BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II

Môn: Toán- Lớp 5
Thời gian: 40 phút (KKPĐ)
Năm học: 2012-2013

Phòng GD&ĐT TP HƯNG YÊN
Trường TH Hồng Châu

Lớp 5
Họ và tên: …………………....

Điểm

Phần A. Trắc nghiệm
Bài 1.( 2 điểm). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a) Chữ số 2 trong số 0,10203 có giá trị là:
A. 2

B.

2
10

C.

2
100

2
1000

D.

b) 8054 m2 = ....... ha. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
A. 805,4
B. 80,54
C. 8,054

D. 0,8054

c) Khoảng thời gian từ 4giờ 5phút đến 5giờ kém 20phút là :
A. 25phút
B. 35phút
C. 15phút

D. 1giờ 15phút

d) Hình (M) gồm nhiều khối lập phương như nhau có cạnh 2cm
ghép lại (như hình vẽ bên). Hình (M) có thể tích là :
A. 80cm3

B. 40cm3

C. 64cm3

D. 48cm3

(M)

Bài 2(1điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 0,5 phút = .....................giây
b) 45phút
= .....................giờ
c) 0,3
= ......................%
d) 2ngày 14giờ = .....................giờ

Phần B. Tự luận
Bài 3(2,25điểm). Đặt tính rồi tính:
a) 84838 + 2739
b) 18,6 - 9,85
........................................
.....................................

c) 21 : 5,6
..................................

........................................

.....................................

...............................

........................................

.....................................

................................

………………………….
Bài 4(1,5điểm). Tìm x :

......................................

..............................

a) x - 35,6 = 82,75

b) x :

2
5

=

4
7

..................................................

...............................................

..................................................

..............................................

..................................................

..............................................

.................................................

...............................................

..

(1đ) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 6 cm.Bài 5(2. a) Tính diện tích hình vuông ABCD ? b) Tính độ dài đoạn thẳng MB ? A M B Giải D C . a) Tính quãng đường AB b) Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ ? Giải Bài 6. Trên AB lấy điểm M.25điểm). Lúc 7 giờ 15 phút một ô tô đi từ A với vận tốc 50km/giờ và đến B lúc 8giờ 45 phút. Lúc 7 giờ 30 phút một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ. biết diện tích hình thang AMCD bằng 30cm2.