Cách xem chân,vảy gà chọi

Sơ Lược Về Chân gà Chân gà có 4 ngón: Ngón giữa:Dài nhất,gọi là ngón ngọ Ngón ngoài cùng gọi là ngón ngoại Ngón trong cùng gọi là ngón nội Ngón nhỏ,ngắn gọi là ngón thới Ngón ngọ có 18_19 vảy: gà thường Ngón ngọ có 20_21 vảy:gà tạm Ngón ngọ có 22 vảy trở lên: gà tốt

Sơ lược về chân gà
Mặt tiền chân gà có 2 hàng vảy,được gọi như sau: Theo ngón giữa<ngọ> đi thẳng lên gối ,gọi là hàng Nội hoặc hàng Quách. Theo ngón ngoại đi thẳng lên gối,gọi là hàng Ngoại hoặc hàng Thành Theo ngón thới đi lên gọi là hàng Thới Mặt sau có một hàng vảy lớn,gọi là hàng Hậu Từ cựa lên đến gối,gọi là hàng Độ Giữa hàng Hậu và hàng Độ có một hàng vảy từ cựa lên gối,gọi là hàng Kẽm <mặt trong> Giữa hàng Ngoại và hàng Hậu có một hàng vảy nhỏ lăn tăn,dài từ gối xuống,gọi là hàng Biên. DANH XƯNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VẢY GÀ 1. Án Thiên: Tức một vảy lớn nằm sát đầu gối trên cao nhất.Nếu cách gối một hàng thì gọi là Án Thiên 2, cách một hàng nữa là Án Thiên 3. Gà có vảy này sức lực bền bỉ, tránh né tài tình, ra đòn thường chính xác. Rất Tốt. 2.Phủ địa: Có hình dáng giống như Án Thiên,nhưng được đặt dưới cựa,sát đầu bốn ngón chân. Gà có vảy này khi chinh chiến rất tinh nhanh, cựa địch khó lòng xuyên thấu. Tốt. 3.Khai Tiền: Một vảy thuộc hàng Thành nứt ra,bất luận trên hay dưới cựa đều không tốt. Gà này không nên dùng,vì thời vàng son đã tận. Rất Xấu. 4.Vấn Cán: Hình dáng như Án Thiên và Phủ Địa,nhưng được đặt ngoài nơi của Án Thiên và Phủ địa. Vảy này nếu trên cựa thì không tốt, nếu vấn 3 vảy sát đầu gối thì tốt, từ bốn vảy tuyệt đối không nên dùng. 5. Tứ Hoành Khai: Dưới gối có 4 vảy nhỏ, còn gọi là Đâu Đầu Nhịn Miệng< Xấu>. Sát gối có nhiều vảy nhỏ hoặc nằm từng chùm không khít nhau gọi là Nát Gối hoặc Ngũ Tu<5 vảy nhỏ>. Gà có vảy này kém tài,bở hơi,yếu sức ,hay bị mù mắt khi ra trận. 6.Dậm Chậu <Xấu> : Một vảy nhỏ nằm sát ngón trước< trước khi giáp ngón>. 7. Rọc Chậu: Vảy ở sát chân ngón bị cắt đứt< Xấu> 8. Ngậm Thẻ: Hai hàng vảy đều, bỗng nhiên có một vảy chen vào đường kẻ nhỏ,chia đôi ra. Gà này đá tứ tung,vô đòn vô thế. 9. Liên Giáp Ngoại: Hai vảy ở hàng Thành dính nhau thành một vảy lớn, gà này không tốt.

Liên Châu: Vảy của ngón nội đi thẳng lên quá cựa. đặt ngang hàng với cựa. gà đứng nước cao. 21. Huyền Trâm: Còn gọi tên khác là Trung Huyền. Ác Hổ Báo <Tốt> : Móng của ngón ngọ nổi lên môt chấm nhỏ màu Đen hoặc Xanh. 25. Hoặc một chân .đóng gần cựa là tốt nhất. Liên Giáp Nội: Hai vảy ở hàng Quách dính lại thành một vảy to. Nếu có hình tròn gọi là Nhật Thần. Gà này đâm nhiều. Gà này có đòn ác độc.chỉ vào cựa.còn gọi là Thập Cựa.cũng gọi là Xiên Đao. Gà có vảy này cựa đâm đòn độc. Khi đá. càng khuya càng trổ nhiều tài hiếm thấy. Nếu thẳng.Nhưng nếu từ hàng thứ 4 từ gối xuống có vảy này thì dùng được. gọi là Liên Móng hay Liên Tự Thừa Thiên. vảy này được đặt ngay ngón giữa. nó sẽ nhập vào đường thới . no tròn từ trên xuống gọi là Liên Châu. 20. Khai Vương: Bốn vảy dính nhau. Nếu hàng Quách có 1 vảy nhỏ. là một vảy nhỏ nằm giữa hàng Thành và Quách.tại hàng biên phụ sát cựa có 4. gà tốt.gà dùng ngón và móng nhiều . rất tốt. 13. sử dụng cựa nhanh như tên bắn. khó có địch thủ nào chịu nổi.dài. Nếu vảy đó màu Hồng càng tốt. 11. hay tạt hay quăng.cho biết cái chân ấy mạnh. Gà có Trễ Giáp ra đòn rất nhanh. Mai Cựa < Tốt> : Mặt trước. Trễ Giáp : Hai vảy ở hàng Quách song song sát nhau. Xiên Đao <Tốt> : Hình dáng như vấn cán.hai vảy hàng Quách . gọi là Giáp Long Nhân Tự. Thập Đao: <Tốt> . chĩa xéo xiên vào cựa.tạo thành hình chữ Vương. Gạc Thập: Bốn vảy sát nhau. Nếu Đại Giáp mà có mở miệng ngậm một vảy nhỏ gọi là Đại Giáp Ngữ Ngọc.gà có nhiều đòn lạ. Trường Thành: hàng Thành lấn sâu vào hàng Quách.vảy này luôn chạm đất.cùng đuôi chỉ xuống vào cựa. Hàm Rập <Tốt> : Hàng Thành và hàng Quách vòng cung lên theo chiều ngang. 22. Gà này không tốt. 12. Giáp Cần : Hiếm lắm < Quý Kê> : Một vảy mọc trên cần cổ gà.gọi là Ẩn Son. Đại Giáp : Trên hàng Quách có 3 vảy dính lại tạo thành một vảy lớn. 14. 18. Địa Giáp: Một vảy nhỏ mọc giữa lòng bàn chân. 15. Gà này có tài dùng cựa rất giỏi. gà này tài cao hiếm thấy. 19. 17. 24. rất tốt. Thư Hùng Kê <Quý> : Gà có đôi chân Nhật Nguyệt. giống miệng cọp gọi là Hổ Khẩu. một chân trắng một chân đen. đâm đòn hiểm độc. 10. Nhân Tự: Hai hàng vảy nhập một tạo đường chỉ ra hình chữ Nhân. hai vảy hàng Thành. Vảy này có màu đen tuyền. Liên Móng : Những vảy trên ngón dính đôi hoặc ba.được lông che kín. 26. tạo nên ở giữa có hàng chữ thập. Gà có gạc thập chân đâm cựa liên hoàn. là gà rất quý..ngang với cựa có hình chữa thập nhỏ. Ám Long : Còn gọi là Ẩn Long hoặc Vảy Yến.gọi là Kích Biên.hiểm lắm.phía trong. được đặt ngay và ngang với cựa.chém dữ. 23. Gà này là "Linh Kê". Khai Hậu: Một trong những vảy Hậu bị nứt ra. 28. 27. Gà này có nhiều thế. Nếu sát ngay cựa có hình giống miệng rồng gọi là Hàm Long.đầu hàng Quách thấp hơn. tại hàng biên phụ . Ngoại trừ mặt tiền có vảy Vấn Cán thì vẫn dùng được. 16.hình tựa như hoa mai.vỡ đôi.trước khi đụng ngón. vào yếu huyệt của đối thủ.5 vảy dính chùm. Gà có hậu vận tốt.rất tốt. Gà có vảy này là "Linh Kê".nhưng ở đầu hàng Thành cao. 29. thường đâm hỏng mắt đối thủ từ chân có vảy này.

48. 33. Bạch Đầu Hổ :Toàn thể 3 móng chân đen tuyền.nhưng được ngăn bởi đường đất giữa hơi rộng.cuối Quách nhỏ dần. nhưng không phải Xiên Đao.nếu không thì thường. Yến Võ <Tốt> : Hình thể như Ẩn Long hay Ám Long. Độc Biên <Quý> : Hàng Biên có 1 hàng thẳng từ trên xuống dưới. Gà tốt. đó là gà tài. hai chân đều như vậy. càng lâu càng giỏi. Độ Son ở hàng thứ mấy thì độ đó rất dễ thắng. Hoành Không <Xấu> Tựa như Vấn Cán. đồng thời có theo 2 vấn cán .khó có đối thủ. văn võ song toàn. Lộc Điền Nội < Tốt> Gần giống như Lộc Điền Tự nhưng đường đất mũi quay vào trong. Lộc Điền Ngoại < Xấu> Giống như trên. Trung Cang Điểm : Ngón giữa cứ cách 2 vảy lại có một đốm. nó nhờ kẽm hậu tốt yểm trợ. 38. 40. Tiểu Son < Tốt> : Giữa hàng Thới và hàng Quách có những vảy nhỏ như tấm.Vàng một chân Xanh. Gà này đá đòn hiểm ác. 45.ngoại trừ ngón giữa có móng trắng. gà này đá hay nước khuya. gà này hữu dũng vô mưu. 34. Một chân có 2 vảy sát nhau cũng gọi là Song Cúc. đá đồng sức thường dễ thắng. 47. thứ 4 trở lên thì được. Đóng ngang cựa thì tốt. Gà này có đòn thế sáng sủa. một nửa chân trở lên màu khác.vảy gần móng có điểm lốm đốm nhỏ. 36. còn gọi là Bản Phủ Kích Giáp. Độ Son <Tốt> : Hàng vảy độ nổi lên những vảy no nê màu hồng gọi là Độ Son. Lộc Điền Tự <Xấu> : Vảy hàng Thành và Quách châu vào nhau. Ẩn Địa <Tốt> : Một vảy ẩn dưới vảy Phủ Địa. Gà này khi nếm đón mới trả đòn. đòn nào ra đòn ấy.quấn từ hàng Thành qua hàng Quách. nếu một trong các vảy nhỏ ấy màu đỏ tuyền gọi là Tiêu Son hoặc Tấm Son.gan lì. Xuyên Thành Giáp : Dưới cựa có 2 liên giáp ngoại. 32. tỷ như hai tài sánh đôi. 39. Hắc Hổ Thới: Toàn thể 3 móng chân trước màu trắng. 30. Rất tốt. các biên nhỏ có một màu khác nữa. . nhưng sức bền. Gà này rất hiếm. Nếu đóng từ hàng thứ 5 trở xuống.nhưng Yến Võ đóng tại mặt tiền cán trên bất kì vị trí nào thuộc hàng Quách.nhưng đường đất mũi quay ra ngoài. Nhất Đầu Hổ : Ngón giữa. Mai Hồng < Tốt> : Chân gà có 3 màu rõ rệt. 35. 31. 37. 44. đòn mạnh như vũ bão.không đứt quãng. Gà này lúc đá trổ nhiều đòn thế.một nửa trở xuống khác màu. Hàng Trơn < Tốt> : Chân có 2 hàng vảy trơn tru sạch sẽ. 46. ngoại trừ ngón thới có móng đen.

rất tốt. Khẩu Đao : Những vảy ở đường thới đi lên . Nhật Thới: Những vảy ngón thới. 60.nếu đến cựa có một vảy hình chữ Khẩu gọi là Khẩu Đao. đôi khi chuyển bại thành thắng. Thập Độ: Tại hàng độ và hàng kẽm có 4 vảy sát nhau tạo thành hình chữ thập. Lạc Diệp : Gần vảy Liệt Bái có một vảy nhỏ dặm thêm trên ngón giữa . Giáp Thới Phòng Đao : Hàng vảy ngón thới đi đều lên quá cựa.49. Giáp Long Thới : Vảy thới gần móng có vảy hình tựa cánh bướm. 59. 53. kèm theo đó vẫn có những đường biên thường nằm cạnh.hình chữ nhật. Gà có quý tướng. 52. trên ngón giữa. Gà này tinh nhanh. 56. Cựa ấy sử dụng rất độc. Gà này có nhiều đòn tài dễ hạ địch ngay trong hiệp đầu. Long Biên: Gà có một đường biên sát hàng Thành to rõ rệt.và cong vào ôm lấy cựa. Chân đó có nhiều tài. khi đã ra đòn thì địch phải thua chạy. Liên Kẽm: Hai vảy thuộc hàng kẽm dính nhau như liên giáp. 57. 55. đánh đồng chạng dễ thắng. Gà giỏi. Diệp Báo : Ngón giữa. Gà này là Kỳ Tài. chuyên phá mặt địch bằng thới. Gà này dùng thới mãnh liệt. . 51. Phiến Hậu : Vảy hậu mỏng và phắng.đếm từ móng vào khoảng 2 vảy thì có một vảy to hơn. Thập Hậu : Tại hàng hậu và hàng kẽm có 4 vảy sát nhau tạo thành hình chữ thập. Gà này có đòn hiểm. Khẩu Đao còn tên gọi khác là Ngọc Đao. Gà này mạnh đòn quăng giỏi. Liệt Bái : Có đốm nhỏ ngoài đầu vảy. báo hiệu chân ấy bảo vệ mạng gà. 58. 50. ở đốt giữa có vảy lớn có đốm nhỏ trên vảy.rất nhỏ. Gà này có uy thế khiến địch sợ hãi mà chạy ngay trong lúc giao đấu. biết sử dụng thới vào yếu điểm của địch. 54. vừa đánh vừa thủ. có thể hạ đối thủ trong nháy mắt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful