Đảng bộ xã Lập Lễ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lập Lễ , ngày 1 tháng10 năm 2012 BÁO CÁO

Chi bộ thôn Đồng Mới

TỔNG KẾT CHI BỘ THÔN ĐỒNG MỚI NHIỆM KỲ 2010-2012 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2012-2015 Thực hiện số 16 – KH/ĐU ngày 21/9/2012 của Đảng ủy xã Lập Lễ về việc tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Lập Lễ Hôm nay Chi bộ thôn Đồng Mới tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2010 – 2012 đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2012-2015, và tiến hành bầu Ban chi ủy mới nhiệm kỳ 2012-2015. Thay mặt cho Chị bộ, tôi xin được trình bày báo cáo trước Đại hội. Báo cáo gồm 3 phần : PHẦN I : Kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 20102012 PHẦN II: Nội dung hoạt động của chi bộ PHẦN III: Phương hướng nhiệm vụ của chi bộ 2012-2015

NỘI DUNG
PHẦN I: KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010-2012 1. Đặc điểm chung Tổng số Đảng viên trong chi bộ tính đến năm 2012 là 13 Đ/c. Trong đó : - Đảng viên chính thức là 12 đ/c - Đảng viên dự bị là 1 đ/c - Đảng viên cao tuổi nhất là 78 tuổi - Đảng viên trẻ tuổi nhất là 22 tuổi - Tuổi bình quân của chi bộ là 48 tuổi

quần chúng báo cáo lên cấp trên uốn nắn. luôn bám sát vào nghị quyết của cấp trên. bảo an ninh trên địa bàn thôn. nhiều việc phải chi nên cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của người Đảng viên. chi đoàn thanh niên. đó là những điều rất thuận lợi. đảm bảo quốc phòng an ninh Chi bộ thường xuyên sinh hoạt. nhất là những người không có lương. giúp cho chi bộ hoàn thành nhiệm vụ Được sự quan tâm của Đảng ủy xã và Đảng ủy viên phụ trách giúp đỡ. phổ biến đến các chi hội. đẩy lùi các tệ nạn xã hội như : cờ bạc. giữ những vị trí quan trọng của địa phương. nghị quyết của Chi bộ. pháp luật của nhà nước. Thuận lợi Nhiều đ/c tham gia công tác. Lãnh Đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. để Đảng viên và quần chúng hiểu và chấp hành thực hiện Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng và diễn biến của Đảng viên. kế hoạch hoạt động thường được công khai trước chi bộ . quán triệt cho Đảng viên hiểu sâu rộng về những chủ trương biện pháp mà Đảng và nhà nước đề ra. không ổn định. Những nội dung .. Lãnh đạo về công tác chính trị tư tưởng Chi bộ đã xây dựng các nội dung sinh hoạt. nên chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. nghị quyết của Đảng. Cụ thể quán triệt tinh thần chỉ thị. 2. giải quyết kịp thời. 3. quán triệt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực của xã hội. tuyên truyền các nội dung. Đối với gia đình Đảng viên chi bộ. vận động nhân dân thực hiện các chủ trương. đường lối của Đảng. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. giá xăng dầu tăng. Công tác tuyên truyền. PHẦN II: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ 1.2. ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. hầu hết thu nhập thấp. những chủ trương của địa phương đối với các chi hội còn rất hạn chế. các loại hàng hóa tăng theo. Khó khăn Tình hình kinh tế đất nước bị tác động bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. số đề…. nghị quyết của Đảng ủy.

Vận động nhân dân ủng hộ để dọn vệ sinh môi trường trong dịp tết. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng. mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.Trong nhiệm kỳ vừa qua. giáo dục và phân công cho từng Đảng viên phát hiện những quần chúng ưu tú. Tổ chức Ban Công tác mặt trận. các văn bản của TW về học tập và làm theo tư tưởng tấm .Thường xuyên lắng nghe và tập hợp những ý kiến chính đáng của nhân dân kịp thời lên Đảng ủy.410. Lãnh đạo thực hiện công tác phát triển Đảng viên . giúp đỡ của thường vụ Đảng ủy. chi bộ đã làm thủ tục kết nạp và chuyển chính thức cho 2 đ/c.Chi bộ thường xuyên quan tâm. được sự quan tâm. Năm 2010 diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. .Gắn liền với kế hoạch hoạt động các cuộc vận động hàng năm do UBMTTQVN – UBND xã phát động. Chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động cho các chi hội.000/2. Năm 2011 Chi bộ tập trung lãnh đạo nhanh dân. ủng hộ cho đội Bóng đá mini và các cháu sinh hoạt hè hàng năm. Ủy Ban nhân đân để xem xét giải quyết. các cuộc vận động đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như năm 2012 . Lãnh đạo tham gia xây dựng chính quyền. . số cử tri tham gia bầu cử đạt trên 99%. tấm gương đạo đức HCM Tổ chức cho Đảng viên cho đảng viên nghiên cứu học tập và quán triệt chỉ thị của bộ Chính trị. và đề nghị cho 2 quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng quý IV năm 2012 5. tham gia xây dựng chính quyền thành công như : Bầu cử quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố và xã.3. giới thiệu và kết nạp vào ĐCSVN . về quỹ 27/7( 2.000đ) . Chi bộ đã tập trung Lãnh đạo Đảng viên tham gia đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã lập lễ lần thứ 23 thành công tốt đẹp. chú trọng đến công tác bồi dưỡng. 4. Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2011-2013 thành công tốt đẹp Kiện toàn chi đoàn thanh niên cộng sản HCM Chi hội trưởng CCB kiện toàn nhiệm kỳ 2012-2017 . chi đoànTNCSHCM.200.

để đảm bảo năng suất. Vận động nhân dân cấy hết diện tích. đầu tư ngư. Công tác đoàn thể văn hóa xã hội Tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn thôn. trang trại. lưới cụ hiện đại để đánh bắt xa bờ để đạt hiểu quả kinh tế cao.gương đạo đức HCM. nâng cao trách nhiệm trong mọi công việc được phân công 6. thường xuyên làm cỏ dọn vệ sinh ven đường. chỉ đạo. tập trung chăm bón lúa. Bên cạnh đó còn có 1 số nhiệm vụ mà chi bộ cần tập trung chỉ đạo như: a.Làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Tham gia các cuộc vận động đạt kết quả cao. phấn đấu đạt năng suất bình quân 120 tạ/ha. c. Tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức về về sinh môi trường. thể hiện tình làng nghĩa xóm. nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. chấp hành những chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương. duy trì ống gạo tình nghĩa. theo phần diện tích gia đình trên trục đường của thôn. Tuyên truyền vận động nhân dân chăn nuôi theo hướng. Về công tác vệ sinh môi trường Duy trì tổ thu gom rác thải về ga rác tập trung. Từ đó phát huy được ý thức của Đảng viên. Các đoàn thể trong thôn hoạt động tích cực có hiệu quả trong việc lễ tang Hội viên qua đời như : chi hội người cao tuổi. b. Về sản xuất nông nghiệp. được nhân dân đánh giá cao. lập kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đ/c Đảng viên phụ trách. Thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng. thường xuyên đưa giống lúa mới có năng xuất cao vào đồng ruộng. hết lòng phụng sự tổ quốc. Đặc biệt nghiên cứu các chuyên đề “ Nêu cao ý thức trách nhiệm. Đóng phí vệ sinh môi trường theo quy định. phục vụ nhân dân”. . là văn minh” và các nội dung chuyên đề khác. cấy đúng lịch chỉ đạo của Phòng nông nghiệp. Đánh giá chung Mặc dù còn nhiều khó khăn tồn tại. gia trại. . hiệu quả hơn so với tổ chức người đi thu. Chuyên đề “ Xây dựng Đảng ta trong sạch. chi hội CCB . Tuyên truyền nhưng hộ đánh bắt Thủy sản. song chi bộ thông Đồng Mới đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. chất lượng con vật nuôi. đầu tư cải hoán tàu có năng suất cao. Từng bước hoàn thiện công tác lãnh đạo. không vất xác súc vật ra đường. là đạo đức.

. pháp luật của Nhà nước. Từng đ/c Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua của địa phương. tang trữ các loại vũ khí vật liệu nổ và đốt các loại pháo. vận động nhân đân thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư để nhân dân tham gia hưởng ứng. văn hóa. vận động thanh niên đến tuổi đăng ký và khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu trên giao. Công tác an ninh quốc phòng Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các chi hội. xã hội trên địa bàn thôn Số vụ đánh người gây thương tích giảm hơn so với năm 2011 . Chi đoàn thanh niên hàng năm tổ chức các phong trào. Lãnh đạo về công tác chính trị tư tưởng. PHẦN 3 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2012 – 2017 1. Phổ biến quán triệt đến mọi Đảng viên. Tỷ lệ hộ nghèo được duy trì theo tiêu chí mới. số đề. . d. vận động nhân dân đẩy lùi các tệ nạn xã hội như cờ bạc. Các chi hội. văn nghệ. Nhưng trong thôn nhiệm kỳ vừa qua đã xẩy ra một số vụ vỡ nợ quỹ ảnh hưởng đến kinh tế. thể dục thể thao. thực hiện đúng đường lối chủ trương.Ban công tác mặt trận thôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng chính quyền. ở khu dân cư và tham gia vào các phong trào do địa phương phát động như : văn nghệ. vận động đến nhân dân không buôn bán. Công tác vận động ủng hộ các quỹ: như quỹ đền ơn đáp nghĩ. Vân động gia đình và người dân chấp hành và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới. hạn chế tỷ lệ sinh con thứ ba. chi đoàn làm tốt công tác tuyên truyền.Số thanh niên tập trung cai nghiện về cần có kế hoạch giáo dục động viên kịp thời để trách tái nghiện trở lại Quốc phòng: Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được về công tác khám tuyển thanh niên lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu kế hoạch giao quân hàng năm. Tham gia và đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ được giao. ủng hộ bão lụt miền Trung…. chính sách của Đảng. vì người nghèo. chi đoàn tích cực tham gia vào công tác Tuyên truyền. bóng đá thiếu niên trong dịp tết và trong các dịp hè hàng năm.

lối sống cho thế hệ sau noi theo. . Lãnh đạo xây dựng chính quyền. từ đó xây dựng chi hội. Tổ chức thực hiện Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ 2012-2015. Phấn đấu hàng năm có 95% trở lên Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. nông dân. Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. chi đoàn ngày một vững mạnh về tổ chức và nội dung hoạt động cụ thể. . Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Nghị Quyết của cấp trên và nhiệm vụ được phân công đối với Đảng viên trong chi bộ. kết hợp giữa chống và xây. của thôn xóm. Lớp người đi trước là tấm gương về đạo đức. Vận động gia đình và mọi người chung tay xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên phê bình và tự phê bình một cách chân thực.Các đoàn thể như chi hội. phụ nữ. Nội dung sinh hoạt cần tập trung vào lĩnh vực mà Đảng viên. Nghiệm kỳ 2012-2015 chi tiêu đặt ra là kết nạp từ 02-03 đ/c 4. Hội CCB. Xây dựng khói đại đoàn kết toàn dân. cởi mở.Tham gia lấy ý kiến đóng ghóp. gương mẫu trong các phong trào của địa phương. thiết thực nhằm mở rộng công tác tuyên truyền. xây dựng hệ thống chính quyền các cấp. Xây dựng các tổ chức chi hội.Xã hội .2. hội người cao tuổi. Từng đồng chí Đảng viên trong chi bộ phải thực sự gương mẫu. Lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ đúng điều lệ Đảng. quỹ vì người nghèo…. quan điểm xây dựng là chính. quần chúng quan tâm. chi đoàn hàng năm trong sạch vững mạnh. vận động có hiệu quả . và các phong trào của địa phương như: ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. đoàn thanh niên phải thực sự nhiệt tình với công việc. góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa 3. nội dung học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức HCM định kỳ theo nội dung sinh hoạt chuyên đề có sơ kết đánh giá nhận thức của Đảng viên về việc học tập 5. mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị . Lãnh đạo thực hiện học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức HCM Chi bộ xây dựng kế hoạch.

vững mạnh. đất quy hoạch nhà văn hóa. Vai trò lãnh đạo. đường ra Đồng…. . hàng năm giữ vững “chi bộ trong sạch vững mạnh”. Trên đây là báo cáo tổng kết chi bộ nghiệm kỳ 2010 – 2012 và phương hướng nhiệm kỳ 2012 – 2015. điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ Thôn Đồng Mới. chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm của Đảng viên chi Bộ.. Tuy còn nhiều thiếu sót trong khi triển khai công việc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Lập Lễ ngày 27/09/2012 T/M Chi Bộ Bí Thư Đinh Viết Năm . mong được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy Đảng xã Lập Lễ. . Sự đóng góp ý kiến của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ để hoàn thiện hơn.Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cần được chú trọng để người dân hiểu đúng và thực hiện một cách hiệu quả. giải quyết những vấn đề còn tồn tại mà nhân dân quan tâm như : cấp giấy CNQSDĐ ở..Cần có sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương. đoàn kết xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. nghị quyết Đảng bộ và chi bộ. đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Xin kính chúc sức khỏe các đ/c.Tiếp tục đối mới công tác lãnh đạo. khu nhà ông Khoai Đảm. Thực hiện tốt công cuộc vận động ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18 tháng 11 hàng năm.Nâng cao ý thức trong công tác trong công tác học tập. từ đó làm cơ sở để xây dựng chi bộ trong sạch. xây dựng khu dân cư văn hóa. . hệ thống rãnh thoát nước.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful