Đồ lễ

:
- Một con gà.
- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.
- Một đĩa muối
- Một bát gạo, Một bát nước.
- Nửa lít rượu trắng.
- Bao thuốc, lạng chè.
- Một bộ quần áo Quan Thần Linh, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.
- Một đinh vàng hoa.
- Năm lễ vàng tiền.
- Năm cái oản đỏ.
- Năm lá trầu, năm quả cau.
- Năm quả tròn.
- Chín bông hoa hồng đỏ.
Cách thức tiến hành:
Chọn ngày giờ tốt. Lễ vật được đặt ở một cái mâm nhỏ. Nếu động thổ đào
móng nhà, xưởng sau khi dọn mặt bằng, đặt mâm lễ lên một cái bàn con (hay ghế
cao) ở giữa khu đất sẽ được đào móng.
Gia chủ quần áo chỉnh tề, thắp đèn nhang vái bốn phương, tám hướng rồi quay
vào mâm lễ mà khấn. Khấn xong, khi hương gần tàn gia chủ hoá tiền vàng rồi tự tay
cuốc mấy nhát vào chỗ định đào móng. Ngay sau đó tốp thợ đào móng có thể tiến
hành công việc.
(Nếu mượn tuổi làm nhà: trước đó phải làm giấy tờ bán tượng trưng khu đất
đó cho người mượn tuổi lấy 99.000 đồng có làm giấy tờ (chủ nhà giữ).
- Khi động thổ: người mượn tuổi thay gia chủ khấn vái và động thổ như trên.
Lúc này gia chủ phải lánh khỏi nơi làm nhà xa từ 50m trở lên, sau khi hoàn tất việc
động thổ xong mới trở về.
- Các kỳ đổ mái tầng 1, tầng 2… và tầng cuối cùng, người mượn tuổi vẫn tiếp
tục dâng hương, khấn lễ, gia chủ vẫn phải lánh mặt lúc làm lễ.
- Khi nhập trạch: người mượn tuổi làm mọi thủ tục dâng hương, khấn thành lời
bàn giao nhà cho gia chủ. Gia chủ làm giấy tờ mua lại nhà với giá 100.000 đồng và
khấn cầu, lễ theo phần nhập trạch.)
- Một con gà (nếu có), hoặc một khoanh giò hay 2 lạng thịt vai luộc.
- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.
- Một đĩa muối gạo.
- Một bát nước.
- Nửa lít rượu trắng.
- Bao thuốc, lạng chè.
- Một bộ quần áo quan thần linh, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.
- Một đinh vàng hoa.
- Năm lễ vàng tiền.
- Năm cái oản đỏ.

.... để lên trên bàn hoặc mâm đặt tại nơi có hướng đẹp với gia chủ. ấm đun nước.. Thủ tục: Khi vào nhà mới.. tránh đến nhà mới vào buổi tối........ ..... Hàn the (vài ngàn đồng) nấu khoảng 2-5 lít nước cho vào can mang theo để rưới quanh chân móng khi hương gần tàn. Có người chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. Sau khi khấn thần linh xong gia chủ làm lễ cáo yết Gia Tiên rồi mới dọn dẹp đồ đạc....…….. ... mười phương Chư Phật... Khấn lễ: * Xin nhập vào nhà mới. .. Ngay sau đó gia chủ châm bếp và đun nước để khai bếp... ....Ngũ vị hương (vài ngàn đồng).. toàn gia phải tổ chức lễ bái tạ các Tổ Tiên và Thần Phật.. hoá vàng. để đích thân người chửa quét qua các đồ đạc một lượt rồi mới chuyển như vậy mới không phạm tội với "Thần thai".....01 chổi quét nhà đã dùng rồi (dùng để quét nhà và tường nhà mới). tháng . * Xin phép thần linh cho rước vong linh Gia tiên nhà mình về nơi ở mới này để thờ phụng..).. buổi giữa trưa... Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trên án.. Những người khác trong gia đình đi theo sau vào... lâu hơn càng tốt rồi mới tắt lửa)...Năm quả tròn.. * Xin lập bát nhang thờ thần linh.. năm .. sau đó vật đầu tiên mang vào là chiếu (hoặc đệm) đang sử dụng. năm quả cau. gia chủ phải ngủ lại một đêm tại nhà mới.... nên mua một cái chổi mới tinh... tức là bắt đầu dọn vào ở. trước bản toạ chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình: . các thần phải được làm trước và phải do gia chủ tự tay cầm đến nhà mới....Lễ vật cúng thần linh... Ngụ tại: ……………………. thời gian phải là vào buổi sáng sớm.. các thần phải do gia chủ tự tay cầm vào nhà mới trước.. đun bếp tại nhà mới làm hoặc sửa chữa xong. . Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.. Cách tiến hành: Chọn ngày giờ tốt. pha trà dâng Thần Linh và Gia Tiên (phải để cho sôi 5 ÷ 10 phút..... dầu...... nếu nhà có bàn thờ Phật thì cúng Phật trước) Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con kính lạy Chín phương Trời. Bài vị cúng tổ tiên. Chư Phật mười phương.. Trong trường hợp không thể dừng..... Sau khi dọn xong. Những người giúp dọn nhà không được là người tuổi Dần VĂN KHẤN THẦN LINH KHI NHẬP TRẠCH (Còn gọi là phần sài hoặc quy hoả... bếp lửa (ga... ..……� ��….. hoặc trước lúc mặt trời lặn.......... Bài vị cúng tổ tiên. Nếu dọn để lấy ngày.. . mỗi người đều cầm theo tiền tài của cải.. để cầu bình yên. Mọi việc chuyển đồ phải do tay mình hay người trong gia đình chuyển...Một đôi đũa cả hoặc một thìa to dùng để xới cơm. tự tay gia chủ thắp hương vào một bát nhang làm tạm.. Con kính lạy Các thần linh bản xứ cai quản ở trong khu vực này Hôm nay là ngày . .Chín bông hoa hồng đỏ.... toàn gia không thể tay không đến nhà mới.....Năm lá trầu. Tín chủ con là: …………………………..Một bình vôi ăn trầu đã tôi rồi.

...... năm . thương xót phù trì bảo hộ........ tài lộc dồi dào như ý. thịnh vượng an khang. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. Chúng con lễ bạc tâm thành.. thể đức hiếu sinh của trời đất.. cúi xin được phù hộ độ trì. cúi xin được phù hộ độ trì....... ... Gia đình chúng con mới dọn đến đây là (địa chỉ): …………........Con lạy quan ………………………...... trước án kính lễ.. khang thái........... Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ....Các ngài Thần Linh chính trực giữ ngôi tam thai................... trước linh toạ kính trình các cụ nội ngoại Gia Tiên. cháu con được bình an....…………. (nếu dọn đến nhà mới thì thêm: Cho phép tín chủ con rước vong linh Gia Tiên chúng con về nơi ở mới này để gia đình thờ phụng)... gia đạo hưng long...………….... lộc tài vượng tiến. tám tiết có điều lành tiếp ứng.... giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật..... cảm niệm ơn dày Chúng con lễ bạc tâm thành. Bốn mùa không hạn ách nào xâm. sửa biện lễ vật....………….Con lạy Mẫu Thượng Thiên ..... . tháng .......... trước án kính lễ. ......Con lạy Quan Thần đất..... Cúi mong ơn đức cao dầy. độ cho gia quyến chúng con an ninh. Hậu chủ ở trong nhà này..... chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới... . phù hộ dân lành bảo vệ sinh linh... Thần Hoàng Bản Thổ ... Người người được chữ bình an. thụ hưởng lễ vật... vương hành khiển ……....... ... Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) VĂN KHẤN CÁO YẾT GIA TIÊN KHI NHẬP TRẠCH Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ …………....... …………………….... ông bà cha mẹ. phần sài nhóm lửa...Con lạy ông Thánh Hoàng làng...... Cúi xin các cụ.. phù hộ độ trì cho chúng con.............. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt.. kính lễ khánh hạ.... Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) -- BÀI KHẤN NHẬP TRẠCH (bài khác) ..... nắm quyền tạo hoá... Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình. .…………….....Con lạy vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn thần. ông bà cùng chư vị hương linh nội ngoại họ .....Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) ......... kê giường nhóm lửa....... làm ăn tiến tới. ....Con lạy quan Nam Tào Bắc Đẩu .. Quan Thần gò .Con lạy thần linh Táo Công Vua bếp ... vạn điều tốt lành.. thiết lập án thờ........ .... mạnh khoẻ xuất nhập hưởng phần lợi lạc. xuất nhập hưởng phần lợi lạc. tào phán quan.... cầu xin chư vị minh thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại ……………………...... Hôm nay là ngày ....... chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ.…… và lập bát nhang thờ chư vị Tôn thần......... Chi thần .. bày trên bàn thờ............ chứng giám lòng thành.... Anh linh chiếu giám.... Chúng con thiết lập linh sàng. thương xót con cháu... Nhờ hồng phúc Tổ Tiên... phù trì cho tín chủ con sức khoẻ dồi dào..Con lạy Hội Đồng Các Quan ......... nêu cao chính đạo......... kính lễ khánh hạ................

. ngón tay cái bịt mắt hai con rồng hơ quay 3 vòng trên lửa vàng tiền... thuận trên yên dưới........... ........... Cho tro rơm nếp vào. Mẫu Mẹ. 5 lễ vàng tiền. 1 mâm cơm canh (không hành tỏi)....... Rửa sạch bát hương bằng nước sạch... ngựa đỏ......... Cách bày bát hương: Để bát hương cách tường 5cm........ tỉnh..............Con lạy Quan Đại Sự Long thần Thổ thần Tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.... Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần Văn khấn ... xung quanh nước chảy một dòng..... Hội đồng các quan về chứng lễ để (chúng) con xin nhập trạch về nhà (trụ sở) mới được may mắn thuận lợi...... Chúng con kính dâng lên Vua Cha.... ...... hoa và lễ vật................... ......... không được vỗ hay ấn..... để khô. nhà số ............... Chúng con xin tiếp tài.............. tháng .. 1 đinh vàng hoa..... bát hương bà tổ cô ông mãnh bên tay phải................... 3 chén nước........... hia........ ngày .... năm ........... tiếp lộc..... cầu điều lành mang đến điều dữ mang đi....... hai đầu rồng chầu vào một thái cực.. 1 đĩa gạo mối (không trộn lẫn).. .. 6 bát cơm (một xới). tuổi ............ cùng đồng gia nhân... cầu nhân khang vật thịnh............ kiếm trắng........ phường.... Chúng con xin cầu nguyện ba tháng hè............ 1 đĩa xôi trắng... 5 quả trứng gà ta (để sống)2 lạng thịt vai (để sống) Lễ xong phải luộc chín luôn 3 lá trầu + 3 quả cau.................... Hôm nay... Các bát ..... .... nước luộc + canh bí. bát hương gia tiên bên tay trái (theo chiều từ trong tường nhìn ra)....BỐC BÁT HƯƠNG... ngày một tốt đẹp............... THAY BAN THỜ Đồ lễ: 1 con gà lễ (nếu có).......... tiếp ngân.. mũ.... cho một viên ngọc có màu tương sinh với cung Sinh của mệnh chủ vào đáy bát hương (chọn ngọc có hình đồng tiền càng tốt)..... quan trần hàng xóm không gây phiền hà phức tạp gì... tiếp lộc buôn bán làm cho gia trạch (cơ quan) gia trung luôn được bình an khoẻ mạnh.... 1 bộ quần áo quan thần linh đỏ....... 5 quả tròn (táo hay lê...)............... tiếp xuyến.. 1 lạng chè ngon + 1 bao thuốc lá....... Lấy một lễ vàng tiền lau trong ngoài..... tay cầm bát hương úp xuống. ..... 9 bông hồng màu hồng son...... 1 chai rượu trắng (1/2 lít)... Bốc toàn bộ tro tiền bỏ vào bát hương (đấy là cốt)... 1 chân giò trước làm sạch luộc chín... bát hương thần linh ở giữa... Con là .. chín tháng đông cầu được ước thấy......... ........... (âm lịch) Chúng con có nén hương........ Quận.. xong hoá lễ đó.. .... Bốc bát hương: Chọn bát hương đáy lồi lên phía miệng.

... và vô tình làm tổn thương đến Long Mạch. ...... Năm …….. cầu tài đắc tài.. Tên con là . Lấy nước Tam Giang Thủy nấu lên . hôm nay con làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới). Tiếp đến chọn các ngày: Thiên Xá.. Địa Nguyên.... dùng nước Tam Giang Thủy đã chuẫn bị đó rưới xuống hố đó..... Bày trận Ngũ Hành nơi đàn tràng đó mà vái cúng.. cầu được ước thấy...... hương cháy hết đợt thứ nhất...... cầu lộc đắc lộc... Tứ Kỷ.....) Con làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới).. Hết tuần hương này thì thắp thêm một tuần nữa............. do người ta không xác định chính xác được đó là nơi Long Nhập Thủ (điều này bao gồm cả việc biết đó là Long Mạch nhưng Phân Kim sai lệch)......... Để giải cúng... Nhẹ thì tán gia bại sản....... dùng cát ở bãi nước ngã ba sông trộn với 5 thứ đậu mà lấp hố đó lại.. hiển linh. Nếu chân giò hoặc thịt cúng xong có mùi thơm như mùi cơm nếp là rất tốt (Có mùi tanh thì phải làm lễ hoá giải)... Nguyệt Đức Hợp.. ăn nên làm ra... (Tín chủ của ...... cho Kim Chỉ ngũ sắc vào trong mình Rùa...... đợi nước nguội.. Thiên Nguyên.....LỄ BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH Trong quá trình xây cất...... hoặc Tứ Mậu.. mỗi bát chỉ cần 3 nén.... Ngay trung tâm trận đó.... pháp thuật vô biên.. đem thịt và trứng sống luộc chín... Con lạy chín phương trời mười phương Phật........ người ta phải dùng Tam giang thủy và Ngũ linh thổ để nhào nặn thành hình Thần Quy.... Nguyệt Đức.. Chờ cho khấn vái xong. cầu được ước thấy. 1 ít cát ở nơi ngã 3 sông.... Hôm nay là ngày …….. Con kính lạy các chư vị thần linh.. ăn nên làm ra. Bài cúng: Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần). rồi hóa giấy vàng bạc .. rất nguy hiểm..... Chuẫn bị thêm 5 loại đậu (5 màu). Cách thắp hương: Bát hương thần linh thắp 9 nén hương. hai bát hương còn lại thắp 5 nén hương. ..... các ngày có Quý nhân_Lộc Mã của gia chủ và Thái Tuế phi đến vị trí LONG NHẬP THỦ đó... kính xin các cụ về phù hộ độ trì cho con cho cháu mạnh khoẻ...... nếu tắt hương là việc không thành.. Tam Đại Kỳ Môn phi đến vị trí LONG NHẬP THỦ. đào đất.. Đặc biệt là các ngày có các Đại Kiết Tinh như Thiên Đức. địa chỉ ... sau khi thắp đợt thứ hai thì bắt đầu hóa tiền vàng... nói chung quy là đào xẻ xuống đất.... sau đó đặt Thần Quy xuống hố...hương cách nhau 10cm đến 15cm.. 5 sắc cờ.. tháng …….. vạn sự như ý.................... Lúc tàn hết hương thì xin hạ lễ..... đào sẵn 1 hố nhỏ.. 5 loại hoa (5 màu).. mục đích con xin cầu.. CHÚ vào đó 2 chữ ÁN LAM.. Văn khấn . tờ văn khấn.. khai mương rãnh. Khi cháy hết hương nếu hương thông thì được việc.... Vãi gạo.. Con kính lạy các bà cô tổ ông mãnh nội ngoại sống khôn chết thiêng cho con cầu …………………………. hiển pháp. muối ra trước cửa ngõ (vãi riêng từng thứ).. cho vào đó CHU SA... Thiên Đức Hợp....... Cúng xong. Con xin kính lạy các cụ tổ tiên nội ngoại sống khôn chết thiêng.. nặng thì người chết của hết..

..... giáng phó án tiền . .. Cúi xin liệt vị Tôn Thần chứng minh tâm thành.. mạo phạm LONG UY.(nguyên nhân) đã làm tổn thương LONG MẠCH..... gia đình chúng con người người được chữ bình an tiêu tai giải họa. Nay muốn cho phong thổ an hòa.. . Các Ngài Ngũ Phương .. HẬU THỔ chư vị TÔN THẦN... Cúi xin chư vị Tôn Thần thương xót tín chủ.Ngũ Đế -Hậu Thổ Nguyên Quân -Sơn Nhạc Đế Quân -Đương Phương Thổ Địa -Thổ Phủ Thần Kỳ -Nhị Thập Bát Tú Tinh Quân. thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật xin bồi hoàn địa mạch.. Tín chủ con là.. Thanh Long Bạch Hổ Tôn Thần.CÁC NGÀI NGŨ PHƯƠNG. tháng.BẠCH HỔ TÔN THẦN cùng các ĐẠI KIẾT TINH. NGŨ ĐẾ. Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương cùng tất cả chư vị ĐẠI KIẾT TINH hiện Tọa Trấn nơi đây.... Ngài Kiên Lao Địa Thần Bố Tát. nhận lời thỉnh cầu. THANH LONG .... Thổ Cấn-Thổ Khôn. PHƯƠNG... Nhân Đinh an lạc. NGŨ NHẠC THÁNH ĐẾ. Văn khấn cúng mụ . thần trí u mê. Nhị Thập Tứ Long Mạch Thần Quan.. Hôm nay là ngày. . năm..HOÀNG THIÊN. ĐẠI KỲ MÔN TRẤN THỦ.ĐỨC U MINH GIÁO CHỦ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.Thổ Trọng-Thổ Quý Thấn Quan..trợ cho Phong Thổ phì nhiêu .. NHỊ THẬP BÁT TÚ TINH QUÂN. ĐỊA MẠCH THẦN QUAN... giá đáo đàn tràng thụ hưởng lễ vật... .. Khí Mạch sung vượng . Tín chủ con xin chí thành cúng dâng Ngài U minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát.. nương đức Tôn Thần.. cung thỉnh triển lộng Thần Oai nối giòng Long Khí.. Thổ Mẫu -Thổ Thổ Phụ -Thổ Tử-Thổ Tôn -Thổ Tướng -Thổ Gia Thấn Quan.. Tài Khí hưng long. Nhị Thập Tứ Địa Mạch Thấn Quan. Do trước đây tâm tính mờ mịt.. nên nay TRƯỢNG UY ĐẠI SĨ. Thổ Bá-Thổ Hầu-Thổ Mạnh. Thổ Kỳ Ngũ Phương -Bát Quái liệt vị Tôn Thần. ngụ tại. Nhị Thập Tứ Sơn Hướng Địa Mạch Long Thần. ảnh hưởng đến Nguyên Khí vùng đất này. Sở nguyện tòng tâm. Kim niên Đương cai Hành khiển Thái Tuế chí đức Tôn Thần.......VĂN KHẤN BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH: NAM -MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT! KÍNH LẠY: ...

nghiệp dữ tiêu tan. thông minh.. tên………. trước bàn tọa chư vị Tôn thần kính cẩn tâu trình: Nhờ ơn thập phương chư Phật. các đấng Thần linh.sinh ngày…………….Con kính lạy Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chúa... Xin thành tâm đỉnh lễ.tháng……năm…. đầy năm) chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bầy lên trước án. Gia đình con được phúc thọ an khang. Thổ địa chính thấn... vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngoan. hay ăn chóng lớn..Con kính lạy Đệ nhị Thiên đê đại tiên chúa. thân mệnh bình yên. ngủ yên.Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! . phù hộ độ trì. vô ách.. sáng láng.Tiên tổ nội ngoại. .. chư vị Tôn thần giáng lâm trước án. Chúng con ngụ tại:……………………………………… Nay nhân ngày đầy tháng (đầy cữ. vô tai. chư vị Tiên Bà. cường tráng. cho con sinh ra cháu. .được mẹ tròn con vuông.. .... chư vị Thánh hiền. vô hạn. Thổ công địa mạch. phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp. cúi xin được chứng giám lòng thành Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Văn khấn Gia Tiên (Vào các ngày mồng Một và ngày Rằm) . vô ương. nhân lành nảy nở. chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.Con kính lạy Đệ tam Tiên Mụ đại tiên chúa..Con kính lạy Tam thập lục cung chư vị Tiên Nương Hôm nay là ngày……. Vợ chồng con là ………………………….sinh được con (trai.Con kính lạy Thập nhị bộ Tiên Nương . gái) đặt tên là:…………. bốn mùa không hạn ách nghĩ lo. kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quí.. Cúi xin chư vị tiên Bà... vô bệnh vô tật..

.. ..Con lạy chín phương Trời........ Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoang Chư vị Đại Vương.... chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Tổ tỷ..... cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về. Hiển khảo.... hương.. trước án kính lễ. Hôm nay là ngày……………………….. chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…. Tổ Tỷ) Tín chủ (chúng) con là:………………………………………………….. Hậu chủ ngụ tại nhà này. đất này đồng lâm án tiền.. Tài thần.. đồng lai hâm hưởng.......gặp tiết……………………. . ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.... quả cau lá trầu.. Chúng con lễ bạc tâm thành... thành tâm sắm lễ. vạn sự tốt lành. Cúi xin các giáng lâm trước án. ngài Bản xứ Thổ địa. Ngũ phương. . Chư Phật mười phương.. mọi sự bình an..... phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe.. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. .. mười phương Chư Phật.. Hiển tỷ. Long Mạch..Con kính lạy Tổ tiên. chư vị Tôn thần.. gia đình hòa thuân.. mồng một)......(ngày rằm. cúi xin được phù hộ độ trì.... mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo. thắp nén tâm hương dâng lên trước án. chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật. cù lao tiên tổ...Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. chư vị Hương linh (nếu bố. ngài Bản gia Tao quân... Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ... làm ăn phát tài. tín chủ con nhờ đất ơn đức trời đât. Ngụ tại:……………………………………………………………..Văn khấn Gia Tiên (Vào các ngày mồng Một và ngày Rằm) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! ..Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.. hoa trà quả......

Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful