Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai- 917.492.

457

PT.MPC. NGUYỄN VĂN TRUNG

CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH CHÍNH XÁC VẬT LÝ 12
*****

CHUYÊN ĐỀ 2: SÓNG CƠ HỌC

1. Nhận dạy kèm Toán, Lý, Hóa lớp 10, 11, 12 dễ hiểu, dễ nhớ. 2. Nhận dạy kèm Toán, Lý, Hóa luyện thi Đại Học bám sát nội dung đề thi của bộ giáo dục hiện hành với nhiều mẹo, giải nhanh chính xác Toán, Lý Hóa. Do nhà giáo PT.MPC Nguyễn Văn Trung ba năm trung học phổ thông 10, 11, 12 liên tục là học sinh giỏi toàn diện. Bốn năm học Đại học liên tục là sinh viên khá và giỏi với điểm trung bình toàn khóa 7,9 trực tiếp giảng dạy. Địa chỉ: Số 133/8, Nguyễn Tri Phương nối dài, Phường Xuân An, Thị xã Long Khánh-Tĩnh Đồng Nai Mọi chi tiết xin liên hệ: 0917.492.457

DÙNG CHO HỌC SINH LỚP 12-LTTN-CĐ-ĐH-NĂM 2013 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ PT.MPC
Dạy kèm Toán, Lý, Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác - Trang 1

Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai- 917.492.457

LỜI NÓI ĐẦU ****
Chuyên đề Sóng cơ học là một trong hệ thống các chuyên đề giải nhanh, chính xác Vật Lý 12 do PT.MPC Nguyễn Văn Trung trực tiếp phát hành. Tài liệu được trình bày rất công phu, rất dễ hiểu và dễ nhớ từ dễ đến khó gồm ba phần: Phần A: Tóm tắt kiến thức cần nhớ Phần B: Các dạng câu hỏi lý thuyết. Phần C: Các bài toán cơ bản và nâng cao. Sóng cơ là một trong các chương thường gây không ít khó khăn cho các thí sinh trong kì tuyển sinh Đại học & cao đẵng. Để giũp các thí sinh làm tốt được các câu hỏi lý thuyết và bài toán cơ bản và nâng cao về sóng cơ tôi đã hệ thống, phân loại các dạng câu hỏi lý thuyết và các bài toán từ cơ bản đến nâng cao một cách dễ hiểu nhất. Đây là tài liệu rất hay, rất bổ ích thiết thực đối với học sinh lớp 12, luyện thi tốt nghiệp THPT (chỉ cần làm và hiểu 10% nội dung của chuyên đề) và đặc biệt là tài liệu luyện thi vào các trường Đại học – Cao đẵng trên toàn quốc. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do tuổi đời còn trẻ, công việc bận rộn và thời gian có hạn nên khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót khi biên soạn và in ẩn, tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu và chân thành của bạn đọc. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua email: pt.mpc@yahoo.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 917.492.457 . Chúc các bạn học sinh học tập đạt kết quả cao

PT.MPC. Nguyễn Văn Trung

Dạy kèm Toán, Lý, Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác - Trang 2

Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai- 917.492.457

CHUYÊN ĐỀ 2: SÓNG CƠ HỌC A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ I. SÓNG CƠ – PHƯƠNG TRÌNH SÓNG 1. Khái niệm và đặc điểm sóng cơ a. Khái niệm: Là dao động dao động cơ lan truyền trong một môi trường. b. Đặc điểm: - Sóng cơ không truyền được trong chân không. - Khi sóng cơ lan truyền, các phân tử vật chất chỉ dao động tại chổ, pha dao động và năng lượng sóng chuyển dời theo sóng. - Trong môi trường đồng tính và đẳng hướng, sóng lan truyền với tốc độ không đổi. 2. Phân loại sóng cơ a. Sóng dọc: Là sóng cơ có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Sóng dọc truyền được trong chất khí, lỏng, rắn. a. Sóng ngang: Là sóng cơ có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Sóng ngang truyền được trong chất rắn và trên mặt nước. 3. Các đặc trưng của sóng cơ: a. Chu kì ( tần số sóng): Là đại lượng không thay đổi khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trương khác. b. Biên độ sóng: Là biên độ dao động của một phần tử có sóng truyền qua. c. Tốc độ truyền sóng: là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường. * Đặc điểm: Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất của môi trường và nhiệt độ của môi trường d. Bước sóng λ( m) * Định nghĩa 1: Là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha với nhau. * Định nghĩa 2: Bước sóng cũng là quãng đường sóng lan truyền trong một chu kì: - Công thức: λ = vT = *Chú ý: +Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng, dao động cùng pha là λ . +Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng, dao động ngược pha là
λ
2

v : Với v(m/s); T(s); f(Hz) ⇒ λ( m) f

.

Dạy kèm Toán, Lý, Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác - Trang 3

Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.T ) v x t x 2πx uM = A cos ω (t − ) hay uM = A cos 2π ( − ) hay u M = A cos(ωt − ) v T λ λ u M = A cos ω (t − ∆t ) với ( ∆t = Trong đó: uM là li độ tại điểm M có tọa độ x vào thời điểm t. cực tiểu giao thoa: * Xét hai sóng kết hợp dao động cùng pha: u1= u2 = Acos 2π t (cm) T λ = 2π . GIAO THOA SÓNG 1. Phương trình sóng: a. Điều kiện xảy ra hiện tượng giao thoa: Hai sóng là hai sóng kết hợp 4. dao động vuông pha là λ 4 . cùng phương dao động. c. Phương trình sóng tại M cách O một đoạn x: x và λ = v.Có độ lệch pha không đổi theo thời gian.Hai dao động ngược pha khi: ∆ϕ = (2k + 1)π .Trang 4 .457 +Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng. Năng lượng sóng: Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.Dao động cùng tần số. trong đó có những chỗ biên độ sóng được tăng cường (cực đại giao thoa) hoặc triệt tiêu (cực tiểu giao thoa). 2. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Chú ý: *Tại điểm M cách sau nguồn một khoảng x theo chiều dương: uM = Acos(ωt – 2π x / λ) hoặc uM = Acos(ωt –ωx / v) *Tại điểm M phía trước nguồn một khoảng x theo chiều âm: uM = Acos(ωt + 2π x / λ) hoặc uM = Acos(ωt + ωx / v) *Độ lệch pha giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng: ∆ϕ = 2π (d 2 − d 1 ) -Hai dao động cùng pha khi: ∆ϕ = 2kπ .∆d λ π 2 Dạy kèm Toán. 3.Hai dao động vuông pha khi: ∆ϕ = (2k + 1) II. . Lý. +) Hai sóng do hai nguồn kết hợp tạo ra là hai sóng kết hợp. 4. Phương trình sóng tại tâm sóng O: u0 = acosωt b. Hiện tượng giao thoa sóng : Là sự tổng hợp của 2 hay nhiều sóng kết hợp trong không gian. e. Hai nguồn kết hợp thỏa mãn hai điều kiện: .492. Vị trí cực đại.917.

a. Sợi dây có hai đầu cố định: .λ : k = 0. và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng sóng. 2. k = 0. . Lý. .Sóng dừng không truyền tải năng lượng. . sóng phản xạ cùng tần số . SÓNG DỪNG 1.Khi phản xạ trên vật cản cố định. có hiệu đường đi bằng số nguyên lần bước sóng: d2 – d1 = k. thì có thể giao thoa với nhau.Sóng tới và sóng phản xạ truyền theo cùng một phương. ±1. ±2… * Khoảng vân giao thoa: Là khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu liên tiếp trên đoạn nối hai nguồn kết hợp S1S2 là i = * Biên độ tổng hợp tại một điểm M là AM = 2A cos π (d 2 − d1 ) ∆ϕ =2A cos λ 2 λ 2 1 2 III.Biên độ dao động của phần tử vật chất ở mỗi điểm không đổi theo thời gian.Khi phản xạ trên vật tự do.Vị trí các điểm dao động với biên độ cực đại . ±1.457 . Đặc điểm của sóng dừng: .917.Trang 5 . có hiệu đường đi bằng một số nửa nguyên lần bước sóng:: d2 – d1 = (k + )λ .Vị trí các điểm dao động với biên độ cực tiểu. Hiện tượng tạo ra sóng dừng: . Điều kiện có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. cùng bước sóng và luôn luôn ngược pha với sóng tới. 3. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . và tạo ra một hệ sóng dừng.492. ±2…. . Dạy kèm Toán.Khoảng cách giữa một nút và một bụng kề nhau bằng một phần tư bước sóng 4.Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp (2 bụng) liên tiếp thì bằng nửa bước sóng λ . . Phản xạ sóng : .Hai đầu là hai nút sóng. 2 .Trong sóng dừng có một số điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút. sóng phản xạ cùng tần số.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.cùng bước sóng và luôn luôn cùng pha với sóng tới.

Lưu ý: . . .917. Âm nghe được có tần số từ 16Hz đến 20000Hz mà tai con người cảm nhận được. .Tốc tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi. Âm này gọi là âm thanh.Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp một điểm thuộc bụng sóng đi qua VTCB là T/2 . Ứng dụng của sóng dừng: Đo tốc độ truyền sóng : v = λf = λ T .Hạ âm : là sóng âm có tần số < 16Hz c.492.Trong chất rắn.Siêu âm : là sóng âm có tần số > 20 000Hz . Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . b.Chiều dài của sợi dây bằng một số lẻ một phần tư bước sóng: l = (2k + 1) =(k+ ) 4 λ 1 λ 2 2 Trong đó: k = số bụng sóng . Âm.Trang 6 .Đầu tự do là bụng sóng. sóng âm gồm cả sóng ngang và sóng dọc. lỏng. sóng âm là sóng dọc. Tốc độ truyền âm: . Sóng âm: Là sóng cơ truyền trong các môi trường khí.Trong mỗi môi trường nhất định.Nếu dây được nối với cần rung được nuôi bằng dòng điện xoay chiều có tần số của dòng điện là f thì dây sẽ dung với tần số 2f IV.457 . tốc độ truyền âm không đổi. a. mật độ của môi trường và nhiệt Dạy kèm Toán. . nguồn âm. rắn (Âm không truyền được trong chân không) . Lý.Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng ∆t = T/2 .= số nút sóng -1 5. SÓNG ÂM 1. Nguồn âm là các vật dao động phát ra âm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. d.Trong chất khí và chất lỏng.Chiều dài của sợi dây bằng số nguyên lần nửa bước sóng : l = k Trong đó: k = số bụng sóng = số nút sóng -1 b. Sợi dây có một đầu tự do: λ 2 .

Là đặc trưng quan trọng. .) a.Đại lượng L(dB) =10 lg I I0 I I0 hoặc L(B) = lg với I0 là cường độ âm chuẩn (thường lấy chuẩn cường độ âm I0 = 10-12W/m2 với âm có tần số 1000Hz) gọi là mức cường độ âm của âm có cường độ I.Âm sắc phụ thuộc vào tần số và biên độ của các hoạ âm. tốc độ truyền âm thay đổi.Âm sắc gắn liền với đồ thị dao động âm. bước sóng của sóng âm thay đổi . Các đặc trưng sinh lí của âm.457 độ của môi trường.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian. . Lý.Trang 7 .Tốc độ vrắn > vlỏng > vkhí 2. nhạc cụ khác nhau. . .Khi âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không đổi.Đơn vị của mức cường độ âm là ben (B). năng lượng và đồ thị dao động của âm. Đặc trưng sinh lí Độ cao Âm sắc Độ to Đặc trưng vật lí f A. b1. Biểu thức: I= W P = tS S Trong đó: P: Công suất truyền sóng (năng lượng dao động sóng truyền sóng trong 1s). Dạy kèm Toán. S(m2): Diện tích b2. cường độ (hoặc mức cường độ âm).( tần số. Trong thực tế người ta thường dùng ước số của ben là đêxiben (dB): 1B = 10dB.Đồ thị dao động âm: là đồ thị của tất cả các họa âm trong một nhạc âm gọi là đồ thị dao động âm. c. Tần số của âm. 3. Các đặc trưng vật lý của âm. f -Ngưỡng nghe: Âm có cường độ bé nhất mà tai người nghe được.Độ to của âm là đặc trưng gắn liền với mức cường đô âm( Độ to tăng theo mức cường độ âm) . đơn vị W/m2. ( Độ cao của âm tăng theo tần số âm) . . Mức cường độ âm: . Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .Độ cao của âm gắn liền với tần số của âm. Cường độ âm : Cường độ âm I tại một điểm là đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó. thay đổi theo tần số của âm. f L. giúp ta phân biệt được các âm phát ra từ các nguồn âm.492.917.

Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Lỏng và khí. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang C. khí và chân không. ứng với L = 130dB với mọi tần số). D. sự lan toả vật chất trong không gian. C. B. C.917. Câu 2: Chọn câu đúng.Trang 8 . Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Sóng âm truyền được trong chân không. B. Dạng 2: Phân loại sóng cơ Câu 1: (TNPTL1-2007) Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học? A. phát biểu nào dưới đây là sai? Dạy kèm Toán.492. sóng cơ là những dao động động cơ học lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian. sự lan truyền biên độ dao động của các phân tử vật chất theo thời gian Câu 3: Sóng cơ học truyền được trong các môi trường: A. các phần tử vật chất dao động tại chỗ. C. B. phát biểu nào sau đây là sai? A. CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT Dạng 1: Khái niệm và đặc điểm của sóng cơ Câu 1: (TNPTL1-2008) Khi nói về sóng cơ học. Lý.457 -Ngưỡng đau: Âm có cường độ lớn đến mức tai người có cảm giác đau ( I > 10W/m 2 . Sóng cơ học là quá trình lan truyền của dao động theo thời gian. -Miền nghe được là giới hạn từ ngưỡng nghe đến ngưỡng đau. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Sóng cơ học là sự lan truyền của biên độ theo thời gian trong môi trường vật chất đàn hồi. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc. B. D. C. Rắn và khí. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn. những dao động cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất theo thời gian. B. Câu 4: Chọn phát biểu đúng khi nói về sóng cơ học. * Khi I tăng lên 10n lần thì L tăng thêm 10n (dB) * Sóng cầu thì S là diện tích mặt cầu S=4πR2 * Cường độ âm tại A. A. Câu 2: (TNPTL2-2008) Khi nói về sóng cơ. Chú ý: *Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động. Rắn và lỏng. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất D. Sóng cơ học là: A. D. lỏng. Rắn. Sóng cơ học là quá trình lan truyền trong không gian của các phần tử vật chất. sự lan truyền dao động của vật chất theo thời gian. D. lỏng và khí. B cách nguồn O: I A OB 2 = I B OA 2 B. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

C. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua. B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.Trang 9 . Sóng cơ không truyền được trong chân không. được truyền theo phương thẳng đứng. được truyền đi theo phương thẳng đứng. C. được truyền đi theo phương ngang. có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Phương dao động và vận tốc truyền sóng. B. có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Câu 3: (TNPT-2009)Khi nói về sóng cơ. Câu 7: Chọn câu đúng.492. Sóng dọc là sóng: A. Phương dao động và phương truyền sóng.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . C.hướng theo phương thẳng đứng. Câu 5: Sóng dọc là sóng các phần tử vật chất trong môi trường có phương dao động A. D. phát biểu nào sau đây sai? A. Khi sóng truyền đi. Câu 9: Chọn phát biểu đúng về sóng dọc. Chỉ truyền được trong chất rắn. Không truyền được trong chất rắn Câu 10: Sóng ngang là sóng: Dạy kèm Toán. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc. Lý. B. Sóng ngang là sóng: A. Vận tốc truyền sóng và bước sóng. B. D. D. B. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng.917.cùng vói phương truyền sóng C.hướng theo phương nằm ngang B. A.Vuông góc với phương truyền sóng D. chất lỏng. chất khí và cả chân không. có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Phương truyền sóng và tần số sóng. C. C. Truyền được trong chất rắn. truyền được trong chất rắn lỏng khí C. Câu 8: Chọn câu đúng. D. B. được truyền đi theo phương ngang.457 A. D. Câu 6: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào: A. các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng. có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng. D. biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.

trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. bước sóng tỷ lệ nghịch với tần số của sóng. C. B.492. Đối với một môi trường nhất định. B. Câu 2: (ĐHKA -2008) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm A. Cả A. lệch pha π 2 D. lệch pha π 4 Câu 4: (ĐHKA. Dạng 3: Khái niệm bước sóng Câu 1: (TNPTL1-2007) Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là A.2011) Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ? A.917.Trang 10 . Cả A và B đều đúng Dạy kèm Toán. B. Lý. Là khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất trong hiện tượng sóng dừng. D. Những điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động cùng pha với nhau. B. cách nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động. D. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang. Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc. Cùng pha. C đều sai. C. chu kỳ.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. B. D. Là quáng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.457 A. Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: A. luôn trùng với phương truyền sóng. bước sóng. C. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng. B. C. Là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha. Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường. A. luôn hướng theo phương nằm ngang. vận tốc truyền sóng. C. B. C. B. Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. A. Ngược pha. luôn vuông góc vớiphương truyền sóng. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. D. Câu 6: Bước sóng được định nghĩa: A. D. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . C. độ lệch pha. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ dao động của sóng. D. B. Câu 3: (CĐKA-2011) Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. C đều đúng.

C. khí và lỏng. Rắn. C. C. khí và lỏng. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau trên phương truyền sóng dao động cùng pha. D. biên độ sóng. C.v2. v. Môi trường nước nguyên chất. rắn.3 0 Câu 2: (TNPT-2011) Cho các chất sau: không khí ở 0 C. Bước sóng là: A. Lỏng khí. Môi trường không khí loãng. D. Rắn. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . tần số sóng. B. v1 >v2> v. D. không khí ở 0 C D. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng. vận tốc với chu kì hoặc tần số Câu 1: (TNPTL1-2007) Một sóng âm truyền trong không khí. Cả A và C Câu 8: Chọn câu đúng. đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là A.3. B. tần số sóng. Khí. C. D. Tần số sóng.492. Sóng âm truyền nhanh nhất trong A. B. vận tốc truyền sóng. D. A. Dạy kèm Toán. lỏng và rắn. v2 >v1> v. Lỏng khí. D. Câu 4:Vận tốc truyền sóng cơ học phụ thuộc cào yếu tố nào? A. B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha nhau trên phương truyền sóng. sắt Câu 3: Vận tốc truyền âm tăng dần trong các môi trường theo thứ tự A. A. B. D. Nhận định nào sau đây là đúng A.1 C. Dạng 5: Liên hệ giữa bước sóng. lỏng và khí. Môi trường không khí. rắn. trong số các đại lượng: biên độ sóng. không khí ở 250C.2 D. nước. v3 >v2> v. Rắn. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động ngược pha. Biên độ của sóng. B. C. B. Bản chất của môi trường truyền sóng. khí và lỏng. Khí. không khí ở 250C B. Rắn. D. Môi trường chất rắn.917. Bước sóng. Dạng 4: So sánh vận tốc sóng trong các môi trường Câu 1: (TNPT-2010) Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm. Câu 6: Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường: A. Rắn. lỏng và khí. Rắn.3 B.Trang 11 . Khí. v2 >v3> v. lỏng và rắn. không khí với tốc độ tương ứng là v1. lỏng và rắn. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha.457 Câu 7: Điều nào sau đây đúng khi nói về bước sóng. Lý. quãng đường sóng truyền được trong một đơn vị thời gian. Lỏng khí. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì. C. B. C. rắn. nước và sắt.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. lỏng và khí. Câu 5: Vận tốc truyền sóng tăng dần khi lần lượt qua các môi trường. Câu 7: Vận tốc âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất? A. nước 0 C. bước sóng. vận tốc truyền sóng và bước sóng.

C. λ = v. có tính chất hạt. cùng tần số. vận tốc truyền sóng v. cùng phương C. dao động theo phương thẳng đứng. Giảm 2 lần. khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng A. C. đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là A. Dạng 6: Khái niệm và điều kiện giao thoa sóng Câu 1: (TNPTL2-2008) Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp. giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A. D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Lý. có tính chất sóng. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ D.giao thoa của hai sóng tại một điểm trong môi trường. là sóng dọc. phần tử nước dao động với biên độ cực đại. B. Hai nguồn sóng đó dao động A. λ = T f = v v D.gặp nhau của hai sóng kết hợp trong không gian .457 Câu 2: (TNPTL1-2007) Mối liên hệ giữa bước sóng λ. vận tốc truyền sóng và bước sóng. tần số sóng. Không đổi D. bước sóng. λ = v = v. cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian Câu 4: Giao thoa là hiện tượng A. chu kì T và tần số f của một sóng là A. Tăng 4 lần B. D. B. vận tốc truyền sóng. λ = v / f C. Bước sóng C. B. Tăng 4 lần B. khi đó bước sóng được tính theo công thức A.Trang 12 . f B.trong đó có những chỗ hai sóng tăng cường hoặc giảm bớt Dạy kèm Toán. Tại trung điểm của đoạn AB. ngược pha nhau. khi giảm tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng A. λ = 2v / f Câu 6: Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc v không đổi. Tăng 2 lần C. Câu 7: Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc v không đổi.917.f T Câu 3: (TNPTL1-2008) Một sóng âm truyền trong không khí. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Câu 5: Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v. trong số các đại lượng: biên độ sóng.các sóng triệt tiêu khi gặp nhau D.492. f = 1 v = T λ B. cùng tần số. Tăng 2 lần C. v = = 1 f T λ C. D. Cường độ. Biên độ D. lệch pha nhau góc π/2 Câu 2: (TNPT-2011) Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A. Không đổi D. Tần số B. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian B. lệch pha nhau góc π/3 B. luôn truyền thẳng Câu 3: ( ĐHKA-2010) Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau. biên độ sóng. cùng pha nhau C. C. λ = 2v. f D. Giảm 2 lần. tần số sóng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Câu 4: Đại lượng nào sau đây của sóng âm không chịu ảnh hưởng khi tính đàn hồi của môi trường thay đổi? A.Cộng hưởng của hai sóng kết hợp truyền trong môi trường .

Cùng tần số.gặp nhau của hai sóng kết hợp trong không gian . có cùng tần số và có độ lệch pha không thay đổi theo thời gian. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng. có cùng tần số và cùng pha hoặc độ lệch pha không thay đổi theo thời gian D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. trong đó có những chỗ hai sóng tăng cường hoặc bị giảm bớt. Nguồn kết hợp là hai nguồn dao động: A. C. D. B. C. Cùng tần số. B. B. cùng pha. Dạy kèm Toán.457 Câu 5: Giao thoa sóng là hiện tưọng A. D. Câu 9: Chọn câu sai. C. Điều kiện để biên độ sóng cực đại là các sóng thành phần phải ngược pha. Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi hai sóng được tạo ra từ hai tâm sóng có các đặc điểm sau: A. B. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng. C. cùng biên độ. C. D. cùng pha hoặc độ lệch pha không đổi theo thời gian. cùng phương truyền. tồn tại các điểm dao động với biên độ cực đại. ngược pha. Cùng pha. lệch pha nhau một góc không đổi. Sóng kết hợp là sóng được phát ra từ các nguồn: A. Điều kiện để có giao thoa là các sóng phải là sóng kết hợp nghĩa là chúng phải cùng tần số. C. cùng pha. cùng tần số.Trang 13 . Câu 6: Chọn câu đúng. Giao thoa sóng là sự tổng hợp các sóng khác nhau trong không gian.cộng hưởng của hai sóng kết hợp truyền trong môi trường . Lý. cùng tần số. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng. cùng pha và cùng biên độ dao động. Cùng tần số.các sóng triệt tiêu khi gặp nhau. tồn tại các điểm không dao động. có cùng tần số và cùng pha. B. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .492. B. Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Cùng tần số. có cùng tần số.giao nhau của hai sóng tại một điểm trong môi trường . D. D. B. các điểm dao động với biên độ cực đại tạo thành các vân giao thoa.917. Cùng tần số. cùng pha. cùng pha. Quỹ tích những điểm dao động cùng pha là một hyperbol. cùng pha hoặc có hiệu số pha không đổi theo thời gian. các điểm dao động mạnh tạo thành các đường thẳng cực đại. Câu 10: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự giao thoa sóng? A. Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi hai sóng được tạo ra từ hai tâm sóng có các đặc điểm sau: A. cùng tần số.

cùng pha. với cùng biên độ a không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Câu 15: Nguồn sóng kết hợp là các nguồn sóng có: A. tồn tại các điểm không dao động. cùng tần số. C. bằng a B. cùng pha. Lý. cực đại Câu 2: (TNPTL1-2008) Tại hai điểm A. Phần tử nước thuộc trung điểm của đoạn AB A. B. Cả A và C đều đúng.457 C. tồn tại các điểm dao động với biên độ cực đại. các điểm không dao động tạo thành các vân cực tiểu.917. cùng biên độ. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng chuyển động ngược chiều nhau. cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian. C. Coi biên độ sóng lan truyền trên mặt nước không đổi trong quá trình truyền sóng. D. Cùng tần số và cùng pha. cùng biên độ. Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng. Cùng biên độ cùng pha. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi dọc theo thời gian. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha. Câu 13: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. cùng biên độ. Dạy kèm Toán.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng. Cùng tần số. Độ lệch pha không đổi theo thời gian D. Câu 14: Để hai sóng giao thoa được với nhau thì chúng phải có: A. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .Trang 14 . không dao động. Cùng tần số. C. D. B. C. B. A. D. B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai dao động cùng chiều. cùng pha. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng. dao động với biên độ nhỏ hơn biên độ dao động của mỗi nguồn. cực tiểu C. bằng a/2 D. Cùng tần số.492. các điểm dao động mạnh tạo thành các đường thẳng cực đại. B. cùng pha gặp nhau. B. D. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng. lệch pha nhau một góc không đổi. Khi xảy ra hiện thượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng. cùng biên độ và cùng pha. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số. Dạng 7: Biên độ dao động của điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của nguồn Câu 1: (TNPTL1-2007) Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng. dao động theo phương thẳng đứng. Khi có sự giao thoa hai sóng đó trên mặt nước thì dao động tại trung điểm của đoạn S1S2 có biên độ A.

một số lẻ lần nửa bước sóng.Trang 15 . Câu 3: (ĐHKA-2007) Để khảo sát giao thoa sóng cơ.457 C. họ các đường hyperbol có tiêu điểm AB. đường trung trực của AB. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại B. Dạng 8: Điều kiện hiệu đường đi của hai sóng để các phần tử nước dao động với biên độ cực đại hoặc triệt tiêu Câu 1: (TNTX-2012) Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Trong khoảng giữa S1 và S2 có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A và B là hai nguồn kết hợp có phương trình sóng tại A. dao động cùng phương với phương trình lần lượt là u S1 = Α cos ω t và u S2 = Α cos(ω t + π ) . 2a Câu 6: Chọn câu đúng. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Lý.917. họ các đường hyperbol nhận A. Câu 5: Tại hai điểm S1 và S2 trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp. B làm tiêu điểm và bao gồm cả đường trung trực của AB. họ các đường hyperbol nhận A.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. dao động với biên độ cực tiểu C. B là: uA = uB = asinωt thì quỹ tích những điểm dao động với biên độ cực đại bằng 2a là: A. B. B làm tiêu điểm. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. B. Dạy kèm Toán. người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. C. a 2 C. họ các đường hyperbol nhận A. dao động với biên độ cực đại D. 0 B. D. một số nguyên lần bước sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ A. phần tử tại M dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới M bằng A. không dao động Câu 4: Chọn câu đúng. Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A và B là hai nguồn kết hợp có phương trình sóng tại A. Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. họ các đường hyperbol nhận A. D. B. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn S1S2 dao động với biên độ bằng A. đường trung trực của AB.492. Trên mặt nước. a D. dao động với biên độ cực đại. D. cùng pha. trong vùng giao thoa. họ các đường hyperbol có tiêu điểm AB. C. B làm tiêu điểm và bao gồm cả đường trung trực của AB. B là: uA = uB = asinωt thì quỹ tích những điểm đứng yên không dao động là: A. dao động với biên độ bằng biên độ dao động của mỗi nguồn. B làm tiêu điểm. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.

một số nguyên lần bước sóng. những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng A. Khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là Dạy kèm Toán. D. khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng A.a/2 B.917. a/4 D. d 2 − d1 = k . Một phần tư bước sóng. Câu 3: (TNPTL1-2007) Khi có sóng dừng trên dây. D. 0 C. B. Một nửa bước sóng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng A. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. a Câu 5: (CĐKA-2011) Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. B. D.C.457 C. B.492. d 2 − d1 = (2k + 1) 2 2 λ λ λ 4 Dạng 9: Khoảng cách giữa các điểm dao động cùng pha hoặc ngược pha và khoảng cách giữa các nút. một số lẻ lần nửa bước sóng. một bước sóng. d 2 − d1 = (2k + 1) λ 4 Câu 4: Trong hiện tượng giao thoa sóng. những điểm trong môi trường sóng là cực tiểu giao thoa khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn kết hợp tới là (với k∈Z): A. C. một phần tư bước sóng. một phần tư bước sóng.Trang 16 . Câu 4: (TNPTL12-2008) Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là A. d 2 − d1 = 2kλ D. Câu 3: Trong hiện tượng giao thoa sóng. d 2 − d1 = (2k + 1) . D. Lý. khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng A. C.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. d 2 − d1 = k . C. những điểm trong môi trường sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn kết hợp tới là:(với k∈Z): A. một nửa bước sóng. D. nửa bước sóng. một số nguyên lần nửa bước sóng. một nửa bước sóng. 2 2 λ λ D. một phần tư bước sóng. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . B. B. d 2 − d1 = kλ . có cùng phương trình u = Acosωt. một bước sóng. Câu 2: (CĐKA -2009) Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước. B. một số lẻ lần bước sóng. B. D. C. một số nguyên lần nửa bước sóng. hai bước sóng. một bước sóng. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng A. C. Trong miền gặp nhau của hai sóng. Câu 6: (CĐ+A1-2012) Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là λ . d 2 − d1 = (2k + 1) . Câu 2: (TNPTL2-2007) Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. một bước sóng. các bụng hoặc giữa nút và bụng Câu 1: (TNPTL2-2007)Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng A. một số nguyên lần bước sóng. một số nguyên lần bước sóng. C. hai bước sóng.

. dao động cùng pha. Câu 14: Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà chúng dao động cùng pha là A. 2f 2. Không xác định được.. một bước sóng D. dao động vuông pha. Câu 13: Chọn câu đúng.917.2. Bằng một phần tư bước sóng.. C.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. một số nguyên lần bước sóng B... thì hai điểm đó: A.492. khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu ? A. Câu 7: Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .). λ 2 . khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng A. nửa bước sóng D. dao động ngược pha. v là vận tốc truyền sóng. D. Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng. Một phần tư bước sóng D. T là chu kỳ của sóng.457 A. hai bước sóng Câu 10: Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây. (n = 0. một phần tư bước sóng Câu 12: Chọn câu đúng. Bằng một nửa bước sóng. Biết bước sóng là λ . hai lần bước sóng. thì hai điểm đó: A.1. Câu 11: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. 2 λ . λ 8 B. λ 4 C. D. Nếu d = (2n + 1) v .). Hai lần bước sóng Câu 15: Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà chúng dao động ngược pha là A. B. Hai lần bước sóng Dạy kèm Toán. D. dao động ngược pha. Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng. Bằng một bước sóng. Nếu d = nvT (n = 0. B. một bước sóng C. một bước sóng. 4 λ Câu 9: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng A. Một phần tư bước sóng D. Bằng hai lần bước sóng. Nửa lần bước sóng C. một phần tư bước sóng B. C. dao động vuông pha. v là vận tốc truyền sóng. một phần tư bước sóng. B. λ . λ 4 . D. một nửa bước sóng. B.Một lần bước sóng B. λ 2 D. C. Không xác định được. f là tần số của sóng. Câu 8: Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng tần số và cùng pha.. Khoảng cách giữa một điểm dao động cực đại trên S1S2 với điểm dao động với biên độ cực tiểu cũng trên S1S2 gần nó nhất là: A. C. C.Trang 17 . D. dao động cùng pha.Một lần bước sóng B. khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là: A. Nửa lần bước sóng C. B. một nửa bước sóng C. 1. Lý.

Trong quá trình giao thoa sóng.. ±1. 1.Một lần bước sóng B. 2f Dạng 11: Khái niệm sóng dừng –sóng tới –sóng phản xạ Câu 1: (CĐKA+A1-2012) Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định. Gọi ∆ϕ là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Câu 3: Chọn câu đúng. ±1. D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. ∆ϕ = (2n + 1)π C. B. λ/4. ∆ϕ = (2n + 1) v .. ∆ϕ = πλ . ∆ϕ = Câu 5: Chọn câu đúng. ±1. . Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. λ D. Nửa lần bước sóng C. ∆ϕ = 2πλ d π C.). Lý. 2 2πd λ B.. B..492. Hai lần bước sóng Câu 17: Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước nằm ngang của hai sóng cơ học được truyền đi từ hai nguồn A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là A. λ. ∆ϕ = πλ d D. ∆ϕ = Câu 2: (CĐKA-2011) Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực đại khi: A. D. Dạng 10: Độ lệch pha của hai sóng Câu 1: (TNPTL2-2007) Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Độ lệch pha ∆ϕ của dao động tại hai điểm M và N là A.). Độ lệch pha ∆ϕ của dao động tại hai điểm M và N là A. ∆ϕ = 2πλ . bội số của λ/2.). ∆ϕ = (2n + 1) π 2 πd . kπ (với k = 0. λ/2. ∆ϕ = (2n + 1) v 2f Câu 4: Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. ±2.... Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . d D. ∆ϕ = 2πd . . ∆ϕ = πd λ C. phát biểu nào sau đây đúng? A.. Biết MN = d.. 3 .). λ C. Trong quá trình giao thoa sóng. ∆ϕ = 2nπ B.Trang 18 .. . . Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. d B. cùng tần số và ngược pha nhau là A.457 Câu 16: Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà chúng dao động vuông pha là A. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị nhỏ nhất khi: A. (2k + 1)π (với k = 0.. ±1. Dạy kèm Toán.. B. ±2. (2k + 1) (với k = 0. Biết khoảng cách MN = d.. 2. ±2. ∆ϕ = (2n + 1) π 2 D.. Gọi ∆ϕ là độ lệch pha của hai sóng thành phần. ±2. ∆ϕ = (2n + 1)π C. Một phần tư bước sóng D. C. 2kπ (với k = 0. ∆ϕ = 2nπ B. Với n = 0.917.

B. sóng dừng xuất hiện do gặp nhau của các sóng phản xạ. D. Sóng không lan truyền nữa do bị một vật cản chặn lại. Câu 8: Sóng dừng trên dây là sóng có đặc điểm A. D. C đều đúng. Bị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản di động được. D. B.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên. Cả A. C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động.Trang 19 . nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động. tất cả các điểm của dây đều dừng dao động. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. Câu 3: Sóng dừng là A. Câu 6: Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi thì: A. C đều đúng. B. Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. trên dây chỉ còn sóng phản xạ. D. B. C. Sóng được tạo thành do sự giao thoa của hai sóng kết hợp truyền ngược nhau trên cùng một phương truyền sóng. vận tốc truyền sóng của sóng tới và sóng phản xạ đều bằng 0 B. sóng dừng là sự giao thoa của hai sóng kết hợp trên cùng phương truyền sóng. Câu 5: Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì: A. C. còn sóng tới thì dừng lại. sóng dừng xuất hiện do sự chồng chất của các sóng có cùng phương truyền sóng. D. C. D. C. Câu 4: Sóng phản xạ: A Luôn bị đổi dấu. nguồn phát sóng dừng dao động. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động. trên dây chỉ còn sóng phản xạ. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . các đặc điểm trên dây không dao động C. Sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong môi trường.457 C. trên dây có những điểm dao động với biên độ cực đại xen kẽ với những điểm đứng yên. còn sóng tới bị triệt tiêu. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ Câu 2: Sóng dừng là trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng vì: A. Lý. B. B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ. Bị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản cố định. tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động. nút và bụng cố định trong không gian Dạy kèm Toán. B.492. luôn luôn không bị đổi dấu. B. còn sóng tới bị triệt tiêu. C. Cả A. D.917.

Đầu A nối với nguồn dao động. B. có các sóng dừng thuộc loại sóng dọc C. đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ: A. Sóng dừng là sóng có các bụng và các nút cố định trong không gian. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ.457 D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. C. Dạng 13: Điều kiện xảy ra sóng dừng Câu 1: (TNPT-2011) Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định. Câu 12: Chọn câu đúng. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng A. Khảo sát hiện tương sóng dừng trên dây đàn hồi AB = l. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha gần nhất bằng một bước sóng Câu 9: Điều nào sau đây là SAI khi nói về sóng dừng? A. C. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng bước sóng λ. D.492. Vuông pha. chúng giao thoa với nhau và tạo thành sóng dừng. Trong hiện tượng sóng dừng. Cùng pha. Lệch pha π 4 . Dạy kèm Toán. C. một số lẻ lần nửa bước sóng. B. trong các cột khí của sáo và kèn. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây điều dừng lại không dao động. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . sóng tới và sóng phản xạ của nó thoả mãn điều kiện nguồn kết hợp nên chúng giao thoa với nhau. Câu 13: Chọn câu đúng. D. Ngược pha. Lệch pha π 4 . còn sóng tới bị triệt tiêu. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên. Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB = l. B. Lý. vì các sóng thành phần không dịch chuyển nên sóng tổng hợp của chúng được gọi là sóng dừng D. điểm dao động với biên độ cực đại gọi là bụng Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng dừng? A. Các bụng sóng cách nhau một số nguyên lần bước sóng. Câu 11: Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng dừng? A.Trang 20 . một đầu tự do. Nút sóng là những điểm dao động với biên độ cực đại. Ngược pha. C. đầu B tự do thì sóng tới và sóng phản xạ: A. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng λ 2 D. B. D.917. Khi sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động. Đầu A nối với nguồn dao động. Cùng pha. Vuông pha. Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. một số chẵn lần một phần tư bước sóng. B. B. D. Khi một sóng tới và sóng phản xạ của nó truyền theo cùng một phương. C. Bụng sóng là những điểm đứng yên không dao động. trên các dây đàn có sóng dừng thuộc loại sóng ngang B.

Một phần tư chu kì D.l=(2k+1) λ D. Câu 6: Điều kiện xãy ra sóng dừng trên sợi dây đàn hồi chiều dài l. B. L = λ. f = 1. dây bằng bước sóng. đầu B tự do và đầu A dao động với tần số f.492. l = (2k + 1) λ/2. một số nguyên lần bước sóng. Câu 3: Điều kiện có sóng dừng trên dây khi cả hai đầu dây cố định hay hai đầu tự do là: A. l = k λ. 28k 1 2 Dạng 14: Thời gian gần nhau nhất để hai dao động cùng pha. l = k λ/2. L = 2λ. Dạy kèm Toán.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. tần số và bước sóng đều thay đổi. Câu 4: Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng λ. C. l = k λ. L =λ2.l= k λ 2 B. một đầu tự do là: A.Một lần chu kì B. dây bằng một phần tư bước sóng. Hai lần chu kì Câu 3: Thời gian giữa hai điểm gần nhau nhất mà chúng dao động vuông pha là A. Nửa lần chu kì C. Hai lần chu kì Câu 2: Thời gian giữa hai điểm gần nhau nhất mà chúng dao động ngược pha là A. B. C.một đầu cố định. B. bước sóng bằng một số lẻ chiều dài dây.457 C. Một phần tư chu kì D. f = 0.917. λ 2 C. λ = 4l 2k + 1 Câu 7: Một sợi dây mãnh AB dài 64cm. Nửa lần chu kì C. f = 1. C. Một phần tư chu kì D. D. Nửa lần chu kì C. l = (2k + 1) λ/4. D.39(k + ) D. Tốc độ truyền sóng trên dây 25cm/s. L = . Hai lần chu kì Dạng 15: Đại lượng thay đổi và không thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác Câu 1: (TNPTL2-2008) Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì A. D. l = k λ/2. λ = l k + 1/ 2 C. Câu 5: Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi cố định khi chiều dài của: A. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . l = (2k + 1) λ/2. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. Lý.39k 1 2 B. D. B. tần số và bước sóng đều không thay đổi.Một lần chu kì B. B. f = 0. bước sóng gấp đôi chiều dài dây. vuông pha Câu 1: Thời gian giữa hai điểm gần nhau nhất mà chúng dao động cùng pha là A. D. 28(k + ) C.Trang 21 .Một lần chu kì B. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài L của dây phải thoả mãn điều kiện nào? A. Điều kiện về tần số để xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây là: A. ngược pha. Câu 2: Điều kiện có sóng dừng trên dây khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là: A. l = (2k + 1) λ/4.

C. tần số của âm không thay đổi. tần số và bước sóng đều thay đổi B. B. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . C. Tần số của sóng B. 340 m/s C. bước sóng của nó không thay đổi Dạng 16: Khái niệm sóng âm Câu 1: (TNPTL2-2007) Sóng siêu âm A. còn bước sóng thay đổi. chu kỳ của âm thay đổi.917. bước sóng của nó giảm D. B. tần số và bước sóng đều không thay đổi Câu 4: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm. tần số thay đổi. Câu 3: (CĐKA-2007) Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì A. phát biểu nào sau đây sai? Dạy kèm Toán. 3. B. bước sóng của nó không thay đổi. còn bước sóng không thay đổi. tần số của nó không thay đổi. tần số thay đổi.Trang 22 . chu kì của nó tăng. Bản chất của môi trường Câu 7: Chọn câu đúng. Vận tốc truyền của sóng trong môi trường phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây: A. còn bước sóng thay đổi D. tần số không thay đổi. tần số không thay đổi.457 C. của sóng âm giảmcòn bước sóng của sóng ánh sáng tăng D. bước sóng của âm không thay đổi. Câu 2: (TNPT-2010) Khi nói về siêu âm. D. tốc độ truyền âm không thay đổi. Biên độ của sóng B. D. Lý. D. D. không truyền được trong chân không. 34 m/s D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm Câu 5: Trong không khí vận tốc truyền âm có giá trị khoảng A. Câu 2: (TNTX-2011) Khi âm truyền từ không khí vào nước thì A. Tần số của sóng C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng. truyền trong không khí nhanh hơn trong nước.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. chu kì của nó tăng B. còn bước sóng không thay đổi C. C. tần số của nó không thay đổi C.40 m/s B. B. Năng lượng của sóng C. truyền trong nước nhanh hơn trong sắt. Vận tốc truyền sóng không phụ thuộc vào: A. C. Câu 4: (ĐHKA+A1-2012) Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng: A.492. truyền được trong chân không. Biên độ của sóng và bản chất của môi trường D. Bước sóng. bước sóng của nó giảm. D. 3400 m/s Câu 6: Chọn câu đúng. Tần số và biên độ của sóng Câu 3: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì A.

C.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Sóng âm là một sóng dọc. Câu 6: Một sóng cơ học có tần số f = 1000Hz lan truyền trong không khí. sóng siêu âm. B.0µs.Trang 23 .492. Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là sóng hạ âm. Lý.000Hz gọi là sóng siêu âm. D. B. C. Sóng hạ âm D. Về bản chất vật lí thì sóng âm. D. D. Truyền được trong chân không. Sóng cơ học có tần số 10Hz. B. Sóng cơ học có tần số 30kHz C. Câu 4: (CĐKA -2010) Khi nói về sóng âm. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn. Truyền trong không khí nhanh hơn trong nước. Sóng âm C. sóng hạ âm đều là sóng cơ học. Dạy kèm Toán. D. C. chân không. chất khí. Sóng siêu âm B. C. Câu 8: Sóng siêu âm A.000Hz. B. Truyền trong nước nhanh hơn trong sắt. Sóng âm trong không khí là sóng ngang Câu 5: Chọn câu sai: A.0ms. tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây? A. B. tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước. Sóng siêu âm là sóng âm duy nhất mà tai người không nghe thấy được.917. C. D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 KHz. D. Tai người ta cảm nhận được sóng âm có tần số từ 16Hz đến 20. Siêu âm có thể truyền được trong chân không Câu 3: (TNTX-2012) Sóng âm không truyền được trong A. Sóng đó được gọi là: A. Sóng âm truyền được trong chân không nên chúng ta mới nghe được các đài phát thanh xa trên thế giới.104Hz. Sóng cơ học có chu kì 2. chu kì lớn hơn chu kì âm thanh thông thường. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . chất lỏng. Câu 7: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn.457 A. Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. chất rắn. Ở cùng một nhiệt độ. cường độ rất lớn có thể gây điếc vĩnh viễn. Không truyền được trong chân không. D. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn. C. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm thanh thông thường. tần só trên 20000Hz. B. B. phát biểu nào sau đây là sai? A. D. Sóng âm có tần số lớn hơn 20. lỏng và khí. B. Sóng âm trong không khí là sóng dọc. C. Sóng cơ học có chu kì 2. Chưa đủ điều kiện để kết luận. Dao động âm có tần số nằm trong miền từ 16Hz đến 2. Câu 9: Sóng siêu âm là sóng có: A.

đều là sóng cơ học dọc lan truyền trong m. Chu kì sóng âm nhỏ hơn chu kì hạ âm. Sóng âm không truyền được trong chân không.Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức A. Câu 14: So sánh giữa sóng âm. Câu 2: (TNPT-2009)Tại một điểm. Bản chất sóng âm. Truyền được trong tất cả môi trường kể cả chân không B. D. D. vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là A.457 Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. hạ âm và siêu âm : A. D. Câu 15: Sóng âm có đặc tính: A. L( dB) =10 lg I .000Hz. B. Truyền trong không khí nhanh hơn trong chất rắn C. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . phụ thuộc vào tần số và biên độ. một đầu cố định. chỉ phụ thuộc vào tần số. C. I0 Dạy kèm Toán. mức cường độ âm. Sóng âm là sóng cơ có tần số nằm trong khoảng từ 16Hz đến 20kHz. B. chỉ phụ thuộc vào biên độ. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm. đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó. cường độ âm.917. Vận tốc truyền âm phụ thuộc nhiệt độ. Chu kì sóng âm lớn hơn chu kì hạ âm.492.trường vật chất. Có tần số từ 16Hz đến 20. Lý.08s. Hạ âm C. Sóng siêu âm là sóng cơ có tần số lớn hơn 20kHz. Sóng âm là sóng cơ học dọc truyền được trong môi trường vật chất kể cả chân không. B. B.một sóng âm có cường độ âm I. C. L( dB) =10 lg I0 . Dạng 17: Đặc trưng vật lí. độ to của âm. Câu 12: Một lá thép mỏng. Siêu âm B. I B. D. D. sinh lí của âm Câu 1: (TNPTL1-2007) Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm A.Trang 24 . C. Sóng âm thanh bao gồm cả sóng âm. C. đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0. Âm mà tai người nghe Câu 13: Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng âm? A. Truyền trong chân chân không nhanh nhất D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Câu 3: (TNPT-2010)Tại một vị trí trong môi trường truyền âm . Sóng hạ âm là sóng cơ có tần số nhỏ hơn 16Hz. độ cao của âm. Âm do lá thép phát ra là A.Biết cường độ âm chuẩn là I0 . Cả A. B. C đều đúng. C. Sóng âm có tần số nằm trong khoảng từ 16Hz đến 20000Hz. hạ âm và siêu âm. Nhạc âm D. B. hạ âm và siêu âm giống nhau.

Niutơn trên mét vuông (N/m ). I D. Câu 5: Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong 1 đơn vị thời gian qua 1 đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là…Chọn câu đúng trong các câu sau đây điền vào chổ trống cho hợp nghĩa: A. Mức cường độ âm Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Tiếng đàn Organ giống hệt tiếng đàn Piano vì chúng có cùng A. D. Tần số C. Độ to D. B. Độ cao của âm là một đặc tính của âm. D. D. Âm sắc C. Oát trên mét vuông (W/m2 ). Độ cao B. Oát trên mét vuông (W/m2 ). Ngưỡng nghe Câu 11: Chọn câu đúng.nguồn âm và môi trường truyền âm. Tần số và âm lượng ủa âm khác nhau.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Độ to C. C. Ậm bổng. C. Truyền nhanh. Độ cao và âm sắc Câu 12: Đơn vị đo mức cường độ âm là A. B. âm trầm D. B. B. Lý. Độ cao B. Mức cường độ âm C.917. Câu 13: Cảm giác về âm phụ thuộc vào: A. Ben (B). Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .nguồn âm và tai người nghe. Năng lượng âm B. Đồ thị dao động của âm khác nhau. Câu 9: Các đặc tính sinh lí của âm là: chọn câu sai A. Độ cao B. Cường độ âm D. Niutơn trên mét vuông (N/m ). Nhạc âm do nhiều nhạc phát ra. Ben (B). B.môi trường truyền âm và tai người nghe. Tần số và cường độ âm khác nhau. L( dB) = lg I .Trang 25 . Độ to C. C. Độ to của âm Câu 6: Khi hai nhạc sĩ cùng đánh một bản nhạc ở cùng một độ cao nhưng hai nhạc cụ khác nhau là đàn Piano và đàn Organ. Oát trên mét (W/m). D. ta vẫn phân biệt được trường hợp nào là đàn Piano và trường hợp nào là đàn organ là do: A. 2 C. L( dB) = lg I0 . Cường độ âm D. 2 C. I0 Câu 4: (CĐKA -2008) Đơn vị đo cường độ âm là A. Độ cao B. D.492. chậm Câu 10: Đặc trưng sinh lí nào sau đây của âm không phụ thuộc vào biên độ của sóng âm: A. Oát trên mét (W/m). Âm sắc là một đặc tính của âm. Câu 7: Để so sánh sự vỗ cánh nhanh hay chậm của cánh con ong với cánh con muỗi. người ta có thể dựa vào đặc tính sinh lí nào của âm do cánh của chúng phát ra: A. Tạp âm là các âm có tần số không xác.457 C. Biên độ và cường độ âm khác nhau.tai người nghe và dây thần kinh thị giác. Dạy kèm Toán. Âm sắc D.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. lỏng hoặc khí B. sóng âm là sóng cơ học dọc C. C. B. Tạp âm là các âm có tần số không xác định. C.tần số của nguồn âm. D.492. độ cao của âm và âm sắc B.biên độ dao động của nguồn âm. D.từ -10dB đến 100dB. Âm sắc là một đặc tính của âm. Tần số âm lớn. cùng biên độ C. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Câu 18: Hộp cộng hưởng có tác dụng: A.tăng độ cao âm. độ cao của âm không phụ thuộc vào tần số mà phụ thuộc vào biên độ Dạy kèm Toán. cùng tần số B. Biên độ âm bé.từ 0dB đến 130dB. cùng bước sóng D. âm sắc. D.từ 10dB đến 100dB. độ to của âm Câu 23: Hai âm có cùng độ cao. một tính chất sinh lí của âm thanh D. B. B. làm cho tiến đàn trong trẻo. C. B. Câu 19: Điều nào sau đây là SAI khi nói về sóng âm? A.Làm tăng độ cao và độ to của âm.đồ thị dao động của nguồn âm. Lý. Câu 16: Trong các nhạc cụ. Câu 15: Giá trị mức cường độ âm mà tai con người có thể nghe được là: A. vừa là tính chất vật lí vừa là tính chất sinh lí của âm thanh Câu 21: Chọn câu đúng. Nhạc âm là do nhiều nhạc cụ phát ra. độ cao của âm và cường độ âm C. Biên độ âm lớn. Độ cao của âm là một đặc tính của âm. Một trong những yêu cầu của các phát thanh viên về đặc tính vật lý của âm là: A.Trang 26 .Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ Câu 20: Âm sắc là A. Tần số âm nhỏ. cùng tần số và cùng biên độ Câu 24: Trong các phát biểu sau đây. phát biểu nào là đúng ? A.tăng cường độ âm. C. C. sóng âm là sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất như rắn.917. B.Vừa khuếch đại âm. vừa tạo ra âm sắc riêng của âm do đàn phát ra.độ đàn hồi của nguồn âm. D.Giữ cho âm phát ra có tần số ổn định. hộp đàn có tác dụng gì? A.457 Câu 14: Độ cao của âm phụ thuộc vào: A. D. màu sắc của âm thanh B. một tính chất vật lí của âm thanh C. C. độ cao của âm. sóng âm không truyền được trong chân không D. chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau : A. B.tăng tốc độ âm.tăng tần số âm. D. độ to của âm và cường độ âm D.Tránh được tạp âm và tiến ồn.từ 0dB đến 1000dB. Câu 22: Các đặc trưng sinh lí của âm gồm A.

D. Vận tốc truyền âm Câu 28: Chọn câu đúng. Tần số không xác định gọi là tạp âm. Độ to của âm phụ thuộc vào: A. Đồ thị âm là những đường cong tuần hoàn có tần số sát định.457 B. D. C. Câu 30: Độ to của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào: A. B. Độ to của âm khác với cường độ âm C. Tần số lớn gọi là âm thanh và ngược lại âm có tần số bé gọi là âm trầm D. Tần số xác định gọi là nhạc âm. Biên độ.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.917. D. C. Tần số. D. Tần số và biên độ âm. B. Vận tốc âm B. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Bước sóng và năng lượng âm C. Âm sắc là đặc tính sinh lý của âm được hình thành dựa trên đặc tính vật lý của âm là: A. Cường độ âm B. C. Âm sắc Câu 32: Chọn câu sai A. Biên độ dao động âm không đổi theo thời gian. cùng biên độ. Âm có: A. B. cùng tần số và cùng biên độ. Tần số biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Đơn vị đo cường độ âm là oát/m2 (W/m2) Dạng 18: Đặc điểm âm-nhạc âm Câu 1: Chọn câu đúng. chỉ phụ thuộc vào biên đô B. Lý. C. B. Năng lượng âm.Trang 27 . B. độ cao của âm phụ thuộc vào tần số. Có đường đồ thị luôn là hình sin. Câu 2: Đặc điểm nào sau đây đúng với nhạc âm? A. Vận tốc và bước sóng Câu 31: Đặc tính sinh lí của sóng âm không phải là A. Độ cao của âm phụ thuộc vào: A. Tần số càng lớn thì âm càng thấp D. chỉ phụ thuộc vào tần số C. A. Hai âm có cùng độ cao thì chúng có: A. C. C đều đúng. B. D. phụ thuộc vào tần số và biên độ Câu 26: Chọn câu đúng. cùng tần số. Bước sóng và năng lượng âm. Tần số và cường độ âm D.492. Tần số âm và mức cường độ âm. Biên độ và tần số. Độ to C. Câu 27: Chọn câu đúng. Tần số. độ cao của âm không phụ thuộc vào tần số mà phụ thuộc vào bước sóng C. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm D. Dạy kèm Toán. Cường độ âm là đại lượng đặc trưng cho độ to của âm D. Độ cao âm D. Vận tốc truyền âm Câu 29: Chọn câu đúng. độ cao của âm phụ thuộc vào tần số. Năng lượng âm. C. B. Đại lượng đặc trưng cho độ cao của âm là tần số B. cùng năng lượng. Biên độ. Tần số càng lớn thì âm càng cao Câu 25: Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm A.

Câu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của sóng cơ học? A. B.492. A. Âm cơ bản nghe to nhất B. C. D. C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. Âm cơ bản không gây cảm giác âm và được phát đồng thời với các họa âm của nó để tạo ra âm sắc D. Giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng. Âm có tần số lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “to”. B. năng lượng của sóng luôn luôn là đại lượng không đổi. Âm có cường độ lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “to”. D. f2 = 2 f1 D. Trong quá trình truyền sóng. Dạy kèm Toán. Năng lượng sóng luôn luôn không đổi trong quá trình truyền sóng. f1 = f2 B. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Âm sắc là một đặc tính của âm. f2 = 4 f1 Câu 4: Chọn câu phát biểu đúng: A. Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trong không gian. Câu 3:Chọn phát biểu sai về quá trình lan truyền của sóng cơ học. Dạng 19: Đặc điểm năng lượng sóng cơ học Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về năng lượng của sóng cơ học? A. C. Là quá trình truyền năng lượng. f1 = 2 f2 C. Âm có cường độ nhỏ thì tai ta có cảm giác âm đó “bé”. năng lượng sóng giảm tỷ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng. Tăng tỉ lệ với quãng đường truyền sóng. Mối quan hệ giữa tần số f1 của âm cơ bản và tần số f2 của họa âm bậc hai là : A. Độ cao của âm là một đặc tính của âm. B. năng lượng sóng giảm tỷ lệ với quãng đường truyền sóng. B. Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trên mặt phẳng. D. C.457 Câu 3: Một dây đàn phát ra âm cơ bản và họa âm bậc hai. B. Âm “to” hay “nhỏ” phụ thuộc vào mức cường độ âm và tần số âm. Là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong không gian và theo thời gian.917. D. Năng lượng của sóng từ một nguồn điểm sẽ: A. Lý. Họa âm có tần số là bội số của âm cơ bản Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Tạp âm là các âm có tần số không xác định. năng lượng sóng giảm tỷ lệ với quãng đường truyền sóng.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.Trang 28 . Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trong quá trình truyền sóng. Âm cơ bản là âm có 16Hz C. B. Trong quá trình truyền sóng. Nhạc âm là do nhiều nhạc cụ phát ra. Câu 4: Chọn câu trả lời đúng. D. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng C. năng lượng sóng giảm tỷ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng. Là quá trình truyền pha dao động. Là quá trình truyền dao động trong môi trường vật chất theo thời gian.

Luôn không đổi khi môi trường truyền sóng là một đường thẳng.125s thì tần số của sóng này là A. CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO Bài toán 1: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng Loại 1: Tính tần số. trong khi sóng truyền đi thì năng lượng vẫn không truyền đi vì nó là đại lượng bảo toàn C. Tần số của âm là A. L. quá trình truyền sóng là quá trình truyền các phần tử vật chất Câu 6: Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của sóng A. 16Hz. 10Hz. đối với sóng truyền từ một nguồn điểm trong không gian.L/4 Câu 2: Hai bước sóng cộng hưởng lớn nhất của một ống có chiều dài L. 4L. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . quá trình truyền sóng là quá trình truyền dao động trong môi trường đàn hồi B. 30 Hz D. Tăng tỉ lệ với bình phương của quãng đường truyền sóng. hai đầu hở là bao nhiêu? A.L C. 220 Hz C. Tần số của âm là Dạy kèm Toán. năng lượng sóng giảm tỷ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng Dạng 20: Bước sóng lớn nhất khi cộng hưởng âm Câu 1: Hai bước sóng cộng hưởng lớn nhất của một ống chiều dài L.2L D. C. chu kì của sóng Dạng 1: Biết vận tốc và bước sóng Câu 1: (TNPTL2-2007) Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0. Tần số của sóng đó là A.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động D. 27.5 Hz Câu 2: (TNPT-2009) Một sóng có chu kì 0. 4L. 4Hz. Câu 5:. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng dao động ngược pha pha nhau là 2cm .4L/3 B.917. 4L. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình truyền sóng A.4L/3 B. 30 Hz D.25 m.2L C. 2L.Trang 29 . 440 Hz D. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng dao động cùng pha nhau là 2cm . Tần số của âm là A.L C. L/2. quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng C. quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng B. 2L. 50 Hz B.492. 8Hz. và đầu kia kín là bao nhiêu? A. B.L/2 D. 40Hz Câu 5: Một nguồn truyền sóng đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền là 80cm/s. 4L/3. D. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng dao động vuông pha nhau là 1cm . D. 40Hz Câu 4: Một nguồn truyền sóng đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền là 40cm/s. Câu 3: Một nguồn truyền sóng đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền là 40cm/s. Lý.457 C. một đầu hở. 10 Hz B. 20Hz B. năng lượng sóng giảm tỷ lệ với quãng đường truyền sóng D. đối với sóng truyền từ một nguồn điểm trên mặt phẳng. 20Hz B. 10 Hz B.

20Hz B. T = 8 s D. f = 50Hz. 0.T = 1. 10 Hz B. 0. Tần số của sóng là: A. T = 0. Chu kì của sóng là A.8s D.05Hz .2m. 1.457 A.8Hz Câu 3: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s. Tần số và chu kì của sóng là: A.02s B. f = 5Hz.8s B.5Hz C. T = 100 s Dạng 2: Biết phương trình sóng Câu 1: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. 2. t tính bằng giây.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Chu kì dao động của sóng biển là : A.8Hz Câu 2: (PTVL8-8) Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nhô lên xuống tại chỗ 15 lần trong 30 s. 0. T = 1 s.1 s C.5Hz B. 4 (s) Dạy kèm Toán.T = 0. T = 0. Chu kì của sóng đó là A. 0. 10 Hz B.125s D. 3s Câu 4: Một người ngồi ở bờ biển thấy có 5 ngọn sóng nước đi qua trước mặt mình trong thời gian 10(s). Dạng 3: Biết số lần nhô lên trong thời gian t Câu 1: (PTVL9-8) Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .5 (s) C.25 Hz B. f = 100 Hz. 40Hz Câu 6: Một sóng lan truyền với vận tốc 200m/s có bước sóng 4m. A. B.01π (s) Câu 3: Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động uM = 4cos( 200π t − 2π x λ ) cm.917. 2 (s) B. f = 100 s D. C. Tần số của sóng là A.25 Hz B. f = 800Hz. C. Tần số của sóng là: A. f = 200 Hz. T = 50 s C. Lý. T = 50 s D.f = 0. 30 Hz D. 100π (s) C. T = 0.1 50 Câu 4: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 8cos 2π ( trong đó x tính bằng cm. D.2s Câu 7: Một sóng lan truyền với vận tốc 200m/s có bước sóng 4m. 3(s) D. 0. 2 Với x: đo bằng met. 20Hz B. Câu 8: Một sóng cơ học lan truyền với vận tốc 320m/s. 0.25s.01 s B.x )(mm). t: đo bằng giây. t x − ) mm. Chu kì của sóng là. 0. Tần số của sóng là: A. 1 Hz D.f = 5Hz. 0. f = 0.2s. 2s B. T = 200s C.02s. 30 Hz D. bước sóng 3.1 s B. f = 0. T = 0.01.f = 800Hz .46 Hz D. 100 (s) B. T = 0.05Hz.f = 50Hz . 2. T = 0.01(s) D. 2. Chu kỳ dao động tại điểm O là: A. B.T= 200s. Phương trình sóng tại một điểm trên dây có dạng u = 4cos(40πt π. 40Hz Câu 2: Phương trình dao động tại điểm O có dạng uo = 5cos ( 200π t ) (mm).T = 0. Tần số và chu kì của sóng là A.Trang 30 . 2.492.

Bước sóng là Dạy kèm Toán.2m/s. 2.2 m.5 (s) B. C. Chu kì dao động của sóng biển là : A. x đo bằng m .5m B. D. thì bước sóng của nó là: A. Lý. 2m C. 40 C. 1 m. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . 10 D. 0.5m D.5m D. với t đo bằng s. có phương trình sóng là u=6cos(4πt-0. T = 5 (s) D. C.5kHz truyền trong một môi trường với vận tốc 80 m/s.1 50 Câu 5: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u= 8cos 2π ( đó x tính bằng cm. 0. 50 cm. 30. sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ? A. Bước sóng là A.1. 4. T = 3 (s) C. thấy nó nhô lên cao 6 lần trong 15 giây. 3.5 Hz truyền trên một sợi dây đàn nhồ đủ dài với tốc độ 0. 200 cm. Câu 2 : (ĐHKA-2007) Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20πt(cm) với t tính bằng giây. 0.5m B.457 Câu 5: Một người quan sát 1 chiếc phao nổi trên mặt biển . Câu 4: Một sóng cơ có tần số 20Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 5000 cm/s .2m Câu 5: Một sóng cơ học có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với vận tốc 60 m/s.3.4m C. 1.02πx).5 m.4m D. trong đó u và x tính bằng cm.5m. B.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 0. 0.0 m. Biết vận tốc sóng trên dây là 1. C. Bước sóng của nó là A. 2. 100 cm.917.1.5m D. D.16m. 3m Câu 4: Đầu A của một sợi dây đàn hồi dài nằm ngang dao động theo phương trình u A = 5 cos(4πt + ) (cm). Sóng này có bước sóng là A. D. B. C.Trang 31 . thì bước sóng của nó là: A. 1m.492. 30 Câu 3: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5cos(6π t − π x) (cm). 0. B. 2. Bước sóng trên dây 6 π bằng: A.4m C. T = 6(s) Lọai 2: Tính bước sóng Dạng 1: Biết vận tốc với chu kì hoặc tần số Câu 1: (TNPTL2-2007) Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. 1.8m t x − ) mm. 0. 7. t tính bằng giây. D.25 m..2m Dạng 2: Biết phương trình sóng Câu 1: (TNPT-2009)Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox.6m B. Trong khoảng thời gian 2 s.2m C. 150 cm.trong 0. Coi sóng bi ển là sóng ngang.5 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là A. Bước sóng của nó là A. T = 2.5 m.6m.0 km. Câu 3: Một sóng cơ học có tần số 0. t tính bằng s. B.3m B. 1m. 75.25 m. 20 B.5 m Câu 2: (TNPT-2010)Một sóng cơ có tần số 0. 2m. D.8 m.2. Câu 6: Một sóng cơ có tần số 120Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 40m/s. Sóng này có bước sóng là A. B. C.

Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .492. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng dao động ngược pha pha nhau là 2cm .Trang 32 . 1000 m/s. 10 cm/s. B. C. 40 cm Câu 3: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước. Bước sóng của sóng này là A. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng dao động vuông pha nhau là 5cm . 40 m/s. C.1 50 Câu 6: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u= 8cos 2π ( trong đó x tính bằng cm.8 m. B. 0. người ta dùng nguồn dao động có tần số 50 Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2 mm. λ = 50cm C. khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà các phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là 0. 0. 10cm B. C. λ = 4 mm D. λ = 0.917. B. Bước sóng của sóng trên mặt nước là bao nhiêu? A. 6 m/s. D. với t đo bằng s. 40 cm/s D. D.4 cm. 30 m/s. x đo bằng m. 4 cm Lọai 3: Tính vận tốc truyền sóng –vận tốc phân tử vật chất của môi trường Dạng 1: Biết bước sóng với chu kì hoặc tần số Câu 1: Một sóng cơ học có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với bước sóng 4 mm thì vận tốc truyền sóng là: A. Lý. 58 cm/s D. 0. λ = 50cm C.4 m. B.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 3cm D.8 cm. Bước sóng trên dây bằng: A. 8 cm/s D. 48 cm/s. 3 m/s. λ = 8mm D.2cm C. C. Câu 2: Một nguồn truyền sóng đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền là 80cm/s. 30cm D. B. Câu 4: Một sóng cơ học có chu kì 4s truyền trong một môi trường với bước sóng 8m thì vận tốc truyền sóng là: A. Bước sóng trên dây bằng: A. C. 1500 m/s. 60 m/s. Câu 2: (CĐKA-2008) Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với Dạy kèm Toán. 2 m/s. 6 m/s. B.20cm C. 0. Trên phương truyền sóng. λ = 1m A. λ = 0. 0. 1cm B.1m Dạng 3: Biết khoảng giữa hai điểm gần nhau dao động vuông pha hoặc ngược pha Câu 1: (TNTX-2012) Một sóng hình sin lan truyền trên trục Ox. Câu 4: Một nguồn truyền sóng đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền là 40cm/s. Dạng 2: Biết phương trình sóng Câu 1: (TNPT-2011) Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5cos(6π t − π x) (cm).1m B. Bước sóng là B. λ = 8mm D. 10 m/s. λ = 1 mm B. Câu 2: Một sóng cơ học có chu kì 0. Câu 3: Một sóng cơ học có tần số 300Hz truyền trong một môi trường với bước sóng 5m thì vận tốc truyền sóng là: A. λ = 1m t x − ) mm. 1000 cm/s D. λ = 8 mm.4 m. t tính bằng giây. 50 cm/s. C. λ = 2 mm C. 4 cm/s. Tốc độ truyền sóng này là A.2s truyền trong một môi trường với bước sóng 2m thì vận tốc truyền sóng là: A. 40 m/s.457 A. 1500 cm/s.

334 m/s. Lý. Câu 3: (CĐKA-2009) Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0. 100 cm/s. Tốc độ truyền sóng bằng A. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . t là thời gian được tính bằng giây (s). 1 m/s. D. 0. C. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây có giá trị.Sóng tại M có phương trình u M = 1. C.14m/s B.4m/s D. 7. 6 B. 3 D. 3 m/s. Tốc độ truyền của sóng này là A. Phương trình sóng tại một điểm trên dây có dạng u = 4cos(20πt Với x: đo bằng met. t tính bằng giây).85m/s D. Tốc độ truyền sóng này là A. 5 m/s. 314m/s.5 cos(10πt − )cm . 6 m/s.917. 8. 9.02πx) (u và x tính bằng cm. B. 30 m/s. 40 cm/s D.4m/s Câu 9: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos ( 20t − 4x )( cm ) (x tính bằng mét. t tính bằng giây). C. 50 cm/s. Câu 4: (CĐKA-2010) Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(6πt-πx) (cm) (x tính bằng mét.457 phương trình u = cos(20t − 4x) (cm) (x tính bằng mét.gửi đến một điểm M cách O một khoảng 0.492. t: đo bằng giây. B. 3 Câu 5: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. 200 cm/s. D. Câu 8: Một sóng truyền theo trục Ox được mô tả bỡi phương trình u = 8 cos 2 π ( 0 . x đo bằng m. 50 cm/s. 60 cm/s C. B. Vận tốc của sóng là A. 100 cm/s. Câu 7: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0. t tính băng giây. 150 cm/s. 60 m/s.cos(10 π t . 7.85m/s C. t tính bằng giây).Trang 33 . 40 cm/s. 60 m/s D. D. 100m/s. C.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. C. 150 cm/s. 1 m/s. 6 m/s.14m/s Dạy kèm Toán. D. B.16cm/s Câu 11: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x 2000t) (cm). Câu 10: Sóng tại nguồn O có pha ban đầu bằng 0 . 50 cm/s. D. C. C. 30mm/s Câu 6: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5cos(6π t − π x) (cm). Câu 12: Một nguồn sóng tại O có phương trình u0 = a. 8 m/s D.02πx) (u và x tính bằng cm. 4 m/s. 331m/s. A. trong đó x là toạ độ được tính bằng mét (m). Tốc độ truyền của sóng này là : A.5 m/s B.5π x − 4 π t ) (cm) trong đó x tính bằng mét.1m . Vận tốc truyền sóng là A. 3 m/s. 5 m/s. B. 50 cm/s. π.cos(10 π t) truyền theo phương Ox đến điểm M cách O một đoạn x có phương trình u = a. 60mm/s B. 0. với t đo bằng s. 4 m/s. B.4x).8cm/s C. 4 m/s C. t tính bằng giây).2m/s B. t tính bằng giây). 200 cm/s.x )(mm). x(m). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng : A.Tốc độ 4 π truyền sóng là: A. Vận tốc truyền sóng là : A. Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng A.

Vận tốc trong môi 3 trường đó có giá trị : A. Tốc độ truyền sóng là A. 15 m/s C. Tốc độ truyền sóng là A. Vận tốc truyền sóng biển là A. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng. 12 m/s D. 1 (m / s) C. 16m/s D.917.8 m/s. 2 m/s. 4m C. 15 m/s C.20(cm/s) C.8m B.492.Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là : A. gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0. 2.5 m. ở về một phía so với nguồn. ở về một phía so với nguồn. tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. 25 m/s Câu 2: Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là : A.5m/s D.5m/s B. 25cm/s Câu 3: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nhô lên xuống tại chỗ 15 lần trong 30 s. D. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .5(m / s) B.8 m/s.40(cm/s) D. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là : Dạy kèm Toán. B. khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 10 m. 6m D.457 Câu 13: Một sóng cơ học lan truyền trong môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x(m) có phương trình sóng: u = 4 cos(2πt − π 4 x)cm . Câu 7: Trong thời gian 12s một người quan sát thấy 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. 2m/s Câu 14: Một sóng cơ học lan truyền trong 1 môi trường vật chất tại 1 điểm cách nguồn x(m) có phương trình sóng : u = 4 cos ( π 3 t- 2π x) (cm). 0. 2 m/s.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là : A. Khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau băng 24 cm. C. khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 10m. 2.5 m/s. 25 m/s Câu 5: Tại điểm O trên mặt nước yên tĩnh. 2. 4m/s C.Trang 34 . C. 30 m/s D.5m. Từ O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh. 4. 30 m/s B. Bước sóng có giá trị: A. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng. tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. 0. Vận tốc truyền sóng là 2m/s.80(cm/s) Câu 6: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s. Câu 4: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz.48m Câu 8: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s. 2. 25m/s C. B. có một nguồn sóng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f = 2Hz. 3. gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0. 2(m / s) Dạng 2: Biết số ngọn sóng trong thấy thời gian t hoặc số lần nhô lên xuống trong thời gian t và khoảng cách giữa các ngọn sóng Câu 1: (ĐHKA. 4 m/s. Vận tốc truyền sóng trong môi trường đó có giá trị: A. Lý. 4 m/s.2010) Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz. 1 m/s. 8m/s B. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là 20cm. khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2 m.5 (m / s) D. 12 m/s B. 1.160(cm/s) B. D.

Vận tốc truyền sóng trên dây là.1.25 m/s. v = 6.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 2 m/s.4. 2. 1. D. Trên mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3 cm. A. 4 m/s.492.45cm/s Câu 14: Một điểm A trên mặt nước dao động với tần số 100Hz. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . v = 6. B.457 A.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A. D. 3.6m/s C. Biết khoảng cách giữa 7 sóng gợn lồi ( bụng sóng ) liên tiếp là 3 (cm). v = 1m/s B. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là : Dạy kèm Toán. 50 m/s.5m/s B. v = 8m/s. người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Câu 18: Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz. Câu 16: Một sóng cơ học lan truyền trên sợi dây đàn hồi.khoảng cách giữa 3 gợn sóng nằm kề nhau của sóng là 6m.0. 4. 50(cm / s) C. 1 m/s. B. người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. trong khoảng thời gian 6s sóng truyền được 6m.6m/s B. 100(cm / s) D. v = 4m/s D.3m/s Câu 13: Một quả cầu nhỏ chạm vào mặt nước .8cm . v = 200 cm/s Câu 17: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngon sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng truyền qua trước mặt trong 8s. B.60cm/s D.35m/s D.Tốc đô truyền sóng trên mặt nước là A. v = 16m/s. 5 cm/s.917. v = 2m/s C. v = 100 cm/s D. C. v = 400cm/s.3. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. Khoảng cách giữa 4 gợn lồi kề nhau là 1.5 m/s. 150 (cm / s) Câu 10: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s. 50 cm/s.B. khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2 m. v = 1 m B.90cm/s C.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A.5 m/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là : A. C. Lý.4(cm).đang rung nhẹ theo phương vuông góc với mặt nước với tần số 100 Hz.5 cm/s.1.120cm/s B.2m/s D. Câu 9: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với f = 100(Hz) gây ra các sóng có biên độ A = 0. v = 16 m/s. D. Khi đó vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A.Trang 35 .tạo nên hệ sóng lan truyền trên mặt nước .0m/s C.67m/s Câu 12: Khi sóng truyền qua trên mặt nước thì thấy cách bèo nhấp nhô tại chỗ 90 lần trong 1 phút . D. Câu 11: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp bằng 90cm và có 7đỉnh sóng qua trước mặt anh ta trong 9s . v = 400 cm/s.B. Vận tốc truyền sóng nước là: A.2 m/s. khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. D. 3 m/s. v = 400 m/s. 25(cm / s) B. v = 6 m C. C. C.25m/s. Câu 15: Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu? A.1.25 m/s. C. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là A. 0. v = 400m/s Câu 18: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s.

B. v = 0. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của phân tử vật chất môi trường và tốc độ truyền sóng là: A. Trên mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Phương trình sóng tại nguồn u = 3 c o s π t ( cm ) . D. 2cm/s B.6 m/s. 2cm/s C. 4 cm 3 Dạy kèm Toán. 3cm/s C.2m/s B.917. Câu 20: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trọng 8s. 4 m/s. 3 π cm/s C. 2 π cm/s B. 3. 1. 5 π cm/s Câu 3: Một sóng cơ học lan truyền theo phương x là u = 3 c o s(1 0 0 π t − x ) ( cm ) . 5cm/s Lọai 5: Tính biên độ sóng Dạng 1: Biết phương trình sóng và một li độ tại thời điểm t0 Câu 1: Một sóng cơ cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là u0 = Acos   2π  T  t  . 24 π cm/s B. 2 m/s. t tính băng giây. C. Một điểm M cách nguồn O bằng  1 T bước sóng ở thời điểm t = có li độ uM = 2 cm. v = 5 cm/s. Câu 19: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước.Từ điểm O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh.492. v = 50m/s. Vận tốc dao động một điểm trên dây có tọa độ x = 25 cm tại thời điểm t =4s là: A. 40(cm / s) C. 2. 44 π cm/s Câu 2: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25 cm/s.5m/s D. 0 2 π x ) (cm) trong đó x tính bằng cm. Vận tốc dao động phân tử vật chất tại M cách O một khoảng 25 cm tại thời điểm t =4s là: A.25m/s C.Trang 36 . v = 0. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là A. 4cm D. v = 0. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là 20(cm).4 m/s. Câu 22: Tại 1 điểm O trên mặt nước yên tĩnh có 1 nguồn DĐĐH theo phương thẳng đứng với tần số f = 2(Hz). 20(cm / s) B. v = 50cm/s. v = 0. D. v = 0. Khi đó vận tốc truyền sóng trên mặt nước là : A. 120 (cm / s) Dạng 3: Tính vận tốc dao động của phân tử vật chất tại một điểm Câu 1: Một sóng truyền một sợi dây dài có phương trình u = 6 c o s(4 π t − 0. 2 m/s 3 B. 3m/s Câu 21: Một điểm A trên mặt nước dao động với tần số 100Hz. người ta dùng nguồn dao động có tần số 100 Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 4 mm. 4. C.5 m/s. C. 4cm/s D. Lý. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . 34 π cm/s D.457 A. B.2 m/s B. 4 π cm/s D. D. Biên độ của sóng A là : 3 2 A. 80(cm / s) D.5cm/s.8 m/s. 14 π cm/s C. Vận tốc sóng trên mặt nước là bao nhiêu ? A. 1 m/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A.

Vào lúc t.5s thì u có giá trị nào sau đây? A. Biết tai thời điểm t = 0. t tính bằng giây. B. B làm tiêu điểm có AM1 –BM1 =1cm và AM2 –BM2 =3. Vị trí của phần tử 0. Hai điểm M1. 4 cm 3 Dạng 2: Biết hai li độ tại thời điểm t0 Câu 1: (ĐHKA-2012) Hai điểm M. M2 nằm trên elip nhận A. 4cm D. 3 cm. Vào lúc li độ của sóng tại điểm M là +1cm thì sau đó 5s li độ của vật cũng tại điểm M là A.25 λ ( λ là bước sóng). 3 3 cm 2 D. khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3 cm. 4cm D. -3 cm. Vào thời điểm t1 người ta thấy li độ dao động của điểm M và N lần lượt là uM=4cm và uN=-4cm. D. uM = 2. 3 3 cm C. Vào thời điểm sau đó 1. uM = 5 cm D. ±3cm B. D. −1. B. 2cm/s C. -2cm Dạy kèm Toán. Cho rằng sống truyền đi với biên độ không đổi và vận tốc 15 cm/s. Loại 7: Biết li độ sóng ở thời điểm này tính li độ của sóng ở thời điểm khác Câu 1: Một sóng dao động có phương trình u = 2cos  t − 2π x  ( cm ) . 3 2 m/s B. Biên độ sóng là : 6 λ 5T phân tử tại M cách O 6 A. Tại thời điểm li độ của M1 là 3mm thì li độ M2 tại thời điểm đó là: A. u = 3cm .Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. t tính bằng s). C. 3cm/s C. Lý.492. uM = 0 mm B. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Tại một thời điểm.5 cm π 3 Câu 2: Biểu thức sóng tại 1 điểm nằm trên dây cho bởi u = 6 cos t (cm). 2m D. 3 m/s 2 B.457 Câu 2: Một sóng cơ cơ học lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi. chu kì sóng T và bước sóng λ . phân tử tại O qua vị trí cân bằng theo chiều dương và tại thời điểm t = một đoạn d = có li độ -2cm. Câu 2: Một sóng cơ được phát ra từ nguồn O và dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi khi qua 2 điểm M và N cách nhau MN=0. 5cm C. −3 3 cm. 2 3 cm. 1m B. 4 2 cm Lọai 6: Tìm li độ của vật ở thời điểm t Câu 1: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cos π ( t x − ) mm. 6 cm. ±3 3cm Câu 3: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình u1 = u2 = 4cos10π t (trong đó u tính bằng mm. uM = 5 mm C. -1m C.   2  π Trong đó : t ính bằng s. 3 cm.Trang 37 . 3 2 cm.5cm. Biên độ sóng bằng A.917. trong đó x tính bằng cm.1 2 sóng M cách gốc toạ độ 3m ở thời điểm t = 2s là A. Biên độ sóng là : A.

số bụng sóng và nút sóng hoặc biết bước sóng và vận tốc Câu 1: (TNPTL1-2008)Trên một sợi dây có chiều dài l .2007) Trên một sợi dây có chiều dài l . 2v/ l. trên phương này có hai điểm P và Q với PQ = 15cm.4 m/s . Vào lúc li độ của sóng tại điểm M là 3cm và li độ đang tăng thì sau đó 1/8 và cũng tại điểm đó li độ của sóng là : A. hai đầu cố định. Biên độ sóng bằng a = 1cm và không thay đổi khi lan truyền . Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng . nv Câu 4: (CĐKA-2011) Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB. v . v/4 l Câu 3: (CĐKA-2010) Một sợi dây chiều dài ℓ căng ngang. dao động truyền đi với vận tốc 0. ℓ . D. Biết li độ của dao động tại M ở thời điểm t là 3 cm. để vẫn có 6 nút thì tần số dao động của đầu A phải bằng Dạy kèm Toán. C.917.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là nút). Nếu tại thời điểm t nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là A. Biết sóng truyền từ O đến M với vận tốc 2  40cm/s. -3. tốc độ truyền sóng trên dây là v. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. C. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là A. v ℓ Câu 2: (CĐKA. Trong đó : t ính bằng s. Bài toán 2: Tính các đại lượng đặc trưng của sóng dừng Loại 1: Tính tần số hoặc chu kì của sóng dừng Dạng 1: Tính tần số hoặc chu kì biết chiều dài. ℓ .492. nv . D. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. -3 C. 3m D. B. Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút.8cm Câu 3: Một sóng dao động có phương trình tại nguồn O là π  u = 4cos  t  ( cm ) . Tốc độ truyền sóng v = 0. v 4ℓ C. Tần số của sóng là A. xM = . Tần số của sóng là A. -4cm Câu 4: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz. 0 D. ℓ C. xM = 4 cm. Lý.8m B. 1cm B. v/2 l.4m/s theo phương Oy.Trang 38 . 2nv D. Trên dây có một bụng sóng. Li độ của điểm M sau thời điểm sau đó 6 giây là A. v 2ℓ B. 4m B. Trong đó : tính bằng s. B. đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. hai đầu cố định.4 cm. nℓ B.457 Câu 2: Một sóng dao động có phương trình u = 6cos ( 2π t − π x )( cm ) . Một điểm M cách O khoảng d = OM . Lúc thời điểm t li độ của vật tại M là 3 cm thì lúc t +6 li độ của M là : A. 2m D. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ truyền sóng của dây như cũ. -3m C. xM = 3 cm. 2v ℓ D. 2cm Câu 5: Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với phương trình dao động tại O: x = 4cos( π 2 t- π 2 ) (cm). -1cm C. xM = -3 cm. đang có sóng dừng. v/l. hai đầu cố định. 2.

tần số dao động là 27 Hz. D.150Hz D. Câu 7: Khi có sóng dừng trên một dây AB thì thấy trên dây có 7 nút (A và B trên là nút). Tần số của sóng truyền trên dây là: A.5 ) λ . 10Hz D.12. 81 Hz D. 200Hz D. 67. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . B. Biết hai tần số gần nhau tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 nút. C. 20Hz. 18 Hz.250Hz Câu 2: Một sợi dây giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Tần số dao động của dây là A.75Hz Câu 9: Khi có sóng dừng trên dây AB thì thấy trên dây có 4 nút (kể cả hai đầu A. đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. 100Hz D. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s.25Hz Câu 6: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1. Lý. 71. B).25Hz C. 25 Hz. đầu B cố định. Với dây AB và vận tốc truyền sóng như trên. 74.14Hz.457 A. Tần số sóng là 42Hz. D. 100Hz D. trên dây có 3 nút sóng .5 Hz Câu 10: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1. Nếu dây rung thành 2 bó thì tần số dao động của bản rung là: A. 12.2m đầu A cố định đầu B tự do.5Hz Câu 2: Sợi dây AB =21cm với đầu B tự do. Không kể hai đầu A và B. Cho biết có sóng dừng trên dây. Biết tốc độ truyền sóng trên dây bằng 60 m/s. 80Hz.8m. C. được rung với tần số f và trên dây có sóng lan truyền với tốc độ 24m/s. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây.Gây ra tại A một dao động ngang có tần số f. 50Hz B. 75Hz C. 58. 50Hz B.8Hz D.Trang 39 .5 Hz C. C. 9. Câu 5: Trên một sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng. 23 Hz. hai đầu cố định. Vận tốc truyền sóng là 4m/s. 28Hz C. Giá trị của tần số là: A. B. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây là: Dạy kèm Toán. 85Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là 50m/s. đầu A gắn vào một bản rung dao động với tần số 50Hz. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm. 63Hz Câu 8: Một dây AB nằm ngang dài 2m. người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc ∆ϕ = ( k + 0. 30Hz B. 8.5Hz B.1Hz Dạng 3: Tính tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây Câu 1: Một sợi dây giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. muốn trên dây có 5 nút (A và B cũng đều là nút) thì tần số phải là: A. Nếu muốn có 10 nút thì tần số dao động là A.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.4Hz B. Biết hai tần số gần nhau tạo ra sóng dừng trên dây là 125Hz và 300Hz. Sóng truyền trên dây có tần số là : A.492. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng 25 m/s. 76.917. muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là A. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây. 150Hz C. 714Hz D. 75Hz C. 90Hz.5Hz C.5Hz B. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây là: A. 50Hz B. 7. 95Hz. Biết tần số có giá trị trong khoảng 8 Hz đến 13 Hz. 90 Hz B.125Hz Dạng 2: Biết độ lệch pha giữa hai điểm và khoảng biến thiên của tần số Câu 1: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây.

hai đầu cố định. hai đầu cố định và rung với hai nút sóng thì bước sóng của dao động là: A. 32 cm D. 0. 1m. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .Tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây: A.2/3m D. 0.Đầu A dao động điều hòa với biên độ nhỏ. hai đầu cố định và rung với 1 múi sóng thì bước sóng của dao động là: A. 2m. λ = 13.5m C.8m.5s.4m D. 70Hz C. Bước sóng trên dây là C. đầu B cố định.4 m.8 m. 40 cm Câu 7: Một sợi dây dài 1m .5m. Bước sóng của sóng này là A. tạo ra một sóng dừng trong ống sáo với âm là cực đại ở hai đầu ống.457 A. λ = 80cm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.Người ta tạo sóng dừng trên dây với 3 bụng sóng .Bước sóng trên dây bằng A.4m B. có sóng dừng với 2 bụng sóng. 300Hz D. đang có sóng dừng ổn định.0. Lý. 110Hz Loại 2: Tính bước sóng của sóng dừng Dạng 1: Tính bước sóng biết chiều dài. Trên phương truyền sóng. C.10cm D.25m. 0. hở hai đầu. C.3m B. 0.15cm C. hai đầu cố định.175Hz Câu 3:Vận tốc truyền sóng trên một sợi dây là 40m/s.Trang 40 . Giá trị của bước sóng λ là: A. Biết hai thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0. 20 m C. λ = 20cm. 2m D. Câu 6: Quan sát hiện tượng sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi nhẹ AB dài l = 80 cm. 50Hz B. 0. Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 0.2m Câu 8: Một sợi dây dài 1m. 1m B. khi dây dao động với tần số 600 Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng.Hai đầu dây cố định. 1m B. Bước sóng của sóng truyền trên đây là A.492. 0.hai đầu cố định . trong khoảng giữa ống sáo có hai nút sóng. Người ta thấy trên dây có sóng dừng với 5 múi sóng. căn ở hai đầu cố định. B. B.25m Câu 9: Một sợi dây dài 1m. Bước sóng của âm là A. 90Hz B.6m C. Khi tần số sóng trên dây là 200Hz.20cm Câu 5: Một ống sáo dài 80cm. 2m D. Câu 2: (TNTX-2011) Một sợi dây căng ngang. λ = 40cm.917. 18 m B.2. D.3/2m C. D. λ = 40 cm D. C. 0.1. số bụng sóng và nút sóng hoặc biết tần số (chu kì) và vận tốc Câu 1: (TNPT-2009)Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m.0. 25cm B. 3 cm B. khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà các phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là 0. 0. 0. trên dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng.0. 60Hz D. 150Hz C.4 cm.4 m Câu 4: Hai sóng hình sin cùng bước sóng λ cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây cùng vận tốc 20 cm/s tạo ra sóng dừng. Bước sóng trên dây là: A.8 cm.25m Câu 10: Một dây đàn dài 40 cm. Giá trị của bước sóng là A. D. λ = 160cm.8m Câu 3: (TNTX-2012) Một sóng hình sin lan truyền trên trục Ox. λ = 80 cm A. λ = 20 cm Dạy kèm Toán.5m C. B.

Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O. số nút hoặc số bụng và tần số hoặc chu kì Câu 1: (TNPTL1-2007) Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm. D. 2.4cm Lọai 3: Tính vận tốc truyền sóng trên dây–vận tốc phân tử vật chất của trên dây Dạng 1: Biết chiều dài.2008) Trong thí nghiệm về sóng dừng. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng. Câu 2: (TNPTL1-2008) Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M.N lần lượt là 1/20 và 1/15s. người ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. đầu A gắn vào một nhánh của âm thoa có tần số f= 100Hz.2cm Bước sóng của sợi dây là: A. 40m/s. đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. 60 m/s B. Biết khoảng cách giữa 2 điểm M.8 cm C. 30 cm.492. Không xét các điểm bụng hoặc nút.6cm B. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200Hz. D.2m với hai đầu cố định.N. C. người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định Dạy kèm Toán. 90 m/s Câu 4: (ĐHKA-2007) Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz.9 m có sóng dừng. người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên.Cho biết khoảng cách từ B đến nút dao động thứ 3 (kể từ B) là 5cm. C. λ = 20cm.Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz. 4cm.P sao cho O là điểm nút. Bước sóng trên dây có giá trị bằng A. 90 cm/s B. Sóng truyền trên dây có tốc độ là A. Dạng 2: Biết những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau a Câu 1: (ĐHKA+A1-2012) Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. coi A và B là nút sóng. trên một sợi dây đàn hồi dài 1. 1. 20m/s. Lý. B. λ = 80cm.N là 0. 40 cm/s D. 90 cm. 2. 4. 5.917. Bước sóng trên dây là: A.5cm D.3cm B. λ = 3.5cm. 45 cm. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . 75 m/s Câu 3: (TNPT-2010) Trên một sợi dây dài 0. Tính bước sóng ? A. khi dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. 10m/s. vận tốc truyền sóng trên dây là: A.N thuộc đoạn OP) . 5m/s.M. 50 m/s B. λ = 40cm. 6cm Câu 12: Một dây đàn dài 40cm. B. quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15cm. C. B.457 Câu 11: Một sợi dây AB treo lơ lửng. D. 100 m/s Câu 5: (ĐHKA. 80 m/s C. 25 m/s D.Trang 41 . P là điểm bụng sóng gần O nhất (M.2cm D. 60 cm. Câu 2: Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f=5Hz. căng ở hai đầu cố định. Vận tốc truyền sóng trên dây là : A. 40 m/s C. đầu B giữ cố định. 40 m/s D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 100 m/s C. C.

Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai- 917.492.457

còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. 8 m/s. B. 4m/s. C. 12 m/s. D. 16 m/s. Câu 6: ( ĐHKA-2009) Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là : A. 20m/s B. 600m/s C. 60m/s D. 10m/s Câu 7: (CĐKA-2010) Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 50 m/s B. 2 cm/s C. 10 m/s D. 2,5 cm/s Câu 8: ( ĐHKA-2012) Trên một sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng . Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 15 m/s B. 30 m/s C. 20 m/s D. 25 m/s Câu 9: Một nam điện có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz đi qua. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Tính vận tốc sóng truyền trên dây? A.60m/s B. 60cm/s C.6m/s D. 6cm/s Câu 10: Một dây dàn dài 60cm phát ra âm có tần số 100Hz. Quan sát trên dây đàn ta thấy có 3 bụng sóng. Tính vận tốc truyền sóng trên dây. A. 4000cm/s B.4m/s C. 4cm/s D.40cm/s Câu 11: Một dây đàn dài 40cm,hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Vận tốc sóng trên dây là A. v = 79,8m/s B. v = 120 m/s C. v = 240m/s D. v = 480m/s. Câu 12. Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80 cm, đầu B giữ cố định , đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50 Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 10 m/s B. 5 m/s C. 20 m/s D. 40 m/s Câu 13: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định cồn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. 60 m/s B. 80 m/s C. 40 m/s D. 100 m/s Câu 14: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, được rung với tần số 50 Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Vận tốc sóng trên dây là A. v = 60 cm/s B. v = 75 cm/s C. v = 12 m/s D. v = 15 m/s. Câu 15: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, được rung với tần số 50Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Tốc độ sóng trên dây là:
Dạy kèm Toán, Lý, Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác - Trang 42

Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai- 917.492.457

A. v = 60cm/s. B. v = 75cm/s. C. v = 12m/s. D. v = 15m/s. Câu 16: Một sợi dây đàn dài 1m, được rung với tần số 200Hz. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 6 nút. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 66,2m/s. B. 79,5m/s. C. 66,7m/s. D. 80m/s. Câu 17: Một dây đàn dài 60cm phát ra một âm có tần số 100Hz. Quan sát dây đàn người ta thấy có 4 nút (gồm cả 2 nút ở 2 đầu dây). Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. V = 0,4m/s B. V = 40m/s C. V = 30m/s D. V = 0,3m/s Câu 18: Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A,B cố định. Một sóng truyền với tần số 50Hz, trên dây đếm đuợc ba nút sóng. Không kể hai nút A,B. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 30m/s B. 25m/s C. 20m/s D. 15m/s Câu 19: Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tần số 50Hz, trên dây đếm được năm nút sóng, kể hai nút A, B. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 30m/s B. 25m/s C. 20m/s D. 15m/s Câu 20: Một dây đàn dài 60cm phát ra một âm có tần số 10Hz. Quan sát người ta thấy có 4 nút (gồm cả 2 nút ở 2 đầu dây) và 3 bụng.Vận tốc truyền trên dây là: A. 4cm/s B.40cm/s C.4m/s D.6m/s Câu 21: Một sợi dây đàn hồi dài 50(cm) có hai đầu có định, dao động duy trì với tần số f = 5(Hz), trên dây có sóng dừng ổn định với 5 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây bằng A. 0,4(m/s). B. 2(m/s). C. 0,5(m/s). D. 1(m/s). Câu 22: Một dây sắt dài 1,2m mắc giữa 2 điểm cố địnha,B. Phía trên dây có một nam châm điện được nuôi bằng dòng xoay chiều f= 50Hz. Khi dây dao động người ta thấy xuất hiện 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 40m/s B.60m/s C.80m/s D.100m/s Câu 23: Một dây AB dài 120cm,đầu A mắc vào dọc một nhánh âm thoa có tần số f=40Hz,đầu B gắn cố định.Cho âm thoa dao động, trên dây có sóng dừng với 4 bó sóng dừng.Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 20m/s B.15m/s C. 28m/s D. 24m/s Câu 24: Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz,người ta thấy rằng ngoài hai đầu dây trên sợi dây còn có bai điểm luôn đứng yên.Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 40 m/s. B. 80 m/s. C. 60 m/s. D. 100 m/s. Câu 25: Một dây đàn dài 40cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. v = 79,8m/s. B. v = 120m/s. C. v = 240m/s. D. v = 480m/s. Câu 26: Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. v = 100m/s. B. v = 50m/s. C. v = 25cm/s. D. v = 12,5cm/s.
Dạy kèm Toán, Lý, Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác - Trang 43

Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai- 917.492.457

Câu 27: Dây AB căn nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. v = 100 m/s B. v = 50 m/s C. v = 25 cm/s D. v = 12,5 cm/s. Câu 28. Quan sát hiện tượng sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi nhẹ AB dài l = 1 m. Đầu A dao động điều hòa với tần số f = 30 Hz, đầu B cố định. Người ta thấy trên dây có sóng dừng với 4 nút sóng ( kể cả hai đầu A và B ). Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 1,2 m/s B. 1,5 m/s C. 3,0 m/s D. 2,4 m/s Câu 29: Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, nguời ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là A. 50 m/s B. 100 m/s C. 25 m/s D. 75 m/s Dạng 2: Biết bước sóng và khoảng thời gian ngắn nhất thõa mãn điều kiện cho trước Câu 1: (ĐHKA- 2011) Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 2 m/s. B. 0,5 m/s. C. 1 m/s. D. 0,25 m/s. Câu 2: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, M là điểm trên dây cách B một khoảng 12cm. Biết một chu kì sóng khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phân tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 1,8 m/s. B. 1,5 m/s. C. 2,8 m/s. D. 2,4 m/s. Dạng 3: Biết số âm gần nhau liên tiếp tạo sóng dừng Câu 1: Một sợi dây căng 2 đầu cố định cách nhau 80 cm. Hai sóng có tần số liên tiếp cùng tạo ra són dừng trên dây là 70 Hz và 84 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây không đổi. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 22,4 m/s. B. 22,8 m/s. C. 0,28 m/s. D. 0,24 m/s. Câu 2: Một sợi dây căng 2 đầu cố định cách nhau 40 cm. Hai sóng có tần số liên tiếp cùng tạo ra són dừng trên dây là 30 Hz và 45 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây không đổi. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 32 m/s. B. 22m/s. C. 2 m/s. D. 12 m/s. Dạng 4: Tính vận tốc của một điểm trên dây có sóng dừng biết biểu thức sóng dừng Câu 1: Biểu thức sóng dừng tại một điểm có tọa độ x vào thời điểm t trên dây xác định bởi: u = 2cos (π x ) .cos (10π t )( cm ) . Trong đó: x tính bằng m, t tính bằng s. Vận tốc của dây tại vị trí có tọa độ x = 25 cm vào lúc t =1/40s là: A. -24,6 m/s. B. 24,6 cm/s. C. -31,4cm/s. D. 31,4 cm/s. Câu 2: Biểu thức sóng dừng tại một điểm có tọa độ x vào thời điểm t
Dạy kèm Toán, Lý, Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác - Trang 44

6 B.9 và 9 B. Trong đó: x tính bằng m.Tính số bó sóng nguyên hình thành trên dây: A. Biểu thức sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ tại điểm M cách đầu phản xạ B một đoạn x cho bởi: u = u0 sin ( 4π x ) .Trang 45 . Biểu thức sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ tại điểm M cách đầu phản xạ B một đoạn x cho bởi: u = u0cos (10π x ) . Giá trị của u0 là: A. Kể cả A và B. 100 mm Câu 2: Trên đoạn dây đàn hồi AB có sóng dừng xảy ra. số bụng trên dây Câu 1 : (CĐKA-2009) Trên một sợi dây đàn hồi dài 1.6 m/s. t tính theo đơn vị s. Số bụng sóng trên dây là A.2 m. đầu còn lại được tự do.7m có một đầu tự do . D. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. 2.4 C. A được coi là nút sóng.cos ( 20π t ) . 100 mm Loại 5: Tính số nút. C. t tính theo đơn vị s. Giá trị của u0 là: A.cos ( 5π t ) . 4. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Trong đó: x tính theo đơn vị m. Khoảng cachs gần nhất giữa hai điểm dao động có cùng biên độ bằng a là 20 cm. 3.917. 7 nút và 6 bụng. B. đang có sóng dừng. số bụng sóng trên AB là: A. 10mm. D. Biết rằng khoảng cách giữa 3 bụng sóng liên tiếp là 16cm. D.2 Câu 5: Một sợi dây đàn hồi dài 0. một đầu dây cố định. 6 B. trên dây có A. C. 3 nút và 2 bụng.cos ( 50π t )( cm ) .5 D. hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. đầu B cố định.4 Câu 6: Một sợi dây có dài l = 68cm .9 và 10 Dạy kèm Toán.8 và 9 D. Vận tốc của dây tại vị trí có tọa độ x = 50 cm vào lúc t =1/40s là: A.457 trên dây xác định bởi: u = 40cos (π x ) . -24. 3 B.4cm/s. Lý.biết vận tốc truyền sóng v = 32m/s. Trong đó: x tính theo đơn vị m. Số bụng sóng và nút sóng có trên dây lần lượt là: A. C. Bề rộng của bụng sóng là 4a.Tại M cách B 12. đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz.Tại M cách B 10/3 cm biên dộ dao động của dây là 5 mm. trên dây có sóng dừng. Đáp án khác Loại 4: Tính biên độ của sóng dừng Câu 1: Trên đoạn dây đàn hồi AB có sóng dừng xảy ra.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.4 Câu 4: Một dây dài 120cm đầu B cố định.492. 10 cm. D. 31. 5 D. 100cm B. t tính bằng s.3 C. B. C. hai đầu cố định. Câu 3: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài 120 cm. D. 10 cm. 24. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định.9 và 8 C. 100cm B. B.3 C.6 cm/s. đầu A gắn với một nhánh âm thoa dao động với tần số 40Hz. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Vận tốc truyền sóng trên dây là 32m/s. trên dây có sóng dừng.5 D. tìm số bụng sóng dừng trên dây biết rằng đầu A nằm sát ngay một nút sóng dừng A. đầu kia nối với một nhánh âm thoa rung với tần số 80Hz. 5. 1 cm. Câu 2: ( ĐHKA-2010) Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang. 9 nút và 8 bụng. C.5cm biên độ dao động của dây là 10 mm. 5 nút và 4 bụng.

l = 68.3 .5cm. nút sóng thứ 7. bụng. Câu 14: Một dây AB hai đầu cố định AB = 50cm. có10 bụng sóng. C.Trang 46 .5cm. Có. có 12 bụng sóng. D. đầu B cố định. Hãy tính số bụng và số nút. C.5. AB = 18cm. 14 B. đầu A gắn vào một bản rung dao động với tần số 50Hz. C. vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. có 19 bó sóng và 19 bụng sóng.3 B. Trên dây có bao nhiêu nút sóng và bụng sóng : A. nút sóng thứ 8. có 7 nút sóng và 7 bụng sóng. biên độ dao động là 1. D.5 D. Có. vận tốc truyền sóng trên dây là 50cm/s. 6 bụng. đầu A dao động với f = 100Hz và xem như một nút. Trên dây có bao nhiêu bó sóng và bụng sóng : A.4 C.AB = l =130cm.492.75cm.5cm là nút hay bụng sóng thứ mấy kể từ A: A. có 18 bó sóng và 19 bụng sóng. 12 D. đầu B dao động với tần số 40Hz thì trên dây có 5 bó sóng.2. 7 bụng. A. B. 11 và 11 B. D.Trên dây có: A. D. Điểm M cách A một đoạn 3. Trên dây có sóng dừng hay không ? số bụng sóng khi đó là : A. 1.917. C. Vận tốc truyền sóng trên dây là 50m/s. tần số rung trên dât 100Hz. Khi đó chiều dài dây và số nút sóng trên dây là : A. 12 và 11 D. Đầu A gắn vào một âm thoa rung với tần số f=100Hz.457 Câu 7: Một dây AB đàn hồi treo lơ lửng. Câu 13: Một sợi dây AB =l(cm) treo lơ lửng đầu A cố định. bước sóng bằng 4cm. Câu 11: Một sợi dây đầu A cố định. có 11 bụng sóng. có 6 nút sóng và 7 bụng sóng. D. B. Có. vận tốc truyền sóng trên dây 1m/s. Cho biết có sóng dừng trên dây. đầu B dao động với tần số 25Hz.2m không giãn. B. Câu 9*: Dây AB = 40cm căng ngang. 6 nút sóng.B. 6cm. 5 bụng. Vận tốc truyền sóng là 4m/s. l = 68.6 Câu 16: Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do. Cắt bớt để dây chỉ còn 21cm. 5nút Dạy kèm Toán.5cm. Số bụng trên dây . 4 nút B. B.B là): A. 11 và 12 C. C. Đáp án khác Câu 8: Một sợi dây mảnh AB dài 1. 3cm. có 19 bó sóng và 18 bụng sóng. 2 đầu cố định. Tổng số bụng trên dây AB là A. B. đầu B cố định. tốc độ truyền sóng trên dây là 40m/s.Số nút trên dây (kể cả A.vận tốc truyền sóng trên dây là 40m/s. có 25 bụng sóng. khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B).75cm. 8 Câu 10: Một sợi dây AB dài 21cm.4. Câu 15: Một dây AB nằm ngang dài 2m. 6 nút sóng. l = 62.5cm D. 6 bụng. đầu A dao động với tần số100Hz.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.biết BM=14cm. bụng sóng thứ 8. 6cm. 4 bụng. có 7 nút sóng và 6 bụng sóng. đầu B dao động với tần số 100Hz. Câu 12: Một sợi dây 2 đầu đều cố định. Số bụng và bề rộng của một bụng sóng là A. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . có 18 bó sóng và 18 bụng sóng. vận tốc truyền sóng trên dây là 10m/s. 5 nút sóng. Bấy giờ có sóng dừng trên dây. 5 nút sóng. l = 62. có 6 nút sóng và 6 bụng sóng. C. bụng sóng thứ 7. Có. Lý. 10 C.

Vận tốc truyền sóng trên dây bằng 60 m/s. có 10 bụng sóng. Lý. Trên dây có bao nhiêu bó sóng và bụng sóng: A. Có. Câu 19: Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm.Tốc độ truyền sóng trên dây v=20m/s. B. D. Có. vận tốc truyền sóng trên dây là 40 m/s. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .8 m Dạy kèm Toán. Trên dây có sóng dừng hay không? Số bụng sóng khi đó là: A. có 19 bó sóng và 19 bụng sóng. Câu 20: Người ta thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên dây dài 1. Hai đầu dây là 2 nút. Có. Vận tốc truyền sóng trên dây bằng 8 m/s.4m. 6 bụng Câu 23: Một sợi dây AB dài 1.6 m. B cố định. C. 1. có 11 bụng. C. 11 bụng C. D. C. 8 bụng Câu 22: Một sợi dây AB dài l = 21 cm được treo vào một âm thoa. Vận tốc truyền sóng trên dây là 4 m/s. có 12 bụng sóng.Số bụng trên dây là A. đầu A dao động với phương trình u = a cos 40π t cm. 6 bụng D. vận tốc truyền sóng trên dây là 4 m/s.8 m Câu 2: Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định.6 m.492. có 19 bó sóng và 18 bụng sóng.Đầu A dao động với biên độ nhỏ được xem là một nút . 1. có 6 nút sóng và 6 bụng sóng.4 B. trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định. 5 nút. 4 nút. 7 bụng Câu 21: Một sợi dây dài l = 20 cm. C. Có. C. 1.4m. Số bụng trên dây là A. D. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. đầu B cố định.457 C. Số nút sóng và số bụng sóng quan sát được trên dây là: A. Số bụng và số nút sóng quan sát được trên dây là: A. 4 bụng B. 4 bụng D. 5 bụng. B. có hai đầu A. 1. D.đầu A gắn với nguồn dao động với tần số f=50Hz .2 m B.2 m B. Chiều dài của dây là: A. 6nút Câu 17: Một sợi dây AB dài 21 cm. đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. có 6 nút sóng và 7 bụng sóng. B. có 18 bó sóng và 19 bụng sóng. 6 nút. Câu 18: Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm.5 C. Chiều dài của dây là: A. 6 nút. Cho biết khoảng cách từ B đến nút thứ 3 là 5 cm. 1. đầu A dao động với tần số 100 Hz. đầu B tự do dao động với tần 100 Hz. Biết vận tốc truyền sóng là v = 100 cm/s. có 25 bụng sóng. 4 bụng B.2m .6 D. 10 bụng B. có 7 nút sóng và 7 bụng sóng. âm thoa dao động với tần số f = 100 Hz. có 18 bó sóng và 18 bụng sóng. 11 nút. 5 nút D. người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động.05 s. 11 nút. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0.7 Loại 6: Tính chiều dài dây có sóng dừng Câu 1: Trong thí nghiệm về sóng dừng. D.2 m rung với tần số 10 Hz. 5 bụng C. 5 bụng D. 6 bụng. 9 nút. vận tốc truyền sóng trên dây là 50 cm/s. Trên dây có bao nhiêu nút và bụng sóng: A. 8 nút.Trang 47 . dao động với tần 25Hz. có đầu A cố định.đầu B cố định .917. 1. 1.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 8 bụng C. 1. có 7 nút sóng và 6 bụng sóng. đầu B tự do.

180 cm Loại 7: Xác định vị trí điểm nút hoặc bụng biết biểu thức sóng dừng Câu 1: Biểu thức sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ tại điểm M cách đầu π π cố định một khoảng x cho bởi phương trình: u = 2cos  x +  . 20 (cm) D. 16 (cm) C.08 s. t tính theo đơn vị s. D. có bước sóng 70 cm. t tính theo đơn vị s.492. 550Hz.sin ( 20π t )( cm ) . khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0. Nếu độ lệch của sóng âm đố ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một Dạy kèm Toán. B. 4500Hz. 2k (cm) B. âm mà tai người nghe được. C.5 (cm) Bài toán 3: Tính các đại lượng đặc trưng của sóng âm Loại 1: Tính tần số hoặc chu kì của sóng âm Dạng 1: Biết vận tốc và bước sóng của âm Câu 1: (ĐHKA-2008) Một lá thép mỏng.5 ) D. trên dây có 3 nút sóng . một đầu cố định.Trong   2 2 đó: x tính theo đơn vị cm. D. D. Tần số sóng là: A. Các điểm nút thứ 5 cách đầu cố định một khoảng là: A.85m.cos 10π t −  ( mm ) . Các điểm bụng sóng dừng cách đầu cố định một khoảng là: A. Câu 3: Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.917. có bước sóng 80 cm. Âm do lá thép phát ra là A. 3k (cm) C. 2000Hz. 5000Hz. C. 3500Hz. Tần số sóng là: A.      2  2 Trong đó: x tính theo đơn vị cm.Trang 48 . 2k+0. Đáp án khác Câu 4: Một sóng âm lan truyền trong không khí với vận tốc 440 m/s. Không kể hai đầu A và B. Dạng 2: Biết khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất lệch pha ∆ϕ Câu 1: (ĐHKA-2009) Một sóng âm truyền trong thép với vận tốc 5000m/s. 140 cm. C. 25 ( k − 0. 2000Hz. 0. hạ âm. B. Chiều dài của dây là: A. Lý. 500Hz. 450Hz. D. 14 (cm) B. 50Hz.sin ( 20π t )( cm ) . 2k+0. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Trong   2 2 đó: x tính theo đơn vị cm. nhạc âm. đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0. 5000Hz. 24 (cm) Câu 3: Biểu thức sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ tại điểm M cách đầu π π cố định một khoảng x cho bởi phương trình: u = 5cos  4π x +  . B. 4k (cm) D. Vận tốc truyền sóng trên dây bằng 25 m/s. 2k (cm) B. C. 16 cm. Tần số của âm là A. 100cm B. D. C. B. siêu âm Câu 2: Một sóng âm lan truyền trong không khí với vận tốc 350 m/s. tần số sóng là 50 Hz.5 (cm) Câu 2: Biểu thức sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ tại điểm M cách đầu π π cố định một khoảng x cho bởi phương trình: u = 6cos  x +  . t tính theo đơn vị s. 4k (cm) C. 2550Hz. Các điểm nút cách đầu cố định một khoảng là: A.457 Câu 3: Trên một sợ dây đàn hồi với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.

hở hai đầu. Một người có thể nghe được âm có tần số cao nhất 17800 Hz. Tần số âm cao nhất mà người này nghe được do nhạc cụ phát ra là: A. Tần số nhỏ nhất của các họa âm do sáo này phát ra là: A. 4420 Hz B. 2d B. f = 170 Hz. 6m C. 1. 5000 Hz D.917. Tần số của âm là A. 2500 Hz. tạo ra một sóng đứng trong ống sáo với âm là cực đại ở hai đầu ống. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Câu 4: Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Dạng 2: Tính tần số âm nhỏ nhất của các họa âm biết tần số âm cơ bản Câu 1: Một cái sáo (một đầu kín. 8m Câu 2: Vận tốc truyền âm trong không khí 330 m/s. v . 1320 Hz. f = 200 Hz. f = 255 Hz. Dạng 3: Tính tần số âm cao nhất mà người này nghe được do nhạc phát ra Câu 1: Một nhạc cụ phát âm có tần số cơ bản là 420 Hz. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0. 200 Hz B. d Câu 3: Vận tốc truyền âm trong không khí 336 m/s. 1000 Hz B. 2v . 420 Hz. 250 Hz C. Tần số của âm là: A. một đầu hở) phát âm cơ bản là nốt nhạc La có tần số 440 Hz.85m. 400 Hz C. Câu 2: Một cái sáo (một đầu kín. 800 Hz. C. Tần số của âm bằng 200 Hz. Loại 2: Tính bước sóng của sóng âm Dạng 1: Biết chu kì . 420 Hz B.2m. Tần số của âm là A.492. 17600 Hz.65m C. D. d C. 650 Hz. 540 Hz D. một đầu hở) phát âm cơ bản là có tần số 200 Hz. 17640 Hz B. 18000 Hz D. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động vuông pha là 0.46m B. 12400 Hz C. Một người có thể nghe được âm có tần số cao nhất 18000 Hz. Bước sóng của âm là Dạy kèm Toán. 16000 Hz D. Nếu độ lệch của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là π / 2 thì bước sóng của âm là: A. Tần số nhỏ nhất của các họa âm do sáo này phát ra là: A. f = 85 Hz. Lý. 1250 Hz C. 4m B. v . Tần số âm cao nhất mà người này nghe được do nhạc cụ phát ra là: A.80 m Câu 3: Một ống sáo dài 80 cm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 1. 1250 Hz C.tần số và vận tốc hoặc khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất lệch pha ∆ϕ Câu 1: Một sóng âm truyền trong thép với vận tốc 5000m/s.Trang 49 . Câu 2: Một nhạc cụ phát âm có tần số cơ bản là 440 Hz. B. 1540 Hz D. Giá trị của bước sóng là: A. 4d D. trong khoảng giữa ống sáo có hai nút sóng.25m D. 17640 Hz B. 16400 Hz C. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d. v . 600 Hz D. 2m D. 1.457 phương truyền sóng là π / 2 thì tần số của sóng bằng: A. Câu 2: (CĐ-2012) Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. 1.

0. một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần 440Hz. Câu 4: Vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s.giảm 1190 lần. tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . A. 1m B.4 lần D.2129.492. C.4m Dạng 4: Tính số lần bước sóng tăng hoặc giảm khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác Câu 1: (ĐHKA.55m B. trong không khí là 340m/s.5 lần C.45m Câu 2: Hai nguồn âm nhỏ S1.8cm. bước sóng thay đổi bao nhiêu lần (lấy đến 4 chữ số thập phân)? Cho biết vận tốc âm trong nước là 1550 m/s.2m D. 5100m/s Dạy kèm Toán. giảm 4.375m. 203. giảm 4 lần C.không đổi B. D. S2 giống nhau được coi là hai nguồn kết hợp phát âm thanh cùng pha và cùng biên độ. B. S2 giống nhau được coi là hai nguồn kết hợp phát âm thanh cùng pha và cùng biên độ.2. A.65m D.5m Dạng 3: Tính bước sóng dài nhất để người không nghe được âm thanh từ hai nguồn phát ra Câu 1: Hai nguồn âm nhỏ S1.5m C.6970. 5280m/s C. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s thì vận tốc truyền âm trong đường sắt là A.2.2. Lý.tăng 4.5m C. bước sóng của nó tăng hay giảm bao nhiêu lần? Biết vận tốc âm trong nước là 1530m/s. 4. Một người đứng ở điểm N với S1N =3m và S2N =3.6969. Bước sóng dài nhất để người đó ở N không nghe được ân thanh từ hai nguồn phát ra là: A. 5200m/s B. 1m B. 0.2130. 217. 5300m/s D. λ = 160 cm.2. B.457 A. Bước sóng dài nhất để người đó ở N không nghe được ân thanh từ hai nguồn phát ra là: A. λ = 20 cm B. C. tăng 4. 4.0.5 lần D. Dạng 2: Tính bước sóng dài nhất của các họa âm biết tần số âm cơ bản Câu 1: Một ống khí có một đầu bịt kín. Câu 3: Khi âm truyền từ không khí vào nước. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra là: A. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ A.75m C. 0.3m D. tốc độ truyền âm trong không khí là 350 m/s.2m D.917. λ = 40 cm C. 1m B. D.4 lần B.5m Câu 2: Một ống khí có một đầu bịt kín. Một giá trị khác. Một âm có bước sóng trong không khí là 50cm thì khi truyền trong nước có bước sóng là: A.2007) Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s.4cm. một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần 112Hz.5cm. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 660 m/s. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 336 m/s. Câu 5: Một người gõ một nhát búa vào đường sắt. Một người đứng ở điểm N với S1N =4m và S2N =5m.1. trong nước là 1435m/s.Trang 50 . 11. λ = 80 cm D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.giảm 4. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra là: A. ở cách đó 1056m một người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy 2 tiếng gõ cách nhau 3 giây. 0. trong không khí là 330 m/s. tăng 4 lần Câu 2: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước.3m C.

Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M có dạng uM(t) = acos2πft thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là: A.4 lần B. Tăng 4. Giảm 4 lần C. 22 Hz C. Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng là 1. Số họa âm do dây đàn phát ra kể cả âm cơ bản trong vùng âm nghe được là: A.6 m. Câu 2: Trên một dây đàn dài 50 cm sóng ngang truyền với tốc độ 500 m/s. u 0 (t) = a cos 2π(ft − ) d λ d C. 40 Hz. biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. 1434m/s B. uM = acos(ωt + πx/λ) D. 60 m/s B. 1000 m/s D.492.457 Câu 6: Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và nước với vận tốc lần lượt là 330m/s và 1452m/s. 600 m/s B. 22 Hz C. 800 m/s C. uM = acos(ωt −πx/λ) C. 38 Hz D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 48 Hz B. 45 Hz B. uM = acos ωt B. 38 Hz D. Coi biên Dạy kèm Toán. u 0 (t) = a cos π(ft + ) d λ d λ Câu 3: (CĐKA-2011) Trên một phương truyền sóng có hai điểm M và N cách nhau 80 cm. Giảm 4. 40 m/s D. 1425 m/s Loại 4: Tính số họa âm do nhạc cụ phát ra Câu 1: Trên một dây đàn dài 65 cm sóng ngang truyền với tốc độ 572 m/s. Tăng 4 lần D. 20 m/s Câu 4: Một màng kim loại dao động với tần số f= 150 Hz tạo ra trong nước một sóng âm có bước sóng λ = 9. thì tần số của sóng bằng 500Hz thì tốc độ truyền âm trong thép là: A. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động vuông pha là 3 cm.Tìm vận tốc truyền âm trong nước. 80 m/s C. Sóng do nguồn dao động này tạo ra truyền trên mặt chất lỏng có bước sóng λ tới điểm M cách A một khoảng x. 1480 m/s D. 1200 m/s Câu 2: Vận tốc truyền âm trong không khí.1500 m/s C. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Lý.56cm. Nếu độ lệch của sóng âm đố ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 20 cm trên cùng một phương truyền sóng là π / 2 thì tần số của sóng bằng 1000Hz thì tốc độ truyền âm trong thép là: A.917. 40 Hz.4 lần Loại 3: Tính tốc độ truyền âm Câu 1: Một sóng âm truyền trong thép. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ A. Coi biên độ sóng và vận tốc sóng không đổi khi truyền đi thì phương trình dao động tại điểm M là A. u 0 (t) = a cos 2π(ft + ) D. u 0 (t) = a cos π(ft − ) λ B. Số họa âm do dây đàn phát ra kể cả âm cơ bản trong vùng âm nghe được là: A. uM = acos(ωt −2πx/λ) Câu 2: (ĐHKA-2008) Một sóng cơ lan truyền trờn một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d.Trang 51 . Bài toán 4: Viết phuơng trình sóng Dạng 1: Viết phương trình sóng tại một điểm do một nguồn truyền tới Câu 1: (TNPTL2-2007) Một nguồn dao động đặt tại điểm A trên mặt chất lỏng nằm ngang phát ra dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = acos ωt . A.

chu kì 0. uM = 5cos(4π t − π )(cm) Câu 5: Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với biên độ coi như không đổi. uM = 4 cos(20π t + π )(cm) Câu 8: Sóng truyền tại mặt chất lỏng với bước sóng 0. u M = 6 cos 5πt (cm) C.917. Vận tốc truyền sóng là 40cm/s. uM = 5cos(4π t − 5π )(cm) B.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. uM = 0. Tại O.1s.5π ) (mm).08 cos D. Phương trình dao động tại O có dạng u0 = 5cos ω t (mm).8cm.5π) (mm) Câu 9: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 4m/s.492. uM = 5cos(4π t − 2. uM = 6 cos(5πt + π )cm Câu 7: Người ta gây một dao động ở đầu O của một sợi dây cao su căng thẳng theo phương vuông góc với phương của sợi dây. Viết phương trình sóng tại M cách O d=50 cm. uM = a cos(ω t − πλ π 3 )cm D. uM = 0. uM = 5cos( ω t+13.Tốc độ truyền sóng là 40 m/s. uM = 5cos( ω t+12.08 cos π π 2 2 (t + 1 ) (m) 2 (t . T=0. D. uM = 5cos( ω t – 13. uM = 0. 5π )(cm) D.457 độ của sóng không đổi trong quá trình truyền sóng.08 cos C. Phương trình dao động ở M thỏa mãn hệ thức nào sau đây: A. A.5 chu kì thì ly độ sóng có giá trị là 3 5 cm. uM = 0. phương trình sóng tại một điểm M cách O một khoảng 5m là: D.5π) (mm) C. u M = 6 cos(5πt + )cm 2 π π D. Phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn 5. dao động có dạng u = acosωt (cm). uM = 5cos(4π t − 25π )(cm) C.1) (m) B. uM = 4 cos(20π t − π )(cm) A. uM = 5cos( ω t + π/2) (mm) B.2) (m) Câu 4: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm đầu O dao động theo phương đứng với biên độ A=5cm.08 cos (t + 4) (m) (t . biên độ 4cm. Tại thời điểm M cách xa tâm dao động O là 1 bước sóng ở thời điểm bằng 0. Dạy kèm Toán.4cm theo hướng truyền sóng là A. uM 2λ )cm 3 2π = a cos(ω t − )cm 3 B. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là: uO = 6 cos(5π t + )cm . uM = 4 cos(20π t − )(cm) π B.5s. Nếu chọn gốc thời gian là lúc O có li độ cực đại. uM = a cos(ω t − )cm 3 Câu 6: (PTVL5-11) Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 5m/s. uM = a cos(ω t − C.08 cos π 2 (t -4) (m) thì phương trình sóng tại M là: π π 2 2 A. Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một 2 π khoảng 50cm là: A. uM = 4 cos(20π t + )(cm) 4 π . Biết phương trình sóng tại N là uN = 0. Lý. u M = 6 cos(5πt − )cm 2 B.Trang 52 4 C.

2 cos( Câu 14: Một sóng ngang lan truyền trên một dây đàn hồi rất dài.2s. uM = 0.08 cos D. u = 3cos(20πt π C.6cos( π t + 2π )cm Dạy kèm Toán.6cos( π t ) cm. uM = 3.5s). 2 cos( 5π π t − )cm (t > 0.5 cm là: A. u M π 5 2π = 10 cos(πt + )cm 15 B.5s). Vận tốc truyền sóng là 4m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng cách nguồn 20cm là A. Lý. Câu 12: Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 1. uM = 0. uM = 0. 3 6 10π 5π C. phương trình sóng tại một điểm M cách O một khoảng 2.6cos π (t − 2 )cm D. uM = 3. Phương trình sóng 3 π tại M nằm sau O và cách O một khoảng 80cm là: A. π π π 4 2 Câu 13: Người ta gây một dao động ở đầu O của một sợi dây cao su căng thẳng theo phương vuông góc với phương của sợi dây.1) (m) B. chu kì 1.5s) 2 2 ) cm.5s).Trang 53 . 5cos(π t − π )cm (t > 0.5m là: A. 3 6 5π 4π D. u M = 10 cos(πt + )cm D. 5cos(π t + )cm (t > 0. uM = 1.08 cos π π 2 2 π 2 (t (t + 4) (m) (t . uM = 1.5cm. uM = 3.Phương trình dao động tại M cách O 1. 5cos(π t − )cm (t > 0.08 cos -4) (m) thì phương trình sóng tại M là: A. u M = 10 cos(πt − )cm C. Biết phương trình sóng tại N là uN = 0.5s) B.6 m.Nếu chọn gốc thời gian là lúc O bắt đầu dao động theo chiều dương từ VTCB.08 cos C. Sau 3s dao động truyền được 15m dọc theo dây. uM = 1.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. đầu O của sợi dây dao động theo phương trình u = 3. uM = 3.π) cm. biên độ 2cm.5s). u = 3cos(20πt) cm. B. 3 3 B.5s) C. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . u M π 5 8π = 10 cos(πt − )cm 15 Câu 10: Trên một phương truyền sóng có hai điểm M và N cách nhau 80 cm.492.2) (m) Câu 11: Nguồn phát sóng được biểu diễn: uo = 3cos(20πt) cm. 2 cos( t − )cm (t > 0. D. 5cos(2π t − )cm (t > 0.5s) D. uM = 0. Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng là 1.917.08 cos π π 2 2 (t + 1 ) (m) 2 (t .6cos( π t )cm C. uM = 1. Coi biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. u = 3cos(20πt . 2 cos( t + )cm (t > 0. vận tốc sóng bằng 1 m/s.6cos( π t − 2 )cm A. u = 3cos(20πt + π 2 ) cm.457 Phương trình sóng của một điểm 0 có dạng : u 0 = 10 cos(πt + )cm . chu kì T = 2s. 3 6 5π 5π t − )cm (t > 0. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6cm. Phương trình dao động của một điểm M trên dây cách O một đoạn 2m là B.

người ta gây dao động với tần số f = 2Hz. Lý. Sau 3s dao động truyền được 15m dọc theo dây.16 cos(4π t + 5π )cm 3 C. λ  d  u = A.5 cm Câu 16: Nguồn phát sóng được biểu diễn: u = 3cos20π t(cm) .917. u = 3cos(20π t − )cm với t ≥ 0.5s).5s). chu kì T = 2s.492.5s).5 x lần.5s) 2 π π π 4 2 Câu 20: Phương sóng tại nguồn O là uo=Acos(ωt+ϕ)cm.cosωt +ϕ −2π. u = 3cos(20π t + π )cm với t ≥ 0. 6 cos(4π t + π 5π )cm 3 3 B.5s) B.2s.5s). xM = 3 cm C.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 60cm/s. 3 6 10π 5π C. uM = 1. uM = 1. xM = 1. uM = 1.16 cos(4π t + )cm 3 π Câu 19: Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 1.457 Câu 15: Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hoà theo phươngthằng đứng với biên độ 3 cm với tần số Hz. biên độ 2cm. 5cos(π t − )cm (t > 0.  λ   λ D. 3 6 5π 2π D.5s) D.5 cm là: A. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . uM = 1. 3 6 Câu 18: Tại O trên mặt chất lỏng.5s) C. biên độ 2cm. 2 cos( t + )cm (t > 0.cosωt +ϕ + 2π. Phương trình dao động tại M cách O 1. uM = 1. Vận tốc truyền sóng là 4m/s. u = 3cos(20π t )cm với t ≥ 0. 3 3 π 5π π t − )cm (t > 0. 2 cos( 5π 5π t − )cm (t > 0. d      C. uM = 1. Li độ của điểm M cách O một khoảng 2 m tại thời điểm 2s là A. 2 cos( B.Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn OM = d là: A. 05s A.cos d  Câu 21: Chọn câu trả lời đúng: Dạy kèm Toán. 5cos(π t + )cm (t > 0. uM = 0.5m là: A. 05s D. 6cos(4π t + )cm D. u = A.5cm. xM = 0 cm B.Nếu chọn gốc thời gian là lúc O bắt đầu dao động theo chiều dương từ VTCB. chu kì 1. Sau 2 s sóng truyền được 2m. u = A. 05s C. uM = 0. 5cos(π t − π )cm (t > 0. phương trình sóng tại một điểm M cách O một khoảng 2. xM = -3 cm D. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6cm. 2 cos( t − )cm (t > 0.Trang 54 . 05s Câu 17: Người ta gây một dao động ở đầu O của một sợi dây cao su căng thẳng theo phương vuông góc với phương của sợi dây. Tại M cách O một đoạn x = 25cm thì biên độ giảm 2. u = 3cos(20π t − π )cm với t ≥ 0. d  B.  . λ  u = A ωt +ϕ −2π.cos  ωt + 2π . 5cos(2π t − )cm (t > 0. Chọn gốc thời gian là lúc điểm O đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng và cách nguồn 20cm là: 2 B.Phương trình sóng tại M A.

um = 3sin(πt .t − 3 π 5π x) cm.) (cm). Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là:u0 = 3sinπt(cm).uM = 2. Vận tốc truyền 6 sóng trong môi trường có giá trị: A.) π π D. uA = 2 cos(40πt + Câu 26: Sóng truyền từ điểm M đến điểm O rồi đến điểm N trên cùng 1 phương truyền sóng với vận tốc v = 20(m / s). 2 π B.cos(πt - 3π )(cm).5 cm dao động với phương trình: A. 4 4 13π 7π D.Trang 55 . Phương trình sóng tại 1 điểm M nằm trước O và cách O 1 đoạn 10(cm) là : A. 4 4 7π 13π B.cos(2πt + π 2 )(cm) B.) 4 π 2 Câu 24: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x (m) có phương trình sóng: u = 4cos( . Một giá trị khác. 4 4 13π 7π C.uM = 2.4m/s. 4 4 3π ) cm thì 4 phương trình sóng tại A và B lần lượt là: A.u M = 2cos(2 π t . Phương trình sóng của 1 điểm O trên phương truyền đó là : u o = 2 sin 2 π t (cm).cos2πt (cm) Câu 23: Một sóng cơ học lan truyền trên 1 phương truyền sóng với vận tốc 40 (cm / s). uA = 2 cos(40πt ) cm và uB = 2 cos(40πt + ) cm. uA = 2 cos(40πt + ) cm và uB = 2 cos(40πt ) cm. Lý.uM = 2. 2 π C. 4 D. 2 m/s. Um = 3sin(πt + ) (cm). Hai điểm A và B trên phương truyền sóng cách nhau 10 cm.917. Câu 25: Sóng truyền trên mặt nước với vận tốc 80 cm/s.cos(2πt - 3π )(cm) 4 C. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . sin2πt (cm) tạo ra một sóng ngang trên dây có vận tốc v= 20 cm/s. Cho biết tại O dao động có phương trình Dạy kèm Toán. uA = 2 cos(40πt + ) cm và uB = 2 cos(40πt ) cm.u M = 2cos(2 π t + ) 4 B.uM=2. D. Điểm M cách A một đoạn 2 cm có phương trình sóng là: uM = 2 cos(40πt + 7π 13π ) cm và uB = 2 cos(40πt + ) cm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.Phương trình sóng tại một điểm M nằm sau O và cách O 25cm là: A. 1m/s. 0. 4 π Câu 22: Đầu O của một sợi dây đàn hồi dao động với phương trình u = 2. C.u M =2cos(2 π t .Um =3. sóng truyền từ A đến M rồi đến B.492. um = 3cos(πt + ) (cm).u M =2 cos(2 π t ) C.457 Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 1m/s. B.cos(2πt +π)(cm) D. Một điểm M trên dây cách O một khoảng 2.

uM = 2cos(π t 3π ) cm. 4 π Câu 28: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 40cm/s. uM = 2cos(π t – π ) cm. uM = 5cos(50π t ) cm. Lý.457 u o = 4 cos ( 2 π f t - π 6 ) (cm) và tại 2 điểm gần nhau nhất cách nhau 6(m) trên 2π (rad).Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là : u0 = 2cos(πt) cm. Dạng 2: Phương trình sóng tổng hợp tại một điểm do nhiều nguồn truyền đến Câu 1: Tại hai điểm S1S2 trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình u1 = u2 = 2cos10π t ( cm ) . Phương trình sóng truyền từ O đến M phương trình sóng tại điểm M : uM = 5cos(50πt – π ) cm.) 9 9 Phương trình sóng tại N là : A. Câu 30: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 50cm/s. uO = 5cos(50π t – 3π ) cm. uM = 4cos(π t - π 4 ) cm. uM = 2 2 cos(10π t − )(cm) 6 π Dạy kèm Toán. Phương trình dao động tổng hợp tại mlà: A. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 20 cm/s.u N = 4cos( B. C. uM = 4cos(π t 3π ) cm. B. uM = 3cos(π t – π ) cm.Trang 56 . uM = 3cos(π t . 3 cùng phương truyền sóng thì dao động lệch pha nhau 20π 2π t. Phương trình sóng tại điểm M nằm trước O và cách O một đoạn 10 cm là: A. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Gọi M là một điểm trên bề mặt chất lỏng cách S1 và S2 lần lượt là 14 cm và 15 cm.u N = 4cos( t+ ) 9 9 Câu 27: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 1 m/s. Phương trình sóng tại điểm M nằm trước O và cách O một đoạn 10 cm là: A. uM = 2cos(π t + π 4 ) cm. Cho ON = 0. B. Phương trình sóng tại điểm M nằm sau O cách O một đoạn 25 cm là: A. C. D. 2 3π C. uM = 5cos(π t π 2 ) cm. 4 D. uM = 4cos(50π t – π ) cm. uM = 5cos(50πt + π ) cm.5 cm thì phương trình sóng tại O là: A. Câu 29: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 50cm/s.5(m).917. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là : u0 = 3cos(πt ) cm. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là : u0 = 4cos(50πt ) cm. M nằm sau O cách O một đoạn 0.) 9 9 40π 2π C. 4 D. 4 D. 4 B. C. uM = 2cosπ t cm. uM = 2 2 cos(10π t + 3π )(cm) 4 B. uM = 3cos(π t 3π ) cm.u N =4cos( t. uM = 4cos(5π t + 10 π) cm.u N = 4cos( 20π 2π t+ ) 9 9 40π 2π D. uM = 3cosπ t cm.492.) cm. B.

2cm. Điểm M trên mặt nước có MA=7.3.π d1 + d 2 λ d1 − d 2 λ ) λ ) Dạy kèm Toán. vận tốc truyền sóng là 20cm/s. uM = 2a cos(200π t − 8π )(cm) Câu 3:Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt một chất lỏng với hai nguồn O1.π d 1 − d 2 ) 6 sin(20πt . uM = 2 cos(10π t + 3π )(cm) 4 D uM = 2 cos(10π t − )(cm) 6 π Câu 2: Tại hai điểm S1S2 cách nhau 6 cm trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình u1 = u2 = acos200π t ( cm ) . 2 cos(10 π t . uM = 5 . B. d2 (cm) có biểu thức (u đo bằng cm). u = 2cosπ d1 − d 2 4 d −d B. Điểm M trên bề mặt chất lỏng cách đều và dao động cùng pha với S1.7 π )cm.85 π )cm. D. uM = 4sin(100 π t .O2 có cùng phương trình dao động u0 = a cos ωt với a = 2cm và ω=20π rad .Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.7.2 cos(10 π t+ 3. người ta tạo trên mặt nước hai nguồn A và dao động cùng phương trình uA = uB = 5cos(10 π t)cm. uM = 10. Câu 6: Trong hiện tượng giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn sóng O1O2 cùng phương trình dao động u0 = αcos ωt. C. uM = 2αcosπ B. uM = 5. uM = 2sin(100 π t+ π d)cm. uM = 4sin(100 π t + π d)cm. u = 4cosπ 1 2 4 sin(20πt . uM = 2αsinπ d1 − d 2 d1 − d 2 λ cos(ωt.3.π d1 − d 2 ) 4 Câu 4: Hai điểm A và B (AB = 10cm) trên mặt chất lỏng dao động theo cùng phương trình. S2 nhất có phương trình A. 2 cos(10 π t . A.π cos(ωt. S2 và gần S1.Bỏ qua sự giảm biên độ sóng khi lan truyền từ các nguồn. D. B.85 π )cm. Câu 5: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 80 cm/s.π d1 + d 2 ) 4 d +d cos (20πt . uM = 4sin(200 π t-2 π d)cm. Phương trình sóng của điểm M ở trên đường trung trực của AB là.85 π )cm. uM = 2 2a cos(200π t − 8π )(cm) B uM = 2a cos(200π t − 8π )(cm) B uM = 2a cos(200π t − 12π )(cm) C. MB = 8. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .π 1 2 ) 6 cos (20πt . C. u = 2cosπ 1 2 6 d +d D. phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách hai nguồn d1 và d2 là: A. Lý.492. dao động tại điểm M cách nguồn d1.π d)cm. A.2cm có phương trình dao động là: A.457 C. uA = uB = 2sin(100 π t)cm. u = 4cosπ 1 2 6 d −d C. uM = 5 .2 cos(20 π t.917. với vận tốc truyền sóng trên mặt nước 100cm/s. s Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 60cm/s.Trang 57 .

2008) Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. uM = 2 cos(20π t + )(cm) C.492.2π d1 − d 2 λ ) ) λ Câu 7: Trong thí nghiệm về hiện tượng giao thoa sóng. uM = 10 2 cos(10πt . B. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33. uM = 4sin(6. uM = 5 2 cos(10πt + 3. uM = 2αcos2π D.Trang 58 . uM = 2acos  +  cos(ωt )(cm)  2  λ A. Phương trình của sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ tại điểm M trên dây cách điểm B 10 cm là A. Điểm M trên mặt nước có MA = 7.457 C.2 cm có phương trình dao động là : A. Phương trình của sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ tại điểm M trên dây cách điểm BM=x là 2π x   cos(ωt )(cm)  λ  2π x π  C. lệch pha nhau góc Dạy kèm Toán. biên độ sóng trên dây 2cm.3.5 cm. B có đầu B tự do.uM = 2αcos2π d 2 − d1 d1 − d 2 λ sin(ωt.2 cm. uM = 4 cos(20π t + )(cm) 4 π π 2 B. uM = 5 2 cos(10πt . MB = 8. D. Sóng truyền đến B có phương trình uB = 2cos20π t ( cm ) .85π) cm. Lý. Dạng 3: Viết phương trình sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ tại một điểm khi xảy ra hiện tượng sóng dừng Câu 1: Một dây A. uM = 4cos(6. B.25 π d) cos(200 π t +5 π ) cm. C. vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Trên dây có sóng truyền với bước sóng 40 cm.5 π ) cm. uM = 4 cos(20π t − )(cm) 4 π π 2 Câu 2: Một dây A. uM = 4sin(6.3.25 π d) sin(200 π t -5 π ) cm. người ta tạo trên mặt nước hai nguồn A và B dao động cùng phương trình : uA = 5cos 10πt (cm) và uB = 5cos (10πt +π) (cm). uM = 2 cos(20π t − )(cm) B. đầu B dao động với tần số 100Hz. Bài toán 5: Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng Loại 1: Tính độ lệch pha giữa 2 điểm trên phương truyền sóng Câu 1 : (CĐKA. C.25 π d) cos(200 π t -5 π ) cm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. B có đầu B cố định. uM = 5 2 cos(20πt – 7. D. Trên dây có sóng truyền với bước sóng λ . Phương trình sóng của điểm M trên dây cách đầu A một đoạn d(m) là: A.25 π d) cos(200 π t .85π) cm. vận tốc truyền sóng trên dây 32m/s.917. Sóng truyền đến B có phương trình uB = acosωt ( cm ) . uM = 2sin(6. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .7π) cm.2π d1 + d 2 λ cos (ωt.85π) cm. uM = 2acos   2π x  π  cos(ωt + )(cm) 2  λ  2π x π  B uM = 2acos  −  cos(ωt )(cm)  2  λ B uM = 2acos   Câu 3: Một sợi dây cao su AB = 80cm căng dầu A cố định.

Lý. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33. B. Câu 6: Sóng cơ có tần số f= 80Hz lan truyền trong một môi trường với tốc độ v= 4 m/s. N là: A. Giữa hai điểm có hiệu số khoảng cách tới nguồn là 25cm.5π rad. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . C. 5 π là: 3 Dạy kèm Toán. π rad. 3 Câu 4: Sóng âm truyền trong không khí vận tốc 340m/s. 3 C. D. C. π . ∆ϕ = πd 4λ B. B. 2 C. ∆ϕ = π/6. ∆ϕ = 3π/4. ∆ϕ = 3π rad 2 D. Độ lệch pha ∆ϕ của dao động tại hai điểm M. π rad C. Biết khoảng cách MN = d. 3 Câu 2: Sóng cơ có chu kì lan truyền trong một môi trường với vận tốc 200 cm/s. D. rad 2 π D. 3π rad 2 λ B. 1. 2π rad.5π rad. rad 3 π Câu 7: Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. 2 B. π rad. ∆ϕ = πd λ C.Trang 59 . 4 D. ∆ϕ = rad B. D.457 A.5cm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm lệch pha nhau một góc : A.5 cm. B. tần số f = 680Hz. 2. 2π rad. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt là d1 =31cm và d 2 = 33. π . ∆ϕ = 2π d Câu 8: Một sóng âm có tần số 510Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 340m/s. 2π rad 3 C. ∆ϕ = 2π/3.s). π rad. 2π rad D. ∆ϕ = 2π rad Câu 5: Đầu A của một sợi dây đàn hồi dài dao động với phương trình u = 10Cosπt (cm. Trên đoạn MN số điểm dao động lệch pha với nguồn góc A. π rad. 3π rad 4 Loại 2: Tìm số điểm dao động lệch pha ∆ϕ trên một đoạn cho trước Câu 1: Một nguồn O phát sóng cơ có tần số 10Hz truyền trên mặt nước với vận tốc 60 cm/s. lệch pha nhau góc : A. ∆ϕ = π/2. Độ lệch pha giữa hai điểm trên dây có vị trí cân bằng cách nhau 1. Gội M và N là hai điểm trên phương truyền sóng cách O lần lượt 20 cm và 45 cm. D. độ lệch pha của chúng là: A. 2π rad.492.5m là A. C. π rad. ∆ϕ = πd 2λ D. lệch pha nhau góc: A rad 2 π B. Câu 3: Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. 2 B. độ lệch pha của sóng tại hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng 50cm là: A. Biết tốc độ truyền sóng trên dây v = 2m/s.917. ∆ϕ = π rad 2 π C.

4 D. Biết pha của sóng tại M sớm pha hơn tại N là π / 3 rad. Ngược pha. 50cm C. Lý. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 cm. Giá trị của d2 bằng: A. 5 điểm . D. D. Biết vận tốc truyền sóng là 40cm/s. 6 điểm Câu 4: Một sóng cơ học có tần số dao động là 500Hz. 70cm Loại 3: Xác sự lệch pha tại một điểm Câu 1: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng dao động với phương trình u = acos100πt . Giữa O và M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? A. Biết vận tốc truyền sóng là v = 30cm/s. Hai điểm M. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. 4 điểm . Lệch pha π 4 . Giá trị của tần số là A. C.5 Hz. Cùng pha. 2 B. 5 Câu 3: Nguồn sóng đặt tại O dao động với tần số 10Hz. lan truyền trong không khí vớivận tốc là 300m/s. D. C. lệch pha 90º.492. C. 3 điểm B. số là A. 11. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . D. Hai dao động tại M do hai sóng từ A và B truyền đến là hai dao động : A. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. điểm M cách O một khoảng d = 70cm. 42 Hz. Dạy kèm Toán.5 ) π . 11 Hz. tần số sóng Câu 1: (CĐKA+A1-2012) Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4m/s và tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết giá trị của tần số trong khoảng 22 Hz đến 26Hz. B. 15 Hz.Trang 60 . Tần số sóng trên dây là A. cùng pha.917. Xét điểm M trên mặt nước có AM = 9 cm và BM = 7 cm. C. lệch pha 120º. Giữa O và M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với nguồn? A. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Điểm M nằm cách O đoạn 20cm. 37 Hz. 40cm B. 25 Hz. Câu 2: Một dây đàn hồi có đầu A dao động theo phương vuông gốc với sợi dây. C. N cách nguồn lần lượt là d1 = 40cm và d2. Câu 2: Sóng ân có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360m/s trong không khí. 40 Hz. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28 cm. B. 20 Hz. B. 60cm D. 12 Hz. Loại 4: Ứng dụng độ lệch tính đại lượng đặc trưng của sóng Dạng 1: Tính chu kì. C. Câu 3: Một dây đàn hồi có đầu A dao động theo phương vuông gốc với sợi dây. 12. Vuông pha.5 Hz. D.457 Câu 2: Một nguồn sóng O dao động theo phương trình u = 5cos4πt(cm). người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc ∆ϕ = ( 2k + 1) π 2 . ngược pha. Biết giá trị của tần số trong khoảng 8 Hz đến 13Hz. 3 C. B. D. Giá trị của tần B. 10Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. 35 Hz.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Giữa hai điểm cách nhau 1m trên phương truyền thì chúng dao động: A. người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc ∆ϕ = ( k + 0.

D. f = 10Hz D. 2. C. Tần số dao động của nguồn là A. N gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng Dạy kèm Toán. C. Tại hai điểm M. 25 Hz. 10 Hz C. Người ta thấy hai điểm M. 80 Hz. hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao động ngược pha cách nhau 1. Người ta thấy 2 điểm M. B. B. C. Người ta thấy 2 điểm gần nhau nhất trên mặt nước cùng nằm trên đường thẳng qua O cách nhau 80cm luôn luôn dao động ngược pha.5 Hz B. 24 Hz. Tính f để điểm M cách O một khoảng 20 cm luôn dao động cùng pha với O A. f = 0. 64Hz. Ở cùng một thời điểm. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 20 cm luôn dao động ngược pha nhau. người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc ∆ϕ = (n + 0.4Hz B. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . 12. 12 Hz D. B. f = 5Hz Câu 11: Một sợi dây đàn hồi. C. D. mảnh và rất dài. 75 Hz. 100Hz. D. 1. Tần số sóng trên dây là A. Câu 10: Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với vận tốc v = 400cm/s. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.5Hz Câu 9: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. 48Hz. 0. 220Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz.5 Hz Câu 5: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 5m/s và tần số sóng có giá trị từ 60 Hz đến 90 Hz.917.5Hz B. Câu 12: Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với vận tốc 2m/s. C. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 (cm). 50 Hz .492.457 Câu 4: Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 (m/s). 2Hz D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 54Hz. B. Lý. 70 Hz. N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. f = 2. Tần số của sóng là: A. 56Hz.2m. có đầu O dao động với tần số f ∈[40Hz: 55Hz] theo phương vuông góc với sợi dây. B. Câu 8: Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước vận tốc 2m/s. 150Hz. Người ta thấy hai điểm M. 80 Hz. 45 Hz. N gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng qua O và cách nhau 40cm luôn dao động ngược pha nhau. 8. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S.Trang 61 .5Hz C. Giá trị của tần số là A.5)π với n là số nguyên. D. 50Hz. Tần số của sóng là : A. D. 40 Hz. 55 Hz.4Hz C. Câu 7: Một sóng cơ truyền trong môi trường với tốc độ 120m/s. Câu 6: Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với vận tốc v = 2 m/s. Tần số sóng đó là A. 26 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây v = 5m/s. 85 Hz. N gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng qua O và cách nhau 40 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là: A.

coi biên độ sóng không đổi. 30m D. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 cm.20m C. Bước sóng trên dây bằng: A. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. 30cm D. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox. 0. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. 12cm B. 0. B. Biết giá trị của tần số trong khoảng 8 Hz đến 13Hz. khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà các phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là 0. 40cm Câu 4: Một dây đàn hồi có đầu A dao động theo phương vuông gốc với sợi dây.20cm C. Bước sóng trên dây bằng: A.Trang 62 . 48m Câu 3: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 15m/s và tần số sóng có giá trị từ 60 Hz đến 90 Hz.4 m. Bước sóng trên dây bằng: A. Biết vận tốc trên mặt chất lỏng có giá trị trong khoảng 1. người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc ∆ϕ = ( k + 0.492. Biết giá trị của tần số trong khoảng 22 Hz đến 26Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 20 cm luôn dao động ngược pha nhau.3.16cm C. Trên đoạn thẳng AB thấy hai điểm cách nhau 9cm dao động với biên độ cực đại .457 đường thẳng qua O và cách nhau 40 cm luôn dao động ngược pha nhau. 20cm Câu 6: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz.20cm C. 1.5 Hz. 0. 32cm D. Tần số sóng đó là: A. 10m B. B trên mặt chất lỏng dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng cùng tần số 50Hz và cùng pha ban đầu . 16m B. 10cm B. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s.4 m. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28 cm.5 Hz. 12cm B. Bước sóng trên dây bằng: A. 40m Câu 7: Hai nguồn phát sóng A. Biết giá trị của tần số trong khoảng 22 Hz đến 26Hz. Bước sóng của sóng này là A.917. 2 Hz. 2. 1m B. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm.4 Hz. D.2cm D. Câu 2: Một dây đàn hồi có đầu A dao động theo phương vuông gốc với sợi dây. người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc ∆ϕ = ( 2k + 1) π 2 . 18cm D.5 ) π . Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau.12m C. 0.2cm C.5m/s <v < 2. D. 24m D.8 cm. Lý. C. 4. Dạng 2: Tính bước sóng Câu 1: (TNTX-2012) Một sóng hình sin lan truyền trên trục Ox. người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc ∆ϕ = ( 2k + 1) π 2 . 40cm Câu 5: Một dây đàn hồi có đầu A dao động theo phương vuông gốc với sợi dây.4 cm. 0.8 m.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 4m Dạy kèm Toán. có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0.25m/s. Bước sóng trên dây bằng: A. Trên phương truyền sóng. B. Bước sóng trên dây bằng: A. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28 cm.7 m/s đến 1 m/s. C.

C. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng đó là A. 10cm B. 10cm B. s s Biết tại điểm M cách O một khoảng 10cm sóng tại đó luôn dao động ngược pha với dao động tại O. ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. coi biên độ sóng không đổi.7 m/s đến 1 m/s.8m/s đến 1m/s. Câu 2: (ĐHKA.6 m m < v < 2.6 m m < v < 2. 24cm D. 100 cm/s B. 1. 16cm. 1. B trên mặt chất lỏng dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng cùng tần số 50Hz và cùng pha ban đầu . Bước sóng trên mặt nước là: A. Lý. tại O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số f = 30 Hz .0 m/s B. Tốc độ truyền sóng là A. 40 cm Câu 9: Sóng truyền trên dây với vận tốc 4m/s tần số của sóng thay đổi từ 22Hz đến 26Hz.12cm C. Giá trị của vận tốc đó là: Dạy kèm Toán. 16cm. 1. 48cm Dạng 3: Tính vận tốc sóng Câu 1: (ĐHKA-2009) Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình π  u = 4 cos  4π t −  ( cm) . 160cm. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau.5 m có độ lệch pha là . Biết vận tốc trên mặt chất lỏng có giá trị trong khoảng 1. 2m/s D.Vận tốc truyền sóng là một giá trị nào đó trong khoảng 1.0 m/s. D.75m/s C. Vận tốc truyền sóng là một giá trị nào đó trong khoảng 1. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. D. B.25m/s.20cm C.5 m/s.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.917.9 . 2. 1. 90 cm/s Câu 3: Hai nguồn phát sóng A. Trên đoạn thẳng AB thấy hai điểm cách nhau 9cm dao động với biên độ cực đại .6cm.492. vận tốc truyền sóng trên mặt nước thay đổi từ 0. Bước sóng trên dây bằng: A. tại O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số f = 20 Hz . 25cm. Bước sóng trên dây bằng: A. 2. 80 cm/s C. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một 4  π 3 phương truyền sóng cách nhau 0.2011) Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz. 100cm Câu 10: Một điểm O trên mặt nước dao động với tần số 20Hz. 4cm.9 . Trên mặt nước hai điểm A và B cách nhau 10cm trên phương truyền sóng luôn luôn dao dộng ngược pha nhau. Biết tại điểm M cách O một khoảng 10cm sóng tại đó luôn dao s s động ngược pha với dao động tại O.8m/s B.2m/s Câu 4: Trên mặt một chất lỏng. C.5m/s <v < 2. C. D. 85 cm/s D. 6. B. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox. có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0. Câu 11: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4m/s và tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Tốc độ truyền của sóng đó là : A. 1. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .0 m/s.457 Câu 8: Trên mặt một chất lỏng.Trang 63 . 30cm D. 5cm. Bước sóng truyền trên dây là: A. Điểm M cách nguồn một đoạn 28cm luôn luôn dao động vuông pha với nguồn.

95m/s Câu 8: Một sóng cơ học có phương trình sóng: u = Acos(5 π t + π /6) (cm). 20 m/s Câu 9: Một sóng ngang truyền dọc theo sợi dây với tần số f = 10(Hz).4m/s D. 750m/s Câu 7 : Mũi nhọn S chạm vào mặt nước dao động điều hòa với tần số f = 20Hz. N nằm cách nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Vận tốc 4 π truyền sóng nước là: A. Câu 2: Một sóng cơ được phát ra từ nguồn O và dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi khi qua 2 điểm M và N cách nhau MN=0. D. 2. C. khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3 cm. Biên độ sóng bằng A.492. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 25cm luôn lệch pha nhau . 250m/s D. 2cm/s C. B. 500 m/s B. Vận tốc truyền sóng C. Tại hai điểm M. 3 2 m/s Dạy kèm Toán. 75cm/s. 3 cm. 4 2 cm A.5(m/s). 2m/s B. 0. 1km/s C. 0. 10(m/s). C. Vận tốc truyền sóng trên dây bằng A. 10 m/s D.9m/s D. 3 2 cm. 1 km/s .Trang 64 nước là: A. C. Vận tốc truyền sóng sẽ là A. 70cm/s. N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. 72cm/s.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.5 m/s B.1.7m/s đến 1m/s . 6(m/s). Biết rằng. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .75m/s B. Biết khoảng cách gần nhất giữa hai điểm có độ lệch pha π /4 đối với nhau là 1 m. Câu 10: Một nguồn âm dìm trong nước có tần số f = 500Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A. Câu 6: Một nguồn âm dìm trong nước có tần số f = 500Hz. B. 6 cm. 0. tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. 0. 250 m/s D. 750 m/s Dạng 3: Tính biên độ sóng Câu 1: (ĐHKA-2012) Hai điểm M.2. thấy rằng tại hai điểm A. B. Vào thời điểm t1 người ta thấy li độ dao động của điểm M và N lần lượt là uM=4cm và uN=-4cm. 500m/s B. D. Biên độ sóng là : B. biết vận tốc đó nằm trong khoảng từ 0. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 25cm luôn lệch pha nhau π 4 . Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d = 10cm luôn dao động ngược pha. A. 5 m/s C.6m/s Câu 5: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz. Tính vận tốc truyền sóng. Tại một thời điểm. hai điểm trên dây cách nhau 50(cm) dao động với độ lệch pha 5π/3. 3(m/s). 3m/s C. 4cm D.917. 80cm/s. Lý. D.457 A.25 λ ( λ là bước sóng).8m/s C. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. 2 3 cm.

có hai nguồn kêt hợp A. B.917. 4 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. 3 cm. 0 mm. D. 2 cm. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là A. 1 mm.0 B. Câu 2: (ĐHKA-2008) Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là A. 2 cm C.2a Câu 3: (CĐKA-2012) Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình u=2cos40 π t (trong đó u tính bằng cm. B.6cm Dạy kèm Toán. Biên độ sóng tổng hợp tại M có AM =12cm. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .a D.4cm D. B. 2 2 cm C. 2 cm. B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos20πt (mm).S2 lần lượt là 14cm và 16cm.0cm B. 2 mm. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. M là điểm trên mặt chất lỏng cách S1. Câu 6: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau Cho rằng sóng truyền đi với biên độ không đổi và bước sóng 12 cm. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng A. Cho rằng sống truyền đi với biên độ không đổi và bước sóng 12 cm. 2 cm C.492. Lý. B. 4 mm. 2 cm. 2 cm. t tính bằng s). Câu 4: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình u1 = u2 = 2cos100π t (trong đó u tính bằng cm.5 cm và 13.5 cm có biên độ dao động là A. t tính bằng s). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền.Trang 65 . 2 3 cm.S2 lần lượt là 12cm và 9cm. Câu 5: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình u1 = 2cos20π t và u2 = 2cos(20π t − π ) (trong đó u tính bằng cm. B có cùng biên độ a = 2cm. BM =10 cm là: A. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Câu 7: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A. D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Coi sóng truyền đi với biên độ không đổi và tốc độ 80 cm/s. M là điểm trên mặt chất lỏng cách S1. Cho rằng sống truyền đi với biên độ không đổi và bước sóng 12 cm.S2 lần lượt là 18cm và 13cm. 3 cm. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng cách S1.a/2 C. 2 cm. 2 2 cm C. D. dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = acosωt và uB = acos(ωt +π). Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra.457 Bài toán 5: Tìm biên độ tại một điểm nằm trong miền giao thoa Câu 1: (TNPT-2011) Ở mặt nước.S2 lần lượt là 18cm và 13cm.2cm C. cùng tần số f =20 Hz và ngược pha nhau. D. C. D. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là A. B. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là không đổi. t tính bằng s). 2 3 cm. M là điểm trên mặt chất lỏng cách S1. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là A. 2 3 cm. 3 cm.

2 cm C.a D. 2a B.8m.0 B. B có bước sóng như nhau và bằng 0. 2 2 cm D. S2 cách nhau 8.457 Câu 8: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. 9 và 8 B. 5 B. tại hai điểm S1.8cm Bài toán 6: Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại hoặc cực tiểu Loại 1: Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại hoặc cực tiểu giữa hai nguồn Dạng 1: Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại hoặc cực tiểu giữa hai nguồn dao động cùng pha Câu 1 : (CĐKA-2007) Trên mặt nước nằm ngang.492.2cm C. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. 9 và 10 Câu 3: Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 8cm dao động theo phương trình u1 = u2 = 8cos 20π t (cm. -2a D. B cách nhau 20cm. 4 Dạy kèm Toán. bước sóng λ = 20cm thì điểm M cách S1 50cm và cách S2 10cm có biên độ A. a 2 C.s) . Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1. dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là u A = uB = 2cos50π t (t tính bằng s). 4 Câu 4: Tại hai điểm O1 và O2 trên mặt chất lỏng cách nhau 11 cm. Câu 2: (CĐKA-2011) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A. 0 Câu 10: Thực hiện giao thoa cơ với 2 nguồn S1S2 cùng có biên độ 1cm.Trang 66 . 7 và 8 C. bước sóng là 10cm. Trên S1S2 có số điểm dao động với biên độ cực đại là A. 3 D. Trên đoạn thẳng AB. người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp.4cm D. 5 B. 11.0cm B. Lý. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. 2cm Câu 11: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.917. 5. 3 D. dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = 4cosωt(ωt +3π) (cm) và uB = 4cos(ωt +π) (cm) Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền.5m/s. Điểm M cách A 25cm. lan truyền trong môi trường với tốc độ 20 cm. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng A. 6 C. 7 và 6 D. a C. D. B.2 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là A. C. Trên S1S2 có số điểm dao động với biên độ cực tiểu là A. 6 C.0 B. cách B 5cm sẽ dao động với biên độ là A. Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M do cả hai sóng gây ra là: A. 9. Mỗi sóng riên biệt gây ra tại M cách A một đoạn d1= 3m và cách B một đoạn d2=5m. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. có nguồn kết hợp dao động với tần số 5Hz. dao động với biên độ a. lan truyền trong môi trường với tốc độ 30 cm/s . số điểm có biên độ động cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là A. 8.2a Câu 9: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau với biên độ a.

11 Câu 8: Hai nguồn dao động cùng tần số. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . lan truyền trong môi trường với tốc độ 0. Nếu không tính đường trung trực của S1S2 thì số gợn sóng hypebol thu được là: A. lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1. 9 C. 8 Câu 7: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau AB=8 cm. hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau 10cm dao động cùng pha và có bước sóng 2cm. mặt nước luôn đứng yên. 3 C. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên S1S2 là: A.2m/s . 3 B. 8 B. Số điểm dao động cực đại trên AB có thể nhận giá trị nào sau A. khi hai sóng trên giao thoa nhau thì trên đoạn AB có số điểm không dao động là A. 4 Câu 11: Hai nguồn sóng giống nhau tại A và B cách nhau 47cm trên mặt nước. AB = 9. 14 điểm trừ A và B.Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. D. Trên S1S2 có số điểm dao động với biên độ cực đại là A. 9 và 12 D. Số đường cực đại trên đường nối hai nguồn là A. 9 và 10 B. 11 và 12 Câu 6: Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình u1 = u 2 = 4 cos 40πt (cm. Số điểm dao động cực đại trên S1S2 là A. 11 và 10 C. 2 B. 6 C. Lý.2m/s.457 Câu 5: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước. B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz. 15 Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng đồng bộ tại A. 5 Câu 9: Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình u1 = u2 = 2 cos 40π t . 8 D. 5 C.19 C. 16 D. Trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là: A. 15 điểm kể cả A và B B. cùng pha.5cm/s. 30 C. C. B ? A.917. 6 C. C. cùng biên độ và cùng pha. lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1. cùng pha. Biên độ sóng không đổi. D. Số điểm không dao động trên AB là: A. 7 D. có 10 gợn lồi. Quan sát hiện tượng giao thoa thấy số điểm dao động cực đại là 5 (kể cả A và B). Trên mặt nước quan sát được bao nhiêu gợn lồi trừ hai điểm A. có 12 gợn lồi Câu 14: Tại hai điểm A và B (AB = 16cm) trên mặt nước dao động cùng tần số 50Hz. Tại điểm M thuộc AB cách trung điểm của AB gần nhất một đoạn 0. 9 Câu 10: Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 cách nhau 18 cm. vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 22.43 Câu 13:Hai điểm A.7 B.29 D. 10 D. dao động cùng pha với biên độ a và tần số không đổi. 4 D. 2 B.5cm. 7 D. vận tốc truyền sóng trên mặt nước 100cm/s . B trên mặt nước. có 11 gợn lồi.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. có 13 gợn lồi. AB = 9cm. sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1. 32 B. Dạy kèm Toán.Trang 67 . 5 B.2 cm. 16 điểm trừ A và B.s) .15 điểm trừ A và B. B.4cm. chỉ xét riêng một nguồn thì nó lan truyền trên mặt nước mà khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 3cm.492.8 m/s.

B. Âm thoa rung với tần số f = 400Hz. 19 điểm. C. 9 gợn. Lý. Trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và không dao động trừ S1. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là 25cm/s. Câu 20: Hai nguồn kết hợp S1. có 10 điểm dao động với biên độ cực đại và 11 điểm không dao động. B cách nhau 10cm dao động với tần số 20Hz. 21 điểm. 30 điểm đứng yên D. Số gợn lồi và số điểm đứng yên không dao động trên đoạn AB là A. Câu 17: Gắn vào một trong hai nhánh âm thoa một thanh thép mỏng ở 2 đầu thanh gắn hai quả cầu nhỏ A. Có bao nhiêu gợn sóng trong khoảng giữa S1vàS2 ? A.457 Câu 15:. B là 4cm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. có 11 điểm dao động với biên độ cực đại và 10 điểm không dao động.S2) là: A. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .cùng pha cùng biên độ.6m/s. có 9 điểm dao động với biên độ cực đại và 10 điểm không dao động. B. D. 8 gợn sóng B. 17 gợn sóng. 20 điểm đứng yên C. C. Câu 20: Tại hai điểm S1. 14 gợn lồi và 14 điểm đứng yên không dao động. Giữa hai điểm A và B có bao nhiêu gợn sóng. S2. vận tốc truyền âm trong không khí là 352m/s. cùng pha. Đặt hai quả cầu chạm mặt nước. Số gợn sóng quan sát được trên đoạn AB là: A. Âm thoa điện gồm hai nhánh dao động với tần số 100 Hz.Trang 68 . có 29 gợn sóng C. có 19 điểm âm nghe to trừ A. Trên AB có bao nhiêu điểm có âm nghe to nhất và nghe nhỏ nhất: A. S2 : A. C. Dạy kèm Toán.S2 cách nhau 10cm. Gợn sóng nước có hình hyperbol.917. trong đó có bao nhiêu điểm đứng yên? A. B. có 9 điểm dao động với biên độ cực đại và 9 điểm không dao động. Cho âm thoa dao động. có 19 gợn sóng D. chạm vào mặt nước tại hai điểm S1. 7 Câu 21: Tại hai điểm A và B cách nhau 8m có hai nguồn âm kết hợp có tần số âm 440Hz. D. 15 gợn sóng D. 3 C. vận tốctruyền sóng trên mặt nước 1m/s. vận tốc truyền trên mặt nước v = 1. 10 điểm đứng yên Câu 19: Hai điểm M và N (MN = 20cm) trên mặt chất lỏng dao động cùng tần số 50Hz. có chu kì sóng là 0.6cm. có 20 gợn sóng Câu 18: Hai thanh nhỏ gắn trên cùng một nhánh âm thoa chạm vào mặt nước tại 2 điểm A và B cách nhau l = 4cm.2s. 14 gợn sóng. S2 cách nhau 10cm trên mặt nước dao động cùng tần số 50Hz. Số cực đại giao thoa trong khoảng S1S2( kể cả S1. 29 gợn. D. 4 B. 19 gợn. 18 điểm. vận tốc truyền sóng trên mặt chát lỏng là 1m/s . Khoảng cách S1S2=9. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1. 5 D. B và 18 điểm nghe nhỏ. B. Trên MN số điểm không dao động là: A. 14 gợn lồi và 13 điểm đứng yên không dao động. 13 gợn lồi và 13 điểm đứng yên không dao động.2m/s. 13 gợn lồi và 14 điểm đứng yên không dao động.5m/s. Vận tốc truyền sóng nước là 1. 10 gợn. Khoảng cách giữa hai quả cầu A. 11 điểm đứng yên B. có 39 gợn sóng B. 20 điểm. Câu 16: Hai nguồn kết hợp A.492. C.

số gợn giao thoa đứng yên là : A. dao động cùng pha với tần số 20Hz . 8 C. B và 20 điểm nghe nhỏ. tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1. 10 điểm đứng yên.Trên mặt nước quan sát được bao nhiêu gợn lồi trừ A.6 và 5 Câu 25: Hai nguồn kết hợp dao động cùng pha S1 . 20 điểm đứng yên. cách nhau 18cm . C. n = 4 B. 18 điểm đứng yên. Khoảng cách S1S2=9. C.2 s. Câu 30:Hai thanh nhỏ gắn trên cùng một nhánh âm thoa chạm vào mặt nước tại hai A và B cách nhau 4cm. n = 2 C.S2 dao động với tần số 100 Hz. cùng biên độ và cùng pha. 14 Câu 28: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp. Câu 24: Hai nguồn sóng kết hợp S1S2 = 12cm phát sóng có tần số f = 40Hz vận tốc truyền sóng v = 2m/s. 13. D. 15 điểm kể cả A và B B. 7 D. B. 14 gợn sóng. 6. B. Dạy kèm Toán.6m/s. 17 gợn sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. có 13 gợn lồi. AB = 9cm. D. dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos40πt và uB = 8cos(40πt ) (uA và uB tính bằng mm. S2 cách nhau 8 cm. B và 20 điểm nghe nhỏ.15 điểm trừ A và B. 11. D. Câu 29: Hai điểm S1 . người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp. Biết bước sóng là 1. 8 gợn sóng. C. 21 gợn.3 và 4 B. 14 điểm trừ A và B. 20 điểm đứng yên. Câu 22: Hai điểm A.3cm. Giữa hai điểm A và B có bao nhiên gợn sóng và bao nhiêu điểm đứng yên ? A. Có bao nhiêu gợn sóng trong khoảng giữa S1vàS2 ? A. 4. B và 21 điểm nghe nhỏ. cùng pha. có 11 gợn lồi. Âm thoa rung với tần số 400Hz. B. C. có 10 gợn lồi. Số cực đại giao thoa trong khoảng S1S2 là: A. D. t tính bằng s).cho giao thoa sóng trên mặt nước. D. 12. B. vận tốc truyền sóng trên mặt nước 100cm/s .Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 19 gợn. dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 8.Tốc độ truyền sóng trong môi trường là 40cm/s.B A.2m/s. 19 gợn.457 B. Câu 23: Tại hai điểm A và B (AB = 16cm) trên mặt nước dao động cùng tần số 50Hz. có 19 điểm âm nghe to trừ A. có 21 điểm âm nghe to trừ A.5cm/s. Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng S1S2 là A.2m/s . 15 gợn sóng. C. Lý. 16 điểm trừ A và B.vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 22.5 và 4 D. S2 cách nhau 17cm có chu kì 0. C.492.2cm. n = 7 Câu 26: Hai nguồn phát sóng kết hợp S1. Số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn AB là A. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi.917.Số gợn giao thoa cực đại. Câu 27: Trên mặt nước tại hai điểm S1. n = 5 D. S2 trên mặt chất lỏng . C. 3. D.Trang 69 . 5. B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz. Vân tốc truyền sóng là 1.4 và 5 C. D. B. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . 16 B. có 12 gợn lồi. Vận tốc truyền sóng nước là 1. Trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là: A. Giữa S1 và S2 có số gợn sóng hình hypebol mà tại đó biên độ dao động cực tiểu là A. 9 gợn.6cm. có 20 điểm âm nghe to trừ A. 14.

4cm rung với f = 00Hz.32 điểm C. 0 C.457 Câu 31: Tạo ra 2 nguồn sóng kết hợp tại 2 điểm A và B cách nhau 8 (cm) trên mặt nước. cùng pha và cùng chu kì T = 0. vận tốc âm trong không khí là 340 (m/s). 0 C. C. 15 Dạy kèm Toán. 13 B. Câu 35: Dao động SS có u = Acos00πt(cm). chạm vào mặt nước tại hai điểm S1. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là d = 21 cm. 11 Câu 38: Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động điều hòa cùng phương vuông góc với mặt nước. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Giữa SS’ có bao nhiêu điểm đứng yên: A. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 0.8m/s. Giữa điểm S.2 cm.Trang 70 .05 s. Số gợn sóng trong khoảng giữa S1 và S2 là: A. 14 D.6cm. 15 gợn sóng.33 điểm Câu 32: Tại 2 điểm A và B cách nhau 8 (m) có 2 nguồn âm kết hợp. S’ có bao nhiêu gợn sóng hình hyperbol (không kể trung trực SS) A. 8 D. 17 gợn sóng. 10 D. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là d = 10. 9 C. 14 gợn sóng. Khoảng cách S1S2 = 9. 5.917.19 điểm C.2m/s. SS’ = 3cm. Câu 37: Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động điều hòa cùng phương vuông góc với mặt nước. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa S1 và S2 là A. 9 B.18 điểm Câu 33: Trên mặt nước nằm ngang. Lý.8m/s. Số điểm không dao động giữa S1 và S2 là A. người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp. Câu 36: Âm thoa điện mang một nhánh có hai mũi nhọn dao động với tần số 100Hz. 12 B. C. S’ cách nhau 8. 8 gợn sóng. vận tốc truyền sóng 0. 30 điểm B. Biết vận tốc truyền sóng v = 60 cm/s. 13 C. Câu 34: Hai mũi nhọn SS’ = 8. 6 B. Giữa A và B có số điểm không nghe được âm là : A.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s.21 điểm D.31 điểm D. dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 5Hz và luôn dao động đồng pha. cùng pha và cùng tần số f = 40 Hz. B. 5 B. Biết vận tốc truyền sóng v = 80 cm/s. 9. 20 điểm B. S2. 30. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn SS’ là A.cm. 5 D. tại hai điểm S. Tần số âm là 425 (Hz). D. Tần số dao động là 80 (Hz). Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ cực đại là : A.492. 0 D. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 40 (cm/s).

Tìm số cực tiểu trên đoạn AB. 34 và 33 Câu 3:Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng cách nhau 10 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1 = 0. 10. Tốc độ truyền sóng trên mặt Dạy kèm Toán. cùng tần số và ngược pha nhau. 8 C. tại trung điểm O của AB sóng có biên độ bằng A. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là: A. B.Tìm số điểm dao động cực đại trong khoảng AB A.10 B. 17. 33 và 34 D. 4 D.917.5cm B. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn AB = 16. 2cos ( 50π t + π ) Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 50 (cm/s). Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có pt lần lượt là u1 = 5cos(40πt +π/6) mm và u2 =5cos(40πt + 7π/6) mm. 0. 26 Câu 5: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9λ phát ra dao động u=cos(ωt). 2λ thì số điểm đứng yên và số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB lần lượt là: A. 23 B. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) và u2 = 5cos(40πt + π) (mm). 25 D. Lý. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos100πt (mm) và u2 = 5cos(100πt + π) (mm). 33 và 32 C. 16. D. A. 6 C.492. u2 = bcos(10πt + π).Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Tìm số cực tiểu trên đoạn AB. 5 B. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. A. 12 Câu 4: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 48cm. 0 C. phương trình dao động tại A và B là u A = cosωt(cm) và uB = cos(ωt + π)(cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 20 (cm/s). 8. Trên đoạn S1S2. lan truyền trong môi trường với tốc độ 12(cm/s). Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là: A. 3 Câu 7: Hai nguồn sóng kết hợp A. Câu 6: Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng cách nhau 10 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1 = acos(10πt). 6 D. 8. 1cm D. số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn (không kể hai nguồn) là: A.457 Dạng2 : Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại hoặc cực tiểu giữa hai nguồn dao động ngược pha Câu 1: (ĐHKA. D. 5 Câu 8: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. 6 C. 2cos ( 50π t ) và u2 = 0. 11. 2cm Câu 9: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm.2009) Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. 9. u2 = bcos(4πt + π). B cách nhau 21cm dao động theo các phương trình u1= acos(4πt). B. 24 C. Câu 2: Hai nguồn sóng cùng biên độ. 7 B. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2 m/s.Trang 71 . C. 8 D. 9 C. 32 và 33 B.

4 m/s. 9.5cos(50πt) cm . Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 18 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là A. giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác thì vận tốc truyền sóng trên mặt nước là : A.5cm.5m/s. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng A. B. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là: A. 10 và 10 C. MB = 20cm. v = 48cm/s. Dạng 3: Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại hoặc cực tiểu giữa hai nguồn dao động vuông pha Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A. Câu 2: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn S1 và S2 dao động với tần số 25Hz. 11. uB = 0. cùng biên độ. v = 20cm/s.2cos(50πt + π 2 ). Điểm M trên mặt nước dao động với biên độ cực đại với MA = 16 cm. C. 10. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Số khác Dạng 4: Ứng dung số điểm dao động với biên độ cực đại hoặc cực tiểu giữa hai nguồn tìm vận tốc sóng Câu 1 : (CĐKA-2008) Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Lý. Xác định số điểm có biên độ dao động cực đại trên đoạn thẳng AB.5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s.5cos(50πt + π) cm.5 cm. u2 = 0. Câu 4: Tại hai điểm A nà B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz. 9. 0. vận tốc tuyền sóng trên mặt chất lỏng là 0. 0.457 chất lỏng là 80 cm/s.3 m/s. D. 1. Điểm M trên mặt nước dao động với biên độ cực đại với MA = 14. cùng pha. 10. giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác thì vận tốc truyền sóng trên mặt nước là : Dạy kèm Toán.20 (cm/s) C. Trong đọan MN. C. cùng pha. 8 và 8 B. 8. C. tần số của sóng bằng 40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) và u2 = 5cos(40πt + π 2 ) (mm). 2. B. 11 và 12 Câu 2: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. v =24cm/s. D. D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Giữa S1 và S2 có 10 hypebol là quỹ tích của các điểm đứng yên. 9 và 10 D. MB = 17. 12. B cách nhau 10 cm dao động theo các phương trình u1= 0.6 m/s. lan truyền trong môi trường với tốc độ 50 (cm/s). D. 160 (cm/s) 3 B. 11. hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau 1. cùng biên độ.100(cm/s) Câu 3: Tại hai điểm A nà B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz. 9. D.917.2 m/s.Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là: A.492. vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền. C.Trang 72 . 10. B. B. v= 34cm/s.2cos(50πt+ π) ). B. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là: A. Biết biên độ. C. 8 Câu 10: Tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình là uA = 0. A.32 (cm/s) D.

v = 53. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A. D. Lý. hai nguồn kết hợp A. v = 36 m/s D. v = 25cm/s.B dao động với tần số f = 16 Hz. sóng có biên độ cực đại.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A.8cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? A. d2 = 25cm. v = 26 m/s B.Trang 73 . Trong đoạn giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại. Câu 11: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước. 0.457 A. B. d2 = 25.5 cm. Điểm M trên mặt nước dao động với biên độ cực đại với MA = 30cm. sóng có biên độ cực đại. 160 (cm/s) 3 B. B dao động với tần số f = 13 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A. B những khoảng d1 = 35.20 (cm/s) C. B những khoảng d1 = 30 cm. 112cm/s. 36 cm/s. Dạy kèm Toán. v = 52 m/s D. sóng có biên độ cực đại. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A. Câu 10: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước. B. MB = 25. C. giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác.6cm/s.7 cm/s C. Tại điểm M trên mặt nước cách A 19 (cm) và cách B 21 (cm). B. cùng biên độ. v = 26 cm/s C. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước làbao nhiêu ? A. Tại điểm M cách nguồn A. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu ? A. D. hai nguồn kết hợp A. D. v= 15cm/s.57cm/s. B dao động với tần số 20 Hz. D. v = 36 m/s Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước. v= 36cm/s. Câu 5: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước. B dao động với tần số 28Hz. v = 28. 48 cm/s.4 cm/s Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước. Tại một điểm M cách các nguồn A. v = 30cm/s. B những khoảng d1=19cm. B lần lượt những khoảng d1 = 21cm. 37cm/s.917. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là : A. v = 52 cm/s. v = 40 cm/s D. v =24cm/s. d2 = 21cm. hai nguồn kết hợp A. v = 20. B lần lượt những khoảng d1 = 21cm. 30cm/s B.492. C. v =20cm/s. v = 24 m/s B. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác. tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16cm và 20cm. d2 = 28 cm sóng có biên độ cực đại. C. Sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực có 2 dãy cực đại khác. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy không dao động. 30 cm/s. 80cm/s Câu 12: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước. 40cm/s C. B dao động cùng pha với tần số 28Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A. sóng có biên độ cực đại. v = 24 cm/s C. hai nguồn kết hợp A. giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác thì vận tốc truyền sóng trên mặt nước là : A. v = 20 cm/s B. Giữa M và đường trung trực không có dãy cực đại khác. v = 26. cùng pha. 2 nguồn kết hợp cùng pha A và B dao động với tần số 80 (Hz). hai nguồn kết hợp A. Tại một điểm M cách các nguồn A. 28cm/s. B.40 (cm/s) Câu 6: Tại hai điểm A nà B trên mặt nước dao động cùng tần số 16Hz. B dao động ngược pha với tần số 16 Hz. Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .5cm. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy các cực đại khác. 60cm/s D. hai nguồn kết hợp A. d2 = 25cm. sóng có biên độ cực đại.5 cm. C. 24 cm/s.32 (cm/s) D.

C.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.5cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Dạy kèm Toán. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước.4 m/s B. C. 0. Lý.4cm/s.Tại hai điểm M.5 cm/s C. Giữa M và đường trung trực S1S2 có hai dãy cực đại khác. 75cm/s B. D. B những khoảng d1 = 35. d2 = 28 cm sóng có biên độ cực đại. A. 24 cm/s D. 72cm/s Câu 15: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước. B dao động với tần số f = 10 Hz. cùng pha và cùng tần số dao động f = 40 Hz. 21. D.N cách nhau 9 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. giữa M và đường trung trực của AB có 3 cực đại khác. hai nguồn kết hợp A. hai nguồn sóng kết hợp tại A và B dao động cùng pha với tần số f = 15 Hz. 40 cm/s B.7cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là A.492. Câu 17: Tại hai điểm S1 và S2 trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương. 44cm/s. 24cm/s. 80 cm/s D. 20cm/s.40cm/s. S2 những khoảng d1 = 30cm. hai nguồn kết hợp S1. D.Trang 74 . Tại điểm M cách A và B lần lượt là d1 = 23 cm và d2 = 26. hai nguồn kết hợp A. Trong đoạn giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại. 80cm/s C. C. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A. Tại một điểm M trên mặt nước cách các nguồn S1. 36 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng A. hai nguồn kết hợp A. Khi đó hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S trên mặt nước .2 m/s C. d2 = 25. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là: A. hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha với tần số f = 30 Hz. Câu 14: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz. B dao động cùng pha. 60cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A.5 cm.5 cm. 1. Giữa M và đường trung trực AB có 3 dãy cực đại khác.457 Câu 13: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . B. 34cm/s. 26. Người ta thấy điểm M trên mặt nước và cách A và B một khoảng lần lượt là d1 = 6 cm và d2 = 10 cm dao động với biên độ cực đại và giữa M với đường trung trực của AB có 2 đường không dao động.917.53. 24 cm/s. 70cm/s D. sóng có biên độ cực đại. Biết rằng vận tốc thay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. 2. sóng có biên độ cực đại. 18 cm/s B. 30 cm/s C. Tại điểm M cách nguồn A. 60 cm/s Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước. B. cùng tần số f = 20Hz. Tại một điểm M trên mặt nước cách các nguồn A. 0. d2 = 20cm. B những khoảng d1 = 16cm. giữa M và đường trung trực của AB còn có một dãy cực đại. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng A. cùng tần số f = 16Hz.6 m/s Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa của sóng nước. S2 dao động cùng pha. B. Tại điểm M trên mặt nước và cách A và B một khoảng lần lượt là d1 = 32 cm và d2 = 36 cm dao động với biên độ cực đại. B dao động ngược pha với tần số 16 Hz. 28 cm/s Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước.2 cm sóng có biên độ dao động cực đại. Biết rằng khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp trên S1S2 là 1. 30 cm/s. 48 cm/s.3 m/s D. Câu 16: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước.

6m/s C.Điểm M trên mặt nước cách A la 30cm và cách B là 25. v = 52m/s.v=53. người ta dùng nguồn dao động có tần số 100Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn lõm liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 4mm. B. D. v = 30 cm/s C. Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước .Trang 75 . Đáp án khác Câu 27: Hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 luôn luôn dao động cùng phương.0.Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là A. d2 = 21cm.4cm/s Câu 25: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. 0.4m/s D. B. v = 26m/s. hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau .7cm/s C.B dao động với tần số 16Hz và cùng pha .6m/s. v = 26.v=20cm/s B.B lần lượt là 16cm và 20cm . v = 53.917. B dao động với tần số 20Hz.4m/s. v = 66.2m/s. D. Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước. v = 0. C. D. hai nguồn kết hợp A. sóng có biên độ cực đại. Trong đoạn MN. 70 cm/s B.24cm/s Câu 24: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước .8m/s. Lý. B. 0.024 cm/s B.2 nguồn kết hợp A.36cm/s B. C. 0. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng A. Tại một điểm M cách các nguồn A. 50 cm/s Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước. B những khoảng d1 = 19cm.72cm/s C.5cm. 0. Giữa M và đường trung trực không có dãy cực đại khác. Biết biên độ. cùng pha và cùng tần số dao động f = 50 Hz và nằm cách nhau 6 cm trên mặt nước. v = 40cm/s. v = 60 cm/s D. 0. 0.tại một điểm M cách A. tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16cm và 20cm.v=40cm/s D.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.3m/s B.Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu ? A. vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền. C.7cm/s.457 A. v = 20cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là: A.giữa điểm M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác .67 cm/s Dạy kèm Toán.sóng có biên độ cực đại .4cm/s. hai nguồn kết hợp A. 60 cm/s C. Câu 26: Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn kết hợp cùng phương và cùng pha giao động.v=26. Giá trị của vận tốc truyền sóng là A. sóng có biên độ cực đại. tần số của sóng bằng 40Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là: A.hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 20Hz . v = 52cm/s. v = 26cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là: A. B dao động với tần số f = 13Hz.5cm nằm trên đường cong cực đại thứ 2 tính từ đường trung trực của AB . Người ta quan sát thấy rằng các giao điểm của các gợn lồi với đoạn thẳng S1S2 chia S1S2 làm 10 đoạn bằng nhau. 80 cm/s D.18cm/s D.492.

có hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u1 = a1cos(40πt + π/6) (cm). 7 và 6 B.Trang 76 . luôn dao động cùng pha có bước sóng 6 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là A.5 D. 8 B. B cách nhau 8 cm. 2 D. A. dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π) (uA và uB tính bằng mm. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước v = 120 cm/s. 3 C.492. bước sóng = 1. Lý. 9 B.11 B. 10 D. Điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là hình chữ nhật.5cm và d2 = 25cm sóng có biên độ cực đại. 9 và 10 D. u2 = bcos(8πt). Tại một điểm M cách các nguồn sóng d1 = 20. Biết rằng giữa M và đường trung trực của AB còn hai đường dao động mạnh. Số điểm cực đại và đứng yên trên đoạn CD là: A. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. B. B cách nhau 6 cm. Số điểm cực tiểu đoạn CD là: A. Hai nguồn đó tác động lên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 18 cm. B cách nhau 40 cm. dao động theo phương trình lần lượt là u1 = acos(8πt). 52. hai nguồn kết hợp A và B cách nhau AB = 8 cm dao động với tần số f = 20 Hz. 10 và 9 Câu 2: Tại mặt nước nằm ngang. u2 = a2cos(40πt + π/2) (cm).917. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông.Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD. Điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là hình vuông. Điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là hình vuông. 37. t tính bằng s). 6 C. 10 Câu 6: Trên mặt nước 2 nguồn kết hợp A. luôn dao động ngược pha có bước sóng 6 cm. 8 D.457 Loại 2: Tìm số điểm cực đại. 10 C. 9 D. 1 Câu 3: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 8 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông AMNB là A. luôn dao động cùng pha có f=20Hz. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . D. 11 Câu 4: Hai nguồn dao động vuông pha. cực tiểu trên đoạn thẳng CD tạo với AB một hình vuông hoặc hình chữ nhật Câu 1: Trên mặt nước 2 nguồn kết hợp A. AD = 30 cm.5 cm. 5 C. A. 11 Câu 7: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước. Số điểm cực đại đoạn CD là: A. Dạy kèm Toán. C.1 Câu 8: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 26. 6 và 7 C. 4 B.6 C. S1S2=13cm. 12 Câu 5: Trên mặt nước 2 nguồn kết hợp A. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. 9 C. Tính số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD. 34 B. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình chữ nhật có cạnh BC = 6cm. Số điểm dao động cực đại trên MN là: A. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. 4 B. 7 D. Biết tốc độ truyền sóng 4cm/s. S1MNS2 là hình vuông. cực tiểu giữa hai điểm bất kì Dạng 1: Tìm số cực đại. 50. Gọi C và D là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông.

S2 cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng có phương trình lần lượt là u1 = a cos(20πt )(mm) và u 2 = a sin( 20πt + π )(mm) . 19 C.2 cm.Trang 77 . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 1 m/s. số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn BD là A. 16 Câu 3: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm. C. Số điểm dao động cực đại trên MS1 là: A. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BN là A.Số điểm dao động cực đại trên S2M là: Dạy kèm Toán. 11 D. Biết bước sóng là 0. 10 C. 15 D. cực tiểu trên đoạn thẳng là đường chéo của một hình vuông hoặc hình chữ nhật hoặc trên đoạn thẳng là một cạnh trong đó chứa một điểm nguồn Câu 1: (ĐHKA-2010) Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm. Số điểm dao động cực đại trên MS2 là: A. B. 14 C. t tính bằng s). số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn CD là A. 40. 9 B. số điểm dao động cực đại trên MS2 là: A. 17. 17.492. S1MNS2 là hình vuông. 12 Câu 6: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 40m/s. 28.5 cm.917. 41. Biết bước sóng là 0. C.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. S1S2=13cm. Dạng 3: Tìm số cực đại. cực tiểu trên một cạnh của tam giác tạo bởi hai điểm nguồn và một điểm khác Câu 1: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1. 17 Câu 4: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1. 9 B. B. dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π) (uA và uB tính bằng mm. 29. Xét hình vuông ABCD. 13 B. 9 B. 12 D. bước sóng = 1. 20. B. 12 Câu 5: Hai nguồn dao động vuông pha. S2 cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng có phương trình lần lượt là u1 = 2 cos(50π t )(cm) và u2 = 2sin(50π t − π )(cm) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s. S2 lần lượt 12cm và 16cm. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 4 cm. 18. dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π/2) (uA và uB tính bằng mm. 19. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. S2 cách nhau 20cm dao động cùng pha với chu kì 0. 10 C. Xét hình chữ nhật S1MNS2 trên mặt nước. 39.2 cm. 41. 15. Xét hình vuông ABCD. 11 D. D. có SM1 =10m. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s.002s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là A. t tính bằng s). D. dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 4 cm. Dạng 2: Tìm số cực đại. Điểm M trên mặt nước cách nguồn S1. Xét hình vuông S1MNS2 trên mặt nước. Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1. C. Lý.457 Câu 9: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp. D. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s.

Số hypebol cực đại cắt đoan MN là: A. 9 C. 6 Câu 3: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A. 3 C. B lần lượt 15 cm và 8 cm. B cách nhau 13 cm trên mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ tạo ra sóng mặt nước có bước sóng 1. Trong khoảng MN có số gợn lồi. 7 và 6 B. 4 C. 11 Câu 5: Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình u1 = u 2 = 4 cos 40πt (cm. 5 D. lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1. MB =10cm. O2 có bước sóng 5 cm. cách nguồn O2 là 43 cm. Số hypebol cực đại cắt đoan MN là: A. B cách nhau 6. 12 D. Số cực tiểu trên đoạn CD là A. u2 = bcos(30πt + π/2). Điểm M trên mặt nước cách nguồn A. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 1m/s. Số đường cực đại đi qua đoạn S2M là: A. 5 B. N đối xứng với M qua AB. 2 B. 4 D. 6 và 7 C.s) . B cách nhau 11 cm dao động theo phương thẳng có phương trình lần lượt là u = a cos(40π t )(cm) . 5 D. B cách nhau 13 cm dao động theo phương thẳng có phương trình lần lượt là u1 = u2 = a cos(100π t )(mm) .492. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 50cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30 (cm/s). Điểm N cách nguồn O1 là 22 cm. 8 B.5 cm. cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Câu 1: (PTVL2-27) Tại hai điểm A. B có MA=7. Điểm M trên mặt nước cách nguồn A. 3 D. M là điểm trên mặt nước cách A.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.5cm.Trang 78 . Số điểm dao động cực đại trên AM là: A. D là hai điểm trên đoạn AB sao cho AC = DB = 2 cm. 4 Dạng 3: Tìm số cực đại. 5 Câu 2: Tại hai điểm A. 13 Dạy kèm Toán. Lý. Xét điểm M cách S1 khoảng 12cm và cách S2 khoảng 16 cm. 6 Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A. 6 C.2m/s .5 cm dao động với bước sóng 1cm. B lần lượt 12 cm và 5 cm. 2 B. cực tiểu trên đường thẳng nằm trên đường thẳng nối hai nguồn Câu 1: Hai nguồn kết hợp O1. B lần lượt 10cm và 5cm. 3 C. Số điểm dao động cực đại trên đoạn MB (không tính điểm B) là: A.917. 3 B. 7 C.457 A. Số điểm dao động cực đại trên AC là: A. M là điểm trên mặt nước cách A. 11 C. 7 và 8 D. N đối xứng với M qua AB. 8 và 7 Câu 2: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1 = acos(30πt).2 cm. B cách nhau 20 cm trên mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ tạo ra sóng mặt nước có bước sóng 1. 10 Câu 4: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A. 7 C. 10 B. 9 D. Điểm C trên mặt nước cách nguồn B mọt khoảng BC = 13cm và hợp với AB một góc 1200. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Gọi C. gợn lõm là: A. Đáp án khác Dạng 4: Tìm số cực đại. 8 B. điểm M cách nguồn O1 là 31 cm. cách nguồn O2 18 cm. 8 B. 4 D. 10 D.

Tốc độ truyền sóng trên mặt 2 nước là 40 cm/s.8λ . 4. Trên đường tròn nằm trên mặt nước có tâm là trung điểm của AB có đường kính R = 5λ có số điểm dao động cực đại là A. C. 10 D. F là hai điểm trên đoạn AB sao cho AE = FB = 2 cm. 4 Câu 4: Hai nguồn kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng x trên đường kính của đường tròn bán kính R (x <R) và đối xứng qua tâm của đường tròn. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30 (cm/s). 5. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN là A. Tìm số cực tiểu trên đoạn EF. 6. M là điểm nằm trên AI. B giống hệt nhau và cách nhau một khoảng AB = 4. 10 B. B tương ứng là 28cm.Trang 79 . 6. 7 C.917. 6 C. 5 B. Biết IM =5cm và IN=6. 8 Câu 6: Tại hai điểm A. 12cm. 8 C.492. F là hai điểm trên đoạn AB sao cho AE = EF = FB.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là A. 4 Câu 3: Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn có phương trình u A = 3cos(10π t )(cm) và u B = 5cos(10π t + )(cm) . 12 D. I là trung điểm của AB. Dạy kèm Toán. cực tiểu trên đường tròn tâm O là trung điểm đoạn thẳng nối hai nguồn Câu 1: Trên mặt nước có hai nguồn A. Dạng 5: Tìm số cực đại. N là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AM = MN = NB. Gọi E. 7. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 40 (cm/s).5 cm. 9 B. 13 Câu 5: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 . 11 C. 6 D. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = acos100πt (mm) và u2 =bcos100πt (mm) Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 100 cm/s. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là A. 2 B. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 10 cm. Lý. u2 = bcos(40πt + π). 20 Câu 2: Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn có phương trình u A = 3cos(10π t )(cm) và u B = 5cos(10π t + )(cm) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 50cm/s. D. A. phương trình dao động lần lượt là u1 = 2cos(40πt + π) cm và u1 = 4cos(40πt + π ) cm. 18 C.457 Câu 3: Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng cách nhau 15 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1 = acos(40πt). 6 D. 22cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại là A. D. 8 C. A. Tìm số cực đại trên đoạn EF. 2 B. B trên mặt nước cách nhau 21 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương vuông góc với mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 50cm/s. Cho điểm C 3 π trên đoạn AB và cách A. N là điểm nằm trên IB. Gọi E. 4 Câu 4: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1 = acos(30πt). 5 D. Cho điểm O 3 π trên đoạn AB và cách A. B tương ứng là 18cm. u2 = bcos(30πt + π/2). Gọi M. 7 B. B. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 20 cm.

5 B. 12 D. 2 B. 7 D. 2 B. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . sóng lan truyền trên mặt nước với tốc độ 40 cm/s.5 cm là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. 24 Câu 6: Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao đông vuông góc với bề mặt cha61tlo3ng có phương trình dao động uA = 3 cos 10πt (cm) và uB = 5 cos (10πt + π/3) (cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là V= 50cm/s . Số điểm dao đông cực đại trên đường tròn là A. cách A khoảng 18cm và cách B 12cm . 6 C. 8 D. 5 Câu 4: Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12 cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1. . 6 C.4 điểm B.Trang 80 x 6 .457 Biết mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ = . AB =30cm.biết bước sóng của sóng trên mặt nước là λ = 2.5cm. Lý.6cm. dao động cùng tần số . 18 C. ngược pha Dạng 1: Tính số điểm dao động cùng pha hoặc ngược pha với nguồn giữa hai điểm MN nằm trên đường trung trực của 2 nguồn Câu 1: Thực hiện giao sóng cơ trên mạch nước với hai nguồn S1. cách trung điểm O là 1. số điểm dao động cùng pha với nguồn là: A. 7 B.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.6 điểm D.Vẽ vòng tròn đường kính 10cm. 4 Bài toán 7: Tính số điểm dao động cùng pha. Hai điểm M và N nằm trên mặt nước cách đều trung điểm cử đoạn AB một đoạn 16 cm và cùng cách đều A và B. Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là A. 11 C. Số điểm luôn dao động cực đại là A.6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoản 8cm. cùng pha và cách nhau 16 cm. 24 Câu 5: Ở mặt nước hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15 cm. số điểm dao động ngược pha với nguồn là: A. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là A. 20 B. 3 C. 4 D. đường kính 15 cm.2 điểm C.8 điểm Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1. Hỏi trên đoạn CO. cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đường tròn tâm O. Cho điểm C trên đoạn AB.917. 4 D. 5 Câu 3: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1. 3 Câu 5: Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B dao động điều hòa cùng tần số 10Hz. 3 C. nằm ở mặt nước. 12 D.Gọi C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước cách đều 2 nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8 cm.6 cm. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với hai nguồn là A. Điểm M nằm trên AB.492. tâm tại C. 22 B. Hai điểm M và N là hai điểm khác nhau trên mặt nước cách đều 2 Dạy kèm Toán.S2 cánh nhau 24 cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoản 8cm. Hỏi trên đoạn CO.

Xét sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi 1m/s.3 điểm Câu 7: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình u0 = 2cos(20πt + π 3 ) (trong đó u tính bằng đơn vị mm.75λ. Lý.Trang 81 . Trong đó A và B là hai nguồn sóng có có phương trình u A = uB = 2cos20π t ( cm ) . 5 điểm. 4 điểm. Dạy kèm Toán.trên đương trung trực của hai nguồn có 1 điểm M. 8 D. Sóng truyền trên mặt nước không suy giảm năng lượng và vận tốc 20 cm/s. Số điểm dao động ngược pha với điểm C trên đoạn MC là: A.917. D. 16 C. Trên đoạn S1S2 . B. Trên đoạn S1S2. 5 điểm.4 điểm B. số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u1 là: A. S2 dao động với phương trình tương ứng u1 = acosωt và u2 = asinωt. số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không kể hai nguồn) là A. C trên mặt nước là ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh 16 cm. số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u1 là: A. 5 Câu 2: Ba điểm A.biết bước sóng của sóng trên mặt nước là λ = 3cm. C. Số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC là: A. 3. 5 Dạng 3: Tính số điểm dao động cùng pha hoặc ngược pha với nguồn giữa hai điểm MN nằm trên đường nối 2 nguồn Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2= 9λ phát ra dao động cùng pha nhau. M cách trung điểm I của hai nguồn 8cm. 13 Câu 6: Thực hiện giao sóng cơ trên mạch nước với hai nguồn S1. 10 C.25λ.S2 cánh nhau 12 cm. 4 điểm. M là trung điểm của AB.492. t tính bằng đơn vị s). D. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với dao động tại nguồn O? Biết M cách O một khoảng 45cm.457 nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 40 cm. C trên mặt nước là ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh 16 cm. Dạng 2: Tính số điểm dao động cùng pha hoặc ngược pha với một điểm trên trung tuyến của tam giác đều Câu 1: Ba điểm A. 3 C. Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn MN là A. M là trung điểm của AB.Hỏi trên MI có bao nhiêu nhiêu điểm dao động cùng pha với 2 nguồn? A. 3 C. 6 điểm. 2 B. S2 dao động với phương trình tương ứng u1 = acosωt và u2 = asinωt. 15 B. D. Trong đó A và B là hai nguồn sóng có có phương trình u A = uB = 2cos20π t ( cm ) . 12 Câu 2: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1. 2. Khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 3. Sóng truyền trên mặt nước không suy giảm năng lượng và vận tốc 20 cm/s.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 6 điểm D. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .2 điểm C. 5. B. 4 D. Khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 2. Trên đoạn S1S2 . 6 B. Câu 3: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1. 4. 3 điểm B. 17 D. C. B. 2 B. 4 D. A. 3 điểm B. 6 điểm. C.

C nằm trên cùng phương truyền sóng và cùng phía so với O. 16. Trên đoạn S1S2.6 m/s. 16. I là trung điểm của AB. B có số điểm dao động với biên độ 5 mm là A. I là trung điểm của AB. N là điểm nằm trên đoạn IB. Ba điểm thẳng hàng A. 9. 3 Câu 2: Hai nguồn sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình u A = acos50π t ( cm ) và uB = bcos50π t ( cm ) . Câu 6: Tại O có một nguồn phát sóng với với tần số f = 20 Hz. B. M là điểm nằm trên đoạn AI.5 cm. 5 B. số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn (không kể hai nguồn) là: A. OC = 42. 3. B. D. Trên đoạn S1S2. Đáp án khác Bài toán 8: Tìm số điển dao động với biên độ a Dạng 1: Tính số điểm dao động với biên độ a trên đoạn đường nối hai nguồn Câu 1: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 8cm. 4. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 1m/s. 17 C. D. tốc độ truyền sóng là 1. Câu 5: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9λ phát ra dao động u=cos(ωt). Số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC là A. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 3cos40πt (mm) và u2 =4cos40πt (mm) Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s.Trang 82 . 7 D. 11. 2. B. 9 C. 6 C. 8 Câu 2: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 10cm. 1. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 1m/s. Trên đường parabol có đỉnh I nằm trên trung trực của AB cách O (O là trung điểm của AB) một đoạn 10cm và đi qua A. 9 C.917.5 cm. OB = 24. 16. C.492. D.5 cm. Dạng 4: Tính số điểm dao động cùng pha hoặc ngược pha trung điểm đường nối 2 nguồn giữa hai điểm MN nằm trên đường nối 2 nguồn Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình u A = acos100π t ( cm ) và uB = bcos100π t ( cm ) . 6 C. Biết IM = 6 cm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. IN = 6. 18 Dạy kèm Toán. 17. 5 B. 7 D. M là điểm nằm trên đoạn AI. IN = 10 cm. B. Số điểm dao động biên độ cực đại cùng pha với I là A. D. B. N là điểm nằm trên đoạn IB. B.457 Câu 4: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9λ phát ra dao động u=cos(20πt). 16. Lý. 8. 17. C. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 6cos40πt (mm) và u2 =8cos40πt (mm) Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. 14. Biết OA = 9 cm. Số điểm dao động biên độ cực đại cùng pha với I là A. Biết IM = 5 cm. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . 8. Số điểm dao động với biên độ 1 cm trên đoạn thẳng S1S2 là A. số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn (không kể hai nguồn) là: A. D.

0. 1cm Câu 4: Xét sóng truyền theo một sợi dây căng thẳng dài.8m. 2 m D. cách trung điểm O là 1. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 3cos(40πt+π/6) (cm) và u2 =4cos(40πt +2π/3) (cm) Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. dao động điều hòa cùng tần số. cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. 1. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau π thì cách nhau 2 A. 0.5 cm B.5cm Câu 5: Đầu A của một dây đàn hồi nằm ngang dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ bằng10s. 0.0. Bài toán 9: Tính khoảng cách trong sóng cơ Loại 1: Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất (ngắn nhất) lệch pha ∆ϕ Câu 1: (TNPTL2-2008) sóng cơ có tần số 50 Hz truyền trong môi trường với vận tốc 160 m/s.5m D.5 m C.5m/s. 1m C.492. 0. đường kính 20cm.6m D. 18. tần số là 20 Hz .5 m Câu 6: Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725Hz và vận tốc truyền âm trong nước là 1450m/s. 32. 0. 34 D. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước và dao động ngược pha là: A. cách nhau A.6cm C. B. 26 Câu 2: Ở mặt nước có hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15 cm. 1cm Dạy kèm Toán. 1. 0. Biết vận tốc truyền sóng trên dây v = 0.2m. Vận tốc truyền sóng 0.5 cm.Trang 83 . D. B.8 cm D. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .0.6m Câu 3: (TTCĐ-2012) Một nguồn cơ truyền với tốc độ truyền là 20 cm/s.5cm B.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng có dao động cùng pha với nhau. N là : A. Khoảng cách từ O đến M. 50cm và 12. Trên đường tròn tâm O. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha là: A. C.4m B. 30 B. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng dao động ngược pha nhau là: A. Lý. 17. 3.25m B.1. Gọi M.8m C. 32 C. 50cm và 100cm D. 16. là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng u0 = acosπ t(cm) . 1 m B. nằm trên mặt nước có bán kính 4 cm. Ở cùng một thời điểm. 100cm và 50cm C. Câu 2: (TNTX-2012) Một sóng cơ truyền trong môi trường với bước sóng 3. Điểm M nằm trên AB.917. N là hai điểm gần O nhất lần lượt dao động cùng pha và ngược pha với O. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB.6m.457 Dạng 2: Tính số điểm dao động với biên độ a trên đường tròn Câu 1: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 10cm.4m C. 25cm và 12. Số điểm dao động với biên độ bằng 5 cm trên đường tròn là: A. nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là A. 2.9m D.2 m/s. 2. 0.

cách nhau: A. Lý. d = 1. 24cm C.467m. D. Sóng tại N trễ pha hơn sóng tại M là π 3 2π rad 3 C.20 m.15 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 900 là: A. 3m D. Câu 14: Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. 1m C.0 m. C. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng phải cách nhau gần nhất một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng π 3 rad ? A.5m D. 3π rad 2 B. 1.Trang 84 .2m/s dọc theo dây. 0. dao động lệch pha nhau góc π 2 . π 3 rad rad.4 m. B. D. 1. Câu 11: Đầu A của một dây đàn hồi dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ T = 10s. 0.75m B. Câu 15: Một sóng có tần số 500Hz. 0. 0.285m.233m.5m C. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 cm/s.40 m. d = 2. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là : A. t tính bằng s). 0. Hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng. d = 1m B.Loại 2: Khoảng cách giữa hai điểm dao động cực đại hoặc cực tiểu liên tiếp trên đường nối hai nguồn Câu 1: (CĐKA-2012) Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acos40πt (a không đổi.5 m. 20cm Câu 13: Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 0. Khoảng cách từ MN là: A. 4. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha nhau là: A. 0. 2. 0.5m C. độ lệch pha của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn tới bằng 50cm là: A. Câu 9: Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng λ = 2m. d = 2m D. 2m Câu 10: Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng λ = 5m. C. 10m B. π 2 rad D.5 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là: A.117m. B. C. Câu 8: Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng λ = 3m.917.492. Một giá trị khác. 30cm D. D. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . 1.25m. 2. 0. Khoảng Dạy kèm Toán. 2. 1.5m Câu 12: Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng λ = 120cm.5m B. 5m D. B. 0. 0.0 m. có tốc độ lan truyền 350m/s. 15cm B.10 m.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai.457 Câu 7: Một sóng âm có tần số 510Hz lan truyền trong không khí với vận tốc 340m/s.5m C. Biết vận tốc truyền pha của sóng là v = 0. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động ngược pha là bao nhiêu? A.

4 cm. cùng pha. cách nhau một khoảng O1O2 bằng 40cm.6 m/s. 0. 6 cm.5 cm B.28cm B. 2. Lý. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao đông với biên độ cực đại. 9 cm. hai nguồn dao động kết hợp cùng phương cùng tần số 50Hz. B. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có f = 10 Hz . D. 0. 0. 12 cm. vận tốc truyền sóng 3(m/s). Đoạn AM có giá trị lớn nhất là : A. Câu 3: (CĐKA-2010) Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động đều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác .6cm C. B. tốc độ truyền sóng là 0. 30cm C. Xét điểm M thuộc mặt nước nằm trên đường thẳng vuông góc với O1O2 tại O1 . 40cm D.8 cm D. Câu 2: (CĐKA. 10. vận tốc truyền sóng 2(m/s).0 m. D. 0.50cm Câu 2: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất để M dao động với biên độ cực đại là : A. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao đông với biên độ cực đại. Đoạn O1M có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại: A. 3 cm. 40cm D. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là A. 0. vận tốc truyền sóng v = 2m / s. 1 cm. D. 6 cm.457 cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại là A. cùng biên độ. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz). Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz). Câu 4: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa trên mặt nước. cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10cm. 30cm Dạng 2: Tính khoảng cách ngắn nhất hoặc lớn nhất từ một điểm M không nằm trên đường vuông góc với nguồn đến nguồn Câu 1: (ĐHKA-2012) Trong hiện tượng giao thoa sóng nước. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền. 20cm B.2009) Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Dạy kèm Toán.917. 12cm D.5 m. 1.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. C. 50cm C.5m. 2 cm. Khoảng cách giữa hai điểm dao động cực tiểu trên đường nối haio nguồn là A.492. C. bán kính S1S2.Trang 85 .9cm Loại 3: Tính khoảng cách ngắn nhất hoặc lớn nhất từ một điểm M Dạng 1: Tính khoảng cách ngắn nhất hoặc lớn nhất từ một điểm M nằm trên đường vuông góc với nguồn đến nguồn Câu 1: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao động cùng pha. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là A.0m. 20cm B. 30cm Câu 3: Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng kết hợp O1 và O2 dao động đồng pha. bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm.56cm C. 2. B. 5. C.

917. 18. B một đoạn gần nhất là: A. Dạng 4: Tính khoảng cách ngắn nhất hoặc lớn nhất từ một đường thẳng đến đường thẳng nối hai nguồn Câu 1: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 12 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u1 = u 2 = acos40πt(cm) . 22. 5 cm. 24.56 cm. cách nhau AB = 8cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ = 2cm. 57. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . B. C. 15. hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha.67mm Câu 3: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A. I là trung điểm AB. 4 cm.67mm C. Điểm M nằm trên đườn tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng đi qua A. Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên đọ cực đại. cùng tần số. B cách nhau 20 cm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. B cách nhau 20cm có tần số 50Hz.57 cm.78 cm. Dạy kèm Toán. 2. D.73cm Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước. Tốc độ tryền sóng trong chất lỏng là 50 cm/s. D.35cm D. B 52.45 cm C.5 cm. 4. người ta bố trí 2 đồng bộ có tần số 20 Hz. Khoảng cách từ M đến I là: A. 3. C.43 cm.42cm. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx’ là: A. 3. B. Lý. 0. Gọi d là đường thẳng qua P và song song với AB. B. gọi C là giao điểm của xx’ với đường trung trực của AB. B. 5.5 m/s. B. 85 mm.5m.56 cm. khoảng cách ngắn nhất từ giao điểm C của (∆) với đường trung trực của AB đến điểm M dao động với biên độ cực tiểu là A. Điểm M thuộc d dao động với biên độ cực đại có khoảng cách tới H gần nhất là: A. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . 2 cm. 19.42cm.Trang 86 . bán kính AB. C. C. 14. 1. 0. D. gọi I là trung điểm của CD.64 cm. 10 mm. D. Dạng 3: Tính khoảng cách ngắn nhất hoặc lớn nhất từ một điểm M đến giao điểm đường thẳng song song với nguồn và trung trực của nguồn Câu 1: Hai nguồn sóng AB cách nhau 16cm dao động cùng pha với bước sóng 4 cm.64 cm. tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm / s .35cm D. P là điểm nằm trên đường trung trực của AB cách I 100m. dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos20πt (với t tính bằng s).97mm D. Xét đoạn thẳng CD = 6cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB.24cm Câu 2: Hai nguồn sóng AB cách nhau 1m dao động cùng pha với bước sóng 0. 0. Trên đường thẳng xx’ song song với AB cách AB một khoảng 8 cm. 2 2 cm. 15 mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1. 3.97mm B.45 cm C. Trên đường thẳng (∆) song song với AB và cách AB một khoảng là 2cm. Câu 2: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A. 0. 89 mm. 3.457 điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất bằng A. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A. Khoảng cách AM là A. B cách nhau 19 cm. Câu 4: Trên mặt thoáng chất lỏng tại A.492.

Câu 3: Hai nguồn kết hợp S1. Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . O là trung điểm của S1.06 cm. Câu 2: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u1 = u 2 = acos40πt(cm) .Trang 87 . 8. Điểm gần nhất dao động cùng pha với O trên đường trung trực của S1S2 cách O một đoạn là A. 5 5 cm Dạng 5: Khoảng cách ngắn nhất từ một điểm trên đường trung trực đến trung điểm O của đường nối 2 nguồn dao đọng cùng pha hoặc ngựoc pha với O Câu 1: (ĐHKA-2011) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A. Lý. 10.9 cm.Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB. 11 cm. Điểm gần nhất dao động ngược pha với O trên đường trung trực của S1S2 cách O một đoạn là A. 4 5 cm D. 3 5 cm C. C. 2 2 cm. D. 2 2 cm. 2 5 cm B.96 cm. 2 10 cm. Đường cao của hình thang lớn nhất để S3S4 có 5 điểm dao động với biên độ cực đại là: A. Dạy kèm Toán. D. D.7 cm. D. Biết bước sóng 1 cm.S2 cách nhau một khoảng 6 2 cm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình u1 = u2 = a cos 20π t (cm) . Khoảng cách MO là A. 3 2 cm.S2 cách nhau một khoảng 16cm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình u A = uB = a cos50π t (mm) . 6 cm. 3 cm. Về phía của S1S2 lấy thêm hai điểm S3 và S4sao cho S3S4 = 4cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4. Dạng 6: Khoảng cách ngắn nhất từ một điểm trên đường trung trực đến trung điểm O của đường nối 2 nguồn dao động cùng pha hoặc ngược pha với nguồn Câu 1: Hai nguồn kết hợp S1. 2 cm.S2 .917. 4. 3 cm. A.6 cm. 2 cm. Câu 2: Hai nguồn kết hợp S1. B. B.3 cm. 2 11 cm. B cách nhau 18 cm. 2 2 cm. Câu 3: Cho hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 8 cm. D. dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50πt (với t tính bằng s). 9. O là trung điểm của S1.S2. 2 2 cm. B. 10 cm.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. C.Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0. C. B. 9. B. B. 2 cm. 8.Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0. điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. D.4 m/s. 2 cm. C.5 m/s. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là: A. Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s.07 cm. Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1S2 một đoạn là C. 3.S2 cách nhau một khoảng 16cm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình u = 2cos 40π t (mm) .457 Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao dộng với biên độ cực đại là: A.492. 17 cm. C. tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm / s .

Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai- 917.492.457

Câu 2: Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau một khoảng 20 cm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình u1 = u2 = a cos ωt (cm) .Bước sóng 3 cm. Gọi O là trung điểm của S1,S2 . Điểm gần nhất dao động pha pha với nguồn trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 hoặc S2 một đoạn là A. 8 cm. B. 10 cm. C. 12cm. D. 14 cm. Câu 3: Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau một khoảng 50mm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình u1 = u 2 = 2 cos 200πt (mm) .Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8 m/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu: A. 16mm B. 32mm C. 8mm D. 24mm Dạng 7: Khoảng cách ngắn nhất đến trung điểm đường nối hai nguồn dao động với biên độ a Câu 1: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = u2 =6cos40πt (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Coi biên độ són không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S1S2 điểm dao động với biên độ bằng 6mm cách trung điểm của S1S2 một gần nhất đoạn là: A. 0,75 cm B. 0,25cm C. 1,50 cm D. 2,25cm Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 6cos40πt (mm) và u2 =8cos40πt (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Coi biên độ són không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S1S2 điểm dao động với biên độ bằng 1cm và cách trung điểm của S1S2 một đoạn gần nhất là: A. 1/3 cm B. 3cm C. 1/6 cm D. 6cm Bài toán 10: Tính cường độ âm và mức cường độ âm Loại 1: Tính cường độ âm Dạng 1: Tính cường độ âm tại một điểm biết mức cường độ âm tại một điểm hoặc mức cường độ âm tại hai điểm Câu 1: (TNTX-2012) Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10−4 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là 10−12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng A. 8 dB. B. 80 B. C. 0,8 dB. D. 80 dB. Câu 2: (CĐKA-2011) Trong môi trường truyền âm, tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là 90 dB và 40 dB với cùng cường độ âm chuẩn. Cường độ âm tại A lớn gấp bao nhiêu lần so vớ cường độ âm tại B? A. 2,25 lần B. 3600 lần C. 1000 lần D. 100000 lần Câu 3: Gọi I0 là cường độ âm chuẩn. Nếu mức cường độ âm tại một vị trí là 1 dB thì cường độ âm tại đó là: A. I = 1, 26 I 0 B. I = 1, 20 I 0 C. I = 10 I 0 D. I = 0,1I 0 Câu 4: Mức cường độ âm tại điểm A là 90 dB. Biết cường độ âm chuẩn bằng 10-12 (W/m2). Cường độ âm tại A là: B. IA = 1 mW/m2. A. IA = 0,01 nW/m2. C. IA = 0,1 W/m2. D. IA = 10 GW/m2.
Dạy kèm Toán, Lý, Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác - Trang 88

Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai- 917.492.457

Câu 5: Tại điểm A cách nguồn âm O một đoạn d=100cm có mức cường độ âm là LA =90dB, biết ngưỡng nghe của âm đó là: I 0 = 10−12 W/m2 . Cường độ âm tại A là: A. I A = 0, 01 W/m2 B. I A = 0, 001 W/m2 C. I A = 10−4 W/m2 D. I A = 108 W/m2 Câu 6: Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm )một khoảng NA = 1 m, có mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I 0 = 10−12 W/m2. Cường độ của âm đó tại A là: B. IA = 0,1 mW/m2. A. IA = 0,1 nW/m2. C. IA = 0,1 W/m2. D. IA = 0,1 GW/m2. Câu 7: Cho cường độ âm chuẩn I0=10-12 W/m2. Tính cường độ âm của một sóng âm có mức cường độ âm 80 dB. A.10-2W/m2. B. 10-4W/m2. C. 10-3W/m2. D. 10-1 W/m2. Câu 8: Ngưỡng đau đối với tay người nghe là 10-12 W/m2. Mức cường độ âm ứng với ngưỡng đau là 130 dB thì cường độ âm tương ứng là: A. 1W/m2 B. 10W/m2. C.15W/m2. D.20W/m2 Câu 9: Tại điểm A cách nguồn âm O một đoạn d=1m có mức cường độ âm là LA =90dB, biết ngưỡng nghe của âm đó là:I0=10-12W/m2. Cường độ âm tại A là: B. IA = 0,001 W/m2 A.IA = 0,01 W/m2 C. IA = 10-4W/m2 D. IA = 10 8 W/m2 Câu 10: Người ta đo được mức cường độ âm tại điểm A là 90 dB và tại điểm B là 70 dB. Hãy so sánh cường độ âm tại A (IA) với cường độ âm tại B (IB). C. IA = 3 IB D. IA = 100 IB A. IA = 9IB/7 B. IA = 30 IB Câu 11: Tại một điểm M nằm trong môi trường truyền âm có mức cường độ âm là LM = 80 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 10-10 W/m2. Cường độ âm tại M có độ lớn A. 10 W/m2. B. 1 W/m2. C. 0,1 W/m2. D. 0,01 W/m2. Dạng 2 : Tính số lần tăng hoặc giảm cường độ khi tăng giảm mức cường độ âm Câu 1: Cường độ âm tăng gấp bao nhiêu lần nếu mức cường độ âm tương ứng tăng thêm 30dB A. 10 lần B. 100 lần C. 50 lần D. 1000 lần Câu 2:Cường độ âm tăng gấp bao nhiêu lần nếu mức cường độ âm tương ứng tăng thêm 2 Ben. A. 10 lần B. 100 lần C. 50 lần D. 1000 lần Câu 3:Khi mức cường độ âm tăng 20dB thì cường độ âm tăng: A. 2 lần. B. 200 lần. C. 20 lần. D. 100 lần. Câu 4: Khi mức cường độ âm tăng 20dB thì cường độ âm tăng: A. 2 lần. B. 200 lần. C. 20 lần. D. 100 lần. Dạng 3: Biết công suất và khoảng cách tới nguồn Câu 1: Một sóng âm có dạng hình cầu được phát ra từ một nguồn âm có công suất 3,14W. Biết năng lượng âm phát ra theo mọi hướng được bảo toàn. Cường độ âm tại một điểm cách nguồn 1 m là: B. 0,12W/m2. C.0,15W/m2. D.0,25W/m2 A. 0,24W/m2
Dạy kèm Toán, Lý, Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác - Trang 89

Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai- 917.492.457

Câu 2: Một sóng âm có dạng hình cầu được phát ra từ bốn nguồn âm có công suất 3,14W. Biết năng lượng âm phát ra theo mọi hướng được bảo toàn. Cường độ âm tại một điểm cách nguồn 0,25 m là: A. 4W/m2 B. 3W/m2. C.16W/m2. D.9W/m2 Câu 3: Một nguồn âm phát ra sóng âm hình cầu truyền đi giống nhau theo mọi hướng và năng lượng được bbảo toàn. Lúc đầu ta đứng cách nguồn âm một khoảng d, sau đó ta đi lại gần nguồn thêm 10 m thì cường độ âm nghe được tăng lên 4 lần. Khoảng cách d là: A. 10 m B. 30 m C. 40 m D.50m Câu 4: Một cái loa có công suất 1W khi mở hết công suất, lấy π =3,14. Cường độ âm tại diểm cách nó 400cm là: A. ≈ 5.10-5 W/m2 B. ≈ 5W/m2 C. ≈ 5.10-4W/m2 D. ≈ 5mW/m2 Câu 5: Một sóng âm có dạng hình cầu được phát ra từ nguồn có công suất 1W. giả sử rằng năng lượng phát ra được bảo toàn. Hỏi cường độ âm tại điểm cách nguồn lần lượt là 1,0m và 2,5m : A.I1 ≈ 0,07958W/m2; I2 ≈ 0,01273W/m2 B.I1 ≈ 0,07958W/m2 ; I2 ≈ 0,1273W/m2 C.I1 ≈ 0,7958W/m2 ; I2 ≈ 0,01273W/m2 D.I1 ≈ 0,7958W/m2 ; I2 ≈ 0,1273W/m2 Câu 6: Một sóng hình cầu có công suất 1W, giả sử năng lượng phát ra được bảo toàn. Cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm 250m là: B. ≈ 39,7mW/m2 A. ≈ 13mW/m2 C. ≈ 1,3.10-6W/m2 D. ≈ 0,318mW/m2 Dạng 4: Biết khoảng cách từ hai điểm đến nguồn hoặc biên độ sóng tại 2 vị trí Câu 1: ( ĐHKA-2010) Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là A. 26 dB. B. 17 dB. C. 34 dB. D. 40 dB. Câu 2: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là 10 cm và 20cm. Nếu cường độ âm tại B bằng 9W/m2 thì cường độ âm tại A là: A. 4W/m2 B. 18W/m2. C.36W/m2. D.9W/m2 Câu 3: Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu và môi trường không hấp thụ âm. Tại một vị trí sóng âm có biên độ 0,12 mm có cường độ âm tại điểm đó bằng 1,8W/m2. Tại vị trí sóng có biên độ bằng 0,36 mm thì sẽ có cường độ âm tại điểm đó bằng A. 16,2 W/m2 B. 18,2 W/m2. C.36,8W/m2. D.14,6W/m2

Dạy kèm Toán, Lý, Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác - Trang 90

L + 100 (dB). 50 dB C.60dB D. Biết cường độ âm chuẩn I0= 10-12 W/m2.50dB C.70dB C. B.100dB D. Biết cường độ âm chuẩn I0= 10-12 W/m2.30dB C.457 Loại 2: Tính mức cường độ âm Dạng 1: Tính mức cường độ âm tại một điểm biết cường độ âm tại một điểm đó Câu 1: (TNPT-2011) Một sóng âm truyền trong một môi trường. Câu 2: (CĐKA+A1-2012) Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. giảm đi 10 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M. 100L (dB).10dB Câu 2: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường 10-5 W/m2. Lý. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 20 dB và 30 dB. Câu 4:Khi cường độ âm tăng gấp 1000 lần thì mức cường độ âm tăng: A. 20L (dB).100dB B. A. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB.40dB Dạng 3: So sánh mức cường độ âm tại hai điểm Câu 1: (ĐHKA-2009) Một sóng âm truyền trong không khí. 40 lần D. sóng âm lan truyền theo mọi phía. 20 dB B.70dB C. khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm A. tăng thêm 10 B.40dB Câu 4: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường 10-7 W/m2.50dB Dạng 2: Tính độ tăng hoặc giảm mức cường độ khi tăng giảm cường độ âm Câu 1: (CĐKA-2010) Tại một vị trí trong môi trường truyền âm.Trang 91 . Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là : A. 40 lần D. 1000 lần C. C. 20dB C. 100 dB D. A. L + 20 (dB) Câu 3:Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng: A.60dB Câu 5: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường 10-4 W/m2. 50dB B.80dB B. Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng A.90dB B. Mức cường độ âm tại điểm nằm cách nguồn âm S 1 m là Dạy kèm Toán. 10 lần B.10000 dB. giảm đi 10 B. B. C. Mức cường độ âm tại đó bằng: A.20dB D. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Mức cường độ âm tại đó bằng: A. 100 lần Dạng 4: Tính mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn bằng a biết cường độ âm tại một điểm cách nguồn bằng b hoặc biết công suất của nguồn Câu 1: Một nguồn âm S có công suất P.20dB D. Mức cường độ âm tại đó bằng: A. Mức cường độ âm tại đó bằng: A. Biết cường độ âm chuẩn I0= 10-12 W/m2.100dB B.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M.80dB D. D. Mức cường độ âm tại M là L (dB). tăng thêm 10 dB. 1000 lần C.492. 2 lần Câu 2: Một sóng âm truyền trong không khí.40dB Câu 3: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường 10-8 W/m2.50dB D.120dB B. D. Biết cường độ âm chuẩn I0= 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn âm S 10 m là 100 dB.60dB C.917. 10000 lần B.

2 D.78 dB D. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0= 10-12 W/m2. B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Mức cường độ âm tại B là A. không hấp thụ âm. 120 dB D. 300 dB Câu 5: Một cái loa có công suất 1W khi mở hết công suất. 4. 80. 2. ≈ 86. ≈ 97B. có 2 nguồn âm điểm. .120 dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường độ âm bằng: A. ≈ 97dB. Lý. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. 80dB Câu 4: Đứng ở khoảng cách 1 m trước một cái loa người ta thấy mức cường độ âm là 60 dB. 46 dB D. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng A. D. Mức cường độ âm tại điểm đó là: A.9dB.917. 12 dB B. lấy π =3. C. 36 dB C. 38 dB D. B.4 dB C.Trang 92 .78. L0 – 4(dB). 20 dB B. 40dB C.97 dB B. 3. Mức cường độ âm do loa đó phát ra tại điểm nằm cách loa 5 m là A. 7. L0 (dB). Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. L0 – 6(dB) Câu 3: Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N( nguồn điểm) một khoảng NA= 1m có cường độ âm là LA = 10-4 W/m2. Khi loa B bật thì nghe được âm có mức cường độ âm 80dB. Mức cường độ âm tại diểm cách nó 400cm là: A. 80 dB Câu 2: Một nguồn âm N phát âm đều theo mọi hướng. 5 D. mức cường độ âm tạo ra từ phản xạ ở bức tường phía sau là 74 dB. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB.46 dB C. Tại một điểm cách nguồn âm 10 m thì mức cường độ âm là 80 dB. 110 dB D. Dạng 5: Biết cường độ âm tại một điểm tính tỉ số cường độ âm tại điểm khác hoặc tính số nguồn âm Câu 1: (ĐHKA+A1-2012) Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng. 90 dB C. 4 C. Câu 3: Hai điểm A.14. Nếu bật cả hai loa thì nghe được âm có mức cường độ âm là A. 92. Coi sóng âm do loa đó phát ra là sóng cầu. C. 40 dB C. 47 dB Dạng 6: Tính mức cường độ âm toàn phần Câu 1: Một người đứng giữa hai loa A và B.46 dB Câu 2: Trong một phòng nghe nhạc tại một vị trí. Khi loa A bật thì người ta nghe đó nghe được âm có mức cường độ âm 76 dB.457 A. B. Mức cường độ âm tạo ra từ nguồn âm là 80 dB. L0 (dB). Câu 2: Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. 100 dB B. giống nhau với công suất phát âm không đổi. 82. 81. 156 dB B. 50dB D. ≈ 77dB.492. Tại điểm A cách N 10m có mức cường độ âm L0(dB) thì tại điểm B cách N 20m mức cường độ âm là A. B.46 dB C. Lấy cường độ chuẩn của âm là I0 = 10-12 W/m2. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . 28 dB B. Coi bức tường không hấp thụ năng lượng âm và phản xạ âm tuân theo định luật phản xạ ánh ánh. 90.46 dB Dạy kèm Toán. 60dB B.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Mức cường độ âm tại B với NB = 10m là : A.45 dB D.

1/8 Câu 4: Nguồn âm tại O có công suất không đổi. 1/2 D. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm A. 1/16 C. Loại 3: Tính tỉ số khoảng cách từ hai điểm đến nguồn biết cường độ âm tại hai điểm Câu 1: (ĐHKA-2011) Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Biết rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m.492.06 dB D. M và N là 2 điểm trên mặt chất lỏng. gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm L1 =120dB.120 dB. âm phản xạ có mức cường độ âm 60dB.Trang 93 . Biết biên độ dao động của phần tử tại M gấp 4 lần tại N. Muốn tiếng ồn tới mức chịu đựng được L2=100 dB thì máy bay phải bay ở độ cao: A. Câu 2:Công suất âm thanh cực đại của một máy là 40W.04 dB.46 dB C.10m D. Tỉ số A. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là: A. 10. Tỉ số R1 bằng R2 A. Âm truyền tới có mức cường độ âm 65 dB. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . 4 D.19 dB D. Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 5 m là: A.12.66.457 Câu 3: Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm. 110 dB D.46 dB Dạng 7: Tính mức cường độ âm khi xét năng lượng truyền đi giảm dần Câu 1: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. năng lượng âm giảm 10% so với lần đầu do sự hấp thụ âm của môi trường truyền âm. 4. Lý. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. 46. 11. cách nguồn lần lượt là R1 và R2.97 dB B. 42.10. B.88 dB C. Biết rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m. 1/4 B. Câu 2: Một máy bay ở độ cao h1 =100 m. 100m C. 60. C. . năng lượng âm giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ âm của môi trường truyền âm.26 dB B. Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6 m là: A.917. 4 8 32 27 D. Hai điểm A. 2 C.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB). Dạy kèm Toán. 101 dB C. Biết OA = A. B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. 102 dB B. 81 16 2 OC OB. 10. 2. Cho mức cường độ âm chuẩn 10-12 (W/m2). mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là: 3a (dB). r2 bằng r1 1 B. Cho mức cường độ âm chuẩn 10-12 (W/m2). Tỉ số là: 3 OA 9 27 B.000m Câu 3: Tại một điểm trên mặt phẳng chất lỏng có một nguồn dao động tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. 1000 m B. C cùng nằm về một phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Coi môi trường tuyệt đối đàn hồi. 1 .

Khi người đó đi lại gần nguồn âm 50m thì thấy cường độ âm tăng lên gấp đôi. 0. 12.56W.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 3. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . ≈ 42. ≈ 209m C. 1. Câu 2: . ≈ 29.4. 1256W. B. Loại 5: Tính khoảng cách biết độ tăng của cường độ âm khi dịch chuyển lại gần nguồn hoặc xa nguồn Câu 1: Một người đứng trước cách nguồn âm S một đoạn d. D. 12.9m. D. Nguồn này phát sóng cầu. 31. Khoảng cách d là: B. 10-5 W D. C. ≈ 222m. D. 2 Câu 3: Một âm có cường độ 10W/m sẽ gây ra nhức tai. Nếu một nguồn âm kích thước nhỏ S đặt cách tai một đoan 100cm thì công suất của nguồn âm phát ra để nhức tai là: A.14.56 W C. ≈ 22. Công suất của nguồn âm đó bằng: A.256 W B. B. Khoảng cách tà S đến M là: A.14. Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M là L.10-5 W C. Môi trường không hấp thụ âm. A.256KW. nếu nguồn âm kích thước nhỏ S đặt cách tai một khoảng d=1m thì công suất P của nguồn là bao nhiêu? A.Hết……. ≈ 171m. 125. 10-5 W B. ≈ 210m.314 W B.492.3m. Lý.628W D. Cho mức cường độ âm chuẩn 10-12 (W/m2).. Một người đứng cách nguồn âm 50m nhận được âm có mức cường độ âm 70 dB.917.256mW. Đáp số khác.Trang 94 . 0. 1256 W Câu 4: Một điểm cách nguồn âm một khoảng 1m có cường độ âm là 10-5 W/m2.38mW 2 Câu 2: Một nguồn âm có cường độ 10W/m sẽ gây ra nhức tai lấy π =3. Công suất của nguồn là: A. ≈ 112m. 6. Biết rằng sóng âm là sóng cầu. 1.14mW C. Chúc các bạn ôn thi đạt kết quả cao Dạy kèm Toán.5m. …….457 Loại 4: Tính công suất của nguồn Câu 1: Một âm phát sóng âm đẵng hướng theo mọi phương.6 W D. 1. 3. khi cho S tiến lại gần M một đoạn 62m thì mức cường độ âm tăng thêm 7dB. C.

Chuyên đề Ba đường cônic. Chuyên đề Hàm số và phương trình lượng giác. Chuyên đề Dao động cơ. Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . 18. Chuyên đề Thể tích khối đa diện. chỉnh hợp và phép đếm. Chuyên đề Quan hệ vuông góc trong không gian. Dạy kèm Toán. Chuyên đề Lượng tử ánh sáng 8. 17.giá trị nhỏ nhất. Chuyên đề Sóng ánh sáng. 4. 7. 20. 16. Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.mặt trụ . 6. 2. Chuyên đề Mặt cầu . Lý .492. Chuyên đề Đường tròn. Chuyên đề Các bài toán về tọa độ vectơ trong không gian. Lý. 15. 8. Giới thiệu 200 đề thi thử Đại học & Cao đẵng môn Toán. Chuyên đề Hạt nhân nguyên tử. 5. Chuyên đề Phương trình và bất phương trình mũ và logarit. 4. Chuyên đề Xác suất. Chuyên đề Động lực học vật rắn. Chuyên đề Tổ hợp. Chuyên đề Dao động và sóng điện từ.MPC. Chuyên đề Giới hạn và tính liên tục của hàm số. Hóa hay. thiết thực. Chuyên đề Phương trình và bất phương trình đại số. 14. Chuyên đề Sóng cơ. 10. Chuyên đề Bất đẵng thức và giá trị lớn nhất .457 Các tài liệu luyện thi Đại học & Cao đẵng Toán. Nguyễn Văn Trung đã. 3. 5. đang và sẽ phát hành BỘ MÔN TOÁN -LTĐH 1. 12. 6. Chuyên đề Dòng điện xoay chiều. bổ ích do PT. 7.917. 2.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. 11. Chuyên đề Khảo sát hàm số và bài toán liên quan. Chuyên đề Tích phân và ứng dụng.mặt nón. ********** BỘ MÔN VẬT LÝ-LTĐH 1. Chuyên đề Nhị thức Niutơn.Trang 95 . 3. 19. 9. Chuyên đề Số phức. Chuyên đề Đường thẳng trong mặt phẳng. 13.

Chuyên đề Các bài toán cơ bản và nâng cao hóa vô cơ. Chuyên đề Các dạng câu hỏi lý thuyết Vật lý. kiềm thổ. ********* BỘ MÔN HÓA HỌC -LTĐH 1. xeton. Chuyên đề Phản ứng oxi hóa . Hóa dễ hiểu với nhiều mẹo giải nhanh và chính xác . Chuyên đề Các dạng câu hỏi lý thuyết hóa vô cơ. 6. chính xác bài toán trắc nghiệm Hóa học THPT. protein 15. 7.Nguyễn Văn Trung-Số 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai. Chuyên đề Nhận biết vô cơ và hữu cơ 17. Lý. liên kết hóa học.457 BỘ MÔN VẬT LÝ–LTĐH (Tiếp theo) 9. 20. Chuyên đề Crom. Chuyên đề Este. 8. 9. aminoaxxit. 18. Chuyên đề Các phương pháp và công thức giải nhanh. 3.Trang 96 . Chuyên đề Cacbohiđrat. phenol. axitcacboxilic.492. thiếc. 10. ancol. 11. vàng. niken. Chuyên đề Amin. đồng. Chuyên đề Anđehit. 19. 10. chính xác bài toán Vật Lý. Chuyên đề Các cơ bản và nâng cao hóa hữu cơ. 11. 14. Chuyên đề Sự điện li. 16. Chuyên đề Các phương pháp và công thức giải nhanh. nhôm. 21. Chuyên đề Hiđrocacbon. Giới thiệu 200 đề thi thử Đại học & Cao đẵng môn Hóa học. bảng tuần hoàn các nguyên tố hoa học. Giới thiệu 200 đề thi thử Đại học & Cao đẵng môn Vật Lý.917. 4. Chuyên đề Các dạng câu hỏi lý thuyết hóa hữu cơ. Dạy kèm Toán. Chuyên đề Phi kim. 22. Chuyên đề Nguyên tử.khử. Chuyên đề Đại cương hóa hữu cơ. chì. 13. 5. 2. Chuyên đề Đại cương về kim loại.lipit. bạc. kẽm. Chuyên đề Polime và vật liệu polime. Chuyên đề Dẫn xuất halogen. Chuyên đề Kim loại kiềm. tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. sắt. 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful