P. 1
20 bài tập tài chính doanh nghiệp

20 bài tập tài chính doanh nghiệp

|Views: 28|Likes:
Được xuất bản bởiHai Tran

More info:

Published by: Hai Tran on May 30, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

http://www.facebook.

com/DethiNEU

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Bài 1 Doanh nghiệp B có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đơn vị: triệu đồng) Vốn góp: 50.000 Vay ngắn hạn: 18.000 Phải trả: 26.000 Phải thu: 32.500 TSCĐ (giá trị còn lại): 25.000 Tiền: 9.500 Dự trữ hàng hóa: 27.000 Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong quý 1/N như sau: 1. Tiền bán hàng chưa bao gồm thuế gián thu mỗi tháng 90.000, khách hàng trả ngay 70% tiền hàng, còn lại trả vào tháng sau. 2. khấu hao TSCĐ 2.000/tháng. 3. Tiền mua hàng hóa từ thị trường trong nước theo giá thanh toán bằng 60% của tiền bán hàng theo giá thanh toán. DN được phép nợ 50% tiền mua hàng sang tháng sau. 4. Lương CBCNV 10.000/tháng, trả theo từng tháng. 5. Tiền thuê văn phòng cộng cả VAT bằng 5.500/tháng, trả chậm 1 tháng. 6. Dự trữ hàng hóa cuối quý 29.000. 7. Lãi suất vay ngắn hạn 1,5%/tháng, lãi trả hàng tháng, gốc trả vào ngày 31/3/N. 8. Doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% áp dụng cho sản phẩm bán ra, vật tư mua vào và dịch vụ thuê văn phòng. VAT đầu ra và đầu vào được tính ngay trong tháng phát sinh doanh thu, chi phí, VAT phải nộp được nộp chậm 1 tháng. 9. Thuế suất thuế TNDN bằng 25%, thuế này được nộp vào quý sau. 10. Tháng 1/N, khách hàng A thanh toán khoản nợ 15.000 từ việc mua hàng tháng 12/N-1. Tháng 2/N, doanh nghiệp phải trả nợ cho nhà cung cấp B 20.000 do mua vật tư trong tháng 11/N-1. Yêu cầu: lập Bảng cân đối kế toàn ngày đầu và cuối quý 1/N. Lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/N. Bài 2 Ngày 1/1/N, doanh nghiệp An An có số vốn góp 500 triệu, vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu, vay dài hạn ngân hàng 200 triệu. Doanh nghiệp đầu tư TSCĐ 600 triệu, dự trữ vật tư hàng hóa 200 triệu. Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong quý 1/N như sau: 1. Tiền bán hàng theo giá có VAT mỗi tháng 770 triệu, khách hàng thanh toán ngay 80%, còn lại trả vào tháng sau.

còn lại vào chi phí gián tiếp.100 triệu. thanh toán ngay. Doanh nghiệp phải tính và nộp các loại thuế: . phân bổ 30% vào chi phí trực tiếp. 2. 5.Thuế khác (được tính vào chi phí) cả quý 5 triệu. vật tư mua vào và dịch vụ mua ngoài. Gốc trả vào cuối năm. trong đó. Chi phí khác (chưa bao gồm VAT) bằng 40 triệu. Tiền dịch vụ mua ngoài (chưa có VAT) bằng 25 triệu/tháng. trả chậm một tháng. 8. mua ngoài và thuế khác) mỗi tháng 5 triệu. lãi trả hàng tháng. Chi phí gián tiếp (chưa kể khấu hao.http://www. 4. 6. lãi vay. có tình hình tài chính quý 4/N như sau: (số liệu theo quý) 1. 5. trả ngay. còn lại vào chi phí gián tiếp. Bỏ qua thay đổi hàng tồn kho. còn lại trả vào tháng sau. Dự trữ hàng hóa cuối quý 180 triệu. Nhà cung cấp yêu cầu doanh nghiệp trả ngay 50% tiền mua vật tư. khấu hao) mỗi tháng 10 triệu. nộp vào quý sau. 7. Tiền mua vật tư chưa bao gồm VAT bằng 60% so với doanh thu bán hàng. nộp trong tháng 2. trả thành 4 lần bằng nhau trong năm. Lãi vay ngắn hạn 1%/tháng.Thuế TNDN 25%. 9. phân bổ 70% vào chi phí trực tiếp. còn lại trả vào quý sau. .facebook. 4. 3. Doanh nghiệp phải trả ngay 50% tiền mua hàng. 8. Lãi vay dài hạn 15%/năm. . 40% được thanh toán ngay. doanh nghiệp phải tính và nộp các khoản thuế sau: . thuế khác) là 15 triệu. 3. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 20 triệu. VAT phải nộp được nộp chậm 1 tháng. còn lại trả vào quý sau. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư. thanh toán ngay. chi phí. Chi phí gián tiếp (không kể khấu hao. 10.VAT theo phương pháp khấu trừ. Chi phí trực tiếp (không kể vật tư. trả ngay. Thu nhập trước thuế từ hoạt động khác trong quý bằng 20 triệu.com/DethiNEU 2. trả ngay. thuế suất 10% cho cả hàng hóa bán ra. Khấu hao TSCĐ trong quý bằng 10 triệu. thu vào tháng 2. lần đầu vào tháng 3. 6. Yêu cầu: Lập Bảng cân đối kế toán đầu và cuối quý 1/N của doanh nghiệp AN AN Lập Báo cáo kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ quý 1/N của DN AN AN Bài 3 Doanh nghiệp X kinh doanh mặt hàng thuộc diện chịu thuế GTGT. 7. Tiền mua vật tư hàng hóa theo giá chưa có VAT mỗi tháng 400 triệu. VAT đầu ra và VAT đầu vào được tính ngay khi phát sinh doanh thu. khấu hao) bằng 20 triệu. Doanh thu cộng cả VAT từ hoạt động bán hàng bằng 1.

000 (tài sản này không chịu VAT). quyết toán vào quý sau. trả ngay.http://www.2%/tháng.1% (so với tổng giá trị giao dịch). công ty bán toàn bộ số cổ phiếu A với giá 15. còn lại trả vào tháng sau.Xác định chênh lệch thu. với mức trích lập là 100/tháng. . Nhà cung cấp yêu cầu doanh nghiệp trả ngay 30% tiền mua vật tư.900/tháng. 5. 8. Ngày 1/2/N. thuế suất 10% cho cả sản phẩm bán ra.Thuế khác (thuế môn bài. phần còn lại trả vào tháng 4.000. Dự trữ hàng hóa cuối quý bằng 29.com/DethiNEU VAT theo phương pháp khấu trừ. Chi phí khác (chưa bao gồm VAT) bằng 600/tháng. công ty mua mới 1 dây chuyền với nguyên giá 15. . 4. 10. . lãi trả hàng tháng.000.000/tháng. Công ty thực hiện trích khấu hao ngay khi giao nhận tài sản. vật tư mua vào và chi phí khác. tạm nộp trong quý 10 triệu.Tính tổng số thuế phát sinh. Tiền dịch vụ mua ngoài theo giá chưa có VAT là 1.000 Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong quý 1/N: 1. 7.Nếu tất cả tiền bán hàng và tiền mua vật tư được thanh toán ngay trong quý thì chênh lệch thu. Lãi suất vay ngắn hạn bằng 1. Tiền lương và các khoản phụ cấp khác theo chế độ bằng 1. Bài 4 Công ty Bình Điền có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đv: triệu đồng) Vốn góp: 68. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng bằng 400. 11. Yêu cầu: . phải nộp NS NN quý 4/N.000 Đầu tư tài chính (cổ phiếu A): 12. chi trong quý bằng bao nhiêu. còn lại trả vào tháng sau. . chi phí giao dịch là 0. thanh toán trước 50%. 6.000 TSCĐ (giá trị còn lại): 55. Doanh thu cộng cả VAT từ hoạt động bán hàng bằng 9.000 Vay ngắn hạn: 20. 9. thuế khai thác tài nguyên – thuộc chi phí) cả quý bằng 5 triệu.facebook. . được thanh toán ngay. VAT được tính và nộp ngay trong quý.200/tháng. chi trong quý 4/N. Tiền mua vật tư chưa bao gồm VAT mỗi tháng bằng 50% so với doanh thu bán hàng. 3. Công ty phải tính và nộp các khoản thuế sau: - . trong đó. 80% được thanh toán ngay. thanh toán ngay.000 Phải trả: 12. 2. trả ngay.Xác định sự chênh lệch về tài sản và nguồn vốn ngày 31/12/N so với ngày 1/10/N.000 Dự trữ hàng hóa: 28.Thuế TNDN có thuế suất 25%. Ngày 1/3/N. nộp ngay trong quý.

công ty thanh lý TSCĐ có giá trị còn lại là 50 triệu với giá bán 70 triệu. Vốn vay ngắn hạn trả vào ngày cuối cùng của quý 1/N. Tiền bán hàng theo giá thanh toán mỗi tháng bằng 935 triệu. VAT đầu ra và đầu vào được tính ngay trong tháng phát sinh doanh thu.com/DethiNEU VAT theo phương pháp khấu trừ. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư và KH TSCĐ) mỗi tháng 20 triệu. phân bổ vào chi phí trực tiếp và gián tiếp theo tỷ lệ 7:3. Dự trữ vật tư. Doanh nghiệp thanh toán ngay 60% tiền mua hàng. tất cả được thanh toán ngay bằng chuyển khoản.2% mỗi tháng. Lãi vay dài hạn 18%/năm. VAT và thuế TTĐB được tính ngay khi phát sinh doanh thu và chi phí nhưng được nộp chậm 1 tháng. . . 8.http://www. Lãi vay ngắn hạn 1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/N. 7. trả hàng tháng. . 5. bốc xếp bằng 5 triệu. trong đó 385 triệu là tiền bán hàng của mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB. 10. Cho biết các thông tin hoạt động kinh doanh của công ty trong quý 1/N như sau: 1.Thuế TTĐB có thuế suất tính cho sản phẩm bán ra bằng 75%. Tất cả được thanh toán ngay.facebook. 11. VAT còn phải nộp được nộp chậm 1 tháng. 3. KH TSCĐ 10 triệu/tháng. Yêu cầu: lập Bảng cân đối kế toàn ngày đầu và cuối quý 1/N. vay dài hạn 200 triệu. hàng hóa cuối quý bằng 100 triệu. còn lại trả vào tháng sau. 6.000/cổ phiếu. thanh toán ngay. Khách hàng thanh toán ngay 50% tiền hàng. thuế TTĐB đầu vào trên hóa đơn được khấu trừ mỗi tháng 100 triệu. thuế suất 10% áp dụng chung cho sản phẩm bán ra. thuế này nộp vào cuối năm. 2. dịch vụ mua ngoài và chi phí khác. 4. Yêu cầu: - .VAT tính theo phương pháp khấu trừ. Bài 5 Vào ngày cuối năm N-1. Chi mua vật tư theo giá chưa có thuế bằng 560 triệu. vật tư mua vào.Thuế TNDN có thuế suất 25%. Ngày 31/3/N.Thuế TNDN có thuế suất 25%. Công ty đầu tư vào TSCĐ 800 triệu và dự trữ hàng hóa 200 triệu. nộp vào cuối năm. công ty phát hành thêm 20. chi phí. thanh toán ngay. lần đầu vào tháng 5. phần còn lại trả sau 1 tháng. Ngày 1/2/N. Công ty phải tính và nộp các loại thuế: .000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá bán 15. Chi phí gián tiếp (chưa kể KH TSCĐ và lãi vay) là 30 triệu/tháng. trả thành 2 lần bằng nhau trong năm. thuế suất 10% cho cả sản phẩm bán ra. còn lại là của mặt hàng chịu VAT. 9. chi phí vận chuyển. công ty Nonan có vốn góp 800 triệu. vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu. vật tư mua vào.

Tiền lương cho công nhân và cán bộ mỗi tháng 10.000 Phải thu: 30.Lập báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm N . điện thoại là 5. 5. 10.Nếu ngày 31/3/N.Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho từng tháng 1. trong đó 20. Lãi suất vay ngắn hạn 1. thanh toán ngay. doanh nghiệp chia cổ tức 8. nước.200/tháng. còn lại trả tháng sau.000.facebook. trong đó thuế TTĐB là 5. 6. 9. Tiền điện.com/DethiNEU - Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N Lập báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm N Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho từng tháng 1. 8. 3.2%/tháng. Các khách hàng đều thanh toán ngay 60% tiền hàng.http://www.000/tháng.000 Vốn góp: 120. theo quyết định của đại hội cổ đông. doanh nghiệp được khách hàng thanh toán nợ từ năm trước 15.3/N. Thuế TTĐB và VAT tính ngay khi phát sinh doanh thu và chi phí nhưng nộp chậm 1 tháng. Tiền bán hàng theo giá chưa bao gồm thuế gián thu mỗi tháng 50. 2.2.000 thì các kết quả trên thay đổi như thế nào? .2.000. 7. còn lại là tiền bán nông sản (chịu VAT 5%). Ngày 31/3/N. thanh toán theo từng tháng. Doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN (thuế suất 25%) 1. Bài 6 Doanh nghiệp A có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đv: triệu đồng) TSCĐ: 70.000 Phải trả: 12.000 cho các cổ đông ưu đãi.000 Dự trữ: 32.000. nhà cung cấp yêu cầu thanh toán chậm 1 tháng. Tiền chi cho một số dịch vụ khác (không chịu VAT) là 1. 4. quyết toán vào cuối năm. thuế suất 10%). Yêu cầu: .500/tháng (đã bao gồm VAT.000 Vay ngắn hạn: 20. tất cả nguyên vật liệu này đều chịu VAT 10%.000 là tiền bán rượu (chịu thuế TTĐB 45% và VAT 10%). Tiền mua nguyên liệu vật liệu theo giá thanh toán mỗi tháng 27.000.000.3/N. thanh toán lãi vay theo tháng. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 5. Doanh nghiệp được phép thanh toán toàn bộ tiền hàng chậm 1 tháng kể từ ngày mua. . Bỏ qua thay đổi dự trữ.000 Cho biết thông tin trong 3 tháng đầu năm như sau (đơn vị: triệu đồng) 1. phần còn lại bổ sung vào vốn góp của doanh nghiệp. đồng thời phải trả nợ nhà cung cấp 10.500.Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N .

khấu hao TSCĐ) mỗi tháng 40 triệu. trả ngay hàng tháng. trong đó 385 triệu là tiền bán hàng của mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB. VAT và thuế TTĐB được tính ngay khi phát sinh hoạt động mua và bán nhưng được nộp chậm 1 tháng + Thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất 28%. Lãi vay ngắn hạn 1%/tháng được trả hàng tháng bắt đầu từ tháng 1. 7. Chi phí gián tiếp (chưa kể KH. 10. 2. Doanh nghiệp đầu tư vào TSCĐ 800 triệu. thanh toán ngay. . doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh. 4. . Dự trữ vật tư hàng hoá cuối quý 100 triệu. phần còn lại thanh toán vào tháng sau.Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N.Lập bảng ngân quỹ các tháng quý 1 năm N.Tính tổng số thuế phải nộp ngân sách Nhà nước quý 1/N.facebook. Bài 8 . 9.http://www. 8. vật tư mua vào và dịch vụ mua ngoài.com/DethiNEU Bài 7 Vào ngày cuối năm N-1. nộp vào quý sau. thuế trong hàng tồn kho. Dịch vụ mua ngoài có VAT 55 triệu/tháng. Khách hàng thanh toán ngay 50% tiền hàng. 3. Lần đầu vào tháng 3. Vốn vay ngắn hạn trả vào quý 2. thuế suất 10% tính chung cho các hàng hóa bán ra. Doanh nghiệp phải tính và nộp các khoản thuế sau: + Thuế TTĐB có thuế suất 75%. Tiền bán hàng có thuế (theo giá thanh toán) mỗi tháng 1155 triệu. vay dài hạn 200 triệu. . vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu. phần còn lại trả vào tháng sau. Lãi vay dài hạn 15%/năm được trả 2 lần bằng nhau trong năm. lãi vay và dịch vụ mua ngoài) mỗi tháng 20 triệu. Cho biết các thông tin trong quý 1 năm N như sau: 1. thanh toán ngay. + VAT tính theo phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp thanh toán ngay 50% tiền mua hàng cho nhà cung cấp. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 15 triệu được phân bổ toàn bộ vào chi phí gián tiếp. thuế TTĐB đầu vào trên hoá đơn mua hàng hoá được khấu trừ mỗi tháng 100 triệu. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư. Yêu cầu: . Mua vật tư có thuế (theo giá thanh toán) mỗi tháng 726 triệu. Bỏ qua chênh lệch sản phẩm dở dang. dự trữ vật tư hàng hoá 200 triệu. Ngày 1/1/N. 5. doanh nghiệp A có số vốn góp 800 triệu. 6. 11.Lập báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm N.

http://www. biết số liệu cuối năm N như sau: Tỷ số Nợ/tổng tài sản = 40% Hệ số thanh toán nhanh = 0. Lợi nhuận sau thuế TNDN ??? 1750 230 123 100 ??? 32 144 -55 ??? ??? 66. Tổng LN kế toán trước thuế số liệu trên bảng CĐKT ngày 31/12/2010 bằng số Thuế TNDN liệu bình quân trong năm 2010.75 .Tính các tỷ số tài chính cơ bản năm 2010 của Lợi nhuận khác công ty CP Orion? Giả định 1 năm có 360 ngày.facebook.com/DethiNEU Tìm các thông tin còn thiếu của công ty Đại Thành. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N bằng số liệu bình quân năm N Bảng cân đối kế toán 31/12/N Nợ và Vốn chủ sở hữu Phải trả = 25.8 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = 1.000 Tổng Nợ và Vốn chủ sở hữu = 370.000 Vay ngắn hạn = ??? Vay dài hạn = 60. Lợi nhuận thuần từ KD .000 Giá vốn hàng bán = ??? Tài sản Tiền mặt = ??? Phải thu = ??? Hàng tồn kho = ??? TSCĐ = ??? Tổng Tài sản =??? Doanh thu thuần = ??? Bài 9 Dưới đây là Báo cáo tài chính tóm tắt của công ty CP Orion (đơn vị tính: tỷ VND).000 Vốn góp ban đầu = ??? LN chưa phân phối = 95. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2010 Báo cáo KQKD năm 2010 Tài sản Nguồn vốn Doanh thu thuần về bán hàng Tiền 50 Phải trả NCC 120 Giá vốn hàng bán Phải thu 50 Vay ngắn hạn 260 Lợi nhuận gộp về bán hàng Hàng tồn kho 350 Vay dài hạn 120 Doanh thu hoạt động tài chính Tài sản dài hạn ??? Vốn chủ sở hữu ??? Chi phí tài chính (lãi vay) Tổng tài sản ??? Tổng nguồn vốn 1050 Chi phí bán hàng Yêu cầu: Chi phí quản lý doanh nghiệp .5 Vòng quay hàng tồn kho = 6 Kỳ thu tiền bình quân = 18 ngày Lợi nhuận gộp = 20% doanh thu thuần Giả định: 1năm có 360 ngày.Điền các thông tin còn thiếu trên 2 báo cáo.

Nếu tỷ lệ sinh lời của tài sản phi rủi ro bằng 4.00% và tỷ lệ sinh lời của tài sản phi rủi ro là 5. Áp dụng mô hình DUPONT để tính ROE của DN A biết hệ số doanh lợi doanh thu bằng 30%. Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng trên thị trường chứng khoán bằng 12. Hãy tính chi phí vốn năm 2009 của công ty Vibas? b.80. dài hạn của ngân hàng là 10%/năm. a. công ty Vibas dự định huy động vốn bằng cách vay dài hạn ngân hàng.00%. hiệu suất sử dụng tổng TS là 1.00%. Bài 14 Năm 2010. Nếu phát hành cổ phiếu thường thì giá bán dự kiến là 15000 VND/cổ phiếu. Lãi suất cho vay trung.4 lần và tỷ trọng VCSH trong tổng vốn 70%.85.40 và tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng bằng 13. Cổ tức dự kiến sẽ chia cuối năm 2009 là 1500 VND/cổ phiếu. Tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm bằng 3%. giữ lại lợi nhuận và phát hành cổ phiếu mới. Hãy tính chênh lệch về lợi nhuận kỳ vọng của Kamath và Gehr? Bài 13 Đầu năm 2009. Một doanh nghiệp có Hiệu suất sử dụng tổng tài sản bằng 1.00%. Mức phần thưởng rủi ro cho các cổ đông khi đồng ý để lại lợi nhuận ước tính bằng 4%.2 lần và ROA bằng 40% thì Hệ số Doanh lợi doanh thu (hay doanh lợi tiêu thụ sản phẩm) bằng bao nhiêu? c. Bài 11 Cổ phiếu của công ty Parr Paper có hệ số beta bằng 1.45. cổ phiếu của công ty Clover Dairy có hệ số beta bằng 0. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu thường bằng 500 VND.37%. Để đạt mức chi phí vốn bình quân bằng 10. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%. Tính VCSH của DN có Hệ số Nợ/tổng TS là 30% và Tổng NV bằng 100 tỷ VND b. Trong khi đó. lợi nhuận giữ lại và cổ phiếu thường trong tổng vốn như thế nào? Biết số vốn chủ sở hữu dự kiến bằng 50% tổng vốn huy động. tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu công ty Clover bằng bao nhiêu? Bài 12 Hệ số beta của Kamath bằng 1. trong khi đó hệ số beta của Gehr là 0. công ty Vibas cần lựa chọn cơ cấu vay ngân hàng. để thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh.facebook.http://www. công ty may TT xác định điều kiện huy động vốn trên thị trường như sau: .com/DethiNEU Bài 10 a.

com/DethiNEU .Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức giá 25. công ty Z cần sử dụng 20. Cổ tức trả cho các cổ đông năm 2009 bằng 1. lãi suất tăng thêm 2%/năm. Trên 1 tỷ VND. Hãy dựa vào chỉ tiêu NPV và IRR để đưa ra lời khuyên thích hợp cho công ty CP Việt Thắng Bài 17 Năm 2011. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu mới bình quân 500 VND. Trong 3 năm tiếp theo.5%) Bài 16 Ban giám đốc công ty CP Việt Thắng đang cân nhắc lựa chọn một dự án có số vốn đầu tư ban đầu là 60 tỷ VND.5 triệu VND/tấn và chi phí đặt hàng bằng 10 triệu VND/lần.5 tỷ VND lợi nhuận sau thuế. .000 VND/cổ phiếu. đã chia cổ tức 50%. công ty có 7. lãi suất tăng thêm 2%/năm.000 VND/cổ phiếu. 7. Trên 1 tỷ VND. 10%). dòng tiền ròng cuối mỗi năm tăng thêm 5% so với năm liền trước đó. Năm 2009. 8%) và C (2 tỷ VND.000 tấn nguyên liệu. biết quy mô và tỷ lệ sinh lời của các dự án lần lượt bằng: A (4. công ty sẽ thu được dòng tiền ròng đều đặn vào cuối mỗi năm bằng 15 tỷ VND. Xác định các giá trị WACC mà Việt Thắng phải chịu khi huy động thêm vốn? d. Hãy xác định chi phí vốn năm 2010 của công ty may TT? Bài 15 Năm 2010. Cổ tức trả cho các cổ đông năm 2009 bằng 1.000 VND/cổ phiếu. Tốc độ tăng trưởng cổ tức dự kiến bằng 4%/năm. a. Hãy sử dụng mô hình EOQ để xác định lượng nguyên liệu tối ưu mỗi lần đặt hàng và điểm đặt hàng mới biết thời gian giao hàng là 5 ngày và số ngày làm việc 1 năm là 240? . Tốc độ tăng trưởng cổ tức dự kiến bằng 4%/năm. Xác định các điểm gãy (BP) trên đồ thị Chi phí vốn cận biên (MCC)? c.5 tỷ VND. công ty may Việt Thắng xác định cơ cấu vốn tối ưu có tỷ lệ Nợ/tổng vốn bằng 25%. Biết thuế suất thuế TNDN hiện tại bằng 25%.5 tỷ VND. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu mới bình quân 500 VND. Cho biết tỷ lệ chiết khấu được lựa chọn bằng 10%/năm. Biết thuế suất thuế TNDN bằng 25%. Trong 3 năm đầu thực hiện dự án. B (1.facebook. Chi phí nợ sau thuế.Lãi suất vay vốn ngân hàng bằng 7%/năm nếu vay đến 1 tỷ VND.http://www. lợi nhuận không chia và cổ phiếu thường năm 2010 của công ty may Việt Thắng lần lượt bằng bao nhiêu? b.000 VND/cổ phiếu.Lãi suất vay vốn ngân hàng bằng 7%/năm nếu vay đến 1 tỷ VND. Điều kiện huy động vốn trên thị trường hiện tại như sau: . chi phí lưu kho bằng 0. .Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức giá 25. Công ty nên chọn phương án đầu tư nào sau đây.

với yêu cầu tất cả khách hàng thanh toán ngay tiền mua hàng. Nếu chấp nhận cho khách hàng trả chậm 1 tháng thì sản lượng có thể tăng lên thành 350.5%/ngày. lãi suất là 0. khi bán chịu sẽ phát sinh chi phí đòi nợ và tài trợ cho ngân quỹ thiếu hụt bằng 2%/tháng và có khoảng 3% hàng bán chịu không thu được tiền. Tuy nhiên.000 dvtt. Bài 20 Phòng Kinh doanh của công ty cổ phần may mặc Hoa Lư đang cân nhắc việc cho khách hàng mua chịu. sản lượng tiêu thụ của công ty bình quân 200. Hãy tính lượng tiền mặt tối ưu của công ty Bảo Minh. chi phí giao dịch cho mỗi lần mua bán chứng khoán là 3 dvtt. Hiện tại.000 dvtt.com/DethiNEU Bài 18 Phòng kế hoạch – tài chính của công ty may Việt Thắng sử dụng mô hình của Merton Miller và Daniel Orr để xác định số dư tiền mặt tối thiểu là 20 tỷ đồng và tối đa là 80 tỷ đồng. Công ty Hoa Lư có nên thay đổi chính sách thanh toán hiện tại không? .000 VND/sản phẩm.facebook. Hãy xác định số dư tiền mặt tối ưu của Việt Thắng? Khi số dư tiền mặt của công ty Việt Thắng bằng 92 tỷ đồng.000 VND và tỷ lệ sinh lời yêu cầu của công ty Hoa Lư bình quân bằng 20%/tháng.http://www. công ty nên mua (hay bán) chứng khoán với giá trị bằng bao nhiêu (giả sử công ty có đủ điều kiện thực hiện giao dịch)? Bài 19 Công ty Bảo Minh dự định lượng tiền mặt tối thiểu là 7.000 sản phẩm/tháng với giá bán bằng 160. giá bán tương ứng là 150. Phương sai thu chi ngân quỹ hàng ngày là 520. Biết chi phí biến đổi của 1 sản phẩm bằng 90.000 VND/sản phẩm. theo ước tính của phòng kinh doanh.000 sản phẩm/tháng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->