CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập –Tự do –Hạnh phúc

ĐƠN XIN MIỄN COI THI TN.THPT
Kính gửi: - Sở GD-ĐT An Giang - BGH Trường THPT Mỹ Hiệp Tên tôi: Nguyễn Từ Tố Quyên Sinh ngày: 20/08/1984 Quê quán: Long Giang – Chợ Mới – An Giang. Là giáo viên dạy Anh tại trường THPT Mỹ Hiệp. Lý do xin miễn coi thi: Có em tên Nguyễn Từ Thảo Huyên tham gia kì thi TN.THPT năm 2013. Vậy tôi viết đơn này kính mong BGH Trường THPT Mỹ Hiệp và Sở GD-ĐT An Giang tạo điều kiện cho bản thân được miễn tham gia coi thi và chấm thi tốt nghiệp năm học 2012 – 2013. Tôi xin chân thành cảm ơn! Mỹ Hiệp, ngày 17 tháng 04 năm 2013 Người viết đơn

Nguyễn Từ Tố Quyên Ý kiến của BGH