Xưa nay, trong giới cờ Tướng Việt Nam không ai là không biết tới bộ ba kỳ phổ nổi tiếng

kim cổ là: Quất Trung Bí, Mai Hoa Phổ và Bách cục Tượng kỳ. Bộ ba này là nền tảng
căn bản cho mọi người chơi cờ Tướng. Nếu Quất Trung Bí với tiêu điểm quan trọng nhất
là trận Thuận Pháo thì Mai Hoa Phổ lại cực kỳ sâu sắc về trận Bình Phong Mã chống
Pháo đầu, còn Bách cục Tượng kỳ lại là những thế cờ nổi tiếng của các bậc kỳ tài cổ
nhân. Với bộ ba sách này trong tay, mỗi người chơi cờ bình thường đều có khả năng trở
thành danh thủ trong thiên hạ.
Mai Hoa Phổ có một vị trí đặc biệt như vậy, ấy là bởi vì khi Quất Trung Bí xuất hiện thì
đã trở thành cẩm nang số một cho những người chơi cờ. Nó hầu như bao quát hết lý
thuyết cờ Tướng, khiến người ta nghĩ rằng không còn phải bàn cãi gì thêm nữa. Thế trận
Thuận Pháo được coi là vũ khí bách chiến bách thắng và việc "Lấy công làm chủ" được
mặc nhiên thừa nhận. Sáu mươi năm sau khi Quất Trung Bí xuất hiện, không có một ai
bình luận gì thêm.
Nhưng rồi như sấm nổ giữa trời quang, vào năm 1692, tác giả Vương Tái Việt tự là
Chính Dĩ đã dám xem xét và phản bác lại một số kết luận "như đinh đóng cột" của Quất
Trung Bí. Vương là người học rộng, tài cao, tính tình cương trực. Vì vậy trong đám quan
trường nhiều kẻ không ưa. Với tài năng phi phàm, ông đã tạo dựng nên cả một trường
phái lý thuyết riêng của mình, đồng thời dám chỉ ra một số điểm còn yếu của Quất Trung
Bí.
Tinh hoa và hạt nhân của Mai Hoa Phổ chính là thế trận Bình Phong Mã phá Đương đầu
pháo. Khi bên tiên đi vào Pháo đầu thì bên hậu đưa ngay Mã lên cột 3 và cột 7, tạo ra một
bức bình phong vững chãi, vừa bảo vệ lộ giữa, vừa mở đường cho Xe và Pháo xuất trận.
với sự nghiên cứu sâu sắc, trình bày sắc sảo cùng với hàng loạt ván cờ thực tiễn chứng
minh đầy sức thuyết phục đã khiến làng cờ tỉnh ngộ và tìm thấy ở Bình phong mã một
con đường mới khắc chế thế trận Đương đầu pháo rất hiệu quả và nô nức đi theo con
đường mới này. Bình phong mã mở ra trường phái "Công mạnh, thủ chắc" ván cờ ôn hòa
nhưng dù công thủ toàn tài mà vẫn sôi nổi, gay cấn.
Dù cho sau này xuất hiện nhiều quyển sách khác bổ sung và phản biện như quyển "Phản
Mai Hoa" nhưng Mai Hoa Phổ vẫn đứng vững chắc qua thời gian cho tới tận ngày nay.
Trong mấy trăm năm qua ở Trung Quốc, tác phẩm này đã được tái bản hàng trăm lần, còn
ở Việt Nam cũng đã được in lại do yêu cầu của Độc giả.
Tôi biên soạn website này nhằm mục đích có thêm tài liệu để tự mình học tập và nghiên
cứu bộ môn giải trí đầy tính nghệ thuật này một cách trực quan sinh động, dễ hiểu. Các
bạn có thể tìm mua quyển Mai Hoa Phổ và Phản Mai Hoa Phụ bản của Tạp chí Người
Chơi Cờ tại các nhà sách trên toàn quốc, kết hợp với việc theo dõi phần trình bày tại
website hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có những bước tiến bộ.
Quyển Mai Hoa Phổ in nguyên bản lần này bao gồm:
Chương I: Bình phong mã phá Đương đầu pháo. (8 cục)
Chương II: Pháo đầu phá Quá cung pháo (5 cục)
Chương III: Pháo đầu phá chuyển giác mã. (3 cục)
Chương IV: Thuận thủ pháo trực Xa công hoành Xa (5 cục) (Tài liệu ghi là 5, nhưng
trình bày chỉ có 4 cục)
Chương V: Thuận thủ pháo hoành Xa công trực Xa (5 cục)
Chương VI: Đương đầu pháo đối Liệt thủ pháo. (5 cục)
Trong số này thì thế trận Bình phong Mã được tác giả (Vương Tái Việt) sáng tạo và nâng
cao lên tới mức hoàn chỉnh và đầy sáng tạo, khiến cho ai xem cũng phải thán phục.

CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO
(CHƯƠNG NÀY GỒM CÓ 8 CỤC)
I. CỤC I: PHÁ XE TUẦN HÀ ĂN TỐT BẮT TƯỢNG:
Các nước đi cơ bản:
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.1 7. P23 M7.8 8. X3.1 P2.2 9. P3.7 (1) S6.5 10. X3-7 M8.6

Chú thích:
(1) Nếu 9. X3-7 M8.6 10. X7.2 T7.5 11. X7/3 M6.8 12. M2.1 M8.6 13. Tg5.1 P2-6 14.
P5.4 (nếu 14. Tg-6 P8.6 15. X1-2 X9.1 16. X7-6 X2.8 17. Tg.1 M6.5 18. P5/1 X2-4 19.
Tg-5 X4/3 0-1) ……S6.5 15. X7-4 X2.8 16. Tg.1 X9-6 17. P5/1 P8.2 18. P3.3 (18. B5.1
M6/5 19. X4-5 P8.3 20. P3.1 P6.3 21. P3/1 P6/4 22. P3.1 P6-5 0-1) ……P8.3 19. P3/3
M6.5 20. P3.1 P6.5 21. X4.5 Tg-6 22. M1/2 M5/6 23. P3/1 X2-4 24. X1.2 M6/5 25. X1-2
M5.3 0-1
Theo như hình trên, Đến đây tiên có 3 cách đi:
CÁCH 1: X7.2 ĂN MÃ
Đây là 1 biến rất thường gặp trong các cuộc cờ bởi tính "Tham ăn"
11. X7.2 M6.8 12. X7-2 M8.6 13. Tg.1 X9-7 14. M2.1 P2-5 15. P5.3(1) X2.8 16. Tg.1
M6.8 17. X2/5 M8.6 0-1
Chú thích :
(1) nếu 15. Tg-6 X7.5 16. B7.1 X7-3 17. X2.2 S5/6 18. X2/7 X2.8 19. Tg.1 X3.2 20. P5-7
X2-4 0-1
CÁCH 2: P3/5 CẢN M8.6
Rút kinh nghiệm sau thất bại từ việc "ăn nhiều bội thực" ở biến Xe 7 tấn 2, lần này quân
tiên rút kinh nghiệm bằng cách không ăn mã mà đi bằng nước Pháo 3 thoái 5 ngăn chặn
nước Mã 6 tấn 8 của quân hậu...

11. P3/5 M6.4 12. P3-6 T3.5 13. X7/1 (1) X9-7 14. M2.1 M4.3 15. P6/3 P2.4 16. X1.1
P8.5 17. M7/9 (2) X7.9 18. X7.3 X2.7 19. P5.4 X2-6 20. S6.5 P2-4 21. S5.4 P4-8 22.
Tg-6 Pt-1 23. S4/5 P8.2
Chú thích:
(1) nếu 13. X7-2 M4.3 14. P6/3 P2-3 15. X2.2 P3.3 16. T7.9 X9-6 17. X1.1 X2.9 18. X25 X2-4 19. Tg5-6 X6.9 20. P5/2 P3-4 21. P6-5 X6-5 22. Tg.1 P4/6 23. P5.5 Ms.5 24.
X5/1 X5/3 25. X5/3 M3/4 0-1
(2) nếu 17. P5/1 X7.7 18. P5.1 X7-5 19. T3.5 P8-3 20. X7-4 P3.2 21. Tg5.1 P2-4 22. Tg6 P3-1 23. S6.5 P1/1 24. Tg/1 X2.9 0-1
CÁCH 3: P3/8
SẴN SÀNG CẢN ĐỊA CÁC NƯỚC BẮT TƯỚNG CỦA MÃ
Tương tự như biến 2. Nhưng lần này tiên chơi pháo 3 thoái 8 nhằm sẵn sàng truy cản các
nước bắt tướng của mã hậu..
11. P3/8 X9-7 12. M2.1 (1) M6.4 13. X7.2 X7.8 14. P5-6 (2) X7-4 15. S4.5 T3.5 16.
X7/3 (3) P2-5 17. X1-2 (4) X4/1 18. X2.7 X4-7 19. Tg-4 P5-6 20. X7-6 X2.5 21. X2.2
(5) S5/6 22. X6-8 X7-6 23. Tg-5 M4.3 0-1
Chú thích:
(1) nếu 12. X7.2 P8.6 13. P3-9 X7.9 14. X7-2 M6.7 15. S6.5 P2.5 16. M7/8 X2.8 17. P54 M7.6 18. X2/6 M6/7 19. P4/2 X2-5 20. X2-5 X7-5 0-1
(2) nếu 14. M1/3 M4.3 15. Tg5.1 P2.4 0-1
(3) nếu 16. X7-5 X4/1 17. X5-2 X4-3 18. T3.5 M4.3 19. Tg-4 P2-6 20. M1.3 P6/4 lại tấn
2 0-1
(4) nếu 17. Tg-4 P5.4 18. S6.5 X4-5 19. X1-2 X2.8 20. X7-4 P8-6 21. P6-4 X5-6 22. Tg5 M4.3 23. Tg-6 M3/5 24. Tg-5 X6.1 0-1
(5) nếu 21. X6/1 X2-6 22. Tg-5 X7.2 23. S5/4 P6-5 24. T7.5 X7-6 25. Tg5.1 Xs.3 0-1

CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO
CỤC 2: PHÁ PHÁO ĂN TƯỢNG SAU ĐÓ LÊN MÃ LỘ 3.
Về cơ bản cục này tương tự như cục I nhưng ở nước thứ 8 thay vì đi xe 3 tấn 1 bắt mã,
lần này quân tiên đi bằng nước Pháo 3 tấn 8 ăn tượng, sau đó lên mã ở lộ 3.
Các nước đi:
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.1
7. P2-3 M7.8 8. P3.7 S6.5 9. M2.3 T3.5 10. P3/3 X9-7

Theo như hình. Đến đây tiên có 3 cách đi:
CÁCH 1: X1.1
11. X1.1 P2.3! 12. X1-8 B3.1 13. X3-7 X7.3 14. X8.3 X2.5 15. X7-8 X7.4 16. M7/5 X76 17. X8-3 M8.9 18. X3/1 Tg5-6 19. M5.3 X6.2? 20. Tg5.1? M9/8
Theo tài liệu ghi là: Hậu được quân thắng?! Nhưng điều thắc mắc là khi 19. Xe ăn sĩ mà
20. Mã lại không ăn xe?!
Không biết theo nguyên bản thế nào nhưng có thể những bước di chuyển chính xác thì
như sau:
11. X1.1 P2.3! 12. X1-8 B3.1 13. X3-7 X7.3 14. X8.3 X2.5 15. X7-8 X7.4 16. M7/5 X76 17. X8-3 M8.9 18. X3/1 P8.7 19. M5.3 X6-7 20. X3-1 X7.2
CÁCH 2: T3.1
11. T3.1 P2.3 12. P3-2 X7.5 13. T1.3 B5.1 14. P2-6(1) X2.3 15. P6/4 X2-7 16. T3/1
(2) X7.3 17. X1-3 M8.6 18. M3/1 M6.5 19. T7.5 X7-5 20. T1.3 P2-5 21. S4.5 X5-9 22.
M1.3 X9-4 23. Tg5-4 X4-6 24. Tg4-5(3) P8.5 25. M3/4 P8-4 hậu được quân thắng 0-1
Chú thích:
(1) Nếu 14. B5.1 B5.1 15. P5.5 Tg5-6 16. P2-6 (nếu 16. S4.5 X2.3 17. X1-4 P8-6 18.
P2.3 M8.6 19. X4-3 P6-7 được quân ) ……P2.2 17. T3/5 X2.3 18. P6/3 X2-5 19. P6-4
X5/1 20. M3.4 M8/6 21. M4.3 Tg6-5 22. X1-2 P8-7 nhiều quân thắng 0-1
(2) Nếu 16. S4.5 X7.2 17. X1-4 M3.5 18. X4.5 M5/7 19. X4-5 M8.7 20. X5-6 Mt.9 21.
P5-1 X7.2 22. T7.5 X7-5 23. P1.4 X5/1 24. P1.1 X5-3 25. P1-3 X3.1 26. Tg5-4 X3/2 27.

P3/5( nếu 27. X6-2 P2.4 28. Tg4.1 X3-6 29. S5.4 X6-7 được quân ) X3-6 28. P3-4 P8-6
29. Tg4.1 P2.3 được quân thắng 0-1
(3) Nếu 24. S5.4 P8-6 25. S6.5 X6-4 26. Tg4-5 X4.1 ăn pháo thắng 0-1
CÁCH 3: C5.1
11. B5.1 M8/6 12. X3/1 M6.5 13. X3-5 X7.3 14. M3.4 X7.2 15. X5.1 M3.4 16. X5.2
M4.6 17. P5.5(1) S5/6 18. X5/2 P8.1 19. P5/1(2) M6/7 20. X5/2(3) P8-5 21. X5.4 P2-5
22. T3.5 X7/1 23. M7.5 X7-5 hậu nhiều quân thắng
Chú thích:
(1) Nước đi thứ 17, tiên còn có 2 cách đi khác
a.17. X5.1 M6.4 18. X5-2 P2-5 19. S4.5 X7-6 20. X2.2 X6/5 21. X2-4 Tg5-6 lại tiến mã
thắng
b. Ở cách đi này, tài liệu ghi là....
17. X5.1 M6.4 18. X1.1 X7-6 19. X1-6 Tg5-6 20. S6.5 M4.5 21. X5-2 X6.4 22. Tg5.1
P2.5 23. X6.5 X6/1 24. Tg5/1 P2.1 25. M7/8 X6.1 26. Tg5.1 X2.3
Không hiểu nổi cách đi này, có lẽ do sách in sai! nhưng theo tôi cách đi như sau:
17. X5.1 M6.4 18. X1.1 X7-6 19. X1-6 Tg5-6 20. S6.5 M4.5 21. X5-2 X6.4 22. Tg5.1
X6/1 23. Tg5/1 X6-4 24. X2.2 Tg6.1 25. X2/1 Tg6.1 26. P5-4 X4-6 27. X2/6 P2.7 28.
T7.9 P2-1
(2) Nếu 19. không đi P5/1 thì có 2 cách đi như sau:
a. Ở cách đi này, tài liệu ghi là 19. P5/2 X7/1 20. P8-5??? S4.5 21. P5.4 T7.5 22. X5.3
X1-4 23. P2.7 M7/8 24. X5.1 S6.6??? 26. X2.9 thắng
Quả thật là điên cả đầu với cách ghi chép như vậy!!!! Theo tôi nước đi chính xác phải là
19. P5/2 X7/1 20. P5.2 P8-5 21. X5-4 X7/2 22. Tg5.1 X7-5 23. Tg5-4 S4.5 24. S4.5 X5-7
25. X4-5 X7.1 26. T7.5 X7-6 27. S5.4 P2-6 28. Tg4/1 P6-5 29. X5.2 X6-5
b. 19. T3.5 X7/3 20. X1-2 P8-5 21. S4.5 M6.5 22. T7.5 X7-5 được tượng hơn quân thắng
0-1
(3) Nếu 20. X5-3 ăn xe thì hậu đi P8-5, tướng tiên buộc tấn 1 để tránh nước pháo trùng,
sau đó hậu đi M7.5 ăn lại xe như hình 6

.

CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO
CỤC 3: PHÁ PHÁO BẮT TƯỢNG ĐỔI SĨ MÃ BÊN PHẢI.
Vẫn giống với cục 2. Áp dụng phương châm đánh phủ đầu, dùng phi pháo phá vỡ hàng
phòng ngự của quân hậu. Bên tiên chấp nhận hy sinh quân pháo đổi lấy sĩ tượng của quân
hậu. Các nước đi như sau:
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.1 7. P23 M7.8 8. P3.7 S6.5 9. P3-6 Tg5-4 10. M2.3 T3.5

Theo như hình . Đến đây tiên có 4 cách đi như sau:
CÁCH 1: M3.4
Sau khi dùng phi pháo phá hủy hàng phòng ngự của hậu. Tiên xua quân kỵ binh nhằm hỗ
trợ cho pháo binh đánh chiếm chính diện, dùng xe tăng đánh thẳng vào chốn thâm cung
của tướng hậu. Tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng.....
11. M3.4 Tg-5 12. M4.5 M3.5 13. P5.4 X2-4 14. X3.1(1) P2.2 15. X3.3(2) M8/6 16. X34(3) X9-6 17. X4-1(4) B3.1 18. Xt/2 B3.1 19. M7/9 P2.5 20. S4.5 P8.6 21. T3.5 X4.3 22.
P5/1 P8-1 hậu nhiều quân thắng
Chú thích:
(1) Nếu 14. X3.4 M8/7 15. P5/2 X9-8 16. X1.1 P8.6 17. X1.1 P8-3 18. X1-4 X4.8 19.
X4.4 Tg5-4 20. S4.5 X8.9 21. X4-3 P3/2 22. T7.9 P3-9 23. P5-4 X8/2 24. M7/8 X4/3 25.
P4/2 P9.3 26. P4/2 X8-5 27. M8.7 P2.7 28. T9/7 X4.3 29. P4-1 X5.1 30. Tg-4 X4/1 31.
Xt-4 X4-3 32. X3-8 X3.2 33. X8/6 X3-2 0-1
(2) Nếu 15. X3-7 M8.6 16. P5/2 M6.8 17. Tg.1 X9-7 18. X1.2 X7.8 19. Tg/1 X7.1 20.
Tg.1 X7/1 21. Tg5/1 P2.3 22. M7/5 P2.2 23. M5.7 X7-3 24. S4.5 X3.1 25. M7/8 M8.7
26. Tg-4 X4.9 27. S5/6 X3-4 28. Tg.1 P8.6 29. Tg.1 X4/2 0-1
(3) Nếu 16. X3/1 P8.2 17. X1-2 P8-5 18. T3.5 X9-6 19. B5.1 X4.3 20. P5.2 M6.5 21.
P5/3 P2-5 0-1
(4) Nếu 17. X4.1 Tg5-6 18. X1.2 X4.3 19. P5-1 M6.7 20. P1.3 P2.3 21. M7/8 X4-6 22.
S6.5 P8-7 23. X1/2 M7.8 24. X1-2 X6-7 25. T3.5 P7-8 bắt chết xe thắng 0-1
Trong biến này, nước thứ 20 nếu tiên đi T7.5 thì .... M7/5 21. B5.1 M5/6 22. P1/2 X4.3
Hậu chiếm ưu thế

CÁCH 2: X3-6
11. X3-6 Tg4-5 12. M3.4 M8.6 13. X6-4 P8.5 14. X4/2 P8/1 15. X4.1 X9-8 16. X1.1(1)
P8.3 17. X1-3 X2-4 18. S6.5 X4.8 19. P5-4 X4-3 20. T7.5 P2.7 21. Tg5-6 X8.4 22. X4.5
X8-4 23. Tg6-5 X3.1 0-1
Chú thích:
(1) Nếu 16. X1-2 thì P8-5 tiên mất xe
CÁCH 3: X1.1
11. X1.1 X9-6 12. X1-6 Tg4-5 13. X6.7 (1) X2-4 14. X6-7 X4.7 15. M7/9 (2) P2.6 16.
X3.4 X6.8 17. P5.4 Tg5-4 18. S4.5 X4.1 19. P5.2 M3/5 20. X3-5 X6-5 21. S6.5 P2.1 22.
S5/6 X4.1 23. Tg5.1 X4/1 24. Tg5.1 M8.7 25. Tg5-4 P8.5 26. M3/2 X4-6 0-1
Chú thích:
(1) Nếu 13. X3.4 P8-7 14. M3.2 X2-4 15. X6-8 P2.2 16. X8.3 B3.1 17. X8-7 P2-7 18.
X3-2 Ps.7 19. S4.5 Pt-8 20. P5-3 X6.8 21. X2/1 P7/4 22. X7.3 Tg5-6 (nguyên bản đi
22……M8/9 23. X2-1 M9/8 24. X1/1 Tg-6 25. S5.4 X6/1 26. M2.3 M8.7 27. P3.5 X4.8
28. P3-4 X6/5 29. M3.2 P7.1 0-1 ) 23. S5.4 X6/1 24. X7-5 X4.8 25. X2-4 S5.6 26. S6.5
X6-3 0-1
(2) Nếu không đi M7/9 thì còn 2 cách đi:
a. 15. M7/8 P2.6 16. X3.4 X4.1 17. P5.4 Tg5-4 18. S6.5 M8/6 19. X3-2 M3.5 nhiều
quân thắng 0-1
b. 15. X3.4 X4-3 16. P5.4 Tg5-4 17. P5.2 M8/6 18. X3-2 M3/5 nhiều quân thắng 0-1
CÁCH 4: X1.1
11. X1.1 X9-6 12. X3.2 P8-7 13. X1-6 Tg4-5 14. X6.7 X2-4 15. X6-8 P2.2 16. S4.5 (1)
P7.5 17. X3/4 M8.6 18. X3.6 (2) B3.1 19. B7.1 P2-8 20. P5-2 X4.4 21. B5.1 (3) P8.1 22.
X3/4 X4-7 23. X3-2 (4) X7.5 24. S5/4 M6.7 0-1
Chú thích:
(1) nếu 16. P5.4 X4.3 17. T3.5 P7.5 18. X3/4 M8.6 bắt đôi được quân
(2) nếu 18. X3.2 B3.1 19. B7.1 P2-8 20. X3-2 X4.4 21. X8-7 X4-7 22. T3.1 X7.3 23.
S5/4 X7-5 24. T7.5 M6.7 25. S6.5 M7/8 26. X7/1 M8.9 nhiều quân thắng 0-1
(3) Nếu 21. không tiến tốt thì có 2 cách đi khác:
a. 21. X3/4 M6.4 22. P2-6 (Ở đây tiên có thể đi S5.6 để cản mã: 22. S5.6 X6.7 23. P2.1
X6-4 24. B7.1 P8-3 25. M7.6 P3.126. M6.4 Xt-3 27. P2-6 P3.4 28. S6.5 X4-6 29. X8/8
X6-2 30. X8.5 M3.2) ……P8.5 23. T3.5 X4-8 24. X8-7 X6.8 25. P6/1 M4.3 26. X7/1 P89 lại tiến xe thắng 0-1
b. 21. X8-7 X4-6 22. X7-6 M6.8 23. P2.3 Xt.4 24. X6/6 M8.7 25. P2.4 Xs-8 26. X6-3
X8.8 27. M7.6 Tg5-6 28. S5.4 X6-4 29. Tg5-4 X4.1 30. Tg4.1 X4/1 31. Tg4/1 M7/5 32.
M6/5 X8-5!
(4) Nếu 23. X3.1 P8-5 24. T3.5 T5.7 25. X8-7 M6.7 0-1

CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO
CỤC 4: THOÁI PHÁO PHÁ XE TUẦN HÀ TIẾN TỐT ĐỔI TỐT:
Cuộc 01:
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1B7.1 6. X8-3 B3.1 7. B7.1
P8/1

Theo như hình . Đến đây tiên có 2 cách đi như sau:
CÁCH 1: M1.2
8. M2.1 P8-7 9. X3-6 B3.1 10. X6-7 M3.4 11. X7-6 P2-3 12. T7.9(1) X2.4 13. P2-4
T3.5 14. X1-2 P7-4 15. X6-3 P4-3 16. M7.6 X2.4 17. P5-7 M4.2 18. T3.5(2) Ps.6 19.
P4-7(3) M2.1 20. S4.5 X9.1 21. X3-4 M1.3 22. Tg5-4 P3/1 23. X2.7 P3-6 24. S5.4 X2.1
25. T5/7 X2/4 26. X2-3 X2-4 27. X3-5 S4.5 28. X4.2 X4.4 29. Tg.1 X4/1 30. Tg/1 X9-7
Chú thích:
(1) Nếu không lên tượng thì có 2 biến :
a.12. X6.1 P3.7 13. S6.5 P3-1 14. Tg5-6 T3.5 15. X6/1 X9-8 16. P2-4 X8.4 17. M7.8
M7.6 18. P5.4 P7-5 19. P4-8 X2-3 20. X6-5 P5.2 21. X5.2 X8.1 22. M8.7 M6.4 23. M7/6
X8-4 24. P8-6 X3.9 25. Tg.1 X4-2 0-1
b.12. X6.1 P3.7 13. Tg5.1 X9-8 14. X1-2 X8.4 15. X6/1 X2.8 16. X6/3 X2-4 17. Tg-6
P3-6 18. X2.1 X8-2 19. S6.5 X2.4 20. Tg/1 P6/2 21. P5.4 P6-9 22. P2.7 M7.5 nhiều quân
thắng 0-1
(2) Nếu 18. P7.6 P3.7 19. S6.5 P3-1 20. T9.7 X9.1 21. P7-2 M7.6 22. M6.4 M2.3 23. P46 X2-4 0-1
(3) Nếu 19. M6/7 M2.3 20. P4-7 X2/1 21. T9/7 X2-3 22. X3.2 X9.1 23. M1.3 X9-4 24.
M3.4 X4.7 0-1
CÁCH 2: P2-3
8. P2-3 P8-7 9. X3-4 M3.4 10. X4-6 M7.6 11. P3.7 X9-7 12. X6.1 M6.7 13. M2.1 M7.8
14. S6.5(1) P2.7 15. M7/8 X2.9 16. P5.4 X2-3 17. X6/5 X3/3 18. B5.1 P7-2 19. B7.1

X7.5 20. B5.1 X3/2 21. B5-6 X7-5 22. X1.1 M8/6 23. X1-4 X3.3 24. B6.1 P2-6 25. P5-4
X3.1 26. M1.3 X5.3 27. S4.5 X3-5 28. Tg-4 M6.8 29. M3/2 X5-6 0-1
Chú thích:
(1) Nếu tiên không lên sĩ thì có 2 biến :
a.14. X1.1 X7-8 15. P5.4 P2.6 16. S4.5 B3.1 17. P5/2 B3.1 18. T3.5 M8/6 19. S5.4 X8.9
20. T5/3 X8-7 21. Tg5.1 P2-9 22. X6-5 P7-5 23. X5-8 T3.5 24. X8.4 B3.1 25. Tg5-6
B3.1 26. Tg6-5 P5.4 27. B5.1 X7/2 được quân thắng 0-1
(2) 14. X1.1 X7-8 15. X6-7 P2.6 16. S4.5 P2/2 17. T7.9 P7.6 18. P5.4 P7-1 19. P5/2 P1.2
20. M7/8 P2-3 21. X7-5 S4.5 22. S5.4 P3.3 23. S6.5 P3/1 24. S5/6 P3-9 25. X5-8 S5/4
26. X8.4 M8/6 27. Tg5-4 X8.9 28. Tg4.1 M6.8 29. M1/3 M8/7 30. Tg4.1 X8/2 0-1
Cuộc 02
THOÁI PHÁO PHÁ XE TUẦN HÀ TIẾN TỐT ĐỔI TỐT:
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.13. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.1 7. B7.1
P8/1 8. P2-3 P8-7 9. X3-4 M3.4 10. X4-6 M7.6 11. P3.7 X9-7 12. X6.1 M6.7 13. M2.1
M7.8 14. S4.5 B3.1 15. X6-7(1) P2-5 16. X7/1 P7-6
Chú thích:
(1) Nếu 15. P5.4 P2-3 16. P5/2 P3.5 17. T3.5 X2.6 18. X6-5 P7-5 19. X5-8 P5.5 20. X8/2
P3/1 21. X8.3 M8/6 22. Tg-4 P5-6 0-1
Theo như hình trên. Đến đây tiên có 4 cách đi như sau:
CÁCH 1: X1-2
17. X1-2 X2.8(1) 18. X7-2 P5-3 19. Xt-7 X7.2 20. P5.4(2) P6-3
Chú thích:
(1) Nước hay, Nếu tiên X2.1 ăn mã thì hậu đi X7.9 ăn tượng chiếu tướng, bắt lại xe!
(2) Nếu 20. X7.3 X7-3 21. X2.1 X3.5 22. X2.5 P6-3 0-1
CÁCH 2: X7-2
17. X7-2 P5-3 18. T7.9 P6.8 19. X1.1(1) X7.9(2) 20. X1-2(3) P6/2 21. S5/4 P6-3 22.
P5.4(4) X2.7 23. Xt.3 Pt-5 24. P5/4 X2-5 25. S6.5 P3-5 26. Xt/5 X5/1 27. Tg-6 X5-4 28.
S5.6 X7-6 29. Tg.1 P5-4
Chú thích:
(1) Nếu 19. S5/4 M8/6 20. Tg5.1 X2.8 0-1
(2) Nguyên phổ nước này đi như sau:
19. X1.1 P4-6 20. X1-2 P4-1 21. S5/4 P3.1 22. X2-3 X7.8 23. M1/3 X2.9 24. Tg5.1 X2/1
25. Tg5/1 X2-7 26. X2-8 X7.1 27. P5.4 X7/2 . Hậu ưu thế, nhưng bên tiên còn có thể
M7/5 đối công. Xin sữa lại tiến xe bắt tượng, lại thoái pháo bắt mã vẫn giữ nước tiên.
(3) Nếu 20. S5/4 ăn pháo thì X7-6 sau đó X2.8 thắng 0-1
(4) Nếu 22. Xt-7 bắt 2 pháo thì Pt-9 ăn mã sau đó lại đi P9.2 ưu
CÁCH 3: X7-4

17. X7-4 P5-3 18. T7.9 (1) P6-3 19. P5.4 X2.7 20. X4.3 X2-3 21. T3.5 Tg.1 22. X1-2 (2)
X7-8 23. X2-3 X8.7 24. X4.2 X8-9 25. X3.9 X9.2 26. T5/3 X9-7 27. X3/9 X3-1 28. P5-7
(3) Pt-2 29. X3.9 P2.7 30. P7/6 X1-3 31. X4-5 Tg-4 32. X5-6 Tg-5 33. X3-5 Tg-6 34.
X6/1 Tg.1 35. X5-4 Tg-5 36. S5.4 X3.1 sau đó tiên dùng xe ăn pháo, hậu ăn xe đè bắt
chết pháo thắng 0-1
Chú thích:
(1) Nếu không lên tượng thì có 2 biến khác
A. Nếu 18. M7.8 P6-3 19. T7.9 X2.4 20. P5.4 X2-5 21. X2.2 X7.7 22. T3.5 X7-5 23.
B5.1 Xt-1 24. P5-7 Ps.2 25. X2-7 M8/6 26. Tg5-4 (nếu 26. S5.4 X5.1 27. S4/5 X5.3 28.
S6.5 X1.2 0-1) M6/5 27. M8/9 X5-6 28. S5.4 X6.3 29. Tg4-5 X6-5 30. S6.5 ( nếu 30.
Tg5-4 M5.4 ) M5.6 31. Tg5-4 (nếu 31. Tg-6 P3-4 32. Tg.1 X5.1 rồi 33…..X5-4 0-1) X5.1
32. X7-4 M6.8 33. M1/3 X5.1 34. Tg4.1 M8/7 35. Tg4.1 M7/5 36. Tg4/1 M5.4 37. Tg4.1
P3.5 38. M3.5 X5/2 39. Tg4/1 X5-6 0-1
B. nếu 18. M7.6 P6-3 19. T7.9 X2.8 20. P5-7 Ps.6 21. M6/7 X7.7 22. X4-8 X7-3 23.
X8/3 X3-9 24. X8-7 X9.2 25. X7.6 X9-7 26. S5/4 M8/6 27. Tg5.1 X7/1 28. Tg5.1 M6/7
0-1
(2) Nếu 21 X4-5 thì P3-5 22. X5-7 P5.5 phản kích
(3) Nếu 28 S5.6 thì P3.7
CÁCH 4: P5.4
17. P5.4 P6-5 18. P5/2(1) X2.8 19. T3.5 X2-4 20. X7-6 Ps.4 21. X6/3 Pt.2 22. S5.4 Pt-4
23. X6-5(2) M8/6 24. Tg5-4 P5-6 25. X5-4 P4-9 26. S6.5 P9-3 27. S5.4 X7.8 bắt xe
chết, nhiều quân thắng 0-1
Chú thích:
(1) Nếu 18. P5.2 M8/6 19. Tg5-4 P5-6 20. X7-4 S4.5 21. S5.4 X7.5 22. X4.1 X2.4 23.
X4.1 X2/1 24. X4/1 X7-3 25. T3.5( nếu 25. M7/5 X2-4 26. Tg4-5 X4.5 27. M5.3 X3.4
28. S4/5 P6-4 29. X1-2 P4.7 30. Tg5-4 X4-5 31. X4-7 X3-1 32. M3/5 P4/1 0-1 )
…….X3.2 26. Tg4-5 X2-4 ( nguyên phổ đi 26… … P6.5 27. X4/3 X2-4 28. X1.1 Tg5-4
29. S6.5 thất bại, nếu đổi là X1-7 cũng không nên, sỡ dĩ đổi X2-4 để chiếm tiên ) 27.
S4/5 X4.5 28. M1.3 X3.2 29. X4-6 X3-4 30. S5/6 X4/4 31. X1-4 X4.2 32. X4.3 B1.1 33.
B1.1 P6-1 34. M3.4 P1.4 hậu ưu thế
(2) Nếu 23. S6.5 thì M8/6 rồi P5-6 thắng! 0-1

CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO
CỤC 5a: THOÁI PHÁO HOÀNH XA PHÁ TUẦN HÀ XA BIÊN MÃ
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-24. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.1 7.
M2.1 P8/1 8. P2-4 P8-3 9. X1-2 X9.1

Theo như hình . Đến đây tiêncó 4 cách đi như sau:
CÁCH 1: X2.6
10. X2.6 P3-7 11. X3-8 M3.4(1) 12. X8-6 P2.2 13. B7.1 M7.6 14. X2-5 T3.5 15. X6-3
B3.1 16. X3-7 X9-8 17. X5-3 P2/2 18. X3/2(2) P2-3 19. T7.9 P7-3 20. X7-5 M4.3 21.
X5.1 Pt.5 22. P4-7 P3.6 23. X5-4 M3.5 24. T3.5 P3-9 hậu được quân thắng 0-1
Chú thích:
(1) Không nên bắt tượng khó thành đại sự
(2) Nếu 18. X7.1 M6/7 19. X3-6 P7.8 20. S4.5 M4.6 21. X7-8 P7-9 22. S5.6 M6.5 23.
T7.5 X8.6 24. P4.5 X8-5 25. S6.5
CÁCH 2: C1.1
10. B1.1 B9.1 11. B1.1 X9.3 12. X2.8 M3/5 13. X2/4(1) B3.1 14. B7.1 X9-6 15. S6.5(2)
P3.6 16. P4-7 P2.7 17. S5/6 X2.8 18. X3-4 X6.1 19. X2-4 X2-3 20. P7-6 X3.1 21. Tg.1
X3/1 22. P6/1 P2/1 hậu được quân thắng 0-1
Chú thích:
(1) Nếu 13. X2/2 B3.1 14. B7.1 P2.7 15. P5.4 M7.5 16. X2-5 P3.6 17. X3.5 X2.8 18.
M1.2 X2-3 19. T3.5 X9-4 20. S4.5 X4.4 21. Tg5-4 X4-5 22. P4-7 X5-6 23. Tg4-5 X3-5
0-1
(2) Nếu 15. S4.5 P2 - 3 bắt chết mã thắng! 0-1
CÁCH 3: X3-6
10. X3-6 M3.2 11. X6.2(1) P3.5 12. T7.9 P3-2 13. X2.4 X9-3 14. X6.1 T3.5 15. P4.6
X3-6(2) 16. X6-5 M7/5 17. P5.4 X6.2 18. X5-8 X6-5 19. X8.2 P2/6 hậu nhiều quân
thắng 0-1

Chú thích:
(1) Nếu 11. X2.6 T3.5 12. X2-4 B3.1 13. X6-7 P2-3 14. X7-8 X9-4 15. X4-3 X4.4 16.
X8-6 M2.4 17. M7/5 X2.8 18. P4.5 Pt-6 19. X3.1 X2-4 20. T7.9 M4.3 0-1
(2) Nếu Nguyên phổ ghi 15…….M2/3 nhưng hậu có thể đi X6/4
CÁCH 4: X3.2
10. X3.2 X9-4 11. P4-3 X4.7 12. P3.5 B3.1 13. B7.1(1) P3.4 14. M7/8(2) M3.2 15. P5.4
(3) X4.1 16. Tg-6 P2.7 17. T7.9 P3.4 18. Tg.1 M2.3 19. Tg-5 X2.8 0-1
Chú thích:
(1) Ở đây tiên có 3 cách đi khác như sau:
a. 13. P5.4 M3.5 14. X3-5 P2-5 15. S4.5 P3.5 16. T7.9 X2.7 17. P3/6 X4/4 18. X2.2 X2-1
19. X2-3 T7.9 20. B1.1 P3-2 21. X5-8 B3.1 22. X3.2 B3.1 23. X8/3 X4.5 24. Tg5-6 X1.2
25. Tg6.1 B3.1 26. Tg6.1 X1/2 0-1
b. 13. P3-8 B3.1 14. P5.4 M3.5 15. X3-5 P3-5 16. P8-2 X2.3 17. X5/2 B3.1 18. S4.5 X26 19. M1.3 X6.3 20. M3.2 T3.5 21. X5-7 P5.5 22. T3.5 S4.5 23. X7-5 Tg5-4 24. X5/1
X6-5 25. X2.2 B3.1 26. T7.9 X4/5 27. M2/4 X5-6 28. X2.2 B3-4 ăn sĩ thắng 0-1
c. 13. P3-8 B3.1 14. P5-3 T3.5 15. P8-5 T7.5 16. P3-2 B3.1 17. P2.7 T5/7 18. X3.3 Tg5.1
19. M1.3 Tg5-4 20. S4.5 M3/5 được xe thắng 0-1
(2) Nếu không thoái mã thì còn 2 cách đi:
a. 14. M7.8 P2-7 15. X3.1 T3.5 16. M8.7 X4/5 17. M7.9 X2.9 18. P5-3 X2-3 19. S4.5 P32 20. M9.7 X4/2 21. X2.8 P2.4 22. Tg5-4 M3.4 23. X2-6 X3/8 24. Tg4.1 X3-4 ưu thế
b. 14. T7.9 P2.7 15. M7/8 X2.9 16. S4.5 P3.3 17. P5.4 P3-5 18. P5/5 S4.5 hai xe ăn sĩ
thắng 0-1
(3) nếu 15. X3-5 S4.5 16. X5-8 M2.3 17. M8.7 P3.2 18. M1.3 X4-3 19. T7.9 X3-2 20.
X8/5 P3.2 21. S6.5 M3.2 22. X2.6 M2/4 23. Tg5-6 P3-1 24. X2-6 M4.3 25. Tg6.1 P2-4
26. X6.1 X2.8 0-1
CỤC 5b: THOÁI PHÁO HOÀNH XA PHÁ TUẦN HÀ XA BIÊN MÃ
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.1 7.
M2.1 P8/1 8. P2-4 P8-3 9. X1-2 X9.1 10. X3-8 M3.4 11. X8-6 X9-4

Theo như hình . Đến đây tiêncó 4 cách đi như sau:
CÁCH 1: X2.6
12. X2.6 P3.2 13. X2/5 P3.3 14. T7.9 M7.6 15. X6-3 (1) M4.5 16. X3.5 M6.4 17. M7.5
(2) P2.7 18. T9/7 M4.5 19. X3-4 Tg-6 20. X2.8 Tg.1 21. X2/1 Tg/1 22. X2-6 M5.3 23.
M5/6 P3.3 24. Tg.1 X2.7 25. T3.5 P2/1 26. P4-8 M3/4 0-1
Chú thích:
(1) Xe không bình 3 thì còn 3 cách đi khác như sau:
a. 15. X6/3 B3.1 16. P5.4 M6.4 17. X2.6 Ms/3 18. X2-5 S4.5 19. X5-7 M4/5 20. X6.7
P3/4 21. X6/2 P3.5 22. X6-5 P2.7 23. T9/7 X2.8 24. S4.5 P3-1 25. X5-7 X2-3 26. T3.5
P1.2 27. Tg5-4 X3-5 28. X7.3 S5/4 29. X7/5 P2-4 30. X7-8 P4/2 31. X8/4 P4-6 32. X8-9
P6/6 33. X9-8 S6.5 hậu tất thắng
b. 15. X6/3 B3.1 16. T9.7 P2.7 17. M7/8 P3.3 18. S6.5 X2.9 19. T7/9 P3/1 20. X6/1 X4-2
21. X6-8 X2.8 22. S5/6 X2/1 23. X2.4 P3.1 24. S6.5 P3-1 25. X2-4 M4.3 26. S5.6 M3.4
27. S4.5 X2.1 28. S5/6 X2/5 bắt xe thắng
c. 15. X6-8 M4.5 16. X2.4 B3.1 17. X8-7 S4.5 18. X7/1 M5.3 19. X7/1 P2.7 20. S6.5
M6.4 21. X7-8 X2.7 22. P4-8 X4-3 23. S5.6 X3.8 24. Tg5.1 X3/1 25. Tg5/1 M4.2 26. Tg6 M2.4 27. P8.7 T3.5 28. X2-8 M4.2 29. P5-8 X3-5 0-1
(2) Nếu 7. X3-4 Tg-6 18. X2.8 Tg.1 19. X2/1 Tg/1 20. X2-6 M5.3 21. P4-7 P3-5 22. S6.5
M4.3 23. X6.1 Tg.1 24. X6/7 P2-3 0-1
CÁCH 2: B1.1
12. B1.1 P3.5 13. T7.9 M7.6 14. X6/3 B3.1 15. T9.7 P2.7 16. S6.5 P2-1(1) 17. X6-9
X2.9 18. S5/6 X2-3 19. T7/9 P1/2 20. M7/5(2) X3-2 21. X9.1 M4.2 22. X9-6 X4.6 23.
P4-6 P3-4 24. P6-7(3) P4/2 25. M1.2 M6.4 26. P7/2 M4.2 0-1
Chú thích:
(1) Nguyên phổ cho là 16.... X2.6 thì 17. X2.5 P2-1 18. X6-9 M4.6 19. X2-4 M6.5 20.
T7/5 X2.3 Hậu thắng. Nhưng tiên có thể đi S5/6 sau đó xe ăn sĩ chiếu hoặc X2/5. hậu
khó thắng. Tạm đổi tách pháo biên để có thế công.
(2) Nếu 20. X9.1 M4.2 21. X9-8 M2.3
(3) Nếu 24. M5.7 M2.3 25. S4.5 M3.4 26. S5/6 X2-4 27. Tg5.1 X4/2 28. P5.4 M6.5 hậu
ưu thế lớn
CÁCH 3: P4-3
12. P4-3 T7.5 13. M1.3(1) P3.5 14. T7.9(2) P3-7 15. P3.5 P2-7 16. X6-3(3) T5.7 17.
X3.1 Ps-3 18. M7.6(4) M4.6 19. M6.5 M6.5 20. T3.5 X4.2 hậu nhiều quân thắng 0-1
Chú thích:
(1) Nếu 13. X6-3 P3.5 14. T7.9 M4.5 15. X3-8 M5.7 16. X2.3 B3.1 17. T9.7 Mt/6 18.
X2-7 M6/4 19. X7-6 M4.2 20. X6.5 M2.3 nhiều quân thắng 0-1
(2) Nếu 14. P3.5 P3.3 15. S6.5 P2-7 16. M3.4 B3.1 17. P5.4 S4.5 18. X6/2 P7-6 19. M4.2
P3-1 20. M2.4 Tg5-4 21. P5.2 M4.6 22. X2.9 X2.9 23. M7/6 X4.6 24. S5.6 P1-4 25. S4.5
P4-7 26. S5/6 M6.7 27. X2-4 Tg4.1 28. P5-1 X2-4 29. Tg5-6 M7.6 0-1
(3) Nước thứ 16 tiên còn ba cách đi khác là:

a.16. P5.4 S4.5 17. X6-3 X2.3 18. X3.3 X2-5 19. X3/4 M4.3 20. T9/7 X4.6 21. M7/8 X54 22. S4.5 Xt-2 23. M8.9 M3.2 24. M9/8 M2.4 25. S5/6 Tg5-4 26. S6.5 X2.2 27. T3.5
X4.5 28. Tg-4 X2-3 29. Tg.1 X3-8 ăn xe thắng 0-1
b.16. P5.4 S4.5 17. X6-3 X2.3 18. X2.6 Pt-1 19. X3.3 P1-2 20. P5-3 M4.6 21. P3-7 B3.1
0-1
c.16. P5.4 S4.5 17. X6-3 X2.3 18. P5/2 M4.3 19. X3.3 M3.1 20. X2.1 P7/3 21. X2-9
M1/3 22. X3-5 X4.6 23. X5-8 X2-5 24. X9-7 M3/5 25. B5.1 X5.2 26. S4.5 X4-7 0-1
(4) Nước thứ 18 tiên không tiến mã thì còn 2 cách đi khác:
a.18. P5.4 P3.5 19. X2.7 M4.5 20. T3.5 P3.2 21. T9/7 M5.3 22. S4.5 P7-5 23. Tg-4 X4-6
24. Tg-5 X2.3 25. P5/2 X2.2 26. P5.1 X2-4
b.18. P5.4 P3.5 19. X2.7 M4.5 20. S4.5 X2.3 21. P5/2 X4.4 22. X3-5 S4.5 23. P5.4 M5/7
24. X5/3 P7-5 25. P5-1 P3-2 26. P1.1 Tg.1
CÁCH 4: P5-6
12. P5-6 M7.6 13. X6-8(1) M4.5 14. P6-5 B3.1 15. B7.1 S4.5 16. M7.5 M6.5 17. P5.4
P2-5 18. X8.5 M5.3
Chú thích:
(1) Nếu 13. X6/1 P2.4 14. B7.1 P2-5 15. P6.3 P5/2 16. P4.2 P3.4 17. X6.1 P3.4 18. Tg.1
B3.1 19. X6/2 X2.8 20. Tg.1 B3.1 21. M1.3 X2/3 22. M3.4 X2-5 23. Tg-4 X5-6 24. Tg-5
P3-6 25. X2.6 B3.1 26. X2-5 S6.5 27. X6-7 X4.3 0-1
Đến đây là hết phần trình bày về Bình phong mã chống Trung pháo tuần hà xa của quyển
Mai hoa phổ. Tôi xin trình bày thêm một phương pháp chống Trung pháo tuần hà xa mà
trong thực tiễn bản thân mình đã gặp phải! Tạm gọi tên là Bình phong mã pháo tuần hà
chống Trung pháo tuần hà xa. Mời các bạn tham khảo và phát triển!
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 X1-2 3. X9-8 M8.7 4. X8.4 P2.2 5. B3.1?? P2-9 6. X8.5 P9.5 7.
X8-7 P9-7 8. S4.5 P8.7

1. P8-5 M2.3 2. M8.7 X1-2 3. X9-8 M8.7 4. X8.4 P2.2 5. B3.1?? P2-9 6. X8.5 P9.5 7.
X8-7 P9-7 8. Tg.1 M7/5 9. X7/1 P8/1 10. P5.4 M3.5 11. X7/2 Mt.4 12. X7-8 P8.8 13.
X8/4 X9-8

CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO
CỤC 6: THOÁI PHÁO PHÁ XE VƯỢT HÀ ĂN TỐT
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.6 M8.7 5. X8-7(1) P2/1(2)
Chú thích :
(1) ăn chốt đè mã vội, nên B5.1 tấn công trung lộ.
(2) thoái pháo bắt xe là cách chơi chủ động.

Theo như hình . Đến đây tiên có 3 cách đi như sau:
CÁCH 1: X7-8
6. X7-8 M7.6 7. B7.1 B7.1 8. M2.1(1) B7.1 9. P2-4 T7.5 10. X1-2 P8.1 11. X8.1 P2-8
12. X8.2 Ps.8 13. X8/2 Pt-9 14. X8-7 B7.1 15. P5-3(2) X9-7 16. P3/1 P8.4 17. M7.8
X7.8 18. T7.5 X7-6 19. S6.5 P8-5 0-1
Chú thích:
(1) Nếu 8. B3.1 P2-7 đổi xe
(2) nếu 15. P5.4 S6.5 16. P4.2 B7-6 17. M1.3 X9-7 18. M3.4 X7.9 19. M4.2 X7/6 20.
S4.5 B6.1 21. P4-3 X7-8 0-1
CÁCH 2: M2.1
6. M2.1 P2-3 7. X7-6 X2.8 8. B7.1 P3.4 9. M7.6 M3.2 10. X6-8(1) P8.4 11. P5.4 P8-5
12. P5/1(2) M2.4 13. P2.4(3) M4.6 14. P2-5 M6/5 15. P5/3 P3-5 16. P5-8 M5.3 0-1
Chú thích:
(1) Nếu không tiến pháo thì còn 2 cách chơi:
a.11. M6.5 P8-5 12. S6.5 T7.5 13. M5.3 X2.1 14. Tg-6 X2-3 15. Tg.1 M2.3 16. Tg.1 S6.5
17. M3/4 X9-6 18. M4/5 X6.5 19. P5.5 T3.5 20. X8-6 X6.2 21. S5.4 X3-4 0-1
b.11. B3.1 P8-1 12. P5.4 M7.5 13. X8-5 T3.5 14. M6.4 M2.3 15. T3.5 M3.5 16. T7.5
P1.3 17. T5/7 X2-3 18. P2-7 X3/1 19. Tg.1 X9.1 20. X5-9 X3.1 21. Tg.1 X9-2 22. Tg-4
X2.6 23. T7.5 P3.2 24. T5.7 P3-9 25. T7/5 P9-5 0-1
(2) Nước thứ 12 hậu đi M2.4 bỏ xe chuẩn bị cho nước M4.3!:

(3) nếu 13. X8-5 S6.5 14. X5-7 T7.5 15. X7/2 X9-6 16. X7-6 X6.8 0-1
CÁCH 3: M2.1
6. M2.1 P2-3 7. X7-6 X2.8 8. B7.1 P3.4 9. M7.6 M3.2 10. X6-7 X2-3 11. T7.9 M2.4 12.
X7/2 X3/3 13. T9.7 P8.4 14. B5.1 P8-1 15. T7/9 P1-5 16. S4.5 X9.1(1) 17. X1-2 X9-6
18. T9.7(2) P5-3 19. S5.6(3) P3.3 20. S6.5 P3-1 21. P2-3 X6-2 22. Tg-4(4) X2.8 23.
Tg.1 X2/4 24. X2.7 X2-3 25. X2-3 M4.5 26. X3-4 P1/1 27. Tg.1 M5/4 28. P3.3 X3/1 29.
P3/1 X3-8 30. S5/6 M4.2 31. X4.2 Tg.1 32. X4-6 X8-6 33. Tg-5 M2.3 0-1
Chú thích:
(1) Nước thứ 16 hậu chuẩn bị xe 9 bình 6 khống chế cửa tướng
(2) Nước 18 tiên lên tượng đề phòng M4.2
(3) nếu 19. T7/9 X6.7 20. T9/7 P3-5 21. P2.1 M4.2 0-1
(4) nếu 22. Tg-6 X2.8 23. Tg.1 M7.6 24. X2.4 B7.1 24. X2-3 M4.5 26. T7/5 M6.5 27.
sX3-4 M5.3 lại thoái xe thắng 0-1

CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO
CỤC 7: LÊN TƯỢNG TIẾN MÃ PHÁ QUÁ HÀ XA BIÊN MÃ
(BÌNH PHONG MÃ TẢ MÃ BÀN HÀ)
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.6 M8.7 5. M2.1 T7.5 6. X8-7 M7.6

Theo như hình . Đến đây đỏ có 3 cách đi như sau:
CÁCH 1: C7.1
7. B7.1 P2.4(1) 8. P5.4 S6.5 9. P5/1 P2-3 10. X7-4 P3.3 11. S6.5 P3-1 12. X4/1 P8.2 13.
X4-3 P8-5 14. X3/1 X2.9 15. M7/6 P1-4 0-1
Chú thích:
(1) Nước hay, tiến pháo phục bắt xe, bắt tượng!
CÁCH 2: X7/2
7. X7/2 S6.5 8. X7-4 X9-6 9. P2-4 M3.4 10. X4/1 M4.5 11. M7.5 P8.4 12. B3.1(1) P8-5
13. S4.5 P2.7 14. P4.3 P5-1 15. B7.1 P1.3 16. Tg-4(2) X2.8 17. Tg.1 P2-4 18. M1/2 P46 19. P5-4 X6-8 20. X1.1 P6-4 21. X1.1 X8.8 22. Tg/1 P4/2 23. S5/6 X8-6 0-1
Chú thích:
(1) Nếu 12. X4.2 P8-5 ăn mã chiếu tướng rồi ăn xe
(2) Nếu 16. X4-7 X6.4 17. X1-2 X2.6 18. X7/1 X6.4 19. X2.9 S5/6 20. X2/3 X2.2 21.
S5/4 X2-4 ăn sĩ thắng 0-1
CÁCH 3: X7-8
7. X7-8 P8.4 8. P2-4 M6.5 9. X1-2(1) M5/4 10. X8-7 P8-3 11. T7.9 S6.5 12. X2.4 X9-6
13. S4.5 P2.7 14. M7/8 X2.9 15. X2-6 P3-5 16. X6.1 X6.7 17. X6/2 P5.2 18. Tg.1 Tg-6
19. P5-7 T5.3 20. X7/1 M3.2 21. B1.1(2) T3.5 22. X7/1 M2.1 23. X6-9 X6.1 24. Tg.1
X2-4 25. M1.2 X4-5 26. Tg-6 X6-5 0-1
Chú thích:

(1) nếu 9. M7.5 P8-5 10. S4.5 M3.4 11. X8-5 S6.5 12. X5/1 X9-6 13. Tg5-4 P2.7 14. P56 X2.8 15. Tg.1 P5-1 16. X1-2 M4.5 17. P6-5 M5.3 18. X5-6 M3.4 được xe thắng 0-1
(2) Nếu 21. P7.7 Tg.1 22. X6.2 X2/1 23. X6/4 X6.1 24. Tg/1 X2-4 0-1

CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO
CỤC 8: TIẾN MÃ TIẾN TAM BINH PHÁ TRỰC HOÀNH XA BIÊN MÃ
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.6 M8.7 5. M2.1 T7.5 6. X1.1 B3.1

Theo như hình . Đến đây đỏ có 2 cách đi như sau:
CÁCH 1: X1-4
7. X1-4 M3.4 8. X8-6 M4.3 9. X4.5 S6.5 10. X6-8 M3/4 11. X4-3 B3.1 12. X8/1 M4.6
13. X3.1 P2-7 14. X8.4 B7.1 15. B3.1(1) P7.7 16. S4.5 X9-7 17. P5-4 X7.5 18. T7.5
M6.5 19. P2-5 P7-9 20. P4-2 X7.4 21. S5/4 X7/2 22. P2/2 X7-5 23. S6.5 X5-9 24. M7/8
P8-7 25. P2-3 X9-7 26. P3-2 X7-2 0-1
Chú thích:
(1) Nếu 15. X8/4 B7.1 16. M7/5 X9-6 17. P5-9 P8.4 18. B5.1 B7.1 19. X8/2 B7-8 20. P94 M6/7 21. X8-2 X6.7 chiếm ưu thế rất lớn
CÁCH 2: X8-7
7. X8-7 M7.6 8. X1-4 P2.2 9. X4.3 S6.5 10. B1.1 X9-6 11. S4.5 X2.2(1) 12. X7-9 M3.4
13. X4-8 M6.7 14. P5.4(2) B3.1 15. X8-7 M4.6 16. P5/2 P8-7 17. X9-2(3) M7/5 18.
B5.1 P7.7 19. P2-4 M6/7 20. B5.1 P2.3 21. P4-8(4) X2.5 22. X2/1 X2-3 23. X2/5 P7-4
24. S5/6 X3-9 25. B5.1 X9/1 26. X7-5 B7.1 27. X5-3 X9-5 28. S6.5 X6.8 0-1
Chú thích:
(1) Giăng bẫy, Phục P8.1 bắt chết xe!
(2) Nước thứ 14. tiên có thể đi theo 2 cách khác:
a.14. P2-3 M7.9 15. T3.1 B3.1 16. X8-7 M4.6 17. P3-2 P8.3 18. X7.4 M6.8 19. P5.4 P8.2
20. X9-7 P8-5 21. S5.4 P5/4 22. Xs-5 M8.6 23. Tg.1 P2-5 24. X5/1 X2.6 25. Tg.1 M6.8
26. S6.5 X6.7 27. S5.4 M8.6 28. Tg-6 X2-4
b.14. P2-4 B3.1 15. X8-7 M7.8 16. X7-2 M8/6 17. S5.4 X6.7 18. X2.3 M4.6 19. M1.2 (
nếu 19. S6.5 X6.1 20. M1.3 X6-7 21. M3.4 X7.1 22. S5/4 M6.7 23. X2.2 S5/6 24. P5.4
S4.5 25. P5-4 P2.5 26. T7.5 P2-1 27. T5/3 X2.7 28. M7/6 P1-4 29. S4.5 P4-7 30. S5/6

X2-4 31. Tg-6 M7.6 0-1 ) ……M6.8 20. X2.2 S5/6 21. P5.4 S4.5 22. X9-6 M8.7 23. Tg.1
P2-5 24. T7.5 X2.6 25. X6/5 X2/5 26. X2/3 B7.1 27. M2/1 M7/9 28. T3.1 X6-5 29. Tg-4
B7-6 30. X6.4 X2.5 31. M7/5 X2-4 32. X6-7 Tg-4 33. X7-5 B6.1 34. X5-6 X4/4 35. P5/4
B6.1 36. Tg.1 X4-6 0-1
(3) Nước thứ 17. tiên còn có thể đi theo 2 cách khác:
a.17. T7.5 M7.8 18. X7.5 P2-5 19. X7/3 M6.5 20. P5.3 S5.4 21. T3.5 X6.9 22. S5/4 M8/6
23. Tg.1 X2.6 0-1
b.17. P2-4 M7.9 18. T3.1 (nếu 18. P4.7 M9.7 19. Tg5-4 P2-6 20. S5.4 M6.5 21. S4/5
P6/3 0-1 ) M6.8 19. P4-2 P2-5 20. X9-2 X6.6 21. X2-3 X2.5 22. X3.1 X2-3 23. T7.5
P5.2 24. X3.2 X6/6 25. X3-4 Tg-6 26. P2-4 M8.6 27. Tg-4 P5-6 0-1
(4) nếu 21. M7.5 P2-9 22. X2/1 P9.2 23. X2/5 P7-4 24. X2.3 P4/3 25. M5.4 P4-1 26.
X2.3 P1.3 27. S5/6 X6-7 28. B5.1 X2.5 29. X2/4 X2-5 30. Tg-4 X5/4 ưu thế

CHƯƠNG II: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO PHÁ QUÁ CUNG PHÁO
CỤC 1: XE HOÀNH PHÁ XE TUẦN HÀ BÌNH 7 ĂN TỐT.
1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.4 X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-7 B5.1 7.
X7.2 X1.2 8. P6-7 X4.7 9. M8.9 P2.4 10. X7.1 P2-5

Theo như hình. Đến đây đỏ có 2 cách đi:
CÁCH 1: T3.5
11. T3.5 Pt-1 12. X9-8(1) P1-2 13. X8-9 X1-3 14. P7.5 P5.5 15. S5.4(2) P2-7 16. P8.1
P7/1 17. B7.1 P7-5 18. P8-5 Pt-7 19. S4.5 X4/2 20. P5/1 P7-5 21. T7.5 X4-9
Chú thích:
(1) nếu 12. M9/8 X1-3 13. P7.5 P5.5 14. S5.6 P5-2 15. X9.3 P2-7 16. M8.7 M7.5 17.
P7/3 M5.7 18. B3.1 M7.5 19. S4.5 P7-5 20. Tg-4 M5.7 21. B3.1 B5.1 22. X9.3 M7.8 23.
Tg.1 P5-9 0-1
(2) nếu 15. S5/6 M7.5 16. P7/3 P2-7 17. P8.2 M5.3 18. P7-3 M3.5 19. P3.5 P7/6 20.
M3.5 P7-8 21. M5/3 M5.6 0-1
CÁCH 2: M3.5
11. M3.5 P5.4 12. T3.5 B5.1 13. X7-9(1) T3.1 14. X9-8(2) B5-6(3) 15. P8.1 P5/4 16.
B7.1(4) M7.5 17. M9.7 M5.4 18. X8.2(5) P5-2 19. X8-9 P2-3 20. P8.6 S4.5 21. M7.5
P3.5 22. M5.4 M4.6 23. S5.4 P3-6 24. T5/3 P6-2 25. S4.5 P2.2 26. S5/6 X4.1 0-1
Chú thích:
(1) nếu 13. X7/3 B5-4 14. X7.5 X1-2 15. X9-8 M7.5 16. X7/3 M5.6 17. X7-4 B4-5 18.
P8.1 X2.4 19. X8.3 P5-2 20. T5/3 S4.5 21. B9.1 P2-7 22. P7-5 P7-5 23. M9.8 Tg-4 24.
M8/7 X4/1 0-1
(2) nếu 14. B9.1 M7.5 15. M9.8 M5.6 16. B3.1 B7.1 17. M8.7 B7.1 18. M7.9 S4.5 19.
X9-8 B7.1 20. P8.1 M6.5 lại tiến 7 thắng 0-1
(3) Nước thứ 14 hậu đi B5-6 phòng nước tiên đi P8.1 đổi pháo.
(4) nếu 16. P8.6 S4.5 17. X8.5 M7.5 18. B9.1 Tg-4 19. M9.8 M5.3 0-1

(5) nếu 18. P7-8 M4.3 19. T7.9 P5-8 20. S5/6 X4-7 21. X8-7 P8.7 22. S4.5 X7.1 23. S5/4
X7/3 24. S4.5 X7-3 25. Pt.6 T1/3 26. X7.1 P8/5 27. S5/4 X3-2 28. X7.1 P8.3 29. X7/1
X2.1 30. P8-9 X2-5 31. S4.5 X5-7 32. Tg-4 P8/3 33. X7.2 P8-6 0-1

CHƯƠNG II: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO PHÁ QUÁ CUNG PHÁO
CỤC 2: XE HOÀNH PHÁ PHÁO TRÁI BÌNH LỘ 7 BẮT MÃ.
1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.4 X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-7 B5.1 7.
X7.2 X1.2 8. P8-7(1) M3.5 9. X7-8 B5.1 10. P7.7 S4.5

Chú thích:
1. Đến nước thứ 8 nếu đỏ đi P6-5 thì tài liệu ghi là M5.6 nhưng sự thật là ở nước này
chẳng tìm thấy con Mã 5 nằm ở đâu để đi nước tiến 6 cả!!!. Có thể diễn biến như hình 2.
Theo như hình 1. Đến đây đỏ có 3 cách đi:
CÁCH 1: C5.1
11. B5.1 P5.3 12. P6-5 M5.6 13. M3.5 P5.2 14. T7.5 M6.8 15. T5.7(1) X4.5 16. M8.6(2)
P2-5 17. X9.1 X1-4 18. P7-9 Xt-5 19. X8.3 X4/2 20. P9-6(3) X5-3 21. S5.4 M7.5 22.
T7/5 M5.4 23. T5.7 M8.7 24. Tg.1 X3-5 25. Tg-4 P5-6 26. S4/5 M4/6 27. S5.4 M6.7
Chú thích:
(1) nếu 15. X8-4 P2.6 16. T5.7 M8.7 17. M5/4 X1-5 18. X9.2 X5-2 19. X9-6 P2-6 20.
X4/5 ( nếu 20. X6.6 X2.7 21. S5/6 P6/4 22. Tg.1 X2/1 23. X6/7 Mt/6 0-1 ) X4.6 21. S5.6
X2.7 22. Tg.1 X2/1 0-1
(2) nếu 16. M8.7 M8.7 17. M5/4 P2-5 18. S5.6 Ms.5 19. Tg-6 M7/6 20. X8-5 ( nếu 20.
Tg.1 P5-4 0-1 ) M6.4 21. X5/4 M4.3 22. M4.6 X4.1 23. X5-6 M3/4 24. Tg.1 M4/6 25.
Tg/1 X1-4 26. Tg-5 X4.6 0-1
(3) nếu 20. T7/5 X5-3 21. X8/9 X4.8 22. X9-6 M8.7 23.Tg-6 P5-4 24. X6.6 S5.4 25. S5.6
M7.5 nhiều quân thắng 0-1
CÁCH 2: P6-5
11. P6-5 M5.6 12. B3.1(1) M6.7 13. P5.2 X4.7 14. M8.7 Tg-4 15. P5-9(2) Mt/5 16.
P9.3(3) P5.2 17. X8/1(4) M5/4 18. T3.5 P2-5 19. P9.2(5) Tg.1 20. X8.3 Tg.1 21. X8/1
Ps-2 22. X9-8 P2.2 23. B7.1 P5.1 24. B7.1 M4.6 0-1

Chú thích:
(1) Nước thứ 12 nếu không tiến tốt thì còn 3 cách đi khác:
a. 12. P5.2 M6.8 13. P5-4 M7.5 14. X8-5 M8.7 15. P4/3 P2.6 16. X9.2 X1-3 17. X9-8
X3.4 18. S5/6 X4.7 19. S4.5 P2-5 20. M3/5 Tg5-4 21. M8.7 X3.1 22. X8-7 X4.1 0-1
b. 12. P5.2 M6.8 13. X8-4 P2.6 14. P5-4 M8.7 15. P4/3 X1-3 16. P7-9 X4.7 17. B5.1
X3.4 18. M3.5 X3.3 0-1
c. 12. M3/1 X4.7 13. M8.7 M6.5 14. T3.5 B5.1 15. M7.5 P5.5 16. S5.6 P2-5 17. X8.3
M7.5 18. M5.6 M5.4 19. M6.5 X1-5 20. P7-4 S5/4 21. P4-6 P5/3 22. X9-8 P5-6 23. S4.5
X4-5 24. S6/5 X5.6 25. Tg-4 M4.6 0-1
(2) Nếu tiên không đi P5-9 thì còn 2 cách đi khác:
a.15. X9.1 X4/6 16. T7.5 Mt/5 17. M7.5 P5.4 18. X9/1 X4.3 19. P5.1 M7.5 nhiều quân
ưu thế
b.15. P7/2 X1/1 16. X9.1 X1-4 17. P7-3 P5.4 18. S5.4 Xt-1 19. M7/9 X4.8 20. Tg5.1
X4/1 21. Tg5/1 M7/6 22. M9.7 P2-5 23. P3.1 M6.5 24. S4.5 M5.3 25. S5.6 X4/1 26.
Tg5.1 X4.1 27. Tg5/1 X4-6 0-1
(3) Nước thứ 16 tiên ăn mã thì hậu đi Xe 4.1 thắng!
(4) Nước thứ 17, nếu không thoái xe thì M5/7 ăn tốt, lại tiến sĩ giác. Thắng!
(5) Nếu nước thứ 19. X8-6 X4/4 20. X9.1 P5-8 thắng 0-1
CÁCH 3: C5.1
11. B5.1 P5.3 12. Tg5-6 P2-4 13. P6.6(1) M5.4 14. S5.6(2) M4.3 15. Tg6-5 P4-5 16.
X8-5 M7.5 17. M8.7 X1-4 18. Tg5.1 X4.5 19. P6-9 M5.6 20. Tg5-4 X4-6 21. Tg4.1 Ps6 0-1
Chú thích:
(1) nếu 13) X8-6 P4.5 14)X6/4 X4.6 15)S5.6 M5.6 16)M3.5 P5-4 17)S6/5 M6.4 18)Tg-5
(nếu 18)S5.6 X1-6 19)S4.5 X6.4 20)M5/6 X6-7 21)T3.5 M6/4 bắt chết tượng thắng)
18)……X1-5 19)M5.4 X5.2 20)M4.3 P4-1 21)C9.1 M4.6 22)Tg-6 X5-4 thắng 0-1
(2) nếu 14. X8-6 M4.3 thắng! 0-1

CHƯƠNG II: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO PHÁ QUÁ CUNG PHÁO
CỤC 3: HOÀNH XA GIÁP MÃ PHÁ QUÁ CUNG PHÁO
1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.4 X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-7 B5.1 7.
X7.2X1.2 8. P8-7 M3.5 9. P6-5 X4.7 10. M8.9 B5.1

Theo như hình. Đến đây đỏ có 4 cách đi:
CÁCH 1: P5.2
11. P5.2 P2.5 12. X7-8(1) P2-7 13. P7.7 S4.5 14. X8.3 P5.3 15. B5.1 M5.7 16. X8/7(2)
Mt.5 17. X8-3 X1-5 18. X3-5(3) Tg-4 19. X9-8(4) M5.6 20. S5.4 X4.1 21. Tg.1 M7.5
22. X8.2 X5-4 23. Tg-4 M5.6 24. X5.2 Xt/3(5) 25. S4.5(6) Xs-8 26. X8-6 M6.7 bỏ xe
rồi lại dùng xe lộ 8 thắng 0-1
Chú thích:
(1) Nước thứ 12 nếu không bình xe thì còn 2 cách đi khác:
a. 12. M3/1 P2/1 13. M1.3 P5.3 14. B5.1 M5.6 15. M3/1 P2-7 16. P7-5 P7-5 17. M9/8
X1-4 18. M8.7 XS.5 19. X7-4 M7.5 20. B5.1 M6.5 21. T3.5 XS-3 22. M1.3 P5/1 23.
M3.4 M5.3 24. B5-6 X4/4 25. X4-5 S4.5 26. X5/2 M3.2 0-1
b. 12. M3/1 P2/1 13. P5.3 T3.5 14. P7-5 M5.6 15. B5.1 P2-7 16. P5.1 X4/2 17. X7-4
M6.7 18. P5-4 Mt.9 19. T7.5 B7.1 20. B5.1 X1-4 21. X9-8 B7.1 22. X8.4 M7.8 23. X4-2
P7.1 24. M9/7 M9/8 25. M7.6 Mt.7 26. Tg-6 X4.4 0-1
(2) nếu 16. P7-4 S5/4 17. P4/8 P7-5 18. S5.4 Mt.5 nhiều quân chiếm tiên tất thắng 0-1
(3) nếu 18. T3.5 M7.5 19. P7/5 Tg-4 20. X9-8 Mt/7 21. X3-4 M5.4 22. X8.2 M7.6 23.
B9.1 M4.5 24. X8-5 X5.5 25. X4-5 M6.7 0-1
(4) nếu 19. X5.1 M5/7 20. X5.4 Mt.8 lại tiến 7 0-1
(5) nếu 24. ... Xs-8 25. S4/5 X4/3 26. X8-6 đổi xe 1-0
(6) nếu 25. X5-4 Xs-8 26. S4.5 X4-7 0-1
CÁCH 2: C5.1
11. B5.1 P5.3 12. M3.5 P5.2 13. T3.5 P2-5 14. M5.6 P5.5 15. S5.4 M5.4 16. M6/4 P5/6
17. X7-6 X1-5 18. S4.5 X5.6 19. Tg-4 X4.1 0-1

Ở biến này, tài liệu có ghi thêm biến phụ như sau: X7.1 X1-3; P7.5 X4/3; P7/3 M7.5;
S4.5 M5.6; T7.5 M6.5; Tg-4 X4-8; M9/7 X8.4; Tg.1 P5-6; P7-4 M5/6 thắng.
Không biết có thể lắp biến này vào nước đi nào cho hợp lý. Mong các cao thủ chỉ giáo
giúp!
CÁCH 3: C3.1
11. B3.1 P2.5 12. P5-8 B5.1 13. P8.7 X1-4 14. X7.3 M5.4 15. X7/2(1) S4.5 16. X7-6
S5.4 17. P8/2 P5.3 18. P8-3 B5.1 19. T3.5 M4.5 20. M3.5 M5.7 0-1
Chú thích:
(1) Nước thứ 15 nếu đỏ không đổi xe mà thay vào đó là X9-8 để liên tục tấn công thì:
15. X9-8 Xt.1 16. Tg-6 M4.3 17. Tg-5 X4.7 0-1
CÁCH 4: X7-8
11. X7-8 P2-3 12. P7.5 X1-3 13. P5-7 B5.1 14. P7.5 B5-6 15. P7-3 M5.4 16. M3.5 B6-5
17. X8.1 P5.2 18. X8/5 B5-6 19. T3.5 B6.1 20. X9.1 X4-1 21. X8-6 M4.6 22. X6.1 B6-5
23. Tg5-6(1) M6.5 24. T7.5(2) M5/3 25. M9/7 X1-3 26. P3-7 X3.1 27. Tg6.1 X3-4 0-1
Chú thích:
(1) nếu 23. X6-4 B5.1 24. Tg-6 X1-4 0-1
(2) nếu 24. S4.5 B5.1 25. P3-2 P5-4 26. X6.2 B5.1 0-1

CHƯƠNG II: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO PHÁ QUÁ CUNG PHÁO
CỤC 4: LÊN XE THOÁI PHÁO PHÁ PHÁO TÁM QUA HÀ
1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.4 X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-7 B5.1 7.
X7.2 X1.2 8. P8.4 P2/1 9. P6-5 P2-3

Theo như hình. Đến đây tiên có 2 cách đi:
CÁCH 1: X7-3
10. X7-3 M3.5 11. P8-7 X4.7 12. M8.7 P3-7 13. X3-4 X1-4 14. X9-8 B5.1 15. P5.2(1)
P7.5 16. T3.1(2) P7-3 17. M3.4 P5.3 18. M4.5(3) M7.8 19. X4-3(4) P5/1 20. X3/1(5)
M8.7 21. X3-5 M7.5 22. X5-3 M5.3 23. S5.6 Xt-6 0-1
Chú thích:
(1) Nước thứ 15. Nếu tiên không đi P5.2 thì còn 3 cách đi khác:
a.15. B5.1 M7.8 16. X4-5 M8.6 17. X5/1 M6.8 18. P5-4 P7.6 19. M7.5 M8.7 20. P4/1
P7.2 0-1
b.15. B5.1 M7.8 16. X4-3 M8.6 17. X3.2 M6.8 18. X3-4 P5-6 19. P5-4 M5/6 20. P4/1
Xt/5 21. X8.5 Xt-6 22. X8-2 M8.7 bắt chết pháo 0-1
c.15. B5.1 M7.8 16. X4-3 M8.6 17. P5.4 P5.3 18. T3.5 Xs-6 19. X3-4 P7.6 20. M7.5
M6.5 21. S5.4 X6-8 22. P5/1 X4.1 23. Tg.1 X8.6 0-1
(2) Nếu 16. T3.5 P5.3 17. B5.1 M5.4 18. T5.3 M7.8 19. X4-2 M4.3 20. P7/4 M8.6 21.
P7.7 S4.5 22. P7-9 Tg-4 23. X2/4 M6.7 24. X2-3 P7-5 25. S5.6 Xs-8 26. X3.1 X4/1 27.
X3-5 X4.2 28. Tg.1 X8.6 lại thoái 4 thắng 0-1
(3) Nếu 18. B5.1 M5.4 19. M7.5 Xt/2 20. M5/3 P3.1 21. T1/3 Xt-2 22. X8-9 P3/2 23. X43 P3-5 24. T7.5 X2-3 25. X9-6 M4.2 26. P7-6 M2.3 27. P6/5 X3-1 28. X3-7 X4.6 29.
X6.1 X1.3 0-1
(4) Nếu 19. X4-2 M8.7 20. B5.1 M7.5 21. X2-3 M5.3 22. S5.6 Xt-6 23. Tg-6 X4.5 0-1
(5) Nếu 20. X8.5 M8.6 21. X3-4 M6.4 lại tiến 3 thắng 0-1
CÁCH 2: P5.3
10. P5.3 M7.5 11. P8-5(1) P5.2 12. X7-8 M3.4 13. X8.2(2) X1-4 14. T7.5 P5-7 15.
M3/2(3) M4.6 16. P5/2 Xt.4 17. M8.9(4) Xt-5 18. X8/4(5) M6.8 19. M2.1 X5-7 20. X9-

6(6) X4.8 21. Tg-6 X7-4 22. Tg-5 P7-9 23. P5-1 P3-5 24. X8-5 T3.5 25. X5-8 P9-5 26.
P1-5(7) Ps-7 27. X8.1 P7.8 28. T5/3 M8.6 0-1
Chú thích:
(1) Nước thứ 11. Nếu tiên không đi P8-5 thì còn 2 cách đi khác:
a.11. P5.2 P3.2 12. P5-9 M5.6 13. X9.2 M6.8 14. X9-4 X4-2 15. P8/4 M8.7 16. Tg-6 P34 17. P8-5 T7.5 18. X4/1 X2.8 19. Tg-5 X2-3 20. S5/6 X3/1 21. S4.5 P4-2 22. P5-8 X3/1
23. X4-3 X3-2 24. P9.2 X2-7 bắt xe ưu thế 0-1
b.11. P5.2 P3.2 12. P5-9 M5.6 13. M3/1 X4-2 14. M8.9 X2.2 15. P9.2 X2/3 bắt pháo,
nhiều quân thắng 0-1
(2) Nước thứ 13. Nếu tiên không đi X8.2 thì còn 2 cách khác:
a.13. X8-7 X1-2 14. B5.1 M4.2 15. X7/2 P5-3 16. X7.1 M2.4 17. M8.9 X2.5 18. X9.1
M4/3 ăn xe bắt đôi thắng 0-1
b.13. X8-7 X1-2 14. M8.9 M4/3 15. X7-9 X2.2 16. Xt/2 M3.5 nhiều quân thắng 0-1
(3) Nếu 15. M3/1 M4.6 16. P5/2 P7-9 17. X8/3 Xt.2 18. X8.1 Xs.2 19. X8.1 P9.4 20.
B9.1 M6.8 21. P5-3 (nếu 21. X8-5 P3-5 22. X5-2 P5.5 cũng thắng! 0-1) ……T7.5 22.
X8-7 B7.1 0-1
(4) Nếu 17. X8/3 Xt-5 18. X8-5 X4-5 19. X5-3 Xs.4 20. X3-7 P3-8 21. M2.1 M6.5 22.
T3.5 Xt.1 23. M1/2 Xt-8 24. M2.4 X8.1 25. X7-4 X8-6 ăn mã chờ chiếu thắng 0-1
(5) Nước thứ 18. Tiên không đi X8/4 thì còn 2 cách đi khác:
a.18. P5-7 M6.4 19. P7.5 Tg5.1 20. X9-6 X5-7 21. T3.1 P7-5 22. M2.4 X7-6 23. M4.2
Tg-6 24. M2.4 M4.6 0-1
b.18. P5-7 M6.4 19. X9-6 P3.5 20. X8-6 P7.5 21. T5/3 X5.2 22. S4.5 M4.6 23. Tg-4 P3-6
0-1
(6) Nước thứ 20, nếu tiên không đi X9-6 thì có 2 cách khác:
a.20. X8.1 P7.5 21. T5/3 X7-5 22. X8-5 X4-5 23. X5-6 Xt/1 24. Tg-6 P3-4 25. X6-4 Xs.3
26. X4/2 Xt-4 27. Tg-5 P4-5 28. X4-2 X4.3 0-1
b.20. M1.3 M8.7 21. M3/4 P7.5 0-1
(7) nếu tiên 26. X8-5 Pt.3 27. X5/2 P5.6 28. T3.5 X4-5 nhiều quân thắng 0-1

CHƯƠNG II: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO PHÁ QUÁ CUNG PHÁO
CỤC 5: LÊN XE PHÁ XE QUA HÀ ĂN TỐT ĐÈ MÃ
1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.6 X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-3 B5.1

Theo như hình. Đến đây tiên có 3 cách đi:
CÁCH 1: P8.4
7. P8.4 B3.1 8. P8-1 M7.9 9. X3-1 P2.5 10. T7.5(1) B5.1 11. X1-7(2) B5.112. M3.5 P25 13. T3.5 P5.5 14. Tg5-6 P5-9 15. X7-2 X4.5 16. M5.4 P9-7 17. X2/6(3) M3.5 18.
M8.6 X1.1 19. X9-8 X1-6 20. M4.2(4) X4-7 21. X2-3 M5.4 22. X8-7(5) M4.5 23. P6-3
X7.1 24. X3.2(6) X6.8 0-1
Chú thích:
(1) nếu 10. P6/2 X1-2 11. X1-7 X4.7 12. X7.1 B5.1 13. B5.1 P2-5 14. T3.5 P5.5 15. S5.6
X2.8 0-1
(2) nếu 11. B5.1 M3.2 12. M8.6 P2-5 13. T3.5 P5.5 14. Tg-6 X1-2 15. B5.1 M2.3 16. X97 B3.1 17. B5.1 M3.2 18. X7.1 X4.5 19. B5-6 X4-1 0-1
(3) nếu 17. M4.6 P7.2 18. Tg6.1 X1-2 19. M6.4 Tg.1 20. X9.1 P7/1 21. S5.4 P7-1 được
xe 0-1
(4) nếu 20. X8.6 M5.6 21. M4.2 X4-3 22. M6.8 P7-2 23. X8/4 M6.7 24. X2-3 X3.3 25.
Tg.1 M7/5 26. P6-5 M5.3 27. P5-6 X3/1 28. Tg/1 X3-5 29. X8-7 X5.1 30. Tg.1 X6.7 0-1
(5) nếu 22. X8.2 P7-2 23. X3.3 X6.8 24. S5/4 M4.3 0-1
(6) nếu 24. X3-1 X7-6 25. Tg-5 Xt-8 đè mã ưu
CÁCH 2: C3.1
7. B3.1 M3.5 8. P8.4 B3.1 9. M3.4 B1.1 10. M4.5 X4.2 11. B3.1 X4-5 12. X3-5 M7.5
13. B3-4 B5.1 14. B5.1(1) M5.6 15. P8/3(2) P2-4 16. M8.7 B3.1 17. B7.1 M6.8 18. P65(3) M8.7 19. Tg-6 X1.3 20. Tg.1 X1-4 21. S5.6 X4.3 22. X9-8 P5.5 23. T3.5 X4-2 24.
Tg-5 P4-8 25. Tg-6 X2-4 26. M7.8 P8.6 27. S4.5 X4.1 28. Tg.1 M7/6 0-1
Chú thích:

(1) nếu 14. B4.1 M5.6 15. P8-5 S4.5 16. B5.1 M6.8 17. P6-2 Tg-4 18. T7.5 P5.3 19.
M8.6 X1.3 20. M6.5 X1-4 21. X9-8 P2-1 22. X8.4 P1.4 23. X8-5 P1.3 24. S5.6 M8.6 bắt
xe 0-1
(2) Nước thứ 15 nếu tiên đi P8-4 thì theo tài liệu ghi là:
15. P8-4 M6.8 16. P6-2 X1.3 17. X9.2 X1-2 18. M8.7 P2/1 19. P4.2 P2-5 20. B4.1 X2-4
21. X9-8 X4.5 22. X8.4 P5-6? 23. B4-3 P6.3 24. X8-2?? P6-5?? Lại M8.6 0-1
Di chuyển quân theo những nước đi trên... "Còn khó hơn cả lên trời", theo tôi nghĩ nước
đi chính xác phải như sau:
15. P8-4 M6.8 16. P6-2 X1.3 17. X9.2 X1-2 18. M8.7 P2/1 19. P4.2 P2-5 20. B4.1 X2-4
21. X9-8 X4.5 22. X8.4 Ps.4 0-1
(3) nếu 18. P6-2 M8.6 19. Tg-6 X1.3 lại bình 4 thắng 0-1
CÁCH 3: C3.1
7. B3.1 M3.5 8. M3.4 P2.1 9. M4.5 M7.5 10. P6-2(1) B5.1 11. P2.7(2) M5.6 12. X3.3
P5.4 13. T7.5(3) X1.2 14. P2-4(4) X4-6 15. P4-6 Tg.1 16. M8.6 P2.3 17. B7.1(5) X1-6
18. M6.5 B5.1 19. T5/7(6) B5.1 20. T7.5 P2-7 21. X3-2 M6.5 22. T3.5 P7.3 23. T5/3
Xt.7 0-1
Chú thích:
(1) Nước thứ 10 nếu tiên không đi P6-2 thì còn 3 cách đi khác:
a. 10. P6-5 X4.7 11. M8.9 X1.2 12. P8-6 M5.3 13. X3-7 P5.4 14. X7/1 X1-5 15. X9-8
P2-7 16. T3.1 P7-8 17. X8.5 P8.6 18. T1/3 B5.1 19. X7/1 S6.5 20. X8-2 X5-4 21. X2-5 (
nếu 21. X2/5 ăn Pháo thì Hậu ăn Pháo cũng thắng!) ……Xt-5 22. Tg-6 X4.5 0-1
b. 10. P6-5 X4.7 11. M8.9 X1.2 12. B7.1 B5.1 13. P5.2 P5.3 14. B5.1 M5.6 15. X3-7
P2.3 16. P8-5 P2-5 17. M9.7 X4/2 18. M7.9 X1-6 lại M6.7 0-1
c. 10. P6-5 X4.7 11. M8.9 X1.2 12. B5.1 M5.3 13. X3-7 M3.4 14. X7-8 P5.3 15. X8/2
M4.3 16. P8-6 X4-5 17. Tg-6 X5.1 18. Tg.1 X1-4 19. X8-5 X4.5 20. Tg.1 X5-4 0-1
(2) nếu 11. B5.1 M5.4 12. X3.3 P2.6 13. T7.5 (nếu 13. X9-8 M4.3 14. T7.5 M3.2 15.
P2.7 X1.2 0-1 ) ……..P5.5 14. T3.5 M4.5 15. P8-6 M5.7 16. Tg-6 X1-2 17. P2.7 P2-6 18.
X9.2 X2.9 19. Tg.1 M7.5 20. S5/4 X2/1 21. Tg/1 M5/6 0-1
(3) nếu 13. P8-5 M4.2 14. M8.9 X1.2 15. P2-4 X1-4 16. P4-6 Tg5.1 17. P6/2 X4.1 lại Tg4 0-1
(4) Nước thứ 14 nếu tiên không ăn sĩ thì còn 2 cách đi khác: (Tài liệu ghi 3 cách, nhưng
trình bày chỉ có 2 cách!)
a. 14. M8.6 M4.5 15. M6.5 M5.3 16. M5/6 X4.7 17. P2/8 (Nếu P8.5 thì hậu lên tượng,
sau đó X4-5 chuẩn bị cho nước tiền mã hậu pháo thắng!) …….M3.1 18. P8-5 T3.5 19.
P2-6 B5.1 nhiếu quân thắng 0-1
b. 14. M8.6 M4.5 15. T3.5 X4.7 16. P2-4 X1-6 17. P4-6 Tg5.1 18. X9-6 Tg-6 19. P6-4
X6.7 20. P4/9 X4-5 0-1
(5) nếu 17. M6.5 P2-5 18. P8.6 X6.7 19. X3/1 Tg5/1 20. P6/1 X1-2 21. P8-9 T3.1 22. X97 X2-6 23. X3.1 Xs/2 24. X3-4 Tg-6 25. Tg5-6 P5.2 26. S4.5 B5.1 27. T5.7 X6-5 28. P65 X5-6 0-1
(6) nếu 19. X3/4 M4.6 20. X3-6 M6.7 21. Tg-6 Xt.7 22. S5/4 X6.8 23. Tg.1 X6/1 24.
Tg/1 P2-9 25. T3.1 X6.1 26. Tg.1 X6-1 27. X6-5 Tg-6 28. X5/2 P9-8 29. T1/3 X1/1 30.
Tg/1 P8.2 0-1

CHƯƠNG III: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO PHÁ CHUYỂN GIÁC MÃ
CỤC 1: BẮT TỐT ĐẦU ĐÈ MÃ PHÁ LÊN SĨ PHẢI.
1. T3.5 P8-5 2. M2.4 M8.7 3. M4.6(1) X9-8 4. P2-3 P5.4 5. S4.5 P5-4 6. X1-4 P2.2
Chú thích :
(1) nên M8.7 hoặc S4.5

Theo như hình. Đến đây tiên có 3 cách đi:
CÁCH 1: X4.3
7. X4.3 P2-1 8. P8-9(1) P1-5 9. M8.7 X8.9 10. X4/3 X8-6 11. Tg-4 X1.1 12. X9-8 X1-6
13. P3-4 X6-8 14. Tg-5(2) X8.8 15. P4/2 S6.5 16. X8.4 P4-9 17. X8-1(3) P9.3 18. M6.5
B7.1 19. B7.1 B9.1 20. X1/2 P9-6 21. S5/4 X8/4 0-1
Chú thích:
(1) Nếu M8.9 hay T7.9 thì P4-1 bắt 2 xe.
(2) Nếu tiên đi X8.9 ăn mã thì X8.8 sau đó song pháo bình 6 thắng.
(3) Nếu M6.7 thì X8/4
CÁCH 2: P8.2
7. P8.2 P2-5 8. P8-5 X1.1 9. M8.7 X8.7 10. P3.4 X1-8 11. P3.3 S6.5 12. X9-8 T3.5 13.
P5/1(1) Xt.2 14. X8.9 M7.6 15. P5.1 M6.7 16. X8/5 M7.5 17. T7.5 P5.3 18. S5.4 P4-5
0-1
Chú thích:
(1) Nếu 13. X8.9 Xt-5 14. T7.5 P5.3 15. S5.4 P4-5 0-1
CÁCH 3: P8.1
7. P8.1 P2-8 8. P8-6(1) P8.5 9. X4.7(2) P8-9 10. P6-5 T7.5 11. M6.5(3) M2.3 12. M5.6
X1.1 13. P5-6 B7.1 14. M8.7 M7.8 15. X9-8 M8.7 16. X4/5 X8.9 17. S5/4 M7.9 18.
X8.1 X8/1 19. S4.5 X8-7 20. P3-2 X1-8 21. P6.1 M9.8 22. T5/3 M8/7 23. S5/4 X7.1 24.
M6.7 X8-3 25. X8-1 X7-6 26. Tg.1 X6/2 0-1

Chú thích:
(1) nếu 8. P3-2 P8-1 9. M8.9 P4-2 10. P2-3 P2/4 11. X9-8 P2-5 12. X4.7 X1.2 13. S5/4
P5.5 14. X4-9 P1-5 15. M6.5 M2.1 16. T7.5 X8.7 17. P3.4 X8-5 18. S4.5 X5/2 được
quân thắng 0-1
(2) nếu 9. X4-2 X8.9 10. S5/4 X1.2 11. M8.7 X1-4 12. P6-5 T3.5 13. X9-8 M2.4 14. S6.5
X4.4 15. P5.1 B7.1 16. X8.5 M7.8 17. X8-3 X4-7 18. X3-6 M4.2 19. P3/2 X7-3 20. M7/9
M2.3 ưu thắng 0-1
(3) Nước thứ 11, nếu tiên đi X4-3 ăn mã thì X8.9 (chiếu giật)

CHƯƠNG III: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO PHÁ CHUYỂN GIÁC MÃ
CỤC 2: BẮT TỐT ĐẦU ĐÈ MÃ PHÁ LÊN SĨ TRÁI ĐỔI PHÁO
1. T3.5 P8-5 2. M2.4 M8.7 3. M4.6 X9-8 4. P2-3 P5.4 5. S6.5 P5-4 6. P8.1 P4-2 7.
M6.8 B5.1 8. B7.1 B5.1

CÁCH 1: C7.1
9. B7.1 X8.4 10. Mt/6 B5-4 11. B7.1 B4.1 12. M6.8 X8-2 13. Mt.6 P2.7 14. T7.9(1)
X2.4 15. P3/1(2) X2-5 16. S4.5 P2-9 17. T9/7 X1.1 18. X9-8 X1-8 19. X8.9 X8.8 20.
S5/4 X8/1 21. P3/1 B4.1 22. M6/4 B4.1 lại X8-6 0-1
Chú thích:
(1) Nếu nước 14 tiên không đi T7.9 thì còn 2 cách đi khác:
a. 14. S5/6 P2-4 15. M6.8 P4-1 16. T7.9 X1.1 17. M8.6 M2.1 18. B7.1 X1-4 19. M6.4
X4-6 20. M4/5 X6.6 21. M5.6 Tg.1 22. X1-2 X6-5 23. Tg-6 ( nếu 23. S4.5 P1-8 ) …..X54 0-1
b. 14. S5/6 P2-4 15. Tg-6 X2-4 16. X9-8 X4.1 17. X8.8 B4.1 18. X1.1 X1.2 19. X1-4 B45 20. Tg-5 X1-4 21. S4.5 B5-6 bắt xe chờ chiếu thắng 0-1
(2) nếu 15. X1-2 X1.1 16. X2.7 P2-6 17. S5/4 X1-5 bắt tượng thắng 0-1
CÁCH 2 : M8.7
9. Ms.7 P2-5 10. B7.1(1) X8.4 11. B7.1 M2.1 12. B7.1(2) X8-4 13. M8/6 M7.5 14. B78(3) B5.1 15. M7/6 B5-4 16. Mt.8 X1-2 17. B8-9 X2.6 18. X1-2 M5.6 19. P3-4 B4.1 20.
X2.4 B4.1 21. T7.9 M6.5 0-1
Chú thích:
(1) nếu 10. B7.1 X8.4 11. M8/6 M7.5 12. X9-8 M2.3 13. X8.6 X1-2 14. X8-7 B5.1 15.
M7/6 X8.3 16. P3.4 B5.1 17. T7.5 X8-5 18. Ms.5 M5.4 19. Tg-6 M4.3 20. Tg.1 X2.8 0-1
(2) nếu 12. M8/6 M1.3 13. M6.5 M7.5 14. M5.6 X1.1 15. M6/7 M5.6 16. X1-3 M6.4 17.
P3/1 X8-3 18. T7.9 M3.5 19. Ms.5 M5.3 20. T9.7 X3-5 21. M5.3 X5.3 22. Tg-6 X1-4 0-1
(3) nếu 14. M7.8 X4/3 15. B7-8 B5.1 16. T5/3 M5.6 17. X1.2 X4.6 18. T7.5 X4/4 19. B89 B5.1 20. T3.5 M6.5 0-1

CHƯƠNG III: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO PHÁ CHUYỂN GIÁC MÃ
CỤC 3: BẮT TỐT ĐẦU ĐÈ MÃ PHÁ LÊN SĨ TRÁI BÌNH PHÁO.
1. T3.5 P8-5 2. M2.4 M8.7 3. M4.6 X9-8 4. P2-3 P5.4 5. S6.5 P5-4 6. P8-7 P2-5 7.
M8.9 M2.3 8. X9-8 B5.1 9. X8.4 X8.6 10. X1-3 M7.5 (1)

Chú thích:
(1) Nếu hậu đi X8-7 ăn tốt thì tiên đi P3.4 ăn tốt để bắt tượng đổi xe.
Theo như hình. Đến đây tiên có 2 cách đi:
CÁCH 1: X8-6
11. X8-6 X8-7 12. P3.4 X7.3 13. T5/3 P4-5 14. T3.5 B5.1 15. X6-8(1) B5-4 16. P3-7(2)
B4.1 17. Pt-6 B4.1 18. P7.5 B4.1 19. P7-6 X1-2 20. X8-3(3) X2.8 21. B7.1 M5.6 22.
M9.7 Ps.5 23. M7/5 M6.5 0-1
Chú thích:
(1) Nước thứ 15, tiên không đi X6-8 thì còn 2 cách chơi khác:
a.15. X6.4 B5-4 16. X6-3 Ps-7 17. P3-7 P5-7 18. X3-2 B4.1 19. X2/5 M5.7 phục bắt quân
thắng 0-1
b.15. X6.2 B5-4 16. P7.4 Pt-4 17. P7-5 P5.5 18. T7.5 P4/3 19. P5/1 Tg.1 20. T5/7 P4.4
nhiều quân thắng 0-1
(2) nếu 16. P7.4 T3.1 17. B9.1 S4.5 18. X8.2 X1-4 19. P7-6 B4.1 20. M6/8 M5.6 21. P32 Ps.1 22. X8/2 M6.5 23. T7.5 Ps.4 24. Tg5-6 X4.3 25. P2/4 B4-3 26. S5.6 Ps-4 27. Tg-5
P5/5 28. M8.7 M3.5 29. S4.5 M5.6 30. X8-5 M6.8 31. X5/1 M8.6 32. Tg-4 X4-6 33.
M7.6 M6.8 34. Tg-5 X6.6 0-1
(3) nếu 20. X8.5 Ps-7 thắng 0-1
CÁCH 2: P3.4
11. P3.4 B5.1 12. P3-7(1) B5-4 13. B9.1 P4-5 14. Pt-6 B4.1 15. P7.5 B4.1 16. P7/1
M5.7 17. B3.1(2) B4.1 18. X8/2 X8.1 lại dùng pháo bắt tượng thắng 0-1

Chú thích:
(1) nếu 12. B3.1 T7.9 13. X3.3 B5.1 14. X3-2 P4-8 15. T5/3 B3.1 16. B9.1 X1.1 17. X8.2
X1-7 18. P3-2 X7.4 19. T7.5 B5.1 20. P7-5 P5.5 21. T3.5 P8.3 22. T5/3 X7.4 0-1
(2) Nước thứ 17, nếu tiên không đi B3.1 thì còn 2 biến khác:
a.17. X8-4 B4-5 18. T7.5 X8.1 19. M9/7 X1-2 20. B3.1 X8-5 21. M7.5 X2.9 22. P6/6
Ps.5 0-1
b.17. Tg-6 Pt-4 18. Tg-5 B4-5 19. T7.5 X1.2 20. B3.1 X1-4 21. B3.1 X4.1 22. P7/1 X8-5
23. M9/7 P4-9 24. B3-4 X4.5 25. P7-5 X5/2 26. B4-5 P5.5 0-1
Các bạn vừa theo dõi qua 3 chương đầu của Mai hoa phổ, 3 chương này trình bày
về chiến thuật phòng thủ (đi hậu). Từ chương IV sẽ là những phương pháp đi tiên,
mời các bạn tiếp tục đón xem!

CHƯƠNG IV: THUẬN THỦ PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA
CỤC 1: TUẦN HÀ PHÁO CÔNG HOÀNH XA
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.6 X9-4 5. X2-3 X4.6 6. P8.2 X4-2 7. P89

Theo như hình. Đến đây hậu có 2 cách đi:
CÁCH 1: M2.1
7. .... M2.1 8. P9-3 X2.1(1) 9. X9.2 X1.1(2) 10. P3.3 P2-7(3) 11. P5.4 S4.5 12. X9-6 P76 13. X3-4 P6-8 14. S4.5 X2.1 15. Tg-4 P8/2 16. X4/1 lại bình 6 thắng 1-0
Chú thích:
(1) nếu 8. .... P2.7 9. X3.1 S6.5 10. X3.2 S5/6 11. P5.4 S4.5 12. X3/4 Tg-4 13. X3-6 P5-4
14. P3-6 Tg4.1 15. X6-5 P4-5 16. P5-6 1-0
(2) nếu 9. .... X2.1 10. S4.5 X2-3 11. X3.1 P2-7 12. P5.4 S6.5 13. X9-4 P7-8 14. X4.5
X3/3 15. Tg-4 P8/2 16. X4-3 T7.9 17. X3-1 P8-6 18. X1.2 1-0
(3) nếu 10. ... P2.7 11. P5.4 S4.5 12. P3.1 X1/1 13. X9-6 X2/4 14. X6.6 X2-5 15. P3-2
P2/6 16. X6-5 Tg-4 17. X5.1 Tg.1 18. X3.2 P5/1 19. X3-5 Tg.1 20. Xt-6 1-0
CÁCH 2: T3.1
7. .... T3.1 8. P9-3 M2.4 9. X9.2 X2.2 10. X9-6 X1.1 11. X6.5 S6.5 12. X6-7 M4/2 13.
X7-8 X2/7 14. X3.1 M2.4(1) 15. S4.5 P5-6(2) 16. X3.2 S5/6(3) 17. B5.1 X2.2(4) 18.
M3.5 S4.5(5) 19. B5.1 B5.1 20. X3-2 P6-7 21. M5.4 P7.2(6) 22. X2-3 P7-8 23. M4.3
P8.5 24. T3.1 Tg-4 25. M3.5 M4.2(7) 26. X3-4 Tg.1 27. P3.4 1-0
Chú thích:
(1) nếu 14……P5.4 15. P5.4!
(2) nếu 15. .... T7.9 16. X3-1 P5-7 17. B5.1 X2-6 18. B5.1 B5.1 19. P3-2 P7-8 20. M3.5
B5.1 21. M5.3 T1.3 22. X1.2 X6/2 23. P2-5 P8-5 24. M3.2 X6-9 25. M2.4 Tg-6 26. Pt-4
(3) Nước thứ 16, nếu hậu đi P6/2 thì:

16. .... P6/2 17. B5.1 X2-6 18. B5.1 B5.1 19. X3/4 B5.1 20. P3-2 X6-8 21. X3/1 T1.3 22.
P2-5 T3/5 23. X3-2 X8-6 24. M3.5 X6.4 25. M5.7 P6-7 26. X2-3 Tg5-6 27. Ps-4 S5.6 28.
M7.5 X1-2 29. P5-4 X6/1 30. X3-4 Tg-5 31. P4-5 S4.5 32. M5.4 Tg-4 33. P5-6 S5.4 34.
M4.3 ăn pháo chiếu 1-0
(4) Nước thứ 17, nếu hậu không đi X2.2 thì còn 2 cách khác:
a.17. ....P6-5 18. X3/3 M4.6 19. X3-4 S4.5 20. P5.4 Tg-4 21. P5-1 X2-4 22. P1.3 M6/7
23. T7.5 X1-2 24. X4-3 X2.3 25. P3.5 Tg.1 26. X3-7 X2-3 27. X7-8 X4.4 28. P1/1 S5.6
29. X8.2 Tg.1 30. P3/1 lại X8-6 1-0 (nếu hậu chơi P5.1 tiên X8/1 1-0 )
b.17. ....P6-5 18. X3/3 P5.3 19. P3-2 X2-8 20. B3.1 P5/1 21. B3.1 S4.5 22. B3-4 P5.1 23.
B4.1 B5.1 24. X3/1 M4.2 25. X3-5 M2.3 26. B7.1 X8-7 27. B7.1 X7.5 28. X5/1 X7.2 29.
S5/4 X7-8 30. X5-8 Tg-4 31. P5-6 X8/2 32. P2.5 X8/7 33. X8.5 Tg.1 34. B7-6 S5.4 35.
X8/2 X8.2 36. B6-7 S4/5 37. X8-6 Tg.1 38. B7-6 1-0
(5) nếu 18. .... P6-5 19. X3/2 P5.3 20. P5.2 X2-5 21. P3-2 X5.1 22. M5.3 X5-7 23. P2.5
Tg.1 24. B3.1 X1-2 25. P2/1 1-0
(6) nếu 21. .... X2/2 22. P3-4 P7-6 ( Nếu 22…..Xuất tướng thì P5.6 giết sĩ được xe ) 23.
M4.2 P6-8 24. X2-4 Tg-6 25. M2.4 1-0
(7) nếu 25. .... M4.5 26. X3-4 Tg.1 27. X4/3 Tg-5 28. X4-5 Tg-4 29. X5-6 1-0

CHƯƠNG IV: THUẬN THỦ PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA
CỤC 2: TUẦN HÀ PHÁO CÔNG HOÀNH XA THOÁI RỒI TIẾN
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.6 X9-4 5. X2-3 X4.6 6. P8.2 X4/2 7.
B7.1 X4.3 8. M8.7

Theo như hình. Đến đây hậu có 2 cách đi:
CÁCH 1: X4-3
8. .... X4-3 9. M7.6 X3/3 10. P8-9 M2.1(1) 11. M6.4 X3-6 12. M4.3 P2-7 13. X3.1 B1.1
14. P9.3 X1.2 15. P5.4 S4.5 16. T7.5 1-0
Chú thích:
(1) Nếu 10. .... T3.1 11. M6.4 X3-2 12. M4.3 P2-7 13. X3.1 B1.1 14. P5.4 S4.5 15. T3.5
B1.1 16. P5-3 S5.6 17. P3.3 S6.5 18. X3/1 T1/3 19. P3-1 Tg-4 20. X3.3 Tg.1 21. X3-7
B1.1 22. X9.1 X2-4 23. S4.5 X1.4 24. X9-8 M2.1 25. X8.7 Tg.1 26. X7/2 P5-3 27. P1/2
1-0
CÁCH 2: X4-7
8. .... X4-7 9. B7.1 P2-3(1) 10. P8-3 B3.1 11. M7.6 M2.1(2) 12. M6.4 M7/9 13. M4.2
M9.8 14. P5.4 1-0
Chú thích:
(1) Nước thứ 9, hậu không đi P2-3 thì còn 2 cách khác:
a.9. .... B3.1 10. P8-3 B3.1 11. X9-8 P2-3 12. X8.8 P3.5 13. X3.1 P3-7 14. P5.4 1-0
b.9. .... X7/1 10. P8-3 X7/1 11. B7.1 P2-4 12. X9-8 M2.1 13. B7-6 ưu lớn
(2) nếu 11. .... X7-6 12. T7.9 M2.1 13. M6.5 M7.5 14. P5.4 S6.5 15. X9.1 X6/4 16. X3.3
X6/4 17. X3-4 Tg-6 18. X9-4 P5-6 19. X4-2 P3-5 20. X2.8 Tg.1 21. P3-4 P6-7 22. S4.5
S5.4 23. X2-5 P7.2 24. P4.1 1-0

CHƯƠNG IV: THUẬN THỦ PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA
CỤC 3: TUẦN HÀ PHÁO CÔNG HOÀNH XA KỴ HÀ CHẶN PHÁO
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.6 X9-4 5. X2-3 X4.6 6. P8.2 X4/2 7.
B7.1 X4-3 8. P8-9 M2.1 9. T7.9 X3-2 10. M8.7 X2-6 11. X9-8

Theo như hình. Đến đây hậu có 3 cách đi:
CÁCH 1: P2-3
11. .... P2-3 12. M7.8 X6.2 13. M8.6 P3-4 14. P9-3 M7/9 15. P5.4 S4.5 16. X8.8 X12(1) 17. X8-6 X2.2 18. X3.3 M9/7 19. M6.5 X6/5 20. P3-6 P4.7 21. M5.7 X2-5 22. X6.1
Tg-4 23. P5-6
Chú thích:
(1) nếu 16. .... Tg-4 17. M6.5 T3.5 18. X8-6 Tg.1 19. P5-6 P4-2 20. P3-6 1-0
CÁCH 2: P2-4
11. .... P2-4 12. M7.8 X6.2 13. M8.7 X6-7(1) 14. M7.8 S6.5 15. P5.4 X7-4(2) 16. S4.5
X4/4 17. X8.6 X4.2 18. M8/6 X4/3 19. X3.1 Tg-6 20. X3.2 Tg.1 21. P5-4 X4.3 22. P4/6
lại bình 8 thắng 1-0
Chú thích:
(1) nếu 13. .... P4-3 14. M7.9 T3.1 15. P9-3 P5.4 16. S4.5 T7.5 17. X8.3 P5/2 18. X8-5
X6/3 19. P3.3 P3-7 20. X3.1 T1/3 21. X3/1 nhiều quân thắng 1-0
(2) Nước thứ 15, nếu hậu M7.5 ăn pháo thì tiên đi X3.3 ăn tượng bắt tướng rồi sau đó
M8/7 ăn pháo thắng!
CÁCH 3: X1-2
11. .... X1-2 12. P9-7 P2-4(1) 13. X8.9 M1/2 14. M7.8 S4.5(2) 15. M8.7 M2.3 16. B5.1
X6-5(3) 17. S4.5 M3/1 18. P5-8 M1.2 19. P8.2 M2.3 20. P8-5 P5.3 21. Tg-4 1-0
Chú thích:

(1) Nước thứ 12 nếu hậu đi B3.1 thì:
12. .... B3.1 13. P7.5 S4.5 14. P7/2 M7/9 15. P7-9 P5-1 16. P5.4 T7.5 17. S6.5 B3.1 18.
P5/2 B3.1 19. X3-7 B3.1 20. X8.7 ăn pháo ưu thế thắng 1-0
(2) nếu 14. .... B3.1 15. B3.1 X6-4 16. P7.5 S4.5 17. M8.9 X4/2 18. M9.8 P4-2 19. P5-8
X4.4 20. M8/6 S5.4 21. P8.7 Tg.1 22. X3.1 Tg-4 23. P7-3 X4-7 24. X3-5 nhiều quân
thắng 1-0
(3) nếu 16. .... X6.2 17. P7/2 X6/1 18. B5.1 X6-3 19. M7.5 T7.5 20. P7.5 X3/4 21. B5.1
X3.4 22. B5-6 P4-2 23. B6.1 P2.7 24. T9/7 M7/9 25. B6-5 X3.3 26. B5.1 Tg.1 27. M3.5
T3.5 28. M5.7 T5.3 29. M7.5 T3/5 30. X3.2 Tg/1 31. M5.6 Tg-4 32. P5-6 1-0

CHƯƠNG IV: THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA
CỤC 4: TUẦN HÀ PHÁO CÔNG HOÀNH XA TÁI ĐĨNH BIÊN BINH
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.6 X9-4 5. X2-3 X4.6 6. P8.2 X4/2 7.
B7.1 X4-3 8. P8-9 M2.1 9. T7.9 X3-6 10. M8.7 B1.1 11. X9-8 tiên chủ động

Theo như hình. Đến đây hậu có 2 cách đi:
CÁCH 1: P2-3
11. .... P2-3 12. M7.8 B1.1 13. M8.6 X6.2 14. M6.7 P5.4 15. S4.5 X6-7(1) 16. Tg-4
X7.2 17. Tg.1 X7/2(2) 18. X3.1 X7-5 19. X8.8 S4.5(3) 20. X8-5 P5/5(4) 21. X3-4 P5-6
22. X4.1 S6.5 23. X4-5 1-0
Chú thích:
(1) nếu 15. .... T3.5 16. X8.3 P5/2 17. X3.1 X1-3 18. M7/5 X6-7 19. Tg-4 X7.2 20. Tg.1
X7/2 21. M5/3 S4.5 22. P5.5 T7.5 23. X3-5 P5-4 24. M3.4 Tg-4 25. X8-6 P4/3 26. X5-7
X3.2 27. X6.5 1-0
(2) nếu 17. .... X7/1 18. Tg4.1 M1/3 19. X3.1 X1.4 20. X3-4 S6.5 21. X4.1 X1-8 22. X8.8
X8.4 23. P5.4 S5.6 24. M7.5 T3.5 25. X4.1 Tg-6 26. M5/3 Tg.1 27. X8-7 S4.5 1-0
(3) nếu 19. .... T3.5 20. X8-4 S4.5 21. X3.2 lại X4-5 ăn sĩ thắng 1-0
(4) nếu 20. ……S6.5 21. X3.2 S5/6 22. X3-4 1-0
CÁCH 2: P2-4
11. .... P2-4 12. P9.3 X1.2 13. B3.1 X6.2 14. M3.2 X6-8 15. M2.1 M7.9 16. X3-1 X8/3
17. P5.4 S4.5 18. X8.8 P4/2(1) 19. X8-6 X1-2 20. T3.5 X2.5 21. M7.6 X2-4 22. S6.5
X4/1 23. X1-3 X8/4 24. P5/1 X4-5 25. M6.7 X5.1 26. X6.1 Tg-4 27. M7.8(2) Tg.1 28.
X3-6 P5-4 29. P5-6 S5.6 30. M8/6 Tg-5 31. M6.7(3) Tg/1 32. X6.3!(4) Tg.1 33. X6-4
Tg.1(5) 34. X4-5 S6/5 35. X5/1 1-0
Chú thích:
(1) Nước 18, nếu không đi P4/2 thì còn 2 cách khác:

a.18. …..X8-5 19. X8-6 X1-2 20. T3.5 X2.5 21. M7.6 X5.2 22. T9/7 X2-4 23. M6.4 X5-6
24. B3.1 X4/3 25. X1.3 X4-5 26. X6-5 Tg5-4 27. X1-3 X5-6 28. B3-4 X6/2 29. X5.1
Tg.1 30. X5/2 1-0
b.18. .... Tg-4 19. T3.5 X8-3 20. T9.7 X1-2 21. X8-7 X2-3 22. X7-8 P5-8 23. X1-2 T7.5
24. P5.2 S6.5 25. X8-5 Xs-2 26. M7.6 X3-4 27. X2-4 P8-6 28. M6.4 X2.7 29. S4.5 P4.7
30. X4.1 P4/1 31. S5/6 P4-6 32. M4/6 1-0
(2) nếu 27. .... Tg4-5 28. M8/6 Tg5-4 29. P5-6 1-0
(3) nếu 31. .... Tg5-6 32. P6-4 S6/5 33. X6-4 S5.6 34. X4-5 1-0
(4) Nước hay, phục M7/6 tiền mã hậu pháo thắng!
(5) nếu 33……Tg5-4 34. X4-6 rồi 35. X6-3 thắng! 1-0

CHƯƠNG V: THUẬN THỦ PHÁO HOÀNH XA CÔNG TRỰC XA
CỤC 1: CÔNG TRỰC XA QUÁ HÀ ÁP MÃ SĨ GIÁC PHÁO
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1.1 X9-8 4. X1-6 S4.5 5. X6.7 M2.1 6. B7.1 X8.6 7.
M8.7 X8-7 8. M7.6

Theo như hình. Đến đây hậu có 2 cách đi:
CÁCH 1: C7.1
8. .... B7.1 9. M6.7 P2-4(1) 10. M7.5 T7.5 11. P8.5 M7.6 12. P5.4 X7.1 13. P5-3 X7-2
14. P8-5 M6/5(2) 15. P3.3 1-0
Chú thích:
(1) nếu 9. .... P5.4 10. M3.5 X7-5 11. P5/1 P2-3 12. P8.5 X1-2 13. M7.5 X5.2 (Trong tình
huống này, nước thứ 13, nếu hậu ăn mã thì P8-5 chiếu tướng ăn xe tiên chiếm đại ưu thế
Hoặc nếu hậu đi X5-6 thì: tiên đi M5.7 X2.1 X6/5 bắt xe ) 14. S6.5 T7.5 15. P8-5 S5.6
16. P5-9 T3.1 17. X6/1 P3/1 18. X6-4 M7.8 19. X4-5 S6.5 20. X5/1 B7.1 21. S5.6 M8/7
22. X5.1 1-0
(2) Nước thứ 14 nếu hậu lên sĩ thì P3-5 hoặc P3.3 thắng 1-0
CÁCH 2: P2-4
8. .... P2-4 9. M6.4 X7-6(1) 10. M4.5 X1-2(2) 11. M5.3 X6/5 12. P8.6 X6-7 13. M3.4
P4-5(3) 14. S6.5 X7-6(4) 15. M4.5 X6.2 16. M5.7 P5.5(5) 17. T7.5 X2-1 18. X9-6 M1/3
19. Xt-7 1-0
Chú thích:
(1) nếu 9. .... X7/2 10. M4.5 T7.5 11. P8.5 X1-2 12. P8-5 S5/4 13. M3.2 X7-8 (nếu 13. ....
B3.1 14. M2.1 M1.3 15. X6/1 X7.5 16. M1.3 T3.5 17. P5.4 S4.5 18. X6/1 M3.1 19. X9.1
X7/3 20. X9-4 X7-5 21. S4.5 X5/3 22. M3/5 1-0 ) 14. X9.1 X8.1 15. X9-4 X2.1 16. X4.6
X2-4 17. Ps.4 1-0
(2) nếu 10. .... T7.5 11. P8.5 X6/4 12. P5.4 X1-2 13. X9-8 B7.1 14. M3.4 X2.2 ( nếu 14.
....M7.6 15. M4.6 M6.4 16. P8-5 X6-5 17. M6.4 1-0 ) 15. X8.7 X6.3 16. X8-7 M7.5 17.

X7.2 S5/4 18. X6.1 Tg.1 19. X6-5 Tg-4 20. X5/2 M5.4 21. X7-9 M4.6 22. X9/1 Tg/1 23.
X5-6 Tg-5 24. X6.1 1-0
(3) Nước thứ 13 nếu hậu không đi P4-5 thì còn 2 cách đi khác:
a.13. ....X7-6 14. M4.5 M7.5 15. P5.4 P4-5 16. S6.5 X6.2 17. P8/2 X2.3 (Nếu không bỏ
xe đổi pháo, tiên xuất tướng, thắng! 1-0 ) 18. P5-8 B3.1 19. X9-8 P5-2 20. P8-6 P2-4 21.
X8.6 1-0
b.13. ....B1.1 14. M4.5 M7.5 15. P5.4 P4-5 16. X9.2 M1.2 17. X9-6 M2/3 18. Xt/1 X2.1
19. Xt-7 X2/1 20. X7-6 T3.1 21. S6.5 lại xuất tướng thắng 1-0
(4) nếu 14. ....P5.4 15. Tg-6 T7.5 16. M4.5 X2.1 17. X6-8 M7.5 18. P5.4 1-0
(5) nếu 16. ....X2-1 17. P5.5 T7.5 18. P8/1 X6/1 19. T7.5 Tiếp theo tiên sẽ đi X9-6,
thắng! 1-0

CHƯƠNG V: THUẬN THỦ PHÁO HOÀNH XA CÔNG TRỰC XA
CỤC 2: CÔNG TRỰC XA THỦ HÀ KHẨU ĐỈNH BINH ĐOÁI TỐT
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1.1 X9-8(1) 4. X1-6 S4.5 5. X6.7 M2.1 6. B7.1 X8.4(2)
7. M8.7 B3.1 8. B7.1 X8-3 9. M7.6 P2-4(3) 10. M6.5 M7.5 11. P5.4 X3.3 12. X9.2 X1-2
13. P8.2(4)!

Chú thích:
(1) nếu 3. .... P2-4 4. X1-6 S4.5 5. M8.9 M2.1 6. X9-8 X1-2 7. P8.4 B3.1 8. B3.1 X9-8 9.
X6.4 X8.6 10. P8-3 T7.9 11. X6-7 ưu thế
(2) Hậu thủ hà khẩu, tiên dùng thất lộ mã tấn công
(3) nếu 9. ....P2-3 10. S6.5 X1-2 11. M6.5 M7.5 12. P5.4 X2.4 13. T7.9 X3-5 14. P8-5
X5-4 15. X9-6 X4/3 16. X6.8 X2.5 17. S5/6 P3.6 18. Tg.1 M1.3 19. X6/2 M3/2 20. B3.1
X2/1 21. Tg/1 X2/3 22. M3.2 X2-7 23. M2.1 P3-9 24. M1.2 X7-6 25. X6.2 M2.3 26. X67 1-0
(4) Nước hay! Chuẩn bị cho P8-6 hoặc P8-3 bắt tượng bắt bí!
Theo như hình. Đến đây hậu có 2 cách đi:
CÁCH 1: X3-1
13. .... X3-1 14. P8-6 P4-2(1) 15. P6-3 T7.9 16. T7.9 P2.7 17. S6.5 X2.3(2) 18. P5/1 X25 19. P5.2 X5/1 20. P3-5 B7.1 21. X6-8 P2-1 22. Tg-6 M1.3 23. X8.1 1-0
Chú thích:
(1) nếu 14. ....P4.7 15. P6-3 T7.9 16.Tg-6 1-0
(2) nếu 17. ....M1.3 18. X6/2 M3.2 19. Tg-6 M2.3 20. Tg.1 T3.1 21. P3-2 P2-1 22. P2.5
T9/7 23. X6.2 ăn sĩ 1-0 (nếu hậu tiến mã chiếu thì tiên có thể T9/7)
CÁCH 2: X3/2
13. ....X3/2 14. X6/1 X2.3 15. T7.5 X3-2(1) 16. X9-7 Xs-3(2) 17. X7.4 M1.3 18. X6-7
T3.1 19. X7/1 tiên nhiều quân thắng 1-0
Chú thích:

(1) nếu 15……X2-5 16. X6-5 T7.5 17. T5.7 X5-2 18. P8/2 M1.3 19. B3.1 nhiều quân
thắng 1-0
(2) Nếu 16……X2/3 17. X7-6 thắng 1-0

CHƯƠNG V: THUẬN THỦ PHÁO HOÀNH XA CÔNG TRỰC XA
CỤC 3: CÔNG TRỰC XA THỦ HÀ TÁI BỔ SĨ GIÁC PHÁO
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1.1 X9-8 4. X1-6 S4.5 5. X6.7 M2.1 6. B7.1 X8.4 7.
M8.7 P2-4 8. M7.8 B3.1 9. B7.1 X8-3 10. T7.9 B7.1 11. S6.5 B1.1(1) 12. X9-7

Chú thích:
(1) nếu 11. .... X3.2 12. M8.6 X3-2 13. M6.4 P5-6 14. P5.4 T7.5 15. P8-5 M1.3 16. Pt-6
M3/4 17. P5.5 Tg-4 18. P5-3 1-0
Đến đây hậucó thể đi tiếp như sau:
CÁCH 1: X3.5
12. ....X3.5 13. T9/7 B9.1(1) 14. T3.1 T7.9 15. B3.1 B7.1 16. T1.3 T9/7(2) 17. T3/1
T7.9 18. T1/3 T9/7 19. M3.4 P5.4 20. Tg-6 T7.5 21. M4.5 P5-4 22. M8.6 M7.5 23. P5.5
S5.6 24. P8-2 Pt-8 25. M6.8 P4-2 26. P2-5 P8/3 27. Pt.1 P2/2(3) 28. X6-7 P2.2(4) 29.
M8.6 Tg-4 30. Ps-6 M5.4 31. P5/2 M1.2 32. P5-6 M2/4 33. P6.4 1-0
Chú thích:
(1) nếu 13. …..M7.6 14. P5.4 M6.4 15. M8.6 X1-2 16. M6.4 1-0
(2) nếu 16. ….M7.9 17. M3.4 P5-8 18. T3/1 M9.7 19. M4.5 P8/1 20. M5.4 P4-7 21. Tg-6
1-0
(3) nếu 27……S6.5 28. X6.1 thắng 1-0
(4) Nước thứ 28…… M1/3 29. M8.7 ăn mã thắng 1-0
CÁCH 2: X3-6
12. ....X3-6 13. B5.1 X6.2 14. M8.6 P5.3 15. P8.5 M7.8 16. X7.6 B5.1 17. X7-5 P5/2(1)
18. P5.4 S5/4(2) 19. X6/1 X6/3(3) 20. M6.7 Tg5.1 21. Tg5-6 Tg5-6(4) 22. M7.6 Tg6-5
23. X6-5 1-0
Chú thích:

(1) nếu 17. ....P4-5 18. X5/1 X6-2 19. X5/1 X2.3 20. T9/7 P5.5 21. T3.5 X2/7 22. M6.4
M8/9 ( nếu 22. ....X2-6 23. Tg-6 T7.5 24. X5.3 1-0 ) 23. M4.5 T7.5 24. M5.3 M9/7 25.
X6-3 X2-4 26. X3-4 X1-2 27. X5-4 S6.5 28. Xt-5 1-0
(2) nếu 18. ....S5.6 19. X6/1 M1.2 20. M6.8 X1-2 21. Tg-6 X6/3 22. X6.2 Tg.1 23. X6/1
Tg/1 24. P8.1 X6-5 25. X6.1 Tg.1 26. X6-5 Tg-6 27. X5/3 1-0
(3) nếu 19. ....M1.2 20. X6-2 X1.3 21. M6.5 S6.5 22. M5/7 T7.5
(4) nếu 21……X6-5 22. X6.1 Tg/1 23. X6.1 1-0
CÁCH 3: X3-6
12. .... X3-6 13. B5.1 P5.3 14. M3.5 B5.1(1) 15. M5.7 M7.5 16. M7.6 M5/4(2) 17. M6/4
P4-2 18. X7.5 P2.5 19. X7-5 P5-8(3) 20. M4.3 Tg-4 21. M8.6 M1.2(4) 22. P5-6 P8-4(5)
23. M3.4 S5/6 24. S5.4 M4.5 25. X5.1 S6.5 26. M6.7 Tg-5 27. X5.2 Tg-6 28. X5.1 Tg.1
29. M7/5 Tg.1 30. M5.6 Tg/1 31. X5/1 Tg/1 32. X5-3 1-0
Chú thích:
(1) nếu 14. ...P5.2 15. T3.5 X6-5 16. M5.6 X5.3 17. M6.4 P4-6 18. M8/7 X5/3 19. M7.6
M1.2 20. M6.7 X5-6 21. P8-5 M2/3 22. M7.5 T7.5 23. P5.5 S5/4 24. X7.7 X6/1 25. X7.1
1-0
(2) nếu 16. ....X6.2 17. X6-8 X6-2 18. M8.7 X2/5 19. M7.8 P4/1 20. M8/6 S5.4 21. M6.8
X1.1 22. X7.9 Tg.1 23. X7/6 Kết luận tiên chiếm ưu thế?!
(3) nếu 19. .....M4.3 20. X5/1 T3.5 21. M4.6 X1-4 22. M6.4 S5.6 23. X5.3 S6/5 24. X5-9
M3/5 25. M8.7 P2/1 26. M7.8 X4-2 27. P5.4 P2/4 28. M8/6 Tg-4 29. P5-6 1-0
(4) nếu 21. ...X1.1 22. M3.4 S5/6 23. P5-6 P8-4 24. M6.7 X1-3 25. S5.4 1-0
(5) nếu 22. ....X1-2 23. M3.5 P2/1 24. M6.5 M2.4 25. Mt.3 S6.5 26. X5/1 ưu thắng 1-0

CHƯƠNG V: THUẬN THỦ PHÁO HOÀNH XA CÔNG TRỰC XA
CỤC 4: TỐT BIÊN MÃ BIÊN CÔNG LÊN SĨ TRÁI
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1.1 X9-8 4. X1-6 S6.5 5. X6.7 M2.1 6. B9.1

Theo như hình. Đến đây hậu có 2 cách đi:
CÁCH 1: X8.6
6. ...X8.6 7. M8.9 X8-7 8. X9.1 P2.2(1) 9. X9-4 P2-7 10. M9.8 P7.3 11. P8-3 P5.4 12.
S6.5 X7.1 13. M8.6 P5/2 14. X4.7 X1-2 15. M6.5 X7-5(2) 16. M5.3 X5-3 17. S5/6 1-0
Chú thích:
(1) nếu 8. .....P2-4 9. M9.8 X7/1 10. M8.6 X7/1 11. M6.5 T7.5 12. P8.5 M7/6 13. X9-2
X1-2 14. P8-5 M6.5 15. X2.8 S5/6 16. P5.4 M5/7 17. X6-4 ăn sĩ thắng 1-0
(2) Nước thứ 15 nếu hậu không đi X7-5 mà thoái pháo ăn mã, thì tiên đi P5.5 thắng.1-0
CÁCH 2: P2-4
6. ....P2-4 7. M8.9 X1-2 8. P8.2 X8.6(1) 9. P5-8 X2-1 10. X9.1 X8-7 11. T3.5 X7-6 12.
X9-2 B7.1(2) 13. X2.7 B7.1 14. B7.1 B7.1 15. Pt/1 P5.4 16. M3.5 X6-5 17. Pt.4 M7.6(3)
18. X2.1 X5-2 19. X2-3 S5/6 20. Ps-6 S4.5 21. P8.1 X2-4 22. P8-5 X4.1 23. P5-1 lại X64 rồi P1.1 1-0
Chú thích:
(1) nếu 8. ....X2.4 9. X9.1 X8.6 10. P5-8 X2-6 11. Pt-7 X6-3 12. X9-4 P5-6 13. M9.8 Tg6 14. M8.9 X3-2 15. P7.5 Tg.1 16. P7/2 P4.2 17. P7-3 P4-6 18. X4.4 X2-6 19. P3-9 X6-2
20. P9.1 Tg/1 21. M9.8 X2.3 22. P9.1 Tg.1 23. M8.6 1-0
(2) Nếu 12. ....P5-6 13. Pt-5 P4-5 14. P5.3 T7.5 15. M9.8 B7.1 16. X2.5 P6/1 17. X6/2
P6-7 18. M8.6 B5.1 19. P8.5 M7.6 20. P8/2 B3.1 21. X2.3 P7/1 22. X6-4 X1-2 23. M6.5
T3.5 24. P8-5 1-0
(3) Nước thứ 17 nếu không đi M7.6 thì còn 2 cách đi khác
a.17. ....X5-2 18. Pt-3 X2.1 19. X2.1 P4-6 20. X2-3 S5/6 21. X6-4 S4.5 22. X3-2 Tg-4 23.
X4-5 1-0

b.17. ....P4.2 18. Ps.4 P4-5 19. S6.5 X5-6 20. X2-3 Tg-6 21. X3.1 Tg.1 22. Tg-6 M7.6 23.
Pt.1 M6.5 24. X3/1 Tg/1 25. X6-5 M5.3 26. M9/7 P5/3 27. X3.1 1-0

CHƯƠNG V: THUẬN THỦ PHÁO HOÀNH XA CÔNG TRỰC XA
CỤC 5: PHÁO TRÁI QUA HÀ CÔNG LÊN MÃ BIÊN RA XE
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1.1 X9-8 4. X1-6 M2.1 5. X6.7 X8.6 6. B9.1 P2-3 7.
M8.9 X1-2 8. P8.6 P3/1(1) 9. X9-8 X8-7 10. X8.7

Chú thích:
(1) nếu 8……X8-7 9. P5-8 X2-1 10. T7.5 B7.1 11. M9.8 M7.6 12. M8.6 P3/1 13. B9.1
B1.1 14. X9.5 ưu thế
Theo như hình. Đến đây hậu có 3 cách đi:
CÁCH 1: X7.1
10……X7.1 11. X6-7 P5.4 12. S6.5 T3.5 13. M9.8 P5-7 14. S5.4 P7.3(1) 15. S4.5 X7/3
16. M8.7 S6.5 17. M7.9 P7-3 18. X7-6 X2-3 19. P5-7 X3.6 20. X8/4 X3.1 21. P8.1 X3/7
22. X6.1 S5/4 23. M9.7 Tg-6 24. X8-4 1-0
Chú thích:
(1) nếu 14……X7-6 15. M8.6 X6/3 16. X7-6 P7/2 17. M6.7 X2-3 18. X8-9 được quân
CÁCH 2: S6.5
10. ...S6.5 11. M9.8(1) P3.5 12. M8.7 X7.1 13. M7.9 P5-1(2) 14. X8-3 T7.5 15. X3.1
P1/1 16. P5.4 X7-6 17. P8-5 P1-5 18. P5.2 ưu thế
Chú thích:
(1) Nước thứ 11 tiên đi X6-7 ăn pháo thì S5.4, bên hậu được xe!
(2) nếu 13. ...X2-1 14. X8-5 T7.5 15. M9.7 Tg-6 16. X6/4 X7-6 17. S6.5 X6/1 18. P5-4
X6.1 19. S5.4 P3/4 20. P8/7 X1.1 21. P8-4 S5.6 22. S4/5 S6/5 23. X6-4 1-0
CÁCH 3: S6.5

10. X8.7 S6.5 11. M9.8 X7.1 12. M8.6 P5-4(1) 13. X6-7 X7/3 14. M6.4 P4-6 15. X7-6
P6/1(2) 16. M4.3 Tg5-6 17. P8-5 S4.5(3) 18. X8-4 X2.2 19. X4/1 X2.2 20. P5-4 X2-4(4)
21. X6-9 X7-5 22. X4.1 X4/2(5) 23. X4-6 P6-1 24. X6-4 1-0
Chú thích:
(1) nếu 12. …..X7/3 13. M6.5 T7.5 14. X6-7 X2-1 15. X7-6 M7/6 16. P5.4 X7-5 17. P8-5
M6.7 18. X8-5 1-0
(2) nếu 15. …..X7-6 16. P5.4 Tg5-6 17. P5-9 X6.5 18. Tg.1 P6-5 19. T7.5 B7.1 20. M4/6
M7.6 21. P9-1 M6.4 22. P1.3 T7.9 23. M6.5 M4.3 24. X6/6 T3.5 25. X6-7 X6/3 26. X7-8
B7.1 27. Xt-5 B7.1 28. X5-3 S5.4 29. P8-2 X2.7 30. X3.2 Tg.1 31. P1/1 lại thoái xe thắng
1-0
(3) Nếu 17……X2.2 18. X6.1 thắng. 1-0
(4) nếu 20……X7-6 21. X4.2 ăn pháo sau đó lại X4-5 lưỡng chiếu, thắng.1-0
(5) Nếu 22…….S5.6 23. X9-4 sau đó lại bình 6, thắng 1-0

CHƯƠNG VI: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO ĐỐI LIỆT THỦ PHÁO
CỤC 1: TUẦN HÀ XA CÔNG XA THỦ HÀ KHẨU ĐOÁI TỐT.
1. P2-5 P2-5 2. M2.3 M8.9 3. M8.9 M2.3 4. X1-2 X9-8 5. X2.4 X1-2 6. X9-8 X2.4 7.
B9.1 X2-6 8. M9.8 B3.1 9. B7.1 P8-7 10. X2-6

Theo như hình. Đến đây hậu có 2 cách đi:
CÁCH 1: C3.1
10. X2-6 B3.1 11. X6-7 M3.4(1) 12. X7.5 M4.6(2) 13. M8.6 X6-4(3) 14. P8.7 X8.4 15.
X8.8 M6.5(4) 16. T3.5 P7.4(5) 17. P8-9 P5-1 18. X7/4 S4.5 19. X8.1 S5/4 20. X8/4 1-0
Chú thích:
(1) nếu 11. …..P5-6 12. P8-7 T3.5 13. M8.9 M3.1 14. X8.6 P6.1 15. P5.4 S6.5 16. X7-4
X6-3 17. X4.2 X3.3 18. X4.2 X3/7 19. S4.5 X8.2 20. X4/1 lại xuất tướng 1-0
(2) nếu 12. …..M4.2 13. X7/5 X8.8 14. X7-8 P7.4 15. P5.4 S6.5 16. Xt-4 X6-2 17. P8-7
X2-3 18. X8.5 X8/4 19. X4.4 X8-4 20. X8.2 P7/2 21. M3.4 X4.3 22. S4.5 P7-5 23. M4/6
X4/1 24. Tg-4 Pt-6 25. X8-5 1-0
(3) nếu 13. …..M6.7 14. X7-6 Tg5-4 15. P8-6 Tg-5 16. X8.9 Tg.1 17. X8/1 Tg5/1 18.
P5.4 P5.4 19. M6.5 S6.5 20. M6.5 S6.5 21. X8-5 Tg-6 22. X5.1 Tg.1 23. X5-4 1-0
(4) nếu 15. …..P7.4 16. P5-7 P7.3 17. S4.5 M6.7 18. X7-6 Tg-4 19. P7.7 1-0
(5) nếu 16. …..P5-1 17. B3.1 P1/2 18. X7/1 S4.5 19. M3.4 X4-6 20. X7.1 S5/4 21. X7/2
S4.5 22. X8-6 lại tiến xe thắng 1-0
CÁCH 2: X8.8
10. X2-6 X8.8 11. P5-7 B9.1 12. P7.3 T3.1 13. M8.7 S6.5(1) 14. P7.2 P7-3(2) 15. P8.7
T1/3 16. X8.8 X8-7 17. X8-7 X7/1 18. X7.1 Tg5-6 19. X7/2 Tg6.1 20. P8/1 Tg6/1 21.
S6.5 P5.4 22. Tg5-6 T7.5 23. X7-5 P5/4 24. M7.5 X7-2 25. X6.5 1-0
Chú thích:
(1) Nếu 13 hậu không đi S6.5 thì còn 3 cách đi khác:
a. 13. ……M9.8 14. P8.7 T1/3 15. X6.5 M3/4 16. P7.4 Tg.1 17. X8.8 1-0

b. 13. …..M9.8 14. P8.7 M3/2 15. X6.5 Tg-4 16. X8.9 1-0
c. 13. …..T1.3 14. P8.7 S4.5 15. P8-9 S5.4 16. X8.9 Tg.1 17. X8/1 Tg/1 18. B7.1 X6-3
19. M7.9 X8/4 20. M9.8 M3/4 21. X8-6 P5-6 22. Xt.1 Tg5.1 23. Xt/1 Tg.1 24. P9/2 X3/2
25. M8/7 1-0
(2) nếu 15. …..P3/2 16. X8.8 P5-3 17. X6.4 X8/7 18. X6-7 Pt.3 19. M7.9 1-0

CHƯƠNG VI: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO ĐỐI LIỆT THỦ PHÁO
CỤC 2: CÔNG XE PHẢI THỦ HÀ SAU LÊN MÃ BẮT XE.
1. P2-5 P2-5 2. M2.3 M8.9 3. M8.9 M2.3 4. X1-2 X9-8 5. X2.4 X1-2 6. X9-8 X2.4 7.
B9.1 X2-6 8. M9.8 B3.1 9. B7.1 B9.1 10. B7.1 M9.8 11. X2-6

Theo như hình. Đến đây hậu có 2 cách đi:
CÁCH 1: M8.6
11. X2-6 M8.6 12. B7.1 M6.7 13. P8-3 P8.7 14. S6.5 P5.4 15. Tg5-6 S6.5 16. B7.1
T7.5(1) 17. P5.4 Tg5-6 18. P3-4 X6-2 19. M8.6 X2.5 20. M6/4 P5-6 21. X6.5 S5/4 22.
M4.3 P6-5 23. M3/4 P5-6 24. M4.2 P6-5 25. M2.3 Tg6.1 26. M3/4 P5-6 27. M4/5 P6-9
28. M5.4 1-0
Chú thích:
(1) nếu 16. …..Tg-6 17. P3-4 X6-2 18. P5.4 X8.4 19. X8.3 P8/3 20. X6-4 S5.6 21. X4.3
Tg-5 22. X8-6 X2.1 23. X6.6 Tg.1 24. X6/1 Tg/1 25. X4.1 1-0
CÁCH 2: X6-3
11. X2-6 X6-3 12. P5-7 M8.7(1) 13. P8/1 T3.1 14. P8-7 X3-2 15. Ps.6 P8-3 16. P7-8
X2-3 17. M8.9 P3.7 18. S6.5 X3/4 19. P8.7 S6.5 20. M9.7 P3/5 21. X6.4 P5-4 22. X8.8
X8.1 23. X6/1 S5.4 24. X8-2 1-0
Chú thích:
(1) Nếu 12. …..X3.2 13. P8/1 T3.1 14. P8-7 X3-1 15. M8.7 S6.5 16. Pt.5 P8-3 17. P7.6
T1/3 18. X8.8 P5-6 19. X8.1 T7.5 20. P7-4 S5.6 21. M7.5 bên hậu không thể dùng tượng
ăn mã, 1-0

CHƯƠNG VI: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO ĐỐI LIỆT THỦ PHÁO
CỤC 3: CÔNG XE PHẢI THỦ HÀ SAU BÌNH PHÁO ĐỔI XE.
1. P2-5 P2-5 2. M2.3 M8.9 3. M8.9 M2.3 4. X1-2 X9-8 5. X2.4 X1-2 6. X9-8 X2.4 7.
B9.1 P8-7 8. X2-6 X8.8 9. M9.8 X2-6 10. M8.6

Theo như hình. Đến đây hậu có 3 cách đi:
CÁCH 1: P7.4
10. M8.6 P7.4 11. M6.7 P7.3 12. S4.5 S6.5 13. P5.4 Tg-6 14. P8-4 P5-6 15. M3.2
X6/1(1) 16. P5-9 B3.1 17. X8.6 P7-9 18. P9-4 P6.5 19. S5.4 1-0
Chú thích:
(1) Nếu không đi 15……X6/1 thì còn 2 cách khác:
a.15. ……P6.5 16. M2.4 P6-9 17. P5-1 P9/4 18. M7.5 S4.5 19. X6-4 Tg-5 20. X8.9 P7-9
21. X8-7 S5/4 22. X4-5 Tg-6 23. M4.3 M9/7 24. X7-6 Tg.1 25. X5-4 1-0
b.15. ……X8.1 16. M2.4 P7-4 17. S5/4 P4-2 18. T7.5 P6.5 19. M4.3 M9/7 20. X6-4 S5.6
21. X4.3 Tg-5 22. X4/5 X8/7 23. P5/2 nhiều quân thắng 1-0
CÁCH 2: S6.5
10. M8.6 S6.5 11. M6.7 P7-3 12. P8.7 X8-7 13. X8.2 Tg-6(1) 14. P5-4 Tg-5(2) 15. P4.2
X7.1 16. P8-9 P5-8 17. X8.7 T7.5 18. X6.4 P3.4 19. X8/1 X6/3(3) 20. P4-7 B3.1 21.
P7.5 P3/6 22. X8-7 P3-2 23. X7.1 X7/2 24. X7-8 P8.7 25. Tg.1 lại X8-6 1-0
Chú thích:
(1) Nếu hậu không đi 13……Tg-6 thì còn 3 cách đi khác:
a.13. ……X7.1 14. S6.5 B9.1 15. P5.4 Tg-6 16. T7.5 X7/2 17. P5.2 Tg.1 18. X6.5 T3.1
19. P5-9 X7-5 20. P8/1 Tg.1 21. X6-4 1-0
b.13. ……X7.1 14. S6.5 P5-8 15. X6-2 T7.5 16. P5.4 B9.1 17. X8-6 Tg-6 18. P5.2 P3-4
19. X2.3 P4-8 20. X6.7 Tg.1 21. P5-9 T5.3 22. P8/1 Tg.1 23. X6-4 Tg-5 24. X4/4 X7/2
25. S5.6 P8.7 26. Tg.1 X7.1 27. Tg.1 X7/2 28. Tg-4 Tg5-4 29. P8/7 X7-5 30. X4.2 Tg/1
31. P8.7 Tg/1 32. X4.2 X5/6 33. P9.1 được xe 1-0

c.13. …..X7/1 14. P5.4 phục chiếu bắt xe
(2) Nếu 14. ……P5-6 15. X8.6 X6.3 16. X8-5 P6-4 17. S6.5 X6/5 18. X5-6 Tg6-5 19.
Xs-8 X7/1 20. X6.1 Tg5.1 21. X8.4 Tg5.1 22. X6-5 1-0
(3) nếu 19. ……X6.1 20. X6-5 Tg-6 21. X5-3 X7-6 22. M3/4 P8.7 23. M4.5 M9/7 24.
X8-3 P3/2 25. X3-2 X6.4 26. Tg.1 X6-4 27. B5.1 P8-3 28. M5.4 Ps-6 29. M4.2 Tg-5 30.
X2-4 X4-6 31. Tg-6 X6/3 32. X4-6 P6/4 33. M2.3 X6/4 34. M3.4 X6.6 35. Tg/1 X6.1 36.
Tg.1 P3-4 37. Tg-5 Tg-6 38. X6.1 Tg.1 39. X6-4 bắt xe thắng 1-0
CÁCH 3: S6.5
10. M8.6 S6.5 11. M6.7 P7-3 12. P8.7 X6.3 13. S6.5 P5.4(1) 14. Tg5-6 X6-7 15. P5.4
Tg5-6 16. X8.7 X8/6(2) 17. X6-4 P3-6 18. P5-9 X8.2 19. T7.5 X8-4 20. Tg6-5 T7.5 21.
P9.3(3) M9/7 22. X8.1 X4.4(4) 23. P9-7 T5/3 24. X8-5 X4/6 25. X5/5 X7-8 26. X5.5
M7.9 27. X5-1 X8/5 28. X4-8 P6-7 29. X8.4 X4-6 30. X8-6 P7/2 31. X1-3 X8-7(5) 32.
X3.1 X7/2 33. X6.1 Tg6.1 34. X6/1 1-0
Chú thích:
(1) nếu 13. ……X6-7 14. P5.4 Tg-6 15. X8.8 X8/7 16. T7.5 B9.1 17. X8-7 P3.4 18.
X7/2 P3-7 19. X7.3 P7-8 20. X7/3 Tg.1 21. P8/1 Tg/1 22. P5-9 1-0
(2) nếu 16. …..P3-4 17. X6-4 P4-6 18. X4.3 S5.6 19. X8-4 Tg-5 20. P8/2 X7-4 21. S5.6
P5-4 22. S6/5 Tg.1 23. X4-6 P4-6 24. X6.1 Tg.1 25. P5-6 1-0
(3) Nếu 21. X8-5 X4-2 hậu đổi pháo chiếm tiên.
(4) nếu 22. ……X7/1 23. X8-5 P5/5 24. X4.3 P5-6 25. X4-5 P6-3 26. X5-4 Tg-5 27.
X4.1 P3.5 28. T5.7 lại dùng pháo bắt tượng thắng 1-0
(5) Nếu 31. ……X6-7 giữ pháo 32. X1-4 rồi X6-5 1-0

CHƯƠNG VI: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO ĐỐI LIỆT THỦ PHÁO
CỤC 4: CÔNG XE PHẢI QUA HÀ SAU BÌNH PHÁO ĐỔI XE.
1. P2-5 P2-5 2. M2.3 M8.9 3. M8.9 M2.3 4. X1-2 X9-8 5. X2.4 X1-2 6. X9-8 X2.6 7.
S6.5 P8-7 8. X2-6 X8.8 9. B3.1 B7.1 10. P5-6(1) B7.1(2) 11. P6.1 X2/2(3) 12. T7.5(4)

Chú thích:
(1) Nếu 10. B3.1 X2/2 hậu có cơ hội phản tiên
(2) nếu 10. ……P7.3 11. T7.5 P7.1 12. X6.3 M3/1 13. X6.1 M1.3 14. X6-7 M3/5 15. X76 M5.7 16. P6.7 S6.5 17. X6-7 S5/4 18. X7.1 P5-6 19. X8-6 P6/2 20. P8-7 X2.1 21. P7.4
X2-1 22. X6.8 X1.2 23. S5/6 X8-6 24. X7-9 lại P7.3 0-1
(3) nếu 11…….X2-3 12. P8/1 X3-4 13. X6/1 X8/1 14. T7.5 X8-7 15. M9.7 B3.1 16.
M7.6 M3.4 17. X6.2 P5.4 18. P8-7 T3.5 19. X8.6 B7-6 20. Tg-6 S6.5 21. X8-5 P5-3 22.
X5/3 P3.1 23. X6/3 P7.1 24. P7-6 P7-3 25. P6.8 Ps/1 26. P6/1 M9.7 27. P6-8 Tg-6 28.
P8.1 Tg.1 29. X6.4 Ps-4 30. X6-4 S5.6 31. X5.4 M7.8 32. X4-2 chờ chiếu bắt mã thắng
0-1
(4) nguyên phổ đi 12. B9.1 P7.5 13. M9.8 X2-6 14. M8.6 P5.4 15. Tg-6 M3/2 nếu như
đổi lại hậu đi P7-4 có thể phản công giành thắng lợi. nay đổi là lên tượng giữ chủ động.
Theo như hình. Đến đây hậu có 2 cách đi:
CÁCH 1: M9.7
12. ……M9.7 13. B9.1 B7.1 14. M9.8 X2-6 15. M8.6 M3/2(1) 16. P8.4 B7.1(2) 17. P8-5
S6.5 18. X8.9 X6-5 19. P5-9 B7.1 20. P9.3 Tg-6 21. P9-7 Tg6.1 22. M6.5 M7/5(3) 23.
X6-3 P7.1 24. P6.5 S5.4 25. P6-9 1-0
Chú thích:
(1) Nếu 15. ……B7.1 16. M6.7 P7-3 17. P8.7 S6.5 18. P6.6 P5.4 19. P6/1 T3.1 20. P6-9
Tg-6 21. X6.5 1-0
(2) Nếu 16. ……X6-5 17. P8/1 B3.1 18. M6.5 ăn pháo chờ chiếu, được xe thắng 1-0
(3) nếu 22…..B7-6 23. M5/3 ăn mã

CÁCH 2: P7.5
12. T7.5 P7.5 13. P8-3 X2.5 14. M9/8 B7-8 15. M8.7 B3.1 16. B7.1 B3.1 17. X6-7 M3.4
18. X7-6 M4/3 19. P6/2 X8/2 20. P6-7 M3/1 21. X6.4 X8-7 22. X6-9(1) X7.1 23. P7.8
S4.5 24. X9.1
Chú thích:
(1) Nếu 22. P3-4 X7/5 đấu xe! Bên hậu đỡ được

CHƯƠNG VI: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO ĐỐI LIỆT THỦ PHÁO

CỤC 5: CÔNG TIẾN XE PHẢI BÌNH PHÁO ĐỔI XE.
1. P2-5 P2-5 2. M2.3 M8.9 3. M8.9 M2.3 4. X1-2 X9-8 5. X2.4 X1-2 6. X9-8 P8-7 7.
X2-6 X8.8 8. P5-7

Theo như hình . Đến đây hậu có 2 cách đi:
CÁCH 1: 8……..X8-3
8…….X8-3 9. P7.4 X3/2 10. P7/2 X3.1 11. P7-8 X2.5(1) 12. X6-8 X3-7 13. T7.5 P5.4
14. S6.5 X7/1 15. P8-7 T3.5(2) 16. M9.7 P5/2 17. P7.5 P7-3 18. M7.6 P3.2 19. Xs.3
X7.3 20. Tg5-6 X7/2 21. M6.7 S6.5 22. Xt.5 X7-5 23. Xs-6 T5/3 24. M7.5 1-0
Chú thích:
(1) nếu 11. ……X2-1 12. T3.5 X3/3 13. Pt-7 X3-4 14. X6.1 M3.4 15. P8.7 M4.6 16. P7/2
M6.7 17. M9.7 P5.4 18. S4.5 T7.5 19. M7.6 X1.1 20. P7-3 P5/2 21. X8.6 X1-8 22. P3/2
X8-4 23. X8-5 X4.3 24. X5.1 S6.5 25. X5-3 tiên ưu thắng
(2) nếu 15. …….M3.4 16. Xt-7 T3.5 17. X7-6 X7-6 18. Tg5-6 M4/3 19. X8.6 S6.5 20.
X8-7 M3/1 21. X6/1 B5.1 22. P7-6 T5/3 23. M9.7 B5.1 24. M7.8 B9.1 25. X7-9 X6/2 26.
M8.6 tiên được quân
CÁCH 2 : X2…….6
8. ……X2.6 9. P7.4 T3.1 10. B9.1 P7.4 11. T3.5

Như hình, tiên công thủ toàn diện, Đến đây Hậu có 3 cách đi tiếp :
Cách 1:
11. ……S6.5 12. M9.8 X8-7 13. P7-8 X2-3 14. S4.5 B9.1 15. Ps-6(1) M9.8 16. M8/9
X3-2(2) 17. X8.3 P7-2 18. X6-2 M8/9(3) 19. X2-7 S5.4(4) 20. X7.2 tiên ưu
Chú thích :
(1) theo nguyên phổ nếu 15. P8.3 M3/2 16. P8.7 T1/3 17. M8.6 X7/1 18. X6-4 X3/2 19.
M6.5 T7.5 20. X8.7 M9.8 (nếu 20…….T5/7 21. X8.1 M9.8 22.. X4.4 M8.7 23. X8-6 X32 24. X4-5 M7/5 25. X6.1 1-0 ) 21. X4.4 X3/3 22. X8-5 X3-2 23. Tg-4 M8/7 24. T5.3
X7-8 25. X5-3 xe bên hậu có thể chiếu tướng rồi thoái thủ, tiên không nên đi, hiện tại đổi
là 15. Ps-6 nắm quyền chủ động.
(2) nếu 16…….X3/2 17. P8/5 bắt chết xe
(3) nếu 18…….M8/7 19. P8-3 bắt xe bắt tượng
(4) nếu 19…….M3.4 20.P8.3 rồi dùng xe ăn tượng
Cách 2
11. ……S4.5 12. M9.8 X8-7 13. P7-8 M3.2 14. X6-7 X7/1 15. Ps-3 X2.3 16. P8.3
S5.4(1) 17. X7.5 Tg5.1 18. X7/3 X2/3(2) 19. M8.6 M2.4 20. P8-3 P5.4 21. S4.5 P7/6 22.
P3. Tg5-6 23. X7/2(3) M4.3 24. X7-4 Tg6-5 25. Tg5-4 Tg5-4 26. X4-7 S6.5 27. P3-9
X2/2 28. M6.7 X2/2(4) 29. M7.8 T1/3 30. X7.4 Tg4/1 31. X7.1 Tg4.1 32. X7/1 tiên
thắng 1-0
Chú thích:
(1) Nếu hậu không đi 16. ……S5.4 thì còn 3 cách đi khác :
a) 16.……P5.4 17. S4.5 X2-3 18. X7.5 S5/4 19. X7/4 S4.5 20. X7-8 X3/3 21.
M8.6 X3-4 22. P8-9 S5.4 23. M6.8 X4-2 24. M8.7 Tg-4 25. X8.4 Tg.1 26. P9/1 1-0
b) 16. …..Tg-4 17. X7.5 Tg.1 18. X7/3 P5.4 19. S4.5 X2-3 20. M8.6 P5/2 21. P83 P7/6 22. X7.2 Tg.1 23. Tg-4 X3-2 24. M6.8 Tg-5 25. X7/2 P5-6 26. X7-5 Tg-6 27. X54 Tg-5 28. X4/1 1-0
c) 16) ……Tg-4 17. X7.5 Tg.1 18. X7/3 Tg/1 19. M8.6 M2.4 20. X7-6 P5-4 21.
M6.8 M4.2 22. P3/1 X2/1 23. P3-6 1-0
(2) nếu 18…….Tg/1 19. X7-5 M2.4 20. X5.1 T7.5 21. P8/9 M4.6 22. M8.6 M6.7 23.
Tg.1 P7-8 24. P3-2 T1/3 25. B7.1 B9.1 26. P8.1 M7/6 27. P2-4 M6/7 28. M6.8 tiên ưu
thế.

(3) nếu 23. X7-5 X2/2 tiên hậu thủ
(4) nếu 28……X2-6 rồi sau bình 8 , tiên tiến mã thắng 1-0
Cách 3:
11. T3.5 S4.5 12. M9.8 X2-3 13. M8.9 X3/3(1) 14. M9.7 X3-2(2) 15. B9.1 X2.3 16.
B9.1 X8-7(3) 17. M7/6 T1.3(4) 18. B9-8 X7/1(5) 19. M6.5 T3/5 20. X8-9 S5/4 21. X9.9
S6.5 22. P8-3 X2/3 23. P3/1 B9.1 24. P3-6 bắt sĩ tiên thắng 1-0
Chú thích :
(1) 13. …..M3.1 14. P8.7 X3/3 15. P8-9 P5-4 16. X8.9 S5/4 17.X6.3 T1/3 18. P9-7 X3/3
(nếu 18……Tg.1 19. B9.1 bắt mã ) 19. X8-7 S6.5 20. X6/3 X8-7 21. M3/5 X7-6 22.
M5.7 ưu thế
(2) hậu còn 2 cách đi khác :
a) 14…….X3/1 15. P8.7 S5.4 16. X8.8 X8-3 17. P8-9 X3/1 18. X8.1 Tg.1 19. X6-4 sau
ăn sĩ thắng 1-0
b) 14……X3/1 15. P8.7 X3-4 16. X6-7 X8-7 17. P8-9 X7/1 18. X8.9 S5/4 19. X8/1 S4.5
20. X7.5 S5/4 21. T5.3 X7.2 (nếu 21……X7-4 thì tiên thoái xe bắt xe thắng ) 22. X7/2
S4.5 23. X8.1 X4/2 24. X7.1 lại bình 6 thắng 1-0
(3) nếu 16……T1/3 17. X6.4 X2/4 (phòng tiên chơi P8-7 bỏ xe thắng ) 18. X6-7 S5/4
19. P8-7 X2.7 20. X7-6 S4.5 21. P7.7 S5.4 22. M7.6 1-0
(4) nếu 17……X7/1 18. M6.8 P5-2 19. X6.2 T1/3 20. X8.1 T7.5 21. X8-7 X2.1 22. X6.2
S5/4 23. M8.6 X2-4 24.X6-5 Tg.1 25. X7.7 1-0
(5) nếu 18……X2/3 19. X8-9 X2/3 20. M6.7 X2-3 21. M7.9 X3-4 22. X6.5 S5/4 23. P8.7
Tg.1 24. M9/7 Tg-6 25. X9.8 S6.5 26. M7.6 Tg.1 27. X8-5 P7-6 28. P8/2 P5.4 29. M3.5
rồi thoái xe thắng 1-0
HẾT MAI HOA PHỔ