P. 1
Lịch học lớp Luật sư 13.3

Lịch học lớp Luật sư 13.3

|Views: 117|Likes:
Được xuất bản bởiChaz Kenji
Thời khóa biểu, lịch học luật sư cho các lớp luật sư tại Học Viện tư pháp năm 2013
Thời khóa biểu, lịch học luật sư cho các lớp luật sư tại Học Viện tư pháp năm 2013

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Chaz Kenji on Feb 22, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP.

HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 1 : Từ ngày 17/12/12 đến ngày 21/12/12
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B4 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1
Thứ hai
17/12/12
Thứ ba
18/12/12
Thứ tư
19/12/12
Thứ năm
20/12/12
Thứ sáu
21/12/12
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
Tối
Tối
Tối
Tối
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
sư.
1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
GV: LS. Phạm Quốc Hưng
Tối
Lớp F học buổi
ngày từ 7h30 đến
11h30
Bắt đầu học từ
ngày 24/12/2012
Lớp B học HT B3 Lớp C học HT B5
2. Kỹ năng nói của luật sư
GV: LS Nguyễn Thúy Hường
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ
LUẬT SƯ
1. Tổng quan về nghề luật sư

GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp
KHAI GIẢNG
THỜI GIAN: 18h00 NGÀY 17/12/2012
Địa điểm: Hội trường A Trường cán bộ TPHCM
Lưu ý: Thông tin về khóa học: lịch học, danh sách lớp, địa điểm học tại bản tin
3. Kỹ năng viết của luật sư
GV: LS. Phạm Thị Ngọt
4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết
GV: LS Phạm Thị Ngọt
III. KỸ NĂNG CHUNG
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư
1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
GV: LS Phạm Quốc Hưng
2. Pháp luật về luật sư và hành nghề
luật sư
GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp
II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG
XỬ CỦA LUẬT SƯ
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
GV: TS. Chu Hải Thanh
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song
giảng
GV: TS. Chu Hải Thanh
2. Luật sư tham gia thực hiện Trợ
giúp pháp lý
GV: Nguyễn Minh Chánh
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ
LUẬT SƯ
1. Tổng quan về nghề luật sư

GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song giảng
GV: TS. Chu Hải Thanh
Học quy chế; Giới thiệu chương trình
đào tạo
GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến
2. Luật sư tham gia thực hiện Trợ
giúp pháp lý
GV: Nguyễn Minh Chánh
Học quy chế; Giới thiệu chương trình
đào tạo
GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến
2. Luật sư tham gia thực hiện Trợ
giúp pháp lý
GV: Nguyễn Minh Chánh
II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG
XỬ CỦA LUẬT SƯ
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
GV: TS. Chu Hải Thanh
2. Kỹ năng nói của luật sư
GV: LS. Nguyễn Thúy Hường
3. Kỹ năng viết của luật sư
GV: LS. Phạm Thị Ngọt
4.2 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Thực hành
GV: LS Phạm Thị Ngọt
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 2 : Từ ngày 24/12/12 đến ngày 28/12/12
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B4 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
24/12/12
Thứ ba
25/12/12
Thứ tư
26/12/12
Thứ năm
27/12/12
Thứ sáu
28/12/12
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
Tối
II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG
XỬ CỦA LUẬT SƯ
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
GV: TS. Chu Hải Thanh
Tối
Tối
Tối
Tối
2. Pháp luật về luật sư và hành nghề
luật sư
GV: Phạm Liến
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ
LUẬT SƯ
1. Tổng quan về nghề luật sư

GV: Phạm Liến
Học quy chế; Giới thiệu chương
trình đào tạo
GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ
LUẬT SƯ
1. Tổng quan về nghề luật sư

GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp
3. Kỹ năng viết của luật sư
GV: LS. Phạm Thị Ngọt
III. KỸ NĂNG CHUNG
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư
1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
GV: LS Phạm Quốc Hưng
Lớp C học HT B5 Lớp B học HT B3
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
sư.
1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
GV: LS. Phạm Quốc Hưng
4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết
GV: LS. Phạm Thị Ngọt
6. Hướng dẫn diễn án
GV: ThS. Hoàng Ngô Văn
Học quy chế; Giới thiệu chương
trình đào tạo
GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến
4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết
GV: LS. Phạm Thị Ngọt
2. Kỹ năng nói của luật sư
GV: LS. Nguyễn Thúy Hường
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ
NGHỀ LUẬT SƯ
1. Tổng quan về nghề luật sư
GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết
GV: LS. Phạm Thị Ngọt
2. Luật sư tham gia thực hiện Trợ
giúp pháp lý
GV: Nguyễn Minh Chánh
2. Pháp luật về luật sư và hành nghề
luật sư
GV:ThS. Nguyễn Trường Thiệp
KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ
LUẬT SƯ
1. Tổng quan về nghề luật sư
GV: Phạm Liến
Học quy chế; Giới thiệu chương
trình đào tạo
GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG
XỬ CỦA LUẬT SƯ
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
GV: TS. Chu Hải Thanh
2. Pháp luật về luật sư và hành nghề
luật sư
GV: Phạm Liến
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song giảng
GV: TS. Chu Hải Thanh
2. Kỹ năng nói của luật sư
GV: LS. Nguyễn Thúy Hường
2. Kỹ năng nói của luật sư
GV: TS. Nguyễn Văn Điệp
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
sư.
1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
LS. Phạm Quốc Hưng
III. KỸ NĂNG CHUNG
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư
1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
GV: LS Phạm Quốc Hưng
2. Kỹ năng nói của luật sư
GV: LS. Nguyễn Thúy Hường
III. KỸ NĂNG CHUNG
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật

1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
GV: LS. Phạm Quốc Hưng
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
2. Pháp luật về luật sư và hành
nghề luật sư
GV: Phạm Liến
Thời gian học: Chiều từ 13h30'
III. KỸ NĂNG CHUNG
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư
1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
GV: LS Phạm Quốc Hưng
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 3 : Từ ngày 31/12/12 đến ngày 4/1/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
31/12/12
Thứ ba
1/1/13
Thứ tư
2/1/13
Thứ năm
3/1/13
Thứ sáu
4/1/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
Lớp B học HT B3
Tối
Tối
Tối
Tối
Tối
II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG
XỬ CỦA LUẬT SƯ
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
GV: TS. Chu Hải Thanh
Học quy chế; Giới thiệu chương trình
đào tạo
GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến
4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết
GV: LS Phạm Thị Ngọt
6. Hướng dẫn diễn án
GV: ThS. Hoàng Ngô Văn
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song
giảng
GV: TS. Chu Hải Thanh
2. Pháp luật về luật sư và hành nghề
luật sư
GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp
5. Tổ chức và quản lý văn phòng,
công ty luật
5.1. Thành lập và quản lý văn
phòng, công ty luật
GV: LS. Trương Thị Hòa
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song giảng
GV: TS. Chu Hải Thanh
Lớp C học HT B5
Nghỉ học
Nghỉ học
4.2 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Thực hành
GV: LS. Phạm Thị Ngọt
II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG
XỬ CỦA LUẬT SƯ
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
GV: TS. Chu Hải Thanh
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
sư.
1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi
của luật sư
GV: LS. Phạm Quốc Hưng
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
3. Kỹ năng viết của luật sư
GV: LS. Phạm Thị Ngọt
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song
giảng
GV: TS. Chu Hải Thanh
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
6. Hướng dẫn diễn án
GV: ThS. Hoàng Ngô Văn
Chuyên đề dự phòng
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2013
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
sư.
1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
LS. Phạm Quốc Hưng
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2013
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 4 : Từ ngày 7/1/13 đến ngày 11/1/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
7/1/13
Thứ ba
8/1/13
Thứ tư
9/1/13
Thứ năm
10/1/13
Thứ sáu
11/1/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
Tối
5. Tổ chức và quản lý văn phòng,
công ty luật
5.1. Thành lập và quản lý văn phòng,
công ty luật
GV: LS. Trương Thị Hòa
DÂN SỰ
1. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
2. Kỹ năng trao đổi với khách hàng
và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân
sự
2.1. Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
Tối
Lớp B học HT B3
5. Tổ chức và quản lý văn phòng,
công ty luật
5.1. Thành lập và quản lý văn
phòng, công ty luật
GV: LS. Trương Thị Hòa
Lớp C học HT B5
7. Tọa đàm về luật sư và nghề luật
sư (Song giảng)
GV: ThS. Nguyễn Trường Thiệp
LS. Phạm Thị Ngọt
HÌNH SỰ
1. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
GV: ……………………
Nghỉ học
Học bù
2. Kỹ năng nói của luật sư
GV: LS. Nguyễn Thúy Hường
Hội trường - 89 Đinh Tiên Hoàng
2. Luật sư tham gia thực hiện Trợ
giúp pháp lý
GV: Nguyễn Minh Chánh
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
Chuyên đề dự phòng
4.2 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Thực hành
GV: LS Phạm Thị Ngọt
5. Tổ chức và quản lý văn phòng,
công ty luật
5.1. Thành lập và quản lý văn
phòng, công ty luật
GV: LS. Trương Thị Hòa
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
4.2 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Thực
hành
GV: LS Phạm Thị Ngọt
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
2. Luật sư tham gia thực hiện Trợ
giúp pháp lý
GV: Nguyễn Minh Chánh
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
sư.
1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
LS. Phạm Quốc Hưng
3. Kỹ năng viết của luật sư
GV: LS. Phạm Quốc Hưng
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết
GV: LS Phạm Thị Ngọt
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
Nghỉ học
Nghỉ học
III. KỸ NĂNG CHUNG
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư
1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
GV: LS Phạm Quốc Hưng
Hội Trường A - 89 Đinh Tiên
Hoàng
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
sư.
1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
LS. Phạm Quốc Hưng
Hội Trường A - 89 Đinh Tiên
Hoàng
Nghỉ học
Nghỉ học
5. Tổ chức và quản lý văn phòng,
công ty luật
5.1. Thành lập và quản lý văn phòng,
công ty luật
GV: LS. Trương Thị Hòa
Hội Trường - 89 Đinh Tiên
Hoàng
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 5 : Từ ngày 14/1/13 đến ngày 18/1/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
14/1/13
Thứ ba
15/1/13
Thứ tư
16/1/13
Thứ năm
17/1/13
Thứ sáu
18/1/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
Chuyên đề dự phòng
7. Tọa đàm về luật sư và nghề luật sư
(Song giảng)
GV: ThS. Nguyễn Trường Thiệp
LS. Phạm Thị Ngọt
Tối
6. Hướng dẫn diễn án
GV: ThS. Hoàng Ngô Văn
KNTVPL
1.3. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết +
Tình huống)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
3. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn khởi tố, điều tra và truy tố vụ án
hình sự (HS 08)
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
4.2 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Thực hành
GV: LS Phạm Thị Ngọt
HÌNH SỰ
2. Phương pháp định tội danh
GV: ……………………
KNTVPL
1. Kỹ năng chung về tư vấn pháp
luật
1.1. Lý thuyết
GV: …………………..
KNTVPL
1.2. Tiếp xúc với khách hàng, nhận
định, đánh giá bước đầu về yêu cầu
tư vấn của khách hàng, thỏa thuận
hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý
thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
KNTVPL
1.2. Tiếp xúc với khách hàng, nhận
định, đánh giá bước đầu về yêu cầu
tư vấn của khách hàng, thỏa thuận
hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý thuyết
+ Tình huống)
GV: …………………..
KNTVPL
1.3. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết +
Tình huống)
GV: …………………..
6. Hướng dẫn diễn án
GV: ThS. Hoàng Ngô Văn
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
7. Tọa đàm về luật sư và nghề luật sư
(Song giảng)
GV: ThS. Nguyễn Trường Thiệp
LS. Phạm Thị Ngọt
DÂN SỰ
2.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 03)
GV: ……………………
Tối
Lớp B học HT B3
7. Tọa đàm về luật sư và nghề luật
sư (Song giảng)
GV: ThS. Nguyễn Trường Thiệp
LS. Phạm Thị Ngọt
DÂN SỰ
1. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân sự
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
4.2 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Thực hành
GV: Phạm Thị Ngọt
KNTVPL
1. Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật
1.1. Lý thuyết
GV: …………………..
3. Kỹ năng viết của luật sư
GV: LS. Phạm Quốc Hưng
5. Tổ chức và quản lý văn phòng,
công ty luật
5.1. Thành lập và quản lý văn phòng,
công ty luật
GV: LS. Trương Thị Hòa
HÌNH SỰ
2. Phương pháp định tội danh
GV: ……………………
7. Tọa đàm về luật sư và nghề luật
sư (Song giảng)
GV: ThS. Nguyễn Trường Thiệp
LS. Phạm Thị Ngọt
Thời gian học: Sáng từ 7h30'
Lớp C học HT B5
DÂN SỰ
2.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân
sự (HSDS 02)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
1. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
GV: ……………………
DÂN SỰ
2. Kỹ năng trao đổi với khách hàng
và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án
dân sự
2.1. Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
2.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự
(HSDS 02)
GV: ……………………
Chuyên đề dự phòng
6. Hướng dẫn diễn án
GV: ThS. Hoàng Ngô Văn
DÂN SỰ
2.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
011)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
3. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn khởi tố, điều tra và truy tố vụ
án hình sự (HS 08)
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 6 : Từ ngày 21/1/13 đến ngày 25/1/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
21/1/13
Thứ ba
22/1/13
Thứ tư
23/1/13
Thứ năm
24/1/13
Thứ sáu
25/1/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
KNTVPL
1.4. Viết thư tư vấn và đưa ra ý
kiến pháp lý (Lý thuyết)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS 01)
4.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
Tối
KNTVPL
1.5. Viết thư tư vấn và đưa ra ý
kiến pháp lý (Tình huống)
GV: …………………..
Tối
KNTVPL
2.2. Tư vấn về quản lý nội bộ
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
DÂN SỰ
2.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
011)
GV: ……………………
Lớp B học HT B3
7. Tọa đàm về luật sư và nghề luật sư
(Song giảng)
GV: ThS. Nguyễn Trường Thiệp
LS. Phạm Thị Ngọt
DÂN SỰ
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
2.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 03)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS 01)
4.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
HÌNH SỰ
3.2 Tình huống: (HS 08)
- Kỹ năng trao đổi với khách hàng
khi nhận bào chữa, bảo vệ;
- Kỹ năng tham gia các hoạt động
điều tra
GV: ……………………
KNTVPL
1.4. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến
pháp lý (Lý thuyết)
GV: …………………..
Lớp C học HT B5
HÌNH SỰ
3.2 Tình huống: (HS 08)
- Kỹ năng trao đổi với khách hàng khi
nhận bào chữa, bảo vệ;
- Kỹ năng tham gia các hoạt động
điều tra
GV: ……………………
KNTVPL
2.1. Tư vấn thành lập, tổ chức lại,
giải thể và phá sản doanh nghiệp
(Lý thuyết)
GV: …………………..
KNTVPL
2.1. Tư vấn thành lập, tổ chức lại,
giải thể và phá sản doanh nghiệp (Lý
thuyết)
GV: …………………..
DÂN SỰ
4. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
4. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
3.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự
(HSDS 04)
GV: ……………………
DÂN SỰ
3.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân
sự (HSDS 04)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
4.2 Tình huống:
- Nghiên cứu cáo trạng, kết luận điều
tra, tài liệu về thủ tục tố tụng
- Nghiên cứu các tài liệu khác (HS
01)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
4.2 Tình huống:
- Nghiên cứu cáo trạng, kết luận điều
tra, tài liệu về thủ tục tố tụng
- Nghiên cứu các tài liệu khác (HS
01)
GV: ……………………
KNTVPL
1.5. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến
pháp lý (Tình huống)
GV: …………………..
Thi học phần (Kỳ thi chính): Luật sư, nghề luật sư và kỹ năng chung
Thời gian thi: tối từ 18h00'
5. Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm
giữ, bị can, bị cáo, người bị hại và
trao đổi với cơ quan tiến hành tố
tụng (HS 03, 07) (Song giảng)
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
5. Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm
giữ, bị can, bị cáo, người bị hại và
trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng
(HS 03, 07) (Song giảng)
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 7 : Từ ngày 28/1/13 đến ngày 1/2/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
28/1/13
Thứ ba
29/1/13
Thứ tư
30/1/13
Thứ năm
31/1/13
Thứ sáu
1/2/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
Lớp C học HT B5
DÂN SỰ
5.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.3 Tình huống 2: Kỹ năng trao đổi,
đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng
và soạn thảo văn bản kiến nghị (HS
07)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa,
bảo vệ (HS 01, 02)
6.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.4. Tình huống 3: Thực hành soạn
thảo văn bản kiến nghị (HS 03)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 01)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6.2 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (HS
01)
GV: ……………………
Tối
Tối
DÂN SỰ
5.2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 01)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
KNTVPL
2.3. Tư vấn về sử dụng lao động
trong doanh nghiệp (Lý thuyết +
Tình huống)
GV: …………………..
DÂN SỰ
5. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của đương sự tại
phiên tòa
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
5. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của đương sự tại
phiên tòa
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
Lớp B học HT B3
DÂN SỰ
5.3. Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân
sự (Hồ sơ DS 05)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.3. Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân
sự (Hồ sơ DS 05)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.4. Tình huống 3: Thực hành soạn
thảo văn bản kiến nghị (HS 03)
GV: ……………………
KNTVPL
2.4.Tư vấn về vốn, tài chính trong
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.5. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết)
GV: …………………..
KNTVPL
2.5. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
5.2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp xúc,
trao đổi với người bị tạm giữ, bị can,
bị cáo, người bị hại (HS 03, 07)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp xúc,
trao đổi với người bị tạm giữ, bị can,
bị cáo, người bị hại (HS 03, 07)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa,
bảo vệ (HS 01, 02)
6.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
KNTVPL
2.4.Tư vấn về vốn, tài chính trong
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.6. Tư vấn về đầu tư (Tình huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.3. Tư vấn về sử dụng lao động
trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.2. Tư vấn về quản lý nội bộ doanh
nghiệp (Lý thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
6.2 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (HS
01)
GV: ……………………
KNTVPL
2.6. Tư vấn về đầu tư (Tình huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.7. Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
5.3 Tình huống 2: Kỹ năng trao đổi,
đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng
và soạn thảo văn bản kiến nghị (HS
07)
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 8 : Từ ngày 4/2/13 đến ngày 8/2/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
4/2/13
Thứ ba
5/2/13
Thứ tư
6/2/13
Thứ năm
7/2/13
Thứ sáu
8/2/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
HÌNH SỰ
6.3 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (tiếp)
HS 02
GV: ……………………
HÌNH SỰ
7. Đối thoại lần 1 (bài 1,2,3,4, 5, 6)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6.3 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (tiếp)
HS 02
GV: ……………………
KNTVPL
2.8. Thực hành diễn tập tổ chức cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông
GV: …………………..
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013
Lớp C học HT B5
KNTVPL
3. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2)
(Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
6. Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các
bài 1, 2, 3, 4, 5)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
7. Đối thoại lần 1 (bài 1,2,3,4, 5, 6)
GV: ……………………
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013
Tối NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013
Tối
KNTVPL
2.7. Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
DÂN SỰ
7. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm
7.1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
6. Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các
bài 1, 2, 3, 4, 5)
GV: ……………………
Lớp B học HT B3
DÂN SỰ
7. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm
7.1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
KNTVPL
2.8. Thực hành diễn tập tổ chức
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
GV: …………………..
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 9 : Từ ngày 11/2/13 đến ngày 15/2/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
11/2/13
Thứ ba
12/2/13
Thứ tư
13/2/13
Thứ năm
14/2/13
Thứ sáu
15/2/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013
Lớp C học HT B5
Tối
Lớp B học HT B3
NHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013
Tối
Tối
Tối
Tối
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 10 : Từ ngày 18/2/13 đến ngày 22/2/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
18/2/13
Thứ ba
19/2/13
Thứ tư
20/2/13
Thứ năm
21/2/13
Thứ sáu
22/2/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
HÌNH SỰ
9.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng
tham gia giai đoạn phúc thẩm, giám
đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và kỹ năng tham gia phần thủ tục bắt
đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
Lớp C học HT B5 Lớp B học HT B3
DÂN SỰ
7.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự
(Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra
GV: ……………………
KNTVPL
3. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2)
(Song giảng)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (HS 02)
8.1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư
tại phiên tòa sơ thẩm (Song giảng)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (HS 02)
8.1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư tại
phiên tòa sơ thẩm (Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
8. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm,
tái thẩm
GV: ……………………
KNTVPL
4.2. Soạn thảo hợp đồng (Lý thuyết)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
DÂN SỰ
8. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm,
tái thẩm
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần xét hỏi, tranh
luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
4. Kỹ năng tư vấn về đàm phán, ký
kết, soạn thảo và giải quyết tranh
chấp hợp đồng
4.1. Thương lượng, đàm phán và ký
kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình
huống)
GV: …………………..
DÂN SỰ
7.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần xét hỏi, tranh
luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và kỹ năng tham gia phần thủ tục bắt
đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
KNTVPL
4.3. Giải quyết tranh chấp kinh
doanh thương mại bằng phương
thức thương lượng, hòa giải
GV: …………………..
4. Kỹ năng tư vấn về đàm phán, ký
kết, soạn thảo và giải quyết tranh
chấp hợp đồng
4.1. Thương lượng, đàm phán và ký
kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
4.2. Soạn thảo hợp đồng (Lý
thuyết)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân
sự (Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
DÂN SỰ
9. Kỹ năng tham gia giải quyết việc
dân sự
(Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ Dân
sự 01)
GV: ……………………
Tối
Tối
KNTVPL
4.4. Giải quyết tranh chấp kinh
doanh thương mại bằng bằng trọng
tài
GV: …………………..
DÂN SỰ
12.1 Diễn án lần 1 - Vụ án dân sự
(Hồ sơ DS 06)
GV: ……………………
9. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm,
tái thẩm
9.1. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư
khi tham gia giai đoạn phúc thẩm,
giám đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
9. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm,
tái thẩm
9.1. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư
khi tham gia giai đoạn phúc thẩm,
giám đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
KNTVPL
4.4. Giải quyết tranh chấp kinh doanh
thương mại bằng bằng trọng tài
GV: …………………..
HÌNH SỰ
9.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng
tham gia giai đoạn phúc thẩm, giám
đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
KNTVPL
5. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song
giảng)
GV: …………………..
KNTVPL
4.3. Giải quyết tranh chấp kinh doanh
thương mại bằng phương thức
thương lượng, hòa giải
GV: …………………..
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 11 : Từ ngày 25/2/13 đến ngày 1/3/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
25/2/13
Thứ ba
26/2/13
Thứ tư
27/2/13
Thứ năm
28/2/13
Thứ sáu
1/3/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
HÌNH SỰ
16.1 Diễn án lần 1 (HS 06)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
1. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành
chính
1.1.Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
1. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành
chính
1.1.Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
12. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về các tội xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
2. Kỹ năng trao đổi, tiếp xúc khách
hàng, đánh giá điều kiện khởi kiện,
chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án
hành chính (Song giảng)
2.1. Lý thuyết kỹ năng.
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
1.2. Tình huống: (Hồ sơ số 1)
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
11. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về người chưa thành niên
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
10. Đối thoại lần 2 (bài 8, 9) (Song
giảng)
GV: ……………………
Lớp C học HT B5
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tư vấn pháp luật,
đại diện ngoài tố tụng
Thời gian: Tối từ 18h00'
HÌNH SỰ
11. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về người chưa thành niên
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
DÂN SỰ
11. Đối thoại lần 2 (Các bài 7, 8, 9,
10) (Song giảng)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
16.1 Diễn án lần 1 (HS 06)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
13. Kỹ năng của luật sư trong các vụ
án tham nhũng
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
DÂN SỰ
9. Kỹ năng tham gia giải quyết việc
dân sự
(Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ
Dân sự 01)
GV: ……………………
DÂN SỰ
10. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án dân sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
12.2 Diễn án lần 2 - Vụ án KD
thương mại (HSKDTM: 010)
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
DÂN SỰ
12.2 Diễn án lần 2 - Vụ án KD
thương mại (HSKDTM: 010)
GV: ……………………
DÂN SỰ
12.1 Diễn án lần 1 - Vụ án dân sự
(Hồ sơ DS 06)
GV: ……………………
Tối
Thi học phần (Kỳ thi phụ): Luật sư, nghề luật sư và kỹ năng chung
Thời gian: Tối tư 18h00'
Tối
Lớp B học HT B3
DÂN SỰ
10. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án dân sự
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
1.2. Tình huống: (Hồ sơ số 1)
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
10. Đối thoại lần 2 (bài 8, 9) (Song
giảng)
GV: ……………………
KNTVPL
5. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song
giảng)
GV: …………………..
DÂN SỰ
11. Đối thoại lần 2 (Các bài 7, 8, 9,
10) (Song giảng)
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 12 : Từ ngày 4/3/13 đến ngày 8/3/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
4/3/13
Thứ ba
5/3/13
Thứ tư
6/3/13
Thứ năm
7/3/13
Thứ sáu
8/3/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
HÀNH CHÍNH
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ - HS 3
(Lý thuyết+tình huống)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ
4.1. Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
4.2. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ sơ
vụ án hành chính HS10
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
2. Kỹ năng trao đổi, tiếp xúc khách
hàng, đánh giá điều kiện khởi kiện,
chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành
chính (Song giảng)
2.1. Lý thuyết kỹ năng.
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
2.2. Tình huống: (Hồ sơ số 2)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
4.2. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ
sơ vụ án hành chính HS10
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ - HS
3
(Lý thuyết+tình huống)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
4.3. Tình huống 2: Chuẩn bị bản
luận cứ bảo vệ HS 8
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ
4.1. Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
KNTVPL
1.3. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết +
Tình huống)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
16.2 Diễn án lần 2 (HS 04)
GV: ……………………
Chuyên đề dự phòng
HÌNH SỰ
16.3 Diễn án lần 3 (HS 05)
GV: ……………………
KNTVPL
1.2. Tiếp xúc với khách hàng, nhận
định, đánh giá bước đầu về yêu cầu
tư vấn của khách hàng, thỏa thuận
hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý thuyết
+ Tình huống)
GV: …………………..
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải
quyết các vụ việc dân sự
HÀNH CHÍNH
2.2. Tình huống: (Hồ sơ số 2)
GV: ………………………..
Chuyên đề dự phòng
HÌNH SỰ
14. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án hình sự
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
16.2 Diễn án lần 2 (HS 04)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
16.3 Diễn án lần 3 (HS 05)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
13. Kỹ năng của luật sư trong các vụ
án tham nhũng
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
14. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án hình sự
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
Lớp B học HT B3
KNTVPL
Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật
1.1. Lý thuyết
GV: …………………..
HÌNH SỰ
12. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về các tội xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
Lớp C học HT B5
KNTVPL
1.3. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết +
Tình huống)
GV: …………………..
DÂN SỰ
12.3 Diễn án lần 3 - Vụ án lao động
(Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
Tối
Tối
DÂN SỰ
12.3 Diễn án lần 3 - Vụ án lao động
(Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
KNTVPL
Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật
1.1. Lý thuyết
GV: …………………..
KNTVPL
1.2. Tiếp xúc với khách hàng, nhận
định, đánh giá bước đầu về yêu cầu
tư vấn của khách hàng, thỏa thuận
hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý thuyết
+ Tình huống)
GV: …………………..
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 13 : Từ ngày 11/3/13 đến ngày 15/3/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
11/3/13
Thứ ba
12/3/13
Thứ tư
13/3/13
Thứ năm
14/3/13
Thứ sáu
15/3/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
HÀNH CHÍNH
6.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và thực hành kỹ năng tham gia thủ
tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ
sơ số 05)
GV: ………………………..
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải
quyết các vụ án hình sự
Lớp C học HT B5
HÀNH CHÍNH
9.1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ sơ
5)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
7. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc
thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
6.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần hỏi và tranh
luận tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số
10)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
4.3. Tình huống 2: Chuẩn bị bản luận
cứ bảo vệ HS 8
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
6. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (Song giảng)
6.1Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
KNTVPL
1.5. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến
pháp lý (Tình huống)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
6.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và thực hành kỹ năng tham gia thủ
tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ
sơ số 05)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
6. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (Song giảng)
6.1Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
KNTVPL
1.4. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến
pháp lý (Lý thuyết)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
6.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần hỏi và tranh luận
tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 10)
GV: ………………………..
DÂN SỰ
2.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân
sự (HSDS 02)
GV: ……………………
DÂN SỰ
2. Kỹ năng trao đổi với khách hàng
và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân
sự
2.1. Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
1. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
2.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự
(HSDS 02)
GV: ……………………
DÂN SỰ
1. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
2. Kỹ năng trao đổi với khách hàng
và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án
dân sự
2.1. Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
KNTVPL
1.4. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến
pháp lý (Lý thuyết)
GV: …………………..
KNTVPL
2.1. Tư vấn thành lập, tổ chức lại,
giải thể và phá sản doanh nghiệp (Lý
thuyết)
GV: …………………..
KNTVPL
1.5. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến
pháp lý (Tình huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.1. Tư vấn thành lập, tổ chức lại,
giải thể và phá sản doanh nghiệp (Lý
thuyết)
GV: …………………..
KNTVPL
2.3. Tư vấn về sử dụng lao động
trong doanh nghiệp (Lý thuyết +
Tình huống)
GV: …………………..
DÂN SỰ
2.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
011)
GV: ……………………
DÂN SỰ
2.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
011)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
9.1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ
sơ 5)
GV: …………………..
KNTVPL
2.2. Tư vấn về quản lý nội bộ doanh
nghiệp (Lý thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
Lớp B học HT B3
Tối
Tối
Tối
Tối
KNTVPL
2.3. Tư vấn về sử dụng lao động
trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
Tối
KNTVPL
2.2. Tư vấn về quản lý nội bộ doanh
nghiệp (Lý thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 14 : Từ ngày 18/3/13 đến ngày 22/3/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
18/3/13
Thứ ba
19/3/13
Thứ tư
20/3/13
Thứ năm
21/3/13
Thứ sáu
22/3/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
HÀNH CHÍNH
8. Đối thoại
GV: …………………..
DÂN SỰ
5. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của đương sự tại
phiên tòa
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
2.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 03)
GV: ……………………
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tư vấn pháp luật,
đại diện ngoài tố tụng
Thời gian: Tối từ 18h00'
HÀNH CHÍNH
8. Đối thoại
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
7. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc
thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.6. Tư vấn về đầu tư (Tình huống)
GV: …………………..
Lớp B học HT B3
KNTVPL
2.5. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết)
GV: …………………..
KNTVPL
2.7. Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.4.Tư vấn về vốn, tài chính trong
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.5. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết)
GV: …………………..
DÂN SỰ
2.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 03)
GV: ……………………
DÂN SỰ
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
4. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
3.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự
(HSDS 04)
GV: ……………………
DÂN SỰ
4. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự
GV: ……………………
Lớp C học HT B5
HÀNH CHÍNH
9.2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ
sơ 8)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
9.2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ sơ
8)
GV: …………………..
DÂN SỰ
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
3.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân
sự (HSDS 04)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của đương sự tại
phiên tòa
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
Tối
Tối
KNTVPL
2.4.Tư vấn về vốn, tài chính trong
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
2. Phương pháp định tội danh
GV: ……………………
HÌNH SỰ
1. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
GV: ……………………
HÌNH SỰ
1. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
GV: ……………………
KNTVPL
2.7. Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.6. Tư vấn về đầu tư (Tình huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.8. Thực hành diễn tập tổ chức cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông
GV: …………………..
KNTVPL
2.8. Thực hành diễn tập tổ chức cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông
GV: …………………..
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 15 : Từ ngày 25/3/13 đến ngày 29/3/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
25/3/13
Thứ ba
26/3/13
Thứ tư
27/3/13
Thứ năm
28/3/13
Thứ sáu
29/3/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
Lớp B học HT B3
KNTVPL
4.2. Soạn thảo hợp đồng (Lý thuyết)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.3. Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân
sự (Hồ sơ DS 05)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.3. Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân
sự (Hồ sơ DS 05)
GV: ……………………
KNTVPL
4.3. Giải quyết tranh chấp kinh doanh
thương mại bằng phương thức
thương lượng, hòa giải
GV: …………………..
DÂN SỰ
6. Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các
bài 1, 2, 3, 4, 5)
GV: ……………………
Lớp C học HT B5
HÌNH SỰ
3. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn khởi tố, điều tra và truy tố vụ án
hình sự (HS 08)
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
HÌNH SỰ
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS 01)
4.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
7. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm
7.1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 01)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 01)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết
các vụ việc dân sự
DÂN SỰ
5.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
Tối
Tối
HÌNH SỰ
3. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn khởi tố, điều tra và truy tố vụ
án hình sự (HS 08)
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
HÌNH SỰ
2. Phương pháp định tội danh
GV: ……………………
HÌNH SỰ
3.2 Tình huống: (HS 08)
- Kỹ năng trao đổi với khách hàng khi
nhận bào chữa, bảo vệ;
- Kỹ năng tham gia các hoạt động
điều tra
GV: ……………………
HÌNH SỰ
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS
01)
4.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
HÌNH SỰ
4.2 Tình huống:
- Nghiên cứu cáo trạng, kết luận
điều tra, tài liệu về thủ tục tố tụng
- Nghiên cứu các tài liệu khác (HS
01)
GV: ……………………
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải
quyết các vụ việc hành chính
Thời gian: Tối từ 18h00'
HÌNH SỰ
3.2 Tình huống: (HS 08)
- Kỹ năng trao đổi với khách hàng
khi nhận bào chữa, bảo vệ;
- Kỹ năng tham gia các hoạt động
điều tra
GV: ……………………
KNTVPL
4.2. Soạn thảo hợp đồng (Lý thuyết)
GV: ……………………
KNTVPL
4.3. Giải quyết tranh chấp kinh
doanh thương mại bằng phương thức
thương lượng, hòa giải
GV: …………………..
4. Kỹ năng tư vấn về đàm phán, ký
kết, soạn thảo và giải quyết tranh
chấp hợp đồng
4.1. Thương lượng, đàm phán và ký
kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
3. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2)
(Song giảng)
GV: ……………………
KNTVPL
3. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2)
(Song giảng)
GV: ……………………
4. Kỹ năng tư vấn về đàm phán, ký
kết, soạn thảo và giải quyết tranh
chấp hợp đồng
4.1. Thương lượng, đàm phán và ký
kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình
huống)
GV: …………………..
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 16 : Từ ngày 1/4/13 đến ngày 5/4/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
1/4/13
Thứ ba
2/4/13
Thứ tư
3/4/13
Thứ năm
4/4/13
Thứ sáu
5/4/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
HÌNH SỰ
4.2 Tình huống:
- Nghiên cứu cáo trạng, kết luận điều
tra, tài liệu về thủ tục tố tụng
- Nghiên cứu các tài liệu khác (HS
01)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.4. Tình huống 3: Thực hành soạn
thảo văn bản kiến nghị (HS 03)
GV: ……………………
Chuyên đề dự phòng
KNTVPL
4.4. Giải quyết tranh chấp kinh
doanh thương mại bằng bằng trọng
tài
GV: …………………..
KNTVPL
5. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song
giảng)
GV: …………………..
5. Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm
giữ, bị can, bị cáo, người bị hại và
trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng
(HS 03, 07) (Song giảng)
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
Lớp C học HT B5
DÂN SỰ
7.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân
sự (Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra
GV: ……………………
5. Kỹ năng tiếp xúc với người bị
tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại
và trao đổi với cơ quan tiến hành tố
tụng (HS 03, 07) (Song giảng)
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
6. Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các
bài 1, 2, 3, 4, 5)
GV: ……………………
DÂN SỰ
8. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm,
tái thẩm
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp xúc,
trao đổi với người bị tạm giữ, bị can,
bị cáo, người bị hại (HS 03, 07)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự
(Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra
GV: ……………………
DÂN SỰ
12.1 Diễn án lần 1 - Vụ án dân sự
(Hồ sơ DS 06)
GV: ……………………
DÂN SỰ
8. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm,
tái thẩm
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.3 Tình huống 2: Kỹ năng trao đổi,
đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng
và soạn thảo văn bản kiến nghị (HS
07)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tư vấn pháp luật,
đại diện ngoài tố tụng
DÂN SỰ
7.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm
7.1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
Tối
Lớp B học HT B3
Tối
Chuyên đề dự phòng
KNTVPL
5. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song
giảng)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
1. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành
chính
1.1.Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
KNTVPL
4.4. Giải quyết tranh chấp kinh doanh
thương mại bằng bằng trọng tài
GV: …………………..
HÌNH SỰ
5.4. Tình huống 3: Thực hành soạn
thảo văn bản kiến nghị (HS 03)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
1. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành
chính
1.1.Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
5.3 Tình huống 2: Kỹ năng trao
đổi, đề xuất với cơ quan tiến hành
tố tụng và soạn thảo văn bản kiến
nghị (HS 07)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa,
bảo vệ (HS 01, 02)
6.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp
xúc, trao đổi với người bị tạm giữ,
bị can, bị cáo, người bị hại (HS 03,
07)
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 17 : Từ ngày 8/4/13 đến ngày 12/4/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
8/4/13
Thứ ba
9/4/13
Thứ tư
10/4/13
Thứ năm
11/4/13
Thứ sáu
12/4/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết
các vụ án hình sự
DÂN SỰ
12.1 Diễn án lần 1 - Vụ án dân sự
(Hồ sơ DS 06)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6.3 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (tiếp)
HS 02
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
2. Kỹ năng trao đổi, tiếp xúc khách
hàng, đánh giá điều kiện khởi kiện,
chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành
chính (Song giảng)
2.1. Lý thuyết kỹ năng.
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
7. Đối thoại lần 1 (bài 1,2,3,4, 5, 6)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa,
bảo vệ (HS 01, 02)
6.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
11. Đối thoại lần 2 (Các bài 7, 8, 9,
10) (Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
10. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án dân sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
10. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án dân sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
9. Kỹ năng tham gia giải quyết việc
dân sự
(Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ Dân
sự 01)
GV: ……………………
DÂN SỰ
12.2 Diễn án lần 2 - Vụ án KD
thương mại (HSKDTM: 010)
GV: ……………………
DÂN SỰ
9. Kỹ năng tham gia giải quyết việc
dân sự
(Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ
Dân sự 01)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
2.2. Tình huống: (Hồ sơ số 2)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ - HS 3
(Lý thuyết+tình huống)
GV: ………………………..
DÂN SỰ
7.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
1.2. Tình huống: (Hồ sơ số 1)
GV: ………………………..
Lớp B học HT B3 Lớp C học HT B5
HÀNH CHÍNH
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ
4.1. Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
Tối
Tối
Tối
Tối
Tối
HÀNH CHÍNH
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ - HS 3
(Lý thuyết+tình huống)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
1.2. Tình huống: (Hồ sơ số 1)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
2.2. Tình huống: (Hồ sơ số 2)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
2. Kỹ năng trao đổi, tiếp xúc khách
hàng, đánh giá điều kiện khởi kiện,
chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành
chính (Song giảng)
2.1. Lý thuyết kỹ năng.
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
8. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (HS 02)
8.1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư
tại phiên tòa sơ thẩm (Song giảng)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và kỹ năng tham gia phần thủ tục
bắt đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
7. Đối thoại lần 1 (bài 1,2,3,4, 5, 6)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6.2 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (HS
01)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6.2 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (HS
01)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ
4.1. Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
8. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (HS 02)
8.1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư tại
phiên tòa sơ thẩm (Song giảng)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6.3 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (tiếp)
HS 02
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 18 : Từ ngày 15/4/13 đến ngày 19/4/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
15/4/13
Thứ ba
16/4/13
Thứ tư
17/4/13
Thứ năm
18/4/13
Thứ sáu
19/4/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
HÀNH CHÍNH
4.3. Tình huống 2: Chuẩn bị bản
luận cứ bảo vệ HS 8
GV: ………………………..
KNTVPL
Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật
1.1. Lý thuyết
GV: …………………..
Lớp C học HT B5
DÂN SỰ
12.3 Diễn án lần 3 - Vụ án lao động
(Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
DÂN SỰ
11. Đối thoại lần 2 (Các bài 7, 8, 9,
10) (Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
12.2 Diễn án lần 2 - Vụ án KD
thương mại (HSKDTM: 010)
GV: ……………………
KNTVPL
1.2. Tiếp xúc với khách hàng, nhận
định, đánh giá bước đầu về yêu cầu
tư vấn của khách hàng, thỏa thuận
hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý thuyết
+ Tình huống)
GV: …………………..
DÂN SỰ
12.3 Diễn án lần 3 - Vụ án lao động
(Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
KNTVPL
Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật
1.1. Lý thuyết
GV: …………………..
NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3
KNTVPL
1.3. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết +
Tình huống)
GV: …………………..
9. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm,
tái thẩm
9.1. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư
khi tham gia giai đoạn phúc thẩm,
giám đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
4.2. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ sơ vụ
án hành chính HS10
GV: ………………………..
Tối
Tối
Lớp B học HT B3
HÀNH CHÍNH
6.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần hỏi và tranh
luận tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số
10)
GV: ………………………..
Tối
HÀNH CHÍNH
6. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (Song giảng)
6.1Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
Tối
HÀNH CHÍNH
4.3. Tình huống 2: Chuẩn bị bản luận
cứ bảo vệ HS 8
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
6.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và thực hành kỹ năng tham gia thủ
tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ
sơ số 05)
GV: ………………………..
Tối
9. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc
thẩm, tái thẩm
9.1. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư
khi tham gia giai đoạn phúc thẩm,
giám đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần xét hỏi, tranh
luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và kỹ năng tham gia phần thủ tục bắt
đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
9.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng
tham gia giai đoạn phúc thẩm, giám
đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần xét hỏi, tranh
luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
4.2. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ sơ
vụ án hành chính HS10
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
6. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (Song giảng)
6.1Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết
các vụ việc hành chính
Thời gian: Tối từ 18h00'
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 19 : Từ ngày 22/4/13 đến ngày 26/4/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
22/4/13
Thứ ba
23/4/13
Thứ tư
24/4/13
Thứ năm
25/4/13
Thứ sáu
26/4/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
KNTVPL
1.4. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến
pháp lý (Lý thuyết)
GV: …………………..
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tư vấn pháp luật,
đại diện ngoài tố tụng
HÌNH SỰ
13. Kỹ năng của luật sư trong các vụ
án tham nhũng
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
KNTVPL
1.3. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết +
Tình huống)
GV: …………………..
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải
quyết các vụ việc dân sự
HÀNH CHÍNH
6.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và thực hành kỹ năng tham gia thủ
tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ
sơ số 05)
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
9.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng
tham gia giai đoạn phúc thẩm, giám
đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
Lớp C học HT B5 Lớp B học HT B3
KNTVPL
1.2. Tiếp xúc với khách hàng, nhận
định, đánh giá bước đầu về yêu cầu
tư vấn của khách hàng, thỏa thuận
hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý thuyết
+ Tình huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.1. Tư vấn thành lập, tổ chức lại,
giải thể và phá sản doanh nghiệp (Lý
thuyết)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
10. Đối thoại lần 2 (bài 8, 9) (Song
giảng)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
8. Đối thoại
GV: …………………..
KNTVPL
1.5. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến
pháp lý (Tình huống)
GV: …………………..
KNTVPL
1.4. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến
pháp lý (Lý thuyết)
GV: …………………..
KNTVPL
2.1. Tư vấn thành lập, tổ chức lại,
giải thể và phá sản doanh nghiệp (Lý
thuyết)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
8. Đối thoại
GV: …………………..
HÌNH SỰ
16.1 Diễn án lần 1 (HS 06)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
7. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc
thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
KNTVPL
1.5. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến
pháp lý (Tình huống)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
13. Kỹ năng của luật sư trong các
vụ án tham nhũng
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
11. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về người chưa thành niên
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
Tối
HÀNH CHÍNH
9.1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ sơ
5)
GV: …………………..
Tối
HÀNH CHÍNH
6.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần hỏi và tranh luận
tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 10)
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
11. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về người chưa thành niên
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
7. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc
thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
9.1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ sơ
5)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
12. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về các tội xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
10. Đối thoại lần 2 (bài 8, 9) (Song
giảng)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
16.1 Diễn án lần 1 (HS 06)
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 20 : Từ ngày 29/4/13 đến ngày 3/5/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
29/4/13
Thứ ba
30/4/13
Thứ tư
1/5/13
Thứ năm
2/5/13
Thứ sáu
3/5/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
Lớp C học HT B5
KNTVPL
2.2. Tư vấn về quản lý nội bộ doanh
nghiệp (Lý thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
12. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về các tội xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
NGHỈ LỄ 01/5
HÌNH SỰ
14. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án hình sự
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
KNTVPL
2.2. Tư vấn về quản lý nội bộ doanh
nghiệp (Lý thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.3. Tư vấn về sử dụng lao động
trong doanh nghiệp (Lý thuyết +
Tình huống)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
1. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
9.2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ sơ
8)
GV: …………………..
KNTVPL
2.3. Tư vấn về sử dụng lao động
trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
NGHỈ LỄ 30/4
HÀNH CHÍNH
9.2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ sơ
8)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
1. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
Tối
Tối
Lớp B học HT B3
HÌNH SỰ
14. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án hình sự
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
NGHỈ LỄ 30/4
HÌNH SỰ
16.2 Diễn án lần 2 (HS 04)
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 21 : Từ ngày 6/5/13 đến ngày 10/5/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
6/5/13
Thứ ba
7/5/13
Thứ tư
8/5/13
Thứ năm
9/5/13
Thứ sáu
10/5/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
KNTVPL
2.4.Tư vấn về vốn, tài chính trong
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS 01)
4.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
HÌNH SỰ
3. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn khởi tố, điều tra và truy tố vụ
án hình sự (HS 08)
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
HÌNH SỰ
2. Phương pháp định tội danh
GV: ……………………
HÌNH SỰ
3. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn khởi tố, điều tra và truy tố vụ án
hình sự (HS 08)
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
HÌNH SỰ
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS 01)
4.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
KNTVPL
2.6. Tư vấn về đầu tư (Tình huống)
GV: …………………..
DÂN SỰ
2. Kỹ năng trao đổi với khách hàng
và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân
sự
2.1. Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
Chuyên đề dự phòng
KNTVPL
2.7. Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.8. Thực hành diễn tập tổ chức cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông
GV: …………………..
KNTVPL
2.5. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết)
GV: …………………..
Lớp C học HT B5
KNTVPL
2.8. Thực hành diễn tập tổ chức cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông
GV: …………………..
KNTVPL
2.7. Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.5. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết)
GV: …………………..
Tối
Tối
Tối
Tối
HÌNH SỰ
2. Phương pháp định tội danh
GV: ……………………
HÌNH SỰ
16.3 Diễn án lần 3 (HS 05)
GV: ……………………
KNTVPL
2.4.Tư vấn về vốn, tài chính trong
doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
2.6. Tư vấn về đầu tư (Tình huống)
GV: …………………..
HÌNH SỰ
3.2 Tình huống: (HS 08)
- Kỹ năng trao đổi với khách hàng khi
nhận bào chữa, bảo vệ;
- Kỹ năng tham gia các hoạt động
điều tra
GV: ……………………
Tối
HÌNH SỰ
3.2 Tình huống: (HS 08)
- Kỹ năng trao đổi với khách hàng
khi nhận bào chữa, bảo vệ;
- Kỹ năng tham gia các hoạt động
điều tra
GV: ……………………
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải
quyết các vụ việc hành chính
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải
quyết các vụ án hình sự
Thời gian: Tối từ 18h00'
HÌNH SỰ
16.3 Diễn án lần 3 (HS 05)
GV: ……………………
DÂN SỰ
1. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân
sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
2. Kỹ năng trao đổi với khách hàng
và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án
dân sự
2.1. Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
1. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân sự
GV: ……………………
Lớp B học HT B3
HÌNH SỰ
16.2 Diễn án lần 2 (HS 04)
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 22 : Từ ngày 13/5/13 đến ngày 17/5/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
13/5/13
Thứ ba
14/5/13
Thứ tư
15/5/13
Thứ năm
16/5/13
Thứ sáu
17/5/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết
các vụ việc dân sự
5. Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm
giữ, bị can, bị cáo, người bị hại và
trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng
(HS 03, 07) (Song giảng)
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
HÌNH SỰ
4.2 Tình huống:
- Nghiên cứu cáo trạng, kết luận điều
tra, tài liệu về thủ tục tố tụng
- Nghiên cứu các tài liệu khác (HS
01)
GV: ……………………
DÂN SỰ
2.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự
(HSDS 02)
GV: ……………………
DÂN SỰ
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
2.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
011)
GV: ……………………
DÂN SỰ
3.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự
(HSDS 04)
GV: ……………………
DÂN SỰ
2.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 03)
GV: ……………………
4. Kỹ năng tư vấn về đàm phán, ký
kết, soạn thảo và giải quyết tranh
chấp hợp đồng
4.1. Thương lượng, đàm phán và ký
kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình
huống)
GV: …………………..
Lớp C học HT B5
4. Kỹ năng tư vấn về đàm phán, ký
kết, soạn thảo và giải quyết tranh
chấp hợp đồng
4.1. Thương lượng, đàm phán và ký
kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình
huống)
GV: …………………..
KNTVPL
4.2. Soạn thảo hợp đồng (Lý thuyết)
GV: ……………………
KNTVPL
4.2. Soạn thảo hợp đồng (Lý thuyết)
GV: ……………………
KNTVPL
4.3. Giải quyết tranh chấp kinh doanh
thương mại bằng phương thức
thương lượng, hòa giải
GV: …………………..
KNTVPL
3. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2)
(Song giảng)
GV: ……………………
KNTVPL
4.3. Giải quyết tranh chấp kinh
doanh thương mại bằng phương thức
thương lượng, hòa giải
GV: …………………..
Tối
HÌNH SỰ
5.3 Tình huống 2: Kỹ năng trao đổi,
đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng
và soạn thảo văn bản kiến nghị (HS
07)
GV: ……………………
Tối
Tối
Tối
Tối
HÌNH SỰ
5.2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp xúc,
trao đổi với người bị tạm giữ, bị can,
bị cáo, người bị hại (HS 03, 07)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
4.2 Tình huống:
- Nghiên cứu cáo trạng, kết luận điều
tra, tài liệu về thủ tục tố tụng
- Nghiên cứu các tài liệu khác (HS
01)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.3 Tình huống 2: Kỹ năng trao đổi,
đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng
và soạn thảo văn bản kiến nghị (HS
07)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.4. Tình huống 3: Thực hành soạn
thảo văn bản kiến nghị (HS 03)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.4. Tình huống 3: Thực hành soạn
thảo văn bản kiến nghị (HS 03)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
5.2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp xúc,
trao đổi với người bị tạm giữ, bị can,
bị cáo, người bị hại (HS 03, 07)
GV: ……………………
5. Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm
giữ, bị can, bị cáo, người bị hại và
trao đổi với cơ quan tiến hành tố
tụng (HS 03, 07) (Song giảng)
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
2.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân
sự (HSDS 02)
GV: ……………………
DÂN SỰ
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ
3.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
KNTVPL
3. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2)
(Song giảng)
GV: ……………………
Lớp B học HT B3
DÂN SỰ
2.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
011)
GV: ……………………
DÂN SỰ
3.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân
sự (HSDS 04)
GV: ……………………
DÂN SỰ
2.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 03)
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 23 : Từ ngày 20/5/13 đến ngày 24/5/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
20/5/13
Thứ ba
21/5/13
Thứ tư
22/5/13
Thứ năm
23/5/13
Thứ sáu
24/5/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
DÂN SỰ
5.2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.3. Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân
sự (Hồ sơ DS 05)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của đương sự tại
phiên tòa
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
4. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
1.2. Tình huống: (Hồ sơ số 1)
GV: ………………………..
KNTVPL
4.4. Giải quyết tranh chấp kinh doanh
thương mại bằng bằng trọng tài
GV: …………………..
KNTVPL
4.4. Giải quyết tranh chấp kinh
doanh thương mại bằng bằng trọng
tài
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
1.2. Tình huống: (Hồ sơ số 1)
GV: ………………………..
KNTVPL
5. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song
giảng)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
1. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành
chính
1.1.Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
KNTVPL
5. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song
giảng)
GV: …………………..
Tối
Tối
Tối
Tối
Tối
HÌNH SỰ
8. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (HS 02)
8.1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư tại
phiên tòa sơ thẩm (Song giảng)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
7. Đối thoại lần 1 (bài 1,2,3,4, 5, 6)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6.2 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (HS
01)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (HS 02)
8.1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư
tại phiên tòa sơ thẩm (Song giảng)
GV: ……………………
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tư vấn pháp luật,
đại diện ngoài tố tụng
HÀNH CHÍNH
1. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành
chính
1.1.Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
6.3 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (tiếp)
HS 02
GV: ……………………
Lớp B học HT B3
HÌNH SỰ
6. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa,
bảo vệ (HS 01, 02)
6.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
Lớp C học HT B5
HÌNH SỰ
6.2 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (HS
01)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
7. Đối thoại lần 1 (bài 1,2,3,4, 5, 6)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6.3 Tình huống: Thực hành việc
chuẩn bị bài bào chữa, bảo vệ (tiếp)
HS 02
GV: ……………………
HÌNH SỰ
6. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa,
bảo vệ (HS 01, 02)
6.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
4. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
5. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của đương sự tại
phiên tòa
5.1 Lý thuyết kỹ năng
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.3. Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân
sự (Hồ sơ DS 05)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 24 : Từ ngày 27/5/13 đến ngày 31/5/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
27/5/13
Thứ ba
28/5/13
Thứ tư
29/5/13
Thứ năm
30/5/13
Thứ sáu
31/5/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
HÀNH CHÍNH
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ
4.1. Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
Lớp C học HT B5
HÀNH CHÍNH
4.2. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ sơ
vụ án hành chính HS10
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
4.2. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ sơ
vụ án hành chính HS10
GV: ………………………..
DÂN SỰ
6. Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các
bài 1, 2, 3, 4, 5)
GV: ……………………
DÂN SỰ
5.5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 01)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
2.2. Tình huống: (Hồ sơ số 2)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
2. Kỹ năng trao đổi, tiếp xúc khách
hàng, đánh giá điều kiện khởi kiện,
chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành
chính (Song giảng)
2.1. Lý thuyết kỹ năng.
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
2. Kỹ năng trao đổi, tiếp xúc khách hàng,
đánh giá điều kiện khởi kiện, chuẩn bị hồ
sơ khởi kiện vụ án hành chính (Song
giảng)
2.1. Lý thuyết kỹ năng.
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
2.2. Tình huống: (Hồ sơ số 2)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ - HS 3
(Lý thuyết+tình huống)
GV: ………………………..
Tối
Tối
Tối
Tối
HÌNH SỰ
9.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng
tham gia giai đoạn phúc thẩm, giám
đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
Tối
HÌNH SỰ
8.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và kỹ năng tham gia phần thủ tục bắt
đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và kỹ năng tham gia phần thủ tục bắt
đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
9.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng
tham gia giai đoạn phúc thẩm, giám
đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
8.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần xét hỏi, tranh
luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
9. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm,
tái thẩm
9.1. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư
khi tham gia giai đoạn phúc thẩm,
giám đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết
các vụ việc hành chính
HÀNH CHÍNH
4. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và
chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ
4.1. Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
8.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần xét hỏi, tranh
luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02)
GV: ……………………
9. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm,
tái thẩm
9.1. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư
khi tham gia giai đoạn phúc thẩm,
giám đốc thẩm, tái thẩm (HS 02)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
3. Kỹ năng thu thập, nghiên cứu,
đánh giá và sử dụng chứng cứ - HS 3
(Lý thuyết+tình huống)
GV: ………………………..
Lớp B học HT B3
DÂN SỰ
7. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm
7.1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
6. Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các
bài 1, 2, 3, 4, 5)
GV: ……………………
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết
các vụ án hình sự
Thời gian: Tối từ 18h00'
DÂN SỰ
5.5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 01)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm
7.1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân
sự (Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự
(Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 25 : Từ ngày 3/6/13 đến ngày 7/6/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
3/6/13
Thứ ba
4/6/13
Thứ tư
5/6/13
Thứ năm
6/6/13
Thứ sáu
7/6/13
Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
HÌNH SỰ
13. Kỹ năng của luật sư trong các vụ
án tham nhũng
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
13. Kỹ năng của luật sư trong các vụ
án tham nhũng
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
6.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và thực hành kỹ năng tham gia thủ
tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ
sơ số 05)
GV: ………………………..
DÂN SỰ
12.1 Diễn án lần 1 - Vụ án dân sự
(Hồ sơ DS 06)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
6.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần hỏi và tranh
luận tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số
10)
GV: ………………………..
Lớp C học HT B5
HÀNH CHÍNH
6. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (Song giảng)
6.1Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
6. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ
thẩm (Song giảng)
6.1Lý thuyết kỹ năng
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
7. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc
thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
6.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ
năng tham gia phần hỏi và tranh luận
tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 10)
GV: ………………………..
HÌNH SỰ
16.1 Diễn án lần 1 (HS 06)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
14. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án hình sự
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
Tối
HÌNH SỰ
12. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về các tội xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
Tối
HÌNH SỰ
16.1 Diễn án lần 1 (HS 06)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
7. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc
thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
6.2 Tình huống 1: Thực hành công
việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa
và thực hành kỹ năng tham gia thủ
tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ
sơ số 05)
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
4.3. Tình huống 2: Chuẩn bị bản luận
cứ bảo vệ HS 8
GV: ………………………..
HÀNH CHÍNH
4.3. Tình huống 2: Chuẩn bị bản
luận cứ bảo vệ HS 8
GV: ………………………..
Tối
Tối
Tối
HÌNH SỰ
11. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về người chưa thành niên
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
10. Đối thoại lần 2 (bài 8, 9) (Song
giảng)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
11. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về người chưa thành niên
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
Lớp B học HT B3
HÌNH SỰ
10. Đối thoại lần 2 (bài 8, 9) (Song
giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
9. Kỹ năng tham gia giải quyết việc
dân sự
(Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ
Dân sự 01)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
DÂN SỰ
8. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm,
tái thẩm
GV: ……………………
DÂN SỰ
9. Kỹ năng tham gia giải quyết việc
dân sự
(Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ Dân
sự 01)
GV: ……………………
DÂN SỰ
12.1 Diễn án lần 1 - Vụ án dân sự
(Hồ sơ DS 06)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao
động (Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
DÂN SỰ
7.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh
doanh thương mại (Hồ sơ KDTM
010)
GV: ……………………
DÂN SỰ
8. Kỹ năng của luật sư khi tham gia
giai đoạn phúc thẩm, giám đốc
thẩm, tái thẩm
GV: ……………………
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 26 : Từ ngày 10/6/13 đến ngày 14/6/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
10/6/13
Thứ ba
11/6/13
Thứ tư
12/6/13
Thứ năm
13/6/13
Thứ sáu
14/6/13
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải
quyết các vụ án hình sự
Lớp B học HT B3
HÌNH SỰ
16.3 Diễn án lần 3 (HS 05)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
16.2 Diễn án lần 2 (HS 04)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
16.3 Diễn án lần 3 (HS 05)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
8. Đối thoại
GV: …………………..
DÂN SỰ
11. Đối thoại lần 2 (Các bài 7, 8, 9,
10) (Song giảng)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
9.1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ sơ
5)
GV: …………………..
DÂN SỰ
12.2 Diễn án lần 2 - Vụ án KD
thương mại (HSKDTM: 010)
GV: ……………………
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tư vấn pháp luật,
đại diện ngoài tố tụng
Lớp C học HT B5
HÌNH SỰ
12. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về các tội xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
16.2 Diễn án lần 2 (HS 04)
GV: ……………………
HÌNH SỰ
14. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án hình sự
(Lý thuyết + Tình huống)
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
8. Đối thoại
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
9.1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ sơ
5)
GV: …………………..
Tối
Tối
Tối
Tối
Tối
DÂN SỰ
11. Đối thoại lần 2 (Các bài 7, 8, 9,
10) (Song giảng)
GV: ……………………
DÂN SỰ
10. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án dân sự
GV: ……………………
HÀNH CHÍNH
9.2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ sơ
8)
GV: …………………..
HÀNH CHÍNH
9.2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ sơ
8)
GV: …………………..
DÂN SỰ
10. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn thi hành án dân sự
GV: ……………………
DÂN SỰ
12.2 Diễn án lần 2 - Vụ án KD
thương mại (HSKDTM: 010)
GV: ……………………
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải
quyết các vụ việc hành chính
DÂN SỰ
12.3 Diễn án lần 3 - Vụ án lao động
(Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
DÂN SỰ
12.3 Diễn án lần 3 - Vụ án lao động
(Hồ sơ LĐ 02)
GV: ……………………
Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải
quyết các vụ việc dân sự
Thời gian: Tối từ 18h00'
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 27 : Từ ngày 17/6/13 đến ngày 21/6/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
17/6/13
Thứ ba
18/6/13
Thứ tư
19/6/13
Thứ năm
20/6/13
Thứ sáu
21/6/13
Lớp C học HT B5 Lớp B học HT B3
Tối
Tối
Tối
Tối
Tối
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 28 : Từ ngày 24/6/13 đến ngày 28/6/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng)
Thứ hai
24/6/13
Thứ ba
25/6/13
Thứ tư
26/6/13
Thứ năm
27/6/13
Thứ sáu
28/6/13
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết
các vụ việc hành chính
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết
các vụ án hình sự
Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết
các vụ việc dân sự
Tối
Tối
Tối
Tối
Tối
Lớp B học HT B3 Lớp C học HT B5
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 29 : Từ ngày 1/7/13 đến ngày 5/7/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1
Thứ hai
1/7/13
Thứ ba
2/7/13
Thứ tư
3/7/13
Thứ năm
4/7/13
Thứ sáu
Chiều
5/7/13
Tối
Tối
Tối
Tối
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
Lớp B học HT B3
Tối
Lớp C học HT B5
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 30 : Từ ngày 8/7/13 đến ngày 12/7/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1
Thứ hai
8/7/13
Thứ ba
9/7/13
Thứ tư
10/7/13
Thứ năm
11/7/13
Thứ sáu
12/7/13
Tối
Tối
Tối
Tối
Tối
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
Lớp C học HT B5
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
Lớp B học HT B3
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 31 : Từ ngày 15/7/13 đến ngày 19/7/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1
Thứ hai
15/7/13
Thứ ba
16/7/13
Thứ tư
17/7/13
Thứ năm
18/7/13
Thứ sáu
19/7/13
Tối
Tối
NGHỈ HÈ
Chiều
Tối
Tối
Lớp B học HT B3
NGHỈ HÈ
Lớp C học HT B5
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 32 : Từ ngày 22/7/13 đến ngày 26/7/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1
Thứ hai
22/7/13
Thứ ba
23/7/13
Thứ tư
24/7/13
Thứ năm
25/7/13
Thứ sáu
Sáng
26/7/13
Chiều
Tối
Lớp B học HT B3
Sáng
Tối
Tối
Thi tốt nghiệp môn: Kỹ năng tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng
Lớp C học HT B5
HỢP HỘI ĐỒNG XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Thi tốt nghiệp môn: Kỹ năng tham gia giải quyết vụ việc Dân sự
Thi tốt nghiệp môn: Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án Hình sự
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 33 : Từ ngày 29/7/13 đến ngày 2/8/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1
Thứ hai
Sáng
29/7/13
Chiều
Thứ ba
Sáng
30/7/13
Chiều
Thứ tư
Sáng
31/7/13
Chiều
Thứ năm
Sáng
1/8/13
Chiều
Thứ sáu
Sáng
2/8/13
Chiều
CHẤM THI TỐT NGHIỆP
CHẤM THI TỐT NGHIỆP
CHẤM THI TỐT NGHIỆP
CHẤM THI TỐT NGHIỆP
Lớp B học HT B3 Lớp C học HT B5
CHẤM THI TỐT NGHIỆP
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20
Tuần thứ 34 : Từ ngày 5/8/13 đến ngày 9/8/13
Thời gian Ca Lớp A học HT B2 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1
Thứ hai
Sáng
5/8/13
Chiều
Thứ ba
Sáng
6/8/13
Chiều
Thứ tư
7/8/13
Thứ năm
Sáng
8/8/13
Chiều
Thứ sáu
Sáng
9/8/13
Chiều
Chiều
Bế giảng và công bố điểm thi tốt nghiệp
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP, IN CHỨNG CHỈ
HỌP HỘI ĐỒNG CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
CHẤM THI TỐT NGHIỆP
CHẤM THI TỐT NGHIỆP
Lớp B học HT B3 Lớp C học HT B5
TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20

Thời gian

Ca

Tuần thứ 2 Lớp A học HT B2

: Từ ngày Lớp B học HT B3

24/12/12 đến ngày Lớp C học HT B5

28/12/12 Lớp D học HT B4

Lớp E học HT E3
KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ LUẬT SƯ 1. Tổng quan về nghề luật sư GV: Phạm Liến

Lớp F học HT E1 (Học sáng)
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ LUẬT SƯ 1. Tổng quan về nghề luật sư GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp Thời gian học: Sáng từ 7h30'

Thứ hai 24/12/12

3. Kỹ năng viết của luật sư

Tối
GV: LS. Phạm Thị Ngọt

III. KỸ NĂNG CHUNG 1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư 1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của luật sư GV: LS Phạm Quốc Hưng

Học quy chế; Giới thiệu chương trình đào tạo GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến

2. Kỹ năng nói của luật sư GV: LS. Nguyễn Thúy Hường

Thứ ba 25/12/12

Tối

1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG 2. Pháp luật về luật sư và hành nghề 4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận sư. XỬ CỦA LUẬT SƯ luật sư của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết 1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của 1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và GV: LS. Phạm Thị Ngọt luật sư ứng xử của Luật sư (Song giảng) GV:ThS. Nguyễn Trường Thiệp GV: LS. Phạm Quốc Hưng GV: TS. Chu Hải Thanh

2. Kỹ năng nói của luật sư GV: LS. Nguyễn Thúy Hường

Học quy chế; Giới thiệu chương trình đào tạo GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến Thời gian học: Sáng từ 7h30'

Thứ tư 26/12/12

Tối

II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ XỬ CỦA LUẬT SƯ LUẬT SƯ 1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và 1. Tổng quan về nghề luật sư ứng xử của Luật sư (Song giảng) GV: TS. Chu Hải Thanh GV: Phạm Liến

2. Luật sư tham gia thực hiện Trợ giúp pháp lý GV: Nguyễn Minh Chánh

III. KỸ NĂNG CHUNG 1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư 4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận 1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết luật sư GV: LS. Phạm Thị Ngọt GV: LS Phạm Quốc Hưng

2. Kỹ năng nói của luật sư GV: TS. Nguyễn Văn Điệp Thời gian học: Sáng từ 7h30'

Thứ năm 27/12/12

Tối

III. KỸ NĂNG CHUNG I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ 2. Pháp luật về luật sư và hành nghề 1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư LUẬT SƯ 4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận 1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và luật sư 1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của 1. Tổng quan về nghề luật sư của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song giảng luật sư GV: LS. Phạm Thị Ngọt GV: TS. Chu Hải Thanh GV: Phạm Liến GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp GV: LS Phạm Quốc Hưng

2. Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư GV: Phạm Liến Thời gian học: Chiều từ 13h30'

Thứ sáu 28/12/12

6. Hướng dẫn diễn án

Tối
GV: ThS. Hoàng Ngô Văn

Học quy chế; Giới thiệu chương trình đào tạo GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến

2. Kỹ năng nói của luật sư GV: LS. Nguyễn Thúy Hường

III. KỸ NĂNG CHUNG 1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật 1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật 2. Pháp luật về luật sư và hành nghề sư. sư luật sư 1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của 1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của luật sư luật sư GV: Phạm Liến LS. Phạm Quốc Hưng GV: LS. Phạm Quốc Hưng Thời gian học: Sáng từ 7h30'

Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM

LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->