1

I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009-2010: - Thực hiện hướng dẫn của công văn số 7608/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31 tháng 8 năm 2009 về việc hướng dẫn việc thực hiện phân phối chương trình các môn học và hoạt động giáo dục cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT) năm học 2009-2010; - Nhằm mục đích tăng cường phân cấp trong việc quản lý thực hiện Chương trình giáo dục THCS và THPT, tăng tính chủ động cho các địa phương, các trường học trong việc tổ chức hoạt động dạy học cho phù hợp với đặc điểm các loại hình trường học, trình độ học sinh và đặc điểm địa lí, kinh tế - xã hội của các vùng miền; - Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm sự thống nhất cần thiết trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục của các cấp học, kế hoạch thời gian năm học, thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình cấp học và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh; Phòng THPT hướng dẫn việc thực hiện phân phối chương trình môn Ngữ văn cấp trung học phổ thông năm học 2009-2010 như sau:

1. Phân phối chương trình này phân chia thời lượng cho từng cụm bài trong tuần. Các trường THPT có thể điều chỉnh một cách hợp lí thời lượng và trình tự của một số bài được sắp xếp liền nhau, miễn là không làm thay đổi tổng số tiết dạy của mỗi học kì, cũng như của cả năm học. 2. Hiệu trưởng các trường THPT căn cứ điều kiện thực tế, nếu xét thấy cần thiết, có thể đề xuất cụ thể hoá PPCT cho phù hợp với đặc điểm của trường để đề nghị Sở GD&ĐT phê chuẩn (lãnh đạo Sở phê duyệt, ký tên, đóng dấu ) và tổ chức thực hiện PPCT đã được phê chuẩn. 3. Đối với những tiết Đọc văn có thêm phần Đọc thêm, giáo viên cần dành thời lượng nhất định hướng dẫn rất ngắn gọn cách thức đọc - hiểu bài Đọc thêm, để học sinh đọc và nắm được giá trị bao trùm về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Điều này cũng cần được thể hiện trong giáo án. 4. Đối với những bài Làm văn, các trường THPT thực hiện theo bảng hướng dẫn dưới đây:
LỚP 10 (CHUẨN) BÀI TUẦN KIỂU BÀI LÀM VĂN SỐ 1 3 Văn biểu cảm SỐ 2 7 Văn tự sự SỐ 3 11 Văn tự sự SỐ 4 X Văn tự sự SỐ 5 22 Văn thuyết minh - đề tài văn học SỐ 6 25 Văn thuyết minh - đề tài xã hội Văn thuyết minh - đề tài văn học SỐ 7 X hoặc đề tài xã hội GHI CHÚ 2 tiết 2 tiết Bài làm ở nhà Bài kiểm tra tổng hợp 2 tiết Bài làm ở nhà Bài kiểm tra tổng hợp

2

LỚP 10 (NÂNG CAO) BÀI TUẦN KIỂU BÀI LÀM VĂN SỐ 1 3 Văn nghị luận xã hội SỐ 2 8 Văn tự sự và miêu tả SỐ 3 12 Văn biểu cảm SỐ 4 X Văn tự sự Văn thuyết minh (về thể loại, vấn SỐ 5 22 đề văn học) Văn thuyết minh (về tác gia, tác SỐ 6 25 phẩm văn học) SỐ 7 29 Văn nghị luận xã hội SỐ 8 X Văn thuyết minh (đề tài Văn học) LỚP 11 (CHUẨN) BÀI LÀM TUẦN KIỂU BÀI VĂN SỐ 1 2 Nghị luận xã hội SỐ 2 5 Nghị luận văn học SỐ 3 10 Nghị luận văn học SỐ 4 X Nghị luận văn học SỐ 5 20 Nghị luận xã hội SỐ 6 23 Nghị luận văn học SỐ 7 X Nghị luận xã hội LỚP 11 (NÂNG CAO) BÀI TUẦN KIỂU BÀI LÀM VĂN SỐ 1 2 Nghị luận xã hội SỐ 2 4 Nghị luận xã hội SỐ 3 9 Nghị luận văn học SỐ 4 X Nghị luận văn học SỐ 5 21 Nghị luận văn học SỐ 6 24 Nghị luận văn học SỐ 7 29 Nghị luận xã hội SỐ 8 X Nghị luận xã hội LỚP 12 (CHUẨN) BÀI LÀM TUẦN KIỂU BÀI VĂN SỐ 1 2 Nghị luận xã hội SỐ 2 5 Nghị luận xã hội SỐ 3 11 Nghị luận văn học SỐ 4 X Nghị luận xã hội SỐ 5 21 Nghị luận văn học SỐ 6 24 Nghị luận văn học SỐ 7 X Nghị luận văn học GHI CHÚ 2 tiết 2 tiết Bài làm ở nhà Bài kiểm tra tổng hợp 2 tiết Bài làm ở nhà 2 tiết Bài kiểm tra tổng hợp GHI CHÚ 2 tiết Bài làm ở nhà 2 tiết Bài kiểm tra tổng hợp 2 tiết Bài làm ở nhà Bài kiểm tra tổng hợp GHI CHÚ 2 tiết Bài làm ở nhà 2 tiết Bài kiểm tra tổng hợp 2 tiết Bài làm ở nhà 2 tiết Bài kiểm tra tổng hợp GHI CHÚ 2 tiết Bài làm ở nhà 2 tiết Bài kiểm tra tổng hợp 2 tiết Bài làm ở nhà Bài kiểm tra tổng hợp

3 LỚP 12 (NÂNG CAO) BÀI TUẦN KIỂU BÀI GHI CHÚ LÀM VĂN SỐ 1 2 Nghị luận xã hội Bài làm ở nhà SỐ 2 6 Nghị luận văn học 2 tiết SỐ 3 12 Nghị luận văn học 2 tiết SỐ 4 X Nghị luận xã hội Bài kiểm tra tổng hợp SỐ 5 22 Nghị luận văn học 2 tiết SỐ 6 25 Nghị luận văn học Bài làm ở nhà SỐ 7 29 Nghị luận xã hội 2 tiết SỐ 8 X Nghị luận văn học Bài kiểm tra tổng hợp Trong quá trình thực hiện. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Uy-lit-xơ trở về (trích Ô-đi-xê). Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na). . Tuần 4 Tiết 10 đến tiết 12 Văn bản (tiếp theo). đề nghị các trường THPT phản ánh về Phòng THPT để thống nhất cách giải quyết. Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đamsan). Tuần 7 Tiết 19 đến tiết 21 Chọn sự việc. Tuần 2 Tiết 4 đến tiết 6 Khái quát văn học dân gian Việt Nam. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo). Trọng Thuỷ. chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự . 2 tiết. Truyện An Dương Vương và Mị Châu. II. Tuần 5 Tiết 13 đến tiết 15 Lập dàn ý bài văn tự sự. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN CẤP THPT: Lớp 10 Cả năm: 37 tuần (105 tiết thực học + 6 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (54 tiết + 3 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (51 tiết + 3 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 3 Tổng quan văn học Việt Nam. Tuần 3 Tiết 7 đến tiết 9 Bài viết số 1: Văn biểu cảm. Tuần 6 Tiết 16 đến tiết 18 Trả bài viết số 1. Văn bản. nếu có khó khăn phát sinh.

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo). bảo mọi người (Mãn Giác). Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ. Ôn tập văn học dân gian Việt Nam. Tuần 11 Tiết 31 đến tiết 33 Luyện tập viết đoạn văn tự sự. − Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn). Ca dao hài hước. Tuần 9 Tiết 25 đến tiết 27 Tam đại con gà. Nhưng nó phải bằng hai mày. . Tuần 14 Tiết 40 đến tiết 42 Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm). Tóm tắt văn bản tự sự. Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lí Bạch). Tuần 16 Tiết 46 đến tiết 48 Trả bài viết số 3. Đọc "Tiểu Thanh kí" (Nguyễn Du). Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự. Tuần 13 Tiết 37 đến tiết 39 Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão). Tuần 12 Tiết 34 đến tiết 36 Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX. Trả bài viết số 2. − Cáo bệnh. tình nghĩa. Đọc thêm: + Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu).4 Bài viết số 2: Văn tự sự. Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi). 2 tiết. Tuần 8 Tiết 22 đến tiết 24 Tấm Cám. Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ). yêu thương. Ra đề bài viết số 3 : Văn tự sự (học sinh làm ở nhà). Tuần 15 Tiết 43 đến tiết 45 Đọc thêm: − Vận nước (Đỗ Php Thuận). Tuần 10 Tiết 28 đến tiết 30 Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Ca dao than thân. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Đọc thêm Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu).

Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa . Tuần 21 Tiết 58 đến tiết 60: Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) Phần 1: Tác giả. Trình bày một vấn đề. Bài viết số 5: Văn thuyết minh . Tuần 24 Tiết 67 đến tiết 69 Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh. Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên). Tuần 17 Ôn tập. Lập dàn ý bài văn thuyết minh. Trả bài viết số 4. Đọc thêm: Thơ Hai-kư của Ba-sô. Tuần 26 Tiết 73 đến tiết 75 Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt. Tính chuẩn xác. hấp dẫn của văn bản thuyết minh. Tựa "Trích diễm thi tập" (Hoàng Đức Lương). Phần 2: Tác phẩm. Tuần 23 Tiết 64 đến tiết 66: Khái quát lịch sử tiếng Việt. + Khe chim kêu (Vương Duy). Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung). Học kì II Tuần 20 Tiết 55 đến tiết 57: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh. Tuần 19 Tiết 52 đến tiết 54: Lập kế hoạch cá nhân. Ra đề bài viết số 6: Văn thuyết minh .đề tài xã hội (học sinh làm ở nhà). Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu). Tuần 18 Tiết 49 đến tiết 51: Bài viết số 4: Văn tự sự (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I).La Quán Trung). Tuần 25 Tiết 70 đến tiết 72 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên). củng cố kiến thức.5 + Nỗi oán của người phòng khuê (Vương Xương Linh). . Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ).đề tài văn học. 2 tiết. Trả bài viết số 5. Tuần 22 Tiết 61 đến tiết 63: Phương pháp thuyết minh.

Tuần 32 Tiết 91 đến tiết 93 Nội dung và hình thức của văn bản văn học. Tuần 36 Tiết 100 đến tiết 102 Bài viết số 7: Văn thuyết minh . Tuần 33 Tiết 94 đến tiết 96 Tổng kết phần Văn học.đề tài văn học hoặc đề tài xã hội (kiểm tra tổng hợp cuối học kì II). Ôn tập phần Tiếng Việt. Tuần 28 Tiết 79 đến tiết 81 Lập dàn ý bài văn nghị luận. Tuần 31 Tiết 88 đến tiết 90 Văn bản văn học.Nguyễn Du). Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối. Các thao tác nghị luận. Tuần 27 Tiết 76 đến tiết 78 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm .Nguyễn Du). Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Đọc thêm: Thề nguyền (trích Truyện Kiều .Đặng Trần Côn. Truyện Kiều (Phần 1: Tác giả). Tóm tắt văn bản thuyết minh. bản dịch của Đoàn Thị Điểm).Nguyễn Du). Tuần 29 Tiết 82 đến tiết 84 Trao duyên (trích Truyện Kiều . Lập luận trong văn nghị luận. Trả bài viết số 6. Tuần 34 Tiết 97 đến tiết 99 Ôn tập phần Làm văn. Tuần 37 Tiết 102 đến tiết 104 . củng cố kiến thức. Tuần 35 Ôn tập.6 Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích Tam Quốc diễn nghĩa . Tuần 30 Tiết 85 đến tiết 87 Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều . Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều . Tổng kết phần Văn học. Luyện tập viết đoạn văn nghị luận.La Quán Trung). Viết quảng cáo.Nguyễn Du).

2 tiết. Trọng Thuỷ. Lớp 10 (Nâng cao) Cả năm: 37 tuần (140 tiết + 8 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (72 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (68 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4 Tổng quan văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử. tình nghĩa. Tam đại con gà. Tuần 9 Tiết 33 đến tiết 36 . Truyện An Dương Vương và Mị Châu. Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê). Phân loại văn bản theo phương thức biểu đạt. Tuần 6 Tiết 21 đến tiết 24 Văn bản văn học (tiếp theo). Trả bài viết số 1. Tuần 5 Tiết 17 đến tiết 20 Ra-ma buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na). Đọc thêm: Chử Đồng Tử . 2 tiết. Tấm Cám. Lời tiễn dặn (trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu). Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16 Văn bản văn học. Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8 Khái quát về văn học dân gian Việt Nam. Luyện tập về các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12 Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đamsan). Đọc thêm: Đẻ đất đẻ nước (trích sử thi Đẻ đất đẻ nước). Bài viết số 2: Văn tự sự và miêu tả. Tuần 7 Tiết 25 đến tiết 28 Nhưng nó phải bằng hai mày. Phân loại văn bản theo phong cách chức năng ngôn ngữ. Thực hành lập ý và viết đoạn văn theo những yêu cầu khác nhau. Hướng dẫn học tập trong hè. Văn bản. Tóm tắt văn bản tự sự. Bài viết số 1: Văn nghị luận xã hội. Tuần 8 Tiết 29 đến tiết 32 Ca dao yêu thương.7 Trả bài viết số 7.

châm biếm. Tuần 15 Tiết 57 đến tiết 60 Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lí Bạch). Đọc "Tiểu Thanh kí" (Nguyễn Du). Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ). + Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn). tháng hai. Luyện tập về biện pháp tu từ. Tì bà hành (Bạch Cư Dị). Ca dao hài hước. Tuần 10 Tiết 37 đến tiết 40 Tục ngữ về đạo đức. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. thể nghiệm đời sống. tưởng tượng. Tuần 11 Tiết 41 đến tiết 44 Xuý Vân giả dại (Trích vở chèo Kim Nham). Đọc . Trả bài viết số 2.hiểu văn bản Văn học. Đọc thêm: + Nỗi oán của người phòng khuê (Vương Xương Linh) + Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu) + Khe chim kêu (Vương Duy) Tuần 16 . Đọc thêm: + Tháng giêng. Quan sát. tháng ba. Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi). Tuần 12 Tiết 45 đến tiết 48 Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX. Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão).8 Ca dao than thân. tháng bốn… + Mười tay Luyện tập về nghĩa của từ. Ra đề bài viết số 3: Văn biểu cảm (học sinh làm ở nhà). Đọc thêm: + Vận nước (Đỗ Pháp Thuận). lối sống. Tuần 14 Tiết 53 đến tiết 56 Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm). Chọn sự việc. Liên tưởng. Tuần 13 Tiết 49 đến tiết 52 Nỗi lòng (Đặng Dung). Đọc tích luỹ kiến thức. Đặc điểm của văn bản nói và văn bản viết. + Cáo bệnh. bảo mọi người (Mãn Giác). chi tiết tiêu biểu.

9 Tiết 61 đến tiết 64: Thơ Hai-kư. Ôn tập về Làm văn. Các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh. Bài viết số 4:Văn tự sự (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). Đọc thêm: Nhà nho vui cảnh nghèo (Trích Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ). 2 tiết. Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi). Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên). Tuần 24 Tiết 89 đến tiết 92: Luyện tập vận dụng các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh. Luyện tập đọc . Đọc thêm: + Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung) + Phẩm bình nhân vật lịch sử (Lê Văn Hưu).hiểu văn bản văn học. củng cố kiến thức. Tuần 18 Tiết 65 đến tiết 68: Ôn tập Văn học. Học kì II Tuần 20 Tiết 73 đến tiết 76: Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu). Tuần 19 Tiết 69 đến tiết 72: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Thái phó Tô Hiến Thành (Trích Đại Việt sử lược). Tuần 23 Tiết 85 đến tiết 88: Tác gia Nguyễn Trãi. vấn đề văn học). Đọc thêm: Viên Mai bàn về thơ (trích Tuỳ Viên thi thoại). Tuần 21 Tiết 77 đến tiết 80: Thư dụ Vương Thông lần nữa (Nguyễn Trãi). Trả bài viết số 3. Tuần 17 Ôn tập. Tựa "Trích diễm thi tập" (Hoàng Đức Lương). Viết kế hoạch cá nhân. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. . Đọc thêm: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên). Tuần 22 Tiết 81 đến tiết 84: Bài viết số 5: Văn thuyết minh (về thể loại. Tuần 25 Tiết 93 đến tiết 96 Trả bài viết số 5. Trả bài viết số 4.

Trả bài viết số 6. Luyện tập về từ Hán – Việt. Đọc thêm: Thề nguyền (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du). quy nạp. tác phẩm văn học) (học sinh làm ở nhà). diễn dịch. Đọc thêm: Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa (trích Phạm Tải . Bài viết số 7: Văn nghị luận xã hội. giải thích. + Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đoàn Thị Điểm). Tuần 28 Tiết 105 đến tiết 108 Nỗi sầu oán của người cung nữ (Nguyễn Gia Thiều).hiểu văn bản văn học trung đại Việt Nam. diễn dịch. Luyện tập về liên kết trong văn bản (tiếp theo). Tuần 26 Tiết 97 đến tiết 100 Tóm tắt văn bản thuyết minh. Đọc thêm: + Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung). Tuần 31 Tiết 117 đến tiết 120 Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du). Kiểm tra Văn học. Tuần 33 Tiết 125 đến tiết 128 Trả bài kiểm tra Văn học. giải thích. 2 tiết. Trình bày một vấn đề. Đề văn nghị luận. Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung). Tuần 32 Tiết 121 đến tiết 124 Đọc . Thực hành viết đoạn văn lập luận chứng minh. Nỗi thương mình (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du). Luyện tập trình bày một vấn đề. Thực hành thao tác chứng minh. Luyện tập về liên kết trong văn bản. Ra đề bài viết số 6: Văn thuyết minh (về tác gia.Ngọc Hoa).10 Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ). Tuần 30 Tiết 113 đến tiết 116 Trao duyên (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du). . Tuần 27 Tiết 101 đến tiết 104 Luận điểm trong bài văn nghị luận. quy nạp. Khái quát lịch sử tiếng Việt. + Dế chọi (trích Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh). Tác gia Nguyễn Du. Tuần 29 Tiết 109 đến tiết 112 Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát). Đọc thêm: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến). Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt (tiếp theo). Tuần 35 Ôn tập. Tuần 37 Tiết 137 đến tiết 140 Tổng kết về phương pháp đọc . Tuần 36 Tiết 133 đến tiết 136 Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt. Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8 Bài viết số 1: Nghị luận xã hội. Hướng dẫn học tập trong hè.hiểu văn bản văn học. củng cố kiến thức. Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16 Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ). 2 tiết. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12 Thao tác lập luận phân tích. Viết quảng cáo. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp). Vịnh khoa thi hương (Trần Tế Xương). lập dàn ý bài văn nghị luận. Tự tình II (Hồ Xuân Hương). .11 Khái quát về lịch sử tiếng Việt (tiếp theo). Tuần 34 Tiết 129 đến tiết 132 Ôn tập Tiếng Việt. Trả bài viết số 8. Phân tích đề. Ôn tập về Làm văn. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến). Bài viết số 8: Văn thuyết minh (đề tài Văn học) (kiểm tra tổng hợp cuối học kì II). Luyện tập thao tác lập luận phân tích. Thương vợ (Trần Tế Xương). Lớp 11 Cả năm: 37 tuần (123 tiết + 7 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (72 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (51 tiết + 3 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4 Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác). Trả bài viết số 7. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân. Văn bản quảng cáo. Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại.

Tuần 14 Tiết 53 đến tiết 56 Chí Phèo (tiếp). Tuần 12 Tiết 45 đến tiết 48 Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng). Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường Tộ).12 Tuần 5 Tiết 17 đến tiết 20 Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu). Tuần 13 Tiết 49 đến tiết 52 Một số thể loại văn học: Thơ. . Trả bài viết số 1. Trả bài viết số 3. Ngữ cảnh. Tuần 7 Tiết 25 đến tiết 28 Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm). Chí Phèo (Nam Cao). 2 tiết. Luyện tập thao tác lập luận so sánh. Hai đứa trẻ (Thạch Lam). Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng. Bài viết số 2: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà). Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh). điển cố. Trả bài viết số 2. Thực hành về thành ngữ. truyện. Thao tác lập luận so sánh. Tuần 11 Tiết 41 đến tiết 44 Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân). Tuần 10 Tiết 37 đến tiết 40 Bài viết số 3: Nghị luận văn học. Tuần 9 Tiết 33 đến tiết 36 Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh. Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp). Tuần 6 Tiết 21 đến tiết 24 Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu). Tuần 8 Tiết 29 đến tiết 32 Ôn tập văn học trung đại Việt Nam. Phong cách ngôn ngữ báo chí. Đọc thêm: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu).

Tuần 16 Tiết 61 đến tiết 64: Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Trích Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng). Thao tác lập luận bác bỏ. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Tràng giang (Huy Cận). Tuần 24 Tiết 85 đến tiết 87 Chiều tối (Hồ Chí Minh). Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà). Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử). Tuần 18 Ôn tập. Tuần 23 Tiết 82 đến tiết 84: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ. Tuần 21 Tiết 76 đến tiết 78: Nghĩa của câu. Luyện tập viết bản tin. Bài viết số 5: Nghị luận xã hội.13 Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu. Bản tin. Tuần 22 Tiết 79 đến tiết 81: Nghĩa của câu (tiếp). Vi hành (Nguyễn Ái Quốc). Vội vàng (Xuân Diệu). Học kì II Tuần 20 Tiết 73 đến tiết 75: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu). Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan). Tuần 17 Tiết 65 đến tiết 68: Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia). Trả bài Làm văn số 5. Tuần 15 Tiết 57 đến tiết 60 Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích – Hồ Biểu Chánh). Thực hành một số kiểu câu trong văn bản. . 2 tiết. Hầu trời (Tản Đà). Bài viết số 4: Nghị luận văn học (Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). Tuần 19 Tiết 69 đến tiết 72: Ôn tập Văn học. Trả bài viết số 4. củng cố kiến thức.

Tuần 30 Tiết 103 đến tiết 105 Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen). Thao tác lập luận bình luận. Phong cách ngôn ngữ chính luận. Tuần 31 Tiết 106 đến tiết 108 Một thời đại trong thi ca (trích Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh. Tuần 36 . Hoài Chân). Tóm tắt văn bản nghị luận. Tương tư (Nguyễn Bính). Tuần 26 Tiết 91 đến tiết 93 Tôi yêu em (Pu-skin). Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh).14 Từ ấy (Tố Hữu). văn nghị luận. củng cố kiến thức. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. Tuần 35 Ôn tập. Tuần 25 Tiết 88 đến tiết 90 Đặc điểm loại hình của tiếng Việt. Luyện tập thao tác lập luận bình luận. Chiều xuân (Anh Thơ). Tuần 34 Tiết 115 đến tiết 117 Ôn tập Tiếng Việt. Huy-gô). Tiểu sử tóm tắt. Đọc thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go). Đọc thêm: Lai Tân (Hồ Chí Minh). Nhớ đồng (Tố Hữu). Tuần 32 Tiết 109 đến tiết 111 Một số thể loại văn học: Kịch. Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp). Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận. Tuần 28 Tiết 97 đến tiết 99 Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn khổ của V. Tuần 27 Tiết 94 đến tiết 96 Người trong bao (Sê-khốp). Trả bài viết số 6. Tuần 29 Tiết 100 đến tiết 102 Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh). Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt. Tuần 33 Tiết 112 đến tiết 114 Ôn tập Văn học.

Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16 Luyện tập về hiện tượng tách từ.15 Tiết 118 đến tiết 120 Ôn tập phần Làm văn. Trả bài viết số 1. Đọc thêm: Cha tôi. Luyện tập về trường từ vựng và từ trái nghĩa. Tác gia Nguyễn Đình Chiểu. Bài viết số 7: Nghị luận xã hội (Kiểm tra tổng hợp cuối học kì II). Đọc thêm: Vịnh khoa thi hương. . lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội. Thương vợ. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Bài viết số 2: Nghị luận xã hội (học sinh làm ở nhà). Tiến sĩ giấy. Tuần 37 Tiết 121 đến tiết 123 Trả bài viết số 7. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân. Hướng dẫn học tập trong hè. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12 Luyện tập về ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân. Tự tình II. Đọc thêm: Chạy giặc. Đọc thêm: Khóc Dương Khuê. Tuần 5 Tiết 17 đến tiết 20 Câu cá mùa thu. Bài viết số 1: Nghị luận xã hội. 2 tiết. Thao tác lập luận phân tích. Tuần 6 Tiết 21 đến tiết 24 Tác gia Nguyễn Khuyến. Lớp 11 (nâng cao) Cả năm: 37 tuần (140 tiết + 8 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (72 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (68 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4 Vào phủ chúa Trịnh (trích). Bài ca ngắn đi trên bãi cát. Luyện tập phân tích đề. Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8 Lẽ ghét thương (trích). Luyện tập thao tác lập luận phân tích (về xã hội).

Luyện tập kết hợp các thao tác lập luận. Trả bài viết số 3. Trả bài viết số 2. Luyện tập thao tác lập luận phân tích (về tác phẩm văn xuôi). 2 tiết. Luyện tập thao tác lập luận so sánh. Ngữ cảnh. Tuần 8 Tiết 29 đến tiết 32 Chiếu cầu hiền. Đọc tiểu thuyết và truyện ngắn. Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn. Phong cách ngôn ngữ báo chí. Luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí. Đọc thêm: Tinh thần thể dục. Tuần 13 Tiết 49 đến tiết 52 Chí Phèo. . Đọc thêm: Nghệ thuật băm thịt gà (Trích Việc làng của Ngô Tất Tố). Thao tác lập luận so sánh. Đọc thêm: Xin lập khoa luật. Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng. Bài viết số 3: Nghị luận văn học. Tuần 9 Tiết 33 đến tiết 36 Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945. Luyện tập thao tác lập luận phân tích (về tác phẩm thơ). Đọc thêm: Vi hành. Tuần 14 Tiết 53 đến tiết 56 Đời thừa . Ôn tập văn học trung đại Việt Nam. Tuần 15 Tiết 57 đến tiết 60 Vĩnh biệt Cửu trùng đài (trích Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng).16 Tuần 7 Tiết 25 đến tiết 28 Bài ca ngất ngưởng. Tác gia văn học Nam Cao. Tuần 12 Tiết 45 đến tiết 48 Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng). Tuần 10 Tiết 37 đến tiết 40 Hai đứa trẻ. Ngữ cảnh (tiếp theo). Tuần 11 Tiết 41 đến tiết 44 Chữ người tử tù. Đổng Mẫu (trích).

Tuần 23 Tiết 85 đến tiết 88: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử). Tuần 22 Tiết 81 đến tiết 84: Vội vàng (Xuân Diệu). Luyện tập nghĩa của câu. Bản tin. Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ. Tác gia Xuân Diệu. Thao tác lập luận bác bỏ. Chiều xuân. Đọc kịch bản văn học. Nghĩa của câu. Đọc thêm: Đây mùa thu tới. Thơ duyên (Xuân Diệu). . Tuần 17 Ôn tập.17 Luyện tập về tách câu. Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. 2 tiết. Kiểm tra Văn học 1 tiết. Tuần 21 Tiết 77 đến tiết 80: Đọc thơ. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Tuần 24 Tiết 89 đến tiết 92 Tương tư. Học kì II Tuần 20 Tiết 73 đến tiết 76: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu). Tràng giang (Huy Cận). Đọc thêm: Tống biệt hành. củng cố kiến thức. Luyện viết bản tin. Bài viết số 4: Nghị luận văn học (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). Hầu trời (Tản Đà). Trả bài viết số 5. Ôn tập Làm văn. Bài viết số 5: Nghị luận văn học. Trả bài viết số 4. Tuần 18 Tiết 65 đến tiết 68: Ôn tập Văn học. Tuần 16 Tiết 61 đến tiết 64: Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia). Tuần 19 Tiết 69 đến tiết 72: Luyện tập từ Hán Việt.

Phong cách ngôn ngữ chính luận. Tuần 26 Tiết 97 đến tiết 100 Từ ấy. Luyện tập phân tích đề.18 Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà). Đọc thêm: Giải đi sớm.nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tuần 30 Tiết 113 đến tiết 116 Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích). Đọc thêm: Nhớ đồng. Luyện tập câu nghi vấn tu từ. Tuần 31 Tiết 117 đến tiết 120 Đám tang lão Gô-ri-ô. Thao tác lập luận bình luận. tranh luận. Bài viết số 7: Nghị luận xã hội. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. Luyện nói: thảo luận. Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận. Chiều tối Lai Tân. Luyện tập thao tác lập luận bình luận. Một thời đại trong thi ca (trích). Luyện tập thay đổi trật tự các thành phần của cụm từ và các thành phần của câu. Tóm tắt văn bản nghị luận. Tuần 25 Tiết 93 đến tiết 96 Nhật kí trong tù. Tuần 32 Tiết 121 đến tiết 124 Người trong bao. Trả bài kiểm tra Văn học. Trả bài viết số 6. Tuần 29 Tiết 109 đến tiết 112 Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác. Luyện tập phong cách ngôn ngữ chính luận. Trả bài viết số 7. lập dàn ý cho bài nghị lụân văn học. Tuần 27 Tiết 101 đến tiết 104 Về luân lí xã hội ở nước ta (trích). Tuần 28 Tiết 105 đến tiết 108 Đọc văn nghị luận. Tuần 33 Tiết 125 đến tiết 128 . 2 tiết.

Tuần 3 Tiết 7 đến tiết 9 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Hướng dẫn học tập trong hè. Tuần 37 Tiết 137 đến tiết 140 Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam. ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc. Bài viết số 8: Nghị luận xã hội (kiểm tra tổng hợp cuối học kì II). . Phong cách ngôn ngữ khoa học. Đọc thêm: Bài thơ số 28. Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt. Bài viết số 1: Nghị luận xã hội. Trả bài viết số 8. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích). Nghị luận về một tư tưởng đạo lí. Đọc thêm: Đốt-xtôi-ép-xki (trích). Đặc điểm loại hình của tiếng Việt. Tuần 5 Tiết 13 đến tiết 15 Nghị luận về một hiện tượng đời sống. Tiểu sử tóm tắt. 2 tiết.19 Tôi yêu em. Lớp 12 Cả năm: 37 tuần (105 tiết + 6 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (54 tiết + 3 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (51 tiết + 3 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 3 Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX. Tuần 35 Tiết 129 đến tiết 132 Ôn tập Văn học (học kì II). Tuyên ngôn độc lập (phần hai: Tác phẩm). Tuần 34 Ôn tập. Tổng kết Làm văn. Tuần 2 Tiết 4 đến tiết 6 Tuyên ngôn độc lập (phần một: Tác giả). Ôn tập Làm văn (học kì II). Tuần 36 Tiết 133 đến tiết 136 Tổng kết phương pháp đọc-hiểu văn bản văn học. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt (tiếp). Nguyễn Đình Chiểu. củng cố kiến thức. Tuần 4 Tiết 10 đến tiết 12 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo).

Thực hành một số phép tu từ cú pháp. Đọc thêm: Tiếng hát con tàu. Luật thơ (tiếp theo). Tuần 8 Tiết 22 đến tiết 24 Việt Bắc (phần một: tác giả). Trả bài làm văn số 2. Tuần 15 Tiết 43 đến tiết 45 Quá trình văn học và phong cách văn học. Tuần 12 Tiết 34 đến tiết 36 Đọc thêm: Dọn về làng. Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận. Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi). đoạn thơ. Tuần 9 Tiết 25 đến tiết 27 Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm). Phát biểu theo chủ đề. Tuần 11 Tiết 31 đến tiết 33 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm. Luật thơ. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. 2 tiết. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học. Tuần 7 Tiết 19 đến tiết 21 Tây Tiến. Tuần 10 Tiết 28 đến tiết 30 Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng . Đọc thêm: Bác ơi! Đọc thêm: Tự do. Tuần 13 Tiết 37 đến tiết 39 Sóng.Nguyễn Khoa Điềm).20 Trả bài viết số 1. Nghị luận về một bài thơ. Bài viết số 3: Nghị luận văn học. 1-12-2003. Bài viết số 2: Nghị luận xã hội (học sinh làm ở nhà). Trả bài viết số 3. Tuần 6 Tiết 16 đến tiết 18 Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS. Đọc thêm: Đò Lèn. Tuần 14 Tiết 40 đến tiết 42 Đàn ghi ta của Lor-ca. .

Tuần 26 Tiết 73 đến tiết 75 Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích). Học kì II Tuần 20 Tiết 55 đến tiết 57 Vợ chồng A Phủ (trích). Bài viết số 5: Nghị luận văn học. Tuần 17 Tiết 49 đến tiết 51 Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích). Trả bài viết số 5. Nhân vật giao tiếp. Tuần 19 Tiết 52 đến tiết 54 Bài viết số 4: Nghị luận xã hội (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). Đọc thêm: Một người Hà Nội (trích). 2 tiết. Tuần 21 Tiết 58 đến tiết 60 Nhân vật giao tiếp (tiếp theo). Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận. Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà). Thực hành về hàm ý. Tuần 22 Tiết 61 đến tiết 63 Vợ nhặt. một đoạn trích văn xuôi. Thực hành về hàm ý (tiếp theo). Tuần 25 Tiết 70 đến tiết 72 Chiếc thuyền ngoài xa. Nghị luận về một tác phẩm. Trả bài viết số 4. Tuần 23 Tiết 64 đến tiết 66 Rừng xà nu. Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.21 Tuần 16 Tiết 46 đến tiết 48 Người lái đò sông Đà (trích). Đọc thêm: Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới. Tuần 27 Tiết 76 đến tiết 78 . củng cố kiến thức. Tuần 18 Ôn tập. Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ. Tuần 24 Tiết 67 đến tiết 69 Những đứa con trong gia đình.

Tuần 34 Tiết 97 đến tiết 99 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học. Tuần 37 Tiết 103 đến tiết 105 Bài viết số 7: Nghị luận văn học (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). da hàng thịt (trích). Tổng kết phần Tiếng Việt: Lịch sử. Tuần 32 Tiết 91 đến tiết 93 Phong cách ngôn ngữ hành chính. Ôn tập phần Làm văn. củng cố kiến thức. Tuần 33 Tiết 94 đến tiết 96 Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Trả bài viết số 6. Tuần 31 Tiết 88 đến tiết 90 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc. Diễn đạt trong văn nghị luận. đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ. Tuần 30 Tiết 85 đến tiết 87 Hồn Trương Ba. Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo). Tuần 29 Tiết 82 đến tiết 84 Ông già và biển cả (trích). Văn bản tổng kết. Nghị luận xã hội và nghị luận văn học. . Lớp 12 (nâng cao) Cả năm: 37 tuần (140 tiết + 8 tiết ôn tập) Học kì I: 19 tuần (72 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì II: 18 tuần (68 tiết + 4 tiết ôn tập) Học kì I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4 Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX. Trả bài viết số 7.22 Thuốc. Tuần 28 Tiết 79 đến tiết 81 Số phận con người (trích). Rèn luyện kĩ năng mở bài. Tuần 36 Ôn tập. Phát biểu tự do. Tuần 35 Tiết 100 đến tiết 102 Ôn tập phần văn học. kết bài trong bài văn nghị luận.

23 Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8 Tuyên ngôn Độc lập. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ . Đọc thêm: Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng . Luyện tập về luật thơ. 2 tiết. Trả bài viết số 2. Các kiểu kết cấu của bài nghị luận. Sóng. ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc . Luyện tập về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bài viết số 1: Nghị luận xã hội (học sinh làm ở nhà). . Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi). Đọc thêm: Dọn về làng . đoạn thơ. Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16 Tây Tiến . Tuần 8 Tiết 29 đến tiết 32 Đàn ghi ta của Lor-ca. Tuần 6 Tiết 21 đến tiết 24 Tiếng hát con tàu. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận. Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Nghị luận về một bài thơ. Tuần 7 Tiết 25 đến tiết 28 Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng . Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học. Đọc thêm: Đò Lèn. Trả bài viết số 1.Nguyễn Khoa Điềm). Đọc thêm: Tự do. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12 Nguyễn Đình Chiểu. Bài viết số 2: Nghị luận văn học. Tuần 9 Tiết 33 đến tiết 36 Con đường trở thành” kẻ sĩ hiện đại”. Đọc thêm: Bên kia sông Đuống . Đọc thêm: Đốt-xtôi-ép-xki. Tuần 5 Tiết 17 đến tiết 20 Việt Bắc Đọc thêm: Bác ơi! Tố Hữu. Luật thơ.

Luyện tập phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do. Tuần 16 Tiết 61 đến tiết 64 Quá trình văn học. Luyện tập về cách dùng biện pháp tu từ ẩn dụ. Luyện tập nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. Luyện tập về phong cách ngôn ngữ khoa học. Nghị luận về một hiện tượng đời sống. 2 tiết. củng cố kiến thức. Trả bài viết số 4. Tuần 15 Tiết 57 đến tiết 60 Tư duy hệ thống. Phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do. Tuần 18 Ôn tập. Phong cách ngôn ngữ khoa học. Tuần 19 Tiết 69 đến tiết 72 Ôn tập về làm văn (học kì I). nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy. Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS. Ôn tập về Tiếng Việt (học kì I). Trả bài viết số 3. Luyện tập về cách tránh hiện tượng trùng nghĩa. Bài viết số 4: Nghị luận xã hội (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I). Bài viết số 3: Nghị luận văn học. da hàng thịt. đạo lí. . Nghị luận về một tư tưởng. Tuần 12 Tiết 45 đến tiết 48 Ai đã đặt tên cho dòng sông? Đọc thêm: Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới. Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận. Tuần 11 Tiết 41 đến tiết 44 Nguyễn Tuân. Tuần 13 Tiết 49 đến tiết 52 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc. Tuần 14 Tiết 53 đến tiết 56 Hồn Trương Ba.24 Tuần 10 Tiết 37 đến tiết 40 Người lái đò sông Đà. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. Phong cách văn học. 1-12-2003. Tuần 17 Tiết 65 đến tiết 68 Ôn tập về văn học (học kì I).

Tuần 27 Tiết 101 đến tiết 104 Giá trị của văn học. Bài viết số 5: Nghị luận văn học. một đoạn trích văn xuôi.25 Học kì II Tuần 20 Tiết 73 đến tiết 76 Vợ chồng A Phủ . Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà). Tuần 23 Tiết 85 đến tiết 88 Rừng xà nu. Lựa chọn và nêu luận điểm. Kết bài. Tuần 22 Tiết 81 đến tiết 84 Những đứa con trong gia đình. Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn. Tuần 28 Tiết 105 đến tiết 108 Số phận con người. Luyện tập về nhân vật giao tiếp. Trả bài viết số 6. Đọc thêm: Đất. Sử dụng luận cứ. 2 tiết. Tuần 25 Tiết 93 đến tiết 96 Chiếc thuyền ngoài xa. Luyện tập về cách sửa chữa văn bản. Thân bài. Tuần 29 Tiết 109 đến tiết 112 . Nghị luận về một tác phẩm. Tuần 21 Tiết 77 đến tiết 80 Vợ nhặt . Luyện tập về nhân vật giao tiếp (tiếp theo). Luyện tập về cách tránh lỗi diễn đạt có nhiều khả năng hiểu khác nhau. Mở bài. Luyện tập về cách dùng một số quan hệ từ. Tuần 26 Tiết 97 đến tiết 100 Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ. Tuần 24 Tiết 89 đến tiết 92 Một người Hà Nội. Trả bài viết số 5. Kiểm tra văn học.

Ôn tập về Tiếng Việt (học kì II).26 Ông già và biển cả. 2 tiết. củng cố kiến thức. _______________________ . Tuần 30 Tiết 113 đến tiết 116 Thuốc Trả bài kiểm tra văn học. Tổng kết phần Tiếng Việt. Tuần 32 Tiết 121 đến tiết 124 Tổng kết phương pháp đọc – hiểu văn bản. Xây dựng đề cương diễn thuyết. Tuần 33 Tiết 125 đến tiết 128 Phong cách ngôn ngữ hành chính. Luyện tập về phong cách ngôn ngữ hành chính. Bài viết số 7: Nghị luận xã hội. Trả bài viết số 7. Tuần 35 Tiết 133 đến tiết 136 Ôn tập về Văn học (học kì II). Hình thức trình bày bài văn. Diễn đạt trong văn nghị luận Tuần 31 Tiết 117 đến tiết 120 Tiếp nhận văn học. Luyện tập về cách tránh một số lỗi lô gích. Tổng kết phần Làm văn. Tuần 37 Tiết 137 đến tiết 140 Bài viết số 8: Nghị luận văn học (kiểm tra tổng hợp cuối học kì II) Trả bài viết số 8. Văn bản tổng kết. Tuần 34 Tiết 129 đến tiết 132 Tổng kết phần Văn học. Tuần 36 Ôn tập. Ôn tập về Làm văn (học kì II). Luyện viết văn bản tổng kết.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful