Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp

ủy, chính quyền phường, xã, thị trấn khóa II

Thực hiện Quyết định số 756-QĐ/TU ngày 04/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ban chỉ đạo Đề án); Kế hoạch số 39-KH/BCĐ ngày 09/7/2012 của Ban chỉ đạo Đề án triển khai lớp tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn khóa II; Ban chỉ đạo Đề án thông báo tuyển sinh lớp tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền phường, xã, thị trấn khóa II như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: không quá 100 học viên.

2. Hình thức tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; có phẩm chất đạo đức tốt; tuổi đời dưới 30; nếu đã là cán bộ, công chức tuổi không quá 35.

3.2. Có lý lịch gia đình rõ ràng, bản thân đủ tiêu chuẩn chính trị làm cán bộ chủ chốt.

3.4. Kế toán. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy.Tuyển chọn ứng viên tốt nghiệp các nhóm chuyên ngành như sau: .5 trở lên). tương ứng với chức danh Tài chính-kế toán . Khoa học xã hội và nhân văn. Văn thư lưu trữ. Hành chính. tương ứng với chức danh Tư pháp. 4. Luật.Nhóm 1: Hành chính. 3. chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với 05 chức danh công chức cấp xã. Kinh tế. 3. tương ứng với chức danh Văn phòng-thống kê . ưu tiên tuyển chọn đối với các ứng viên tốt nghiệp loại khá. không có khuyết tật về hình thể.Hộ . công chức yêu cầu: tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hàng năm được cơ quan quản lý đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Yêu cầu về chuyên ngành đào tạo và cơ cấu giới tính 4.5.3. giỏi.1. Trường hợp đã là cán bộ.Nhóm 3: Luật. Có sức khoẻ tốt. đạt loại trung bình khá trở lên (điểm trung bình học tập và tốt nghiệp đạt từ 6.Nhóm 2: Tài chính. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng.

Thời gian đào tạo: 15 tháng.Đối với nhóm ngành 5: ứng viên là nam giới. Công tác xã hội. Nông nghiệp (đối với ứng viên đăng ký tại các huyện). địa điểm đào tạo .tịch. Lao động.3. đô thị (nông nghiệp) và môi trường. tương ứng với chức danh Văn hóa-xã hội. . Tài nguyên. Kiến trúc.4: đảm bảo ít nhất 50% là nam giới. 4. Khoa học xã hội và nhân văn. Giao thông. Môi trường.2. Giao thông. Kiến trúc. . 5.Nhóm 5: Đất đai. Quy hoạch. Đô thị (đối với các ứng viên đăng ký tại các quận). Cơ cấu giới tính .Đối với nhóm ngành 1. . Báo chí tuyên truyền. Quy hoạch. Thời gian. dự kiến khai giảng cuối tháng 9/2012. . Xây dựng. . Môi trường.Nhóm 4: Quản lý văn hóa.Hình thức đào tạo: tập trung chính quy. hình thức. Đất đai. Xây dựng. Tài nguyên. tương ứng với chức danh Địa chính-xây dựng.2.

.Trong thời gian học tập: + Kinh phí đào tạo do ngân sách thành phố chi trả. các chế độ khác (nếu có) do cơ quan quản lý. 6. + Học viên thuộc các đối tượng khác được hưởng trợ cấp và hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định của Đề án. thành phố Hải Phòng). hưởng lương từ ngân sách nhà nước. sử dụng cán bộ. + Được xét khen thưởng nếu đạt loại giỏi trong học tập và rèn luyện tốt. Chế độ và trách nhiệm của học viên 6.Địa điểm đào tạo: Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng (Số 284 Lạch Tray. Chế độ đối với học viên: .1. + Học viên thuộc diện đang công tác. quận Ngô Quyền. công chức cử đi học chi trả theo chế độ hiện hành và được Đề án hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định. được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp..

hành chính. xã.Sau khi tốt nghiệp khoá học và trúng tuyển thi công chức (đối với trường hợp chưa phải là cán bộ.Chính sách sau khi tốt nghiệp: + Được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị . công chức được cử đi học không phải tham gia thi tuyển. trường hợp đã là cán bộ. giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. công chức cấp xã). 6.2. . . .Chấp hành nghiêm quy chế. + Được tham gia kỳ thi tuyển công chức cấp xã sau khi hoàn thành chương trình học tập và được phân công công tác về các phường. đạt loại giỏi trong học tập. rèn luyện tốt. đủ điều kiện kết nạp. kém. phải chấp hành sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án.Bị chấm dứt học tập nếu không chấp hành nội quy của nhà trường hoặc có kết quả học tập đạt loại yếu. Trách nhiệm của học viên: . nếu bản thân phấn đấu. quy định của Ban chỉ đạo Đề án và các quy định hiện hành. .+ Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong khóa học. thị trấn (sau thi đạt yêu cầu).

7. . chứng chỉ (bản chứng thực).Phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình học tập và công tác sau khi tốt nghiệp khóa học.Bảng kết quả học tập (bản chứng thực). . thị trấn ít nhất 05 năm. .Sơ yếu lý lịch (theo mẫu). có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác. .. .Học viên nữ cam kết không mang thai và sinh con trong thời gian học tập. .Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản chứng thực).Học viên phải cam kết công tác tại phường. . gồm: . Hồ sơ đăng ký dự tuyển.Văn bằng. xã.Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay). có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác.

chụp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng.Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/9/2012 đến hết ngày 21/9/2012.. .02 ảnh (ảnh mầu cỡ 3x4). địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển . . huyện. ghi rõ họ tên.Hồ sơ dự tuyển được bán tại Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ ứng viên có đủ điều kiện. ngày sinh và hộ khẩu thường trú ở phía sau. tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu cơ cấu vị trí tuyển dụng nhưng không được các địa phương nơi nộp nhận. Thời gian.Giấy chứng nhận sức khỏe. . huyện). . Ban chỉ đạo Đề án sẽ có thông báo cho địa phương đó (gửi kèm hồ sơ của ứng viên) để địa phương bổ sung vào danh sách dự tuyển. số 12 phố Lê Đại Hành và Phòng Nội vụ các quận.02 phong bì có dán tem và ghi đầy đủ địa chỉ người nhận. ứng viên có thể đến Ban Tổ chức Thành ủy hoặc Sở Nội vụ để báo cáo. Thông báo này được đăng tải trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải .Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Ủy ban nhân dân quận. 8. huyện (phòng Nội vụ quận.

Báo Hải Phòng./. Báo An ninh Hải Phòng. huyện có nhu cầu đào tạo học viên lớp cán bộ nguồn cấp xã. Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các quận. .Phòng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful