CÔNG TH ỨC & HÀM EXCEL - TI ẾNG VI ỆT CHM | 8,14 MB

Tài li ệu đi ện t ử "Công th ức và hàm Excel" này do m ột nhóm nh ững thành viên c ủa di ễn đàn Gi ải Pháp Excel th ực hi ện nh ằm mang l ại đi ều ki ện thu ận l ợi nh ất cho nh ững ng ười dùng Excel, nh ững ng ười yêu thích Excel. Ngoài ph ần h ướng d ẫn s ử d ụng hàm và công th ức m ảng, tài li ệu còn t ập h ợp h ơn 100 bài t ập th ực hành cho các b ạn nghiên c ứu và có đi ều ki ện áp d ụng lý thuy ết vào nh ững tình hu ống c ụ th ể, sinh đ ộng và đa d ạng. Bên c ạnh đó, tài li ệu còn t ập h ợp các hàm ng ười dùng (UDF) h ữu ích đ ể các b ạn có c ơ h ội ti ếp xúc v ới Macro và VBA trong Excel thông qua các hàm này. Download: CÔNG TH ỨC & HÀM EXCE http://download179.mediafire.com/mlydkdlmn2ng/gigsycvklyt/Excel_Function_and_Formulas.rar 5. Bài tập thực hành và tiện ích máy tính Các bài tập thực hành có lời giải:
• • •

Bộ 26 bài tập thực hành Excel Bộ 30 bài tập thực hành Excel Bộ 51 bài tập thực hành Excel (có 3 cấp độ dễ - trung bình - khó)

Cần có kết nối Internet để tải các Font chữ và tiện ích sau:
• • •

Nếu không đọc được tiếng Việt do thiếu Font thì tải bộ 10 fonts tiếng Việt thông dụng nhất tại đây và cài vào máy. Phần mềm nén và giải nén tập tin miễn phí 7zip 4.57 (http://www.7-zip.org/) Bộ gõ tiếng Việt Unikey 4.0 Beta cho Windows NT (http://www.unikey.org/)

Excel 2007 & 2010 Nguồn : http://www.giaiphapexcel.com/forum/archive/index.php/f-66.html 1. Trao đổi, thảo luận về Excel trong Office 12 2. Office 2007 Beta2 3. Excel 2007 4. Vài nhận xét về Excel 2007 5. Yes, there is an Office 2007 'kill switch' 6. Hướng dẫn trực tuyến dùng Office 2007 7. Tìm hiểu office 2007 8. Addin trong Exel 2007 sử dụng như thế nào ấy nhỉ..? 9. Add-In viết cho E.2003 qua E.2007 có xài được không ? 10. Classic menu for office 2007 11. 5 điều lưu ý trước khi cài đặt Office 2007 12. Hướng dẫn sử dụng Excel 2007 1

63. 46. 47. 21. 26. 54. 38. 20. 18. 25. 30. 41. 40. 61. 16. 45. 55. 59. 24. 50. 44. 32. 43. 58. 29. 52. 27. 35. 33. 62. 53. 48. 23. Đối chiếu Menu Office cũ và hệ thống Ribbon Giải hệ phương trình trong Excel So sánh Excel 2003 và Excel 2007 Hỏi về lỗi Caps Lock trong Excel 2007? hỏi về phiên bản mới nhất của office 2007? Preview và in luôn có dòng tiêu đề ở mỗi trang hỏi về cách chuyển file excel sang dbf trong office 2007? Code mất tác dụng trong Excel 2007 Làm sao thay đổi menu??? Hỏi Toolbars trong Excel 2007 Office 2007 Service Pack 1 Mouse Wheel trong Excel 2007 bị lỗi? Không liên kết được workbooks trong Excel 2007? Từng bước tiếp cân với Excel 2007 Chuyển 2003-->>2007 excel 2007 mở 2 lần nhờ các bác chỉ giúp cách SD công thức trong excel 2007 excel 2007 mở file lâu quá trời Excel 2007 'thiểu năng toán học' Có cách nào đọc nội dung của add-ins phiên bản 2007 Cho hỏi về lỗi khi mở file trong office 2007? cách sử dụng Definename Hỏi về menu trong Excel 2007 4 Shortcut key mới trong Excel 2007 Excel 2007 cũng tính nhầm kết quả Data form trong Excel 2007 ở đâu Những bí ẩn bên trong file xlsx Cần hỏi về hàm sumifs Cần hỏi hàm sumifs Tăng số dòng trong Excel 2007 Sao font của dự toán acitt nằm trong add-in của em lỗi hết? tìm chức năng Freeze Panes trong excel 2007 Hỏi về lỗi Caps Lock trong Excel 2007? Row repeat on top Tại sao không xóa được name trong Excel 2007? Hỏi cách gõ tiếng việt trong Textbox "Can not empty clipboard"<--đây là lỗi gì vậy? khác biệt excel 2007 và 2003 Help của Excel báo lỗi gì đây? Hỏi các siêu VBA về menu Excel2007? Hỏi Về Excel 2007 Giải thích Excel Options 2007 Hỏi về filter trong excel 2007 Tạo biểu đồ Line-Column on 2 Axes trong Excel 2007 Module báo lỗi #NAME trong EXCEL 2007 Copy và past trong khi đang ở chế độ filter ? Hỏi về cách sử dụng menu Excel 2007? Lỗi khi mở Excel 2007 Xin hỏi thêm về công thức SUMIFS Hướng dẫn sử dụng Analysis Service Hỏi cách khắc phục lỗi trên Excel 2007 2 . 51. 19. 17. 31. 36. 37. 22. 56. 60. 42. 28. 15. 14.13. 34. 49. 57. 39.

67. trong Textbox Hỏi tools trong excel 2007 Portable Microsoft Office 2007 có bao nhiêu hàng???? Thanh công cụ Draw Table nằm ở đâu? Lỗi 0x80004005 Hỏi về lỗi Excel 2007 và office 2007 Cho hỏi về lỗi "Excel found unreadable content in book name" hướng dẫn sử dụng office 2007 bằng tiếng Việt của Microsoft Nhờ sửa lỗi Excel 2007 Định dạng theo điều kiện bị thay đổi. 77. 65. 110. 102. 90. 89. 83. 87. Làm thế nào để gỡ bỏ Custom Toolbar trong Excel 2007 Lỗi classic menu office 2007 Chia sẻ những điều bạn thích thú khi sử dụng Excel 2007 MS EXCELL 2007 không gõ toàn bộ chữ hoa được ??? Custom Ribbon Excel 2007 Thông báo lỗi trong Excel 2007. 109. 68. 99. 86. 94. 111. Lỗi Tham chiếu công tức từ Sheet 300 trong Excel 2007 Làm viền và đánh số trang trong excel Quick access toolbar full? Hỏi cách tạo combobox trong excel 2007 3 .64. 75. 88. 107. 101. 104. 74. 103. 114. 95. 66. 93. 106. 85. 96. 78. 112.in trong office 2007 Khắc phục lỗi phép tính 850*77.nhờ khắc phục Những vấn đề về code trên Ex 2007! Vấn đề của thanh công cụ khi sử dụng excel 2007 Cách không cho Ex2007 mở file! Định dạng Office 2007 Tùy chỉnh Menu trong Office 2007 Drop down in 2007 Xin hỏi về Evaluate trong Excel 2007? Format biểu tượng flag vào đầu cell Làm việc với Excel 2007 Lỗi Circular Refences in 2007 Save as trong excel 2007 Ribbon và Options tiếng Việt cho Excel 2007 Lỗi trong Excel 2007: Not Enough System resources to display completely Đặt/gỡ password cho Bảng tính Excel 2007 Cách làm biến menu định dạng trong Popup menu của Excel 2007? Cách sử dụng phím tắt trong EXCEL 2007 Chữ chạy trong ô. 92.1 trong Excel 2007 Tìm Toolbars trong Excel 2007 Conditional formatting Câu hỏi về độ tương phản khi chọn ô trong Excel 2007 Mở file Excel2007 Xử lý FONT tiếng Việt nhúng trong Office 2007 VBA trong excel 2007 Chức năng View Code bị mờ Ribbon Tối ưu công thức Xóa tên vùng trong Excel 2007 Báo lỗi không cho ghi code liên kết dữ liệu liên kết hợp lý nhất. 84. 97. 76. 82. 72. 98. 91. 100. 79. 81. 80. 71. 108. 105. 113. Add . 69. 70. 73.

122. 134. 140. 165.. 129. 156.xlsm Gỡ bỏ phần mềm chuyển đổi thanh Ribon sang 2003 ra khỏi Excel 2007 Lỗi khi copy sheet bằng VBA trong Excel 2007? Gõ Công thức nhưng k hiện ra kết quả giúp em về sử dụng consolidate trong excel 2007 Lỗi "Cannot use object linking and embedding" số nhảy trong exel Sự khác nhau và giống nhau giữa XL2007 và XL2010 Thắc mắc về file excel 2007 không chạy Macro khi đặt Pass Không chạy được code copy Sh! Trong ecel 2007. 128. 161. 125. 142. 164. 118. Chỉ cho tôi cách xóa nhiều đường line cùng lúc Giup tôi xóa dữ liệu trong autofilter excel 2007 Cách ẩn nút Insert Worksheet trong excel 2007 Bo Password khởi động Excel và Pass Readonly trong Excel 2007 Xử lý dữ liệu? Cuộn bảng tính khi soạn công thức trong E2007. 162. 145.115. 120. 150. file xls không mở được trên excel 2007 Giúp mình lọc dữ liệu Dữ liệu không nhận diện được ngày tháng Thông báo khi mở file *. 124. 157. 132. 136.. 141. hoặc excel) vào 1 file excel Excel 2007 "đơ" khi Format Cells Code bị lỗi khi chuyển từ Excel 2003 sang 2007 ?? Hộp Tool/option trong Excel 2007 ở đâu? Chỉ mình tạo mục lục chuyển đổi dữ liệu từ Excel 2007 sang Excel 2003 Goal seek. 154. 148. trong Excel 2007 ? lỗi file Excel trong Office 2007 Nhờ tư vấn một số lỗi trong excel 2007 ASAP Utilities Help me. 146. giúp để tạo combox!? 4 . 160. 155. 127. 126. 123. 121. 163. 119. Các phương pháp kiểm định lỗi thiếu đối tượng vba trong E2007 Tìm lỗi không tương thích giữa 2007 và 2003 Add-in Save as PDF or XPS cho Office 2007 phóng to khung nhìn excel 2007 Tạo tiêu đề cho bảng Lưu file Excel với đuôi nào để Enable Macro? Sắp xếp tiếng việt ! Excel 2007 và WinVista bị lỗi Hỏi cách sao lưu thiết lập trong Office 2007 Lỗi khi dùng excel 2007 mở biểu đồ vẽ trên excel 2003 chèn hình không tạo được một mảng như hướng dẫn ? Làm sao chèn thêm dòng mà dòng mới cũng có công thức ! Làm sao để không thể đặt password cho lệnh Unhide một sheet ? cách gõ tiếng Việt trong "TEXT BOX" Đóng hoàn toàn một userform chuyển đổi dữ liệu từ Excel 2007 sang Excel 2003 Các lệnh tương ứng chuyển từ Office 2003 sang 2007 chuyển đổi dữ liệu từ Excel 2007 sang Excel 2003 Xin hướng dẫn cách tạo Autofilter làm thế nào để attached 1 file (word. 131. 139. 149. 133. 135. 137. 153. 130. 158. 117. 147. 152. 144. 143. 138. 116. 159. 151.

187. 199.vctel. 190. 186. 197. 206. 184. 196. 65.166. 193. 192. 171. 185. 194.com/yaf_postst245_8-c244ng-c-trong-excel-2007-c243-th-bn-cha-bit. 191. 202. 178. 176. 180. 173. Work 2007 báo lỗi Recover my work and restart MS! Bảo mật các sheet trong Excel 2007 Tại sao khi mở 1 file cel lại đồng thời hiện 1 file khác Hỏi về excel 2010 Định dạng trong excel 2007 Không thể undo được thay đổi font (kích cỡ) cùa hàng và cột trong bảng tính excel Xóa các dòng giống nhau Làm thế nào để in file excel 2003 trên excel 2007 Xin hỏi về excel 2007 Mail merge có insert hình Báo lỗi khi chạy ADO trên Ex 2007! Chỉnh mức độ Security trong Excel 2007 Kéo dài đường thẳng trong excel 2007 Office tab for Word & excel 2007 Lỗi không mở được file excel lỗi khi convert dữ liệu từ fast sang excel 2010 beta 2? Cần giúp đỡ về các phím tắt trong excel 2007 Cài thêm office 2003 thì office 2007 bị lỗi chuyển từ TCVN sang UNICODE của excel 2007 bị mất công thức Lỗi khi mở và chạy office Hỏi về Excel 2007 Excel 2007 bài 1 đến 4 Medium Security Macro Setting trong 2007 nằm ở đâu? Vấn đề VBA trong Excel 2007 Cảnh báo khi mở excel 2007 Macro trong Excel 2007 (có password) không Run Access2007 Mở excel 2007 không hiện thông báo enable macro Lưu File có mã lệnh không được Bỏ chọn hộp kiểm ‘Check compatibility when saving this workbook. 201. 177. 188. 169. 204. 174. 167. 172. nhưng thực sự có rất nhiều công cụ có giá trị sẽ giúp bạn 5 .536 dòng trong Excel 2007 Định dạng số thập phân trong Excel 2010. 179. 175. 195. Sổ cái này sẽ không tính toán tất cả mọi thứ cho bạn. Di chuyển nhanh chóng giữa các sheet trong workbook Cách đăng nhập vào sheet Excel.’ Trong Excel 2007 Lỗi khi mở file Excel 2007 Giấu chữ Tại sao Excel báo lỗi này cách khắc phục? Hỏi về office 2010 Lỗi "Share Violation"? Lỗi định dạng khi vượt 256 cột. 198. 181. 170.aspx Nếu tất cả những gì bạn đang thực hiện với Excel đều chỉ là trong các trang bảng tính đơn giản thì bạn có thể sử dụng một sổ cái và một chiếc bút lông. 205. 168. cần giúp đỡ! Kéo thanh công cụ của "Form" và "Control Toolbox" ra Toolbar Code đọc số thành chữ không chạy được trên Excel 2007 8 công cụ trong excel 2007 có thể bạn chưa biết Nguồn : http://faq. 182. 200. 183. 189. 203. 207.

bạn sẽ thấy preview của nó ngay lập tức. Một dải băng nằm ở bên trái sẽ cho phép bạn giữ bí mật các dữ liệu chi tiết và chỉ cho xem các mức khác của tổng số phụ. và kích Finish. kích vào PivotTable trên tab Insert (trong Excel 2003. có thể cho tháng. Chỉ cần đánh dấu một nhóm các ô và kích vào Conditional Formatting trên ribbon Home. chọn PivotTable từ menu Data). Bảng phân tích (PivotTable): Tính năng PivotTable của Excel cho phép bạn có được sự phân tích dữ liệu nhanh và linh hoạt. Có thể gán cho mỗi ô một màu để phán ảnh thứ hạng của nó trong toàn bộ dải các giá trị. nó sẽ rất khó cho việc xem được một cách tổng thể. Tự động định dạng có điều kiện: Định dạng có điều kiện trong Excel 2003 là điều trở ngại. Tính năng tổng số phụ có trong Excel có thể giúp bạn khắc phục điều này. Kích Subtotal trên ribbon (menu) Data trong Excel 2007 hoặc chọn Subtotals từ Data trong Excel 2003. Kéo trường tên đầu cột vào hộp Row Labels và vào hộp Values (trong Excel 2003. Thậm chí bạn có thể tạo nhiều tổng số phụ. 1. Bạn có muốn xem số lần mỗi giá trị xuất hiện trong một cột quá dài? Hãy đánh dấu cột đó. Đó chính là bí quyết của PivotTable. nhưng bạn có thể chọn lấy một cột và thao tác mà bạn thích. quý hoặc năm. là vùng Drop Row Fields Here và vùng Drop Data Items Here). Mặc định nó sẽ cung cấp một tổng số phụ sum-type (kiểu tổng) cho mỗi một thay đổi diễn ra trong cột [tận cùng bên trái. thêm một thanh dữ liệu trong suốt phản ánh giá trị của ô… Cách thức tiến hành này cho phép đơn giản hơn rất nhiều so với sự phức tạp trong hộp thoại Conditional Formatting của Excel 2003. nó sẽ giúp bạn chỉ ra các mẫu trong dữ liệu và sử dụng rất đơn giản.thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. cùng với số lần mỗi giá trị này xuất hiện. 3. 6 . 2. Với Excel 2007. Khi đưa chuột trên những lựa chọn. Ngay lập tức bạn sẽ có được một danh sách phân loại của tất cả các giá trị trong cột. Tổng số phụ: Khi bạn gặp phải hàng tệp dữ liệu được sắp đặt theo ngày tháng.

Kiểm soát tài liệu (Document Inspector): Các tài liệu của Excel 2007 gồm có nhiều thông tin hơn so với các hàng và cột dữ liệu. 5. trỏ tới Prepare và kích Inspect Document.4.… Để xem xét dữ liệu ẩn trong tài liệu Excel 2007. Nếu cột cuối cùng không thích hợp thì việc in trang bảng tính có thể cần gấp đôi số trang. Hầu hết những gì nó có thể thực hiện (không nhiều) là remove các thông tin cá nhân từ các thuộc tính của file khi bạn lưu chúng. Nó rất giống với Document Inspector trong Word. bạn 7 . Excel sẽ in trang bảng tính của bạn bằng cách sử dụng nhiều trang cần thiết để có thể hiển thị tất cả dữ liệu cả theo chiều dọc và ngang. các comment. các thuộc tính riêng. Excel 2003 không có tính năng này. kích nút Office ở trên cùng bên trái. Lúc này khi bạn thay đổi kích thước lại các cột. hãy kích Page Break Preview trên ribbon View (trong Excel 2003 chọn Page Break Preview từ menu View). các trang bảng tính ẩn và các đối tượng đã được định dạng ẩn. Xem ngắt trang (Page Break Preview). Chúng có thể chứa những thay đổi được đánh dấu. nhưng thay vì tìm kiếm văn bản ẩn nó tìm kiếm các hàng và cột ẩn. Để tránh điều bực mình này. thay đổi cữ chữ hoặc tạo các thay đổi layout khác. Thậm chí còn lãng phí hơn nếu bạn bỏ các trang đã in đó và thực hiện in lại.

8. minimum (tối thiểu).sẽ ngay lập tức thấy hiệu ứng về ngắt trang. Nếu bạn không muốn tính tổng này. và tính tổng của các cột một cách dễ dàng. Trong Excel 2007. Ngay lập tức dữ liệu sẽ nằm trong bản tính của bạn. bên cạnh đó còn có thể chèn và gắn thêm hàng mà không cần điều chỉnh các công thức của bạn. Copy/paste địa chỉ trang web từ trình duyệt web của bạn vào hộp thoại New Web Query. Excel sẽ tính tổng của hàng hoặc cột một cách tự động. Dù chúng có được gọi bằng tên nào đi chăng nữa thì tính năng này cũng cho phép bạn có thể định nghĩa một dải các ô. Lấy dữ liệu từ Web. 7. Các bảng và danh sách (Excel lists/tables). kích một hoặc một số trong số đó. sau đó kích nút Import. chọn Data | Import External Data | New Web Query từ menu). phân loại. Kích một ô sau hàng hoặc cột và kích nút AutoSum từ ribbon Home trong Excel 2007 hoặc toolbar trong Excel 2003 (hoặc đơn giản có thể nhấn Alt-=). hãy kích menu của nút để chọn các mục average (trung bình). 8 . và muốn kéo chúng vào Excel! Kích From Web trong ribbon Data (trong Excel 2003. Một biểu tượng hình mũi tên sẽ xuất hiện bên cạnh mỗi bảng mà Excel có thể import. Bạn gặp một bảng thống kê các dữ liệu trên một trang Web nào đó. Nó cũng là một cách nhanh chóng để tìm ra số trang bạn sẽ phải in. lọc. maximum (tối đa) hay các chức năng khác. AutoSum. Excel có thể tính toán dễ dàng tổng của một hàng hoặc một cột. Trong Excel 2003. Excel 2003 gọi chúng là các danh sách còn trong Excel 2007 lại gọi là các bảng. Nó có trạng thái bán trực tuyến – hãy kích nút Refresh Data trong thanh công cụ nổi (2003) hoặc nút Refresh All trong ribbon Data (2007) để cập nhật trang bảng tính của bạn với những dữ liệu mới nhất. kích Table trên ribbon Insert. Excel 2007 cũng cung cấp rất nhiều các kiểu bảng được định nghĩa từ trước để tạo sự dễ dàng trong việc định dạng. 6. Sau khi đã nhập một số số hạng vào một cột nào đó thì có đến chín trong mười lần bạn sẽ kết thúc cột bằng một tổng số. bạn đánh dấu các ô và chọn Data | Lists | Create List từ menu.

9 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.