BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

Số: 1566/QĐ-HĐTS

TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO
Về việc phúc khảo điểm thi tuyển sinh chương trình liên thông
cao đẳng lên đại học chính quy năm 2012
Trường Đại học Hoa Sen sẽ nhận đơn phúc khảo điểm thi tuyển sinh chương trình liên thông
cao đẳng lên đại học chính quy, kỳ thi ngày 02/12/2012 như sau:

Thời gian: từ chiều ngày 17/12/2012 đến hết ngày 26/12/2012
(Sáng từ 07g30 đến 11g30, Chiều từ 13g00 đến 16g30. Riêng thứ bảy, từ 07g30
đến 10g00)

Địa điểm: Phòng C001 (tầng trệt), trường Đại học Hoa Sen
93 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM.
Thí sinh nhận mẫu đơn phúc khảo tại phòng C001 (tầng trệt) hoặc download trên website
www.hoasen.edu.vn

Lệ phí: 80.000 đồng/môn
Lưu ý: Trường không nhận đơn phúc khảo qua đường bưu điện.

Trường Đại học Hoa Sen sẽ công bố kết quả phúc khảo điểm thi vào ngày 05/01/2013.

CHỦ TỊCH HĐTS/HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Trân Phượng