Đảng bộ xã Lập Lễ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lập Lễ , ngày 1 tháng10 năm 2012 BÁO CÁO

Chi bộ thôn Đồng Mới

TỔNG KẾT CHI BỘ THÔN ĐỒNG MỚI NHIỆM KỲ 2010-2012 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2012-2015 Thực hiện số 16 – KH/ĐU ngày 21/9/2012 của Đảng ủy xã Lập Lễ về việc tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Lập Lễ Hôm nay Chi bộ thôn Đồng Mới tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2010 – 2012 đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2012-2015, và tiến hành bầu Ban chi ủy mới nhiệm kỳ 2012-2015. Thay mặt cho Chị bộ, tôi xin được trình bày báo cáo trước Đại hội. Báo cáo gồm 3 phần : PHẦN I : Kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 20102012 PHẦN II: Nội dung hoạt động của chi bộ PHẦN III: Phương hướng nhiệm vụ của chi bộ 2012-2015

NỘI DUNG
PHẦN I: KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010-2012 1. Đặc điểm chung Tổng số Đảng viên trong chi bộ tính đến năm 2012 là 13 Đ/c. Trong đó : - Đảng viên chính thức là 12 đ/c - Đảng viên dự bị là 1 đ/c - Đảng viên cao tuổi nhất là 78 tuổi - Đảng viên trẻ tuổi nhất là 22 tuổi - Tuổi bình quân của chi bộ là 48 tuổi

quán triệt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên. nghị quyết của Đảng ủy. Công tác tuyên truyền. quán triệt cho Đảng viên hiểu sâu rộng về những chủ trương biện pháp mà Đảng và nhà nước đề ra. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh Đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. giúp cho chi bộ hoàn thành nhiệm vụ Được sự quan tâm của Đảng ủy xã và Đảng ủy viên phụ trách giúp đỡ. PHẦN II: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ 1.. số đề…. giá xăng dầu tăng. quần chúng báo cáo lên cấp trên uốn nắn. nhiều việc phải chi nên cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của người Đảng viên. nghị quyết của Chi bộ. ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. Thuận lợi Nhiều đ/c tham gia công tác. không ổn định. chi đoàn thanh niên. Cụ thể quán triệt tinh thần chỉ thị. phổ biến đến các chi hội. kế hoạch hoạt động thường được công khai trước chi bộ . Những nội dung . vận động nhân dân thực hiện các chủ trương. pháp luật của nhà nước. Lãnh đạo về công tác chính trị tư tưởng Chi bộ đã xây dựng các nội dung sinh hoạt. Đối với gia đình Đảng viên chi bộ. đường lối của Đảng. 3. tuyên truyền các nội dung. để Đảng viên và quần chúng hiểu và chấp hành thực hiện Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng và diễn biến của Đảng viên. nhất là những người không có lương. giải quyết kịp thời. nên chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. đảm bảo quốc phòng an ninh Chi bộ thường xuyên sinh hoạt. luôn bám sát vào nghị quyết của cấp trên. hầu hết thu nhập thấp. 2. Khó khăn Tình hình kinh tế đất nước bị tác động bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. các loại hàng hóa tăng theo. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực của xã hội. nghị quyết của Đảng. những chủ trương của địa phương đối với các chi hội còn rất hạn chế.2. giữ những vị trí quan trọng của địa phương. đẩy lùi các tệ nạn xã hội như : cờ bạc. bảo an ninh trên địa bàn thôn. đó là những điều rất thuận lợi.

được sự quan tâm.200.Gắn liền với kế hoạch hoạt động các cuộc vận động hàng năm do UBMTTQVN – UBND xã phát động. tấm gương đạo đức HCM Tổ chức cho Đảng viên cho đảng viên nghiên cứu học tập và quán triệt chỉ thị của bộ Chính trị. Năm 2011 Chi bộ tập trung lãnh đạo nhanh dân. Ủy Ban nhân đân để xem xét giải quyết. chú trọng đến công tác bồi dưỡng. Chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động cho các chi hội.Chi bộ thường xuyên quan tâm.000/2. Lãnh đạo thực hiện công tác phát triển Đảng viên .3. Tổ chức Ban Công tác mặt trận. chi đoànTNCSHCM.410. 4. và đề nghị cho 2 quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng quý IV năm 2012 5. về quỹ 27/7( 2. Năm 2010 diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. . các văn bản của TW về học tập và làm theo tư tưởng tấm .Trong nhiệm kỳ vừa qua. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng. giúp đỡ của thường vụ Đảng ủy. số cử tri tham gia bầu cử đạt trên 99%. tham gia xây dựng chính quyền thành công như : Bầu cử quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố và xã. Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2011-2013 thành công tốt đẹp Kiện toàn chi đoàn thanh niên cộng sản HCM Chi hội trưởng CCB kiện toàn nhiệm kỳ 2012-2017 . các cuộc vận động đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như năm 2012 .Thường xuyên lắng nghe và tập hợp những ý kiến chính đáng của nhân dân kịp thời lên Đảng ủy. mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. . Lãnh đạo tham gia xây dựng chính quyền.Vận động nhân dân ủng hộ để dọn vệ sinh môi trường trong dịp tết. ủng hộ cho đội Bóng đá mini và các cháu sinh hoạt hè hàng năm. giáo dục và phân công cho từng Đảng viên phát hiện những quần chúng ưu tú. giới thiệu và kết nạp vào ĐCSVN . Chi bộ đã tập trung Lãnh đạo Đảng viên tham gia đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã lập lễ lần thứ 23 thành công tốt đẹp.000đ) . chi bộ đã làm thủ tục kết nạp và chuyển chính thức cho 2 đ/c.

Đánh giá chung Mặc dù còn nhiều khó khăn tồn tại. Đóng phí vệ sinh môi trường theo quy định. lưới cụ hiện đại để đánh bắt xa bờ để đạt hiểu quả kinh tế cao. nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. song chi bộ thông Đồng Mới đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Về sản xuất nông nghiệp. Tuyên truyền vận động nhân dân chăn nuôi theo hướng.gương đạo đức HCM. b. Từ đó phát huy được ý thức của Đảng viên. phấn đấu đạt năng suất bình quân 120 tạ/ha. để đảm bảo năng suất. lập kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đ/c Đảng viên phụ trách. Tuyên truyền nhưng hộ đánh bắt Thủy sản. Chuyên đề “ Xây dựng Đảng ta trong sạch. Thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng. theo phần diện tích gia đình trên trục đường của thôn. gia trại. Công tác đoàn thể văn hóa xã hội Tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn thôn. nâng cao trách nhiệm trong mọi công việc được phân công 6. là văn minh” và các nội dung chuyên đề khác. hết lòng phụng sự tổ quốc. . .Làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. thường xuyên đưa giống lúa mới có năng xuất cao vào đồng ruộng. Vận động nhân dân cấy hết diện tích. chấp hành những chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương. Bên cạnh đó còn có 1 số nhiệm vụ mà chi bộ cần tập trung chỉ đạo như: a. Tham gia các cuộc vận động đạt kết quả cao. c. không vất xác súc vật ra đường. hiệu quả hơn so với tổ chức người đi thu. trang trại. chỉ đạo. Tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức về về sinh môi trường. phục vụ nhân dân”. là đạo đức. chất lượng con vật nuôi. thể hiện tình làng nghĩa xóm. Các đoàn thể trong thôn hoạt động tích cực có hiệu quả trong việc lễ tang Hội viên qua đời như : chi hội người cao tuổi. tập trung chăm bón lúa. chi hội CCB . Từng bước hoàn thiện công tác lãnh đạo. duy trì ống gạo tình nghĩa. thường xuyên làm cỏ dọn vệ sinh ven đường. được nhân dân đánh giá cao. Về công tác vệ sinh môi trường Duy trì tổ thu gom rác thải về ga rác tập trung. cấy đúng lịch chỉ đạo của Phòng nông nghiệp. đầu tư ngư. đầu tư cải hoán tàu có năng suất cao. Đặc biệt nghiên cứu các chuyên đề “ Nêu cao ý thức trách nhiệm.

Lãnh đạo về công tác chính trị tư tưởng. Tỷ lệ hộ nghèo được duy trì theo tiêu chí mới. chi đoàn tích cực tham gia vào công tác Tuyên truyền. số đề. Chi đoàn thanh niên hàng năm tổ chức các phong trào. Phổ biến quán triệt đến mọi Đảng viên. vì người nghèo. tang trữ các loại vũ khí vật liệu nổ và đốt các loại pháo. vận động thanh niên đến tuổi đăng ký và khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu trên giao. bóng đá thiếu niên trong dịp tết và trong các dịp hè hàng năm.Số thanh niên tập trung cai nghiện về cần có kế hoạch giáo dục động viên kịp thời để trách tái nghiện trở lại Quốc phòng: Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được về công tác khám tuyển thanh niên lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu kế hoạch giao quân hàng năm. Tham gia và đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ được giao. Công tác vận động ủng hộ các quỹ: như quỹ đền ơn đáp nghĩ. chi đoàn làm tốt công tác tuyên truyền. hạn chế tỷ lệ sinh con thứ ba. Công tác an ninh quốc phòng Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các chi hội. Các chi hội. vận động đến nhân dân không buôn bán.. PHẦN 3 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2012 – 2017 1. Nhưng trong thôn nhiệm kỳ vừa qua đã xẩy ra một số vụ vỡ nợ quỹ ảnh hưởng đến kinh tế. văn hóa. thực hiện đúng đường lối chủ trương. ủng hộ bão lụt miền Trung…. pháp luật của Nhà nước. chính sách của Đảng.Ban công tác mặt trận thôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng chính quyền. thể dục thể thao. ở khu dân cư và tham gia vào các phong trào do địa phương phát động như : văn nghệ. xã hội trên địa bàn thôn Số vụ đánh người gây thương tích giảm hơn so với năm 2011 . Từng đ/c Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua của địa phương. . vận động nhân đân thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư để nhân dân tham gia hưởng ứng. vận động nhân dân đẩy lùi các tệ nạn xã hội như cờ bạc. văn nghệ. Vân động gia đình và người dân chấp hành và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới. d.

quần chúng quan tâm. Vận động gia đình và mọi người chung tay xây dựng nông thôn mới.Các đoàn thể như chi hội.Tham gia lấy ý kiến đóng ghóp. vận động có hiệu quả . Lớp người đi trước là tấm gương về đạo đức. lối sống cho thế hệ sau noi theo. Phấn đấu hàng năm có 95% trở lên Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. chi đoàn hàng năm trong sạch vững mạnh. nội dung học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức HCM định kỳ theo nội dung sinh hoạt chuyên đề có sơ kết đánh giá nhận thức của Đảng viên về việc học tập 5.Xã hội . mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị . . hội người cao tuổi. nông dân. thiết thực nhằm mở rộng công tác tuyên truyền. Nội dung sinh hoạt cần tập trung vào lĩnh vực mà Đảng viên. quỹ vì người nghèo…. và các phong trào của địa phương như: ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Từng đồng chí Đảng viên trong chi bộ phải thực sự gương mẫu. Lãnh đạo xây dựng chính quyền. quan điểm xây dựng là chính. góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa 3. xây dựng hệ thống chính quyền các cấp. phụ nữ. Tổ chức thực hiện Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ 2012-2015. gương mẫu trong các phong trào của địa phương. chi đoàn ngày một vững mạnh về tổ chức và nội dung hoạt động cụ thể.2. . Nghiệm kỳ 2012-2015 chi tiêu đặt ra là kết nạp từ 02-03 đ/c 4. Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức HCM Chi bộ xây dựng kế hoạch. Thường xuyên phê bình và tự phê bình một cách chân thực. từ đó xây dựng chi hội. kết hợp giữa chống và xây. Lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ đúng điều lệ Đảng. của thôn xóm. đoàn thanh niên phải thực sự nhiệt tình với công việc. Xây dựng khói đại đoàn kết toàn dân. Hội CCB. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Nghị Quyết của cấp trên và nhiệm vụ được phân công đối với Đảng viên trong chi bộ. cởi mở. Xây dựng các tổ chức chi hội.

xây dựng khu dân cư văn hóa. hệ thống rãnh thoát nước. vững mạnh. Tuy còn nhiều thiếu sót trong khi triển khai công việc. Thực hiện tốt công cuộc vận động ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18 tháng 11 hàng năm. hàng năm giữ vững “chi bộ trong sạch vững mạnh”.Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cần được chú trọng để người dân hiểu đúng và thực hiện một cách hiệu quả. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Lập Lễ ngày 27/09/2012 T/M Chi Bộ Bí Thư Đinh Viết Năm . mong được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy Đảng xã Lập Lễ. .. đoàn kết xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.Nâng cao ý thức trong công tác trong công tác học tập. khu nhà ông Khoai Đảm. . . đất quy hoạch nhà văn hóa. từ đó làm cơ sở để xây dựng chi bộ trong sạch. chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm của Đảng viên chi Bộ. Trên đây là báo cáo tổng kết chi bộ nghiệm kỳ 2010 – 2012 và phương hướng nhiệm kỳ 2012 – 2015. nghị quyết Đảng bộ và chi bộ. Sự đóng góp ý kiến của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ để hoàn thiện hơn.. điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ Thôn Đồng Mới. đường ra Đồng…. giải quyết những vấn đề còn tồn tại mà nhân dân quan tâm như : cấp giấy CNQSDĐ ở. Xin kính chúc sức khỏe các đ/c.Cần có sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương. đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Vai trò lãnh đạo.Tiếp tục đối mới công tác lãnh đạo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful