Cách hiển thị biểu tượng Volume Control

Thông thường sẽ xuất hiện một biểu tượng Volume Control (hình cái loa) nằm ở góc dưới, bên phải màn hình) dùng để điều chỉnh âm thanh trong máy vi tính. Nếu vì một lý do nào đó biểu tượng này không xuất hiện thì có thể làm cho nó hiện lên bằng cách vào Start Menu -> Control Panel.

Trong Conrol Panel, chọn Sounds, Speech, and Audio Devices

Cách điều chỉnh âm thanh . Nếu ô Place volume icon in the Taskbar bị mờ hoặc không thể đánh dấu được thì có nghĩa là thiết bị âm thanh bị lỗi do chưa được cài đặt Driver hoặc cài không đúng hoặc bị hỏng. • Trong cửa sổ Sound and Audio Devices. đánh dấu vào ô Place volume icon in the Taskbar.• Chọn tiếp Sound and Audio Devices (hoặc Adjust the system volume).

Wave (chỉnh âm lượng cho âm thanh phát ra từ các chương trình). . Các nút chỉnh cần chú ý: Volume Control (chỉnh âm lượng chính cho toàn bộ hệ thống). Trong cửa sổ Volume Control nhấn chuột vào các nút trượt để điều chỉnh âm lượng tương ứng với từng kênh âm thanh.• Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Volume Control để mở cửa sổ điều khiển âm thanh hoặc nhấn nút phải chuột vào biểu tượng này và chọn Open Volume Control. trượt về bên nào sẽ làm cho âm thanh của bên đó lớn. • • Các nút trượt Balance dùng để điều chỉnh cân bằng âm thanh cho 2 kênh trái và phải. Mic Volume (chỉnh âm lượng cho Micro). Nút này thường nằm chính giữa để cân bằng âm thanh. Line in (chỉnh âm lượng cho cổng Line in trên thiết bị âm thanh).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful