Cách hiển thị biểu tượng Volume Control

Thông thường sẽ xuất hiện một biểu tượng Volume Control (hình cái loa) nằm ở góc dưới, bên phải màn hình) dùng để điều chỉnh âm thanh trong máy vi tính. Nếu vì một lý do nào đó biểu tượng này không xuất hiện thì có thể làm cho nó hiện lên bằng cách vào Start Menu -> Control Panel.

Trong Conrol Panel, chọn Sounds, Speech, and Audio Devices

đánh dấu vào ô Place volume icon in the Taskbar.• Chọn tiếp Sound and Audio Devices (hoặc Adjust the system volume). • Trong cửa sổ Sound and Audio Devices. Cách điều chỉnh âm thanh . Nếu ô Place volume icon in the Taskbar bị mờ hoặc không thể đánh dấu được thì có nghĩa là thiết bị âm thanh bị lỗi do chưa được cài đặt Driver hoặc cài không đúng hoặc bị hỏng.

. • • Các nút trượt Balance dùng để điều chỉnh cân bằng âm thanh cho 2 kênh trái và phải.• Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Volume Control để mở cửa sổ điều khiển âm thanh hoặc nhấn nút phải chuột vào biểu tượng này và chọn Open Volume Control. Các nút chỉnh cần chú ý: Volume Control (chỉnh âm lượng chính cho toàn bộ hệ thống). trượt về bên nào sẽ làm cho âm thanh của bên đó lớn. Nút này thường nằm chính giữa để cân bằng âm thanh. Trong cửa sổ Volume Control nhấn chuột vào các nút trượt để điều chỉnh âm lượng tương ứng với từng kênh âm thanh. Mic Volume (chỉnh âm lượng cho Micro). Line in (chỉnh âm lượng cho cổng Line in trên thiết bị âm thanh). Wave (chỉnh âm lượng cho âm thanh phát ra từ các chương trình).