So sanh HP va Sec.

Hối phiếu và séc cùng là giấy xác nhận bên ký thác sẽ chi trả cho bên nắm giữ 1 số tiền nhất định ghi trong hối phiếu / séc.Do đó ,nếu bạn nắm giữ séc của công ty B thì bạn có thể đến ngân hàng,ngân hàng sẽ chuyển tiền từ tài khoản cty B sang tài khoản của bạn,hay nếu công ty b ký vào 1 hối phiếu thì khi bạn cầm tờ hối phiếu đến công ty B xin thanh toán thì công ty b có nghĩa vụ thanh toán cho bạn. Hối phiếu khác séc ở chỗ hối phiếu là vô danh,còn séc là định danh.Vô danh nghĩa là không có tên người thụ hưởng trên hối phiếu,do đó bất cứ ai cầm tờ hối phiếu thì ng đó có quyền đòi cty thanh toán cho mình.Định danh là tờ séc có ghi rõ tên ng đc thụ hưởng ,do đó,ngân hàng chỉ chấp nhận thanh toán nếu bạn chứng minh đc mình là ng có tên ghi trên tờ séc.Do sự khác nhau này mà hối phiếu có thể mua bán đc còn séc thì không ( ai ngu gì bỏ tiền ra mua 1 tờ séc khi biết giá trị ghi trên tờ séc chắc chắn sẽ ko thuộc về mình). Khác nhau là hối phiếu là do người bán phát hành để đòi tiền người mua hoặc nhà nhập khẩu; còn sec là chủ tờ séc phát hành để chi trả cho người bán, nhà cung cấp hoặc để rút tiền mặt! Séc Khái niệm: Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản, ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản. Một lệnh trả tiền muốn được coi là séc thì trước tiên phải có tiêu đề SEC ghi trên tờ lệnh đó. Vì séc là lệnh nên khi ngân hàng nhận được séc phải chấp hành lệnh này vô điều kiện, trừ trường hợp tài khoản phát hành séc không có tiền hoặc tờ séc không đủ tính chất pháp lý. Số tiền ghi trên séc phải rõ ràng, phải vừa ghi bằng số và vừa ghi bằng chứ khớp đúng nhau, có ký hiệu tiền tệ. Trên séc phải ghi địa điểm và ngày tháng lập séc, tên địa chỉ của người yêu cầu trích tài khoản, tài khoản được trích trả, ngân hàng trả tiền, tên địa chỉ của người hưởng số tiền trên séc, chữ ký của người phát hành séc. Nếu là tổ chức thì phải có chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng và dấu của tổ chức đó. Đặc điểm của séc là có tính chất thời hạn, tức là tờ séc chỉ có giá trị tiền tệ hoặc thanh toán nếu thời hạn hiệu lực của nó chưa hết đối với séc thương mại. Thời hạn hiệu lực của tờ séc được ghi rõ trên tờ séc. Thời hạn dó tuỳ thuộc vào phạm vi không gian mà séc lưu hành và luật pháp các nước quy định. Tờ séc muốn có hiệu lực phải có những nội dung sau đây: 1. Tiêu đề SEC. Nếu không có tiêu đề, ngân hàng sẽ từ chối thực hiện lệnh của người phát hành séc. 2. Ngày, tháng, năm và địa điểm phát hành séc. 3. Ngân hàng trả tiền. 4. Tài khoản của người trả tiền.

đơn giản.. Ghi rõ ràng. phải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó (có thể là người phát hành hối phiếu hoặc người thứ ba).. (Pay to the order of. 6. Trong trường hợp hối phiếu không ghi địa điểm kí phát thì địa chỉ ghi bên cạnh tên người kí phát là địa điểm thành lập hối phiếu. Theo Kỹ thuật kinh doanh XNK (PGS. Ðịa điểm trả tiền. 3... days after sight) . Ðịa điểm kí phát hối phiếu. được ghi cả bằng số và bằng chữ. hối phiếu có giá trị pháp lý khi có các nội dung sau: 1. hoặc trả cho người sở hữu hối phiếu tại thời điểm đó. Số tiền. 2. sight of first (second) Bill of Exchange). Trên hối phiếu phải ghi rõ: Trả theo lệnh của . Nếu có sự không thống nhất giữa hai cách ghi đó thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ. Tên và chữ ký của người hưởng lợi và tài khoản (nếu có).30. 6. Nếu trên hối phiếu không ghi địa điểm trả tiền thì địa chỉ ghi bên cạnh người trả tiền là địa điểm trả tiền của hối phiếu. hoặc đến một ngày nhất định trong tương lai. Chữ ký của người phát hành séc. đơn giản số tiền của séc bằng số và bằng chữ (phải thống nhất với nhau).) 5.. Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ Hối phiếu (Bill of Exchange).Trả sau một số ngày kể từ ngày nhận hối phiếu: Trả 30 ngày sau khi nhìn thấy (At . yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu. đúng tập quán quốc tế. 4. 7. Tên và địa chỉ người trả tiền. Chú ý: nếu số tiền ghi bằng số và bằng chữ khác nhau thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ.5.. Theo Luật thống nhất về hối phiếu (ULB). 8.. Số tiền và loại tiền. Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu: + Trả tiền ngay: hối phiếu ghi: Trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (hai) của hối phiếu này ( At . Số tiền phải ghi rõ ràng. + Trả tiền sau: .ULB 1930 thì ) Hối phiếu là tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho người khác.TS Võ Thanh Thu) Hối phiếu Khái niệm (Theo Luật điều chỉnh về hối phiếu .

Trả sau một số ngày kể từ ngày giao hàng: Trả . cac ben co the bao luu nguon luat cua quoc gia minh. . Việc ký phát hối phiếu không loại trừ sự uỷ quyền. người hưởng lợi là người xuất khẩu và cũng có thể là một người khác do người hưởng lợi chỉ định. Ca 2 ben deu phai co tieu de. Người được uỷ quyền ký phát hối phiếu phải thể hiện sự uỷ quyền ngay bên cạnh chữ ký của mình. Người ký phát hối phiếu phải ký tên ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu bằng chữ ký thông dụng trong giao dịch... Người ký phát hối phiếu... deu co so hieu tham chieu.Trả sau một số ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu: Trả sau 30 ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu (At. Người hưởng lợi hối phiếu. 9. days after Bill of Lading date) . + Sec: la 1 to menh lenh tra tien vo dieu kien do nguoi chu Tk ra lenh cho NH nam giu TK cua minh tra 1 so tien nhat dinh co ten tren sec or theo lenh cua nguoi nay tra cho nguoi khac. .30.days after Bill of Exchange date).Hinh thuc: Ca HP va Sec deu la chung tu van ban ro rang. Các chữ ký dưới dạng in. 8. tra cho nguoi nam giu to sec cuoi cung. Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người hưởng lợi. . ngày sau khi ký vận đơn (At. Ngôn ngữ của hối phiếu là ngôn ngữ nào thì ngôn ngữ thể hiện sự uỷ quyền phải là ngôn ngữ ấy.30.. . deu phai ghi so tien 1 cach chinh xac. photocopy và đóng dấu. So sanh HP va Sec..KN: + HP: la 1 menh lenh tra tien vo dieu kien do 1 ben ki phat va ra lenh cho 1 ben khac phai tra 1 so tien nhat dinh hoac theo lenh cua 1 nguoi nay tra cho 1 nguoi khac or tra cho nguoi cam giu HP va 1 thoi diem va tai 1 dia diem nhat dinh. Người trả tiền hối phiếu: Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người trả tiền của hối phiếu vào góc dưới bên trái của hối phiếu. Ðối với hối phiếu thương mại.Luat dieu chinh: + HP: ULB + Sec: ULC Luat quoc te k mang tinh chat bat buoc..Noi dung chi tiet: Ca HP va Sec deu co nhung noi dung co ban khong the thay doi dc.. mà không phải viết tay đều không có giá trị pháp lý.30. . 7. điều quy định này tạo điều kiện dễ dàng cho người có liên quan đến hối phiếu thấy có sự uỷ quyền về việc thành lập hối phiếu đó.

cánhân phải có tài khoản tại ngân hàng. Đặc điểm của séc là có tính chất thờihạn. Về hình thức. nhà cung cấp hoặc đểrút tiền mặt. + Séc: NH giu TK quyet dinh dua ra noi dung co dinh.do đó.Hối phiếu là do người bán phát hànhđể đòi tiền người mua hoặc nhà nhậpkhẩu. Việc thanh toán séc bắt buộc phải thựchiện lưu thông séc qua ngân hàng.Nghiep vu lien quan: So sánh Hối phiếu và Cheque: 1. 4. 3.nếu bạn nắm giữ séc của công ty B thì bạn có thể đến ngân hàng.Do sự khác nhau này mà hối phiếu . Người ký phát séc là tổ chức. tuỳ theo phương thức thanh toán. Hối phiếu khác séc ở chỗ hối phiếu là vô danh. tức là tờ séc chỉ có giá trị tiền tệhoặc thanh toán nếu thời hạn hiệu lựccủa nó chưa hết đối với séc thương mại.được ngân hàng in sẵn theo mẫu. séc là một văn bản giấy.ngân hàng chỉ chấp nhận thanh toán nếu bạn chứng minh đc mình là ng có tên ghi trên tờ séc.do đó bất cứ ai cầm tờ hối phiếu thì ng đó có quyền đòi cty thanh toán cho mình. đượcchia làm 2 phần có đường cắt bằng răng cưa ở giữa để tách rời.Vô danh nghĩa là không có tên người thụ hưởng trên hối phiếu.Thời hạn hiệu lực của tờ séc được ghirõ trên tờ séc.Về hình thức. Noi dung co the dc dieu chinh theo y. Cóthể là lưu thông qua một ngân hànghoặc là qua hai ngân hàng Hối phiếu và séc cùng là giấy xác nhận bên ký thác sẽ chi trả cho bên nắm giữ 1 số tiền nhất định ghi trong hối phiếu / séc. 2.Tong quat:+ HP: do nguoi ki phat HP tu lap. mỗi bản đều đánh số thứ tự. gồm: phầncuống séc để người phát hành lưu và phân tách rời để trao cho người thụhưởng. do các pháp nhânvà thể nhân tự quyết định. mà người trảtiền có thể là nhà nhập khẩu (phươngthức nhờ thu) hay ngân hàng (phươngthức L/C).ngân hàng sẽ chuyển tiền từ tài khoản cty B sang tài khoản của bạn. các bản đều có giá trị như nhau. Nguoi co phat khong co quyen thay doi. Séc là chủ tờ séc phát hành để chi trảcho người bán.Do đó . Thời hạn đó tuỳ thuộcvào phạm vi không gian mà séc lưuhành và luật pháp các nước quy định. Hối phiếu cóthể được lập thành một hay nhiều bản(thường là 2 bản).còn séc là định danh. Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu phụthuộc vào quy định của từng loại hối phiếu mà không phụ thuộc vào phạm vikhông gian lưu hành. .Định danh là tờ séc có ghi rõ tên gn đc thụ hưởng .hay nếu công ty b ký vào 1 hối phiếu thì khi bạn cầm tờ hối phiếu đến công ty B xin thanh toán thì công ty b có nghĩa vụ thanh toán cho bạn. hối phiếu được thể hiệndưới dạng văn bản.Trong thanh toán quốc tế.

có thể mua bán đc còn séc thì không ( ai ngu gì bỏ tiền ra mua 1 tờ séc khi biết giá trị ghi trên tờ séc chắc chắn sẽ ko thuộc về mình) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful