Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp

ủy, chính quyền phường, xã, thị trấn khóa II

Thực hiện Quyết định số 756-QĐ/TU ngày 04/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ban chỉ đạo Đề án); Kế hoạch số 39-KH/BCĐ ngày 09/7/2012 của Ban chỉ đạo Đề án triển khai lớp tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn khóa II; Ban chỉ đạo Đề án thông báo tuyển sinh lớp tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền phường, xã, thị trấn khóa II như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: không quá 100 học viên.

2. Hình thức tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; có phẩm chất đạo đức tốt; tuổi đời dưới 30; nếu đã là cán bộ, công chức tuổi không quá 35.

3.2. Có lý lịch gia đình rõ ràng, bản thân đủ tiêu chuẩn chính trị làm cán bộ chủ chốt.

Khoa học xã hội và nhân văn. Luật. 4.5 trở lên). Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng. chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với 05 chức danh công chức cấp xã.Nhóm 1: Hành chính. 3. 3.3.Tuyển chọn ứng viên tốt nghiệp các nhóm chuyên ngành như sau: .5.Hộ . Tốt nghiệp đại học hệ chính quy. tương ứng với chức danh Tư pháp. Hành chính. Trường hợp đã là cán bộ. công chức yêu cầu: tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hàng năm được cơ quan quản lý đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kinh tế. Có sức khoẻ tốt. tương ứng với chức danh Văn phòng-thống kê . Yêu cầu về chuyên ngành đào tạo và cơ cấu giới tính 4.Nhóm 2: Tài chính. đạt loại trung bình khá trở lên (điểm trung bình học tập và tốt nghiệp đạt từ 6. Kế toán.4. không có khuyết tật về hình thể.Nhóm 3: Luật.1.3. Văn thư lưu trữ. giỏi. ưu tiên tuyển chọn đối với các ứng viên tốt nghiệp loại khá. tương ứng với chức danh Tài chính-kế toán .

5. Lao động. . Giao thông.Nhóm 5: Đất đai. Tài nguyên. Nông nghiệp (đối với ứng viên đăng ký tại các huyện). hình thức. tương ứng với chức danh Địa chính-xây dựng.Đối với nhóm ngành 5: ứng viên là nam giới.3. . Kiến trúc.tịch. . Quy hoạch. tương ứng với chức danh Văn hóa-xã hội.4: đảm bảo ít nhất 50% là nam giới. Đất đai. . dự kiến khai giảng cuối tháng 9/2012. Cơ cấu giới tính . 4.Thời gian đào tạo: 15 tháng. Báo chí tuyên truyền. . Công tác xã hội. Môi trường.2. đô thị (nông nghiệp) và môi trường. Tài nguyên. Đô thị (đối với các ứng viên đăng ký tại các quận).2.Hình thức đào tạo: tập trung chính quy. Thời gian. Xây dựng. Giao thông. Xây dựng.Đối với nhóm ngành 1. Quy hoạch. địa điểm đào tạo . Khoa học xã hội và nhân văn.Nhóm 4: Quản lý văn hóa. Kiến trúc. Môi trường.

thành phố Hải Phòng).1. được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp. công chức cử đi học chi trả theo chế độ hiện hành và được Đề án hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định. hưởng lương từ ngân sách nhà nước. + Học viên thuộc diện đang công tác. Chế độ đối với học viên: . các chế độ khác (nếu có) do cơ quan quản lý. quận Ngô Quyền.. 6. Chế độ và trách nhiệm của học viên 6.Trong thời gian học tập: + Kinh phí đào tạo do ngân sách thành phố chi trả. + Học viên thuộc các đối tượng khác được hưởng trợ cấp và hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định của Đề án. + Được xét khen thưởng nếu đạt loại giỏi trong học tập và rèn luyện tốt. sử dụng cán bộ.Địa điểm đào tạo: Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng (Số 284 Lạch Tray. .

+ Được tham gia kỳ thi tuyển công chức cấp xã sau khi hoàn thành chương trình học tập và được phân công công tác về các phường. xã. phải chấp hành sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án. đủ điều kiện kết nạp. Trách nhiệm của học viên: . thị trấn (sau thi đạt yêu cầu). .Bị chấm dứt học tập nếu không chấp hành nội quy của nhà trường hoặc có kết quả học tập đạt loại yếu. đạt loại giỏi trong học tập. kém. quy định của Ban chỉ đạo Đề án và các quy định hiện hành. công chức cấp xã). giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. công chức được cử đi học không phải tham gia thi tuyển. rèn luyện tốt.Chấp hành nghiêm quy chế.+ Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong khóa học. . . trường hợp đã là cán bộ.Sau khi tốt nghiệp khoá học và trúng tuyển thi công chức (đối với trường hợp chưa phải là cán bộ.hành chính. nếu bản thân phấn đấu.2. . 6.Chính sách sau khi tốt nghiệp: + Được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị .

.Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).Học viên phải cam kết công tác tại phường. xã. Hồ sơ đăng ký dự tuyển..Học viên nữ cam kết không mang thai và sinh con trong thời gian học tập. . thị trấn ít nhất 05 năm. có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác. .Phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình học tập và công tác sau khi tốt nghiệp khóa học. chứng chỉ (bản chứng thực).Văn bằng. . gồm: . 7. có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác.Bảng kết quả học tập (bản chứng thực). .Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản chứng thực). .Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay). .

Giấy chứng nhận sức khỏe. . Thông báo này được đăng tải trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải . chụp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng. địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển . ngày sinh và hộ khẩu thường trú ở phía sau. .Hồ sơ dự tuyển được bán tại Sở Nội vụ. Thời gian.Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Ủy ban nhân dân quận. 8. ứng viên có thể đến Ban Tổ chức Thành ủy hoặc Sở Nội vụ để báo cáo. tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu cơ cấu vị trí tuyển dụng nhưng không được các địa phương nơi nộp nhận. số 12 phố Lê Đại Hành và Phòng Nội vụ các quận.02 ảnh (ảnh mầu cỡ 3x4).Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/9/2012 đến hết ngày 21/9/2012.02 phong bì có dán tem và ghi đầy đủ địa chỉ người nhận.. ghi rõ họ tên. . huyện. . huyện (phòng Nội vụ quận. huyện). Ban chỉ đạo Đề án sẽ có thông báo cho địa phương đó (gửi kèm hồ sơ của ứng viên) để địa phương bổ sung vào danh sách dự tuyển. Trường hợp hồ sơ ứng viên có đủ điều kiện.

huyện có nhu cầu đào tạo học viên lớp cán bộ nguồn cấp xã./. Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các quận. Báo An ninh Hải Phòng. Báo Hải Phòng.Phòng. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful