P. 1
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

|Views: 116|Likes:
Được xuất bản bởifiveos

More info:

Published by: fiveos on Oct 29, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HI!" #$% THA& Đ'I HỘ (H)"* NH+N (H)"

Kính gửi:......................................................................................................
......................................................................................................
Họ và tên người viết phiếu báo:(*)................................................................
Chỗ ở hiện n!:......................................................................................................
...................................................................."iện tho#i: ........................................
Họ và tên $h% h&:.........................................'( h& )h*u +,: ..........................
Ch( ở hiện n!:......................................................................................................
......................................................................."iện tho#i: .....................................
NỘI ,"NG THA& Đ'I-
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..........- ngà!.......tháng..........n./....... ..............- ngà!.........tháng........n./........
0 K123 C45 CH4 H6 37891 :12; <H12= >?@
(7hi AB n&i Cung- )D và ghi AB họ tên) (KD- ghi AB họ tên)
(*) :iết $hE in ho F% CGu
HIu HKJK bn hành thLo
M" +, NOPQKJJRQM"S>C5(CTT)
ngà! JTQRQKJJR

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->