Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Bảng câu hỏi nghiên cứu thị trường trà xanh C2 Xin chào bạn, tôi tên là..., học viên ... thuộc trường Đại Học... Hiện nay tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu về những nhu cầu mong muốn và mức độ yêu thích của người tiêu dùng đối với dòng sản phẩm trà chanh C2. (nhu cầu của người tiêu dùng đối với trà chanh C2). Mọi thông tin mang tính cá nhân được đề cập đến trong phiếu điều tra sẽ được giữ kín và không cung cấp cho bên thứ ba. Tất cả ý kiến của bạn đều có ý nghĩa với sự thành công của nghiên cứu. Trong cuộc thảo luận này, không có quan điểm nào là đúng hay sai mà tất cả đều là các thông tin hữu ích. Do đó, tôi rất mong nhận được sự cộng tác chân thành của các bạn. (nhằm tìm hiểu những suy nghĩ nhận thức, đánh giá của người tiêu dùng về trà xanh c2 hiện nay. Với đề tài...(nghiên cứu tại...). Rất mong nhận được ý kiến của bạn để giúp chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến đề tài này. Mọi thông tin bạn đóng góp chỉ nhằm vào mục đích nghiên cứu.) Tên người được phỏng vấn: ....... Ngày phỏng vấn: .... Điện thoại: ... Tuổi: ...

1. Xin bạn cho biết bạn hoặc người thân có đang làm trong ngành sản xuất trà thanh nhiệt, nghiên cứu thị trường hay quảng cáo không? a. Có b. Không 2. Bạn đã nghe nói đến trà xanh c2 bao giờ chưa? (nếu có, xin trả lời câu 3) a. Có b. Không 3. Bạn đã nghe thông tin về sản phẩm c2 từ những nguồn nào? a. Quảng cáo truyền hình b. Báo, tạp chí c. Cửa hàng bán lẻ d. Người thân, bạn bè e. Tiếp thị f. Khác....... 4. Bạn có thường xuyên sử dụng nước giải khát hay không? a. Thường xuyên b. Thỉng thoảng c. Ít khi d. Không sử dụng 5. Bạn thường sử dụng loại nước giải khát nào? a. Pepsi b. Cocacola c. Sting d. C2 e. Khác.... 6. Theo bạn, tiêu chí nào là quan trọng nhất quyết định việc sử dụng nước giải khát? a. Hương vị b. Bao bì và tính tiện lợi c. Giá cả d. Nguồn thông tin e. Tính giải nhiệt của nước giải khát

Nếu bạn đã từng uống trà xanh c2.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. xin cho biết suy nghĩ của bạn về sản phẩm này? Mức độ Tiêu chí .foxitsoftware. 7.