Chương 5: Đại Cương Kim Loại CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

I. VỊ TRÍ Nhóm IA(-H), IIA, IIIA(-B), một phần nhóm IVA, VA,VIA Các nhóm B (IB→VIIIB) Họ lantan và actini (2 hàng cuối bảng HTTH) II. CẤU TẠO KIM LOẠI 1. Cấu tạo nguyên tử: Ít e lớp ngoài cùng ( 1→3e) 2. Cấu tạo tinh thể - Kim loại có cấu tạo mạng tinh thể + Ion kim loại ở nút mạng + Electron chuyển động tự do trong mạng tinh thể - Các kiểu mạng tinh thể phổ biến( 3 kiểu) + Lục phương: * 74% ion kim loại + 26% không gian trống * Kim loại : Be, Mg, Zn + Lập phương tâm diện * 74% ion kim loại + 26% không gian trống * Kim loại : Cu, Ag, Au, Al + Lập phương tâm khối * 68% ion kim loại + 32% không gian trống * Kim loại : Li, Na, K 3. Liên kết kim loại: Là lực hút tĩnh điện giữa Ion kim loai và electron tự do Chú ý: - Mối quan hệ giữa cấu hình e và vị trí trong BTH + Số hiệu ( Z = số e = số p ) ↔ SỐ THỨ TỰ Ô + Số lớp ↔ Chu kỳ + Số e lớp ngoài cùng ↔ Số thứ tự nhóm (nhóm chính) ↔ Hóa trị cao nhất với oxi - Mối quan hệ cấu hình e của ion và Z + Cation: Znguyên tử = eion + điện tích + Anion: Znguyên tử = eion – điện tich - Cách viết cấu hình electron

Đỗ Tiến Lâm

BÀI 1: VỊ TRÍ KIM LOẠI TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

BÀI 2: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
I./ TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Kim loại có những tính chất vật lí chung :Tính dẻo - Tính dẫn điện - Tính dẫn nhiệt - Ánh kim Tính chất vật lí chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. Chú ý: - nhiệt độ càng cao → dẫn điện giảm (do ion dương cản trở e) - Vàng (dẻo nhất), Bạc (dẫn điện tốt nhất), Thủy ngân (thể lỏng, to thấp nhất), W (to cao nhất), Cr (cứng nhất) II./ TÍNH CHẤT HÓA HỌC: Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử (dễ bị oxi hóa) Tính khử = Nhường e = Bị oxi hóa Nguyên nhân: Ít e lớp ngoài cùng + Bán kính lớn + Lực liên kết hạt nhân yếu. M ---> Mn+ + ne 1./ Tác dụng với phi kim: Thí dụ: 2Fe + 3Cl2 t → 2FeCl3 Cu + Cl2 t → CuCl2 4Al + 3O2 t → 2Al2O3 Fe + S t → FeS Hg + S t → HgS 2./ Tác dụng với dung dịch axit: a./ Với dung dịch axit HCl , H2SO4 loãng: (trừ các kim loại Cu , Ag , Hg , Au không có phản ứng) sản phẩm là muối và khí H2. Thí dụ: Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2 b./ Với dung dịch HNO3 , H2SO4 đặc: (trừ Pt , Au không phản ứng) sản phẩm là muối + sản phẩm khử + nước. KL hoạt động hóa học mạnh KL Trung bình và yếu H2SO4 đặc, to ↑ S↓ , SO2 SO2 ↑ o Loãng, t NH4NO3, N2 ↑ , N2O ↑ , NO ↑ NO ↑ HNO3 o Đặc, t NO2 ↑
o o o o o

Thí dụ: 3Cu + 8HNO3 (loãng) t → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O Fe + 4HNO3 (loãng) t → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O
o o

Trang 1

/ Dãy điện hóa của kim loại: .= vật liệu bền với môi trường b. Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa: (hội tụ đủ 3 điều kiện) . to Ví dụ: 2Fe + 3Cl2  → 2FeCl3 2. tráng…./ CÁC DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI: 1.Nguyên tắc sắp xếp: Từ trái sang phải: + Tính khử kim loại giảm dần + Tính oxi hóa ion kim loại tăng dần K+ Ca2+ Na+ Mg2+ Al3+ Mg Al Zn2+ Cr3+ Fe2+ Zn Cr Fe Ni2+ Sn2+ Ni Sn Pb2+ H+ Pb Cu2+ H2 Cu Fe3+ Fe2+ Ag+ Au3+ K Ca Na Tính oxi hóa ion kim loại tăng Ag Au Tính khử kim loại giảm 2. Na phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường tạo bazơ và khí H 2 M + n H2O → M(OH)n + n/2 H2 Thí dụ: 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2 4. BÀI 4: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI I. Fe. Cr không phản ứng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội 3. Ca ./ Tác dụng với dung dịch muối: kim loại mạnh hơn khử ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do. ./ Ý nghĩa của dãy điện hóa: Dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử xảy ra theo chiều: chất oxi hóa mạnh hơn sẽ oxi hóa chát khử mạnh hơn sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn. trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.Chiều phản ứng: Chất oxi hóa mạnh + Chất khử mạnh → Chất oxi hóa yếu + Chất khử yếu (Qui tắc α ) Fe2+ Oxi hóa yếu Fe Khử mạnh Cu2+ Oxi hóa mạnh Cu Khử yếu PTPU: Cu2+ + Fe → Fe2+ + Cu BÀI 3: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI I.2 điện cực phải đặt trong môi trường chất điện li (không khí ẩm hoặc axit) c./NGUYÊN TẮC: Khử ion kim loại thành nguyên tử.khử./ Phương pháp điện hóa:Nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại có tính khử mạnh hơn. Cơ chế ăn mòn: Cực âm (anot) = kim loại mạnh = quá trình oxi hóa = kim loại bị ăn mòn M → Mn+ Cực dương(catot) = kim loại yếu (hoặc PK) = quá trình khử 2H+ + 2e→ H2 O2 + 2H2O + 4e→ 4OHTóm lại: Nếu ăn mòn điện hóa thì kim loại mạnh bị ăn mòn trước III. M → Mn+ + ne II. Thí dụ: để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta gắn vào những mặt ngoài của vỏ tàu (phần chìm dưới nước) những lá kẽm (Zn). mạ./ Ăn mòn điện hóa học: a./ KHÁI NIỆM: Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh.Có 2 điện cực khác chất . trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương. K ./ Ăn mòn hóa học: là quá trình oxi hóa . Thí dụ: Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu III. Trang 2 .2 điện cực tiếp xúc với nhau (trực tiếp hoặc gián tiếp) . Ba . sơn. b./ Phương pháp bảo vệ bề mặt: bôi. DÃY ĐIỆN HÓA 1./ Khái niệm: ăn mòn điện hóa là quá trình oxi hóa – khử.Chương 5: Đại Cương Kim Loại o Đỗ Tiến Lâm Cu + 2H2SO4 (đặc) t → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O *Chú ý: Al./ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI: a./ Tác dụng với nước: các kim loại Li .

Có 3 trường hợp: * Điện phânnóng chảy muối halogenua của kim loại mạnh. Điện phân nóng chảy: điều chế những kim loại mạnh (K .Điện cực nối với cực âm của máy phát điện (nguồn điện một chiều) gọi là cực âm hay catot (catod)./ PHƯƠNG PHÁP: 3 phương pháp 1. Ag. . b. . CO . Thí dụ: PbO + H2 t → Pb + H2O Fe2O3 + 3CO t → 2Fe + 3CO2 3. là quá trình trong đó chất khử cho điện tử để tạo thành chất oxi hoá tương ứng. là quá trình trong đó chất oxi hóa nhận điện tử để tạo thành chất khử tương ứng. H2 hoặc Al để khử các ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao. o o ./ PHƯƠNG PHÁP NHIỆT LUYỆN: dùng điều chế những kim loại trung bình và yếu (Zn . Al. Fe . Hg) * Nguyên tắc : Dùng các chất khử mạnh như: C . Phân Loại: 2 LOẠI 1. Mg . . Ag ./ PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN: a. Sn ./ PHƯƠNG PHÁP THỦY LUYỆN: dùng điều chế những kim loại yếu ( Cu .( MXn) dpnc Phương trình tổng quát: 2MXn  → 2M + nX2 ↑ Phương trình điện phân: * Điện phânnóng chảy oxit kim loại mạnh ( M2On) dpnc Phương trình tổng quát: 2M2On  → 4M + nO2 ↑ Trang 3 .Tại bề mặt của catot luôn luôn có quá trình khử xảy ra.Điện cực nối với cực dương của máy phát điện gọi là cực dương hay anot (anod).). Hg …) * Nguyên tắc : Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại trong dung dịch muối Thí dụ: Fe + CuSO4 ---> Cu + FeSO4 2. Na . Pb .Tại bề mặt anot luôn luôn có quá trình oxi hóa xảy ra. Khái niệm: Sự điện phân là quá trình oxi hóa khử xảy ra tại bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua dung dịch chất điện li hay chất điện li ở trạng thái nóng chảy. Cu .Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm Mn+ + ne ----> M II. Ca .

> H2O S2.> OH.Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm * Điện phânnóng chảy bazo của kim loại mạnh M(OH)n dpnc Phương trình tổng quát: 4M(OH)n  → 4M + nO2 ↑ +2n H2O 2. Br.> RCOO.+ 4e → O2 + 2H2O Anion SO42-.→ S + 2e 2X.→ X2 + 2e ( X=Cl. PO 4 : không bị điện phân mà nước bị điện phân: 2H2O . I) 4OH. Điện phân dung dịch: điều chế kim loại trung bình và yếu( đứng sau Al) *.> Cl. ion âm H 2O Anôt (+) Ion âm (anion axit) H2O Quá trình khử: Ion kim loại từ Li+ → Al3+: không bị điện phân mà nước bị điện phân 2H2O + 2e → H2 + 2OH − (pH >7) Quá trình oxi hóa Thứ tự các anion bị điện phân: S2.> Br.CO 3 .4e → O2 + 4H+ (pH<7) 2− 3− Chỉ có ion kim loại sau Al3+ mới bị khử trong dung dịch Mn+ + ne → M *Một số phương trình điện phân dung dịch phải học thuộc: 1. Điện phân dung dịch NaCl dpdd 2NaCl + 2H2O  → 2NaOH + H2 ↑ + Cl2 ↑ Trang 4 . NO3. Sơ đồ điện phân dung dịch Catôt (-) Ion dương (ion kim loại) H2O Chất Ion dương.> I.

t F I .F I .t n.F → n e cho hoặc nhận = Trong đó: + m: khối lượng chất thoát ra ở điện cực + A: Khối lượng mol nguyên tử + n: Số e cho hoặc nhận + I: Cường độ dòng điện (Ampe) + t: Thời gian điện phân (Giây) + F: Hằng số điện phân = 96500 Trang 5 . Điện phân dung dịch CuSO4 đpdd  → 2Cu + 2H2SO4 + O2 ↑ 2CuSO4 + 2H2O   3. Điện phân dung dịch AgNO3 đpdd  → 4Ag + O2 ↑ + 4HNO3 4AgNO3 + 2H2O   4.Chương 5: Đại Cương Kim Loại 2.I . Điện phân dung dịch CuCl2 CuCl2  đpdd   → Cu + Cl2 Đỗ Tiến Lâm * ĐỊNH LUẬT FARADAY :TÍNH KHỐI LƯỢNG CÁC CHẤT THOÁT RA Ở CÁC ĐIỆN CỰC.t n. m= → n chất thoát ra = A.

HCl và CaCl2. B. Al. C. D. Fe. nhóm d. tính khử. C. Cu(NO3)2. AlCl3. C. HNO3 loãng. B. 1s22s22p63s23p4 C. Zn + Fe(NO3)2. B. D. C. nguyên tử kim loại A. C. Zn. nguyên tử có cấu hình e: [ Ar ] 4s23d6 B. NaCl loãng. D. Fe và Au. Vàng.Br . B. 3. tối giản. không bị nhiễm từ D. D. Ag đều tác dụng được với dung dịch? A. HNO3 loãng. Crom C.Cu2+ . Bạc. Mg. Sắt là nguyên tố: A. B. Đồng. D. k0 đổi D. Cu + AgNO3. Natri B. tăng B. B. Câu 16: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là? A. D. B. [ Ar ] 3d6 D. C. Cộng hoá trị B. F. thường có bán kính của nguyên tử nhỏ hơn C. 1s22s22p63s1 Câu 4.. B. B. CuSO4. Al và Ag. thường có năng lượng ion hóa nhỏ hơn D. AgNO3. D. Ne D. CuSO4 và ZnCl2. Al. D.Cl. K+. Fe + Cu(NO3)2. Na+. 1. 2. [ Ar ] 3d6 4s2 Câu 6. B. D. C. Câu 23: Cho các kim loại: Ni. Các ion và nguyên tử nào sau đây đều có cấu hình e là:1s22s22p6? A. c. Kali D. B. D. KNO3. Kali. Na+. Nhôm. ion C. kim loại có tính khử mạnh nhất là? A. Sự góp chung e giữa các nguyên tử kim loại. Vàng. Câu 18: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch? A. Natri. Bạc. D. HCl. Câu 14: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( có khối lượng riêng nhỏ nhất ) trong tất cả các kim loại ? A. C. Mg. B. Câu 21: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn. Câu 8. Các e tự do chuyển động quanh vị trí cân bằng giữa nguyên tử kim loại và ion dương kim loại B. Cu. b. Mg2+Al3+. giảm C. Kim loại D. AgNO3..Ne Câu 2. d. CuSO4 và HCl. Câu 27: Cho phản ứng: aAl + bHNO3  → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. H2SO4 loãng. Câu 11: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại? A. B. D. Câu 22: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là? A. Sự cho và nhận e giữa các nguyên tử kim loại. D. Câu 17: Cặp chất không xảy ra phản ứng là? A. So sánh với nguyên tử phi kim cùng chu kì. [ Ar ] 3d34s2 B. Cấu hình e nào sau đây là của nguyên tử kim loại? A. 1s22s22p63s23p5 D. Kẽm. Zn. 4. Liti C. Câu 26: Cho các kim loại: Na. ta có thể dùng một lượng dư dung dịch A. C.Mg2+. D. D. Không xđ Câu 9: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại? A. Câu 20: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với? A. Liti. Ca2+ . Na+. Câu 24: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb? A. thường dễ nhận e trong phản ứng hóa học Câu 3. Liên kết trong MTT kim loại là liên kết: A. Ni(NO3)2. Sắt D. [ Ar ] 3d5 C. Zn. MgCl2 và FeCl3. thường có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều hơn B. HCl. D. Cu. C. C. Câu 10: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại? A. Ar C. Ne B. Câu 5.Chương 5: Đại Cương Kim Loại PHẦN I: LÝ THUYẾT Đỗ Tiến Lâm Câu 1. Fe.. Vonfam. C. Xesi. Sắt. NaOH loãng Câu 19: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch? A. Câu 13: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại? A. Đồng. Câu 25: Tất cả các kim loại Fe. e là các số nguyên. C. B.Mg2+. Đồng. Hệ số a. C. C. Na. C. Cu. Pb(NO3)2. B. D. Đồng Câu 12: Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ? A. Fe. FeSO4. KOH. B. tính axit.Al3+. Fe. Vonfam. HCl. tính khử yếu C. 1s22s22p6 B. C. B. Khi T0 tăng tính dẫn điện của kim loại sẽ thay đổi theo chiều: A. Fe và Ag. Al và Fe.Cl. tính oxi hóa. Nhôm. tính bazơ. H2SO4 loãng. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do: A. số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là? A. Fe(NO3)2. Lực hút tỉnh điện của ion dương kim loại này với nguyên tử kim loại.. Ag. Fe3+có cấu hình e là: A. Ag + Cu(NO3)2. . Tổng (a + b) bằng Trang 6 . Rubidi Câu 15: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là? A.Al3+. Cho nhận Câu 7.

Mg. B. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là ? A. Câu 31: Cho kim loại M tác dụng với Cl 2 được muối X. C. B. dư. Al. Fe2+/Fe. Đốt nóng loại thuỷ ngân này là hòa tan sản phẩm bằng axit HCl Câu 50: Dãy điện hóa của kim loại được sắp xếp thêo chiều A. Fe3+. Tăng dần tính khử của kim loại. Ag+/Ag Câu 47: Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu được FeSO 4 và CuSO4. Fe và dung dịch CuCl2 C. Na. C. Na. 1.khử trong dãy điện hóa như sau : Fe 2+/Fe. giảm dần tính oxi hóa của ion kim loại B. C. 6. Na. Fe3+. ion Cu không bị khử bởi kim loại? A. Câu 44: Cho dãy các kim loại: K. D. Cu2+. Ag+/Ag.Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm A. Ag. Fe. 2. Cu. Ag. Giảm dần tính khử của kim loại. D. 1. Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là ? A. D. Cu2+. Al. Chuyển 2 muối thành hiđrôxit. Mg. 3. 5. Fe. B. K B. dư rồi lọc dung dịch D. Al. Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Fe + dung dịch FeCl3. Câu 43: Cho dãy các kim loại: Na. Cu + dung dịch FeCl3. Fe Câu 33: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư? A. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+. Câu 37: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là? A. K. B. Fe. Điện phân dung dịch với điện cực trưo đến khi hết màu xanh B. D. Na. C. Mg. thiếc. B. Fe + dung dịch HCl. Al. Mg. Au. 3. Ba D. Kim loại Ag Câu 34: Thứ tự một số cặp oxi hóa . Fe3+/Fe2+. 4. D. Fe2+ B. K. Cu + dung dịch FeCl2. B. 5 C. 4. C. K. Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là? A. Fe và dung dịch FeCl3 D. Ba. Cu2+/Cu + 3+ 2+ 2+ 2+ C. Fe /Fe . Kim loại Cu D. Thả Fe dư vào dung dịch. C. Hg. 2. Kim loại M có thể là? A. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2 Câu 35: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng. Fe3+/Fe2+. D. Cu2+. CuO C. Fe. Trong phản ứng trên xảy ra A. Số phản ứng xảy ra là? A. Fe2+ C. Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)? A. Fe. Na C. Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với kim loại Fe được FeSO4 và Cu. Na. Cu. Na. 2 B. Sn D. D. Ag+/Ag B. Fe2+. Cu. B. Na. Cu /Cu. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. Khuấy loại thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO4 loãng. chì có thể dùng cách nào sau đây? A. cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Câu 30: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là? A. Câu 36: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là A. 7. Câu 28: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl. Mg. C.Cu2+/Cu. H2SO4 loãng. . C. Ag+/Ag. Ni. Ag /Ag. Phương pháp hoá học đơn giản để loại được tạp chất là phương pháp nào? A. chờ phản ứng xong rồi lọc bỏ chất rắn Câu 49: Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn các tạp chất kẽm. B. Al. Ca. C. Fe2+/Fe. Thả Mg vào dung dịch cho đến khi hết màu xanh D. tăng dần tính oxi hóa của ion kim loại Trang 7 . 3 Câu 46: Cho 4 cặp oxi hoá . K. Ag. Zn. Cr. Câu 42: Đồng (Cu) tác dụng được với dung dịch? A. Cu2+. Cu. Mg B. Mg B. Al. Kim loại Ba C. Hai kim loại X. Cu2+/Cu. H2SO4 đặc. 3. Cu. C. 4 D. Fe Câu 32: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại? A. Fe3+/Fe2+. B. D. Fe2+. Be. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là A. C. Ca Câu 29: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Câu 41: Cho dãy các kim loại: Na. rồi điện phân dung dịch. B. Fe /Fe D. Ag. Hoà tan loại thuỷ ngân này trong dung dịch HCl dư B. Al. Hoà tan loại thuỷ ngân này trong axit HNO3 loãng. 4. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Mg. 2+ Câu 38: Trong dung dịch CuSO4.Cu2+/Cu. 4. Fe. D. Zn. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. Al. HCl. Fe. Câu 40: Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là? A. Fe3+/Fe2+. Mg. Kim loại Mg B. C. Na. FeSO4. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+. Cu2+/Cu. B. Mg. C. Fe3+/Fe2+. D. D. B. Câu 39: Cho dãy các kim loại: Fe. nóng. B. 2. Al C. D. Qua các phản ứng xảy ra ta thấy tính oxi hoá của các ion kim loại giảm dần theo dãy nào sau đây? A. Fe3+ Câu 48: Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4.khử: Fe2+/Fe. Cu. Fe. Fe3+ D. Zn D. vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ? A. K. Cặp chất không phản ứng với nhau là? A. Ag. Ca. Fe2+/Fe. Câu 45: Cho từ từ đến dư kim loại Na vào dd có chứa 2 muối: FeCl3 và AlCl3. Mg. Fe. D. 5. Fe. Dãy xếp các cặp theo chiều tăng dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là dãy chất nào? A. Fe. oxit kim loại rồi hoà tan bằng H2SO4 loãng C. C. Cu và dung dịch FeCl3 B. Zn.

Cu (NO3)2. 2. Cu2+ tính khử giảm dần theo thứ tự Zn. C. A. Fe-C (III). Câu 57: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại A. Fe " Fe2+ + 2e Câu 63: Những kim loại nào sau đây đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối Fe3+? 1. B. Pb. c) FeCl3. Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều C. Fe2+ + Cu " Cu2+ + Fe C. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. 1 C. Cho kim loại cu vào dung dịch HNO3 loãng Câu 66: Một sợi dây Cu nối với một sợi dây Fe để ngoài không khí ẩm. Trong pin đó A. Sắt tráng kẽm B. Sn bị ăn mòn hóa học. 4 D. II. 3 B. I. B. C. 4. D. Zn. Fe là chất oxi hóa C. Câu 60: Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá Zn . C. Cu. B. Câu 61: Trong phản ứng Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu. sẽ xảy ra quá trình: A. Ở chỗ nối dây Fe bị mủn và đứt C. Trong các phản ứng hoá học sau. Axit clohydric. D. 3. Ăn mòn kim loại được chia làm hai dạng: ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá Câu 70: Phát biểu sau đây là đúng khi nói về ăn mòn hoá học? A. D. D. Pb. Cu Câu 53: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Fe và Ni. người ta dùng lần lượt các kim loại nào? A. 2. Mg 2). 4. 2. Na 4. Sau 1 thời gian. Pb D. 2. 3 Câu 56: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong. B. Fe bị ăn mòn hóa học. Zn là cực dương. số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là A. D. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học D. Câu 59: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I). Sắt tráng thiếc C. Ag C. II và IV. 1. 0. Zn 5). Al B. Zn là cực âm. 2. Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl B. phản ứng nào không xảy ra? A. tăng dần tính oxi hóa của ion kim loại D. Trong quá trình ăn mòn. Các điện cực phải tiếp xúc với nhau hoặc được nối với nhau bằng một dây dẫn Trang 8 . HNO3 đặc nguội. Cu. Fe+CuCl2 C. Dây nhôm. Zn. Zn. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt. Cu2+ oxi hóa được Fe thành Fe2+ Câu 62: Phản ứng nào sau đây thể hiện Fe có tính khử mạnh hơn Cu? A.Cu là: Cu2+ + Zn  → Cu + Zn2+. Zn D.khử sau: Zn2+/Zn. Đốt dây Fe trong khí O2 D. Ở chỗ nối dây Cu bị mủn và đứt D. Fe và Zn. Cu. C. Pb. 5 B. Cu+FeCl2 B. III và IV. Cu2+ bị oxi hoá. thì vật nào bị gỉ chậm nhất? A. B. một thời gian có hiện tượng gì? A. Sắt tráng đồng Câu 69: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A.Giảm dần tính khử của kim loại. 5 Câu 64: Những kim loại nào sau đây đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối Cu2+ 1). III và IV. Fe Câu 68: Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Ag. Fe và Sn. Về bản chất. Fe C. giảm dần tính oxi hóa của ion kim loại Câu 51: Cho các cặp oxi hoá . I. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit. Sắt tráng niken D. 5 D. 1. d) HCl có lẫn CuCl2. 1. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá. Fe2+. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. Câu 58: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl. Ăn mòn kim loại là một quá trình hoá học trong đó kim loại bị ăn mòn bởi các axit trong môi trường không khí. 2 D. trường hợp nào kim loại bị ăn mòn điện hoá? A. Cu 5. C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. Câu 55: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 5 C. người ta thấy khung kim loại bị gỉ. b) CuCl2. 1. 4 B. C. Zn+FeCl2 Câu 52: Để tách riêng từng kim loại ra khỏi dung dịch chứa đồng thời muối AgNO 3 và Pb(NO3)2. 1. Mg 2. C. D. Fe + Cu2+ " Cu + Fe2+ B. Zn-Fe (II). Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì A. Fe.Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm C. 5 Câu 65: Trong các trường hợp sau. Ăn mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện B. Zn+CuCl2 D. Cu2+ là chất khử 2+ B. ăn mòn hoá học cũng là một dạng của ăn mòn điện hoá Câu 71: Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hoá là gì? A. C. D. I. Sn-Fe (IV). kim loại bị oxi hoá thành ion của nó D. Ag 3). Fe oxi hóa được Cu thành Cu D. 1. 5 C. Không có hiện tượng gì Câu 67: Kim loại M được tác dụng với các dung dịch HCl. Câu diễn tả đúng là? A. Sn bị ăn mòn điện hóa. Fe3+ + 3e " Fe D. Cu là cực âm. Tăng dần tính khử của kim loại. Fe B. B. Câu 54: Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. B. M là kim loại nào? A. II và III. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên? A. Fe bị ăn mòn điện hóa. Dầu hoả. 3. Sn. 3. Cu2+/Cu. A. Ancol etylic. Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. Dây Fe và dây Cu bị đứt B. Ăn mòn kim loại là sự huỷ hoại kim loại và hợp kim dưới tác dụng của môi trường xung quanh B. 3. Al 3. 2. Biết tính oxi hoá của các ion tưng dần theo thứ tự: Zn 2+. Fe2+/Fe. Thép cacbon để trong không khí ẩm C. 3. Fe 4).

Al. Không xác định được Câu 87: Trong ăn mòn điện hóa thì. Cả ba điều kiện trên Câu 72: Một chiếc chìa khoá làm bằng hợp kim Cu . Phương pháp điện hoá Câu 74: Trong các chất sau: Mg. A và C Câu 91: Phương pháp bảo vệ bề mặt kim loại là phủ lên bề mặt kim loại A. Cu B. không có bùn đất bám vào là một biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Làm như vậy là để chống ăn mòn cửa đập theo phương pháp nào trong các phương pháp sau đây? A. Fe D. Các điện cực phải được nhúng trong dung dịch điện li C. Các điện cực phải khác nhau về bản chất D. Cặp kim loại – hợp chất hóa học D. sẽ quan sát được hiện tượng gì? A. hợp kim Al . Ở cực âm có quả trình khử B. Cực âm B. Tiếp xúc với 2 dung dịch chất điện li khác nhau B.Fe bị rơi xuống đáy giếng. Không cần tiếp xúc với dung dịch D. Cả A. Ăn mòn điện hoá hoặc hoá học tuỳ theo lượng Cu-Fe có trong chìa khoá đó Câu 73: Trên cửa của các đập nước bằng thép thường thấy có gắn những lá Zn mỏng. Tráng.B. Electron di chuyển từ Zn sang Al Câu 77: Giữ cho bề mặt kim loại luôn sạch. Cả 2 thanh cùng tan và bọt khí H2 thoát ra từ cả 2 thanh. Cặp kim loại – phi kim B. Sự ăn mòn kim loại C. Sự ăn mòn hóa học Câu 82: Trong ăn mòn điện hóa. Cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li Câu 90: Để bảo vệ kim loại chống ăn mòn thì dùng phương pháp? A. Hai cắp kim loại khác nhau C. Bảo vệ bề mặt B. Dùng phương pháp điện hoá C. mạ D. Như vậy là đã áp dụng phương pháp chống ăn mòn nào sau đây? A. các e kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường là sự A. Cùng tiếp xúc với dung dịch C. Hòa tan D. D. Ở cực âm có quá trình oxi hóa. Tiếp xúc với nhau C. kim loại bị ăn mòn D. Khử C. Thế B. kim loại bị ăn mòn C. Sự ăn mòn B.Ag.C Câu 85: Phát biểu nào đúng khi nói về ăn mòn hóa học A.Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm B. Bị ăn mòn điện hoá C. Bị ăn mòn hoá học B. chất nào khi tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng giải phóng bọt khí H2 nhiều nhất? A. Ion Al3+ thu thêm 3e để tạo Al C. Sơn.Ag D. kim loại bị ăn mòn Câu 83: Quá trình oxi hóa khử. Cách li kim loại với môi trường B. Thanh Zn tan. Tại chỗ nối của 2 thanh kim loại sẽ xảy ra quá trình nào? A. Cực dương C. Không điện cực nào D. Oxi hóa khử C. câu nào sau đây diễn tả đúng? A. Tiếp xúc gián tiếp với nhau B.C đều đúng Câu 92: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép. Electron di chuyển từ Al sang Zn D. Ăn mòn hóa học phải có hai đienj cực khác chất nhau Câu 86: Kim loại càng nguyên chất thì sự ăn mòn điện hóa? A. Sự ăn mòn điện hóa D. dầu mở B. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện một chiều B. các điện cực phải? A. Ăn mòn điện hóa D. Cả A. Càng dễ xảy ra B. hợp kim Al . bọt khí H2 thoát ra từ thanh Zn B. Phương pháp hủ C. Al B. Oxi hóa C. bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al C. Oxi hóa B. Phân hủy Câu 80: Trong ăn mòn hóa học. Không xác định được Câu 88: Trong ăn mòn điện hóa. điện cực nào bị ăn mòn A. Ăn mòn kim loại Câu 84: Trong ăn mòn điện hóa thì điện cực là? A. Khử B. Hóa hợp Câu 81: Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường là? A. ta có thể gắn kim loại nào sau đây vào phía vỏ tàu? A.B. Dùng hợp kim chống gỉ B. A. loại phản ứng hóa học xảy ra là? A. Chất dẻo C. Thanh Al tan.Cu.C Câu 89: Trong ăn mòn điện hóa.B. Bảo vệ điện hóa D.khử Câu 79: Phản ứng Al3+ +3e"Al biểu thị quá trình nào sau đây? A. các điện cực phải? A. đầu còn lại của 2 thanh kim loại đều được nhúng trong dịch muối ăn. Phân hủy D. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hóa học C. Ăn mòn B. Ni Trang 9 . Cực dương quá trình khử. Phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt D. Ăn mòn hóa học không làm phát sinh dòng điện D. Hợp kim Al-Cu Câu 75: Cho một thanh Al tiếp xúc với một thanh Zn trong dung dịch HCl. Mg và Al C. Bảo vệ hóa học C. Mg C. Ion Zn2+ thu thêm 2e để tạo Zn B. Không cần tiếp xúc D. Khôn bị ăn mòn D. Không xảy ra D. Dùng phương pháp phủCâu 78: Sự ăn mòn hóa học là quá trình? A. Thanh Al tan trước. bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al Câu 76: Một lá Al được nối với một lá Zn ở một đầu. Hợp kim Al . Điện phân D. Sau một thời gian chiếc chìa khoá sẽ: A. Ăn mòn hóa học C. Dùng phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt D. Oxi hóa . Càng khó xảy ra C. Ở cực dương có quá trình oxi hóa.

C. bị oxi hoá. C. vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác Câu 95. Fe + dung dịch HCl. dẫn nhiệt kém hơn các đơn chất tạo thành hợp kim C. Cu3Zn2 B. MgO nung ở nhiệt độ cao. B. Cu. Al2O3. Zn. C. C. D. Cu + dung dịch FeCl3. C.63% Cu và 40. Cu2Zn Câu 100: Khi điều chế kim loại. B. kim không tan C. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: A. Ag. B.37% Zn. B. Fe. Mg và Zn. Câu 111: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dd muối của chúng là: A. C. ZnO. Cu. CaO. MgO. Bị thủng B. 91% Al và 9% Mg D. Cu2Zn3 C. sự oxi hoá ion Cl-. nhận proton. D. điện phân dung dịch CaCl2. Cu. Fe và Cu. MgO (nung nóng). chất rắn thu được khi nung nóng chảy các kim loại. K2O. C. bị khử. D. D. điện phân CaCl2 nóng chảy. D. Mg và Zn. sự khử ion Na+. hỗn hợp các kim loại hoặc kim loại với phi kim D. K2O. D. C. 83% Al và 17% Mg Câu 99. C. Cu. C. 80% Al và 20% Mg B. Câu 12: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là A. Zn. Fe(NO3)2. Câu 112: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là A. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2 Câu 106: Phương trình hóa học nào biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ? A. Fe. MgO. cho proton. Ag2O + CO → 2Ag + CO2. Al. Fe2O3. sự oxi hoá ion Na+. Mg và Zn. Một loại đồng thau có chứa 59. MgO. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 C. Na2O. Fe. CuZn2 D. cứ 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Cr. Câu 102: Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là A. D. C. Mg. D. Al và Mg. Mg. kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy đó là ? Trang 10 . bị tan 1 phần do Al phản ứng D. AgNO3. Cu. CuCl2 → Cu + Cl2 D. FeO. CuO. Câu 114: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là A. Cu. D. Mg. Có tính chất hóa học tương tự như các đơn chất tạo thành hợp kim B. Có tính dẫn điện. Cu + dung dịch FeCl2. Al 2O3. B. ZnO. B. Câu 103: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là A. Fe. Cu. Câu 115: Trong công nghiệp. C. CaO. Câu 7: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ? A. B. MgO. Mg. hỗn hợp các kim loại C. Trong hợp kim Al. Câu 107: Trong pp thuỷ luyện. Zn. Al. Na2O.Mg. CO. Câu101: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu. Câu 109: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2 D. LK cộng hóa trị C. ZnO. Cu và Ag. Hợp kim là: A. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm A. Câu 104: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là A. Al2O3. B. Cho một hợp kim Cu – Al vào H2SO4 loãng dư thấy hợp kim: A. C. Câu 110: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là A. Câu 108: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO. bị tan 1 phần do Cu phản ứng Câu 98. Ba. Cu và Ag. Cu. Ag. D. Cu(NO3)2. B. sự khử ion Cl-. CuO. Thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim là: A. tại catôt xảy ra A. Cu. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 B. Fe + dung dịch FeCl3. B. Ag. Cứng và giòn hơn các đơn chất tạo thành hợp kim D. các ion kim loại đóng vai trò là chất A. Liên kết trong hợp kim là: A. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2 B. Bị ăn mòn hóa học D. 81% Al và 19% Mg C. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hóa học giữa Cu và Zn. H2 + CuO → Cu + H2O C. người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dd? A. Na và Fe. Nhận định nào không đúng về hợp kim: A. B. H2. B. Al. HNO3. Al. B. Cu. Na và Fe. Cu. D. Bị ăn mòn C. D. Ca và Fe. LK kim loại B.Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm Câu 93: Tôn là sắt tráng khi bị xây xát thì nhanh bị han gỉ là do chổ xây xát A. bị tan hoàn toàn B. D. B. Au. Fe. LK ion D. nhiệt phân CaCl2. Al và Mg. để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử? A. C. B. Công thức hóa học của hợp chất là: A. Zn. Ca. D. B. K. Câu 105: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là A. Na và Cu. C. LK kim loại và LK cộng hóa trị Câu 97. Có nhiệt độ nóng chảy cao hơn các đơn chất tạo thành hợp kim Câu 96. Câu 113: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ). MgO. Bị ăn mòn điện hóa Câu 94. D.

sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình tăng 4. HgO tác dụng với H2 dư ở nhiệt độ phù hợp thì thu? A. Giá trị m đã dùng là: A. Cu2+. Na. Nhiệt luyện B. O2 Câu 129: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại? A. HNO3 thì thứ tự xảy ra sự khử của những ion là? A.Sự khử B. H+. Điện phân nóng chảy CuCl2 D. NO-3 C. vai trò của nước là? A. nhiệt phân MgCl2. Oxi hóa C. C. Fe. Al2O3. khi điện phân dung dịch kim loại cuối cùng thoát ra ở catot. Không xác định được B.1 gam.3 gam. Fe2+. 12. K+. Zn. K+. Al2O3. Na+. Cu2+. C. ZnCl2.12 gam.9 mol oxi. ZnO. trước khi có khí thoát ra là? A. D. Điện li Câu 119: Sự điện phân dùng dòng điện ? A. Na+. SO2-4. Thực hiện quá trình cho nhận proton B. H2O D. Ag+ Câu 126: Điện phân điện cực trơ. CO. 21. Fe B. FeCl3. A và B đều đúng Câu 122: Cho dung dịch chứa các ion SO42-. Sự điện li D. điện phân MgCl2 nóng chảy.C PHẦN II: CÁC DẠNG BÀI TẬP DẠNG 1: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM Câu 1: Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26. Pb . Trang 11 . Cu2+-. CuO C. Thực hiện quá trình khử các kim loại B. màng ngăn gồm dd gồm FeCl2.08 gam. SO42-. Cl-. Zn B.Sự khử B. Oxi hóa – khử B. Điện phân dung dịch C. NO3-. CuO tác dụng với CO dư ở nhiệt độ cao thì thu được? A. C. Dòng nào cũng được Câu 120: Trong thiết bị điện phân. Cả A. Không đổi Câu 128: Khi điện phân dung dịch CuSO4. Ag2O. Giảm D. Hg B. C. Fe3+. Hai hiều D. Cu C. Thực hiện quá trình khử các ion kim loại Câu 130: Phương pháp điều chế kim loại A. Hg Câu 134: Cho hổn hợp MgO.62 gam. thứ tự điện phân ở catot là? A. Na+.26 gam. Câu 4: Cho m gam 3 kim loại Fe. Fe2+. NO3-. Khác nhau B.2 gam. SO 4. Điện phân D. Không bị điện phân D. H2. 1. NO3-. 1. Cu2+. 6. Fe. Điện phân dd CuCl2 C. MgO. SO2-4. NO-3 B. B.B. K+. Nhiệt luyện C. Fe2+. Br . SO42-. Chất oxi hóa B. H+ D. anot xảy ra? A. Ag+. Cl-. Ag. D. K Câu 127: Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ ion NO3. K+-. D. 3. Giống nhau C. Một chiều B. Ag+. Câu 116: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là A. SO2-4. Al D.0 gam.B.24 gam. H2O Câu 30: Dung dịch X gồm các muối KCl. Cu. Hg C. Cu2+. Ca2+. Fe3+.1 gam.Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm A. Al2O3. Hg. Cu2+. Al D. Fe3+. 2+ + 2+ 2Câu 117: Cho các ion: Ca . H2O C. Cu(NO3)2.7 gam AlCl3? A. H+ B. BrD.865 mol và chất rắn trong bình có khối lượng 2. Cu.Mg. Ag2O. Mg. C. B. O2 C. Trong dd. NO 3. Trung bình C. Cả A. Zn. Pb2+.B. H+. Cho tác dụng với Fe B. Ca2+. Cu. Fe.2 gam. C. ZnO. Khử D. NO2. D. K+. 0. NaCl.2 gam. C. HNO3. Không thu được gì Câu 124: Khi điện phân NaCl nóng chảy và điện phân dung dịch NaCl thì sản phẩm thu được là: A. kiềm thổ thì dùng phương pháp? A. Sự oxi hóa C. Al2O3. Khối lượng Al đã phản ứng là: A. C. Yếu D. H2O. NO3-. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2.4 gam. dãy những ion nào không bị điện phân? A. Ag. K+. Các ion nào không bị điện phân A. Không thu được gì Câu 125: Khi điện phân hỗn hợp Cu(NO3)2.C Câu 131: Phương pháp thủy luyện là phương pháp điều chế những kim loại hoạt động? A. Câu 123: Khi điện phân dung dịch Na2SO4 và dung dịch HNO3 thì sản phẩm khí thu được là? A. Mg. Cu2+ C. HNO3 B. Đa chiều C. Fe D. Cu2+. Br-. Thủy luyện B. Ag+. Tăng C.sau điện phân là? A. AgNO3. Cu D. điện phân dung dịch MgCl2. Nung nóng bình 1 thời gian cho đến khi số mol O2 trong bình chỉ còn 0. 13. Fe3+. CO. C. Thủy luyện D. H2. A và B đều đúng Câu 121: Trong thiết bị điện phân. Na+. K+. Na B. 2. 25. Cu2+.3 gam B. Mạnh B. D. Điện phân nóng chảy Câu 136: Từ CuCl2 điều chế Cu bằng cách? A. Cu vào một bình kín chứa 0. Môi trường D. Fe2O3. B. K+. MgO. Câu 3: Bao nhiêu gam Cu tác dụng vừa đủ với clo tạo ra 27 gam CuCl2? A. Không tham gia phản ứng Câu 33: Điện phân dung dịch AgNO3 thì thu được? A. Ca2+. H2O D. Cu(NO3)2. D. catot xảy ra quá trình A. FeO Câu 135: Muốn điều chế các kim loại mạnh như kim loại kiềm. B. K . 12. Cu2+. CO2. Fe2+. Cl. D.4 gam B. 23. 0. Sự oxi hóa C. Câu 2: Đốt cháy bột Al trong bình khí Clo dư. Thực hiện quá trình oxi hóa các kim loại D. 12.16 gam. Khác nhau B. 1.8 gam. Pb2+ Câu 118: Sự điện phân là quá trình? A. Giống nhau C. Chất khử C. Tất cả Câu 132: Để khử những ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao thì dùng chất khử? A. C Câu 133: Cho hổn hợp các chất ZnO. Cả A. Al. Không bị điện phân D. 1. K C. Cu2+. B. Ca2+. H2. H2O B.6 gam. O2. Sự điện li D. Ag. FeCl3.

44% .4 gam. C. 44% D. Giá trị của m là A. 91% Al và 9% Mg.1gam.86 gam chất rắn không tan. Câu 15: Hoà tan 6 gam hợp kim Cu. 31% Cu. Thành phần % của Mg trong hỗn hợp là: A.36.48 lit. Cu vào dung dịch HCl (dư).44 lit khí NO (đkc. D. 41% Fe. nguội).8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra.8 gam hỗn hợp bột kim loại bạc và đồng tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc. C. Al trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 8. 6. 20. C. C. Thành phần phần % khối lượng của hợp kim là A. Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 8. 30%. C.5 gam muối nitrat khan. sản phẩm khử duy nhất). sau khi phản ứng kết thúc thu được 4. C. B.48 lít. 35%. Câu 13: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al. Giá trị V là A. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là: A. 3.8 gam hỗn hợp gồm Mg.9 gam. 18. C.5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1. 27. Cho 2. Câu 2: Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5. Câu 5: Hoà tan hoàn toàn 1.96 gam. 83% Al và 17% Mg. 11. 3. 30% Cu. Câu 12: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H 2 bay ra. 10.2gam. ở đktc).3 gam.2 gam. B.48 lít khí H2 (ở đktc).35. Câu 6: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư. H = 1. 4. 63. 15. 40%. 8.5. 0. Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8.48 lít.6. Câu 17.05. 1. D. 2. Câu 4: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu. C.3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 45. 96%. 4. Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc. D. B.4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc.72 lit. B.4 gam. D.733 lit H2(đkc).36. C. 5. 2. 6. 27%. B. B. D.24 lit.36 lít H2 (ở đktc). Phần % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp là: A. Câu 8: Hoà tan 6. 67.70.4. 3.4 gam.24% khối lượng. D. 1. Cho 11. 12. B. sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là (Cho H = 1. ở đktc). C. D. sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. 40% Fe. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. B. thu được 3. 80% Al và 20% Mg. DẠNG 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT Câu 1: Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg và Cu tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư thu được 3. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? A.72 lít O2.6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). C.52 lít. B. 6.72.5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư.7 gam. 50. 18. C.72. D. C.36 lít. Giá trị của m là A. C.024 lít khí (đkc) và 1. C. ở đktc).4gam. Cl = 35. 11. 24.5g. Zn = 65. B. 45. cứ có 9 mol Al thì có 1 mol Mg. 2.96 lit khí (đkc) thoát ra. 54. 77. Thành phần phần % của hợp kim là A. C. Hoà tan hoàn toàn 7. D.5g. 5. 4. B. B. Câu 10: Hoà tan 5. B. B. D. nóng (dư). 1. Thể tích khí NO (đktc. 2.8. 1. 36.96 lít khí H2 (đkc).5) A. Câu 3: Cho 4. B. C.5g. Câu 20. D. 26% Al.3 gam. Cl = 35. Câu 18. 50%. Câu 9: Hoà tan m gam Al bằng dung dịch HCl (dư). Khối lượng nhôm đã dùng là A. 55.6 gam. C.72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất. 6. C.9 gam hỗn hợp gồm Zn.36 lít. 81% Al và 19% Mg. trong đó Cu chiếm 43. 60. 40%.2 gam. Phần % khối lượng của Al trong hỗn hợp là A.6 gam.2 gam. Giá trị của m là A. 3.26 lít. 2. Câu 19. 56%.24 lít khí hiđro (ở đktc). D. 28% Al 32% Cu. dư thì thu được 0. Giá trị của V là: A. 69%. Cho 60 gam hỗn hợp Cu và CuO tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 13.36 lít khí (ở đktc). Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy bay ra 6. B. Thành phần phần trăm của bạc và đồng trong hỗn hợp lần lượt là: A.48. D. sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3. 27% Al. 11. 5. 2.68 lít H 2 (đkc).14% .24. D. 60%. 20%. 22. 3. 74.3. B.896 lít khí NO2 duy nhất (ở đktc). 4.3gam.56 gam.72 lít H2 (các thể tích khí đo ở đkc).1 gam.12 gam. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là. D. B. Giá trị của m là (Cho Fe = 56.2 gam. C. 2. Giá trị của V là: A. 14. dung dịch X và m gam chất rắn không tan.86% C. 44. sản phẩm khử duy nhất) thoát ra là: Trang 12 . 50%. 1. 13.6 gam.5) A.40. D. 56% Câu 21.2. 5. B.7 gam. sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6.12 lít. D. 40. B. 80%. B. 16.5. Câu 7: Hòa tan 6. 4.Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm Câu 5: Đốt 1 lượng nhôm(Al) trong 6.1 gam. D. 50%.05 gam Al tan hết trong dung dịch HNO3 thu V lít N2O (đkc) duy nhất. 31% Cu. Fe và Al trong axit HCl dư thấy thoát ra 3. 42% Fe. Câu 14: Trong hợp kim Al – Mg. Sau phản ứng thu được 2.5g. D. Giá trị của m là A.96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1.2 lit. 73% .6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. Câu 11: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). 24. Cho 8.24. Cho 14. Giá trị của V là A. A. 4.48. 4.3125. 29% Al. 43% Fe. D.6. sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. Câu 16. Giá trị của m là A.24 lít.

Sr và Ba. C. D. C.0 gam.36 lít H2 ở đktc.86 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 560 ml lít khí N2O (đktc. 5. Fe. Cho 0.05%. Câu 11. 4.4 gam.48 lít khí NO (đktc. Fe. Muối cacbonat của kim loại đã dùng là: A. Cho 9. Mg – Ca D.5 gam một muối cacbonat kim loại hoá trị 2 thu được 1. C. B. Na – K C. 8. Li – Na B. 51%. C. Hoà tan hết m gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng. C. Hoà tan hoàn toàn 0. 60%. Al trong dung dịch HCl dư. 4. Cho 19.62 gam.05%. Để trung hoà dung dịch thu được cần 25 gam dung dịch HCl 3. C. Ca – Sr C. B.328(L) H 2 ở điều kiện chuẩn. Kim loại hoà tan là: A. Ca và Sr. cô cạn dung dịch thu được 6. Hai kim loại đó là: A. 64%. Câu 12. Zn. Zn. Kim loại nhóm IIA là: A. Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 1. B. Fe. Hoà tan hoàn toàn 7. Rb và Cs. Hòa tan hoàn toàn 13.5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1.4 gam. Câu 4.55 gam muối khan. Zn. C. D. Câu 7. tạo ra 7.2 gam kim loại (M) tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4. 27%.1M. 54%. Be. B. 80%. Câu 8. B.96 gam chất rắn. Rb – Cs Câu 2. Câu 22. C. Câu 2.0 gam. Kim loại đó là :A. 5. 68. C. Be.1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hoà của 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2. K.425(g) hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp hòa tan trong nước thu được 0. C. Hoà tan 1. Zn. D. D. Al. B. Ba. Li. Hai kim loại là: A. Hai kim loại là: A. Mg.30C.24 lít. K và Cs. D.575 gam một kim loại kìềm vào nước. Li – Na B. D. N2 có tỉ khối hơi so H2 là 14. CaCl2. Ni. sản phẩm khử duy nhất). Kim loại (M) là: A. Mg. nóng để hoà tan chất rắn B thu được 2. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung dịch là: A. Câu 25. Hai kim loại đó là A. C. ở đktc). Rb.5 gam. DẠNG 4: TÌM 2 KIM LOẠI KẾ TIẾP TRONG 2 CHU KỲ Câu 1.3M. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1.84 gam muối khan. FeCO3. C. BaCO3. Li và Na. Hai kim loại đó là: A. Na – K C. 0. Kim loại đó là: A.6 gam muối khan. B.65%.36 lít. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là A. 12. D.26 gam. Câu 5. Phần trăm Al theo khối lượng ở hỗn hợp đầu là: A. B.12 gam kim loại ở catot. D.9136(L) H 2 ở 27. Công thức muối clorua đã điện phân là A. Ca. B. C. Cho a gam bột Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A chỉ chứa một muối duy nhất và 0. Ba.5 gam.8(g) hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2CK kế tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II. Câu 27: Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch HCl dư thu được 5. 3. Mg. 14.23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO 3 đặc. Na và K. 6. 14. Khối lượng của Al có trong hỗn hợp ban đầu là A. Sr – Ba Trang 13 .16 gam. nóng thu được 1. D. rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5m gam muối khan. 40. Câu 6. MgCO3. Kim loại M là: A. B.672 lít khí H2 (ở đktc).954 gam. D. Zn. C.52 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng dư.15%.1792 lít (đktc) hỗn hợp khí NO. Fe. 1at. Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 1. 21. D. B. Be và Mg. Al. Cho 8.594 gam.95%. Mg. C. thoát ra 0. C. Câu 23.24 lít khí SO2 (đkc). B. B. B. 30%. Để trung hoà lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 0. K – Rb D. D.6 lít khí (đkc) không màu và một chất rắn không tan B.7 gam. B. Cho 5 gam hỗn hợp bột Cu và Al vào dung dịch HCl dư thu 3. 29. Phần % khối lượng của Al trong hỗn hợp là A. D. 2. C.4 gam. Al. C. MgCl2.67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư). Mg. K – Rb D.48 lít. Dùng dung dịch H2SO4 đặc. Câu 10: Cho 1. 40%. Mg và Ca.Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm A. Kim loại M là: A. Mg.92(g) hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau vào nước thu được 5. D. KCl. Câu 9. B.4 gam. 24.72(L) khí H2 ở điều kiện chuẩn. 2.25.72 lít. NaCl. C. Khối lượng hỗn hợp A ban đầu là: A.96 gam MnO2 đã oxi hoá kim loại M (thuộc nhóm IIA). D. CaCO3. Tính a ? A. Na. Ca. 6. Fe. tác dụng với dung dịch HCl dư cho 6. D. B. Cho 1. người ta thu được 0. B.3 gam một kim loại M trong 100 ml dung dịch H2SO4 0. sản phẩm khử duy nhất) bay ra. B. Lượng khí clo sinh ra khi cho dung dịch HCl đặc dư tác dụng với 6. Câu 26.344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất.68 lít H 2 (đkc). D.459 gam. Rb – Cs Câu 3. Be – Mg B. Hoà tan 2. 2. C.68%.896 lít khí (đktc) ở anot và 3. D. Khi điện phân muối clorua kim loại nóng chảy. Cu. D.24 lít CO2(đktc). DẠNG 3: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC KIM LOẠI Câu 1. 6. Al. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. 0.94 gam. 78. 0. Câu 3: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Xác định kim loại M? A. Nhiệt phân hoàn toàn 3. Hoà tan hoàn toàn 2 gam kim loại thuộc nhóm IIA vào dung dịch HCl và sau đó cô cạn dung dịch người ta thu được 5.8 gam hỗn hợp gồm Mg. B. D.

Cho 12. D. Fe và Cu trong dung dịch chứa muối AgNO3 thì thứ tự phản ứng xảy ra như sau: Mg + 2Ag+ → Mg2+ + 2Ag.B có hóa trị không đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 0. Ngâm một lá kẽm vào dung dịch có hoà tan 8. 17. Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag + 2+ 2+ + 3+ Cu + 2Ag → Cu + 2Ag.4 gam. sau khi phản ứng kết thúc. 1. Fe – Zn DẠNG 5: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUÔI Câu 1.36g. B. D.Trường hợp hoà tan một kim loại vào dung dịch chứa nhiều muối thì ion kim loại nào có tính OXH mạnh hơn sẽ bị khử trước. C. VD: Hoà tan hỗn hợp kim loại Mg. Fe + 2H+ → Fe2+ + H2 4.755 gam. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8. lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khô nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0.25M. Khi phản ứng kết thúc. 5. 358. 108 gam.8 gam. Cho thêm H2SO4 loãng. 0.1(g) hỗn hợp 2 kim loại A.28gam. tăng 0. VD: 2Na + CuSO4 + H2O → Cu(OH)2 + Na2SO4 + H2 6. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu gam? A. Fe + Ag → Fe + Ag 3.2 (mol) H 2. D. Mg – Zn D. V1=1.Trong môi trường trung tính ion NO3. không thay đổi.65g. B. V1= 1. bảo toàn điện tích.28 gam D.01 gam. giảm 0.2g DẠNG 6: BÀI TOÁN VỀ PHẢN ỨNG THỦY LUYỆN 1. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là: A. Hoà tan 58 gam CuSO4.16M.64gam.36 C.6 gam.Để giải bài toán này ta thường sử dụng kết hợp các phương pháp giải sau: Bảo toàn khối lượng. D. lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch. thứ tự phản ứng xảy ra lần lượt như sau: Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag. 1. Câu 2.5H2O vào nước được 500ml dung dịch CuSO4. 10.12 Câu 3 :Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 15 gam vào 340 gam dung dịch AgNO 3 6%. Sau một thời gian nhấc thanh Cu ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. V1=2. tăng giảm khối lượng. Câu 9: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 0. 0. khối lượng lá kẽm tăng thêm A. Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu. 162 gam. 12. 2.2ml D. Ba – Cu B. B. C.12 và V2= 2.5M. B. Hai kim loại đó là: A. 1.+ 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O Câu 1 :Cho 1. 24.1M và H2SO4 0. C.8g C.075 mol Cu(NO3)2 và 0. Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô. Khối lượng lá kẽm trước phản ứng là: A.32 gam CdSO4.12 và V2=3. 1.1M. Câu 10: Ngâm một cây đinh sắt sạch vào 100ml dung dịch AgNO 3 1M.12 gam. 0.8M D. Câu 7: Nhúng 1 thanh nhôm nặng 50 gam vào 400ml dung dịch CuSO 4 0. rửa sạch làm sấy khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm m gam.28 gam C.1 gam. Cu + Fe3+ → Fe2+ + Cu2+ 2. khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh thì lượng mạt sắt đã dùng là: A.24 D. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm: A. Hỏi khối lượng Cu thoát ra là bao nhiêu? A.5M.65 gam. C. B. 672ml C. 0. làm khô thì thấy khối lượng lá kẽm tăng thêm 2. B. Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc. tăng 0. 8g D. 1. 0. 179. 20gam D.99g. C.1 gam. 9.4 mol HCl thấy có V1 lít khí NO thoát ra và dung dịch A.4ml Câu 2 Cho 16 gam Cu vào dung dịch chứa 0. 448ml B. VD: Hoà tan Fe trong dung dịch chứa đồng thời các dung dịch HCl. Câu 3. Giá trị của m là ( cho Fe=56. bảo toàn nguyên tố. dư vào dung dịch A thấy thoát ra V2 lít khí NO nữa. 1. Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. 1. B.92gam. D.38 gam. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51.36M C. 154 gam. Phản ứng xong lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch.3M. 8.24 B.92 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp KNO 3 0.27M B. 0. 6. rửa nhẹ. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A.là một chất OXH mạnh VD: 3Cu + 2NO3.2 gam. Cho dần dần mạt sắt vào 50 ml dung dịch trên.Phản ứng giữa kim loại với dung dịch muối xảy ra theo qui tắc α “Chất khử mạnh tác dụng với chất oxi hoá mạnh để sinh ra chất khử yếu hơn và chất oxi hoá yếu hơn. Khối lượng của vật sau phản ứng là: A.1 mol CuSO4. Thể tích X (tỉ khối hơi so với H2 là 15) sinh ra ở đktc là: A. 3. 2. Trang 14 . Các khí đo ở ĐKTC. Câu 8: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO 4.6g B.8 gam. Giá trị V1 và V2 là: A. 40gam Câu 4. 60gam C. Mg – Fe C. 0.35% so với khối lượng lá kẽm trước phản ứng.Trường hợp cho hỗn hợp nhiều kim loại tác dựng với một dung dịch muối thì kim loại có tính khử mạnh hơn sẽ bị OXH trước. 0. 0. 1. 2.3M Câu 5: Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0.3 gam. 13.56gam.Các kim loại tan trong nước khi tác dụng với các dung dịch muối không cho ra kim loại mới.6 gam.4M.Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm Câu 4.8 gam.không có tính OXH nhưng trong môi trường axit NO3. VD: Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu. bảo toàn electron… 5. Ag=108) A. 12. D. C. V1=V2=2.2992g. D.51 gam. đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1.24 và V2=1. C. 80gam B. 216 gam.24 gam B. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO 4 đã dùng là: A. AgNO3 và CuSO4.

Cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 (loãng.067 và 4. 4. H2O} nO(trongoxit) = nCO = nCO = nCaCO 2 3 nO(trongoxit) = nH = nH 2 2O nO(trongoxit) = nCO+H 2 moxit = mkimloaïi + mO Câu 1: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Kim loại hoá trị II đó là: A.1M B. 33. 7.1%. Al D.48 Câu 8 : Một hỗn hợp X gồm 6. Giá trị của m là A. Câu 6 : Cho 2. D.912 B. C. dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.06 gam. D. Câu 14 : (KHỐI B-2009): Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO 3)2 0. 0. Câu 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO.10M C. thu được m gam chất rắn. D.424 D.28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Ag = 108 ) A.12 lít. Trang 15 . 56. 64. 0. 51.72 gam.025M Câu 12: Nhúng một thanh graphit được phủ một lớp kim loại hoá trị II vào dung dịch CuSO 4 dư.62%. 0. Al = 27) A. B.0. 1.6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M.12 gam Fe và 0. 3. 0.2M.85M rồi khuấy đều tới khi phản ứng kết thúc thì thu được dung dịch X.2%. 70. 4. 0. a có giá trị bằng A.Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm Câu 4 :Cho 1. Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam chất rắn. Cu = 64 . D.448. rửa sạch làm khô cân được 101. B.2M và AgNO3 0.7%.80 gam. B. B. 33. Giá trị của V là A. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa.4. 41. 6. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là A. 64. Câu 3: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO.6 gam.0.05M D. sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0. 48.6 gam CuSO 4. thu được dung dịch X và 30.32 gam hỗn hợp rắn. khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0. 20.5M.5Mvà AgNO3 0.5M. C.0.1 gam hỗn hợp bột nhôm và bột sắt với số mol nhôm gấp đôi số mol sắt vào 100 ml dung dịch AgNO 3 0. C.7% Câu 11 :Cho 1. C. B. thu được khí X. 37. 0. Mg = 24 . B. Vì vậy % khối lượng của Al trong hỗn hợp là: (Zn = 65.8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600 ml dung dịch CuSO 4 0. Phản ứng xong.72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt).85%.224 C. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A. Cd C.02 mol Al và 0. C. 2. C.120. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn.37%.75M thì thấy phản ứng vừa đủ với nhau .12.22 gam. 54. Khối lượng sắt đã phản ứng là A. 59. 0. B. B.560. Fe3O4 thấy có 4.3067 và 4. D.896.85 g hỗn hợp bột kim loại Zn và Al vào 100 ml dd gồm FeCl 2 1M và CuCl2 0. Câu 16 (KHỐI A-2011): Cho 2. 3. Giá trị của m là: A. 75. 0.48 lít CO2 (đktc) thoát ra.48 C. C.24 lít.112.6 gam HCl và 25. 64. D. 16.52%.84 gam chất rắn Z. Câu 9 : Cho hỗn hợp gồm 0. 3. Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.15%.01 mol Fe vào 800 ml dung dịch gồm AgNO 3 0. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là A. 21.16M D. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) A. 0.8 gam Mg cho vào 200 ml dung dịch Y gồm Cu(NO 3)2 0.2 gam. 43. 54 gam. Giá trị của m là: A.58%.7 gam Al và 5. Cũng thanh graphit trên nhúng vào dung dịch AgNO 3 dư thì sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng thanh graphit tăng 0.4 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO 3 2M. C.092 Câu 10 :Khuấy 7. D.48 lít. Tính khối lượng chất rắn A ?( Zn = 65 .88g chất rắn X.32 gam. D. Phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là A. B.24D.1M và Cu(NO3)2 0.40 gam.2008) : Cho hỗn hợp bột gồm 2.4B. thu được dung dịch Y và 2.3M thu được chất rắn A .27. D.04M B.448. 1.21. C. 1. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra.5 gam Zn và 4.24 gam.0.42%. Câu 7 :Cho a gam bột Fe phản ứng với hỗn hợp gồm 14.2 gam. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 5 gam kết tủa. 0. 26. 0. 7. Giá trị của m là: A. Câu 4: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe 3O4 và CuO nung nóng thu được 2. 0.52 gam.4 gam Fe và 6.4 gam hỗn hợp kim loại. 7.7a gam và x lít khí (ĐKTC). thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. C. 2. Câu 15 (KHỐI A-2010): Cho 29.17.8 gam. B. Sau một thời gian. 32.36 lít.8. DẠNG 5: NHIỆT LUYỆN MxOy + {CO. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng 0. H2} → M + {CO2. D. 2.84 gam. C. Giá trị của a và x là: A. Nồng độ mol của Fe(NO3)2 trong X là: A. 58. D. Pb B.1 gam.16 gam.0.2M.12M Câu 5 : Hòa tan hỗn hợp bột kim loại gồm 8. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh graphit giảm 0. thu được 1. Sn Câu 13 (KHỐI A. 2.7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4.16 gam.64 gam.48%. Fe 2O3. 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.16 gam.3067 và 2.08 M và Cu(NO3)2 0.08 gam.224. 3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. B.5M.224.4. C. 1.067 và 22.24 gam Mg vào 250ml dung dịch CuSO 4 aM.24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO 3 0.

4. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là: A. Câu 6: Khử hoàn toàn 17. D. B. C.72 lít. D. 6. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8. 1. C. 1. Kim loại đó là: A. thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam? A. B. B.28 gam.12 gam. 40 gam. 1.224 lít khí (đkc) ở anot. AgNO3 0.4M.4 gam.0. Câu 8. 3. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút.6 lít khí CO (ở đktc). 22 gam.6g kết tủa đen. Câu 5: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO. Điện phân đến hết 0. Nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch sau điện phân là A. 5. Câu 2. B. B.8 gam.45 gam. 1M. Sau điện phân. Câu 4.0 gam. Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2.38 gam.4 lít CO ở (đktc). FeO và CaO thì thu được 28.6 gam.15M và HNO3 0.0 gam. CuSO4.429 A và 3. Fe3O4. AgNO3 0.6 gam hỗn hợp X gồm Fe.60 lít. 0. B.0 gam. MgO cần dùng 5. D.20 gam Trang 16 . Câu 3. 3.72 gam. khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1. D. C. 39g B. Ni. 24g D. D.3M. C. thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam.4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ. Câu 6: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút. B.216 gam. Dung dịch sau điện phân cho tác dụng với dd H2S dư thu được 9.0 gam. C. D. FeO. FeO.5M. ZnO.82 gam. 6. D.249 A và 2. 42g DẠNG 6: ĐIỆN PHÂN Câu 1. C. 2. D. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. 0. 0. D. 2M.1 mol Cu(NO 3)2 trong dung dịch với điện cực trơ.8 gam.40 gam C. 8. 5. 1. 5.3M Câu 8: Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl 2 thu được 1.9 gam gồm Al 2O3. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1. Fe2O3.7 gam hỗn hợp chất rắn (Y).3M. Câu 9. Fe2O3 cần 2. 0. B. 0.24 lít CO (ở đktc). B. dung dịch còn CuSO 4 dư. Cường độ dòng điện và khối lượng AgNO3 ban đầu là (Ag=108) A. 4. B. C. Cu. Khối lượng Cu đã sinh ra tại catôt của bình điện phân là (Cho Cu = 64) A.1M D.1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al 2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn.48 lít. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng lên 3.54 gam. 2.0 gam. 26 gam.402A. 16. Khối lượng chất rắn sau phản ứng là A. 2M. NiSO4. Zn. 0. 0.432 gam Ag ở catot. B. 1M. Cho dòng khí CO dư đi qua hỗn hợp (X) chứa 31.2 gam. 1. 6. HNO3 0. 11. C. 4.4 gam.24 lít. Câu 7: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9. 18. Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO. 1.08 gam. Cho toàn bộ hỗn hợp chất rắn (Y) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H 2 (đkc). Sau đó để làm kết tủa hết ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0. B.5M. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là A.492 A và 3.64 gam. 0. Câu 10: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0. C. AgNO3 0.2 gam. 3.2 gam. 6. D. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là A.Chương 5: Đại Cương Kim Loại Đỗ Tiến Lâm B.2M. C.3 gam chất rắn. D.38 gam.94 gam B. MgSO4. Fe 3O4. cường độ dòng điện là 0. Khối lượng catot tăng là A. 28 gam. Nồng độ mol của CuCl 2 ban đầu là: A. 38g C. 0. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là A.429 A và 2. Sn. 4. C.32 gam. thu được 8.2M với cường độ dòng điện 10A trong 1 thời gian thu được 0. Câu 7: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0. Câu 9: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A.28 gam. Câu 5: Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO4 trong thời gian.2 gam.1M và HNO3 0. FeO.92 gam. C.3 gam.97 gam D. 4 gam. Giá trị V là: A. ZnSO4.108 gam.12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện phân.0 gam. 0. 24 gam. C.6 gam. Muối sunfat đã điện phân là A. Xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catod là: A. B. 0. D.125M. C. 0. D. D. 8. thu được 0. Câu 11: Điện phân dung dịch CuSO4 trong 1 giờ với dòng điện 5A. C. 8. Khối lượng sắt thu được là A. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful