P. 1
BDTX ĐÚNG

BDTX ĐÚNG

|Views: 359|Likes:
Được xuất bản bởiMỹ Hạnh Trần

More info:

Published by: Mỹ Hạnh Trần on Apr 29, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2014

pdf

text

original

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN Số:48/KHBDTXVK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc Krông buk, ngày 24 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Thông tư số 36/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non; Thực hiện Công văn số 80/PGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Búk về thực hiện kế hoạch BDTX cho cán bộ QL và giáo viên; Trường Mầm non Vành Khuyên lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: 1. Tình hình nhà trường: - Tổng số CBGVNV: 33 đ/c + CBQL: Trình độ Đại học Sư phạm 01; CĐSP 01; TC 01 + Giáo viên: Trình độ đạt chuẩn 20 + Nhân viên: 10 2. Tình hình tổ chuyên môn Có 04 Tổ chuyên môn: + Tổ chuyên môn lá : Gồm 7 lớp + Tổ chuyên môn chồi + mầm : 05 Lớp + Tổ văn phòng: 01 + Tổ hành chính: 01 3. Những thuận lợi, khó khăn: a. Thuận lợi Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền Địa phương, sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh, dưới sự chỉ đạo của bộ phận chuyên môn Phòng giáo dục đào tạo.Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi có trình độ tay nghề cao và trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn khá cao. Cán bộ và giáo viên tham gia các lớp tập huấn về chương trình mầm non mới thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2012 đầy đủ. b. Khó khăn:

Thông qua học tập bồi dưỡng thường xuyên để cán bộ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị. IV. 5. yêu cầu nhiệm vụ năm học của sở. chính sách phát triển giáo dục của bậc học. tổ chuyên môn. tự bồi dưỡng. quản lý hoạt động tự học. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng. Mục đích bồi dưỡng: . Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học. học tập theo nhóm. 2. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo năm học của bậc học mầm non. II. chương trình. vấn đề thực tiễn gặp khó khăn. nắm bắt phương pháp. giáo viên đang giảng dạy tại Trường mầm non Vành Khuyên . yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Bồi dưỡng trọng tâm. Một số giáo viên tuổi đời cao. năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX. không gây quá tải cho giáo viên. phòng trường. yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. 2. -Giúp cán bộ giáo viên phát triển năng lực tự học. 3. III.. do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho từng năm học. phát triển năng lực dạy học.Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ở các phân hiệu còn thiếu nhiều. 1. Hiệu trưởng. tự bồi dưỡng của giáo viên trong nhà trường. năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. hình thức dạy trẻ còn mang phong cách cũ. kiến thức cho các môn học. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên . thời lượng bồi dưỡng: Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 120 tiết. năng lực tổ chức. kinh tế xã hội. bồi dưỡng phẩm chất chính. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình. 4. đạo đức nghề nghiệp. thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo. bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân. Nguyên tắc: 1. bảo đảm được tính kế thừa. tập trung vào các vấn đề mới. Đối tượng BDTX. hệ thống. trong giảng dạy mang tính rập khuôn máy móc. việc tiếp cận công nghệ thông tin còn chậm. hiệu phó. V.

Cách lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. 2. Thực hành xây dựng trẻ đồng thời biết cách xây môi trường giáo dục ngoài dựng môi trường giáo dục lớp học cho trẻ 3-6 tuổi.hành học (tiết) MN9 Kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi. đánh giá và điều chỉnh kế hoạch và thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. Xây dựng môi trường xây dựng môi trường giáo giáo dục trong lớp học dục ngoài lớp học cho trẻ 3-6 cho trẻ 3-6 tuổi. Cách xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: xác định mục tiêu. Hướng 0 6 20 9 . Xây dựng môi trường đặc thù của môi trường giáo giáo dục ngoài lớp học dục mầm non và ảnh hưởng cho trẻ 3-6 tuổi. Xác định được những 3. xác định thời gian. thiết kế hoạt động giáo dục. phương tiện giáo dục. cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục 3-6 tuổi: xác định mục tiêu. cho trẻ 3-6 tuổi. thiết kế hoạt động giáo dục. của nó tới sự phát triển của 4.Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.gia Thời gian học n tự tập trung (tiết) Lý. Các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. phương tiện giáo dục. chuẩn bị đồ dùng. nội dung. xác định thời gian. *Nội dung đăng kí: + MN 9 + MN 18 + MN 20 + MN 27 Mã môđun Nội dung bồi dưỡng Môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi Mục tiêu bồi dưỡng Số GV đăng ký T. chuẩn bị đồ dùng. nội dung. Những đặc thù của môi xây dựng môi trường giáo trường giáo dục trẻ 3-6 dục trong và ngoài lớp học tuổi. 3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên thông qua các mô đun tự chọn trong một năm học đảm bảo thời lượng 60 tiết/năm học theo Thông tư số 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. không gian thực hiện. 1. tuổi.th T. thực hành 2. những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3-6 tuổi. hiệu quả trong trường mầm non 20 9 6 0 MN18 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi 1.

Giúp giáo viên mầm non biết cách ứng dụng được phương pháp dạy học tích cực trong các lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non Mô đun thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. dẫn giáo viên mầm non lập được kế hoạch giáo dục năm. Mô đun cung cấp phương pháp dạy học tích cực. MN27 20 9 6 0 . 2. bao gồm: sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông 20 9 6 0 Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. khái niệm về phương pháp dạy học tích cực và phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. ngày theo chương trình giáo dục mầm non Phương pháp dạy học tích cực 1. gồm: thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. Giúp giáo viên mầm non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. đánh giá và điều chỉnh kế hoạch. Phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. 3. và giáo dục an toàn giao thông 1. Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. 2. MN20: 3. tháng.không gian thực hiện. tuần. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông. Khái niệm về phương pháp dạy học tích cực. 4. 3. thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép.

. . tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho CBQL và GV tùy theo nội dung bồi dưỡng của bậc học mầm non. tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn. hệ thống hóa kiến thức.Sổ học tập BDTX. giải đáp thắc mắc. Tổ chức thực hiện 1. thực hành. Nhà trường tổ chức tổng hợp.Giấy chứng nhận kết quả BDTX b. trong suốt năm học phân chia theo nội dung của từng môđun.Tài liệu theo từng nội dung quy định.Đảm bảo các điều kiện về kinh phí. Tập thể: . . . 2. Hồ sơ BDTX: a. 5. ban thanh tra nhân dân. đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên. . xếp loại BDTX của giáo viên. Cá nhân: .Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường .Kết quả đánh giá. chỉ đạo. . Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học (tự bồi dưỡng) của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn.Quản lí. GV tham gia học tập tốt về chương trình BDTX theo quy định và tự chọn. cơ sở vật chất. hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên. 4. .Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo 2. trường. nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường. tài liệu. Trách nhiệm của tổ chuyên môn. hội thảo. V.Sổ theo dõi. xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên (giao nhiệm vụ chính cho tổ chuyên môn ) . Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học. trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ. thanh tra. 3. nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng. Bồi dưỡng theo hình thức tổ chức chuyên đề.Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (CBQL). kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn. giáo viên . Hình thức bồi dưỡng thường xuyên 1. -Ban thanh tra phối hợp với các đoàn thể tổ chức vận động CBQL.V.Cung cấp mẫu đăng kí bồi dưỡng cho tổ trưởng. danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng. . Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet). .Kế hoạch cá nhân.

tổng hợp. tự bồi dưỡng của cá nhân. . kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.Lưu: VT. Nơi nhận: .Xây dựng kế hoạch tự học tập bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trình lên ban giám hiệu trường phê duyệt. tự bồi dưỡng của bản thân. nội dung bồi dưỡng 2. sổ học tập riêng thể hiện được các nội dung bồi dưỡng 1. . kiểm tra đối với các giáo viên trong tổ -Tổ chức triển khai. các tổ chuyên môn về thực hiện công tác BDTXGV 2. sản phẩm làm minh chứng việc học tập.Phòng GDĐT Krông Búk. đánh giá kết quả BDTXGV. bài thu hoạch.CBQL.Tích cực tham gia học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định nhằm phát triển năng lực tự học. đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn. BGH nhà trường về kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức.Có đầy đủ các loại hồ sơ như: Kế hoạch học tập. thanh tra. -Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên. các tổ CM. Trách nhiệm của giáo viên. tổ chức kiểm tra. nội dung bồi dưỡng 3. báo cáo kết quả thực hiện với Ban giám hiệu -Ban chuyên môn có trách nhiệm giám sát.-Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về BGH nhà trường. kiểm tra việc thực hiện của các giáo viên. .Báo cáo tổ. . Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường MN Vành Khuyên sẽ đưa vào thực hiện cho năm học 2013-2014. năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên. đánh giá giáo viên. . HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hường . năng lực quản lý tự học. .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->