Cách xem chân,vảy gà chọi

Sơ Lược Về Chân gà Chân gà có 4 ngón: Ngón giữa:Dài nhất,gọi là ngón ngọ Ngón ngoài cùng gọi là ngón ngoại Ngón trong cùng gọi là ngón nội Ngón nhỏ,ngắn gọi là ngón thới Ngón ngọ có 18_19 vảy: gà thường Ngón ngọ có 20_21 vảy:gà tạm Ngón ngọ có 22 vảy trở lên: gà tốt

Sơ lược về chân gà
Mặt tiền chân gà có 2 hàng vảy,được gọi như sau: Theo ngón giữa<ngọ> đi thẳng lên gối ,gọi là hàng Nội hoặc hàng Quách. Theo ngón ngoại đi thẳng lên gối,gọi là hàng Ngoại hoặc hàng Thành Theo ngón thới đi lên gọi là hàng Thới Mặt sau có một hàng vảy lớn,gọi là hàng Hậu Từ cựa lên đến gối,gọi là hàng Độ Giữa hàng Hậu và hàng Độ có một hàng vảy từ cựa lên gối,gọi là hàng Kẽm <mặt trong> Giữa hàng Ngoại và hàng Hậu có một hàng vảy nhỏ lăn tăn,dài từ gối xuống,gọi là hàng Biên. DANH XƯNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VẢY GÀ 1. Án Thiên: Tức một vảy lớn nằm sát đầu gối trên cao nhất.Nếu cách gối một hàng thì gọi là Án Thiên 2, cách một hàng nữa là Án Thiên 3. Gà có vảy này sức lực bền bỉ, tránh né tài tình, ra đòn thường chính xác. Rất Tốt. 2.Phủ địa: Có hình dáng giống như Án Thiên,nhưng được đặt dưới cựa,sát đầu bốn ngón chân. Gà có vảy này khi chinh chiến rất tinh nhanh, cựa địch khó lòng xuyên thấu. Tốt. 3.Khai Tiền: Một vảy thuộc hàng Thành nứt ra,bất luận trên hay dưới cựa đều không tốt. Gà này không nên dùng,vì thời vàng son đã tận. Rất Xấu. 4.Vấn Cán: Hình dáng như Án Thiên và Phủ Địa,nhưng được đặt ngoài nơi của Án Thiên và Phủ địa. Vảy này nếu trên cựa thì không tốt, nếu vấn 3 vảy sát đầu gối thì tốt, từ bốn vảy tuyệt đối không nên dùng. 5. Tứ Hoành Khai: Dưới gối có 4 vảy nhỏ, còn gọi là Đâu Đầu Nhịn Miệng< Xấu>. Sát gối có nhiều vảy nhỏ hoặc nằm từng chùm không khít nhau gọi là Nát Gối hoặc Ngũ Tu<5 vảy nhỏ>. Gà có vảy này kém tài,bở hơi,yếu sức ,hay bị mù mắt khi ra trận. 6.Dậm Chậu <Xấu> : Một vảy nhỏ nằm sát ngón trước< trước khi giáp ngón>. 7. Rọc Chậu: Vảy ở sát chân ngón bị cắt đứt< Xấu> 8. Ngậm Thẻ: Hai hàng vảy đều, bỗng nhiên có một vảy chen vào đường kẻ nhỏ,chia đôi ra. Gà này đá tứ tung,vô đòn vô thế. 9. Liên Giáp Ngoại: Hai vảy ở hàng Thành dính nhau thành một vảy lớn, gà này không tốt.

Nhân Tự: Hai hàng vảy nhập một tạo đường chỉ ra hình chữ Nhân. Khi đá. được đặt ngay và ngang với cựa.đầu hàng Quách thấp hơn. thường đâm hỏng mắt đối thủ từ chân có vảy này. Nếu thẳng. Khai Hậu: Một trong những vảy Hậu bị nứt ra. no tròn từ trên xuống gọi là Liên Châu.gà có nhiều đòn lạ..dài.tạo thành hình chữ Vương.cũng gọi là Xiên Đao. 28. Gà có gạc thập chân đâm cựa liên hoàn. 13. 27. 22. Thư Hùng Kê <Quý> : Gà có đôi chân Nhật Nguyệt.phía trong.gọi là Kích Biên. Gà này có nhiều thế. nó sẽ nhập vào đường thới . tại hàng biên phụ . 12. chĩa xéo xiên vào cựa.vỡ đôi. Hoặc một chân .nhưng ở đầu hàng Thành cao. Liên Móng : Những vảy trên ngón dính đôi hoặc ba. Nếu vảy đó màu Hồng càng tốt. gà này tài cao hiếm thấy. gà tốt.cùng đuôi chỉ xuống vào cựa.vảy này luôn chạm đất. hay tạt hay quăng. Ác Hổ Báo <Tốt> : Móng của ngón ngọ nổi lên môt chấm nhỏ màu Đen hoặc Xanh. Gà có vảy này là "Linh Kê".đóng gần cựa là tốt nhất. 21.5 vảy dính chùm. khó có địch thủ nào chịu nổi.Nhưng nếu từ hàng thứ 4 từ gối xuống có vảy này thì dùng được. giống miệng cọp gọi là Hổ Khẩu. Trường Thành: hàng Thành lấn sâu vào hàng Quách. Gà này là "Linh Kê".chỉ vào cựa. gọi là Giáp Long Nhân Tự. 20. càng khuya càng trổ nhiều tài hiếm thấy. một chân trắng một chân đen.được lông che kín. sử dụng cựa nhanh như tên bắn. 25.rất tốt. 17. Hàm Rập <Tốt> : Hàng Thành và hàng Quách vòng cung lên theo chiều ngang. Đại Giáp : Trên hàng Quách có 3 vảy dính lại tạo thành một vảy lớn. Giáp Cần : Hiếm lắm < Quý Kê> : Một vảy mọc trên cần cổ gà. 24.hai vảy hàng Quách . Nếu Đại Giáp mà có mở miệng ngậm một vảy nhỏ gọi là Đại Giáp Ngữ Ngọc. Gạc Thập: Bốn vảy sát nhau. Vảy này có màu đen tuyền. Gà có Trễ Giáp ra đòn rất nhanh. 18. vào yếu huyệt của đối thủ. 10. vảy này được đặt ngay ngón giữa. Huyền Trâm: Còn gọi tên khác là Trung Huyền.cho biết cái chân ấy mạnh. Nếu sát ngay cựa có hình giống miệng rồng gọi là Hàm Long.trước khi đụng ngón. Ám Long : Còn gọi là Ẩn Long hoặc Vảy Yến. Gà có hậu vận tốt. 11. là gà rất quý.chém dữ. 14. 26. là một vảy nhỏ nằm giữa hàng Thành và Quách.gọi là Ẩn Son. hai vảy hàng Thành. 29.hiểm lắm. Ngoại trừ mặt tiền có vảy Vấn Cán thì vẫn dùng được. Xiên Đao <Tốt> : Hình dáng như vấn cán.còn gọi là Thập Cựa. Gà này không tốt. Liên Giáp Nội: Hai vảy ở hàng Quách dính lại thành một vảy to. đâm đòn hiểm độc. đặt ngang hàng với cựa. Nếu hàng Quách có 1 vảy nhỏ. 19. 23. Gà này có đòn ác độc. Liên Châu: Vảy của ngón nội đi thẳng lên quá cựa. 16.tại hàng biên phụ sát cựa có 4.hình tựa như hoa mai. Trễ Giáp : Hai vảy ở hàng Quách song song sát nhau.ngang với cựa có hình chữa thập nhỏ. Gà có vảy này cựa đâm đòn độc. tạo nên ở giữa có hàng chữ thập.gà dùng ngón và móng nhiều . Gà này đâm nhiều. Mai Cựa < Tốt> : Mặt trước. rất tốt. gọi là Liên Móng hay Liên Tự Thừa Thiên. Địa Giáp: Một vảy nhỏ mọc giữa lòng bàn chân. Thập Đao: <Tốt> . Gà này có tài dùng cựa rất giỏi. Khai Vương: Bốn vảy dính nhau. Nếu có hình tròn gọi là Nhật Thần. 15. rất tốt. gà đứng nước cao.

Gà này có đòn thế sáng sủa. nhưng không phải Xiên Đao. Một chân có 2 vảy sát nhau cũng gọi là Song Cúc.ngoại trừ ngón giữa có móng trắng.một nửa trở xuống khác màu. Độ Son ở hàng thứ mấy thì độ đó rất dễ thắng. 40. văn võ song toàn. Gà này đá đòn hiểm ác. Gà này lúc đá trổ nhiều đòn thế. còn gọi là Bản Phủ Kích Giáp. đồng thời có theo 2 vấn cán . 39.quấn từ hàng Thành qua hàng Quách. Lộc Điền Tự <Xấu> : Vảy hàng Thành và Quách châu vào nhau. Gà tốt. 37. gà này hữu dũng vô mưu.Vàng một chân Xanh. Nếu đóng từ hàng thứ 5 trở xuống. 48. hai chân đều như vậy. Gà này rất hiếm.gan lì.không đứt quãng. ngoại trừ ngón thới có móng đen.nhưng đường đất mũi quay ra ngoài. 46. nhưng sức bền. Ẩn Địa <Tốt> : Một vảy ẩn dưới vảy Phủ Địa. 38. Hoành Không <Xấu> Tựa như Vấn Cán. Hắc Hổ Thới: Toàn thể 3 móng chân trước màu trắng. 34.khó có đối thủ. . 35. Yến Võ <Tốt> : Hình thể như Ẩn Long hay Ám Long. các biên nhỏ có một màu khác nữa. nếu một trong các vảy nhỏ ấy màu đỏ tuyền gọi là Tiêu Son hoặc Tấm Son. 33. 45. đòn nào ra đòn ấy. đó là gà tài.nếu không thì thường. Xuyên Thành Giáp : Dưới cựa có 2 liên giáp ngoại. 30. 31. Trung Cang Điểm : Ngón giữa cứ cách 2 vảy lại có một đốm. 36. Đóng ngang cựa thì tốt. gà này đá hay nước khuya. càng lâu càng giỏi. nó nhờ kẽm hậu tốt yểm trợ. Rất tốt. Nhất Đầu Hổ : Ngón giữa. thứ 4 trở lên thì được. Lộc Điền Nội < Tốt> Gần giống như Lộc Điền Tự nhưng đường đất mũi quay vào trong. một nửa chân trở lên màu khác. Tiểu Son < Tốt> : Giữa hàng Thới và hàng Quách có những vảy nhỏ như tấm.vảy gần móng có điểm lốm đốm nhỏ. 32. tỷ như hai tài sánh đôi. 47. 44.cuối Quách nhỏ dần. đá đồng sức thường dễ thắng. Độ Son <Tốt> : Hàng vảy độ nổi lên những vảy no nê màu hồng gọi là Độ Son. đòn mạnh như vũ bão. Bạch Đầu Hổ :Toàn thể 3 móng chân đen tuyền. Gà này khi nếm đón mới trả đòn. Độc Biên <Quý> : Hàng Biên có 1 hàng thẳng từ trên xuống dưới. Hàng Trơn < Tốt> : Chân có 2 hàng vảy trơn tru sạch sẽ.nhưng Yến Võ đóng tại mặt tiền cán trên bất kì vị trí nào thuộc hàng Quách. Mai Hồng < Tốt> : Chân gà có 3 màu rõ rệt.nhưng được ngăn bởi đường đất giữa hơi rộng. Lộc Điền Ngoại < Xấu> Giống như trên.

Gà giỏi. 51. 50. Gà này là Kỳ Tài. Cựa ấy sử dụng rất độc. 53. Long Biên: Gà có một đường biên sát hàng Thành to rõ rệt. ở đốt giữa có vảy lớn có đốm nhỏ trên vảy.hình chữ nhật.đếm từ móng vào khoảng 2 vảy thì có một vảy to hơn. Liên Kẽm: Hai vảy thuộc hàng kẽm dính nhau như liên giáp. Phiến Hậu : Vảy hậu mỏng và phắng. . Gà này có đòn hiểm. 55. rất tốt. 54. 57. Lạc Diệp : Gần vảy Liệt Bái có một vảy nhỏ dặm thêm trên ngón giữa . Chân đó có nhiều tài. 52. Khẩu Đao còn tên gọi khác là Ngọc Đao. Gà này có nhiều đòn tài dễ hạ địch ngay trong hiệp đầu. đánh đồng chạng dễ thắng. trên ngón giữa. 60. Thập Hậu : Tại hàng hậu và hàng kẽm có 4 vảy sát nhau tạo thành hình chữ thập. đôi khi chuyển bại thành thắng. kèm theo đó vẫn có những đường biên thường nằm cạnh. chuyên phá mặt địch bằng thới.rất nhỏ. Thập Độ: Tại hàng độ và hàng kẽm có 4 vảy sát nhau tạo thành hình chữ thập. 59. Gà có quý tướng. Giáp Thới Phòng Đao : Hàng vảy ngón thới đi đều lên quá cựa. vừa đánh vừa thủ. biết sử dụng thới vào yếu điểm của địch. Liệt Bái : Có đốm nhỏ ngoài đầu vảy. Khẩu Đao : Những vảy ở đường thới đi lên . có thể hạ đối thủ trong nháy mắt.nếu đến cựa có một vảy hình chữ Khẩu gọi là Khẩu Đao.và cong vào ôm lấy cựa. 58. Gà này mạnh đòn quăng giỏi. Nhật Thới: Những vảy ngón thới. khi đã ra đòn thì địch phải thua chạy. báo hiệu chân ấy bảo vệ mạng gà. Gà này dùng thới mãnh liệt. Giáp Long Thới : Vảy thới gần móng có vảy hình tựa cánh bướm.49. 56. Gà này tinh nhanh. Gà này có uy thế khiến địch sợ hãi mà chạy ngay trong lúc giao đấu. Diệp Báo : Ngón giữa.