. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. Phi thiên phi thâm. không nghiên cứu kỹ sự vật đó thôi. Quẻ dạy: Cầu tài. 66. Nhất cá diệu đạo. nếu cần chờ ngày Dần. Trước ý sưu tầm. Dò tìm hay dở tránh âu sầu. Không huyền chẳng ảo cũng không sâu. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. Kiện kiện hàm nghi. Sách có câu �Dục tốc bất đạt� vậy. Thực ra thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa. QUẺ SỐ 007 . Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng. Tùy thời biến. . Số hên: 5. ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm từng bước tiến. Thận trọng. chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Việc đánh số.

77. . và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu.Tỉnh đi. nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu). có gì bận tâm. Người xin được quẻ này. Số hên: 70. Rồi đây một sớm vạn đến. Chớ nên nghi ngờ. Cầu tài cứ tiến tới. �Quân tử tánh như thủy năng phương. Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ. thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm. chớ quá hoài nghi. thế thái nhạt nồng. thì chui chỗ nào cũng lọt. Mục hạ người ta vẫn ý ngờ. rồi tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến công thành. Nhạn đến. Nên uyển chuyển. Thử tế thanh danh đế kỳ. Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động. thì sự cầu xin của người ắt được công thành. như đi con đường bằng thẳng. Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ. hoa hoàng đầy phát nở. năng viên. Làm như tánh người quân tử. Cầu danh cứ hành động. nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. Rồi đây muôn sự đem lành với ta. tùy thế. Thanh danh vang dội khắp kinh đô. LỜI BÀN Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi. ủy khúc tùy hành. Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi. tùy thời. 27. LỜI BÀN Nhân tình đen bạc. nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước. Quẻ này cho hay sự cầu xin của người. QUẺ SỐ 008 . 7. mà hành động mới mong thành đạt. Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát. tự nhiên hanh thông. đừng làm những gì trái với lương tâm. 37. 17. Con đường bằng thẳng.

Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. Cầu danh sắp được thông. mọi việc đều toại lòng. 9. Số hên: 99. Đình tiên kho mộc phượng lai nghi. Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn. Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi. còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói. thì hoàn cảnh sắp gặp may. Theo ý quẻ nói.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn . 19.TRUNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quý khách tương phùng cánh khả kỳ. Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ. 88. 8. người cầu xin được quẻ này. 18. Theo người phải trái sẽ ương tai. Số hên: 38. Tương phùng khách quý nẻo đường mai. Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi. Cầu tài sắp vượng. ngoài hẳn ý liệu của mình. buồn khổ làm gì. vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. 28. người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta. Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng. Cầu tài chỉ thông một nửa . LỜI BÀN Có người đề bạt. 90. Tuy nhiên. Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu. 29.Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ. nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung. Có thể tính chuyện hên xuôi. QUẺ SỐ 009 . 80. tích đức thì mới tốt lành. Tà vọng đứng nghe làm việc thiện. mà phải tu tâm. lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy. người quân tử bói được quẻ này thì nên. mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi. Hảo tương đoàn sự tòng trường sự. Quẻ dạy: Gần gặp lúc �Thới lai phong tống� rồi đó không cần phải lo âu. nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Bởi thế. QUẺ SỐ 010 . Trước ngõ cây khô phụng trổ tài.

theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn. Trái lại. 11. Số hên: 1. 10. 100. tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. QUẺ SỐ 011 . Nam chinh bắc tiến. Trăm ngàn rèn luyện. Tự tiêu hoàn thành khap. Biểu tượng chim: chim Hồng. Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại. Lưng treo đao kiếm thanh cao. . Có thể bay cao chơi xa. Đảm đương công việc phi thường. Quẻ này tốt lắm. Phấn khởi nương mây chí khí hào. Triều vân mộ vũ. Nhờ nơi giúp rập toại đường bao. có cần khổ mới có được. hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy. Phủ khứ thái lai đấy. Bình địa khởi phong ba. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. Viễn cận quan nạn mịch.như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Vô tung diệc vô tích. nhưng là kẻ có tài. Nhưng có điều hãy nên lưu ý. Cao phi vũ dục cánh nhan nhan. Cô hồng xuất chúng vút bay cao. nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân. Quẻ dạy: Cầu mưu. 21. ân giao hữu nhạt. hỏa gia tranh đấu. 31. nên nay lại được xuất chúng. cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy.Nội Quái: Đoài Liêu lệ chinh hồng đô�c xuất quan. đường đời mới nên. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn. thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. LỜI BÀN Công danh phú quý.

Theo ý quẻ nói. Cá nào mà thả câu. nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn. hối thì đã muộn. 11. Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người. Mọi việc đều bất lợi. . Thu khước tuyên. Nếu muốn thành đạt được sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng. 2. Biểu tượng lả cá. 10. Tính chuyện may rủi khá hạp. cái buồn khóc lóc bi ai. có danh mà không có thực. Như vậy sự cầu xin của người. tuy ở giai đoạn vinh sang. và ra vào cửa cổng. Chỉ cầu may chút thôi. và tránh chuyện thị phi. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. 20. 22. Phần buồn ý lại sầu. cầu lợi và tình duyên đều tốt. QUẺ SỐ 012 . 11. 21. Cần cố gắng ra sức và rèn luyện tri thức. Số hên: 1. Cầu danh. Ta hãy rút dây mất. Mạc hạ câu. Số hên: 10. Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt. lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó. chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu. Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp. nhưng chưa có quyền thực lực.HẠ HẠ Thiên Trạch Lý Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Thần ảm ảm. may ra mới có tương lai hơn bây giờ. hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm. Còn biết làm gì đâu. Ỷ du du. 12. Đã thế mà còn những tai biến phi thường. Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm để mong giải bớt tai họa. chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa. nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì.LỜI BÀN Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương. Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi.

nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đắc ý nghi phung phụ. chắc chắn thành đạt toại lòng. Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. Công thành nghĩ lại chuyện xưa "Ở thì ăn xổi" lọc lừa nên khi Duyên may ắt gặp còn chi Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son. mọi việc đều có duyên may. Nhân sự chuyên tha là. Cầu tài. chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”. . 11. phú quý sẽ được vững bền lâu. Kén vợ thì được vợ đẹp. Quẻ này khá lắm. cầu lợi thông. Cô chu yếu độ hà. Được như vậy. Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại. Tính chuyện rủi may rất hạp. 13. Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong thành � Quẻ dạy: tốt. QUẺ SỐ 014 . Tam ngũ nguyệt đoàn viên. Năm ba tháng ý nói cái ngày tốt đẹp gần kề. cảnh giàu sang. cầu lợi đắc lợi. cầu danh đắc danh. Chẳng còn lo gì lận đận về sau nữa . LỜI BÀN Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành. đấy mới gọi là người lành được trời giúp. Trong cuộc trò chuyện. 33. 30. mà ừng nên �ăn xổi ở thì� quên những ngày cay đắng cũ.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đỉnh phi khởi phong ba. tìm việc thì được y việc hay.QUẺ SỐ 013 . Số hên: 3. Tiền trình khứ hữu duyên. Thời vận đã đến lúc hanh thông. 10. Nhưng một khi công thành rồi. nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc. Xảo trung khước tàng chuyết. lập tức thành công. Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức. Lợi danh chung hữu vọng. mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được.

Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin kkhó mà thành công. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó. Khó khăn lắm chuyện nguy nan. không được may mắn lắm. nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian hiểm. Nếu chờ đợi xin quẻ khác. Cố nhân thiên lý tự bồi hồi. Vì quẻ xấu. Nóng nảy chờ tin. chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người cũng đều lo lắng giùm ta. Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố. Sống trong biến cố. cũng gian nan một chèo. Cầu danh chẳng thông. nguy nan. nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn. Người cầu xin được quẻ này. 40. cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là khác. tất nhiên ta phải khôn khéo tránh dữ tìm lành. Không điểu xảo. Hoàn cảnh đang rắc rối. Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi. Tuy vật song song . Cần ẩn nhẫn chờ thời. mà chẳng nên công gì. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở. Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm. Gặp nhiều gian. khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. thì tốt hơn hết. Cầu tài. Số hên: 10. 4. 11. Nhạn về tin báo mai vàng nở.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Ý tại nhân trung tín vị lai. chớ nên tin tưởng lắm. Cố nhân dịu viễn cách trùng quan. LỜI BÀN Tránh dữ tìm lành. nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý. đó là thường tình của nhân thế. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn.Nước đèo đổ động phong ba Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang. QUẺ SỐ 015 . Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu. Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. tin chẳng lại. 44. Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức.

Quẻ dạy: Thời sắp đến. thì sẽ hạnh phúc cuộc đời. 66. cùng lòng cùng giúp. Nên gắng sức ắt thành công. thì tin chưa lại. mùa Xuân. Tuy nhiên. Cầu tài chưa toại mấy. 10. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân. 50. Việc nào việc nấy hiệp hòa Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi. nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. đó là cái tượng của quẻ này. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu. Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. vì chờ tin. Bởi quẻ đã cho người rất rõ. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa. nếu không. hễ ra khỏi cửa là có công. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. đừng nóng lòng vội tiến. hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp. cũng chẳng nên duy ngã độc tôn. Số hên: 11. 55. ba trong quẻ nói: "Nhạn báo Mai nở xuân sắp về". cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới. 5. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân. QUẺ SỐ 016 . như câu thứ tư. Tin này tùy ở nữa trời. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần.TRUNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm hòa đồng. 16. Môn ngoại hảo thi công. hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. Biểu tượng nhạn hay chim. nhưng bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau. Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang. . Giao gia sự hữu chung. thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được. Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn. Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa. ắt đắt quả đạt thành. đàm tiếu chơi vui. Do những lời phán xét của quẻ. nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. LỜI BÀN Cùng hội cùng thuyền. 10. cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu. Số hên: 60. thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời. Cần chờ đợi chớ nóng nảy. Sự hòa đồng. 11.cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui.

Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao. cứ tiến tới ắt thành công. thì càng phải kiên quyết hơn. Muốn đi sao lại ngập ngừng. 17. Nếu ta không cẩn thận. liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy. Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui. và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả. cầu danh.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Dục hành hoàn chỉ. Thốn tâm thiên lý. phải theo ý nguyện để tiến tới. Vậy những việc mưu tính của mình. Coi chừng đấy. Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì. . Suy tư đã lắm ưu hoài. 11. 10. Đừng sợ thất bại. Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu.QUẺ SỐ 017 . hững hờ lòng ai. QUẺ SỐ 018 . tự khí. nếu không. quẻ tốt chớ không xấu. Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu. ắt sẽ toại lòng. Số hên: 77. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. Thất bại là mẹ của thành công.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm thích thích. cần cố gắng. Đã từng nuôi dưỡng chí cao. 7. nhất là đã nuôi mộng cao đẹp. ý bơ thờ! Than thầm trong dạ. xưa có câu "Hữu chí cảnh thành". Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang. Lòng xa xót. Tàng ngọc hoài châu. Hơn nữa. và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo. Cầu tài. Khẩu thu thu. Quẻ dạy: Chớ chần chừ. Bồi hồi bạt dĩ. lo gì. ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. công lao nữa chừng. phải quyết chí một lòng tiến tới.

Cười nói ngâm trong mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý. LỜI BÀN Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Bất viễn bất cận. 11. 8. cầu lợi còn xa. thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. tưởng khó nhưng mà chẳng khó. . người cầu xin được quẻ này. 18. Quẻ dạy: Xấu. Mọi sự tính toán đều hư hỏng. chẳng có hành động quả quyết. Trông mây cười nu ïkhi mà tin sang. nên rất buồn lòng phẫn trí. chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non. LỜI BÀN Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất. Bởi công việc quá rắc rối. Tuy nhiên. người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. thấy dễ nhưng chẳng dễ. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự. dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". nếu ta chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. QUẺ SỐ 019 . dù khó dễ. Dễ như mà lại khó hòa. Vân trung tiếu khan. Song. Vì vậy. Ý xa mà lại như gần. Ý gần mà lại như gần như xa. hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. chỉ sợ chí không kiên".Chẳng ra manh mối lạc loài hư không. chỉ mua lấy phiền não mà thôi. Đẳng nhàn nhất sự. cho nên uổng phí cả tâm trường. Tính chuyện rủi may không hạp mấy. Tự dị tự nan. Số hên: 88. Cầu danh. Cần phải chờ dịp thuận tiện thì mới thành tựu. chỉ nên chờ đợi. Những việc cầu xin ở đây. Theo quẻ thơ cho biết.

Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn! Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương. bói hôn nhân vô hy vọng. Thuyền tại lãng đào trung. 32. Số hên: 22. gió xuân đưa. Đào Lý tạ. hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên. không tốt đẹp thanh thản gì. bói bệnh tật bất định.Vậy xin được quẻ này. Số hên: 99. 12. Cầu tài. nếu ta không đủ tài.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tam . như chiếc thuyền đang gặp sóng gió. việc tuy dễ mà lại khó. "Bôn Ba Chẳng Qua Thời Vận". bói kiện tụng lành ít dữ nhiều. phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó. 10. 2. đừng quá vội vả mà hư hại công việc đang cầu xin. Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy. QUẺ SỐ 021 . cầu mưu đều bất thông. QUẺ SỐ 020 . nên phải cẩn thận công ăn việc làm. nghĩ cho cùng. Dễ khó. Vì quẻ quá xấu. Đông Tây tản mác hương thừa hết vương. chờ dịp thuận lợi hãy hay. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành. mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. Không mấy hạp cho việc tính chuyện may rủi. Trong nhà không có chủ trương. Như thuyền một mảnh tang thương ba đào. bói ra đi bị ngăn trở. Gia trùng vô ý tự. 19. và trí lực của mình. cũng như cá mắc cạn. Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân. bay chạy đông tây. Người cầu xin được quẻ này. Cầu tài. Quẻ không hoàn toàn tốt. Tây phi hựu hậu đông. 20. tuy khó mà lại dễ. Suy cho kỹ. đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi. Xấu tốt. LỜI BÀN Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi. tùy ở hành động của ta.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Đào Lý tạ xuân phong. Và khó thành đạt toại nguyện trong những việc cầu mưu. Quẻ dạy: Do ở tài mình. nhưng cố thì thành. cầu mưu tuy chậm. 90. Cương cầu cũng vô ích. Người xin quẻ này phải hết sức tu chính mới được. 9. Đó là ý nói người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy.

Phong ba nhất diêm vo. Tại bán đo. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới. Nước non non nước dặm ngàn. Nửa đường được sự giúp nhau. đừng nửa đường nản chí. tuy chưa thông buổi này. Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. chung quy sẽ được toại nguyện. nước càng mênh mông. chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu. ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta. Đừng nên áy náy lo rầu làm chi. Song nếu là người dốc lòng bước tới. danh lợi ắt chẳng khó gì. nhẩn nhục mới luyện được chí cho ta. 11. Do đó. Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng. Phiên phúc chung khả miên. Ba đào êm lặng. Cầu danh. Vậy lo chi bạn không thắng lợi cuối cùng.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Nhật thủy viễn nhất thủy. Đến nơi non nước tận cùng. vậy thì yên vui. Non càng quanh quất. am hoa minh.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Sự tương phù. Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. Gió mưa tắc nẻo chẳng gì. . QUẺ SỐ 022 . Số hên: 20. Nhất sơn tuyền nhất sơn. 22. 21. chỉ cần có chí kiên nhẫn. Cầu tài hơi chậm. Danh lợi bất vi nan. nhưng về sau ắt đạt. Thủy cùng sơn tận xứ. thành công sẽ về với bạn. Công danh tài lợi hanh thông khó gì. 10. Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn đầy liễu.

Người xin được quẻ này rất là tốt phước. nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp. Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy. Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu. Cầu danh đắc danh. Người chính nhân quân tử một lòng thành kính cùng nhau tương thân tương trợ. Xuân phong nhập đào lý. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông. muôn việc như ý. hỉ. Sự hanh thông. Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn. Cầu gì được nấy. Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang. cầu tài có kẻ giúp. đêm ngày hồng tươi. nhứt là xin cầu về tình duyên cưới gả. cũng sẽ vượt qua được. dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao. lắm vui thay! Xuân xanh Đào. chén chú chén anh. LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ cực thái lai. khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. Số hên: 20.LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau. Nguyệt minh nhan thiên lý. Cầu được ước thấy. Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ. và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến của ta. điều gì cũng thuận buồm xuôi gió. Vui thay ôi. tuy chưa được toại nguyện tức khắc. 12. Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng. Lo âu gì. Chỉ cần cố gắng ắt đạt thành. lo gì chẳng nên công. cầu lợi đắc lợi. 22. hỉ. QUẺ SỐ 023 . không có việc gì là không xong. cái nỗi đời. Lý. 2. Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ. dù vấp phải những khó khăn gì. Chớ lo. Bất dụng cưởng ưu tiên. Cầu danh. từ chổ khốn quẩn trở về. nhưng dần dần sẽ thành công tốt đẹp. chỉ tổ khổ thân ta mà thôi. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp ta. Hoàn cảnh . không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Hỉ.

44. 3. QUẺ SỐ 024 .HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Ý kiết kiết. Chưa thuận dịp. Ngộ bất ngộ. an phận thủ kỷ. đề phòng cẩn thận lúc ra vào. 22. Do đó. Phòng xuất nhập. Cho thêm xót dạ. Cầu tài bất thông. Số hên: 20. Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay. Số hên: 33. tiền bạc là khác. 22. 24. Làm đâu hỏng đó. Tâm thích thích. cho khuây ý tình. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt. 4. 2.đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội. Xấu lắm. Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. nhứt là đi xa không tốt. hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền. LỜI BÀN Người xin được quẻ này hãy an tâm. Muốn yên chớ có đăng trình. Ý buồn biết tính gì đây. và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình. Dã phòng nhân hội diện. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. Đao đê vô bằng cứ. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ. Tính chuyện rủi may càng hạp hơn. 23. Yếu bình an. tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận.HẠ HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Kiến bất kiến. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ. QUẺ SỐ 025 . đang lâm cảnh lúng túng. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. . Theo ý quẻ cho biết. Đi xa còn gặp nguy. mà nên an phận chờ thời là tốt hơn.

hành chẳng bằng tàng. Nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt. Quẻ này không được may gì. đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc nào. vì có kẻ phản bội. nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui. Lục giáp thì thiếu an lành. hành động hợp lý để may ra khỏi vạ. Số hên: 5.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Nhất phiên đài lý nhất phiên xuân. Phú quý tôn nghiêm. 25. chân giả chớ lầm mà nguy. Ta nên ăn ở mực thước. 22. giàu chẳng bằng nghèo. Dù cố gắng đến mấy. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng. nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta. Không bằng. 2. QUẺ SỐ 026 . LỜI BÀN Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui. đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. cũng khó mong. 55. vô ích. Cầu tài cầu danh còn xa vời. ngày nay đâu có còn so sánh được với ngày xưa. Mất vật thì khó tìm. không chứng làm gì mà mong. Phòng người trở mặt thị phi. thọc gậy. vô tăm. bất cứ nơi nào. bị bọn tiểu nhân giởn mặt. Cây tươi là một lần xuân. Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kê. Phòng thị phi quan sự. Tốt hơn là phải giữ mình.Hư không. tính toán đỏ đen càng không hạp. Thùy thức đương sơ khí tượng tan. Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì? Sanh nhai rừng núi đặng chi. . Ngư tiều nong pho. mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay. Kiến sơ lỉu lỉu xứng tâm tình. Giả chân. ít giao du để tránh những việc không may đưa đến. Bởi quẻ ý có cho hay như trên.

Gieo nhân tốt. Không bị chịu cái ngu của kẻ khác. đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời. Thiên tịch bất thông tâm. tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. QUẺ SỐ 027 . Nhưng một khi trông thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm khốc ở ngày mai vậy. chưa ra gì cả. Cho nên mới có câu �họa phúc vô môn tự do nhân tự triện�. Bôn ba chẳng lợi gì. hãy nên suy tính đường chính. đánh số khó nên công. Vậy thì cầu xin của người. Chân nhân khước bát ma. Quẻ không xấu.Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma. 20. E rằng còn nên công. Đó là định luật bất biến của tạo hóa. người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. 70. Cầu danh cầu tài không lợi.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Tứ . Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ. Người xin được quẻ này. Số hên: 7. đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta. gặp quả tốt. không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác. 22. Ầy ơi đừng tưởng ta lầm. Quẻ dạy: Vừa phải. 2. thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn. Gieo gió thì gặt bão. nên thận trọng. cần chờ thời vận là tốt. Tất cả sự việc mưu cầu. 26. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ. Số hên: 66. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. 2. QUẺ SỐ 028 . Còn hơi xa vời. Hiểm sâu gian ác. không lành đâu. Mọi sự sở cầu đều chậm chạp. 22. Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình khiến được an lành. 77. Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt. 6. tại tâm ngược trời. LỜI BÀN Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng. Cầu danh cầu tài chưa đạt. Tính việc may rủi khó có may mắn. Ở ăn hiền đức một đời. chỉ có người chân nhân mới có những điều chân thực. Tâm tính tự thành kha.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Mạc quái ngã kiên thác. không tốt lắm.

Nam nhi đang thuở. Tam sinh túc hữu duyên. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. Nam nhi đắc chí thì. hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi. Quẻ khuyên chớ chần chờ. cầu danh. LỜI BÀN Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang.v� cũng đều được xứng ý. 20. bốn phương tung hoành. 22. Vinh quy lạc kỳ di. Mười dặm quế thơm tràn nở rộ. . 2. Đáy lòng sự việc đã làm xong. Nhứt là cầu xin về việc công danh. Đánh số càng hạp. Cầu được ước thấy. không gì đáng ngại. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng. Vạn sự đều thông. Lên đường mau. 80.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Liễu khước tâm đầu sự. Số hên: 8. gia đạo. QUẺ SỐ 029 . Nếu cầu về kinh doanh. Hành trình tảo biện. Bước vào trời nọ chẳng hao công. Hương văn thập lý quế. thi cử. hôn nhân v. Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Di bộ nhập thiên biên. mộng bình sanh� �Hồi hương áo gấm� công thành nên danh. Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng. Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. Ngựa kia đang trẩy thôi đường. 88.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lộc mã giao trì. Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. cầu lợi đều thông suốt. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son.

Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta. QUẺ SỐ 030 . Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa. để tìm hai . Hoạn lộ công danh có nghĩa gì? Bạc đầu gối mỏi còn nên chi! Hư không rút cuộc hư không cả. 29. hay hơn hết nên thủ thường. Tài ba không có. Đánh số thuận lợi. Quẻ dạy: An phận thủ thường. gia đạo. tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. tiền tài. cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm. cho nên khi đặc thân lên cõi trên. Biểu tượng: Bản quế. Cầu xin về những việc như công danh. Cầu danh. Vạn sự như ý sở cầu. thì mới yên thân hơn. Chẳng có gì lo ngại. 2. thời vận cũng không. 90. làm điều phước lành. có thể cầu phúc. Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già. 99. Số hên: 22. 20. Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận. điệu võ không còn nữa. chớ liều lỉnh vọng tưởng. bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của ta. 9. mong đáp lại lòng trời. kinh doanh. Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão. Tất cánh thành hà tế. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng.LỜI BÀN Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người.HẠ TRUNG Thiên Phong Cấu Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lục hoàng các bạch liểu đầu. phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình. chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính. Thuận chèo mát mái. Mọi sự hanh thông. tốt đẹp vô cùng. Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi! LỜI BÀN Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh. Người quân tử bói được quẻ này. cầu lợi đều thành đạt. kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ. Ý quẻ cho biết. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. Bất như xu thử tinh thần. đầu đã bạc và khí sắc tàn phai. Do hảo mãi ta chân khí. chớ tham lam tìm đường phải trái. ngày dương oai. bịnh tật� đều gặp được may mắn và yên lành.

Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi. 30. có ngày nên kim. Thiên thủy phân minh cát dữ hung. bỏ chẳng mà làm thì khó. do Trời an bày cho mà thôi. 3. . cứ cố sức mình. Tuy nhiên. Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động. Số hên: 11. Cầu tài. lo gì chẳng nên công. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. chỉ sợ không có tài trí. 10. 33. bền chí. đánh đỏ đen khó trúng. khiến luôn tuổi già nua. Khi xa nhau. cầu danh trầm trệ. ngồi than thân thở phận. Cuộc đời là một trường thử thách của con người. nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy. Bạn đồng hành. lo lắng làm chi cho mệt trí. 33. chớ có dùng dằng do dự mà lở việc. Số hên: 3. QUẺ SỐ 031 . Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí. chẳng dễ gì. Miển tha thất ý. tuy bất dị. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ. Đánh số hên xui không có lợi. chẳng ngại khi đăng trình. Hay dở đều ở đó.HẠ HẠ Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Lạc chi cực hỉ. Tảo tảo khởi trình. di bất trệ. cócông mài sắc. để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại.TRUNG TRUNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Ly biệt gian. Cầu tài. cầu danh còn chậm. Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người. rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng. 23. 30. Lúc cùng đi. Cứ đi cho vạn ý tình. Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi.chữ bình an là tốt hơn hết. lo gì. ưu tương chí. QUẺ SỐ 032 . ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng. 1.

Ằt đạt thành. Đường mây nhẹ bước ngay thang thái. Số hên: 3. 33. Sướng quá mức rồi nay sắp rầu. 30. Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong. bị co mà mong được duổi. Hạnh mong trực tông thanh vạn lọ. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả. Người xin . Gió êm sóng lặn khí ôn hòa. trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình. Mây độ ba đào đã vượt qua. tiền tài không nên tin người. Cầu tài. Người cầu xin được quẻ này. 22. Đánh số chẳng thông. Trời lặn hướng tây còn sáng đâu! LỜI BÀN Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu. Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung. Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. LỜI BÀN Khổ chưa hết thì cam đã về. Nếu không sáng sủa thì u ám. kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ. 20. QUẺ SỐ 033 . Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp. chẳng phí công. Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc �Cực lạc sinh bi� Đó là chuyện thường tình của đời người.Tài năng quang đại u chung ám. cầu danh chẳng ra gì. tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. Đông tây rõ rệt vui cùng sầu. 2.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Dược quá ba đào tam ngũ lý. nào phí sức ta. gió lặng sóng êm. Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng. nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. hành tàng. Dụng xả. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay.

bèo cũng lúc hợp lúc tan thì người cũng có lúc hẩm. Cầu tài lợi gia đạo. thì như cảnh �lôi oanh tấn phúc bi?". dù có trở ngại gì đi nữa. đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. Cầu tài. viễn du. Số hên: 3. cầu danh đều hanh thông. 33. 44. điều xui xẻo đều đã qua. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn. những việc cầu xin của bạn. QUẺ SỐ 034 . Ngẩng đầu lên ngó. khỏi lo buồn rầu. Đánh số hên xui đắc lợi. lúc thái.được quẻ này mọi việc đều cát lợi. cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết xuân. trời nầy xanh xanh. 40. Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. Bây giờ là lúc gặp vận thái. nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang. Thơ quẻ cho hay. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. May mắn đến thì chẳng còn lo. 33. Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. Trăng kia hết khuyết lại tròn.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Nguyệt khuyết hựu trùng viên. Song người ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình. 30. như trăng khuyết lại tròn. mà cũng chẳng phí sức. Số hên: 3. 13. hôn nhân. Trăng có khi tròn khi khuyết. Khô ghi sắc cánh tiên. lo gì chẳng giàu sang. bởi cảnh tình của người. Kiều thủ vọng thanh thiên. Thời không đến. từ nay về sau được bình an vô sự.HẠ TRUNG Thiên Thủy Tụng . Vậy. Đường đi quang quẻ ven mây. vận thời hanh thông. Cầu được ước thấy. QUẺ SỐ 035 . rừng rậm được khai hoang. cây khô nay lại mọc xanh tươi. Vạn sự như ý sở cầu. LỜI BÀN Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt. 34. nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát. vinh hiển. Nhất diều di thản lộ. Bây giờ là lúc �hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai�. Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh. cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. những việc không hay đã qua rồi. Đánh số tốt. 4. kinh doanh. Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay. Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. 23. việc sung sướng và hạnh phúc sắp về người.

50. 35. Tiền trình quảng đại hà túc lự. Số hên: 5. Đánh số chưa thông. Đấy là cái nghĩa sâu xa. thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện. cầu tài còn chậm. Bờ này ráng sức. Kim nhật phương tri hành lộ nan. Xuân ý bàng thủy sinh. hành lộ nan. nhưng nhờ có định thức định lực. hãy cần vượt qua. Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương. luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. . 33. Đi đường mới biết những gì khó khăn. Vậy sự cầu xin của người. Tương lai tốt. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đình trệ. Háp khứ yên quỳnh lâm. Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường. Xuân thiên vô hạn hảo. chớ băn khoăn. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới. băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức. Cầu danh. Đường đi khó. Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được. Miên lực kim triều độ thử than. 30. Cảnh xuân sáng. nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. 3. trắc trở. Ta nên thết tiệc một trường hoan ca. Quẻ dạy: Đường đi tuy khó. và quan thiết. QUẺ SỐ 036 . Không đáng lo ở sự đường đi khó.Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Hành lộ nan.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Xuân cảnh minh xuân sắc. Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi. ắt tránh được điều khó khăn. khó đường đi. nhưng cần cố gắng vượt qua. tế nhị. sắc xuân tươi. bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). 55.

công danh vinh quang vậy. Quẻ dạy: Vận thời lên hương. 33. . Tốt đẹp vô cùng. 3. Ví thử có kẻ lòng tham.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Vạn mã quy nguyên. Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm. làm quan nổi tiếng. cầu tài có tài. hôn nhân được vợ chồng. dèm pha phỉ báng. Công danh tài lợi vững. Số hên: 6. bịnh tật mau khỏi. Ngựa dần chung một đường về. phải tốt. QUẺ SỐ 037 . tức là cố lẹ chí khí. 36. hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang. Quẻ dạy: Tốt đẹp. Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng. tức là nói kết quả tốt đẹp. 66. trăm việc hanh thông. 70. vạn sự như ý sở cầu. Mọi việc đều thông đồng bén đọt. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy. Cầu danh sẽ được lên chức. LỜI BÀN Quẻ này chỉ người quân tử. 37. thời vận hanh thông. Số hên: 7. chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái. hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. thăng quan. tiền tài được vừa ý. lòng lang dạ thú. Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng. Cầu danh. Rồng hầu hổ phục tề toàn. xuôi chèo mát mái. kinh doanh thành đạt. Đánh số hạp. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát. thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. 3. Gia đạo vui vẻ. Tài cao đức trọng huy hoàng công danh. gia đạo bình an vui vẻ. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội. 33. chầu động. biết thừa thời mà hành động. thi cử chắc đậu. 30. 30. Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. 77. Hổ phục long giáng. 60. được tiến chức. Thiên viên triều động. Tài lộc vào như nước. Đánh số hạp mười phân. Về chuồng. kinh doanh thì thuận lợi. cầu lợi dễ dàng.LỜI BÀN Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. Tóm lại thời vận được hanh thông. nói rằng: đẹp vô hạn. Đạo cao đức trọng. với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ.

Tuy nhiên. Cứu nhân hành vạn lý. 33. Hãy đứng ngay lên mà đi. 30. Chè chén say sưa. chớ để chậm trễ thì lại nguy. 80. Mã thượng tốc hành trình. Những sự cầu xin của người. . chớ nên dùng dằng do dự. Đáo đầu đăng bỉ ngạn. mà mưu tính xoay sở thì mới có lợi ít được. QUẺ SỐ� 039 . Xuân sắc tiên minh. nên thực hành gấp đi. Nay đang là hợp thời và vận đến. rất đáng mừng đây.TRUNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Hoàng bằng báo thượng lâm. Sông mê bến giác khi qua nổi. 38. Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đại tứ phóng linh đơn. Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt. cầu danh đều đắc lợi. Ý quẻ dạy rằng. 3. Đường mây rực rỡ sự mong công thành.QUẺ SỐ 038 . Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành. chớ chần chờ. LỜI BÀN Ham vui biếng nhác. ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. để trễ là hỏng. hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc. Phàm làm việc cần phải sớm. Bập bùng lên ngựa ruỗi dong. Hoàng oanh đã báo tin mừng. nên sớm kế hoạch tiến hành. đó là gốc của sự thất thời. Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông. Đề tiên khoái trước. Mở rộng con tâm bố đức lành. 88. Cầu tài. Cầu đánh số cũng hạp. Linh đơn diệu được cứu dân sanh. bất cứ cầu xin việc gì. Số hên: 8. đừng nên chần chờ nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu. Độ quá nhận tiên ban.

có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời. bích trừng trừng. nhu nhược quả đoán. Vậy mà ai lại sầu tây. còn mình thì nhập vào làng tiên. 99. thì việc mưu cầu mới gặp được quý nhân giúp đỡ mà nên sự. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhẹ tin lời người. bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc. Thuyền nan một mảnh giữa dòng. cho cay thân mình. hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn. QUẺ SỐ 040 . có cái nghĩa phổ độ chúng sinh. Quẻ dạy: Bố đức. cơ tán sinh thần. cầu lợi chậm. Cầu danh. Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn? Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ. Cho ray rức dạ. 33. làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai. đừng quá vội vã mà có hại. nguyệt đáo thiên tâm. ắt có kết quả viên mãn. Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự tiện cho rằng có thiện báo. đánh số hạp vừa phải. và phải cố làm những điều phước đức. cần chờ đợi. không mất đi đâu mà sợ. thọ trường vì tất cả đều hư không ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại.LỜI BÀN Quẻ này chủ đại giác ngộ. để hái cái quả lành về sau? Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải. 90. Số hên: 9. Ồn bộ kỳ trung. Chu trú giang biên.TRUNG HẠ Thiên Sơn Độn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Nhất đới thủy. 39. Phi nhân ngọ kỷ. làm những việc chụp hình bắt bóng. 30. 3. Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay. . cho nên xuýt nữa bỏ mạng. huyền diệu bất minh. đưa người tới bờ bên kia.

Vô dụng đa nghi. 14. Vận thời chưa thông. độc tâm cầu đạo. 10. Cứ cố gắng tiến hành ắt được định. 34. 4. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết. Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri túc mới được. Số hên: 1.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Ần trung hiền. Quẻ khuyên tùy thời. Cầu danh cầu lợi sắp đạt. Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao. lý đang nở rộ. . Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động.TRUNG TRUNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đào lý thư nghiên. hãy yên với cảnh hiện tại của mình. Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào. 24. Đào lý hoa khai xuân bắt màu. hiện trung vi. chớ lo. sự sự tương nghi. xuân quan tiên lệ. QUẺ SỐ 041 . Đánh số ít hạp. QUẺ SỐ 042 . Nghĩa là thời vận đã đến. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình. trời phật chở che. thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi. Số hên: 4. Tùy tâm sở vãng. 40. Cầu tài cầu danh chưa thông. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành. Làm ăn chỉ vào mức thường. tùy lúc. mong chờ các đấng thần linh ủng hộ. Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa ào. 44. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc. Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. 21. 40. báo hiệu ngày xuân đã về với người. 41. Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi. phải kiên chí mới nên.Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng. Lương thân mỹ cảnh quan tu ký. 44. can độc than kỳ. đánh số hạp. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả. Quẻ dạy: Thời gần đến kề.

22. Cầu lợi chưa đạt. Cầu danh còn chậm. nhưng sáng lại mờ. 42. và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau. Đánh số không hạp. Hồi đầu nhất ngộ. 4. 40. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc. Đừng đi tới tại nơi này. Trong kia đ]àng ẩn có huyền cơ. Thánh hiền Tiên Phật. LỜI BÀN Huyền cơ mà không huyền. Ai mà biết được ý tình rõ. 44. Trực thượng tiên the. Trở đầu tỉnh ngộ. Tự hảo sưu cầu. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. lộ thường tại. ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. Mờ lại sáng. Tham đắc thân liễu. 20 QUẺ SỐ 043 . đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn. Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên. có tính cách chờ đợi. Tự mình lựa chọn. đo lường mà đi. mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Vô thượng khứ tại tiền đầu. Biết bao trước mặt nẻo đường.Cá trung hữu huyền cơ. mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ. Số hên: 2. Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ. khó đạt. Thiên điều vạn tuyến. kéo dây ngựa cương. LỜI BÀN . Người xin được quẻ này. mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người. thắng cương hải thu.

Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả. mới có thể sống dai. Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. 33. 44. 30. cầu danh vừa phải. Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm. Cầu tài. Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy. Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật. 34. . Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu. phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá. Số hên: 3. để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn.Phải tùy cơ mà hành động. các ngã đường đi đều bị bế tắc. hiện nay tình cảnh của người. khổ tâm tu luyện. tất cả đều ở nơi trước mặt. họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm.HẠ TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tứ cố vô môn lộ. Vạn tuế thọ như tùng. 40. 43. hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. Vạn thọ trường sanh mới phải công. 40. chớ đặt cao vọng quá là hơn. Cầu tài. chậm. bất tất phải trách người oán trời. Đánh số hạp chút ít thôi. 4. đánh số hạp vừa phải. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ. 24. lại tìm ở đâu. Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn. Nên an phận thủ thừa là hay. LỜI BÀN Quẻ này chủ họa phúc không cửa. Tu luyện thành chính quả. đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu. 44. cầu danh. Theo ý quẻ cho biết. QUẺ SỐ 044 . Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ. thời vận chẳng mấy thông. Họ giữ gìn cẩn thận. 14. Muốn thành chánh quả nên tu luyện. Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn. cẩn thận mới hay. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn. Đào Nguyên lộ khả thông. duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. chớ có đợi thời. Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng. Còn việc đi xa cũng không nên. không ngõ nào đi nữa. Số hên: 4.

số phận ắt phải có. 5. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bất dụng mạng. 55. tất cả của cải ngoài thân mình của ta. Minh cô ưởng chung địa. Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng. Đừng mê vội chớ hoang mang. tuyệt vời binh thanh. Số hên: 54. Tam bảo hiện môn tường. những việc cầu xin của người cứ tiến hành. 50. có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp. Tự hữu túc túc hương. . Gấp tảo hồi đầu. tu tâm dưỡng tánh. Thấy đường tam bửu. nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn. Ý�quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bôn ba nhất thế. chớ vội mà chi. Tống thị hư phù. đừng tính chuyện tà đạo. cầu danh sắp đạt thành. nhưng phải cho công việc từ từ. 4. như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra. Nghĩa là vội vàng làm chi. đánh số gặp may. Như vậy. Cầu tài. Tiếng chuông vang dội chỗ nơi. LỜI BÀN Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế. Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật. QUẺ SỐ 046 . Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi. Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi. bất dụng hoang. sán lạng. 45. 44. Đời sắp lên hương lo gì. chớ nên kiêu hãnh làm liều. nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng. 40. Vô thường nhất đáo vạn sự hưu.gif[/IMG] QUẺ SỐ 045 . hà tất lai cưỡng cầu".

bịp đời tức là bịp mình . Người cầu xin được quẻ này. Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối. Chân chân chân. người chẳng biết mình. chân. Phương thị nguyên tinh. 44. LỜI BÀN Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa. chân. cho nên ở đời. chân. ắt bị nhân quả xấu. nói rất rõ ràng. phải chuộng lòng chân thành. Một khi mọi việc đến cùng. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ. Bởi vì trong những lời của quẻ. Nhất thiết chớ có dối lừa. Chỉ cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình. Thiệt thiệt thiệt. 4. Huy hoàng nguồn gốc trở về cội. Vậy mới xứng là nguyên khí tinh? LỜI BÀN Ngay thực là một đức tốt. quả có Thần Linh. chẳng có gì đáng ngại. QUẺ SỐ 047 . Điều là lận đận cuộc đời hư không. Người dù chẳng biết trời đã biết cho. thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc. Tính chuyện đen đỏ dở. đừng nên vội vã có hại.Cả đời vất vả thân người. không câu nào may mắn tốt đẹp cả. bởi vì dối người tức là dối mình. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. 66. Quy tông phản bản. mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước. hãy đề phòng cẩn thận. chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến. chân. thần hữu linh. Mau hồi đầu chớ nên mong những gì. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. lừa lọc để tìm sự thật. Chân. bịp người. trái lòng. Cầu tài. cầu danh đều chậm. mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. 46. Số hên: 6. nhân bất thức.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Chân. lấy chân lý. 40. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo.

40. 88. chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động. Phong sương lịch biến.vậy. Một phương pháp để đi đến kết quả. Bởi vì rằng thời vận không tới. nghĩa là những việc cầu mưu của người. những việc cầu xin của người nên tùy cơ ứng biến.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tấu tận thiên thai. cầu mưu chưa đến.HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Nhất . theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn. 40 QUẺ SỐ 048 . Thì người thăm hỏi ba ngày đã. cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. Số hên: 74. thì mới là nguyên tinh. đã nằm trúng trọng tâm của sự việc. chậm một chút mới thành sự. 44. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không. Bất như vấn nhân tam thiên. Thấm cùng sương gió hết nơi cầu. an bần lạc đạo. Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may. Vì sự việc hơi quá phức tạp. Tuy nhiên chớ chán nản. Cầu tài cầu mưu chầm chậm một chút. 7. Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu. Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu. Đánh số không mấy hạp. 48. 44. 4. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả. và ngược lại sẽ làm cho người hao công phí sức. Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành. Cầu tài. 84. 77. 47. Như vậy. 4. nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn. Số hên: 8. nhưng người chưa tìm được. 80. Tự thấy lần lần đuôi với đầu. Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến. khi đã có kẻ giúp đỡ. Đánh số cần chín chắn. Cố gắng mới nên công. Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. QUẺ SỐ 049 . Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh. chớ có ngược lại lòng trời ý người. tính toán giùm.Và làm việc có phương pháp.

hiện nay chưa gặp may mắn. LỜI BÀN Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát. thành đạt tức khắc. Chờ qua cơn giông tố. như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng. Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. Dù chạy cũng chẳng đến đâu. chơi việc đỏ đen càng bất lợi. khó khăn. . 44. Nhưng một sớm thời cơ tốt đến. 49. Về điều quan lộc có gì đáng lo. Cần chờ khi thời vận đến thì mới nên công. Dê. Cho đi lo lấy. 4. Cầu tài. Bói được quẻ này.Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Trầm trầm kha nhiên. Quẻ dạy: Vận bạn bất thông. nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn. Chó đều cho.TRUNG TRUNG Bát Thuần Đoài Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tài mã lưỡng mang mang. Heo. QUẺ SỐ 050 . Số hên: 9. lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi. Trâu. Trư dương. Bệnh tình quả thực trầm kha. Đất trời u ám hơi hà khổ đau. Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp. cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. 40. Bất kiến thiên tâm. ắt mọi việc sẽ định. ngưu khuyến. Chờ khi sấm sét rồi sau. Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn. Thẻ kiện thân khinh. Quan lộc hữu định phương. ấm no cuộc đời. Cần phải chờ khi sấm sét vang lên. Lôi môn nhất chân. Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành. ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. Tự khứ chủ trương. Đau bệnh kéo dài. toại lòng. 90. Tiền tài phú quý lo chi. mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng. 99. 94. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió. Ẫn nhẫn chờ thời. trở ngại như trước. cầu mưu bế tắc.

LỜI BÀN Quẻ này tốt. Bàn Đào quả trái nay mùi chín. mới xem qua thì làm người khó hiểu. Chẳng hạn như trúng số không phải sao. hãy chỉ cố công cày cấy. câu xưa �Tọa hưởng kỳ thành� đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý. Chính vì cái đó mới thành công. Mùi. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. cho nên tự nhiên phát đạt. Bàn Đào thiên tải thực. Vậy việc cầu xin của người. Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng. dê. 55. hết sức giàu sang phú quý. do đó có thể ngồi đợi được. Cầu tài. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn cuộc sống của người. Bất phạ ngũ canh phong. tất cả đều có định sẵn rồi. . 35. nên cố gắng không ngừng. uất lâu ắt phải bật. Đầu hai câu của quẻ thơ nói. Tính chuyện đỏ đen hạp. Chờ các năm Hợi. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu �Cao thảo chi hạ hửu la. còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không phụ lòng người. tài lộc vài như nước. Biểu tượng: heo. không. hương mao lư chi ốc xuất lương tướng�. Chớ tưởng không là đã không. QUẺ SỐ 051 . Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi. Tạo hóa an bài đã từ trước không thể khác được. cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi. cầu mưu đắc lợi. LỜI BÀN Chứa lâu ắt phải chướng. Không lý đắc thành công. không. tuy nhiên. Tuất là những năm vận tốt của bạn. Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng. Không mà lại chẳng không. Số hên: 50. Sửu.THƯỜNG THƯỜNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Không. chó. song vẫn có lý do tồn tại của nó. Quẻ dạy: Chớ lo. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tí�ch thiện ắt có thừa phúc. 15. Thực vậy không làm sao mà thành công được. vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông. ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vậy. trâu. Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. 25. 5. Như thể những việc cầu xin của người. Đó là cái tượng của quẻ này. Nghiõa là trong cỏ rác còn có bông lan. Đến lúc �Phúc tự lại�.

Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1

QUẺ SỐ 052 - TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Sầu kiếm phóng, Tiếu nhan khai. Thu nguyệt quải cao đài, Nhân tòng thiên lý lai. Buồn bã nay đi hết mặt dài, Nụ cười vui vẻ đón ngày mai. Trăng thu sáng chói treo trời giữa, Mừng rỡ người từ thiên lý lai. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may mắn đó. Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết quả tốt đẹp đấy. Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến. Đánh số hạp. Số hên: 2, 5, 52, 22, 55, 50, 20.

QUẺ SỐ 053 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tu trước lục, Mạc viên vu. Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt, Trục dục no trung đắc cự ngạo.

Phải ra sức chớ đi xa, Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu. Hang con cóc lại thả câu, Trên cây hết cá, xây lầu trên mây. LỜI BÀN Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức. Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được. Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được. Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả. Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc. Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30.

QUẺ SỐ 054 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài

Vô tung vô tích, Viễn cận nan mịch. Hãn hải hành chu, Không lao phí lực. Không hình không bóng hỏi ai, Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu. Biển nay cạn, thả thuyền châu. Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành. Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người.

Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại. Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng. Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng. Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.

QUẺ SỐ 055 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Tế vũ mông mông thần, Giang biên lộ bất thân. Đạo đồ âm tín viễn, Bằng trượng tá đông phong. Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng, Mé sông đường sá chẳng nào thông. Xa xôi âm tín biệt tăm tích, Chỉ có vậy nhờ sức gió đông. LỜI BÀN Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện mà còn thêm kẹt là khác. Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn. Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng. Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn chậm, đánh số chưa thông. Số hên: 55, 5, 50, 25, 15, 35.

QUẺ SỐ 056 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Bình địa khởi vân yên, Thời hạ vị năng an. Cao xứ hịch nhân viên. Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng, Bây giờ thời vận chửa nên thân. Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo, Mối nợ tình duyên sẽ đến anh. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời, hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa. Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ. Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được nên việc. Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ đen chẳng nên công. Số hên: 65, 56, 5, 6, 55, 66, 50, 60.

QUẺ SỐ 057 - TRUNG TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Chính trực nghi thủ, Vọng động sinh tai. Lợi thông danh đạt, Diệp lạc hoa khai. Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành, Làm bậy nghĩ tà tai hại thân. Hiển đạt hai điều danh với lợi, Lá tàn hoa nở sắc mau than. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên. Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác. Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy. Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số hạp. Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5

QUẺ SỐ 058 - HẠ TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Quân tử thăng, tiểu nhân trở, Chinh chiến sinh ly khổ. Tiền hữu cát nhân phùng, Tín tại mã ngưu nhân tại sở, Sự yêu danh cầu thỏa. Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi, Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly. Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa, Công việc ráng lo chớ hoãn trì. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý. Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói �quân tử phò, mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly�. Nhưng mà hai câu sau lại nói �sẽ gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin�. Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu. Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân. Đánh số hạp một nữa . Số hên: 85, 58, 5, 80, 50, 88, 55.

THƯỢNG THƯỢNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Nhan sắc mỹ. 5. thời không phải của ta. nghĩa là chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc. Bới thế trăm việc mưu vi đều nên tạm thời đình chỉ. cầu mưu dở. Cầu lợi. Vì bài thơ không được câu nào khuyến khích cả. mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt. Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu. tây đột cũng vô công. chưa được hanh thông. Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối. Ấu lo chi nữa. mọi việc bế tắc. 90. Chu hành thủy lý. Bời bời càng lại ngổn ngang.QUẺ SỐ 059 . điểm ra phước lành. Quẻ dạy: An phận. Liễm my vọng đăng hỏa. Nhân tại xạ trung. Đánh đỏ đen cũng hạp. Người cùng cảnh tối. Hồng nhan mỹ. chỉ còn biết than thân với bóng. 59.HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Phân phân phục phân phân. nên người phải tự xét lấy. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. biết cầu với ai. Số hên: 9. Bạn ngã tọa hoàng hôn. Một mình khép cửa thở than buồn rầu. 95. 50. quả như tiên. LỜI BÀN Quẻ này chủ thế đạo biển lớn. buồn rầu vô cùng. Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này. Hưu quải hoài. QUẺ SỐ 060 . 99. dù có đông xông. . Và chờ thời. Hy hư độc yên môn. 55. khiến ta đành phải sống đơn độc.

mà nhứt định công việc trôi chảy. còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền. thăng bay chạy nhanh. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm. Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai. rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì. ví thử có chạy vạy. Vậy còn gì đáng chê nữa. Hựu ngộ cuồng phong. nó như thuyền nan vượt sông vậy. Cầu nay đã gãy khó qua sông. Bế tắt đường đi lộ bích cùng. lại gặp cầu gẫy. Đặng chu lý tiếp. thuyền đi trong nước. chẳng gặp gì trở ngại cả. Số hên: 60. như hồng nhan mỹ. Cầu tài. ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi trong xe. 26. 16. Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong. thì nên. nay vận thời của người là đang lúc đấy. ắt nên công.Người trong xe. muốn đi thuyền lại bị gió to. người trong xe. Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy. chớ chần rồi mất dịp may. sắp khởi hành. Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính. e rằng chẳng thoát khỏi tai họa. không đăng trình mà ngồi trong nhà. 36. Tuy cũng khó khăn. Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy. vun trồng cây phúc. 46. đường sá bế tắc không. hóa hung ra cát mà thôi. cầu mưu gấp rút. mưu tính cao xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi. 56. QUẺ SỐ 061 . thành đạt sở cầu. hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ. chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. Bài thơ quẻ đã nói rất rõ. Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người. Thuyền nan một mảnh. Đánh số đắc lợi. Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Kiều dĩ đoạn. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh. mới mong chuyển nguy ra an. LỜI BÀN Cầu gãy đường kẹt. Lộ bất thông. Quẻ dạy: Gấp rút tính. gió cản thuyền tàu. Người xin phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức. như vậy làm sao đăng trình. 6. thì làm sao có tương lai sáng lạng! . nhưng bạn có tài nên vượt qua hết.

Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người. 60. chớ quá mơ mộng. Chẳng có tin gì đáng hạnh hân. . chẳng có chút nào thực tế. 22. 66. Yên ba hạ diếu câu.Đó là mách cho người hay. Số hên: 16. 60. Tài lợi. còn lâu.TRUNG THƯỢNG Trạch Lôi Tùy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Hồ hải ý du du. bệnh nhân thì bất thành. Thủ phận mà chờ đợi. cầu mưu. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu. tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. Đánh số chưa gặp may. QUẺ SỐ 063 . hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không. Đánh số cũng bất lợi. thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích. rút cuộc trở lại không không. kiện cáo thì thất lợi. Quẻ dạy: Thời vận rất tề. 1. thì lo gì. chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi. 61. Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa. công danh thì lận đận. 10. 11. Chiếu kính ảnh. Nhất trường không. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. lúc dở. Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần. Tình trạng đang bế tắc. Quẻ dạy: Thực tế. người đi thì bặt tin. Con người có lúc thái. cần ẩn nhẫn chờ thời. 20. 62. Số hên: 26. thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành công. 6. có cũng như không. tính toán chẳng đi đến đâu. QUẺ SỐ 062 . 2. 66. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh. Cầu tài. Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng. Nhưng mà những đó hư không cả. 6. An bác tín. Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Thâm đàm nguyệt.

Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng. Số hên: 36. nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó. Biểu tượng: rồng và thỏ. Đừng nuôi hy vọng. thực là một việc kỳ lạ. Nếu phùng long thỏ quả may. QUẺ SỐ 064 . Vật không vững chắc gì đâu. . ngoài ra ta cũng gặp được những người sinh năm Tỵ. tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao. trùng chỉnh lại kiền khôn. Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ. Thìn giúp đỡ đề huề. Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông. 30. sững sờ lạ thay.Nhược phùng long dữ thỏ. Mạn tâm cao. 66. có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia. để tránh phiền chí. cuộc đời sẽ nhanh lên hương. Cầu mưu cầu tài đắc lợi. và cố gắng tuân theo. kỳ dị khó mà tưởng nổi. mà thả câu nói đó. Cần rèn tài. thì việc càng có kết quả tốt nữa. Hãy mau sửa lại chờ gì. 6. 33. Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan. luyện đức. đánh số tốt. tâm thì mới yên. Trùng chỉnh lý. 63. hao công vô ích. 60. nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. Bây giờ đã gãy cây cầu người đi. Danh lợi nhất tề chu. Ý tình sông biển nhởn nhơ. không vững chắc như cầu đã gãy. nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà. Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận. 3.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Vật bất lao. Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ. ắt thành đạt ý nguyện lâu nay. Nhân đoạn kiều. Thả câu nơi sống. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước. LỜI BÀN Quẻ này chủ vào lúc Tỵ Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song thu.

Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. 65. Tình lơ lửng ý đến cùng. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ. 4.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Nhạn nhi dị. 60. 60. Số hên: 46. Càng thêm lộn xộn. Yêm yêm đáo tái tán. Muốn vào chả có khó gì. Vậy. Giao gia ý bất kham. QUẺ SỐ 065 . cực kỳ tốn công. càng bung ý tình. an phận thì tốt. LỜI BÀN Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. 66. Quẻ dạy: Dở. cần sữa sang lại mới đi được. đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy. nhưng khi làm thì khó vô cùng. 66. phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. 50. Cầu mưu cầu lợi còn lâu. rồi mới tính lại thì tốt hơn. 40. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. ý nghĩ như mối tơ vò vậy. 6. những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ. Chờ thời là hơn. Muốn ra mới khó. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên. Cầu mưu cầu tài đều dở.Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng. 64. Đánh số ít có may. Đánh số bất thông. 44. con cá muốn thoát lưới mà không được. 6.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn . con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa. Số hên: 5. 56. Xuất nhi nan. Mới tránh được những buồn sầu về sau. 55. QUẺ SỐ 066 . không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này. Cầu gãy.

hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Bây giờ thì chưa. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới. ý hợp tâm đầu. Qua tới mùa đông. Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. 60. Như trong quẻ nói rất rõ ràng. Cầu tài. càng đi càng có lợi. . gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn. quả thực là Đại cát. Sở cầu cát trinh. Muốn gấp cũng chẳng được vào. đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ. Nhi thả phản phúc.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thừa mã tiền tiên. thì muốn mưu thành đạt khó vậy. thời vận con người mới được hanh thông. Cầu xin sự việc mọi điều linh. Số hên: 68. 80. Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm. Nghi đãi tuế hàn. Luôn luôn vui vẻ được sung sướng. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn. nên xa không nên gần. 8. ắt việc mới có kết quả.Sự trì chí tốc. Đánh số chưa mấy hạp. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp. 66. 88. Việc chậm muốn mau nào dễ thành. điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. LỜI BÀN Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh. Quả chín hoa tàn mới tốt lành. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. không nên than thở là bất như ý.gif[/IMG] QUẺ SỐ 067 . Còn nhiều phản phúc và quanh co. Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh. Khuyết nguyệt trùng minh. Hoa tàn quả thục. Cỡi ngựa lên đường bước vận trình. Túy thời hài mỹ. cầu mưu còn chờ đợi. Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 6. 86. Nên chờ mùa lạnh đến xem đã.

60. cầu mưu đạt thành. 6. LỜI BÀN Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công. 8. Đánh số hạp tốt. Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở. vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi. sự sự sẽ hanh thông. 66. 88. Quẻ dạy: Cứ tiến tới. Đánh số gặp may. nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu. Thời đến rồi. Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay. Ý nói hiện nay thuyền xa bến. từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy.Theo ý quẻ cho biết. 7. 60. nguyệt ly vân. chớ lo. Số hên: 66. 68. chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên. Thả hướng tiền hành khứ cần trú. Cầu tài. Hà tu nghi lự lưỡng tân tâm. QUẺ SỐ 069 . lo gì. dầu có nhưng gì không may. 6. khiến lầm lỡ tiến trình. cầu mưu sắt đạt. 86.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn . đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm. 67.TRUNG TRUNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Chu ly cổ độ. Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái. Cầu tài. 77. QUẺ SỐ 068 . Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng. Số hên: 76. trăng xa mây rồi trời quang đãng đó. 80. do dự trong quyết định tiến thoái. 70. đều trở thành quá khứ rồi. Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ. Thuyền rời khỏi bến. Người khỏi đô�ng quan dễ hỏi thay. Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau. trăng xa mây. sự ắt thành. người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng. Xuất nhập đông quan hiếu vân tân. Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại. như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm. như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh.

không tiền thì được tiền. Khómà thỏa mãn lòng này được đâu. chẳng đủ. Nan thân tâm khúc. và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy. Vậy. Chẳng no. Muốn thành đạt theo ý muốn. 96. và sau trận mưa trăng bị mờ. LỜI BÀN Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con. 69. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng. phải cố công siêu quần xuất chúng thì mới được. 90. chung thủy. chẳng đầy. ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. 6. khổ nhục. Mộng đoạn cam đan my đại sầu. hay đẹp lắm thay. 66. Kham hữu mỹ. chung thân bất nhục" cứ an phận. muốn hôn nhân thì được có vợ chồng. thì cuộc đời khỏi cảnh long đong. Đánh số dở. có cái lo chết chóc tang thương. có cái nguy gia cơ suy bại. Nữa chừng dứt mộng sanh sầu. Dã đường vũ quá nguyệt như cau. tự cho là đủ. 99. có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Mỹ hữu kham. Cầu tài cầu mưu còn lâu. Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng. Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ. Số hên: 9.Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ. không việc thì được việc. Cầu xin nhứt định thành công. Chung hữu thủy. Thủy hữu chung. . có cái họa gia đình hiu quạnh. QUẺ SỐ 070 . Ta nên kiên chí. 60. nên cái chí nguyện của người khó mà toại lòng. ắt thông vận thời. lúc này sẽ xong. thì ắt đủ. Quẻ dạy: Thủ phận. có cái buồn vợ chồng chia ly.Bất túc bất túc. đặt cao vọng. tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan "Tri túc thường túc. Đẹp hay. Thủy chung. cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng.

dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời. 71. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn. chờ thời là hay. gió lùa tơ mảnh. Thuyền nan một mảnh. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý. Nghĩa là vận thời của người. cầu mưu bất lợi. thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa. Cần kiên chí là nên công. 11. Chơi đen đỏ còn dở nữa. Đánh số hạp. rất là may mắn vô cùng. Thủ phận. thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm. Người xin được quẻ này. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định. Cầu tài. 27. 7. Cầu tài. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ. vì vận trình không được may mắn lắm. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai. 77. đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. người muốn sang sông mà không đò đưa.HẠ HẠ� . bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. Còn mặt trời lặn núi tây. 17. để tránh điều không may xảy cho bạn. hãy nên xét lại. thì nguy hiểm nào bằng. chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. chỉ nên ôm cột đợi thỏ. Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở. Số hên: 70. Ý tình sông biển buồn bao. nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc. 37. chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi. Trời tàn phản chiếu. chẳng có gì là không may cả. cảnh mờ núi non.Phàm việc đều có cơ duyên. lần lần bị mất những may mắn. còn hay gì bằng. nhưng từ nay về sau. Lai nhân vị độ. 7. Côchu lãng đầu. Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào. Từ lâu vận xui hạn kẹt. Người sang sông chẳng gì đưa. QUẺ SỐ 072 . 17. ba đào nhấp nhô. Số hên: 70. Tàn chiều sơn lâu. cầu danh đắc lợi. như quẻ thơ đã nói rất rõ. tuy cảnh đẹp đẽ. QUẺ SỐ 071 . Vậy những cầu xin của người. nhưng đã tới chiều tối rồi. 77.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Hồ hải du du. �Hữu chí cảnh thanh� gặp thêm vận may nữa.

Xin được quẻ này. 77. cũng như trong công việc. nhiều điều tai họa về sau. 27. Sơ ý việc làm bị dỡ dang. Đừng tin vô sự mà không giữ. những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự. chớ nên sơ ý thì hỏng việc. Ca tiếu trung lưu. Ý� quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí. chỉ nên lui về cố thủ. 72. Yên ba hạ câu. tiểu nhân thọc gậy. 70. Cầu tài.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Giang hải du du. cầu mưu còn xa xôi. Đánh số e bị thua. Chớ nên vội vã sơ sót thì nguy. Nhà cửa lâu phải vững vàng. Biển sông bình lặng êm mơ. Mưu sự cũng chẳng thành. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám. Đề phòng ám lý nhân. Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại. Vậy do lời quẻ dạy trên. 20. Số hên: 22. đề phòng kẻ gian ẩn giấu bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên. chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. dò dẫm bước tiến từng bước một. nào việc quan tụng kéo tới. tài bắt thắng thời. Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng. Quẻ dạy: Phòng kẻ gian. . như lời thơ đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. Hạc ngôn vô ngoại sự. cầu tài. QUẺ SỐ 073 . phá hoại trong nhà. Lục ngao liên hoạch. 7. Thả câu nơi sóng sững sờ lạ thay. chứ chớ có tiến để phải gánh chịu. Tất cả mọi hành động.Trạch Địa Tụy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thâm hộ yếu lao huynh. LỜI BÀN Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến. giao dịch cũng chẳng xong nữa. nào chuyện thị phi đem về. hỏng cả công việc. 2. Túng hảo định tao chuân. Mọi sự nên đình đốn. mọi việc làm không có gì gọi là thuận lợi cả. đời có lúc cũng lên hương.

cầu mưu đắc nguyện. QUẺ SỐ 074 .Vậy mà bắt cả sáu bầy. 3. Biểu tượng là cá. Dục cầu dưỡng cầu. Trong lòng lúng túng li bì. thì mới nên công. trong khi cần phải tìm thấy một con đường trong chổ rẽ. Muốn làm chẳng thấy làm đâu. Muốn cầu phải gượng cầu. vì đây là quẻ đem niềm vui tới không biết đâu mà chừng. Hả cười ca hát vui vầy giữa sông. Người xin được quẻ này đáng mừng hết chổ nói. Theo ý quẻ: những việc cầu xin của người ban đầu thấy rất khó khăn như thả câu ở trong sông biển gian nan. chẳng khác gì xe có hai đầu. Cầu tài. cả vui giữa giang hà. đó là ý chí công việc thành tựu đấy. Như vậy. không có gì nhất định cả. Muốn cầu sau cố cưỡng cầu làm chi. Trong lòng cứ do dự mãi. Nhất xa lưỡng đầu. 30. vô cùng nguy hiểm khó khăn. 70. Xe hai đầu biết đi hướng nào. Quẻ dạy: Thời sắp đến rồi. thế mà không tìm thấy. Đường đời phải chịu nhiều gian nan. . cứ buông tay tiến tới. chẳng biết đi về đường nào. 73. băn khoăn hoài. Số hên: 77. Quẻ dạy rằng phàm cầu mưu việc gì phải tận tâm chăm chú việc cầu nếu lưng chừng ắt chẳng việc gì thành công. ý nói có thể tiến được mà lại không tiến. 37. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ công danh phú quý. đừng lo.HẠ HẠ Trạch Thiên Quải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Dục tế vị tế. người xin được quẻ này. mua số ắt trúng. Đánh số thuận lợi. Người xin được quẻ này có thể là người đang ở tình trạng miệng hùm nọc rắn. Bởi hai câu thơ sau nói rằng bắt được cá sáu bầy to. 33. Tâm vô nhất định. 7. Có kẻ phải kẻ đạp trên sắt thép nhảy qua lửa đỏ. ta chẳng nhọc sức mà vẫn thu hoạch tìm thấy được hoàn toàn. trái lại. ý nói được mà lại chẳng được. Giàu sang vinh dự hình như đã có phận. LỜI BÀN Muốn xong mà chẳng xong. nhưng rút cuộc công việc đều được toại nguyện. đừng ngại gian nan thì sự cầu mưu ắt được vừa ý. khổ cực thì mong thành đạt. nhứt là việc cầu xin của bạn càng nên cố gắng chăm chỉ. chẳng có gì đáng ngại.

Lộ thông đại đạo. Hãy yên chí tiến tới để thụ hưởng những may mắn sẵn sắp đến. Thời vận sắp đến rồi. LỜI BÀN Quẻ này tốt. 70. làm sao mà lái? Nan giải. Số hên: 70. 77. 44 QUẺ SỐ 075 . chờ đợi. lúc hạnh phúc. 5. Ngõ đường thông suốt thảnh thơi. Quẻ dạy: �Tiến thoái tùy ư sự� là hay. Nay cảnh tình của người tuy xuống nước nhưng cái xuống nước đó là bước để tiến. để cho hơn người. có lên có xuống vậy. 75. không xấu hổ không lo ngại. 7. cầu danh thông suốt. Mình cứ nhất tâm hướng về điều lành. Yên lòng yên dạ. QUẺ SỐ 076 . Cầu tài. nhưng đừng nóng. Cầu tài. Khi nên vẫn có khi lo. 77. Hai đầu xe bị bít hết. 55. 57. Thoái hậu dục tiến. vận thời sắp hanh thông lên hương. vận thời hanh thông. có Đắc có Thất. thắng hơn kẻ chỉ muốn đi quanh khiến đường thêm dài hơn. cũng phải có hạnh có suy. cầu danh chẳng ra gì.Quẻ dạy: Đừng cưỡng cầu tính toán. 40. Này lui để tiến. 47.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền . Đánh số lại càng hỏng. song ta cứ nhất tâm tiến thủ thì rồi ông trời cũng dành cho ta lúc hạnh thông. ta cứ nên đường thẳng mà đi. Số hên: 7. ngay giữa lúc ta bất đắc chí. 50. 74. đâu phải bằng phẳng thông suốt đến cùng. Tâm tư an nhiên. phàm việc chớ có thoái chí nản lòng. Tuy vậy. 4. Vận đang hãm thì tài mấy cũng chẳng làm được gì. Theo quẻ thơ cho biết: Bước tiến trong đường đời. Đánh số tốt. điều phải thì thế nào rồi cũng có chổ hay chổ đẹp.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Nhất đắc nhất lư. Vậy công việc cầu xin của người ắt thành đạt toại nguyện trong nay mai. đến lúc may nó đến là nó đến. Tóm lại. mệt mỏi hơn.

Dù đùa nói giỡn. QUẺ SỐ 077 . Sắp đến cái may rồi. 76. Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới. 6. Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng. dễ vô cùng. Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ. vẫn thông việc mình. quả thực là nan. Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện. Ngược lại khi thời đến vận thông. tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn. May mắn nào đâu dễ ngộ phùng. Nan nan. Lòng thừa sức kém chẳng nên công. Đánh số hạp chút ít. Vậy. cầu tài. Đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Tâm hữu dư. tối quá thì sẽ sáng. Chờ. Cưỡng cầu chẳng ích gì. Ý trượng xuân phong. Thực tế. là tượng trước khó sau dễ. đáng mừng chứ không phải đáng lo. dù nói chơi cũng xong công việc. 60. Lực bất túc. LỜI BÀN Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên. Hốt nhiên bình địa khởi ba lan. Quẻ dạy: Chờ thời là hay. hoặc nay xui may hên. 77. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu. Dị dị dị. những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu. khiến người ta buồn nản. 7. nan. Đến khi dễ. nhưng vẫn có đường. nan. Nhất ca nhất khúc.Nan. chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được. cầu danh tuy còn lâu. LỜI BÀN . trước khổ cực sau hạnh thông. Và người chỉ có cách là �tận nhân lực mà tùy thiên định�. Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi. Ca vui một khúc khỏi buồn lòng. 67. chán ngán đến chết được. càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc. Số hên: 70. chuyện Tái ông mất ngựa.

Giờ này tâm trí vẫn chưa yên. Như vậy. Lòng thành có thừa nhưng tài kém. Đánh số hạp. ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được. thì làm sao thành đạt. 37. Số hên: 70. và còn vấp nhiều trở ngại. Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. Gian nan hoàn gian nan. Chung triên sự bất than. bạn còn phải gặp nhiều gian nan lận đận chưa được toại nguyện tức khắc mà cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến thì mới thành đạt theo ý muốn. Quẻ dạy: Cố gắng. LỜI BÀN Cần tiến mà lại thoái. Tuy nhiên. Biết tính gì đây để khỏi phiền. bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp. 77. việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng.HẠ TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Thân bất an. Xin được quẻ này thì phải nên ngó trước. Ráng vượt hai ba luồng sóng gió. sẽ có người phò trợ. Đành than thân tủi phận. Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì. rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu. e chịu nhiều điều đáng tiếc. Cầu tài cầu mưu hơi chậm. Ngày vui vẻ đến được an nhiên. Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời. nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân).Lòng mong muốn tuy cao xa. nhưng chưa thể mãn nguyện được. vất vả mà chẳng nên công cán gì. nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến nay mai cho bạn. Tâm bất an. tay không vẫn tay không. Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công. Vì quẻ thơ nói rằng tâm trí của bạn chưa được yên. thử hỏi sợ gì nước sâu. Động tỉnh lưỡng tam nhiên. nhìn sau chớ nên liều lĩnh làm bừa. QUẺ SỐ 078 . vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công. 27. là cái thế của người đi vào nước có linh tê. Những việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay. chứ còn biết làm sao hơn. Người được quẻ này. đâu có ngại gì trời cao. cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang. 17. khiến có thể thành công mỹ mãn. .

tiền lương lại hết sạch. 80. cầu danh đều tốt. Số hên: 77. Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh. người yên mà chuyện chưa yên. Nhật ảnh thượng lang hiên. 79. 9. cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa. sau khi vượt qua cái khó khăn. LỜI BÀN Đường xá đã gian nan nguy hiểm. Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong. . 70. Cầu tài. 8. 7. 7.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Mộc hưởng đương xuân phát. cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy. Tam âm hựu phục căn. Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. Số hên: 77. Việc xong xuôi chuyện chưa rồi. Cầu tài cầu mưu chưa tiện. 99. 87. Đánh số hạp chút ít. lôi thôi việc làm. 78. Nhân viên vật vị viên. chưa thể thành đạt tức khắc. Ít ra là vào khoảng tháng tám. Chỉ cần phấn đấu thêm là thành tựu. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. Yếu tri đoạn đích tín. Người tròn vật khuyết. QUẺ SỐ 079 . thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta. Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp. Muốn hay tin tức rõ ràng.Quẻ dạy: Sau cơn mưa trời lại sáng.TRUNG HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Sự liễu vật vị liễu. 88. Đánh số được. Tuy nhiên. QUẺ SỐ 080 . 70. Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn. và còn phải chờ đợi một thời gian nữa. 90. Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày. Thời vận hanh thông đến rồi. Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay.

con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. 80. 38. Nhất kính nguyệt. Sự sự như ý sở cầu.HẠ HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Nhất nguyệt khuyết. mưa rầm rập bay. Chẳng lành lại khuyết đành sầu. Gương kia bể. ngược lại mình đâm thua. mây ùn ùn kéo. Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả. kiếng vỡ. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh. Trăng này đã khuyết lu mờ. Bất đoàn viên. 28. mưu cầu khó quên. Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng. tất cả đều là những chuyện chẳng lành. nếu có đi kiện ai. mọi điều thông suốt chớ lo. cũng phải lờ tốt đâu. QUẺ SỐ 081 . Tiều phu nào biết bên trong. Cây này phát nở hướng đông. phát quan đến nơi. chẳng nên.Tiều phu bất chi đạo. Dục khứ tác sài tân. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế. Số hên: 8. 18. Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu. Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong. Đánh số� hạp. bị bọn ruồi nhặn khinh khi. Còn chi để nói. Quẻ dạy: Phát phú. chẳng đẹp. Nhưng rồi một ngày nào đó. cầu lợi đắc lợi. coi như đồ vô dụng. Bởi thế người xin được quẻ này. LỜI BÀN Trăng khuyết. Cầu quan đắc quan. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấy. nếu có tình duyên cưới hỏi thì rồi ngày tháng cũng đổi . LỜI BÀN Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua. Vô khả thuyết. 88.

Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh. Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng. vận đến khỏi lo. 20. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. phân minh. 8. thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận. 88. dốc lòng làm việc lành. Biết bao xe ngựa đến môn đình. Cầu danh. nếu quá vội vã thì hỏng việc. nếu có việc làm chưa thành thì thôi đừng nói tới chuyện thành. Tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt. khỏi đợi nữa. Người cầu xin được quẻ này. Quẻ dạy: Bế tắc. được quý nhân phò trợ. an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa. người nên chịu đựng nữa. Vậy. Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh. Trăng lu gương vỡ thì còn gì nữa? Tất cả công lao đi đời. nhưng phải chờ. Cầu danh cầu lợi đều dở. 22. Nếu tiền của bị mất thì cũng khó tìm về. Quẻ dạy: Thới lai. 1. kiêu căng càn dở. cầu lợi đều đạt thành. Chờ đợi và ẩn nhẫn là hay. nên tạm đình lại tất cả việc mưu cầu phát triển. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. đổ vỡ. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. Số hên: 82. mưu sự thành công được. LỜI BÀN Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp. Số hên: 80. Khi chẳng may gặp phải quẻ xấu này. thiết tưởng nên tu tâm sửa tính. 8. Đánh số tốt. Như lời thơ của quẻ đã nói rằng: �Trăng khuyết hương bể. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả. 2. mà còn xấu lắm. Vĩnh đại tiền trình. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. Thua keo này bày keo khác. xưa có câu �Chờ đến mây tan sẽ thấy trời đó�. Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. hãy giữ cách sống theo cũ là tốt hơn. 10. có thế mới hưởng phúc lâu dài được. lúc đó mới mong làm ăn khá. Đánh số chẳng hay. QUẺ SỐ 082 . Chiều an thảo bạn. Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. 81. Thời vận của bạn đang đắc thời. 80. 11. vận hanh thông đấy. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó. Song sau khi đắc ý rồi. 88. chẳng còn gì để nói nữa� mấy lời đó đã đủ cho người rõ rồi. . Mọi sự như ý sở cầu.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Xa mã đáo lâm.thay.

quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa. còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy. ngã hà túc. Tất cả việc cầu xin của người. . Nhược luân chu tuyền.TRUNG TRUNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Kim lân nhập thủ. Tôi là tinh tú gì trời xanh. xung thẳng mây trời xanh. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh. tốt đẹp vô cùng. 33. tôi là sao sáng gì. nơi thành danh phải là miền đông bắc. Lợi danh đều đẹp. vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì. nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người.QUẺ SỐ 083 . lại được thanh danh vậy. Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp. Số hên: 88. mãi tới lúc bạc đầu. Hải đông. Đắc hoàn phòng tấu. Nhất đoạn thần quang. nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác. Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh. thành danh lục. hà bắc. Mọi người tôn vinh ta. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động. Cẩn ngôn châm khẩu. Một đoạn hào quang sáng chói lọi.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Ngã hà túc. đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại. 80 QUẺ SỐ 084 . Lân vàng bắt nắm trong tay. mà được thành danh bể đông sông bắc. Trực xung thiên độc. Quẻ dạy: �Thới Lai Phong Tống�. những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả. Tăm tiếng như cồn. Sông bắc biển đông danh được thành. như một đoạn thần xưng. Số rất hạp.

. 8. Cầu danh. 84. Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi. Hãy nên kín miệng. Bói được quẻ này cứ việc suy nghĩ cẩn thận mà làm. Đánh số hạp. Còn hai câu sau ý nói chờ khi thời vận đến thì rất dễ dàng thành đạt những việc cầu mưu. lại hóa ra không. 48. ít nói. QUẺ SỐ 085 . để tự liệu tự xếp đặt lấy việc mình. 40. Gọt sầu rửa hận còn gì bận tâm. tức là ngày nay có rượu ngày nay say. tự nhiên có thần lực tự nhiên tới giúp ta. Giao du bất cứ việc gì. Biểu tượng: cá. mặc kệ ngày may chuyện vui sầu. không có gì đáng lo buồn nữa.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Khuynh nhất bôi. lúc mà ta có thể thực hiện được hoài bão của ta hằng ấp ủ. nhưng phòng thất bại. cầu lợi thông. Nhưng một khi trời đất đã giao hòa. Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên. tốt nhất phải trầm mặc. Xin cầu mọi việc ắt lành hanh thông. 88. Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra. LỜI BÀN Đây là quẻ nói hoàn cảnh trước lo sau vui. LỜI BÀN Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. Triển sầu mi. Số hên: 80. Quẻ thơ khuyên hãy rót ly rượu để rửa hận sầu. Thiên địa hợp. Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. trong khoảng cách cao xa vô cùng vô tận. Trong lúc giao thiệp với người. cơ thái đã trở lại thì đó là cái thời của mình đã đến. Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành. chớ có nhiều lời mà thất bại. 44.Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi. Nghĩa là dạy người phàm việc chớ nên xem trọng quá hãy cho nó tự nhiên phần nào. Đất trời hòa hiệp tương thân. vậy thì mới hay. Này ta rót rượu một ly. Hảo tư vi. 4. Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành. như quẻ thơ này �Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa". ta chỉ còn biết cười trong ngấn lệ.

QUẺ SỐ 086 . Cầu tài. đàn lang sói cản đường. chẳng có gì đáng lo hãy yên tâm cố gắng cầu tiến. cầu mưu bất thông. đàn hồ ly ghẹo cợt. xông lên mà có nguy hại cho mình. 58. ắt có một tương lai sáng lạng đấy. Bởi thế chẳng may xin phải quẻ này. 66. Đánh số không lợi. QUẺ SỐ 087 . Quẻ dạy: Rất tốt đẹp. Cầu được ước thấy. toàn là kém may mắn cả. Đứng trước hoàn cảnh này. Cầu tài. cần giữ lòng mình chính trực.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm . 50. Quẻ dạy: Phòng tiểu nhân thất bại. 26. Thừa phụng quỷ ma hại chủ mình. Hốt nhiên hồng nhật trầm giang hải. 5. thiệt tưởng nên rút lui về mà đứng đằng sau người. Số hên: 6. bởi vì còn trong cảnh như tớ phản chủ.Vậy việc cầu xin của bạn. LỜI BÀN Quẻ này chủ về việc đứa tiểu nhân khinh lờn qua mặt. Số hên: 80. Ám trung nhất tiễn quỉ hồn kinh. Nan giải những điều chửa phân minh. Mặt trời bỗng lặn vào sông biển. 8. nhưng nếu người theo sát vấn đề sở cầu. mặt trời lặn còn đâu ánh sáng mà đi. Vậy tất cả sự cầu xin của người khó mà như ý. nghĩa là đang lúc túng. 60. làm việc đàng hoàng minh bạch không loanh quanh tầm bậy. 36. Sự sự thông hạnh. 16. bế tắc. ấy thế mà chưa khỏi cảnh bị người dèm chê. dù không thành đạt mỹ mãn. Tiểu nhân mưu toan và mặt trời lặn tây vậy. chớ có xuất đầu lộ diện. 55.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Dã quỉ trương hồ xa chủ nhân. bị người áp chế đè nén. Theo bài quẻ cho biết người cầu xin được quẻ này. 85. Đánh số hạp. Nan phá không trung sự bất minh. giải quyết từng khó khăn khi vấp phải thì cũng dễ thở phần nào. cầu danh viên quả. Bọn gian nịnh kết thành bầy lũ. mong tránh những điều nguy hiểm trở ngại. vận thời của người vẫn chưa được hanh thông. Bắn tên lén rút quỷ thần kinh. Xấu. 88.

Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân. Đành tay trắng chờ trăng huy hoàng.Phúc tinh chiếu. Cát tú lâm. . Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy. mưu cầu những công việc đã định lâu nay. Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi. cầu danh may mắn vô cùng. 80. tài lợi thu về như nước. Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời. 77. Có gì mà phải hoang mang. 78. Chừng nữa ba đào lại nỗi nga ng. Cầu tài. Thủy hàn ngư bất nhỉ. trời xanh rõ ràng. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại. Nước lạnh nào đâu có cá chịu. ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. 87. Long phi hạ tả đáo minh đình. thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên. Phước tinh chiếu cát tinh lâm. Không tải nguyệt minh hoàn. hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi. 88. Bởi quẻ nói. Trời cao quang đãng. 70. Đánh số tốt lắm.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Độc điếu hàn đàm. QUẺ SỐ 088 . 7. Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng. Một mình câu cá tại hàn đàm. Trung đồ hưng lan. ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. Số hên: 8.

Đánh số hạp. chở trăng huy hoàng� vậy. 90. là căn cứ vào lời quẻ chỉ dạy trên đây đó. tìm người thì sinh miệng lưỡi. 9. giao dịch thì vô vọng. Cầu tài thì mất vốn. Đó ý nói rằng: Công việc cầu xin của bạn khó mà toại theo ý nguyện. Cầu tài. ý là bị giam giữ trong ao tù. 99. biểu tượng: cá. 8. chớ đợi. 18. QUẺ SỐ 089 . Quí nhân bàng. đổ vỡ có thể tù tội. Trong trường hợp này. Tóm lại tất cả đều không tốt. cầu danh đều phải nương dựa. cần phải có quý nhân phò trợ mới mong chấn hưng được thanh danh cho gia đình. Khi xin được quẻ này. Cam đành phí sức và hao công. câu cá trong đêm lạnh mà lại có sóng gió nữa. 88. thì cá nào ăn chớ? Câu trong đầm nhỏ hẹp. Theo quẻ thơ tả cảnh tình của người hiện nay. dù cố gắng đến đâu. cầu danh thất bại. Lao tâm lực. và nửa chừng lại nổi sóng gió thì cá đâu chịu ăn. xem bệnh thì thấy tai họa. hôn nhân thì không thành. 80. 38. Chớ tính. xuất hành thì thất thế. rút cuộc chờ trăng về thôi. . Nghị tá lực. Cần nương chí của người mới kết quả. công việc thì nhiều mà công sức may ra chỉ phân nửa. tay trắng vẫn là tay trắng.LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu mưa chẳng đạt. Số hên: 80. Cầu tài. LỜI BÀN Quẻ này chủ một mình kinh doanh. Và phải dốc lòng chuyên nhứt. 28. 88. kiện tụng thì phải nhờ người. Theo ý quẻ cho hay. Quý nhân đứng kế nên nương dựa. và thành tựu được sự nghiệp của mình. Quẻ dạy: Kiên tâm và dốc chí. mà hóa ra phí sức hao công. Sự nghiệp không thành thiếu dốc lòng. những việc cầu xin của bạn cần phải nương dựa sức người thì mới thành đạt việc mưu cầu của mình. như câu thơ chót nói �Đành tay trắng. Sở dĩ tôi dám khuyên bạn như thế. Đánh số chẳng đến đâu. Hãy mượn sức người việc mới xong. Như người cô đơn câu cá nơi vực lạnh. 98. cần phải lo liệu ngay để đi tìm người giúp đở mình mới được. 89. Chớ đừng cam tâm hưởng ý thì hỏng.HẠ TRUNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Bất quý nhất. Số hên: 8. lao tâm lao lực. Quẻ dạy: Thất bại.

cầu danh sự sự đắc quả. Quang huy đáo xứ thông. vận trình ngàn dặm mau như gió bay. từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện. Số hên: 9. Cầu tài. nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian. hãy mau tiến tới đi. QUẺ SỐ 091 . những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn. Mây tan trăng sáng giữa trời trung. do đó khi xuất hành rất nên đi xa. 29. Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý. Vận trình ngàn dặm để thành công. đã như mây tan trăng sáng giữa trời. buồn xui chèo thuận. đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa .THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Vân tận nguyệt dương trung. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được. Lộ đồ phùng thủy thuận. người ăn kẻ ở. 99. phong phú thu vào nhiều dịp như nước. bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào. Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn. Thiên lý khoái như phong. thời vận của bạn hiện nay.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn . Vậy. Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng. đời sắp lên hương. Đường sá suốt thông và được thuận. 39. không có gì phải lo nghĩ. Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông. kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp. 90. Đánh số thật tốt. đường thông nước xuôi. 19. LỜI BÀN Mây tạnh ắt trời quang.QUẺ SỐ 090 . Đừng chần chừ mất dịp may. Theo quẻ cho hay. Quẻ dạy: Mã đáo thành công. Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến.

Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích. Lộ dao sơn kiểm hộ an hành. Phi thua chạy trốn phi tầm. cầu danh có khó. Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn. Theo ý quẻ cho hay. Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền. mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó. Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm. 10. Cầu tài. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng. để phước lành đời sau.Kiếm kích liệt sơn lâm. 9. Đánh số rất tốt. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa. Đạo tặc ắt tái xâm. sau yên vui. Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên. Được phong hầu. tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng. 11. QUẺ SỐ 092 . những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm. nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên. Cần cố gắng mới nên công. Bởi quẻ nói rằng. lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. Nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh. việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công. sau mới thành. Xà hành tựu hữu thông tân nhật. . Trời cao trăng sáng khắp nơi miền. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. Phong hầu ấm tử tôn. Số hên: 1. 90. LỜI BÀN Làm việc nên có dũng.TRUNG THƯỢNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Ngan thoát thủy thâm chu di lạc. và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu. sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy. 99. mà đón rước những sao tốt đến với ta. Bài tẩu cầm sưu đinh. chưa biết đâu mà lường được. việc cầu mưu rất gian nan. 19. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy. 91. LỜI BÀN Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó. Gươm đao bày để núi rừng. lại có mưu. Người xin được quẻ này.

như trăng giữa trời đẹp đẽ. 3. Cầu danh. Cần có quý nhân đưa đường. đáng sợ. Chỗ vui chớ quá lại mê lì. Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn. thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được. Biểu tượng: Rồng. bạn nên �nhân hòa� thì mới được người giúp ích công việc sở cầu. 90. Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ. 29. được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt. Để phòng hỉ xứ nhạ câu liên. 90. như hai câu thơ chót nói �Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn. 20. 39.Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại. 99. Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. trong cái vui cũng có cái đáng lo. Đánh số hên. Tiền đồ nhược đắc âm nhân dẩn. Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì. nên công lớn. QUẺ SỐ 093 . mới mong thành. 2.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nghĩ dục hoàn phi vị khả thiên. Nhưng bạn bền chí chịu đựng. Biểu tượng: Rắn. Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta. 9. QUẺ SỐ 094 . 93. Hãy vì lợi lớn. Số hên: 92. mới mong đạt đích. tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đổi thay. lặn lội đường xa. phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: �Chỗ vui chớ quá lại mê lì�. Đánh số tốt. tình đời khó lường. và mới có thể rỡ ràng thân thế được. Quẻ dạy: Cố gắng. Cầu danh. bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích. 33. Số hên: 99. Tuy nhiên phải cố công. 22. cầu lợi phải qua lần khó. dẫn lối cho mới hay. cầu lợi đều hay. Hơn nữa. tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm. mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác. Tiền đồ nếu được quý nhân giúp. 9. biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ� vậy.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm . 30. Biến hóa ngư long xuất đại uyên. mà bỏ lợi nhỏ. Muốn dọn mà đi chưa thể đi.

danh đã thấy thành rồi thì nên ngừng. 49. cần phải có một nền minh triết để giữ mình là hơn. Cho nên một người ra. Một người đi một người vào. Nhất nhân nhập. Đánh số không hạp lắm. tức gọi là công thành thì thân thoái đó. tương phản nhau. Sự việc vui mừng còn chữa thôi. nếu khi ta bắt được một con lân vàng rồi thì nên rút lui ngay. Số hên: 90. Biểu tượng: cá. Nhân nhân tạn dạo bất kiên lao. trời cao dặm ngàn. 9. nên nghĩ chớ tham. 4. Đại vũ cuồng phong xuy cô mộc. nhưng khi gặp may thì chớ có ham hố lắm tức là quẻ mách bạn phải làm đến mức vừa mà đừng quá sức thì có hại vậy. chống đối nhau. QUẺ SỐ 095 . chớ nên tham lam luyến tiếc nhiều khi mình mưu đồ việc gì. 99.Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nhất nhân xuất. Cầu tài. chớ mơ màng quá xa. Bi vĩ tao. không thể dung nhau được. không tốt không xấu mà trong cảnh bình thường thôi và theo ý quẻ cho biết. Thời vận hiện nay của người. một người vào. Nhưng chớ tham lam.HẠ HẠ Trạch Sơn Hàm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Hỉ vị ân. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương đạo của đứa tiểu nhân tiêu (kém) mà đạo của người quân tử trưởng (hay). 40. Ai sầu chuyện nọ lại theo rồi. tuy vậy vẫn còn có lúc may mắn. Ai nấy đều cho khó vững ôi! . 94. Trong trường hợp này. Người xin được quẻ này. Hãy ngừng tay. Gió trong trăng sáng. cầu danh lợi chậm và bình thường. Khi ta bắt được cá vàng. Mưa to gió bão rung cây cỏ. 44. Thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai. Khi việc đã thấy xong. Độc đắc kim lân hạ điếu đài. Quẻ dạy: Có gặp may.

LỜI BÀN Bói được quẻ này. cầu mưu chẳng lợi. Đây là quẻ chủ sự may mắn. Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ. 59. QUẺ SỐ 096 . bị rung rinh tận gốc. Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ. khó có thể đứng vững. gửi con được. Bởi thế cho nên trước hết là phải biết hoàn cảnh để giữ chân cho vững. Các tự lạc khang hóa. Đánh số dở. mà không nên đặt cao vọng nữa rồi phiền chí làm chi. chẳng khác gì mưa to gió lớn thổi dập nát cây cối dù là cây cổ thụ. . Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được. Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa. có thể gởi mạng. Đừng nản chí vì thất bại. phản lại ta. giao phó quyết phông phụ lòng ta.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Khả dĩ ký thiên lý chi mệnh. Tiếu hô hô. Có thể cậy nhờ trăm dặm xa. Bởi thời vận hiện thời của người hiện nay đang như cây cối ở trong cảnh gió bão. Khả dĩ thác lục xích chi cô. 50. Đất khách cười vui hưởng phận ta. LỜI BÀN Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. Đang gặp buồn phiền đổ vỡ. Cầu tài. 9. 95. Hai câu thơ sau đó có ý nói sự nghiệp lung lay. thời vận hanh thông rồi mới tính lại việc cầu mưu là hay hơn. 99. Người xin được quẻ này nên an cư mà nghĩ tránh cài nguy mong thoát được tai họa ngoài ý liệu của mình. Đối vời người bạn đó. nếu có vui lúc đó thiết tưởng chớ nên vui. Số hên: 90. bởi vì có thể thất ý khiến đau khổ bi thương lắm đấy. cần phải cẩn thận lưu tâm chăm chú mới tránh được những đều không may gây ra. Vậy bạn nên cố sức và ráng chịu một thời gian nữa chờ khi mây tan gió lặn. Theo quẻ cho biết: Những việc cầu mưu của bạn. Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ. đáng mừng là gặp được người tri kỷ. dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả. 5. nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ. Tha hương án thủ. 55. Bé con cũng thể cậy trông mà. người bạn tâm giao.

Vậy. Cầu tài. 96 QUẺ SỐ 097 .thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó. phải tiến hành mau đi. Để tiến thoái trước.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly . Vậy. để trôi qua ngày tháng. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ. Mã thượng hành trình. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng. 9. 9. Quẻ dạy: Thời thông hạnh. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ. cầu danh thuận lợi hơi chậm. 60. 66. Cầu danh. Giương roi đuổi ngựa kịp thời. Đánh số hạp. đừng chần chờ mà mất dịp uổng. Biểu tượng: Ngựa. Không còn bế tắc gì nữa. Số hên: 7. cầu lợi đắc quả. nhưng bạn phải ra công mới nên. 70. 6. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động. Quẻ dạy: Cứ tiến. 69. thì mọi sự như ý sở cầu. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên. những việc cầu xin của bạn. cần cố gắng tranh thủ cho kịp. Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian. Nhưng nó thành công. vượt hết mọi trở ngại. những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện. thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt. cuộc đời hân hoan. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ. Xuân sắc tiên minh. vô cùng tốt đẹp. Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi.97. dịp may đã đến. Đánh số khá hạp. Vận trình ngàn dặm. chớ có lơ là. chớ không phải bất chiến tự nhiên thành. 99. Rừng cây đã báo xuân về. Cầu được ước thấy. 77. 99. 90. đừng chần chờ.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Báo đạo thượng lâm. dù là trẻ con. QUẺ SỐ 098 . đó là ý chỉ cho bạn biết rằng. Số hên: 90. thời vận đã được hanh thông rồi.

khéo léo thì mới mong thành đậu sở dục. Tránh được những nơi thị tứ chắc cuộc đời yên ổn hơn nhiều. Cầu tài. Hai câu thơ sau: chẳng thấy lúc ban ngày. Tiền bạc đầy mình ông vấn bó. 8. Tuy nhiên. Số hên: 90. Quả là biết cách. tất nhiên trở thành giàu có. Tối khả an thân. Nhật tung bất kiến. Chuột chui hang đất an thân. Đứng trước những lời nói đại ngôn khiến ta sinh tiến thoái lưỡng nan thiết tưởng chớ nên nghe. nếu không sẽ hư hỏng mọi việc làm. cầu mưu thuận lợi. Tuần hành đêm tối. Nẻo hướng tây nam rất tốt lành. Bởi quẻ ví những việc cầu mưu của như con chuột.Thử nhạn thổ huyệt. Biểu tượng: Chuột. QUẺ SỐ 099 . nghe người chỉ là mua lấy nguy cho mình mà thôi. chỉ thấy giữa đêm khuya� là câu tỷ dụ ý nói ban đêm chỉ riêng mình tỉnh mà suy nghĩ đến những chuyện đục trong. phát tích phải từ phương tây . phải tìm chổ vững chắc mà ở và ban ngày giấu mình mà ban đêm mới ra thì chẳng lo bị người ta sát hại. 98.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Đã khởi bình sinh chí. Tây nam hảo khứ du. 99. Lên đường cỡi hạc đáo châu thành. tốt lành vô biên. có phiền đến ai. Ban ngày dấu kín nằm yên. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ. 80. chậm. LỜI BÀN Người xin được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật nơi sơn lâm. Quẻ dạy: Cơ cảnh khôn khéo xử sự trong công việc thì ắt thành. Kỵ hạc thượng dương châu. Đánh số thuận lợi. cần có công. Ý quẻ khuyên ta rằng. Mau nên phấn khởi chí bình sanh. Yên triền thập vạn quán. 88. nghĩa là việc mưu phải biết hoàn cảnh khôn ngoan và tiến hành khéo léo mới nên vậy. phàm muốn cầu mưu bất cứ việc gì ta hãy biết khôn ngoan. Tỉnh dạ tuân hành. 9. 89.

Bóng trong gương trăng đáy bể. hưởng lạc nơi thành Dương Châu. Đánh số rất tốt. cầu lợi đạt. Quẻ dạy: Việc thành. Vui vẻ nên phải phòng sầu. Bỗng nhiên lại mất thực kỳ. chưa gì đáng lo. phùng lợi. nếu không thì vô ích. Số hên: 1. Hốt nhiên thất khước.nam. thời vận của bạn đã được hanh thông. Lời thơ nói: Người mau phấn khởi tinh thần làm những việc đã trông mong lâu nay đi. không gì trở ngại rồi vậy. 20. Cầu tài. nhưng phòng tiểu nhân. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm. đừng nên lững lờ nữa và phải nhắm hướng tây nam ắt sẽ tạo nên nghiệp giàu sang. như lời quẻ thơ nói �hiện nay tuy được hợp chầu long ly. 90. cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy. 99. Cầu tài. khỏi mất để đến nổi tay không. ắt có thể giữ được. 21. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận. . Biểu tượng: Con hạc. nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay. ắt phùng danh. Theo ý quẻ nói trên. May còn dưới nước. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được. những sự cầu xin sẽ được như ý mong muốn. Số hên: 9. 39 QUẺ SỐ 100 . Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Hỉ! Hỉ! Hỉ! Chung phòng bỉ. bỗng nhiên lại mất thực kỳ� vậy. Quẻ dạy: Cố gắng. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất. không khéo e mất. cầu danh được. Đánh số tốt. 19. Ví thử y theo phương hướng đã chỉ điểm và thản nhiên tiến bước thì một ngày kia thế nào cũng đem theo tiền bạc về nhà. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà sai với lời khuyên dạy này. Hoàn tại thủy lý. Đi hướng tây nam. nếu không khó tránh chuyện phiền lòng. Trường hợp này cũng thế. Cẩn thận. đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. 10. tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. Hiện nay tuy được hợp chầu long ly. Hoạch đắc ly long hạm hạ châu. 11.

Vào những năm lục giáp thì sanh con trai ( Lục giáp: Giáp Tý. Đĩnh vô ninh thần. Can qua bất dụng. LỜI BÀN Quẻ này chủ trăm việc đều được như ý. Nghĩa là nói người cầu xin được quẻ này thời vận của bạn hanh thông chẳng gì trắc trở cả. Cuộc đời sắp được lên hương vàng mộng. là chẳng cần lo gì cảnh đời gian khổ nữa. Quẻ dạy: Đã đến lúc gặp vận hên. Khi mưu sự thì đắc chí. Cầu tài. lúc mất vật thì đã sớm tìm ra. Đương hưởng thái bình. Giáp Dần). thời đã thái bình mà ta được an hưởng. 1.QUẺ SỐ 101 . Cần chi động can qua. Giáp Ngọ. Nếu chẳng may bệnh hoạn thì chóng lành. Người được quẻ này ắt mừng vui chắc chắn rồi. Số hên: 10. Giáp Thân. cầu danh đến hanh thông. QUẺ SỐ 102 . khi có người ra đi thì đã sớm trở về. Giáp Tuất. Vậy sở cầu của bạn chẳng những đạt đại đăng khoa kim bảng mà còn đạt thêm nữa.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Quốc hữu hiền sĩ. Đánh số tốt. Chỉ cần tu nhân tích đức thêm. lúc lo lập công danh thì có thần giúp. tiểu đăng khoa nhưng cũng phải cố gắng chớ nên khoái mà bỏ học hành thì hỏng. dao gươm chẳng dùng.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Thái lai bỉ dỉ cực. Nịnh thần xa lánh bằng miền đi xa. . Giáp Thìn. thật là đại cát đại lợi.Nay trong nước có sĩ hiền. Nếu lo việc hôn nhân thì đều thành tựu. Thái bình an hưởng hoan ca đời đời. 2. Ý quẻ tả rằng hiện trong nước có hiền sĩ nên bọn nịnh thần mất tích.

Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc. 11. Nhất điêm đan linh đọc đắc chan. Phục thử vọng minh quân.Lạc nghiệp dân an quan lại thanh. giàu sang. 22. cầu lợi đắc lợi. vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng. 10. Thì ắt quả lành vậy. Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. Thái bình thạnh thế thấy nay lành. Đánh số tốt. chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy. QUẺ SỐ 103 . LỜI BÀN Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an. Số hên: 1. Cáo tri người. Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm. Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính. Cáo chư nhân tiên thu hồng nghiệp. Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần. Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần. toại lòng.Chư sự mạc ưu tâm. đều thành tựu.TRUNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Dân lạc nghiệp. Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi. tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa. bước bước gặp xuân phong. Thuấn. rõ ngàn Thu Mộng. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. Tố ta hảo sự hành ta phương tiện. không có chuyện gì là không được thuận lợi. Nghiêu chi thê phục kiến vu kim. quan lại thanh. Làm điều phước đức là thân tốt lành. Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới. Nương dựa dịp này gặp Đế Quân. Cầu danh đắc danh. . là cuộc đời ắt có hạnh phúc. Đản tu bồi dương hậu phúc. đạo đức nữa.Rủi đi may đến cùng ta. có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được.

Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm. gặp chúa ắt nên danh và sang cả. Đánh số rất hạp. dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này. Công việc tiến hành tốt đẹp. ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa. Cần can đảm là sự việc xong. Quẻ dạy: Gặp thời bình. như hai câu trước đã nói �yên như núi Thái Sơn. Đây là nột quẻ tốt. Quẻ dạy: Thành đạt đó. đỉnh đơn vững vàng. 33. Trung thông ngoại trực. nhưng phải có gan làm. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi hành động đều được như ý mưu sự đều được vừa lòng. 14. Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay. 13. vững chải và chắc chắn có kết quả tốt. chớ quá dè dặt thì hỏng việc. Cầu danh lợi đều đạt. Phóng đởm tiền hành. Theo ý quẻ cho biết. . Tứ thông bát đạt tiếu đàm ý vui. phúc lộc dồi dào. 11. 11. có gan lắm.Yên như hòn núi Thái Sơn. O�n như bàn thạch. Cầu danh đắc danh. Là lúc đạt được mộng lớn. Nhưng người phải can đảm tiến tới. Ồn như bàn thạch. Vậy. Như cảnh thái bình thạnh thế. 10.Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công. để nhận giàu lấy sang. vững mạnh như bàn thạch�. Người ăn ở hiền lành thì được trời giúp. vì hai câu sau có câu nhắc ta: Cứ yên chí mà đi đều thông suốt mọi nẻo đường và sẽ được vui tươi ý tình vậy. tốt. bền vững lâu dài. QUẺ SỐ 104 . Đánh số hạp. làm tròn chí trai. cầu lợi đắc lợi.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn An như Thái Sơn. 44. những việc cầu xin của bạn. ắt được hanh thông và ý thành nguyện toại mà không có gì trắc trở phiền lo. Cứ yên chí. Số hên: 10. còn hai câu chót đệ nhất rồi. Do đó cho nên mới lấy hai câu đầu làm tỷ dụ. Số hên: 1. thời vận của bạn đã hanh thông. thông đạt ý nguyện đấy. 3.

Nhưng bỗng may được người giúp. Đánh số tốt. LỜI BÀN Quẻ này chi� ngồi thấp mà nghĩ cao. Người xin được quẻ này có cái tượng nhờ được người mà công việc mìng thành.QUẺ SỐ 105 . 15. muốn leo lên đến đó thật là khó nhưng may thay hiện nay dưới chân lại mọc lên một cầu thang mây. cầu lợi đều đạt. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn như là cây đa ở trong cung trăng. thì công việc sở cầu cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. 11.HẠ TRUNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Nguyệt trung hữu dân quê. Chỉ cần phương tiện và có nơi dựa là nên. chứ chớ nên ỷ lại hết vào người khiến có thể hỏng việc. khiến công việc hóa nên dễ dàng. Nên dựa vào đó bước lên mới có thể tới được. Vậy những việc cầu mưu của bạn phải biết hoàn cảnh. Nay chân bỗng mọc thang mây. cho nên cảm thấy khó như lên trời. Tốt đẹp. Trong trăng có một cây đa. Số hên: 1. Tuy vậy nhưng thiết tưởng cũng nên đem hết tâm lực của mình để chu toàn mọi việc. 10. QUẺ SỐ 106 . Vân thê túc hạ sinh. nghĩa là sự cầu xin khó thành đạt lắm nhưng biết nắm lấy thời cơ và khai thác hoàn cảnh. Người sao leo nổi thật là khó thay. Quẻ dạy: Cần chộp thời cơ và cần có quý nhân giúp. Cầu tài. 55. Khi gặp một cơ hội nào hãy nắm lấy ngay thì mới ích lợi cho công việc. ngược lại sẽ thành hư không. Thử tề hảo lạc phước. Nương theo dựa đó. đồng thời phải nương thế. nhờ đây vận trình. Nhân trung phần bạc trước. khai thác hoàn cảnh. tạo thế.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn .

sức lực cô đơn và chưa được quý nhân phù hợp. Quẻ dạy: Cần có bạn bè. thực là rời rạc khó lên. Gà làng làm thức giấc trưa mộng. Nhi kim hữu kỷ nhan. 11. Thử hỏi biết mình nay có mấy. Khó mà thành công toại nguyện.Thiên giang nhất cô nhạn. Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài. LỜI BÀN . Thí vân tri quân giả. Người thì tài nhưng không có chỗ dùng. 10. LỜI BÀN Quẻ này ý nói khúc thì cao mà họa thì không người. Than thở đàn thương tủi phận hoài. Đánh số bất thông. tay chân. QUẺ SỐ 107 . Ngó nhìn chẳng có bạn chân tay. Lá đỏ sắc màu nay đã phai. nên hai câu sau trong thơ lại tiếp rằng kẻ biết mình còn có ai đâu! Càng nói rõ sự cô đơn cảnh tình của người. Tất cả thành không biết hỏi ai. Lân kê tỉnh ngộ mộng. Cô nhạn ly quần tiếng thét thanh thao ai sầu. những việc cầu xin của người. Liêu lệ thán ly quan. ý quẻ muốn nói. Người xin được quẻ này tưởng cần phải cẩn thận. chớ nên bặt thiệp làm chi chỉ tổ vất vả cuộc đời. Do đó. để nhờ cậy. Biểu tượng: chim nhạn. khó có thể có ngày mở mày mở mặt. Số hên: 6. Cầu tài cầu danh chẳng lợi. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. Đơn côi một mình như 1 cô nhạn mà thôi. thà thành thử luân lạc nơi bốc bể biển trời. Tâm sự tổng thành công. Trên trời một nhạn tiếng sầu ai. lòng tràn ngập những nổi buồn đáng phàn nàn. Điêu linh nhất dạ phong.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Hồng diệp vô nhan sắc. 66. 16. đó là tả cảnh cô đơn sức yếu hành sự khó khăn và khó thành đạt nguyện cầu.

không có một chủ trương gì cả. thời vận chưa được hanh thông. Số hên: 7. thì làm gì? Công việc dở dang và lôi thôi. QUẺ SỐ 109 . 77. may ra phúc lộc được dồi dào. như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn. QUẺ SỐ 108 . được sao hay vậy. những điều mưu tính của bạn đành hóa thành hư không cả. 8. mặt trời ẩn trong mây. như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu! Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt. 18. lận đận. đổ vỡ. Cầu tài. Theo ý quẻ cho biết rằ�ng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt. chờ thời. như mặt trời ẩn nơi trong mây không sáng sủa. Nhật yểm vân trung. 10. tính vô công mà thôi. mọi việc lại không được sáng suốt. nên tất cả đều thành không.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Sự như ma. Quẻ dạy: Tính vô ích mà thôi. Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu.Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc. Bao nhiêu sự việc chẳng rồi chẳng xong. nhận xét mọi việc tinh vi để hành động may ra mới có cơ thành công được. an phận thủ kỷ.Làm sai hoài việc lôi thôi. cầu tài cầu danh. thua là khác. như bốn câu thơ trên nói �Lá đỏ phai màu". chẳng có một hy vọng nào được thành đạt. Sự việc còn lôi thôi và cách làm chưa đúng mà sai lạc. Lý đa thác. Mặt trời nay ẩn vân trung. Mưu tính khó thành. Thất bại. nhiệm ý hành động cũng sai lầm. Bởi thế cho nên nơi nào cũng bị thất bạichuân chuyên. gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn. 10. ẩn nhẫn. khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ. Nên chờ thời đã là tốt hơn. Như vậy. LỜI BÀN Người xin được quẻ này trong lòng mê muội. cầu danh bất thành. 11. đánh số cũng dở. chông gai.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn . Đánh số dở. Quẻ thơ tả cảnh tình hiện nay. như lời thơ nói trên. Không thành đam các. 17. chẳng đến đâu. 11. còn nhiều trắc trở gian nan. rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương. Số hên: 88. chờ thời tốt hơn hết. tring trường hợp này ắt phải hết sức cẩn thận. và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng. Biểu tượng: con gà. Nếu như biết giác ngộ.

Trực đáo thiên minh. thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế. nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang. sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất. Đánh số hạp một phần. nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư. cầu tài. Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả. Cam giá tân xa. Ồn bộ khang cù. Đông Tây Nam Bắc. 99. Hết hồn tỉnh dậy chẳng nhìn thấy ai. Chung tiêu xưởng tâm. Thà mua xe mới đi là vừa. Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào. 11. ta không thể thênh thênh cử bộ. ẩn nhẫn. ta bước vào giai cảnh. Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dạ mộng bị thử kinh. cầu lợi còn hơi chậm. . Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay. 19. ngõ nào cũng là rộng rãi cả.Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vật tuần cựu triệt. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân. 10. Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa. muốn thành đạt theo ý định. QUẺ SỐ 110 . Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới. Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai. xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi. chẳng sợ vấp phải điều không hay. nơi nào cũng đẹp.Đêm khuya giấc mộng giựt mình. ngày mai không còn là ngày nay nữa. Số hên: 9. không còn lo ngại điều gì.Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa. Tỉnh lai bất kiên nhân.

chẳng qua cũng chỉ như nước chảy dưới cây. nên đành phải thức đến trời sáng mà ý tình buồn rầu vẫn chưa thôi. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong hoàn cảnh của một thế thái nhân tình ấm lạnh. 11. như khi trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn hiện nay tắt nẻo không thông. QUẺ SỐ 111 . khỏi cần mưu tính kế gì thêm mệt. Hay hơn hết. Thế tình khan lãnh noãn. là nên chờ đợi dịp khác. cầu tài. Số hên: 1. Vậy thì những việc mưu cầu cần phải cẩn thận. mà đừng nghe lời người ta nói dại ắt sẽ hỏng đó. Gặp nhau im lặng chớ nên bàn. 10. LỜI BÀN Chuyện đời thật không sao nói hết được. cầu mưu còn chậm. đó là nói rằng: công việc nửa chừng thì bị hư hỏng và rồi cũng sẽ mất luôn dịp may. Vì thời vận chưa đến. . nào là chuyện người đi không giữ chữ tín. nào là chuyện giao dịch thất bại. Theo ý quẻ cho biết: Công việc cầu mưu của bạn. không nên vội vã và làm càng rồi sẽ hỏng mất việc. buồn hơn vui. LỜI BÀN Quẻ này chủ lo lắng triền miên nào là chuyện miệng tiếng gây ra liên tiếp.HẠ HẠ Hỏa Địa Tấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Thu sương tức hạ nhật viêm. khiến đêm nằm thấy ác mộng.Từ khi đó mắt thức hoài. ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của người. Người xin được quẻ này phải hết sức đề phòng mới có thể mong đở lo lắng trong muôn một. nào là chuyện quan nha không được thẳng thắn. Bông mới nở rộ bông cũ tàn. Đánh số hạp chút ít. Sự thế nhân tình nay ấm lạnh. vững vàng ý định. nào là điều Lục giáp bất an tất cả chỉ gây cho mình những điều lo lắng kinh hoàng. nhẫn nại. Phải là người đạt đạo mới thấu hiểu được thế thái nhân tình đen bạc ấm lạnh. mây trắng hóa cho xanh mà thôi. Vật ý quẻ dạy rằng: Thời vận chưa đến. Quẻ dạy: Việc dở dang.Mùa hè nóng hổi thu sương hàn. Phùng giả bất tu ngôn. Người xin được quẻ này nên có ý nghĩ khoáng đạt hơn. sẽ bị dở dang như lời thơ nói đêm khuya giấc mộng giựt mình không hưởng được giấc mộng lành trong đêm nay. Tân khoa tiên liểu cựu hoa yên. Mãi ngay trời sáng chưa phai buồn tình. nên quẻ khuyên người chớ nên lắm lời với người ta mà vô ích.

Thế kiện thân khinh. Số hên: 1. ẩn nhẫn chờ đợi qua thời. Chưa cầu danh.Chí khí anh hùng chưa đạt thông. chớ trông cậy ai làm gì. QUẺ SỐ 112 . Nhưng nếu bạn không sợ gian nan. Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vị triển anh hùng chí.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Kha nhiêm trầm trầm. 10.Bệnh tình đau nặng trầm trầm. Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu. thì ắt thành công toại nguyện. lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm. 10. nhắm theo hướng tây bắc mà cầu. thâu được công đầu đấy. 2. cầu lợi được. Khi thành công mặc áo gấm về làng.Quẻ dạy: Mình hãy tự lo cho mình. Tây bắc đoạt tiền tiều. Đánh số hạp chút ích. Lôi môn nhất chấn. Cầu danh. . Chung nhật hôn hôn. Trì khu bất đạn lao. quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu. thì ắt sẽ thành đạt đó. Có lao khổ mới có công cao. 11. Cả ngày rên rỉ mất thần khổ đau. đánh số bất thông. Tây bắc hướng đi ắt đạt công. Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng. đó chính là nơi phát tích. QUẺ SỐ 113 . cầu lợi sắp đạt. 12. và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. 11. quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng. Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên. Cản tương hưu cửu bộc. LỜI BÀN Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước. Hãy đi về phương Bắc đi. Số hên: 1. 20. Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao. Vì nhân tình nào ấm lạnh có ra chi! Mình tự tránh mình là hơn. Tiểu bạch chủ việc kết minh. nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại.

Số hên: 1. Bỗng giai tín vụt truyền tới tức thì hoạt động ráo riết ngay. Người xin được quẻ này trước thì lo nhưng sau mừng. chiếu theo ý quẻ cho hay. Lòng lúc nào cũng buồn bã âu sầu chẳng khác chi kẻ trầm kha túy sinh mộng tử. chuyện khó xảy ra. Khốn tiếu lưỡng tam phiên. tất cả do người định lấy. . chuyện cười khóc vô thường. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ hoàn cảnh của kẻ lâu ngày bị khốn quẩn ở cấp dưới.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dị phi dị. Rồi khi mới khỏi mới mau phục lành. dốc lòng đến cùng. Thế rồi đất bỗng nổi sóng. Công việc dễ mà chẳng dễ đâu. khiến điều vui trở lại thành buồn. điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực. cầu tài chưa đến đâu cả. LỜI BÀN Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ. Cầu danh. QUẺ SỐ 114 . Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi. rên rỉ mê man cả ngày. Cần chờ đợi. ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan. dễ không dễ. Những việc cầu xin của bạn. Hoan tiếu mấy phen mới hết âu. Hốt địa khởi ba lan. buồm lái trẩy mau. Tuy nhiên việc cầu lúc này. do đó. cho mưa tạnh gió tan ắt sẽ gặp may. mà phải chờ đợi một thời gian nữa mới được như lời thơ dạy �Chờ khi sấm sét khơi màu. rồi mới mau lành. 13. thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện. mà khó chẳng khó. ngoài ý dự liệu. Đánh số không hạp. 3. chẳng lợi ích gì.� Quẻ dạy: Đang gặp thời vận bất ổn. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới. và thành đạt hay không. Nên việc cầu mưu chưa có một lối thoát khả dĩ thành đạt. mất thần khổ đau.Chờ khi sấm sét khơi màu. Khó mà chẳng khó đến lo sầu. Theo quẻ cho biết hiện nay thời vận của bạn như người đau ốm trầm trọng. chẳng khác chi gió thuận thuyền xuôi. Nan phi nan. 33. 10.

phải đợi chờ một thời gian nữa. thành bại điều do ở ta và tài ba. có thể may ra tai họa mới có thể giải được. Cẩn thận đề phòng. 55. chỉ nên chờ đợi dịp khác là hơn. hơn nữa những việc làm hiện nay. 11. cẩn trọng đề phòng. cùng ý chí của ta. Người xin được quẻ này cần nên ẩn cư tuyệt tích. khó mà thành đạt toại ý trong lúc này. Bốn phương bế tắc chẳng nào thông. lại còn có thể bị ám toán hiểm nguy. Cầu tài. Vậy những việc cầu xin của bạn. Số hên: 4. 10. Cầu tài.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Lộ bất thông. Nay trăng lại bị mây che phủ. Quẻ dạy: Xấu. hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông như cửa nẻo. đường đi đều bị bịt bùng. thì thấy là u tối lắm rồi. bốn phương đường xa bế tắc không thông thì còn làm sao? Vả lại còn cảnh trăng bị mây che phủ. Vân tàn nguyệt bắc. đừng tính gì cả. . cầu danh còn lận đận. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng tuyệt môn đại lộ. Nhị kim dĩ biến thông. 50. Cửa nẻo đường đi đã bịt bùng. 10. đã thả mồi bắt bóng. lo điều hội ngộ. chứ chẳng do ai cả.Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình. đánh số không hạp thua. Mọi việc mưu cầu hãy cẩn phòng. 44 QUẺ SỐ 115 . Số hên: 5. cầu danh chẳng lợi. QUẺ SỐ 116 . 11. răng đau lợi. Mân bế tất. Theo ý quẻ cho biết. mọi việc điều bất lợi. Đánh số chưa hay. mặt khác phải dốc chí làm nhiều điều thiện.TRUNG HẠ Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Oa giốc. cần cẩn thận đề phòng điều không đưa đến.

Có thủy nào đâu thấy có chung. Đánh số hạp chút ít. Còn không. 11. QUẺ SỐ 117 . cầu danh lợi còn lâu. Từ nay. Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện. Nhứt định ruộng vườn sẽ phú phong. Hưu ngôn mưu vị thông. Thử khứ tiện hạnh thông. hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin.Thảo đầu nhân tiêu nhữ. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ. Nay đi vạn sự được hanh thông LỜI BÀN Quẻ này chủ điều tốt lành. Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ. Điền viện định phụ phong. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt. Vậy người nên chú ý. khỏi cần lo mưu sắp kế. chỉ là giai đoạn mà thôi. nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không.TRUNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Châu ngọc tẩu bàn trung. Giờ đây châu ngọc mâm trong. tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu. cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt. lo lắng xoay xở. và như ruộng vườn . tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. có thủy. mà vành nhọc vẩn đầy rương. Nếu ta tự do phóng túng. Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu. có chung thì việc thành đạt vững chắc. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận. Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông. Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. 10. Nghi thủy bất nghi trung. 6. chớ nên phung phí quá trớn. có đuôi. Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được. Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng. thóc lúa vẫn đầy kho. 66. thực không có chỗ nào mà không phải giai cảnh. người ăn ở có nhân ắt giàu có. như câu thơ chót của quẻ nói trên �có thủy nào đâu có chung�. Số hên: 60. Tuy được vậy thiết tưởng vẫn một lòng hòa mục hiếu nữa để vun trồng cội phúc. Ý quẻ cho biết: Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương như châu ngọc đang sắp trong mâm.

đừng chần chờ than thở mà mất những giờ phút may mắn ấy. Sự du du. Do đó không có điều gì mưu cầu mà lại không được. không người nào gặp gỡ mà lại không phải đồng chí đồng tâm. tất cả công việc về sau. Mọi điều công việc về sau. nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc cầu mưu của người đang tính toán đúng như hai câu sau nói tiếp rất rõ. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. cầu lợi đắc quả. nghĩa là nói thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông.được mùa. chớ nên than thở nữa. than thở nữa. 11. Trời cao trăng sáng khắp nơi. Số hên: 8. Đánh số trúng. Vậy bạn hãy nắm vững ý định. cầu tài. Số hên: 7. 77. thành công vận đến cứ thế mà đi. Đừng phân vân. đó là chỉ cái tượng vô cùng hưng thịnh. 11. LỜI BÀN Trăng sáng hoa tươi. việc nào cũng xong. đánh số hạp. Người xin được quẻ này khỏi phải lo lắng thắc mắc. 10. việc nào cũng xong. cầu mưu sẽ được đắt quả. 1.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Nguyệt dĩ minh.TRUNG TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn . Quẻ nói: Trăng đã sáng và hoa đua nở. Chẳng còn trắc trở. 80. chẳng còn trắc trở. mà từ đây trở đi ắt được hanh thông trong mọi việc cầu mưu đấy. Bông hoa đua nở hồng tươi sắc màu. Vô bất hợp. Vận trình muôn dặm. cứ việc yên tâm tiền tiến. Vậy những việc mưu tính của bạn hãy mau tiến tới. 10. Giàu sang vinh hiển hơn đời. QUẺ SỐ 118 . QUẺ SỐ 119 . 88. để tìm lấy cái may mắn đang chờ đợi người đi. Nên quẻ thơ khuyên tiếp rằng. 1. Quẻ dạy: Thời vận thái đến rồi. Hoa tái phát. cầu tài.

bụng chẳng yên. Tinh thần căng thẳng lắm phiền mỏi thân. Việc chưa xong. Quý nhân tự đến và dìu dắt. Cầu tài. mà là suy tính cẩn thận để khi hành động không bị vấp đó thôi. ắt có giai ngộ. chẳng cần lời ngọt như tà ma. Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa. chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. cầu lợi thông. tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm. 90. 10. 11. Tâm bất an. Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn. nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu. để tự họ giúp. cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo. Lời ngọt làm chi như quỷ tà. nên có tiếng đồn xa. Người xin . Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu. Số hên: 9. 99. LỜI BÀN Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến. lắm băn khoăn. hữu xạ tự nhiên hưởng. làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi. Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà. Châu công xưa kia nằm suy nghĩ cho tới sáng đâu có phải vì hiếu danh. Nghi lự cửu.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Sự vị khoan. QUẺ SỐ 120 . Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay. ráo riết tranh cạnh mà làm gì. Càng suy nghĩ. Rồi đâu vào đó. Đánh số hạp. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: phải mưu tính cẩn thận trước đã rồi sau mới hành động. Lâm ngoại ô thanh viển tự tâm. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông. Hà tu xảo ngữ tự lưu canh.Mung lung thu nguyệt ánh chu môn. Thủy thái nhiền. Nhưng đừng nói nhiều. sẽ lần hết lo. thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt.

đấy chính là nhất đương sinh (vào khoảng tháng mười). 2. Cầu danh. ta quay đầu nhìn lại ắt không khỏi cảm khái.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly . Vậy việc cầu xin của bạn. Số hên: 10. còn phải chờ đợi một thời gian nữa. LỜI BÀN Quẻ này ý nói vận thời chưa tới. Và sau khi đã vào được giai cảnh. 11. Lộc mã đương cầu vị kiên chân. 20. QUẺ SỐ 121 . đều là hư không. Song khi thời đã tới thì dù có không muốn cũng không thể chống lại. Nhất phiên thái vân thu hậu chí. Cầu tài. Con người có lúc thái. chẳng qua thời vận. Người xin được quẻ này thực có cái hy vọng thương đạt (tiến tới) vậy. nên nhớ câu thời đến mọi việc thông. và trên thực tế chẳng thỏa mãn theo ý muốn gì. Đồi cách năm xa đuổi mọi sầu.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Hư danh hư vị cửu tram tram. cuộc đời từ từ đi lên thì mới hay. 2.được quẻ này tất nhiên khi gặp việc cần phải suy nghĩ một phen cẩn thận trước đã để tránh khỏi thất bại tai hại. 10. Hư danh. mà còn phải chờ đến sau mùa thu thì lúc đó mới thể thành đạt nguyện cầu. 12. Dù suy tính đến đâu cũng vậy thôi. Hiện nay thời vận của bạn chưa được toại ý. 20. hư vị lặng tiếng lâu. cầu danh còn chậm. 1. Theo ý quẻ nói: Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng. cầu lợi còn chờ. QUẺ SỐ 122 . Chớ lo. không thể cưỡng cầu. 21. Quẻ dạy: Bôn ba mấy. lúc bỉ. Hiện chưa thấy rõ chức đang cầu. Đánh số hạp chút ít. Sau mùa thu thì giai tín đưa về. Mây màu một đám sau thu đến. 22. 22. Chớ hấp tấp và nóng nảy. nên ráng chờ đã. Vẫn còn bế tắc. Công việc xin cầu mới có thể mạnh tiến và được tốt đẹp kết quả Quẻ dạy: Bất mãn. Đánh số cố mới nên công. Vậy nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa. hơi sức nào mà buồn. 11. chờ đợi rồi sau việc cũng sẽ đâu vào đấy. mãi đến hiện nay cũng vậy. chờ đợi thu sang thì mới tốt. Số hên: 1. mới thấy sáng sủa. Khứ niên phong vật nhất thời tan.

LỜI BÀN . Trăng có lúc khuyết lúc tròn. Số hên: 2. Tùy sức tùy tài mà tính. Trời tịnh khí lành trăng sáng tròn. đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. Thời vận đến rồi đó. Chỉ cần gìn giữ thôi. Hòa hợp vạn niên. cầu danh được vừa phải. Hoa có lúc nở lúc tàn. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. Nhan sắc han nhiên. cứ tiến tới làm ăn. Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông. Phong vân tương tổng. mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau. Cầu tài.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Minh nguyệt toàn viên. Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn. Chớ phải do người muốn hay không muốn. 1.Nội Quái: Đoài Chỉ! Chỉ! Chỉ! Hữu chung hữu thủy. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. 20. Tham vọng quá thành thất vọng đó. Quẻ dạy: Đừng tham vọng. Đánh số hạp. Muôn hiệp thuở hòa hết mỏi mòn. 22. Tự nguyệt như hoa. Thôi! Thôi! Thôi! Đã có thủy chung rồi. 11. thì hay hơn. Gió hoa mưa thuận theo như ý. là tốt. Người xin được quẻ này cũng y như vậy. khó mà giải nghĩa bằng khoa học. Thủ thành nhi dĩ. QUẺ SỐ 123 . Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. Trăng sáng hoa tươi nở. đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ. 21. Cảnh thanh tươi đẹp sắc như son. nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi. 12. 10. chỉ cần giữ gìn.

Ai như Khổng Lão mà không sai. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện. Chờ khi kết trái bông sẽ phai. nhất là cầu về tình duyên. vạn sự như ý. mưu danh thuận lợi. cứ cố tiến tới đến cùng. Sai biết sửa thì mới là tài. 2. Ý quẻ nói. 20. 12. Tóm lại. người cầu xin được quẻ số này. chồng sang.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Nhân phi Khổng. thi đậu. 38. 84.Quẻ trên đây chủ hòa hợp đoàn viên. ắt gặp rất nhiều may mắn. 83. Nhan. và vô cùng hạnh phúc. 22. Thùy năng vô quá. cầu công danh sẽ được lên chức. sự sự như ý sở cầu thời. 1. 33. 48. kết quả đó là chung. Trăng sáng tròn cảnh xinh tươi. 13. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng. 10. đến thì mọi việc đã thành. ắt được vợ hiền. Đánh số hạp tốt. Sai biết sửa thì tốt. Số hên: 3. không có gì đáng lo ngại. nhưng phục vô quá. phúc lộc dài lâu. Quá nhi hối cải. Hoa mới nở đâu đáng vui sướng. QUẺ SỐ 124 . Hoa khai bất túc bằng. làm ăn phát đạt. Cầu tài có tiền.HẠ HẠ Hỏa Trạch Khuê Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly . Cầu tài. Đánh số hạp. Hoa nở đó là thủy. vĩnh bảo vô cương. bởi thế. cầu danh đắc lợi. Quẻ dạy: Tốt đẹp. đẹp đẽ quá rồi. 8. thanh thản vô tư. Theo ý quẻ cho biết. Người xin được quẻ này chắc chắn an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời không hết. Lúc đầu thì chưa thiện. 43 QUẺ SỐ 125 . đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn. Số hên: 4. 3. Kết quả phương vi chuẩn. quẻ ý cho rằng: Người cầu xin được quẻ này thì thời vận hanh thông. 30. sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành. không thực mà cũng không hư. nhưng về sau lại thiện. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công. Phóng khai hoài bảo ý hân hân. lo gì nữa . đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy.

thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn. Mọi việc đều bế tắc chẳng ra gì cả. khiến đến nơi ngồi bó gối nơi tham sơn cùng cốc. hãy nên ngừng lại. có đầy đủ phương tiện tiếp dần cho thì mới hy vọng có tương lai. 55. Số hên: 10. 50. rút cuộc có điều mất. cần phải có một người có lực. Quẻ dạy: Xấu. 1. việc cầu xin của bạn. LỜI BÀN Quẻ này chủ nữa đời lận đận gian lao. 12. Ai hay êm tịnh ta đang sầu. 11. Nhược phùng thanh tữ nhân tương đấu. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp. QUẺ SỐ 126 . Sự cơ. Theo ý quẻ cho biết. giao du chớ vội cao. làm ăn. Lòng người biến đổi nào lâu bền. LỜI BÀN Cờ lầm một nước. việc trước hết là phải đắc nhân tâm. thiếu người giúp đở. Xử thế tiếp vật mà không biết điểm then chốt đó thì hoàn công rồi cũng hỏng hết. 5. cầu lợi thì còn xa xôi. toàn bàn đều hỏng. Tài lợi công danh chẳng khó cầu.Nội Quái: Đoài Cư hạ bất thân thượng. khó có thể thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng. Trong trường hợp này. 25. U song tịch tỉnh hữu thùy tri. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. Nên ẩn nhẫn chờ thời là hơn. 20.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Ngột ngột trần ai cữu đãi thời. chớ nên coi thường. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng. Đi tính chuyện vợ chồng không hợp. Người xin được quẻ này nên thận trọng chớ có vội tiến. Người ta sống ở trên đời. 22. Ở dưới khó mà thân với trên. Cầu danh. . Nếu khi may mắn quý nhân giúp. Tài lợi công danh tự khả kỳ. Trăm việc thành tro chẳng cái hên. 2. khó đạt kết quả mỹ mãn. nhứt là việc cầu tình duyên càng phải nên cẩn thận. Thiên bách tận thành khôi. Đánh số không mấy hạp. Bàn ghế bụi đầy dơ quá lâu. Nhân tâm dĩ tán ly. Sự cơ chung nhất thất.

bất lợi. cần có kẻ giúp. Hành nhân mạc loạn hồ. 22. QUẺ SỐ 127 . nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn phải chịu vậy thôi. hiện nay thời vận của người. Quẻ ý cho biết. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động. thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn. cầu danh còn xa. Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn. Ẫn nhẫn và cố gắng tìm bạn bè. Và xe phải trái nên nhìn kỹ. Vậy những cầu xin của bạn hãy chờ đợi. 20.và cũng không nên buồn than làm gì.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hổ phục tại lộ đo. và êm tịnh đáng lo buồn. người không dùng tới thì bụi bặm. cự hoạn kỳ tai. 22. Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người. Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi. địa vị để tự do hành động. 11. vậy đi làm sau được. cầu danh. khi người dùng đến ắt lau chùi sạch sẽ. Mọi việc này đình đốn là hơn. Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận. 66. cũng như trên nói bàn ghế. Biểu tượng: cọp. Tài lợi công danh chẳng khó cầu đâu. phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ. Người im tiếng chớ lung tung. Quẻ dạy: Bất thông. 10. hoặc người trước giúp đỡ cho. mới mong làm nên. Lộ bàng tu tử tế. Đánh số dở. 2. 6. 70. Số hên: 1. 60. tình cảnh đang như những bàn ghế dơ bụi. 12. 12. 26. Số hên: 1. có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối. không nên vội cầu. 7. chớ không thể bế tắc mãi. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt. chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực. trong bất cứ mọi công việc. Cầu tài. Hãy chịu khó đợi chờ một thời gian về sau cũng có tin mừng. cũng đều không thể hại đến thân được. Tai họa tự nhiên vô. Cầu tài. 20. 11. 10. như hai câu sau nói nếu khi may mắn quý nhân giúp. Đánh số chẳng mấy thông lắm. 27. Vậy mới yên lành họa mới không. . không nên kiêng dè. Quẻ dạy: Chờ đợi và cần có quý nhân giúp cho mới mong thành đạt. 2. người được quẻ này chớ lầm lẫn đó.

Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng. Chung vui hiệp sức lẫn nhau. Đánh số bị thua. nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành. 21. Cầu tài. 8. Phong vật nguyệt hoa minh. phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực. Hòa đồng chẳng có hòa đồng. Một mình tiến tới mộng bao ý tình. QUẺ SỐ 129 . mà đối với kẻ tiểu nhân.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Đông biên sự. Bên tai hai đứa lại cùng đổi trao. Phiên vân phúc vũ kỷ thành không. chớ tính. ta cũng chẳng được họ mến yêu. trở ngại. Tiến thoái tu phòng chung thiếu công. tùy thế và nhớ khôn lanh. 2. 11. Số hên: 28. 20. Đồng bất đồng. trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa. bất lợi. 1. Trở mây làm gió hao công chẳng thành. . Tây biên thành. Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến. cầu danh chẳng lợi. ta đã tuyệt. may ra sau này mới hay mà thôi. Tiến lui cẩn thận mới lành được yên. Việc này là của chuyện đông. Cao lâu lộng địch thanh. 12.QUẺ SỐ 128 .HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hòa bất hòa. Quẻ dạy: Dừng lại. Dầu là hết sức khôn lanh. Cần tùy thời. bị ngăn cản. 82. lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì. LỜI BÀN Quẻ này cho thấy đối với người quân tử.

thản nhiên bước tiến trời xanh. Thản nhiên thẳng tiến. Người xin được quẻ này phải nên lạy tạ ông xanh đã cho mình nhiều phước đức.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Sự đoàn viên. Quẻ dạy: Tốt. tới lui chẳng còn trễ nải. Châu toàn mọi vật. Theo ý quẻ thơ nói: Việc của bên đông mà bên tây có hai người cùng nhau. có điều phải có tay giúp đỡ của bạn bè. Nhất lai nhất vãng. QUẺ SỐ 130 . giúp đở ta. nếu trong cuộc giao tế mà ta chu toàn được. cầu danh được lợi. mong cuộc đời được hạnh phúc dài lâu. Đánh số được. 11. Cầu tài. mới mong thành tựu. Số hên: 1.LỜI BÀN Làm công việc ở bên Đông nhưng lại thành ở bên Tây. dù là �Đại . Bình độ thanh thiên. khiến ta có thể dễ dàng thẳng tiến trên con đường sáng lạng của tương lai. 12. lại năng tới lui cùng người. 9. tiêu dao tự tại. nghĩa là không liên can gì đến bạn mà bạn lại lưu tâm đến. Vật chu toàn. đổi thời cần phải làm nhiều điều thiện để tích nhiều âm chất. đó tức là cầu bỉ lại được bỉ. chẳng chỉ �Tiểu Đăng Khoa� như ý sở cầu. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc đã xong sự việc cũng vẹn toàn. 20. Hai câu thơ chót để chỉ cái cảnh của người ngồi cao trông xuống. Tức là quẻ muốn nói rằng: Phú quí sanh tớ. tế nhị. ăn ở và vợ con đều do trời định. Vậy những điều cầu xin của bạn hãy nên lấy câu: �Tận nhân lực tri thiên mạng� để sống trong đường đời là hơn. đó là một quẻ rất may mắn vô cùng. Vậy việc cầu xin của bạn. hiệp sức một lòng mưu cầu việc gì đó. Người xin được quẻ này. công thành vinh quang. nếu có tính mưu đồ một việc gì thì nên lấy ý niệm viên dung làm trước. chớ phải người đời có thể cưỡng cầu mà được. thì người sẻ thân thiết ta. 22. Tới lui đi lại dễ nhanh. 2. ắt thuận lợi thành công. tấm lòng yên lành. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương: tiếp thế xử vật phải hết sức chu đáo. 99. Việc này việc nọ đã xong.

33. rực rỡ. không hợp. 33. Ngôn ngữ lự sâm thương. bẽ bàng. Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. Do khủng vô đoan ích. . lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt. Đề phòng mọi việc. cầu danh đắc lợi. quang sự thị phi. Đánh số tốt. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ. đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai. 31 QUẺ SỐ 132 . nên danh bảng vàng. Nước cạn mà nay sóng nổi cao. Bình địa sinh kinh cực. đó là mách cho ta hay rằng. cẩn tắc vô ưu. Số hên: 10. Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói. chưa thể mưu cầu sự nghiệp. 11.TRUNG TRUNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thu nguyệt vân khai hậu. Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau. 13. Cầu tài. QUẺ SỐ 131 . Đánh số không hạp. như ý nguyện cầu. giao mà không có thiện giao. Huấn phong vũ quá thì. Quẻ dạy: Tốt đẹp. phòng miệng tiếng. 3. 3. 1. 30. hiện nay thời vận còn bế tắc. thân hữu khinh thị. Xấu. câu chuyện lủng củng. Số hên: 13. để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa. Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ. LỜI BÀN Quẻ này chỉ gia đình bất hòa. 1. Đất bằng bỗng lại mọc gai cào. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba. Sự sự hanh thông. ai có ý nấy. Cầu danh cầu lợi còn lâu. Thủ phận hay hơn. 30.Đăng Khoa� cũng được trúng cử.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thiển thủy khởi phong ba. 10. 11.

Nhàn tiếu chớ nghỉ việc mới trôi. 22. Quẻ dạy: Chờ đợi vần thái đến. Công danh nhất võng thu. trăng sáng. ý nói đến lúc mây tan. tất cả về công ăn việc làm. Người cầu xin quẻ này. QUẺ SỐ 133 . Chớ cưỡng cầu. 31. 3. Cá vàng nay đã dính câu.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tâm dĩ định. mới mong thành sự. 2. như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. Nếu may gặp lại người tri kỷ. Nhứt là công việc cầu mưu của bạn cần phải được sự giúp sức của người bạn thân và tin cậy vào người bạn thân đó. thì công việc cầu mới nên. thì công việc đó mới thành đạt vậy. Sự hà ưu. không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn. Số hên: 32. cứ theo sự trù liệu tiến tới đi. Giờ đây lòng đã bình yên. Đánh số hạp chút ít. Đây là một quẻ trung cát. Ý quẻ khuyên hãy nên chờ đợi chớ nóng nảy về công việc. thực là may mắn thay. mưa gió êm hòa. Đến lúc mây tan trăng sáng rồi. Cần có sự giúp đỡ và phải tin tưởng. Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu. Vậy bạn . Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua. 13. 33. Kim lân dĩ thượng điếu. Cũng như mưa gió đã êm thôi.Nhược phùng sở quốc cựu tri kỷ. Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng. 23. bất lợi. Mọi việc còn đang chờ. chớ đừng lo ngại gì nữa. 1. LỜI BÀN Quẻ này chủ đến lúc mùa thu và mùa hạ giao nhờ được thế lực của người bạn tri tâm tri giao tận tâm tiến cử nên chẳng chút phí công pho nào mà có chỗ sở cậy nên khỏi phải nghi ngại. LỜI BÀN Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền. Đẳng nhàn bất tiến bất tu nghì.

33. cầu danh. LỜI BÀN Tuy rằng không có chỗ nào cho ta không hiểu rõ. 44. Ý mờ nay đã hết mờ. 40. 33. cầu danh hạnh đạt.hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ. Số hên: 13. Quẻ dạy: Xấu. 31. ta mới thấy có những mối âu lo lớn lao đáng sợ. QUẺ SỐ 135 . Con đường thất bại. Cố cưỡng cầu. 1. Đánh số. 10. 43. mà phải chờ một thời gian nữa . 10. Cầu tài. vì còn trở ngại. QUẺ SỐ 134 . e bị thua. 30. Sự khoan tâm bất khoan. . Yếu tri đoan đích tích. lẽ ra những việc mưu tính được sáng trí hơn nhưng khổ nỗi sự việc vẫn chưa thuận tiện. đến lúc việc xảy ra mới có thể biết. Số hên: 30. 13. Theo ý quẻ cho biết thì hiện nay tâm ý của người yên tịnh chớ không còn lờ đờ như trước nữa. tất cả việc cầu chưa thể toại lòng. Cầu tài. chẳng đến đâu cả.HẠ TRUNG � Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tiếu trung sinh bất túc. hai trùng núi non.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Ý mê kỷ bất mê. 31. nhưng sao khi lao mình vào công cuộc doanh nghiệp. Nếu muốn ra sao ta chỉ còn cách chờ xem hạ hồi phân giải mà thôi. Còn xa cách biệt. 3. Việc làm vạn khó lờ đờ chưa xong. để thành đạt ý nguyện đấy. sẽ thất bại buồn phiền. bế tắc. Người xin được quẻ này chỉ đành miễn cưỡng ức chế. hay thành công. cầu được ước thấy. Chờ đợi mới tốt. Do cách lưỡng trùng san. Trước mắt thì như vậy nhưng thực sự lại khác. 34. sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Đánh số tốt đẹp. Quẻ dạy: Tốt đẹp. Tóm lại thời vận hiện tại của bạn xấu chưa được thông. 11. Nội ngoại kiến sấu khốc.

LỜI BÀN Chim hót líu lo đó là để báo tin mừng. Họa đi phước đến. Sau cùng duyên nợ đẹp cùng ta. Tiền đồ hoàn hữu hảo nhân duyên. Mây tan trăng lại sáng tinh. Tuy nhiên công việc một sớm một chiều được phô bày rõ ràng thì gặp hung lại hóa cát. Chim kêu bay múa trước thềm nhà. Cầu tài. Tai họa xảy tới không ngờ. 55. 31. Sau cơn mưa trời lại sáng. Phải chăng đó là nhờ sự phò trợ của các đấng thần linh? Người xin được quẻ này nên suy xét tinh vi để hiểu biết rõ ràng mà giải quyết nghi vấn. thử hỏi mấy ai không cảm thấy nguy?. 13. cảnh tình của bạn hiện nay đã là hanh thông. 35. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng lúc khóc khi cười. Đánh số có hạp chút ít. Tiền đồ tiến lui rõ ràng. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành đạt như ý muốn. nhứt là việc tình . nhưng phải chờ. 31. Trong ngoài sầu lệ khổ thay nổi mình. Tiến thối có người chung phụ giúp.TRUNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Song tiền thước táo chính phiên phiên.Vần tán nguyệt quang huy. Tuy cười vẫn chưa đủ đầy. Vui vẻ tự nhiên sầu đã qua. Theo bốn câu thơ nói trên. cầu danh đắc quả. Đây là quẻ thượng cát. 3. vận trình hanh thông. QUẺ SỐ 136 . như chim đã bay múa và sau này vận trình sẽ hanh thông ngàn dặm. 1. Nên việc cầu ấy số được toại nguyện trong tương lai rất gần nhưng phải nhẫn nại chờ đợi lần lần sẽ gặp lương duyên đấy. trong lòng bất định. 33. thế thì vui sướng đó là chuyện tất nhiên. Tốt một nửa. 5. Ưu lự toàn tiêu hỉ tự nhiên. cần nhẫn nại chờ đợi. tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn. Vận thời của bạn sắp bước vào cảnh lành như mây sắp tan mà trăng sáng rực vậy. Sắp đến cảnh sung túc vận thời may mắn đến. Số hên: 53. Nhất nhân tiêu liệu nhất nhân thoái. Chuyển họa dương thành phúc. chớ lo.

để thành đạt ý nguyện đó. tất cả tình cảnh đó đều là buồn thảm. 7. Như thơ quẻ tả rằng �Đất bằng mọc chông gai. 31.duyên. Chẳng lời nhìn ngó. đầy lòng nghi ngại do dự. chỉ đành gửi gắm nỗi niềm cho gió thổi mây bay. trời chiều tối tăm. không làm ăn gì được. QUẺ SỐ 138 . càng �đắc tâm ứng thủ� mỹ mãn lương duyên đấy. lo gì chẳng thành. 33. 3. Mọi việc cầu xin đều xuôi chèo. 11. Cầu tài. mát mái. Bốn phương sóng gió họa tai xóm làng. mà là sửa soạn chờ dịp tiến tới. Được có kẻ giúp đỡ tận tình. nhưng vẫn mong một biến cố ngoài dự liệu. 6. 63. chưa được hanh thông mà còn bế tắc. vì đường đi còn chông gai quá. sóng gió tràn ngập bốn phương. tuy vậy. Đánh số thông. 36. phó mặc thân phận cho trời xanh lia định đoạt. QUẺ SỐ 137 . nên phải nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa là tốt hơn. Ý quẻ cho biết: Tình cảnh cũng như thời vận hiện nay của bạn. Sầu ngơ ngẩn. 10. Người xin được quẻ này trăm việc không việc nào thành. Ỷ lan trù trướng vọng. 13. cầu duyên đến đạt. 13. Vô ngữ đổi tà dương. 2. Đánh số ắt thua.Và ngơ ngẩn dựa lan can xem trời lặn về núi�. 1. Cầu gì thì cũng đều thất bại. Nhưng chờ đợi đó không phải có ý bỏ hẳn. Số hên: 60. Phong ba khởi tứ phương. Vậy những việc cầu xin của bạn.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Kinh cực sinh bình địa. 77. Chỉ có cách ẩn nhẫn chờ thời và an phận thủ thường. Đất bằng nảy mọc chông gai. dựa lan can. Số hên: 73. 3. Chẳng chút nào sanh khí. LỜI BÀN Quẻ này chủ sống trong cảnh âu lo. 30. 37.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn . 31. Sắp đến lúc hanh thông.

LỜI BÀN Quẻ ở trên chủ thanh vân đắc lộ. chẳng cầu mà vẫn được. kỳ. cứ tiến tới. dĩ nhiên là hanh thông. Trăng lên lầu ý nói tiến lên được. Khách ở trong mây cũng hở môi. 13. Minh nguyệt thượng trùng lâu. Kế hoạch mưu cầu đã định rồi. Sáng trăng soi bước lên lầu các. . Khi bông đèn báo tin sau. Thiên thời địa lợi chẳng gì khác nhau. 11. 8. Địa lợi dữ thiện thì. 33. đây là may mắn lắm đấy.Mưu dĩ định. 80. LỜI BÀN Quẻ này chủ anh lợi xứng lòng. QUẺ SỐ 139 . mà chỉ nên có việc tiến tới. Đánh số rất hạp. đó là mách cho bạn tỏ rằng. 1. Đâu còn sự việc lo lôi thôi. tta có thể thong dong thẳng bước lên đài vinh quang. Động tĩnh tống tương nghi. bạn sắp được giàu sang. công danh đạt thành rồi. đây lại còn là một quẻ đại cát. Sự nghiệp tăng tiến ngày một thêm xuân. Vân trung khách điểm đầu. kỳ. Sự hà ưu. 31.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kỳ. ngất ngưởng trên gác tía lầu son không còn có gì đáng lo ngại nữa. 10. 3. Số hên: 38. Kỳ kỳ lạ lạ kỳ kỳ. Khách trong mây chỉ kẻ quý nhân. Đăng hoa truyền tín hậu. Người xin được quẻ này dù có không tự lấy làm mừng thì thiên hạ cũng vì mình mà mừng thay. Từ nay về sau. ắt sẽ thành công toại nguyện theo ý muốn. như quẻ thơ đã nói trong câu thứ 3 sáng trăng soi bước lên trùng lầu. 30. thời vận hanh thông. nếu kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nữa. May mắn. Mọi điều mưu tính sắc màu hân nhiên. đấy là tất cả mọi đều mong mỏi trong lòng. Những việc cầu mưu của bạn. Tuy rằng do địa lợi thiên thời mới được toại. nhưng cũng là nhờ nhân hòa mới thành công như vậy.

Xưa có câu �Thiên địa hợp vạn vật hưng� nghĩa là trời đất hòa hợp thì tất cả sinh vật ắt phồn thịnh. có điều chi. Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế. Phùng bất phùng. QUẺ SỐ 140 . Nhân toại mộng trung. Gặp không gặp. Chuyển nhản hắc vân thu. tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. việc cầu xin có thể hiệp. Nay quẻ cho hay thiên thời và địa lợi đều được hết cả tức là ý chí thời vận của người đã hanh thông rồi. Song việc đời do người ta tạo nên. Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa. thắm đầy mộng mơ. Còn người nghê ngủ. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí. Nguyệt trầm hải dê. Thai nghi hôn vô thực. Trời trăng đã lặn biển tây. Phùng không phùng. . Vậy những công việc cầu xin còn gì ngần ngại mà chẳng thành công. đúng như có câu nói �Sự bại lâu vì� nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến. cũng có thể chiến thắng. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí. thực quái kỳ lạ thay.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ngộ bất ngộ.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ấm trung phòng tịch lịch. Theo ý quẻ cho hay. Suy xuất phù tang nhặt. QUẺ SỐ 141 . người bạn nữ thương xuân.

Quẻ này là quẻ thất nhi phục đắc nghĩa là mất mà được lại. chớ nên căng thẳng đối chọi với lũ tiểu nhân. Kỹ phiên thanh nghị tại vương đình. thiết tưởng cũng không nên ôm giận kẻ khác. Người xin được quẻ này chỉ cần luôn giữ vững lòng son của mình là đủ. Lát mây đen sẽ mắt phai. Nói một cách khác những việc mưu cầu ban đầu có . hơn nữa cũng khó gột rửa được tiếng xấu. nhưng chẳng sao. nhưng người cứ bình chí. Mặt trời chói sáng đất đai sắc màu. chứ nếu không thì tâm thực chẳng bao giờ được yên. Sở dĩ được thế cũng là nhờ ở những lời thanh nghị. LỜI BÀN Quẻ này chủ có công mà lại bị oán.Thình lình sét đánh dội vang. QUẺ SỐ 142 . Trong trường hợp. thành ra phải lo âu. Người xin được quẻ này cần có cái độ lượng khoan hồng. làm cho người phải hoảng hồn. LỜI BÀN Quẻ cho thấy: bọn tiểu nhân mưu hại. Tuy vậy nhưng nhờ có lòng son ngay thẳng mà về sau sự thật được phơi bày khiến tiếng thơm trở lại với mình. Ý quẻ nói: Thình lình sét đánh vang dội. Được cái chỉ là bị vu oan nhất thời. Rửa tiêu cái nhục xưa trung đình. Ấu lo hồi hộp chẳng màng đến ai. Tuy bị mưu hại nhưng tìm rõ được nguyên nhân khiến ta không có cách gì biện bác cho mình. Nghĩa là nói: Công việc cầu mưu của bạn bắt đầu tuy gặp khó khăn nan giải. Phượng hàm đan chiếu qui dương bạn.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Lợi tại trung bang xuất chiến binh. Lạc hưởng danh thơm bốn bề vinh. Phụng đưa vua lệnh báo quê thổ. rút cuộc ắt được như chí vậy. Lợi tại trung bang trận chiến binh. công việc sẽ bị hư hại. Lát nữa mây đen sẽ tan mất mà mặt trời sẽ xuất hiện chói sáng khắp nơi. cho nên vẫn thấy cái ngày sáng sủa buổi xưa. Đắc hưởng giai danh tứ hải vinh.

Quẻ dạy: Xấu. ta mạc vận. hãy kiên trì tiến tới mà đừng nên nản lòng mới nên công. như xưa có câu �Thế gian không có việc chi khó chỉ sợ lòng người không bền�. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. Than thở việc ngoài đã quá lâu. Vậy những việc cầu xin của người. Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm. 14. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ. Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu. 43. Ý tình chẳng được ngày yên dạ. tinh thần điên đảo buồn khổ. phải trải qua một thời gian nữa .lẻ sẽ bị thất bại trước rồi mới thành công sau. mình muốn khóc mà không khóc được. LỜI BÀN Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo. ngoài thì ngại. Cầu danh. thời xấu sau mới hay. Điên đảo tinh thần biết tính đâu. QUẺ SỐ 143 . 4. bế tắc. 34. Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc. Ý tự cánh khiên triền.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kham thán nhoại biên ưu. Lưu ly. QUẺ SỐ 144 . thần điên đảo. . 1. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan. thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công. Tâm loạn. 44. Số hên: 3. không thể nào đề phòng nổi. không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải. 33. Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông. Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này. Đánh số dở. cầu lợi đều bất thông. 41.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Nhất trùng thủy. 11.

non nước tiếp liền. trái lại nhờ đó mới tới được nơi giai cảnh. Nước non. Đó phải chăng . tự có riêng một cảnh. Ngày nay sóng gió điềm nhiên an nhàn. chỉ nhờ ở mình chính trực vô tư mà thôi. Cát� (thuộc bộ thảo là cỏ). Phải ngộ những người sanh cỏ dầu. 11. là chỉ cho bạn hay rằng. LỜI BÀN Hai câu đầu nói: họa hoạn nhỏ nhặt. gió sóng êm lặng. Phong ba. Người đau cỏ tức là những người mà họ có chữ thảo đau. Những việc mưu của bạn ắt gặp nhiều may mắn. Lao khổ thì có đấy nhưng quả thực nguy hiểm thì chưa có. 44. Cầu tài cầu lợi rất mát mái.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Ngộ hiểm bất tu ưu. 14. Đánh số càng hạp. Trong hồ nọ. tức là đời của bạn lên hương đó. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. lúc đó. 10. và quý nhân đến giúp cho công việc thành đạt mỹ mãn. Còn về sóng gió cũng không sầu. Tô. Đường đi bằng phẳng khang trang. Nhược ngộ thảo đâu nhan. xuôi chèo. Đường đi nước bước công danh lộ. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp nơi gập ghềnh khó đi mới tới được chỗ bằng phẳng. Bầu kia trong đó. thời vận của bạn đẹp đẽ như thế. Chỉ xích thanh vạn lộ. Khi gặp hiểm nghèo ta chẳng âu. đường lộ thẳng bằng. một cảnh thanh bình. chẳng đáng lo sợ. Số hên: 40.Nhất trùng sơn. chớ lo có gì trở ngại nữa . Gặp được những người họ này là những người có thế lực. ẩn tàn trời riêng. Giàu sang danh lợi đến kỳ. 4. 41. Quẻ cho biết non nước tiếp liền. 1. QUẺ SỐ 145 . mới mong được sự giúp đỡ tích cực. Thời vận hanh thông. cứ nắm giữ ý định tiến hành đi. đạt thản nhiên. ví dụ như họ Hoàng. Hồ trung biệt hữu thiên. Phong ba hà túc kỵ. mới tin rằng bặt thiệp giang hà cũng không phải là phí công vô ích.

trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa. Vậy còn gì đáng chê. chỉ tại mình thôi. Xưa có câu �Tri túc thường túc bất tri túc thường âu�. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh. chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng. Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn. 64. 54.cũng còn là một cái duyên đã được định sẵn từ trước. Tiến tới thì thành công. 46. . LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng. mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. Sự ninh âm bất tĩnh. 14. không phải xấu. công danh tài lợi dạ thành. toại nguyện. Căn cứ ý quẻ. 6. 45. Vậy những việc mưu tính của bạn. Hoa khai xuân hựu ly. Người xin được quẻ này nên cần chú ý. Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời. phó mặc cho lòng trời. Nhạ khởi hứa đa nghi. mà là hanh thông đấy. chờ đời đã. Số hên: 41. Hơn nữa những việc cầu mưu ắt được thành công. và ngày thành công ấy chớ không còn bao xa nữa. chẳng còn có gì đáng lo âu nữa. Đánh số chưa tốt. Quẻ này là quẻ đại cát. 1. 5. 4. giữa dòng sông hoa nở phùng xuân �. chớ tính. QUẺ SỐ 146 . Nếu không theo thế. 1. 4. Thua keo này gỡ keo khác. lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu. Cầu tài danh đều dở. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý. Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng. Tự làm biết mấy chuyện hao công. Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông.TRUNG HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Thuyền trạo trung lưu cấp. Như hai câu thơ ở trên �Thuyền chạy. 14. Không có gì ngăn trở cả. Khổ nổi việc yên tâm lại loạn. không gì gọi là may mắn lắm. Đánh số ắt trúng. nên những băn khoăn đó. vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. sự vui mừng đang chờ bạn đấy. Số hên: 41. Vận may quá rủi chỉ tại ta. hãy cấp tiến đi. làm điều thiện để tích phúc. Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay.

Đình đình ổn ổn.. Đánh số ắt trúng. 7. Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang. Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay. Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Tiểu tử tảo xu đình. Số hên: 4. Đường đi ổn định khang trang. 47. LỜI BÀN . LỜI BÀN Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu. Chỉ cần tu nhân. Thanh vân cửu vấn trình. thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng. Quý nhân giúp tức việc thành. Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức. Tiền ngộ lương đồ. Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Khả súc khả sừ.QUẺ SỐ 147 . Vậy những việc cầu xin của bạn. ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác. nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện. Hoa tạ tử hoàn thành. Hãy nên chia dựng mến yêu. Tiền đồ ngàn dặm. tích đức cho nhiều. chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Quý nhân lại trợ lực. 74. QUẺ SỐ 148 . Cầu tài cầu danh đắc quả. Đến thời rồi. 1. Đứa này sớm đến triều đình. Phiến ngọc thốn châu. Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm. 14. vận đang sắc màu. 41. 17. lo gì nữa.

TRUNG TRUNG Bát Thuần Chấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Nhất tam lưỡng sự. 14. Số hên: 8. ta quyệt phải đợi tới lúc vật đổi sao dời mới có thể thành tựu được. Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi. điều vui mừng sẽ đầy nhà. chờ thời mới hay. Trực đãi giao xuân. 49. như đang trong tình trạng nan phân. tốt lành hương thơm�. tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Có thể được phong tặng chức danh cao. dù có may mắn gì cũng như bông mới. mưu vọng đều không thành bất tất phải phí tổn tâm sức. 19. vui với hoàn cảnh chớ có vội vã tiến gấp làm gì. LỜI BÀN Quẻ này chủ thời cơ chưa tới. 41. hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn. Chẳng biết làm sao. Một việc hai lòng lại bơ thờ. 4. 1. Tốt đẹp cho mọi sự cầu. 4. Bởi câu chót của quẻ thơ nói �Hoa tuy tàn mà quả lại chín. Tân hoa khô thụ. 48. Đánh số tốt. Ý quẻ nói rằng: Vận thời của bạn hiện nay. Mọi sự cầu đều dở. Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ. Bông mới cây tàn đầu vĩnh cửu. Ẫn nhẫn. Trong tình trạng nan phân. Một lòng hai việc lắm suy tư. chờ đợi. Hoa rụng thì quả kết. Số hên: 9. 1. 14. 84. Mà chỉ chờ đợi năm tới như câu thơ nói �Hanh thông phải đợi xuân sơ�. nên vận trình chưa được thông. Hanh thông phải đợi một xuân sơ.Quẻ này chủ hiếu tử được phúc. . QUẺ SỐ 149 . Vận thái đến kỳ. Nhất sự lưỡng tam. 94. Cầu còn lận đận chưa thể �Nhứt phàm phong thuận�. mà thành. thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi. lúc đó. Đánh số thua. 41. thì công việc làm sao mà chạy. Mọi việc đều mơ hồ. Người xin được quẻ này nên gác lại nổi niềm. cây khô chẳng được lâu bền. chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành. Chưa thông. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy.

Kỳ trung tiến thoái đa. không thể cưỡng cầu mà được. Trời định cho rồi người phải đành. 50. thăng trầm vinh nhục. Mọi việc cầu đều xấu. gia đình không được yên vui. Quá xấu. Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay. Trăm việc thành tro chẳng cái nên. LỜI BÀN Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo.HẠ HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Đại sự khủng nan do. 10. Trời định sẵn số phận rồi. 15.QUẺ SỐ150 . Ở dưới khó mà thân với trên.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc đạo sự vô ngoa. Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. mà phải nói việc người không nhất định. 51. Tại vì vận xấu khắp chung quanh. Quang thái cánh tha ma. QUẺ SỐ 151 . mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh . Tàn hoa bất tái biến. Việc lớn lâu nay tính khó thành. Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được. thì ách vận mới mong dời đi được. chờ đợi thời vận là tốt hơn. Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó. LỜI BÀN Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm. điên đảo vị trí. vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy. 1. Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận. Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại. Lòng người biến đổi nào lâu bền. Sự cơ rút cuộc có điều mất. Số hên: 5. bế tắc. duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành. Đánh số không tốt. Chớ có nói thiên đạo bất công. Quế luân viên hựu khuyết.

rốt cuộc không còn chướng ngại. Muốn thành công phải có phương tiện và người giúp. trước mặt xem ra vô cùng gian nan. Đánh số không mấy hạp. 51. Đừng than công việc chậm lâu. Rồi một buổi đẹp trời. thì tốt hơn hết. Đánh số hạp chút ít. Cố gắng mới thành. sẽ có thể bắt được con cá vàng. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết. QUẺ SỐ 152 . Đây chỉ là cái tượng của trường hợp khai hoa thì sớm nhưng kết quả thì chậm đó thôi. . Mọi sự tính toán nên đình đốn. 1. 25. 15. Nhất điêu thượng kim cầu. Cần câu khi nắm tay rồi. Ẫn nhẫn. phải có cần câu. đau buồn chứ chẳng ích chi. 10. Và cũng đừng nói có đầu không đuôi. Trường can chung nhạn thủ. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: việc có điều nguy hiểm. 5. việc cầu xin của bạn khó mà thành công. 5. Cầu mọi sự còn chậm. ta có chỗ tựa nương. 51. nếu là công việc đã xong.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc thán sự trì lưu. Người xin được quẻ này nên vững tâm chờ đợi. Vậy muốn thành đạt những việc cầu xin.sáng. Số hên: 52. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại. Lo gì cá chạy ẩn vào hố sâu. Tình thì thất bại. đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. 50. 45. Theo ý quẻ cho biết. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. Cầu xin mọi sự đều dở. 2. rồi ắt vạn sự như ý. Hưu ngôn bất đáo đầu. Than thở chẳng có lợi gì và không thể giải quyết được chi mà phải cố gắng cầu tiến như muốn bắt cá ở sâu vực thẳm. hãy cố gắng tạo nên một hoàn cảnh thuận tiện cho bước tiến dễ dàng. Song lễ mừng được sóng qua gió lặng. Số hên: 1.

mà tạo cho mình cái thế. Việc nên tính trước khi làm. Vì vậy nên cần phải đòi hỏi thời gian nữa. Người xin được quẻ này may sao còn chưa có nhảy ra một cách lỗ mãng. Đánh số thông. 31. chỉ có tốn chứ vô ích. lại phải làm sao được cả thế lực giúp sức của kẻ khác thì công việc mới thật tận thiện tận mỹ. mới nương thế. Tính toán chắc chắn. cũng như sự giúp sức của người thì mới mau thành. như câu thơ quẻ của câu thứ ba nói: �Muốn đi cũng phải thong dong� và cũng phải nương dựa sức người để mà tiến đến mục đích của mình. . tính kỹ. Ưu lai khước hựu hoan. 13. 53. Hãy phòng công việc ngổn ngang không xong. 15. 51. Thực vậy việc cầu xin của bạn là nguyện cầu khác thường. Muốn đi cũng phải thong dong. Cầu danh cầu lợi cần kẻ giúp. bởi thế. Theo ý quẻ cho hay về những việc cầu xin của bạn nên cần có thời gian để tính toán. Hoàn tu tá thế lực. Lưỡng sự tương đắc. Cần có kẻ giúp sức. Vị động khủng tiến chí. Dư bất an.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Túc bất an. Số hên: 3. Chung vai chung sức người đông mới thành.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Sự tiền ưng hữu kỵ. Dục vãng thả trì trì. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bạo hố bằng hà. ta nên cẩn thận trì trọng. QUẺ SỐ 154 .QUẺ SỐ 153 .

Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân. tái tạo lại kiền khôn. Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui. mới mong. Rất may được gặp quý nhân giúp. 5. chấn chỉnh lại cơ đồ. 54. 15.Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên. Cầu mưu. Xa thoát bức. sửa chữa lại chiêng trống. 1. tiến thoái lưỡng nan. Số hên: 4. trước khó mà sau dễ. dẫu có gì trắc trở ban đầu . sửa chữa những điều hư hỏng. nghĩa là sức người thắng trời vậy. Trong trường hợp này. Việc nào cũng phải mà phân giải. Sửa chữa phục hồi đều tốt lành. Trùng chỉnh tục. 51. Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động. Làm điều suy tính lắm sanh phiền.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Đỉnh chiết túc. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ. Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công. cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực. LỜI BÀN Hai câu đầu có cái triệu phá hoại. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được. Chờ đợi thời gian nữa. Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên. Buồn bực làm chi vui lại liền. cầu lội còn chậm. Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Xấu vừa. Bánh xe trục trặc lại mòn lần. nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi. 14. nên được tốt lành như thường. đang buồn lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường. Đánh số hạp chút ít. Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp. để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận. bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. Thời vận chưa thông. 45. Cái vạc ba chân nay đã gãy. Hữu quý nhân. QUẺ SỐ 155 .

mới thu lượm được kết quả mỹ mãn. 15. Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành. Bệnh tật thì liên miên không dứt. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng dữ nhiều mà lành ít. Ẫn nhẫn chờ thời. họa sớm mà phúc muộn. cho nên tất cả phải cẩn thận.TRUNG HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Tham tường ngôn ngữ. Đánh số ít thông. Công việc để lâu tuy chẳng hại. Thời gian bất lợi chuyện cầu nương. Những câu ngôn ngữ hãy tham tường. 16. mọi việc đều không lợi. 15. 51. hiện thời vận của bạn đang ở trong cảnh ba đào chưa được hanh thông lắm. buôn bán cần phải phòng lổ vốn. Đánh số hạp chút ít. 51. 56. mới hay. Chuyện thi phi xảy ra hằng ngày. 65. Tính toán kỹ mọi việc. 61. Vậy việc cầu xin của bạn hãy tính kỹ chờ đợi. Phàm tính toán làm ăn việc gì phải suy nghĩ cho kỹ. QUẺ SỐ 157 . 1 QUẺ SỐ 156 . cần người góp bàn vào. Cày cấy cần phải phòng thất bát. Mọi việc cầu xin còn đình trệ. và đừng nản chí trên đường đời mới mong thành đạt ý nguyện. Sự cửu vô thường. 5. Ý quẻ cho rằng: Tình đời éo le. 1. Hơn nữa. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: Niên vận không được tốt. Ba đào dương phí. Hiện tại ba đào đang nổi vươn. Số hên: 55. . Số hên: 6. Và chớ cưỡng cầu bất lợi.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Quý khách tự tương thân.cũng chẳng sao cả. Thời gian bất lợi. chớ nên vội vã hành sự.

Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi. công việc khó có thể xong. được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông. nhưng cần phải giữ gìn kín đáo. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên. Hiện nay vận thời của người chưa được thông như quẻ nói: �Bình địa khởi ba lan. Tai họa thường do miệng mà ra. mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành. Cần tu nhân tích đức. . Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. thì mọi sự đều thông. Số hên: 7. Tự mình quý khách hãy thương nhau. Đùa giỡn nói chơi đều phải tránh. như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang. Quẻ dạy rằng. làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. như thế ta có thể chuyển buồn ra vui được. 15. Đánh số hạp. 5. 51. việc cầu lắm gian nan�. Hoạch kim tu tích đức. Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng. LỜI BÀN Quẻ này chủ biến cố xảy ra bất ngờ. LỜI BÀN Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình. 57. Ngưỡng vọng thái dương thắng. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành.Công danh thùy thủ thành. mặt trăng soi xinh đẹp. Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao. Khi được bạc vàng làm phước đức. Người xin phải quẻ này khi gặp việc bất tất phải sợ khó. Tiêu đàm chung hữu kỵ. Phú quý công danh có khó nào. QUẺ SỐ 158 . 17. Sở cầu sự nhật nan. Mọi việc cầu xin khó thuận đàng. 75. đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được. tốt. Đất bằng nay lại khởi ba lan. ngày càng lên hương. 1.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Vô cớ khởi ba lan. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức. không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò. sự giao thiệp tốt ở chỗ tâm giao. Đồng tâm sự giác hoan. Đồng tâm hiệp sức mới sầu tan.

và khi tiến hành cũng phải để ý và cần sự giúp sức của kẻ khác. 5. bế tắc. Căn cứ lời quẻ nói trên. toại nguyện. Cần có người nâng đỡ. 95. tuy có gặp chút trở ngại cũng chẳng đáng kể. cầu lợi. Như vậy những việc cầu xin của bạn hãy tính toán sao cho kỹ chớ nên vội vã làm e có hại. 58. dù có bị dèm chê. Nhàn thời vô sự tiệm tương quan. Nhật tại thiên tâm già bắt đắt. Cầu mưu. Đang vận hên. 51. Chẳng ngại việc không may xảy đến cho mình. Cao nọa y thiên vô khắc bác. thì công việc mới được thuận tiện và yên ổn. Chẳng lo gì cả.HẠ TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn . mà phải cố gắng tính toán sao mới được thành. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Bị người ta hại. QUẺ SỐ 159 . Theo ý quẻ: Hiện nay vận trình của bạn như trăng sao giữa trời chẳng sợ mây đen phủ mất nghĩa là số vận hiện nay của bạn đang đắc thời. 85. Tuy mây trước mắt hơi làm ngại. giúp sức. Số hên: 8. 19. Có đôi chút tai hại thì cũng chẳng đủ để lo ngại trong tâm. Gió thổi mây đen khắp xứ bay. Đánh số chẳng mấy tốt. mưu hại tới đâu cũng chẳng phải là điều đáng sợ hãi lắm. Sự sự hanh thông. QUẺ SỐ 160 . 51. Trăng sao nào sợ bị lu mờ. 59.TRUNG TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Cù phong suy khởi hắc vân phi. nhưng kẻ đạo cao đức trọng. Khó khăn. 15. 1. may ra mới thành. nhưng rốt cuộc chẳng việc gì. Rút cuộc lo gì chuyện chẳng may. Đánh số hạp. 1. chẳng lo.Cần phải tránh những chuyện đùa giỡn nói chơi. 18. Tuy nhiên cũng có vài cản trở. Sở dĩ có trường hợp đặc biệt này là do ở chỗ ta hiểu biết sâu rộng mà ra. Những việc cầu xin của người rút cuộc sẽ thành công. Thời vận còn thái. nhưng được lướt qua. 15. Xưa nay. 5. cũng phải có kẻ giúp. Số hên: 9.

Lúc đó mọi điều mới hết âu. Người xưa có câu: �Sớm nay có rượu sớm nay say� (Kim triều hữu tửu kim quý) biết đâu lại chả là một đạt quan đáng ca ngợi? Người xin được quẻ này há lại không lấy đó để suy lường. Đang lo buồn vì thời vận bất tề. Chẳng còn biết nghĩ đâu và đâu Điềm nhiên tiến bộ vận thông đã. Nhưng làm công việc phải chuyền chí. Người cầu được quẻ này ắt lo buồn không thể tả và thời vận của bạn ắt lận đận. thì mọi việc điều thông. Kho chi đóa đóa tan. Người dựa lan can sầu thiết sầu. Nhưng đừng nên vì vậy mà thối chí nản lòng. 6. Điềm nhiên tiến bộ. Hứa đa sầu. 10. Xuân sắc nay rảy đãy trở về. và sự may mắn còn xa lánh đây.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Nhất điểm trước Dương xuân. 60. LỜI BÀN Tựa bên lầu thường thì suy nghĩ vẩn vơ một mình thì thường để cho sầu buồn vấn vương chín khúc.Nhân ỷ lầu. Đánh số nên tính toán kỹ. QUẺ SỐ 161 . nỗi buồn lo của ta tự nhiên tan biến. Mọi sự còn chờ đợi. 61. Hãy phó mặc cho hóa công. ẩn nhẫn qua cơn bỉ vận. Cành khu hoa nở rủ ham mê. Sự thủy vô ưu. Số hên: 16. để cái xui đi cái may đến thì lúc đó sẽ vui vẻ cuộc đời như hai câu sau của quẻ thơ nói: �điềm nhiên tiến bộ vận thông. hãy ráng chờ qua một thời gian. Ví may mà được bạn tốt thì có khác chi cây khô gặp ánh dương . lúc đó mọi điều mới hết lo âu�. 1. Chí truyên phương ngọ hợp. Nhưng chẳng sao. Chi bằng ta có thái độ điềm nhiên đối với thế sự là hơn vì rằng mọi việc đều được hóa công an bài cả từ trước. Kỵ nhứt lòng ta chứa trễ bê. Thiết kị nhị nhị tam. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta giao hữu phải cẩn thận.

Ý quẻ cho biết rằng thời vận của bạn đang đến lúc đã lên hương. đường ngõ lại người qua kẻ lại. ánh thái dương lại óng ánh trên không. nên ngừng lại chờ đợi. Cầu danh. 61. cành khô mấy chốc mà hoa lá xum xuê. Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù. Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây. chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh. là mọi sự thành đạt. Bởi thế ta nên phải chú ý kết hợp những người bạn tốt. Thời đen. Vụ ủng khứ hề. sau cố gắng mà làm. Vân khai kiến nhật. cảnh tình còn buồn lắm. hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước. nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh. Như xuân đã về với nhân gian. từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. Người xin được quẻ này nên lấy đó làm răn. thì đừng trách sau đời ta lận đận tan thương. kiệt lực cùng ta. Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi.xuân. sẽ được toại nguyện. 6. Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên. Việc làm mới dễ cần cù nên công.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Đạo lộ tiêu giao. Đ ường đi này vẫn xa xăm. Mộn đình bế tắc. 16. chớ bê trễ. 1. lại đi giao du với những kẻ hai lòng. hiện nay vận trình của bạn. Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn. như cành khô lại trổ hoa đầy. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông. cầu lợi điều đắc quả. trước tử tế sau đen bạc. Số hên: 11. Ráng chờ sương gió êm ru. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành công toại nguyện trong những ngày gần đây. Nhưng phải cố gắng chăm chú trong việc cầu. Theo ý quẻ nói. . Chỉ cần kiên chí hành động. chớ nuôi tánh bê trễ thì mới nên công. vận thông. QUẺ SỐ 162 . Đánh số hên. có thế thì về sau ta mới có được những người sống chết với ta. phải ráng chờ thời gian nữa mới được. Có kẻ không nghe lời khuyên này. cửa khép.

Cầu trí. bất lợi. 13. 2. 6. cầu danh bị cảnh trước hay.Bất thông. Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc không phải dễ.THƯỢNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tương dẫn tánh tương khiên. 31. 16. QUẺ SỐ 163 . vì tài trí kém mà ra. Khỏi cần cố gắng mới màng nên công. Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất. Thư nhập nan. nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên. Đánh số bất minh. chưa xong đã bỏ. . Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót. chậm. Ấn cần hỉ tự nhiên. 1. Nên công bắt cá gian nan. Cá ăn mồi đã dính câu. 6. Số hên: 3. Cầu tài lợi đều dở. 36. Lục tái trước. Ty luân nhược. chờ sóng gió đi qua mới hay.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Ngư thượng điên. Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng. 12. 2. Cần ẩn nhẫn chờ thời. thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. Thi vi vô bất lợi. 26. 1. QUẺ SỐ 164 . sau dở. Nếu nữa đường đứt gánh. 63. Số hên: 16. Cần cố gắng mới mong đạt. 62. Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn. Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: �Phải cần cố gắng mới màng nên công�. Đánh số nên tính toán kỹ. Biểu tượng: Cá.

TRUNG HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Nghi. Này đây tương dẫn cách tương khiên. trăm việc đều hanh thông. Việc buồn cũng biến chuyện đoàn viên. Đánh số hên. Buồn rầu đã qua. 41. nghi. đoàn thể để ở một mình. Nghi nghi tất cả việc đều nghi. Chẳng có điều gì mà bất lợi. nỗi buồn tiêu tan hết. lìa xa mọi người không ai có thể làm cho vui được. hay không xứng ý. Người xin phải quẻ này có cái tượng của kẻ nghi ngờ đầy bụng khiến chán nản. cầu danh đắc quả. Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo. LỜI BÀN Quẻ này chủ công thành danh toại. khỏi lo gì nữa. nghi. Vậy nên sở cầu của bạn hãy tạm gác . Cười ngất một phen rồi sầu bi. Nhất phiên tiếu bải nhất phiên bi. Thời vận đến. Đây là một loại quẻ thượng cát. Cầu tài. buồn vui thay đổi vô thường. Có quý nhân giúp. 16. Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét. 14. Số hên: 4. rút cuộc cũng vui vẻ. điều vui tới tràn trề. 64. mưu sự nên thành đó là ý của quẻ thơ nói cho hay. 1. Ý quẻ cho rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay có người nâng đỡ cho nhau. QUẺ SỐ 165 . Thời vận chưa thông. 6. tâm trạng vô cùng nghi ngại. Độc đối tây phong trướng đại my. Vui vẻ ân cần lại tự nhiên. Vui vẻ đắc lực nữa chẳng có chi trở ngại dù có việc buồn phiền.Sầu sự chuyển đoàn viên. Gió mây thấm thía giọt sầu mi LỜI BÀN Quẻ này chủ ly khai cùng bạn hữu. 61. Vậy cầu xin của bạn cứ tiến hành đi sẽ gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ để thành công sở cầu chẳng có gì đáng trở ngại thời vận lên hương là hanh thông rồi.

Đánh số chẳng hên lắm. phải tính toán mới thành. Tòng thử bảo sơ chung. cũng không thể thành công. 1. Có cố tâm tiến tới. chứ chớ nên ru rú ở nhà. gặp cảnh lo âu. Lao tâm đến mấy cũng hao công. nên tính toán đều chẳng đến đâu.lại một thời gian nữa. Đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. nhưng nhỏ thôi. 51. Số hên: 6. Nếu không ra khỏi nhà. 6. 16. Người xin quẻ này nên xuất hành ra khỏi cửa. nếu dám xuất hành ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ được. Cầu tài. 66. Xuất môn thông đại đạo. 1. Khi ra khỏi cửa đến đường cái. Đánh số có thể có kết quả. cầu danh có hy vọng. Số hên: 5. Từ đó vận trình mới hanh thông. Trên dưới chưa hòa đồng nghĩa là thời vận của người chưa hanh thông nên làm gì cũng chưa nên ý nguyện chỉ hao công thôi. nghĩa là nói với bạn rằng phàm mưu tính việc gì đều cần phải tính xa. 61. Công danh tài lợi chưa thông. LỜI BÀN Quẻ này chủ hiện tại chưa làm được việc gì cả. QUẺ SỐ 166 . 65. 15. Mọi việc đang trì trệ.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Thượng hạ bất hòa đồng. Cần đồng tâm hiệp lực và cần phải khoáng đạt. 61. Tuy nhiên. nên chờ. để chờ khi thông vận chuyển lối thì lúc đó mới tiến hành những việc cầu mưu thì tốt hơn. Trên dưới không hòa lại chẳng đồng. Nhưng quẻ lại nói rằng khỏi cửa đến đường cái. Lao nhi vị hữu công. tính rộng thì công việc sở cầu mới có thể thành công mà không bị nguy hại.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thủy Giải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm . Chưa thông thời vận hãy chờ đợi thời cơ đến. 16. tức là ý chí chật hẹp không thấy sáng sủa. QUẺ SỐ 167 .

Đánh số. nên những việc cầu mưu của bạn sẽ được thành công toại nguyện chẳng còn gì trở ngại nữa. Số hên: 6. nhưng phải chờ ba thu nữa. 67. Việc to có thể thành công. Quẻ thơ cho hay hiện nay vận trình của bạn đã được hanh thông. Vậy bạn muốn mưu cầu cuộc đời giàu sang. Đây là một quẻ thuộc loại đại cát. Hữu ích hoàn vô ngại. nên phải kiên nhẫn bền chí. tốt đẹp. . Vân trung chân tiểu nhân. Người trong mây báo tin sang. ắt vinh quang cuộc đời. QUẺ SỐ 168 . Một khi sơ ý e dè gặp ma. Đã có người bầu bạn giúp đỡ thì không có lý gì không thành công. Đừng đi nữa. Nhưng quẻ nói cuộc thực sự hân hoan. Phương tri hỷ tự nhiên. tin mừng sẽ liên tiếp tới với ta. muốn thành công sự ngiệp to lớn cần phải có một thời gian khá dài như xưa có câu "tam niên hữu thành". 17. Khuyết nguyệt khủng nan viên.Đại sự khả thành công. Nhược ngộ truy đáo khách. Tam thu sau. 61. mới tốt. mặt sầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại. Rủ bè kết bạn. 76. ắt có ngày hanh thông. Trong trường hợp này. Gặp may lợi ích hanh thông vững vàng. huy hoàng cũng phải chờ ba năm nữa. tối đêm khuya. nhớ thật xa. 7. thì hoàn cảnh tự nhiên khoa thư. Bác tại tam thu hậu. Hãy nên nhớ. 1. mới là yên thân. e rằng không có cơ hội tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này chủ thuận buồm xuôi gió.HẠ HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tang du thôi mộ cảnh. Cầu danh đạt. Qua mùa thu. Thời vận thông. có thể yên tâm tiến tới. 16. ta cần phải có người trung gian để giao dịch hợp tác. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: cơ duyên chưa tới.

Cầu tài danh cần có người giúp. Đánh số được lợi nhỏ. nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhị . Người xin được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn và xét cho cẩn thận. thiên đạo thiệt vô tư vậy. Bất thông. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. Theo ý quẻ cho biết. Gian hiểm vãn lai nan. không mấy hạp. Từ nay về sau nếu gặp �gió thanh� nghĩa là quý nhân dìu dắt nước bước đường đi. QUẺ SỐ 169 . Thuyền nan một mảnh. mà không có gì gọi là vui vẻ. 91. Số hên: 6. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. e rằng gặp ma tác quái. thì vận trình sẽ vô cùng thênh thang như câu thơ chót trên đã nói: �Thuyền nan một mảnh. 61. 6. Theo ý quẻ nói rằng. LỜI BÀN Quẻ này chủ tránh dữ tìm lành. những sự cầu mưu đã qua chẳng gì được may mắn và đều gặp lận đận. 19. 1. QUẺ SỐ 170 . làm hỏng công việc. phải nhờ tay quý nhân giúp đỡ. Tóm lại họa phúc tùy người mà đổi thay biến hóa. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Biến thư tiên hậu sự.Người xin phải quẻ này nên lấy điều nhẫn nại làm hơn. Đánh số. Cầu tài có sự góp sức của đông người. gian nan. 18. tới lui vạn trình. 16. Muốn thành công bây giờ. 86. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya. Chuyện xưa trong sách có ghi. Số hên: 9. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. thì mới nên việc. 16. 69. Biết bao gian hiểm chẳng gì là vui. 68. 61. Gian nan qua rồi. Nếu khi gió thổi buồm xuôi. không thể làm gì bậy được. tới lui vạn trình�. Lúc đầu tuy vô cố mà bị khốn quẩn. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. Nhược đắc thanh phong tiện. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. 8. Biển chu viễn quá san. Việc cầu xin của bạn. 1.

Hỉ tiếu hi hi. Hết cơn vận bỉ đến hồi thái lai. Quẻ nói rằng: Hiện tình cảnh của bạn như là hoa tàn. cành khô lại trổ bông. lại nở trên cây tàn. Hoàn cảnh thuận lợi về với ta ngoài dự liệu. 10. cầu danh sắp đạt. Việc này đã hỏng thành không. Nhưng đừng làm chuyện thất đức mới nên. Tâm hạ kham bằng ủy. Đánh số thông. Hoa tàn. Ốc đầu xuân ý. Hoa khai khô thụ. Nhược ngộ khẩu biên nhân. làm ăn và tất cả việc mưu cầu không được hanh thông. QUẺ SỐ 171 . Gặp người miệng lưỡi thông minh.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Nhất sự tống thành không. Vẫn còn việc nọ hanh thông ý tình. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. nên vui sau khi ta lo buồn.Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Mạc thán tàn hoa. LỜI BÀN . 71. Vui sướng tươi cười trời phước ban. LỜI BÀN Quẻ này chủ đắc ý sau khi ta thất ý. Hơn nữa. 7. Cầu tài. 70. 17. Vậy thì sự cầu xin của bạn chớ nên lo âu. xuân sắp tràn về khắp vườn nhà. Ta cần ủy thác giúp mình mới nên. cảnh sắc vui tươi và người vui vẻ vô cùng. Chớ tưởng hoa tàn mà lại than. Quanh nhà xuân sắc khắp vườn ruộng. Nhưng chẳng sao vận mạng sắp đến như cây tàn. sẽ được toại nguyện thời gian gần đây. Số hên: 1. Nhất sự hoàn thành hỉ.

Đừng lo. Kiều. Nhất thất. mất một nửa. (Chữ họ có chữ khẩu ở bên như các chữ: Đường. ắt có được này mất nọ. 12. Mới nên công nghiệp được tròn đầy. 7. Đánh số hạp chút ít. họ chạy lại giúp ta một cách tận tâm. cầu danh nên nhớ kẻ giúp. Cao sơn lai tiếp dẫn. 17. Chỉ khi nào gặp người thân hữu họ có chữ (khẩu) ở bên lúc đó ta mới có thể tin tưởng mà ủy thác cho công việc của ta. mới có thể nên công nghiệp sở cầu. 72. nhưng muốn được như ý muốn thì cần phải có sự giúp đỡ của đàn em đông. Cầu tài. 11. QUẺ SỐ 172 . 1. Đánh số tốt. 21. Song hỉ chiêu sông my.. cầu lợi cần nhờ kẻ giúp. Cao vọng quá e khó thành đạt. nếu độc lực thì chỉ vô công nhọc sức. Số hên: 71. Bởi thế. Số hên: 2. Cầu danh.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Dục đắc nguyệt trung thỏ. cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sanh tồn và cầu tiến được. Người xin được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng mà làm gì. như hai câu thơ thứ hai và thứ ba đã ẩn ý ở trên vậy. 1. Vì giống như việc đời đâu phải mọi việc đều vừa ý toại lòng. Theo ý quẻ cho biết những việc cầu mưu của bạn muốn được như thỏ ở cung trăng quả là hơi khó đấy.Quẻ này có cái tượng: Được một nửa. Nghiêm. Muốn được phải nhờ trò giúp thầy. nhất đắc. Nhưng cần phải có sự hỗ trợ. Thơ quẻ đã nói rằng: Một việc đã hỏng. 17. mất khu đất bên đông nhưng lại được đám dâu bên tây. LỜI BÀN Quẻ này chủ người giúp ta chính quay lại làm đệ tử cho ta. Châu.). Người xin được quẻ này có cái may là nhờ người mà thành sự. 72. muốn thành công phải có sự giúp đỡ. Lã. . Thăng tiến non cao mà tiếp nối. chúng ta sống trên xã hội nhân quần. Câu thơ sau: � Song hỉ chiêu đôi mày� dùng để ngụ cái ý trên. một việc kia còn nên nhưng cần phải nương dựa sức người giúp mình mới có kết quả tốt đẹp. Thực vậy. Vậy bạn hãy nên tự nhiên nghĩa là: �Tận nhân lực tri thiên mạng� thôi. phải có kẻ có thế lực giúp đỡ. 7. 27. Tu bằng đào lý chi. Trong trắng con thỏ quả là hay.

QUẺ SỐ 173 . Khuyết hựu viên. vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó. Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên. Thời thời khắc khắc yếu chu tuyền. đó là ý quẻ mách cho hay đấy. tròn khuyết không chừng. Xuân phong hỉ tự nhiên. Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi. tốt đẹp lắm. chớ lo âu. Đánh số hên. �Buông ba thước câu� ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. 27.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Viên hựu khuyết. không có gì là không được như nguyện. tên gấm thêu hoa. 72. Đắc ý hoạch lân tiên. Cách thùy tam xích điếu. Số hên: 3. Biểu tượng: cá. Khuyết tròn. 1. Cá kia nó sẽ dính câu liền. . Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý. LỜI BÀN Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý. đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có. Thời lại tài kiếm duyên.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Sự toại vật ưu phiền. 7. Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp. và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt. 73. QUẺ SỐ 174 . 37. nên chẳng có gì đáng lo buồn cả. Sự sự thông đạt. Vận thời hanh thông: �Bất chiến tự nhiên thành� không làm cũng nên việc. Phàm người ham làm điều thiện. Ba thước dây câu cứ thả đó. 23.

71. Người xin được quẻ này cần phải chú trọng hai điểm: thiên thời và nhân hòa. 14. Thượng nguy ba. Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong. tiến chẳng bằng thoái. thị phi đều biết cả. Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo. nhưng chẳng sao. nếu biết khôn ngoan ứng phó thì cũng có thể thành đạt sở cầu và hy vọng. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. 47. Bất thông. còn lận đận lắm. 17. 41. 7. cứ tiến tới đi. cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn. nghĩa là vận trình của bạn chưa được hanh thông. Theo quẻ thơ cho hay hiện nay vận thời của bạn như đêm trăng khuyết tròn không chừng. Phòng thất túc. Đánh số cẩn thận. chẳng được duyên dung trọn vẹn. Nguy nan nào kể hết ôi eo. Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã. biết cơ hội thử thời đấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ vô duyên. Số hên: 4. 1. thế mà cũng chẳng thể tránh. giàu nghèo lên xuống. đường đi rất là khó khăn. quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được. mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. Thời lai vận đến nên thơ cuộc đời. Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình. thời đến là thành. Vì những việc mưu cầu khó mà như ý. LỜI BÀN Quẻ này nói: Vinh khô đắp đổi. QUẺ SỐ 175 .HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Thừa bệnh mã. Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng. bất . Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo. LỜI BÀN Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh. Nào chuyện thị. Có hy vọng thành tựu việc cầu xin. nào chuyện phi. phàm mưu cầu việc gì. Tuy rằng giỏi giao dịch với đời. Khôn ngoan giao thiệp mưu cơ. Kiên ta dà. Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo.Mau làm công việc chớ đừng lơ mơ. Lưng chừng bắt quyết.

hãy làm là hơn. 76. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng nói cười mà định được loạn. mới may ra. cầu danh còn xa. QUẺ SỐ 176 . Biểu tượng: Ngựa. chớ tính. coi hiểm nguy như bước trên đường phẳng. 7. Số hên: 17. 57. Tuy bị lầm đường. bềnh bồng trên dòng xiết.lợi. Ngày mai vui đến khỏi lo phiền.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Lưỡng sự dĩ hòa đồng. 71. cần phải gặp vài ba lần gian nan. Đạo mô nhân đắc ý. Nếu không có gió thuận thuyền nhẹ thì thử hỏi làm sao mà dám có thái độ như vậy? Người xin được quẻ này phải chủ trương cuộc sống hòa đồng. 1. Còn nhiều gian nan. theo ý trong quẻ còn phải nhiều gian nan lận đận. Biết tính gì đây để khỏi phiền. Việc cầu xin của bạn. Ráng rượt hai ba luồng sóng gió. Đánh số e thua. chưa thể toại nguyện tức khắc. 17. 71. 7. Khinh chu ngọ tiện phong. Số hên: 5. 16. 67. thì mới thành đạt theo ý muốn.HẠ TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài . Đánh số bất minh. 17. Ca xướng cầm lưu trung. Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến. Có hy vọng phần nào. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời qua cơn vận bỉ. 75. Giờ nay tâm trí vẫn chưa yên. 15. Những việc cầu tài. 1. Xấu. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo. 6 QUẺ SỐ 177 . 16. nhưng vẫn đắc ý hát ca.

Thượng tiếp bất ổn, Hạ tiếp bất hòa. Tương triền tương nhiều, Bình địa phong ba. Tiếp với trên không vừa ý ta, Nối liền dưới, chẳng thấy tình hòa. Nan phân, nan giải dằn co mãi, Sóng gió đất bằng bỗng nổ ra. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Vô duyên với kẻ khác, trống xuôi kèn ngược, lủng củng lỉnh kỉnh, chẳng được yên ổn vui tươi, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người xin được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn. Quẻ thơ tả rằng, muốn giao tiếp trên dưới đều không được, sự việc lại dằn co mãi, đó là ý quẻ nói hiện thời vận của bạn rất xấu, không chút nào gọi là may mắn. Những việc cầu xin ắt khó thành đạt và giải quyết theo ý muốn, hãy cẩn thận trong việc làm ăn. Mọi sự không như ý, chớ tính. Nên chờ thời cơ đến là hơn. Phòng gian nguy hoạn nạn. Đánh số dở. Số hên: 8, 7, 1, 17, 71, 81, 18, 78.

QUẺ SỐ 178 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bạch ngọc mông trần, Hoàng kim mai thế. Cửu cửu quang huy, Dã tu nhân cữ. Vàng chôn dưới đất, ngọc đầy bụi, Sang quý gì chỉ cũng ẩn thân. Ánh sáng tuy rằng chưa giảm bớt, Đào lên được nó mới hay lành. LỜI BÀN Bịch ngọc, hào kim, quý báu biết bao nhiêu. Nhưng vàng ngọc chôn trong đất, có khác chi sỏi đá. Tuy vậy vàng ngọc vẫn long lanh sáng đẹp, chẳng bao giờ biến chất, đáng tiếc là chỉ tiếc cho bọn ngu phu tục chẳng thấy chẳng hay mà thôi. Rồi một sớm được tìm ra, vàng ngọc đâu có giảm giá được đâu. Người xin được quẻ này có cái tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đền nổi may một mất thanh danh.

Hiện nay thời vận của bạn như vàng ngọc bị chôn dưới đất và bị bụi trần phủ đầu, tuy vẫn sáng sủa. Và nếu muốn những vàng ngọc thành đồ hữu dụng và vật quý, thì phải đào lấy lên mới được. Nghĩa là nói việc cầu của bạn như đến chỗ tuyệt vọng mà vẫn còn hứa hẹn lắm, song phải cố sức thì mới nên công, chớ không phải ngồi không nói suông mà thành được. Phải cố gắng trong công việc. Vàng ngọc bị chôn và đầy bụi, thì ánh sáng đã mất hiệu quả và giảm sự quý giá rồi. Phải có kẻ giúp đào lên và phủi bụi đi, thì mới tốt trở lại. Cầu xin gì, nên có kẻ giúp mới thành. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 17, 77, 71, 7, 1.

QUẺ SỐ 179 - TRUNG TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bối hậu, tiếu hi hi, Trung hành đạo tối nghi. Sở cầu chung hữu vọng, Bất tất chựu song my. Sau lưng hé miệng hả cười, Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi. Đôi mày nhăn nhíu làm chi. Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động. Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo. Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành. Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 7, 17, 71, 91, 19, 7 QUẺ SỐ 180 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài

Tiều tụy vô nhân vấn, Lâm gian thính đo quyện. Nhất thành sơn nguyệt dịch, Thiên lý lệ quyên quyên. Tiều tụy nào ai có biết đâu, Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu. Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội, Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Ấu. LỜI BÀN Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm. Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp. Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên. Đánh số không hạp. Số hên: 18, 8, 1, 81, 10, 80.

QUẺ SỐ 181 - TRUNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Hoa lạc chính phùng xuân, Hành nhan tại bán trình. Sự thành hoàn bất tựu, Sách bạn lưỡng tam tuần. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN

Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 182 - HẠ THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Lăng ba hương lý thụ thâm ân, Quế điện sa song ân thụ tần. Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng, Quang huy trực thượng vị ty luân. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp. Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 183 - TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Dục hành hoàn chỉ, Bồi hồi bất dĩ. Đông dao mạc cưỡng, Đắc chỉ thả chỉ. Muốn đi sao lại không đi, Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng. Chớ nên rung động lưng chừng, Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc khôngcó hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên. Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho. Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: �Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu� vậy. Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong. Số hên: 3, 8, 1, 38, 83, 18, 81, 13, 31.

QUẺ SỐ 184 - TRUNG TRUNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tâm hạ sự an nhiên, Chu tuyền thượng vị toàn. Phùng long tuân hữu cát, Nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.

Điều kiện cần thiết là phải gặp được năm tháng hên may. . 14. 1. Danh lợi chung hữu vọng.TRUNG HẠ Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Mộng lý thuyết quan sơn. như người ngây nói mộng. Biểu tượng: Rồng. Ý quẻ cho hay tất cả công việc đã yên dạ không gì đáng lo cả nhưng chưa được toại nguyện lập tức thôi. Nhưng chưa châu toàn theo ý liền. Lợi danh rút cuộc có hy vọng. Chờ rồng đến thì hay. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng. 84.Hiện nay lòng dạ đã an nhiên. LỜI BÀN Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. Người xin được quẻ này nên tỉnh tâm mà chờ đợi. Công việc cầu xin rốt cuộc ắt sẽ đưộc thành đạt vẹn toàn như trăng ngày rằm. Việc chưa có trải qua. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được. cầu danh. QUẺ SỐ 185 . sắp đạt. Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông. Trăng người lúc đó vĩnh đoàn viên. chưa thấy khó. Nhưng bền chí chờ đợi quú nhân chỉ dẫn đường đi nước bướcthì hay lắm như câu thứ ba nói "Cần gặp rồng mới may mắn" Sắp đến vận thái. 41. 81. 48. hoặc gặp được rồng (người quân tử) lúc đó mới có điều vui mừng tới cửa. LỜI BÀN Quẻ này chủ xử cảnh rất thuận lợi bình an. Mục hạ vị khai nhân. Số hên: 18. nhưng tiếc vẫn chưa có hy vọng đạt đích mỹ mãn. Ba thâm hạ điều nan. Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: �Danh lợi rút cuộc có hy vọng� nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may. Đánh số thông. Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được may mắn thành công. 4. Cần phải gặp rồng mới may mắn. Cầu tài. 8. Thả câu nơi sóng khó vừa lòng.

Phiến tác tiếu đa canh. Doanh cầu chỉ nhạc thành. để mất dịp may đó. không kịp hối. lập tức thành công. Số hên: 6. Nên chờ đợi. Cho nên những việc kinh doanh mong cầu. Hứa đa nhàn khẩu ngữ.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn . LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp dữ lại hóa lành. ngộ nạn mà chẳng có việc gì.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tam tiến khai vân lộ. QUẺ SỐ 186 . chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. Số hên: 5. vận thái lên rồi. QUẺ SỐ 187 . Quẻ ý cho biết rằng: hiện thời vận tinh của bạn cầu xin đang lên hương như ba mũi tên bắn đi xa ngàn dặm đấy. Đừng ngồi không tán rỗi. Rất tốt đẹp. còn có tiếng tăm đi xa là khác. 1. 15. Ba mũi tên bay ngàn dặm xa. 85. 61. tưởng bị họa mà lại hóa ra phúc. 18. Rút cuộc trở thành khúc nhạc ca. 16.Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng. Danh cầu mọi sự được điều hòa. 86. chớ bôn ba. Cần ẩn nhẫn chờ thời. Đánh số hạp. thời gian sắp đến rồi. Vậy những sự cầu mưu của bạn ắt thành đạt như ý nguyện. 51. 8. Xưa có câu: �Hữu phúc tự nhiên lai� đó. Đánh số hạp tốt. 58. 8. Nên sự cầu xin đều thành đạt ý nguyện chẳng có gì đáng trở ngại cả. 18. mà còn được vui vẻ như hai câu thơ chót của quẻ đã ẩn tả ở trên. Cầu danh. Cầu danh cầu lợi còn chậm. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên lấy những lời nói nhảm nhí làm nhục chí mình khiến lầm lạc. Dù có khó khăn rắc rối cũng thành không có. Dù bao tiếng nói xì xào đó. cầu lợi theo ý sở cầu.

Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong. thử hỏi lúc đó phải hỏng hết cả chương trình kế hoạch xây dựng từ trước tới nay. Họ suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc cho nên nổi. 81.Nội Quái: Tốn Hưu quyến luyến. Và tương lai của bạn ắt không được tốt đẹp lắm. Căn cứ nội dung của quẻ thơ. Cầu danh lợi còn chậm. khó thành. Hành lộ xuất trùng quan. Xuất môn đình. LỜI BÀN Quẻ này chủ có những kẻ biếng nhác chẳng cố sức làm việc. 78. Đánh số. Ngọ tiên trình. 87. Bỏ nhà bỏ cửa. nào hơi yên lành. . nếu là tình duyên. Đừng lưu luyến làm gì. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001. Lợi danh vô trở cách. Rồi ra đi để tránh. kẻ biếng nhác chỉ vụ lấy yên thân. Chớ nên quyến luyến hoài hoài. chưa thể thành đạt ý nguyện nếu theo đuổi mãi cũng chỉ mòn thời gian quý báu mà thôi. Nếu không ắt loạn tả tơi. 1. Theo ý quẻ cho biết: Những cầu xin của bạn trong thời gian gần đây. thì tương lai mới nên. Khó mong. thì nên dứt bỏ. quyết định và cố gắng. Tương lai có hại. chưa thông. 8. 17. 71. Nhất thiên phong nguyệt gian. Chung náo loạn. rồi mai hận đời. 18. Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi thanh xuân thì càng nên theo quẻ dạy mà làm thì mới nên vậy. nên để lỡ cả tiền đồ. chớ không dám lắm lời làm buồn lòng người xin. Số hên: 7. Tuy nay ngàn dặm ba đào.gif[/IMG] QUẺ SỐ 188 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Vạn lý ba đào tĩnh. phải dứt khoát.

chỉ còn cách đợi. LỜI BÀN Quẻ này chủ có vui chớ không lo. cầu danh đến hơi chậm. chỉ hao tâm lực. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Mưu sự hoàn toàn hỏng hết. Số hên: 18. trăm việc không việc nào thành. Chờ gặp Hồ Long. Nhìn ngó mai giải khát được. được nhưng ít lợi. xuất hành yên ổn. Gặp Hồ Long số mới nên màu. 88. Ngộ hồ long. năm Dần và Thìn. thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa. lúc đó cơ trời mới chuyển có lợi cho mình. đến khi rồng cọp gặp nhau (tức là Thìn với Dần). đó đều là việc thiếu thông minh. thời cũng sắp đến rồi. Cầu tài. như tróc ảnh. Thực tế. Thực ra danh lợi song thu.HẠ TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Khát vọng mai cơ họa bính. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. Vậy bạn muốn thành đạt ý nguyện. tôn vinh an lạc. có được chớ không có mất.Công danh tài lợi dễ phùng. Đánh số. chớ mơ mộng và đừng tha mồi bắt bóng vô ích mà thôi. Vậy những việc cầu xin. Nhưng chẳng sao. Ý quẻ nói: Chưa làm vua mà sắm long bào như hai câu trước nói ngó mai mà trị khát. Mạn lao tâm. phải chăng đó là mệnh số tiền định? Người xin được quẻ này chớ nên cưỡng cầu. thì may . QUẺ SỐ 189 . thực là nhọc mà chẳng có công gì. hãy cố gắng nhằm thực tế sự việc và kế hoạch trong đời sống thì mới nên công. 81. phượng khả tỉnh. Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca. Bắt hình bóng. 8. Đói xem bánh vẽ càng thêm sầu. Gặp khúc gấp này. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy. Đây là một hào thuộc loại Đại cát. Công danh có ngày thành đạt. Ẫn nhẫn. Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. Cho nên sở cầu của bạn sẽ trở như hai câu sau nói: �Bắt hình bóng chỉ hao tâm lực� mà thôi chẳng thu lượm được kết quả nào cả. đói mà vẽ bánh. chớ nản. 1. sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại.

mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. mọi người đều theo ý mình. 91. cầu mưu lợi có chậm. Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo. 1. Số hên: 19. 9. Bất cửu xuất trùng quan. Biểu tượng: Rồng. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục. 8. cứ tiến hành đi. 18. Nhất trường hoan hỉ họ. 1. mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài thơ trên đã nói. chậm đánh số cẩn thận. Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. Nơi mà trăng xế mây ảm đạm. Kinh đào khủng nhạ thuyên. 19. 90. An tín hữu nhân truyền. nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới. Mọi sự cầu. Đừng lo. Sự khoan tay bất khoan. 81. chẳng bị mê. Đánh số thì nên tính toán kỹ. LỜI BÀN Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn. Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa. . Hổ.ra mới định. 91.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Dạ bán đọ vô thuyền. Việc mê tâm. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu. Sóng gió bão bùng làm hết hồn. Nguyệt tà vân đạm xứ. mới nên. Thời may sắp đến. kiên trì hết mức để đợi. Số hên: 9. QUẺ SỐ 190 . chỉ nên chờ đợi một mà thôi. 89. Có kẻ đưa tin báo đến ông. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường. 10. Một khi vui vẻ hô to. QUẺ SỐ 191 . Nửa đêm nào có thuyền sang sông.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự mê tâm bất nề.

khó mà thành đạt như ý muốn. Nên bỏ hẳn chớ nên theo dõi nữa . Quẻ báo cho hay người cầu được quẻ này.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự khổ ly lưu. Nhưng chẳng sao. thì vận thời chưa được hanh thông. Rất e bế tắc chẳng thông. mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. Nhân bất xuất đầu. đi lại thì chẳng lành. Tóm lại. Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng. xuất hành thì gặp hiểm. thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. Bói được quẻ này quả là chẳng lành. mà nên việc. Vãng lai bế tắc. mà còn gặp sóng gió nữa . Số hên: 1. Chỉ là thấy cái hư không bẽ bàng. việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu. bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ. Người thì khó xuất đầu nên công. đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc. mưu sự thì thất bại. gia sự thì chẳng yên. Đang bấp bênh sóng gió. mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. LỜI BÀN Quẻ này rất xấu. 9. như được tin tức báo cho việc hay. Yếu kiến vô hữu. việc cầu còn nhiều trở ngại. vì quẻ nói rất rõ chẳng ích gì cả. Chờ sáng. QUẺ SỐ 192 . Đánh số ắt thua. nằm bệnh thì thấy quỷ. cầu tài thì lỗ vốn. phàm mưu tính việc gì nếu bắt đầu vấp phải trắc trở không được thuận xuôi thì nên ngừng bước. 91. Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi. đến lúc cùng lại có nẻo thông. 19. mà chưa được hanh thông. nhứt là đối với những việc mưu tính đến giờ vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào. trăng xế. Người xin được quẻ này cần phải tu nhân sửa đức để mong tránh bớt phần nào. Nửa đêm sang sông đã không đò. 11. Lục giáp thò có tai. sóng êm thì sẽ có kẻ giúp. . nếu không sẽ có sự không đẹp đưa đến cho mọi người. mất vật thì khó tìm. Nếu là việc đã trễ lâu. Cầu danh lợi còn chậm. Chữ �trăng xế� � nói sắp rạng đông là may mắn.

93. Đây là triệu chứng Đại Cát. chớ sợ. Theo ý quẻ cho biết. 9. Chớ lo. Hành hành vô trở trệ.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thân lịch kinh đào. 2. . tạo chu bột nên danh. Cầu danh. Số hên: 29. Tốt đẹp. Càng tới càng xa càng ý tinh. Nên chờ thời vận hanh thông. QUẺ SỐ 194 . Muôn dặm buồm giương bước vận trình. lo âu. 9. Sóng êm vẫn thấy tâm hồn kinh. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Thanh vân đắc lộ (ý nói vận hên) cá nhảy chim bay (ý nói bay nhảy tung hoành được) cứ hễ ra khỏi cửa là thành công. Đánh số hạp. Viên xứ cánh thông tân. nhưng chẳng gì đáng ngại. hãy tính. cầu tài. những việc cầu mưu của bạn ắt được thành đạt như ý. Bởi theo quẻ thơ phán rằng. Vậy những dự tính cầu mưu. Bá bình lắng bất loạn.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Tốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Vạn lý phiến phàm chuyến. nhưng đi chẳng gì trở ngại. Thời lai phong tống đằng vương các. 91. Dừng lại là hơn. đánh số chẳng nên công. hãy nên tiến tới để những may mắn đang chờ. 92. người cầu được quẻ này tốt lắm. 19. Tuy hơi băn khoăn. hiện thời vận của người như là mảnh buồm giương đưa đẩy muôn dặm vận trình. QUẺ SỐ 193 . 13. Tuy sóng êm vẫn kinh hồn. càng đi xa càng được hanh thông. Người xin được nên cấp tốc đi xa ngay. Đông phương tiêu hao. 1. 31. 19. Số hên: 3. 91. 12.Bất thông. Cứ đi chẳng có gì lo ngại. 1. khó đạt. nhất là càng ra xa càng tốt.

dương xuân trở lại. Thời bất thông. nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi. Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. Bất dụng xu sòng my. 49. Dưới trăng cũng có kẻ về đây. Con hạc từ mây bay khỏi mây. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm. Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến. Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt. Nên chờ thời là hay. Chớ nhìn nhau mà mất cái hay. gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui. bông cũ tàn. 1. nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động. Mùa hè nóng hổi thu sương hàn. Công danh tài lợi còn chậm. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó. LỜI BÀN Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. chớ tính chuyện gì. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. Mục hạ toàn tảo. lo được đủ chuyện. và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ. 9. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông. bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. Số hên: 4. Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh. Nếu cần ngừng thì ngừng. Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn. sung sướng. Tân hoan doanh lưỡng giáp. 91. 92. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh.Thái bình thân thái. nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông. làm càn rồi sẽ hỏng. đánh số e bị thua. 14. thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Hạc tự vân trung xuất. 19. người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên. chẳng còn chi . Rồi một sớm. QUẺ SỐ 195 . chẳng có gì đáng lo muộn đâu. Bông mới nở rộ. LỜI BÀN Nói hạc ở trong mây. Nhân tòng nguyệt hạ quy. nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích.

96. 69. có tin may đưa đến. QUẺ SỐ 197 . LỜI BÀN Quẻ này có ý khuyên ta: Vất vả bao lâu sắp thành. Chim. Cầu tài. 1. Người xin được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí. Chỉ dụng tràng cửa tâm.Thời vận thông. Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành. 9. Thời vận gần lúc hanh thông. 1. chớ có bê trễ. 91. chuyện Ngu Công rời núi tuy chứng tỏ Ngu Công cực thực ngu. Song ta phải bền chí chờ đợi. vào lưới của bạn đã giăng sẵn. 15. cá chim đó ắt tự nhiên ăn câu. 6. chê dèm của người đời. Đánh số hên. Chẳng lo nó thoát khỏi đâu. QUẺ SỐ 196 .TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thâm đàm ngư thả điếu. Việc làm nếu chậm trễ lại do dự thì biết đến bao giờ mới xong được. 16. rồi sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. việc sắp thành công danh. Việc cầu xin của bạn. tốt. Đánh số. sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện. mà chẳng khó khăn lắm. nếu kiên chí chịu đựng đeo đuổi sở cầu. 19. Chớ chán nghi ngờ mất nhịp cầu. chớ nghe lời cám dỗ. có kẻ giúp đỡ. Như bài thơ quẻ đã nói: Cá trong vực thẳm chim trong rừng núi có thể bắt được.trắc trở nữa. tài lợi sắp đạt. U cốc điều khả la. 9.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Ngũ . Nhưng ta hãy giữ bền tâm trí. Cá ở thâm đàm vẫn thể câu. đều thông đạt. Biểu tượng: con Hạc. cầu danh. 59. chớ lo ngại gì cả. Bất tất sinh nghi hoặc. Số hên: 19. 95. nhưng lại cho biết rằng chỉ có những kẻ cực ngu như Ngu Công mới có hằng (bền tâm cứ lớn mãi). dầu có khó khăn mà vẫn vượt qua. Số hên: 5. Biểu tượng: Cá. 91. Bắt chim trong núi chẳng lo sầu. đừng lo cho mệt và cũng đừng nghi ngờ.

ý chữa nhàn. 17. 7. LỜI BÀN . Minh châu nhất lõa. 97. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất. Kỳ trang lộ bất mê. Muôn điều nắm dịp trước tiên. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người. Số hên: 9. 91. Tuy giờ này. sau hay.Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Tiến bất an. Đánh số có sự góp sức thì tốt. là việc đạt thành. Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan. 19. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. chuyển rời chẳng quyết. 71. Tục triều vô hợp ý. Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh. Lui thì chẳng được vì không ngõ vào. Rồi đây công việc tự nhiên dễ dàng. Thượng hạ tương tòng. Lúc đầu dở. 1. Nhưng đều tránh được những đàn thị phi. ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói. Một lòng góp sức cùng nhau. Cầu mưu lợi phải nhờ người. Minh châu một hột sắc màu sáng tươi LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan. QUẺ SỐ 198 . Bước chân tiến tới phập phồng. Thoái bất khả. Sạ miễn thị hòa phi. cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng. không đạt được một hy vọng về tương lai. thời vận thông. lo âu cho bước đi của mình.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Trước trước chiêm tiện cơ. lắm lúc sinh ra nản lòng. Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời.

chẳng có câu nào may mắn. Cầu danh lợi tuy chậm. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm. Cố nhân bạn bè đều mất cả. nhưng thành đạt. thì mới nên công.Quẻ này chủ tâm linh thủ mẫn. Tất cả sự mưu cầu của bạn. 1. Nhất mô chuyện sinh sầu. rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động. . đó kể ra cũng điều hết sức may mắn rồi vậy. Trời lặn xế chiều sầu biết bao.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tước táo cao chi thượng. Bán đồ bất liễu sự. Trong trường hợp này tuy nhiều lúc không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi. 18. còn biết trông cậy vào đâu. chớ nên lần lửa tháng năm. tuy còn lận đận. 99. cần nhứt phải nắm lấy cơ hội trước. khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn. Rất thích y theo lối cũ mà hành động chứ không bước quẹo sang đường khác. 19. Hành nhân cổ độ đầu. 91. Đánh số hạp. nhưng cuộc đời sắp lên hương. Vận bỉ. cũng như biết chụp lấy cơ hội. 9. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp. đó là ý muốn quẻ nói đó. 91. Bến cũ vắng tanh có kẻ nào? Dự việc nửa đường nay chửa hết. Cầu danh lợi còn xa. tuy hiện giờ chưa được vừa ý xong cũng tránh được những điều chưa hay xảy đến cho bạn. 9. Chim kêu chiu chít nhánh cây cao. Người xin được quẻ này chớ nên nản lòng. rồi việc cầu mưu sau này mới dễ dàng thành đạt. chớ tính chuyện mà hỏng. Vậy phàm mưu tính việc gì phải suy xét kỹ lưỡng trước. Biểu tượng: Chim. Đánh số chẳng lợi. khéo léo xếp đặt. nắm vững công việc và trọng tâm. 98. Số hên 8. Số hên: 19. lo gì. Cần chộp lấy thời cơ. mà bỏ hết cái chí bình sinh của mình. Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã. QUẺ SỐ 199 . ít nhứt cũng tránh được không may.

Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tạo thạch đắc tạo ngọc. Số hên: 2. Đào trong đất cát gặp châu sang. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây. thật là đáng mừng. đào cát gặp được châu báu. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc. thiệt là may mắn thay. khỏi cần tính. QUẺ SỐ 201 . Mua vé số. Biết ai tâm sự rối như tơ. 22. Đào sà đắc đào châu. Người cầu được quẻ này. Đục đá may thay được ngọc vàng. Lạc tân chi đầu đào lý hoa. Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. 20. LỜI BÀN Trong cuộc đời bình thản. Đánh số rất hạp. Đấy quả là việc kỳ lạ. Hà dụng trù trừ. Tính toán làm chi mệt xác thân. Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc).HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Vô đoạn phong vũ thôi xuân khứ. Giờ đây mọi việc đều hay cả. Đào bạn hữu nhân ca thả khốc. chẳng có gì đáng lo ngại. Mọi sự đều gặp may mắn. Tốt đẹp. bỗng nhiên rực sáng lạn. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi.QUẺ SỐ 200 . Nhãn tiền mục hạ. việc cũng đắc quả. .

Người xin được quẻ này nên thực hiện chữ nhẫn triệt để. Biết ta tâm sự lắm ly bì. 10. Tin tức rao truyền báo hỷ sự. Truyền lai hảo tiêu tức. thì còn làm gì được nữa. Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi. Bên cạnh vườn đào người hát giỡn. 20. 1. Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát. Cầu danh lợi nên chờ đợi. giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn.www. QUẺ SỐ 202 . không có gì là không toại ý.18/i$/sach%20ebooks/0. công danh tài lợi. phải chờ qua một thời gian nữa là hay hơn. Ý quẻ nói rằng. còn gì may mắn mà nói. Thảo vườn nay lại trở xuân thời. Rụng hết hoa cánh chẳng có gì. Ngoài ra không còn phương pháp nào khác. Tâm loạn lòng rối như tơ vò. LỜI BÀN [IMG]file://///192.vietshare. đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện . Đang bị hãm vận. hân hoan vui mừng.168.30. Đánh số chưa tiện. Số hên: 21. chớ nên vội vã và cao vọng. Đình tuyền hoa sắc tân.com/tuvi/quekhongminh/UTF8_NO_PIC/hinh quekhongminh/vachmau.Bỗng nhiên mưa gió giục tìm xuân. lang thang cầu bơ cầu bất như chó bị hỏa tai. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu. việc cầu xin của bạn khó mà được toại ý bởi quẻ đã ẩn tả cảnh của bạn như trời xuân bỗng bị mưa gió làm cả vườn hoa trái tiêu tan chẳng còn cảnh xanh tươi như trước. Ẫn nhẫn chờ thời. 2. Thảo mộc tân hân hân. Do đó. cây mừng rỡ nói chi người. Nước. Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Lư uyển nhất thời xuân. Vậy nên bạn hãy giữ theo lối sống cũ.gif[/IMG] Quẻ này chủ Lưu Ly mất việc bàng hoàng chẳng có chỗ tựa nương.

Vận bất tề. 30. quả bất địch chúng. Cưỡng cầu tính ắt chẳng đến đâu. Thời vận hanh thông.nay thời vận của bạn đó. nhưng vẫn khó xếp đặt cho ổn thỏa mọi việc. nên đình đốn công việc là hơn. Tuy hiền nữa giúp chẳng sao. Đây chính là lúc im hơi lặng tiếng ẩn dật qua ngày. bắt chước như Đào Tiềm đời Tần ẩn dật. Cửa ngoài sự việc điệp trùng. Hiền xử tuy trợ xảo. Những người cầu được quẻ này tốt hơn là nên ngừng những việc đang mưu tính nhứt là việc khuếch trương kinh doanh. Số hên: 2. QUẺ SỐ 203 . Quẻ này cho biết vận trình còn hơi trắc trở dầu cố làm cầu mưu đến đâu trong lúc này vẫn chưa được toại nguyện mà lại hao công mất giờ nữa. Đánh số hạp. 20. 3. Cứ tiến hành. vạn sự như ý. tốn của là khác.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn . ắt đắc quả. 22. LỜI BÀN Quẻ này chủ chính không thắng tà. 32. Ấm nhân đa ngộ hợp. Ấm nhân hội ngộ tương phùng biết bao. từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm. Số hên: 2. xa lánh hết mọi người là hơn.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Môn ngoại sự trùng điệp. Người xin được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng. Tuy nhà có hiền phụ đấy. 23. còn hao công. Vạn sự như ý sở cầu. Cầu việc còn lâu. xa kẻ gian nịnh. Điểu điểu chung nam hợp. Nhưng chung quy việc làm hao công trình. QUẺ SỐ 204 . Vậy nghĩa là hiện nay. thời vận của bạn đã đến là hanh thông. 20. Đánh số chưa thuận.

Sự hữu thiện, Diện hữu quang. Chung thủa hảo thương lượng, Hồ trung nhật nguyệt trùng. Công việc hanh thông tâm trí vui, Mặt mày sáng sủa nét tươi cười. Chung quy mọi việc dễ thương lượng, Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời. LỜI BÀN Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Ấu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình. Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là �Nhứt phàm phong thuận�. Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định. Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến. Đánh số tốt. Số hên: 24, 2, 4, 42, 20, 40

QUẺ SỐ 205 - TRUNG TRUNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Ám khứ hữu minh lai, Ưu tâm dự khả hài. Chung tu thành nhất tiếu, Mục lục mạc nghi thai. Mờ ám đi rồi đến rõ ràng, Ấu sầu tâm sự tự nhiên tan. Chung quy mọi việc thành vui vẻ, Hiện tại chớ nên mà nghĩ hoang. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự cứu người té ra lại cứu mình báo ơn ai ngờ lại mang ơn. Trước lo sau vui, quả thực là một câu chuyện cười. Người xin được quẻ này nên cố gắng làm đẹp những khó khăn, khỏi lo không được hưởng phúc. Công việc cầu mưu của bạn cho hay hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm còn hơi trắc trở, song rút cuộc việc đâu vào đó ắt sẽ vui vẻ thành đạt như ý cầu. Nhưng bạn phải một lòng với việc cầu, thì mới thành công, nếu không

hậu quả có thể trái ngược như câu chót của quẻ thơ đã nhắn nhủ vậy. Việc tính hơi chậm, nhưng được thành tựu. Chỉ cần cố gắng là đạt. Cầu danh lợi còn lâu, nên chờ. Đánh số, cần tính kỹ. Số hên: 25, 5, 2, 20, 50, 52

QUẺ SỐ 206 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Bảo kính vô trần nhiễm, Kim điêu dĩ tiền tài. Dã phòng thiên ý hợp, Chung bất nhạ trần ai. Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu, Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu. Tinh thần phấn chấn dương oai võ, Há sợ người đông giết hại đâu. LỜI BÀN Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy. Như thế việc cầu xin lo chi không thành, nhứt là hai câu chót dương oai võ và chẳng sợ người đông, thì càng nói rõ về đường công danh ắt sẽ gặp may mắn vì số mệnh đó. Thời đến vang danh. Sự sự tốt đẹp, sở cầu. Biểu tượng: Cọp. Đánh số hạp. Số hên: 6, 2, 26, 62, 20, 60. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif[/IMG]

QUẺ SỐ 207 - THƯỢNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài Hòa hợp sự, Đàm tiếu thanh. Hỉ ân tại bán trình, Bản độ đạp thanh vân. Hoa quỳ nở hướng phía đông, Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Cửa nhà mở rộng đón chào, Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự nghiệp thành đạt, không phí mất chút sức nào. Bằng trình đã có phận chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên hễ cầu thì hẳn ứng, hễ tiến cũng được tốt. Người xin được quẻ này có cái tượng: hễ đến nơi thì được tiếp rước. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.

QUẺ SỐ 208 - HẠ HẠ Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Hoa tàn nguyệt khuyết, Kính phá thoa phân. Hưu lai hư vãng, Sự thủy an ninh. Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn, Kim thoa gãy bể kính tiêu tan. Từ đây nên nhớ đừng lui tới, Công việc mới yên và dễ dàng. LỜI BÀN Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió.

Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi. Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp. Số hên: 28, 20, 80, 8, 2, 82. QUẺ SỐ 209 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Môn ngoại hảo âm lai, Sinh ý ưng hữu khánh. Danh lợi cánh hữu thiện, Nhạn hàng chung câu trận. Công danh lắm lắm đáng ghi, Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Tu hành chính quả mới mong, Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh. Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền. Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt. Số hên: 29, 9, 2, 92, 20, 90.

QUẺ SỐ 210 - TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Vạn lý hảo gian san, Phong sa tận nhật nhàn. Dĩ thôn câu thượng nhĩ, Hà tất ngộ ba lan. Núi non muôn dặm cảnh thanh bình, Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh. Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát, Xá chi sóng nổi gió thình lình. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm. Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió. Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành. Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá. Số hên: 21, 1, 2, 10, 20, 12.

QUẺ SỐ 211 - HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Song yến hàm thư vũ, Chỉ nhật nhất tề lai. Tịch mịch yêm lưu khách, Tòng tứ hạ điếu đài. Song yến ngậm thư múa nhảy hoài, Trông chờ nó đến là ngày mai.

Bế tắc. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. Nhờ vứt cần câu. sau dễ. 22. theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn. đó là đem tin mừng tới. Tin âm vắng bặt. thì thành công ắt không khó chi đâu. Dòm ngó quả là núi mấy trùng. Đôi én ngậm thư. 12 QUẺ SỐ 212 . Thành đạt lớn. Số hên: 2. Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng. Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình. Chờ đợi vận thái là hơn. 2. 21. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy. công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Vọng khứ kỷ trùng san. tượng trưng cho cảnh Tiên. Cao châm cách trở khả lần thông. Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ. 21. Từ đó cần câu đã hết xài. 1.Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách. cứ tiến tới. khỏi ngại không đạt tới thành công. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân. Cử mục thiên thượng khán. bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. nghĩa là người hành khách không đi đến nơi. trăng sáng. Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. Trời xanh. cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. thì lấy gì câu được cá vậy. và câu thứ tư nói cần câu hết xài. . Về việc cầu xin của bạn. chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới. Đánh số e cháy túi. Biểu tượng: Chim. và không cần câu. 12. Cao thâm tiên khả phan. cảnh Phật. như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy. Trước khó. nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Số hên: 11. 1. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. Minh nguyệt tại nhân gian. Đánh số đẹp. Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ.

31. khỏi núi non. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. Sát nhau tế thánh cập linh thần. những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên. LỜI BÀN Hành tang tức là xuất xứ: "Dụng chi tắc hành. Đánh số hên. 12. hư không chẳng còn. 3. 1. Dùng thì sẽ ắt nên công. hoạt động tranh đua với đời. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình.QUẺ SỐ 213 . 21. Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. như quẻ thơ đã nói. Khi cưỡi ngựa. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp. Việc gần thành chớ nản chí. cố công mới được. đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. vận son sắc màu. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định. nhưng phải quyết chí dốc lòng. Giai âm chỉ xích quan. Tin lành trước mắt. Nếu mà từ khước.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Dụng chi tắc hành. QUẺ SỐ 214 . Xa chi tắc tàng. Số hên: 2. xã chi tắc tàng". bước đầu chỉ có gặp khó khăn. thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. 13. . Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa. 32. cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Tích đức thi công hữu tử tôn. Ý quẻ nói rằng. Nhất kỵ xuất trùng quan. khỏi núi non tin lành trước mặt vậy. Đồng thời.

4. mà việc khó khăn của mình ắt người sẽ giúp ta. thì mới được thư thả phần nào. LỜI BÀN Quẻ này chủ rõ rồi đây mình đắc chí. Đánh số thông hạnh. không còn cái nhìn bằng nửa con mắt như ngày xưa nữa. nhìn nhau tự hỏi.Công danh lưỡng tự thành toàn nhật. nếu không. Còn câu chót ý nói bị thủy tai hỏa hoạn sạch không. 14. 21. Vân trung nhất nhạn chi. 1. Bởi thế. 24. Thực vậy. Tích đức thi ơn con cháu lành. bao mộng tưởng đều không thành. Công danh nếu lúc được thành tựu. Làm bò cúng tế khắp chung quanh. phải lấy thiện làm căn bản. Vậy lo chi không giải quyết được công việc.HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Thế lộ thả bình di. mọi người đều sửng sốt. việc thành công ắt đạt. Đào hoa kinh sâu vũ. tự nhiên được người thương mến. Vậy quẻ này báo cho ta biết họa tới nơi. LỜI BÀN Câu đầu ý nói đường đời được bình an vui tươi. Khi thấy núi sông biển đổi tên. Tu nhân tích đức. lúc đó mới có thể thành đạt nguyện cầu. QUẺ SỐ 215 . Trên cây bắt cá. 42. Quả thực là hai hoàn cảnh phân chia rõ rệt. làm ơn cho người ta. tích thiện. Hồi thủ san hà vạn vật tân. Phải ra sức chớ ỷ ta. cầu mong tránh gở được phần nào. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng hạnh phúc vinh dự sở dĩ có được là nhờ ở công trình. Câu ba ý nói vợ con gia đình tán vong tan tác. Người xin được quẻ này phải mau mau tu tỉnh. và đừng đạt cao vọng quá. đó là lời dạy của quẻ. như trời vực cánh chia cao thấp. Những sự cầu mưu của bạn. 41. Hãy nên ẩn nhẫn bước qua cửa sầu. Mổ trâu tế thần dụng ý tạ ơn trời đất quỷ thần. ắt khó thành toàn dụ được. Theo quẻ thơ nói: Bạn hãy nên cố gắng mà làm. Câu hai ý nói anh em chết chóc chia ly. xây lầu trên mây. Số hên: 2. nếu làm được như thế ắt hữu cầu tất ứng. Thủy bạn nữ tần đề. Nếu . Hang con cóc lại thả câu.

LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình bất hòa. võng lộng nghênh ngang. 21. 15. tình trạng này sở dĩ có chỉ tại chê mình hèn. Bây giờ mới thể cười ha ha. lúc đó gia đình mới mặt mày vui vẻ. nên thực tế. Chu y lâm nhật nguyệt. đón rước linh đình. Cao vọng quá ắt xôi hỏng bõng không. QUẺ SỐ 216 . 26. rút cuộc chỉ là hư không. 12. Thù địch hai đàng. Số hên: 2. vận chưa thông. đó là ý nghĩa trong việc cầu xin còn gặp nhiều lôi thôi chưa được thuận ý mà phải chờ đến khi có quý nhân nương dẫn đường đi nước bước thì lúc đó công việc mưu tính mới trôi chảy thông suốt. 1. Hãy đợi chu ý lắm nhựt nguyệt.không kết quả cầu sự cầu của bạn ắt như thả câu trong hang cóc. Thân cừu lưỡng bất tri. Thủy giáo tiếu khà khà. Trong nhà nay lại can qua. chẳng chịu hòa. 6. áo gấm về làng. Người xin được quẻ này chớ trách chi nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng xây dựng bản thân để có chút huy hoàng mà thôi. chẳng ích lợi gì cả. 21. chờ đợi. 52.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . Quẻ nói trong nhà này nổi binh đao thân thù hai đàng không chịu nói hòa. bắt cá trên cây và xây lầu trên mây. 1. công danh lừng lẫy. đánh số dỡ. 61. Nhưng một buổi sáng đẹp trời. Bạn nên bền lòng chờ đợi chớ nên vội vã. 5. mà lại tốn công hao sức thôi. thì lần lần sẽ thấy hanh thông và có thể thành đạt sở cầu. Đánh số dở. Biểu tượng: Chim. Đề phòng và cẩn thận chờ đợi. 25. QUẺ SỐ 217 .HẠ TRUNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Môn ngoại khởi can qua. vợ chồng ngủng nghỉnh. Đang bế tắc. dang dở. Lôi thôi.12. Số hên: 2. e bị quan sự. Tính toán phải tùy sức tùy tài. huynh đệ khích tướng.

21. Ra đi chẳng có lợi gì. Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn. LỜI BÀN Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). . Thời vận đến. Hoạch nhất lộc. Thoái bộ bất tồn lưu. QUẺ SỐ 218 . Số hên: 17. 12. Tất cả việc toàn vẹn. 1.Hữu nhất thân. vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Đánh số thông. Đây là một hào được coi như trung cát. 7. còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. thì mới thành công mỹ mãn. 27. Trái lại. Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn. Người này quả thực tài. Đâu đâu sương phủ đầy đường. Môn ngoại sách. 72. Nghiêm sương vật tiến chí. Bắt được một con nai. vận đã đến mà người phải bước ra ngoài đón lấy. gia nghiệp thì điêu linh. Hoa khai hựu cập thu. Rút lui để khỏi đau thương hận buồn. Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi. 2. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào.HẠ HẠ Phong Thủy Hoán Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Nhĩ vãng vô thu lợi. Phải nên gấp rút về để cố thủ. ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì. Vận may chờ cửa ngoài. Sự đoàn viên.

21. để bắt cá trong biển vậy. 1. gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó. QUẺ SỐ 219 . 7. Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật. LỜI BÀN Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc. Thời vận thông cứ tiến thành. Thanh phong tác tuyến. 1. 12. Quẻ này ý chỉ rằng. thì mới dễ dàng thành công. yên hà phong nguyệt. 9.Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. hóng gió mát buổi trưa hè. Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu. Cẩm lân dị kiến. 91. Lưới chài sống động cũng hay. bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng. Và mặt khác. quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. ngắm trăng trong cảnh khuya. Số hên: 2.HẠ TRUNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . 92.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Tân nguyệt vi câu. nói người quân tử lui về ẩn dật. Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân. 2. QUẺ SỐ 220 . 27. Trăng mồng ta lấy làm câu. lấy gió làm dây câu. 72. mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền). thì mới thành công mỹ mãn. Gió thanh làm chi. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy. câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. Dù là biển động bắt ngay dễ dàng. nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy. Đánh số thông. chẳng sầu không may. Cử võng yên ba. Đánh số tốt. Số hên: 17. 12. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. Thời vận đến.

Người xin được quẻ này nên chú ý tích cực thực hiện. Nên cố gắng. Thiết tha trong dạ buồn thương ý tình. Dựa lan can mộng hoàn lương. Hoa khai mãn viên. nên phải cẩn thận đo lường cho kỹ chớ nên sơ ý thì hỏng.HẠ THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Yến ngữ oanh đề. Tục đề phòng. Cũng như mới mong thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Cầu mọi sự chưa thông. an hưởng tự nhiên. Đánh số. đắc thất. Nhân tuân thành cự ương. Vô ngữ liễm sầu nhân. Nếu lại còn vun trồng cây đức. chưa mấy thông. Cần nắm trọng tâm công việc và nghiên cứu kỹ. mới nên. QUẺ SỐ 221 . cảhai điều chỉ sợ người ta vấp ngã mang khốn. Nếu không biết giữ điều kiêng. chẳng thèm để ý tới thị phi. 20. Đề phòng tiểu tiết mới lành. Tiểu tiết bất tri giới. Vậy việc cầu xin của bạn hơi khó đấy. thì có thể nói đó chính là triệu chứng của cả một cuộc hưng thịnh. công việc cũng phải suy nghĩ cho kỹ. tha hồ vui thú nhàn lạc.Tiên quan tỏa. 2. LỜI BÀN Giữ lời cũng như đề phòng. Theo ý quẻ cho hay phàm người cầu xin việc gì trước hết phải hiểu rõ trên phương diện cần thiết. Hai câu chót bất quá chỉ là những câu chú ước cho mạnh nghĩa hai ý trên đó thôi. Hoàng oanh chim én ào ào. Người xin được quẻ này cần nên giữ câu "Tri chỉ bất nhục" (biết đủ mà ngừng lại . tô bồi cành nhân. mới yên. Số hên: 22. Tai ương đưa tới rất phiền ngay. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng của một hoàn cảnh bình thường. thì mới tránh được việc không hay xảy ra. nghĩa là nắm vững trọng tâm. Vườn hoang rực rỡ xuân màu sắc hương. nhất trong khi không chấp thuận hành động khiến lụy tới đức lớn. Ỷ lan xuân thụy giác. Trước tiên phải rõ điều cần.

2. 20. Lao tâm nữa lại lao tâm. QUẺ SỐ 222 . Thanh phong tá lực. Người xin được quẻ này quả thực là "Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân" cứ hễ có công là được hưởng phúc. Tuy lao tâm. tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động. 12. còn chần chờ phân vân và cầu an làm gì? Cái may không đến lần thứ hai. Ý� quẻ nói rằng hiện thời chim mừng. Đánh số. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người. Số hên: 22. hoa nở đã báo xuân về tới nhân gian nhưng bạn còn say mê với giấc ngủ để ráng quên những u sầu. 1. Bạn xin được quẻ này thì phải vất vả bận tâm thật nhiều với việc cầu mưu thì mới được nên phận. hãy lo tính đi.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Lao tâm lao tâm. thì ắt thành danh toại. 22. Số hên: 21. . Ngoài ra. Thời đến rồi. Hoan tiếu tiền đình. Đánh số hạp.thì không bị nhục). Có câu nhân định thắng thiên. Tương lai vui vẻ mới đều sự công. và quyết chắc không một việc gì là không xong. Lao tâm vất vả cố làm mới nên. Hãy nhờ sức gió phụ bên. bạn hãy cố tạo hoàn cảnh mến người mến cảnh. khổ trí. nhưng việc thành. được nhưng ít lợi. hãy suy nghĩ câu đó ắt hữu ích hơn. Lao tâm hữu thành. thì hay. Theo ý quẻ này thì bạn hãy dẹp mọi sự tự ti mặc cảm để nhận sự giúp đỡ của kẻ khác và mình cũng phải ra công cố gắng. Nếu được sức nhiều người giúp thêm thì tự nhiên được phúc vô bờ bến. LỜI BÀN Quẻ này nói: Có lao tâm khổ trí thì công việc mới thành tựu. còn phải nhờ sức của kẻ khác đỡ thì tương lai mới sáng lạng hơn. 2. Căn cứ vào lời dạy của quẻ. người xin được quẻ này đang lúc gặp thời lẽ ra phải thừa dịp này phấn khởi tinh thần đề mưu đó sự nghiệp nhưng lại cầu an và than thở.

Châm bạn đa nghi thai. Đâu cần lo nghĩ việc nhỏ đó. LỜI BÀN Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung. 3. QUẺ SỐ 224 . Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay. Mé sông hành khách mệt thay. nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng.HẠ HẠ Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Tiến bộ thả bồi hồi. mệnh vận chưa thông. Vì tại ta. Xuân phong liêu nhứ phi. Vui vẻ cười to chớ dại khờ. Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn. Chung vô cửu.TRUNG TRUNG Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Ngọc thạch dơ chung muội. Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản. Đánh số không hạp. Hà kham tiểu hối đa. Ngọc thạch tuy rằng có ám mờ. lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết. cần phấn đấu.QUẺ SỐ 223 . . Đường vào ba thực khó đi. Đáng lẽ hay. Thủy tân hành khách quyện. Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não. Bàn đi tính lại chung vô lối. thì cuộc đời mới nên hương. 23. hóa dở. 32. Số hên: 2. Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được. Tiếu kha kha. phiêu bạt vô định. Sao đang bước tiến lại ngừng.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. công việc đã tính.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Thì sự ắt thành. Bởi thế cho nên viên ngọc nằm trong đá vẫn còn bị che lấp không sáng tỏ được. Hãy nên lấy làm kim chỉ năm đó. Kia là . QUẺ SỐ 241 . Tiện phân vinh nhục. Đánh số được. Chớ lo chuyện tiểu tiết. Xưa có câu hữu chí cảnh thành.gif[/IMG] àng. 24. Một bên lên chỗ thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. 42.HẠ TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. chứ không nên lo lắng buồn phiền làm chi. Tuy nhiên về sau vẫn giữ được không lỗi lầm gì. Số hên: 22. Ý� quẻ muốn nói rằng: Sự cầu xin của bạn đắt thất đều do mình định lấy không nên kêu ngạo. cứ thực hành đi. cũng cần phải có thái độ thung dung để bổ túc vào. chớ nên lấy làm kỳ lạ và đừng xem trọng những điều nho nhỏ bất ngờ. Người xin được quẻ này xử sự nên phải lấy việc trầm định tinh thần làm quý. cũng đừng thối chí. 4.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Bất khả túy nhân mục lục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Quẻ thơ nói rằng: Loại ngọc thạch vốn là loại vật quý.LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Hiện thường có những tiểu hối (điều hối hận ăn năn nhỏ). Thành công ắt về ta.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] Nhất niệm đạo thượng đường. chói. sáng. Vậy sự cầu xin của bạn cố gắng đi sẽ được toại lòng. nhưng có khi sắc màu của nó vẫn bị ám mờ. Nhất niệm nhập địa ngục. Địa ngục thượng đường. Chí lập niệm đầu yếu chân. Cứ tiếp tục tiến tới. Cuối cùng vẫn có thể vui cười hể hả.

gif[/IMG] đừng theo tà vậy. . chớ nên nghe người dèm pha. QUẺ SỐ 242 . tiện giảo nhân. mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. rồi cho là bên nào cũng được cả.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. nhất cá thần. Quân thần hữu tả kinh. Chọn đường lập chí phải tính.gif[/IMG]đị a ngục hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. 21.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Ý quẻ nói hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. nhất cá nhân. Đạo đức làm đầu. 24.gif[/IMG] Dương đặt quần. Tu trượng chân thần. 14. để đến nổi vinh nhục không phân biệt được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG ]àng: Thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. 41.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Số hên: 2.gif[/IMG] àng phân minh. chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 42. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc. Phùng ngưu khẩu. đánh số tốt chút ít. bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng. Nhật đối dân. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta. thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại.gif[/IMG ]àng địa ngục rất rõ ràng. 1. chưởng cứu thương sinh. 4.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.

Trâu. . Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận. khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ. khó mong.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Đang bị tiểu nhân phá hoại. Số hên: 2. Nếu là người có nợ duyên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image011. Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.jpg[/IMG] Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn. Chúng sanh được cứu. Phải cầu sức mạnh thần tiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Nhất chỉ tiện hồi thủ. 42. Cầu tài danh còn xa. biểu tượng. 4. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ.Đàn dê trâu cố cắn người. Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi.gif[/IMG] Nhược thị hữu duyên nhân. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường. Chỉ cần một tiếng tức liền trở về. con Dêâ. Chấp mê bất ngộ giả. Đánh số dở. gian nan. vì tiểu nhân phá. hay quý nhân giúp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công. thương thiên hữu phù.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Dê. hãy nên xem xét cho kỹ. Trâu. Lầu dẫn dã bất tâu. vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại. Say mê mãi chẳng ê hề. cần có tay trợ hữu. như lời quẻ nói. QUẺ SỐ 243 . Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên. ý nói tiểu nhân phá hoại vậy. và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt. 24.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Hải thiên nhất bích. Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời.gif[/IMG] Quẻ này nói sự mê lầm của người ta thực chỉ là tại người có duyên hay vô duyên mà ra. trăm việc đều như ý. 24.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Như bài thơ đã nói: “Người có duyên kêu một tiếng tức liền trở về” cho nên phàm làm việc muốn được thành tựu thì phải có lý trí vậy. không chuyện gì làm là không . mới mong. Muôn ngàn dặm. Thanh quang khả ấp.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ. bất minh. Chớ say mê một thứ gì. cần dùng lý trí để xét nét công việc. Người xin trúng quẻ này phải nên cảnh tỉnh ngay. bất thông. Bởi thế cần phải giác ngộ sớm. Tuy nhiên cuộc đời lên hay không cũng có phần thuộc về số phận. Nếu trễ thì không kịp nữa đâu. Dở. Một lỡ lầm thành ngàn đời hận. Vạn lý vô vân.TRUNG THƯỢNG Bát Tuần Khảm Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 42.gif[/IMG] Nguyệt luân đông thăng. Theo quẻ cho biết: Những điều cầu xin của bạn. 32. 43. QUẺ SỐ 244 . có nhiều kỳ ngộ. Số hên: 3. chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Trời cao đất rộng vui tươi càng lành. Quay đầu về ấy kiếp trăm năm. Đánh số chẳng lợi.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Trời trăng đã mọc hướng đông. Cầu tài danh chưa thấy lợi. sáng cuộc đời.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. 4. 34. cần phải dùng lý trí mà xét nét tiến hành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 2.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 24. xuôi chèo mát mái.thành. Đánh số tốt. Sự sự hanh thông. lúc đắc thời chớ cậy thông minh tài ba.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. không lợi. còn gì nữa mà lo. 40. lẻ đương nhiên như thế. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay sẽ được tốt lành chẳng có gì đáng lo ngại. Người xin được quẻ này có cái tượng: kẻ hiệu sinh đáng sợ (hậu sinh khả úy). Hãy rút lui trở về quy ẩn. Về để u du nơi lâm tuyên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. hưởng hết cái phúc thanh nhàn của cõi nhân gian.gif[/IMG] Quẻ này chủ tiến trình xa rộng. Đã báo lòng thành với khổ công. thời đến. tức là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Bất phụ nhân gian tấu nhất tao. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Số hên: 44.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Nam nhi nếu được ngày ban phong.gif[/IMG] Nam nhi nhược đắc phong hầu an. Tuy nhiên. Yên hà tiếu ngạo. Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai. Cầu danh lợi 10 phần đắc quả.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Thoát khước tử lai duy. 4. Áo bào từ khước chí nam nhi. Phượng thị nam nhi đạo. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi. Cứ tiến hành. 2. Vận thông. Công thành thân thoái. mà không theo đúng phương châm tiến nhanh mà lui gấp. Nhưng công việc êm thắm rồi bạn phải nên giữ gìn và chớ lo yêu cầu quá cao. QUẺ SỐ 245 . Vì quẻ có nói rõ: nếu ngày được ban phong rồi. Nhưng sớm ra lại nên sớm về.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.TRUNG TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Trời giúp người lành. tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó. Cần nên xuất tận khả để hành động.

Chớ gần tiểu nhân chớ gần bọn yêu phụ. QUẺ SỐ 246 . ngược lại còn có thể bị những điều không hay đưa đến.đã được trả công rồi hãy rút lui và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Số hên: 4. Có thế thì mới tránh được cái hại tán nhân bại sản.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Có kẻ dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ. nịnh hót để thủ lợi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 5. thâm thối là hay. Chồn này cáo nọ xấu xa.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Diên cửu khuynh thân. Rủ nhau mê hoặc nhiễm tà thế nhân. bạn hãy ngừng lại. để chờ lúc vận thời hanh thông rồi sẽ tốt hơn. mà hóa dở. Bởi theo ý quẻ đã dạy trên đây.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Lâu ngày thất bại nguy thân thiệt mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. khiến cho mình phải chịu nhiều điều tai hại thế mà vẫn không giác ngộ. Đánh số hạp phần nào. hoa mộng. chớ nghe lời dèm pha nịnh hót. Người xin trúng quẻ này nên phải cẩn thận đề phòng trước. Theo ý quẻ cho hay người cầu xin được quẻ này hiện vẫn chưa được hanh thông. sắc đẹp duyên tình để quyến rũ. 42. còn trong cảnh đen tối.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Chớ đam mê chuyện vàng son. đuổi hết lũ gian tà.gif[/IMG] Quẻ này báo động: Có lũ gian tà mê hoặc. chớ . đó là khuyên người phàm mưu việc gì chỉ cần đến mưu vừa phải thôi vậy. Nếu ai say đắm mất thần. Mê hoặc thế nhân. chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. 2.gif[/IMG] đừng ham mê tục lụy nữa. Công thành. 45. Công danh tài lợi có. Thế nhân bất sát. Nếu người cố mà cầu mưu thì chẳng thu lợi được kết quả nào. Dừng lại.gif[/IMG] Tâm mục hồ ly.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 24.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. An hưởng gia thương. 46. khua môi rù quyến. thì có ngày trời cho của mà hưởng. 4. Dở lắm. 94. 2. Thế thì việc cầu xin của bạn cần phải bền lòng và giữ tâm lương thiện. Cáo. 24. cố gắng ắt có ngày sẽ được toại nguyện. Kim nhật quân thường. Đánh số được. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Ý thơ cho biết tất cả sự vinh hoa nhục sướng khổ đều đã có số định sẳn chớ nên than thở làm chi. Người xin được quẻ này có thể tự tìm lấy chân lý cho mình mà ăn ở thì thế nào cũng vui sướng thịnh vượng.TRUNG HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. có ngày người làm mình hưởng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. nhưng thiên lý luân hồi. ở quê người sao bằng quê mình sung sướng. Số hên: 6. Cầu danh. 49. Biểu tượng: Chồn.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Làm người khách lạ chốn tha hương cuộc đời có vất vả gian nan mới có thể ngồi hưởng cảnh yên vui vườn nương. May áo cưới mà người hưởng. Tha nhân cải hoán biệt nhân thường. Tân khổ tha bàng. Số hên: 9. Nghĩa là việc đời không nê cưỡng cầu hãy cho nó tự do phát triển. Than mà chi tất cả đều có số mệnh. . Đánh số dở. Nên ở ăn hiền đức.gif[/IMG] Vinh khô tràng định mạc ta thương. 42. Nếu tiến hành ắt thất bại. 62. Vị tha nhân tác giá y thường.tính toán. lợi vừa phải. 24. bị nhiều tiểu nhân đang múa mép. 4. Làm may áo cưới người ta hưởng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Vinh nhục định rồi chớ hận than. Quê người sao sánh kịp quê mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Sướng khổ luân hồi chi phải màng. 42. QUẺ SỐ 249 . bởi việc đời như Phật gia nói ”sắc sắc không không” vậy.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005.QUẺ SỐ 250 . gái lớn thì gả chồng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Theo ý quẻ nói. Thời vận hanh thông hạnh phúc đầy đủ. QUẺ SỐ 251 . 2. thì ắt sinh con đẻ cháu cho mình vậy. Trời ban phước đức ta cùng tạ ơn. Cho nên. sẽ thành đạt ý muốn.gif[/IMG] Nữ nhi dại. Hỉ lâm môn. Số hên: 25. Nếu tích cực làm việc để trở thành người tốt. Sanh con đẻ cái nối dòng. Tìm vui duyên nợ để mà kết hôn. 5. Đồng bái thu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. những việc cầu mưu của bạn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Đánh số tốt. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Nay con lớn. Giá lương nhân. Thiêm tử tôn.HẠ HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. hiện nay thời vận của bạn đã đến lúc lên hương rồi như con đã trưởng thành vậy. hỷ đến nhà. đi tìm được duyên nợ cho chúng rồi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. hãy nên bước tối đi. Người xin được quẻ này nên cố gắng nhiều hơn thì phải đẹp. 20. 50. ai cũng biết có làm thì phải có ăn.gif[/IMG] Quẻ này chủ trồng dưa được dưa. Chẳng lo gì nữa.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. trồng đậu được đậu. 52. Cảm hoàng ân.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. không ai lại đem phần đến cho. thì lo gì mà không có kết quả tốt đẹp. Như quẻ nói.

Cây sanh lửa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 52. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán. bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. khó mà làm nên việc gì trong thời gian này.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy. Theo ý quẻ cho biết.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 25.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại. Càng thêm bệnh tật khùng điên. việc đã thành. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. vận trình của bạn rất xấu.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. thì nóng lạnh tất sinh ra.gif[/IMG] .gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Mộc sinh hỏa. một cách bất minh rồi. 1. Phùngđiên tác chứng. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số dở. Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 12. vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến. 5. 21.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. triền miên hại mình.gif[/IMG] Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ. 51.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. Bế tắc chẳng làm gì được. QUẺ SỐ 253 . Cũng như cầu xin một việc gì khác. Cũng khó được như ý. Hàn nhiệt tương xâm. Khẩu bất tâm. Nhiệt hàn xâm thể.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. hơn là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. QUẺ SỐ 254 . khí thân. Bởi thế.Nạm lan khởi hỏa. Tuy nhiên.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Tam sơn tu bả ác. 5. 3. Đánh số dở. 23. hãy tính tới việc khác.TRUNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 2. Nghiệt sức tao ương. tâm tình sẽ yên. Số hên: 25. Trong nhà súc vật nguy nan cùng mình. thì mới nên. Dẹp tiêu mối họa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin được quẻ này nên đề phòng cẩn thận. Sau đó. để nghiên cứu công việc trước đã rồi hãy bắt tay vào việc. Bất minh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. nếu không đề phòng cẩn thận lửa ắt bén cháy khắp nhà. Đó là ý quẻ muốn mách cho bạn vậy. Nên lo việc cấp kỳ trước đã.gif[/IMG] đi tính chuyện. 53. 35. Diệt hỏa thành khang. khiến lũ nghiệt súc chết sạch. làm ăn chưa nên.gif[/IMG] Dĩ ngoại tâm đầu nguyện. thì nguy đó. Dự phòng đắc lực.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Lửa bốc cháy trên lan can. bất thông. Thời vận còn xấu. Chúng chết tất nhiên chẳng hại gì cho mình. bao đồng xa xôi. Thủy tri chí. Bây giờ lửa cháy lan can. chớ để cho tai vạ tới chân mới nhảy. nguy hại đến toàn thể cơ nghiệp và an ninh của mình. Hãy mau cứu vớt chớ khinh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. . Cầu tài danh còn lâu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. nên chịu đựng một thời gian nữa. 52.

Vì câu chót nói: ”luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui” và tiếp câu thứ ba là: ”ba non nắm giữ trung trinh”. cần tính toán nghiên cứu kỹ. việc cưới hỏi nhất định thành. Cầu mưu thì có duyên. 24. nên hay không đều do hai chữ ”trung trinh” mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 45.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mới hay thành đạt bấy lâu chí mình. Quế tử hương văn. thì mới mong thành sự. Một khi đã toại nguyện cầu. Luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. . Chờ đợi. 2.gif[/IMG] đừng nản lòng mà cố gắng cùng thì ắt sẽ nên công trong việc cầu. Ý quẻ khuyên: thận trọng. Số hên: 54.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Đánh số được. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. trước lúc thực hành. xuất hành thì đại cát.gif[/IMG] định đoạt. Quang diệu bức nhân.Tần tần định thái bình. danh lợi được cả hai. Bởi vậy việc cầu mưu của bạn cần phải kế hoạch có đầu có đuôi và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] QUẺ SỐ 255 .gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 25.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Toàn gia bình yên thịnh vượng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. khỏi cần phải nghi ngờ gì. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Sau trời sáng chiếu đời ta. 5. 4.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Mãn thiên tinh đẩu. Tất cả việc tính toán. Người xin được quẻ này an nhiên thụ hưởng hạnh phúc. Theo ý quẻ thơ nói trên việc cầu thành hay bại. Ba non nắm giữ cho mình. 42. Mùi thơm cây quế tràn hòa khắp nơi.gif[/IMG] Phúc tinh chiếu ánh. Việc tốt đẹp vui mừng.

Nhược yến dại phấn hùng tâm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. quế thơm tràn khắp. Người xin được quẻ này coi như quẻ thượng cát. Chẳng còn gì trở ngại nữa. Yên kế địa.gif[/IMG] Quẻ này tượng đủ: Phúc thọ phú quý. thông. Quả là sáng sủa chói ngời hoàng huy. Thủy nguyên bất tri hà xứ.gif[/IMG] Đông Nam Bắc tương lai thành cố khứ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. để nắm lấy may mắn mà số phần đã dành sẵn. những việc cầu mưu ắt kết quả mỹ mãn. Mọi người đều ca tụng. nhất tề đều tới. Giàu sang vinh hiển đến kỳ cầu danh. Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. 5. 55. Đông Nam lượng đất thành như không.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. đó là cảnh vinh hoa phú quí vậy. Bá tánh phương kia cũng khổ cùng. tức là thời vận đã đến hanh thông. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Biết đâu được có nước nguồn sông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Nghĩa là người cầu được quẻ này. cầu lợi đắc quả. Số hên: 2. QUẺ SỐ 256 . Phước tinh cao chiếu. 25.Không trung sao sáng đầy trời. Vậy bạn hãy mau tiến hành những như đã định.gif[/IMG] đều tính phục. Đánh số.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. mọi nhà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Tốt đẹp. 52. thương sinh vô tồn tế.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đây chính là hội tam đường khai thái (xuân về tốt đẹp đó).

26. Công việc tính toán vô cùng khó. kiếp số khó tránh: 3 phương Đông. sinh hữu thời. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật. Nam. Bắc đều không phải là chỗ yên thân. Đánh số. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại. Người xin trúng quẻ này cần phải nuôi cái khí "Hạo nhiên" để tỏ chí cương cường khiến người ngoài kính phục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tử hữu nhật. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. lo âu thì còn làm được gì nữa. Số hên: 2.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Việc tới trước mắt mà cứ gãi đầu gãi tai. giàu sanh tự trời. . Sống chết ngày giờ định sẵn rồi. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc. ra rồi lại vào. Phiêu phiên nhất vãng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 25. Hãy chờ thời là hơn.Quẻ này chủ đại nạn sắp đến. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn. 5.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. tới đây còn mong là có làm được việc gì. 6. Tâm thượng vô nghi. không nước thì làm sao sống. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt. Quẻ này chính ra là một cái phép tử lý cầu sinh (trong cái chết tìm cái sống) đó. 56. nghi ngại.gif[/IMG] Hà dự mạn trù trừ. vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không.gif[/IMG] Quẻ này chủ sống chết có mạng. thì phải chịu gian nan.HẠ TRUNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. mà chẳng biết được nước sông ở đâu. phải gắng sức. Lòng dạ yên vui yên chỗ ngồi. 65. QUẺ SỐ 257 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Muốn nên công. cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào. băn khoăn do dự. 62. Làm chi tính toán lắm lôi thôi. bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì. Cứ cho công việc tự nhiên đến. không hạp.

chưa thuận lắm. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn. như cánh chim tung trời. Vắng tanh đi lại làm chi. Đánh số. giàu nghèo. dầu bạn có cưỡng cũng chẳng được. Hãy ẩn nhẫn chờ thời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 25. đã định sẵn rồi. mệnh trung vô thời mạc cưỡng cần”. và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa. 27. Tiến thoái tự thung dung. 5. Hán gia hỏa thịnh đức.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả. 7.gif[/IMG] Húc nhật chính đương không. Quang huy vũ trụ trung. .gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 2. Vậy việc cầu xin của bạn hãy để cho nó tự nhiên. Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. việc mới thường yên tâm. và chết có ngày. nghĩa là cuộc đời của bạn sống trên trần gian sự vui khổ. 72. Lo gì.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. như xưa có câu: ”Mệnh trung hữu thời chung tu hữu. khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng. bạn nên lấy câu đó tự suy nghĩa ắt bớt được khổ não trong hoàn cảnh thiếu nầy. Ra tay chém.gif[/IMG] được thịnh vượng. Khi thời đến.gif[/IMG] Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.Quẻ nói rằng sanh có giờ. Hết hồn hú vía tại vì làm gian. là trời định vậy. chí nguyện chẳng toại.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. QUẺ SỐ 258 . LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 57. 75. Sài lang nếu cản nữa đường.

LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Số hên: 58.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. việc mới thường yên tâm.gif[/IMG] điều phi nghĩa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. QUẺ SỐ 259 .gif[/IMG] Quẻ này chủ việc tìm liễu hỏi hoa. 8. Cầu mọi sự chưa thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. Đánh số. . Vắng tanh đi lại làm chi. Trảm diệt phương xứng tâm. Ra tay chém. ép mình là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 2. 85. Như thế thì khi có phải kinh sợ chăng nữa cũng chẳng hề gì.gif[/IMG] Vãng lai hành tịch xứ. Có kẻ phá hoại.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. bỗng vụt tới với mình. Tuy ắt là phải trừ diệt cho bằng hết. Đề phòng tiểu nhân. 5. Cho nên kinh sợ. Sài lang nhược dương đạo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. như thế lại càng tỏ ra mình là một tay hào hiệp. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. cần phải thanh toán.TRUNG TRUNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 52. Sài lang nếu cản nữa đường. Thốt nhiên trước nhất kinh. Hết hồn hú vía tại vì làm gian.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. dở. 25.

chớ có coi thường. dở. Số hên: 58.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 5. Ngũ sắc quyển cầm trang.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Có kẻ phá hoại. đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý. Thanh xích hoàng bạch hắc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. ắt sai đi một dặm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể lực địch. Giao phong đối lũy. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. 2. Lỡmà lầm chỉ một ly. cần phải thanh toán. 52.HẠ HẠ Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận. 25.gif[/IMG] Bát môn phân bát vị. Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Đánh số. QUẺ SỐ 260 . đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ. 8. Đề phòng tiểu nhân. Bốn góc bốn phương chia tám môn. Lưỡng lưỡng tương đương. vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng. . 85. Cầu mọi sự chưa thông. Chín sao bố trí chín nơi dòm. Cửu tinh bố cửu phương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận.gif[/IMG] Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Người cầu được quẻ này. Cuốn gói hành trang vượt núi non.

20. 9. Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ. 5. 92. Sự sự bất minh. 62. Vĩnh lạc khâm thạnh tạm. 25.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều. Xấu. Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu. chỉ cố tranh dành với trên.gif[/IMG ]àng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công. 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo. Đánh số chẳng hạp. Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục. thì việc mới thành tựu. Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 2. Số hên: 26. Tại thể khước uổng nhiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Luân hồi bất năng miễn. ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 95. Hay hơn là chờ thời. 6. dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày. Đánh số tốt Số hên: 29. 2.gif[/IMG] Chung thân bất tập thương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. mọi việc bế tắc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 261 .THƯỢNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cả đời chẳng học việc cao siêu. tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến. . 60. Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.Phải mưu mô.

cổ vũ nhau. Vậy việc cầu xin của bạn sợ gì gì mà không may không tốt cứ việc tiến hành theo ý đã định đi tốt lắm.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Chồng hiền vợ tốt.gif[/IMG] đáng lo ngại băn khoăn. và câu ba.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. cầu lợi đắc lợi. Âm dương hòa hợp. Âm dương hòa phước may lành. 62. Đồng đáo tề hành. Mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. cầm sắc hết sức hào hòa. Hai chữ trai gái của câu một dịch ra chữ Tàu hợp lại có nghĩa là Hảo tức là tốt. 21.gif[/IMG] Lưỡng ca tử nữ.QUẺ SỐ 262 . Người xin được quẻ này chẳng có gì là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Số hên: 61.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Cầu danh đắc danh. mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. Có âm dương hòa hợp là may mắn lắm rồi. 6. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng. Hai đứa trai gái của ai. Đến cùng một lượt chung vai đồng hành.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. hợp tác chặt chẽ. 26. 12. có kẻ giúp công đắc lực lo gì chẳng thành. Vô cùng vui vẻ đầm ấm. QUẺ SỐ 263 . Mưu tác hoan hân. 1. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đánh số tốt. câu bốn cùng nói rõ là âm dương hòa phước may lành. Người xin được quẻ này là may mắn lắm. 2.

lo gì. chớ có thấy cơ hội tới mà không làm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn. Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Mãnh nhiên ngộ thiền quang. 22. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy vậy. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì. y như là hai người khác nhau vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Biểu tượng: Gà.gif[/IMG] Trung hữu huyền cơ phú. QUẺ SỐ 277 . Bỏ dao rựa. 6. Tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê. Số hên: 26. Đả phá quân môn lộ. Đánh số tốt.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 62. Kệ minh phương hiển lộ. quỳ xuống đất. 2. quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt. Thời vận tốt đến rồi. Vận trình vượt bước dặm ngàn xa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Huyền cơ trong đó có ngâm ca. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ.gif[/IMG] . Gà gáy rồi đây trời sáng hòa.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

Bình thường.gif[/IMG ]èo vượt suối.Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. ta có cần cầu chi. Đánh số hạp ít. mà chẳng xấu lắm. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó. QUẺ SỐ 278 . Số hên: 27. khuyên người chớ lo. 77.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Kẻ gian hồ vui cùng trời đất. tuy nhiên cũng phải sự tại nhân. tùy cảnh ngộ mà yên thân. cứ xem việc đời giấc mộng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 72. 2. nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Lại đi chẳng định nơi nào. Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy. tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì. đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy. cứ để thời đến là hay.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Lai khứ nguyên vô định xứ. 7. Lỗi non nước có hại chi. Do đó. những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn. Vinh nhục bất kế.gif[/IMG] . Câu nói phú quý trời đã định. Bạt thiệp vô lự. Trên đời vinh nhục kể gì mà lo. nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được. nào có sá gì. Thời lai thời khứ an thân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Trèo đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. chẳng bao giờ quan ngại. nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm.

Lao lao ky. 7. Tuy nhiên thế tình thường đứng túi này trông túi nọ. chờ đợi. Khi nào nước lên lại ròng. Nhân tâm khổ bất túc. cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp. trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý. phần nhiều chẳng hội đủ. Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình. Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh.gif[/IMG] Hắc dạ lý đồng tiền vãng. phản phát phúc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. đánh số phải cẩn thận. phải lượng sức mình mà tính mưu.TRUNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Bất tất quá ưu tiên. Số hên: 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. yếu trước hoang. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy. 28. Chớ tham. chớ lo. thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm. Thời ngộ hỏa. vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt.Hữu tử trường. công việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến. Quá lo chỉ hại thần kinh. 72. ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba). QUẺ SỐ 279 . 2. 82. thành thủy cục. Nhất hữu trị. Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này. cứ để từ từ thời vận đến. mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 27.

Vân hưng vũ trạch.gif[/IMG] Trập long dĩ xuất thế. không mấy hạp. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. đông người thì mạnh sức.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Một khi sơ ý e dè gặp ma.gif[/IMG ]êm khuya.gif[/IMG] êm khuya. làm hỏng công việc. Nếu trái lại cô chưởng ắt năng minh. nhớ thật xa. thì mới nên việc. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. tối đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin há lại không biết điều đó sao. 68.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Rủ bè kết bạn. Đừng đi nữa. e rằng gặp ma tác quái. Sách có chữ: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. 18. 1. 86. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. QUẺ SỐ 280 . . LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Dầu dốc thủ tọa thành. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. Theo ý quẻ cho biết.gif[/IMG] Quẻ này chủ hai người đồng tâm hiệp lực.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 16. Đánh số. Bất thông. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. Cái ý sâu xa là như vậy. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. mạnh sức thì dễ nâng.HẠ TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cầu tài có sự góp sức của đông người. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác.Tu kết đảng. 61. mới là yên thân. Đắc tế thương sinh. 8. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 6. lợi có bạc vàng. Việc cầu xin của bạn. Hãy nên nhớ. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành.

Số hên: 9. Biểu tượng: Rồng. 2. Ngộ phùng nơi nước suối.gif[/IMG] đầy đủ sừng giác. Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần. Thứ hữu để cách.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau.gif[/IMG] Quẻ này chủ bất nhật hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan. Vậy trong năm nay. chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quản thi âm đức. LỜI BÀN . Thiên biên tân xích. ắt sẽ được toại nguyện đấy. kể từ khi cầu xin được quẻ khổng minh thời vận ắt được hanh thông rồi. Thế lửa đang xung xung.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 281 . Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn. Hãy tiến hành những gì đã định đi. bằng điều lành ý tốt. 97. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Gốc trời nhuộm đỏ hồng. người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài. Ngộ tế thủy nguyên. Đây là một trong những quẻ đại cát. hơn nữa lại được thiên thời. Công việc mới hanh thông. vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước. 7. người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân. 27.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 72. Mưa nhuần mây nổi bay thăng.Rồng con nay đã chào đời. Đánh số hạp.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Hỏa thế huân thiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

Cần tìm sự giúp đỡ của quý nhân. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. và trong thời gian chờ đợi nên suy tính một kế hoạch tốt đẹp như quẻ nói để thực hành thì đắc quả. thì việc mới thành. Mưu cầu nên nhắm vào hướng Nam mắt dễ dàng thành đạt hơn. Đâu cần hòa với ngô nhân.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Trong lúc này bạn chưa có thể như ý nguyện cầu được. Vần phòng ngộ kẻ tri âm hòa mình. đó là trọng tâm lời nhắn của quẻ đấy. Như cảnh lửa cháy đi tìm nước. 20.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. và nhất là chớ có lầm đường lạc lối đi vào trong ngõ bí.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. hẻm cụt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thừa mã nhận hành châu. đó lời quẻ chỉ cho người hay rằng có thời thiếu vận và ngược lại. Bất tri ngô nhân xướng.HẠ HẠ Thủy Lôi Truân Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. khiến đến đều chịu lụy. 8.gif[/IMG] Hướng nam hữu đạo đạo. Cách hữu nhất tri âm. Đánh số hạp chút ít. Cần phải chờ đợi thời gian nữa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin được quẻ này nên biết cái đạo điều chỉnh khiến mọi vật được quân bình hòa hợp y như tượng thủy hỏa ký tế.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Lửa mạnh nước yếu.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Người tri âm rất ích. 2. Nếu có lửa mà không có nước thì không tránh được hư hỏng mất một mặt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. đừng nên làm theo người ta cứ chiều theo ý định của mình mà làm tự nhiên cũng có quý . 80. Tiện đi ngựa tiến vào hàng châu thành. QUẺ SỐ 282 . Và quẻ cũng nhắc bạn rằng.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa tốt đẹp hoàn toàn). Hướng nam đường xá thênh thanh. việc đi tìm nguồn nước vậy. Người xin được quẻ này chớ có giao du bừa bãi. Số hên: 28.

nhân giúp cho công việc thành tựu như quẻ đã ám chỉ ở hai câu sau bài thơ trên. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Ta hãy chăm lo việc cày cấy. bạn đã thành tựu. 8. 8. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 3.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. cứ việc hái cắt được mùa chẳng lo hao sức uổng công. Đánh số hạp. Số hên: 1.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 12. nghĩa là bạn đã được hanh thông thời vận. 28. Tốt đẹp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Thành công mọi sự tại phương tây.gif[/IMG] Quẻ này chủ lợi tuất sinh ra tuy ít ỏi. vận đến. cứ đi về phương Nam mà tính thì sự ắt thành. chớ có cho rằng nhỏ rồi xem thường rồi bỏ lơ qua. 23 32.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Hữu điền nhất mẫu. hãy cố công mà. Quẻ thơ nói rằng hiện vận trình của bạn như mẫu ruộng sẵn có. thế nào cũng thành đạt sở nguyện. mùa màng hẳn phong nấm. Biểu tượng: Ngựa. Thời lại. nhứt là phương Tây. 28 83. Vô cùng thu hoạch. Thực ra ví thử vườn ruộng ít ỏi nhưng cố sức chăm nom thì mùa thu về. 2. . 81.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. nhưng đại lợi là phương Tây vì câu kết của thơ quẻ có nói rõ. Đánh số tốt. nhưng vẫn còn hơn ngồi rồi ăn không. Độ tại tây thành. Ở đời trăm việc nhỏ đến đâu cũng có chỗ an ủi của nó. Người xin được quẻ này thử nghĩ kỹ xem.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Ruộng vườn một mẫu sẵn nơi đây. 82. Tần khả vân canh. Kết quả vô cùng thu lượm khá. về sau càng thành tựu hơn. 21. QUẺ SỐ 283 .

nhứt là người chê thì ta lại làm được thành công hơn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Còn hai câu sau ý nói: người vàng thì kín miệng. 48. Tật túc truy bất cập. thì ắt vững bền và chằc ăn đó là ý quẻ muốn nói vậy.TRUNG TRUNG . và thành tựu chắc hơn. QUẺ SỐ 285 . ứng phó hoàn cảnh. nhiều việc nhỏ gọp lại thành lớn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]đ ứa ấy không môi. Đánh số hạp.QUẺ SỐ 284 . cho nên ít bị lầm oán trách.gif[/IMG] Hai câu thơ đầu ý nói: Một lời đã nói ra. 4. Chui vào hang thú ẩn thân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] Vật hiền nhi vô thần. Những sự cầu xin của bạn phải khôn lanh. 4 con ngựa tứ đuổi cũng không kịp. Đừng chê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Cứ tiến hành làm. Nạp nhật noãn tuyệt trung. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 24. Người xin được quẻ này cần phải cẩn thận hết sức lời ăn tiếng nói.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Chạy nhanh ai đuổi xem coi được bằng. ví dụ người ta đều tính chuyện làm ăn to lớn mà ta lại chỉ tính làm ăn việc nhỏ. Chớ khinh công việc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 2. Chó săn khó kiếm đâu tầm được ra. 84.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Tán cẩu hà xứ mịch. ắt được toại nguyện sở cầu. Quẻ mách rằng: Phàm việc mưu cầu chớ nên chê khen việc gì. 8. 42.

Người xin được quẻ này.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số được. 58.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Thu thành kết thực. khó vì công việc. Xưa nay máu và mồ hôi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thì mới mong được kết quả mỹ mãn. Doanh lẫm doanh thương. vì một mình thì sức quá yếu.Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] . chẳng có gì đáng ngại nữa. Khai khẩn vô cương. ắt được nhiều may mắn. khó nên việc to.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Biểu tượng: Trâu. Khai hoang công tác phi thường công lao.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta: Nếu đem hết tử công phu làm việc thì thế nào cũng thu hoạch được kết quả mỹ mãn. 85. đó là lẽ đương nhiên. 82. thì lo gì chẳng giàu sang.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 8. cứ cố gắng làm việc thì thế nào cũng có được kết quả mỹ mãn. bỏ công.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mà vận trình của bạn cũng đến lúc hanh thông đấy. hãy mau hăng hái lên. Sao trâu cày cấy ruộng vườn.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. thảy đều biến thành vàng bạc và tiền tài. QUẺ SỐ 286 . Đầy kho lúa gạo việc nào phải lo. 25. 5. cuốc bẩm.gif[/IMG] Lục ngưu canh địa. Trúng mùa kết quả biết bao. Cày sâu. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Tiền nhân hậu quả. Song người cầu được quẻ này rất là may mắn ngoài sự mưu cầu cần sức hơi người. Quẻ ý mách rằng phàm bạn mưu cầu việc gì phải nên hợp sức với người.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Số hên: 2.

gif[/IMG] Quẻ này chủ người con trai ở chí bốn phương.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. thì phải xa quê. Số hên: 6. 2. chớ chần chờ. tự nhiên có chỗ hữu ích. 26. Thời vận đến có thể làm nên. Dương võ tại sa trường. 82. ắt thu lượm được nhiều thành công. mạo hiểm mà tiến lên. 28. mất thế xung pha mới nên công nghiệp. QUẺ SỐ 287 . Chí khí xung chiên mau phát huy. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 68. cứ quyến luyến quê hương gia đình thì còn làm được việc gì.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thấy bát quân hành tảo. Nên hành động kịp thời. bạn nên nắm lấy dịp may trong lúc này.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số hạp. Vật khổ luyến gia hương. Và nhất là tìm một nơi địa danh có chữ "Sa" thì tốt nhất (đó là ý nghĩa của câu thơ chót). chớ nên cố chấp tiểu tiết. Vậy tức là vận thời đã đến. Ý quẻ muốn nói. Chớ nên lưu luyến quê làm gì. Khuyên người hãy sớm lên đường tiến. muốn lập nghiệp thành đại sự. Hãy lên đường lập nghiệp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Dương võ sa trường còn đợi chi.gif[/IMG] Đại phấn xung thiên chí. Nếu ra đi kiến công lập nghiệp vào những tháng Bảy và tháng Tám thì rất lợi. Tám tức là tháng Bảy và tháng Tám. Bảy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

Tân tân hữu ích. an hưởng cảnh thái bình phú quý. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình. Vô cùng hữu ích. Người không hiểu biết thần tiên. 20. Số hên: 27. người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta. 70.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Một khi vào đặng huyền môn. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đánh số hạp. Làm sao lại được chân truyền bí ngôn. Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Ninh hữu chân quyết. cầu tài đắc lợi. Trung xích khuyên tâm. Nhất nhập hiền môn. 7. lanh khôn việc đời. Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 72.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cửa nhà mở rộng đón chào.gif[/IMG] Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 2. . để đặt tiệc vui vầy. cầu mưu cầu duyên. Vận thái vô cùng thành đạt. Hoa quỳ nở hướng phía đông.gif[/IMG] Nhân bất thức tiên. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở.Quì hoa hướng nhật. Đại khai quảng hạ. nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Lạc hưởng thái bình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 288 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.

87. ta mới xét lý để biết.gif[/IMG] Vật vị thuyết thoại thái trầm. tất nhiên không cho qua một cách dễ dàng. .LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Nê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. đó là hai câu đầu của ý thơ. 28. 7.gif[/IMG] Quẻ này chủ biết là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 8. Số hên: 2. Tu hành chính quả mới màng. nghiên cứu cho kỹ ắt sẽ thành công. chết chẳng đem đi". Công việc làm ăn hay chuyện gì bị trắc trở không vừa ý. Nhưng nay đã rõ hết chuyện. như những trường hợp ta có ý ngờ tới. 82. Công danh lẩm bẩm đáng ghi.gif[/IMG] đúng khi bắt tay vào việc. Ngộ xuất thiên ban ảo diệu.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. chờ.gif[/IMG] QUẺ SỐ 289 . Người xin được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ. cho nên hồ đồ lầm lẩn. Đánh số được.gif[/IMG]đi nh thiện bất thành chân. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. và hai câu sau nói rằng muốn công việc cầu mưu được trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm. Phải có kinh nghiệm mới mong thành công. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. Cầu sự còn chậm. Phương thức thiên đạo tối thần. có thế mới đạt tới thành công. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động. Quẻ này ngụ cái ý là như thế. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta. tìm hiểu để tỉnh ngộ.gif[/IMG] Quẻ này chủ về trước không biết. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. là vì người hiểu lý do tại sao nên mới chịu như vậy. 78. Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó. Nên công danh tiền tài đều như mây khói. 2. Tu hành chính quả mới màng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Vạn tai trường xuân. Đánh số ít hạp. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho. 82. 92. chết chẳng đem đi". Chân thân bất hủ. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Cầu xin còn chậm. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được.gif[/IMG] Công danh tuy đa thực tể. 98. Số hên: 9. Công khanh đại phu.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. vui làm điều thiện không chán. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. không vững chắc lâu dài. 8. chóng tàn. chẳng có gì đáng màng lắm. QUẺ SỐ 290 . lựa chọn cẩn thận. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. chẳng có gì đáng màng lắm.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. Công danh lẩm bẩm đáng ghi. Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến. . Chi bằng ta đi tìm thiên tước. đó là nhân tước". Sống gửi thác về. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. đó là thiên tước.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh.gif[/IMG] Chức tước. Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín. Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tu là cội phúc. Còn tất cả là hư không.Nên công danh tiền tài đều như mây khói. Hà như tu luyện thành chân.

gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng thấy thỏ mà lại nhìn chó. Số hên: 29.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đi đi đang chạy trên đường đi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 98. 92.TRUNG HẠ Bát Thuần Cấn Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 20. Bởi quẻ tả cảnh của bạn như đang đi trên đường gặp một con chó.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Gặp chó ta nên lấy làm kỳ.gif[/IMG] Tẩu tẩu tẩu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. thì mới mong được kết quả như ý. thì may ra có thể đổi mối lo ra thành điềm lành. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đang đông xông. Cầu xin còn chậm. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. nghĩ cho cùng. Những việc cầu xin của bạn trước tiên phải thấu rõ việc làm và phải trải qua một thời gian dò xét.HẠ HẠ . Sống gửi thác về. chớ nên do dự bất quyết. Phải suy cho kỹ. Số hên: 9. 2. Người xin được quẻ này khi gặp việc. 8. Theo dõi suy tư cho thật xác. Mới mong yên phận hết lo gì. Vậy bạn nên nghĩ kỹ bài thơ trên. Biểu tượng: chó. 92. Còn tất cả là hư không. QUẺ SỐ 292 . 90. mà chưa nên gì. QUẺ SỐ 291 . Đánh số ít hạp.Tu là cội phúc. thì công việc mới thành. Cấp tư tầm. tây đột. sinh kế do đó mà khả đã lâu bền được. ắt giúp được sự nan giải đấy. Khả trường cửu. Ngộ nhất cẩu. lúc thấy chó hiểm rằng quá muộn. 9.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số dở. 2. Và phải gặp chó mới hay. 82.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nếu đem suy nghĩ tính toán cẩn thận lại.

Người ta sinh ra ở trên đời. Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ. Thận trọng lúc hành động.gif[/IMG] Bất tri chân tiêu tức. Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cầu sự chưa thông. chờ. bị phá hoại. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. nhưng cần phải dự phòng. 92.Bát Thuần Cấn Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] êm. chớ để kẻ dòm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 19.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. suốt đời mình. nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui. phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm. 91. Đánh số dở. Bất hứa khả môn kha. Trăng tròn nay khuyết nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] .gif[/IMG ]êm chớ nên mở cửa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. không có ngày nào là không lo sợ đề phòng. nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. QUẺ SỐ 293 . Tiêu tức mạch địa (hốt nhiên) lai. 1. Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết. 29.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có. Sao mà tin thiệt không hay.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 9. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bất thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. đốc hành.gif[/IMG] đừng sơ ý rồi gây thêm rắc rối nữa thì phiền lắm. Nếu đã làm rồi. 2. Tai họa gây thêm ắt thảm thê.gif[/IMG] đặt kế chế nguy hoặc tìm ra phương pháp thích nghi. trái phải. Đấy là diệu pháp để thao túng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. để rồi do đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 9. 92. Muốn thế chớ có câu chấp bảo thủ khiến trở thành nếp thành quy củ. vì hai câu thơ đầu của quẻ đã mách dạy bạn vậy. bất minh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. yếu bất ngốc. cho nên tất cả những việc cầu mưu cần phải bền chí chịu đựng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 29. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] . yếu bất bì. QUẺ SỐ 294 . Hơn nữa quẻ còn khuyên bảo rằng mọi công việc làm ăn cũng phải tính toán cho kỹ và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Vô đắc nhạ tha tai. suy nghĩ cẩn thận. Dáo đầu mọi việc đều thương lượng. Thủy thâm xứ. Đánh số tốt. thì mới có thể tạm yên. thận trọng cho lắm mới được.gif[/IMG] Hỏa vương xứ.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Cấn Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. thân biện. Vực sâu chỗ nước chẳng bề nề. Nếu được vậy ắt có thể tránh được thị phi. thân tư.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đáo dầu dương chước lượng. Sự cầu chưa thông.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. (học rộng.gif[/IMG] Quẻ này chủ lặng lẽ tính suy mà quan sát sự biến động. Lửa nóng nơi hồng chớ mối mê. e có nguy hiểm. 22. Những việc cầu xin của bạn tốt hơn là tạm ngưng lại để chờ dịp. Vậy Người xin được quẻ này cần phải: bác học. nhận xét rõ ràng tích cực hành động) Theo ý quẻ cho biết hiện nay vận trình của bạn còn trong vòng bế tắc chưa được hanh thông. minh biện. phải cẩn thận cho lắm.

thì sự ắt hay. QUẺ SỐ 295 . 9.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Nhảy lên trên đất dậm dò mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Thời vận hanh thông. Công thành thân thối. 39.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ.gif[/IMG] .gif[/IMG]đi . Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý. mua vui mà lại thành chuốc khổ.gif[/IMG] Bảo nhạn nhiều hồ.gif[/IMG] Quẻ này chủ công thành thì thân thoái. 93. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 29. 2. chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục. Hành kiến công huân tảo hồi trình. Chim nhạn bay lượn mặt hồ. Biểu tượng: Chim. địa thành lục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước. Số hên: 3. tốt nhất nữa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Công huân chẳng ngại điều chi. nghĩa là tránh được những cạm bẫy. như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi.gif[/IMG] đắc ý. Mạc giao kê vụ hội tương tranh.Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đánh số. Lập nên sự nghiệp chớ thì say mê. 23. 32. Tham luyến chung phi thế nhân phúc.

Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu. Gió trời nay thổi hiu hiu. Đó là cảnh sáng gió thanh. Điềm nhiên tương xứng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. ước thấy. . 92. 42. Nguyệt bạch phong thanh. Ắt sống mãi muôn thu "Tràng sinh uyên hối".gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thủy thanh nguyên.HẠ HẠ Sơn Thủy Mông Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt. Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân. Vận thời hanh thông. có cái vui tương đối với mọi người. Mặt trời sáng chói. Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo. Thiên biên nguyệt. Đánh số. may lành hanh thông. Diệp lạc quy căn sanh cửu trường. trùng lưu hà hải. bẩn nhơ. 49. mặt trời sáng chói nơi góc trời. Đó là một cảnh trời sáng gió thanh. 29. 2. mã đáo công thành. Nguồn trong chảy mãi đến sông Hương. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009. Tốt đẹp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. mây điều phủ quanh. 9. chẳng có gì đáng lo.Thiên thượng phong. thời vận đã đến. Trái lại nếu có chút hôn trọc. thì mọi người điều bỏ mình mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Nhân đắc kim đan. mờ ám. Lưỡng lưỡng tương đắc. cầu được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 94. Số hên: 4.gif[/IMG] Được qui căn tràn ngập thiên địa. hạp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] đi hết.jpg[/IMG] Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm. QUẺ SỐ 296 .

Khán hoa hoa chính phát.gif[/IMG] . chớ có quên cái đạo "Tu sinh" (nhận lấy sự sống). ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. người hái được thuốc tiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. làm lành. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy ráng lo như nước nguồn chảy mãi tới sông lớn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] Thừa nã khứ tràng an. Cuộc sống dài bền chẳng thể lường. nghĩa là phải nhớ tới nguồn gốc. QUẺ SỐ 297 .Thuốc tiên hái được người trường thọ.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nguồn nước trong và chảy mãi ắt thông đến sông biển. Nên lo việc tu hành. tránh dữ thành thiện. dưỡng tánh. giàu sang. ắt trường sanh bất lão. Muốn được vậy ta phải tìm cho kỳ được kim đan mới có thể sống lâu. 2. Nhất nhật vũ lai lâm. 9. Hương sắc tận điêu linh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. lại vinh danh. ắt thân ta khỏi khổ. thì tức khắc làm ăn lành. 59. Số hên: 5.gif[/IMG] Quẻ khuyên ta uống nước phải nhớ nguồn. 95.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Kim đan ở đâu? Ở hai chữ "nhiếp dưỡng" (nuôi dưỡng) bản thân. Người nhiếp dưỡng ít phải chịu "thanh tâm quở nhục" mới được. Nên tu tâm. Tạo phúc cùng làm lành. Làm cho hương sắc đều tiêu tan. Đánh số tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 92. Bỗng bị gió mưa mà thổi rụng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Ý quẻ nói lá rụng xuống cội cùng với đất cửu trường. 29. Lên đường cưỡi ngựa đến Trường An. Hoa nở đầy đường chẳng ai màng.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nổi hậu quả tai hại như vậy. 26. Cần bố đức. cũng không đáng lo buồn vì căn cứ bài thơ trên nói cây mọc trời xuân nghĩa là . 62. Đánh số xấu. 96. Cành khô lá rụng chẳng chi hại. trụy lạc quá lẹ.TRUNG TRUNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Mất kiến căn lao. đã ăn sâu xuống đất khiến gió mưa không thể làm cho tàn héo được.gif[/IMG] Mộc trưởng xuân thiên căn cán lão.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thất bại đều do ở sự kiêu căng mà ra. Hiện nay thời vận của bạn chẳng có gì xấu tuy công việc cầu mưu có vấp phải điều khó khăn và trở ngại. trụy lạc. Trái mùa quả chín lá đâu ra. Tử thực tam thụ chi diệp diêu. Hai câu đầu thực là tốt thay. Người xin được quẻ này đích thị là một người sống trong hoạn nạn. gốc rễ đã to. Cây mọc trời xuân gốc rễ già.gif[/IMG] để tránh những điều không xảy ra cho bạn đó là ý quẻ mách ta thận trọng. chẳng khác gì cây kia tuy mùa xuân lớn. Số hên: 2. 29. đó là những chữ dùng để nói xét việc đời thâm trầm. Tiền cát hậu hung.Quẻ này chủ sự bất đắc ý. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Đổi cũ rồi sau đó có mới mà.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. mùa thu lá hoa tàn. chỉ tại thất bại. mới thấy là già dặn. 9. có từng trải như vậy. nhưng lúc đó trái đã thành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 298 . Cho nên Người xin quẻ này phải coi như một roi quất vào mặt.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc đời từng trải qua nhiều. Tính thật kỹ là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Gốc già lá tàn. 92. 6. thành ra cái việc cầu xin hãy nên suy tính. Mất điêu bất tạ. nguy hiểm đến điệp trùng. thận trọng đề phòng gặp cảnh không may xảy ra.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 79. 92 29. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên. Tiếng người la lối om sòm. Sao còn chẳng chịu thức chơi. cứ lo mà tiến hành. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. dù gặp gì trở ngại đừng nên nản chí mà cứ tiến tới sẽ tốt lành theo sở nguyện. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động. Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi. mọi việc đều suông sẽ. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt thành công mỹ mãn. 9.gif[/IMG] Khiếu đạo. 27.TRUNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. vận thời đến rồi lo gì nữa. Đánh số thông.gif[/IMG] đúng thời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Khuyên ta chộp lấy thời cơ. Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. 97. cần giữ một lòng lành.gif[/IMG] Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến. Số hên: 7. 89. Tốt đẹp khỏi lo. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 2. 28. 9. Câu chót nói đổi cũ rồi thì thành mới có như vậy đã mách rõ sự tốt đẹp cho biết.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không. cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi. 92. thì uổng lắm. xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội. kẻo muộn màng mất đó. bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Sự sự sắp thông hạnh. 2. Thiên tướng minh liễu. QUẺ SỐ 299 .gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Số hên: 8. Đánh số tốt. 29. nhứt là trong dịp này ắt thành công. Hà tất thân thủ thư mi ? Phản tổ cao bồng dáo lão?.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua. khiếu đạo.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thần trung thần. thanh đắc thanh. 99. Theo ý quẻ cho hay. Ba thang sẽ thấy thần hồi thân.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. và sự thành đạt thực là tốt đẹp. và cầu về công việc làm ăn.gif[/IMG] Dược nhĩ chân. cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi.QUẺ SỐ 300 . Đây là một tấm gương sáng soi chung cho tất cả ai ưa bao biện. Số hên: 29. thì việc mưu sinh thì còn có gì đáng lo ngại nữa.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần tinh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 9. Lúc đó thần thì thanh. Cố gắng ắt nên việc. Thất bại. phúc liễu ninh. thì luôn luôn ứng vào là công việc ấy phải trải qua ba lần cố gắng mới đạt được ý muốn. 92. tâm vừa nhàn mà thân lại an nữa. Tâm tề hậu. khả trường sinh. túc phân minh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thuốc thiệt uống rồi ắt lành. Gốc rễ vững vàng đỡ một phần. Đánh số hên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bởi thế chuyên hẳn một nghề đến chỗ tinh vi. rồi mới thành công.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cố đắc khan. Tục ngữ có câu: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. nghề thì có nhiều nhưng chả tinh được nghề nào. . khí thì sảng. Dồi dào sức khỏe mạnh hơn trước. Vậy bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua những khó khăn nếu gặp rồi sẽ như ý. những người cầu được quẻ này.

QUẺ SỐ 302 . Tứ hải tận tri danh. Tràng kỵ tuấn mã. Thiên đình sang mấy vẫn vào ngay. Giao du kết bạn chỉ ba ngày. Số hên: 3.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . LỜI BÀN Quẻ này chủ rong ruổi xa gần. Biểu tượng: ngựa. đúng như có câu nói: Ԕhặng Long Khoái TếԔ Cuộc đời được lên hương. chẳng những toại nguyện và còn là một kẻ tài đức. bởi theo hai câu sau của quẻ thơ "Cưỡi ngựa cao to" và Ԕhiên đình vào ngayԔđều có ẩn ý tài sắc và giàu sang.QUẺ SỐ 301 . Đánh số tốt. bạn xin được quẻ này. Cung hỷ. lợi đến đương nhiên. Cưỡi ngựa cao to oai lầm bầm. Sự sự hanh thông. Người xin được quẻ này ắt hẳn có hàng trăm việc sắp sẵn trong lòng và hoạt động tất có danh và có lợi. Bốn bề nào ai mà chẳng hay. Trực nhập thiên đình. duyên phần đẹp mùa thương. 30.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tam thiên tăng kết xả. giàu sang nữa là khác.

Người cầu được quẻ này thực là may phước. QUẺ SỐ 303 . LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng giải cấu tương phùng. Ngẫu nhiên ngộ nhất nhân. chẳng lo gì. Gặp vận hanh thông. Đánh số tốt. cứ cố gắng là thành công. Tiểu lý sinh xuân.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . Bài quẻ đã nói nhàn rảnh đến nhà thầy. Đồng nhan hạc phát. đó là ý nói gặp quý nhân chỉ bảo đường đi nước bước của mình đấy. 31. 1. 13. thời vận đã lên hương. Cười như xuân gió thảnh thơi tiếu đàm. Khi nhàn nhã đến nhà thầy.Nhà lai phu tử xứ. Người xin được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách không ngờ. mới gặp nhau mà đã thân như bạn cố tri. Mặt mày tóc bạc thanh tươi. Bỗng nhiên lại gặp ở đây một người. có thể dốc bầu tâm sự bày ruột phơi gan. Số hên: 30. Vậy việc cầu của bạn chẳng bao lâu là sẽ thấy công thành và mỹ mãn lương duyên. bỗng lại được gặp ông lão tươi tốt tóc bạc.

30. và tiếp cho ta hay. Theo ý quẻ cho biết. Vậy bạn hãy ráng sức vượt qua. Người xin được quẻ này như nếu muốn kinh doanh hoạt động. cẩm tú tiền trình. Phải có người thân giúp và phải 3 lần thất bại mới xong. Hoàng Hà cuồn cuộn hãi hùng. bỗng gặp được người đồng hương.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Hán thủy vô tình. biết mình chỉ là kẻ thân mà thôi. Kinh doanh thị tứ lưỡng tam xuân. 3. công việc còn trải qua một vài lần gian nan rồi mới định được. Sau khi trải bao khổ sở gian chuân mới tạo lập được căn bản.Nhàn vong dã lão vong đông hành. Hiểu được ý mình chỉ kẻ thân. Số hên: 32. QUẺ SỐ 304 . nhưng mà chưa thể thành đạt ngay trong lúc này. rồi từ đó hồng vận đến. Tương lai sẽ thấy ngày mai lành. phải nhờ người đồng hương giúp sức không được. cùng nhau mưu tính việc làm ăn. Công việc trải qua ba bốn bận. vì chưa là thời thuận tiện lắm như câu quẻ thứ hai nói. Duy hữu hương nhân tiện thị tri âm. Biểu tượng: Con hạc. LỜI BÀN Quẻ này chủ làm người khách ở miền Đông. Còn kia nước Thục sông hình trắng trong. Con sông Hán thủy vô tình. Bốn phương khói bụi vô cùng xót thương. Tứ xứ yên trần. Đánh số được. bèn kết làm tri âm. Liên nhai đăng hỏa hậu. hiện nay thời vận của bạn đã bước vào hướng may. Hoàng hà cổn cổn. 2. 20. . Thục thủy trừng thánh. Mây nhàn hạc dã hướng đông hành.

ngoại trừ sông Thục. Con rồng nay kẹt thế cùng. Phi khứ đáo thiên đình. LỜI BÀN . Thượng bất kiến vân hưng. Bất lợi bất thông.TRUNG HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tiềm long dĩ thụ khốn. Số hên: 33. Vậy những việc cầu của bạn. Phải chờ đợi một thời gian nữa và khi đạt thành đại lợi thuộc về hướng tây. 3.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bất an nên mất hết yên vui. Người xin được quẻ này có bạn thân bị khó khăn trở ngại trên đường lữ hành. 30. Trữ khang vân tứ hợp. Bấy giờ bay thẳng thiên đình cao xanh. gặp nhiều gian nan. Gió mây chưa thấy nổi bùng nương lên. Chờ xem mây tụ một bên. trong thời gian này khó mà toại nguyện. mà không có cách chi chế chỉ được. đều cuồn cuộn khơi sóng mịt mùng bốn phương. QUẺ SỐ 305 . Duy chỉ có một nơi là xuyên trung (tức Ba Thục) còn được yên ổn như cũ mà thôi. Bài quẻ này toàn lấy các con sông của nước Tàu để tả cảnh tình kẻ cầu xin và hiện cảnh của các con sông ấy. Đánh số không hạp. do đó âm tín bị cách trở gián đoạn. chờ đợi.

Nơi đây mùi vị quá nàn nồng. Đảo hào đông bôn tây tẩu. QUẺ SỐ 306 . đem hết sức mình mà học tập. thời vận chưa đạt.Quẻ này chủ công danh chậm chạp. vì trong lúc này vận thời chưa được hanh thông lắm. Rồng mắc cạn không mây. nên khó thành công. Nhưng thơm tho đó đâu được lâu. . Cần phải chờ đợi một thời gian nữa. Tuy chí khí mưu đồ tích cực đấy nhưng hội gió mây vẫn chưa gặp. nghiên cứu thì may ra mới phát tích tụ mình được. Trừ phi chăm chỉ chuyên cần. Vội chạy tây rồi vội chạy đông. Vậy thế làm sao cười giỡn nổi. Nung diêm bất nại cửu. 4. Khi người nhường ta thì ta nhường. có cũng không. Vậy những việc cầu mưu của bạn hãy nên bền chí chờ đợi một dịp khác là tốt hơn. Ý quẻ nói hiện nay vận trình của bạn chưa được thông như con rồng hiện đang bị kẹt thế cùng và mây gió lại không có. 40. rút cuộc cũng là hao công vất vã mà thôi. 43. 30. Đánh số hạp chút ít. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc tiếp thế xử vật. Biểu tượng: Rồng. như vậy dù có cũng như không mà vui sướng gì đâu. cần chờ ẩn nhẫn. chớ quên. thì bay thẳng lên trời. Đang bỉ. chớ nên nhận lầm là thật. khi người nhịn ta thì ta nhịn lại. Số hên: 3.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Thử xứ tư vị nung. Hà như đàm tiếu sinh phong. Cho nên bói được quẻ này nên nhớ kỹ. Người xin được quẻ này chớ nên vội vã. Ra ngoài (xuất ngoại) có lẽ là một bí quyết đó. Hãy cứ tươi cười vui vẻ đi. Giữ chẳng lâu bền. thì mới có thể có tiện lợi hơn. thì làm sao bay? Chờ mây tụ. Ý quẻ cho rằng việc tính cầu này là rất lý tưởng tốt đẹp như mùi vị rất thơm tho. 34.

mà khuyên rằng: nhân tình ấm lạnh. Vui nhỏ đến. 60. cần ẩn nhẫn chờ thời hanh thông hơn. 3. QUẺ SỐ 307 . Số hên: 35. Phòng tiểu nhân cho lắm. và câu thơ 4 chót cũng thêm: chớ có ở lâu là thế. Chờ đợi vượng hơn. Đánh số dở. hảo khởi hành. Trăng trời du ngoạn. như thệ vật cửu tồn. gió mưa bất thường.TRUNG TRUNG . Chẳng nên gì. 50. 30. QUẺ SỐ 308 . Mang dã điếm. 5. ý quẻ còn khuyên bạn đừng nên lưu luyến công việc này và phải từ bỏ ý định đó. 3. tai vạ ắt tới ngay cho nên câu thơ 2 mới nói: "chớ dừng giây lát". Nhất nguyệt.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Thử gian hữu tiểu nhân. sự việc nan định. căn cứ vào bài thơ trên của quẻ Khổng Minh. 53. bây nhây hai mình. Số hên: 36. Đánh số hạp chút ít. 6. Ví bằng không ta tránh chúng. Nếu lây nhây thì chẳng được tích sự gì. Sự cầu xin của bạn đang bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Huống hồ chúng đông mà ta ít. Nơi đây có kẻ tiểu nhân. 30. coi chúng như rắn rết. ta hãy nên Ԏinh tín kỳ hữu. Chớ nên ngơ nghỉ ngừng ngang chỗ này. Người xin được quẻ này nên phải kiên cơ nhi tác chớ đợi chờ mãi mà nguy đó. Thiết mạc xảo lưu đình. mới mong. để rồi buồn đó. cần chờ người giúp cho. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta tránh bọn tiểu nhân. chung quy chỉ được vui trong một chốc lát mà phải cực nhọc thân trí vậy. Vội thu xếp hãy mau thay. bất tín kỳ vôԔđể khỏi sau này ức hận. thì ta lại càng phải lo xa là hơn.Do những ý trên của quẻ thì việc cầu xin của bạn dù có thành đạt đi nữa cũng phải mất trở lại như tình trạng cũ. 63.

30. 7. Người xin được quẻ này nên chớ có lo ngại. Nhất vào tháng 3 tháng 6. 70. Số hên: 37. Thời vận hanh thái. Chẳng lâu sắp sửa tưng bừng gió mưa.TRUNG THƯỢNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn . Hảo tế tương sinh.8. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạm thời hãy an tâm giữ gìn cẩn thận. Biểu tượng: rồng. Nhưng phải kiên chí tính toán kỹ. Quẻ nói người cầu xin như là rồng đã mọc sừng và sắp sửa làm gió làm mưa. Đồ mà cúng tế phụng thừa chúng sanh. QUẺ SỐ 309 . Tốt đẹp. Tương bái cam lộ. Ta nên mau sớm tiễn đưa. tin tức tốt đẹp sẽ tới đó. Đánh số tốt đẹp. chắc chắn có hy vọng hanh thông lắm. nếu bạn muốn thành đạt sở cầu thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước tối mới thâu hái được kết quả mỹ mãn. Lục bất bát tảo.7. 3. Nghĩa là vận bạn đã tới lúc tốt sẽ gặp may mắn. Phong vận gặp hội anh hào ra tay.Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Long sinh đầu giốc. 73. Đầu rồng nay đã mọc sừng. Song hai câu của quẻ thơ có ý nói rằng.

ắt phải một chết. Đánh số được. song những việc mưu tính phải chính đáng ngay thẳng. Có cuộc ganh đua. 30. 3.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tằng bả thụ tài. tất cả việc cầu dễ dàng hơn trước rồi. rắn. lẽ trời rõ ràng là như thế. Đông phong niểu niểu. 83. Nay người đã bỏ công ra trồng. Đây Nam Thái Bạch hiển linh. Cạnh tranh. tốt đẹp. chiến đấu. Biểu tượng: rồng. ắt sẽ được bình an và làm ăn dễ chịu. Người xin được quẻ này nên hiểu rằng chánh bất tất phải tự cưỡng tranh vật lộn làm gì. Số hên: 38. Ý quẻ mách rằng hiện nay thời vận đã đến lúc hanh thông. Long xà đấu sức.Thái bạch hiên tây nam. Cuối cùng chính thắng tà. Thoang thoảng gió đông truyền khắp xứ. Dã yếu dãi xuân lai. 8. LỜI BÀN Quẻ này chủ chánh không thắng tà. Bờ hoa nở khắp nơi. Hanh thông. QUẺ SỐ 310 . phân mình nhược cương. Vậy bạn cầu mưu những việc gì cần phải nhờ đến phước đức. một sống. . không nên dính đến ma tà thì mới nên. 80. chớ nên theo đường tà ma mà có hại đấy. Bởi bài thơ ví rằng Long Xà đấu sức. ý chỉ con rồng là chính con rắn thuộc tà ma và cuối cùng bị tà ma giết. Long tự phi thượng thiên. lý chẳng thắng số. Đó là đi đường chính đạo. Rắn thì bị giết tai ương tự làm. Long xà tương cạnh trục. Con rồng bay thẳng thiên đường. Xà khước bị hình lục. Hãy ráng chờ xuân với tiến đông.

30. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thuận thời mà hành động. Bao năm khổ cực đã nhiều rồi. Nhi kim an lạc độ quan âm. đã cố công trồng thì sẽ ăn quả. Nạc trù luân. chủng đậu đắc đậuԔđó là chuyện dĩ nhiên.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tứ thập dư niên khổ dĩ thâm. lo gì. LỜI BÀN Quẻ này tượng việc có trở ngại. QUẺ SỐ 311 . cần phải tới buổi xuân hoa nở mới có thể thuận tay hành động được. 9. Tích thuận thanh xuân.Đầy đường hoa nở chỗ nào không. 90. 3. nhưng đợi chờ ԃhủng qua đác qua. Biết tiếc thanh xuân già vẫn tươi. ắt thành đạt ý nguyện mà sự thành đạt ấy sẽ được hạnh phúc vô cùng. Bất giảm thanh xuân. Kể chi ơn ai ngày xưa nữa. Số hên: 39. LỜI BÀN . 93. Nhưng chỉ cần đợi thời gian trái chín mà thôi. Việc cầu của bạn như quẻ thơ đã nói. Ấn ái thương đa hoan hỉ sự. Khi thời cơ đã tới thì càng ngày càng tiến bộ hết sức nhanh chóng. Bây giờ con lớn mới vui thôi. Vậy việc cầu xin của bạn ráng chờ đợi một thời gian nữa. Như câu chót của quẻ thơ nói hoa nở đầy đường tươi đẹp. Vận thông rồi.

Cố gắng thì may mới nên . ý quẻ cho hay rằng. Số hên: 10. miễn để lại cho cả cuộc đời. Công việc cầu mưu của bạn. LỜI BÀN Quẻ này nói đọc sách không thành. Tất cả trọng tâm khuyên dạy của quẻ là phải biết thương tiếc thanh xuân. Đáo đầu xứ diệc thành băng. chi bằng đổi sang nghề khác. Cũng như công việc mong cầu. Vậy bạn hãy suy nghĩ và xét lại việc làm hiện nay. Cấp cấp hồi thu. mà già vẫn tươi. vận chưa mấy thông. Song. Đúng vậy nếu bạn giữ được mọi sự tốt đẹp cho gia đình thì gia đạo ắt sẽ vui vẻ. Ba năm văn nghệ tinh thông. 13. Hai chữ Դhanh xuânԔnên đáng được lưu ý. phúc tuy muộn nhưng tốt tuổi đã già mà càng khỏe. Vì hai chữ ấy ngoài nói trẻ đẹp mà còn ẩn ý nói sự tốt đẹp đó. Người xin được quẻ này nên gấp rút cải nghề đổi nghiệp. Nước thành băng giá nơi cùng đường đi. rút cuộc sẽ đem lại những điều may mắn không đẹp như câu thứ hai đã nói đấy. đừng tưởng là may mắn. thì mới có tương lai yên vui. Để rồi mất dịp còn gì tương lai. hanh thông. văn nghệ tinh.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tam đông túc. cũng như mọi việc mưu tính. Cầu sự còn chậm. Vận vừa phải. đủ để tự mình vui với mình. chẳng nên buồn phiền chi. Còn lận đận. 31. Tính toán chưa thông. Người xin được quẻ này : tự nhiên hiểu lấy mình. nếu chậm sẽ không kịp. mà hãy nên xét lại. QUẺ SỐ 312 . thay đổi chương trình cầu mưu. Hãy mau tỉnh ngộ màng chi. có đổi nghề cũng nên đổi sớm. cần ẩn nhẫn chờ thời gian đạo hòa an. Vật ngộ tiền trình. 30.Quẻ này tượng khổ tận cam lai.

11. Vậy bạn muốn công việc cầu xin được đến nơi đến chốn hãy nên bền lòng. Đánh số hạp. LỜI BÀN Quẻ này cho biết họa vô đơn chí (tai vạ thường đến liên tiếp). kim phiên hựu lai. Vậy vị lộng hoại. Theo ý quẻ nói: có lẽ sự cầu xin của bạn từng cầu mong nhưng đã gặp trở ngại phải không? Nếu câu hỏi của quẻ đúng với quá khứ của bạn thì lần này phải kỹ lưỡng và thận trọng hơn. cần đề phòng và tính toán kỹ thì mọi việc may ra mới thành. Cẩn thận đề phòng. 3. Vừa rồi mới lại thế là chi. thực quái kỳ. 12. QUẺ SỐ 313 .TRUNG THƯỢNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Kỳ quái ! kỳ quái ! Tiền phiên lai liễu.THƯỢNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . rút kinh nghiệm và có kế hoạch rồi tiến hành. 13. thì làm sao tránh được tai vạ nguy hại. thì sẽ thành công trong tương lai. Và bắt lấy thời cơ mới được. Kỳ quái lạ thay. Đánh số dở. Đề phòng cẩn thận chớ sơ sót. 23. Số hên: 32. Nếu không đề phòng cẩn mật như đề phòng cọp sói.công. 21. Người xin được quẻ này quyết phải cố gắng phòng bị nghiêm mật mới được. Canh kỹ xem chừng bị phá gì. Số hên: 31. chớ nên sơ sót mà hỏng ngay. Việc còn đang rối rắm. QUẺ SỐ 314 .

Trâu cày nằm bẹp giữa đường. Công trình khẩn đất khác thường chẳng lo. thời vận đến. lúa gạo đầy kho đầy đồng. Như vậy việc cầu xin của bạn ắt thành công. Tịch khổ khai cương. 3. chẳng lo gì khó nhọc vì đã có công gieo hạt. Tất mạch đạo lương. Người xin được quẻ này muốn cầu mong giàu có. ắt trước hết phải siêng năng cần kiệm. LỜI BÀN Quẻ này cảnh cáo làm biếng thì nghèo. bây giờ chỉ còn hái quả thôi. Đánh số tốt. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể giàu. siêng năng thì giàu.Canh ngưu phục ngột. Số hên: 13. Tốt đẹp. QUẺ SỐ 315 . 33. mà chỉ nằm nhìn xem người ta gặt hái về an hưởng mà thôi. trái lại chưa có người nào siêng năng mà nghèo mạt suốt đời. Tòa khan thu hoạch. nay mai nên bạn hãy cố gắng tiến tới đi. Bắp ngô. 1. Ngồi nhìn gặt hái bo bo. 31. Như con trâu cày nay đã nằm trên bờ ruộng chẳng lo gì tới việc cày cấy nữa. Quẻ thơ nói rằng: vận thời đến lúc hanh thông mưu cầu toại nguyện chẳng gặp chi cản trở nữa.TRUNG HẠ Sơn Địa Bác Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn .

Đang thời vận thông. Trăm ngàn rèn luyện đường đời mới nên. 14. Nhưng tiếc hoa đào gặp trận bão. Bộ nhập kim loan điện. Nhưng muốn đạt thành sở nguyện.Yêu hạ hội thanh bình. Phú bộ tam sơn. Biến hóa hải đảo. Chim con ắt sẽ được bình an. thì phải cố gắng trên đường đời hơn nữa. Con nhạn cùng mây bay lượn nhàn. bình an. nếu muốn thành đạt sở cầu. thì phải trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. chưa tốt đẹp hoàn toàn cần rèn luyện tài đức thêm mới mong đạt được quả tốt. thế nhưng không ngờ lại hoa đào gặp bão làm cho những điều tốt đẹp lại phải tiêu tan. 1. Ý quẻ cho hay hiện nay thời vận của bạn rất tốt. QUẺ SỐ 316 .TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Sô điểu phi cao. Thần long trảo nha. Sơn cốc hoàn kiều. trái lại cần phải lâu ngày tháng và công sức mới thành. Thiên trùy bách luyện. . LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng báo cho biết hỏa hậu (mức độ vừa đúng của lửa khi nấu luyện vật gì) đã đến linh đan tự nhiên thanh. Đánh số tốt. 34. 41. Vậy sự cầu xin của bạn trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. Phàm làm việc gì cũng vậy. 31. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. Số hên: 3. Lưng treo bảo kiếm thanh cao. 4. chẳng phải cứ bắt tay vào một cái là xong ngay. Đảm đương việc phi thường. vui vẻ như hai câu đầu của quẻ thơ đã tả. có quyền thế đó. Lẽ ra vận trình của bạn phải được tốt đẹp.

Biểu tượng: chim. Bởi vì sự kiện xảy ra tự nhiên. 31. Đánh số rủi. QUẺ SỐ 317 . LỜI BÀN Quẻ này có cái tương từ thấp mà lên cao. chờ thời và ẩn nhẫn. thận trọng. Hàm tiếu hướng đông phong. đang may gặp rủi.Nghe bên lề ruộng gái than van. con người không thể nào chống cự được. Vậy những sự cầu xin của bạn khó mà thành trong lúc này. cát. biến hóa bất trắc. nên phàm việc gì phải cẩn thận lo liệu mới được.hung. Biến đổi. . Hữu liễu mai hoa tiên bất đồng. Tầm thường nhất dụng song tiền nguyệt. 13. cát. 1. Rủi có bông mai lại khai ra. Dù may cũng giống trăng ngoài nhà. Đây là quẻ đại cát. nếu có kết quả thì kết quả đó chẳng đi đến đâu. 51. Nhân tình bất tỉ cựu thời nung.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Cát. nguy hiểm đến thình lình. Số hên: 15.hung. tiếc thay. 5. Hung.

thời vận không mấy tốt. ắt ta cũng chỉ ném theo một cái cười là hết. mà cũng chẳng tốt lắm. 6. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời cho dù có gặp mùa xuân sang. thì sự cầu cũng chưa đến đâu. Khi thành đơn bữu đỉnh. Quẻ nói rằng dù may mắn như trăng ngoài nhà. 36. Đánh số tốt chút ít. Tu thủy tương tế. cho dù mùa xuân đến cũng vẫn chưa may mắn. Lửa cháy thành ương tai. QUẺ SỐ 318 . chỉ là tầm thường. Bình thường. 1. nghĩa là chẳng tốt đẹp cho lắm. LỜI BÀN Quẻ này nói rằng lành mà lại chẳng lành.Cười hướng gió đông tưởng ý mạt. cơ hồ ngư đã từng gặp tai họa. Trời đất cũng kinh hãi. Trái lại còn gặp rủi ro nữa. Nếu hiểu được tình đời. Trái lại việc cầu xin của bạn chẳng xấu. Vậy tự liệu thôi. Hãy nên lấy nước xài. Số hên: 3. Tân thiên yết địa. 13. phải nói rằng dữ mà chẳng dữ. LỜI BÀN . 61. Nhân tình nào sánh kịp ngày qua.HẠ TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Đại hỏa viêm viêm. Bảo đình đan thành.

31. Quẻ mách rằng: phàm cầu mưu việc gì. người và ta giúp đỡ lẫn nhau chẳng khác gì thủy hỏa. Số hên: 3. Tóm lại. ngược lại sẽ tạo nên hậu quả không tốt đẹp mấy đấy. Đánh số tạm được. có môi chẳng lời.Quẻ này cho biết người không có ta không thể lập được. cố lên. ráng vượt qua những khó khăn vấp phải. Người xin được quẻ này cần phải lấy vấn đề giao hữu làm đệ nhất nghĩa.TRUNG TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thiết sách nhất điều. 7. 17. Sao chưa lấy cột thuyền này khỏi trôi. nắm vững chủ trương đã định. QUẺ SỐ 319 . LỜI BÀN Quẻ này tượng bắt đầu có cái nguy trôi nổi phiêu lưu và cuối cùng là cái hiểm phải đoạn tuyệt. như quẻ nói cứu lửa biết dùng nước trị. thì sự việc chẳng có gì tai hại. thì sự việc ắt thành công một cách huy hoàng không ngờ. Nay dây sắt kẽm một dây. 71. khi vượt khỏi được khó khăn ấy. . ta không có người cũng không thể thành được. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó. làm ra từ trước chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. để chuyển bại thành thắng. sẽ lôi thôi. tính sau nắm lấy cơ hội và những phương tiện chung quanh thì mới mong đem lại được kết quả theo ý muốn. Ý quẻ nói: sự cầu mưu của bạn rất là khó khăn như lửa cháy thành ương vậy. Khi trôi mãi. ta hãy nghĩ trước. Còn gì mà nói. Kim đao nhất hạ. Tảo bả đầu bạc địa. 13. Tất cả mọi sự mọi việc xảy ra. ký tế (nước lửa cùng giúp nhau). thì được nhiều tốt đẹp đấy. Đang bế tắc. Vi bả cô chu hệ. Và ngược lại. Vậy bạn nên kiên trì mà cố gắng. khó khăn. 1. vượt khỏi sự khó khăn đó. Người xin được quẻ này chỉ có cách tu dưỡng con người để hóa giải mong tránh khỏi. nếu có tài. và có thủ đoạn ắt giải trừ được cái khó. trái lại.

Cả ngày đồng hồ đánh chuông hoài. bình tĩnh suy tính rồi mới bắt tay vào việc. làm ngược lại chỉ thành hư không mà thôi. sự ắt sẽ thành công. mà phải thử lửa như lúc ba đào quăng lưới vậy. nếu không thì hỏng. Quẻ nói: cả ngày 12 tiếng chuông đồng hồ đánh lên mãi. chớ có lợi tay. 91. QUẺ SỐ 320 . Người xin được quẻ này rất nên hăng hái cố gắng làm việc mới được. Thanh phong móc nối làm mai dẫn đường. làm việc phải có kế hoạch và sáng trí thì mới nên việc. Có phương tiện sẵn. hãy thử thách đi. 8. tại sao không thực hành công việc đi. 13. Vua Đại Vũ tiếc một tấc bóng. gió thanh làm dây mới. Đánh số chưa hạp. 19. Cứ tiến hành và cố gắng. Số hên: 9. Ba đào quăng lưới thử lường. Còn riêng việc cầu Դiểu đăng khoaԔ chắc là Ԕỹ mãn lương duyênԔrồi. biếng lười. 31. nơi ba đào quăng lưới lại bắt được những vật quý. 31. ắt sẽ thu lượm kết quả theo ý muốn. thì chúng ta tiếc một phân bóng.Vậy việc cầu mưu của bạn hãy nên theo lời quẻ dạy. không từ gian khổ thì ắt thành đạt. 3. Nói cách khác. 3. Đánh số hạp chút ít. Mới thành công quả phi thường hiển nhiên. Vậy những việc cầu xin của bạn. Khẩn cấp luyện trước. nên thức dậy sớm và cố gắng tiến tới làm những mưu định đi. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn được đôi chút. ắt sự có thể thành. chán nản.TRUNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thập nhị thời trung. Nhất khắc xào diên. 1. Số hên: 38. đừng chần chờ. Thời vận gần hanh thông. . cần phải cố gắng. nản chí. Vô xứ hạ cước. có nghĩa là: thời đã đến. 18. 1.

LỜI BÀN Quẻ này cho biết ngồi trấn thung dung.HẠ TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn . người xin được quẻ này chớ lo lắng về chuyện công lao. chẳng cần phải lo gì cả. cười nói tự nhược mà vẫn đuổi giặc. 30. làm việc có kế hoạch thành công theo ý muốn và sự thành công đó rất rõ như xem trong lòng tay của bạn. QUẺ SỐ 322 . Mặt trời treo giữa hiện đang sắc hồng. chắc chắn thành công. 23. 2. Nhất trưởng năng khan. Đánh số hạp. 3. mặt trời giữa trời là sáng sủa. chẳng phải là người trấn thủ giữ quan nhiều trí lắm mưu đâu mà thực hỉ là do lực lượng đã định từ trước.HẠ HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Phong khỏi tây nam. Giàu sang vinh hiển đã đến kỳ. 20. Gió lại từ hướng Tây Nam. hai câu này ý chỉ thời vận của bạn đã hanh thông tốt đẹp. Kỳ môn điệu quyết. Gió Tây Nam là gió mát mẻ. Kỳ môn hiệu quyết lên công. Vận thời hanh thông. Hồng nhật đương thiên.QUẺ SỐ 321 . Trông xem thấy rõ như lòng bàn tay. Số hên: 32.

23. Nghĩ cho kỹ. Hết la tất cả nay im lặng. Nhất nguyệt chính dương không. 12. trong trắng đàng hoàng bỗng gặp vu khống hủy báng rồi do đó chuốc lấy oán thù. Đang may hóa rủi. tránh điều lầm sai. QUẺ SỐ 323 . Việc cầu xin của bạn lẽ ra vận trình may mắn. Hạo phách biến mung lung. thơ tả rằng: Դất cả sự ồn ào đều lặng im và trăng đêm đang chiếu mà bỗng bị mây che làm trăng mờԔ Vậy việc cầu xin của bạn ắt khó tránh được nhiều cay đắng. Hoặc cần cố gắng hành động thì may ra mới nên. 21. Nhưng chớ nên trông cậy mãi đó. nên cố gắng và cố gắng thì mới có thể hy vọng thôi. nhưng không ngờ lại có sự trục trặc nên đành hóa thành không. Khước tại thiên biên đẳng. Trăng chiếu lững lờ đứng giữa không. Đợi giúp cho ta ngày đã dài. Thiết vật nhâm tuần. Nào đâu ánh sáng đành mông lung. Người xin được quẻ này chẳng có gì phải lo sợ cứ giữ lòng bình thản an nhiên.TRUNG HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Nhất cách tri âm. Một người tri kỷ cách thiên nhai. chẳng bao lâu mọi việc rồi sẽ được rõ ràng minh bạch cả. Hốt bị vân già yểm. . Lúc đó thì bô bai. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng của một người vô tư. Số hên: 3. bạn nên ẩn nhẫn chờ thời đến. Bỗng bị mây đen che phủ mất. Đánh số dở. nỗi oán thù tất phải hết. 1. 2. Tỉnh dạ đương tư tỉnh.Vạn lại vô thanh tế. 32. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật lâu ngày dần dần sẽ lòi ra.

Vậy công việc mưu tính kết quả ra sao? Bạn lấy ý thơ tự đoán. 3. phải nên suy nghĩ và mau mau tỉnh ngộ. Chỉ cố khám gia. 32. 2. "Tri kỷ cách thiên nhai" ý quẻ nói rằng có quý nhân mà ở nơi xa như bạn thân ở xa làm sao bằng bạn xóm làng. QUẺ SỐ 324 . Mài răng mặt hận đầy. Số hên: 32. nếu không chỉ uổng công. mình được người đem hết tâm lực mà sống chết với mình. nghĩa là những việc đang mưu tính và tìm cho mình một việc gì khác mới dễ dàng thành công hơn. 33. Vì vậy hai câu sau của quẻ thơ mới khuyên bạn. Giao đầu bãi vĩ.LỜI BÀN Quẻ này chủ người tri âm quá ít. Lệ xĩ giảo nha. Biểu tượng: chó. thì việc ắt sẽ thành. chỉ là canh giữ nhà cửa làm tớ mà thôi. Tính chó chỉ chịu chủ. cho nên không trông mãi vào đó mà phải thay đổi cách khác. nuôi quá cao vọng. Đánh số dở.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Chúng khuyển tương tụ. Số hên: 3. 23. Bởi thế người xin được quẻ này có thể coi như quẻ trung cát được (khá tốt). Người xin được quẻ này nên gấp rút đuổi theo. hiện nay việc mưu tính của bạn như thành đạt song thực tế khó nên công. thì sẽ thất vọng. tình đồng đạo may mà có duyên. tính toán kỹ. Nói cách khác. Công việc làm ăn và việc cầu xin của bạn chưa thông. Đàn chó tụ nơi đây. Chớ trông cậy mãi vào bạn. Chi đáng tớ gì thầy. xin chớ có sợ khó. mà chỉ cầu an. LỜI BÀN Quẻ này chủ đồng cam cộng khổ với nhau. khi chó tụ thành đàn ắt chúng muốn ăn thua tranh hùng. Còn nhiều lôi thôi tranh chấp. QUẺ SỐ 325 . Cho nên trong đêm thâu. công việc e khó thành. nhưng thực tế bổn tính của nó. lo gì. 23. cần thực tế. Chó sủa người ta bất quá chỉ vì trung thành với chủ. cũng đủ hiểu. Đánh số hạp chút ít. 2. để cùng với người lành đôi vai sát cánh.HẠ HẠ . Vì quẻ ấy con chó tả cảnh rằng. 22.

Chuột nằm trong ổ mới yên thân. và phải giữ lấy lẽ phải phước đức thì mới yên lành. 23. Mười năm quên nghĩa chẳng quên lòng. Theo chữ Hán chồng là thuộc tử.TRUNG TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thử phục huyệt. Có tình thì người nên phải nhớ. nữ trước chồng sau thì là chử Hảo. Chồng sau vợ trước nay cùng đi. ăn cháo đá bát. miêu tức căn. Hảo tỷ tiên cơ triệu dĩ minh. song quẻ cũng có nhắc rằng khi toại nguyên công thành hãy nhớ đến công ơn kẻ giúp ta. mới hay. 2. 24. Ằt bị con mèo theo đuổi bắt. sự nghiệp nên hồng.Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thê tiền phu hậu nhất động hành. 32. vợ là thuộc nữ. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc giao thiệp với người. Sự sự hanh thông. 42. . Triệu chứng biết rồi còn gì cãi. như vậy quẻ mách rằng những việc cầu xin bạn đều được tốt lành cả. 4. QUẺ SỐ 326 . Xuất đầu lộ diện chẳng được lành. Mười năm ơn nghĩa hãy nên ghi. nhưng phải nhớ lại người đã giúp ta nên công và phải toàn đạo đức. Rất kỵ chuyện vong ân bội nghĩa. cần phải có nghĩa có chung. Chẳng có gì trở ngại. tất cả điều phải thế. chủ khách. Số hên: 3. Đánh số tốt. Dương oai thân trảo. người xin được quẻ này phải nhớ kỹ lời khuyên này. Bất luận vợ chồng bè bạn. Quân nhược hữu tình tu thiết ký. bản tự ninh. Nhất lộ thủ. Thử tán tàn tịnh.

Năm xe sách vở đọc cho hết. chớ hoạt động e bị thất bại và nguy hiểm. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên ẩn không nên hiện. nếu không sẽ như con chuột không chịu nằm trong hang ổ. 53. . LỜI BÀN Quẻ này ngụ ý ngọc chẳng giũa chẳng thành đồ.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thư trung hữu nữ nhan như ngọc. Theo ý quẻ nói hiện nay vận thời của bạn vẫn còn bế tắc nên tất cả mưu cầu khó được như ý và khuyên bạn hãy rán chờ đợi một thời gian nữa. 25. Đời người không chỉ một ngày có thể làm nên sự nghiệp thì hơi nào lo. Tâm trung mang lục. Số hên: 3. Toại nguyện công thành phải mỏi mòn. 2. người chẳng học chẳng sung sướng. Miễn có chí. QUẺ SỐ 327 . người xin được quẻ này rất nên lấy đó làm răn. Hiện thì miệng lưỡi tới. nên nhường không nên tranh. tranh thì thị phi sinh. Ẫn nhẫn chờ thời. 52. ắt bị mèo săn bắt ăn thịt đấy. Độc tận ngũ xa thư.Rồi tiêu tánh mạng khó thoát sanh. Đánh số chưa hạp. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. 35. 5. nên lánh không nên chường mặt ra. để xem sao thì tốt hơn. thì việc sau cũng thành. Vậy bạn nên yên giữ cách sống một thời gian nữa là hay hơn. 32. Gây miệng lưỡi thị phi nếu gặp phải thứ dữ như chuột gặp phải mèo thì thử hỏi có đáng sợ không? Bởi thế. Chí nguyện tự năng túc. Nhà vàng trong đó đượm vàng son. Trong sách gái nàng xinh như ngọc. Hà tất tiêu lao. Sức học của mình đã quá đủ.

Đánh số tốt. Thành rồng phước lắm xoay vần đến nay.Bài thơ của quẻ. 23. Biểu tượng: beo. 32. Mọi điều mới mẻ từ rày yên vui. Như vậy việc cầu xin của bạn đều được như ý nguyện. nhưng phải đọc hết năm xe sách vở tính toán cho mình thì mới mong. 2. lên như diều gặp gió. Thừa long phúc tự trăn. chỉ cần phải rèn luyện tài đức thêm. Số hên: 3. 23. thật vui thay. 27. Sự sự đắc chấn tân. 32. không có gì đáng lo. Nếu có thể gắng sức tiến tu. ẩn ý nói rằng. không có gì tốt đẹp mà không có đủ. Song bạn phải cố gắng không ngừng thì mới nên. như cõi rồng. ắt sẽ thành công rực rỡ. ắt cuộc đời hanh thông giàu sang chẳng còn nghi ngờ gì nữa. LỜI BÀN Quẻ này chủ tay trắng làm nên. nhất là về tình duyên thì thật tốt. 36.TRUNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly . rồng thì bay lên không. Vậy. cảnh tượng rực rỡ huy hoàng. 37. 63. chẳng còn gì lo nghĩ nữa. 72. càng tốt hơn. Thời vận hanh thông. Đây là quẻ thượng cát. tay trắng trở thành giàu. QUẺ SỐ 329 . Thời vận thông. Xích thân thành phú quý. Đánh số tốt. Ý quẻ cho hay rằng người cầu được quẻ này rất tốt giống như beo đã đến hồi trưởng thành. mọi việc suông sẽ. Nghèo thành phú. 6. Số hên: 26. 7. 3. những việc cầu mưu của bạn rốt cuộc sẽ được toại nguyện thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp.HẠ HẠ Sơn Hỏa Bí Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Báo biến thành văn thái. bạn phải nuôi chí và phải có nghị lực cố gắng tiến tới. 2. Beo thì biến sắc. QUẺ SỐ 328 . nghĩa là tất cả đều thay đổi. Con beo nay đã nổi rằn. như được gái đẹp nhà vàng vậy.

HẠ TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Hiểu vũ sơ tình ánh bích khê. Quẻ khuyên rằng phàm mưu cầu việc gì. Hà tất khu khu tiển cẩm y. đó là nói thời vận xấu. Xuân sắc tràn. Dương khí tan tành âm khí vương. không có kết quả tốt đẹp. Nào còn sống được tám mươi tuổi. Lực ký đàn hề. là ẩn ý nói việc cầu mưu khó được như ý muốn. 83. Thời vận đang hên. Phải cẩn thận lời nói đến việc làm. QUẺ SỐ 330 . 2. sáng chiếu bờ sông. Nghi khả bảo hề. Mưa vừa tạnh. Hoành kim bất tận gia vân phú. nếu sơ ý sẽ hư hỏng. hóa xui. LỜI BÀN Quẻ này chủ Cô dương không thể địch nổi quần âm cho nên phải xa lủ tiểu nhân. Chân cẩn thân hề. công việc làm ăn đều bị bế tắc. quần âm dật hề. Đâu thiếu bạc vàng nhà triệu phú. phải tránh hết nữ sắc. và giữ gìn đạo đức mới hay. hương khắp ruộng đồng. giữ mình cũng phải cẩn thận nữa để mong rằng sống được cuộc đời êm ấm ngay cả đến cái chết hết sức chú ý đến lời răn đó mới được. 38. Cẩn thận quanh mình mới cửu trường. 32. Ấm thịnh dương suy không được quân bình. Số hên: 8. Trùng trùng xuân sắc thượng sài phi. Người nay sức yếu khác ngày thường. LỜI BÀN . Đánh số ít hạp. 3. 28.Cô dương vi hề. tương bất khả mao hề. cần phải cẩn thận chu đáo. Khép thềm áo gấm cho phiền lòng. đề phòng bị phá hoại. Như câu thứ ba của quẻ nói nào sống được tám mươi tuổi. 23.

đừng vì đó mà than thở và buông xuôi việc cầu. không còn lo gì nữa? Đánh số hạp. Suốt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. Sau cơn mưa. Chớ nên khen thèm cái tốt đẹp của người ta. QUẺ SỐ 331 . Thế mới biết việc không trải không biết khó. 3. Số hên: 33. 2. Vì vậy. 23. Đường đi gai góc biết bao. Quẻ ý nói vận thời của bạn đã được hanh thông. Công danh ai nấy một đàng. 3.Quẻ này chủ tài vận đều hanh thông. trong công việc không kể gian nan. có ngày cũng làm nên. Lợi danh như hữu lộ. khó được như ý. Nhân tình mỗi dụng ta. cứ cố gắng. mà cần gì phải thèm thuồng. thời vận thông hạnh. 39.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . LỜI BÀN Quẻ này chủ điếm đủ mùi nguy hiểm. QUẺ SỐ 332 . bởi thế người xin được quẻ này đừng hy vọng về quan tước. Đây là một quẻ đại cát. Theo quẻ mách rằng: sự cầu mưu của bạn như đường đi có nhiều gai góc. Cần khổ trục sinh nhai. trải khắp cảnh tang thương. mà may đã đến. 93. Công việc làm khó khăn chớ trách thế thái nhân tình làm gì. thì mới nên. trời lại sáng. tiền hoài chẳng hết. đừng quá tham vọng làm cái gì quá sức mình. 30. 92. và từ đây về sau chẳng còn âu lo gì nữa. cứ tiến tới ắt sẽ được toại chí phần nào trong đời sống. Giàu thì có nhưng danh thì không. là cảnh tươi đẹp. hố vàng. Ngược lại. Số hên: 9. 32. chớ màng chuyện ai. Nhân tình thế thái hơi nào mà than. Đánh số chưa hạp.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thế đạo ta kinh cực. cứ chiếu theo dự định cầu mưu tiến tới ắt thấy ngày toại nguyện. Cần cù lo sống. nhất định thành cự phú. thời đến ta cũng như người. Mưa quá sáng chiếu bờ sông. nói rõ hơn là rủi đã đi. nhưng lại hy vọng nhiều về giàu có tiền bạc.

13. 33. cũng như mấy câu tiếp sau. Ta chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh họa. Đừng cưỡng cầu vô ích. cũng phải cẩn thận đề phòng cho chu đáo. tôi khuyên bạn hãy ngừng những mưu tính lại.Sơn cùng lộ chuyển mê. chứ chớ nên vọng tưởng. như lý hạc băng. Thời vận dở. nếu đã lỡ làm. Núi tận. thì cũng có thể vãng hồi khí số được. Đánh số thua. chẳng còn gì bàn nữa. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta hay có lũ gian hung dữ hay ghen ghét. Giới cẩn khủng cu. Số hên: 3.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thời biên da gian. đều không được câu nào tốt. Như vậy. chiến chiến căng căng. tính toán làm gì nữa. lại đường cùng. 1. bao vây quanh ta để chờ đợi hại ta. QUẺ SỐ 333 . Nay cảnh như đèn trước khối gió. Cần nên cẩn thận mới yên lòng. Vạn sự mạc cưỡng nvi. chờ vận bĩ qua mới mong tính. Nhất lung phong lý nhất chi đăng. Thủy cấp chu nan độ. Chỉ hại và hao công. Bồn chồn hoạt động vô ích. Nguy hiểm đủ điều đừng tưởng không. Xuất xứ tao gian đố. Nếu ta biết tích đức hành thiện. LỜI BÀN . Câu này đã kết luận cho rõ ràng về thời vận hiện nay của bạn ra sao rồi. Núi tận lại đến đường cùng. Thuyền nan khó vượt sông. Giờ đây vận xấu hãy đề phòng. Tu thức tiền trình nguy dữ hiểm. 31.

Theo quẻ thơ nói trên. Đánh số tốt. không còn một giờ nào. vinh hiển. Công danh quyết được. Số hên: 3. gió thanh đưa đến nỗi vui tươi nay chỉ lo ngâm ca ly rượu để xứng ý tình. QUẺ SỐ 335 . Hảo cứ điên tiền tiến kỷ trường. nhất định được đại cát. sợ hãi. 32. nên ẩn nhẫn chờ thời. Tràn đầy hương nức loan phòng khắp nơi. lỗi lầm xảy tới ngoài ý dự liệu của mình. Ngâm ca cốc rượu cho tươi ý tình. nguy hiểm. Và câu thứ ba lại tả cảnh hiện nay của bạn như ngọn đèn dầu ở trước một luồng gió mạnh. ý xuân tự nhiên đã có. Thời vận bất thông.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Nhất đóa hoa chi diệm cánh phương. Không biết tất mất hồi nào.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . 3. LỜI BÀN Quẻ này chủ Thời vận đã tới. QUẺ SỐ 334 . Một đóa hoa đẹp lại thơm. Người xin được quẻ này cứ việc làm theo ý mình. và còn phải cẩn thận về tất cả sự sống hàng ngày. 23. dễ như trở bàn tay. Theo ý quẻ cho biết cảnh tình của bạn hiện nay như cảnh hoa sắc hương nở rộ thơm phức khắp nơi. Thanh hương phức úc thấu lan phương. vừa ý vẹn toàn. Đánh số bết. có thế mới mong tránh được những tai hại. câu đầu tiên đã nói ngay thời vận của bạn ra sao rồi. ngồi thì ngồi trên đống kim nhọn. 33. Vậy vận thời của bạn đã đến thời kỳ lên hương rồi. Gió thời thổi đến thành cười. Người xin được quẻ này rất nên cẩn thận. 2. khí vận đến kỳ giàu sang. phút nào là có thể sơ hở lơi tay được. thì mới được bình yên. thất bại dài dài. Vậy công việc cầu xin của bạn khó mà toại ý. lo lắng. mà chẳng còn phải băn khoăn nữa. hãy cố gắng tiến hành mưu định là sẽ thuận buồm xuôi gió. Thời phong xuy tống chung thành tiếu. Số hên: 33. Tốt đẹp.Quẻ này cho biết đi thì đi trên chông gai.

Niên lai tâm sự tài thành tựu. Xưa kia nghĩ lại biết bao âu. Tùng long đáo cửu thiên. Theo rồng lên mây xanh là ý nói cao thượng. 3. Tâm sự bao năm nay toại nguyện. 4. sau này sẽ thâu lượm nhiều may mắn. Biệt hữu phi thường hĩ. và sau này ắt sung sướng vô cùng như cưỡi rồng lên trời vậy. Sự việc từ khi đã vững bền. Khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu. . lấy nhàn đợi nhọc. tự nhiên là có những chuyện vui mừng ngoài ý liệu kế tục mà tới.TRUNG TRUNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu. công danh phú quý rõ ràng. 34. Bay thẳng trời cao đến chín tầng. Số hên: 33.Tự tòng trì thủ định. Nay đến bờ rồi mới hết sầu. trời không bao giờ phụ lòng tốt đấy. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên lấy thủ làm chiến. Nhi kim thủy đắc quá than dầu. Vậy công việc cầu xin của bạn hãy cố gắng và chăm lo. Sau này ắt gặp nhiều vui vẻ. tương lai càng vững hơn. Ý quẻ nói: công việc cầu xin của bạn hiện nay đã vững chắc. Công tại chúng nhân tiên. 43. Công lao dựng trước có ai hơn. Đánh số thông. vì trước đây từng cố gắng chăm lo bỏ công nên sau sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Người xin được quẻ này nếu thêu được kết quả nhất định là tốt. Sự nghiệp đã vững. QUẺ SỐ 336 . Ba đào ngàn dặm độ cố châu.

HẠ TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Thụ quân chi lộc. 5. và đến lúc rủi đi may đến. Về già càng an khang.HẠ HẠ . 36. 3. càng thấy ngán ngẩm. Theo ý quẻ cho hay. nhưng nay đã đến bờ. từ nay khỏi lo. QUẺ SỐ 338 . Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một vài đời là đã khổ đã sụp. Giữ mực điều hòa và đạo nghĩa. Cần nghĩa là siêng năng. Đánh số hên. 33. Đánh số được. Đầy không đồ. hạnh phúc. Doanh nhi bất phúc. đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan. LỜI BÀN Quẻ này chủ có khai sáng thì dễ những lúc giữ gìn lại khó. nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng. lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách. không còn lo ngại gì nữa. Số hên: 35. Vĩnh bảo an khang. gián nghĩa là biết nghe lời can gián khuyên bảo. chẳng nên lời. như không muốn nhớ tới nữa. phàm việc cầu mưu của bạn nên phải giữ mức trung dung. thì cuộc đời êm đẹp. Cửu giáng trinh tường. cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu. Lúc đó. Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này. thì mới tốt đẹp cho sự cầu mong. ngày hân hoan đang chờ bạn đấy. Thủ chi nãi xương. càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa.LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến tiến. Thọ quân lộc. những cảnh gian hiểm đã qua. 63. Chớ kiêu ngạo. Người xin được quẻ này nếu biết giữ sẽ gặp nhiều may mắn lắm. vô kiêu. 53. Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương. Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp. giữ được mới hay cho người. Nhưng biết lấy gì để giữ? Lấy chữ cần và chữ gián. Mai sau mới được cuộc đời an khang. Số hên: 3. đã lâu nay. QUẺ SỐ 337 . Vô đãi.

đừng lo lắng làm chi cho mệt tâm. LỜI BÀN Quẻ này cho biết sức người khó thắng nổi mạng trời. 37. Hãy cứ an tâm mà sống. Có không. chỉ ngồi đợi và trông mong vào mạng cũng chỉ là hạ sách. mạng bày sẵn. Lăn lốc chi. nhứt trác giai do tiền địnhԔ Trời đã dành phần cho mỗi người. Mạc nghi thái. Tất cả cảnh tình và vận số của bạn trong giai đoạn này được quẻ thơ cho là: đã được an bày sẵn tất cả. Վhứt ấm. Số mạng có cái kỳ là người nếu mạng mà giàu có thì vứt đi không hết. Người nào cũng có định mệnh sẵn. Đánh số hạp. QUẺ SỐ 339 . không có. 73. Tuy vậy. Cuộc đời số phận trời an bày. 7. Tôi khuyên người đừng cưỡng cầu là hơn. việc gì đến sẽ đến. Nhất sinh tận thị mệnh an bài. Muôn việc đều do khôn với dại. 33. làm khổ chí hoài. trái lại nếu mạng mà nghèo hèn thì dù có kêu gọi tha thiết đến đâu đi nữa cũng chẳng ăn thua gì. khổ chí. Hà tu lục lục hỗn trần ai. Số hên: 3.Bát Thuần Khôn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Vạn sự bất do nhân kế hiệu. lo gì.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn .

Người xin được quẻ này nên nhớ kỹ và suy nghĩ cẩn thận. Ấm khí thừa dương. Hoa phùng xuân vũ điệm nan lưu. 33.TRUNG TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Lưỡng nữ nhất phu. Tâm sự âu sầu vẫn chưa xong. chẳng có nghĩa lý gì. Hai cô gái lấy một chồng. Vận bi. Số hên: 3. Mọi người già đều chết. Diệu kế thần tiên cũng chí công. cũng vô bổ. Vậy thì phú quý. Dù có tính toán. Xuân hoa tuy đẹp mà lại gặp bảo. không còn sắc hương. Tiên gia chỉ thử nhất trù mưu. Tương thân tương ái một lòng với nhau. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàn bà dài lưỡi lắm lời. Thành hay bại. Lấy cô vợ trẻ ắt thất liền cho coi. chỉ lấy dữ tợn tội ác làm đầu.Nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu. phí sức. cho nên lo lắng âu sầu. Gà mái gáy sáng là một điềm bất tường chỉ có rối loạn gia chánh mà thôi. mà không có gì tốt đẹp cả. QUẺ SỐ 340 . ý nói thời vận của bạn chưa hanh thông. Tâm sự âu sầu chưa dứt. phải chờ đợi. Tục ngữ có câu: Muốn rằng nhà cửa chẳng yên. Vừa chân vừa áo. Đánh số dở. Thượng hạ tương pháp. Dụng thị hao hư. thất ý hưu qui. Người xin được quẻ này chẳng nên lo lắng bồn chồn mà cũng chớ nên hí hửng hớn hở lắm. Do đó. Đẻ ra chẳng có gì sao. Xuân hoa gặp bảo sắc tiêu tùng. bần tiện thảy chỉ là một giấc mộng. 38. Nhưng trai sức bị tốn hao mỏi mòn. hãy nên ngừng lại trong lúc này là hay nhứt. sẽ hao công. đó là bí thuật của tiên gia. hãy nên ngừng lại. ý quẻ mách bạn rằng những việc cầu mưu. nếu còn cố tiến tới. . LỜI BÀN Quẻ này chủ lá rụng về cội. Đắc ý hưu qui. 83. rút cục chỉ chuốt lấy khổ chứ có ít gì. 8. vậy còn gì tốt đẹp nữa.

Càng về sau càng lộn xộn và nan phân. hợp tác làm ăn. Số hên: 3. Số hên: 34. cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ. QUẺ SỐ 342 . sẽ thấy sự mệt nhọc mỏi mòn. đúng ra rất là hay lắm như một người có hai vợ lúc bắt đầu thì thấy sung sướng tốt đẹp lắm. Song yến bay về với nước Nam. thì mới thành công mỹ mãn. 43. để tránh những điều không hay cho mai sau. 33. 93. Việc làm chưa nên. Vậy bạn cầu xin được quẻ này. 40.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . nghĩa là hiện nay thời vận cũng như công việc cầu mưu đang gặp khó khăn. ỷ cậy. QUẺ SỐ 341 .Quẻ ý nói. Đánh số thông. Chớ vì cái sung sướng trước mắt mà cố tiến tới thì có hại. Con Yến về hướng nam. Biểu tượng: chim. 4. Tìm nhà ở trọ cho đàng hoàng.HẠ HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Song yến qui nam quốc. Phải nên nhớ có nhờ người mới thành được việc. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp lại những chủ cũ. Do đó. Cửa Vườn vương Tạ nơi thanh tịnh. Hoa đường xuân trá tĩnh. Vậy nếu muốn công việc được thông hanh thì phải tìm kẻ có khả năng giúp mình. 39. Tiến thử thác sinh nhai. chớ có độc lập đang còn khó lắm. Đánh số hạp ít. Lúc đầu đoàn kết nhau. Lai tầm vương tạ gia. hãy nghĩ đến hậu quả trong tương lai. công việc cầu xin của bạn. cần có sự giúp sức người khác mới nên. nhưng biết nương tựa. chưa được thuận tiện lắm. Người xin được quẻ này chớ nên tự đứng ra một mình dựng cờ chưng biển làm gì. nương thế của bạn. nhưng khi lâu ngày rồi. Thận trọng giao du và việc chung hùng. sự cầu mưu của bạn. Như con Yến muốn được chổ ở yên tịnh thì phải ở đậu nhà giàu sang của Vương Tạ. Từ đó sanh nhai được vững vàng. cần phải đo đắn suy nghĩ cho kỹ đừng vội vã tùng sự. vì phương bắc mùa đông lạnh. 30. 3.

để chờ qua thời gian rồi hãy tính lại thì tốt hơn. quẻ đã nói rõ như trên. 3. Vậy người cầu được quẻ này. vì hiện nay thời vận của bạn còn bế tắt chưa được hanh thông. Vọng hoàng thiên hà bất ngã cố. Nguy.HẠ HẠ Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn Thái dược thiên thai lộ chuyển mê. Ký ngữ lưu lang thả mạc qui. Xuân phong đề điểu đa tình từ. LỜI BÀN Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng. QUẺ SỐ 343 . kiền thành dảo cao thì may ra còn có thể chuyển nguy ra an mà thôi. Gió xuân chim hát lắm tình tự. 41. Ta ngã thân hề bệnh tự nguy. tất cả những sự cầu mưu hãy ngừng lại đã. Nếu cần về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt không có hên nào. 31. để tránh những đều không hay đến cho mình. Hái thuốc Thiên Đài hướng chuyển mê. Số hên: 41. lâm nguy hết nước lùi. . Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng. Tai ương cập hề thâu bì. thậm nguy. tai họa lại tới tấp xảy ra. 4. 1. Đánh số dở. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu đức tu nhân. cầu mưu bất cứ việc gì đều khó toại nguyện. kêu trời chẳng nghe. Bói xem về kiện cáo dữ về mình. Lời gửi lưu lang tạm chửa về. Vận đã xấu rồi thời lại xui. Tai ương đưa tới phải bùi ngùi. Mong trời cứu vớt mà không thấy. Ẫn nhẫn chờ thời mới hay. Trong giai đoạn này. 34. Mọi việc nên chỉnh đốn. tai ương đưa đến. Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Than thở lâm nguy đâu nước lùi.Mệnh vận kiển hề thời vi. Đào hoa ngoạn thủy phú giai kỳ. Vận xấu thời xấu.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ xuất người lắm khách ắt có chút ít thành công. Bởi vì ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về làng. Nên đợi qua năm khi hoa đào nở, lúc đó hãy về, cũng chẳng lấy gì làm muộn. Theo ý quẻ cho hay bạn cầu được quẻ này hiện hoàn cảnh cũng như vận hành chưa hanh thông. Như câu thứ nhất và câu chót mách bảo rằng: hái thuốc đi lạc đường, gởi lời cho hay tạm chưa về, vậy sự cầu xin được toại lòng. Nhưng hai câu 2 và 3 lại nói: "Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Gió xuân chim hát lắm tình tự", có nghĩa ám chỉ ngày xuân mới có thể phụ khứ thái lai. Như vậy sự cầu xin của bạn phải chờ đông tàn, xuân đến mới gặp may mắn. Chưa có gì hay, cần chờ xuân sang, may ra mới định. Đánh số cẩn thận. Số hên: 2, 4, 3, 34, 43, 24, 42, 23.

QUẺ SỐ 344 - TRUNG TRUNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Xuất ôn nhập hàn, Di bạc y đơn. Khứ ngã từ hàng, Nan giải hoành khiến. Ra ấm vào nơi hàn, Áo đơn mền mỏng tàn. Từ bi ta chẳng giữ, Ằt khó giải gian nan. LỜI BÀN

Quẻ này cho biết ở lỳ tại nhà không bằng xuất ngoại. Tuy nhiên, khi xuất ngoại nếu không dựa nhờ vào một người nào đó, một mình một gánh, một mình một đường, thì e rằng có những mối lo ngoài ý dự liệu. Người xin được quẻ này phải nên lấy đấy làm răn. Ý quẻ nói, hiện nay cảnh tình của bạn đã thay đổi, chuyển may thành rủi, vận trình không được gió thuận buồm xuôi. Phàm việc cầu xin, hãy nên nghĩ đến việc từ bi hỷ xã, thì mới hóa giải được những điều vấp phải nan giải. Vậy sự cầu mưu của bạn nên phải tính toán cho chính đáng. Chớ nên nghĩ những điều phi nghĩa, thì mới tránh được tai hại cho mình và mới mong được bình yên. Giữ đạo đức là hay. Thì mới tránh được hoạn nạn và làm ăn mới nên nổi. Đánh số thua. Số hên: 3, 43, 34, 4, 33.

QUẺ SỐ 345 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Tam ngũ tam khẩu, Phóng tại nhất đẩu. Mãn nhi dật, Tử tự đắc. Năm ba miệng lưỡi một đàn, Cùng chung một chỗ ngập tràn tiếng vang. Rồi người chiếm được vinh quang, Còn chi bận rộn giàu sang một đời. LỜI BÀN

Quẻ này xin xem bệnh thì bệnh bình thường, xin xem mưu sự thì thế nào việc cũng được dăm phần, xin xem việc giao dịch thì việc được thư dần, xin xem việc trồng trọt thì trồng trọt có gặt hái, xin xem việc gia trạch thì nhà cửa vẫn như cũ, xin xem việc khẩu thiệt thì phải lưu tâm cố tránh. Ý quẻ nói rằng phàm việc cầu xin và mưu tính của bạn cần phải sức hợp vui với người ta, góp sức mà làm thì mới may mắn và thành công, ngược lại nếu một mình cô độc thì thực là khó khăn và không thành công. Thực vậy, tục ngữ có câu: "Nhứt đoán như nhân kết trường nghĩa" là một người sức kém thì hai người sức sẽ mạnh hơn. Vậy những việc bạn xin hãy nên hợp sức nương nhờ người ta mà làm nên việc. Phải đoàn kết hợp quân, chia rẽ chẳng nên công. Biết làm như vậy, ắt sau sẽ sang giàu. Đánh số được. Số hên: 3, 44, 34, 4, 43.

QUẺ SỐ 346 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Thùy thuyết cố hương vô tư vị, Phiêu linh hồ hải tại thiên nhai. Nhiệm tư ta, Trung thu nguyệt ẩn. Xuân vũ lâm hoa, Da tất chinh nhân tràng ức gia. Ai bảo quê hương không thắm thiết, Thiên nhai lưu lại gẫm ngùi đắn đo. Than trăng thu hiện ẩn mờ, Mưa xuân tầm tã lờ đờ nhớ xa. LỜI BÀN

Quẻ này chủ ở lậu nơi đất khách nên mong muốn về nhà. Đời phiêu bạt giang hồ bao năm nên một mình than thở với mình. Quay đầu về với gia đình, tất nhiên là vui sướng khi sum hợp với người thân. Thật chỉ tiếc không có cánh để mà bay ngay về chốn quê hương yêu dấu đã bao năm xa cách. Người xin trúng quẻ này chính đang có cái cảnh tượng nhớ nhung bâng khuâng như vậy. Quẻ thơ nói người nào mà chẳng thương nhớ quê nhà, nhất là nơi đất khách quê người, trăng mờ và mưa rơi tầm tã bao nhiêu càng thương nhớ bấy nhiêu. Ý quẻ muốn nói sự cầu của bạn tuy có trục trặc và trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn biết nghĩ ra và lý trí xử đời thì sẽ toại nguyện công thành. Chẳng có gì hay, chỉ toàn cảnh băn khoăn, luyến nhớ, đang hẩm vậy, chớ tính toán. Đánh số hỏng. Số hên: 5, 4, 3, 43, 34, 54, 35.

QUẺ SỐ 347 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Vân tán nguyệt dương đầu, Ngưu tiền mã hậu phùng. Trương cung phương để ngự, Nhất tiền định toàn công. Mây tan trăng sáng giữa trời trong, Sau trâu trước ngựa vận ắt phùng. Lúc đó giương cung mà kháng cự, Một tên nhứt định đoạt toàn công. LỜI BÀN

Quẻ này chủ bất cứ một chuyện gì mưu tính hành động. Đều phải nhờ cần khổ mới thành công được. Nếu không thì quyết chẳng có lý gì mà có kết quả tốt đẹp được. Người xin được quẻ này xin chớ lầm. Ý quẻ cho rằng đến lúc trời trăng sáng mây tan, thì thời vận mới tốt, lúc đó bạn nên tiến hành những công việc cầu xin thì nhứt định: Սã đáo công thànhԔchẳng có gì trắc trở. Bạn hãy chuẩn bị đi, để đón ngày vinh quang. Hanh thông, thời vận chỉ một tên cũng đoạt được toàn công. Sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: ngựa, trâu. Đánh số rất tốt. Số hên: 6, 4, 3, 64, 43, 34, 36, 63.

QUẺ SỐ 348 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Mã tiến từ hành tụ hữu trình, Nguyệt trầm tây hải nhật động thăng. Vân lai hà tất lao tâm lực, Phong tống giang hồ vạn lý thành. Ngựa tiến từ từ có vận trình, Biển Tây trăng lặn trời đông thăng. Vận lai hà tất lao tâm lực, Gió thổi giang hồ vạn lý thanh. LỜI BÀN

Quẻ này báo biết yên ổn hết sức, chẳng phải mệt nhọc mà vẫn được. Tuy nhiên không nên cố ý làm cho mau sang chóng giàu, trái lại chỉ nên từ từ, cốt sao giữ được lòng bền bỉ lâu dài, nếu không, trong cái không biến thành cái có đáng lo ngại. Người xin được quẻ này coi như được một quẻ tốt. Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin của bạn ắt được toại nguyện trong nay mai, tuy nhiên hơi có phần nào chưa được thuận tiện lắm. Bởi bài quẻ mách rằng công việc đang cầu như con ngựa đi chậm chạp, mà sự chậm chạp đó mới vững bước. Rồi tương lai tăm tiếng vang dội vô cùng. Lúc đó không cần sợ lao tâm tổn chí nữa. Thời vận thông hanh. Nhưng cần chờ đợi, chậm chút mà thôi. Biểu tượng: ngựa. Đánh số hên. Số hên: 7, 4, 3, 43, 37, 74, 34.

QUẺ SỐ 349 - TRUNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Vân hành sơn tế thủy mang mang, Thiên lý tràng đồ vọng cố hương. Dự kiển nguy lai quân mạc hận, Ỷ môn trù trướng lập tà dương. Mây dầy non núi nước mênh mông, Ngàn dậm nhìn quê ý não nùng. Việc đến ngặt nghèo đừng oán hận, Sầu thêm trời lặn lại đau lòng. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người cô khách lạc phách chốn quê người, chuân chuyên không người thân thích an ủi giúp đỡ. Mưu đồ mà chẳng xong, hoặc lại còn mất tiền sinh họa. Trong trường hợp này, chi bằng nên hết sức nhẫn nại, khôn khéo lo liệu mọi việc cho êm là hơn cả. Ý quẻ cho biết thời vận của bạn hiện nay như núi bị mây phủ, xa quê nhớ cố hương, sầu buồn, lại thêm cảnh chiều trời lặn, nghĩa là không có gì may mắn cả. Vậy những việc cầu xin của bạn khó mà thành đạt theo ý muốn. Nhưng bài thơ câu thứ ba có khuyên bạn rằng dù việc đến ngặt nghèo đừng có oán than. Đó là định mệnh hay quẻ có ý dạy người phải cố gắng vượt qua trở ngại, để chờ ngày rạng đông đó. Mọi việc đều bế tắc, chỉ nên chờ đợi thời cơ đến. Nên ẩn nhẫn. Đánh số thua. Số hên: 8, 4, 3, 43, 34, 48, 84, 38.

QUẺ SỐ 350 - THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Phong ba kim dữ tức, Chu tiếp ngộ an lưu. Tư thử công danh toại, Hà tu thán bạch đầu. Sóng gió ngày nay đã hết lâu, Thuyền nan trôi chạy chớ lo sầu. Từ nay sẽ toại công danh nguyện, Than thở làm chi, tuổi bạc đầu. LỜI BÀN

Quẻ này chủ họa đi phúc về, thuyền thuận nước buồm thuận gió, thẳng tới mãi lúc già, đều được vui vẻ, khỏi còn có những nghịch cảnh đáng phàn nàn than thở nữa. Người xin được quẻ này tin chắc rằng về già sẽ được đắc ý hơn người.

Gió thanh dịu dịu ngựa lên đàng. Mọi sự như ý sở cầu. vạn ý vạn tình. cầu mưu như ý. Tình duyên sẽ được như ý. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến một bước tốt một bước. Mặt đất cỏ xanh tràn khắp sứ. 94. 50. Vô cùng tốt đẹp. Biểu tượng: ngựa. 53. đáng mừng rồi. 43. Số hên: 9. hãy cố gắng để mau vươn tới vinh quang đó. Ngày nay đã đến nơi bình an. Đi rồi lại đi. QUẺ SỐ 352 . cứ đi. Người xin được quẻ này tất nhiên biết đây là quẻ tốt. Cũng như các câu kế tiếp. Vận thời thông.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm . Chẳng còn trắc trở. QUẺ SỐ 351 . 49. đã nói cho bạn hay là vận trình đến lúc hanh thông rồi. Số hên: 35. đi mãi. Lục dương phương thảo xứ. Đừng nên lừng chừng mà hỏng việc. đến nơi nào thắng lợi ở nơi đó. Đánh số hên. và chẳng còn gì lo ngại nữa. Như cây sắc trổ bông. chớ có tạm dừng chân. vận trình ắt ngàn dặm.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thủy Sư Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Vọng đáo bình an địa. Chẳng lo gì nữa cả. 3. 30. cứ đi. Công danh sẽ thành. 34. Thi cử công danh sẽ hiển đạt. Sự sự quang minh. Đánh số hạp. 4. thuyền thuận buồm xuôi gió. Muôn dặm nước non phong nguyệt nhàn. Phong khoái mã đề khinh. Giang sơn vạn lý thịnh. 39.Ý thơ nói rằng sóng đã qua. Vậy bạn hãy nắm lấy cơ duyên may mắn này. vậy sở cầu của bạn ắt thành đạt. Câu khởi đầu đã nói đến nơi bình an. mà chẳng còn sự trở ngại gì cả.

. 53. 35. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhân thời cơ thuận lợi là hưng khởi. Long vân gặp hội. Nghĩa là giờ đây vận thời của bạn rất là may mắn chẳng có gì nguy hiểm. Miêu nhi nhất khiến. Quẻ thơ tả cảnh hiện nay của bạn hiện ra như chim ó trong mùa thu đang được thế mạnh cỡi gió bay thẳng cửu trùng mây đó. Chung tiêu bất đắc ninh. điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống đối phòng ngự. Quẻ tốt. Được thế thì kẻ gian ta tuy đông nhưng có gì đáng lo ngại. Mèo kêu một tiếng êm liền một khi. Chim ó mùa thu thế chuyển hùng. Ngày sau ắt sẽ thành tựu. Nhân khởi thức như thú. Biểu tượng: chim. Đánh số hên. Kỷ dạ thái bình. Kỳ lý thâm nhân minh. Vừa dễ lại vừa lẹ. Cả đêm chuột phá không yên. vinh hiển. giàu sang. Người đâu hiểu thú tinh chi. QUẺ SỐ 353 . Thăng long cất cánh đến thiên cung.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Thử vi hoạn. 5. LỜI BÀN Quẻ này chủ tà không thể thắng chính. Lý do rất rõ. lo gì chẳng nên công. Số hên: 51. 1. Danh tiếng lừng vanh khắp cửu trùng. Vinh hoa nếu hỏi tương lai sự. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt toại nguyện trong ngày gần đây trên đường kinh doanh. cũng như đường công danh. Người xin được quẻ này có thể xin được quẻ thượng thượng đại cát (tốt tốt lắm). chưa thể lường được ra sao. Tiên hậu thanh danh đạt cửu trùng. Vinh hoa nhược vấn tương lai sự. Có lẽ nào con người lại không bằng con vật sao. 15. có gì đắn đo.Điêu hạc dương thu thế chuyển hùng. 3. Thừa phong phân dực đáo thiên cung.

trái. bại. có thần thánh chứng giám. 35. mới vững. và chỉ nên chọn lựa đường ngay.. Dở việc đánh số. mới tốt. Tốt xấu tự phân minh. chỉ có hai lẻ như phải. Do đó phàm mưu cầu việc gì bạn nên mưu tính việc làm ăn đứng đắn. 33. Cần cậy thế mới thành. Tiên cơ tằng biểu minh. đó là nói cho ta hay. xấu . chuột. Tốt xấu tùy ta. Thái dương tại thượng. may. Sao chuột sợ mèo mà không sợ người. Biểu tượng: mèo. 52. đều do tự mình làm lấy như câu chót đã nói. Chiếu mi một tấc dạ. 53. nghĩa là người này biết kia. QUẺ SỐ 354 . công việc làm không phải việc nào mình đều làm được cả. mà cần phải cố gắng chăm lo sửa mình và chuyên cần để cầu tiến. Vừa phải. Mặt trời sáng ở trên. và tốt. Đánh số hạp. tất cả công việc thành bại đều có lý do của nó.TRUNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . QUẺ SỐ 355 .HẠ HẠ Địa Thủy Sư Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Lưỡng nhân tại bàng. Làm ăn cần tính toán kỹ. 53.Theo ý quẻ nói. thành. 35. nếu chỉ ỷ vào sức mình thì khó toại nguyện lắm. chẳng xấu chẳng tốt. người kia biết nọ.. Ý quẻ nói tất cả lý sự việc đời. 3. Số hên: 2. Số hên: 3. có người tiên chỉ điểm. Nên quẻ lấy chuột với mèo mà thí dụ. 25. chớ chẳng phải là không. Do đó người xin được quẻ này chớ có sơ hở thờ ơ. Vậy sự cầu mưu của bạn thành công hay thất bại. lẻ phải. Hai đứa đứng hai bên. 23. rủi. 5. chớ nên tính chuyện tà ma. thì mới dễ dàng thành tựu hơn. Chiếu nhữ nhất thốn tâm. Vậy sự cầu mưu của bạn cần nhờ người ta giúp đở thì mới nên. LỜI BÀN Quẻ này chủ giữ mình trung hậu.

Tiểu nhân dạo trưởng. Những người xin được quẻ này nên lo mau mau đưa đi chứ chớ nên tranh dành cùng bọn tiểu nhân. Đánh số hỏng. hiện nay tiểu nhân đang phủ đầy. Công việc làm ăn khó lắm à. thì tốt hơn. Vậy những sự cầu mưu của bạn hãy nên tạm ngừng lại một thời gian. 45. Chỉ trừ khi nằm chiều sâu kín để đợi thời. 5.THƯỢNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Khứ đáo tràng an. và bửu vật đang ẩn nơi sâu. 3. Trường An là xứ kinh đô. rồi tính lại. LỜI BÀN Quẻ này chủ Dương bị âm chế. Xấu. như hà lương hảo? Lương cổ thâm tàng.Quân tử dạo tiêu. 53. 34. điều ám chỉ thời vận còn xấu. chứ chẳng còn có kế sách gì khác. Hiện nay vận tình của bạn còn bế tắc. 43. Đến nơi Đông Bắc Đạo đồ chuyển xoay. Bửu vật tàng sâu nào tìm thấy. chưa hanh thông. chẳng đến đâu. Việc cầu rạng rỡ đủ đầy hân hoan. đang còn vận bỉ và không làm gì được. Thiên môn sẽ thấy nơi đây. Khí âm dương phủ khí dương lòa. Ấm khí uất uất. thế chẳng cùng đứng. Như hà. Số hên: 4. Dương khí bất dương. Tiện hữu hạ lạc. như quẻ mách cho bạn hay rằng. LỜI BÀN . Đông bắc chuyển giốc. Phùng trước thiên môn. Quân tử tiểu nhân lẽ khác xa. QUẺ SỐ 356 . 35. nếu cứ tiến tới e hao công tốn sức.

ắt ta có vô hạn xuân sắc. Số hên: 5. 53. Nếu hỏi về những vật đã thất lạc. 35. chỉ cần có tiến lên mà đón lấy. Rảnh nhàn thả bộ thiên đài.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . 55. 65. Nghĩa là việc cầu của bạn phải ở hướng đông bắc. Theo quẻ nói Trường An là nơi kinh thành rất vui sướng náo nhiệt. Nếu như ta có thể tìm được tiền đồ. Số hên: 6. Để xem tin tức ngày mai thế nào. Ý nói: Bạn muốn thành đạt sở nguyện phải đi hướng đông bắc mới là đại lợi. phải nên tính toán cho kỹ và đi về hướng đông bắc. Đánh số hạp. Vì thính hảo tiêu tức. Vận thời hanh thông. 5.Quẻ này chủ người ra đi đã đi mất.TRUNG HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Từ bộ nhập thiên thai. 3. tốt. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cơ duyên đã hiện ra ngay trước mắt. và lúc đó việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện. và sẽ được quý nhân giúp đỡ trong việc cầu xin như câu thứ ba nói: Ԕiệc hái thuốc có tiên đồngԔvà câu bốn Ӧ#272. Nếu muốn tìm họ. bạn cứ yên trí ngày vui chẳng còn xa nữa hãy sửa soạn là vừa. Động phủ liệt xuân sắc.ộng hang xuân sắc biết bao sắc màuԔ Đó càng ứng vào sự cầu xin. ắt đi gặp ngay cửa cung điện của nhà vua. Động hang xuân sắc biết bao xuân màu. Khi đến nơi phải chuyển theo hướng đông bắc. Đánh số hạp. Tốt đẹp. Người xin được quẻ này rất nên cố gắng. QUẺ SỐ 357 . 56. 35. Theo ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn ắt thành công mỹ mãn chẳng có gì trắc trở. ngày mai sáng lạng. 53. Người xin được quẻ này xin chớ chậm trễ do dự. QUẺ SỐ 358 . cũng thế. cần phải y theo chỗ chỉ dẫn mà đi tới thì tất biết ở nơi nào. Thành công. 3. Thái được hữu tiên đồng. Tròn nợ tang bồng. 36. Sở cầu ắt được thành công dễ dàng. Tiên Đồng hái thuốc công lao.

Nếu không đúng theo lời răn. Thở thương tướng chi nhiệm. 35. Số hên: 7. thì khó tìm lại dịp may ắt sẽ bực tức và hối hận vô cùng. Địch nhân tự năng thụ khốn. hậu hoạn e khó tránh. chứ không nên hồ nghi. ắt lỡ dịp may hiếm có. Bất như đã cán. Thà rằng cố sức làm càng oai. Suy nghĩ mãi mà bỏ qua cơ hội này. Thành công thất bại do trời định. 53. không chần chờ. . 3. Lại còn phải nhận đúng đường lối chớ nên chia rẽ. Nhất nhiên nhược hoàn thác. LỜI BÀN Quẻ này chủ dù việc nhỏ cũng nên có quyết đoán. lúc đó không ai nài nỉ được nữa . 57. QUẺ SỐ 359 . Phiền não phế can chớ nỉ nài. Thành bại hà tất tại tâm. hãy mau tiến hành.Trung lưỡng nhất dạ. Nếu còn bỏ lỡ dịp này nữa. 75. Dù công việc hỏng chẳng hề chi. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó toại lòng. Cẩn thận làm gan chẳng sợ gì.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Tâm tế đởm khả thắng. Suy nghĩ một đêm chi uổng vậy. 5. Nên tiến hành ngay. Nẻo nọ đường này mình cứ đi. Dũng vãng tiền hành. Đánh số hạp chút ít. Vậy lúc này là lúc bạn đang lên hương. Ý quẻ nói: Suy nghĩ mãi đâu bằng bắt tay vào việc. Phiền não cập phế can. Hung trung bả trì đắc định. khác nhau.

QUẺ SỐ 361 . là vận thời ắt đến lo gì. Số hên: 8. dù công việc hỏng có hề chiԔ và câu chót lại nói Ԕẻo nọ đường ày n mình cứ điԔvậy còn gì nghi vấn và chần chờ mà không cố gắng. nếu ta bị nhân dục che khuất chân linh. 35. sợ khó thì chẳng những công lao thưở trước đều mất hết mà đến kẻ địch cũng thừa dịp đến hại ta. phải bằng lòng kiên trí nhắm đích tiến tới. 5. chớ ngại gian nan thì ắt nên công. chớ lo. 59. 3. 3. Người đời ai cũng tin lời nói đó. thành bại do trời và do sức mình. Thành tân năng kiến đạo. Chung bất lạc hồng trần.LỜI BÀN Quẻ này chủ trương nếu có bị thất bại một chút ít. ắt ta sẽ rối loạn tâm thần. Nếu chỉ vì chút ít thất bại mà rút lui. Độ đức. Đánh số vừa phải. Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch. Trái lại. Như quẻ thơ nói rất rõ Ԕẩn thận làm gan. ta còn phải làm tiếp. 58. 35. để tìm một tương lai huy hoàng. Người chỉ nên gan dạ và tính toán cẩn thận trong bước tiến ắt được toại nguyện. Cứ việc tính. Ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn chẳng khó mà chẳng dễ. Trái lại. đừng cậy quyền oai mà làm trái. Số hên: 9. làm hăng hơn. Trời đất khi nào quá phụ người. ắt ta có thể thấy được đạo. Việc cầu xin của bạn sẽ được như ý và tương lai sẽ sáng lạng nếu bạn cứ nghe lời khuyên trong thơ quẻ. chẳng sợ gì. luôn luôn phải giữ vững lập trường chủ trương. 53. trời ít phụ người tốt. thì lo gì. toại nguyện bình sanh. Chớ loạn thanh tâm sự mất vui. tu nhân. cũng chẳng đủ để lo ngại. Đánh số vừa phải.HẠ HẠ . táng chân linh. QUẺ SỐ 360 . 53. Kiên trì tu luyện ắt hồng tươi.HẠ HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Thiền niên khổ tu nhân. Nếu ta có thể quả dục (ít ham muốn). Bền lòng niệm phật sẽ thành đạt. Cứ tính. 85. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết người làm việc thiện ắt được trời giúp. Nghĩa là phải tu tâm hành thiện. 5. cứ ăn ở đạo đức. thì việc sẽ lành và thành công. Người xin được quẻ này nên phải rõ lẽ đó. Nhiễu nhiễu.

Số hên: 36. Người xin được quẻ này xin phải cẩn thận. Cầu ngư ư sơn. mới mong. Không được tốt. như thế chỉ hao công phí sức lực mà thôi. thì mới khả dĩ yên lành. Bắt cá trong rừng có được không? Phí sức lao tâm nào toại ý. Đều trái cách. đều không đúng cách. Công phu lực tổn. Đổi thay kế hoạch khỏi hao công. Bắt cá trong rừng và bắt thú trong nước. Thứ khả đồ toàn. thì còn làm gì được? Nên thay đổi.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . tùy thời thế. 30. __________________ QUẺ SỐ 362 . chớ bước vào vết xe đỗ. Đó là ý quẻ ám chỉ cho bạn hay rằng. Đánh số thua. Tự tảo chí mộ. e rằng khó tránh được điều buồn phiền và lo âu. Nếu còn cứ tiếp tục đường mưu sanh như cũ. cần phải mau mau thay đổi mới được. 60. Nước sâu bắt thú thật điên khùng. cũng như việc mưu sống cũng nên đổi thay. sự việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện mà phải thay đổi cách khác. Nếu ta cố chấp mà không biết biến hóa thì chỉ có thể là một điều hết sức ngu ngốc.Địa Lôi Phục Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Bô tí ư uyên. 63. Cải huyền dịch triệt. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc về trước y như ngày mai sẽ chết và mọi việc về sau y như là ngày hôm nay sống lại.

Theo ý quẻ cho biết hiện vận thời của bạn chưa được hanh thông như lời quẻ thơ nói dọc đường phố xá xin ăn không thấy có kẻ từ thiện bố thí mà còn gặp chim bay đi. có thể làm việc lớn được. Cảnh tình quốc thái dân an. 31. Dọc đường phố xá xin chay ăn thừa. 13. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng không được toại ý. hễ tới đâu là lợi lộc tới đó. Cám ơn trời đất nhân gian an lành. Lại vừa trông thấy chim vừa bay đi. Số hên: 1. Tay cầm một cái mỏ cày. chỉ nên chờ thời. Từ ông chẳng thấy đến đưa. yên vui thì cũng hưởng. 63. Hiện nay nước lửa trong hòa. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng chí đồng mà dạo hợp. chớ tính toán vô ích. Quẻ dạy rằng người cầu xin được quẻ này hãy ráng chờ một thời gian nữa thì mới tốt. Công đã thành mà danh lại toại. chỉ còn cách lo làm những việc thiện mới có thể giải cứu và tránh khỏi được. QUẺ SỐ 363 . Dục vật tân tân. mệt mà không công. chim cũng không kiếm ăn được. 6. Nghĩa là chỗ ấy thuộc khu phố nghèo khổ.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Thủy hỏa tương tế. Vậy người đi xin làm gì có ăn. . Biểu tượng: chim. tiền trình thì bị kẹt. Ấm dương hòa thuận nước nhà hân hoan. Duyên nhai khứ hóa độ. Đánh số chẳng hạp. Khước ngộ nhất điểu khứ. Tham thiên tán địa. và cũng một quẻ tốt đó. Bất kiến từ công lai. Bất thông. bất minh. Đây chính là tượng hoạn nạn thì cũng chịu. 16. 36.Thủ trì nhất mộc ngư. Ấm dương tương khế. 3. Vận mà lại điêu linh. Trong trường hợp này.

Đánh số hạp. Cứ tiến tới ắt thấy thành công rõ ràng. 62. 36. Cứ tiến. tương quế phan. Leo cây quế khắp mình thơm ngát. 63. và mọi sự cầu xin sẽ được toại lòng như ý. QUẺ SỐ 364 . Vậy mong bạn hãy nắm lấy dịp may lúc này. thì ắt đạt sự nghiệp đáng kể. Nãn thân phức úc. Số hên: 63. 6. cầu mưu vạn sự như ý. Hỏi vận trình đến lúc rõ ràng. đắc lợi. Khắp thân ta chỉ thấy mùi hương thơm phưng phức. thử hỏi còn vui sướng nào hơn. Vậy bạn hãy nên cố gắ��và nắm vững đường đi bước tiến mà bạn đã dự sẵn lâu nay. chẳng còn gì lo âu nữa. và sau này sẽ được an nhàn vui tươi.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Tầm ngọc thỏ. 3. Vận thời đến lúc lên hương rồi. Số hên: 2. Lưỡng tụ thạnh hương. Theo ý quẻ nói: thời vận của bạn hiện nay đã sáng sủa lắm rồi. 33. thuận bước vào cung Quảng Hàn thì còn gì đẹp bằng. QUẺ SỐ 365 . LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng vọt lên cao mà tiến lên về phía trước được.TRUNG TRUNG Địa Lôi Phục Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . sự sự hanh thông như ý sở cầu. đắc tai. không chuyện gì là không xong. cố gắng phấn khởi anh hùng chí. 26. 6. và từ nay về sau nhứt là trong năm nay. 3. đáo Quảng Hàn. Biểu tượng: thỏ. Đánh số đều thông. 36.Người cầu được quẻ này quả là may mắn lắm. Phàm trăm chuyện mưu tính hành động. Công thành danh toại dầu khi có lúc gặp việc không lành cũng chẳng đáng lo. Quá tốt. Ngộ thường ngan. Cưỡi ngọc thố đi đến Quảng Hàn. Người xin được quẻ này coi như được quẻ tốt. Đắc duyên. Gặp Hằng Nga toại chí nhi lang. ngày nay đã khác ngày qua.

Quý nhân giúp đỡ. người xin được quẻ này cần nên cố gắng lắm. Rèn thành Đơn Đỉnh cả nhà yên vui. lái lèo hướng đi. Theo ý quẻ cho hay rằng bạn cầu xin được quẻ này thời vận hanh thông rồi. LỜI BÀN Quẻ này chủ người lành chuyên làm điều thiện hễ ra đời là có thần minh trong cõi u minh bảo trợ giúp đỡ. 43. Sa lý kim. vận thời hanh thông chẳng cần lo gì nữa. Công lực dáo. Phùng nhân thuyết pháp. Nếu họ gặp người là thuyết pháp thì ắt tới đâu là linh nghiệm tới đó. mọi sự cầu xin của bạn đều được như ý. hãy tiến tới. Gặp người cứ tính ngại chi. Khuân phù tả hữu.Nhất cá thần đạo. Tùy nhĩ khứ hành. . 6. Hãy nên rán sức mình ta. hiện đang chờ ta. ắt sẽ thành đạt và kết quả vẻ vang. Hiển linh khắp sứ vậy thì mới hương. vì có được thần thánh phù hộ chẳng còn gì đáng lo âu nữa. 3. Đan đỉnh thành. 63. Thổi phồng đào bới. cát trong vàng. 46. Đánh số rất hạp. QUẺ SỐ 366 . 36. nhưng hãy nhớ điều đừng làm chuyện gì thất đức mới nên. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên dũng cảm làm điều thiện. Dáo xứ hiển linh. Lò trong lửa. Tóm lại.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Lự Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Lô trung hỏa. Dạo này thần thánh lại theo. Số hên: 4.

công danh thì chắc chắn Ԕiếm bảng đề danhԔđấy. cho nên xin được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến. Đánh số hên. Vậy việc cầu xin của bạn cứ thi hành đi ắt gặp may mắn. hạnh phúc.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Thử khứ vạn lý trình. Nghĩa là tương lai của bạn tốt đẹp đến độ bông hoa còn biết tới và cùng lòng góp sức như hai câu 2 và 3 đã nói. Khước ngọ kiến tri âm. QUẺ SỐ 367 . đi xa có lợi ích mà còn được người phò trợ. Số hên: 36. 5. đừng thối chí ngả lòng. vân trình. 6. 6. cố gắng làm thì sự ắt thành. Người bói được quẻ này chớ nên quyến luyến quê hương mà phải tung cánh chim bằng vạn dặm thì mới có sự nghiệp lẫy lừng. Phải làm. Bông hoa cũng biết lòng mình chí xa. vận tình của bạn muôn dặm.LỜI BÀN Quẻ này cho biết công trình chưa đạt được. Sau khi trải hết trở ngại khó khăn ắt tới con đường bằng phẳng hanh thông. 66. cố gắng. Lập nên công việc danh ca vang lừng. ắt có ngày thành đạt toại nguyện. 65. nguyện vọng chưa thể tới. Rồng mây gặp hội. 63. 3. hai việc cầu xin của bạn phải làm như lời khuyên bảo của Khổng Minh. Như vậy. Khai lò nổi lửa. Cùng nhau cứu vớt sơn hà. 63. Chớ ngồi trông mà nên. 35. hãy cố sức và có kế hoạch mà tiến hành từng bước một. Quẻ nói: Muốn làm cho lò lửa đỏ hồng. Nay đi muôn dặm. muốn lấy được vàng trong cát thì phải cố sức thổi và đào bới. LỜI BÀN Quẻ này bảo ta rất nên đi xa. chớ không ngồi chờ thời. Tốt đẹp. Ta muốn chóng nhưng nào có đạt. Đánh số hạp ít. . mong cho mau xong mau thành. mới đạt được ý muốn. Đồng tâm cộng tế. Số hên: 3. nghĩa là nói công việc cầu xin của bạn cần phải rán sức. thì mới thành công. để tự nhiên nó đến. quả là những chuyện khó khăn vất vả muôn vàn. Phỉ chí nam nhi. Theo ý quẻ cho hay rằng: từ nay về sau. Kiến lập huân danh. 56. Xưa có câu nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân". đãi cát tìm vàng. nếu bạn cầu thi cử.

cành nào cũng tốt. Nghĩa là tất cả đều tốt không gì chê được. gái có chồng sang. tốt. 67. 36. Thích kiến hoà khai. Ý quẻ dạy rằng: sự cầu xin của bạn. Vì câu thơ trong quẻ tả rằng.QUẺ SỐ 368 . Trai được vợ hiền.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Tầm phương xuân nhất. Tìm vui ngày xuân lại gặp hoa nở. Tốt đẹp.HẠ TRUNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . 63. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều như ý. 3. bất cứ ở đâu cũng yên thân. sự sự như ý sở cầu. Đóa đóa kham trích. Đánh số hên. Cành nào cành nấy cũng xuê xang. Người bói được quẻ này bất cứ hỏi điều gì cũng đều được tốt lành cả. nhứt về tình duyên. Cho nên khỏi cần phải nghi ngại lo sợ gì. Đang tìm vui sướng thưởng ngày xuân. 76. Hỉ hỉ. Tất cả vườn cây đều hái được. QUẺ SỐ 369 . Số hên: 7. Bông nào cũng tươi. hạnh phúc một đời. Chi chi khả tài. ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp. 6. Lại gặp bông hoa nở rỡ ràng.

Cái đạo lập thân là tại ở đức chứ không ở dũng. Xung tiện trực thiên. công danh càng mau may mắn. Làm quan thì được bạn đồng liêu đồng tâm nhất trí.Long nhất ngâm. hơn nữa. Quẻ nói rằng hiện cảnh tình của bạn như con rồng cố lên mây đã nổi. 68. Theo ý quẻ cho biết: Cọp phải ở núi mới oai. ắt sẽ không lợi. Dù gan lúc đó chẳng ra gì. Khoái đổ thái bình. Cọp xuống đồng bằng bị chó khi. LỜI BÀN Quẻ này nói dũng cũng chưa đầy đủ để ỷ cậy. Phi phú do hữu thú. Vì câu chót quẻ thơ nói: "Văn võ quần thần ý tự nhiên". Hữu dũng dịu hà tế. Vi văn vi vũ. Mây nổi lên thì rồng được thế. 63. Đánh số hạp. 3. Xung lên bay thẳng cửu trùng thiên. Làm thợ lao tư hợp tác. Chẩm tư sơn ông. Cái đạo giữ thân là nhờ ở nhân chứ không nhờ ở giàu. Thái bình tiên cảnh nay mau thấy. nên khi ra xuống đồng bằng hay ra rừng núi. 36. 86. Người bói được quẻ này coi như được quẻ đại cát. bạn lứa chia ngọt sẻ bùi. Cọp thì phải ở .TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Hổ xuất kim bảng. tốt. Bởi vậy. Tốt đẹp phong vân gặp hồi. triệu chứng hạnh thông đủ mặt. LỜI BÀN Quẻ này cũng chủ thẳng bước thang mây. giàu cũng chẳng thể giữ được đâu. người xin được quẻ này nên tự mình suy nghĩ kỹ phân biệt cho rõ ràng mà tìm lấy một lối sống thích hợp. Công danh. Thú vị còn đây kể phú chi. Đi buôn thì chủ khách giao dịch mua bán ngay thẳng thuận hòa. Nghĩa là thời vận của bạn đã đến hồi lên hương. quân quân thần thần. Tiếng giọng rồng ngâm mây nổi liền. Số hên: 8. 6. Làm ruộng thì vợ cấy chồng gặt. Biểu tượng: rồng. Văn võ quần thần ý tự nhiên. Đâu bằng ở núi quyền oai vũ. QUẺ SỐ 370 . Nhứt là đường đời. vinh hiển trọn đời. vân tiện hưng.

Biểu tượng: cọp. Hanh thông. Người xin được quẻ này co i như xin được quẻ tốt. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước lo nhưng sau vui. Thiếu niên đắc chí mặc áo gấm về làng. Số hên: 9. Qua rồi gai gốc đến khang trang. Chớ từ bỏ cảnh cũ. 73. 69. 3. ԑua gai gốc đến khang trangԔđó là quẻ cho hay rằng.HẠ HẠ Địa Hỏa Minh Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Quá dương trường. Thường tư cố hương. QUẺ SỐ 372 . Và giữ gìn cách sinh sống lâu nay đừng nên phát triển thì tốt hơn. ngày vui sướng sắp về với bạn. đã hết rủi đến may rồi và vận trình hanh thông chẳng còn gì lo ngại nữa. 36. chó. Do những lời khuyên dạy trên thì việc cầu xin của bạn phải chờ đợi một thời gian nữa. hoặc giả là phải lấy chữ ԔghĩaԔthì mới được yên lành hơn. Ngũ lăng cừu mã. 70. 63. QUẺ SỐ 371 . nhưng lúc thành đạt phải nhớ công người. đừng có trăng rồi phụ đèn.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . mà khó tính và e thất bại. hay nếp sống cũ. nên phải cố gắng cầu tiến đi. Nhập khang trang. Cố hương thân quyến chớ quên màng.rừng núi. Đánh số chẳng hên. Số hên: 37. Đánh số hạp. dầu sao cũng có thú vị hơn. thời vận của bạn. Toại nguyện công thành nên hãy nhớ. hãy nên nhớ đến những kẻ đã từng phụ sức với bạn trong sự nghiệp. 30. 6. 96. vì quẻ thơ câu chót có khuyên ta rất rõ ràng rồi. nhưng quẻ nhắn nhủ rằng. tình đời thương như thế. Nước bước đường đi đã dễ dàng. khi sự cầu mưu đã thành như ý.

thất bại. Nước đang khắc lửa. . chờ qua một thời gian nữa may ra mới có thể gặp may mắn. dang dỡ. và sức nước càng chảy mạnh. 17. nên lửa khó sáng lắm. Nước ở đây ngụ ý chỉ tài lợi. 71. Giai khách tự lai. Còn nguồn xa giòng lại dài ngụ ý nói hết sức nhiều. 13. sáng mờ. Hiện nay thế nước thao thao. Tiến trình vạn lý thư hoài hết lo. 7. Hòa ca nhạc tấu êm tai. Số hên: 1. LỜI BÀN Lửa ở đây ngụ ý chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy bồn chồn. cho nên khi vui. cảng tượng thật vô cùng hoan lạc. Lửa tàn thế yếu biết nhờ chổ nào. 3. nên cái sáng của lửa lu mờ. Người khách quý trở về chung vui với nhau.HẠ TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Đông các duyên khai. Triển ấp thư hoài. 31. Nguyên viển lưu trường. Biết bao khách quý trùng trùng tự lai. Bất thông. Người xin được quẻ này chủ được bạn tốt cùng nhau mưu đồ việc lớn. vì thế chỉ nên chờ thời. Cao ca xướng họa. Nguồn xa chảy mạnh ba đào nổi cơn. Người xin được quẻ này sẽ là chủ giàu lớn. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàm đạo vui cười muôn phần khoái thích. Vui mừng thiết tiệc lầu đông. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ đặt cao vọng.Hỏa tao thủy khắc. Thủy lạo thao thao. hiện nay thời vận của bạn đang bị lửa nuớc khắc. cho nên những điều cầu mưu khó mà như ý. chấn hưng sự nghiệp. Hỏa diệt kỳ quang. 73. Đánh số xuôi. QUẺ SỐ 373 . Quẻ ý mách rằng. cùng xướng họa vang ca. Tiền của kéo tới như nước đã không bao giờ hết lại còn nhiều vô kể. nói cho rõ là hiện thời vận của bạn còn xấu còn nhiều trở lực. bất minh.

cầu sự bình bình. Dã điệp yếu tiểu tâm. Đánh số tốt đẹp. Tu phòng tao hỏa. Thế giới tự thanh tươi. Đánh số ít lợi. Mới tránh họa cho người. Nào hay đã hết lời. Vậy bạn nên cẩn thận trong việc làm ăn hiện nay. hanh thông. QUẺ SỐ 374 . 72. Vậy việc cầu của bạn không phải dỡ dang mà là chắc chắn được thỏa mãn đó. Vừa phải. Tốt đẹp. Vì thử có liều lĩnh lên đường. 7. Làm ăn phải để ý. 2. không có gì vui buồn đáng kể.TRUNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Thế giới tự thanh minh. QUẺ SỐ 375 . 37. hiện nay công ăn việc làm cũng như vận thời của bạn tuy được bình thường. 7. Nhưng sự bình thường đó nếu bạn trong việc cầu mưu sơ ý. bình thường. nhứt là câu chót nói: toại nguyện bình sinh đấy. 32. 70. Số hên: 3. Bốn câu thơ trên đều tả cảnh vui mừng. không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ vấp phải những điều không hay.THƯỢNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . Số hên: 2. 3. vì quẻ thơ cho biết rằng thiết tiệc lầu đông. thời vận đến kỳ. và nên dừng việc làm ăn mới thì hay hơn.Việc thắc mắc của bạn có lẽ ngày tháng gần đây sẽ được giải quyết thỏa đáng. Ý quẻ nói. Bất tri tuyệt. 73. thì phải hết sức đề phòng cẩn thận nếu không sẻ xảy ra nhiều chuyện tai họa bất ngờ. quý khách vui hát ca vang. 27. LỜI BÀN Quẻ này cho chủ biết thời sự càng ngày càng hỏng nát rối loạn. bất tất cầu tiến làm gì. an phận cho qua thời đã. 37. 72.

3. 7. Đánh số tốt. vận hanh thông đến rồi. Ý quẻ nói rằng: muốn đạt được mục tiêu phải nên cố công vượt qua những khó khăn thì sẽ thành công mỹ mãn. nhất cử nhất động tất nhiên không sơ sót. Hổ báo vốn là loài kỳ lạ. Cán lão. Vọt cao muôn dặm công thành danh thơm. Dũng được vạn trượng. trung khổ phương vị nhân thượng nhânԔ Nghĩa là chịu nổi cay đắng thì mới nên người vậy. 34. không . mà mọi người thường không tưởng được. Người lão thành trì trang. mới nên công. Đứng sững giữa trời sắc chẳng phai. 47. QUẺ SỐ 376 . Lôi điện oanh oanh. Phải cố gắng. sự đời không khó. LỜI BÀN Quẻ này chỉ con giao long nằm chìm dưới đáy ao tù. Biểu tượng: rồng. gừng già thêm cay. LỜI BÀN Quẻ này có tượng mía già càng ngon.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Sơn thượng hữu cổ thụ. Muốn qua cửa rồng phải hăng. nhưng chẳng còn bao lâu nữa nó bay bổng lên trời. một ngày kia có chổ tựa nương tự nhiên đổi khác. Đinh đinh xung Hán Dẩu. Vui cùng trời đất sống lâu mà. Cây chắc cành dài đâu sợ gió. chỉ khó tự nơi mình. Số hên: 4. Chờ khi sấm sét ầm ầm. 37. Vậy sự cầu xin của bạn hãy nên cố gắng tiến tới đừng ngại gian nan thì sẽ toại nguyện mai sau. lo gì.Khiêu long môn. Trên non có sống cây tùng già. Tu khích lãng. như trong quẻ thơ đã dạy ta một cách rõ ràng. như xưa có câu nói Դhực đắc khổ. Cố công vượt sóng mặc thăng mặc trầm. Người xin được quẻ này có thể tin tưởng rằng chẳng lâu nữa hạnh số sẻ được hanh thông. chi cánh trường. 74. Thiên địa sinh sài cửu. 73.

Số mệnh định sẵn. 73. Số hên: 3. tương lai ắt thấy một tiền đồ sáng rạng như ý muốn đó. mạng trung vô thời mạt cưỡng cầuԔ Đó là câu nói của tiền nhân để lại cho chúng ta.coi thường. họa hại. Bởi thế. 73. Lăn lóc trần gian trong cuộc sống. 37. Tương lai vững. người xin được quẻ này nên cần biết lui một bước về mà suy tưởng rồi hãy mong tái đồ. 7. 75. 7. số dĩ định. Nghĩa là trong những việc cầu mưu của bạn dầu có gặp phải khó khăn cũng chẳng đáng kể. tự suy tính mà hành sự. Luận đáo đầu lai. và đó cũng là ý quẻ này đấy. Số hên: 5. kiếp sống có là bao. 3. 57. nghĩa là số mình có tự nhiên phải có. rất hữu ích hơn cho bạn đó. 76. Đánh số hạp. Tốt xấu cuối cùng số đã ghi. Đánh số hạp. ԍạng trung hữu thời chung tụ hữu. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy cố gắng làm đi. lo lắng vô ích. Lục lục phù sinh. 37. quá kinh nghiệm. Tốt đẹp quá dày dạn. Bất như an phận. Quẻ thơ tả cảnh tình của bạn. Tâm đã mệt sức lại nhọc chi bằng tìm cách giữ mình cho cẩn thận yên phận.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . Vậy bạn hãy căn cứ bài thơ trên. QUẺ SỐ 378 . nhưng cây tùng ấy cây chắc. Huống hồ nhân sinh trên cõi thế. Những lời phỉ báng kể làm chi. QUẺ SỐ 377 . LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu toàn mà hỏng. đừng bồn chồn chẳng ích gì. Và cây vẫn sống cùng trời đất trải qua bao biến chuyển. giàu sang. 6. Trái lại số mình không có mà cố cầu cho có đi nữa rút cuộc vẫn trả là số không. tuy hơi chịu với sương gió.HẠ THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Phỉ báng ngôn vật kế. chẳng sợ tai ương. Đâu bằng an phận chẳng lo gì. 53. Đây là quẻ có ý khuyên răn ta rất ít khi thay đổi công việc làm ăn. cành dài gió sương chẳng làm gì được. 36. 67. như cây tùng già sống trên núi cao.

ù Đôi khi nên hy sinh với đời cho tròn đạo làm người. chớ nên làm trái lại mà lắm phiền não. . Tuy táng thân. Số hên: 3.Nhất đầu trư. 77. chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. 73. Nhưng theo quẻ cho biết.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Dữ kỳ nhật doanh doanh. Dạ gian đa hảo mộng. Đánh số rất tốt. Ban ngày cực khổ rán lo. gái lớn đáng gả" như con heo lớn thì phải chịu số phận tan thân cúng tế vậy. Hà như dạ thổn thổn. Phận heo đành chịu số này. Diệc tóan hảo xứ. Sao mà đêm vẫn quay quanh đắn đo. Còn duyên nợ thế nào và hạnh phúc ra sao đều tự nơi trời định. Như vậy dù có nhỏ nhoi kém cỏi đến đâu cũng còn hơn là ngồi rồi ăn không. nhưng cũng có thể yên lòng được. tài mình. cũng nên cười. tan thây giúp người. Quẻ nói: "xưa có câu trai lớn đương gia. LỜI BÀN Quẻ này chủ thân mình. Hằng ngày vất vả đã đành. 7. Cúng trời cúng đất. Biểu tượng: heo. Đứa du thủ du thực chỉ cầu mong nhàn lạc. chẳng vùi phẩm danh. Người nào xin được quẻ này dù có hèn mọn đến đâu. phần tình duyên của bạn ắt được hạnh phúc. 37. QUẺ SỐ 379 . nhàn tản rong chơi. Vì câu thơ chót có nói Ԥ hy sinh. chẳng vùi phẩm danhԔ Hãy yên lòng chẳng có gì không hay. Khả tế thiên địa. sức mình có thể đem cho đời dùng được. Dù hy sinh. Nhật lý đa lao hình. Giúp người cứu thế.

Những việc cầu mưu của bạn. không nên bắt cá hai tay. gặp may mắn như gió đông. nhứt là việc Դiểu đăng khoaԔchắc mắn trong tay rồi. Trời quang đãng. 7. 73. 73.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Đông phong lai. 37. Cùng nhau mừng rỡ một hơi. Người xin được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hơn. Đánh số hạp. Số hên: 9. bỏ đi điều dở. 78. khen đẹp. chớ nên suy nghĩ và đắng đo quá. thổi gió đông. 3. Cuộc đời lên hương. Đây là một trong những quẻ thượng cát mà người xin được quyết phải bằng lòng kiếp sống thời vận của mình. 3. lao lực thì lắm mộng lành. đừng lo làm gì. Ba ly hả dạ cuộc đời hân hoan. 37. nghĩa là nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông. LỜI BÀN Quẻ này tượng thời đã tới vận đã về. Thời vận của bạn hiện nay. Đại gia át thái. có phúc thì cũng hưởng. e sanh ra nản chí thì không hay. cứ để nó tự nhiên phát triển. 97. Bông hoa tự nở ruộng đồng xanh tươi. Càng lo càng quẩn trí. Đánh số hạp ít. Lao tâm thì nhiều lo nghĩ. 79. việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện nay mai. Cứ tính. nhậu nhẹt thật là cảnh vui dướng đến cực độ. Sau sẽ được yên vui. cho nên quẻ có hai câu sau như trên để khuyên bạn là tất cả công cầu mưu. QUẺ SỐ 380 . 7. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lao tâm chẳng bằng lao lự. ý quẻ mách rằng: cứ làm.Đêm khuyên yên giấc để cho yên thần. cùng mừng rỡ và uống cạn hai ly vui sướng cuộc đời. Quẻ cho rằng như gió đông đến bông hoa tự nở. . và đừng quá bận tâm. bông nở đẹp. Hoa tự khai. thỏa giấc mộng hường. 87. Số hên: 8. Như thế. Sướng ấm tan bôi.

Cao lương mỹ vị. sư vô cầu anԔđể nói lên cái chí của họ. thân có khoan khoái dễ chịu thì tâm mới an nhàn thoải mái. Hai câu đầu của quẻ là cố ý khuyên bạn phàm mưu tính việc làm ăn gì. Uống nước ăn rau vẫn vui. Vậy những việc cầu mưu của bạn. hãy nên tính kỹ. ԑuân tử thực vô cầu bảo. vừa đủ là được.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn . và phải bớt lòng tham thì mới nên công. Ham mê sung sướng lấy phần khổ đau.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Sơ thực ẩm thủ. 30. 8. tỏ ra cái ý chẳng tham vọng. Chớ tham vọng nhiều. 80. Lạc tại kỳ trung. Người nào xin được quẻ này thì nên an bần lạc đạo là hơn. xa xỉ. Cũng như hai câu sau càng nói rõ kết quả sự ham muốn cao sang. ăn chẳng cần no. 83. Ắn uống có thanh đạm thì thân mới khoan khoái dễ chịu. Càng huy hoắc. tinh thần càng rối loạn mờ ám. 3. Cao lương mỹ tửu chứa mùi hôi tanh. Đánh số hạp ít. QUẺ SỐ 382 . Phản sử tâm mông. Số hên: 38. và muốn cao mà lại thành thấp chẳng ích lợi gì đâu. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta nên kiêm ước trong cách dưỡng sinh. Làm ăn suy nghĩ mới thành. ở cũng chẳng cần ấm.QUẺ SỐ 381 . điều cần nhứt là đừng nuôi dục vọng cao.

Bỗng sừng đầu xuất hiện (ý nói lúc gặp thời thi thố được tài năng).Hoàng ngưu tịch thổ. sau này sẽ đạt thành mỹ mãn. Bình địa nhất thanh lôi. Ằt đầy kho gạo. 83. 32. Hanh thông. Sừng nó mọc ra có thấy không. Cấy cày cố sức giỡn đùa vui tươi. 23. thời vận tốt lành với mình. gạo lúa đầy kho. Số hên: 2. Biểu tượng: rồng. 18. Chỉ cần người đề bạt là công việc hay thanh danh sẽ rỡ ràng. Long xà mới hiển sức kinh hồn. có công mài sắt có ngày nên kim. bạn hãy cố sức mà làm sau này sẽ thấy được kết quả tốt đẹp. Những sự cầu mưu của bạn sắp được toại ý và sự thành tựu là rất tốt đẹp. 38. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn hãy nên cố sức chăm lo như con bò khẩn đất làm mùa. Phương hiển long xà lục. đấy là lúc công thành danh toại. Cốc mễ doanh thương. QUẺ SỐ 383 . tiến hăng hái hoạt động chớ có lui bước lại sau. vận thời từ nay về sau sẽ được hanh thông rồi không còn gì đáng lo đấy. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên có chuyện cần lao khổ lúc đầu thì về sau thế nào cũng được yên vui. 3. 38. Người bói được quẻ này khi gặp việc cần nên tranh.Vậy. ví như con rắn đang chờ một tiếng sấm vậy. Đánh số tốt. 3. Đánh số rất tốt. Người xin được quẻ này rất nên súc tích lực lượng để chờ thời. 81. Đại lực khai cương. Chờ khi gặt hái đến thời. . đó là ẩn chỉ trong công việc sắp được may mắn và thành đạt đấy. Có như thế thì khói phụ chí bình sinh của mình. vì quẻ có tả cảnh công việc cầu mưu như con rắn sắp hóa thành rồng. Bò vàng khẩn đất làm mùa. Rắn này có thể biến thành rồng. LỜI BÀN Quẻ này chủ công sức ngầm chứa hoàn toàn là do tự một mình mình. rắn. chẳng lo mất mát đi đâu. Đầu giốc tương sức. hả cười hân hoan. Số hên: 1. 8. Tây thành thời hậu.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Xà khả hóa long. Có chí thì nên. và mặt khác. 8. 23. Chờ lúc trời ban một tiếng sấm. 83.

phải leo lên đỉnh núi. mới lấy được chiếc thuyền để vượt biển. Khó khăn. Quẻ nói: bạn muốn giải quyết hay muốn thành đạt được sở cầu. như quẻ thơ trên đã tả. Người bói được quẻ này nhất định phải có tiền trình tốt đẹp. Cửa huê đỉnh núi khí trùng trùng. . đó không phải mách ta phải cố gắng và gan dạ sao? Vậy bạn nên phấn khởi tinh thần. Đánh số hạp ít. 3. Nếu hỏi vận trình nào khả thông. thì phải cố sức và gan dạ mạnh tiến mới toại nguyện như ý. cố gắng nhắm vào việc đã định mà đi.HẠ TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Cửu hoa sơn đỉnh. Số hên: 38.QUẺ SỐ 384 . Di tân nhất chu. Đem đi vượt biển ắt nên công. việc lớn có thể thành. không có gì trở ngại sai lầm cả. Rất có ích chứ. Trên có một thuyền để sẵn đó. ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn. 83. 33. Tử khí đằng đằng. mà cố gắng vượt qua thì sự thành quả càng tốt đẹp hơn. Thủ khứ tiền hành. 8. LỜI BÀN Quẻ này chủ ở địa vị cao mà vương cao.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful