P. 1
Mau Phieu Tra Loi Trac Nghiem DH TNghiep

Mau Phieu Tra Loi Trac Nghiem DH TNghiep

|Views: 19|Likes:
Được xuất bản bởiLỡ Hẹn

More info:

Published by: Lỡ Hẹn on May 01, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Phần trả lời: Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu hỏi trong đề thi. Đối với mỗi câu hỏi.
th sinh ch!n v" tô kín một ô tròn tư#ng ứng với $hư#ng %n trả lời đ&ng.
+
'i%m th( )*
+! v" t,n* --------------..
.h/ 01* ----------------
7. 23n thi* ------------.----.
8. 4g"y thi* ---- 5 -.--- 5 ---.
1. 67nh568* -------------------------------
. +9i đ:ng coi thi* --------------.-----------.
!. 8h;ng thi** ----------------.-------------.
". +! v" t,n th sinh* ...................................................................................................
---------------------------------------.
#. 4g"y sinh* -------- 5 -------.. 5 -----------
$. .h/ 01 th sinh* --------------------------.
T%í &'n% ()* +
< 'i/ cho $hi=u $h>ng? 0h3ng @3i @An? l"m r%ch
< 8hải ghi đBy đC c%c mDc thEo hướng dFn.
< GHng @&t chI đEn t3 0n c%c 3 tr;n trong
mDc ,- ./0 12n%3 M4 56 t%' trước 0hi l"m @"i
'i%m th( )*
+! v" t,n* --------------..
.h/ 01* ----------------
7. ,- ./0 12n%
18. M4 56 t%'
©
C
C
C
C
C
©
C
®
³
©
C
C
C
C
C
©
C
®
³
©
C
C
C
C
C
©
C
®
³
©
C
C
C
C
C
©
C
®
³
©
C
C
C
C
C
©
C
®
³
©
C
C
C
C
C
©
C
®
³
©
C
C
C
C
C
©
C
®
³
©
C
C
C
C
C
©
C
®
³
©
C
C
C
C
C
©
C
®
³
44
41
42
43
48
45
46
47
52
49
9
50
51
56
53
54
55
60
57
58
59
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
04
01
02
03
08
05
06
07
12
09
9
10
11
16
13
14
15
20
17
18
19
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
24
21
22
23
28
25
26
27
32
29
9
30
31
36
33
34
35
40
37
38
39
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->