Bài tập thiết kế 1: Cho mô hình mạng

10.1.1.100/24

+ Cho mô hình mạng như hình, các switch và router có tên như hình vẽ, địa chỉ IP của Switch, các interface của router, PC như hình. + Router R1 đóng vai trò là DCE cho các router BB1, R2, R3. +Router R3 đóng vai trò là DCE cho router BB2 + Server có IP: 172.16.10.200 cấu hình các dịch vụ DNS, HTTP, Email (SMTP,POP3). Yêu cầu: 1. Vẽ sơ đồ mạng và cấu hình các thông số cho mô hình mạng trên 2. Định tuyến cho mạng trên

Bài 2: làm tương tự bài 1 .

Bài thiết kế 3 Thiết kế mô hình mạng phân cấp 3 lớp như trên. B3: Trên các switch dùng lệnh SHOW SPANNING-TREE để xem thông tin B4: Định lại ROOT BRIGDE cho switch Trên switch Trung tâm (Central Switch). Sinh viên tự gắn địa chỉ IP và định tuyến cho mạng Hướng dẫn: B1:Thiết kế và vẽ mô hình mạng như trên B2: Quan sát thấy mạng có 1 vài nút mạng màu VÀNG (cổng mạng bị block – ko truyền được dữ liệu) do mạng thiết kế theo mô hình phân cấp có dự phòng nên bị LOOP nên thiết lập để chống LOOP. Central# conf t Central(config)#spanning-tree vlan 1 root primary Central(config)#exit .

SW-F và cổng F0/13 trên Central. Đóng cửa sổ Event List. SW-D. . SW-E. B5: trên switch 2 Thực hiện cấu hình cho switch 2 đóng vài trò là secondary Sw2#conf t Sw2(config)# spanning-tree vlan 1 root secondary Sw2(config)#exit Sw2#copy run start B6: Trên SW-A SwA(config)# interface range fa0/1 – fa0/4 SwA(config-if-range)# spanning-tree portfast SwA(config-if-range)# interface fa0/13 SwA(config-if)# spanning-tree portfast Tương tự lặp lại cho SW-B. B7: Trên các cổng của switch nếu cổng nào còn bị BLOCK (màu vàng) dùng lệnh sau để cấu hình Ví dụ: SW-A#conf t SW-A(config)#int f0/22 SW-A(config-if)#spanning-tree link-type shared SW-A(config-if)#spanning-tree portfast SW-A#copy run start B8: a. SW-C. Click vào nút simulation (bên góc phải dưới cùng).Central#copy run start Sau khi dùng lệnh này Central Switch đã không còn bị BLOCK cổng. b.

2. Các mạng phân cấp sinh viên tự cho IP và định tuyến mạng.168. Server0 lần lượt là: 192. Click chọn Auto Capture / Play để xem quá trình gửi tin sau khi hoàn thành chọn view previous events.1 (x=1. Chọn Scenario 0. Thực hiện kiểm tra gửi gói tin từ PC-PT E1 đến Server-PT Workgroup Server 1. (Quan sát xem gói tin có thành công ko?) d. PC4. Thiết kế mô hình mạng như trên. Kiểm tra gửi gói tin từ PC-PT E2 đến Server-PT Workgroup Server 2.3. PC3. Click vào Auto Capture / Play để xem quá trình gửi tin sau khi hoàn thành chọn view previous events.c. gán IP cho các mạng LAN có PC0. quản lý tập trung. Bài thiết kế 4: Thiết kế mô hình mạng cho doanh nghiệp nhiều chi nhánh và phòng ban. (Quan sát xem gói tin có thành công ko?) Tương tự chọn Scenario 1.4) Cấu hình Router làm DHCP server .x.

1.1.168.168.1.0 255.1.9 R(config)#IP DHCP POOL NET1 R(config-dhcp)#network 192.70.1 192.70.168.168.1.255.168.1 đến 192.1.168.1 là DHCP server): R(config)#int f0/0 R(config-if)#Ip helper-address 192.1.1.70 Cấu DHCP RELAY Agent Trong trừơng hợp cấp IP cho 1 mạng phía trong Router thì dùng DHCP Relay Trên giao tiếp với mạng phía trong (F0/0 là giao tiếp phía trong.70 Địa chỉ IP để dành R#conf t R(config)#IP DHCP EXCLUDED-ADDRESS 192.168.10 – 254 ( từ 192.1.0 R(config-dhcp)#default-router 192. 192.1 Bài 5: Thiết kế mô hình mạng có VOICE IP .168.255.168.1 R(config-dhcp)#dns-server 70.9 là để dành) Default gateway : 192.1.1 DNS Server: 70.168.70.70.Ví dụ: Cần cấp dãy mạng từ 192.

.Thiết kế mô hình mạng và cấu hình VOICE IP cho hệ thống mạng LAN Bài 6: Mở rộng bài 5 thiết kế mô hình mạng có VOICE IP cho 2 chi nhánh có thể liên lạc và gọi lẫn nhau.

Bài 7 thiết kế mô hình mạng sau: .

Bài 8: thiế kế mô hình mạng sau .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful