P. 1
Mau Phieu Tra Loi Trac Nghiem Chuan

Mau Phieu Tra Loi Trac Nghiem Chuan

|Views: 148|Likes:
Được xuất bản bởinguyenhoangbuu1996

More info:

Published by: nguyenhoangbuu1996 on Dec 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸
1. Tỉnh / TP : ...........................................
2. Hội đồng coi thi : ...............................
3. Phòng thi : ..........................................
4. Họ và tên thí sinh : ............................
.............................................................
5. Ngày sinh : ............/..... ......../.............
6. Chữ ký thí sinh: ..................................
7. Môn thi :..............................................
8. Ngày thi : ............./............ /...............

Giám thị 1
Họ và tên: ..................
....................................
Chữ ký:......................


Giám thị 2
Họ và tên: .................
...................................
Chữ ký:......................


9. Số báo danh

10. Mã đề thi
1 ¸ ¸ ¦ [ 21 ¸ ¸ ¦ [ 41 ¸ ¸ ¦ [ 61 ¸ ¸ ¦ [
2 ¸ ¸ ¦ [ 22 ¸ ¸ ¦ [ 42 ¸ ¸ ¦ [ 62 ¸ ¸ ¦ [
3 ¸ ¸ ¦ [ 23 ¸ ¸ ¦ [ 43 ¸ ¸ ¦ [ 63 ¸ ¸ ¦ [
4 ¸ ¸ ¦ [ 24 ¸ ¸ ¦ [ 44 ¸ ¸ ¦ [ 64 ¸ ¸ ¦ [
5 ¸ ¸ ¦ [ 25 ¸ ¸ ¦ [ 45 ¸ ¸ ¦ [ 65 ¸ ¸ ¦ [
6 ¸ ¸ ¦ [ 26 ¸ ¸ ¦ [ 46 ¸ ¸ ¦ [ 66 ¸ ¸ ¦ [
7 ¸ ¸ ¦ [ 27 ¸ ¸ ¦ [ 47 ¸ ¸ ¦ [ 67 ¸ ¸ ¦ [
8 ¸ ¸ ¦ [ 28 ¸ ¸ ¦ [ 48 ¸ ¸ ¦ [ 68 ¸ ¸ ¦ [
9 ¸ ¸ ¦ [ 29 ¸ ¸ ¦ [ 49 ¸ ¸ ¦ [ 69 ¸ ¸ ¦ [
10 ¸ ¸ ¦ [ 30 ¸ ¸ ¦ [ 50 ¸ ¸ ¦ [ 70 ¸ ¸ ¦ [
11 ¸ ¸ ¦ [ 31 ¸ ¸ ¦ [ 51 ¸ ¸ ¦ [ 71 ¸ ¸ ¦ [
12 ¸ ¸ ¦ [ 32 ¸ ¸ ¦ [ 52 ¸ ¸ ¦ [ 72 ¸ ¸ ¦ [
13 ¸ ¸ ¦ [ 33 ¸ ¸ ¦ [ 53 ¸ ¸ ¦ [ 73 ¸ ¸ ¦ [
14 ¸ ¸ ¦ [ 34 ¸ ¸ ¦ [ 54 ¸ ¸ ¦ [ 74 ¸ ¸ ¦ [
15 ¸ ¸ ¦ [ 35 ¸ ¸ ¦ [ 55 ¸ ¸ ¦ [ 75 ¸ ¸ ¦ [
16 ¸ ¸ ¦ [ 36 ¸ ¸ ¦ [ 56 ¸ ¸ ¦ [ 76 ¸ ¸ ¦ [
17 ¸ ¸ ¦ [ 37 ¸ ¸ ¦ [ 57 ¸ ¸ ¦ [ 77 ¸ ¸ ¦ [
18 ¸ ¸ ¦ [ 38 ¸ ¸ ¦ [ 58 ¸ ¸ ¦ [ 78 ¸ ¸ ¦ [
19 ¸ ¸ ¦ [ 39 ¸ ¸ ¦ [ 59 ¸ ¸ ¦ [ 79 ¸ ¸ ¦ [
20 ¸ ¸ ¦ [ 40 ¸ ¸ ¦ [ 60 ¸ ¸ ¦ [ 80 ¸ ¸ ¦ [
Thí sinh lưu ý : - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làmrách.
- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn .
- Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục:
Số báo danh , Mã đề thi trước khi làmbài

Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu
hỏi trong đề thi.
Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh chọn và tô kín
một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->