P. 1
BÀI TẬP ANKAN.doc

BÀI TẬP ANKAN.doc

|Views: 250|Likes:
Được xuất bản bởiHoàn Chim

More info:

Published by: Hoàn Chim on May 08, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP ANKAN Câu 1 : Khi đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí CH4,C2H6

,C3H8 thu được 44 gam CO2 và 28,8 gam H2O . Giá trị của V là A. 8,96 B. 11,2 C. 13,44 D. 15,68 Câu 2 : Cho butan qua xúc tác ( nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10,C4H8,C4H6,H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4 . Nếu cho 0,6 mol X tác dụng với dung dịch Brom dư thì số mol Brom tối đa phản
ứng là : A. 0,48 B. 0,36 C. 0,6 D. 0,24 Câu 3 : Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp A gồm CH4,C2H6,C3H8,C2H4 và C3H6 thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O . Tổng thể tích của C2H4 và C3H6 trong hỗn hợp A là A. 5,6 B. 3,36 C. 4,48 D. 2,24 Câu 4 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6,16 lít O2 và thu được 3,36 lít CO2 . Giá trị của m là A. 2,3 gam B. 23 gam C. 3,2 gam D. 32 gam Câu 5 : Cracking 40 lít n-Butan thu được 56 lít hỗn hợp A gồm H2,CH4,C2H4,C2H6,C3H6,C4H8 và một phần C4H10 chưa bị cracking ( các khí đo ở cùng điều kiện ). Giả sử chỉ có các pư tạo ra các sản phẩm trên . Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp là A. 40% B. 20% C. 80% D. 60% Câu 6 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A. Sản phẩm thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thu được 4 gam kết tủa. Lọc kết tủa cân lại bình thấy khối lượng bình nước vôi trong giảm 1,376 gam. A có CTPT là A. CH4 B. C5H12 C. C3H8 D. C4H10 Câu 7 : Trộn 2 thể tích bằng nhau của C3H8 và O2 rồi bật tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp . Sau phản ứng làm lạnh hỗn hợp ( để hơi nước ngưng tụ) rồi đưa về điều kiện ban đầu. Thể tích hỗn hợp sản phẩm khi ấy ( V2) so với thể tích hỗn hợp khí ban đầu ( V1) là A. V2=V1 B. V2>V1 C. V2=0,5V1 D. V2/V1=7/10 Câu 8 : Đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon là đồng đẳng kế tiếp , sau phản ứng thu được VCO2:VH2O=1:1,6 ( đo cùng đk) . X gồm A. CH4 và C2H6 B. C2H4 và C3H6 C. C2H2 và C3H6 D. C3H8 và C4H10 Câu 9 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 25 gam kết tủa và khối lượng nước vôi trong giảm 7,7 gam . CTPT của 2 hidrocacbon trong X là A. CH4 và C2H6 B. C2H6 và C3H8 C. C3H8 và C4H10 D. C4H10 và C5H12 Câu 10 : Khi cracking hoàn toàn 1 ankan X thu được hỗn hợp Y ( các khí đo cùng điều kiện ), tỉ khối của Y so với H2 bằng 14,5 .Công thức của X là A. C6H14 B. C3H8 C. C4H10 D. C5H12 Đáp án : 1C

2B 3D 4A 5A 6B 7C 8A 9B 10B

BÀI TẬP ANKEN
Câu 1 : Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hỗn hợp X gồm C3H6,CH4,CO ( thể tích CO gấp 2 lần thể tích CH4) thu được 24ml CO2 ( các khí đo cùng điều kiện) . Tỉ khối của X so với H2 là A. 12,9 B. 25,8 C. 22,2 D. 11,1 Câu 2 : Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO40,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (đktc) . Giá trị tối thiểu của V là

0. 22 C.B chỉ có thể là ankan hoặc anken. C5H10 Câu 10 : Cho 10 lít hỗn hợp khí (54. Cho X vào bình kín dung tích 9. Đốt cháy 5 lít X cần vừa đủ 18 lít O2 cùng điều kiện .2 mol C2H4 C. 32 Câu 4 : Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích gồm C2H6 và C2H2 thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol là 1:1.4 C.15 D.B là A. 0.1 mol C3H6 B.1 Câu 3 : Hỗn hợp ban đầu gồm 1 ankin. 2.3 C. 11 B.344 Câu 3 : 0.Y.23 B.48 D. 4. 19.88 B. Dẫn X qua bột Niken nung nóng ( hiệu suất pư là 75%). Số mol H2 tham gia pư là A. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu lần lượt là . C2H4 B.07% Câu 5 : Cho hỗn hợp X gồm Etilen và H2 có tỉ khối với H2 là 4.35 D.7744 lít ở 25oC áp suất 1 atm . 0. C2H4 và C5H10 B. 5. 10. Đốt cháy hoàn toàn 0. 0.6 gam H2O.1 mol C2H6 và 0. 1. 9. 0. C4H8 C.12 mol C3H6 D. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm bằnng 100 gam dung dịch NaOH21. Giá trị của x là A. Cho từ từ 12 lít A qua bột Niken xúc tác . 0.1 D. Tỉ khối của X và Y so với H2 lần lượt là 24 và x . 0. 18 B.2 mol C2H6 và 0.688 C. A hoặc B Đáp án : 1A 2D 3C 4A 5A 6A 7C 8A 9A 10D BÀI TẬP ANKIN Câu 1 : Hỗn A gồm H2. 34.62% thu được dung dịch mới trong đó nồng độ của NaOH chỉ còn 5%. 26 D. trong đó MZ=2MX . A. C2H4 và C3H6 B. C4H8 D. CTPT và số mol của A. 2. A hoặc C đúng Câu 8 : Một hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon A. 3. 5. C3H6 B. 66. 23.25 C.1 mol Y rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy và 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0. 24 D. Biết Olefin chứa nhiều C chiếm khoảng 40−50% thể tích hỗn hợp. 13 Câu 2 : Hỗn hợp X gồm 3 khí C3H4.75 . 0. 1 anken và 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm.B có cùng số nguyên tử C .46 Câu 6 : X.C3H8. C3H6 và C4H8 C. chứa 1 ít bột Ni . Tỉ khối của Y so với H2 là A.75 B. áp suất là 3 atm. C3H6 và C5H10 C. Dẫn X vào H2O có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y trong đó tỉ lệ về số mol cac rượu bậc I so với bậc II là 7:3 . Để đốt cháy 7 thể tích A cần 31 thể tích O2 (đktc). CTPT 2 olefin là ( Biết số C trong các anken không vượt quá 5 ) A.85 Câu 7 : Hỗn hợp khí A ở đktc gồm 2 olefin .24 B.C2H2 và H2 . C5H8 Câu 4 : Hỗn hợp X gồm 2 olefin đồng đẳng kế tiếp.C3H4 . Đốt cháy 4.8064 atm) gồm 2 olefin lội qua bình đựng dung dịch Brom thấy khối lượng bình tăng 16. C2H4 và C4H8 D.48 lít(đktc) hỗn hợp X thu được 26.67% D.6oC. 53.56%. C5H10 D. Đun nóng bình với Ni xt để thực hiện pư cộng sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu thu được hỗn hợp khí Y . C3H6 C.4 gam CO2 và 12. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có dX/Y=0. CTPT của X là A.Sau pư thu được 6lít khí duy nhất . Tỉ khối của A so với H2 là A. 0. CTPT của 2 olefin là A.7 B.08 mol C3H8 và 0.8 gam. 59.A.2 mol C2H4 Câu 9 : Đốt cháy hoàn toàn 1 mol Anken X thu được CO2 và hơi nước. Tính % khối lượng rượu bậc II trong Y A.Z là 3 hidrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng .1 mol C3H8 và 0. Công thức phân tử của X là A. C4H8 và C5H10 D.1M được 1 lượng kết tủa là A. 39. 34 C.25 .57% C.05 mol hodrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69.

Bật tia lửa điện đốt cháy hết A . CTPT của A. 65. 70% .08 B. C6H5NO2.4 gam CO2 và 0.Y trong đó Y nhiều hơn X một nhóm −NO2 .0.36 gam CO2 . Sau khi pư hoàn toàn .01% B.49% C.20% D. C3H4 .0. C2H2 và C3H8 C.7gam.30% Câu 9 : Cho 4. C2H2 và C4H6 Câu 10 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon ở thể khí. Phần trăm thể tích CH4 trong hỗn hợp là A.C9H12 D.35% Câu 7 : Đốt cháy hoàn toàn 1 ankin X ở thể khí thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 23gam. Giá trị của m là A. thu được 36 gam kết tủa .35 gam kết tủa.1 D. C6H5NO2. C4H6 .6% B.18 gam 2 đồng đẳng kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của benzen A.9 B. C4H4 D. C9H12.232 lít N2(Đktc). C3H4 và C4H8 B. C6H6.4 lít dung dịch Brom 0. C8H8 C. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư đến khi pư hoàn toàn thấy có 25. 85.75% D. 50% B.19 Câu 3 : Đốt cháy hết 9. %C2H6 (theo khối lượng) trong 6.10% B. 50%.75 gam hỗn hợp X. 49. 25% .B thu được H2O và 30.63% C. Tỉ khối của Aso với Oxi là d thỏa mãn điều kiện 3<d<3. 73.10% C.35% Câu 2 : Nitro hóa benzen thu được hốn hợp 2 chất hữu cơ X. CTPT của X là A.48 lít hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1. 2 C. số mol Brom giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6.879 gam/ml) tác dụng với 1 lượng vừa đủ brom lỏng ( xúc tác bột Fe )thu được 80 ml brombenzen ( d=1. 30%.0.9 gam H2O . C6H5NO2.C10H14 Câu 4 : 1.5 . 18.4 tấn polistiren là .6 gam Brom pư. 2. C3H8 . C3H4 B. Cả A và B Đáp án : 1A 2D 3D 4A 5D 6A 7C 8A 9C 10B BÀI TÂP HIDRO CACBON THƠM (AREN ) Câu 1 : Cho 100 ml Benzen ( d=0. 52.C2H4. C4H6 D. Đốt cháy hoàn toàn 12. Mặt khác nếu cho 13.3% D.30% Câu 5 : Cho hỗn hợp X gồm CH4. CTPT của 2 hidrocacbon là A.6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom dư thì khối lượng brom pư là 48 gam. C5H8 Câu 8 : Trong bình kín chứa hidrocacbon A ở thể khí và O2 (dư).C7H8 B.09 C. C6H4(NO2)2. 2.C2H4 và C3H4 .0.C9H12 C. Mặt khác. 40% B. C2H2 B. 70% C.3 gam chất A cháy hoàn toàn thu được 4. C8H10.12 gam A là A.12 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 7.A. 10 D. và C2H2 .Y thu được CO2 và H2O và 1. 67.5M.B là A. Khối lượng etylbenzen cần thiết để sản xuất 10. Công thức phân tử và số mol của X trong hỗn hợp là A. C2H2 C. Lấy 8. Công thức của A và %A trong hỗn hợp là A. C2H2 và C4H8 D. 20% C.3% D.04 gam CO2 . Nếu cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40 gam kết tủa . C6H6 Câu 5 : Đề hidro hóa etylbenzen ta thu được stiren .495 gam/ml)/ Hiệu suất phản ứng là A.44 lít (đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3. 25% D. nặng hơn không khí thu được 7. C7H8. CTPT của A là A. Cho 6. 50% Câu 6 : A là hỗn hợp gồm C2H6. trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất 80% .128 lít A (đktc) pư vừa đủ với 70ml dung dịch Brom 1M. đưa hỗn hợp về điều kiện ban đầu trong đó % thể tích của CO2 và hơi nước lần lượt là 30% và 20% . C3H4 . 65.

96% Câu 10 : Biết 1 mol khí axetilen cháy hoàn toàn tỏa ra 1 lượng nhiệt là 1320 kJ . Tỉ khối hơi của A so với B là 3.Y thỏa mãn tính chất trên lần lượt là : A. 1 gam D.C9H8 B. Cho X tác dụng với HNO3 đậm đặc và AgNO3 thu được 2.57 gam hỗn hơp A gồm propylclorua và phenylclorua với dung dịch KOH loãng.19 . vừa đủ . sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau pư thu được 2. 93% B. Từ X thu được chất X1 có CTPT là C7H6O . Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 kg Axetilen là A.2kJ D.2 gam CO2 và 3. 2. Khối lượng phenylclorua có trong hỗn hợp A là A. 94% C.B là A.4 Câu 5 : A. (C2H3)n C. 4480m3 D.50976.5 D. 4375m3 B. C2H2. Chất X có CTCT là A. CH3CHCl(OH)2 .3 B. 1. C9H12.C4H4 D. Công thức của A. C6H6.12 lít khí thiên nhiên chứa CH4.C2H2 C.2kJ C. 13.2.4 D.24kJ B. Đốt cháy 1.9 gam H2O.C6H6 C. 1.3 C.3. 1.6 B. 4450m3 C. CH3COOH D. Đun nóng X với KOH/C2H5OH thu được 0.một đồng đẳng của ankylbenzen. C2H5Cl C. tỉ khối hơi của B so với H2 là 13.B. 6875m3 Câu 3 : Chất X có tỉ khối hơi so với Metan bằng 6. 8.87 gam AgCl .52 tấn B.13 gam mỗi chất A.6 tấn C.C6H6 B. Từ Ythu được chất Y1 có CTPT là C7H7O2Na. Khi đun nóng với dung dịch NaOHloãng thì A phản ứng theo tỉ lệ mol 1:2. (C4H7)n Câu 8 : Cho a gam chất A (CxHy) cháy thu được 13.09 mol H2O .57 gam C. 50769.48 tấn Câu 6 : Đốt 0. 1. C3H4. Thủy phân X và Ytrong NaOH đặc ở nhiệt độ và áp suất cao .C3H4 Câu 9 : Khi đốt 1.57 gam Câu 2 : Da nhân tạo (PVC) được điều chế theo sơ đồ CH4 → C2H2 → CH2=CHCl → (−CH2−CHCl−)n Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình là 20% .N2. Phần trăm CH4 trong khí thiên nhiên là A. B phản ứng theo tỉ lệ mol 1:1 còn C không phản ứng . CH3COONa C. Công thức của A là A.B là A. 1. (CH)n B.50679.C9H12 D. 2.CO2 cần 2. muốn điều chế được 1 tấn PVC thì thể tích khí thiên nhiên ( chứa 80% metan) ở đktc cần dùng là A. 1.72 gam H2O . 10.3 gam A (CxHy) tạo ra 0. CTPT của A. C6H6. CH3Cl B. (C3H4)n D.87 gam kết tủa . 2.98 gam X thu được 1. Số lượng đồng phân của X. Số đồng phân cấu tạo của A.B đều thu được 0.Y có chứa vòng benzen và có CTPT là C7H6Cl2 .52 gam chất hữu cơ Y.A.C8H8 Câu 7 : Đốt cháy hoàn toàn 1.76 gam khíCO2 và 0. 95% D.3 C.4 Câu 6 : Cho phản ứng CH3CCl3+NaOH(dư) → (X)+NaCl+H2O CTCT phù hợp của X là A. CH3C(OH)3 B. 1.C là : A.3. 2 gam B. C2H2. C2H2.01 mol CO2 và 0.25 tấn D. CH3−CHCl2 D. 13. Các thể tích đo ở cùng điều kiện.C là 3 hơp chất thơm có CTPT là C7H6Br2 .2kJĐápán:1A 2B 3B 4B 5C 6B 7A 8C 9C 10A$ BÀI TẬP DẪN XUẤT HIDRO CAC BON Câu 1 : Đun nóng 3.3.B. Tam hợp Athu được B .6 gam H2O.128 lít O2 . C3H6.50697. CH2Cl−CH2Cl Câu 4 : Cho các hợp chất X.

Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thấy có 10 gam kết tủa và khối lượng bình đựng dung dịch nước vôi tăng lên 7. 4. 4. 1 C. 4 Câu 4 : Khi đốt cháy 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít H2O ( các khí đo cùng điều kiện ). 1 B.9 C. Công thức phân tử Y là A. CH3CH=CBrCH3 D.N2 và hơi nước .1 gam . C3H6O2 Câu 9 : Đốt cháy hoàn toàn 0.Câu 7 : Cho sơ đồ phản ứng X(C4H8Cl2) →NaOH (Y) →Cu(OH)2 dung dịch xanh lam Có bao nhiêu đồng phân của X thỏa mãn tính chất trên ? A.3 gam hợp chất hữu cơ X cần V lít O2( đktc) . Metylxiclopropan B. 3. C3H9O2N D. CH3CH2CH=CHCHClCH3 Đáp án : 1A 2C 3D 4B 5A 6B 7C 8D 9C 10B BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CTCT HỢP CHẤT HC Câu 1 : Hợp chất X có công thức đơn giản là C4H9ClO. C3H8O Câu 5 : Đốt cháy hết 2. 4 Câu 8 : Sản phẩm chính khi cho 2-bromnbutan tác dụng với dung dịch KOH/C2H5OH . C4H9N . 3. C4H8O C. C3H8 D. cho hỗn hợp khí đi qua ống nghiệm chứa photpho dư thì còn lại 16 lít .8 Câu 10 : Dẫn xuất hidrocacbon không có đồng phân cis . Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A A. 2 C.10 D. C4H10O B. CTPT của X là : A. C2H6 B.10 B.5 lít . Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí sau pư vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư . thu được 13. C18H24O18 D. 5. C4H10O2 D. C4H8O2 C.4. C12H16O12 Câu 3 : Một chất hữu cơ có tỉ khối so với không khí bằng 2 .18 gam chất Y (CxHyN) bằng một lượng không khí vừa đủ. thu được 6 gam kết tủa .48 lít D. C2H4 C.6 lít khí có tỉ khối so với hidro là 20.5 lít . Đáp án khác Câu 6 : Đốt cháy 1 lít hơi hidrocacbon với một thể tích không khí( dư). đun nóng là A. Đốt cháy hoàn toàn A thu được CO2 và H2O. CH2=CH−CH2F C. CTPT nào sau đây ứng với X A. C8H18Cl2O2 C. CHCl=CHCl B. cho qua dung dịch KOH dư còn 16. 2 B. Đáp án khác Câu 2 : Axitcacboxylic có công thức đơn giản nhất là C3H4O3 . 4. C6H8O6 C. áp suất và O2 chiếm 20% thể tích không khí. C2H6O B. 3 D.92 lít B. C4H9ClO B. C2H7N B.1 mol chất X cần 6. But-2-on C. But-1-en D. C2H7O2N B. C12H27Cl3O3 D. 3 D.44 lít ( đktc) hỗn hợp CO2. C3H6O D.trans là : A. Sau khi ngưng tụ hết hơi nước thu được 5. But-2-en Câu 9 : Số đồng phân chứa vòng benzen của các chất có CTPT là C7H7Br và C7H6Br2 là A. C3H9N C. còn lại là Nito A. CTPT của Y là A. C4H11N D. Xác định CTPT của hợp chất trên biết các thể tích đo ở cùng điệu kiện nhiệt độ . C2H2 Câu 7 : Đốt cháy hoàn toàn 1. C3H7O2N C. CTPT của X là : A.36 lít C. Hỗn hợp khí thu được sau khi hơi nước ngưng tụ có thể tích là 18. C3H4O3 B.16 lít O2 ( Đktc) . 5. A có CTPT là A. C4H9N Câu 8 : Một hợp chất hữu cơ Y khi đốt cháy thu được số mol CO2 bằng số mol H2O và lượng oxi cần dùng bằng 4 lần số mol của Y . Giá trị của V là A.

95 atm .Câu 10 : Trong một bình kín chứa hơi este no .5 và 47. no đồng đẳng liên tiếp để trung hoà hoàn toàn dung dịch Y cần dùng 153 ml dung dịch HCl 4M.12 gam Natri cacbonat.HCOOCH2CH=CH2 và CH3COOCH2CH=CH2 B.H. Mặt khác. C2H4O2 B. đơn chức.CH3COOCH2CH=CH2 và C2H5COOCH2CH=CH2 C.8 atm.HCOOCH3 và HCOOCH2CH3. C5H10O2 Đáp án : 1A 2B 3C 4A 5B 6A 7B 8C 9A 10B D.CH3COOCH3 và CH3COOCH2CH3.202 gam hỗn hợp muối khan. hai ancol đơn chức. chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng vừa hết 91. BÀI TẬP ESTE VÀ CÁC CHỈ SỐ Bài 1: Xà phòng hoá 3. tỉ khối hơi của X so với không khí là 3. HCOOCH3 và HCOOCH2CH2CH3. C. C2H4O2 D. Công thức phân tử của este X là: A.28 g/ml).C2H5COOCH3 Bài 2: Xà phòng hoá este X đơn chức. Nung nóng Y với oxi thu được 2. Khi đun nóng 47. Đốt cháy hoàn toàn ancol này thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ về thể tích là 2:3.03. 40% C. nung nóng được chất hữu cơ T có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy hoàn toàn A rồi đưa về nhiệt độ ban đầu .CH2=CHCOOCH3 và CH3CH=CHCOOCH3 Bài 5: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức.CH3COOCH=CH2 C. là đồng phân của nhau.44 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 12. Cho lượng chất rắn tác dụng với axit HCl dư thu được hỗn hợp hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. C3H6O2 C. chứa cùng một loại nhóm chức hoá học. cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Sau phản ứng. 65% D. Hợp chất X có công thức cấu tạo là: .304 lít khí CO2. C4H6O2 B. 50% B. áp suất trong bình lúc này là 0.CH2=CHCOOCH2CH3 và CH3CH=CHCOOCH2CH3 D. Cô cạn. C2H5COOCH3 và C2H5COOCH2CH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa một muối của axit hữu cơ.HCOOC2H5 B. Phần 2 cho tác dụng với CuO dư.O). Ở cùng điều kiện về nhiệt độ. CTPT của A là A. Cô cạn dung dịch Y thu được 29.096 lít khí O2. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 25% Bài 6: Cho hợp chất X (chứa C. C3H4O2 Bài 3: Xà phòng hoá hoàn toàn 9. sau đó thêm NaOH/CaO rồi nung nóng thu được một ancol Z và một muối vô cơ. D. mạch hở A ( CnH2nO2) và một lượng gấp đôi Oxi cần thiết để đốt cháy hết A ở nhiệt độ 140oC và áp suất 0.52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức và ancol đơn chức bằng dung dịchNaOH vừa đủ được muối Y và ancol Z.75gam chất rắn khan. Bài 4: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ mạch hở. 45. Ancol Z được chia làm hai phần bằng nhau. 50%. B. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là: A. 75%. Thành phần % về khối lượng các este trong hỗn hợp X lần lượt là: A. C3H6O2 C.25M (H=100%) thu được dung dịch Y.CH3COOC2H5 D. Nếu xà phòng hoá hoàn toàn 22 gam X bằng 250 ml dung dịch KOH 1. thu được 10. Các khí đo ở đktc.5M. C4H8O2 D. Công thức cấu tạo của X là: A.2 gam hỗn hợp X với lượng dư dung dịch NaOH thì thu được một ancol đơn chức và 38.36 gam muối. khíCO2 và hơi nước. 60%. có mạch C không phân nhánh. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H2 có số mol bằng 1/2 số mol ancol phản ứng và 1.7 gam hỗn hợp hai este đơn chức X. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thì thu được hỗn hợp hai ancol có tỉ khối hơi so với H2 là 26.Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1. nếu đốt cháy hết 9.2 gam hỗn hợp muối của 2 axit hữu cơ đơn chức.5 ml dung dịch NaOH 25% (D=1. no chỉ thu được một chất hữu cơ Y chứa Na. Công thức cấu tạo của các chất trong X là: A. áp suất.

C3H4O2 C.HCOOCH2CH2CH3.8 lít CO2 (đktc) và 2. Lấy 6. 16.05 gam muối. 13. có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5.125. C2H4O2 D.8 gam.H. Etyl axetat D. 80% C. Nếu đem đun 2.25 gam H2O.72 g B.91 gam iot.2 gam este X với dung dịch NaOH (dư).A. thu được 2. Công thức phân tử của X là: A. thu được m gam este B (không chứa chức khác) với hiệu suất phản ứng là 80%.25M.3 mol NaOH.04gam và thấy xuất hiện 42 gam kết tủa trắng. CH3OOC−C3H6−COO−C3H7 C. C5H10O2 Bài 8: Khi đốt cháy hoàn toàn 2.333 B.02 g C. C3H6O2 B. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. Chỉ số iot của mẫu chất béo trên là: A.C2H5COOCH3. C2H4O2 C.33 Đáp án : 1C 2D 3D 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10C 11B 12A 13A 14D BÀI TẬP THỦY PHÂN ESTE Câu 1: X là một chất hữu cơ đơn chức có M=88. Công thức phân tử của X là: A. tác dụng với 0. B.733 C. 16. C3H6O2 D. D. CTCT của X có thể là: A.15 axit axetic có xúc tác H2SO4 đặc. Bài 13: Khi cho 58.9gam ancol etylic (xúc tác H2SO4) thu được 7. khối lượng dung dịch nước vôi trong giảm 12.75 gam muối.272 lít khí oxi (đktc). Tên của X là: A. hiệu suất của các phản ứng este hoá bằng nhau. C4H8O2 B. 37. C3H7OOC−C2H4−COOC2H5 D. 60% B.CH2CH=CHCOOCH3 D. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23. Nếu đem đun 2.63 D. C. 373. Isopropyl axetat Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 3.CH2=CHCOOC2H5.CH3CH2CH2COOH. Metyl propionat B.75 gam X tác dụng với NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. C. 50% Bài 12: Cho 0. . 14.75 gam hợp chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 2.776 gam hỗn hợp este.24 gam một este X (MA < 180) cần 6. C7H10O4 Bài 11: Hỗn hợp X gồm axit fomic và axit axetic (tỉ lệ mol 1:1).10 g D. 85% D.5.3733 D. Giá trị của H là: A. C.2 gam bã rắn.HCOOCH(CH3)2 Câu 2: X là một este no đơn chức. 3. Nếu cho 2. Dẫn hỗn hợp này vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 26. Chỉ số xà phòng hoá của mẫu chất béo đó là: A. 0.9 gam chất béo cần 24 ml dung dịch KOH 0. B.5 gam một chất béo có thành phần chính là tristearin phản ứng với dung dịch iot thì thấy cần một dung dịch chứa 9. sau phản ứng thu được hỗn hợp CO2 và hơi nước. C4H8O2 Bài 10: Để đốt cháy hoàn toàn 6. Sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có m gam kết tủa.O và một loại nhóm chức) có tỉ khối hơi so với O2 bằng 3.CH3COOCH=CH−CH3. Biết este này do một axit đơn chức và ancol đơn chức tạo nên. C2H5OOC−C3H6−COO−C3H7 Bài 7: Đốt cháy a gam một este X cần 11. C7H8O4 D. Đáp án khác.1 mol glixerol phản ứng với 0. 8.92 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol là 1:1.HCOOCH2CH2CH3 B.2 gam X với dung dịch NaOH dư. C3H7OOC−C4H8−COOC2H5 B. Công thức phân tử của X là: A. 19. Công thức cấu tạo thu gọn của chất nào sau đây phù hợp với X: A.HCOOCH(CH3)2 Câu 3: Cho 20 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C. Etyl propionat C. C4H6O2 B.C2H5COOCH3.69 Bài 14: Khi xà phòng hoá 0. thu được 2.93 B.C2H5COOCH=CH2. C7H10O2 C. Giá trị m là: A.39 C. Biết X tác dụng với KOH tạo ra hai chất hữu cơ.CH3COOC2H5 D.76 lít O2 (đktc). 13.7 gam chất hữu cơ X cần vừa đủ 3.36 gam X tác dụng với 6.

HCOOCH=CHCH3 D.5 gam B. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9.5M. Khi hoá hơi 0. Câu 2 : Trung hòa hoàn toàn 8. Công thức cấu tạo của X là: A. đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch 20% (D=1.HCOOCH3 D. 42. 39. đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl1M. 7.7 gam Câu 5 : Hỗn hợp A chứa 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H9O2N thủy phân hoàn toàn hỗn hợp A bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X gồm 2 muối và hỗn hợp Ygồm 2 amin. Cũng lượng hỗn hợp X như trên khi cho phản ứng với nước brom dư. B. đun nóng thu được dung dịch Y và 4.96 lít Câu 7 : Đốt cháy hoàn toàn 5.4 Câu 6 : Amin RNH2 được điều chế theo phản ứng : NH3+RI=>RNH2+HI.123 gam. C3H9N D. Muốn trung hoà lượng axit tạo ra từ 13.26 gam hỗn hợp CO2 và hơi nước. no. H2NCH2CH2CH2NH2 Câu 3 : Cho 27. CH5N Câu 4 : Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng CTPT C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịchNaOH. 8. đimetylamin. 16. C3H5NO3 C.48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 khí (đều làm xanh quỳ tím ẩm). 20. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là: A.CH3COOCH3 B.72 lít CO2.35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no.4 C. cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn Y và 4. Tỉ khối của Z đối với hidro bằng 13. Công thức của X là : A.6 lít C. tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thấy tạo ra 22. 15. 14.6 gam ancol Z. 36. 17. C3H9N B.CH3COOCH2CH(CH3)2 C. Tổng a+b có giá trị là: .92 gam X phải dùng 15 ml dung dịch NaOH 0. Công thức cấu tạo của X là: A.CH3COOCH=CH2 C.475 gam muối.3 gam C.64 lít D. D.4 D. mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z.35 gam hỗn hợp X thì sản phẩm cháy có VCO2:VH2O=a:b (tỉ lệ tối giản).CH3COOCH2CH2CH2CH3 B. mạch hở Y và anilin tác dụng vừa đủ với 350 ml dung dịch HCl1M. Nếu oxi hoá Y sẽ được một anđehit có mạch phân nhánh. phân tử khối trung bình Y có giá trị là : A.925 gam.4 gam Z được thể tích bằng thể tích của 0.214 gam O2. 16. C3H6N B. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là: A.C2H5COOCH2CH(CH3)2 Đáp án : 1B 2A 3B 4A 5C 6B BÀI TẬP AMIN Câu 1 : Cho 15 gam hỗn hợp các amin gồm anilin.4 B.18 gam. Công thức este X là: A.64 gam muối.HCOOC(CH3)=CH2 B.56 lít B.C2H7N C. Đốt 0. mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl.Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 56.CH3COOCH(CH3)CH2CH3 D.41%.6 đvc.16 gam Ag. 21. 1. H2NCH2CH2CH2NH2 B. C.75. 12. 38.54 gam muối cacbonat.1 mol este no.12lít N2 (các thể tích đo ở đktc) và 8. Nếu đốt cháy 13. Amin có công thức là : A. thu được 66 gam kết tủa.9 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được 6. CH3CH2CH2NH2 C.1 gam nước. Trong RI. iot chiếm 81. Công thức phân tử của Y là: A. biết rằng Z bị oxi hoá bởi CuO thành sản phẩm có khả năng phản ứng tráng bạc.825 gam. Cho Y. C3H7NO2 Câu 8 : 13. mạch hở là đồng đẳng kế tiếp.Câu 4: Đun nóng 0.CH3COOC2H5 C.HCOOCH2CH=CH2 Câu 6: Este X no đơn chức để lâu ngày bị thuỷ phân một phần tạo ra 2 chất hữu cơ Y và Z.88 gam một amin (bậc 1. H2NCH2CH2NH2 D.15 mol RNH2 cần bao nhiêu lít O2 (đktc)? A. metylamin. đơn chức. Biết phân tử khối trung bình X bằng 73. 15.18 gam este X đơn chức.C2H5COOCH3 Câu 5: Thuỷ phân 11.45 gam hỗn hợp X gồm amin đơn chức. C4H11N D. 8.5M. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá. 15. Để xà phòng hoá lượng este còn lại phải dùng thêm 225 ml dung dịch NaOH 0.2 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm A. tạo ra 17.9 gam D.

Biết Y pư vừa đủ với 0. 65 C. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17. 1.42 gam hỗn hợp X cho pư với AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag tạo thành là : A. 21. 2.45% B. 99% Câu 4 : Thủy phân hoàn toàn 3.42 gam hỗn hợp X gồm Sacarozo và Mantozo thu được hỗn hợp Y .8 lít rượu etylic tinh khiết có khối lượng riêng 0. 16. C2H4 và C3H6 C. 98.24 gam C. C6H12O6 B. áp suất).16 gam B.08 gam D. 26. Nếu đem dung dịch chứa 3. 69 Câu 9 : Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22.A. 3:5 B. 5:3 C. 3. CTPT của hai hidrocacbon là: A. 55 lít B. Giá trị của m là A.44 gam Câu 2 : Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozo với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Agthu được tối đa là : A. 1. 99. Công thức phân tử của Gluxit đó là : A.8 gam C. 1:2 Câu 10 : Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp. 75 B. 29. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ.H2O và N2. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo cùng điều kiện). thu được 0.2 gam Câu 3 : Cho 34. 63 B. độ tinh khiết của đường là : A.5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozo để tạo thành 89. 67 D. Hiệu suất pư điều chế là A. 5000 kg C. 65 C.73 tấn B.1 kg xenlulozo trinitrat là ( biết lượng HNO3 bị hao hụt 20%) A.4 gam D. thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. C3H6 và C4H8 Đáp án : 1A 2D 3A 4B 5D 6B 7C 8C 9D 10B BÀI TẬP CACBON HIDDRAT Câu 1 : Lượng Glucozo cần dùng để tạo thành 1.54 gam Câu 5 : Khi đốt cháy Gluxit người ta thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ 33:88 . 70% C.46 tấn D. 55 Câu 7 : Cho 10 tấn khoai chứa 20% tinh bột lên men rượu thu được 1135.8 g/ml . 32. 2:1 D. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư . Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2. Tỉ lệ V1:V2 là : A. Giá trị của m là : A.216 gam Ag. C12H22O11 C.7 tấn Câu 9 : Thể tích HNO367. 25. 1. các chất khí đo cùng điều kiện nhiệt độ. 5100 kg D. 80 D. thu được 75 gam kết tủa .2 tấn xenlulozo người ta sản xuất được m tấn xenlulozo trinitrat( biết hiệu suất tính theo xenlulozo là 90%). 0. 70 lít Câu 10 : Để sản xuất ancol etylic người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozo. 85% D. 2. 80% D. C2H6 và C3H8 D. 5031 kg B.833.82 gam sobitol với hiệu suất 80% là : A. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic hiệu suất 70% thì khối lượng nguyên liệu cần dùng là : A. CH4 và C2H6 B.5%( d=1.6 gam B. 60% B. (C6H10O5)n D.8 gam C. 6200 kg .47% C. 1. 81 lít C. 10. Cn(H2O)m Câu 6 : Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% .2 gam đường Sacarozo có lẫn một ít Mantozo pư hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 .25 gam B. 90% Câu 8 : Từ 16. 33 tấn C.015 mol Br2. 49 lít D.82 gam D.

Đáp án : 1A 2C 3D 4C 5B 6A 7C 8A 9D 10A .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->