P. 1
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ VỀ CROM VÀ HỢP CHẤT

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ VỀ CROM VÀ HỢP CHẤT

|Views: 488|Likes:
Được xuất bản bởiKennySally Nguyễn

More info:

Published by: KennySally Nguyễn on Apr 20, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ VỀ CROM VÀ HỢP CHẤT

Câu 1. Đốt cháy bột crom trong oxi dư thu được 2,28 gam một oxit duy nhất. Khối lượng crom bị đốt cháy là:
A. 0,78 gam B. 1,56 gam C. 1,74 gam D. 1,19 gam
Câu 2. Để thu được 78 g Cr từ Cr
2
O
3
băng phản ứng nhiệt nhôm ( H=100%) thì khối lượng nhôm tối thiểu là
A. 12,5 g B. 27 g C. 40,5 g D. 54 g
Câu 3. Khối lượng K
2
Cr
2
O
7
tác dụng vừa đủ với 0,6mol FeSO
4
trong H
2
SO
4
loãng là
A. 26,4g B. 27,4g C. 28,4 g D. 29,4g
Câu 4. Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl
2
, rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn
toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:
A. 0,86 gam B. 1,03 gam C. 1,72 gam D. 2,06 gam
Câu 5. Lượng Cl
2
và NaOH tương ứng được sử dụng để oxi hóa hoàn hoàn 0,01 mol CrCl
3
thành CrO
2
4

là:
A. 0,015 mol và 0,08 mol B. 0,030 mol và 0,16 mol
C. 0,015 mol và 0,10 mol D. 0,030 mol và 0,14 mol
Câu 6. Thổi khí NH
3
dư qua 1 gam CrO
3
đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn thì thu được lượng chất rắn bằng:
A. 0,52 gam B. 0,68 gam C. 0,76 gam D. 1,52 gam
Câu 7. Lượng kết tủa S hình thành khi dùng H
2
S khử dung dịch chứa 0,04 mol K
2
Cr
2
O
7
trong H
2
SO
4
dư là:
A. 0,96 gam B. 1,92 gam C. 3,84 gam D. 7,68 gam
Câu 8. Lượng HCl và K
2
Cr
2
O
7
tương ứng cần sử dụng để điều chế 672 ml khí Cl
2
(đktc) là:
A. 0,06 mol và 0,03 mol B. 0,14 mol và 0,01 mol
C. 0,42 mol và 0,03 mol D. 0,16 mol và 0,01 mol
Câu 9. Dun nóng 52,4 gam natri dicromat ngưi ta thu được 15 gam crom(III)oxyt. iết ptpu và xt xem natri
dicromat đ phản ứng hết chưa
Câu 10. Cho biết màu sắc của : Cr
2
O
3
, Cr(OH)
3
, CrO
3
,K
2
Cr
2
O
7
.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Câu 1: Cho phản ứng : NaCrO
2
+ Br
2
+ NaOH   Na
2
CrO
4
+ NaBr + H
2
O
Khi cn bằng phản ứng trn, hệ số của NaCrO
2

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 2: Sục khí Cl
2
vào dung dịch CrCl
3
trong môi trưng NaOH. Sản phm thu được là
A. Na
2
Cr
2
O
7
, NaCl, H
2
O. B. Na
2
CrO
4
, NaClO
3
, H
2
O.
C. Na[Cr(OH)
4
], NaCl, NaClO, H
2
O. D. Na
2
CrO
4
, NaCl, H
2
O.
Câu 3: Khối luợng K
2
Cr
2
O
7
cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO
4
trong dung dịch có H
2
SO
4
loãng làm môi
trưng là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52)
A. 29,4 gam B. 59,2 gam. C. 24,9 gam. D. 29,6 gam
Câu 4: Muốn điều chế 6,72 lít khí clo (đkc) thì khối luợng K
2
Cr
2
O
7
tối thiểu cần dùng để tác dụng với dung
dịch HCl đc, dư là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52)
A. 29,4 gam B. 27,4 gam. C. 24,9 gam. D. 26,4 gam
Câu 5: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe
3
O
4
tác dụng với dung dịch HNO
3
long, đun nóng và khuấy
đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phm khử duy nhất, ở đktc), dung
dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 151,5. B. 137,1. C. 97,5. D. 108,9.
Câu 6: Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl
3
và CrCl
3
vào nước, thm dư dung dịch NaOH vào sau đó
tiếp tục thm nước Clo rồi lại thm dư dung dịch BaCl
2
thì thu được 50,6 gam kết tủa. Thành phần % khối
lượng của các muối trong hỗn hợp đầu là
A. 45,7% AlCl
3
và 54,3% CrCl
3
B. 46,7% AlCl
3
và 53,3% CrCl
3

C. A. 47,7% AlCl
3
và 52,3% CrCl
3
D. 48,7% AlCl
3
và 51,3% CrCl
3

Câu 8:. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 gam hỗn hợp muối Al(NO
3
)
3
và Cr(NO
3
)
3
cho
đến khi kết tủa thu được là lớn nhất, tách kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 gam chất rắn.
Khối lượng của muối Cr(NO
3
)
3

A. 4,76 g B. 4,26 g C. 4,51 g D. 6,39g
Câu 9:. Đốt cháy bột crom trong oxi dư thu được 2,28 gam một oxit duy nhất. Khối lượng crom bị đốt cháy là:
A. 0,78 gam B. 1,56 gam C. 1,74 gam D. 1,19 gam
Câu 10:. Lượng Cl
2
và NaOH tương ứng được sử dụng để oxi hóa hoàn hoàn 0,02 mol CrCl
3
thành CrO
2
4

là:
A. 0,015 mol và 0,08 mol B. 0,030 mol và 0,16 mol
C. 0,015 mol và 0,10 mol D. 0,030 mol và 0,14 mol

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->