Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Nguyễn Thiên Kiên

Đề thi đại học cao đẳng môn Toán khối B năm 2006
Câu 1: 211 a) Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A = 2 2 1 201 110 b) Giải phương trình ma trận A.X = B, ở đó B = 1 0 1 011 Câu 2: Đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc:

Câu 3: a) Tính tích phân:

b) Tính tích phân bội: Với D được xác định bởi Câu 4: a) Tỉnh tổng:

Câu 5: Tìm giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số xác định bởi :

trong miền D