Cách xem chân,vảy gà chọi

Sơ Lược Về Chân gà Chân gà có 4 ngón: Ngón giữa:Dài nhất,gọi là ngón ngọ Ngón ngoài cùng gọi là ngón ngoại Ngón trong cùng gọi là ngón nội Ngón nhỏ,ngắn gọi là ngón thới Ngón ngọ có 18_19 vảy: gà thường Ngón ngọ có 20_21 vảy:gà tạm Ngón ngọ có 22 vảy trở lên: gà tốt

Sơ lược về chân gà
Mặt tiền chân gà có 2 hàng vảy,được gọi như sau: Theo ngón giữa<ngọ> đi thẳng lên gối ,gọi là hàng Nội hoặc hàng Quách. Theo ngón ngoại đi thẳng lên gối,gọi là hàng Ngoại hoặc hàng Thành Theo ngón thới đi lên gọi là hàng Thới Mặt sau có một hàng vảy lớn,gọi là hàng Hậu Từ cựa lên đến gối,gọi là hàng Độ Giữa hàng Hậu và hàng Độ có một hàng vảy từ cựa lên gối,gọi là hàng Kẽm <mặt trong> Giữa hàng Ngoại và hàng Hậu có một hàng vảy nhỏ lăn tăn,dài từ gối xuống,gọi là hàng Biên. DANH XƯNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VẢY GÀ 1. Án Thiên: Tức một vảy lớn nằm sát đầu gối trên cao nhất.Nếu cách gối một hàng thì gọi là Án Thiên 2, cách một hàng nữa là Án Thiên 3. Gà có vảy này sức lực bền bỉ, tránh né tài tình, ra đòn thường chính xác. Rất Tốt. 2.Phủ địa: Có hình dáng giống như Án Thiên,nhưng được đặt dưới cựa,sát đầu bốn ngón chân. Gà có vảy này khi chinh chiến rất tinh nhanh, cựa địch khó lòng xuyên thấu. Tốt. 3.Khai Tiền: Một vảy thuộc hàng Thành nứt ra,bất luận trên hay dưới cựa đều không tốt. Gà này không nên dùng,vì thời vàng son đã tận. Rất Xấu. 4.Vấn Cán: Hình dáng như Án Thiên và Phủ Địa,nhưng được đặt ngoài nơi của Án Thiên và Phủ địa. Vảy này nếu trên cựa thì không tốt, nếu vấn 3 vảy sát đầu gối thì tốt, từ bốn vảy tuyệt đối không nên dùng. 5. Tứ Hoành Khai: Dưới gối có 4 vảy nhỏ, còn gọi là Đâu Đầu Nhịn Miệng< Xấu>. Sát gối có nhiều vảy nhỏ hoặc nằm từng chùm không khít nhau gọi là Nát Gối hoặc Ngũ Tu<5 vảy nhỏ>. Gà có vảy này kém tài,bở hơi,yếu sức ,hay bị mù mắt khi ra trận. 6.Dậm Chậu <Xấu> : Một vảy nhỏ nằm sát ngón trước< trước khi giáp ngón>. 7. Rọc Chậu: Vảy ở sát chân ngón bị cắt đứt< Xấu> 8. Ngậm Thẻ: Hai hàng vảy đều, bỗng nhiên có một vảy chen vào đường kẻ nhỏ,chia đôi ra. Gà này đá tứ tung,vô đòn vô thế. 9. Liên Giáp Ngoại: Hai vảy ở hàng Thành dính nhau thành một vảy lớn, gà này không tốt.

no tròn từ trên xuống gọi là Liên Châu. Gà có Trễ Giáp ra đòn rất nhanh. 28. rất tốt. 26. Nếu hàng Quách có 1 vảy nhỏ. vảy này được đặt ngay ngón giữa. Nếu Đại Giáp mà có mở miệng ngậm một vảy nhỏ gọi là Đại Giáp Ngữ Ngọc. được đặt ngay và ngang với cựa. gọi là Giáp Long Nhân Tự. Gà có hậu vận tốt. Mai Cựa < Tốt> : Mặt trước. 20.dài..đầu hàng Quách thấp hơn. 15.hình tựa như hoa mai.cho biết cái chân ấy mạnh.đóng gần cựa là tốt nhất. Gà này có nhiều thế. Gà này đâm nhiều. tại hàng biên phụ . thường đâm hỏng mắt đối thủ từ chân có vảy này.gà có nhiều đòn lạ. 21. 27. Gà có gạc thập chân đâm cựa liên hoàn.cũng gọi là Xiên Đao. đặt ngang hàng với cựa.còn gọi là Thập Cựa. Hàm Rập <Tốt> : Hàng Thành và hàng Quách vòng cung lên theo chiều ngang. Gà có vảy này là "Linh Kê". vào yếu huyệt của đối thủ.cùng đuôi chỉ xuống vào cựa. càng khuya càng trổ nhiều tài hiếm thấy. Huyền Trâm: Còn gọi tên khác là Trung Huyền. 25. 22. 24. gà đứng nước cao. Vảy này có màu đen tuyền. 18. 10. gà tốt. 12. Nếu thẳng. Trường Thành: hàng Thành lấn sâu vào hàng Quách. 13. Liên Châu: Vảy của ngón nội đi thẳng lên quá cựa. gọi là Liên Móng hay Liên Tự Thừa Thiên. Xiên Đao <Tốt> : Hình dáng như vấn cán.vỡ đôi.tạo thành hình chữ Vương. Ám Long : Còn gọi là Ẩn Long hoặc Vảy Yến. 16. Ác Hổ Báo <Tốt> : Móng của ngón ngọ nổi lên môt chấm nhỏ màu Đen hoặc Xanh. giống miệng cọp gọi là Hổ Khẩu.hiểm lắm.gọi là Kích Biên. Hoặc một chân . Địa Giáp: Một vảy nhỏ mọc giữa lòng bàn chân. Khi đá. khó có địch thủ nào chịu nổi. Gạc Thập: Bốn vảy sát nhau. Gà có vảy này cựa đâm đòn độc. Thập Đao: <Tốt> .Nhưng nếu từ hàng thứ 4 từ gối xuống có vảy này thì dùng được. là gà rất quý. Khai Vương: Bốn vảy dính nhau.vảy này luôn chạm đất.5 vảy dính chùm. chĩa xéo xiên vào cựa.rất tốt. Gà này là "Linh Kê".gà dùng ngón và móng nhiều . Ngoại trừ mặt tiền có vảy Vấn Cán thì vẫn dùng được.ngang với cựa có hình chữa thập nhỏ. 19. 23.gọi là Ẩn Son. Thư Hùng Kê <Quý> : Gà có đôi chân Nhật Nguyệt. Liên Móng : Những vảy trên ngón dính đôi hoặc ba. 17.chém dữ.tại hàng biên phụ sát cựa có 4. Giáp Cần : Hiếm lắm < Quý Kê> : Một vảy mọc trên cần cổ gà. 11. Nếu vảy đó màu Hồng càng tốt. Đại Giáp : Trên hàng Quách có 3 vảy dính lại tạo thành một vảy lớn. gà này tài cao hiếm thấy. Nhân Tự: Hai hàng vảy nhập một tạo đường chỉ ra hình chữ Nhân. tạo nên ở giữa có hàng chữ thập.nhưng ở đầu hàng Thành cao. hay tạt hay quăng.hai vảy hàng Quách . 14. Trễ Giáp : Hai vảy ở hàng Quách song song sát nhau. Gà này có tài dùng cựa rất giỏi. Nếu có hình tròn gọi là Nhật Thần. Gà này có đòn ác độc. nó sẽ nhập vào đường thới . một chân trắng một chân đen.được lông che kín.trước khi đụng ngón. Gà này không tốt. sử dụng cựa nhanh như tên bắn. Khai Hậu: Một trong những vảy Hậu bị nứt ra. là một vảy nhỏ nằm giữa hàng Thành và Quách. hai vảy hàng Thành. Nếu sát ngay cựa có hình giống miệng rồng gọi là Hàm Long. Liên Giáp Nội: Hai vảy ở hàng Quách dính lại thành một vảy to. đâm đòn hiểm độc. 29. rất tốt.phía trong.chỉ vào cựa.

ngoại trừ ngón giữa có móng trắng. đồng thời có theo 2 vấn cán . Gà này đá đòn hiểm ác. 39. 37. gà này hữu dũng vô mưu. Hàng Trơn < Tốt> : Chân có 2 hàng vảy trơn tru sạch sẽ. Gà này có đòn thế sáng sủa. 33. ngoại trừ ngón thới có móng đen. 48. 31. Gà này rất hiếm. nó nhờ kẽm hậu tốt yểm trợ. tỷ như hai tài sánh đôi. Độ Son ở hàng thứ mấy thì độ đó rất dễ thắng. hai chân đều như vậy. đòn nào ra đòn ấy. Bạch Đầu Hổ :Toàn thể 3 móng chân đen tuyền. đòn mạnh như vũ bão. 34. 47. Lộc Điền Nội < Tốt> Gần giống như Lộc Điền Tự nhưng đường đất mũi quay vào trong. Nếu đóng từ hàng thứ 5 trở xuống. thứ 4 trở lên thì được.vảy gần móng có điểm lốm đốm nhỏ. Một chân có 2 vảy sát nhau cũng gọi là Song Cúc. 40. 45. nhưng không phải Xiên Đao. gà này đá hay nước khuya. 36. còn gọi là Bản Phủ Kích Giáp. Độ Son <Tốt> : Hàng vảy độ nổi lên những vảy no nê màu hồng gọi là Độ Son. càng lâu càng giỏi.gan lì. 32. Đóng ngang cựa thì tốt.một nửa trở xuống khác màu. 30. Xuyên Thành Giáp : Dưới cựa có 2 liên giáp ngoại. đó là gà tài. Lộc Điền Tự <Xấu> : Vảy hàng Thành và Quách châu vào nhau. Độc Biên <Quý> : Hàng Biên có 1 hàng thẳng từ trên xuống dưới. Gà tốt. Tiểu Son < Tốt> : Giữa hàng Thới và hàng Quách có những vảy nhỏ như tấm.nhưng đường đất mũi quay ra ngoài. . văn võ song toàn. Nhất Đầu Hổ : Ngón giữa.không đứt quãng. đá đồng sức thường dễ thắng.nhưng được ngăn bởi đường đất giữa hơi rộng.cuối Quách nhỏ dần.nếu không thì thường. Ẩn Địa <Tốt> : Một vảy ẩn dưới vảy Phủ Địa. Gà này lúc đá trổ nhiều đòn thế. nhưng sức bền. Mai Hồng < Tốt> : Chân gà có 3 màu rõ rệt. Hắc Hổ Thới: Toàn thể 3 móng chân trước màu trắng. Yến Võ <Tốt> : Hình thể như Ẩn Long hay Ám Long. Rất tốt. Trung Cang Điểm : Ngón giữa cứ cách 2 vảy lại có một đốm.quấn từ hàng Thành qua hàng Quách.Vàng một chân Xanh. 44. nếu một trong các vảy nhỏ ấy màu đỏ tuyền gọi là Tiêu Son hoặc Tấm Son.nhưng Yến Võ đóng tại mặt tiền cán trên bất kì vị trí nào thuộc hàng Quách. các biên nhỏ có một màu khác nữa. 46.khó có đối thủ. một nửa chân trở lên màu khác. 35. 38. Gà này khi nếm đón mới trả đòn. Lộc Điền Ngoại < Xấu> Giống như trên. Hoành Không <Xấu> Tựa như Vấn Cán.

Khẩu Đao còn tên gọi khác là Ngọc Đao.rất nhỏ.nếu đến cựa có một vảy hình chữ Khẩu gọi là Khẩu Đao. 57. Liên Kẽm: Hai vảy thuộc hàng kẽm dính nhau như liên giáp. Phiến Hậu : Vảy hậu mỏng và phắng. Giáp Thới Phòng Đao : Hàng vảy ngón thới đi đều lên quá cựa. khi đã ra đòn thì địch phải thua chạy. có thể hạ đối thủ trong nháy mắt. Gà này có nhiều đòn tài dễ hạ địch ngay trong hiệp đầu. Long Biên: Gà có một đường biên sát hàng Thành to rõ rệt. 52. 55. Nhật Thới: Những vảy ngón thới. Gà này tinh nhanh. đôi khi chuyển bại thành thắng. vừa đánh vừa thủ. 54. Gà này là Kỳ Tài. Cựa ấy sử dụng rất độc. biết sử dụng thới vào yếu điểm của địch.và cong vào ôm lấy cựa.đếm từ móng vào khoảng 2 vảy thì có một vảy to hơn. báo hiệu chân ấy bảo vệ mạng gà. đánh đồng chạng dễ thắng. Khẩu Đao : Những vảy ở đường thới đi lên . Chân đó có nhiều tài. 50. kèm theo đó vẫn có những đường biên thường nằm cạnh. 60. Gà giỏi. 51. Gà này mạnh đòn quăng giỏi. 53. Thập Độ: Tại hàng độ và hàng kẽm có 4 vảy sát nhau tạo thành hình chữ thập. chuyên phá mặt địch bằng thới. ở đốt giữa có vảy lớn có đốm nhỏ trên vảy. 59. Gà này dùng thới mãnh liệt. Lạc Diệp : Gần vảy Liệt Bái có một vảy nhỏ dặm thêm trên ngón giữa . 56.49. Liệt Bái : Có đốm nhỏ ngoài đầu vảy. 58. Giáp Long Thới : Vảy thới gần móng có vảy hình tựa cánh bướm. . Gà này có đòn hiểm. Thập Hậu : Tại hàng hậu và hàng kẽm có 4 vảy sát nhau tạo thành hình chữ thập. rất tốt. Gà này có uy thế khiến địch sợ hãi mà chạy ngay trong lúc giao đấu.hình chữ nhật. Gà có quý tướng. Diệp Báo : Ngón giữa. trên ngón giữa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful