Một số câu hỏi các thầy thường hỏi khi bảo vệ ( cả BTCT1 & BTCT2

)
Câu 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? - Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo cấu tạo. Câu 2. Vì sao phải cắt uốn cốt thép? - Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max. Càng xa tiết diện đó cốt thép cốt thép cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt hoặc uốn chuyển vùng cốt thép. Vị trí cắt uốn xác định dựa vào hình bao monen và khả năng chịu lục của các tiết diện dầm. Câu 3. Cái gì chịu lực trong bản? - Trong bản lực cắt thường bé nên bêtông đủ khả năng chịu cắt. Câu 4. Sơ đồ tính của bản, dầm chính và dầm phụ: Tại sao lại có sự khác nhau đó? - Sơ đồ tính của bản và dầm phụ là sơ đồ khớp dẻo - Sơ đồ tính của dầm chính là sơ đồ đàn hồi. - Dầm chính là kết cấu chịu lực chính trên sàn, nó được xem là bị phá hoại khi có sự hình thành khớp dẻo. Do vậy phải tính theo sơ đồ đàn hồi, bảo đảm an toàn cho kết cấu. Còn với dầm phụ và bản, khi hinh thành khớp dẻo thì kết cấu vẫn còn làm việc được , ta tính theo sơ đồ khớp dẻo để tận dụng tối đa khả năng làm việc của kết cấu. Câu 5. Vì sao các ô bản ở giữa được phép giảm 20% cốt thép? - ở các bản vùng giữa ( dalle intermédiaire) liên kết bởi bốn phía là dầm nên có sự hình thành khớp dẻo tạo thành kết cấu khung ba khớp làm tăng khả năng chịu lực của các ô bản ở giữa ( Hiệu ứng vòm ) . Các ô bản ở ngoài, do chỉ có ba phía là dầm, một phía gốI lên tường, ở đó coi như không có momen do dó không có sự hình thành khớp dẻo- không được giảm thép. Câu 6. Ad là gì ? Ad phụ thuộc vào gì ? - Ad là hệ số hạn chế dầm tính theo sơ đồ khớp dẻo. - Ad phụ thuộc vào mác béton: + Nếu mác béton # > 300 thì Ad = 0,3 tương ứng a = 0,37 + Nếu mác béton # > đð500 thì Ad = 0,255 a = 0,3 Câu 7. Vì sao tại các tiết diện ở gối tựa ta phảI kiểm tra điều kiện - Vì tính toán theo sơ đồ khớp dẻo, các khớp dẻo dự kiến xuất hiện ở các gối tựa, do đó tạI các tiết này phải kiểm tra đk trên Câu 8. Khi tính toán thép trong dầm chính ngườI ta dùng giá trị momen nào ? Tại sao? - Khi tính toán dầm chính người ta dùng giá trị momen tại mép gối mà không dùng giá trị lớn nhất ở chính giữa các gối tựa. Lí do : trong thực tế sự phá hoại xảy ra theo tiết diện mép gối chứ không phảI tiết diện có momen lớn nhất ở chính giữa trục gối. Câu 9. đoạn kéo dài cốt thép so vớI mặt cắt lý thuyết có tác dụng gì - TL : khi tính toán ta chỉ tính theo tiết diện thẳng góc nên ta cần kéo dài cốt thép để đảm bảo an toàn trên tiết diện nghiêng Câu 10. Trị số trong dầm phụ phụ thuộc vào gì? - phụ thuộc vào tỷ số Pd/Gd Câu 11.Trong dầm nên chọn tối đa mấy loại đường kính?

dầm chính tính theo sơ đồ đàn .Cốt vai bò dung dể làm gì 12.Ho lấy từ tâm cốt thép chịu kéo đến mép cốt thép chịu nén.Tại sao lại tính theo bản loại dầm 16.Cốt đai có tác dụng gì 9. không phảI tròn trơn ) 15.Vì trong nhà đã có tường và vách chịu tải trọng ngang( gió ) các khung chủ yếu chịu tải trọng thẳng đứng. Biểu đồ bao vật liệu thể hiện gì? -Thể hiện khả năng chịu lực của dầm.Tại sao điểm cắt (bước nhảy) trên biểu đồ bao mô men không trùng với điểm cắt thép. Câu 16.Chỗ dậm phụ kê lên dầm chính phải bố trí cốt treo với khoảng cách là… Hỏi : Tại sao lại có khoảng cách này và tính nó như thế nào 11.Lực cắt lớn nhất ở đâu ( Trên dầm chính hoặc dầm phụ) 4.. Tại sao khi cắt cốt thép ta thường cắt cốt thép ở lớp trên trước? -Tại vì để đảm bảo ho vẫn đủ lớn . 17. 3. và dầm sẽ không chuyển vị xoay được. lượng cốt thép đi vào gối là bao nhiêu? . Sau khi cắt uốn thép . bản tính theo sơ đồ khớp dẻo.Vì khả năng chịu kéo của bê tông kém nên khi làm việc lớp bê tông miền kéo bị nứt và không tham gia chịu lực. cốt nào chịu mô men dương trong dầm.Tại sao trong dầm không uốn cốt thép ( Vì dung thép có gờ. Câu 15.Tại sao phải bố trí cốt treo ( để chịu ứng suất cục bộ) 18.Tại sao uốn xiên cốt thép hay uốn xiên cốt thép để làm gì.Không thể vì như thế độ cứng đơn vị của dầm sẽ < 4 lần độ cứng đơn vị của cột. Tại sao chiều dày lớp bảo vệ phía trên dầm chính lại lấy lớn hơn của dầm phụ( thường lấy từ 5->8cm)? .thể hiện chiều cao làm việc của vật liệu.lúc này chỉ có cốt thép miền kéo tham gia chịu lực nên Ho đc xác định như trên Câu 13.cốt thép nào chịu mômen âm.Nên chọn không quá 3 loại đường kính để tiện cho thi công.Dầm chính kê tự do lên các cột. có tác dụng gì vv… 6. Tại sao có thể coi dầm chính là dầm liên tục kê lên cột và tường? . Ta có thể tăng kích thước tiết diện cột lên nữa được không? . có nghĩa là vẫn đảm bảo khả năng chịu lực của dầm.lúc này có thể xem như là ngàm.Biểu đồ bao VL : bước nhảy.Trong sàn cốt nào chịu lực 10. Ho xác định như thế nào? tại sao? .Tại sao dầm phụ. Câu 12.không còn là khớp vì vậy không phải là dầm liên tục.cốt vai bò chịu lực cắt ở đâu 13.Tại vì lớp cốt thép trên cùng của dầm chính phải đặt dưới lớp thép trên cùng của dầm phụ(đặt so le giữa 2 lớp cốt thép của dầm phụ) Câu 14. Câu 17. Câu 18.Tại sao trong bản phải uốn móc cốt thép.Xác định mặt cắt của thép như thế nào ? 7. nếu đúc liền với cột thì độ cứng đơn vị của dầm lớn hơn 4 lần độ cứng đơn vị của cột.Tại sao có bước nhảy trên biểu đồ bao vật liệu 8.Lượng cốt thép được neo vào gối có diện tích không ít hơn 1/3 cốt thép ở giữa nhịp. có tác dụng gì 14. đoạn dốc (xiên)…. ( Chỉ vào bản vẽ để trả lời ) 2.Tính cốt treo như thế nào 19. *Một số câu hỏi khác : 1.

Cốt thép giá đặt để làm gì? Và cấu tạo như thế nào? Cách chọn cốt giá? 49.tiết diện chịu mô men âm và dương có khac nhau không 33. cái gì chịu mô men 28.dầm phụ? 35-Tải trọng tính toán trong dầm chính. Trong biểu đồ mô men ở dầm phụ. Chiều dày lớp bảo vệ trong dầm chính và dầm phụ chọn như thế nào? 44. dương tính theo tiết diện chư T) 24.Tiết diện sau (trước ) là gì 25.Tại sao phần dầm chính phía trên cột không có cốt treo 26.Vẽ sơ đồ tính trong dầm chính.Tiết diện chịu mô men âm và dương trong dầm khác nhau như thế nào ( mô men âm thính theo tiết diện chữ nhật.mô men dương và mô men âm triệt tiêu cách gối bao nhiêu? 45. Đoạn neo cốt thép được quy định như thế nào? Cốt thép chịu mô men âm và chịu mô men dương được neo ở đâu? 46.Cốt đai dùng để làm dì 22.Bản loại dầm có thể tính theo bản kê 4 cạnh được không.Trong dầm cái gì chịu lực cắt.nếu không dùng cốt treo thì bố trí thép bằng cách nào?Cách tính? 38-Tại sao hệ số k trong biểu đồ bao mômen dầm phụ lại phụ thuộc tỷ số p/g? 39-Tại sao mômen max ở nhịp biên dầm phụ lại cách gối 0.Uốn cốt xiên để làm gì 32. ở đâu 34.425l ? 40. . Độ cứng đơn vị của dầm là gì? 47. Nêu cách chọn cốt thép dầm phụ? n 43.khi nào phải dùng cốt xiên 31.Qđb là gì 30.(quá được vì loại dầm là trường hợp riêng của kê 4 kạnh) 29.Cốt cấu tạo dùng để làm gì 21.đoạn kéo dài cốt thép giữa mặt cắt lý thuyết và mặt cắt thực tế tính như thế nào 23.dầm phụ? 36-Tại sao lại bố trí cốt treo? 37-Tại vị trí bố trí cốt treo. Trong trường hợp nào ta không phải tính cốt xiên? 48.hộI 20. Cốt thép đặt trên gối trong bản để làm gì? 41.Tiết diện trước (sau) là gì.Tính khoảng cách cốt đai như thế nào 27. Vì việc tính toán chỉ chiếm 40% nên thầy giáo sẽ hỏi nhiều về cấu tạo.ví dụ như thanh thép này là thép gì ? nhiệm vụ? cách chọn như thế nào? . Hàm lượng cốt thép hợp lý trong dầm phụ và dầm chính là bao nhiêu? 42.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful