TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

I. MỤC TIÊU BÀI DAỴ 1.Kiến thức - Biết: Thế nào là tia phân giác của một góc, thế nào là đường phân giác của một góc - Hiểu được tia phân giác của một góc là gì, đường phân giác của một góc là gì, -Vận dụng tính chất của tia phân giác của một góc vào làm bài tập 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ tia phân giác của một góc. 3.Tư duy: Rèn tư duy phân tích, tổng hợp 4. thái độ: Cẩn thận chính xác khi đo, vẽ, gấp giấy.
II/ THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẬY HỌC

1.Chuẩn bị của thày: Máy chiếu, giao án, thước kẻ, thước đo góc, giấy trong 2.Chuẩn bị của trò:Thước kẻ, thước đo góc, giấy trong
III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẬY VÀ HỌC

1.ổn định tổ chức (1 phút): Kiểm tra sỹ số và sự chuẩn bị của hs 2.Kiểm tra bài cũ.(7 phút) Cho hs đứng tai chỗ trả lời Cho 3 tia Ox, Oy, Oz như hình vẽ bên, biết góc xOz = 30 0 và góc xOy = 600 a.Trong 3 tia ox, oy, oz tia nào năm giữa 3 tia còn lại? vì sao? y b.Tính góc zoy c.So sánh góc xoz và góc zoy
z 0

x

3.Bài giảng

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI DẬY

Hoạt động 1(7 phút):Tia phân 1. tia phân giác của một góc là gì? giáccủa một góc là gì? Khái niệm:(sgk) GV:Từ phần kiểm tra bài cũ tia oz là tia phân giác của góc xoy -Tia oz nằm giữa hai tia ox và oy tia oz nằm giữa hai tia ox và oy 0 -góc xoz = góc zoy = 30 góc xoz = góc zoy tia oz là phân giác của góc xoy GV?Tia phân giác của một góc là gì? HS: trả lời GV: Cho hs khác nhận xét GV: chốt lại KN GV? oz là phân giác của góc xoy khi thoả mãn mấy điều kiện là những điều kiện nào? HS: 2 điều kiện: - tia oz nằm giữa hai tia ox và oy - Góc xoz = góc zoy NX trả lời của bạn HS khác nhắc lại GV: Đưa bài tạp lên màn chiếu Trong các hình sau hinh nào tia oz là phân giác của góc xoy y y y z z z 0
35 270

4. Rút kinh nghiệm:

O (H1)

x

O (H2)
y

450

x

O

(H3)

x

1550 z 1550 O (H4) x

GV: Cho hs suy nghĩ thảo luận nhóm và gọi đại diện 1vài nhóm trả lời kết quả GV cho nhom khac NX HS: Hình 1 và 3 GV? Vì sao oz là phân giác của góc xoy trong H1 và H3? HS: Trả lời các nhóm khác nhận xét bổ xung(nếu cần)

y

y

t D O B O x'y C t O o
A

z

xx

.................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful