P. 1
Sơ đồ dòng dữ liệu DFD2

Sơ đồ dòng dữ liệu DFD2

|Views: 36|Likes:
Được xuất bản bởiNguyên Trực

More info:

Published by: Nguyên Trực on Apr 19, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

Sơ đồ dòng dữ liệu DFD ( DATA FLOW DIAGRAM) 1.

Khái niệm: • Sơ đồ DFD là một công cụ mô hình diễn tả dữ liệu di chuyển trong hệ thống thông tin, bằng cách : + diễn tả mối kết hợp giữa các dòng dữ liệu. + diễn tả nơi chứa dữ liệu. + diễn tả thành phần xử lý biến đổi dữ liệu. • Sơ đồ DFD còn gọi là sơ đồ xử lý vì nó chỉ ra sự di chuyển dữ liệu giữa các thành phần xử lý. • Sơ đồ DFD logic diễn tả hệ thống làm gì mà không diễn tả làm điều đó như thế nào, tập trung vào các hoạt động của doanh nghiệp mà không tập trung vào hệ thống được tạo dựng ra làm sao. • Sơ đồ DFD vật lý diễn tả hệ thống sẽ được thực hiện như thế nào, trong đó có đề cập đến cả phần cứng, phần mêm, tâp tin và con người. 2. Công dụng : • Xác định yêu cầu của người sử dụng nghĩa là trong phần đặc tả vấn đề ta có thể sử dụng sơ đồ DFD để diễn tả hoạt động của hệ thống hiện hành. • Dùng làm trao đổi giữa người phân tích và người sử dụng. • Xây dựng tài liệu đặc tả thiết kế xử lý. 3. Thành phần :

+ tên hệ thống con như : phân hệ kế toán. • Kho dữ liệu (data store) là nơi chứa dữ liệu. + Từ tác nhân bên ngoài đến xử lý hay ngược lại. Dòng dữ liệu hướng về kho dữ liệu dùng để diễn tả hoạt động thêm dữ liệu.• Xử lý (process):là phần biến đổi dữ liệu đầu vào để tạo dữ liệu đầu ra. • Dòng dữ liệu (data flow) là thành phần thể hiện các mẫu dữ liệu đi vào. Mỗi tác nhân ngoài phải được đặt tên bằn một danh từ như : khách hàng. + một động từ như : tạo đơn hàng mới. ra một xử lý. • Tác nhân ngoài (external emtity. MẶT HÀNG.I) là thành phần nằm ngoài hệ thống có quan hệ cung cấp hay nhận dữ liệu từ phần xử lý. . ĐƠN HÀNG. tính thuế xuất bán. Cấu trúc chi tiết của kho dữ liệu không được thể hiện rõ trên sơ đồ DFD mà được thể hiện ở từ điển dự án. nhà cung cấp. sửa dữ liệu hay xóa dữ liệu. đơn hàng hợp lệ. Mỗi xử lý phải được đặt tên theo 1 trong 3 dạng sau: + tên hệ thống như : Cửa hàng cho thuê băng đĩa. là các bảng (table) đã được xác định trong quá trình phân tích thiết kế dữ liệu như KHÁCH HÀNG. Cấu trúc chi tiết của dòng dữ liệu không được thể hiện trên sơ đồ DFD mà được thể hiện ở từ điển dự án. kiểm tra khách hàng. đơn hàng đã thanh toán … Dòng dữ liệu là cầu nối: + Giữa hai xử lý. + Từ kho dữ liệu đến xử lý hay ngược lại. Dòng dữ liệu rời ô xử lý phải có tên khác với dòng dữ liệu vào ô xử lý. Đầu mũi tên chỉ điểm đến của mẫu dữ liệu. ngân hàng. Dòng dữ liệu rời kho dữ liệu dùng để diễn tả hoạt động đọc dữ liệu trong kho. Mỗi dòng dữ liệu phải được đặt tên bằng một danh từ thể hiện phần tử dữ liệu hay một cấu trúc dữ liệu như : Đơn hàng. phân hệ chi trả tiền lương.

4. ta có thể hình dung một form nhập dữ liệu đại diện cho thành phần xử lý của việc thêm mới một đơn hàng có dạng sau : . Ví dụ : Giả sử vấn đề quản lý đơn hàng có mô hình E-R như hình sau : Sô đơn hàng Với một mô hình quản lý đơn hàng như trên.

Logic hoạt động của thành phần xử lý thêm mới đơn hàng được diễn đạt bằng các sơ đồ DFD cấp 0 . cấp 1 như hình: .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->