Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp

ủy, chính quyền phường, xã, thị trấn khóa II

Thực hiện Quyết định số 756-QĐ/TU ngày 04/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ban chỉ đạo Đề án); Kế hoạch số 39-KH/BCĐ ngày 09/7/2012 của Ban chỉ đạo Đề án triển khai lớp tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn khóa II; Ban chỉ đạo Đề án thông báo tuyển sinh lớp tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền phường, xã, thị trấn khóa II như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: không quá 100 học viên.

2. Hình thức tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; có phẩm chất đạo đức tốt; tuổi đời dưới 30; nếu đã là cán bộ, công chức tuổi không quá 35.

3.2. Có lý lịch gia đình rõ ràng, bản thân đủ tiêu chuẩn chính trị làm cán bộ chủ chốt.

5. Hành chính. Văn thư lưu trữ. 3.Nhóm 1: Hành chính.Nhóm 2: Tài chính.3. đạt loại trung bình khá trở lên (điểm trung bình học tập và tốt nghiệp đạt từ 6. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy. tương ứng với chức danh Văn phòng-thống kê . Kế toán. ưu tiên tuyển chọn đối với các ứng viên tốt nghiệp loại khá. tương ứng với chức danh Tài chính-kế toán . 3. Luật. tương ứng với chức danh Tư pháp. giỏi. Trường hợp đã là cán bộ. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng.Hộ . chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với 05 chức danh công chức cấp xã. Kinh tế. Khoa học xã hội và nhân văn. không có khuyết tật về hình thể. công chức yêu cầu: tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hàng năm được cơ quan quản lý đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.1. Yêu cầu về chuyên ngành đào tạo và cơ cấu giới tính 4. 4.3.4. Có sức khoẻ tốt.Tuyển chọn ứng viên tốt nghiệp các nhóm chuyên ngành như sau: .5 trở lên).Nhóm 3: Luật.

Nông nghiệp (đối với ứng viên đăng ký tại các huyện). Quy hoạch. Cơ cấu giới tính .4: đảm bảo ít nhất 50% là nam giới. Tài nguyên. Báo chí tuyên truyền. Kiến trúc.Đối với nhóm ngành 5: ứng viên là nam giới. Xây dựng. Tài nguyên. dự kiến khai giảng cuối tháng 9/2012. Giao thông. địa điểm đào tạo . 4. .2. Xây dựng. Lao động. 5. . .Đối với nhóm ngành 1.3. Môi trường. Thời gian. hình thức. Môi trường. Kiến trúc. đô thị (nông nghiệp) và môi trường.Nhóm 5: Đất đai.Nhóm 4: Quản lý văn hóa. tương ứng với chức danh Văn hóa-xã hội. Công tác xã hội. Giao thông. Đô thị (đối với các ứng viên đăng ký tại các quận). Khoa học xã hội và nhân văn. Quy hoạch.Thời gian đào tạo: 15 tháng.Hình thức đào tạo: tập trung chính quy. .tịch. Đất đai. tương ứng với chức danh Địa chính-xây dựng.2. .

hưởng lương từ ngân sách nhà nước. quận Ngô Quyền. + Học viên thuộc diện đang công tác. .1.. Chế độ đối với học viên: . công chức cử đi học chi trả theo chế độ hiện hành và được Đề án hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định. Chế độ và trách nhiệm của học viên 6. thành phố Hải Phòng). + Học viên thuộc các đối tượng khác được hưởng trợ cấp và hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định của Đề án. 6. sử dụng cán bộ. các chế độ khác (nếu có) do cơ quan quản lý. được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp.Địa điểm đào tạo: Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng (Số 284 Lạch Tray.Trong thời gian học tập: + Kinh phí đào tạo do ngân sách thành phố chi trả. + Được xét khen thưởng nếu đạt loại giỏi trong học tập và rèn luyện tốt.

thị trấn (sau thi đạt yêu cầu).Chấp hành nghiêm quy chế. giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.Sau khi tốt nghiệp khoá học và trúng tuyển thi công chức (đối với trường hợp chưa phải là cán bộ. công chức cấp xã). 6. kém. . . nếu bản thân phấn đấu. . xã.2. phải chấp hành sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án.Bị chấm dứt học tập nếu không chấp hành nội quy của nhà trường hoặc có kết quả học tập đạt loại yếu. đủ điều kiện kết nạp. + Được tham gia kỳ thi tuyển công chức cấp xã sau khi hoàn thành chương trình học tập và được phân công công tác về các phường. Trách nhiệm của học viên: . rèn luyện tốt. quy định của Ban chỉ đạo Đề án và các quy định hiện hành.+ Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong khóa học.Chính sách sau khi tốt nghiệp: + Được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị .hành chính. . công chức được cử đi học không phải tham gia thi tuyển. đạt loại giỏi trong học tập. trường hợp đã là cán bộ.

Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay).Học viên nữ cam kết không mang thai và sinh con trong thời gian học tập. có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác. gồm: . có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác.Văn bằng. . . xã. 7. thị trấn ít nhất 05 năm.. .Phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình học tập và công tác sau khi tốt nghiệp khóa học.Bảng kết quả học tập (bản chứng thực).Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản chứng thực). chứng chỉ (bản chứng thực). Hồ sơ đăng ký dự tuyển. . .Học viên phải cam kết công tác tại phường. . .Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển . . ứng viên có thể đến Ban Tổ chức Thành ủy hoặc Sở Nội vụ để báo cáo.02 phong bì có dán tem và ghi đầy đủ địa chỉ người nhận. ngày sinh và hộ khẩu thường trú ở phía sau.Hồ sơ dự tuyển được bán tại Sở Nội vụ. Thời gian. Thông báo này được đăng tải trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải .Giấy chứng nhận sức khỏe.Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/9/2012 đến hết ngày 21/9/2012. ghi rõ họ tên. . số 12 phố Lê Đại Hành và Phòng Nội vụ các quận.Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Ủy ban nhân dân quận. Ban chỉ đạo Đề án sẽ có thông báo cho địa phương đó (gửi kèm hồ sơ của ứng viên) để địa phương bổ sung vào danh sách dự tuyển. Trường hợp hồ sơ ứng viên có đủ điều kiện. huyện (phòng Nội vụ quận.02 ảnh (ảnh mầu cỡ 3x4). chụp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng.. . huyện). tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu cơ cấu vị trí tuyển dụng nhưng không được các địa phương nơi nộp nhận. 8. huyện. .

Phòng./. huyện có nhu cầu đào tạo học viên lớp cán bộ nguồn cấp xã. Báo An ninh Hải Phòng. Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các quận. Báo Hải Phòng. .