PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

Các Thầy cô giải trí bằng cách tự tay mình làm những khung hình, trang bìa… tuyệt đẹp với một số mẫu hình dưới đây

GV: Nguyeãn Thò Hoàng