P. 1
384 Que Khong Minh Than Toan

384 Que Khong Minh Than Toan

|Views: 1,080|Likes:
Được xuất bản bởiLawlimitaliet Montava Caspilo

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Lawlimitaliet Montava Caspilo on Sep 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2015

pdf

text

original

Sections

 • Ví dụ:
 • Dịch thơ:
 • Lời bàn:
 • QUẺ SỐ 001 - THƯỢNG THƯỢNG
 • LỜI BÀN
 • QUẺ SỐ 002 - THƯỢNG THƯỢNG
 • LỜI BÀN:
 • QUẺ SỐ 005 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 006 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 009 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 010 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 011 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 012 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 013 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 014 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 015 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 016 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 017 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 018 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 020 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 023 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 024 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 025 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 026 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 027 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 028 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 029 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 030 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 032 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 033 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 034 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 035 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 036 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 037 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 038 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 040 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 044 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 046 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 048 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 049 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 051 - THƯỜNG THƯỜNG
 • QUẺ SỐ 052 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 053 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 054 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 055 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 056 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 058 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 059 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 060 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 061 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 062 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 063 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 064 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 065 - HẠ HẠ�
 • QUẺ SỐ 066 - HẠ HẠ�
 • QUẺ SỐ 067 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 069 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 070 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 071 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 074 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 078 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 079 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 080 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 081 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 082 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 083 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 085 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 086 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 087 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 088 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 089 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 090 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 092 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 095 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 097 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 099 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 101 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 103 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 104 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 105 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 106 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 107 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 108 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 110 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 111 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 113 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 114 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 115 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 116 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 117 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 118 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 120 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 123 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 125 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 127 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 128 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 129 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 130 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 131 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 133 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 134 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 135 - HẠ TRUNG �
 • QUẺ SỐ 136 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 137 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 138 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 139 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 140 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 143 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 144 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 145 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 146 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 147 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 148 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ150 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 151 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 152 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 153 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 154 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 155 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 156 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 157 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 158 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 160 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 161 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 162 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 164 - THƯỢNG TRUNG
 • QUẺ SỐ 165 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 167 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 168 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 170 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 173 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 175 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 176 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 177 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 178 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 180 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 181 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 182 - HẠ THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 185 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 186 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 187 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 189 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 191 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 192 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 193 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 194 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 195 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 199 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 200 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 201 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 202 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 203 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 204 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 206 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 207 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 208 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 209 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 211 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 212 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 213 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 214 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 215 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 216 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 217 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 218 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 219 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 220 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 221 - HẠ THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 222 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 223 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 241 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 242 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 243 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 244 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 246 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 249 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 250 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 251 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 253 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 254 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 255 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 256 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 257 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 258 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 260 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 261 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 262 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 263 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 279 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 280 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 281 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 282 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 291 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 294 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 295 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 296 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 297 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 299 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 300 - THƯỢNG THƯỢNG

Khổng Minh Thần Toán "Khổng Minh Thần Toán" là một danh tác của Khổng Minh, vị quân

sư của Lưu Bị đời tam quốc và có thể nói cũng là vị quân sư mọi triều đại về sau của Trung Hoa. Tư cách "quân sư của mọi triều đại" ấy dĩ nhiên là do cái sở học uyên bác của ông về dịch lý Ðông phương, và "Khổng Minh Thần Toán" chính là tác phẩm độc nhất của ông về môn học ấy. Sách này trải qua bao nhiêu thế kỷ, đã vẫn là một thứ kim chỉ nam cho mọi tầng lớp người ở Trung Hoa cũng như ở các quốc gia Á Châu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước này. Ðiều đặc biệt là ngoài giá trị thần toán-giá trị dịch lý, rất đổi linh diệu. "Khổng Minh Thần Toán" còn bao hàm một giá trị đạo lý sâu xa, cái giá trị đạo lý của Ðông phương đúc kết từ tam giáo. Chỉ mỗi cái giá trị đạo lý này cũng đã thừa khả năng để đưa người đời vượt qua mọi cảnh huống tối tăm, để tự mình thắp đuốc lên mà đi tới miền tươi sáng"... (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Muốn xin quẻ cầu tài, công danh, sự nghiệp, thi cử, đi xa hay muốn điều mình cầu được ứng nghiệm, người cầu tâm phải thành, thân phải sạch. Người cầu đốt hương thỉnh nguyện, khấn vái Thánh Thần nhờ chỉ dẫn sở nguyện của mình. Có một số cách lập quẻ như sau: Cách 1: (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Dùng 8 đồng xu, trong đó chọn một đồng có đánh dấu riêng (dán giấy hay vạch sơn…). Ðể 8 đồng vào lòng bàn tay, úp kín lại, xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Gieo lần lượt từng đồng, tìm ngọai quái rồi gieo lần lượt từng đồng tìm nội quái. Căn cứ vào đồng xu có đánh dấu gieo được vào lần thứ mấy mà xác định tên quẻ: 1- Càn, 2 - Ðòai, 3 - Ly, 4 Chấn, 5 - Tốn, 6 - Khảm, 7 - Cấn, 8 – Khôn. Tiếp đến dùng 6 đồng xu trong đó có một đồng xu đánh dấu riêng, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Ví dụ: Gieo lần 1: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 3: tìm được ngọai quái là Ly. Gieo lần 2: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 5: tìm được ngọai quái là Tốn. Gieo lần 3: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 2: Tìm được hào động là 2. Như vậy ta gieo được quẻ Hỏa Phong Ðỉnh ( trên Ly dưới Tốn ) , hào 2 (có thể ghi là Ly Tốn 2). Tra trong đáp án 384 hào của 64 quẻ, ta có lời giải đóan: Ý mê kỷ bất mê Sự khoan tâm bất khoan Yếu tri đoan đích tín Do cách lưỡng trùng sơn. ------------Gia Cát Khổng Minh --------------Lời bàn: Mê hay ngộ, dễ hay khó là do chính mình. Trong hoàn cảnh mê mà biết ngộ là tốt, Ðứng trước hoàn cảnh khó Dịch thơ: Ý mê, mình chẳng mê Việc dễ, lòng không dễ Cần biết tin xác thực Còn bị cách sơn khê.

khăn mà có lòng kiên định, sáng suốt, thì có thể chuyển khó thành dễ, đổi nguy ra an. Ðường đi dễ không phải vì không gặp ngăn sông cách núi mà dễ vì lòng người không ngại núi e sông. Chiếm được quẻ này, người còn đang ở trong tình trạng khó khăn, nghi ngại, trong lòng những mong đủ tin tức để có thể dực vào đó mà quyết định nhưng tin tức chờ mong kia vẫn chưa tới được vì sự cách trở sơn khê. Vậy hãy đợi thời cơ, chừng nào có đủ "thiên thời, địa lợi" rồi hãy ra tay hành động. Cách 2: (Theo trang VietShare.com) Dùng 3 đồng xu, gieo lần lượt 6 lần, mổi lần gieo 3 đồng, tìm 6 hào (tương tự gieo quẻ Dịch Dã Hạc). Tiếp đến dùng 6 đồng xu, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Xác định được quẻ, hào số, tra trong đáp án ta được lời đoán. Cách 3: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1: Nhặt một ô bất kỳ. Nếu được các số 0,1,2,3 thì ghi đúng số. Nếu được các số từ 7-9 thì ghi đúng số 0. Ta được chữ số hàng Trăm. Ví dụ được thẻ số 1. Lần 2:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Chục. Ví dụ được thẻ số 3. Lần 3:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Ðơn vị. Ví dụ được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được thẻ số 134. Tìm số 134 trong sách, sẽ được lời dự báo. Nhận xét: cách lập quẻ này như tác giả Bùi Hạnh Cẩn trình bày có phần không đúng vớI nguyên tắc xử lý số lớn như phương pháp lập quẻ Mai Hoa hay Hà Lạc. Theo cách này, khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 0 rất cao: 70% trong khi khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 1,2 hoặc 3 - mỗi trường hợp là 10%. Nên chăng: Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm (như cách 4). Cách 4: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Người chiếm quẻ viết ra ba từ tiếng Việt hoặc 3 từ tiếng nước ngòai (theo âm Latinh) sau đó đếm số chữ cái của từng từ và viết chữ số cho hàng trăm, chục và đơn vị. Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm. Ví dụ: KIỀU NGUYỆT NGA. - Số chữ cái của từ KIỀU : 4 - Số chữ cái của từ NGUYỆT : 6 - Số chữ cái của từ NGA : 3 Ðược số 463 lớn hơn 384 nên phảI trừ đi 384, được 079 là số thẻ cần tìm (hào số 1 của quẻ Trạch Phong Ðại quá).

Cách 5: Dùng 8 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 1 đến 8, gọi là ô số. Bỏ 8 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1:nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ ngoại. Ví dụ được thẻ số 1 - quẻ Càn. Lần 2:Bỏ 8 ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ nội. Ví dụ được thẻ số 3 - quẻ Ly. Lần 3:Bỏ 6 ô số vào hộp (để ra ngoài ô số 7 và 8), xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào thì ghi đúng số làm số hào động. Ví dụ: Được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được quẻ Thiên Hỏa Ðồng Nhân, hào số 4 (Càn Ly 4). Tìm trong sách, sẽ được lời dự báo (quẻ số 16).

Khổng Minh Thần Toán QUẺ SỐ 001 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Thiên môn nhất quải bảng, Dự định đoạt tiêu nhân. Mã tô phường thảo địa,

Thu cao thính lọc minh. Cửa trời treo bảng đề danh, Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên. Âm vang ngựa thét băng miền, Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai.

LỜI BÀN Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy.

Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa. Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy. Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa. Số hên: 10, 11, 21, 31, 1. Nếu muốn đánh số hên, đều đạt thành mỹ mãn 1 quẻ tốt cho việc cầu lợi. QUẺ SỐ 002 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Địa hữu thần, Thậm uy nghiêm.

Hưng bang, phụ quốc, Tôn chủ tà dân. Đất này là đất có thần Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh, Hưng bang Quốc phụ dân sanh, Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao. LỜI BÀN: Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng. Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm. Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu. Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức

tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố. Đánh số rất tốt. Số hên: 22, 20, 2, 32.

QUẺ SỐ 003 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Tràng An hoa bất khả cập, Xuân phong trung mã đề tật. Cấp tảo gia tiên, Sau nhiên sinh sắc. Trường An hoa nở khó thay, Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa. Thời lai, mệnh xấu sẽ qua, Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu.

LỜI BÀN:

Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác. Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin. Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành. Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong. Số hên: 43, 13, 23, 33, 30, 3. QUẺ SỐ 004 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

40. Rồng nằm thức dậy. 24. chẳng sợ tuyết sương gì cả. đừng nên quá nóng. Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương. . Số hên: 44. Thu cúc u phương. Ngọa long khỏi. người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. 34. hãy nên hoãn lại. Hoa Xuân khoe sắc màu tươi. nơi làm càng không nên nóng ruột.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. hương sắc tốt tươi. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. Hạ giao hòa. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. nở trễ mùa. QUẺ SỐ 005 . thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. hãy dò dẫm tiến tới mới hay. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần. vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho. Phong vân hội họp. Cam La 12 tuổi đã nên phận.Xuân hoa kiều mỵ. Chưa tốt lắm. giỡn già trên mây. Phản nại sương lăng tuyết ngạo. muốn cầu xin việc gì. chờ đợi là tốt. Cứu tế thương sinh. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời. Vương Bột đời Đường mà thôi. Gió mây hội họp dịp may cứu người. nhứt là thay đổi chổ ở. hơi nào phải lụy. Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa. 4. Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. Xuân Lôi chấn. Bất cấm vũ đả phong nhiêu. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi. Cúc cô đơn. Hạ phong Tốn. 14. mãnh hổ kinh. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương. dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đại khí vãn thành. Người cầu được quẻ này.

Xuân Lôi chấn. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Tốt lắm. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. thanh bình an vui. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. mùa hạ có gió đông. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. sở cầu mưu ắt được toại nguyện. Cho nên người cầu xin được quẻ này. Rồng nằm thức dậy. 50. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. Quẻ dạy: Cầu tài. Tuy nhiên. ngược lại ắt mệt đó. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Cho nên người cầu xin được quẻ này. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây.LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. Hạ phong Tốn. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Phong vân hội họp. ngược lại ắt mệt đó. QUẺ SỐ 005 . Quẻ này tốt lắm. Gió mây hội họp dịp may cứu người. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. cầu danh thì tốt nhất. 15. thanh bình an vui. 35. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. Hơn nữa. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. Hơn nữa. ngày Thìn thì đẹp hơn. mãnh hổ kinh. 55. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. Ngọa long khỏi. Cứu tế thương sinh. Thuận theo thì khá. Thuận theo thì khá. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. giỡn già trên mây. mới là dịp may thành đạt” vậy. Hạ giao hòa. nếu cần chờ ngày Dần. Quẻ này tốt lắm. 25. sở cầu . mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. mùa hạ có gió đông. Số hên: 5.

Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu. mới là dịp may thành đạt” vậy. ít thuận lợi. 55. chớ quá nóng nảy gây những điều không hay. Nhẫn Nhẫn. Trước ý sưu tầm. 60.TRUNG HẠ Bát Thuần Càn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Phi huyền phi ảo. Thực ra thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa. Cầu tài không mấy lợi. LỜI BÀN: Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. QUẺ SỐ 006 . 50. 66. cầu danh thì tốt nhất. Số hên: 16. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. 35. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. Kiện kiện hàm nghi. . Có dốc lòng đi.mưu ắt được toại nguyện. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. Nhất cá diệu đạo. Quẻ dạy: Cầu tài. Tuy nhiên. 36. Phi thiên phi thâm. Quẻ vừa phải. 6. 15. Việc tính cầu xin từ khởi đầu. ngày Thìn thì đẹp hơn. Tùy thời biến. cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm nghiên cứu chu đáo. Cầu danh phải cố gắng. Hơn nữa. Không huyền chẳng ảo cũng không sâu. Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng. nhiệm khu trì. Việc đánh số. ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm từng bước tiến. 25. QUẺ SỐ 007 . Hữu bình lộ. bởi trong quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. nên khéo léo. 26. rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. cầu hên xuôi. không nghiên cứu kỹ sự vật đó thôi.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quân tu ngộ. Thận trọng. Sách có câu �Dục tốc bất đạt� vậy. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. may ra mới mong thành đạt. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Dò tìm hay dở tránh âu sầu. Tốt lắm. Số hên: 5. vật ngộ nghi. nếu cần chờ ngày Dần. chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi.

năng viên. Rồi đây một sớm vạn đến. Cầu danh cứ hành động. mà hành động mới mong thành đạt. chớ quá hoài nghi. Quẻ này cho hay sự cầu xin của người. 7. Nhạn đến. Nên uyển chuyển. Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động. thế thái nhạt nồng. Người xin được quẻ này. rồi tùy cơ ứng biến. nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu). Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi. Thanh danh vang dội khắp kinh đô. thì sự cầu xin của người ắt được công thành. Mục hạ người ta vẫn ý ngờ. Con đường bằng thẳng.Tỉnh đi. tùy thế. LỜI BÀN Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi. . đừng làm những gì trái với lương tâm. Cầu tài cứ tiến tới. Rồi đây muôn sự đem lành với ta. thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. 77. tự nhiên hanh thông.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ. Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát. 17. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm. LỜI BÀN Nhân tình đen bạc. Làm như tánh người quân tử. �Quân tử tánh như thủy năng phương. có gì bận tâm. thì chui chỗ nào cũng lọt. Chớ nên nghi ngờ. Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ. hoa hoàng đầy phát nở. nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. tùy thời. và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu. nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước. QUẺ SỐ 008 . ủy khúc tùy hành. 27. như đi con đường bằng thẳng. Thử tế thanh danh đế kỳ. Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo. Tùy cơ ứng biến công thành. Số hên: 70. 37.

Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng. Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. Đình tiên kho mộc phượng lai nghi. Cầu danh sắp được thông. QUẺ SỐ 010 . Số hên: 38. mọi việc đều toại lòng. Có thể tính chuyện hên xuôi. 18. lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy. Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi. LỜI BÀN Có người đề bạt. người cầu xin được quẻ này. Cầu tài chỉ thông một nửa . Theo ý quẻ nói. 90. vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi. Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu. Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ. 88. nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Hảo tương đoàn sự tòng trường sự. Theo người phải trái sẽ ương tai. Tà vọng đứng nghe làm việc thiện. Bởi thế. Cầu tài sắp vượng.Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ.TRUNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quý khách tương phùng cánh khả kỳ. Quẻ dạy: Gần gặp lúc �Thới lai phong tống� rồi đó không cần phải lo âu. Trước ngõ cây khô phụng trổ tài. 9. còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói. Tương phùng khách quý nẻo đường mai. người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn . Số hên: 99. tích đức thì mới tốt lành. 80. mà phải tu tâm. thì hoàn cảnh sắp gặp may. mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi. ngoài hẳn ý liệu của mình. Tuy nhiên. 19. Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn. buồn khổ làm gì. nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung. 28. QUẺ SỐ 009 . 8. 29. người quân tử bói được quẻ này thì nên.

10. LỜI BÀN Công danh phú quý. Biểu tượng chim: chim Hồng. có cần khổ mới có được. Số hên: 1. Trăm ngàn rèn luyện.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Vô tung diệc vô tích. Nam chinh bắc tiến. Cô hồng xuất chúng vút bay cao. theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn. Triều vân mộ vũ. nhưng là kẻ có tài. đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. hỏa gia tranh đấu. Nhưng có điều hãy nên lưu ý. . nên nay lại được xuất chúng. Viễn cận quan nạn mịch. Quẻ này tốt lắm. Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại. 100. Lưng treo đao kiếm thanh cao. 21. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn. Bình địa khởi phong ba. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta. thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. Quẻ dạy: Cầu mưu. Tự tiêu hoàn thành khap. hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy.Nội Quái: Đoài Liêu lệ chinh hồng đô�c xuất quan. Phủ khứ thái lai đấy. Nhờ nơi giúp rập toại đường bao.như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại. Có thể bay cao chơi xa. 31. Cao phi vũ dục cánh nhan nhan. tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. QUẺ SỐ 011 . Trái lại. nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân. 11. Phấn khởi nương mây chí khí hào. Đảm đương công việc phi thường. ân giao hữu nhạt. đường đời mới nên.

và ra vào cửa cổng. Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người. Theo ý quẻ nói. Mọi việc đều bất lợi. Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. QUẺ SỐ 012 . Ta hãy rút dây mất. có danh mà không có thực. nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn. nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì. Tính chuyện may rủi khá hạp. Ỷ du du.LỜI BÀN Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương. lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó. Biểu tượng lả cá. Thu khước tuyên. may ra mới có tương lai hơn bây giờ. chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu. Cá nào mà thả câu. 20. cầu lợi và tình duyên đều tốt. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Như vậy sự cầu xin của người. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng. hối thì đã muộn. Cầu danh. Cần cố gắng ra sức và rèn luyện tri thức. Số hên: 10. chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa. 11. 21. và tránh chuyện thị phi. Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm để mong giải bớt tai họa. cái buồn khóc lóc bi ai. 2. Mạc hạ câu. Phần buồn ý lại sầu. Chỉ cầu may chút thôi. . hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm. Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt. nhưng chưa có quyền thực lực. 22. Còn biết làm gì đâu. tuy ở giai đoạn vinh sang. Đã thế mà còn những tai biến phi thường. 11. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi. 10. Số hên: 1. Nếu muốn thành đạt được sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong. Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp. 12.HẠ HẠ Thiên Trạch Lý Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Thần ảm ảm.

Lợi danh chung hữu vọng. Cô chu yếu độ hà. LỜI BÀN Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành. Nhưng một khi công thành rồi. nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc.QUẺ SỐ 013 . Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong thành � Quẻ dạy: tốt. Được như vậy. Công thành nghĩ lại chuyện xưa "Ở thì ăn xổi" lọc lừa nên khi Duyên may ắt gặp còn chi Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son. 10. Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. mà ừng nên �ăn xổi ở thì� quên những ngày cay đắng cũ. Tiền trình khứ hữu duyên. Năm ba tháng ý nói cái ngày tốt đẹp gần kề. Kén vợ thì được vợ đẹp. đấy mới gọi là người lành được trời giúp. lập tức thành công. Xảo trung khước tàng chuyết. 33. Cầu tài. phú quý sẽ được vững bền lâu. chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”. 11. cầu danh đắc danh. Quẻ này khá lắm. mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được. 13. . cảnh giàu sang. mọi việc đều có duyên may.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đỉnh phi khởi phong ba. Nhân sự chuyên tha là. Chẳng còn lo gì lận đận về sau nữa . 30. Trong cuộc trò chuyện. Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại. nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa. Thời vận đã đến lúc hanh thông. Tính chuyện rủi may rất hạp. Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức. chắc chắn thành đạt toại lòng. cầu lợi thông. tìm việc thì được y việc hay. cầu lợi đắc lợi.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đắc ý nghi phung phụ. Số hên: 3. QUẺ SỐ 014 . Tam ngũ nguyệt đoàn viên.

LỜI BÀN Tránh dữ tìm lành. Cần ẩn nhẫn chờ thời. Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người cũng đều lo lắng giùm ta. Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố. cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là khác. Gặp nhiều gian. 11. cũng gian nan một chèo. Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin kkhó mà thành công. chớ nên tin tưởng lắm. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở. Vì quẻ xấu. Nếu chờ đợi xin quẻ khác. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó. 44. Khó khăn lắm chuyện nguy nan. Sống trong biến cố. Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn. Cầu danh chẳng thông. khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. Người cầu xin được quẻ này. Cầu tài.Nước đèo đổ động phong ba Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang. Không điểu xảo. QUẺ SỐ 015 . nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian hiểm. đó là thường tình của nhân thế. Hoàn cảnh đang rắc rối. tin chẳng lại. Số hên: 10. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn. 4. không được may mắn lắm. nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý. Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức. mà chẳng nên công gì. Cố nhân thiên lý tự bồi hồi. 40. Nóng nảy chờ tin. Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm. nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn. Nhạn về tin báo mai vàng nở. Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi. nguy nan. Cố nhân dịu viễn cách trùng quan. thì tốt hơn hết.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Ý tại nhân trung tín vị lai. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu. tất nhiên ta phải khôn khéo tránh dữ tìm lành. Tuy vật song song .

nếu không. ba trong quẻ nói: "Nhạn báo Mai nở xuân sắp về". 11. 5. nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu. Biểu tượng nhạn hay chim. 16. 66. đàm tiếu chơi vui. 55. cũng chẳng nên duy ngã độc tôn. Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa.cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân. Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang. 10. Giao gia sự hữu chung. Số hên: 11. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới.TRUNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm hòa đồng. Môn ngoại hảo thi công. nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu. Số hên: 60. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa. Sự hòa đồng. nhưng bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau. Việc nào việc nấy hiệp hòa Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần. ắt đắt quả đạt thành. thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được. LỜI BÀN Cùng hội cùng thuyền. Cầu tài chưa toại mấy. Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn. hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. Bởi quẻ đã cho người rất rõ. đó là cái tượng của quẻ này. thì tin chưa lại. thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời. QUẺ SỐ 016 . 10. cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa. vì chờ tin. mùa Xuân. cùng lòng cùng giúp. Quẻ dạy: Thời sắp đến. Nên gắng sức ắt thành công. hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp. 50. Tin này tùy ở nữa trời. Do những lời phán xét của quẻ. như câu thứ tư. . thì sẽ hạnh phúc cuộc đời. Tuy nhiên. đừng nóng lòng vội tiến. hễ ra khỏi cửa là có công. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân. Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. Cần chờ đợi chớ nóng nảy.

liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy. và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả. Thốn tâm thiên lý. Đừng sợ thất bại. Đã từng nuôi dưỡng chí cao. và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo. Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui. . Tàng ngọc hoài châu. tự khí. Cầu tài. Khẩu thu thu. 7. Nếu ta không cẩn thận. Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu. Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao. cầu danh. lo gì. phải theo ý nguyện để tiến tới.QUẺ SỐ 017 . Coi chừng đấy. nếu không. Lòng xa xót. xưa có câu "Hữu chí cảnh thành". thì càng phải kiên quyết hơn. Hơn nữa. Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu. Suy tư đã lắm ưu hoài. 17. phải quyết chí một lòng tiến tới. công lao nữa chừng. ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. quẻ tốt chớ không xấu. ý bơ thờ! Than thầm trong dạ. Quẻ dạy: Chớ chần chừ. ắt sẽ toại lòng. nhất là đã nuôi mộng cao đẹp. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang. Bồi hồi bạt dĩ. Muốn đi sao lại ngập ngừng. QUẺ SỐ 018 . hững hờ lòng ai. cần cố gắng. Vậy những việc mưu tính của mình. 10. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. cứ tiến tới ắt thành công.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm thích thích. Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Dục hành hoàn chỉ. 11. Thất bại là mẹ của thành công. Số hên: 77.

Tính chuyện rủi may không hạp mấy. LỜI BÀN Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần. Bởi công việc quá rắc rối. chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non. người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. tưởng khó nhưng mà chẳng khó. Mọi sự tính toán đều hư hỏng. Cần phải chờ dịp thuận tiện thì mới thành tựu. Song. Ý gần mà lại như gần như xa.Chẳng ra manh mối lạc loài hư không. . LỜI BÀN Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất. dù khó dễ. nên rất buồn lòng phẫn trí. thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. chỉ sợ chí không kiên". nếu ta chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. người cầu xin được quẻ này. thấy dễ nhưng chẳng dễ. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự. Cầu danh. Trông mây cười nu ïkhi mà tin sang. hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". 18. Theo quẻ thơ cho biết. cho nên uổng phí cả tâm trường. Số hên: 88. Tự dị tự nan. QUẺ SỐ 019 . Cười nói ngâm trong mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý. Vân trung tiếu khan. Dễ như mà lại khó hòa. chẳng có hành động quả quyết. Vì vậy. 8. Quẻ dạy: Xấu. Những việc cầu xin ở đây.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Bất viễn bất cận. Đẳng nhàn nhất sự. cầu lợi còn xa. 11. chỉ nên chờ đợi. Tuy nhiên. Ý xa mà lại như gần. chỉ mua lấy phiền não mà thôi.

19. gió xuân đưa. nghĩ cho cùng. Suy cho kỹ. tùy ở hành động của ta. "Bôn Ba Chẳng Qua Thời Vận". Cầu tài. Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân. hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên. 10. Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành. Số hên: 99. Trong nhà không có chủ trương. chờ dịp thuận lợi hãy hay. Đào Lý tạ. Không mấy hạp cho việc tính chuyện may rủi. không tốt đẹp thanh thản gì. và trí lực của mình. cầu mưu tuy chậm. Người cầu xin được quẻ này. Và khó thành đạt toại nguyện trong những việc cầu mưu. Quẻ không hoàn toàn tốt. Gia trùng vô ý tự. đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi. Tây phi hựu hậu đông. bói kiện tụng lành ít dữ nhiều. bói hôn nhân vô hy vọng. Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn! Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tam . tuy khó mà lại dễ. 12. 32. Người xin quẻ này phải hết sức tu chính mới được. Cương cầu cũng vô ích. việc tuy dễ mà lại khó. cũng như cá mắc cạn. Dễ khó. 2. nếu ta không đủ tài. QUẺ SỐ 021 . 90. bói bệnh tật bất định. LỜI BÀN Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi. Thuyền tại lãng đào trung. Vì quẻ quá xấu. QUẺ SỐ 020 . như chiếc thuyền đang gặp sóng gió.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Đào Lý tạ xuân phong. mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó. Quẻ dạy: Do ở tài mình. bói ra đi bị ngăn trở. cầu mưu đều bất thông. Số hên: 22. Đó là ý nói người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy. nên phải cẩn thận công ăn việc làm. 9. Như thuyền một mảnh tang thương ba đào. Cầu tài. Đông Tây tản mác hương thừa hết vương. bay chạy đông tây. đừng quá vội vả mà hư hại công việc đang cầu xin. Xấu tốt. nhưng cố thì thành.Vậy xin được quẻ này. 20.

QUẺ SỐ 022 .TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Sự tương phù. danh lợi ắt chẳng khó gì. Song nếu là người dốc lòng bước tới. Non càng quanh quất. Nửa đường được sự giúp nhau. Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta. chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu. nước càng mênh mông. Phiên phúc chung khả miên. Nước non non nước dặm ngàn. Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng. Cầu danh. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần. am hoa minh. đừng nửa đường nản chí. Do đó. . Tại bán đo. Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. nhưng về sau ắt đạt. Phong ba nhất diêm vo. nhẩn nhục mới luyện được chí cho ta. chung quy sẽ được toại nguyện. Ba đào êm lặng. Số hên: 20. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. 10. chỉ cần có chí kiên nhẫn. 11. 22. Cầu tài hơi chậm. tuy chưa thông buổi này. Gió mưa tắc nẻo chẳng gì. 21. Đừng nên áy náy lo rầu làm chi. Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới. thành công sẽ về với bạn. Đến nơi non nước tận cùng. Nhất sơn tuyền nhất sơn. Danh lợi bất vi nan. vậy thì yên vui. Thủy cùng sơn tận xứ. Công danh tài lợi hanh thông khó gì. Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn đầy liễu. Vậy lo chi bạn không thắng lợi cuối cùng.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Nhật thủy viễn nhất thủy.

Lý. cũng sẽ vượt qua được. Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu. điều gì cũng thuận buồm xuôi gió. dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao.LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau. Bất dụng cưởng ưu tiên. Cầu danh. Vui thay ôi. Cầu gì được nấy. Lo âu gì. Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ. đêm ngày hồng tươi. nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp. từ chổ khốn quẩn trở về. Chỉ cần cố gắng ắt đạt thành. 12. cầu lợi đắc lợi. Sự hanh thông. Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang. hỉ. Chớ lo. lo gì chẳng nên công. chỉ tổ khổ thân ta mà thôi. 2. QUẺ SỐ 023 . lắm vui thay! Xuân xanh Đào. Hoàn cảnh . Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ. Người xin được quẻ này rất là tốt phước. chén chú chén anh. không có việc gì là không xong. muôn việc như ý. dù vấp phải những khó khăn gì. Người chính nhân quân tử một lòng thành kính cùng nhau tương thân tương trợ. Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy. Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng. không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen. LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ cực thái lai. nhứt là xin cầu về tình duyên cưới gả. Số hên: 20. Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn. cái nỗi đời. Cầu danh đắc danh. Xuân phong nhập đào lý. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp ta. khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. nhưng dần dần sẽ thành công tốt đẹp. 22. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông. Cầu được ước thấy. tuy chưa được toại nguyện tức khắc. và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến của ta. hỉ. Nguyệt minh nhan thiên lý. cầu tài có kẻ giúp.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Hỉ.

LỜI BÀN Người xin được quẻ này hãy an tâm. Yếu bình an. 4. Đao đê vô bằng cứ. Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. Cho thêm xót dạ. an phận thủ kỷ. QUẺ SỐ 024 . 23. 44. tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận. cho khuây ý tình. 3. hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền. Ngộ bất ngộ. đang lâm cảnh lúng túng. Ý buồn biết tính gì đây. nhứt là đi xa không tốt. 22. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ. Chưa thuận dịp. Đi xa còn gặp nguy. Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay. và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền.HẠ HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Kiến bất kiến. Tính chuyện rủi may càng hạp hơn. Số hên: 20.đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội. Cầu tài bất thông. Muốn yên chớ có đăng trình. 24. đề phòng cẩn thận lúc ra vào.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Ý kiết kiết. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. tiền bạc là khác. 22. Tâm thích thích. Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. Do đó. Số hên: 33. Theo ý quẻ cho biết. Phòng xuất nhập. QUẺ SỐ 025 . Dã phòng nhân hội diện. Làm đâu hỏng đó. . Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. mà nên an phận chờ thời là tốt hơn. Xấu lắm. 2.

bị bọn tiểu nhân giởn mặt.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Nhất phiên đài lý nhất phiên xuân. LỜI BÀN Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui. Không bằng. Số hên: 5. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui. Lục giáp thì thiếu an lành. bất cứ nơi nào. đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc nào. không chứng làm gì mà mong. mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng. Giả chân. Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. 25. Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kê. 2. QUẺ SỐ 026 . đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. chân giả chớ lầm mà nguy. Bởi quẻ ý có cho hay như trên. hành chẳng bằng tàng. Quẻ này không được may gì. Thùy thức đương sơ khí tượng tan. Mất vật thì khó tìm. . Nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt. cũng khó mong. Tốt hơn là phải giữ mình. Cây tươi là một lần xuân.Hư không. vô tăm. Dù cố gắng đến mấy. Cầu tài cầu danh còn xa vời. Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay. hành động hợp lý để may ra khỏi vạ. nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta. 55. Ta nên ăn ở mực thước. Ngư tiều nong pho. thọc gậy. ngày nay đâu có còn so sánh được với ngày xưa. tính toán đỏ đen càng không hạp. Kiến sơ lỉu lỉu xứng tâm tình. Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì? Sanh nhai rừng núi đặng chi. vì có kẻ phản bội. Phòng người trở mặt thị phi. Phòng thị phi quan sự. Phú quý tôn nghiêm. 22. ít giao du để tránh những việc không may đưa đến. vô ích. giàu chẳng bằng nghèo.

đánh số khó nên công. Ở ăn hiền đức một đời. 77. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. Đó là định luật bất biến của tạo hóa. 70. Tính việc may rủi khó có may mắn. Nhưng một khi trông thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. hãy nên suy tính đường chính. tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. 2. Mọi sự sở cầu đều chậm chạp. Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt. Chân nhân khước bát ma. chưa ra gì cả. 22. nên thận trọng. LỜI BÀN Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng. chỉ có người chân nhân mới có những điều chân thực. Số hên: 66. không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác. người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. Không bị chịu cái ngu của kẻ khác. Quẻ không xấu. đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời. Vậy thì cầu xin của người. QUẺ SỐ 028 .THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Tứ . Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ. Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình khiến được an lành. Gieo gió thì gặt bão. Cho nên mới có câu �họa phúc vô môn tự do nhân tự triện�. Cầu danh cầu tài chưa đạt. Tâm tính tự thành kha. cần chờ thời vận là tốt. Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma. Bôn ba chẳng lợi gì. 2. Hiểm sâu gian ác. Ầy ơi đừng tưởng ta lầm. Tất cả sự việc mưu cầu. Cầu danh cầu tài không lợi. Quẻ dạy: Vừa phải. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ. Còn hơi xa vời. 26. 20. thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn. 6. Gieo nhân tốt. không tốt lắm. gặp quả tốt. E rằng còn nên công.Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. Số hên: 7. sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm khốc ở ngày mai vậy. tại tâm ngược trời. đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta. không lành đâu.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Mạc quái ngã kiên thác. 22. Thiên tịch bất thông tâm. QUẺ SỐ 027 . Người xin được quẻ này.

Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Cầu được ước thấy.v� cũng đều được xứng ý. Tam sinh túc hữu duyên.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lộc mã giao trì. không gì đáng ngại. cầu danh. Ngựa kia đang trẩy thôi đường. Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng. Nam nhi đắc chí thì. bốn phương tung hoành. QUẺ SỐ 029 . Di bộ nhập thiên biên. Nam nhi đang thuở. 20. hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son. 2. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Liễu khước tâm đầu sự. Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. 80. Quẻ khuyên chớ chần chờ. Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. Vinh quy lạc kỳ di. Lên đường mau. Bước vào trời nọ chẳng hao công. Hành trình tảo biện. Vạn sự đều thông. 88. Số hên: 8. 22. Mười dặm quế thơm tràn nở rộ. Đánh số càng hạp. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. . Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ. Nhứt là cầu xin về việc công danh. Hương văn thập lý quế. thi cử. hôn nhân v. LỜI BÀN Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. Nếu cầu về kinh doanh. gia đạo. Đáy lòng sự việc đã làm xong. cầu lợi đều thông suốt. mộng bình sanh� �Hồi hương áo gấm� công thành nên danh.

điệu võ không còn nữa. làm điều phước lành. bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của ta. 29. 90. Mọi sự hanh thông. chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính. hay hơn hết nên thủ thường. Thuận chèo mát mái. đầu đã bạc và khí sắc tàn phai. thời vận cũng không. Bất như xu thử tinh thần. QUẺ SỐ 030 . tốt đẹp vô cùng. chớ liều lỉnh vọng tưởng. Do hảo mãi ta chân khí. Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận. Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão. 20. chớ tham lam tìm đường phải trái. Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta. Đánh số thuận lợi. 2. 9. cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm. để tìm hai . tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa. kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ. Hoạn lộ công danh có nghĩa gì? Bạc đầu gối mỏi còn nên chi! Hư không rút cuộc hư không cả. thì mới yên thân hơn. Cầu danh. Vạn sự như ý sở cầu. Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già.LỜI BÀN Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người. kinh doanh. Ý quẻ cho biết. Tất cánh thành hà tế. ngày dương oai. Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi! LỜI BÀN Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh. cầu lợi đều thành đạt. Tài ba không có. cho nên khi đặc thân lên cõi trên.HẠ TRUNG Thiên Phong Cấu Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lục hoàng các bạch liểu đầu. 99. Người quân tử bói được quẻ này. Quẻ dạy: An phận thủ thường. Biểu tượng: Bản quế. tiền tài. phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình. mong đáp lại lòng trời. Cầu xin về những việc như công danh. gia đạo. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng. Số hên: 22. Chẳng có gì lo ngại. có thể cầu phúc. bịnh tật� đều gặp được may mắn và yên lành.

30. Cầu tài. Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động. Số hên: 3. lo lắng làm chi cho mệt trí. QUẺ SỐ 032 . bền chí. Miển tha thất ý. cứ cố sức mình. nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. chớ có dùng dằng do dự mà lở việc. 23. có ngày nên kim. bỏ chẳng mà làm thì khó. ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng. Tảo tảo khởi trình. 10. 30. do Trời an bày cho mà thôi. Cầu tài. chẳng dễ gì. 33. rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng. khiến luôn tuổi già nua. Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí. di bất trệ. cầu danh trầm trệ.TRUNG TRUNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Ly biệt gian. Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi. Số hên: 11. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. chỉ sợ không có tài trí. cầu danh còn chậm. Thiên thủy phân minh cát dữ hung. ưu tương chí. 33. Đánh số hên xui không có lợi. Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi. 3. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ. ngồi than thân thở phận. có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy. Tuy nhiên. Cuộc đời là một trường thử thách của con người.chữ bình an là tốt hơn hết. lo gì chẳng nên công. chẳng ngại khi đăng trình. cócông mài sắc. Khi xa nhau. để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại. 1.HẠ HẠ Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Lạc chi cực hỉ. tuy bất dị. lo gì. . đánh đỏ đen khó trúng. Hay dở đều ở đó. Lúc cùng đi. QUẺ SỐ 031 . Cứ đi cho vạn ý tình. Bạn đồng hành. Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người.

kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương. Nếu không sáng sủa thì u ám. Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong. Đường mây nhẹ bước ngay thang thái. QUẺ SỐ 033 . Mây độ ba đào đã vượt qua. Dụng xả. Số hên: 3. 2. Người xin . tiền tài không nên tin người. trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. Trời lặn hướng tây còn sáng đâu! LỜI BÀN Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu. Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng. cầu danh chẳng ra gì. 20.Tài năng quang đại u chung ám. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả. Ằt đạt thành. nào phí sức ta. 22. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ. Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung. Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. chẳng phí công. Hạnh mong trực tông thanh vạn lọ. nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình. Người cầu xin được quẻ này. LỜI BÀN Khổ chưa hết thì cam đã về.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Dược quá ba đào tam ngũ lý. tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. hành tàng. Đánh số chẳng thông. nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. bị co mà mong được duổi. 33. 30. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay. Gió êm sóng lặn khí ôn hòa. Đông tây rõ rệt vui cùng sầu. gió lặng sóng êm. Sướng quá mức rồi nay sắp rầu. Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc �Cực lạc sinh bi� Đó là chuyện thường tình của đời người. Cầu tài.

những việc không hay đã qua rồi. cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. Bây giờ là lúc gặp vận thái. lo gì chẳng giàu sang. thì như cảnh �lôi oanh tấn phúc bi?". hôn nhân. 13. Cầu được ước thấy. 44. Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát. QUẺ SỐ 034 . Vạn sự như ý sở cầu. Đánh số hên xui đắc lợi. Song người ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình. nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang. 33. như trăng khuyết lại tròn. Trăng kia hết khuyết lại tròn. Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay. 33. Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. cầu danh đều hanh thông. đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. Khô ghi sắc cánh tiên. Thơ quẻ cho hay. viễn du. Số hên: 3. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. Cầu tài lợi gia đạo. Đường đi quang quẻ ven mây. kinh doanh. việc sung sướng và hạnh phúc sắp về người. May mắn đến thì chẳng còn lo. vinh hiển. 34. bèo cũng lúc hợp lúc tan thì người cũng có lúc hẩm. điều xui xẻo đều đã qua. Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. Nhất diều di thản lộ. LỜI BÀN Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt. bởi cảnh tình của người. Số hên: 3. QUẺ SỐ 035 . khỏi lo buồn rầu. lúc thái. Kiều thủ vọng thanh thiên.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Nguyệt khuyết hựu trùng viên. Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh. Vậy. rừng rậm được khai hoang. Ngẩng đầu lên ngó. 23. dù có trở ngại gì đi nữa. Đánh số tốt. trời nầy xanh xanh.HẠ TRUNG Thiên Thủy Tụng . mà cũng chẳng phí sức. Thời không đến. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn. những việc cầu xin của bạn. 4.được quẻ này mọi việc đều cát lợi. cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết xuân. Bây giờ là lúc �hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai�. 30. từ nay về sau được bình an vô sự. cây khô nay lại mọc xanh tươi. vận thời hanh thông. Trăng có khi tròn khi khuyết. Cầu tài. 40.

Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới. Đi đường mới biết những gì khó khăn. Đấy là cái nghĩa sâu xa. chớ băn khoăn. Ta nên thết tiệc một trường hoan ca.Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Hành lộ nan. QUẺ SỐ 036 . Không đáng lo ở sự đường đi khó. Vậy sự cầu xin của người. luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. và quan thiết. Đánh số chưa thông. 55. Cảnh xuân sáng. Háp khứ yên quỳnh lâm. Cầu danh. 50. 33. băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức. Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương. Xuân thiên vô hạn hảo. Xuân ý bàng thủy sinh. mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi. Tương lai tốt. nhưng nhờ có định thức định lực. hành lộ nan. Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được. Miên lực kim triều độ thử than.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Xuân cảnh minh xuân sắc. nhưng cần cố gắng vượt qua. Đường đi khó. Bờ này ráng sức. bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). 30. thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện. cầu tài còn chậm. khó đường đi. 3. ắt tránh được điều khó khăn. Số hên: 5. . Tiền trình quảng đại hà túc lự. Kim nhật phương tri hành lộ nan. 35. nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. Quẻ dạy: Đường đi tuy khó. tế nhị. Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đình trệ. hãy cần vượt qua. trắc trở. sắc xuân tươi. Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường.

33. nói rằng: đẹp vô hạn. Số hên: 7. 30. Quẻ dạy: Vận thời lên hương. chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái. bịnh tật mau khỏi. cầu lợi dễ dàng. chầu động. thăng quan. Đánh số hạp. 36. Thiên viên triều động. thi cử chắc đậu. QUẺ SỐ 037 . trăm việc hanh thông. tức là cố lẹ chí khí. . 70. Rồng hầu hổ phục tề toàn. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội. dèm pha phỉ báng.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Vạn mã quy nguyên. gia đạo bình an vui vẻ. vạn sự như ý sở cầu. 66. công danh vinh quang vậy. Về chuồng. Tài cao đức trọng huy hoàng công danh. 3. kinh doanh thì thuận lợi. 60. thời vận hanh thông. kinh doanh thành đạt. biết thừa thời mà hành động. tức là nói kết quả tốt đẹp. Hổ phục long giáng. 33. Tốt đẹp vô cùng. xuôi chèo mát mái. Đánh số hạp mười phân. Tóm lại thời vận được hanh thông. Tài lộc vào như nước. Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng. Mọi việc đều thông đồng bén đọt. Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng. 37. 30. với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ. Cầu danh sẽ được lên chức. hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang. Ngựa dần chung một đường về. Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm. Ví thử có kẻ lòng tham. được tiến chức. phải tốt. LỜI BÀN Quẻ này chỉ người quân tử. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát. Đạo cao đức trọng. tiền tài được vừa ý. Gia đạo vui vẻ. Cầu danh. hôn nhân được vợ chồng. thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. 3. 77. Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. Số hên: 6. cầu tài có tài.LỜI BÀN Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy. hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. lòng lang dạ thú. làm quan nổi tiếng. Công danh tài lợi vững. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. Quẻ dạy: Tốt đẹp.

QUẺ SỐ� 039 . . 30. bất cứ cầu xin việc gì. Hãy đứng ngay lên mà đi. Đề tiên khoái trước. ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. Cứu nhân hành vạn lý. Chè chén say sưa. rất đáng mừng đây. nên sớm kế hoạch tiến hành. Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông. Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành. Phàm làm việc cần phải sớm. Đường mây rực rỡ sự mong công thành. chớ nên dùng dằng do dự. Xuân sắc tiên minh. Mở rộng con tâm bố đức lành. Đáo đầu đăng bỉ ngạn. chớ chần chờ. LỜI BÀN Ham vui biếng nhác. Sông mê bến giác khi qua nổi. chớ để chậm trễ thì lại nguy. Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt. nên thực hành gấp đi. cầu danh đều đắc lợi. đừng nên chần chờ nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu. để trễ là hỏng. Cầu tài. hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc. Linh đơn diệu được cứu dân sanh. Số hên: 8. Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi. 80.TRUNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Hoàng bằng báo thượng lâm. đó là gốc của sự thất thời. 3. Độ quá nhận tiên ban. 88. 38. Bập bùng lên ngựa ruỗi dong.QUẺ SỐ 038 . Nay đang là hợp thời và vận đến. mà mưu tính xoay sở thì mới có lợi ít được.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đại tứ phóng linh đơn. Tuy nhiên. Mã thượng tốc hành trình. Ý quẻ dạy rằng. Hoàng oanh đã báo tin mừng. 33. Cầu đánh số cũng hạp. Những sự cầu xin của người.

3. bích trừng trừng. Phi nhân ngọ kỷ. đánh số hạp vừa phải. và phải cố làm những điều phước đức. có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời. ắt có kết quả viên mãn. huyền diệu bất minh. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhẹ tin lời người. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn? Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ. Chu trú giang biên. 99. cho cay thân mình. Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự tiện cho rằng có thiện báo. cơ tán sinh thần. 33. thọ trường vì tất cả đều hư không ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại. 90. bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc. nhu nhược quả đoán. còn mình thì nhập vào làng tiên. . để hái cái quả lành về sau? Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải. 39. Vậy mà ai lại sầu tây. không mất đi đâu mà sợ. làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai. cần chờ đợi.LỜI BÀN Quẻ này chủ đại giác ngộ. Số hên: 9. nguyệt đáo thiên tâm. Quẻ dạy: Bố đức. cầu lợi chậm. làm những việc chụp hình bắt bóng. Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay. Thuyền nan một mảnh giữa dòng. cho nên xuýt nữa bỏ mạng. đừng quá vội vã mà có hại. đưa người tới bờ bên kia. QUẺ SỐ 040 . 30. Cho ray rức dạ. hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn. Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả.TRUNG HẠ Thiên Sơn Độn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Nhất đới thủy. thì việc mưu cầu mới gặp được quý nhân giúp đỡ mà nên sự. có cái nghĩa phổ độ chúng sinh. Cầu danh. Ồn bộ kỳ trung.

Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào. Số hên: 4. 40. hãy yên với cảnh hiện tại của mình. hiện trung vi. 41. chớ lo. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả. Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri túc mới được. QUẺ SỐ 041 . 44. Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Ần trung hiền. Tùy tâm sở vãng. sự sự tương nghi. Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao. phải kiên chí mới nên. lý đang nở rộ. Vô dụng đa nghi. 24. 34. 40. Cứ cố gắng tiến hành ắt được định. 21. . Vận thời chưa thông. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành. báo hiệu ngày xuân đã về với người. can độc than kỳ. Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động. Đào lý hoa khai xuân bắt màu. tùy lúc. trời phật chở che. 14. 44. đánh số hạp.Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng. 4. Đánh số ít hạp. xuân quan tiên lệ. Lương thân mỹ cảnh quan tu ký. Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi. Làm ăn chỉ vào mức thường. Số hên: 1. Nghĩa là thời vận đã đến. thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc. Quẻ khuyên tùy thời. Cầu danh cầu lợi sắp đạt. mong chờ các đấng thần linh ủng hộ. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết. độc tâm cầu đạo. Cầu tài cầu danh chưa thông. 10. Quẻ dạy: Thời gần đến kề. QUẺ SỐ 042 . Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa ào.TRUNG TRUNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đào lý thư nghiên. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình.

Trở đầu tỉnh ngộ. Ai mà biết được ý tình rõ.Cá trung hữu huyền cơ. mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ. mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. 44. đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ. Tham đắc thân liễu. Hồi đầu nhất ngộ. Cầu lợi chưa đạt. có tính cách chờ đợi. Tự hảo sưu cầu. và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau. LỜI BÀN Huyền cơ mà không huyền.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Vô thượng khứ tại tiền đầu. nhưng sáng lại mờ. 22. 42. Trực thượng tiên the. kéo dây ngựa cương. Tự mình lựa chọn. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. Trong kia đ]àng ẩn có huyền cơ. khó đạt. thắng cương hải thu. LỜI BÀN . Mờ lại sáng. Biết bao trước mặt nẻo đường. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc. Thiên điều vạn tuyến. Người xin được quẻ này. 4. đo lường mà đi. ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. lộ thường tại. 20 QUẺ SỐ 043 . Thánh hiền Tiên Phật. Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên. Đánh số không hạp. Số hên: 2. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu. 40. Đừng đi tới tại nơi này. mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người. Cầu danh còn chậm. Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn.

duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. 40. Họ giữ gìn cẩn thận. khổ tâm tu luyện. cẩn thận mới hay. 30. Cầu tài. các ngã đường đi đều bị bế tắc. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn. Cầu tài. 14. 44. Tu luyện thành chính quả. cầu danh. cầu danh vừa phải. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ. Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn.Phải tùy cơ mà hành động. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. LỜI BÀN Quẻ này chủ họa phúc không cửa. không ngõ nào đi nữa. Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa. Muốn thành chánh quả nên tu luyện. bất tất phải trách người oán trời. lại tìm ở đâu. tất cả đều ở nơi trước mặt. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật. thời vận chẳng mấy thông. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ.HẠ TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tứ cố vô môn lộ. 33. mới có thể sống dai. 43. Đào Nguyên lộ khả thông. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả. Nên an phận thủ thừa là hay. đánh số hạp vừa phải. Số hên: 4. họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm. Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn. 34. 4. QUẺ SỐ 044 . hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. Vạn thọ trường sanh mới phải công. Theo ý quẻ cho biết. chậm. 24. Số hên: 3. Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng. 40. 44. phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá. Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu. . Còn việc đi xa cũng không nên. Vạn tuế thọ như tùng. Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy. Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông. chớ đặt cao vọng quá là hơn. Đánh số hạp chút ít thôi. hiện nay tình cảnh của người. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn. Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu. chớ có đợi thời.

Cầu tài. tu tâm dưỡng tánh.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bất dụng mạng. 45. Gấp tảo hồi đầu. 50. Nghĩa là vội vàng làm chi. 5. những việc cầu xin của người cứ tiến hành. nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không. Như vậy. 4. chớ nên kiêu hãnh làm liều.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bôn ba nhất thế. nhưng phải cho công việc từ từ. QUẺ SỐ 046 . Tự hữu túc túc hương. Minh cô ưởng chung địa. Tiếng chuông vang dội chỗ nơi. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì. có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp. tất cả của cải ngoài thân mình của ta.gif[/IMG] QUẺ SỐ 045 . đừng tính chuyện tà đạo. 55. nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn. sán lạng. Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi. Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi. 44. tuyệt vời binh thanh. bất dụng hoang. hà tất lai cưỡng cầu". Ý�quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương. số phận ắt phải có. . Tống thị hư phù. đánh số gặp may. cầu danh sắp đạt thành. LỜI BÀN Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế. 40. Đời sắp lên hương lo gì. Vô thường nhất đáo vạn sự hưu. như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra. Thấy đường tam bửu.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng. Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng. chớ vội mà chi. Số hên: 54. Tam bảo hiện môn tường. Đừng mê vội chớ hoang mang. Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật.

chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến. thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc. mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. Chân. đừng nên vội vã có hại. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ. người chẳng biết mình. Một khi mọi việc đến cùng.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Chân. Chân chân chân. nói rất rõ ràng. bởi vì dối người tức là dối mình. chẳng có gì đáng ngại. lừa lọc để tìm sự thật. Huy hoàng nguồn gốc trở về cội. Bởi vì trong những lời của quẻ.Cả đời vất vả thân người. chân. 46. bịp đời tức là bịp mình . Chỉ cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình. Vậy mới xứng là nguyên khí tinh? LỜI BÀN Ngay thực là một đức tốt. 40. thần hữu linh. quả có Thần Linh. Nhất thiết chớ có dối lừa. QUẺ SỐ 047 . Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. 4. Người dù chẳng biết trời đã biết cho. Số hên: 6. hãy đề phòng cẩn thận. Cầu tài. phải chuộng lòng chân thành. Tính chuyện đen đỏ dở. cho nên ở đời. chân. Điều là lận đận cuộc đời hư không. Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối. Thiệt thiệt thiệt. mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước. lấy chân lý. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo. 44. chân. Quy tông phản bản. không câu nào may mắn tốt đẹp cả. Phương thị nguyên tinh. cầu danh đều chậm. ắt bị nhân quả xấu. 66. bịp người. chân. Mau hồi đầu chớ nên mong những gì. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. Người cầu xin được quẻ này. nhân bất thức. LỜI BÀN Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa. trái lòng.

tính toán giùm. chậm một chút mới thành sự. 44. Đánh số không mấy hạp. Cầu tài.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tấu tận thiên thai. Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu. QUẺ SỐ 049 . 80. 44. và ngược lại sẽ làm cho người hao công phí sức. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động. Số hên: 74. 7. 40 QUẺ SỐ 048 . 40. 4. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả. Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may. Số hên: 8. Phong sương lịch biến. 88. Vì sự việc hơi quá phức tạp. 48. Bởi vì rằng thời vận không tới. chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn. Bất như vấn nhân tam thiên. Thấm cùng sương gió hết nơi cầu. Tuy nhiên chớ chán nản. Một phương pháp để đi đến kết quả. chớ có ngược lại lòng trời ý người.HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Nhất . Cầu tài cầu mưu chầm chậm một chút. Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu. cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. 4. nghĩa là những việc cầu mưu của người. cầu mưu chưa đến. nhưng người chưa tìm được. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không. Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến. Như vậy. 77. 84.Và làm việc có phương pháp. những việc cầu xin của người nên tùy cơ ứng biến. khi đã có kẻ giúp đỡ. Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành. thì mới là nguyên tinh. an bần lạc đạo. Cố gắng mới nên công. Đánh số cần chín chắn. nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn. Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh. đã nằm trúng trọng tâm của sự việc. Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. 47. Tự thấy lần lần đuôi với đầu.vậy. Thì người thăm hỏi ba ngày đã.

Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp. Bất kiến thiên tâm. Chó đều cho. Tự khứ chủ trương. Số hên: 9.TRUNG TRUNG Bát Thuần Đoài Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tài mã lưỡng mang mang. 4. mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng. Cho đi lo lấy. Nhưng một sớm thời cơ tốt đến. LỜI BÀN Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió. hiện nay chưa gặp may mắn.Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Trầm trầm kha nhiên. thành đạt tức khắc. 44. ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. Đất trời u ám hơi hà khổ đau. lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi. nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn. chơi việc đỏ đen càng bất lợi. trở ngại như trước. 40. 49. Dê. Tiền tài phú quý lo chi. khó khăn. Trâu. 99. Thẻ kiện thân khinh. cầu mưu bế tắc. Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành. Dù chạy cũng chẳng đến đâu. Ẫn nhẫn chờ thời. ấm no cuộc đời. Đau bệnh kéo dài. Cần chờ khi thời vận đến thì mới nên công. ngưu khuyến. toại lòng. như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng. Chờ qua cơn giông tố. Bói được quẻ này. Lôi môn nhất chân. 94. Về điều quan lộc có gì đáng lo. Cần phải chờ khi sấm sét vang lên. Chờ khi sấm sét rồi sau. Quẻ dạy: Vận bạn bất thông. Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn. Heo. Trư dương. Cầu tài. 90. Quan lộc hữu định phương. Bệnh tình quả thực trầm kha. QUẺ SỐ 050 . . ắt mọi việc sẽ định.

Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng. Đó là cái tượng của quẻ này. hương mao lư chi ốc xuất lương tướng�. QUẺ SỐ 051 . Đến lúc �Phúc tự lại�. Sửu. Quẻ dạy: Chớ lo. trâu. còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không phụ lòng người. cho nên tự nhiên phát đạt.LỜI BÀN Quẻ này tốt. câu xưa �Tọa hưởng kỳ thành� đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý. . Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy. hết sức giàu sang phú quý. dê. Chờ các năm Hợi. tuy nhiên. song vẫn có lý do tồn tại của nó. Đầu hai câu của quẻ thơ nói. Bàn Đào thiên tải thực. Chớ tưởng không là đã không. Vậy việc cầu xin của người. 35. Không mà lại chẳng không. Bàn Đào quả trái nay mùi chín. Cầu tài. Chính vì cái đó mới thành công. Mùi. tài lộc vài như nước. Tính chuyện đỏ đen hạp. Chẳng hạn như trúng số không phải sao. Như thể những việc cầu xin của người. 55. Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tí�ch thiện ắt có thừa phúc. vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông. 5. 25. Bất phạ ngũ canh phong. LỜI BÀN Chứa lâu ắt phải chướng. Biểu tượng: heo. Không lý đắc thành công. Nghiõa là trong cỏ rác còn có bông lan.THƯỜNG THƯỜNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Không. không. Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi. 15. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu �Cao thảo chi hạ hửu la. Tạo hóa an bài đã từ trước không thể khác được. tất cả đều có định sẵn rồi. uất lâu ắt phải bật. không. mới xem qua thì làm người khó hiểu. do đó có thể ngồi đợi được. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. Thực vậy không làm sao mà thành công được. Tuất là những năm vận tốt của bạn. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi. chó. Số hên: 50. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn cuộc sống của người. hãy chỉ cố công cày cấy. cầu mưu đắc lợi. ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vậy. nên cố gắng không ngừng.

Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1

QUẺ SỐ 052 - TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Sầu kiếm phóng, Tiếu nhan khai. Thu nguyệt quải cao đài, Nhân tòng thiên lý lai. Buồn bã nay đi hết mặt dài, Nụ cười vui vẻ đón ngày mai. Trăng thu sáng chói treo trời giữa, Mừng rỡ người từ thiên lý lai. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may mắn đó. Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết quả tốt đẹp đấy. Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến. Đánh số hạp. Số hên: 2, 5, 52, 22, 55, 50, 20.

QUẺ SỐ 053 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tu trước lục, Mạc viên vu. Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt, Trục dục no trung đắc cự ngạo.

Phải ra sức chớ đi xa, Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu. Hang con cóc lại thả câu, Trên cây hết cá, xây lầu trên mây. LỜI BÀN Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức. Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được. Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được. Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả. Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc. Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30.

QUẺ SỐ 054 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài

Vô tung vô tích, Viễn cận nan mịch. Hãn hải hành chu, Không lao phí lực. Không hình không bóng hỏi ai, Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu. Biển nay cạn, thả thuyền châu. Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành. Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người.

Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại. Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng. Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng. Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.

QUẺ SỐ 055 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Tế vũ mông mông thần, Giang biên lộ bất thân. Đạo đồ âm tín viễn, Bằng trượng tá đông phong. Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng, Mé sông đường sá chẳng nào thông. Xa xôi âm tín biệt tăm tích, Chỉ có vậy nhờ sức gió đông. LỜI BÀN Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện mà còn thêm kẹt là khác. Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn. Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng. Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn chậm, đánh số chưa thông. Số hên: 55, 5, 50, 25, 15, 35.

QUẺ SỐ 056 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Bình địa khởi vân yên, Thời hạ vị năng an. Cao xứ hịch nhân viên. Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng, Bây giờ thời vận chửa nên thân. Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo, Mối nợ tình duyên sẽ đến anh. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời, hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa. Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ. Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được nên việc. Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ đen chẳng nên công. Số hên: 65, 56, 5, 6, 55, 66, 50, 60.

QUẺ SỐ 057 - TRUNG TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Chính trực nghi thủ, Vọng động sinh tai. Lợi thông danh đạt, Diệp lạc hoa khai. Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành, Làm bậy nghĩ tà tai hại thân. Hiển đạt hai điều danh với lợi, Lá tàn hoa nở sắc mau than. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên. Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác. Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy. Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số hạp. Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5

QUẺ SỐ 058 - HẠ TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Quân tử thăng, tiểu nhân trở, Chinh chiến sinh ly khổ. Tiền hữu cát nhân phùng, Tín tại mã ngưu nhân tại sở, Sự yêu danh cầu thỏa. Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi, Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly. Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa, Công việc ráng lo chớ hoãn trì. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý. Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói �quân tử phò, mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly�. Nhưng mà hai câu sau lại nói �sẽ gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin�. Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu. Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân. Đánh số hạp một nữa . Số hên: 85, 58, 5, 80, 50, 88, 55.

nghĩa là chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc. mọi việc bế tắc. Số hên: 9. Bạn ngã tọa hoàng hôn. nên người phải tự xét lấy. 5. Ấu lo chi nữa.QUẺ SỐ 059 . chỉ còn biết than thân với bóng. chưa được hanh thông. . buồn rầu vô cùng. Hưu quải hoài. Hy hư độc yên môn. dù có đông xông. 55.HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Phân phân phục phân phân. Hồng nhan mỹ. Bới thế trăm việc mưu vi đều nên tạm thời đình chỉ. cầu mưu dở. Và chờ thời. 90. Đánh đỏ đen cũng hạp. Chu hành thủy lý. 95. 99. 50. khiến ta đành phải sống đơn độc. 59. Người cùng cảnh tối. Nhân tại xạ trung. quả như tiên.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Nhan sắc mỹ. Một mình khép cửa thở than buồn rầu. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. biết cầu với ai. Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này. thời không phải của ta. LỜI BÀN Quẻ này chủ thế đạo biển lớn. tây đột cũng vô công. Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối. Vì bài thơ không được câu nào khuyến khích cả. Liễm my vọng đăng hỏa. Bời bời càng lại ngổn ngang. QUẺ SỐ 060 . điểm ra phước lành. Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu. Quẻ dạy: An phận. Cầu lợi. mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt.

ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi trong xe. 16. chớ chần rồi mất dịp may. e rằng chẳng thoát khỏi tai họa. Cầu nay đã gãy khó qua sông. Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. Vậy còn gì đáng chê nữa. ắt nên công. Đặng chu lý tiếp. như hồng nhan mỹ. muốn đi thuyền lại bị gió to. mưu tính cao xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi. thành đạt sở cầu. Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong. Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy. vun trồng cây phúc. Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai. Hựu ngộ cuồng phong. người trong xe. gió cản thuyền tàu. LỜI BÀN Cầu gãy đường kẹt. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh. Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người. không đăng trình mà ngồi trong nhà. Bài thơ quẻ đã nói rất rõ. Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính.Người trong xe. Cầu tài. Thuyền nan một mảnh. sắp khởi hành. hóa hung ra cát mà thôi. mới mong chuyển nguy ra an. chẳng gặp gì trở ngại cả. Người xin phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức. hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ. còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền. Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động. Quẻ dạy: Gấp rút tính. ví thử có chạy vạy. 26. 46. 6.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Kiều dĩ đoạn. chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. thì nên. Đánh số đắc lợi. Bế tắt đường đi lộ bích cùng. nay vận thời của người là đang lúc đấy. Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy. 36. cầu mưu gấp rút. thuyền đi trong nước. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm. lại gặp cầu gẫy. QUẺ SỐ 061 . đường sá bế tắc không. rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì. 56. Tuy cũng khó khăn. nó như thuyền nan vượt sông vậy. nhưng bạn có tài nên vượt qua hết. Lộ bất thông. mà nhứt định công việc trôi chảy. Số hên: 60. thì làm sao có tương lai sáng lạng! . thăng bay chạy nhanh. như vậy làm sao đăng trình.

Quẻ dạy: Thời vận rất tề. có cũng như không. 22. Nhất trường không. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu. tính toán chẳng đi đến đâu. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. 11. 1. chẳng có chút nào thực tế. Thủ phận mà chờ đợi. Chiếu kính ảnh. chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi. QUẺ SỐ 063 .TRUNG THƯỢNG Trạch Lôi Tùy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Hồ hải ý du du. Đánh số cũng bất lợi. 6. bệnh nhân thì bất thành. Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng. tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. Số hên: 16. 60.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Thâm đàm nguyệt. lúc dở.Đó là mách cho người hay. rút cuộc trở lại không không. Số hên: 26. 61. An bác tín. Quẻ dạy: Thực tế. chớ quá mơ mộng. 2. Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần. 60. còn lâu. cầu mưu. hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không. Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người. Yên ba hạ diếu câu. Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa. Nhưng mà những đó hư không cả. người đi thì bặt tin. Đánh số chưa gặp may. Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng. 6. thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích. công danh thì lận đận. Tài lợi. QUẺ SỐ 062 . . 20. Cầu tài. 10. 66. 66. Con người có lúc thái. Tình trạng đang bế tắc. cần ẩn nhẫn chờ thời. kiện cáo thì thất lợi. thì lo gì. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh. Chẳng có tin gì đáng hạnh hân. thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành công. 62.

không vững chắc như cầu đã gãy. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước. 66. ắt thành đạt ý nguyện lâu nay. Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông. trùng chỉnh lại kiền khôn. mà thả câu nói đó. Cần rèn tài. nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới. có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Vật bất lao. Trùng chỉnh lý. ngoài ra ta cũng gặp được những người sinh năm Tỵ. Hãy mau sửa lại chờ gì. kỳ dị khó mà tưởng nổi. 3. Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ. Mạn tâm cao. Nếu phùng long thỏ quả may. 30. nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. 6. Vật không vững chắc gì đâu. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao. để tránh phiền chí. luyện đức. thực là một việc kỳ lạ. Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận. đánh số tốt. Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng. LỜI BÀN Quẻ này chủ vào lúc Tỵ Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song thu. . nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó. Danh lợi nhất tề chu. Nhân đoạn kiều. 33. Ý tình sông biển nhởn nhơ. Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan. thì việc càng có kết quả tốt nữa. Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ. tâm thì mới yên.Nhược phùng long dữ thỏ. Đừng nuôi hy vọng. Biểu tượng: rồng và thỏ. 63. Cầu mưu cầu tài đắc lợi. sững sờ lạ thay. QUẺ SỐ 064 . Thả câu nơi sống. cuộc đời sẽ nhanh lên hương. và cố gắng tuân theo. hao công vô ích. Bây giờ đã gãy cây cầu người đi. tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc. 60. Thìn giúp đỡ đề huề. Số hên: 36.

6. Đánh số bất thông. Chờ thời là hơn.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn . càng bung ý tình. con cá muốn thoát lưới mà không được. 44. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. Tình lơ lửng ý đến cùng. 40. QUẺ SỐ 065 . Đánh số ít có may. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng. 60. Quẻ dạy: Dở. Mới tránh được những buồn sầu về sau. Cầu gãy. LỜI BÀN Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng. 6. 56. nhưng khi làm thì khó vô cùng. không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ. Muốn vào chả có khó gì. Càng thêm lộn xộn. Xuất nhi nan. 55. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên. QUẺ SỐ 066 .HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Nhạn nhi dị. Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. an phận thì tốt. Số hên: 5. cần sữa sang lại mới đi được. cực kỳ tốn công. 60. 66. 65. đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy.Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng. 4. 66. Vậy. 64. Giao gia ý bất kham. ý nghĩ như mối tơ vò vậy. Cầu mưu cầu lợi còn lâu. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ. Cầu mưu cầu tài đều dở. con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa. phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. rồi mới tính lại thì tốt hơn. Số hên: 46. 50. Yêm yêm đáo tái tán. Muốn ra mới khó.

Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi. Luôn luôn vui vẻ được sung sướng. không nên than thở là bất như ý. Nhi thả phản phúc. Quả chín hoa tàn mới tốt lành. Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. Cầu tài.gif[/IMG] QUẺ SỐ 067 . 88. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. Như trong quẻ nói rất rõ ràng. LỜI BÀN Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 80. Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang.Sự trì chí tốc.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thừa mã tiền tiên. Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh. hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Bây giờ thì chưa. 66. Muốn gấp cũng chẳng được vào. Đánh số chưa mấy hạp. ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn. ắt việc mới có kết quả. . Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn. đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ. 8. ý hợp tâm đầu. nên xa không nên gần. Túy thời hài mỹ. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới. 6. Còn nhiều phản phúc và quanh co. 60. gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. Hoa tàn quả thục. càng đi càng có lợi. Cỡi ngựa lên đường bước vận trình. Nghi đãi tuế hàn. thì muốn mưu thành đạt khó vậy. Số hên: 68. Qua tới mùa đông. Khuyết nguyệt trùng minh. cầu mưu còn chờ đợi. Nên chờ mùa lạnh đến xem đã. Việc chậm muốn mau nào dễ thành. Sở cầu cát trinh. 86. Cầu xin sự việc mọi điều linh. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp. thời vận con người mới được hanh thông. điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. quả thực là Đại cát.

Cầu tài. 67. 80. sự ắt thành. Cầu tài. nguyệt ly vân. 77. chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên. 66. như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm. nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu. sự sự sẽ hanh thông. 86. Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay. Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn . tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại. Số hên: 66. Thả hướng tiền hành khứ cần trú. khiến lầm lỡ tiến trình. QUẺ SỐ 069 . Quẻ dạy: Cứ tiến tới. 88. Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay. 7. Thuyền rời khỏi bến. đều trở thành quá khứ rồi. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau. cầu mưu đạt thành. 6. từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy.TRUNG TRUNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Chu ly cổ độ. người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng. 68. Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ. chớ lo.Theo ý quẻ cho biết. Người khỏi đô�ng quan dễ hỏi thay. Xuất nhập đông quan hiếu vân tân. 8. cầu mưu sắt đạt. vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi. trăng xa mây. lo gì. trăng xa mây rồi trời quang đãng đó. do dự trong quyết định tiến thoái. Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng. Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở. đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm. 70. 60. dầu có nhưng gì không may. Đánh số hạp tốt. như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. 60. Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. Hà tu nghi lự lưỡng tân tâm. Đánh số gặp may. LỜI BÀN Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công. Thời đến rồi. Ý nói hiện nay thuyền xa bến. 6. QUẺ SỐ 068 . Số hên: 76.

chung thân bất nhục" cứ an phận. LỜI BÀN Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con. Đẹp hay. phải cố công siêu quần xuất chúng thì mới được. 99. ắt thông vận thời. chung thủy. có cái lo chết chóc tang thương. và sau trận mưa trăng bị mờ. Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng. Kham hữu mỹ. Số hên: 9. 60. thì ắt đủ. có cái buồn vợ chồng chia ly. Nữa chừng dứt mộng sanh sầu.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Mỹ hữu kham. Khómà thỏa mãn lòng này được đâu. đặt cao vọng. lúc này sẽ xong. và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy. Cầu tài cầu mưu còn lâu. không việc thì được việc. có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội. ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. Mộng đoạn cam đan my đại sầu. khổ nhục. có cái họa gia đình hiu quạnh. 66. Vậy. 69. hay đẹp lắm thay. muốn hôn nhân thì được có vợ chồng. tự cho là đủ. thì cuộc đời khỏi cảnh long đong. có cái nguy gia cơ suy bại. Ta nên kiên chí. Nan thân tâm khúc. 96. Thủy hữu chung.Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ. Cầu xin nhứt định thành công. chẳng đủ. Đánh số dở. 90.Bất túc bất túc. Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng. tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan "Tri túc thường túc. nên cái chí nguyện của người khó mà toại lòng. Dã đường vũ quá nguyệt như cau. 6. không tiền thì được tiền. Quẻ dạy: Thủ phận. . Muốn thành đạt theo ý muốn. Chẳng no. cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng. chẳng đầy. Chung hữu thủy. QUẺ SỐ 070 . Thủy chung.

Côchu lãng đầu. chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi. tuy cảnh đẹp đẽ. bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. nhưng từ nay về sau. Trời tàn phản chiếu. Thuyền nan một mảnh. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn. Số hên: 70. còn hay gì bằng. thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định. chỉ nên ôm cột đợi thỏ. vì vận trình không được may mắn lắm. Từ lâu vận xui hạn kẹt. 27. chờ thời là hay. chẳng có gì là không may cả. 11. 77. 17. Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở. nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc. 7. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý. cầu mưu bất lợi. người muốn sang sông mà không đò đưa. Người xin được quẻ này. Cần kiên chí là nên công. đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai. Cầu tài. Lai nhân vị độ. hãy nên xét lại. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ. ba đào nhấp nhô. dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời. QUẺ SỐ 072 . QUẺ SỐ 071 . Vậy những cầu xin của người.Phàm việc đều có cơ duyên. 71. thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa.HẠ HẠ� . Người sang sông chẳng gì đưa. �Hữu chí cảnh thanh� gặp thêm vận may nữa. gió lùa tơ mảnh. thì nguy hiểm nào bằng. Chơi đen đỏ còn dở nữa. 77.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Hồ hải du du. Ý tình sông biển buồn bao. cảnh mờ núi non. Thủ phận. Đánh số hạp. 37. Nghĩa là vận thời của người. 7. Tàn chiều sơn lâu. Cầu tài. 17. rất là may mắn vô cùng. cầu danh đắc lợi. như quẻ thơ đã nói rất rõ. Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào. nhưng đã tới chiều tối rồi. lần lần bị mất những may mắn. Còn mặt trời lặn núi tây. để tránh điều không may xảy cho bạn. Số hên: 70.

Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại. Xin được quẻ này. những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự.Trạch Địa Tụy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thâm hộ yếu lao huynh. 7. 72. nào chuyện thị phi đem về. Thả câu nơi sóng sững sờ lạ thay. Túng hảo định tao chuân. 70. chỉ nên lui về cố thủ. Vậy do lời quẻ dạy trên. Đánh số e bị thua. Số hên: 22. Biển sông bình lặng êm mơ. cầu mưu còn xa xôi.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Giang hải du du. mọi việc làm không có gì gọi là thuận lợi cả. Ca tiếu trung lưu. đời có lúc cũng lên hương. Yên ba hạ câu. Sơ ý việc làm bị dỡ dang. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám. phá hoại trong nhà. đề phòng kẻ gian ẩn giấu bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên. hỏng cả công việc. chớ nên sơ ý thì hỏng việc. 27. Lục ngao liên hoạch. như lời thơ đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. Quẻ dạy: Phòng kẻ gian. 20. LỜI BÀN Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến. Tất cả mọi hành động. nhiều điều tai họa về sau. Ý� quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí. Hạc ngôn vô ngoại sự. QUẺ SỐ 073 . . chứ chớ có tiến để phải gánh chịu. cầu tài. nào việc quan tụng kéo tới. Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng. chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. tiểu nhân thọc gậy. Đề phòng ám lý nhân. 2. Đừng tin vô sự mà không giữ. dò dẫm bước tiến từng bước một. 77. tài bắt thắng thời. Nhà cửa lâu phải vững vàng. Cầu tài. Chớ nên vội vã sơ sót thì nguy. giao dịch cũng chẳng xong nữa. cũng như trong công việc. Mưu sự cũng chẳng thành. Mọi sự nên đình đốn.

cầu mưu đắc nguyện. chẳng biết đi về đường nào. không có gì nhất định cả. Người xin được quẻ này có thể là người đang ở tình trạng miệng hùm nọc rắn. nhứt là việc cầu xin của bạn càng nên cố gắng chăm chỉ. Đường đời phải chịu nhiều gian nan. Tâm vô nhất định. Cầu tài. đừng lo. 70. mua số ắt trúng. Trong lòng cứ do dự mãi. Nhất xa lưỡng đầu. băn khoăn hoài. cả vui giữa giang hà. Có kẻ phải kẻ đạp trên sắt thép nhảy qua lửa đỏ. ý nói có thể tiến được mà lại không tiến. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ công danh phú quý. Số hên: 77. Biểu tượng là cá. thế mà không tìm thấy. vô cùng nguy hiểm khó khăn.Vậy mà bắt cả sáu bầy. 73. 7. Quẻ dạy rằng phàm cầu mưu việc gì phải tận tâm chăm chú việc cầu nếu lưng chừng ắt chẳng việc gì thành công. . ý nói được mà lại chẳng được. chẳng có gì đáng ngại. 3. Muốn cầu phải gượng cầu. cứ buông tay tiến tới. LỜI BÀN Muốn xong mà chẳng xong. người xin được quẻ này. chẳng khác gì xe có hai đầu. Dục cầu dưỡng cầu. đừng ngại gian nan thì sự cầu mưu ắt được vừa ý. Người xin được quẻ này đáng mừng hết chổ nói. Theo ý quẻ: những việc cầu xin của người ban đầu thấy rất khó khăn như thả câu ở trong sông biển gian nan. trái lại. thì mới nên công. đó là ý chí công việc thành tựu đấy. nhưng rút cuộc công việc đều được toại nguyện. 30. Muốn cầu sau cố cưỡng cầu làm chi. Xe hai đầu biết đi hướng nào. Đánh số thuận lợi. vì đây là quẻ đem niềm vui tới không biết đâu mà chừng. Hả cười ca hát vui vầy giữa sông. Như vậy. Giàu sang vinh dự hình như đã có phận. 37. khổ cực thì mong thành đạt. Trong lòng lúng túng li bì. 33. Quẻ dạy: Thời sắp đến rồi. Bởi hai câu thơ sau nói rằng bắt được cá sáu bầy to. ta chẳng nhọc sức mà vẫn thu hoạch tìm thấy được hoàn toàn. QUẺ SỐ 074 . trong khi cần phải tìm thấy một con đường trong chổ rẽ. Muốn làm chẳng thấy làm đâu.HẠ HẠ Trạch Thiên Quải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Dục tế vị tế.

chờ đợi. lúc hạnh phúc. vận thời hanh thông. Khi nên vẫn có khi lo. Mình cứ nhất tâm hướng về điều lành. ta cứ nên đường thẳng mà đi. đến lúc may nó đến là nó đến. LỜI BÀN Quẻ này tốt.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Nhất đắc nhất lư. Nay cảnh tình của người tuy xuống nước nhưng cái xuống nước đó là bước để tiến. 47. 5. đâu phải bằng phẳng thông suốt đến cùng. Tâm tư an nhiên. 44 QUẺ SỐ 075 . Quẻ dạy: �Tiến thoái tùy ư sự� là hay. mệt mỏi hơn. ngay giữa lúc ta bất đắc chí. Lộ thông đại đạo. 77. 74. cũng phải có hạnh có suy. Cầu tài. Thoái hậu dục tiến. Theo quẻ thơ cho biết: Bước tiến trong đường đời. 4. 75. để cho hơn người. Ngõ đường thông suốt thảnh thơi. Cầu tài. phàm việc chớ có thoái chí nản lòng. 77. Hãy yên chí tiến tới để thụ hưởng những may mắn sẵn sắp đến. có lên có xuống vậy.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền . Số hên: 70. làm sao mà lái? Nan giải. 70. 57. Hai đầu xe bị bít hết. Này lui để tiến. Tóm lại. điều phải thì thế nào rồi cũng có chổ hay chổ đẹp. cầu danh chẳng ra gì. 50. có Đắc có Thất.Quẻ dạy: Đừng cưỡng cầu tính toán. 40. không xấu hổ không lo ngại. vận thời sắp hanh thông lên hương. Tuy vậy. cầu danh thông suốt. Thời vận sắp đến rồi. song ta cứ nhất tâm tiến thủ thì rồi ông trời cũng dành cho ta lúc hạnh thông. Số hên: 7. QUẺ SỐ 076 . Đánh số lại càng hỏng. Đánh số tốt. 7. nhưng đừng nóng. thắng hơn kẻ chỉ muốn đi quanh khiến đường thêm dài hơn. Yên lòng yên dạ. 55. Vậy công việc cầu xin của người ắt thành đạt toại nguyện trong nay mai. Vận đang hãm thì tài mấy cũng chẳng làm được gì.

hoặc nay xui may hên. nan. Ca vui một khúc khỏi buồn lòng. 60. Thực tế. chán ngán đến chết được. chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được. Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng. 67. là tượng trước khó sau dễ. 77. May mắn nào đâu dễ ngộ phùng. Số hên: 70. Đánh số hạp chút ít. LỜI BÀN Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên. Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi. nan. Lực bất túc. Đến khi dễ. dễ vô cùng. Ngược lại khi thời đến vận thông. vẫn thông việc mình. tối quá thì sẽ sáng. LỜI BÀN . trước khổ cực sau hạnh thông.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Tâm hữu dư. Dị dị dị. Lòng thừa sức kém chẳng nên công. Vậy. Dù đùa nói giỡn. 6. quả thực là nan. Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới. nhưng vẫn có đường. Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ. những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu. Nan nan. 76. Cưỡng cầu chẳng ích gì. Hốt nhiên bình địa khởi ba lan. cầu tài. Chờ. càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc. khiến người ta buồn nản. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu. Và người chỉ có cách là �tận nhân lực mà tùy thiên định�. cầu danh tuy còn lâu. Nhất ca nhất khúc. dù nói chơi cũng xong công việc. đáng mừng chứ không phải đáng lo. Quẻ dạy: Chờ thời là hay. Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện. 7. Sắp đến cái may rồi.Nan. QUẺ SỐ 077 . Ý trượng xuân phong. Đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng. tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn. chuyện Tái ông mất ngựa.

vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công. Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. Biết tính gì đây để khỏi phiền. và còn vấp nhiều trở ngại. là cái thế của người đi vào nước có linh tê. bạn còn phải gặp nhiều gian nan lận đận chưa được toại nguyện tức khắc mà cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến thì mới thành đạt theo ý muốn. nhưng chưa thể mãn nguyện được. thì làm sao thành đạt. Tâm bất an. Gian nan hoàn gian nan. nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến nay mai cho bạn. tay không vẫn tay không. 37. vất vả mà chẳng nên công cán gì. Số hên: 70. Tuy nhiên. Người được quẻ này. Lòng thành có thừa nhưng tài kém. Ráng vượt hai ba luồng sóng gió. 27.Lòng mong muốn tuy cao xa. 77. đâu có ngại gì trời cao. rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu. Vì quẻ thơ nói rằng tâm trí của bạn chưa được yên. sẽ có người phò trợ. e chịu nhiều điều đáng tiếc. việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng. LỜI BÀN Cần tiến mà lại thoái. . khiến có thể thành công mỹ mãn. Chung triên sự bất than. Động tỉnh lưỡng tam nhiên. Quẻ dạy: Cố gắng. Xin được quẻ này thì phải nên ngó trước. Giờ này tâm trí vẫn chưa yên. Cầu tài cầu mưu hơi chậm. Đành than thân tủi phận. Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời. nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân). Như vậy. cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang. chứ còn biết làm sao hơn. Ngày vui vẻ đến được an nhiên. Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công.HẠ TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Thân bất an. ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được. Những việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay. bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp. Đánh số hạp. thử hỏi sợ gì nước sâu. Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì. QUẺ SỐ 078 . nhìn sau chớ nên liều lĩnh làm bừa. 17.

Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang. tiền lương lại hết sạch. Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn. cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa. 70. 80. 88. Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. Tuy nhiên. Người tròn vật khuyết.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Mộc hưởng đương xuân phát. 8. 7. chưa thể thành đạt tức khắc. QUẺ SỐ 080 . 78. . Số hên: 77. Việc xong xuôi chuyện chưa rồi. Cầu tài cầu mưu chưa tiện. Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong. 79. và còn phải chờ đợi một thời gian nữa. 70. 90. Ít ra là vào khoảng tháng tám. Muốn hay tin tức rõ ràng. Đánh số hạp chút ít. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. Cầu tài. Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay. 99. LỜI BÀN Đường xá đã gian nan nguy hiểm. Số hên: 77. 7. Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày. lôi thôi việc làm. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh. Tam âm hựu phục căn. Thời vận hanh thông đến rồi.Quẻ dạy: Sau cơn mưa trời lại sáng. người yên mà chuyện chưa yên. Yếu tri đoạn đích tín. 87. Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp. sau khi vượt qua cái khó khăn. Đánh số được. cầu danh đều tốt.TRUNG HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Sự liễu vật vị liễu. cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy. QUẺ SỐ 079 . Nhật ảnh thượng lang hiên. Nhân viên vật vị viên. 9. Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. Chỉ cần phấn đấu thêm là thành tựu. thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta.

mưa rầm rập bay. Quẻ dạy: Phát phú. Cây này phát nở hướng đông. Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh. coi như đồ vô dụng. 18. Số hên: 8. LỜI BÀN Trăng khuyết. mọi điều thông suốt chớ lo. bị bọn ruồi nhặn khinh khi. chẳng nên. 88. cầu lợi đắc lợi. con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. mây ùn ùn kéo. Tiều phu nào biết bên trong. chẳng đẹp. cũng phải lờ tốt đâu. 80. Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả. Sự sự như ý sở cầu. 38. phát quan đến nơi. Trăng này đã khuyết lu mờ. Chẳng lành lại khuyết đành sầu. Nhất kính nguyệt. Đánh số� hạp. mưu cầu khó quên. QUẺ SỐ 081 . Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng. Dục khứ tác sài tân. Còn chi để nói. nếu có tình duyên cưới hỏi thì rồi ngày tháng cũng đổi .Tiều phu bất chi đạo. Vô khả thuyết. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế. Bất đoàn viên. Cầu quan đắc quan. Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong. kiếng vỡ. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấy. tất cả đều là những chuyện chẳng lành. 28. ngược lại mình đâm thua. Nhưng rồi một ngày nào đó. Bởi thế người xin được quẻ này.HẠ HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Nhất nguyệt khuyết. Gương kia bể. nếu có đi kiện ai. LỜI BÀN Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua.

nếu có việc làm chưa thành thì thôi đừng nói tới chuyện thành. Người cầu xin được quẻ này. . 1. Cầu danh. nếu quá vội vã thì hỏng việc. Đánh số chẳng hay.thay. Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Xa mã đáo lâm. Số hên: 80. phân minh. Khi chẳng may gặp phải quẻ xấu này. Đánh số tốt. vận hanh thông đấy. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. được quý nhân phò trợ. có thế mới hưởng phúc lâu dài được. xưa có câu �Chờ đến mây tan sẽ thấy trời đó�. mưu sự thành công được. Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. nên tạm đình lại tất cả việc mưu cầu phát triển. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả. hãy giữ cách sống theo cũ là tốt hơn. Như lời thơ của quẻ đã nói rằng: �Trăng khuyết hương bể. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. khỏi đợi nữa. mà còn xấu lắm. Mọi sự như ý sở cầu. Tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt. Vậy. QUẺ SỐ 082 . an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa. Quẻ dạy: Thới lai. 8. Nếu tiền của bị mất thì cũng khó tìm về. Quẻ dạy: Bế tắc. thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận. Song sau khi đắc ý rồi. Vĩnh đại tiền trình. Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh. thiết tưởng nên tu tâm sửa tính. 20. nhưng phải chờ. 11. Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. người nên chịu đựng nữa. Chiều an thảo bạn. 80. Thua keo này bày keo khác. lúc đó mới mong làm ăn khá. Chờ đợi và ẩn nhẫn là hay. Số hên: 82. 22. cầu lợi đều đạt thành. Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng. Cầu danh cầu lợi đều dở. kiêu căng càn dở. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó. LỜI BÀN Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp. Thời vận của bạn đang đắc thời. chẳng còn gì để nói nữa� mấy lời đó đã đủ cho người rõ rồi. dốc lòng làm việc lành. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. Trăng lu gương vỡ thì còn gì nữa? Tất cả công lao đi đời. 2. 10. 81. Biết bao xe ngựa đến môn đình. 88. vận đến khỏi lo. 88. đổ vỡ. 8.

Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì. nơi thành danh phải là miền đông bắc. Đắc hoàn phòng tấu. tốt đẹp vô cùng. Hải đông. Số hên: 88. hà bắc. Lân vàng bắt nắm trong tay. Số rất hạp. Một đoạn hào quang sáng chói lọi. nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người. 33. Nhất đoạn thần quang. còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy. Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh. xung thẳng mây trời xanh. thành danh lục.QUẺ SỐ 083 . lại được thanh danh vậy. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động. vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì. Lợi danh đều đẹp. Tăm tiếng như cồn.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Ngã hà túc. quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa. . đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại. mà được thành danh bể đông sông bắc. ngã hà túc. Tôi là tinh tú gì trời xanh. 80 QUẺ SỐ 084 .TRUNG TRUNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Kim lân nhập thủ. tôi là sao sáng gì. mãi tới lúc bạc đầu. nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp. Trực xung thiên độc. Nhược luân chu tuyền. Tất cả việc cầu xin của người. Mọi người tôn vinh ta. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh. Cẩn ngôn châm khẩu. những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả. như một đoạn thần xưng. Sông bắc biển đông danh được thành. Quẻ dạy: �Thới Lai Phong Tống�.

Này ta rót rượu một ly. Nhưng một khi trời đất đã giao hòa.Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi. chớ có nhiều lời mà thất bại. QUẺ SỐ 085 . Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi. Xin cầu mọi việc ắt lành hanh thông. Biểu tượng: cá. 48. Thiên địa hợp. ít nói. cầu lợi thông. Trong lúc giao thiệp với người.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Khuynh nhất bôi. 44. . Cầu danh. Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành. Đất trời hòa hiệp tương thân. 88. như quẻ thơ này �Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa". Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra. Hảo tư vi. LỜI BÀN Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành. mặc kệ ngày may chuyện vui sầu. Triển sầu mi. 84. Giao du bất cứ việc gì. Bói được quẻ này cứ việc suy nghĩ cẩn thận mà làm. Quẻ thơ khuyên hãy rót ly rượu để rửa hận sầu. Gọt sầu rửa hận còn gì bận tâm. ta chỉ còn biết cười trong ngấn lệ. lại hóa ra không. không có gì đáng lo buồn nữa. Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên. LỜI BÀN Đây là quẻ nói hoàn cảnh trước lo sau vui. tức là ngày nay có rượu ngày nay say. tự nhiên có thần lực tự nhiên tới giúp ta. Còn hai câu sau ý nói chờ khi thời vận đến thì rất dễ dàng thành đạt những việc cầu mưu. 40. cơ thái đã trở lại thì đó là cái thời của mình đã đến. Nghĩa là dạy người phàm việc chớ nên xem trọng quá hãy cho nó tự nhiên phần nào. Đánh số hạp. 8. Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. Hãy nên kín miệng. nhưng phòng thất bại. lúc mà ta có thể thực hiện được hoài bão của ta hằng ấp ủ. Số hên: 80. tốt nhất phải trầm mặc. trong khoảng cách cao xa vô cùng vô tận. vậy thì mới hay. để tự liệu tự xếp đặt lấy việc mình. 4.

QUẺ SỐ 086 . 36. giải quyết từng khó khăn khi vấp phải thì cũng dễ thở phần nào. Mặt trời bỗng lặn vào sông biển. Bọn gian nịnh kết thành bầy lũ. Cầu tài. cầu danh viên quả. Theo bài quẻ cho biết người cầu xin được quẻ này. 85. 55. Đánh số không lợi. Cầu được ước thấy. 26. 66. bị người áp chế đè nén. Cầu tài. dù không thành đạt mỹ mãn. bởi vì còn trong cảnh như tớ phản chủ. Bởi thế chẳng may xin phải quẻ này. chẳng có gì đáng lo hãy yên tâm cố gắng cầu tiến. bế tắc. Ám trung nhất tiễn quỉ hồn kinh. thiệt tưởng nên rút lui về mà đứng đằng sau người. 58. Số hên: 80. Hốt nhiên hồng nhật trầm giang hải. 60. Sự sự thông hạnh. xông lên mà có nguy hại cho mình. Số hên: 6. ấy thế mà chưa khỏi cảnh bị người dèm chê. toàn là kém may mắn cả. nhưng nếu người theo sát vấn đề sở cầu. cần giữ lòng mình chính trực. Thừa phụng quỷ ma hại chủ mình. LỜI BÀN Quẻ này chủ về việc đứa tiểu nhân khinh lờn qua mặt. Xấu. đàn lang sói cản đường. mong tránh những điều nguy hiểm trở ngại. đàn hồ ly ghẹo cợt. 8. Nan phá không trung sự bất minh. ắt có một tương lai sáng lạng đấy. mặt trời lặn còn đâu ánh sáng mà đi.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm . Tiểu nhân mưu toan và mặt trời lặn tây vậy. Quẻ dạy: Rất tốt đẹp. nghĩa là đang lúc túng. Đứng trước hoàn cảnh này. Đánh số hạp. 50.Vậy việc cầu xin của bạn. 88. 16. QUẺ SỐ 087 . 5. Quẻ dạy: Phòng tiểu nhân thất bại. làm việc đàng hoàng minh bạch không loanh quanh tầm bậy. Nan giải những điều chửa phân minh. cầu mưu bất thông. chớ có xuất đầu lộ diện. Vậy tất cả sự cầu xin của người khó mà như ý. vận thời của người vẫn chưa được hanh thông.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Dã quỉ trương hồ xa chủ nhân. Bắn tên lén rút quỷ thần kinh.

78. Số hên: 8. 70. Trung đồ hưng lan. Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi. 7. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi. . 80. trời xanh rõ ràng. Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng. QUẺ SỐ 088 . ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn. Cầu tài. Nước lạnh nào đâu có cá chịu.Phúc tinh chiếu. Phước tinh chiếu cát tinh lâm. 87. Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy. ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. tài lợi thu về như nước. Đánh số tốt lắm. Thủy hàn ngư bất nhỉ. 88. hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. 77. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại. Có gì mà phải hoang mang. Cát tú lâm. Chừng nữa ba đào lại nỗi nga ng. mưu cầu những công việc đã định lâu nay. Đành tay trắng chờ trăng huy hoàng. Bởi quẻ nói.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Độc điếu hàn đàm. thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên. Không tải nguyệt minh hoàn. Long phi hạ tả đáo minh đình. cầu danh may mắn vô cùng. Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời. Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân. Một mình câu cá tại hàn đàm. Trời cao quang đãng.

QUẺ SỐ 089 . Lao tâm lực. Quý nhân đứng kế nên nương dựa. Cầu tài thì mất vốn. kiện tụng thì phải nhờ người. 88. cầu danh thất bại. dù cố gắng đến đâu. Nghị tá lực. mà hóa ra phí sức hao công. LỜI BÀN Quẻ này chủ một mình kinh doanh. câu cá trong đêm lạnh mà lại có sóng gió nữa. và nửa chừng lại nổi sóng gió thì cá đâu chịu ăn. 28. Theo ý quẻ cho hay. Đánh số hạp. 89. cần phải có quý nhân phò trợ mới mong chấn hưng được thanh danh cho gia đình. cần phải lo liệu ngay để đi tìm người giúp đở mình mới được. Cầu tài. tay trắng vẫn là tay trắng. Đánh số chẳng đến đâu. Quẻ dạy: Kiên tâm và dốc chí. Quí nhân bàng. tìm người thì sinh miệng lưỡi. và thành tựu được sự nghiệp của mình. Như người cô đơn câu cá nơi vực lạnh.LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu mưa chẳng đạt. 9. 88. chớ đợi. Và phải dốc lòng chuyên nhứt. rút cuộc chờ trăng về thôi. 18. Trong trường hợp này. lao tâm lao lực. ý là bị giam giữ trong ao tù. cầu danh đều phải nương dựa. biểu tượng: cá. Quẻ dạy: Thất bại. Hãy mượn sức người việc mới xong. Cần nương chí của người mới kết quả. Khi xin được quẻ này. Sự nghiệp không thành thiếu dốc lòng.HẠ TRUNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Bất quý nhất. hôn nhân thì không thành. Chớ tính. 8. Tóm lại tất cả đều không tốt. Theo quẻ thơ tả cảnh tình của người hiện nay. Cam đành phí sức và hao công. 38. chở trăng huy hoàng� vậy. như câu thơ chót nói �Đành tay trắng. 99. Cầu tài. . công việc thì nhiều mà công sức may ra chỉ phân nửa. 90. Số hên: 80. Sở dĩ tôi dám khuyên bạn như thế. đổ vỡ có thể tù tội. giao dịch thì vô vọng. là căn cứ vào lời quẻ chỉ dạy trên đây đó. 98. Đó ý nói rằng: Công việc cầu xin của bạn khó mà toại theo ý nguyện. những việc cầu xin của bạn cần phải nương dựa sức người thì mới thành đạt việc mưu cầu của mình. xuất hành thì thất thế. xem bệnh thì thấy tai họa. Chớ đừng cam tâm hưởng ý thì hỏng. Số hên: 8. thì cá nào ăn chớ? Câu trong đầm nhỏ hẹp. 80.

Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý. Quang huy đáo xứ thông. 90. do đó khi xuất hành rất nên đi xa. Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn. bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào. Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng.QUẺ SỐ 090 . Cầu tài. 99. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được. Đường sá suốt thông và được thuận. buồn xui chèo thuận. Đừng chần chừ mất dịp may. đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa . người ăn kẻ ở. Thiên lý khoái như phong. thời vận của bạn hiện nay.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Vân tận nguyệt dương trung. đường thông nước xuôi. Vậy. cầu danh sự sự đắc quả. đời sắp lên hương. những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn. đã như mây tan trăng sáng giữa trời. 19. Quẻ dạy: Mã đáo thành công. LỜI BÀN Mây tạnh ắt trời quang. Lộ đồ phùng thủy thuận. Đánh số thật tốt. từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn . Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông. Mây tan trăng sáng giữa trời trung. 29. không có gì phải lo nghĩ. Số hên: 9. Theo quẻ cho hay. Vận trình ngàn dặm để thành công. Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến. vận trình ngàn dặm mau như gió bay. kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp. 39. phong phú thu vào nhiều dịp như nước. nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian. QUẺ SỐ 091 . hãy mau tiến tới đi.

việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công. LỜI BÀN Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó. 91. Bài tẩu cầm sưu đinh. 19. Xà hành tựu hữu thông tân nhật. Số hên: 1. Gươm đao bày để núi rừng.Kiếm kích liệt sơn lâm. tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng. Được phong hầu. Theo ý quẻ cho hay. Cần cố gắng mới nên công. Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên. Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng. cầu danh có khó. QUẺ SỐ 092 . Bởi quẻ nói rằng. sau yên vui. 10. Đạo tặc ắt tái xâm. mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó. Trời cao trăng sáng khắp nơi miền. Nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh. 90. . Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn. Đánh số rất tốt. lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy. 99. lại có mưu. 9. chưa biết đâu mà lường được. Lộ dao sơn kiểm hộ an hành. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy. Người xin được quẻ này. Phong hầu ấm tử tôn. Phi thua chạy trốn phi tầm. mà đón rước những sao tốt đến với ta. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa. Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích. để phước lành đời sau. Cầu tài. Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm. và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu. những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm. LỜI BÀN Làm việc nên có dũng.TRUNG THƯỢNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Ngan thoát thủy thâm chu di lạc. sau mới thành. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên. việc cầu mưu rất gian nan. 11.

33. Số hên: 92. thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được. 9. mà bỏ lợi nhỏ. trong cái vui cũng có cái đáng lo. 39. lặn lội đường xa. Cần có quý nhân đưa đường. 93. bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích. Cầu danh. Biểu tượng: Rắn. cầu lợi đều hay. mới mong thành. 22. 90. 3. tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm. Hơn nữa. Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. Muốn dọn mà đi chưa thể đi. mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác. Cầu danh. 2. Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì. 99. Đánh số hên. Hãy vì lợi lớn. QUẺ SỐ 094 . 30. Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ. Nhưng bạn bền chí chịu đựng. phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: �Chỗ vui chớ quá lại mê lì�. cầu lợi phải qua lần khó. tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai. dẫn lối cho mới hay. như trăng giữa trời đẹp đẽ. được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt.Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại. Số hên: 99. Quẻ dạy: Cố gắng. nên công lớn. Tiền đồ nhược đắc âm nhân dẩn. 90. mới mong đạt đích. 29.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nghĩ dục hoàn phi vị khả thiên. Đánh số tốt.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm . Tiền đồ nếu được quý nhân giúp. đáng sợ. bạn nên �nhân hòa� thì mới được người giúp ích công việc sở cầu. biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ� vậy. tình đời khó lường. QUẺ SỐ 093 . Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta. Chỗ vui chớ quá lại mê lì. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đổi thay. Biểu tượng: Rồng. 20. 9. Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn. và mới có thể rỡ ràng thân thế được. như hai câu thơ chót nói �Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn. Biến hóa ngư long xuất đại uyên. Để phòng hỉ xứ nhạ câu liên. Tuy nhiên phải cố công.

cầu danh lợi chậm và bình thường. Trong trường hợp này. Thời vận hiện nay của người. Biểu tượng: cá. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương đạo của đứa tiểu nhân tiêu (kém) mà đạo của người quân tử trưởng (hay). nhưng khi gặp may thì chớ có ham hố lắm tức là quẻ mách bạn phải làm đến mức vừa mà đừng quá sức thì có hại vậy. cần phải có một nền minh triết để giữ mình là hơn. nên nghĩ chớ tham. Khi việc đã thấy xong. 49.Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nhất nhân xuất. Sự việc vui mừng còn chữa thôi. tức gọi là công thành thì thân thoái đó. Thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai. 4. trời cao dặm ngàn. Đánh số không hạp lắm. Ai sầu chuyện nọ lại theo rồi. QUẺ SỐ 095 . Nhất nhân nhập. Đại vũ cuồng phong xuy cô mộc. Gió trong trăng sáng. Bi vĩ tao. 9. tương phản nhau. 99. Cho nên một người ra. 44. 94. Ai nấy đều cho khó vững ôi! . chớ nên tham lam luyến tiếc nhiều khi mình mưu đồ việc gì. một người vào. Người xin được quẻ này. nếu khi ta bắt được một con lân vàng rồi thì nên rút lui ngay. Nhưng chớ tham lam. Khi ta bắt được cá vàng. Nhân nhân tạn dạo bất kiên lao. Quẻ dạy: Có gặp may. chớ mơ màng quá xa. không tốt không xấu mà trong cảnh bình thường thôi và theo ý quẻ cho biết. Hãy ngừng tay. chống đối nhau. danh đã thấy thành rồi thì nên ngừng. Số hên: 90. Một người đi một người vào. Mưa to gió bão rung cây cỏ.HẠ HẠ Trạch Sơn Hàm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Hỉ vị ân. tuy vậy vẫn còn có lúc may mắn. không thể dung nhau được. Độc đắc kim lân hạ điếu đài. 40. Cầu tài.

Đừng nản chí vì thất bại. giao phó quyết phông phụ lòng ta. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được. đáng mừng là gặp được người tri kỷ. Đang gặp buồn phiền đổ vỡ. . Bởi thế cho nên trước hết là phải biết hoàn cảnh để giữ chân cho vững. nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ. bị rung rinh tận gốc. Đất khách cười vui hưởng phận ta. Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa. Vậy bạn nên cố sức và ráng chịu một thời gian nữa chờ khi mây tan gió lặn. Các tự lạc khang hóa. Theo quẻ cho biết: Những việc cầu mưu của bạn. 59. người bạn tâm giao. 99. Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ. Tha hương án thủ. Cầu tài. mà không nên đặt cao vọng nữa rồi phiền chí làm chi. Bởi thời vận hiện thời của người hiện nay đang như cây cối ở trong cảnh gió bão. Đây là quẻ chủ sự may mắn. Hai câu thơ sau đó có ý nói sự nghiệp lung lay. Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ. 95. 9. nếu có vui lúc đó thiết tưởng chớ nên vui. Số hên: 90. chẳng khác gì mưa to gió lớn thổi dập nát cây cối dù là cây cổ thụ.LỜI BÀN Bói được quẻ này. 5. Bé con cũng thể cậy trông mà. cầu mưu chẳng lợi. 55.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Khả dĩ ký thiên lý chi mệnh. bởi vì có thể thất ý khiến đau khổ bi thương lắm đấy. phản lại ta. Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ. 50. QUẺ SỐ 096 . Đánh số dở. Đối vời người bạn đó. Có thể cậy nhờ trăm dặm xa. Tiếu hô hô. khó có thể đứng vững. thời vận hanh thông rồi mới tính lại việc cầu mưu là hay hơn. cần phải cẩn thận lưu tâm chăm chú mới tránh được những đều không may gây ra. dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả. LỜI BÀN Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. gửi con được. Khả dĩ thác lục xích chi cô. có thể gởi mạng. Người xin được quẻ này nên an cư mà nghĩ tránh cài nguy mong thoát được tai họa ngoài ý liệu của mình. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời.

những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện. Cầu danh. Vận trình ngàn dặm. Quẻ dạy: Thời thông hạnh. đừng chần chờ. những việc cầu xin của bạn. Quẻ dạy: Cứ tiến. Vậy. 96 QUẺ SỐ 097 . Cầu tài. vượt hết mọi trở ngại. Giương roi đuổi ngựa kịp thời. dịp may đã đến.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly . Để tiến thoái trước. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên. để trôi qua ngày tháng. 9. 69. cuộc đời hân hoan. Số hên: 7. phải tiến hành mau đi. Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian. cầu danh thuận lợi hơi chậm. chớ có lơ là. Rừng cây đã báo xuân về. Cầu được ước thấy. Mã thượng hành trình. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng. Số hên: 90. cầu lợi đắc quả. Không còn bế tắc gì nữa. nhưng bạn phải ra công mới nên. Nhưng nó thành công. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động. Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi. 6. 77.97. QUẺ SỐ 098 . cần cố gắng tranh thủ cho kịp. 99. chớ không phải bất chiến tự nhiên thành. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ. Xuân sắc tiên minh. thì mọi sự như ý sở cầu. 90. đó là ý chỉ cho bạn biết rằng. Đánh số hạp. dù là trẻ con. Vậy. Đánh số khá hạp. thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. 60. khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Báo đạo thượng lâm.thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó. 66. đừng chần chờ mà mất dịp uổng. Biểu tượng: Ngựa. 9. 70. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ. thời vận đã được hanh thông rồi. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ. vô cùng tốt đẹp. 99.

Biểu tượng: Chuột. nghe người chỉ là mua lấy nguy cho mình mà thôi. chậm. Quẻ dạy: Cơ cảnh khôn khéo xử sự trong công việc thì ắt thành. Kỵ hạc thượng dương châu. Tiền bạc đầy mình ông vấn bó. Mau nên phấn khởi chí bình sanh. Đánh số thuận lợi. phát tích phải từ phương tây . khéo léo thì mới mong thành đậu sở dục. Đứng trước những lời nói đại ngôn khiến ta sinh tiến thoái lưỡng nan thiết tưởng chớ nên nghe. Tránh được những nơi thị tứ chắc cuộc đời yên ổn hơn nhiều. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ. nếu không sẽ hư hỏng mọi việc làm. Tuy nhiên. chỉ thấy giữa đêm khuya� là câu tỷ dụ ý nói ban đêm chỉ riêng mình tỉnh mà suy nghĩ đến những chuyện đục trong. Tuần hành đêm tối. Chuột chui hang đất an thân. Yên triền thập vạn quán. Tối khả an thân. Số hên: 90. Quả là biết cách. Nẻo hướng tây nam rất tốt lành. 8. QUẺ SỐ 099 . 80. 99. Tây nam hảo khứ du. phải tìm chổ vững chắc mà ở và ban ngày giấu mình mà ban đêm mới ra thì chẳng lo bị người ta sát hại. Bởi quẻ ví những việc cầu mưu của như con chuột. Ý quẻ khuyên ta rằng.Thử nhạn thổ huyệt. 89. phàm muốn cầu mưu bất cứ việc gì ta hãy biết khôn ngoan. Lên đường cỡi hạc đáo châu thành. tất nhiên trở thành giàu có. Ban ngày dấu kín nằm yên. cần có công. 98. Nhật tung bất kiến. Tỉnh dạ tuân hành. có phiền đến ai. Cầu tài.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Đã khởi bình sinh chí. LỜI BÀN Người xin được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật nơi sơn lâm. Hai câu thơ sau: chẳng thấy lúc ban ngày. tốt lành vô biên. nghĩa là việc mưu phải biết hoàn cảnh khôn ngoan và tiến hành khéo léo mới nên vậy. 88. 9. cầu mưu thuận lợi.

Bóng trong gương trăng đáy bể. Quẻ dạy: Cố gắng. khỏi mất để đến nổi tay không. như lời quẻ thơ nói �hiện nay tuy được hợp chầu long ly. May còn dưới nước. Biểu tượng: Con hạc. Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm. Cầu tài. hưởng lạc nơi thành Dương Châu. tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy. chưa gì đáng lo. nếu không khó tránh chuyện phiền lòng.nam. Cẩn thận. Theo ý quẻ nói trên. Đánh số tốt. Số hên: 9. thời vận của bạn đã được hanh thông. Lời thơ nói: Người mau phấn khởi tinh thần làm những việc đã trông mong lâu nay đi. Quẻ dạy: Việc thành. Hiện nay tuy được hợp chầu long ly. 90. không khéo e mất. bỗng nhiên lại mất thực kỳ� vậy. cầu lợi đạt. Hoạch đắc ly long hạm hạ châu. đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. phùng lợi. Số hên: 1. nhưng phòng tiểu nhân. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất. Hoàn tại thủy lý. không gì trở ngại rồi vậy. 39 QUẺ SỐ 100 . Trường hợp này cũng thế.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Hỉ! Hỉ! Hỉ! Chung phòng bỉ. nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay. nếu không thì vô ích. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà sai với lời khuyên dạy này. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận. Cầu tài. 99. Bỗng nhiên lại mất thực kỳ. 20. Vui vẻ nên phải phòng sầu. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được. những sự cầu xin sẽ được như ý mong muốn. 21. ắt phùng danh. Đánh số rất tốt. 19. Hốt nhiên thất khước. đừng nên lững lờ nữa và phải nhắm hướng tây nam ắt sẽ tạo nên nghiệp giàu sang. 10. ắt có thể giữ được. . cầu danh được. Đi hướng tây nam. 11. Ví thử y theo phương hướng đã chỉ điểm và thản nhiên tiến bước thì một ngày kia thế nào cũng đem theo tiền bạc về nhà.

Giáp Thân.Nay trong nước có sĩ hiền. Nếu chẳng may bệnh hoạn thì chóng lành. Cầu tài.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Thái lai bỉ dỉ cực. LỜI BÀN Quẻ này chủ trăm việc đều được như ý. lúc lo lập công danh thì có thần giúp. Giáp Thìn. Người được quẻ này ắt mừng vui chắc chắn rồi. Vậy sở cầu của bạn chẳng những đạt đại đăng khoa kim bảng mà còn đạt thêm nữa. Nếu lo việc hôn nhân thì đều thành tựu. dao gươm chẳng dùng. Giáp Tuất. lúc mất vật thì đã sớm tìm ra. Số hên: 10. Cuộc đời sắp được lên hương vàng mộng.QUẺ SỐ 101 . thời đã thái bình mà ta được an hưởng. cầu danh đến hanh thông. Giáp Ngọ. Can qua bất dụng. Đĩnh vô ninh thần. tiểu đăng khoa nhưng cũng phải cố gắng chớ nên khoái mà bỏ học hành thì hỏng. Cần chi động can qua. . Nịnh thần xa lánh bằng miền đi xa. Đương hưởng thái bình. 2. Thái bình an hưởng hoan ca đời đời. Quẻ dạy: Đã đến lúc gặp vận hên. Đánh số tốt. QUẺ SỐ 102 . Vào những năm lục giáp thì sanh con trai ( Lục giáp: Giáp Tý. Giáp Dần). thật là đại cát đại lợi. 1. khi có người ra đi thì đã sớm trở về. là chẳng cần lo gì cảnh đời gian khổ nữa. Nghĩa là nói người cầu xin được quẻ này thời vận của bạn hanh thông chẳng gì trắc trở cả.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Quốc hữu hiền sĩ. Khi mưu sự thì đắc chí. Ý quẻ tả rằng hiện trong nước có hiền sĩ nên bọn nịnh thần mất tích. Chỉ cần tu nhân tích đức thêm.

Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần. Làm điều phước đức là thân tốt lành.Chư sự mạc ưu tâm. Thuấn. Tố ta hảo sự hành ta phương tiện. Đánh số tốt. Thì ắt quả lành vậy. rõ ngàn Thu Mộng.TRUNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Dân lạc nghiệp.Rủi đi may đến cùng ta. Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm.Lạc nghiệp dân an quan lại thanh. Cầu danh đắc danh. Nhất điêm đan linh đọc đắc chan. Đản tu bồi dương hậu phúc. 10. Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần. Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành. vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng. tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa. Số hên: 1. Nương dựa dịp này gặp Đế Quân. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. 22. có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới. bước bước gặp xuân phong. Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. Cáo tri người. . quan lại thanh. Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính. Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. LỜI BÀN Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an. 11. chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy. đều thành tựu. Cáo chư nhân tiên thu hồng nghiệp. là cuộc đời ắt có hạnh phúc. Thái bình thạnh thế thấy nay lành. Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc. QUẺ SỐ 103 . cầu lợi đắc lợi. không có chuyện gì là không được thuận lợi. toại lòng. đạo đức nữa. Nghiêu chi thê phục kiến vu kim. Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi. Phục thử vọng minh quân. giàu sang.

44. còn hai câu chót đệ nhất rồi.Yên như hòn núi Thái Sơn.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn An như Thái Sơn. thời vận của bạn đã hanh thông. bền vững lâu dài.Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công. phúc lộc dồi dào. Trung thông ngoại trực. 33. nhưng phải có gan làm. ắt được hanh thông và ý thành nguyện toại mà không có gì trắc trở phiền lo. làm tròn chí trai. 11. Cầu danh lợi đều đạt. dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này. 13. tốt. O�n như bàn thạch. để nhận giàu lấy sang. có gan lắm. gặp chúa ắt nên danh và sang cả. vững mạnh như bàn thạch�. như hai câu trước đã nói �yên như núi Thái Sơn. Người ăn ở hiền lành thì được trời giúp. Cần can đảm là sự việc xong. cầu lợi đắc lợi. 3. vì hai câu sau có câu nhắc ta: Cứ yên chí mà đi đều thông suốt mọi nẻo đường và sẽ được vui tươi ý tình vậy. Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm. QUẺ SỐ 104 . vững chải và chắc chắn có kết quả tốt. Đây là nột quẻ tốt. Do đó cho nên mới lấy hai câu đầu làm tỷ dụ. Theo ý quẻ cho biết. 10. Đánh số rất hạp. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi hành động đều được như ý mưu sự đều được vừa lòng. Cứ yên chí. 11. Quẻ dạy: Thành đạt đó. đỉnh đơn vững vàng. ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa. Ồn như bàn thạch. thông đạt ý nguyện đấy. Cầu danh đắc danh. Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay. Vậy. Công việc tiến hành tốt đẹp. Nhưng người phải can đảm tiến tới. Là lúc đạt được mộng lớn. 14. Phóng đởm tiền hành. Tứ thông bát đạt tiếu đàm ý vui. Số hên: 1. chớ quá dè dặt thì hỏng việc. Số hên: 10. . Quẻ dạy: Gặp thời bình. Như cảnh thái bình thạnh thế. Đánh số hạp. những việc cầu xin của bạn.

chứ chớ nên ỷ lại hết vào người khiến có thể hỏng việc. khiến công việc hóa nên dễ dàng.QUẺ SỐ 105 . Đánh số tốt. cầu lợi đều đạt. cho nên cảm thấy khó như lên trời. 15. Nay chân bỗng mọc thang mây. tạo thế. Vân thê túc hạ sinh. nhờ đây vận trình. Nhân trung phần bạc trước. Nương theo dựa đó. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn như là cây đa ở trong cung trăng. Nên dựa vào đó bước lên mới có thể tới được. Thử tề hảo lạc phước. muốn leo lên đến đó thật là khó nhưng may thay hiện nay dưới chân lại mọc lên một cầu thang mây.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn . thì công việc sở cầu cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. QUẺ SỐ 106 . Nhưng bỗng may được người giúp. Tốt đẹp. Chỉ cần phương tiện và có nơi dựa là nên. Số hên: 1. 11. LỜI BÀN Quẻ này chi� ngồi thấp mà nghĩ cao. Vậy những việc cầu mưu của bạn phải biết hoàn cảnh. Trong trăng có một cây đa. Người sao leo nổi thật là khó thay. khai thác hoàn cảnh. Người xin được quẻ này có cái tượng nhờ được người mà công việc mìng thành. 55.HẠ TRUNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Nguyệt trung hữu dân quê. Khi gặp một cơ hội nào hãy nắm lấy ngay thì mới ích lợi cho công việc. nghĩa là sự cầu xin khó thành đạt lắm nhưng biết nắm lấy thời cơ và khai thác hoàn cảnh. Tuy vậy nhưng thiết tưởng cũng nên đem hết tâm lực của mình để chu toàn mọi việc. Quẻ dạy: Cần chộp thời cơ và cần có quý nhân giúp. ngược lại sẽ thành hư không. Cầu tài. 10. đồng thời phải nương thế.

Đơn côi một mình như 1 cô nhạn mà thôi. ý quẻ muốn nói. thà thành thử luân lạc nơi bốc bể biển trời. tay chân. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. Cầu tài cầu danh chẳng lợi. Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài. Thử hỏi biết mình nay có mấy.Thiên giang nhất cô nhạn. những việc cầu xin của người. Do đó. Thí vân tri quân giả. Tất cả thành không biết hỏi ai. Đánh số bất thông. Điêu linh nhất dạ phong.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Hồng diệp vô nhan sắc. sức lực cô đơn và chưa được quý nhân phù hợp. khó có thể có ngày mở mày mở mặt. Gà làng làm thức giấc trưa mộng. 10. Quẻ dạy: Cần có bạn bè. Người thì tài nhưng không có chỗ dùng. LỜI BÀN Quẻ này ý nói khúc thì cao mà họa thì không người. Cô nhạn ly quần tiếng thét thanh thao ai sầu. Nhi kim hữu kỷ nhan. đó là tả cảnh cô đơn sức yếu hành sự khó khăn và khó thành đạt nguyện cầu. Lân kê tỉnh ngộ mộng. Biểu tượng: chim nhạn. Tâm sự tổng thành công. lòng tràn ngập những nổi buồn đáng phàn nàn. 66. Lá đỏ sắc màu nay đã phai. QUẺ SỐ 107 . 16. Liêu lệ thán ly quan. Số hên: 6. LỜI BÀN . 11. Than thở đàn thương tủi phận hoài. Ngó nhìn chẳng có bạn chân tay. Người xin được quẻ này tưởng cần phải cẩn thận. Khó mà thành công toại nguyện. nên hai câu sau trong thơ lại tiếp rằng kẻ biết mình còn có ai đâu! Càng nói rõ sự cô đơn cảnh tình của người. Trên trời một nhạn tiếng sầu ai. thực là rời rạc khó lên. chớ nên bặt thiệp làm chi chỉ tổ vất vả cuộc đời. để nhờ cậy.

Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc. còn nhiều trắc trở gian nan. QUẺ SỐ 108 . những điều mưu tính của bạn đành hóa thành hư không cả. Số hên: 88.Làm sai hoài việc lôi thôi. chông gai. như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu! Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt. chờ thời tốt hơn hết. lận đận. khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ. mọi việc lại không được sáng suốt. 77. như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn. và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng. Nhật yểm vân trung. rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương. thua là khác. 8. nhiệm ý hành động cũng sai lầm. mặt trời ẩn trong mây. 11. đổ vỡ. như bốn câu thơ trên nói �Lá đỏ phai màu". đánh số cũng dở. 17. 18. Theo ý quẻ cho biết rằ�ng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt. 11. Biểu tượng: con gà. nên tất cả đều thành không. như mặt trời ẩn nơi trong mây không sáng sủa. gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn. 10. Quẻ dạy: Tính vô ích mà thôi. QUẺ SỐ 109 . cầu danh bất thành. Sự việc còn lôi thôi và cách làm chưa đúng mà sai lạc.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Sự như ma. thời vận chưa được hanh thông. Nếu như biết giác ngộ. Như vậy. Bởi thế cho nên nơi nào cũng bị thất bạichuân chuyên. 10. thì làm gì? Công việc dở dang và lôi thôi. được sao hay vậy. LỜI BÀN Người xin được quẻ này trong lòng mê muội. may ra phúc lộc được dồi dào. chẳng có một hy vọng nào được thành đạt. Không thành đam các. Nên chờ thời đã là tốt hơn. cầu tài cầu danh. Cầu tài. Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu. Thất bại. nhận xét mọi việc tinh vi để hành động may ra mới có cơ thành công được. Số hên: 7. không có một chủ trương gì cả. Bao nhiêu sự việc chẳng rồi chẳng xong. Quẻ thơ tả cảnh tình hiện nay. ẩn nhẫn. Mặt trời nay ẩn vân trung. chẳng đến đâu. Mưu tính khó thành. như lời thơ nói trên. tính vô công mà thôi.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn . an phận thủ kỷ. Đánh số dở. Lý đa thác. tring trường hợp này ắt phải hết sức cẩn thận. chờ thời.

99. Trực đáo thiên minh. ngày mai không còn là ngày nay nữa. cầu tài.Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dạ mộng bị thử kinh. ngõ nào cũng là rộng rãi cả. nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư. thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế. không còn lo ngại điều gì. xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi. 11. 10. . Thà mua xe mới đi là vừa. Đông Tây Nam Bắc. Số hên: 9. Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai. Hết hồn tỉnh dậy chẳng nhìn thấy ai. nơi nào cũng đẹp.Đêm khuya giấc mộng giựt mình. Ồn bộ khang cù. Cam giá tân xa. Tỉnh lai bất kiên nhân. sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất. Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào. 19. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân. Đánh số hạp một phần. Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại.Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vật tuần cựu triệt. muốn thành đạt theo ý định. cầu lợi còn hơi chậm. ta bước vào giai cảnh. QUẺ SỐ 110 . Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa. Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay. chẳng sợ vấp phải điều không hay. Chung tiêu xưởng tâm. ta không thể thênh thênh cử bộ. Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới. nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang. ẩn nhẫn. Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả.

vững vàng ý định. Theo ý quẻ cho biết: Công việc cầu mưu của bạn. không nên vội vã và làm càng rồi sẽ hỏng mất việc. LỜI BÀN Quẻ này chủ lo lắng triền miên nào là chuyện miệng tiếng gây ra liên tiếp. nào là chuyện quan nha không được thẳng thắn. cầu mưu còn chậm. Vì thời vận chưa đến. Sự thế nhân tình nay ấm lạnh.HẠ HẠ Hỏa Địa Tấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Thu sương tức hạ nhật viêm. Tân khoa tiên liểu cựu hoa yên. Mãi ngay trời sáng chưa phai buồn tình. nào là chuyện giao dịch thất bại. nhẫn nại. Quẻ dạy: Việc dở dang. khỏi cần mưu tính kế gì thêm mệt. . buồn hơn vui. Vật ý quẻ dạy rằng: Thời vận chưa đến. chẳng qua cũng chỉ như nước chảy dưới cây. là nên chờ đợi dịp khác. mây trắng hóa cho xanh mà thôi. Vậy thì những việc mưu cầu cần phải cẩn thận. Bông mới nở rộ bông cũ tàn. như khi trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn hiện nay tắt nẻo không thông. 10. cầu tài. nên quẻ khuyên người chớ nên lắm lời với người ta mà vô ích. Phùng giả bất tu ngôn. Gặp nhau im lặng chớ nên bàn. khiến đêm nằm thấy ác mộng. Phải là người đạt đạo mới thấu hiểu được thế thái nhân tình đen bạc ấm lạnh. Người xin được quẻ này nên có ý nghĩ khoáng đạt hơn. Số hên: 1. Đánh số hạp chút ít. nên đành phải thức đến trời sáng mà ý tình buồn rầu vẫn chưa thôi. nào là chuyện người đi không giữ chữ tín. ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của người. nào là điều Lục giáp bất an tất cả chỉ gây cho mình những điều lo lắng kinh hoàng.Mùa hè nóng hổi thu sương hàn. 11. sẽ bị dở dang như lời thơ nói đêm khuya giấc mộng giựt mình không hưởng được giấc mộng lành trong đêm nay. đó là nói rằng: công việc nửa chừng thì bị hư hỏng và rồi cũng sẽ mất luôn dịp may. Thế tình khan lãnh noãn. mà đừng nghe lời người ta nói dại ắt sẽ hỏng đó. Hay hơn hết. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong hoàn cảnh của một thế thái nhân tình ấm lạnh.Từ khi đó mắt thức hoài. LỜI BÀN Chuyện đời thật không sao nói hết được. QUẺ SỐ 111 . Người xin được quẻ này phải hết sức đề phòng mới có thể mong đở lo lắng trong muôn một.

đánh số bất thông. Tiểu bạch chủ việc kết minh. Khi thành công mặc áo gấm về làng. chớ trông cậy ai làm gì. Số hên: 1. Chưa cầu danh. cầu lợi sắp đạt. quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu. Vì nhân tình nào ấm lạnh có ra chi! Mình tự tránh mình là hơn. thâu được công đầu đấy. Cả ngày rên rỉ mất thần khổ đau. Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên. Trì khu bất đạn lao. Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vị triển anh hùng chí. 11. nhắm theo hướng tây bắc mà cầu. Đánh số hạp chút ích. 10.Bệnh tình đau nặng trầm trầm. Tây bắc hướng đi ắt đạt công. lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm. Hãy đi về phương Bắc đi. thì ắt sẽ thành đạt đó. QUẺ SỐ 113 . Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành. . quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng. Chung nhật hôn hôn. Cản tương hưu cửu bộc. cầu lợi được. LỜI BÀN Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước. Thế kiện thân khinh. Nhưng nếu bạn không sợ gian nan. Tây bắc đoạt tiền tiều. QUẺ SỐ 112 . 10. Có lao khổ mới có công cao. 20. và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. 2.Quẻ dạy: Mình hãy tự lo cho mình. đó chính là nơi phát tích. 11. nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại. thì ắt thành công toại nguyện. Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu.Chí khí anh hùng chưa đạt thông. Số hên: 1. ẩn nhẫn chờ đợi qua thời. 12. Lôi môn nhất chấn. Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Kha nhiêm trầm trầm. Cầu danh.

Lòng lúc nào cũng buồn bã âu sầu chẳng khác chi kẻ trầm kha túy sinh mộng tử. tất cả do người định lấy. chuyện khó xảy ra. Hốt địa khởi ba lan.Chờ khi sấm sét khơi màu. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới. Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi. Thế rồi đất bỗng nổi sóng. Tuy nhiên việc cầu lúc này. 10.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dị phi dị. Người xin được quẻ này trước thì lo nhưng sau mừng. chuyện cười khóc vô thường. QUẺ SỐ 114 . rồi mới mau lành. chiếu theo ý quẻ cho hay. cho mưa tạnh gió tan ắt sẽ gặp may. Nan phi nan. Hoan tiếu mấy phen mới hết âu. Số hên: 1. 13. Cầu danh. và thành đạt hay không. mất thần khổ đau. Khốn tiếu lưỡng tam phiên. do đó. ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan. . điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực.� Quẻ dạy: Đang gặp thời vận bất ổn. Đánh số không hạp. rên rỉ mê man cả ngày. buồm lái trẩy mau. Những việc cầu xin của bạn. ngoài ý dự liệu. dễ không dễ. Bỗng giai tín vụt truyền tới tức thì hoạt động ráo riết ngay. chẳng lợi ích gì. khiến điều vui trở lại thành buồn. Nên việc cầu mưu chưa có một lối thoát khả dĩ thành đạt. LỜI BÀN Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ. mà khó chẳng khó. chẳng khác chi gió thuận thuyền xuôi. Rồi khi mới khỏi mới mau phục lành. Công việc dễ mà chẳng dễ đâu. dốc lòng đến cùng. 33. Cần chờ đợi. Theo quẻ cho biết hiện nay thời vận của bạn như người đau ốm trầm trọng. thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện. 3. mà phải chờ đợi một thời gian nữa mới được như lời thơ dạy �Chờ khi sấm sét khơi màu. Khó mà chẳng khó đến lo sầu. cầu tài chưa đến đâu cả. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ hoàn cảnh của kẻ lâu ngày bị khốn quẩn ở cấp dưới.

55. phải đợi chờ một thời gian nữa. đừng tính gì cả. Cầu tài. Người xin được quẻ này cần nên ẩn cư tuyệt tích. Mọi việc mưu cầu hãy cẩn phòng.Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình. Số hên: 4. 10. hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông như cửa nẻo. Cẩn thận đề phòng. đường đi đều bị bịt bùng. Nhị kim dĩ biến thông. bốn phương đường xa bế tắc không thông thì còn làm sao? Vả lại còn cảnh trăng bị mây che phủ. hơn nữa những việc làm hiện nay. thì thấy là u tối lắm rồi. Cầu tài. 11. cẩn trọng đề phòng. QUẺ SỐ 116 . chứ chẳng do ai cả. thành bại điều do ở ta và tài ba. chỉ nên chờ đợi dịp khác là hơn. Quẻ dạy: Xấu. đã thả mồi bắt bóng. Bốn phương bế tắc chẳng nào thông. khó mà thành đạt toại ý trong lúc này. răng đau lợi. cần cẩn thận đề phòng điều không đưa đến. 11.TRUNG HẠ Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Oa giốc. Nay trăng lại bị mây che phủ. 50. 10. Số hên: 5. 44 QUẺ SỐ 115 . có thể may ra tai họa mới có thể giải được. mọi việc điều bất lợi. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng tuyệt môn đại lộ. cầu danh còn lận đận. lo điều hội ngộ. Cửa nẻo đường đi đã bịt bùng. đánh số không hạp thua. cùng ý chí của ta. Theo ý quẻ cho biết.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Lộ bất thông. . Vân tàn nguyệt bắc. cầu danh chẳng lợi. Đánh số chưa hay. mặt khác phải dốc chí làm nhiều điều thiện. Mân bế tất. lại còn có thể bị ám toán hiểm nguy. Vậy những việc cầu xin của bạn.

lo lắng xoay xở. Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông.TRUNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Châu ngọc tẩu bàn trung. 10. Ý quẻ cho biết: Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương như châu ngọc đang sắp trong mâm. Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện. Thử khứ tiện hạnh thông. tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. Nghi thủy bất nghi trung. tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu. Nay đi vạn sự được hanh thông LỜI BÀN Quẻ này chủ điều tốt lành. Giờ đây châu ngọc mâm trong. QUẺ SỐ 117 . Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. Vậy người nên chú ý. Nhứt định ruộng vườn sẽ phú phong. có đuôi. 66. Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ. Số hên: 60. khỏi cần lo mưu sắp kế. thực không có chỗ nào mà không phải giai cảnh. cầu danh lợi còn lâu. chớ nên phung phí quá trớn. Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu. Nếu ta tự do phóng túng. Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng. 6. như câu thơ chót của quẻ nói trên �có thủy nào đâu có chung�. có chung thì việc thành đạt vững chắc. nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không. Từ nay.Thảo đầu nhân tiêu nhữ. có thủy. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt. Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được. chỉ là giai đoạn mà thôi. thóc lúa vẫn đầy kho. và như ruộng vườn . 11. Đánh số hạp chút ít. mà vành nhọc vẩn đầy rương. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ. Còn không. Điền viện định phụ phong. cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt. Tuy được vậy thiết tưởng vẫn một lòng hòa mục hiếu nữa để vun trồng cội phúc. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận. hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin. Có thủy nào đâu thấy có chung. người ăn ở có nhân ắt giàu có. Hưu ngôn mưu vị thông.

cứ việc yên tâm tiền tiến.TRUNG TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn . Nên quẻ thơ khuyên tiếp rằng. LỜI BÀN Trăng sáng hoa tươi. nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc cầu mưu của người đang tính toán đúng như hai câu sau nói tiếp rất rõ. Quẻ nói: Trăng đã sáng và hoa đua nở. Vậy những việc mưu tính của bạn hãy mau tiến tới. Đánh số trúng. Người xin được quẻ này khỏi phải lo lắng thắc mắc. 10. việc nào cũng xong. cầu tài. việc nào cũng xong. đừng chần chờ than thở mà mất những giờ phút may mắn ấy. Đừng phân vân. Giàu sang vinh hiển hơn đời. chớ nên than thở nữa. 11. Vô bất hợp. 80. cầu lợi đắc quả. Vậy bạn hãy nắm vững ý định. thành công vận đến cứ thế mà đi. QUẺ SỐ 118 . 77. tất cả công việc về sau. 1. Trời cao trăng sáng khắp nơi. 11. Vận trình muôn dặm. 10. Số hên: 8. đánh số hạp. than thở nữa.được mùa. Hoa tái phát. chẳng còn trắc trở. mà từ đây trở đi ắt được hanh thông trong mọi việc cầu mưu đấy. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. Bông hoa đua nở hồng tươi sắc màu. 88.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Nguyệt dĩ minh. Quẻ dạy: Thời vận thái đến rồi. cầu mưu sẽ được đắt quả. không người nào gặp gỡ mà lại không phải đồng chí đồng tâm. Mọi điều công việc về sau. đó là chỉ cái tượng vô cùng hưng thịnh. Do đó không có điều gì mưu cầu mà lại không được. Sự du du. cầu tài. Chẳng còn trắc trở. để tìm lấy cái may mắn đang chờ đợi người đi. QUẺ SỐ 119 . nghĩa là nói thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông. Số hên: 7. 1.

QUẺ SỐ 120 . Hà tu xảo ngữ tự lưu canh. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động. làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. Đánh số hạp. Lâm ngoại ô thanh viển tự tâm. LỜI BÀN Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến. 11. Lời ngọt làm chi như quỷ tà. 99. Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu. nên có tiếng đồn xa. Nghi lự cửu. cầu lợi thông. Châu công xưa kia nằm suy nghĩ cho tới sáng đâu có phải vì hiếu danh. mà là suy tính cẩn thận để khi hành động không bị vấp đó thôi. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông. Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi. Quý nhân tự đến và dìu dắt. 90. Tâm bất an. hữu xạ tự nhiên hưởng. sẽ lần hết lo. Nhưng đừng nói nhiều. Số hên: 9. Thủy thái nhiền.Mung lung thu nguyệt ánh chu môn. Rồi đâu vào đó. Tinh thần căng thẳng lắm phiền mỏi thân. Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà. Càng suy nghĩ. Cầu tài. Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa. chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo. tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm. Việc chưa xong. thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo. ắt có giai ngộ. nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu. Người xin . lắm băn khoăn. 10. Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay. Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt. để tự họ giúp. bụng chẳng yên. ráo riết tranh cạnh mà làm gì.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Sự vị khoan. chẳng cần lời ngọt như tà ma. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: phải mưu tính cẩn thận trước đã rồi sau mới hành động.

12. lúc bỉ.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Hư danh hư vị cửu tram tram. Nhất phiên thái vân thu hậu chí. Quẻ dạy: Bôn ba mấy. cầu danh còn chậm. chờ đợi rồi sau việc cũng sẽ đâu vào đấy.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly . Theo ý quẻ nói: Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng. đấy chính là nhất đương sinh (vào khoảng tháng mười). ta quay đầu nhìn lại ắt không khỏi cảm khái. Cầu danh. Vẫn còn bế tắc. đều là hư không. Chớ hấp tấp và nóng nảy. hơi sức nào mà buồn. cầu lợi còn chờ. chẳng qua thời vận. 22. Vậy nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa. Song khi thời đã tới thì dù có không muốn cũng không thể chống lại. 20. LỜI BÀN Quẻ này ý nói vận thời chưa tới. và trên thực tế chẳng thỏa mãn theo ý muốn gì. Con người có lúc thái. không thể cưỡng cầu. 20. chờ đợi thu sang thì mới tốt. 21. 11. 10. 11. mà còn phải chờ đến sau mùa thu thì lúc đó mới thể thành đạt nguyện cầu. nên ráng chờ đã. Khứ niên phong vật nhất thời tan. Đánh số cố mới nên công. còn phải chờ đợi một thời gian nữa. 1. hư vị lặng tiếng lâu. 2. Số hên: 1. Số hên: 10. Cầu tài. Mây màu một đám sau thu đến. Hư danh. Công việc xin cầu mới có thể mạnh tiến và được tốt đẹp kết quả Quẻ dạy: Bất mãn. QUẺ SỐ 122 . Người xin được quẻ này thực có cái hy vọng thương đạt (tiến tới) vậy. Đồi cách năm xa đuổi mọi sầu. nên nhớ câu thời đến mọi việc thông. mới thấy sáng sủa. Sau mùa thu thì giai tín đưa về. mãi đến hiện nay cũng vậy. 2. Đánh số hạp chút ít. QUẺ SỐ 121 . Dù suy tính đến đâu cũng vậy thôi. cuộc đời từ từ đi lên thì mới hay. Vậy việc cầu xin của bạn. Hiện chưa thấy rõ chức đang cầu. Chớ lo. Hiện nay thời vận của bạn chưa được toại ý. Lộc mã đương cầu vị kiên chân. 22.được quẻ này tất nhiên khi gặp việc cần phải suy nghĩ một phen cẩn thận trước đã để tránh khỏi thất bại tai hại. Và sau khi đã vào được giai cảnh.

Người xin được quẻ này cũng y như vậy. đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ.Nội Quái: Đoài Chỉ! Chỉ! Chỉ! Hữu chung hữu thủy. LỜI BÀN . Hòa hợp vạn niên. nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi. cầu danh được vừa phải. đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. Tự nguyệt như hoa. Đánh số hạp. 22. chỉ cần giữ gìn. Quẻ dạy: Đừng tham vọng. Nhan sắc han nhiên. Gió hoa mưa thuận theo như ý. Chỉ cần gìn giữ thôi. thì hay hơn. Số hên: 2. Hoa có lúc nở lúc tàn. Muôn hiệp thuở hòa hết mỏi mòn. Trăng có lúc khuyết lúc tròn. Trời tịnh khí lành trăng sáng tròn. 11. QUẺ SỐ 123 . Tùy sức tùy tài mà tính. 21. Thời vận đến rồi đó. Phong vân tương tổng. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. Tham vọng quá thành thất vọng đó. Cảnh thanh tươi đẹp sắc như son. 10. mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau. Cầu tài. 12. là tốt. 20. Trăng sáng hoa tươi nở. Chớ phải do người muốn hay không muốn. Thôi! Thôi! Thôi! Đã có thủy chung rồi. Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. khó mà giải nghĩa bằng khoa học. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. Thủ thành nhi dĩ. Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông. Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn. 1. cứ tiến tới làm ăn.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Minh nguyệt toàn viên.

Thùy năng vô quá. sự sự như ý sở cầu thời. nhưng về sau lại thiện.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Nhân phi Khổng. bởi thế. Hoa nở đó là thủy.HẠ HẠ Hỏa Trạch Khuê Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly . vĩnh bảo vô cương. Ý quẻ nói. 8. Nhan. 30. lo gì nữa . Đánh số hạp tốt. 33. ắt được vợ hiền. cầu danh đắc lợi. 13. 43 QUẺ SỐ 125 . 84. và vô cùng hạnh phúc. không thực mà cũng không hư. vạn sự như ý. Sai biết sửa thì tốt. Cầu tài có tiền. cầu công danh sẽ được lên chức. đến thì mọi việc đã thành. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ. 48. người cầu xin được quẻ số này. nhưng phục vô quá. Lúc đầu thì chưa thiện. mưu danh thuận lợi. chồng sang.Quẻ trên đây chủ hòa hợp đoàn viên. 20. Theo ý quẻ cho biết. 10. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công. không có gì đáng lo ngại. 22. đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy. Người xin được quẻ này chắc chắn an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời không hết. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện. đẹp đẽ quá rồi. Số hên: 3. 3. sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành. Đánh số hạp. cứ cố tiến tới đến cùng. thi đậu. 38. Hoa khai bất túc bằng. Tóm lại. Cầu tài. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng. Chờ khi kết trái bông sẽ phai. Số hên: 4. Trăng sáng tròn cảnh xinh tươi. 83. Sai biết sửa thì mới là tài. 1. Phóng khai hoài bảo ý hân hân. 12. Hoa mới nở đâu đáng vui sướng. đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn. làm ăn phát đạt. ắt gặp rất nhiều may mắn. 2. Ai như Khổng Lão mà không sai. nhất là cầu về tình duyên. thanh thản vô tư. QUẺ SỐ 124 . Kết quả phương vi chuẩn. phúc lộc dài lâu. Quá nhi hối cải. kết quả đó là chung. Quẻ dạy: Tốt đẹp. quẻ ý cho rằng: Người cầu xin được quẻ này thì thời vận hanh thông.

rút cuộc có điều mất. khiến đến nơi ngồi bó gối nơi tham sơn cùng cốc. 20. 2. khó đạt kết quả mỹ mãn. Ai hay êm tịnh ta đang sầu. LỜI BÀN Cờ lầm một nước. Bàn ghế bụi đầy dơ quá lâu. LỜI BÀN Quẻ này chủ nữa đời lận đận gian lao. Nếu khi may mắn quý nhân giúp. cầu lợi thì còn xa xôi. có đầy đủ phương tiện tiếp dần cho thì mới hy vọng có tương lai. thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn. toàn bàn đều hỏng. giao du chớ vội cao. Đi tính chuyện vợ chồng không hợp. Tài lợi công danh chẳng khó cầu.Nội Quái: Đoài Cư hạ bất thân thượng. . Thiên bách tận thành khôi. Lòng người biến đổi nào lâu bền. 1. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp. 12. Đánh số không mấy hạp. 5. Nhân tâm dĩ tán ly. Người ta sống ở trên đời. hãy nên ngừng lại. Mọi việc đều bế tắc chẳng ra gì cả. Sự cơ. QUẺ SỐ 126 . Theo ý quẻ cho biết. Nhược phùng thanh tữ nhân tương đấu. Trăm việc thành tro chẳng cái hên. 25. 11. Người xin được quẻ này nên thận trọng chớ có vội tiến. U song tịch tỉnh hữu thùy tri. 50. việc cầu xin của bạn. 22. Xử thế tiếp vật mà không biết điểm then chốt đó thì hoàn công rồi cũng hỏng hết. nhứt là việc cầu tình duyên càng phải nên cẩn thận. 55. chớ nên coi thường. cần phải có một người có lực.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Ngột ngột trần ai cữu đãi thời. Tài lợi công danh tự khả kỳ. khó có thể thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng. việc trước hết là phải đắc nhân tâm. Nên ẩn nhẫn chờ thời là hơn. Quẻ dạy: Xấu. Sự cơ chung nhất thất. Cầu danh. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng. Trong trường hợp này. làm ăn. Ở dưới khó mà thân với trên. thiếu người giúp đở. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. Số hên: 10.

2. phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ. Mọi việc này đình đốn là hơn. người không dùng tới thì bụi bặm. không nên kiêng dè. cự hoạn kỳ tai. Hành nhân mạc loạn hồ. 60. Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận. Tài lợi công danh chẳng khó cầu đâu. Hãy chịu khó đợi chờ một thời gian về sau cũng có tin mừng. Người im tiếng chớ lung tung. QUẺ SỐ 127 . 10. cầu danh.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hổ phục tại lộ đo. Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi. nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn phải chịu vậy thôi. Vậy những cầu xin của bạn hãy chờ đợi. chớ không thể bế tắc mãi. 26. Đánh số dở. 20. như hai câu sau nói nếu khi may mắn quý nhân giúp. Cầu tài. Cầu tài. Vậy mới yên lành họa mới không. 12. thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn. cần có kẻ giúp. có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối. hiện nay thời vận của người. và êm tịnh đáng lo buồn. bất lợi. Quẻ ý cho biết. khi người dùng đến ắt lau chùi sạch sẽ. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt. 10. 2. Số hên: 1. hoặc người trước giúp đỡ cho. 70. trong bất cứ mọi công việc. không nên vội cầu. chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực. 22. Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn. người được quẻ này chớ lầm lẫn đó. Quẻ dạy: Chờ đợi và cần có quý nhân giúp cho mới mong thành đạt.và cũng không nên buồn than làm gì. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động. 11. 7. 20. 6. Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người. địa vị để tự do hành động. 27. Lộ bàng tu tử tế. 22. Số hên: 1. Ẫn nhẫn và cố gắng tìm bạn bè. Và xe phải trái nên nhìn kỹ. Đánh số chẳng mấy thông lắm. cũng đều không thể hại đến thân được. tình cảnh đang như những bàn ghế dơ bụi. 11. . Quẻ dạy: Bất thông. mới mong làm nên. 66. cũng như trên nói bàn ghế. 12. cầu danh còn xa. Tai họa tự nhiên vô. Biểu tượng: cọp. vậy đi làm sau được.

Hòa đồng chẳng có hòa đồng. mà đối với kẻ tiểu nhân. Phong vật nguyệt hoa minh. Tiến thoái tu phòng chung thiếu công. Đồng bất đồng. Quẻ dạy: Dừng lại. 12. 1.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hòa bất hòa. bị ngăn cản. Cầu tài. .TRUNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Đông biên sự. nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành. Đánh số bị thua. Chung vui hiệp sức lẫn nhau. cầu danh chẳng lợi.QUẺ SỐ 128 . bất lợi. 11. Một mình tiến tới mộng bao ý tình. Trở mây làm gió hao công chẳng thành. Dầu là hết sức khôn lanh. may ra sau này mới hay mà thôi. Tây biên thành. ta cũng chẳng được họ mến yêu. QUẺ SỐ 129 . lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì. Việc này là của chuyện đông. 8. Cần tùy thời. Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng. Tiến lui cẩn thận mới lành được yên. chớ tính. 82. Cao lâu lộng địch thanh. Phiên vân phúc vũ kỷ thành không. 2. 21. LỜI BÀN Quẻ này cho thấy đối với người quân tử. tùy thế và nhớ khôn lanh. trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa. 20. Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến. ta đã tuyệt. Bên tai hai đứa lại cùng đổi trao. Số hên: 28. phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực. trở ngại.

Vậy việc cầu xin của bạn. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc đã xong sự việc cũng vẹn toàn. ăn ở và vợ con đều do trời định. đổi thời cần phải làm nhiều điều thiện để tích nhiều âm chất. nghĩa là không liên can gì đến bạn mà bạn lại lưu tâm đến. Việc này việc nọ đã xong. Cầu tài. lại năng tới lui cùng người. cầu danh được lợi. Châu toàn mọi vật. Đánh số được. mới mong thành tựu. QUẺ SỐ 130 . hiệp sức một lòng mưu cầu việc gì đó. đó tức là cầu bỉ lại được bỉ. thì người sẻ thân thiết ta. 12. nếu trong cuộc giao tế mà ta chu toàn được. Người xin được quẻ này. có điều phải có tay giúp đỡ của bạn bè. tiêu dao tự tại. ắt thuận lợi thành công. Bình độ thanh thiên. tới lui chẳng còn trễ nải.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Sự đoàn viên. 99. khiến ta có thể dễ dàng thẳng tiến trên con đường sáng lạng của tương lai. Tới lui đi lại dễ nhanh. 11. 2. Thản nhiên thẳng tiến. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương: tiếp thế xử vật phải hết sức chu đáo. công thành vinh quang. mong cuộc đời được hạnh phúc dài lâu. tế nhị. dù là �Đại . thản nhiên bước tiến trời xanh. Hai câu thơ chót để chỉ cái cảnh của người ngồi cao trông xuống. 20. 9. nếu có tính mưu đồ một việc gì thì nên lấy ý niệm viên dung làm trước. Vậy những điều cầu xin của bạn hãy nên lấy câu: �Tận nhân lực tri thiên mạng� để sống trong đường đời là hơn. chớ phải người đời có thể cưỡng cầu mà được. Theo ý quẻ thơ nói: Việc của bên đông mà bên tây có hai người cùng nhau. giúp đở ta. Số hên: 1. Người xin được quẻ này phải nên lạy tạ ông xanh đã cho mình nhiều phước đức.LỜI BÀN Làm công việc ở bên Đông nhưng lại thành ở bên Tây. chẳng chỉ �Tiểu Đăng Khoa� như ý sở cầu. Tức là quẻ muốn nói rằng: Phú quí sanh tớ. 22. đó là một quẻ rất may mắn vô cùng. tấm lòng yên lành. Vật chu toàn. Quẻ dạy: Tốt. Nhất lai nhất vãng.

Thủ phận hay hơn. 33. đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai. 30. hiện nay thời vận còn bế tắc. 11. Huấn phong vũ quá thì. 33. thân hữu khinh thị. 30. Số hên: 10. Quẻ dạy: Tốt đẹp.TRUNG TRUNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thu nguyệt vân khai hậu. Số hên: 13.Đăng Khoa� cũng được trúng cử. Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. Đánh số không hạp. Đề phòng mọi việc. 13. 3. LỜI BÀN Quẻ này chỉ gia đình bất hòa. Cầu danh cầu lợi còn lâu. Nước cạn mà nay sóng nổi cao. Cầu tài. Sự sự hanh thông. Ngôn ngữ lự sâm thương. câu chuyện lủng củng. Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau. lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt. . phòng miệng tiếng. 3. Bình địa sinh kinh cực.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thiển thủy khởi phong ba. 31 QUẺ SỐ 132 . Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ. Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói. QUẺ SỐ 131 . Xấu. quang sự thị phi. Do khủng vô đoan ích. bẽ bàng. Đánh số tốt. 1. ai có ý nấy. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ. để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa. không hợp. 11. như ý nguyện cầu. 1. rực rỡ. chưa thể mưu cầu sự nghiệp. Đất bằng bỗng lại mọc gai cào. cẩn tắc vô ưu. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba. giao mà không có thiện giao. 10. đó là mách cho ta hay rằng. nên danh bảng vàng. cầu danh đắc lợi.

trăng sáng. không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn. LỜI BÀN Quẻ này chủ đến lúc mùa thu và mùa hạ giao nhờ được thế lực của người bạn tri tâm tri giao tận tâm tiến cử nên chẳng chút phí công pho nào mà có chỗ sở cậy nên khỏi phải nghi ngại. Kim lân dĩ thượng điếu. Cần có sự giúp đỡ và phải tin tưởng.Nhược phùng sở quốc cựu tri kỷ. cứ theo sự trù liệu tiến tới đi. bất lợi. Cá vàng nay đã dính câu. Đẳng nhàn bất tiến bất tu nghì. Mọi việc còn đang chờ. 2. Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua. tất cả về công ăn việc làm. thì công việc cầu mới nên. Sự hà ưu. 23. thì công việc đó mới thành đạt vậy. Vậy bạn . ý nói đến lúc mây tan. mới mong thành sự. QUẺ SỐ 133 . 33. Công danh nhất võng thu. Ý quẻ khuyên hãy nên chờ đợi chớ nóng nảy về công việc. Người cầu xin quẻ này. Giờ đây lòng đã bình yên. LỜI BÀN Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền. Nếu may gặp lại người tri kỷ. Cũng như mưa gió đã êm thôi. 3. 31.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tâm dĩ định. Nhàn tiếu chớ nghỉ việc mới trôi. chớ đừng lo ngại gì nữa. Chớ cưỡng cầu. như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. thực là may mắn thay. Đây là một quẻ trung cát. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 32. Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu. Quẻ dạy: Chờ đợi vần thái đến. 22. Nhứt là công việc cầu mưu của bạn cần phải được sự giúp sức của người bạn thân và tin cậy vào người bạn thân đó. mưa gió êm hòa. Đến lúc mây tan trăng sáng rồi. Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng. 13. 1.

Quẻ dạy: Xấu. Nội ngoại kiến sấu khốc. đến lúc việc xảy ra mới có thể biết. Ý mờ nay đã hết mờ.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Ý mê kỷ bất mê. lẽ ra những việc mưu tính được sáng trí hơn nhưng khổ nỗi sự việc vẫn chưa thuận tiện. 31. Yếu tri đoan đích tích. hay thành công. ta mới thấy có những mối âu lo lớn lao đáng sợ. sẽ thất bại buồn phiền. Người xin được quẻ này chỉ đành miễn cưỡng ức chế.HẠ TRUNG � Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tiếu trung sinh bất túc. cầu được ước thấy. Số hên: 30. 33. nhưng sao khi lao mình vào công cuộc doanh nghiệp. Theo ý quẻ cho biết thì hiện nay tâm ý của người yên tịnh chớ không còn lờ đờ như trước nữa. tất cả việc cầu chưa thể toại lòng. 10. 30. Sự khoan tâm bất khoan. LỜI BÀN Tuy rằng không có chỗ nào cho ta không hiểu rõ. để thành đạt ý nguyện đấy. 43. 31. 3. e bị thua. chẳng đến đâu cả. hai trùng núi non. Việc làm vạn khó lờ đờ chưa xong. Quẻ dạy: Tốt đẹp. 33. 44. 11. Nếu muốn ra sao ta chỉ còn cách chờ xem hạ hồi phân giải mà thôi. 34. Cố cưỡng cầu. 1. 40. cầu danh hạnh đạt. bế tắc. Chờ đợi mới tốt. 13. Do cách lưỡng trùng san. Cầu tài. cầu danh.hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ. vì còn trở ngại. Số hên: 13. mà phải chờ một thời gian nữa . . Đánh số. 10. QUẺ SỐ 134 . sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Còn xa cách biệt. Con đường thất bại. Trước mắt thì như vậy nhưng thực sự lại khác. QUẺ SỐ 135 . Tóm lại thời vận hiện tại của bạn xấu chưa được thông. Đánh số tốt đẹp. Cầu tài.

31. Tai họa xảy tới không ngờ. Chim kêu bay múa trước thềm nhà. Sau cơn mưa trời lại sáng.Vần tán nguyệt quang huy. nhứt là việc tình . thử hỏi mấy ai không cảm thấy nguy?. tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn. 55. 1. Chuyển họa dương thành phúc. Nhất nhân tiêu liệu nhất nhân thoái. như chim đã bay múa và sau này vận trình sẽ hanh thông ngàn dặm. Nên việc cầu ấy số được toại nguyện trong tương lai rất gần nhưng phải nhẫn nại chờ đợi lần lần sẽ gặp lương duyên đấy. Phải chăng đó là nhờ sự phò trợ của các đấng thần linh? Người xin được quẻ này nên suy xét tinh vi để hiểu biết rõ ràng mà giải quyết nghi vấn. Đánh số có hạp chút ít. Theo bốn câu thơ nói trên. QUẺ SỐ 136 . Tiến thối có người chung phụ giúp. vận trình hanh thông. Mây tan trăng lại sáng tinh. LỜI BÀN Chim hót líu lo đó là để báo tin mừng. Số hên: 53. 31. chớ lo. Tuy cười vẫn chưa đủ đầy. Tốt một nửa. 3. Tiền đồ hoàn hữu hảo nhân duyên. Tiền đồ tiến lui rõ ràng. Sau cùng duyên nợ đẹp cùng ta. 35. cảnh tình của bạn hiện nay đã là hanh thông. cần nhẫn nại chờ đợi. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng lúc khóc khi cười. Tuy nhiên công việc một sớm một chiều được phô bày rõ ràng thì gặp hung lại hóa cát. 33. cầu danh đắc quả. Vận thời của bạn sắp bước vào cảnh lành như mây sắp tan mà trăng sáng rực vậy. Vui vẻ tự nhiên sầu đã qua. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành đạt như ý muốn. Ưu lự toàn tiêu hỉ tự nhiên. nhưng phải chờ. thế thì vui sướng đó là chuyện tất nhiên. trong lòng bất định. 13. Trong ngoài sầu lệ khổ thay nổi mình. Cầu tài. 5. Họa đi phước đến. Sắp đến cảnh sung túc vận thời may mắn đến.TRUNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Song tiền thước táo chính phiên phiên. Đây là quẻ thượng cát.

Cầu tài. 13. đầy lòng nghi ngại do dự. tất cả tình cảnh đó đều là buồn thảm. Cầu gì thì cũng đều thất bại. để thành đạt ý nguyện đó. 36. chỉ đành gửi gắm nỗi niềm cho gió thổi mây bay. chưa được hanh thông mà còn bế tắc. Chỉ có cách ẩn nhẫn chờ thời và an phận thủ thường. 13. Như thơ quẻ tả rằng �Đất bằng mọc chông gai. 3. Đánh số ắt thua. 31. 2. càng �đắc tâm ứng thủ� mỹ mãn lương duyên đấy. 3. Sắp đến lúc hanh thông. tuy vậy. nhưng vẫn mong một biến cố ngoài dự liệu.duyên. Được có kẻ giúp đỡ tận tình. cầu duyên đến đạt. 30. Phong ba khởi tứ phương. Mọi việc cầu xin đều xuôi chèo. 33. Chẳng lời nhìn ngó. Đất bằng nảy mọc chông gai. nên phải nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa là tốt hơn. Vô ngữ đổi tà dương. Đánh số thông. 7. 1. Người xin được quẻ này trăm việc không việc nào thành.Và ngơ ngẩn dựa lan can xem trời lặn về núi�. dựa lan can. vì đường đi còn chông gai quá. không làm ăn gì được. Số hên: 73. QUẺ SỐ 138 . mà là sửa soạn chờ dịp tiến tới. QUẺ SỐ 137 . Bốn phương sóng gió họa tai xóm làng. lo gì chẳng thành. 63. Ý quẻ cho biết: Tình cảnh cũng như thời vận hiện nay của bạn. 37.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn . Nhưng chờ đợi đó không phải có ý bỏ hẳn. Chẳng chút nào sanh khí. Sầu ngơ ngẩn. mát mái. 11. 6. Ỷ lan trù trướng vọng. 31. 10. LỜI BÀN Quẻ này chủ sống trong cảnh âu lo. Vậy những việc cầu xin của bạn. Số hên: 60. phó mặc thân phận cho trời xanh lia định đoạt. trời chiều tối tăm. sóng gió tràn ngập bốn phương.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Kinh cực sinh bình địa. 77.

đây lại còn là một quẻ đại cát. ngất ngưởng trên gác tía lầu son không còn có gì đáng lo ngại nữa. Sự hà ưu. Số hên: 38. 33. nếu kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nữa. LỜI BÀN Quẻ ở trên chủ thanh vân đắc lộ. bạn sắp được giàu sang. Đánh số rất hạp. chẳng cầu mà vẫn được. thời vận hanh thông. 3. Vân trung khách điểm đầu. đây là may mắn lắm đấy. Những việc cầu mưu của bạn. cứ tiến tới. 80. 30. đó là mách cho bạn tỏ rằng. . Kỳ kỳ lạ lạ kỳ kỳ. dĩ nhiên là hanh thông. Địa lợi dữ thiện thì. Động tĩnh tống tương nghi. Mọi điều mưu tính sắc màu hân nhiên. Thiên thời địa lợi chẳng gì khác nhau. Khách trong mây chỉ kẻ quý nhân. QUẺ SỐ 139 . 8. Sáng trăng soi bước lên lầu các. kỳ. Sự nghiệp tăng tiến ngày một thêm xuân. May mắn. như quẻ thơ đã nói trong câu thứ 3 sáng trăng soi bước lên trùng lầu. mà chỉ nên có việc tiến tới. Kế hoạch mưu cầu đã định rồi. Khách ở trong mây cũng hở môi. 11.Mưu dĩ định. Khi bông đèn báo tin sau. 31. Tuy rằng do địa lợi thiên thời mới được toại. Người xin được quẻ này dù có không tự lấy làm mừng thì thiên hạ cũng vì mình mà mừng thay. Từ nay về sau. Minh nguyệt thượng trùng lâu.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kỳ. Đăng hoa truyền tín hậu. LỜI BÀN Quẻ này chủ anh lợi xứng lòng. nhưng cũng là nhờ nhân hòa mới thành công như vậy. Đâu còn sự việc lo lôi thôi. ắt sẽ thành công toại nguyện theo ý muốn. 13. tta có thể thong dong thẳng bước lên đài vinh quang. đấy là tất cả mọi đều mong mỏi trong lòng. công danh đạt thành rồi. kỳ. 10. Trăng lên lầu ý nói tiến lên được. 1.

tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. Chuyển nhản hắc vân thu. Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ấm trung phòng tịch lịch. Nay quẻ cho hay thiên thời và địa lợi đều được hết cả tức là ý chí thời vận của người đã hanh thông rồi. thực quái kỳ lạ thay. người bạn nữ thương xuân. QUẺ SỐ 141 .Xưa có câu �Thiên địa hợp vạn vật hưng� nghĩa là trời đất hòa hợp thì tất cả sinh vật ắt phồn thịnh. Phùng không phùng.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ngộ bất ngộ. Nguyệt trầm hải dê. Phùng bất phùng. . Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa. Gặp không gặp. Vậy những công việc cầu xin còn gì ngần ngại mà chẳng thành công. đúng như có câu nói �Sự bại lâu vì� nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí. Song việc đời do người ta tạo nên. Trời trăng đã lặn biển tây. Thai nghi hôn vô thực. Còn người nghê ngủ. QUẺ SỐ 140 . có điều chi. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí. việc cầu xin có thể hiệp. Nhân toại mộng trung. Theo ý quẻ cho hay. thắm đầy mộng mơ. Suy xuất phù tang nhặt. cũng có thể chiến thắng.

Kỹ phiên thanh nghị tại vương đình. chứ nếu không thì tâm thực chẳng bao giờ được yên. nhưng người cứ bình chí. Sở dĩ được thế cũng là nhờ ở những lời thanh nghị. thành ra phải lo âu. Nghĩa là nói: Công việc cầu mưu của bạn bắt đầu tuy gặp khó khăn nan giải. công việc sẽ bị hư hại. Phụng đưa vua lệnh báo quê thổ. Lạc hưởng danh thơm bốn bề vinh. Trong trường hợp. Tuy vậy nhưng nhờ có lòng son ngay thẳng mà về sau sự thật được phơi bày khiến tiếng thơm trở lại với mình. làm cho người phải hoảng hồn.Thình lình sét đánh dội vang. Đắc hưởng giai danh tứ hải vinh. Lát mây đen sẽ mắt phai. chớ nên căng thẳng đối chọi với lũ tiểu nhân. Lợi tại trung bang trận chiến binh. Tuy bị mưu hại nhưng tìm rõ được nguyên nhân khiến ta không có cách gì biện bác cho mình. Nói một cách khác những việc mưu cầu ban đầu có . Người xin được quẻ này chỉ cần luôn giữ vững lòng son của mình là đủ. Mặt trời chói sáng đất đai sắc màu. QUẺ SỐ 142 . Được cái chỉ là bị vu oan nhất thời. Phượng hàm đan chiếu qui dương bạn. Lát nữa mây đen sẽ tan mất mà mặt trời sẽ xuất hiện chói sáng khắp nơi. Ấu lo hồi hộp chẳng màng đến ai. hơn nữa cũng khó gột rửa được tiếng xấu.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Lợi tại trung bang xuất chiến binh. nhưng chẳng sao. Quẻ này là quẻ thất nhi phục đắc nghĩa là mất mà được lại. Người xin được quẻ này cần có cái độ lượng khoan hồng. rút cuộc ắt được như chí vậy. LỜI BÀN Quẻ này chủ có công mà lại bị oán. Rửa tiêu cái nhục xưa trung đình. LỜI BÀN Quẻ cho thấy: bọn tiểu nhân mưu hại. thiết tưởng cũng không nên ôm giận kẻ khác. cho nên vẫn thấy cái ngày sáng sủa buổi xưa. Ý quẻ nói: Thình lình sét đánh vang dội.

thần điên đảo. 43. . Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm. 33. Lưu ly. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ. Đánh số dở. bế tắc. tinh thần điên đảo buồn khổ. 41. 34. Vậy những việc cầu xin của người. Số hên: 3. Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông. cầu lợi đều bất thông. 14. LỜI BÀN Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo. Điên đảo tinh thần biết tính đâu. ngoài thì ngại. QUẺ SỐ 144 . Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc. Quẻ dạy: Xấu. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. QUẺ SỐ 143 . 1. phải trải qua một thời gian nữa . không thể nào đề phòng nổi. Tâm loạn. Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu. hãy kiên trì tiến tới mà đừng nên nản lòng mới nên công. thời xấu sau mới hay. mình muốn khóc mà không khóc được.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Nhất trùng thủy. 11. Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này. 4. Ý tự cánh khiên triền.lẻ sẽ bị thất bại trước rồi mới thành công sau. không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải. như xưa có câu �Thế gian không có việc chi khó chỉ sợ lòng người không bền�. Cầu danh. Ý tình chẳng được ngày yên dạ. 44. thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kham thán nhoại biên ưu. ta mạc vận. Than thở việc ngoài đã quá lâu.

41. Hồ trung biệt hữu thiên. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. Những việc mưu của bạn ắt gặp nhiều may mắn. đạt thản nhiên. Chỉ xích thanh vạn lộ. là chỉ cho bạn hay rằng.Nhất trùng sơn. trái lại nhờ đó mới tới được nơi giai cảnh. Tô. Nhược ngộ thảo đâu nhan. 1. Cầu tài cầu lợi rất mát mái. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp nơi gập ghềnh khó đi mới tới được chỗ bằng phẳng. xuôi chèo. 10. một cảnh thanh bình. ẩn tàn trời riêng. thời vận của bạn đẹp đẽ như thế. Đánh số càng hạp. Còn về sóng gió cũng không sầu.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Ngộ hiểm bất tu ưu. ví dụ như họ Hoàng. Giàu sang danh lợi đến kỳ. mới tin rằng bặt thiệp giang hà cũng không phải là phí công vô ích. Phong ba hà túc kỵ. mới mong được sự giúp đỡ tích cực. 44. LỜI BÀN Hai câu đầu nói: họa hoạn nhỏ nhặt. 14. Phải ngộ những người sanh cỏ dầu. Quẻ cho biết non nước tiếp liền. đường lộ thẳng bằng. gió sóng êm lặng. và quý nhân đến giúp cho công việc thành đạt mỹ mãn. Phong ba. Người đau cỏ tức là những người mà họ có chữ thảo đau. Trong hồ nọ. non nước tiếp liền. Gặp được những người họ này là những người có thế lực. lúc đó. Số hên: 40. Đó phải chăng . Đường đi nước bước công danh lộ. Ngày nay sóng gió điềm nhiên an nhàn. Nước non. QUẺ SỐ 145 . tự có riêng một cảnh. cứ nắm giữ ý định tiến hành đi. chỉ nhờ ở mình chính trực vô tư mà thôi. Cát� (thuộc bộ thảo là cỏ). Đường đi bằng phẳng khang trang. 4. Bầu kia trong đó. chớ lo có gì trở ngại nữa . Lao khổ thì có đấy nhưng quả thực nguy hiểm thì chưa có. tức là đời của bạn lên hương đó. Khi gặp hiểm nghèo ta chẳng âu. Thời vận hanh thông. 11. chẳng đáng lo sợ.

chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng. mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. Sự ninh âm bất tĩnh. Khổ nổi việc yên tâm lại loạn. không phải xấu. nên những băn khoăn đó. 1. 14. Thua keo này gỡ keo khác. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý. Số hên: 41. Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng. 4. 4. Người xin được quẻ này nên cần chú ý. 5.cũng còn là một cái duyên đã được định sẵn từ trước. chớ tính. vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay. 64. chỉ tại mình thôi. . Không có gì ngăn trở cả. Đánh số ắt trúng. Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời. mà là hanh thông đấy. Vậy những việc mưu tính của bạn. Hoa khai xuân hựu ly. QUẺ SỐ 146 . 46. Vậy còn gì đáng chê. và ngày thành công ấy chớ không còn bao xa nữa. 6. Nếu không theo thế. Căn cứ ý quẻ. Quẻ này là quẻ đại cát. 54. trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa. Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông. toại nguyện. sự vui mừng đang chờ bạn đấy. Nhạ khởi hứa đa nghi. phó mặc cho lòng trời. Vận may quá rủi chỉ tại ta. chờ đời đã. Hơn nữa những việc cầu mưu ắt được thành công. Đánh số chưa tốt. Số hên: 41. hãy cấp tiến đi. Tự làm biết mấy chuyện hao công. chẳng còn có gì đáng lo âu nữa. Cầu tài danh đều dở. lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu. không gì gọi là may mắn lắm.TRUNG HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Thuyền trạo trung lưu cấp. Xưa có câu �Tri túc thường túc bất tri túc thường âu�. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh. 1. 45. làm điều thiện để tích phúc. Như hai câu thơ ở trên �Thuyền chạy. giữa dòng sông hoa nở phùng xuân �. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng. 14. công danh tài lợi dạ thành. Tiến tới thì thành công. Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn.

thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại.. Thanh vân cửu vấn trình. Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay. Quý nhân giúp tức việc thành. 41. Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức. tích đức cho nhiều. LỜI BÀN Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu. vận đang sắc màu. Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang. Cầu tài cầu danh đắc quả. 47. Quý nhân lại trợ lực. 74.QUẺ SỐ 147 . lo gì nữa. Đến thời rồi. 14. Hãy nên chia dựng mến yêu. Đánh số ắt trúng. Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng. Hoa tạ tử hoàn thành. QUẺ SỐ 148 . chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Tiền ngộ lương đồ. nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện. Đình đình ổn ổn. Chỉ cần tu nhân. Vậy những việc cầu xin của bạn.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Tiểu tử tảo xu đình. LỜI BÀN . ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác. Đứa này sớm đến triều đình.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Khả súc khả sừ. Phiến ngọc thốn châu. 1. 17. Số hên: 4. Đường đi ổn định khang trang. Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy. Tiền đồ ngàn dặm. Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm. 7.

41. 1. lúc đó. Một lòng hai việc lắm suy tư. Ý quẻ nói rằng: Vận thời của bạn hiện nay. 14. chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành. 48. 14. dù có may mắn gì cũng như bông mới. Mọi sự cầu đều dở. Người xin được quẻ này nên gác lại nổi niềm. Cầu còn lận đận chưa thể �Nhứt phàm phong thuận�. Tân hoa khô thụ. Đánh số thua. Số hên: 9. như đang trong tình trạng nan phân. Có thể được phong tặng chức danh cao.TRUNG TRUNG Bát Thuần Chấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Nhất tam lưỡng sự. mưu vọng đều không thành bất tất phải phí tổn tâm sức. 94. 19. Chẳng biết làm sao. 84. Hoa rụng thì quả kết. Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi. Bông mới cây tàn đầu vĩnh cửu. 1. Một việc hai lòng lại bơ thờ. Tốt đẹp cho mọi sự cầu. Mọi việc đều mơ hồ. tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. ta quyệt phải đợi tới lúc vật đổi sao dời mới có thể thành tựu được. LỜI BÀN Quẻ này chủ thời cơ chưa tới. Bởi câu chót của quẻ thơ nói �Hoa tuy tàn mà quả lại chín. Trực đãi giao xuân. chờ đợi. 41. Chưa thông. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy. tốt lành hương thơm�. Hanh thông phải đợi một xuân sơ. thì công việc làm sao mà chạy. nên vận trình chưa được thông. điều vui mừng sẽ đầy nhà. 49. Trong tình trạng nan phân. Vận thái đến kỳ.Quẻ này chủ hiếu tử được phúc. . hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn. Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ. Nhất sự lưỡng tam. vui với hoàn cảnh chớ có vội vã tiến gấp làm gì. Số hên: 8. thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi. Đánh số tốt. chờ thời mới hay. cây khô chẳng được lâu bền. Ẫn nhẫn. QUẺ SỐ 149 . Mà chỉ chờ đợi năm tới như câu thơ nói �Hanh thông phải đợi xuân sơ�. mà thành. 4. 4.

Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay. Trăm việc thành tro chẳng cái nên.HẠ HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Đại sự khủng nan do. Kỳ trung tiến thoái đa. Ở dưới khó mà thân với trên. Tàn hoa bất tái biến. Quá xấu. vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy. điên đảo vị trí. Lòng người biến đổi nào lâu bền. Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó. không thể cưỡng cầu mà được. chờ đợi thời vận là tốt hơn. 51. Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại. QUẺ SỐ 151 . 1. Việc lớn lâu nay tính khó thành. Số hên: 5. duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành. Đánh số không tốt. 15. 10. Chớ có nói thiên đạo bất công. bế tắc. LỜI BÀN Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo. thăng trầm vinh nhục. 50. gia đình không được yên vui.QUẺ SỐ150 . Quế luân viên hựu khuyết.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc đạo sự vô ngoa. Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận. Quang thái cánh tha ma. Trời định cho rồi người phải đành. Mọi việc cầu đều xấu. mà phải nói việc người không nhất định. thì ách vận mới mong dời đi được. Tại vì vận xấu khắp chung quanh. LỜI BÀN Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm. mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh . Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. Sự cơ rút cuộc có điều mất. Trời định sẵn số phận rồi. Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được.

thì tốt hơn hết. phải có cần câu. Cần câu khi nắm tay rồi. rồi ắt vạn sự như ý.sáng. 2. Than thở chẳng có lợi gì và không thể giải quyết được chi mà phải cố gắng cầu tiến như muốn bắt cá ở sâu vực thẳm. 51. Đừng than công việc chậm lâu. Theo ý quẻ cho biết. Và cũng đừng nói có đầu không đuôi. 51. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại. đau buồn chứ chẳng ích chi. hãy cố gắng tạo nên một hoàn cảnh thuận tiện cho bước tiến dễ dàng. 15. 5. ta có chỗ tựa nương. Đây chỉ là cái tượng của trường hợp khai hoa thì sớm nhưng kết quả thì chậm đó thôi. nếu là công việc đã xong. trước mặt xem ra vô cùng gian nan. Rồi một buổi đẹp trời. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: việc có điều nguy hiểm. . Vậy muốn thành đạt những việc cầu xin. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết. Cầu mọi sự còn chậm. việc cầu xin của bạn khó mà thành công. Đánh số hạp chút ít. Song lễ mừng được sóng qua gió lặng. Nhất điêu thượng kim cầu. Cầu xin mọi sự đều dở. 25. Người xin được quẻ này nên vững tâm chờ đợi. 45. 50. Số hên: 1. Muốn thành công phải có phương tiện và người giúp. rốt cuộc không còn chướng ngại. Mọi sự tính toán nên đình đốn. sẽ có thể bắt được con cá vàng. Tình thì thất bại. Ẫn nhẫn. 10. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. Cố gắng mới thành. QUẺ SỐ 152 . Số hên: 52. 5. Trường can chung nhạn thủ. Hưu ngôn bất đáo đầu. 1. Đánh số không mấy hạp. Lo gì cá chạy ẩn vào hố sâu. đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc thán sự trì lưu.

Lưỡng sự tương đắc. 51. Chung vai chung sức người đông mới thành. Số hên: 3.QUẺ SỐ 153 . 15. 53. Việc nên tính trước khi làm. Muốn đi cũng phải thong dong. tính kỹ. Vì vậy nên cần phải đòi hỏi thời gian nữa. Tính toán chắc chắn. Ưu lai khước hựu hoan. ta nên cẩn thận trì trọng. Thực vậy việc cầu xin của bạn là nguyện cầu khác thường. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bạo hố bằng hà. 13. Hãy phòng công việc ngổn ngang không xong. bởi thế. Cầu danh cầu lợi cần kẻ giúp. Cần có kẻ giúp sức. Vị động khủng tiến chí. như câu thơ quẻ của câu thứ ba nói: �Muốn đi cũng phải thong dong� và cũng phải nương dựa sức người để mà tiến đến mục đích của mình. Dư bất an. mà tạo cho mình cái thế. Người xin được quẻ này may sao còn chưa có nhảy ra một cách lỗ mãng. cũng như sự giúp sức của người thì mới mau thành.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Túc bất an. chỉ có tốn chứ vô ích. QUẺ SỐ 154 .HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Sự tiền ưng hữu kỵ. mới nương thế. . 31. Theo ý quẻ cho hay về những việc cầu xin của bạn nên cần có thời gian để tính toán. Hoàn tu tá thế lực. Dục vãng thả trì trì. Đánh số thông. lại phải làm sao được cả thế lực giúp sức của kẻ khác thì công việc mới thật tận thiện tận mỹ.

sửa chữa lại chiêng trống. mới mong. Bánh xe trục trặc lại mòn lần. 15. Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên. Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công. Rất may được gặp quý nhân giúp. nên được tốt lành như thường. cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực. chấn chỉnh lại cơ đồ. Hữu quý nhân. Cầu mưu. 5. sửa chữa những điều hư hỏng. 14. Làm điều suy tính lắm sanh phiền. Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động. bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. cầu lội còn chậm. Trùng chỉnh tục. Chờ đợi thời gian nữa. 54. 45. Thời vận chưa thông. Đánh số hạp chút ít. 51. Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân. Xa thoát bức. Cái vạc ba chân nay đã gãy. 1. nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi. LỜI BÀN Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Đỉnh chiết túc. Buồn bực làm chi vui lại liền. Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp. Sửa chữa phục hồi đều tốt lành. LỜI BÀN Hai câu đầu có cái triệu phá hoại.Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên. Việc nào cũng phải mà phân giải. Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. nghĩa là sức người thắng trời vậy. dẫu có gì trắc trở ban đầu . Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ. Số hên: 4. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được. Trong trường hợp này. đang buồn lo. tái tạo lại kiền khôn. QUẺ SỐ 155 . Xấu vừa. trước khó mà sau dễ. tiến thoái lưỡng nan. để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận.

Hơn nữa. Chuyện thi phi xảy ra hằng ngày. Số hên: 55. 51. QUẺ SỐ 157 . 15. Sự cửu vô thường. cần người góp bàn vào. Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành. mới hay. Tính toán kỹ mọi việc. Đánh số ít thông. Vậy việc cầu xin của bạn hãy tính kỹ chờ đợi.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Quý khách tự tương thân. Và chớ cưỡng cầu bất lợi. Thời gian bất lợi. . hiện thời vận của bạn đang ở trong cảnh ba đào chưa được hanh thông lắm. Ba đào dương phí. và đừng nản chí trên đường đời mới mong thành đạt ý nguyện. Bệnh tật thì liên miên không dứt. Ý quẻ cho rằng: Tình đời éo le. 16. Hiện tại ba đào đang nổi vươn. 1 QUẺ SỐ 156 . 65. chớ nên vội vã hành sự. Đánh số hạp chút ít. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc. 56.TRUNG HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Tham tường ngôn ngữ. cho nên tất cả phải cẩn thận. Phàm tính toán làm ăn việc gì phải suy nghĩ cho kỹ. Ẫn nhẫn chờ thời. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng dữ nhiều mà lành ít.cũng chẳng sao cả. mới thu lượm được kết quả mỹ mãn. Thời gian bất lợi chuyện cầu nương. 5. Số hên: 6. 51. Cày cấy cần phải phòng thất bát. buôn bán cần phải phòng lổ vốn. Công việc để lâu tuy chẳng hại. Những câu ngôn ngữ hãy tham tường. 61. họa sớm mà phúc muộn. 1. mọi việc đều không lợi. 15. Mọi việc cầu xin còn đình trệ. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: Niên vận không được tốt.

mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành. được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông. như thế ta có thể chuyển buồn ra vui được. Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng. Hiện nay vận thời của người chưa được thông như quẻ nói: �Bình địa khởi ba lan. Cần tu nhân tích đức. Người xin phải quẻ này khi gặp việc bất tất phải sợ khó. nhưng cần phải giữ gìn kín đáo. 15. làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. Tai họa thường do miệng mà ra. tốt. thì mọi sự đều thông. Đồng tâm sự giác hoan. Số hên: 7. QUẺ SỐ 158 . LỜI BÀN Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình. Tiêu đàm chung hữu kỵ. Đùa giỡn nói chơi đều phải tránh. việc cầu lắm gian nan�. ngày càng lên hương. . 5. mặt trăng soi xinh đẹp. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức. 57. sự giao thiệp tốt ở chỗ tâm giao. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Vô cớ khởi ba lan. Ngưỡng vọng thái dương thắng. đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được. Sở cầu sự nhật nan. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên. như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang. LỜI BÀN Quẻ này chủ biến cố xảy ra bất ngờ. không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành. công việc khó có thể xong. Đồng tâm hiệp sức mới sầu tan. Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. 75. Hoạch kim tu tích đức. Quẻ dạy rằng. Phú quý công danh có khó nào. Tự mình quý khách hãy thương nhau. Đất bằng nay lại khởi ba lan. Đánh số hạp. 1. Mọi việc cầu xin khó thuận đàng. 51. Khi được bạc vàng làm phước đức. 17. Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao.Công danh thùy thủ thành.

51. 15. Số hên: 8. Căn cứ lời quẻ nói trên. Theo ý quẻ: Hiện nay vận trình của bạn như trăng sao giữa trời chẳng sợ mây đen phủ mất nghĩa là số vận hiện nay của bạn đang đắc thời. nhưng kẻ đạo cao đức trọng. 58. may ra mới thành. bế tắc. mưu hại tới đâu cũng chẳng phải là điều đáng sợ hãi lắm. 1.HẠ TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn . Thời vận còn thái. 1. Cầu mưu. 19. nhưng rốt cuộc chẳng việc gì. toại nguyện. Sở dĩ có trường hợp đặc biệt này là do ở chỗ ta hiểu biết sâu rộng mà ra. Đánh số hạp. Đánh số chẳng mấy tốt. tuy có gặp chút trở ngại cũng chẳng đáng kể. 85.TRUNG TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Cù phong suy khởi hắc vân phi. Có đôi chút tai hại thì cũng chẳng đủ để lo ngại trong tâm. Khó khăn. Nhàn thời vô sự tiệm tương quan. 18. 51. chẳng lo. 5. Đang vận hên. QUẺ SỐ 159 . 15. Số hên: 9. mà phải cố gắng tính toán sao mới được thành. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Bị người ta hại. Cần có người nâng đỡ. 59. và khi tiến hành cũng phải để ý và cần sự giúp sức của kẻ khác. QUẺ SỐ 160 .Cần phải tránh những chuyện đùa giỡn nói chơi. Gió thổi mây đen khắp xứ bay. Chẳng ngại việc không may xảy đến cho mình. Trăng sao nào sợ bị lu mờ. Tuy nhiên cũng có vài cản trở. Rút cuộc lo gì chuyện chẳng may. Tuy mây trước mắt hơi làm ngại. Như vậy những việc cầu xin của bạn hãy tính toán sao cho kỹ chớ nên vội vã làm e có hại. 95. Cao nọa y thiên vô khắc bác. Chẳng lo gì cả. cầu lợi. dù có bị dèm chê. Xưa nay. Sự sự hanh thông. 5. giúp sức. Những việc cầu xin của người rút cuộc sẽ thành công. thì công việc mới được thuận tiện và yên ổn. cũng phải có kẻ giúp. nhưng được lướt qua. Nhật tại thiên tâm già bắt đắt.

Số hên: 16. 10. Điềm nhiên tiến bộ.Nhân ỷ lầu. Người cầu được quẻ này ắt lo buồn không thể tả và thời vận của bạn ắt lận đận. thì mọi việc điều thông. Người xưa có câu: �Sớm nay có rượu sớm nay say� (Kim triều hữu tửu kim quý) biết đâu lại chả là một đạt quan đáng ca ngợi? Người xin được quẻ này há lại không lấy đó để suy lường. lúc đó mọi điều mới hết lo âu�. 60. Lúc đó mọi điều mới hết âu. 1. 61. Chi bằng ta có thái độ điềm nhiên đối với thế sự là hơn vì rằng mọi việc đều được hóa công an bài cả từ trước. 6. Ví may mà được bạn tốt thì có khác chi cây khô gặp ánh dương . Cành khu hoa nở rủ ham mê. Hứa đa sầu. Thiết kị nhị nhị tam. Chẳng còn biết nghĩ đâu và đâu Điềm nhiên tiến bộ vận thông đã. Mọi sự còn chờ đợi. Sự thủy vô ưu. Kho chi đóa đóa tan. Người dựa lan can sầu thiết sầu. Xuân sắc nay rảy đãy trở về. Nhưng làm công việc phải chuyền chí. Nhưng chẳng sao.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Nhất điểm trước Dương xuân. Chí truyên phương ngọ hợp. hãy ráng chờ qua một thời gian. Đánh số nên tính toán kỹ. Kỵ nhứt lòng ta chứa trễ bê. và sự may mắn còn xa lánh đây. Đang lo buồn vì thời vận bất tề. LỜI BÀN Tựa bên lầu thường thì suy nghĩ vẩn vơ một mình thì thường để cho sầu buồn vấn vương chín khúc. nỗi buồn lo của ta tự nhiên tan biến. để cái xui đi cái may đến thì lúc đó sẽ vui vẻ cuộc đời như hai câu sau của quẻ thơ nói: �điềm nhiên tiến bộ vận thông. Hãy phó mặc cho hóa công. Nhưng đừng nên vì vậy mà thối chí nản lòng. QUẺ SỐ 161 . LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta giao hữu phải cẩn thận. ẩn nhẫn qua cơn bỉ vận.

16. Chỉ cần kiên chí hành động. hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước. .HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Đạo lộ tiêu giao. 6. nên ngừng lại chờ đợi. Mộn đình bế tắc. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành công toại nguyện trong những ngày gần đây. ánh thái dương lại óng ánh trên không. cầu lợi điều đắc quả. sau cố gắng mà làm. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông. trước tử tế sau đen bạc. kiệt lực cùng ta. Ý quẻ cho biết rằng thời vận của bạn đang đến lúc đã lên hương. Theo ý quẻ nói. Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây. sẽ được toại nguyện. 61. phải ráng chờ thời gian nữa mới được. Vụ ủng khứ hề. chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh. Như xuân đã về với nhân gian. 1. Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi. Đ ường đi này vẫn xa xăm. từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù. cảnh tình còn buồn lắm. Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn. Ráng chờ sương gió êm ru. Số hên: 11. cành khô mấy chốc mà hoa lá xum xuê. lại đi giao du với những kẻ hai lòng. chớ bê trễ.xuân. Có kẻ không nghe lời khuyên này. Việc làm mới dễ cần cù nên công. Thời đen. Cầu danh. Nhưng phải cố gắng chăm chú trong việc cầu. thì đừng trách sau đời ta lận đận tan thương. Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên. Bởi thế ta nên phải chú ý kết hợp những người bạn tốt. là mọi sự thành đạt. đường ngõ lại người qua kẻ lại. Người xin được quẻ này nên lấy đó làm răn. Vân khai kiến nhật. chớ nuôi tánh bê trễ thì mới nên công. vận thông. cửa khép. có thế thì về sau ta mới có được những người sống chết với ta. Đánh số hên. như cành khô lại trổ hoa đầy. hiện nay vận trình của bạn. nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh. QUẺ SỐ 162 .

13. Đánh số nên tính toán kỹ. Biểu tượng: Cá. 12. Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. . chậm. 2. Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: �Phải cần cố gắng mới màng nên công�. Lục tái trước. Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót. chưa xong đã bỏ. cầu danh bị cảnh trước hay. 2. sau dở. Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn. chờ sóng gió đi qua mới hay. Cần cố gắng mới mong đạt. 36. Cầu trí. QUẺ SỐ 164 . nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên. Nếu nữa đường đứt gánh. 62. Ấn cần hỉ tự nhiên.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Ngư thượng điên. thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. Số hên: 3. Khỏi cần cố gắng mới màng nên công. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc không phải dễ.THƯỢNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tương dẫn tánh tương khiên. Thư nhập nan. Ty luân nhược. QUẺ SỐ 163 . 6. Đánh số bất minh. 6. Nên công bắt cá gian nan.Bất thông. 63. Cần ẩn nhẫn chờ thời. 1. Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng. bất lợi. 26. 16. Cầu tài lợi đều dở. Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất. 31. 1. Thi vi vô bất lợi. Số hên: 16. vì tài trí kém mà ra. Cá ăn mồi đã dính câu.

Vậy cầu xin của bạn cứ tiến hành đi sẽ gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ để thành công sở cầu chẳng có gì đáng trở ngại thời vận lên hương là hanh thông rồi. điều vui tới tràn trề. Đây là một loại quẻ thượng cát. tâm trạng vô cùng nghi ngại. lìa xa mọi người không ai có thể làm cho vui được. Vậy nên sở cầu của bạn hãy tạm gác . Vui vẻ đắc lực nữa chẳng có chi trở ngại dù có việc buồn phiền. đoàn thể để ở một mình. Người xin phải quẻ này có cái tượng của kẻ nghi ngờ đầy bụng khiến chán nản. khỏi lo gì nữa. Buồn rầu đã qua. Vui vẻ ân cần lại tự nhiên. Nghi nghi tất cả việc đều nghi. trăm việc đều hanh thông. nỗi buồn tiêu tan hết. QUẺ SỐ 165 . rút cuộc cũng vui vẻ. Cầu tài. hay không xứng ý. mưu sự nên thành đó là ý của quẻ thơ nói cho hay. 1. Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét. 61. Số hên: 4.Sầu sự chuyển đoàn viên. Này đây tương dẫn cách tương khiên. Nhất phiên tiếu bải nhất phiên bi. Chẳng có điều gì mà bất lợi. LỜI BÀN Quẻ này chủ công thành danh toại.TRUNG HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Nghi. Thời vận chưa thông. nghi. 16. 64. cầu danh đắc quả. Đánh số hên. Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo. Ý quẻ cho rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay có người nâng đỡ cho nhau. Thời vận đến. 14. Có quý nhân giúp. Độc đối tây phong trướng đại my. Việc buồn cũng biến chuyện đoàn viên. nghi. 6. Gió mây thấm thía giọt sầu mi LỜI BÀN Quẻ này chủ ly khai cùng bạn hữu. Cười ngất một phen rồi sầu bi. 41. buồn vui thay đổi vô thường.

QUẺ SỐ 167 . Đánh số có thể có kết quả. Số hên: 5. Tòng thử bảo sơ chung. Đánh số chẳng hên lắm. 66. Nhưng quẻ lại nói rằng khỏi cửa đến đường cái. cầu danh có hy vọng. để chờ khi thông vận chuyển lối thì lúc đó mới tiến hành những việc cầu mưu thì tốt hơn. Người xin quẻ này nên xuất hành ra khỏi cửa. Xuất môn thông đại đạo. Số hên: 6. Mọi việc đang trì trệ.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thủy Giải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm . 6. Tuy nhiên. nếu dám xuất hành ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ được.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Thượng hạ bất hòa đồng. Trên dưới không hòa lại chẳng đồng. gặp cảnh lo âu. Lao nhi vị hữu công. 16. chứ chớ nên ru rú ở nhà. cũng không thể thành công. Từ đó vận trình mới hanh thông. 61. nhưng nhỏ thôi. Có cố tâm tiến tới. nên chờ. Cầu tài. nên tính toán đều chẳng đến đâu. nghĩa là nói với bạn rằng phàm mưu tính việc gì đều cần phải tính xa. phải tính toán mới thành. tức là ý chí chật hẹp không thấy sáng sủa. 61. QUẺ SỐ 166 . Nếu không ra khỏi nhà. LỜI BÀN Quẻ này chủ hiện tại chưa làm được việc gì cả. Chưa thông thời vận hãy chờ đợi thời cơ đến. Công danh tài lợi chưa thông. Khi ra khỏi cửa đến đường cái. 16. Đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. 65. Lao tâm đến mấy cũng hao công. 1. 51.lại một thời gian nữa. 1. 15. Cần đồng tâm hiệp lực và cần phải khoáng đạt. Trên dưới chưa hòa đồng nghĩa là thời vận của người chưa hanh thông nên làm gì cũng chưa nên ý nguyện chỉ hao công thôi. tính rộng thì công việc sở cầu mới có thể thành công mà không bị nguy hại.

Vân trung chân tiểu nhân. tốt đẹp. ắt vinh quang cuộc đời. mới tốt. Đừng đi nữa. Việc to có thể thành công. Qua mùa thu. QUẺ SỐ 168 . mặt sầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại. tối đêm khuya. . Đã có người bầu bạn giúp đỡ thì không có lý gì không thành công. có thể yên tâm tiến tới. Cầu danh đạt. nhưng phải chờ ba thu nữa. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: cơ duyên chưa tới. Hữu ích hoàn vô ngại. 67. Gặp may lợi ích hanh thông vững vàng. Phương tri hỷ tự nhiên. 1. 76. Thời vận thông. nên phải kiên nhẫn bền chí. mới là yên thân. huy hoàng cũng phải chờ ba năm nữa. Quẻ thơ cho hay hiện nay vận trình của bạn đã được hanh thông. ta cần phải có người trung gian để giao dịch hợp tác. 17. 16. thì hoàn cảnh tự nhiên khoa thư. Số hên: 6. 7. Đây là một quẻ thuộc loại đại cát. e rằng không có cơ hội tốt đẹp. Trong trường hợp này. Nhược ngộ truy đáo khách. ắt có ngày hanh thông. Vậy bạn muốn mưu cầu cuộc đời giàu sang. 61. LỜI BÀN Quẻ này chủ thuận buồm xuôi gió. Bác tại tam thu hậu. Hãy nên nhớ. Tam thu sau. tin mừng sẽ liên tiếp tới với ta. Khuyết nguyệt khủng nan viên. Nhưng quẻ nói cuộc thực sự hân hoan.Đại sự khả thành công. Đánh số.HẠ HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tang du thôi mộ cảnh. Người trong mây báo tin sang. Rủ bè kết bạn. muốn thành công sự ngiệp to lớn cần phải có một thời gian khá dài như xưa có câu "tam niên hữu thành". nên những việc cầu mưu của bạn sẽ được thành công toại nguyện chẳng còn gì trở ngại nữa. Một khi sơ ý e dè gặp ma. nhớ thật xa.

nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. phải nhờ tay quý nhân giúp đỡ. Nếu khi gió thổi buồm xuôi. không thể làm gì bậy được. 1. Gian nan qua rồi.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhị . 16. 61. không mấy hạp. Biết bao gian hiểm chẳng gì là vui. tới lui vạn trình�. e rằng gặp ma tác quái.Người xin phải quẻ này nên lấy điều nhẫn nại làm hơn. LỜI BÀN Quẻ này chủ tránh dữ tìm lành. gian nan. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Theo ý quẻ nói rằng. QUẺ SỐ 170 . thì mới nên việc. Cầu tài có sự góp sức của đông người. Muốn thành công bây giờ. Cầu tài danh cần có người giúp. 61. Lúc đầu tuy vô cố mà bị khốn quẩn. Người xin được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn và xét cho cẩn thận. 16. 1. Biển chu viễn quá san. Số hên: 9. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. làm hỏng công việc. Từ nay về sau nếu gặp �gió thanh� nghĩa là quý nhân dìu dắt nước bước đường đi.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Biến thư tiên hậu sự. Gian hiểm vãn lai nan. Đánh số được lợi nhỏ. 18. QUẺ SỐ 169 . 8. Bất thông. Đánh số. 68. Tóm lại họa phúc tùy người mà đổi thay biến hóa. Theo ý quẻ cho biết. Chuyện xưa trong sách có ghi. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. mà không có gì gọi là vui vẻ. thiên đạo thiệt vô tư vậy. Việc cầu xin của bạn. 91. nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya. Nhược đắc thanh phong tiện. Số hên: 6. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. tới lui vạn trình. 19. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. thì vận trình sẽ vô cùng thênh thang như câu thơ chót trên đã nói: �Thuyền nan một mảnh. 69. 6. 86. Thuyền nan một mảnh. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. những sự cầu mưu đã qua chẳng gì được may mắn và đều gặp lận đận.

cành khô lại trổ bông. Nhưng chẳng sao vận mạng sắp đến như cây tàn. 71. cảnh sắc vui tươi và người vui vẻ vô cùng. Việc này đã hỏng thành không. làm ăn và tất cả việc mưu cầu không được hanh thông.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Nhất sự tống thành không. Chớ tưởng hoa tàn mà lại than. lại nở trên cây tàn. Vẫn còn việc nọ hanh thông ý tình. Vui sướng tươi cười trời phước ban. Ta cần ủy thác giúp mình mới nên. Hết cơn vận bỉ đến hồi thái lai. Đánh số thông. Vậy thì sự cầu xin của bạn chớ nên lo âu. Hoàn cảnh thuận lợi về với ta ngoài dự liệu. Tâm hạ kham bằng ủy. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. Gặp người miệng lưỡi thông minh.Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Mạc thán tàn hoa. 10. LỜI BÀN . cầu danh sắp đạt. Số hên: 1. QUẺ SỐ 171 . 17. Hoa khai khô thụ. Hoa tàn. Hỉ tiếu hi hi. Quẻ nói rằng: Hiện tình cảnh của bạn như là hoa tàn. 7. Nhất sự hoàn thành hỉ. Nhưng đừng làm chuyện thất đức mới nên. nên vui sau khi ta lo buồn. xuân sắp tràn về khắp vườn nhà. Hơn nữa. 70. Cầu tài. Ốc đầu xuân ý. Quanh nhà xuân sắc khắp vườn ruộng. LỜI BÀN Quẻ này chủ đắc ý sau khi ta thất ý. sẽ được toại nguyện thời gian gần đây. Nhược ngộ khẩu biên nhân.

nếu độc lực thì chỉ vô công nhọc sức. 72. cầu danh nên nhớ kẻ giúp. Số hên: 2. Nghiêm. LỜI BÀN Quẻ này chủ người giúp ta chính quay lại làm đệ tử cho ta. Cầu danh.). 72. Cầu tài. Tu bằng đào lý chi. Người xin được quẻ này có cái may là nhờ người mà thành sự. mất một nửa. 11. Câu thơ sau: � Song hỉ chiêu đôi mày� dùng để ngụ cái ý trên. Kiều. Thăng tiến non cao mà tiếp nối. Bởi thế. 17..TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Dục đắc nguyệt trung thỏ. 7. như hai câu thơ thứ hai và thứ ba đã ẩn ý ở trên vậy. Đánh số tốt. . 27. cầu lợi cần nhờ kẻ giúp. nhất đắc. 17. mới có thể nên công nghiệp sở cầu. 1. Mới nên công nghiệp được tròn đầy. QUẺ SỐ 172 . Châu. Trong trắng con thỏ quả là hay. (Chữ họ có chữ khẩu ở bên như các chữ: Đường. Người xin được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng mà làm gì. Cao sơn lai tiếp dẫn. 21. phải có kẻ có thế lực giúp đỡ. Thực vậy. Số hên: 71.Quẻ này có cái tượng: Được một nửa. ắt có được này mất nọ. Nhất thất. Muốn được phải nhờ trò giúp thầy. Nhưng cần phải có sự hỗ trợ. 12. 1. một việc kia còn nên nhưng cần phải nương dựa sức người giúp mình mới có kết quả tốt đẹp. cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sanh tồn và cầu tiến được. Vì giống như việc đời đâu phải mọi việc đều vừa ý toại lòng. Lã. chúng ta sống trên xã hội nhân quần. Thơ quẻ đã nói rằng: Một việc đã hỏng. họ chạy lại giúp ta một cách tận tâm. Đánh số hạp chút ít. Đừng lo. Theo ý quẻ cho biết những việc cầu mưu của bạn muốn được như thỏ ở cung trăng quả là hơi khó đấy. Cao vọng quá e khó thành đạt. 7. mất khu đất bên đông nhưng lại được đám dâu bên tây. Chỉ khi nào gặp người thân hữu họ có chữ (khẩu) ở bên lúc đó ta mới có thể tin tưởng mà ủy thác cho công việc của ta. muốn thành công phải có sự giúp đỡ. Vậy bạn hãy nên tự nhiên nghĩa là: �Tận nhân lực tri thiên mạng� thôi. nhưng muốn được như ý muốn thì cần phải có sự giúp đỡ của đàn em đông. Song hỉ chiêu sông my.

Biểu tượng: cá. Sự sự thông đạt. Cách thùy tam xích điếu. Thời thời khắc khắc yếu chu tuyền. 73. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt. không có gì là không được như nguyện. tròn khuyết không chừng. 37. Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý. chớ lo âu. Khuyết tròn. 23. và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên. 7. vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó. tên gấm thêu hoa. Ba thước dây câu cứ thả đó. Phàm người ham làm điều thiện. LỜI BÀN Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý. 1. 72. đó là ý quẻ mách cho hay đấy. 27. tốt đẹp lắm. Số hên: 3. Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền. Đánh số hên. Cá kia nó sẽ dính câu liền. Khuyết hựu viên. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp.QUẺ SỐ 173 .TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Viên hựu khuyết. Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi. QUẺ SỐ 174 .TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Sự toại vật ưu phiền. Đắc ý hoạch lân tiên. đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có. Vận thời hanh thông: �Bất chiến tự nhiên thành� không làm cũng nên việc. nên chẳng có gì đáng lo buồn cả. . Xuân phong hỉ tự nhiên. �Buông ba thước câu� ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. Thời lại tài kiếm duyên.

Thượng nguy ba. Tuy rằng giỏi giao dịch với đời. bất . đường đi rất là khó khăn. cứ tiến tới đi. 7. Có hy vọng thành tựu việc cầu xin. 17. còn lận đận lắm. giàu nghèo lên xuống. Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng. nhưng chẳng sao. Khôn ngoan giao thiệp mưu cơ. tiến chẳng bằng thoái. Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo. Phòng thất túc. 41. Số hên: 4. quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được. QUẺ SỐ 175 . thị phi đều biết cả. 14. mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. Vì những việc mưu cầu khó mà như ý. Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo. Lưng chừng bắt quyết. Nào chuyện thị. phàm mưu cầu việc gì. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. thế mà cũng chẳng thể tránh. biết cơ hội thử thời đấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ vô duyên. chẳng được duyên dung trọn vẹn. 1. Đánh số cẩn thận. Bất thông. 71. nếu biết khôn ngoan ứng phó thì cũng có thể thành đạt sở cầu và hy vọng. Kiên ta dà. Theo quẻ thơ cho hay hiện nay vận thời của bạn như đêm trăng khuyết tròn không chừng. Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong. Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo. cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn. Nguy nan nào kể hết ôi eo. LỜI BÀN Quẻ này nói: Vinh khô đắp đổi.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Thừa bệnh mã.Mau làm công việc chớ đừng lơ mơ. Người xin được quẻ này cần phải chú trọng hai điểm: thiên thời và nhân hòa. Thời lai vận đến nên thơ cuộc đời. 47. nghĩa là vận trình của bạn chưa được hanh thông. Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã. LỜI BÀN Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh. nào chuyện phi. thời đến là thành. Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình.

cầu danh còn xa.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Lưỡng sự dĩ hòa đồng. 7.lợi. Số hên: 5. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo. Những việc cầu tài. Ráng rượt hai ba luồng sóng gió. Ca xướng cầm lưu trung. 57. coi hiểm nguy như bước trên đường phẳng. Biết tính gì đây để khỏi phiền. chớ tính. 17. 6 QUẺ SỐ 177 . 67. chưa thể toại nguyện tức khắc. 16. Biểu tượng: Ngựa. cần phải gặp vài ba lần gian nan. Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến. Tuy bị lầm đường. 71. Số hên: 17. Đánh số e thua. Ngày mai vui đến khỏi lo phiền. Việc cầu xin của bạn. thì mới thành đạt theo ý muốn. Đánh số bất minh.HẠ TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài . mới may ra. Nếu không có gió thuận thuyền nhẹ thì thử hỏi làm sao mà dám có thái độ như vậy? Người xin được quẻ này phải chủ trương cuộc sống hòa đồng. Xấu. Còn nhiều gian nan. Đạo mô nhân đắc ý. 1. 71. 15. 17. theo ý trong quẻ còn phải nhiều gian nan lận đận. bềnh bồng trên dòng xiết. 75. 16. 7. hãy làm là hơn. Có hy vọng phần nào. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời qua cơn vận bỉ. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng nói cười mà định được loạn. nhưng vẫn đắc ý hát ca. Khinh chu ngọ tiện phong. Giờ nay tâm trí vẫn chưa yên. 1. QUẺ SỐ 176 . 76.

Thượng tiếp bất ổn, Hạ tiếp bất hòa. Tương triền tương nhiều, Bình địa phong ba. Tiếp với trên không vừa ý ta, Nối liền dưới, chẳng thấy tình hòa. Nan phân, nan giải dằn co mãi, Sóng gió đất bằng bỗng nổ ra. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Vô duyên với kẻ khác, trống xuôi kèn ngược, lủng củng lỉnh kỉnh, chẳng được yên ổn vui tươi, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người xin được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn. Quẻ thơ tả rằng, muốn giao tiếp trên dưới đều không được, sự việc lại dằn co mãi, đó là ý quẻ nói hiện thời vận của bạn rất xấu, không chút nào gọi là may mắn. Những việc cầu xin ắt khó thành đạt và giải quyết theo ý muốn, hãy cẩn thận trong việc làm ăn. Mọi sự không như ý, chớ tính. Nên chờ thời cơ đến là hơn. Phòng gian nguy hoạn nạn. Đánh số dở. Số hên: 8, 7, 1, 17, 71, 81, 18, 78.

QUẺ SỐ 178 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bạch ngọc mông trần, Hoàng kim mai thế. Cửu cửu quang huy, Dã tu nhân cữ. Vàng chôn dưới đất, ngọc đầy bụi, Sang quý gì chỉ cũng ẩn thân. Ánh sáng tuy rằng chưa giảm bớt, Đào lên được nó mới hay lành. LỜI BÀN Bịch ngọc, hào kim, quý báu biết bao nhiêu. Nhưng vàng ngọc chôn trong đất, có khác chi sỏi đá. Tuy vậy vàng ngọc vẫn long lanh sáng đẹp, chẳng bao giờ biến chất, đáng tiếc là chỉ tiếc cho bọn ngu phu tục chẳng thấy chẳng hay mà thôi. Rồi một sớm được tìm ra, vàng ngọc đâu có giảm giá được đâu. Người xin được quẻ này có cái tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đền nổi may một mất thanh danh.

Hiện nay thời vận của bạn như vàng ngọc bị chôn dưới đất và bị bụi trần phủ đầu, tuy vẫn sáng sủa. Và nếu muốn những vàng ngọc thành đồ hữu dụng và vật quý, thì phải đào lấy lên mới được. Nghĩa là nói việc cầu của bạn như đến chỗ tuyệt vọng mà vẫn còn hứa hẹn lắm, song phải cố sức thì mới nên công, chớ không phải ngồi không nói suông mà thành được. Phải cố gắng trong công việc. Vàng ngọc bị chôn và đầy bụi, thì ánh sáng đã mất hiệu quả và giảm sự quý giá rồi. Phải có kẻ giúp đào lên và phủi bụi đi, thì mới tốt trở lại. Cầu xin gì, nên có kẻ giúp mới thành. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 17, 77, 71, 7, 1.

QUẺ SỐ 179 - TRUNG TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bối hậu, tiếu hi hi, Trung hành đạo tối nghi. Sở cầu chung hữu vọng, Bất tất chựu song my. Sau lưng hé miệng hả cười, Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi. Đôi mày nhăn nhíu làm chi. Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động. Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo. Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành. Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 7, 17, 71, 91, 19, 7 QUẺ SỐ 180 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài

Tiều tụy vô nhân vấn, Lâm gian thính đo quyện. Nhất thành sơn nguyệt dịch, Thiên lý lệ quyên quyên. Tiều tụy nào ai có biết đâu, Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu. Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội, Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Ấu. LỜI BÀN Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm. Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp. Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên. Đánh số không hạp. Số hên: 18, 8, 1, 81, 10, 80.

QUẺ SỐ 181 - TRUNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Hoa lạc chính phùng xuân, Hành nhan tại bán trình. Sự thành hoàn bất tựu, Sách bạn lưỡng tam tuần. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN

Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 182 - HẠ THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Lăng ba hương lý thụ thâm ân, Quế điện sa song ân thụ tần. Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng, Quang huy trực thượng vị ty luân. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp. Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 183 - TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Dục hành hoàn chỉ, Bồi hồi bất dĩ. Đông dao mạc cưỡng, Đắc chỉ thả chỉ. Muốn đi sao lại không đi, Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng. Chớ nên rung động lưng chừng, Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc khôngcó hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên. Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho. Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: �Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu� vậy. Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong. Số hên: 3, 8, 1, 38, 83, 18, 81, 13, 31.

QUẺ SỐ 184 - TRUNG TRUNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tâm hạ sự an nhiên, Chu tuyền thượng vị toàn. Phùng long tuân hữu cát, Nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.

8. 81. Thả câu nơi sóng khó vừa lòng. Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được may mắn thành công. Điều kiện cần thiết là phải gặp được năm tháng hên may. Biểu tượng: Rồng. Trăng người lúc đó vĩnh đoàn viên.TRUNG HẠ Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Mộng lý thuyết quan sơn. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. Số hên: 18. sắp đạt. như người ngây nói mộng. Chờ rồng đến thì hay. 1. Danh lợi chung hữu vọng. Lợi danh rút cuộc có hy vọng. Việc chưa có trải qua. LỜI BÀN Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. cầu danh. Công việc cầu xin rốt cuộc ắt sẽ đưộc thành đạt vẹn toàn như trăng ngày rằm. Mục hạ vị khai nhân. Người xin được quẻ này nên tỉnh tâm mà chờ đợi. Ý quẻ cho hay tất cả công việc đã yên dạ không gì đáng lo cả nhưng chưa được toại nguyện lập tức thôi. hoặc gặp được rồng (người quân tử) lúc đó mới có điều vui mừng tới cửa. 14. Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng. Nhưng bền chí chờ đợi quú nhân chỉ dẫn đường đi nước bướcthì hay lắm như câu thứ ba nói "Cần gặp rồng mới may mắn" Sắp đến vận thái. 84. Đánh số thông. 41. Cần phải gặp rồng mới may mắn. chưa thấy khó. .Hiện nay lòng dạ đã an nhiên. QUẺ SỐ 185 . Cầu tài. LỜI BÀN Quẻ này chủ xử cảnh rất thuận lợi bình an. Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: �Danh lợi rút cuộc có hy vọng� nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may. nhưng tiếc vẫn chưa có hy vọng đạt đích mỹ mãn. Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông. Ba thâm hạ điều nan. Nhưng chưa châu toàn theo ý liền. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được. 4. 48.

chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. Dù có khó khăn rắc rối cũng thành không có. Quẻ ý cho biết rằng: hiện thời vận tinh của bạn cầu xin đang lên hương như ba mũi tên bắn đi xa ngàn dặm đấy. không kịp hối. 58. Dù bao tiếng nói xì xào đó. 15. Rất tốt đẹp. Xưa có câu: �Hữu phúc tự nhiên lai� đó. còn có tiếng tăm đi xa là khác. 8. vận thái lên rồi.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn . Số hên: 6. 61. Cầu danh cầu lợi còn chậm. Hứa đa nhàn khẩu ngữ. Phiến tác tiếu đa canh. Cho nên những việc kinh doanh mong cầu. Doanh cầu chỉ nhạc thành. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên lấy những lời nói nhảm nhí làm nhục chí mình khiến lầm lạc. chớ bôn ba. mà còn được vui vẻ như hai câu thơ chót của quẻ đã ẩn tả ở trên. 16. để mất dịp may đó. 51. Nên sự cầu xin đều thành đạt ý nguyện chẳng có gì đáng trở ngại cả.Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng. lập tức thành công. 86. tưởng bị họa mà lại hóa ra phúc. Cầu danh. Đánh số hạp tốt. Danh cầu mọi sự được điều hòa. Đánh số hạp. 18. 85. Nên chờ đợi. QUẺ SỐ 187 . 18. QUẺ SỐ 186 . 8. Ba mũi tên bay ngàn dặm xa. Rút cuộc trở thành khúc nhạc ca. Vậy những sự cầu mưu của bạn ắt thành đạt như ý nguyện. Số hên: 5. Cần ẩn nhẫn chờ thời. cầu lợi theo ý sở cầu. ngộ nạn mà chẳng có việc gì. 1. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp dữ lại hóa lành.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tam tiến khai vân lộ. Đừng ngồi không tán rỗi. thời gian sắp đến rồi.

Tương lai có hại. nào hơi yên lành. 17. chưa thông. khó thành. Chớ nên quyến luyến hoài hoài. chớ không dám lắm lời làm buồn lòng người xin. thì tương lai mới nên.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Vạn lý ba đào tĩnh. phải dứt khoát. Bỏ nhà bỏ cửa. Xuất môn đình. Rồi ra đi để tránh. rồi mai hận đời. quyết định và cố gắng. Và tương lai của bạn ắt không được tốt đẹp lắm. Theo ý quẻ cho biết: Những cầu xin của bạn trong thời gian gần đây. kẻ biếng nhác chỉ vụ lấy yên thân. Đừng lưu luyến làm gì. Khó mong. . 8.Nội Quái: Tốn Hưu quyến luyến. Tuy nay ngàn dặm ba đào. nếu là tình duyên. 18. Ngọ tiên trình. Cầu danh lợi còn chậm. Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi thanh xuân thì càng nên theo quẻ dạy mà làm thì mới nên vậy. Hành lộ xuất trùng quan. Nhất thiên phong nguyệt gian. Đánh số. Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong. Họ suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc cho nên nổi. thì nên dứt bỏ. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001. 81. chưa thể thành đạt ý nguyện nếu theo đuổi mãi cũng chỉ mòn thời gian quý báu mà thôi. thử hỏi lúc đó phải hỏng hết cả chương trình kế hoạch xây dựng từ trước tới nay. 71. Lợi danh vô trở cách. Chung náo loạn. 87. Số hên: 7. 1. LỜI BÀN Quẻ này chủ có những kẻ biếng nhác chẳng cố sức làm việc. nên để lỡ cả tiền đồ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002. Nếu không ắt loạn tả tơi.gif[/IMG] QUẺ SỐ 188 . Căn cứ nội dung của quẻ thơ. 78.

LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Mưu sự hoàn toàn hỏng hết. trăm việc không việc nào thành. tôn vinh an lạc. Ý quẻ nói: Chưa làm vua mà sắm long bào như hai câu trước nói ngó mai mà trị khát. Vậy những việc cầu xin. Gặp khúc gấp này. thực là nhọc mà chẳng có công gì. Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca. được nhưng ít lợi. Chờ gặp Hồ Long. xuất hành yên ổn. như tróc ảnh. Đây là một hào thuộc loại Đại cát. 8. Nhìn ngó mai giải khát được. có được chớ không có mất. Vậy bạn muốn thành đạt ý nguyện. đói mà vẽ bánh. chỉ còn cách đợi. Ẫn nhẫn. Nhưng chẳng sao. phượng khả tỉnh. QUẺ SỐ 189 . 88. Ngộ hồ long. 81.HẠ TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Khát vọng mai cơ họa bính. đó đều là việc thiếu thông minh. Cầu tài. chớ mơ mộng và đừng tha mồi bắt bóng vô ích mà thôi. chớ nản. thời cũng sắp đến rồi. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. Thực ra danh lợi song thu.Công danh tài lợi dễ phùng. Mạn lao tâm. Số hên: 18. chỉ hao tâm lực. phải chăng đó là mệnh số tiền định? Người xin được quẻ này chớ nên cưỡng cầu. 1. Công danh có ngày thành đạt. năm Dần và Thìn. Thực tế. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy. Bắt hình bóng. Đánh số. lúc đó cơ trời mới chuyển có lợi cho mình. Đói xem bánh vẽ càng thêm sầu. sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại. đến khi rồng cọp gặp nhau (tức là Thìn với Dần). LỜI BÀN Quẻ này chủ có vui chớ không lo. thì may . Cho nên sở cầu của bạn sẽ trở như hai câu sau nói: �Bắt hình bóng chỉ hao tâm lực� mà thôi chẳng thu lượm được kết quả nào cả. cầu danh đến hơi chậm. Gặp Hồ Long số mới nên màu. Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. hãy cố gắng nhằm thực tế sự việc và kế hoạch trong đời sống thì mới nên công. thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa.

ra mới định. cầu mưu lợi có chậm. Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Dạ bán đọ vô thuyền. mới nên. Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo. Nửa đêm nào có thuyền sang sông. 1. mọi người đều theo ý mình. nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới. chậm đánh số cẩn thận. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường. QUẺ SỐ 191 . Số hên: 19. Số hên: 9. mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu. 10. Việc mê tâm. 91. Thời may sắp đến. kiên trì hết mức để đợi. Sự khoan tay bất khoan. An tín hữu nhân truyền. Kinh đào khủng nhạ thuyên. 89. . QUẺ SỐ 190 . 81. 90. 9. mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài thơ trên đã nói. Nguyệt tà vân đạm xứ. Có kẻ đưa tin báo đến ông. chỉ nên chờ đợi một mà thôi. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục. LỜI BÀN Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn. 1. 18. chẳng bị mê. Nhất trường hoan hỉ họ. Một khi vui vẻ hô to. Đánh số thì nên tính toán kỹ. cứ tiến hành đi. Nơi mà trăng xế mây ảm đạm. Mọi sự cầu. 19. Bất cửu xuất trùng quan. Biểu tượng: Rồng.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự mê tâm bất nề. 91. Hổ. Sóng gió bão bùng làm hết hồn. 8. Đừng lo.

xuất hành thì gặp hiểm. Nếu là việc đã trễ lâu. QUẺ SỐ 192 . mất vật thì khó tìm. 19. Quẻ báo cho hay người cầu được quẻ này. mưu sự thì thất bại. Vãng lai bế tắc. LỜI BÀN Quẻ này rất xấu. Số hên: 1.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ. mà chưa được hanh thông. Nhưng chẳng sao. Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng. sóng êm thì sẽ có kẻ giúp.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự khổ ly lưu. vì quẻ nói rất rõ chẳng ích gì cả. cầu tài thì lỗ vốn. Tóm lại. Người thì khó xuất đầu nên công. thì vận thời chưa được hanh thông. nhứt là đối với những việc mưu tính đến giờ vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào. đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc. Đánh số ắt thua. Người xin được quẻ này cần phải tu nhân sửa đức để mong tránh bớt phần nào. Chờ sáng. mà còn gặp sóng gió nữa . 9. đến lúc cùng lại có nẻo thông. như được tin tức báo cho việc hay. Chỉ là thấy cái hư không bẽ bàng. khó mà thành đạt như ý muốn. phàm mưu tính việc gì nếu bắt đầu vấp phải trắc trở không được thuận xuôi thì nên ngừng bước. gia sự thì chẳng yên. thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. . Chữ �trăng xế� � nói sắp rạng đông là may mắn. 11. Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi. nếu không sẽ có sự không đẹp đưa đến cho mọi người. mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. Cầu danh lợi còn chậm. Rất e bế tắc chẳng thông. Yếu kiến vô hữu. bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn. 91. việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu. Lục giáp thò có tai. Bói được quẻ này quả là chẳng lành. Đang bấp bênh sóng gió. mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. nằm bệnh thì thấy quỷ. Nhân bất xuất đầu. trăng xế. Nửa đêm sang sông đã không đò. mà nên việc. đi lại thì chẳng lành. việc cầu còn nhiều trở ngại. Nên bỏ hẳn chớ nên theo dõi nữa .

tạo chu bột nên danh. nhưng đi chẳng gì trở ngại. Sóng êm vẫn thấy tâm hồn kinh. QUẺ SỐ 194 . Càng tới càng xa càng ý tinh. Tuy sóng êm vẫn kinh hồn. 2. 13. 91. Theo ý quẻ cho biết. 12. Muôn dặm buồm giương bước vận trình. nhưng chẳng gì đáng ngại. 93. nhất là càng ra xa càng tốt. 19. cầu tài. Vậy những dự tính cầu mưu. Số hên: 3. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Thanh vân đắc lộ (ý nói vận hên) cá nhảy chim bay (ý nói bay nhảy tung hoành được) cứ hễ ra khỏi cửa là thành công. Hành hành vô trở trệ. Số hên: 29. hãy nên tiến tới để những may mắn đang chờ.Bất thông. 92. Cứ đi chẳng có gì lo ngại. Đông phương tiêu hao. những việc cầu mưu của bạn ắt được thành đạt như ý. 9. lo âu. Nên chờ thời vận hanh thông. hãy tính. 31. Tốt đẹp. đánh số chẳng nên công. Dừng lại là hơn. Đánh số hạp. Viên xứ cánh thông tân. Bá bình lắng bất loạn. 91. Bởi theo quẻ thơ phán rằng. khó đạt. QUẺ SỐ 193 . Chớ lo. 19. Cầu danh. càng đi xa càng được hanh thông.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thân lịch kinh đào. 9. Người xin được nên cấp tốc đi xa ngay. Tuy hơi băn khoăn. Đây là triệu chứng Đại Cát. . hiện thời vận của người như là mảnh buồm giương đưa đẩy muôn dặm vận trình. chớ sợ.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Tốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Vạn lý phiến phàm chuyến. 1. Thời lai phong tống đằng vương các. 1. người cầu được quẻ này tốt lắm.

LỜI BÀN Nói hạc ở trong mây. Số hên: 4. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. Bông mới nở rộ. bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. LỜI BÀN Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh. 19. nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông. Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Hạc tự vân trung xuất. Mục hạ toàn tảo. Dưới trăng cũng có kẻ về đây. chẳng có gì đáng lo muộn đâu. Thời bất thông. làm càn rồi sẽ hỏng. chớ tính chuyện gì. Nhân tòng nguyệt hạ quy. Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. 1. nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ. chẳng còn chi . sung sướng. Bất dụng xu sòng my. 9.Thái bình thân thái. nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích. Mùa hè nóng hổi thu sương hàn. Rồi một sớm. 14. như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông. dương xuân trở lại. đánh số e bị thua. người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên. QUẺ SỐ 195 . bông cũ tàn. 91. nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động. Nếu cần ngừng thì ngừng. gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui. thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm. Tân hoan doanh lưỡng giáp. Chớ nhìn nhau mà mất cái hay. 92. Nên chờ thời là hay. 49. lo được đủ chuyện. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh. Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt. Con hạc từ mây bay khỏi mây. Công danh tài lợi còn chậm. Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến.

chớ nghe lời cám dỗ. Bất tất sinh nghi hoặc. sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện. QUẺ SỐ 196 . Biểu tượng: con Hạc. có tin may đưa đến. Như bài thơ quẻ đã nói: Cá trong vực thẳm chim trong rừng núi có thể bắt được. Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành.Thời vận thông. QUẺ SỐ 197 . 19. 91. 95. việc sắp thành công danh. Chớ chán nghi ngờ mất nhịp cầu. 1. Bắt chim trong núi chẳng lo sầu. cá chim đó ắt tự nhiên ăn câu. vào lưới của bạn đã giăng sẵn. Người xin được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí. Biểu tượng: Cá. 6. Việc cầu xin của bạn. 96. nhưng lại cho biết rằng chỉ có những kẻ cực ngu như Ngu Công mới có hằng (bền tâm cứ lớn mãi). mà chẳng khó khăn lắm.trắc trở nữa. LỜI BÀN Quẻ này có ý khuyên ta: Vất vả bao lâu sắp thành. tốt. 16. dầu có khó khăn mà vẫn vượt qua. Số hên: 19. U cốc điều khả la. chuyện Ngu Công rời núi tuy chứng tỏ Ngu Công cực thực ngu. 59. tài lợi sắp đạt. Nhưng ta hãy giữ bền tâm trí.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thâm đàm ngư thả điếu. 9. Đánh số. đừng lo cho mệt và cũng đừng nghi ngờ. đều thông đạt. rồi sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Chỉ dụng tràng cửa tâm. 15. Chim. chớ có bê trễ. 9. 1. có kẻ giúp đỡ. Chẳng lo nó thoát khỏi đâu. Đánh số hên. Số hên: 5.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Ngũ . 69. chớ lo ngại gì cả. Cá ở thâm đàm vẫn thể câu. Việc làm nếu chậm trễ lại do dự thì biết đến bao giờ mới xong được. Thời vận gần lúc hanh thông. Cầu tài. nếu kiên chí chịu đựng đeo đuổi sở cầu. cầu danh. Song ta phải bền chí chờ đợi. chê dèm của người đời. 91.

Một lòng góp sức cùng nhau. sau hay. cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng. Minh châu nhất lõa. Đánh số có sự góp sức thì tốt. Lúc đầu dở. 71. Minh châu một hột sắc màu sáng tươi LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan. Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh. Bước chân tiến tới phập phồng. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất. lắm lúc sinh ra nản lòng. QUẺ SỐ 198 . 7.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Trước trước chiêm tiện cơ. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người. chuyển rời chẳng quyết. Muôn điều nắm dịp trước tiên. 91.Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Tiến bất an. là việc đạt thành. ý chữa nhàn. Thoái bất khả. Rồi đây công việc tự nhiên dễ dàng. 17. ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói. Tuy giờ này. Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan. Kỳ trang lộ bất mê. không đạt được một hy vọng về tương lai. Sạ miễn thị hòa phi. Lui thì chẳng được vì không ngõ vào. 19. 97. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. Nhưng đều tránh được những đàn thị phi. LỜI BÀN . Số hên: 9. thời vận thông. lo âu cho bước đi của mình. Thượng hạ tương tòng. 1. Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời. Tục triều vô hợp ý. Cầu mưu lợi phải nhờ người.

cũng như biết chụp lấy cơ hội. Cố nhân bạn bè đều mất cả. Số hên 8.Quẻ này chủ tâm linh thủ mẫn.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tước táo cao chi thượng. 1. Bến cũ vắng tanh có kẻ nào? Dự việc nửa đường nay chửa hết. nắm vững công việc và trọng tâm. Cần chộp lấy thời cơ. Trong trường hợp này tuy nhiều lúc không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi. . Trời lặn xế chiều sầu biết bao. rồi việc cầu mưu sau này mới dễ dàng thành đạt. Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã. 19. Đánh số hạp. 9. lo gì. nhưng cuộc đời sắp lên hương. khéo léo xếp đặt. chẳng có câu nào may mắn. Biểu tượng: Chim. Người xin được quẻ này chớ nên nản lòng. mà bỏ hết cái chí bình sinh của mình. Tất cả sự mưu cầu của bạn. Vận bỉ. Vậy phàm mưu tính việc gì phải suy xét kỹ lưỡng trước. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp. 91. 98. Bán đồ bất liễu sự. 18. còn biết trông cậy vào đâu. đó là ý muốn quẻ nói đó. tuy còn lận đận. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. 99. cần nhứt phải nắm lấy cơ hội trước. nhưng thành đạt. tuy hiện giờ chưa được vừa ý xong cũng tránh được những điều chưa hay xảy đến cho bạn. 91. Nhất mô chuyện sinh sầu. Hành nhân cổ độ đầu. ít nhứt cũng tránh được không may. Số hên: 19. Đánh số chẳng lợi. khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. Rất thích y theo lối cũ mà hành động chứ không bước quẹo sang đường khác. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn. chớ nên lần lửa tháng năm. Cầu danh lợi còn xa. Chim kêu chiu chít nhánh cây cao. 9. Cầu danh lợi tuy chậm. thì mới nên công. rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động. QUẺ SỐ 199 . chớ tính chuyện mà hỏng. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm. đó kể ra cũng điều hết sức may mắn rồi vậy.

thiệt là may mắn thay. 22. Tính toán làm chi mệt xác thân. Giờ đây mọi việc đều hay cả. Đào bạn hữu nhân ca thả khốc. khỏi cần tính. Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. Đánh số rất hạp. thật là đáng mừng. Tốt đẹp. chẳng có gì đáng lo ngại. Hà dụng trù trừ. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây. Đào sà đắc đào châu. việc cũng đắc quả. Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới. bỗng nhiên rực sáng lạn. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Vô đoạn phong vũ thôi xuân khứ. 20. Nhãn tiền mục hạ. Số hên: 2. Mua vé số. LỜI BÀN Trong cuộc đời bình thản. Mọi sự đều gặp may mắn. QUẺ SỐ 201 . . Lạc tân chi đầu đào lý hoa. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tạo thạch đắc tạo ngọc. Biết ai tâm sự rối như tơ.QUẺ SỐ 200 . Người cầu được quẻ này. Đục đá may thay được ngọc vàng. đào cát gặp được châu báu. Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc). Đào trong đất cát gặp châu sang. Đấy quả là việc kỳ lạ.

lang thang cầu bơ cầu bất như chó bị hỏa tai. Truyền lai hảo tiêu tức. phải chờ qua một thời gian nữa là hay hơn.www. Thảo vườn nay lại trở xuân thời. 2. Biết ta tâm sự lắm ly bì. Do đó. Thảo mộc tân hân hân. việc cầu xin của bạn khó mà được toại ý bởi quẻ đã ẩn tả cảnh của bạn như trời xuân bỗng bị mưa gió làm cả vườn hoa trái tiêu tan chẳng còn cảnh xanh tươi như trước. Đang bị hãm vận. Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi.18/i$/sach%20ebooks/0. QUẺ SỐ 202 . Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát. công danh tài lợi. đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện . Người xin được quẻ này nên thực hiện chữ nhẫn triệt để. Đình tuyền hoa sắc tân. Tin tức rao truyền báo hỷ sự. giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Lư uyển nhất thời xuân. Tâm loạn lòng rối như tơ vò. Rụng hết hoa cánh chẳng có gì. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu. Nước. Ngoài ra không còn phương pháp nào khác. LỜI BÀN [IMG]file://///192.com/tuvi/quekhongminh/UTF8_NO_PIC/hinh quekhongminh/vachmau. Cầu danh lợi nên chờ đợi. 20. Số hên: 21. Bên cạnh vườn đào người hát giỡn. Ẫn nhẫn chờ thời. 10.gif[/IMG] Quẻ này chủ Lưu Ly mất việc bàng hoàng chẳng có chỗ tựa nương. Đánh số chưa tiện.Bỗng nhiên mưa gió giục tìm xuân. Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi. còn gì may mắn mà nói. Ý quẻ nói rằng.168. thì còn làm gì được nữa. chớ nên vội vã và cao vọng. không có gì là không toại ý. 1.30.vietshare. Vậy nên bạn hãy giữ theo lối sống cũ. cây mừng rỡ nói chi người. hân hoan vui mừng.

Cửa ngoài sự việc điệp trùng. Vận bất tề. 20. thời vận của bạn đã đến là hanh thông.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Môn ngoại sự trùng điệp. Tuy hiền nữa giúp chẳng sao. Số hên: 2. Quẻ này cho biết vận trình còn hơi trắc trở dầu cố làm cầu mưu đến đâu trong lúc này vẫn chưa được toại nguyện mà lại hao công mất giờ nữa. 32. Vạn sự như ý sở cầu. Ấm nhân đa ngộ hợp. quả bất địch chúng. Ấm nhân hội ngộ tương phùng biết bao. Đánh số chưa thuận. Đánh số hạp. Tuy nhà có hiền phụ đấy. QUẺ SỐ 204 . 30. nhưng vẫn khó xếp đặt cho ổn thỏa mọi việc.nay thời vận của bạn đó. Đây chính là lúc im hơi lặng tiếng ẩn dật qua ngày. Điểu điểu chung nam hợp. xa lánh hết mọi người là hơn. Cứ tiến hành. từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm. QUẺ SỐ 203 . vạn sự như ý. Thời vận hanh thông. ắt đắc quả. bắt chước như Đào Tiềm đời Tần ẩn dật. xa kẻ gian nịnh. Người xin được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng. Số hên: 2. Nhưng chung quy việc làm hao công trình. LỜI BÀN Quẻ này chủ chính không thắng tà. 23.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn . còn hao công. Những người cầu được quẻ này tốt hơn là nên ngừng những việc đang mưu tính nhứt là việc khuếch trương kinh doanh. 20. Cưỡng cầu tính ắt chẳng đến đâu. 3. nên đình đốn công việc là hơn. 22. tốn của là khác. Hiền xử tuy trợ xảo. Cầu việc còn lâu. Vậy nghĩa là hiện nay.

Sự hữu thiện, Diện hữu quang. Chung thủa hảo thương lượng, Hồ trung nhật nguyệt trùng. Công việc hanh thông tâm trí vui, Mặt mày sáng sủa nét tươi cười. Chung quy mọi việc dễ thương lượng, Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời. LỜI BÀN Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Ấu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình. Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là �Nhứt phàm phong thuận�. Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định. Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến. Đánh số tốt. Số hên: 24, 2, 4, 42, 20, 40

QUẺ SỐ 205 - TRUNG TRUNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Ám khứ hữu minh lai, Ưu tâm dự khả hài. Chung tu thành nhất tiếu, Mục lục mạc nghi thai. Mờ ám đi rồi đến rõ ràng, Ấu sầu tâm sự tự nhiên tan. Chung quy mọi việc thành vui vẻ, Hiện tại chớ nên mà nghĩ hoang. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự cứu người té ra lại cứu mình báo ơn ai ngờ lại mang ơn. Trước lo sau vui, quả thực là một câu chuyện cười. Người xin được quẻ này nên cố gắng làm đẹp những khó khăn, khỏi lo không được hưởng phúc. Công việc cầu mưu của bạn cho hay hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm còn hơi trắc trở, song rút cuộc việc đâu vào đó ắt sẽ vui vẻ thành đạt như ý cầu. Nhưng bạn phải một lòng với việc cầu, thì mới thành công, nếu không

hậu quả có thể trái ngược như câu chót của quẻ thơ đã nhắn nhủ vậy. Việc tính hơi chậm, nhưng được thành tựu. Chỉ cần cố gắng là đạt. Cầu danh lợi còn lâu, nên chờ. Đánh số, cần tính kỹ. Số hên: 25, 5, 2, 20, 50, 52

QUẺ SỐ 206 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Bảo kính vô trần nhiễm, Kim điêu dĩ tiền tài. Dã phòng thiên ý hợp, Chung bất nhạ trần ai. Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu, Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu. Tinh thần phấn chấn dương oai võ, Há sợ người đông giết hại đâu. LỜI BÀN Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy. Như thế việc cầu xin lo chi không thành, nhứt là hai câu chót dương oai võ và chẳng sợ người đông, thì càng nói rõ về đường công danh ắt sẽ gặp may mắn vì số mệnh đó. Thời đến vang danh. Sự sự tốt đẹp, sở cầu. Biểu tượng: Cọp. Đánh số hạp. Số hên: 6, 2, 26, 62, 20, 60. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif[/IMG]

QUẺ SỐ 207 - THƯỢNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài Hòa hợp sự, Đàm tiếu thanh. Hỉ ân tại bán trình, Bản độ đạp thanh vân. Hoa quỳ nở hướng phía đông, Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Cửa nhà mở rộng đón chào, Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự nghiệp thành đạt, không phí mất chút sức nào. Bằng trình đã có phận chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên hễ cầu thì hẳn ứng, hễ tiến cũng được tốt. Người xin được quẻ này có cái tượng: hễ đến nơi thì được tiếp rước. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.

QUẺ SỐ 208 - HẠ HẠ Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Hoa tàn nguyệt khuyết, Kính phá thoa phân. Hưu lai hư vãng, Sự thủy an ninh. Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn, Kim thoa gãy bể kính tiêu tan. Từ đây nên nhớ đừng lui tới, Công việc mới yên và dễ dàng. LỜI BÀN Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió.

Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi. Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp. Số hên: 28, 20, 80, 8, 2, 82. QUẺ SỐ 209 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Môn ngoại hảo âm lai, Sinh ý ưng hữu khánh. Danh lợi cánh hữu thiện, Nhạn hàng chung câu trận. Công danh lắm lắm đáng ghi, Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Tu hành chính quả mới mong, Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh. Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền. Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt. Số hên: 29, 9, 2, 92, 20, 90.

QUẺ SỐ 210 - TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Vạn lý hảo gian san, Phong sa tận nhật nhàn. Dĩ thôn câu thượng nhĩ, Hà tất ngộ ba lan. Núi non muôn dặm cảnh thanh bình, Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh. Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát, Xá chi sóng nổi gió thình lình. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm. Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió. Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành. Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá. Số hên: 21, 1, 2, 10, 20, 12.

QUẺ SỐ 211 - HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Song yến hàm thư vũ, Chỉ nhật nhất tề lai. Tịch mịch yêm lưu khách, Tòng tứ hạ điếu đài. Song yến ngậm thư múa nhảy hoài, Trông chờ nó đến là ngày mai.

Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy. như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy. Cử mục thiên thượng khán. Minh nguyệt tại nhân gian. theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân. 1. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. khỏi ngại không đạt tới thành công. 22. . bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. Số hên: 11. 1. thì thành công ắt không khó chi đâu. nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi. Cao thâm tiên khả phan. đó là đem tin mừng tới. 21. Đánh số đẹp. nghĩa là người hành khách không đi đến nơi. Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới. Thành đạt lớn. sau dễ. 12. 21. Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng. trăng sáng. cảnh Phật. Tin âm vắng bặt. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Từ đó cần câu đã hết xài. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ. thì lấy gì câu được cá vậy. Chờ đợi vận thái là hơn. 12 QUẺ SỐ 212 . Dòm ngó quả là núi mấy trùng. cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. Đánh số e cháy túi. Biểu tượng: Chim. Bế tắc. Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ. cứ tiến tới. Cao châm cách trở khả lần thông. Trước khó. và không cần câu.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Vọng khứ kỷ trùng san. Đôi én ngậm thư. Về việc cầu xin của bạn. Trời xanh. công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi. Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình. Nhờ vứt cần câu. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. 2. và câu thứ tư nói cần câu hết xài. Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng. tượng trưng cho cảnh Tiên. Số hên: 2.

Đánh số hên. 13. khỏi núi non. cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy. Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. Dùng thì sẽ ắt nên công. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. 12. thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. cố công mới được. Ý quẻ nói rằng. Tin lành trước mắt. những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên. Số hên: 2. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan. Khi cưỡi ngựa. 3.QUẺ SỐ 213 . Việc gần thành chớ nản chí. xã chi tắc tàng". khỏi núi non tin lành trước mặt vậy.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Tích đức thi công hữu tử tôn. LỜI BÀN Hành tang tức là xuất xứ: "Dụng chi tắc hành. hoạt động tranh đua với đời. Sát nhau tế thánh cập linh thần. . Đồng thời. vận son sắc màu. hư không chẳng còn. 31. 32. 21. nhưng phải quyết chí dốc lòng. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp. Nhất kỵ xuất trùng quan. 1. bước đầu chỉ có gặp khó khăn. Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Dụng chi tắc hành. như quẻ thơ đã nói. Giai âm chỉ xích quan. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. Xa chi tắc tàng. Nếu mà từ khước. đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. QUẺ SỐ 214 .

Quả thực là hai hoàn cảnh phân chia rõ rệt. Khi thấy núi sông biển đổi tên. LỜI BÀN Câu đầu ý nói đường đời được bình an vui tươi. như trời vực cánh chia cao thấp. Mổ trâu tế thần dụng ý tạ ơn trời đất quỷ thần. 24. Trên cây bắt cá. Số hên: 2. Tích đức thi ơn con cháu lành. cầu mong tránh gở được phần nào. Đào hoa kinh sâu vũ. nếu làm được như thế ắt hữu cầu tất ứng. Theo quẻ thơ nói: Bạn hãy nên cố gắng mà làm. Tu nhân tích đức. Vậy lo chi không giải quyết được công việc. Hang con cóc lại thả câu. Đánh số thông hạnh. Hãy nên ẩn nhẫn bước qua cửa sầu. Thủy bạn nữ tần đề. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng hạnh phúc vinh dự sở dĩ có được là nhờ ở công trình. Câu hai ý nói anh em chết chóc chia ly. tích thiện. QUẺ SỐ 215 . việc thành công ắt đạt.Công danh lưỡng tự thành toàn nhật. 4. lúc đó mới có thể thành đạt nguyện cầu. đó là lời dạy của quẻ. Còn câu chót ý nói bị thủy tai hỏa hoạn sạch không. 14. Nếu . Câu ba ý nói vợ con gia đình tán vong tan tác. Những sự cầu mưu của bạn. 41. Vân trung nhất nhạn chi. 1. 42. mọi người đều sửng sốt. làm ơn cho người ta. xây lầu trên mây. mà việc khó khăn của mình ắt người sẽ giúp ta. LỜI BÀN Quẻ này chủ rõ rồi đây mình đắc chí. Thực vậy. bao mộng tưởng đều không thành.HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Thế lộ thả bình di. tự nhiên được người thương mến. Hồi thủ san hà vạn vật tân. phải lấy thiện làm căn bản. và đừng đạt cao vọng quá. Làm bò cúng tế khắp chung quanh. không còn cái nhìn bằng nửa con mắt như ngày xưa nữa. nhìn nhau tự hỏi. Vậy quẻ này báo cho ta biết họa tới nơi. ắt khó thành toàn dụ được. thì mới được thư thả phần nào. Bởi thế. Công danh nếu lúc được thành tựu. 21. Phải ra sức chớ ỷ ta. nếu không. Người xin được quẻ này phải mau mau tu tỉnh.

huynh đệ khích tướng. Nhưng một buổi sáng đẹp trời. e bị quan sự. 1. 1. Quẻ nói trong nhà này nổi binh đao thân thù hai đàng không chịu nói hòa. công danh lừng lẫy. 6. 5. Đang bế tắc. rút cuộc chỉ là hư không.HẠ TRUNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Môn ngoại khởi can qua. Hãy đợi chu ý lắm nhựt nguyệt. Cao vọng quá ắt xôi hỏng bõng không. QUẺ SỐ 216 .không kết quả cầu sự cầu của bạn ắt như thả câu trong hang cóc. đó là ý nghĩa trong việc cầu xin còn gặp nhiều lôi thôi chưa được thuận ý mà phải chờ đến khi có quý nhân nương dẫn đường đi nước bước thì lúc đó công việc mưu tính mới trôi chảy thông suốt. chẳng chịu hòa. Người xin được quẻ này chớ trách chi nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng xây dựng bản thân để có chút huy hoàng mà thôi. 52. 21. Thủy giáo tiếu khà khà. mà lại tốn công hao sức thôi.12. vợ chồng ngủng nghỉnh. Số hên: 2. Lôi thôi. thì lần lần sẽ thấy hanh thông và có thể thành đạt sở cầu. võng lộng nghênh ngang. Số hên: 2. 15. 12. Chu y lâm nhật nguyệt. nên thực tế. Đề phòng và cẩn thận chờ đợi. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình bất hòa. bắt cá trên cây và xây lầu trên mây. Thù địch hai đàng. Đánh số dở. chẳng ích lợi gì cả. tình trạng này sở dĩ có chỉ tại chê mình hèn. chờ đợi. dang dở. Thân cừu lưỡng bất tri. QUẺ SỐ 217 . lúc đó gia đình mới mặt mày vui vẻ. Bạn nên bền lòng chờ đợi chớ nên vội vã. Trong nhà nay lại can qua. 25. 26. vận chưa thông. đón rước linh đình. 61. Tính toán phải tùy sức tùy tài. đánh số dỡ. 21. Biểu tượng: Chim.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . Bây giờ mới thể cười ha ha. áo gấm về làng.

ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì. Bắt được một con nai. 72. Rút lui để khỏi đau thương hận buồn. Môn ngoại sách. mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào. Phải nên gấp rút về để cố thủ. Ra đi chẳng có lợi gì. Hoa khai hựu cập thu. Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. vận đã đến mà người phải bước ra ngoài đón lấy. Thời vận đến. Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương. Vận may chờ cửa ngoài. Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi. Tất cả việc toàn vẹn. Đánh số thông. 21. vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. 2. Nghiêm sương vật tiến chí. Đâu đâu sương phủ đầy đường.HẠ HẠ Phong Thủy Hoán Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Nhĩ vãng vô thu lợi. 27. . Thoái bộ bất tồn lưu. gia nghiệp thì điêu linh.Hữu nhất thân. LỜI BÀN Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). thì mới thành công mỹ mãn. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn. QUẺ SỐ 218 . Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. Số hên: 17. 7. Đây là một hào được coi như trung cát. Hoạch nhất lộc. 12. 1. còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. Người này quả thực tài. Sự đoàn viên. Trái lại.

Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. 7. nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy. 12. Số hên: 2. 2. Số hên: 17. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó. 1. 12. LỜI BÀN Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc. Thời vận đến. mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền). Đánh số tốt. Trăng mồng ta lấy làm câu. Thanh phong tác tuyến. ngắm trăng trong cảnh khuya. Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu. thì mới dễ dàng thành công. 92. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. thì mới thành công mỹ mãn. Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân. QUẺ SỐ 219 . Đánh số thông. Và mặt khác. 27. yên hà phong nguyệt. 21. để bắt cá trong biển vậy. Cử võng yên ba. Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật. nói người quân tử lui về ẩn dật. Cẩm lân dị kiến. Thời vận thông cứ tiến thành. câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. Lưới chài sống động cũng hay. bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng. Quẻ này ý chỉ rằng. Dù là biển động bắt ngay dễ dàng. Gió thanh làm chi. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy. hóng gió mát buổi trưa hè.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Tân nguyệt vi câu. phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. 91. lấy gió làm dây câu. 1. 9.HẠ TRUNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . chẳng sầu không may. quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn. 72. QUẺ SỐ 220 .

thì mới tránh được việc không hay xảy ra. Số hên: 22. cảhai điều chỉ sợ người ta vấp ngã mang khốn.Tiên quan tỏa. Cần nắm trọng tâm công việc và nghiên cứu kỹ. Hoàng oanh chim én ào ào. Vườn hoang rực rỡ xuân màu sắc hương. Nếu không biết giữ điều kiêng. Người xin được quẻ này cần nên giữ câu "Tri chỉ bất nhục" (biết đủ mà ngừng lại . Vậy việc cầu xin của bạn hơi khó đấy. Người xin được quẻ này nên chú ý tích cực thực hiện. Cũng như mới mong thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Nên cố gắng. Hoa khai mãn viên. đắc thất. Cầu mọi sự chưa thông. Trước tiên phải rõ điều cần. Tai ương đưa tới rất phiền ngay. Theo ý quẻ cho hay phàm người cầu xin việc gì trước hết phải hiểu rõ trên phương diện cần thiết. 20. Vô ngữ liễm sầu nhân. Dựa lan can mộng hoàn lương. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng của một hoàn cảnh bình thường. nghĩa là nắm vững trọng tâm. công việc cũng phải suy nghĩ cho kỹ. thì có thể nói đó chính là triệu chứng của cả một cuộc hưng thịnh. 2. mới yên. tô bồi cành nhân. chẳng thèm để ý tới thị phi. Nếu lại còn vun trồng cây đức. Đánh số. Nhân tuân thành cự ương. chưa mấy thông. Thiết tha trong dạ buồn thương ý tình. Ỷ lan xuân thụy giác.HẠ THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Yến ngữ oanh đề. nên phải cẩn thận đo lường cho kỹ chớ nên sơ ý thì hỏng. tha hồ vui thú nhàn lạc. an hưởng tự nhiên. Hai câu chót bất quá chỉ là những câu chú ước cho mạnh nghĩa hai ý trên đó thôi. Tiểu tiết bất tri giới. QUẺ SỐ 221 . Tục đề phòng. nhất trong khi không chấp thuận hành động khiến lụy tới đức lớn. mới nên. Đề phòng tiểu tiết mới lành. LỜI BÀN Giữ lời cũng như đề phòng.

thì không bị nhục). thì hay. tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động. Thời đến rồi. Lao tâm vất vả cố làm mới nên. Tuy lao tâm. Bạn xin được quẻ này thì phải vất vả bận tâm thật nhiều với việc cầu mưu thì mới được nên phận. Hoan tiếu tiền đình. Số hên: 22. khổ trí. Lao tâm hữu thành. Căn cứ vào lời dạy của quẻ. Hãy nhờ sức gió phụ bên. Nếu được sức nhiều người giúp thêm thì tự nhiên được phúc vô bờ bến. QUẺ SỐ 222 . người xin được quẻ này đang lúc gặp thời lẽ ra phải thừa dịp này phấn khởi tinh thần đề mưu đó sự nghiệp nhưng lại cầu an và than thở. Đánh số. Người xin được quẻ này quả thực là "Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân" cứ hễ có công là được hưởng phúc. được nhưng ít lợi. Theo ý quẻ này thì bạn hãy dẹp mọi sự tự ti mặc cảm để nhận sự giúp đỡ của kẻ khác và mình cũng phải ra công cố gắng. Số hên: 21. Tương lai vui vẻ mới đều sự công. Lao tâm nữa lại lao tâm. Đánh số hạp. Ý� quẻ nói rằng hiện thời chim mừng. 2. còn chần chờ phân vân và cầu an làm gì? Cái may không đến lần thứ hai. bạn hãy cố tạo hoàn cảnh mến người mến cảnh. và quyết chắc không một việc gì là không xong. 22. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người. Thanh phong tá lực. hãy lo tính đi. thì ắt thành danh toại. 20. Có câu nhân định thắng thiên. hoa nở đã báo xuân về tới nhân gian nhưng bạn còn say mê với giấc ngủ để ráng quên những u sầu. 1. 2. còn phải nhờ sức của kẻ khác đỡ thì tương lai mới sáng lạng hơn. Ngoài ra. nhưng việc thành. LỜI BÀN Quẻ này nói: Có lao tâm khổ trí thì công việc mới thành tựu. hãy suy nghĩ câu đó ắt hữu ích hơn. . 12.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Lao tâm lao tâm.

Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn. Tiếu kha kha. Thủy tân hành khách quyện. QUẺ SỐ 224 . nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng. Số hên: 2.TRUNG TRUNG Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Ngọc thạch dơ chung muội. lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết. mệnh vận chưa thông. Ngọc thạch tuy rằng có ám mờ. cần phấn đấu. Đánh số không hạp. thì cuộc đời mới nên hương.HẠ HẠ Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Tiến bộ thả bồi hồi. Mé sông hành khách mệt thay. Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay. Bàn đi tính lại chung vô lối. Đáng lẽ hay.QUẺ SỐ 223 . Xuân phong liêu nhứ phi. Vì tại ta. Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. 23. LỜI BÀN Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung. 32. Chung vô cửu. Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản. . Đâu cần lo nghĩ việc nhỏ đó. 3. phiêu bạt vô định. Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não. Đường vào ba thực khó đi. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được. Sao đang bước tiến lại ngừng. Hà kham tiểu hối đa. Vui vẻ cười to chớ dại khờ. Châm bạn đa nghi thai. hóa dở.

công việc đã tính. Thì sự ắt thành. Nhất niệm nhập địa ngục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Người xin được quẻ này xử sự nên phải lấy việc trầm định tinh thần làm quý. Cuối cùng vẫn có thể vui cười hể hả. chớ nên lấy làm kỳ lạ và đừng xem trọng những điều nho nhỏ bất ngờ. cũng đừng thối chí. cứ thực hành đi.gif[/IMG] àng. Địa ngục thượng đường. Quẻ thơ nói rằng: Loại ngọc thạch vốn là loại vật quý. nhưng có khi sắc màu của nó vẫn bị ám mờ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. QUẺ SỐ 241 . 24. Vậy sự cầu xin của bạn cố gắng đi sẽ được toại lòng.LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Hiện thường có những tiểu hối (điều hối hận ăn năn nhỏ). 4. Kia là . Bất khả túy nhân mục lục. 42. Tiện phân vinh nhục. Chí lập niệm đầu yếu chân. Bởi thế cho nên viên ngọc nằm trong đá vẫn còn bị che lấp không sáng tỏ được.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Số hên: 22. Một bên lên chỗ thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Nhất niệm đạo thượng đường. Tuy nhiên về sau vẫn giữ được không lỗi lầm gì. Ý� quẻ muốn nói rằng: Sự cầu xin của bạn đắt thất đều do mình định lấy không nên kêu ngạo. Thành công ắt về ta. chói. chứ không nên lo lắng buồn phiền làm chi. Hãy nên lấy làm kim chỉ năm đó. Xưa có câu hữu chí cảnh thành. Đánh số được. Chớ lo chuyện tiểu tiết.HẠ TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Cứ tiếp tục tiến tới.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. cũng cần phải có thái độ thung dung để bổ túc vào. sáng.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 4.gif[/IMG] àng phân minh. 41. tiện giảo nhân.gif[/IMG ]àng: Thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. để đến nổi vinh nhục không phân biệt được.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Nhật đối dân. 24. Ý quẻ nói hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. chớ nên nghe người dèm pha. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta. . 21. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 1.gif[/IMG ]àng địa ngục rất rõ ràng. Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy. chưởng cứu thương sinh. 42.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Đạo đức làm đầu.gif[/IMG]đị a ngục hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm. bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng. rồi cho là bên nào cũng được cả.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Chọn đường lập chí phải tính. nhất cá nhân. thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại. Quân thần hữu tả kinh. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. QUẺ SỐ 242 . Phùng ngưu khẩu.gif[/IMG] Dương đặt quần.gif[/IMG] đừng theo tà vậy. nhất cá thần. chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. 14. đánh số tốt chút ít. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc. Tu trượng chân thần.

Nhất chỉ tiện hồi thủ. Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận. khó mong. 42. Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi. Phải cầu sức mạnh thần tiên. Trâu. Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên. biểu tượng. Nếu là người có nợ duyên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] Nhược thị hữu duyên nhân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. gian nan. Số hên: 2. Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được. 4. Chúng sanh được cứu. Dê. QUẺ SỐ 243 . Chấp mê bất ngộ giả. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image011.jpg[/IMG] Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn.Đàn dê trâu cố cắn người. phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công. vì tiểu nhân phá.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. như lời quẻ nói. . 24. Đang bị tiểu nhân phá hoại. thương thiên hữu phù. khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ. cần có tay trợ hữu. ý nói tiểu nhân phá hoại vậy. và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Đánh số dở. Trâu. hãy nên xem xét cho kỹ. vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ. hay quý nhân giúp. Lầu dẫn dã bất tâu. Say mê mãi chẳng ê hề. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. con Dêâ. Cầu tài danh còn xa. Chỉ cần một tiếng tức liền trở về.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.

Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời. Theo quẻ cho biết: Những điều cầu xin của bạn.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. cần dùng lý trí để xét nét công việc. Cầu tài danh chưa thấy lợi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Hải thiên nhất bích. Thanh quang khả ấp. Trời cao đất rộng vui tươi càng lành. chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời. Người xin trúng quẻ này phải nên cảnh tỉnh ngay. Như bài thơ đã nói: “Người có duyên kêu một tiếng tức liền trở về” cho nên phàm làm việc muốn được thành tựu thì phải có lý trí vậy.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. cần phải dùng lý trí mà xét nét tiến hành. bất minh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Một lỡ lầm thành ngàn đời hận. Đánh số chẳng lợi. Số hên: 3. Muôn ngàn dặm.gif[/IMG] Quẻ này nói sự mê lầm của người ta thực chỉ là tại người có duyên hay vô duyên mà ra. 4.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. 24. Bởi thế cần phải giác ngộ sớm. Tuy nhiên cuộc đời lên hay không cũng có phần thuộc về số phận. mới mong.TRUNG THƯỢNG Bát Tuần Khảm Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Dở. 2. Vạn lý vô vân. Nếu trễ thì không kịp nữa đâu. trăm việc đều như ý. có nhiều kỳ ngộ. Quay đầu về ấy kiếp trăm năm. Trời trăng đã mọc hướng đông. 34.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. QUẺ SỐ 244 . 32. 43. sáng cuộc đời. 42. Chớ say mê một thứ gì.gif[/IMG] Nguyệt luân đông thăng. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. bất thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ. không chuyện gì làm là không .

Hãy rút lui trở về quy ẩn. Vì quẻ có nói rõ: nếu ngày được ban phong rồi. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. 2. thời đến. Cần nên xuất tận khả để hành động. Vận thông. không lợi. Đánh số tốt. 40. Áo bào từ khước chí nam nhi. Thoát khước tử lai duy. Yên hà tiếu ngạo. Phượng thị nam nhi đạo. Công thành thân thoái.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay sẽ được tốt lành chẳng có gì đáng lo ngại.gif[/IMG] . mà không theo đúng phương châm tiến nhanh mà lui gấp. Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai. QUẺ SỐ 245 . Trời giúp người lành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Số hên: 44. lúc đắc thời chớ cậy thông minh tài ba. lẻ đương nhiên như thế.gif[/IMG] Quẻ này chủ tiến trình xa rộng. 4.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Nam nhi nếu được ngày ban phong.TRUNG TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Nhưng công việc êm thắm rồi bạn phải nên giữ gìn và chớ lo yêu cầu quá cao. Sự sự hanh thông. tức là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. Nhưng sớm ra lại nên sớm về. Về để u du nơi lâm tuyên. hưởng hết cái phúc thanh nhàn của cõi nhân gian. Tuy nhiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Cứ tiến hành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Bất phụ nhân gian tấu nhất tao. Đã báo lòng thành với khổ công.gif[/IMG] Nam nhi nhược đắc phong hầu an. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi.thành. xuôi chèo mát mái. Người xin được quẻ này có cái tượng: kẻ hiệu sinh đáng sợ (hậu sinh khả úy). Cầu danh lợi 10 phần đắc quả. còn gì nữa mà lo. 24.

Đánh số hạp phần nào. Rủ nhau mê hoặc nhiễm tà thế nhân. sắc đẹp duyên tình để quyến rũ. Theo ý quẻ cho hay người cầu xin được quẻ này hiện vẫn chưa được hanh thông. Người xin trúng quẻ này nên phải cẩn thận đề phòng trước. chớ . LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. hoa mộng. Lâu ngày thất bại nguy thân thiệt mình.đã được trả công rồi hãy rút lui và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. 2. mà hóa dở.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Chớ đam mê chuyện vàng son. khiến cho mình phải chịu nhiều điều tai hại thế mà vẫn không giác ngộ.gif[/IMG] đừng ham mê tục lụy nữa. Dừng lại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Công danh tài lợi có. Chớ gần tiểu nhân chớ gần bọn yêu phụ. Có kẻ dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ. Mê hoặc thế nhân. bạn hãy ngừng lại. Nếu người cố mà cầu mưu thì chẳng thu lợi được kết quả nào. ngược lại còn có thể bị những điều không hay đưa đến.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Tâm mục hồ ly. Công thành. Thế nhân bất sát. Số hên: 4. đuổi hết lũ gian tà. đó là khuyên người phàm mưu việc gì chỉ cần đến mưu vừa phải thôi vậy. Diên cửu khuynh thân. chớ nghe lời dèm pha nịnh hót. thâm thối là hay. 24. 42.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. để chờ lúc vận thời hanh thông rồi sẽ tốt hơn. còn trong cảnh đen tối. Nếu ai say đắm mất thần.gif[/IMG] Quẻ này báo động: Có lũ gian tà mê hoặc. chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. Chồn này cáo nọ xấu xa. QUẺ SỐ 246 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 5. 45. nịnh hót để thủ lợi. Có thế thì mới tránh được cái hại tán nhân bại sản. Bởi theo ý quẻ đã dạy trên đây.

gif[/IMG] Vinh khô tràng định mạc ta thương. May áo cưới mà người hưởng. khua môi rù quyến. 4. Vinh nhục định rồi chớ hận than.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. QUẺ SỐ 249 . Dở lắm. Biểu tượng: Chồn. 94. Cáo. 42. thì có ngày trời cho của mà hưởng. 2. 24. 46.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 42. bởi việc đời như Phật gia nói ”sắc sắc không không” vậy. lợi vừa phải. Ý thơ cho biết tất cả sự vinh hoa nhục sướng khổ đều đã có số định sẳn chớ nên than thở làm chi. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. cố gắng ắt có ngày sẽ được toại nguyện. ở quê người sao bằng quê mình sung sướng. 4. Số hên: 6. Tha nhân cải hoán biệt nhân thường. Người xin được quẻ này có thể tự tìm lấy chân lý cho mình mà ăn ở thì thế nào cũng vui sướng thịnh vượng. Kim nhật quân thường. Nghĩa là việc đời không nê cưỡng cầu hãy cho nó tự do phát triển. . 2. Quê người sao sánh kịp quê mình. An hưởng gia thương. 49.tính toán.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Làm người khách lạ chốn tha hương cuộc đời có vất vả gian nan mới có thể ngồi hưởng cảnh yên vui vườn nương. Nếu tiến hành ắt thất bại.TRUNG HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. có ngày người làm mình hưởng. Thế thì việc cầu xin của bạn cần phải bền lòng và giữ tâm lương thiện. Đánh số được. Đánh số dở.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Than mà chi tất cả đều có số mệnh. 24. Số hên: 9. Sướng khổ luân hồi chi phải màng. Vị tha nhân tác giá y thường. Cầu danh. nhưng thiên lý luân hồi. bị nhiều tiểu nhân đang múa mép. 62. Tân khổ tha bàng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Làm may áo cưới người ta hưởng. Nên ở ăn hiền đức.

Cho nên. thì ắt sinh con đẻ cháu cho mình vậy. Đánh số tốt. Nay con lớn. hãy nên bước tối đi. 50.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. những việc cầu mưu của bạn. hiện nay thời vận của bạn đã đến lúc lên hương rồi như con đã trưởng thành vậy. Người xin được quẻ này nên cố gắng nhiều hơn thì phải đẹp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Hỉ lâm môn. Giá lương nhân. Sanh con đẻ cái nối dòng. Thời vận hanh thông hạnh phúc đầy đủ. không ai lại đem phần đến cho. sẽ thành đạt ý muốn. đi tìm được duyên nợ cho chúng rồi. QUẺ SỐ 251 . Theo ý quẻ nói.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Chẳng lo gì nữa.HẠ HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thiêm tử tôn. Như quẻ nói. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. thì lo gì mà không có kết quả tốt đẹp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. ai cũng biết có làm thì phải có ăn. Số hên: 25. trồng đậu được đậu.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này chủ trồng dưa được dưa.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 2. hỷ đến nhà. gái lớn thì gả chồng. 5. Trời ban phước đức ta cùng tạ ơn.gif[/IMG] Nữ nhi dại. 52. Cảm hoàng ân. Tìm vui duyên nợ để mà kết hôn. 20. Đồng bái thu.QUẺ SỐ 250 . Nếu tích cực làm việc để trở thành người tốt.

51. thì nóng lạnh tất sinh ra.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cây sanh lửa. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Mộc sinh hỏa. Khẩu bất tâm.gif[/IMG] Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ. Hàn nhiệt tương xâm. 1. Cũng khó được như ý. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại. việc đã thành. QUẺ SỐ 253 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. một cách bất minh rồi. Số hên: 2.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền. khó mà làm nên việc gì trong thời gian này. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 21.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến. đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy. 5.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Càng thêm bệnh tật khùng điên. 12. Cũng như cầu xin một việc gì khác. Phùngđiên tác chứng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 52. triền miên hại mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Nhiệt hàn xâm thể. Bế tắc chẳng làm gì được. Theo ý quẻ cho biết. 25.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. vận trình của bạn rất xấu. bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước.gif[/IMG] .

hãy tính tới việc khác. Tam sơn tu bả ác. thì nguy đó.Nạm lan khởi hỏa. Bất minh. Người xin được quẻ này nên đề phòng cẩn thận. Đó là ý quẻ muốn mách cho bạn vậy. làm ăn chưa nên. Chúng chết tất nhiên chẳng hại gì cho mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Sau đó. Diệt hỏa thành khang.gif[/IMG] Dĩ ngoại tâm đầu nguyện. 3. Thời vận còn xấu. Trong nhà súc vật nguy nan cùng mình. khiến lũ nghiệt súc chết sạch. QUẺ SỐ 254 . để nghiên cứu công việc trước đã rồi hãy bắt tay vào việc. Cầu tài danh còn lâu. Tuy nhiên. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. thì mới nên. chớ để cho tai vạ tới chân mới nhảy. bất thông. khí thân. hơn là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Bây giờ lửa cháy lan can. Dẹp tiêu mối họa. nguy hại đến toàn thể cơ nghiệp và an ninh của mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 35. Bởi thế. Hãy mau cứu vớt chớ khinh. 23. . 5. Nghiệt sức tao ương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số dở. 2. Nên lo việc cấp kỳ trước đã. nếu không đề phòng cẩn thận lửa ắt bén cháy khắp nhà. 52.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nên chịu đựng một thời gian nữa.TRUNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. bao đồng xa xôi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 25.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Lửa bốc cháy trên lan can. tâm tình sẽ yên. Thủy tri chí. 53.gif[/IMG] đi tính chuyện. Dự phòng đắc lực.

4. Luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui. 2.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Quang diệu bức nhân. Mùi thơm cây quế tràn hòa khắp nơi.gif[/IMG] Phúc tinh chiếu ánh. Ba non nắm giữ cho mình. danh lợi được cả hai.Tần tần định thái bình.gif[/IMG] định đoạt. Số hên: 54. Sau trời sáng chiếu đời ta. . Quế tử hương văn. Vì câu chót nói: ”luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui” và tiếp câu thứ ba là: ”ba non nắm giữ trung trinh”.gif[/IMG] đừng nản lòng mà cố gắng cùng thì ắt sẽ nên công trong việc cầu. 42. Theo ý quẻ thơ nói trên việc cầu thành hay bại. xuất hành thì đại cát.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Toàn gia bình yên thịnh vượng. Tất cả việc tính toán. Bởi vậy việc cầu mưu của bạn cần phải kế hoạch có đầu có đuôi và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 24.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Một khi đã toại nguyện cầu. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Ý quẻ khuyên: thận trọng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] QUẺ SỐ 255 . khỏi cần phải nghi ngờ gì. Việc tốt đẹp vui mừng. cần tính toán nghiên cứu kỹ. Người xin được quẻ này an nhiên thụ hưởng hạnh phúc. Chờ đợi. 25. trước lúc thực hành. 5.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. việc cưới hỏi nhất định thành. nên hay không đều do hai chữ ”trung trinh” mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Mãn thiên tinh đẩu. Đánh số được. Mới hay thành đạt bấy lâu chí mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Cầu mưu thì có duyên. thì mới mong thành sự. 45.

gif[/IMG] Quẻ này tượng đủ: Phúc thọ phú quý. Mọi người đều ca tụng. mọi nhà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đánh số. tức là thời vận đã đến hanh thông. Nhược yến dại phấn hùng tâm. Người xin được quẻ này coi như quẻ thượng cát.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] . QUẺ SỐ 256 . Giàu sang vinh hiển đến kỳ cầu danh. Thủy nguyên bất tri hà xứ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. quế thơm tràn khắp. cầu lợi đắc quả. đó là cảnh vinh hoa phú quí vậy. Yên kế địa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đông Nam lượng đất thành như không. thương sinh vô tồn tế. những việc cầu mưu ắt kết quả mỹ mãn.gif[/IMG] Đông Nam Bắc tương lai thành cố khứ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. thông. Nghĩa là người cầu được quẻ này.Không trung sao sáng đầy trời. Vậy bạn hãy mau tiến hành những như đã định. Phước tinh cao chiếu. Quả là sáng sủa chói ngời hoàng huy.gif[/IMG] đều tính phục. 55. Biết đâu được có nước nguồn sông. để nắm lấy may mắn mà số phần đã dành sẵn. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đây chính là hội tam đường khai thái (xuân về tốt đẹp đó). Chẳng còn gì trở ngại nữa. nhất tề đều tới. Bá tánh phương kia cũng khổ cùng. Tốt đẹp. 52. 25. 5. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.

vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. Phiêu phiên nhất vãng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nghi ngại. Sống chết ngày giờ định sẵn rồi. tới đây còn mong là có làm được việc gì. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại. thì phải chịu gian nan. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc. Đánh số. Tử hữu nhật. ra rồi lại vào. không nước thì làm sao sống. cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. phải gắng sức. 65.gif[/IMG] Quẻ này chủ sống chết có mạng. sinh hữu thời. giàu sanh tự trời. 26. mà chẳng biết được nước sông ở đâu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 257 . băn khoăn do dự. Việc tới trước mắt mà cứ gãi đầu gãi tai. lo âu thì còn làm được gì nữa. Làm chi tính toán lắm lôi thôi. Muốn nên công. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật.HẠ TRUNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 25. 62. Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không. Tâm thượng vô nghi. Bắc đều không phải là chỗ yên thân. 6. Lòng dạ yên vui yên chỗ ngồi. 5. . bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì. Người xin trúng quẻ này cần phải nuôi cái khí "Hạo nhiên" để tỏ chí cương cường khiến người ngoài kính phục. Hãy chờ thời là hơn. không hạp.gif[/IMG] Hà dự mạn trù trừ. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 2. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt. Quẻ này chính ra là một cái phép tử lý cầu sinh (trong cái chết tìm cái sống) đó.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.Quẻ này chủ đại nạn sắp đến. Công việc tính toán vô cùng khó.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 56. Nam. Cứ cho công việc tự nhiên đến. kiếp số khó tránh: 3 phương Đông.

gif[/IMG] Húc nhật chính đương không. Tiến thoái tự thung dung. Hãy ẩn nhẫn chờ thời. 57. . Quang huy vũ trụ trung. Sài lang nếu cản nữa đường. nghĩa là cuộc đời của bạn sống trên trần gian sự vui khổ. như xưa có câu: ”Mệnh trung hữu thời chung tu hữu. như cánh chim tung trời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn. Vắng tanh đi lại làm chi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Khi thời đến.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa. 2. Số hên: 25. 7.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Hán gia hỏa thịnh đức. Đánh số.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 5. khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng. Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. Vậy việc cầu xin của bạn hãy để cho nó tự nhiên. Lo gì. QUẺ SỐ 258 . mệnh trung vô thời mạc cưỡng cần”. Ra tay chém. giàu nghèo. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả. 72. là trời định vậy.Quẻ nói rằng sanh có giờ. 75. chí nguyện chẳng toại.gif[/IMG] được thịnh vượng.gif[/IMG] Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 27. Hết hồn hú vía tại vì làm gian.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. và chết có ngày. việc mới thường yên tâm. dầu bạn có cưỡng cũng chẳng được. bạn nên lấy câu đó tự suy nghĩa ắt bớt được khổ não trong hoàn cảnh thiếu nầy. đã định sẵn rồi. chưa thuận lắm.

2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 259 . Thốt nhiên trước nhất kinh. 52. bỗng vụt tới với mình. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Sài lang nếu cản nữa đường. Hết hồn hú vía tại vì làm gian. 25.gif[/IMG] Vãng lai hành tịch xứ.TRUNG TRUNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 5. ép mình là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. dở. 85. Tuy ắt là phải trừ diệt cho bằng hết.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Vắng tanh đi lại làm chi. Cầu mọi sự chưa thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Số hên: 58. 8.gif[/IMG] điều phi nghĩa. Sài lang nhược dương đạo. Đánh số. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Cho nên kinh sợ. cần phải thanh toán. Trảm diệt phương xứng tâm. Có kẻ phá hoại.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc tìm liễu hỏi hoa. Đề phòng tiểu nhân. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ra tay chém. việc mới thường yên tâm. . Như thế thì khi có phải kinh sợ chăng nữa cũng chẳng hề gì.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. như thế lại càng tỏ ra mình là một tay hào hiệp. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm.

Có kẻ phá hoại. đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ. Đánh số. chớ có coi thường.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể lực địch. vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận. Lưỡng lưỡng tương đương.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Đề phòng tiểu nhân. Lỡmà lầm chỉ một ly. Cửu tinh bố cửu phương. Số hên: 58.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 52.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Cầu mọi sự chưa thông.HẠ HẠ Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cuốn gói hành trang vượt núi non. . dở. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Thanh xích hoàng bạch hắc. Ngũ sắc quyển cầm trang. đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý. 8. 5. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. QUẺ SỐ 260 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công. Bốn góc bốn phương chia tám môn. vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Người cầu được quẻ này.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ. Chín sao bố trí chín nơi dòm. ắt sai đi một dặm. 25. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. 85. cần phải thanh toán.gif[/IMG] Bát môn phân bát vị. Giao phong đối lũy. 2.

Đánh số chẳng hạp. Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều.gif[/IMG] Chung thân bất tập thương. chỉ cố tranh dành với trên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Xấu. 2. Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu.Phải mưu mô. 2. 9. 25. Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ. 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo. 62. mọi việc bế tắc.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vĩnh lạc khâm thạnh tạm. thì việc mới thành tựu. Tại thể khước uổng nhiên. Số hên: 26. 60. Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu. 95.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới. 5. dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày.gif[/IMG ]àng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Sự sự bất minh. Cả đời chẳng học việc cao siêu. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay. ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào. Đánh số tốt Số hên: 29. 6. 20. . 92. tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến. Luân hồi bất năng miễn. Hay hơn là chờ thời. QUẺ SỐ 261 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục.

cầu lợi đắc lợi. Âm dương hòa hợp.gif[/IMG] . Đến cùng một lượt chung vai đồng hành. câu bốn cùng nói rõ là âm dương hòa phước may lành. Có âm dương hòa hợp là may mắn lắm rồi. QUẺ SỐ 263 . 26. Mưu tác hoan hân.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Chồng hiền vợ tốt. Mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đồng đáo tề hành. Hai đứa trai gái của ai. Người xin được quẻ này chẳng có gì là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 21. và câu ba. Đánh số tốt. 6. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Hai chữ trai gái của câu một dịch ra chữ Tàu hợp lại có nghĩa là Hảo tức là tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. cổ vũ nhau. 2. 62. Số hên: 61. Cầu danh đắc danh. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng.gif[/IMG] Lưỡng ca tử nữ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin được quẻ này là may mắn lắm.QUẺ SỐ 262 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. có kẻ giúp công đắc lực lo gì chẳng thành.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Vô cùng vui vẻ đầm ấm. hợp tác chặt chẽ.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Âm dương hòa phước may lành.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 12. mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. Vậy việc cầu xin của bạn sợ gì gì mà không may không tốt cứ việc tiến hành theo ý đã định đi tốt lắm. 1.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. cầm sắc hết sức hào hòa.gif[/IMG] đáng lo ngại băn khoăn.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đả phá quân môn lộ. Biểu tượng: Gà. thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy vậy. Gà gáy rồi đây trời sáng hòa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn.gif[/IMG] Trung hữu huyền cơ phú.gif[/IMG] Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê. quỳ xuống đất. Tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy.gif[/IMG] . Đánh số tốt. QUẺ SỐ 277 . Huyền cơ trong đó có ngâm ca.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Số hên: 26. Mãnh nhiên ngộ thiền quang.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Bỏ dao rựa. Thời vận tốt đến rồi. 2. Vận trình vượt bước dặm ngàn xa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. y như là hai người khác nhau vậy. 62.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì. nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt. chớ có thấy cơ hội tới mà không làm.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần. Kệ minh phương hiển lộ. 6. 22.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. lo gì.

Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 7. Do đó.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mà chẳng xấu lắm. Bình thường. QUẺ SỐ 278 . tuy nhiên cũng phải sự tại nhân. nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được. Số hên: 27. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. cứ xem việc đời giấc mộng. những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. tùy cảnh ngộ mà yên thân.gif[/IMG ]èo vượt suối. tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó. Lỗi non nước có hại chi. Vinh nhục bất kế. Câu nói phú quý trời đã định. Thời lai thời khứ an thân. nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu. chẳng bao giờ quan ngại.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Kẻ gian hồ vui cùng trời đất. Lại đi chẳng định nơi nào. Bạt thiệp vô lự. 72. khuyên người chớ lo. 77. ta có cần cầu chi. Trèo đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Trên đời vinh nhục kể gì mà lo. nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] . đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy.Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. nào có sá gì. Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy. cứ để thời đến là hay. Đánh số hạp ít.gif[/IMG] Lai khứ nguyên vô định xứ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.

Chớ tham.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. chớ lo. thành thủy cục. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba).gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh. vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. phản phát phúc. thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm. 28. Lao lao ky. Thời ngộ hỏa. trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý.gif[/IMG] Hắc dạ lý đồng tiền vãng. Nhân tâm khổ bất túc. mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại. Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này. Khi nào nước lên lại ròng. Bất tất quá ưu tiên.Hữu tử trường. cứ để từ từ thời vận đến. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2. phải lượng sức mình mà tính mưu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tuy nhiên thế tình thường đứng túi này trông túi nọ. Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy. 27. . Số hên: 8. 82. công việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến. chờ đợi.TRUNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 279 . đánh số phải cẩn thận. cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp. 72. Quá lo chỉ hại thần kinh. Nhất hữu trị. yếu trước hoang. Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an. phần nhiều chẳng hội đủ. 7.

thì mới nên việc. Hãy nên nhớ.gif[/IMG] Quẻ này chủ hai người đồng tâm hiệp lực. đông người thì mạnh sức.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. mạnh sức thì dễ nâng.Tu kết đảng.gif[/IMG] êm khuya. Số hên: 6. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. Theo ý quẻ cho biết. không mấy hạp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 61. Đắc tế thương sinh. . Bất thông.gif[/IMG] Trập long dĩ xuất thế. 68. 1.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 18.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG ]êm khuya. làm hỏng công việc. 16. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. nhớ thật xa. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. Rủ bè kết bạn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. tối đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. lợi có bạc vàng. Cái ý sâu xa là như vậy.HẠ TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đừng đi nữa. e rằng gặp ma tác quái. 8. Vân hưng vũ trạch. Dầu dốc thủ tọa thành. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. QUẺ SỐ 280 . Sách có chữ: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Người xin há lại không biết điều đó sao. Cầu tài có sự góp sức của đông người. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. Đánh số. Nếu trái lại cô chưởng ắt năng minh. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 86. Một khi sơ ý e dè gặp ma. Việc cầu xin của bạn. mới là yên thân.

người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân. Số hên: 9. Công việc mới hanh thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ngộ phùng nơi nước suối.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. bằng điều lành ý tốt. vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Vậy trong năm nay. Hãy tiến hành những gì đã định đi. Biểu tượng: Rồng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 281 . Đây là một trong những quẻ đại cát. LỜI BÀN .gif[/IMG] đầy đủ sừng giác. 92.gif[/IMG] Quẻ này chủ bất nhật hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan. 27. Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn. người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đánh số hạp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau. Thế lửa đang xung xung. chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quản thi âm đức.Rồng con nay đã chào đời. 72. 2. kể từ khi cầu xin được quẻ khổng minh thời vận ắt được hanh thông rồi. trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước. hơn nữa lại được thiên thời.gif[/IMG] Hỏa thế huân thiên. 7. ắt sẽ được toại nguyện đấy. Gốc trời nhuộm đỏ hồng. Ngộ tế thủy nguyên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mưa nhuần mây nổi bay thăng. Thiên biên tân xích.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 97. Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Thứ hữu để cách.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. đó là trọng tâm lời nhắn của quẻ đấy. 80. thì việc mới thành. đó lời quẻ chỉ cho người hay rằng có thời thiếu vận và ngược lại. Trong lúc này bạn chưa có thể như ý nguyện cầu được. Nếu có lửa mà không có nước thì không tránh được hư hỏng mất một mặt. Người xin được quẻ này chớ có giao du bừa bãi. đừng nên làm theo người ta cứ chiều theo ý định của mình mà làm tự nhiên cũng có quý . Tiện đi ngựa tiến vào hàng châu thành.HẠ HẠ Thủy Lôi Truân Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 8. Người xin được quẻ này nên biết cái đạo điều chỉnh khiến mọi vật được quân bình hòa hợp y như tượng thủy hỏa ký tế. Và quẻ cũng nhắc bạn rằng. và nhất là chớ có lầm đường lạc lối đi vào trong ngõ bí. Đánh số hạp chút ít.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa tốt đẹp hoàn toàn). Cần phải chờ đợi thời gian nữa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Lửa mạnh nước yếu. Đâu cần hòa với ngô nhân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 2. Số hên: 28. QUẺ SỐ 282 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Hướng nam đường xá thênh thanh. việc đi tìm nguồn nước vậy. Cần tìm sự giúp đỡ của quý nhân. và trong thời gian chờ đợi nên suy tính một kế hoạch tốt đẹp như quẻ nói để thực hành thì đắc quả. Bất tri ngô nhân xướng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cách hữu nhất tri âm. Vần phòng ngộ kẻ tri âm hòa mình. Mưu cầu nên nhắm vào hướng Nam mắt dễ dàng thành đạt hơn. khiến đến đều chịu lụy. 20. Như cảnh lửa cháy đi tìm nước. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Hướng nam hữu đạo đạo. hẻm cụt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thừa mã nhận hành châu.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Người tri âm rất ích.

Thành công mọi sự tại phương tây. 82.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 2. bạn đã thành tựu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Vô cùng thu hoạch. Thực ra ví thử vườn ruộng ít ỏi nhưng cố sức chăm nom thì mùa thu về. Thời lại. 8. . Quẻ thơ nói rằng hiện vận trình của bạn như mẫu ruộng sẵn có. nhưng đại lợi là phương Tây vì câu kết của thơ quẻ có nói rõ. 28. 8. nghĩa là bạn đã được hanh thông thời vận. Độ tại tây thành. 12. hãy cố công mà. Biểu tượng: Ngựa.gif[/IMG] Hữu điền nhất mẫu. Ở đời trăm việc nhỏ đến đâu cũng có chỗ an ủi của nó.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đánh số tốt. Tốt đẹp. Kết quả vô cùng thu lượm khá. chớ có cho rằng nhỏ rồi xem thường rồi bỏ lơ qua. về sau càng thành tựu hơn. QUẺ SỐ 283 .nhân giúp cho công việc thành tựu như quẻ đã ám chỉ ở hai câu sau bài thơ trên. Ta hãy chăm lo việc cày cấy. nhưng vẫn còn hơn ngồi rồi ăn không. 21.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 23 32. mùa màng hẳn phong nấm. 28 83. thế nào cũng thành đạt sở nguyện.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này thử nghĩ kỹ xem. vận đến.gif[/IMG] Quẻ này chủ lợi tuất sinh ra tuy ít ỏi. nhứt là phương Tây. 2. Số hên: 1.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Ruộng vườn một mẫu sẵn nơi đây. cứ việc hái cắt được mùa chẳng lo hao sức uổng công. Đánh số hạp. Tần khả vân canh. cứ đi về phương Nam mà tính thì sự ắt thành. 3. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 81.

cho nên ít bị lầm oán trách. 24.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 4 con ngựa tứ đuổi cũng không kịp. QUẺ SỐ 285 . Số hên: 2. 48. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Chui vào hang thú ẩn thân.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Người xin được quẻ này cần phải cẩn thận hết sức lời ăn tiếng nói. Tật túc truy bất cập.gif[/IMG] Hai câu thơ đầu ý nói: Một lời đã nói ra. Quẻ mách rằng: Phàm việc mưu cầu chớ nên chê khen việc gì. 4.gif[/IMG]đ ứa ấy không môi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số hạp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Chớ khinh công việc. 42. thì ắt vững bền và chằc ăn đó là ý quẻ muốn nói vậy. Còn hai câu sau ý nói: người vàng thì kín miệng. 8.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. ứng phó hoàn cảnh. nhiều việc nhỏ gọp lại thành lớn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. và thành tựu chắc hơn. Những sự cầu xin của bạn phải khôn lanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Chó săn khó kiếm đâu tầm được ra. Tán cẩu hà xứ mịch. 84. Nạp nhật noãn tuyệt trung. nhứt là người chê thì ta lại làm được thành công hơn.TRUNG TRUNG . Đừng chê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. ví dụ người ta đều tính chuyện làm ăn to lớn mà ta lại chỉ tính làm ăn việc nhỏ. Chạy nhanh ai đuổi xem coi được bằng.QUẺ SỐ 284 . Cứ tiến hành làm. ắt được toại nguyện sở cầu.gif[/IMG] Vật hiền nhi vô thần.

Trúng mùa kết quả biết bao. ắt được nhiều may mắn. Xưa nay máu và mồ hôi. Thu thành kết thực.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. vì một mình thì sức quá yếu. Khai hoang công tác phi thường công lao. Quẻ ý mách rằng phàm bạn mưu cầu việc gì phải nên hợp sức với người. QUẺ SỐ 286 . Song người cầu được quẻ này rất là may mắn ngoài sự mưu cầu cần sức hơi người.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Lục ngưu canh địa.Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số được. thảy đều biến thành vàng bạc và tiền tài.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 25. cứ cố gắng làm việc thì thế nào cũng có được kết quả mỹ mãn.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta: Nếu đem hết tử công phu làm việc thì thế nào cũng thu hoạch được kết quả mỹ mãn. mà vận trình của bạn cũng đến lúc hanh thông đấy. Doanh lẫm doanh thương. khó vì công việc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này. 58.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. khó nên việc to. Đầy kho lúa gạo việc nào phải lo.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Sao trâu cày cấy ruộng vườn. cuốc bẩm. thì lo gì chẳng giàu sang. 5. bỏ công. 82. 8. hãy mau hăng hái lên. Khai khẩn vô cương. 85. đó là lẽ đương nhiên. Cày sâu.gif[/IMG] . Biểu tượng: Trâu. chẳng có gì đáng ngại nữa. thì mới mong được kết quả mỹ mãn. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tiền nhân hậu quả. Số hên: 2.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

muốn lập nghiệp thành đại sự. 26.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. chớ nên cố chấp tiểu tiết. thì phải xa quê.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này chủ người con trai ở chí bốn phương.gif[/IMG] Đại phấn xung thiên chí. 68.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Nên hành động kịp thời. Chí khí xung chiên mau phát huy. Tám tức là tháng Bảy và tháng Tám. tự nhiên có chỗ hữu ích. Chớ nên lưu luyến quê làm gì. Số hên: 6. Dương võ tại sa trường. mất thế xung pha mới nên công nghiệp. ắt thu lượm được nhiều thành công. Vật khổ luyến gia hương.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 287 . Bảy. 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn. Thấy bát quân hành tảo. Khuyên người hãy sớm lên đường tiến. mạo hiểm mà tiến lên. Và nhất là tìm một nơi địa danh có chữ "Sa" thì tốt nhất (đó là ý nghĩa của câu thơ chót). 82. Vậy tức là vận thời đã đến. 28. Đánh số hạp.gif[/IMG] . LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. chớ chần chờ. 2. cứ quyến luyến quê hương gia đình thì còn làm được việc gì. Hãy lên đường lập nghiệp. bạn nên nắm lấy dịp may trong lúc này. Thời vận đến có thể làm nên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Dương võ sa trường còn đợi chi. Nếu ra đi kiến công lập nghiệp vào những tháng Bảy và tháng Tám thì rất lợi. Ý quẻ muốn nói.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

. QUẺ SỐ 288 . Nhất nhập hiền môn. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân. Số hên: 27. 20.Quì hoa hướng nhật.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta. Hoa quỳ nở hướng phía đông. Đánh số hạp. an hưởng cảnh thái bình phú quý. Trung xích khuyên tâm. Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. Làm sao lại được chân truyền bí ngôn. Vô cùng hữu ích. 70. 72. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. cầu mưu cầu duyên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Đại khai quảng hạ. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ. Người không hiểu biết thần tiên. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở. 7. lanh khôn việc đời. Vận thái vô cùng thành đạt. 2.gif[/IMG] Nhân bất thức tiên. cầu tài đắc lợi. nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Tân tân hữu ích.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ninh hữu chân quyết. Lạc hưởng thái bình. để đặt tiệc vui vầy.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Một khi vào đặng huyền môn. Cửa nhà mở rộng đón chào.

LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. Tu hành chính quả mới màng.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Công danh lẩm bẩm đáng ghi. tìm hiểu để tỉnh ngộ. chờ. Đánh số được.gif[/IMG] QUẺ SỐ 289 . 7. Phương thức thiên đạo tối thần. Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò. 8.gif[/IMG] Vật vị thuyết thoại thái trầm. Người xin được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ. như những trường hợp ta có ý ngờ tới. tất nhiên không cho qua một cách dễ dàng. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động. Số hên: 2.gif[/IMG]đi nh thiện bất thành chân. Phải có kinh nghiệm mới mong thành công. chết chẳng đem đi". Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. và hai câu sau nói rằng muốn công việc cầu mưu được trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm. Quẻ này ngụ cái ý là như thế. đó là hai câu đầu của ý thơ. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta. có thế mới đạt tới thành công. 82. nghiên cứu cho kỹ ắt sẽ thành công. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. 87. Ngộ xuất thiên ban ảo diệu. Công việc làm ăn hay chuyện gì bị trắc trở không vừa ý. Nê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. . là vì người hiểu lý do tại sao nên mới chịu như vậy. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Nhưng nay đã rõ hết chuyện.gif[/IMG] Quẻ này chủ về trước không biết. 78. Cầu sự còn chậm. cho nên hồ đồ lầm lẩn.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 28.gif[/IMG] Quẻ này chủ biết là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. ta mới xét lý để biết.gif[/IMG] đúng khi bắt tay vào việc.

nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. Hà như tu luyện thành chân. Sống gửi thác về.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. vui làm điều thiện không chán. 8. Nên công danh tiền tài đều như mây khói. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tu là cội phúc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 98.gif[/IMG] Chức tước. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vạn tai trường xuân.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 82. Chân thân bất hủ. chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó. chẳng có gì đáng màng lắm. Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến. quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó. 2. Tu hành chính quả mới màng. Số hên: 9. lựa chọn cẩn thận. Cầu xin còn chậm. Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo. chẳng có gì đáng màng lắm. Công khanh đại phu. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. Còn tất cả là hư không. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành.gif[/IMG] Công danh tuy đa thực tể. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. . QUẺ SỐ 290 .Nên công danh tiền tài đều như mây khói. chóng tàn. 92. không vững chắc lâu dài. Công danh lẩm bẩm đáng ghi. đó là thiên tước. đó là nhân tước". Đánh số ít hạp. Chi bằng ta đi tìm thiên tước. chết chẳng đem đi". Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho.

Phải suy cho kỹ. Theo dõi suy tư cho thật xác. Đi đi đang chạy trên đường đi. Vậy bạn nên nghĩ kỹ bài thơ trên. Đang đông xông. thì công việc mới thành.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đánh số ít hạp. Nếu đem suy nghĩ tính toán cẩn thận lại. Số hên: 29. 2. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mà chưa nên gì.Tu là cội phúc. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. lúc thấy chó hiểm rằng quá muộn. Ngộ nhất cẩu. nghĩ cho cùng. Mới mong yên phận hết lo gì. Người xin được quẻ này khi gặp việc. Đánh số dở.gif[/IMG] Tẩu tẩu tẩu. 2. Bởi quẻ tả cảnh của bạn như đang đi trên đường gặp một con chó. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Và phải gặp chó mới hay.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thì may ra có thể đổi mối lo ra thành điềm lành. Biểu tượng: chó. Còn tất cả là hư không.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng thấy thỏ mà lại nhìn chó. 82. sinh kế do đó mà khả đã lâu bền được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cầu xin còn chậm. 20.TRUNG HẠ Bát Thuần Cấn Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. chớ nên do dự bất quyết. thì mới mong được kết quả như ý. Khả trường cửu. 90. Sống gửi thác về. Cấp tư tầm.HẠ HẠ . QUẺ SỐ 292 . Những việc cầu xin của bạn trước tiên phải thấu rõ việc làm và phải trải qua một thời gian dò xét. Gặp chó ta nên lấy làm kỳ. 98. 9. 92. 8. Số hên: 9. QUẺ SỐ 291 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. tây đột. ắt giúp được sự nan giải đấy.

Bát Thuần Cấn Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có. Bất hứa khả môn kha. không có ngày nào là không lo sợ đề phòng. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ. QUẺ SỐ 293 . Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Tiêu tức mạch địa (hốt nhiên) lai. Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận. suốt đời mình. 91. Cầu sự chưa thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] êm. bị phá hoại. Người ta sinh ra ở trên đời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG ]êm chớ nên mở cửa. 19.gif[/IMG] Bất tri chân tiêu tức. Sao mà tin thiệt không hay. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc. 92. Trăng tròn nay khuyết nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Đánh số dở. 1.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thận trọng lúc hành động. Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ. chớ để kẻ dòm. Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm. chờ.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nhưng cần phải dự phòng.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 29. 9. nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn. nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.

Nếu đã làm rồi. Hơn nữa quẻ còn khuyên bảo rằng mọi công việc làm ăn cũng phải tính toán cho kỹ và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Đánh số tốt.gif[/IMG] Hỏa vương xứ. Số hên: 29. thận trọng cho lắm mới được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 294 .TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Cấn Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 92.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. nhận xét rõ ràng tích cực hành động) Theo ý quẻ cho biết hiện nay vận trình của bạn còn trong vòng bế tắc chưa được hanh thông. Bất thông.gif[/IMG] Quẻ này chủ lặng lẽ tính suy mà quan sát sự biến động. vì hai câu thơ đầu của quẻ đã mách dạy bạn vậy. yếu bất ngốc. Lửa nóng nơi hồng chớ mối mê.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. cho nên tất cả những việc cầu mưu cần phải bền chí chịu đựng.gif[/IMG] đừng sơ ý rồi gây thêm rắc rối nữa thì phiền lắm. phải cẩn thận cho lắm. 9. đốc hành. Vô đắc nhạ tha tai. Vậy Người xin được quẻ này cần phải: bác học. bất minh. thì mới có thể tạm yên. trái phải. 2. yếu bất bì. suy nghĩ cẩn thận. 22. (học rộng. Thủy thâm xứ.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Những việc cầu xin của bạn tốt hơn là tạm ngưng lại để chờ dịp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đấy là diệu pháp để thao túng. để rồi do đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. e có nguy hiểm.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. minh biện. Đáo dầu dương chước lượng. Sự cầu chưa thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Muốn thế chớ có câu chấp bảo thủ khiến trở thành nếp thành quy củ. Nếu được vậy ắt có thể tránh được thị phi. thân tư.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] đặt kế chế nguy hoặc tìm ra phương pháp thích nghi. Vực sâu chỗ nước chẳng bề nề. thân biện. Dáo đầu mọi việc đều thương lượng. Tai họa gây thêm ắt thảm thê.

Nhảy lên trên đất dậm dò mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. QUẺ SỐ 295 . 93. 9.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 3. thì sự ắt hay.gif[/IMG] . Hành kiến công huân tảo hồi trình. Lập nên sự nghiệp chớ thì say mê.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] Bảo nhạn nhiều hồ. như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này chủ công thành thì thân thoái. tốt nhất nữa.gif[/IMG]đi .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số. Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Chim nhạn bay lượn mặt hồ. nghĩa là tránh được những cạm bẫy. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay. Biểu tượng: Chim. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 39. Công thành thân thối. 29. Công huân chẳng ngại điều chi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Tham luyến chung phi thế nhân phúc. địa thành lục. Thời vận hanh thông. và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước. 23. chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục. mua vui mà lại thành chuốc khổ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 32. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ. Mạc giao kê vụ hội tương tranh.gif[/IMG] đắc ý. Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý.

HẠ HẠ Sơn Thủy Mông Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. mây điều phủ quanh. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] Được qui căn tràn ngập thiên địa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đó là một cảnh trời sáng gió thanh. Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu. Nguồn trong chảy mãi đến sông Hương. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009. trùng lưu hà hải. 9. chẳng có gì đáng lo. 29. Nhân đắc kim đan. Tốt đẹp. mã đáo công thành.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. may lành hanh thông. Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo. 42. bẩn nhơ. Đánh số. Nguyệt bạch phong thanh. Lưỡng lưỡng tương đắc. Ắt sống mãi muôn thu "Tràng sinh uyên hối". Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân.Thiên thượng phong. ước thấy. thì mọi người điều bỏ mình mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt. cầu được. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. hạp. có cái vui tương đối với mọi người. thời vận đã đến. Vận thời hanh thông. Thủy thanh nguyên. Thiên biên nguyệt. Điềm nhiên tương xứng. 2. 94.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Trái lại nếu có chút hôn trọc. Diệp lạc quy căn sanh cửu trường.jpg[/IMG] Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm. mờ ám. Số hên: 4. Gió trời nay thổi hiu hiu. Mặt trời sáng chói. mặt trời sáng chói nơi góc trời.gif[/IMG] đi hết. Đó là cảnh sáng gió thanh. QUẺ SỐ 296 . 49.

92. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Nhất nhật vũ lai lâm. Người nhiếp dưỡng ít phải chịu "thanh tâm quở nhục" mới được. Kim đan ở đâu? Ở hai chữ "nhiếp dưỡng" (nuôi dưỡng) bản thân. Cuộc sống dài bền chẳng thể lường.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. làm lành. Lên đường cưỡi ngựa đến Trường An. Tạo phúc cùng làm lành. Hương sắc tận điêu linh. tránh dữ thành thiện.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ý quẻ nói lá rụng xuống cội cùng với đất cửu trường.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nên tu tâm.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 9. Làm cho hương sắc đều tiêu tan. nghĩa là phải nhớ tới nguồn gốc. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 2.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 297 . Số hên: 5.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 59. ắt trường sanh bất lão.gif[/IMG] Quẻ khuyên ta uống nước phải nhớ nguồn. Đánh số tốt. Nên lo việc tu hành.gif[/IMG] . Hoa nở đầy đường chẳng ai màng. 29. giàu sang. ắt thân ta khỏi khổ.gif[/IMG] Thừa nã khứ tràng an. thì tức khắc làm ăn lành.Thuốc tiên hái được người trường thọ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 95. dưỡng tánh. nguồn nước trong và chảy mãi ắt thông đến sông biển. người hái được thuốc tiên. Muốn được vậy ta phải tìm cho kỳ được kim đan mới có thể sống lâu. chớ có quên cái đạo "Tu sinh" (nhận lấy sự sống). Vậy những việc cầu xin của bạn hãy ráng lo như nước nguồn chảy mãi tới sông lớn. ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Khán hoa hoa chính phát. lại vinh danh. Bỗng bị gió mưa mà thổi rụng.

Gốc già lá tàn. Mất kiến căn lao. đó là những chữ dùng để nói xét việc đời thâm trầm. Cây mọc trời xuân gốc rễ già. 92. Cần bố đức. Hai câu đầu thực là tốt thay.Quẻ này chủ sự bất đắc ý.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc đời từng trải qua nhiều.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 62.gif[/IMG] để tránh những điều không xảy ra cho bạn đó là ý quẻ mách ta thận trọng. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Trái mùa quả chín lá đâu ra. 29. 26.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. trụy lạc. đã ăn sâu xuống đất khiến gió mưa không thể làm cho tàn héo được. Đánh số xấu. Mất điêu bất tạ. 96. 6. Hiện nay thời vận của bạn chẳng có gì xấu tuy công việc cầu mưu có vấp phải điều khó khăn và trở ngại.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tính thật kỹ là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. nhưng lúc đó trái đã thành. thành ra cái việc cầu xin hãy nên suy tính. Đổi cũ rồi sau đó có mới mà. Người xin được quẻ này đích thị là một người sống trong hoạn nạn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tử thực tam thụ chi diệp diêu.TRUNG TRUNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. thận trọng đề phòng gặp cảnh không may xảy ra. mùa thu lá hoa tàn. cũng không đáng lo buồn vì căn cứ bài thơ trên nói cây mọc trời xuân nghĩa là . Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nổi hậu quả tai hại như vậy. 9.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. gốc rễ đã to. Cành khô lá rụng chẳng chi hại. chỉ tại thất bại. trụy lạc quá lẹ. Cho nên Người xin quẻ này phải coi như một roi quất vào mặt. Số hên: 2. mới thấy là già dặn. nguy hiểm đến điệp trùng. có từng trải như vậy. chẳng khác gì cây kia tuy mùa xuân lớn. QUẺ SỐ 298 . Tiền cát hậu hung.gif[/IMG] Mộc trưởng xuân thiên căn cán lão. thất bại đều do ở sự kiêu căng mà ra.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.

9. cần giữ một lòng lành. .gif[/IMG] đúng thời. Số hên: 8. 79. mọi việc đều suông sẽ. Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua. dù gặp gì trở ngại đừng nên nản chí mà cứ tiến tới sẽ tốt lành theo sở nguyện.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt thành công mỹ mãn. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên. Sao còn chẳng chịu thức chơi. 2.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số thông. thì uổng lắm. Câu chót nói đổi cũ rồi thì thành mới có như vậy đã mách rõ sự tốt đẹp cho biết. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động. 92 29. Đánh số tốt. cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi. 92. vận thời đến rồi lo gì nữa. bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội. Thiên tướng minh liễu. Khuyên ta chộp lấy thời cơ. Số hên: 7.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến. QUẺ SỐ 299 . nhứt là trong dịp này ắt thành công. 2. 9. 29. khiếu đạo.gif[/IMG] Khiếu đạo. Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi. cứ lo mà tiến hành. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Sự sự sắp thông hạnh. 89. Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không.TRUNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tốt đẹp khỏi lo. Tiếng người la lối om sòm.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 28. Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. 27. 97. Hà tất thân thủ thư mi ? Phản tổ cao bồng dáo lão?. kẻo muộn màng mất đó.

Ba thang sẽ thấy thần hồi thân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. túc phân minh. Đây là một tấm gương sáng soi chung cho tất cả ai ưa bao biện. thì việc mưu sinh thì còn có gì đáng lo ngại nữa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 99.QUẺ SỐ 300 . LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi. Gốc rễ vững vàng đỡ một phần. Số hên: 29. tâm vừa nhàn mà thân lại an nữa. khả trường sinh. và sự thành đạt thực là tốt đẹp. . Lúc đó thần thì thanh. Thất bại. 9. 92. nghề thì có nhiều nhưng chả tinh được nghề nào.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Dồi dào sức khỏe mạnh hơn trước. thanh đắc thanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tâm tề hậu.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần tinh. Bởi thế chuyên hẳn một nghề đến chỗ tinh vi. Cố đắc khan. Thuốc thiệt uống rồi ắt lành. Cố gắng ắt nên việc. rồi mới thành công. phúc liễu ninh. và cầu về công việc làm ăn. Tục ngữ có câu: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.gif[/IMG] Dược nhĩ chân. những người cầu được quẻ này. thì luôn luôn ứng vào là công việc ấy phải trải qua ba lần cố gắng mới đạt được ý muốn.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Theo ý quẻ cho hay. Thần trung thần. Đánh số hên. khí thì sảng. Vậy bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua những khó khăn nếu gặp rồi sẽ như ý.

QUẺ SỐ 302 . Cưỡi ngựa cao to oai lầm bầm. lợi đến đương nhiên. Biểu tượng: ngựa.QUẺ SỐ 301 . Thiên đình sang mấy vẫn vào ngay. Trực nhập thiên đình. Số hên: 3. đúng như có câu nói: Ԕhặng Long Khoái TếԔ Cuộc đời được lên hương. Giao du kết bạn chỉ ba ngày. Đánh số tốt. bạn xin được quẻ này. Bốn bề nào ai mà chẳng hay. duyên phần đẹp mùa thương. Tứ hải tận tri danh. chẳng những toại nguyện và còn là một kẻ tài đức. 30. Sự sự hanh thông.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tam thiên tăng kết xả. Cung hỷ. LỜI BÀN Quẻ này chủ rong ruổi xa gần.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . Người xin được quẻ này ắt hẳn có hàng trăm việc sắp sẵn trong lòng và hoạt động tất có danh và có lợi. Tràng kỵ tuấn mã. bởi theo hai câu sau của quẻ thơ "Cưỡi ngựa cao to" và Ԕhiên đình vào ngayԔđều có ẩn ý tài sắc và giàu sang. giàu sang nữa là khác.

Vậy việc cầu của bạn chẳng bao lâu là sẽ thấy công thành và mỹ mãn lương duyên. Mặt mày tóc bạc thanh tươi. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng giải cấu tương phùng. Đồng nhan hạc phát. QUẺ SỐ 303 . Bài quẻ đã nói nhàn rảnh đến nhà thầy. Người xin được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách không ngờ. thời vận đã lên hương. 13. cứ cố gắng là thành công. Số hên: 30. có thể dốc bầu tâm sự bày ruột phơi gan.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn .Nhà lai phu tử xứ. mới gặp nhau mà đã thân như bạn cố tri. chẳng lo gì. 1. Cười như xuân gió thảnh thơi tiếu đàm. Người cầu được quẻ này thực là may phước. 31. Gặp vận hanh thông. Đánh số tốt. bỗng lại được gặp ông lão tươi tốt tóc bạc. Bỗng nhiên lại gặp ở đây một người. Ngẫu nhiên ngộ nhất nhân. Tiểu lý sinh xuân. Khi nhàn nhã đến nhà thầy. đó là ý nói gặp quý nhân chỉ bảo đường đi nước bước của mình đấy.

Theo ý quẻ cho biết. LỜI BÀN Quẻ này chủ làm người khách ở miền Đông. Tương lai sẽ thấy ngày mai lành. Duy hữu hương nhân tiện thị tri âm.Nhàn vong dã lão vong đông hành. Công việc trải qua ba bốn bận. và tiếp cho ta hay. Con sông Hán thủy vô tình. 20. Đánh số được. Tứ xứ yên trần.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Hán thủy vô tình. 2. 3. Mây nhàn hạc dã hướng đông hành. nhưng mà chưa thể thành đạt ngay trong lúc này. Kinh doanh thị tứ lưỡng tam xuân. Sau khi trải bao khổ sở gian chuân mới tạo lập được căn bản. công việc còn trải qua một vài lần gian nan rồi mới định được. bèn kết làm tri âm. Biểu tượng: Con hạc. cùng nhau mưu tính việc làm ăn. phải nhờ người đồng hương giúp sức không được. Hoàng hà cổn cổn. Số hên: 32. bỗng gặp được người đồng hương. Người xin được quẻ này như nếu muốn kinh doanh hoạt động. Bốn phương khói bụi vô cùng xót thương. vì chưa là thời thuận tiện lắm như câu quẻ thứ hai nói. Hiểu được ý mình chỉ kẻ thân. QUẺ SỐ 304 . hiện nay thời vận của bạn đã bước vào hướng may. Hoàng Hà cuồn cuộn hãi hùng. Thục thủy trừng thánh. 30. biết mình chỉ là kẻ thân mà thôi. cẩm tú tiền trình. . Phải có người thân giúp và phải 3 lần thất bại mới xong. rồi từ đó hồng vận đến. Còn kia nước Thục sông hình trắng trong. Vậy bạn hãy ráng sức vượt qua. Liên nhai đăng hỏa hậu.

Người xin được quẻ này có bạn thân bị khó khăn trở ngại trên đường lữ hành. chờ đợi. Trữ khang vân tứ hợp. Bất lợi bất thông. trong thời gian này khó mà toại nguyện. Số hên: 33. 3. Bấy giờ bay thẳng thiên đình cao xanh. Phải chờ đợi một thời gian nữa và khi đạt thành đại lợi thuộc về hướng tây. Vậy những việc cầu của bạn. Bài quẻ này toàn lấy các con sông của nước Tàu để tả cảnh tình kẻ cầu xin và hiện cảnh của các con sông ấy. QUẺ SỐ 305 . do đó âm tín bị cách trở gián đoạn. 30. Đánh số không hạp. LỜI BÀN .LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bất an nên mất hết yên vui.TRUNG HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tiềm long dĩ thụ khốn. mà không có cách chi chế chỉ được. ngoại trừ sông Thục. Thượng bất kiến vân hưng. Chờ xem mây tụ một bên. gặp nhiều gian nan. Con rồng nay kẹt thế cùng. Phi khứ đáo thiên đình. Duy chỉ có một nơi là xuyên trung (tức Ba Thục) còn được yên ổn như cũ mà thôi. đều cuồn cuộn khơi sóng mịt mùng bốn phương. Gió mây chưa thấy nổi bùng nương lên.

34. 30. chớ quên. thời vận chưa đạt. cần chờ ẩn nhẫn. chớ nên nhận lầm là thật. Cho nên bói được quẻ này nên nhớ kỹ.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Thử xứ tư vị nung. Khi người nhường ta thì ta nhường. Hà như đàm tiếu sinh phong. Đang bỉ. Tuy chí khí mưu đồ tích cực đấy nhưng hội gió mây vẫn chưa gặp. thì mới có thể có tiện lợi hơn. 43. Vội chạy tây rồi vội chạy đông. Nung diêm bất nại cửu. Ý quẻ cho rằng việc tính cầu này là rất lý tưởng tốt đẹp như mùi vị rất thơm tho. Biểu tượng: Rồng. Đảo hào đông bôn tây tẩu. Ý quẻ nói hiện nay vận trình của bạn chưa được thông như con rồng hiện đang bị kẹt thế cùng và mây gió lại không có. 4. Người xin được quẻ này chớ nên vội vã. Trừ phi chăm chỉ chuyên cần. thì làm sao bay? Chờ mây tụ. đem hết sức mình mà học tập. nghiên cứu thì may ra mới phát tích tụ mình được. Vậy thế làm sao cười giỡn nổi. rút cuộc cũng là hao công vất vã mà thôi. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa. 40. Nhưng thơm tho đó đâu được lâu. Số hên: 3. vì trong lúc này vận thời chưa được hanh thông lắm. có cũng không. như vậy dù có cũng như không mà vui sướng gì đâu. . Hãy cứ tươi cười vui vẻ đi. Nơi đây mùi vị quá nàn nồng. khi người nhịn ta thì ta nhịn lại. nên khó thành công. Giữ chẳng lâu bền. thì bay thẳng lên trời. Rồng mắc cạn không mây. QUẺ SỐ 306 . LỜI BÀN Quẻ này chủ việc tiếp thế xử vật.Quẻ này chủ công danh chậm chạp. Đánh số hạp chút ít. Vậy những việc cầu mưu của bạn hãy nên bền chí chờ đợi một dịp khác là tốt hơn. Ra ngoài (xuất ngoại) có lẽ là một bí quyết đó.

hảo khởi hành.Do những ý trên của quẻ thì việc cầu xin của bạn dù có thành đạt đi nữa cũng phải mất trở lại như tình trạng cũ. Thiết mạc xảo lưu đình.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Thử gian hữu tiểu nhân. Chờ đợi vượng hơn. mà khuyên rằng: nhân tình ấm lạnh. Nơi đây có kẻ tiểu nhân. Chẳng nên gì. 63. Huống hồ chúng đông mà ta ít. sự việc nan định.TRUNG TRUNG . Nhất nguyệt. Chớ nên ngơ nghỉ ngừng ngang chỗ này. và câu thơ 4 chót cũng thêm: chớ có ở lâu là thế. 6. gió mưa bất thường. 3. cần chờ người giúp cho. Nếu lây nhây thì chẳng được tích sự gì. cần ẩn nhẫn chờ thời hanh thông hơn. Số hên: 36. 5. ta hãy nên Ԏinh tín kỳ hữu. 30. bây nhây hai mình. coi chúng như rắn rết. Vội thu xếp hãy mau thay. QUẺ SỐ 307 . 50. 3. căn cứ vào bài thơ trên của quẻ Khổng Minh. Số hên: 35. Phòng tiểu nhân cho lắm. Sự cầu xin của bạn đang bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Vui nhỏ đến. thì ta lại càng phải lo xa là hơn. Mang dã điếm. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta tránh bọn tiểu nhân. bất tín kỳ vôԔđể khỏi sau này ức hận. tai vạ ắt tới ngay cho nên câu thơ 2 mới nói: "chớ dừng giây lát". chung quy chỉ được vui trong một chốc lát mà phải cực nhọc thân trí vậy. Ví bằng không ta tránh chúng. 53. 30. Đánh số dở. Trăng trời du ngoạn. Người xin được quẻ này nên phải kiên cơ nhi tác chớ đợi chờ mãi mà nguy đó. 60. Đánh số hạp chút ít. như thệ vật cửu tồn. mới mong. ý quẻ còn khuyên bạn đừng nên lưu luyến công việc này và phải từ bỏ ý định đó. để rồi buồn đó. QUẺ SỐ 308 .

TRUNG THƯỢNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn . Song hai câu của quẻ thơ có ý nói rằng. Nhưng phải kiên chí tính toán kỹ. Thời vận hanh thái. Số hên: 37. tin tức tốt đẹp sẽ tới đó. chắc chắn có hy vọng hanh thông lắm. Quẻ nói người cầu xin như là rồng đã mọc sừng và sắp sửa làm gió làm mưa. Ta nên mau sớm tiễn đưa.8. Nghĩa là vận bạn đã tới lúc tốt sẽ gặp may mắn. Người xin được quẻ này nên chớ có lo ngại. QUẺ SỐ 309 . LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạm thời hãy an tâm giữ gìn cẩn thận. Biểu tượng: rồng. nếu bạn muốn thành đạt sở cầu thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước tối mới thâu hái được kết quả mỹ mãn. 3. Tương bái cam lộ. Đồ mà cúng tế phụng thừa chúng sanh. 73. 70. Tốt đẹp. Chẳng lâu sắp sửa tưng bừng gió mưa. Đầu rồng nay đã mọc sừng. Nhất vào tháng 3 tháng 6. Phong vận gặp hội anh hào ra tay. Hảo tế tương sinh.7. Đánh số tốt đẹp. 30. Lục bất bát tảo. 7.Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Long sinh đầu giốc.

Đông phong niểu niểu. chiến đấu. Con rồng bay thẳng thiên đường. Bờ hoa nở khắp nơi. 30. Đây Nam Thái Bạch hiển linh. Cuối cùng chính thắng tà. Hãy ráng chờ xuân với tiến đông. tốt đẹp. Xà khước bị hình lục. Long xà tương cạnh trục. ý chỉ con rồng là chính con rắn thuộc tà ma và cuối cùng bị tà ma giết. ắt sẽ được bình an và làm ăn dễ chịu. chớ nên theo đường tà ma mà có hại đấy. 80. Long tự phi thượng thiên. Đánh số được. song những việc mưu tính phải chính đáng ngay thẳng. lý chẳng thắng số. Nay người đã bỏ công ra trồng. 83. Cạnh tranh. Dã yếu dãi xuân lai.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tằng bả thụ tài. tất cả việc cầu dễ dàng hơn trước rồi. QUẺ SỐ 310 . Ý quẻ mách rằng hiện nay thời vận đã đến lúc hanh thông. không nên dính đến ma tà thì mới nên. Vậy bạn cầu mưu những việc gì cần phải nhờ đến phước đức. rắn. Có cuộc ganh đua. . Thoang thoảng gió đông truyền khắp xứ.Thái bạch hiên tây nam. Bởi bài thơ ví rằng Long Xà đấu sức. Biểu tượng: rồng. 8. phân mình nhược cương. Hanh thông. một sống. Số hên: 38. Long xà đấu sức. Rắn thì bị giết tai ương tự làm. LỜI BÀN Quẻ này chủ chánh không thắng tà. ắt phải một chết. Đó là đi đường chính đạo. lẽ trời rõ ràng là như thế. Người xin được quẻ này nên hiểu rằng chánh bất tất phải tự cưỡng tranh vật lộn làm gì. 3.

lo gì. cần phải tới buổi xuân hoa nở mới có thể thuận tay hành động được. 3. LỜI BÀN . Khi thời cơ đã tới thì càng ngày càng tiến bộ hết sức nhanh chóng. Bao năm khổ cực đã nhiều rồi. Nhi kim an lạc độ quan âm. Bây giờ con lớn mới vui thôi. đã cố công trồng thì sẽ ăn quả. ắt thành đạt ý nguyện mà sự thành đạt ấy sẽ được hạnh phúc vô cùng. 93. QUẺ SỐ 311 . Kể chi ơn ai ngày xưa nữa. Số hên: 39. 30. Vận thông rồi. chủng đậu đắc đậuԔđó là chuyện dĩ nhiên. 90. LỜI BÀN Quẻ này tượng việc có trở ngại. Việc cầu của bạn như quẻ thơ đã nói.Đầy đường hoa nở chỗ nào không. Ấn ái thương đa hoan hỉ sự. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thuận thời mà hành động. Nhưng chỉ cần đợi thời gian trái chín mà thôi. Vậy việc cầu xin của bạn ráng chờ đợi một thời gian nữa. Bất giảm thanh xuân. 9.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tứ thập dư niên khổ dĩ thâm. Biết tiếc thanh xuân già vẫn tươi. nhưng đợi chờ ԃhủng qua đác qua. Tích thuận thanh xuân. Nạc trù luân. Như câu chót của quẻ thơ nói hoa nở đầy đường tươi đẹp.

có đổi nghề cũng nên đổi sớm. văn nghệ tinh. ý quẻ cho hay rằng. Tất cả trọng tâm khuyên dạy của quẻ là phải biết thương tiếc thanh xuân. mà già vẫn tươi. Đúng vậy nếu bạn giữ được mọi sự tốt đẹp cho gia đình thì gia đạo ắt sẽ vui vẻ. 30. Vì hai chữ ấy ngoài nói trẻ đẹp mà còn ẩn ý nói sự tốt đẹp đó. Số hên: 10. 13. Nước thành băng giá nơi cùng đường đi. Vật ngộ tiền trình. nếu chậm sẽ không kịp. Công việc cầu mưu của bạn. Ba năm văn nghệ tinh thông. Hai chữ Դhanh xuânԔnên đáng được lưu ý. Song. Cũng như công việc mong cầu. phúc tuy muộn nhưng tốt tuổi đã già mà càng khỏe. đừng tưởng là may mắn. Vận vừa phải. Còn lận đận. Cố gắng thì may mới nên . Người xin được quẻ này : tự nhiên hiểu lấy mình. Vậy bạn hãy suy nghĩ và xét lại việc làm hiện nay. QUẺ SỐ 312 . chẳng nên buồn phiền chi. đủ để tự mình vui với mình. Để rồi mất dịp còn gì tương lai. cần ẩn nhẫn chờ thời gian đạo hòa an.Quẻ này tượng khổ tận cam lai. hanh thông. Người xin được quẻ này nên gấp rút cải nghề đổi nghiệp. miễn để lại cho cả cuộc đời. thì mới có tương lai yên vui. vận chưa mấy thông.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tam đông túc. mà hãy nên xét lại. Hãy mau tỉnh ngộ màng chi. LỜI BÀN Quẻ này nói đọc sách không thành. Cấp cấp hồi thu. Đáo đầu xứ diệc thành băng. 31. rút cuộc sẽ đem lại những điều may mắn không đẹp như câu thứ hai đã nói đấy. Tính toán chưa thông. Cầu sự còn chậm. cũng như mọi việc mưu tính. chi bằng đổi sang nghề khác. thay đổi chương trình cầu mưu.

Số hên: 31. Nếu không đề phòng cẩn mật như đề phòng cọp sói. Vậy bạn muốn công việc cầu xin được đến nơi đến chốn hãy nên bền lòng. thực quái kỳ. Việc còn đang rối rắm. Số hên: 32. Canh kỹ xem chừng bị phá gì. 21. Và bắt lấy thời cơ mới được. LỜI BÀN Quẻ này cho biết họa vô đơn chí (tai vạ thường đến liên tiếp). Người xin được quẻ này quyết phải cố gắng phòng bị nghiêm mật mới được. thì làm sao tránh được tai vạ nguy hại. Đánh số hạp. Cẩn thận đề phòng.công. Đề phòng cẩn thận chớ sơ sót. 23. QUẺ SỐ 314 . 13. chớ nên sơ sót mà hỏng ngay. 11. thì sẽ thành công trong tương lai. Đánh số dở. Theo ý quẻ nói: có lẽ sự cầu xin của bạn từng cầu mong nhưng đã gặp trở ngại phải không? Nếu câu hỏi của quẻ đúng với quá khứ của bạn thì lần này phải kỹ lưỡng và thận trọng hơn.TRUNG THƯỢNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Kỳ quái ! kỳ quái ! Tiền phiên lai liễu. Vậy vị lộng hoại. 12. Kỳ quái lạ thay. kim phiên hựu lai. QUẺ SỐ 313 . rút kinh nghiệm và có kế hoạch rồi tiến hành. 3. Vừa rồi mới lại thế là chi.THƯỢNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . cần đề phòng và tính toán kỹ thì mọi việc may ra mới thành.

Canh ngưu phục ngột. Số hên: 13. 31.TRUNG HẠ Sơn Địa Bác Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . Đánh số tốt. QUẺ SỐ 315 . ắt trước hết phải siêng năng cần kiệm. Người xin được quẻ này muốn cầu mong giàu có. siêng năng thì giàu. mà chỉ nằm nhìn xem người ta gặt hái về an hưởng mà thôi. Quẻ thơ nói rằng: vận thời đến lúc hanh thông mưu cầu toại nguyện chẳng gặp chi cản trở nữa. 1. Như vậy việc cầu xin của bạn ắt thành công. Ngồi nhìn gặt hái bo bo. thời vận đến. nay mai nên bạn hãy cố gắng tiến tới đi. Tốt đẹp. trái lại chưa có người nào siêng năng mà nghèo mạt suốt đời. Công trình khẩn đất khác thường chẳng lo. Bắp ngô. bây giờ chỉ còn hái quả thôi. LỜI BÀN Quẻ này cảnh cáo làm biếng thì nghèo. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể giàu. Tất mạch đạo lương. Trâu cày nằm bẹp giữa đường. lúa gạo đầy kho đầy đồng. 33. Tòa khan thu hoạch. Tịch khổ khai cương. 3. chẳng lo gì khó nhọc vì đã có công gieo hạt. Như con trâu cày nay đã nằm trên bờ ruộng chẳng lo gì tới việc cày cấy nữa.

Lưng treo bảo kiếm thanh cao. Nhưng tiếc hoa đào gặp trận bão. Thần long trảo nha. Phú bộ tam sơn. thì phải cố gắng trên đường đời hơn nữa. Bộ nhập kim loan điện. Đang thời vận thông. Trăm ngàn rèn luyện đường đời mới nên. Con nhạn cùng mây bay lượn nhàn. Đảm đương việc phi thường. Chim con ắt sẽ được bình an. chẳng phải cứ bắt tay vào một cái là xong ngay. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. Nhưng muốn đạt thành sở nguyện. QUẺ SỐ 316 . thế nhưng không ngờ lại hoa đào gặp bão làm cho những điều tốt đẹp lại phải tiêu tan. 31. nếu muốn thành đạt sở cầu. 34. chưa tốt đẹp hoàn toàn cần rèn luyện tài đức thêm mới mong đạt được quả tốt. 4. bình an. Ý quẻ cho hay hiện nay thời vận của bạn rất tốt. thì phải trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Vậy sự cầu xin của bạn trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. 14. Phàm làm việc gì cũng vậy. Thiên trùy bách luyện.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Sô điểu phi cao. 41. vui vẻ như hai câu đầu của quẻ thơ đã tả. trái lại cần phải lâu ngày tháng và công sức mới thành. Sơn cốc hoàn kiều. Đánh số tốt. Biến hóa hải đảo. 1. Lẽ ra vận trình của bạn phải được tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng báo cho biết hỏa hậu (mức độ vừa đúng của lửa khi nấu luyện vật gì) đã đến linh đan tự nhiên thanh.Yêu hạ hội thanh bình. . có quyền thế đó. Số hên: 3.

thận trọng. . tiếc thay.hung. Hung. Nhân tình bất tỉ cựu thời nung. Biến đổi. LỜI BÀN Quẻ này có cái tương từ thấp mà lên cao. nên phàm việc gì phải cẩn thận lo liệu mới được. chờ thời và ẩn nhẫn. con người không thể nào chống cự được. biến hóa bất trắc. Dù may cũng giống trăng ngoài nhà. nguy hiểm đến thình lình.hung. đang may gặp rủi. Đánh số rủi. Hữu liễu mai hoa tiên bất đồng. QUẺ SỐ 317 . Rủi có bông mai lại khai ra.Nghe bên lề ruộng gái than van. 31. Đây là quẻ đại cát. Vậy những sự cầu xin của bạn khó mà thành trong lúc này. nếu có kết quả thì kết quả đó chẳng đi đến đâu. 51. Hàm tiếu hướng đông phong. Tầm thường nhất dụng song tiền nguyệt. cát.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Cát. 1. 13. Bởi vì sự kiện xảy ra tự nhiên. cát. 5. Biểu tượng: chim. Số hên: 15.

Quẻ nói rằng dù may mắn như trăng ngoài nhà. 61. ắt ta cũng chỉ ném theo một cái cười là hết. cho dù mùa xuân đến cũng vẫn chưa may mắn. thời vận không mấy tốt. Bình thường. QUẺ SỐ 318 . mà cũng chẳng tốt lắm.Cười hướng gió đông tưởng ý mạt. thì sự cầu cũng chưa đến đâu. 1. cơ hồ ngư đã từng gặp tai họa. Hãy nên lấy nước xài. Trái lại còn gặp rủi ro nữa. LỜI BÀN Quẻ này nói rằng lành mà lại chẳng lành.HẠ TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Đại hỏa viêm viêm. phải nói rằng dữ mà chẳng dữ. Nếu hiểu được tình đời. LỜI BÀN . Lửa cháy thành ương tai. Số hên: 3. Khi thành đơn bữu đỉnh. 36. Trái lại việc cầu xin của bạn chẳng xấu. Vậy tự liệu thôi. Nhân tình nào sánh kịp ngày qua. nghĩa là chẳng tốt đẹp cho lắm. Trời đất cũng kinh hãi. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời cho dù có gặp mùa xuân sang. Tân thiên yết địa. Tu thủy tương tế. Đánh số tốt chút ít. chỉ là tầm thường. 6. Bảo đình đan thành. 13.

Vậy bạn nên kiên trì mà cố gắng. và có thủ đoạn ắt giải trừ được cái khó. Số hên: 3. ngược lại sẽ tạo nên hậu quả không tốt đẹp mấy đấy. thì sự việc chẳng có gì tai hại. 71. Ý quẻ nói: sự cầu mưu của bạn rất là khó khăn như lửa cháy thành ương vậy. ráng vượt qua những khó khăn vấp phải.Quẻ này cho biết người không có ta không thể lập được. Khi trôi mãi. để chuyển bại thành thắng. Và ngược lại. tính sau nắm lấy cơ hội và những phương tiện chung quanh thì mới mong đem lại được kết quả theo ý muốn. cố lên. Quẻ mách rằng: phàm cầu mưu việc gì. 7. . vượt khỏi sự khó khăn đó. trái lại. khi vượt khỏi được khó khăn ấy.TRUNG TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thiết sách nhất điều. Người xin được quẻ này chỉ có cách tu dưỡng con người để hóa giải mong tránh khỏi. 1. người và ta giúp đỡ lẫn nhau chẳng khác gì thủy hỏa. thì sự việc ắt thành công một cách huy hoàng không ngờ. nếu có tài. 31. Đang bế tắc. sẽ lôi thôi. ta không có người cũng không thể thành được. Kim đao nhất hạ. Sao chưa lấy cột thuyền này khỏi trôi. Còn gì mà nói. Vi bả cô chu hệ. khó khăn. Đánh số tạm được. Người xin được quẻ này cần phải lấy vấn đề giao hữu làm đệ nhất nghĩa. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó. 13. LỜI BÀN Quẻ này tượng bắt đầu có cái nguy trôi nổi phiêu lưu và cuối cùng là cái hiểm phải đoạn tuyệt. Tóm lại. Tảo bả đầu bạc địa. ta hãy nghĩ trước. Nay dây sắt kẽm một dây. có môi chẳng lời. Tất cả mọi sự mọi việc xảy ra. ký tế (nước lửa cùng giúp nhau). làm ra từ trước chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. thì được nhiều tốt đẹp đấy. nắm vững chủ trương đã định. như quẻ nói cứu lửa biết dùng nước trị. 17. QUẺ SỐ 319 .

Cả ngày đồng hồ đánh chuông hoài. ắt sẽ thu lượm kết quả theo ý muốn. 19. 3. làm việc phải có kế hoạch và sáng trí thì mới nên việc. 31. Đánh số hạp chút ít. làm ngược lại chỉ thành hư không mà thôi. 31. 91. mà phải thử lửa như lúc ba đào quăng lưới vậy. Thời vận gần hanh thông. Người xin được quẻ này rất nên hăng hái cố gắng làm việc mới được. Quẻ nói: cả ngày 12 tiếng chuông đồng hồ đánh lên mãi. 1. Thanh phong móc nối làm mai dẫn đường. nên thức dậy sớm và cố gắng tiến tới làm những mưu định đi. Đánh số chưa hạp. biếng lười. sự ắt sẽ thành công. Mới thành công quả phi thường hiển nhiên. Nhất khắc xào diên. chán nản. 8. 13. Vậy những việc cầu xin của bạn. không từ gian khổ thì ắt thành đạt. hãy thử thách đi. Vua Đại Vũ tiếc một tấc bóng. Ba đào quăng lưới thử lường. tại sao không thực hành công việc đi. bình tĩnh suy tính rồi mới bắt tay vào việc. Số hên: 38. 18. Khẩn cấp luyện trước. nơi ba đào quăng lưới lại bắt được những vật quý. cần phải cố gắng. chớ có lợi tay. Có phương tiện sẵn. Cứ tiến hành và cố gắng. nản chí. có nghĩa là: thời đã đến. đừng chần chờ. 1.Vậy việc cầu mưu của bạn hãy nên theo lời quẻ dạy. QUẺ SỐ 320 . Còn riêng việc cầu Դiểu đăng khoaԔ chắc là Ԕỹ mãn lương duyênԔrồi. Vô xứ hạ cước. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn được đôi chút.TRUNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thập nhị thời trung. thì chúng ta tiếc một phân bóng. ắt sự có thể thành. 3. nếu không thì hỏng. gió thanh làm dây mới. . Nói cách khác. Số hên: 9.

Nhất trưởng năng khan. 2. Gió Tây Nam là gió mát mẻ. chẳng cần phải lo gì cả. chắc chắn thành công. Hồng nhật đương thiên. 3. cười nói tự nhược mà vẫn đuổi giặc. Mặt trời treo giữa hiện đang sắc hồng. người xin được quẻ này chớ lo lắng về chuyện công lao. Kỳ môn điệu quyết. 23. mặt trời giữa trời là sáng sủa.QUẺ SỐ 321 . LỜI BÀN Quẻ này cho biết ngồi trấn thung dung. Đánh số hạp. Số hên: 32. 20. Vận thời hanh thông. Gió lại từ hướng Tây Nam. làm việc có kế hoạch thành công theo ý muốn và sự thành công đó rất rõ như xem trong lòng tay của bạn. Kỳ môn hiệu quyết lên công. Trông xem thấy rõ như lòng bàn tay. chẳng phải là người trấn thủ giữ quan nhiều trí lắm mưu đâu mà thực hỉ là do lực lượng đã định từ trước. 30. QUẺ SỐ 322 . hai câu này ý chỉ thời vận của bạn đã hanh thông tốt đẹp. Giàu sang vinh hiển đã đến kỳ.HẠ TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn .HẠ HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Phong khỏi tây nam.

Thiết vật nhâm tuần. Nhất nguyệt chính dương không. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật lâu ngày dần dần sẽ lòi ra.TRUNG HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Nhất cách tri âm. Hết la tất cả nay im lặng. Nào đâu ánh sáng đành mông lung. Bỗng bị mây đen che phủ mất. Nhưng chớ nên trông cậy mãi đó. QUẺ SỐ 323 . 32. Đợi giúp cho ta ngày đã dài. Lúc đó thì bô bai. trong trắng đàng hoàng bỗng gặp vu khống hủy báng rồi do đó chuốc lấy oán thù. Một người tri kỷ cách thiên nhai. Hốt bị vân già yểm. Việc cầu xin của bạn lẽ ra vận trình may mắn. Số hên: 3. thơ tả rằng: Դất cả sự ồn ào đều lặng im và trăng đêm đang chiếu mà bỗng bị mây che làm trăng mờԔ Vậy việc cầu xin của bạn ắt khó tránh được nhiều cay đắng. 1. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng của một người vô tư. 2. Đang may hóa rủi. Người xin được quẻ này chẳng có gì phải lo sợ cứ giữ lòng bình thản an nhiên. chẳng bao lâu mọi việc rồi sẽ được rõ ràng minh bạch cả. bạn nên ẩn nhẫn chờ thời đến. Hoặc cần cố gắng hành động thì may ra mới nên. Khước tại thiên biên đẳng.Vạn lại vô thanh tế. Đánh số dở. 21. Nghĩ cho kỹ. Hạo phách biến mung lung. nên cố gắng và cố gắng thì mới có thể hy vọng thôi. 12. . 23. tránh điều lầm sai. nỗi oán thù tất phải hết. Tỉnh dạ đương tư tỉnh. Trăng chiếu lững lờ đứng giữa không. nhưng không ngờ lại có sự trục trặc nên đành hóa thành không.

33. mình được người đem hết tâm lực mà sống chết với mình. phải nên suy nghĩ và mau mau tỉnh ngộ. 32. Giao đầu bãi vĩ. 2. Chỉ cố khám gia. Số hên: 3. nhưng thực tế bổn tính của nó. Còn nhiều lôi thôi tranh chấp. Công việc làm ăn và việc cầu xin của bạn chưa thông. Vậy công việc mưu tính kết quả ra sao? Bạn lấy ý thơ tự đoán. nghĩa là những việc đang mưu tính và tìm cho mình một việc gì khác mới dễ dàng thành công hơn. QUẺ SỐ 324 . Cho nên trong đêm thâu. Vì quẻ ấy con chó tả cảnh rằng. tính toán kỹ. mà chỉ cầu an.LỜI BÀN Quẻ này chủ người tri âm quá ít. hiện nay việc mưu tính của bạn như thành đạt song thực tế khó nên công. 23. cần thực tế. QUẺ SỐ 325 . Vì vậy hai câu sau của quẻ thơ mới khuyên bạn. Chi đáng tớ gì thầy. Bởi thế người xin được quẻ này có thể coi như quẻ trung cát được (khá tốt). Lệ xĩ giảo nha.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Chúng khuyển tương tụ. cũng đủ hiểu. 3. Chó sủa người ta bất quá chỉ vì trung thành với chủ. Mài răng mặt hận đầy. thì việc ắt sẽ thành. Đánh số dở. "Tri kỷ cách thiên nhai" ý quẻ nói rằng có quý nhân mà ở nơi xa như bạn thân ở xa làm sao bằng bạn xóm làng. 2. Đàn chó tụ nơi đây. 22. thì sẽ thất vọng. 23. công việc e khó thành. Nói cách khác. Tính chó chỉ chịu chủ. nuôi quá cao vọng. lo gì. Chớ trông cậy mãi vào bạn. Số hên: 32. chỉ là canh giữ nhà cửa làm tớ mà thôi. khi chó tụ thành đàn ắt chúng muốn ăn thua tranh hùng. tình đồng đạo may mà có duyên.HẠ HẠ . xin chớ có sợ khó. Người xin được quẻ này nên gấp rút đuổi theo. Biểu tượng: chó. để cùng với người lành đôi vai sát cánh. nếu không chỉ uổng công. Đánh số hạp chút ít. cho nên không trông mãi vào đó mà phải thay đổi cách khác. LỜI BÀN Quẻ này chủ đồng cam cộng khổ với nhau.

42. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc giao thiệp với người. 24. Triệu chứng biết rồi còn gì cãi. Quân nhược hữu tình tu thiết ký. QUẺ SỐ 326 . 2. cần phải có nghĩa có chung. nhưng phải nhớ lại người đã giúp ta nên công và phải toàn đạo đức. Mười năm quên nghĩa chẳng quên lòng. Chồng sau vợ trước nay cùng đi. Có tình thì người nên phải nhớ. nữ trước chồng sau thì là chử Hảo. miêu tức căn. Rất kỵ chuyện vong ân bội nghĩa. song quẻ cũng có nhắc rằng khi toại nguyên công thành hãy nhớ đến công ơn kẻ giúp ta. người xin được quẻ này phải nhớ kỹ lời khuyên này. 23. như vậy quẻ mách rằng những việc cầu xin bạn đều được tốt lành cả. và phải giữ lấy lẽ phải phước đức thì mới yên lành.Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thê tiền phu hậu nhất động hành. bản tự ninh. Số hên: 3. sự nghiệp nên hồng. Chẳng có gì trở ngại. Sự sự hanh thông. 32. vợ là thuộc nữ. . Đánh số tốt. Mười năm ơn nghĩa hãy nên ghi. Theo chữ Hán chồng là thuộc tử.TRUNG TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thử phục huyệt. Bất luận vợ chồng bè bạn. Dương oai thân trảo. Xuất đầu lộ diện chẳng được lành. Chuột nằm trong ổ mới yên thân. 4. ăn cháo đá bát. tất cả điều phải thế. Thử tán tàn tịnh. mới hay. Nhất lộ thủ. chủ khách. Hảo tỷ tiên cơ triệu dĩ minh. Ằt bị con mèo theo đuổi bắt.

Vậy bạn nên yên giữ cách sống một thời gian nữa là hay hơn. LỜI BÀN Quẻ này ngụ ý ngọc chẳng giũa chẳng thành đồ. 53. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên ẩn không nên hiện. tranh thì thị phi sinh. Toại nguyện công thành phải mỏi mòn. 52. Chí nguyện tự năng túc. 35. nếu không sẽ như con chuột không chịu nằm trong hang ổ. nên lánh không nên chường mặt ra. Tâm trung mang lục. 25. Số hên: 3. 32. người chẳng học chẳng sung sướng.Rồi tiêu tánh mạng khó thoát sanh. QUẺ SỐ 327 . Gây miệng lưỡi thị phi nếu gặp phải thứ dữ như chuột gặp phải mèo thì thử hỏi có đáng sợ không? Bởi thế. để xem sao thì tốt hơn. 5. ắt bị mèo săn bắt ăn thịt đấy. nên nhường không nên tranh. Ẫn nhẫn chờ thời. Nhà vàng trong đó đượm vàng son.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thư trung hữu nữ nhan như ngọc. Hiện thì miệng lưỡi tới. thì việc sau cũng thành. Trong sách gái nàng xinh như ngọc. chớ hoạt động e bị thất bại và nguy hiểm. Theo ý quẻ nói hiện nay vận thời của bạn vẫn còn bế tắc nên tất cả mưu cầu khó được như ý và khuyên bạn hãy rán chờ đợi một thời gian nữa. Năm xe sách vở đọc cho hết. người xin được quẻ này rất nên lấy đó làm răn. Hà tất tiêu lao. Đời người không chỉ một ngày có thể làm nên sự nghiệp thì hơi nào lo. 2. Đánh số chưa hạp. Sức học của mình đã quá đủ. Miễn có chí. Độc tận ngũ xa thư. .

Biểu tượng: beo. mọi việc suông sẽ. nghĩa là tất cả đều thay đổi. Con beo nay đã nổi rằn. 23. ắt cuộc đời hanh thông giàu sang chẳng còn nghi ngờ gì nữa. lên như diều gặp gió. như cõi rồng. Thành rồng phước lắm xoay vần đến nay. 36. Vậy. 32. Nghèo thành phú. Đánh số tốt. Song bạn phải cố gắng không ngừng thì mới nên. bạn phải nuôi chí và phải có nghị lực cố gắng tiến tới. nhất là về tình duyên thì thật tốt. cảnh tượng rực rỡ huy hoàng. Đây là quẻ thượng cát. ẩn ý nói rằng. những việc cầu mưu của bạn rốt cuộc sẽ được toại nguyện thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp. ắt sẽ thành công rực rỡ. rồng thì bay lên không.HẠ HẠ Sơn Hỏa Bí Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Báo biến thành văn thái. Số hên: 3.TRUNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly . tay trắng trở thành giàu. không có gì đáng lo. như được gái đẹp nhà vàng vậy. 23. chỉ cần phải rèn luyện tài đức thêm. 7. Sự sự đắc chấn tân. 37.Bài thơ của quẻ. Đánh số tốt. Beo thì biến sắc. 63. Thừa long phúc tự trăn. Số hên: 26. Như vậy việc cầu xin của bạn đều được như ý nguyện. 72. QUẺ SỐ 328 . 3. 32. 2. 2. QUẺ SỐ 329 . 27. càng tốt hơn. Xích thân thành phú quý. Nếu có thể gắng sức tiến tu. LỜI BÀN Quẻ này chủ tay trắng làm nên. Thời vận hanh thông. 6. Thời vận thông. Mọi điều mới mẻ từ rày yên vui. nhưng phải đọc hết năm xe sách vở tính toán cho mình thì mới mong. thật vui thay. Ý quẻ cho hay rằng người cầu được quẻ này rất tốt giống như beo đã đến hồi trưởng thành. chẳng còn gì lo nghĩ nữa. không có gì tốt đẹp mà không có đủ.

Dương khí tan tành âm khí vương. 3. Trùng trùng xuân sắc thượng sài phi. LỜI BÀN . 23. QUẺ SỐ 330 . 28. Như câu thứ ba của quẻ nói nào sống được tám mươi tuổi. Chân cẩn thân hề. Cẩn thận quanh mình mới cửu trường. Nghi khả bảo hề. giữ mình cũng phải cẩn thận nữa để mong rằng sống được cuộc đời êm ấm ngay cả đến cái chết hết sức chú ý đến lời răn đó mới được.HẠ TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Hiểu vũ sơ tình ánh bích khê. Hà tất khu khu tiển cẩm y. và giữ gìn đạo đức mới hay. Xuân sắc tràn. tương bất khả mao hề. Số hên: 8. hóa xui. sáng chiếu bờ sông. Nào còn sống được tám mươi tuổi. 38. Mưa vừa tạnh. Ấm thịnh dương suy không được quân bình. hương khắp ruộng đồng. công việc làm ăn đều bị bế tắc.Cô dương vi hề. Lực ký đàn hề. đề phòng bị phá hoại. Khép thềm áo gấm cho phiền lòng. 32. không có kết quả tốt đẹp. đó là nói thời vận xấu. Đánh số ít hạp. Quẻ khuyên rằng phàm mưu cầu việc gì. Phải cẩn thận lời nói đến việc làm. quần âm dật hề. LỜI BÀN Quẻ này chủ Cô dương không thể địch nổi quần âm cho nên phải xa lủ tiểu nhân. Thời vận đang hên. Đâu thiếu bạc vàng nhà triệu phú. cần phải cẩn thận chu đáo. là ẩn ý nói việc cầu mưu khó được như ý muốn. 83. 2. nếu sơ ý sẽ hư hỏng. Người nay sức yếu khác ngày thường. Hoành kim bất tận gia vân phú. phải tránh hết nữ sắc.

trời lại sáng. Số hên: 9. nói rõ hơn là rủi đã đi. có ngày cũng làm nên. Công việc làm khó khăn chớ trách thế thái nhân tình làm gì. mà cần gì phải thèm thuồng. thời vận thông hạnh. Cần cù lo sống. khó được như ý. cứ tiến tới ắt sẽ được toại chí phần nào trong đời sống. Theo quẻ mách rằng: sự cầu mưu của bạn như đường đi có nhiều gai góc. 92. Quẻ ý nói vận thời của bạn đã được hanh thông. Mưa quá sáng chiếu bờ sông. 39. chớ màng chuyện ai. LỜI BÀN Quẻ này chủ điếm đủ mùi nguy hiểm. 3. QUẺ SỐ 331 .HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . thì mới nên. và từ đây về sau chẳng còn âu lo gì nữa. trong công việc không kể gian nan. 23. Cần khổ trục sinh nhai. mà may đã đến. 2. nhất định thành cự phú. đừng quá tham vọng làm cái gì quá sức mình. Nhân tình thế thái hơi nào mà than. cứ chiếu theo dự định cầu mưu tiến tới ắt thấy ngày toại nguyện. Vì vậy. tiền hoài chẳng hết. Nhân tình mỗi dụng ta. là cảnh tươi đẹp. Giàu thì có nhưng danh thì không. Suốt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. trải khắp cảnh tang thương. thời đến ta cũng như người. 32. 3. không còn lo gì nữa? Đánh số hạp. 30. Đánh số chưa hạp. Công danh ai nấy một đàng. QUẺ SỐ 332 . Số hên: 33. Đường đi gai góc biết bao. bởi thế người xin được quẻ này đừng hy vọng về quan tước. Lợi danh như hữu lộ. cứ cố gắng.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thế đạo ta kinh cực. Thế mới biết việc không trải không biết khó. Chớ nên khen thèm cái tốt đẹp của người ta. nhưng lại hy vọng nhiều về giàu có tiền bạc.Quẻ này chủ tài vận đều hanh thông. 93. Sau cơn mưa. hố vàng. Đây là một quẻ đại cát. Ngược lại. đừng vì đó mà than thở và buông xuôi việc cầu.

như lý hạc băng. Thuyền nan khó vượt sông. chẳng còn gì bàn nữa. Cần nên cẩn thận mới yên lòng.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thời biên da gian.Sơn cùng lộ chuyển mê. QUẺ SỐ 333 . nếu đã lỡ làm. Núi tận lại đến đường cùng. thì cũng có thể vãng hồi khí số được. tính toán làm gì nữa. chờ vận bĩ qua mới mong tính. Giới cẩn khủng cu. Nếu ta biết tích đức hành thiện. Câu này đã kết luận cho rõ ràng về thời vận hiện nay của bạn ra sao rồi. Đánh số thua. Nay cảnh như đèn trước khối gió. Thời vận dở. 33. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta hay có lũ gian hung dữ hay ghen ghét. Bồn chồn hoạt động vô ích. Núi tận. lại đường cùng. cũng phải cẩn thận đề phòng cho chu đáo. LỜI BÀN . cũng như mấy câu tiếp sau. Thủy cấp chu nan độ. Số hên: 3. Chỉ hại và hao công. Đừng cưỡng cầu vô ích. Giờ đây vận xấu hãy đề phòng. Như vậy. 1. chiến chiến căng căng. bao vây quanh ta để chờ đợi hại ta. chứ chớ nên vọng tưởng. tôi khuyên bạn hãy ngừng những mưu tính lại. Nhất lung phong lý nhất chi đăng. Ta chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh họa. Nguy hiểm đủ điều đừng tưởng không. Tu thức tiền trình nguy dữ hiểm. đều không được câu nào tốt. Vạn sự mạc cưỡng nvi. 13. Xuất xứ tao gian đố. 31.

và còn phải cẩn thận về tất cả sự sống hàng ngày. có thế mới mong tránh được những tai hại. 23. khí vận đến kỳ giàu sang. sợ hãi. Đánh số tốt. mà chẳng còn phải băn khoăn nữa. thì mới được bình yên. Người xin được quẻ này cứ việc làm theo ý mình. Hảo cứ điên tiền tiến kỷ trường. không còn một giờ nào. 32. nên ẩn nhẫn chờ thời. ý xuân tự nhiên đã có. Và câu thứ ba lại tả cảnh hiện nay của bạn như ngọn đèn dầu ở trước một luồng gió mạnh. QUẺ SỐ 335 . câu đầu tiên đã nói ngay thời vận của bạn ra sao rồi. Thời phong xuy tống chung thành tiếu. Một đóa hoa đẹp lại thơm. vinh hiển. Công danh quyết được. Vậy công việc cầu xin của bạn khó mà toại ý. thất bại dài dài. vừa ý vẹn toàn. Ngâm ca cốc rượu cho tươi ý tình. Vậy vận thời của bạn đã đến thời kỳ lên hương rồi. 33. ngồi thì ngồi trên đống kim nhọn.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Nhất đóa hoa chi diệm cánh phương.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . Số hên: 3. dễ như trở bàn tay. Theo ý quẻ cho biết cảnh tình của bạn hiện nay như cảnh hoa sắc hương nở rộ thơm phức khắp nơi. Gió thời thổi đến thành cười. Số hên: 33. Đánh số bết. 2. Tràn đầy hương nức loan phòng khắp nơi. lỗi lầm xảy tới ngoài ý dự liệu của mình.Quẻ này cho biết đi thì đi trên chông gai. nguy hiểm. LỜI BÀN Quẻ này chủ Thời vận đã tới. 3. gió thanh đưa đến nỗi vui tươi nay chỉ lo ngâm ca ly rượu để xứng ý tình. nhất định được đại cát. hãy cố gắng tiến hành mưu định là sẽ thuận buồm xuôi gió. Thanh hương phức úc thấu lan phương. Tốt đẹp. QUẺ SỐ 334 . Thời vận bất thông. lo lắng. Không biết tất mất hồi nào. Người xin được quẻ này rất nên cẩn thận. phút nào là có thể sơ hở lơi tay được. Theo quẻ thơ nói trên.

Xưa kia nghĩ lại biết bao âu. tương lai càng vững hơn. trời không bao giờ phụ lòng tốt đấy. 34. Công tại chúng nhân tiên. Nay đến bờ rồi mới hết sầu. công danh phú quý rõ ràng. Khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu. Biệt hữu phi thường hĩ.TRUNG TRUNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu. Niên lai tâm sự tài thành tựu. 3. Nhi kim thủy đắc quá than dầu. và sau này ắt sung sướng vô cùng như cưỡi rồng lên trời vậy. 4. Theo rồng lên mây xanh là ý nói cao thượng. . Sau này ắt gặp nhiều vui vẻ. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên lấy thủ làm chiến. Sự nghiệp đã vững. QUẺ SỐ 336 . Bay thẳng trời cao đến chín tầng. Tùng long đáo cửu thiên. Đánh số thông. Sự việc từ khi đã vững bền. vì trước đây từng cố gắng chăm lo bỏ công nên sau sẽ gặt hái được nhiều kết quả. sau này sẽ thâu lượm nhiều may mắn. Vậy công việc cầu xin của bạn hãy cố gắng và chăm lo.Tự tòng trì thủ định. Số hên: 33. Công lao dựng trước có ai hơn. tự nhiên là có những chuyện vui mừng ngoài ý liệu kế tục mà tới. Ý quẻ nói: công việc cầu xin của bạn hiện nay đã vững chắc. 43. Người xin được quẻ này nếu thêu được kết quả nhất định là tốt. Tâm sự bao năm nay toại nguyện. lấy nhàn đợi nhọc. Ba đào ngàn dặm độ cố châu.

những cảnh gian hiểm đã qua. Theo ý quẻ cho hay. chẳng nên lời. và đến lúc rủi đi may đến. Số hên: 35. nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng. Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương. 5. Đầy không đồ. Số hên: 3. thì cuộc đời êm đẹp. Vĩnh bảo an khang. đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan. Về già càng an khang. Vô đãi. QUẺ SỐ 338 . 53. Chớ kiêu ngạo. nhưng nay đã đến bờ. từ nay khỏi lo. thì mới tốt đẹp cho sự cầu mong. 63. Giữ mực điều hòa và đạo nghĩa. lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách. 33. càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa. 36. Thủ chi nãi xương.HẠ HẠ . hạnh phúc.LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến tiến. Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này chủ có khai sáng thì dễ những lúc giữ gìn lại khó. vô kiêu. Mai sau mới được cuộc đời an khang. Đánh số hên. càng thấy ngán ngẩm. không còn lo ngại gì nữa.HẠ TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Thụ quân chi lộc. phàm việc cầu mưu của bạn nên phải giữ mức trung dung. gián nghĩa là biết nghe lời can gián khuyên bảo. Cửu giáng trinh tường. Đánh số được. cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu. Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một vài đời là đã khổ đã sụp. Lúc đó. 3. QUẺ SỐ 337 . đã lâu nay. Thọ quân lộc. Nhưng biết lấy gì để giữ? Lấy chữ cần và chữ gián. giữ được mới hay cho người. Doanh nhi bất phúc. Người xin được quẻ này nếu biết giữ sẽ gặp nhiều may mắn lắm. ngày hân hoan đang chờ bạn đấy. Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này. như không muốn nhớ tới nữa. Cần nghĩa là siêng năng.

33. Hà tu lục lục hỗn trần ai. Số hên: 3. Tôi khuyên người đừng cưỡng cầu là hơn. 37. Muôn việc đều do khôn với dại. Số mạng có cái kỳ là người nếu mạng mà giàu có thì vứt đi không hết. Hãy cứ an tâm mà sống. không có. Վhứt ấm. đừng lo lắng làm chi cho mệt tâm. Đánh số hạp. nhứt trác giai do tiền địnhԔ Trời đã dành phần cho mỗi người. LỜI BÀN Quẻ này cho biết sức người khó thắng nổi mạng trời. Lăn lốc chi. Nhất sinh tận thị mệnh an bài. Mạc nghi thái. QUẺ SỐ 339 . trái lại nếu mạng mà nghèo hèn thì dù có kêu gọi tha thiết đến đâu đi nữa cũng chẳng ăn thua gì. chỉ ngồi đợi và trông mong vào mạng cũng chỉ là hạ sách. 73. mạng bày sẵn. làm khổ chí hoài. việc gì đến sẽ đến. 7. Tất cả cảnh tình và vận số của bạn trong giai đoạn này được quẻ thơ cho là: đã được an bày sẵn tất cả. Người nào cũng có định mệnh sẵn. khổ chí.Bát Thuần Khôn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Vạn sự bất do nhân kế hiệu. Có không.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . Tuy vậy. lo gì. Cuộc đời số phận trời an bày.

Thượng hạ tương pháp. Số hên: 3. phải chờ đợi. chẳng có nghĩa lý gì. nếu còn cố tiến tới. Hai cô gái lấy một chồng. Ấm khí thừa dương. Tâm sự âu sầu vẫn chưa xong. mà không có gì tốt đẹp cả. Dụng thị hao hư. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàn bà dài lưỡi lắm lời. ý nói thời vận của bạn chưa hanh thông.TRUNG TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Lưỡng nữ nhất phu. cho nên lo lắng âu sầu. Người xin được quẻ này nên nhớ kỹ và suy nghĩ cẩn thận. cũng vô bổ. Diệu kế thần tiên cũng chí công. Tương thân tương ái một lòng với nhau. QUẺ SỐ 340 . vậy còn gì tốt đẹp nữa. Đắc ý hưu qui. hãy nên ngừng lại trong lúc này là hay nhứt. Hoa phùng xuân vũ điệm nan lưu.Nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu. phí sức. đó là bí thuật của tiên gia. . 38. Người xin được quẻ này chẳng nên lo lắng bồn chồn mà cũng chớ nên hí hửng hớn hở lắm. Dù có tính toán. Tâm sự âu sầu chưa dứt. thất ý hưu qui. Lấy cô vợ trẻ ắt thất liền cho coi. Vận bi. hãy nên ngừng lại. Vậy thì phú quý. LỜI BÀN Quẻ này chủ lá rụng về cội. Nhưng trai sức bị tốn hao mỏi mòn. Đánh số dở. chỉ lấy dữ tợn tội ác làm đầu. Gà mái gáy sáng là một điềm bất tường chỉ có rối loạn gia chánh mà thôi. 83. Vừa chân vừa áo. ý quẻ mách bạn rằng những việc cầu mưu. Tiên gia chỉ thử nhất trù mưu. Xuân hoa gặp bảo sắc tiêu tùng. không còn sắc hương. 8. rút cục chỉ chuốt lấy khổ chứ có ít gì. Thành hay bại. Tục ngữ có câu: Muốn rằng nhà cửa chẳng yên. Mọi người già đều chết. bần tiện thảy chỉ là một giấc mộng. sẽ hao công. Do đó. Đẻ ra chẳng có gì sao. 33. Xuân hoa tuy đẹp mà lại gặp bảo.

3. Tiến thử thác sinh nhai. Lúc đầu đoàn kết nhau. Lai tầm vương tạ gia. để tránh những điều không hay cho mai sau. chớ có độc lập đang còn khó lắm. Như con Yến muốn được chổ ở yên tịnh thì phải ở đậu nhà giàu sang của Vương Tạ. Từ đó sanh nhai được vững vàng. công việc cầu xin của bạn. Việc làm chưa nên. Thận trọng giao du và việc chung hùng. 93.Quẻ ý nói. Song yến bay về với nước Nam. nhưng khi lâu ngày rồi. Số hên: 34. Vậy bạn cầu xin được quẻ này. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp lại những chủ cũ. hãy nghĩ đến hậu quả trong tương lai.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . Phải nên nhớ có nhờ người mới thành được việc. Con Yến về hướng nam. cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ. 4. Càng về sau càng lộn xộn và nan phân. hợp tác làm ăn. Tìm nhà ở trọ cho đàng hoàng. nhưng biết nương tựa. 43. chưa được thuận tiện lắm. nghĩa là hiện nay thời vận cũng như công việc cầu mưu đang gặp khó khăn. 33. 39. Hoa đường xuân trá tĩnh. 40. Đánh số thông. cần phải đo đắn suy nghĩ cho kỹ đừng vội vã tùng sự.HẠ HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Song yến qui nam quốc. Vậy nếu muốn công việc được thông hanh thì phải tìm kẻ có khả năng giúp mình. vì phương bắc mùa đông lạnh. QUẺ SỐ 341 . sẽ thấy sự mệt nhọc mỏi mòn. cần có sự giúp sức người khác mới nên. Người xin được quẻ này chớ nên tự đứng ra một mình dựng cờ chưng biển làm gì. Chớ vì cái sung sướng trước mắt mà cố tiến tới thì có hại. QUẺ SỐ 342 . sự cầu mưu của bạn. thì mới thành công mỹ mãn. Cửa Vườn vương Tạ nơi thanh tịnh. Do đó. Đánh số hạp ít. ỷ cậy. Số hên: 3. 30. nương thế của bạn. đúng ra rất là hay lắm như một người có hai vợ lúc bắt đầu thì thấy sung sướng tốt đẹp lắm. Biểu tượng: chim.

Vận xấu thời xấu. cầu mưu bất cứ việc gì đều khó toại nguyện. kiền thành dảo cao thì may ra còn có thể chuyển nguy ra an mà thôi. Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng. vì hiện nay thời vận của bạn còn bế tắt chưa được hanh thông. tai ương đưa đến. Bói xem về kiện cáo dữ về mình. Hái thuốc Thiên Đài hướng chuyển mê. Nguy. Đào hoa ngoạn thủy phú giai kỳ. thậm nguy. tất cả những sự cầu mưu hãy ngừng lại đã. kêu trời chẳng nghe. Lời gửi lưu lang tạm chửa về. LỜI BÀN Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng. . Số hên: 41. lâm nguy hết nước lùi. Vận đã xấu rồi thời lại xui. Ẫn nhẫn chờ thời mới hay. Ký ngữ lưu lang thả mạc qui. Ta ngã thân hề bệnh tự nguy. Tai ương cập hề thâu bì. Đánh số dở. Vọng hoàng thiên hà bất ngã cố. Tai ương đưa tới phải bùi ngùi. 41. tai họa lại tới tấp xảy ra. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu đức tu nhân. Gió xuân chim hát lắm tình tự. Than thở lâm nguy đâu nước lùi. 34. Trong giai đoạn này. Vậy người cầu được quẻ này.Mệnh vận kiển hề thời vi. Xuân phong đề điểu đa tình từ. Nếu cần về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt không có hên nào. để chờ qua thời gian rồi hãy tính lại thì tốt hơn. QUẺ SỐ 343 . Mọi việc nên chỉnh đốn. 31.HẠ HẠ Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn Thái dược thiên thai lộ chuyển mê. 3. để tránh những đều không hay đến cho mình. 4. 1. Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. quẻ đã nói rõ như trên. Mong trời cứu vớt mà không thấy.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ xuất người lắm khách ắt có chút ít thành công. Bởi vì ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về làng. Nên đợi qua năm khi hoa đào nở, lúc đó hãy về, cũng chẳng lấy gì làm muộn. Theo ý quẻ cho hay bạn cầu được quẻ này hiện hoàn cảnh cũng như vận hành chưa hanh thông. Như câu thứ nhất và câu chót mách bảo rằng: hái thuốc đi lạc đường, gởi lời cho hay tạm chưa về, vậy sự cầu xin được toại lòng. Nhưng hai câu 2 và 3 lại nói: "Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Gió xuân chim hát lắm tình tự", có nghĩa ám chỉ ngày xuân mới có thể phụ khứ thái lai. Như vậy sự cầu xin của bạn phải chờ đông tàn, xuân đến mới gặp may mắn. Chưa có gì hay, cần chờ xuân sang, may ra mới định. Đánh số cẩn thận. Số hên: 2, 4, 3, 34, 43, 24, 42, 23.

QUẺ SỐ 344 - TRUNG TRUNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Xuất ôn nhập hàn, Di bạc y đơn. Khứ ngã từ hàng, Nan giải hoành khiến. Ra ấm vào nơi hàn, Áo đơn mền mỏng tàn. Từ bi ta chẳng giữ, Ằt khó giải gian nan. LỜI BÀN

Quẻ này cho biết ở lỳ tại nhà không bằng xuất ngoại. Tuy nhiên, khi xuất ngoại nếu không dựa nhờ vào một người nào đó, một mình một gánh, một mình một đường, thì e rằng có những mối lo ngoài ý dự liệu. Người xin được quẻ này phải nên lấy đấy làm răn. Ý quẻ nói, hiện nay cảnh tình của bạn đã thay đổi, chuyển may thành rủi, vận trình không được gió thuận buồm xuôi. Phàm việc cầu xin, hãy nên nghĩ đến việc từ bi hỷ xã, thì mới hóa giải được những điều vấp phải nan giải. Vậy sự cầu mưu của bạn nên phải tính toán cho chính đáng. Chớ nên nghĩ những điều phi nghĩa, thì mới tránh được tai hại cho mình và mới mong được bình yên. Giữ đạo đức là hay. Thì mới tránh được hoạn nạn và làm ăn mới nên nổi. Đánh số thua. Số hên: 3, 43, 34, 4, 33.

QUẺ SỐ 345 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Tam ngũ tam khẩu, Phóng tại nhất đẩu. Mãn nhi dật, Tử tự đắc. Năm ba miệng lưỡi một đàn, Cùng chung một chỗ ngập tràn tiếng vang. Rồi người chiếm được vinh quang, Còn chi bận rộn giàu sang một đời. LỜI BÀN

Quẻ này xin xem bệnh thì bệnh bình thường, xin xem mưu sự thì thế nào việc cũng được dăm phần, xin xem việc giao dịch thì việc được thư dần, xin xem việc trồng trọt thì trồng trọt có gặt hái, xin xem việc gia trạch thì nhà cửa vẫn như cũ, xin xem việc khẩu thiệt thì phải lưu tâm cố tránh. Ý quẻ nói rằng phàm việc cầu xin và mưu tính của bạn cần phải sức hợp vui với người ta, góp sức mà làm thì mới may mắn và thành công, ngược lại nếu một mình cô độc thì thực là khó khăn và không thành công. Thực vậy, tục ngữ có câu: "Nhứt đoán như nhân kết trường nghĩa" là một người sức kém thì hai người sức sẽ mạnh hơn. Vậy những việc bạn xin hãy nên hợp sức nương nhờ người ta mà làm nên việc. Phải đoàn kết hợp quân, chia rẽ chẳng nên công. Biết làm như vậy, ắt sau sẽ sang giàu. Đánh số được. Số hên: 3, 44, 34, 4, 43.

QUẺ SỐ 346 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Thùy thuyết cố hương vô tư vị, Phiêu linh hồ hải tại thiên nhai. Nhiệm tư ta, Trung thu nguyệt ẩn. Xuân vũ lâm hoa, Da tất chinh nhân tràng ức gia. Ai bảo quê hương không thắm thiết, Thiên nhai lưu lại gẫm ngùi đắn đo. Than trăng thu hiện ẩn mờ, Mưa xuân tầm tã lờ đờ nhớ xa. LỜI BÀN

Quẻ này chủ ở lậu nơi đất khách nên mong muốn về nhà. Đời phiêu bạt giang hồ bao năm nên một mình than thở với mình. Quay đầu về với gia đình, tất nhiên là vui sướng khi sum hợp với người thân. Thật chỉ tiếc không có cánh để mà bay ngay về chốn quê hương yêu dấu đã bao năm xa cách. Người xin trúng quẻ này chính đang có cái cảnh tượng nhớ nhung bâng khuâng như vậy. Quẻ thơ nói người nào mà chẳng thương nhớ quê nhà, nhất là nơi đất khách quê người, trăng mờ và mưa rơi tầm tã bao nhiêu càng thương nhớ bấy nhiêu. Ý quẻ muốn nói sự cầu của bạn tuy có trục trặc và trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn biết nghĩ ra và lý trí xử đời thì sẽ toại nguyện công thành. Chẳng có gì hay, chỉ toàn cảnh băn khoăn, luyến nhớ, đang hẩm vậy, chớ tính toán. Đánh số hỏng. Số hên: 5, 4, 3, 43, 34, 54, 35.

QUẺ SỐ 347 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Vân tán nguyệt dương đầu, Ngưu tiền mã hậu phùng. Trương cung phương để ngự, Nhất tiền định toàn công. Mây tan trăng sáng giữa trời trong, Sau trâu trước ngựa vận ắt phùng. Lúc đó giương cung mà kháng cự, Một tên nhứt định đoạt toàn công. LỜI BÀN

Quẻ này chủ bất cứ một chuyện gì mưu tính hành động. Đều phải nhờ cần khổ mới thành công được. Nếu không thì quyết chẳng có lý gì mà có kết quả tốt đẹp được. Người xin được quẻ này xin chớ lầm. Ý quẻ cho rằng đến lúc trời trăng sáng mây tan, thì thời vận mới tốt, lúc đó bạn nên tiến hành những công việc cầu xin thì nhứt định: Սã đáo công thànhԔchẳng có gì trắc trở. Bạn hãy chuẩn bị đi, để đón ngày vinh quang. Hanh thông, thời vận chỉ một tên cũng đoạt được toàn công. Sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: ngựa, trâu. Đánh số rất tốt. Số hên: 6, 4, 3, 64, 43, 34, 36, 63.

QUẺ SỐ 348 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Mã tiến từ hành tụ hữu trình, Nguyệt trầm tây hải nhật động thăng. Vân lai hà tất lao tâm lực, Phong tống giang hồ vạn lý thành. Ngựa tiến từ từ có vận trình, Biển Tây trăng lặn trời đông thăng. Vận lai hà tất lao tâm lực, Gió thổi giang hồ vạn lý thanh. LỜI BÀN

Quẻ này báo biết yên ổn hết sức, chẳng phải mệt nhọc mà vẫn được. Tuy nhiên không nên cố ý làm cho mau sang chóng giàu, trái lại chỉ nên từ từ, cốt sao giữ được lòng bền bỉ lâu dài, nếu không, trong cái không biến thành cái có đáng lo ngại. Người xin được quẻ này coi như được một quẻ tốt. Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin của bạn ắt được toại nguyện trong nay mai, tuy nhiên hơi có phần nào chưa được thuận tiện lắm. Bởi bài quẻ mách rằng công việc đang cầu như con ngựa đi chậm chạp, mà sự chậm chạp đó mới vững bước. Rồi tương lai tăm tiếng vang dội vô cùng. Lúc đó không cần sợ lao tâm tổn chí nữa. Thời vận thông hanh. Nhưng cần chờ đợi, chậm chút mà thôi. Biểu tượng: ngựa. Đánh số hên. Số hên: 7, 4, 3, 43, 37, 74, 34.

QUẺ SỐ 349 - TRUNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Vân hành sơn tế thủy mang mang, Thiên lý tràng đồ vọng cố hương. Dự kiển nguy lai quân mạc hận, Ỷ môn trù trướng lập tà dương. Mây dầy non núi nước mênh mông, Ngàn dậm nhìn quê ý não nùng. Việc đến ngặt nghèo đừng oán hận, Sầu thêm trời lặn lại đau lòng. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người cô khách lạc phách chốn quê người, chuân chuyên không người thân thích an ủi giúp đỡ. Mưu đồ mà chẳng xong, hoặc lại còn mất tiền sinh họa. Trong trường hợp này, chi bằng nên hết sức nhẫn nại, khôn khéo lo liệu mọi việc cho êm là hơn cả. Ý quẻ cho biết thời vận của bạn hiện nay như núi bị mây phủ, xa quê nhớ cố hương, sầu buồn, lại thêm cảnh chiều trời lặn, nghĩa là không có gì may mắn cả. Vậy những việc cầu xin của bạn khó mà thành đạt theo ý muốn. Nhưng bài thơ câu thứ ba có khuyên bạn rằng dù việc đến ngặt nghèo đừng có oán than. Đó là định mệnh hay quẻ có ý dạy người phải cố gắng vượt qua trở ngại, để chờ ngày rạng đông đó. Mọi việc đều bế tắc, chỉ nên chờ đợi thời cơ đến. Nên ẩn nhẫn. Đánh số thua. Số hên: 8, 4, 3, 43, 34, 48, 84, 38.

QUẺ SỐ 350 - THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Phong ba kim dữ tức, Chu tiếp ngộ an lưu. Tư thử công danh toại, Hà tu thán bạch đầu. Sóng gió ngày nay đã hết lâu, Thuyền nan trôi chạy chớ lo sầu. Từ nay sẽ toại công danh nguyện, Than thở làm chi, tuổi bạc đầu. LỜI BÀN

Quẻ này chủ họa đi phúc về, thuyền thuận nước buồm thuận gió, thẳng tới mãi lúc già, đều được vui vẻ, khỏi còn có những nghịch cảnh đáng phàn nàn than thở nữa. Người xin được quẻ này tin chắc rằng về già sẽ được đắc ý hơn người.

Vận thời thông. 50. Số hên: 35. 30.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thủy Sư Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Vọng đáo bình an địa. Vô cùng tốt đẹp. đến nơi nào thắng lợi ở nơi đó. thuyền thuận buồm xuôi gió. 3. Cũng như các câu kế tiếp. Lục dương phương thảo xứ. cứ đi. hãy cố gắng để mau vươn tới vinh quang đó. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến một bước tốt một bước. cứ đi. 43. 94. Mặt đất cỏ xanh tràn khắp sứ.Ý thơ nói rằng sóng đã qua. đi mãi. mà chẳng còn sự trở ngại gì cả. Vậy bạn hãy nắm lấy cơ duyên may mắn này. Mọi sự như ý sở cầu. QUẺ SỐ 352 . Muôn dặm nước non phong nguyệt nhàn. đã nói cho bạn hay là vận trình đến lúc hanh thông rồi. chớ có tạm dừng chân. Đừng nên lừng chừng mà hỏng việc. Công danh sẽ thành. Giang sơn vạn lý thịnh. và chẳng còn gì lo ngại nữa. Đi rồi lại đi. Thi cử công danh sẽ hiển đạt. đáng mừng rồi. Câu khởi đầu đã nói đến nơi bình an. Số hên: 9.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm . 49. Gió thanh dịu dịu ngựa lên đàng. Như cây sắc trổ bông. Tình duyên sẽ được như ý. Biểu tượng: ngựa. vậy sở cầu của bạn ắt thành đạt. Ngày nay đã đến nơi bình an. Chẳng lo gì nữa cả. 34. 4. QUẺ SỐ 351 . Chẳng còn trắc trở. cầu mưu như ý. vận trình ắt ngàn dặm. Phong khoái mã đề khinh. vạn ý vạn tình. 53. Đánh số hạp. Đánh số hên. Người xin được quẻ này tất nhiên biết đây là quẻ tốt. Sự sự quang minh. 39.

Danh tiếng lừng vanh khắp cửu trùng. có gì đắn đo. Lý do rất rõ. Thăng long cất cánh đến thiên cung.Điêu hạc dương thu thế chuyển hùng. . Nghĩa là giờ đây vận thời của bạn rất là may mắn chẳng có gì nguy hiểm. điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống đối phòng ngự. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhân thời cơ thuận lợi là hưng khởi. vinh hiển. 15. 1. Vinh hoa nhược vấn tương lai sự. Nhân khởi thức như thú. 35. cũng như đường công danh. giàu sang. Ngày sau ắt sẽ thành tựu. lo gì chẳng nên công. Biểu tượng: chim. Chim ó mùa thu thế chuyển hùng. Cả đêm chuột phá không yên. Người xin được quẻ này có thể xin được quẻ thượng thượng đại cát (tốt tốt lắm). LỜI BÀN Quẻ này chủ tà không thể thắng chính. Vinh hoa nếu hỏi tương lai sự. 5. Quẻ thơ tả cảnh hiện nay của bạn hiện ra như chim ó trong mùa thu đang được thế mạnh cỡi gió bay thẳng cửu trùng mây đó. Vừa dễ lại vừa lẹ. Kỳ lý thâm nhân minh. Số hên: 51. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt toại nguyện trong ngày gần đây trên đường kinh doanh. Kỷ dạ thái bình. Đánh số hên. Long vân gặp hội. Mèo kêu một tiếng êm liền một khi. Thừa phong phân dực đáo thiên cung. Người đâu hiểu thú tinh chi. QUẺ SỐ 353 .HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Thử vi hoạn. 3. Chung tiêu bất đắc ninh. 53. Miêu nhi nhất khiến. Quẻ tốt. Có lẽ nào con người lại không bằng con vật sao. Được thế thì kẻ gian ta tuy đông nhưng có gì đáng lo ngại. chưa thể lường được ra sao. Tiên hậu thanh danh đạt cửu trùng.

Số hên: 2. Sao chuột sợ mèo mà không sợ người. Chiếu mi một tấc dạ. lẻ phải. chớ nên tính chuyện tà ma. đều do tự mình làm lấy như câu chót đã nói. Chiếu nhữ nhất thốn tâm. thì mới dễ dàng thành tựu hơn. Vậy sự cầu mưu của bạn cần nhờ người ta giúp đở thì mới nên. Số hên: 3.. và tốt. Do đó phàm mưu cầu việc gì bạn nên mưu tính việc làm ăn đứng đắn. mà cần phải cố gắng chăm lo sửa mình và chuyên cần để cầu tiến. Biểu tượng: mèo. 52. LỜI BÀN Quẻ này chủ giữ mình trung hậu. nghĩa là người này biết kia. 23. 53. Dở việc đánh số. 5. rủi. 53. Mặt trời sáng ở trên. Đánh số hạp.HẠ HẠ Địa Thủy Sư Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Lưỡng nhân tại bàng. mới tốt. chỉ có hai lẻ như phải. Cần cậy thế mới thành. Do đó người xin được quẻ này chớ có sơ hở thờ ơ. công việc làm không phải việc nào mình đều làm được cả. nếu chỉ ỷ vào sức mình thì khó toại nguyện lắm.Theo ý quẻ nói. có thần thánh chứng giám. và chỉ nên chọn lựa đường ngay. bại.TRUNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . Tốt xấu tùy ta. 35. 35. Tiên cơ tằng biểu minh. may. 33. Làm ăn cần tính toán kỹ. chớ chẳng phải là không. Vậy sự cầu mưu của bạn thành công hay thất bại. thành. đó là nói cho ta hay. QUẺ SỐ 355 . có người tiên chỉ điểm. xấu . người kia biết nọ.. mới vững. QUẺ SỐ 354 . chuột. Vừa phải. Tốt xấu tự phân minh. Thái dương tại thượng. trái. 3. Ý quẻ nói tất cả lý sự việc đời. chẳng xấu chẳng tốt. tất cả công việc thành bại đều có lý do của nó. 25. Hai đứa đứng hai bên. Nên quẻ lấy chuột với mèo mà thí dụ.

hiện nay tiểu nhân đang phủ đầy. LỜI BÀN . Việc cầu rạng rỡ đủ đầy hân hoan. 43. Tiện hữu hạ lạc. rồi tính lại. chưa hanh thông. Như hà. Thiên môn sẽ thấy nơi đây. 45. 34.Quân tử dạo tiêu. 53. Vậy những sự cầu mưu của bạn hãy nên tạm ngừng lại một thời gian. Đến nơi Đông Bắc Đạo đồ chuyển xoay. Khí âm dương phủ khí dương lòa. Ấm khí uất uất. LỜI BÀN Quẻ này chủ Dương bị âm chế. Trường An là xứ kinh đô. chứ chẳng còn có kế sách gì khác. Chỉ trừ khi nằm chiều sâu kín để đợi thời. thế chẳng cùng đứng. QUẺ SỐ 356 . Quân tử tiểu nhân lẽ khác xa. Hiện nay vận tình của bạn còn bế tắc. điều ám chỉ thời vận còn xấu. Công việc làm ăn khó lắm à. và bửu vật đang ẩn nơi sâu. Tiểu nhân dạo trưởng. 3. Số hên: 4. Phùng trước thiên môn. Dương khí bất dương. 5. Đánh số hỏng. như hà lương hảo? Lương cổ thâm tàng. Những người xin được quẻ này nên lo mau mau đưa đi chứ chớ nên tranh dành cùng bọn tiểu nhân. Xấu. Đông bắc chuyển giốc. chẳng đến đâu. Bửu vật tàng sâu nào tìm thấy. thì tốt hơn. như quẻ mách cho bạn hay rằng.THƯỢNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Khứ đáo tràng an. 35. đang còn vận bỉ và không làm gì được. nếu cứ tiến tới e hao công tốn sức.

ắt ta có vô hạn xuân sắc. Số hên: 6. Đánh số hạp. 56. Đánh số hạp. cũng thế. 5.ộng hang xuân sắc biết bao sắc màuԔ Đó càng ứng vào sự cầu xin. 3. Người xin được quẻ này rất nên cố gắng. Nếu muốn tìm họ. 36. Người xin được quẻ này xin chớ chậm trễ do dự. Rảnh nhàn thả bộ thiên đài. và sẽ được quý nhân giúp đỡ trong việc cầu xin như câu thứ ba nói: Ԕiệc hái thuốc có tiên đồngԔvà câu bốn Ӧ#272. Vận thời hanh thông. 53. Ý nói: Bạn muốn thành đạt sở nguyện phải đi hướng đông bắc mới là đại lợi. 53. bạn cứ yên trí ngày vui chẳng còn xa nữa hãy sửa soạn là vừa. 55. Để xem tin tức ngày mai thế nào. Theo quẻ nói Trường An là nơi kinh thành rất vui sướng náo nhiệt. Khi đến nơi phải chuyển theo hướng đông bắc. 65. ngày mai sáng lạng. ắt đi gặp ngay cửa cung điện của nhà vua. Vì thính hảo tiêu tức. Tiên Đồng hái thuốc công lao. 3. Sở cầu ắt được thành công dễ dàng. phải nên tính toán cho kỹ và đi về hướng đông bắc. 35.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . Động phủ liệt xuân sắc. Thái được hữu tiên đồng. Theo ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn ắt thành công mỹ mãn chẳng có gì trắc trở. Tròn nợ tang bồng. tốt. Nếu hỏi về những vật đã thất lạc. chỉ cần có tiến lên mà đón lấy. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cơ duyên đã hiện ra ngay trước mắt. QUẺ SỐ 358 . Thành công. 35.Quẻ này chủ người ra đi đã đi mất. và lúc đó việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện. Tốt đẹp. Nếu như ta có thể tìm được tiền đồ. QUẺ SỐ 357 . Nghĩa là việc cầu của bạn phải ở hướng đông bắc. Số hên: 5.TRUNG HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Từ bộ nhập thiên thai. cần phải y theo chỗ chỉ dẫn mà đi tới thì tất biết ở nơi nào. Động hang xuân sắc biết bao xuân màu.

Dù công việc hỏng chẳng hề chi. hãy mau tiến hành. chứ không nên hồ nghi. Nẻo nọ đường này mình cứ đi. Bất như đã cán. ắt lỡ dịp may hiếm có. 3. Thà rằng cố sức làm càng oai. hậu hoạn e khó tránh. Phiền não phế can chớ nỉ nài. Suy nghĩ mãi mà bỏ qua cơ hội này. Dũng vãng tiền hành. 53. Thành bại hà tất tại tâm. Lại còn phải nhận đúng đường lối chớ nên chia rẽ. Phiền não cập phế can. QUẺ SỐ 359 .Trung lưỡng nhất dạ. thì khó tìm lại dịp may ắt sẽ bực tức và hối hận vô cùng. Vậy lúc này là lúc bạn đang lên hương. 75. Số hên: 7. Nhất nhiên nhược hoàn thác.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Tâm tế đởm khả thắng. khác nhau. lúc đó không ai nài nỉ được nữa . không chần chờ. 57. Nên tiến hành ngay. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó toại lòng. Thành công thất bại do trời định. 35. Thở thương tướng chi nhiệm. Nếu còn bỏ lỡ dịp này nữa. Hung trung bả trì đắc định. Ý quẻ nói: Suy nghĩ mãi đâu bằng bắt tay vào việc. LỜI BÀN Quẻ này chủ dù việc nhỏ cũng nên có quyết đoán. Địch nhân tự năng thụ khốn. Nếu không đúng theo lời răn. Cẩn thận làm gan chẳng sợ gì. Đánh số hạp chút ít. Suy nghĩ một đêm chi uổng vậy. 5. .

để tìm một tương lai huy hoàng. Số hên: 9. Trời đất khi nào quá phụ người. luôn luôn phải giữ vững lập trường chủ trương. cứ ăn ở đạo đức. Người xin được quẻ này nên phải rõ lẽ đó. Bền lòng niệm phật sẽ thành đạt. 3. Việc cầu xin của bạn sẽ được như ý và tương lai sẽ sáng lạng nếu bạn cứ nghe lời khuyên trong thơ quẻ. 5. thì việc sẽ lành và thành công. QUẺ SỐ 360 . chớ ngại gian nan thì ắt nên công. 59.LỜI BÀN Quẻ này chủ trương nếu có bị thất bại một chút ít. Đánh số vừa phải. làm hăng hơn. Chung bất lạc hồng trần. Cứ tính. Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch. trời ít phụ người tốt. cũng chẳng đủ để lo ngại. Số hên: 8. 58. 85. ta còn phải làm tiếp. 5. Nếu ta có thể quả dục (ít ham muốn).HẠ HẠ . Người đời ai cũng tin lời nói đó. đừng cậy quyền oai mà làm trái. Chớ loạn thanh tâm sự mất vui. thành bại do trời và do sức mình. Nếu chỉ vì chút ít thất bại mà rút lui. Ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn chẳng khó mà chẳng dễ. Độ đức. nếu ta bị nhân dục che khuất chân linh. 53. Như quẻ thơ nói rất rõ Ԕẩn thận làm gan. 35. Trái lại. 3. táng chân linh. chẳng sợ gì. thì lo gì. là vận thời ắt đến lo gì. Người chỉ nên gan dạ và tính toán cẩn thận trong bước tiến ắt được toại nguyện. ắt ta có thể thấy được đạo. Thành tân năng kiến đạo. 53. Trái lại. toại nguyện bình sanh. QUẺ SỐ 361 .HẠ HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Thiền niên khổ tu nhân. Đánh số vừa phải. phải bằng lòng kiên trí nhắm đích tiến tới. chớ lo. Nghĩa là phải tu tâm hành thiện. sợ khó thì chẳng những công lao thưở trước đều mất hết mà đến kẻ địch cũng thừa dịp đến hại ta. ắt ta sẽ rối loạn tâm thần. 35. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết người làm việc thiện ắt được trời giúp. Nhiễu nhiễu. dù công việc hỏng có hề chiԔ và câu chót lại nói Ԕẻo nọ đường ày n mình cứ điԔvậy còn gì nghi vấn và chần chờ mà không cố gắng. Cứ việc tính. tu nhân. Kiên trì tu luyện ắt hồng tươi.

chớ bước vào vết xe đỗ. 30. như thế chỉ hao công phí sức lực mà thôi. cần phải mau mau thay đổi mới được.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . Nếu còn cứ tiếp tục đường mưu sanh như cũ. thì mới khả dĩ yên lành. Đánh số thua. Thứ khả đồ toàn. cũng như việc mưu sống cũng nên đổi thay. Nước sâu bắt thú thật điên khùng. __________________ QUẺ SỐ 362 . Bắt cá trong rừng và bắt thú trong nước. đều không đúng cách. 60. Số hên: 36. Cải huyền dịch triệt. Bắt cá trong rừng có được không? Phí sức lao tâm nào toại ý. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc về trước y như ngày mai sẽ chết và mọi việc về sau y như là ngày hôm nay sống lại. Nếu ta cố chấp mà không biết biến hóa thì chỉ có thể là một điều hết sức ngu ngốc. e rằng khó tránh được điều buồn phiền và lo âu. Đó là ý quẻ ám chỉ cho bạn hay rằng. tùy thời thế.Địa Lôi Phục Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Bô tí ư uyên. 63. Đều trái cách. Công phu lực tổn. Đổi thay kế hoạch khỏi hao công. mới mong. thì còn làm gì được? Nên thay đổi. Cầu ngư ư sơn. sự việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện mà phải thay đổi cách khác. Người xin được quẻ này xin phải cẩn thận. Không được tốt. Tự tảo chí mộ.

và cũng một quẻ tốt đó. Tay cầm một cái mỏ cày. yên vui thì cũng hưởng. Từ ông chẳng thấy đến đưa. Vận mà lại điêu linh. Đánh số chẳng hạp. 16. Lại vừa trông thấy chim vừa bay đi. Tham thiên tán địa.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Thủy hỏa tương tế. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng chí đồng mà dạo hợp. Quẻ dạy rằng người cầu xin được quẻ này hãy ráng chờ một thời gian nữa thì mới tốt. hễ tới đâu là lợi lộc tới đó. Dục vật tân tân. Đây chính là tượng hoạn nạn thì cũng chịu. Cám ơn trời đất nhân gian an lành. Khước ngộ nhất điểu khứ. 3. chớ tính toán vô ích. mệt mà không công. bất minh. tiền trình thì bị kẹt. Vậy người đi xin làm gì có ăn. Ấm dương tương khế. chỉ nên chờ thời. Hiện nay nước lửa trong hòa. 6. . chim cũng không kiếm ăn được. Bất kiến từ công lai. Biểu tượng: chim. Bất thông. 31. Công đã thành mà danh lại toại. Số hên: 1. Dọc đường phố xá xin chay ăn thừa. Cảnh tình quốc thái dân an. Trong trường hợp này. QUẺ SỐ 363 . Ấm dương hòa thuận nước nhà hân hoan. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng không được toại ý. 36. có thể làm việc lớn được. Theo ý quẻ cho biết hiện vận thời của bạn chưa được hanh thông như lời quẻ thơ nói dọc đường phố xá xin ăn không thấy có kẻ từ thiện bố thí mà còn gặp chim bay đi. 13. Nghĩa là chỗ ấy thuộc khu phố nghèo khổ. 63.Thủ trì nhất mộc ngư. Duyên nhai khứ hóa độ. chỉ còn cách lo làm những việc thiện mới có thể giải cứu và tránh khỏi được.

Đánh số hạp. Gặp Hằng Nga toại chí nhi lang. Leo cây quế khắp mình thơm ngát. cầu mưu vạn sự như ý. Vậy mong bạn hãy nắm lấy dịp may lúc này. chẳng còn gì lo âu nữa. Nãn thân phức úc.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Tầm ngọc thỏ. không chuyện gì là không xong. Số hên: 63. QUẺ SỐ 365 . tương quế phan. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng vọt lên cao mà tiến lên về phía trước được. 3. 62. đắc tai. Số hên: 2. Đánh số đều thông. Phàm trăm chuyện mưu tính hành động. thuận bước vào cung Quảng Hàn thì còn gì đẹp bằng. Vận thời đến lúc lên hương rồi. 36. Ngộ thường ngan. Đắc duyên.Người cầu được quẻ này quả là may mắn lắm. thử hỏi còn vui sướng nào hơn. 3. QUẺ SỐ 364 . 33. đáo Quảng Hàn. Quá tốt. Công thành danh toại dầu khi có lúc gặp việc không lành cũng chẳng đáng lo. 6. Theo ý quẻ nói: thời vận của bạn hiện nay đã sáng sủa lắm rồi. 26. đắc lợi. Người xin được quẻ này coi như được quẻ tốt. sự sự hanh thông như ý sở cầu. 36. và mọi sự cầu xin sẽ được toại lòng như ý. 6. Cưỡi ngọc thố đi đến Quảng Hàn. và sau này sẽ được an nhàn vui tươi. Cứ tiến. Vậy bạn hãy nên cố gắ��và nắm vững đường đi bước tiến mà bạn đã dự sẵn lâu nay.TRUNG TRUNG Địa Lôi Phục Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . Hỏi vận trình đến lúc rõ ràng. thì ắt đạt sự nghiệp đáng kể. cố gắng phấn khởi anh hùng chí. Biểu tượng: thỏ. 63. ngày nay đã khác ngày qua. Khắp thân ta chỉ thấy mùi hương thơm phưng phức. và từ nay về sau nhứt là trong năm nay. Cứ tiến tới ắt thấy thành công rõ ràng. Lưỡng tụ thạnh hương.

Dạo này thần thánh lại theo. 36. Theo ý quẻ cho hay rằng bạn cầu xin được quẻ này thời vận hanh thông rồi. ắt sẽ thành đạt và kết quả vẻ vang. hãy tiến tới. QUẺ SỐ 366 . Dáo xứ hiển linh. hiện đang chờ ta. cát trong vàng.Nhất cá thần đạo. 43. vận thời hanh thông chẳng cần lo gì nữa. 63. nhưng hãy nhớ điều đừng làm chuyện gì thất đức mới nên. Nếu họ gặp người là thuyết pháp thì ắt tới đâu là linh nghiệm tới đó. Hãy nên rán sức mình ta. Lò trong lửa. Quý nhân giúp đỡ. Khuân phù tả hữu. lái lèo hướng đi. Rèn thành Đơn Đỉnh cả nhà yên vui. . người xin được quẻ này cần nên cố gắng lắm. Đánh số rất hạp.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Lự Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Lô trung hỏa. Thổi phồng đào bới. 3. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên dũng cảm làm điều thiện. Phùng nhân thuyết pháp. Công lực dáo. vì có được thần thánh phù hộ chẳng còn gì đáng lo âu nữa. 46. Đan đỉnh thành. Hiển linh khắp sứ vậy thì mới hương. Số hên: 4. mọi sự cầu xin của bạn đều được như ý. Tóm lại. 6. LỜI BÀN Quẻ này chủ người lành chuyên làm điều thiện hễ ra đời là có thần minh trong cõi u minh bảo trợ giúp đỡ. Tùy nhĩ khứ hành. Gặp người cứ tính ngại chi. Sa lý kim.

Đánh số hạp ít. Số hên: 3. ắt có ngày thành đạt toại nguyện. Rồng mây gặp hội. nguyện vọng chưa thể tới. Chớ ngồi trông mà nên. Phỉ chí nam nhi. Phải làm. Vậy việc cầu xin của bạn cứ thi hành đi ắt gặp may mắn. cố gắng. Số hên: 36. 6. hai việc cầu xin của bạn phải làm như lời khuyên bảo của Khổng Minh. Nay đi muôn dặm. thì mới thành công. Người bói được quẻ này chớ nên quyến luyến quê hương mà phải tung cánh chim bằng vạn dặm thì mới có sự nghiệp lẫy lừng. vân trình.LỜI BÀN Quẻ này cho biết công trình chưa đạt được.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Thử khứ vạn lý trình. hạnh phúc. muốn lấy được vàng trong cát thì phải cố sức thổi và đào bới. cho nên xin được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến. chớ không ngồi chờ thời. Tốt đẹp. Như vậy. Khước ngọ kiến tri âm. 35. 66. Ta muốn chóng nhưng nào có đạt. LỜI BÀN Quẻ này bảo ta rất nên đi xa. Sau khi trải hết trở ngại khó khăn ắt tới con đường bằng phẳng hanh thông. Xưa có câu nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân". đãi cát tìm vàng. 56. Quẻ nói: Muốn làm cho lò lửa đỏ hồng. 63. Kiến lập huân danh. 5. Theo ý quẻ cho hay rằng: từ nay về sau. hãy cố sức và có kế hoạch mà tiến hành từng bước một. Đồng tâm cộng tế. Đánh số hên. Lập nên công việc danh ca vang lừng. 63. 6. Cùng nhau cứu vớt sơn hà. vận tình của bạn muôn dặm. nếu bạn cầu thi cử. để tự nhiên nó đến. nghĩa là nói công việc cầu xin của bạn cần phải rán sức. QUẺ SỐ 367 . . Nghĩa là tương lai của bạn tốt đẹp đến độ bông hoa còn biết tới và cùng lòng góp sức như hai câu 2 và 3 đã nói. 65. cố gắng làm thì sự ắt thành. mới đạt được ý muốn. công danh thì chắc chắn Ԕiếm bảng đề danhԔđấy. 3. Bông hoa cũng biết lòng mình chí xa. quả là những chuyện khó khăn vất vả muôn vàn. mong cho mau xong mau thành. Khai lò nổi lửa. đừng thối chí ngả lòng. đi xa có lợi ích mà còn được người phò trợ.

Nghĩa là tất cả đều tốt không gì chê được. Chi chi khả tài. Vì câu thơ trong quẻ tả rằng. Đóa đóa kham trích. ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp. Tìm vui ngày xuân lại gặp hoa nở. Bông nào cũng tươi. Người bói được quẻ này bất cứ hỏi điều gì cũng đều được tốt lành cả. 76. bất cứ ở đâu cũng yên thân. 63. Số hên: 7. Đánh số hên. tốt. QUẺ SỐ 369 . Hỉ hỉ. Tốt đẹp. Tất cả vườn cây đều hái được. Ý quẻ dạy rằng: sự cầu xin của bạn. cành nào cũng tốt. 6. Đang tìm vui sướng thưởng ngày xuân. sự sự như ý sở cầu. Lại gặp bông hoa nở rỡ ràng. Cành nào cành nấy cũng xuê xang. 67. 3.QUẺ SỐ 368 . 36. Trai được vợ hiền. nhứt về tình duyên. Cho nên khỏi cần phải nghi ngại lo sợ gì.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Tầm phương xuân nhất. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều như ý. Thích kiến hoà khai. gái có chồng sang.HẠ TRUNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . hạnh phúc một đời.

Cái đạo giữ thân là nhờ ở nhân chứ không nhờ ở giàu. Theo ý quẻ cho biết: Cọp phải ở núi mới oai. Quẻ nói rằng hiện cảnh tình của bạn như con rồng cố lên mây đã nổi. giàu cũng chẳng thể giữ được đâu. LỜI BÀN Quẻ này nói dũng cũng chưa đầy đủ để ỷ cậy. Thú vị còn đây kể phú chi. tốt. 86. Chẩm tư sơn ông. Cọp xuống đồng bằng bị chó khi. quân quân thần thần. vân tiện hưng. Hữu dũng dịu hà tế. Vì câu chót quẻ thơ nói: "Văn võ quần thần ý tự nhiên". 68. Bởi vậy. Cái đạo lập thân là tại ở đức chứ không ở dũng. triệu chứng hạnh thông đủ mặt. Văn võ quần thần ý tự nhiên. Phi phú do hữu thú. Đâu bằng ở núi quyền oai vũ. 6. vinh hiển trọn đời.Long nhất ngâm. Làm thợ lao tư hợp tác. Nghĩa là thời vận của bạn đã đến hồi lên hương. Cọp thì phải ở . Số hên: 8. Công danh. Nhứt là đường đời. Thái bình tiên cảnh nay mau thấy. 3. Biểu tượng: rồng. công danh càng mau may mắn. Mây nổi lên thì rồng được thế. Làm ruộng thì vợ cấy chồng gặt. Đánh số hạp. QUẺ SỐ 370 . Xung lên bay thẳng cửu trùng thiên. Dù gan lúc đó chẳng ra gì. Tốt đẹp phong vân gặp hồi. Xung tiện trực thiên. Người bói được quẻ này coi như được quẻ đại cát. Đi buôn thì chủ khách giao dịch mua bán ngay thẳng thuận hòa.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Hổ xuất kim bảng. Vi văn vi vũ. người xin được quẻ này nên tự mình suy nghĩ kỹ phân biệt cho rõ ràng mà tìm lấy một lối sống thích hợp. Khoái đổ thái bình. Tiếng giọng rồng ngâm mây nổi liền. LỜI BÀN Quẻ này cũng chủ thẳng bước thang mây. nên khi ra xuống đồng bằng hay ra rừng núi. Làm quan thì được bạn đồng liêu đồng tâm nhất trí. ắt sẽ không lợi. 36. 63. hơn nữa. bạn lứa chia ngọt sẻ bùi.

rừng núi. Thường tư cố hương. Cố hương thân quyến chớ quên màng. Nước bước đường đi đã dễ dàng. Thiếu niên đắc chí mặc áo gấm về làng. Người xin được quẻ này co i như xin được quẻ tốt. khi sự cầu mưu đã thành như ý. Toại nguyện công thành nên hãy nhớ. Đánh số hạp. QUẺ SỐ 371 . Chớ từ bỏ cảnh cũ. 73. 70. Đánh số chẳng hên. hãy nên nhớ đến những kẻ đã từng phụ sức với bạn trong sự nghiệp. nhưng lúc thành đạt phải nhớ công người. Ngũ lăng cừu mã. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước lo nhưng sau vui. hoặc giả là phải lấy chữ ԔghĩaԔthì mới được yên lành hơn. Hanh thông. Biểu tượng: cọp. nên phải cố gắng cầu tiến đi. 96.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly .HẠ HẠ Địa Hỏa Minh Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Quá dương trường. Và giữ gìn cách sinh sống lâu nay đừng nên phát triển thì tốt hơn. chó. tình đời thương như thế. Qua rồi gai gốc đến khang trang. mà khó tính và e thất bại. vì quẻ thơ câu chót có khuyên ta rất rõ ràng rồi. 63. 69. 3. Nhập khang trang. QUẺ SỐ 372 . thời vận của bạn. đừng có trăng rồi phụ đèn. ԑua gai gốc đến khang trangԔđó là quẻ cho hay rằng. 6. dầu sao cũng có thú vị hơn. 36. nhưng quẻ nhắn nhủ rằng. Số hên: 9. 30. Số hên: 37. hay nếp sống cũ. đã hết rủi đến may rồi và vận trình hanh thông chẳng còn gì lo ngại nữa. Do những lời khuyên dạy trên thì việc cầu xin của bạn phải chờ đợi một thời gian nữa. ngày vui sướng sắp về với bạn.

Người xin được quẻ này sẽ là chủ giàu lớn. Người xin được quẻ này chủ được bạn tốt cùng nhau mưu đồ việc lớn. vì thế chỉ nên chờ thời. Nguyên viển lưu trường. Tiến trình vạn lý thư hoài hết lo. Người khách quý trở về chung vui với nhau. 73. 31. nên cái sáng của lửa lu mờ. cho nên những điều cầu mưu khó mà như ý. nói cho rõ là hiện thời vận của bạn còn xấu còn nhiều trở lực. nên lửa khó sáng lắm. . LỜI BÀN Quẻ này chủ đàm đạo vui cười muôn phần khoái thích. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ đặt cao vọng. cùng xướng họa vang ca. cảng tượng thật vô cùng hoan lạc. 7. 71. Biết bao khách quý trùng trùng tự lai. Hỏa diệt kỳ quang. Triển ấp thư hoài. chấn hưng sự nghiệp. Quẻ ý mách rằng. 13. thất bại. chờ qua một thời gian nữa may ra mới có thể gặp may mắn. Nước ở đây ngụ ý chỉ tài lợi. dang dỡ. QUẺ SỐ 373 . Lửa tàn thế yếu biết nhờ chổ nào. cho nên khi vui. Số hên: 1.HẠ TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Đông các duyên khai. Còn nguồn xa giòng lại dài ngụ ý nói hết sức nhiều. Tiền của kéo tới như nước đã không bao giờ hết lại còn nhiều vô kể. Thủy lạo thao thao. Cao ca xướng họa. bất minh.Hỏa tao thủy khắc. Nước đang khắc lửa. 3. Hòa ca nhạc tấu êm tai. 17. Hiện nay thế nước thao thao. và sức nước càng chảy mạnh. hiện nay thời vận của bạn đang bị lửa nuớc khắc. Nguồn xa chảy mạnh ba đào nổi cơn. Đánh số xuôi. Vui mừng thiết tiệc lầu đông. Giai khách tự lai. Bất thông. sáng mờ. LỜI BÀN Lửa ở đây ngụ ý chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy bồn chồn.

và nên dừng việc làm ăn mới thì hay hơn. vì quẻ thơ cho biết rằng thiết tiệc lầu đông. 2. Số hên: 2. Làm ăn phải để ý. Số hên: 3. thời vận đến kỳ. 7. hiện nay công ăn việc làm cũng như vận thời của bạn tuy được bình thường. LỜI BÀN Quẻ này cho chủ biết thời sự càng ngày càng hỏng nát rối loạn. Đánh số tốt đẹp. 72. Bốn câu thơ trên đều tả cảnh vui mừng. 37. 73. 32. 7. Vừa phải.Việc thắc mắc của bạn có lẽ ngày tháng gần đây sẽ được giải quyết thỏa đáng. không có gì vui buồn đáng kể. Bất tri tuyệt. Tốt đẹp. QUẺ SỐ 375 . Dã điệp yếu tiểu tâm. Vì thử có liều lĩnh lên đường. không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ vấp phải những điều không hay. Vậy bạn nên cẩn thận trong việc làm ăn hiện nay. Thế giới tự thanh tươi. 70. bình thường. Vậy việc cầu của bạn không phải dỡ dang mà là chắc chắn được thỏa mãn đó. bất tất cầu tiến làm gì. Nào hay đã hết lời. quý khách vui hát ca vang. Đánh số ít lợi. an phận cho qua thời đã. thì phải hết sức đề phòng cẩn thận nếu không sẻ xảy ra nhiều chuyện tai họa bất ngờ.TRUNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Thế giới tự thanh minh. 72. 3. cầu sự bình bình. Nhưng sự bình thường đó nếu bạn trong việc cầu mưu sơ ý. 37. 27. hanh thông. QUẺ SỐ 374 . nhứt là câu chót nói: toại nguyện bình sinh đấy.THƯỢNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . Ý quẻ nói. Mới tránh họa cho người. Tu phòng tao hỏa.

Vậy sự cầu xin của bạn hãy nên cố gắng tiến tới đừng ngại gian nan thì sẽ toại nguyện mai sau. 7. Cán lão. một ngày kia có chổ tựa nương tự nhiên đổi khác. mà mọi người thường không tưởng được. như trong quẻ thơ đã dạy ta một cách rõ ràng. vận hanh thông đến rồi. Hổ báo vốn là loài kỳ lạ. 37. Lôi điện oanh oanh. chi cánh trường. Đánh số tốt. QUẺ SỐ 376 . Người lão thành trì trang. mới nên công. Đinh đinh xung Hán Dẩu. Số hên: 4. Ý quẻ nói rằng: muốn đạt được mục tiêu phải nên cố công vượt qua những khó khăn thì sẽ thành công mỹ mãn.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Sơn thượng hữu cổ thụ. Biểu tượng: rồng. 34. Đứng sững giữa trời sắc chẳng phai. LỜI BÀN Quẻ này có tượng mía già càng ngon. gừng già thêm cay. Phải cố gắng. Muốn qua cửa rồng phải hăng. Trên non có sống cây tùng già. 47. Vui cùng trời đất sống lâu mà. 74. lo gì. Vọt cao muôn dặm công thành danh thơm. Cố công vượt sóng mặc thăng mặc trầm. Chờ khi sấm sét ầm ầm. Cây chắc cành dài đâu sợ gió.Khiêu long môn. Tu khích lãng. 73. LỜI BÀN Quẻ này chỉ con giao long nằm chìm dưới đáy ao tù. nhất cử nhất động tất nhiên không sơ sót. Thiên địa sinh sài cửu. Dũng được vạn trượng. nhưng chẳng còn bao lâu nữa nó bay bổng lên trời. như xưa có câu nói Դhực đắc khổ. chỉ khó tự nơi mình. 3. không . sự đời không khó. trung khổ phương vị nhân thượng nhânԔ Nghĩa là chịu nổi cay đắng thì mới nên người vậy. Người xin được quẻ này có thể tin tưởng rằng chẳng lâu nữa hạnh số sẻ được hanh thông.

Số hên: 3. 3. và đó cũng là ý quẻ này đấy. lo lắng vô ích. Đánh số hạp. Và cây vẫn sống cùng trời đất trải qua bao biến chuyển. 73. 36. Tương lai vững. tương lai ắt thấy một tiền đồ sáng rạng như ý muốn đó. rất hữu ích hơn cho bạn đó. 57. Số mệnh định sẵn. Nghĩa là trong những việc cầu mưu của bạn dầu có gặp phải khó khăn cũng chẳng đáng kể. Trái lại số mình không có mà cố cầu cho có đi nữa rút cuộc vẫn trả là số không. số dĩ định. Vậy bạn hãy căn cứ bài thơ trên. người xin được quẻ này nên cần biết lui một bước về mà suy tưởng rồi hãy mong tái đồ. Quẻ thơ tả cảnh tình của bạn. LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu toàn mà hỏng. mạng trung vô thời mạt cưỡng cầuԔ Đó là câu nói của tiền nhân để lại cho chúng ta. chẳng sợ tai ương. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy cố gắng làm đi. Tốt đẹp quá dày dạn. Lăn lóc trần gian trong cuộc sống. QUẺ SỐ 377 . tuy hơi chịu với sương gió. 7. 67. Những lời phỉ báng kể làm chi. 37. 53. nhưng cây tùng ấy cây chắc. như cây tùng già sống trên núi cao. Bất như an phận. Tâm đã mệt sức lại nhọc chi bằng tìm cách giữ mình cho cẩn thận yên phận. 76. ԍạng trung hữu thời chung tụ hữu. QUẺ SỐ 378 . Luận đáo đầu lai.HẠ THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Phỉ báng ngôn vật kế. cành dài gió sương chẳng làm gì được. 37.coi thường. họa hại. Đây là quẻ có ý khuyên răn ta rất ít khi thay đổi công việc làm ăn. Đâu bằng an phận chẳng lo gì. Bởi thế. nghĩa là số mình có tự nhiên phải có. 7. Huống hồ nhân sinh trên cõi thế.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . 73. giàu sang. 6. đừng bồn chồn chẳng ích gì. Số hên: 5. quá kinh nghiệm. Đánh số hạp. Lục lục phù sinh. 75. kiếp sống có là bao. tự suy tính mà hành sự. Tốt xấu cuối cùng số đã ghi.

LỜI BÀN Quẻ này chủ thân mình. nhưng cũng có thể yên lòng được. Tuy táng thân. Dạ gian đa hảo mộng. Ban ngày cực khổ rán lo.Nhất đầu trư. Phận heo đành chịu số này. . Sao mà đêm vẫn quay quanh đắn đo. Nhật lý đa lao hình. gái lớn đáng gả" như con heo lớn thì phải chịu số phận tan thân cúng tế vậy. Như vậy dù có nhỏ nhoi kém cỏi đến đâu cũng còn hơn là ngồi rồi ăn không. Hà như dạ thổn thổn. Quẻ nói: "xưa có câu trai lớn đương gia. Khả tế thiên địa. chớ nên làm trái lại mà lắm phiền não. chẳng vùi phẩm danh. Nhưng theo quẻ cho biết. Giúp người cứu thế. Diệc tóan hảo xứ. Người nào xin được quẻ này dù có hèn mọn đến đâu. Số hên: 3. QUẺ SỐ 379 . ù Đôi khi nên hy sinh với đời cho tròn đạo làm người. 37. 7. Vì câu thơ chót có nói Ԥ hy sinh. Biểu tượng: heo. Cúng trời cúng đất. nhàn tản rong chơi. Đánh số rất tốt.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Dữ kỳ nhật doanh doanh. chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. tài mình. Dù hy sinh. Đứa du thủ du thực chỉ cầu mong nhàn lạc. cũng nên cười. phần tình duyên của bạn ắt được hạnh phúc. chẳng vùi phẩm danhԔ Hãy yên lòng chẳng có gì không hay. Còn duyên nợ thế nào và hạnh phúc ra sao đều tự nơi trời định. tan thây giúp người. 77. Hằng ngày vất vả đã đành. 73. sức mình có thể đem cho đời dùng được.

Cùng nhau mừng rỡ một hơi. thỏa giấc mộng hường. nhứt là việc Դiểu đăng khoaԔchắc mắn trong tay rồi. Thời vận của bạn hiện nay. cùng mừng rỡ và uống cạn hai ly vui sướng cuộc đời. Trời quang đãng. . ý quẻ mách rằng: cứ làm. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lao tâm chẳng bằng lao lự. Cuộc đời lên hương. 73. Đánh số hạp. cho nên quẻ có hai câu sau như trên để khuyên bạn là tất cả công cầu mưu.Đêm khuyên yên giấc để cho yên thần. e sanh ra nản chí thì không hay. có phúc thì cũng hưởng. Đánh số hạp ít. Đây là một trong những quẻ thượng cát mà người xin được quyết phải bằng lòng kiếp sống thời vận của mình. Số hên: 8. và đừng quá bận tâm. Người xin được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hơn. 7. không nên bắt cá hai tay. nghĩa là nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông. lao lực thì lắm mộng lành. 73. Hoa tự khai. chớ nên suy nghĩ và đắng đo quá. nhậu nhẹt thật là cảnh vui dướng đến cực độ. bông nở đẹp. 87. gặp may mắn như gió đông. việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện nay mai. 3. bỏ đi điều dở. Lao tâm thì nhiều lo nghĩ. đừng lo làm gì. Bông hoa tự nở ruộng đồng xanh tươi. Cứ tính. Những việc cầu mưu của bạn.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Đông phong lai. Quẻ cho rằng như gió đông đến bông hoa tự nở. 3. Sướng ấm tan bôi. 37. cứ để nó tự nhiên phát triển. 37. Sau sẽ được yên vui. 7. 79. thổi gió đông. Ba ly hả dạ cuộc đời hân hoan. Số hên: 9. 97. Như thế. 78. khen đẹp. QUẺ SỐ 380 . LỜI BÀN Quẻ này tượng thời đã tới vận đã về. Càng lo càng quẩn trí. Đại gia át thái.

Uống nước ăn rau vẫn vui. 30. xa xỉ. Vậy những việc cầu mưu của bạn. ăn chẳng cần no.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn . tỏ ra cái ý chẳng tham vọng. Ham mê sung sướng lấy phần khổ đau. thân có khoan khoái dễ chịu thì tâm mới an nhàn thoải mái. Đánh số hạp ít. Làm ăn suy nghĩ mới thành. ԑuân tử thực vô cầu bảo. LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta nên kiêm ước trong cách dưỡng sinh. Người nào xin được quẻ này thì nên an bần lạc đạo là hơn.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Sơ thực ẩm thủ. Chớ tham vọng nhiều. Hai câu đầu của quẻ là cố ý khuyên bạn phàm mưu tính việc làm ăn gì. QUẺ SỐ 382 . sư vô cầu anԔđể nói lên cái chí của họ. và phải bớt lòng tham thì mới nên công. Ắn uống có thanh đạm thì thân mới khoan khoái dễ chịu. Lạc tại kỳ trung.QUẺ SỐ 381 . Số hên: 38. Cũng như hai câu sau càng nói rõ kết quả sự ham muốn cao sang. tinh thần càng rối loạn mờ ám. Cao lương mỹ vị. 3. vừa đủ là được. điều cần nhứt là đừng nuôi dục vọng cao. ở cũng chẳng cần ấm. 8. Cao lương mỹ tửu chứa mùi hôi tanh. hãy nên tính kỹ. và muốn cao mà lại thành thấp chẳng ích lợi gì đâu. Phản sử tâm mông. Càng huy hoắc. 83. 80.

Có như thế thì khói phụ chí bình sinh của mình. thời vận tốt lành với mình.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Xà khả hóa long. và mặt khác. Có chí thì nên. Đại lực khai cương. Những sự cầu mưu của bạn sắp được toại ý và sự thành tựu là rất tốt đẹp. Chỉ cần người đề bạt là công việc hay thanh danh sẽ rỡ ràng. Bò vàng khẩn đất làm mùa. ví như con rắn đang chờ một tiếng sấm vậy. chẳng lo mất mát đi đâu. đó là ẩn chỉ trong công việc sắp được may mắn và thành đạt đấy. 32. gạo lúa đầy kho. Chờ lúc trời ban một tiếng sấm. bạn hãy cố sức mà làm sau này sẽ thấy được kết quả tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này chủ công sức ngầm chứa hoàn toàn là do tự một mình mình. Tây thành thời hậu. 8. 23. sau này sẽ đạt thành mỹ mãn. Cấy cày cố sức giỡn đùa vui tươi. 3. Long xà mới hiển sức kinh hồn. Cốc mễ doanh thương. Rắn này có thể biến thành rồng. 81. tiến hăng hái hoạt động chớ có lui bước lại sau. . Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn hãy nên cố sức chăm lo như con bò khẩn đất làm mùa. 3. Bình địa nhất thanh lôi. vận thời từ nay về sau sẽ được hanh thông rồi không còn gì đáng lo đấy.Vậy. 8. đấy là lúc công thành danh toại. Bỗng sừng đầu xuất hiện (ý nói lúc gặp thời thi thố được tài năng). Ằt đầy kho gạo. Chờ khi gặt hái đến thời. 23. Đánh số tốt.Hoàng ngưu tịch thổ. Người xin được quẻ này rất nên súc tích lực lượng để chờ thời. 83. Người bói được quẻ này khi gặp việc cần nên tranh. 38. Phương hiển long xà lục. rắn. Số hên: 2. 83. 18. Sừng nó mọc ra có thấy không. hả cười hân hoan. 38. Số hên: 1. QUẺ SỐ 383 . Đầu giốc tương sức. vì quẻ có tả cảnh công việc cầu mưu như con rắn sắp hóa thành rồng. Đánh số rất tốt. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên có chuyện cần lao khổ lúc đầu thì về sau thế nào cũng được yên vui. Hanh thông. Biểu tượng: rồng. có công mài sắt có ngày nên kim.

LỜI BÀN Quẻ này chủ ở địa vị cao mà vương cao. như quẻ thơ trên đã tả. cố gắng nhắm vào việc đã định mà đi. Quẻ nói: bạn muốn giải quyết hay muốn thành đạt được sở cầu. Cửa huê đỉnh núi khí trùng trùng. Nếu hỏi vận trình nào khả thông. 33. phải leo lên đỉnh núi. Người bói được quẻ này nhất định phải có tiền trình tốt đẹp. Thủ khứ tiền hành. việc lớn có thể thành. mà cố gắng vượt qua thì sự thành quả càng tốt đẹp hơn. Tử khí đằng đằng. mới lấy được chiếc thuyền để vượt biển.QUẺ SỐ 384 . đó không phải mách ta phải cố gắng và gan dạ sao? Vậy bạn nên phấn khởi tinh thần. Đánh số hạp ít. 83. Đem đi vượt biển ắt nên công. 8. . Số hên: 38. thì phải cố sức và gan dạ mạnh tiến mới toại nguyện như ý. 3. Trên có một thuyền để sẵn đó. không có gì trở ngại sai lầm cả. Khó khăn. ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn.HẠ TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Cửu hoa sơn đỉnh. Rất có ích chứ. Di tân nhất chu.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->