Ảnh Hưởng Của Khủng Hoảng Kinh Tế Thế Giới Đến Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khóan BẢN VIỆT

Tương quan tăng trưởng GDP của

Việt Nam & Thế Giới

Tăng trưởng GDP của Việt Nam (Phải)

Tăng trưởng GDP Thế Giới (Phải)

Tương quan tăng trưởng GDP Việt Nam và Thế Giới (Trái)

Nguồn: VCSC Research

• • • •

Xuất khẩu Luồng vốn đầu tư Doanh nghiệp Tỷ lệ thất nghiệp

Phát triển xã hội

Tỷ lệ thất nghiệp

Khủng hoảng tài chính toàn cầu

Xuất khẩu Luồng vốn đầu tư

Lợi nhuận của các doanh nghiệp Nguồn thu của Chính Phủ

Tỷ lệ đói nghèo

An sinh xã hội

Dự trữ ngoại tệ

Ảnh hưởng kinh tế

Ảnh hưởng xã hội
4

Xuất Khẩu

Xuất khẩu sẽ giảm
• Sức cầu giảm
– Sức cầu thế giới dự kiến sẽ sụt giảm hơn 1 ngàn tỷ USD do giá trị tài sản tài chính sụt giảm (ước khoảng 26 ngàn tỷ USD) – Hầu hết các đối tác thương mại của Việt Nam đã và đang rơi vào suy thoái

• Giá cả hàng hóa giảm
– Giá cả hàng hóa dự kiến sẽ tiếp tục sụt giảm đến hết nửa đầu năm 2009

• Chính sách cạnh tranh
– Hầu hết các nước cạnh tranh xuất khẩu với Việt Nam đều đang áp dụng chính sách “hại láng giềng” (thông qua việc cho trượt giá đồng nội tệ, v.v.)

Chính sách “hại láng giềng” trong các cuộc khủng hoảng trước
Khủng hoảng tài chính Suy thoái kinh tế Mỹ Châu Á 1997 2001 Thay đổi tỷ Tăng trưởng Tăng trưởng xuất Thay đổi tỷ giá (%) giá (%) xuất khẩu (%) khẩu (%) 1998 Thái Lan Việt Nam Philippines Malaysia Hàn Quốc Indonesia -84 -10 -52 -54 -50 -49 1998 -6.9 1.9 16.9 -7.3 -4.7 -10.5 2000 -15.5 -3.5 -24.0 0.0 -11.1 -35.4 2001 -2.2 -3.9 -2.8 0.0 -3.9 -8.4 2000 20 25 9 17 21 28 2001 -7.1 4.0 -16.2 -10.6 -14.0 -12.3

Nguồn: VCSC Research

Chính sách “hại láng giềng” giờ lại tiếp tục được áp dụng
Thay đổi tỷ giá từ 01/01/2008 31/12/2008 (%) Thái Lan Việt Nam Philippines Malaysia Hàn Quốc Indonesia -16.1 -8.6 -15.3 -5.2 -34.7 -17.2 Mức tăng trưởng xuất khẩu dự kiến (%) 2008* 6.2 29.9 1.2 5.6 6.2 12.8 2009* 0.0 -3.0 -5.9 -1.5 -6.1 0.2 2010* 4.3 13.1 3.5 5.7 5.0 7.7

Nguồn: HSBC, VCSC Research

Luồng Vốn Đầu Tư

Nguồn vốn đầu tư sẽ ít đi
• Luồng vốn đầu tư nước ngoài vào VN sẽ sụt giảm: – Luồng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào các thị trường mới nổi dự kiến sẽ sụt giảm khoảng 100 tỷ USD – Hầu hết các nước đầu tư lớn đều rơi vào suy thoái – Các doanh nghiệp nước ngoài không được hưởng lợi từ nguồn lãi suất ngắn hạn thấp ở Mỹ – Dự kiến nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục bán ra trái phiếu do lo ngại rủi ro tăng lên

Nguồn vốn FDI vào các nước đang phát triển trong giai đoạn 1991 – 2009*
Tỷ USD

Trong năm 2009, mức giải ngân FDI vào Việt Nam dự kiến sẽ dao động từ 6 tỷ USD - 8 tỷ USD
Tỷ lệ giải ngân FDI vào VN/tổng mức giải ngân FDI vào các nước đang phát triển (Phải)

Tổng vốn FDI vào các nước đang phát triển (Trái)

Nguồn: World Bank, VCSC Research

Xu hướng FDI và GDP
Log(FDI)

Tăng trưởng GDP (Phải)

Xu hướng FDI giải ngân (Trái)

Nguồn: IMF, VCSC Research

Việt Nam có được hưởng lợi từ mức lãi suất thấp của Mỹ?
%

Lợi suất dài hạn Mức lãi vay thấp nhất đối với doanh nghiệp

Lợi suất ngắn hạn

Nguồn: US Board of Governors, VCSC Research

Giao dịch trái phiếu Chính Phủ

• Các giao dịch trái phiếu Chính Phủ thể hiện mức ngại rủi ro của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam • Định giá trái phiếu Chính Phủ Việt Nam – Rủi ro kinh tế cao hơn trước – Rủi ro về đồng tiền mất giá do xu hướng xuất khẩu giảm và thâm hụt ngân sách tăng

Các công cụ bảo hiểm rủi ro của thị trường Việt Nam đã tăng giá

5 - năm CDS 3 - năm CDS 1 - năm CDS

Credit Default Swaps đã tăng hơn 300 điểm phần trăm kể từ đầu năm

Nguồn: Bloomberg, VCSC Research

Khối ngoại có thể tiếp tục bán trái phiếu CP

• Mức lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 – 4 năm
– Hiện tại khoảng 8.5%

• Mức lợi suất trái phiếu dự kiến
– Trái phiếu chính phủ Mỹ 5 năm: 2.8% – Mức bù rủi ro cho Việt Nam (CDS): 5% – Mức bù rủi ro tỷ giá: từ 3% đến 5%

• Như vậy có thể suy đoán rằng khối ngoại sẽ tiếp tục bán trái phiếu chính phủ trong thời gian tới • Hiện tại khối ngoại chỉ còn giữ khoảng 500 triệu USD trái phiếu chính phủ (đầu năm 2008 là 3 tỷ USD)

Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp tồn tại bằng gì?

• Lợi nhuận • Nguồn vốn

Lợi nhuận doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng

• Phân tích thị trường quốc tế
– Tăng trưởng lợi nhuận hàng quý có mức tương quan khoảng 60% với tăng trưởng GDP hàng quý – Tăng trưởng GDP suy giảm 1% sẽ làm mức tăng trưởng doanh nghiệp giảm 4% – Đối với Việt Nam, do thị trường đang phát triển, mức độ tác động sẽ lớn hơn nhiều
Nguồn: Số liệu từ US Board of Governors; Phân tích bởi VCSC Research

Nguồn vốn từ TTCK
• Hầu hết các doanh nghiệp “tồn tại” được trong năm 2008 là do nguồn vốn huy động từ TTCK trong năm 2007 • Tuy nhiên tốc độ huy động vốn ngày càng suy giảm và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới • Đa số vốn huy động từ TTCK trong năm 2008 đều từ những tháng đầu năm
Vốn chủ sở hữu của NHTMCP 66,140 (ngàn tỷ) Vốn huy động từ TTCK của NHTMCP (ngàn tỷ) 47,504

23,084

25,698

8,958

10,214

2006

2007

2008

Nguồn: VCSC Research

Doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Những doanh nghiệp huy động được vốn trên TTCK vào năm 2008 đều là những doanh nghiệp lớn • Những doanh nghiệp vừa và nhỏ không huy động được các nguồn khác sẽ gặp khó khăn • Đa số công ăn việc làm được tạo ra từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (25% lực lượng lao động)
Nguồn: Bộ Kế Họach và Đầu Tư

Tỷ Lệ Thất Nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng GDP

Tăng trưởng GDP (Phải)

Tăng trưởng tỷ lệ thất nghiệp (Trái)
Nguồn: Tổng Cục Thống Kê (TCTK), VCSC Research

Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng

• Theo số liệu từ TCTK thì GDP suy giảm 1%, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng 0,35%
– Nếu tăng trưởng GDP trong năm 2009 chỉ còn 4,5% (so với kế hoạch 6,5%) thì sẽ có thêm 300 ngàn người thất nghiệp – Do vậy, nếu không tạo ra được việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng đến 7% tương ứng với 3,4 triệu người thất nghiệp – Điều này có nghĩa là mức tăng trưởng GDP 2010 phải ít nhất là 9% để có thể giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5%
Nguồn: Số liệu từ TCTK; Phân tích bởi VCSC Research

Kết Luận

Hậu quả của việc sụt giảm xuất khẩu

Việc làm Xuất khẩu
Dệt may Hàng nội thất Giày dép

Sức tiêu thụ

Lợi nhuận của các doanh nghiệp Nguồn thu của chính phủ

Tỷ lệ việc làm

Hậu quả của sụt giảm đầu tư

Đầu tư

Phát triển kinh tế

Việc làm

Lợi nhuận của doanh nghiệp

Mức tiêu dùng

Và sau cùng …
• Dự trữ ngoại tệ • Lợi nhuận doanh nghiệp • Nguồn vốn cho doanh nghiệp
– Chính Phủ sẽ vay mượn nhiều hơn từ nền kinh tế trong nước khiến các doanh nghiệp sẽ không huy động được vốn

• Tỷ giá • Hiểm họa từ các hiệu ứng để lại của chính sách tiền tệ và tài khóa
– Lạm phát có thể bùng phát trở lại

• Do vậy, ảnh hưởng thực sự của cuộc khủng hoảng
– Không chỉ đơn thuần là suy giảm xuất khẩu và đầu tư, vì đây chỉ là bước trung gian; – Hậu quả thực sự là vấn đề phát triển xã hội; – Hậu quả này có thể còn trầm trọng hơn do thiếu các thông tin, thống kê về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở nước ta.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN