Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp

ủy, chính quyền phường, xã, thị trấn khóa II

Thực hiện Quyết định số 756-QĐ/TU ngày 04/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ban chỉ đạo Đề án); Kế hoạch số 39-KH/BCĐ ngày 09/7/2012 của Ban chỉ đạo Đề án triển khai lớp tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn khóa II; Ban chỉ đạo Đề án thông báo tuyển sinh lớp tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền phường, xã, thị trấn khóa II như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: không quá 100 học viên.

2. Hình thức tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; có phẩm chất đạo đức tốt; tuổi đời dưới 30; nếu đã là cán bộ, công chức tuổi không quá 35.

3.2. Có lý lịch gia đình rõ ràng, bản thân đủ tiêu chuẩn chính trị làm cán bộ chủ chốt.

Văn thư lưu trữ. Kinh tế. Yêu cầu về chuyên ngành đào tạo và cơ cấu giới tính 4. tương ứng với chức danh Tài chính-kế toán .Tuyển chọn ứng viên tốt nghiệp các nhóm chuyên ngành như sau: .5.Nhóm 3: Luật.4.3. Có sức khoẻ tốt. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng. chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với 05 chức danh công chức cấp xã. tương ứng với chức danh Văn phòng-thống kê . Trường hợp đã là cán bộ. 4. công chức yêu cầu: tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hàng năm được cơ quan quản lý đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.5 trở lên). Luật. ưu tiên tuyển chọn đối với các ứng viên tốt nghiệp loại khá.Hộ .3. Khoa học xã hội và nhân văn. 3. giỏi. 3. không có khuyết tật về hình thể. tương ứng với chức danh Tư pháp. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy.Nhóm 1: Hành chính. Kế toán. đạt loại trung bình khá trở lên (điểm trung bình học tập và tốt nghiệp đạt từ 6.Nhóm 2: Tài chính.1. Hành chính.

Nông nghiệp (đối với ứng viên đăng ký tại các huyện). Quy hoạch. . Công tác xã hội.2. Tài nguyên.2.Nhóm 5: Đất đai.Đối với nhóm ngành 5: ứng viên là nam giới. dự kiến khai giảng cuối tháng 9/2012. tương ứng với chức danh Địa chính-xây dựng. Xây dựng. hình thức.3. tương ứng với chức danh Văn hóa-xã hội. . Thời gian. 5. đô thị (nông nghiệp) và môi trường.Thời gian đào tạo: 15 tháng. Tài nguyên. Giao thông. Quy hoạch. 4.tịch. Giao thông. Môi trường. Lao động. .Đối với nhóm ngành 1. Môi trường.Hình thức đào tạo: tập trung chính quy. Xây dựng.4: đảm bảo ít nhất 50% là nam giới. .Nhóm 4: Quản lý văn hóa. Cơ cấu giới tính . Báo chí tuyên truyền. Đất đai. Đô thị (đối với các ứng viên đăng ký tại các quận). địa điểm đào tạo . Khoa học xã hội và nhân văn. . Kiến trúc. Kiến trúc.

+ Học viên thuộc các đối tượng khác được hưởng trợ cấp và hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định của Đề án. công chức cử đi học chi trả theo chế độ hiện hành và được Đề án hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định.. thành phố Hải Phòng). .1. các chế độ khác (nếu có) do cơ quan quản lý. Chế độ và trách nhiệm của học viên 6. quận Ngô Quyền. + Học viên thuộc diện đang công tác. + Được xét khen thưởng nếu đạt loại giỏi trong học tập và rèn luyện tốt.Địa điểm đào tạo: Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng (Số 284 Lạch Tray. được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp. sử dụng cán bộ. Chế độ đối với học viên: . hưởng lương từ ngân sách nhà nước.Trong thời gian học tập: + Kinh phí đào tạo do ngân sách thành phố chi trả. 6.

.Chấp hành nghiêm quy chế. Trách nhiệm của học viên: . xã. . + Được tham gia kỳ thi tuyển công chức cấp xã sau khi hoàn thành chương trình học tập và được phân công công tác về các phường.2.hành chính. nếu bản thân phấn đấu. công chức cấp xã). rèn luyện tốt. .Sau khi tốt nghiệp khoá học và trúng tuyển thi công chức (đối với trường hợp chưa phải là cán bộ. 6.Bị chấm dứt học tập nếu không chấp hành nội quy của nhà trường hoặc có kết quả học tập đạt loại yếu.Chính sách sau khi tốt nghiệp: + Được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị . quy định của Ban chỉ đạo Đề án và các quy định hiện hành. thị trấn (sau thi đạt yêu cầu). kém.+ Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong khóa học. đạt loại giỏi trong học tập. trường hợp đã là cán bộ. giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. công chức được cử đi học không phải tham gia thi tuyển. phải chấp hành sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án. đủ điều kiện kết nạp. .

xã. . Hồ sơ đăng ký dự tuyển.Phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình học tập và công tác sau khi tốt nghiệp khóa học. 7. thị trấn ít nhất 05 năm.Học viên phải cam kết công tác tại phường. . chứng chỉ (bản chứng thực). có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác. .Bảng kết quả học tập (bản chứng thực). có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác.Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản chứng thực).Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay). gồm: .Sơ yếu lý lịch (theo mẫu). . . .. .Văn bằng.Học viên nữ cam kết không mang thai và sinh con trong thời gian học tập.

02 phong bì có dán tem và ghi đầy đủ địa chỉ người nhận. địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển .Giấy chứng nhận sức khỏe.02 ảnh (ảnh mầu cỡ 3x4). . tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu cơ cấu vị trí tuyển dụng nhưng không được các địa phương nơi nộp nhận.Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Ủy ban nhân dân quận. Thời gian. 8. . ứng viên có thể đến Ban Tổ chức Thành ủy hoặc Sở Nội vụ để báo cáo. huyện (phòng Nội vụ quận.Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/9/2012 đến hết ngày 21/9/2012. .Hồ sơ dự tuyển được bán tại Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ ứng viên có đủ điều kiện.. . ngày sinh và hộ khẩu thường trú ở phía sau. chụp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng. Thông báo này được đăng tải trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải . Ban chỉ đạo Đề án sẽ có thông báo cho địa phương đó (gửi kèm hồ sơ của ứng viên) để địa phương bổ sung vào danh sách dự tuyển. huyện). huyện. ghi rõ họ tên. số 12 phố Lê Đại Hành và Phòng Nội vụ các quận.

huyện có nhu cầu đào tạo học viên lớp cán bộ nguồn cấp xã. .Phòng. Báo Hải Phòng. Báo An ninh Hải Phòng. Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các quận./.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful