P. 1
20 Bai Tap Hinh Hoc Khong Gian Lop 11

20 Bai Tap Hinh Hoc Khong Gian Lop 11

|Views: 42|Likes:
Được xuất bản bởiToan Ngo

More info:

Published by: Toan Ngo on Feb 23, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

1

BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VỀ XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN Bài 1: Cho tứ diện ABCD.Hai điểm M ,N lần lượt nằm trên hai cạnh AB và AC sao cho
AM AN ≠ .Một mặt phẳng (P) thay đổi luôn luôn đi qua MN,cắt CD và BD lần lượt tại AB AC

E và F a)Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn luôn đi qua một điểm cố định b)Tìm quĩ tích giao điểm I của ME và NF c)Tìm quĩ tích giao điểm J của MF và NE Bài 2 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một hình bình hành tâm O.Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC.Gọi (P) là mặt phẳng qua 3 điểm M,N và B a) Tìm các giao tuyến (P) ∩ (SAB) và (P) ∩ (SBC) b)Tìm giao điểm I của đường thẳng SO với mặt phẳng (P) và giao điểm K của đường thẳng SD với mặt phẳng (P) c)Xác định các giao tuyến của mặt phẳng (P) với mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SDC) d)Xác định các giao điểm E, F của các đường thẳng DA,DC với (P). Chứng minh rằng E ,B ,F thẳng hàng Bài 3: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng .Trên các đoạn AC và BF lần lượt lấy các điểm M ,N sao cho: AM = kAC và BN = kBF (0 < k < 1) a)Giả sử k = 1/3 ;chứng minh rằng MN // DE b)Giả sử MN // DE, hãy tính k theo MN và DE ? Bài 4 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và SC a)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) b)Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN) c)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AMN) Bài 5 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi.Gọi M ,N ,E ,F lần lượt là trung điểm của các cạnh bên SA ,SB ,SC ,và SD a)Chứng minh rằng ME//AC , NF//BD b)Chứng minh rằng ba đường thẳng ME ,NF ,và SO(O là giao điểm của AC và BD) đồng qui c)Chứng minh rằng 4 điểm M,N,E,F đồng phẳng Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi I, J là hai điểm cố định trên SA và SC với SI > IA và SJ < JC. Một mặt phẳng (P) quay quanh IJ cắt SB tại M, SD tại N. a) CMR: IJ, MN và SO đồng qui (O =AC∩BD). Suy ra cách dựng điểm N khi biết M. b) AD cắt BC tại E, IN cắt MJ tại F. CMR: S, E, F thẳng hàng. c) IN cắt AD tại P, MJ cắt BC tại Q. CMR PQ luôn đi qua 1 điểm cố định khi (P) di động. Bài 7: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy là hình bình hành. Gọi C′ là trung điểm của SC, M là 1 điểm di động trên cạnh SA. Mặt phẳng (P) di động luôn đi qua C′ M và song song với BC. a) Chứng minh (P) luôn chứa một đường thẳng cố định. b) Xác định thiết diện mà (P) cắt h́nh chóp SABCD. Xác định vị trí điểm M để thiết diện là hình bình hành. c) Tìm tập hợp giao điểm của 2 cạnh đối của thiết diện khi M di động trên cạnh SA.

Bài 9: Cho tứ diện ABCD. SC. J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD. Mặt phẳng α qua M song song SI và AB lần lượt cắt BI. b) Tập hợp điểm M là đoạn EF với E. b) H́nh thang.Tìm giao điểm I của đường thẳng B’M với mặt phẳng α và chứng minh I là trung điểm của AD c)Chứng minh rằng nếu B’ và C’ theo thứ tự chạy trên Bx và Cy sao cho BB’ = 2CC’ thì mặt phẳng (AB’C’) luôn luôn cắt α theo một giao tuyến cố định d)Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC. SA tại N . cắt BC. SBC. BC sao cho luôn có: IA J B = . Điểm M thay đổi trên cạnh BC.ABCD có ABCD là nửa lục giác đều ABCD đáy lớn AB = 2a. SB. Tam giác SAB cân tại S và SI = 2a. Gọi O là trung điểm của BC. Lấy điểm S ở ngoài (P) sao cho SB = a và SB ⊥ OA. Mặt phẳng (Q) qua M và song song với SB và OA. H́nh b́nh hành khi M là trung điểm của SA. cho tam giác ABC vuông tại A.hai cạnh bên AD và BC cắt nhau tại I.Trong mặt phẳng β ta vẽ hai nửa đường thẳng Bx và Cy song song với nhau và nằm cùng một phía với α. ID J C a) CMR: IJ luôn song song với 1 mặt phẳng cố định. Hãy tính tỉ số và chứng minh rằng AD = 2AF Bài 12 Cho hình chóp S. J là hai điểm di động lần lượt trên các cạnh AD. a) Chứng minh MNPQ là hình thang vuông. b) Tìm tập hợp điểm M chia đoạn IJ theo tỉ số k cho trước. Trên Bx và Cy ta lấy B’ và C’ sao cho BB’ = 2CC’ a)Tìm giao điểm D của đường thẳng BC với mặt phẳng (AB’C’) và tìm giao tuyến của mặt phẳng (AB’C’) với mặt phẳng α b)Trên đoạn AC’ ta lấy điểm M sao cho AM = AC’. SA lần lượt tại N. Gọi M là 1 điểm trên cạnh AB.Q a)Tính góc giữa SI và AB b) MNPQ là hình gì ? c)Tính diện tích MNPQ theo a và x. B = 600. Tìm quĩ tích điểm K khi M chạy trên đoạn AI . Bài 11: Trong mặt phẳng α cho tam giác đều ABC. có đáy là hình thang với các đáy AD = a.P . F là các điểm chia AB. Đặt x = BM (0 < x < a). µ Bài 10: Trong mặt phẳng (P). P. mặt phẳng α qua M và song song với AB và SC a) Dựng giao tuyến (SAD)  (SBC) b) Dựng thiết diện của hình chóp với α c) Chứng minh rằng đoạn giao tuyến của α với (SAD) thì //SD Bài 13 Cho hình chóp S. b) Tìm độ dài đoạn giao tuyến của hai mặt phẳng (ADJ) và (BCI) giới hạn bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). Tìm x để diện tích lớn nhất. Gọi I. b) Tính diện tích hình thang đó. BC = b. đặt AM = x (0< x < 2a ). AB = a.2 HD: a) Đường thẳng qua C′ và song song với BC. c) Hai nửa đường thẳng.ABCD. Gọi I.Tìm x để diện tích ấy lớn nhất. Bài 8: Cho hình chóp S. a) Tìm đoạn giao tuyến của (ADJ) với mặt (SBC) và đoạn giao tuyến của (BCI) với mặt (SAD). HD: a) IJ song song với mp qua AB và song song CD.Cạnh AC cắt DE tại G. Q. CD theo tỉ số k. Trên đoạn AI ta lấy một điểm M. Gọi β là mặt phẳng cắt α theo giao tuyến BC. Khi đó MNPQ là hình gì d)Gọi K = MP  NQ.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn AB.

a) C/ minh MP có phương không đổi và MN luôn song song với 1 mặt phẳng cố định. CD và G là trung điểm của đoạn MN. N lần lượt cắt AD. a) Tìm giao điểm A′ của đường thẳng AG với mp(BCD). M và N là hai điểm di động lần uu u r ur u lượt trên Ax. H là giao điểm của CN với DM.ABCD. tìm tập hợp điểm I khi M. N di động. M′ . Tính thể tích khối chóp S.CDNM và khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và SC theo a. AB = BC = 2a. a) Xác định thiết diện của hình chóp với (P).BCNM và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SN theo a. N di động. b) Chứng minh: (DEF) // (MNN′ M′ ). By sao cho AM = BN. b) Gọi I là trung điểm của MN.BCNM. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600. mặt phẳng qua SM và song song với BC cắt AC tại N. Vẽ NP = BA . c) Chứng minh GA = 3GA′ . b) Qua M kẻ đường thẳng Mx song song với AA′ và Mx cắt (BCD) tại M′ . Gọi M. SA = 2a. A′ thẳng hàng và BM′ = M′ A′ = A′ N.uBy. c) Gọi I là trung điểm của MN. SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD. N′ . a) Chứng minh: (CBE) // (ADF). CMR I nằm trên 1 đường thẳng cố định khi M. Tính thể tích của khối chóp A. Một mặt phẳng (P) di động luôn song song với mp(SBD) và đi qua điểm I trên đoạn AC. đáy ABC là tam giác vuông tại B có AB = a. Bài15 Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở trong hai mặt phẳng khác nhau. BD = b. Gọi M. b) Tính diện tích thiết diện theo a. Bài 18: Đề thi đại học khối A năm 2011 ( 1 điểm) Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông cân tại B. b và x = AI. BC = a 3 . AF tại M′ . N lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A trên các cạnh SB và SC.ABC. N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB. Bài 19: ( Đề thi đại học khối A năm 2010 câu IV : 1 điểm) Cho hình chóp S. Gọi M.3 Bài14 Cho tứ diện ABCD. Bài 17: Cho hình chóp S. Bài 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Gọi M là trung điểm AB.. . Chứng minh B. Bài16 Cho hai nửa đường thẳng chéo nhau Ax. Tam giác SBD đều. Tính thể tích khối chóp S. N sao cho: AM = BN. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M. có đáy là hình bình hành tâm O với AC = a. Biết SH vuông góc với (ABCD) và SH = a 3 . Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M.

c) Tương tự : MF ⊂ (ABD) .4 Bài 1: Cho tứ diện ABCD.Hai điểm M . Mặt khác : (MNEF) ∩ (BCD) = EF.N lần lượt nằm trên hai cạnh AB và AC sao cho AM AN ≠ . Khi (P) ≡ (MND) thì E ≡ D ≡ F Mặt khác ( BDN) ∩ (CDM) = DH mà ME ⊂ (CDM) . Gọi H = BN ∩ CM cố định. J D F E I B M H C N K A . (P) ≡ (ABC) thì J ≡ Anên J ∉ [ AD ] Vậy quỹ tích điểm J là đường thẳng AD trừ đi khoảng AD. MN ⊂ (MNEF). MF ∩ NE = J a) Vì nên J thuộc đường thẳng AD hay quỹ tích điểm J là đường thẳng AD * Giới hạn quỹ tích : Khi (P) ≡ (MND) thì J ≡ D. BC ⊂ ( BCD) và K = MN ∩ BC nên K ∈ EF hay EF luôn đi qua điểm K cố định. NF ⊂ (BDN) nên I ∈ DH hay quỹ tích điểm I là đoạn thẳng DH. b) Khi (P) ≡ (ABC) thì B ≡ F.Một mặt phẳng (P) thay đổi luôn luôn đi qua MN. NE ⊂ (ADC) mà (ABD) ∩ (ADC) = AD. C ≡ E .cắt CD và BD lần AB AC lượt tại E và F a)Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn luôn đi qua một điểm cố định b)Tìm quĩ tích giao điểm I của ME và NF c)Tìm quĩ tích giao điểm J của MF và NE GIẢI: AM AN ≠ nên MN không song song với BC. AB AC Gọi K = MN ∩ BC cố định.

F thẳng hàng Giải: S a) Vì B. M ∈ ( MNB ) ∩ ( SAB ) nên ( MNB ) ∩ ( SAB ) = BM K N  Tương tự (: MNB ) ∩ ( SAB ) = BN I Vì M. . SC nên MN // AC Gọi I = MN ∩ SO D Suy ra : I là trung điểm của SO.Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Ta có : E SK = KH = HD 1 3 c) Từ kết quả câu b.DC với (P).ABCD có đáy là một hình bình hành tâm O. = nên AD không song song với MK.5 Bài 2 Cho hình chóp S. d) Vì SD 3 SA 2 Gọi E = AD ∩ MK thì ( P ) ∩ DA = E F hay Vậy (P) cắt SD tại K : SK = SD Tương tự : F = DC ∩ NK thì ( P ) ∩ DC = F nên ( P ) ∩ ( ABCD ) = EF mà B ∈ ( P ) ∩ ( ABCD ) Suy ra : B ∈ EF hay ba điểm B. C Vậy (P) cắt SO tại trung điểm của SO. Áp dụng t/c đường trung bình. Suy ra : ( P ) ∩ ( SAD ) = MK . O  Gọi K BI ∩ SD Vì O là trung điểm của BD B Từ O. E và F thẳng hàng. vẽ đường thẳng song A song với BI cắt SD tại H. ( P ) ∩ ( SDC ) = NK SK 1 SM 1 = . N lần lượt là trung điểm H M của SA.N và B a) Tìm các giao tuyến (P) ∩ (SAB) và (P) ∩ (SBC) b)Tìm giao điểm I của đường thẳng SO với mặt phẳng (P) và giao điểm K của đường thẳng SD với mặt phẳng (P) c)Xác định các giao tuyến của mặt phẳng (P) với mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SDC) d)Xác định các giao điểm E.B . F của các đường thẳng DA. Chứng minh rằng E .Gọi (P) là mặt phẳng qua 3 điểm M.

∆CMD ( g-g) Ta có : ∆AMJ1 BJ1 J1M 1 = = hay J1 là trung điểm của AB BA MD 2 Vậy J ≡ J1 nên MD ∩ NE = J JM JN 1 = = nên MN // DE ( Định lí Talet) và MD NE 2 A M D b) Nếu MN // DE. ∆JBN ( g-g) Ta có : ∆EFN BJ BJ BN JN 1 = = = = EF BA NF NE 2 BJ 1 = nên BA 2 ⇒ F N N B C hay J là trung điểm của AB. Ta có : ( SAD ) ∩ ( SBC ) = SH . Tương tự : Gọi J1 = AB ∩ DM .Trên các đoạn AC và BF lần lượt lấy các điểm M . P b) Gọi J = SH ∩ MN . mà J. A B C . vì N ∈ BF nên EN ∩ AB = J1. Gọi giao điểm là J. c) Vậy thiết diện của hình chóp SABCD với ( AMN ) là AMNP.N sao cho: AM = kAC và BN = kBF (0 < k < 1) a)Giả sử k = 1/3 .6 Bài 3: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng . J1 ∈ (MNED) nên J ≡ J1 . M Ta có : SJ = JH. Vì M ∈ AC nên DM cắt AB tại 1 điểm. Áp dụng định lí Ta let.chứng minh rằng MN // DE b)Giả sử MN // DE hãy tính k theo MN và DE GIẢI: E a) Gọi J = AB ∩ EN .ABCD có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Ta có : MN JM JM AM MN = = = k hay k = mà DE JD JD AC DE H Bài 4: Cho hình chóp S. Tương tự. D Gọi P = AJ ∩ SD thì P ∈ ( AMN ) Vậy ( AMN ) ∩ SD = J . J Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và SC a)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) b)Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN) S c)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AMN) GIẢI: N a) Gọi H = AD ∩ BC .

Suy ra cách dựng điểm N khi biết M.ABCD. MN và SO đồng qui nên N là giao điểm của MK với SD.N . H I M F A Q E B K J D O C P .N. Gọi K = IJ ∩ SO (1) nên K ∈ ( P ) và K ∈ SO ⇒ K ∈ ( SBD ) mà ( P ) ∩ ( SBD ) = MNS Suy ra : K ∈ MN (2) N Từ (1) và (2).E .SC . IN cắt MJ tại F. MN và SOđồng qui (O =AC∩BD).E.E.F đồng phẳng GIẢI: a) ME.SB . c) IN ∩ AD =P.và SD a)Chứng minh rằng ME//AC . NF//BD b)Chứng minh rằng ba đường thẳng ME .F lần lượt là trung điểm của các cạnh bên SA . a)CMR: IJ. Ta có : IJ.7 Bài 5 Cho hình chóp S. c) Vì ME ∩ NF = J J N A nên 4 điểm M. NF//BD b) Ta có : ∆SAC ∩ ∆SBD = SO Xét ( SAC): Gọi J = SO ∩ ME thì SJ = JO (Đlí ) M Xét ( SBD): Gọi J1 = SO ∩ NF thì SJ1 = J1O (Đlí ) M F nên J ≡ J1 hay ba đường thẳng đồng quy tại trung điểm của SO. SD tại N. CMR: S. J là hai điểm cố định trên SA và SC với SI > IA và SJ < JC. E. Giải: a) Ta có : (SAC) ∩ (SBD) = IJ Trong (SAC). Gọi I. F thẳng hàng. ∆SBD S nên ME//AC .F đồng phẳng. NF lần lượt là đường trung bình của ∆SAC .và SO(O là giao điểm của AC và BD) đồng qui c)Chứng minh rằng 4 điểm M.N. b) AD cắt BC tại E.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. CMR PQ luôn đi qua 1 điểm cố định khi (P) di động. E D O B C Bài 6: Cho hình chóp S. Một mặt phẳng (P) quay quanh IJ cắt SB tại M. MJ ∩ BC = Q.NF .Gọi M .

Gọi I = AB '∩ DC ' ( = MB '∩ D ' C ' ) Khi M ≡ S ⇒ D ' ≡ S nên S = MB '∩ D ' C ' Vậy tập hợp giao điểm của 2 cạnh đối của thiết diện khi M di động trên cạnh SA là đường thẳng SI trừ khoảng giữa SI. b) Xác định thiết diện mà (P) cắt hình chóp SABCD. MJ cắt BC tại Q nên PQ là giao tuyến của (P) và (ABCD).ABCD. E. AC ⊂ ( ABCD ) nên H ∈ PQ hay PQ luôn đi qua điểm H cố định. M là 1 điểm di động trên cạnh SA. J ∈ EF . Mặt phẳng (P) di động luôn đi qua C′ M và song song với BC. J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD. a) Tìm đoạn giao tuyến của (ADJ) với mặt (SBC) và đoạn giao tuyến của (BCI) với mặt (SAD). E và F cùng thuộc giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAD) và (SBC) nên S. Gọi I. có đáy là hình thang với các đáy AD = a. GIẢI: a) Từ ( P) // BC. Mà IJ ⊂ (P). Gọi B' = ( P ) ∩ SB Ta có : B'C' // BC nên B' là trung điểm cạnh SB Vậy (P) luôn đi qua đường thẳng B'C' cố định. b) Vì BC // B'C' và BC // AD nên B'C' // AD S Mặt khác : ( AB'C'D) ∩ (SAD) = AD + ( AB'C'D) ∩ (P) = B'C' + (P) ∩ (SAD) = MD' Suy ra : MD' // AD I D' ' M Vậy D' là giao điểm của đường thẳng qua M và song song với AD B' ' C' ' nên thiết diện của (P) với hình chóp SABCD là B'C'D'M A  Để B'C'D'M là hình bình hành thì B'C' = MD' mà B'C' = BC = 1 2 1 AD 2 B C D Vậy M là trung điểm cạnh SA. Bài 8: Cho hình chóp S. Xác định vị trí điểm M để thiết diện là hình bình hành.8 b) Vì S. c) Tìm tập hợp giao điểm của 2 cạnh đối của thiết diện khi M di động trên cạnh SA. a) Chứng minh (P) luôn chứa một đường thẳng cố định. (ABCD) và (ADJ) Lần lượt cắt nhau theo ba giao tuyến AD. BC và EF và AD // BC. Gọi C′ là trung điểm của SC. F thẳng hàng. c) Khi M ≡ A thì D ' ≡ D . b) Tìm độ dài đoạn giao tuyến của hai mặt phẳng (ADJ) và (BCI) giới hạn bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). Mặt khác : Xét (SAC) Gọi H = IJ ∩ AC . Bài 7: Cho hình chóp S. BC = b. GIẢI: a) Vì các mặt phẳng ( SBC). E và F cùng nằm trên đường thẳng hay S. Vì IJ và AC cố định nên H cố định. c) Từ IN cắt AD tại P. có đáy là hình bình hành.ABCD. SBC.

nên (ADJ) ∩ (SBC) = EF với EF đi qua J và song song với BC. Vì I là trọng tâm của ∆SAD và MN // AD MN SM SI 2 2 2 = = = ⇒ MN = AD = a AD SA SH 3 3 3 SM SE 2 = = nên ME // AB Mặt khác : SA SB 3 9 S nên E J F Tương tự : NF // DC MQ ME 2 ME NF 2 = = = = ⇒ QB AB 3 AB DC 3 Gọi K = MC ∩ PQ nên M Q B K I N P C Suy ra : PQ =QK + KP = 2 1 2 1 2 2 2 BC + MN = b + ⋅ a = a + b 3 3 3 3 3 9 3 A H D Bài 9: Cho tứ diện ABCD. * Tương tự : (BCI) cắt (SAD) theo giao tuyến MN song song với AD và đi qua I. H ∈ AC . AH IA J B ⇒ = = ( Định lí Ta let) HC ID J C B H N * Dựng mặt phẳng (P) qua CD và song song với AB > Ta có mặt phẳng (P) cố định. AB // (P) Nên (P) // HJ (P) // HI ( vì HI // CD) Nên (P) // (HIJ) Suy ra : IJ // (P) cố định. H ∈ AC . ID J C a) CMR: IJ luôn song song với 1 mặt phẳng cố định. Giải: Qua I. b) Tìm tập hợp điểm M chia đoạn IJ theo tỉ số k cho trước. BC sao cho luôn có: IA J B = . J là hai điểm di động lần lượt trên các cạnh AD. Dựng HJ // AB. b) Tập hợp điểm M là đoạn EF với E. dựng IH // CD. F = EM ∩ CD . Ta có : Tập hợp điểm M thuộc đoạn thẳng EF. Mặt khác : HJ // AB. b) Gọi M ∈ IJ : IM =k MJ C N ∈ HJ ) Dựng MN // IH ( Gọi E = CN ∩ AB . HD: a) IJ song song với mp qua AB và song song CD. Giải: a) Cách dựng IJ: IA =k AD Dựng IH // CD. F là các điểm chia AB. J ∈ BC A Gọi I I ∈ AD : E I P M K D J F Ta có : IJ là đoạn thẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán. CD theo tỉ số k. . Gọi I.

µ µ = 900 . Cắt CA. N. Tìm x để diện tích lớn nhất. Đặt x = BM (0 < x < a). AB = a Giải: a) Ta có: ∆ ABC : A là nửa tam giác đều. Mặt khác : Xét ( CDE): N ∈ CE. Qua M. B = 600. DB. P. J. Gọi M là 1 điểm trên cạnh AB. Phần đảo: Gọi M ∈ EF bất kì. MQ // SB // NP. I và K. Lấy điểm S ở ngoài (P) sao cho SB = a và SB ⊥ OA. Chứng minh : M ∈ IJ : IM =k MJ Thậy vậy: Từ M ∈ EF . Gọi O là trung điểm của BC. CB. S a) Chứng minh MNPQ là hình thang vuông.10 Thật vậy: Xét (IHJ) : MN // IH nên N ∈ JH . dựng (P)// AB. MN cùng song song với CD) MP FB = =k. DA lần lượt tại H. + x AO AB AB A MQ AM AM ⋅ SB ( a − x ) a = ⇒ MQ = = =a−x + SB AB AB a M NP CN CN ⋅ SB ( 2a − x ) a 2a − x a = ⇒ NP = = = + SB CB CB 2a 2 2a − x   2 a − x+  = 4ax − 3x MQ + NP Vậy S 2  ⋅ MN =  ⋅x 4 MNPQ = 2 2 A 2 2 4 2 4 2  2 2  4  2 * Ta có : 4ax − 3x = −3  x − 2 ⋅ ax + a  + a = −3  x − a  + a 2 3 9  3  3  3  4 2 Vậy Max S MNPQ = a 2 khi x = a 3 3 C 3a 2 . a Mặt khác vì (Q) song song với SB và OA nên MN // OA. Ta có : M ∈ NP ( Vì MP. Mặt phẳng (Q) qua M và song song với SB và OA. cắt BC. Ta có : MN BM BM ⋅ AO x ⋅ a = ⇒ MN = = =x. Q. và IK cắt CE tại P. (P) // CD. AB = a. SC. Q b) Từ ∆ ABC là nửa tam giác đều 2a a Suy ra : ∆ABO đều ⇒ ∆BMN đều O B N Áp dụng định lí Ta let. B = 600. SA lần lượt tại N. CE. P b) Tính diện tích hình thang đó. NM / / CD ⇒ M ∈ (CDE ) Và F = EM ∩ CD ( cách dựng ) nên M ∈ EF . MN FC Mặt khác : M 1 = IJ ∩ NP . cho tam giác ABC vuông tại A. Từ SB ⊥ OA ⇒ MN ⊥ MQ nên MNPQ là hình thang vuông. M 1 P IP NH EA Ta có : M N = NJ = NJ = EB = k 1 MP M 1 P MP MI = =k Vậy MN = M N = k hay M ≡ M 1 và MN MJ 1 nên µ Bài 10: Trong mặt phẳng (P).

Trong mặt phẳng β ta vẽ hai nửa đường thẳng Bx và Cy song song với nhau và nằm cùng một phía với α. mặt phẳng α qua M và song song với AB và SC a) Dựng giao tuyến (SAD)  (SBC) b) Dựng thiết diện của hình chóp với α S c) Chứng minh rằng đoạn giao tuyến của α với (SAD) thì //SD Giải: a) Vì α qua M và song song với AB K SC và nên MQ // AB.Cạnh AC cắt DE tại G. Trên Bx và Cy ta lấy B’ và C’ sao cho BB’ = 2CC’ a)Tìm giao điểm D của đường thẳng BC với mặt phẳng (AB’C’) và tìm giao tuyến của mặt phẳng (AB’C’) với mặt phẳng α b)Trên đoạn AC’ ta lấy điểm M sao cho AM = AC’. MN // SC Gọi K = AD ∩ BC thì (SAD)  (SBC) = SK b) Vì α // AB nên NP // AB. ( Vậy P là giao điểm của đường thẳng qua N N // với AB) và P nên S.Tìm giao điểm I của đường thẳng B’M với mặt phẳng α và chứng minh I là trung điểm của AD c)Chứng minh rằng nếu B’ và C’ theo thứ tự chạy trên Bx và Cy sao cho BB’ = 2CC’ thì mặt phẳng (AB’C’) luôn luôn cắt α theo một giao tuyến cố định d)Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC. Điểm M thay đổi trên cạnh BC. độ dài BC không đổi nên D không đổi. Hãy tính tỉ số và chứng minh rằng AD = 2AF Giải: a) Ta có : BC và B'C' không song song x và BC. AC 3 B F C D I Bài 12 Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn AB.11 Bài 11: Trong mặt phẳng α cho tam giác đều ABC.ABCD ∩ α = MNPQ c) Từ AB // MQ // CD nên AQ BM = AD BC BN BM = Từ MN // SC nên BS BC BN AP = Tương tự : PN // AB nên BS AS D Q C M A B . Gọi β là mặt phẳng cắt α theo giao tuyến BC. B'C' cùng thuộc mặt phẳng β B' nên D = BC ∩ B 'C ' y Vậy AD = ( ( AB ' C ') ∩ α b)Áp dụng đ/lí Talet cho ∆BDB ' C' Có : CC' // BB' (gt) DC DC ' CC ' 1 = = = DB DB ' BB ' 2 nên C' là trung điểm của DB' M hay M là trọng tâm của ∆ADB ' G ⇒ I là trung điểm của AD. d) Vì G là trọng tâm của ∆ABD nên AG 2 = . A Vậy ( ( AB ' C ') ∩ α = AD không đổi. E c) Từ BB’ = 2CC’ Suy ra : C' là trung điểm của BD mà tia BC cố định.

SI. ∆IAB đều nên IH ⊥ AB Suy ra : AB ⊥ ( SHI ) ⇒ AB ⊥ SI mà MQ // SI P Q nên AB ⊥ MQ mà PQ // AB · Suy ra : PQ ⊥ MQ hay MQN = 900 K H A B M D C N Bài14 Cho tứ diện ABCD. . Tam giác SAB cân tại S và SI = 2a.Q a)Tính góc giữa SI và AB b) MNPQ là hình gì ? c)Tính diện tích MNPQ theo a và x. Trên đoạn AI ta lấy một điểm M. gọi H. CD và G là trung điểm của đoạn MN. DC ∩ CS = C nên (MNPQ) // (SDC) Mà (MNPQ) ∩ (SAD) = PQ (SDC) ∩ (SAD) = SD Nên PQ // SD. AD AS Cách 2: Từ QM // DC. MQ // SI // NP · Vậy góc tạo bởi SI với AB là MQN .Tìm x để diện tích ấy lớn nhất.12 Suy ra : AQ AP = hay PQ // SD.ABCD có ABCD là nửa lục giác đều ABCD đáy lớn AB = 2a. Mặt phẳng α qua M song song SI và AB lần lượt cắt BI. Tìm quĩ tích điểm K khi M chạy trên đoạn AI Giải: S a) Vì mặt phẳng α qua M song song SI và AB nên MN // AB // PQ. Mặt khác.P . Vì ∆SAB cân nên SH ⊥ AB . MN // CS mà QM ∩ MN = M . Gọi M.hai cạnh bên AD và BC cắt nhau tại I. Khi đó MNPQ là hình gì d)Gọi K = MP  NQ. Bài 13 Cho hình chóp S. SB. K là trung điểm của AB. SA tại N . đặt AM = x (0< x < 2a ). N lần lượt là trung điểm của các Icạnh AB. a) Tìm giao điểm A′ của đường thẳng AG với mp(BCD).

E F tìm tập hợp điểm I khi M. M′ . A' c) Ta có : AA' = 2MM'. MM' = 2A'G Q ⇒ A'A = 4A'G N nên GA = 3GA′ . A′ thẳng hàng và BM′ = M′ A′ = A′ N. GIẢI: a) Xét (ABN): A' AG ∩ BN b) Vì MM' // AA' nên đồng phẳng. b) Vì MM' // AB nên MM' // DC AM AM ' BN AN ' ⇒ = = . AF // BE mà AF ∩ AD = A và BC ∩ BE = B nên (CBE) // (ADF). nên B. C D Bài15 Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở trong hai mặt phẳng khác nhau. A′ thẳng hàng và BM' = M'A' G Mặt khác: A'G là đường trung bình của ∆MM ' N B nên M′ A′ = A′ N M' vậy BM′ = M′ A′ = A′ N. M' Thật vậy: Xét ( CPF). Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M. N ∈ BF : AM = BN và MN nhận I làm trung điểm. N′ . P M Nên MM' là đường trung bình của ∆ABA ' ⇒ M' là trung điểm của A'B. N sao cho: AM = BN. N' Nếu M ≡ A ⇒ N ≡ B nên I ≡ P. N : M ∈ AC . GIẢI: a) Ta có :+ AD // BC. Vậy quỹ tích của I là đoạn thẳng PQ. Chứng minh B. c) Gọi I là trung điểm của MN. Q lần lượt là trung điểm của AB. A c) Chứng minh GA = 3GA′ . a) Chứng minh: (CBE) // (ADF). DF ∩ DC = D nên (DEF) // (MNN′ M′ ). Qua M1. Qua I. C/m tồn tại 2 điểm M. c) Phần thuận: * Gọi P. Nếu M ≡ C ⇒ N ≡ F nên I ≡ Q. CF. b) Chứng minh: (DEF) // (MNN′ M′ ). N1 dựng các đường thẳng song song M' F M E D N1 I P N Q M1 C B M D C . N lần lượt cắt AD. AF tại M′ . N di động. M′ .13 b) Qua M kẻ đường thẳng Mx song song với AA′ và Mx cắt (BCD) tại M′ . A Phần đảo: Gọi I ∈ PQ bất kì. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M. + M ' M ∩ M ' N ' = M '. PF lần lượt tại M1. cắt PC. N1. MC M ' D NF N ' F AM BN = mà ( vì AC = BF) MC NF AM ' AN ' = ⇒ M ' N '/ / DF nên M 'D N 'F N' N A P I Q B Mặt khác : DC // MM'. dựng đường thẳng // FC.

Vẽ NP = BA . By và Ay' lần lượt tại M. N ∈ By : AM = BN và I là trung điểm của MN. Qua B. IM MM 1 = Định lí Talet. có đáy là hình bình hành tâm O với AC = a. . Q. dựng đường thẳng song song với TS cắt HT. qua X. MQ = NP = AB) ⇒ I là trung điểm của MN. Bài 17: Cho hình chóp S. dựng tia Bx' // Ax. b) Gọi I là trung điểm của MN. Ta có : hay IM = IN (2) IN NN1 Áp dụng đlí Ta let. Chứng minh : tồn tại 2 điểm M ∈ Ax. By sao cho AM = BN. * Mặt khác : PN // AB cố định nên MN luôn song song với mặt phẳng qua AB và song song với EF cố định. HS tại X. Dựng mặt phẳng qua (HTS) với T.14 với AB cắt AC. M và N là hai điểm di động lần lượt trên uchéo u u u r Ax. CMR I nằm trên 1 đường thẳng cố định khi M. Bx'. Vậy I chạy trên đường thẳng HK cố định. Phần đảo: Lấy I ∈ HK bất kì. * Khi M ≡ E thì N ≡ D ( D là giao điểm của đường thẳng qua F cố định.ABCD. Qua I. PN1 PM 1 = N1 F M 1C PM 1 AM PN1 BN = . N di động. a) Chứng minh MP có phương không đổi và MN luôn song song với 1 mặt phẳng cố định. Một mặt phẳng (P) di động luôn song song với mp(SBD) và đi qua điểm I trên đoạn AC. Tam giác SBD đều. S là trung điểm của EJ và DF. = + M 1C MC N1 F NF AM BN AM BN = ⇒ = ⇒ AM = BN (1) Suy ra : MC NF AC BF + Suy ra : ∆CMM 1 = ∆FNN1 (c-g-c) ⇒ MM 1 = NN1 . b) Phần thuận: * Khi M ≡ A thì N ≡ B nên I ≡ H là trung điểm của AB. a) Từ NP = BA ⇒ NB = AP mà NB = AM Giải uu uu u ur r x nên AM = AP hay ∆AMP cân Gọi E. By. Y dựng đường thẳng song song với AB cắt Ax. song song với AB và By) nên I ≡ K là trung điểm của ED. Ta có : MQNP là hình bình hành ( MQ // NP // AB. Y. ta có : Vậy điểm I thỏa mãn yêu cầu bài toán. F là 2 điểm bất kì lần lượt thuộc tia Ax và AP : AE = AF Suy ra : MP // EF cố định. Bài16 Cho hai nửa đường thẳngur unhau Ax. Q ∈ Bx ' : BQ = BN E F y' M P T K S x' y D X A I Y J Q H N B Gọi J là giao điểm của đường thẳng qua D và // NQ. BF tại M và N. BD = b. N và P.

vẽ a // AB. Gọi M là trung điểm AB. b và x = AI. Ta có : P B C MN AN PN MN AM MP = = . AB = BC = 2a.Suy ra : d(AB. N ∈ AD + Trong ( SAB). (SND)) Hạ AD ⊥ a ( D ∈ a ) B Vì (SAC) ⊥ ( ABC ) và ( SAB) ⊥ (ABC) nên SA ⊥ ( ABC ) mà AD ⊥ a ⇒ SD ⊥ a hay a ⊥ ( SAD ) * Hạ AH ⊥ SD ⇒ AH ⊥ ( SND) Vậy AH là khoảng cách giữa A và (SND) hay AH là khoảng cách giữa AB và SN. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Giải: S Từ (SAB) ⊥ ( ABC) và (SAC) ⊥ (ABC) S nên SA ⊥ ( ABC) mà AB ⊥ BC Suy ra : SB ⊥ BC · hay SBA là góc tạo bởi mặt phẳng (SBC) và (ABC) ⇒ SA = tgSBA ⋅ AB = 3 ⋅ 2a = 2 3 ⋅ a H H Mặt khác: MN là dường trung bình của ∆ABC BC =a nên MN = 2 1 1 MN + BC ⋅ MB Vậy VSMNBC = ⋅ SA ⋅ S MNBC = ⋅ SA ⋅ A 3 3 2 ( a + 2a ) 1 ⋅ a = 3a 3 = ⋅ 2 3a ⋅ 3 2 A D N C N M 60° C a  Qua N. = = BD AD SD BD AB SB M I MN PN MP ⇒ = = BD SD SB A N Mà ∆SBD đều nên ∆MNP đều . mặt phẳng qua SM và song song với BC cắt AC tại N.ABCD b) Áp dụng định lí Talet. GIẢI: a) Vì (P) // (SBD) nên (P) ∩ ( ABCD ) = MN . qua M: dưng MP // SB. MN AI AI ⋅ BD x ⋅ b 2 xb = ⇒ MN = = = a Áp dụng định lí Talet. P ∈ AS .BCNM và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SN theo a. SN) = d(AB.S 15 a) Xác định thiết diện của hình chóp với (P). M B 60° . M ∈ AB. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600. b) Tính diện tích thiết diện theo a. Ta có : BD AO AO a 2 D Vậy SMNP 3 3  2 xb  x 2b2 3 2 = ⋅ MN = ⋅  = 4 4  a  a2 2 Bài 18: Đề thi đai học khối A năm 2011 ( 1 điểm) Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông cân tại B. Tính thể tích khối chóp S. ta có : MNP là thiết diện của (P) với S.

CDNM và khoảng cách giữa hai đường S thẳng DM và SC theo a. B . Ta có : = a 3⋅ 2 5a 5 2 (  2 5a  a 3 M+    5  ) 2 = 2 57 a 19 C Bài 20: Cho hình chóp S.AB = tg 600 ⋅ 2a = 2 3a SA2 ⋅ AD 2 12a 2 ⋅ a 2 2 39a = = 2 2 2 2 SA + AD 12a + a 13 AH = Bài 19: ( Đề thi đại học khối A năm 2010 câu IV : 1 điểm) Cho hình chóp S. Ta có : MD ⊥ NC mà SH ⊥ ( ABCD ) ⇒ SH ⊥ MD Vậy MD ⊥ ( SHC ) M A N H D Hạ HK ⊥ SC mà MD ⊥ ( SHC ) nên HK ⊥ MD hay HK là khoảng cách giữa hai đường thẳng MD và SC. a +  = 2 2 1 1  ⋅ SH = ⋅  ⋅ MD ⋅ NC  ⋅ SH 3 2  2 3 5a    ⋅ a 3 = 5 3a  2   24   2 2 K B C  Từ chứng minh trên. SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). H là giao điểm của CN với DM. Ta có : MD = AD + AM = 2 2 Vậy VS ⋅CDNM = ⋅ SCDNM 1 1  = ⋅ ⋅ 3 2    1 3 5a a . Biết SH vuông góc với (ABCD) và SH = a 3 .ABC. Gọi M. Gọi M. N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD. SA = 2a. SA = tgSBA.16 · Xét ∆SAD : SAD = 900 . Tính thể tích khối chóp S. cos DCN = 1 = 1 + tg 2 DCN 2 5a 5 HK = SH ⋅ HC SH 2 + HC 2 A 1 1 1+   2 2 + Mặt khác : S = 2 5 5 N ⇒ HC = cos DCN ⋅ CD = 2a M1 Áp dụng hệ thức lượng. đáy ABC là tam giác vuông tại B có a AB = a. BC = a 3 . AD = MN = a. Giải: a) Ta có : ∆AMD = ∆DNC (c − g − c) · · ADM + DNC = 90 hay MD ⊥ NC ⇒· ADM = DCN nên · + Áp dụng định lí Pitago.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a.. N lần lượt là a 3 hình chiếu vuông góc của điểm A trên các cạnh SB và SC.

SM = SA2 − AM 2 = 4a 2 − = = AB 2 +AS2 5 5 5 4a 5 SM 4 + = 5 = SB 5 a 5 nên VSAMN = ⋅ NM 1 ⋅  ⋅ AM ⋅ SM  = ⋅ BC ⋅  ⋅ AM ⋅ SC  2 VS .17 Tính thể tích của khối chóp A. Giải:Cách 1: Hạ NM 1 ⊥ SB Vì BC ⊥ ( SAB ) . ABC 5 1  1 2  3 21 1  =  ⋅ BC ⋅  AM ⋅ SC   = 53 2  1 3 1 2 1 2 4 5   Suy ra : VABCNM 3 3 a3 3 a3 3 = VSABC = ⋅ = 5 5 3 5 . NM1 // BC nên NM 1 ⊥ ( SAB ) Suy ra : VABCNM = VSABC − VSAMN · Xét ∆SAB : SAB = 900 AM = AB 2 AS2 2a 5 = 2 2 AB +AS 5 4a 2 4 a 5 = 5 5 SM = SA2 − AM 2 = 4a 2 − Mặt khác : AC = AB 2 + BC 2 = 2a nên ∆SAC vuông cân ⇒ N là trung điểm SC nên NM1 là đường trung bình Vậy NM1 = a 3 nên VABCNM = VSABC − VSAMN 2 2a 5 4a 5 3a 3 ⋅ 1 a⋅a 3 1 a 3 = 5 = ⋅ 2a ⋅ − ⋅ ⋅ 5 5 3 2 3 2 2 1 1 − VSAMN = BC ⋅ SSAB − ⋅ NM 1 ⋅ S SAM 3 3 1 AB ⋅ BC 1 AM ⋅ SM = ⋅ SA ⋅ − ⋅ NM 1 ⋅ 3 2 3 2 Cách 2: Ta có : VABCNM = VSABC 1 BC 2 · Xét ∆SAB : SAB = 900 mà NM1 = AM = AB 2 AS2 2a 5 4a 2 4 a 5 .BCNM.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->