Đồ lễ

:
- Một con gà.
- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.
- Một đĩa muối
- Một bát gạo, Một bát nước.
- Nửa lít rượu trắng.
- Bao thuốc, lạng chè.
- Một bộ quần áo Quan Thần Linh, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.
- Một đinh vàng hoa.
- Năm lễ vàng tiền.
- Năm cái oản đỏ.
- Năm lá trầu, năm quả cau.
- Năm quả tròn.
- Chín bông hoa hồng đỏ.
Cách thức tiến hành:
Chọn ngày giờ tốt. Lễ vật được đặt ở một cái mâm nhỏ. Nếu động thổ đào
móng nhà, xưởng sau khi dọn mặt bằng, đặt mâm lễ lên một cái bàn con (hay ghế
cao) ở giữa khu đất sẽ được đào móng.
Gia chủ quần áo chỉnh tề, thắp đèn nhang vái bốn phương, tám hướng rồi quay
vào mâm lễ mà khấn. Khấn xong, khi hương gần tàn gia chủ hoá tiền vàng rồi tự tay
cuốc mấy nhát vào chỗ định đào móng. Ngay sau đó tốp thợ đào móng có thể tiến
hành công việc.
(Nếu mượn tuổi làm nhà: trước đó phải làm giấy tờ bán tượng trưng khu đất
đó cho người mượn tuổi lấy 99.000 đồng có làm giấy tờ (chủ nhà giữ).
- Khi động thổ: người mượn tuổi thay gia chủ khấn vái và động thổ như trên.
Lúc này gia chủ phải lánh khỏi nơi làm nhà xa từ 50m trở lên, sau khi hoàn tất việc
động thổ xong mới trở về.
- Các kỳ đổ mái tầng 1, tầng 2… và tầng cuối cùng, người mượn tuổi vẫn tiếp
tục dâng hương, khấn lễ, gia chủ vẫn phải lánh mặt lúc làm lễ.
- Khi nhập trạch: người mượn tuổi làm mọi thủ tục dâng hương, khấn thành lời
bàn giao nhà cho gia chủ. Gia chủ làm giấy tờ mua lại nhà với giá 100.000 đồng và
khấn cầu, lễ theo phần nhập trạch.)
- Một con gà (nếu có), hoặc một khoanh giò hay 2 lạng thịt vai luộc.
- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.
- Một đĩa muối gạo.
- Một bát nước.
- Nửa lít rượu trắng.
- Bao thuốc, lạng chè.
- Một bộ quần áo quan thần linh, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.
- Một đinh vàng hoa.
- Năm lễ vàng tiền.
- Năm cái oản đỏ.

Cách tiến hành: Chọn ngày giờ tốt.... dầu.. năm quả cau..... buổi giữa trưa.. ấm đun nước. Hàn the (vài ngàn đồng) nấu khoảng 2-5 lít nước cho vào can mang theo để rưới quanh chân móng khi hương gần tàn. Bài vị cúng tổ tiên. Con kính lạy Các thần linh bản xứ cai quản ở trong khu vực này Hôm nay là ngày . Những người giúp dọn nhà không được là người tuổi Dần VĂN KHẤN THẦN LINH KHI NHẬP TRẠCH (Còn gọi là phần sài hoặc quy hoả. Có người chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. năm .…….. mỗi người đều cầm theo tiền tài của cải..... ... Ngay sau đó gia chủ châm bếp và đun nước để khai bếp... Mọi việc chuyển đồ phải do tay mình hay người trong gia đình chuyển... sau đó vật đầu tiên mang vào là chiếu (hoặc đệm) đang sử dụng.……� ��…. Trong trường hợp không thể dừng. đun bếp tại nhà mới làm hoặc sửa chữa xong. Khấn lễ: * Xin nhập vào nhà mới. lâu hơn càng tốt rồi mới tắt lửa).. Những người khác trong gia đình đi theo sau vào... ...... thời gian phải là vào buổi sáng sớm. Ngụ tại: …………………….....Một đôi đũa cả hoặc một thìa to dùng để xới cơm.01 chổi quét nhà đã dùng rồi (dùng để quét nhà và tường nhà mới).... hoá vàng... * Xin lập bát nhang thờ thần linh.Lễ vật cúng thần linh. Sau khi dọn xong.... gia chủ phải ngủ lại một đêm tại nhà mới. để cầu bình yên. ....... tức là bắt đầu dọn vào ở..Ngũ vị hương (vài ngàn đồng).... tránh đến nhà mới vào buổi tối. để lên trên bàn hoặc mâm đặt tại nơi có hướng đẹp với gia chủ.. toàn gia phải tổ chức lễ bái tạ các Tổ Tiên và Thần Phật.... Nếu dọn để lấy ngày.. Thủ tục: Khi vào nhà mới.. toàn gia không thể tay không đến nhà mới... hoặc trước lúc mặt trời lặn... các thần phải được làm trước và phải do gia chủ tự tay cầm đến nhà mới. pha trà dâng Thần Linh và Gia Tiên (phải để cho sôi 5 ÷ 10 phút. Tín chủ con là: ………………………….. để đích thân người chửa quét qua các đồ đạc một lượt rồi mới chuyển như vậy mới không phạm tội với "Thần thai"..Năm lá trầu. nếu nhà có bàn thờ Phật thì cúng Phật trước) Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con kính lạy Chín phương Trời. * Xin phép thần linh cho rước vong linh Gia tiên nhà mình về nơi ở mới này để thờ phụng... mười phương Chư Phật......... Bài vị cúng tổ tiên. . Sau khi khấn thần linh xong gia chủ làm lễ cáo yết Gia Tiên rồi mới dọn dẹp đồ đạc. Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trên án...... Chư Phật mười phương...... bếp lửa (ga. tháng ... ......Năm quả tròn..Chín bông hoa hồng đỏ.. tự tay gia chủ thắp hương vào một bát nhang làm tạm.)... các thần phải do gia chủ tự tay cầm vào nhà mới trước..Một bình vôi ăn trầu đã tôi rồi..... nên mua một cái chổi mới tinh. .. . . Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần..... trước bản toạ chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình: ..

. ........ độ cho gia quyến chúng con an ninh......…………........... tào phán quan........ cảm niệm ơn dày Chúng con lễ bạc tâm thành. phù hộ dân lành bảo vệ sinh linh....................…………........ chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. . cúi xin được phù hộ độ trì...... gia đạo hưng long.. (nếu dọn đến nhà mới thì thêm: Cho phép tín chủ con rước vong linh Gia Tiên chúng con về nơi ở mới này để gia đình thờ phụng). cháu con được bình an.......... kính lễ khánh hạ.......... Anh linh chiếu giám........... bày trên bàn thờ.. khang thái. lộc tài vượng tiến.Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) ..Con lạy ông Thánh Hoàng làng.... Gia đình chúng con mới dọn đến đây là (địa chỉ): …………..... Quan Thần gò ......... ……………………..... trước án kính lễ......... tháng ...... Người người được chữ bình an... kính lễ khánh hạ...... trước án kính lễ.. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt...... phù hộ độ trì cho chúng con..... ....... .. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới.…… và lập bát nhang thờ chư vị Tôn thần.. thịnh vượng an khang.. ... thiết lập án thờ. Nhờ hồng phúc Tổ Tiên. cầu xin chư vị minh thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại ……………………... mạnh khoẻ xuất nhập hưởng phần lợi lạc... Chúng con lễ bạc tâm thành..... Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) VĂN KHẤN CÁO YẾT GIA TIÊN KHI NHẬP TRẠCH Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ …………... nêu cao chính đạo.. đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn thần....... nắm quyền tạo hoá.. Hậu chủ ở trong nhà này..Các ngài Thần Linh chính trực giữ ngôi tam thai............... ........... Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. xuất nhập hưởng phần lợi lạc. tám tiết có điều lành tiếp ứng.……………. cúi xin được phù hộ độ trì...... kê giường nhóm lửa.. giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật....Con lạy Hội Đồng Các Quan . Chi thần ....... Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. vương hành khiển …….. Chúng con thiết lập linh sàng. Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình.... Thần Hoàng Bản Thổ .. làm ăn tiến tới.Con lạy quan Nam Tào Bắc Đẩu . tài lộc dồi dào như ý........ trước linh toạ kính trình các cụ nội ngoại Gia Tiên.... .................. Bốn mùa không hạn ách nào xâm.... năm .. thương xót phù trì bảo hộ.......Con lạy vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) -- BÀI KHẤN NHẬP TRẠCH (bài khác) ...... Cúi xin các cụ.. Hôm nay là ngày .Con lạy Quan Thần đất..Con lạy thần linh Táo Công Vua bếp .Con lạy Mẫu Thượng Thiên .. thương xót con cháu. thể đức hiếu sinh của trời đất.......... vạn điều tốt lành. ông bà cùng chư vị hương linh nội ngoại họ .…………. phần sài nhóm lửa. sửa biện lễ vật..... .. ông bà cha mẹ.... Cúi mong ơn đức cao dầy.. thụ hưởng lễ vật.... phù trì cho tín chủ con sức khoẻ dồi dào. chứng giám lòng thành....Con lạy quan ……………………….

........ tiếp ngân......... Hôm nay.. Rửa sạch bát hương bằng nước sạch............... tiếp lộc buôn bán làm cho gia trạch (cơ quan) gia trung luôn được bình an khoẻ mạnh.... 1 chân giò trước làm sạch luộc chín............... Chúng con xin cầu nguyện ba tháng hè.Con lạy Quan Đại Sự Long thần Thổ thần Tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam....... Bốc bát hương: Chọn bát hương đáy lồi lên phía miệng............. tiếp lộc....... Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần Văn khấn .... 1 chai rượu trắng (1/2 lít). năm .... xung quanh nước chảy một dòng.... thuận trên yên dưới............ Hội đồng các quan về chứng lễ để (chúng) con xin nhập trạch về nhà (trụ sở) mới được may mắn thuận lợi........... Chúng con xin tiếp tài... 1 bộ quần áo quan thần linh đỏ............... . (âm lịch) Chúng con có nén hương. cho một viên ngọc có màu tương sinh với cung Sinh của mệnh chủ vào đáy bát hương (chọn ngọc có hình đồng tiền càng tốt)... Mẫu Mẹ..... tay cầm bát hương úp xuống...... ....BỐC BÁT HƯƠNG........ nước luộc + canh bí...... 3 chén nước......... xong hoá lễ đó.... hoa và lễ vật............. tiếp xuyến......................... ngón tay cái bịt mắt hai con rồng hơ quay 3 vòng trên lửa vàng tiền........ 1 đĩa gạo mối (không trộn lẫn). Con là . bát hương thần linh ở giữa.... 5 quả tròn (táo hay lê... bát hương bà tổ cô ông mãnh bên tay phải...... Cho tro rơm nếp vào. tháng . Cách bày bát hương: Để bát hương cách tường 5cm.... mũ...).. 6 bát cơm (một xới).. hai đầu rồng chầu vào một thái cực.... để khô........ ...... 9 bông hồng màu hồng son.. cầu điều lành mang đến điều dữ mang đi... tỉnh.......... phường...................... 1 lạng chè ngon + 1 bao thuốc lá...... kiếm trắng... ... nhà số ............ cầu nhân khang vật thịnh....... tuổi ........ Các bát ...... .... 1 mâm cơm canh (không hành tỏi)....... Chúng con kính dâng lên Vua Cha.... 5 lễ vàng tiền..... cùng đồng gia nhân.... ngựa đỏ. hia...... ngày một tốt đẹp............ bát hương gia tiên bên tay trái (theo chiều từ trong tường nhìn ra).......... 1 đĩa xôi trắng........... ....... Lấy một lễ vàng tiền lau trong ngoài....... 5 quả trứng gà ta (để sống)2 lạng thịt vai (để sống) Lễ xong phải luộc chín luôn 3 lá trầu + 3 quả cau.............. Quận..... Bốc toàn bộ tro tiền bỏ vào bát hương (đấy là cốt)... . quan trần hàng xóm không gây phiền hà phức tạp gì.. THAY BAN THỜ Đồ lễ: 1 con gà lễ (nếu có). chín tháng đông cầu được ước thấy.. 1 đinh vàng hoa. .. ngày .. không được vỗ hay ấn............

Bài cúng: Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần). nặng thì người chết của hết.. Tên con là ..... Thiên Nguyên. Con kính lạy các bà cô tổ ông mãnh nội ngoại sống khôn chết thiêng cho con cầu …………………………. địa chỉ . nói chung quy là đào xẻ xuống đất. Để giải cúng.... Văn khấn .. kính xin các cụ về phù hộ độ trì cho con cho cháu mạnh khoẻ...... Bày trận Ngũ Hành nơi đàn tràng đó mà vái cúng...... Tam Đại Kỳ Môn phi đến vị trí LONG NHẬP THỦ. tờ văn khấn... Vãi gạo...... cầu tài đắc tài. hiển pháp......... hoặc Tứ Mậu... Con kính lạy các chư vị thần linh.... Nguyệt Đức. Chờ cho khấn vái xong... 5 loại hoa (5 màu)... người ta phải dùng Tam giang thủy và Ngũ linh thổ để nhào nặn thành hình Thần Quy. Đặc biệt là các ngày có các Đại Kiết Tinh như Thiên Đức. Cách thắp hương: Bát hương thần linh thắp 9 nén hương.... Lấy nước Tam Giang Thủy nấu lên ... Con lạy chín phương trời mười phương Phật...LỄ BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH Trong quá trình xây cất.. Cúng xong... do người ta không xác định chính xác được đó là nơi Long Nhập Thủ (điều này bao gồm cả việc biết đó là Long Mạch nhưng Phân Kim sai lệch).. cho vào đó CHU SA. vạn sự như ý.. cầu được ước thấy... Chuẫn bị thêm 5 loại đậu (5 màu).. pháp thuật vô biên. (Tín chủ của .. 1 ít cát ở nơi ngã 3 sông..... cầu được ước thấy..... tháng ……............. dùng nước Tam Giang Thủy đã chuẫn bị đó rưới xuống hố đó.. rất nguy hiểm..) Con làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới). cầu lộc đắc lộc. CHÚ vào đó 2 chữ ÁN LAM............ Năm …….............. Địa Nguyên....... ăn nên làm ra............hương cách nhau 10cm đến 15cm... mỗi bát chỉ cần 3 nén. sau khi thắp đợt thứ hai thì bắt đầu hóa tiền vàng... Con xin kính lạy các cụ tổ tiên nội ngoại sống khôn chết thiêng.... ...... Nguyệt Đức Hợp. hai bát hương còn lại thắp 5 nén hương.. nếu tắt hương là việc không thành.. Lúc tàn hết hương thì xin hạ lễ. dùng cát ở bãi nước ngã ba sông trộn với 5 thứ đậu mà lấp hố đó lại. muối ra trước cửa ngõ (vãi riêng từng thứ). mục đích con xin cầu... sau đó đặt Thần Quy xuống hố.. rồi hóa giấy vàng bạc ....... ăn nên làm ra... Nhẹ thì tán gia bại sản... Hôm nay là ngày …….. các ngày có Quý nhân_Lộc Mã của gia chủ và Thái Tuế phi đến vị trí LONG NHẬP THỦ đó.. hôm nay con làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới).... đem thịt và trứng sống luộc chín..... . đợi nước nguội.. đào sẵn 1 hố nhỏ.. và vô tình làm tổn thương đến Long Mạch... cho Kim Chỉ ngũ sắc vào trong mình Rùa.... Hết tuần hương này thì thắp thêm một tuần nữa.. Tiếp đến chọn các ngày: Thiên Xá. hương cháy hết đợt thứ nhất.. khai mương rãnh.. 5 sắc cờ..... Khi cháy hết hương nếu hương thông thì được việc..... Tứ Kỷ.... đào đất........ Thiên Đức Hợp. Nếu chân giò hoặc thịt cúng xong có mùi thơm như mùi cơm nếp là rất tốt (Có mùi tanh thì phải làm lễ hoá giải).... Ngay trung tâm trận đó. hiển linh.

... năm. Do trước đây tâm tính mờ mịt... Hôm nay là ngày. nương đức Tôn Thần. Nhị Thập Tứ Sơn Hướng Địa Mạch Long Thần. . nhận lời thỉnh cầu. PHƯƠNG..BẠCH HỔ TÔN THẦN cùng các ĐẠI KIẾT TINH..(nguyên nhân) đã làm tổn thương LONG MẠCH. Cúi xin liệt vị Tôn Thần chứng minh tâm thành. thần trí u mê.. ảnh hưởng đến Nguyên Khí vùng đất này. Khí Mạch sung vượng ...... Thổ Mẫu -Thổ Thổ Phụ -Thổ Tử-Thổ Tôn -Thổ Tướng -Thổ Gia Thấn Quan.ĐỨC U MINH GIÁO CHỦ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT..... Văn khấn cúng mụ . Thổ Bá-Thổ Hầu-Thổ Mạnh. ngụ tại. .. NHỊ THẬP BÁT TÚ TINH QUÂN.. thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật xin bồi hoàn địa mạch.. THANH LONG . NGŨ ĐẾ.. giáng phó án tiền . Nhị Thập Tứ Long Mạch Thần Quan. Tín chủ con xin chí thành cúng dâng Ngài U minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát.. Nay muốn cho phong thổ an hòa. Kim niên Đương cai Hành khiển Thái Tuế chí đức Tôn Thần.. Nhân Đinh an lạc.. ĐỊA MẠCH THẦN QUAN. Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương cùng tất cả chư vị ĐẠI KIẾT TINH hiện Tọa Trấn nơi đây. nên nay TRƯỢNG UY ĐẠI SĨ..Thổ Trọng-Thổ Quý Thấn Quan. Ngài Kiên Lao Địa Thần Bố Tát. mạo phạm LONG UY..trợ cho Phong Thổ phì nhiêu . tháng.... gia đình chúng con người người được chữ bình an tiêu tai giải họa.. Cúi xin chư vị Tôn Thần thương xót tín chủ...VĂN KHẤN BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH: NAM -MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT! KÍNH LẠY: . cung thỉnh triển lộng Thần Oai nối giòng Long Khí.. Tài Khí hưng long..Ngũ Đế -Hậu Thổ Nguyên Quân -Sơn Nhạc Đế Quân -Đương Phương Thổ Địa -Thổ Phủ Thần Kỳ -Nhị Thập Bát Tú Tinh Quân. Sở nguyện tòng tâm.. Thổ Cấn-Thổ Khôn...CÁC NGÀI NGŨ PHƯƠNG. giá đáo đàn tràng thụ hưởng lễ vật. ĐẠI KỲ MÔN TRẤN THỦ.. ...HOÀNG THIÊN.. Thanh Long Bạch Hổ Tôn Thần. Thổ Kỳ Ngũ Phương -Bát Quái liệt vị Tôn Thần.. Nhị Thập Tứ Địa Mạch Thấn Quan.. Các Ngài Ngũ Phương ... HẬU THỔ chư vị TÔN THẦN. Tín chủ con là.. .. NGŨ NHẠC THÁNH ĐẾ.

Thổ công địa mạch.Con kính lạy Đệ nhị Thiên đê đại tiên chúa. Chúng con ngụ tại:……………………………………… Nay nhân ngày đầy tháng (đầy cữ.sinh ngày……………. thông minh.Con kính lạy Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chúa. vô bệnh vô tật.. cúi xin được chứng giám lòng thành Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Văn khấn Gia Tiên (Vào các ngày mồng Một và ngày Rằm) . bốn mùa không hạn ách nghĩ lo. chư vị Tiên Bà. nghiệp dữ tiêu tan. nhân lành nảy nở. vô ách.Con kính lạy Đệ tam Tiên Mụ đại tiên chúa.tháng……năm…. sáng láng. Xin thành tâm đỉnh lễ.. thân mệnh bình yên.. cho con sinh ra cháu. chư vị Tôn thần giáng lâm trước án.. chư vị Thánh hiền. hay ăn chóng lớn... vô tai. Gia đình con được phúc thọ an khang. chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.. Vợ chồng con là …………………………. ngủ yên. kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quí.Tiên tổ nội ngoại.. các đấng Thần linh. vô hạn. cường tráng. . trước bàn tọa chư vị Tôn thần kính cẩn tâu trình: Nhờ ơn thập phương chư Phật.. vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngoan.Con kính lạy Thập nhị bộ Tiên Nương .. vô ương. phù hộ độ trì. đầy năm) chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bầy lên trước án. .. phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp...sinh được con (trai.. tên……….được mẹ tròn con vuông.Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! .Con kính lạy Tam thập lục cung chư vị Tiên Nương Hôm nay là ngày……. . Cúi xin chư vị tiên Bà. gái) đặt tên là:…………. Thổ địa chính thấn....

.. ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.(ngày rằm. vạn sự tốt lành.... Chúng con lễ bạc tâm thành... Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ.... Tổ Tỷ) Tín chủ (chúng) con là:…………………………………………………..... trước án kính lễ.. chư vị Hương linh (nếu bố.. cúi xin được phù hộ độ trì... mười phương Chư Phật.. Tổ tỷ.... hoa trà quả. làm ăn phát tài.. quả cau lá trầu.. mọi sự bình an... chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.... ngài Bản xứ Thổ địa. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. Chư Phật mười phương.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. thành tâm sắm lễ.. ngài Bản gia Tao quân. cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về..... chư vị Tôn thần... Hiển tỷ. mồng một).. ..... tín chủ con nhờ đất ơn đức trời đât. đất này đồng lâm án tiền. Hiển khảo.. cù lao tiên tổ. Long Mạch. mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo..Con kính lạy Tổ tiên. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoang Chư vị Đại Vương..Văn khấn Gia Tiên (Vào các ngày mồng Một và ngày Rằm) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! .. ....gặp tiết……………………. chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.. đồng lai hâm hưởng. Hậu chủ ngụ tại nhà này..... ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa... Tài thần... Hôm nay là ngày………………………... thắp nén tâm hương dâng lên trước án. chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…. gia đình hòa thuân. Cúi xin các giáng lâm trước án. hương. phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe.......Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng. Ngũ phương.. Ngụ tại:……………………………………………………………... . .Con lạy chín phương Trời...

Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful