Cách xem chân,vảy gà chọi

Sơ Lược Về Chân gà Chân gà có 4 ngón: Ngón giữa:Dài nhất,gọi là ngón ngọ Ngón ngoài cùng gọi là ngón ngoại Ngón trong cùng gọi là ngón nội Ngón nhỏ,ngắn gọi là ngón thới Ngón ngọ có 18_19 vảy: gà thường Ngón ngọ có 20_21 vảy:gà tạm Ngón ngọ có 22 vảy trở lên: gà tốt

Sơ lược về chân gà
Mặt tiền chân gà có 2 hàng vảy,được gọi như sau: Theo ngón giữa<ngọ> đi thẳng lên gối ,gọi là hàng Nội hoặc hàng Quách. Theo ngón ngoại đi thẳng lên gối,gọi là hàng Ngoại hoặc hàng Thành Theo ngón thới đi lên gọi là hàng Thới Mặt sau có một hàng vảy lớn,gọi là hàng Hậu Từ cựa lên đến gối,gọi là hàng Độ Giữa hàng Hậu và hàng Độ có một hàng vảy từ cựa lên gối,gọi là hàng Kẽm <mặt trong> Giữa hàng Ngoại và hàng Hậu có một hàng vảy nhỏ lăn tăn,dài từ gối xuống,gọi là hàng Biên. DANH XƯNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VẢY GÀ 1. Án Thiên: Tức một vảy lớn nằm sát đầu gối trên cao nhất.Nếu cách gối một hàng thì gọi là Án Thiên 2, cách một hàng nữa là Án Thiên 3. Gà có vảy này sức lực bền bỉ, tránh né tài tình, ra đòn thường chính xác. Rất Tốt. 2.Phủ địa: Có hình dáng giống như Án Thiên,nhưng được đặt dưới cựa,sát đầu bốn ngón chân. Gà có vảy này khi chinh chiến rất tinh nhanh, cựa địch khó lòng xuyên thấu. Tốt. 3.Khai Tiền: Một vảy thuộc hàng Thành nứt ra,bất luận trên hay dưới cựa đều không tốt. Gà này không nên dùng,vì thời vàng son đã tận. Rất Xấu. 4.Vấn Cán: Hình dáng như Án Thiên và Phủ Địa,nhưng được đặt ngoài nơi của Án Thiên và Phủ địa. Vảy này nếu trên cựa thì không tốt, nếu vấn 3 vảy sát đầu gối thì tốt, từ bốn vảy tuyệt đối không nên dùng. 5. Tứ Hoành Khai: Dưới gối có 4 vảy nhỏ, còn gọi là Đâu Đầu Nhịn Miệng< Xấu>. Sát gối có nhiều vảy nhỏ hoặc nằm từng chùm không khít nhau gọi là Nát Gối hoặc Ngũ Tu<5 vảy nhỏ>. Gà có vảy này kém tài,bở hơi,yếu sức ,hay bị mù mắt khi ra trận. 6.Dậm Chậu <Xấu> : Một vảy nhỏ nằm sát ngón trước< trước khi giáp ngón>. 7. Rọc Chậu: Vảy ở sát chân ngón bị cắt đứt< Xấu> 8. Ngậm Thẻ: Hai hàng vảy đều, bỗng nhiên có một vảy chen vào đường kẻ nhỏ,chia đôi ra. Gà này đá tứ tung,vô đòn vô thế. 9. Liên Giáp Ngoại: Hai vảy ở hàng Thành dính nhau thành một vảy lớn, gà này không tốt.

Gà này không tốt. sử dụng cựa nhanh như tên bắn. hai vảy hàng Thành.dài. Liên Giáp Nội: Hai vảy ở hàng Quách dính lại thành một vảy to.cũng gọi là Xiên Đao. được đặt ngay và ngang với cựa. gà đứng nước cao. vảy này được đặt ngay ngón giữa. 20. Gà này là "Linh Kê". Trường Thành: hàng Thành lấn sâu vào hàng Quách. Gà có Trễ Giáp ra đòn rất nhanh. Ám Long : Còn gọi là Ẩn Long hoặc Vảy Yến. Ác Hổ Báo <Tốt> : Móng của ngón ngọ nổi lên môt chấm nhỏ màu Đen hoặc Xanh. Nếu hàng Quách có 1 vảy nhỏ.tạo thành hình chữ Vương. tạo nên ở giữa có hàng chữ thập. một chân trắng một chân đen.còn gọi là Thập Cựa.ngang với cựa có hình chữa thập nhỏ. gọi là Liên Móng hay Liên Tự Thừa Thiên. Nhân Tự: Hai hàng vảy nhập một tạo đường chỉ ra hình chữ Nhân. 15. gà này tài cao hiếm thấy.hiểm lắm. Hoặc một chân . 16. 10. 29. Khai Hậu: Một trong những vảy Hậu bị nứt ra. Liên Móng : Những vảy trên ngón dính đôi hoặc ba.đầu hàng Quách thấp hơn. 22.gọi là Ẩn Son. Gà này đâm nhiều. Gà có gạc thập chân đâm cựa liên hoàn. Nếu có hình tròn gọi là Nhật Thần. 28. đặt ngang hàng với cựa. Nếu Đại Giáp mà có mở miệng ngậm một vảy nhỏ gọi là Đại Giáp Ngữ Ngọc.gọi là Kích Biên. 11.được lông che kín. 12. Gà có vảy này cựa đâm đòn độc. Đại Giáp : Trên hàng Quách có 3 vảy dính lại tạo thành một vảy lớn. Liên Châu: Vảy của ngón nội đi thẳng lên quá cựa. Nếu vảy đó màu Hồng càng tốt.hai vảy hàng Quách .gà dùng ngón và móng nhiều . Ngoại trừ mặt tiền có vảy Vấn Cán thì vẫn dùng được. Vảy này có màu đen tuyền. Khai Vương: Bốn vảy dính nhau. hay tạt hay quăng. Gà có hậu vận tốt.rất tốt.cho biết cái chân ấy mạnh. Xiên Đao <Tốt> : Hình dáng như vấn cán. thường đâm hỏng mắt đối thủ từ chân có vảy này. rất tốt.phía trong. gà tốt. Gà này có tài dùng cựa rất giỏi. Địa Giáp: Một vảy nhỏ mọc giữa lòng bàn chân. 24. Gà có vảy này là "Linh Kê".. 18. 26. 19. 27. Nếu thẳng. Mai Cựa < Tốt> : Mặt trước. 21. 13. vào yếu huyệt của đối thủ. là gà rất quý. rất tốt. chĩa xéo xiên vào cựa. Thư Hùng Kê <Quý> : Gà có đôi chân Nhật Nguyệt. 17. Thập Đao: <Tốt> . nó sẽ nhập vào đường thới . khó có địch thủ nào chịu nổi.đóng gần cựa là tốt nhất.vỡ đôi. 23. Gạc Thập: Bốn vảy sát nhau. Giáp Cần : Hiếm lắm < Quý Kê> : Một vảy mọc trên cần cổ gà. Hàm Rập <Tốt> : Hàng Thành và hàng Quách vòng cung lên theo chiều ngang.cùng đuôi chỉ xuống vào cựa.nhưng ở đầu hàng Thành cao. 25. Gà này có đòn ác độc.hình tựa như hoa mai. no tròn từ trên xuống gọi là Liên Châu. Huyền Trâm: Còn gọi tên khác là Trung Huyền. Trễ Giáp : Hai vảy ở hàng Quách song song sát nhau. Nếu sát ngay cựa có hình giống miệng rồng gọi là Hàm Long. là một vảy nhỏ nằm giữa hàng Thành và Quách. Gà này có nhiều thế. Khi đá.chỉ vào cựa. 14. gọi là Giáp Long Nhân Tự.gà có nhiều đòn lạ.5 vảy dính chùm.trước khi đụng ngón.tại hàng biên phụ sát cựa có 4.chém dữ. càng khuya càng trổ nhiều tài hiếm thấy. giống miệng cọp gọi là Hổ Khẩu.vảy này luôn chạm đất.Nhưng nếu từ hàng thứ 4 từ gối xuống có vảy này thì dùng được. tại hàng biên phụ . đâm đòn hiểm độc.

Ẩn Địa <Tốt> : Một vảy ẩn dưới vảy Phủ Địa. Độ Son ở hàng thứ mấy thì độ đó rất dễ thắng.vảy gần móng có điểm lốm đốm nhỏ.khó có đối thủ. Tiểu Son < Tốt> : Giữa hàng Thới và hàng Quách có những vảy nhỏ như tấm. đá đồng sức thường dễ thắng.một nửa trở xuống khác màu. đó là gà tài. Mai Hồng < Tốt> : Chân gà có 3 màu rõ rệt. còn gọi là Bản Phủ Kích Giáp.quấn từ hàng Thành qua hàng Quách. một nửa chân trở lên màu khác. 34. càng lâu càng giỏi. nó nhờ kẽm hậu tốt yểm trợ. gà này đá hay nước khuya. Yến Võ <Tốt> : Hình thể như Ẩn Long hay Ám Long. 32. 35. Lộc Điền Ngoại < Xấu> Giống như trên. nhưng không phải Xiên Đao. Nhất Đầu Hổ : Ngón giữa. ngoại trừ ngón thới có móng đen. 44.cuối Quách nhỏ dần. Gà này rất hiếm. văn võ song toàn.nếu không thì thường. Hắc Hổ Thới: Toàn thể 3 móng chân trước màu trắng.ngoại trừ ngón giữa có móng trắng. 46. Gà tốt.nhưng được ngăn bởi đường đất giữa hơi rộng.nhưng Yến Võ đóng tại mặt tiền cán trên bất kì vị trí nào thuộc hàng Quách. Đóng ngang cựa thì tốt. 36. 45.Vàng một chân Xanh. Trung Cang Điểm : Ngón giữa cứ cách 2 vảy lại có một đốm. Hoành Không <Xấu> Tựa như Vấn Cán.nhưng đường đất mũi quay ra ngoài. các biên nhỏ có một màu khác nữa. Một chân có 2 vảy sát nhau cũng gọi là Song Cúc. hai chân đều như vậy. Gà này có đòn thế sáng sủa. Xuyên Thành Giáp : Dưới cựa có 2 liên giáp ngoại. Độc Biên <Quý> : Hàng Biên có 1 hàng thẳng từ trên xuống dưới.gan lì. 37. Nếu đóng từ hàng thứ 5 trở xuống. Gà này khi nếm đón mới trả đòn. Gà này đá đòn hiểm ác. 40. Bạch Đầu Hổ :Toàn thể 3 móng chân đen tuyền. tỷ như hai tài sánh đôi. Lộc Điền Nội < Tốt> Gần giống như Lộc Điền Tự nhưng đường đất mũi quay vào trong. đòn nào ra đòn ấy. 39. 33. Gà này lúc đá trổ nhiều đòn thế. 38. Rất tốt. gà này hữu dũng vô mưu. 30. 48.không đứt quãng. Độ Son <Tốt> : Hàng vảy độ nổi lên những vảy no nê màu hồng gọi là Độ Son. 31. Hàng Trơn < Tốt> : Chân có 2 hàng vảy trơn tru sạch sẽ. đòn mạnh như vũ bão. nhưng sức bền. đồng thời có theo 2 vấn cán . thứ 4 trở lên thì được. . Lộc Điền Tự <Xấu> : Vảy hàng Thành và Quách châu vào nhau. 47. nếu một trong các vảy nhỏ ấy màu đỏ tuyền gọi là Tiêu Son hoặc Tấm Son.

Liên Kẽm: Hai vảy thuộc hàng kẽm dính nhau như liên giáp. báo hiệu chân ấy bảo vệ mạng gà. Giáp Long Thới : Vảy thới gần móng có vảy hình tựa cánh bướm. khi đã ra đòn thì địch phải thua chạy. Khẩu Đao còn tên gọi khác là Ngọc Đao. Gà này là Kỳ Tài. Chân đó có nhiều tài. Gà này có nhiều đòn tài dễ hạ địch ngay trong hiệp đầu. 54. kèm theo đó vẫn có những đường biên thường nằm cạnh. . 50. rất tốt.đếm từ móng vào khoảng 2 vảy thì có một vảy to hơn. Gà này có đòn hiểm.và cong vào ôm lấy cựa. Gà có quý tướng. Cựa ấy sử dụng rất độc. 51. Thập Hậu : Tại hàng hậu và hàng kẽm có 4 vảy sát nhau tạo thành hình chữ thập. vừa đánh vừa thủ. 53. Phiến Hậu : Vảy hậu mỏng và phắng. Diệp Báo : Ngón giữa. có thể hạ đối thủ trong nháy mắt. Gà này dùng thới mãnh liệt. Khẩu Đao : Những vảy ở đường thới đi lên . đôi khi chuyển bại thành thắng. 56. Giáp Thới Phòng Đao : Hàng vảy ngón thới đi đều lên quá cựa. Lạc Diệp : Gần vảy Liệt Bái có một vảy nhỏ dặm thêm trên ngón giữa . 57. trên ngón giữa. Gà giỏi. ở đốt giữa có vảy lớn có đốm nhỏ trên vảy. Liệt Bái : Có đốm nhỏ ngoài đầu vảy. 52. 59.rất nhỏ. Nhật Thới: Những vảy ngón thới.49. Gà này mạnh đòn quăng giỏi. Gà này có uy thế khiến địch sợ hãi mà chạy ngay trong lúc giao đấu. 58. Long Biên: Gà có một đường biên sát hàng Thành to rõ rệt. Thập Độ: Tại hàng độ và hàng kẽm có 4 vảy sát nhau tạo thành hình chữ thập. đánh đồng chạng dễ thắng. 60.hình chữ nhật. Gà này tinh nhanh.nếu đến cựa có một vảy hình chữ Khẩu gọi là Khẩu Đao. biết sử dụng thới vào yếu điểm của địch. 55. chuyên phá mặt địch bằng thới.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful