Cách xem chân,vảy gà chọi

Sơ Lược Về Chân gà Chân gà có 4 ngón: Ngón giữa:Dài nhất,gọi là ngón ngọ Ngón ngoài cùng gọi là ngón ngoại Ngón trong cùng gọi là ngón nội Ngón nhỏ,ngắn gọi là ngón thới Ngón ngọ có 18_19 vảy: gà thường Ngón ngọ có 20_21 vảy:gà tạm Ngón ngọ có 22 vảy trở lên: gà tốt

Sơ lược về chân gà
Mặt tiền chân gà có 2 hàng vảy,được gọi như sau: Theo ngón giữa<ngọ> đi thẳng lên gối ,gọi là hàng Nội hoặc hàng Quách. Theo ngón ngoại đi thẳng lên gối,gọi là hàng Ngoại hoặc hàng Thành Theo ngón thới đi lên gọi là hàng Thới Mặt sau có một hàng vảy lớn,gọi là hàng Hậu Từ cựa lên đến gối,gọi là hàng Độ Giữa hàng Hậu và hàng Độ có một hàng vảy từ cựa lên gối,gọi là hàng Kẽm <mặt trong> Giữa hàng Ngoại và hàng Hậu có một hàng vảy nhỏ lăn tăn,dài từ gối xuống,gọi là hàng Biên. DANH XƯNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VẢY GÀ 1. Án Thiên: Tức một vảy lớn nằm sát đầu gối trên cao nhất.Nếu cách gối một hàng thì gọi là Án Thiên 2, cách một hàng nữa là Án Thiên 3. Gà có vảy này sức lực bền bỉ, tránh né tài tình, ra đòn thường chính xác. Rất Tốt. 2.Phủ địa: Có hình dáng giống như Án Thiên,nhưng được đặt dưới cựa,sát đầu bốn ngón chân. Gà có vảy này khi chinh chiến rất tinh nhanh, cựa địch khó lòng xuyên thấu. Tốt. 3.Khai Tiền: Một vảy thuộc hàng Thành nứt ra,bất luận trên hay dưới cựa đều không tốt. Gà này không nên dùng,vì thời vàng son đã tận. Rất Xấu. 4.Vấn Cán: Hình dáng như Án Thiên và Phủ Địa,nhưng được đặt ngoài nơi của Án Thiên và Phủ địa. Vảy này nếu trên cựa thì không tốt, nếu vấn 3 vảy sát đầu gối thì tốt, từ bốn vảy tuyệt đối không nên dùng. 5. Tứ Hoành Khai: Dưới gối có 4 vảy nhỏ, còn gọi là Đâu Đầu Nhịn Miệng< Xấu>. Sát gối có nhiều vảy nhỏ hoặc nằm từng chùm không khít nhau gọi là Nát Gối hoặc Ngũ Tu<5 vảy nhỏ>. Gà có vảy này kém tài,bở hơi,yếu sức ,hay bị mù mắt khi ra trận. 6.Dậm Chậu <Xấu> : Một vảy nhỏ nằm sát ngón trước< trước khi giáp ngón>. 7. Rọc Chậu: Vảy ở sát chân ngón bị cắt đứt< Xấu> 8. Ngậm Thẻ: Hai hàng vảy đều, bỗng nhiên có một vảy chen vào đường kẻ nhỏ,chia đôi ra. Gà này đá tứ tung,vô đòn vô thế. 9. Liên Giáp Ngoại: Hai vảy ở hàng Thành dính nhau thành một vảy lớn, gà này không tốt.

gọi là Liên Móng hay Liên Tự Thừa Thiên.cho biết cái chân ấy mạnh. 13. gọi là Giáp Long Nhân Tự.được lông che kín. một chân trắng một chân đen. Gạc Thập: Bốn vảy sát nhau. Liên Châu: Vảy của ngón nội đi thẳng lên quá cựa. Khi đá.tạo thành hình chữ Vương. Liên Móng : Những vảy trên ngón dính đôi hoặc ba. Đại Giáp : Trên hàng Quách có 3 vảy dính lại tạo thành một vảy lớn. rất tốt. Trường Thành: hàng Thành lấn sâu vào hàng Quách. 19. nó sẽ nhập vào đường thới . vảy này được đặt ngay ngón giữa. Giáp Cần : Hiếm lắm < Quý Kê> : Một vảy mọc trên cần cổ gà. gà tốt.. 23. Gà có Trễ Giáp ra đòn rất nhanh. chĩa xéo xiên vào cựa. 20. Xiên Đao <Tốt> : Hình dáng như vấn cán.đầu hàng Quách thấp hơn.5 vảy dính chùm. Khai Vương: Bốn vảy dính nhau.hai vảy hàng Quách . Ám Long : Còn gọi là Ẩn Long hoặc Vảy Yến. 22. Ngoại trừ mặt tiền có vảy Vấn Cán thì vẫn dùng được. Gà này không tốt. Gà này có tài dùng cựa rất giỏi. rất tốt. Gà này có nhiều thế. gà đứng nước cao. Gà này là "Linh Kê".đóng gần cựa là tốt nhất.gọi là Ẩn Son. no tròn từ trên xuống gọi là Liên Châu.trước khi đụng ngón. 25. Địa Giáp: Một vảy nhỏ mọc giữa lòng bàn chân.phía trong. Nếu hàng Quách có 1 vảy nhỏ.cũng gọi là Xiên Đao.dài. đâm đòn hiểm độc.nhưng ở đầu hàng Thành cao.gọi là Kích Biên. Thập Đao: <Tốt> . Hoặc một chân . 21. thường đâm hỏng mắt đối thủ từ chân có vảy này. Gà này đâm nhiều.gà có nhiều đòn lạ. Khai Hậu: Một trong những vảy Hậu bị nứt ra. giống miệng cọp gọi là Hổ Khẩu.rất tốt.hiểm lắm. Thư Hùng Kê <Quý> : Gà có đôi chân Nhật Nguyệt. Liên Giáp Nội: Hai vảy ở hàng Quách dính lại thành một vảy to.hình tựa như hoa mai. Nếu vảy đó màu Hồng càng tốt.còn gọi là Thập Cựa. 26. Huyền Trâm: Còn gọi tên khác là Trung Huyền. hai vảy hàng Thành. Trễ Giáp : Hai vảy ở hàng Quách song song sát nhau.chém dữ. là một vảy nhỏ nằm giữa hàng Thành và Quách.chỉ vào cựa. 15. càng khuya càng trổ nhiều tài hiếm thấy. 18.tại hàng biên phụ sát cựa có 4. Hàm Rập <Tốt> : Hàng Thành và hàng Quách vòng cung lên theo chiều ngang. đặt ngang hàng với cựa. Gà này có đòn ác độc. được đặt ngay và ngang với cựa. Ác Hổ Báo <Tốt> : Móng của ngón ngọ nổi lên môt chấm nhỏ màu Đen hoặc Xanh.ngang với cựa có hình chữa thập nhỏ. là gà rất quý. Nếu Đại Giáp mà có mở miệng ngậm một vảy nhỏ gọi là Đại Giáp Ngữ Ngọc. 12. 24. Mai Cựa < Tốt> : Mặt trước.cùng đuôi chỉ xuống vào cựa. hay tạt hay quăng. 10. khó có địch thủ nào chịu nổi. gà này tài cao hiếm thấy. 16. Gà có hậu vận tốt. vào yếu huyệt của đối thủ. Nếu có hình tròn gọi là Nhật Thần. 17. Nếu thẳng. 28. Gà có gạc thập chân đâm cựa liên hoàn.Nhưng nếu từ hàng thứ 4 từ gối xuống có vảy này thì dùng được. Gà có vảy này cựa đâm đòn độc. Vảy này có màu đen tuyền.gà dùng ngón và móng nhiều . 29. Nhân Tự: Hai hàng vảy nhập một tạo đường chỉ ra hình chữ Nhân. 27. Gà có vảy này là "Linh Kê". tại hàng biên phụ .vảy này luôn chạm đất. 11. sử dụng cựa nhanh như tên bắn. tạo nên ở giữa có hàng chữ thập. Nếu sát ngay cựa có hình giống miệng rồng gọi là Hàm Long. 14.vỡ đôi.

Vàng một chân Xanh.gan lì. 44.ngoại trừ ngón giữa có móng trắng.một nửa trở xuống khác màu. Độ Son ở hàng thứ mấy thì độ đó rất dễ thắng. văn võ song toàn.nếu không thì thường. 40. đòn mạnh như vũ bão. đó là gà tài. . Hoành Không <Xấu> Tựa như Vấn Cán. nhưng sức bền.vảy gần móng có điểm lốm đốm nhỏ. 33. đồng thời có theo 2 vấn cán . ngoại trừ ngón thới có móng đen. 48. Hàng Trơn < Tốt> : Chân có 2 hàng vảy trơn tru sạch sẽ. Gà này rất hiếm.khó có đối thủ. Nếu đóng từ hàng thứ 5 trở xuống. 47.nhưng được ngăn bởi đường đất giữa hơi rộng. Bạch Đầu Hổ :Toàn thể 3 móng chân đen tuyền. 30. 45. Mai Hồng < Tốt> : Chân gà có 3 màu rõ rệt. các biên nhỏ có một màu khác nữa. Rất tốt. càng lâu càng giỏi. 38. Trung Cang Điểm : Ngón giữa cứ cách 2 vảy lại có một đốm. một nửa chân trở lên màu khác. Yến Võ <Tốt> : Hình thể như Ẩn Long hay Ám Long. 32. Nhất Đầu Hổ : Ngón giữa.cuối Quách nhỏ dần. Lộc Điền Nội < Tốt> Gần giống như Lộc Điền Tự nhưng đường đất mũi quay vào trong. Hắc Hổ Thới: Toàn thể 3 móng chân trước màu trắng. nó nhờ kẽm hậu tốt yểm trợ. hai chân đều như vậy. còn gọi là Bản Phủ Kích Giáp.nhưng Yến Võ đóng tại mặt tiền cán trên bất kì vị trí nào thuộc hàng Quách. nhưng không phải Xiên Đao. Gà này khi nếm đón mới trả đòn. đá đồng sức thường dễ thắng. Độc Biên <Quý> : Hàng Biên có 1 hàng thẳng từ trên xuống dưới. Tiểu Son < Tốt> : Giữa hàng Thới và hàng Quách có những vảy nhỏ như tấm. 36. gà này đá hay nước khuya. 34. 31.nhưng đường đất mũi quay ra ngoài. nếu một trong các vảy nhỏ ấy màu đỏ tuyền gọi là Tiêu Son hoặc Tấm Son.không đứt quãng. 39. Ẩn Địa <Tốt> : Một vảy ẩn dưới vảy Phủ Địa. Một chân có 2 vảy sát nhau cũng gọi là Song Cúc. Gà này đá đòn hiểm ác. Gà tốt. thứ 4 trở lên thì được. 46.quấn từ hàng Thành qua hàng Quách. Gà này lúc đá trổ nhiều đòn thế. Gà này có đòn thế sáng sủa. Xuyên Thành Giáp : Dưới cựa có 2 liên giáp ngoại. đòn nào ra đòn ấy. 35. Lộc Điền Ngoại < Xấu> Giống như trên. Đóng ngang cựa thì tốt. Độ Son <Tốt> : Hàng vảy độ nổi lên những vảy no nê màu hồng gọi là Độ Son. gà này hữu dũng vô mưu. 37. Lộc Điền Tự <Xấu> : Vảy hàng Thành và Quách châu vào nhau. tỷ như hai tài sánh đôi.

rất nhỏ. Long Biên: Gà có một đường biên sát hàng Thành to rõ rệt. Cựa ấy sử dụng rất độc. 56. Khẩu Đao còn tên gọi khác là Ngọc Đao. Chân đó có nhiều tài. Liên Kẽm: Hai vảy thuộc hàng kẽm dính nhau như liên giáp. kèm theo đó vẫn có những đường biên thường nằm cạnh. 51. Liệt Bái : Có đốm nhỏ ngoài đầu vảy.nếu đến cựa có một vảy hình chữ Khẩu gọi là Khẩu Đao. rất tốt. 58. biết sử dụng thới vào yếu điểm của địch. Gà này mạnh đòn quăng giỏi. trên ngón giữa. Gà có quý tướng. 59. 50. ở đốt giữa có vảy lớn có đốm nhỏ trên vảy. khi đã ra đòn thì địch phải thua chạy. Gà này có uy thế khiến địch sợ hãi mà chạy ngay trong lúc giao đấu. Gà giỏi. Khẩu Đao : Những vảy ở đường thới đi lên . 55. Thập Độ: Tại hàng độ và hàng kẽm có 4 vảy sát nhau tạo thành hình chữ thập. đôi khi chuyển bại thành thắng. báo hiệu chân ấy bảo vệ mạng gà. Gà này tinh nhanh. 60. Thập Hậu : Tại hàng hậu và hàng kẽm có 4 vảy sát nhau tạo thành hình chữ thập. Gà này dùng thới mãnh liệt. Gà này có đòn hiểm. Gà này là Kỳ Tài. đánh đồng chạng dễ thắng. 53. Phiến Hậu : Vảy hậu mỏng và phắng.và cong vào ôm lấy cựa. 54. Nhật Thới: Những vảy ngón thới. có thể hạ đối thủ trong nháy mắt. Giáp Thới Phòng Đao : Hàng vảy ngón thới đi đều lên quá cựa. vừa đánh vừa thủ. .49. Lạc Diệp : Gần vảy Liệt Bái có một vảy nhỏ dặm thêm trên ngón giữa .đếm từ móng vào khoảng 2 vảy thì có một vảy to hơn. chuyên phá mặt địch bằng thới. Giáp Long Thới : Vảy thới gần móng có vảy hình tựa cánh bướm. Gà này có nhiều đòn tài dễ hạ địch ngay trong hiệp đầu. 57. 52.hình chữ nhật. Diệp Báo : Ngón giữa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful