Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp

ủy, chính quyền phường, xã, thị trấn khóa II

Thực hiện Quyết định số 756-QĐ/TU ngày 04/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ban chỉ đạo Đề án); Kế hoạch số 39-KH/BCĐ ngày 09/7/2012 của Ban chỉ đạo Đề án triển khai lớp tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn khóa II; Ban chỉ đạo Đề án thông báo tuyển sinh lớp tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền phường, xã, thị trấn khóa II như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: không quá 100 học viên.

2. Hình thức tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; có phẩm chất đạo đức tốt; tuổi đời dưới 30; nếu đã là cán bộ, công chức tuổi không quá 35.

3.2. Có lý lịch gia đình rõ ràng, bản thân đủ tiêu chuẩn chính trị làm cán bộ chủ chốt.

tương ứng với chức danh Văn phòng-thống kê . ưu tiên tuyển chọn đối với các ứng viên tốt nghiệp loại khá. Văn thư lưu trữ. Hành chính. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy.Tuyển chọn ứng viên tốt nghiệp các nhóm chuyên ngành như sau: .3. công chức yêu cầu: tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hàng năm được cơ quan quản lý đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.3. 4. không có khuyết tật về hình thể. tương ứng với chức danh Tư pháp. Kinh tế.4. tương ứng với chức danh Tài chính-kế toán .Hộ . 3. chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với 05 chức danh công chức cấp xã.Nhóm 1: Hành chính. Luật.5 trở lên). Có sức khoẻ tốt. Yêu cầu về chuyên ngành đào tạo và cơ cấu giới tính 4. giỏi. Khoa học xã hội và nhân văn. 3.1.5.Nhóm 3: Luật. đạt loại trung bình khá trở lên (điểm trung bình học tập và tốt nghiệp đạt từ 6. Trường hợp đã là cán bộ. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng.Nhóm 2: Tài chính. Kế toán.

4: đảm bảo ít nhất 50% là nam giới. Kiến trúc.Đối với nhóm ngành 5: ứng viên là nam giới.2. . Quy hoạch.3. hình thức. 4. tương ứng với chức danh Địa chính-xây dựng.Nhóm 4: Quản lý văn hóa. .Hình thức đào tạo: tập trung chính quy. Báo chí tuyên truyền. Giao thông. Lao động. địa điểm đào tạo . Nông nghiệp (đối với ứng viên đăng ký tại các huyện).Thời gian đào tạo: 15 tháng. Tài nguyên. Quy hoạch. Cơ cấu giới tính . Công tác xã hội. tương ứng với chức danh Văn hóa-xã hội. Khoa học xã hội và nhân văn. Tài nguyên. Thời gian. 5. Môi trường. Đô thị (đối với các ứng viên đăng ký tại các quận). Xây dựng.2. .Nhóm 5: Đất đai. đô thị (nông nghiệp) và môi trường. . Kiến trúc. Đất đai.tịch. Xây dựng. dự kiến khai giảng cuối tháng 9/2012. Môi trường.Đối với nhóm ngành 1. . Giao thông.

+ Học viên thuộc các đối tượng khác được hưởng trợ cấp và hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định của Đề án. Chế độ và trách nhiệm của học viên 6. công chức cử đi học chi trả theo chế độ hiện hành và được Đề án hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định.. Chế độ đối với học viên: . + Được xét khen thưởng nếu đạt loại giỏi trong học tập và rèn luyện tốt. 6.Địa điểm đào tạo: Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng (Số 284 Lạch Tray. sử dụng cán bộ. thành phố Hải Phòng). quận Ngô Quyền. hưởng lương từ ngân sách nhà nước.Trong thời gian học tập: + Kinh phí đào tạo do ngân sách thành phố chi trả. các chế độ khác (nếu có) do cơ quan quản lý. .1. được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp. + Học viên thuộc diện đang công tác.

Trách nhiệm của học viên: . thị trấn (sau thi đạt yêu cầu).hành chính. . phải chấp hành sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án. nếu bản thân phấn đấu. xã.Chấp hành nghiêm quy chế. đạt loại giỏi trong học tập. . giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. công chức được cử đi học không phải tham gia thi tuyển.2.+ Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong khóa học. quy định của Ban chỉ đạo Đề án và các quy định hiện hành. rèn luyện tốt.Chính sách sau khi tốt nghiệp: + Được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị .Bị chấm dứt học tập nếu không chấp hành nội quy của nhà trường hoặc có kết quả học tập đạt loại yếu. công chức cấp xã). . đủ điều kiện kết nạp. 6.Sau khi tốt nghiệp khoá học và trúng tuyển thi công chức (đối với trường hợp chưa phải là cán bộ. kém. + Được tham gia kỳ thi tuyển công chức cấp xã sau khi hoàn thành chương trình học tập và được phân công công tác về các phường. trường hợp đã là cán bộ. .

Hồ sơ đăng ký dự tuyển. 7. có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác. . .Bảng kết quả học tập (bản chứng thực).Phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình học tập và công tác sau khi tốt nghiệp khóa học. . .Học viên phải cam kết công tác tại phường.Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).Văn bằng. gồm: . . có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác.Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay). . xã. chứng chỉ (bản chứng thực).Học viên nữ cam kết không mang thai và sinh con trong thời gian học tập.. thị trấn ít nhất 05 năm. .Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản chứng thực).

. số 12 phố Lê Đại Hành và Phòng Nội vụ các quận.Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/9/2012 đến hết ngày 21/9/2012. .. huyện). tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu cơ cấu vị trí tuyển dụng nhưng không được các địa phương nơi nộp nhận. huyện. địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển . ngày sinh và hộ khẩu thường trú ở phía sau. 8. Thời gian. Thông báo này được đăng tải trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải . ứng viên có thể đến Ban Tổ chức Thành ủy hoặc Sở Nội vụ để báo cáo. Trường hợp hồ sơ ứng viên có đủ điều kiện.Giấy chứng nhận sức khỏe. . chụp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng. . Ban chỉ đạo Đề án sẽ có thông báo cho địa phương đó (gửi kèm hồ sơ của ứng viên) để địa phương bổ sung vào danh sách dự tuyển. huyện (phòng Nội vụ quận. ghi rõ họ tên.Hồ sơ dự tuyển được bán tại Sở Nội vụ.Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Ủy ban nhân dân quận.02 phong bì có dán tem và ghi đầy đủ địa chỉ người nhận.02 ảnh (ảnh mầu cỡ 3x4).

huyện có nhu cầu đào tạo học viên lớp cán bộ nguồn cấp xã. . Báo An ninh Hải Phòng.Phòng. Báo Hải Phòng./. Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các quận.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful