ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG THPT PHỐ MỚI

Quế võ, ngày 03 tháng 05 năm 2012

PHIẾU SINH HOẠT HÈ

Kính gửi: BCH Đoàn Xã (Thị trấn): ……………………………………. Thực hiện kế hoạch liên nghành số 10/KH – LN ngày 14/07/2007 giữa BTV Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT Bắc Ninh và kế hoạch của BTV Huyện Đoàn Quế Võ về việc tổ chức chiến dịch mùa hè HS – SV tình nguyện, sinh hoạt hè tại địa phương. BCH Đoàn trường xin giới thiệu các đồng chí Đoàn Viên – Thanh niên (Có danh sách kèm theo) đang học tập tại Trường THPT Phố Mới, Về tham gia sinh hoạt đoàn tại địa phương với các nội dung: Ôn tập văn hóa, tham gia các hoạt động VH – VN – TDTT do địa phương tổ chức, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, tham gia tích cực vào các hoạt động do đoàn thanh niên ở địa phương tổ chức. Đề nghị Đoàn thanh niên xã, thị trấn:……………………… tiếp nhận, phân công nhiệm vụ và thông báo kết quả rèn luyện của các ĐV – TN về sinh hoạt khi kết thúc kì nghỉ hè. Xin chân thành cảm ơn!

TM. BCH Đoàn trường Bí thư

Nguyễn Khắc Chiến