1

I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009-2010: - Thực hiện hướng dẫn của công văn số 7608/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31 tháng 8 năm 2009 về việc hướng dẫn việc thực hiện phân phối chương trình các môn học và hoạt động giáo dục cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT) năm học 2009-2010; - Nhằm mục đích tăng cường phân cấp trong việc quản lý thực hiện Chương trình giáo dục THCS và THPT, tăng tính chủ động cho các địa phương, các trường học trong việc tổ chức hoạt động dạy học cho phù hợp với đặc điểm các loại hình trường học, trình độ học sinh và đặc điểm địa lí, kinh tế - xã hội của các vùng miền; - Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm sự thống nhất cần thiết trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục của các cấp học, kế hoạch thời gian năm học, thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình cấp học và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh; Phòng THPT hướng dẫn việc thực hiện phân phối chương trình môn Ngữ văn cấp trung học phổ thông năm học 2009-2010 như sau:

1. Phân phối chương trình này phân chia thời lượng cho từng cụm bài trong tuần. Các trường THPT có thể điều chỉnh một cách hợp lí thời lượng và trình tự của một số bài được sắp xếp liền nhau, miễn là không làm thay đổi tổng số tiết dạy của mỗi học kì, cũng như của cả năm học. 2. Hiệu trưởng các trường THPT căn cứ điều kiện thực tế, nếu xét thấy cần thiết, có thể đề xuất cụ thể hoá PPCT cho phù hợp với đặc điểm của trường để đề nghị Sở GD&ĐT phê chuẩn (lãnh đạo Sở phê duyệt, ký tên, đóng dấu ) và tổ chức thực hiện PPCT đã được phê chuẩn. 3. Đối với những tiết Đọc văn có thêm phần Đọc thêm, giáo viên cần dành thời lượng nhất định hướng dẫn rất ngắn gọn cách thức đọc - hiểu bài Đọc thêm, để học sinh đọc và nắm được giá trị bao trùm về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Điều này cũng cần được thể hiện trong giáo án. 4. Đối với những bài Làm văn, các trường THPT thực hiện theo bảng hướng dẫn dưới đây:
LỚP 10 (CHUẨN) BÀI TUẦN KIỂU BÀI LÀM VĂN SỐ 1 3 Văn biểu cảm SỐ 2 7 Văn tự sự SỐ 3 11 Văn tự sự SỐ 4 X Văn tự sự SỐ 5 22 Văn thuyết minh - đề tài văn học SỐ 6 25 Văn thuyết minh - đề tài xã hội Văn thuyết minh - đề tài văn học SỐ 7 X hoặc đề tài xã hội GHI CHÚ 2 tiết 2 tiết Bài làm ở nhà Bài kiểm tra tổng hợp 2 tiết Bài làm ở nhà Bài kiểm tra tổng hợp

2

LỚP 10 (NÂNG CAO) BÀI TUẦN KIỂU BÀI LÀM VĂN SỐ 1 3 Văn nghị luận xã hội SỐ 2 8 Văn tự sự và miêu tả SỐ 3 12 Văn biểu cảm SỐ 4 X Văn tự sự Văn thuyết minh (về thể loại, vấn SỐ 5 22 đề văn học) Văn thuyết minh (về tác gia, tác SỐ 6 25 phẩm văn học) SỐ 7 29 Văn nghị luận xã hội SỐ 8 X Văn thuyết minh (đề tài Văn học) LỚP 11 (CHUẨN) BÀI LÀM TUẦN KIỂU BÀI VĂN SỐ 1 2 Nghị luận xã hội SỐ 2 5 Nghị luận văn học SỐ 3 10 Nghị luận văn học SỐ 4 X Nghị luận văn học SỐ 5 20 Nghị luận xã hội SỐ 6 23 Nghị luận văn học SỐ 7 X Nghị luận xã hội LỚP 11 (NÂNG CAO) BÀI TUẦN KIỂU BÀI LÀM VĂN SỐ 1 2 Nghị luận xã hội SỐ 2 4 Nghị luận xã hội SỐ 3 9 Nghị luận văn học SỐ 4 X Nghị luận văn học SỐ 5 21 Nghị luận văn học SỐ 6 24 Nghị luận văn học SỐ 7 29 Nghị luận xã hội SỐ 8 X Nghị luận xã hội LỚP 12 (CHUẨN) BÀI LÀM TUẦN KIỂU BÀI VĂN SỐ 1 2 Nghị luận xã hội SỐ 2 5 Nghị luận xã hội SỐ 3 11 Nghị luận văn học SỐ 4 X Nghị luận xã hội SỐ 5 21 Nghị luận văn học SỐ 6 24 Nghị luận văn học SỐ 7 X Nghị luận văn học GHI CHÚ 2 tiết 2 tiết Bài làm ở nhà Bài kiểm tra tổng hợp 2 tiết Bài làm ở nhà 2 tiết Bài kiểm tra tổng hợp GHI CHÚ 2 tiết Bài làm ở nhà 2 tiết Bài kiểm tra tổng hợp 2 tiết Bài làm ở nhà Bài kiểm tra tổng hợp GHI CHÚ 2 tiết Bài làm ở nhà 2 tiết Bài kiểm tra tổng hợp 2 tiết Bài làm ở nhà 2 tiết Bài kiểm tra tổng hợp GHI CHÚ 2 tiết Bài làm ở nhà 2 tiết Bài kiểm tra tổng hợp 2 tiết Bài làm ở nhà Bài kiểm tra tổng hợp

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đamsan). KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN CẤP THPT: Lớp 10 Cả năm: 37 tuần (105 tiết thực học + 6 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (54 tiết + 3 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (51 tiết + 3 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 3 Tổng quan văn học Việt Nam. 2 tiết. chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự . II. nếu có khó khăn phát sinh. Tuần 3 Tiết 7 đến tiết 9 Bài viết số 1: Văn biểu cảm. Trọng Thuỷ.3 LỚP 12 (NÂNG CAO) BÀI TUẦN KIỂU BÀI GHI CHÚ LÀM VĂN SỐ 1 2 Nghị luận xã hội Bài làm ở nhà SỐ 2 6 Nghị luận văn học 2 tiết SỐ 3 12 Nghị luận văn học 2 tiết SỐ 4 X Nghị luận xã hội Bài kiểm tra tổng hợp SỐ 5 22 Nghị luận văn học 2 tiết SỐ 6 25 Nghị luận văn học Bài làm ở nhà SỐ 7 29 Nghị luận xã hội 2 tiết SỐ 8 X Nghị luận văn học Bài kiểm tra tổng hợp Trong quá trình thực hiện. đề nghị các trường THPT phản ánh về Phòng THPT để thống nhất cách giải quyết. Tuần 5 Tiết 13 đến tiết 15 Lập dàn ý bài văn tự sự. Tuần 2 Tiết 4 đến tiết 6 Khái quát văn học dân gian Việt Nam. Tuần 6 Tiết 16 đến tiết 18 Trả bài viết số 1. Tuần 7 Tiết 19 đến tiết 21 Chọn sự việc. Văn bản. Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na). Tuần 4 Tiết 10 đến tiết 12 Văn bản (tiếp theo). . Truyện An Dương Vương và Mị Châu. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo). Uy-lit-xơ trở về (trích Ô-đi-xê).

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. yêu thương. Ra đề bài viết số 3 : Văn tự sự (học sinh làm ở nhà). Đọc thêm Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu). Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo). Trả bài viết số 2. Tuần 10 Tiết 28 đến tiết 30 Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Tuần 11 Tiết 31 đến tiết 33 Luyện tập viết đoạn văn tự sự. 2 tiết. Ôn tập văn học dân gian Việt Nam. Tuần 12 Tiết 34 đến tiết 36 Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX. Đọc "Tiểu Thanh kí" (Nguyễn Du). Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lí Bạch). Tuần 16 Tiết 46 đến tiết 48 Trả bài viết số 3. Tuần 8 Tiết 22 đến tiết 24 Tấm Cám. tình nghĩa. Nhưng nó phải bằng hai mày. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ. − Cáo bệnh. Ca dao than thân. Ca dao hài hước. bảo mọi người (Mãn Giác). Tuần 15 Tiết 43 đến tiết 45 Đọc thêm: − Vận nước (Đỗ Php Thuận).4 Bài viết số 2: Văn tự sự. Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi). . Tóm tắt văn bản tự sự. Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ). Tuần 14 Tiết 40 đến tiết 42 Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm). Đọc thêm: + Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu). − Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn). Tuần 13 Tiết 37 đến tiết 39 Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão). Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự. Tuần 9 Tiết 25 đến tiết 27 Tam đại con gà.

củng cố kiến thức. hấp dẫn của văn bản thuyết minh. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ). Tuần 17 Ôn tập. Đọc thêm: Thơ Hai-kư của Ba-sô.La Quán Trung). 2 tiết. Tính chuẩn xác. . Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu). + Khe chim kêu (Vương Duy). Ra đề bài viết số 6: Văn thuyết minh . Bài viết số 5: Văn thuyết minh . Tựa "Trích diễm thi tập" (Hoàng Đức Lương). Trả bài viết số 4. Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung). Học kì II Tuần 20 Tiết 55 đến tiết 57: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh. Tuần 21 Tiết 58 đến tiết 60: Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) Phần 1: Tác giả. Tuần 19 Tiết 52 đến tiết 54: Lập kế hoạch cá nhân. Tuần 18 Tiết 49 đến tiết 51: Bài viết số 4: Văn tự sự (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). Phần 2: Tác phẩm. Tuần 22 Tiết 61 đến tiết 63: Phương pháp thuyết minh. Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên).đề tài xã hội (học sinh làm ở nhà). Trả bài viết số 5.đề tài văn học. Trình bày một vấn đề. Tuần 25 Tiết 70 đến tiết 72 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên). Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa . Lập dàn ý bài văn thuyết minh. Tuần 24 Tiết 67 đến tiết 69 Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh.5 + Nỗi oán của người phòng khuê (Vương Xương Linh). Tuần 26 Tiết 73 đến tiết 75 Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt. Tuần 23 Tiết 64 đến tiết 66: Khái quát lịch sử tiếng Việt.

Viết quảng cáo. Tổng kết phần Văn học. bản dịch của Đoàn Thị Điểm). Tuần 27 Tiết 76 đến tiết 78 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm . Tóm tắt văn bản thuyết minh.6 Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích Tam Quốc diễn nghĩa .Nguyễn Du). Tuần 28 Tiết 79 đến tiết 81 Lập dàn ý bài văn nghị luận. Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều .Nguyễn Du). Đọc thêm: Thề nguyền (trích Truyện Kiều . Tuần 34 Tiết 97 đến tiết 99 Ôn tập phần Làm văn. Lập luận trong văn nghị luận.La Quán Trung). Truyện Kiều (Phần 1: Tác giả). Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối.Đặng Trần Côn.Nguyễn Du). Tuần 31 Tiết 88 đến tiết 90 Văn bản văn học. Các thao tác nghị luận. Tuần 33 Tiết 94 đến tiết 96 Tổng kết phần Văn học. Tuần 37 Tiết 102 đến tiết 104 . Luyện tập viết đoạn văn nghị luận. Tuần 35 Ôn tập. Tuần 32 Tiết 91 đến tiết 93 Nội dung và hình thức của văn bản văn học. Ôn tập phần Tiếng Việt. củng cố kiến thức.đề tài văn học hoặc đề tài xã hội (kiểm tra tổng hợp cuối học kì II). Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Trả bài viết số 6. Tuần 29 Tiết 82 đến tiết 84 Trao duyên (trích Truyện Kiều .Nguyễn Du). Tuần 30 Tiết 85 đến tiết 87 Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều . Tuần 36 Tiết 100 đến tiết 102 Bài viết số 7: Văn thuyết minh .

Tuần 5 Tiết 17 đến tiết 20 Ra-ma buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na). Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12 Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đamsan). Tuần 9 Tiết 33 đến tiết 36 . Lớp 10 (Nâng cao) Cả năm: 37 tuần (140 tiết + 8 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (72 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (68 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4 Tổng quan văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử. Phân loại văn bản theo phương thức biểu đạt. Tuần 6 Tiết 21 đến tiết 24 Văn bản văn học (tiếp theo). Truyện An Dương Vương và Mị Châu. Văn bản. Bài viết số 1: Văn nghị luận xã hội. Bài viết số 2: Văn tự sự và miêu tả. Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8 Khái quát về văn học dân gian Việt Nam. Luyện tập về các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt. Tuần 8 Tiết 29 đến tiết 32 Ca dao yêu thương. 2 tiết. Tam đại con gà. Đọc thêm: Chử Đồng Tử . Đọc thêm: Đẻ đất đẻ nước (trích sử thi Đẻ đất đẻ nước). Phân loại văn bản theo phong cách chức năng ngôn ngữ. Trọng Thuỷ. 2 tiết. Tấm Cám. tình nghĩa. Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê).7 Trả bài viết số 7. Lời tiễn dặn (trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu). Tuần 7 Tiết 25 đến tiết 28 Nhưng nó phải bằng hai mày. Thực hành lập ý và viết đoạn văn theo những yêu cầu khác nhau. Tóm tắt văn bản tự sự. Trả bài viết số 1. Hướng dẫn học tập trong hè. Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16 Văn bản văn học.

Đặc điểm của văn bản nói và văn bản viết. Tuần 15 Tiết 57 đến tiết 60 Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lí Bạch).8 Ca dao than thân. Luyện tập về biện pháp tu từ. chi tiết tiêu biểu. tháng bốn… + Mười tay Luyện tập về nghĩa của từ. + Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn). Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. tháng hai. tháng ba. tưởng tượng. Đọc thêm: + Tháng giêng. Tuần 12 Tiết 45 đến tiết 48 Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX. Liên tưởng. Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão). Tuần 13 Tiết 49 đến tiết 52 Nỗi lòng (Đặng Dung). Đọc tích luỹ kiến thức. Ra đề bài viết số 3: Văn biểu cảm (học sinh làm ở nhà). Tuần 10 Tiết 37 đến tiết 40 Tục ngữ về đạo đức. Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi). Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ). Đọc thêm: + Vận nước (Đỗ Pháp Thuận). Trả bài viết số 2. Tuần 14 Tiết 53 đến tiết 56 Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm). Quan sát. bảo mọi người (Mãn Giác). + Cáo bệnh. Ca dao hài hước. Tì bà hành (Bạch Cư Dị). Chọn sự việc. thể nghiệm đời sống. Đọc "Tiểu Thanh kí" (Nguyễn Du). Đọc thêm: + Nỗi oán của người phòng khuê (Vương Xương Linh) + Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu) + Khe chim kêu (Vương Duy) Tuần 16 . Tuần 11 Tiết 41 đến tiết 44 Xuý Vân giả dại (Trích vở chèo Kim Nham). lối sống. châm biếm.hiểu văn bản Văn học. Đọc .

Tuần 19 Tiết 69 đến tiết 72: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. củng cố kiến thức. Trả bài viết số 4. Đọc thêm: + Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung) + Phẩm bình nhân vật lịch sử (Lê Văn Hưu). Học kì II Tuần 20 Tiết 73 đến tiết 76: Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu). Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi). Tuần 22 Tiết 81 đến tiết 84: Bài viết số 5: Văn thuyết minh (về thể loại. Tuần 17 Ôn tập. Tựa "Trích diễm thi tập" (Hoàng Đức Lương). Tuần 25 Tiết 93 đến tiết 96 Trả bài viết số 5. Các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh. vấn đề văn học). Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên). Đọc thêm: Nhà nho vui cảnh nghèo (Trích Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ).9 Tiết 61 đến tiết 64: Thơ Hai-kư. 2 tiết. Tuần 23 Tiết 85 đến tiết 88: Tác gia Nguyễn Trãi. Luyện tập đọc . Viết kế hoạch cá nhân. Ôn tập về Làm văn. Thái phó Tô Hiến Thành (Trích Đại Việt sử lược).hiểu văn bản văn học. Trả bài viết số 3. Đọc thêm: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên). Đọc thêm: Viên Mai bàn về thơ (trích Tuỳ Viên thi thoại). . Tuần 21 Tiết 77 đến tiết 80: Thư dụ Vương Thông lần nữa (Nguyễn Trãi). Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Tuần 24 Tiết 89 đến tiết 92: Luyện tập vận dụng các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh. Tuần 18 Tiết 65 đến tiết 68: Ôn tập Văn học. Bài viết số 4:Văn tự sự (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I).

Tuần 30 Tiết 113 đến tiết 116 Trao duyên (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du). Tuần 27 Tiết 101 đến tiết 104 Luận điểm trong bài văn nghị luận. diễn dịch. + Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đoàn Thị Điểm). Tác gia Nguyễn Du. tác phẩm văn học) (học sinh làm ở nhà). 2 tiết. Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung). giải thích. Đọc thêm: Thề nguyền (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du). Luyện tập về liên kết trong văn bản (tiếp theo). Đọc thêm: Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa (trích Phạm Tải . Ra đề bài viết số 6: Văn thuyết minh (về tác gia. Tuần 28 Tiết 105 đến tiết 108 Nỗi sầu oán của người cung nữ (Nguyễn Gia Thiều). Tuần 32 Tiết 121 đến tiết 124 Đọc . Tuần 29 Tiết 109 đến tiết 112 Truyện Kiều của Nguyễn Du.Ngọc Hoa). quy nạp. Tuần 31 Tiết 117 đến tiết 120 Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du). Thực hành viết đoạn văn lập luận chứng minh. + Dế chọi (trích Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh). Trình bày một vấn đề. Đọc thêm: + Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung). giải thích. Đề văn nghị luận. Bài viết số 7: Văn nghị luận xã hội. Luyện tập trình bày một vấn đề. Nỗi thương mình (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du). Luyện tập về liên kết trong văn bản. Thực hành thao tác chứng minh. Trả bài viết số 6. diễn dịch. Kiểm tra Văn học. .hiểu văn bản văn học trung đại Việt Nam. Luyện tập về từ Hán – Việt. Tuần 33 Tiết 125 đến tiết 128 Trả bài kiểm tra Văn học. Tuần 26 Tiết 97 đến tiết 100 Tóm tắt văn bản thuyết minh.10 Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ). quy nạp. Khái quát lịch sử tiếng Việt.

Trả bài viết số 8. Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại. Lớp 11 Cả năm: 37 tuần (123 tiết + 7 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (72 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (51 tiết + 3 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4 Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác). Vịnh khoa thi hương (Trần Tế Xương). Ôn tập về Làm văn. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến). 2 tiết. Tuần 34 Tiết 129 đến tiết 132 Ôn tập Tiếng Việt. Tự tình II (Hồ Xuân Hương).11 Khái quát về lịch sử tiếng Việt (tiếp theo). lập dàn ý bài văn nghị luận. củng cố kiến thức. Phân tích đề. . Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát). Luyện tập thao tác lập luận phân tích. Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8 Bài viết số 1: Nghị luận xã hội.hiểu văn bản văn học. Văn bản quảng cáo. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt (tiếp theo). Tuần 35 Ôn tập. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp). Đọc thêm: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến). Bài viết số 8: Văn thuyết minh (đề tài Văn học) (kiểm tra tổng hợp cuối học kì II). Viết quảng cáo. Hướng dẫn học tập trong hè. Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16 Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ). Tuần 37 Tiết 137 đến tiết 140 Tổng kết về phương pháp đọc . Trả bài viết số 7. Tuần 36 Tiết 133 đến tiết 136 Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12 Thao tác lập luận phân tích. Thương vợ (Trần Tế Xương).

điển cố. Thao tác lập luận so sánh. Trả bài viết số 3. Trả bài viết số 1. Tuần 7 Tiết 25 đến tiết 28 Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm). truyện. 2 tiết. Tuần 9 Tiết 33 đến tiết 36 Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945. Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường Tộ). Thực hành về thành ngữ. Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp). Tuần 14 Tiết 53 đến tiết 56 Chí Phèo (tiếp). Tuần 10 Tiết 37 đến tiết 40 Bài viết số 3: Nghị luận văn học. Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng. . Luyện tập thao tác lập luận so sánh. Tuần 13 Tiết 49 đến tiết 52 Một số thể loại văn học: Thơ. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh. Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh). Chí Phèo (Nam Cao). Phong cách ngôn ngữ báo chí. Tuần 6 Tiết 21 đến tiết 24 Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu).12 Tuần 5 Tiết 17 đến tiết 20 Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu). Ngữ cảnh. Tuần 11 Tiết 41 đến tiết 44 Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân). Đọc thêm: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu). Bài viết số 2: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà). Hai đứa trẻ (Thạch Lam). Tuần 12 Tiết 45 đến tiết 48 Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng). Trả bài viết số 2. Tuần 8 Tiết 29 đến tiết 32 Ôn tập văn học trung đại Việt Nam.

Thực hành một số kiểu câu trong văn bản. Vội vàng (Xuân Diệu). Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà). Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan). Luyện tập viết bản tin. Học kì II Tuần 20 Tiết 73 đến tiết 75: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu). Tuần 17 Tiết 65 đến tiết 68: Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia). Trả bài viết số 4. Tuần 21 Tiết 76 đến tiết 78: Nghĩa của câu. Tuần 19 Tiết 69 đến tiết 72: Ôn tập Văn học. Tuần 24 Tiết 85 đến tiết 87 Chiều tối (Hồ Chí Minh). Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Tuần 23 Tiết 82 đến tiết 84: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ. Tuần 22 Tiết 79 đến tiết 81: Nghĩa của câu (tiếp). Trả bài Làm văn số 5.13 Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu. Tràng giang (Huy Cận). Vi hành (Nguyễn Ái Quốc). Bài viết số 5: Nghị luận xã hội. Bản tin. Tuần 18 Ôn tập. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. 2 tiết. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử). . Bài viết số 4: Nghị luận văn học (Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). Tuần 15 Tiết 57 đến tiết 60 Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích – Hồ Biểu Chánh). Tuần 16 Tiết 61 đến tiết 64: Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Trích Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng). Thao tác lập luận bác bỏ. củng cố kiến thức. Hầu trời (Tản Đà).

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt. Tuần 35 Ôn tập. Tuần 28 Tiết 97 đến tiết 99 Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn khổ của V. củng cố kiến thức. Đọc thêm: Lai Tân (Hồ Chí Minh). Thao tác lập luận bình luận. Huy-gô). Trả bài viết số 6. Tuần 31 Tiết 106 đến tiết 108 Một thời đại trong thi ca (trích Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh.14 Từ ấy (Tố Hữu). Tuần 26 Tiết 91 đến tiết 93 Tôi yêu em (Pu-skin). Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp). Tóm tắt văn bản nghị luận. Tuần 29 Tiết 100 đến tiết 102 Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh). Chiều xuân (Anh Thơ). Hoài Chân). Tuần 36 . Tuần 30 Tiết 103 đến tiết 105 Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen). Tiểu sử tóm tắt. Luyện tập thao tác lập luận bình luận. Tuần 34 Tiết 115 đến tiết 117 Ôn tập Tiếng Việt. Đọc thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go). Tuần 32 Tiết 109 đến tiết 111 Một số thể loại văn học: Kịch. Tuần 27 Tiết 94 đến tiết 96 Người trong bao (Sê-khốp). Tương tư (Nguyễn Bính). văn nghị luận. Tuần 33 Tiết 112 đến tiết 114 Ôn tập Văn học. Tuần 25 Tiết 88 đến tiết 90 Đặc điểm loại hình của tiếng Việt. Phong cách ngôn ngữ chính luận. Nhớ đồng (Tố Hữu). Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh).

Hướng dẫn học tập trong hè. Tuần 37 Tiết 121 đến tiết 123 Trả bài viết số 7. Thương vợ. Tự tình II. Đọc thêm: Chạy giặc. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12 Luyện tập về ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân. . Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16 Luyện tập về hiện tượng tách từ. Đọc thêm: Vịnh khoa thi hương. Tác gia Nguyễn Đình Chiểu. lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội. Luyện tập về trường từ vựng và từ trái nghĩa. 2 tiết. Tuần 6 Tiết 21 đến tiết 24 Tác gia Nguyễn Khuyến. Thao tác lập luận phân tích. Bài viết số 1: Nghị luận xã hội. Đọc thêm: Khóc Dương Khuê. Tuần 5 Tiết 17 đến tiết 20 Câu cá mùa thu. Lớp 11 (nâng cao) Cả năm: 37 tuần (140 tiết + 8 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (72 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (68 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4 Vào phủ chúa Trịnh (trích). Bài ca ngắn đi trên bãi cát. Tiến sĩ giấy.15 Tiết 118 đến tiết 120 Ôn tập phần Làm văn. Luyện tập phân tích đề. Luyện tập thao tác lập luận phân tích (về xã hội). Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân. Đọc thêm: Cha tôi. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Trả bài viết số 1. Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8 Lẽ ghét thương (trích). Bài viết số 2: Nghị luận xã hội (học sinh làm ở nhà). Bài viết số 7: Nghị luận xã hội (Kiểm tra tổng hợp cuối học kì II).

. Luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí. Đọc thêm: Xin lập khoa luật. Tuần 10 Tiết 37 đến tiết 40 Hai đứa trẻ. Tuần 15 Tiết 57 đến tiết 60 Vĩnh biệt Cửu trùng đài (trích Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng). Tuần 8 Tiết 29 đến tiết 32 Chiếu cầu hiền. Ngữ cảnh (tiếp theo). Tuần 9 Tiết 33 đến tiết 36 Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945. Tác gia văn học Nam Cao. Ôn tập văn học trung đại Việt Nam. Trả bài viết số 2. Tuần 14 Tiết 53 đến tiết 56 Đời thừa . Luyện tập kết hợp các thao tác lập luận.16 Tuần 7 Tiết 25 đến tiết 28 Bài ca ngất ngưởng. Đổng Mẫu (trích). Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn. Tuần 11 Tiết 41 đến tiết 44 Chữ người tử tù. Trả bài viết số 3. Phong cách ngôn ngữ báo chí. Luyện tập thao tác lập luận phân tích (về tác phẩm thơ). Bài viết số 3: Nghị luận văn học. Đọc thêm: Nghệ thuật băm thịt gà (Trích Việc làng của Ngô Tất Tố). Tuần 13 Tiết 49 đến tiết 52 Chí Phèo. Đọc thêm: Vi hành. Luyện tập thao tác lập luận phân tích (về tác phẩm văn xuôi). Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng. 2 tiết. Luyện tập thao tác lập luận so sánh. Đọc thêm: Tinh thần thể dục. Đọc tiểu thuyết và truyện ngắn. Tuần 12 Tiết 45 đến tiết 48 Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng). Ngữ cảnh. Thao tác lập luận so sánh.

Đọc kịch bản văn học. Tuần 16 Tiết 61 đến tiết 64: Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia). Nghĩa của câu. Đọc thêm: Tống biệt hành. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Trả bài viết số 4. Thao tác lập luận bác bỏ. Trả bài viết số 5. Tuần 21 Tiết 77 đến tiết 80: Đọc thơ. Tuần 17 Ôn tập. 2 tiết. Học kì II Tuần 20 Tiết 73 đến tiết 76: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu). Tràng giang (Huy Cận). Tuần 22 Tiết 81 đến tiết 84: Vội vàng (Xuân Diệu). Tuần 24 Tiết 89 đến tiết 92 Tương tư. Hầu trời (Tản Đà). Luyện tập nghĩa của câu. Chiều xuân. Ôn tập Làm văn. Tác gia Xuân Diệu. Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ. . Tuần 18 Tiết 65 đến tiết 68: Ôn tập Văn học. Thơ duyên (Xuân Diệu).17 Luyện tập về tách câu. Kiểm tra Văn học 1 tiết. Bản tin. Đọc thêm: Đây mùa thu tới. Bài viết số 5: Nghị luận văn học. Tuần 23 Tiết 85 đến tiết 88: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử). Luyện viết bản tin. Bài viết số 4: Nghị luận văn học (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). củng cố kiến thức. Tuần 19 Tiết 69 đến tiết 72: Luyện tập từ Hán Việt. Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Tuần 30 Tiết 113 đến tiết 116 Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích). Tuần 27 Tiết 101 đến tiết 104 Về luân lí xã hội ở nước ta (trích). Tuần 33 Tiết 125 đến tiết 128 .18 Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà). Đọc thêm: Nhớ đồng. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận. Luyện tập thao tác lập luận bình luận. Luyện tập phong cách ngôn ngữ chính luận. Tuần 32 Tiết 121 đến tiết 124 Người trong bao.nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tuần 31 Tiết 117 đến tiết 120 Đám tang lão Gô-ri-ô. Luyện tập câu nghi vấn tu từ. Một thời đại trong thi ca (trích). 2 tiết. Đọc thêm: Giải đi sớm. Bài viết số 7: Nghị luận xã hội. Trả bài viết số 6. Thao tác lập luận bình luận. Luyện nói: thảo luận. tranh luận. Luyện tập phân tích đề. Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ. Luyện tập thay đổi trật tự các thành phần của cụm từ và các thành phần của câu. Tuần 25 Tiết 93 đến tiết 96 Nhật kí trong tù. Chiều tối Lai Tân. Phong cách ngôn ngữ chính luận. lập dàn ý cho bài nghị lụân văn học. Trả bài viết số 7. Tóm tắt văn bản nghị luận. Tuần 26 Tiết 97 đến tiết 100 Từ ấy. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. Trả bài kiểm tra Văn học. Tuần 28 Tiết 105 đến tiết 108 Đọc văn nghị luận. Tuần 29 Tiết 109 đến tiết 112 Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí. Phong cách ngôn ngữ khoa học. Tuần 2 Tiết 4 đến tiết 6 Tuyên ngôn độc lập (phần một: Tác giả). Tuần 36 Tiết 133 đến tiết 136 Tổng kết phương pháp đọc-hiểu văn bản văn học. Bài viết số 8: Nghị luận xã hội (kiểm tra tổng hợp cuối học kì II). Trả bài viết số 8. 2 tiết. Đọc thêm: Đốt-xtôi-ép-xki (trích). Tuần 4 Tiết 10 đến tiết 12 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo). Tuần 34 Ôn tập. Tiểu sử tóm tắt. ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc. Ôn tập Làm văn (học kì II). Đặc điểm loại hình của tiếng Việt (tiếp). Tổng kết Làm văn. Nguyễn Đình Chiểu. Tuyên ngôn độc lập (phần hai: Tác phẩm). Lớp 12 Cả năm: 37 tuần (105 tiết + 6 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (54 tiết + 3 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (51 tiết + 3 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 3 Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX. Tuần 37 Tiết 137 đến tiết 140 Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam. Tuần 5 Tiết 13 đến tiết 15 Nghị luận về một hiện tượng đời sống.19 Tôi yêu em. Tuần 35 Tiết 129 đến tiết 132 Ôn tập Văn học (học kì II). Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt. Bài viết số 1: Nghị luận xã hội. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích). Tuần 3 Tiết 7 đến tiết 9 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt. Đọc thêm: Bài thơ số 28. Hướng dẫn học tập trong hè. củng cố kiến thức. .

Phát biểu theo chủ đề. Nghị luận về một bài thơ. 2 tiết. Tuần 8 Tiết 22 đến tiết 24 Việt Bắc (phần một: tác giả). Đọc thêm: Tiếng hát con tàu. Trả bài làm văn số 2. Tuần 12 Tiết 34 đến tiết 36 Đọc thêm: Dọn về làng. Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận. Tuần 9 Tiết 25 đến tiết 27 Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm). Thực hành một số phép tu từ cú pháp. Đọc thêm: Bác ơi! Đọc thêm: Tự do. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học. Đọc thêm: Đò Lèn. Bài viết số 2: Nghị luận xã hội (học sinh làm ở nhà). Tuần 6 Tiết 16 đến tiết 18 Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS.Nguyễn Khoa Điềm). Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi). đoạn thơ. Bài viết số 3: Nghị luận văn học. Luật thơ (tiếp theo). Luật thơ. . Tuần 13 Tiết 37 đến tiết 39 Sóng. 1-12-2003. Tuần 15 Tiết 43 đến tiết 45 Quá trình văn học và phong cách văn học.20 Trả bài viết số 1. Tuần 10 Tiết 28 đến tiết 30 Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng . Tuần 11 Tiết 31 đến tiết 33 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm. Tuần 7 Tiết 19 đến tiết 21 Tây Tiến. Tuần 14 Tiết 40 đến tiết 42 Đàn ghi ta của Lor-ca. Trả bài viết số 3.

Tuần 27 Tiết 76 đến tiết 78 . 2 tiết. củng cố kiến thức. Đọc thêm: Một người Hà Nội (trích). Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận. Thực hành về hàm ý. Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận. Nhân vật giao tiếp. Tuần 21 Tiết 58 đến tiết 60 Nhân vật giao tiếp (tiếp theo). Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ. Tuần 23 Tiết 64 đến tiết 66 Rừng xà nu. Tuần 18 Ôn tập. Trả bài viết số 4. Tuần 17 Tiết 49 đến tiết 51 Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích). Tuần 26 Tiết 73 đến tiết 75 Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích). Bài viết số 5: Nghị luận văn học. Thực hành về hàm ý (tiếp theo). Trả bài viết số 5. Tuần 22 Tiết 61 đến tiết 63 Vợ nhặt.21 Tuần 16 Tiết 46 đến tiết 48 Người lái đò sông Đà (trích). Tuần 24 Tiết 67 đến tiết 69 Những đứa con trong gia đình. Nghị luận về một tác phẩm. Tuần 25 Tiết 70 đến tiết 72 Chiếc thuyền ngoài xa. Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà). Học kì II Tuần 20 Tiết 55 đến tiết 57 Vợ chồng A Phủ (trích). Tuần 19 Tiết 52 đến tiết 54 Bài viết số 4: Nghị luận xã hội (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). Đọc thêm: Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới. một đoạn trích văn xuôi.

Trả bài viết số 7. Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo). Trả bài viết số 6. Tổng kết phần Tiếng Việt: Lịch sử. Tuần 29 Tiết 82 đến tiết 84 Ông già và biển cả (trích). Nghị luận xã hội và nghị luận văn học.22 Thuốc. Tuần 37 Tiết 103 đến tiết 105 Bài viết số 7: Nghị luận văn học (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). củng cố kiến thức. Diễn đạt trong văn nghị luận. Tuần 32 Tiết 91 đến tiết 93 Phong cách ngôn ngữ hành chính. Tuần 35 Tiết 100 đến tiết 102 Ôn tập phần văn học. da hàng thịt (trích). Lớp 12 (nâng cao) Cả năm: 37 tuần (140 tiết + 8 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (72 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (68 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4 Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX. Văn bản tổng kết. Tuần 28 Tiết 79 đến tiết 81 Số phận con người (trích). Tuần 36 Ôn tập. Phát biểu tự do. Tuần 33 Tiết 94 đến tiết 96 Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Rèn luyện kĩ năng mở bài. kết bài trong bài văn nghị luận. Tuần 30 Tiết 85 đến tiết 87 Hồn Trương Ba. . Ôn tập phần Làm văn. Tuần 34 Tiết 97 đến tiết 99 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học. đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ. Tuần 31 Tiết 88 đến tiết 90 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc.

23 Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8 Tuyên ngôn Độc lập. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 2 tiết. Tuần 8 Tiết 29 đến tiết 32 Đàn ghi ta của Lor-ca. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12 Nguyễn Đình Chiểu. Đọc thêm: Đò Lèn. Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi). Tuần 6 Tiết 21 đến tiết 24 Tiếng hát con tàu. Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16 Tây Tiến . Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học. Đọc thêm: Tự do. đoạn thơ. Luyện tập về luật thơ. Tuần 9 Tiết 33 đến tiết 36 Con đường trở thành” kẻ sĩ hiện đại”.Nguyễn Khoa Điềm). Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ . Đọc thêm: Dọn về làng . Nghị luận về một bài thơ. Đọc thêm: Đốt-xtôi-ép-xki. Trả bài viết số 2. Luyện tập về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận. . Sóng. Bài viết số 2: Nghị luận văn học. Đọc thêm: Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng . Bài viết số 1: Nghị luận xã hội (học sinh làm ở nhà). Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Trả bài viết số 1. Luật thơ. ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc . Đọc thêm: Bên kia sông Đuống . Tuần 7 Tiết 25 đến tiết 28 Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng . Tuần 5 Tiết 17 đến tiết 20 Việt Bắc Đọc thêm: Bác ơi! Tố Hữu. Các kiểu kết cấu của bài nghị luận.

Tuần 14 Tiết 53 đến tiết 56 Hồn Trương Ba. 1-12-2003. Trả bài viết số 4. da hàng thịt. Bài viết số 4: Nghị luận xã hội (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS. Tuần 15 Tiết 57 đến tiết 60 Tư duy hệ thống. Tuần 11 Tiết 41 đến tiết 44 Nguyễn Tuân. củng cố kiến thức. Tuần 17 Tiết 65 đến tiết 68 Ôn tập về văn học (học kì I). Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận. Tuần 16 Tiết 61 đến tiết 64 Quá trình văn học.24 Tuần 10 Tiết 37 đến tiết 40 Người lái đò sông Đà. Luyện tập phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. Phong cách ngôn ngữ khoa học. nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy. Trả bài viết số 3. Tuần 12 Tiết 45 đến tiết 48 Ai đã đặt tên cho dòng sông? Đọc thêm: Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới. Luyện tập nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. 2 tiết. Luyện tập về phong cách ngôn ngữ khoa học. Bài viết số 3: Nghị luận văn học. Nghị luận về một tư tưởng. Phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do. đạo lí. Tuần 13 Tiết 49 đến tiết 52 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc. Luyện tập về cách tránh hiện tượng trùng nghĩa. Tuần 19 Tiết 69 đến tiết 72 Ôn tập về làm văn (học kì I). Tuần 18 Ôn tập. Ôn tập về Tiếng Việt (học kì I). Luyện tập về cách dùng biện pháp tu từ ẩn dụ. Nghị luận về một hiện tượng đời sống. . Phong cách văn học.

Kiểm tra văn học. Tuần 29 Tiết 109 đến tiết 112 . Lựa chọn và nêu luận điểm. Luyện tập về cách sửa chữa văn bản. Mở bài. Bài viết số 5: Nghị luận văn học. Kết bài. Nghị luận về một tác phẩm. Thân bài. Tuần 28 Tiết 105 đến tiết 108 Số phận con người. một đoạn trích văn xuôi. Sử dụng luận cứ. Luyện tập về nhân vật giao tiếp (tiếp theo). Tuần 21 Tiết 77 đến tiết 80 Vợ nhặt . Luyện tập về cách tránh lỗi diễn đạt có nhiều khả năng hiểu khác nhau. Tuần 22 Tiết 81 đến tiết 84 Những đứa con trong gia đình. Tuần 25 Tiết 93 đến tiết 96 Chiếc thuyền ngoài xa. 2 tiết. Tuần 24 Tiết 89 đến tiết 92 Một người Hà Nội. Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn. Tuần 26 Tiết 97 đến tiết 100 Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ. Trả bài viết số 6. Trả bài viết số 5.25 Học kì II Tuần 20 Tiết 73 đến tiết 76 Vợ chồng A Phủ . Luyện tập về cách dùng một số quan hệ từ. Đọc thêm: Đất. Luyện tập về nhân vật giao tiếp. Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà). Tuần 27 Tiết 101 đến tiết 104 Giá trị của văn học. Tuần 23 Tiết 85 đến tiết 88 Rừng xà nu.

Hình thức trình bày bài văn. Trả bài viết số 7.26 Ông già và biển cả. 2 tiết. Tuần 30 Tiết 113 đến tiết 116 Thuốc Trả bài kiểm tra văn học. Tổng kết phần Tiếng Việt. Xây dựng đề cương diễn thuyết. Bài viết số 7: Nghị luận xã hội. Ôn tập về Làm văn (học kì II). Tuần 36 Ôn tập. Luyện tập về cách tránh một số lỗi lô gích. _______________________ . Luyện viết văn bản tổng kết. Diễn đạt trong văn nghị luận Tuần 31 Tiết 117 đến tiết 120 Tiếp nhận văn học. Tuần 33 Tiết 125 đến tiết 128 Phong cách ngôn ngữ hành chính. củng cố kiến thức. Văn bản tổng kết. Tuần 37 Tiết 137 đến tiết 140 Bài viết số 8: Nghị luận văn học (kiểm tra tổng hợp cuối học kì II) Trả bài viết số 8. Tuần 35 Tiết 133 đến tiết 136 Ôn tập về Văn học (học kì II). Tuần 34 Tiết 129 đến tiết 132 Tổng kết phần Văn học. Tổng kết phần Làm văn. Ôn tập về Tiếng Việt (học kì II). Luyện tập về phong cách ngôn ngữ hành chính. Tuần 32 Tiết 121 đến tiết 124 Tổng kết phương pháp đọc – hiểu văn bản.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful