TTVH: Chi tiÕt C¸i bãng trong “ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng” cña NguyÔn D÷

Xét về mặt cốt truyện, chi tiết cái bóng có ý nghĩa tạo tình huống, bước ngoặt cho truyện, thúc đẩy truyện lên cao trào (tới thắt nút). Xét về mặt ý nghĩa nhân văn, chi tiết cái bóng thể hiện nỗi cô đơn, yếu đuối, bất lực của người thiếu phụ phải sống một mình nuôi con. Mặt khác cũng thể hiện nỗi bất hạnh của những người vợ có chồng, người con có cha đi chiến trận; nỗi bất hạnh của những gia đình bị ly tán bởi chiến tranh. Chi tiết cái bóng là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo của tác giả, vừa thể hiện sự thấu hiểu, đồng cảm với nội tâm người phụ nữ, vừa thể hiện một cách kín đáo thái độ phản đối chiến tranh phong kiến - một trong những nguyên nhân gây ra bất hạnh cho người phụ nữ trong xã hội xưa. Chi tiết cái bóng không chỉ có tác dụng thắt nút câu chuyện, mà điều thú vị là cũng chính cái bóng này lại mở nút câu chuyện. Vũ Nương được giải oan cũng nhờ cái bóng. “Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng: - Cha Đản lại đến kia kìa!”. Trương Sinh bây giờ mới ngộ tỉnh ra, thấu hiểu nỗi oan của vợ, mâu thuẫn câu chuyện đã được giải quyết. Có thể nói rằng: cái bóng là một hình tượng nghệ thuật đạt tới sự hoàn chỉnh, là sự tập trung, khái quát hoá, hình tượng hoá sự hiểu lầm vô tình hay lưỡng ý của Trương Sinh. Chi tiết này tạo nên sự bất ngờ cho câu chuyện. Nó góp phần làm nên thành công trong việc xây dựng tình huống truyện trong việc bộc lộ nội dung chủ đề của tác phẩm. Dường như cái bóng trong câu chuyện đã trở thành nhân vật vô hình thâm nhập vào cuộc sống của gia đình Vũ Nương. Cái bóng ở phần đầu là cái bóng đóng vai trò của một kẻ vô tâm, nỡ tạo mối nghi ngờ cho chàng Trương để rồi dẫn đến cái chết của người người phụ nữ nết na, hiếu nghĩa, tiết trinh. Nhưng cũng chính nhờ cái bóng đã giải mối oan của nàng Vũ. Cái bóng ấy chính là nét độc đáo trong nghệ thuật tạo tình tiết tài tình mà Nguyễn Dữ đã mượn trong dân gian để nói đến lòng người. Đó chính là tấm lòng nhân đạo của nhà văn. Đã qua lâu rồi hủ tục phong kiến hà khắc, bất công. Xã hội ta ngày nay đã thật sự bình đẳng. Cái bóng trong văn chương vẫn còn, nhưng là cái bóng của hạnh phúc, nhớ mong, là cái bóng của sự hòa quyện tình người như câu cửa miệng người ta thường bảo: như hình với bóng.

ThuyÕt tr×nh viªn: Huúnh ThÞ Nh ý - Líp 9/1 - N¨m häc: 2009-2010 ---- GVHD:
NguyÔn V¨n Léc

1