P. 1
NLKT-chuong4

NLKT-chuong4

|Views: 3,527|Likes:
Được xuất bản bởiHocLieuMo

More info:

Published by: HocLieuMo on Mar 01, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

4 loại quan hệ đối ứng liên quan đến tài sản và nguồn vốn

4 loại quan hệ đối ứng liên quan đến doanh thu và chi phí

20

Bốn quan hệ đối ứng cơ bản
liên quan đến tài sản và nguồn vốn

Loại 1: Tăng tài sản này, giảm tài sản khác

Mua vật liệu thanh toán bằng TGNH

Loại 2: Tăng tài sản, tăng nguồn vốn

Nhận tài sản từ cổ đông góp vốn

Loại 3: Tăng nguồn vốn này, giảm nguồn vốn khác

Trích lợi nhuận bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Loại 4: Giảm nguồn vốn, giảm tài sản

Trả nợ vay Ngân hàng bằng chuyển khoản

21

Sơ đồ quan hệ đối ứng cơ bản
liên quan đến Tài sản và Nguồn vốn

Tài
sản

Nguồn
vốn

Tài
sản

Nguồn
vốn

1

2

3

4

Quan hệ 1&3 chỉ thay đổi cơ cấu, không ảnh hưởng đến quy mô TS/NV
Quan hệ 2&4 làm tăng/giảm quy mô TS/NV

22

Bốn mối quan hệ cơ bản liên quan đến
doanh thu và chi phí

Doanh thu / thu nhập
Loại 5: Tăng Tài sản này, không giảm Tài sản khác, không
làm tăng khoản Nợ khác, do đó làm tăng kết quả/lợi nhuận

Bán hàng thu tiền mặt

Loại 6: Giảm khoản Nợ này, không làm tăng khoản Nợ
khác, không làm giảm Tài sản khác,do đó làm tăng kết

quả/lợi

nhuận

Bán hàng khách hàng đã trả tiền trước

23

Bốn mối quan hệ cơ bản liên quan đến
doanh thu và chi phí

Chi phí
Loại 7: Giảm Tài sản này, không làm tăng Tài sản khác,
không làm giảm Nợ khác, do đó làm giảm kết quả/lợi nhuận

Xuất kho vật liệu cho sản xuất

Loại 8: Tăng khoản Nợ này, không làm giảm Nợ khác,
không làm tăng tài sản khác, do đó làm giảm kết quả/lợi
nhuận

Mua chịu vật liệu sử dụng cho sản xuất không qua
kho

24

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->