BÀI 56 – 57: THỰC HÀNH

TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐIẠ PHƯƠNG

Tìm hiểu ở địa hương em có những loại ô nhiễm môi trường nào ? Có 3 loại ô nhiễm môi trường .

Ô nhiễm môi trường đất: .1.

Do các chất thải rắn. các hoá chất bảo vệ thực vật và một số rác do sinh hoạt gia đình thải ra .

2. Ô nhiễm môi trường nước: .

Do các chất thải rắn và một số sinh vật gây bệnh tạo nên .

… . cháy rừng. Ô nhiễm môi trường không khí: Do các khí thải từ nhà máy. giao thông vận tải.3.

ô nhiễm các chất phóng xạ. ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất độc hại. ô nhiễm do các chất thải lỏng và rắn.NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường: ô nhiễm do thải các khí độc vào bầu khí quyển. ô nhiễm do các tác nhân sinh học… .

.Hậu quả của ô nhiễm môi trường Làm ảnh hưởng tới sức khoẻ gây ra nhiều bệnh tật cho con người.

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .

1. Trồng rừng .

2.Hãy bỏ rác đứng nơi quy định .

3.Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu .

Đi xe buýt thay cho xe môtô .4.

.Cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm.5. 8. chất thải sinh hoạt...Sử dụng nhiều loại năng lượng không gây ô nhiễm như năng lượng gió. năng lượng mặt trời. 6.Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao hiểu biết của mọi người về phòng chống ô nhiễm.Xử lí chất thải công nghiệp. 7.

. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là ý thức của mọi người.Và còn rất nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường.

hy vọng rằng các bạn sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. .Và sau tiết học ngày hôm nay.

Bảo vệ môi trường có nghĩa là bạn đang bảo vệ chính bản thân mình. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful