P. 1
BDTX ĐÚNG

BDTX ĐÚNG

|Views: 359|Likes:
Được xuất bản bởiMỹ Hạnh Trần

More info:

Published by: Mỹ Hạnh Trần on Apr 29, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2014

pdf

text

original

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN Số:48/KHBDTXVK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc Krông buk, ngày 24 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Thông tư số 36/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non; Thực hiện Công văn số 80/PGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Búk về thực hiện kế hoạch BDTX cho cán bộ QL và giáo viên; Trường Mầm non Vành Khuyên lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: 1. Tình hình nhà trường: - Tổng số CBGVNV: 33 đ/c + CBQL: Trình độ Đại học Sư phạm 01; CĐSP 01; TC 01 + Giáo viên: Trình độ đạt chuẩn 20 + Nhân viên: 10 2. Tình hình tổ chuyên môn Có 04 Tổ chuyên môn: + Tổ chuyên môn lá : Gồm 7 lớp + Tổ chuyên môn chồi + mầm : 05 Lớp + Tổ văn phòng: 01 + Tổ hành chính: 01 3. Những thuận lợi, khó khăn: a. Thuận lợi Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền Địa phương, sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh, dưới sự chỉ đạo của bộ phận chuyên môn Phòng giáo dục đào tạo.Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi có trình độ tay nghề cao và trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn khá cao. Cán bộ và giáo viên tham gia các lớp tập huấn về chương trình mầm non mới thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2012 đầy đủ. b. Khó khăn:

Đối tượng BDTX. Một số giáo viên tuổi đời cao. II. Nguyên tắc: 1. tự bồi dưỡng. IV. hình thức dạy trẻ còn mang phong cách cũ. Nội dung. yêu cầu nhiệm vụ năm học của sở. kinh tế xã hội. tập trung vào các vấn đề mới. Bồi dưỡng trọng tâm. giáo viên đang giảng dạy tại Trường mầm non Vành Khuyên . thời lượng bồi dưỡng: Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 120 tiết. 1. thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo. phòng trường. -Giúp cán bộ giáo viên phát triển năng lực tự học. bồi dưỡng phẩm chất chính. hệ thống. tự bồi dưỡng của giáo viên trong nhà trường. tổ chuyên môn. không gây quá tải cho giáo viên. yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. V. yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. vấn đề thực tiễn gặp khó khăn. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo năm học của bậc học mầm non. quản lý hoạt động tự học. Mục đích bồi dưỡng: . 2. việc tiếp cận công nghệ thông tin còn chậm. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng. hiệu phó. phát triển năng lực dạy học. 2. năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX. bảo đảm được tính kế thừa. nắm bắt phương pháp. do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho từng năm học. trong giảng dạy mang tính rập khuôn máy móc. Hiệu trưởng. năng lực tổ chức. bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên . Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. kiến thức cho các môn học. chính sách phát triển giáo dục của bậc học. chương trình. III. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình.Thông qua học tập bồi dưỡng thường xuyên để cán bộ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị. 5. đạo đức nghề nghiệp.Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ở các phân hiệu còn thiếu nhiều. năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. học tập theo nhóm.. 4. 3.

Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên thông qua các mô đun tự chọn trong một năm học đảm bảo thời lượng 60 tiết/năm học theo Thông tư số 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. nội dung. đánh giá và điều chỉnh kế hoạch và thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. xác định thời gian. cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục 3-6 tuổi: xác định mục tiêu. Thực hành xây dựng trẻ đồng thời biết cách xây môi trường giáo dục ngoài dựng môi trường giáo dục lớp học cho trẻ 3-6 tuổi. phương tiện giáo dục. Hướng 0 6 20 9 . xác định thời gian. thiết kế hoạt động giáo dục.th T. 1. 3. Xác định được những 3. phương tiện giáo dục. *Nội dung đăng kí: + MN 9 + MN 18 + MN 20 + MN 27 Mã môđun Nội dung bồi dưỡng Môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi Mục tiêu bồi dưỡng Số GV đăng ký T. nội dung. tuổi. không gian thực hiện. của nó tới sự phát triển của 4. những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3-6 tuổi.hành học (tiết) MN9 Kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi. Các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. chuẩn bị đồ dùng. Cách xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: xác định mục tiêu. Xây dựng môi trường đặc thù của môi trường giáo giáo dục ngoài lớp học dục mầm non và ảnh hưởng cho trẻ 3-6 tuổi. hiệu quả trong trường mầm non 20 9 6 0 MN18 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi 1. Cách lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. Xây dựng môi trường xây dựng môi trường giáo giáo dục trong lớp học dục ngoài lớp học cho trẻ 3-6 cho trẻ 3-6 tuổi. thực hành 2.gia Thời gian học n tự tập trung (tiết) Lý.Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. chuẩn bị đồ dùng. cho trẻ 3-6 tuổi. thiết kế hoạt động giáo dục. Những đặc thù của môi xây dựng môi trường giáo trường giáo dục trẻ 3-6 dục trong và ngoài lớp học tuổi. 2.

Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. ngày theo chương trình giáo dục mầm non Phương pháp dạy học tích cực 1. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông 20 9 6 0 Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông. Giúp giáo viên mầm non biết cách ứng dụng được phương pháp dạy học tích cực trong các lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non Mô đun thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. bao gồm: sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học.không gian thực hiện. khái niệm về phương pháp dạy học tích cực và phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. đánh giá và điều chỉnh kế hoạch. và giáo dục an toàn giao thông 1. tuần. gồm: thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. 3. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ. Phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. MN27 20 9 6 0 . thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông. 2. Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. tháng. 3. giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. 2. Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. Mô đun cung cấp phương pháp dạy học tích cực. dẫn giáo viên mầm non lập được kế hoạch giáo dục năm. Khái niệm về phương pháp dạy học tích cực. 4. Giúp giáo viên mầm non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường. MN20: 3.

Sổ học tập BDTX.Kết quả đánh giá. giải đáp thắc mắc. . 2.Tài liệu theo từng nội dung quy định.V. xếp loại BDTX của giáo viên. kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên 1.Kế hoạch cá nhân. trường.Cung cấp mẫu đăng kí bồi dưỡng cho tổ trưởng. 5. trong suốt năm học phân chia theo nội dung của từng môđun. Nhà trường tổ chức tổng hợp. . V. . . xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên (giao nhiệm vụ chính cho tổ chuyên môn ) .Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn. Bồi dưỡng theo hình thức tổ chức chuyên đề.Quản lí. danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng. thanh tra. Trách nhiệm của tổ chuyên môn. tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn. tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho CBQL và GV tùy theo nội dung bồi dưỡng của bậc học mầm non. . nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng. hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên. GV tham gia học tập tốt về chương trình BDTX theo quy định và tự chọn. trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet). hội thảo. ban thanh tra nhân dân. chỉ đạo. 4. .Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường . . giáo viên . đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên. hệ thống hóa kiến thức. cơ sở vật chất. thực hành. 3. tài liệu. nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường.Đảm bảo các điều kiện về kinh phí. Cá nhân: . .Sổ theo dõi. Tổ chức thực hiện 1.Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo 2. Tập thể: . -Ban thanh tra phối hợp với các đoàn thể tổ chức vận động CBQL. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học (tự bồi dưỡng) của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (CBQL). Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học.Giấy chứng nhận kết quả BDTX b.Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ. . Hồ sơ BDTX: a.

kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. bài thu hoạch. kiểm tra đối với các giáo viên trong tổ -Tổ chức triển khai. nội dung bồi dưỡng 3. báo cáo kết quả thực hiện với Ban giám hiệu -Ban chuyên môn có trách nhiệm giám sát. các tổ chuyên môn về thực hiện công tác BDTXGV 2. năng lực quản lý tự học. . Nơi nhận: . kiểm tra việc thực hiện của các giáo viên. nội dung bồi dưỡng 2. . tổng hợp.Lưu: VT.Tích cực tham gia học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định nhằm phát triển năng lực tự học. BGH nhà trường về kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức.-Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về BGH nhà trường. sản phẩm làm minh chứng việc học tập. tự bồi dưỡng của bản thân.Phòng GDĐT Krông Búk. HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hường . đánh giá giáo viên. thanh tra. năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên.CBQL. -Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên. đánh giá kết quả BDTXGV.Báo cáo tổ. sổ học tập riêng thể hiện được các nội dung bồi dưỡng 1. . các tổ CM. . Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường MN Vành Khuyên sẽ đưa vào thực hiện cho năm học 2013-2014.Có đầy đủ các loại hồ sơ như: Kế hoạch học tập. Trách nhiệm của giáo viên. . tự bồi dưỡng của cá nhân. tổ chức kiểm tra. đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn. .Xây dựng kế hoạch tự học tập bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trình lên ban giám hiệu trường phê duyệt.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->