Một vài nột lý luận các chính phủ thường sử dụng chính sách tài khóa và chính sách

tiền tệ tín dụng nhằm mục tiêu ổn định kinh tế. hệ thống các chính sách kinh tế vĩ mô tác động tới tổng cầu được trỡnh bày trong khung dưới đây: tăng tổng cầu nới lỏng chính sách tài khóa gồm: (i) tăng chi tiêu cp; (ii) giảm thuế suất; (iii) tăng chi chuyển nhượng (chi không cần hàng hóa hay dịch vụ đáp lại như chi lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm...) (tranfer payments). nới lỏng chính sách tiền tệ gồm: (i) mua chứng khoán trên thị trường mở; (ii) giảm những yêu cầu về dự trữ; (iii) giảm lói suất chiết khấu. khuyến khích người tiêu dùng và nhà kinh doanh tin và tăng chi của khu vực tư nhân. tăng tốc độ lưu thông tiền tệ hay giảm lói suất. tăng kỳ vọng lạm phát (inflationary expectations). tăng xk rũng gồm: (i) giảm nk; (ii) tăng xk. giảm tổng cầu 1. chính sách tài khóa thắt chặt: (i) giảm chi tiêu cp; (ii) tăng thuế suất; (iii) giảm chi chuyển nhượng. 2. chính sách tiền tệ thắt chặt: (i) bán chứng khoán ở thị trường mở; (ii) tăng các yêu cầu dự trữ; (iii) tăng lói suất chiết khấu. 3. giảm niềm tin của người tiêu dùng và dn nhằm hạ thấp chi tiêu khu vực tư nhân. 4. giảm tốc độ lưu thông tiền tệ hay tăng lói suất 5. giảm kỳ vọng lạm phỏt 6. giảm xk thuần: (i) tăng nk; (ii) giảm xk

rừ ràng, khi chớnh phủ cho rằng tổng cầu ở mức quỏ thấp thỡ phải ỏp dụng chớnh sỏch tài khúa - tiền tệ nới lỏng để kích thích tổng cầu. ngược lại, nếu cho rằng tổng cầu quỏ cao thỡ chớnh phủ phải thực hiện chớnh sỏch thắt chặt tài khúa và tiền tệ. trong trường hợp tổng cầu vừa phải, về dài hạn, chính phủ nên chọn chính sách tài khúa thắt chặt và chính sách tiền tệ nới lỏng để khuyến khích đầu tư và tăng trưởng kinh tế. tuy vậy, chính sách tài khóa thắt chặt thường dẫn 1 đến cắt giảm đầu tư vào các công trỡnh cụng cộng (một phần trong chi tiờu của chớnh phủ). chớnh vỡ vậy, chớnh phủ phải cõn nhắc giữa lợi ớch của việc cắt giảm đầu tư nhà nước với lợi ích tăng đầu tư tư nhân do chính sách tiền tệ nới lỏng tạo ra. Thực trạng giai đoạn 2006-2010 giai đoạn 2006-2007, chính sách tài khóa – tiền tệ việt nam đều nới lỏng nhằm tập trung hoàn thành 2 nhiệm vụ cơ bản là ưu tiên tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô với gdp năm 2006 tăng 8,17%, năm 2007 tăng 8,48% và cpi tăng lần lượt 6,6% và 12,63% đi đôi với thặng dư cán cân vốn và tăng dự trữ ngoại tệ. tổng thu nsnn liên tục vượt dự toán, năm 2006 thực hiện thu được 350.482 tỷ đồng, tăng tới 47,5% so với dự toán và tương đương 36%gdp. đại đa số các khoản thu thuế đều vượt dự toán. thu từ dầu thô đạt 83.346 tỷ đồng, vượt tới 31% so với dự toán, chiếm 23,7% tổng thu nsnn và tổng thu từ hàng hóa xnk đạt 42.825 tỷ đồng, tuy chỉ vượt 7,06% so với dự toán, nhưng vẫn chiếm 12,2% tổng thu nsnn.

tổng chi nsnn đạt 346.017 tỷ đồng, vượt tới 31,5% so với dự toán, tương đương 35,5%gdp (cao hơn hẳn so với mức bình quân giai đoạn 2001-2005 là 28,5%gdp). chi đtpt đạt 88.341 tỷ đồng, vượt 8,3% dự toán, chiếm 25,5% tổng chi nsnn. các con số tương ứng của chi thường xuyên là 180.069 tỷ đồng, vượt 5,8% và chiếm 52%. trừ chi cải cách tiền lương, tất cả các khoản chi ngân sách khác đều vượt dự toán. bội chi nsnn năm 2006 tiếp tục duy trì ở mức an toàn (0,9%gdp - bằng một nửa so với dự toán 1,8%gdp theo tiêu chuẩn quốc tế và xấp xỉ 5% theo tiêu chuẩn việt nam) được bù đắp chủ yếu bằng vay trong nước (73,8%) và vay nước ngoài (26,2%). tuy vậy, tỷ lệ bội chi nsnn theo tiêu chuẩn việt nam cao hơn mức bình quân 4,86%gdp giai đoạn 2001-2005. nợ nước ngoài và nợ chính phủ duy trì trong giới hạn đảm bảo an ninh tài chính. nsnn đủ khả năng chi trả nợ gốc (3,2%gdp) và chi trả nợ lãi (4,9% tổng chi thường xuyên) đúng hạn. năm 2006 thực hiện phát hành 48.613 tỷ đồng vay bù đắp bội chi nsnn. vay nợ của chính phủ góp phần phát triển thị trường tài chính theo thông lệ quốc tế, tuy nhiên, lãi suất trái phiếu chính phủ chưa trở thành lãi suất chuẩn trên thị trường, hơn nữa, tới 2/3 số vay phát hành mới trong nước là để trả nợ gốc và phát sinh những lo ngại về hiệu quả của các hoạt động tài chính phát sinh ngoài ngân sách như vay về cho vay lại theo cơ chế tín dụng ưu đãi. năm 2006, nhnn cơ bản không thay đổi chính sách tiền tệ so với năm 2005 với lãi suất cơ bản 8,25%, lãi suất tái cấp vốn 6,5% và lãi suất tái chiết khấu 4,5% đồng thời giữ nguyên tỷ lệ dự trữ bắt buộc 5,0-8,0% đối với tiền gửi dưới 2

do tác động của tự do hóa lãi suất nên chính sách lãi suất của nhnn ngày càng giảm ảnh hưởng đối với các nhtm.5% và đẩy mạnh mua usd từ các nhtm với mong muốn hạn chế sự tăng giá của vnd so với usd song do dư cung ngoại tệ tỷ giá danh nghĩa vnd/usd khó tăng lên.25% lên 0. tăng trưởng kinh tế khả quan về mặt tốc độ. chất lượng tăng trưởng có thể bị bỏ qua. mặc dù nhnn đã điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá hối đoái từ 0. chính sách tiền tệ có xu hướng thắt chặt. tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán (m2) giảm từ 30% năm 2004 xuống 26% năm 2005 và còn 25% năm 2006. (iii) các tổ chức quốc tế đều tin (và mong) việt nam sẽ tăng trưởng 8-8. tác động trực tiếp tới thay đổi chiến lược trong phối hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền.12 tháng và 2% đối với tiền gửi 12-24 tháng. tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng giảm từ 41% năm 2004 xuống 26% năm 2005 và 21% năm 2006. trong khi nghiệp vụ thị trường mở (omo) chưa thực sự phát triển và hoàn thiện. (ii) nếu 2007-2008 không đạt được tốc độ tăng gdp cao thì kế hoạch 2006-2010 khó hoàn thành1. ít nhất là trong năm 2007 vì: (i) tốc độ tăng trưởng gdp cao trở thành yếu tố chính trị quan trọng của chính phủ mới trong khi các vấn đề khác như chống tham nhũng. nhằm góp phần kiềm chế lạm phát. .5% năm 2007 như quyết tâm của chính phủ trước quốc hội. đồng việt nam chỉ mất giá 1% so với usd trong khi chênh lệch đáng kể trong tốc độ tăng cpi nên thực chất vnd lên giá so với usd theo tỷ giá thực. (iv) diễn biến kinh tế tài chính thế giới rất khó lường nên chính phủ việt nam muốn tận dụng cơ hội để tăng trưởng nhanh khi có thể. tình hình kinh tế – tài chính vĩ mô việt nam đã có những thay đổi quan trọng từ nửa đầu năm 2007. bức xúc xã hội không hứa hẹn có tiến bộ rõ rệt. theo đó. lãng phí.

bình quân 7%/năm. (v) kỳ vọng về tăng trưởng và tăng thu nhập kích thích tiêu dùng cả hàng hoá thiết yếu cũng như lâu bền. để đạt mục tiêu tăng trưởng cao. (ii) thiên tai dịch bệnh bùng phát trong nông nghiệp làm giá lương thực thực phẩm tăng nhanh. thị trường nhiều mặt hàng thiết yếu bị buông lỏng quản lý cả về giá cả. giai đoạn 1996-2000. nếu theo diễn biến như giai đoạn 1991-1995 và 2001-2005 thì triển vọng tăng trưởng kinh tế có thể tới 8. nguyên liệu đầu vào của phần lớn các ngành công nghiệp chủ lực. bình quân 8. giai đoạn 2006-2010. năm sau cao hơn năm trước. năm sau lại thấp hơn năm trước. chất lượng và vệ sinh an toàn.34%). kế hoạch 2001-2005 lại lặp lại năm sau cao hơn năm trước. nếu diễn biến như thời kỳ 1996-2000 (có tác động khủng hoảng khu vực và tâm lý lạc quan quá đà đi đôi với giảm tốc độ đổi mới cải cách) thì gdp 2006-2010 có thể chỉ tăng bình quân 6-6.5%/năm. có xu hướng tăng nhanh do: (i) tác động giá cả quốc tế đến giá các mặt hàng chiến lược phải nhập khẩu hầu như toàn bộ như xăng dầu. kh 2001-2005 tăng 6. năm năm 19911995. ngược lại. chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã nới lỏng rất mạnh .diễn biến giá cả lạm phát năm 2007 phức tạp. đạt đỉnh vào năm 1995 (9.81%.43%).5%/năm (năm đầu tiên kh 1991-1995 gdp tăng 5. (iii) điều hành cơ chế và chính sách quản lý giá lúng túng. cả cần lưu ý là xu hướng tăng gdp của việt nam trong 3 kế hoạch 5 năm gần đây rất không đều. cpi năm 2007 cao hơn kế hoạch (kế hoạch là cpi thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế) lên đến 8. (iv) tác động của tăng trưởng kinh tế dựa vào tăng vốn đầu tư dẫn đến tăng trưởng nóng.77%).89%. phôi thép. bình quân 7. xuống đáy vào năm 1999 (4.54%). 3 dịch vụ thông thường cũng như cao cấp.5-9%.5%/năm (năm đầu tiên kh 1996-2000 gdp tăng tới 9. đến đỉnh năm 2005 (8.2%/năm.

tăng tốc độ giải ngân vốn nsnn những tháng cuối năm đi đôi với chi cải cách tiền lương theo đúng lộ trình. kế hoạch vay nợ. tăng trưởng kinh tế năm 2007 xấp xỉ mục tiêu kế hoạch là 8. hơn nữa. bên cạnh đó. thâm hụt nsnn vẫn trong giới hạn an toàn như cam kết với quốc hội (dưới 5%gdp) đi đôi với các chỉ số về nợ công trong giới hạn an toàn.9% so với dự toán mặc dù có tình trạng chậm giải ngân những tháng đầu năm (đã thành thông lệ) song lại dồn dập giải ngân vốn nsnn những tháng cuối năm cho kịp kế hoạch. của chính phủ chưa có sự phối hợp đồng bộ với sự phát triển của thị trường tiền tệ. do diễn biến kinh tế tài chính thế giới rất khó lường nên chính phủ việt nam muốn tận dụng cơ hội để tăng trưởng nhanh khi có thể2. viện trợ tăng gây áp lực tăng tốc độ lạm phát. rất tiếc là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ năm 2007 đã không có những điều chỉnh kịp thời trước những thay đổi của diễn biến kinh tế – tài chính vĩ mô việt nam. thị trường tín dụng ngân hàng nên hạn chế vai trò kiểm soát lạm phát của chính sách tiền tệ. thu chi nsnn đến năm 2007 đều đạt và vượt kế hoạch năm như “truyền thống” hàng chục năm nay.77% năm 1999 do tác động của khủng hoảng tài chính khu vực. kể cả phát hành trái phiếu và tín phiếu. vấn đề quản lý rủi ro trong sử dụng các nguồn thu ngoài nsnn như vay nợ trong nước và quốc tế về cho vay lại chưa được quan tâm đúng mức có thể dẫn đến rủi ro trong môi trường kinh tế tài chính vĩ mô. thêm vào đó.3%) và chi trả nợ.trong năm 2007 bất chấp hậu quả gia tăng lạm phát.5% tốc độ tăng gdp cao nhất trong 10 năm qua trong xu hướng tăng kể từ khi tăng trưởng chạm đáy 4. khối lượng chi thường xuyên (vượt dự toán 9. vốn đầu tư từ nsnn vẫn vượt 4. .

3%) do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do: (i) tác động giá cả quốc tế đến giá các mặt hàng chiến lược phải nhập khẩu hầu như toàn bộ như xăng dầu. thâm hụt nsnn năm 2007 vẫn trong giới hạn an toàn như cam kết với quốc hội (dưới 5%gdp) và được bù đắp chủ yếu bằng nguồn vay trong nước (trên 3/4) .5-8%/năm cho thấy chính phủ muốn “chớp cơ hội” tăng trưởng nhanh khi có thể. 3 cuối năm giá xăng a92 đã lên mức cao nhất từ trước đến nay là 13.000 đ/lít khi giá dầu thế giới gần 100 usd/thùng.hàng do các biện pháp tăng cung tiền trước áp lực của dòng ngoại tệ đổ vào quá lớn.diễn biến giá cả lạm phát phức tạp. 4 thu nhập kích thích tiêu dùng cả hàng hoá thiết yếu cũng như lâu bền. chưa thoát khỏi tư duy kế hoạch hóa tập trung. nguyên liệu đầu vào của phần lớn các ngành công nghiệp chủ lực3. cpi năm 2007 lên tới 12. (v) kỳ vọng về tăng trưởng và tăng gdp hai năm 2006-2007 đều tăng trên 8% và kế hoạch 2008 là 9% trong khi mục tiêu đặt ra cho cả giai đoạn 2006-2010 chỉ có 7. cả dịch vụ thông thường cũng như cao cấp.63% . (iii) điều hành cơ chế và chính sách quản lý giá lúng túng. phôi thép. (iv) tác động của tăng trưởng kinh tế dựa vào tăng vốn đầu tư dẫn đến tăng trưởng nóng. nguyên nhân quan trọng nhất là mất cân đối tiền . do các nguyên nhân gây ra cpi cao của năm 2007 vẫn chuyển toàn bộ sang năm 2008 nên cpi năm 2008 cũng cao hơn kế hoạch (kế hoạch ban đầu là cpi thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế). (ii) thiên tai dịch bệnh bùng phát trong nông nghiệp làm giá lương thực thực phẩm tăng nhanh.mức cao nhất kể từ năm 1995 (nếu tính bình quân năm thì cpi tăng 8.

mặt khác nhằm tăng qui mô vốn khả dụng và tổng tài sản cho tương ứng với qui mô vốn sở hữu đã và đang tăng mạnh với sự hỗ trợ của khoản lợi nhuận .25%) và lãi suất cơ bản (8. từ 28/5/2007. kiềm chế lạm phát. (iii) vnd lên giá tương đối so với usd trong khi lãi suất cơ bản usd liên tục giảm. nhnn tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm giảm bớt lượng tiền cung ứng. đặc biệt là dư thừa usd. (ii) hiệu lực điều tiết thị trường của các công cụ lãi suất của nhnn không cao.25%) ở mức độ ổn định như năm 2005-2006. chi tiêu chính phủ để cải thiện khả năng hấp thụ nguồn vốn nước ngoài. trọng tâm chính sách vĩ mô năm 2008 là kiểm soát luồng vốn vào thông qua các biện pháp về tỷ giá hối đoái. đây là những nhân tố kích thích thị trường trái phiếu chính phủ phát triển. cho vay kinh doanh chứng khoán và kinh doanh bất động sản5 do: (i) sức ép thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tốc độ cao buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ. nhất là đối với tín dụng cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước. trước áp lực lạm phát tăng cao và không thể duy trì lãi suất thực dương nhưng nhnn vẫn không điều chỉnh tăng các loại lãi suất tương ứng hay/và tăng cường kiểm soát tín dụng chặt chẽ hơn. một mặt nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. áp lực cạnh tranh buộc lãi suất cho vay và huy động tiền gửi cả nội tệ của các nhtmcp có xu hướng tăng (đối với ngoại tệ sẽ giảm) và các nhtmcp bước vào cuộc chạy đua tăng lãi suất nội tệ trong năm 2008. lãi suất tái cấp vốn (6.đi đôi với các chỉ số về nợ công trong giới hạn an toàn. kiểm soát vốn. giảm áp lực dư thừa ngoại tệ. nhnn vẫn tiếp tục duy trì lãi suất chiết khấu (4. đặc biệt là khi thị trường tpcp thứ cấp được đẩy mạnh giai đoạn 2008-20104. tuy vậy. cả năm 2007 và từ đầu năm 2008. trung hòa ngoại tệ.5%).

… thì do việt nam thực hiện “neo” tỷ giá vào usd nên giá usd hầu như không thay đổi (giảm 0. 5 tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế năm 2007 tăng tới 37.cao hơn nhiều so với kế hoạch 21-22% và tổng phương tiện thanh toán cũng tăng tới 37% (con số này năm 2006 là 34% và năm 2005 là gần 30%). việt nam bước vào năm 2008 đứng trước sự lựa chọn quyết định: tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bất chấp lạm phát hay ưu tiên kiềm chế lạm phát. giảm lạm phát có thể không phải là ưu tiên trước mắt của các nhà hoạch định chính sách từ góc độ áp lực trả nợ chính phủ song lạm phát cao có thể tác động tiêu cực tới mở rộng thị trường tpcp sơ cấp và hạn chế thị trường thứ cấp. kể cả vay đầu tư và vay bù đắp thâm hụt ngân sách. thực ra là từ quí iv năm 2007 với tham vọng tăng trưởng kinh tế tới 9% và lạm phát “thấp hơn tăng trưởng”.tương đối khả quan thu được bắt đầu từ năm 2006 đến nay.03%). khi usd mất giá nghiêm trọng. vì vậy. tốc độ lạm phát cao không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tầng lớp có thu nhập thấp và trung bình mà còn giúp giảm gánh nặng vay nợ bằng tiền đồng của chính phủ. tự do hóa lãi suất không cho phép duy trì lãi suất thực âm trong thời gian dài. kinh tế mỹ lâm vào khủng hoảng tín dụng bất động sản. giá dầu thô tăng vọt. nói cách khác ở mức một con số. . phương án thứ nhất được lựa chọn từ quí i năm 2008. hơn nữa. 5 quan điểm xuyên suốt 2007 của chính phủ và nhnn là cố định lãi suất và tỷ giá nên mặc dù nửa đầu năm tỷ giá hối đoái vnd/usd có xu hướng tăng6 do áp lực tốc độ lạm phát của việt nam cao hơn hẳn của mỹ và usd lên giá so với các ngoại tệ chủ chốt khác nhờ kinh tế mỹ tăng trưởng tốt với các chỉ số lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp được cải thiện. song nửa cuối năm.8% .

gạo. tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng bắt đầu suy giảm mặc dù tỷ lệ đầu tư tiếp tục ở mức cao.phá vỡ mọi dự tính của chúng ta về kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô và cũn nghiờm trọng hơn khi việt nam cơ bản vẫn là nước nông nghiệp với nông dân vẫn chiếm trên 60% dân số và lực lượng lao động. v. vật liệu xây dựng.44% so với cuối năm 2007. tổng cục thống kờ cụng bố chỉ số cpi đó lờn tới 26. nền kinh tế việt nam đến cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2008 đó mấp mộ . giá cả tăng mạnh không chỉ trong dịp tết mậu tý mà cũn cả trong cỏc thỏng sau tết – trỏi hẳn với qui luật vận động của giá cả những năm gần đây.57%. thị trường chứng khoán hầu như chỉ đi xuống và thiết lập các đáy mới chỉ cũn bằng hơn ¼ đỉnh cao nhất – trên dưới 300 điểm vào cuối năm 2008. thâm hụt thương mại cũng tăng vọt cho dù kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. bên cạnh đó. gdp cả năm chỉ tăng 6. chỉ sau 6 tháng. sau hơn 1 thập kỷ dường như “bóng ma” lạm phát đang quay trở lại đe dọa những thành quả kinh tế xó hội mà chỳng ta đó đạt được.23% . riêng giá nhóm hàng lương thực tăng tương ứng tới 74. thép. lạm phỏt liờn tục leo thang và vượt ra khỏi mọi qui luật đó hỡnh thành từ hàng chục năm nay buộc việt nam phải điều chỉnh chính sách từ ưu tiên tăng trưởng sang ưu tiên kiềm chế lạm phát. thị trường bất động sản “đóng băng” ở mức giá cao “ngất ngưởng” sau khi đó ngốn hàng triệu tỷ đồng vốn trong cũng như từ nước ngoài.v. vàng. hastc-index cũng rơi trở lại mốc xuất phát điểm ban đầu.3% và gần 60% .thấp hơn mục tiờu 6.8% so với thỏng 6 năm 2007 và 18.nhưng thực tế diễn ra không như những gỡ chỳng ta mong muốn. sau khi vn-index qua đỉnh điểm 1. xuất hiện trở lại những “cơn sốt ảo” usd.173 điểm vào 11/3/2007.

6 (i) các biện pháp kích cầu đầu tư nhằm vượt qua khủng hoảng tài chính khu vực 1997-1998 khởi nguồn từ đầu những năm 2000 và nỗ lực đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế lên cao đó làm cho hiệu quả đầu tư giảm sút nghiêm trọng. tương đương 548. mặc dự chỳng ta tuyờn bố thắt chặt tài khoỏ để gúp phần kiềm chế lạm phỏt song thực tế năm 2008.500 vnd/lít lên 19. chi nsnn vẫn lờn tới 549. phân bón. (ii) theo bỏo cỏo của bộ tài chớnh.529 tỷ đồng. tỷ giá hối đoái là 16.000 vnd/lít vào 21/7/2008.8%gdp. ngoài ra. thâm hụt nsnn “triền miên” ở mức 5%gdp theo chuẩn việt nam cũng khoét sâu thêm cái hố “lạm phát”. icor tăng lên đến trên 5 vào năm 2007. giá xăng ron 92 tại việt nam lập kỷ lục tăng thêm tới 4.bờn bờ vực khủng hoảng. đi đôi với mở rộng tín dụng ngân hàng quá mức và có phần quá dễ dói tương tự như cho vay dưới chuẩn của mỹ từ nửa cuối năm 2007.310 vnd/usd. thức ăn chăn nuôi. thậm chí có thể xấp xỉ 7 vào năm 2008.8% dự toán. giá sắt thép. điển hỡnh như giá gạo lên tới trên 1. vượt 37. tương đương 37%gdp cũn tổng thu nsnn cũng tới 36. lạm phát cao năm 2007-2008 do nhiều nguyên nhân khác nhau. (iii) lạm phát mang tính toàn cầu trong nửa đầu năm 2008 với giá cả nhiều hàng hóa chiến lược tăng vọt.784 tỷ đồng.000 usd/tấn vào tháng 5 năm 2008 – khủng hoảng lương thực toàn cầu đó bỏo động đỏ hay giá dầu thô lên đỉnh 147 usd/thùng vào tháng 7/2008. bên cạnh đó.… cũng liên tục lập các kỷ lục mới và tất yếu tác động tức thỡ tới giỏ cả của một nền kinh tế cú độ mở lớn như việt nam với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tới trên 150%gdp. do những hạn chế trong dự báo thị trường nên việt nam lại phải chịu đựng thêm những thua thiệt không đáng có trước biến động .125 vnd/usd và đến 6.2007 lên cao nhất là 16. trong đó hai nguyên nhân cơ bản là: ngày 14/6/2007.9. vượt 70% dự toán.

bỡnh ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ tết nguyên đán mậu tý 2008. (iii) tăng cung. v. do chưa nhận định đúng về mức độ nghiêm trọng của vấn đề lạm phát nên các biện pháp đề ra đều chưa đúng hướng. tuy nhiên. (ii) thắt chặt tài khóa. sau đó lại phải hỗ trợ để xuất khẩu gạo khi giá gạo đó xuống thấp. công cuộc chống lạm phát chỉ thực sự thay đổi kể từ nghị quyết số 10/2008/nq-cp ngày 17/4/2008 7 về cỏc biện phỏp kiềm chế lạm phỏt. chẳng hạn như việc dừng xuất khẩu gạo trong khi giá gạo xuất khẩu tăng cao. ổn định kinh tế vĩ mô. (viii) thông tin tuyên truyền. ồ ạt mua phụi thộp giỏ cao dẫn đến tồn đọng khối lượng lớn trong khi giá thép trên thị trường quốc tế đó giảm rất mạnh. rồi đến chỉ thị số 05/2007/ct-btc ngày 26/12/2007 v/v bỡnh ổn giỏ trong dịp tết nguyờn đán mậu tý 2008 và chỉ thị số 319/ttg-ktth ngày 3/3/2008 v/v tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008. hay như liên tục giảm giá xăng dầu một cách “nhỏ giọt” tới 9 lần trong vũng hơn 4 tháng nhưng cũng khụng theo kịp sự mất giỏ tới 2/3 của giỏ dầu thụ quốc tế. (vii) an sinh xã hội. (vi) quản lý thị trường giá cả. bảo đảm an sinh xó hội và tăng trưởng bền vững với 8 nhóm giải pháp: (i) thắt chặt tiền tệ. chưa đủ liều lượng và việc thực thi cũng không thật sự nghiêm túc. thực ra dấu hiệu lạm phát cao đó bắt đầu xuất hiện từ tháng 7/2007 và gần như ngay lập tức chính phủ đó quan tõm và cú biện phỏp đối phó với các chỉ thị số 18/2007/ct-ttg ngày 1/8/2007 về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường và chỉ thị số 23/2007/ct-ttg ngày 31/10/2007 v/v tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả.v. (v) tiết kiệm. (iv) giảm nhập siêu.trên thị trường quốc tế. nội dung cơ bản của nghị quyết 10/2008/nq-cp được khẳng định một lần nữa bằng nghị quyết số .

ổn định kinh tế vĩ mô. đặc biệt là tín dụng cho kinh doanh chứng khoán và kinh doanh bất động sản đó nhanh chúng đem lại những hiệu ứng mong muốn. thêm vào đó. tất cả các lần điều chỉnh này đều tác động rất tích cực tới mục tiêu kiềm chế lạm phát mà chính phủ đó đặt ra như ưu tiên hàng đầu trong năm 2008. sau một thời gian dài duy trỡ lói suất cơ bản ở mức thấp. mặc dù chúng ta đó gần như không thực hiện chính sách thắt chặt tài khóa với tổng chi nsnn cả năm 2008 vượt cao so với dự toỏn cũng như so với thực hiện năm 2007. bảo đảm an sinh xó hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008. nhnn việt nam đó 8 lần điều chỉnh lói suất cơ bản với 3 lần tăng liên tiếp và 5 lần giảm liên tiếp. trong khi sức mua đối nội của vnd bước đầu được phục hồi nhờ các biện .từ lạm phát cao sang giảm phát và suy thoái kinh tế . vừa tăng lói suất cơ bản vừa hạn chế tăng tổng mức tín dụng dưới 30%. lạm phát ở việt nam đó cú dấu hiệu lắng dịu và thậm chớ cpi xuống mức tăng âm vào quớ iii/2008 – chỉ sau hơn 5 tháng áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt. việc lựa chọn chính sách thắt chặt tiền tệ làm trọng tâm. làm thay đổi hẳn bức tranh tiền tệ . qui mụ chi nsnn so với gdp vẫn ở mức rất cao và thu nsnn cũng tương tự song chỉ với chủ trương thắt chặt tiền tệ đi đôi với sự đảo chiều của thị trường quốc tế .20/2008/nq-cp ngày 29/8/2008 tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát. tác động của lói suất cơ bản tới mặt bằng lói suất tiền gửi – cho vay của cỏc nhtm hầu như bị triệt tiêu thỡ sang năm 2008.nên bắt đầu từ tháng 7/2008.tín dụng ngân hàng trong một thời gian ngắn. đồng thời thắt chặt các điều kiện tín dụng.

5 tỷ usd. chính sách tỷ giá hối đoái kém linh hoạt đó hầu như không có tác động đến thương mại và luân chuyển các luồng vốn quốc tế. tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thực hiện năm 2008 cũng đạt kỷ lục 11. cả đầu tư gián tiếp (fii). cả vốn thật (chính thức và không chính thức). việc tỷ giá hối đoái được duy trỡ tương đối ổn định trong bối cảnh usd liên tục trồi sụt so với các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới chứng tỏ việt nam vẫn kiên định chính sách tỷ giá hối đoái cố định nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. mặt khác. một mặt. cả vốn “ảo” (đăng ký và hứa hẹn) 8 ồ ạt đổ vào việt nam.pháp kiềm chế lạm phát sau một thời gian sụt giảm thỡ sức mua đối ngoại – tỷ giá vnd/usd .600 vnd/usd. thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tăng vọt với tổng số dự ỏn cấp mới tới 1557 dự án với tổng vốn đăng ký 71 tỷ usd.cũng sụt giảm chút ít với tỷ giá bỡnh quõn cả năm 2008 ở mức 16. vượt ra khỏi tầm kiểm soát và khả năng hấp thụ của nền kinh tế. dòng vốn đầu tư gián tiếp sau khi ồ ạt đổ vào việt nam vượt khỏi tầm kiểm soát và trở thành một trong những tác nhân gây ra lạm phát năm 2007-2008 do nhnn dùng tiền đồng để mua vào lượng ngoại tệ khổng lồ này nhằm tăng dự trữ ngoại tệ .đến cuối năm 2008 đã có dấu hiệu rút ra mà chúng ta cũng chưa thể kiểm soát được. . việt nam trở thành “vùng trũng” cho các dũng vốn nước ngoài đổ vào trong bối cảnh usd mất giá trị ở nhiều thị trường khác. bờn cạnh đó. thâm hụt thương mại trở nên nặng nề mặc dù xuất khẩu đó cú những cố gắng đáng ghi nhận. kết quả là cả cỏc dũng vốn đầu tư trực tiếp (fdi). tuy nhiên.

tình trạng vốn nước ngoài đảo chiều từ năm 2009 đã làm cho tình trạng thặng dư cán cân thanh toán tổng thể của việt nam nhanh chóng rơi vào thâm hụt do thặng dư tài khoản vốn luôn được dùng để bù đắp cho thâm hụt cán cân thương mại và thâm hụt tài khoản vãng lai triền miên. năm 2009. toàn diện để đối phó với tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu đã lan rộng và tác động mạnh tới tất cả các nền kinh tế. về bản chất. giảm và hỗ trợ lói suất.000 tỷ đồng để cung cấp tín dụng ngắn hạn với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn theo quyết định số 131/qđ/ttg ngày 23/1/2009 với qui mô khoảng 450. đặc biệt là chi đầu tư và miễn giảm thuế. đặc biệt trong bối cảnh độ mở của nền kinh tế nước ta rất lớn với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên tới 160%gdp và vốn fdi đã chiếm tới gần 1/3 tổng vốn đầu tư toàn xã hội.000 tỷ đồng chiếm gần 1/4 tổng tín dụng. tăng chi tiờu nsnn. trong đó có việt nam. chúng ta đã kịp thời ban hành một gói kích thích kinh tế có qui mô lớn tới gần 10%gdp. lộ trình thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế tài chính quốc tế đang diễn ra và nền kinh tế vừa phải trải qua giai đoạn lạm phát cao 2007-2008. tuy khụng hẳn là gúi “kớch cầu” như ở nhiều nước khỏc nhưng gúi kớch thớch kinh tế năm 2009 vẫn dựa trờn nới lỏng mạnh đồng bộ cả chớnh sỏch tiền tệ và chớnh sỏch tài khoỏ. kết quả là dự trữ ngoại hối đã giảm từ 23 tỷ usd cuối năm 2008 xuống 16 tỷ usd cuối năm 2009 và chỉ còn chưa đầy 10 tỷ usd cuối năm 2010. gói hỗ trợ lãi suất 4% trị giá 17. lần đầu tiên trong lịch sử. từ tháng 4/2009. các quyết định số 443/qđ/ttg về mở rộng hỗ trợ lãi suất 4% cho vay trung và dài hạn tối đa 24 tháng thực hiện . bao gồm cỏc nội dung thỳc đẩy tăng tớn dụng.

5% xuống 7% . trong đú. nới lỏng chớnh sỏch tài khoỏ cũng được thực hiện mạnh mẽ. do tăng chi kớch thớch kinh tế nờn thõm hụt nsnn lờn tới 6.2% so với dự toỏn và chi thường xuyờn cũng lờn tới xấp xỉ 21%gdp.đến 31/12/2011 và quyết định 497/qđ/ttg ngày về hỗ trợ lãi suất cho nông nghiệp nông thôn tiếp tục được triển khai. mặc dự đó thực hiện miễn giảm thuế vat.7% và tổng tín dụng cho nền kinh tế tăng 37. thông qua đó. tương đương 35. đặc biệt là tăng chi nsnn. tạo việc làm cho người lao động. đặc biệt.7% so với năm 2008. tăng 19% so với dự toỏn. giúp 9 cho nhiều doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trước “cơn bão” khủng hoảng toàn cầu. những kết quả đạt được là rất khả quan với tổng phương tiện thanh toán tăng 28. tổng chi an sinh xó hội lờn đến gần 22. duy trì và mở rộng sxkd. thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009 và lệ phí trị giá khoảng 28. tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tiếp cận lãi suất thấp.26%gdp. thu nhập doanh nghiệp. cựng với chớnh sỏch tiền tệ nới lỏng. hạ giá thành sản phẩm. chi trả nợ và viện trợ vượt 10.bằng một nửa so với mức đỉnh của năm 2008 và duy trì liên tục tới cuối tháng 11/2009. tổng chi nsnn năm 2009 là trờn 584 ngàn tỷ đồng. lãi suất cơ bản cũng được điều chỉnh giảm từ 8.5% gdp năm 2008 lên .9%gdp. nợ chính phủ cũng tăng từ 36. bên cạnh đó.000 tỷ đồng và chịu tác động của giá dầu thô thấp nhưng tổng thu nsnn vẫn vượt dự toỏn 20.2% đạt 468. chiếm gần 31% tổng chi nsnn. tuy vậy.795 tỷ đồng.500 tỷ đồng. chi đầu tư phỏt triển tăng tới gần 60% so với dự toỏn.

nhằm đạt cỏc mục tiờu của năm 2010 (tốc độ tăng trưởng là 6. tăng 2.11% sau quớ iii và cả năm tăng 6.5%. kiểm soỏt được lạm phỏt. tương . gúp phần giải quyết được nhiều vấn đề cấp bỏch về duy trỡ tốc độ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mụ trong bối cảnh chịu tỏc động sõu sắc của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng cũng đặt ra cho chỳng ta nhiều bài toỏn khú cần giải quyết. như vậy.32%. lạm phát khoảng 7%. quớ i chỉ tăng trưởng 3.4% dự toán. gúi kớch thớch kinh tế năm 2009 đó thành cụng. tổng thu nsnn năm 2010 đạt 528.8% và cả năm đạt 5. chỳng ta vẫn cơ bản đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mụ. tỡnh thế như gúi kớch thớch kinh tế năm 2009.88% so với năm 2008). cpi so với thỏng 12/2008 chỉ tăng 1.76%.5%.5%gdp. mặc dự đõy là mức tăng trưởng gần như thấp nhất trong hai thập kỷ qua song vẫn là thành tựu đỏng ghi nhận trong bối cảnh suy thoỏi toàn cầu.5%gdp.32% sau quớ i. quớ iv tăng 6. kim ngạch xuất khẩu tăng 6% so với năm 2009. nguồn vốn đầu tư toàn xó hội khoảng 41. đặc biệt là cỏc bài toỏn cõn đối kinh tế vĩ mụ để đảm bảo điều kiện cho tăng trưởng cao và bền vững. hơn nữa.2% gdp) chúng ta tiếp tục chủ trương nới lỏng vả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ thụng qua cỏc biện phỏp khụng mang tớnh cấp bỏch. bội chi nsnn khoảng 6.68% sau quớ ii.100 tỷ. quớ iii tăng 5. tăng 4.đến 40% gdp năm 2009 và năm 2010 khoảng 44% gdp và nợ nước ngoài khoảng 30.1% thỡ sang quớ ii đó tăng 4. vượt 14. nếu so với cựng kỳ. kết quả tổng hợp của gúi kớch thớch kinh tế năm 2009 là gúp phần tớch cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế quớ sau cao hơn quớ trước.52% (bỡnh quõn cpi năm 2009 tăng 6.

từ đầu năm 2010. cỏc nhtm đó chuyển cỏc khoản cho vay ngắn hạn (chịu qui định trần lói suất cho vay 12%/năm sang cho vay trung dài hạn để ỏp dụng lói suất thoả thuận tới 16-20%/năm nờn lói suất cơ bản chỉ cũn đúng vai trũ tõm lý như tớn hiệu là nhnn việt nam sẽ thắt chặt hay nới lỏng chớnh sỏch tớn dụng núi riờng và chớnh sỏch tiền tệ núi chung. đạt 588.8%gdp theo chuẩn việt nam. mức thâm hụt nsnn tuy thấp hơn so với dự toán song cũng lên tới 10 3%gdp theo chuẩn quốc tế hay 5. trong khi đó.đương 27.1% dự toán đạt 428.210 tỷ. chiếm hơn ¼ tổng chi nsnn và chi thường xuyên vượt 8. riêng chi đtpt vượt 19. khi không cũn chớnh sỏch hỗ trợ lói suất 4% như trong . chính sách tiền tệ lại phải “vật lộn” với lạm phát cao vào quí i và quí iv cũng như lạm phát quá thấp vào quí ii và iii.1%gdp.210 tỷ đồng. tương đương 22%gdp. trong thực tế. tương đương 30.5% dự toán. xuyên suốt cả năm 2010 là một thị trường tín dụng ngân hàng chịu sự chi phối của chính sách tiền tệ không thắt chặt mà cũng không nới lỏng với tốc độ tăng tổng tín dụng tương đối cao trong khi lói suất cho vay cũng khụng hề thấp. đến cuối tháng 3/2010. đõy là bước đi phự hợp với định hướng tự do hoỏ lói suất đó triển khai từ năm 2002 nhưng đó chững lại năm 2008 do phải đối phú với lạm phỏt dõng cao lờn mức 2 con số. nhnn đó chớnh thức hoỏ lói suất cho vay ở mức 16-20%/năm thụng qua thụng tư số 07/2010/ttnhnn về ỏp dụng lói suất thoả thuận cho cỏc khoản tớn dụng trung và dài hạn. nhnn việt nam cụng bố lói suất cơ bản vẫn giữ ở mức 8% trong thỏng 4/2010 như từ thỏng 12/2009 do từ 26/2/2010.15%gdp. tổng chi nsnn cũng vượt 1% dự toán.

kinh doanh hàng húa dịch vụ xuất khẩu và cho vay bằng ngoại tệ để sử dụng trong nước nhưng phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay. một nguyờn nhõn quan trọng khỏc khiến tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ tăng đột biến là do việc mở rộng đối tượng tiếp cận vốn theo thông tư số 25/2009/tt-nhnn.8%/năm đủ sức hấp dẫn cỏc doanh nghiệp trong khi đại đa số cỏc doanh nghiệp đều kỳ vọng tỷ giỏ vnd/usd sẽ tương đối ổn định trong thời gian tới. thậm chí có ý kiến cho rằng việt nam đó hoàn toàn kiểm soỏt được lạm phát cả năm 2010 nên nhnn việt nam tiếp tục duy trỡ lói suất cơ bản ở mức 8% như từ thỏng 12/2009 nhằm phát tín hiệu về ổn định chính sách lói suất trong khi thực thi chớnh sỏch tớn dụng nới lỏng với mặt bằng lói suất cho vay phổ biến khoảng 13-14%/năm.5%/năm vào cuối quí ii/2010 mặc dù nhnn đó tăng tính thanh khoản cho nhiều nhtm thông qua nghiệp vụ thị trường mở và thị trường liên ngân . trong đú bổ sung thêm 2 đối tượng được vay bằng ngoại tệ là các nhu cầu để thực hiện các dự án đầu tư.5% . cá biệt có những trường hợp lên tới 18-20%/năm nờn nhiều doanh nghiệp chuyển sang vay bằng usd do lói suất vay usd thấp hơn nhiều so với lói suất vay vnd trong khi rủi ro tỷ giỏ hối đoỏi chưa hiện hữu. cuộc đua tăng lói suất huy động vnd đó quay lại trong thỏng 5. lói suất cho vay bằng vnd liờn tục tăng cao lờn mức 16% 18%/năm. phương án sản xuất.2010 với lói suất huy động phổ biến ở mức xấp xỉ 12%/năm kèm theo nhiều hỡnh thức khuyến khớch người gửi tiền và lói suất huy động usd cũng tăng từ 5%/năm lên 5. lói suất cho vay usd ngắn hạn đầu thỏng 4/2010 chỉ 5.6%/năm và cho vay dài hạn 6% . thờm vào đú. tuy nhiên.năm 2009. cpi quí ii/2010 tăng quá thấp đó làm giảm đáng kể mối lo về lạm phát.

5% trở lờn song nới lỏng tiền tệ trong bối cảnh mối lo ngại lạm phát dâng cao lại không khả thi và đặc biệt nguy hiểm.8% đồng thời cpi cả năm tăng 11. tín hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ phát ra dường như chưa đủ mạnh và rừ ràng. đến cuối quí iii và đầu quí iv/2010. đúng như dự báo. nhnn phải tăng lói suất cơ bản từ 8% lên 9% sau khi đó cố định nó suốt từ tháng 12/2009 với kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. xu thế lói suất trờn thị trường tiền tệ tín dụng vẫn không thể vận động theo yêu cầu của chính phủ là đưa lói suất huy động xuống mức 10%/năm và lói suất cho vay xuống 12%/năm. nhnn đứng trước lựa chọn đối nghịch là tăng tổng tín dụng cả năm 2010 khoảng 25% đồng thời hạ mặt bằng lói suất nhằm phỏt những tớn hiệu mạnh mẽ hơn về nới lỏng chớnh sỏch tiền tệ để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6.75% so với cuối năm 2009 thỡ tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân . trái với nhiều dự báo. một mặt.11 hàng cũng như tuyên bố dư cung ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng và nhnn đó mua lại hơn 1 tỷ usd để tăng dự trữ ngoại hối. mặt khỏc tớn hiệu đó lại phát ra đúng vào thời điểm cầu tín dụng tăng mạnh theo tính “mùa vụ” của sản xuất kinh doanh và “room” tăng tín dụng ngân hàng cả năm cơ bản đó hết. đầu tháng 11/2010. để tăng trưởng kinh tế năm 2010 đạt 6. nhnn đó khụng điều chỉnh lói suất cơ bản từ 8% xuống mức 7% (theo đó điều chỉnh giảm cả lói suất tỏi cấp vốn và lói suất tỏi chiết khấu) từ thỏng 7/2010 nờn mặc dự chớnh sỏch tài khoỏ (chi nsnn) đó cú dấu hiệu nới lỏng rừ ràng thỡ chớnh sỏch tiền tệ vẫn chưa thể hiện sự nới lỏng cần thiết.

trong đó tín dụng bằng vnd tăng 25.81% so với cuối năm 2009. cstk và cstt nói riêng là một trong những công cụ quan trọng nhất của nhà nước để quản lý và điều hành nền kinh tế. bài học kinh nghiệm từ những phõn tớch nờu trên.3%. chính sách kinh tế vĩ mô được gọi là có hiệu quả nếu các mục tiêu của nó được thực hiện. chính sách tài khoỏ có độ trễ trong dài do thường phải thông qua . đặc điểm quan trọng nhất của chính sách là độ trễ. độ trễ ngoài là khoảng thời gian chờ đợi để chính sách phát huy tác dụng đối với nền kinh tế. bên cạnh đó. tớn dụng) và chớnh sỏch tỷ giỏ hối đoái (tỷ giá hối đoái và quản lý ngoại tệ). 12 2. triển khai và dự báo những hiệu quả của chính sách.3% so với cuối năm 2009 (mục tiêu là tăng 20%) và huy động vốn tăng 27.hàng năm 2010 đó vượt mục tiêu 25% và tăng tới 29. tiền tệ (cung ứng tiền. độ trễ trong là khoảng thời gian chính sách phản ứng trước những thay đổi của môi trường kinh tế.3%. chính sách kinh tế vĩ mô không hoạt động riêng rẽ mà tập hợp thành một hệ thống có các mối quan hệ nội tại tác động qua lại với nhau. đặc trưng của chính sách kinh tế vĩ mô là các mục tiêu của chúng phù hợp với từng giai đoạn phát triển nền kinh tế và đặc thù của mỗi quốc gia. tổng phương tiện thanh toán cũng tăng 25. lói suất. tín dụng ngoại tệ tăng tới 49. chúng ta thấy về phối hợp đồng bộ các cstk và cstt nổi lờn một số bài học quan trọng sau: 1. chúng ta phải đặc biệt quan tâm tới độ trễ của chính sách kinh tế vĩ mô trong quá trỡnh hoạch định. các chính sách cơ bản là tài khóa (thuế và chi tiêu chính phủ). chớnh sỏch kinh tế vĩ mụ núi chung.2%.

cần có các chính sách để triệt tiêu hay trung hũa những hậu quả tiêu cực do các chính sách khác gây ra. nhanh nhạy và năng động).nhiều cấp có thẩm quyền (như quốc hội) trước khi quyết định. việc phối hợp đồng bộ các chớnh sỏch của việt nam theo mụ hỡnh nền kinh tế hỗn hợp. một trong những nguyên nhân cơ bản khiến chính sách kinh tế vĩ mô không đồng vộ là chính sách được hỡnh thành từ những cơ quan độc lập. 4. động cơ của các nhà hoạch định chính sách là đạt được cân đối bên trong và bên ngoài. đặt trong sự vận động và phát triển với mục tiêu của từng thời kỳ phát triển kinh tế. cỏc mục tiờu này thường xuyên mâu thuẫn với nhau nên phải lựa chọn một/một số mục tiêu chủ yếu cho từng giai đoạn phát triển và tập trung sức mạnh của các chính sách để thực hiện mục tiêu đó. theo phương thức đỡều chỉnh dần để tiến tới đồng bộ. phối hợp đồng bộ cstk và cstt là xõy dựng một hệ thống chớnh sỏch gắn bú chặt chẽ với nhau nhằm tạo nờn một tổng hợp lực thực hiện một/một số mục tiờu kinh tế . tính đồng bộ của các chính sách kinh tế vĩ mô chỉ là tương đối nên phải phân tích và đánh giá nó một cách biện chứng. việt nam cần và có đủ điều kiện để phối hợp đồng bộ cstk và cstt. 3. chính sách tiền tệ có độ trễ ngoài dài do các đơn vị sản xuất kinh doanh thường lập kế hoạch sản xuất kinh doanh từ trước. vấn đề là phải đánh giá chính xác độ trễ của từng chính sách và nếu có thể cần rút ngắn độ trễ này (cơ chế hoạch định và thực thi chính sách có hiệu quả. lại không .xó hội. đồng thời. khắc phục những nhược điểm trong hoạch định và thực thi chính sách thời gian qua. có tính tới đặc thù của nền kinh tế.

chỳng ta phải cú sự phối hợp giữa cỏc cơ quan làm chính sách. đặc biệt các cân đối như ns. “bong . đặc biệt là sự phối hợp hoạt động giữa bộ tài chớnh và nhnn việt nam. kiềm chế lạm phát. chặt chẽ và hiệu quả hơn. chính vỡ vậy. trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua. mỗi cơ quan theo đuổi các ý đồ và lập luận riêng trong khi tổ chức điều hành thống nhất của chính phủ cũn nhiều đỉểm bất cập). tài khoản vóng lai vẫn chưa đạt được. chuyển sang giai đoạn 1999-2010 nền kinh tế chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu cao và khó thực hiện hơn đũi hỏi sự phối hợp cỏc chớnh sỏch kinh tế vĩ mụ đồng bộ. 13 5. với việc đặt lên hàng đầu mục tiêu hạ tốc độ lạm phát xuống 2 con số. bắt đầu từ giai đoạn phôi thai 1986-1990. vừa tiếp tục kiềm chế lạm phát. tăng cường sự chỉ đạo của chính phủ đảm bảo tính đồng bộ của các chính sách kinh tế vĩ mô. tập trung (hiện tượng khá phổ biến ở nước ta hiện nay là các cơ quan hoạch định chính sách ít trao đổi hợp tác với nhau trong quá trỡnh làm chớnh sỏch. khoa học và nhuần nhuyễn hơn. thậm chí có xu hướng trầm trọng thêm. cũng như rà soát lại để đảm bảo tính thống nhất của các chính sách đó ban hành. đóng vai trũ quan trọng đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế kéo dài suốt 15 năm. ổn định kinh tế vĩ mô. tích lũy-đầu tư. tiến tới cân đối bên trong và bên ngoài. tới giai đoạn 19911995 phối hợp các chính sách đó được nâng lên một tầm cao mới. chúng ta đó ngày càng hoàn thiện việc phối hợp một cỏch hợp lý.được liên hệ với nhau chặt chẽ do thiếu sự chỉ đạo thống nhất. các nguy cơ lạm phát cao vẫn cũn. chúng ta đó đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong phối hợp cstk và cstt thực hiện 2 mục tiêu cơ bản là tăng trưởng kinh tế cao. từ sự phối hợp cũn khập khiễng. sơ khai và nhiều hạn chế giai đoạn 1986-1990. vừa đạt được tốc độ tăng gdp thuộc loại cao trên thế giới. bền vững. chúng ta cần tăng cường hơn nữa phối hợp giữa các bộ ngành trong việc hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô mới.

luật pháp đảm bảo thực thi chính sách nhanh chóng. cỏc mục tiờu chớnh sỏch tương đối đồng bộ và đúng đắn (nếu xét trên khía cạnh xây dựng và kết quả thực hiện cỏc mục tiờu chớnh sỏch) song hiệu quả chớnh sỏch khụng cao (chớnh sỏch tài khúa vẫn cũn để thâm hụt ns lớn. thị trường vốn cũn sơ khai và 14 . chỳng ta phải tập trung vào hoàn chỉnh cơ chế. kết quả là cỏc mục tiờu chớnh sỏch khụng được thực hiện hoặc bị bóp méo. thị trường tiền tệ chậm phát triển và bị hạn chế. 6. thiếu nghiờm minh. rủi ro tín dụng ngân hàng cao. đầu tư trong nước tăng chậm.….luật pháp kinh tế chưa đồng bộ. thường xuyên thay đổi (không ổn định) và chưa xây dựng được một chiến lược hoạch định chính sách khoa học và hợp lý. thêm vào đó. chi ns cũn rất lóng phớ. thiếu thị trường lao động và thị trường bđs chớnh thức. 7. thiếu nhất quán. chính sách đúng nhưng cơ chế triển khai thực thi chính sách không đầy đủ và hữu hiệu. muốn khắc phục tỡnh trạng này. chúng ta chưa hỡnh thành đồng bộ các yếu tố thị trường. bị động. thêm vào đó. việc phối hợp cstk và cstt của ta gặp vướng mắc do bản chất các mục tiêu chính sách thường mâu thuẫn với nhau đũi hỏi lựa chọn mục tiờu chủ đạo một cách chính xác.búng” trờn thị trường tài chính và thị trường bất động sản hỡnh thành. luật pháp cũn thiếu và cũn nhiều kẽ hở.tài chớnh khu vực và thế giới diễn biến phức tạp. ảnh hưởng không nhỏ tới việc hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô của nước ta. tỡnh hỡnh kinh tế . chớnh sỏch tiền tệ cũn lỳng tỳng. nguyờn nhõn của tỡnh trạng trờn là sự phối hợp đồng bộ trong mối liên hệ chiều dọc của từng chính sách cũn yếu kộm và dõy chuyền chớnh sỏch – cơ chế . nhược điểm lớn nhất trong phối hợp cstk và cstt của việt nam là vẫn thiếu đồng bộ. chính xác và có hiệu quả. chính sách tỷ giá chưa phát huy tác dụng tích cực như một công cụ hữu hiệu trong nền kinh tế mở).

song cùng với việc tăng cường hội nhập kinh tế./.google. thích ứng với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế. chính phủ vẫn nặng về sử dụng các công cụ trực tiếp. chỳ trọng thực hiện tự do húa từng bước thị trường tài chính và thị trường lao động. 8. gây trở ngại lớn cho việc phối hợp các chính sách năng động. chúng ta phải điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô cho phù hợp với tiến trỡnh hội nhập khu vực và thế giới. việc hoạch định và phối hợp cstk và cstt của ta cũn chưa thích ứng được với những biến động từ bên ngoài. các chính sách kinh tế vĩ mô cần tập trung nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các dn trong nước.… chính vỡ vậy. Sử Đình Thành . hành chính trong khi cơ chế quan liêu bao cấp vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.com/viewer? a=v&q=cache:OPftD3Y59t0J:ecna. https://docs.thiếu tính ổn định. vừa kém hiệu lực.vn/ct/ht/Lists/BaiViet/Attachments/23/C hinh%2520sach%2520tai%2520khoa%2520va%2520su%2520phoi%2520hop %2520voi%2520chinh%2520sach%2520tien %2520te. trong nền kinh tế mở và tớch cực tham gia tiến trỡnh hội nhập. đặc biệt lưu ý cỏc chớnh sỏch thuế quan.gov. các công cụ của chính sách tài chính tiền tệ vừa thiếu. nhiều điểm cũn chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.TS. linh hoạt và phản ánh đúng diễn biến của cung cầu trên các thị trường của nền kinh tế. đảm bảo khả năng đương đầu với cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt cũng như tạo ra lợi thế trong liên kết và phân công lao động quốc tế.pdf+&hl=vi&gl=vn&pid=bl&srcid=ADGEESiUAoYhUegNGpBHWt7vSd BYQ8OvG7Lj_OVWSVh0VOTuOtJwgWzWwd3MDxnNb1GADTY5IBl0Hs6iJGYKZC9zEUCL1v_acBb3kVZq GwtWiAtNBAQRlvkIsWgVVKCSbCTdIwS9O7j&sig=AHIEtbSz5VPmVKaUYKmHSX 4AiXwhyAf0MQ Chính sách tài khóa và bài toán ổn định chu kỳ kinh tế ở Việt Nam PGS. chớnh sỏch tỷ giỏ và quản lý ngoại hối.

thuế thu nhập… Như vậy. Lý thuyết chính sách tài khóa và ổn định chu kỳ kinh tế Theo học thuyết Keynes. Nghĩa là có những chính sách được thiết kế tự nó điều chỉnh làm cho chính sách tài khóa mở rộng trong thời kỳ suy thoái và thu hẹp trong thời kỳ tăng trưởng cao như là chính sách bảo hiểm.Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) (2008) đã nhận định khủng hoảng toàn cầu đã thực sự lan rộng từ lĩnh vực tài chính sang kinh tế. Theo đó. Bài viết đi vào đo lường xung lực tài khóa của Việt Nam để từ đó chỉ ra trạng thái tài khóa đã thay đổi như thế nào đối với chu kỳ kinh tế và tìm lời giải cho bài toán chống suy thoái kinh tế bằng chính sách tài khóa trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam . an sinh xã hội. Việt Nam không thể nằm ngoài quỹ đạo này khi mà nền kinh tế đã bắt đầu hòa vào dòng chảy chung của thế giới. Một hình thức của chính sách tài khóa phản chu kỳ được biết đến như là ổn định tự động (Automatic stabilizers). trong khi nhiều tranh luận bắt đầu nổi lên về vai trò chính sách tài khóa đối với ổn định chu kỳ kinh tế. sẽ làm thay đổi xung lực tài khóa. một khi trạng thái tài khóa thay đổi. Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy nguy cơ suy giảm kinh tế và khởi động chính sách tài khóa mở rộng để chống suy thoái. . Chính phủ Việt Nam đang triển khai kế hoạch kích cầu 1 tỷ USD trong năm tài khóa 2009. Hiện tại. chính sách tài khóa được sử dụng để chống lại chu kỳ kinh tế (Countercylically) hay còn gọi là chính sách tài khóa tùy ý có thể được tách ra thành 2 phần: (i) chính sách tài khóa mở rộng (được sử dụng để kích thích kinh tế thông qua chính sách kích cầu xã hội hiệu quả). 1. (ii) chính sách tài khóa kiềm chế (được sử dụng để kiềm chế sức ép lạm phát).

kéo theo làm thay đổi chu kỳ kinh tế. bởi lẽ liên quan đến vấn đề một khi gia tăng chi tiêu thì thời gian sau đó sẽ rất khó để kiềm chế. nhưng ngược lại có minh chứng rất yếu về tác động phản chu kỳ trong những nền kinh tế đang phát triển. Câu hỏi đặt ra. Đó là quy trình tác động của chính sách tài khóa đến chu kỳ kinh tế. nghĩa là giải pháp kích thích thường xuyên được thực hiện. Có thể tóm lược thành mô hình 3 T: đúng lúc (Times). những người hoạch định chính sách cần phải giải quyết là liệu chính sách tài khóa có được đưa ra đúng lúc và hợp lý hay không. IMF (2008) cho rằng câu trả lời phức tạp và phụ thuộc nhiều vào đặc điểm của nền kinh tế. đặc biệt ở các nền kinh tế đang phát triển. IMF (2008) đã phát hiện ra rằng chính sách tài khóa tùy ý có tác động đến phản chu kỳ ở mức độ vừa phải ở các nước phát triển. chính phủ các nền kinh tế đang phát triển ứng dụng chính sách tài khóa tùy ý có khác gì so với chính phủ các nền kinh tế phát triển? Ở các . đúng mục tiêu (Targeted) và kịp thời (Temporary). giải pháp phản chu kỳ thường được thực hiện trễ hơn so với chính sách ổn định tự động và những thay đổi trạng thái tiền tệ. Một vấn đề hiển nhiên của chính sách tài khóa là qua đó chính phủ có tiềm năng tác động nhanh chóng đến thay đổi chi tiêu xã hội. từ đó ảnh hưởng ngược đến sự ổn định tài khóa. kích thích dựa vào thuế hiệu quả hơn so với giải pháp dựa vào chi tiêu. Các nước phát triển sử dụng chính sách tài khóa phản chu kỳ một cách tích cực. IMF cho rằng. Một câu hỏi khác đặt ra. Thế nhưng. Nó thường phản ứng mạnh trong thời kỳ suy thoái hơn là thời kỳ tăng trưởng và đôi khi hơn ở mức cần thiết.

luôn luôn có những kiềm chế về chính trị: có khuynh hướng dễ dãi cho chính phủ nới lỏng tài khóa hơn là thắt chặt một khi giải pháp được thực hiện. 2008). Mihov. Trước hết. 2000). Kế đến. Trong khi. Hơn nữa. chính sách tài khóa tùy ý có đặc thù là “thuận chu kỳ” (Procylically): tăng thêm kích thích trong thời gian kinh tế tăng trưởng và tháo dỡ trong thời kỳ suy thoái. Vì vậy. 2000). Nhiều công trình nghiên cứu minh chứng chính sách tài khóa tùy ý thường phản ứng chậm trễ so với chính sách tiền tệ trong thời kỳ suy thoái và mất nhiều thời gian để phát huy tác dụng. Mihov. Điều này có nghĩa là điển hình nợ công gia tăng nhanh. Sự mở rộng tài khóa tạo ra sức ép trong dài hạn là lãi suất tăng cao và gây ra hiện tượng chèn lấn đầu tư khu vực tư hoặc các hộ gia đình tiết kiệm nhiều hơn nếu chính sách tài khóa mở . mất nhiều thời gian để quốc hội thông qua giải pháp tài khóa và mất nhiều thời gian để nền kinh tế phản ứng (Buti 2001). chính sách tài khóa đó có khuynh hướng gây bất ổn định ở các nền kinh tế đang phát triển hơn là góp phần giảm biến động chu kỳ kinh tế (IMF. một khi được quyết định. dẫn đến tình trạng trung tính của chính sách tài khóa do bởi bù lại hành vi của khu vực tư nhân. chính phủ mất nhiều thời gian nhận dạng suy thoái kinh tế (Fatá. chính sách tài khóa hiếm khi được điều chỉnh theo những thay đổi tình hình kinh tế (Fatá. chính sách tùy ý dẫn đến độ lệch – thuế cắt giảm và chi tiêu gia tăng nhiều hơn trong thời suy thoái so với tăng thuế và cắt giảm chi tiêu trong thời kỳ tăng trưởng. Điều này gợi lên vấn đề. Kết quả.nền kinh tế phát triển. ở các nền kinh tế đang phát triển. chính sách tài khóa tùy ý có đặc thù phản chu kỳ: cắt giảm thuế và gia tăng chi trong thời kỳ suy thoái.

Tăng trưởng GDP% (giá cố định) 99 01 20 03 05 20 20 07 20 Nguồn: Tổng cục Thống kê (GDP giá cố định) Hình 1: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo giá cố định (1991 -2008) .5%. Hành vì cân bằng Ricardian rất là phổ biến ở những quốc gia mà chính phủ mắc nợ với quy mô lớn (Guilermo. Dựa vào hình 1. Đo lường xung lực tài khóa của Việt Nam Từ năm 1991 -2008.rộng vì sợ đánh thuế cao trong tương lai. Như vậy. suy thoái (1997 – 2001). kinh tế Việt Nam tăng trưởng bình 7. 2001). có thể chia tăng trưởng kinh tế Việt Nam thành 3 giai đoạn: tăng trưởng cao (1991 – 1996). nền kinh tế đã có trải qua giai đoạn suy thoái và Chính phủ đã thực hiện kích thích kinh tế bằng chính sách tài khóa. 2. phục hồi (2002 – đến 2007). cao nhất là 10% (năm 1995) và thấp nhất 5% (năm 1999). từ năm 1991 đến nay.

Đầu tư công Đầu tư tư nhân FDI 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Hình 2: Cơ cấu chi đầu tư giai đoạn 1996 -2007 (%GDP) 2. kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Như vậy. vấn đề tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ năm 1997 đến nay không thể chỉ giải thích ở biến chính sách tài khóa duy nhất. Trước hết.Vậy. đặc biệt gia tăng chi đầu tư công (xem hình 2) thông qua các chương trình kích cầu từ nguồn vốn ngân sách và phát hành trái phiếu chính phủ… Tuy vậy. mở cửa thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy mạnh thương mại quốc tế. Có điều cần lưu ý. mà cần phải đo lường bằng phương pháp định lượng. Chính phủ thực hiện nhiều chính sách năng động để kích thích kinh tế như: cải cách thể chế kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. sự thay đổi tỷ lệ tăng trưởng từ năm “đáy” của suy thoái đến các năm sau đó là lớn hơn khi có những thay đổi cơ bản của chính sách tài khóa như: giảm mức huy động nguồn thu thuế thông qua chương trình cải cách thuế bước 2 và 3.Thiết lập mô hình đo lường xung lực tài khóa .. đặc biệt trong giai đoạn suy thoái. điều này cũng chưa đủ cơ sở khoa học để khẳng định chính sách tài khóa có hiệu ứng tốt đến ổn định chu kỳ và khắc phục suy thoái kinh tế.. đẩy mạnh tự do hóa hệ thống tài chính và phát triển thị trường tài chính năng động. trạng thái thay đổi chính sách tài khóa đối với kinh tế Việt Nam ớ mức độ nào.2. cũng phải thừa nhận rằng.

Tuy nhiên. Một thay đổi nhỏ thặng dư cũng hàm ý rằng chính sách tài khóa trở nên mở rộng hơn so với năm trước. chỉ có quan sát thay đổi cân bằng tài khóa có thể dẫn đến sai lệch bởi vì sẽ không rõ ràng để khẳng định liệu thay đổi là nguyên nhân hoặc kết quả thay đổi hoạt động kinh tế. Những thay đổi của MFI bao hàm cả những thay đổi quyết định tùy ý về chính sách chi tiêu và thu ngân sách cũng như ước lượng tác động của ổn định tự động. Công thức cân bằng tài khóa trên được phân tách như sau: FBt = ( r0Yt − g0Yt p ) − r0 ( Yt − Yt ) − FSt [ ] . Công trình này sử dụng phương pháp của (Heller et al (1986).Quy mô thặng dư tài khóa thay đổi sẽ quyết định thay đổi trạng thái tài khóa chính phủ. Khởi đầu. Một trong các phương pháp để đánh giá trạng thái tài khóa là đo lường xung lực tài khóa (MFI: measure of fiscal impulse) đối với sản lượng/GDP trong một khoảng thời gian nhất định. Một sự đo lường dương (hay âm) của xung lực tài khóa sẽ hàm ý trạng thái tài khóa mở rộng (thu hẹp) hơn so với năm trước. Rt là thu ngân sách danh nghĩa năm thứ t và Gt là chi tiêu danh nghĩa năm thứ t. hiện được nhiều nhà kinh tế và IMF sử dụng. FBt là cân bằng tài khóa cơ bản trong năm t. chúng ta tính toán cân bằng tài khóa theo công thức sau: Trong đó. Cách đo lường giản lược nhất là đưa thay đổi trạng thái tài khóa gây ra từ chi tiêu tùy ý và chính sách thuế cũng như tác động “ổn định tự động” vào chung trong khuôn khổ phân tích.

Trong công thức này. • Chi tiêu là trung tính với chu kỳ nếu như nó gia tăng một cách tương xứng đối với sự gia tăng GDP thực danh nghĩa. Vì thế: • Thu ngân sách là trung tính với chu kỳ nếu như nó gia tăng một cách tương xứng đối với sự gia tăng GDP thực danh nghĩa. phương trình có thể viết lại như sau: FBt = ( r0Yt − g0Yt p ) − FSt Trạng thái tài khóa có thể được diễn tả như sau: FSt = ( r0Yt − Rt ) − ( g0Yt − Gt ) p Đây là công thức được trình bày bởi Chalk (2002). Chỉ số “0” phản ảnh giá trị năm cơ bản của các biến số mà GDP tiềm năng và GDP thực tế xấp sỉ bằng nhau.P = R0 / Y0 tỷ lệ thu năm cơ bản = G0 / Y0 tỷ lệ chi tiêu năm cơ bản = GDP thực tế theo giá danh nghĩa năm thứ t = Sản lượng tiềm năng tính theo giá danh nghĩa năm thứ t = Đo lường trạng thái tài khóa năm thứ t. Còn một sự gia tăng lớn là mở rộng tài khóa. Từ đó. trạng thái tài khóa ở đây giả thiết thuế danh nghĩa co giãn đơn vị với sản lượng. Chi tiêu chính phủ được giả thiết co giãn đơn vị với sản lượng tiềm năng theo giá danh nghĩa. Còn một sự gia tăng lớn là thu hẹp tài khóa. Chênh lệch FS năm hiện hành và năm trước đo lường xung lực tài khóa (MFI): p MFI = ΔFSt = ( ΔGt − g0 ΔYt ) − ( ΔRt − r0 ΔYt ) MFI = −ΔFBt − g0 ΔYt + r0 ΔYt ) .

Thứ nhất. trong phân tích này. Các năm đó được lựa chọn là năm cơ bản. ta thấy các năm 1994 và 2003 là những năm mà ở đó khoảng cách sản lượng (tiềm năng và thực tế) là zero.Từ công thức trên ta thấy. Với quan điểm năm cơ bản là năm GDP tiềm năng và GDP thực tế xấp xỉ bằng nhau. Từ hình 3. có hai khái niệm đưa vào trong cấu trúc của MFI. liên quan quan đến việc chọn năm cơ bản cho MFI. 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 . tôi phác họa GDP tiềm năng bằng việc sử dụng bộ lọc HP1 từ hàm lôga (xem hình 3). Điều này thường được xem xét trong khoảng thời gian khi nền kinh tế đánh giá là ở mức tiềm năng của nó.

Vì thế. đặc biệc trong lý thuyết chu kỳ kinh tế. nó là kỹ thuật loại bỏ dao động ngắn hạn có liên quan đến các chu kỳ kinh doanh. Thứ hai. Nó sử dụng các thuật toán để bằng phẳng hóa giá trị theo thời gian. mô hình này phác họa ngân sách trung tính với chu kỳ bằng việc giả sử thu. Hodrick và gần đây những người đoạt giải Nobel Edward C. chi co giãn đồng nhất với GDP thực tế và GDP tiềm năng. nó phân phối sự đóng góp ổn định tự động đối với MFI. . Một giá trị dương (âm) của xung lực tài khóa phản chính sách tài khóa mở rộng hơn (thu hẹp hơn) so với năm trước đó. Prescott. bất kỳ một sự gia tăng nguồn thu mà nhanh hơn (chậm hơn) so với tăng trưởng GDP hàm ý xung lực tài khóa âm (dương) và bất kỳ sự gia tăng chi tiêu mà nhanh hơn (chậm hơn) GDP tiềm năng hàm ý xung lực tài khóa dương (âm). Xung lực tài khóa trong một năm nào đó phản ảnh thay đổi trạng thái tài khóa. Hay nói khác đi.Các bộ lọc đã được áp dụng đầu tiên do kinh tế Robert J. Việc xác định ngân sách được điều chỉnh theo chu kỳ trong cách thức này. do đó lộ xu hướng lâu dài.20 05 20 06 20 07 20 08 Nguồn: Tổng cuc Thống kê (GDP danh nghĩa) Hình 3: GDP thực tế và khuynh hướng theo bộ lọc HP Bộ lọc Hodrick-Prescott là một công cụ toán học được dùng trong kinh tế vĩ mô. Heller et al sử dụng con số tương đối của MFIΔ( FS / Y ) làm công cụ đo lường xung lực tài khóa so với sản lượng. Nếu như Δ( FS / Y ) không thay đổi giữa hai giai đoạn thì không có xung lực tài khóa nào tăng thêm.

Hình 4 cho thấy khuynh hướng thay đổi trạng thái tài khóa. Xung lực tài khóa (%/GDP) 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 Nguồn: Tác giả tính toán Hình 4: Xung lực tài khóa từ năm 1994 -2008 . từ năm đến nay xung lực tài khóa bình quân 5%. Nếu như giai đoạn 1994 – 2000. đặc biệt kể từ sau năm 2000. Kết quả đo lường cho thấy. xung lực tài khóa ở mức bình quân 3%. từ năm 1994 đến nay. trạng thái tài khóa Việt Nam liên tục được mở rộng.

thì trạng thái tài khóa lại liên tục mở rộng ở mức rất cao từ 4% đến 6%GDP. Điều này gợi lên vấn đề. tổng cầu đầu tư càng cao do kích thích tài khóa. cuối cùng chỉ cho thấy giá cả càng cao và chứ không làm gia tăng sản lượng. Nghĩa là. Điều này có nghĩa rằng nhà nước đã phát hành thêm một lượng tiền lớn hơn gấp nhiều lần trị giá của cải mà xã hội làm ra được trong 3 năm trên. tăng trưởng ở mức dưới tiềm năng. hệ số ICOR của Việt Nam tăng rất cao (>5). nền kinh tế chỉ mới đang trên đà phục hồi (vẫn còn ở thấp hơn tiềm năng). có thể đưa ra một vài khuyến nghị cho việc thiết kế chính . nền kinh tế tăng trưởng nhanh (trên mức tiềm năng). Bắt đầu từ năm 2005. chính sách tài khóa có đặc thù là thuận chu kỳ . Đến những năm 2000 – 2002. Kết quả của chính sách tài khóa như vậy. Tình trạng điều hành chính sách tài khóa Việt Nam đúng như nhận định của IMF (2008): … “…trong các nền kinh tế đang phát triển. trong 3 năm từ 2005 đến 2007 lượng tiền trong lưu thông tăng tới 135%. trong khi tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ ở mức 27%. dẫn đến hậu quả.đó là. Có sự hoài nghi về khả năng tác động của chính sách tài khóa đến sản lượng thông qua tổng cầu. thì trạng thái tài khóa chỉ thay đổi ở mức 1% GDP. chính sách tài khóa đó có khuynh hướng gây bất ổn định hơn là góp phần giảm biến động chu kỳ kinh tế. Cụ thể. thì trạng thái tài khóa liên tục kiềm chế ở mức 3% GDP. tình trạng tài khóa phản ứng không phù hợp với trạng thái chu kỳ kinh tế. nhưng tài khóa lại thắt chặt.Tuy nhiên. cho thấy khả năng hấp thụ vốn đầu tư cho tăng trưởng rất thấp. Giai đoạn 2005 -2007. Nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái vào cuối năm 1997. Từ kết quả nghiên cứu. năm 1999. tăng thêm kích thích trong thời gian kinh tế tăng trưởng và tháo dỡ trong thời kỳ suy thoái”.

nợ chồng lên nợ. Thuế thu nhập là công cụ có tính tự ổn định cao.sách tài khóa và giải bài toán ổn định chu kỳ và chống suy thoái kinh tế ở Việt Nam: (1) Chính phủ làm gì nếu như muốn triển khai giải pháp chính sách tài khóa để điều chỉnh chu kỳ kinh tế và chống suy thoái? Thứ nhất. Cải cách thuế cần tập trung mở rộng cơ sở thuế và hạ thấp thuế suất để kích thích kinh tế. Các chương trình an sinh xã hội. Ổn định tự động tiêu biểu là sản phẩm của mục tiêu dài hạn và nên được thiết một cách cân nhắc để đối phó với chu kỳ kinh tế. kích thích kinh tế bằng chính sách tài khóa mở rộng báo hiệu cho quy mô bội chi ngân sách ngày càng lớn hơn. vì vậy Chính phủ cần chú trọng thiết kế và sử dụng tốt hơn công cụ “ổn định tự động”. ổn định thu nhập . do có độ trễ của chính sách tài khóa nên gói kích cầu 1 tỷ USD cần phải triển khai nhanh để phát huy tác dụng kích thích nền kinh tế trong thời gian sớm nhất. Chính phủ cần đảm bảo sẽ cải thiện tình hình tài khóa suốt trong thời gian tốt của chu kỳ kinh tế và cam kết một cách tin tưởng: kích thích tài khóa chỉ là chính sách tạm thời nhằm kiểm soát lạm phát trong dài hạn. Bởi lẽ. Cơ chế như thế sẽ vận hành một cách tự động và không nhất thiết gia tăng quy mô chính phủ. Thứ hai. Thiết kể ổn định tự động cần chú trọng gia tăng phản ứng của nó. Đây là vấn đề không tốt để ổn định kinh tế vĩ mô trong dài hạn. Gia tăng khả năng phản ứng của công cụ ổn định tự động có thể thực hiện bằng việc gia tăng tính lũy tiến của hệ thống thuế và cải cách các chương trình an sinh xã hội. (2) Thực tế cho thấy chính sách tài khóa có khuynh hướng “thuận chu kỳ”.

cho người lao động chủ yếu dựa vào tiền công. (4) Thay đổi quản trị chính sách tài khóa. minh bạch. Cải cách rộng lớn hơn có thể ủng hộ sự tín nhiệm của hành động chính sách tùy ý. khắc phục tình trạng phân khúc giữa trung ương và địa phương. (v) Tập trung nguồn lực phân bổ theo chiến lược phát triển ngành thống nhất từ trung ương đến địa phương. cần tiến tới áp dụng khuôn khổ quản lý chi tiêu trung hạn. cụ thể là giảm rủi ro nợ công. (iv) Cho phép Chính phủ tập trung nhiều hơn vào những ưu tiên mang tính chiến lược mà vẫn làm cho quy trình ngân sách toàn diện hơn. (ii) Tăng cường kỷ luật ngân sách và tính minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình trong sử dụng nguồn lực công. bảo hiểm thất nghiệp trong mối tương quan với sự vận hành thuế thu nhập cá nhân. Điều này tránh được tình trạng duy nhất dựa vào đo . Điều này có thể liên quan đến thiết lập một cơ quan độc lập để giám sát tài khóa – chịu trách nhiệm xác định những thay đổi trạng thái chu kỳ của nền kinh tế. (iii) Tăng cường chất lượng những thông tin ngân sách. đặc biệt là khả năng dự báo khi phân bổ ngân sách. Để kiểm soát hiệu quả chi tiêu công. (3) Cần thay đổi chuyển giao hoặc chương trình chi tiêu để gắn kết trạng thái kinh tế với những quy tắc đơn giản. đánh giá mức độ chính sách tài khóa phù hợp khuôn khổ tài chính trung hạn và cung cấp thiết bị đo lường chính sách khác nhau.cho người nghèo. tính rõ ràng của các mục tiêu chính sách. Với việc thiết lập khuôn khổ chi tiêu trung hạn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công: (i) tăng cường năng lực của Chính phủ trong soạn lập ngân sách. tiền lương cần được cải cách một cách triệt để trên cơ sở phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội.

no 44. Buti. kịp thời của xung lực tài khóa. Franco. Antonio and Mihov. R Haas and A Mansur (1986): “A review of the fiscal impulse measure”. (1997) “Budgetary policies during recessions” Economic Papers.attach+&hl=vi&gl=vn&pid=bl&srcid=ADGEESgZrI4Hd40o9T9IbfBl18 7aBK8xHYMR3Q6fIyBrcMJRJuDsfowB_CkKLwnOfVgLt-bZnY43OfTuLdq5xC__PFU8WLwLFuBFDGYiInTa1B5Vm3ZwyIKBLWPlVWVSR5_ix Y874Lp&sig=AHIEtbSYUrja73gBEVN-RuCmpg2dRE9KAg . 5. Ilian. Financial Crisis Likely to Worsen Economic Downturn (2008). D and Ongena. Cần thiết phải xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá (Monitoring & Evaluation) nhằm tạo ra các công cụ kiểm soát từ phía xã hội và công chúng đối với các hoạt động đầu tư và cung cấp dịch vụ công của Chính phủ. (2001) ”The economic downturn and budgetary policy in Europe” Mimeo. IMF 7. sự sắp xếp này có thể gia tăng tính đúng lúc. Edward Robinson and Angela Phang Seow Jiun.lường có tính thống kê. II 195-97-EN. May. 4. Fatás.google. Thêm vào đó. Buti. P. 2. IMF Occasional Papers.vn/forum/images/uploads/1/1/4/8/9 /5/22810.com/viewer? a=v&q=cache:s5MjWoxP_pQJ:caohockinhte. Niêm giám thống kê qua các năm. https://docs. (2000) “ Fiscal policy and business cycles: an empirical investigation” Moneda y Credito 211. 6. 3. H. 1. Assessing the fiscal policy stance in Singapore (2001). Marco. Marco. thiếu tính chính xác. Heller.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful