Đồ lễ

:
- Một con gà.
- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.
- Một đĩa muối
- Một bát gạo, Một bát nước.
- Nửa lít rượu trắng.
- Bao thuốc, lạng chè.
- Một bộ quần áo Quan Thần Linh, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.
- Một đinh vàng hoa.
- Năm lễ vàng tiền.
- Năm cái oản đỏ.
- Năm lá trầu, năm quả cau.
- Năm quả tròn.
- Chín bông hoa hồng đỏ.
Cách thức tiến hành:
Chọn ngày giờ tốt. Lễ vật được đặt ở một cái mâm nhỏ. Nếu động thổ đào
móng nhà, xưởng sau khi dọn mặt bằng, đặt mâm lễ lên một cái bàn con (hay ghế
cao) ở giữa khu đất sẽ được đào móng.
Gia chủ quần áo chỉnh tề, thắp đèn nhang vái bốn phương, tám hướng rồi quay
vào mâm lễ mà khấn. Khấn xong, khi hương gần tàn gia chủ hoá tiền vàng rồi tự tay
cuốc mấy nhát vào chỗ định đào móng. Ngay sau đó tốp thợ đào móng có thể tiến
hành công việc.
(Nếu mượn tuổi làm nhà: trước đó phải làm giấy tờ bán tượng trưng khu đất
đó cho người mượn tuổi lấy 99.000 đồng có làm giấy tờ (chủ nhà giữ).
- Khi động thổ: người mượn tuổi thay gia chủ khấn vái và động thổ như trên.
Lúc này gia chủ phải lánh khỏi nơi làm nhà xa từ 50m trở lên, sau khi hoàn tất việc
động thổ xong mới trở về.
- Các kỳ đổ mái tầng 1, tầng 2… và tầng cuối cùng, người mượn tuổi vẫn tiếp
tục dâng hương, khấn lễ, gia chủ vẫn phải lánh mặt lúc làm lễ.
- Khi nhập trạch: người mượn tuổi làm mọi thủ tục dâng hương, khấn thành lời
bàn giao nhà cho gia chủ. Gia chủ làm giấy tờ mua lại nhà với giá 100.000 đồng và
khấn cầu, lễ theo phần nhập trạch.)
- Một con gà (nếu có), hoặc một khoanh giò hay 2 lạng thịt vai luộc.
- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.
- Một đĩa muối gạo.
- Một bát nước.
- Nửa lít rượu trắng.
- Bao thuốc, lạng chè.
- Một bộ quần áo quan thần linh, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.
- Một đinh vàng hoa.
- Năm lễ vàng tiền.
- Năm cái oản đỏ.

.. Những người giúp dọn nhà không được là người tuổi Dần VĂN KHẤN THẦN LINH KHI NHẬP TRẠCH (Còn gọi là phần sài hoặc quy hoả.. nếu nhà có bàn thờ Phật thì cúng Phật trước) Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con kính lạy Chín phương Trời. * Xin phép thần linh cho rước vong linh Gia tiên nhà mình về nơi ở mới này để thờ phụng.. các thần phải do gia chủ tự tay cầm vào nhà mới trước. sau đó vật đầu tiên mang vào là chiếu (hoặc đệm) đang sử dụng. các thần phải được làm trước và phải do gia chủ tự tay cầm đến nhà mới... Cách tiến hành: Chọn ngày giờ tốt. buổi giữa trưa. hoá vàng... bếp lửa (ga. năm .Một đôi đũa cả hoặc một thìa to dùng để xới cơm... đun bếp tại nhà mới làm hoặc sửa chữa xong.. tháng . Trong trường hợp không thể dừng.. Hàn the (vài ngàn đồng) nấu khoảng 2-5 lít nước cho vào can mang theo để rưới quanh chân móng khi hương gần tàn. Có người chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. Ngụ tại: ……………………....... tức là bắt đầu dọn vào ở. Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trên án. tránh đến nhà mới vào buổi tối. Con kính lạy Các thần linh bản xứ cai quản ở trong khu vực này Hôm nay là ngày .. mỗi người đều cầm theo tiền tài của cải.. ấm đun nước.. . gia chủ phải ngủ lại một đêm tại nhà mới... Nếu dọn để lấy ngày.. Chư Phật mười phương..... Mọi việc chuyển đồ phải do tay mình hay người trong gia đình chuyển..... .. toàn gia không thể tay không đến nhà mới.Chín bông hoa hồng đỏ... thời gian phải là vào buổi sáng sớm. để cầu bình yên.……... ... Khấn lễ: * Xin nhập vào nhà mới... năm quả cau.. * Xin lập bát nhang thờ thần linh...... pha trà dâng Thần Linh và Gia Tiên (phải để cho sôi 5 ÷ 10 phút.. .. .. lâu hơn càng tốt rồi mới tắt lửa). Sau khi dọn xong.)... ...... toàn gia phải tổ chức lễ bái tạ các Tổ Tiên và Thần Phật.Lễ vật cúng thần linh.01 chổi quét nhà đã dùng rồi (dùng để quét nhà và tường nhà mới).Năm lá trầu.……� ��….. mười phương Chư Phật..... Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. tự tay gia chủ thắp hương vào một bát nhang làm tạm............. Ngay sau đó gia chủ châm bếp và đun nước để khai bếp...... hoặc trước lúc mặt trời lặn.Một bình vôi ăn trầu đã tôi rồi.. . Thủ tục: Khi vào nhà mới........ Sau khi khấn thần linh xong gia chủ làm lễ cáo yết Gia Tiên rồi mới dọn dẹp đồ đạc.. Bài vị cúng tổ tiên.......... nên mua một cái chổi mới tinh.. Những người khác trong gia đình đi theo sau vào. dầu.. trước bản toạ chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình: ...Ngũ vị hương (vài ngàn đồng).Năm quả tròn. để lên trên bàn hoặc mâm đặt tại nơi có hướng đẹp với gia chủ. để đích thân người chửa quét qua các đồ đạc một lượt rồi mới chuyển như vậy mới không phạm tội với "Thần thai". Tín chủ con là: …………………………. Bài vị cúng tổ tiên.... .

Hôm nay là ngày . ......... xuất nhập hưởng phần lợi lạc........ Cúi xin các cụ......... Chúng con lễ bạc tâm thành......... ................ cảm niệm ơn dày Chúng con lễ bạc tâm thành.. cầu xin chư vị minh thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại …………………….…………..……………... Người người được chữ bình an.. .. Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình.... Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) -- BÀI KHẤN NHẬP TRẠCH (bài khác) ....... mạnh khoẻ xuất nhập hưởng phần lợi lạc........ tào phán quan....... Anh linh chiếu giám............. …………………….....Con lạy Mẫu Thượng Thiên ..... khang thái.. Cúi mong ơn đức cao dầy...... vương hành khiển ……..... tài lộc dồi dào như ý..... lộc tài vượng tiến.. trước linh toạ kính trình các cụ nội ngoại Gia Tiên. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. Hậu chủ ở trong nhà này. bày trên bàn thờ. cúi xin được phù hộ độ trì....... phần sài nhóm lửa.. kê giường nhóm lửa.. nêu cao chính đạo. .. cháu con được bình an.Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) . kính lễ khánh hạ.. ông bà cùng chư vị hương linh nội ngoại họ ........Con lạy quan Nam Tào Bắc Đẩu . phù hộ dân lành bảo vệ sinh linh.............Con lạy Hội Đồng Các Quan .. Thần Hoàng Bản Thổ ...... giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt........ Quan Thần gò ......... thương xót con cháu... thụ hưởng lễ vật.......... .. năm . phù trì cho tín chủ con sức khoẻ dồi dào... Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) VĂN KHẤN CÁO YẾT GIA TIÊN KHI NHẬP TRẠCH Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ …………..... chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới...... Gia đình chúng con mới dọn đến đây là (địa chỉ): ………….. độ cho gia quyến chúng con an ninh.. làm ăn tiến tới. đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn thần.....Con lạy quan ………………………..... thương xót phù trì bảo hộ. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ... Nhờ hồng phúc Tổ Tiên. ...... Chi thần . thể đức hiếu sinh của trời đất.. trước án kính lễ. . chứng giám lòng thành.. nắm quyền tạo hoá....... Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc.......... .. thịnh vượng an khang. Bốn mùa không hạn ách nào xâm... trước án kính lễ.Các ngài Thần Linh chính trực giữ ngôi tam thai.…………...........………….. vạn điều tốt lành.... cúi xin được phù hộ độ trì..... ông bà cha mẹ..Con lạy ông Thánh Hoàng làng....... sửa biện lễ vật. (nếu dọn đến nhà mới thì thêm: Cho phép tín chủ con rước vong linh Gia Tiên chúng con về nơi ở mới này để gia đình thờ phụng).Con lạy thần linh Táo Công Vua bếp ..... tám tiết có điều lành tiếp ứng...... phù hộ độ trì cho chúng con. gia đạo hưng long...........Con lạy vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế.......Con lạy Quan Thần đất.. tháng ...…… và lập bát nhang thờ chư vị Tôn thần... kính lễ khánh hạ.... thiết lập án thờ. Chúng con thiết lập linh sàng.......

.... ........... 1 bộ quần áo quan thần linh đỏ................ tiếp lộc buôn bán làm cho gia trạch (cơ quan) gia trung luôn được bình an khoẻ mạnh... tiếp ngân.... cầu nhân khang vật thịnh.......... Bốc bát hương: Chọn bát hương đáy lồi lên phía miệng.. tiếp xuyến.................... tháng .... ....... Các bát ...... ... kiếm trắng... tiếp lộc........ ngày một tốt đẹp............ Quận........... 6 bát cơm (một xới). để khô...... cho một viên ngọc có màu tương sinh với cung Sinh của mệnh chủ vào đáy bát hương (chọn ngọc có hình đồng tiền càng tốt). 1 chai rượu trắng (1/2 lít)...... .... ngón tay cái bịt mắt hai con rồng hơ quay 3 vòng trên lửa vàng tiền.... 5 quả tròn (táo hay lê.. 1 đĩa xôi trắng..... thuận trên yên dưới....... Chúng con xin tiếp tài.... tuổi . mũ. không được vỗ hay ấn.. tay cầm bát hương úp xuống....... 1 đinh vàng hoa........... nước luộc + canh bí...Con lạy Quan Đại Sự Long thần Thổ thần Tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.... ... phường.................. 5 quả trứng gà ta (để sống)2 lạng thịt vai (để sống) Lễ xong phải luộc chín luôn 3 lá trầu + 3 quả cau.. 5 lễ vàng tiền... Bốc toàn bộ tro tiền bỏ vào bát hương (đấy là cốt).........BỐC BÁT HƯƠNG... 1 mâm cơm canh (không hành tỏi)............ Chúng con kính dâng lên Vua Cha..... bát hương thần linh ở giữa...... 1 chân giò trước làm sạch luộc chín.... hoa và lễ vật. Hôm nay.... Rửa sạch bát hương bằng nước sạch. Hội đồng các quan về chứng lễ để (chúng) con xin nhập trạch về nhà (trụ sở) mới được may mắn thuận lợi. hia...... quan trần hàng xóm không gây phiền hà phức tạp gì... ............ hai đầu rồng chầu vào một thái cực.. tỉnh. 1 đĩa gạo mối (không trộn lẫn)... Mẫu Mẹ.. Lấy một lễ vàng tiền lau trong ngoài.............. bát hương bà tổ cô ông mãnh bên tay phải... Cho tro rơm nếp vào........ năm .........)..... ngày ........... nhà số ....... 3 chén nước.. cùng đồng gia nhân..... 9 bông hồng màu hồng son.. ngựa đỏ. chín tháng đông cầu được ước thấy..... .... 1 lạng chè ngon + 1 bao thuốc lá.... Con là ........ (âm lịch) Chúng con có nén hương... THAY BAN THỜ Đồ lễ: 1 con gà lễ (nếu có)..... xong hoá lễ đó......................................... xung quanh nước chảy một dòng................ .. bát hương gia tiên bên tay trái (theo chiều từ trong tường nhìn ra).............. Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần Văn khấn .... Cách bày bát hương: Để bát hương cách tường 5cm... cầu điều lành mang đến điều dữ mang đi... Chúng con xin cầu nguyện ba tháng hè......

. đào đất.. kính xin các cụ về phù hộ độ trì cho con cho cháu mạnh khoẻ. Lấy nước Tam Giang Thủy nấu lên ............... Đặc biệt là các ngày có các Đại Kiết Tinh như Thiên Đức..... pháp thuật vô biên. nói chung quy là đào xẻ xuống đất. do người ta không xác định chính xác được đó là nơi Long Nhập Thủ (điều này bao gồm cả việc biết đó là Long Mạch nhưng Phân Kim sai lệch). tháng …….. nếu tắt hương là việc không thành..... 5 loại hoa (5 màu). Nhẹ thì tán gia bại sản.. và vô tình làm tổn thương đến Long Mạch. Vãi gạo. Tứ Kỷ. Chờ cho khấn vái xong... sau đó đặt Thần Quy xuống hố. cầu tài đắc tài..) Con làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới). Con xin kính lạy các cụ tổ tiên nội ngoại sống khôn chết thiêng... ăn nên làm ra...... nặng thì người chết của hết. sau khi thắp đợt thứ hai thì bắt đầu hóa tiền vàng... mỗi bát chỉ cần 3 nén... Nếu chân giò hoặc thịt cúng xong có mùi thơm như mùi cơm nếp là rất tốt (Có mùi tanh thì phải làm lễ hoá giải)...hương cách nhau 10cm đến 15cm. Bài cúng: Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)... ăn nên làm ra. (Tín chủ của . Văn khấn ........ Cúng xong..... Địa Nguyên..LỄ BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH Trong quá trình xây cất..... cho Kim Chỉ ngũ sắc vào trong mình Rùa... .. hiển linh. hương cháy hết đợt thứ nhất.. 1 ít cát ở nơi ngã 3 sông.. .... Con lạy chín phương trời mười phương Phật...... Hôm nay là ngày ……... Nguyệt Đức Hợp.. đào sẵn 1 hố nhỏ... người ta phải dùng Tam giang thủy và Ngũ linh thổ để nhào nặn thành hình Thần Quy. rất nguy hiểm. địa chỉ . 5 sắc cờ.. khai mương rãnh... các ngày có Quý nhân_Lộc Mã của gia chủ và Thái Tuế phi đến vị trí LONG NHẬP THỦ đó.. dùng nước Tam Giang Thủy đã chuẫn bị đó rưới xuống hố đó... đợi nước nguội.... Nguyệt Đức.. Khi cháy hết hương nếu hương thông thì được việc........ Cách thắp hương: Bát hương thần linh thắp 9 nén hương.... cầu lộc đắc lộc...... muối ra trước cửa ngõ (vãi riêng từng thứ).................... Tên con là . mục đích con xin cầu..... Tiếp đến chọn các ngày: Thiên Xá............. Lúc tàn hết hương thì xin hạ lễ. Năm ……. Ngay trung tâm trận đó....... Chuẫn bị thêm 5 loại đậu (5 màu).......... Để giải cúng..... Thiên Đức Hợp. Bày trận Ngũ Hành nơi đàn tràng đó mà vái cúng. cầu được ước thấy. dùng cát ở bãi nước ngã ba sông trộn với 5 thứ đậu mà lấp hố đó lại.... vạn sự như ý.... hoặc Tứ Mậu....... hôm nay con làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới)... Con kính lạy các chư vị thần linh... cho vào đó CHU SA... hai bát hương còn lại thắp 5 nén hương..... rồi hóa giấy vàng bạc . tờ văn khấn... Con kính lạy các bà cô tổ ông mãnh nội ngoại sống khôn chết thiêng cho con cầu …………………………... cầu được ước thấy. Thiên Nguyên. đem thịt và trứng sống luộc chín. hiển pháp.... CHÚ vào đó 2 chữ ÁN LAM. Tam Đại Kỳ Môn phi đến vị trí LONG NHẬP THỦ... Hết tuần hương này thì thắp thêm một tuần nữa..

NHỊ THẬP BÁT TÚ TINH QUÂN. . PHƯƠNG.... Ngài Kiên Lao Địa Thần Bố Tát. Kim niên Đương cai Hành khiển Thái Tuế chí đức Tôn Thần. Thổ Kỳ Ngũ Phương -Bát Quái liệt vị Tôn Thần. năm. giá đáo đàn tràng thụ hưởng lễ vật..ĐỨC U MINH GIÁO CHỦ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.. .trợ cho Phong Thổ phì nhiêu . HẬU THỔ chư vị TÔN THẦN..VĂN KHẤN BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH: NAM -MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT! KÍNH LẠY: ..HOÀNG THIÊN.. Thanh Long Bạch Hổ Tôn Thần.....BẠCH HỔ TÔN THẦN cùng các ĐẠI KIẾT TINH.. THANH LONG ... ĐỊA MẠCH THẦN QUAN....... ĐẠI KỲ MÔN TRẤN THỦ. .. NGŨ NHẠC THÁNH ĐẾ. cung thỉnh triển lộng Thần Oai nối giòng Long Khí.Thổ Trọng-Thổ Quý Thấn Quan.......(nguyên nhân) đã làm tổn thương LONG MẠCH. Tín chủ con là. Nhị Thập Tứ Địa Mạch Thấn Quan. Sở nguyện tòng tâm. Nay muốn cho phong thổ an hòa... nhận lời thỉnh cầu.... mạo phạm LONG UY. nương đức Tôn Thần. Các Ngài Ngũ Phương . Thổ Cấn-Thổ Khôn.. ngụ tại. nên nay TRƯỢNG UY ĐẠI SĨ. thần trí u mê.. ảnh hưởng đến Nguyên Khí vùng đất này. tháng.. Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương cùng tất cả chư vị ĐẠI KIẾT TINH hiện Tọa Trấn nơi đây. Hôm nay là ngày. Thổ Bá-Thổ Hầu-Thổ Mạnh. Nhân Đinh an lạc. Cúi xin chư vị Tôn Thần thương xót tín chủ. Khí Mạch sung vượng .CÁC NGÀI NGŨ PHƯƠNG. giáng phó án tiền .. Do trước đây tâm tính mờ mịt. Thổ Mẫu -Thổ Thổ Phụ -Thổ Tử-Thổ Tôn -Thổ Tướng -Thổ Gia Thấn Quan. Tín chủ con xin chí thành cúng dâng Ngài U minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhị Thập Tứ Long Mạch Thần Quan. Tài Khí hưng long. Cúi xin liệt vị Tôn Thần chứng minh tâm thành.... . thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật xin bồi hoàn địa mạch. Văn khấn cúng mụ . gia đình chúng con người người được chữ bình an tiêu tai giải họa... Nhị Thập Tứ Sơn Hướng Địa Mạch Long Thần.... NGŨ ĐẾ.Ngũ Đế -Hậu Thổ Nguyên Quân -Sơn Nhạc Đế Quân -Đương Phương Thổ Địa -Thổ Phủ Thần Kỳ -Nhị Thập Bát Tú Tinh Quân...

. Cúi xin chư vị tiên Bà. trước bàn tọa chư vị Tôn thần kính cẩn tâu trình: Nhờ ơn thập phương chư Phật. phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp. Thổ công địa mạch. đầy năm) chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bầy lên trước án... vô tai. vô bệnh vô tật. nghiệp dữ tiêu tan. chư vị Tiên Bà. chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. . Xin thành tâm đỉnh lễ. vô ách..sinh được con (trai. cường tráng.Con kính lạy Đệ nhị Thiên đê đại tiên chúa. ngủ yên. .. Vợ chồng con là …………………………..được mẹ tròn con vuông.. chư vị Tôn thần giáng lâm trước án. tên………. nhân lành nảy nở. vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngoan. kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quí.. bốn mùa không hạn ách nghĩ lo. các đấng Thần linh... thân mệnh bình yên..sinh ngày…………….Con kính lạy Đệ tam Tiên Mụ đại tiên chúa.Con kính lạy Thập nhị bộ Tiên Nương .Con kính lạy Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chúa... cúi xin được chứng giám lòng thành Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Văn khấn Gia Tiên (Vào các ngày mồng Một và ngày Rằm) . Gia đình con được phúc thọ an khang. vô ương. chư vị Thánh hiền. Chúng con ngụ tại:……………………………………… Nay nhân ngày đầy tháng (đầy cữ. gái) đặt tên là:………….. Thổ địa chính thấn.Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! . vô hạn. hay ăn chóng lớn. sáng láng. . phù hộ độ trì. thông minh.Tiên tổ nội ngoại.. cho con sinh ra cháu.tháng……năm…...Con kính lạy Tam thập lục cung chư vị Tiên Nương Hôm nay là ngày…….

Tổ Tỷ) Tín chủ (chúng) con là:…………………………………………………. cù lao tiên tổ. mọi sự bình an. ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.. mười phương Chư Phật....Con lạy chín phương Trời. chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.. Chúng con lễ bạc tâm thành. Hiển khảo.... Chư Phật mười phương..gặp tiết……………………. chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.... Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ. Long Mạch.. Ngụ tại:……………………………………………………………....... trước án kính lễ... tín chủ con nhờ đất ơn đức trời đât. .. chư vị Hương linh (nếu bố. phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe. quả cau lá trầu. Ngũ phương. chư vị Tôn thần. cúi xin được phù hộ độ trì. vạn sự tốt lành. ngài Bản xứ Thổ địa. mồng một). Hiển tỷ.(ngày rằm..... Tổ tỷ.... Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo..... cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về.. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoang Chư vị Đại Vương... đồng lai hâm hưởng. Hôm nay là ngày……………………….....Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần... Cúi xin các giáng lâm trước án.. Hậu chủ ngụ tại nhà này......... đất này đồng lâm án tiền.Văn khấn Gia Tiên (Vào các ngày mồng Một và ngày Rằm) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! . ngài Bản gia Tao quân.. ... . thành tâm sắm lễ... mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo.... chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…. . thắp nén tâm hương dâng lên trước án.Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng... hoa trà quả..... ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. hương.. Tài thần.. gia đình hòa thuân...Con kính lạy Tổ tiên. làm ăn phát tài..

Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful