Head office Tel Fax Email

: 44 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam. : 084495229 : 084495228 : saigonairtours@hcm.fpt.vn www.sga.com.vn

Trưởng Phòng Marketing

Phó Phòng Marketing

Nhân Viên Marketing 1

Nhóm Nhân Viên Marketing 2

Nhóm nhân viên Marketing 3

Nhóm Nhân Viên Marketing 4

Trưởng phòng Marketing: điều hành, hoạch định, ra quyết định chiến lược Marketing của công ty Phó phòng: hỗ trợ trưởng phòng Nhóm 1: Marketing tàu xe: liên quan đến vấn đề giá cả, chất lượng xe nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Nhóm 2: Marketing phòng ở khách sạn: về vấn đề giá cả, chất lượng phòng, dịch vụ khác của khách sạn. Nhóm 3: Marketing về thực đơn, chất lượng bữa ăn phù hợp với khách hàng. Nhóm 4: Marketing về chương trình, địa điểm tour, tìm hiểu địa điểm du lịch, hoạch định chương trình cho toàn bộ của một công ty du lịch. Ví dụ:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful