Đảng bộ xã Lập Lễ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lập Lễ , ngày 1 tháng10 năm 2012 BÁO CÁO

Chi bộ thôn Đồng Mới

TỔNG KẾT CHI BỘ THÔN ĐỒNG MỚI NHIỆM KỲ 2010-2012 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2012-2015 Thực hiện số 16 – KH/ĐU ngày 21/9/2012 của Đảng ủy xã Lập Lễ về việc tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Lập Lễ Hôm nay Chi bộ thôn Đồng Mới tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2010 – 2012 đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2012-2015, và tiến hành bầu Ban chi ủy mới nhiệm kỳ 2012-2015. Thay mặt cho Chị bộ, tôi xin được trình bày báo cáo trước Đại hội. Báo cáo gồm 3 phần : PHẦN I : Kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 20102012 PHẦN II: Nội dung hoạt động của chi bộ PHẦN III: Phương hướng nhiệm vụ của chi bộ 2012-2015

NỘI DUNG
PHẦN I: KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010-2012 1. Đặc điểm chung Tổng số Đảng viên trong chi bộ tính đến năm 2012 là 13 Đ/c. Trong đó : - Đảng viên chính thức là 12 đ/c - Đảng viên dự bị là 1 đ/c - Đảng viên cao tuổi nhất là 78 tuổi - Đảng viên trẻ tuổi nhất là 22 tuổi - Tuổi bình quân của chi bộ là 48 tuổi

giải quyết kịp thời. các loại hàng hóa tăng theo. số đề…. hầu hết thu nhập thấp. tuyên truyền các nội dung. ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. nghị quyết của Đảng. quần chúng báo cáo lên cấp trên uốn nắn. nên chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. vận động nhân dân thực hiện các chủ trương. những chủ trương của địa phương đối với các chi hội còn rất hạn chế. để Đảng viên và quần chúng hiểu và chấp hành thực hiện Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng và diễn biến của Đảng viên. 2. Đối với gia đình Đảng viên chi bộ. Lãnh Đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Những nội dung . đường lối của Đảng. giá xăng dầu tăng. Thuận lợi Nhiều đ/c tham gia công tác. không ổn định. phổ biến đến các chi hội. chi đoàn thanh niên. quán triệt cho Đảng viên hiểu sâu rộng về những chủ trương biện pháp mà Đảng và nhà nước đề ra. Khó khăn Tình hình kinh tế đất nước bị tác động bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. kế hoạch hoạt động thường được công khai trước chi bộ . quán triệt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên.. luôn bám sát vào nghị quyết của cấp trên. Cụ thể quán triệt tinh thần chỉ thị. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. giữ những vị trí quan trọng của địa phương. Công tác tuyên truyền. nhiều việc phải chi nên cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của người Đảng viên. đẩy lùi các tệ nạn xã hội như : cờ bạc. nghị quyết của Chi bộ. đảm bảo quốc phòng an ninh Chi bộ thường xuyên sinh hoạt. giúp cho chi bộ hoàn thành nhiệm vụ Được sự quan tâm của Đảng ủy xã và Đảng ủy viên phụ trách giúp đỡ. nghị quyết của Đảng ủy. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực của xã hội. PHẦN II: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ 1. 3. nhất là những người không có lương. đó là những điều rất thuận lợi. pháp luật của nhà nước. bảo an ninh trên địa bàn thôn. Lãnh đạo về công tác chính trị tư tưởng Chi bộ đã xây dựng các nội dung sinh hoạt.2.

về quỹ 27/7( 2.Trong nhiệm kỳ vừa qua. ủng hộ cho đội Bóng đá mini và các cháu sinh hoạt hè hàng năm. và đề nghị cho 2 quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng quý IV năm 2012 5. Chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động cho các chi hội. được sự quan tâm. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng.Thường xuyên lắng nghe và tập hợp những ý kiến chính đáng của nhân dân kịp thời lên Đảng ủy. . .3. giới thiệu và kết nạp vào ĐCSVN . số cử tri tham gia bầu cử đạt trên 99%. Lãnh đạo thực hiện công tác phát triển Đảng viên .Gắn liền với kế hoạch hoạt động các cuộc vận động hàng năm do UBMTTQVN – UBND xã phát động. chi đoànTNCSHCM. chú trọng đến công tác bồi dưỡng.200. Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2011-2013 thành công tốt đẹp Kiện toàn chi đoàn thanh niên cộng sản HCM Chi hội trưởng CCB kiện toàn nhiệm kỳ 2012-2017 . các văn bản của TW về học tập và làm theo tư tưởng tấm . Tổ chức Ban Công tác mặt trận. giúp đỡ của thường vụ Đảng ủy. Ủy Ban nhân đân để xem xét giải quyết. chi bộ đã làm thủ tục kết nạp và chuyển chính thức cho 2 đ/c. Năm 2010 diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.410. tham gia xây dựng chính quyền thành công như : Bầu cử quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố và xã.Vận động nhân dân ủng hộ để dọn vệ sinh môi trường trong dịp tết.000đ) . 4. giáo dục và phân công cho từng Đảng viên phát hiện những quần chúng ưu tú. mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.000/2. Lãnh đạo tham gia xây dựng chính quyền. Năm 2011 Chi bộ tập trung lãnh đạo nhanh dân. Chi bộ đã tập trung Lãnh đạo Đảng viên tham gia đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã lập lễ lần thứ 23 thành công tốt đẹp. các cuộc vận động đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như năm 2012 . tấm gương đạo đức HCM Tổ chức cho Đảng viên cho đảng viên nghiên cứu học tập và quán triệt chỉ thị của bộ Chính trị.Chi bộ thường xuyên quan tâm.

. nâng cao trách nhiệm trong mọi công việc được phân công 6. Từ đó phát huy được ý thức của Đảng viên. Công tác đoàn thể văn hóa xã hội Tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn thôn. Đặc biệt nghiên cứu các chuyên đề “ Nêu cao ý thức trách nhiệm. Bên cạnh đó còn có 1 số nhiệm vụ mà chi bộ cần tập trung chỉ đạo như: a. đầu tư cải hoán tàu có năng suất cao. thường xuyên làm cỏ dọn vệ sinh ven đường. được nhân dân đánh giá cao. Thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng. hiệu quả hơn so với tổ chức người đi thu. chi hội CCB . Về công tác vệ sinh môi trường Duy trì tổ thu gom rác thải về ga rác tập trung. c. duy trì ống gạo tình nghĩa. phục vụ nhân dân”. thường xuyên đưa giống lúa mới có năng xuất cao vào đồng ruộng. thể hiện tình làng nghĩa xóm. không vất xác súc vật ra đường. Tham gia các cuộc vận động đạt kết quả cao.gương đạo đức HCM. theo phần diện tích gia đình trên trục đường của thôn. để đảm bảo năng suất. chất lượng con vật nuôi. Tuyên truyền nhưng hộ đánh bắt Thủy sản. lưới cụ hiện đại để đánh bắt xa bờ để đạt hiểu quả kinh tế cao.Làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. cấy đúng lịch chỉ đạo của Phòng nông nghiệp. phấn đấu đạt năng suất bình quân 120 tạ/ha. gia trại. Vận động nhân dân cấy hết diện tích. chấp hành những chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương. song chi bộ thông Đồng Mới đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. . hết lòng phụng sự tổ quốc. Từng bước hoàn thiện công tác lãnh đạo. tập trung chăm bón lúa. đầu tư ngư. là văn minh” và các nội dung chuyên đề khác. trang trại. Đánh giá chung Mặc dù còn nhiều khó khăn tồn tại. Các đoàn thể trong thôn hoạt động tích cực có hiệu quả trong việc lễ tang Hội viên qua đời như : chi hội người cao tuổi. Đóng phí vệ sinh môi trường theo quy định. Tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức về về sinh môi trường. chỉ đạo. Chuyên đề “ Xây dựng Đảng ta trong sạch. lập kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đ/c Đảng viên phụ trách. nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Tuyên truyền vận động nhân dân chăn nuôi theo hướng. b. Về sản xuất nông nghiệp. là đạo đức.

vận động thanh niên đến tuổi đăng ký và khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu trên giao. Công tác an ninh quốc phòng Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các chi hội. pháp luật của Nhà nước. Công tác vận động ủng hộ các quỹ: như quỹ đền ơn đáp nghĩ. vận động nhân đân thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư để nhân dân tham gia hưởng ứng. xã hội trên địa bàn thôn Số vụ đánh người gây thương tích giảm hơn so với năm 2011 . thể dục thể thao. thực hiện đúng đường lối chủ trương. vận động nhân dân đẩy lùi các tệ nạn xã hội như cờ bạc. tang trữ các loại vũ khí vật liệu nổ và đốt các loại pháo. chính sách của Đảng. ủng hộ bão lụt miền Trung….Ban công tác mặt trận thôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng chính quyền. vì người nghèo. Phổ biến quán triệt đến mọi Đảng viên. Các chi hội. . chi đoàn làm tốt công tác tuyên truyền. PHẦN 3 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2012 – 2017 1. hạn chế tỷ lệ sinh con thứ ba. Chi đoàn thanh niên hàng năm tổ chức các phong trào. vận động đến nhân dân không buôn bán.Số thanh niên tập trung cai nghiện về cần có kế hoạch giáo dục động viên kịp thời để trách tái nghiện trở lại Quốc phòng: Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được về công tác khám tuyển thanh niên lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu kế hoạch giao quân hàng năm. Tham gia và đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ được giao. Nhưng trong thôn nhiệm kỳ vừa qua đã xẩy ra một số vụ vỡ nợ quỹ ảnh hưởng đến kinh tế. d. bóng đá thiếu niên trong dịp tết và trong các dịp hè hàng năm.. ở khu dân cư và tham gia vào các phong trào do địa phương phát động như : văn nghệ. Từng đ/c Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua của địa phương. số đề. Vân động gia đình và người dân chấp hành và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo được duy trì theo tiêu chí mới. Lãnh đạo về công tác chính trị tư tưởng. văn nghệ. văn hóa. chi đoàn tích cực tham gia vào công tác Tuyên truyền.

gương mẫu trong các phong trào của địa phương. của thôn xóm. Lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ đúng điều lệ Đảng. Từng đồng chí Đảng viên trong chi bộ phải thực sự gương mẫu. mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị . thiết thực nhằm mở rộng công tác tuyên truyền. Phấn đấu hàng năm có 95% trở lên Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. nông dân. Xây dựng các tổ chức chi hội. cởi mở. nội dung học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức HCM định kỳ theo nội dung sinh hoạt chuyên đề có sơ kết đánh giá nhận thức của Đảng viên về việc học tập 5. phụ nữ. Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. . Vận động gia đình và mọi người chung tay xây dựng nông thôn mới. Xây dựng khói đại đoàn kết toàn dân. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Nghị Quyết của cấp trên và nhiệm vụ được phân công đối với Đảng viên trong chi bộ. Lãnh đạo thực hiện học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức HCM Chi bộ xây dựng kế hoạch. Nội dung sinh hoạt cần tập trung vào lĩnh vực mà Đảng viên. Hội CCB.Các đoàn thể như chi hội. Nghiệm kỳ 2012-2015 chi tiêu đặt ra là kết nạp từ 02-03 đ/c 4. quỹ vì người nghèo…. quần chúng quan tâm. góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa 3. Tổ chức thực hiện Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ 2012-2015. và các phong trào của địa phương như: ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. quan điểm xây dựng là chính. Lớp người đi trước là tấm gương về đạo đức. vận động có hiệu quả . lối sống cho thế hệ sau noi theo. chi đoàn ngày một vững mạnh về tổ chức và nội dung hoạt động cụ thể. Lãnh đạo xây dựng chính quyền. Thường xuyên phê bình và tự phê bình một cách chân thực. kết hợp giữa chống và xây. đoàn thanh niên phải thực sự nhiệt tình với công việc.2. chi đoàn hàng năm trong sạch vững mạnh.Tham gia lấy ý kiến đóng ghóp. . từ đó xây dựng chi hội. xây dựng hệ thống chính quyền các cấp. hội người cao tuổi.Xã hội .

từ đó làm cơ sở để xây dựng chi bộ trong sạch. đoàn kết xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt công cuộc vận động ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18 tháng 11 hàng năm. Trên đây là báo cáo tổng kết chi bộ nghiệm kỳ 2010 – 2012 và phương hướng nhiệm kỳ 2012 – 2015.Cần có sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương. hàng năm giữ vững “chi bộ trong sạch vững mạnh”.Tiếp tục đối mới công tác lãnh đạo. đường ra Đồng…..Nâng cao ý thức trong công tác trong công tác học tập. giải quyết những vấn đề còn tồn tại mà nhân dân quan tâm như : cấp giấy CNQSDĐ ở. xây dựng khu dân cư văn hóa. . mong được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy Đảng xã Lập Lễ. . hệ thống rãnh thoát nước. Tuy còn nhiều thiếu sót trong khi triển khai công việc.. Xin kính chúc sức khỏe các đ/c. Vai trò lãnh đạo.Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cần được chú trọng để người dân hiểu đúng và thực hiện một cách hiệu quả. chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm của Đảng viên chi Bộ. khu nhà ông Khoai Đảm. nghị quyết Đảng bộ và chi bộ. đất quy hoạch nhà văn hóa. đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. . Sự đóng góp ý kiến của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ để hoàn thiện hơn. điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ Thôn Đồng Mới. vững mạnh. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Lập Lễ ngày 27/09/2012 T/M Chi Bộ Bí Thư Đinh Viết Năm .