P. 1
20 bài tập tài chính doanh nghiệp

20 bài tập tài chính doanh nghiệp

|Views: 30|Likes:
Được xuất bản bởiHai Tran

More info:

Published by: Hai Tran on May 30, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

http://www.facebook.

com/DethiNEU

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Bài 1 Doanh nghiệp B có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đơn vị: triệu đồng) Vốn góp: 50.000 Vay ngắn hạn: 18.000 Phải trả: 26.000 Phải thu: 32.500 TSCĐ (giá trị còn lại): 25.000 Tiền: 9.500 Dự trữ hàng hóa: 27.000 Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong quý 1/N như sau: 1. Tiền bán hàng chưa bao gồm thuế gián thu mỗi tháng 90.000, khách hàng trả ngay 70% tiền hàng, còn lại trả vào tháng sau. 2. khấu hao TSCĐ 2.000/tháng. 3. Tiền mua hàng hóa từ thị trường trong nước theo giá thanh toán bằng 60% của tiền bán hàng theo giá thanh toán. DN được phép nợ 50% tiền mua hàng sang tháng sau. 4. Lương CBCNV 10.000/tháng, trả theo từng tháng. 5. Tiền thuê văn phòng cộng cả VAT bằng 5.500/tháng, trả chậm 1 tháng. 6. Dự trữ hàng hóa cuối quý 29.000. 7. Lãi suất vay ngắn hạn 1,5%/tháng, lãi trả hàng tháng, gốc trả vào ngày 31/3/N. 8. Doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% áp dụng cho sản phẩm bán ra, vật tư mua vào và dịch vụ thuê văn phòng. VAT đầu ra và đầu vào được tính ngay trong tháng phát sinh doanh thu, chi phí, VAT phải nộp được nộp chậm 1 tháng. 9. Thuế suất thuế TNDN bằng 25%, thuế này được nộp vào quý sau. 10. Tháng 1/N, khách hàng A thanh toán khoản nợ 15.000 từ việc mua hàng tháng 12/N-1. Tháng 2/N, doanh nghiệp phải trả nợ cho nhà cung cấp B 20.000 do mua vật tư trong tháng 11/N-1. Yêu cầu: lập Bảng cân đối kế toàn ngày đầu và cuối quý 1/N. Lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/N. Bài 2 Ngày 1/1/N, doanh nghiệp An An có số vốn góp 500 triệu, vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu, vay dài hạn ngân hàng 200 triệu. Doanh nghiệp đầu tư TSCĐ 600 triệu, dự trữ vật tư hàng hóa 200 triệu. Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong quý 1/N như sau: 1. Tiền bán hàng theo giá có VAT mỗi tháng 770 triệu, khách hàng thanh toán ngay 80%, còn lại trả vào tháng sau.

thanh toán ngay. 3. Chi phí khác (chưa bao gồm VAT) bằng 40 triệu. Khấu hao TSCĐ trong quý bằng 10 triệu. 4.facebook. còn lại trả vào tháng sau. thuế suất 10% cho cả hàng hóa bán ra. lãi trả hàng tháng. 6. thu vào tháng 2. mua ngoài và thuế khác) mỗi tháng 5 triệu. nộp vào quý sau.Thuế TNDN 25%. có tình hình tài chính quý 4/N như sau: (số liệu theo quý) 1. nộp trong tháng 2. Gốc trả vào cuối năm. 5. 2. 3. doanh nghiệp phải tính và nộp các khoản thuế sau: . VAT phải nộp được nộp chậm 1 tháng. còn lại vào chi phí gián tiếp. thuế khác) là 15 triệu. trả ngay. . 8. 5. 4. 6. lần đầu vào tháng 3. Nhà cung cấp yêu cầu doanh nghiệp trả ngay 50% tiền mua vật tư. Chi phí gián tiếp (chưa kể khấu hao. 9. lãi vay. Tiền dịch vụ mua ngoài (chưa có VAT) bằng 25 triệu/tháng. trong đó. Yêu cầu: Lập Bảng cân đối kế toán đầu và cuối quý 1/N của doanh nghiệp AN AN Lập Báo cáo kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ quý 1/N của DN AN AN Bài 3 Doanh nghiệp X kinh doanh mặt hàng thuộc diện chịu thuế GTGT. chi phí. trả chậm một tháng. Chi phí gián tiếp (không kể khấu hao. trả thành 4 lần bằng nhau trong năm. Dự trữ hàng hóa cuối quý 180 triệu. khấu hao) mỗi tháng 10 triệu. thanh toán ngay. Lãi vay dài hạn 15%/năm. Lãi vay ngắn hạn 1%/tháng. 7. Chi phí trực tiếp (không kể vật tư. VAT đầu ra và VAT đầu vào được tính ngay khi phát sinh doanh thu. Tiền mua vật tư chưa bao gồm VAT bằng 60% so với doanh thu bán hàng. còn lại trả vào quý sau. . vật tư mua vào và dịch vụ mua ngoài. phân bổ 70% vào chi phí trực tiếp. 7. Tiền mua vật tư hàng hóa theo giá chưa có VAT mỗi tháng 400 triệu. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư. 8. phân bổ 30% vào chi phí trực tiếp. Bỏ qua thay đổi hàng tồn kho.VAT theo phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp phải tính và nộp các loại thuế: . còn lại trả vào quý sau. khấu hao) bằng 20 triệu. 40% được thanh toán ngay. trả ngay. 10. trả ngay.com/DethiNEU 2.Thuế khác (được tính vào chi phí) cả quý 5 triệu. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 20 triệu.http://www. Doanh nghiệp phải trả ngay 50% tiền mua hàng.100 triệu. còn lại vào chi phí gián tiếp. Doanh thu cộng cả VAT từ hoạt động bán hàng bằng 1. Thu nhập trước thuế từ hoạt động khác trong quý bằng 20 triệu.

Tiền mua vật tư chưa bao gồm VAT mỗi tháng bằng 50% so với doanh thu bán hàng.000 Đầu tư tài chính (cổ phiếu A): 12. trong đó. công ty bán toàn bộ số cổ phiếu A với giá 15. với mức trích lập là 100/tháng. 9. 2. vật tư mua vào và chi phí khác. thanh toán trước 50%. còn lại trả vào tháng sau. quyết toán vào quý sau.200/tháng. được thanh toán ngay.Nếu tất cả tiền bán hàng và tiền mua vật tư được thanh toán ngay trong quý thì chênh lệch thu.Thuế TNDN có thuế suất 25%. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng bằng 400. 5. . Dự trữ hàng hóa cuối quý bằng 29. thuế khai thác tài nguyên – thuộc chi phí) cả quý bằng 5 triệu.000. trả ngay. còn lại trả vào tháng sau. 80% được thanh toán ngay. Công ty thực hiện trích khấu hao ngay khi giao nhận tài sản.000/tháng. . 6. thuế suất 10% cho cả sản phẩm bán ra. Chi phí khác (chưa bao gồm VAT) bằng 600/tháng. Yêu cầu: .2%/tháng. 8. 7.Thuế khác (thuế môn bài. 3.com/DethiNEU VAT theo phương pháp khấu trừ.Tính tổng số thuế phát sinh. Doanh thu cộng cả VAT từ hoạt động bán hàng bằng 9.000 Dự trữ hàng hóa: 28. . nộp ngay trong quý. chi phí giao dịch là 0. phần còn lại trả vào tháng 4. công ty mua mới 1 dây chuyền với nguyên giá 15. 11.1% (so với tổng giá trị giao dịch).000 Phải trả: 12.facebook. Tiền lương và các khoản phụ cấp khác theo chế độ bằng 1. chi trong quý bằng bao nhiêu.000 Vay ngắn hạn: 20. Lãi suất vay ngắn hạn bằng 1.http://www.000 (tài sản này không chịu VAT). tạm nộp trong quý 10 triệu. 4. thanh toán ngay.900/tháng. chi trong quý 4/N.Xác định chênh lệch thu. .000. lãi trả hàng tháng. Ngày 1/3/N. Ngày 1/2/N.000 Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong quý 1/N: 1. Tiền dịch vụ mua ngoài theo giá chưa có VAT là 1. phải nộp NS NN quý 4/N. . Nhà cung cấp yêu cầu doanh nghiệp trả ngay 30% tiền mua vật tư. VAT được tính và nộp ngay trong quý. trả ngay.000 TSCĐ (giá trị còn lại): 55.Xác định sự chênh lệch về tài sản và nguồn vốn ngày 31/12/N so với ngày 1/10/N. Công ty phải tính và nộp các khoản thuế sau: - . Bài 4 Công ty Bình Điền có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đv: triệu đồng) Vốn góp: 68. 10.

facebook. chi phí vận chuyển. Tất cả được thanh toán ngay. Công ty phải tính và nộp các loại thuế: . công ty phát hành thêm 20. vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu. trong đó 385 triệu là tiền bán hàng của mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB. Bài 5 Vào ngày cuối năm N-1. 5. Chi phí gián tiếp (chưa kể KH TSCĐ và lãi vay) là 30 triệu/tháng. 9. Tiền bán hàng theo giá thanh toán mỗi tháng bằng 935 triệu. 3. nộp vào cuối năm. 10. Lãi vay dài hạn 18%/năm. . Cho biết các thông tin hoạt động kinh doanh của công ty trong quý 1/N như sau: 1. Công ty đầu tư vào TSCĐ 800 triệu và dự trữ hàng hóa 200 triệu. chi phí. Ngày 1/2/N. thuế này nộp vào cuối năm. thuế TTĐB đầu vào trên hóa đơn được khấu trừ mỗi tháng 100 triệu. còn lại trả vào tháng sau. công ty Nonan có vốn góp 800 triệu. vật tư mua vào. lần đầu vào tháng 5. 2. 11. KH TSCĐ 10 triệu/tháng. trả hàng tháng.2% mỗi tháng. còn lại là của mặt hàng chịu VAT. Yêu cầu: lập Bảng cân đối kế toàn ngày đầu và cuối quý 1/N. VAT và thuế TTĐB được tính ngay khi phát sinh doanh thu và chi phí nhưng được nộp chậm 1 tháng. Khách hàng thanh toán ngay 50% tiền hàng. dịch vụ mua ngoài và chi phí khác.Thuế TTĐB có thuế suất tính cho sản phẩm bán ra bằng 75%. phân bổ vào chi phí trực tiếp và gián tiếp theo tỷ lệ 7:3. thuế suất 10% cho cả sản phẩm bán ra. 8. Yêu cầu: - . trả thành 2 lần bằng nhau trong năm.http://www.VAT tính theo phương pháp khấu trừ. Vốn vay ngắn hạn trả vào ngày cuối cùng của quý 1/N. Dự trữ vật tư. hàng hóa cuối quý bằng 100 triệu. thanh toán ngay. thanh toán ngay. Lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/N. vật tư mua vào.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá bán 15. phần còn lại trả sau 1 tháng. công ty thanh lý TSCĐ có giá trị còn lại là 50 triệu với giá bán 70 triệu. vay dài hạn 200 triệu. thuế suất 10% áp dụng chung cho sản phẩm bán ra.com/DethiNEU VAT theo phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp thanh toán ngay 60% tiền mua hàng.000/cổ phiếu. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư và KH TSCĐ) mỗi tháng 20 triệu. VAT đầu ra và đầu vào được tính ngay trong tháng phát sinh doanh thu. Ngày 31/3/N. Lãi vay ngắn hạn 1. . 4. 7. VAT còn phải nộp được nộp chậm 1 tháng.Thuế TNDN có thuế suất 25%. 6.Thuế TNDN có thuế suất 25%. bốc xếp bằng 5 triệu. Chi mua vật tư theo giá chưa có thuế bằng 560 triệu. tất cả được thanh toán ngay bằng chuyển khoản. .

Ngày 31/3/N. Doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN (thuế suất 25%) 1.2. đồng thời phải trả nợ nhà cung cấp 10. 2. quyết toán vào cuối năm. 10. còn lại là tiền bán nông sản (chịu VAT 5%). nhà cung cấp yêu cầu thanh toán chậm 1 tháng. Thuế TTĐB và VAT tính ngay khi phát sinh doanh thu và chi phí nhưng nộp chậm 1 tháng.http://www. doanh nghiệp chia cổ tức 8.000. doanh nghiệp được khách hàng thanh toán nợ từ năm trước 15. Tiền bán hàng theo giá chưa bao gồm thuế gián thu mỗi tháng 50.000 Cho biết thông tin trong 3 tháng đầu năm như sau (đơn vị: triệu đồng) 1. thanh toán ngay. nước. Bỏ qua thay đổi dự trữ. thanh toán lãi vay theo tháng.000 Dự trữ: 32.000 Phải trả: 12.3/N.000 Vốn góp: 120.Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho từng tháng 1.000/tháng. trong đó thuế TTĐB là 5.000. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 5. phần còn lại bổ sung vào vốn góp của doanh nghiệp. 7.200/tháng. Yêu cầu: .000 Vay ngắn hạn: 20. 6. 4. điện thoại là 5.000. thuế suất 10%).000 Phải thu: 30. 9.facebook.000 cho các cổ đông ưu đãi.2. Tiền điện. Tiền mua nguyên liệu vật liệu theo giá thanh toán mỗi tháng 27.500.Nếu ngày 31/3/N. Tiền lương cho công nhân và cán bộ mỗi tháng 10.com/DethiNEU - Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N Lập báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm N Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho từng tháng 1. còn lại trả tháng sau. 5. Lãi suất vay ngắn hạn 1.000.000 là tiền bán rượu (chịu thuế TTĐB 45% và VAT 10%).Lập báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm N . 3. Bài 6 Doanh nghiệp A có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đv: triệu đồng) TSCĐ: 70.000. Các khách hàng đều thanh toán ngay 60% tiền hàng.2%/tháng.Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N .3/N. . Doanh nghiệp được phép thanh toán toàn bộ tiền hàng chậm 1 tháng kể từ ngày mua. theo quyết định của đại hội cổ đông. Tiền chi cho một số dịch vụ khác (không chịu VAT) là 1.000 thì các kết quả trên thay đổi như thế nào? . thanh toán theo từng tháng. 8. tất cả nguyên vật liệu này đều chịu VAT 10%. trong đó 20.500/tháng (đã bao gồm VAT.

thuế TTĐB đầu vào trên hoá đơn mua hàng hoá được khấu trừ mỗi tháng 100 triệu. 8. . Cho biết các thông tin trong quý 1 năm N như sau: 1. phần còn lại trả vào tháng sau. Lãi vay dài hạn 15%/năm được trả 2 lần bằng nhau trong năm. 5. vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu. nộp vào quý sau. 4. phần còn lại thanh toán vào tháng sau. Dự trữ vật tư hàng hoá cuối quý 100 triệu. + VAT tính theo phương pháp khấu trừ. 10.http://www. .Lập bảng ngân quỹ các tháng quý 1 năm N. 9. Bỏ qua chênh lệch sản phẩm dở dang. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 15 triệu được phân bổ toàn bộ vào chi phí gián tiếp. Vốn vay ngắn hạn trả vào quý 2. vay dài hạn 200 triệu.Lập báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm N.facebook. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư. . thanh toán ngay. Doanh nghiệp đầu tư vào TSCĐ 800 triệu. VAT và thuế TTĐB được tính ngay khi phát sinh hoạt động mua và bán nhưng được nộp chậm 1 tháng + Thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất 28%. khấu hao TSCĐ) mỗi tháng 40 triệu. vật tư mua vào và dịch vụ mua ngoài. thanh toán ngay. 11. 6. trong đó 385 triệu là tiền bán hàng của mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB. doanh nghiệp A có số vốn góp 800 triệu. Yêu cầu: . 3. Khách hàng thanh toán ngay 50% tiền hàng. Dịch vụ mua ngoài có VAT 55 triệu/tháng. thuế trong hàng tồn kho. thuế suất 10% tính chung cho các hàng hóa bán ra. 2. Doanh nghiệp phải tính và nộp các khoản thuế sau: + Thuế TTĐB có thuế suất 75%. doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh. trả ngay hàng tháng.Tính tổng số thuế phải nộp ngân sách Nhà nước quý 1/N. Tiền bán hàng có thuế (theo giá thanh toán) mỗi tháng 1155 triệu. Ngày 1/1/N. Lãi vay ngắn hạn 1%/tháng được trả hàng tháng bắt đầu từ tháng 1. Lần đầu vào tháng 3.com/DethiNEU Bài 7 Vào ngày cuối năm N-1. lãi vay và dịch vụ mua ngoài) mỗi tháng 20 triệu.Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N. Bài 8 . dự trữ vật tư hàng hoá 200 triệu. Mua vật tư có thuế (theo giá thanh toán) mỗi tháng 726 triệu. 7. Doanh nghiệp thanh toán ngay 50% tiền mua hàng cho nhà cung cấp. Chi phí gián tiếp (chưa kể KH.

Điền các thông tin còn thiếu trên 2 báo cáo.com/DethiNEU Tìm các thông tin còn thiếu của công ty Đại Thành.facebook.8 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = 1.000 Vốn góp ban đầu = ??? LN chưa phân phối = 95.000 Tổng Nợ và Vốn chủ sở hữu = 370.000 Vay ngắn hạn = ??? Vay dài hạn = 60.http://www.Tính các tỷ số tài chính cơ bản năm 2010 của Lợi nhuận khác công ty CP Orion? Giả định 1 năm có 360 ngày. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2010 Báo cáo KQKD năm 2010 Tài sản Nguồn vốn Doanh thu thuần về bán hàng Tiền 50 Phải trả NCC 120 Giá vốn hàng bán Phải thu 50 Vay ngắn hạn 260 Lợi nhuận gộp về bán hàng Hàng tồn kho 350 Vay dài hạn 120 Doanh thu hoạt động tài chính Tài sản dài hạn ??? Vốn chủ sở hữu ??? Chi phí tài chính (lãi vay) Tổng tài sản ??? Tổng nguồn vốn 1050 Chi phí bán hàng Yêu cầu: Chi phí quản lý doanh nghiệp .000 Giá vốn hàng bán = ??? Tài sản Tiền mặt = ??? Phải thu = ??? Hàng tồn kho = ??? TSCĐ = ??? Tổng Tài sản =??? Doanh thu thuần = ??? Bài 9 Dưới đây là Báo cáo tài chính tóm tắt của công ty CP Orion (đơn vị tính: tỷ VND). Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N bằng số liệu bình quân năm N Bảng cân đối kế toán 31/12/N Nợ và Vốn chủ sở hữu Phải trả = 25. Lợi nhuận thuần từ KD . Lợi nhuận sau thuế TNDN ??? 1750 230 123 100 ??? 32 144 -55 ??? ??? 66.5 Vòng quay hàng tồn kho = 6 Kỳ thu tiền bình quân = 18 ngày Lợi nhuận gộp = 20% doanh thu thuần Giả định: 1năm có 360 ngày. Tổng LN kế toán trước thuế số liệu trên bảng CĐKT ngày 31/12/2010 bằng số Thuế TNDN liệu bình quân trong năm 2010. biết số liệu cuối năm N như sau: Tỷ số Nợ/tổng tài sản = 40% Hệ số thanh toán nhanh = 0.75 .

Để đạt mức chi phí vốn bình quân bằng 10.37%.facebook. Tính VCSH của DN có Hệ số Nợ/tổng TS là 30% và Tổng NV bằng 100 tỷ VND b. Tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm bằng 3%. dài hạn của ngân hàng là 10%/năm.4 lần và tỷ trọng VCSH trong tổng vốn 70%. Hãy tính chênh lệch về lợi nhuận kỳ vọng của Kamath và Gehr? Bài 13 Đầu năm 2009. Hãy tính chi phí vốn năm 2009 của công ty Vibas? b.00%. để thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh. Mức phần thưởng rủi ro cho các cổ đông khi đồng ý để lại lợi nhuận ước tính bằng 4%. Trong khi đó.com/DethiNEU Bài 10 a.85. Bài 14 Năm 2010. Nếu phát hành cổ phiếu thường thì giá bán dự kiến là 15000 VND/cổ phiếu. giữ lại lợi nhuận và phát hành cổ phiếu mới.00% và tỷ lệ sinh lời của tài sản phi rủi ro là 5. Nếu tỷ lệ sinh lời của tài sản phi rủi ro bằng 4.40 và tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng bằng 13. trong khi đó hệ số beta của Gehr là 0.80.45.00%. Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng trên thị trường chứng khoán bằng 12. công ty Vibas dự định huy động vốn bằng cách vay dài hạn ngân hàng. lợi nhuận giữ lại và cổ phiếu thường trong tổng vốn như thế nào? Biết số vốn chủ sở hữu dự kiến bằng 50% tổng vốn huy động. Cổ tức dự kiến sẽ chia cuối năm 2009 là 1500 VND/cổ phiếu. tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu công ty Clover bằng bao nhiêu? Bài 12 Hệ số beta của Kamath bằng 1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%. a. hiệu suất sử dụng tổng TS là 1. Áp dụng mô hình DUPONT để tính ROE của DN A biết hệ số doanh lợi doanh thu bằng 30%. Một doanh nghiệp có Hiệu suất sử dụng tổng tài sản bằng 1. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu thường bằng 500 VND. Lãi suất cho vay trung. công ty may TT xác định điều kiện huy động vốn trên thị trường như sau: .http://www. công ty Vibas cần lựa chọn cơ cấu vay ngân hàng.00%. Bài 11 Cổ phiếu của công ty Parr Paper có hệ số beta bằng 1.2 lần và ROA bằng 40% thì Hệ số Doanh lợi doanh thu (hay doanh lợi tiêu thụ sản phẩm) bằng bao nhiêu? c. cổ phiếu của công ty Clover Dairy có hệ số beta bằng 0.

5 tỷ VND. Trong 3 năm tiếp theo. Hãy sử dụng mô hình EOQ để xác định lượng nguyên liệu tối ưu mỗi lần đặt hàng và điểm đặt hàng mới biết thời gian giao hàng là 5 ngày và số ngày làm việc 1 năm là 240? .5%) Bài 16 Ban giám đốc công ty CP Việt Thắng đang cân nhắc lựa chọn một dự án có số vốn đầu tư ban đầu là 60 tỷ VND. công ty có 7.5 tỷ VND. Tốc độ tăng trưởng cổ tức dự kiến bằng 4%/năm. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu mới bình quân 500 VND. Cổ tức trả cho các cổ đông năm 2009 bằng 1. biết quy mô và tỷ lệ sinh lời của các dự án lần lượt bằng: A (4. 7. . Xác định các điểm gãy (BP) trên đồ thị Chi phí vốn cận biên (MCC)? c. Hãy dựa vào chỉ tiêu NPV và IRR để đưa ra lời khuyên thích hợp cho công ty CP Việt Thắng Bài 17 Năm 2011. Hãy xác định chi phí vốn năm 2010 của công ty may TT? Bài 15 Năm 2010. Cổ tức trả cho các cổ đông năm 2009 bằng 1. công ty may Việt Thắng xác định cơ cấu vốn tối ưu có tỷ lệ Nợ/tổng vốn bằng 25%. Xác định các giá trị WACC mà Việt Thắng phải chịu khi huy động thêm vốn? d. lãi suất tăng thêm 2%/năm. công ty sẽ thu được dòng tiền ròng đều đặn vào cuối mỗi năm bằng 15 tỷ VND. Trên 1 tỷ VND.Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức giá 25.5 triệu VND/tấn và chi phí đặt hàng bằng 10 triệu VND/lần. đã chia cổ tức 50%. 8%) và C (2 tỷ VND. . Tốc độ tăng trưởng cổ tức dự kiến bằng 4%/năm.000 VND/cổ phiếu. lãi suất tăng thêm 2%/năm. Năm 2009.000 VND/cổ phiếu.http://www.000 VND/cổ phiếu. a.Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức giá 25. chi phí lưu kho bằng 0.000 VND/cổ phiếu. Cho biết tỷ lệ chiết khấu được lựa chọn bằng 10%/năm.Lãi suất vay vốn ngân hàng bằng 7%/năm nếu vay đến 1 tỷ VND.5 tỷ VND lợi nhuận sau thuế. Biết thuế suất thuế TNDN hiện tại bằng 25%. dòng tiền ròng cuối mỗi năm tăng thêm 5% so với năm liền trước đó.facebook. công ty Z cần sử dụng 20. Chi phí nợ sau thuế. B (1.Lãi suất vay vốn ngân hàng bằng 7%/năm nếu vay đến 1 tỷ VND. lợi nhuận không chia và cổ phiếu thường năm 2010 của công ty may Việt Thắng lần lượt bằng bao nhiêu? b.com/DethiNEU . Trong 3 năm đầu thực hiện dự án. Điều kiện huy động vốn trên thị trường hiện tại như sau: . Trên 1 tỷ VND.000 tấn nguyên liệu. Biết thuế suất thuế TNDN bằng 25%. 10%). Công ty nên chọn phương án đầu tư nào sau đây. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu mới bình quân 500 VND.

sản lượng tiêu thụ của công ty bình quân 200.000 dvtt. Phương sai thu chi ngân quỹ hàng ngày là 520.000 dvtt. Hãy tính lượng tiền mặt tối ưu của công ty Bảo Minh.com/DethiNEU Bài 18 Phòng kế hoạch – tài chính của công ty may Việt Thắng sử dụng mô hình của Merton Miller và Daniel Orr để xác định số dư tiền mặt tối thiểu là 20 tỷ đồng và tối đa là 80 tỷ đồng. Hãy xác định số dư tiền mặt tối ưu của Việt Thắng? Khi số dư tiền mặt của công ty Việt Thắng bằng 92 tỷ đồng.http://www. Biết chi phí biến đổi của 1 sản phẩm bằng 90. Tuy nhiên. giá bán tương ứng là 150.000 VND/sản phẩm. Hiện tại.facebook. với yêu cầu tất cả khách hàng thanh toán ngay tiền mua hàng.000 VND/sản phẩm. chi phí giao dịch cho mỗi lần mua bán chứng khoán là 3 dvtt. theo ước tính của phòng kinh doanh. công ty nên mua (hay bán) chứng khoán với giá trị bằng bao nhiêu (giả sử công ty có đủ điều kiện thực hiện giao dịch)? Bài 19 Công ty Bảo Minh dự định lượng tiền mặt tối thiểu là 7.000 sản phẩm/tháng với giá bán bằng 160. Công ty Hoa Lư có nên thay đổi chính sách thanh toán hiện tại không? . Bài 20 Phòng Kinh doanh của công ty cổ phần may mặc Hoa Lư đang cân nhắc việc cho khách hàng mua chịu.000 VND và tỷ lệ sinh lời yêu cầu của công ty Hoa Lư bình quân bằng 20%/tháng. khi bán chịu sẽ phát sinh chi phí đòi nợ và tài trợ cho ngân quỹ thiếu hụt bằng 2%/tháng và có khoảng 3% hàng bán chịu không thu được tiền. lãi suất là 0. Nếu chấp nhận cho khách hàng trả chậm 1 tháng thì sản lượng có thể tăng lên thành 350.5%/ngày.000 sản phẩm/tháng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->